EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA"

Transkriptio

1 EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA Yhteenveto EMC ScaleIO on ohjelmisto, joka mahdollistaa palvelimien sisäisten tallennusresurssien agregoimisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, josta palvelimille voidaan jakaa blokkitallennuslaitteita skaalautuvasti ja joustavasti. Tämä tekninen asiakirja kuvaa ScaleIO-ratkaisun toiminnallisuuden ja arkkitehtuurin, skaalautuvuuden, sekä rinnakkaisen, lineaarisesti skaalattavan järjestelmän suorituskyvyn. Joulukuu 2013

2 Copyright 2014 EMC Corporation. All Rights Reserved. EMC believes the information in this publication is accurate as of its publication date. The information is subject to change without notice. The information in this publication is provided as is. EMC Corporation makes no representations or warranties of any kind with respect to the information in this publication, and specifically disclaims implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Use, copying, and distribution of any EMC software described in this publication requires an applicable software license. For the most up-to-date listing of EMC product names, see EMC Corporation Trademarks on EMC. com. Part Number H

3 Sisällysluettelo Yhteenveto... 1 Sisällysluettelo... 2 Esittely... 4 EMC ScaleIO... 6 Arkkitehtuuri... 6 Ohjelmistokomponentit... 6 Yhdistetty tallennus ja laskenta...6 Puhtaasti blokkitallennukseen perustuva toteutus...7 Lineaarisesti skaalautuva I/O-arkkitehtuuri...7 Noodit...7 Laitteisto-agnostinen...7 Taltioiden yhdistäminen ja taltioiden jakaminen...8 Hajautettu taltioiden asettelu...8 Sietokyky ja joustavuus... 8 Redundanssitoiminto ja uudelleenrakennusprosessi...8 Joustavuus ja tasapainottaminen...9 Ohjelmistopohjainen toteutus laitteistototeutuksen sietokyky...10 Satojen tai tuhansien noodien klusterin hallinta...10 Suojatoimialueet (protection domain)...10 Edistynyt toiminnallisuus IOPS-rajoitin...11 Salaus...11 Pikakuvat (snapshot)...11 OTA YHTEYTTÄ

4 Esittely Kun yritykset vahvistavat toimintaansa valtavilla palvelinkeskuksilla ja pienet ja keskisuuret yritykset siirtyvät pilvi- ja verkkohotellipalveluihin, palvelinkeskuksien koko kasvaa tuhansiin palvelimiin. Uusi tutkimus paljasti palvelinkeskusten operaattoreiden 10 tärkeintä haastetta ja huolenaihetta: Skaalattavuus Kapasiteetin suunnittelu Datakeskuksen suunnitelmassa pitäytyminen Oikean teknologian valitseminen Virran riittävyys Tilan riittävyys Infrastruktuurin hallinta Oikean palveluntarjoajan valitseminen Pilvilaskennan rooli Oikean suunnitteluyrityksen valitseminen Kuva 1: Palvelinkeskusten operaattoreiden 10 tärkeintä haastetta Hallinta, kapasiteetin suunnittelu, virran saatavuus ja kustannukset ovat nykyaikaisten palvelinkeskusten operaattoreiden kohtaamien tärkeimpien haasteiden joukossa. Tiedon tallennus on useiden näiden haasteiden lähde. Tallennusratkaisut jaetaan usein kolmeen pääkategoriaan: objektien tallennus, tiedostojen tallennus (NAS) ja blokkitallennus (SAN). Markkinat ovat nykyään täynnä kaupallisia ja avoimen lähdekoodin objekti- ja tiedostotallennusjärjestelmiä, mutta 20 miljardin dollarin SAN-ratkaisujen markkinoista huolimatta vain rajallinen määrä blokkitallennusjärjestelmien toimittajia pystyy vastaamaan vakaiden suurimittaisten blokkitallennusjärjestelmien kovaan kysyntään. Perinteinen SAN-tallennus tarjoaa liiketoimintasovellusten, virtualisointialustojen, tiedostojärjestelmien ja tietokantojen vaatimaa korkeaa suorituskykyä ja korkeaa käytettävyyttä. Laajamittaisesta hyväksynnästä huolimatta perinteisiin SAN-ratkaisuihin liittyy useita perittyjä haasteita. SAN ei huomioi palvelinkeskuksen lineaarisen skaalattavuuden tarvetta ja tarjoa korkeaa suorituskykyä alhaisilla kokonaiskustannuksilla (TCO). SAN-tallennus on kallis ja monimutkainen toteuttaa sekä käyttää ja se vaatii väyläsovittimen (HBA) sovelluspalvelimille, optiset kytkimet ja tallennusjärjestelmät, jotka vaativat huomattavaa suunnittelua, monimutkaista määritystä ja pitkiä toteutusjaksoja. 4

5 Kuva 2: Vähennä riippuvuutta kiinteisiin ja kalliisiin ulkoisiin tallennusjärjestelmiin Toisin kuin avoin ja tuotteistettu palvelinlaitteisto, SAN-markkinat ovat vielä toimittajiin lukittuja ja tämä aiheuttaa korkeat kustannukset asiakkaille sekä esteitä yhteentoimivuudelle. Vaikka suoraan liitetty tallennus (DAS) ja SAN-tallennus käyttävät saman tyyppisiä levyjä, SAN-levyt maksavat yleisesti monta kertaa enemmän kuin palvelinten levyt. Ja koska perinteiset SAN-järjestelmät ovat niin monimutkaisia koon ja skaalauksen osalta, asiakkaat päätyvät usein ostamaan ylimitoitetun SAN-konfiguraation. Seurauksena on investointi, joka kuluttaa tallennuskustannuksiin tarpeettoman osan IT-budjetista. Ironista kyllä, että perinteisten SAN-järjestelmien suorituskyky laskee kun järjestelmään lisätään palvelimia, koska kaikki palvelimet suorittavat saman keskitetyn työn samalle keskitetyn tallennusjärjestelmän CPU:lle, välimuistille ja levyn I/O-resursseille. Loppujen lopuksi konfiguraatio vaihtuu ja vaaditaan SAN-lisäyksiä, joka kasvattaa infrastruktuurin monimutkaisuutta ja kustannuksia sekä sisältää käyttöriskejä. Toinen perinteisen SAN-ratkaisun vakava haaste on ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen järjestelmän käyttämiseksi. Koska vain toimittajan sertifioimat ylläpitäjät voivat suorittaa tämän työn, kysyntä on suurta ja tekijät harvassa. Tämä niukkuus on hallitsematon riski. Nykyaikaisen palvelinkeskuksen haasteiden ratkaiseminen vaatii täysin uudenlaista tallennusjärjestelmää: joustava yhdistetty tallennus (ECS). Joustavan yhdistetyn tallennuksen paradigman mukaan suunnitellut tuotteet auttavat palvelinkeskuksen operaattoreita hallitsemaan monia suurista haasteista. EMC ScaleIO antaa palvelinkeskuksille mahdollisuuden leikata tallennuskustannuksia yli 80 % ja tehostaa tallennustoimintoja yhdistämällä tallennuksen laskentaan. ScaleIO huomioi useimmat palvelinkeskusten operaattoreiden kymmenestä tärkeimmästä haasteesta. 5

6 EMC ScaleIO ScaleIO on ohjelmistopohjainen ratkaisu, joka käyttää olemassa olevan palvelimen paikallisia levyjä ja lähiverkkoa muodostaakseen virtuaalisen SANin, joka sisältää kaikki ulkoisen tallennuksen edut murto-osalla sen kustannuksista ja monimutkaisuudesta. ECS muuttaa olemassa olevan paikallisen sisäisen tallennuksen sisäiseksi blokkitallennukseksi, joka on verrattavissa tai jopa parempi kuin kalliimpi ulkoinen jaettu blokkitallennus. Kevyet ScaleIO-ohjelmistokomponentit asennetaan sovelluspalvelimille ja ne keskustelevat keskenään standardin lähiverkon kautta ScaleIO-blokkien taltioiden lähettämien sovellusten I/O-pyyntöjen käsittelemiseksi. Erittäin tehokas keskitetty blokki-i/o-virtaus yhdistettynä hajautettuun, leikattuun taltioiden asetteluun mahdollistaa massiivisen rinnakkaisen I/O-järjestelmän, joka voidaan skaalata satoihin ja tuhansiin noodeihin. ScaleIO suunniteltiin ja toteutettiin pakollisella yritysluokan sietokyvyllä. Lisäksi ohjelmistossa on hajautettu automaattinen korjaustekniikka, joka selvittää välineiden ja noodien vikatilanteet ilman ylläpitäjää. Dynaaminen ja joustava ScaleIO antaa ylläpitäjille mahdollisuuden lisätä tai poistaa noodeja ja kapasiteettia lennossa. Ohjelmisto vastaa välittömästi muutoksiin ja tasapainottaa uudelleen tallennuksen hajautuksen ja luo asettelun, joka sopii ihanteellisesti uuteen määritykseen. Koska ScaleIO on laitteistoriippumaton, ohjelmisto toimii tehokkaasti erilaisten tallennusvälineiden kanssa, mukaan lukien magneettiset levyt, ssd-levyt ja PCIe flash-kortit, verkot ja palvelimet. Se voidaan asentaa helposti olemassa olevaan infrastruktuuriin sekä uusiin konfiguraatioihin. Arkkitehtuuri Ohjelmistokomponentit ScaleIO Data Client (SDC) on kevyt laiteajuri jokaisella palvelimella, jonka sovellukset tai tiedostojärjestelmät vaativat pääsyn virtuaalisille ScaleIO:n SAN-blokkilaitteille. SDC näyttää blokkilaitteet ScaleIO-taltioina, jotka ovat tällä hetkellä yhdistettynä kyseiseen palvelimeen. ScaleIO Data Server (SDS) on jokaisella palvelimella sijaitseva kevyt ohjelmistokomponentti, joka tarjoaa paikallisen tallennuksen virtuaaliselle ScaleIO SAN -keskukselle. Yhdistetty tallennus ja laskenta ScaleIO yhdistää tallennuksen ja sovelluskerrokset. Sovelluksia suorittavia palvelimia voidaan myös käyttää jaetun tallennuksen muuttamiseksi yksittäiseksi palvelinten kerrokseksi. Koska sama palvelin suorittaa sovelluksia ja tarjoaa tallennuksen virtuaaliselle SANille, SDC ja SDS ovat molemmat tavallisesti asennettu osallistuville palvelimille. Toinen vaihtoehto on yhdistää noodit, joihin on asennettu vain SDC-yksiköt ja noodit, joihin on asennettu vain SDS-yksiköt. ScaleIO:n ohjelmistokomponenteilla on merkityksetön vaikutus palvelimien suorituskykyyn, koska se on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu kuluttamaan mahdollisimman vähäinen määrä toimintaan vaadittavia laskentaresursseja. 6 Voit esimerkiksi rakentaa perinteisemmän kahden kerroksen järjestelmän, jossa ylemmän kerroksen sovelluspalvelimet käyttävät virtuaalista vain ohjelmistopohjaista SANia, jonka tallennusresurssit ovat upotettu toisen kerroksen palvelimiin. Jäljempänä oleva kerros toimii ohjelmiston määrittämänä scale-out-tallennusryhmänä. Tällaisessa määrityksessä SDC-yksiköt ovat asennettu ylemmän kerroksen palvelimiin ja SDS-yksiköt suoritetaan alemman kerroksen palvelimilla.

7 Puhtaasti blokkitallennukseen perustuva toteutus ScaleIO toteuttaa puhtaasti blokkipohjaisen tallennusratkaisun. Sen koko arkkitehtuuri ja datapolku on optimoitu blokkitallennuksen käyttötarpeisiin. Kun sovellus esimerkiksi lähettää lukupyynnön SDC:lle, SDC päättelee välittömästi mikä SDS on vastuussa kyseisen taltion osoitteesta ja toimii suoraan asianmukaisen SDS:n kanssa. SDS lukee tiedot (määräämällä yksittäisen I/O-pyynnön paikalliselle muistille tai noutamalla tiedot välimuistista, jos ne ovat välimuistissa) ja palauttaa tuloksen SDC:lle. SDC tarjoaa luetut tiedot sovellukselle. Tämä kulku on erittäin yksinkertainen ja kuluttaa mahdollisimman vähän resursseja. Tieto liikkuu verkon yli ainoastaan kerran ja SDS-yksikölle lähetetään enintään yksi I/O-pyyntö. Kirjoituksen I/O-kulku on vastaavalla tavalla yksinkertainen ja tehokas. Toisin kuin eräät blokkitallennusjärjestelmät, jotka suoritetaan tiedostojärjestelmän päällä tai objektitallennus, joka suoritetaan paikallisen tiedostojärjestelmän päällä, ScaleIO tarjoaa optimaalista I/Otehokkuutta. Lineaarisesti skaalautuva I/O-arkkitehtuuri ScaleIO voi skaalautua satoihin tai jopa tuhansiin noodeihin rikkoen näin perinteisen blokkitallennuksen skaalautuvuuden esteen. Koska SDC-yksiköt siirtävät I/O-pyynnöt suoraan sopiville SDS-yksiköille, pyynnöt eivät kulje yhden keskuspisteen läpi ja näin vältetään mahdollinen pullonkaula. Tämä hajautettu tiedonkulku on avain ScaleIO:n lineaarisesti skaalautuvaan suorituskykyyn. Tämän vuoksi ScaleIO-konfiguraatio on massiivisesti rinnakkainen järjestelmä. Mitä enemmän palvelimia ja levyjä se sisältää, sitä suurempi määrä rinnakkaisia kanavia I/O-liikenteellä on käytössä ja sitä suurempi I/O-kaistanleveys ja IOPS. Noodit Suurin osa perinteisistä scale-out-järjestelmistä perustuu symmetristen noodien arkkitehtuuriin. Valitettavasti keskikokoisia ja suuria palvelinkeskuksia ei voida standardoida täsmälleen samoihin osiin pitkällä ajanjaksolla, koska laitteistomääritykset ja mahdollisuudet muuttuvat ajan kuluessa. Tämän vuoksi nämä symmetriset scale-out- arkkitehtuurit ovat sidottuja toimimaan pienempinä itsenäisinä kokonaisuuksina. ScaleIO suunniteltiin alusta alkaen tukemaan erilaisilla määrityksillä toimivien uusien ja vanhojen noodien sekoitusta. Laitteisto-agnostinen ScaleIO on alusta-agnostinen ja toimii olemassa olevilla laitteistoresursseilla. Sen lisäksi, että se on yhteensopiva useiden levyjen, verkkojen ja palvelinten kanssa, se voi hyödyntää olemassa olevien paikallisten RAID-ohjainkorttien kirjoituspuskuria ja se voidaan myös suorittaa palvelimilla, joilla ei ole paikallista RAID-ohjainkorttia. SDS-yksikön on mahdollista käyttää sisäisiä levyjä, suoraan liitettyjä ulkoisia levyjä, virtuaalisia sisäisen RAID-ohjaimen tarjoamia levyjä, osioita näiden levyjen sisällä sekä muita osioita. Osiot voivat olla hyödyllisiä järjestelmän käynnistysosioiden yhdistämiseksi ScaleIO:n kapasiteetin kanssa samoilla levyillä. Jos järjestelmässä on suurimmalta osin käyttämättömiä osioita, ScaleIO:n ei tarvitse jakaa levyä uudelleen, koska SDS voi käyttää osion tiedostoa tallennustilana. 7

8 Taltioiden yhdistäminen ja taltioiden jakaminen ScaleIO:n asiakkaille kohdistamat taltiot voidaan liittää yhteen tai useampaan SDC:hen, joita suoritetaan eri palvelimilla. Kohdistus voidaan muuttaa tarvittaessa dynaamisesti. Toisin sanoen ScaleIO-taltioita voidaan käyttää sovelluksille, jotka odottavat klusteroitua tiedostojärjestelmää, kuten Oracle RAC. Taltioita voidaan käyttää myös sovelluksilla, jotka odottavat jakamatonta levytaltiota. Hajautettu taltioiden asettelu ScaleIO-taltio on blokkilaite, joka on kohdistettu yhdelle tai useammille palvelimille. Se vastaa SCSI-maailman loogista levy-yksikköä. ScaleIO hajauttaa jokaisen taltion suureen määrään tieto-osia, jotka jaetaan SDS:n klusterinoodeille ja levyille tasaisesti. Tämä asettelu poistaa käytännössä klustereiden kuumat pisteet (hot spot) ja sallii koko järjestelmän I/O-suorituskyvyn skaalauksen noodeja tai levyjä lisäämällä. Lisäksi tämä asettelu mahdollistaa koko klusterien resurssien käytön yhdelle sovellukselle. Tämä joustava, dynaaminen jaettujen resurssien kohdistus on yksi joustavan scale-outtallennuksen huomattavista eduista. Sietokyky ja joustavuus Redundanssitoiminto ja uudelleenrakennusprosessi ScaleIO käyttää peilausta tietojen suojaamiseksi levy- ja noodivioilta. ScaleIO-arkkitehtuuri tukee hajautettua kahden kopion redundanssitoimintoa. Kun SDS-noodissa tai SDS-levyssä tapahtuu toimintahäiriö (esimerkiksi levyn tai palvelimen vikaantuminen), sovellukset voivat edelleen käyttää ScaleIO:n taltioita, niiden tiedot ovat edelleen käytettävissä jäljellä olevien peilausten kautta. ScaleIO aloittaa välittömästi saumattoman uudelleenrakennusprosessin, jonka tarkoituksena on toisen peilauksen luonti niistä datakopioista, jotka menetettiin toimintahäiriössä. Uudelleenrakennusprosessin aikana data kopioidaan SDS-klusterin vapaille alueille, joten järjestelmään ei tarvitse lisätä kapasiteettia. Kaikki toimintahäiriöstä selviävät SDS-klusterin noodit suorittavat uudelleenrakennusprosessin käyttämällä klusterin koottua levytilaa ja kaistanleveyttä. Tämän seurauksena prosessi on huomattavasti nopeampi ja altistusaika datan menettämiselle on lyhyempi ja sovellusten suorituskyky heikkenee vähemmän. Kun uudelleenrakennus on valmis, kaikki tiedot ovat täysin peilattu ja kunnossa. Jos virheellinen noodi liittyy klusteriin uudelleen ennen kuin uudelleenrakennusprosessi on suoritettu, ScaleIO käyttää dynaamisesti uudelleen liittyneen noodin dataa vähentämään altistusaikaa ja resurssien käyttöä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä lyhyiden katkosten korjaamiseksi tehokkaasti. 8

9 Joustavuus ja tasapainottaminen Toisin kuin monet muut järjestelmät, ScaleIO-klusteri on erittäin joustava. Ylläpitäjät voivat lisätä ja poistaa kapasiteettia ja noodeja lennossa I/O-toimintojen aikana. Kun klusteria laajennetaan uudella kapasiteetilla (kuten uusilla SDS-yksiköillä tai uusia levyjä liitetään SDS-yksiköihin), ScaleIO vastaa välittömästi tapahtumaan ja tasapainottaa tallenteen siirtämällä saumattomasti dataa olemassa olevista SDS-yksiköistä uusille SDS-yksiköille tai levyille. Tämä siirto ei vaikuta sovelluksiin, jotka jatkavat tietojen käyttämistä siirtyvällä datalla. Uudelleen tasapainotus -prosessin lopussa kaikki ScaleIO-taltiot on jaettu tasaisesti kaikkien SDS-yksiköiden ja levyjen kesken, mukaan lukien uudet lisätyt. Tämän vuoksi SDS-yksiköiden tai levyjen lisääminen ei pelkästään lisää käytettävissä olevaa kapasiteettia vaan myös kasvattaa sovellusten suorituskykyä kun ne käyttävät taltioitaan. Kuva 3: Automaattinen tasapainotus levyjä lisättäessä Kun ylläpitäjä vähentää kapasiteettia (esimerkiksi poistamalla SDS-yksiköitä tai poistamalla levyjä SDS-yksiköistä), ScaleIO suorittaa saumattoman siirron, joka tasapainottaa klusterin jäljellä olevien SDS-yksiköiden ja levyjen tiedot. Kuva 4: Automaattinen tasapainotus levyjä poistettaessa Huomaa, että kaiken tyyppisissä tasapainotuksissa ScaleIO siirtää mahdollisimman vähän dataa. Lisäksi ScaleIO on riittävän joustava hyväksymään uudet pyynnöt kapasiteetin lisäämiseksi tai poistamiseksi tasapainottaessaan edelleen aiempia kapasiteetin lisäyksiä ja poistoja. 9

10 Ohjelmistopohjainen toteutus laitteistototeutuksen sietokyky Perinteiset tallennusjärjestelmät tarjoavat yritysluokan sietokyvyn tavallisesti yhdistämällä ohjelmiston yleislaitteiston (commodity hardware) kanssa, joka on verrattavissa sovelluspalvelinten laitteistoon. ScaleIO tarjoaa nykyaikaisen arkkitehtuurinsa avulla yritysluokan sietokyvyn suorittamalla tallennusohjelmiston suoraan sovelluspalvelimilla. ScaleIO on suunniteltu sietämään laajoja toimintahäiriöitä ja tarjoamaan korkeaa saatavuutta käsittelemällä kaiken tyyppiset viat, mukaan lukien toimintahäiriöt välineissä, verkkoyhteyksissä ja noodeissa sekä ohjelmistokeskeytykset ja monet muut vikatilat. Mikään yksittäinen toimintahäiriö ei voi keskeyttää ScaleIO I/O -palvelua. Monissa tapauksissa ScaleIO voi selvitä myös useiden kohtien toimintahäiriöistä. Satojen tai tuhansien noodien klusterin hallinta Monet tallennusklustereiden rakenteet käyttävät tiukasti kytkettyjä tekniikoita, jotka saattavat olla riittäviä pienelle määrälle noodeja mutta hajoavat, kun klusteri on suurempi kuin parikymmentä noodia. ScaleIO:n löysästi kytketty klustereiden hallinta tarjoaa poikkeuksellisen luotettavan ja samalla kevyen toimintahäiriöiden käsittelyn ja vikasietoisuuden sekä pienissä että erittäin suurissa klustereissa. Useimmat klusteriympäristöt olettavat klusterinoodien yksinoikeudellisen omistajuuden ja saattavat jopa fyysisesti rajata tai sulkea virheelliset noodit. ScaleIO käyttää sovelluspalvelimia. ScaleIO:n klusterialgoritmit on suunniteltu toimimaan tehokkaasti ja luotettavasti häiritsemättä niitä sovelluksia, joiden kanssa ScaleIO toimii yhdessä. ScaleIO ei koskaan irrota virheellisesti toimivia noodeja tai suorita IPMI-sulkuja, koska ne saattavat edelleen suorittaa toimivia sovelluksia. Suojatoimialueet (protection domain) Laaja ScaleIO-tallennuspooli voidaan jakaa useisiin suojatoimialueisiin, joista jokainen sisältää joukon SDS-yksiköitä. ScaleIO-taltiot on kohdistettu tiettyihin suojatoimialueisiin. Suojatoimialueet ovat käytännöllisiä kahden kohdan virheen riskin lieventämiseksi kaksoiskopio-tapauksissa tai kolmen kohdan virhetilanteissa kolmoiskopio-tapauksissa. Figure 5: Protection domains Jos esimerkiksi kahdessa eri suojatoimialueella olevassa SDS-yksikössä esiintyy toimintahäiriö samanaikaisesti, tiedot eivät ole käyttämättömissä. Vastaavasti kuin vakiintuneet tallennusjärjestelmät voivat suoriutua useista samanaikaisista levyvioista kunhan ne eivät tapahdu samalla hyllyllä, ScaleIO voi suoriutua useista samanaikaisista levy- tai noodivirheistä kunhan ne eivät tapahdu samalla suojatoimialueella. 10

11 Edistyneet toiminnot IOPS-rajoitin ScaleIO-taltoiden asettelu antaa yksittäisen sovelluksen käyttää täyttä IOPS-toiminnallisuutta kaikilla suojatoimialueen tallennuslaitteilla. Mahdollisuus kohdistaa ja jakaa tallennus- ja suorituskykyresursseja dynaamisesti on joustavan scale-out-tallennuksen huomattava etu. Joskus on kuitenkin suositeltavampaa ohjata niiden sovellusten toimintaa, jotka yrittävät kuluttaa haluttua enemmän I/O-kaistanleveyttä tai IOPSresursseja. ScaleIO:n IOPS-rajoitinta käyttämällä ylläpitäjät voivat asettaa suurimmat mahdolliset IOPS- tai kaistanleveysarvot clienttia ja taltiota kohti. Jos sovellus yrittää kuluttaa sallittua enemmän, ScaleIO rajoittaa sovelluksen IOPS- tai kaistanleveyskuormaa. Salaus ScaleIO:n kanssa taltion tiedot voidaan salata, mikä antaa ylläpitäjille mahdollisuuden suojata tiedot ja säilyttää toimintojen nykyisen palvelutason. Pikakuvat (snapshot) Ylläpitäjät voivat luoda jokaisesta ScaleIO-taltiosta tusinoittain täysin uudelleen kirjoitettavia redirect-on-write-pikakuvia. Jokainen pikakuva on itse asiassa oma taltionsa. Pikakuvien hierarkia on täysin joustava, voit esimerkiksi luoda pikakuvan pikakuvasta tai taltio voidaan tarvittaessa poistaa ja sen pikakuvat säilyttää. Kaikkia oletettavia palautustoimintoja tuetaan täydellisesti, voit palauttaa vaivatta pikakuvan sen esimuodolle. Lisäksi ScaleIO mahdollistaa yhtenäisten pikakuvien sarjan ottamisen määrätystä joukosta useilla palvelimilla sijaitsevia taltioita. Itse asiassa koko klusterin taltioiden pikakuvan ottaminen on mahdollista yhdenmukaisesti. LISÄTIETOJA: Lue lisää, miten EMC:n tuotteet, palvelut ja ratkaisut auttavat yrityksiä ratkaisemaan liiketoiminta- ja IT-haasteita: Verkkosivustolta löydät myös yhteystietomme. Copyright 2014 EMC Corporation. All Rights Reserved. EMC believes the information in this publication is accurate as of its publication date. The information is subject to change without notice. The information in this publication is provided as is. EMC Corporation makes no representations or warranties of any kind with respect to the information in this publication, and specifically disclaims implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Use, copying, and distribution of any EMC software described in this publication requires an applicable software license. For the most up-to-date listing of EMC product names, see EMC Corporation Trademarks on EMC.com. Part Number H

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen 50x tallennukseen IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Tallennustilan hinta laskee noin 25% vuodessa, mutta datamäärä kasvaa samaan

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren pekka.lindqvist@novell.com markku.wallgren@novell.com Sisältö Novell Access Manager Toimintaperiaate Federoinnit Novell

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus 22.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2/8/13!1 Agenda Nykytila Teknisten

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen käytännön toteutus EUREF-II teemapäivä Jukka Vänttinen Sisältö Koordinaattimuunnokset Teklan ohjelmistoissa Muunnostyön valmistelu ja vaiheistus Muunnokset tietojärjestelmän

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla Viimeksi muokattu 30. tammikuuta 2012 GDAL tukee WFS-palvelun käyttämistä vektoritietolähteenä yhtenä muiden joukossa. WFS-ajurin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Kuluttajapalvelun rakentaminen. Omegawave Mikko Heilimo

Kuluttajapalvelun rakentaminen. Omegawave Mikko Heilimo t Kuluttajapalvelun rakentaminen Omegawave Mikko Heilimo Agenda Omegawave lyhyesti Régis Laurent Director of Operations, Global Knowledge Competencies include: Gold Learning Silver System Management Mitä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist.

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist. Rinnakk.valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat

Lisätiedot

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä.

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Lähtökohdat Kunnassa yleensä käytössä 1-5 käyttöoikeuslisenssiä paikkatietojärjestelmässä Paikkatietoaineistojen käyttö ja ylläpito hoidetaan

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa 2 Bosch Praesideo -yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmät Yleisön tiedottaminen

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa

Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa Timo Pentikäinen IBM Software @pentik timo@fi.ibm.com Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa Uudet tuulet puhaltavat organisaatioiden ulkoisessa viestinnässä, mutta myös organisaatioiden sisäinen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot