EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA"

Transkriptio

1 EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA Yhteenveto EMC ScaleIO on ohjelmisto, joka mahdollistaa palvelimien sisäisten tallennusresurssien agregoimisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, josta palvelimille voidaan jakaa blokkitallennuslaitteita skaalautuvasti ja joustavasti. Tämä tekninen asiakirja kuvaa ScaleIO-ratkaisun toiminnallisuuden ja arkkitehtuurin, skaalautuvuuden, sekä rinnakkaisen, lineaarisesti skaalattavan järjestelmän suorituskyvyn. Joulukuu 2013

2 Copyright 2014 EMC Corporation. All Rights Reserved. EMC believes the information in this publication is accurate as of its publication date. The information is subject to change without notice. The information in this publication is provided as is. EMC Corporation makes no representations or warranties of any kind with respect to the information in this publication, and specifically disclaims implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Use, copying, and distribution of any EMC software described in this publication requires an applicable software license. For the most up-to-date listing of EMC product names, see EMC Corporation Trademarks on EMC. com. Part Number H

3 Sisällysluettelo Yhteenveto... 1 Sisällysluettelo... 2 Esittely... 4 EMC ScaleIO... 6 Arkkitehtuuri... 6 Ohjelmistokomponentit... 6 Yhdistetty tallennus ja laskenta...6 Puhtaasti blokkitallennukseen perustuva toteutus...7 Lineaarisesti skaalautuva I/O-arkkitehtuuri...7 Noodit...7 Laitteisto-agnostinen...7 Taltioiden yhdistäminen ja taltioiden jakaminen...8 Hajautettu taltioiden asettelu...8 Sietokyky ja joustavuus... 8 Redundanssitoiminto ja uudelleenrakennusprosessi...8 Joustavuus ja tasapainottaminen...9 Ohjelmistopohjainen toteutus laitteistototeutuksen sietokyky...10 Satojen tai tuhansien noodien klusterin hallinta...10 Suojatoimialueet (protection domain)...10 Edistynyt toiminnallisuus IOPS-rajoitin...11 Salaus...11 Pikakuvat (snapshot)...11 OTA YHTEYTTÄ

4 Esittely Kun yritykset vahvistavat toimintaansa valtavilla palvelinkeskuksilla ja pienet ja keskisuuret yritykset siirtyvät pilvi- ja verkkohotellipalveluihin, palvelinkeskuksien koko kasvaa tuhansiin palvelimiin. Uusi tutkimus paljasti palvelinkeskusten operaattoreiden 10 tärkeintä haastetta ja huolenaihetta: Skaalattavuus Kapasiteetin suunnittelu Datakeskuksen suunnitelmassa pitäytyminen Oikean teknologian valitseminen Virran riittävyys Tilan riittävyys Infrastruktuurin hallinta Oikean palveluntarjoajan valitseminen Pilvilaskennan rooli Oikean suunnitteluyrityksen valitseminen Kuva 1: Palvelinkeskusten operaattoreiden 10 tärkeintä haastetta Hallinta, kapasiteetin suunnittelu, virran saatavuus ja kustannukset ovat nykyaikaisten palvelinkeskusten operaattoreiden kohtaamien tärkeimpien haasteiden joukossa. Tiedon tallennus on useiden näiden haasteiden lähde. Tallennusratkaisut jaetaan usein kolmeen pääkategoriaan: objektien tallennus, tiedostojen tallennus (NAS) ja blokkitallennus (SAN). Markkinat ovat nykyään täynnä kaupallisia ja avoimen lähdekoodin objekti- ja tiedostotallennusjärjestelmiä, mutta 20 miljardin dollarin SAN-ratkaisujen markkinoista huolimatta vain rajallinen määrä blokkitallennusjärjestelmien toimittajia pystyy vastaamaan vakaiden suurimittaisten blokkitallennusjärjestelmien kovaan kysyntään. Perinteinen SAN-tallennus tarjoaa liiketoimintasovellusten, virtualisointialustojen, tiedostojärjestelmien ja tietokantojen vaatimaa korkeaa suorituskykyä ja korkeaa käytettävyyttä. Laajamittaisesta hyväksynnästä huolimatta perinteisiin SAN-ratkaisuihin liittyy useita perittyjä haasteita. SAN ei huomioi palvelinkeskuksen lineaarisen skaalattavuuden tarvetta ja tarjoa korkeaa suorituskykyä alhaisilla kokonaiskustannuksilla (TCO). SAN-tallennus on kallis ja monimutkainen toteuttaa sekä käyttää ja se vaatii väyläsovittimen (HBA) sovelluspalvelimille, optiset kytkimet ja tallennusjärjestelmät, jotka vaativat huomattavaa suunnittelua, monimutkaista määritystä ja pitkiä toteutusjaksoja. 4

5 Kuva 2: Vähennä riippuvuutta kiinteisiin ja kalliisiin ulkoisiin tallennusjärjestelmiin Toisin kuin avoin ja tuotteistettu palvelinlaitteisto, SAN-markkinat ovat vielä toimittajiin lukittuja ja tämä aiheuttaa korkeat kustannukset asiakkaille sekä esteitä yhteentoimivuudelle. Vaikka suoraan liitetty tallennus (DAS) ja SAN-tallennus käyttävät saman tyyppisiä levyjä, SAN-levyt maksavat yleisesti monta kertaa enemmän kuin palvelinten levyt. Ja koska perinteiset SAN-järjestelmät ovat niin monimutkaisia koon ja skaalauksen osalta, asiakkaat päätyvät usein ostamaan ylimitoitetun SAN-konfiguraation. Seurauksena on investointi, joka kuluttaa tallennuskustannuksiin tarpeettoman osan IT-budjetista. Ironista kyllä, että perinteisten SAN-järjestelmien suorituskyky laskee kun järjestelmään lisätään palvelimia, koska kaikki palvelimet suorittavat saman keskitetyn työn samalle keskitetyn tallennusjärjestelmän CPU:lle, välimuistille ja levyn I/O-resursseille. Loppujen lopuksi konfiguraatio vaihtuu ja vaaditaan SAN-lisäyksiä, joka kasvattaa infrastruktuurin monimutkaisuutta ja kustannuksia sekä sisältää käyttöriskejä. Toinen perinteisen SAN-ratkaisun vakava haaste on ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen järjestelmän käyttämiseksi. Koska vain toimittajan sertifioimat ylläpitäjät voivat suorittaa tämän työn, kysyntä on suurta ja tekijät harvassa. Tämä niukkuus on hallitsematon riski. Nykyaikaisen palvelinkeskuksen haasteiden ratkaiseminen vaatii täysin uudenlaista tallennusjärjestelmää: joustava yhdistetty tallennus (ECS). Joustavan yhdistetyn tallennuksen paradigman mukaan suunnitellut tuotteet auttavat palvelinkeskuksen operaattoreita hallitsemaan monia suurista haasteista. EMC ScaleIO antaa palvelinkeskuksille mahdollisuuden leikata tallennuskustannuksia yli 80 % ja tehostaa tallennustoimintoja yhdistämällä tallennuksen laskentaan. ScaleIO huomioi useimmat palvelinkeskusten operaattoreiden kymmenestä tärkeimmästä haasteesta. 5

6 EMC ScaleIO ScaleIO on ohjelmistopohjainen ratkaisu, joka käyttää olemassa olevan palvelimen paikallisia levyjä ja lähiverkkoa muodostaakseen virtuaalisen SANin, joka sisältää kaikki ulkoisen tallennuksen edut murto-osalla sen kustannuksista ja monimutkaisuudesta. ECS muuttaa olemassa olevan paikallisen sisäisen tallennuksen sisäiseksi blokkitallennukseksi, joka on verrattavissa tai jopa parempi kuin kalliimpi ulkoinen jaettu blokkitallennus. Kevyet ScaleIO-ohjelmistokomponentit asennetaan sovelluspalvelimille ja ne keskustelevat keskenään standardin lähiverkon kautta ScaleIO-blokkien taltioiden lähettämien sovellusten I/O-pyyntöjen käsittelemiseksi. Erittäin tehokas keskitetty blokki-i/o-virtaus yhdistettynä hajautettuun, leikattuun taltioiden asetteluun mahdollistaa massiivisen rinnakkaisen I/O-järjestelmän, joka voidaan skaalata satoihin ja tuhansiin noodeihin. ScaleIO suunniteltiin ja toteutettiin pakollisella yritysluokan sietokyvyllä. Lisäksi ohjelmistossa on hajautettu automaattinen korjaustekniikka, joka selvittää välineiden ja noodien vikatilanteet ilman ylläpitäjää. Dynaaminen ja joustava ScaleIO antaa ylläpitäjille mahdollisuuden lisätä tai poistaa noodeja ja kapasiteettia lennossa. Ohjelmisto vastaa välittömästi muutoksiin ja tasapainottaa uudelleen tallennuksen hajautuksen ja luo asettelun, joka sopii ihanteellisesti uuteen määritykseen. Koska ScaleIO on laitteistoriippumaton, ohjelmisto toimii tehokkaasti erilaisten tallennusvälineiden kanssa, mukaan lukien magneettiset levyt, ssd-levyt ja PCIe flash-kortit, verkot ja palvelimet. Se voidaan asentaa helposti olemassa olevaan infrastruktuuriin sekä uusiin konfiguraatioihin. Arkkitehtuuri Ohjelmistokomponentit ScaleIO Data Client (SDC) on kevyt laiteajuri jokaisella palvelimella, jonka sovellukset tai tiedostojärjestelmät vaativat pääsyn virtuaalisille ScaleIO:n SAN-blokkilaitteille. SDC näyttää blokkilaitteet ScaleIO-taltioina, jotka ovat tällä hetkellä yhdistettynä kyseiseen palvelimeen. ScaleIO Data Server (SDS) on jokaisella palvelimella sijaitseva kevyt ohjelmistokomponentti, joka tarjoaa paikallisen tallennuksen virtuaaliselle ScaleIO SAN -keskukselle. Yhdistetty tallennus ja laskenta ScaleIO yhdistää tallennuksen ja sovelluskerrokset. Sovelluksia suorittavia palvelimia voidaan myös käyttää jaetun tallennuksen muuttamiseksi yksittäiseksi palvelinten kerrokseksi. Koska sama palvelin suorittaa sovelluksia ja tarjoaa tallennuksen virtuaaliselle SANille, SDC ja SDS ovat molemmat tavallisesti asennettu osallistuville palvelimille. Toinen vaihtoehto on yhdistää noodit, joihin on asennettu vain SDC-yksiköt ja noodit, joihin on asennettu vain SDS-yksiköt. ScaleIO:n ohjelmistokomponenteilla on merkityksetön vaikutus palvelimien suorituskykyyn, koska se on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu kuluttamaan mahdollisimman vähäinen määrä toimintaan vaadittavia laskentaresursseja. 6 Voit esimerkiksi rakentaa perinteisemmän kahden kerroksen järjestelmän, jossa ylemmän kerroksen sovelluspalvelimet käyttävät virtuaalista vain ohjelmistopohjaista SANia, jonka tallennusresurssit ovat upotettu toisen kerroksen palvelimiin. Jäljempänä oleva kerros toimii ohjelmiston määrittämänä scale-out-tallennusryhmänä. Tällaisessa määrityksessä SDC-yksiköt ovat asennettu ylemmän kerroksen palvelimiin ja SDS-yksiköt suoritetaan alemman kerroksen palvelimilla.

7 Puhtaasti blokkitallennukseen perustuva toteutus ScaleIO toteuttaa puhtaasti blokkipohjaisen tallennusratkaisun. Sen koko arkkitehtuuri ja datapolku on optimoitu blokkitallennuksen käyttötarpeisiin. Kun sovellus esimerkiksi lähettää lukupyynnön SDC:lle, SDC päättelee välittömästi mikä SDS on vastuussa kyseisen taltion osoitteesta ja toimii suoraan asianmukaisen SDS:n kanssa. SDS lukee tiedot (määräämällä yksittäisen I/O-pyynnön paikalliselle muistille tai noutamalla tiedot välimuistista, jos ne ovat välimuistissa) ja palauttaa tuloksen SDC:lle. SDC tarjoaa luetut tiedot sovellukselle. Tämä kulku on erittäin yksinkertainen ja kuluttaa mahdollisimman vähän resursseja. Tieto liikkuu verkon yli ainoastaan kerran ja SDS-yksikölle lähetetään enintään yksi I/O-pyyntö. Kirjoituksen I/O-kulku on vastaavalla tavalla yksinkertainen ja tehokas. Toisin kuin eräät blokkitallennusjärjestelmät, jotka suoritetaan tiedostojärjestelmän päällä tai objektitallennus, joka suoritetaan paikallisen tiedostojärjestelmän päällä, ScaleIO tarjoaa optimaalista I/Otehokkuutta. Lineaarisesti skaalautuva I/O-arkkitehtuuri ScaleIO voi skaalautua satoihin tai jopa tuhansiin noodeihin rikkoen näin perinteisen blokkitallennuksen skaalautuvuuden esteen. Koska SDC-yksiköt siirtävät I/O-pyynnöt suoraan sopiville SDS-yksiköille, pyynnöt eivät kulje yhden keskuspisteen läpi ja näin vältetään mahdollinen pullonkaula. Tämä hajautettu tiedonkulku on avain ScaleIO:n lineaarisesti skaalautuvaan suorituskykyyn. Tämän vuoksi ScaleIO-konfiguraatio on massiivisesti rinnakkainen järjestelmä. Mitä enemmän palvelimia ja levyjä se sisältää, sitä suurempi määrä rinnakkaisia kanavia I/O-liikenteellä on käytössä ja sitä suurempi I/O-kaistanleveys ja IOPS. Noodit Suurin osa perinteisistä scale-out-järjestelmistä perustuu symmetristen noodien arkkitehtuuriin. Valitettavasti keskikokoisia ja suuria palvelinkeskuksia ei voida standardoida täsmälleen samoihin osiin pitkällä ajanjaksolla, koska laitteistomääritykset ja mahdollisuudet muuttuvat ajan kuluessa. Tämän vuoksi nämä symmetriset scale-out- arkkitehtuurit ovat sidottuja toimimaan pienempinä itsenäisinä kokonaisuuksina. ScaleIO suunniteltiin alusta alkaen tukemaan erilaisilla määrityksillä toimivien uusien ja vanhojen noodien sekoitusta. Laitteisto-agnostinen ScaleIO on alusta-agnostinen ja toimii olemassa olevilla laitteistoresursseilla. Sen lisäksi, että se on yhteensopiva useiden levyjen, verkkojen ja palvelinten kanssa, se voi hyödyntää olemassa olevien paikallisten RAID-ohjainkorttien kirjoituspuskuria ja se voidaan myös suorittaa palvelimilla, joilla ei ole paikallista RAID-ohjainkorttia. SDS-yksikön on mahdollista käyttää sisäisiä levyjä, suoraan liitettyjä ulkoisia levyjä, virtuaalisia sisäisen RAID-ohjaimen tarjoamia levyjä, osioita näiden levyjen sisällä sekä muita osioita. Osiot voivat olla hyödyllisiä järjestelmän käynnistysosioiden yhdistämiseksi ScaleIO:n kapasiteetin kanssa samoilla levyillä. Jos järjestelmässä on suurimmalta osin käyttämättömiä osioita, ScaleIO:n ei tarvitse jakaa levyä uudelleen, koska SDS voi käyttää osion tiedostoa tallennustilana. 7

8 Taltioiden yhdistäminen ja taltioiden jakaminen ScaleIO:n asiakkaille kohdistamat taltiot voidaan liittää yhteen tai useampaan SDC:hen, joita suoritetaan eri palvelimilla. Kohdistus voidaan muuttaa tarvittaessa dynaamisesti. Toisin sanoen ScaleIO-taltioita voidaan käyttää sovelluksille, jotka odottavat klusteroitua tiedostojärjestelmää, kuten Oracle RAC. Taltioita voidaan käyttää myös sovelluksilla, jotka odottavat jakamatonta levytaltiota. Hajautettu taltioiden asettelu ScaleIO-taltio on blokkilaite, joka on kohdistettu yhdelle tai useammille palvelimille. Se vastaa SCSI-maailman loogista levy-yksikköä. ScaleIO hajauttaa jokaisen taltion suureen määrään tieto-osia, jotka jaetaan SDS:n klusterinoodeille ja levyille tasaisesti. Tämä asettelu poistaa käytännössä klustereiden kuumat pisteet (hot spot) ja sallii koko järjestelmän I/O-suorituskyvyn skaalauksen noodeja tai levyjä lisäämällä. Lisäksi tämä asettelu mahdollistaa koko klusterien resurssien käytön yhdelle sovellukselle. Tämä joustava, dynaaminen jaettujen resurssien kohdistus on yksi joustavan scale-outtallennuksen huomattavista eduista. Sietokyky ja joustavuus Redundanssitoiminto ja uudelleenrakennusprosessi ScaleIO käyttää peilausta tietojen suojaamiseksi levy- ja noodivioilta. ScaleIO-arkkitehtuuri tukee hajautettua kahden kopion redundanssitoimintoa. Kun SDS-noodissa tai SDS-levyssä tapahtuu toimintahäiriö (esimerkiksi levyn tai palvelimen vikaantuminen), sovellukset voivat edelleen käyttää ScaleIO:n taltioita, niiden tiedot ovat edelleen käytettävissä jäljellä olevien peilausten kautta. ScaleIO aloittaa välittömästi saumattoman uudelleenrakennusprosessin, jonka tarkoituksena on toisen peilauksen luonti niistä datakopioista, jotka menetettiin toimintahäiriössä. Uudelleenrakennusprosessin aikana data kopioidaan SDS-klusterin vapaille alueille, joten järjestelmään ei tarvitse lisätä kapasiteettia. Kaikki toimintahäiriöstä selviävät SDS-klusterin noodit suorittavat uudelleenrakennusprosessin käyttämällä klusterin koottua levytilaa ja kaistanleveyttä. Tämän seurauksena prosessi on huomattavasti nopeampi ja altistusaika datan menettämiselle on lyhyempi ja sovellusten suorituskyky heikkenee vähemmän. Kun uudelleenrakennus on valmis, kaikki tiedot ovat täysin peilattu ja kunnossa. Jos virheellinen noodi liittyy klusteriin uudelleen ennen kuin uudelleenrakennusprosessi on suoritettu, ScaleIO käyttää dynaamisesti uudelleen liittyneen noodin dataa vähentämään altistusaikaa ja resurssien käyttöä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä lyhyiden katkosten korjaamiseksi tehokkaasti. 8

9 Joustavuus ja tasapainottaminen Toisin kuin monet muut järjestelmät, ScaleIO-klusteri on erittäin joustava. Ylläpitäjät voivat lisätä ja poistaa kapasiteettia ja noodeja lennossa I/O-toimintojen aikana. Kun klusteria laajennetaan uudella kapasiteetilla (kuten uusilla SDS-yksiköillä tai uusia levyjä liitetään SDS-yksiköihin), ScaleIO vastaa välittömästi tapahtumaan ja tasapainottaa tallenteen siirtämällä saumattomasti dataa olemassa olevista SDS-yksiköistä uusille SDS-yksiköille tai levyille. Tämä siirto ei vaikuta sovelluksiin, jotka jatkavat tietojen käyttämistä siirtyvällä datalla. Uudelleen tasapainotus -prosessin lopussa kaikki ScaleIO-taltiot on jaettu tasaisesti kaikkien SDS-yksiköiden ja levyjen kesken, mukaan lukien uudet lisätyt. Tämän vuoksi SDS-yksiköiden tai levyjen lisääminen ei pelkästään lisää käytettävissä olevaa kapasiteettia vaan myös kasvattaa sovellusten suorituskykyä kun ne käyttävät taltioitaan. Kuva 3: Automaattinen tasapainotus levyjä lisättäessä Kun ylläpitäjä vähentää kapasiteettia (esimerkiksi poistamalla SDS-yksiköitä tai poistamalla levyjä SDS-yksiköistä), ScaleIO suorittaa saumattoman siirron, joka tasapainottaa klusterin jäljellä olevien SDS-yksiköiden ja levyjen tiedot. Kuva 4: Automaattinen tasapainotus levyjä poistettaessa Huomaa, että kaiken tyyppisissä tasapainotuksissa ScaleIO siirtää mahdollisimman vähän dataa. Lisäksi ScaleIO on riittävän joustava hyväksymään uudet pyynnöt kapasiteetin lisäämiseksi tai poistamiseksi tasapainottaessaan edelleen aiempia kapasiteetin lisäyksiä ja poistoja. 9

10 Ohjelmistopohjainen toteutus laitteistototeutuksen sietokyky Perinteiset tallennusjärjestelmät tarjoavat yritysluokan sietokyvyn tavallisesti yhdistämällä ohjelmiston yleislaitteiston (commodity hardware) kanssa, joka on verrattavissa sovelluspalvelinten laitteistoon. ScaleIO tarjoaa nykyaikaisen arkkitehtuurinsa avulla yritysluokan sietokyvyn suorittamalla tallennusohjelmiston suoraan sovelluspalvelimilla. ScaleIO on suunniteltu sietämään laajoja toimintahäiriöitä ja tarjoamaan korkeaa saatavuutta käsittelemällä kaiken tyyppiset viat, mukaan lukien toimintahäiriöt välineissä, verkkoyhteyksissä ja noodeissa sekä ohjelmistokeskeytykset ja monet muut vikatilat. Mikään yksittäinen toimintahäiriö ei voi keskeyttää ScaleIO I/O -palvelua. Monissa tapauksissa ScaleIO voi selvitä myös useiden kohtien toimintahäiriöistä. Satojen tai tuhansien noodien klusterin hallinta Monet tallennusklustereiden rakenteet käyttävät tiukasti kytkettyjä tekniikoita, jotka saattavat olla riittäviä pienelle määrälle noodeja mutta hajoavat, kun klusteri on suurempi kuin parikymmentä noodia. ScaleIO:n löysästi kytketty klustereiden hallinta tarjoaa poikkeuksellisen luotettavan ja samalla kevyen toimintahäiriöiden käsittelyn ja vikasietoisuuden sekä pienissä että erittäin suurissa klustereissa. Useimmat klusteriympäristöt olettavat klusterinoodien yksinoikeudellisen omistajuuden ja saattavat jopa fyysisesti rajata tai sulkea virheelliset noodit. ScaleIO käyttää sovelluspalvelimia. ScaleIO:n klusterialgoritmit on suunniteltu toimimaan tehokkaasti ja luotettavasti häiritsemättä niitä sovelluksia, joiden kanssa ScaleIO toimii yhdessä. ScaleIO ei koskaan irrota virheellisesti toimivia noodeja tai suorita IPMI-sulkuja, koska ne saattavat edelleen suorittaa toimivia sovelluksia. Suojatoimialueet (protection domain) Laaja ScaleIO-tallennuspooli voidaan jakaa useisiin suojatoimialueisiin, joista jokainen sisältää joukon SDS-yksiköitä. ScaleIO-taltiot on kohdistettu tiettyihin suojatoimialueisiin. Suojatoimialueet ovat käytännöllisiä kahden kohdan virheen riskin lieventämiseksi kaksoiskopio-tapauksissa tai kolmen kohdan virhetilanteissa kolmoiskopio-tapauksissa. Figure 5: Protection domains Jos esimerkiksi kahdessa eri suojatoimialueella olevassa SDS-yksikössä esiintyy toimintahäiriö samanaikaisesti, tiedot eivät ole käyttämättömissä. Vastaavasti kuin vakiintuneet tallennusjärjestelmät voivat suoriutua useista samanaikaisista levyvioista kunhan ne eivät tapahdu samalla hyllyllä, ScaleIO voi suoriutua useista samanaikaisista levy- tai noodivirheistä kunhan ne eivät tapahdu samalla suojatoimialueella. 10

11 Edistyneet toiminnot IOPS-rajoitin ScaleIO-taltoiden asettelu antaa yksittäisen sovelluksen käyttää täyttä IOPS-toiminnallisuutta kaikilla suojatoimialueen tallennuslaitteilla. Mahdollisuus kohdistaa ja jakaa tallennus- ja suorituskykyresursseja dynaamisesti on joustavan scale-out-tallennuksen huomattava etu. Joskus on kuitenkin suositeltavampaa ohjata niiden sovellusten toimintaa, jotka yrittävät kuluttaa haluttua enemmän I/O-kaistanleveyttä tai IOPSresursseja. ScaleIO:n IOPS-rajoitinta käyttämällä ylläpitäjät voivat asettaa suurimmat mahdolliset IOPS- tai kaistanleveysarvot clienttia ja taltiota kohti. Jos sovellus yrittää kuluttaa sallittua enemmän, ScaleIO rajoittaa sovelluksen IOPS- tai kaistanleveyskuormaa. Salaus ScaleIO:n kanssa taltion tiedot voidaan salata, mikä antaa ylläpitäjille mahdollisuuden suojata tiedot ja säilyttää toimintojen nykyisen palvelutason. Pikakuvat (snapshot) Ylläpitäjät voivat luoda jokaisesta ScaleIO-taltiosta tusinoittain täysin uudelleen kirjoitettavia redirect-on-write-pikakuvia. Jokainen pikakuva on itse asiassa oma taltionsa. Pikakuvien hierarkia on täysin joustava, voit esimerkiksi luoda pikakuvan pikakuvasta tai taltio voidaan tarvittaessa poistaa ja sen pikakuvat säilyttää. Kaikkia oletettavia palautustoimintoja tuetaan täydellisesti, voit palauttaa vaivatta pikakuvan sen esimuodolle. Lisäksi ScaleIO mahdollistaa yhtenäisten pikakuvien sarjan ottamisen määrätystä joukosta useilla palvelimilla sijaitsevia taltioita. Itse asiassa koko klusterin taltioiden pikakuvan ottaminen on mahdollista yhdenmukaisesti. LISÄTIETOJA: Lue lisää, miten EMC:n tuotteet, palvelut ja ratkaisut auttavat yrityksiä ratkaisemaan liiketoiminta- ja IT-haasteita: Verkkosivustolta löydät myös yhteystietomme. Copyright 2014 EMC Corporation. All Rights Reserved. EMC believes the information in this publication is accurate as of its publication date. The information is subject to change without notice. The information in this publication is provided as is. EMC Corporation makes no representations or warranties of any kind with respect to the information in this publication, and specifically disclaims implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Use, copying, and distribution of any EMC software described in this publication requires an applicable software license. For the most up-to-date listing of EMC product names, see EMC Corporation Trademarks on EMC.com. Part Number H

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Compostori. Toukokuu 2011. Compostori 2011 1. MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti

Compostori. Toukokuu 2011. Compostori 2011 1. MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti Compostori MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti 19 Toukokuu 2011 Compostori 2011 1 2011 MultiCom Software 20 vuotta COMPOSTORI - MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti Päätoimittaja: Sirkku Ögren MultiCom

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Oikea tieto oikeaan aikaan

Oikea tieto oikeaan aikaan Huhtikuu 2008 Numero 4 ORACLEN UUTISET Oikea tieto oikeaan aikaan Onko se mahdollista? INSIDE ONE Tietotulva haltuun Tietotulva on iso haaste tämän päivän yrityksille. Lue kuinka keskisuuret yritykset

Lisätiedot

Paragon NTFS -tuki Mac OS X:lle

Paragon NTFS -tuki Mac OS X:lle PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com E-mail sales@paragon-software.com Paragon

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service Asennusopas Tarkistusversio B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja YHDISTÄ Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja NOPEUTA Liiketoimintaa ilman rajoja Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 SQL SERVER 2005 SELVITYSRAPORTTI: ARKKITEHTUURI JA SERVICE PACK 2 UUDET OMINAISUUDET CREATIVE COMMONS -LISENSOITU Holm Timo c5253[at]jamk.fi Kilpeläinen Mika c9780[at]jamk.fi

Lisätiedot

JavaScript V8 ja Google Chrome

JavaScript V8 ja Google Chrome JavaScript V8 ja Google Chrome TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede LuK-tutkielma Joulukuu 2008 Jyri Lehtonen (72039) jyri.lehtonen@utu.fi TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Sisällys Internet Security 2015 Sisällys Luku 1: Asennus...5 1.1 Ennen ensimmäistä asennusta...6 1.2 Tuotteen asentaminen ensimmäisen kerran...6 1.3 Sovellusten asentaminen ja

Lisätiedot

Mikä on Azure, ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä?

Mikä on Azure, ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä? Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Mikä on Azure?... 3 Pilven ja pilvipalveluiden määritelmä... 3 Windows Azure... 3 Miten yrityksesi voi hyötyä Azuresta?... 5 Miksi pilveen mennään?... 5 Kompozure ja Azure...

Lisätiedot