SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET"

Transkriptio

1 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan mennessä 55 kappaletta. Ohessa on yhteenveto esitetyistä kysymyksistä ja hankintayksikön niille antamista vastauksista. Kysymyksistä on poistettu viittaukset kysyjään tai tämän edustamaan organisaatioon. Tämä asiakirja on toimitettu kaikille tarjouspyynnön pyytäneille tarjoajille. Saatujen kysymysten perusteella hankintayksikkö on päättänyt tehdä muutoksia tarjouspyyntöasiakirjoihin. Muutoksia on tehty seuraaviin asiakirjoihin: Liite 3: Pääsopimus: muutettu kohtaa Liite 3.2: Projektisopimus: muutettu kohtaa 19.2 Liite 4 Tarjouslomake: muutettu kohtaa 2.4 [Referenssityyppi 2:n vaatimus (Arkistolaitoksen säilytyspäätös) ja kaikille referensseille yhteinen vaatimus (viimeinen kappale, ensimmäinen alakohta)]. LIITE 7 Referenssit: Tehty liitteen 4 muutosta vastaavat muutokset Muutetut asiakirjat on toimitettu tarjouspyynnön pyytäneille yrityksille. Tarjouspyyntöasiakirjat on tilattavissa Hansel Oy:stä Kysymyksiä ei voi enää esittää. Mikäli tarjouspyyntömateriaalissa on ilmeisiä virheitä, voi näistä laittaa kommentit sähköpostitse osoitteeseen otsikolla Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan järjestelmä. Kysymykset ja vastaukset on jaoteltu aihepiirien mukaan. 1. Vaatimusluettelo 1.1 Toiminnalliset vaatimukset 1.2 Tekniset vaatimukset 1.3 Toimitus ja osaaminen 1.4 Jatkuvat palvelut 1.5 Tietoturva 1.6 Tietoturvatasovaatimukset 1.7 ICT-varautumisen vaatim. 1.8 Yleiset vaatimukset 1.9 Sovelluskehitysvaatimukset 2. Tarjouspyyntö 3. Hankinnan kohteen kuvaus 4. Palvelutasot 5. Tuotelomake 6. Tarjouslomake 7. Referenssit 8. Pääsopimus 9. Turvallisuussopimus 10. Projektisopimus 11. Palvelusopimus 12. Hintalomake

2 2 (13) Sisältö 1 Vaatimusluettelo Toiminnalliset vaatimukset Tekniset vaatimukset Toimitus ja osaaminen Jatkuvat palvelut Tietoturva Tietoturvatasovaatimukset ICT-varautumisen vaatimukset Yleiset vaatimukset Sovelluskehitysvaatimukset Tarjouspyyntö Hankinnan kohteen kuvaus Palvelutasot Tuotelomake Tarjouslomake Referenssit Pääsopimus Turvallisuussopimus Projektisopimus Palvelusopimus Hintalomake... 13

3 3 (13) 1 Vaatimusluettelo 1.1 Toiminnalliset vaatimukset 1. Kysymys: Voitteko eritellä vaatimusluettelon ne kohdat, jotka koskevat vain sähköistä asiointia, vain asianhallintaa tai molempia. Ohessa excel-taulukko, jossa olemme yrittäneet jaotella vaatimuksia, korjaatteko tarpeen mukaan. Pyytäisimme että lisäätte tätä tietoa varten esimerkiksi sarakkeen vaatimusluetteloon. Esimerkiksi Järjestelmän tunnistautumisessa voidaan käyttää kevyttä (sähköpostitunnistautuminen, käyttäjätunnus/salasanatunnistautuminen) ja vahvaa tunnistautumista (esim. Vetuma) Koskeeko tämä vain sähköistä asiointia? Vastaus: Hankintayksikkö katsoo, että erittely ei ole tarpeen. Kansalaiset kirjautuvat joko tunnus- ja salasanaparilla tai vahvalla tunnistautumisella (VETUMA). Virkamiehet tunnistautuvat käyttäen sisäistä AD-/LDAP-tunnistautumista. Virkamiehet, jotka allekirjoittavat dokumentteja sähköisesti, tunnistautuvat vahvasti virkakortilla. Jaostojen jäsenet tunnistautuvat ensimmäisellä kerralla VETUMA-tunnistautumisella, minkä jälkeen he saavat tunnuksen ja salasanan. 2. Kysymys: Voitteko tarkentaa vaatimusta : Järjestelmässä pystyy tekemään erilaisia valmiita näkymiä. Pääkäyttäjä voi tehdä kaikille yhteisiä näkymiä, käyttäjäryhmäkohtaisia näkymiä (esim. jaostonjäsenten näkymä). Vastaus: Pääkäyttäjä (KRIL:n pääkäyttäjä) voi siis tehdä näkymiä, joissa on kullekin käyttäjäryhmälle oleellisimmat toiminnot. Tämä todennäköisimmin tehdään käyttöönottoprojektin aikana, mutta käytön myötä voi tulla tarpeita muokata. 3. Kysymys: Vaatimus : Tarkoittaako tämä esimerkiksi sähköpostilla lähetettyä linkkiä kyselylomakkeeseen? Tehdäänkö itse lomake järjestelmässä vai erillisellä ratkaisulle? Vastaus: Sähköpostilinkki saatteineen lomakkeeseen on sopiva ratkaisu. Lomake tehdään järjestelmässä. 4. Kysymys: Voitteko kuvata, mitä tarkoitatte vaatimuksessa mainitulla dokumentin osalla? Vastaus: Tämä vaatii sen, että dokumentti on rakenteinen. Jos ratkaisu on esimerkiksi osittain salainen, voidaan salaiset osiot jättää julkaisematta. Vastaavasti rakenteisesta dokumentista voidaan julkaista esimerkiksi vain sen osana oleva seloste, jos niin halutaan. 1.2 Tekniset vaatimukset 5. Kysymys: Vaatimus : Selainpohjainen ratkaisu. Koskeeko vaatimus sähköistä asiointia vai koko ratkaisua? Sallitaanko poikkeuksia pääkäyttäjille tarkoitettujen toimintojen suorittamiseen toteutetuissa sovelluksen osissa?

4 4 (13) Vastaus: Koko järjestelmän on oltava selainkäyttöinen. Poikkeuksen voi muodostaa teknisen pääkäyttäjän työvälineet. Kuluttajariitalautakunnan, jaostojen, liikkeenharjoittajien ja kansalaisten käyttöliittymien on oltava selainkäyttöisiä. 6. Kysymys: Tekniset vaatimukset V1 Raportit voidaan tallentaa tavallisimmissa tiedostomuodoissa (esim. PDF, Excel-taulukko, Word-tiedosto, HTML-sivu): Riittääkö tässä yksi tulostusformaatti, vai pitääkö järjestelmän tarjota mahdollisuus tulostaa mainituissa kaikissa formaateissa? Vastaus: Kaikki mainitut tarvittaessa. Excel- ja word- tiedoston muoto voi olla kyseisten ohjelmistojen ymmärtämä avoin formaatti esim. csv, rtf. Kaikelle tiedolle ei esitysmuodoksi esimerkiksi Excel-taulukko ole käytännöllinen. Se, millä mikäkin tieto esitetään, tarkennetaan projektin määrittelyvaiheessa. 7. Kysymys: Tekniset vaatimukset ja Jatkuvien palvelujen vaatimukset : Edellisessä vaaditaan 5 vuoden elinkaarta ja jälkimmäisessä 7 vuoden elinkaarta. Voitteko yhdenmukaistaa ko vaatimukset, tai selkiyttää vaatimusten eron? Vastaus: Toimittajan tarjoaman ohjelmiston elinkaaren on oltava vähintään viisi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Jatkuvien palveluiden toimittajan tarjoaman tuen ohjelmiston käytölle tulee kuitenkin jatkua seitsemän vuotta. Siis kaksi vuotta sen jälkeen, kun ohjelmiston mahdollinen elinkaari (sovelluspäivitykset yms) ovat loppuneet. 8. Kysymys: Tekniset vaatimukset : Vaatimuksessa sanotaan, että toimivuutta valvotaan Toimittajan toimesta. Toisaalla tarjouspyynnössä kuitenkin todetaan, että Toimittajalla ei ole pääsyä tuotantoympäristöön. Vahvistatteko, että Toimittajalla ei ole käytännön valvontavastuuta tuotantoympäristöön ja poistatteko vaatimuksesta jälkimmäisen lauseen? Vastaus: Ympäristöä ei toimittaja valvo. Sen sijaan toimittaja valvoo kuitenkin itse järjestelmän toimivuutta. 1.3 Toimitus ja osaaminen 9. Kysymys: Voitteko kuvata tarkemmin mitä tarkoitatte jatkuvien palveluiden testaamisella? Vaatimus : Toimittajan tulee sisällyttää testisuunnitelmaan testitapaukset jatkuvien palvelujen testaamisesta viimeistään hyväksymistestivaiheessa. Vastaus: Jatkuvien palveluiden testaamisen yhteydessä voidaan tehdä esimerkiksi kuormitus- ja tietoturvatestauksia. Kuinka nämä voidaan järjestelmäkohtaisesti testata, tulee huomioida toimittajan testisuunnitelmassa. 1.4 Jatkuvat palvelut 10. Kysymys: Onko palveluajassa neuvotteluvaraa joko hankkeen alussa tai vaihtoehtoisesti myöhemmin? 7-19 palveluaika nostaa kustannuksia merkittävästi ja voi olla osalle toimittajista

5 5 (13) kynnyskysymys. Voimmeko sisällyttää tarjoukseen vaihtoehtoisen hinnoittelun lyhyemmällä palveluajalla? Vastaus: 7-19 palveluaika sitoo tarjoajaa. Tarvetta seurataan projektin seurantaryhmässä ja mahdolliset muutokset käsitellään muutoshallinnan kautta. Ette voi. 1.5 Tietoturva 11. Kysymys: Vaatimuksissa on mm kommentti Poistettava Korkean tason vaatimukset (kun varautumistaso lukittu). Voitteko vahvistaa, mikä on varautumistaso? Vastaus: Järjestelmä on korotetulla tasolla. Korkean tason vaatimuksia ei ole. 1.6 Tietoturvatasovaatimukset 12. Kysymys: Tietoturvatasovaatimukset / Fyysisen ympäristön suojaus: Tarkentaisitteko miltä osin tämä koskee järjestelmän toimittajaa, ja miltä osin käyttöpalveluiden tarjoajaa? Vastaus: Laitteisto tulee olemaan käyttöpalvelutoimittajan tiloissa ja sen fyysinen suojaus käyttöpalvelutoimittajan vastuulla. Ohjelmistotoimittaja vastaa siitä, että tämän järjestelmäkehitysympäristöt ja muut omassa hallinnassa olevat tilat ovat tietoturvallisia. 1.7 ICT-varautumisen vaatimukset 13. Kysymys: Esimerkiksi Vaatimus : Toimittaja sijoittaa hankinnan kohteeseen liittyvät tietoliikennelaitteet, -yhteydet ja kytkentäpisteet tiloihin, jotka täyttävät Tilaajan tarjouspyynnössä edellyttämät tilaturvallisuusvaatimukset. Koskeeko tämä vaatimus toimittajan tiloissa olevaa kehitysympäristöä? Jos ei niin tämä kuulunee käyttöpalvelutoimittajan vastuulle. Vastaus Vaatimus koskee pääasiallisesti käyttöpalvelutoimittajaa. Ohjelmistotoimittajan tulee varmistua, että oma tilaturvallisuus on riittävällä tasolla. ks. kysymys Kysymys: Mikä on toimittajaan kohdistuva vaatimus ict-varautumisen vaatimuksista, joissa ko. solu on tyhjä? Esimerkiksi Vastaus: Tyhjät kohdat (esim ja ) voidaan jättää huomiotta. Kohdassa on ollut joskus vaatimus, joka on poistettu tästä tarjouspyynnöstä. 15. Kysymys: 6.2 ICT-varautumisen vaatimukset, kohta sekä yleisen vaatimusten kohta , turvallisuussopimus 9.2: Tulkitsemmeko oikein, että muun kuin korotetulle tasolle luokitellun aineiston ja Tilaajan tuotantoympäristön sisältämien salattavien tietojen käsittely voi tapahtua vahti 2/2013 mukaisessa perustason työskentelytilassa ja ainoastaan edellä mainitun aineiston ja tietojen mahdollinen käsittely edellyttää korotetun tason tilavaatimuksia (Vahti 2/2013 keltainen turvallisuusvyöhyke)?

6 6 (13) Vastaus: Korotetun tason tilaturvallisuusvaatimuksia noudatetaan silloin, kun Toimittaja käsittelee turvallisuussopimuksessa määriteltyjä salassa pidettäviä tietoja (mukaan lukien henkilötiedot ja tiedot oikeushenkilöistä). 1.8 Yleiset vaatimukset 16. Kysymys: Useat vaatimukset (varsinkin yleiset vaatimukset) liittyvät käyttöpalvelun toimittamiseen. Nämä ovat pakollisia vaatimuksia, mutta koskevat Oikeusrekisterikeskuksen kolmannelta osapuolelta hankkimaa käyttöpalveluympäristöä. Voitteko eritellä mitkä näistä vaatimuksista koskevat tarjouksen kohdetta? Vastaus: Vaatimukset koskevat pääasiallisesti, kyllä, käyttöpalvelutoimittajaa. Kuitenkin useat niistä vaativat vähintään ohjeistusta ohjelmistotoimittajalta, jotta järjestelmän tietoturvasta ja toimivuudesta voidaan varmistua. 17. Kysymys: 6.3 Yleiset vaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, tuotantoympäristön laitteistojen osalta kyseiset ohjeet laatii käyttöpalvelutoimittaja? Vastaus: Tuotantoympäristön laitteistoja koskevat ohjeet laatii käyttöpalvelutoimittaja. Se saattaa edellyttää ohjelmistotoimittajan apua. 18. Kysymys: 6.3 Yleiset vaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, että vaatimus ei koske toimittajan yhteiskäyttöisiä järjestelmiä, kuten tiketöinti- ja valvontajärjestelmiä tms? Vastaus: Tämä voidaan vahvistaa. 19. Kysymys: 6.3 Yleiset vaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, että vaatimus asiakkaalle ilmoittamisesta ja asiakkaan hyväksymisoikeudesta koskee vain niitä henkilöitä, joilla on pääsy Asiakkaan salattaviin tietoihin. Toimittajan yhteiskäytössä olevia järjestelmiä vaatimus ei voi kaikilta osin koskea. Vastaus: Voimme vahvistaa. 1.9 Sovelluskehitysvaatimukset 20. Kysymys: 6.4 Sovelluskehitysvaatimukset, kohta 6.4.8: Voitteko vahvistaa, että vaatimus tulee täyttyä siltä osin, kuin se on käytännössä mahdollista. Kovakoodausta ei voida kategorisesti välttää, eikä tulevien ohjelmistoversioiden ominaisuuksia ja ratkaisun yhteensopivuutta niihin voida täysin tietää. Vastaus: Pääsääntöisesti näin. Vaatimus tarkoittaa sitä, että ohjelmisto ei saa olla sidottu esimerkiksi juuri tiettyyn Java-versioon. Ominaisuuksien osalta esimerkiksi ip-osoitteiden muutos ei saa edellyttää mittavia ohjelmistokehitystöitä, vaan pitäisi onnistua pienellä konfiguraatiomuutoksella. 21. Kysymys:

7 7 (13) 6.4 Sovelluskehitysvaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, että Tilaaja määrittelee integraatioiden yhteydessä edellytettävät luottamusrajat ja rajan yli kulkevan aineiston käsittelyvaatimukset siltä osin, kuin sitä ei ole tarjouspyyntömateriaalissa tehty? Vastaus: Voimme. 22. Kysymys: Sovelluskehitysvaatimukset, kohta : Voitteko vahvistaa, että käyttöpalvelutoimittaja tuottaa varmuuskopiointiohjeeseen tarvittavilta osin käytännön prosessiensa kuvaukset? Vastaus: Käyttöpalvelutoimittaja täydentää ohjeeseen heidän osuutensa varmuuskopioinnista. Ohjelmistotoimittaja puolestaan tuottaa ohjeeseen kaiken sen, mitä järjestelmän palauttaminen asennuksineen ja palautuksineen vaatii. 2 Tarjouspyyntö 23. Kysymys: Tarjouspyyntö kohta 5.6: Voitteko vahvistaa, että tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä ei käsitellä alihankkijoina eikä ryhmittymänä, vaan yhtenä kokonaisuutena? Perusteluna tälle on, että normaalisti kansainvälisen konsernin juridinen rakenne ja organisaatiorakenne poikkeavat toisistaan niin, että käytännön toimittava yksikkö koostuu usean eri maayhtiön henkilöistä ilman yhtiöiden välisiä alihankintasopimuksia. Tarjoava yhtiö vastaa tällöin toimituksesta kaikkien siihen osallistuvien konserniyhtiöiden puolesta. Käsityksemme mukaan konsernin resursseja (henkilöitä, referenssejä jne.) tulee voida hyödyntää kuin ne olisivat tarjoavan juridisen yhtiön omia. Vastaus: Tätä ei voida vahvistaa. Tarjouslomakkeelle (kohta 2.4) on nimenomaisesti kirjattu huomautus, jossa todetaan, että toimitukseen osallistuvat konserniyhtiöt on ilmoitettava alihankkijana tai ryhmittymän jäsenenä. Vaatimus perustuu hankintalakiin ja markkinaoikeuden käytäntöön. MAO:375/14: 24. Kysymys: Hankintalain 5 :n 7 9 kohtien mukaan ehdokkaana tai tarjoajana voi toimia luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai julkinen taho taikka edellä tarkoitettujen tahojen ryhmittymä. Koska konserni ei itsessään ole oikeushenkilö, vaan koostuu erillisistä siihen kuuluvista oikeushenkilöistä, markkinaoikeus toteaa, että konserni ei voi itsessään toimia ehdokkaana tai tarjoajana. Konserniyhtiöt voivat kuitenkin yhdessä toimia hankintalain 61 :n 1 momentissa tarkoitettuna ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymänä. Tarjouspyyntö kohta 8: Voitteko vahvistaa, että tarjoukseen voidaan kohdan estämättä liittää valmisohjelmistojen lisenssi- ja tukipalveluehdot, joita noudatetaan hankinnassa siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa pääsopimuksen kohdan 13.9 kanssa? Vastaus: Hankintayksikkö pyytää pidättymään valmisohjelmistojen lisenssiehtojen liittämisestätarjoukseen. Ne voidaan liittää osaksi sopimusta sitä viimeisteltäessä. 3 Hankinnan kohteen kuvaus 25. Kysymys:

8 8 (13) Hankinnan kohteen kuvauksessa on kuvattu sähköistä asiointia kuvana. Voitteko tarkentaa kuvassa olevat vaatimukset myös vaatimusluetteloon. Esimerkiksi mitä tarkoittaa Laajat hakuominaisuudet avainsanoilla? Vastaus: Hakusanoilla tulee voida hakea esimerkiksi ja, tai sekä ei -operaattoreilla. Avainsanahakuja tulee voida yhdistää muihin hakuihin, esimerkiksi (mutta ei rajoittuen) aikavälihakuihin. 26. Kysymys: Hankinnan kohteen kuvaus, kohta 6, (myös Ylläpitosopimus, kohta 8.6 ja 8.7): Kohdassa edellytetään, että toimittajalla tulee olla palveluaikana riittävä ja ammattitaitoinen miehitys. Palvelutasoliitteessä kohdassa 2. (ja vaatimusluettelo ) edellytetään palveluajaksi 07:00-19:00. Tällainen palveluaikavaatimus aiheuttaa lisäkustannuksia ottaen huomioon myös sen, että ymmärtääksemme Tilaajan ylläpitohenkilöstö ja järjestelmävastaavat, jotka ovat Toimittajan tukeen yhteydessä, työskentelevät normaalina virka-aikana. Ehdotamme, että Palveluajaksi määritellään 8:00-16:15. Vastaus: Järjestelmää tullaan käyttämään virka-aikaa laajempana aikana. Mm. jaostojen jäsenet tulevat käyttämään järjestelmää oman työaikansa jälkeen. Tämän vuoksi aika on Palvelutasot 27. Kysymys: Liite 3.4: "Toimittaja hyvittää Tilaajalle kustakin häiriöilmoituksesta, jonka ratkaisuehdotuksen tekeminen myöhästyy sovitusta aikataulusta" Viittaako tämä sopimuksessa sovittuun ratkaisuaikaehdotukseen, vai häiriökohtaisesti sovittavaan ratkaisuaikaehdotukseen? Vastaus: Palvelutasoliite käsittelee ratkaisuehdotusta, joka toimitetaan häiriönhallintaprosessin mukaisesti tavoiteajassa häiriökohtaisesti. 28. Kysymys: Liite 3.4: Sanktiot eivät kokonaisuudessaan voi ylittää 100 % sanktion kohteena olevan palvelun palvelumaksua. Viittaako tämä sovittuun kiinteään ylläpitomaksuun? Toisin sanoen, voidaanko sanktioiden maksimimäärässä huomioida myös ko. kaudella tilatut erillislaskutettavat asiantuntijatyöt? Vastaus Vastuunrajaus viittaa sovittuun ylläpitopalvelun veloitukseen. Maksimimäärässä ei huomioida erillislaskutettavia lisätöitä. 5 Tuotelomake 29. Kysymys: Tuotelomake: Tarjoajan tulee huolehtia siitä, että lomakkeella ilmoitetaan kaikki ohjelmistotuotteet, jotka tarvitaan tarjouspyynnössä vaadittujen vaatimusten täyttämiseksi ja/tai joita tarjoaja on sisällyttänyt tarjoukseensa. Mitä ohjelmistoja Asiakas hankkii itse muiden sopimustensa puitteissa (esim tietokantaohjelmistot, varusohjelmistot)? Eli mitä Toimittajan ei tarvitse hinnoitella? Vastaus: Tilaaja hankkii muilla sopimuksilla käyttöpalvelut, joihin sisältyy palvelinten käyttöjärjestelmät tietoturvakovennuksilla varustettuna.

9 9 (13) 6 Tarjouslomake 30. Kysymys: Tarjouslomake: Referenssi tulee olla hyväksytysti tuotantokäytössä tarjouksen jättämishetkellä. Riittääkö, että referenssijärjestelmä on hyväksytysti pilottikäytössä tuotantoympäristössä? Vastaus: Pilottikäytön riittävyyttä ei voida vahvistaa ilman tarkempaa selvitystä toimituksesta ja sitä koskevista ehdoista. Lähtökohtaisesti toimituksen on tullut olla asiakkaan hyväksymä ja tuotantokäytössä. 31. Kysymys: Vaatimuksena on, että referenssin käyttöönotto tarjouslomakkeen mukaan on tapahtunut tai myöhemmin. Referenssilomakkeen mukaan toimituksen käyttöönoton on täytynyt alkaa tai myöhemmin. Onko vaatimuksissa ristiriita? Tarjouslomakkeen mukaanhan käyttöönotto on voinut alkaa ennen ja päättyä hyväksyntään tämän jälkeen, jolloin käyttöönotto on tapahtunut (hyväksyntä) vaatimusten mukaisesti. Entä jos referenssi on jatkuvassa ylläpidossa, jolloin uusien versioiden käyttöönotto on alkanut tai myöhemmin? Hyväksytäänkö tällaiset referenssit? Vastaus: Tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi vaatimusta täsmennetään seuraavasti: Tarjouslomake kohta 2.4, viimeinen kappale, ensimmäinen kohta: Referenssit ovat viimeisen kolmen vuoden ajalta (Tarjoaja on toimittanut järjestelmän, toimitus on ollut käynnissä taikka tarjoaja on tuottanut toimittamalleen järjestelmälle ylläpitopalveluita viimeisen kolmen vuoden aikana). 32. Kysymys: Vaatimuksena on, että referenssinä toimitettu järjestelmä on olennaisilta osin sama tai samaa tuoteperhettä kuin tarjoajan tässä hankinnassa tarjoama. Jos referenssi on alihankkijan referenssi, niin kuinka olennaisilta osin alihankkijan järjestelmän tulee sisältyä tässä hankinnassa tarjottavaan kokonaisuuteen? Vastaus: Ei voida tässä yhteydessä määritellä tarkemmin. Referensseillä mitataan tarjoajan (ml. alihankkijat/ryhmittymä) kokemusta vastaavanlaisesta toimituksesta ilmoitettujen vaatimusten mukaisesti. Alihankkijan tekemää toimitusta arvioidaan soveltuvuusvaatimuksen täyttämisessä vastaavalla tavalla kuin tarjoajan omaa toimitusta. 7 Referenssit 33. Kysymys: Vaatimuksena on, että referenssin ratkaisussa säilytettävät asiakirjalliset tiedot on Arkistolaitoksen päätöksellä saatu säilyttää yksinomaan sähköisessä muodossa. Tarkoitetaanko tällä sitä, että referenssiasiakas on saanut Arkistolaitokselta säilytysmuotopäätöksen siirrettävälle aineistolle vai riittääkö, että tietojärjestelmä tai sen osa on SÄHKE2 sertioitu? Jos sertifikaatti riittää, niin mikä sertifikaatti: eams -järjestelmän, operatiivisen tietojärjestelmän vai säilytysjärjestelmän? Vastaus: Vaatimusta täsmennetään kysymystä koskevilta osin seuraavasti: Tarjouslomake kohta 2.4, ns. yhteiset vaatimukset, ensimmäinen kohta Ratkaisu on tullut toteuttaa Sähke1- tai Sähke2-vaatimusten mukaisesti.

10 10 (13) 8 Pääsopimus 34. Kysymys: Pääsopimus, kohta 19.3 ja 19.4: Vahingonkorvauksen rajoitukset ovat täysin epäsuhtaiset. Voitteko muuttaa vahingonkorvausten enimmäismääriä siten, että ne ovat molemmille osapuolille samat ja projektin osalta vahingonkorvauskatto on projektin kokonaishinta ja jatkuvan palvelun osalta laskennallinen 12 kuukauden hinta? Vastaus: Ei muutosta. 9 Turvallisuussopimus 35. Kysymys: Turvallisuussopimus, kohta 10.1: Voitteko vahvistaa, että tässä tarkoitettu hyväksyttämisvaatimus ei koske alihankkijoita, jotka eivät osallistu hankittavaan palveluun (esimerkiksi siivous- ja kiinteistöhuoltotoimittajia)? Vastaus: Noudatetaan sanamuodon mukaista tulkintaa. 10 Projektisopimus 36. Kysymys: Tarjouspyynnön aikataulussa viitataan PoC:iin ja hyväksymistestaukseen seuraavasti: Proof of Concept tulee luovuttaa Tilaajalle hyväksymistestattavaksi viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta tai Tilaajan hyväksymänä Toimittajan tekemän projektisuunnitelman mukaisesti. Ellei toisin kirjallisesti sovita, Toimittajan tulee olla valmiina luovuttamaan Järjestelmä Tilaajan hyväksymistestaukseen 90 päivän kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Tarkentaisitteko mitä tässä tarkoittaa tai projektisuunnitelman mukaisesti ja ellei kirjallisesti muuta sovita? Tarkoittaako tämä, että toimittaja voi ehdottaa näistä poikkeavaa (myös myöhäisempää) aikataulua, ja kyseisen tarjouksen voittaessa voidaan käyttää toimittajan ehdottamaa aikataulua? Vai onko kyseessä ehdoton takaraja, jolloin projektisuunnitelmassa ehdotettu aikataulu täytyy olla tätä nopeampi? Vastaus: Toimittajan tulee tarjouksessaan sitoutua Proof-of-Concept toteutukseen kuuden (6) viikon kuluessa. Toisinsopimusmahdollisuus on kirjattu silmällä pitäen ennakoimattomia aikatauluviivästyksiä. Sama koskee toimituksen hyväksymistestaukseen luovuttamista, joten 90 päivän määräaika on lähtökohtaisesti sitova. 37. Kysymys: Mitkä ovat seuraamukset PoC:n myöhästymisestä? Jos tarpeen, niin joustaako ennemmin ominaisuudet vai aikataulu PoC:ia toteutettaessa? Vastaus: PoC:n olennainen viivästys on lähtökohtaisesti verrattavissa tilanteeseen, jossa PoC:ia ei hyväksyttäisi. Tästä syystä Poc:n perusteella tehtävää irtisanomisehtoa on syytä täydentää. Kohtuullista kuitenkin on, että vain olennainen toimittajasta johtuva viivästys oikeuttaa irtisanomiseen. Näin ollen alle kahden viikon toimittajasta aiheutunut viivästys ei vielä oikeuta irtisanomiseen. Projektisopimuksen kohtaa 19.2 täsmennetään vastaavasti. Viivästystilanteeseen sovelletaan lisäksi muita toimitussopimuksen ja JIT Yleiset ehtojen viivästysehtoja. 38. Kysymys:

11 11 (13) Projektisopimus, kohta 8.4: Tulkitsemmeko oikein, että vastuullinen ohjelmistokehittäjä tarkoittaa ratkaisuarkkitehtiä ja varsinaiset toteuttajat ja testaajat eivät ole tässä tarkoitettuja avainhenkilöitä? Vastaus: Vastuullinen ohjelmistokehittäjä on rinnasteinen ratkaisuarkkitehtiin. Toteuttajat ja testaajat eivät ole avainhenkilöitä. 39. Kysymys: Projektisopimus, kohta 13.1: Toimitusaikavaatimus (90 päivää) on käytännössä mahdoton. Toimittajan toimitusaikaan sisältyy - Proof of Concept (6 vko = 30 päivää) + hyväksyminen - määrittelyt tilaajan tiloissa - asiakaskohtaiset sovitukset ja niiden testaukset mukaan lukien integraatiot - tietoturva-auditointi (kohta 14.6) - luovutuksen ennakkoilmoitusaika 10 pv Näillä perusteilla asiakaskohtaiselle määrittelylle, sovituksille ja testauksille jää alle 30 päivää, joka on täysin riittämätön. Ehdotamme, että toimittaja voi tarjota realistista toimitusaikataulua. Vastaus: Toimittajan tulee tarjouksessaan sitoutua sopimuksessa asetettuun määräaikaan. 40. Kysymys: Projektisopimus, kohta 14.27: Voitteko vahvistaa, että sopimuksesta poistetaan kohdan viimeinen virke ja myös lopullisessa hyväksymisessä noudatetaan kohtaa 14.19? Vastaus: Ei muutosta. 41. Kysymys: Projektisopimus, kohta 4.17 (Dokumentaatio), voitteko vahvistaa että Tilaajan ohjeista johdettavien vaatimusten toteuttaminen on muutoshallinnan kohteena siltä osin kuin ohjeita tai niistä johdettuja vaatimuksia ei ole esitetty tarjouspyynnössä? Vastaus: Ei muutosta. Arvioidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. 42. Kysymys: Projektisopimus, kohta 6.1 (Toimittajan velvollisuudet), voitteko muuttaa viimeisen lauseen muotoon Toimittajan velvollisuutena on hintaan sisältyen toimittaa kaikki tarpeellinen, mitä tarvitaan sovittujen vaatimusten täyttymiseksi. tai yksilöidä mitä muuta toimittajalta vaaditaan? Vastaus: Ei muutosta. 43. Kysymys: Projektisopimus, kohta 6.2 (Toimittajan velvollisuudet), pyydämme poistamaan kohdasta sanat kohtuullisin kustannuksin. Ei ole mahdollista sitoutua tällaiseen etukäteen tuntematta esim. teknologista kehitystä ja toista toimittajaa. Voitteko myös vahvistaa, että valmisohjelmistojen tuki- ja ylläpitoehtoihin sovelletaan ohjelmistovalmistajan ehtoja? Valmisohjelmistoja ei tavallisesti ole mahdollista siirtää toisen toimittajan ylläpidettäväksi ja kehitettäväksi.

12 12 (13) Vastaus: Ei muutosta. 44. Kysymys: Projektisopimus, kohta 8.1 (Toimittajan resurssit ja projektiin nimetty henkilöstö), voitteko selostaa mitä viimeisen lauseen henkilöstön laatutavoitteilla tarkoitetaan? Viittaamme myös aikaisempaan kysymykseemme pääsopimuksen kohdasta 5.4. Kysymys liittyy edelleen projektisopimuksen kohtien 14.1 ja (Testaus ja järjestelmän hyväksyminen) ymmärtämiseen. Pyydämme edelleen vahvistamaan velvoitteen koskevan sovittuja vaatimuksia eikä yleisesti Tilaajan esittämiä laatutavoitteita. Vastaus: Tilaajan tavoitteita (ja vaatimuksia) hankinnalle on kuvattu tarjouspyynnössä, etenkin hankinnan kohteen kuvauksessa. 45. Kysymys: Projektisopimus, kohta 10.2 (Muutoshallinta), pyydämme poistamaan kohdan kokonaan ja vahvistamaan, että kaikki täsmennykset ovat muutoshallinnan piirissä. Sinänsä vähäiset täsmennykset eivät välttämättä vaikuta kustannuksiin, mutta se on kuitenkin kiinteähintaisessa toimituksessa yhteisesti todettava. Vastaus: Ei muutosta. 46. Kysymys: Projektisopimus, kohta (Toimittajan vastuu toimituksessa olevista virheistä), voitteko vahvistaa, että toimittajan vastuu korvata tilaajan uusintatestauksesta aiheutuneet kustannukset koskee ainoastaan testauksesta aiheutuneita päällekkäisiä kustannuksia jo aikaisemmin testauksen kohteena olevien asioiden uusintatestaamisesta? Vastaus: Ei voida vahvistaa. 47. Kysymys: Projektisopimus, kohta 15.3 (Takuu), voitteko vahvistaa, että kaikkiin valmisohjelmistoihin (ml. tarjoajan omat) sovelletaan valmisohjelmistojen takuuehtoja? Vastaus: Valmisohjelmistoihin (ml. tarjoajan omat) voidaan soveltaa niiden takuuehtoja. 48. Kysymys: Projektisopimus, kohta 19.3 (Sopimuksen voimassa-olo ja sen päättymisen vaikutukset), voitteko vahvistaa että immateriaalioikeuksien, omistus- tai käyttöoikeuksien jääminen tilaajalle kohdan mukaisesti aina edellyttää niihin liittyvien maksujen suorittamista eikä toimittajaa tältä osin missään tilanteessa vaadita palauttamaan maksuja tilaajalle? Vastaus: Ei voida vahvistaa. Ratkaistaan tapauskohtaisesti sopimuksen ehtojen mukaisesti. 49. Kysymys: Kuinka määräytyvät lisätöiden immateriaalioikeudet? Vastaus: Sikäli kuin työt kohdistuvat Järjestelmään, sovelletaan pääsopimuksen ehtoa Jos työn tai palvelun tuloksena syntyy muunlainen tulos, on sopimusta syytä täsmentää siten, että sovelletaan soveltuvia JIT-erityisehtoja. Täsmennys (poisto) on tehty projektisopimuksen kohtaan Palvelusopimus 50. Kysymys:

13 13 (13) Ylläpitosopimus, kohta 6.1: Onko tarkoitus, että toimittaja monitoroi järjestelmää vaikka käyttöpalvelut toimittaa kolmas osapuoli ja Hankinnan kohteen kuvauksessa sanotaan, että Toimittajalla ei ole pääsyä tuotantoympäristöön? Vastaus: Järjestelmän monitorointi ei ole Toimittajan vastuulla. Ks. kuitenkin vastaus kysymykseen Kysymys: Ylläpitosopimus, kohta 7.1 ja kohta 10.1: Voitteko vahvistaa, että ylläpitopalvelu ja sen veloitus käynnistyy Hyväksymistestauksen hyväksymisestä (seurantajakson alkaessa) kohdan 3.2 mukaisesti? Vastaus: Voidaan vahvistaa. 52. Kysymys: Ylläpitosopimus, kohta 4.5 (Sopijapuolten yleiset vastuut ja velvoitteet), voitteko vahvistaa että Tilaajan ohjeistus tulee vastata sovittuja vaatimuksia eikä Tilaajan tavoitteita? Vastaus: Noudatetaan normaaleja sopimuksen tulkintasääntöjä. 53. Kysymys: kohta 6 (Ylläpitopalvelun käynnistäminen), voitteko vahvistaa, että Tilaajan yleisillä palveluprosesseilla tarkoitetaan sopimuksen/vaatimusluettelon kohdassa X kuvattuja prosesseja? Voitteko myös selostaa missä ylläpitopalvelun monitorointia koskevat vaatimukset on esitetty ja miten tämän on tarkoitus toimia yhdessä tilaajan käyttöpalvelutoimittajan kanssa? Vastaus: Kyse on Tilaajan ja Toimittajan noudattamien palveluprosessien, lähinnä sujuvan yhteistyön edellyttämästä prosessien yhteensovittamisesta. Monitoroinnin käynnistämiseen ei ole liitetty vaatimuksia. On todennäköistä, ettei monitoroinnin käynnistämiseen liity Toimittajalta edellytettäviä toimenpiteitä muuten kuin yhteistyövelvoitteiden muodossa. 54. Kysymys: kohta 8.4 (Tukipalvelut), voitteko vahvistaa, ettei tiketöintijärjestelmän tuottamisella tarkoiteta järjestelmän käyttöoikeuden tai sen immateriaalioikeuksien jäämistä tai siirtymistä tilaajalle sopimuksen päättymisen jälkeen, vaan ainoastaan käyttöoikeutta sopimuksen mukaisissa tehtävissä? Vastaus: Voidaan vahvistaa. 12 Hintalomake 55. Kysymys: kohta 2 ja kohta 3.2: Voitteko vahvistaa, että toteutus- ja testausresurssit voivat olla myös muualta EU-alueelta ottaen huomioon toimituksen turvallisuusvaatimukset (salattavaa tietoa ei toimiteta Suomen ulkopuolelle, mahdolliset tilavaatimukset, henkilön turvallisuustarkastukset jne)? Vastaus: Voidaan vahvistaa. Palvelutuotannon järjestämisen yksityiskohdista sovitaan erikseen.

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA TILAAJAN SOVELLUSHANKINNOISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista noudatetaan

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT 1 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja toimii asiakkaan vaatimusmäärittelynä Promas-tarjouspyynnön mukaisten palveluiden palvelutasojen määrittelyssä.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite:

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus 0164690-3), osoite: Otto Mannisentie 2 1.2 51200 Kangasniemi ( Tilaaja ) Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: ja 1.3 Kuntien Tiera Oy

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Valtiontalouden tarkastusvirasto Y- tunnus: 0245456-7 Osoite: Antinkatu

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 1 (7) Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui 27.2.2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 24 kpl. Ohessa

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi Sivu 1 Mediapankki-ohjelman hankinta Kouvolan kaupungille 1 Nykytilanne ja tavoite 2 Aikataulu Pyydämme tarjoustanne Kouvolan kaupungin mediapankkiohjelmasta, toimitukseen liittyvästä käyttöönottoprojektista

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Facta Kartta. Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Kaupunkimittaus

Facta Kartta. Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Kaupunkimittaus Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Kaupunkimittaus TARJOUS 66470 13.2.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, Kaupunkimittausosasto Anu Soukki Rakennusvalvonta Markku Leinonen FACTA TOIMINTOKARTTA

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Mäntsälän kunta Y tunnus: 0129261-5 Osoite: Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Toimittaja: Y tunnus: Osoite: 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mäntsälän kunta on kilpailuttanut omien toimipisteidensä

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan.

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan. 1) Tarjouspyynnössä kerrotaan, että alkuvaiheessa mukaan tulee konserniyhtiöistä Raahen Vesi Oy ja Raahepolis Oy. Tuleeko kiinteään tarjoushintaan kuulua laskujen erilaiset ulkoasut kyseisten yhtiöiden

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 266 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tausta: Pirjo Saksa DI, maanmittaus 1985 yli 20 vuotta IT alalla erilaisissa rooleissa (projektipäällikkö, tiiminvetäjä, myyjä,...) jatko-opintoja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt 21.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt Liikelaitos Kokkolan Satama (1.1.2015 Kokkolan Satama Oy) pyytää tarjoustanne Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotöistä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksiin

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Dnro Sovelluskehityspalvelut 16/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Dnro Sovelluskehityspalvelut 16/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Dnro Sovelluskehityspalvelut 16/021/2013 K1: Liite 2: Mitä tarkoitetaan OPH:n kannalta merkityksellisellä toteutuksella? Toisin sanoen, mitkä kriteerit pitää täyttyä? V1: Referenssit,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Päätöshistoria Rahoitusjohtaja 12.11.2012 203 HEL 2012-011861 T 02 08 02 00 Päätös Rahoitusjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein sulkea HRtietojärjestelmän

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(6) JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA Turun seudun puhdistamo Oy

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn JIT 2007 SOPIMUSEHDOT Tiina Ashorn JIT 2007 EHDOT Julkisen sektorin IT hankintoja koskevat sopimusehdot (JIT 2007) korvaavat VYSE 1998 ehdot. Valtiohallinnon lisäksi nyt myös kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö pilotoinnin osahankkeen toteuttamisesta: SÄHKE-hanke

Tarjouspyyntö pilotoinnin osahankkeen toteuttamisesta: SÄHKE-hanke KANSALLISARKISTO TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Tarjouspyyntö pilotoinnin osahankkeen toteuttamisesta: SÄHKE-hanke KANSALLISARKISTO TARJOUSPYYNTÖ 2 (7) 1 Yleistä 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Tarjouspyynnön sisältö Tämä

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 Tilaajan sovellukset ei-avoin) Versio:

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Ketteryyttä kilpailuttamiseen

Ketteryyttä kilpailuttamiseen Ketteryyttä kilpailuttamiseen Sähköinen kilpailutusratkaisu 2.4.2014 Timo Rantanen 1 Sisältö Uusi hankintadirektiivi ja sähköinen kilpailuttaminen Markkinaratkaisut Kilpailutettu ratkaisu Sähköinen kilpailuttaminen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot