Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat."

Transkriptio

1 MODERNIN MARKKINOINNIN TILA KASVUYRITYKSET Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen JOHTAVISSA KASVUyrityksissä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

2

3 SISÄLLYS TUTKIMUKSEN taustaa 4 OSA 01 MITÄ TUTKITTIIN? 6 OSA 02 YHTEISPisteet 8 OSA 03 BLOGIMarkkinointi 10 OSA 04 SOSIAALINEN Media 14 OSA 05 HAKUKONEMarkkinointi 20 OSA 06 MARKKINOINTITEKNOLOGIA ja liidien generointi 22 voittajat 26 TUTKITUT yrtykset 28

4 TAUSTAA Suomalaiset startupit ja kasvuyritykset ovat kansainvälisesti kiinnostavampia kuin koskaan aiemmin. Alkuvuodesta 2014 toteuttamamme modernin markkinoinin tila Tivi250-yrityksissä -tutkimuksen saavuttaman kiinnostuksen innoittamana päätimme tutkia digitaalisen markkinointiviestinnän tilaa Suomen johtavissa kasvuyrityksissä. Aiemmin toteuttamamme tutkimuksen (Tivi 250) tapaan pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat. Monia kansainvälisiä digitaalista markkinointia käsitteleviä tutkimuksia läpikäyneinä päätimme toteuttaa vuoden 2013 lopulla Suomen suurimpien tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten modernia markkinointia käsittelevän tutkimuksen. Tutkimuksen ympärillä käymiemme keskustelujen sekä lukijoilta saamamme palautteen perusteella päätimme jatkaa tutkimusta myös muissa yritysryhmissä. Pääosin oman kiinnostuksemme takia valitsimme seuraavaksi tutkimusryhmäksi Suomen johtavat kasvuyritykset. Osasyynä valintaan olivat tietysti myös suomalaisen startup-kulttuurin nousu sekä ilmiön kiinnostus kansallisessa ja kansainvälisessä mediassa. Halusimme myös selvittää 4

5 kuinka hyvin nuoret, nälkäiset ja voimakkaasti kasvavat yritykset hoitavat omaa markkinointiaan ja pystyvätkö nämä useimmiten ketterät organisaatiot peittoamaan suuremmat ICT-yritykset nykyaikaisessa markkinointiviestinnässä? Tutkimuksen kohteeksi valittiin yhteensä 125 suomalalaista kasvuyritystä. Tutkimusaineisto on kerätty kesäjoulukuussa Tutkimusraportti rakentuu neljästä osasta: tutkimuksen kuvauksesta, yhteispistejakauman esittelystä, osa-aluekohtaisen menestymisen kuvaamisesta ja voittajien esittelystä. Tutkimuksen lopusta löydätte myös listan kaikista tutkituista yrityksistä. KASVUYRITYKSEN MARKKINOINNIN MENESTYSRESEPTIÄ ETSIMÄSSÄ Yksi kasvuyritysten menestyksen edellytys on kansainvälisesti kilpailukykyisen markkinointi- ja myyntikoneistojen rakentaminen. Digityksen asiantuntijatiimi on osaltaan ollut rakentamassa kansainvälisesti menestyneiden suomalaisten kasvuyritysten markkinointia puolen vuosikymmenen ajan. Vaikka markkinoinnin lainalaisuudet eivät ole tällä välin muuttuneet, on sekä markkinoinnin että myynnin menestysreseptejä ravisteltu 2010-luvulla selkeästi. Markkinointiteknologian, sisältöjen, hakukoneiden ja sosiaalisen median työkalujen hallinta on nopeasti noussut mielenkiintoisesta vaihtoehdosta menestystä määrittäväksi tekijäksi. 5

6 OSA 1 MITÄ TUTKITTIIN? Tutkimme modernin markkinoinnin tilaa 125:ssä suomalaisessa kasvuyrityksessä. Tavoitteenamme oli järjestää listan yritykset sen mukaan, kuinka hyvin tutkitut yritykset ovat onnistuneet hyödyntämään sisältöjä ja sosiaalisen internetin tarjoamia mahdollisuuksia markkinointiviestinnässään. Modernin markkinoinnin osaalueina tarkastelimme yritysten verkkopalvelujen, sosiaalisen median, hakukonelöydettävyyden, sähköpostin ja markkinointiteknologian hyödyntämistä markkinoinnissa. Tutkimuksessa keskityttiin ennen kaikkea modernin markkinointiviestinnän vaatiman valmiustason ja markkinointiin käytettävien alustojen (platforms) käytön selvittämiseen. Tämän kontekstin sisällä tutkimus pyrki vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten hyvin yritys onnistuu sisältöjen avulla tavoittelemaan verkkopalvelusta suoraa myyntiä tai myyntiliidejä? Miten yritys onnistuu viestimään palveluistaan maailmalle verkkosisältöjä ja markkinointiteknologiaa hyödyntäen? 6

7 Markkinointiteknologia-sanaa käytetään tässä yhteydessä käsitteenä sen laajassa merkityksessä. Esimerkiksi Twitter voidaan lukea markkinointiteknologiaksi, koska se tarjoaa alustan sisällön jakeluun ja vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa. Markkinointiteknologian käyttö on myös yksi tutkimuksen osa-alueista. Kyseisessä osiossa markkinointiteknologialla viitataan yksityiskohtaisemmin markkinoinnin automaation, web-analytiikan ja mobiiliteknologian (mobiilisivustot) hyödyntämiseen. Verkkopalvelujen osalta tarkastelimme yleisilmettä, verkkosivuvierailijan ohjaamista ja dialogiin kannustamista sekä sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä muun muassa blogisisältöjen, ladattavien materiaalien, oppaiden ja webinaarien käytön kautta. MITEN VALITSIMME TUTKITTAVAT KASVUYRITYKSET? Suomalaisista kasvuyrityksistä ei ole toistaiseksi olemassa vastaavaa listausta kuin suomalaisista tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksistä (Tivi 250). Tutkittuamme eri listauksia päädyimme kokoamaan listan seuraavista pienemmistä listauksista: Talouselämä: Lupaavimmat kasvuyritykset 2013 Talouselämä: Kasvuyritykset 2014 Deloitte: Technology Fast 50 Finland 2013 Deloitte: Technology Fast 50 Finland 2014 Wired: European startups (Helsinki) 2012 Wired: European startups (Helsinki) 2013 Muita tarkastelun kohteita olivat hakukonelöydettävyys, verkkopalvelun mobiilikäytettävyys, ja sosiaalisen median käyttö, johon pureuduimme tutkimalla eri kanavien käyttöä. Tarkasteltavat sosiaalisen median kanavat olivat LinkedIn, Facebook, Twitter, Slideshare ja Youtube. 7

8 OSA 2 YHTEISPISTEET Tutkimuksen pisteytys toteutettiin asteikolla Tutkitun yrityksen kokonaispistemäärä muodostuu määrällisen ja laadullisen arvioinnin yhdistelmänä. Määrällisen tutkimuksen painoarvo kokonaispisteissä oli 85 prosenttia. Näin ollen asiantuntijoiden suorittaman laadullisen arvioinnin painoarvoksi muodostui 15 prosenttia. Yksikään tutkimuksen yrityksistä ei onnistunut hankkimaan yli 80:tä pistettä. Lähes koko kärkikymmenikkö sijoittui kokonaispisteissä välille Tutkimuksen osa-alueista kasvuyritykset pärjäsivät kokonaisuutena parhaiten sosiaalisen median hyödyntämisessä. Vastaavasti heikoiten osa-alueista oli hoidettu markkinointiteknologia ja liidien generointi. Sosiaalisen median hyödyntämisen osalta maksimipisteistä kerättiin keskimäärin 60. Markkinointiteknologian ja liidien generoinnin osalta lukema oli 41. Blogi- ja sisältömarkkinoinnin osalta maksimispisteistä saavutettiin keskimäärin 43 ja tarkastelluista hakukoneystävällisyystekijöistä 51. 8

9 KOKONAISPISTEIDEN JAKAUMA KASVUYRITYKSET LÄHELLÄ TIVI 250 -YRITYSTEN KANSALLISTA TASOA Kasvuyritykset hävisivät selkeästi aiemmin toteuttamamme Tivi-tutkimuksen kansainvälisille yrityksille, mutta suurimmat kotimaiset ICT-yritykset päihittivät kasvuyritykset vain niukasti. Tutkituista yrityksistä 61 prosenttia saavutti alle puolet jaossa olleista kokonaispisteistä. Pistejakauman keskelle (40 60 pistettä) sijoittui puolestaan 32 prosenttia tutkituista yrityksistä. 9

10 OSA 3 BLOGIMARKKINOINTI Aktiivisesti markkinointiviestinnässään blogia hyödyntävät yritykset hankkivat verkosta tutkitusti enemmän myyntiliidejä. Myös nykyisten asiakkaiden sitouttamisessa ja kouluttamisessa aktiivisen blogin hyödyt ovat kiistattomat. Lisäksi blogisisällöt ovat yksi tehokkaimmista keinoista parantaa hakukonelöydettävyyttä. Blogimarkkinoinnin osalta tutkimuksessa keskityttiin selvittämään sisältömarkkinointivalmiuksien ja järjestelmäinfrastruktuurin tasoa, kuten sosiaalisen median jakopainikkeiden löytymistä blogiartikkelin yhteydestä. Blogimarkkinoinnin laatuun, siinä onnistumiseen tai aktiivisuuteen ei tässä tutkimuksessa kiinnitetty systemaattisesti huomiota. Tämän selvittäminen vaatisi tarkempaa laadullista blogisisältöihin keskittyvää tutkimusta. Tutkimuksen laadullisessa osiossa arvioitiin kuitenkin myös blogisisältöjen laadukkutta, määrää ja julkaisutiheyttä. 10

11 Blogi RSS Tutkituista kasvuyrityksistä blogia viestintävälineenä käyttää hieman yli puolet. Blogimarkkinoinnissa onnistuminen vaatii vaatii sekä sisällöntuotannossa että sisällön jakelussa onnistumista. Tästä johtuen tutkimme osana blogimarkkinointia myös artikkelien tilaus- ja jakomahdollisuuksia. Artikkelin tilaustapoja ovat muun muassa sähköposti ja RSS-syöte. Artikkelien helppo jakaminen ja saatavuus eri sosiaalisen median kanaviin ovat myös menestyksen avaimia. 66 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä mahdollistaa uusien blogiartikkelien tilaamisen RRS-syötteen avulla. Tämä on tärkeää, koska monet aktiiviset blogien kuluttajat haluavat tilata uudet sisällöt RSS-lukijoihin. Linkitys blogille verkkopalvelun kotisivulta Kasvuyritykset ovat ymmärtäneet hyvin, että blogi tulee myös nostaa selkeästi esille verkkopalvelun sisällä. Kaikki tutkituista yrityksistä ohjasivat blogisivulle verkkopalvelun etusivulta. 11

12 Sisältöjen jaettavuus sosiaaliseen mediaan Sosiaalisen median profiilien esiin nostaminen Kun sisältöön investoidaan, tulee myös sen jakeluun investoida. Jotta sisällön lukijat voisivat helposti jakaa sisältöjä verkostoilleen, on blogilta löydyttävä jakopainikkeet sosiaalisen median palveluihin. Ainoastaan 52 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä on lisännyt sosiaalisen median jakopainikkeet bloginsa yhteyteen. Yrityksen seuraaminen sosiaalisen median alustoilla on tänä päivänä yleinen tapa pysyä ajan tasalla yrityksen tapahtumista. Blogin lukijalle on täten erittäin oleellista tarjota mahdollisuutta seurata yritystä eri sosiaalisen median alustoilla. 60 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä tarjoaa tämän mahdollisuuden. 12

13 Blogiartikkelien tilaus sähköpostiin BLOGILTAMME POIMITTU Onnistuneen blogimarkkinoinnin muistilista: 1. Aseta tavoitteet 2. Auta johtoa ymmärtämään merkitys 3. Käytä sisältökalenteria 4. Sitouta organisaatio 5. Varmista tarvittavat resurssit 6. Asetu asiakkaiden saappaisiin Lukija haluaa usein tilata ilmoitukset uusista blogiartikkeleista suoraan sähköpostiin. 60 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä tarjoaa tämän mahdollisuuden lukijoilleen. On hyvä huomata, että blogisisällöt harvoin tavoittavat yrityksen tavoittelemaa kohderyhmää pelkästään aktiivisten lukijoiden hyödyntämän RSS:n avulla. Blogisisältöjä parhaiten hyödyntävät yritykset ovat valjastaneet henkilöstön mahdollisimman laajasti sisällönjakeluun useissa eri kanavissa. 7. Analysoi ja kehitä systemaattisesti Tämän ja muita ohjeita sisältö- ja blogimarkkinoinnin rakentamiseen löydät blogiltamme. DIGITYKSEN BLOGI

14 OSA 4 SOSIAALINEN MEDIA Tutkituiksi sosiaalisen median alustoiksi valittiin (1) Facebook, (2) Twitter, (3) LinkedIn, (4) Youtube ja (5) Slideshare. Perusteluksi Facebookin sisällyttämiselle tutkimukseen riittänevät lähes 2,2 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Twitter ja LinkedIn ovat puolestaan vakiinnuttaneet paikkansa suomalaistenkin asiantuntijoiden vuorovaikutuksen alustoina. Esitysten jakoon erikoistunut yhteisöpalvelu Slideshare puolestaan valittiin tarkasteluun sen takia, että suuri osa kasvuyrityksistä toimii B2B-ympäristössä. Videoiden käyttö osana modernia markkinointiviestintää tulee lisääntymään voimakkaasti lähitulevaisuudessa sekä kuluttajille että yrityspäättäjille markkinoitaessa. Siksi Youtube sisällytettiin. Facebookin ja Twitterin osalta tutkimuksessa syvennyttiin tarkastelemaan yritysten seuraajiensa kanssa synnyttämää vuorovaikutusta. Facebookin kohdalla vuorovaikutteisuutta tarkasteltiin julkisen puhuu tästä -luvun* perusteella. Twitterissä vuorovaikutusta tarkasteltiin Twitter-mainintojen perusteella. * Puhuu tästä -luvun esitys poistui näkyvistä Facebook sivuilla vuoden 2014 lopulla. 14

15 TWITTER Aktiiviset Twitter-tilit Twitterin käyttö on Suomessa kasvanut hiljalleen muun maailman perässä. Tosissaan kansainvälisille markkinoille tähtäävälle kasvuyritykselle Twitter on välttämätön työväline. Tutkituista kasvuyrityksistä 77 prosentilta löytyy Twitter-tili. Luku on hyvä verrattuna suomalaisiin tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksiin, joista Twitteriä hyödyntää 47 prosenttia (Modernin markkinoinnin tila Tivi 250 -yrityksissä tutkimusraportti, Digitys Oy 2014). Twitteriä voi toki käyttää myös tuotetai palvelu-uutuuksista viestimiseen, mutta tällöin kanavan potentiaalia ei varmasti hyödynnetä täysin. Twitterissä vuorovaikutuksen merkitys korostuu, koska yksittäisten twiittien elinaika on keskimäärin lyhyt. 52 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää Twitteriä aktiivisesti. Aktiivisen käytön rajaksi tässä tutkimuksessa määriteltiin kolme (3) päivää. Tähän kastiin kuuluakseen yrityksen on twiitattava siis vähintään kolmen päivän välein. Monet Twitterin aktiivikäyttäjät eivät kuitenkaan pidä tätä vielä kovin korkeana aktiivisuustasona. 15

16 Positiivinen seuraajasuhde FACEBOOK Facebook ei sosiaalisen median alustana liiemmin esittelyjä kaipaa. Pelkästään Suomessa yli 13-vuotiaita Facebookin käyttäjiä on reilusti yli 2 miljoonaa. Facebook-sivun käyttö osana kasvuyrityksen markkinointia ei ole sopivuudeltaan kaikille yrityksille samaa tasoa. Kuluttajatuotteiden ja -palveluiden markkinoinnissa sillä on selkeä paikkansa. 70 prosentilla tutkituista yrityksistä seuraajasuhde Twitterissä on positiivinen. Positiivisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yrityksen Twitter-tilillä on enemmän seuraajia kuin se itse seuraa. Aiemmin toteuttamassamme Tivi 250 -yritysten modernin markkinoinnin tilaa selvittäneessä tutkimuksessa kävi ilmi, että 81 prosentilla tutkituista (Twitteriä käyttävistä) yrityksistä seuraajasuhde oli positiivinen. Tätä selittänee osaltaan brändiltään vahvempien yritysten kuuluminen Tivi 250 -listalle. B2B-ympäristössä toimivat kasvuyritykset joutuvat sen sijaan punnitsemaan Facebook-läsnäolon arvoa suhteessa muihin verkkoviestinnän toimenpiteisiin, kuten läsnäoloon muissa sosiaalisen median kanavissa. Usein Facebook on kuitenkin tärkeä kanava työnantajakuvan rakentamisessa. Usein Facebookin rooli voikin nousta B2B-firmalle arvokkaaksi myös rekrytoinnin yhteydessä. Modernit markkinoijat voivat tänä päivänä hyödyntää ihmisten Facebookajankäyttöä hyödykseen monin eri tavoin. Yksi mielenkiintoinen mahdollisuus on mainosten uudelleen kohdistaminen Facebookissa niille henkilöille, jotka ovat jo kerran vierailleet yrityksen sivustolla. 16

17 Facebookin käyttöaste Yli tuhat fania 76 prosenttia tutkituista kasvuyrityksistä on luonut profiilin yhteisöpalvelu Facebookiin ja käyttää sitä säännöllisesti tuotteista, palveluista tai toiminnastaan viestimiseen. Facebook on yhteisöpalvelu. Sen vahvuus on näin ollen vuorovaikutuksessa niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin välillä. Tästä syystä tarkastelimme myös tutkittujen kasvuyritysten Facebook-sivujen vuorovaikutuksen määrää Facebookfaniensa kanssa. Tämän suhteen löytyy monelta parannettavaa, sillä vain 26 prosentilla tutkituista kasvuyrityksistä on keskustelua aikaansaava Facebook-sivu fanin kerho on Facebookissa meriitti. Kaikista tutkituista kasvuyrityksistä alle neljännes on onnistunut hankkimaan Facebook-yhteisöönsä yli tuhat jäsentä. On hyvä huomata, että Facebookin viime vuosina tekemät useat algoritmimuutokset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yrityksen oman Facebook-sivun faneista tavoitetaan orgaanisesti usein alle 10%. Tämä on saanut monet yritykset tarkastelemaan uudelleen panostuksiaan Facebook-viestintään. 17

18 Linkedin YOUTUBE Viimeisimpien (marraskuu 2014) tietojen mukaan ammattilaisten yhteisöpalvelu LinkedInillä on maailmanlaajuisesti yli 330 miljoonaa käyttäjää. Suomessa rekisteröityneitä LinkedIn-käyttäjiä on jo yli Käyttäjät ovat keskimäärin korkeasti koulutettuja. LinkedIn on kasvuyritysten keskuudessa käytetyin sosiaalisen median yhteisöpalvelu, sillä ammattilaisten verkostossa kasvuyrityksistä on läsnä 89 prosenttia. Yli miljardi käyttäjää vierailee Youtubevideopalvelussa kuukausittain. Täten se on Facebookin jälkeen maailman toiseksi käytetyin yhteisöpalvelu. Yhdysvalloissa Youtube tavoittaa jo enemmän vuotiaita kuin mikään kaapeliverkon televisiokanava. 52 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää Youtube-kanavaa viestinnässään. Tutkituista yrityksistä palvelun systemaattisessa hyödyntämisessä onnistuu vain kourallinen. 18

19 Slideshare BLOGILTAMME POIMITTU sääntö tehostaa viestintää sosiaalisessa mediassa Sääntö muodostuu kolmesta viestityypistä, jotka ovat: 1. Muiden tuottamat toimialasisällöt 2. Organisaation omat sisällöt 3. Tavoitteen toteutumiseen tähtäävät sisällöt Slideshare on maailman suurin esitysten ja dokumenttien jakoon tarkoitettu yhteisöpalvelu, jonka LinkedIn osti vuonna Slideshare on puhunut itsestään sisältömarkkinointialustana ja se sisällytettiin tähän tutkimukseen sen erityisesti B2B-organisaatioita palvelevien ominaisuuksien johdosta. Ainoastaan 24 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää erityisesti esitysten jakooon tarkoitettua Slidesharea viestinnässään. Tutustu säännön käyttöön tarkemmin blogilamme niin ymmärrät, miten se voi auttaa organisaatiotanne rakentamaan vahvemman läsnäolon sosiaalisessa mediassa: LUE ARTIKKELI 11

20 OSA 5 HAKUKONEMARKKINOINTI Hakukoneystävällisyyden osalta tutkimme verkkopalvelun sisäisten hakukoneteknisten asioiden tilaa, sivuston auktoriteettia sekä verkkopalveluun johtavien linkkien ja twiittien määrää. Hakukoneoptimoinnin osalta tutkimuksessa kartoitettiin mm. seuraavia verkkopalvelun sisäisiä hakukoneystävällisyyden tekijöitä: (1) alt-kuvausten käyttö verkkopalvelun kuvien yhteydessä, (2) yrityksen palveluita kuvaavan otsikon käyttö (yrityksen nimen sijasta) ja (3) yksilöllisten meta-kuvausten käyttö sisältösivuilla. Yrityksen hakukonelöydettävyyteen vaikuttaa myös verkkopalvelun auktoriteetti, jonka mittarina toimii muun muassa verkkopalveluun johtavat ulkoiset linkit. Tässä kohtaa tutkimusta selvitettiin seuraavat asiat: Verkkopalvelun indeksoitujen sisältösivujen määrä Linkkisuosio MozRank-mittaristolla Verkkopalveluun johtavien twiittien määrä Kaikkien verkkopalveluun sisään johtavien linkkien määrä 20

21 Hakukonelöydettävyyden osalta kasvuyritykset pärjäsivät tutkimuksen osa-alueista verrattain hyvin. Tutkimme kuitenkin verrattain yksinkertaisia hakukoneoptimoinnin osa-alueita, jotka kertovat enemmän siitä, kuinka hyvin yritykset ovat tietoisia hakukoneystävällisen verkkopalvelusuunnittelun vaatimuksista. Siihen, miten kasvuyritykset panostavat löydettävyyden kehitykseen hakukoneissa, ei tämä tutkimus pureutunut. HAKUKONEYSTÄVÄLLISYYDEN TILA KASVUYRITYKSISSÄ Löydettävyyden hallinta hakukoneissa Hakukonemarkkinointi on yleistermi, jonka eri osa-alueet tuntuvat välillä menevän markkinoijillakin sekaisin. Hakukonemarkkinointi jakautuu kahteen eri osa-alueeseen. Nämä ovat (1) maksullinen mainonta ja (2) hakukoneoptimointi. Tässä tutkimuksessa pureuduttiin hakukoneoptimointi-käsitteen alta löytyviin yksinkertaisiin hakukoneystävällisyystekijöihin, jotka on lähes poikkeuksetta helppo hoitaa kuntoon. Tutkitut kasvuyritykset saavuttivat keskimäärin 51 prosenttia maksimipisteistä tällä osa-alueella. Näin ollen monilla tutkimuksen yrityksillä olisi mahdollista parantaa hakukonelöydettävyyttään verrattain yksinkertaisilla optimointitoimenpiteillä. Esimerkiksi lähes puolet (45%) tutkituista yrityksistä voisi parantaa hakukonelöydettävyyttään lisäämällä yksilölliset otsikot verkkopalvelunsa alasivuille. 21

22 OSA 6 MARKKINOINTITEKNOLOGIA ja liidien generointi Kasvuyrityksillä on tänä päivänä lukemattomia eri teknologisia vaihtoehtoja myynti- ja markkinointiprosessien automatisointiin, manuaalisen työn tukemiseen, aktiviteettien seurantaan ja analysointiin sekä myynnin ja myyntiliidien generointiin verkosta. Koska eri palveluita ja teknologioita on tätä nykyä tarjolla niin paljon, pitäydyttiin tässä tutkimuksessa markkinointiteknologian hyödyntämisen suurissa linjoissa. Näihin lukeutuvat kävijäseurannan, markkinointiautomaation ja sähköpostimarkkinoinnin hyödyntäminen sekä verkkopalvelun mobiilikäytettävyys. Teknologian käyttöasteen ohella tarkastelimme myös myyntiliidien hankintaa muun muassa seuraavien asioiden valossa: (1) liidejä generoivien laskeutumissivujen käyttö, (2) lomakesivulle ohjaaminen blogiartikkeleista ja (3) lomakesivulle ohjaaminen sosiaalisesta mediasta. 22

23 Markkinointiautomaatio Uutiskirjeen tilaamiseen KANNUSTAMINEN Markkinoinnin automaatiojärjestelmää sisältöjen oikea-aikaisessa ja kohdennetussa jakelussa, yksilötason seurannassa sekä myyntiliidien hoivaamisessa käyttää tutkituista kasvuyrityksistä 16 prosenttia. Tutkimuksessa tarkasteltiin suurimpien ja tunnetuimpien automaatiojärjestelmien käyttöä. Tutkitut kasvuyritykset ovat ryhmänä Tivi 250 -yrityksiä hieman jäljessä markkinointiautomaation hyödyntämisessä. Tivi 250 -yrityksistä sitä hyödyntää 21 prosenttia (Modernin markkinoinnin tila Tivi 250 -yrityksissä, Digitys Oy 2014). Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käytön ohella tutkimme myös sitä, miten aktiivisesti kasvuyritykset kannustavat verkkosivuvierailijoita sähköpostimarkkinoinnin piiriin. Ainoastaan 20 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä uutiskirjeen tilausmahdollisuus on selkeästi esillä tai helposti löydettävissä, vaikka sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeen käyttö ovat tunnetusti digitaalisen markkinoinnin kustannustehokkaimpia muotoja. 23

24 Kävijäseurantajärjestelmä laajasti käytössä LOMAKKEIDEN KÄYTTÖ Kävijäseurantajärjestelmien käyttöaste on tutkituissa kasvuyrityksissä korkea. Kasvuritysten verkkopalveluissa ovat käytössä lähes poikkeuksetta järjestelmät, joilla voidaan todentaa modernien markkinointitoimenpiteiden vaikutus verkkosivuliikenteeseen. Ylivoimaisesti suosituin kävijäseurantatyökalu oli oletetusti Google Analytics. Tietoa kävijäseurannan käytön tasosta ei tutkimuksessa saatu. 64 prosenttia tutkituista kasvuyrityksistä käyttää verkkopalvelussa lomakkeita liiditietojen keräämiseen. On hyvä huomioida, että ainoastaan erilaisten lomakkeiden lisääminen yrityksen verkkopalveluun harvoin yksinään lisää verkkopalvelun konversioiden määrää. Lomakkeet ovat työkalu asiakkaalle hyödyllisen sisällön tarjoamiseen ja sen myötä markkinointilupien ja liiditietojen keräämiseen. Tämän lisäksi kohderyhmä on myös saatava sisältöjen ja lomakkeiden äärelle. 24

25 KASVUYRITYKSET HUOMIOIVAT MOBIILIKÄYTTÄJÄT HEIKOSTI MOBILIIKÄYTETTÄVYYS TEKNISESTI HYVÄLLÄ TASOLLA Mobiililaitteiden käyttö tiedonhaussa, tiedon omaksumisessa ja ostopäätösten tekemisessä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Lähes puolet tutkituista kasvuyrityksistä ei ollut kiinnittänyt huomiota verkkopalvelunsa mobiilikäytettävyyteen millään tasolla (kumpikaan kahdesta tarkastellusta tekijästä ei ollut kunnossa). Tilanne oli kuitenkin parempi verrattuna Tivi 250 -yrityksiin, joista reilusti yli puolet (56%) ei ollut kiinnittänyt lainkaan huomiota mobiilikäytettävyyteen. Kasvuyrityksistä 16 prosentilla verkkopalvelun mobiilikäytettävyys on siinä kunnossa, että siinä ei ole teknisestä näkökulmasta mitään huomautettavaa. Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa ei syvennytty arvioimaan verkkopalvelujen käytettävyyttä laadullisella tasolla (verkkopalvelua ei selattu läpi mobiililaitteella samoin kuin pöytäkoneella / kannettavalla tietokoneella). Kasvuyritykset peittosivat tässä suhteessa Tivi 250 -yritykset, joiden kohdalla vastaava lukema oli seitsemän prosenttia. 25

26 VOITTAJAT Tutkimuksen kärkeen sijoittuneiden kasvuyritysten markkinointiviestintä on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Enemmistö kasvuyrityksistä kilpailee ja tavoittelee asiakkaita kotimaan rajojen ulkopuolella, joten moderniin ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen markkinointiviestintään investointi on usein myös elinehto. Kasvuyrityksistä parhaiten tutkimuksessa pärjänneet yritykset tuottavat verkkopalveluun sisältöjä säännöllisesti. Yritykset ovat myös panostaneet sisällöntuotannon lisäksi sisällön systemaattiseen jakeluun eri kanavissa. Läsnäolo sosiaalisen median kanavissa ei rajoitu ainoastaan sisällön jakeluun, vaan johtavat kasvuyritykset ovat myös investoineet vuorovaikutuksen rakentamiseen. Tätä työtä osaltaan helpottavat kohderyhmän tarpeisiin ja kysymyksiin vastaavat sisällöt. Huomionarvoista on myös, että tutkimuksen kärkikastiin sijoittuneilla yrityksillä on toimipisteitä Suomen rajojen ulkopuolella. Tässä ulkoiseen havainnointiin perustuvassa tutkimuksessa ei voida analysoida yritysten markkinoinnin prosesseja tarkasti. Kärkeen sijoittuneiden yritysten markkinointiviestinnän lopputuotteesta voidaan kuitenkin todeta, että modernin markkinointiviestinnän vaatima osaaminen ja prosessit ovat yrityksissä hyvällä tasolla. 26

27 2. MariaDB (ent. SkySQL) Toiseksi tutkimuksessa sijoittui MariaDB. Yrityksen verkkoviestinnässä hyödynnetään runsaasti sisältöjä ja käyttäjiä myös ohjataan aktiivisesti hyödyllisten sisältöjen pariin. Merkittävää on myös tarjottavan tiedon määrä. 1. M-Files Tutkimuksen parhaaksi yritykseksi nousi M-Files. M-Files menestyi hyvin myös aiemmin julkaisemassamme Tivi 250 -tutkimuksessa. Yritys hyödyntää systemaattisesti moderneja markkinointikeinoja ja -kanavia. 3. Bitbar Bitbar Technologies Oy:n Testroid.com nousi tutkimuslistauksen kolmanneksi monipuolisella sisältöjen hyödyntämisellä sekä verkkopalvelun myyntilähtöisyydellä. HAASTAJAT Kärkikolmikon ulkopuolelta löytyi myös hyviä haastajia. Kaikilta osin kansainvälisen tason markkinointia ei haastajien parissa enää laaja-alaisesti suoritettu, mutta kaikki hallitisivat useamman osa-alueen hyvin. TOP M-Files 2. MariaDB 3. Bitbar 4. Koodiviidakko 5. Dingle 6. Scoopshot 7. Walkbase 8. Omegawave 9. Futurice 10. Gapps 27

28 TUTKITUT YRITYKSET Aito Technologies Oy Alekstra Oy Alfame Systems Oy Alkali Oy AlphaSense Oy Ambientia-konserni Anders Innovations Oy Arcusys Oy Audiodraft BCB Medical Oy Bitbar Bilot Blancco Oy Ltd Bluegiga Technologies Oy Codenomicon Oy Codento Oy ComIQ Oy Comiq Group Oy Conmio Oy Convion Creowave Oy Cross Wrap Datium Consulting Oy DB Pro Oy Decens Oy Descom Oy Devlab Oy Diktamen 28

29 Dingle Oy Documill Oy Dream Broker Ltd Eatech Oy Ecolane Finland Oy Eficode Oy Eniram Ltd epassi Payments Oy FastROI Ltd. Fidelix Oy Fingersoft Futurice Oy Gapps Oy Gofore Oy Grand Cru Grate Finland Grey Area HappyOrNot Heeros Systems Oy Hibox Systems Oy Ab Holvi Housemarque Oy Hydman Idean Enterprises iloq Oy Indoor Atlas Innofactor Plc Javerdel Oy Jolla Kiosked Kippt Klikkicom Oy Koodiviidakko Oy LeadDesk Oy Leanware Oy LocalBitcoins.com M-Files Corporation Mendor Merus Power Dynamics Oy Multi Touch Oy Mystes Oy Nakkila Group Nebula Oy Nethit Oy Netox Oy Netplaza Oy Nitor Creations Oy Numeron Oy Omegawave Oncos Therapeutics Optomeditech Ovelin 29

30 P2S Media Group Paytrail Oyj Proactum Oy (osa Vismaa) ProCountor International Oy ProtoGeo Pulse247 Oy Rami s Coffee Retail Logistics Excellence - RELEX Oy Rightware Rongo Oy Scarlet Motors Sievo Oy SkySQL Sleipner Finland SLM Finland Oy Smatrly.io Smilehouse Oy SN4Mobile Oy Solinor Oy TicBits Oy Tinkercad Trust Capital Group Tuxera Inc. Vaadin Oy Valkee Valopaa Oy ValueFrame Oy Vilant Systems Oy Vincit Oy Visedo Visma Solutions Oy (ent. Netvisor Oy) Voyantic Ltd W3 Group Finland Oy Walkbase Wapice Oy Watrec Whitestone Oy ZenRobotics Solita Oy Suomen Lämpöikkunat Supercell Sympa Oy Systems Garden Oy There Corporation ThirdPresence 30

31 DIGITYS LYHYESTI Digitys on inbound-markkinoinnin asiantuntijayritys. Autamme yrityksiä vastaamaan asiakkaiden muuttuneeseen ostoprosessiin inbound-markkinoinnin keinoin. Palvelumme keskittyvät toimintatapoihin, joilla tavoitetaan markkinoilla jo olemassa oleva kysyntä. Hyödynnämme erilaisia malleja ja ketterän kehityksen toimintatapoja asiakkaidemme sisältömarkkinoinnin rakentamisessa. Autamme asiakkaamme omaa markkinointitiimiä kehittymään inbound-markkinoinnissa samalla kun hoidamme sovitut osa-alueet asiakkaan puolesta. Palvelumme koostuvat: Inbound-markkinoinnista (jatkuvana kuukausittaisena palveluna, jossa ulkoistettu inbound-tiimimme on asiakkaan käytössä) Konsultoinnista & strategiatyöstä Koulutuksista & valmennuksista Digimedian & mainonnan hallinnasta Asiakkaisiimme kuuluu palkittuja ja tunnustettuja kasvuyrityksiä. Palvelumme soveltuvat erityisesti tietointensiivisten B2Borganisaatioiden markkinointiviestinnän erityistarpeisiin.

32 YHTEYSTIEDOT Digitys Oy Läntinen pitkäkatu Turku

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Mikko Manninen 7.11.2013 Kirsi Mikkola 12.11.2013 12.11.2013 Materiaalit www.liiketoiminta.info/yrityskaari Illan teema Pienillä, mutta oikeilla toimenpiteillä

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Pertti Sillanpää PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Digisilta 23.9.2013 TIIVISTELMÄ Paikallislehdillä on tärkeä rooli paikallisen tiedon levittäjänä sekä yhteisöllisyyden ja identiteetin

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot