Heka Ruususenrinne Hankeselostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heka Ruususenrinne Hankeselostus"

Transkriptio

1 Hankeselostus

2

3 6 ja 3 HANKESELOSTUS Ympäristöselvitys 1/5 Ilmakuva Roihuvuoresta 196-luvun lopulta. Uudisrakentaminen sijoittuu kuvan yläreunaan, olevan rakenteen jatkoksi. Kuva: Suomen rakennustaiteen museo. UMIKINTIE 4, 6 ja 3 Uuden kaava-alueen eteläpuolelle sijoittuva Lumikintien kerrostaloalue on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki 195-luvun kerrostalorakentamisesta. Kuvat: Sulo Savolaisen arkisto (vas.), Suomen rakennustaiteen museo (oik.) Sivun kuvat lainattu KSV:n julkaisusta 24:6, "Roihuvuori: Alueen arvot ja ominaispiirteet, rakentamistapaohjeet".

4 HANKESELOSTUS Ympäristöselvitys 2/ Prinsessantie Siilitie M Muuntajankatu Sahaajankatu Ruususenrinne kl-väylä 15 Lumikintie Roivuvuorentie Roihuvuoren kirkko (työmaa) Valokuvien paikannuskartta 1:5 Kuva 1: Roihuvuoren keskustaa Näkymä Roihuvuorentieltä etelään Kuva 2: Roihuvuoren keskustaa Marketit

5 HANKESELOSTUS Ympäristöselvitys 3/5 Kuva 3: Roihuvuoren keskustaa Näkymä Roihuvuorentieltä pohjoiseen Kuva 4: Roihuvuoren keskustaa Roihuvuoren kirkko Kuva 5: Lumikintien asuintalot Näkymä pihakadulta Kuva 6: Lumikintien asuintalot Parvekesivu, taustalla "yksiötalo" Kuva 7: Lumikintien asuintalot Jätepiste ja tuuletusparvekkeet Kuva 8: Lumikintien asuintalot Rakennusten välinen tila

6 HANKESELOSTUS Ympäristöselvitys 4/5 Kuva 9: Roihuvuorentie Näkymä Roihuvuorentieltä pohjoiseen, taustalla Itäväylä Kuva 1: Roihuvuorentie Näkymä tontille / 7 Kuva 11: Roihuvuorentie Näkymä kaakkoon Kuva 12: Roihuvuorentie Näkymä itään Prinsessantielle, taustalla ammattioppilaitos Kuva 13: Roihuvuorentie Näkymä rakenteilla olevalle Ruususenrinne - kadulle Kuva 14: Ruususenrinne Lumikintien asuintalo rinteestä nähtynä

7 HANKESELOSTUS Ympäristöselvitys 5/5 Kuva 15: Ruususenrinne Lumikintien asuintalo rinteestä nähtynä Kuva 16: Kevyen liikenteen väylä Näkymä pohjoiseen, oikealla tontti 4386 / 1 Kuva 17: Sahaajankadun liikerakennuksia Taustalla Ruususenrinne Kuva 18: Sahaajankadun liikerakennuksia Näkymä lounaaseen katua pitkin Kuva 19: Muuntamonkatu Näkymä luoteeseen kohti metroasemaa Kuva 2: Siilitien metroasema

8

9 HANKESELOSTUS Luonnokset Sijainti Tontti 4386 / 1 Ruususenrinne 6, Roihuvuori 82 Helsinki Tontti sijaitsee metsäisessä ja kallioisessa rinteessä noin puolen kilometrin etäisyydellä Siilitien metroasemalta kaakkoon kohti Roihuvuoren keskustaa ja se tulee luoteisreunaltaan rajautumaan rakenteilla olevaan Ruususenrinne- katuun ja muilta reunoiltaan joko lähivirkistys- (VL) tai puistoalueisiin (P). Tontin lähin naapuri on myös tulevan kadun varteen rakennettava täydennysrakennuskohde TA-Yhtiöt Ruusunen ja se sijaitsee VL-kaistaleen erottamana koillisessa lähimmillään noin 4m päässä. Muut naapurit kuuluvat viheralueiden erottamina ylärinteessä Roihuvuoren vanhaan asuinrakennuskantaan (195-6) ja alarinteessä Herttoniemen yritysalueen liike- ja pienteollisuusrakennuksiin. Korkeusero luoteeseen laskevalla rinnetontilla on suurimmillaan noin 9 metriä. Maapeite koostuu soraisesta ja silttisestä hiekasta ja hiekkamoreenista, minkä lisäksi tontilla on melko paljon avokalliota. Asuinrakennukset perustetaan anturoilla kallion varaan murskekerroksen välityksellä tai ilman. Tontin koko on 6511 m2. Asemakaava Tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK) ja sille on osoitettu kaksi erillistä rinteen suuntaisesti kiemurtelevaa rakennusalaa, joiden rakennusoikeudet ovat 332 ja 271 kem2. Näistä ensin mainittu määrittää viisikerroksisen massan rakennettavaksi kiinni tulevaan katulinjaan jälkimmäisen koostuessa kaksi- ja puolikerroksisesta, rivitalomaisesta nauhasta ylärinteen puolella. Rakennusalojen väliin jää melko tiivis yhtenäinen piha-alue, joka liittyy koillispäästään katuun ja lounaispäästään tonttia sivuavaan kevyenliikenteen väylään. Tontin pysäköinti on kadunvarsipysäköinnin kapasiteetin ohella määrätty toteutettavaksi maanalaisena ja sille osoitettu rakennusala rajautuu rakennusten rakennusalojen väliin ohjeellisen sisäänajon sijaitessa koillisreunalla kadun varressa. Kaavan osoittaman kerrosalan lisäksi tontille saa rakentaa asumista palvelevia tiloja maanpäällisinä enintään 15% asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. Rakennusten osalta kaava määrää kaikkien rakennusten kattomuodoksi harja-, tai kadulle kallistuvan pulpettikaton ja julkisivumateriaaleiksi paikalla muuratun poltetun tumman-, tai punaisen tiilen, tai vaalean-, tai maasävyisen rappauksen. Lisäksi kaikissa rakennuksissa tulee käyttää tehosteina raikkaita perusvärejä. Asemakaava on vahvistettu ja sitä on muutettu

10 HANKESELOSTUS Ratkaisu Suunnitelma perustuu kaavan mukaiseen korttelirakenteeseen, jossa rakennusmassojen väliin muodostuu tiivis yhteisöllinen piha-alue. Pihakannen alainen pysäköinti on sijoitettu kaavasta poiketen tontin länsireunalle, jolloin sisäänajoluiska ei hallitse katunäkymää ja pihalle voidaan vapaammin sijoittaa istutuksia ja toimintoja. Korkeamman rakennusmassan (talo A) ratkaiseminen osittaisella luhtitalo-typologialla vapauttaa pihaa edelleen muutoin tilaa vievältä pelastustieltä. Matalammalle rivitalomaiselle asumiselle osoitettu rakennusala on ratkaistu kahdella toisistaan erillisellä rakennusmassalla (talot B ja C), jolloin pihasta saadaan ylärinteen suuntaan hengittävämpi ja kulkuyhteyksiltään joustavampi. Tilaajan toivoman asuntojakauman saavuttamiseksi osa matalammalle massalle osoitetusta rakennusoikeudesta on siirretty pienempiä asuntoja sisältävään taloon A. Tontin yhteistilat sijaitsevat talon A kellarissa (katutasolla), 1.kerroksessa (pihatasolla) ja 5.kerroksessa palvellen yhteisesti tontin kaikkia rakennuksia. Pohjaratkaisultaan talo A on kaksiportainen luhti- ja lamellitalojen hybridi, jossa pienemmät (1-2H+K) asunnot sijoittuvat luhtikäytävän varteen ja suuremmat (3-5H+K) asunnot massan päätyihin. Talot B ja C edustavat rivitalomaista typologiaa, jossa pohjakerros koostuu pienemmistä (2H+K) yksikerroksisista asunnoista, sekä näiden varastotiloista massan perällä ja ylemmät kaksi kerrosta isommista (3-4H+K) kaksikerroksisista asunnoista. Kaikilla talojen B ja C asunnoilla on omat sisäänkäynnit maantasolta. Kaavapoikkeamat - Talo A:n kerrosala ylittää rakennusalalle osoitetun rakennusoikeuden 347 m 2. Talojen B ja C rakennusalan rakennusoikeudesta jää vastaavasti käyttämättä 347 m 2. - Talo A:n julkisivu on länsipäässä noin 9 m matkalta,18m etäisyydellä rajasta, missä kaava määrittää julkisivun rakennettavaksi rajaan. - Talo A:n parvekesivu, sekä luhtikäytävän taustaseinä on suunniteltu toteutettavaksi maalatuista tai puuverhoilluista sandwich elementeistä kaavan määrittäessä julkisivumateriaaliksi poltetun tumman tai punaisen tiilen tai rappauksen. - Talon A parvekekatoksia ei ole toteutettu rakennuksen vesikatosta erillään. - Talojen B ja C pohjakerroksiin sijoittuu pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja noin 77 % kerrosalasta, eli yli puolet kerroksen alasta. - Talo C ylittää rakennusalan rajan taitekohdassaan suurimmillaan noin 2 m. - Pysäköintilaitos on sijoitettu tontin länsireunalle osittain kaavassa osoitetun ma - alueen rajan ulkopuolelle ja sen sisäänajo on osoitettu Ruususenrinne kadun länsipäädyn tuntumaan. Pysäköintilaitoksen poistumistie sijoittuu tontin rakennusalojen ulkopuolelle. - Kohteessa on sovellettu kaupungin rakennusvalvontaviraston joulukuussa 216 julkaisemaa uudistettua autopaikkalaskentaohjetta, jonka mukainen autopaikkamäärä poikkeaa asemakaavan määräyksistä. Perustelut: Rakennusoikeuden siirto talojen B ja C rakennusaloilta talon A rakennusalalle mahdollistaa paremman asuntojakauman vaikuttamatta kuitenkaan ratkaisevasti rakennusten väliseen hierarkiaan tai kaavan mukaiseen korttelirakenteeseen.

11 HANKESELOSTUS A-talon parvekkeiden ja luhtikäytävän taustalla tiiltä tai rappausta edullisempi materiaali on perusteltu lasitetun vyöhykkeen peittäessä koko julkisivua. Parvekkeiden toteuttaminen yhtenäisen vesikaton alle on sopusoinnussa alueen yleisen rakentamistavan kanssa. Talojen B ja C pohjakerroksissa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja on kaavassa määriteltyä laajemmin, koska kerroksen kaivaminen ja rakentaminen kokonaisena on rakennusteknisesti perusteltua. Lisäksi 6,85 metrin syvyydelle rakennuksen rungossa ulottuvien asuntojen valonsaanti on turvattu avoimella pohjaratkaisulla ja tavanomaista laajemmalla ikkuna-aukotuksella. Pysäköintilaitoksen sijoittaminen tontin länsireunalle luo paremmat edellytykset viihtyisälle pihalle sisäänajon sijaitessa vähemmän keskeisellä paikalla. Kaikki poikkeamiset voidaan Ksv:n ja Rakennusvalvonnan kanssa käydyn neuvottelun perusteella katsoa vähäisiksi ja rakennusluvan yhteydessä hyväksyttäviksi. Liikenne Talotypologioiden johdosta tontille ei tarvita pelastustietä. Talojen B ja C taakse kiertyvä esteetön väylä toimii tavallisena ajoväylänä esim. muuttoautoille ja ambulanssille. Tontin autopaikoitus on osoitettu maanalaiseen pysäköintilaitokseen tontin länsireunalle, sekä kaavan sallimana Ruususenrinne- kadun varteen. Sisäänajo pysäköintihalliin tapahtuu talon A alitse Ruususenrinne-kadun päästä. Pysäköintipaikkojen vaadittu kokoismäärä tontin sijaitessa 3 6m etäisyydellä metroasemasta on 1 ap / 13 kem2, jonka lisäksi vieraspaikoille tulee varata 1 ap / 1 kem2 (lähde: Asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeet, esikaupunkialue III). Asemakaava myöntää kaupungin vuokra-asunnoille 2% kevennyksen autopaikkamääristä. RaVa:n 216 julkaiseman ohjeistuksen mukaisesti myös porrashuoneet mitoittavat autopaikkoja. Näiden ohjeiden perusteella tontin edellyttämä autopaikkamäärä on 63 kem2 / 13 *,8 = 38 ap, ja vieraspaikkamäärä 63 kem2 / 1 *,8 = 5 ap. Suunnitelmassa pysäköintihalliin on sijoitettu 29 asukaspaikkaa (joista 2 kpl LE-paikkoja) ja kadun varteen loput 9+4 ap. Näiden lisäksi kadun varressa on tilaa yhdelle ylimääräiselle vieraspaikalle. Jätteiden syväkeräysastiat on sijoitettu Ruususenrinne- kadun varteen siten, että jäteauton ei tarvitse ajaa tontille. Rakennukset Asuinrakennukset ovat rungoltaan betonielementtitaloja. Pääty- ja väliseinät ovat kantavat ja väli- sekä yläpohjat toteutetaan talo A:ssa ontelolaatoin ja taloissa B ja C paikalla valettuina betonilaattoina. Alapohjat koostuvat talo A:ssa pääosin varasto- ja yhteistilojen lattioista, jotka toteutetaan maanvaraisena betonilaattana ja eristetään solupolystyreeni eristeellä. Talojen B- ja C alapohjat ovat pääosin asuntojen lattioita, jotka toteutetaan ryömintätilan kautta tuulettuvina. Pysäköintihalli toteutetaan betonirakenteisena kantavin pilarein ja maanvaraisella kallistetulla alapohjalla. Yläpohja on paikalla valettu betonilaatta, jonka päälle toteutetaan käveltävä ja ajettava kansipiha. Parvekelaatat toteutetaan Schöck- ulokelaattoina. Ulkoseinien eristeenä on Kingspan Kooltherm SPU- eriste (tiiliseinät), tai mineraalivilla (sandwich-elementit) ja yläpohjien eristeenä puhallusvilla. Talo A:ssa on yhteen konehuoneeseen keskitetty ilmanvaihto, kaukolämpö ja vesikiertoinen patterilämmitys, sekä märkätiloissa lattialämmitys. Taloissa B ja C on

12 HANKESELOSTUS huoneistokohtaiset lämmön talteenotot, kaukolämpö, vesikiertolämmitys, sekä märkätiloissa lattialämmitys. Taloissa B ja C ei ole erillisiä iv-konehuoneita. Julkisivut ovat parvekkeiden ja talo A:n luhtikäytävän taustaseiniä lukuun ottamatta paikalla muuratut tai rapatut. Parvekkeet ja luhtikäytävä lasitetaan ja niiden taustaseinät toteutetaan maalatuista sandwich- elementeistä. Vesikattojen katteena on konesaumattu tumma pelti. Julkisivujen tehosteaiheena tuuletusikkunat peitetään perforoidulla, pulveripolttomaalatulla teräspellillä ja ikkunoiden vesipellit tehdään tavanomaista jyrkempinä ja pidempinä. Asunnot Suunnitelman asuinkerrosala on 553 kem2 ja yhteenlaskettu hyötyala on 492,5 hum2. Asuntojen lukumäärä on 86 kpl ja keskipinta-ala on 57 m2. Kaikissa asunnoissa on huoneistokohtainen parveke tai asuntopiha (taloissa B ja C sisäänkäyntipihoja). Kaikki huoneistot ovat saunattomia. Asuntotyypit vaihtelevat luhtikäytävän varren kompakteista yksiöistä suurempiin päätyhuoneistoihin ja talojen B ja C kaksikerroksisiin rivitalohuoneistoihin. Asunnot täyttävät RT-kortiston sekä ATT:n ohjeistot. Asuntojen esteettömyys on suunniteltu Rakennusvalvontaviraston RakMk F1 ja G1-tulkintaohjeen mukaisesti. Yhteistilat Piha-alueet Tontin yhteistilat on koottu talo A:n kellariin (katutasolle),1.kerrokseen (pihatasolle) ja 5.kerrokseen. Katutasossa sijaitsevat irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarasto ja pesula avautuvat kadulle minkä lisäksi pesulaan ja ulkoiluvälinevarastoon on käynti suoraan porrashuoneesta. Kerhohuone sijaitsee 1.kerroksessa näkyvästi rakennuksen ulkonurkassa ja sen yhteydessä sijaitseva saunaosasto avautuu porrashuoneen lisäksi pukuhuoneen kautta pihalle. Toinen saunaosasto sijaitsee ylimmässä kerroksessa avautuen laajan parvekkeen kautta pihan suuntaan. Pysäköintilaitos sijaitsee rakennuksista erillisenä tontin länsireunalla. Rakennusmassojen väliin muodostuva tiivis ja yhteisöllinen piha-alue kohoaa tasaisesti katutasolta ylärinteeseen muodostaen samalla esteettömän ajo- ja kulkuyhteyden kaikille B ja C talon huoneistoille. Pihalta on lisäksi esteetön pääsy A- talon 1.kerroksen asuntoihin, sekä porrashuoneeseen ja saunaosastolle. Pihalle sijoitetaan kaikki vaadittavat toiminnot (mm. lasten leikit, polkupyörien säilytys, mattojen tomutus) erillisen pihasuunnitelman mukaan. Jyrkempien korkeuserojen kohdille (jätepisteeltä C-talon taakse, pesulan kulmalta pihalle ja B ja C talojen välille) suunnitellaan maastoportaat ja pysäköintilaitoksen poistumisporras toimii suorana yhteytenä hallista pihalle. Pysäköintilaitoksen sijainti pihan perällä mahdollistaa pihalle suuriakin istutuksia. Kadun puolella tontin rajassa kulkevan luhtikäytävän alle muodostuu pilareiden rajaama arkadi, josta on esteetön pääsy irtaimistovarastoihin Suunnitelman käsittelyt Ksv ja rakennusvalvonta Alueryhmä RVV tekn.neuvottelukunta Aluehitas - ATTn esittely - Asuntotuotantotoimikunta - ARA - Hitastyöryhmä - Kaupunkikuvaneuvottelukunta - Rakennuslupa

13 HANKESELOSTUS Laajuustiedot Asuntoala 492,5 m 2 Yhteistilat 754,4 m 2 Ohjelma-ala yhteensä 5 656,9 m 2 Bruttoala 7 241, m2 Tehokkuus 1.48 Kerrosala 629,9 Rakennusoikeudesta käytetty 1 % Pinta-alatiedot Asuntotyypit pinta-ala m2 kpl % pinta-alat m2 1h+kt 2h+kt 2h+kt 2h+kt 3h+kt 3h+kt 3h+kt 3h+kt 4h+kt 4h+kt 4h+kt 5h+kt 35,5 52,5 5,5 5,5 63, 71, 71, 78,5 86,5 87, 89, 93, ,2 % 5,8 % 7, % 7, % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 9,3 % 2,3 % 7, % 2,3 % 4,7 % 1136, 262,5 33, 33, 315, Aputilat pinta-ala m2 talosauna 2 kpl 54, monitoimitila 46, talopesula 23,5 kuivaushuone 21, irtaimistovarasto / VSS irtaimistovarasto 134, 226,5 LVV / Apuvälinevarasto UVV 39, ,5 liikennetilat (lämpimät) 2 sis. kellaritaso tekniset tilat 99, siivouskomero 3,5 talovarasto huoltomiehen tila 5, 15,5 yhteensä 165,5

14 Parvekekatoksia ei ole toteutettu vesikatosta erillään. Parvekkeiden taustaseinät sekä kadunpuolisen sivukäytävän taustaseinä kaavassa määritetyn tiilen/rappauksen sijaan maalatuista Sandwichelementeistä. Talo A ylittää rakenusalan rakennusoikeuden 347 m 2. Vastaavasti talojen B ja C rakennusalan rakennusoikeudesta jää käyttämättä 347 m 2. VP RUUSUSENRINNE 8. ½kII V 3dBA rak-alan rajan ylitys 1, r Sisäänajo pysäköintiin talon länsipäädyn tuntumasta (ei tontin koillisosista) ul 7. alitus,181 32dBA ma AK 1 ½kII +23. Pysäköintilaitoksesta ei ole suoraa yhteyttä porrashuoneeseen. Pysäköintilaitos ylittää osittain maanalaisen rakennusalan rajan Rakennusten B ja C pohjakerroksissa pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa on enemmän kuin 5 % kerrosten kerrosalasta (76,5 %). VL Pysäköintilaitoksen poistumistie sijoittuu rakennusalan ulkopuolelle. etäisyys rajasta,8 Kaavapoikkeamat - Talo A:n kerrosala ylittää rakennusalalle osoitetun rakennusoikeuden 347 m 2. Talojen B ja C rakennusalan rakennusoikeudesta jää vastaavasti käyttämättä 347 m 2. - Talo A:n julkisivu on länsipäässä noin 9 m matkalta,18m etäisyydellä rajasta, missä kaava määrittää julkisivun rakennettavaksi rajaan. - Talo A:n parvekesivu, sekä luhtikäytävän taustaseinä on suunniteltu toteutettavaksi maalatuista tai puuverhoilluista sandwich elementeistä kaavan määrittäessä julkisivumateriaaliksi poltetun tumman tai punaisen tiilen tai rappauksen. - Talon A parvekekatoksia ei ole toteutettu rakennuksen vesikatosta erillään. - Talojen B ja C pohjakerroksiin sijoittuu pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja noin 77 % kerrosalasta, eli yli puolet kerroksen alasta. - Talo C ylittää rakennusalan rajan taitekohdassaan suurimmillaan noin 2 m. - Pysäköintilaitos on sijoitettu tontin länsireunalle osittain kaavassa osoitetun ma - alueen rajan ulkopuolelle ja sen sisäänajo on osoitettu Ruususenrinne kadun länsipäädyn tuntumaan. Pysäköintilaitoksen poistumistie sijoittuu tontin rakennusalojen ulkopuolelle. Pysäköintilaitoksesta ei ole suoraa yhteyttä sisätiloissa porrashuoneeseen. - Kohteessa on sovellettu kaupungin rakennusvalvontaviraston joulukuussa 216 julkaisemaa uudistettua autopaikkalaskentaohjetta, jonka mukainen autopaikkamäärä poikkeaa asemakaavan määräyksistä. Perustelut: Rakennusoikeuden siirto talojen B ja C rakennusaloilta talon A rakennusalalle mahdollistaa paremman asuntojakauman vaikuttamatta kuitenkaan ratkaisevasti rakennusten väliseen hierarkiaan tai kaavan mukaiseen korttelirakenteeseen. A-talon parvekkeiden ja luhtikäytävän taustalla tiiltä tai rappausta edullisempi materiaali on perusteltu lasitetun vyöhykkeen peittäessä koko julkisivua. Parvekkeiden toteuttaminen yhtenäisen vesikaton alle on sopusoinnussa alueen yleisen rakentamistavan kanssa. Talojen B ja C pohjakerroksissa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja on kaavassa määriteltyä laajemmin, koska kerroksen kaivaminen ja rakentaminen kokonaisena on rakennusteknisesti perusteltua. Lisäksi 6,85 metrin syvyydelle rakennuksen rungossa ulottuvien asuntojen valonsaanti on turvattu avoimella pohjaratkaisulla ja tavanomaista laajemmalla ikkuna-aukotuksella. Pysäköintilaitoksen sijoittaminen tontin länsireunalle luo paremmat edellytykset viihtyisälle pihalle sisäänajon sijaitessa vähemmän keskeisellä paikalla. Kaikki poikkeamiset voidaan Ksv:n ja Rakennusvalvonnan kanssa käydyn neuvottelun perusteella katsoa vähäisiksi ja rakennusluvan yhteydessä hyväksyttäviksi.

15 1a 7.6 uh. puk 6.1 Talo A ajo Talo B n ae lk oa tas s tia lat stu in kalli all toh 5% au 6,, +21,5 autohallin porras / sp 7.4 na sau uh. pes wc o , kerh et. 5.8 ik p/ su 6.3 9a kaa ik pa kas 6 R 7.3 pa e inn ieras r n 6v use uus ( kaa 1 Talo C k m2 )

16 38,455 32, 29, 26, 23, 23, 2, 16,5 17,935 A A Yhteis / tekniset tilat 1 VSS / Irtaimistovarasto 2 Irtaimistovarasto 3 UVV 4 LVV / Apuvälinevarasto 5 Talovarasto 6 Pesula 7 Kuivaushuone 8 Saunaosasto 9 Monitoimitila 1 Siivouskomero 11 Huoltomiehen tila 12 Sähköpääkeskus 13 Lämmönjakohuone 14 Talojakamo 15 Iv-konehuone

17 VSS / Irtaimistovarasto 2 Irtaimistovarasto 3 UVV 4 LVV / Apuvälinevarasto 5 Talovarasto 6 Pesula 17 VSS Kuivaushuone / Irtaimistovarasto 28 Irtaimistovarasto Saunaosasto 39 UVV Monitoimitila 41 LVV Siivouskomero / Apuvälinevarasto Yhteis 511 / tekniset Talovarasto Huoltomiehen tilat tila 6121 Pesula Sähköpääkeskus VSS / Irtaimistovarasto VSS Kuivaushuone Lämmönjakohuone Irtaimistovarasto / Irtaimistovarasto Saunaosasto Talojakamo UVV UVV Monitoimitila Iv-konehuone LVV / Apuvälinevarasto 41 5 LVV Siivouskomero Talovarasto / Apuvälinevarasto Talovarasto Huoltomiehen Pesula tila Pesula Sähköpääkeskus Kuivaushuone Kuivaushuone Lämmönjakohuone Saunaosasto Saunaosasto Talojakamo Monitoimitila Monitoimitila Iv-konehuone Siivouskomero 1 11 Siivouskomero Huoltomiehen tila Huoltomiehen Sähköpääkeskus tila Sähköpääkeskus Lämmönjakohuone Lämmönjakohuone Talojakamo Talojakamo Iv-konehuone 15 Iv-konehuone 1 VSS / Irtaimistovarasto 2 Irtaimistovarasto 3 UVV 4 LVV / Apuvälinevarasto 5 Talovarasto 6 Pesula Yhteis 7 / tekniset Kuivaushuone tilat 18 VSS Saunaosasto / Irtaimistovarasto 29 Irtaimistovarasto Monitoimitila 31 UVV Siivouskomero 411 LVV Huoltomiehen / Apuvälinevarasto tila 512 Talovarasto Sähköpääkeskus 613 Pesula Lämmönjakohuone 14 Talojakamo 7 Kuivaushuone Saunaosasto Iv-konehuone 9 Monitoimitila 9 1 Siivouskomero 11 Huoltomiehen tila 8 12 Sähköpääkeskus 13 Lämmönjakohuone 14 Talojakamo 15 Iv-konehuone

18

19 3H+KT 62,2 m2 NK SK NK PY6 SK PK PK PY6 3H+KT 71, m2 Länsipääty 1-5 krs. 1:1

20 PY6 PK NK NK NK SK SK SK PK PY6 PY6 PK H+KT 5,8 m2 1H+KT 35,8 m2 1H+KT 35,7 m2 SK NK 1H+KT 35,7 m2 2H+KT 52,6 m2 PY6

21 NK NK NK SK SK NK PY6 SK PY6 1H+KT 35,7 m2 2H+KT 52,6 m2 3H+KT 7,8 m2 PY6

22 NK NK SK PY6 5H+KT 94,5 m2 3H+KT 7,8 m2 PY6 SK

23 HANKESELOSTUS Talo B Pohjat 1:5 2.Krs. 1:5 1.Krs. (ylempi pihataso) 1:5 26,3 23,3 2,3 Leikkaus A-A 1:5 Kellari (alempi pihataso) 1:5 JS kaakkoon (ylemmälle pihatasolle) 1:5 JS koilliseen 1:5 JS luoteeseen (alemmalle pihatasolle) 1:5 JS lounaaseen 1:5

24 HANKESELOSTUS Talo C Pohjat 1: Krs. 1:5 1.Krs. (ylempi pihataso) 1:5 Kellari (alempi pihataso) 1:5 25,7 22,7 18,2 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 22, ,7 Pituusleikkaus 1:5 Poikkileikkaus 1:5 JS kaakkoon (ylemmälle pihatasolle) 1:5 JS lounaaseen 1:5 JS luoteeseen (kadulle ja alemamlle pihatasolle) 1:5 JS koilliseen 1:5

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

Haso Kuusikkotie 7-8. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Ratkaisu. Liikenne. HANKESELOSTUS 1 (33) Haso Kuusikkotie 7-8 hnro

Haso Kuusikkotie 7-8. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Ratkaisu. Liikenne. HANKESELOSTUS 1 (33) Haso Kuusikkotie 7-8 hnro HANKESELOSTUS 1 (33) Haso Kuusikkotie 7-8 Luonnokset Sijainti Tontti 28314-2, 28214-3 Kuusikkotie 7-8, Maunula 00630 Helsinki Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi tonttia. Näistä pohjoisempi asemakaavassa

Lisätiedot

As Oy Ruusunen Hankeselostus

As Oy Ruusunen Hankeselostus As Oy Ruusunen ankeselostus 2.5.217 31.3.217 Paikannuskaavio 6 ja 3 ANKESELOSTUS 31.3.217 Ympäristöselvitys 1/5 Ilmakuva Roihuvuoresta 196-luvun lopulta. Uudisrakentaminen sijoittuu kuvan yläreunaan, olevan

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 4 Livornonkatu 5, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa, Livornonkadun kulmauksessa.

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Malaga

Asunto Oy Helsingin Malaga HANKESELOSTUS 1 (12) Sijainti Tontti 20819 / 2 Malagankatu 8, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Picasso

Asunto Oy Helsingin Picasso HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 1 Malagankatu 6, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Malagankatuun

Lisätiedot

pheka Malmi Teerisuontie 27

pheka Malmi Teerisuontie 27 YLEISSELOSTUS 1 (6) pheka Malmi Teerisuontie 27 Sijainti 38276 / 2 Pakkaajanaukio 2 00700 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee Malmilla Teerisuontien varrella korttelissa 38276, jota rajaavat lännessä tontti

Lisätiedot

Heka Laajasalo Isosaarentie 4-6

Heka Laajasalo Isosaarentie 4-6 HANKESELOSTUS Heka Laajasalo Isosaarentie 4-6 1 (14) hnro 7301031 Heka Laajasalo Isosaarentie 4-6 Luonnokset 11.5.2017 Sijainti 49029 / 9 Isosaarentie 4-6, Laajasalo 00840 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 1 (11) Sijainti Tontti 20819 / 3 Livornonkatu 7, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

HEKA Pienen villasaaren tie 4

HEKA Pienen villasaaren tie 4 HANKESELOSTUS HEKA / Pienen villasaaren tie 4 1 (9) hnro 7301029 28.02.2017 HEKA Pienen villasaaren tie 4 Luonnokset 27.02.2017 Sijainti 54057/3, Vuosaari Pienen villasaarentie 4 00960 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012. Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan.

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 cd

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 cd HANKESELOSTUS 1 (12) Viitesuunnitelma 10.03.2014 Sijainti Yleistä 41200 / 25 Jakomäentie 6 00700 Helsinki Helsingin kaupunki purkaa Jakomäessä vuokrakerrostalot Jakomäentie 6C ja 6D tontilta 41200/25 ja

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (17) HEKA Kalasatama Junonkatu HEKA Kalasatama Junonkatu 9. Junonkatu 9

HANKESELOSTUS 1 (17) HEKA Kalasatama Junonkatu HEKA Kalasatama Junonkatu 9. Junonkatu 9 HANKESELOSTUS 1 (17) Junonkatu 9 HANKESELOSTUS 2 (17) Yleistä Sijainti 10589 / 4 Junonkatu 9, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 868m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä satama-aluetta.

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/2. HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/2. HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (10) HEKA Sienakuja 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/2 HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4 Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397 / 2 Sienakuja 4, Kuninkaantammi 00430

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 16.9.2016 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

Heka Malmi Teerisuontie 27

Heka Malmi Teerisuontie 27 YLEISSELOSTUS 1 (8) Heka Malmi Teerisuontie 27 Sijainti 38276 / 1 Teerisuontie 27 Pakkaajankatu 4 00700 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee Malmilla Teerisuontien varrella korttelissa 38276, jota rajaavat

Lisätiedot

Heka Konala Hilapellontie 2b

Heka Konala Hilapellontie 2b HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Konala Hilapellontie 2b Luonnokset, 22.1.2015 Sijainti 32067 / 6 (5) Hilapellontie 2b, Konala 00390 Helsinki Tontti Rakennuskohteen tontit sijaitsevat Hilapellontien, Hilapellonpolun

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Rio

Asunto Oy Helsingin Rio HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin Rio Luonnokset Sijainti Tontti 20810 / 1 Rionkatu 14, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston eteläreunalla. Rakennusala

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy / Tapulikaupungintie 32

Helsingin kaupungin asunnot Oy / Tapulikaupungintie 32 HANESELOSTUS 1 (3) Heka Tapulikaupungintie 32 Tapulikaupungintie 32 hnro 730 1006 27.1.2014 Helsingin kaupungin asunnot Oy / Tapulikaupungintie 32 Luonnokset 27.01.2014 Sijainti Tontti Asemakaava Ratkaisu

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/2. HEKA Kuninkaantammi /Sienakuja 2. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu. HANKESELOSTUS HEKA Sienakuja 2

Kuninkaantammi 33397/2. HEKA Kuninkaantammi /Sienakuja 2. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu. HANKESELOSTUS HEKA Sienakuja 2 HANKESELOSTUS HEKA Sienakuja 2 1 (11) 16.9.2016 Kuninkaantammi 33397/2 HEKA Kuninkaantammi /Sienakuja 2 Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397 / 2 Sienakuja 2, Kuninkaantammi 00430

Lisätiedot

Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1

Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 HANKESELOSTUS 1 (12) Luonnokset Sijainti Tontti 20810 / 4 Hampurinkuja 1, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijoittuu Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston eteläpuoleiselle korttelialueelle. Tontti

Lisätiedot

HEKA Jätkäsaari Hyväntoivonkatu

HEKA Jätkäsaari Hyväntoivonkatu HANKESELOSTUS 1 (19) Sijainti Tontti 20810 / 2 Hyväntoivonkatu 7, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston eteläreunalla. Rakennusala seuraa puiston reunaa

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Gunillankallio

Asunto Oy Helsingin Gunillankallio HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin Gunillankallio Luonnokset L2 Sijainti Tontti 49046 / 4 Koirasaarentie 32, Laajasalo 00870 Helsinki Tontti on Koirasaarentien ja Gunillantien rajaamassa korttelissa,

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö

Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö HANKESELOSTUS 1 (10) Kontulan Taiteilijatalot hnro 23.5.2014 Asunnot: Heka Kontula Kontulankaari 13 Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö Luonnokset 23.5.2014 Sijainti Tontti Asemakaava

Lisätiedot

HASO Linnanpelto. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (13) HASO Linnanpelto hnro

HASO Linnanpelto. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (13) HASO Linnanpelto hnro ANESELOSTUS 1 (13) ASO Linnanpelto hnro 730 2006 07.03.2014 ASO Linnanpelto Luonnokset 07.03.2014 Sijainti Tontti 47233 / 11 Viitankruununtie 34, Mellunkylä 00970 elsinki Tontti sijaitsee Viitankruununtien

Lisätiedot

Asunto-Oy Helsingin Sinikuusama

Asunto-Oy Helsingin Sinikuusama HANKESELOSTUS 1 (21) Hankeselostus 19.5.2014 Yleistä Kohde sijaitsee Haagan kaupunginosassa rakentamattomalla korttelialueella. Korttelialuetta rajaavat lännessä Eliel Saarisen tie, pohjoisessa Laajasuonpuisto,

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (6) Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu SUUNNITELMASELOSTUS

HANKESELOSTUS 1 (6) Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu SUUNNITELMASELOSTUS HANKESELOSTUS 1 (6) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti Heka 45568/13 (uusi tonttijako 45568/15) Ryynimyllynkatu 2 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 5457 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat. Yleistä. Sijainti. HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin kaupunkivillat

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat. Yleistä. Sijainti. HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin kaupunkivillat HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat Arcturuksenkatu 5 Yleistä Sijainti 10589 / 15 Arcturuksenkatu 5, Kalasatama 00540 Helsinki HANKESELOSTUS 2 (12) Tontti Tontin koko on 954 m 2. Tontti

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Marco Polo

Asunto Oy Helsingin Marco Polo HANKESELOSTUS 1 (5) Asunto Oy Helsingin MarcoPolo ja xxxxx 28.11.2011 Asunto Oy Helsingin Marco Polo Luonnokset 28.10.2011 Sijainti 20806 / 1 Marco Polo Suezinkatu 8, Jätkäsaari 00220 Helsinki Tontti Tontti

Lisätiedot

HASO Linnanpelto. Pääpiirustukset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (13) HASO Linnanpelto hnro

HASO Linnanpelto. Pääpiirustukset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (13) HASO Linnanpelto hnro ANESELOSTUS 1 (13) ASO Linnanpelto hnro 730 2006 18.06.2014 ASO Linnanpelto Pääpiirustukset 18.06.2014 Sijainti Tontti 47233 / 11 Viitankruununtie 34, Mellunkylä 00970 elsinki Tontti sijaitsee Viitankruununtien

Lisätiedot

HEKA Myllypuro Virtarannankatu 5

HEKA Myllypuro Virtarannankatu 5 HANKESELOSTUS 1 (8) HEKA Myllypuro hnro 7301015 Virtarannankatu 5 25.3.2015 HEKA Myllypuro Virtarannankatu 5 Luonnokset 25.3.2015 Sijainti Tontti 47290 / 4 Virtarannankatu 5, Myllypuro 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 ab

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 ab HANKESELOSTUS 1 (12) Heka Jakomäki Jakomäentie 6 ab Hanke 7301532 Alustavat pääpiirustukset Sijainti Yleistä 41200 / 24, 26, 27 Jakomäentie 6 00700 Helsinki Helsingin kaupunki suunnittelee Jakomäessä kahden

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Ratasmylly SUUNNITELMASELOSTUS

HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Ratasmylly SUUNNITELMASELOSTUS HANKESELOSTUS 1 (6) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti Haso 45568/12 (uusi tonttijako 45568/14) Mamsellimyllynkatu 26, Ratasmyllynraitti 1-3 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 11197 m 2. Tontti on rakennuspaikkana

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Haso Helsingin Sandis

Haso Helsingin Sandis HANKESELOSTUS 1 (13) Luonnokset Sijainti Tontti 20820 / 4 Jätkäsaarenkuja xx 00220 Helsinki Tontti 4 sijaitsee Livornonkadun, Jätkäsaarenkujan ja Hyväntoivonpuiston rajaamassa korttelissa. Korttelissa

Lisätiedot

HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3

HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3 HANKESELOSTUS 1 (12) HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3 hnro 7301009 30.9.2015 HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3 Asuntotuotantotoimikunta 30.9.2015 Sijainti Tontti 20007 / 18 Välimerenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

HASO HELSINGIN SYÖKÄRINPUISTO

HASO HELSINGIN SYÖKÄRINPUISTO HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Syökärinpuisto hnro 7302014 28.3.2014 HASO HELSINGIN SYÖKÄRINPUISTO Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson HANKESELOSTUS 2 (6) Haso Syökärinpuisto hnro 7302014 28.3.2014 Haso Syökärinpuisto

Lisätiedot

Heka Kruunuvuorenranta / Haakoninlahdenkatu 3

Heka Kruunuvuorenranta / Haakoninlahdenkatu 3 HANKESELOSTUS 1 (20) Heka Kruunuvuorenranta / Haakoninlahdenkatu 3 Pääpiirustukset (ei vielä päivättyjä pääpiirustuksia) Sijainti Tontti 49272 / 1 Haakoninlahdenkatu 3 A, B, C ja D, Kruunuvuorenranta 00590

Lisätiedot

Heka Pihlajamäki Liusketie 9

Heka Pihlajamäki Liusketie 9 1 (12) Luonnokset 09.12.2015 Sijainti 38242/2, LPA 38242/3 ja LPA 38243/2 Liusketie 9 ja Katinkullanpolku 3, Malmi 00710 Helsinki Tontti Peruskorjauskohde Heka Pihlajjamäki Liusketie 9 sijaitsee Helsingissä

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi

Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi uonnokset 5.8.0 ijainti Tontti Kaupunginosa 5, kortteli 58, tontti Kivensilmänkuja, 0090 Helsinki Tontti on Kivensilmänkujan, Yläkiventien, Yläkivenpolun ja Myllypurontien

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Luutnantti ja Luutnantinkulma

Asunto Oy Helsingin Luutnantti ja Luutnantinkulma HANKESELOSTUS 1 (7) Asunto Oy Helsingin Luutnantti ja Pääpiirustukset 18.01.2016 Sijainti Tontti 33254/ 6 ja 7 Luutnantinpolku, Malminkartano 00410 Helsinki As Oy Luutnantti käsittää kaksi kahden portaan

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Pojamankallio

Asunto Oy Helsingin Pojamankallio HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Pojamankallio Pääpiirustukset (ei vielä päivättyjä pääpiirustuksia) Sijainti Tontti 49275 / 1 Disankatu 5 A+B, Kruunuvuorenranta 00550 Helsinki Tontti on Koirasaarentien,

Lisätiedot

LINTUVAARANTIE AJURINKATU VERÄJÄKALLIONKATU AJURINKUJA AJURINMÄKI. as.rak. paikoitustaso. as.rak. as.rak. as.rak. as.rak. työväenopisto. as.rak.

LINTUVAARANTIE AJURINKATU VERÄJÄKALLIONKATU AJURINKUJA AJURINMÄKI. as.rak. paikoitustaso. as.rak. as.rak. as.rak. as.rak. työväenopisto. as.rak. AJURINMÄKI paikoitustaso VERÄJÄKALLIONKATU paikoitustaso AJURINKATU ASUINRAK PIHAKANSI PYSÄKÖINTIKANSI AJURINKUJA työväenopisto paikoitustaso TURUNVÄYLÄ KEHÄ I kirkko paikoitustaso LÄNSIVÄYLÄ as.rak P

Lisätiedot

Heka Kruunuvuorenranta / Haakoninlahdenkatu 1

Heka Kruunuvuorenranta / Haakoninlahdenkatu 1 HANKESELOSTUS 1 (20) Heka Kruunuvuorenranta / Haakoninlahdenkatu 1 Pääpiirustukset (ei vielä päivättyjä pääpiirustuksia) Sijainti Tontti 49276 / 1 Haakoninlahdenkatu 1 A, B, C ja D, Kruunuvuorenranta 00590

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Linnanpellon asukastalo Hankekuvaus

Linnanpellon asukastalo Hankekuvaus Linnanpellon asukastalo Hankekuvaus 15.08.2011 MELLUNKYLÄ, LINNANPELTO 47233 / 1 ATT 11.8.2011 Linnanpellon alue ATT Sijainti 11.8.2011 Linnanpellon asukastalo Luonnokset 15.08.2011 Sijainti Tontti 47233

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (17) Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2 hnro Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2

HANKESELOSTUS 1 (17) Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2 hnro Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2 HANKESELOSTUS 1 (17) Heka Jätkäsaari hnro 7301033 08.11.2016 Heka Jätkäsaari HANKESELOSTUS 2 (17) Heka Jätkäsaari hnro 7301033 08.11.2016 Heka Jätkäsaari Luonnokset L2 08.11.2016 Sijainti Tontti Asemakaava

Lisätiedot

Koy Auroranlinna Käenkuja 6

Koy Auroranlinna Käenkuja 6 HANKESELOSTUS 1 (9) Koy Auroranlinna Käenkuja 6 Luonnokset Sijainti Tontti 10250 / 2 Käenkuja 6, Sörnäinen 00500 Helsinki Kohde on peruskorjauskohde ja se sijaitsee Sörnäisissä Käenkujalla Katri Valan

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

Jakomäen Kiinteistöt Oy. Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus. Luonnossuunnitelma 10.10.2011. Sijainti. Tontti. Asemakaava

Jakomäen Kiinteistöt Oy. Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus. Luonnossuunnitelma 10.10.2011. Sijainti. Tontti. Asemakaava LUONNOSSELOSTUS 1 (13) Jakomäen Kiinteistöt Oy hnro 73148 Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus 10.10.2011 Jakomäen Kiinteistöt Oy Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus Luonnossuunnitelma 10.10.2011 Sijainti

Lisätiedot

Haso Disankallio. Pääpiirustukset (ei vielä päivättyjä pääpiirustuksia) Sijainti. Tontti. Asemakaava

Haso Disankallio. Pääpiirustukset (ei vielä päivättyjä pääpiirustuksia) Sijainti. Tontti. Asemakaava HANKESELOSTUS 1 (17) Haso Disankallio Pääpiirustukset (ei vielä päivättyjä pääpiirustuksia) Sijainti Tontti 49276 / 2 Disankatu 3 A+B, Kruunuvuorenranta 00590 Helsinki Tontti on Koirasaarentien, Saaristolaivastonkadun,

Lisätiedot

HEKA Virtarannankatu 3-5. Sisällysluettelo: HANKESELOSTUS 1 (14) HEKA hnro Virtarannankatu

HEKA Virtarannankatu 3-5. Sisällysluettelo: HANKESELOSTUS 1 (14) HEKA hnro Virtarannankatu HANKESELOSTUS 1 (14) HEKA hnro 7301015 Virtarannankatu 3-5 7.8.2015 HEKA Virtarannankatu 3-5 Sisällysluettelo: Sijainti... 2 Tontti... 2 Asemakaava... 2 Lähiympäristön suunnitteluohjeet... 2 Ratkaisu...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16 Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin 49076 tontti 16 KAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrosluku V 8600 kerros-m 2. 32 dba us-linjoja Reiherintien ja Gunillantien

Lisätiedot

Kannelmäen kiinteistöt Oy/ Maununnevantie 1 ja 3-5

Kannelmäen kiinteistöt Oy/ Maununnevantie 1 ja 3-5 HANKESELOSTUS 1 (13) Kannelmäen kiinteistöt Oy/ ja 3-5 Luonnokset L2 26.09.2011 ja 4.10.2011 Sijainti Tontti 33037 / 3 ja 33037 / 2 ja 3-5 / Mörssärinaukio, Kaarelan Maununneva 00430 Helsinki Uudisrakennuksen

Lisätiedot

NÄKYMÄ TÖRMÄNIITYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA. As Oy ESPOON TÖRMÄNIITYNTIE LUONNOS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

NÄKYMÄ TÖRMÄNIITYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA. As Oy ESPOON TÖRMÄNIITYNTIE LUONNOS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ NÄKYMÄ TÖRMÄNTYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA :00, :, :000 RAKEISUUS K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K P G P : :0 P : : P : : : :0 : P P : : P P P :00 :0 : : : :00

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 ab

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 ab HANKESELOSTUS 1 (5) Heka Jakomäki Jakomäentie 6 ab hnro 7301532 11.12.2013 Heka Jakomäki Jakomäentie 6 ab Hanke 7301532 Pääpiirustukset 11.12.2013 Sijainti Yleistä 41200 / 24, 26, 27 Jakomäentie 6 00700

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA RETKEILIJÄNKATU 13 12.05.2017 HANKESUUNNITELMA Retkeilijänsilta Retkeilijänkatu 11 tontilla sijaitseva toimistorakennus on tällä hetkellä Avara Oy:n toimitilakäytössä ja Retkeilijänkatu 13 tontti on kyseisen

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot

NÄKYMÄ TÖRMÄNIITYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA. As Oy ESPOON TÖRMÄNIITYNTIE LUONNOS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

NÄKYMÄ TÖRMÄNIITYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA. As Oy ESPOON TÖRMÄNIITYNTIE LUONNOS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ NÄKYMÄ TÖRMÄNTYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN PRUSTUKSEN SISÄLTÖ As Oy ESPOON TÖRMÄNTYNTIE HAVAINNEKUVIA PR. No: :00, :0, KEILARANTA A, 00 ESPOO, FINLAND TEL 00-0 00 GSM 00-0 0 e-mail:

Lisätiedot

samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 VII VII½ V kem 2 V½ Urheilukenttä Leikkipuisto

samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 VII VII½ V kem 2 V½ Urheilukenttä Leikkipuisto samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 A Suojelualue +83 +83.6 +84 +84 +83 II +85 3 000 kem 2 II½ +85 +83.6 +84 II 2 200 kem 2 ½ +84 +85.25 +85 +87 +87

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy KO Kangasalantie 13. Luonnokset. Sijainti. Tontti Tontin koko on m 2. Yleiskaava Asemakaava

Helsingin kaupungin asunnot Oy KO Kangasalantie 13. Luonnokset. Sijainti. Tontti Tontin koko on m 2. Yleiskaava Asemakaava HANKESELOSTUS 1 (15) Helsingin kaupungin asunnot Oy KO Kangasalantie 13 Luonnokset Sijainti 10.02.2012 Kortteli AK 22556 tontti 3 Kangasalantie 13 Vallila 00550 Helsinki Tontti Tontin koko on 3 485 m 2.

Lisätiedot

KOy Pääskynpesät Viitesuunnitelma

KOy Pääskynpesät Viitesuunnitelma N Viitesuunnitelma..0 N SELOSTUS. 0 00. 00. 00. 00 0 00. 0 00. leksanterinkatu 00. 00. 00. 00. 00. 00. Viitesuunnitelman tilaaja on Nuorisosäätiö, ja se liittyy käynnissä olevaan asemakaavan muutokseen,

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

AL 18350< (5950) 18350< (5950)

AL 18350< (5950) 18350< (5950) Lauttasaaren ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotus nro 12079 23.10.2012 muutokset kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.5.2012 hyväksymään asemakaavaehdotukseen Liite 2 HEL 2013-009062 AL Merkinnät: AK

Lisätiedot

Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet

Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet Ehdotuksessa on päädytty noudattamaan 1930-luvulla laaditun funkiskaavan puoliavoimen korttelirakenteen periaatteita. Suunnitelma perustuu kahteen kuusikerroksiseen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HELSINGIN VARPUNEN: TAPANINKYLÄ 39, Kortteli tontit 1-3, Vihervarpusentie 5, 7, 9, HELSINKI

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HELSINGIN VARPUNEN: TAPANINKYLÄ 39, Kortteli tontit 1-3, Vihervarpusentie 5, 7, 9, HELSINKI , ANKESELOSTUS (6) AS. OY elsingin Varpunen hnro 707 EKA Tapaninvainio, Vihervarpusentie hnro 70 8..0 Luonnokset 8..0 Sijainti ASUNTO-OSAKEYTIÖ ELSINGIN VARPUNEN: TAPANINKYLÄ 9, Kortteli 96 tontit -, Vihervarpusentie,

Lisätiedot

25 o. ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25

25 o. ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25 ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25 Alue 1 Pistetalokortteli Alueen pistetalojen ryhmittely poikkeaa viitesuunnitelmasta, talot on oikaistu tehtaan koordinaatistoon ja niiden määrää on lisätty.

Lisätiedot

TAMMELAN JALKAPALLOSTADION AINEISTO KAAVAEHDOTUSTA VARTEN

TAMMELAN JALKAPALLOSTADION AINEISTO KAAVAEHDOTUSTA VARTEN TAMMELAN JALKAPALLOSTADION AINEISTO KAAVAEHDOTUSTA VARTEN 6.11.2015 TAMMELAN JALKAPALLOSTADION / LIITTYY ASEMAKAAVAAN NRO 8570 L NÄKYMÄ ILMARINKADULTA 6.11.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O J K

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Azor

Asunto Oy Helsingin Azor HANKESELOSTUS 1 (17) Luonnokset Sijainti Tontti 20076 / 1 Atlantinkatu 13, Jätkäsaari 00220 Helsinki Tontti on Jätkäsaaressa, Länsisataman kaupunginosassa. Alueelle on tulossa hyvät julkisen liikenteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-7546-1, tontit 5741-1 4 Talotyyppi: Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku: Kerrosluku on kaksi. Asuinrakennukseen on rakennettava

Lisätiedot

KANKAAN PIIPPURANTA - ALOITUSKORTTELIT T E R Ä ASEMAPIIRUSTUS 1:800 TERÄ

KANKAAN PIIPPURANTA - ALOITUSKORTTELIT T E R Ä ASEMAPIIRUSTUS 1:800 TERÄ V 1/2 2470 VI 1/2 2934 VI 1/2 2934 VI V 1/2 VI VI 1/2 V 1/2 V 1/2 VI ASEMAPIIRUSTUS 1:800 TERÄ Ympäristö ja arkkitehtuuri Kankaan alueen uudet asuinrakennukset asettuvat vanhan tehtaan ja maisemallisesti

Lisätiedot

B R U N S S I L L A NÄKYMÄ RANTAPUISTOSTA

B R U N S S I L L A NÄKYMÄ RANTAPUISTOSTA B R U N S S I L L A NÄKYMÄ RANTAPUISTOSTA JYVÄSKYLÄ, SUURUSPÄÄN KUTSUKILPAILU BRUNSSILLA 1/6 VIISTOKUVASOVITUS LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN - KEHÄT Jyväsjärvi, ruovikko, rantarinne ja -puisto kiertyvät kehinä

Lisätiedot

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku 2 00410 HELSINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta. Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan

Lisätiedot

M Y LLY P U R O T U U L I M Y L LY N T I E TONTTIKOHTAINEN LISÄRAKENTAMINEN Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

M Y LLY P U R O T U U L I M Y L LY N T I E TONTTIKOHTAINEN LISÄRAKENTAMINEN Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy M Y LLY P U R O T U U L M Y L LY N T E TONTTKOHTANEN LSÄRAKENTAMNEN.. Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy c Ras vj b vj a var Myllypurontie +. : : AP Talo B : ap ap ap ap +. ap ap autotallit ap a +. Myllymatkantie

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU " o h o i! " 1/5

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU  o h o i!  1/5 o h o i! rakennukset ja kaupunkikuva ankaan tehdasalueen aloituskorttelit sijoittuvat alueen sydämen, vanhan tehdasrakennuksen ympärille. Tehtaan mittakaava ja materiaalimaailma toistuu asuinkortteleiden

Lisätiedot

HASO Kivipadonpuisto, 28131/4 Risupadontie 7, Oulunkylä Patola Helsinki

HASO Kivipadonpuisto, 28131/4 Risupadontie 7, Oulunkylä Patola Helsinki HANKESELOSTUS 1 (20) Luonnokset Sijainnit, 28131/4 Risupadontie 7, Oulunkylä Patola 00640 Helsinki HEKA Patola Risupadontie 3, 28131/5 Risupadontie 3, Oulunkylä Patola 00640 Helsinki HEKA ER Patola Risupadontie

Lisätiedot

Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit

Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit 2729-2733 Untolan alue sijaitsee Littoisten kaupunginosassa, Paaskunnan ja Lähteenmäen asuinalueiden välissä. Alueen rakennuskanta on pääasiassa uudehkoa.

Lisätiedot

Helsingin asumisoikeus Oy Hopeakuu

Helsingin asumisoikeus Oy Hopeakuu HANKESELOSTUS 1 (16) Helsingin asumisoikeus Oy Luonnokset Sijainti kortteli 49183 tontti 4 Koirasaarentie 37 00590 Helsinki Tontti Tontti on Hopeakaivoksentien ja Koirasaarentien rajaamassa korttelissa,

Lisätiedot

KIRKKO K110. Kirkkonummi, Tallinmäki Kortteli 110

KIRKKO K110. Kirkkonummi, Tallinmäki Kortteli 110 Kirkkonummi, Tallinmäki Kortteli 110 Suunnittelualue: Kortteli 110: K-tontti, LPA-tonnti ja LP-alue, pinta-ala 3750 m2. Kaikissa vaihtoehdoissa 1. kerrokseen osoitetaan liiketiloja: pt-myymälä Kirkkotallintien

Lisätiedot

LAUTTASAARENMÄKI 4 ASUINKERROSTALOT, VIITESUUNNITELMA

LAUTTASAARENMÄKI 4 ASUINKERROSTALOT, VIITESUUNNITELMA ASUINKERROSTALOT, VIITESUUNNITELMA 30.4.2014 Lauttasaarenmäki 4 Selostus viitesuunnitelmasta Lauttasaarenmäki 4 tontin 31074 / 3 nykyinen asemakaava on laadittu 1984. Tontin käyttötarkoitus on liike- ja

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Polaris

Asunto Oy Helsingin Polaris HANKESELOSTUS Asunto Oy Helsingin Polaris Asunto Oy Helsingin Polaris Luonnokset Sijainti 10587/11 Junonkatu 6, Kalasatama 00540 Helsinki Pääosin 5-kerroksinen kerrostalo. Rakennus sijoittuu Kippari-kortteliin

Lisätiedot

ADJUTANTINKATU ESPOO

ADJUTANTINKATU ESPOO Suunnitelmalla on haluttu luoda yhtenäinen, viihtyisä kaupunkikorttelin osa. Tavoitteena on rajata Mäkkylän Puistotien ja djutantinkadun kulma sekä Mäkkylän Puistotien katutila aluetta eheyttäväksi ja

Lisätiedot

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon ja autohallin rakentaminen.

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon ja autohallin rakentaminen. 15.09.2017 1 Tunnus 20-2048-17-A LP-091-2017-02687 Hakija As Oy Helsingin Atlantinkatu 12 Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0828-0008 Atlantinkatu 12 Pinta-ala 1888 m² Kaava Asemakaava 12331 Lainvoimaisuus

Lisätiedot

MYYDÄÄN NURMEKSEN VIRASTOTALO

MYYDÄÄN NURMEKSEN VIRASTOTALO MYYDÄÄN NURMEKSEN VIRASTOTALO KIRKKOKATU 14 NURMES MYYNTIKOHDE Kiinteistö 541-111-142-2 sekä sillä sijaitsevat kolme virastotalorakennusta osoitteessa Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes. SIJAINTI Kiinteistö sijaitsee

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot