Profiilinhallinta. Unifaun Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10"

Transkriptio

1 Profiilinhallinta Unifaun Online

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Profiilihallinnan keskeisimmät käsitteet Hallintaoikeus Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab Profiilihallinnan perustaminen Unifaun Onlineen... 11

3 1 Johdanto Unifaun Onlinessa löytyy alikäyttäjien hallintaan tarkoitettu toiminnallisuus nimeltä Profiilinhallinta. Tätä toiminnallisuutta on kehitetty parantaakseen järjestelmän tietoturvallisuutta ja tehokkuutta. Määrittelemällä tiedon saatavuutta sekä jakamalla erilaisia oikeuksia voidaan jokaisen käyttäjän työskentelytapaa järjestelmässä ohjata hyvinkin yksityiskohtaisesti. Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet ovat Profiiliryhmä, Profiili sekä Rooli. Oikeudet tehdä jotain määritellään Roolin kautta. Informaatioon saatavuutta määritellään Profiiliryhmän kautta. Jokainen Profiili edustaa yksilöllisen yhdistelmän oikeuksia ja pääsyä informaatioon. Henkilöt, jotka hyödyntävät Unifaun Online -palvelua kuuluvat Profiiliin, joka on riippuvainen työtehtävästä ja sijoituksesta yrityksen tai organisaation sisällä.

4 2 Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet On ehdottoman tärkeää ymmärtää Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet. Kuva 1 alla on kaavamainen kuvaus Profiilinhallinnan keskeisimpien käsitteiden yhteydestä toisiinsa Unifaun Onlinessa. Käyttäjätunnus Användar-ID Standardprofil Perusprofiili Profiili Profil Roolit Roll Perusprofiiliryhmä Grundprofilgrupp Profiiliryhmä Profilgrupp Utskriftsfavoriter Tulostussuosikit Kuva 1 Profiilihallinnan keskeisimpien käsitteiden yhteys toisiinsa Käyttäjätunnus Käyttäjätunnus ei edusta fyysistä henkilöä vaan yritystä tai organisaatiota. Käyttäjätunnus koostuu 10 numerosta. Kaikki Profiilit käyttävät samaa käyttäjätunnusta. Perusprofiiliryhmä ja Perusprofiili Jokaisen käyttäjätunnuksen takana on aina lähtökohtainen Perusprofiiliryhmä. Perusprofiiliryhmällä on pääsy kaikkeen käyttäjätunnukseen takana olevaan informaatioon, eli kaikkien Profiiliryhmien informaatioon. On aina olemassa Perusprofiili, joka on yhdistetty Perusprofiiliryhmään. Perusprofiilia voidaan tarkastella eräänlaisena tilin superkäyttäjänä (Super User), nk. Hallinnollisena profiilina, jolla on pääsy kaikkeen tietoon. Perusprofiililla on esimerkiksi pääsy kaikkien alla olevien Profiiliryhmien lähetyshistoriaan, hän voi perustaa tai poistaa profiileja sekä lisätä tai vähentää näiden oikeuksia. Roolit Erilaisilla tehtäväkuvauksilla voidaan Unifaun Onlinessa määritellä oikeudet suorittaa erilaisia tehtäviä. Tiliä perustettaessa perustetaan aina Hallinta niminen tehtäväkuvaus, jolla on hallintaoikeudet suorittaa kaikki järjestelmän sisällä olevat tehtävät. Hallinta -rooli voi määritellä mitä muita mahdollisia Rooleja luodaan järjestelmään. Yhdellä Roolilla voi esimerkiksi olla oikeudet luoda tietyn tyyppisiä rahtiasiakirjoja, kun taas toisella Roolilla on oikeudet hakea järjestelmästä vain tilastoja. Kolmannella tehtäväkuvauksella voidaan luoda Roolia jolla on oikeudet tehdä molempia. Profiiliryhmät Profiiliryhmä säätelee mihin informaatioon siihen kuuluvilla Profiileilla on pääsy. Profiililla on vain pääsy juuri siihen nimenomaiseen informaatioon, johon hänen Profiilinsa kuuluu, esim. tietyt lähettäjät, vastaanottajat ja tietty osa lähetyshistoriasta. Mikään Profiiliryhmä ei voi nähdä toisen Profiiliryhmän data, Perusprofiiliryhmää lukuun ottamatta.

5 Profiilit Profiileja voidaan tarkastella yrityksen eri toimintoina, joita voi edustaa yksi tai useampi käyttäjä. Yhdellä profiililla on profiilinimi ja salasana, jotka yhdessä käyttäjätunnuksen kanssa luovat edellytykset kirjautua palveluun. Näitä hallinnoidaan Perusprofiilin toimesta. Profiilinimen on oltava uniikki jokaiselle perustettavalle profiilille. Jokainen profiili kuuluu jollekin profiiliryhmälle, ja sille voidaan jakaa monta roolia. Jakamalla yhdelle profiilille useita rooleja, kyseinen profiili saa kaikki näille rooleille annetut oikeudet. Erottamalla profiilit ja roolit toisistaan oikeuksien hallinnointi helpottuu. Useita profiileja voidaan päivittää samanaikaisesti, koska muutokset tehdään ainoastaan rooliin! Tulostussuosikit Helpottaaksesi sekä tehostaaksesi työtapoja voit luoda tulostussuosikeita. Tulostussuosikit toimivat pohjina tietyn tyyppisille lähetyksille. Tulostussuosikin taakse voidaan valmiiksi täydentää tietyillä arvoilla (esim. lähetyksen sisältö Vaatteita ) sekä kriteereillä (esim. lisäpalvelu Vastaanottaja maksaa rahdin valmiiksi valittu, tms.). Kun valitaan jokin tulostussuosikki, annetut kriteerit toimivat esivalittuina tekijöinä lähetyksessä, jolloin käyttäjälle jää vähemmän täydennettävää lähetykseen. Mutta samalla tällä tavalla voidaan keskitetysti hallinnoida miten lähetystä tehdään, esim. millä kuljetuspalvelulla ja asiakasnumerolla lähetetään, jne. Esimerkki: Logistiikkapäällikkö haluaa että kaikki toimipisteet käyttävät muovilaatikoiden palautuksia varten jotain tiettyä kuljetuspalvelua ja asiakasnumeroa. Koska palautukset palautetaan aina samaan osoitteeseen, ja samalla kuljetuspalvelulla, logistiikkapäällikkö valitsee tulostussuosikkiin vastaanottajan ja kuljetuspalvelun ja lukitsee tämän jälkeen valinnat. Lähettäjä tulostussuosikin taakse määräytyy automaattisesti käytettävän profiilin lähettäjätietojen mukaan. Tämäkin valinta lukitaan. Näin ollen toimipiste ei voi valita MISTÄ, MINNE ja MITEN. Asiakasnumero on yrityksen keskusvaraston oma asiakasnumero kyseiseen kuljetusliikkeeseen, joten logistiikkapäällikkö valitsee tulostussuosikin taakse, että vastaanottaja toimii aina rahdinmaksajana. Tämän valinnan hän lukitsee ja lisäksi piilottaa, jotta toimipisteet eivät pääsisi vaikuttamaan sääntöön eivätkä näkisi asiakasnumeroa. Kyseinen asiakasnumero löytyy jokaisen toimipisteen lähettäjätietojen takaa, eikä toimipisteiden profiileilla ole oikeutta tarkastella tai muokata lähettäjien tietoja. Koska palautukset tehdään kerran viikossa ja ne pakataan aina yhdelle EUR-lavalle, logistiikkapäällikkö valitsee valmiiksi lähetyksen kuljetuspakkaukseksi EUR-lava. Tämäkin valinta lukitaan, mutta ei piiloteta, jotta toimipisteet näkevät mitä kuljetuspakkausta heidän tulisi käyttää. EUR-lavan rahdituspaino on 740 kg, joten lähetyksen painoksi annetaan valmiiksi 740 kg. Tämän jälkeen kenttä lukitaan. Kun muovilaatikoiden palautuslähetysten sisältö rahtikirjassa on aina sama, sisältökenttään kirjoitetaan valmiiksi MUOVILAATIKOITA, jonka jälkeen sisältökenttä lukitaan. Kaikki turhat kentät piilotetaan, jotta tulostussuosikki olisi mahdollisimman yksinkertainen, ilman mitään ylimääräisiä valintoja. Tulostussuosikin nimeksi tulee MUOVILAATIKOIDEN PALAUTUS. Näin ollen toimipisteiden ei tarvitse tehdä muovilaatikoiden palautusrahtikirjaan muuta kuin klikata seuraavasti: Muovilaatikoiden palautus > Seuraava > Tulosta. HUOM! Mieti tarkkaan minkälaisia kuljetustarpeita yrityksessänne on, mitä kuljetuspalveluja ja lisäpalveluja yleensä käytetään sekä mitkä ovat käytetyimmät lähettäjät ja vastaanottajat. Tulostussuosikkeja voidaan luoda niin monta kuin on tarvetta. On kuitenkin parempi yrittää optimoida päivittäisiä toimintoja, jotta helpotetaan päivittäistä työntekoa. Erikoistapaukset ovat yleensä erikoistapauksia eikä niihin välttämättä löydy yhteneväistä sääntöä, jolla voisi tulostussuosikin kattaa kaikki erikoistapaukset. Jotta Profiilinhallinta toimisi mahdollisimman jouhevasti, on erinomaisen tärkeää miettiä oman yrityksen tarpeita heti alusta alkaen. Lähtökohtana tulisi aina olla yrityksen tai organisaation vallitseva toimintatapa/toivottava toimintatapa.

6 3 Hallintaoikeus Henkilöllä, jolla on Unifaun Online tilin hallintaoikeudet, on tärkeä rooli Profiilinhallinnan kannalta. Hallintaoikeudet omaava rooli määrittelee järjestelmässä profiiliryhmät, profiilit sekä roolit ja vastaa käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Yrityksen Hallintaoikeudet määritellään Unifaun Onlinessa aina kuuluvaksi Perusprofiiliryhmään, Perusprofiiliin ja tälle jaetaan rooli nimeltä Hallinta. Suosittelemme että hallintaoikeudet annetaan vähintään kolmelle henkilölle. Hallintaoikeuksia omistava vastaa Perusprofiilista ja voi omilla tunnuksillaan Ylläpidon alta luoda uusia profiileja. Jotta prosessi olisi käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman jouheva, voidaan hallintaoikeuksilla määritellä mitkä tulostussuosikit tulisi olla näiden käytettävissä, heti kun käyttäjät kirjautuvat Unifaun Online -palveluun ensimmäistä kertaa. Määritykset voidaan tehdä Profiiliryhmään tai Profiiliin. Voidaan myös luoda perusasetus perusprofiiliin, mikä jaetaan jokaiselle perustetulle profiiliryhmälle. Tämä edellyttää kuitenkin sen, että kaikilla käyttäjillä on sama pääsyoikeus tulostussuosikkeihin, eli että tulostussuosikit ovat kaikille yhteneväiset. Kun Profiilinhallinta on aktivoitu, Unifaun Onlinessa ilmoitettu tilin yhteyshenkilö tulisi toimia Perusprofiilin haltijana, vastaten perustettavista profiiliryhmistä, profiileista ja rooleista. Tilin haltija on se, jonka ensisijaisesti tulisi ottaa yhteyttä Unifaun Support asiakastukeen, kun jotain kysymyksiä ilmenee. Profiilitilin käyttäjä tulisi sitä vastoin ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin haltijaan, kun he haluavat tiedustella vaikkapa käyttöoikeuksista, tulostussuosikkien rakenteista, tiedon jakamisesta, jne. Jokainen profiili kirjautuu palveluun osoitteessa Kirjautuessaan käytetään Unifaun Online palveluun kirjautumista varten saatuja tunnuksia, eli Käyttäjätunnnus, Profiili sekä Salasana. Tilin hallintaoikeudet omistava vastaa siitä, että tunnukset palveluun sekä luodaan että jaetaan käyttäjille. Kirjautuminen Unifaun Online -palveluun hallintaoikeuksilla tehdään myös osoitteessa Hallintaoikeudet omistava kirjautuu pelkällä Käyttäjätunnnuksella ja Salasanalla. HUOM! Salasana on tilin haltijan uniikki tunnus eikä sitä tulisi koskaan luovuttaa toiselle osapuolelle! Tämän jälkeen tilin haltija voi perustaa Rooleja/Profiiliryhmiä/Profiileja klikkaamalla Ylläpito.

7 4 Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab Oy Kukka Ab on yritys joka myy paitsi kukkia myös asiantuntijapalveluja. Yritys ei ole kovinkaan iso, mutta sillä on useita käyttäjiä erilaisilla tehtävänkuvauksilla. Näille halutaan luoda yksinkertainen ja tehokas tapa hoitaa päivittäisiä kuljetushallintarutiineja. Tämän lisäksi halutaan erotella lähettäjät, vastaanottajat ja lähetykset eri osastojen välillä. Profiilinhallinnalla halutaan lisäksi saavuttaa parempi ja jouhevampi kustannusseuranta. On myös tärkeää, että oma asiakaspalvelu voi nopeasti vastata asiakkaiden ja toimittajien kysymyksiin. Oy Kukka Ab:lla on toimintaa kahdella paikkakunnalla, Kaupunki ja Kylä. Kaupungissa on 3 henkilöä työllistävä pääkonttori, 2 henkilöä työllistävä varasto sekä 2 henkilöä työllistävä KukkaKauppa. Kylästä löytyy KukkaPuoti, työllistäen kahta henkilöä sekä varasto jossa työskentelee 1 henkilö. Mitkä roolit yrityksessä löytyy? Henkilöstölukumäärästä huolimatta voimme identifioida Oy Kukka Ab :sta seuraavat roolit: Pääkonttori Asiakaspalvelu Taloushallinto Toimitusjohtaja Varasto Varastopäällikkö Varastotyöntekijä Myymälä Myymäläpäällikkö Myyjä Tarkastellessamme Oy Kukka Ab:n myymälätoimintaa lähemmin löydämme kaksi erilaista roolia, Myymäläpäällikkö ja Myyjä. Mitä rooleja näille tulisi jakaa? Myymäläpäälliköiden tehtävänkuvaukset ovat samanvertaiset toisilleen, joten heille voidaan jakaa sama rooli, ja siten oikeudet. Samaa koskee eri paikkakuntien myymälätyöntekijöitä/myyjiä. Sitä vastoin rooleilla tulisi vain olla oikeudet käsitellä oman kaupan tapahtumia. Yksi potentiaalinen vaihtoehto olisi olla erottelematta Varaston, Myymälän ja Pääkonttorin työntekijöitä ja mieluummin luoda Roolit Päällikkö ja Työntekijä, riippuen yrityksen toimintatavoista. Butiksmedarbetare Myyjä Myymäläpäällikkö Butikschef Roller Roolit Profiiliryhmät Oy Kukka Ab:lla on toimintaa kahdella eri paikkakunnalla, Kaupungissa ja Kylässä. Molemmilla paikkakunnilla tulisi olla pääsy sillä paikkakunnalla toimivan myymälän informaatioon. Koska profiililla on pääsy vain hänen profiiliryhmään informaatioon, perustamme kaksi profiiliryhmää, Kaupunki ja Kylä.

8 Kaupunki Storstad Småstad Kylä Profilgrupper Profiiliryhmät Roolit Myymäläpäällikkö ja Myyjä hallinnoivat ja vastaavat kaikesta myymälän sisällä tapahtuvasta. Heitä tulee näin erotella Varastosta ja Pääkonttorista. Lisäksi heidän tulisi saada pääsy vain oman myymälänsä informaatioon. Lisähenkilökunnan ja kesätyöntekijöiden palkkaaminen on myös mahdollista, jolloin halutaan välttää tilannetta jossa profiilit olisivat sidottuja fyysisiin henkilöihin. Kaupat tarvitsevat 4 profiilia: Profiilit Profiler Kukka- Kauppa Rosen 1 1 Kukka- Rosen Kauppa 2 Kukka- Tulpanen 2 Puoti 2 Kukka- Tulpanen Puoti 1 1 Oy Kukka Ab:n profiiliasetukset näyttävät nyt tältä: Käyttäjätunnus Användar-ID Profiiliryhmä Profilgrupp Profiili Profil Rooli Roll Kukka- Rosen Kauppa Kaupunki Storstad Kukka- Rosen Kauppa 2 Myymäläpäällikkö Butikschef Småstad Kylä Tulpanen Kukka- 1 Puoti 1 Myyjä Butiksmedarbetare /työntekijä Kukka- Tulpanen 2 Puoti 2 Kuva 2 Oy Kukka Ab:n Profiilinhallinta

9 Pääkonttorilla halutaan antaa asiakaspalvelulle pääsyn kaikkien profiilien informaatioon. Yksi ehto on silloin se, että asiakaspalvelulle jaetaan oma profiili, joka on linkattu Perusprofiiliryhmään. Asiakaspalvelulle ei kuitenkaan haluta antaa tilin hallintaoikeudet, joten luodaan asiakaspalvelulle oma rooli, jossa määritellään tämän osaston oikeudet. Käyttäjätunnus Användar-ID Profiiliryhmä Profilgrupp Profiili Profil Rooli Roll Grundprofilgrupp Perusprofiili -ryhmä Oy Kukka Blomman Ab Asiakaspalvelu Kundtjänst Standardprofil Perusprofiili Administration Hallinta Kuva 3 Perusprofiilin alaisuudessa olevat Profiilit Alla olevassa taulukossa kuvataan kaikki ne yhdistelmät, jotka olemme luoneet Oy Kukka Ab:lle: Profiili Profiiliryhmä Rooli KukkaKauppa 1 Kaupunki Myymäläpäällikkö KukkaKaupa 2 Kaupunki Myyjä/työntekijä KukkaPuoti 1 Kylä Myymäläpäällikkö KukkaPuoti 2 Kylä Myyjä/työntekijä Oy Kukka Ab Perusprofiiliryhmä Asiakaspalvelu Perusprofiili Perusprofiiliryhmä Hallinta Jos olisimme huomioineet kaikkia yrityksen osastoja ja toimintoja, lista olisi luonnollisesti kasvanut ja erilaiset yhdistelmät kasvaneet. Alussa profiiliasetukset voivat siis olla aikavievää ja paljon ajattelua vaativaa puuhaa, mutta ajattelutyöstä yleensä palkitaan, kun päivittäinen työ jatkossa helpottuu ja tehostuu. Esimerkkejä yrityksistä/organisaatioista jotka voisivat hyötyä Profiilinhallinnasta: Sairaala tai yliopisto, jonka tulee toimia yhdenmukaisella tavalla minimoiden virhelähteitä. Tarvetta jakaa sisäisesti kustannuksia niille kuuluville kustannuspaikoille. Teollisuuden yritykset, jotka haluavat ohjata toimittajiaan lähettämään toimituksensa (palautukset) samaan paikkaan. Samanaikaisesti ko. yritykset haluavat kontrolloida mitä palveluja ja asiakasnumeroita toimituksissa käytetään. Isompi kauppaketju, joka pääasiallisesti myy tavaraa kuluttajille, mutta joille Profiilinhallinnan avulla voidaan helpottaa ja paremmin hallita liikkeiden väliset lähetykset tietyn ohjatun toimintatavan mukaisesti. Tavaraa lähetetään usein myös liikkeistä johonkin keskusvarastoon. Hankintaan erikoistuneet toimijat, jotka keskitetysti ostavat palveluja esim. jäsenyrityksilleen. Toimintaa halutaan kokonaisvaltaisesti hallita niin, että pystytään ohjamaan mitä palveluja, tässä tapauksessa jäsenyritykset, saavat käyttää sekä miten kustannukset jaetaan.

10 3PL-toimija, joilla on useita toimeksiantajia jotka ovat ulkoistaneet varastointinsa tälle. Profiilinhallinnan avulla 3PLtoimija voi luokitella asiakasyrityksiään eri profiiliryhmiin, joilla on oma pääsynsä historiaan ja rekisteriin. Näin he voivat avata asiakkailleen omat tunnukset palveluun (profiili), joiden takana on määritellyt oikeudet (Rooli). Tunnuksilla asiakkaat voivat mm. seurata mitä heidän lukuunsa on lähetetty. Oikeuksien niin salliessa, he voivat lisäksi itse tehdä kuljetustilauksia lähetyksille joita lähetetään varastolähetyksien lisäksi jostain muualta.

11 5 Profiilinhallinnan perustaminen Unifaun Onlineen Profiilinhallinnan voi perustaa Unifaun Onlinessa kahdella eri tavalla. Tässä aloitamme Rooleilla jatkaaksemme sitten Profiiliryhmillä. Lopuksi niputamme profiilinhallinnan Profiileilla. Luo Roolit Tehtävänkuvauksilla määritellään mitä oikeuksia käyttäjällä on järjestelmän sisällä, eli luodaan Roolit. Erilaisilla rooleilla on oikeudet suorittaa järjestelmässä erilaisia tehtäviä. Paina Ylläpito > Roolit Paina luodaksesi uuden roolin, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia rooleja. Paina, ja anna uudelle tehtävälle sille sopiva nimi ja kuvaus. Merkitse tämän jälkeen mitä osatehtäviä kyseisellä roolilla tulisi olla oikeus järjestelmän sisällä suorittaa. Paina lopuksi.

12 Perusta Profiiliryhmät Profiiliryhmällä määritellään miten informaatiota jaetaan ja kenellä siihen on pääsy. Paina Ylläpito > Profiliryhmät. Paina luodaksesi uuden profiiliryhmän, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia profiiliryhmiä. HUOM! Perusprofiiliryhmää ei normaalisti muokata. Paina, ja anna uudelle profiiliryhmälle sille sopiva nimi ja kuvaus. Paina lopuksi. Mikäli haluat kopioida tiedot olemassa olevasta profiiliryhmästä painat ensin jonka jälkeen ajankohtaisen tietueen edestä. Paina.

13 Anna uudelle profiiliryhmälle uusi nimi ja vaihda tarvittaessa uuden profiiliryhmän kuvaus. Paina lopuksi. Luo Profiilit Profiileja voidaan tarkastella yrityksen eri toimintoina, joita voi edustaa yksi tai useampi käyttäjä. Yhdellä profiililla on profiilinimi ja salasana, jotka yhdessä käyttäjätunnuksen kanssa luo edellytykset kirjautua sisälle palveluun. Paina Ylläpito -> Profiilit. Paina luodaksesi uuden profiilin, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia profiileja.

14 Kun luot uuden profiilin, merkitse valitsemalla listasta mihin profiiliryhmään se kuuluu. Määrittele käyttäjän tunnukset, palveluun kirjautumista varten, antamalla nimi Profiili kenttään sekä yksilöllinen Salasana. Profiilinimi voi olla yksikkö/osasto/yritys tai henkilö. Määrittele profiilin oikeudet yhdistämällä profiili yhteen tai useaan rooliin. HUOM! Hallinta on se rooli jolla määritellään profiiliryhmät, profiilit ja roolit sekä vastataan käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Siksi kyseinen Rooli tulisi vain jakaa Unifaun Online tilin haltijalle. Paina lopuksi.

Profiilinhallinta UNIFAUN [VÄLJ DATUM]

Profiilinhallinta UNIFAUN  [VÄLJ DATUM] Profiilinhallinta UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM [VÄLJ DATUM] Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet... 4 3 Hallintaoikeus ja kirjautuminen... 6 4 Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab... 7

Lisätiedot

Tulostussuosikit UNIFAUN

Tulostussuosikit UNIFAUN Tulostussuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 7. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi Tulostussuosikki... 3 1.3 Lähettäjä... 4 1.4 Vastaanottaja...

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja Unifaun Online 18.3.2013 Lähettäjä Unifaun Onlineen voi tallentaa useamman lähettäjän. Jokaiselle lähettäjälle voidaan lisätä omat asiakasnumerot eri rahdinkuljettajille. Kaikki

Lisätiedot

Unifaun Online - johdanto

Unifaun Online - johdanto Unifaun Online - johdanto Tervetuloa Unifaun Online käyttäjäksi! Unifaun Online on Internetin välityksellä toimiva palvelu, jonka avulla voidaan tulostaa kaikki yrityksen rahtiasiakirjat ja välittää kuljetuskumppaneille

Lisätiedot

Unifaun Online tutuksi

Unifaun Online tutuksi Unifaun Online tutuksi UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Unifaun Online tutuksi... 3 2 Tulostaminen... 4 3 Useita lähettäjiä ja vastaanottajia... 4 4 Luo lähetys... 5 5 Lähetyshistoria...

Lisätiedot

Luo lähetys UNIFAUN

Luo lähetys UNIFAUN Luo lähetys UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Luo lähetys... 3 1.1 Osoitteet ja kuljetuspalvelu... 3 1.2 Lähetyksen tiedot ja lisäpalvelut... 4 1.3 Tulostus... 6 LUO LÄHETYS 2

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä. 1 Julkinen - Public

Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä. 1 Julkinen - Public Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä 1 Ohje paketin lähettämiseen SmartShipillä Posti SmartShipistä tulostat sekä kotimaan että ulkomaille menevien pakettien osoitekortit Lähettääksesi paketteja Postin

Lisätiedot

Ennakkoavisointi sähköpostitse

Ennakkoavisointi sähköpostitse Ennakkoavisointi sähköpostitse Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HUHTIKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Ennakkoavisointi sähköpostitse... 3 1.1 Luo lähetys... 3 1.2 Tulostussuosikki olemassa oleva

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Tuoterekisteri/Nimiketason tuki

Tuoterekisteri/Nimiketason tuki Tuoterekisteri/Nimiketason tuki UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 13 JULI 2017 Sisältö 1 Tuoterekisteri... 4 2 Luo tuoterekisteri... 4 2.1 Tulostussuosikki ja tuoterekisteri... 4 2.2 Tuotetiedot sähköpostiennakkoilmoituksessa...

Lisätiedot

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16 Hakusuosikit Unifaun Online 2015-12-16 2 Sisältö 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 3 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.4 Hakusuosikin käyttö... 7 1.5 Poista hakusuosikki...

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla.

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Sisältö Lähetykset Tee lähetys: Luo uusi lähetys............ Lähetä tilaus: Tänne tallennetut lähetykset saapuvat odottamaan

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Voit käyttää tunnuksiasi tilataksesi materiaaleja Sanoma Pron verkkokaupasta.

Voit käyttää tunnuksiasi tilataksesi materiaaleja Sanoma Pron verkkokaupasta. OPETTAJAN REKISTERÖITYMINEN JA SALASANAN HALLINTA 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä Sanoma Pron palveluihin saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit.

Lisätiedot

Historia. Unifaun Online 2013-03-15

Historia. Unifaun Online 2013-03-15 Historia Unifaun Online 2013-03-15 2 Sisältö 1 Lähetykset... 3 1.1 Etsi lähetyksiä... 3 1.2 Hakutuloksen esittelytapa... 4 1.3 Tulosta... 5 1.4 Vie... 5 1.5 Hakusuosikki... 5 3 1 Lähetykset Unifaun Onlinen

Lisätiedot

Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse

Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 6 APRIL 2016 Sisällysluettelo 1 Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse... 4 1.1 Luo ennakkoavisointipohjia... 4 1.2

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE Sisällys Yleistä... 2 2. Organisaation Katso-tunnisteen perustaminen... 2 2.1. Sähköinen henkilöllisyyden varmentaminen... 2 2.2. Henkilöllisyyden varmentaminen palvelupisteessä...

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 1.1/8.2.2013/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Johdanto. Unifaun Online UNIFAUN

Johdanto. Unifaun Online UNIFAUN Johdanto Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 3. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Unifaun Online käyttöliittymän johdanto... 3 1.1 Perustietoa... 3 1.2 Tiedon hakeminen... 4 1.3 Tietojen syöttäminen...

Lisätiedot

AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA

AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA Copyright Autovista / Grey-Hen Oy. All rights reserved. Käyttäjähallintaohje Pääkäyttäjät (ryhmän) sekä myyntipäälliköt (oman toimipisteen). Sisältö 1 KÄYTTÄJÄOIKEUKSIEN

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Antalis-FI KÄYTTÖOPAS

Antalis-FI KÄYTTÖOPAS Antalis-FI KÄYTTÖOPAS Helpommin Nopeammin Enemmän «Just Click Antalis» Antalis on Europan johtava jakelija: paperit, suurkuvatulostusmateriaalit, pakkausratkaisut. Tutustumalla käyttöoppaaseemme saat lisätietoa

Lisätiedot

Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä

Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä Danske Bank 1 Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2 00075 Danske Bank Y-tunnus 1730744-7 Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä Puh: 010 546 0000 www.danskebank.fi 17843 2016.08 Danske Bank

Lisätiedot

Webforum. Version 16.4 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.4 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.4 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-12-02 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Pikalinkit projektin dokumenteissa... 5 Näe toisten merkinnät Rasterex

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja Posti SmartShip 18.3.2013 Lähettäjä Posti SmartShipiin voi tallentaa useita lähettäjiä. Jokaiselle lähettäjälle on kiinnitettävä Postin asiakasnumero(t). Kaikki lähettäjään tallennettu

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Yleistä palvelusta: - Kuljetustilaus.fi on Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Logistiikkayritysten Liito Ry:n tarjoama nettiportaali,

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Käyttäjä. Palvelun käyttöohje

Käyttäjä. Palvelun käyttöohje Käyttäjä Palvelun käyttöohje 4.7.2014 Sisällysluettelo Kirjautuminen... 2 Omat toimeksiannot... 3 Poimiminen... 4 Hylkääminen... 4 Peruuttaminen... 5 Käyttäjätilin muokkaus... 6 Sähköposti... 6 Nimi- ja

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Wilman huoltajatunnus. Tunnuksen tekeminen

Wilman huoltajatunnus. Tunnuksen tekeminen Wilman huoltajatunnus Huoltajatunnuksen tekeminen onnistuu, kun sinulla on toimiva sähköpostiosoite ja oppilaitoksen lähettämä avainkoodi. Wilman käyttäjätunnusuudistuksen ansiosta molemmilla lapsen huoltajilla

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Postipalvelut 1 Extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä Uuden extranet-palvelun käyttöönotto

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi

mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi Rekisteröidy mytnt-palveluun ja kirjaudu sisään Aloita mytnt:n käyttö näin. 1. Mene osoitteeseen www.tnt.fi. 2. Kirjaudu

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Kuinka moneen tietovuotoon teidän yrityksellänne on varaa? Palomuurit ja VPN ratkaisut suojelevat yritystä ulkopuolisia uhkia vastaan,

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä Yleistä Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä on tarkoitettu kaupungin asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kaupungin työntekijöiden työkaluksi varattessa kaupungin

Lisätiedot

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 SISÄLTÖ 1. O365 AVAAMINEN 3 2. KIRJAUTUMINEN 3 3. SALASANAN VAIHTAMINEN 5 4. SÄHKÖPOSTIN KANSIO RAKENNE 6 5. POISSAOLOVIESTI 7 6. SÄHKÖPOSTIN ALLEKIRJOITUS 8 7. YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Yritystietojen ilmoittaminen FairNetissa

Yritystietojen ilmoittaminen FairNetissa 1 Yritystietojen ilmoittaminen FairNetissa Messuopas on painettu messujulkaisu MessuSaitti on yrityksenne oma sivu sähköisessä messuoppaassa Sisällys Kirjautuminen FairNettiin... 2 Miten pääsen alkuun?...

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Labqualityn uusi IT-järjestelmä Sinulle!

Labqualityn uusi IT-järjestelmä Sinulle! Labqualityn uusi IT-järjestelmä Sinulle! LabScalan ensimmäisen vaiheen toiminnallisuus Seuraavat toiminnallisuudet ovat käytössänne heti tästä päivästä alkaen: Unohtuneen salasanan palautus Omien käyttäjien

Lisätiedot

Katso-tunnisteet Tullilla

Katso-tunnisteet Tullilla et Tullilla Johdanto Mikä: on yrityksen käyttöön tarkoitettu maksuton käyttäjätunnus. Miksi: en avulla voidaan käyttää Tullin sähköisiä asiointipalveluita. Samaa tunnistetta voidaan käyttää Tullin palveluiden

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

SMT / SUOMEN MATKATOIMISTO OY Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID

SMT / SUOMEN MATKATOIMISTO OY Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID Matkustajatietokanta perustuu asiakkaan ja Matkatoimisto SMT:n väliseen asiakasnumero- ja laskutushierarkiaan (yhteisöhierarkia). Matkustajatiedot (profiilit) hallinnoidaan Online -palvelussa, johon kirjaudutaan

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Ohjeet tunnistautumiseen palveluntuottajalle

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Ohjeet tunnistautumiseen palveluntuottajalle Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Ohjeet tunnistautumiseen palveluntuottajalle Sisällysluettelo 1. Aluksi: esiehdot 2. PSOP-palveluun kirjautuminen 3. Kirjautumisohjeet Palveluntuottajille,

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Sisällys. Katso-tunnisteiden hankinta ja käyttö opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten asiointipalvelussa

Sisällys. Katso-tunnisteiden hankinta ja käyttö opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten asiointipalvelussa Katso-tunnisteiden hankinta ja käyttö opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten asiointipalvelussa Sisällys 1 Yleistä Katso-tunnistautumisesta... 2 2 Kuinka saan Katso-tunnisteen asiointipalvelun

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Microsoft Online Portal. Järjestelmänvalvojan perusopas

Microsoft Online Portal. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Kirjautuminen... 4 2. Microsoft Office 365-tuotteiden asentaminen... 5 3.

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 9 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin.

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (16) Käyttöohjeen sisältö s. 1: ENSIMMÄINEN KIRJAUTUMINEN, SALASANAN VAIHTO s.2 PERUSNÄKYMÄ/ALKUNÄKYMÄ s.3 Kuva yhteyshenkilön itsepalveluliittymän näkymästä. VALIKOT s.4

Lisätiedot

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake 1 Sisällysluettelo 1. Accuna-pikakuvakkeen asentaminen työpöydälle... 2 2. Työasemakäyttö... 3 2.1 Käynnistäminen... 3 2.2 Raportin valinta... 4 2.3 Laskentakohteiden valinta... 4 2.4 Kauden vaihto...

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Tuoterekisteri. Unifaun Online 8.8.2014

Tuoterekisteri. Unifaun Online 8.8.2014 Tuoterekisteri Unifaun Online 8.8.2014 2 Sisällys 1 Tuoterekisteri... 3 1.1 Mikä on tuoterekisteri?... 3 1.2 Luo tuoterekisteri... 3 1.3 Tulostussuosikki ja tuoterekisteri... 3 1.4 Lähetyksen tekeminen...

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

4.2.1. Raportit... 12 4.2.2. Kuljettajan toimintatiedot... 13 4.2.3. Ajoneuvon nopeustiedot... 13 4.2.4. Aikajana-analyysi... 14

4.2.1. Raportit... 12 4.2.2. Kuljettajan toimintatiedot... 13 4.2.3. Ajoneuvon nopeustiedot... 13 4.2.4. Aikajana-analyysi... 14 Ohjekirja 1. Kirjautuminen ohjelmistoon 2. Käyttäjätilojen hallinnointi, roolit ja alkuasetusten asettaminen 2.1.1. Ylläpitäjän alkuasetukset... 4 2.1.2. Toimipisteiden luonti, muokkaus ja poisto... 4

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot