SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET"

Transkriptio

1 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan mennessä 55 kappaletta. Ohessa on yhteenveto esitetyistä kysymyksistä ja hankintayksikön niille antamista vastauksista. Kysymyksistä on poistettu viittaukset kysyjään tai tämän edustamaan organisaatioon. Tämä asiakirja on toimitettu kaikille tarjouspyynnön pyytäneille tarjoajille. Saatujen kysymysten perusteella hankintayksikkö on päättänyt tehdä muutoksia tarjouspyyntöasiakirjoihin. Muutoksia on tehty seuraaviin asiakirjoihin: Liite 3: Pääsopimus: muutettu kohtaa Liite 3.2: Projektisopimus: muutettu kohtaa 19.2 Liite 4 Tarjouslomake: muutettu kohtaa 2.4 [Referenssityyppi 2:n vaatimus (Arkistolaitoksen säilytyspäätös) ja kaikille referensseille yhteinen vaatimus (viimeinen kappale, ensimmäinen alakohta)]. LIITE 7 Referenssit: Tehty liitteen 4 muutosta vastaavat muutokset Muutetut asiakirjat on toimitettu tarjouspyynnön pyytäneille yrityksille. Tarjouspyyntöasiakirjat on tilattavissa Hansel Oy:stä Kysymyksiä ei voi enää esittää. Mikäli tarjouspyyntömateriaalissa on ilmeisiä virheitä, voi näistä laittaa kommentit sähköpostitse osoitteeseen otsikolla Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan järjestelmä. Kysymykset ja vastaukset on jaoteltu aihepiirien mukaan. 1. Vaatimusluettelo 1.1 Toiminnalliset vaatimukset 1.2 Tekniset vaatimukset 1.3 Toimitus ja osaaminen 1.4 Jatkuvat palvelut 1.5 Tietoturva 1.6 Tietoturvatasovaatimukset 1.7 ICT-varautumisen vaatim. 1.8 Yleiset vaatimukset 1.9 Sovelluskehitysvaatimukset 2. Tarjouspyyntö 3. Hankinnan kohteen kuvaus 4. Palvelutasot 5. Tuotelomake 6. Tarjouslomake 7. Referenssit 8. Pääsopimus 9. Turvallisuussopimus 10. Projektisopimus 11. Palvelusopimus 12. Hintalomake

2 2 (13) Sisältö 1 Vaatimusluettelo Toiminnalliset vaatimukset Tekniset vaatimukset Toimitus ja osaaminen Jatkuvat palvelut Tietoturva Tietoturvatasovaatimukset ICT-varautumisen vaatimukset Yleiset vaatimukset Sovelluskehitysvaatimukset Tarjouspyyntö Hankinnan kohteen kuvaus Palvelutasot Tuotelomake Tarjouslomake Referenssit Pääsopimus Turvallisuussopimus Projektisopimus Palvelusopimus Hintalomake... 13

3 3 (13) 1 Vaatimusluettelo 1.1 Toiminnalliset vaatimukset 1. Kysymys: Voitteko eritellä vaatimusluettelon ne kohdat, jotka koskevat vain sähköistä asiointia, vain asianhallintaa tai molempia. Ohessa excel-taulukko, jossa olemme yrittäneet jaotella vaatimuksia, korjaatteko tarpeen mukaan. Pyytäisimme että lisäätte tätä tietoa varten esimerkiksi sarakkeen vaatimusluetteloon. Esimerkiksi Järjestelmän tunnistautumisessa voidaan käyttää kevyttä (sähköpostitunnistautuminen, käyttäjätunnus/salasanatunnistautuminen) ja vahvaa tunnistautumista (esim. Vetuma) Koskeeko tämä vain sähköistä asiointia? Vastaus: Hankintayksikkö katsoo, että erittely ei ole tarpeen. Kansalaiset kirjautuvat joko tunnus- ja salasanaparilla tai vahvalla tunnistautumisella (VETUMA). Virkamiehet tunnistautuvat käyttäen sisäistä AD-/LDAP-tunnistautumista. Virkamiehet, jotka allekirjoittavat dokumentteja sähköisesti, tunnistautuvat vahvasti virkakortilla. Jaostojen jäsenet tunnistautuvat ensimmäisellä kerralla VETUMA-tunnistautumisella, minkä jälkeen he saavat tunnuksen ja salasanan. 2. Kysymys: Voitteko tarkentaa vaatimusta : Järjestelmässä pystyy tekemään erilaisia valmiita näkymiä. Pääkäyttäjä voi tehdä kaikille yhteisiä näkymiä, käyttäjäryhmäkohtaisia näkymiä (esim. jaostonjäsenten näkymä). Vastaus: Pääkäyttäjä (KRIL:n pääkäyttäjä) voi siis tehdä näkymiä, joissa on kullekin käyttäjäryhmälle oleellisimmat toiminnot. Tämä todennäköisimmin tehdään käyttöönottoprojektin aikana, mutta käytön myötä voi tulla tarpeita muokata. 3. Kysymys: Vaatimus : Tarkoittaako tämä esimerkiksi sähköpostilla lähetettyä linkkiä kyselylomakkeeseen? Tehdäänkö itse lomake järjestelmässä vai erillisellä ratkaisulle? Vastaus: Sähköpostilinkki saatteineen lomakkeeseen on sopiva ratkaisu. Lomake tehdään järjestelmässä. 4. Kysymys: Voitteko kuvata, mitä tarkoitatte vaatimuksessa mainitulla dokumentin osalla? Vastaus: Tämä vaatii sen, että dokumentti on rakenteinen. Jos ratkaisu on esimerkiksi osittain salainen, voidaan salaiset osiot jättää julkaisematta. Vastaavasti rakenteisesta dokumentista voidaan julkaista esimerkiksi vain sen osana oleva seloste, jos niin halutaan. 1.2 Tekniset vaatimukset 5. Kysymys: Vaatimus : Selainpohjainen ratkaisu. Koskeeko vaatimus sähköistä asiointia vai koko ratkaisua? Sallitaanko poikkeuksia pääkäyttäjille tarkoitettujen toimintojen suorittamiseen toteutetuissa sovelluksen osissa?

4 4 (13) Vastaus: Koko järjestelmän on oltava selainkäyttöinen. Poikkeuksen voi muodostaa teknisen pääkäyttäjän työvälineet. Kuluttajariitalautakunnan, jaostojen, liikkeenharjoittajien ja kansalaisten käyttöliittymien on oltava selainkäyttöisiä. 6. Kysymys: Tekniset vaatimukset V1 Raportit voidaan tallentaa tavallisimmissa tiedostomuodoissa (esim. PDF, Excel-taulukko, Word-tiedosto, HTML-sivu): Riittääkö tässä yksi tulostusformaatti, vai pitääkö järjestelmän tarjota mahdollisuus tulostaa mainituissa kaikissa formaateissa? Vastaus: Kaikki mainitut tarvittaessa. Excel- ja word- tiedoston muoto voi olla kyseisten ohjelmistojen ymmärtämä avoin formaatti esim. csv, rtf. Kaikelle tiedolle ei esitysmuodoksi esimerkiksi Excel-taulukko ole käytännöllinen. Se, millä mikäkin tieto esitetään, tarkennetaan projektin määrittelyvaiheessa. 7. Kysymys: Tekniset vaatimukset ja Jatkuvien palvelujen vaatimukset : Edellisessä vaaditaan 5 vuoden elinkaarta ja jälkimmäisessä 7 vuoden elinkaarta. Voitteko yhdenmukaistaa ko vaatimukset, tai selkiyttää vaatimusten eron? Vastaus: Toimittajan tarjoaman ohjelmiston elinkaaren on oltava vähintään viisi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Jatkuvien palveluiden toimittajan tarjoaman tuen ohjelmiston käytölle tulee kuitenkin jatkua seitsemän vuotta. Siis kaksi vuotta sen jälkeen, kun ohjelmiston mahdollinen elinkaari (sovelluspäivitykset yms) ovat loppuneet. 8. Kysymys: Tekniset vaatimukset : Vaatimuksessa sanotaan, että toimivuutta valvotaan Toimittajan toimesta. Toisaalla tarjouspyynnössä kuitenkin todetaan, että Toimittajalla ei ole pääsyä tuotantoympäristöön. Vahvistatteko, että Toimittajalla ei ole käytännön valvontavastuuta tuotantoympäristöön ja poistatteko vaatimuksesta jälkimmäisen lauseen? Vastaus: Ympäristöä ei toimittaja valvo. Sen sijaan toimittaja valvoo kuitenkin itse järjestelmän toimivuutta. 1.3 Toimitus ja osaaminen 9. Kysymys: Voitteko kuvata tarkemmin mitä tarkoitatte jatkuvien palveluiden testaamisella? Vaatimus : Toimittajan tulee sisällyttää testisuunnitelmaan testitapaukset jatkuvien palvelujen testaamisesta viimeistään hyväksymistestivaiheessa. Vastaus: Jatkuvien palveluiden testaamisen yhteydessä voidaan tehdä esimerkiksi kuormitus- ja tietoturvatestauksia. Kuinka nämä voidaan järjestelmäkohtaisesti testata, tulee huomioida toimittajan testisuunnitelmassa. 1.4 Jatkuvat palvelut 10. Kysymys: Onko palveluajassa neuvotteluvaraa joko hankkeen alussa tai vaihtoehtoisesti myöhemmin? 7-19 palveluaika nostaa kustannuksia merkittävästi ja voi olla osalle toimittajista

5 5 (13) kynnyskysymys. Voimmeko sisällyttää tarjoukseen vaihtoehtoisen hinnoittelun lyhyemmällä palveluajalla? Vastaus: 7-19 palveluaika sitoo tarjoajaa. Tarvetta seurataan projektin seurantaryhmässä ja mahdolliset muutokset käsitellään muutoshallinnan kautta. Ette voi. 1.5 Tietoturva 11. Kysymys: Vaatimuksissa on mm kommentti Poistettava Korkean tason vaatimukset (kun varautumistaso lukittu). Voitteko vahvistaa, mikä on varautumistaso? Vastaus: Järjestelmä on korotetulla tasolla. Korkean tason vaatimuksia ei ole. 1.6 Tietoturvatasovaatimukset 12. Kysymys: Tietoturvatasovaatimukset / Fyysisen ympäristön suojaus: Tarkentaisitteko miltä osin tämä koskee järjestelmän toimittajaa, ja miltä osin käyttöpalveluiden tarjoajaa? Vastaus: Laitteisto tulee olemaan käyttöpalvelutoimittajan tiloissa ja sen fyysinen suojaus käyttöpalvelutoimittajan vastuulla. Ohjelmistotoimittaja vastaa siitä, että tämän järjestelmäkehitysympäristöt ja muut omassa hallinnassa olevat tilat ovat tietoturvallisia. 1.7 ICT-varautumisen vaatimukset 13. Kysymys: Esimerkiksi Vaatimus : Toimittaja sijoittaa hankinnan kohteeseen liittyvät tietoliikennelaitteet, -yhteydet ja kytkentäpisteet tiloihin, jotka täyttävät Tilaajan tarjouspyynnössä edellyttämät tilaturvallisuusvaatimukset. Koskeeko tämä vaatimus toimittajan tiloissa olevaa kehitysympäristöä? Jos ei niin tämä kuulunee käyttöpalvelutoimittajan vastuulle. Vastaus Vaatimus koskee pääasiallisesti käyttöpalvelutoimittajaa. Ohjelmistotoimittajan tulee varmistua, että oma tilaturvallisuus on riittävällä tasolla. ks. kysymys Kysymys: Mikä on toimittajaan kohdistuva vaatimus ict-varautumisen vaatimuksista, joissa ko. solu on tyhjä? Esimerkiksi Vastaus: Tyhjät kohdat (esim ja ) voidaan jättää huomiotta. Kohdassa on ollut joskus vaatimus, joka on poistettu tästä tarjouspyynnöstä. 15. Kysymys: 6.2 ICT-varautumisen vaatimukset, kohta sekä yleisen vaatimusten kohta , turvallisuussopimus 9.2: Tulkitsemmeko oikein, että muun kuin korotetulle tasolle luokitellun aineiston ja Tilaajan tuotantoympäristön sisältämien salattavien tietojen käsittely voi tapahtua vahti 2/2013 mukaisessa perustason työskentelytilassa ja ainoastaan edellä mainitun aineiston ja tietojen mahdollinen käsittely edellyttää korotetun tason tilavaatimuksia (Vahti 2/2013 keltainen turvallisuusvyöhyke)?

6 6 (13) Vastaus: Korotetun tason tilaturvallisuusvaatimuksia noudatetaan silloin, kun Toimittaja käsittelee turvallisuussopimuksessa määriteltyjä salassa pidettäviä tietoja (mukaan lukien henkilötiedot ja tiedot oikeushenkilöistä). 1.8 Yleiset vaatimukset 16. Kysymys: Useat vaatimukset (varsinkin yleiset vaatimukset) liittyvät käyttöpalvelun toimittamiseen. Nämä ovat pakollisia vaatimuksia, mutta koskevat Oikeusrekisterikeskuksen kolmannelta osapuolelta hankkimaa käyttöpalveluympäristöä. Voitteko eritellä mitkä näistä vaatimuksista koskevat tarjouksen kohdetta? Vastaus: Vaatimukset koskevat pääasiallisesti, kyllä, käyttöpalvelutoimittajaa. Kuitenkin useat niistä vaativat vähintään ohjeistusta ohjelmistotoimittajalta, jotta järjestelmän tietoturvasta ja toimivuudesta voidaan varmistua. 17. Kysymys: 6.3 Yleiset vaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, tuotantoympäristön laitteistojen osalta kyseiset ohjeet laatii käyttöpalvelutoimittaja? Vastaus: Tuotantoympäristön laitteistoja koskevat ohjeet laatii käyttöpalvelutoimittaja. Se saattaa edellyttää ohjelmistotoimittajan apua. 18. Kysymys: 6.3 Yleiset vaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, että vaatimus ei koske toimittajan yhteiskäyttöisiä järjestelmiä, kuten tiketöinti- ja valvontajärjestelmiä tms? Vastaus: Tämä voidaan vahvistaa. 19. Kysymys: 6.3 Yleiset vaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, että vaatimus asiakkaalle ilmoittamisesta ja asiakkaan hyväksymisoikeudesta koskee vain niitä henkilöitä, joilla on pääsy Asiakkaan salattaviin tietoihin. Toimittajan yhteiskäytössä olevia järjestelmiä vaatimus ei voi kaikilta osin koskea. Vastaus: Voimme vahvistaa. 1.9 Sovelluskehitysvaatimukset 20. Kysymys: 6.4 Sovelluskehitysvaatimukset, kohta 6.4.8: Voitteko vahvistaa, että vaatimus tulee täyttyä siltä osin, kuin se on käytännössä mahdollista. Kovakoodausta ei voida kategorisesti välttää, eikä tulevien ohjelmistoversioiden ominaisuuksia ja ratkaisun yhteensopivuutta niihin voida täysin tietää. Vastaus: Pääsääntöisesti näin. Vaatimus tarkoittaa sitä, että ohjelmisto ei saa olla sidottu esimerkiksi juuri tiettyyn Java-versioon. Ominaisuuksien osalta esimerkiksi ip-osoitteiden muutos ei saa edellyttää mittavia ohjelmistokehitystöitä, vaan pitäisi onnistua pienellä konfiguraatiomuutoksella. 21. Kysymys:

7 7 (13) 6.4 Sovelluskehitysvaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, että Tilaaja määrittelee integraatioiden yhteydessä edellytettävät luottamusrajat ja rajan yli kulkevan aineiston käsittelyvaatimukset siltä osin, kuin sitä ei ole tarjouspyyntömateriaalissa tehty? Vastaus: Voimme. 22. Kysymys: Sovelluskehitysvaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, että käyttöpalvelutoimittaja tuottaa varmuuskopiointiohjeeseen tarvittavilta osin käytännön prosessiensa kuvaukset? Vastaus: Käyttöpalvelutoimittaja täydentää ohjeeseen heidän osuutensa varmuuskopioinnista. Ohjelmistotoimittaja puolestaan tuottaa ohjeeseen kaiken sen, mitä järjestelmän palauttaminen asennuksineen ja palautuksineen vaatii. 2 Tarjouspyyntö 23. Kysymys: Tarjouspyyntö kohta 5.6: Voitteko vahvistaa, että tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä ei käsitellä alihankkijoina eikä ryhmittymänä, vaan yhtenä kokonaisuutena? Perusteluna tälle on, että normaalisti kansainvälisen konsernin juridinen rakenne ja organisaatiorakenne poikkeavat toisistaan niin, että käytännön toimittava yksikkö koostuu usean eri maayhtiön henkilöistä ilman yhtiöiden välisiä alihankintasopimuksia. Tarjoava yhtiö vastaa tällöin toimituksesta kaikkien siihen osallistuvien konserniyhtiöiden puolesta. Käsityksemme mukaan konsernin resursseja (henkilöitä, referenssejä jne.) tulee voida hyödyntää kuin ne olisivat tarjoavan juridisen yhtiön omia. Vastaus: Tätä ei voida vahvistaa. Tarjouslomakkeelle (kohta 2.4) on nimenomaisesti kirjattu huomautus, jossa todetaan, että toimitukseen osallistuvat konserniyhtiöt on ilmoitettava alihankkijana tai ryhmittymän jäsenenä. Vaatimus perustuu hankintalakiin ja markkinaoikeuden käytäntöön. MAO:375/14: 24. Kysymys: Hankintalain 5 :n 7 9 kohtien mukaan ehdokkaana tai tarjoajana voi toimia luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai julkinen taho taikka edellä tarkoitettujen tahojen ryhmittymä. Koska konserni ei itsessään ole oikeushenkilö, vaan koostuu erillisistä siihen kuuluvista oikeushenkilöistä, markkinaoikeus toteaa, että konserni ei voi itsessään toimia ehdokkaana tai tarjoajana. Konserniyhtiöt voivat kuitenkin yhdessä toimia hankintalain 61 :n 1 momentissa tarkoitettuna ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymänä. Tarjouspyyntö kohta 8: Voitteko vahvistaa, että tarjoukseen voidaan kohdan estämättä liittää valmisohjelmistojen lisenssi- ja tukipalveluehdot, joita noudatetaan hankinnassa siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa pääsopimuksen kohdan 13.9 kanssa? Vastaus: Hankintayksikkö pyytää pidättymään valmisohjelmistojen lisenssiehtojen liittämisestätarjoukseen. Ne voidaan liittää osaksi sopimusta sitä viimeisteltäessä. 3 Hankinnan kohteen kuvaus 25. Kysymys:

8 8 (13) Hankinnan kohteen kuvauksessa on kuvattu sähköistä asiointia kuvana. Voitteko tarkentaa kuvassa olevat vaatimukset myös vaatimusluetteloon. Esimerkiksi mitä tarkoittaa Laajat hakuominaisuudet avainsanoilla? Vastaus: Hakusanoilla tulee voida hakea esimerkiksi ja, tai sekä ei -operaattoreilla. Avainsanahakuja tulee voida yhdistää muihin hakuihin, esimerkiksi (mutta ei rajoittuen) aikavälihakuihin. 26. Kysymys: Hankinnan kohteen kuvaus, kohta 6, (myös Ylläpitosopimus, kohta 8.6 ja 8.7): Kohdassa edellytetään, että toimittajalla tulee olla palveluaikana riittävä ja ammattitaitoinen miehitys. Palvelutasoliitteessä kohdassa 2. (ja vaatimusluettelo ) edellytetään palveluajaksi 07:00-19:00. Tällainen palveluaikavaatimus aiheuttaa lisäkustannuksia ottaen huomioon myös sen, että ymmärtääksemme Tilaajan ylläpitohenkilöstö ja järjestelmävastaavat, jotka ovat Toimittajan tukeen yhteydessä, työskentelevät normaalina virka-aikana. Ehdotamme, että Palveluajaksi määritellään 8:00-16:15. Vastaus: Järjestelmää tullaan käyttämään virka-aikaa laajempana aikana. Mm. jaostojen jäsenet tulevat käyttämään järjestelmää oman työaikansa jälkeen. Tämän vuoksi aika on Palvelutasot 27. Kysymys: Liite 3.4: "Toimittaja hyvittää Tilaajalle kustakin häiriöilmoituksesta, jonka ratkaisuehdotuksen tekeminen myöhästyy sovitusta aikataulusta" Viittaako tämä sopimuksessa sovittuun ratkaisuaikaehdotukseen, vai häiriökohtaisesti sovittavaan ratkaisuaikaehdotukseen? Vastaus: Palvelutasoliite käsittelee ratkaisuehdotusta, joka toimitetaan häiriönhallintaprosessin mukaisesti tavoiteajassa häiriökohtaisesti. 28. Kysymys: Liite 3.4: Sanktiot eivät kokonaisuudessaan voi ylittää 100 % sanktion kohteena olevan palvelun palvelumaksua. Viittaako tämä sovittuun kiinteään ylläpitomaksuun? Toisin sanoen, voidaanko sanktioiden maksimimäärässä huomioida myös ko. kaudella tilatut erillislaskutettavat asiantuntijatyöt? Vastaus Vastuunrajaus viittaa sovittuun ylläpitopalvelun veloitukseen. Maksimimäärässä ei huomioida erillislaskutettavia lisätöitä. 5 Tuotelomake 29. Kysymys: Tuotelomake: Tarjoajan tulee huolehtia siitä, että lomakkeella ilmoitetaan kaikki ohjelmistotuotteet, jotka tarvitaan tarjouspyynnössä vaadittujen vaatimusten täyttämiseksi ja/tai joita tarjoaja on sisällyttänyt tarjoukseensa. Mitä ohjelmistoja Asiakas hankkii itse muiden sopimustensa puitteissa (esim tietokantaohjelmistot, varusohjelmistot)? Eli mitä Toimittajan ei tarvitse hinnoitella? Vastaus: Tilaaja hankkii muilla sopimuksilla käyttöpalvelut, joihin sisältyy palvelinten käyttöjärjestelmät tietoturvakovennuksilla varustettuna.

9 9 (13) 6 Tarjouslomake 30. Kysymys: Tarjouslomake: Referenssi tulee olla hyväksytysti tuotantokäytössä tarjouksen jättämishetkellä. Riittääkö, että referenssijärjestelmä on hyväksytysti pilottikäytössä tuotantoympäristössä? Vastaus: Pilottikäytön riittävyyttä ei voida vahvistaa ilman tarkempaa selvitystä toimituksesta ja sitä koskevista ehdoista. Lähtökohtaisesti toimituksen on tullut olla asiakkaan hyväksymä ja tuotantokäytössä. 31. Kysymys: Vaatimuksena on, että referenssin käyttöönotto tarjouslomakkeen mukaan on tapahtunut tai myöhemmin. Referenssilomakkeen mukaan toimituksen käyttöönoton on täytynyt alkaa tai myöhemmin. Onko vaatimuksissa ristiriita? Tarjouslomakkeen mukaanhan käyttöönotto on voinut alkaa ennen ja päättyä hyväksyntään tämän jälkeen, jolloin käyttöönotto on tapahtunut (hyväksyntä) vaatimusten mukaisesti. Entä jos referenssi on jatkuvassa ylläpidossa, jolloin uusien versioiden käyttöönotto on alkanut tai myöhemmin? Hyväksytäänkö tällaiset referenssit? Vastaus: Tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi vaatimusta täsmennetään seuraavasti: Tarjouslomake kohta 2.4, viimeinen kappale, ensimmäinen kohta: Referenssit ovat viimeisen kolmen vuoden ajalta (Tarjoaja on toimittanut järjestelmän, toimitus on ollut käynnissä taikka tarjoaja on tuottanut toimittamalleen järjestelmälle ylläpitopalveluita viimeisen kolmen vuoden aikana). 32. Kysymys: Vaatimuksena on, että referenssinä toimitettu järjestelmä on olennaisilta osin sama tai samaa tuoteperhettä kuin tarjoajan tässä hankinnassa tarjoama. Jos referenssi on alihankkijan referenssi, niin kuinka olennaisilta osin alihankkijan järjestelmän tulee sisältyä tässä hankinnassa tarjottavaan kokonaisuuteen? Vastaus: Ei voida tässä yhteydessä määritellä tarkemmin. Referensseillä mitataan tarjoajan (ml. alihankkijat/ryhmittymä) kokemusta vastaavanlaisesta toimituksesta ilmoitettujen vaatimusten mukaisesti. Alihankkijan tekemää toimitusta arvioidaan soveltuvuusvaatimuksen täyttämisessä vastaavalla tavalla kuin tarjoajan omaa toimitusta. 7 Referenssit 33. Kysymys: Vaatimuksena on, että referenssin ratkaisussa säilytettävät asiakirjalliset tiedot on Arkistolaitoksen päätöksellä saatu säilyttää yksinomaan sähköisessä muodossa. Tarkoitetaanko tällä sitä, että referenssiasiakas on saanut Arkistolaitokselta säilytysmuotopäätöksen siirrettävälle aineistolle vai riittääkö, että tietojärjestelmä tai sen osa on SÄHKE2 sertioitu? Jos sertifikaatti riittää, niin mikä sertifikaatti: eams -järjestelmän, operatiivisen tietojärjestelmän vai säilytysjärjestelmän? Vastaus: Vaatimusta täsmennetään kysymystä koskevilta osin seuraavasti: Tarjouslomake kohta 2.4, ns. yhteiset vaatimukset, ensimmäinen kohta Ratkaisu on tullut toteuttaa Sähke1- tai Sähke2-vaatimusten mukaisesti.

10 10 (13) 8 Pääsopimus 34. Kysymys: Pääsopimus, kohta 19.3 ja 19.4: Vahingonkorvauksen rajoitukset ovat täysin epäsuhtaiset. Voitteko muuttaa vahingonkorvausten enimmäismääriä siten, että ne ovat molemmille osapuolille samat ja projektin osalta vahingonkorvauskatto on projektin kokonaishinta ja jatkuvan palvelun osalta laskennallinen 12 kuukauden hinta? Vastaus: Ei muutosta. 9 Turvallisuussopimus 35. Kysymys: Turvallisuussopimus, kohta 10.1: Voitteko vahvistaa, että tässä tarkoitettu hyväksyttämisvaatimus ei koske alihankkijoita, jotka eivät osallistu hankittavaan palveluun (esimerkiksi siivous- ja kiinteistöhuoltotoimittajia)? Vastaus: Noudatetaan sanamuodon mukaista tulkintaa. 10 Projektisopimus 36. Kysymys: Tarjouspyynnön aikataulussa viitataan PoC:iin ja hyväksymistestaukseen seuraavasti: Proof of Concept tulee luovuttaa Tilaajalle hyväksymistestattavaksi viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta tai Tilaajan hyväksymänä Toimittajan tekemän projektisuunnitelman mukaisesti. Ellei toisin kirjallisesti sovita, Toimittajan tulee olla valmiina luovuttamaan Järjestelmä Tilaajan hyväksymistestaukseen 90 päivän kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Tarkentaisitteko mitä tässä tarkoittaa tai projektisuunnitelman mukaisesti ja ellei kirjallisesti muuta sovita? Tarkoittaako tämä, että toimittaja voi ehdottaa näistä poikkeavaa (myös myöhäisempää) aikataulua, ja kyseisen tarjouksen voittaessa voidaan käyttää toimittajan ehdottamaa aikataulua? Vai onko kyseessä ehdoton takaraja, jolloin projektisuunnitelmassa ehdotettu aikataulu täytyy olla tätä nopeampi? Vastaus: Toimittajan tulee tarjouksessaan sitoutua Proof-of-Concept toteutukseen kuuden (6) viikon kuluessa. Toisinsopimusmahdollisuus on kirjattu silmällä pitäen ennakoimattomia aikatauluviivästyksiä. Sama koskee toimituksen hyväksymistestaukseen luovuttamista, joten 90 päivän määräaika on lähtökohtaisesti sitova. 37. Kysymys: Mitkä ovat seuraamukset PoC:n myöhästymisestä? Jos tarpeen, niin joustaako ennemmin ominaisuudet vai aikataulu PoC:ia toteutettaessa? Vastaus: PoC:n olennainen viivästys on lähtökohtaisesti verrattavissa tilanteeseen, jossa PoC:ia ei hyväksyttäisi. Tästä syystä Poc:n perusteella tehtävää irtisanomisehtoa on syytä täydentää. Kohtuullista kuitenkin on, että vain olennainen toimittajasta johtuva viivästys oikeuttaa irtisanomiseen. Näin ollen alle kahden viikon toimittajasta aiheutunut viivästys ei vielä oikeuta irtisanomiseen. Projektisopimuksen kohtaa 19.2 täsmennetään vastaavasti. Viivästystilanteeseen sovelletaan lisäksi muita toimitussopimuksen ja JIT Yleiset ehtojen viivästysehtoja. 38. Kysymys:

11 11 (13) Projektisopimus, kohta 8.4: Tulkitsemmeko oikein, että vastuullinen ohjelmistokehittäjä tarkoittaa ratkaisuarkkitehtiä ja varsinaiset toteuttajat ja testaajat eivät ole tässä tarkoitettuja avainhenkilöitä? Vastaus: Vastuullinen ohjelmistokehittäjä on rinnasteinen ratkaisuarkkitehtiin. Toteuttajat ja testaajat eivät ole avainhenkilöitä. 39. Kysymys: Projektisopimus, kohta 13.1: Toimitusaikavaatimus (90 päivää) on käytännössä mahdoton. Toimittajan toimitusaikaan sisältyy - Proof of Concept (6 vko = 30 päivää) + hyväksyminen - määrittelyt tilaajan tiloissa - asiakaskohtaiset sovitukset ja niiden testaukset mukaan lukien integraatiot - tietoturva-auditointi (kohta 14.6) - luovutuksen ennakkoilmoitusaika 10 pv Näillä perusteilla asiakaskohtaiselle määrittelylle, sovituksille ja testauksille jää alle 30 päivää, joka on täysin riittämätön. Ehdotamme, että toimittaja voi tarjota realistista toimitusaikataulua. Vastaus: Toimittajan tulee tarjouksessaan sitoutua sopimuksessa asetettuun määräaikaan. 40. Kysymys: Projektisopimus, kohta 14.27: Voitteko vahvistaa, että sopimuksesta poistetaan kohdan viimeinen virke ja myös lopullisessa hyväksymisessä noudatetaan kohtaa 14.19? Vastaus: Ei muutosta. 41. Kysymys: Projektisopimus, kohta 4.17 (Dokumentaatio), voitteko vahvistaa että Tilaajan ohjeista johdettavien vaatimusten toteuttaminen on muutoshallinnan kohteena siltä osin kuin ohjeita tai niistä johdettuja vaatimuksia ei ole esitetty tarjouspyynnössä? Vastaus: Ei muutosta. Arvioidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. 42. Kysymys: Projektisopimus, kohta 6.1 (Toimittajan velvollisuudet), voitteko muuttaa viimeisen lauseen muotoon Toimittajan velvollisuutena on hintaan sisältyen toimittaa kaikki tarpeellinen, mitä tarvitaan sovittujen vaatimusten täyttymiseksi. tai yksilöidä mitä muuta toimittajalta vaaditaan? Vastaus: Ei muutosta. 43. Kysymys: Projektisopimus, kohta 6.2 (Toimittajan velvollisuudet), pyydämme poistamaan kohdasta sanat kohtuullisin kustannuksin. Ei ole mahdollista sitoutua tällaiseen etukäteen tuntematta esim. teknologista kehitystä ja toista toimittajaa. Voitteko myös vahvistaa, että valmisohjelmistojen tuki- ja ylläpitoehtoihin sovelletaan ohjelmistovalmistajan ehtoja? Valmisohjelmistoja ei tavallisesti ole mahdollista siirtää toisen toimittajan ylläpidettäväksi ja kehitettäväksi.

12 12 (13) Vastaus: Ei muutosta. 44. Kysymys: Projektisopimus, kohta 8.1 (Toimittajan resurssit ja projektiin nimetty henkilöstö), voitteko selostaa mitä viimeisen lauseen henkilöstön laatutavoitteilla tarkoitetaan? Viittaamme myös aikaisempaan kysymykseemme pääsopimuksen kohdasta 5.4. Kysymys liittyy edelleen projektisopimuksen kohtien 14.1 ja (Testaus ja järjestelmän hyväksyminen) ymmärtämiseen. Pyydämme edelleen vahvistamaan velvoitteen koskevan sovittuja vaatimuksia eikä yleisesti Tilaajan esittämiä laatutavoitteita. Vastaus: Tilaajan tavoitteita (ja vaatimuksia) hankinnalle on kuvattu tarjouspyynnössä, etenkin hankinnan kohteen kuvauksessa. 45. Kysymys: Projektisopimus, kohta 10.2 (Muutoshallinta), pyydämme poistamaan kohdan kokonaan ja vahvistamaan, että kaikki täsmennykset ovat muutoshallinnan piirissä. Sinänsä vähäiset täsmennykset eivät välttämättä vaikuta kustannuksiin, mutta se on kuitenkin kiinteähintaisessa toimituksessa yhteisesti todettava. Vastaus: Ei muutosta. 46. Kysymys: Projektisopimus, kohta (Toimittajan vastuu toimituksessa olevista virheistä), voitteko vahvistaa, että toimittajan vastuu korvata tilaajan uusintatestauksesta aiheutuneet kustannukset koskee ainoastaan testauksesta aiheutuneita päällekkäisiä kustannuksia jo aikaisemmin testauksen kohteena olevien asioiden uusintatestaamisesta? Vastaus: Ei voida vahvistaa. 47. Kysymys: Projektisopimus, kohta 15.3 (Takuu), voitteko vahvistaa, että kaikkiin valmisohjelmistoihin (ml. tarjoajan omat) sovelletaan valmisohjelmistojen takuuehtoja? Vastaus: Valmisohjelmistoihin (ml. tarjoajan omat) voidaan soveltaa niiden takuuehtoja. 48. Kysymys: Projektisopimus, kohta 19.3 (Sopimuksen voimassa-olo ja sen päättymisen vaikutukset), voitteko vahvistaa että immateriaalioikeuksien, omistus- tai käyttöoikeuksien jääminen tilaajalle kohdan mukaisesti aina edellyttää niihin liittyvien maksujen suorittamista eikä toimittajaa tältä osin missään tilanteessa vaadita palauttamaan maksuja tilaajalle? Vastaus: Ei voida vahvistaa. Ratkaistaan tapauskohtaisesti sopimuksen ehtojen mukaisesti. 49. Kysymys: Kuinka määräytyvät lisätöiden immateriaalioikeudet? Vastaus: Sikäli kuin työt kohdistuvat Järjestelmään, sovelletaan pääsopimuksen ehtoa Jos työn tai palvelun tuloksena syntyy muunlainen tulos, on sopimusta syytä täsmentää siten, että sovelletaan soveltuvia JIT-erityisehtoja. Täsmennys (poisto) on tehty projektisopimuksen kohtaan Palvelusopimus 50. Kysymys:

13 13 (13) Ylläpitosopimus, kohta 6.1: Onko tarkoitus, että toimittaja monitoroi järjestelmää vaikka käyttöpalvelut toimittaa kolmas osapuoli ja Hankinnan kohteen kuvauksessa sanotaan, että Toimittajalla ei ole pääsyä tuotantoympäristöön? Vastaus: Järjestelmän monitorointi ei ole Toimittajan vastuulla. Ks. kuitenkin vastaus kysymykseen Kysymys: Ylläpitosopimus, kohta 7.1 ja kohta 10.1: Voitteko vahvistaa, että ylläpitopalvelu ja sen veloitus käynnistyy Hyväksymistestauksen hyväksymisestä (seurantajakson alkaessa) kohdan 3.2 mukaisesti? Vastaus: Voidaan vahvistaa. 52. Kysymys: Ylläpitosopimus, kohta 4.5 (Sopijapuolten yleiset vastuut ja velvoitteet), voitteko vahvistaa että Tilaajan ohjeistus tulee vastata sovittuja vaatimuksia eikä Tilaajan tavoitteita? Vastaus: Noudatetaan normaaleja sopimuksen tulkintasääntöjä. 53. Kysymys: kohta 6 (Ylläpitopalvelun käynnistäminen), voitteko vahvistaa, että Tilaajan yleisillä palveluprosesseilla tarkoitetaan sopimuksen/vaatimusluettelon kohdassa X kuvattuja prosesseja? Voitteko myös selostaa missä ylläpitopalvelun monitorointia koskevat vaatimukset on esitetty ja miten tämän on tarkoitus toimia yhdessä tilaajan käyttöpalvelutoimittajan kanssa? Vastaus: Kyse on Tilaajan ja Toimittajan noudattamien palveluprosessien, lähinnä sujuvan yhteistyön edellyttämästä prosessien yhteensovittamisesta. Monitoroinnin käynnistämiseen ei ole liitetty vaatimuksia. On todennäköistä, ettei monitoroinnin käynnistämiseen liity Toimittajalta edellytettäviä toimenpiteitä muuten kuin yhteistyövelvoitteiden muodossa. 54. Kysymys: kohta 8.4 (Tukipalvelut), voitteko vahvistaa, ettei tiketöintijärjestelmän tuottamisella tarkoiteta järjestelmän käyttöoikeuden tai sen immateriaalioikeuksien jäämistä tai siirtymistä tilaajalle sopimuksen päättymisen jälkeen, vaan ainoastaan käyttöoikeutta sopimuksen mukaisissa tehtävissä? Vastaus: Voidaan vahvistaa. 12 Hintalomake 55. Kysymys: kohta 2 ja kohta 3.2: Voitteko vahvistaa, että toteutus- ja testausresurssit voivat olla myös muualta EU-alueelta ottaen huomioon toimituksen turvallisuusvaatimukset (salattavaa tietoa ei toimiteta Suomen ulkopuolelle, mahdolliset tilavaatimukset, henkilön turvallisuustarkastukset jne)? Vastaus: Voidaan vahvistaa. Palvelutuotannon järjestämisen yksityiskohdista sovitaan erikseen.

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Mäntsälän kunta Y tunnus: 0129261-5 Osoite: Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Toimittaja: Y tunnus: Osoite: 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mäntsälän kunta on kilpailuttanut omien toimipisteidensä

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksiin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö pilotoinnin osahankkeen toteuttamisesta: SÄHKE-hanke

Tarjouspyyntö pilotoinnin osahankkeen toteuttamisesta: SÄHKE-hanke KANSALLISARKISTO TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Tarjouspyyntö pilotoinnin osahankkeen toteuttamisesta: SÄHKE-hanke KANSALLISARKISTO TARJOUSPYYNTÖ 2 (7) 1 Yleistä 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Tarjouspyynnön sisältö Tämä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn JIT 2007 SOPIMUSEHDOT Tiina Ashorn JIT 2007 EHDOT Julkisen sektorin IT hankintoja koskevat sopimusehdot (JIT 2007) korvaavat VYSE 1998 ehdot. Valtiohallinnon lisäksi nyt myös kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi) Versio: 2.0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi

Ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi Ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi Mene osoitteeseen: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fi Tee alla olevan mallin mukaiset valinnat ja lataa tarjouspyyntöaineistossa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista Versio: 0.9 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Tuulikki Karhu Hankinta-asiantuntija Yhteisten palvelujen yksikkö/ Hankintapalveluryhmä Uusi hankintalaki Julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot