KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET"

Transkriptio

1 KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

2 KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

3 Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli, Heta Vilén, Sinikka Pekkalin, Sanna Vainikka, Aino Hämäläinen Toimitus: Aino Hämäläinen Tekstien koordinointi: Heta Vilén Oikoluku: Ansa Räsänen Graafinen suunnittelu ja taitto: Heli Salminen Paino: SOLVER palvelut Oy, Anjalankoski Kouvola 2007 YRITYS 12 Mitä on amk-yhteistyö? 14 Case: Kouvolan Edustuskiekko 17 Miksi yhteistyöhön KyAMK:n kanssa? 18 Prosessin kulku 20 Vastuut ja velvoitteet 21 Case: KSS Energia 22 Case: Trendi Spa 23 Case: JFD Pumps Rotors 24 Yhteistyömuodot 24 Puitesopimus 26 Opetukseen integroitu projekti 28 Projektityö 30 Ohjattu harjoittelu 32 KymiDesign & Business -yksikkö 34 Ulkomaalaiset harjoittelijat 35 Tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan osaajat 36 Ura- ja rekrytointipalvelu 37 Projekti pähkinänkuoressa 38 Liitteet 39 Puitesopimus 42 Sopimus hankkeistetusta opinnäytetyöstä 44 Harjoittelusopimus 5

4 OPISKELIJA 48 Mitä on yritysyhteistyö? 50 Case: Matleena Niemi 51 Case: Jukka-Petteri Eronen 52 Case: Tiia Sakala 53 Prosessin kulku 55 Yhteistyömuodot 58 KymiDesign & Business -yksikkö 60 Case: Jan Malmberg 61 Case: Kari Kemppainen 62 Ura- ja rekrytointipalvelu 63 Projekti pähkinänkuoressa JOHDANTO OPETUSHENKILÖSTÖ 66 Mitä on yritysyhteistyö? 68 Case: Pia Kaari 69 Haasteita ammattikorkeakouluopiskelulle 74 Prosessin kulku 76 Case: Umacon Oy 77 Yhteistyömuodot 78 Opettamassa, koordinoimassa, ohjaamassa, oppimassa Ura- ja rekrytointipalvelu 82 Projekti pähkinänkuoressa 6 7

5 Business-osaamisen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Raimo Pelli Valtiovalta on käynnistänyt maassa laajan korkeakouluverkon rakenteellisen uudistuksen ja päättänyt muun muassa perustaa pääkaupunkiseudulle niin sanotun innovaatioyliopiston, joka koostuu Kauppakorkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Teknillisestä korkeakoulusta. Ajatuksena on, että uuden innovaatioyliopiston voima tulee kolmen erilaista osaamista edustavan korkeakoulun synergisestä osaamisesta. Hieman samanlaiset ajatukset ovat olleet esillä, kun busineksen ja luovien alojen liittoa on organisoitu yhteen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala on aloittanut tänä syksynä toimintansa. Luovien alojen vahvuus on niiden tuottamissa luovissa ideoissa ja toteutuksessa. Sen sijaan tuotteiden tuotteistamis- ja kaupallistamisosaaminen on heikompaa. Siihen business-osaajat voivat tuoda tietonsa ja taitonsa. Vastaavasti luovien alojen henkilöstöstä on apua mietittäessä kaupalliselle alueelle erilaisia palvelutuotteita, markkinointia, brändäystä jne. Näemme tämän uuden organisaation hyvin hedelmällisenä yhteistyöfoorumina, josta voimme odottaa hyviä tuloksia lähivuosina. Yksi yhteinen kehittämisen tulos on toimialalle jo syntynyt, nimittäin Kymi- Design & Business -konsepti tai osaamiskeskittymä. Se on erinomainen esimerkki siitä, mihin yhteistyöllä päästään. Varmaan moni onkin havainnut, että osaamisalojen yhteistyö konkretisoituu hienosti tämän yhteisen organisaation puitteissa. Yrityksille tarjottavissa palveluissa tarvittava laaja tietämys ja kehittämistaito konkretisoituu hyvinä tuotoksina, joista saatamme olla ylpeitä. Keräsimme tietoa KymiDesign & Business -yksikön kautta toteutetusta yritysyhteistyöstä vuonna 2006 ja itsellemmekin yllätykseksi erilaisia yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten kanssa kertyi yli 100. Se on varsin ainutlaatuista koko valtakunnankin mittakaavassa. Laajan yritysten toimeksiantojen ja projektitoiminnan lisäksi KymiDesign & Business -yksikön T&K-toimintaan kuuluu Tekes- ja ESR-hankkeita jne. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ammattikorkeakoulujen T&K-toiminta on yleisesti opetusta tuntemattomampaa. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön luonnetta ei yleisesti tunneta, kuin ei myöskään sen erilaista painotusta yliopistojen tutkimus- ja kehitystyöhön verrattuna. Perinteisesti yliopistojen rooli on tehdä perustutkimusta ja julkaista tuloksia kansainvälisillä foorumeilla. Ammattikorkeakoulut ovat vahvasti maakunnallisia, niiden tutkimustoiminta on soveltavaa ja painotus on enemmän kehitystyössä. Ammattikorkeakouluille on tärkeää työn tuotosten käytännön hyödynnettävyys. Sellainen toimintatapa antaa erinomaiset edellytykset yhteistyölle alueen pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kanssa. Kun valtaosa uusista työpaikoista syntyy nykyisin mainitulle pk-sektorille, on ammattikorkeakoulujen tuottama lisäarvon ketju alueelle helposti nähtävissä. Korkeakoulujen aluekehityksessä mainitaan yleensä t ja k eli tutkimus- ja kehitystoiminta. Ammattikorkeakouluista puhuttaessa pitäisi siihen liittää myös oikein iso I eli innovaatiotoiminta ja innovaatioympäristöt. Parhaimmillaan silloin on kyse myös oppimisympäristöistä, eli innovaatiotoiminnassa ovat mukana myös opiskelijat. Esimerkiksi toimialan siirtyessä kokonaan Kasarminmäelle kahden vuoden kuluttua, on sinne keskittymässä noin 1500 opiskelijan innovaatiopotentiaali. Se yhdessä taitavan henkilöstömme kanssa on mahtava voimavara alueen ja yritysten kehittämiseen. Tilastot osoittavat, että ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialalla on jo nyt aidosti laajat kytkeymät alueen yrityksiin. Se tarjoaa yhteistyökumppaneilleen T&K&I-osaamiseen ja kansainvälisiin kumppaneihin ulottuvan verkoston, johon yritysten kannattaa liittyä. Ajateltaessa ammatillisesti suuntautuneen korkeakoulun toimintatapaa, projektityön taidot ja projektien hallinta kuuluvat luontevasti keskeiseen osaan sen toimintatapaa. Projektityö ja projektioppiminen on kuitenkin monesti luennoi- 8 9

6 vampaan opetusmetodiikkaan tottuneille opettajille vieraampaa opetusmetodiikkaa. Onkin paikallaan nostaa hattua ja vieläpä korkealle niille opettajille, jotka tähän toimintatapaan uskaltautuvat, sillä sehän vaatii luopumista perinteisistä toimintatavoista ja rohkeutta heittäytyä uuteen ja monesti tuntemattomaan prosessiin. Tässä kirjassa mallinnetaan toimialamme yhteistyötä yritysten kanssa ja esitellään onnistuneita projekteja. Toivomme teoksen näin vahvistavan nykyisiä yhteistyösuhteitamme ja innostavan yhä uusia yrityksiä mukaan innovatiiviseen ja kehittävään verkostoomme. YRITYS Mitä mahdollisuuksia amk-yhteistyö tarjoaa ja miten projekti käytännössä etenee? Entä miten projekteja tilanneet yrittäjät ovat yhteistyön kokeneet? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset seuraavilta sivuilta 10 11

7 Mitä on amk-yhteistyö? Mitä yhteistyö voi olla? menlaakson ammattikorkeakoulun kans- Tässä oppaassa kuvataan erilaisia yhteis- Muotoilupalvelut tarjoavat konkreetti- sa. Kumppaneina jokainen yritys tai yh- työmuotoja. Pääosin opas keskittyy lii- sia, monipuolisia ja helposti lähestyttäviä teisö on meille tärkeä. ketoiminnan ja kulttuurin osaamisaluee- palveluja yrityksille, esimerkiksi seuraa- Yhteistyöllä kehitämme osaltamme seen, mutta löydät oppaasta myös muiden vista aihealueista: alueen kilpailukykyä kouluttamalla työ- toimialojen esittelyn sivulta 35. tuotekonseptointi elämän asiantuntijoita yhdessä alueen tuotekehitys yritysten kanssa, heidän tarpeensa ja Liiketoimintapalvelut tarjoavat tuotemuotoilu toiveensa huomioiden. Yhteistyöprojek- monipuolisesti markkinoinnin, talous- käyttöliittymäsuunnittelu tit toteutetaan osana opiskelijan opin- hallinnon sekä logistiikan osaamisalueen käytettävyyden analysointi toja ammattikorkeakoulun henkilöstön yhteistyötä, esimerkiksi seuraavista tuotteistaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tuot- ohjauksessa. Yritysten tiivis mukanaolo aihealueista: kaupallistaminen taa monipuolisia tutkimus- ja kehityspal- varmistaa opetuksen ajanmukaisuuden liiketoiminnan kehittäminen mallinrakennus veluja yrityksille ja yhteisölle. Yhteistyö ja antaa opiskelijoille sitä osaamista mitä asiakastyytyväisyystutkimus pikamallinnus antaa mahdollisuudet toteuttaa niin työelämä heiltä vaatii heidän valmistut- kulutuskäyttäytymistutkimus muotoilujohtaminen lyhyet kehittämisprojektit kuin suuret, tuaan. Yrityksille yhteistyö mahdollistaa ostokäyttäytymistutkimus spesiaalialana venealan muotoilu ja monikansalliset hankkeetkin. Yritysten ja uuden tiedon ja osaamisen tuottamisen uusasiakaskartoitukset suunnittelupalvelut yhteisöjen kanssa toteutettavia projekte- tuorein ajatuksin. logistiikkatutkimus ja käynnistetään vuosittain yli 100 erilaa- markkinoinnin suunnittelu Viestintäpalvelut tarjoavat yrityksille juista hanketta. markkinaselvitys monipuolista suunnittelu- ja toteutus- Yhteistyökumppanimme voi olla pie- kansainvälistymisselvitys apua mm. seuraavista aihealueista: nestä yhden henkilön luotsaamasta yri- Ota yhteyttä: myynninedistämiskampanja viestinnän monimediasovellukset tyksestä monikansallisiin suuryrityksiin. Projektisuunnittelija tuotelanseeraus viestintäsuunnitelmat Myös alueen muut organisaatiot kuten Heta Vilén laatuprosessien kirjaaminen graafisen suunnittelun kunnat, erilaiset seurat ja järjestöt ovat kannattavuuslaskenta kaikki osa-alueet kehittäneet toimintaansa yhdessä Ky- tapahtumapalvelut tapahtumapalvelut 12 13

8 Monipuolista yhteistyötä puitesopimuksella Case: Kouvolan Edustuskiekko ry nipuolisesti: opiskelijat ovat laatineet markkinointisuunnitelmia, toimineet PR-tehtävissä, ideoineet ja järjestäneet oheistapahtumia, toteuttaneet tietokantoja sekä laatineet suunnitelmia markkinointimateriaalien ja VIP-tilojen kehittämiseksi. KooKoo tarjoaa myös vuosittain harjoittelupaikan yhdelle markkinoinnin opiskelijalle. Olennaisena osana puitesopimukseen kuuluu myös nimikkoluokka, jossa Koo- Koo voi esitellä toimintaansa KyAMK:n opiskelijoille. Tästä luokasta huolta pitää KooKoo:n yhteysopiskelija Miikka Lindholm. Nimikkoluokan lisäksi KooKoon edustusjoukkueessa pelaavan Lindholmin vastuualueeseen kuuluvat erilaiset tiedotus- ja edustustehtävät. Tulevaisuuden tavoitteena KyAMK:lla ja KooKoo:lla on tiivistää yhteistyötä entisestään. Vuosittain tarkistettava puitesopimus ja aikaisemmat projektit tarjoavat loistavan pohjan Kouvolan edustuskiekko ry:n toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. KooKoo:hon voit tutustua tarkemmin osoitteessa Puitesopimuksista voit lukea lisää sivuilta ja Kouvolan edustuskiekko ry:n silloinen puheenjohtaja Jouko Leppänen otti marraskuussa 2005 yhteyttä Kymenlaakson ammattikorkeakouluun toivoen saavansa apua ja uusia ideoita jääkiekkojoukkue KooKoon markkinointiin. KooKoo ja Ky- AMK allekirjoittivat jo yhteistyön alkuvaiheessa puitesopimuksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista, opettajista ja projektipäälliköstä koottiin tiimi pohtimaan KooKoon markkinointia. Tiimin ideoiden ja erilaisten markkinatutkimusten ja analyysien pohjalta toimintaa lähdettiin toteuttamaan mo

9 Miksi yhteistyöhön Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa? Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tavoitteena on edistää työelämän ja koulutuksen yhteistyötä ja kehittää oppimista edelleen työelämälähtöisemmäksi mm. projektioppimisen kautta. Opiskelija toteuttaa useampia yrityselämästä tulleita toimeksiantoja opintojensa aikana ja on näin valmiimpi vastaamaan tämän päivän työelämän haasteisiin. Opiskelija osaa kohdata oikean asiakkaan, neuvotella asiakaan kanssa ja toteuttaa lähes ammattimaisia projekteja KyAMK:n lehtorien ja projektihenkilöstön tuella. Opiskelijalle yritysmaailmasta tulleiden toimeksiantojen toteutus on teoriaopetusta mielekkäämpää ja oppiminen tapahtuu automaattisesti tekemisen kautta. Palaute on arvokkaampaa yritykseltä saadun palautteen kautta, ja opiskelija voi konkreettisesti nähdä työnsä tuloksen yritysten toimintaprosessissa. Tavoitteena on, että kaikki hyötyvät. Opiskelijat saavat käytännön osaamista, näytön paikkoja, oikeita referenssejä ja työllistymistä mahdollistavia kontakteja. Yritykset saavat uusinta osaamista nuorilta tulevaisuuden ammattilaisilta ja konkreettisia liiketoimintaa kehittävien tuotoksia sekä mahdollisuuden aitiopaikalta rekrytoida itselleen nuoria ammattilaisia, jotka ovat antaneet jo näyttöä osaamisestaan. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa tarjoaa yritykselle sekä palveluita että tilaisuuden tutustua tulevaisuuden työntekijöihin ja heidän osaamiseensa. Amk-yhteistyön avulla yritys voi lisätä resurssejaan teettää projektit edullisemmin saada uusinta tietoa ja tuoretta näkemystä

10 Prosessin kulku yhteistyöhankkeissa 1. Syntyy ajatus yhteistyöhankkeesta. 2. Yhteydenotto KyAMK:n projektisuunnittelijaan 3. Alustava neuvottelu projektisuunnittelijan ja yrityksen edustajan välillä (tavoitteet, toteutustapa ja aikataulu) 4. Projektisuunnittelija etsii KyAMK:sta parhaat asiantuntijat yhteistyön toteuttamiseen (opiskelija/t) ja sen ohjaamiseen (henkilöstö). 5. Projektisuunnittelija valmistelee alustavan projektisuunnitelman ja toteuttamismuodon. 6. Tapaaminen yrityksen edustajan, projektisuunnittelijan, ohjaavan henkilöstön ja mahdollisesti opiskelijan/opiskelijoiden välillä 7. Yhteistyöstä sopiminen: tavoite, vastuut, velvoitteet sekä aikataulutus 8. Projektointi/yhteistyösopimus 9. Toteutus 10. Säännölliset tapaamiset ja etenemisen seuranta KyAMK:n ja yrityksen välillä 11. Projektin päättäminen 12. Jatkoneuvottelut 18 19

11 Vastuut ja velvoitteet Tulevaisuuden työvoimaa etsimässä Case: KSS Energia Oy 1. KyAMK vastaa yhteistyön suunnit- säännöllisistä/tarpeellisten tapaa- KSS Energia on sähkön ja kaukolämmön KSS:lle tarjoutuvan myös tilaisuuksia teh- telusta, etenemisestä ja tiedottami- misten mahdollistamisesta. tuotantoa ja myyntiä harjoittava yritys, dä energia-alaa nuorille tutuksi. sesta yritykselle. 4. Yritys vastaa yhteistyösuunni tel- joka työllistää tällä hetkellä noin 100 hen- KSS Energiaan voit tutustua tarkemmin 2. Yritys vastaa sovitusta ohjaukses- man mukaisesta kulukorvauksesta kilöä. KSS Energia ja Kymenlaakson amk osoitteessa ta sekä yhteistyöhön liittyvän tie- KyAMK:lle. solmivat syksyllä 2007 puitesopimuksen, don ja muun materiaalin toimitta- joka mahdollistaa monipuolisen yhteis- misesta toteuttajien käyttöön. Vastuut ja velvoitteet sovitaan yksityis- työn. Yhteistyö ei ole sopimuksen osa- 3. Molemmat osapuolet vastaavat kohtaisesti yhteistyösopimuksessa. puolille kuitenkaan uutta, sillä KyAMK on toteuttanut KSS Energian vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen jo viiden vuoden ajan. Nyt allekirjoitetulla puitesopimuksella yhteistyötä pyritään kuitenkin laajentamaan ja tiivistämään. Yhteistyöprojekteja on jo suunnitteilla ainakin markkinoinnin ja viestinnän alalta. Markkinointipäällikkö Monica Kuusisen mukaan yksi tärkeimmistä amk-yhteistyön tavoitteista on tulevaisuuden työtekijöihin tutustuminen. Opiskelijat pääsevät tutustumaan KSS Energiaan työnantajana harjoittelun, kesätyön tai osa-aikatyön muodossa. Samalla opiskelijat tulevat tutuiksi KSS:lle ja auttavat tasaamaan työvoimatarpeen vaihteluja. Puitesopimuksista voit lukea lisää sivuilta Puitesopimuksen kautta Kuusinen toivoo ja

12 Kauneuskeskuksen yritysilme kuntoon Case: Trendi Spa KyAMK:sta lisäresursseja toiminnan kehittämiseen Case: JFD Pumps Rotors Oy Kauneuskeskus Trendi Spa on vuonna nitelman laatimisen viestinnän opiskeli- Tämä sittemmin jatkoa saanut projekti 1992 Myllykoskelle perustettu kauneu- jan paneutuessa yritysilmeen terävöit- sai alkunsa liiketoiminnan logistiikan denhoitoalan yritys. Vuonna 2006 yritys tämiseen. Markkinointisuunnitelmassa opiskelijan ohjattuna harjoitteluna. Kos- laajensi toimintaansa Kouvolaan. Toimin- opiskelijat etsivät ja ideoivat kattavien kar- ka JFD:llä ei ollut riittävästi laatujärjest- nan laajentuessa alkoivat omat resurssit toitusten pohjalta tehokkaimmat keinot elmiin liittyvää tietoa ja osaamista, oli loppua ja asiakkaan vinkin kautta yrittäjä yrityksen kohderyhmän saavuttamiseksi. ohjattu harjoittelu sopivin yhteistyömuo- Eija Venäläinen päätyi ottamaan yhteyttä Yritysilmeen kehittäminen puolestaan piti to: opiskelija pääsi paneutumaan hank- Kymenlaakson ammattikorkeakouluun. sisällään mm. yrityksen imagon määrit- JFD Pumps Rotors Oy on vuonna 1993 keeseen täysipainoisesti ammattikorkeak- Neuvottelujen jälkeen liiketalouden telyn, internetsivujen ja erilaisten pai- perustettu yritys, joka valmistaa pump- oulun asiantuntijoiden opastamana. opiskelijat aloittivat markkinointisuun- notuotteiden ulkoasun suunnittelun sekä puja ja niiden varaosia. Yritys työllistää JFD:n Jussi Forsström kertoo, että en- kattavan graafisen ohjeiston. Projektien tällä hetkellä 16 henkilöä ja sillä on vientiä nen yhteistyöprojekteihin ryhtymistä hän tulokset vastasivat Venäläisen odotuksia: noin 20 Euroopan maahan viennin muo- näki opiskelijatöiden suurimpina riskeinä nuorilta opiskelijoilta löytyi luovuutta, in- dostaessa lähes 30 % koko liikevaihdosta. mahdolliset laatu- ja aikatauluongel- toa ja uusia ideoita. Tyytyväinen yrittäjä JFD:llä on totuttu ottamaan yhteyttä mat. Hyvä hinta-laatusuhde ja helposti kertoo internetsivujen keränneen runsaa- Kymenlaakson ammattikorkeakouluun, käytettävissä olevat lisäresurssit houkut- sti kehuja myös yrityksen asiakkailta. kun eteen tulee projekti, johon oma osaa- telivat yrityksen kuitenkin kokeilemaan Trendi Spahan voit tutustua tarkemmin minen tai resurssit eivät riitä. Jo aiemmin KyAMK:n palveluja. Kokeilu osoittautui osoitteessa KyAMK:n opiskelijat ovat uudistaneet yr- kannattavaksi ja tuloksiin tyytyväinen Graafikkona toimineen Jukka-Petteri Erosen ityksen internet-sivut sekä suunnitelleet Forsström kannustaa muitakin yrityksiä kokemuksista voit lukea lisää sivulta 51. ja toteuttaneet uudet esitteet laajentuvaa rohkeasti mukaan amk-yhteistyöhön. vientiä varten. Hankkeen yhteydessä yri- JFD Pumps Rotorsiin voit tutustua tarkem- tyksen käyttöön syntyi graafinen ohjeisto min osoitteessa sekä kuvapankki. Ohjatusta harjoittelusta voit lukea lisää Kauneuskeskus Trendi Span tyytyväinen Parhaillaan JFD:llä on käynnissä laatu- sivulta 30 ja laatujärjestelmää luovan Tiia yrittäjä Eija Venäläinen. järjestelmän ja laatukäsikirjan luominen. Sakalan kokemuksista sivulta

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 KymiDesign & Business KymiDesign & Business (KD&B) on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan tutkimus- ja kehitysyksikkö (T&K). Yksikön tarkoituksena on tukea alueen yrityksiä tutkimus- ja kehitystoiminnan osa-alueilla aluekehitystä tukien. Lisäksi yksikkö tukee tiiviisti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opetustoimintaa muotoilun, viestinnän ja liiketalouden aloilla. KD&B on muotoilun, viestinnän ja liiketoimintaosaamisen kehittämispalvelu. Liiketoimintaosaamisen kehittämispalvelut tarjoavat yrityksille markkinointi-, taloushallinto- ja logistiikkaosaamista. Muotoilupalvelut auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan sekä palvelujaan muotoilun, tuotekehityksen ja muotoilujohtamisen keinoin. Viestintäpalvelut keskittyvät yritysten viestinnällisten elementtien kehittämiseen niin perinteisessä kuin digitaalisessakin ympäristössä. KD&B keskittyy pääosin laajempien, vaativampien ja ammattimaisesti toteutettujen tutkimus- ja kehitysprojektien toteuttamiseen yrityksille sekä yhteisöille. Tarkoituksen mukaisena toimintana on palvella toimeksiantojen kautta maakunnan, yritysten ja opetustoiminnan kehittymistä. KD&B noudattaa toimeksiantojen hankkimisessa, sopimisessa, toteuttamisessa ja jälkiseurannassa ammattimaista toimintatapaa. Yksiköllä on hyvin dokumentoidut, tunnetut ja läpinäkyvät toimintatavat ja -prosessit sekä niille asetetut tavoitteet, joihin kulloinkin toimintaan osallistuvat henkilöt ja yritykset ovat tutustuneet. Projektit toteutetaan yksikön ja yrityksen välillä aina luottamuksellisesti. Projektin aloitus edellyttää yhteisten pelisääntöjen hyväksymistä kaikkien osapuolien taholta. KD&B:n hinnoittelu on kuluperusteista eli yksikön kulut katetaan toimeksiantojen rahoituksesta. Monipuolisen palvelutoimintansa kautta KymiDesign&Business voi auttaa yritystä erottautumaan paremmin kilpailijoistaan ja menestymään liiketoiminnassa mm. markkinoinnin sekä yhtenäisen ja vahvemman yritys- ja tuotekuvan avulla

18 Ulkomaalainen harjoittelija tuo työnantajalle monia mahdollisuuksia Kun tarvitset metsän, meren tai tekniikan osaajaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on vuosittain noin 200 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin puolet suorittaa koko tutkinnon. Ulkomaalaisia opiskelijoita saapuu useista Euroopan maista sekä sen lisäksi Aasian maista. Harjoittelija näkee työyhteisön toiminnan ulkopuolisen silmin ja voi tuoda työskentelyyn uusia näkökulmia. Harjoittelija paitsi oppii itse, antaa myös työyhteisölle mahdollisuuden oppia. Tämän lisäksi ulkomaalainen harjoittelija tuo työpaikalle kansainvälisen tuulahduksen. Voitte vaikkapa harjoitella vierasta kieltä arkipäivän tilanteissa ja parantaa valmiuksia työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Jos olet kiinnostunut ulkomaalaisesta harjoittelijasta, ota yhteyttä Kymenlaakson ammattikorkeakouluun. muista, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulu kouluttaa myös insinöörejä, metsätalousinsinöörejä ja merikapteeneita. Myös heidän koulutukseensa kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö. Erilaisissa yhteistyöprojekteissa myös yritykset pääsevät hyötymään huipputason laboratorioista ja testauslaitteista kuten rakennus- ja puutekniikan laboratorioista tai päästömittauspalvelusta. Sosionomit ja sairaanhoitajat maakunnan omasta korkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan Kuusankosken ja Kotkan toimipisteissä opiskellaan sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, sosionomiksi, ensihoitajaksi, geronomiksi tai naprapaatiksi. Opiskeluaikana syntyneet työnantajakontaktit johtavat usein työsuhteeseen valmistumisen jälkeen. Yhteistyön avulla voit vaikuttaa siihen, että löydät tarvitsemaasi työvoimaa tulevaisuudessakin. Lue lisää osoitteesta ja ota yhteyttä: Koulutusohjelmajohtajat (tarkemmat yhteystiedot osoitteesta tai vaihteesta puh ) Rekrytointipalvelu, puh , sähköposti 34 35

19 Rekrytointipalvelu työnantajan apuna Projekti pähkinänkuoressa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rekrytointipalvelu välittää työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja kaikille KyAMK:n koulutusaloille etsitpä sitten tradenomia tai sosionomia, insinööriä tai medianomia. Laita tiedot avoimesta paikasta mieluiten sähköpostitse rekrytointipalvelulle osoitteeseen Kuvaile ilmoituksessa, mitä työtehtävään kuuluu ja mitä toivot tai edellytät hakijoilta. Muista myös mainita, mihin mennessä hakemukset on jätettävä. Jos hakemuksia ei ole tullut, ota yhteyttä rekrytointipalveluun. Ilmoitus voidaan laittaa uudelleen jakeluun tai tarkentaa kohderyhmää. Valitettavasti kaikkiin avoimiin paikkoihin ei aina riitä hakijoita Maksuton jobstep.net työnantajien käytössä Voit myös jättää ilmoituksesi ammattikorkeakoulujen yhteiseen työnvälityspalveluun osoitteessa Sitä kautta tavoitat maan kaikki ammattikorkeakoulut, josta on hyötyä etenkin silloin, kun tarvitsemasi alan opiskelijoita ei ole Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kohtaa opiskelija Rekrytointipalvelu järjestää vuosittain helmikuussa WorkExpo -työelämäpäivän, joka on työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamis- ja rekrytointifoorumi. Tapahtuma pidetään vuorovuosin Kouvolassa ja Kotkassa. Palvelu auttaa Sinua myös järjestämään oman työnantajaesittelytilaisuuden Ky- AMK:n opiskelijoille. Yhteystiedot Rekrytointipalvelu , , (05) (vaihde) PL 9, Kotka Koulutus- ja palveluyksiköt Palveluyksiköt Ura- ja rekrytointipalvelu Ota rohkeasti yhteyttä, vaikka et tietäisi tarkasti, millaista suunnitelmaa tai tutkimusta tarvitsette projektisuunnittelijat osaavat kartoittaa yrityksenne tarpeet. Huomioi, että projekti vaatii aina aikaa ja panostusta myös yritykseltä. Mieti jo etukäteen, mitkä ovat tavoitteesi projektin suhteen Mitä haluat ja mitä et halua? Ota yhteyttä ajoissa Projekti joudutaan sopeuttamaan amk:n aikatauluihin. Ole avoin uusille ajatuksille ja ideoille. Nimeä yrityksestä yksi yhteyshenkilö, joka koordinoi projektia yrityksenne puolelta

20 Liitteet 39 PUITESOPIMUS 42 SOPIMUS HANKKEISTETUSTA OPINNÄYTETYÖSTÄ 44 HARJOITTELUSOPIMUS 38 39

21 40 41

22 42 43

23 44 45

24 OPISKELIJA Millaisia projekteja opiskelijalle on tarjolla? Mitä projektityö vaatii? Mitä hyötyä yritysyhteistyöstä on käytännössä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset seuraavilta sivuilta 46 47

25 Mitä on yritysyhteistyö? Miksi mukaan yritysyhteistyöhön? Takkuaako harjoittelupaikan löytymi- Yritysyhteistyön osa-alueita ovat mm. Mitä hyötyä yritysyhteistyöprojekteihin Myös yhteistyön tekemisestä erilaisten nen? Puuttuuko opintopisteitä? Etkö kek- liiketoiminnan kehittäminen osallistumisesta sitten on? Mikäli asiat ihmisten kanssa oppii paljon, ja kokemus si opinnäytetyölle kiinnostavaa aihetta? yritysviestinnän kehittäminen haluaa todella oppia, ei pelkkä tunneilla tuo varmuutta tulevaisuuden työnha- Näihin ongelmiin ratkaisua kannattaa laatuprosessien kirjaaminen ja luennoilla istuminen riitä. Itse sovel- kuun. Lähes aina projekteista jää myös lähteä etsimään projektisuunnittelijan kannattavuuslaskenta tamalla teoriatiedot ja niiden merkitys jotain konkreettista näytettävää. Työha- luota. asiakastyytyväisyystutkimukset selkeytyvät ja oppiminen helpottuu. kemuksen väitteet omasta osaamisesta Kymenlaakson amk tarjoaa ainutlaatui- ostokäyttäytymistutkimukset Markkinointisuunnitelman Kouvolan saavat lisää vakuuttavuutta, kun perään sen mahdollisuuden olla opiskeluaikana markkinaselvitykset edustuskiekolle toteuttanut Mikko Varjo- voi nimetä yrityksiä, joiden toimeksianto- mukana monissa erilaisissa yritysprojek- uusasiakaskartoitukset la toteaakin: Markkinoinnin opit kertau- ja on toteuttanut. teissa. Erityisen haastavia ja samalla myös logistiikkatutkimukset tuivat hyvin työn aikana. Teoriakurssit Erilaiset kokemukset auttavat myös jä- antoisia caseistä tekee se, että ne toteute- kansainvälistymisselvitykset olivat aikoinaan tuntuneet turhilta, mut- sentämään omia toiveita. Kun projekteja taan todellisille yrityksille ja niiden to- myynninedistämiskampanjat ta jouduinkin yllättävän äkkiä laittamaan suorittaa erilaisille yrityksille ja yhtei- dellisiin tarpeisiin. Kokemuksen lisäksi tuotelanseeraukset ne käytäntöön. söille, saa monipuolisemman kuvan siitä, projekteista tarttuu siis mukaan myös mediapalvelut mitä työmarkkinoilla on tarjolla. Eikä mis- tärkeitä kontakteja alueen yrityselämään, tapahtumapalvelut sään nimessä sovi unohtaa projektitöiden ja yksikin projekti voi kantaa pitkälle, ku- mukanaan tuomia verkostoja. Projektien ten Jan Malmbergin (s. 60) ja Tiia Sakalan aikana solmitaan tärkeitä kontakteja ja (s. 52) tarinat osoittavat. työnnetään jalkaa työelämän ovenrakoon. Yritysyhteistyöhankkeita voidaan to- Usein opiskelija saakin harjoittelupaikas- teuttaa niin opetukseen integroituina taan vakituisen työsuhteen. projekteina kuin itsenäisinä projekteinakin. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että ne tarjoavat turvalliset puitteet tutustua oman alan asiantuntijatehtävissä toimimiseen

26 Kesätöissä KymiDesignilla Case: Matleena Niemi Graafista suunnittelua projekteina Case: Jukka-Petteri Eronen Toista vuotta oikeustradenomiksi opis- tutkimuksen vaiheisiin kyselylomakkeen Monissa projekteissa graafikkona toimi- neilla ei ole mahdollista opettaa, kuten keleva Matleena Niemi vietti ensimmäi- laatimisesta ja puhelinhaastatteluista aina nut Jukka-Petteri Eronen kertoo koke- esim. kanssakäymistä asiakkaiden tai pai- sen opiskeluvuotensa jälkeisen kesän tulosten analysointiin ja raportointiin muksistaan: notalojen kanssa. KymiDesignissa saa pal- KymiDesignilla useiden erilaisten pro- asti. Kesätyö monipuolisten projektien KymiDesign-muotoilupalveluissa tein jon vastuuta, mikä on hyvä asia. Neuvoja jektien parissa. Tehtäviin kuului mm. parissa osoittautui hyvin opettavaiseksi: projekteja mm. psykologia-, kauneuden- saa ohjaajilta sekä mielipiteitä voi kysellä asiakaskyselyjen suunnittelua ja toteu- tutuiksi tulivat paitsi kyselytutkimukset hoito- ja rakennuspalveluja tarjoaville yri- muilta työharjoittelijoilta. Harjoittelija tusta, markkinakartoitusta, markkinoin- ja niiden laatiminen myös projektityös- tyksille. Usein kyseessä oli yritysilmeen saa arvokasta työkokemusta suuremmis- nin suunnittelua, asiakashankintaa sekä kentely kokonaisuudessaan. Myös atk- suunnittelu, mutta suunnittelin lisäksi takin projekteista. kampanjasuunnittelua. Toimeksiantajina taidot kehittyivät kesän aikana. Kanta- mm. messuseinäkkeitä ja esitteitä. Erinäiset ongelmatilanteet liittyvät projekteissa oli niin yrityksiä kuin yhdis- pään kautta asioita opetellessa Matleena Työssä olen oppinut enemmän kuin op- yleensä asiakkaiden toiveisiin. Jotkut tyksiäkin. huomasi kuitenkin myös teoriaopetuksen pitunneilla. Käytännön tekemisen kautta tuppaavat innostumaan liikaa, kun huo- Eräässä projektissa Matleenalla oli työ- merkityksen. Käytännössä tekemällä op- oppii tehokkaammin ja oikeissa projek- maavat jonkun osaavan toteuttaa heidän parina muotoilun opiskelija. Yhteistyötä pii paremmin kuin teoriasta, tosin olisi teissa pääsee tekemään asioita, joita tun- visioitaan. toisen alan opiskelijan kanssa Matleena hyödyllistä tuntea ohjelmia ja toiminta- piti erittäin antoisana ja kiinnostavana. tapoja jo ennen kuin aloittaa työt käytän- Kesätyön parhaita puolia listattaessa hän nössä. sanoikin: Varsinkin yhteistyön tekemi- Positiivisia kokemuksia saaneena Mat- nen KymiDesignilla aivan eri alan ihmis- leena kannustaa opiskelijoita tarttumaan ten kanssa oli erittäin mielenkiintoista. rohkeasti projektitöihin ja antaa kullan Oli ihana nähdä heidän intonsa omien arvoisen neuvon: Pitää muistaa ja uskal- töidensä parissa. taa kysyä neuvoa. Muut oppilaat auttavat Matleena jatkaa eräässä laajemmassa todella ihanasti, kun vaan kysyy. asiakaskyselyhankkeessa vielä kesätyön päätyttyäkin. Tässä projektissa hän on KymiDesign & Businessista voit lukea lisää päässyt osallistumaan kattavasti kaikkiin sivulta

27 Pitkäksi venynyt perusharjoittelu Case: Tiia Sakala Prosessin kulku yhteistyöhankkeissa Logistiikan opiskelija Tiia Sakalan ja JFD ettelossa huomattavasti muutaman kuu- 1. Tarve kurssityön toimeksiantajaan, taulun ja mahdollisten välitavoittei- Pumps Rotors Oy:n perusharjoittelusta kauden pätkätöitä vakuuttavammalta. harjoittelupaikkaan, opinnäytetyön den sopiminen alkanut yhteistyö venyi aiottua 2,5 kuu- Hyvin laajaan ja itsenäiseen työhönsä aiheeseen tai ylimääräisiin opinto- 6. Projektin toteutus, yhteydenpito kautta pidemmäksi ja jatkuu edelleen. Tiia on saanut mielestään riittävästi oh- pisteisiin yritykseen ja ohjaajaan Keväällä 2007 ohjattua harjoittelua aloit- jausta. Hän kuitenkin painottaa, että oma 2. Yhteydenotto projektisuunnitteli- 7. Mahdolliset välitapaamiset ja tulos- taessaan Tiia tiesi vain, että projektin perehtyminen aiheeseen on aina korvaa- jaan ten esittely työnimenä oli laatukäsikirjahanke. Pääs- matonta. Tiian mielestä hankkeeseen ei 3. Sopivan projektin etsiminen yhdes- 8. Lopullisten tulosten esittely tyään töihin käsiksi hänelle selvisi kuiten- kannata tarttua, mikäli se ei tunnu riittä- sä projektisuunnittelijan kanssa 9. Palautekeskustelu yrityksen edus- kin pian, että ennen kuin laatukäsikirjaa vän kiinnostavalta ja omaan osaamiseen 4. Alustava pohjatietojen hankinta tajan, projektisuunnittelijan ja päästäisiin työstämään, yritykselle täy- sopivalta. Hän neuvookin tutustumaan toimeksiantajasta ja projektin ohjaajan kanssa tyisi rakentaa koko laatujärjestelmä lähes rauhassa tarjottuun projektiin, sillä toi- aiheesta 10. Neuvottelut yhteistyön jatkamises- alusta alkaen ja projekti tulisi venymään meksiantoihin on suhtauduttava aina va- 5. Tapaaminen yrityksen edustajan ta yrityksen kanssa, esim. harjoitte- useiden kuukausien mittaiseksi. Aikatau- kavasti ja sitouduttava suorittamaan ne (ja projektisuunnittelijan ja/tai oh- lu tai opinnäytetyö lut ja suunnitelmat laadittiin uudelleen. mahdollisista vastoinkäymistä huolimat- jaajan) kanssa: tavoitteiden, aika- Tiia sopi yrityksen kanssa, että harjoitte- ta loppuun asti. lun jälkeen hän siirtyisi kesätyöntekijäksi ja syksyllä työ jatkuisi projektityönä. Tii- Tiia Sakalan esimiehen mietteitä yhteistyöstä an suunnitelmissa on myös alakohtainen voit lukea sivulta 23. harjoittelu ja opinnäytetyö alihankintojen kehittämisestä JFD:lle. Ohjatusta harjoittelusta löydät lisätietoa Laatujärjestelmien lisäksi Tiia kokee sivulta 30. oppineensa työrupeaman aikana ymmärtämään yrityksen toimintaa kokonaisuutena. Suureksi hyödyksi Tiia laskee myös sen, että pitkä työsuhde näyttää ansiolu

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

TUKIALUSINFO

TUKIALUSINFO TUKIALUSINFO 23.11.2016 Tukialus on nyt Kupittaalla, ICT-Talolla ja uudella vuosikymmenellä Turun ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK) - opiskelijoiden kehittäjäpalvelut vuodesta 2006 alkaen http://www.tukialus.fi

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Tiina Suorsa Spring House Oy 1.3.2016 STAFFPOINT SPRING HOUSE SAIMA SOFT Yleistä haastattelukyselystä Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Mikä on FramiPro? SeAMKin moniammatillinen, työelämälähtöinen, projektioppimiseen perustuva yhteinen oppimisympäristö eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet TTY:n palvelut yrityksille Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet Miksi yhteistyöhön? Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on yrityksille ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tuoreinta asiantuntemusta ja ratkaista

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille

Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille Henri Immonen Opiskelijatoiminnan koordinaattori Ympärisöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry Opiskelijat@ykl.fi Aineiston käytöstä Näitä ansioluetteloita

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Sisko Mällinen, FT

Sisko Mällinen, FT 20.9.2012 Sisko Mällinen, FT Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle Päätoteuttajana on Turun yliopisto Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Marja Gröhn-Rissanen Anne-Leena Juntunen Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 http://ois10.blogit.fi OIS-ajattelu

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot