Vuosikirja 2016 Year Book Tilastot 2015 Statistics 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikirja 2016 Year Book Tilastot 2015 Statistics 2015"

Transkriptio

1 Vuosikirja 216 Year Book 216 Tilastot 215 Statistics 215

2 Sisältö Contents Johdanto / Introduction... 3 Sata vuotta suomalaista teknologiateollisuutta / A Hundred Years of Technology Industries in Finland... 6 Taloudellinen tausta / Economic Background... 7 Teknologiateollisuus pähkinänkuoressa / Technology Industries in a Nutshell... 8 Teknologiateollisuuden päätoimialat pähkinänkuoressa / Technology Industries Main Brances in a Nutshell... 9 Teollisuuden liikevaihto ja tuotanto / Industrial Turnover and Production... 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo / Turnover and Value added in the Technology Industries Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi / Technology Industry Output Volume Teollisuuden tuottavuuden kehitys / Productivity development in Industry Teknologiateollisuuden tuotantomäärien kehitys kansainvälisesti / Technology Industries Production Volume Development Internationally Teknologiateollisuuden kansainvälinen vertailu / Technology Industries International Comparison Teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit / Technology Industry Fixed Investments Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit / Research and Development Investments Teknologiateollisuuden yritykset / Technology Industry Enterprices Teknologiateollisuuden kannattavuus ja rahoitusasema / Profitability and Financial Standing in the Technology Industry Teknologiateollisuuden päätoimialojen kannattavuus ja rahoitusasema / Profitability and Financial Standing in the Technology Industry Main Branches... 2 Päätoimialojen kannattavuus ja rahoitusasema / Profitability and Financial Standing in the Main Branches Tavaraviennin rakenne / Structure of the Exports of Goods Teknologiateollisuuden tavaravienti / Technology Industry Exports of Goods...23 Teknologiateollisuuden tavaratuonti / Technology Industry Imports of Goods Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla / Number of Employees in the Foreign Subsidiaries Teollisuuden henkilöstö / Personnel in Industry...34 Teknologiateollisuuden henkilöstö / Personnel in the Technology Industry Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkintorakenne ja eläköityminen / Examination structure and retirement of Personnel in the Technology Industry Teknologiateollisuuden kehitys alueittain / Technology Industries Development by Region Luokitukset ja lähteet / Classifications and sources...4

3 Johdanto Introduction Johdanto Introduction Teknologiateollisuuden tilastollinen vuosikirja 216 Tähän tilastolliseen vuosikirjaan on koottu perustiedot ja tärkeimmät teknologiateollisuutta koskevat tilastot vuodelta 215 sekä sitä edeltäviltä vuosilta historiallisen taustan valottamiseksi. Tilastojen avulla esitellään teknologiateollisuuden vuositason suhdannekehitystä, tuotannon, henkilöstön ja ulkomaankaupan rakenteita, kannattavuutta, rahoitusasemaa sekä kansainvälistä vertailua. Tietoa taulukoissa ja kuvaajissa käytetyistä taustaaineistoista sekä toimialaluokituksista on taulukoiden alaviitteissä sekä vuosikirjan lopussa. Suomen tärkein teollisuudenala Suomen kokonaistuotannon volyymi (reaalinen BKT) on 19- ja 2-luvuilla kasvanut teollisuuden vetämänä 28-kertaiseksi. Teknologiateollisuuden, Suomen merkittävimmän teollisuudenalan, tuotantomäärä on samana aikana kasvanut 18-kertaiseksi ja ollut ehdoton kasvun ajuri. Teknologiateollisuuden kehitys erkaantui koko teollisuuden kasvusta 198-luvun alussa, jonka jälkeen alan tuotanto on kasvanut tuntuvasti nopeammin kuin teollisuuden kaskimäärin. Teknologiateollisuuden tuotannon ja Suomen hyvinvoinnin kasvu on perustunut erityisesti tuottavuuden kasvuun, joka on ollut kansainvälisestikin verraten nopeaa. Finanssikriisin jälkeiset vuodet ovat kuitenkin olleet erityisesti teollisuuden toimialoille hyvin vaikeita. Tästä on seurannut Suomen historiassa ennennäkemättömiä vaikeuksia erityisesti julkiselle sektorille. Teknologiateollisuus 215 Teknologiateollisuuden kehitys polki paikallaan vuonna 215 Teknologiateollisuuden liikevaihdossa ohitettiin talouskriisin synkin vaihe vuoden 21 alussa. Sen jälkeen liikevaihto elpyi vuoden 211 loppuun asti. Finnish Technology Industries Statistical Yearbook 216 In this statistical yearbook you will find basic information and the most important statistics concerning the Finnish technology industry in 215 and in recent history. From these statistics you will get a clear picture of the technology industry annual development in output, personnel, foreign trade, profitability, financial position and international standing. Information about the statistics and classifications used in this publication can be found at the end of the yearbook. The Most Important Industrial Sector in Finland The Finnish total production (Real GDP), driven by the growth in manufacturing industry, has 28-fold during the 2th and the 21st century. The most important industry branch in Finland - the technology industry has grown its output volume 18-fold during the past 12 years driving the growth of the whole nation. It was in the early 198s that the path of the technology industries diverged from that of the rest of the Finnish manufacturing industry. Since then, the output rates of the sector have exceeded the industrial averages by a high margin. The growth in the Finnish technology industry and the wealth of the nation has based largely on productivity growth which has been fast even on international standards. Years after global financial crisis have been extremely difficult especially for industrial branches. This has created unprecedented difficulties for especially in public sector. Technology Industries in 215 Techonology Industries in stagnation in 215 The turnover of the technology industries started to rise from the deepest recession at the beginning of 21. After that, turnover continued to recover to the Vuosikirja 216 / Year book 216 3

4 Vuonna 212 teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto lähti kuitenkin uudestaan laskuun, erityisesti loppuvuosi oli alalle vaikea. Lasku jatkui myös koko vuoden 213 ajan. Vuonna 214 liikevaihto näytti kääntyvän kasvuun. Lievää kasvua riitti vuoden 215 puoleen väliin asti, jonka jälkeen liikevaihto putosi jälleen vuoden 214 alun tasolle. Teollisuuden rakennemuutos iski erittäin voimakkaasti teknologiateollisuuden toimialalle vuonna 212. Suomi menetti runsaasti suuren volyymin tuotantoa. Rakenteellinen muutos isossa mittakaavassa jatkui vuonna 213. Yritystasolla tilanteet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi. Koko alan kannalta tyypillistä on ennustehorisontin lyhyys ja epävarmuus tulevien kuukausien kehityksestä. Ennustetarkkuus on yhtä heikko sekä suurissa että pienemmissä yrityksissä. Globaali rakennemuutos merkitsee myös sitä, että suuret yritykset keskittävät hankintojaan aiempaa harvemmille alihankkijayrityksille. Tämä muutos koskee myös Suomea. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstön määrä Suomessa nousi hiukan vuonna 215 verrattuna edelliseen vuoteen ollen n Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstön määrä laski vuoteen 214 verrattuna noin kahdeksan prosenttia ollen myös noin 252. Ulkomaan henkilöstön lasku selittyy pitkälti suurehkoilla yritysjärjestelyillä. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihdon reipas lasku jatkui Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit) liikevaihto Suomessa supistui vuonna 215 noin viisi prosenttia edellisvuotisesta ollen 14,6 miljardia euroa. Yritysten tavaravienti Suomesta oli euromääräisesti vajaa kolme prosenttia pienempi kuin vuonna 214. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa henkilöstön väheneminen Suomessa jatkui läpi vuoden 215: henkilöstö väheni vuoden aikana kaikkiaan 4 % ja oli keskimäärin 4 6. Kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto nousi hiukan Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) liikevaihto Suomessa oli 28 end of year 211. At the year 212 turnover started to go down again. Especially end of the year 212 were difficult for companies of technology industry. Turnover continued to fall whole year 213. In year 214 the decline in turnover finally ended. Moderate growth continued till mid-215. After that turnover dropped again back to the level of early 214. Structural change in industry struck quite hardly to technology industry in year 212. Finland lost quite a bit high volume production. Structural change continued in year 213. However, the situation in individual companies varies to a considerable degree. The short length of the forecast horizon and the uncertain trend for the future months are typical for the entire sector. Forecast accuracy is equally poor in large and smaller companies alike. The global structural change also means that major companies centre their purchases on fewer subcontractors than before. This change also applies to Finland. The number of employees in technology industries in Finland increased slightly in year 215 when compared to previous year. The number of employees in Finland totalled 288,5. The number of employees in overseas subsidiaries fell about eight per cent in year 215. In year 215, the number of employees overseas totalled approximately 252,. Decline in personnel in subsidiaries abroad is mainly due to large mergers and acquisitions. Turnover of the electronics and electrotechnical continued to fall The turnover of the electronics and electrotechnical industry (telecommunications equipment, electric equipment, instruments) in Finland fell in 215 and amounted to EUR 14,6 billion. Companies export of goods from Finland was 3 per cent lower in euros than in 214. The reduction in the number of employees in the electronics and electrotechnical industry in Finland continued in 215: during the year, the number of employees fell by 4 per cent to 4,6. Turnover of the metals industry grew slightly The turnover of the metals industry (steel products, non-ferrous metals, casting, mining of metal 4 Vuosikirja 216 / Year book 216

5 Johdanto Introduction miljardia euroa vuonna 215. Liikevaihto nousi 2,5 % edellisvuodesta. Yritysten tavaravienti Suomesta oli euromääräisesti reilu viisi prosenttia suurempi kuin vuonna 214. Kone- ja metallituoteteollisuudessa henkilöstön määrä laski hiukan Suomessa vuonna 215. Henkilöstön määrä oli keskimäärin Metallien jalostuksen liikevaihto kasvoi hiukan Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmien louhinta) liikevaihto Suomessa oli 9,1 miljardia euroa vuonna 215. Liikevaihto kasvoi,5 % edellisvuotisesta. Yritysten tavaravienti Suomesta oli euromääräisesti hiukan pienempi kuin vuonna 214. Metallien jalostuksessa henkilöstön määrä laski kahdella prosentilla edellisvuodesta ollen vuonna 215 keskimäärin Suunnittelu- ja konsulttialan liikevaihto kasvoi edelleen Suunnittelu- ja konsulttialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli 5,5 miljardia euroa vuonna 215. Liikevaihto kasvoi 5,3 % edellisvuotisesta. Suunnittelu- ja konsulttialan henkilöstö Suomessa nousi vajaa kolme prosenttia vuonna 215 ja oli keskimäärin ores) in Finland stood at EUR 9.1 billion in 215. The turnover grew by.5 per cent comparing to the previous year. Companies export of goods from Finland was slightly higher in euros than in 214. The number of employees in the metals industry in Finland in 215 fell by 2 per cents from the previous year being about 15,8. Turnover in the consulting engineering grew The turnover of consulting engineering (expert services for industry, society and construction) in Finland amounted to EUR 5.5 billion in 215. The turnover grew 5.3 % from the previous year. The number of employees in consulting engineering in Finland in 215 increased 3 % to 48,2. Strong growth continued in the information technology industries The turnover of information technology companies (information technology services, software) in Finland totalled EUR 11 billion in 215. The turnover grew by 11.5 % from the previous year. The number of employees in information technology industries in Finland grew to 59,3 in 215. Tietotekniikka-alan voimakas kasvu jatkui Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 11 miljardia euroa vuonna 215. Liikevaihto kasvoi 11,5 % edellisvuotisesta. Tietotekniikka-alan henkilöstö Suomessa kasvoi vajaalla kolmella prosentilla vuonna 215 ja oli Vuosikirja 216 / Year book 216 5

6 Sata vuotta suomalaista teknologiateollisuutta A Hundred Years of Technology Industries in Finland Tuotannon määrän kehitys Suomessa Production Volume Development in Finland =1 Teknologiateollisuus / Technology Industries Koko teollisuus / Total Industry BKT / GDP Teknologiateollisuuden tuotannon määrän kehitys Suomessa Technology Industries Production Volume Development in Finland % 3% Muutos edellisvuodesta / Change, yoy Keskiarvo / Mean 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% Vuosikirja 216 / Year book 216

7 Taloudellinen tausta Economic Background BKT:n määrä Real GDP Kiinteät investoinnit Fixed Investments Suomi / Kehittyneet maat / Koko maailma / 1995=1 Finland Advanced economies The World Suomi / Kehittyneet maat / Koko maailma / 1995=1 Finland Advanced economies The World Kuluttajahintojen muutos, % Consumer Prices, change % Työttömyysaste, % Unemployment rate, % 7 6 Vuosimuutos / % yoy : % pa. Suomi / Finland Kehittyneet maat / Advanced economies Koko maailma / The World Vuosimuutos / % yoy Suomi / Finland Kehittyneet maat / Advanced economies Taloudellinen tausta / Economic Background SUOMI / FINLAND Bruttokansantuote, Milj. / GDP, Mill Määrän muutos, % / Real change, % 5,6 2,8 3, -,8 -,6,3 Investoinnit, Milj. / Investments, Mill Määrän muutos, % / Real change, % 6,2 3,2 1,1-4,9-2,6 1,1 Tavaroiden ja palveluiden vienti, Milj. / Exports of goods and services, Mill Määrän muutos, % / Real change, % 16,1 6,9 6,2 1,1-2,7 2, Kuluttajahintojen muutos, % / Consumer prices, change % 3,4,9 1,2 1,5 1, -,2 Työttömyysaste, % / Unemployment rate, % 9,8 8,4 8,4 8,2 8,7 9,4 Keskimääräiset valuuttakurssit / Average exchange rates 1 Euro=USD 1,8 1,24 1,33 1,33 1,33 1,11 Vuosikirja 216 / Year book 216 7

8 Teknologiateollisuus pähkinänkuoressa Technology Industries in a Nutshell Teknologiateollisuuden osuus Suomen viennistä Technology Industries Share of the Finnish Exports 7 Osuus, % / Share, % Osuus tavaraviennistä, % / % of total export of goods Osuus palveluviennistä, % / % of total export of services Teknologiateollisuus pähkinänkuoressa / Technology Industries in a Nutshell Tuotanto / Output Liikevaihto, Milj. / Turnover, Mill. Jalostusarvo, Milj. / Value added, Mill. Investoinnit / Investments Kiinteät, Milj. / Fixed, Mill. Tutkimus ja kehittämistoiminta, Milj. / Research and development, Mill. Henkilöstö / Employment Henkilöstön määrä / Employment, total Kokonaistyövoimakustannukset, milj. / Total labour costs, mill. Toimihenkilöiden osuus, % / White collar workers, % of total Vienti / Exports Tavaravienti, milj. / Export of goods, mill. Osuus Suomen tavaraviennistä, % / % of total export of goods Palveluvienti, milj. / Export of services, mill. Osuus Suomen palveluviennistä, % / % of total export of services Ulkomailla / Abroad Henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä / Employees in foreign subsidiaries ,4 58,3 63,9 66,5 66,2 66, ,7 58,6 5,8 44,6 47,1 49, ,6 51,5 63, 51,5 56,7 53, Vuosikirja 216 / Year book 216

9 Teknologiateollisuuden päätoimialat pähkinänkuoressa Technology Industries Main Brances in a Nutshell Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa Technology Industry Personnel in Finland hlö. / 1 pers Elektr. & sähköt. / Electr. & Electrtch. Ind. Kone- & metallit. / Mech. Engin. Metallien jal. / Metals Ind. Suunnit.- & kons. / Consult. Engin. Tietotek.-ala / Inform. Techn. Teknologiateollisuuden päätoimialat pähkinänkuoressa 215 / Technology Industries Main Branches in a Nutshell 215 Tuotanto / Output Liikevaihto, Milj. / Turnover, Mill. Jalostusarvo, milj. / Value added, mill. Investoinnit / Investments Kiinteät, Milj. / Fixed, Mill. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Milj. / Research and development, Mill. Vienti / Exports Tavaravienti, Milj. / Export of goods, Mill. Osuus Suomen tavaraviennistä, % / % of total Finnish export of goods Henkilöstö / Employment Henkilöstö Suomessa / Employees in Finland Henkilöstö ulkomailla / Employees abroad Kokonaistyövoimakustannukset, Milj. / Total labour costs, Mill. Toimihenkilöiden osuus, % / White collar workers, % of total Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry Tietotekniikka-ala / Information technology Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Teknologiateollisuus yhteensä/ Technology industries, total ,8 23,4 12,4 49, ,6 41,3 32,7 1, 1, 66,7 Yrityksiä / Enterprises Vuosikirja 216 / Year book 216 9

10 Teollisuuden liikevaihto ja tuotanto Industrial Turnover and Production Teollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo Industrial Turnover and Value-added Liikevaihto / Turnover Jalostusarvo / Value added Teknologiateollisuus / Technology industries Metsäteollisuus / Forrest industry Kemianteollisuus / Chemical industry Energia- ja vesihuolto / Power and water supply Elintarviketeollisuus / Food industry Muut toimialat / Other industries Tekstiili- ja vaateteollisuus / Textile and clothing industry Kaivosteollisuus / Mining and quarrying (3 Mrd. / Bill Teollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo / Industrial Turnover and Value-added Liikevaihto Milj. / Turnover Mill. (1 Osuus / Jalostusarvo Milj. / Value added Mill. (2 Share , % Osuus / Share 215, % Teknologiateollisuus / Technology industries , ,6 Kaivosteollisuus / Mining and quarrying ( , ,8 Elintarviketeollisuus / Food industry , ,5 Tekstiili- ja vaateteollisuus / Textile and clothing industry , ,8 Metsäteollisuus / Forrest industry , ,3 Kemianteollisuus / Chemical industry , ,5 Energia- ja vesihuolto / Power and water supply , ,9 Muut toimialat / Other industries , ,5 Yhteensä / Total ( , , 1) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen tuotos / National Accounts output at current prices 2) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen arvonlisäys / National Accounts value-added at current prices 3) Pl. metallimalmien louhinta / Excl. mining of ores 4) Koko teollisuus ml. suunnittelu- ja konsulttiala sekä tietotekniikka-ala / Total industry incl. consulting engineering and information technology 1 Vuosikirja 216 / Year book 216

11 Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo Turnover and Value added in the Technology Industries Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo Turnover and Value-added in the Technology Industry 3 Mrd. / Bill. Liikevaihto / Turnover Jalostusarvo / Value added Elektroniikka- ja sähköteolisuus / Electronics and electrotechnical Industry Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry Tietotekniikka-ala / Information technology Suunnittelu- ja konsulttiala/ Consulting engineering Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo / Turnover and Value-added in the Technology Industry Liikevaihto Milj. / Turnover Mill. (1 Osuus / Jalostusarvo Milj. / Value added Mill. (2 Osuus / Share Share , % , % Elektroniikka- ja sähköteol. / Electron. and electrotech. Ind. Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus/ Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Suunnittelu- ja konsulttiala/ Consulting engineering Tietotekniikka-ala / Information technology Teknologiateollisuus / Technology industries , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen tuotos / National Accounts output at current prices 2) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen arvonlisäys / National Accounts value-added at current prices Vuosikirja 216 / Year book

12 Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi Technology Industry Output Volume Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi Technology Industry Output Volume Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi Technology Industry Output Volume 1995= =1 Teknologiateollisuus / Technology industries Koko teollisuus / Total industry Elektr. & sähköt. / Kone- & metallit. / Metallien jal. / Suunnit.- & kons. / Tietotek.-ala / Electr. & Electrtch. Ind. Mech. Engin. Metals Ind. Consult. Engin. Inform. Techn Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi / Technology Industry Output Volume Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Milj., Mill. ( , 128,8 136,4 94,3 89,6 85,8 Määrän muutos, % / Real change, % 36,3 19,6 -,5-12,4-5, -4,2 Elektroniikkateollisuus / Electronics , 13,6 135,9 84,7 77,2 71, Määrän muutos, % / Real change, % 4,2 21,1-2, -14,6-8,9-8, Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines , 119,1 136,1 133,2 14,4 146,9 Määrän muutos, % / Real change, % 9,7 1,2 6,7-5,9 5,4 4,6 Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering , 112,7 112,6 117,5 114,8 118,3 Määrän muutos, % / Real change, % 5,8 11,1-2,4-5,9-2,2 3, Metallituotteet / Metal goods , 114,1 18,1 19,3 18,4 19,7 Määrän muutos, % / Real change, % 11,5 7,1-3, -6,3 -,8 1,2 Koneet / Machinery , 116, 124,7 13,2 126,3 13, Määrän muutos, % / Real change, % 3,9 11,7 -,8-7,3-2,9 2,9 Kulkuneuvot / Transport equipment , 98,4 76,5 85,4 84,3 9,9 Määrän muutos, % / Real change, % 4,1 16,6-9,8 4,1-1,3 7,8 Metallien jalostus / Metals industry , 114,6 11,2 14, 112,5 19,9 Määrän muutos, % / Real change, % 4,2-3,6 42,,3 8,2-2,3 Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering , 125,1 124,1 135, 135,1 139,1 Määrän muutos, % / Real change, % 5,8 6,2-2,1 4,4, 3, Tietotekniikka-ala / Information technology , 144,2 165,4 25,4 236,5 261,9 Määrän muutos, % / Real change, % 17,7 7, 1,1 7,1 15,1 1,7 Teknologiateollisuus / Technology industries 2=1 ( , 12,7 121,5 115,2 116,2 118,3 Määrän muutos, % / Real change, % 19, 11,5 2,5-4,5,9 1,8 1) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen tuotos / National Accounts output at current prices 2) Kansantalouden tilinpidon kiinteähintainen tuotos indeksoituna / Index of the National Accounts output at constant prices 12 Vuosikirja 216 / Year book 216

13 Teollisuuden tuottavuuden kehitys Productivity development in Industry Tuottavuuden kehitys Teknologiateollisuudessa Productivity Development in the Technology Industry =1 Tuottavuus / Pruductivity Tuotanto / Production Työtunnit / Hours worked Tuottavuuden kehitys Teknologiateollisuudessa / Productivity Development in the Technology Industry (1 2=1 (2 Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Tietotekniikka-ala / Information technology Teknologiateollisuus / Technology industries Teknologiateollisuus (pl. palvelualat) / Technology ind. (excl. service industries) Koko teollisuus / Total industry Koko kansantalous / Vuosimuutos / Change y-o-y, % ( , 159,4 29,8 155,8 174,7 177,5 32,5 11,8 1,3 4,6 12,1 1,6 1, 16,2 221,2 164,4 19,1 194,8 36,6 1,3 8,2 76,8 15,6 2,5 1, 143,3 176,4 151,2 162,7 166,6 4,5 2, 21,7-9,3 7,6 2,4 1, 114,2 123,3 115,6 114,6 115,8 1,8 5,4 6,7-6,2 -,9 1, 1, 16,4 18,3 99,9 95,3 92,8 7,4 8,4 4,5-2,4-4,6-2,6 1, 118,8 136, 124, 125,5 128,6, 3,7 6,5-8,8 1,2 2,5 1, 112,8 98, 112,4 19, 111,3-1,7 4,8 8,3,2-3, 2,1 1, 147,9 121,1 136,8 142,8 166,4 4,2 -,8 66,6 15,2 4,4 16,5 1, 88, 77,3 78,4 77,9 78,9 4,8-1,8 -,6 -,6 -,6 1,3 1, 112,3 116,4 138,5 151,4 161, -3,7 2,5 2,6,4 9,3 6,3 1, 127,5 138,6 126,5 131,9 135,6 14,2 6,5 8,5 5,3 4,3 2,8 1, 137,5 156, 131,5 137,3 139,4 18,1 8, 1,9 8,8 4,4 1,5 1, 128,5 146, 138,3 142,4 141,2 1,7 3,9 1,2 4,9 3, -,8 1, 19,8 113, 112,3 112,3 112,7 1) Tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden / Productivity is measured as real value added produced per hours worked 2) Kansantalouden tilinpidon kiinteähintainen tuotos suhteessa tehtyihin työtunteihin indeksoituna / Index of the National Accounts output at constant prices relative to the hours worked 3) Tuottavuusindeksin vuosimuutos / Change year-over-year of the productivity index Vuosikirja 216 / Year book

14 Teknologiateollisuuden tuotantomäärien kehitys kansainvälisesti Technology Industries Production Volume Development Internationally Elektroniikka- ja sähköteollisuus Electrotechnical Industry Kone- ja metallituoteteollisuus Mechanical Industry = = Metallien jalostus (pl. metallimalmien louhinta) Metals Industry (excl. mining of metal ores) Teknologiateollisuus (pl. palvelualat) Technology Industry (excl. service industries) = = Suomi / Finland Ruotsi / Sweden Ranska / France Italia / Italy Iso-Britannia / United Kingdom Saksa / Germany 14 Vuosikirja 216 / Year book 216

15 Teknologiateollisuuden kansainvälinen vertailu Technology Industries International Comparison Teknologiateollisuuden tuotantorakenne kansaivälisesti Technology Industry Production Structure Internationally 1 Osuus, % / Share, % Itävalta / Austria Belgia / Belgium Tšekin tasavalta / Czech Republic Viro / Estonia SUOMI / FINLAND Ranska / France Saksa / Germany Italia / Italy Alankomaat / Netherlands Espanja / Spain Ruotsi / Sweden Iso-Britannia / United Kingdom Elektr. & sähköt. / Electr. & Electrtch. Ind. Kone- & metallit. / Mech. Engin. Metallien jal. / Metals Ind. Suunnit.- & kons. / Consult. Engin. Tietotek.-ala / Inform. Techn. Teknologiateollisuuden tuotannon arvo kansainvälisesti / Technology Industry Production Value Internationally Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical Industry Osuus tuotannon bruttoarvosta, % / Share of the production value, % Kone- ja metallituotet eollisuus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry (1 Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Tietotekniikkaala / Information technology Teknologiateollisuuden osuus teollisuudesta / Share of industry (3 Teknologiateollisuuden tuotannon bruttoarvo 215, Milj. / Production value 215, Mill. (2 Itävalta / Austria 16,4 54,8 15,3 5,7 7,9 59, Belgia / Belgium 7,5 47, 19,5 9,4 16,6 39, Tšekin tasavalta / Czech Republic 2, 63,7 6,1 4,6 5,7 73, Viro / Estonia 4,5 39,6 1,4 5,7 12,9 49,6 5 4 SUOMI / FINLAND 21,6 4,4 13,8 8,2 16,1 62, Ranska / France 12,2 55,2 5,8 12,5 14,3 61, Saksa / Germany 14,1 64,3 7,6 5,2 8,8 7, Italia / Italy 12,6 61,2 11,9 4,4 1, 53, Alankomaat / Netherlands 26,1 41,5 4,4 9,6 18,5 57, Espanja / Spain 8, 6,1 11,4 9,7 1,9 5, Ruotsi / Sweden 15,3 48,3 9,4 11,1 15,9 74, Iso-Britannia / United Kingdom 8,5 49,6 4,5 14,6 22,9 74, ) Pl. metallimalmien louhinta / Excl. mining of metal ores 2) Tuotannon bruttoarvo Eurostatin rakennetilastoissa (SBS) / Production value in Eurostat Structural Business Statistics (SBS) 3) Teollisuus ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiala / Total industry incl. Information technology and consulting engineering Vuosikirja 216 / Year book

16 Teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit Technology Industry Fixed Investments Teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit Technology Industry Fixed Investments 2 5 Milj. / Mill Elektr. & sähköt. / Electr. & Electrtch. Ind. Kone- & metallit. / Mech. Engin. Metallien jal. / Metals Ind. Suunnit.- & kons. / Consult. Engin. Tietotek.-ala / Inform. Techn. Teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit / Technology Industry Fixed Investments (1 Milj., Mill Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Tietotekniikka-ala / Information technology Teknologiateollisuus / Technology industries ) Kansantalouden tilinpidon aineellisen pääoman bruttomuodostus käypiin hintoihin / National Accounts gross fixed capital formation at current prices 16 Vuosikirja 216 / Year book 216

17 Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Research and Development Investments Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Research and Development Investments 1 Milj. / Mill Teknologiateollisuus / Technology industries Muut yritykset / Rest of the Business Sector Julkinen sektori / Public Sector Korkeakoulut / Universities Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit / Research and Development Investments (1 Milj., Mill Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Tietotekniikka-ala / Information technology Teknologiateollisuus / Technology industries Tehdasteollisuus yhteensä / Manufacturing industry Yritykset yhteensä / Business sector total Julkinen sektori / Public sector Korkeakoulut / Universities Koko kansantalous / Total economy ) Kansantalouden tilinpidon investoinnit henkisiin omaisuustuotteisiin käypiin hintoihin / National accounts investments in intellectual property products at current prices Vuosikirja 216 / Year book

18 Teknologiateollisuuden yritykset Technology Industry Enterprices Teknologiateollisuuden yritykset henkilöstökokoluokittain 215 Technology Industry Entrerprises by Personnel Size Classes Osuus yrityksistä / Share of enterprises Yritykset / Enterprises Henkilöstö / Personnel Osuus henkilöstöstä / Share of personnel Teknologiateollisuuden yritykset henkilöstökokoluokittain 215 / Technology Industry Enterprises by Personnel Size Classes 215 (1 Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Yritysten lukumäärä / Number of enterprises Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry Tietotekniikkaala / Information technology Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Teknologiateollisuus yhteensä/ Technology industries, total Osuus koko henkilöstöstä / Share of total personnel ,4 % ,7 % , % ,7 % ,5 % ,7 % ,3 % ,9 % ,8 % Yhteensä / Total , % 1) Yritysrekisterin rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaiset tiedot / According to Finnish Structural business and financial statement statistics 18 Vuosikirja 216 / Year book 216

19 Teknologiateollisuuden kannattavuus ja rahoitusasema Profitability and Financial Standing in the Technology Industry Teknologiateollisuuden (pl. metallimalmien louhinta) kannattavuus ja rahoitusasema Profitability and Financial Standing in the Technology Industry (excl. mining of metal ores) 16 % Käyttökate-% / Operating margin, % Nettotulos-% / Net profit, % Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % (oik.ast. / right ax.) % Teknologiateollisuuden kannattavuus ja rahoitusasema / Profitability and Finlancial Standing in the Technology Industry (1, Liikevaihdon vuosimuutos / Annual change in turnover Jalostusarvon vuosimuutos / Annual change in value added Aineellisten investointien vuosimuutos / Annual change in tangible investments Aineelliset investoinnit % liikevaihdosta / Tangible investments % of turnover Käyttökate-% / Operating margin, % Nettotulos-% / Net profit, % Kokonaistulos-% / Total profit, % Kokonaispääoman tuotto-% / Return on assets, % Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 12,6 4,1-1,3-1,6-1,3 -,6 6,3 1, -7,1 7,7 4,7 3,4 2, -5,1-21,2-23,5 7,6 1,3 1,8 1,5 1,5 1,2 2, 2,3 1,3 6,2 2,4 4,3 5,4 5,6 6,7 3,2 -,4 -,1 1,5 -,6 7,6 3,6,6, 11, -,7 1,3 4,3 2,1 2,4 2,4 2, 43,7 4,3 4,7 39,5 44,7 42,4 1) Pl. metallimalmien louhinta / Excl. mining of metal ores 2) Tunnusluvut ovat keskiarvoja, jotka on laskettu alan yritysten yhteenlasketuista tilinpäätöksistä Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoissa / The parameters are averages calculated on the basis of the aggregated balance sheet totals in the Statistics Finland Structural business and financial statement statistics Käyttökate-% = 1 * käyttökate / liikevaihto Operating margin, % = 1 * operating margin / turnover Nettotulos-% = 1 * nettotulos / liikevaihto Net profit, % = 1 * net profit / turnover Kokonaistulos-% = 1 * kokonaistulos / liikevaihto Total profit, % = 1 * total profit / turnover Kokonaispääoman tuotto-% = 1 * (nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma Return on assets, % = 1 * (net profit + financing expenses + taxes) / balance sheet total Omavaraisuusaste-% = 1 * oma pääoma / (taseen loppusumma - ennakkomaksut) Equity ratio, % = 1 * (equity capital / (balance sheet total - advancements) Vuosikirja 216 / Year book

20 Teknologiateollisuuden päätoimialojen kannattavuus ja rahoitusasema Profitability and Financial Standing in the Technology Industry Main Branches Elektroniikka- ja sähköteollisuus Electronics and Electrotechnical Industry Kone- ja metallituoteteollisuus Mechanical Engineering Metallien jalostus (pl. metallimalmien louhinta) Metals Industry (excl. mining of metal ores) Metalliteollisuus Metal Industries Tietotekniikka-ala Information Technology Suunnittelu- ja konsulttiala Consulting Engineering Käyttökate, % / Operating margin, % (vas.ast. / left ax.) Nettotulos, % / Net profit, % (vas.ast. / left ax.) Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % (oik.ast. / right ax.) 2 Vuosikirja 216 / Year book 216

21 Päätoimialojen kannattavuus ja rahoitusasema Profitability and Financial Standing in the Main Branches Teknologiateollisuuden (pl. metallimalmien louhinta) kannattavuus ja rahoitusasema Profitability and Financial Standing in the Technology Industry (excl. mining of metal ores) Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Liikevaihto / Turnover 15,3 2,6-5, -2,5-1,2-23,4 Investoinnit / Investments 1,3,9 -,3,4,6 1,5 Nettotulos-% / Net profit, % 7,7, -5,2 -,5-4,7-19,5 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 39,9 35,7 37,7 37,5 48,7 39, Elektroniikkateollisuus / Electronics Liikevaihto / Turnover 15,6 2,3-5, -3,7-12,9-29,1 Investoinnit / Investments 1,2,7 -,6,1,5 1,3 Nettotulos-% / Net profit, % 7,9-1,6-7,4-1,9-7,5-28,4 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 38,5 35,1 36,9 36,5 49,5 38,5 Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Liikevaihto / Turnover 13, 4,6-4,7 4,5 3,7 2,1 Investoinnit / Investments 1,5 1,8 1,4 1,5 1,1 2, Nettotulos-% / Net profit, % 5,9 1,9 7,9 7,3 7,6 7,9 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 54,9 41,8 45,2 45,8 41,6 43,5 Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Liikevaihto / Turnover 14,4-3, 1,7-3,7-2,2 5, Investoinnit / Investments 2,2 1,4 1,8 1,4 1,6 1,8 Nettotulos-% / Net profit, % 5,3 8,7 7,7 3,5 6,8 1, Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 47, 4,7 4,9 44, 47,3 47,3 Metallituotteet / Metal goods Liikevaihto / Turnover 9,2-4,5 2,1-3,7-3,9 2,3 Investoinnit / Investments 4,2 2,9 3,3 1,6 2,6 3,5 Nettotulos-% / Net profit, % 6,6 3,5 12,3 3,5 2,6 1,5 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 39,5 38,8 51,3 52,9 44,6 5,9 Koneet / Machinery Liikevaihto / Turnover 15, -,9,4-5, -1,3 6, Investoinnit / Investments 1,2,9 1,2 1, 1,3 1,2 Nettotulos-% / Net profit, % 4,9 12,5 7, 4,4 9,5 11,4 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 5,2 41,6 4,4 37, 43, 43,2 Kulkuneuvot / Transport equipment Liikevaihto / Turnover 21,3-11,7 9,2 4,7-3,2 5,2 Investoinnit / Investments 2,7 1,6 1,7 2,9 1,2 1,8 Nettotulos-% / Net profit, % 5, -3,4 1,6-1,3,3,6 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 36,6 34,8 34,1 26,5 32, 27,5 Metallien jalostus / Metals industry (1 Liikevaihto / Turnover 1,8 53,9-1,2-7,1 17,9 34,9 Investoinnit / Investments 2,5 3,6 6,1 2,4 2,4 1,9 Nettotulos-% / Net profit, % 2,8 1,1-9,9-19,8-2,9 -,3 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 41,1 44,6 43,6 37,5 39, 43,1 Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Liikevaihto / Turnover 12,3-3,1 8,7 3,4, 9,1 Investoinnit / Investments 2,5 1,4 1,7 1, 2,4 1,4 Nettotulos-% / Net profit, % 7,2 3,1 3,1 3,3 2,7-2,8 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 5,7 4,9 4,9 44, 45,4 46, Tietotekniikka-ala / Information technology Liikevaihto / Turnover 5,2 3,2 1,5 6,4 18,1 12,1 Investoinnit / Investments 2,1 2,3 3, 2,7 7, 5,8 Nettotulos-% / Net profit, % 12,4 4, -1,8 6,1 8,7 1,8 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 53,9 5,6 46,5 45,4 45, 45,8 Metalliteollisuus / Metal industries (1 Liikevaihto / Turnover 13,1 4,7-3, -3,5-3,7-3,3 Investoinnit / Investments 1,7 1,4 1,3 1, 1,3 1,7 Nettotulos-% / Net profit, % 6,3 3,2 -,5-1,1,3-2,4 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 42,7 39,3 4,1 38,4 44,6 41,5 Teknologiateollisuus / Technology industries (1 Liikevaihto / Turnover 12,6 4,1-1,3-1,6-1,3 -,6 Investoinnit / Investments 1,8 1,5 1,5 1,2 2, 2,3 Nettotulos-% / Net profit, % 6,7 3,2 -,4 -,1 1,5 -,6 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 43,7 4,3 4,7 39,5 44,7 42,4 1) Pl. metallimalmien louhinta / Excl. mining of metal ores Vuosikirja 216 / Year book

22 Tavaraviennin rakenne Structure of the Exports of Goods Suomen tavaraviennin rakenne Structure of the Finnish Exports of Goods 1% Osuus / Share Teknologiateollisuus / Technology industries Metsäteollisuus / Forrest industry Elintarviketeollisuus / Food industry Kemianteollisuus / Chemical industry Tekstiili- ja vaateteol. / Textile and clothing ind. Muut / Other 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Suomen tavaraviennin rakenne / Structure of the Finnish Exports of Goods (1 Milj. / Mill Teknologiateollisuus / Technology industries Alkutuotanto / Primary production Kaivosteollisuus / Mining and quarrying Elintarviketeollisuus / Food industry Tekstiili- ja vaateteollisuus / Textile and clothing industry Metsäteollisuus / Forrest industry Kemianteollisuus / Chemical industry Energia- ja vesihuolto / Power and water supply Muutos / Change 215/214, % Osuus / Share 215, % ,6 49, ,3 1, ,1, ,8 2, ,9 1, ,3 21, ,5 18, ,9,8 Muut / Other ,8 3,5 Yhteensä / Total ,7 1, 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin) / Board of Customs Exports of Goods (at current prices) 22 Vuosikirja 216 / Year book 216

23 Teknologiateollisuuden tavaravienti Technology Industry Exports of Goods Teknologiateollisuuden tavaraviennin rakenne Structure of the Technology Industry Exports of Goods Metallien jalostus / Metals Industry 25 % Palvelualat / Service industries % Elektroniikkateollisuus / Electronics 11% Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines 17% Kulkuneuvot / Transport Equipment 15% Metallituotteet / Metal Goods 5% Koneet / Machinery 27% Teknologiateollisuuden tavaraviennin rakenne / Structure of the Technology Industry Exports of Goods (1 Milj. / Mill Muutos / Change 215/214, % Osuus / Share 215, % Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Palvelualat / Service industries (2 Teknologiateollisuus / Technology industries ,8 27, ,7 1, ,5 17, ,5 47, ,5 4, ,3 27, ,7 15, ,3 25, ,4, ,6 1, 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin) / Board of Customs Exports of Goods (at current prices) 2) Tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiala / Information technology and consulting engineering Vuosikirja 216 / Year book

24 Teknologiateollisuuden tavaravienti Technology Industry Exports of Goods Teknologiateollisuuden tavaraviennin aluejakauma Technology Industry Exports of Goods Geographical Distribution 1% Osuus / Share Länsi-Eurooppa / Western Europe Keski- ja Itä-Eurooppa / Central and Eastern Europe Pohjois-Amerikka / Northern America Aasia / Asia Muut maailma / Rest of the World 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Teknologiateollisuuden tavaraviennin aluejakauma / Technology Industry Exports of Goods Geographical Distribution (1 Milj., Mill Muutos / Change 215/214, % Osuus / Share 215, % EU ,1 55,9 Euroalue / Euro area ,6 38,7 Länsi-Eurooppa / Western Europe ,9 53,7 Keski- ja Itä-Eurooppa / Central and Eastern Europe , 14,4 Eurooppa / Europe ,3 68,3 America ,2 9,6 America ,1 3,3 Central East ,6 2,5 Aasia / Asia ,9 13,2 Afrikka / Africa ,1 1,9 Oseania / Oceania ,3 1,1 Tuntematon / Unknown ,5,2 Teknologiateollisuus / Technology industries ,6 1, 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin). Ml. instrumentit (TOL28=325 ym.), pl. palvelualat (TOL28= ) / Board of Customs Exports of Goods (at current prices). Incl. instruments (NACE2=325), excl. service industries (NACE2= ) 24 Vuosikirja 216 / Year book 216

25 Teknologiateollisuuden tavaravienti Technology Industry Exports of Goods Teknologiateollisuuden tavaraviennin jakauma maittain 215 Technology Industry Exports of Goods by Country 215 Arabiemiirikunnat / United Arab Emirates 1 % Intia / India 1 % Brasilia / Brasil 1 % Turkki / Turkey 1 % Espanja / Spain 1 % Tanska / Denmark 2 % Japani / Japan 2 % Etelä-Korea / South Korea 2 % Puola / Poland 2 % Viro / Estonia 2 % Italia / Italy 2 % Ranska / France 3 % Iso-Britannia / United Kingdom 3 % Muut / Others 21% Norja / Norway 3 % Kiina / China (2 5 % Saksa / Germany 16 % Ruotsi / Sweden 9 % Alankomaat / Netherlands 9 % Yhdysvallat / USA 8 % Venäjä / Russia 5 % Teknologiateollisuuden tavaraviennin jakauma maittain / Technology Industry Exports of Goods by Country (1 Milj., Mill Muutos / Change 215/214, % Osuus / Share 215, % Alankomaat / Netherlands ,7 8,7 Espanja / Spain ,9 1,4 Iso-Britannia / United Kingdom ,8 2,8 Italia / Italy ,2 2,2 Norja / Norway ,6 3,5 Puola / Poland ,3 2,2 Ranska / France ,3 2,8 Ruotsi / Sweden ,8 9, Saksa / Germany ,2 16,3 Tanska / Denmark ,5 1,6 Turkki / Turkey ,1 1,2 Venäjä / Russia ,5 5,2 Viro / Estonia ,5 2,2 Yhdysvallat / USA ,3 8,2 Brasilia Arabiemiirikunnat / Brasil / United Arab ,7 1,2 Emirates ,4,7 Etelä-Korea / South Korea ,9 2, Intia / India ,3 1, Japani / Japan ,2 1,6 Kiina / China ( ,6 4,9 Valitut 2 / Selected ,5 78,6 Teknologiateollisuus / Technology industries ,6 1, 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin). Ml. instrumentit (TOL28=325 ym.), pl. palvelualat (TOL28= ) / Board of Customs Exports of Goods (at current prices) Incl. instruments (NACE2=325), excl. service industries (NACE2= ) 2) Kiina ja Hongkong / China and Hongkong Vuosikirja 216 / Year book

VUOSIKIRJA. 2015 YEAR BOOK Tilastot 2014 Statistics

VUOSIKIRJA. 2015 YEAR BOOK Tilastot 2014 Statistics VUOSIKIRJA 215 YEAR BOOK Tilastot 214 Statistics 2 Sisältö Contents Vuosikirja 215 Year book 215 3 Johdanto / Introduction 3 Teknologiateollisuus 214 / Technology Industries in 214 5 Sata vuotta suomalaista

Lisätiedot

Vuosikirja 2017 Year Book Tilastot 2016 Statistics 2016

Vuosikirja 2017 Year Book Tilastot 2016 Statistics 2016 Vuosikirja 217 Year Book 217 Tilastot 216 Statistics 216 Sisältö Contents Johdanto / Introduction... 3 Sata vuotta suomalaista teknologiateollisuutta / A Hundred Years of Technology Industries in Finland...

Lisätiedot

VUOSIKIRJA YEAR BOOK Tilastot 2012 Statistics

VUOSIKIRJA YEAR BOOK Tilastot 2012 Statistics VUOSIKIRJA 213 YEAR BOOK Tilastot 212 Statistics 2 Sisältö Contents Vuosikirja 213 Year book 213 3 Johdanto / Introduction 3 Teknologiateollisuus 212 / Technology Industries in 212 5 Sata vuotta suomalaista

Lisätiedot

VUOSIKIRJA YEAR BOOK Tilastot 2013 Statistics

VUOSIKIRJA YEAR BOOK Tilastot 2013 Statistics VUOSIKIRJA 214 YEAR BOOK Tilastot 213 Statistics 2 Sisältö Contents Vuosikirja 214 Year book 214 3 Johdanto / Introduction 3 Teknologiateollisuus 213 / Technology Industries in 213 5 Sata vuotta suomalaista

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial production development by year 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 1998=1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26e 27e 28e Kiina/China Etelä-Korea/Korea

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e Maailmantalouden kasvun jakautuminen 211e Breakdown of World Economic Growth in 211e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 211 / GDP growth in 211, % Kasvu keskimäärin / Average growth: +4,4 % Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Viimeinen havainto lokakuu 211 / Last observation October 211. Lähde/Source: Markit, Eurostat Euroalueen

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Tavaravienti Suomesta alueittain

Tavaravienti Suomesta alueittain Tavaravienti Suomesta alueittain 1 4.5.215 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2 4.5.215 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta

Lisätiedot

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy.

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy. Julkinen velka kasvaa ennätysvauhtia, Suomessa saavutetaan pian 199-luvun korkein taso Public Debt Increasing at Record Speed, Finland Soon Back at 199s Peak Level Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP,

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014 Maailmantalouden kasvuennusteet 214 World Economic Growth Forecasts in 214 1 BKT:n kasvu 214 / GDP growth in 214, % 9 8 Kiina China 7 6 5 4 3 2 1 Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year Lähde/Source: Consensus Economics R:\kvtalous\jpkv7af.ppt 28.12.29/jp Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year 48 46 44 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21e211e Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Economic situation and outlook

Economic situation and outlook Economic situation and outlook 3th July 29 Graphs Yritysten kiinteät investoinnit Business Investment 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29e 21e Ranska/France USA Japani/Japan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Suomi nousuun tietotyön avulla! ELIT-iltapäivän avaus Jorma Turunen

Suomi nousuun tietotyön avulla! ELIT-iltapäivän avaus Jorma Turunen Suomi nousuun tietotyön avulla! ELIT-iltapäivän avaus Jorma Turunen 11.2.2013 Miksi tarvitaan uusia ideoita? Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa Productivity* Development in Finnish Technology

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus Tuotanto & liikevaihto 15.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teollisuustuotannon määrä maailmalla 15.5.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuositasolla, Kiinan osalta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden näkymiä. Juha Ylä-Jääski

Teknologiateollisuuden näkymiä. Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuuden näkymiä Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuuden päätoimialat Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Teknologiateollisuus Suurin teollisuudenala

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Martti Mäenpää, toimitusjohtaja

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Martti Mäenpää, toimitusjohtaja Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 7.3.2008 Martti Mäenpää, toimitusjohtaja Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Metallien jalostuksen rakennekatsaus I/2012

Metallien jalostuksen rakennekatsaus I/2012 rakennekatsaus I/212 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY / THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES METALLINJALOSTAJAT RY / ASSOCIATION OF FINNISH STEEL AND METAL PRODUCERS Postiosoite Käyntiosoite Puhelin

Lisätiedot

Metallien jalostuksen rakennekatsaus I/2011

Metallien jalostuksen rakennekatsaus I/2011 Metallien jalostuksen rakennekatsaus I/211 Tiedote 16.7.211 Julkaisuvapaa heti METALLIEN JALOSTUKSEN RAKENNERAPORTTI: METALLIEN JALOSTUKSEN INVESTOINNIT KAS- VUSSA Metallien jalostuksen osuus Suomen koko

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017 Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 217 Bkt:n kasvu 217 / 216, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti 6.6.216 Lähde: Macrobond Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 6.6.216 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen tavaravienti

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritykset Suomessa Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritys Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa EU:n komission suositus (6.5.2003) pienten ja keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä (2003/361/EY,

Lisätiedot

Metallien jalostuksen rakennekatsaus. heinäkuu 2015

Metallien jalostuksen rakennekatsaus. heinäkuu 2015 Metallien jalostuksen rakennekatsaus heinäkuu 215 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY / THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES METALLINJALOSTAJAT RY / ASSOCIATION OF FINNISH STEEL AND METAL PRODUCERS Postiosoite

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2006

Tilanne ja näkymät 3/2006 Tilanne ja näkymät 3/26 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkunut vahvana, mutta epävarmuus lisääntynyt Maailmantalous

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 2.4.29 Asiantuntija Jukka Nieminen, Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 6 % Suomen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa 8.8.217 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina myös viennin lisääntyminen 8.8.217

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa muihin

Lisätiedot

Metallien jalostuksen tilanne ja kasvumahdollisuudet

Metallien jalostuksen tilanne ja kasvumahdollisuudet Metallien jalostuksen tilanne ja kasvumahdollisuudet Metallienjalostuspäivät 19.4.2012 Porissa Toimitusjohtaja Mika Nykänen METALLINJALOSTAJAT 1 Yleinen tilanne ja näkymät Suomessa? METALLINJALOSTAJAT

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2 Lähde:

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 2.11.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 1.11.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 Teknologiateollisuudessa 2017: - liikevaihto

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 25.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Maailmankauppa on piristynyt uudelleen 25.10.2017 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2011. Velkakriisi heikentää jo teollisuuden tilannetta s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2011. Velkakriisi heikentää jo teollisuuden tilannetta s. 3 Tilanne ja näkymät 3/211 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Velkakriisi heikentää

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2009

Markkinaraportti / helmikuu 2009 II / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / helmikuu 29 Paluu vuoden 27 tasolle Yöpymiset jäivät Helsingissä tammi-helmikuussa lähelle toissa vuoden lukuja. Yöpymiset vähenivät helmikuussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2014

Markkinaraportti / joulukuu 2014 Markkinaraportti / joulukuu 214 Yöpymiset ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä joulukuussa edellisvuoden tasolla. Ulkomailta tuli vähennystä 6,7 % kotimaisten yöpymisten lisääntyessä 7 %. Ulkomaalaisyöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Tilanne ja. näkymät 1/2012. Länsi-Eurooppa on lievässä taantumassa s. 3. Uudet tilaukset alemmalle tasolle, näkymät hyvin epävarmat s.

Tilanne ja. näkymät 1/2012. Länsi-Eurooppa on lievässä taantumassa s. 3. Uudet tilaukset alemmalle tasolle, näkymät hyvin epävarmat s. Tilanne ja näkymät 1/212 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Länsi-Eurooppa

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2012

Markkinaraportti / helmikuu 2012 Markkinaraportti / helmikuu 212 Yöpymiset 4 % plussalla helmikuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui helmikuussa ja kasvua kirjattiin 4,2 %. Lisäys painottui nyt kotimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot