2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC /868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868"

Transkriptio

1 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC /868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT /868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty Alarm Systems may be connected to the Telecom Network PTC 211 / 09 /017 PC PTC 211 / 09 /018 PC9155D-433 PTC 211 / 09 /019 PC9155G-433 RN = 0.5 N11427 TÄRKEÄÄ: Ohje ssältää tetoa järjestelmän tomnnosta ja rajotukssta. Lue ohje huolellsest ennen asennusta ja järjestelmän käyttöä.

2 TURVALLISUUSOHJEITA ASENNUS- JA HUOLTOLIIKKEELLE VAROITUS: VAROITUS: LUE HUOLELLISESTI TÄMÄN TUOTTEEN TURVALLISUUSOHJE; SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE MYÖHEMP- ÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LOPPUKÄYTTÄJÄÄ TULEE MYÖS INFORMOIDA LAITTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ TURVAL- LISUUSOHJEISTA. Sopvan asennuspakan valnta Noudata seuraava ohjeta asennuspakan valnnassa: Sjota keskusykskkö lähelle vrransyöttö- ja puhelnpstoketta. Varmsta että asennusalusta e tärse ta värähtele. Asenna keskusykskkö tasaselle ja soveltuvalle alustalle. ÄLÄ asenna järjestelmää nn, että verkkojohtoon ta puhelnjohtoon vo kompastua. ÄLÄ ota järjestelmän sähkönsyöttöä sellasesta pstokkeesta/ryhmästä, mhn on kytketty soja koneta. ÄLÄ asenna keskusykskköä pakkaan, mssä shen vo kohdstua suoraa aurngonvaloa, kuumuutta, kosteutta, huurretta, kemkaaleja, pölyä, tms.. ÄLÄ asenna keskusykskköä lähelle vespstettä. ÄLÄ asenna järjestelmän latteta ta osa räjähdysherkks luoktetulle aluelle. ÄLÄ ota järjestelmän sähkönsyöttöä ryhmästä, jossa on kytkn, ajastn tms. Varmsta että sähkösyöttö e katkea. VÄLTÄ radolähettmä. VÄLTÄ latteden asentamsta lämmttmen, lmastontlatteden ja pattereden lähesyyteen. VÄLTÄ latteden asentamsta sojen metallesneden lähesyyteen. Turvallsuusohjeet asentamsen akana ÄLÄ KOSKAAN kytke järjestelmään verkkovrtaa ta puhelnlnjaa ukkosen akana. ÄLÄ KOSKAAN kosketa puhelnjohdon kuorttuja pätä jos puhelnlnja on kytkettynä senään. Käytä van valmstajan ta maahantuojan hyväksymää muuntajaa. VAROITUS (Ssäsellä muuntajalla varustetut mallt) KESKUSYKSIKÖSSÄ EI OLE VERKKOVIRRAN KYTKINTÄ. JÄRJESTELMÄSSÄ ON VERKKOJÄNNITE AINA KUN PISTOKE ON KYTKETTY PISTORASIAAN. IRROTA AINA VERKKOPISTOKE ENNEN KANNEN AVAAMISTA. VARMISTA ETTÄ VERK- KOPISTOKKEESEEN ON ESTEETÖN PÄÄSY. TÄRKEÄÄ! PC9155 tulee asentaa ssätlohn mtkä täyttävät polluton degree max II ja yljännte kategoran II (NON-HAZARDOUS LOCATIONS). Järjestelmää on kahta malla, ulkosella ja ssäsellä muuntajalla. (Katso kuva 2-3: asennus ja johdotus). Järjestelmän asennuksen ja huollon tulee suorttaa rttävän koulutuksen saanut henklö. Järjestelmässä e ole loppukäyttäjän vahdettavaks tarkotettuja osa. Kakken järjestelmän asennuksessa tarvttaven kaapeleden, lttmen yms. tulee olla hyväksyttyjä ja tarkotukseen sopva. (a) Keskusykskkö tulee knnttää asennusalustaansa ennen järjestelmän käyttämstä. (b) Keskusykskön kaapelont tulee suorttaa nn että: - kaapelt evät jää kannen väln kantta suljettaessa - johtmet on kytketty ja kuorttu asanmukasest (c) Vanhat parstot tulee hävttää jätteenkästtelyohjeden mukasest. (d) Ennen huoltoa rrota keskusykskön verkkovrtasyöttö ja puhelnlnja. (e) Älä vedä kaapeleta ta johtma prkortn yltse ta altse. (f) Noudata hyvää asennustapaa ja muta vranomasmääräyksä. Ssäsen ta ulkosen muuntajan tulee olla hyväksyttyä malla. Kakka vranomasten asettama määräyksä tulee noudattaa.

3 Tetoa savulmasmen määräyksstä Pelastuslan 29 :n mukaan palovarottmen hankntavelvote on huoneston haltjalla sekä majotustlossa ja hotolatoksssa tomnnanharjottajalla. Kumoutuneessa A:59:ssa täsmennettn asunnon palovarottmen hankntavelvotetta määräyksellä, että asunnon jokanen kerros ol varustettava vähntään yhdellä palovarottmella. Palovarotn tul sjottaa asuntoon palovarottmen mukana tulevan asennusohjeen mukasest sten, että se hälyttää mahdollsmman akasn asunnossa olevat. Lsäks A:59:ssa asetettn palovarottmen sjottamselle tomnnallnen vaatmus, että tulpalon syttyessä kakk nukkuvatkn hmset heräävät ja pystyvät pelastautumaan huonestosta. Asunnon tulpalossa suurmman vaaran hmselle aheuttaa kalustesta ja ssustusmateraalesta syntyvä savu. Yleensä savu kulkeutuu katonrajaan lmavrtojen mukana. Palovarotn antaa lmotuksen havatessaan savua. Palovarottmen sjottamsessa tulee ottaa huomoon suojattavan tlan muoto ja savun kulkeutumnen. Ylesohjeena palovarottmen sjottamselle on, että palovarotn on asennettava kattoon meluten keskelle huonetta. Palovarottmen ympärlle on jätettävä vähntään 50 cm vapaata tlaa. Palovarotnta lan lähellä oleva tuuletusaukko ta valasn saattaa muuttaa lmavrtauksa. Turhen hälytysten välttämseks palovarotnta e kannata sjottaa esm. kettöön, pesuhuoneeseen ta autotalln. Palovarottmen sjottamsta nn kään lähelle uuna, lettä, tulsjaa, saunaa ta esm. levänpaahdnta tulee välttää. Tämän asetuksen mukaan asunnon jokanen kerros tulee varustaa vähntään yhdellä palovarottmella jokasta alkavaa 60 m² kohden. Jokanen majotustlan ja hotolatoksen majotushuone on varustettava palovarottmella. Myös majotustlan ja hotolatoksen majotushuoneta ssältävän palo-osaston muut tlat, kuten käytävät ja aulatlat, tulee varustaa palovarottmlla nn, että palovarottmen lukumäärä rppuu palo-osaston pnta-alasta, muodosta ja ertysstä syttymsvaaraa aheuttavsta tomnnosta. Pelastusvranomanen vo pelastuslan 30 :n nojalla määrätä hankttavaks lsäpalovarottma ja esm. määrätä taloyhtön hankkmaan rakennuksen ylesn tlohn kuten porrashuoneeseen palovarottmet. Savulmasmen asennus Vaarallsnta tulpalossa on myrkyllnen savu, mkä täyttää asunnon muutamassa mnuutssa. Jo muutaman mnuutn kuluttua palon syttymsestä asunhuone vo olla hengenvaarallnen savusta ja kuumuudesta johtuen. Palovarotn tunnstaa savun herkäst ja varottaa kovalla hälytysäänellä. Asunnosta on tse pystyttävä postumaan nopeast. Ään herättää nukkuvankn hmsen ja antaa 2-3 mnuutta akaa pelastautua asunnosta. Asenna palovarotn kattoon, meluten keskelle huonetta Palovarotn tulee asentaa jokaseen asunhuonestoon Sjotetaan yl 50 cm:n päähän senästä Sjotetaan yl 50 cm:n päähän valastuksesta ta musta estestä Joka kerrokseen vähntään yks palovarotn Sjottamsta kettön, tulsjan ja kylpyhuoneen lähesyyteen tulee välttää Suostellaan asennettavaks myös porraskäytävn, ullakolle ja kellarn Pakollnen myös kesäasunnossa Suostellaan asuntovaunuun ja veneeseen Palovarotn on kots laksäätenen turvalate Palovarottmen tomnta testataan kerran kuukaudessa panamalla testnappa Puhdstetaan pölystä varovast muromalla Palovarotnta e vo hävttää talousjätteen mukana. Se on palautettava sähkö- ja elektronkkalatteden kerrätyspsteeseen. Postu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun Palovarotn tunnstaa savukaasut jo pennä ptosuuksna ja lmottaa kuuluvalla äänellä vaarasta. Sten se antaa akaa pelastautua. Tulpalossa ptää rakennuksesta pystyä postumaan nopeast ja turvallsest. Turvallsen postumsen ratkasee oma osaamnen ja ennakkosuunnttelu.jos oma asuntos palaa, postu ulos ja lata ov knn Makuuhuone Makuuhuone Makuuhuone Kettö Olohuone Oleskeluhuone Makuuhuone Ruokahuone Olohuone Kettö Makuuhuone Makuuhuone Olohuone Ruokahuone Kellar Olohuone Kellar Makuuhuone Makuuhuone Hall Huone Välkerrosratkasu Savulmasn tom tehokkaammn Savulmasn tom hekommn Kuva 3a Katto Asenna tähän E koskaan tähän Hyväksyttävä asennuskorkeus (lmasmen yläsosa) Huom: Mtat lmasmen lähmpään reunaan Senä Kuva 1 Makuuhuone Makuuhuone Kuva 3 Kuva 4 Kuva 2 Häkälmasn Häkä lkkuu vapaast lmassa. Suosteltava häkälmasmen asennuspakkoja ovat tlojen vältön lähesyys jossa nukutaan. Ihmsen häkämyrkytyksen mahdollsuus on suurmmllaan nukuttaessa. Parhaan suojan saa kun asentaa häkälmasmen tlojen jossa nukutaan välttömään lähesyyten. Rakennuksen jokanen kerros on suosteltavaa varustaa häkälmasmella. Kuvassa 5 on suosteltava asennuspakkoja. Häkälmasn tun-nstaa lman häkäptosuuden ja hälyttää välttömäst äänmerkllä kun vaarallnen taso saavutetaan. Noudata ana lmasmen mukana tulevaa asennusohjetta. ÄLÄ asenna häkälmasnta: Jos tlojen lämpötla vo pudota alle -10ºC ta nousta yl 40 ºC. Tnnerhöyryä sjatsevn tlohn 1.5 meträ lähemmäks tulsjoja Pakokaasulähteden tms. välttömään lähesyyteen Makuuhuone Katutaso Kellar Makuuhuone Häkälmasn Kuva 5 Makuuhuone Kettö Autotall

4 Dgtal Securty Controls warrants the orgnal purchaser that for a perod of twelve months from the date of purchase, the product shall be free of defects n materals and workmanshp under normal use. Durng the warranty perod, Dgtal Securty Controls shall, at ts opton, repar or replace any defectve product upon return of the product to ts factory, at no charge for labour and materals. Any replacement and/or repared parts are warranted for the remander of the orgnal warranty or nnety (90) days, whchever s longer. The orgnal purchaser must promptly notfy Dgtal Securty Controls n wrtng that there s defect n materal or workmanshp, such wrtten notce to be receved n all events pror to expraton of the warranty perod. There s absolutely no warranty on software and all software products are sold as a user lcense under the terms of the software lcense agreement ncluded wth the product. The Customer assumes all responsblty for the proper selecton, nstallaton, operaton and mantenance of any products purchased from DSC. Custom products are only warranted to the extent that they do not functon upon delvery. In such cases, DSC can replace or credt at ts opton. Internatonal Warranty The warranty for nternatonal customers s the same as for any customer wthn Canada and the Unted States, wth the excepton that Dgtal Securty Controls shall not be responsble for any customs fees, taxes, or VAT that may be due. Warranty Procedure To obtan servce under ths warranty, please return the tem(s) n queston to the pont of purchase. All authorzed dstrbutors and dealers have a warranty program. Anyone returnng goods to Dgtal Securty Controls must frst obtan an authorzaton number. Dgtal Securty Controls wll not accept any shpment whatsoever for whch pror authorzaton has not been obtaned. Condtons to Vod Warranty Ths warranty apples only to defects n parts and workmanshp relatng to normal use. It does not cover: damage ncurred n shppng or handlng; damage caused by dsaster such as fre, flood, wnd, earthquake or lghtnng; damage due to causes beyond the control of Dgtal Securty Controls such as excessve voltage, mechancal shock or water damage; damage caused by unauthorzed attachment, alteratons, modfcatons or foregn objects; damage caused by perpherals (unless such perpherals were suppled by Dgtal Securty Controls Ltd.); defects caused by falure to provde a sutable nstallaton envronment for the products; damage caused by use of the products for purposes other than those for whch t was desgned; damage from mproper mantenance; damage arsng out of any other abuse, mshandlng or mproper applcaton of the products. Note to Installers Ths warnng contans vtal nformaton. As the only ndvdual n contact wth system users, t s your responsblty to brng each tem n ths warnng to the attenton of the users of ths system. System Falures Ths system has been carefully desgned to be as effectve as possble. There are crcumstances, however, nvolvng fre, burglary, or other types of emergences where t may not provde protecton. Any alarm system of any type may be compromsed delberately or may fal to operate as expected for a varety of reasons. Some but not all of these reasons may be: Inadequate Installaton A securty system must be nstalled properly n order to provde adequate protecton. Every nstallaton should be evaluated by a securty professonal to ensure that all access ponts and areas are covered. Locks and latches on wndows and doors must be secure and operate as ntended. Wndows, doors, walls, celngs and other buldng materals must be of suffcent strength and constructon to provde the level of protecton expected. A reevaluaton must be done durng and after any constructon actvty. An evaluaton by the fre and/or polce department s hghly recommended f ths servce s avalable. Crmnal Knowledge Ths system contans securty features whch were known to be effectve at the tme of manufacture. It s possble for persons wth crmnal ntent to develop technques whch reduce the effectveness of these features. It s mportant that a securty system be revewed perodcally to ensure that ts features reman effectve and that t be updated or replaced f t s found that t does not provde the protecton expected. Access by Intruders Intruders may enter through an unprotected access pont, crcumvent a sensng devce, evade detecton by movng through an area of nsuffcent coverage, dsconnect a warnng devce, or nterfere wth or prevent the proper operaton of the system. Power Falure Control unts, ntruson detectors, smoke detectors and many other securty devces requre an adequate power supply for proper operaton. If a devce operates from batteres, t s possble for the batteres to fal. Even f the batteres have not faled, they must be charged, n good condton and nstalled correctly. If a devce operates only by AC power, any nterrupton, however bref, wll render that devce noperatve whle t does not have power. Power nterruptons of any length are often accompaned by voltage fluctuatons whch may damage electronc equpment such as a securty system. After a power nterrupton has occurred, mmedately conduct a complete system test to ensure that the system operates as ntended. Falure of Replaceable Batteres Ths system s wreless transmtters have been desgned to provde several years of battery lfe under normal condtons. The expected battery lfe s a functon of the devce envronment, usage and type. Ambent condtons such as hgh humdty, hgh or low temperatures, or large temperature fluctuatons may reduce the expected battery lfe. Whle each transmttng devce has a low battery montor whch dentfes when the batteres need to be replaced, ths montor may fal to operate as expected. Regular testng and mantenance wll keep the system n good operatng condton. Compromse of Rado Frequency (Wreless) Devces Sgnals may not reach the recever under all crcumstances whch could nclude metal objects placed on or near the rado path or delberate jammng or other nadvertent rado sgnal nterference. System Users A user may not be able to operate a panc or emergency swtch possbly due to permanent or temporary physcal dsablty, nablty to reach the devce n tme, or unfamlarty wth the correct operaton. It s mportant that all system users be traned n the correct operaton of the alarm system and that they know how to respond when the system ndcates an alarm. Lmted Warranty WARNING - READ CAREFULLY Items Not Covered by Warranty In addton to the tems whch vod the Warranty, the followng tems shall not be covered by Warranty: () freght cost to the repar centre; () products whch are not dentfed wth DSC's product label and lot number or seral number; () products dsassembled or repared n such a manner as to adversely affect performance or prevent adequate nspecton or testng to verfy any warranty clam. Access cards or tags returned for replacement under warranty wll be credted or replaced at DSC's opton. Products not covered by ths warranty, or otherwse out of warranty due to age, msuse, or damage shall be evaluated, and a repar estmate shall be provded. No repar work wll be performed untl a vald purchase order s receved from the Customer and a Return Merchandse Authorzaton number (RMA) s ssued by DSC's Customer Servce. Dgtal Securty Controls Ltd. s lablty for falure to repar the product under ths warranty after a reasonable number of attempts wll be lmted to a replacement of the product, as the exclusve remedy for breach of warranty. Under no crcumstances shall Dgtal Securty Controls be lable for any specal, ncdental, or consequental damages based upon breach of warranty, breach of contract, neglgence, strct lablty, or any other legal theory. Such damages nclude, but are not lmted to, loss of profts, loss of the product or any assocated equpment, cost of captal, cost of substtute or replacement equpment, facltes or servces, down tme, purchaser s tme, the clams of thrd partes, ncludng customers, and njury to property. The laws of some jursdctons lmt or do not allow the dsclamer of consequental damages. If the laws of such a jursdcton apply to any clam by or aganst DSC, the lmtatons and dsclamers contaned here shall be to the greatest extent permtted by law. Some states do not allow the excluson or lmtaton of ncdental or consequental damages, so that the above may not apply to you. Dsclamer of Warrantes Ths warranty contans the entre warranty and shall be n leu of any and all other warrantes, whether expressed or mpled (ncludng all mpled warrantes of merchantablty or ftness for a partcular purpose) and of all other oblgatons or labltes on the part of Dgtal Securty Controls. Dgtal Securty Controls nether assumes responsblty for, nor authorzes any other person purportng to act on ts behalf to modfy or to change ths warranty, nor to assume for t any other warranty or lablty concernng ths product. Ths dsclamer of warrantes and lmted warranty are governed by the laws of the provnce of Ontaro, Canada. WARNING: Dgtal Securty Controls recommends that the entre system be completely tested on a regular bass. However, despte frequent testng, and due to, but not lmted to, crmnal tamperng or electrcal dsrupton, t s possble for ths product to fal to perform as expected. Out of Warranty Repars Dgtal Securty Controls wll at ts opton repar or replace out-of-warranty products whch are returned to ts factory accordng to the followng condtons. Anyone returnng goods to Dgtal Securty Controls must frst obtan an authorzaton number. Dgtal Securty Controls wll not accept any shpment whatsoever for whch pror authorzaton has not been obtaned. Products whch Dgtal Securty Controls determnes to be reparable wll be repared and returned. A set fee whch Dgtal Securty Controls has predetermned and whch may be revsed from tme to tme, wll be charged for each unt repared. Products whch Dgtal Securty Controls determnes not to be reparable wll be replaced by the nearest equvalent product avalable at that tme. The current market prce of the replacement product wll be charged for each replacement unt. Smoke Detectors Smoke detectors that are a part of ths system may not properly alert occupants of a fre for a number of reasons, some of whch follow. The smoke detectors may have been mproperly nstalled or postoned. Smoke may not be able to reach the smoke detectors, such as when the fre s n a chmney, walls or roofs, or on the other sde of closed doors. Smoke detectors may not detect smoke from fres on another level of the resdence or buldng. Every fre s dfferent n the amount of smoke produced and the rate of burnng. Smoke detectors cannot sense all types of fres equally well. Smoke detectors may not provde tmely warnng of fres caused by carelessness or safety hazards such as smokng n bed, volent explosons, escapng gas, mproper storage of flammable materals, overloaded electrcal crcuts, chldren playng wth matches or arson. Even f the smoke detector operates as ntended, there may be crcumstances when there s nsuffcent warnng to allow all occupants to escape n tme to avod njury or death. Moton Detectors Moton detectors can only detect moton wthn the desgnated areas as shown n ther respectve nstallaton nstructons. They cannot dscrmnate between ntruders and ntended occupants. Moton detectors do not provde volumetrc area protecton. They have multple beams of detecton and moton can only be detected n unobstructed areas covered by these beams. They cannot detect moton whch occurs behnd walls, celngs, floor, closed doors, glass parttons, glass doors or wndows. Any type of tamperng whether ntentonal or unntentonal such as maskng, pantng, or sprayng of any materal on the lenses, mrrors, wndows or any other part of the detecton system wll mpar ts proper operaton. Passve nfrared moton detectors operate by sensng changes n temperature. However ther effectveness can be reduced when the ambent temperature rses near or above body temperature or f there are ntentonal or unntentonal sources of heat n or near the detecton area. Some of these heat sources could be heaters, radators, stoves, barbeques, freplaces, sunlght, steam vents, lghtng and so on. Warnng Devces Warnng devces such as srens, bells, horns, or strobes may not warn people or waken someone sleepng f there s an ntervenng wall or door. If warnng devces are located on a dfferent level of the resdence or premse, then t s less lkely that the occupants wll be alerted or awakened. Audble warnng devces may be nterfered wth by other nose sources such as stereos, rados, televsons, ar condtoners or other applances, or passng traffc. Audble warnng devces, however loud, may not be heard by a hearng-mpared person. Telephone Lnes If telephone lnes are used to transmt alarms, they may be out of servce or busy for certan perods of tme. Also an ntruder may cut the telephone lne or defeat ts operaton by more sophstcated means whch may be dffcult to detect. Insuffcent Tme There may be crcumstances when the system wll operate as ntended, yet the occupants wll not be protected from the emergency due to ther nablty to respond to the warnngs n a tmely manner. If the system s montored, the response may not occur n tme to protect the occupants or ther belongngs. Component Falure Although every effort has been made to make ths system as relable as possble, the system may fal to functon as ntended due to the falure of a component. Inadequate Testng Most problems that would prevent an alarm system from operatng as ntended can be found by regular testng and mantenance. The complete system should be tested weekly and mmedately after a break-n, an attempted break-n, a fre, a storm, an earthquake, an accdent, or any knd of constructon actvty nsde or outsde the premses. The testng should nclude all sensng devces, keypads, consoles, alarm ndcatng devces and any other operatonal devces that are part of the system. Securty and Insurance Regardless of ts capabltes, an alarm system s not a substtute for property or lfe nsurance. An alarm system also s not a substtute for property owners, renters, or other occupants to act prudently to prevent or mnmze the harmful effects of an emergency stuaton. TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI: DSC-ohjelmstot ovat tekjänokeussuojattuja rppumatta stä, ovatko ohjelmat erllsä tuotteta ta tulevatko ne latteston mukana. Ohjelmstojen ostoehdot ovat seuraavat: Tämä loppukäyttäjen käyttöokeussopmus on lallnen sopmus Snun (yhtö ta ykstynen osapuol, joka hankk ohjelmston ta shen lttyvän latteston) ja DSC:n (Osa Tyco Safety Products Canada LTD:tä), turvallsuusjärjestelmen ja nhn lttyven komponentten ja ohjelmstojen ( LAITE ) ole noudatettu. Tällasssa tapauksessa kakk ohjelmstotuotteden kopot ja shen olennasest lttyvä materaal on hävtettävä. (f) Irtsanomnen Puuttumatta muhn okeuksn, DSC vo rtsanoa loppukäyttäjän käyttöokeussopmuksen, mkäl käyttöokeussopmuksen ehtoja e valmstaja, välllä. Jos DSC ohjelmstotuotteet ( OHJELMISTOTUOTE ta OHJELMA ) on tarkotettu osaks lattestoa, ekä sen mukana tomteta uutta lattestoa, ohjelmstotuotteta e saa käyttää, kopoda ta asentaa. Ohjelmstotuote ssältää tetokoneohjelman, sekä saattaa ssältää jotan ltännäsvestmä, panettua materaala ja reaalakasen ta sähkösen dokumentn. Olet okeutettu käyttämään kakka OHJELMISTOTUOTTEEN mukana tulleta ohjelmstoja nhn lttyven loppukäyttäjän lsenssehtojen mukasest. Asentamalla, kopomalla, lataamalla, varastomalla ta muuten käyttämällä OHJELMISTOTUOTETTA, hyväksyt loppukäyttäjän käyttöokeussopmuksen, vakkakn tämä loppukäyttäjen käyttöokeussopmus vakuttaa olevan sovellus jostakn aemmasta sopmuksesta ta kaupasta. Mkäl käyttöokeussopmuksen ehtoja e hyväksytä, DSC e myös OHJELMISTOTUOTTEEN käyttöokeutta, ekä tuotteta tule sllon käyttää. OHJELMISTOTUOTTEIDEN KÄYTTÖOIKEUS SOFTWARE PRODUCT on suojattu tekjänokeuslalla ja kansanvälsllä tekjänokeussopmukslla, sekä omstusokeuslaella ja -sopmukslla. Ohjelmsto on lsenssotu, e myytävä tuote. 1. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN. Loppukäyttäjän käyttöokeussopmuksen myöntämät okeudet: (a) Ohjelmston asentamnen ja käyttö Jokasta käyttöokeutta kohden vo asentaa yhden ohjelmstotuotteen. (b) Tallentamnen/verkon käyttö Ohjelmaa e saa asentaa, hyväksyä, näyttää, suorttaa, jakaa ta käyttää samanakasest er tetokonella, mukaan luken työasema, pääte ta muu elektronnen late. Mkäl käytössä on useta työasema, jokaselle työasemalle, mssä OHJELMISTO on käytössä, tarvtaan oma käyttöokeus. (c) Varmuuskopo Ohjelmstotuotteesta vo tehdä varmuuskopon, mutta ohjelmasta vo olla van yks varmuuskopo yhtä asennettua latetta koht. Varmuuskopot ovat tarkotettu van arkstokäyttöön. Lukuun ottamatta käyttöokeussopmuksen sallma kopota, kakk kopont OHJELMISTOTUOTTEESTA ja sen mukana tulleesta panetusta materaalsta ovat kellettyjä. 2. MUUT OIKEUDET JA RAJOITUKSET 2. MUUT OIKEUDET JA RAJOITUKSET (a) Purkamsen ja hajottamsen rajotukset Ohjelmstoon lttyvä latteta e saa purkaa ta kumota, elle tällanen tom ole sallttu sovelletussa lassa tästä rajotuksesta huolmatta. Ohjelmn e saa tehdä mnkäänlasa muutoksa lman DSC:n hyväksyntää ekä ohjelmstotuotteden alkuperäsä huomautuksa ta merkntöjä saa postaa. Tämän käyttöokeuden ehtojen noudattamnen on varmstettava kohtuullsn kenon. (b) Komponentten erottamnen OHJELMISTOTUOTE on lsenssotu yhtenä tuotteena. Sen erllsä komponentteja e tule erottaa käytettäväks useammassa kun yhdessä latteessa. (c) Yks ntegrotu tuote Jos OHJELMISTO on hankttu LAITTEISTON osana, OHJELMISTOTUOTTEET ovat käyttöokeutettuja latteston kanssa, yhdeks ntegroduks tuotteeks. Tässä tapauksessa ohjelmstotuotteta tulee käyttää van latteston kanssa tämän sopmuksen mukasest. (d) Vuokraus OHJELMISTOA e saa vuokrata, antaa, ekä lanata. Stä e saa lattaa ta lähettää palvelmelle ta nternetsvulle muden ladattavaks. (e) Ohjelmstotuotteen omstuksen srto OHJELMISTOTUOTTEIDEN omstusokeuden vo srtää anoastaan käyttöokeuden mukaan osana pysyvää kauppaa ta srtoa, olettaen, että OHJELMISTOA e kopoda. Srron yhteydessä on varmstettava, että srron saaja hyväksyy OHJELMISTOTUOTTEEN (ssältäen kakk osatuotteet, medan ja tulostetun materaaln, kakk pävtykset ja tämän lsensssopmuksen) lsensssopmusehdot. Jos ohjelmstotuote on pävtys, kakken srtojen tulee ssältää myös aemmat versot tästä ohjelmstotuotteesta. (g) Tuotemerkt Tämä loppukäyttäjän käyttöokeussopmus e myönnä mtään okeuksa DSC:n ta sen alhankkjoden tuote- ta tavaramerkkehn. 3. TEKIJÄNOIKEUS OHJELMISTOTUOTTEEN kakk aneellset ja aneettomat okeudet (ssältäen, mutta e rajottuen OHJELMISTOTUOTTEESEEN lttyvn prroksn, kuvn ja tekstehn) ja shen lttyvä tulostettu materaal ja kakk nden kopot ovat DSC:n ta sen tomttajan omasuutta. Ohjelmstotuotteeseen lttyvää tulostettua materaala e saa kopoda. Kakk aneellnen ta aneeton okeus sellasessa tuotteessa, joka saattaa mahdollstaa pääsyn OHJELMISTOTUOTTEESEEN, on kysesen tuotteen okeuden omstajan omasuutta ja stä saattaa suojata copyrght-okeudet ja muut omasuuteen lttyvät lat ja asetukset. Tämä loppukäyttäjän lsensssopmus e anna mtään okeuksa käyttää tällasta tuotetta. Kakk okeudet pdätetään, jota e ole tässä loppukäyttäjän lsensssopmuksessa ertysest myönnetty. 4. VIENNIN RAJOITUKSET OHJELMISTOTUOTTEEN kakk vent, jälleenmyynt ja luovutus muhn mahn ta hmslle, joka rkkoo Kanadan ventrajotuksa, on kellettyä. 5. LAKIEN MOITTEETTOMUUS Tämän ohjelmston käyttöokeussopmus on säädetty Ontaron osavalton (Kanada) laken mukasest. 6. SOVINTOMENETTELY Tähän sopmukseen lttyvät ermelsyydet ratkastaan lopullsest ja stovast välmesokeudessa ja osapuolet stoutuvat noudattamaan välmesokeuden päätöstä. Mahdollnen välmesokeus tapahtuu Torontossa, Kanadassa, ja kästtelykelenä on englant. 7. TAKUURAJOITUKSET (a) EI TAKUUTA DSC e myönnä OHJELMISTOLLE takuuta. DSC e takaa, että ohjelma täyttää käyttäjän vaatmukset ta että sen tomnta ols keskeytymätöntä ta vrheetöntä. (b) TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET DSC e ole vastuussa muutosten aheuttamsta ongelmsta LAITTEISTON tomnnassa, ta ongelmsta OHJELMISTOTUOTTEIDEN ja muden kun DSC-OHJELMIEN ta LAITTEIDEN vuorovakutuksessa. (c) VASTUUN RAJOITUKSET MIKÄ TAHANSA SELLAINEN TAPAHTUMA, JOSSA SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTTÄÄ TAKUUTA TAI AIHEUTUU SELLAISET OLOSUHTEET, JOITA EI HUOMIOIDA TÄSSÄ LISENSSISOPIMUKSESSA, DSC:N KOKONAISVASTUU RAJOITTUU KAIKISSA TAPAUKSISSA ENINTÄÄN TUOTTEESTA MAKSETTUUN HINTAAN JA VIITEEN KANADAN DOLLARIIN (CAD$5.00). KOSKA JOTKUT OIKEUSKÄYTÄNNÖT EIVÄT MAHDOLLISTA VÄLILLISTEN VASTUIDEN POISSULKEMISTA TAI NIIDEN RAJOITTAMISTA, TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA YLLÄMAINITTUJA RAJOITUKSIA EI SOVELLETA. (d) TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE TÄMÄ TAKUU SISÄLTÄÄ KOKONAISTAKUUN JA SITÄ EI VOIDA YHDISTÄÄ MIHINKÄÄN MUIHIN TAKUISIIN RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NIITÄ TUOTU ESILLE (SISÄLTÄEN KAIKKI VIITTAUKSET TAKUISIIN MUISSA ERITYISISSÄ YHTEYKSISSÄ), JA TÄMÄ SISÄLTÄÄ DSC:N KOKONAISVASTUUN JA MUUT MAHDOLLISET VELVOITTEET. DSC:LLÄ EI OLE MUITA SITOUMUKSIA. DSC EI MYÖSKÄÄN SALLI TAI VALTUUTA KENENKÄÄN HENKILÖN MODIFIOIMAAN TAI MUUTTAMAAN TÄTÄ TAKUUTA, EIKÄ MYÖNTÄMÄÄN MITÄÄN LISÄTAKUITA TÄLLE OHJELMISTOTUOTTEELLE. (e) KORVAUSVAATIMUS JA TAKUUN RAJOITUKSET MISSÄÄN OLOSUHTEISSA DSC EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, JOKA PERUSTUU TAKUUSEEN TAI SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI HUOLIMATTOMUUTEEN TAI EDESVASTUUSEEN TAI MUUHUN LAILLISEEN TEORIAAN. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA DSC EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SEIKOISTA, JOITA VOIVAT OLLA, MUTTA EIVÄT RAJOITU SEURAAVIIN ASIOIHIN: SAAMATTA JÄÄNYT VOITTO, OHJELMISTOTUOTTEEN TAI SIIHEN LIITTYVÄN VARUSTEEN MENETYS TAI TUHOUTUMINEN TAI PÄÄOMAN KORKO, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI VARUSTEIDEN KUSTANNUKSET, HUOLTOTYÖ TAI SEISONTA-AIKA, TAI MITKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATIMUKSET TAI MITKÄÄN OMAISUUDELLE AIHEUTETUT VAHINGOT. VAROITUS: DSC suosttelee järjestelmän kokonasvaltasta testaamsta. Huolmatta tostuvasta testauksesta, on mahdollsta, että OHJELMISTOTUOTE e tom käyttäjän odotusten mukasest johtuen mutta e rajottuen järjestelmän rkollsesta hakkeronnsta ta muusta elektronsesta häröstä.

5 Ssällysluettelo Ssällysluettelo Luku Kuvaus Svu 1. Esttely PC9155 Mallen eroavasuudet Teknset tedot Merkkvalot Tedon syöttö Asennus Keskusykskön asennus Kytkennät Langattomen latteden reksterönt Langattomen latteden yhtenen kantamatest Langattomen latteden kantamatest GPRS/Ethernet moduuln alustus ja asetukset Tomnta Tomntatlat Kelen valnta [ ] Komennot Funktonäppämet Ohjelmont Mallohjelmont Kaukokäyttö (DLS) ohjelmont Asentajaohjelmont Asentajaohjelmont Ohjelmontsektoreden ssällysluettelo Ohjelmontsektort Ohjelmontkuvaukset Testaus ja vanetsntä Langattomen latteden kantamatest Järjestelmätest Järjestelmän palauttamnen tehdasasetuksn Vanetsntä Akun vahtamnen Lte A: Tedonsrtoformaatten raportontkoodt APP-1 Lte B: Tedonsrtofromaatt APP-5 Lte C: 2-suuntanen äänyhteys (PC5950) APP-6 Lte D: CSII merkkä app-

6 PC9155 Langaton murtohälytn 1 Esttely Tässä ohjeessa kästellään PC9155 asentamnen ja ohjelmont. PC9155 on kakssuuntanen langaton keskusykskkö, johon vodaan lttää ykssuuntasa ta kakssuuntasa langattoma lmasma. PC9155 keskusyksköstä on kolme erlasta 433 MHz ja 868 Mhz versota. 1.1 PC9155 Mallen eroavasuudet Mallessa jossa on G krjan on GS2065 -modul. GS2065 on GSM (Global System for Moble communcatons) -moduul mnkä tedonsrto tapahtuu GPRS (General Packet Rado Servces) verkossa. GS2065 vodaan ohjelmoda enssjaseks ta varmstavaks tedonsrtotavaks. Mallessa jossa on D krjan on TL265GS -modul. TL265GS moduul ssältää GS2065-moduuln omnasuudet sekä lsäks T-Lnk TCP/IP Ethernet/Internet tedonsrron. Molempen tomnnot vodaan ohjelmoda enssjaseks ta varmstavaks tedonsrtotavaks. Kakk mallt ssältävät lsäks perntesen lankaverkon robottpuhelmen (PSTN). Katso mallkohtasesta asennusohjeesta lsätetoja GS2065 ja TL265GS moduulen ohjelmonnsta. 1.2 Teknset tedot Taulukko 1-1 PC9155 Mallt Mall PC PC PC9155G-433 PC9155G-868 PC9155D433 PC9155D868 Tomntataajuus MHz MHz MHz MHz MHz MHz GS2065 TL265GS Taulukko 1-2 Teknset tedot Teknset tedot Tomntalämpötla...0 C-49 C (32 F F) Ilmankosteus... 93%RH E kondensova Vrtalähde Vac/ Vrrankulutus (keskusykskkö) 240 VAC Ensö...57mA(AC)(Max.) 120 VAC Ensö...114mA(AC)(Max.) 16.5 VAC Toso...855mA(AC)(Max.) Vrrankulutus (keskusykskkö) Akkukäyttö Lepotla... 90mA Max. Lähetystla (GPRS/Ethernet) mA Max. Akun kapasteett... 12VDC 2.3Ah Latausvrta mA (12h Max.) Varakäyntaka (Ilman AUX lttmen kuormaa)... 24h Aux+ Jännte VDC Vrta ma Maks Huom. AUX- ja PGM- tulojen yhteenlaskettu vrrankesto. PGM 1 ja 2 vrrananto... 50mA / PGM huomata Aux ja PGM lähtö annos 200mA ahdata Langaton Lähetn Tomntataajuus MHz/ MHZ Mtat: PC K267 x P216 x L584 mm WT K601 x P165 x L318 mm senäknnkkeellä... K124 x P165 x L38 mm Pano PC9155 NA Kg PC9155 EU (ssänen muuntaja) Kg WT Kg Pakkauksen ssältö: PC9155 RJ31-x Puhelnltn (van NA) Muuntaja: NA ulkonen, EU ssänen Akku (ssänen) Mountng Hardware Kt Asennus-, näppämstö- ja käyttöohjeet...1 Ilmasmen asennusohjeet......rppuen lmasmsta Taulukko 1-3 Yhteensopvat Langattomat latteet Yhteensopvat Langattomat latteet WS, WLS, EV etultteet tarkottavat ykssuuntasta langatonta lmasnta WT etultteet tarkottavat kakssuuntasta langatonta lmasnta Kuvaus PC9155x-433 PC9155x-868 Langattomat näppämstöt Etätunnsteet Ovmagneett Lketunnstmet UL WT UL WT5500P-433 UL PT4 UL WS4945 UL WS4965 **WS4975 EV-DW4955 ***EV-DW4975 UL WS4904 UL WS4904P UL WLS WT WT5500P-868 PT8 WS8945 WS8965 WS8975 WS8904 WS8904P Savulmasmet UL WS4916 WS8916 UL WS4926 Häkälmasmet (Carbon Monoxde) WS4913 WS8913 Kosteuslmasmet WS4985 WS8985 Lasrkkolmasmet UL WLS912L-433 Sesmnen lmasn EV-DW4927 Langaton sreen Langattomat ohjamet Hätäpankkeet Ryöstöpankkeet Ssäkäyttö Ulkokäyttö UL WT4901 UL WT4911 UL WS4939 WS4949 WS4959 WS4969 WS4979 UL WT4989 UL WS4938 UL WS4938-2W WLS WT8901 WT8911 WS8939 WT8989 WS8938 UL Hyväksytyt UL luokteltuhn asennuksn **E saatavssa Pohjos- ja Etelä-Amerkassa ekä Uudessa Seelanssa ***Saatavssa van Pohjos- ja Etelä-Amerkassa ja Uudessa Seelannssa 1-1

7 1 Esttely 1.3 Merkkvalot PC9155 keskusykskön status-merkkvalot sjatsevat keskusykskön kannessa. Neljä vasemmanpuolesta merkkvaloa kertovat järjestelmän Valms-, Vrtetty-, Vka- ja AC Syötön tlosta. Neljä okeanpuolesta merkkvaloa ovat käytössä van, jos GS2065 ta TL265GS -moduul on asennettu. Merkkvalot kertovat Tedonsrron-, Verkon (van TL265GS) ja Sgnaaln vomakkuuden (Hyvä, Hekko) tlosta. Taulukko 1-4 Merkkvalot - Keskusykskkö Järjestelmän tla GPRS/Ethernet tlat Valms: Järjestelmä valms vrtykseen Vrtetty: Järjestelmä vrtetty Vka: Pana [][2] selatakses vkoja Keltanen merkkvalo järjestelmävka, Oranss RF -härö. AC Syöttö: Palaa=AC OK. E pala=ac puuttuu Tedonsrtovka: Pana [][2] selatakses vkoja Verkko: Internet tedonsrtovka Sgnaaln vomakkuus (Hyvä): GPRS sgnaal hyvä Sgnaaln vomakkuus (Hekko): GPRS sgnaal hekko Kuva 1-1 Merkkvalot - Näppämstö LCD Automaattnen taustavalon säädn <> LED-merkkvalot Valms Vrtetty Vka AC-jännte Selausnäppämet Hätäpankkeet Palo Hätä Pankk * 0 # DG Funktonäppämet 1.4 Tedon syöttö Tedonsyötön määrtteet Numerot ja symbolt, mtkä on tarkottettu syötettäväks näppämstöltä, ovatana hakasulkujen [ ] ssällä. Esm. [][8][Asentajatunnus][898] syötetään Ensmmänen vahe: panamnen kertoo järjestelmälle, että seuraavaks syötetään erkoskomento. Tonen vahe: panamnen kertoo järjestelmälle, että srrytään asentajatlaan. Kolmas vahe: Tehdasasetuksena on järjestelmän asentajatunnus; asentajatunnus on syytä vahtaa järjestelmän asattoman käytön estämseks. Neljäs vahe: Valtaan ohjelmontsektor, mhn halutaan srtyä. Esm. [898] Langattomen lmasmen reksterönt [899] Mallohjelmont [999] Järjestelmän palauttamnen tehdasasetuksn 1-2

8 PC9155 Langaton murtohälytn Krjanten syöttö: Jotkn ohjelmontsektort vovat vaata krjanten syöttämstä (kuten A, B, C, D, E, F). Krjamen syöttämseks pana ja sen jälkeen haluttua krjanta vastaava numero. Katso taulukko. Kursor vlkkuu krjaten syötön akana. Numerosyöttötlaan takasn pääsee panamalla. 1 = A 4 = D 2 = B 5 = E 3 = C 6 = F Väärän syötön korjaamnen: Näytöllä näkyvän tedon vo muuttaa ennen tallentamsta lkuttamalla kursor haluttuun kohtaan ja syöttämällä merkk uudestaan. Mkäl teto on jo tallennettu keskusykskön mustn (sektorsta postuttu), srry sektorn uudelleen syöttämällä sektorn numero. Tämän jälkeen syötä sektorn tedot uudelleen. Mkäl vahngossa syötetään 0001 Vaheessa 2, Järjestelmän mallohjelmont -kohdassa tulee järjestelmä palauttaa tehdasasetuksn (Sektor [996], ohjelmoda järjestelmä uudelleen ja reksterödä kakk langattomat lmasmet uudestaan) ta ohjelmoda järjestelmä Asentajaohjelmonnn kautta [][8]. Erkospankkeet: Selauspankkeden < > ollessa näytöllä, tetoja vo selata panamalla. Selauspankkella vo myös srtää kursora esmerkks väärän syötön korjaamseks. tom kuten ENTER tetokonessa. Näppämellä hyväksytään syötetty teto. Se on myös ensmmänen merkk [] Komennossa. Panketta käytetään myös ohjelmonttlassa A-F merkken syötössä. tom kuten ESCAPE tetokonessa. Käytänössä pankkeen panamnen keskeyttää tedon syöttämsen ja palauttaa tlan edellseen valkkoon. 1-3

9 2 Asennus 2 Asennus 2.1 Keskusykskön asennus Keskusykskön asennus Vahe 1 Asenna keskusykskkö kuvaan ja pölyltä suojattuun pakkaan. Ltä keskusykskön muuntaja verkkosyöttöön (varmsta ette verkkosyöttö ole kytkmen takana), ltä puhelnlnja (jos käytössä) ja verkkokaapel (jos käytössä). Älä asenna keskusykskköä metall- ta muun radosgnaala hekentävän kotelon ssälle. Älä asenna keskusykskköä sähkölatteden tms. välttömään lähesyyteen. Asenna keskusykskkö lmasmella suojatulle alueelle. Vahe 2 Avaa keskusykskön kans. - Avaa kans varovast vpuen talttapäsellä ruuvmesselllä. Suorta avaamnen merktystä pakosta. Nssä PC9155 mallessa, jossa on ssänen muuntaja, johdota AC:n syöttökaapel keskusykskön ssälle slle varattua rettä ptkn. Kytke syöttökaapeln vahe (L) ja nolla (N) kytkentärmalle kuvan 2-1 mukasest. Varmsta että vahe (L) kulkee sulakkeen kautta. PC9155D mallessa johdota RJ-45 lttmellä varustettu CAT5 Ethernet kaapel slle varattua rettä ptkn TL265GS moduullle. Kytke verkkokaapel TL265GS moduuln. Tarvttaessa kytke TL265GS/GS2065 ulkoseen GSM antennn. Kuva 2-2:GPRS/Ethernet Moduuln johdotus Sulake 250VAC/ 160mA ACsyöttö Ssäselle muuntajalle FUSE Sulake Vahe (L) Nolla (N) Kuva 2-1: AC kytkentärma PCB -antenn Huom: Lttmen rrottamnen käsn/ sormn vo vottaa ltntä. Vahe 3 Johdota kaapelt nlle varattuja rettejä ptkn. Katso Kuva 2-3, asennus ja johdotus. Knntä keskusykskkö asennusalustaan knntyskohdsta. 2-1

10 PC9155 Langaton murtohälytn Kuva 2-3: Asennus ja johdotus Takapuol Etupuol, kans rrotettuna Van ssäsellä muuntajalla varustettu verso FUSE Van ssäsellä muuntajalla varustettu verso DG AC Ssäselle muuntajalle Ethernet -ltn I/O -ltännät Puhelnlnja T-1 R-1 TIP RING I/O2 I/O1 - AUX + AC AC AC -vrransyöttöön Taulukko 2-1 Ruuvltnrma Puhelnlnja T1 Rnnakkaspuhelmelle R1 Rnnakkaspuhelmelle Tp Tuleva puhelnlnja PC9155 Telephone I/O T-1 R-1 Tp Rng 2 1 Aux AC Rng Tuleva puhelnlnja I/O I/O - 1 Vodaan ohjelmoda joko PGM ulostuloks (50mA) ta slmukkassäänmenoks (Slmukka 33) I/O - 2 Vodaan ohjelmoda joko PGM ulostuloks (50mA) ta slmukkassäänmenoks (Slmukka 34) Aux Aux - Ehkästä alhanen asakaspr ajaks ankara johdn alue ja Aux eksponentt Aux + +12VDC, 200mA (Maks.). Lsälattelle AC ~ Ulkosen ta ssäsen muuntajan 16.5VAC ~ Ulkosen ta ssäsen muuntajan 16.5VAC 2-2

11 2 Asennus 2.2 Kytkennät 1. I/O kytkennät Molemmat I/O lttmet vodaan ohjelmoda joko PGM ulostuloks ta slmukkassäänmenoks. Katso ohjelmont, Sektor [013] Valnta [1,2]. 1a. Slmukan kytkentä Slmukat 1-32 on varattu langattomlle lmasmlle. Mkäl I/O lttmet on ohjelmotu slmukkassäänmenoks, I/O-1 on slmukka 33 ja I/O-2 on slmukka 34. Slmukkassäänmenohn vo kytkeä joko normaalst avomena (NO), normaalst knn (NC) oleva slmukota. Normaalst knn (NC) olevssa slmukossa vodaan käyttää päätevastusta (SEOL) ta kaksospäätevastuksa (DEOL). NC -slmukat. E UL -hyväksytyssä asennuksssa I/O AUX -lttmeen lttmeen 2 NC -kytkntä lman päätevastusta I/O AUX -lttmeen lttmeen 1 NC -kytkn lman päätevastusta Huomo seuraavat vaatmukset ja määräykset Käytä ana päätevastuksa (SEOL ta DEOL) hyväksytyssä asennuksssa. Slmukan johtmen vastus tulee olla alle 100 Ω. Päätevastus I/O -lttmeen AUX lttmeen I/O -lttmeen AUX lttmeen Kaapelt Johdn Maksm ptuudet päätevastusslmukka AWG mm Jalkaa Meträ Laskelmat perustuvat slmukan maksmvastukseen, 100 Ω I/O AUX -lttmeen lttmeen 1 NC -kytkn ja 5600Ω päätevastus 1 NO -kytkn ja 1 NC kytkn ja 5600Ω päätevastus I/O AUX -lttmeen lttmeen 1 NO -kytkn ja 5600Ω päätevastus 2 NO -kytkntä ja 2 NC kytkntä ja 5600Ω päätevastus Slmukat 33 ja 34 ovat tehdasasetuksena päätevastuslmukota (SEOL) Sektorssa [133]/[134] valnta [14] Valtaan normaalst avon (NO) ta normaalst knn (NC) Sektorssa [133]/[134] valnta [15] Valtaan päätevastus (SEOL) Sektorssa [133]/[134] valnta [16] Valtaan kaksospäätevastus (DEOL) Slmukan tla - Slmukan resstanss/slmukan tla (van DEOL) Vka - 0Ω (okosulku)(okosulku on 4.5KΩ) Lepotla - 5,600Ω (slmukka ehjä, lmasn lepotla)(4.5kω on 6.25KΩ) Kanssuoja - ääretön (slmukka pokk)(13.5kω on Hälytystla - 11,200Ω (lmasn hälyttäneenä) Hälytyskytkn Kaksospäätevastus I/O -lttmeen AUX lttmeen 1 NC -kytkn ja 5600Ω päätevastus I/O AUX -lttmeen lttmeen Hälytyskytkn Kanskytkn 2 NC -kytkntä ja 5600Ω päätevastus 1b. Ohjelmotavat ulostulot (PGM) ja Aux kytkennät I/O ollessa ohjelmotuna PGM ulostuloks, ulostulo maadottuu aktvotuessaan. Kytke PGM ulostuloon kytketyn latteen postvnen ltn Aux+ lttmeen. Kytke PGM ulostuloon kytketyn latteen negatvnen puol I/O lttmeen. Kummakn PGM ulostulon maksm vrrananto on 50mA. 45mA:n kuormalla PGM ulostulon ja AUX+ ulostulon välllä on non 8V, 25mA:n kuormalla n. 10V. Huom: Järjestelmän maksm vrrananto on 200mA (AUX ja PGM ulostulot yhteensä). LCD-merkkvalon kytkentä I/O 680Ω LED etuvastus -merkkvalo (ylesest käytetty arvo) Releen kytkentä TÄRKEÄÄ: RM-1 releen ja muden johtmen väl tulee olla vähntään 6,4 mm. I/O LED ulostulo: Vrranrajotusvastuksen kytkentä Releen kytkentä ulostuloon. 2-3

12 PC9155 Langaton murtohälytn 1c. PC suuntasen äänyhteysmoduuln kytkentä Asenna PC5950 asennuskoteloon. Kytke PC9155 jänntteettömäks. Johdota kaapelt nlle tarkotettuja rettejä ptkn. Kytke äänyksköt (2 Max). Varmsta että PC9155 vo katkasta puhelnlnjan. Testaa Järjestelmä. Katso lte D: 2-suuntanen äänyhteysmoduul (PC5950). 2. Puhelnlnjan kytkentä Ssääntuleva puhelnlnja ja rnnakkaspuhelnlnja kytketään RJ31x lttmeen kuvan mukasest. Keskusykskkö tulee kytkeä puhelnlnjaan sarjaan, muussa tapauksessa keskusykskkö e pysty katkasemaan lähtevää puhelua hälytystlanteessa. Tedonsrtoformaatt ohjelmodaan Sektorssa [350]. Tedonsrron sottovalnnat ohjelmodaan Sektoressa [351]-[376]. Ohjelmo I/O 1 - Äänyhteys Ohjemo I/O 2 - Äänyhteysslmukka 3. Akku 4. AC :n kytkentä Suljettu lyjyhyytelöakku Mall FP VDC 2.3Ah 20h, normaal kuorma Lepotlassa... 24h Akun vahto. Postamnen: (1) Irrota PUNAINEN (+) ja MUSTA (-) johdn akusta (2) Pana alas akun okealla puolella oleva akun pdke ja rrota akku Vahtamnen: Yhdstä akun vasen puol (Plus (+) ltn) (1) Posta akun lttmen suojat (2) Ltä akun johdot lttmn (3) Lu'uta akun vasen puol vasemman puolen pdkkeen alle (4) Aseta talttapänen ruuvmessel akun ja okean pdkkeen väln Kohota okeanpuolesta pdkettä okealle ja pana akku samalla pakalleen (5) Tarvttaessa aseta akun johtmet nlle tarkotettuun pakkaan DSC suosttelee akun vahtamsta 3-5 vuoden välen. Hävtä akku jätteenkästtelysäädösten mukasest. T-1 R-1 TIP RING BRN GRA GRN RED RJ-31X AC Muuntaja: Ensö: 120VAC, 50/60Hz., 0.33A 240VAC, 50/60Hz.,0.100A (Sulake: 503 S, 250V/160mA Nopea) Toso: 16.5VAC/20VA Ulkosen muuntajan tulee olla: Pohjos-Amerkassa (UL asennuksssa) PTD1620U-CC Kanada (ULC asennuksssa) PTD1620 Ssänen muuntaja Tosopuolen kaapelont Mulle puhelmlle Tuleva puhelnlnja AWG Jalk Meträ Varmsta että keskusykskön jänntteensyöttö e ole kytketty kytkmen taakse 2.3 Langattomen latteden reksterönt Kakk järjestelmään ltettävät langattomat latteet tulee reksterödä järjestelmään. Reksterönt tapahtuu tallentamalla kakken latteden Eletronnen Sarjanumero (ESN) keskusykskön mustn. Kakssuuntaslta lattelta tulee aheuttaa hälytysteto reksterönnn yhteydessä. Reksterönnn akana keskusykskkö tallentaa mustnsa jokasesta latteesta ykslöllsen järjestelmä- ja late ID:n sekä salausavamen. Tedot lähetetään myös lattelle, mtkä tallentavat ne mustnsa. Tällä tavon järjestelmä valvoo keskusykskön ja latteden välstä lkennettä. Reksterönttavat: Latteta vo reksterödä kahdella tavalla: Pkareksterönt Käytetään reksterötäessä uusa latteta järjestelmään. (Alla ohjeet). Pkareksterönt suorttaa automaattsest kakssuuntasten latteden reksterönnn taustalla. Yks- ja kakssuuntasten latteden reksterönt tapahtuu samalla tavalla. Manuaalnen ta Kaukokäytöllä (DLS) tapahtuva reksterönt Katso ohjeta Asennusohjeesta ta DLS Kaukokäyttöohjelman ohjeesta (Sektor [804]). Kakssuuntaslta lattelta tulee aheuttaa hälytysteto reksterönnn yhteydessä. 2-4

13 2 Asennus Reksterö langattomat latteet seuraavassa järjestyksessä: Näppämstöt Sreent Ilmasmet Pankkeet Ohjamet Katso jokasen latteen ohjeesta lsätetoja, mten hälytysteto aktvodaan reksterönnn yhteydessä. Näppämstöjen reksterönt Kun PC9155 käynnstetään, käynnstyy 2 mnuutn akakkuna, jonka akana järjestelmään vodaan ohjelmoda ensmmänen näppämstö. AC ja Valms LED merkkvalot vlkkuvat reksteröntajan. Ensmmänen näppämstö tulee käynnstää ja reksterödä akakkunan ssällä. Mkäl näppämstöä e reksterödä akakkunan ssällä (AC ja Valms LED merkkvalot lopettavat vlkkumsen), on keskusykskkö ja näppämstö käynnstettävä uudelleen reksterönt akakkunan käynnstämseks. Vahe 1 Järjestelmän käynnstämnen. - Kytke järjestelmään jännte - AC ja Valms LED merkkvalot vlkkuvat 2 mnuutn ajan Vahe 2 Näppämstön käynnstämnen. - Kytke näppämstöön jännte ta asenna uudet parstot - Muutaman sekunnn jälkeen näppämstö vo ppata nopeast - Pana [1] ja [] Reksterödäkses näkyy näytöllä Pana ja -näppämä yhtäakaa reksterödäkses näppämstön WFKP Reksterönt onnstu tekst tulee näytölle Jos Reksterönt epäonnstu vest tulee näytölle: Reksterö uudelleen Srrä näppämstöä parempaan pakkaan Varmsta että AC ja Valms LED merkkvalot vlkkuvat keskusyksköllä Tarksta mahdollnen radohärö Varmsta että näppämstö on yhteensopva PC9155 keskuksen kanssa Pana [1] ja [*] Näpp. Rekster WFKP REKISTE- RÖINTI ONNISTUI Lsänäppämstöjen, sreeneden ja ohjanten reksterönt Vahe 1 Syötä [][8][5555][898] Näppämstön näytöllä näkyy seuraava tekst: Langatt. autom. rekster nt Vahe 2 Aktvo reksterötävä late alla olevan ohjeen ta latteen ohjeen mukasest. Pana ja -näppämä yhtäakaa näppämstöstä. Aheuta kanssuojahälytys, kytke jännte ta pana reksteröntnäppäntä sreenltä. Pana mtä tahansa näppäntä langattomasta ohjamesta (Pana -näppämä yhtäakaa uudelleen reksterödäkses kakssuuntasen langattoman ohjamen). Reksterödyn latteen elektronnen sarjanumero (ESN) näkyy ensmmäsellä näppämstöllä. Pana hyväksyäkses ESN -sarjanumero Mkäl ESN on väärä, pana ja tosta vahe 2. 8F0125 Vahvsta ESN Vahe 3 Onnstuneen ESN -sarjanumeron reksterönnn jälkeen syötä mustpakan numero. - Seuraava vapaa mustpakka näkyy näppämstöllä. Pana hyväksyäkses ta näppäle mustpakka Näppämstölle ta Sreenlle ta mustpakka langattomalle ohjamelle. Uudelleenreksterödäkses langattoman ohjamen pana -näppämä yhtäakasest non 3 sekunnn ajan. Pana (*) ta Slmuk #: 02 Pana (*) vaht. slm. tyypp:

14 PC9155 Langaton murtohälytn Ilmasmen ja pankkeden reksterönt Vahe 1 Näppäle [*][5555][898] Langattomen Reksterönt näkyy näytöllä. Langatt. autom. rekster nt Vahe 2 Sjota lmasn lähelle keskusykskköä. Aktvo lmasn alla olevan ohjeen ta latteen ohjeen mukasest. Elektronnen sarjanumero (ESN) näkyy näytöllä. Pana hyväksyäkses ESN -sarjanumero 223E02 Vahvsta ESN Jokasessa langattomassa lateessa on 6-merkknen ESN -sarjanumero rrotettavassa tarrassa. Mkäl ESN -sarjanumero on väärä, pana ja tosta vahe 2. Vahe 3 Onnstuneen ESN -sarjanumeron reksterönnn jälkeen syötä halutun slmukan numero. Järjestelmä näyttää näytöllä seuraavan vapaan slmukkanumeron. Pana hyväksyäkses ta syötä slmukkanumero välltä Ensmmäselle reksterödylle lmasmelle syötä. Mkäl yrtät reksterödä lmasnta jo käytössä olevaan slmukkaan, kysyy järjestelmä haluatko korvata slmukan lmasmen uudella lmasmella. Pana korvatakses. Pana antaakses vapaan slmukan numeron. Anna slm.# 00 Slm. 01: 224A01 Korvaa? Vahe 4 Onnstuneen slmukan numeron syöttämsen jälkeen tulee valta slmukan tyypp. Järjestelmä tarjoaa soveltuvaa slmukan tyyppä automaattsest. Pana hyväksyäkses ta: - Pana : Vveslmukka. Tulo-oven magneett yms. - Pana : Vältön. Takaoven magneett, kkunat, lasrkot yms. - Pana : Ssätla Kotona/Possa. Lketunnstmet. - Pana : Vvästetty 24h Palo. Palolmasmet. - Pana : 24h Pankk. Pankkpankkeet. Pana (*) ta Slmuk #: 03 Vahe 5 Onnstuneen slmukan tyypn syötön jälkeen järjestelmä palaa vaheen 1 näyttöön. Jatka reksteröntä seuraavast: - Aktvo seuraava lmasn ta panke (vahe 2). - Pana srtyäkses järjestelmän ohjelmontn. - Pana postuakses ohjelmonttlasta. Langatt. autom. rekster nt Etätunnsteden reksterönt Mkäl näppämstössä on etätunnsteden lukuomnasuus, [][5] käyttäjätunnsteden ohjelmonnssa vo käyttäjätunnukseen lttää etätunnsteen, kun käyttäjätunnus on ensn ohjelmotu. Järjestelmä pyytää näyttämään etätunnstetta lukjalle käyttäjätunnuksen ohjelmonnn yhteydessä. Postaakses etätunnsteen käytöstä, käyttäjätunnus tulee postaa. 2-6

15 2.4 Langattomen latteden yhtenen kantamatest 2.4 Langattomen latteden yhtenen kantamatest Langattomen latteden yhtenen kantamatest Suorta kantamatest van näppämstölle, sreenelle ja lmasmlle. Langattomlle pankkelle ja ohjamlle EI tarvtse tehdä kantamatestä. Varmsta että langattomat ohjamet ja pankkeet tomvat halutulla alueella. Suorta kantamatest muutama kertoja jokasella latteella varmstaakses latteen motteettoman tomnnan. Mkäl kantamatest antaa tuloksen HUONO, srrä latetta ja suorta test uudelleen. Penetkn latteen srtämset vovat vakuttaa kantamaan vomakkaast. Vahe 1 Srtyäkses kantamatestn näppäle: - langattomlle lmasmlle - langattomlle näppämstölle - langattomlle sreenelle kohtaan syötetään asentajatunnus. Tehdasasetuksena se on Anna sektor Valtse late <> testn Vahe 2 Sjota late shen pakkaan mhn late tuls asentaa. Aktvo late latteen ohjeen mukasest. Mkäl järjestelmä vastaanottaa VAHVAN sgnaaln, sreen so kerran ja Sjant hyvä tekst näkyy näppämstöllä. Mkäl järjestelmä vastaanottaa HEIKON sgnaaln, sreen so kolme kertaa ja Sjant huono tekst näkyy näppämstöllä. Mkäl järjestelmä e anna mnkäänlasta merkkä, srrä latetta ja aheuta uus hälytys. Langatt.latteen sjant on HYVÄ Langatt.latteen sjant on HUON Vahe 3 Tosta vahe 2 jokasella lmasmella. Kun kantamatest on valms, pana postuakses asentajatlasta. Järj. on valms kytkettäväks Kakssuuntaset langattomat ohjamet tulee aktvoda käyttöön panamalla jotan ohjamen näppäntä. Suorttaakses kantamatestn langattomalle näppämstölle, pana numeronäppämä 0-9. Suorttaakses kantamatestn langattomalle sreenlle, pana Test -panketta ta aheuta kanssuojahälytys. 2.5 Langattomen latteden kantamatest Langattomen latteden kantamatest Langattomen kantamatest vodaan suorttaa jokaselle latteelle erkseen. Suorttaakses kantamatestn jokaselle lmasmelle erkseen valnta [8] sektorssa [804] [900] tulee asettaa OFF asentoon. Valtse testattava late nuolnäppämllä. Vahe 1 Srtyäkses kantamatestn näppäle: - langattomlle lmasmlle - langattomlle näppämstölle - langattomlle sreenelle kohtaan syötetään asentajatunnus. Tehdasasetuksena se on Anna sektor Valtse late <> testn 2-7

16 PC9155 Langaton murtohälytn Vahe 2 Vahe 3 Syötä 2-merkknen slmukan, näppämstön ta sreenn numero ta selaa haluttu late näytölle nuolnäppämllä. Hyväksy panamalla -näppäntä. Asenna late shen pakkaan, mhn late tuls asentaa. Aktvo late latteen ohjeen mukasest. Mkäl järjestelmä vastaanottaa VAHVAN sgnaaln, sreen so kerran ja Sjant hyvä tekst näkyy näppämstöllä. Mkäl järjestelmä vastaanottaa HEIKON sgnaaln, sreen so kolme kertaa ja Sjant huono tekst näkyy näppämstöllä. Mkäl järjestelmä e anna mnkäänlasta merkkä, srrä latetta ja aheuta uus hälytys. Langatt.latteen sjant on HYVÄ Langatt.latteen sjant on HUON Vahe 4 Tosta vahe 3 jokasella lmasmella. Kun valtun lmasmen test on valms, pana [#] -näppäntä kerran valtakses uuden lmasmen testattavaks. Kun kantamatest on valms, pana postuakses asentajatlasta. Järj. on valms kytkettäväks 2.6 GPRS/Ethernet Moduuln asetukset ja alustus Suorta seuraavat asat järjestelmän asennuksen ja ohjelmonnn jälkeen. Varmsta että seuraavat sektort on ohjelmotu: Vastaanottmen puhelnnumero, sektort [301]-[303] ja [305] (Mallohjelmont - Kohta 5) Asakastunnus, sektor [310], (Mallohjelmont - Kohta 6) Tedonsrtoformaatt, sektor [350]- Valtse [04] SIA FSK GPRS/Ethernet moduul käytössä, sektor [382] Valnta [5] - GPRS/Ehernet moduul käytössä 2-8

17 3 Tomnta 3 Tomnta 3.1 Tomntatlat Possavrtys Possavrtys vrttää järjestelmän kakk slmukat. Valms -merkkvalon tulee palaa ennen possavrtystä. Mkäl Valms -merkkvalo e pala, varmsta, että kakk lmasmet ovat lepotlassa (valvotut ovet, kkunat yms. suljettu, lketunnstmssa e lkettä jne.) ta ohta avomet slmukat. Vrttääkses järjestelmän Possavrtykseen, pdä Possa -näppäntä panettuna 2 sekunnn ajan ta syötä käytössä oleva käyttäjätunnus. Punanen Vrtetty -merkkvalo syttyy ja postumsvve alkaa. Mkäl postumsvveen merkkään on ohjelmotu käyttöön, antavat näppämstöt merkkäänen yhden sekunnn välen (vmesen 10 sekunnn akana kolme merkkääntä sekunnssa) kertoen käyttäjälle, että järjestelmä vrtyy. Postu tlosta ennalta sovttua rettä ptkn. Valms -merkkvalo sammuu kun postumsvve päättyy Kotonavrtys Kotonavrtyksellä vodaan vrttää van osa järjestelmän lmasmsta, mkä mahdollstaa Kotona/Possa tyyppsten slmukoden valvontaalueella lkkumsen aheuttamatta hälytystä. Valms -merkkvalon tulee palaa ennen kotonavrtystä. Mkäl Valms -merkkvalo e pala, varmsta, että kakk lmasmet ovat lepotlassa (valvotut ovet, kkunat yms. suljettu, lketunnstmssa e lkettä jne.) ta ohta avomet slmukat. Vrttääkses järjestelmän Kotonavrtykseen, pdä Kotona -näppäntä panettuna 2 sekunnn ajan ta syötä käytössä oleva käyttäjätunnus. Älä postu tlosta ja älä aktvo vveellsä slmukota. Punanen Vrtetty -merkkvalo syttyy. Mkäl Kotonavrtys tehdään Kotona -näppämellä, e postumsvveen merkkääntä tule. Mkäl Kotonavrtys tehdään käyttäjätunnuksella, postumsvveen merkkään kuuluu, jos postumsvveen merkkään on ohjelmotu käyttöön. Valms -merkkvalo sammuu kun postumsvve päättyy. Mkäl postumsvveen akana aktvodaan vveellnen slmukka, tulktsee järjestelmä että tlosta postuttn ja vrttää järjestelmän Possavrtykseen postumsvveen päättymsen jälkeen Yövrtys Yövrtyksellä on tarkotus estää lkkumnen halutulla alueella (esmerkks huoneden välsllä käytävllä, makuuhuoneen ja kylpyhuoneen välllä, jne.). Mkäl yöslmukota on ohjelmotu, panamalla [[1] näppämstöltä järjestelmän ollessa Kotonavrtyksessä, kakk Kotona/Possa tyyppset slmukat aktvotuvat valvontatlaan. Yöslmukat evät aktvodu ja nden valvonta-alueella vo lkkua. Yövrtykseen vo myös srtyä järjestelmän ollessa poskytkettynä panamalla 2 sekunnn ajan Yö -näppäntä. Valms -merkkvalon tulee palaa (poskytketty) ta järjestelmän tulee olla Kotonavrtyksessä, jotta Yövrtykseen vodaan srtyä. Yövrtyksessä van Yöslmukat (slmukkatyypp 37) ohttuvat. Yövrtykseen srryttäessä näppämstöt evät anna mtään merkkäänä. Tapahtumamustn tallentuu Vrtetty Yövrtys. Mkäl järjestelmässä e ole Yöslmukota ohjelmotuna, vrttyy järjestelmä Possavrtykseen ja tapahtumamustn tallentuu Vrtetty Possatlaan Poskytkentä Valttujen slmukoden tyypt tulee olla joko: 05 Ssätla Kotona/Possa, 06 Vve Kotona/Possa, ta 32 Vältön Kotona/Possa, jotta Kotonavrtys vo toma. Valvottuun tlaan tullaan vveslmukan kautta. Vveslmukan aktvotuessa näppämstöt antavat yhtäjaksosen merkkäänen (vmesen 10 sekunnn akana äänmerkk on katkonanen) mustuttaen käyttäjää poskytkemään järjestelmän. Poskytkeäkses järjestelmän syötä käytössä oleva käyttäjätunnus ta suorta poskytkentä etätunnsteella ta langattomalla ohjamella. Mkäl vrtysjaksona on tapahtunut hälytys, näppämstöllä on tekst Hälytysmust ja slmukat, mtkä ovat aheuttaneet hälytyksen vrtysjaksolla. Pana [#] -näppäntä palatakses normaaltlaan. 3.2 Kelen valnta Näppämstön näytön kelen vo vahtaa. Kelen valnta tapahtuu seuraavast (kelen valnnan tekemnen vodaan estää ohjelmonttlassa): [1] Pana ja pdä panettuna molempa selausnäppämä [< >], kunnes kelen valnta tulee näytölle. [2] Valtse haluttu kel selausnäppämllä [< >]. [3] Pana [] hyväksyäkses. 3.3 Komennot Lsta käytössä olevsta [] komennosta: [][1] [][2] [][3] [[4] [][5][Pää- ta valvontatunnus] [][6][Pää- ta valvontatunnus] [][7][1/2] [][8][Asentatunnus] [][9][Käyttäjätunnus] [][0] Slmukoden ohtus/ Kotona/Possa slmukoden uudelleen aktvont Vkanäyttö Hälytysmust Ovkello Päälle/Pos Käyttäjätunnusten ohjelmont Käyttäjätomnnot Ulostulojen 1 ja 2 aktvont Ohjelmonttlaan E ssääntulovvettä vrtys Pkavrtys/Pkapostumnen (vrtystlassa) 3-1

18 PC9155 Langaton murtohälytn [][1] Slmukkaohtus/ Kotona/Possa- ja Yöslmukoden uudelleenaktvont Pana [][1] srtyäkses slmukoden ohtustlaan. Mkäl Ohtus vaat käyttäjätunnuksen, syötä käytössä oleva käyttäjätunnus. Näppämstöllä näkyy lsta slmukosta, mtkä vo ohttaa. Slmukoden nmen jälkeen on A mkäl slmukka on avomena (hälytystlassa) ta O mkäl slmukka on ohtettuna. Selaa haluttu slmukka näytölle (ta näppäle kaksmerkknen slmukannumero ) ja vahda ohtuksen tlaa panamalla []- näppän-tä. Kun halutut slmukat on ohtettu, pana [#] postuakses. Ohtuksen lsäkomennot: Ohtuksen uudelleenkutsu: Ohtuksen posto: Tallenna ohtus: Tallennetujen uudelleenkutsu Ohtustlassa, pana [99]. Vmeks ohtetut slmukat ohtetaan. Pana [00]. Ohtukset postetaan slmukolta. Pana [95]. Ohtetut slmukat tallennetaan mustn. Pana [91]. Mustn tallennetut slmukat ohtetaan. Kotona/Possa ja Yöslmukoden uudelleenaktvont: Pana [][1] järjestelmän ollessa Kotonavrtyksessä vahtaakses tlan Possa- ta Yövrtykseen. Järjestelmä lsää Kotona/Possa slmukat valvontaan postumsvveen päättymsen jälkeen. [][2] Vkanäyttö Katso Kappale 6: Testaus ja Vanetsntä. [][3] Hälytysmust Mkäl järjestelmässä on Yöslmukota (slmukkatyypp 37) [][1] panamnen Kotonavrtyksessä aktvo Yövrtyksen ekä aktvo Possavrtystä. Van Yöslmukat ohttuvat. Kotona/Possa tyyppset slmukat srtyvät valvontatlaan. Selausnäppänten <> panamnen näyttää näppämstöllä Hälytysmust vestn, mkäl edellsellä vrtysjaksolla on tapahtunut hälytys. [][3]- näppänten panamnen näyttää näytöllä Selaa Hälytysmusta. Tyhjennä hälytysmust vrttämällä ja poskytkemällä järjestelmä (postumsvvettä e tarvtse odottaa loppuun). [][4] Ovkello Päälle/Pos Pana [][4]. Näppämstö antaa 3 nopeaa äänmerkkä, kun Ovkellotomnto menee Päälle ja yhtäjaksosen 2 sekunnn äänmerkn, mkäl Ovkellotomnto menee Pos päältä. Sama tomnto tapahtuu, mkäl Ovkello -tomntonäppäntä pdetään panettuna 2 sekunnn ajan. [][5] Käyttäjätunnusten ohjelmont Taulukossa luettelo käytössä olevsta käyttäjätunnukssta: Tunnus nro Tyypp Selte [01] [16] [40] Käyttäjätunnukset Pääkäyttäjätunnus Normaal käyttäjätunnus, katso käyttäjätunnuksen omnasuuksen ohjelmont Kakk okeudet Käyttäjätunnusten ohjelmont: Pana [][5] ja pääkäyttäjätunnus. Näppämstöllä näkyy ensmäsen käyttäjän nm ja P -krjan mkäl käyttäjätunnus on ohjelmotu. Selaa nuolnäppämllä halutun käyttäjän kohdalle (ta syötä kaksmerkknen käyttäjätunnuksen numero) ja pana []-näppäntä ohjelmodakses käyttäjän tetoja. Syötä uus 4- ta 6-merkknen käyttäjätunnus ta pana []-näppäntä postaakses käyttäjätunnuksen. Kun käyttäjätunnus on ohjelmotu ta postettu, srry tosen käyttäjätunnuksen ohjelmontn ta pana [#] postuakses. Etätunnsteta vo ohjelmoda käyttäjätunnukselle, mkäl käytössä on WT5500P näppämstö. Käyttäjätunnuksen ohjelmonnn jälkeen näppämstö pyytää luettamaan käyttäjälle annettavaa etätunnstetta lukjassa. Etätunnsteen luettamnen lttää etätunnsteen käyttäjätunnukseen. Käyttäjätunnuksssa, john on ltetty etätunnstn, on T -krjan okeassa nurkassa. Etätunnsteen postamnen käytöstä tapahtuu postamalla käyttäjätunnus. Katso lsäohjeta Etätunnstmen ohjeesta. Käyttäjätunnuksen omnasuuksen ohjelmont: Pana [][5] ja Pääkäyttäjätunnus ta Valvontatunnus. Pana [9] valtun käyttäjätunnuksen kohdalla srtyäkses omnasuuksen ohjelmontn. 3-2

19 3 Tomnta Vahtaakses omnasuuksa pana halutun omnasuuden numeroa ta selaa omnasuus näytölle ja hyväksy panamalla []. Kun halutut omnasuudet on käyttäjätunnukselle valttuna, pana [#] postuakses. Selaa seuraava käyttäjätunnus näytölle ja pana [9] ta postu omnasuuksen ohjelmonnsta panamalla [#]-panketta. Omnasuuksen muuttamnen vakuttaa myös langattomen ohjanten tomntaan. Langattomat ohjamet (01-16) vastaavat käyttäjätunnuksa (01-16). Uhkatunnuksella e pääse [*][5], [*][6] ta [*][8] tlohn. Duplkaatta ta käyttäjätunnusta +/- 1 numero, e vo ohjelmoda järjestelmään. [1] Valvontatunnus: Tämä valnta mahdollstaa, että käyttäjätunnuksella pääsee [][5] Käyttäjätunnusten ohjelmontn ja [][6] Käyttäjätomntojen ohjelmontn. Huom. valvontatunnuksella vo ohjelmoda van ntä käyttäjätunnuksa, jolla on samat ta hekommat okeudet. Tämä omnasuus mahdollstaa myös [][1] Slmukoden ohtuksen. [2] Uhkatunnus: Uhkatunnus tom kuten käyttäjätunnus, mutta lähettää Uhkatunnus -raportonnn vastaanottmelle ana käytettäessä. [3] Slmukan ohtus: Tunnuksella vo ohttaa slmukota, mkäl slmukoden ohttamnen vaat käyttäjätunnuksen. [4-6] Tulevasuuden käyttöön [7] Sreenmerkk Vrtys/Poskytkentä: Järjestelmä antaa äänmerkn, kun järjestelmä vrtetään Possavrtykseen käyttäjätunnuksella, funktonäppämellä ta langattomalla ohjamella (ohjamet tulee dentfoda omnasuus tulee olla käytössä). [8] Kertakäyttötunnus: Kertakäyttötunnus mahdollstaa järjestelmän vrtyksen rajotuksetta, mutta van yhden poskytkennän vuorokaudessa. Vuorokauslaskur nollautuu keskyöllä. [][6] Käyttäjätomnnot Pana [][6] ja pääkäyttäjätunnus ta valvontatunnus, pana talukon mukasta numeronäppäntä, hyväksy panamalla []. [1] Kellonaka ja pävämäärä: Syötä aka seuraavassa muodossa [TT:MM] [KK/PP/VV]. Syötä aka 24h muodossa (esm 23:00). [2]-[3] Tulevasuuden käyttöön [4] Järjestelmätest: Järjestelmätest aktvo sreenn keskvomakkuudella 2 sekunnn ajaks ja tämän jälkeen täydellä vomakkuudella 2 sekunnn ajaks. Kakk LCD -näytön valot ja pkselt aktvotuvat. [5] Sall DLS: Järjestelmä vastaa kaukokäytön (DLS) kaksosottoon 6 tunnn ajan. [6] Käyttäjä aktvo DLS: Järjestelmä sottaa ohjelmotuun kaukokäyttö (DLS) numeroon. [7] Tulevasuuden käyttöön [8] Käyttäjän Kävelytest: Kävelytesttlassa vo testata kakken järjestelmään ltettyjen lmasmen tomnnan. Pana [*][6][Pääkäyttäjätunnus][8] aktvodakses kävelytestn. Kävelytestn akana Valms, Vrtetty, ja Vka LED-merkkvalot vlkkuvat. Kävelytestn lopetus tapahtuu syöttämällä [*][6][Pääkäyttäjätunnus][8] uudelleen. Kävelytest päättyy tsestään, kun se on valms. Päättymsestä annetaan äänmerkk (5 äänmerkkä 10 sekunnn välen) 5 mnuutta ennen päättymstä. [9] Myöhänen poskytkentä: Tällä omnasuudella vodaan valvoa, että järjestelmä poskytketään haluttuna pävnä tettyyn akaan mennessä (katso myöhänen poskytkentäpävä). Usen omnasuutta käytetään valvomaan lasten koulusta kotn tuloa. Esmerkks, mkäl vanhemmat tulevat töstä kotn 17:00 ja lapset pääsevät koulusta 14:00, vodaan myöhänen poskytkentäaka ohjelmoda olemaan 14:15. Mkäl poskytkentää e suorteta asetettuun akaan mennessä, lähettää järjestelmä tedon stä hälytyskeskukseen. Omnasuuden vo kytkeä päälle ja pos panamalla [9] -näppäntä näppämstöltä. Omnasuuden kytkeytyessä päälle näppämstöllä näkyy Myöhänen postkytkentä käytössä ja näppämstö antaa merkkäänen. Omnasuuden kytkeytyessä pos päältä, näppästöllä näkyy Myöhänen poskytkentä e käytössä ja näppämstö antaa merkkäänen. [0] Myöhänen poskytkentäaka: Tällä valnnalla asetetaan valnnan [9] myöhänen poskytkentä omnasuuden kellonaka. Salltut kellonajat ovat välltä 00:00-23:59. Syöttämällä 99:99 omnasuus e ole käytössä valttuna pävänä. Kun [0] -näppäntä on panettu, hyväksymsmekkään kuuluu näppämstöltä ja Pana (*) <> Sunnunta tekst näkyy näppämstöllä. Panamalla [>] -näppäntä vot selata kakk vkonpävät sunnuntasta lauantahn. Pävän vo myös valta panamalla pävää vastaavaa numeroa (sunnunta = 1, maananta = 2 jne.). 3-3

20 PC9155 Langaton murtohälytn Muut käyttäjätomnnot: Seuraavat käyttäjätomnnot vo selata näytölle nuolnäppämllä: Tapahtumamust: Krkkaus: Kontrast: Summer: Järjestelmän 500 vmesntä tapahtumaa Näppämstön krkkauden säätö Näppämstön kontrastn säätö Näppämstön summern vomakkuuden säätö [][7][1 ta 2] Ohjausulostulon 1 ta 2 ohjaus Panamalla [][7] ja [1] ta [2] aktvotuu valttu ulostulo. Mkäl ulostulon ohjaus vaat käyttäjätunnuksen, syötä vomassa oleva käyttäjätunnus. Järjestelmä aktvo kakk PGM-ulostulot, mtkä on ohjelmotu ohjausulostuloks. [][8] Ohjelmonttla Pana [][8][Asentajatunnus] srtyäkses ohjelmonttlaan. Asentajatlassa suortetaan järjestelmän kakk ohjelmont. Lsätetoja Luku 5: Ohjelmont. [][9][Käyttäjätunnus] E vvettä-vrtys Pana [][9] ja vomassa oleva käyttäjätunnus. Järjestelmä vrttyy Kotonavrtykseen postumsvven loputtua. Ssääntulovve postetaan käytöstä. Kakk vveslmukat tomvat kuten välttömät slmukat. Vrtetty -merkkvalo vlkkuu, kun järjestelmä on vrtetty E vvettä vrtykseen. [][0] Pkavrtys/Pkapostumnen Pkavrtys: Järjestelmän ollessa poskytkettynä [][0] panamnen näppämstöltä vrttää järjestelmän. Järjestelmä vrttyy kuten käyttäjätunnuksella vrtettäessä. Pkapostumnen: Järjestelmän ollessa vrtettynä, [][0] panamnen näppämstöltä aktvo Pkapostumsen. Panalluksen jälkeen järjestelmä sall vveellsen slmukan aukeamsen yhden kerran 2 mnuutn ssällä aheuttamatta hälytystä. 3.4 Funktonäppämet Näppämstön okealla puolella on 5 ohjelmotavaa funktonäppäntä. Funktonäppämelle ohjelmotu tomnto aktvodaan panamalla näppäntä 2 sekunnn ajan. Sama tomnto tapahtuu panamalla numeronäppämä [1] - [5] 2 sekunnn ajan. Funktonäppänten tehdasasetukset: [1] Kotonavrtys [4] Slmukan ohtus [2] Possavrtys [5] Pkapostumnen [3] Ovkello Päälle/Pos 3-4

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 Lue käyttöohje ja "Turvallsuusohjeet"-luku, ennen kun alat käyttää ta huoltaa latetta. Sälytä käyttöohjetta latteen luona. Lsätetoja on kahvautomaatn käyttöohjeessa

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot DEWALT DW03201 Ssällysluettelo Latteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Yleskuva -

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen Tlausnr. : 5350 10 Käyttöhje 1 Turvallsuushjeet Nappparstja e saa antaa lasten käsn! Js nappparst nelastaan, ptää het hakeutua lääkärn! Räjähdysvaara! Älä hetä parstja tuleen! Räjähdysvaara! Älä lataa

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdstä kodnkonees tulevasuuteen. Pkaopas 1 Kots tulevasuus alkaa nyt! Henoa, että käytät Home onnect -sovellusta * Onneks olkoon käytät tulevasuuden kodnkonetta, joka jo tänään helpottaa arkeas. Mukavamp.

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Ssällysluettelo Latteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKKA A KTONKKA. välkoe 9.3.2007. Saat vatata van neljään tehtävään!. ake pteden A ja B välnen potentaalero el jännte AB. =4Ω, 2 =2Ω, =0 V, 2 =4V, =2A, =3A A + 2 2 B + 2. Kytkn ljetaan hetkellä.

Lisätiedot

Tervetuloa, Turvaohjeet. Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita. Ennen tuotteen asentamista lue tämä opas huolellisesti.

Tervetuloa, Turvaohjeet. Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita. Ennen tuotteen asentamista lue tämä opas huolellisesti. Asennusohje Tervetuloa, Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita Edellytykset TaHoma Boxin voi asentaa joko ammattilainen tai yksityishenkilö. Kokoonpanossa on oltava Internet-yhteys Ethernet-liitännällä

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

ADN-W AM. Antenna Module. Käyttöohje

ADN-W AM. Antenna Module. Käyttöohje ADN-W AM Antenna Module Käyttöohje Turvallisuutta koskevia ohjeita Sisältö Turvallisuutta koskevia ohjeita... 1 Antennimoduuli ADN-W AM... 1 Toimitussisältö... 2 Käyttöä varten tarvittavat osat... 3 ADN-W

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100 Vdeonauhur Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100 PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Varotomet & omnasuudet Tedoks käyttäjälle

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

MALLI: RN-300/ RN-200

MALLI: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeonauhur ShowVew-tomnnolla Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-300/ RN-200 R PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

Langaton käsilähetin, 2-kertainen, Langaton käsilähetin, 4-kertainen. Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Langaton käsilähetin, 2-kertainen, Langaton käsilähetin, 4-kertainen. Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Langaton käslähetn, 2-kertanen Tlausnro. : 5352 10 Langaton käslähetn, 4-kertanen Tlausnro. : 5354 10 Käyttöohje 1 Turvallsuusohjeet Sähkölatteet saa asentaa van valtuutettu sähköasentaja. Vakeat loukkaantumset,

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AINEIDEN OMINAISUUKSIIN PERUSTUVA SEOSTEN LUOKITUS JA VAARAA OSOITTAVAT LAUSEKKEET

AINEIDEN OMINAISUUKSIIN PERUSTUVA SEOSTEN LUOKITUS JA VAARAA OSOITTAVAT LAUSEKKEET N:o 979 3731 te 2 AINEIDEN OMINAISUUKSIIN ERUSTUVA SEOSTEN UOKITUS JA VAARAA OSOITTAVAT AUSEKKEET JOHDANTO Vaarallsa aneta ssältävä seoksa luokteltaessa ja merkntöjä valttaessa aneden ptosuuksen perusteella

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot