Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa"

Transkriptio

1 Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista. Päätoimittaja: Olle Willberg Taitto: Pekka Salmela Toimituskunta: Ari Parkkila, Tommi Ranta, Sanna Virtanen Kannen kuva: Jussi-Pekka Järvinen Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry Puheenjohtaja Erkki Innola Aginit Oy Tykistökatu 6 B TURKU Puh Sähköposti: Tässä numerossa mm. Yhdistyksen pankkitili Nordea Tanssia ja tietotekniikkaa Yhdistyksen www-sivut - Karhukopla on käytettävissäsi - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä?

2 VSTKY menee eteenpäin Teksti: Erkki Innola Syksy on haikeaa aikaa. Itselleni tässä tilanteessa erityisesti, sillä olen jättämässä VSTKY:n puheenjohtajuuden. Viisi vuotta VSTKY: n johtokunnassa ovat opettaneet, miten laskevaan jäsenmäärään tulisi reagoida ja kuinka tärkeitä ovat yhdistyksemme perusleipä, eli tilaisuudet. Olemme tehneet mielenkiintoisia avauksia, pitäneet seminaareja ja yrittäneet parantaa maailmaa. Yhdistyksen talouskin on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Mielestäni olemme kaiken kaikkiaan onnistuneet aika hyvin. Erityisesti tulen muistelemaan kaiholla, ei nyt vielä kiikkutuolista käsin, tämän vuoden johtokuntaa. Näin toimivaa porukkaa, hyvää yhteishenkeä ja halua tehdä oikeaa käytännön työtä yhdistyksen eteen, on vaikea edes kuvitella. Yhdessä loistavien toimikuntien kanssa tämä tekemisen meininki on ollut uskomatonta kokea. Nyt pitäisi katsoa eteenpäin. Yhdistystoiminta ja ICT-ala elävät molemmat murroskautta. Kaikkea pitää myydä ja ostaa. Yksi kaupankäynnin kohde on ihmisten ajankäyttö. Tällä markkinalla pitäisi pärjätä. On kaikin puolin fiksua tehdä asioita yhdessä, motivoituneena ja innostuneena. Tämä pätee niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin, esimerkiksi juuri yhdistystoiminnassa. Yhdessä tekeminen ja uusien ihmisten tapaaminen on mukavaa. Oma ajatusmaailma avartuu kummasti, kun sitä jakaa muiden kanssa. Kärjistettyjenkin näkemysten sulatteleminen auttaa jäsentämään maailmaa uudella tavalla. Yhteisymmärrys yleensä löytyy ja kiivas juupas-eipäs väittely pehmentyy toisen osapuolen ymmärtämiseksi ja uusiksi ajatuksiksi. Kasvua kalastamaan hanke onnistui myös kohtuullisen hyvin. Mo- Ensi vuodelle on iso haaste, yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuosi. Myös muuta toimintaa tulisi kehittää ja jäsenmäärää lisätä. Nämä ovat koko yhdistyksen, meidän kaikkien, ensi vuoden haasteita. Olen vakuuttunut siitä, että uusi johtokunta hoitaa homman hienosti. Yhdistyksen toiminnan eteenpäin viemiseen tarvitaan meitä kaikkia jäseniä, aion itsekin olla mukana. nen ryhmän toimintaa on pelkistetty ja kokoontumisia pidetään aiempaa harvemmin. Samalla ryhmät ovat kuitenkin löytäneet identiteettinsä ja toimivat alkuperäisen tavoitteen mukaisesti niin, että saisimme tälle seudulle lisää ICT-alan työpaikkoja. Koskaan ei ole liian myöhäistä osallistua, VSTKY:n uusilta hienoilta www-sivuilta saa lisätietoja. Sydämelliset kiitokset kaikille näistä viidestä johtisvuodesta, menestystä tuleville johtokunnille ja tavataan tilaisuuksissa. Kirjoittaja on toiminut VSTKY:n johtokunnan puheenjohtajana vuosina

3 ITIL Siis anteeksi mitä? Teksti: Aale Roos, Quint Wellington Redwood Oy On jokseenkin varmaa että ITIL on rantautunut Suomeen jäädäkseen. Nimilyhenne lienee kantautunut useimpien tietohallintoalan ihmisten korviin. Tämä artikkeli kertoo mikä ITIL on, mistä se on tullut ja miten siihen pitää suhtautua. Mikä ITIL on? IT Infrastructure Library eli ITIL on tämän vuosikymmenen aikana saavuttanut maailmanlaajuisen de facto standardin aseman IT-palvelujen tuotannossa. Nyt ITIL:iä sovelletaan kaikkialla maailmassa ja esimerkiksi kaikki merkittävät IT järjestelmätoimittajat korostavat olevansa ITIL-yhteensopivia. ITIL on nimensä mukaan kirjasto, johon koottu parhaita käytäntöjä. Se ei ole menetelmä eikä standardi. Sen ytimen muodostaa kymmenen prosessia ja yksi funktio. Keskeisenä ajatuksena on, että IT-palvelu rakentuu joukosta toisiinsa kytkettyjä prosesseja. ITIL:in tuoma selkeä prosessimalli parantaa palveluorganisaation kykyä tuottaa tasalaatuista ja asiakkaan tarpeita vastaavaa palvelua. Samaan tulokseen voi toki teoriassa päätyä oman kehittämisen tuloksena, mutta ITIL sisältää valmiin mallin, joka perustuu hyvin laajaan kokemukseen parhaista käytännöistä. ITIL ei käsittele strategiatason asioita, se on operatiivisen ja taktisen tason työkalu. ITIL ei kilpaile laatujärjestelmien tai Governancemallien kanssa vaan täydentää niitä. Perus-ITIL on myös rajattu tiukasti it-palvelutoiminnan hallintaan, se ei sisällä mm. sovellustuotantoa, sovelluspalvelua tai projektityöskentelyä. Tukea ja toimitusta ITIL:in ydinoivallus on palvelukokonaisuuden kattava palvelunhallinnan prosessimalli, joka koostuu toisiinsa kytketyistä ja toisiaan tukevista prosesseista. Palvelunhallinnan prosessit ovat ITIL:in sydän ja ne on jaettu kahteen ydinalueeseen, palvelun tukeen ja palvelun toimitukseen. Palvelun tuki tarkastelee pääosin päivittäisiä toimia ja IT-palvelun tukea. Palvelun toimitus huolehtii taas pitemmän aikavälin suunnittelusta ja IT-palvelujen kehittämisestä. Prosessimalli on osoittautunut toimivaksi keinoksi palvelutoiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Toinen tärkeä elementti on osaamisen sertifioitavuus. On olemassa kolmentasoisia sertifikaatteja, joilla henkilö voi osoittaa asiantuntemuksensa. Sertifikaatteja myöntävät ISEB ja EXIN asettavat myös tiukat vaatimukset kouluttajien pätevyyden ja koulutuksen sisällön suhteen. Tämän kaltaisessa asiapitoisessa koulutuksessa tutkinnon suorittaminen tuo selvästi ryhtiä opiskeluun. Keskeiset ITIL-prosessit on kuvattu kahdessa kirjassa nimeltä ITIL Service Support ja ITIL Service Delivery (TSO/OGC - Office of Government Commerce). Nämä kirjat eivät valitettavasti ole kovin helppolukuisia. Helpommin lähestyttäviä kirjoja ovat mm. IT Service Management, an introduction ja Implementing Service and Support Management Processes: A Practical Guide (Van Haren Publishing). ITIL-kirjallisuutta ei ole vielä käännetty suomeksi, mutta IT Service Management Foundation Finland ry:n kielityöryhmä julkaisee syksyllä 2006 ITIL-taskuoppaan suomeksi. Tämän artikkelin kirjoittaja on ollut mukana kielityöryhmän toiminnassa ja tämän artikkelin termit perustuvat tähän käännökseen. ITIL:in historia ITIL:in taustan ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paremmin sen luonnetta. Kirjasto kehitettiin aluksi brittiläisen julkishallinnon tarpeisiin vuosina Taustalla oli Margaret Tatcherin tiukka ote julkishallintoon; kuluja oli leikattava ja ITIL:in tehtävänä oli koota parhaita käytäntöjä kulujen leikkaamisen tueksi. Ensimmäiset versiot ITIL:istä eivät ehkä olleet vielä kovin toimivia, mutta hollantilaiset konsultit tarttuivat siihen ja muokkasivat siitä toimivan kaupallisen kokonaisuuden. Tämänkaltaiselle kehittämiselle oli ns. sosiaalinen tilaus olemassa 80-luvun loppupuolella. Tuohon aikaan kaikki IT-konsultit olivat systeemityökonsultteja ja ajatus IT-toiminnasta palveluna oli vasta tulossa. Palvelunhallinnan haasteita ei vielä ymmärretty. Yritteliäitten hollantilaisten rooli ITIL:in kehittäjänä oli tärkeä. EXIN, Pink Elephant ja Quint Wellington Redwood kilpailivat 90-luvulla ankarasti ITIL:in levittäjinä. Hollantilaiset konsultit ja kouluttajat kiersivät ympäri maailmaa kertomassa prosessimalleista ja niiden käyttöönotosta. Moni tämän päivän ITIL-asiantuntija onkin saanut oppinsa innokkaalta hollantilaiselta,

4 ITIL-prosessit kuten tämän artikkelin kirjoittajakin. Amerikan valloitus 1990-luvun lopussa oli tärkeä läpimurto. Sen myötä mukaan saatiin suurten amerikkalaisten yritysten resurssit. Suomalaisten palvelutoimittajien oli myös pakko mukautua, kun kilpailijoitten argumentit hiipivät tarjouspyyntöihin. TietoEnatorissa, Fujitsussa, WM-Datassa ja muissa alan palveluyrityksissä herättiin, kun asiakkaat alkoivat kysellä toimittajan prosesseista. Miksi ITIL on ajankohtainen ICT- tai Tivi-toiminnan rooli ja sisältö muuttuvat voimakkaasti. Ensimmäinen merkittävä muutosaalto oli tyhmien päätteiden korvaaminen henkilökohtaisilla tietokoneilla.

5 Käyttäjien rooli ja mahdollisuudet kasvoivat, mutta samalla kasvoivat myös IT-yksikön haasteet. Vanhalla toimintamallilla ei kyetty vastaamaan uusien käyttäjien vaatimuksiin. Seuraavassa aallossa mukaan tuli internet. Sen kautta käyttäjiksi tulevat myös yrityksen asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Asiakkaiden määrä kasvaa samalla kuin asiakkaiden vapausasteet lisääntyvät. IT-palvelujen tuotantotapa on myös muuttunut merkittävästi. Itsenäisestä, sisäisen yksikön mallista on siirrytty palvelun ostamiseen. Keskittyminen ja monipuolistuminen lisäävät tehokkuutta ja palvelukykyä. IT-palvelutuottajien prosessit toimivat tehokkaasti monilla osa-alueilla, mutta kokonaisuuden hallinta vaatii entistä parempaa yhteistyötä palvelun tuottajilta. Erilaisten prosessien ja terminologian yhteen sovittaminen on osoittautunut vaikeaksi. Palvelukokonaisuuden hallinta on monimutkaistunut. Monimutkaisen palvelukokonaisuuden hallinta edellyttää yhteistä kieltä. Monet toimittajat yrittävät sitoa asiakkaita itseensä käyttämällä itse kehittämiään prosessimalleja mutta asiakkaan kannalta on huomattavasti parempi vaihtoehto edellyttää, että toimittaja todellakin soveltaa ITIL:iä, eikä mitään omiin tarkoituksiinsa tehtyä viritystä. ITIL:in soveltaminen Ei ole olemassa ITIL-projekteja, on vain projekteja, jotka hyödyntävät ITIL:iä. Tämä Quintin motto pyrkii asettamaan ITIL:in omalle paikalleen. Vaikka alan ihmiset usein jossain vaiheessa innostuvat ITIL: istä ja alkavat puhua sen käyttöönotosta, se ei kuitenkaan ole mikään itseisarvo. Kyse on aina IT-palvelutoiminnan kehittämisestä. Lähtökohtana on nykytila ja siihen tarvittava muutos. Muutoksen aikaansaamisessa ITIL:in parhaat käytännöt voivat olla hyödyksi. Prosessien kehittämisen helppous ja vaikeus riippuu paljon organisaation lähtöasemista. Parhaimmassa tapauksessa organisaatio on tottunut prosessimaiseen työskentelyyn ja henkilöstö näkee välittömästi uuden mallin hyödyt. Silloin prosessien kehittäminen on melko suoraviivaista. Toisessa ääripäässä koko käsite on vieras ja henkilöstö on toiminut pitkään totuttujen käytäntöjen mukaan. Tässä tapauksessa prosessien kehittämistä pidetään todennäköisesti työpaikkakiusaamisena. Sopiva vaihtuvuus auttaa. Uudet henkilöt ovat yleensä valmiita omaksumaan prosessit, se helpottaa heidän perehtymistään. Kieliongelmia ITIL:iä sovellettaessa on tärkeää kouluttaa henkilökunta ymmärtämään sitä, sillä ITIL on eräällä tasolla kieli. Ongelmia tulee jokseenkin varmasti, jos osa organisaatiota alkaa puhua vierain termein. Toinen näkökulma kouluttamiseen on siinä, että ITIL ei ole aivan yksinkertainen asia. Pikaisen tutustumisen jälkeen se saattaa tuntua helpolta, mutta kun mallia lähdetään soveltamaan käytännössä, voi huomata ettei asia ollutkaan niin simppeliä. Kaikkien prosessien samanaikainen käyttöönotto ei ole kovin suositeltava vaihtoehto. On kyseenalaista, kykeneekö organisaatio omaksumaan kaikkea kerralla jolloin vastarinnan todennäköisyys kasvaa. ITIL-prosessit muodostavat pienempiä alakokonaisuuksia ja viisainta on edetä muutama prosessi kerrallaan ja vaiheittain. Kirjoittaja on kokenut asiantuntija IT-palvelujen kehittäjä. Hänellä on pitkä ura palvelutuotannossa ja alan konsulttina. Hän on ollut mm. uraauurtava palvelunlaatusopimusten kehittäjä 1990-luvulla ja tuonut Help desk toimintamallin prosesseineen suomalaiseen IT-maailmaan.

6 Jäsenhaastattelussa Jana Pullinen Tanssia ja tietotekniikkaa Kysymykset: Olle Willberg Mikä on nimesi? - Jana Pullinen Mikä on suhteesi VSTKY:een? - Olen aikaisemmin osallistunut muutamiin illanviettoihin. Tällä hetkellä olen Kasvua kalastamaan markkinointi-ryhmän aktiivinen jäsen. Mistä saakka olet ollut jäsen? - Apua, siitä on niin kauan että en edes muista. Varmaan jo ennen Cap Geminin aikojani. Miksi liityit yhdistykseen? - Kyllä se oli enemmän automaattisesti liittyminen kuin pakotus. Kaikkihan kuuluivat Vätskyyn. Mitä VSTKY on sinulle antanut? - Paljon uusia kontakteja ennen kaikkea. Seminaarit ovat olleet antoisia. Missä olet nyt töissä? - Elan IT ReSource:ssa. Olemme henkilöstöalan yritys nimenomaan IT-alalla. Tarjoamme ratkaisuja yrityksen henkilöstötarpeisiin. Olemme osa maailmanlaajuista Manpower-konsernia. Kauttamme työllistyy Suomessa yli 500 henkilöä vuosittain. Pääkonttori on Espoossa ja muut kotimaan toimistomme sijaitsevat Tampereella, Turussa ja Oulussa. Rekrytointi, henkilöstövuokraus ja alihankinta ovat palveluitamme. Mitä teet siellä? - Toimin aluepäällikkönä Turussa ja teen niin haastatteluita kuin myös myyntiä. Monesti tilanteet tulevat nopeasti eteen ja osaajia tarvitaan jopa muutaman tunnin varoitusajalla. Pyrimme ennakoimaan tilanteita haastattelemalla etukäteen useita kandidaatteja. Tehtäväni on auttaa IT-yrityksiä saavuttamaan pitkäaikaista menestystä tarjoamalla tarkoin valittuja alan huippuosaajia kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Mikä on parasta työssäsi? - Pienessä konttorissa monipuoliset tehtävät ovat arkipäivää. Kun aamulla herää, ei tiedä minkälainen päivä on tulossa. Motivaatiota saan siitä, että löydämme hyvän osaajan tiettyyn tehtävään ja sekä asiakas että hakija ovat tyytyväisiä. Mikä on kurjinta työssäsi? - Kyllä se varmaan sinne budjetoinnin puolelle menee. Kukapa siitä erityisesti pitäisi. Mitä muuta harrastat kuin VSTKY:ä? - Harrastan mieheni kanssa kilpatanssia tanssiurheiluseura Bolerossa. Tanssimme 10-tanssia SM-tasolla ja tällä hetkellä meidät on ikäsarjassamme vuotiaat (Senior 1) rankattu sijalle tanssi muodostuu viidestä vakio- ja viidestä latinalaistanssista. Vakiotanssit ovat Hidas englantilainen valssi, Tango, Wienin valssi, Slow foxtrot sekä Quickstep. Latinalaistanssit ovat Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble ja Jive. Milloin aloitit tämän harrastuksesi? - Aloitin vakiokilpatanssin viisi vuotta sitten, kun tapasin nykyisen mieheni. Hän oli tanssinut jo parisenkymmentä vuotta. Kisasimme muutaman vuoden ja päätimme noin kaksi vuotta sitten ottaa mukaan myös latinalaistanssit. Miten aloitit tanssin? - Alussa mieheni opetti minulle perustat vakiotansseista jumppasalissa. Puolen vuoden kuluttua menimme sitten suoraan ammattivalmennukseen ja kisasimme muutaman kuukauden kuluttua. Latinalaispuolella kävin ryhmässä oppimassa perustat ja nyt ammattitaitoisen ammattilaisvalmentajan avulla opin tehokkaasti koko ajan uutta. Tätä nykyä meillä on vakiopuolella neljä valmentajaa Turusta, Jyväskylästä ja Englannista sekä kaksi latinalaisvalmentajaa Helsingistä ja Turusta. Yksityistuntien lisäksi olemme mukana Seniorien vakiokilparyhmässä. Harjoitteletteko usein? - Vapaa harjoittelemme aktiivikautena viisi kertaa viikossa noin kaksi kolme tuntia kerrallaan

7 yksityistuntien ja ryhmien lisäksi. Vaikka julkisuus antaa lajista ihan eri kuvan strasseineen ja frakkeineen niin kyllä tämä ihan todellista liikuntaa on. Keväällä minulla oli onni päästä mukaan yrityksemme järjestämään kuntotestiin ja testin tulos oli maratoonarin tasolla oleva hapenottokyky. Lisäksi tässä lajissa vatsalihasten pitää olla kunnossa, joten selkä-, niska- ja hartiaseudunvaivat ovat hävinneet. Aikaisemmin kävin hierojalla pari kertaa vuodessa á 10 kertaa. Aloitettuani tanssin en ole käynyt kertaakaan. Teetkö jotain muuta Bolerossa? - Tanssin ja sen opettamisen ohella olen aktiivinen bolerolainen. Istun johtokunnassa sekä hoidan seurassamme myyntiä ja markkinointia. Myös tiedotus kuuluu tehtäviini. Olen lisäksi saliemäntä, joka komentaa lapsia ja myös hiukan vanhempiakin kunnioittamaan yhteisiä tiloja ja laittamaan kengät kenkähyllyyn ja roskat roskakoriin. Missä toimitte? - Toimimme tällä hetkellä Raisiossa ja Varissuolla. Molempiin paikkoihin on tänä kesänä avattu uudet salitilat. Raisiossa meillä on kolme salia, joissa voi osallistua ryhmäopetukseen aina alkeista jatkoryhmiin, harjoitella vapaasti tai saada yksityisopetusta. Kilpatanssipuoli toimii lähinnä Raisiossa. Varissuolla toimii Flying Steps ryhmämme. Varissuolla voi myös tutustua swing ja rock n roll tanssimaalimaan alkeista jatkokursseihin. Mitä muita tansseja teillä voi harrastaa? - Edellä mainittujen lisäksi meillä voi harrastaa myös Salsaa, Argentiinalaista Tangoa sekä seuratansseja. Bailatinoa löytyy niin Raisiosta kuin Varissuoltakin. Meiltä saa myös yrityskohtaisia tanssikursseja, esim. lyhytkursseja. Tarjoamme lisäksi esiintymisiä eri tilaisuuksiin sekä Tanssii Boleron kanssa-tyylisiä konsepteja. Miten suuri yhdistyksenne on? Jäseniä? - Jäseniä on tällä hetkellä noin 400. Minkälaista toiminta on yleensä? - Seuratoiminta on talkootyötä ja aktiivisia seuratyöntekijöitä meillä on aika mukavasti. Uudet salitilamme Raisiossa ja Varissuolla on remontoitu talkooporukalla kesän aikana. Olemme onnistuneet aktivoimaan yhä uusia ihmisiä mukaan toimintaamme ja meillä on hauskaa yhdessä. Onko teillä omia nettisivuja? - Kyllä: Hmmm...! Mitä teen jos olen kiinnostunut? - Tulet mukaan alkeiskurssille heti maanantaina tai sitten matti myöhäiset tulevat mukaan Matin ja Janan Tanssit kuntoon pikkujouluksi -kurssille. Se on samalla ponnahduslauta kevään jatkokurssille. Kurssi alkaa torstaina klo 18:00 19:30 ja jatkuu viitenä torstaina. Tervetuloa! Jos olet ilman paria niin kolkkaa kadun mies tai työkaveri mukaan, ja jos ei onnista sekään, niin marssi vain Bailatinoa harrastamaan. Sunnuntaisin ja perjantaisin, Raisiossa ja Varissuolla. Erityisviestisi Vätskärin lukijoille? - VSTKY voisi järjestää kauttamme tanssikurssin ja te hyvät lukijat voisitte nousta sieltä näppäimen äärestä liikkumaan tanssin tahtiin, joka on aivan mahtava laji. Tanssin on todettu ehkäisevän osteoporoosia ja täytyy myöntää, että kyllä siinä työpäivä katkeaa kerta linttuulla kun salille menee miettimään koreografiaa musiikin tahtiin. Bolerosta saa muuten myös lahjakortteja, pikku vinkki näin joulun alla! Bailatinoa vaimolle tai seuratanssia miehelle. Niin ja onhan meillä miehiäkin Bailatinossa Raisiossa. Mitä teet kolmen ja puolen vuoden päästä? - Olen luultavasti ja toivottavasti työelämässä suorittamassa jotain erittäin mielenkiintoista ja jopa haastavaa tehtävää. Tanssin edelleen mieheni kanssa, vaikka välillä salilla rätiseekin. Mitkä ovat näkymäsi tänä syksynä? - Työn puolesta näkymät ovat erittäin hyvät. Uskon tiimini pääsevän keväällä palkintomatkalle kiitoksena hyvästä työpanoksesta, tanssin osalta semifinaalipaikka tulevissa 10-SM kisoissa. Mitä aiot tehdä YK:n päivänä ? - Työpäivän päätteeksi olen nauttimassa Linnateatterin esityksestä. Parasta elämässäsi? - Voi hyvänen aika on niin monta asiaa mutta Perhe on kyllä #1. Yhteiset leffaillat popparien kera omassa Kino-kellarissa tai perinteinen lautapeli olohuoneen pöydän ääressä koko perheen kanssa.

8 Kumppanini, rakkaani Teksti: Pekka Orne Siitä on nyt jo noin kolme vuotta, kun tutustuimme toisiimme. Ihastuin hänen tummaan olemukseensa ja avoimuuteensa. Hän oli kuin täydellinen nainen. Voiko ihanammin aamu enää alkaa Hän teki kaikki mitä pyysin. Ihan sama mitä käskyjä annoinkin, hän suoritti ne aivan moitteetta. Voisi sanoa, että siinä on miehen täydellinen kumppani. Aamuisin hän hymyili minulle ja lauloi jopa, kun olin hänen käskenyt niin tehdä aamuisin. Roskat hän oli siivonnut roskakoriin, kuten pitikin. Hän piti myös itsensä terveenä. Virukset pysyivät loitolla. Aina välillä ilahdutimme toisiamme vaihtamalla hänelle uuden lookin. Aivan täydellistä. Intiimi elämämme sujui tosin hieman toisin kuin voisi olettaa. Hän näytti minulle vain kuvia. Kivoja sinänsä, mutta jotain enemmän sitä kuitenkin miehenä kaipaa, mutta en valita. Kotitalousihmeenä hän oli täydellinen. Hän herätti minut täsmälleen tilaamani aikana, keitti kahvit juuri täsmälleen ja muutenkin hän oli täydellinen kotona. Nauru lyhentää työpäivää Pakkasaamuisin hän lämmitti autoni valmiiksi täsmälleen toivotun lämpöiseksi ja siten varmisti turvallisen töihinlähtöni. Hän oli mukanani jopa töihin mennessäni ja varoitti liikenteessä mikäli huomioni herpaantui. Hän myös neuvoi miten pitää ajaa ja minne. Kun saavuimme töihin, hän opas- ti minut sisään, muisti salasanani ja avasi oven. Hän oli hämmästyksekseni keittänyt jopa kahvit valmiiksi töihin ja saatoin istua tuolilleni juomaan kahvia. Samalla hän vähitellen aloitti tekemään päivän töitäni. Hän avasi sähköpostini ja sorttasi ne tärkeysjärjestykseen. Vitsit hän avasi minulle ensin. Hän tiesi, että pidin siitä, että aamu alkaisi mukavasti. Yhtäkkiä hän helisti edessäni kelloa ja muistutti kokouksesta. Onneksi hän tunsi minut ja muistutti kokouksesta päivää aikaisemmin, kuten olimme sopineet. Saatoin jatkaa rauhallista aamunavausta ja kahvin juontia. Kohta hän avasi eteeni aamun kauppalehden. Päivällä hän luki minulle lähiravintoloiden ruokalistat ja suositteli niistä mieltymyksieni mukaiset parhaat vaihtoehdot. Hän ei milloinkaan moittinut valintojeni liiasta rasvapitoisuudesta tai liian vähäisestä kuitupitoisuudesta. Hän tiesi, mitä halusin. Mutkista huolimatta Sillä aikaa kun olin poissa hänen luotaan, hän lähetti minulle viestejä kommunikaattoriini. Me emme ole erossa käytännössä hetkeäkään. Me olemme yhdessä aina. Olemme erottamattomat. Kerran hän tosin ehdotti eroamista ja teki sen aika ilkeällä tavalla. Hän häipyi kokonaan. Ihan ilman syytä. Epäilin jonkun houkutelleen hänet mukaansa. Sitten poliisi löysi hänet puiston penkiltä ja saimme kuin saimmekin hänet virkoamaan. Mitään ei ollut hävinnyt. Kaikki oli tallella. Hieman jäi tosin kalvamaan epäilys, että jos häntä oli vaikka kidutettu, niin olikohan hän kertonut tietonsa eteenpäin? Meidän yhteiset salaisuudet? Sen jälkeen opin olematta kertomaan ihan kaikkea hänelle. Tästä suhteemme tosin hieman kärsi jatkossa. Olen kuitenkin ollut tyytyväinen kumppaniini alusta saakka. Onhan minulle toki tarjottu nuorempiakin, mutta en ole välittänyt niiden paremmista ominaisuuksista tai ulkonäöstä. Minä pidän määrätietoisista kumppaneista ja sellainen minulla nyt on. Välillä tietenkin harmittaa, että hän käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Hän saattaa ihan yks kaks sulkea itsensä ja jättää minut täysin oman onneni nojaan. Ja sitten kun häneen silloin koskee, hän ei reagoi mitenkään, on vain. Kyllä tekisi välillä mieli repiä sydän ulos hänestä. Toisinaan hän saattaa jähmettyä aivan tekemättömäksi kesken työnsä. Ja aina välillä hän tekee taas jotain aivan odottamatonta. Hänellä on aivan oma mielensä kaikessa. Saattaa jopa lukita itsensä outojen, minulle tuntemattomien salasanojen taakse. Mutta siksi minä häntä rakastankin. Olen rakastunut tietokoneeseeni. Niin mutka- kuin ylämäessä.

9 Karhukoplan Varsinais-Suomen osasto Teksti: Antti Tuomisto Mietin, että jos olisin töissä jossakin tietotekniikkaa tuottavassa tai sitä liiketoiminnassaan hyödyntävässä yrityksessä. Ja jos olisin vielä jäsen jossakin koulutukseeni tai työhöni liittyvässä yhdistyksessä. Ja tuo yhdistys monen muun asian lisäksi järjestäisi jäsenilleen koulutustilaisuuksia. Mietin edelleen, että miten minä saisin omaan työhöni, yritykseeni, yritykseni toimialaan tai sen ammatti- ja asiantuntijaosaamiseen sellaista lisäarvoa, jota muu markkinahintainen ja ajantasainen sekä edellä kävelevä täsmäkoulutus ei tarjoaisi. Koulutusta VSTKY on järjestänyt tilaisuuksia mm. johtajuudesta ja esimiestehtävästä, yrittäjyydestä, tietoturvasta ja C++ -ohjelmoinnin tulevaisuusvisioista standardien näkökulmasta. Kaikki puhuttelevia tilaisuuksia. Mutta miksi koulutusta? Ja miksi VSTKY? Työelämässä ICT kohtaa monia tasoja ja tahoja. Työ tietotekniikan parissa ja sen ympärillä on jatkuvaa kouluttautumista ja kouluttamista, näin minulle on kerrottu. Ja me jotka käytämme tietotekniikkaa työssämme (unohtamatta tietoyhteiskunnan jäsenen roolia) olemme ainakin hiljaa mukana elinikäisessä oppimisessa. Eli markkinat ovat lupaavat. Koulutusta, ja lisää sitä. Mutta minne se menee? Millaisia muutoksia koulutus voi tarjota? En nyt ajattele sitä perinteistä uuden asian omaksumista ja käyttöönottoa. Siis että, koulutetaan ja yritetään oppia, ja otetaan käyttöön. Ja sitten uutta järjestelmää ja toimintaa seurataan, ja jos ei toimi, niin toimitaan eli tehdään päätöksiä. Arjen luovuutta Mietin, että tiedän toimialastani ja omasta työpaikastani asioita, joita voisi selvittää, kehittää, parantaa. Tiedän, että samanlaisia tilanteita on muilllakin, tai että joku muukin on niistä kiinnostunut. Tai tiedän, että se pohtimani asia on vielä kesken ja sellaiseksi se helposti jääkin. Mietin, että VSTKY:n jäsenistö on laaja ja sen toimikunnat osaavia. Tiedän, että kanavia toiminnankehittämiseen, tuotekehitysprojekteihin ja erilaisiin hankerahoihin on valtavasti (esim. TE-keskus, TAD-centre, Varsinais-Suomen liitto, Turku Science Park, korkeakoulut ja muut oppilaitokset, Potkuri, Finnvera, Keksintösäätiö, Työvoimatoimisto, kaupunki ja kunnat, Kasvua kalastamaan, ym. ym.). Mutta nyt en olisi keksimässä uutta tuotetta, palvelua tai menetelmää. Ainakaan vielä. VSTKY:n koulutustilaisuus juuri sinun ideaasi liittyvästä aiheesta voisi olla mielenkiintoinen tilaisuus: kuka kiinnostuu, ymmärsikö joku muu asian ja siinä piilevän potentiaalin, mitä tapahtuu ja miten jatkuu Työpaikoilla on paljon ideoita. Mutta vain ihmisten kautta nämä ideat tulevat päivänvaloon, pysyvät siinä ja kasvavat osaksi toimintaa. Monta ideaa menee hukkaankin, mutta silti niitä riittää. Sama tilanne lienee suurimmassa osassa yrityksiä ja organisaatioita. Mitä tehdä näille ideoille? Ja mitä ne ovat? Nyt ei siis ole kyse pellepelottomista, jotka yksikseen keksivät mitä vain ilman, että ne laajemmin vaikuttaisivat mihinkään pysyvästi. Ei, vaan kyse olisi samanhenkisestä porukasta, jonka toiminta on määrätietoista. Pienet takaiskut eivät tätä ryhmää masenna. Entä rahoitus? Jos kerran idea syntyy, ja saadaan kopla kokoon, niin mitä sitten? Tässä kohtaa VSTKY:n koulutustoimikunta voi antaa tilaisuuden. Keksintö Yrityksissä on paljon osaamista ja osaajia. Osaajia, ei pellepelottomia. Henkilöitä, joiden toimita on enemmänkin Karhukopla-tyylistä yrittämistä: kohde on selvillä, työkaluja on, tavoite asetettu ja organisaatio kunnossa, ja sitten yritystä ja erehdystä, ja tulos. Mutta miten toteuttaa käytännössä tällainen hanke, joka henkii Karhukoplan toiminnan laittomuutta (tai laillisuuden tulkintaa). Eihän kenelläkään ole aikaa uusiin hankkeisiin ja verkostojen luomiseen. Keksintö olisi se, että VSTKY-kopla on pysyvämpi, ja se elää. Uusia jäseniä tulee, uusia mahdollisuuksia avautuu. Hanketta tai ideaa työstetään, ja lopulta ICT-osaajan ideaa lähdetään toteuttamaan ulkopuolisen rahoituksen turvin. Tällaisia rahoittajia on paljon (esim. TEKES: n ja TSR:n kehittämisavustukset), ja niistä osaavat kertoa em. monet tahot, ja mielellään niistä kertovatkin. Mutta mistä lähteä liikkeelle? Korostaisin pienimuotoisten hankkeiden liikkeellelähtöä, jolloin yk-

10 sittäisten toimijoiden ääni saataisiin kuuluviin vaikkapa VSTKY:n kautta. Osaamista on, osaajia löytyy, mutta miten nämä osaajat ja muut asiasta innostuneet kohtaisivat sellaisen porukan ja rahoituksen, joka antaa heille mahdollisuuden jatkaa keskustelua? Sillä jo nuo keskustelut oman porukan ja ulkopuolisten välillä olisivat sitä, mitä monet yhteisöt ja hankkeet pyrkivät jo nyt tekemään. Uskon, että VSTKY ja sen koulutustoimikunta mielellään työstäisi koulutus- ja kehittämishankkeita yhdessä jäsenistönsä kanssa. Nämä kehittämishankkeet voisivat olla sellaisen koulutustoiminnan taustaliikehdintää, josta VSTKY mielellään kantaisi oman osuuten- sa. Viesti jäsenistölle on siis se, että oletko käyttänyt hyväksi jäsenetusi ja ottanut yhteyttä VSTKY:n koulutustoimikuntaan ja sen jäseniin? Käytä hyväksesi asiantuntemustamme ja verkostoamme: viemme ideaasi eteenpäin. Koulutus-, kehitys- ja hankevalmistelutoimi kunta Kokemukseni koulutustoimikunnasta on positiivinen. Mutta kuten otsikossa, sen toimintaa voitaisiin tarkastella erilaisten dynaamisten Karhukopla-alajaostojen viljelijänä, jolloin onnistumista ja vaikutusta voitaisiin tarkastella paremmin myös pitkällä aikavälillä. Mielestäni VSTKY tarjoaa jäsenilleen toimijan jota voi lähestyä helposti ja epävirallisesti, mutta asiallisesti jolle voi tehdä ehdotuksia joka yhdistää värikkään joukon ICT-alan ihmisiä joka haluaa vaikuttaa. VSTKY:n johtokunta vuonna 2006 Puheenjohtaja Erkki Innola GSM Sihteeri Kati Valkonen GSM Talousasiat Esa Alhoniemi GSM Jäsenasiat Sanna Virtanen GSM Jäsentilaisuustoimikunnan pj Liisa Ruuhimäki GSM Koulutustoimikunnan pj Satu Sippola GSM Erillisprojektit Jussi Nissilä GSM Tiedotustoimikunnan pj Olle Willberg GSM

11 Syksyn tapahtumia Te ta esimiestyöstä VSTKY:n koulutustoimikunta järjestää: Teemana esimiestyö -te ta Aika: Torstaina klo Paikka: Old Mill, Ruukinkatu 2 Lisätiedot ja ilmoittautuminen VSTKY:n www-sivuilla. ShoWhat -teatteri Yleisön pyynnöstä jo aiemmin nähty huikea dragshow palaa Turkuun Paikka: Linnateatterin ravintolateatteri Showhat Aika: Lauantaina klo 18:00 alkaen Ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta peruutuspaikkoja voi kysyä shköpostitse osoitteesta Lisätietoja VSTKY:n www-sivuilla. VSTKY:n syyskokous 2006 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosittainen syyskokous. Aika: Tiistaina klo Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, Turku B-porras, 5. kerros Lisätiedot ja ilmoittautuminen VSTKY:n www-sivuilla. Seuraava Vätskäri ilmestyy joulukuussa Tiedossa talvista tunnelmaa ja rentouttavaa sisältöä joulukiireiden keskelle.

12 LENOVO KANNETTAVAT INNOVATIIVISTA JA HUOLETONTA TIETOJENKÄSITTELYÄ Lenovo 3000 N100 Viisas valinta 975 sis. alv. Erottuvia innovaatioita: Järjestelmän elvytys yhdellä painikkeella koneen voi elvyttää virustartunnan jälkeen yhtä painiketta painamalla, vaikka käyttöjärjestelmä ei käynnistyisikään. Automaattiset päivitykset asentaa uusimmat ajurit, ohjelmistot ja BIOS-päivitykset aikataulun mukaan muuta toimintaa häiritsemättä. Vähentää suojausriskejä ja pitää tietokoneen toiminnassa parhaalla mahdollisella suoritusteholla Sormenjälkitunnistin suojaa tietokoneesi pelkällä sormen pyyhkäisyllä. Järjestelmäominaisuudet: Intel Core Duo - suoritin T2300E (1.66 GHz) Aito Microsoft Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä 512 Mt:n muisti / 80 Gt:n kiintolevy Intel Graphics Media Accelerator 900 -näytönohjain Polttava DVD-asema 15,4 TFT WXGA/ 1280 x kamera Litium-ioniakun käyttöaika jopa 3,5 tuntia (6-kennoinen) Paino: 2.8 kg Lenovo Care -työkalut esiasennettuna Modeemi ja 10/100 Ethernet -kortti Sormenjälkitunnistin Intel PRO/Wireless 3945ABG langaton yhteys Bluetooth Yhden vuoden korjaamotakuu. (Tuotenumero: TY06UFI) Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Löydät yhteystiedot osoitteesta lenovo.com/n100/fi 2006 Lenovo. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenovo, Lenovo-logo, New World, New Thinking ja Lenovo Care ovat Lenovon tuotemerkkejä. Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tuotemerkki. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino -logo, Core Inside, Intel, Intel -logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside -logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Itanium, Itanium Inside, Pentium ja Pentium Inside ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. 1. Järjestelmän palautus yhdellä näppäimellä: auttaa palauttamaan järjestelmän häiriötä edeltäneeseen tilaan; ei sisällä virustentorjuntaohjelmaa. 2. Voimassa lokakuun 2006 loppuun. Lenovon arvioitu myyntihinta. Hinnat vaihtelevat kokoonpanon mukaan. Jälleenmyyjät päättävät itse myyntihinnoistaan. Tarjousta ei voi yhdistää muihin etuihin tai tarjouksiin. Lenovolla on oikeus muuttaa tuotetarjontaansa tai tuotteiden tietoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä erikseen. Kuvissa olevat mallit ovat vain suuntaa antavia.

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2008 Vain muutos on pysyvää WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti Kansalaisten tietoturvatalkoot VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry www.pitky.fi

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry www.pitky.fi PITKYN PIIRI 1/2010 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry www.pitky.fi Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn toimii ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

K&F PROFESSIONAL. Crosstrainerit. Tapahtumaraportteja. 1 /2014 12.vuosikerta 9 ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com

K&F PROFESSIONAL. Crosstrainerit. Tapahtumaraportteja. 1 /2014 12.vuosikerta 9 ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com 1 /2014 12.vuosikerta 9 ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com K&F PROFESSIONAL Crosstrainerit Tapahtumaraportteja Yhteenveto: Vuosi 2013 4 K&F Professional 1/2014 K&F PROFESSIONAL Kustantaja: K&F-lehdet /

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39.

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39. Aito HSO on kuin timantti Täältä tullaan työelämä hiilikasassa, se erottuu Ajatuksia valmistumisen muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5 s. 16 aito Aito 39. Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana s. 25 HSO

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 1 HELMIKUU 2010 Q1 Kevätlukukauden avajaiset Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Paakirjoitus

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Tuotteistamisen perusteet

Tuotteistamisen perusteet Jari Parantainen Tuotteistamisen perusteet 1 Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi DISTE Ediste tuotteistaa asiantuntijapalveluita Suomen kokenein tuotteistaja, DI Jari Parantainen perusti ensimmäisen

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Henrik Ingo www.avoinelama.fi (cc) Henrik Ingo 2005 Painopaikka: Otamedia, Espoo Kansi: Henrik Ingo Taitto ja ulkoasu: Henrik Ingo Internet: www.avoinelama.fi

Lisätiedot