Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5 A-A 24x21 SLO / V 10x21 19x26 SLO / V SLO / V 66x21 SLO / V ar x25/O 12x16/V ar. 665 SLO / V 12x32 24x16/V ar x16/V ar x16/V 9x21 SLO / O 9x21 SLO / O ar x21 SLO / O 10x21 PO / V EI60 10x21 SLO / V n A-A C-C 9x21 SLO / O 10x21 PO / V EI PELLETTISIILO H = ~8,0 m EI60 UUSI SAVUPIIPPU x 169 = x21 13x21 SLO / V MUO / V Tk 2,5 m 2 Lämpökeskus 15,5 m 2 Iv-konehuone Hieronta 43,0 m 2 14,0 m 2 Wc 2,0 m 2 9x21 SLO / O Varasto 11,0 m 2 Lämpökeskus, uusi 19,5 m EI60 PELLETTISIILO H = ~8,0 m EI60 UUSI SAVUPIIPPU 13 x 169 = x21 MUO / V Varasto 11,0 m 2 Lämpökeskus, uusi 19,5 m 2 EI x27/V 44x27/V 45x27/O 44x27/O 45x27/V Pohjapiirustus, lämpökeskus 1:100 ar. 0 ar. 0 ar. 0 ar. 0 ar. 0 Kioski 24,0 m 2 9x21 SLO / V 25 x 175 = x 175 = xx 5,0 m 2 xx SLO / V 19x21 9x21 9x21 9x21 *Kahvio 58,0 m Harrastetila Harrastetila 33,0 m 2 110,0 m 2 5,5 m 2 Wc Wc xx 2,5 m 2 2,5 m 2 1,5 m 2 SLO / V SLO / O SLO / O ar. 900 ar ar. 345 ar. 345 ar x8/V 11x17/V 24x25/V 24x25/V 24x25/V L1 2. kerros 1:200 Rakennuskohteen nimi ja osoite Laukaan kunta/ Tiituspohjan Liikuntahalli Tiituspohjantie 50, Leppävesi Tontti: Leppävesi/ 126/ 1 Piirustuksen sisältö Mittakaava 2.krs, Pohjapiirustus, lämpölaitos vaihtoehto A 1:200, 1:100 - Päiväys Suunnitteluala Projektinumero Piirustuksen numero Muutos ARK

6 LVI-SELOSTUS 38 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset Laitosselostus Rakennus liitetään koulun tulevaan aluelämpöverkostoon piirustusten mukaisesti. Tässä vaiheessa aluelämpöputket viedään liikuntasalirakennuksen sisälle myöhemmin tarkentuvaan paikkaan. Aluelämmön energianmittaus lämmönjakohuoneessa sijaitsevan mittauskeskuksen kautta. G Lämmitysjärjestelmien perusvaatimukset Vaatimus Lämmitysjärjestelmän laitteet ja asennukset tehdään Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C1, C2, D2, D3, E1, E9 ja F1 mukaan sekä terveyden suojelulain 763/1994 ja asetuksen 1280/1994 vaatimusten mukaan. Sähkölaitteet ovat sähköturvallisuussäännösten mukaisia. Suunnitteluperusteet Verkostot on mitoitettu seuraaville veden lämpötiloille: ilmastoinnin lämmitys 60/30 C lattialämmitys 35/30 C säteilylämmitys 42/37 C käyttövesiverkosto 10/58 C aluelämpö 90 C Verkostojen rakennepaineet: säteilylämmitys lattialämmitys ilmanvaihdon lämmitys aluelämpö 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 1,6 MPa alin ulkolämpötila -32 o C Sisälämpötilat talvella: luokkahuoneet toimisto, yms. tilat käytävät keittiöt pesuhuoneet o C o C o C o C

7 LVI-SELOSTUS 39 G Lämmitysjärjestelmien asennustyön perusvaatimukset G Äänitekniset vaatimukset G Lämmitysverkoston merkintä G Laitteiden merkinnät Lämmityslaitteet asennetaan siten, etteivät ne aiheuta eivätkä johda häiritsevää ääntä eivätkä ylitä eri tilojen suurimpia sallittuja äänitasoja. Katso kohta G G Putkistojen merkinnät Katso kohta G G Vesivahinkojen estämisen perusvaatimukset G Lämmityslaitteiden eristys G11 Lämmöntuotanto Lämmityslaitteet asennetaan siten, että mahdollinen vuotovesi havaitaan mahdollisimman ajoissa. Katso kohta G9. G1100 Lämmöntuotannon yleiset vaatimukset G Perusvaatimukset G Tarvikkeet ja materiaalit G Asennustyö G1110 Kauko- ja aluelämpö G Perusvaatimukset Lämmönjakokeskus toimitetaan tehdasvalmisteisena täysin valmiiksi rakennettuna. Lämmönsiirtimien valmistuksessa ja asennuksessa noudatetaan paineastiamääräyksiä ja -asetuksia. Lämmönjakokeskus varustetaan lämmönsiirrinjärjestelmällä, jonka tekniset mitoitustiedot on ilmoitettu kytkentäkaaviossa.

8 LVI-SELOSTUS 40 G1111 Lämmönjakokeskukset G Perusvaatimukset G Asennustyö G Varusteet Lämmönjakokeskus varustetaan valvontaa varten kytkentäkaaviossa esitetyillä mittausanturimuhveilla. Lämmönjakokeskukseen kytkettyjen varusteiden on täytettävä ao. kohdissa esitetyt vaatimukset. Mm. seuraavat laitteet kuuluvat lämmönjakokeskukseen: Lämmönsiirtimet, kiertovesipumput, sulkuventtiilit, lämpömittarit, painemittarit. Täyttöventtiilit, tyhjennys- ja ilmanpoistoventtiilit, paisunta- ja varolaitteet. Pumppujen sähkökeskus varusteineen, johdotuksineen ja kytkentöineen. Yli 0,5 m pitkät johdot asennetaan suojaputkiin. Rakennusautomaatiourakoitsijan toimittamat laitteet asennettuna. Katso myös urakkarajaliite. Kaukolämpölaitteiden osalta noudatetaan SKY ry:n ja lämmöntoimittajan ohjeita sekä määräyksiä. Säätölaitteet kuuluvat rakennusautomaatiourakkaan (AU). Ryhmäkeskus ja pumppujen kontaktorit kuuluvat lämmönjakopaketin toimitukseen. Pakettiin on asennettu tuntoelimet ja toimilaitteet, jotka on kaapeloitu pakettiin asennettuun riviliitinkoteloon numeroiduille riviliittimille. Lämmönjakokeskuksen pumput ovat saman tehtaan valmistetta kuin muut lämpöjohtopumput. Lämmönjakokeskuksen säätö- ja valvontalaitteet kuuluvat rakennusautomaatiourakkaan (AU). Automaatiourakoitsija toimittaa säätöventtiilit ja anturit putkiurakoitsijalle, joka asentaa ne paikalleen. Yhdistettyä osoittavaa hälytyspainemittaria ei saa käyttää. Taajuusmuuttaja ohjattuihin pumppuihin ei toimiteta painelähettimiä, vaan ne toimittaa rakennusautomaatiourakoitsija. G1112 Lämmönsiirtimet Lämmönsiirtimet ovat kuparijuotettuja levylämmönsiirtimiä. Lämmönsiirtopinnan materiaali on haponkestävä teräs, AISI 316.

9 LVI-SELOSTUS 41 G Perusvaatimukset G Asennus Siirtimet asennetaan putkistoihin laippaliitoksin tai liittimin. Putkien hitsaaminen tai juottaminen suoraan siirtimiin on kielletty. Siirtimet eristetään vähintään 30 mm paksulla jaettavissa olevalla polyuretaanikotelolla, joka on pinnoitettu vahvalla muovikerroksella. Eristyskotelo on oltava avattavissa kahdella salvalla niin, että se on helppo poistaa ja asentaa uudelleen tarvittaessa. Jäähdytysverkostojen lämmönsiirtimet eristetään valtaavalla tavalla kuin liittyvä putkisto. Kumitiivisteellisten siirtimien käyttö on kielletty. DN 15 tyhjennyshanat ja yhteet painehäviön mittausta varten sekä sekundääri- että primääripuolelle Lämmönsiirtimien on täytettävä painelaitestandardin PED 97/23/EY vaatimukset. Lämmönsiirtimet asennetaan tukevan ja taipumattoman muototeräskehikon päälle. Kehikossa on oltava säätöjalat, joilla keskus voidaan asentaa vaakasuoraan riippumatta lattian pienistä epätasaisuuksista. Säätöjalkojen säätövara on vähintään 50 mm. Yli 50 kg painavat siirtimet tai alajakokeskukset varustetaan nostokorvakkeilla ja siirtimiin merkitään kohdat, joista nostot ja siirrot tehdään. Lämmönsiirtimissä on oltava ulokkeet, joilla siirrin kiinnitetään alustalleen. Ulokkeisiin tehdään reiät kiinnitystä varten. Lämmönsiirtimen ilmanpoisto- ja tyhjennyskohdat asennetaan niin, että siirrin voidaan omalla paikallaan ilmata ja tyhjentää. Varoventtiilien ym. tyhjennysputket johdetaan lattiakaivoon. Lämmönsiirrintä on voitava huoltaa esteettömästi. Lämmönjakokeskukseksi kootut tai yksittäiset lämmönsiirtimet asennetaan lämmönjakohuoneessa yhteiselle alustalleen tai yksittäisesti omille kiinnityskannakkeilleen seuraavasti: Lämmönjakokeskus asennetaan vaakasuoraan ja huoltoa tarvitseville sivuille jätetään vapaata tilaa vähintään 600 mm mitattuna lämmönjakokeskuksen uloimman osan ulkopinnasta. Lämmönjakokeskuksen ohjauskeskuksen eteen jätetään huolto- ja käyttötilaa 1000 mm. Lämmönjakokeskus kiinnitetään seinään tai lattiaan niiden materiaaleille soveltuvilla kiinnikkeillä. Lämmönjakokeskus varustetaan säätöjaloilla. Lämmönjakokeskuksen siirtely ja asennus ei saa vaurioittaa lämmönjakohuoneen lattiassa olevaa mattoa tai muuta vastaavaa vesieristystä.

10 LVI-SELOSTUS 42 G Rakenne Lämmönsiirrin tehdään sellaisista materiaaleista, että käytettävä neste ei aiheuta korroosiota tai terveydellisiä haittoja. Lämmönsiirtimen rakenneaineena käytetään haponkestävää terästä. Lämmönsiirtimissä ei saa esiintyä eroosiokorroosiota valmistajan suosittelemalla suurimmalla mitoitusvirtaamalla. Lämmönsiirtimien rakenteissa käytetään ensisijaisesti hitsausliitoksia. Hitsaussauman lujuuden on oltava vähintään sama kuin perusaineen. Lämmönsiirtimissä käytettävien tiivisteiden on kestettävä C:n lämpötila ja 1,6 MPa:n paine ja säilytettävä tiiviytensä vähintään 10 vuotta. Putkistot liitetään hitsaus- tai laippaliitoksin. DN 20 -kokoisten tai pienempien putkien liitokset voidaan tehdä kierreliitoksin. Laippaliitoksissa käytettävien ruuvien ja muttereiden lujuuden ja mittojen on oltava standardien SFS 2065 ja SFS 2069 mukaisia. Tyhjennys- ja ilmanpoistoyhteet Lämmönsiirrin varustetaan tyhjennys- ja ilmanpoistoyhteillä siten, että siirrin voidaan puhdistaa, ilmata ja tyhjentää. Kun tyhjennykseen ja ilmanpoistoon käytetään sulkuventtiilejä, jotka voidaan avata pienellä liikkeellä täyteen paineeseen, niiden päät varustetaan turvallisuuden vuoksi tulppauksella. Lämmönsiirtimien eristys Lämmönsiirtimet eristetään kohdan G9 mukaan. Jakotukit eristetään kuten vastaavat putkistot. G12 Lämmönjakelu Luokkahuoneet, terveydenhoitajan ja kuraattorin huoneet lämmitetään nestekiertoisilla säteilypaneeleilla. Patterilämmitystä on lähinnä varastoissa ja teknisen työn tiloissa (VSS). Seurakunnan tilat, koulun ruokasali ja keittiö lämmitetään pääosin vesikiertoisella lattialämmityksellä. G1200 Lämmönjakelun yleiset vaatimukset Katso ohjekortti LVI , Putkistojen asentaminen G1210 Putkitustavat G Perusvaatimukset Katso ohjekortti LVI , Putkistojen kannakointi ja ohjekortti LVI vesikiertoinen patterilämmitys.

11 LVI-SELOSTUS 43 G1211 Lämmitys ja jäähdytysputkistot G Perusvaatimukset G Asennus Kaukolämpöputket Ensiöpuolen putkisto tehdään hitsattavista teräsputkista. Putkena käytetään saumatonta putkea tai hitsattua putkea, jonka lujuuskerroin on 1,0. Asennus tehdään pääosin hitsaus- tai laippaliitoksin ks. Suomen Kaukolämpö ry:n julkaisun K1 kohdassa 6.2 mainitut poikkeukset. Aine, mitat, toimitusehdot: St 37, DIN 2458/DIN Kaukolämpöputkiston tulee täyttää Suomen Kaukolämpö ry:n julkaisun K1 vaatimukset sekä paikallisen energialaitoksen antamat määräykset ja ohjeet. Lämpöputket DN 10...DN 50 teräsputkea LVI-0400 Liitokset yleensä hitsaamalla, DN 10...DN 25 putkilla saa käyttää myös adusoituja, reunavahvisteisia kierreosia Venttiilit ja muut varusteet kierteellisinä DN 65 ja suuremmat teräsputkea LVI-0404 Liitokset hitsaamalla Käyrät säteellä 1,5 x d Liitokset laitteisiin laipoilla G Asennuksen perusvaatimukset Muoviset lämpöjohdot (merkintä M) ovat happidiffuusiosuojattua muoviputkea suojaputkessa esim. CompiPex / Uponor Putkiurakkaan (PU) kuuluu ilmanvaihtokoneiden pattereiden kytkeminen putkistoihin. Patterit varustetaan automaattisilla ilmanpoistimilla sekä ilmahanalla ja sulkulaitteella. Ilmanvaihtourakoitsija antaa iv:n lämmityspatterien meno- ja paluujohdon kytkentäohjeet putkiurakoitsijalle, jos valitut patterityypit edellyttävät suunnitelmista poikkeavia kytkentöjä. Patterin ja sulkuventtiilin väliin asennetaan avattava yhdistäjä tai laippaliitos. Avattava liitos ja sulkuventtiilit sijoitetaan siten, IV-koneen patteri voidaan irrottaa, siten että putkistoa ei jouduta purkamaan avattavaa liitosta pidemmälle.

12 LVI-SELOSTUS 44 G Liittäminen G Kiinnitys ja kannakointi G Läpiviennit G Lämpölaajenemisen tasaaminen Teräsputket kierreliitoksin, kun putkikoko on DN 15 ja hitsausliitoksin, kun putkikoko on DN 20. Muiden materiaalien putkiliitokset ovat sallittuja vain putkimateriaalin omilla tyyppihyväksytyillä liittimillä ja liitostavoilla (hitsaus-, kierre- tai puristusliitos). Katso urakkarajaliite. Läpiviennit tehdään ko. rakennetta vastaavaksi siten, ettei lävistyskohta estä putken vapaata liikettä. Betoniseiniin ja välipohjiin asennetaan lävistykseen ko. järjestelmän mukainen eristyskouru. Putket asennetaan siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan. Putkiston luonnolliset mutkat toimivat tasaajina. G1220 Pumput Putken varaan asennettavia pumppuja Energiatehokkuusluokka A Meno- ja paluuputken paine-eron mukaan ohjattavat pumput esim. mallia Wilo-Stratos (erillinen näytöllinen paine-erolähetin kytkettynä rakennusautomaatiojärjestelmään). Ohjaussignaalitulo Analog In 0-10 V käyntinopeuden etäsäätö IF-moduuleilla Lämpimän käyttöveden kiertopumppuna käytetään lämpötilan mukaan pyörimisnopeudeltaan portaattomasti säädettävää pumppua pronssipesällä esim. Wilo-Stratos-Z muina kiertopumppuina käytetään pyörimisnopeudeltaan portaattomasti säädettäviä pumppuja esim. Wilo-Smart Pumpun kilpeen merkitään teho- ja sähköarvojen lisäksi pumpun juoksupyörän halkaisija Toiminta-arvot on merkitty toimintakaavioihin Ks. pumppujen ohjaukset ko. toimintakaaviosta Juoksupyörät pronssia tai muovia Pumput valittava siten, että nostokorkeus tai virtaama voi olla 10 % mitoitusarvoa suurempi Liittyvät varusteet putken nimellissuuruutta Osa pumpuista voi sisältyä laitetoimituksiin, toimitusrajat on esitetty kaavioissa

13 LVI-SELOSTUS 45 Pumppujen mitoitusarvojen tarkistukset LVI-suunnitelmassa annetaan pumppujen mitoituksessa käytetyt painehäviöt putkistoihin liitettäville laitteille, kuten lämmöntalteenottopattereille, jäähdytyslaitteille jne. Ilmanvaihtourakoitsijan on ilmoitettava putkiurakoitsijalle ja rakennuttajalle ko. laitteiden lopulliset painehäviöt pumppujen mitoitusarvojen tarkistamista varten ennen pumppujen tilaamista. Muutoksen aiheuttanut urakoitsija vastaa laitteen mitoitusarvojen mahdollisesti muuttuessa pumppujen suurentamisesta aiheutuvista - lisäkustannuksista. G1230 G1231 Venttiilit Sulkuventtiilit Lämpöjohdot Sulkuventtiilit kokoon DN 50 kierteellisiä, messinkisiä palloventtiileitä esim. mallia ORAS 4000 ja DN 65 ja isommat hitsattavia, teräksisiä palloventtiileitä esim. mallia Naval Kaukolämpöjohdot Sulkuventtiilit kokoon DN 15 kierteellisiä, messinkisiä palloventtiileitä esim. mallia ORAS 4000 ja DN 20 ja isommat hitsattavia, teräksisiä palloventtiileitä esim. mallia Naval G1232 Linjasäätöventtiilit Lämpöjohdot Linjasäätöventtiilit kokoon DN 50 kierteellisiä esim. mallia TA STAD, sekä DN 65 ja isommat hitsattavia, esim. mallia Navaltrim kaikki paineenmittaushanoin ja yhtein. Asennuksessa on huomioitava virtaussuunnassa ennen venttiiliä 5 x putken halkaisijan mittainen suora osuus ja venttiilin jälkeen 2 x putken halkaisijan mittainen suora osuus. Venttiilit tulee asentaa sellaiseen asentoon että venttiilin käyttö ja säätötyöt on helppo suorittaa. G1233 Yksisuuntaventtiilit - Putket < DN Putket > DN laipoin

14 LVI-SELOSTUS 46 G1234 G1235 Säätöventtiilit Magneettiventtiilit Magneettiventtiileinä käytetään putken nimelliskoon mukaista jännitteettömänä auki toimivaa venttiiliä 4122 tai G1236 Patteriventtiilit ja sulkutulpat Patteriventtiilit esim. DANFOSS RA-N DN 10-15, RA termostaattisin kiintoanturein merkintä TV, RA 2972 termostaattisin irtoanturein merkintä TV-IA ja kromatuin suojahatuin merkintä V. Julkisissa tiloissa, joissa henkilökuntaan kuulumattomat henkilöt pääsevät käsiksi antureihin käytetään termostaattianturia Kovis RA 2920 (kiintoanturi) tai RA 2922 (irtoanturi). Patterien paluupuolen sulkutulpat on-off sulkuyhdistäjä esim. Oras Stabila. Patteritermostaattien lämpötilan ylärajoitus lukitaan. Lukitus asetellaan seuraaviin lämpötiloihin: tilat yleensä +21 C, pesutiloissa +23 C, varastot, tekniset tilat, arkistotilat ja porrashuoneet +21 C. Patteriventtiilien irtoanturit asennetaan patterien alle keskelle patteria sivusuunnassa ja n. 70 mm etäisyydelle lattiasta. G1237 Täyttöventtiilit putket > DN G1238 Tyhjennysventtiilit Tyhjennysventtiilit Liitinosin esim G1240 Putkistovarusteet G Perusvaatimukset G1241 Lämpömittarit Paikalliset putkiin ja säiliöihin asennettavat veden lämpö ja painemittarit kuuluvat putkiurakkaan, ks. toimintakaaviot. Lämpömittareiden on oltava tarkistettuja. Kaikkien mittareiden asteikkojen on oltava SI-järjestelmää ja mitta-alue valittuna niin, että lukema- ja mittaustarkkuus on paras mahdollinen.

15 LVI-SELOSTUS 47 G1242 Painemittarit Painemittarit d=100 mm 4531 Mittausalueet - kaukolämpöpuolella 0-1,6 MPa - toisiopuolella 0-0,6 MPa Kaikkien mittareiden asteikkojen on oltava SI-järjestelmää ja mitta-alue valittu niin, että lukema- ja mittaustarkkuus on paras mahdollinen. Painemittareiden taulun on halkaisija vähintään 100 mm. G1243 Ilmanpoistimet Laitokseen tulee asentaa riittävästi ilmanpoistolaitteita. Ilmakellojen tilavuuden litroissa tulee olla noin 0,1 x DN, missä DN tarkoittaa putken nimellissuuruutta millimetreinä. Ilmakellot tehdään siten, että ne muodostavat putken laajennuksen. DN 40 ja pienemmät putket voidaan varustaa tehdasvalmisteisella ilmakellolla. Ilmakellot varustetaan ilmanpoistojohdolla venttiileineen ja piiskajohdolla manuaalista ilmausta varten ja ellei piirustuksessa ole toisin merkitty myös automaattisella ilmanpoistimella Automaattisen ilmanpoistimen tulee olla varustettu toimintakokeen mahdollistavalla ilmahanalla ja sulkulaitteella. Verkoston ilmanpoistimet G1244 Joustavat liittimet Joustavat liittimet tulee olla happidiffuusion estävää materiaalia. G1245 Lianerottimet Mudanerottimet ja suodattimet: putket < DN putket > DN G1250 Paisunta- ja varolaitteet G Perusvaatimukset Paisuntajärjestelmänä käytetään suljettua kalvopaisuntajärjestelmää. Kalvopaisunta-astioiden mitoitustiedot on esitetty piirustuksissa. Vastaavat tiedot tulee ilmetä ko. säiliön tunnuskilvessä. G1251 Paisunta-astiat Paisunta-astiat ovat kiinteällä kalvolla varustettuja.

16 LVI-SELOSTUS 48 Paisunta-astian yhteyteen asennetaan sulkuventtiili, jonka kahva poistetaan ja venttiili jätetään auki asentoon. Venttiili sijoitetaan paisuntaastian ja varoventtiilin väliin, siten että lämmönlähteestä on yhteys varoventtiiliin. Paisunta-astian ja sulkuventtiilin väliin asennetaan DN15 tyhjennysventtiili. G1252 Varoventtiilit Varoventtiilin ulospuhallustehon tulee vastata lämmitysjärjestelmä suurimmalla teholla syntyvää höyryvirtaa. Avautumispaine on määrätty putkikaavioissa. Ulospuhallusputki johdetaan viemäröityyn keräyssuppiloon tai suoraan lattiakaivoon. G1270* Jäähdytysvesi- ja vesiglykoliputkistot Putkiurakkaan (PU) kuuluu ilmanvaihtokoneiden pattereiden kytkeminen putkistoihin. Patterit varustetaan automaattisilla ilmanpoistimilla sekä ilmahanalla ja sulkulaitteella. Ilmanvaihtourakoitsija antaa iv:n lämmityspatterien meno- ja paluujohdon kytkentäohjeet putkiurakoitsijalle, jos valitut patterityypit edellyttävät suunnitelmista poikkeavia kytkentöjä. Patterin ja sulkuventtiilin väliin asennetaan avattava yhdistäjä tai laippaliitos. Avattava liitos ja sulkuventtiilit sijoitetaan siten, että putkistoa ei jouduta purkamaan avattavaa liitosta pidemmälle, jos patteri irrotetaan. Jäähdytysverkostot on mitoitettu seuraaville veden lämpötiloille: Jäähdytysverkosto, IV-koneet 8/14 C Verkostojen rakennepaineet: jäähdytys- ja lto-verkosto 0,6 MPa G Perusvaatimukset Ilmastointipattereiden säätölaitteet asennetaan mahdollisimman lähelle patteria. Nesteseoksen korroosiosuojauksen taso ja pakkaskesto tulee olla mitattavissa. LTO-putkiston läheisyyteen asennetaan kyltti, josta ilmenee käytetty neste ja sen seossuhde. Verkostot pattereineen on huuhdeltava LTO-putkiston pesuun tarkoitetulla pesuaineella sekä vedellä tai puhdistettava muulla tavoin ennen täyttöä ja käyttöönottoa rakennuttajan/lvi-valvojan läsnä ollessa. Ilmanvaihdon Econet LTO-putkisto täytetään veden ja etyleeniglykolin seoksella, jossa etyleeniglykolin pitoisuus on 30%. Vesi-glykoliseoksena käytetään tehdasvalmisteista valmiiksi sekoitettua seosta. Piirustuksissa esitetyt putkien kulkureitit on katsottava kaaviollisiksi, joten putkistoon tehtävät mutkat ja toisten putkien ja kanavien väistöt tulee sisältyä urakkaan ilman eri korvausta.

17 LVI-SELOSTUS 49 Putkistojen tiiviyden toteamiseksi urakoitsijan on suoritettava painekokeet puhtaalla kylmällä vedellä. Eristettävät tai muuten verhottavat putket on koepainettava ennen peittämistä. Koepaine on 0,6 MPa ja koeaika vähintään 30 minuuttia. G1271 Putket Jäähdytys ja vesiglykoliputkistot Jäähdytysvesi- ja vesiglykoliputket kuparia LVI kokoon 54, isommat ruostumatonta teräsputkea s=2,0 mm (AISI 304) hitsattaessa käytettävä suojakaasua Merkityt putkien mitat ovat ulkohalkaisijoita (mm) Jäähdytysputkistojen eristys rakennuksen sisällä tehdään umpisolukumieristeellä, diffuusiotiiviisti (esim. Armaflex F-sarja). Mikäli käytetään levymäistä solukumieristettä valitaan sarja H. Urakoitsijan on huomioitava, että käytettävät liittimet ovat tyyppiä, mikä kestää solukumieristeen yhteydessä mahdollisesti aiheutuvan jännitys-korroosion. Kannakkeet esim. Hilti MIP, kannake eristeen päällä tai vastaavan tyyppisiä muita kannakkeita, jotka estävät eristeen kokoonpuristumisen putken painosta. Katso myös kohta G1211. G1272 Pumput Putken varaan asennettavia pumppuja. Energiatehokkuusluokka A. Meno- ja paluuputken paine-eron mukaan ohjattavat pumput esim. mallia Wilo-Stratos (erillinen näytöllinen paine-erolähetin kytkettynä rakennusautomaatiojärjestelmään). Ohjaussignaalitulo Analog In 0-10 V käyntinopeuden etäsäätö IF-moduuleilla Jäähdytyskäytössä olevien pumppujen pesät eristetään Virtaavan nesteen lämpötilan ollessa alle +15 C mitoitustilanteessa, tulee pumppujen rakenteen soveltua ko. lämpötiloille (kondenssi) Glykoliverkoston täyttöpumppu ( Nira 6B ). Urakoitsija esittää pumput hyväksyttäväksi rakennuttajalle ennen hankintaa. G1273 Venttiilit Jäähdytysputkistot Sulkuventtiilit esim. kokoon DN 50 asti ORAS 4000 ja suuremmat laipallisia teräspalloventtiilejä esim. Naval tai hitsattavia RST-/ HST

18 LVI-SELOSTUS 50 venttiilejä (yli DN50 ulkotiloihin asennettavat venttiilit RST-/ HST venttiilejä ) esim. Naval. Linjasäätöventtiilit kierteellisiä esim. kokoon DN 50 asti mallia ORAS 4100 sekä DN 65 ja suuremmat laipallisia teräsventtiilejä tai hitsattavia RST- venttiilejä esim. Navaltrim paineenmittaushanoin ja yhtein Venttiilit asennetaan siten, että IV-koneen patteria vaihdettaessa koko putkistoa ei tarvitse tyhjentää ja ettei putkistoa jouduta purkamaan liitosta pidemmälle. Muuten kuten kohta G1230. Jäähdytys- ja LTO-putkiston venttiiliryhmiä varten tekee putkiurakoitsija eristetyn venttiilikotelon avattavalla pantaliitoksella. G1274 Putkistovarusteet Kuten kohta G1240. G1274.1* Jäähdytyksen vesisäiliö Putkiurakoitsija tekee antureita varten tarvittavat taskut rakennusautomaatio-urakoitsijan (AU) ohjeiden mukaisesti. Putkistoon asennetaan riittävästi ilmauspisteitä. Verkosto on oltava tyhjennettävissä kaikilta osin. Jäähdytysvesiverkoston varaajasäiliö ks. piirustukset Tilavuus vähintään 1000 dm³ tai laiteluettelon mukaisesti, korkeus vähintään 2500 mm rakennepaine 400 kpa, materiaali Rst, eristys 50 mm uretaanieristys peltipinnoituksella (huomioitava kondenssitiiveys) Säiliön putkiyhteiden tulee olla liittyvän putken kokoa Säiliön mitoissa huomioitava kuljetusreitin asettamat rajoitteet Varustetaan väh. DN15 tyhjennysventtiilillä letkuliittimin, DN10 automaattisella ilmanpoistimella ja DN15 / 400 kpa varoventtiilillä G1275 Paisunta- ja varolaitteet Paisuntajärjestelmänä käytetään suljettua kalvopaisuntajärjestelmää. Kalvopaisunta-astioiden mitoitustiedot on esitetty piirustuksissa. Kuten kohdassa G1250. G13 G1300 Lämmönluovutus Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset

19 LVI-SELOSTUS 51 G1310 Patterilämmitys G Perusvaatimukset Patterit ovat maalattuja ja pintakäsiteltyjä DIN mukaan, ellei piirustuksissa toisin esitetä. Patterien suojapakkaukset poistetaan vasta käyttöönoton yhteydessä. Mikäli pattereita käytetään työmaa-aikaiseen lämmitykseen poistamalla suojat pölyävien rakennustöiden aikana niin pattereiden konvektio-osien solat pitää harjata ja puhaltaa paineilmalla puhtaaksi ennen vastaanottotarkastusta. Puhdistustyön suorittaa suojien poiston pyytänyt osapuoli. Kaikkien pattereiden on oltava samanlaisia samassa huonetilassa. G1311 Radiaattorit ja konvektorit Patterit: Patterit esim. mallia Purmo, Compact radiaattoreita tai Konkonvektoreita tai Formaterm M radiaattoreita Patterit(radiaattorit) asennetaan yleensä, siten että alareuna on n mm lattiasta. Jokaisessa patterissa on käsikäyttöinen tai termostaattinen o- rengastiivisteinen patteriventtiili ja on-off sulkuyhdistäjä sekä ilmaruuvi, ilmaruuvin avaimia toimitetaan 5 kpl. Patteriventtiilit esim. DANFOSS RA-N DN 10-15, RA termostaattisin kiintoanturein merkintä TV, RA 2972 termostaattisin irtoanturein merkintä TV-IA ja kromatuin suojahatuin merkintä V. Julkisissa tiloissa, joissa henkilökuntaan kuulumattomat henkilöt pääsevät käsiksi antureihin käytetään termostaattianturia Kovis RA 2920 (kiintoanturi) tai RA 2922 (irtoanturi). Patteritermostaattien lämpötilan ylärajoitus lukitaan. Lukitus asetellaan seuraaviin lämpötiloihin: tilat yleensä +21 C, pesutiloissa +23 C, varastot, tekniset tilat, arkistotilat ja porrashuoneet +18 C. Patteriventtiilien irtoanturit asennetaan patterien alle keskelle patteria sivusuunnassa ja n. 70 mm etäisyydelle lattiasta Taustojen maalauksen ajaksi radiaattorit irrotetaan (myös nykyiset patterit muutostyöalueella) Pitkien patterien asennuksessa varattava tila lämpölaajenemiselle, liukupintoihin äänen estävä pehmike Lämpöpatterien rakennepaine on vähintään 0,6 MPa. Säteilypaneelit: Piirustusten mukaisiin paikkoihin asennetaan säteilypaneelit esim. Itugraf / Itula Oy. Säteilypaneelien tulee olla ilman yläpuolista lämpöeristystä. Koot on esitetty piirustuksissa. Paneelit toimitetaan sileällä pinnalla. Pulverimaalattuna RAL vakiovärillä. Asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan. Putkiasennuksissa huomioitava paneelien lämpöliike ks. piirustukset, putkien mutkilla

20 LVI-SELOSTUS 52 ja riittävän kokoisilla rakenteiden läpivientirei`illä varmistetaan tarvittava liikuntavara paneelien kytkentä putkille. G1320 Lattialämmitys Piirustuksissa esitettyihin tiloihin asennetaan vesikiertoon perustuva lattialämmitys. Lattioiden suurimmat sallitut pintalämpötilat ovat oleskeluvyöhykkeillä 28 C ja kosteissa tiloissa 30 C. Ennen lattian betonointia, kun putkisto on vielä näkyvissä, tehdään putkistolle painekoe. Mikäli lattiaan on tarkoitus myöhemmin kiinnittää pultteja tms. on kiinnityksille asennettu asianmukaiset tartunnat (RU), jotta vältytään putkiston vaurioitumiselta. Valvottava, ettei putkisto vaurioidu (esim. lapion iskusta) työn aikana ja että putkiston kiinnitykset, suojaputket tai reunanauhat irtoa, siirry tai vahingoitu työn aikana. Laatan rikkoutumisen estämiseksi on valun jälkeisenä päivänä laatta päällystettävä tarvittaessa esim. ohuella muovilla liian nopean kuivumisen estämiseksi ja muutenkin huolehdittava jälkihuollosta. Lattian betonoinnin aikana putkistossa pidetään 300 kpa:n paine. Noudatettava valmistajan ohjetta lämmityksen käyttöönotossa. Lämpötilaa nostetaan vähitellen käyttöarvoonsa. Vaihtoehtoisesta järjestelmästä tulee esittää suunnitelmat, laskelmat ja mitoitustiedot LVI-suunnittelijan tarkastettavaksi ennen järjestelmän valintaa. G1321 Putket Lattialämmitysputket esim. komposiittiputkea esim. Copipe /Itula. Putket kiinnitetään putkipidekelistoilla ja kiinnitysväkäsilla eristekerrokseen. Rakennusurakoitsijan asentaa teräsverkon lattialämmitysputkien päälle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää putkiston asennuslevyä esim. Nuppulalevy NP-35/Itula. Putkien asennuksessa on huomioitava valmistajan ilmoittamat minimitaivutussäteet. Liikuntasaumojen kohdalla putket asennetaan 5-15 asteen kulmassa liikuntasaumaan suojaputkeen, jonka pituus on 500 mm. Suojaputkien päät teipataan/tiivistetään lattialämmitysputkeen, siten että betoni ei voi päästä suojaputken ja virtausputken väliin. Liikuntasaumojen kohdille (RU) asentaa rakennesuunnitelmien mukaiset liikuntasaumaelementit, joihin rakennusurakoitsija tekee tarpeelliset putkien vaatimat läpiviennit tai vaihtoehtoisesti putket viedään suojaputkineen liikuntasauman alta uritettuna alapohjan eristelevyyn.

21 LVI-SELOSTUS 53 Seinien sisällä nousevat putket asennetaan suojaputkeen, suojaputki n. 500 mm lattian sisään, pää teipataan lattialämmitysputkeen ja toinen pää tuodaan n. 100 mm päähän venttiileistä, kiinnitys 600 mm välein tarkoitukseen tehdyillä kannakkeilla. G1324 Varusteet Lattialämmitysputkistojen säätöventtiilit ovat yhdistelmäventtiilejä virtaaman maksimirajoituksella esim. AB-QM Danfoss (ks. pohjapiirustukset ja toimintakaavio), M 30 x 1.5 kierteisellä sähkötermisellä toimilaitteella, jota ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän huonesäätimellä. Ks. toimitusrajat kaaviosta. Toimilaite on virtakatkoksessa sulkeutuva 24 V. Lattialämmityksen huonesäädöt rakennusautomaatiourakassa ks. toimintakaavio. Lattialämmitysalueet erotetaan rakennuksen rungosta reunanauhalla. Reunanauhat hankkii ja asentaa putkiurakoitsija/lattialämmitystoimittaja. G1336 Kierrätysilmakoneet (KSK:t) Oviverhon mitoituksen lähtöarvot: sisäilman lämpötila on +20 C ja ulkoilman -32 C. Tuulikaapit varustetaan oviverhokoneilla, jotka ovat mallia esim. STRAVENT Biddle ks. piirustukset. Oviverhokojeet sisältyvät putkiurakkaan. Oviverhokoneet asennetaan oven yläpuolelle ja ne puhaltavat alaspäin. Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota laitevalinnassaan teho-, veto- ja äänitasovaatimuksiin. LVI-urakoitsija huolehtii koneiden työmaan aikaisesta varastoinnista ja asentaa oviverhokoneet. Lukumäärät, leveydet, ilmavirrat ja lämmitystehot on esitetty laiteluettelossa. Urakkaan kuuluu lisäksi laitteiden toimintakuntoon viritys, toimintakokeet ja käytön opastus. KOTELO. Koneen kotelo on valmistettu galvanoidusta teräsohutlevystä, jonka alapinnassa on tarkastuspaneeli. Metallisiin imupaneeleihin on kiinnitetty eloksoidut alumiinisäleiköt kiinteillä säleillä. Imupaneelit, sivupaneelit ja kotelo toimitetaan vakioväreinä valkoisena (RAL 9016) tai alumiinisena (RAL 9006). Putkien liitospäät ovat vakiona koneiden yläpinnassa, erikoistilauksena koneen sivussa, vasemmalla puolella (imupuolelta katsottuna). Kun lj-liitos on koneen sivulla, toimitetaan moottoriventtiili irrallisena. Oviverhokoneet toimitetaan muovisuojattuina työmaalle. PUHALTIMET. Koneessa on kaksi tai useampia kaksoisimulla varustettua ja tärinävaimennuttua keskipakopuhallinta. Puhaltimen kotelo ja siipipyörä ovat sinkittyä teräslevyä. Moottorin suojausluokka on IP44 (CA2, S-koko), IP54 (CA2, M/L-koko) ja IP22 (CA2, XL-koko). Eristeluokka on F. Moottoreissa on ylilämpösuojat.

22 LVI-SELOSTUS 54 SUODATTIMET. Kone on varustettu imuilman suodattimilla, G1. Suodattimet ovat puhdistettavia (imurointi/pesu) tasosuodattimia. PATTERIT. Kone on varustettu 2-rivisellä alumiinilamellikupariputkipatterilla, rakennepaine 0,6 MPa. Patteri on varustettu ilmaruuveilla ja tyhjennysyhteellä. LÄMPÖTILA-ANTURIT. CA2-koneessa on lämpötila-anturit koneen imu- ja ulospuhalluskammiossa. Vaihtoehtoisesti huonelämpötila voidaan mitata koneen ohjauspaneeliin integroidulla lämpötila-anturilla. MOOTTORIVENTTIILIT. CA2-malli on varustettu koneeseen integroidulla 2- tai 3-tiemoottoriventtiliillä. Se voidaan toimittaa irrallisena, mutta sähköisesti koneeseen kytkettynä, jos halutaan venttiilin ohitus. OHJAUSPANEELI. B-touch ohjauspaneelin RJ11-modulaarikaapeli kuuluu laitetoimitukseen. Paneelin USB-liittimen kautta ladataan ohjelmistopäivityksiä ja kerätä tietoa koneen toiminnasta sekä mitatuista arvoista. ÄÄNITASO. Laitevalinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääniteknisiin ominaisuuksiin. Äänitaso ei saa ylittää mitoituslämpötilan (D5, säävyöhykkeet I-IV) mukaan lasketulla nopeudella 4 arvoa 55 dba (mitattuna 3 m:n etäisyydeltä oviaukosta rakennuksen sisäpuolella). TEHONTARVELASKELMA. Laitevalmistaja esittää laskelmiin (/laskentaohjelmaan) perustuvan tehontarvelaskelman mitoitusolosuhteissa kullekin oviaukolle/oviverholle. Laitevalmistaja esittää laskelman perusteella valitun oviverhon koneajossa vähintään seuraavat arvot mitoitustilanteessa: tarvittava oviverhon käyntinopeus mitoitustilanteessa ilmasuihkun nopeus mitoitusnopeudella, m/s avoimen oviaukon vaatima lämpöteho mitoitustilanteessa, kw valitun oviverhon teho, kw ulospuhallus lämpötila, C tarvittava vesivirta, dm3/s vesilämpötilat, (esim. 70/34 C) vesipuolen painehäviö, kpa äänitaso valitulla mitoitusnopeudella, db(a) ilmaverhon asennuskorkeus. PUHALLUSTEHO. Laitevalmistajan täytyy osoittaa tuloilmasuihkun impulssin riittävyys lattiaan asti mitoitusolosuhteessa laskelmin tai mitoitusohjelman avulla. Laskelmassa on huomioitava oviverhon asennuskorkeuden vaikutus.

23 LVI-SELOSTUS 55 VAKIO ILMAN ULOSPUHALLUSNOPEUS. CA2-ilmaverhon ulospuhalluskammiossa moottoripeltijärjestelmä, joka automaattisesti sovittaa puhallusaukon leveyden vastaamaan haluttua ilmamäärää/nopeutta. VAKIO ULOSPUHALLUSILMAN LÄMPÖTILA. Koneen automatiikka säätää ulospuhallusilman lämpötilaa sisäilman lämpötilan ja tehontarpeen perusteella. Normaalitilanteessa ulospuhallusilman lämpötila on +35 C. ILMAVERHON HYÖTYSUHDE. Ilman virtauksen tulee olla laminaarista ja ilman puhallusnopeuden tulee olla vakio eri ilmamäärillä. Puhalluslämpötilan tulee olla vakio C asteen välillä eri tehoportailla. Oviverhokoneen ilmavirran lämpötehosta tulee 80 % saada kiinteistölle hyödyksi joka tehoportaalla.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 LAUKAAN KUNTA TIITUSPOHJAN KOULU 1(5) Tekninen toimi LAADUNVARMISTUSASIAKIRJA Tilapalvelu Tilaaja: Laukaan kunta Tekninen lautakunta PL LAUKAA Hanke: TIITUSPOHJAN KOULU, 1. JA 2. VAIHE uudisrakennus LAADUNVARMISTUSASIAKIRJA, jaettu urakka alistamisehdoin

54 LAUKAAN KUNTA TIITUSPOHJAN KOULU 2(5) Tekninen toimi LAADUNVARMISTUSASIAKIRJA Tilapalvelu LAADUNVARMISTUSASIAKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Laadunvarmistusasiakirjan tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Laadunvarmistusprosessi 1.3 Käsitteitä ja lyhenteitä 2 TARKASTUSASIAKIRJA (liite 1) 1 Suunnitelmien yhteensovittaminen 2 Suunnitelmakatselmus ja laadunvarmistuskokous 3 Mallit 4 Mittaukset ja kokeet 5 Katselmukset 6 Tarkastukset 7 Tuotteiden hyväksynnät 8 Suunnitelmat ja dokumentointi 9 LVIS-töiden mallit, kokeet ja tarkastukset 10 Viranomaisten katselmukset ja laitosten tarkastukset 11 Vastaanottovaihe 3 TARKASTUSKORTIT ( liitteet 2..7 ) TK 1, Massanvaihto ja täyttötyöt TK 2, Maanvaraiset lattiat TK 3, Märkä- ja kosteat tilat TK 4, Vesikaton puurakenteet, höyrynsulku- ja lämmöneristystyöt TK 5, Vesikatto/ konesaumattu pelti TK 6, LVI-työt 4 YHTEENVETO

55 LAUKAAN KUNTA TIITUSPOHJAN KOULU 3(5) Tekninen toimi LAADUNVARMISTUSASIAKIRJA Tilapalvelu YLEISTÄ 1.1 Laadunvarmistusasiakirjan tarkoitus ja tavoite 1.2 Laadunvarmistusprosessi 1.3 Käsitteitä ja lyhenteitä Tämän asiakirjan tarkoituksena on käsitellä Tiituspohjan koulun uudisrakennushankkeen 1. ja 2. vaiheen laadunvarmistusprosessia urakkalaskentavaiheen suunnitelmien yhteensovittamisesta hankkeen takuuajan päättymiseen saakka. Laadunvarmistusasiakirja pyrkii määrittelemään hankkeen laatutekijöitä tilaajan, rakennuttajan ja suunnittelijoiden näkökulmasta. Asiakirjalla määritellään laadunvarmistuksen minimitaso, johon rakennustyön suorittamisessa tulee pyrkiä. Tämä asiakirja ei sulje pois urakoitsijoiden omia laatujärjestelmiä tai menettelyjä eikä rakennusvalvontaviranomaisien vaatimuksia, vaan asiakirja pyrkii tukemaan ja täydentämään niitä. Laadunvarmistusasiakirjaa täytetään ja täydennetään hankkeen edetessä. Hankkeen lopussa laadunvarmistusasiakirja on pääurakoitsijan toimesta avattu ja täydennetty tarvittavilta osin laatukansioksi, joka luovutetaan vastaanottotilaisuudessa tilaajalle. Laadunvarmistusasiakirjan ensisijaisena tehtävänä on perehdyttää ja kiinnittää urakoitsijoiden huomio uudisrakennuksen erityispiirteisiin. Laadunvarmistusasiakirjassa esitetyt toimenpiteet eivät vähennä urakoitsijan vastuuta ja velvoitteita laadukkaan lopputuloksen aikaan saamiseksi (YSE 9-10 ja ). Urakoitsijat ovat velvollisia varmistamaan ja tarkastamaan työnsä laadun tarvittavin mittauksin tai tarkastuksin ennen tässä laadunvarmistusasiakirjassa esitettyjä tilaajan kustantamia varmistavia mittauksia. Laadunvarmistusprosessi käynnistyi suunnittelijoiden tekemällä riskikartoituksella, jolla pyrittiin keräämään otsikkotason tietoa juuri tämän kohteen ominaispiirteistä ja riskeistä. Aiheista koottiin kohteen tarkastusasiakirja, joka pitää sisällään kaikki kohteesta tehtävät mallityöt, mittaukset, kokeet, katselmukset ja tarkastukset. Tarkastuslistaa täydentää otsikkotason tiedoista kootut tarkemmat tarkastuskortit, joissa on pyritty määrittelemään työvaiheen tyypillisiä ongelmia ja toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Asiakirjalyhennykset: - UO = Urakkaohjelma - URL = Urakkarajaliite - RTS = Rakennustyöselostus - TTA = Työturvallisuusasiakirja - LVA = Laadunvarmistusasiakirja - TTO = Tervetalo-ohje Tekijälyhennykset: - til. = tilaaja/rakennuttaja - valv. = valvoja - vast. = vastaava työnjohtaja

56 LAUKAAN KUNTA TIITUSPOHJAN KOULU 4(5) Tekninen toimi LAADUNVARMISTUSASIAKIRJA Tilapalvelu kvv. = kvv-työnjohtaja - säh. = sähkötyönjohtaja - iv = iv-työnjohtaja - av=av-työnjohtaja - aliur. = muu erikoisurakoitsija - viranom. =viranomainen tai laitos Tarkastusasiakirjaan liitteiksi merkityt painopistealueet eli tarkastuskortit on lyhennetty TK 1 TK TARKASTUSASIAKIRJA Tarkastusasiakirjaan on koottu tämän hankkeen mallit, tarkastukset, katselmukset yms. tilaajan näkökulmasta tärkeät asiat. Asiakirjan sisältöä käsitellään ja tarpeen mukaan muokataan suunnitelmakatselmuksessa ja laadunvarmistuskokouksessa. Urakoitsijat (suunnittelijat, rakennuttaja ja valvoja) täydentävät tarkastusasiakirjaa tarpeelliseksi katsomillaan asioilla. Em. kokouksen täydennysten jälkeen pääurakoitsija muokkaa ja hyväksyttää ensimmäisessä työmaakokouksessa lopullisen yhteisesti seurattavan tarkastusasiakirjan. Tarkastusasiakirjaa täytetään hankkeen rakentamisen edistyessä. Tarkastusasiakirjan kuittausten edistymistä seurataan työmaakokouksissa. (liite 1) Tarkastusasiakirjassa esitetyt mittaukset ja kokeet suoritetaan rakennuttajan kustannuksella. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin, milloin esitetyt mittaukset tai kokeet voidaan tulla tekemään. Tarkastusasiakirjassa osoitettu henkilö vastaa siitä, että toimenpide tulee tehdyksi. Mahdollisten uusintamittausten ja kokeiden kustannuksista vastaa ao. urakoitsija. Rakennuttaja voi tehdä tai teettää kohteessa muitakin tarkastusasiakirjassa ilmoittamattomia mittauksia ja kokeita. Myös urakoitsijat ovat työmaa-aikana velvollisia ilmoittamaan ja pyytämään rakennuttajalta mittauksia tai kokeita, joita he katsovat tarpeellisiksi halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tarkastusasiakirjassa esitetyt mallit tulee hyväksyttää tilaajalla tai ao. suunnittelijoilla ennen työvaiheen laajentamista muille alueille. 3. TARKASTUSKORTIT Tarkastuskortit kuvaavat tehtävät työsuoritteen tyypillisimpiä ongelmia ja ratkaisuja ongelmien poistamiseksi. Tarkastuskortit kuittaa työvaiheesta vastuussa oleva henkilö. Tarkastuskortti täydennetään siinä esitetyillä liitteillä. (liitteet 2 7)

57

58

59

60

61

62

63

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

ECONET. Nestesiirrinyksikkö

ECONET. Nestesiirrinyksikkö Nestesiirrinyksikkö Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Nestesiirrinyksikkö, toimitusrajat...3 Nestesiirrinyksikkö, kokoonpano ja laitteisto...5 Varaosaluettelo...7 8490 FI 2007.05 Sivu 2 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Koja Netto. Tekninen ohje

Koja Netto. Tekninen ohje SISÄLLYS 1 Yleistä... 2 2 Toimitussisältö... 2 3 Suunnitteluohjeet... 4 3.1 Useamman kuin yhden poistoilmapatterin LTO ryhmät... 4 4 Asennusohjeet... 5 4.1 Netto ryhmän saapuessa... 5 4.2 Työmaalla tehtävät

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan

Tuoteluettelo. Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan Tuoteluettelo Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan 1 Aurelia lattialämmitysjärjestelmä AURELIA PEX-LATTIALÄMMITYSPUTKET Käyttö lattialämmityspiirien virtausputkina Ristisilloitettua polyeteeniä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät

Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Lämmityksen pumppu- ja venttiiliryhmät V enttiilit, säätimet + järjestelmät T uotevalikoima 1 b a r 0 O V Pumppuryhmät Oventrop pumppuryhmät sisältävät yhdessä ja samassa eristetyssä

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS 100-2RF, 100-3RF,

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset Lattialämmityksen jakotukki FHD Käyttö Lattialämmityksen jakotukkeja FHD käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen www.hogfors.com MIX sekoituspiiri on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. MIX-sekoituspiirit on suunniteltu

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

Lattilämmityksen jakotukki FHF

Lattilämmityksen jakotukki FHF Lattilämmityksen jakotukki FHF Käyttö FHF-jakotukkeja käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät säädetään

Lisätiedot

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5)

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) LVI Laiteluettelo HARTOLAN YHTENÄISKOULU Asiakirja n:o LVI 0003 a B-SIIPI, ILMANVAIHTO Projekti n:o L04187.P002 Kuninkaantie Viim. muutos 20.4.2016 Laatija/tark. 19600 HARTOLA

Lisätiedot

Automaattinen linjasäätöventtiili ASV

Automaattinen linjasäätöventtiili ASV Tekninen esite Käyttö ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automaattisia linjasäätöventtiilejä käytetään lämmitys- ja jäähdytysverkostojen automaattiseen tasapainottamiseen. Ne pitävät linjojen paine-erot

Lisätiedot

Tarkastusväli (vuotta)

Tarkastusväli (vuotta) 1 TONTTI Yleistarkastus vuosittain Salaojat ja putket 40-50 2 5 Asfalttipäällysteet 20 2 5-12 Sora- ja kivituhkapäällysteet 1 Tasaus vuosittain Lipputanko, kuivatusteline, yms. 40 1 10 Puurakenteiset aidat

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

WehoFloor. Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005

WehoFloor. Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005 WehoFloor Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005 Helppo säätää huoleton käyttää Ilmasto-olot Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta.

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta. 5 5 5 TERMOSTAATTISET PATTERIVENTTIILIT Oras Stabila Yleistä Oras Stabila on esisäädettävä termostaattinen patteriventtiili, joka on tarkoitettu käytettäväksi pumppukiertoisessa kaksiputkijärjestelmässä.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

Uponor Fluvia T Push-12 PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN

Uponor Fluvia T Push-12 PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN Uponor Fluvia T Push- PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN Uponor Fluvia T Push Lämmitysveden säätö helposti ja turvallisesti Lattialämmitystä yksittäisiin huoneisiin Uponorin valikoimaan kuuluu joukko erilaisia

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit

TRV 300. Termostaattianturit TRV 300 Termostaattianturit IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Tärkeimmät

Lisätiedot

DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille

DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille Piennopeuslaite pienille ilmavirroille Kuvassa erikoismalli, vakiomalli mustaksi maalattu Lyhyesti Lattianrajaan asennettava tuloilmalaite esim. teattereihin Kiinteä hajotuskuvio Yksinkertainen asennus

Lisätiedot

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s ILMANKÄSITTELYKONEET tekninen esite Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s Kesair ilmankäsittelykoneet on tarkoitettu liike- toimisto päiväkoti ym. muiden julkisten rakennusten ilmanvaihtokoneeksi Koneet on

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet

Asennus- ja huolto-ohjeet Delta Laserline (DL) -jaeradiaattori Tätä ohjetta koskevat Delta-radiaattorit on tarkoitettu normaalien kuivien asuintilojen lämmittimiksi. Lämmitysverkoston rakenne tulee olla suljettu ja johon kemiallisesti

Lisätiedot

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet

Lisätiedot

monipuolinen ilmaverho

monipuolinen ilmaverho monipuolinen ilmaverho Mitä patentoitu (no.: 4415079 C2) tarjoaa perinteisiin malleihin nähden järjestelmä korkea suojausteho alhainen energia kulutus matala melutaso helppokäyttöisyys ja säätömahdollisuudet

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet

Asennus- ja huolto-ohjeet Delta Laserline (DL) -jaeradiaattori Tätä ohjetta koskevat Delta-radiaattorit on tarkoitettu normaalien kuivien asuintilojen lämmittimiksi. Lämmitysverkoston rakenne tulee olla suljettu ja johon kemiallisesti

Lisätiedot

Thermozone AGV 4000 A/E/W

Thermozone AGV 4000 A/E/W Lämmittämätön Sähkölämmitteinen 15-36 kw Vesilämmitteinen Pituudet: 1,5, 2 ja 2,5 metriä Thermozone AGV 4000 A/E/W Sivulta puhaltava ilmaverho enintään 4 metriä leveille oviaukoille. AGV4000 on sivulta

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Lvi -koodi 5316047 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 25-2R-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET

Lvi -koodi 5316047 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 25-2R-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 25-2R-O (lattialämmitys) E8LASHx44/1P E5ASx34/1P 60 11 0,290 0,301 0,033 0,529 ºC-ºC 70-20 10-58 115-33 30-35 8,7 20,2 0,1 8,1 SÄÄTÖKESKUKSET SÄÄTÖVENTTIILIT

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n

LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 Rakenne LK Lämmönvaihdinpaketti on ensisijaisesti tarkoitettu glykolisekoitteisiin lattialämmitysjärjestelmiin, joita ei voi yhdistää

Lisätiedot

Maakylmä Technibel Konvektorit

Maakylmä Technibel Konvektorit Maakylmä Maakylmä on järkevä ja todella edullinen tapa hyödyntää kylmää kallion ja pintamaan ilmaisenergiaa. Omakotitaloa voidaan jäähdyttää joko maalämpöpumpun avulla porakaivosta tai hyödyntämällä maakeruuputkiston

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

Swegon CASA. Kanavapatterit tuloilman lämmitykseen. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Suunnittelijalle, asentajalle ja huoltohenkilökunnalle.

Swegon CASA. Kanavapatterit tuloilman lämmitykseen. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Suunnittelijalle, asentajalle ja huoltohenkilökunnalle. Swegon CASA Kanavapatterit tulon lämmitykseen Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Suunnittelijalle, asentajalle ja huoltohenkilökunnalle SDHW_FI m ! Varoituksia ja huomautuksia Vain valtuutettu henkilöstö

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C Tuotekuvaus MSV-C linjasäätöventtiilin käyttökohteita ovat jäähdytys-, lämmitys- ja lämmin käyttövesiverkostot. MSV-C on kertasääteinen linjasäätöventtiili, jonka

Lisätiedot

Nestelämmittimet ja lisävarusteet

Nestelämmittimet ja lisävarusteet 2012 Nestelämmittimet ja lisävarusteet Tuotteet nesteiden lämmitykseen Veden lämmitys Öljyn lämmitys Läpivirtauslämmittimet Kytkentäkotelot ja termostaatit Asennustarvikkeet ym. Sivu 2 Hinnat ovat ohjehintoja

Lisätiedot

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin.lyhyesti Vaaka- tai pystysuora kanavaliitäntä Geeli- tai kumitiivisteellä varustettu mikrosuodatin H14 Polttomaalattu sisäpuolelta Mittausyhde

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

PATTERIVENTTIILIT / TERMOSTAATTIANTURIT

PATTERIVENTTIILIT / TERMOSTAATTIANTURIT PATTERIVENTTIILIT / TERMOSTAATTIANTURIT TERMOSTAATTIT Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. NESTETÄYTTEINEN TUNTOELIN Suuri sulkuvoima pienentää

Lisätiedot

MATERIAALIERITTELY LVI

MATERIAALIERITTELY LVI Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu 14, 11100 RIIHIMÄKI Puh. 010 759 2000 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi MATERIAALIERITTELY 1 (14) Turengin kunta Turengin yhteiskoulu Asiakirja n:o 0102 Yläaste ja lukio

Lisätiedot

CONDORTM. Suutinkatto. Lyhyesti 100 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä

CONDORTM. Suutinkatto. Lyhyesti 100 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä TM Suutinkatto Lyhyesti 00 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä VariZon-ilmanjakojärjestelmä Pikavalintataulukko I L M A V I R T A

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmaverhot. Malli PL

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmaverhot. Malli PL Teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmaverhot Malli PL Miellyttävä sisäilma Teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmaverhot Monissa teollisuusrakennuksissa ovien täytyy usein olla auki pitkiäkin aikoja kerrallaan.

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Termostaattinen vesiventtiili AVTB

Termostaattinen vesiventtiili AVTB Käyttö - Omavoimainen - Sulkeutuu lämpötilan kohotessa - Voidaan asettaa joko meno- tai paluujohtoon riippuen tuntoelimistä - Paineluokka PN 16, maks. 130 C - DIN hyväksytty, TR 71091 AVTB säätöventtiili

Lisätiedot

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys 1 Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys Erilaisa eristysratkaisuja 1 3 3 Energialähteet ja energian tuottoa 4 Lämmityskattiloita Kuvassa oleva kattila on: -teräslevykattila -kiinteän polttoaineen kattila

Lisätiedot

Lvi -koodi 5316046 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET

Lvi -koodi 5316046 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET Lvi -koodi 536046 L2232 64585360469 LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) KÄYTTÖVESI LÄMMITYS IC25Tx50/P IC0Tx40/P 20 27 0,580 0,602 0,08,299 ºC-ºC 70-20 0-58 5-33

Lisätiedot

Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili

Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili Käyttötarkoitus RA-DV suora RA-DV kulma RA-DV sivukulma oikea ja vasen RA-DV ulkokulma RA-DV on paineesta riippumaton patteriventtiili, joka on

Lisätiedot