fx-9860g Series/GRAPH 85 Series Physiumsovellus Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fx-9860g Series/GRAPH 85 Series Physiumsovellus Käyttöopas http://edu.casio.com"

Transkriptio

1 fx-9860g Series/GRAPH 85 Series Fi Physiumsovellus Käyttöopas

2 Sisältö Sisältö 1 Physiumin yleisesittely 2 Physiumin käynnistäminen 3 Jaksollinen järjestelmä 4 Fysiikan vakiot 5 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta 6 Varotoimia

3 1-1 Physiumin yleisesittely 1 Physiumin yleisesittely Physium-sovellus tarjoaa käyttöösi seuraavat ominaisuudet. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä Sovellusta voidaan käyttää alkuaineiden jaksollisen järjestelmän tarkastelemiseen. Taulukossa näkyy kunkin alkuaineen järjestysluku, tunnus, atomipaino ja muita tietoja. Alkuaineita voi hakea alkuaineen nimen, tunnuksen, järjestysluvun tai atomipainon perusteella. Fysiikan vakiot Sovelluksen avulla voidaan tarkastella fysiikan vakioita, jotka on ryhmitelty helppolukuisella tavalla. Fysiikan vakioita voidaan tarvittaessa muokata ja tallentaa. Fysiikan vakiot voidaan tallentaa Alpha-muistiin, ja niitä voidaan käyttää RUN MAT -moodissa.

4 2-1 Physiumin käynnistäminen 2 Physiumin käynnistäminen 1. Siirry päävalikosta PHYSIUM-moodiin. 2. Näyttöön tulee seuraavassa kuvassa näkyvä aloitusnäyttö. PHYSIUM-moodi Kohdistin 3. Valitse haluamasi tiedot (jaksollinen järjestelmä tai fysiikan vakiot) f- ja c-näppäimien avulla. 4. Valitse vaiheessa 3 valitsemasi tiedot (jaksollinen järjestelmä tai fysiikan vakiot) näkyviin painamalla w-näppäintä.

5 3-1 Jaksollinen järjestelmä 3 Jaksollinen järjestelmä k Jaksollisen järjestelmän taulukkonäyttö Järjestysluku Ryhmän numero Kohdistin Ryhmien numerot näkyvät näytön yläreunassa ja jaksojen numerot vasemmassa reunassa. Lantanoidit on merkitty kirjaimella L` ja aktinoidit kirjaimella A`. 112 Uub 115 Uup on esitetty muodossa ``. Siirrä kohdistinta näytössä f-, c-, d- ja e-näppäimillä. 1(MINI)...Näyttää jaksollisen järjestelmän taulukon MINI-näytön. 6 (DETAIL) (tai w)...näyttää valintaikkunan, jossa on tietoja siitä alkuaineesta, jonka kohdalla kohdistin on. Jos L` tai A` on valittuna, näppäintä painamalla saa näkyviin siirtymäalkuainenäytön. J...Palaa Physiumin aloitusnäyttöön. u Yksityiskohtaisten tietojen ikkuna Tunnus Järjestysluku Atomipaino Alkuaineen nimi Määritteet Yksityiskohtaisten tietojen ikkunassa näkyvät jaksollisen järjestelmän taulukkonäytöstä valitun alkuaineen järjestysnumero, tunnus, alkuaineen nimi, atomipaino ja määritteet. Hakasulkeissa ([ ]) on hyvin tunnetun isotoopin atomipaino. Isotooppien alkuainenimien perässä on tähti (`). J(tai w tai o)...sulkee valintaikkunan.

6 3-2 Jaksollinen järjestelmä u Lantanoidinäyttö ja aktinoidinäyttö Kohdistin Siirtymäalkuainenäyttö tulee esille, jos painetaan 6(DETAIL) (tai w), kun jaksollisen järjestelmän taulukkonäytöstä on valittuna L` tai A`. Siirrä kohdistinta näytössä f-, c-, d- ja e-näppäimillä. 6 (DETAIL) (tai w)...näyttää valintaikkunan, jossa on tietoja siitä alkuaineesta, jonka kohdalla kohdistin on. J...Palaa jaksollisen järjestelmän taulukkonäyttöön. k Minitaulukkonäyttö Kohdistin Järjestysluku Tunnus Atomipaino Lantanoidit Aktinoidit Minitaulukkonäyttö on jaksollisen järjestelmän tiivistetty versio, jonka kukin solu vastaa yhtä alkuainetta. Näytön oikeassa yläkulmassa näkyvät sen alkuaineen järjestysluku, tunnus ja atomipaino, jonka kohdalla kohdistin on taulukossa. Siirtymäalkuaineet (lantanoidit ja aktinoidit) näkyvät jaksollisen järjestelmän alapuolella (LANT, ACTI). Kun valittuna on lantanoidi, oikean yläkulman tiedoissa näkyy alkuaineen tunnusta vastaava järjestysluku (57 71), tunnuksena Lant. ja atomipainon kohta on tyhjä. Kun valittuna on aktinoidi, oikean yläkulman tiedoissa näkyy alkuaineen tunnusta vastaava järjestysluku (89 103), tunnuksena Acti. ja atomipainon kohta on tyhjä. Siirrä kohdistinta näytössä f-, c-, d- ja e-näppäimillä.

7 3-3 Jaksollinen järjestelmä 1(SERIES) 1(METAL)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka ovat metallisten ominaisuuksiensa vuoksi metalleja. 2(TRANS)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka ovat metallisten ominaisuuksiensa vuoksi siirtymäalkuaineita. 3(A-MET)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat alkalimetallien pääryhmään. 4(A-EAR)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat maa-alkalimetallien pääryhmään. 5(HALGN)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat halogeenien pääryhmään. 6(g)1(n-GAS)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat jalokaasujen pääryhmään. 6(g)2(n-METL)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka ovat metallisten ominaisuuksiensa vuoksi epämetalleja. 6(g)3(R-EAR)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat lantanoidien (harvinaiset maametallit) pääryhmään. 2(RESET)... Tyhjentää minitaulukkonäytön korostuksen. 5(SRC) 1(NAME)... Näyttää valintaikkunan, jossa voi hakea alkuaineen nimeä. 2(SYMBL)... Näyttää valintaikkunan, jossa voi hakea alkuaineen tunnusta. 3(No.)... Näyttää valintaikkunan, jossa voi hakea alkuaineen järjestyslukua. 4(WEIGH)... Näyttää valintaikkunan, jossa voi hakea alkuaineen atomipainoa. 6(DETAIL) (tai w)... Näyttää valintaikkunan, jossa on tietoja siitä alkuaineesta, jonka kohdalla kohdistin on. Huomaa, että valintaikkuna ei tule näkyviin, kun valittuna on lantanoidi tai aktinoidi. J... Palaa jaksollisen järjestelmän taulukkonäyttöön.

8 3-4 Jaksollinen järjestelmä u Minitaulukon yksityiskohtaisten tietojen ikkuna Minitaulukon yksityiskohtaisten tietojen ikkuna on sama kuin sivulla 3 1 olevassa kohdassa Yksityiskohtaisten tietojen ikkuna kuvailtu ikkuna. Minitaulukon yksityiskohtaisten tietojen ikkunassa näkyvät sen alkuaineen tiedot, jonka kohdalla kohdistin on minitaulukossa. Huomaa, ettei kohdistimella voi valita LANTI- tai ACTIsolua. J(tai w tai o)...sulkee valintaikkunan. u Haku alkuaineen nimen perusteella 1. Paina minitaulukkonäytössä 5(SRC) ja paina sitten 1(NAME). Näyttöön tulee alkuaineen nimen hakuikkuna. 2. Kirjoita vähintään yhdeksän merkkiä sen alkuaineen nimestä, jota haluat etsiä. Näyttöön tulevat kaikki ne alkuaineet, joiden nimet alkavat kirjoittamillasi merkeillä. 3. Valitse haluamasi alkuaineen nimi f- ja c-näppäimien avulla. 4. Paina w, jos haluat palata minitaulukkonäyttöön. Kohdistin jää vaiheessa 3 valitun alkuaineen kohdalle. Jos minkään alkuaineen nimi ei vastaa kirjoittamiasi merkkejä, näyttöön tulee teksti Nothing (ei mitään). Jos haluat sulkea valintaikkunan ja palata minitaulukkonäyttöön ilman, että haet mitään, paina J. u Haku alkuaineen tunnuksen perusteella 1. Paina minitaulukkonäytössä 5(SRC) ja paina sitten 2(SYMBL). Näyttöön tulee alkuaineen tunnuksen hakuikkuna.

9 3-5 Jaksollinen järjestelmä 2. Kirjoita vähintään yhdeksän merkkiä sen alkuaineen tunnuksesta, jota haluat etsiä. Näyttöön tulevat kaikki ne alkuaineet, joiden tunnukset alkavat kirjoittamillasi merkeillä. 3. Valitse haluamasi alkuaineen tunnus f- ja c-näppäimien avulla. 4. Paina w, jos haluat palata minitaulukkonäyttöön. Kohdistin jää vaiheessa 3 valitun alkuaineen kohdalle. Jos minkään alkuaineen nimi ei vastaa kirjoittamiasi merkkejä, näyttöön tulee teksti Nothing (ei mitään). Jos haluat sulkea valintaikkunan ja palata minitaulukkonäyttöön ilman, että haet mitään, paina J. u Haku alkuaineen järjestysluvun perusteella 1. Paina minitaulukkonäytössä 5(SRC) ja sitten 3(No.). Näyttöön tulee alkuaineen järjestysluvun hakuikkuna. 2. Kirjoita vähintään kolme numeroa sen alkuaineen järjestysluvusta, jota haluat etsiä. 3. Paina w, jos haluat palata minitaulukkonäyttöön. Kohdistin jää vaiheessa 2 kirjoitetun alkuaineen järjestysluvun kohdalle. Jos mikään alkuaine ei vastaa kirjoittamaasi järjestyslukua, w-näppäintä painamalla voit palata minitaulukkonäyttöön, jossa kohdistin on samassa kohdassa kuin tätä menettelyä aloitettaessa. Jos haluat sulkea valintaikkunan ja palata minitaulukkonäyttöön ilman, että haet mitään, paina J.

10 3-6 Jaksollinen järjestelmä u Haku atomipainon perusteella 1. Paina minitaulukkonäytössä 5(SRC) ja paina sitten 4(WEIGH). Näyttöön tulee alkuaineen atomipainon hakuikkuna. 2. Kirjoita enintään yhdeksän merkkiä pitkä arvo (numeroiden ja desimaalipisteen yhteismäärä) atomipainosta, jota haluat hakea. Näyttöön tulevat kaikki alkuaineet, joiden atomipaino vastaa syöttämiäsi lukuja. 3. Valitse haluamasi atomipaino f- ja c-näppäimillä. 4. Paina w, jos haluat palata minitaulukkonäyttöön. Kohdistin jää vaiheessa 3 valitun alkuaineen kohdalle. Jos minkään alkuaineen atomipaino ei vastaa kirjoittamiasi numeroita, näyttöön tulee teksti Nothing (ei mitään). Jos haluat sulkea valintaikkunan ja palata minitaulukkonäyttöön ilman, että haet mitään, paina J.

11 4-1 Fysiikan vakiot 4 Fysiikan vakiot k Luokanvalintanäyttö b(universal)...näyttää fysiikan yleisvakioiden luettelon. c(electromagnetic)...näyttää sähkömagneettisten fysiikan vakioiden luettelon. d(atomic & nuclear)...näyttää atomi- ja ydinfysiikan vakioiden luettelon. e(physico-chemical)...näyttää fysikaalis-kemiallisten vakioiden luettelon. f(adopted values)...näyttää fysiikan vakioiden normaaliarvojen luettelon. a(my Drawer)...Näyttää My Drawer (omat arvot) näytön. J...Palaa Physiumin aloitusnäyttöön. k Valmiit vakiot Seuraavassa luettelossa on lueteltu vakiot, jotka sisältyvät tähän sovellukseen valmiina fysiikan vakioina. Luokka Suure Arvo Yleisvakiot c: valon nopeus tyhjiössä µ 0 : tyhjiön permeabiliteetti E 6 ε0: tyhjiön permittiivisyys E 12 Z0: tyhjiön ominaisimpedanssi G: gravitaatiovakio E 11 h: Planckin vakio E 34 H: redusoitu Planckin vakio E 34 mp: Planckin massa E 8 lp: Planckin pituus E 35 tp: Planckin aika E 44 Sähkömagneettiset vakiot e: alkeisvaraus E 19 φ 0: magneettivuokvantti E 15 G0: konduktanssikvantti E 5 KJ: Josephson-vakio E14 RK: von Klitzingin vakio µ B: Bohrin magnetoni E 24 µ N: ydinmagnetoni E 27

12 4-2 Fysiikan vakiot Luokka Suure Arvo Atomi- ja α: hienorakennevakio E 3 ydinfysiikan vakiot R : Rydbergin vakio a0: Bohrin säde E 11 me: elektronin lepomassa E 31 µ e: elektronin magneettinen momentti E 24 m µ: myonin massa E 28 µ µ : myonin magneettinen momentti E 26 m τ: taun massa E 27 mp: protonin massa E 27 µ p: protonin magneettinen momentti E 26 mn: neutronin massa E 27 µ n: neutronin magneettinen momentti E 27 Fysikaaliskemialliset NA: Avogadron vakio E23 vakiot mu: atomimassayksikkö E 27 F: Faradayn vakio R: yleinen kaasuvakio k: Boltzmannin vakio E 23 Vm: ideaalikaasun moolitilavuus (273,15 K, 101,325 kpa) σ: Stefan-Boltzmannin vakio E 8 Normaaliarvot KJ 90: Josephson-vakion normaaliarvo RK 90: von Klitzingin vakion normaaliarvo gn: normaalikiihtyvyys

13 4-3 Fysiikan vakiot k Vakioiden luettelonäyttö Vakioiden luettelonäytössä näkyvät vakioiden tiedot seuraavassa muodossa: Symboli = Arvo Siirrä korostus f- ja c-näppäinten avulla sen vakion kohdalle, jonka haluat valita. 1(EDIT)...Siirtyy muokkaustilaan, jossa valittua vakiota voidaan muokata. Laite siirtyy muokkaustilaan automaattisesti myös silloin, kun jotakin numeronäppäintä painetaan vakion ollessa valittuna. 2(STORE)...Tallentaa valittuna olevan vakion Alpha-muistiin. 3(DETAIL) (tai w)...näyttää valintaikkunan, joka sisältää valittuna olevan vakion tiedot. 4(KEEP)...Tallentaa valittuna olevan vakion My Draweriin. 4-näppäimen (KEEP) painaminen tuo näyttöön sanoman Complete! (valmis). Sanoman voi poistaa näytöstä painamalla J. 5(INIT)...Palauttaa valittuna olevan vakion alkuperäisen oletusarvon. 6(A InIT)...Palauttaa kaikkien vakioiden alkuperäiset oletusarvot. J...Palaa luokanvalintanäyttöön. k My Drawer näyttö 4-näppäimen (KEEP) painaminen, kun vakioluettelo on näytössä, tallentaa valittuna olevan vakion My Drawer näyttöön. My Drawer näytössä vakiot näkyvät niiden tallennusjärjestyksessä. 2(STORE)...Tallentaa valittuna olevan vakion Alpha-muistiin. 3(DETAIL) (tai w)...näyttää valintaikkunan, joka sisältää valittuna olevan vakion tiedot. 6(DEL)...Poistaa valittuna olevan vakion. J...Palaa luokanvalintanäyttöön.

14 4-4 Fysiikan vakiot k Vakion muokkaaminen 1. Valitse muokattava vakio ja paina sitten 1(EDIT). Laskin siirtyy muokkaustilaan. 2. Muokkaa vakiota haluamallasi tavalla. 3. Paina w. Laskin tallentaa vakion muokatun version. Vaikka vakion arvoksi syötettäisiin yli 15 numeroa, muistiin tallentuu vain 15 merkitsevää numeroa. Jos vakion muoto on virheellinen, laskin antaa Syntax ERROR virheen. Jos vakion arvo on matemaattisesti virheellinen tai kelvoton, laite antaa Ma ERROR virheen. k Vakion tallentaminen Alpha-muistiin 1. Valitse vakio, jonka haluat tallentaa Alpha-muistiin, ja paina 2(STORE). Näyttöön tulee Store Alpha Mem. valintaikkuna. 2. Syötä sitä Alpha-muistia vastaava kirjain, johon haluat tallentaa vakion. 3. Paina w. Kun kyseessä oleva Alpha-muisti kutsutaan RUN MAT moodissa, laskin syöttää tallennetun vakion arvon.

15 4-5 Fysiikan vakiot k Yksityiskohtaisten tietojen ikkuna Jos valitset vakion ja painat 3(DETAIL) tai w, näyttöön tulee valintaikkuna, joka sisältää valitun vakion tiedot. Yksityiskohtaisten tietojen ikkunassa näkyvät vakion nimi, tunnus ja yksikkö. Nimi Tunnus Yksikkö k Kaikkien vakioiden alkuperäisten oletusarvojen palauttaminen Kun näytössä on vakioluettelonäyttö, paina 6(A InIT). Näyttöön tulee Init All valintaikkuna. Paina 1(Yes), jos haluat palauttaa kaikkien vakioiden alkuperäiset oletusarvot.

16 5-1 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta 5 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta Physium-funkioita voi kutsua eactivitysta sisällyttämällä eactivity-tiedostoon Physium-osan. Tässä osiossa selitetään, miten eactivity-tiedostoon lisätään Physium-osa, ja miten lisättyä Physium-osaa käytetään. Lisätietoja eactivity-toiminnoista on fx-9860g SD:n tai fx-9860g:n mukana toimitetun käyttöoppaan kohdassa Luku 10 eactivity. k Physium-osan lisääminen eactivity-tiedostoon Seuraavassa menettelyssä oletetaan, että eactivity-tiedosto, johon halutaan lisätä Physium-osa, on jo avattuna. Lisätietoja uuden tiedoston luomisesta ja muista eactivityn perustoiminnoista on fx-9860g SD:n tai fx-9860g:n mukana toimitetun käyttöoppaan kohdassa eactivity-tiedoston perustoiminnot (sivu ). u Physium-osan lisääminen eactivity-tiedostoon 1. Siirrä kohdistin eactivity-työtilanäytössä kohtaan, johon haluat lisätä Physium-osan. 2. Paina 2(STRP). Näyttöön tulee valintaikkuna, joka sisältää lisättävien osien luettelon. 3. Siirrä korostus f- ja c-näppäinten avulla sen Physium-osan kohdalle, jonka haluat lisätä.

17 5-2 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta 4. Paina w. Osa lisätään sen rivin tai osan yläpuolelle, jonka kohdalla kohdistin on. 5. Syötä osan otsikoksi enintään 16 merkkiä. 6. Määritä osale otsikko painamalla w. Osa korostuu. Voit suorittaa osan tässä painamalla w. Lisätietoja osan suorittamiseen tarvittavista toimenpiteistä on jäljempänä kohdassa Physium-funktion kutsuminen Physium-osasta. k Physium-funktion kutsuminen Physium-osasta Tässä osiossa selitetään toimenpiteet, joilla Physium-osa voidaan lisätä eactivity-tiedostoon. Seuraavassa menettelyssä oletetaan, että kyseessä oleva Physium-osa on jo lisätty eactivitytiedostoon, joka on tällä hetkellä avoimena. 1. Siirrä korostus eactivity-työtilanäytössä f- ja c-näppäinten avulla Physium-osan kohdalle.

18 5-3 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta 2. Paina w. Physium käynnistyy ja näkyviin tulee aloitusnäyttö. 3. Tee kohdan Physiumin käynnistäminen (sivu 2-1) menettely vaiheesta 3 alkaen. 4. Palaa eactivity-työtilanäyttöön painamalla!a('). u Physium-osamuistin kapasiteettiin liittyviä varotoimenpiteitä Lisätietoja kunkin osan muistin varaustilan tarkistamisesta on fx-9860g SD:n tai fx-9860g:n mukana tulleen käyttöoppaan kohdassa 10-5 eactivityn tiedostomuistin käyttönäyttö.

19 6-1 Varotoimia 6 Varotoimia Voit tallentaa Physium-näyttöjen ja valintaikkunan näytönkaappaukset. Lisätietoja on fx-9860g SD/fx-9860G:n käyttöoppaan kohdassa 1-8 Näytönkaappauksen käyttäminen. Huomaa, ettei Physium tue fx-9860g SD/fx-9860G:n käyttöoppaassa kuvailtua luettelotoimintoa. Tämän sovelluksen atomipainot perustuvat IUPACin (International Union of Pure and Applied Chemistry) vuoden 2005 suosituksiin. Tämän sovelluksen fysiikan vakiot perustuvat CODATAn vuoden 2002 suosituksiin. Tässä sovelluksessa käytettävien tieteellisten vakioiden arvot voivat poiketa hieman esitysvuoden tai kirjallisuuslähteen mukaan vaihdellen. Tutustu ennen käyttöä kuhunkin käyttötarkoitukseen sopiviin tietolähteeseen. Lantanoidien luokittelu voi poiketa hieman Yhdysvalloissa oppikirjoissa tai lehdissä yleensä käytettävästä luokittelusta. Siirtymäalkuaineiden luokittelu voi poiketa hieman Yhdysvalloissa oppikirjoissa tai lehdissä yleensä käytettävästä luokittelusta.

20 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan LB0701-B

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

4.6 Kurssin palauttaminen

4.6 Kurssin palauttaminen 4.6 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

11 Joukot TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

11 Joukot TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 11 Joukot Joukot TI-86-laskimessa... 172 Joukkojen luominen, tallentaminen ja tarkasteleminen... 173 Joukkoeditori... 177 LIST OPS (toiminnot) -valikko... 181 Matemaattisten funktioiden käyttäminen joukkojen

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

HP Workspace. Käyttöopas

HP Workspace. Käyttöopas HP Workspace Käyttöopas Copyright 2016 HP Development Company, L.P. @ 2016 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google Drive on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas 15.6.2015 Sisältö Yleisesittely... 3 1. Kommenttiseinä-palvelun käyttäminen... 4 1.1. Kommenttiseinään kirjautuminen... 5 1.2. Kommenttiseinä... 6 1.3. Kommenttiseinälle

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

17 Muistinhallinta. Käytettävissä olevan muistin tarkistus... 266 Tietojen poistaminen muistista... 267 TI-86:n nollaus... 268 TI -86 F1 F2 F3 F4 F5

17 Muistinhallinta. Käytettävissä olevan muistin tarkistus... 266 Tietojen poistaminen muistista... 267 TI-86:n nollaus... 268 TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 17 Muistinhallinta Käytettävissä olevan muistin tarkistus... 266 Tietojen poistaminen muistista... 267 TI-86:n nollaus... 268 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 266 Luku 17: Muistinhallinta Käytettävissä

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot