Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas"

Transkriptio

1 Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013

2 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta sisältää vakavia haavoittuvuuksia, jotka altistavat kohteen hyväksikäytölle. Verkottuneessa kyberympäristössä yrityksen järjestelmät ovat avoinna mistä päin maailmaa tahansa tehdyille hyökkäyksille. Kyberhyökkäykset ovat myös erittäin edullisia ja tekijöilleen helppoja toteuttaa. Yritykset kohtaavat pääsääntöisesti kahden tyyppisiä hyökkäyksiä: 1) massahyökkäyksiä, joissa kohteena voi olla mikä tahansa haavoittuva järjestelmä ja 2) kohdistettuja hyökkäyksiä, joissa pyritään vaikuttamaan nimenomaan kohdeyritykseen. Tietoturvatarkastus on mittari ja kontrolli, jonka avulla voidaan tehokkaasti tarkentaa käsitystä omiin järjestelmiin liittyvistä uhkakuvista. Tarkastuksessa havaitaan puutteita ja esitetään kehityskohteita yrityksen ja sen tietojärjestelmien turvallisuudessa. Tarkastukset tehdään yleensä tietojärjestelmille tai -järjestelmäkokonaisuuksille, mutta monesti saattaa myös olla tarve selvittää kokonaisvaltaisemmin organisaation tietoturvakäytäntöjä. Tarkastus on erikoisosaamista vaativaa työtä, joka yleensä kannattaa teettää siihen erikoistuneella toimijalla. Tarkastuksen kohteen määritykseen ja teettämiseen liittyy kuitenkin seikkoja, jotka kannattaa pitää mielessä, että lopputulos on halutunlainen. Tämä muistilista helpottaa sujuvan tarkastuksen teettämistä. Sitä voidaan käyttää riippumatta siitä, tehdäänkö tarkastus ulkopuolisen tahon tai yrityksen omin voimin. Tietoturvatarkastus on investointi, jonka tuottavuus on mahdollista varmistaa rajaamalla hanke oikein ja miettimällä tavoitteet huolellisesti. Asiantuntijatyötä edellyttävien ja erillisenä projektina suoritettavien tarkastusten hintahaarukka vaihtelee yleensä euron välillä. Olemme tunnistaneet 10 kohtaa, jotka tulisi ottaa huomioon tietoturvatarkastuksen eri vaiheissa. Käsittelemme tässä dokumentissa kutakin kohtaa tarkemmin. 1 Perustele tarve Tarkastuksen motiivi ja syyt vaihtelevat. Aivan aluksi on hyvä tehdä itselle selväksi, miksi kyseinen tarkastus tehdään. Voi osoittautua, että tarkastusta ei edes kyseiseen tarpeeseen ole tarvetta tehdä. Hyvät perustelut auttavat myös tarkastuksen tekijää perustelemaan tarkastushavainnot ymmärrettävästi. Seuraavilla apukysymyksillä ja esimerkeillä voi hahmottaa tarvetta. MIKÄ ON TARKASTUKSEN PÄÄTARKOITUS? Haluan vakuuttaa omat asiakkaani tuotteemme/palvelumme/ratkaisumme turvallisuudesta. Vaatimuksenmukaisuus (esim. PCI / Tietoturvatasot) edellyttää tarkastuksen tekemistä. Haluan varmistaa, että järjestelmä on turvallinen, koska järjestelmä käsittelee sensitiivistä tietoa tai rahaa. Järjestelmä on liiketoimintakriittinen, ja palvelun keskeytyminen on kallista. Prosessimme edellyttää tarkastuksen tekemistä. Tietojärjestelmääni on jo tunkeuduttu. Haluan varmistaa, että tätä ei tapahdu jatkossa. OVATKO OLETETUT UHKATEKIJÄT ULKOISIA VAI SISÄISIÄ JA TAHATTOMIA VAI TAHALLISIA? Hakkeriryhmät ja haktivistit Kilpailijat Järjestäytynyt rikollisuus Organisaation työntekijät Oma tai vieraan valtion hallitus Luonnonilmiöt Asiakkaat tai käyttäjät 1. PERUSTELE TARVE 2. RAJAA TARKASTUS 6. SUUNNITTELE JA SOVI 7. VALMISTELE MITKÄ OLISIVAT VAKAVIMMAT SEURAUKSET TAI VAIKUTUKSET MAHDOLLISTEN UHKIEN TOTEUTUESSA? Maineen menetys Kilpailuedun menetys Rahallinen menetys Ihmishenkien menetys Liiketoiminnan häiriö tai keskeytyminen Organisaation tietoverkkojen tai -järjestelmien väärinkäyttö Sidosryhmien yksityisyyden loukkaus 3. ENNAKOI AIKATAULUT 4. PYYDÄ TARJOUS 5. ARVIOI TARKASTUSMENETELMÄ 8. VALVO 9. VARMISTU TULOKSISTA 10. KÄSITTELE TULOKSET MIHIN KYSYMYKSIIN ERITYISESTI HALUAT SAADA TARKASTUKSELTA VASTAUKSET? Miten järjestelmän tietoturvan taso suhtautuu muiden vastaavien järjestelmien tietoturvallisuuteen? Onko kumppanilta ostettu palvelu toteutettu turvallisesti ja sovitut kontrollit toteutettu asianmukaisesti? Onko järjestelmiä ylläpidetty ja kehitetty sovitusti ja suunnitellusti? Ovatko tiedon ja järjestelmien luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus turvattu? Ovatko lainsäädännön tai toimielinten asettamat vaatimukset täytetty järjestelmän toteutuksessa ja ylläpidossa? Toimivatko sisäiset IT- ja kehitysprosessit järjestelmän tietoturvan tason varmistamisen kannalta? 2 Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas 3

3 NIMEÄ SIDOSRYHMÄT, JOILLE TARKASTUS TULEE PERUSTELLA, JA SELVITÄ NÄMÄ TARPEET MYÖS HEILTÄ: Järjestelmän ja liiketoiminnan omistaja Tietoturvallisuusvastaava Kehittäjät Ylläpitäjät Kumppanit Käyttäjät (tarvittaessa) 2 Rajaa tarkastus 3 Ennakoi aikataulut Aikataulu kannattaa suunnitella siten, että kalenteriaikaa lasketaan taaksepäin siitä päivämäärästä, kun järjestelmän pitäisi olla turvallinen ja valmis käyttöönottoon. Esimerkiksi tyypillinen teknisen tason tarkastus kestää yleensä 5 kalenteriviikkoa aloituspalaverista päätöspalaveriin. Hyvä nyrkkisääntö on, että tarkastus käynnistetään viimeistään 8 kalenteriviikkoa ennen takarajaa, jolloin myös mahdollisille korjaaville toimenpiteille jää aikaa. VARAA TARKASTUS HYVISSÄ AJOIN. Käynnistä tarkastusprojekti ajoissa sekä omassa organisaatiossasi että tarkastuksen tekijällä. Varaamalla tarkastuksen hyvissä ajoin varmistat, että tarkastukselle on sopiva, asiantunteva tekijä. Tietojärjestelmät ovat yksittäisiä palveluita tai isoja järjestelmäkokonaisuuksia, jotka koostuvat useista moniin muihin järjestelmiin liittyvistä alijärjestelmistä. Käytännössä tarkastus on kuitenkin tehtävä rajallisessa ajassa rajattuun ympäristöön rajatussa laajuudessa. Rajaa tarpeen perusteella, mistä kokonaisuudesta haluat saada kuvan: YKSITTÄINEN JÄRJESTELMÄ TAI SOVELLUS Ulkoisten rajapintojen haavoittuvuudet (esim. Web UI, SOAP/ REST, SMS) Palvelinten asetukset Sisäiset hallintakäyttöliittymät Integraatiorajapinnat (SOAP / REST) Järjestelmän kehitykseen ja hallintaan liittyvät käytännöt ORGANISAATION INFRASTRUKTUURI TAI SEN OSA Pilvipalvelut Verkot, laitteet ja palvelimet Työasemat ja mobiililaitteet Verkkoarkkitehtuuri Ylläpitokäytännöt ja -prosessit KOKO ORGANISAATION TIETOTURVALLISUUS Organisaation tietoturvaprosessit ja hallintamallit Tietoturvallisuuden jalkautuminen käytännössä HUOMIOI TARKASTUKSEN KESTO KALENTERIAJASSA KAIKKINE VAIHEINEEN. Aloituspalaveri Suunnittelut ja valmistelut Tarkastuksen tekeminen Raportointi ja lopetuspalaverit VARAA KORJAUKSIIN RIITTÄVÄSTI AIKAA. Tyypillisesti tarkastuksissa havaitaan mahdollisesti useitakin kriittisiä ongelmia, joiden korjaus voi viedä aikaa. 4 Pyydä tarjous Tarjous kannattaa pyytää aina kirjallisena ja usein myös kiinteästi hinnoiteltuna. Jos yrityksesi teettää useampia tarkastuksia vuodessa, on järkevää valita yksi tarkastaja koko kokonaisuudelle. Tällöin tarkastaja oppii tuntemaan paremmin liiketoimintanne luonnetta sekä toimintatapaanne ja sitä kautta antamaan parempia suosituksia. Tarkastusten toteuttaminen prosessina myös tehostaa oman organisaatiosi toimintaa. TEE TARVITTAESSA SALASSAPITOSITOUMUS TARKASTUKSEN TOIMITTAJA- EHDOKKAIDEN KANSSA. Mikäli tarkastettava kohde ei ole julkista tietoa, tee salassapitositoumus ennen tarjouksen lähettämistä. ILMOITA TARJOUSPYYNNÖSSÄ AIKATAULU JA PAIKKA, MISSÄ JA MILLOIN TARKASTUS PITÄISI TEHDÄ JA MILLOIN TULOSTEN TULISI OLLA KÄYTETTÄVISSÄ. Huomioi, että tiukka aikataulu, viikonloput tai toimistoajan ulkopuolella tehtävät työt saattavat vaikuttaa kustannuksiin. KUVAA MAHDOLLISIMMAN TARKASTI TARVE SEKÄ TARKASTUKSEN KOHDE RAJAUKSINEEN. Pyri pitämään kohteen kuvaus mahdollisimman ytimekkäänä, kymmensivuiset dokumentit saattavat vaikeuttaa tarjouksen rajaamista. 4 Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas 5

4 KUVAA TARKASTUKSESSA VAADITTAVA ERITYISOSAAMINEN. Tarkastuksen tekijältä voidaan vaatia erityistä sertifiointia eri toimielimien tai säädöksien takia. Ole kuitenkin realistinen sen suhteen, mitä erityisosaamisalueita voidaan vaatia yhdeltä henkilöltä. ILMOITA, MIHIN SOPIMUSEHTOIHIN TOIMITTAJAN TULEE SITOUTUA. Esimerkiksi henkilökohtaiset vaitiolositoumukset ILMOITA, MIHIN TAKARAJAAN MENNESSÄ TARJOUS ON TOIMITETTAVA. Takaraja varmistaa sen, että tarjouksen ennakoitu aikataulu pysyy kurissa. 5. Arvioi tarkastusmenetelmä Kun olet saanut tarjouksen, arvioi siitä vähintään tässä kappaleessa kuvatut asiat. Jos tarjouksessa ei ole mainintaa näistä kohdista, selvitä asiat tarkastuksen toimittajalta. Näiden avulla voidaan päätellä, täyttääkö tarjottu tarkastus vaatimukset. Käytössä on monenlaisia termejä, jotka tarkoittavat eri toimijoilla eri asioita. Esimerkiksi pelkkä penetraatiotestaus, skannaus, koodin katselmointi, uhkamallinnus / -analyysi, gapanalyysi, auditointi, evaluointi tai dokumentaation katselmointi tms. eivät ole vielä täsmällisiä määritelmiä sellaisenaan, vaan kannattaa selvittää, mihin menetelmiin tarkastus nojautuu. Eri menetelmillä voidaan päästä samoihin lopputuloksiin, mutta eri menetelmissä on myös omat vahvuutensa tietyissä ympäristöissä. KÄYTETYT TARKASTUSMENETELMÄT JA VIITEKEHYKSET Perustuuko tarkastus automatisoituihin työkaluihin vai manuaaliseen työhön? OWASP ASVS (web-sovellukset) CIS, NIST (alustojen turvallisuus) ISO (tietoturvakäytännöt) PCI (maksukorttijärjestelmät) VAHTI, tietosuojalainsäädäntö jne. TYÖVAIHEET/TARKASTUSPROSESSI Onko tarkastuksen eri vaiheet kuvattu selvästi? Ovatko eri työvaiheiden tavoitteet ja tulokset kuvattu ymmärrettävästi? Ovatko työmenetelmät tarkoitukseen sopivia ja mahdollisia toteuttaa kohdeympäristössä? PROJEKTIKÄYTÄNNÖT Aloitus- ja lopetuspalaverit Tietojen, kuten raportin ja esitietojen, turvallinen välittäminen Järjestelyt sairastapausten ja muiden erityistilanteiden varalta RIIPPUMATTOMUUS Myykö toimittaja ohjelmistotuotelisenssejä, jotka saattavat ohjata tarkastustuloksia? Onko tarkastajalla sidoksia järjestelmään (mukana kehityksessä, omistajuudet)? TUOTOSTEN LAATU Varmistu, että tarkastuksesta saatava raportti vastaa tarvetta ja siinä kuvataan myös vaikutuksia, ilmenemistapoja ja korjaustoimenpiteitä yms. Raportin ei tule olla pelkkä havaintoluettelo. Raportin laadusta vastaa kokenut henkilö, joka myös osallistuu palavereihin. Raportissa on johdon yhteenveto, jossa tarkastuksen tulokset avataan liiketoiminnan kannalta ymmärrettävästi. Raportissa on vakavuuden perusteella priorisoidut havainnot. Pyydä malliraportti nähtäväksi. KOMMENTOINTIAIKA Asiakkaalla on oikeus pyytää korjauksia loppuraporttiin ilman erillistä veloitusta, mikäli tulokset eivät vastaa etukäteen sovittua. KUSTANNUS JA HINNOITTELU Onko hinta epäilyttävän pieni tai suuri? Vertaile tarjouksia ja selvitä hintaerojen syyt. Kiinteä hinta vs. työmääräarviopohjainen tuntihinta? 6 Suunnittele ja sovi Kun tarkoitukseen sopivin tarjous on valittu, on sen toteuttaminen suunniteltava ja sovittava kaikkien osapuolten kesken. Tietoturvatarkastukset joudutaan monesti tekemään järjestelmiin, jotka ovat esimerkiksi tuotantokäytössä tai hyväksymistestauksessa, jolloin kohdejärjestelmässä on muuta käyttöä. Huolehdi, että kaikki osapuolet osallistuvat aloituspalaveriin tai vähintään saavat ja lukevat aloituspalaverin muistiinpanot. TARKASTUKSEN LAAJUUS JA RAJAUKSET Varmista, että tarjotun tarkastuksen laajuus on riittävä, eikä mitään oleellista ole rajattu tarkastuksen ulkopuolelle. VARMISTU JO SOPIMUSHETKELLÄ, ETTÄ KAIKKI OSAPUOLET SITOUTUVAT SOVITTUUN AJANKOHTAAN JA OTTAVAT HUOMIOON ESIMERKIKSI HYVÄKSYMIS- JA SUORITUSKYKY- TESTAUKSET TAI LOMAKAUDET: TOIMITTAJAN KOKEMUS JA AMMATTITAITO Järjestelmään soveltuva asiantuntemus ja kokemus kehittäjät/testaajat oma operaattori palveluntarjoaja hosting-kumppani tarkastuskumppani. 6 Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas 7

5 PIDÄ KAIKKI OSAPUOLET TIETOISINA AIKATAULUIHIN LIITTYVISTÄ MUUTOKSISTA HYVISSÄ AJOIN JA SOVI, ETTÄ KAIKKI OSAPUOLET TOIMIVAT SAMOIN. VARMISTA, ETTÄ KAIKILLA OSAPUOLILLA (OPERAATTORIT, PALVELUNTARJOAJAT) ON TARVITTAVAT TARKASTUSLUVAT. Monet pilvipalveluntarjoajat vaativat ilmoitukset tietoturvatarkastuksista muutama päivä etukäteen. Tarjoajilla on yleensä lomake hallintasovelluksessa, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä. SOVI, ETTÄ TARKASTAJA ILMOITTAA AINAKIN KRIITTISET LÖYDÖKSET VÄLITTÖMÄSTI, JOTTA NE VOIDAAN OTTAA KORJAUKSEEN MAHDOLLISIMMAN PIAN. 8 Valvo Tarkastuksen aikana käytetään monenlaisia menetelmiä, jotka voivat aiheuttaa erilaisia virhetilanteita. Näitä virhetilanteita kannattaa seurata ja tutkia mistä virheet johtuvat. Jos tarkastuksen kohteena on tuotantojärjestelmä, on erityisesti syytä valvoa tarkastuksen ajan sitä, miten järjestelmä käyttäytyy. TARKASTUKSEN TEKIJÄ Varmista, että tekijöiden kokemus vastaa tarjouksessa sovittua tasoa. Valvo, että tekijä suorittaa tarkastusta ja kommunikoi sovittujen käytäntöjen mukaisesti. 7 Valmistele Tarkastus on suositeltavaa tehdä aina mahdollisimman tuotannonkaltaisessa ympäristössä. Kannattaa kuitenkin varmistua, ettei tarkastus vaikuta tuotantokäyttöön tai toiminnan jatkuvuuteen. Valmistelujen tarkoituksena on varmistaa, että tarkastus etenee alusta loppuun mahdollisimman sujuvasti. VARMISTA TOIMINNAN JATKUVUUS TARKASTUKSEN AIKANA. Varmista, että koko tarkastuksen aikana on valmius tarvittaessa esimerkiksi käynnistää järjestelmät uudelleen ja palauttaa järjestelmä toimintakuntoon ja tiedottaa mahdollisia sidosryhmiä katkoksista. Järjestelmää tarkastettaessa tee tuotantoa vastaava tarkastukselle varattu erillinen testausympäristö, jossa ei käsitellä tuotantodataa. Ota ennen tarkastusta järjestelmistä varmuuskopiot olipa kyseessä sitten tuotanto- tai testiympäristö jotta järjestelmän palauttaminen on mahdollisimman nopeaa. KERÄÄ TARKASTUKSEEN TARVITTAVA TAUSTAMATERIAALI HYVISSÄ AJOIN. Taustamateriaali, kuten arkkitehtuurikuvaus, ei välttämättä ole ajan tasalla ja voi vaatia päivityksiä ennen toimittamista. SELVITÄ, MIHIN KAIKKIALLE JÄRJESTELMÄ MAHDOLLISESTI OTTAA YHTEYKSIÄ TARKASTUKSEN AIKANA, JA TIEDOTA TÄSTÄ KAIKILLE OSAPUOLILLE. Esimerkiksi web-sovellusten palaute- tai rekisteröintilomakkeet saattavat automaattisen skannauksen yhteydessä aiheuttaa merkittäviä määriä sähköpostia. Erilaiset toimenpiteet saattavat aiheuttaa hälytyksen valvontajärjestelmissä, mistä voi aiheutua turhaa työtä. TARKASTUKSEN KOHDE Valvo, että kohdeympäristö toimii normaalisti. Esimerkiksi tuotantojärjestelmän tilaa on syytä seurata tarkastuksen aikana tavanomaista tarkemmin. AIKATAULUT Valvo, että erilaiset muutostilanteet tarkastuksen aikana myöskin huomioidaan muussa aikataulussa, ja niiden vaikutus lopulliseen aikatauluun selviää. VÄLITUOTOKSET Mikäli on sovittu välituotoksia, kuten viikkoraportointia, valvo että niitä toimitetaan ja niiden laatu on sovitulla tasolla. 9 Varmistu tuloksista Tarkastuksesta saadaan tyypillisesti havaintoluettelo, joka on yleensä raportin muodossa. Raportti on tärkein tuotos tarkastuksesta, ja on tärkeä varmistua, että siinä esitetyt havainnot ovat ymmärrettäviä kaikille osapuolille. KÄY LÄPI RAPORTTI ENNEN LOPETUSPALAVERIA. Kirjaa muistiin kaikki esiin tulleet kysymykset ja lähetä kysymykset tarkastajalle. VARMISTA, ETTÄ KAIKKI ASIANOSAISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAVAT HAVAINNOT. Pyydä kustakin havainnosta vastine tarpeellisilta sidosryhmiltä, esimerkiksi järjestelmän toimittajalta. VARMISTA, ETTÄ VAADITUT ESITIEDOT ON TOIMITETTU JA JÄRJESTELYT ON TEHTY HYVISSÄ AJOIN ENNEN TARKASTUKSEN SUUNNITELTUA ALOITUSTA. Vahvista tarkastuksen tekijältä ja muilta sidosryhmiltä, että valmius tarkastuksen tekemiseen on olemassa viimeistään tarkastusta edeltävällä viikolla. 8 Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas 9

6 VARMISTA, ETTÄ RAPORTISSA KÄY SELVÄSTI ILMI: tarkastuksen laajuus käytetyt menetelmät tarkastetut osa-alueet tarkastuksen ulkopuolelle sovitut osa-alueet havaintojen kuvaukset, vaikutukset ja korjausehdotukset lausunto niistä tarkastetuista osa-alueista, joista ei ollut havaintoja. Sanasto Termi Uhka Riski Selitys Järjestelmään kohdistuva ei-toivottu tapahtuma, joka esimerkiksi vaikuttaa järjestelmän tietojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen. Uhan arvioitu kriittisyys sen toteutumisen vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella. VARMISTA, ETTÄ TARKASTUSRAPORTISSA ON SELVÄT VASTAUKSET KYSYMYKSIIN JA TARPEISIIN, MIKSI TARKASTUS ALUN PERIN TEETETTIIN. Käy läpi tarjouspyyntö, tarjous, aloituspalaverin muistio ja vertaa niitä loppuraporttiin. VARMISTA, ETTÄ TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET KÄYDÄÄN LÄPI ASIANOMAISTEN KESKEN LOPETUSPALAVERISSA. Vahvista, että havainnoista ei ole epäselvyyksiä tai avoimia kysymyksiä. 10 Käsittele tulokset Jotta tarkastuksesta saadaan paras hyöty irti, on tärkeää, että raportti ei unohdu pöytälaatikkoon. Tulosten käsittelyprosessin tulee jatkua, kunnes kaikki havainnot on todennetusti korjattu tai tietoisesti päätetty jättää korjaamatta hyväksymällä niihin liittyvät riskit. VASTUUTA JA AIKATAULUTA KORJAUSTOIMENPITEET. Kontrolli Haavoittuvuus Tarkastus Murto- tai penetraatiotestaus Auditointi Katselmointi Mekanismi, jolla pyritään rajoittamaan uhan toteutumista. Kontrolleja voi olla esimerkiksi politiikkadokumentti, prosessi, turvalaite tai tekninen toiminto ohjelmakoodissa. Puuttuva tai puutteellisesti toteutettu kontrolli, joka mahdollistaa uhan toteutumisen. Hallinnol lisella tasolla voi olla puutteellisia käytäntöjä. Järjestelmätasolla puhutaan monesti ohjelmointi- tai konfigurointivirheestä. Tarkastuksessa kohteen tietoturvakontrolleja verrataan tietyn standardin, viitekehyksen tai yleisten hyvien käytäntöjen määrittelemiin kontrolleihin. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia puutteita järjestelmän kontrolleissa on. Murtotestauksella pyritään osoittamaan puutteita tietojärjestelmän tai organisaation kontrol leissa toteuttamalla hyökkäys käytännössä. Murtotestaus voi perustua tarkastuksen tuloksiin tai se voidaan tehdä itsenäisenä työnä. Auditointi ja tarkastus ovat käytännössä sama asia, mutta auditointi-sanaa käytetään Suomessa erityisesti tiettyjen ulkoisten vaatimusten tarkastamiseen kun tavoitteena on standardin- ja vaatimustenmukaisuuden sertifiointi. Katselmointi tehdään kirjalliselle materiaalille, kuten dokumentaatiolle, teknisille konfiguraatioille tai lähdekoodille. Erilaisista arkkitehtuuri- ja määritelmädokumenteista voidaan havaita, ottavatko ne kantaa tiettyihin vaatimuksiin. Tavoitteena on havaita mm. puutteita tai ristiriitaisuuksia. MIKÄLI JOKIN ASIA JÄÄ KORJAAMATTA ESIMERKIKSI KUSTANNUSSYISTÄ, PYYDÄ SELVÄ HYVÄKSYNTÄ TÄSTÄ AIHEUTUVILLE RISKEILLE JÄRJESTELMÄN OMISTAJALTA TAI HÄNEN ESIMIEHELTÄÄN. VARMISTA, ETTÄ HAVAINNOT TULEVAT KORJATUKSI SOVITUSSA AIKATAULUSSA. JOS KORJAUKSIA EI OLE TEHTY, SOVI AINA UUSI AIKATAULU. TILAA UUSINTATARKASTUS AINAKIN KRIITTISTEN ONGELMIEN OSALTA, JOTTA VARMISTAT, ETTÄ KORJAUKSET ON TEHTY OIKEIN EIVÄTKÄ NE OLE AIHEUTTANEET MAHDOLLISIA UUSIA ONGELMIA. Gap-analyysi Skannaus Uhkamallinnus Uhka-analyysi Gap- tai kuiluanalyysin avulla pyritään selvittämään puutteet tai puutealueet, joita kohdeorganisaatiolla on tiettyyn standardin- tai vaatimustenmukaisuuteen pääsemiseksi. Gap-analyysi voidaan tehdä aluksi kevyesti ylätasolla osa-alueittain. Skannaus on pitkälle automatisoitu toimenpide, jolla pyritään havaitsemaan yleisiä haavoittuvuustyyppejä järjestelmästä. Skannaus voidaan jakaa useaan alatyyppiin: verkko- ja haavoittuvuusskannaus, sovellusskannaus, lähdekoodianalyysi (staattinen/dynaaminen). Skannereiden käyttö ja tulosten tulkinta vaativat usein huolellista läpikäyntiä sekä ammattitaitoa. Työkalut tuottavat monesti vääriä hälytyksiä. Uhkamallinnuksella pyritään konkreettisesti etsimään uhkia järjestelmässä käymällä esimerkiksi läpi järjestelmällisesti teknisen toteutuksen vuo- ja sekvenssikaavioita ja tutkimalla, miten eri tietoturvakontrollit ja hyökkäystavat on huomioitu eri vaiheissa. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi hyökkäyspuun laatimista. Uhka-analyysillä pyritään tunnistamaan järjestelmän tai organisaation suojattaviin kohteisiin ja liiketoimintoihin liittyviä tietoturvauhkia sekä arvioimaan näiden todennäköisyyksiä ja vaikutuksia. Analyysitapoja on monenlaisia, ja menetelmä kannattaa valita tilanteen mukaan järkeväksi, vaikka useimmilla menetelmillä päästäänkin samansuuntaisiin lopputuloksiin. Evaluointi Tietyn kontrollin toteutustavan valinta muutamasta vaihtoehdosta. Evaluointi yleensä pitää sisällään myös jonkintasoisen tarkastuksen evaluoitaville ratkaisuille. Evaluointikriteeristö voidaan valita joko nykyisistä kriteeristöistä tai määritellä tapauskohtaisesti. 10 Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas 11

7 Nixu Oy on Pohjoismaiden suurin tietoturvakonsultointiyritys. Yritysasiakkaamme luottavat riippumattomaan osaamiseemme tietoturvan kehitykseen, toteutukseen ja tarkastukseen liittyvissä hankkeissa. Varmistamme asiakkaidemme tietovastuun toteutumisen huolehtimalla toiminnan jatkuvuudesta, sähköisten palvelujen esteettömyydestä sekä asiakastietojen suojaamisesta. Nixu Oy PL 39 (Keilaranta 15), FI Espoo, Finland Puhelin: Fax: Y-tunnus: Internet: Copyright 2013 Nixu Oy/Ltd. All Rights Reserved.

Standardit tietoturvan arviointimenetelmät

Standardit tietoturvan arviointimenetelmät Standardit tietoturvan arviointimenetelmät Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN) VTT Auditorio, Vuorimiehentie 5, Espoo, 9.11.2010 Jarkko Holappa Tietoturvallisuuden arviointi osana tietoturvan hallintaa

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

KYBERTURVAPALVELUT. VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta. VTT Kyberturvapalvelut

KYBERTURVAPALVELUT. VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta. VTT Kyberturvapalvelut KYBERTURVAPALVELUT VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta Kyberhyökkäykset ovat yleistyneet huolestuttavalla vauhdilla. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää

Lisätiedot

HAVAINTOJA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ. Harri Vilander, Nixu Oy

HAVAINTOJA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ. Harri Vilander, Nixu Oy HAVAINTOJA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ Harri Vilander, Nixu Oy SISÄLTÖ Tietosuoja-analyysi Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (PIA) Kokemuksia matkan varrelta TIETOSUOJA-ANALYYSI Tietosuojan nykytilanteen

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA Turvallinen ohjelmistokehitys seminaari 30.9.2008 1 Turvallisuusvaatimukset ohjelmiston hankinnassa Tehtävä/toiminta liittyvä toiminnot/prosessit

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Suomi.fi - Tietoturvallisuus sovelluskehityksessä. VAHTI sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari

Suomi.fi - Tietoturvallisuus sovelluskehityksessä. VAHTI sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari Suomi.fi - Tietoturvallisuus sovelluskehityksessä VAHTI sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari 3.10.2017 YLEISTÄ Suomi.fi-palvelut esuomi.fi Tietoturvallisuus sovelluskehityksessä Yleisiä periaatteita

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Organisaation hankinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää hankinnan tavoitteet

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt

Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt 15.11.2012 PTCS Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt 1 Keskitettynä hallittavampi kokonaisuus Kaikki kilpailutukset, sopimukset ja

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan tarjoustoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan tarjoustoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Tarjouspyyntöjen hankkiminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA käyttää tarjouspyyntöjen hankinnassa viheralan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: 2021256-6 PL 500 Helsingin kaupunki 00099 Tarjottavan

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Joonatan Henriksson, Nixu Oy joonatan.henriksson@nixu.com 050 342 3472 17.1.2012 Nixu 2012 Agenda Federoinnin hyödyt

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Auditoinnit ja sertifioinnit

Auditoinnit ja sertifioinnit Auditoinnit ja sertifioinnit Tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelmien vaatimuksienmukaisuuden arvioinnit ja hyväksynnät Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelmien tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Sähköi sen pal l tietototurvatason arviointi

Sähköi sen pal l tietototurvatason arviointi Sähköisen palvelun l tietototurvatason arviointi Kirsi Janhunen Arviointia tehdään monesta syystä Itsearviointi Sisäinen arviointi Sisäinen tarkastus Vertaisarviointi Ulkoinen arviointi Lähtökohtana usein

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Lokitietojen käsittelystä

Lokitietojen käsittelystä Lokitietojen käsittelystä ylitarkastaja Sari Kajantie/KRP Esityksen lähtökohdista Tavoitteena lisätä ymmärrystä kriteereistä, joilla lokien käsittelytavat tulisi määritellä jotta pystytte soveltamaan käsittelytapoja

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Ulkoistamisen hallittu prosessi Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Muutos ja tietoturvallisuus -ohje Korvaa Vahti-ohjeen 2/1999 ja laajentaa sen tarkastelunäkökulmaa Työryhmänä jaosto, konsulttina WM-data

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Oppijan palvelukokonaisuuden tietoturvan testauspalvelut 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tämä tarjouspyyntö

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunki 2015 Tietoturvapolitiikka 1 (7) Yhteenveto Tietoturvapolitiikka on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon tahdonilmaisu tietoturvan

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Tietoturvallisuuden ja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

PCI DSS 3.0. Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com. 15.1.2014 Nixu 2014 1

PCI DSS 3.0. Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com. 15.1.2014 Nixu 2014 1 PCI DSS 3.0 Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com 15.1.2014 Nixu 2014 1 Yleistä PCI DSS standardin kehittämisestä PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council)

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuus tietoturvauhkana Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuuden erityispiirteet Verkkorikollisuus on ammattimaista ja tähtää

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Omaisuuden hallinta viheralalla

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Omaisuuden hallinta viheralalla TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Viheralan omaisuuden hallinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää omaisuuden hallinnan

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

Tietosuojariskienhallinnan palvelutuotteet. Marko Ruotsala M.Eng, CISA, CISM,CRISC,HCISPP Liiketoimintapäällikkö, turvallisuus ja riskienhallinta

Tietosuojariskienhallinnan palvelutuotteet. Marko Ruotsala M.Eng, CISA, CISM,CRISC,HCISPP Liiketoimintapäällikkö, turvallisuus ja riskienhallinta Tietosuojariskienhallinnan palvelutuotteet Marko Ruotsala M.Eng, CISA, CISM,CRISC,HCISPP Liiketoimintapäällikkö, turvallisuus ja riskienhallinta Kyberturvallisuustilanne 2017 Vuonna 2016 realisoituneet

Lisätiedot

Suorin reitti Virtu-palveluihin

Suorin reitti Virtu-palveluihin Suorin reitti Virtu-palveluihin Haka- ja Virtu-seminaari 9.2.2011 Hannu Kasanen, Secproof Finland Secproof Finland Noin 15 hengen konsultointi- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Perustettu vuonna

Lisätiedot

Digital by Default varautumisessa huomioitavaa

Digital by Default varautumisessa huomioitavaa Digital by Default varautumisessa huomioitavaa VAHTI Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari 3.10.2017 osana VAHTI Digitaalisen turvallisuuden teemaviikkoa 1 Agenda Palvelun riskienhallinta ja riippuvuudet

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 10.3.2004 24 O/6/2004 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö,

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Live demo miten tietomurto toteutetaan?

Live demo miten tietomurto toteutetaan? Live demo miten tietomurto toteutetaan? Jussi Perälampi, Senior Security Consultant Saku Vainikainen, Lead Consultant Nixu Oy 2.4.2014 1.4.2014 Nixu 2014 1 Esitys Kohderyhmän valinta Kohdennettu viesti

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

Kohdistettujen hyökkäysten torjunta lisää tervettä järkeä!

Kohdistettujen hyökkäysten torjunta lisää tervettä järkeä! Kohdistettujen hyökkäysten torjunta lisää tervettä järkeä! Ylitarkastaja Sari Kajantie Keskusrikospoliisi Selvityksen lähtökohta: Nykyinen suojausparadigma on väärä Havaitaan ja torjutaan satunnaisesti

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla: PERUSTELUMUISTIO Kohde 1: HANKE- JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELUT luonteen mukaisesti. Tarjouspyynnön lisätietokysymysten 1 ja 6 vastauksissa sanottiin, että jokainen annettu toimeksianto täytyy olla varmennettavissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Menetelmän kuvaus...4 2.1. Tarkastusprosessi...4 2.1.1. Suunnittelu...4 2.1.2. Esittely...5 2.1.3. Valmistautuminen...5

Lisätiedot

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Jouko Tervo Sähkötutkimuspoolin seminaari 9.10.2013 1 Renecon palvelut Toiminnan kehittäminen ICTjärjestelmien ja palvelujen hankinnat Selvitykset ja tutkimukset

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 1.0 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen ON OLEMASSA KAHDENLAISIA YRITYKSIÄ: 1. NE JOIHIN ON MURTAUDUTTU 2. NE JOTKA EIVÄT VIELÄ TIEDÄ SITÄ

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Versio Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hyväksytty

Versio Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hyväksytty Tietoturvapolitiikka 1 (6) 26.1.2017 Hyväksytty Vahvistettu hallituksen päätöksellä 26.1.2017 n tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan tavoite... 2 2.1. Tietoturvallisuuden

Lisätiedot