fx-9860g Series/GRAPH 85 Series Physiumsovellus Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fx-9860g Series/GRAPH 85 Series Physiumsovellus Käyttöopas http://edu.casio.com"

Transkriptio

1 fx-9860g Series/GRAPH 85 Series Fi Physiumsovellus Käyttöopas

2 Sisältö Sisältö 1 Physiumin yleisesittely 2 Physiumin käynnistäminen 3 Jaksollinen järjestelmä 4 Fysiikan vakiot 5 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta 6 Varotoimia

3 1-1 Physiumin yleisesittely 1 Physiumin yleisesittely Physium-sovellus tarjoaa käyttöösi seuraavat ominaisuudet. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä Sovellusta voidaan käyttää alkuaineiden jaksollisen järjestelmän tarkastelemiseen. Taulukossa näkyy kunkin alkuaineen järjestysluku, tunnus, atomipaino ja muita tietoja. Alkuaineita voi hakea alkuaineen nimen, tunnuksen, järjestysluvun tai atomipainon perusteella. Fysiikan vakiot Sovelluksen avulla voidaan tarkastella fysiikan vakioita, jotka on ryhmitelty helppolukuisella tavalla. Fysiikan vakioita voidaan tarvittaessa muokata ja tallentaa. Fysiikan vakiot voidaan tallentaa Alpha-muistiin, ja niitä voidaan käyttää RUN MAT -moodissa.

4 2-1 Physiumin käynnistäminen 2 Physiumin käynnistäminen 1. Siirry päävalikosta PHYSIUM-moodiin. 2. Näyttöön tulee seuraavassa kuvassa näkyvä aloitusnäyttö. PHYSIUM-moodi Kohdistin 3. Valitse haluamasi tiedot (jaksollinen järjestelmä tai fysiikan vakiot) f- ja c-näppäimien avulla. 4. Valitse vaiheessa 3 valitsemasi tiedot (jaksollinen järjestelmä tai fysiikan vakiot) näkyviin painamalla w-näppäintä.

5 3-1 Jaksollinen järjestelmä 3 Jaksollinen järjestelmä k Jaksollisen järjestelmän taulukkonäyttö Järjestysluku Ryhmän numero Kohdistin Ryhmien numerot näkyvät näytön yläreunassa ja jaksojen numerot vasemmassa reunassa. Lantanoidit on merkitty kirjaimella L` ja aktinoidit kirjaimella A`. 112 Uub 115 Uup on esitetty muodossa ``. Siirrä kohdistinta näytössä f-, c-, d- ja e-näppäimillä. 1(MINI)...Näyttää jaksollisen järjestelmän taulukon MINI-näytön. 6 (DETAIL) (tai w)...näyttää valintaikkunan, jossa on tietoja siitä alkuaineesta, jonka kohdalla kohdistin on. Jos L` tai A` on valittuna, näppäintä painamalla saa näkyviin siirtymäalkuainenäytön. J...Palaa Physiumin aloitusnäyttöön. u Yksityiskohtaisten tietojen ikkuna Tunnus Järjestysluku Atomipaino Alkuaineen nimi Määritteet Yksityiskohtaisten tietojen ikkunassa näkyvät jaksollisen järjestelmän taulukkonäytöstä valitun alkuaineen järjestysnumero, tunnus, alkuaineen nimi, atomipaino ja määritteet. Hakasulkeissa ([ ]) on hyvin tunnetun isotoopin atomipaino. Isotooppien alkuainenimien perässä on tähti (`). J(tai w tai o)...sulkee valintaikkunan.

6 3-2 Jaksollinen järjestelmä u Lantanoidinäyttö ja aktinoidinäyttö Kohdistin Siirtymäalkuainenäyttö tulee esille, jos painetaan 6(DETAIL) (tai w), kun jaksollisen järjestelmän taulukkonäytöstä on valittuna L` tai A`. Siirrä kohdistinta näytössä f-, c-, d- ja e-näppäimillä. 6 (DETAIL) (tai w)...näyttää valintaikkunan, jossa on tietoja siitä alkuaineesta, jonka kohdalla kohdistin on. J...Palaa jaksollisen järjestelmän taulukkonäyttöön. k Minitaulukkonäyttö Kohdistin Järjestysluku Tunnus Atomipaino Lantanoidit Aktinoidit Minitaulukkonäyttö on jaksollisen järjestelmän tiivistetty versio, jonka kukin solu vastaa yhtä alkuainetta. Näytön oikeassa yläkulmassa näkyvät sen alkuaineen järjestysluku, tunnus ja atomipaino, jonka kohdalla kohdistin on taulukossa. Siirtymäalkuaineet (lantanoidit ja aktinoidit) näkyvät jaksollisen järjestelmän alapuolella (LANT, ACTI). Kun valittuna on lantanoidi, oikean yläkulman tiedoissa näkyy alkuaineen tunnusta vastaava järjestysluku (57 71), tunnuksena Lant. ja atomipainon kohta on tyhjä. Kun valittuna on aktinoidi, oikean yläkulman tiedoissa näkyy alkuaineen tunnusta vastaava järjestysluku (89 103), tunnuksena Acti. ja atomipainon kohta on tyhjä. Siirrä kohdistinta näytössä f-, c-, d- ja e-näppäimillä.

7 3-3 Jaksollinen järjestelmä 1(SERIES) 1(METAL)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka ovat metallisten ominaisuuksiensa vuoksi metalleja. 2(TRANS)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka ovat metallisten ominaisuuksiensa vuoksi siirtymäalkuaineita. 3(A-MET)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat alkalimetallien pääryhmään. 4(A-EAR)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat maa-alkalimetallien pääryhmään. 5(HALGN)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat halogeenien pääryhmään. 6(g)1(n-GAS)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat jalokaasujen pääryhmään. 6(g)2(n-METL)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka ovat metallisten ominaisuuksiensa vuoksi epämetalleja. 6(g)3(R-EAR)... Korostaa niiden alkuaineiden solut, jotka kuuluvat lantanoidien (harvinaiset maametallit) pääryhmään. 2(RESET)... Tyhjentää minitaulukkonäytön korostuksen. 5(SRC) 1(NAME)... Näyttää valintaikkunan, jossa voi hakea alkuaineen nimeä. 2(SYMBL)... Näyttää valintaikkunan, jossa voi hakea alkuaineen tunnusta. 3(No.)... Näyttää valintaikkunan, jossa voi hakea alkuaineen järjestyslukua. 4(WEIGH)... Näyttää valintaikkunan, jossa voi hakea alkuaineen atomipainoa. 6(DETAIL) (tai w)... Näyttää valintaikkunan, jossa on tietoja siitä alkuaineesta, jonka kohdalla kohdistin on. Huomaa, että valintaikkuna ei tule näkyviin, kun valittuna on lantanoidi tai aktinoidi. J... Palaa jaksollisen järjestelmän taulukkonäyttöön.

8 3-4 Jaksollinen järjestelmä u Minitaulukon yksityiskohtaisten tietojen ikkuna Minitaulukon yksityiskohtaisten tietojen ikkuna on sama kuin sivulla 3 1 olevassa kohdassa Yksityiskohtaisten tietojen ikkuna kuvailtu ikkuna. Minitaulukon yksityiskohtaisten tietojen ikkunassa näkyvät sen alkuaineen tiedot, jonka kohdalla kohdistin on minitaulukossa. Huomaa, ettei kohdistimella voi valita LANTI- tai ACTIsolua. J(tai w tai o)...sulkee valintaikkunan. u Haku alkuaineen nimen perusteella 1. Paina minitaulukkonäytössä 5(SRC) ja paina sitten 1(NAME). Näyttöön tulee alkuaineen nimen hakuikkuna. 2. Kirjoita vähintään yhdeksän merkkiä sen alkuaineen nimestä, jota haluat etsiä. Näyttöön tulevat kaikki ne alkuaineet, joiden nimet alkavat kirjoittamillasi merkeillä. 3. Valitse haluamasi alkuaineen nimi f- ja c-näppäimien avulla. 4. Paina w, jos haluat palata minitaulukkonäyttöön. Kohdistin jää vaiheessa 3 valitun alkuaineen kohdalle. Jos minkään alkuaineen nimi ei vastaa kirjoittamiasi merkkejä, näyttöön tulee teksti Nothing (ei mitään). Jos haluat sulkea valintaikkunan ja palata minitaulukkonäyttöön ilman, että haet mitään, paina J. u Haku alkuaineen tunnuksen perusteella 1. Paina minitaulukkonäytössä 5(SRC) ja paina sitten 2(SYMBL). Näyttöön tulee alkuaineen tunnuksen hakuikkuna.

9 3-5 Jaksollinen järjestelmä 2. Kirjoita vähintään yhdeksän merkkiä sen alkuaineen tunnuksesta, jota haluat etsiä. Näyttöön tulevat kaikki ne alkuaineet, joiden tunnukset alkavat kirjoittamillasi merkeillä. 3. Valitse haluamasi alkuaineen tunnus f- ja c-näppäimien avulla. 4. Paina w, jos haluat palata minitaulukkonäyttöön. Kohdistin jää vaiheessa 3 valitun alkuaineen kohdalle. Jos minkään alkuaineen nimi ei vastaa kirjoittamiasi merkkejä, näyttöön tulee teksti Nothing (ei mitään). Jos haluat sulkea valintaikkunan ja palata minitaulukkonäyttöön ilman, että haet mitään, paina J. u Haku alkuaineen järjestysluvun perusteella 1. Paina minitaulukkonäytössä 5(SRC) ja sitten 3(No.). Näyttöön tulee alkuaineen järjestysluvun hakuikkuna. 2. Kirjoita vähintään kolme numeroa sen alkuaineen järjestysluvusta, jota haluat etsiä. 3. Paina w, jos haluat palata minitaulukkonäyttöön. Kohdistin jää vaiheessa 2 kirjoitetun alkuaineen järjestysluvun kohdalle. Jos mikään alkuaine ei vastaa kirjoittamaasi järjestyslukua, w-näppäintä painamalla voit palata minitaulukkonäyttöön, jossa kohdistin on samassa kohdassa kuin tätä menettelyä aloitettaessa. Jos haluat sulkea valintaikkunan ja palata minitaulukkonäyttöön ilman, että haet mitään, paina J.

10 3-6 Jaksollinen järjestelmä u Haku atomipainon perusteella 1. Paina minitaulukkonäytössä 5(SRC) ja paina sitten 4(WEIGH). Näyttöön tulee alkuaineen atomipainon hakuikkuna. 2. Kirjoita enintään yhdeksän merkkiä pitkä arvo (numeroiden ja desimaalipisteen yhteismäärä) atomipainosta, jota haluat hakea. Näyttöön tulevat kaikki alkuaineet, joiden atomipaino vastaa syöttämiäsi lukuja. 3. Valitse haluamasi atomipaino f- ja c-näppäimillä. 4. Paina w, jos haluat palata minitaulukkonäyttöön. Kohdistin jää vaiheessa 3 valitun alkuaineen kohdalle. Jos minkään alkuaineen atomipaino ei vastaa kirjoittamiasi numeroita, näyttöön tulee teksti Nothing (ei mitään). Jos haluat sulkea valintaikkunan ja palata minitaulukkonäyttöön ilman, että haet mitään, paina J.

11 4-1 Fysiikan vakiot 4 Fysiikan vakiot k Luokanvalintanäyttö b(universal)...näyttää fysiikan yleisvakioiden luettelon. c(electromagnetic)...näyttää sähkömagneettisten fysiikan vakioiden luettelon. d(atomic & nuclear)...näyttää atomi- ja ydinfysiikan vakioiden luettelon. e(physico-chemical)...näyttää fysikaalis-kemiallisten vakioiden luettelon. f(adopted values)...näyttää fysiikan vakioiden normaaliarvojen luettelon. a(my Drawer)...Näyttää My Drawer (omat arvot) näytön. J...Palaa Physiumin aloitusnäyttöön. k Valmiit vakiot Seuraavassa luettelossa on lueteltu vakiot, jotka sisältyvät tähän sovellukseen valmiina fysiikan vakioina. Luokka Suure Arvo Yleisvakiot c: valon nopeus tyhjiössä µ 0 : tyhjiön permeabiliteetti E 6 ε0: tyhjiön permittiivisyys E 12 Z0: tyhjiön ominaisimpedanssi G: gravitaatiovakio E 11 h: Planckin vakio E 34 H: redusoitu Planckin vakio E 34 mp: Planckin massa E 8 lp: Planckin pituus E 35 tp: Planckin aika E 44 Sähkömagneettiset vakiot e: alkeisvaraus E 19 φ 0: magneettivuokvantti E 15 G0: konduktanssikvantti E 5 KJ: Josephson-vakio E14 RK: von Klitzingin vakio µ B: Bohrin magnetoni E 24 µ N: ydinmagnetoni E 27

12 4-2 Fysiikan vakiot Luokka Suure Arvo Atomi- ja α: hienorakennevakio E 3 ydinfysiikan vakiot R : Rydbergin vakio a0: Bohrin säde E 11 me: elektronin lepomassa E 31 µ e: elektronin magneettinen momentti E 24 m µ: myonin massa E 28 µ µ : myonin magneettinen momentti E 26 m τ: taun massa E 27 mp: protonin massa E 27 µ p: protonin magneettinen momentti E 26 mn: neutronin massa E 27 µ n: neutronin magneettinen momentti E 27 Fysikaaliskemialliset NA: Avogadron vakio E23 vakiot mu: atomimassayksikkö E 27 F: Faradayn vakio R: yleinen kaasuvakio k: Boltzmannin vakio E 23 Vm: ideaalikaasun moolitilavuus (273,15 K, 101,325 kpa) σ: Stefan-Boltzmannin vakio E 8 Normaaliarvot KJ 90: Josephson-vakion normaaliarvo RK 90: von Klitzingin vakion normaaliarvo gn: normaalikiihtyvyys

13 4-3 Fysiikan vakiot k Vakioiden luettelonäyttö Vakioiden luettelonäytössä näkyvät vakioiden tiedot seuraavassa muodossa: Symboli = Arvo Siirrä korostus f- ja c-näppäinten avulla sen vakion kohdalle, jonka haluat valita. 1(EDIT)...Siirtyy muokkaustilaan, jossa valittua vakiota voidaan muokata. Laite siirtyy muokkaustilaan automaattisesti myös silloin, kun jotakin numeronäppäintä painetaan vakion ollessa valittuna. 2(STORE)...Tallentaa valittuna olevan vakion Alpha-muistiin. 3(DETAIL) (tai w)...näyttää valintaikkunan, joka sisältää valittuna olevan vakion tiedot. 4(KEEP)...Tallentaa valittuna olevan vakion My Draweriin. 4-näppäimen (KEEP) painaminen tuo näyttöön sanoman Complete! (valmis). Sanoman voi poistaa näytöstä painamalla J. 5(INIT)...Palauttaa valittuna olevan vakion alkuperäisen oletusarvon. 6(A InIT)...Palauttaa kaikkien vakioiden alkuperäiset oletusarvot. J...Palaa luokanvalintanäyttöön. k My Drawer näyttö 4-näppäimen (KEEP) painaminen, kun vakioluettelo on näytössä, tallentaa valittuna olevan vakion My Drawer näyttöön. My Drawer näytössä vakiot näkyvät niiden tallennusjärjestyksessä. 2(STORE)...Tallentaa valittuna olevan vakion Alpha-muistiin. 3(DETAIL) (tai w)...näyttää valintaikkunan, joka sisältää valittuna olevan vakion tiedot. 6(DEL)...Poistaa valittuna olevan vakion. J...Palaa luokanvalintanäyttöön.

14 4-4 Fysiikan vakiot k Vakion muokkaaminen 1. Valitse muokattava vakio ja paina sitten 1(EDIT). Laskin siirtyy muokkaustilaan. 2. Muokkaa vakiota haluamallasi tavalla. 3. Paina w. Laskin tallentaa vakion muokatun version. Vaikka vakion arvoksi syötettäisiin yli 15 numeroa, muistiin tallentuu vain 15 merkitsevää numeroa. Jos vakion muoto on virheellinen, laskin antaa Syntax ERROR virheen. Jos vakion arvo on matemaattisesti virheellinen tai kelvoton, laite antaa Ma ERROR virheen. k Vakion tallentaminen Alpha-muistiin 1. Valitse vakio, jonka haluat tallentaa Alpha-muistiin, ja paina 2(STORE). Näyttöön tulee Store Alpha Mem. valintaikkuna. 2. Syötä sitä Alpha-muistia vastaava kirjain, johon haluat tallentaa vakion. 3. Paina w. Kun kyseessä oleva Alpha-muisti kutsutaan RUN MAT moodissa, laskin syöttää tallennetun vakion arvon.

15 4-5 Fysiikan vakiot k Yksityiskohtaisten tietojen ikkuna Jos valitset vakion ja painat 3(DETAIL) tai w, näyttöön tulee valintaikkuna, joka sisältää valitun vakion tiedot. Yksityiskohtaisten tietojen ikkunassa näkyvät vakion nimi, tunnus ja yksikkö. Nimi Tunnus Yksikkö k Kaikkien vakioiden alkuperäisten oletusarvojen palauttaminen Kun näytössä on vakioluettelonäyttö, paina 6(A InIT). Näyttöön tulee Init All valintaikkuna. Paina 1(Yes), jos haluat palauttaa kaikkien vakioiden alkuperäiset oletusarvot.

16 5-1 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta 5 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta Physium-funkioita voi kutsua eactivitysta sisällyttämällä eactivity-tiedostoon Physium-osan. Tässä osiossa selitetään, miten eactivity-tiedostoon lisätään Physium-osa, ja miten lisättyä Physium-osaa käytetään. Lisätietoja eactivity-toiminnoista on fx-9860g SD:n tai fx-9860g:n mukana toimitetun käyttöoppaan kohdassa Luku 10 eactivity. k Physium-osan lisääminen eactivity-tiedostoon Seuraavassa menettelyssä oletetaan, että eactivity-tiedosto, johon halutaan lisätä Physium-osa, on jo avattuna. Lisätietoja uuden tiedoston luomisesta ja muista eactivityn perustoiminnoista on fx-9860g SD:n tai fx-9860g:n mukana toimitetun käyttöoppaan kohdassa eactivity-tiedoston perustoiminnot (sivu ). u Physium-osan lisääminen eactivity-tiedostoon 1. Siirrä kohdistin eactivity-työtilanäytössä kohtaan, johon haluat lisätä Physium-osan. 2. Paina 2(STRP). Näyttöön tulee valintaikkuna, joka sisältää lisättävien osien luettelon. 3. Siirrä korostus f- ja c-näppäinten avulla sen Physium-osan kohdalle, jonka haluat lisätä.

17 5-2 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta 4. Paina w. Osa lisätään sen rivin tai osan yläpuolelle, jonka kohdalla kohdistin on. 5. Syötä osan otsikoksi enintään 16 merkkiä. 6. Määritä osale otsikko painamalla w. Osa korostuu. Voit suorittaa osan tässä painamalla w. Lisätietoja osan suorittamiseen tarvittavista toimenpiteistä on jäljempänä kohdassa Physium-funktion kutsuminen Physium-osasta. k Physium-funktion kutsuminen Physium-osasta Tässä osiossa selitetään toimenpiteet, joilla Physium-osa voidaan lisätä eactivity-tiedostoon. Seuraavassa menettelyssä oletetaan, että kyseessä oleva Physium-osa on jo lisätty eactivitytiedostoon, joka on tällä hetkellä avoimena. 1. Siirrä korostus eactivity-työtilanäytössä f- ja c-näppäinten avulla Physium-osan kohdalle.

18 5-3 Physium-funktioiden kutsuminen eactivitysta 2. Paina w. Physium käynnistyy ja näkyviin tulee aloitusnäyttö. 3. Tee kohdan Physiumin käynnistäminen (sivu 2-1) menettely vaiheesta 3 alkaen. 4. Palaa eactivity-työtilanäyttöön painamalla!a('). u Physium-osamuistin kapasiteettiin liittyviä varotoimenpiteitä Lisätietoja kunkin osan muistin varaustilan tarkistamisesta on fx-9860g SD:n tai fx-9860g:n mukana tulleen käyttöoppaan kohdassa 10-5 eactivityn tiedostomuistin käyttönäyttö.

19 6-1 Varotoimia 6 Varotoimia Voit tallentaa Physium-näyttöjen ja valintaikkunan näytönkaappaukset. Lisätietoja on fx-9860g SD/fx-9860G:n käyttöoppaan kohdassa 1-8 Näytönkaappauksen käyttäminen. Huomaa, ettei Physium tue fx-9860g SD/fx-9860G:n käyttöoppaassa kuvailtua luettelotoimintoa. Tämän sovelluksen atomipainot perustuvat IUPACin (International Union of Pure and Applied Chemistry) vuoden 2005 suosituksiin. Tämän sovelluksen fysiikan vakiot perustuvat CODATAn vuoden 2002 suosituksiin. Tässä sovelluksessa käytettävien tieteellisten vakioiden arvot voivat poiketa hieman esitysvuoden tai kirjallisuuslähteen mukaan vaihdellen. Tutustu ennen käyttöä kuhunkin käyttötarkoitukseen sopiviin tietolähteeseen. Lantanoidien luokittelu voi poiketa hieman Yhdysvalloissa oppikirjoissa tai lehdissä yleensä käytettävästä luokittelusta. Siirtymäalkuaineiden luokittelu voi poiketa hieman Yhdysvalloissa oppikirjoissa tai lehdissä yleensä käytettävästä luokittelusta.

20 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan LB0701-B

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Basware Invoice Processing Monitor 5.1

Basware Invoice Processing Monitor 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing Monitor 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas 9234634 1. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-51 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

CD-ROM-levyn ohjelmien opas

CD-ROM-levyn ohjelmien opas Issue 1 FI CD-ROM-levyn ohjelmien opas Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Copyright Nokia Mobile Phones

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sisältö Aloittaminen.................... 4 Puhelimen kokoaminen, SIM-kortti, akku, soittaminen. Tutustuminen puhelimeen......... 9 Puhelimen yleiskuvaus, valikoiden käyttäminen, kirjainten syöttäminen,

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Käyttöopas Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 HUAWEI MediaPad ulkoiset osat...2 SIM- ja microsd-korttien

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Asiakirjojen arkistointiopas

Asiakirjojen arkistointiopas MALLI: MX-5500N MX-600N MX-7000N Asiakirjojen arkistointiopas SISÄLLYSLUETTELO OPPAASTA................................. 3 LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT KÄYTTÖOHJEET.......................... 4 ASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Kuva 1 LabelPOINT 250 elektroninen tarrakirjoitin. Tarran ulostulo. Tarraleikkuri Nestekidenäyttö. Virtakytkin

Kuva 1 LabelPOINT 250 elektroninen tarrakirjoitin. Tarran ulostulo. Tarraleikkuri Nestekidenäyttö. Virtakytkin Tarran ulostulo Tarraleikkuri Nestekidenäyttö Virtakytkin Tyyli-/kielinäppäin Tasaus-/alleviivauskehysnäppäin Kiinteä pituus-/kirjasinnäppäin Muisti/Extra-näppäin Numeronäppäimet Tulostusnäppäin Peruutusnäppäin

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

Mac OS X 10.5 Leopardin asennus- ja käyttöönotto-opas

Mac OS X 10.5 Leopardin asennus- ja käyttöönotto-opas Mac OS X 10.5 Leopardin asennus- ja käyttöönotto-opas Jos tietokoneessa on Mac OS X 10.3 tai uudempi: Voit yksinkertaisesti päivittää Leopardiin. Katso lisätietoja kohdasta Mac OS X:n päivittäminen sivulla

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Openoffice Impress-pikakurssi

Openoffice Impress-pikakurssi Openoffice Impress-pikakurssi Openofficen saat kotikoneellesi ilmaiseksi osoitteesta www.openoffice.org Writer on MS Wordin vastine, eli tekstinkäsittelyohjelma Calc on MS Exelin vastine, eli taulukkolaskenta-

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We Versio A FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti? Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas Verkkokäyttäjän

Lisätiedot

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje ScenalyzerLive 4.0 Käyttöohje ScenalyzerLive Versio 4.0 käyttöohje Käyttöehdot Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2005 17:37 Copyright (C) 2005 Andreas Winter Suomennos 24.1.2006 22:30 (Harri Lamminmäki)

Lisätiedot

VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos

VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos VPN-sovelluksen Käyttöohje 9236260 1. painos Copyright 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot