KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49."

Transkriptio

1 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN /101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse tiistain postileimalla (1. luokka). toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Kj) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Anne Lahtivirta oli kokouksen alussa esittelemässä suunnitelmia sivistystoimen organisaation kehittämisestä klo Pidettiin kokoustauko

2 155 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA /102 Kh 102 valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. (Kj) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Heiniluoma ja Jouni Niinisalo. Pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla perjantaina klo

3 156 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN /103 Kh 103 päättää käsitellä kokouksen asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä sekä päättää mahdollisesti käsittelyyn otettavista lisäasioista. päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn seuraavat lisäasiat: 123 Lavian perusturvan terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanoton sairaanhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajaksi 124 Suomelan koulun ja Lavian lukion väliaikaisen rehtorin tehtävien hoitaminen välisenä aikana.

4 157 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN /104 Kh 104 Kuntaliitto on antanut yleiskirjeen, jossa käsitellään kuntien luottamushenkilöiden palkkioita ja työn edellytyksiä sekä niitä toimenpiteitä, joilla kunnat voivat taata riittävät edellytykset luottamushenkilötyön vaikuttavaan, tehokkaaseen ja onnistuneeseen hoitamiseen. Yhtenä näistä kohdista on, että ennen valtuustokauden vaihtumista on hyvä tarkistaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön ajanmukaisuus. Lavian kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä on edellisen kerran tarkistettu vuonna 1997, joka toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Kunnansihteeri on tiedustellut Satakunnan alle asukkaan kunnilta, minkä suuruisia kokouspalkkioita niissä maksetaan. Yhteenveto toimitetaan esityslistan oheismateriaalina taustamateriaaliksi. Esityslistan liitteenä 1 ehdotus uudeksi Lavian kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi. Liite 1 Luottamushenkiöiden palkkiosääntöluonnos Käsittely: päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lavian kunnan uuden palkkiosäännön liitteen 1 mukaisena. Palkkiosääntö tulee voimaan alkaen ja vanha luottamushenkilöiden palkkiosääntö kumoutuu lukien. (Kj) Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Jouni Niinisalo esitti jäsen Taru Kankkosen kannattamana, että nykyinen luottamushenkilöiden palkkiosääntö pidetään edelleen voimassa ja siten myös nykyiset palkkiot. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat Jouni Niinisalon vastaehdotusta äänestävät EI, ja jos EI voittaa on Niinisalon ehdotus tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

5 158 Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Ari Kuusiranta, Kirsi Tolppa, Alpo Uusiniemi, Risto Suuriniemi, Mika Ruisniemi, Jari Rampa, Satu Heiniluoma ja Riina-Maria Alanen) ja 2 EIääntä (Jouni Niinisalo, Taru Kankkonen). Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena 8 2 kunnanhallituksen päätökseksi tuli alkuperäinen kunnanhallituksen päätösehdotus. Täytäntöönpano: valtuusto

6 159 SIVISTYSTOIMEN PÄIVITETYN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto /105 Sivla 17 Sivistyslautakunta on kokouksessaan / 185 päättänyt hyväksyä ajantasaistetun johtosäännön ja lähettänyt sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Uudistettu sivistys-toimen johtosääntö on tullut voimaan LIITE 17.1 Kouluyhteistyösopimuksen Kiikoisten kunnan kanssa päätyttyä tulee sivistystoimen johtosäännön 2 :n kohdalle tehdä sitä koskeva muutos. Johtosääntöä tulee samassa yhteydessä tarkastaa muiltakin osin. Sivistyslautakunta päättää seuraavista johtosäännön muutoksista: 1) 2 :stä poistetaan osio: Kiikoisten kunnalle varataan edustus lautakuntaan asiantuntijajäsenenä. 2) 2 :ään tehdään tarkennus: Sivistyslautakunnan kokouksissa puheenjohtaja käyttää harkintavaltaa nuorisoparlamentin jäsenen läsnäolosta yksittäistä sivistystoimen henkilöstöä tai oppilasta/opiskelijaa koskevassa asiassa. 3) 4.15 :ään muutos: yli kaksi kuukautta koskevista oppilaiden kuljetuksen järjestämisistä sekä niihin liittyvistä sopimuksista. 4) 5.2 :ään muutos: oppilaiden koulukuljetuksen tilapäisestä järjestämisestä korkeintaan kahden kuukauden ajaksi. 5) 5.3 :ään uuden perusopetuslain mukainen muutos: oppilaan erityisen tuen päätöksen tekemisestä ja poistetaan osio: sekä erityisen tuen oppilaan siirrosta peruskoulun muuhun opetukseen. 6) 5.12 :stä poistetaan osio: tehtävän vaativuuslisistä neuvoteltujen periaatteiden ja vaativuustekijöiden mukaisesti sekä ja tarkennetaan loppuosaa seuraavasti: henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvien lisien jaosta kunnan yleisten ohjeiden mukaisesti. 7) 6.1 :stä poistetaan: Kiikoisten kunta. 8) 6.2 :ään lisätään: siten kuin kunta on sopinut koulun ylläpitäjän kanssa ja siten kuin sivistyslautakunta päättää. 9) 7.3 :ään lisätään: rehtorin tai koulunjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 10) 15.5 :ään lisätään esteellinen tai estynyt.

7 160 11) 19.4 :ään lisätään: kirjastonjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 12) 22 :stä poistetaan osio: Liikunta- ja nuorisosihteerin kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kiikoisten kunnan luettelossa henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 13) 23.1 :ään lisätään: Liikunta- ja nuorisosihteerin ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. Lisäksi sivistyslautakunta päättää lähettää johtosäännön kunnanhallitukseen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi siten, että uudistettu johtosääntö otetaan käyttöön Päätettiin esityksen mukaan. Kh 39 esittää kunnanvaltuustolle sivistystoimen johtosäännön muuttamisen osalta seuraavaa: 1) 2 :stä poistetaan osio: Kiikoisten kunnalle varataan edustus lautakuntaan asiantuntijajäsenenä. 2) 2 :ään tehdään tarkennus: Sivistyslautakunnan kokouksissa puheenjohtaja käyttää harkintavaltaa nuorisoparlamentin jäsenen läsnäolosta yksittäistä sivistystoimen henkilöstöä tai oppilasta/opiskelijaa koskevassa asiassa. 3) 4.15 :ään muutos: yli kaksi kuukautta koskevista oppilaiden kuljetuksen järjestämisistä sekä niihin liittyvistä sopimuksista. 4) 5.2 :ään muutos: oppilaiden koulukuljetuksen tilapäisestä järjestämisestä korkeintaan kahden kuukauden ajaksi. 5) 5.3 :ään uuden perusopetuslain mukainen muutos: oppilaan erityisen tuen päätöksen tekemisestä ja poistetaan osio: sekä erityisen tuen oppilaan siirrosta peruskoulun muuhun opetukseen. 6) 5.12 :stä poistetaan osio: tehtävän vaativuuslisistä neuvoteltujen periaatteiden ja vaativuustekijöiden mukaisesti sekä ja tarkennetaan loppuosaa seuraavasti: henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvien lisien jaosta kunnan yleisten ohjeiden mukaisesti. 7) 6.1 :stä poistetaan: Kiikoisten kunta. 8) 6.2 :ään lisätään: siten kuin kunta on sopinut koulun ylläpitäjän kanssa ja siten kuin sivistyslautakunta päättää. 9) 7.3 :ään lisätään: rehtorin tai koulunjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja.

8 161 10) 15.5 :ään lisätään esteellinen tai estynyt. 11) 19.4 :ään lisätään: kirjastonjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 12) 22 :stä poistetaan osio: Liikunta- ja nuorisosihteerin kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kiikoisten kunnan luettelossa henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 13) 23.1 :ään lisätään: Liikunta- ja nuorisosihteerin ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että uudistettu johtosääntö otetaan käyttöön Esittelijä toi esiin palkka-asiamies/henkilöstöasiainhoitaja Tarja Janssonin kunnanhallitukselle asiassa osoittaman tiedotteen: Kunnanhallitukselle SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS Tarkistettuani sivistystoimenjohtajan pyynnöstä sekä voimassa olevan sivistystoimen johtosäännön sekä siihen mahdollisesti tehtävät muutokset, ehdotan korjattavaksi seuraavat seikat: 1. Johtosäännössä on kautta linjan käytetty työsopimussuhteisten työvapaista vanhentunutta ja harhaanjohtavaa nimitystä työloma (vrt. virkavapaa). Työloma on ilmeisesti jossain tapauksissa sekoitettu vuosilomaan. Ehdotan, että sivistyslautakunnan johtosäännössä sana työloma korvattaisiin sanalla työvapaa. 2. Johtosäännöstä löytyi seuraava ristiriita Sivistystoimenjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää mm. 8. henkilöstön vuosilomien vahvistamisesta Samoin rehtorin/koulunjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää mm. 16. vuosilomien vahvistamisesta sekä tarvittaessa työvuorojärjestelyistä

9 162 Perhepäivähoidon ohjaajan ratkaisuvaltaan ei kuulu johtosäännön mukaan vuosilomien vahvistaminen, vaikka se erheellisesti hänen tehtävänkuvauksessaan on. Johtosääntö on määräävä, ei tehtävänkuvaus. Koska laitoshuoltajien loma-ajat on tarkoituksenmukaista porrastaa niin, että loma-aikoina ei jouduta palkkamaan sijaisia ja että koulunkäyntiohjaajia voidaan kesäaikana käyttää myös muissa sivistystoimen alaisissa tehtävissä (esim. päivähoito), olisi lomien kokonaisvaltaisen hallinnan kannalta tarpeen, että sivistystoimenjohtaja vastaisi sivistystoimen alaisen henkilökunnan vuosilomien vahvistamisesta kokonaan. Edellä mainituista syistä ehdotan, että rehtorin/koulunjohtajan ratkaisuvallasta poistetaan kohdasta 16 sanat vuosilomien vahvistaminen. Laviassa Tarja Jansson Palkka-asiamies/henkilöstöasiainhoitaja Esittelijä teki kokouksessa uuden ehdotuksen: aiempi ehdotus pidetään voimassa ja siihen lisätään kohdat: 14) sivistyslautakunnan johtosäännössä sana työloma korvataan sanalla työvapaa. 15)rehtorin/koulunjohtajan ratkaisuvallasta poistetaan kohdasta 16 sanat vuosilomien vahvistaminen. 1) 2 :stä poistetaan osio: Kiikoisten kunnalle varataan edustus lautakuntaan asiantuntijajäsenenä. 2) 2 :ään tehdään tarkennus: Sivistyslautakunnan kokouksissa puheenjohtaja käyttää harkintavaltaa nuorisoparlamentin jäsenen läsnäolosta yksittäistä sivistystoimen henkilöstöä tai oppilasta/opiskelijaa koskevassa asiassa. 3) 4.15 :ään muutos: yli kaksi kuukautta koskevista oppilaiden kuljetuksen järjestämisistä sekä niihin liittyvistä sopimuksista. 4) 5.2 :ään muutos: oppilaiden koulukuljetuksen tilapäisestä järjestämisestä korkeintaan kahden kuukauden ajaksi. 5) 5.3 :ään uuden perusopetuslain mukainen muutos: oppilaan erityisen tuen päätöksen tekemisestä ja poistetaan osio: sekä erityisen tuen oppilaan siirrosta peruskoulun muuhun opetukseen.

10 163 Kv 15 6) 5.12 :stä poistetaan osio: tehtävän vaativuuslisistä neuvoteltujen periaatteiden ja vaativuustekijöiden mukaisesti sekä ja tarkennetaan loppuosaa seuraavasti: henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvien lisien jaosta kunnan yleisten ohjeiden mukaisesti. 7) 6.1 :stä poistetaan: Kiikoisten kunta. 8) 6.2 :ään lisätään: siten kuin kunta on sopinut koulun ylläpitäjän kanssa ja siten kuin sivistyslautakunta päättää. 9) 7.3 :ään lisätään: rehtorin tai koulunjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 10) 15.5 :ään lisätään esteellinen tai estynyt. 11) 19.4 :ään lisätään: kirjastonjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 12) 22 :stä poistetaan osio: Liikunta- ja nuorisosihteerin kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kiikoisten kunnan luettelossa henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 13) 23.1 :ään lisätään: Liikunta- ja nuorisosihteerin ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 14) sivistyslautakunnan johtosäännössä sana työloma korvataan sanalla työvapaa. 15) rehtorin/koulunjohtajan ratkaisuvallasta poistetaan kohdasta 16 sanat vuosilomien vahvistaminen. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että uudistettu johtosääntö otetaan käyttöön Kunnanvaltuusto päättää sivistystoimen johtosäännön muuttamisen osalta seuraavaa: 1) 2 :stä poistetaan osio: Kiikoisten kunnalle varataan edustus lautakuntaan asiantuntijajäsenenä. 2) 2 :ään tehdään tarkennus: Sivistyslautakunnan kokouksissa puheenjohtaja käyttää harkintavaltaa nuorisoparlamentin jäsenen läsnäolosta yksittäistä sivistystoimen henkilöstöä tai oppilasta/opiskelijaa koskevassa asiassa. 3) 4.15 :ään muutos: yli kaksi kuukautta koskevista oppilaiden kuljetuksen järjestämisistä sekä niihin liittyvistä sopimuksista. 4) 5.2 :ään muutos: oppilaiden koulukuljetuksen tilapäisestä järjestämisestä korkeintaan kahden kuukauden ajaksi.

11 164 5) 5.3 :ään uuden perusopetuslain mukainen muutos: oppilaan erityisen tuen päätöksen tekemisestä ja poistetaan osio: sekä erityisen tuen oppilaan siirrosta peruskoulun muuhun opetukseen. 6) 5.12 :stä poistetaan osio: tehtävän vaativuuslisistä neuvoteltujen periaatteiden ja vaativuustekijöiden mukaisesti sekä ja tarkennetaan loppuosaa seuraavasti: henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvien lisien jaosta kunnan yleisten ohjeiden mukaisesti. 7) 6.1 :stä poistetaan: Kiikoisten kunta. 8) 6.2 :ään lisätään: siten kuin kunta on sopinut koulun ylläpitäjän kanssa ja siten kuin sivistyslautakunta päättää. 9) 7.3 :ään lisätään: rehtorin tai koulunjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 10) 15.5 :ään lisätään esteellinen tai estynyt. 11) 19.4 :ään lisätään: kirjastonjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 12) 22 :stä poistetaan osio: Liikunta- ja nuorisosihteerin kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kiikoisten kunnan luettelossa henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista. 13) 23.1 :ään lisätään: Liikunta- ja nuorisosihteerin ollessa esteellinen tai estynyt, laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. 14) sivistyslautakunnan johtosäännössä sana työloma korvataan sanalla työvapaa. 15) rehtorin/koulunjohtajan ratkaisuvallasta poistetaan kohdasta 16 sanat vuosilomien vahvistaminen. Lisäksi valtuusto päättää, että uudistettu johtosääntö otetaan käyttöön Jaana-Marjut Seppälä esitti Lavian keskustapuolueen valtuustoryhmän puolesta, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun kunnanhallitukseen. Valtuusto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun kunnanhallitukseen. Kh 105 Kunnanvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteluun. Esityslistan liitteenä 2 toimitetaan uusi sivistystoimen johtosääntöluonnos, johon on tehty edellä olevassa valtuuston päätösehdotuksessa esitetyt muutokset kootusti. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan nykyinen johtosääntö.

12 165 Liite 2 Sivistystoimen johtosääntöluonnos päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 2 mukaisen sivistystoimen johtosäännön siten, että se tulee voimaan lukien. (Kj) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kunnanvaltuusto

13 166 PELLON VUOKRAUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN /106 Kh 106 päätti /100 laittaa julkiseen vuokrahakuun 0,8 hehtaarin suuruisen peltolohkon vuokraamisen Lavian kunnan kylässä olevasta rekisteritilasta Kärkölä 1 RN:o 7:113. Pellon nykyinen vuokrasopimus päättyy Esityslistan liitteenä 3 oleva tarjousilmoitus julkaistiin kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kotisivuilla Vuokrasopimuksen pituudeksi ilmoitettiin Ilmoituksessa mainittiin, että sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa ja siitä on ilmoitettava yhtä vuotta (1) aikaisemmin. Liite 3 Peltolohkon vuokraamisen tarjousilmoitus Määräaikaan mennessä klo mennessä saatiin kaksi tarjousta. Maaseutusihteeri ja kunnansihteeri avasivat saapuneet tarjoukset, josta on esityslistan liitteenä 4 pöytäkirja. Matti ja Ritva Peltola tarjoavat peltolohkon kokonaisvuokraksi 208 euroa, josta pellon vuokraosuus on 178 euroa ja tukioikeuksien osuus 30 euroa. Martti Äijö tarjoaa peltolohkon vuokraksi 101 euroa. Liite 4 Tarjousten avauspöytäkirja Vuokrasopimuksen luonnos on esityslistan liitteenä 5. Liite 5 Vuokrasopimusluonnos (Valmistelu: kunnansihteeri Johanna Järvensivu, puh ) päättää hyväksyä Matti ja Ritva Peltolan tarjouksen, koska sen vuokratarjous oli vuosihinnaltaan korkein. Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 5 mukaisen vuokrasopimuksen. (Kj) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Tiedoksi: kunnansihteeri tarjoajat, maaseutusihteeri, toimistosihteeri S.V., pääkirjanpitäjä

14 167 TYÖPAIKKARUOKAILUN SEKÄ ERÄÄT LAVIAN TERVEYSKESKUKSEN VIERASATERIOIDEN HINNAT LUKIEN /107 Kh107 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VI luvun 4 :n mukaan työantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus. Laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta - ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikuluineen ja arvonlisävero. Lavian kunnan työpaikka-aterioiden hinnat ovat noudattaneet verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita. Ravintoedun arvoksi on vuodelle 2013 määritelty 5,90, jos hankintakustannukset ovat välillä 5,90-9,70. Jos kustannukset ylittyvät tai alittuvat, pidetään edun arvona välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää (Verohallinnon päätös Dnro 116/200/2012, ). Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun arvona pidetään 4,43 ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,54 ateriaa kohden. Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen VI luvun 4 :n 2 momentissa asiassa määrätään seuraavasti: "Mikäli viranhaltija/työntekijä koulussa, päiväkodissa taikka lastenhuoltolaitoksessa, sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa työvuorossa ollessaan määrätään osallistumaan valvojana tai ohjaajana ruokailuun ns. esimerkkiruokailijana, ei ateriasta tällöin peritä korvausta." Jollei ateriasta peritä korvausta, se katsotaan verotettavaksi luotoiseduksi. Lavian terveyskeskuksen ravitsemisesimiehen ilmoituksen mukaan Lavian terveyskeskuksen keittiössä valmistettavan työpaikkaruokailun pääaterian/lounaan omakustannushinta vastaa verohallituksen ravintoedun (5,90 ) mukaista määrää. Kevytlounaan ja salaattiannoksen omakustannushinnat alittavat ko. summan. Terveyskeskuksen ruokalassa käy päivittäin syömässä lounaan reilut kaksikymmentä kunnan työntekijää, joista pääaterian syö päivittäin noin 15, kevyt lounaan noin 5 ja salaattilounaan noin 2 henkilöä. Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan

15 168 esityslistan oheismateriaalina terveyskeskuksen ruokalan ateriakokonaisuuksien sisältö. Lavian kunnanviraston ja kirjaston henkilökunta on käynyt monen vuoden ajan Keskuskoululla ruokailemassa. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt vakituisesti noin 10 työntekijää. Työpaikkaruokailun hintana on ollut verohallituksen vuosittain vahvistaman luontoisetupäätöksen mukainen raha-arvo, joka on tänä vuonna 4,43 /ateria. Liite 6 Työpaikkaruokailun sekä eräät Lavian terveyskeskuksen vierasaterioiden hinnat lukien (Valmistelu: kunnansihteeri Johanna Järvensivu, puh ) päättää hyväksyä liitteen 6 mukaiset työpaikkaruokailun sekä eräät Lavian terveyskeskuksen vierasaterioiden hinnat, jotka tulevat voimaan lukien. (Kj) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Tiedoksi: ravitsemisesimies, sivistystoimisto palkanlaskija, henkilöstöasiainhoitaja, pääkirjanpitäjä

16 169 VASTAUS SASTAMALAN KAUPUNGILLE OSTOPALVELUSOPIMUKSEN JATKAMISESTA VUODEN 2013 LOPPUUN: LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN VIRANHALTIJA /108 Kh 108 Kiikoisten ja Lavian kuntien yhteisestä liikunta- ja nuorisotoimen viranhaltijasta on laadittu sopimus vuonna Sopimuksen mukaan viranhaltija suorittaa tehtävänsä Kiikoisissa liikunta- ja nuorisolautakunnan sekä Laviassa liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä hoitavan lautakunnan alaisuudessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään irtisanomista seuraavan kalenterivuoden lopusta lukien. Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan esityslistan oheismateriaalina sopimus. Sastamalan kaupunginhallitus on ( ) irtisanonut Kiikoisten ja Lavian kuntien välisen sopimuksen yhteisestä liikunta- ja nuorisotoimen viranhaltijasta mennessä niin, että sopimus päättyy vuoden 2013 lopussa. Perusteena on se, että viranhaltijan työpanos on jatkossa tarpeen käyttää kokonaan Sastamalan kaupungin työtehtävissä. Sastamalan kaupungille on ilmoitettu joulukuussa 2012, että kunta pyrkii palkkaamaan oman liikunta- ja nuorisotoimen viranhaltijan heinäkuun alusta, mikä merkitsisi samalla ostopalvelusopimuksen päättymistä. Sastamalan kaupungin kasvatusjohtaja Pekka Kares on tiedustellut päivätyllä kirjeellä ( /D:no 29) Lavian kunnan kannanottoa ko. asian etenemisestä kunnassa. Kunnansihteeri on sopinut Kareksen kanssa, että vastaus toimitetaan pidettävän kunnanhallituksen kokouksen jälkeen. Kirjeessä todetaan, että palveluiden järjestämisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että molemmissa kunnissa aloitettaisiin uusi toimintakausi lukien omilla viranhaltijoilla. Mikäli tämä ei onnistu Lavian kunnan osalta, Sastamalan kaupunki luonnollisesti noudattaa sopimuksen irtisanomispykälää ja sopimus päättyy Täytäntöönpano: Tiedoksi: päättää, että ostopalvelusopimus lopetetaan lukien. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. sivistystoimenjohtaja, kunnansihteeri Sastamalan kaupunki/kasvatusjohtaja Pekka Kares, liikunta- ja nuorisosihteeri

17 170 SASTAMALAN TUKIPALVELU OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN /109 Kh 109 Sastamalan Tukipalvelu Oy:n voimassa oleva osakassopimus on vuodelta 2003, jonka jälkeen yhtiön omistuspohjaan on tullut useita muutoksia. Osakassopimuksen 2013 sopijapuolet ovat Lavian kunta, Punkalaitumen kunta, Sastamalan kaupunki ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Osakassopimuksen aiempi muutosesitys vuonna 2011 ei tullut hyväksytyksi kaikkien silloisten sopijapuolten osalta eikä siten astunut voimaan. Osakassopimuksella tarkennetaan Sastamalan Tukipalvelu Oy:n tavoitteita, toimintaa, rahoitusta ja hallintoa sekä yhtiöön ja sen osakkeisiin liittyviä muita oikeuksia, velvollisuuksia ja rajoituksia. Mikäli yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti yhtiöjärjestystä. Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan esityslistan oheismateriaalina Sastamalan Tukipalvelu Oy:n nykyinen osakassopimus, johon on merkitty sopimukseen ehdotetut muutokset. Päivitetty osakassopimus 2013 on esityslistan liitteenä 7. Liite 7 Sastamalan Tukipalvelu Oy:n uusi osakassopimus päättää hyväksyä Sastamalan Tukipalvelu Oy:n uuden osakassopimuksen, joka tulee voimaan kun kaikki sopijapuolet ovat sen hyväksyneet. (Pj) päätti jättää asian pöydälle lisäselvittelyä varten. Kunnansihteeri Johanna Järvensivu ei esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Tässä pykälässä esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.

18 171 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS PERINTÖOSUUDEN LUOVUTTAMISESTA KUNNALLE /110 Kh 193 Valtiokonttorilta on saapunut kuntaan ilmoitus Vilho Mäkelän perinnön luovutusta koskevassa asiassa. Mäkelältä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti perintönä valtiolle. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla tai kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Hakemus on toimitettava Valtiokonttorin kirjaamoon ennen kuin vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Jos kunta ei lähetä hakemusta määräajassa, omaisuus jää valtiolle (ellei sitä luovuteta läheiselle). Perinnön luovutushakemus on tehtävä mennessä. Omaisuutta haetaan Valtiokonttorin kirjaamoon lähetetyllä, vapaamuotoisella, kunnanhallituksen puolesta allekirjoitetulla hakemuksella. Pelkkä pöytäkirjanote päätöksestä, jolla kunta on päättänyt hakea omaisuutta, ei riitä. Kunnan tulee hakemuksessaan esittää jokin sosiaalinen tai kulttuurinen käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse perustella muulla tavoin, sillä päätös ei perustu tarveharkintaan. Asiaa käsiteltäessä on syytä ottaa huomioon, että perukirja on salassa pidettävä asiakirja, koska se sisältää tietoja henkilön kokonaisvarallisuudesta (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). Vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan osa rahavaroista pysytetään valtiolla. Jos kuolinpesässä on rahavaroja yli euroa, niistä noin puolet pysytetään valtiolla. Jos kuolinpesän omaisuuden säästö on yli euroa, ratkaisun asiassa tekee valtioneuvosto. Hakemus toimitetaan tällöinkin Valtiokonttoriin. (Valmistelija: kunnansihteeri Johanna Järvensivu, puh )

19 172 päättää hakea Valtiokonttorilta Vilho Mäkelän kuolinpesän omaisuutta Lavian kunnalle ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin valmistelemaan hakemuksen. Hakemus on toimitettava mennessä. Lisäksi kunnanhallitus päättää, mihin käyttötarkoitukseen omaisuutta esitetään käytettäväksi (jokin sosiaalinen tai kulttuurinen käyttötarkoitus). Kh 209 Kh 226 päätti yksimielisesti, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. päättää hakea Valtiokonttorilta Vilho Mäkelän kuolinpesän omaisuutta Lavian kunnalle ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin valmistelemaan hakemuksen. Hakemus on toimitettava mennessä. Lisäksi kunnanhallitus päättää, mihin käyttötarkoitukseen omaisuutta esitetään käytettäväksi (jokin sosiaalinen tai kulttuurinen käyttötarkoitus). (Kj) päätti yksimielisesti, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. päättää hakea Valtiokonttorilta Vilho Mäkelän kuolinpesän omaisuutta Lavian kunnalle ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin valmistelemaan hakemuksen. Hakemus on toimitettava mennessä. Lisäksi kunnanhallitus päättää, mihin käyttötarkoitukseen omaisuutta esitetään käytettäväksi (jokin sosiaalinen tai kulttuurinen käyttötarkoitus). (Kj) päätti hakea Valtiokonttorilta Vilho Mäkelän kuolinpesän omaisuutta Lavian kunnalle ja valtuutti kunnanjohtajan ja kunnansihteerin valmistelemaan hakemuksen. Hakemus on toimitettava mennessä.

20 173 Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kuolinpesän omaisuus käytettäisiin kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja rahaston perustamiseen lasten- ja nuorten sosiaalisen toiminnan tukemiseksi. Kh 110 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Vilho Mäkelän kuolinpesään kuuluva kiinteistö Lavia, Riiho, Koivikko RN:o 4:97 ( ) ja se osuus kiinteistöstä Lavia, Riiho, Mäkelä I RN:o 4:102 ( ), jota ei pysytetty valtion omistuksessa, luovutetaan Lavian kunnalle käytettäväksi kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja lasten ja nuorten sosiaalista toimintaa tukevan rahaston perustamiseen. Luovutus tapahtuu ehdolla, että mikäli ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle. Valtioneuvoston päätös tulee lainvoimaiseksi 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu tiedoksi Lavian kunnalle Valtioneuvoston alkuperäinen päätös on nähtävillä kokouksessa. päättää merkitä valtioneuvoston päätöksen tiedoksi. (Kj) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: -

21 174 SELVITYS SOSIAALIASIAMIESTOIMINNASTA VUODELTA /111 Kh 111 Kunnanhallitukselle on saapunut sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) edellyttämä Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille vuodelta Esityslistan liitteenä 8 on selvityksen yleinen osio sekä kuvaus sosiaaliasiamiestoiminnasta Lavian kunnassa vuonna Liite 8 Osia sosiaaliasiamiehen selvityksestä 2012 Selvitys koko sosiaaliasiamiestoiminnasta on nähtävissä kunnanhallituksen kokouksessa. (Valmistelu: kunnansihteeri Johanna Järvensivu, puh ) päättää merkitä selvityksen tiedoksi. (Kj) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: perusturvalautakunta, sosiaalityöntekijä

22 175 PORIN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET RY:N AVUSTUSANOMUS /112 Kh 112 Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry on anonut kirjeellään ( /D:no 25) Lavian kunnalta 120 euron avustusta lautamiesten koulutusmatkoja ja -tilaisuuksia varten. Lavian kunnan valitsemia lautamiehiä on Satakunnan käräjäoikeudessa kaksi eli Ritva Peltola ja Asko Knuutila, joten yhdistys anoo avustusta 60 euroa/lavialainen lautamiesjäsen. Koska lautamiehet ovat ns. maallikko tuomareita, he tarvitsevat kouluttautumista tehtäviinsä. Yhdistys järjestääkin vuosittain useita koulutusmatkoja ja tilaisuuksia. Kunta ei myöntänyt avustusta viime vuonna. (Valmistelu: kunnansihteeri Johanna Järvensivu, puh ) päättää myöntää Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry:lle 120 euron avustuksen lautamiesten koulutusta varten (114 Yhteistoimintapalvelut/kp 11440). (Kj) Esittelijä muutti kokouksessa ehdotusta seuraavaksi: päättää, ettei se myönnä Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry:lle avustusta. (Kj) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry

23 176 LAVIAN VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE /113 Kh 113 Kunnanvaltuuston hyväksymän vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kymmenen varsinaista jäsentä. Lisäksi jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kuusi varsinaista ja varajäsentä edustaa eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjä ja viisi varsinaista ja varajäsentä kunnan eri hallintokuntia. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii kunnan viranhaltija. Eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöt ovat nimenneet seuraavat jäsenet: Lavian Kansalliset seniorit ry. jäsen Leena Kortelahti jäsen Arja Holma Eläkeliiton Lavian yhdistys jäsen Martti Jokinen jäsen Ulla Viljanen Sotaveteraanit jäsen Irma Ruisniemi Lavian Lottaperinne jäsen Leena Palosaari jäsen Etsi Antila Kunnanhallituksen edellisellä toimikaudella kunnan nimeäminä jäseninä olivat: Pia Haanpää, Harri Saarimaa, Jarmo Uusitalo, Tapio Peltoniemi ja Paula Lahdenniemi (sihteeri). Ehdotus annetaan kokouksessa. Esittelijä antoi seuraavan ehdotuksen kokouksessa:

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot