Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat."

Transkriptio

1 MODERNIN MARKKINOINNIN TILA KASVUYRITYKSET Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen JOHTAVISSA KASVUyrityksissä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

2

3 SISÄLLYS TUTKIMUKSEN taustaa 4 OSA 01 MITÄ TUTKITTIIN? 6 OSA 02 YHTEISPisteet 8 OSA 03 BLOGIMarkkinointi 10 OSA 04 SOSIAALINEN Media 14 OSA 05 HAKUKONEMarkkinointi 20 OSA 06 MARKKINOINTITEKNOLOGIA ja liidien generointi 22 voittajat 26 TUTKITUT yrtykset 28

4 TAUSTAA Suomalaiset startupit ja kasvuyritykset ovat kansainvälisesti kiinnostavampia kuin koskaan aiemmin. Alkuvuodesta 2014 toteuttamamme modernin markkinoinin tila Tivi250-yrityksissä -tutkimuksen saavuttaman kiinnostuksen innoittamana päätimme tutkia digitaalisen markkinointiviestinnän tilaa Suomen johtavissa kasvuyrityksissä. Aiemmin toteuttamamme tutkimuksen (Tivi 250) tapaan pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat. Monia kansainvälisiä digitaalista markkinointia käsitteleviä tutkimuksia läpikäyneinä päätimme toteuttaa vuoden 2013 lopulla Suomen suurimpien tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten modernia markkinointia käsittelevän tutkimuksen. Tutkimuksen ympärillä käymiemme keskustelujen sekä lukijoilta saamamme palautteen perusteella päätimme jatkaa tutkimusta myös muissa yritysryhmissä. Pääosin oman kiinnostuksemme takia valitsimme seuraavaksi tutkimusryhmäksi Suomen johtavat kasvuyritykset. Osasyynä valintaan olivat tietysti myös suomalaisen startup-kulttuurin nousu sekä ilmiön kiinnostus kansallisessa ja kansainvälisessä mediassa. Halusimme myös selvittää 4

5 kuinka hyvin nuoret, nälkäiset ja voimakkaasti kasvavat yritykset hoitavat omaa markkinointiaan ja pystyvätkö nämä useimmiten ketterät organisaatiot peittoamaan suuremmat ICT-yritykset nykyaikaisessa markkinointiviestinnässä? Tutkimuksen kohteeksi valittiin yhteensä 125 suomalalaista kasvuyritystä. Tutkimusaineisto on kerätty kesäjoulukuussa Tutkimusraportti rakentuu neljästä osasta: tutkimuksen kuvauksesta, yhteispistejakauman esittelystä, osa-aluekohtaisen menestymisen kuvaamisesta ja voittajien esittelystä. Tutkimuksen lopusta löydätte myös listan kaikista tutkituista yrityksistä. KASVUYRITYKSEN MARKKINOINNIN MENESTYSRESEPTIÄ ETSIMÄSSÄ Yksi kasvuyritysten menestyksen edellytys on kansainvälisesti kilpailukykyisen markkinointi- ja myyntikoneistojen rakentaminen. Digityksen asiantuntijatiimi on osaltaan ollut rakentamassa kansainvälisesti menestyneiden suomalaisten kasvuyritysten markkinointia puolen vuosikymmenen ajan. Vaikka markkinoinnin lainalaisuudet eivät ole tällä välin muuttuneet, on sekä markkinoinnin että myynnin menestysreseptejä ravisteltu 2010-luvulla selkeästi. Markkinointiteknologian, sisältöjen, hakukoneiden ja sosiaalisen median työkalujen hallinta on nopeasti noussut mielenkiintoisesta vaihtoehdosta menestystä määrittäväksi tekijäksi. 5

6 OSA 1 MITÄ TUTKITTIIN? Tutkimme modernin markkinoinnin tilaa 125:ssä suomalaisessa kasvuyrityksessä. Tavoitteenamme oli järjestää listan yritykset sen mukaan, kuinka hyvin tutkitut yritykset ovat onnistuneet hyödyntämään sisältöjä ja sosiaalisen internetin tarjoamia mahdollisuuksia markkinointiviestinnässään. Modernin markkinoinnin osaalueina tarkastelimme yritysten verkkopalvelujen, sosiaalisen median, hakukonelöydettävyyden, sähköpostin ja markkinointiteknologian hyödyntämistä markkinoinnissa. Tutkimuksessa keskityttiin ennen kaikkea modernin markkinointiviestinnän vaatiman valmiustason ja markkinointiin käytettävien alustojen (platforms) käytön selvittämiseen. Tämän kontekstin sisällä tutkimus pyrki vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten hyvin yritys onnistuu sisältöjen avulla tavoittelemaan verkkopalvelusta suoraa myyntiä tai myyntiliidejä? Miten yritys onnistuu viestimään palveluistaan maailmalle verkkosisältöjä ja markkinointiteknologiaa hyödyntäen? 6

7 Markkinointiteknologia-sanaa käytetään tässä yhteydessä käsitteenä sen laajassa merkityksessä. Esimerkiksi Twitter voidaan lukea markkinointiteknologiaksi, koska se tarjoaa alustan sisällön jakeluun ja vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa. Markkinointiteknologian käyttö on myös yksi tutkimuksen osa-alueista. Kyseisessä osiossa markkinointiteknologialla viitataan yksityiskohtaisemmin markkinoinnin automaation, web-analytiikan ja mobiiliteknologian (mobiilisivustot) hyödyntämiseen. Verkkopalvelujen osalta tarkastelimme yleisilmettä, verkkosivuvierailijan ohjaamista ja dialogiin kannustamista sekä sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä muun muassa blogisisältöjen, ladattavien materiaalien, oppaiden ja webinaarien käytön kautta. MITEN VALITSIMME TUTKITTAVAT KASVUYRITYKSET? Suomalaisista kasvuyrityksistä ei ole toistaiseksi olemassa vastaavaa listausta kuin suomalaisista tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksistä (Tivi 250). Tutkittuamme eri listauksia päädyimme kokoamaan listan seuraavista pienemmistä listauksista: Talouselämä: Lupaavimmat kasvuyritykset 2013 Talouselämä: Kasvuyritykset 2014 Deloitte: Technology Fast 50 Finland 2013 Deloitte: Technology Fast 50 Finland 2014 Wired: European startups (Helsinki) 2012 Wired: European startups (Helsinki) 2013 Muita tarkastelun kohteita olivat hakukonelöydettävyys, verkkopalvelun mobiilikäytettävyys, ja sosiaalisen median käyttö, johon pureuduimme tutkimalla eri kanavien käyttöä. Tarkasteltavat sosiaalisen median kanavat olivat LinkedIn, Facebook, Twitter, Slideshare ja Youtube. 7

8 OSA 2 YHTEISPISTEET Tutkimuksen pisteytys toteutettiin asteikolla Tutkitun yrityksen kokonaispistemäärä muodostuu määrällisen ja laadullisen arvioinnin yhdistelmänä. Määrällisen tutkimuksen painoarvo kokonaispisteissä oli 85 prosenttia. Näin ollen asiantuntijoiden suorittaman laadullisen arvioinnin painoarvoksi muodostui 15 prosenttia. Yksikään tutkimuksen yrityksistä ei onnistunut hankkimaan yli 80:tä pistettä. Lähes koko kärkikymmenikkö sijoittui kokonaispisteissä välille Tutkimuksen osa-alueista kasvuyritykset pärjäsivät kokonaisuutena parhaiten sosiaalisen median hyödyntämisessä. Vastaavasti heikoiten osa-alueista oli hoidettu markkinointiteknologia ja liidien generointi. Sosiaalisen median hyödyntämisen osalta maksimipisteistä kerättiin keskimäärin 60. Markkinointiteknologian ja liidien generoinnin osalta lukema oli 41. Blogi- ja sisältömarkkinoinnin osalta maksimispisteistä saavutettiin keskimäärin 43 ja tarkastelluista hakukoneystävällisyystekijöistä 51. 8

9 KOKONAISPISTEIDEN JAKAUMA KASVUYRITYKSET LÄHELLÄ TIVI 250 -YRITYSTEN KANSALLISTA TASOA Kasvuyritykset hävisivät selkeästi aiemmin toteuttamamme Tivi-tutkimuksen kansainvälisille yrityksille, mutta suurimmat kotimaiset ICT-yritykset päihittivät kasvuyritykset vain niukasti. Tutkituista yrityksistä 61 prosenttia saavutti alle puolet jaossa olleista kokonaispisteistä. Pistejakauman keskelle (40 60 pistettä) sijoittui puolestaan 32 prosenttia tutkituista yrityksistä. 9

10 OSA 3 BLOGIMARKKINOINTI Aktiivisesti markkinointiviestinnässään blogia hyödyntävät yritykset hankkivat verkosta tutkitusti enemmän myyntiliidejä. Myös nykyisten asiakkaiden sitouttamisessa ja kouluttamisessa aktiivisen blogin hyödyt ovat kiistattomat. Lisäksi blogisisällöt ovat yksi tehokkaimmista keinoista parantaa hakukonelöydettävyyttä. Blogimarkkinoinnin osalta tutkimuksessa keskityttiin selvittämään sisältömarkkinointivalmiuksien ja järjestelmäinfrastruktuurin tasoa, kuten sosiaalisen median jakopainikkeiden löytymistä blogiartikkelin yhteydestä. Blogimarkkinoinnin laatuun, siinä onnistumiseen tai aktiivisuuteen ei tässä tutkimuksessa kiinnitetty systemaattisesti huomiota. Tämän selvittäminen vaatisi tarkempaa laadullista blogisisältöihin keskittyvää tutkimusta. Tutkimuksen laadullisessa osiossa arvioitiin kuitenkin myös blogisisältöjen laadukkutta, määrää ja julkaisutiheyttä. 10

11 Blogi RSS Tutkituista kasvuyrityksistä blogia viestintävälineenä käyttää hieman yli puolet. Blogimarkkinoinnissa onnistuminen vaatii vaatii sekä sisällöntuotannossa että sisällön jakelussa onnistumista. Tästä johtuen tutkimme osana blogimarkkinointia myös artikkelien tilaus- ja jakomahdollisuuksia. Artikkelin tilaustapoja ovat muun muassa sähköposti ja RSS-syöte. Artikkelien helppo jakaminen ja saatavuus eri sosiaalisen median kanaviin ovat myös menestyksen avaimia. 66 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä mahdollistaa uusien blogiartikkelien tilaamisen RRS-syötteen avulla. Tämä on tärkeää, koska monet aktiiviset blogien kuluttajat haluavat tilata uudet sisällöt RSS-lukijoihin. Linkitys blogille verkkopalvelun kotisivulta Kasvuyritykset ovat ymmärtäneet hyvin, että blogi tulee myös nostaa selkeästi esille verkkopalvelun sisällä. Kaikki tutkituista yrityksistä ohjasivat blogisivulle verkkopalvelun etusivulta. 11

12 Sisältöjen jaettavuus sosiaaliseen mediaan Sosiaalisen median profiilien esiin nostaminen Kun sisältöön investoidaan, tulee myös sen jakeluun investoida. Jotta sisällön lukijat voisivat helposti jakaa sisältöjä verkostoilleen, on blogilta löydyttävä jakopainikkeet sosiaalisen median palveluihin. Ainoastaan 52 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä on lisännyt sosiaalisen median jakopainikkeet bloginsa yhteyteen. Yrityksen seuraaminen sosiaalisen median alustoilla on tänä päivänä yleinen tapa pysyä ajan tasalla yrityksen tapahtumista. Blogin lukijalle on täten erittäin oleellista tarjota mahdollisuutta seurata yritystä eri sosiaalisen median alustoilla. 60 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä tarjoaa tämän mahdollisuuden. 12

13 Blogiartikkelien tilaus sähköpostiin BLOGILTAMME POIMITTU Onnistuneen blogimarkkinoinnin muistilista: 1. Aseta tavoitteet 2. Auta johtoa ymmärtämään merkitys 3. Käytä sisältökalenteria 4. Sitouta organisaatio 5. Varmista tarvittavat resurssit 6. Asetu asiakkaiden saappaisiin Lukija haluaa usein tilata ilmoitukset uusista blogiartikkeleista suoraan sähköpostiin. 60 prosenttia blogia hyödyntävistä kasvuyrityksistä tarjoaa tämän mahdollisuuden lukijoilleen. On hyvä huomata, että blogisisällöt harvoin tavoittavat yrityksen tavoittelemaa kohderyhmää pelkästään aktiivisten lukijoiden hyödyntämän RSS:n avulla. Blogisisältöjä parhaiten hyödyntävät yritykset ovat valjastaneet henkilöstön mahdollisimman laajasti sisällönjakeluun useissa eri kanavissa. 7. Analysoi ja kehitä systemaattisesti Tämän ja muita ohjeita sisältö- ja blogimarkkinoinnin rakentamiseen löydät blogiltamme. DIGITYKSEN BLOGI

14 OSA 4 SOSIAALINEN MEDIA Tutkituiksi sosiaalisen median alustoiksi valittiin (1) Facebook, (2) Twitter, (3) LinkedIn, (4) Youtube ja (5) Slideshare. Perusteluksi Facebookin sisällyttämiselle tutkimukseen riittänevät lähes 2,2 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Twitter ja LinkedIn ovat puolestaan vakiinnuttaneet paikkansa suomalaistenkin asiantuntijoiden vuorovaikutuksen alustoina. Esitysten jakoon erikoistunut yhteisöpalvelu Slideshare puolestaan valittiin tarkasteluun sen takia, että suuri osa kasvuyrityksistä toimii B2B-ympäristössä. Videoiden käyttö osana modernia markkinointiviestintää tulee lisääntymään voimakkaasti lähitulevaisuudessa sekä kuluttajille että yrityspäättäjille markkinoitaessa. Siksi Youtube sisällytettiin. Facebookin ja Twitterin osalta tutkimuksessa syvennyttiin tarkastelemaan yritysten seuraajiensa kanssa synnyttämää vuorovaikutusta. Facebookin kohdalla vuorovaikutteisuutta tarkasteltiin julkisen puhuu tästä -luvun* perusteella. Twitterissä vuorovaikutusta tarkasteltiin Twitter-mainintojen perusteella. * Puhuu tästä -luvun esitys poistui näkyvistä Facebook sivuilla vuoden 2014 lopulla. 14

15 TWITTER Aktiiviset Twitter-tilit Twitterin käyttö on Suomessa kasvanut hiljalleen muun maailman perässä. Tosissaan kansainvälisille markkinoille tähtäävälle kasvuyritykselle Twitter on välttämätön työväline. Tutkituista kasvuyrityksistä 77 prosentilta löytyy Twitter-tili. Luku on hyvä verrattuna suomalaisiin tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksiin, joista Twitteriä hyödyntää 47 prosenttia (Modernin markkinoinnin tila Tivi 250 -yrityksissä tutkimusraportti, Digitys Oy 2014). Twitteriä voi toki käyttää myös tuotetai palvelu-uutuuksista viestimiseen, mutta tällöin kanavan potentiaalia ei varmasti hyödynnetä täysin. Twitterissä vuorovaikutuksen merkitys korostuu, koska yksittäisten twiittien elinaika on keskimäärin lyhyt. 52 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää Twitteriä aktiivisesti. Aktiivisen käytön rajaksi tässä tutkimuksessa määriteltiin kolme (3) päivää. Tähän kastiin kuuluakseen yrityksen on twiitattava siis vähintään kolmen päivän välein. Monet Twitterin aktiivikäyttäjät eivät kuitenkaan pidä tätä vielä kovin korkeana aktiivisuustasona. 15

16 Positiivinen seuraajasuhde FACEBOOK Facebook ei sosiaalisen median alustana liiemmin esittelyjä kaipaa. Pelkästään Suomessa yli 13-vuotiaita Facebookin käyttäjiä on reilusti yli 2 miljoonaa. Facebook-sivun käyttö osana kasvuyrityksen markkinointia ei ole sopivuudeltaan kaikille yrityksille samaa tasoa. Kuluttajatuotteiden ja -palveluiden markkinoinnissa sillä on selkeä paikkansa. 70 prosentilla tutkituista yrityksistä seuraajasuhde Twitterissä on positiivinen. Positiivisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yrityksen Twitter-tilillä on enemmän seuraajia kuin se itse seuraa. Aiemmin toteuttamassamme Tivi 250 -yritysten modernin markkinoinnin tilaa selvittäneessä tutkimuksessa kävi ilmi, että 81 prosentilla tutkituista (Twitteriä käyttävistä) yrityksistä seuraajasuhde oli positiivinen. Tätä selittänee osaltaan brändiltään vahvempien yritysten kuuluminen Tivi 250 -listalle. B2B-ympäristössä toimivat kasvuyritykset joutuvat sen sijaan punnitsemaan Facebook-läsnäolon arvoa suhteessa muihin verkkoviestinnän toimenpiteisiin, kuten läsnäoloon muissa sosiaalisen median kanavissa. Usein Facebook on kuitenkin tärkeä kanava työnantajakuvan rakentamisessa. Usein Facebookin rooli voikin nousta B2B-firmalle arvokkaaksi myös rekrytoinnin yhteydessä. Modernit markkinoijat voivat tänä päivänä hyödyntää ihmisten Facebookajankäyttöä hyödykseen monin eri tavoin. Yksi mielenkiintoinen mahdollisuus on mainosten uudelleen kohdistaminen Facebookissa niille henkilöille, jotka ovat jo kerran vierailleet yrityksen sivustolla. 16

17 Facebookin käyttöaste Yli tuhat fania 76 prosenttia tutkituista kasvuyrityksistä on luonut profiilin yhteisöpalvelu Facebookiin ja käyttää sitä säännöllisesti tuotteista, palveluista tai toiminnastaan viestimiseen. Facebook on yhteisöpalvelu. Sen vahvuus on näin ollen vuorovaikutuksessa niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin välillä. Tästä syystä tarkastelimme myös tutkittujen kasvuyritysten Facebook-sivujen vuorovaikutuksen määrää Facebookfaniensa kanssa. Tämän suhteen löytyy monelta parannettavaa, sillä vain 26 prosentilla tutkituista kasvuyrityksistä on keskustelua aikaansaava Facebook-sivu fanin kerho on Facebookissa meriitti. Kaikista tutkituista kasvuyrityksistä alle neljännes on onnistunut hankkimaan Facebook-yhteisöönsä yli tuhat jäsentä. On hyvä huomata, että Facebookin viime vuosina tekemät useat algoritmimuutokset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yrityksen oman Facebook-sivun faneista tavoitetaan orgaanisesti usein alle 10%. Tämä on saanut monet yritykset tarkastelemaan uudelleen panostuksiaan Facebook-viestintään. 17

18 Linkedin YOUTUBE Viimeisimpien (marraskuu 2014) tietojen mukaan ammattilaisten yhteisöpalvelu LinkedInillä on maailmanlaajuisesti yli 330 miljoonaa käyttäjää. Suomessa rekisteröityneitä LinkedIn-käyttäjiä on jo yli Käyttäjät ovat keskimäärin korkeasti koulutettuja. LinkedIn on kasvuyritysten keskuudessa käytetyin sosiaalisen median yhteisöpalvelu, sillä ammattilaisten verkostossa kasvuyrityksistä on läsnä 89 prosenttia. Yli miljardi käyttäjää vierailee Youtubevideopalvelussa kuukausittain. Täten se on Facebookin jälkeen maailman toiseksi käytetyin yhteisöpalvelu. Yhdysvalloissa Youtube tavoittaa jo enemmän vuotiaita kuin mikään kaapeliverkon televisiokanava. 52 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää Youtube-kanavaa viestinnässään. Tutkituista yrityksistä palvelun systemaattisessa hyödyntämisessä onnistuu vain kourallinen. 18

19 Slideshare BLOGILTAMME POIMITTU sääntö tehostaa viestintää sosiaalisessa mediassa Sääntö muodostuu kolmesta viestityypistä, jotka ovat: 1. Muiden tuottamat toimialasisällöt 2. Organisaation omat sisällöt 3. Tavoitteen toteutumiseen tähtäävät sisällöt Slideshare on maailman suurin esitysten ja dokumenttien jakoon tarkoitettu yhteisöpalvelu, jonka LinkedIn osti vuonna Slideshare on puhunut itsestään sisältömarkkinointialustana ja se sisällytettiin tähän tutkimukseen sen erityisesti B2B-organisaatioita palvelevien ominaisuuksien johdosta. Ainoastaan 24 prosenttia kasvuyrityksistä käyttää erityisesti esitysten jakooon tarkoitettua Slidesharea viestinnässään. Tutustu säännön käyttöön tarkemmin blogilamme niin ymmärrät, miten se voi auttaa organisaatiotanne rakentamaan vahvemman läsnäolon sosiaalisessa mediassa: LUE ARTIKKELI 11

20 OSA 5 HAKUKONEMARKKINOINTI Hakukoneystävällisyyden osalta tutkimme verkkopalvelun sisäisten hakukoneteknisten asioiden tilaa, sivuston auktoriteettia sekä verkkopalveluun johtavien linkkien ja twiittien määrää. Hakukoneoptimoinnin osalta tutkimuksessa kartoitettiin mm. seuraavia verkkopalvelun sisäisiä hakukoneystävällisyyden tekijöitä: (1) alt-kuvausten käyttö verkkopalvelun kuvien yhteydessä, (2) yrityksen palveluita kuvaavan otsikon käyttö (yrityksen nimen sijasta) ja (3) yksilöllisten meta-kuvausten käyttö sisältösivuilla. Yrityksen hakukonelöydettävyyteen vaikuttaa myös verkkopalvelun auktoriteetti, jonka mittarina toimii muun muassa verkkopalveluun johtavat ulkoiset linkit. Tässä kohtaa tutkimusta selvitettiin seuraavat asiat: Verkkopalvelun indeksoitujen sisältösivujen määrä Linkkisuosio MozRank-mittaristolla Verkkopalveluun johtavien twiittien määrä Kaikkien verkkopalveluun sisään johtavien linkkien määrä 20

21 Hakukonelöydettävyyden osalta kasvuyritykset pärjäsivät tutkimuksen osa-alueista verrattain hyvin. Tutkimme kuitenkin verrattain yksinkertaisia hakukoneoptimoinnin osa-alueita, jotka kertovat enemmän siitä, kuinka hyvin yritykset ovat tietoisia hakukoneystävällisen verkkopalvelusuunnittelun vaatimuksista. Siihen, miten kasvuyritykset panostavat löydettävyyden kehitykseen hakukoneissa, ei tämä tutkimus pureutunut. HAKUKONEYSTÄVÄLLISYYDEN TILA KASVUYRITYKSISSÄ Löydettävyyden hallinta hakukoneissa Hakukonemarkkinointi on yleistermi, jonka eri osa-alueet tuntuvat välillä menevän markkinoijillakin sekaisin. Hakukonemarkkinointi jakautuu kahteen eri osa-alueeseen. Nämä ovat (1) maksullinen mainonta ja (2) hakukoneoptimointi. Tässä tutkimuksessa pureuduttiin hakukoneoptimointi-käsitteen alta löytyviin yksinkertaisiin hakukoneystävällisyystekijöihin, jotka on lähes poikkeuksetta helppo hoitaa kuntoon. Tutkitut kasvuyritykset saavuttivat keskimäärin 51 prosenttia maksimipisteistä tällä osa-alueella. Näin ollen monilla tutkimuksen yrityksillä olisi mahdollista parantaa hakukonelöydettävyyttään verrattain yksinkertaisilla optimointitoimenpiteillä. Esimerkiksi lähes puolet (45%) tutkituista yrityksistä voisi parantaa hakukonelöydettävyyttään lisäämällä yksilölliset otsikot verkkopalvelunsa alasivuille. 21

22 OSA 6 MARKKINOINTITEKNOLOGIA ja liidien generointi Kasvuyrityksillä on tänä päivänä lukemattomia eri teknologisia vaihtoehtoja myynti- ja markkinointiprosessien automatisointiin, manuaalisen työn tukemiseen, aktiviteettien seurantaan ja analysointiin sekä myynnin ja myyntiliidien generointiin verkosta. Koska eri palveluita ja teknologioita on tätä nykyä tarjolla niin paljon, pitäydyttiin tässä tutkimuksessa markkinointiteknologian hyödyntämisen suurissa linjoissa. Näihin lukeutuvat kävijäseurannan, markkinointiautomaation ja sähköpostimarkkinoinnin hyödyntäminen sekä verkkopalvelun mobiilikäytettävyys. Teknologian käyttöasteen ohella tarkastelimme myös myyntiliidien hankintaa muun muassa seuraavien asioiden valossa: (1) liidejä generoivien laskeutumissivujen käyttö, (2) lomakesivulle ohjaaminen blogiartikkeleista ja (3) lomakesivulle ohjaaminen sosiaalisesta mediasta. 22

23 Markkinointiautomaatio Uutiskirjeen tilaamiseen KANNUSTAMINEN Markkinoinnin automaatiojärjestelmää sisältöjen oikea-aikaisessa ja kohdennetussa jakelussa, yksilötason seurannassa sekä myyntiliidien hoivaamisessa käyttää tutkituista kasvuyrityksistä 16 prosenttia. Tutkimuksessa tarkasteltiin suurimpien ja tunnetuimpien automaatiojärjestelmien käyttöä. Tutkitut kasvuyritykset ovat ryhmänä Tivi 250 -yrityksiä hieman jäljessä markkinointiautomaation hyödyntämisessä. Tivi 250 -yrityksistä sitä hyödyntää 21 prosenttia (Modernin markkinoinnin tila Tivi 250 -yrityksissä, Digitys Oy 2014). Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käytön ohella tutkimme myös sitä, miten aktiivisesti kasvuyritykset kannustavat verkkosivuvierailijoita sähköpostimarkkinoinnin piiriin. Ainoastaan 20 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä uutiskirjeen tilausmahdollisuus on selkeästi esillä tai helposti löydettävissä, vaikka sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeen käyttö ovat tunnetusti digitaalisen markkinoinnin kustannustehokkaimpia muotoja. 23

24 Kävijäseurantajärjestelmä laajasti käytössä LOMAKKEIDEN KÄYTTÖ Kävijäseurantajärjestelmien käyttöaste on tutkituissa kasvuyrityksissä korkea. Kasvuritysten verkkopalveluissa ovat käytössä lähes poikkeuksetta järjestelmät, joilla voidaan todentaa modernien markkinointitoimenpiteiden vaikutus verkkosivuliikenteeseen. Ylivoimaisesti suosituin kävijäseurantatyökalu oli oletetusti Google Analytics. Tietoa kävijäseurannan käytön tasosta ei tutkimuksessa saatu. 64 prosenttia tutkituista kasvuyrityksistä käyttää verkkopalvelussa lomakkeita liiditietojen keräämiseen. On hyvä huomioida, että ainoastaan erilaisten lomakkeiden lisääminen yrityksen verkkopalveluun harvoin yksinään lisää verkkopalvelun konversioiden määrää. Lomakkeet ovat työkalu asiakkaalle hyödyllisen sisällön tarjoamiseen ja sen myötä markkinointilupien ja liiditietojen keräämiseen. Tämän lisäksi kohderyhmä on myös saatava sisältöjen ja lomakkeiden äärelle. 24

25 KASVUYRITYKSET HUOMIOIVAT MOBIILIKÄYTTÄJÄT HEIKOSTI MOBILIIKÄYTETTÄVYYS TEKNISESTI HYVÄLLÄ TASOLLA Mobiililaitteiden käyttö tiedonhaussa, tiedon omaksumisessa ja ostopäätösten tekemisessä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Lähes puolet tutkituista kasvuyrityksistä ei ollut kiinnittänyt huomiota verkkopalvelunsa mobiilikäytettävyyteen millään tasolla (kumpikaan kahdesta tarkastellusta tekijästä ei ollut kunnossa). Tilanne oli kuitenkin parempi verrattuna Tivi 250 -yrityksiin, joista reilusti yli puolet (56%) ei ollut kiinnittänyt lainkaan huomiota mobiilikäytettävyyteen. Kasvuyrityksistä 16 prosentilla verkkopalvelun mobiilikäytettävyys on siinä kunnossa, että siinä ei ole teknisestä näkökulmasta mitään huomautettavaa. Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa ei syvennytty arvioimaan verkkopalvelujen käytettävyyttä laadullisella tasolla (verkkopalvelua ei selattu läpi mobiililaitteella samoin kuin pöytäkoneella / kannettavalla tietokoneella). Kasvuyritykset peittosivat tässä suhteessa Tivi 250 -yritykset, joiden kohdalla vastaava lukema oli seitsemän prosenttia. 25

26 VOITTAJAT Tutkimuksen kärkeen sijoittuneiden kasvuyritysten markkinointiviestintä on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Enemmistö kasvuyrityksistä kilpailee ja tavoittelee asiakkaita kotimaan rajojen ulkopuolella, joten moderniin ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen markkinointiviestintään investointi on usein myös elinehto. Kasvuyrityksistä parhaiten tutkimuksessa pärjänneet yritykset tuottavat verkkopalveluun sisältöjä säännöllisesti. Yritykset ovat myös panostaneet sisällöntuotannon lisäksi sisällön systemaattiseen jakeluun eri kanavissa. Läsnäolo sosiaalisen median kanavissa ei rajoitu ainoastaan sisällön jakeluun, vaan johtavat kasvuyritykset ovat myös investoineet vuorovaikutuksen rakentamiseen. Tätä työtä osaltaan helpottavat kohderyhmän tarpeisiin ja kysymyksiin vastaavat sisällöt. Huomionarvoista on myös, että tutkimuksen kärkikastiin sijoittuneilla yrityksillä on toimipisteitä Suomen rajojen ulkopuolella. Tässä ulkoiseen havainnointiin perustuvassa tutkimuksessa ei voida analysoida yritysten markkinoinnin prosesseja tarkasti. Kärkeen sijoittuneiden yritysten markkinointiviestinnän lopputuotteesta voidaan kuitenkin todeta, että modernin markkinointiviestinnän vaatima osaaminen ja prosessit ovat yrityksissä hyvällä tasolla. 26

27 2. MariaDB (ent. SkySQL) Toiseksi tutkimuksessa sijoittui MariaDB. Yrityksen verkkoviestinnässä hyödynnetään runsaasti sisältöjä ja käyttäjiä myös ohjataan aktiivisesti hyödyllisten sisältöjen pariin. Merkittävää on myös tarjottavan tiedon määrä. 1. M-Files Tutkimuksen parhaaksi yritykseksi nousi M-Files. M-Files menestyi hyvin myös aiemmin julkaisemassamme Tivi 250 -tutkimuksessa. Yritys hyödyntää systemaattisesti moderneja markkinointikeinoja ja -kanavia. 3. Bitbar Bitbar Technologies Oy:n Testroid.com nousi tutkimuslistauksen kolmanneksi monipuolisella sisältöjen hyödyntämisellä sekä verkkopalvelun myyntilähtöisyydellä. HAASTAJAT Kärkikolmikon ulkopuolelta löytyi myös hyviä haastajia. Kaikilta osin kansainvälisen tason markkinointia ei haastajien parissa enää laaja-alaisesti suoritettu, mutta kaikki hallitisivat useamman osa-alueen hyvin. TOP M-Files 2. MariaDB 3. Bitbar 4. Koodiviidakko 5. Dingle 6. Scoopshot 7. Walkbase 8. Omegawave 9. Futurice 10. Gapps 27

28 TUTKITUT YRITYKSET Aito Technologies Oy Alekstra Oy Alfame Systems Oy Alkali Oy AlphaSense Oy Ambientia-konserni Anders Innovations Oy Arcusys Oy Audiodraft BCB Medical Oy Bitbar Bilot Blancco Oy Ltd Bluegiga Technologies Oy Codenomicon Oy Codento Oy ComIQ Oy Comiq Group Oy Conmio Oy Convion Creowave Oy Cross Wrap Datium Consulting Oy DB Pro Oy Decens Oy Descom Oy Devlab Oy Diktamen 28

29 Dingle Oy Documill Oy Dream Broker Ltd Eatech Oy Ecolane Finland Oy Eficode Oy Eniram Ltd epassi Payments Oy FastROI Ltd. Fidelix Oy Fingersoft Futurice Oy Gapps Oy Gofore Oy Grand Cru Grate Finland Grey Area HappyOrNot Heeros Systems Oy Hibox Systems Oy Ab Holvi Housemarque Oy Hydman Idean Enterprises iloq Oy Indoor Atlas Innofactor Plc Javerdel Oy Jolla Kiosked Kippt Klikkicom Oy Koodiviidakko Oy LeadDesk Oy Leanware Oy LocalBitcoins.com M-Files Corporation Mendor Merus Power Dynamics Oy Multi Touch Oy Mystes Oy Nakkila Group Nebula Oy Nethit Oy Netox Oy Netplaza Oy Nitor Creations Oy Numeron Oy Omegawave Oncos Therapeutics Optomeditech Ovelin 29

30 P2S Media Group Paytrail Oyj Proactum Oy (osa Vismaa) ProCountor International Oy ProtoGeo Pulse247 Oy Rami s Coffee Retail Logistics Excellence - RELEX Oy Rightware Rongo Oy Scarlet Motors Sievo Oy SkySQL Sleipner Finland SLM Finland Oy Smatrly.io Smilehouse Oy SN4Mobile Oy Solinor Oy TicBits Oy Tinkercad Trust Capital Group Tuxera Inc. Vaadin Oy Valkee Valopaa Oy ValueFrame Oy Vilant Systems Oy Vincit Oy Visedo Visma Solutions Oy (ent. Netvisor Oy) Voyantic Ltd W3 Group Finland Oy Walkbase Wapice Oy Watrec Whitestone Oy ZenRobotics Solita Oy Suomen Lämpöikkunat Supercell Sympa Oy Systems Garden Oy There Corporation ThirdPresence 30

31 DIGITYS LYHYESTI Digitys on inbound-markkinoinnin asiantuntijayritys. Autamme yrityksiä vastaamaan asiakkaiden muuttuneeseen ostoprosessiin inbound-markkinoinnin keinoin. Palvelumme keskittyvät toimintatapoihin, joilla tavoitetaan markkinoilla jo olemassa oleva kysyntä. Hyödynnämme erilaisia malleja ja ketterän kehityksen toimintatapoja asiakkaidemme sisältömarkkinoinnin rakentamisessa. Autamme asiakkaamme omaa markkinointitiimiä kehittymään inbound-markkinoinnissa samalla kun hoidamme sovitut osa-alueet asiakkaan puolesta. Palvelumme koostuvat: Inbound-markkinoinnista (jatkuvana kuukausittaisena palveluna, jossa ulkoistettu inbound-tiimimme on asiakkaan käytössä) Konsultoinnista & strategiatyöstä Koulutuksista & valmennuksista Digimedian & mainonnan hallinnasta Asiakkaisiimme kuuluu palkittuja ja tunnustettuja kasvuyrityksiä. Palvelumme soveltuvat erityisesti tietointensiivisten B2Borganisaatioiden markkinointiviestinnän erityistarpeisiin.

32 YHTEYSTIEDOT Digitys Oy Läntinen pitkäkatu Turku

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio Tomi Grönfors, Brandfors

Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio Tomi Grönfors, Brandfors Webinaari 12.2.2016 Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT Jarno Wuorisalo Cuutio.fi & Valve.fi Tomi Grönfors

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa!

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Pitkä matka on tultu, muttei ikinä pidä unohtaa mistä on lähdetty. Ilman tavoitteita et voi niitä saavuttaa. Mitä haluat somelta? Mieti

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hankepankki Kehittämismenetelmät Yhteistyötilat Innopajat 1 Mitä erityistä saat Innokylästä? Verkkopalvelu Ideaa ja inspiraatiota: Terveyden edistämisen käytäntöjä

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa LinkedIn Ammatillista profiilia rakentamassa Henri Annila & Leena Itkonen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä www.linkedin.com/in/annila sekä www.linkedin.com/in/leenaitkonen

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Kertaprosessi 1. Sisältösuunnitelma

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Niina Turumäki, Valtiokonttori Marjaana Laine, valtiovarainministeriö Valtiokonttori Työnantajakuvateoriaa Matkan varrella opittua Tavoitteet ja todellisuus

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää Sähköpalvelujen ostaminen Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää 22.4.2010 Sähköpalvelut Kiinnostus Kohtaaminen Kartoitus Tarjous Kauppa Suunnittelu Toteutus

Lisätiedot

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes Pk-yrittäjien tunnelmia 16.5.016 Nurmes Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 001 01 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 7 6000

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja konversio

Verkkopalvelut ja konversio Verkkopalvelut ja konversio Tommi Perälä CEO & Partner Yellou Oy Twitter: atommic LinkedIn: fi.linkedin.com/in/tommiperala Lähes 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Aiemmin mm.

Lisätiedot