Profiilinhallinta. Unifaun Online

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10"

Transkriptio

1 Profiilinhallinta Unifaun Online

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Profiilihallinnan keskeisimmät käsitteet Hallintaoikeus Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab Profiilihallinnan perustaminen Unifaun Onlineen... 11

3 1 Johdanto Unifaun Onlinessa löytyy alikäyttäjien hallintaan tarkoitettu toiminnallisuus nimeltä Profiilinhallinta. Tätä toiminnallisuutta on kehitetty parantaakseen järjestelmän tietoturvallisuutta ja tehokkuutta. Määrittelemällä tiedon saatavuutta sekä jakamalla erilaisia oikeuksia voidaan jokaisen käyttäjän työskentelytapaa järjestelmässä ohjata hyvinkin yksityiskohtaisesti. Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet ovat Profiiliryhmä, Profiili sekä Rooli. Oikeudet tehdä jotain määritellään Roolin kautta. Informaatioon saatavuutta määritellään Profiiliryhmän kautta. Jokainen Profiili edustaa yksilöllisen yhdistelmän oikeuksia ja pääsyä informaatioon. Henkilöt, jotka hyödyntävät Unifaun Online -palvelua kuuluvat Profiiliin, joka on riippuvainen työtehtävästä ja sijoituksesta yrityksen tai organisaation sisällä.

4 2 Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet On ehdottoman tärkeää ymmärtää Profiilinhallinnan keskeisimmät käsitteet. Kuva 1 alla on kaavamainen kuvaus Profiilinhallinnan keskeisimpien käsitteiden yhteydestä toisiinsa Unifaun Onlinessa. Käyttäjätunnus Användar-ID Standardprofil Perusprofiili Profiili Profil Roolit Roll Perusprofiiliryhmä Grundprofilgrupp Profiiliryhmä Profilgrupp Utskriftsfavoriter Tulostussuosikit Kuva 1 Profiilihallinnan keskeisimpien käsitteiden yhteys toisiinsa Käyttäjätunnus Käyttäjätunnus ei edusta fyysistä henkilöä vaan yritystä tai organisaatiota. Käyttäjätunnus koostuu 10 numerosta. Kaikki Profiilit käyttävät samaa käyttäjätunnusta. Perusprofiiliryhmä ja Perusprofiili Jokaisen käyttäjätunnuksen takana on aina lähtökohtainen Perusprofiiliryhmä. Perusprofiiliryhmällä on pääsy kaikkeen käyttäjätunnukseen takana olevaan informaatioon, eli kaikkien Profiiliryhmien informaatioon. On aina olemassa Perusprofiili, joka on yhdistetty Perusprofiiliryhmään. Perusprofiilia voidaan tarkastella eräänlaisena tilin superkäyttäjänä (Super User), nk. Hallinnollisena profiilina, jolla on pääsy kaikkeen tietoon. Perusprofiililla on esimerkiksi pääsy kaikkien alla olevien Profiiliryhmien lähetyshistoriaan, hän voi perustaa tai poistaa profiileja sekä lisätä tai vähentää näiden oikeuksia. Roolit Erilaisilla tehtäväkuvauksilla voidaan Unifaun Onlinessa määritellä oikeudet suorittaa erilaisia tehtäviä. Tiliä perustettaessa perustetaan aina Hallinta niminen tehtäväkuvaus, jolla on hallintaoikeudet suorittaa kaikki järjestelmän sisällä olevat tehtävät. Hallinta -rooli voi määritellä mitä muita mahdollisia Rooleja luodaan järjestelmään. Yhdellä Roolilla voi esimerkiksi olla oikeudet luoda tietyn tyyppisiä rahtiasiakirjoja, kun taas toisella Roolilla on oikeudet hakea järjestelmästä vain tilastoja. Kolmannella tehtäväkuvauksella voidaan luoda Roolia jolla on oikeudet tehdä molempia. Profiiliryhmät Profiiliryhmä säätelee mihin informaatioon siihen kuuluvilla Profiileilla on pääsy. Profiililla on vain pääsy juuri siihen nimenomaiseen informaatioon, johon hänen Profiilinsa kuuluu, esim. tietyt lähettäjät, vastaanottajat ja tietty osa lähetyshistoriasta. Mikään Profiiliryhmä ei voi nähdä toisen Profiiliryhmän data, Perusprofiiliryhmää lukuun ottamatta.

5 Profiilit Profiileja voidaan tarkastella yrityksen eri toimintoina, joita voi edustaa yksi tai useampi käyttäjä. Yhdellä profiililla on profiilinimi ja salasana, jotka yhdessä käyttäjätunnuksen kanssa luovat edellytykset kirjautua palveluun. Näitä hallinnoidaan Perusprofiilin toimesta. Profiilinimen on oltava uniikki jokaiselle perustettavalle profiilille. Jokainen profiili kuuluu jollekin profiiliryhmälle, ja sille voidaan jakaa monta roolia. Jakamalla yhdelle profiilille useita rooleja, kyseinen profiili saa kaikki näille rooleille annetut oikeudet. Erottamalla profiilit ja roolit toisistaan oikeuksien hallinnointi helpottuu. Useita profiileja voidaan päivittää samanaikaisesti, koska muutokset tehdään ainoastaan rooliin! Tulostussuosikit Helpottaaksesi sekä tehostaaksesi työtapoja voit luoda tulostussuosikeita. Tulostussuosikit toimivat pohjina tietyn tyyppisille lähetyksille. Tulostussuosikin taakse voidaan valmiiksi täydentää tietyillä arvoilla (esim. lähetyksen sisältö Vaatteita ) sekä kriteereillä (esim. lisäpalvelu Vastaanottaja maksaa rahdin valmiiksi valittu, tms.). Kun valitaan jokin tulostussuosikki, annetut kriteerit toimivat esivalittuina tekijöinä lähetyksessä, jolloin käyttäjälle jää vähemmän täydennettävää lähetykseen. Mutta samalla tällä tavalla voidaan keskitetysti hallinnoida miten lähetystä tehdään, esim. millä kuljetuspalvelulla ja asiakasnumerolla lähetetään, jne. Esimerkki: Logistiikkapäällikkö haluaa että kaikki toimipisteet käyttävät muovilaatikoiden palautuksia varten jotain tiettyä kuljetuspalvelua ja asiakasnumeroa. Koska palautukset palautetaan aina samaan osoitteeseen, ja samalla kuljetuspalvelulla, logistiikkapäällikkö valitsee tulostussuosikkiin vastaanottajan ja kuljetuspalvelun ja lukitsee tämän jälkeen valinnat. Lähettäjä tulostussuosikin taakse määräytyy automaattisesti käytettävän profiilin lähettäjätietojen mukaan. Tämäkin valinta lukitaan. Näin ollen toimipiste ei voi valita MISTÄ, MINNE ja MITEN. Asiakasnumero on yrityksen keskusvaraston oma asiakasnumero kyseiseen kuljetusliikkeeseen, joten logistiikkapäällikkö valitsee tulostussuosikin taakse, että vastaanottaja toimii aina rahdinmaksajana. Tämän valinnan hän lukitsee ja lisäksi piilottaa, jotta toimipisteet eivät pääsisi vaikuttamaan sääntöön eivätkä näkisi asiakasnumeroa. Kyseinen asiakasnumero löytyy jokaisen toimipisteen lähettäjätietojen takaa, eikä toimipisteiden profiileilla ole oikeutta tarkastella tai muokata lähettäjien tietoja. Koska palautukset tehdään kerran viikossa ja ne pakataan aina yhdelle EUR-lavalle, logistiikkapäällikkö valitsee valmiiksi lähetyksen kuljetuspakkaukseksi EUR-lava. Tämäkin valinta lukitaan, mutta ei piiloteta, jotta toimipisteet näkevät mitä kuljetuspakkausta heidän tulisi käyttää. EUR-lavan rahdituspaino on 740 kg, joten lähetyksen painoksi annetaan valmiiksi 740 kg. Tämän jälkeen kenttä lukitaan. Kun muovilaatikoiden palautuslähetysten sisältö rahtikirjassa on aina sama, sisältökenttään kirjoitetaan valmiiksi MUOVILAATIKOITA, jonka jälkeen sisältökenttä lukitaan. Kaikki turhat kentät piilotetaan, jotta tulostussuosikki olisi mahdollisimman yksinkertainen, ilman mitään ylimääräisiä valintoja. Tulostussuosikin nimeksi tulee MUOVILAATIKOIDEN PALAUTUS. Näin ollen toimipisteiden ei tarvitse tehdä muovilaatikoiden palautusrahtikirjaan muuta kuin klikata seuraavasti: Muovilaatikoiden palautus > Seuraava > Tulosta. HUOM! Mieti tarkkaan minkälaisia kuljetustarpeita yrityksessänne on, mitä kuljetuspalveluja ja lisäpalveluja yleensä käytetään sekä mitkä ovat käytetyimmät lähettäjät ja vastaanottajat. Tulostussuosikkeja voidaan luoda niin monta kuin on tarvetta. On kuitenkin parempi yrittää optimoida päivittäisiä toimintoja, jotta helpotetaan päivittäistä työntekoa. Erikoistapaukset ovat yleensä erikoistapauksia eikä niihin välttämättä löydy yhteneväistä sääntöä, jolla voisi tulostussuosikin kattaa kaikki erikoistapaukset. Jotta Profiilinhallinta toimisi mahdollisimman jouhevasti, on erinomaisen tärkeää miettiä oman yrityksen tarpeita heti alusta alkaen. Lähtökohtana tulisi aina olla yrityksen tai organisaation vallitseva toimintatapa/toivottava toimintatapa.

6 3 Hallintaoikeus Henkilöllä, jolla on Unifaun Online tilin hallintaoikeudet, on tärkeä rooli Profiilinhallinnan kannalta. Hallintaoikeudet omaava rooli määrittelee järjestelmässä profiiliryhmät, profiilit sekä roolit ja vastaa käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Yrityksen Hallintaoikeudet määritellään Unifaun Onlinessa aina kuuluvaksi Perusprofiiliryhmään, Perusprofiiliin ja tälle jaetaan rooli nimeltä Hallinta. Suosittelemme että hallintaoikeudet annetaan vähintään kolmelle henkilölle. Hallintaoikeuksia omistava vastaa Perusprofiilista ja voi omilla tunnuksillaan Ylläpidon alta luoda uusia profiileja. Jotta prosessi olisi käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman jouheva, voidaan hallintaoikeuksilla määritellä mitkä tulostussuosikit tulisi olla näiden käytettävissä, heti kun käyttäjät kirjautuvat Unifaun Online -palveluun ensimmäistä kertaa. Määritykset voidaan tehdä Profiiliryhmään tai Profiiliin. Voidaan myös luoda perusasetus perusprofiiliin, mikä jaetaan jokaiselle perustetulle profiiliryhmälle. Tämä edellyttää kuitenkin sen, että kaikilla käyttäjillä on sama pääsyoikeus tulostussuosikkeihin, eli että tulostussuosikit ovat kaikille yhteneväiset. Kun Profiilinhallinta on aktivoitu, Unifaun Onlinessa ilmoitettu tilin yhteyshenkilö tulisi toimia Perusprofiilin haltijana, vastaten perustettavista profiiliryhmistä, profiileista ja rooleista. Tilin haltija on se, jonka ensisijaisesti tulisi ottaa yhteyttä Unifaun Support asiakastukeen, kun jotain kysymyksiä ilmenee. Profiilitilin käyttäjä tulisi sitä vastoin ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin haltijaan, kun he haluavat tiedustella vaikkapa käyttöoikeuksista, tulostussuosikkien rakenteista, tiedon jakamisesta, jne. Jokainen profiili kirjautuu palveluun osoitteessa Kirjautuessaan käytetään Unifaun Online palveluun kirjautumista varten saatuja tunnuksia, eli Käyttäjätunnnus, Profiili sekä Salasana. Tilin hallintaoikeudet omistava vastaa siitä, että tunnukset palveluun sekä luodaan että jaetaan käyttäjille. Kirjautuminen Unifaun Online -palveluun hallintaoikeuksilla tehdään myös osoitteessa Hallintaoikeudet omistava kirjautuu pelkällä Käyttäjätunnnuksella ja Salasanalla. HUOM! Salasana on tilin haltijan uniikki tunnus eikä sitä tulisi koskaan luovuttaa toiselle osapuolelle! Tämän jälkeen tilin haltija voi perustaa Rooleja/Profiiliryhmiä/Profiileja klikkaamalla Ylläpito.

7 4 Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab Oy Kukka Ab on yritys joka myy paitsi kukkia myös asiantuntijapalveluja. Yritys ei ole kovinkaan iso, mutta sillä on useita käyttäjiä erilaisilla tehtävänkuvauksilla. Näille halutaan luoda yksinkertainen ja tehokas tapa hoitaa päivittäisiä kuljetushallintarutiineja. Tämän lisäksi halutaan erotella lähettäjät, vastaanottajat ja lähetykset eri osastojen välillä. Profiilinhallinnalla halutaan lisäksi saavuttaa parempi ja jouhevampi kustannusseuranta. On myös tärkeää, että oma asiakaspalvelu voi nopeasti vastata asiakkaiden ja toimittajien kysymyksiin. Oy Kukka Ab:lla on toimintaa kahdella paikkakunnalla, Kaupunki ja Kylä. Kaupungissa on 3 henkilöä työllistävä pääkonttori, 2 henkilöä työllistävä varasto sekä 2 henkilöä työllistävä KukkaKauppa. Kylästä löytyy KukkaPuoti, työllistäen kahta henkilöä sekä varasto jossa työskentelee 1 henkilö. Mitkä roolit yrityksessä löytyy? Henkilöstölukumäärästä huolimatta voimme identifioida Oy Kukka Ab :sta seuraavat roolit: Pääkonttori Asiakaspalvelu Taloushallinto Toimitusjohtaja Varasto Varastopäällikkö Varastotyöntekijä Myymälä Myymäläpäällikkö Myyjä Tarkastellessamme Oy Kukka Ab:n myymälätoimintaa lähemmin löydämme kaksi erilaista roolia, Myymäläpäällikkö ja Myyjä. Mitä rooleja näille tulisi jakaa? Myymäläpäälliköiden tehtävänkuvaukset ovat samanvertaiset toisilleen, joten heille voidaan jakaa sama rooli, ja siten oikeudet. Samaa koskee eri paikkakuntien myymälätyöntekijöitä/myyjiä. Sitä vastoin rooleilla tulisi vain olla oikeudet käsitellä oman kaupan tapahtumia. Yksi potentiaalinen vaihtoehto olisi olla erottelematta Varaston, Myymälän ja Pääkonttorin työntekijöitä ja mieluummin luoda Roolit Päällikkö ja Työntekijä, riippuen yrityksen toimintatavoista. Butiksmedarbetare Myyjä Myymäläpäällikkö Butikschef Roller Roolit Profiiliryhmät Oy Kukka Ab:lla on toimintaa kahdella eri paikkakunnalla, Kaupungissa ja Kylässä. Molemmilla paikkakunnilla tulisi olla pääsy sillä paikkakunnalla toimivan myymälän informaatioon. Koska profiililla on pääsy vain hänen profiiliryhmään informaatioon, perustamme kaksi profiiliryhmää, Kaupunki ja Kylä.

8 Kaupunki Storstad Småstad Kylä Profilgrupper Profiiliryhmät Roolit Myymäläpäällikkö ja Myyjä hallinnoivat ja vastaavat kaikesta myymälän sisällä tapahtuvasta. Heitä tulee näin erotella Varastosta ja Pääkonttorista. Lisäksi heidän tulisi saada pääsy vain oman myymälänsä informaatioon. Lisähenkilökunnan ja kesätyöntekijöiden palkkaaminen on myös mahdollista, jolloin halutaan välttää tilannetta jossa profiilit olisivat sidottuja fyysisiin henkilöihin. Kaupat tarvitsevat 4 profiilia: Profiilit Profiler Kukka- Kauppa Rosen 1 1 Kukka- Rosen Kauppa 2 Kukka- Tulpanen 2 Puoti 2 Kukka- Tulpanen Puoti 1 1 Oy Kukka Ab:n profiiliasetukset näyttävät nyt tältä: Käyttäjätunnus Användar-ID Profiiliryhmä Profilgrupp Profiili Profil Rooli Roll Kukka- Rosen Kauppa Kaupunki Storstad Kukka- Rosen Kauppa 2 Myymäläpäällikkö Butikschef Småstad Kylä Tulpanen Kukka- 1 Puoti 1 Myyjä Butiksmedarbetare /työntekijä Kukka- Tulpanen 2 Puoti 2 Kuva 2 Oy Kukka Ab:n Profiilinhallinta

9 Pääkonttorilla halutaan antaa asiakaspalvelulle pääsyn kaikkien profiilien informaatioon. Yksi ehto on silloin se, että asiakaspalvelulle jaetaan oma profiili, joka on linkattu Perusprofiiliryhmään. Asiakaspalvelulle ei kuitenkaan haluta antaa tilin hallintaoikeudet, joten luodaan asiakaspalvelulle oma rooli, jossa määritellään tämän osaston oikeudet. Käyttäjätunnus Användar-ID Profiiliryhmä Profilgrupp Profiili Profil Rooli Roll Grundprofilgrupp Perusprofiili -ryhmä Oy Kukka Blomman Ab Asiakaspalvelu Kundtjänst Standardprofil Perusprofiili Administration Hallinta Kuva 3 Perusprofiilin alaisuudessa olevat Profiilit Alla olevassa taulukossa kuvataan kaikki ne yhdistelmät, jotka olemme luoneet Oy Kukka Ab:lle: Profiili Profiiliryhmä Rooli KukkaKauppa 1 Kaupunki Myymäläpäällikkö KukkaKaupa 2 Kaupunki Myyjä/työntekijä KukkaPuoti 1 Kylä Myymäläpäällikkö KukkaPuoti 2 Kylä Myyjä/työntekijä Oy Kukka Ab Perusprofiiliryhmä Asiakaspalvelu Perusprofiili Perusprofiiliryhmä Hallinta Jos olisimme huomioineet kaikkia yrityksen osastoja ja toimintoja, lista olisi luonnollisesti kasvanut ja erilaiset yhdistelmät kasvaneet. Alussa profiiliasetukset voivat siis olla aikavievää ja paljon ajattelua vaativaa puuhaa, mutta ajattelutyöstä yleensä palkitaan, kun päivittäinen työ jatkossa helpottuu ja tehostuu. Esimerkkejä yrityksistä/organisaatioista jotka voisivat hyötyä Profiilinhallinnasta: Sairaala tai yliopisto, jonka tulee toimia yhdenmukaisella tavalla minimoiden virhelähteitä. Tarvetta jakaa sisäisesti kustannuksia niille kuuluville kustannuspaikoille. Teollisuuden yritykset, jotka haluavat ohjata toimittajiaan lähettämään toimituksensa (palautukset) samaan paikkaan. Samanaikaisesti ko. yritykset haluavat kontrolloida mitä palveluja ja asiakasnumeroita toimituksissa käytetään. Isompi kauppaketju, joka pääasiallisesti myy tavaraa kuluttajille, mutta joille Profiilinhallinnan avulla voidaan helpottaa ja paremmin hallita liikkeiden väliset lähetykset tietyn ohjatun toimintatavan mukaisesti. Tavaraa lähetetään usein myös liikkeistä johonkin keskusvarastoon. Hankintaan erikoistuneet toimijat, jotka keskitetysti ostavat palveluja esim. jäsenyrityksilleen. Toimintaa halutaan kokonaisvaltaisesti hallita niin, että pystytään ohjamaan mitä palveluja, tässä tapauksessa jäsenyritykset, saavat käyttää sekä miten kustannukset jaetaan.

10 3PL-toimija, joilla on useita toimeksiantajia jotka ovat ulkoistaneet varastointinsa tälle. Profiilinhallinnan avulla 3PLtoimija voi luokitella asiakasyrityksiään eri profiiliryhmiin, joilla on oma pääsynsä historiaan ja rekisteriin. Näin he voivat avata asiakkailleen omat tunnukset palveluun (profiili), joiden takana on määritellyt oikeudet (Rooli). Tunnuksilla asiakkaat voivat mm. seurata mitä heidän lukuunsa on lähetetty. Oikeuksien niin salliessa, he voivat lisäksi itse tehdä kuljetustilauksia lähetyksille joita lähetetään varastolähetyksien lisäksi jostain muualta.

11 5 Profiilinhallinnan perustaminen Unifaun Onlineen Profiilinhallinnan voi perustaa Unifaun Onlinessa kahdella eri tavalla. Tässä aloitamme Rooleilla jatkaaksemme sitten Profiiliryhmillä. Lopuksi niputamme profiilinhallinnan Profiileilla. Luo Roolit Tehtävänkuvauksilla määritellään mitä oikeuksia käyttäjällä on järjestelmän sisällä, eli luodaan Roolit. Erilaisilla rooleilla on oikeudet suorittaa järjestelmässä erilaisia tehtäviä. Paina Ylläpito > Roolit Paina luodaksesi uuden roolin, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia rooleja. Paina, ja anna uudelle tehtävälle sille sopiva nimi ja kuvaus. Merkitse tämän jälkeen mitä osatehtäviä kyseisellä roolilla tulisi olla oikeus järjestelmän sisällä suorittaa. Paina lopuksi.

12 Perusta Profiiliryhmät Profiiliryhmällä määritellään miten informaatiota jaetaan ja kenellä siihen on pääsy. Paina Ylläpito > Profiliryhmät. Paina luodaksesi uuden profiiliryhmän, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia profiiliryhmiä. HUOM! Perusprofiiliryhmää ei normaalisti muokata. Paina, ja anna uudelle profiiliryhmälle sille sopiva nimi ja kuvaus. Paina lopuksi. Mikäli haluat kopioida tiedot olemassa olevasta profiiliryhmästä painat ensin jonka jälkeen ajankohtaisen tietueen edestä. Paina.

13 Anna uudelle profiiliryhmälle uusi nimi ja vaihda tarvittaessa uuden profiiliryhmän kuvaus. Paina lopuksi. Luo Profiilit Profiileja voidaan tarkastella yrityksen eri toimintoina, joita voi edustaa yksi tai useampi käyttäjä. Yhdellä profiililla on profiilinimi ja salasana, jotka yhdessä käyttäjätunnuksen kanssa luo edellytykset kirjautua sisälle palveluun. Paina Ylläpito -> Profiilit. Paina luodaksesi uuden profiilin, tai vaihtoehtoisesti nähdäksesi tai mahdollisesti muokataksesi, kopioidaksesi, poistaaksesi olemassa olevia profiileja.

14 Kun luot uuden profiilin, merkitse valitsemalla listasta mihin profiiliryhmään se kuuluu. Määrittele käyttäjän tunnukset, palveluun kirjautumista varten, antamalla nimi Profiili kenttään sekä yksilöllinen Salasana. Profiilinimi voi olla yksikkö/osasto/yritys tai henkilö. Määrittele profiilin oikeudet yhdistämällä profiili yhteen tai useaan rooliin. HUOM! Hallinta on se rooli jolla määritellään profiiliryhmät, profiilit ja roolit sekä vastataan käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Siksi kyseinen Rooli tulisi vain jakaa Unifaun Online tilin haltijalle. Paina lopuksi.

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Klarna Online Käyttöopas

Klarna Online Käyttöopas Klarna Online Käyttöopas Tervetuloa Klarnan asiakkaaksi! Me pidämme erittäin paljon siitä, mitä me teemme. Kuluttajien ostokokemuksen helpottamisesta kaupassasi. Ostajan ja myyjän välisen luottamuksen

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja Unifaun Online 18.3.2013 Lähettäjä Unifaun Onlineen voi tallentaa useamman lähettäjän. Jokaiselle lähettäjälle voidaan lisätä omat asiakasnumerot eri rahdinkuljettajille. Kaikki

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Wilman huoltajaopas 2013

Wilman huoltajaopas 2013 Wilman huoltajaopas 2013 Wilma ja siihen kirjautuminen... 2 Mikä Wilma on?... 2 Ketkä voivat käyttää Wilmaa?... 2 Mitä Wilmalla voi tehdä?... 2 Kirjautuminen... 2 Ongelmatilanteita sisään kirjauduttaessa...

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot