KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET"

Transkriptio

1 KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

2 KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

3 Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli, Heta Vilén, Sinikka Pekkalin, Sanna Vainikka, Aino Hämäläinen Toimitus: Aino Hämäläinen Tekstien koordinointi: Heta Vilén Oikoluku: Ansa Räsänen Graafinen suunnittelu ja taitto: Heli Salminen Paino: SOLVER palvelut Oy, Anjalankoski Kouvola 2007 YRITYS 12 Mitä on amk-yhteistyö? 14 Case: Kouvolan Edustuskiekko 17 Miksi yhteistyöhön KyAMK:n kanssa? 18 Prosessin kulku 20 Vastuut ja velvoitteet 21 Case: KSS Energia 22 Case: Trendi Spa 23 Case: JFD Pumps Rotors 24 Yhteistyömuodot 24 Puitesopimus 26 Opetukseen integroitu projekti 28 Projektityö 30 Ohjattu harjoittelu 32 KymiDesign & Business -yksikkö 34 Ulkomaalaiset harjoittelijat 35 Tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan osaajat 36 Ura- ja rekrytointipalvelu 37 Projekti pähkinänkuoressa 38 Liitteet 39 Puitesopimus 42 Sopimus hankkeistetusta opinnäytetyöstä 44 Harjoittelusopimus 5

4 OPISKELIJA 48 Mitä on yritysyhteistyö? 50 Case: Matleena Niemi 51 Case: Jukka-Petteri Eronen 52 Case: Tiia Sakala 53 Prosessin kulku 55 Yhteistyömuodot 58 KymiDesign & Business -yksikkö 60 Case: Jan Malmberg 61 Case: Kari Kemppainen 62 Ura- ja rekrytointipalvelu 63 Projekti pähkinänkuoressa JOHDANTO OPETUSHENKILÖSTÖ 66 Mitä on yritysyhteistyö? 68 Case: Pia Kaari 69 Haasteita ammattikorkeakouluopiskelulle 74 Prosessin kulku 76 Case: Umacon Oy 77 Yhteistyömuodot 78 Opettamassa, koordinoimassa, ohjaamassa, oppimassa Ura- ja rekrytointipalvelu 82 Projekti pähkinänkuoressa 6 7

5 Business-osaamisen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Raimo Pelli Valtiovalta on käynnistänyt maassa laajan korkeakouluverkon rakenteellisen uudistuksen ja päättänyt muun muassa perustaa pääkaupunkiseudulle niin sanotun innovaatioyliopiston, joka koostuu Kauppakorkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Teknillisestä korkeakoulusta. Ajatuksena on, että uuden innovaatioyliopiston voima tulee kolmen erilaista osaamista edustavan korkeakoulun synergisestä osaamisesta. Hieman samanlaiset ajatukset ovat olleet esillä, kun busineksen ja luovien alojen liittoa on organisoitu yhteen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala on aloittanut tänä syksynä toimintansa. Luovien alojen vahvuus on niiden tuottamissa luovissa ideoissa ja toteutuksessa. Sen sijaan tuotteiden tuotteistamis- ja kaupallistamisosaaminen on heikompaa. Siihen business-osaajat voivat tuoda tietonsa ja taitonsa. Vastaavasti luovien alojen henkilöstöstä on apua mietittäessä kaupalliselle alueelle erilaisia palvelutuotteita, markkinointia, brändäystä jne. Näemme tämän uuden organisaation hyvin hedelmällisenä yhteistyöfoorumina, josta voimme odottaa hyviä tuloksia lähivuosina. Yksi yhteinen kehittämisen tulos on toimialalle jo syntynyt, nimittäin Kymi- Design & Business -konsepti tai osaamiskeskittymä. Se on erinomainen esimerkki siitä, mihin yhteistyöllä päästään. Varmaan moni onkin havainnut, että osaamisalojen yhteistyö konkretisoituu hienosti tämän yhteisen organisaation puitteissa. Yrityksille tarjottavissa palveluissa tarvittava laaja tietämys ja kehittämistaito konkretisoituu hyvinä tuotoksina, joista saatamme olla ylpeitä. Keräsimme tietoa KymiDesign & Business -yksikön kautta toteutetusta yritysyhteistyöstä vuonna 2006 ja itsellemmekin yllätykseksi erilaisia yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten kanssa kertyi yli 100. Se on varsin ainutlaatuista koko valtakunnankin mittakaavassa. Laajan yritysten toimeksiantojen ja projektitoiminnan lisäksi KymiDesign & Business -yksikön T&K-toimintaan kuuluu Tekes- ja ESR-hankkeita jne. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ammattikorkeakoulujen T&K-toiminta on yleisesti opetusta tuntemattomampaa. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön luonnetta ei yleisesti tunneta, kuin ei myöskään sen erilaista painotusta yliopistojen tutkimus- ja kehitystyöhön verrattuna. Perinteisesti yliopistojen rooli on tehdä perustutkimusta ja julkaista tuloksia kansainvälisillä foorumeilla. Ammattikorkeakoulut ovat vahvasti maakunnallisia, niiden tutkimustoiminta on soveltavaa ja painotus on enemmän kehitystyössä. Ammattikorkeakouluille on tärkeää työn tuotosten käytännön hyödynnettävyys. Sellainen toimintatapa antaa erinomaiset edellytykset yhteistyölle alueen pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kanssa. Kun valtaosa uusista työpaikoista syntyy nykyisin mainitulle pk-sektorille, on ammattikorkeakoulujen tuottama lisäarvon ketju alueelle helposti nähtävissä. Korkeakoulujen aluekehityksessä mainitaan yleensä t ja k eli tutkimus- ja kehitystoiminta. Ammattikorkeakouluista puhuttaessa pitäisi siihen liittää myös oikein iso I eli innovaatiotoiminta ja innovaatioympäristöt. Parhaimmillaan silloin on kyse myös oppimisympäristöistä, eli innovaatiotoiminnassa ovat mukana myös opiskelijat. Esimerkiksi toimialan siirtyessä kokonaan Kasarminmäelle kahden vuoden kuluttua, on sinne keskittymässä noin 1500 opiskelijan innovaatiopotentiaali. Se yhdessä taitavan henkilöstömme kanssa on mahtava voimavara alueen ja yritysten kehittämiseen. Tilastot osoittavat, että ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialalla on jo nyt aidosti laajat kytkeymät alueen yrityksiin. Se tarjoaa yhteistyökumppaneilleen T&K&I-osaamiseen ja kansainvälisiin kumppaneihin ulottuvan verkoston, johon yritysten kannattaa liittyä. Ajateltaessa ammatillisesti suuntautuneen korkeakoulun toimintatapaa, projektityön taidot ja projektien hallinta kuuluvat luontevasti keskeiseen osaan sen toimintatapaa. Projektityö ja projektioppiminen on kuitenkin monesti luennoi- 8 9

6 vampaan opetusmetodiikkaan tottuneille opettajille vieraampaa opetusmetodiikkaa. Onkin paikallaan nostaa hattua ja vieläpä korkealle niille opettajille, jotka tähän toimintatapaan uskaltautuvat, sillä sehän vaatii luopumista perinteisistä toimintatavoista ja rohkeutta heittäytyä uuteen ja monesti tuntemattomaan prosessiin. Tässä kirjassa mallinnetaan toimialamme yhteistyötä yritysten kanssa ja esitellään onnistuneita projekteja. Toivomme teoksen näin vahvistavan nykyisiä yhteistyösuhteitamme ja innostavan yhä uusia yrityksiä mukaan innovatiiviseen ja kehittävään verkostoomme. YRITYS Mitä mahdollisuuksia amk-yhteistyö tarjoaa ja miten projekti käytännössä etenee? Entä miten projekteja tilanneet yrittäjät ovat yhteistyön kokeneet? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset seuraavilta sivuilta 10 11

7 Mitä on amk-yhteistyö? Mitä yhteistyö voi olla? menlaakson ammattikorkeakoulun kans- Tässä oppaassa kuvataan erilaisia yhteis- Muotoilupalvelut tarjoavat konkreetti- sa. Kumppaneina jokainen yritys tai yh- työmuotoja. Pääosin opas keskittyy lii- sia, monipuolisia ja helposti lähestyttäviä teisö on meille tärkeä. ketoiminnan ja kulttuurin osaamisaluee- palveluja yrityksille, esimerkiksi seuraa- Yhteistyöllä kehitämme osaltamme seen, mutta löydät oppaasta myös muiden vista aihealueista: alueen kilpailukykyä kouluttamalla työ- toimialojen esittelyn sivulta 35. tuotekonseptointi elämän asiantuntijoita yhdessä alueen tuotekehitys yritysten kanssa, heidän tarpeensa ja Liiketoimintapalvelut tarjoavat tuotemuotoilu toiveensa huomioiden. Yhteistyöprojek- monipuolisesti markkinoinnin, talous- käyttöliittymäsuunnittelu tit toteutetaan osana opiskelijan opin- hallinnon sekä logistiikan osaamisalueen käytettävyyden analysointi toja ammattikorkeakoulun henkilöstön yhteistyötä, esimerkiksi seuraavista tuotteistaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tuot- ohjauksessa. Yritysten tiivis mukanaolo aihealueista: kaupallistaminen taa monipuolisia tutkimus- ja kehityspal- varmistaa opetuksen ajanmukaisuuden liiketoiminnan kehittäminen mallinrakennus veluja yrityksille ja yhteisölle. Yhteistyö ja antaa opiskelijoille sitä osaamista mitä asiakastyytyväisyystutkimus pikamallinnus antaa mahdollisuudet toteuttaa niin työelämä heiltä vaatii heidän valmistut- kulutuskäyttäytymistutkimus muotoilujohtaminen lyhyet kehittämisprojektit kuin suuret, tuaan. Yrityksille yhteistyö mahdollistaa ostokäyttäytymistutkimus spesiaalialana venealan muotoilu ja monikansalliset hankkeetkin. Yritysten ja uuden tiedon ja osaamisen tuottamisen uusasiakaskartoitukset suunnittelupalvelut yhteisöjen kanssa toteutettavia projekte- tuorein ajatuksin. logistiikkatutkimus ja käynnistetään vuosittain yli 100 erilaa- markkinoinnin suunnittelu Viestintäpalvelut tarjoavat yrityksille juista hanketta. markkinaselvitys monipuolista suunnittelu- ja toteutus- Yhteistyökumppanimme voi olla pie- kansainvälistymisselvitys apua mm. seuraavista aihealueista: nestä yhden henkilön luotsaamasta yri- Ota yhteyttä: myynninedistämiskampanja viestinnän monimediasovellukset tyksestä monikansallisiin suuryrityksiin. Projektisuunnittelija tuotelanseeraus viestintäsuunnitelmat Myös alueen muut organisaatiot kuten Heta Vilén laatuprosessien kirjaaminen graafisen suunnittelun kunnat, erilaiset seurat ja järjestöt ovat kannattavuuslaskenta kaikki osa-alueet kehittäneet toimintaansa yhdessä Ky- tapahtumapalvelut tapahtumapalvelut 12 13

8 Monipuolista yhteistyötä puitesopimuksella Case: Kouvolan Edustuskiekko ry nipuolisesti: opiskelijat ovat laatineet markkinointisuunnitelmia, toimineet PR-tehtävissä, ideoineet ja järjestäneet oheistapahtumia, toteuttaneet tietokantoja sekä laatineet suunnitelmia markkinointimateriaalien ja VIP-tilojen kehittämiseksi. KooKoo tarjoaa myös vuosittain harjoittelupaikan yhdelle markkinoinnin opiskelijalle. Olennaisena osana puitesopimukseen kuuluu myös nimikkoluokka, jossa Koo- Koo voi esitellä toimintaansa KyAMK:n opiskelijoille. Tästä luokasta huolta pitää KooKoo:n yhteysopiskelija Miikka Lindholm. Nimikkoluokan lisäksi KooKoon edustusjoukkueessa pelaavan Lindholmin vastuualueeseen kuuluvat erilaiset tiedotus- ja edustustehtävät. Tulevaisuuden tavoitteena KyAMK:lla ja KooKoo:lla on tiivistää yhteistyötä entisestään. Vuosittain tarkistettava puitesopimus ja aikaisemmat projektit tarjoavat loistavan pohjan Kouvolan edustuskiekko ry:n toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. KooKoo:hon voit tutustua tarkemmin osoitteessa Puitesopimuksista voit lukea lisää sivuilta ja Kouvolan edustuskiekko ry:n silloinen puheenjohtaja Jouko Leppänen otti marraskuussa 2005 yhteyttä Kymenlaakson ammattikorkeakouluun toivoen saavansa apua ja uusia ideoita jääkiekkojoukkue KooKoon markkinointiin. KooKoo ja Ky- AMK allekirjoittivat jo yhteistyön alkuvaiheessa puitesopimuksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista, opettajista ja projektipäälliköstä koottiin tiimi pohtimaan KooKoon markkinointia. Tiimin ideoiden ja erilaisten markkinatutkimusten ja analyysien pohjalta toimintaa lähdettiin toteuttamaan mo

9 Miksi yhteistyöhön Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa? Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tavoitteena on edistää työelämän ja koulutuksen yhteistyötä ja kehittää oppimista edelleen työelämälähtöisemmäksi mm. projektioppimisen kautta. Opiskelija toteuttaa useampia yrityselämästä tulleita toimeksiantoja opintojensa aikana ja on näin valmiimpi vastaamaan tämän päivän työelämän haasteisiin. Opiskelija osaa kohdata oikean asiakkaan, neuvotella asiakaan kanssa ja toteuttaa lähes ammattimaisia projekteja KyAMK:n lehtorien ja projektihenkilöstön tuella. Opiskelijalle yritysmaailmasta tulleiden toimeksiantojen toteutus on teoriaopetusta mielekkäämpää ja oppiminen tapahtuu automaattisesti tekemisen kautta. Palaute on arvokkaampaa yritykseltä saadun palautteen kautta, ja opiskelija voi konkreettisesti nähdä työnsä tuloksen yritysten toimintaprosessissa. Tavoitteena on, että kaikki hyötyvät. Opiskelijat saavat käytännön osaamista, näytön paikkoja, oikeita referenssejä ja työllistymistä mahdollistavia kontakteja. Yritykset saavat uusinta osaamista nuorilta tulevaisuuden ammattilaisilta ja konkreettisia liiketoimintaa kehittävien tuotoksia sekä mahdollisuuden aitiopaikalta rekrytoida itselleen nuoria ammattilaisia, jotka ovat antaneet jo näyttöä osaamisestaan. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa tarjoaa yritykselle sekä palveluita että tilaisuuden tutustua tulevaisuuden työntekijöihin ja heidän osaamiseensa. Amk-yhteistyön avulla yritys voi lisätä resurssejaan teettää projektit edullisemmin saada uusinta tietoa ja tuoretta näkemystä

10 Prosessin kulku yhteistyöhankkeissa 1. Syntyy ajatus yhteistyöhankkeesta. 2. Yhteydenotto KyAMK:n projektisuunnittelijaan 3. Alustava neuvottelu projektisuunnittelijan ja yrityksen edustajan välillä (tavoitteet, toteutustapa ja aikataulu) 4. Projektisuunnittelija etsii KyAMK:sta parhaat asiantuntijat yhteistyön toteuttamiseen (opiskelija/t) ja sen ohjaamiseen (henkilöstö). 5. Projektisuunnittelija valmistelee alustavan projektisuunnitelman ja toteuttamismuodon. 6. Tapaaminen yrityksen edustajan, projektisuunnittelijan, ohjaavan henkilöstön ja mahdollisesti opiskelijan/opiskelijoiden välillä 7. Yhteistyöstä sopiminen: tavoite, vastuut, velvoitteet sekä aikataulutus 8. Projektointi/yhteistyösopimus 9. Toteutus 10. Säännölliset tapaamiset ja etenemisen seuranta KyAMK:n ja yrityksen välillä 11. Projektin päättäminen 12. Jatkoneuvottelut 18 19

11 Vastuut ja velvoitteet Tulevaisuuden työvoimaa etsimässä Case: KSS Energia Oy 1. KyAMK vastaa yhteistyön suunnit- säännöllisistä/tarpeellisten tapaa- KSS Energia on sähkön ja kaukolämmön KSS:lle tarjoutuvan myös tilaisuuksia teh- telusta, etenemisestä ja tiedottami- misten mahdollistamisesta. tuotantoa ja myyntiä harjoittava yritys, dä energia-alaa nuorille tutuksi. sesta yritykselle. 4. Yritys vastaa yhteistyösuunni tel- joka työllistää tällä hetkellä noin 100 hen- KSS Energiaan voit tutustua tarkemmin 2. Yritys vastaa sovitusta ohjaukses- man mukaisesta kulukorvauksesta kilöä. KSS Energia ja Kymenlaakson amk osoitteessa ta sekä yhteistyöhön liittyvän tie- KyAMK:lle. solmivat syksyllä 2007 puitesopimuksen, don ja muun materiaalin toimitta- joka mahdollistaa monipuolisen yhteis- misesta toteuttajien käyttöön. Vastuut ja velvoitteet sovitaan yksityis- työn. Yhteistyö ei ole sopimuksen osa- 3. Molemmat osapuolet vastaavat kohtaisesti yhteistyösopimuksessa. puolille kuitenkaan uutta, sillä KyAMK on toteuttanut KSS Energian vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen jo viiden vuoden ajan. Nyt allekirjoitetulla puitesopimuksella yhteistyötä pyritään kuitenkin laajentamaan ja tiivistämään. Yhteistyöprojekteja on jo suunnitteilla ainakin markkinoinnin ja viestinnän alalta. Markkinointipäällikkö Monica Kuusisen mukaan yksi tärkeimmistä amk-yhteistyön tavoitteista on tulevaisuuden työtekijöihin tutustuminen. Opiskelijat pääsevät tutustumaan KSS Energiaan työnantajana harjoittelun, kesätyön tai osa-aikatyön muodossa. Samalla opiskelijat tulevat tutuiksi KSS:lle ja auttavat tasaamaan työvoimatarpeen vaihteluja. Puitesopimuksista voit lukea lisää sivuilta Puitesopimuksen kautta Kuusinen toivoo ja

12 Kauneuskeskuksen yritysilme kuntoon Case: Trendi Spa KyAMK:sta lisäresursseja toiminnan kehittämiseen Case: JFD Pumps Rotors Oy Kauneuskeskus Trendi Spa on vuonna nitelman laatimisen viestinnän opiskeli- Tämä sittemmin jatkoa saanut projekti 1992 Myllykoskelle perustettu kauneu- jan paneutuessa yritysilmeen terävöit- sai alkunsa liiketoiminnan logistiikan denhoitoalan yritys. Vuonna 2006 yritys tämiseen. Markkinointisuunnitelmassa opiskelijan ohjattuna harjoitteluna. Kos- laajensi toimintaansa Kouvolaan. Toimin- opiskelijat etsivät ja ideoivat kattavien kar- ka JFD:llä ei ollut riittävästi laatujärjest- nan laajentuessa alkoivat omat resurssit toitusten pohjalta tehokkaimmat keinot elmiin liittyvää tietoa ja osaamista, oli loppua ja asiakkaan vinkin kautta yrittäjä yrityksen kohderyhmän saavuttamiseksi. ohjattu harjoittelu sopivin yhteistyömuo- Eija Venäläinen päätyi ottamaan yhteyttä Yritysilmeen kehittäminen puolestaan piti to: opiskelija pääsi paneutumaan hank- Kymenlaakson ammattikorkeakouluun. sisällään mm. yrityksen imagon määrit- JFD Pumps Rotors Oy on vuonna 1993 keeseen täysipainoisesti ammattikorkeak- Neuvottelujen jälkeen liiketalouden telyn, internetsivujen ja erilaisten pai- perustettu yritys, joka valmistaa pump- oulun asiantuntijoiden opastamana. opiskelijat aloittivat markkinointisuun- notuotteiden ulkoasun suunnittelun sekä puja ja niiden varaosia. Yritys työllistää JFD:n Jussi Forsström kertoo, että en- kattavan graafisen ohjeiston. Projektien tällä hetkellä 16 henkilöä ja sillä on vientiä nen yhteistyöprojekteihin ryhtymistä hän tulokset vastasivat Venäläisen odotuksia: noin 20 Euroopan maahan viennin muo- näki opiskelijatöiden suurimpina riskeinä nuorilta opiskelijoilta löytyi luovuutta, in- dostaessa lähes 30 % koko liikevaihdosta. mahdolliset laatu- ja aikatauluongel- toa ja uusia ideoita. Tyytyväinen yrittäjä JFD:llä on totuttu ottamaan yhteyttä mat. Hyvä hinta-laatusuhde ja helposti kertoo internetsivujen keränneen runsaa- Kymenlaakson ammattikorkeakouluun, käytettävissä olevat lisäresurssit houkut- sti kehuja myös yrityksen asiakkailta. kun eteen tulee projekti, johon oma osaa- telivat yrityksen kuitenkin kokeilemaan Trendi Spahan voit tutustua tarkemmin minen tai resurssit eivät riitä. Jo aiemmin KyAMK:n palveluja. Kokeilu osoittautui osoitteessa KyAMK:n opiskelijat ovat uudistaneet yr- kannattavaksi ja tuloksiin tyytyväinen Graafikkona toimineen Jukka-Petteri Erosen ityksen internet-sivut sekä suunnitelleet Forsström kannustaa muitakin yrityksiä kokemuksista voit lukea lisää sivulta 51. ja toteuttaneet uudet esitteet laajentuvaa rohkeasti mukaan amk-yhteistyöhön. vientiä varten. Hankkeen yhteydessä yri- JFD Pumps Rotorsiin voit tutustua tarkem- tyksen käyttöön syntyi graafinen ohjeisto min osoitteessa sekä kuvapankki. Ohjatusta harjoittelusta voit lukea lisää Kauneuskeskus Trendi Span tyytyväinen Parhaillaan JFD:llä on käynnissä laatu- sivulta 30 ja laatujärjestelmää luovan Tiia yrittäjä Eija Venäläinen. järjestelmän ja laatukäsikirjan luominen. Sakalan kokemuksista sivulta

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 KymiDesign & Business KymiDesign & Business (KD&B) on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan tutkimus- ja kehitysyksikkö (T&K). Yksikön tarkoituksena on tukea alueen yrityksiä tutkimus- ja kehitystoiminnan osa-alueilla aluekehitystä tukien. Lisäksi yksikkö tukee tiiviisti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opetustoimintaa muotoilun, viestinnän ja liiketalouden aloilla. KD&B on muotoilun, viestinnän ja liiketoimintaosaamisen kehittämispalvelu. Liiketoimintaosaamisen kehittämispalvelut tarjoavat yrityksille markkinointi-, taloushallinto- ja logistiikkaosaamista. Muotoilupalvelut auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan sekä palvelujaan muotoilun, tuotekehityksen ja muotoilujohtamisen keinoin. Viestintäpalvelut keskittyvät yritysten viestinnällisten elementtien kehittämiseen niin perinteisessä kuin digitaalisessakin ympäristössä. KD&B keskittyy pääosin laajempien, vaativampien ja ammattimaisesti toteutettujen tutkimus- ja kehitysprojektien toteuttamiseen yrityksille sekä yhteisöille. Tarkoituksen mukaisena toimintana on palvella toimeksiantojen kautta maakunnan, yritysten ja opetustoiminnan kehittymistä. KD&B noudattaa toimeksiantojen hankkimisessa, sopimisessa, toteuttamisessa ja jälkiseurannassa ammattimaista toimintatapaa. Yksiköllä on hyvin dokumentoidut, tunnetut ja läpinäkyvät toimintatavat ja -prosessit sekä niille asetetut tavoitteet, joihin kulloinkin toimintaan osallistuvat henkilöt ja yritykset ovat tutustuneet. Projektit toteutetaan yksikön ja yrityksen välillä aina luottamuksellisesti. Projektin aloitus edellyttää yhteisten pelisääntöjen hyväksymistä kaikkien osapuolien taholta. KD&B:n hinnoittelu on kuluperusteista eli yksikön kulut katetaan toimeksiantojen rahoituksesta. Monipuolisen palvelutoimintansa kautta KymiDesign&Business voi auttaa yritystä erottautumaan paremmin kilpailijoistaan ja menestymään liiketoiminnassa mm. markkinoinnin sekä yhtenäisen ja vahvemman yritys- ja tuotekuvan avulla

18 Ulkomaalainen harjoittelija tuo työnantajalle monia mahdollisuuksia Kun tarvitset metsän, meren tai tekniikan osaajaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on vuosittain noin 200 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin puolet suorittaa koko tutkinnon. Ulkomaalaisia opiskelijoita saapuu useista Euroopan maista sekä sen lisäksi Aasian maista. Harjoittelija näkee työyhteisön toiminnan ulkopuolisen silmin ja voi tuoda työskentelyyn uusia näkökulmia. Harjoittelija paitsi oppii itse, antaa myös työyhteisölle mahdollisuuden oppia. Tämän lisäksi ulkomaalainen harjoittelija tuo työpaikalle kansainvälisen tuulahduksen. Voitte vaikkapa harjoitella vierasta kieltä arkipäivän tilanteissa ja parantaa valmiuksia työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Jos olet kiinnostunut ulkomaalaisesta harjoittelijasta, ota yhteyttä Kymenlaakson ammattikorkeakouluun. muista, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulu kouluttaa myös insinöörejä, metsätalousinsinöörejä ja merikapteeneita. Myös heidän koulutukseensa kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö. Erilaisissa yhteistyöprojekteissa myös yritykset pääsevät hyötymään huipputason laboratorioista ja testauslaitteista kuten rakennus- ja puutekniikan laboratorioista tai päästömittauspalvelusta. Sosionomit ja sairaanhoitajat maakunnan omasta korkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan Kuusankosken ja Kotkan toimipisteissä opiskellaan sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, sosionomiksi, ensihoitajaksi, geronomiksi tai naprapaatiksi. Opiskeluaikana syntyneet työnantajakontaktit johtavat usein työsuhteeseen valmistumisen jälkeen. Yhteistyön avulla voit vaikuttaa siihen, että löydät tarvitsemaasi työvoimaa tulevaisuudessakin. Lue lisää osoitteesta ja ota yhteyttä: Koulutusohjelmajohtajat (tarkemmat yhteystiedot osoitteesta tai vaihteesta puh ) Rekrytointipalvelu, puh , sähköposti 34 35

19 Rekrytointipalvelu työnantajan apuna Projekti pähkinänkuoressa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rekrytointipalvelu välittää työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja kaikille KyAMK:n koulutusaloille etsitpä sitten tradenomia tai sosionomia, insinööriä tai medianomia. Laita tiedot avoimesta paikasta mieluiten sähköpostitse rekrytointipalvelulle osoitteeseen Kuvaile ilmoituksessa, mitä työtehtävään kuuluu ja mitä toivot tai edellytät hakijoilta. Muista myös mainita, mihin mennessä hakemukset on jätettävä. Jos hakemuksia ei ole tullut, ota yhteyttä rekrytointipalveluun. Ilmoitus voidaan laittaa uudelleen jakeluun tai tarkentaa kohderyhmää. Valitettavasti kaikkiin avoimiin paikkoihin ei aina riitä hakijoita Maksuton jobstep.net työnantajien käytössä Voit myös jättää ilmoituksesi ammattikorkeakoulujen yhteiseen työnvälityspalveluun osoitteessa Sitä kautta tavoitat maan kaikki ammattikorkeakoulut, josta on hyötyä etenkin silloin, kun tarvitsemasi alan opiskelijoita ei ole Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kohtaa opiskelija Rekrytointipalvelu järjestää vuosittain helmikuussa WorkExpo -työelämäpäivän, joka on työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamis- ja rekrytointifoorumi. Tapahtuma pidetään vuorovuosin Kouvolassa ja Kotkassa. Palvelu auttaa Sinua myös järjestämään oman työnantajaesittelytilaisuuden Ky- AMK:n opiskelijoille. Yhteystiedot Rekrytointipalvelu , , (05) (vaihde) PL 9, Kotka Koulutus- ja palveluyksiköt Palveluyksiköt Ura- ja rekrytointipalvelu Ota rohkeasti yhteyttä, vaikka et tietäisi tarkasti, millaista suunnitelmaa tai tutkimusta tarvitsette projektisuunnittelijat osaavat kartoittaa yrityksenne tarpeet. Huomioi, että projekti vaatii aina aikaa ja panostusta myös yritykseltä. Mieti jo etukäteen, mitkä ovat tavoitteesi projektin suhteen Mitä haluat ja mitä et halua? Ota yhteyttä ajoissa Projekti joudutaan sopeuttamaan amk:n aikatauluihin. Ole avoin uusille ajatuksille ja ideoille. Nimeä yrityksestä yksi yhteyshenkilö, joka koordinoi projektia yrityksenne puolelta

20 Liitteet 39 PUITESOPIMUS 42 SOPIMUS HANKKEISTETUSTA OPINNÄYTETYÖSTÄ 44 HARJOITTELUSOPIMUS 38 39

21 40 41

22 42 43

23 44 45

24 OPISKELIJA Millaisia projekteja opiskelijalle on tarjolla? Mitä projektityö vaatii? Mitä hyötyä yritysyhteistyöstä on käytännössä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset seuraavilta sivuilta 46 47

25 Mitä on yritysyhteistyö? Miksi mukaan yritysyhteistyöhön? Takkuaako harjoittelupaikan löytymi- Yritysyhteistyön osa-alueita ovat mm. Mitä hyötyä yritysyhteistyöprojekteihin Myös yhteistyön tekemisestä erilaisten nen? Puuttuuko opintopisteitä? Etkö kek- liiketoiminnan kehittäminen osallistumisesta sitten on? Mikäli asiat ihmisten kanssa oppii paljon, ja kokemus si opinnäytetyölle kiinnostavaa aihetta? yritysviestinnän kehittäminen haluaa todella oppia, ei pelkkä tunneilla tuo varmuutta tulevaisuuden työnha- Näihin ongelmiin ratkaisua kannattaa laatuprosessien kirjaaminen ja luennoilla istuminen riitä. Itse sovel- kuun. Lähes aina projekteista jää myös lähteä etsimään projektisuunnittelijan kannattavuuslaskenta tamalla teoriatiedot ja niiden merkitys jotain konkreettista näytettävää. Työha- luota. asiakastyytyväisyystutkimukset selkeytyvät ja oppiminen helpottuu. kemuksen väitteet omasta osaamisesta Kymenlaakson amk tarjoaa ainutlaatui- ostokäyttäytymistutkimukset Markkinointisuunnitelman Kouvolan saavat lisää vakuuttavuutta, kun perään sen mahdollisuuden olla opiskeluaikana markkinaselvitykset edustuskiekolle toteuttanut Mikko Varjo- voi nimetä yrityksiä, joiden toimeksianto- mukana monissa erilaisissa yritysprojek- uusasiakaskartoitukset la toteaakin: Markkinoinnin opit kertau- ja on toteuttanut. teissa. Erityisen haastavia ja samalla myös logistiikkatutkimukset tuivat hyvin työn aikana. Teoriakurssit Erilaiset kokemukset auttavat myös jä- antoisia caseistä tekee se, että ne toteute- kansainvälistymisselvitykset olivat aikoinaan tuntuneet turhilta, mut- sentämään omia toiveita. Kun projekteja taan todellisille yrityksille ja niiden to- myynninedistämiskampanjat ta jouduinkin yllättävän äkkiä laittamaan suorittaa erilaisille yrityksille ja yhtei- dellisiin tarpeisiin. Kokemuksen lisäksi tuotelanseeraukset ne käytäntöön. söille, saa monipuolisemman kuvan siitä, projekteista tarttuu siis mukaan myös mediapalvelut mitä työmarkkinoilla on tarjolla. Eikä mis- tärkeitä kontakteja alueen yrityselämään, tapahtumapalvelut sään nimessä sovi unohtaa projektitöiden ja yksikin projekti voi kantaa pitkälle, ku- mukanaan tuomia verkostoja. Projektien ten Jan Malmbergin (s. 60) ja Tiia Sakalan aikana solmitaan tärkeitä kontakteja ja (s. 52) tarinat osoittavat. työnnetään jalkaa työelämän ovenrakoon. Yritysyhteistyöhankkeita voidaan to- Usein opiskelija saakin harjoittelupaikas- teuttaa niin opetukseen integroituina taan vakituisen työsuhteen. projekteina kuin itsenäisinä projekteinakin. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että ne tarjoavat turvalliset puitteet tutustua oman alan asiantuntijatehtävissä toimimiseen

26 Kesätöissä KymiDesignilla Case: Matleena Niemi Graafista suunnittelua projekteina Case: Jukka-Petteri Eronen Toista vuotta oikeustradenomiksi opis- tutkimuksen vaiheisiin kyselylomakkeen Monissa projekteissa graafikkona toimi- neilla ei ole mahdollista opettaa, kuten keleva Matleena Niemi vietti ensimmäi- laatimisesta ja puhelinhaastatteluista aina nut Jukka-Petteri Eronen kertoo koke- esim. kanssakäymistä asiakkaiden tai pai- sen opiskeluvuotensa jälkeisen kesän tulosten analysointiin ja raportointiin muksistaan: notalojen kanssa. KymiDesignissa saa pal- KymiDesignilla useiden erilaisten pro- asti. Kesätyö monipuolisten projektien KymiDesign-muotoilupalveluissa tein jon vastuuta, mikä on hyvä asia. Neuvoja jektien parissa. Tehtäviin kuului mm. parissa osoittautui hyvin opettavaiseksi: projekteja mm. psykologia-, kauneuden- saa ohjaajilta sekä mielipiteitä voi kysellä asiakaskyselyjen suunnittelua ja toteu- tutuiksi tulivat paitsi kyselytutkimukset hoito- ja rakennuspalveluja tarjoaville yri- muilta työharjoittelijoilta. Harjoittelija tusta, markkinakartoitusta, markkinoin- ja niiden laatiminen myös projektityös- tyksille. Usein kyseessä oli yritysilmeen saa arvokasta työkokemusta suuremmis- nin suunnittelua, asiakashankintaa sekä kentely kokonaisuudessaan. Myös atk- suunnittelu, mutta suunnittelin lisäksi takin projekteista. kampanjasuunnittelua. Toimeksiantajina taidot kehittyivät kesän aikana. Kanta- mm. messuseinäkkeitä ja esitteitä. Erinäiset ongelmatilanteet liittyvät projekteissa oli niin yrityksiä kuin yhdis- pään kautta asioita opetellessa Matleena Työssä olen oppinut enemmän kuin op- yleensä asiakkaiden toiveisiin. Jotkut tyksiäkin. huomasi kuitenkin myös teoriaopetuksen pitunneilla. Käytännön tekemisen kautta tuppaavat innostumaan liikaa, kun huo- Eräässä projektissa Matleenalla oli työ- merkityksen. Käytännössä tekemällä op- oppii tehokkaammin ja oikeissa projek- maavat jonkun osaavan toteuttaa heidän parina muotoilun opiskelija. Yhteistyötä pii paremmin kuin teoriasta, tosin olisi teissa pääsee tekemään asioita, joita tun- visioitaan. toisen alan opiskelijan kanssa Matleena hyödyllistä tuntea ohjelmia ja toiminta- piti erittäin antoisana ja kiinnostavana. tapoja jo ennen kuin aloittaa työt käytän- Kesätyön parhaita puolia listattaessa hän nössä. sanoikin: Varsinkin yhteistyön tekemi- Positiivisia kokemuksia saaneena Mat- nen KymiDesignilla aivan eri alan ihmis- leena kannustaa opiskelijoita tarttumaan ten kanssa oli erittäin mielenkiintoista. rohkeasti projektitöihin ja antaa kullan Oli ihana nähdä heidän intonsa omien arvoisen neuvon: Pitää muistaa ja uskal- töidensä parissa. taa kysyä neuvoa. Muut oppilaat auttavat Matleena jatkaa eräässä laajemmassa todella ihanasti, kun vaan kysyy. asiakaskyselyhankkeessa vielä kesätyön päätyttyäkin. Tässä projektissa hän on KymiDesign & Businessista voit lukea lisää päässyt osallistumaan kattavasti kaikkiin sivulta

27 Pitkäksi venynyt perusharjoittelu Case: Tiia Sakala Prosessin kulku yhteistyöhankkeissa Logistiikan opiskelija Tiia Sakalan ja JFD ettelossa huomattavasti muutaman kuu- 1. Tarve kurssityön toimeksiantajaan, taulun ja mahdollisten välitavoittei- Pumps Rotors Oy:n perusharjoittelusta kauden pätkätöitä vakuuttavammalta. harjoittelupaikkaan, opinnäytetyön den sopiminen alkanut yhteistyö venyi aiottua 2,5 kuu- Hyvin laajaan ja itsenäiseen työhönsä aiheeseen tai ylimääräisiin opinto- 6. Projektin toteutus, yhteydenpito kautta pidemmäksi ja jatkuu edelleen. Tiia on saanut mielestään riittävästi oh- pisteisiin yritykseen ja ohjaajaan Keväällä 2007 ohjattua harjoittelua aloit- jausta. Hän kuitenkin painottaa, että oma 2. Yhteydenotto projektisuunnitteli- 7. Mahdolliset välitapaamiset ja tulos- taessaan Tiia tiesi vain, että projektin perehtyminen aiheeseen on aina korvaa- jaan ten esittely työnimenä oli laatukäsikirjahanke. Pääs- matonta. Tiian mielestä hankkeeseen ei 3. Sopivan projektin etsiminen yhdes- 8. Lopullisten tulosten esittely tyään töihin käsiksi hänelle selvisi kuiten- kannata tarttua, mikäli se ei tunnu riittä- sä projektisuunnittelijan kanssa 9. Palautekeskustelu yrityksen edus- kin pian, että ennen kuin laatukäsikirjaa vän kiinnostavalta ja omaan osaamiseen 4. Alustava pohjatietojen hankinta tajan, projektisuunnittelijan ja päästäisiin työstämään, yritykselle täy- sopivalta. Hän neuvookin tutustumaan toimeksiantajasta ja projektin ohjaajan kanssa tyisi rakentaa koko laatujärjestelmä lähes rauhassa tarjottuun projektiin, sillä toi- aiheesta 10. Neuvottelut yhteistyön jatkamises- alusta alkaen ja projekti tulisi venymään meksiantoihin on suhtauduttava aina va- 5. Tapaaminen yrityksen edustajan ta yrityksen kanssa, esim. harjoitte- useiden kuukausien mittaiseksi. Aikatau- kavasti ja sitouduttava suorittamaan ne (ja projektisuunnittelijan ja/tai oh- lu tai opinnäytetyö lut ja suunnitelmat laadittiin uudelleen. mahdollisista vastoinkäymistä huolimat- jaajan) kanssa: tavoitteiden, aika- Tiia sopi yrityksen kanssa, että harjoitte- ta loppuun asti. lun jälkeen hän siirtyisi kesätyöntekijäksi ja syksyllä työ jatkuisi projektityönä. Tii- Tiia Sakalan esimiehen mietteitä yhteistyöstä an suunnitelmissa on myös alakohtainen voit lukea sivulta 23. harjoittelu ja opinnäytetyö alihankintojen kehittämisestä JFD:lle. Ohjatusta harjoittelusta löydät lisätietoa Laatujärjestelmien lisäksi Tiia kokee sivulta 30. oppineensa työrupeaman aikana ymmärtämään yrityksen toimintaa kokonaisuutena. Suureksi hyödyksi Tiia laskee myös sen, että pitkä työsuhde näyttää ansiolu

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta KYSin tieteellinen kirjasto 1/8 NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta Tuulevi Ovaska, Kirsi Salmi Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää tiedonhakutaitoja ja niiden oppimiseen,

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta. Petri Puroaho

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta. Petri Puroaho Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Petri Puroaho Taustalla syksyn 2014 yhteistyö Keskeiset yhteistyön odotukset TE-toimiston ja välityömarkkinoiden välillä: Yhteydenotto Te-toimiston kanssa palvelun aikana

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

A R V O K A S Y R I T Y S

A R V O K A S Y R I T Y S ARVOKAS YRITYS ARVOKAS YRITYS Hyvän yrityksen on oltava tänään arvokkaampi kuin eilen. Hyvä yritys koostuu osista, jotka päivä toisensa jälkeen toimivat tehokkaammin, tuottavammin ja kasvaen. Niistä muodostuu

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin Työkirja TiiaKonttinen Hei, ihan huippua, että latasit tämän oppaan ja haluat oppia, miten voit suunnitella ja tehdä oman verkkokurssisi. Tämän työkirjan

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä TEKNINEN TOTEUTUS: Oppimisen arviointi Jokaisen tutkinnon osan alussa selvitetään OPPIJOILLE ammattitaito-vaatimukset,

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON

Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON Sisältö 1 Open House-hankkeen tavoite 2 Työelämäjakso Open House-hankkeessa 3 Työelämäjakson tavoite 4 Ajankohta 5 Pariopettajuus

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja Oma yritys Wanha Satama 19.-20.3.2013 HAAGA-HELIA kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely t Kysely toteutettu helmikuussa 2013, koonti Anne Bondaréw/Tapio Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory yli

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS SISÄLLYS... 1. Perehdyttämisen tavoitteet... 3 2. Suomen koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Mikä on FramiPro? SeAMKin moniammatillinen, työelämälähtöinen, projektioppimiseen perustuva yhteinen oppimisympäristö eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Harjoittelusta sanottua

Harjoittelusta sanottua Harjoittelun tavoite Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Lisätiedot

MiniMikkeli tapahtuma opiskelijoiden oppimisympäristönä Pekka Pulkkinen & Jarmo Kuosmanen

MiniMikkeli tapahtuma opiskelijoiden oppimisympäristönä Pekka Pulkkinen & Jarmo Kuosmanen MiniMikkeli tapahtuma opiskelijoiden oppimisympäristönä 16.3. 22.3.2017 Pekka Pulkkinen & Jarmo Kuosmanen MiniMikkeli on Mikkelin alueen kaikille kuudesluokkalaisille suunnattu pelillinen oppimiskokemus

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Anna työnantajille mahdollisuus löytää juuri sinut! www.heebo.fi Mikä ihmeen Heebo? Nuorten, koulutettujen ammattilaisten rekrytointiportaali

Lisätiedot