Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS UUDELY/54/07.04/ HSY Jätehuolto Juha Uuksulainen PL Helsinki SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN TAPAUSKOHTAISESTA SOVELTAMISESTA 1. HANKKEESTA VASTAAVA 2. HANKKEEN KUVAUS Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL Helsinki Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa on vanha kaatopaikka, jonka muotoilu ja viimeistelyrakentaminen ovat käynnissä. Jätteenkäsittelykeskuksen vanhan kaatopaikan viereen on louhittu kaatopaikan laajennusalue ja kaatopaikan laajennusosan 1. täyttöalue on otettu käyttöön ja täyttö on käynnissä. Kaatopaikkatoiminnan lisäksi jätteenkäsittelykeskuksessa sijaitsevat mm. kompostointilaitos ja - kenttä, Sortti-asema, ongelmajätteiden vastaanottopaikka ja pilaantuneiden maiden käsittelykenttä sekä hyötykäyttökenttä. Kaatopaikkakaasu käsitellään alueella sijaitsevassa kaasumoottorivoimalaitoksessa. Jätevedet johdetaan viemäriverkkoon. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen on suunnitteilla uusia toimintoja ja joidenkin olemassa olevien toimintojen muutoksia, joissa käsiteltävien jätteiden määriä aiotaan muuttaa ympäristölupapäätöksissä sallituista määristä. Jätteenkäsittelykeskukseen on suunnitteilla ympäristölupahakemusluonnoksen liitteen 18.1:n mukaan seuraavia uusia toimintoja ja toiminnan muutoksia: Hyötykäyttökentillä välivarastoitavat ja käsiteltävät jätteet Maa- ja kiviainesmaa, joka sisältää jätemateriaaleja, ja jonka sisältämien haittaaineiden pitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitettyjen ylempien ohjearvojen, ja joka ei ole ongelmajätettä; käsittely murskaamalla ja seulomalla, hyödyntäminen peitemaana ja kaatopaikkarakenteissa Välivarastoitava jätepolttoaine; välivarastointi alueella ja kuljetus muualla poltettavaksi Määrä t/a Lupa- tai YVA-tilanne Päätös YS 1163/ , hyväksytty maiden käyttö määrälle t/a. Seulottava määrä t/a Päätös YS 1163 / UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS/Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Kutsunumero Asemapäällikönkatu Helsinki PL Helsinki

2 2/12 Puutarha- ja puistojätteiden kompostointi sekä kompostoinnin tukiaineiden käsittely hakettamalla ja välivarastointi. Puujätteen haketus ja välivarastointi; käyttö kompostin tukiaineena ja polttoaineena Välivarastoiva kyllästetty puujäte, poltetaan jätteenpolttolaitoksessa Kompostointikentällä käsiteltävät jakeet Metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä muodostuvien kuitulietteiden kompostointi Mullan valmistus maaaineksista ja biojätekompostista sekä mullan välivarastointi Vanhan kaatopaikan muotoilu ja viimeistelyrakentaminen Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellun jätteenpolton kuonan hyödyntäminen kaatopaikka- ja viimeistelyrakentamisessa Jätteenkäsittelykeskuksen pilaantuneiden maiden kentällä hallissa käsitellyt pilaantuneet maat, joiden sisältämien haittaaineiden pitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitettyjen ylempien ohjearvojen, eivätkä ole ongelmajätteitä, hyödyntäminen kaatopaikka- ja viimeistelyrakentamisessa Kaatopaikan laajennusalue Murskattava, paalattava ja välivarastoitava sekajäte (energiajäte); käyttö polttoaineena jätteenpolttolaitoksella ja metallien ohjaus hyötykäyttöön Syntypaikkalajitellun rakennusjätteen käsittely; alitteen käyttö kaatopaikalla peitemaana ja loppusijoitus, metallien ohjaus hyötykäyttöön ja käyttö polttoaineena muualla Erilliskerättyä biojätettä käsittelylaitosten seisokkien aikana, loppusijoitus kaatopaikalle Lupa YS 553/ , määrä avoin Lupa YS 553/ , määrä avoin Huomioitu luvassa YS 553/ Liete kompostoidaan muualla,mutta varaudutaan käsittelyyn Ämmässuolla Huomioitu YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen kehittäminen -YVAssa YVA-menettely määrälle t/a, päätös YS 1163/ määrälle t/a Lupa YS 553/ tonnille vuodessa Ämmässuon kaatopaikan laajennus ja pilaantuneiden maiden käsittelyä koskevassa YVAssa arvioitu t/a vaikutukset YVA käynnissä YVA käynnissä Poikkeustilanteissa muodostuva jätejae, jonka määrä ei tiedossa ELY-keskuksen päätös Hyötykäyttö- ja kompostointikentillä käsiteltävät Jätteenkäsittelykeskukseen tuodaan rakennustyömailta maa- ja kiviaineksia, jotka sisältävät jonkin verran rakennusjätteitä, kuten tiiltä, betonia ja puuta. Maat eivät ole pilaantuneita ja niiden sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitettyjen ylempien ohjearvojen eivätkä ole ongelmajätettä.

3 3/12 Maista seulotaan rakennusjätteet, jotka toimitetaan kaatopaikan jätetäyttöön. Suuret kivenlohkareet murskataan. Seulotut maat ja hyödynnetään kaatopaikan peitemaana ja kaatopaikkarakenteissa. Puujätettä haketetaan ja välivarastoidaan hyötykäyttökentällä lupahakemuksen mukaan t/a. Hake käytetään kompostoinnin tukiaineena tai toimitetaan voimalaitoksen polttoaineeksi. Puujätteen käsittely on huomioitu Uudenmaan ympäristökeskuksen lupapäätöksessä YS 553/ Päätöksessä ei ole määrätty puujätteen käsittelymäärää. Puujätettä on 2000-luvulla otettu vastaan noin tonnia vuodessa. Määrä kasvaa tulevina vuosina, kun kaikki HSY:n Sortti-asemilla vastaanotettu puujäte ohjataan käsiteltäväksi Ämmässuon käsittelykeskuksessa. Puutarha- ja puistojätteitä sekä risuja otetaan vastaan, välivarastoidaan ja haketetaan hyötykäyttökentällä lupahakemuksen mukaan t/a. Hake kompostoidaan ja sitä käytetään kompostoinnin tukiaineiden. Puutarha- ja puistojätteen käsittely on huomioitu Uudenmaan ympäristökeskuksen lupapäätöksessä YS 553/ Käsittelymäärästä ei päätöksessä ole määrätty. Puutarha- ja puistojätteitä on 2000-luvulla otettu vastaan noin t/a. Määrät ovat kasvamassa. Lupaa haetaan metsäteollisuuden jätevesilietteiden kompostointiin kompostointikentällä t/a. Lietteen kuiva- ja kuitupitoisuus ovat korkeita. Niiden kompostointi on rinnastettavissa biojätteiden jälkikompostointiin. Metsäteollisuuden jätevesilietteet on kompostoitu HSY:n Metsäpirtin kompostointikentällä, jossa kompostointi todennäköisesti jatkuu, mutta Ämmässuolla varaudutaan lietteiden käsittelyyn. Valmiista biojätekompostista tehdään multaa sekoittamalla valmiin kompostin joukkoon maa-aineksia. Suurin osa biojätekompostista on käytetty jätteenkäsittelykeskuksessa. Mullan valmistukseen sitä on käytetty vain t/a, mutta määrä tulee kasvamaan lupahakemuksen mukaan tonniin vuodessa. Mullan valmistuksesta huolehtii Kekkilä Oy. Multatuotteiden valmistuksen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu osana biojätteiden käsittelyä "Biojätteen käsittely sekä jätteen energiahyödyntämisen tuhkien ja sijoittaminen" -YVA-menettelyssä vuonna Pilaantuneiden maiden kentällä käsiteltävät Pilaantuneiden maiden käsittely tapahtuu alueelle rakenteilla olevissa halleissa. Ensimmäinen halli valmistuu alkuvuodesta Ensimmäisessä vaiheessa valmistuvassa hallissa käsitellään pilaantuneita maita t/a. Maat ovat pääasiassa öljyllä pilaantuneita. Toisen hallin valmistuttua käsittelymäärä halutaan nostaa tonniin vuodessa. Pilaantuneen maan käsittely ja välivarastointi on hyväksytty ympäristölupapäätöksessä YS 553/ Sen mukaan alueella saa käsitellä ja välivarastoida pilaantuneita maita t/a. Pilaantuneen maan käsittely ja välivarastointi on huomioitu myös Ämmässuon kaatopaikan laajennuksen ja pilaantuneiden maiden käsittelyn YVA-menettelyssä, joka on tehty vuonna YVA-

4 Hanketta koskevat luvat 4/12 menettelyssä arvioitu pilaantuneiden maiden käsittelymäärä oli t/a. Käsittelyn jälkeen maat käytetään vanhan kaatopaikan muotoilussa ja viimeistelyrakentamisessa. Niiden sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitettyjen ylempien ohjearvojen, eivätkä ole ongelmajätteitä. Kaatopaikan laajennusalueella käsiteltävät Sekajätteen murskaukselle, paalaukselle ja välivarastoinnille kaatopaikan laajennusalulla haetaan lupaa käsitellä t/a, mutta määrää aiotaan myöhemmin nostaa. Jätteen murskaus, paalaus ja välivarastointi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa - ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä ja sitä koskeva arviointiselostus on tullut vireille Uudenmaan ELY-keskuksessa Arviointimenettelyssä on arvioitu t/a sekajätteen käsittelyn ja t/a sekajätepaalien välivarastoinnin vaikutukset. Sekajäte toimitetaan jätteenpolttolaitokselle polttoon. Rakennusjätteen murskauksen, seulonnan ja paalauksen ympäristövaikutukset arvioidaan samassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kuin sekajätteen käsittely. YVA-menettelyn mukaan käsittely tapahtuu kaatopaikan laajennusalueella tai vaihtoehtoisesti keskuksen luoteiskulmauksessa olevalla järjestelykentällä. Arvioinnissa tarkastellaan t/a rakennusjätteen käsittelyä. Jätteet murskataan ja seulotaan. Erilleen seulottu metalli ohjataan hyötykäyttöön. Poltettava osuus paalataan ja toimitetaan energiajakeena jätteenpolttolaitokselle polttoon ja seulanalite käytetään kaatopaikalla peitemaan. Kaatopaikalle sijoittaminen Erilliskerättyä biojätettä joudutaan poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten kompostointilaitoksen korjaus- ja huoltotöiden aikana sijoittamaan kaatopaikan jätetäyttöön. Määrää ei pystytä arvioimaan. Biojätteen sijoittamiseen kaatopaikalle on ympäristölupa. Tavanomaisiksi jätteiksi luokiteltujen jätteenpolton kuonia tuodaan jätteenkäsittelykeskukseen t/a ja hyödynnetään kaatopaikka- ja viimeistelyrakentamisessa. Tuhkien vaikutukset on arvioitu YVAmenettelyssä määrälle t/a. Tuhkien käytölle on myönnetty ympäristölupa YS 1163/ Lupapäätös on myönnetty t/a tuhkamäärälle. Jätteenkäsittelykeskus - Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös YS 553/ Vaasan hallinto-oikeuden päätös n:o 04/0551/1/ Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 466/

5 5/12 - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 1454/ lainvoiman saaneen päätöksen (taltionumero 466/ ) purkamista koskevasta hakemuksesta - Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös YS1163/ Vaasan hallinto-oikeuden päätös n:o 08/0373/ Uudenmaan ympäristökeskuksen lupamääräysten muuttamista koskevasta ympäristölupapäätöksestä (YS1163/ ) tehdystä valituksesta - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 1113/ Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä n:o 08/0373/ tehdyistä valituksista - Uudenmaan ympäristökeskuksen vesien yhteistarkkailuohjelman hyväksymistä koskeva päätös No YS 14/ Uudenmaan ympäristökeskuksen vesien yhteistarkkailuohjelmapäätöksen muuttamisesta, No YS 357/ Kaatopaikan laajennusalue - Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös No YS 659/ , joka koskee kaatopaikan laajennusaluetta - Vaasan hallinto-oikeuden päätös n:o 06/0139/1/ Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 3383/ Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös laajennusalueen lupamääräysten muuttamisesta No YS 1163/ Vaasan hallinto-oikeuden päätös n:o 08/0371/1/ Uudenmaan ympäristökeskuksen lupamääräysten muuttamista koskevasta ympäristölupapäätöksestä (No YS 1163/ ) tehdystä valituksesta - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 113/ Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä n:o 08/0371/1/ tehdyistä valituksista. Ilmanlaadun ja melun tarkkailua koskevat päätökset - Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös No YS 1466/ , joka koskee hiukkaspitoisuuksien ja meluntarkkailun jatkamista ja muuttamista - Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 1618/ , joka koskee hiukkasmittausten toteuttamissuunnitelman hyväksymistä - Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 1444/ , joka koskee meluntarkkailuohjelman hyväksymistä - Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 582/ , joka koskee melutarkkailuohjelman tarkistamista. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoille on tehty seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnit: - Ämmässuon kaatopaikan laajennus ja pilaantuneiden maiden käsittely, arviointiselostuslausunto Sekajätteen käsittelylaitos, arviointiselostuslausunto

6 6/12 - YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen kehittäminen (biojätteiden käsittelyn ja tuhkien ja kuonan loppusijoitus), arviointiselostuslausunto Kaatopaikan laajennusalueen vaihtoehtoinen käyttö, arviointiselostuslausunto Pääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunnan jätevoimala, arviointiselostuslausunto Hankkeen "Jätteen murskaus, paalaus ja välivarastointi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa, Espoo ja Kirkkonummi" ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Yhteysviranomainen on antanut sitä koskevasta arviointiohjelmasta lausunnon Arviointiselostus on tullut vireille Alueella on tehty myös muiden hankkeesta vastaavien laatimia ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä, joissa arvioitu toiminta sijaitsee on rinnastettavissa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintoihin. Toimintojen ympäristövaikutukset ovat vastaavanlaisia kuin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ja kohdistuvat samalle alueelle. Näitä ovat mm.: - Ämmässuon ja Kulmakorven maanläjitysalueet, arviointiselostuslausunto Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n Ämmässuon rakennusjätteen käsittelylaitos, arviointiselostuslausunto Pääkaupunkiseudun energialaitokset. Tuhkan läjitysalueen YVA. Arviointiselostuslausunto Maankaatopaikkojen sijoittaminen Ämmässuolle, arviointiselostuslausunto Lohja Rudus Oy Ab:n pääkaupunkiseudun kiviaineksen kierrätysalueet, arviointiselostuslausunto Kulmakorven puhtaiden maiden ylijäämämassojen läjityksen sekä maa-ainesten otto alue, arviointiselostuslausunto Lisäksi Espoon kaupunki, Kirkkonummen kunta, Uudenmaan liitto sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunta (YTV, nykyinen HSY) ovat teettäneet Ämmässuon-Kulmakorven alueen toimintojen ympäristövaikutusten kokonaisarvion Ämmässuon kaavoitusta laadittaessa kokonaisarvioita on käytetty apuna ja se on liitetty asemakaava-aineistoon kaavaselostuksen liitteenä. Kaavoitusprosessin aikana alueelle tehtiin selvitykset liito-oravista sekä maisemallinen selvitys ja Loojärven valuma-alueen kuormitusselvitys. 3. ASIAN KÄSITTELY Asian vireille tulo Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukselle ympäristöluvan /YS 553. Lupapäätöksen mukainen kaatopaikkatoiminta vanhalla jätetäytöllä tuli lopettaa mennessä. YTV (nykyinen HSY) valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi valituksen johdosta päivätyn päätöksen. Päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeus palautti

7 7/12 päivätyllä päätöksellä Ämmässuon vanhan kaatopaikan jatkokäyttöä koskeva lupa-asian lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölupahakemus on vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa (AVI). Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä hakemusta oli tarve täydentää ja osin laajentaa lupahakemuksessa esitetyistä toimista. Täydentämisen yhteydessä on tullut esiin jätteenkäsittelykeskuksen mahdollinen lain ympäristövaikutuksista 4 :n tarkoittaman ympäristövaikutusten arvioinnin tarve. HSY Jätehuolto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) ovat pitäneet ja kokoukset, jossa käsiteltiin HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen nykyisiä toimintoja ja suunniteltuja toiminnan muutoksia sekä niiden YVA-menettelyn tarvetta. Läsnä oli myös Espoon kaupungin edustaja. HSY Jätehuollon Ämmässuon toimintojen YVA-menettelyn tarvetta koskevaa kirje liitteineen saapui Uudenmaan ELY-keskukseen HSY täydensi kyselyä Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) saapuneella kirjeellä. Viranomaisten kuuleminen Uudenmaan ELY -keskus on pyytänyt päivätyllä kirjeellä Espoon kaupunginhallitukselta ja Kirkkonummen kunnanhallitukselta lausuntoa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan ja toiminnan muutoksen johdosta. Espoon kaupunginhallitus eikä Kirkkonummen kunnanhallitus ole antanut lausuntoa. 4. HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta sijaitsee Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan alueella. Etäisyys Helsingin keskustaan on noin 30 km. HSY Jätehuollolla on Ämmässuolla käytössä alueita yhteensä noin 123 ha. Vanhan kaatopaikan pinta-ala on 50 ha ja sen itäpuolella sijaitsevan laajennusalueen 60 ha. Keskuksen länsireunassa sijaitsevat hyötykäyttökenttä ja pilaantuneiden käsittelykenttä. Koillisosassa sijaitsevat HSYn kompostointilaitos ja kenttä. Jätteenkäsittelykeskuksen pohjois-koillispuolella on Espoon kaupungin suljettu Ämmässuon maankaatopaikka. Itäpuolella sijaitsevat Espoon kaupungin uusi maankaatopaikka ja Kulmakorven suljettu maankaatopaikka sekä Jersanmäen kallio-, louhinta- murskaus- ja maankaatopaikka-alue. Koillisessa sijaitsee useita toimintoja, kuten Rakentajien Ekopark Oy, Hyvinkään Tieluiskan Oy:n mullan seulonta ja kantojen murskausalue, asfalttiasema, betoniasema, polttoaineen jakeluasema.

8 8/12 Kaavoitus Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue on kaikilla kaavatasoilla varattu jätteenkäsittelytoiminnoille. Asutus Espoon puolella lähin asutus on Kolmperän asuinalue, joka sijaitsee noin 1 km:n etäisyydellä jätteenkäsittelykeskuksesta pohjoiseen. Kirkkonummen puolella lähin asuinalue, Laitamaa, sijaitsee 450 metrin etäisyydellä loppusijoitusalueesta louteeseen. Kauhalan asuinalue Kirkkonummella sijaitsee 1,5 km:n etäisyydellä lounaassa. Lähin asuinalue lounaassa sijaitsee 600 metrin etäisyydellä. Uutta pientalovaltaista Histan asuntoaluetta suunnitellaan Turuntien pohjoispuolelle vajaan 2 km:n päähän Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta. Liikenne kulkee pääkaupunkiseudulta Turunväylän moottoritietä Histan eritasoliittymään ja siitä Nupurintietä noin 1,5 km Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen liittymään. Tavoitteena on parantaa Ämmässuon tieyhteyksiä osoittamalla raskaalle liikenteelle Histan liittymästä suora yhteys Ämmässuolle. Tieyhteyden rakentamista ei ole aloitettu. Suora yhteys vähentäisi liikenteen vaikutuksia Nupurintiellä sekä Kolmperän asuinalueella. Liittymän sijaintia, muotoa ja poikittaisyhteyksiä on tarkasteltu vuonna 2007 tehdyssä Tiehallinnon selvityksessä "Turunväylän (vt 1) ja Espoo-Lohja radan liikennekäytäväselvitys". Liikenne Ämmässuon liikennemäärä on noin ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Nupurintien liikennemäärä on Ämmässsuon ja Histan liittymien välillä arvioilta ajoneuvoa vuorikaudessa. Määrästä arvioilta lähes puolet on Ämmässuon alueen aiheuttamaa. Nupurintien liikennemäärä Ämmässuon liittymästä länteen päin on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Ilman laatu Jätteenkäsittelykeskuksen merkittävimmät ilmapäästöt koostuvat hiukkasista ja kaatopaikkakaasun sisältämistä rikkiyhdisteistä. Ilmanlaatua on tarkkailtu vuodesta 2000 lähtien ympäristöluvan mukaisesti. Jätteenkäsittelykeskuksen ja sen ympäristön ilman laatua tarkkaillaan Ämmässuon ilmanlaatuasemalla. Mittaukset ovat jatkuvatoimisia. Haju Jätteenkäsittelykeskuksen alueella haisevia rikkiyhdisteitä muodostuu orgaanisen jätteen anaerobisessa hajoamisessa ja biojätteen kompostoinnissa. Ämmässuon mittausasemalla on seurattu pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) -pitoisuuksia vuodesta Alkuvuonna 2010 TRS-pitoisuudet eivät ole ylittäneet ohjearvoja. Hajutunneiksi määriteltiin noin 4 % ajasta. Vuonna 2009 lukema oli 2 %.

9 9/12 Hajuvalituksia on heinäkuuhun mennessä vuonna 2010 tehty 11 kpl, joista helmikuussa tehtiin 7 kpl. Pöly Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölle aiheuttamia pölyhaittoja seurataan mittaamalla hengitettäviä hiukkasia (PM 10 ). Vuonna 2010 heinäkuun loppuun mennessä ilman PM 10 -pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylitti annetun ohjearvon (70 ug/m 3 ) kolme kertaa. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin heinäkuussa, jolloin koko Helsingin ilmanlaatu oli tavanomaista heikompi. Maisema ja kulttuuriympäristö Jätteenkäsittelykeskuksen alue on rakennettua, eikä sillä ei ole maisemallista arvoa. Lähimmät arvokohteet ovat Kakarlammen luonnonsuojelualue 1,5 km etäisyydellä alueen länsipuolella. Alue ei lukeudu kulttuuriympäristöön eikä sen välittömässä läheisyydessä ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. 5. UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU Uudenmaan ELY-keskus päättää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 6 :n perusteella, että edellä kuvatun HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan muutokseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 6. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, YVA-lain) 4 :n 1 momentin ja vastaavan asetuksen (713/2006, YVAasetuksen) 6 :n mukaisesti säännöskohdan hankeluettelossa lueteltuihin hankkeisiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi YVA -lain 4 :n 2 momentin mukaisesti sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 4 :n momentissa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, lain 4 :n 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä YVA -lain 4 :n 2 momentissa säädetään, otettava huomioon hankkeen ominaisuudet, mm. hankkeen koko ja sen aiheuttama pilaantuminen ja muut haitat, sijainti, mm. nykyinen maankäyttö ja luonnon sietokyky ottaen erityisesti huomioon mm. maisemansuojelualueet tai historiallisesti tai kulttuurisesti merkittävät alueet sekä vaikutusten luonne, mm. vaikutusalueen laajuus, altistuvan väestön määrä tai vaikutusten suuruus.

10 10/12 YVA -asetuksen 6 :n hankeluettelon kohdan 11 b) mukaan YVA-lain tarkoittaman menettelyn piiriin kuuluvat muiden kuin ongelmajätteiden fysikaalis-kemiallinen käsittely yli 10 t/vrk ja biologiset käsittelylaitokset, joiden käsittelymäärä on yli t/a. Hankkeen ympäristössä lähimmät asuinalueet sijaitsevat noin 450 metrin etäisyydellä Laitamaalla ja pohjoisessa Kolmperän asuinalue kilometrin etäisyydellä ja Kirkkonummen puolella Kauhalan asuinalue 1,5 kilometrin etäisyydellä. Hanke ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä hankealueella ole arvokkaita luonto- tai kulttuurikohteita. Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot aiheuttavat liikennettä ja sen aiheuttamat haju- ja pölyhaitat ovat mahdollisia. Alueella ei ole maisemallista arvoa. Useiden hakemuksen mukaisten toimintojen ja asutuksen väliin jää vanhan kaatopaikan korkea jätetäyttö, joka vähentää toiminnoista aiheutuvia haittoja asutukseen päin. Jätevedet ja kaatopaikan kaasuja käsitellään ja alueen ilmanlaatua ja ilman TRSpitoisuuksia ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia seurataan säännöllisesti. Kaikilla kaavatasoilla alue on varattu jätehuollollisille toiminnoille. Alueella on tehty Ämmässuon-Kulmakorven toimintojen kokonaisarviointi, joka on huomioitu kaavan laadinnassa. Alueella on tehty useita ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä, jotka koskevat HSY:n (entinen YTV) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja ja alueen muiden toiminnanharjoittajien toimintoja, joiden ympäristövaikutukset ovat vastaavanlaisia. Toiminnoille, joiden vaikutuksia on arvioitu aiemmin tehdyssä YVAmenettelyssä tai YVA-lain 10 :n mukaisessa muussa vastaavassa menettelyssä, kuten Ämmässuon-Kulmakorven alueen toimintojen ympäristövaikutusten kokonaisarvion 2002, ei vaikutuksia tarvitse arvioida uudessa YVA-menettelyssä. Pilaantuneiden maiden käsittely ja kompostointi pilaantuneiden maiden kentällä sekä haitattomaksi käsiteltyjen pilaantuneiden maiden käyttö kaatopaikan peitemaina ja rakenteissa on arvioitu Ämmässuon laajennusta ja pilaantuneiden maiden käsittelyä koskevassa YVAmenettelyssä. YVA:ssa arvioitu käsittelymäärä on t/a. Lupaa haetaan nyt tonnille vuodessa. ELY-keskus katsoo, että muutos on YVA-asetuksen 6 :n kohdan 11 b) tarkoittamaa toimintaa vähäisempää eikä muutokseen tarvita YVA-menettelyä. Jätteenpolton kuonan hyödyntäminen kaatopaikalla on arvioitu tuhkien vaikutuksia koskevassa YVA-menettelyssä vuonna Sekajätteen ja syntypaikkalajitellun rakennusjätteen murskauksen ja paalauksen YVAmenettely on käynnissä. YVA-selostus on vireillä ja yhteysviranomaisen lausunto annetaan kevään 2011 aikana, jonka jälkeen rakennusjätteen käsittelylle voidaan myöntää ympäristölupa suuremmalle määrälle kuin nyt haetulle määrälle t/a.

11 11/12 Mullan valmistaminen kompostista on tarkastelu osana kompostointia ja mullan valmistuksen vaikutukset on huomioitu Ämmässuon- Kulmakorven alueen toimintojen ympäristövaikutusten kokonaisarvion 2002 yhteydessä. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen katsoo, ettei mullan valmistaminen valmiista kompostista ole YVA-astuksen 6 :n kohdan 11 b) tarkoittamaa jätteen biologista käsittelyä. Se ei ole myöskää YSL:n mukaista ympäristöluvanvaraista toimintaa, ellei siihen valmistuksessa lisätä jätteitä, kuten lietteitä tai jätteeksi luokiteltavia maa-aineksia. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoille on myönnetty useita ympäristölupia. Rakennustyömaiden maa- ja kiviainesten, jotka sisältävät vähäisiä määriä rakennusjätettä, käyttö kaatopaikalla ( t/a) on hyväksytty ympäristöluvassa ( ). Lupaa on nyt tarkoitus hakea maaainesten ja kivien ( t/a) seulontaan ja seulonnasta saatujen kivien murskaukseen. ELY-keskus katsoo, ettei haettu toiminta olennaisesti muutu lupapäätöksen ( ) mukaisesta eikä edellytä YVAmenettelyä. Lupapäätöksissä on sallittu käsitellä alueella jätteitä, joiden käsittelymääriä ei ole lupamääräyksissä tarkemmin määritetty. Näitä ovat puujätteen haketus ja välivarastointi, kyllästetyn puun välivarastointi, puutarha- ja puistojätteiden haketus ja kompostointi ja käyttö kompostin tukiaineena. Edellä mainittujen jätejakeiden käsittely on huomioitu ympäristölupapäätöksissä ( ja ) ja niiden käsittelyä tehdään nykyisinkin jätteenkäsittelykeskuksessa. ELYkeskuksen mielestä lupahakemuksen mukaiset jätemäärien tarkennukset eivät ole sellaisia toiminnan muutoksia, jotka edellyttävät YVA-menettelyä. Jätepolttoaineen välivarastointi on hyväksytty ympäristöluvassa , samoin kuin tavanomaiseksi jätteeksi luokitellun jätteenpolton kuonan käyttö ( t/a). Jälkimmäisen ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä, jossa on tarkastelu t/a:n ympäristövaikutuksia. Poikkeuksellisissa tilanteissa muodostuvien biojätteen sijoittaminen kaatopaikan jätetäyttöön on hyväksytty ympäristöluvassa ( ). Hankkeen ominaisuudet, hankkeen sijainti ja vaikutusten luonne eivät ole sellaisia, että jätteenkäsittelykeskuksen toiminnat ja toiminnan tarkennukset ja muutokset todennäköisesti aiheuttaisivat laadultaan ja laajuudeltaan YVA -asetuksen hankeluettelon hankkeiden ympäristövaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, eivät myöskään toimintojen ja niiden muutosten yhteisvaikutukset huomioiden, joten YVA -lain 4 :n 2 momentin mukainen ympäristövaikutusten tapauskohtainen arviointimenettely ei tule kysymykseen. Hankkeen toteutuksessa tulee kuitenkin noudattaa YVA -lain 25 :n yleistä selvilläolovelvollisuutta hankkeen ympäristövaikutuksista. Mainitun lainkohdan mukaan myös muiden hankkeiden kuin YVAmenettelyyn tulevien hankkeiden osalta hankkeesta vastaavan on

12 12/12 oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. 7. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 2, 4, 6 ja 19. Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) 4, 6 ja 7. Hallintolaki PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 9. MUUTOKSENHAKU Tämä päätös lähetetään saantitodistuksin hankkeesta vastaavalle. Uudenmaan ELY -keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan virallisella ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan myös sähköisesti Uudenmaan ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa: Internet ELY-keskus > FI > ELY-keskukset > Uudenmaan ELY > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA> YVA-päätökset >Jätehuolto. Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun hankkeesta vastaava on saanut tiedon päätöksestä. Valitusosoitus on liitteenä. Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Päätökseen voi kuitenkin hakea muutosta hanketta koskevan muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisun tai hankkeen toteuttamisen kannalta muun olennaisen päätöksen muutoksenhaun yhteydessä. Tällöin tähän päätökseen voivat hakea muutosta ne, joilla on valitusoikeus em. muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai päätöksestä. Apulaisjohtaja Rolf Nyström Ylitarkastaja Pirkko Kekoni LIITTEET Valitusosoitus JAKELU Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Espoon kaupunginhallitus Kirkkonummen kunnanhallitus Etelä-Suomen aluehallintovirasto

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Päätös. Nro 2/2011/2 Dnro ESAVI/228/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 2/2011/2 Dnro ESAVI/228/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 2/2011/2 Dnro ESAVI/228/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.1.2011 ASIA Päätös HSY Jätehuollon Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan muuttamista ja toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta PÄÄTÖS 1. ASIA Helsinki Dnro 13.3.2009 UUS 2008 R 8 531 Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 2. HANKKEESTA VASTAAVA Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri PL 70 00521

Lisätiedot

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS/Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Kutsunumero

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS/Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Kutsunumero PÄÄTÖS UUDELY/23/07.04/2011 8.5.2012 Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; RUDUS OY:N LOUHINTA-, MURSKAUS-

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen:

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen: KESELY/7/07.04/2012 Keski-Suomi 11.6.2012 Tiina ja Petri Vammelvirta Ridantie 55 41580 Sauvamäki Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Lausuntopyyntö YVA -menettelystä Länsi- ja

Lisätiedot

PL Sipoo. Saantitodistuksella. PL Helsinki 1. HANKKEESTA VASTAAVAT. Sipoon kunta ja Rudus Oy 2. HANKKEEN KUVAUS JA ALUEEN KAAVOITUS

PL Sipoo. Saantitodistuksella. PL Helsinki 1. HANKKEESTA VASTAAVAT. Sipoon kunta ja Rudus Oy 2. HANKKEEN KUVAUS JA ALUEEN KAAVOITUS Päätös Dnro UUDELY/12/07.04/2012 19.3.2013 Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Saantitodistuksella Saantitodistuksella PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA, KERCA-LOGISTIIKKAKESKUKSEN ALUEIDEN 3A-C ESIRAKENTAMINEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA, KERCA-LOGISTIIKKAKESKUKSEN ALUEIDEN 3A-C ESIRAKENTAMINEN PÄÄTÖS UUDELY/26/07.04/2010 16.08.2010 Julkinen SRV Toimitilat Oy PL 555 02201 ESPOO Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Ympäristövalvonta/KS PL 60 04301 TUUSULA Viite: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntopyyntö

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Ympäristölautakunta 10.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Ympäristölautakunta 10.04.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.04.2014 Sivu 1 / 1 141/11.01.00/2014 37 Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toiminta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Harri Anttila, puh. 043 826 5219 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsinki Dnro UUS 2007 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Helsinki Dnro UUS 2007 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta PÄÄTÖS Helsinki Dnro 24.11.2008 UUS 2007 R 14 531 1. ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 2. HANKKEESTA VASTAAVA Lemminkäinen Infra Oy PL 23 00241 Helsinki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Päätös PIRELY/6/07.04/2011 Pirkanmaa 12.6.2012 Julkinen Maanrakennus Sulin Oy Keskuojankatu 28 33900 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Hankkeesta vastaavan muuttaman

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL HSY

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL HSY Etelä-Suomi Päätös Nro 117/2014/1 Dnro ESAVI/331/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2014 ASIA Päätös HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hakemuksesta, joka koskee Ämmässuon sekajätteen

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta.

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. PÄÄTÖS Dnro KASELY/8/07.04/2013 Kaakkois-Suomi 14.5.2013 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA Palin Granit Oy PL 55 20101 Turku HANKE, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. Tuulivoimapuiston rakentaminen Kotkan kaupungissa Rankinsaaren alueelle.

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. Tuulivoimapuiston rakentaminen Kotkan kaupungissa Rankinsaaren alueelle. PÄÄTÖS KASELY/37/07.04/2010 Kaakkois-Suomi 4.5.2010 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA Kotkan Energia Oy PL 232 48101 Kotka HANKE, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän ja Piehingin alueille.

Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän ja Piehingin alueille. PÄÄTÖS Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Pvm.: 31.05.2010 Pohjois-Pohjanmaa Dnro: POPELY/71/07.01/2010 HANKE Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. Toikansuon jätevesipuhdistamon siirtolinja Lappeenranta-Imatra

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. Toikansuon jätevesipuhdistamon siirtolinja Lappeenranta-Imatra PÄÄTÖS Dnro KASELY/3/07.04/2011 Kaakkois-Suomi 12.12.2011 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA Lappeenrannan Lämpövoima Oy PL 191 53101 Lappeenranta

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelyihin Sofia Lakka Jorma Jantunen 23.1.217 Tilastokatsaus YVA-menettelyihin 1994-216 Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994. YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Päätös PIRELY/9/07.04/2011 6.3.2012 Julkinen Nokian kaupunki PL 2 37100 Nokia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Nokian kaupunki hakee ympäristölupaa Nokian yhteispuhdistamolle,

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/1 Dnro ESAVI/654/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2011 ASIA Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 3777/2016 11.01.00 Ympäristölautakunta 89 6.10.2016 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös koskien NCC Industry Oy:n asfalttiaseman toimintaa,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Perspective Technologies Agency c/o LegalCom.org, Oleg Gusev (saantitodistus) Niementie Levänen 1. ASIAN VIREILLETULO JA HANKKEESTA VASTAAVA

Perspective Technologies Agency c/o LegalCom.org, Oleg Gusev (saantitodistus) Niementie Levänen 1. ASIAN VIREILLETULO JA HANKKEESTA VASTAAVA Päätös Dnro UUDELY/16/07.04/2010 31.8.2010 Julkinen Perspective Technologies Agency c/o LegalCom.org, Oleg Gusev (saantitodistus) Niementie 45 54930 Levänen PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIONTIMENETTELYÄ

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 120/11.01.00/2015 33 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Lea Salonpää, puh. 043 826 5223 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely Lamminpäivät 2.10.2008 Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Taustaa 1/2 Suomessa kunnostetaan vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä

Lisätiedot

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä.

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä. LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA, OHKOLAN KIVIAINESTEN OTTOALUE, MÄNTSÄLÄ Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja YVA-asetuksen (268/99) 6 :n hankeluettelon kohdan 2 b mukaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Kaupunkisuunnittelu

Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Kaupunkisuunnittelu Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue PL 150, 13101 Hämeenlinna ymparistoluvat.etela@avi.fi Viite: lausuntopyyntö 23.5.2017 Dnro ESAVI/4610/2017 Kouvolan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.04.2017 Sivu 1 / 1 131/2017 11.01.00 37 Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toiminta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Harri Anttila, puh. 043 826 5219 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lähtökohdat, taustat ja alustavat vaihtoehdot Muokattu 13.5.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Hankkeen tausta ja lähtökohdat 2 Östersundomin

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA; LOMMILAN JA KULLOONSILLAN KAUPPAKESKUKSET, ESPOO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA; LOMMILAN JA KULLOONSILLAN KAUPPAKESKUKSET, ESPOO Päätös Dnro UUDELY/52/07.04/2010 13.9.2010 Julkinen Kesko Oyj (saantitodistuksella) Satamakatu 3 00016 KESKO HOK-Elanto Liiketoiminta Oy (saantitodistuksella) PL 53 00441 Helsinki Svenska småbruk och egnahem

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

Helsinki No YS 388

Helsinki No YS 388 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 19.3.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 591 111 No YS 388 ASIA Päätös Lemminkäinen Oyj:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot