Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat."

Transkriptio

1 MODERNIN MARKKINOINNIN TILA KASVUYRITYKSET Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen JOHTAVISSA KASVUyrityksissä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

2

3 SISÄLLYS TUTKIMUKSEN taustaa 4 OSA 01 MITÄ TUTKITTIIN? 6 OSA 02 YHTEISPisteet 8 OSA 03 BLOGIMarkkinointi 10 OSA 04 SOSIAALINEN Media 14 OSA 05 HAKUKONEMarkkinointi 20 OSA 06 MARKKINOINTITEKNOLOGIA ja liidien generointi 22 voittajat 26 TUTKITUT yrtykset 28

4 TAUSTAA Suomalaiset startupit ja kasvuyritykset ovat kansainvälisesti kiinnostavampia kuin koskaan aiemmin. Alkuvuodesta 2014 toteuttamamme modernin markkinoinin tila Tivi250-yrityksissä -tutkimuksen saavuttaman kiinnostuksen innoittamana päätimme tutkia digitaalisen markkinointiviestinnän tilaa Suomen johtavissa kasvuyrityksissä. Aiemmin toteuttamamme tutkimuksen (Tivi 250) tapaan pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat. Monia kansainvälisiä digitaalista markkinointia käsitteleviä tutkimuksia läpikäyneinä päätimme toteuttaa vuoden 2013 lopulla Suomen suurimpien tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten modernia markkinointia käsittelevän tutkimuksen. Tutkimuksen ympärillä käymiemme keskustelujen sekä lukijoilta saamamme palautteen perusteella päätimme jatkaa tutkimusta myös muissa yritysryhmissä. Pääosin oman kiinnostuksemme takia valitsimme seuraavaksi tutkimusryhmäksi Suomen johtavat kasvuyritykset. Osasyynä valintaan olivat tietysti myös suomalaisen startup-kulttuurin nousu sekä ilmiön kiinnostus kansallisessa ja kansainvälisessä mediassa. Halusimme myös selvittää 4

5 kuinka hyvin nuoret, nälkäiset ja voimakkaasti kasvavat yritykset hoitavat omaa markkinointiaan ja pystyvätkö nämä useimmiten ketterät organisaatiot peittoamaan suuremmat ICT-yritykset nykyaikaisessa markkinointiviestinnässä? Tutkimuksen kohteeksi valittiin yhteensä 125 suomalalaista kasvuyritystä. Tutkimusaineisto on kerätty kesäjoulukuussa Tutkimusraportti rakentuu neljästä osasta: tutkimuksen kuvauksesta, yhteispistejakauman esittelystä, osa-aluekohtaisen menestymisen kuvaamisesta ja voittajien esittelystä. Tutkimuksen lopusta löydätte myös listan kaikista tutkituista yrityksistä. KASVUYRITYKSEN MARKKINOINNIN MENESTYSRESEPTIÄ ETSIMÄSSÄ Yksi kasvuyritysten menestyksen edellytys on kansainvälisesti kilpailukykyisen markkinointi- ja myyntikoneistojen rakentaminen. Digityksen asiantuntijatiimi on osaltaan ollut rakentamassa kansainvälisesti menestyneiden suomalaisten kasvuyritysten markkinointia puolen vuosikymmenen ajan. Vaikka markkinoinnin lainalaisuudet eivät ole tällä välin muuttuneet, on sekä markkinoinnin että myynnin menestysreseptejä ravisteltu 2010-luvulla selkeästi. Markkinointiteknologian, sisältöjen, hakukoneiden ja sosiaalisen median työkalujen hallinta on nopeasti noussut mielenkiintoisesta vaihtoehdosta menestystä määrittäväksi tekijäksi. 5

6 OSA 1 MITÄ TUTKITTIIN? Tutkimme modernin markkinoinnin tilaa 125:ssä suomalaisessa kasvuyrityksessä. Tavoitteenamme oli järjestää listan yritykset sen mukaan, kuinka hyvin tutkitut yritykset ovat onnistuneet hyödyntämään sisältöjä ja sosiaalisen internetin tarjoamia mahdollisuuksia markkinointiviestinnässään. Modernin markkinoinnin osaalueina tarkastelimme yritysten verkkopalvelujen, sosiaalisen median, hakukonelöydettävyyden, sähköpostin ja markkinointiteknologian hyödyntämistä markkinoinnissa. Tutkimuksessa keskityttiin ennen kaikkea modernin markkinointiviestinnän vaatiman valmiustason ja markkinointiin käytettävien alustojen (platforms) käytön selvittämiseen. Tämän kontekstin sisällä tutkimus pyrki vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten hyvin yritys onnistuu sisältöjen avulla tavoittelemaan verkkopalvelusta suoraa myyntiä tai myyntiliidejä? Miten yritys onnistuu viestimään palveluistaan maailmalle verkkosisältöjä ja markkinointiteknologiaa hyödyntäen? 6

7 Markkinointiteknologia-sanaa käytetään tässä yhteydessä käsitteenä sen laajassa merkityksessä. Esimerkiksi Twitter voidaan lukea markkinointiteknologiaksi, koska se tarjoaa alustan sisällön jakeluun ja vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa. Markkinointiteknologian käyttö on myös yksi tutkimuksen osa-alueista. Kyseisessä osiossa markkinointiteknologialla viitataan yksityiskohtaisemmin markkinoinnin automaation, web-analytiikan ja mobiiliteknologian (mobiilisivustot) hyödyntämiseen. Verkkopalvelujen osalta tarkastelimme yleisilmettä, verkkosivuvierailijan ohjaamista ja dialogiin kannustamista sekä sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä muun muassa blogisisältöjen, ladattavien materiaalien, oppaiden ja webinaarien käytön kautta. MITEN VALITSIMME TUTKITTAVAT KASVUYRITYKSET? Suomalaisista kasvuyrityksistä ei ole toistaiseksi olemassa vastaavaa listausta kuin suomalaisista tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksistä (Tivi 250). Tutkittuamme eri listauksia päädyimme kokoamaan listan seuraavista pienemmistä listauksista: Talouselämä: Lupaavimmat kasvuyritykset 2013 Talouselämä: Kasvuyritykset 2014 Deloitte: Technology Fast 50 Finland 2013 Deloitte: Technology Fast 50 Finland 2014 Wired: European startups (Helsinki) 2012 Wired: European startups (Helsinki) 2013 Muita tarkastelun kohteita olivat hakukonelöydettävyys, verkkopalvelun mobiilikäytettävyys, ja sosiaalisen median käyttö, johon pureuduimme tutkimalla eri kanavien käyttöä. Tarkasteltavat sosiaalisen median kanavat olivat LinkedIn, Facebook, Twitter, Slideshare ja Youtube. 7

8 OSA 2 YHTEISPISTEET Tutkimuksen pisteytys toteutettiin asteikolla Tutkitun yrityksen kokonaispistemäärä muodostuu määrällisen ja laadullisen arvioinnin yhdistelmänä. Määrällisen tutkimuksen painoarvo kokonaispisteissä oli 85 prosenttia. Näin ollen asiantuntijoiden suorittaman laadullisen arvioinnin painoarvoksi muodostui 15 prosenttia. Yksikään tutkimuksen yrityksistä ei onnistunut hankkimaan yli 80:tä pistettä. Lähes koko kärkikymmenikkö sijoittui kokonaispisteissä välille Tutkimuksen osa-alueista kasvuyritykset pärjäsivät kokonaisuutena parhaiten sosiaalisen median hyödyntämisessä. Vastaavasti heikoiten osa-alueista oli hoidettu markkinointiteknologia ja liidien generointi. Sosiaalisen median hyödyntämisen osalta maksimipisteistä kerättiin keskimäärin 60. Markkinointiteknologian ja liidien generoinnin osalta lukema oli 41. Blogi- ja sisältömarkkinoinnin osalta maksimispisteistä saavutettiin keskimäärin 43 ja tarkastelluista hakukoneystävällisyystekijöistä 51. 8

9 KOKONAISPISTEIDEN JAKAUMA KASVUYRITYKSET LÄHELLÄ TIVI 250 -YRITYSTEN KANSALLISTA TASOA Kasvuyritykset hävisivät selkeästi aiemmin toteuttamamme Tivi-tutkimuksen kansainvälisille yrityksille, mutta suurimmat kotimaiset ICT-yritykset päihittivät kasvuyritykset vain niukasti. Tutkituista yrityksistä 61 prosenttia saavutti alle puolet jaossa olleista kokonaispisteistä. Pistejakauman keskelle (40 60 pistettä) sijoittui puolestaan 32 prosenttia tutkituista yrityksistä. 9

10 OSA 3 BLOGIMARKKINOINTI Aktiivisesti markkinointiviestinnässään blogia hyödyntävät yritykset hankkivat verkosta tutkitusti enemmän myyntiliidejä. Myös nykyisten asiakkaiden sitouttamisessa ja kouluttamisessa aktiivisen blogin hyödyt ovat kiistattomat. Lisäksi blogisisällöt ovat yksi tehokkaimmista keinoista parantaa hakukonelöydettävyyttä. Blogimarkkinoinnin osalta tutkimuksessa keskityttiin selvittämään sisältömarkkinointivalmiuksien ja järjestelmäinfrastruktuurin tasoa, kuten sosiaalisen median jakopainikkeiden löytymistä blogiartikkelin yhteydestä. Blogimarkkinoinnin laatuun, siinä onnistumiseen tai aktiivisuuteen ei tässä tutkimuksessa kiinnitetty systemaattisesti huomiota. Tämän selvittäminen vaatisi tarkempaa laadullista blogisisältöihin keskittyvää tutkimusta. Tutkimuksen laadullisessa osiossa arvioitiin kuitenkin myös blogisisältöjen laadukkutta, määrää ja julkaisutiheyttä. 10

11 Blogi RSS Tutkituista kasvuyrityksistä blogia viestintävälineenä käyttää hieman yli puolet. Blogimarkkinoinnissa onnistuminen vaatii vaatii sekä sisällöntuotannossa että sisällön jakelussa onnistumista. Tästä johtuen tutkimme osana blogimarkkinointia myös artikkelien tilaus- ja jakomahdollisuuksia. Artikkelin tilaustapoja ovat muun muassa sähköposti ja RSS-syöte. Artikkelien helppo jakaminen ja saatavuus eri sosiaalisen median kanaviin ovat myös menestyksen avaimia. 66 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä mahdollistaa uusien blogiartikkelien tilaamisen RRS-syötteen avulla. Tämä on tärkeää, koska monet aktiiviset blogien kuluttajat haluavat tilata uudet sisällöt RSS-lukijoihin. Linkitys blogille verkkopalvelun kotisivulta Kasvuyritykset ovat ymmärtäneet hyvin, että blogi tulee myös nostaa selkeästi esille verkkopalvelun sisällä. Kaikki tutkituista yrityksistä ohjasivat blogisivulle verkkopalvelun etusivulta. 11

12 Sisältöjen jaettavuus sosiaaliseen mediaan Sosiaalisen median profiilien esiin nostaminen Kun sisältöön investoidaan, tulee myös sen jakeluun investoida. Jotta sisällön lukijat voisivat helposti jakaa sisältöjä verkostoilleen, on blogilta löydyttävä jakopainikkeet sosiaalisen median palveluihin. Ainoastaan 52 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä on lisännyt sosiaalisen median jakopainikkeet bloginsa yhteyteen. Yrityksen seuraaminen sosiaalisen median alustoilla on tänä päivänä yleinen tapa pysyä ajan tasalla yrityksen tapahtumista. Blogin lukijalle on täten erittäin oleellista tarjota mahdollisuutta seurata yritystä eri sosiaalisen median alustoilla. 60 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä tarjoaa tämän mahdollisuuden. 12

13 Blogiartikkelien tilaus sähköpostiin BLOGILTAMME POIMITTU Onnistuneen blogimarkkinoinnin muistilista: 1. Aseta tavoitteet 2. Auta johtoa ymmärtämään merkitys 3. Käytä sisältökalenteria 4. Sitouta organisaatio 5. Varmista tarvittavat resurssit 6. Asetu asiakkaiden saappaisiin Lukija haluaa usein tilata ilmoitukset uusista blogiartikkeleista suoraan sähköpostiin. 60 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä tarjoaa tämän mahdollisuuden lukijoilleen. On hyvä huomata, että blogisisällöt harvoin tavoittavat yrityksen tavoittelemaa kohderyhmää pelkästään aktiivisten lukijoiden hyödyntämän RSS:n avulla. Blogisisältöjä parhaiten hyödyntävät yritykset ovat valjastaneet henkilöstön mahdollisimman laajasti sisällönjakeluun useissa eri kanavissa. 7. Analysoi ja kehitä systemaattisesti Tämän ja muita ohjeita sisältö- ja blogimarkkinoinnin rakentamiseen löydät blogiltamme. DIGITYKSEN BLOGI

14 OSA 4 SOSIAALINEN MEDIA Tutkituiksi sosiaalisen median alustoiksi valittiin (1) Facebook, (2) Twitter, (3) LinkedIn, (4) Youtube ja (5) Slideshare. Perusteluksi Facebookin sisällyttämiselle tutkimukseen riittänevät lähes 2,2 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Twitter ja LinkedIn ovat puolestaan vakiinnuttaneet paikkansa suomalaistenkin asiantuntijoiden vuorovaikutuksen alustoina. Esitysten jakoon erikoistunut yhteisöpalvelu Slideshare puolestaan valittiin tarkasteluun sen takia, että suuri osa kasvuyrityksistä toimii B2B-ympäristössä. Videoiden käyttö osana modernia markkinointiviestintää tulee lisääntymään voimakkaasti lähitulevaisuudessa sekä kuluttajille että yrityspäättäjille markkinoitaessa. Siksi Youtube sisällytettiin. Facebookin ja Twitterin osalta tutkimuksessa syvennyttiin tarkastelemaan yritysten seuraajiensa kanssa synnyttämää vuorovaikutusta. Facebookin kohdalla vuorovaikutteisuutta tarkasteltiin julkisen puhuu tästä -luvun* perusteella. Twitterissä vuorovaikutusta tarkasteltiin Twitter-mainintojen perusteella. * Puhuu tästä -luvun esitys poistui näkyvistä Facebook sivuilla vuoden 2014 lopulla. 14

15 TWITTER Aktiiviset Twitter-tilit Twitterin käyttö on Suomessa kasvanut hiljalleen muun maailman perässä. Tosissaan kansainvälisille markkinoille tähtäävälle kasvuyritykselle Twitter on välttämätön työväline. Tutkituista kasvuyrityksistä 77 prosentilta löytyy Twitter-tili. Luku on hyvä verrattuna suomalaisiin tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksiin, joista Twitteriä hyödyntää 47 prosenttia (Modernin markkinoinnin tila Tivi 250 -yrityksissä tutkimusraportti, Digitys Oy 2014). Twitteriä voi toki käyttää myös tuotetai palvelu-uutuuksista viestimiseen, mutta tällöin kanavan potentiaalia ei varmasti hyödynnetä täysin. Twitterissä vuorovaikutuksen merkitys korostuu, koska yksittäisten twiittien elinaika on keskimäärin lyhyt. 52 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää Twitteriä aktiivisesti. Aktiivisen käytön rajaksi tässä tutkimuksessa määriteltiin kolme (3) päivää. Tähän kastiin kuuluakseen yrityksen on twiitattava siis vähintään kolmen päivän välein. Monet Twitterin aktiivikäyttäjät eivät kuitenkaan pidä tätä vielä kovin korkeana aktiivisuustasona. 15

16 Positiivinen seuraajasuhde FACEBOOK Facebook ei sosiaalisen median alustana liiemmin esittelyjä kaipaa. Pelkästään Suomessa yli 13-vuotiaita Facebookin käyttäjiä on reilusti yli 2 miljoonaa. Facebook-sivun käyttö osana kasvuyrityksen markkinointia ei ole sopivuudeltaan kaikille yrityksille samaa tasoa. Kuluttajatuotteiden ja -palveluiden markkinoinnissa sillä on selkeä paikkansa. 70 prosentilla tutkituista yrityksistä seuraajasuhde Twitterissä on positiivinen. Positiivisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yrityksen Twitter-tilillä on enemmän seuraajia kuin se itse seuraa. Aiemmin toteuttamassamme Tivi 250 -yritysten modernin markkinoinnin tilaa selvittäneessä tutkimuksessa kävi ilmi, että 81 prosentilla tutkituista (Twitteriä käyttävistä) yrityksistä seuraajasuhde oli positiivinen. Tätä selittänee osaltaan brändiltään vahvempien yritysten kuuluminen Tivi 250 -listalle. B2B-ympäristössä toimivat kasvuyritykset joutuvat sen sijaan punnitsemaan Facebook-läsnäolon arvoa suhteessa muihin verkkoviestinnän toimenpiteisiin, kuten läsnäoloon muissa sosiaalisen median kanavissa. Usein Facebook on kuitenkin tärkeä kanava työnantajakuvan rakentamisessa. Usein Facebookin rooli voikin nousta B2B-firmalle arvokkaaksi myös rekrytoinnin yhteydessä. Modernit markkinoijat voivat tänä päivänä hyödyntää ihmisten Facebookajankäyttöä hyödykseen monin eri tavoin. Yksi mielenkiintoinen mahdollisuus on mainosten uudelleen kohdistaminen Facebookissa niille henkilöille, jotka ovat jo kerran vierailleet yrityksen sivustolla. 16

17 Facebookin käyttöaste Yli tuhat fania 76 prosenttia tutkituista kasvuyrityksistä on luonut profiilin yhteisöpalvelu Facebookiin ja käyttää sitä säännöllisesti tuotteista, palveluista tai toiminnastaan viestimiseen. Facebook on yhteisöpalvelu. Sen vahvuus on näin ollen vuorovaikutuksessa niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin välillä. Tästä syystä tarkastelimme myös tutkittujen kasvuyritysten Facebook-sivujen vuorovaikutuksen määrää Facebookfaniensa kanssa. Tämän suhteen löytyy monelta parannettavaa, sillä vain 26 prosentilla tutkituista kasvuyrityksistä on keskustelua aikaansaava Facebook-sivu fanin kerho on Facebookissa meriitti. Kaikista tutkituista kasvuyrityksistä alle neljännes on onnistunut hankkimaan Facebook-yhteisöönsä yli tuhat jäsentä. On hyvä huomata, että Facebookin viime vuosina tekemät useat algoritmimuutokset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yrityksen oman Facebook-sivun faneista tavoitetaan orgaanisesti usein alle 10%. Tämä on saanut monet yritykset tarkastelemaan uudelleen panostuksiaan Facebook-viestintään. 17

18 Linkedin YOUTUBE Viimeisimpien (marraskuu 2014) tietojen mukaan ammattilaisten yhteisöpalvelu LinkedInillä on maailmanlaajuisesti yli 330 miljoonaa käyttäjää. Suomessa rekisteröityneitä LinkedIn-käyttäjiä on jo yli Käyttäjät ovat keskimäärin korkeasti koulutettuja. LinkedIn on kasvuyritysten keskuudessa käytetyin sosiaalisen median yhteisöpalvelu, sillä ammattilaisten verkostossa kasvuyrityksistä on läsnä 89 prosenttia. Yli miljardi käyttäjää vierailee Youtubevideopalvelussa kuukausittain. Täten se on Facebookin jälkeen maailman toiseksi käytetyin yhteisöpalvelu. Yhdysvalloissa Youtube tavoittaa jo enemmän vuotiaita kuin mikään kaapeliverkon televisiokanava. 52 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää Youtube-kanavaa viestinnässään. Tutkituista yrityksistä palvelun systemaattisessa hyödyntämisessä onnistuu vain kourallinen. 18

19 Slideshare BLOGILTAMME POIMITTU sääntö tehostaa viestintää sosiaalisessa mediassa Sääntö muodostuu kolmesta viestityypistä, jotka ovat: 1. Muiden tuottamat toimialasisällöt 2. Organisaation omat sisällöt 3. Tavoitteen toteutumiseen tähtäävät sisällöt Slideshare on maailman suurin esitysten ja dokumenttien jakoon tarkoitettu yhteisöpalvelu, jonka LinkedIn osti vuonna Slideshare on puhunut itsestään sisältömarkkinointialustana ja se sisällytettiin tähän tutkimukseen sen erityisesti B2B-organisaatioita palvelevien ominaisuuksien johdosta. Ainoastaan 24 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää erityisesti esitysten jakooon tarkoitettua Slidesharea viestinnässään. Tutustu säännön käyttöön tarkemmin blogilamme niin ymmärrät, miten se voi auttaa organisaatiotanne rakentamaan vahvemman läsnäolon sosiaalisessa mediassa: LUE ARTIKKELI 11

20 OSA 5 HAKUKONEMARKKINOINTI Hakukoneystävällisyyden osalta tutkimme verkkopalvelun sisäisten hakukoneteknisten asioiden tilaa, sivuston auktoriteettia sekä verkkopalveluun johtavien linkkien ja twiittien määrää. Hakukoneoptimoinnin osalta tutkimuksessa kartoitettiin mm. seuraavia verkkopalvelun sisäisiä hakukoneystävällisyyden tekijöitä: (1) alt-kuvausten käyttö verkkopalvelun kuvien yhteydessä, (2) yrityksen palveluita kuvaavan otsikon käyttö (yrityksen nimen sijasta) ja (3) yksilöllisten meta-kuvausten käyttö sisältösivuilla. Yrityksen hakukonelöydettävyyteen vaikuttaa myös verkkopalvelun auktoriteetti, jonka mittarina toimii muun muassa verkkopalveluun johtavat ulkoiset linkit. Tässä kohtaa tutkimusta selvitettiin seuraavat asiat: Verkkopalvelun indeksoitujen sisältösivujen määrä Linkkisuosio MozRank-mittaristolla Verkkopalveluun johtavien twiittien määrä Kaikkien verkkopalveluun sisään johtavien linkkien määrä 20

21 Hakukonelöydettävyyden osalta kasvuyritykset pärjäsivät tutkimuksen osa-alueista verrattain hyvin. Tutkimme kuitenkin verrattain yksinkertaisia hakukoneoptimoinnin osa-alueita, jotka kertovat enemmän siitä, kuinka hyvin yritykset ovat tietoisia hakukoneystävällisen verkkopalvelusuunnittelun vaatimuksista. Siihen, miten kasvuyritykset panostavat löydettävyyden kehitykseen hakukoneissa, ei tämä tutkimus pureutunut. HAKUKONEYSTÄVÄLLISYYDEN TILA KASVUYRITYKSISSÄ Löydettävyyden hallinta hakukoneissa Hakukonemarkkinointi on yleistermi, jonka eri osa-alueet tuntuvat välillä menevän markkinoijillakin sekaisin. Hakukonemarkkinointi jakautuu kahteen eri osa-alueeseen. Nämä ovat (1) maksullinen mainonta ja (2) hakukoneoptimointi. Tässä tutkimuksessa pureuduttiin hakukoneoptimointi-käsitteen alta löytyviin yksinkertaisiin hakukoneystävällisyystekijöihin, jotka on lähes poikkeuksetta helppo hoitaa kuntoon. Tutkitut kasvuyritykset saavuttivat keskimäärin 51 prosenttia maksimipisteistä tällä osa-alueella. Näin ollen monilla tutkimuksen yrityksillä olisi mahdollista parantaa hakukonelöydettävyyttään verrattain yksinkertaisilla optimointitoimenpiteillä. Esimerkiksi lähes puolet (45%) tutkituista yrityksistä voisi parantaa hakukonelöydettävyyttään lisäämällä yksilölliset otsikot verkkopalvelunsa alasivuille. 21

22 OSA 6 MARKKINOINTITEKNOLOGIA ja liidien generointi Kasvuyrityksillä on tänä päivänä lukemattomia eri teknologisia vaihtoehtoja myynti- ja markkinointiprosessien automatisointiin, manuaalisen työn tukemiseen, aktiviteettien seurantaan ja analysointiin sekä myynnin ja myyntiliidien generointiin verkosta. Koska eri palveluita ja teknologioita on tätä nykyä tarjolla niin paljon, pitäydyttiin tässä tutkimuksessa markkinointiteknologian hyödyntämisen suurissa linjoissa. Näihin lukeutuvat kävijäseurannan, markkinointiautomaation ja sähköpostimarkkinoinnin hyödyntäminen sekä verkkopalvelun mobiilikäytettävyys. Teknologian käyttöasteen ohella tarkastelimme myös myyntiliidien hankintaa muun muassa seuraavien asioiden valossa: (1) liidejä generoivien laskeutumissivujen käyttö, (2) lomakesivulle ohjaaminen blogiartikkeleista ja (3) lomakesivulle ohjaaminen sosiaalisesta mediasta. 22

23 Markkinointiautomaatio Uutiskirjeen tilaamiseen KANNUSTAMINEN Markkinoinnin automaatiojärjestelmää sisältöjen oikea-aikaisessa ja kohdennetussa jakelussa, yksilötason seurannassa sekä myyntiliidien hoivaamisessa käyttää tutkituista kasvuyrityksistä 16 prosenttia. Tutkimuksessa tarkasteltiin suurimpien ja tunnetuimpien automaatiojärjestelmien käyttöä. Tutkitut kasvuyritykset ovat ryhmänä Tivi 250 -yrityksiä hieman jäljessä markkinointiautomaation hyödyntämisessä. Tivi 250 -yrityksistä sitä hyödyntää 21 prosenttia (Modernin markkinoinnin tila Tivi 250 -yrityksissä, Digitys Oy 2014). Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käytön ohella tutkimme myös sitä, miten aktiivisesti kasvuyritykset kannustavat verkkosivuvierailijoita sähköpostimarkkinoinnin piiriin. Ainoastaan 20 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä uutiskirjeen tilausmahdollisuus on selkeästi esillä tai helposti löydettävissä, vaikka sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeen käyttö ovat tunnetusti digitaalisen markkinoinnin kustannustehokkaimpia muotoja. 23

24 Kävijäseurantajärjestelmä laajasti käytössä LOMAKKEIDEN KÄYTTÖ Kävijäseurantajärjestelmien käyttöaste on tutkituissa kasvuyrityksissä korkea. Kasvuritysten verkkopalveluissa ovat käytössä lähes poikkeuksetta järjestelmät, joilla voidaan todentaa modernien markkinointitoimenpiteiden vaikutus verkkosivuliikenteeseen. Ylivoimaisesti suosituin kävijäseurantatyökalu oli oletetusti Google Analytics. Tietoa kävijäseurannan käytön tasosta ei tutkimuksessa saatu. 64 prosenttia tutkituista kasvuyrityksistä käyttää verkkopalvelussa lomakkeita liiditietojen keräämiseen. On hyvä huomioida, että ainoastaan erilaisten lomakkeiden lisääminen yrityksen verkkopalveluun harvoin yksinään lisää verkkopalvelun konversioiden määrää. Lomakkeet ovat työkalu asiakkaalle hyödyllisen sisällön tarjoamiseen ja sen myötä markkinointilupien ja liiditietojen keräämiseen. Tämän lisäksi kohderyhmä on myös saatava sisältöjen ja lomakkeiden äärelle. 24

25 KASVUYRITYKSET HUOMIOIVAT MOBIILIKÄYTTÄJÄT HEIKOSTI MOBILIIKÄYTETTÄVYYS TEKNISESTI HYVÄLLÄ TASOLLA Mobiililaitteiden käyttö tiedonhaussa, tiedon omaksumisessa ja ostopäätösten tekemisessä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Lähes puolet tutkituista kasvuyrityksistä ei ollut kiinnittänyt huomiota verkkopalvelunsa mobiilikäytettävyyteen millään tasolla (kumpikaan kahdesta tarkastellusta tekijästä ei ollut kunnossa). Tilanne oli kuitenkin parempi verrattuna Tivi 250 -yrityksiin, joista reilusti yli puolet (56%) ei ollut kiinnittänyt lainkaan huomiota mobiilikäytettävyyteen. Kasvuyrityksistä 16 prosentilla verkkopalvelun mobiilikäytettävyys on siinä kunnossa, että siinä ei ole teknisestä näkökulmasta mitään huomautettavaa. Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa ei syvennytty arvioimaan verkkopalvelujen käytettävyyttä laadullisella tasolla (verkkopalvelua ei selattu läpi mobiililaitteella samoin kuin pöytäkoneella / kannettavalla tietokoneella). Kasvuyritykset peittosivat tässä suhteessa Tivi 250 -yritykset, joiden kohdalla vastaava lukema oli seitsemän prosenttia. 25

26 VOITTAJAT Tutkimuksen kärkeen sijoittuneiden kasvuyritysten markkinointiviestintä on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Enemmistö kasvuyrityksistä kilpailee ja tavoittelee asiakkaita kotimaan rajojen ulkopuolella, joten moderniin ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen markkinointiviestintään investointi on usein myös elinehto. Kasvuyrityksistä parhaiten tutkimuksessa pärjänneet yritykset tuottavat verkkopalveluun sisältöjä säännöllisesti. Yritykset ovat myös panostaneet sisällöntuotannon lisäksi sisällön systemaattiseen jakeluun eri kanavissa. Läsnäolo sosiaalisen median kanavissa ei rajoitu ainoastaan sisällön jakeluun, vaan johtavat kasvuyritykset ovat myös investoineet vuorovaikutuksen rakentamiseen. Tätä työtä osaltaan helpottavat kohderyhmän tarpeisiin ja kysymyksiin vastaavat sisällöt. Huomionarvoista on myös, että tutkimuksen kärkikastiin sijoittuneilla yrityksillä on toimipisteitä Suomen rajojen ulkopuolella. Tässä ulkoiseen havainnointiin perustuvassa tutkimuksessa ei voida analysoida yritysten markkinoinnin prosesseja tarkasti. Kärkeen sijoittuneiden yritysten markkinointiviestinnän lopputuotteesta voidaan kuitenkin todeta, että modernin markkinointiviestinnän vaatima osaaminen ja prosessit ovat yrityksissä hyvällä tasolla. 26

27 2. MariaDB (ent. SkySQL) Toiseksi tutkimuksessa sijoittui MariaDB. Yrityksen verkkoviestinnässä hyödynnetään runsaasti sisältöjä ja käyttäjiä myös ohjataan aktiivisesti hyödyllisten sisältöjen pariin. Merkittävää on myös tarjottavan tiedon määrä. 1. M-Files Tutkimuksen parhaaksi yritykseksi nousi M-Files. M-Files menestyi hyvin myös aiemmin julkaisemassamme Tivi 250 -tutkimuksessa. Yritys hyödyntää systemaattisesti moderneja markkinointikeinoja ja -kanavia. 3. Bitbar Bitbar Technologies Oy:n Testroid.com nousi tutkimuslistauksen kolmanneksi monipuolisella sisältöjen hyödyntämisellä sekä verkkopalvelun myyntilähtöisyydellä. HAASTAJAT Kärkikolmikon ulkopuolelta löytyi myös hyviä haastajia. Kaikilta osin kansainvälisen tason markkinointia ei haastajien parissa enää laaja-alaisesti suoritettu, mutta kaikki hallitisivat useamman osa-alueen hyvin. TOP M-Files 2. MariaDB 3. Bitbar 4. Koodiviidakko 5. Dingle 6. Scoopshot 7. Walkbase 8. Omegawave 9. Futurice 10. Gapps 27

28 TUTKITUT YRITYKSET Aito Technologies Oy Alekstra Oy Alfame Systems Oy Alkali Oy AlphaSense Oy Ambientia-konserni Anders Innovations Oy Arcusys Oy Audiodraft BCB Medical Oy Bitbar Bilot Blancco Oy Ltd Bluegiga Technologies Oy Codenomicon Oy Codento Oy ComIQ Oy Comiq Group Oy Conmio Oy Convion Creowave Oy Cross Wrap Datium Consulting Oy DB Pro Oy Decens Oy Descom Oy Devlab Oy Diktamen 28

29 Dingle Oy Documill Oy Dream Broker Ltd Eatech Oy Ecolane Finland Oy Eficode Oy Eniram Ltd epassi Payments Oy FastROI Ltd. Fidelix Oy Fingersoft Futurice Oy Gapps Oy Gofore Oy Grand Cru Grate Finland Grey Area HappyOrNot Heeros Systems Oy Hibox Systems Oy Ab Holvi Housemarque Oy Hydman Idean Enterprises iloq Oy Indoor Atlas Innofactor Plc Javerdel Oy Jolla Kiosked Kippt Klikkicom Oy Koodiviidakko Oy LeadDesk Oy Leanware Oy LocalBitcoins.com M-Files Corporation Mendor Merus Power Dynamics Oy Multi Touch Oy Mystes Oy Nakkila Group Nebula Oy Nethit Oy Netox Oy Netplaza Oy Nitor Creations Oy Numeron Oy Omegawave Oncos Therapeutics Optomeditech Ovelin 29

30 P2S Media Group Paytrail Oyj Proactum Oy (osa Vismaa) ProCountor International Oy ProtoGeo Pulse247 Oy Rami s Coffee Retail Logistics Excellence - RELEX Oy Rightware Rongo Oy Scarlet Motors Sievo Oy SkySQL Sleipner Finland SLM Finland Oy Smatrly.io Smilehouse Oy SN4Mobile Oy Solinor Oy TicBits Oy Tinkercad Trust Capital Group Tuxera Inc. Vaadin Oy Valkee Valopaa Oy ValueFrame Oy Vilant Systems Oy Vincit Oy Visedo Visma Solutions Oy (ent. Netvisor Oy) Voyantic Ltd W3 Group Finland Oy Walkbase Wapice Oy Watrec Whitestone Oy ZenRobotics Solita Oy Suomen Lämpöikkunat Supercell Sympa Oy Systems Garden Oy There Corporation ThirdPresence 30

31 DIGITYS LYHYESTI Digitys on inbound-markkinoinnin asiantuntijayritys. Autamme yrityksiä vastaamaan asiakkaiden muuttuneeseen ostoprosessiin inbound-markkinoinnin keinoin. Palvelumme keskittyvät toimintatapoihin, joilla tavoitetaan markkinoilla jo olemassa oleva kysyntä. Hyödynnämme erilaisia malleja ja ketterän kehityksen toimintatapoja asiakkaidemme sisältömarkkinoinnin rakentamisessa. Autamme asiakkaamme omaa markkinointitiimiä kehittymään inbound-markkinoinnissa samalla kun hoidamme sovitut osa-alueet asiakkaan puolesta. Palvelumme koostuvat: Inbound-markkinoinnista (jatkuvana kuukausittaisena palveluna, jossa ulkoistettu inbound-tiimimme on asiakkaan käytössä) Konsultoinnista & strategiatyöstä Koulutuksista & valmennuksista Digimedian & mainonnan hallinnasta Asiakkaisiimme kuuluu palkittuja ja tunnustettuja kasvuyrityksiä. Palvelumme soveltuvat erityisesti tietointensiivisten B2Borganisaatioiden markkinointiviestinnän erityistarpeisiin.

32 YHTEYSTIEDOT Digitys Oy Läntinen pitkäkatu Turku

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Rakenna onnistunut sisältökampanja

Rakenna onnistunut sisältökampanja sisältökampanja Kun sisältömarkkinointiin tuodaan kampanjalle ominaisia piirteitä, helpottaa se suunnittelua ja mittaamista. Opas tarjoaa apua ja käytännön työkaluja sisältömarkkinointikampanjan suunnitteluun.

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy CEO at LumoLink Verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Yli 13 vuoden kokemus webkehityksestä Yli 10 vuoden

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa

Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa MODERNIN MARKKINOINNIN TILA Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa Tivi-yrityksissä. Pisteytimme

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 15.5.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI toimivan digitaalisen kivijalan? KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN VERKKOSIVUSTON

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi.

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. MAINEENHALLINTA KUNTOON SOSIAALISESSA MEDIASSA. OSALLISTU JA JOHDA KESKUSTELUA BRÄNDISI YMPÄRILLÄ.

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Webinaari 31.3.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 31.3.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 31.3.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI Webinaari 31.3.2013: Miten rakennat KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA

Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA Vine 3kk starttipaketti Saatte myyntivalmiita liidejä käyttämällä markkinoinnin automaatiota Autamme

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa 8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa Liinamaaria Hakola Tekesin Liideri Aktivaattori Mkhmarketing CC BY 2.0 Asiakasrajapinnassa Yrityskuvan rakentaminen Sisäinen hyödyntäminen Fiksumpaa kommunikointia

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi

Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi Kuinka teet ÄLYKÄSTÄ sähköpostimarkkinointia ja onnistut? Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystävät, Tiina Räisänen Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Markkinoinnin automaatio Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystävät, Markkinoinnin automaatio on tämän hetken kuumimpia termejä digitaalisessa markkinoinnissa.

Lisätiedot

Viestinnän muutosten jalkautus

Viestinnän muutosten jalkautus Viestinnän muutosten jalkautus Ponnistus Ryhmän käyttäytyminen Yksilön käyttäytyminen Asenne Tieto Aika Viestintästrategia Suomen Akatemiassa Akatemia viestii aktiivisesti tutkijoille ja tiedeyhteisöllä

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista hakutulosten kärkeen Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista Hakukoneiden merkitys on viime vuosina kasvanut huimasti. Kasvun myötä myös niiden merkitys ja rooli markkinoinnissa on muuttunut. Niin

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio Tomi Grönfors, Brandfors

Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio Tomi Grönfors, Brandfors Webinaari 12.2.2016 Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT Jarno Wuorisalo Cuutio.fi & Valve.fi Tomi Grönfors

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Missä menet, Internet?

Missä menet, Internet? Missä menet, Internet? Lokkaali-hankkeen avajaisseminaari 18.9.2009 Kimmo Paajanen, Neo Arena, CIE kimmo.paajanen@neoarena.fi 1 Miksi internetiin menemiseltä ei voi välttyä? Sanomalehtien perinteinen kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013 DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2013 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimus tehtiin nyt yhdeksättä kertaa. Tutkimus on tehty joka

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

5 JOHTOA ASKARRUTTAVAA ASIAA SOSIAALISESTA MEDIASTA

5 JOHTOA ASKARRUTTAVAA ASIAA SOSIAALISESTA MEDIASTA 5 JOHTOA ASKARRUTTAVAA ASIAA SOSIAALISESTA MEDIASTA Modernin kasvuyrityksen johto ja HR yritys- ja työnantajabrändin lähettiläinä @RANTANENSUSANNA EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE WWW.EMINE.FI SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja 1 Sosiaalinen media Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja Puhelin 040-7499072, sähköposti katri.lietsala@gemilo.com Gemilo Oy. Rautatienkatu 21 A, Tampere Katri on konsultoinut lukuisia

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Lisää asiakkaita. - Näin ohjaat kävijävirtoja -

Lisää asiakkaita. - Näin ohjaat kävijävirtoja - Lisää asiakkaita - Näin ohjaat kävijävirtoja - Theodor Arhio Sisältöjohtaja, TBWA\Helsinki Pari sanaa dinosauruksista MUUTOS. (on hyväksi jos sen hyödyntää) Tietokoneet Sisällön organisointi Uutiset

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Mitä, miksi ja miten?

Mitä, miksi ja miten? Mitä, miksi ja miten? 1/14 SISÄLTÖ Johdanto 3 Mitä on inbound-markkinointi? 4 Miten inbound-markkinointi toimii? 6 Miksi yritysten tulisi kiinnostua inbound-markkinoinnista? 11 Viisi harhakäsitystä inbound-markkinoinnista

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta

Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta 16.4.2013 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntija ja konsultti Tehnyt töitä sosiaalisen median yrityskäytön parissa vuodesta

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

TAMPERE3 TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS: VERKKOPALVELU

TAMPERE3 TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS: VERKKOPALVELU TAMPERE3 TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS: VERKKOPALVELU NDE-verkkopalvelun toiminnot (tahtotila) OSAAMISYHTEISÖ KAUPPAPAIKKA Markkinointi & myynti Kehittynyt hakutoiminto Koulutustuotteet (sis. videot) Räätälöity

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta Johanna Uusitalo xkcd.com Työnhaku Yhdysvalloissa Valtava markkina TOP 3 rekrytointikanavat (syyskuu 2010): careerbuilder.com (14 M uniikkia kävijää

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot