Profiilinhallinta. Unifaun Online

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10"

Transkriptio

1 Profiilinhallinta Unifaun Online

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Profiilihallinnan keskeisimmät käsitteet Hallintaoikeus Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab Profiilihallinnan perustaminen Unifaun Onlineen... 11

3 1 Johdanto Unifaun Onlinessa löytyy alikäyttäjien hallintaan tarkoitettu toiminnallisuus nimeltä Profiilinhallinta. Tätä toiminnallisuutta on kehitetty parantaakseen järjestelmän tietoturvallisuutta ja tehokkuutta. Määrittelemällä tiedon saatavuutta sekä jakamalla erilaisia oikeuksia voidaan jokaisen käyttäjän työskentelytapaa järjestelmässä ohjata hyvinkin yksityiskohtaisesti. Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet ovat Profiiliryhmä, Profiili sekä Rooli. Oikeudet tehdä jotain määritellään Roolin kautta. Informaatioon saatavuutta määritellään Profiiliryhmän kautta. Jokainen Profiili edustaa yksilöllisen yhdistelmän oikeuksia ja pääsyä informaatioon. Henkilöt, jotka hyödyntävät Unifaun Online -palvelua kuuluvat Profiiliin, joka on riippuvainen työtehtävästä ja sijoituksesta yrityksen tai organisaation sisällä.

4 2 Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet On ehdottoman tärkeää ymmärtää Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet. Kuva 1 alla on kaavamainen kuvaus Profiilinhallinnan keskeisimpien käsitteiden yhteydestä toisiinsa Unifaun Onlinessa. Käyttäjätunnus Användar-ID Standardprofil Perusprofiili Profiili Profil Roolit Roll Perusprofiiliryhmä Grundprofilgrupp Profiiliryhmä Profilgrupp Utskriftsfavoriter Tulostussuosikit Kuva 1 Profiilihallinnan keskeisimpien käsitteiden yhteys toisiinsa Käyttäjätunnus Käyttäjätunnus ei edusta fyysistä henkilöä vaan yritystä tai organisaatiota. Käyttäjätunnus koostuu 10 numerosta. Kaikki Profiilit käyttävät samaa käyttäjätunnusta. Perusprofiiliryhmä ja Perusprofiili Jokaisen käyttäjätunnuksen takana on aina lähtökohtainen Perusprofiiliryhmä. Perusprofiiliryhmällä on pääsy kaikkeen käyttäjätunnukseen takana olevaan informaatioon, eli kaikkien Profiiliryhmien informaatioon. On aina olemassa Perusprofiili, joka on yhdistetty Perusprofiiliryhmään. Perusprofiilia voidaan tarkastella eräänlaisena tilin superkäyttäjänä (Super User), nk. Hallinnollisena profiilina, jolla on pääsy kaikkeen tietoon. Perusprofiililla on esimerkiksi pääsy kaikkien alla olevien Profiiliryhmien lähetyshistoriaan, hän voi perustaa tai poistaa profiileja sekä lisätä tai vähentää näiden oikeuksia. Roolit Erilaisilla tehtäväkuvauksilla voidaan Unifaun Onlinessa määritellä oikeudet suorittaa erilaisia tehtäviä. Tiliä perustettaessa perustetaan aina Hallinta niminen tehtäväkuvaus, jolla on hallintaoikeudet suorittaa kaikki järjestelmän sisällä olevat tehtävät. Hallinta -rooli voi määritellä mitä muita mahdollisia Rooleja luodaan järjestelmään. Yhdellä Roolilla voi esimerkiksi olla oikeudet luoda tietyn tyyppisiä rahtiasiakirjoja, kun taas toisella Roolilla on oikeudet hakea järjestelmästä vain tilastoja. Kolmannella tehtäväkuvauksella voidaan luoda Roolia jolla on oikeudet tehdä molempia. Profiiliryhmät Profiiliryhmä säätelee mihin informaatioon siihen kuuluvilla Profiileilla on pääsy. Profiililla on vain pääsy juuri siihen nimenomaiseen informaatioon, johon hänen Profiilinsa kuuluu, esim. tietyt lähettäjät, vastaanottajat ja tietty osa lähetyshistoriasta. Mikään Profiiliryhmä ei voi nähdä toisen Profiiliryhmän data, Perusprofiiliryhmää lukuun ottamatta.

5 Profiilit Profiileja voidaan tarkastella yrityksen eri toimintoina, joita voi edustaa yksi tai useampi käyttäjä. Yhdellä profiililla on profiilinimi ja salasana, jotka yhdessä käyttäjätunnuksen kanssa luovat edellytykset kirjautua palveluun. Näitä hallinnoidaan Perusprofiilin toimesta. Profiilinimen on oltava uniikki jokaiselle perustettavalle profiilille. Jokainen profiili kuuluu jollekin profiiliryhmälle, ja sille voidaan jakaa monta roolia. Jakamalla yhdelle profiilille useita rooleja, kyseinen profiili saa kaikki näille rooleille annetut oikeudet. Erottamalla profiilit ja roolit toisistaan oikeuksien hallinnointi helpottuu. Useita profiileja voidaan päivittää samanaikaisesti, koska muutokset tehdään ainoastaan rooliin! Tulostussuosikit Helpottaaksesi sekä tehostaaksesi työtapoja voit luoda tulostussuosikeita. Tulostussuosikit toimivat pohjina tietyn tyyppisille lähetyksille. Tulostussuosikin taakse voidaan valmiiksi täydentää tietyillä arvoilla (esim. lähetyksen sisältö Vaatteita ) sekä kriteereillä (esim. lisäpalvelu Vastaanottaja maksaa rahdin valmiiksi valittu, tms.). Kun valitaan jokin tulostussuosikki, annetut kriteerit toimivat esivalittuina tekijöinä lähetyksessä, jolloin käyttäjälle jää vähemmän täydennettävää lähetykseen. Mutta samalla tällä tavalla voidaan keskitetysti hallinnoida miten lähetystä tehdään, esim. millä kuljetuspalvelulla ja asiakasnumerolla lähetetään, jne. Esimerkki: Logistiikkapäällikkö haluaa että kaikki toimipisteet käyttävät muovilaatikoiden palautuksia varten jotain tiettyä kuljetuspalvelua ja asiakasnumeroa. Koska palautukset palautetaan aina samaan osoitteeseen, ja samalla kuljetuspalvelulla, logistiikkapäällikkö valitsee tulostussuosikkiin vastaanottajan ja kuljetuspalvelun ja lukitsee tämän jälkeen valinnat. Lähettäjä tulostussuosikin taakse määräytyy automaattisesti käytettävän profiilin lähettäjätietojen mukaan. Tämäkin valinta lukitaan. Näin ollen toimipiste ei voi valita MISTÄ, MINNE ja MITEN. Asiakasnumero on yrityksen keskusvaraston oma asiakasnumero kyseiseen kuljetusliikkeeseen, joten logistiikkapäällikkö valitsee tulostussuosikin taakse, että vastaanottaja toimii aina rahdinmaksajana. Tämän valinnan hän lukitsee ja lisäksi piilottaa, jotta toimipisteet eivät pääsisi vaikuttamaan sääntöön eivätkä näkisi asiakasnumeroa. Kyseinen asiakasnumero löytyy jokaisen toimipisteen lähettäjätietojen takaa, eikä toimipisteiden profiileilla ole oikeutta tarkastella tai muokata lähettäjien tietoja. Koska palautukset tehdään kerran viikossa ja ne pakataan aina yhdelle EUR-lavalle, logistiikkapäällikkö valitsee valmiiksi lähetyksen kuljetuspakkaukseksi EUR-lava. Tämäkin valinta lukitaan, mutta ei piiloteta, jotta toimipisteet näkevät mitä kuljetuspakkausta heidän tulisi käyttää. EUR-lavan rahdituspaino on 740 kg, joten lähetyksen painoksi annetaan valmiiksi 740 kg. Tämän jälkeen kenttä lukitaan. Kun muovilaatikoiden palautuslähetysten sisältö rahtikirjassa on aina sama, sisältökenttään kirjoitetaan valmiiksi MUOVILAATIKOITA, jonka jälkeen sisältökenttä lukitaan. Kaikki turhat kentät piilotetaan, jotta tulostussuosikki olisi mahdollisimman yksinkertainen, ilman mitään ylimääräisiä valintoja. Tulostussuosikin nimeksi tulee MUOVILAATIKOIDEN PALAUTUS. Näin ollen toimipisteiden ei tarvitse tehdä muovilaatikoiden palautusrahtikirjaan muuta kuin klikata seuraavasti: Muovilaatikoiden palautus > Seuraava > Tulosta. HUOM! Mieti tarkkaan minkälaisia kuljetustarpeita yrityksessänne on, mitä kuljetuspalveluja ja lisäpalveluja yleensä käytetään sekä mitkä ovat käytetyimmät lähettäjät ja vastaanottajat. Tulostussuosikkeja voidaan luoda niin monta kuin on tarvetta. On kuitenkin parempi yrittää optimoida päivittäisiä toimintoja, jotta helpotetaan päivittäistä työntekoa. Erikoistapaukset ovat yleensä erikoistapauksia eikä niihin välttämättä löydy yhteneväistä sääntöä, jolla voisi tulostussuosikin kattaa kaikki erikoistapaukset. Jotta Profiilinhallinta toimisi mahdollisimman jouhevasti, on erinomaisen tärkeää miettiä oman yrityksen tarpeita heti alusta alkaen. Lähtökohtana tulisi aina olla yrityksen tai organisaation vallitseva toimintatapa/toivottava toimintatapa.

6 3 Hallintaoikeus Henkilöllä, jolla on Unifaun Online tilin hallintaoikeudet, on tärkeä rooli Profiilinhallinnan kannalta. Hallintaoikeudet omaava rooli määrittelee järjestelmässä profiiliryhmät, profiilit sekä roolit ja vastaa käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Yrityksen Hallintaoikeudet määritellään Unifaun Onlinessa aina kuuluvaksi Perusprofiiliryhmään, Perusprofiiliin ja tälle jaetaan rooli nimeltä Hallinta. Suosittelemme että hallintaoikeudet annetaan vähintään kolmelle henkilölle. Hallintaoikeuksia omistava vastaa Perusprofiilista ja voi omilla tunnuksillaan Ylläpidon alta luoda uusia profiileja. Jotta prosessi olisi käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman jouheva, voidaan hallintaoikeuksilla määritellä mitkä tulostussuosikit tulisi olla näiden käytettävissä, heti kun käyttäjät kirjautuvat Unifaun Online -palveluun ensimmäistä kertaa. Määritykset voidaan tehdä Profiiliryhmään tai Profiiliin. Voidaan myös luoda perusasetus perusprofiiliin, mikä jaetaan jokaiselle perustetulle profiiliryhmälle. Tämä edellyttää kuitenkin sen, että kaikilla käyttäjillä on sama pääsyoikeus tulostussuosikkeihin, eli että tulostussuosikit ovat kaikille yhteneväiset. Kun Profiilinhallinta on aktivoitu, Unifaun Onlinessa ilmoitettu tilin yhteyshenkilö tulisi toimia Perusprofiilin haltijana, vastaten perustettavista profiiliryhmistä, profiileista ja rooleista. Tilin haltija on se, jonka ensisijaisesti tulisi ottaa yhteyttä Unifaun Support asiakastukeen, kun jotain kysymyksiä ilmenee. Profiilitilin käyttäjä tulisi sitä vastoin ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin haltijaan, kun he haluavat tiedustella vaikkapa käyttöoikeuksista, tulostussuosikkien rakenteista, tiedon jakamisesta, jne. Jokainen profiili kirjautuu palveluun osoitteessa Kirjautuessaan käytetään Unifaun Online palveluun kirjautumista varten saatuja tunnuksia, eli Käyttäjätunnnus, Profiili sekä Salasana. Tilin hallintaoikeudet omistava vastaa siitä, että tunnukset palveluun sekä luodaan että jaetaan käyttäjille. Kirjautuminen Unifaun Online -palveluun hallintaoikeuksilla tehdään myös osoitteessa Hallintaoikeudet omistava kirjautuu pelkällä Käyttäjätunnnuksella ja Salasanalla. HUOM! Salasana on tilin haltijan uniikki tunnus eikä sitä tulisi koskaan luovuttaa toiselle osapuolelle! Tämän jälkeen tilin haltija voi perustaa Rooleja/Profiiliryhmiä/Profiileja klikkaamalla Ylläpito.

7 4 Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab Oy Kukka Ab on yritys joka myy paitsi kukkia myös asiantuntijapalveluja. Yritys ei ole kovinkaan iso, mutta sillä on useita käyttäjiä erilaisilla tehtävänkuvauksilla. Näille halutaan luoda yksinkertainen ja tehokas tapa hoitaa päivittäisiä kuljetushallintarutiineja. Tämän lisäksi halutaan erotella lähettäjät, vastaanottajat ja lähetykset eri osastojen välillä. Profiilinhallinnalla halutaan lisäksi saavuttaa parempi ja jouhevampi kustannusseuranta. On myös tärkeää, että oma asiakaspalvelu voi nopeasti vastata asiakkaiden ja toimittajien kysymyksiin. Oy Kukka Ab:lla on toimintaa kahdella paikkakunnalla, Kaupunki ja Kylä. Kaupungissa on 3 henkilöä työllistävä pääkonttori, 2 henkilöä työllistävä varasto sekä 2 henkilöä työllistävä KukkaKauppa. Kylästä löytyy KukkaPuoti, työllistäen kahta henkilöä sekä varasto jossa työskentelee 1 henkilö. Mitkä roolit yrityksessä löytyy? Henkilöstölukumäärästä huolimatta voimme identifioida Oy Kukka Ab :sta seuraavat roolit: Pääkonttori Asiakaspalvelu Taloushallinto Toimitusjohtaja Varasto Varastopäällikkö Varastotyöntekijä Myymälä Myymäläpäällikkö Myyjä Tarkastellessamme Oy Kukka Ab:n myymälätoimintaa lähemmin löydämme kaksi erilaista roolia, Myymäläpäällikkö ja Myyjä. Mitä rooleja näille tulisi jakaa? Myymäläpäälliköiden tehtävänkuvaukset ovat samanvertaiset toisilleen, joten heille voidaan jakaa sama rooli, ja siten oikeudet. Samaa koskee eri paikkakuntien myymälätyöntekijöitä/myyjiä. Sitä vastoin rooleilla tulisi vain olla oikeudet käsitellä oman kaupan tapahtumia. Yksi potentiaalinen vaihtoehto olisi olla erottelematta Varaston, Myymälän ja Pääkonttorin työntekijöitä ja mieluummin luoda Roolit Päällikkö ja Työntekijä, riippuen yrityksen toimintatavoista. Butiksmedarbetare Myyjä Myymäläpäällikkö Butikschef Roller Roolit Profiiliryhmät Oy Kukka Ab:lla on toimintaa kahdella eri paikkakunnalla, Kaupungissa ja Kylässä. Molemmilla paikkakunnilla tulisi olla pääsy sillä paikkakunnalla toimivan myymälän informaatioon. Koska profiililla on pääsy vain hänen profiiliryhmään informaatioon, perustamme kaksi profiiliryhmää, Kaupunki ja Kylä.

8 Kaupunki Storstad Småstad Kylä Profilgrupper Profiiliryhmät Roolit Myymäläpäällikkö ja Myyjä hallinnoivat ja vastaavat kaikesta myymälän sisällä tapahtuvasta. Heitä tulee näin erotella Varastosta ja Pääkonttorista. Lisäksi heidän tulisi saada pääsy vain oman myymälänsä informaatioon. Lisähenkilökunnan ja kesätyöntekijöiden palkkaaminen on myös mahdollista, jolloin halutaan välttää tilannetta jossa profiilit olisivat sidottuja fyysisiin henkilöihin. Kaupat tarvitsevat 4 profiilia: Profiilit Profiler Kukka- Kauppa Rosen 1 1 Kukka- Rosen Kauppa 2 Kukka- Tulpanen 2 Puoti 2 Kukka- Tulpanen Puoti 1 1 Oy Kukka Ab:n profiiliasetukset näyttävät nyt tältä: Käyttäjätunnus Användar-ID Profiiliryhmä Profilgrupp Profiili Profil Rooli Roll Kukka- Rosen Kauppa Kaupunki Storstad Kukka- Rosen Kauppa 2 Myymäläpäällikkö Butikschef Småstad Kylä Tulpanen Kukka- 1 Puoti 1 Myyjä Butiksmedarbetare /työntekijä Kukka- Tulpanen 2 Puoti 2 Kuva 2 Oy Kukka Ab:n Profiilinhallinta

9 Pääkonttorilla halutaan antaa asiakaspalvelulle pääsyn kaikkien profiilien informaatioon. Yksi ehto on silloin se, että asiakaspalvelulle jaetaan oma profiili, joka on linkattu Perusprofiiliryhmään. Asiakaspalvelulle ei kuitenkaan haluta antaa tilin hallintaoikeudet, joten luodaan asiakaspalvelulle oma rooli, jossa määritellään tämän osaston oikeudet. Käyttäjätunnus Användar-ID Profiiliryhmä Profilgrupp Profiili Profil Rooli Roll Grundprofilgrupp Perusprofiili -ryhmä Oy Kukka Blomman Ab Asiakaspalvelu Kundtjänst Standardprofil Perusprofiili Administration Hallinta Kuva 3 Perusprofiilin alaisuudessa olevat Profiilit Alla olevassa taulukossa kuvataan kaikki ne yhdistelmät, jotka olemme luoneet Oy Kukka Ab:lle: Profiili Profiiliryhmä Rooli KukkaKauppa 1 Kaupunki Myymäläpäällikkö KukkaKaupa 2 Kaupunki Myyjä/työntekijä KukkaPuoti 1 Kylä Myymäläpäällikkö KukkaPuoti 2 Kylä Myyjä/työntekijä Oy Kukka Ab Perusprofiiliryhmä Asiakaspalvelu Perusprofiili Perusprofiiliryhmä Hallinta Jos olisimme huomioineet kaikkia yrityksen osastoja ja toimintoja, lista olisi luonnollisesti kasvanut ja erilaiset yhdistelmät kasvaneet. Alussa profiiliasetukset voivat siis olla aikavievää ja paljon ajattelua vaativaa puuhaa, mutta ajattelutyöstä yleensä palkitaan, kun päivittäinen työ jatkossa helpottuu ja tehostuu. Esimerkkejä yrityksistä/organisaatioista jotka voisivat hyötyä Profiilinhallinnasta: Sairaala tai yliopisto, jonka tulee toimia yhdenmukaisella tavalla minimoiden virhelähteitä. Tarvetta jakaa sisäisesti kustannuksia niille kuuluville kustannuspaikoille. Teollisuuden yritykset, jotka haluavat ohjata toimittajiaan lähettämään toimituksensa (palautukset) samaan paikkaan. Samanaikaisesti ko. yritykset haluavat kontrolloida mitä palveluja ja asiakasnumeroita toimituksissa käytetään. Isompi kauppaketju, joka pääasiallisesti myy tavaraa kuluttajille, mutta joille Profiilinhallinnan avulla voidaan helpottaa ja paremmin hallita liikkeiden väliset lähetykset tietyn ohjatun toimintatavan mukaisesti. Tavaraa lähetetään usein myös liikkeistä johonkin keskusvarastoon. Hankintaan erikoistuneet toimijat, jotka keskitetysti ostavat palveluja esim. jäsenyrityksilleen. Toimintaa halutaan kokonaisvaltaisesti hallita niin, että pystytään ohjamaan mitä palveluja, tässä tapauksessa jäsenyritykset, saavat käyttää sekä miten kustannukset jaetaan.

10 3PL-toimija, joilla on useita toimeksiantajia jotka ovat ulkoistaneet varastointinsa tälle. Profiilinhallinnan avulla 3PLtoimija voi luokitella asiakasyrityksiään eri profiiliryhmiin, joilla on oma pääsynsä historiaan ja rekisteriin. Näin he voivat avata asiakkailleen omat tunnukset palveluun (profiili), joiden takana on määritellyt oikeudet (Rooli). Tunnuksilla asiakkaat voivat mm. seurata mitä heidän lukuunsa on lähetetty. Oikeuksien niin salliessa, he voivat lisäksi itse tehdä kuljetustilauksia lähetyksille joita lähetetään varastolähetyksien lisäksi jostain muualta.

11 5 Profiilinhallinnan perustaminen Unifaun Onlineen Profiilinhallinnan voi perustaa Unifaun Onlinessa kahdella eri tavalla. Tässä aloitamme Rooleilla jatkaaksemme sitten Profiiliryhmillä. Lopuksi niputamme profiilinhallinnan Profiileilla. Luo Roolit Tehtävänkuvauksilla määritellään mitä oikeuksia käyttäjällä on järjestelmän sisällä, eli luodaan Roolit. Erilaisilla rooleilla on oikeudet suorittaa järjestelmässä erilaisia tehtäviä. Paina Ylläpito > Roolit Paina luodaksesi uuden roolin, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia rooleja. Paina, ja anna uudelle tehtävälle sille sopiva nimi ja kuvaus. Merkitse tämän jälkeen mitä osatehtäviä kyseisellä roolilla tulisi olla oikeus järjestelmän sisällä suorittaa. Paina lopuksi.

12 Perusta Profiiliryhmät Profiiliryhmällä määritellään miten informaatiota jaetaan ja kenellä siihen on pääsy. Paina Ylläpito > Profiliryhmät. Paina luodaksesi uuden profiiliryhmän, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia profiiliryhmiä. HUOM! Perusprofiiliryhmää ei normaalisti muokata. Paina, ja anna uudelle profiiliryhmälle sille sopiva nimi ja kuvaus. Paina lopuksi. Mikäli haluat kopioida tiedot olemassa olevasta profiiliryhmästä painat ensin jonka jälkeen ajankohtaisen tietueen edestä. Paina.

13 Anna uudelle profiiliryhmälle uusi nimi ja vaihda tarvittaessa uuden profiiliryhmän kuvaus. Paina lopuksi. Luo Profiilit Profiileja voidaan tarkastella yrityksen eri toimintoina, joita voi edustaa yksi tai useampi käyttäjä. Yhdellä profiililla on profiilinimi ja salasana, jotka yhdessä käyttäjätunnuksen kanssa luo edellytykset kirjautua sisälle palveluun. Paina Ylläpito -> Profiilit. Paina luodaksesi uuden profiilin, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia profiileja.

14 Kun luot uuden profiilin, merkitse valitsemalla listasta mihin profiiliryhmään se kuuluu. Määrittele käyttäjän tunnukset, palveluun kirjautumista varten, antamalla nimi Profiili kenttään sekä yksilöllinen Salasana. Profiilinimi voi olla yksikkö/osasto/yritys tai henkilö. Määrittele profiilin oikeudet yhdistämällä profiili yhteen tai useaan rooliin. HUOM! Hallinta on se rooli jolla määritellään profiiliryhmät, profiilit ja roolit sekä vastataan käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Siksi kyseinen Rooli tulisi vain jakaa Unifaun Online tilin haltijalle. Paina lopuksi.

Tulostussuosikit UNIFAUN

Tulostussuosikit UNIFAUN Tulostussuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 7. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi Tulostussuosikki... 3 1.3 Lähettäjä... 4 1.4 Vastaanottaja...

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

Unifaun Online tutuksi

Unifaun Online tutuksi Unifaun Online tutuksi UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Unifaun Online tutuksi... 3 2 Tulostaminen... 4 3 Useita lähettäjiä ja vastaanottajia... 4 4 Luo lähetys... 5 5 Lähetyshistoria...

Lisätiedot

Luo lähetys UNIFAUN

Luo lähetys UNIFAUN Luo lähetys UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Luo lähetys... 3 1.1 Osoitteet ja kuljetuspalvelu... 3 1.2 Lähetyksen tiedot ja lisäpalvelut... 4 1.3 Tulostus... 6 LUO LÄHETYS 2

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16 Hakusuosikit Unifaun Online 2015-12-16 2 Sisältö 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 3 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.4 Hakusuosikin käyttö... 7 1.5 Poista hakusuosikki...

Lisätiedot

Ennakkoavisointi sähköpostitse

Ennakkoavisointi sähköpostitse Ennakkoavisointi sähköpostitse Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HUHTIKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Ennakkoavisointi sähköpostitse... 3 1.1 Luo lähetys... 3 1.2 Tulostussuosikki olemassa oleva

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä

Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä Danske Bank 1 Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2 00075 Danske Bank Y-tunnus 1730744-7 Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä Puh: 010 546 0000 www.danskebank.fi 17843 2016.08 Danske Bank

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Johdanto. Unifaun Online UNIFAUN

Johdanto. Unifaun Online UNIFAUN Johdanto Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 3. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Unifaun Online käyttöliittymän johdanto... 3 1.1 Perustietoa... 3 1.2 Tiedon hakeminen... 4 1.3 Tietojen syöttäminen...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse

Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 6 APRIL 2016 Sisällysluettelo 1 Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse... 4 1.1 Luo ennakkoavisointipohjia... 4 1.2

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Unohtuneen salasanan vaihdon käyttöönoton ohjeet. Vantaan opetusverkon käyttäjähallinnan palvelu

Unohtuneen salasanan vaihdon käyttöönoton ohjeet. Vantaan opetusverkon käyttäjähallinnan palvelu Unohtuneen salasanan vaihdon käyttöönoton ohjeet Vantaan opetusverkon käyttäjähallinnan palvelu Unohtuneen salasanarekisteröinnin ohjeet Salasanan itsepalveluportaalin asennuspaketti asentuu työasemille

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje

Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje Tämä käyttöohje on suunnattu ohjelman kuntatasoille toimijoille. (esim. kunnan hallinto) 15.11.2016 Sisäänkirjautuminen - Kuntatasoisille toimijoille on toimitettu

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Business Online Korttipalvelu

Business Online Korttipalvelu Business Online Korttipalvelu Yleistä Business Online sopimuksen Korttimoduulissa voit katsoa yrityksesi korttisopimuksia ja korttien tietoja. Osio sisältää lisäksi käyttövaltuuksien hallinnan. Kun korttimoduuli

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26 Webforum Version 15.2 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-06-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu / Dashboard... 5 Dokumentit... 6 Salli dokumenttien muokkaaminen tarkistusprosessin

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunnistus. Sanna Koivisto Verohallinto

Katso-organisaatiotunnistus. Sanna Koivisto Verohallinto Katso-organisaatiotunnistus Sanna Koivisto Verohallinto Katso-tunniste Yrityksen avain sähköiseen asiointiin Palveluun kirjautuneen käyttäjän henkilöllisyys ja organisaatiokytkös on tiedossa Tunniste on

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas 15.6.2015 Sisältö Yleisesittely... 3 1. Kommenttiseinä-palvelun käyttäminen... 4 1.1. Kommenttiseinään kirjautuminen... 5 1.2. Kommenttiseinä... 6 1.3. Kommenttiseinälle

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0 Sonera Talous Toimittajaportaali Käyttöohje v.1.0 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 2 2 Johdanto... 3 3 Toimittajaportaalin avaaminen ja sisään kirjautuminen... 3 3.1 Salasana on unohtunut... 5

Lisätiedot

Buildercom Oy Ohje: Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM. Ohje Käyttäjätunnus ja salasana

Buildercom Oy Ohje: Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM. Ohje Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM Ohje Käyttäjätunnus ja salasana 1. Ohjeen sisällys 2. Ensimmäinen sisäänkirjautuminen... 2 3. Salasanan uusiminen... 4 4. Käyttäjätunnuksen palautus... 5 5. Muut ongelmatilanteet... 5 Sivu

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET Sisällys 1 Lyhyesti vaakapesäsovelluksesta... 1 2 Vaakapesätietojen selaus... 1 3 Kirjautuminen tunnuksilla... 5 4 Omien tietojen tarkistus... 5 5 Omat vaakapesät... 6 1

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Katso-tunnisteet Tullilla

Katso-tunnisteet Tullilla et Tullilla Johdanto Mikä: on yrityksen käyttöön tarkoitettu maksuton käyttäjätunnus. Miksi: en avulla voidaan käyttää Tullin sähköisiä asiointipalveluita. Samaa tunnistetta voidaan käyttää Tullin palveluiden

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

TOIMENPIDETTÄ VARTEN

TOIMENPIDETTÄ VARTEN SUOMEN URHEILULIITTO ry Radiokatu 20 00240 HELSINKI www.sul.fi TOIMENPIDETTÄ VARTEN 10.10.2008 Hyvä seuran yhteyshenkilö SEURAN YHTEYSTIETOJEN PÄIVITYS http://sul.etapahtuma.fi Suomen Urheiluliitto ry

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

TILAUSVIHKO. Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika:

TILAUSVIHKO.  Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika: TILAUSVIHKO Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika: www.gutz.fi NÄIN SE TOIMII 1. KERÄÄ TILAUKSET Nyt on aika kerätä tilaukset, tilausvihkon, kuvaston ja kotisivun avulla. Ole huolellinen ja repäise

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

KATSO - TUNNISTE. Ohje

KATSO - TUNNISTE. Ohje KATSO - TUNNISTE Ohje Sisällysluettelo KATSO-TUNNISTE................................... 3 TUNNISTEEN ROOLIN TARKISTAMINEN...................... 6 Ohjeen tulostaminen...................................

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (11) Luento Käyttöoikeuksista ja tiedon suojauksesta... 2 Käyttäjätunnukset... 3 Tunnuksen luominen... 4 Oikeudet / Valtuudet... 5 Oikeuksien hallinta SQL:ssa... 6 Suojaustarkkuus?... 7 Roolit...

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0.

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Yhteenveto Uudistimme käyttäjät ja käyttöoikeudet näkymää ja paransimme sekä näkymän käytettävyyttä, että toiminnallisuutta. Lisäksi paransimme uusien

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

PELIPAIKKA Veijo Vainikka tammikuu 2016

PELIPAIKKA Veijo Vainikka tammikuu 2016 PELIPAIKKA Veijo Vainikka tammikuu 2016 SEURAKÄYTTÄJÄN OHJEITA PELIPAIKKASSA SEURAKÄYTTÄJÄN OHJEITA / TEHTÄVÄT KIRJAUTUMINEN PELIPAIKKAAN UUDEN PELAAJAN REKISTERÖINTI PELIPASSIN UUDISTAMINEN PELAAJALLE

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot