KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET"

Transkriptio

1 KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

2 KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

3 Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli, Heta Vilén, Sinikka Pekkalin, Sanna Vainikka, Aino Hämäläinen Toimitus: Aino Hämäläinen Tekstien koordinointi: Heta Vilén Oikoluku: Ansa Räsänen Graafinen suunnittelu ja taitto: Heli Salminen Paino: SOLVER palvelut Oy, Anjalankoski Kouvola 2007 YRITYS 12 Mitä on amk-yhteistyö? 14 Case: Kouvolan Edustuskiekko 17 Miksi yhteistyöhön KyAMK:n kanssa? 18 Prosessin kulku 20 Vastuut ja velvoitteet 21 Case: KSS Energia 22 Case: Trendi Spa 23 Case: JFD Pumps Rotors 24 Yhteistyömuodot 24 Puitesopimus 26 Opetukseen integroitu projekti 28 Projektityö 30 Ohjattu harjoittelu 32 KymiDesign & Business -yksikkö 34 Ulkomaalaiset harjoittelijat 35 Tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan osaajat 36 Ura- ja rekrytointipalvelu 37 Projekti pähkinänkuoressa 38 Liitteet 39 Puitesopimus 42 Sopimus hankkeistetusta opinnäytetyöstä 44 Harjoittelusopimus 5

4 OPISKELIJA 48 Mitä on yritysyhteistyö? 50 Case: Matleena Niemi 51 Case: Jukka-Petteri Eronen 52 Case: Tiia Sakala 53 Prosessin kulku 55 Yhteistyömuodot 58 KymiDesign & Business -yksikkö 60 Case: Jan Malmberg 61 Case: Kari Kemppainen 62 Ura- ja rekrytointipalvelu 63 Projekti pähkinänkuoressa JOHDANTO OPETUSHENKILÖSTÖ 66 Mitä on yritysyhteistyö? 68 Case: Pia Kaari 69 Haasteita ammattikorkeakouluopiskelulle 74 Prosessin kulku 76 Case: Umacon Oy 77 Yhteistyömuodot 78 Opettamassa, koordinoimassa, ohjaamassa, oppimassa Ura- ja rekrytointipalvelu 82 Projekti pähkinänkuoressa 6 7

5 Business-osaamisen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Raimo Pelli Valtiovalta on käynnistänyt maassa laajan korkeakouluverkon rakenteellisen uudistuksen ja päättänyt muun muassa perustaa pääkaupunkiseudulle niin sanotun innovaatioyliopiston, joka koostuu Kauppakorkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Teknillisestä korkeakoulusta. Ajatuksena on, että uuden innovaatioyliopiston voima tulee kolmen erilaista osaamista edustavan korkeakoulun synergisestä osaamisesta. Hieman samanlaiset ajatukset ovat olleet esillä, kun busineksen ja luovien alojen liittoa on organisoitu yhteen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala on aloittanut tänä syksynä toimintansa. Luovien alojen vahvuus on niiden tuottamissa luovissa ideoissa ja toteutuksessa. Sen sijaan tuotteiden tuotteistamis- ja kaupallistamisosaaminen on heikompaa. Siihen business-osaajat voivat tuoda tietonsa ja taitonsa. Vastaavasti luovien alojen henkilöstöstä on apua mietittäessä kaupalliselle alueelle erilaisia palvelutuotteita, markkinointia, brändäystä jne. Näemme tämän uuden organisaation hyvin hedelmällisenä yhteistyöfoorumina, josta voimme odottaa hyviä tuloksia lähivuosina. Yksi yhteinen kehittämisen tulos on toimialalle jo syntynyt, nimittäin Kymi- Design & Business -konsepti tai osaamiskeskittymä. Se on erinomainen esimerkki siitä, mihin yhteistyöllä päästään. Varmaan moni onkin havainnut, että osaamisalojen yhteistyö konkretisoituu hienosti tämän yhteisen organisaation puitteissa. Yrityksille tarjottavissa palveluissa tarvittava laaja tietämys ja kehittämistaito konkretisoituu hyvinä tuotoksina, joista saatamme olla ylpeitä. Keräsimme tietoa KymiDesign & Business -yksikön kautta toteutetusta yritysyhteistyöstä vuonna 2006 ja itsellemmekin yllätykseksi erilaisia yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten kanssa kertyi yli 100. Se on varsin ainutlaatuista koko valtakunnankin mittakaavassa. Laajan yritysten toimeksiantojen ja projektitoiminnan lisäksi KymiDesign & Business -yksikön T&K-toimintaan kuuluu Tekes- ja ESR-hankkeita jne. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ammattikorkeakoulujen T&K-toiminta on yleisesti opetusta tuntemattomampaa. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön luonnetta ei yleisesti tunneta, kuin ei myöskään sen erilaista painotusta yliopistojen tutkimus- ja kehitystyöhön verrattuna. Perinteisesti yliopistojen rooli on tehdä perustutkimusta ja julkaista tuloksia kansainvälisillä foorumeilla. Ammattikorkeakoulut ovat vahvasti maakunnallisia, niiden tutkimustoiminta on soveltavaa ja painotus on enemmän kehitystyössä. Ammattikorkeakouluille on tärkeää työn tuotosten käytännön hyödynnettävyys. Sellainen toimintatapa antaa erinomaiset edellytykset yhteistyölle alueen pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kanssa. Kun valtaosa uusista työpaikoista syntyy nykyisin mainitulle pk-sektorille, on ammattikorkeakoulujen tuottama lisäarvon ketju alueelle helposti nähtävissä. Korkeakoulujen aluekehityksessä mainitaan yleensä t ja k eli tutkimus- ja kehitystoiminta. Ammattikorkeakouluista puhuttaessa pitäisi siihen liittää myös oikein iso I eli innovaatiotoiminta ja innovaatioympäristöt. Parhaimmillaan silloin on kyse myös oppimisympäristöistä, eli innovaatiotoiminnassa ovat mukana myös opiskelijat. Esimerkiksi toimialan siirtyessä kokonaan Kasarminmäelle kahden vuoden kuluttua, on sinne keskittymässä noin 1500 opiskelijan innovaatiopotentiaali. Se yhdessä taitavan henkilöstömme kanssa on mahtava voimavara alueen ja yritysten kehittämiseen. Tilastot osoittavat, että ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialalla on jo nyt aidosti laajat kytkeymät alueen yrityksiin. Se tarjoaa yhteistyökumppaneilleen T&K&I-osaamiseen ja kansainvälisiin kumppaneihin ulottuvan verkoston, johon yritysten kannattaa liittyä. Ajateltaessa ammatillisesti suuntautuneen korkeakoulun toimintatapaa, projektityön taidot ja projektien hallinta kuuluvat luontevasti keskeiseen osaan sen toimintatapaa. Projektityö ja projektioppiminen on kuitenkin monesti luennoi- 8 9

6 vampaan opetusmetodiikkaan tottuneille opettajille vieraampaa opetusmetodiikkaa. Onkin paikallaan nostaa hattua ja vieläpä korkealle niille opettajille, jotka tähän toimintatapaan uskaltautuvat, sillä sehän vaatii luopumista perinteisistä toimintatavoista ja rohkeutta heittäytyä uuteen ja monesti tuntemattomaan prosessiin. Tässä kirjassa mallinnetaan toimialamme yhteistyötä yritysten kanssa ja esitellään onnistuneita projekteja. Toivomme teoksen näin vahvistavan nykyisiä yhteistyösuhteitamme ja innostavan yhä uusia yrityksiä mukaan innovatiiviseen ja kehittävään verkostoomme. YRITYS Mitä mahdollisuuksia amk-yhteistyö tarjoaa ja miten projekti käytännössä etenee? Entä miten projekteja tilanneet yrittäjät ovat yhteistyön kokeneet? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset seuraavilta sivuilta 10 11

7 Mitä on amk-yhteistyö? Mitä yhteistyö voi olla? menlaakson ammattikorkeakoulun kans- Tässä oppaassa kuvataan erilaisia yhteis- Muotoilupalvelut tarjoavat konkreetti- sa. Kumppaneina jokainen yritys tai yh- työmuotoja. Pääosin opas keskittyy lii- sia, monipuolisia ja helposti lähestyttäviä teisö on meille tärkeä. ketoiminnan ja kulttuurin osaamisaluee- palveluja yrityksille, esimerkiksi seuraa- Yhteistyöllä kehitämme osaltamme seen, mutta löydät oppaasta myös muiden vista aihealueista: alueen kilpailukykyä kouluttamalla työ- toimialojen esittelyn sivulta 35. tuotekonseptointi elämän asiantuntijoita yhdessä alueen tuotekehitys yritysten kanssa, heidän tarpeensa ja Liiketoimintapalvelut tarjoavat tuotemuotoilu toiveensa huomioiden. Yhteistyöprojek- monipuolisesti markkinoinnin, talous- käyttöliittymäsuunnittelu tit toteutetaan osana opiskelijan opin- hallinnon sekä logistiikan osaamisalueen käytettävyyden analysointi toja ammattikorkeakoulun henkilöstön yhteistyötä, esimerkiksi seuraavista tuotteistaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tuot- ohjauksessa. Yritysten tiivis mukanaolo aihealueista: kaupallistaminen taa monipuolisia tutkimus- ja kehityspal- varmistaa opetuksen ajanmukaisuuden liiketoiminnan kehittäminen mallinrakennus veluja yrityksille ja yhteisölle. Yhteistyö ja antaa opiskelijoille sitä osaamista mitä asiakastyytyväisyystutkimus pikamallinnus antaa mahdollisuudet toteuttaa niin työelämä heiltä vaatii heidän valmistut- kulutuskäyttäytymistutkimus muotoilujohtaminen lyhyet kehittämisprojektit kuin suuret, tuaan. Yrityksille yhteistyö mahdollistaa ostokäyttäytymistutkimus spesiaalialana venealan muotoilu ja monikansalliset hankkeetkin. Yritysten ja uuden tiedon ja osaamisen tuottamisen uusasiakaskartoitukset suunnittelupalvelut yhteisöjen kanssa toteutettavia projekte- tuorein ajatuksin. logistiikkatutkimus ja käynnistetään vuosittain yli 100 erilaa- markkinoinnin suunnittelu Viestintäpalvelut tarjoavat yrityksille juista hanketta. markkinaselvitys monipuolista suunnittelu- ja toteutus- Yhteistyökumppanimme voi olla pie- kansainvälistymisselvitys apua mm. seuraavista aihealueista: nestä yhden henkilön luotsaamasta yri- Ota yhteyttä: myynninedistämiskampanja viestinnän monimediasovellukset tyksestä monikansallisiin suuryrityksiin. Projektisuunnittelija tuotelanseeraus viestintäsuunnitelmat Myös alueen muut organisaatiot kuten Heta Vilén laatuprosessien kirjaaminen graafisen suunnittelun kunnat, erilaiset seurat ja järjestöt ovat kannattavuuslaskenta kaikki osa-alueet kehittäneet toimintaansa yhdessä Ky- tapahtumapalvelut tapahtumapalvelut 12 13

8 Monipuolista yhteistyötä puitesopimuksella Case: Kouvolan Edustuskiekko ry nipuolisesti: opiskelijat ovat laatineet markkinointisuunnitelmia, toimineet PR-tehtävissä, ideoineet ja järjestäneet oheistapahtumia, toteuttaneet tietokantoja sekä laatineet suunnitelmia markkinointimateriaalien ja VIP-tilojen kehittämiseksi. KooKoo tarjoaa myös vuosittain harjoittelupaikan yhdelle markkinoinnin opiskelijalle. Olennaisena osana puitesopimukseen kuuluu myös nimikkoluokka, jossa Koo- Koo voi esitellä toimintaansa KyAMK:n opiskelijoille. Tästä luokasta huolta pitää KooKoo:n yhteysopiskelija Miikka Lindholm. Nimikkoluokan lisäksi KooKoon edustusjoukkueessa pelaavan Lindholmin vastuualueeseen kuuluvat erilaiset tiedotus- ja edustustehtävät. Tulevaisuuden tavoitteena KyAMK:lla ja KooKoo:lla on tiivistää yhteistyötä entisestään. Vuosittain tarkistettava puitesopimus ja aikaisemmat projektit tarjoavat loistavan pohjan Kouvolan edustuskiekko ry:n toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. KooKoo:hon voit tutustua tarkemmin osoitteessa Puitesopimuksista voit lukea lisää sivuilta ja Kouvolan edustuskiekko ry:n silloinen puheenjohtaja Jouko Leppänen otti marraskuussa 2005 yhteyttä Kymenlaakson ammattikorkeakouluun toivoen saavansa apua ja uusia ideoita jääkiekkojoukkue KooKoon markkinointiin. KooKoo ja Ky- AMK allekirjoittivat jo yhteistyön alkuvaiheessa puitesopimuksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista, opettajista ja projektipäälliköstä koottiin tiimi pohtimaan KooKoon markkinointia. Tiimin ideoiden ja erilaisten markkinatutkimusten ja analyysien pohjalta toimintaa lähdettiin toteuttamaan mo

9 Miksi yhteistyöhön Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa? Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tavoitteena on edistää työelämän ja koulutuksen yhteistyötä ja kehittää oppimista edelleen työelämälähtöisemmäksi mm. projektioppimisen kautta. Opiskelija toteuttaa useampia yrityselämästä tulleita toimeksiantoja opintojensa aikana ja on näin valmiimpi vastaamaan tämän päivän työelämän haasteisiin. Opiskelija osaa kohdata oikean asiakkaan, neuvotella asiakaan kanssa ja toteuttaa lähes ammattimaisia projekteja KyAMK:n lehtorien ja projektihenkilöstön tuella. Opiskelijalle yritysmaailmasta tulleiden toimeksiantojen toteutus on teoriaopetusta mielekkäämpää ja oppiminen tapahtuu automaattisesti tekemisen kautta. Palaute on arvokkaampaa yritykseltä saadun palautteen kautta, ja opiskelija voi konkreettisesti nähdä työnsä tuloksen yritysten toimintaprosessissa. Tavoitteena on, että kaikki hyötyvät. Opiskelijat saavat käytännön osaamista, näytön paikkoja, oikeita referenssejä ja työllistymistä mahdollistavia kontakteja. Yritykset saavat uusinta osaamista nuorilta tulevaisuuden ammattilaisilta ja konkreettisia liiketoimintaa kehittävien tuotoksia sekä mahdollisuuden aitiopaikalta rekrytoida itselleen nuoria ammattilaisia, jotka ovat antaneet jo näyttöä osaamisestaan. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa tarjoaa yritykselle sekä palveluita että tilaisuuden tutustua tulevaisuuden työntekijöihin ja heidän osaamiseensa. Amk-yhteistyön avulla yritys voi lisätä resurssejaan teettää projektit edullisemmin saada uusinta tietoa ja tuoretta näkemystä

10 Prosessin kulku yhteistyöhankkeissa 1. Syntyy ajatus yhteistyöhankkeesta. 2. Yhteydenotto KyAMK:n projektisuunnittelijaan 3. Alustava neuvottelu projektisuunnittelijan ja yrityksen edustajan välillä (tavoitteet, toteutustapa ja aikataulu) 4. Projektisuunnittelija etsii KyAMK:sta parhaat asiantuntijat yhteistyön toteuttamiseen (opiskelija/t) ja sen ohjaamiseen (henkilöstö). 5. Projektisuunnittelija valmistelee alustavan projektisuunnitelman ja toteuttamismuodon. 6. Tapaaminen yrityksen edustajan, projektisuunnittelijan, ohjaavan henkilöstön ja mahdollisesti opiskelijan/opiskelijoiden välillä 7. Yhteistyöstä sopiminen: tavoite, vastuut, velvoitteet sekä aikataulutus 8. Projektointi/yhteistyösopimus 9. Toteutus 10. Säännölliset tapaamiset ja etenemisen seuranta KyAMK:n ja yrityksen välillä 11. Projektin päättäminen 12. Jatkoneuvottelut 18 19

11 Vastuut ja velvoitteet Tulevaisuuden työvoimaa etsimässä Case: KSS Energia Oy 1. KyAMK vastaa yhteistyön suunnit- säännöllisistä/tarpeellisten tapaa- KSS Energia on sähkön ja kaukolämmön KSS:lle tarjoutuvan myös tilaisuuksia teh- telusta, etenemisestä ja tiedottami- misten mahdollistamisesta. tuotantoa ja myyntiä harjoittava yritys, dä energia-alaa nuorille tutuksi. sesta yritykselle. 4. Yritys vastaa yhteistyösuunni tel- joka työllistää tällä hetkellä noin 100 hen- KSS Energiaan voit tutustua tarkemmin 2. Yritys vastaa sovitusta ohjaukses- man mukaisesta kulukorvauksesta kilöä. KSS Energia ja Kymenlaakson amk osoitteessa ta sekä yhteistyöhön liittyvän tie- KyAMK:lle. solmivat syksyllä 2007 puitesopimuksen, don ja muun materiaalin toimitta- joka mahdollistaa monipuolisen yhteis- misesta toteuttajien käyttöön. Vastuut ja velvoitteet sovitaan yksityis- työn. Yhteistyö ei ole sopimuksen osa- 3. Molemmat osapuolet vastaavat kohtaisesti yhteistyösopimuksessa. puolille kuitenkaan uutta, sillä KyAMK on toteuttanut KSS Energian vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen jo viiden vuoden ajan. Nyt allekirjoitetulla puitesopimuksella yhteistyötä pyritään kuitenkin laajentamaan ja tiivistämään. Yhteistyöprojekteja on jo suunnitteilla ainakin markkinoinnin ja viestinnän alalta. Markkinointipäällikkö Monica Kuusisen mukaan yksi tärkeimmistä amk-yhteistyön tavoitteista on tulevaisuuden työtekijöihin tutustuminen. Opiskelijat pääsevät tutustumaan KSS Energiaan työnantajana harjoittelun, kesätyön tai osa-aikatyön muodossa. Samalla opiskelijat tulevat tutuiksi KSS:lle ja auttavat tasaamaan työvoimatarpeen vaihteluja. Puitesopimuksista voit lukea lisää sivuilta Puitesopimuksen kautta Kuusinen toivoo ja

12 Kauneuskeskuksen yritysilme kuntoon Case: Trendi Spa KyAMK:sta lisäresursseja toiminnan kehittämiseen Case: JFD Pumps Rotors Oy Kauneuskeskus Trendi Spa on vuonna nitelman laatimisen viestinnän opiskeli- Tämä sittemmin jatkoa saanut projekti 1992 Myllykoskelle perustettu kauneu- jan paneutuessa yritysilmeen terävöit- sai alkunsa liiketoiminnan logistiikan denhoitoalan yritys. Vuonna 2006 yritys tämiseen. Markkinointisuunnitelmassa opiskelijan ohjattuna harjoitteluna. Kos- laajensi toimintaansa Kouvolaan. Toimin- opiskelijat etsivät ja ideoivat kattavien kar- ka JFD:llä ei ollut riittävästi laatujärjest- nan laajentuessa alkoivat omat resurssit toitusten pohjalta tehokkaimmat keinot elmiin liittyvää tietoa ja osaamista, oli loppua ja asiakkaan vinkin kautta yrittäjä yrityksen kohderyhmän saavuttamiseksi. ohjattu harjoittelu sopivin yhteistyömuo- Eija Venäläinen päätyi ottamaan yhteyttä Yritysilmeen kehittäminen puolestaan piti to: opiskelija pääsi paneutumaan hank- Kymenlaakson ammattikorkeakouluun. sisällään mm. yrityksen imagon määrit- JFD Pumps Rotors Oy on vuonna 1993 keeseen täysipainoisesti ammattikorkeak- Neuvottelujen jälkeen liiketalouden telyn, internetsivujen ja erilaisten pai- perustettu yritys, joka valmistaa pump- oulun asiantuntijoiden opastamana. opiskelijat aloittivat markkinointisuun- notuotteiden ulkoasun suunnittelun sekä puja ja niiden varaosia. Yritys työllistää JFD:n Jussi Forsström kertoo, että en- kattavan graafisen ohjeiston. Projektien tällä hetkellä 16 henkilöä ja sillä on vientiä nen yhteistyöprojekteihin ryhtymistä hän tulokset vastasivat Venäläisen odotuksia: noin 20 Euroopan maahan viennin muo- näki opiskelijatöiden suurimpina riskeinä nuorilta opiskelijoilta löytyi luovuutta, in- dostaessa lähes 30 % koko liikevaihdosta. mahdolliset laatu- ja aikatauluongel- toa ja uusia ideoita. Tyytyväinen yrittäjä JFD:llä on totuttu ottamaan yhteyttä mat. Hyvä hinta-laatusuhde ja helposti kertoo internetsivujen keränneen runsaa- Kymenlaakson ammattikorkeakouluun, käytettävissä olevat lisäresurssit houkut- sti kehuja myös yrityksen asiakkailta. kun eteen tulee projekti, johon oma osaa- telivat yrityksen kuitenkin kokeilemaan Trendi Spahan voit tutustua tarkemmin minen tai resurssit eivät riitä. Jo aiemmin KyAMK:n palveluja. Kokeilu osoittautui osoitteessa KyAMK:n opiskelijat ovat uudistaneet yr- kannattavaksi ja tuloksiin tyytyväinen Graafikkona toimineen Jukka-Petteri Erosen ityksen internet-sivut sekä suunnitelleet Forsström kannustaa muitakin yrityksiä kokemuksista voit lukea lisää sivulta 51. ja toteuttaneet uudet esitteet laajentuvaa rohkeasti mukaan amk-yhteistyöhön. vientiä varten. Hankkeen yhteydessä yri- JFD Pumps Rotorsiin voit tutustua tarkem- tyksen käyttöön syntyi graafinen ohjeisto min osoitteessa sekä kuvapankki. Ohjatusta harjoittelusta voit lukea lisää Kauneuskeskus Trendi Span tyytyväinen Parhaillaan JFD:llä on käynnissä laatu- sivulta 30 ja laatujärjestelmää luovan Tiia yrittäjä Eija Venäläinen. järjestelmän ja laatukäsikirjan luominen. Sakalan kokemuksista sivulta

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 KymiDesign & Business KymiDesign & Business (KD&B) on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan tutkimus- ja kehitysyksikkö (T&K). Yksikön tarkoituksena on tukea alueen yrityksiä tutkimus- ja kehitystoiminnan osa-alueilla aluekehitystä tukien. Lisäksi yksikkö tukee tiiviisti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opetustoimintaa muotoilun, viestinnän ja liiketalouden aloilla. KD&B on muotoilun, viestinnän ja liiketoimintaosaamisen kehittämispalvelu. Liiketoimintaosaamisen kehittämispalvelut tarjoavat yrityksille markkinointi-, taloushallinto- ja logistiikkaosaamista. Muotoilupalvelut auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan sekä palvelujaan muotoilun, tuotekehityksen ja muotoilujohtamisen keinoin. Viestintäpalvelut keskittyvät yritysten viestinnällisten elementtien kehittämiseen niin perinteisessä kuin digitaalisessakin ympäristössä. KD&B keskittyy pääosin laajempien, vaativampien ja ammattimaisesti toteutettujen tutkimus- ja kehitysprojektien toteuttamiseen yrityksille sekä yhteisöille. Tarkoituksen mukaisena toimintana on palvella toimeksiantojen kautta maakunnan, yritysten ja opetustoiminnan kehittymistä. KD&B noudattaa toimeksiantojen hankkimisessa, sopimisessa, toteuttamisessa ja jälkiseurannassa ammattimaista toimintatapaa. Yksiköllä on hyvin dokumentoidut, tunnetut ja läpinäkyvät toimintatavat ja -prosessit sekä niille asetetut tavoitteet, joihin kulloinkin toimintaan osallistuvat henkilöt ja yritykset ovat tutustuneet. Projektit toteutetaan yksikön ja yrityksen välillä aina luottamuksellisesti. Projektin aloitus edellyttää yhteisten pelisääntöjen hyväksymistä kaikkien osapuolien taholta. KD&B:n hinnoittelu on kuluperusteista eli yksikön kulut katetaan toimeksiantojen rahoituksesta. Monipuolisen palvelutoimintansa kautta KymiDesign&Business voi auttaa yritystä erottautumaan paremmin kilpailijoistaan ja menestymään liiketoiminnassa mm. markkinoinnin sekä yhtenäisen ja vahvemman yritys- ja tuotekuvan avulla

18 Ulkomaalainen harjoittelija tuo työnantajalle monia mahdollisuuksia Kun tarvitset metsän, meren tai tekniikan osaajaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on vuosittain noin 200 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin puolet suorittaa koko tutkinnon. Ulkomaalaisia opiskelijoita saapuu useista Euroopan maista sekä sen lisäksi Aasian maista. Harjoittelija näkee työyhteisön toiminnan ulkopuolisen silmin ja voi tuoda työskentelyyn uusia näkökulmia. Harjoittelija paitsi oppii itse, antaa myös työyhteisölle mahdollisuuden oppia. Tämän lisäksi ulkomaalainen harjoittelija tuo työpaikalle kansainvälisen tuulahduksen. Voitte vaikkapa harjoitella vierasta kieltä arkipäivän tilanteissa ja parantaa valmiuksia työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Jos olet kiinnostunut ulkomaalaisesta harjoittelijasta, ota yhteyttä Kymenlaakson ammattikorkeakouluun. muista, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulu kouluttaa myös insinöörejä, metsätalousinsinöörejä ja merikapteeneita. Myös heidän koulutukseensa kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö. Erilaisissa yhteistyöprojekteissa myös yritykset pääsevät hyötymään huipputason laboratorioista ja testauslaitteista kuten rakennus- ja puutekniikan laboratorioista tai päästömittauspalvelusta. Sosionomit ja sairaanhoitajat maakunnan omasta korkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan Kuusankosken ja Kotkan toimipisteissä opiskellaan sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, sosionomiksi, ensihoitajaksi, geronomiksi tai naprapaatiksi. Opiskeluaikana syntyneet työnantajakontaktit johtavat usein työsuhteeseen valmistumisen jälkeen. Yhteistyön avulla voit vaikuttaa siihen, että löydät tarvitsemaasi työvoimaa tulevaisuudessakin. Lue lisää osoitteesta ja ota yhteyttä: Koulutusohjelmajohtajat (tarkemmat yhteystiedot osoitteesta tai vaihteesta puh ) Rekrytointipalvelu, puh , sähköposti 34 35

19 Rekrytointipalvelu työnantajan apuna Projekti pähkinänkuoressa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rekrytointipalvelu välittää työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja kaikille KyAMK:n koulutusaloille etsitpä sitten tradenomia tai sosionomia, insinööriä tai medianomia. Laita tiedot avoimesta paikasta mieluiten sähköpostitse rekrytointipalvelulle osoitteeseen Kuvaile ilmoituksessa, mitä työtehtävään kuuluu ja mitä toivot tai edellytät hakijoilta. Muista myös mainita, mihin mennessä hakemukset on jätettävä. Jos hakemuksia ei ole tullut, ota yhteyttä rekrytointipalveluun. Ilmoitus voidaan laittaa uudelleen jakeluun tai tarkentaa kohderyhmää. Valitettavasti kaikkiin avoimiin paikkoihin ei aina riitä hakijoita Maksuton jobstep.net työnantajien käytössä Voit myös jättää ilmoituksesi ammattikorkeakoulujen yhteiseen työnvälityspalveluun osoitteessa Sitä kautta tavoitat maan kaikki ammattikorkeakoulut, josta on hyötyä etenkin silloin, kun tarvitsemasi alan opiskelijoita ei ole Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kohtaa opiskelija Rekrytointipalvelu järjestää vuosittain helmikuussa WorkExpo -työelämäpäivän, joka on työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamis- ja rekrytointifoorumi. Tapahtuma pidetään vuorovuosin Kouvolassa ja Kotkassa. Palvelu auttaa Sinua myös järjestämään oman työnantajaesittelytilaisuuden Ky- AMK:n opiskelijoille. Yhteystiedot Rekrytointipalvelu , , (05) (vaihde) PL 9, Kotka Koulutus- ja palveluyksiköt Palveluyksiköt Ura- ja rekrytointipalvelu Ota rohkeasti yhteyttä, vaikka et tietäisi tarkasti, millaista suunnitelmaa tai tutkimusta tarvitsette projektisuunnittelijat osaavat kartoittaa yrityksenne tarpeet. Huomioi, että projekti vaatii aina aikaa ja panostusta myös yritykseltä. Mieti jo etukäteen, mitkä ovat tavoitteesi projektin suhteen Mitä haluat ja mitä et halua? Ota yhteyttä ajoissa Projekti joudutaan sopeuttamaan amk:n aikatauluihin. Ole avoin uusille ajatuksille ja ideoille. Nimeä yrityksestä yksi yhteyshenkilö, joka koordinoi projektia yrityksenne puolelta

20 Liitteet 39 PUITESOPIMUS 42 SOPIMUS HANKKEISTETUSTA OPINNÄYTETYÖSTÄ 44 HARJOITTELUSOPIMUS 38 39

21 40 41

22 42 43

23 44 45

24 OPISKELIJA Millaisia projekteja opiskelijalle on tarjolla? Mitä projektityö vaatii? Mitä hyötyä yritysyhteistyöstä on käytännössä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset seuraavilta sivuilta 46 47

25 Mitä on yritysyhteistyö? Miksi mukaan yritysyhteistyöhön? Takkuaako harjoittelupaikan löytymi- Yritysyhteistyön osa-alueita ovat mm. Mitä hyötyä yritysyhteistyöprojekteihin Myös yhteistyön tekemisestä erilaisten nen? Puuttuuko opintopisteitä? Etkö kek- liiketoiminnan kehittäminen osallistumisesta sitten on? Mikäli asiat ihmisten kanssa oppii paljon, ja kokemus si opinnäytetyölle kiinnostavaa aihetta? yritysviestinnän kehittäminen haluaa todella oppia, ei pelkkä tunneilla tuo varmuutta tulevaisuuden työnha- Näihin ongelmiin ratkaisua kannattaa laatuprosessien kirjaaminen ja luennoilla istuminen riitä. Itse sovel- kuun. Lähes aina projekteista jää myös lähteä etsimään projektisuunnittelijan kannattavuuslaskenta tamalla teoriatiedot ja niiden merkitys jotain konkreettista näytettävää. Työha- luota. asiakastyytyväisyystutkimukset selkeytyvät ja oppiminen helpottuu. kemuksen väitteet omasta osaamisesta Kymenlaakson amk tarjoaa ainutlaatui- ostokäyttäytymistutkimukset Markkinointisuunnitelman Kouvolan saavat lisää vakuuttavuutta, kun perään sen mahdollisuuden olla opiskeluaikana markkinaselvitykset edustuskiekolle toteuttanut Mikko Varjo- voi nimetä yrityksiä, joiden toimeksianto- mukana monissa erilaisissa yritysprojek- uusasiakaskartoitukset la toteaakin: Markkinoinnin opit kertau- ja on toteuttanut. teissa. Erityisen haastavia ja samalla myös logistiikkatutkimukset tuivat hyvin työn aikana. Teoriakurssit Erilaiset kokemukset auttavat myös jä- antoisia caseistä tekee se, että ne toteute- kansainvälistymisselvitykset olivat aikoinaan tuntuneet turhilta, mut- sentämään omia toiveita. Kun projekteja taan todellisille yrityksille ja niiden to- myynninedistämiskampanjat ta jouduinkin yllättävän äkkiä laittamaan suorittaa erilaisille yrityksille ja yhtei- dellisiin tarpeisiin. Kokemuksen lisäksi tuotelanseeraukset ne käytäntöön. söille, saa monipuolisemman kuvan siitä, projekteista tarttuu siis mukaan myös mediapalvelut mitä työmarkkinoilla on tarjolla. Eikä mis- tärkeitä kontakteja alueen yrityselämään, tapahtumapalvelut sään nimessä sovi unohtaa projektitöiden ja yksikin projekti voi kantaa pitkälle, ku- mukanaan tuomia verkostoja. Projektien ten Jan Malmbergin (s. 60) ja Tiia Sakalan aikana solmitaan tärkeitä kontakteja ja (s. 52) tarinat osoittavat. työnnetään jalkaa työelämän ovenrakoon. Yritysyhteistyöhankkeita voidaan to- Usein opiskelija saakin harjoittelupaikas- teuttaa niin opetukseen integroituina taan vakituisen työsuhteen. projekteina kuin itsenäisinä projekteinakin. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että ne tarjoavat turvalliset puitteet tutustua oman alan asiantuntijatehtävissä toimimiseen

26 Kesätöissä KymiDesignilla Case: Matleena Niemi Graafista suunnittelua projekteina Case: Jukka-Petteri Eronen Toista vuotta oikeustradenomiksi opis- tutkimuksen vaiheisiin kyselylomakkeen Monissa projekteissa graafikkona toimi- neilla ei ole mahdollista opettaa, kuten keleva Matleena Niemi vietti ensimmäi- laatimisesta ja puhelinhaastatteluista aina nut Jukka-Petteri Eronen kertoo koke- esim. kanssakäymistä asiakkaiden tai pai- sen opiskeluvuotensa jälkeisen kesän tulosten analysointiin ja raportointiin muksistaan: notalojen kanssa. KymiDesignissa saa pal- KymiDesignilla useiden erilaisten pro- asti. Kesätyö monipuolisten projektien KymiDesign-muotoilupalveluissa tein jon vastuuta, mikä on hyvä asia. Neuvoja jektien parissa. Tehtäviin kuului mm. parissa osoittautui hyvin opettavaiseksi: projekteja mm. psykologia-, kauneuden- saa ohjaajilta sekä mielipiteitä voi kysellä asiakaskyselyjen suunnittelua ja toteu- tutuiksi tulivat paitsi kyselytutkimukset hoito- ja rakennuspalveluja tarjoaville yri- muilta työharjoittelijoilta. Harjoittelija tusta, markkinakartoitusta, markkinoin- ja niiden laatiminen myös projektityös- tyksille. Usein kyseessä oli yritysilmeen saa arvokasta työkokemusta suuremmis- nin suunnittelua, asiakashankintaa sekä kentely kokonaisuudessaan. Myös atk- suunnittelu, mutta suunnittelin lisäksi takin projekteista. kampanjasuunnittelua. Toimeksiantajina taidot kehittyivät kesän aikana. Kanta- mm. messuseinäkkeitä ja esitteitä. Erinäiset ongelmatilanteet liittyvät projekteissa oli niin yrityksiä kuin yhdis- pään kautta asioita opetellessa Matleena Työssä olen oppinut enemmän kuin op- yleensä asiakkaiden toiveisiin. Jotkut tyksiäkin. huomasi kuitenkin myös teoriaopetuksen pitunneilla. Käytännön tekemisen kautta tuppaavat innostumaan liikaa, kun huo- Eräässä projektissa Matleenalla oli työ- merkityksen. Käytännössä tekemällä op- oppii tehokkaammin ja oikeissa projek- maavat jonkun osaavan toteuttaa heidän parina muotoilun opiskelija. Yhteistyötä pii paremmin kuin teoriasta, tosin olisi teissa pääsee tekemään asioita, joita tun- visioitaan. toisen alan opiskelijan kanssa Matleena hyödyllistä tuntea ohjelmia ja toiminta- piti erittäin antoisana ja kiinnostavana. tapoja jo ennen kuin aloittaa työt käytän- Kesätyön parhaita puolia listattaessa hän nössä. sanoikin: Varsinkin yhteistyön tekemi- Positiivisia kokemuksia saaneena Mat- nen KymiDesignilla aivan eri alan ihmis- leena kannustaa opiskelijoita tarttumaan ten kanssa oli erittäin mielenkiintoista. rohkeasti projektitöihin ja antaa kullan Oli ihana nähdä heidän intonsa omien arvoisen neuvon: Pitää muistaa ja uskal- töidensä parissa. taa kysyä neuvoa. Muut oppilaat auttavat Matleena jatkaa eräässä laajemmassa todella ihanasti, kun vaan kysyy. asiakaskyselyhankkeessa vielä kesätyön päätyttyäkin. Tässä projektissa hän on KymiDesign & Businessista voit lukea lisää päässyt osallistumaan kattavasti kaikkiin sivulta

27 Pitkäksi venynyt perusharjoittelu Case: Tiia Sakala Prosessin kulku yhteistyöhankkeissa Logistiikan opiskelija Tiia Sakalan ja JFD ettelossa huomattavasti muutaman kuu- 1. Tarve kurssityön toimeksiantajaan, taulun ja mahdollisten välitavoittei- Pumps Rotors Oy:n perusharjoittelusta kauden pätkätöitä vakuuttavammalta. harjoittelupaikkaan, opinnäytetyön den sopiminen alkanut yhteistyö venyi aiottua 2,5 kuu- Hyvin laajaan ja itsenäiseen työhönsä aiheeseen tai ylimääräisiin opinto- 6. Projektin toteutus, yhteydenpito kautta pidemmäksi ja jatkuu edelleen. Tiia on saanut mielestään riittävästi oh- pisteisiin yritykseen ja ohjaajaan Keväällä 2007 ohjattua harjoittelua aloit- jausta. Hän kuitenkin painottaa, että oma 2. Yhteydenotto projektisuunnitteli- 7. Mahdolliset välitapaamiset ja tulos- taessaan Tiia tiesi vain, että projektin perehtyminen aiheeseen on aina korvaa- jaan ten esittely työnimenä oli laatukäsikirjahanke. Pääs- matonta. Tiian mielestä hankkeeseen ei 3. Sopivan projektin etsiminen yhdes- 8. Lopullisten tulosten esittely tyään töihin käsiksi hänelle selvisi kuiten- kannata tarttua, mikäli se ei tunnu riittä- sä projektisuunnittelijan kanssa 9. Palautekeskustelu yrityksen edus- kin pian, että ennen kuin laatukäsikirjaa vän kiinnostavalta ja omaan osaamiseen 4. Alustava pohjatietojen hankinta tajan, projektisuunnittelijan ja päästäisiin työstämään, yritykselle täy- sopivalta. Hän neuvookin tutustumaan toimeksiantajasta ja projektin ohjaajan kanssa tyisi rakentaa koko laatujärjestelmä lähes rauhassa tarjottuun projektiin, sillä toi- aiheesta 10. Neuvottelut yhteistyön jatkamises- alusta alkaen ja projekti tulisi venymään meksiantoihin on suhtauduttava aina va- 5. Tapaaminen yrityksen edustajan ta yrityksen kanssa, esim. harjoitte- useiden kuukausien mittaiseksi. Aikatau- kavasti ja sitouduttava suorittamaan ne (ja projektisuunnittelijan ja/tai oh- lu tai opinnäytetyö lut ja suunnitelmat laadittiin uudelleen. mahdollisista vastoinkäymistä huolimat- jaajan) kanssa: tavoitteiden, aika- Tiia sopi yrityksen kanssa, että harjoitte- ta loppuun asti. lun jälkeen hän siirtyisi kesätyöntekijäksi ja syksyllä työ jatkuisi projektityönä. Tii- Tiia Sakalan esimiehen mietteitä yhteistyöstä an suunnitelmissa on myös alakohtainen voit lukea sivulta 23. harjoittelu ja opinnäytetyö alihankintojen kehittämisestä JFD:lle. Ohjatusta harjoittelusta löydät lisätietoa Laatujärjestelmien lisäksi Tiia kokee sivulta 30. oppineensa työrupeaman aikana ymmärtämään yrityksen toimintaa kokonaisuutena. Suureksi hyödyksi Tiia laskee myös sen, että pitkä työsuhde näyttää ansiolu

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot