Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa"

Transkriptio

1 Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista. Päätoimittaja: Olle Willberg Taitto: Pekka Salmela Toimituskunta: Ari Parkkila, Tommi Ranta, Sanna Virtanen Kannen kuva: Jussi-Pekka Järvinen Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry Puheenjohtaja Erkki Innola Aginit Oy Tykistökatu 6 B TURKU Puh Sähköposti: Tässä numerossa mm. Yhdistyksen pankkitili Nordea Tanssia ja tietotekniikkaa Yhdistyksen www-sivut - Karhukopla on käytettävissäsi - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä?

2 VSTKY menee eteenpäin Teksti: Erkki Innola Syksy on haikeaa aikaa. Itselleni tässä tilanteessa erityisesti, sillä olen jättämässä VSTKY:n puheenjohtajuuden. Viisi vuotta VSTKY: n johtokunnassa ovat opettaneet, miten laskevaan jäsenmäärään tulisi reagoida ja kuinka tärkeitä ovat yhdistyksemme perusleipä, eli tilaisuudet. Olemme tehneet mielenkiintoisia avauksia, pitäneet seminaareja ja yrittäneet parantaa maailmaa. Yhdistyksen talouskin on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Mielestäni olemme kaiken kaikkiaan onnistuneet aika hyvin. Erityisesti tulen muistelemaan kaiholla, ei nyt vielä kiikkutuolista käsin, tämän vuoden johtokuntaa. Näin toimivaa porukkaa, hyvää yhteishenkeä ja halua tehdä oikeaa käytännön työtä yhdistyksen eteen, on vaikea edes kuvitella. Yhdessä loistavien toimikuntien kanssa tämä tekemisen meininki on ollut uskomatonta kokea. Nyt pitäisi katsoa eteenpäin. Yhdistystoiminta ja ICT-ala elävät molemmat murroskautta. Kaikkea pitää myydä ja ostaa. Yksi kaupankäynnin kohde on ihmisten ajankäyttö. Tällä markkinalla pitäisi pärjätä. On kaikin puolin fiksua tehdä asioita yhdessä, motivoituneena ja innostuneena. Tämä pätee niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin, esimerkiksi juuri yhdistystoiminnassa. Yhdessä tekeminen ja uusien ihmisten tapaaminen on mukavaa. Oma ajatusmaailma avartuu kummasti, kun sitä jakaa muiden kanssa. Kärjistettyjenkin näkemysten sulatteleminen auttaa jäsentämään maailmaa uudella tavalla. Yhteisymmärrys yleensä löytyy ja kiivas juupas-eipäs väittely pehmentyy toisen osapuolen ymmärtämiseksi ja uusiksi ajatuksiksi. Kasvua kalastamaan hanke onnistui myös kohtuullisen hyvin. Mo- Ensi vuodelle on iso haaste, yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuosi. Myös muuta toimintaa tulisi kehittää ja jäsenmäärää lisätä. Nämä ovat koko yhdistyksen, meidän kaikkien, ensi vuoden haasteita. Olen vakuuttunut siitä, että uusi johtokunta hoitaa homman hienosti. Yhdistyksen toiminnan eteenpäin viemiseen tarvitaan meitä kaikkia jäseniä, aion itsekin olla mukana. nen ryhmän toimintaa on pelkistetty ja kokoontumisia pidetään aiempaa harvemmin. Samalla ryhmät ovat kuitenkin löytäneet identiteettinsä ja toimivat alkuperäisen tavoitteen mukaisesti niin, että saisimme tälle seudulle lisää ICT-alan työpaikkoja. Koskaan ei ole liian myöhäistä osallistua, VSTKY:n uusilta hienoilta www-sivuilta saa lisätietoja. Sydämelliset kiitokset kaikille näistä viidestä johtisvuodesta, menestystä tuleville johtokunnille ja tavataan tilaisuuksissa. Kirjoittaja on toiminut VSTKY:n johtokunnan puheenjohtajana vuosina

3 ITIL Siis anteeksi mitä? Teksti: Aale Roos, Quint Wellington Redwood Oy On jokseenkin varmaa että ITIL on rantautunut Suomeen jäädäkseen. Nimilyhenne lienee kantautunut useimpien tietohallintoalan ihmisten korviin. Tämä artikkeli kertoo mikä ITIL on, mistä se on tullut ja miten siihen pitää suhtautua. Mikä ITIL on? IT Infrastructure Library eli ITIL on tämän vuosikymmenen aikana saavuttanut maailmanlaajuisen de facto standardin aseman IT-palvelujen tuotannossa. Nyt ITIL:iä sovelletaan kaikkialla maailmassa ja esimerkiksi kaikki merkittävät IT järjestelmätoimittajat korostavat olevansa ITIL-yhteensopivia. ITIL on nimensä mukaan kirjasto, johon koottu parhaita käytäntöjä. Se ei ole menetelmä eikä standardi. Sen ytimen muodostaa kymmenen prosessia ja yksi funktio. Keskeisenä ajatuksena on, että IT-palvelu rakentuu joukosta toisiinsa kytkettyjä prosesseja. ITIL:in tuoma selkeä prosessimalli parantaa palveluorganisaation kykyä tuottaa tasalaatuista ja asiakkaan tarpeita vastaavaa palvelua. Samaan tulokseen voi toki teoriassa päätyä oman kehittämisen tuloksena, mutta ITIL sisältää valmiin mallin, joka perustuu hyvin laajaan kokemukseen parhaista käytännöistä. ITIL ei käsittele strategiatason asioita, se on operatiivisen ja taktisen tason työkalu. ITIL ei kilpaile laatujärjestelmien tai Governancemallien kanssa vaan täydentää niitä. Perus-ITIL on myös rajattu tiukasti it-palvelutoiminnan hallintaan, se ei sisällä mm. sovellustuotantoa, sovelluspalvelua tai projektityöskentelyä. Tukea ja toimitusta ITIL:in ydinoivallus on palvelukokonaisuuden kattava palvelunhallinnan prosessimalli, joka koostuu toisiinsa kytketyistä ja toisiaan tukevista prosesseista. Palvelunhallinnan prosessit ovat ITIL:in sydän ja ne on jaettu kahteen ydinalueeseen, palvelun tukeen ja palvelun toimitukseen. Palvelun tuki tarkastelee pääosin päivittäisiä toimia ja IT-palvelun tukea. Palvelun toimitus huolehtii taas pitemmän aikavälin suunnittelusta ja IT-palvelujen kehittämisestä. Prosessimalli on osoittautunut toimivaksi keinoksi palvelutoiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Toinen tärkeä elementti on osaamisen sertifioitavuus. On olemassa kolmentasoisia sertifikaatteja, joilla henkilö voi osoittaa asiantuntemuksensa. Sertifikaatteja myöntävät ISEB ja EXIN asettavat myös tiukat vaatimukset kouluttajien pätevyyden ja koulutuksen sisällön suhteen. Tämän kaltaisessa asiapitoisessa koulutuksessa tutkinnon suorittaminen tuo selvästi ryhtiä opiskeluun. Keskeiset ITIL-prosessit on kuvattu kahdessa kirjassa nimeltä ITIL Service Support ja ITIL Service Delivery (TSO/OGC - Office of Government Commerce). Nämä kirjat eivät valitettavasti ole kovin helppolukuisia. Helpommin lähestyttäviä kirjoja ovat mm. IT Service Management, an introduction ja Implementing Service and Support Management Processes: A Practical Guide (Van Haren Publishing). ITIL-kirjallisuutta ei ole vielä käännetty suomeksi, mutta IT Service Management Foundation Finland ry:n kielityöryhmä julkaisee syksyllä 2006 ITIL-taskuoppaan suomeksi. Tämän artikkelin kirjoittaja on ollut mukana kielityöryhmän toiminnassa ja tämän artikkelin termit perustuvat tähän käännökseen. ITIL:in historia ITIL:in taustan ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paremmin sen luonnetta. Kirjasto kehitettiin aluksi brittiläisen julkishallinnon tarpeisiin vuosina Taustalla oli Margaret Tatcherin tiukka ote julkishallintoon; kuluja oli leikattava ja ITIL:in tehtävänä oli koota parhaita käytäntöjä kulujen leikkaamisen tueksi. Ensimmäiset versiot ITIL:istä eivät ehkä olleet vielä kovin toimivia, mutta hollantilaiset konsultit tarttuivat siihen ja muokkasivat siitä toimivan kaupallisen kokonaisuuden. Tämänkaltaiselle kehittämiselle oli ns. sosiaalinen tilaus olemassa 80-luvun loppupuolella. Tuohon aikaan kaikki IT-konsultit olivat systeemityökonsultteja ja ajatus IT-toiminnasta palveluna oli vasta tulossa. Palvelunhallinnan haasteita ei vielä ymmärretty. Yritteliäitten hollantilaisten rooli ITIL:in kehittäjänä oli tärkeä. EXIN, Pink Elephant ja Quint Wellington Redwood kilpailivat 90-luvulla ankarasti ITIL:in levittäjinä. Hollantilaiset konsultit ja kouluttajat kiersivät ympäri maailmaa kertomassa prosessimalleista ja niiden käyttöönotosta. Moni tämän päivän ITIL-asiantuntija onkin saanut oppinsa innokkaalta hollantilaiselta,

4 ITIL-prosessit kuten tämän artikkelin kirjoittajakin. Amerikan valloitus 1990-luvun lopussa oli tärkeä läpimurto. Sen myötä mukaan saatiin suurten amerikkalaisten yritysten resurssit. Suomalaisten palvelutoimittajien oli myös pakko mukautua, kun kilpailijoitten argumentit hiipivät tarjouspyyntöihin. TietoEnatorissa, Fujitsussa, WM-Datassa ja muissa alan palveluyrityksissä herättiin, kun asiakkaat alkoivat kysellä toimittajan prosesseista. Miksi ITIL on ajankohtainen ICT- tai Tivi-toiminnan rooli ja sisältö muuttuvat voimakkaasti. Ensimmäinen merkittävä muutosaalto oli tyhmien päätteiden korvaaminen henkilökohtaisilla tietokoneilla.

5 Käyttäjien rooli ja mahdollisuudet kasvoivat, mutta samalla kasvoivat myös IT-yksikön haasteet. Vanhalla toimintamallilla ei kyetty vastaamaan uusien käyttäjien vaatimuksiin. Seuraavassa aallossa mukaan tuli internet. Sen kautta käyttäjiksi tulevat myös yrityksen asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Asiakkaiden määrä kasvaa samalla kuin asiakkaiden vapausasteet lisääntyvät. IT-palvelujen tuotantotapa on myös muuttunut merkittävästi. Itsenäisestä, sisäisen yksikön mallista on siirrytty palvelun ostamiseen. Keskittyminen ja monipuolistuminen lisäävät tehokkuutta ja palvelukykyä. IT-palvelutuottajien prosessit toimivat tehokkaasti monilla osa-alueilla, mutta kokonaisuuden hallinta vaatii entistä parempaa yhteistyötä palvelun tuottajilta. Erilaisten prosessien ja terminologian yhteen sovittaminen on osoittautunut vaikeaksi. Palvelukokonaisuuden hallinta on monimutkaistunut. Monimutkaisen palvelukokonaisuuden hallinta edellyttää yhteistä kieltä. Monet toimittajat yrittävät sitoa asiakkaita itseensä käyttämällä itse kehittämiään prosessimalleja mutta asiakkaan kannalta on huomattavasti parempi vaihtoehto edellyttää, että toimittaja todellakin soveltaa ITIL:iä, eikä mitään omiin tarkoituksiinsa tehtyä viritystä. ITIL:in soveltaminen Ei ole olemassa ITIL-projekteja, on vain projekteja, jotka hyödyntävät ITIL:iä. Tämä Quintin motto pyrkii asettamaan ITIL:in omalle paikalleen. Vaikka alan ihmiset usein jossain vaiheessa innostuvat ITIL: istä ja alkavat puhua sen käyttöönotosta, se ei kuitenkaan ole mikään itseisarvo. Kyse on aina IT-palvelutoiminnan kehittämisestä. Lähtökohtana on nykytila ja siihen tarvittava muutos. Muutoksen aikaansaamisessa ITIL:in parhaat käytännöt voivat olla hyödyksi. Prosessien kehittämisen helppous ja vaikeus riippuu paljon organisaation lähtöasemista. Parhaimmassa tapauksessa organisaatio on tottunut prosessimaiseen työskentelyyn ja henkilöstö näkee välittömästi uuden mallin hyödyt. Silloin prosessien kehittäminen on melko suoraviivaista. Toisessa ääripäässä koko käsite on vieras ja henkilöstö on toiminut pitkään totuttujen käytäntöjen mukaan. Tässä tapauksessa prosessien kehittämistä pidetään todennäköisesti työpaikkakiusaamisena. Sopiva vaihtuvuus auttaa. Uudet henkilöt ovat yleensä valmiita omaksumaan prosessit, se helpottaa heidän perehtymistään. Kieliongelmia ITIL:iä sovellettaessa on tärkeää kouluttaa henkilökunta ymmärtämään sitä, sillä ITIL on eräällä tasolla kieli. Ongelmia tulee jokseenkin varmasti, jos osa organisaatiota alkaa puhua vierain termein. Toinen näkökulma kouluttamiseen on siinä, että ITIL ei ole aivan yksinkertainen asia. Pikaisen tutustumisen jälkeen se saattaa tuntua helpolta, mutta kun mallia lähdetään soveltamaan käytännössä, voi huomata ettei asia ollutkaan niin simppeliä. Kaikkien prosessien samanaikainen käyttöönotto ei ole kovin suositeltava vaihtoehto. On kyseenalaista, kykeneekö organisaatio omaksumaan kaikkea kerralla jolloin vastarinnan todennäköisyys kasvaa. ITIL-prosessit muodostavat pienempiä alakokonaisuuksia ja viisainta on edetä muutama prosessi kerrallaan ja vaiheittain. Kirjoittaja on kokenut asiantuntija IT-palvelujen kehittäjä. Hänellä on pitkä ura palvelutuotannossa ja alan konsulttina. Hän on ollut mm. uraauurtava palvelunlaatusopimusten kehittäjä 1990-luvulla ja tuonut Help desk toimintamallin prosesseineen suomalaiseen IT-maailmaan.

6 Jäsenhaastattelussa Jana Pullinen Tanssia ja tietotekniikkaa Kysymykset: Olle Willberg Mikä on nimesi? - Jana Pullinen Mikä on suhteesi VSTKY:een? - Olen aikaisemmin osallistunut muutamiin illanviettoihin. Tällä hetkellä olen Kasvua kalastamaan markkinointi-ryhmän aktiivinen jäsen. Mistä saakka olet ollut jäsen? - Apua, siitä on niin kauan että en edes muista. Varmaan jo ennen Cap Geminin aikojani. Miksi liityit yhdistykseen? - Kyllä se oli enemmän automaattisesti liittyminen kuin pakotus. Kaikkihan kuuluivat Vätskyyn. Mitä VSTKY on sinulle antanut? - Paljon uusia kontakteja ennen kaikkea. Seminaarit ovat olleet antoisia. Missä olet nyt töissä? - Elan IT ReSource:ssa. Olemme henkilöstöalan yritys nimenomaan IT-alalla. Tarjoamme ratkaisuja yrityksen henkilöstötarpeisiin. Olemme osa maailmanlaajuista Manpower-konsernia. Kauttamme työllistyy Suomessa yli 500 henkilöä vuosittain. Pääkonttori on Espoossa ja muut kotimaan toimistomme sijaitsevat Tampereella, Turussa ja Oulussa. Rekrytointi, henkilöstövuokraus ja alihankinta ovat palveluitamme. Mitä teet siellä? - Toimin aluepäällikkönä Turussa ja teen niin haastatteluita kuin myös myyntiä. Monesti tilanteet tulevat nopeasti eteen ja osaajia tarvitaan jopa muutaman tunnin varoitusajalla. Pyrimme ennakoimaan tilanteita haastattelemalla etukäteen useita kandidaatteja. Tehtäväni on auttaa IT-yrityksiä saavuttamaan pitkäaikaista menestystä tarjoamalla tarkoin valittuja alan huippuosaajia kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Mikä on parasta työssäsi? - Pienessä konttorissa monipuoliset tehtävät ovat arkipäivää. Kun aamulla herää, ei tiedä minkälainen päivä on tulossa. Motivaatiota saan siitä, että löydämme hyvän osaajan tiettyyn tehtävään ja sekä asiakas että hakija ovat tyytyväisiä. Mikä on kurjinta työssäsi? - Kyllä se varmaan sinne budjetoinnin puolelle menee. Kukapa siitä erityisesti pitäisi. Mitä muuta harrastat kuin VSTKY:ä? - Harrastan mieheni kanssa kilpatanssia tanssiurheiluseura Bolerossa. Tanssimme 10-tanssia SM-tasolla ja tällä hetkellä meidät on ikäsarjassamme vuotiaat (Senior 1) rankattu sijalle tanssi muodostuu viidestä vakio- ja viidestä latinalaistanssista. Vakiotanssit ovat Hidas englantilainen valssi, Tango, Wienin valssi, Slow foxtrot sekä Quickstep. Latinalaistanssit ovat Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble ja Jive. Milloin aloitit tämän harrastuksesi? - Aloitin vakiokilpatanssin viisi vuotta sitten, kun tapasin nykyisen mieheni. Hän oli tanssinut jo parisenkymmentä vuotta. Kisasimme muutaman vuoden ja päätimme noin kaksi vuotta sitten ottaa mukaan myös latinalaistanssit. Miten aloitit tanssin? - Alussa mieheni opetti minulle perustat vakiotansseista jumppasalissa. Puolen vuoden kuluttua menimme sitten suoraan ammattivalmennukseen ja kisasimme muutaman kuukauden kuluttua. Latinalaispuolella kävin ryhmässä oppimassa perustat ja nyt ammattitaitoisen ammattilaisvalmentajan avulla opin tehokkaasti koko ajan uutta. Tätä nykyä meillä on vakiopuolella neljä valmentajaa Turusta, Jyväskylästä ja Englannista sekä kaksi latinalaisvalmentajaa Helsingistä ja Turusta. Yksityistuntien lisäksi olemme mukana Seniorien vakiokilparyhmässä. Harjoitteletteko usein? - Vapaa harjoittelemme aktiivikautena viisi kertaa viikossa noin kaksi kolme tuntia kerrallaan

7 yksityistuntien ja ryhmien lisäksi. Vaikka julkisuus antaa lajista ihan eri kuvan strasseineen ja frakkeineen niin kyllä tämä ihan todellista liikuntaa on. Keväällä minulla oli onni päästä mukaan yrityksemme järjestämään kuntotestiin ja testin tulos oli maratoonarin tasolla oleva hapenottokyky. Lisäksi tässä lajissa vatsalihasten pitää olla kunnossa, joten selkä-, niska- ja hartiaseudunvaivat ovat hävinneet. Aikaisemmin kävin hierojalla pari kertaa vuodessa á 10 kertaa. Aloitettuani tanssin en ole käynyt kertaakaan. Teetkö jotain muuta Bolerossa? - Tanssin ja sen opettamisen ohella olen aktiivinen bolerolainen. Istun johtokunnassa sekä hoidan seurassamme myyntiä ja markkinointia. Myös tiedotus kuuluu tehtäviini. Olen lisäksi saliemäntä, joka komentaa lapsia ja myös hiukan vanhempiakin kunnioittamaan yhteisiä tiloja ja laittamaan kengät kenkähyllyyn ja roskat roskakoriin. Missä toimitte? - Toimimme tällä hetkellä Raisiossa ja Varissuolla. Molempiin paikkoihin on tänä kesänä avattu uudet salitilat. Raisiossa meillä on kolme salia, joissa voi osallistua ryhmäopetukseen aina alkeista jatkoryhmiin, harjoitella vapaasti tai saada yksityisopetusta. Kilpatanssipuoli toimii lähinnä Raisiossa. Varissuolla toimii Flying Steps ryhmämme. Varissuolla voi myös tutustua swing ja rock n roll tanssimaalimaan alkeista jatkokursseihin. Mitä muita tansseja teillä voi harrastaa? - Edellä mainittujen lisäksi meillä voi harrastaa myös Salsaa, Argentiinalaista Tangoa sekä seuratansseja. Bailatinoa löytyy niin Raisiosta kuin Varissuoltakin. Meiltä saa myös yrityskohtaisia tanssikursseja, esim. lyhytkursseja. Tarjoamme lisäksi esiintymisiä eri tilaisuuksiin sekä Tanssii Boleron kanssa-tyylisiä konsepteja. Miten suuri yhdistyksenne on? Jäseniä? - Jäseniä on tällä hetkellä noin 400. Minkälaista toiminta on yleensä? - Seuratoiminta on talkootyötä ja aktiivisia seuratyöntekijöitä meillä on aika mukavasti. Uudet salitilamme Raisiossa ja Varissuolla on remontoitu talkooporukalla kesän aikana. Olemme onnistuneet aktivoimaan yhä uusia ihmisiä mukaan toimintaamme ja meillä on hauskaa yhdessä. Onko teillä omia nettisivuja? - Kyllä: Hmmm...! Mitä teen jos olen kiinnostunut? - Tulet mukaan alkeiskurssille heti maanantaina tai sitten matti myöhäiset tulevat mukaan Matin ja Janan Tanssit kuntoon pikkujouluksi -kurssille. Se on samalla ponnahduslauta kevään jatkokurssille. Kurssi alkaa torstaina klo 18:00 19:30 ja jatkuu viitenä torstaina. Tervetuloa! Jos olet ilman paria niin kolkkaa kadun mies tai työkaveri mukaan, ja jos ei onnista sekään, niin marssi vain Bailatinoa harrastamaan. Sunnuntaisin ja perjantaisin, Raisiossa ja Varissuolla. Erityisviestisi Vätskärin lukijoille? - VSTKY voisi järjestää kauttamme tanssikurssin ja te hyvät lukijat voisitte nousta sieltä näppäimen äärestä liikkumaan tanssin tahtiin, joka on aivan mahtava laji. Tanssin on todettu ehkäisevän osteoporoosia ja täytyy myöntää, että kyllä siinä työpäivä katkeaa kerta linttuulla kun salille menee miettimään koreografiaa musiikin tahtiin. Bolerosta saa muuten myös lahjakortteja, pikku vinkki näin joulun alla! Bailatinoa vaimolle tai seuratanssia miehelle. Niin ja onhan meillä miehiäkin Bailatinossa Raisiossa. Mitä teet kolmen ja puolen vuoden päästä? - Olen luultavasti ja toivottavasti työelämässä suorittamassa jotain erittäin mielenkiintoista ja jopa haastavaa tehtävää. Tanssin edelleen mieheni kanssa, vaikka välillä salilla rätiseekin. Mitkä ovat näkymäsi tänä syksynä? - Työn puolesta näkymät ovat erittäin hyvät. Uskon tiimini pääsevän keväällä palkintomatkalle kiitoksena hyvästä työpanoksesta, tanssin osalta semifinaalipaikka tulevissa 10-SM kisoissa. Mitä aiot tehdä YK:n päivänä ? - Työpäivän päätteeksi olen nauttimassa Linnateatterin esityksestä. Parasta elämässäsi? - Voi hyvänen aika on niin monta asiaa mutta Perhe on kyllä #1. Yhteiset leffaillat popparien kera omassa Kino-kellarissa tai perinteinen lautapeli olohuoneen pöydän ääressä koko perheen kanssa.

8 Kumppanini, rakkaani Teksti: Pekka Orne Siitä on nyt jo noin kolme vuotta, kun tutustuimme toisiimme. Ihastuin hänen tummaan olemukseensa ja avoimuuteensa. Hän oli kuin täydellinen nainen. Voiko ihanammin aamu enää alkaa Hän teki kaikki mitä pyysin. Ihan sama mitä käskyjä annoinkin, hän suoritti ne aivan moitteetta. Voisi sanoa, että siinä on miehen täydellinen kumppani. Aamuisin hän hymyili minulle ja lauloi jopa, kun olin hänen käskenyt niin tehdä aamuisin. Roskat hän oli siivonnut roskakoriin, kuten pitikin. Hän piti myös itsensä terveenä. Virukset pysyivät loitolla. Aina välillä ilahdutimme toisiamme vaihtamalla hänelle uuden lookin. Aivan täydellistä. Intiimi elämämme sujui tosin hieman toisin kuin voisi olettaa. Hän näytti minulle vain kuvia. Kivoja sinänsä, mutta jotain enemmän sitä kuitenkin miehenä kaipaa, mutta en valita. Kotitalousihmeenä hän oli täydellinen. Hän herätti minut täsmälleen tilaamani aikana, keitti kahvit juuri täsmälleen ja muutenkin hän oli täydellinen kotona. Nauru lyhentää työpäivää Pakkasaamuisin hän lämmitti autoni valmiiksi täsmälleen toivotun lämpöiseksi ja siten varmisti turvallisen töihinlähtöni. Hän oli mukanani jopa töihin mennessäni ja varoitti liikenteessä mikäli huomioni herpaantui. Hän myös neuvoi miten pitää ajaa ja minne. Kun saavuimme töihin, hän opas- ti minut sisään, muisti salasanani ja avasi oven. Hän oli hämmästyksekseni keittänyt jopa kahvit valmiiksi töihin ja saatoin istua tuolilleni juomaan kahvia. Samalla hän vähitellen aloitti tekemään päivän töitäni. Hän avasi sähköpostini ja sorttasi ne tärkeysjärjestykseen. Vitsit hän avasi minulle ensin. Hän tiesi, että pidin siitä, että aamu alkaisi mukavasti. Yhtäkkiä hän helisti edessäni kelloa ja muistutti kokouksesta. Onneksi hän tunsi minut ja muistutti kokouksesta päivää aikaisemmin, kuten olimme sopineet. Saatoin jatkaa rauhallista aamunavausta ja kahvin juontia. Kohta hän avasi eteeni aamun kauppalehden. Päivällä hän luki minulle lähiravintoloiden ruokalistat ja suositteli niistä mieltymyksieni mukaiset parhaat vaihtoehdot. Hän ei milloinkaan moittinut valintojeni liiasta rasvapitoisuudesta tai liian vähäisestä kuitupitoisuudesta. Hän tiesi, mitä halusin. Mutkista huolimatta Sillä aikaa kun olin poissa hänen luotaan, hän lähetti minulle viestejä kommunikaattoriini. Me emme ole erossa käytännössä hetkeäkään. Me olemme yhdessä aina. Olemme erottamattomat. Kerran hän tosin ehdotti eroamista ja teki sen aika ilkeällä tavalla. Hän häipyi kokonaan. Ihan ilman syytä. Epäilin jonkun houkutelleen hänet mukaansa. Sitten poliisi löysi hänet puiston penkiltä ja saimme kuin saimmekin hänet virkoamaan. Mitään ei ollut hävinnyt. Kaikki oli tallella. Hieman jäi tosin kalvamaan epäilys, että jos häntä oli vaikka kidutettu, niin olikohan hän kertonut tietonsa eteenpäin? Meidän yhteiset salaisuudet? Sen jälkeen opin olematta kertomaan ihan kaikkea hänelle. Tästä suhteemme tosin hieman kärsi jatkossa. Olen kuitenkin ollut tyytyväinen kumppaniini alusta saakka. Onhan minulle toki tarjottu nuorempiakin, mutta en ole välittänyt niiden paremmista ominaisuuksista tai ulkonäöstä. Minä pidän määrätietoisista kumppaneista ja sellainen minulla nyt on. Välillä tietenkin harmittaa, että hän käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Hän saattaa ihan yks kaks sulkea itsensä ja jättää minut täysin oman onneni nojaan. Ja sitten kun häneen silloin koskee, hän ei reagoi mitenkään, on vain. Kyllä tekisi välillä mieli repiä sydän ulos hänestä. Toisinaan hän saattaa jähmettyä aivan tekemättömäksi kesken työnsä. Ja aina välillä hän tekee taas jotain aivan odottamatonta. Hänellä on aivan oma mielensä kaikessa. Saattaa jopa lukita itsensä outojen, minulle tuntemattomien salasanojen taakse. Mutta siksi minä häntä rakastankin. Olen rakastunut tietokoneeseeni. Niin mutka- kuin ylämäessä.

9 Karhukoplan Varsinais-Suomen osasto Teksti: Antti Tuomisto Mietin, että jos olisin töissä jossakin tietotekniikkaa tuottavassa tai sitä liiketoiminnassaan hyödyntävässä yrityksessä. Ja jos olisin vielä jäsen jossakin koulutukseeni tai työhöni liittyvässä yhdistyksessä. Ja tuo yhdistys monen muun asian lisäksi järjestäisi jäsenilleen koulutustilaisuuksia. Mietin edelleen, että miten minä saisin omaan työhöni, yritykseeni, yritykseni toimialaan tai sen ammatti- ja asiantuntijaosaamiseen sellaista lisäarvoa, jota muu markkinahintainen ja ajantasainen sekä edellä kävelevä täsmäkoulutus ei tarjoaisi. Koulutusta VSTKY on järjestänyt tilaisuuksia mm. johtajuudesta ja esimiestehtävästä, yrittäjyydestä, tietoturvasta ja C++ -ohjelmoinnin tulevaisuusvisioista standardien näkökulmasta. Kaikki puhuttelevia tilaisuuksia. Mutta miksi koulutusta? Ja miksi VSTKY? Työelämässä ICT kohtaa monia tasoja ja tahoja. Työ tietotekniikan parissa ja sen ympärillä on jatkuvaa kouluttautumista ja kouluttamista, näin minulle on kerrottu. Ja me jotka käytämme tietotekniikkaa työssämme (unohtamatta tietoyhteiskunnan jäsenen roolia) olemme ainakin hiljaa mukana elinikäisessä oppimisessa. Eli markkinat ovat lupaavat. Koulutusta, ja lisää sitä. Mutta minne se menee? Millaisia muutoksia koulutus voi tarjota? En nyt ajattele sitä perinteistä uuden asian omaksumista ja käyttöönottoa. Siis että, koulutetaan ja yritetään oppia, ja otetaan käyttöön. Ja sitten uutta järjestelmää ja toimintaa seurataan, ja jos ei toimi, niin toimitaan eli tehdään päätöksiä. Arjen luovuutta Mietin, että tiedän toimialastani ja omasta työpaikastani asioita, joita voisi selvittää, kehittää, parantaa. Tiedän, että samanlaisia tilanteita on muilllakin, tai että joku muukin on niistä kiinnostunut. Tai tiedän, että se pohtimani asia on vielä kesken ja sellaiseksi se helposti jääkin. Mietin, että VSTKY:n jäsenistö on laaja ja sen toimikunnat osaavia. Tiedän, että kanavia toiminnankehittämiseen, tuotekehitysprojekteihin ja erilaisiin hankerahoihin on valtavasti (esim. TE-keskus, TAD-centre, Varsinais-Suomen liitto, Turku Science Park, korkeakoulut ja muut oppilaitokset, Potkuri, Finnvera, Keksintösäätiö, Työvoimatoimisto, kaupunki ja kunnat, Kasvua kalastamaan, ym. ym.). Mutta nyt en olisi keksimässä uutta tuotetta, palvelua tai menetelmää. Ainakaan vielä. VSTKY:n koulutustilaisuus juuri sinun ideaasi liittyvästä aiheesta voisi olla mielenkiintoinen tilaisuus: kuka kiinnostuu, ymmärsikö joku muu asian ja siinä piilevän potentiaalin, mitä tapahtuu ja miten jatkuu Työpaikoilla on paljon ideoita. Mutta vain ihmisten kautta nämä ideat tulevat päivänvaloon, pysyvät siinä ja kasvavat osaksi toimintaa. Monta ideaa menee hukkaankin, mutta silti niitä riittää. Sama tilanne lienee suurimmassa osassa yrityksiä ja organisaatioita. Mitä tehdä näille ideoille? Ja mitä ne ovat? Nyt ei siis ole kyse pellepelottomista, jotka yksikseen keksivät mitä vain ilman, että ne laajemmin vaikuttaisivat mihinkään pysyvästi. Ei, vaan kyse olisi samanhenkisestä porukasta, jonka toiminta on määrätietoista. Pienet takaiskut eivät tätä ryhmää masenna. Entä rahoitus? Jos kerran idea syntyy, ja saadaan kopla kokoon, niin mitä sitten? Tässä kohtaa VSTKY:n koulutustoimikunta voi antaa tilaisuuden. Keksintö Yrityksissä on paljon osaamista ja osaajia. Osaajia, ei pellepelottomia. Henkilöitä, joiden toimita on enemmänkin Karhukopla-tyylistä yrittämistä: kohde on selvillä, työkaluja on, tavoite asetettu ja organisaatio kunnossa, ja sitten yritystä ja erehdystä, ja tulos. Mutta miten toteuttaa käytännössä tällainen hanke, joka henkii Karhukoplan toiminnan laittomuutta (tai laillisuuden tulkintaa). Eihän kenelläkään ole aikaa uusiin hankkeisiin ja verkostojen luomiseen. Keksintö olisi se, että VSTKY-kopla on pysyvämpi, ja se elää. Uusia jäseniä tulee, uusia mahdollisuuksia avautuu. Hanketta tai ideaa työstetään, ja lopulta ICT-osaajan ideaa lähdetään toteuttamaan ulkopuolisen rahoituksen turvin. Tällaisia rahoittajia on paljon (esim. TEKES: n ja TSR:n kehittämisavustukset), ja niistä osaavat kertoa em. monet tahot, ja mielellään niistä kertovatkin. Mutta mistä lähteä liikkeelle? Korostaisin pienimuotoisten hankkeiden liikkeellelähtöä, jolloin yk-

10 sittäisten toimijoiden ääni saataisiin kuuluviin vaikkapa VSTKY:n kautta. Osaamista on, osaajia löytyy, mutta miten nämä osaajat ja muut asiasta innostuneet kohtaisivat sellaisen porukan ja rahoituksen, joka antaa heille mahdollisuuden jatkaa keskustelua? Sillä jo nuo keskustelut oman porukan ja ulkopuolisten välillä olisivat sitä, mitä monet yhteisöt ja hankkeet pyrkivät jo nyt tekemään. Uskon, että VSTKY ja sen koulutustoimikunta mielellään työstäisi koulutus- ja kehittämishankkeita yhdessä jäsenistönsä kanssa. Nämä kehittämishankkeet voisivat olla sellaisen koulutustoiminnan taustaliikehdintää, josta VSTKY mielellään kantaisi oman osuuten- sa. Viesti jäsenistölle on siis se, että oletko käyttänyt hyväksi jäsenetusi ja ottanut yhteyttä VSTKY:n koulutustoimikuntaan ja sen jäseniin? Käytä hyväksesi asiantuntemustamme ja verkostoamme: viemme ideaasi eteenpäin. Koulutus-, kehitys- ja hankevalmistelutoimi kunta Kokemukseni koulutustoimikunnasta on positiivinen. Mutta kuten otsikossa, sen toimintaa voitaisiin tarkastella erilaisten dynaamisten Karhukopla-alajaostojen viljelijänä, jolloin onnistumista ja vaikutusta voitaisiin tarkastella paremmin myös pitkällä aikavälillä. Mielestäni VSTKY tarjoaa jäsenilleen toimijan jota voi lähestyä helposti ja epävirallisesti, mutta asiallisesti jolle voi tehdä ehdotuksia joka yhdistää värikkään joukon ICT-alan ihmisiä joka haluaa vaikuttaa. VSTKY:n johtokunta vuonna 2006 Puheenjohtaja Erkki Innola GSM Sihteeri Kati Valkonen GSM Talousasiat Esa Alhoniemi GSM Jäsenasiat Sanna Virtanen GSM Jäsentilaisuustoimikunnan pj Liisa Ruuhimäki GSM Koulutustoimikunnan pj Satu Sippola GSM Erillisprojektit Jussi Nissilä GSM Tiedotustoimikunnan pj Olle Willberg GSM

11 Syksyn tapahtumia Te ta esimiestyöstä VSTKY:n koulutustoimikunta järjestää: Teemana esimiestyö -te ta Aika: Torstaina klo Paikka: Old Mill, Ruukinkatu 2 Lisätiedot ja ilmoittautuminen VSTKY:n www-sivuilla. ShoWhat -teatteri Yleisön pyynnöstä jo aiemmin nähty huikea dragshow palaa Turkuun Paikka: Linnateatterin ravintolateatteri Showhat Aika: Lauantaina klo 18:00 alkaen Ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta peruutuspaikkoja voi kysyä shköpostitse osoitteesta Lisätietoja VSTKY:n www-sivuilla. VSTKY:n syyskokous 2006 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosittainen syyskokous. Aika: Tiistaina klo Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, Turku B-porras, 5. kerros Lisätiedot ja ilmoittautuminen VSTKY:n www-sivuilla. Seuraava Vätskäri ilmestyy joulukuussa Tiedossa talvista tunnelmaa ja rentouttavaa sisältöä joulukiireiden keskelle.

12 LENOVO KANNETTAVAT INNOVATIIVISTA JA HUOLETONTA TIETOJENKÄSITTELYÄ Lenovo 3000 N100 Viisas valinta 975 sis. alv. Erottuvia innovaatioita: Järjestelmän elvytys yhdellä painikkeella koneen voi elvyttää virustartunnan jälkeen yhtä painiketta painamalla, vaikka käyttöjärjestelmä ei käynnistyisikään. Automaattiset päivitykset asentaa uusimmat ajurit, ohjelmistot ja BIOS-päivitykset aikataulun mukaan muuta toimintaa häiritsemättä. Vähentää suojausriskejä ja pitää tietokoneen toiminnassa parhaalla mahdollisella suoritusteholla Sormenjälkitunnistin suojaa tietokoneesi pelkällä sormen pyyhkäisyllä. Järjestelmäominaisuudet: Intel Core Duo - suoritin T2300E (1.66 GHz) Aito Microsoft Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä 512 Mt:n muisti / 80 Gt:n kiintolevy Intel Graphics Media Accelerator 900 -näytönohjain Polttava DVD-asema 15,4 TFT WXGA/ 1280 x kamera Litium-ioniakun käyttöaika jopa 3,5 tuntia (6-kennoinen) Paino: 2.8 kg Lenovo Care -työkalut esiasennettuna Modeemi ja 10/100 Ethernet -kortti Sormenjälkitunnistin Intel PRO/Wireless 3945ABG langaton yhteys Bluetooth Yhden vuoden korjaamotakuu. (Tuotenumero: TY06UFI) Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Löydät yhteystiedot osoitteesta lenovo.com/n100/fi 2006 Lenovo. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenovo, Lenovo-logo, New World, New Thinking ja Lenovo Care ovat Lenovon tuotemerkkejä. Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tuotemerkki. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino -logo, Core Inside, Intel, Intel -logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside -logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Itanium, Itanium Inside, Pentium ja Pentium Inside ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. 1. Järjestelmän palautus yhdellä näppäimellä: auttaa palauttamaan järjestelmän häiriötä edeltäneeseen tilaan; ei sisällä virustentorjuntaohjelmaa. 2. Voimassa lokakuun 2006 loppuun. Lenovon arvioitu myyntihinta. Hinnat vaihtelevat kokoonpanon mukaan. Jälleenmyyjät päättävät itse myyntihinnoistaan. Tarjousta ei voi yhdistää muihin etuihin tai tarjouksiin. Lenovolla on oikeus muuttaa tuotetarjontaansa tai tuotteiden tietoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä erikseen. Kuvissa olevat mallit ovat vain suuntaa antavia.

MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN

MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN Cavalier ry on Järvenpääläinen vuonna 1982 perustettu tanssiurheiluseura. Yhdistyksen toiminta-alue on Keski-Uusimaa. Seuran tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja muuta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Tehtävä: Lämmittely

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto Ohjelmassa toteutetaan uusi kehitys- ja koulutuskonsepti, jossa kehitetään sekä yritysten liiketoimintaa että henkilöstön osaamista ja tutkintotasolta toiselle opiskelua. Ohjelman ytimen muodostaa pitkä

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa Muistio koulutuksesta 1 / 5 Aika: 18.11.2015, klo 12.30-15 Paikka: Kulttuuritalo, Helsinki Koulutus: Opintokeskuspäivä Läsnä: Opintokeskustyöntekijöitä 15 osallistujaa Vetäjä: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä S-38.3310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä Tuomas Laajanen Työn ohjaaja: Prof. Heikki Hämmäinen Työn valvoja: DI Tom

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Kotitehtävä 2 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä TOINEN TAPAAMINEN Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Perhehoidossa tarvitaan yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kukaan ei

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Osaava myyjä saa paikan!

Osaava myyjä saa paikan! mutkatonta suoraa uutiskirje marraskuu 2015 MailService marraskuu 2015 Osaava myyjä saa paikan! Kyllä vain! Tällaisia rekrytointi-ilmoituksia voimme lukea lehdistä liki päivittäin ja työvoimaviranomaisen

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön ABC

Kehitysyhteistyön ABC Kehitysyhteistyön ABC järjestöille Oletko kiinnostunut kansainvälisistä asioista? Vaikuttamisesta? Yhteiskunnallisista kysymyksistä? Oletko miettinyt, mikä on roolisi globaalissa maailmassa? Millainen

Lisätiedot

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Medical- brändien taustalla vuodesta 1994 Innokas Medical Oy 20 000 Perustettu Oulussa vuonna 1994

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen

Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen Hyvinvointia työstä Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen Anna-Leena Kurki, KM, Tutkija 26.10.2015 Työterveyslaitos Anna-Leena Kurki www.ttl.fi Tää on verkottunu nykyään, must tuntuu

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Tietotekniikan liitto ry

Tietotekniikan liitto ry Tietotekniikan liitto ry Puolueeton, valtakunnallinen ICT-alan asiantuntija Jäsenyhdistystensä kattojärjestö, joka kehittää jäsenistön ammatillista osaamista ja arvostusta Lähes 30 paikallis- ja teemayhdistystä

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä ohje on osa koko Tenavakallion IT dokumenttia.

Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä ohje on osa koko Tenavakallion IT dokumenttia. Tenavakallion pilvipalvelut palvelut vanhemmille Tervetuloa Tenavakallion Pilvipalveluiden käyttäjäksi! Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä

Lisätiedot

STRATEGIC PARTNER PROGRAM MPI FINLAND

STRATEGIC PARTNER PROGRAM MPI FINLAND STRATEGIC PARTNER PROGRAM MPI FINLAND MPI:n tavoite on tarjota jäsenilleen mahdollisuus ammatilliseen kehitykseen ja koulutukseen sekä kokemusten vaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Pyrimme toiminnallamme

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Dell Vostro 3460/3560

Dell Vostro 3460/3560 Dell Vostro 3460/3560 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Vostro 3460 - Näkymä

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy

08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy Ohjelma 08:00 Ilmoittautuminen ja aamiainen 08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy 09:00 Kukoistuksen

Lisätiedot

Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016

Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016 Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016 Tarjoamme sinulle arvokkaimmat kontaktit LOGY Conference on johtava logistiikka- ja hankinta-alan kohtaamispaikka Pohjois-Euroopassa. Kontaktifoorumi

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012

Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012 08.03.2012 Uutiskirjeen sisältö Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012 Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä IT-hallinnan parhaista käytännöistä ja niiden hyödyistä keskiviikkona

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Dell Optiplex 9010. Asennus- ja ominaisuustiedot. Näkymä edestä. Tietoja vaaroista

Dell Optiplex 9010. Asennus- ja ominaisuustiedot. Näkymä edestä. Tietoja vaaroista Dell Optiplex 9010 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä Kuva 1.

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot