Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008"

Transkriptio

1 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto

2 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset

3 3 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO...6 Seutuvaltuusto...6 Seutuhallitus...7 Tarkastuslautakunta...8 Työvaliokunta KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOIT. TOTEUTUMINEN HALLINTO SEUDULLINEN HANKINTATOIMI TYÖVOIMANPALVELU KESKUS REIMARI ELINKEINOPOLITIIKKA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN STRATEGISET HANKKEET STRATEGISET KUMPPANUUDET TALOUS VUONNA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINNIT RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA V TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TUNNUSLUVUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ ALLEKIRJOITUKSET LUETTELOT JA SELVITYKSET...48

4 4 (48) SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet yhteisestä elinkeinostrategiasta vuosille Valtuustojen päätöksin elinkeinoyhteistyötä jatkavat vuoteen 2013 Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna. Sulkavan kunta päätti jäädä pois elinkeinoyhteistyöstä vuoden 2009 alusta. Talouden taantuma on loppuvuodesta 2008 muuttanut kehittämistyön painopistettä entistä yrityslähtöisempään suuntaan. Savonlinnan seudun yrityspalvelut keskittyy taantuman torjunnassa yritys- ja markkinaehtoisiin kehittämistoimiin TE-toimiston vastatessa henkilöstön aseman turvaamisesta sekä osaamisen täydentämisestä rakennemuutoksen aikana. Yritysten kehittämishankkeet ovat vuoden aikana määrällisesti lisääntyneet, mutta hankkeiden kokonaisvolyymi pienentyi edellisvuoteen nähden miljoonalla eurolla. Hankkeita toteutetaan suhdannekäänteestä johtuen entistä varmemmalla pohjalla mitoitettuna yritysten omiin resursseihin ja markkinanäkymään. Vuosi 2008 on ollut kehittämistoiminnassa selkeästi välivuosi. Talousarvio vuodelle 2008 laadittiin tilanteessa, jossa kunnilla riitti yksituumaisuutta sopia ainoastaan yhden vuoden jatkoajasta elinkeinostrategialle. Vasta kesäkuussa saatiin kaikkien kuntien päätökset sitoutumisesta elinkeinostrategiaan ja varmistui yhteisen kehittämistyön jatkuminen vuoteen Tästä syystä, sekä tavoiteohjelmarahoituksen päätösten viivästymisestä on aiheutunut se, että kehittämishankkeita ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti. Näin ollen ei kehittämishankkeiden kuluja ja toimenpiteitä ole toteutunut vuoden aikana suunnitellun mukaisesti. Tästä johtuen Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilinpäätös toteutui ,58 ylijäämäisenä. Seudullisen hankintatoimen toiminta on laajentunut kuluneena vuonna. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa on allekirjoitettu ostopalvelusopimus sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen tuottamisesta. Kuluneena vuonna myös Juvan ja Joroisen kunta ovat päättäneet liittyä seudullisen hankintatoimen asiakkaiksi. Vuonna 2000 kuntien ja työvoimahallinnon kanssa yhteisenä kehittämishankkeena kuntayhtymässä käynnistynyt Reimari -toiminta siirtyi Savonlinnan kaupungin sosiaalikeskuksen hallinnoitavaksi. Kuntaomistajien tahdon mukaisesti Savonlinnan seudun kuntayhtymä seudun kuntien yhteistyöelimenä keskittyy jatkossa elinkeinojen kehittämiseen ja hankintatoimeen. Elinkeinostrategian mukaisesti yhteisiä panostuksia kohdennetaan pitkäjänteisesti seudun osaamiskärkiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tutkimus- ja kehitystyöhön kuitulaboratoriossa ja Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen toimintaan. Matkailutoimialan osalta kehittämisessä Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n rooli tulee kasvamaan ja Joensuun yliopiston MOTTI-hankkeeseen on resursoitu matkailualan huippuosaamista. Puutoimialan kasvu- ja kehittämisvastuu on neljässä maakunnassa yhteisesti toteutettavalla Eastwood kasvuohjelmalla. Seudun kärkialojen tutkimuksen ja kehittämisen palveluksessa työskentelee seitsemän eri alojen tohtoria. Lähtöasetelmat elinkeinostrategian toteuttamiseen ovat nyt kohdallaan. Onnistumiseen kehittämistyössä tarvitaan nyt ennen kaikkea toimijoiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin - ja paljon työtä. Juha Turtiainen va. seutujohtaja

5 5 (48) 1 YLEISTÄ Savonlinnan seudun kuntayhtymän nykyinen perussopimus on astunut voimaan Perussopimuksen 2 :n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii 1. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti, 3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää 2/3 määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 mukainen toimenpidekokonaisuus. Vuoden 2008 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla perussopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa. 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Savonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalain mukainen kuntayhtymä. Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2008 seuraavasti: Kunnanjohtajatyövaliokunta Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto 29 jäsentä Tilintarkastaja Seutuhallitus 11 jäsentä Seutujohtaja Yrityspalvelut Hallinto Seudullinen hankintatoimi 3K-tehdas Kuntayhteistyö Reimari

6 6 (48) 2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Seutuvaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2008 seutuvaltuusto. Seutuvaltuuston edustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto valittiin seutuvaltuustossa toimikaudeksi Seutuvaltuuston jäsenet ja varajäsenet ( ) ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta Palm Pekka, pj, Silvennoinen Ari Kerimäki Lappalainen Esa, vpj. 1. Auvinen Toni Rantasalmi Mielikäinen Esko vpj 2. Kosonen Hannu Savonlinna Klemettinen Helvi Kaasinen Jukka Enonkoski Haverinen Helena Tienhaara Kirsi Enonkoski Herttuainen Aulis Nousiainen Olavi Kerimäki Räisänen Anneli Hämäläinen Maire Kerimäki Taskinen Annamari Järvinen Heli Kerimäki Kupiainen Jaakko Venäläinen Risto Punkaharju Otranen Pauli Kuutti Risto Punkaharju Tynkkynen Jouko Jantunen Mikko Punkaharju Kämäräinen Liisa Haikonen Matti Rantasalmi Tolvanen Pirjo Issakainen Tuula Rantasalmi Alapuranen Asta Makkonen Maire Savonlinna Backman Jouni Laaksonen Jorma Savonlinna Bilund Juha Lötjönen Arto Savonlinna Condit Stephen Kokko Sampsa Savonlinna Loikkanen Tuomas Makkonen Osmo Savonlinna Makkonen Aila Tiainen Heini Savonlinna Pasanen-Harju Virve Puranen Riitta Savonlinna Rautio-Teijonmaa Jaana Herttuainen Anne Savonlinna Riikonen Teuvo V Liukko Arto Savonlinna Söderholm Jan Seppänen Ulla Savonlinna Raunio Juhani Otranen-Silvennoinen Anne Savonlinna Hirvonen Juha Reinikainen Tuomo Savonranta Laamanen Satu Kautto Anna-Mari Savonranta Kuivisto Kari Partanen Lasse Sulkava Virta Leila Partanen Ritva Sulkava Virtanen Hilkka Suomalainen Paula Sulkava

7 7 (48) Seutuvaltuustossa on perussopimuksen mukaisesti kunnittain jäseniä seuraavasti: Valtuutettujen Kunta lukumäärä Enonkoski 2 Kerimäki 4 Punkaharju 3 Rantasalmi 3 Savonlinna 12 Savonranta 2 Sulkava 3 Seutuvaltuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja käsitteli yhteensä 14 asiaa. Seutuvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi yrityspalvelusihteeri. Seutuhallitus Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus valittiin toimikaudeksi Seutuhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 5, Sosiaalidemokraatit 4 ja Kokoomus 2. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymän peruskunnasta. Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Pärnänen Heikki, pj Savonlinna Koikkalainen Jaro Auvinen Matti, 1. vpj Savonlinna Vesa Seppänen Siljamäki Simo, 2. vpj Savonlinna Kokki Pia Laurio Minna Enonkoski Kaasinen Jukka Rauhansalo Kauko Kerimäki Hämäläinen Maire Kupiainen Aune Punkaharju Laamanen Heli Uosukainen Leena Rantasalmi Kiiskinen Unelma Juuti Pirkko Savonlinna Backman Anja Linnamurto Jarmo Savonlinna Nokelainen Jukka Parkkonen Raija-Liisa Savonranta Parkkinen Matti-Pekka Auvinen Hannu Sulkava Partanen Lasse Seutuhallitus kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 169 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli va. seutujohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi yrityspalvelusihteeri. Hankintapäällikkö oli mukana kokouksissa asiantuntijajäsenenä.

8 8 (48) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valittiin toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Virtanen Hilkka, pj. Sulkava Tolvanen Pirjo Rantasalmi Tynkkynen Jouko, vpj Punkaharju Voutilainen Juha Savonranta Kupiainen Jaakko Punkaharju Hirvonen Juha Savonranta Kiema Ilpo Savonlinna Luukkainen Sirpa Savonlinna Immonen Teija Savonlinna Luostarinen Jarmo Savonlinna Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2008 aikana 6 kertaa. Se käsitteli yhteensä 37 asiaa. Yhtymäkokouksen valitsemana JHTT -yhteisönä on ollut Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana oli JHTT Matti Jalkanen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tilintarkastaja tarkasti vuoden 2008 aikana seuraavat EU hankkeet: Intake hanke Savonlinnan lomaseudun verkkopalvelu hanke ELMO hanke Savonlinnan keskustan kehittäminen hanke Seutu YPP hanke Aluekeskusohjelma Aluekeskusohjelma Forest Industry Future/Koske (kausi 2007) Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus ja va. seutujohtaja. Työvaliokunta Työvaliokunnan muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto. Työvaliokunta vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta elinkeinostrategian mukaisesti. Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallinto-organisaatioihin seutuhallituksen ja sen asettaman kunnanjohtajien työvaliokunnan kautta. Työvaliokunnan tehtävänä on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kuntien yhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtävien alueilla.

9 9 (48) Työvaliokunnan jäsenet vuonna 2008: Varsinainen jäsen Laine Janne pj Sulkko Sami, vpj. Erämaa Antti Jämsen Antti Nousiainen Pekka Eronen Antti Rannanpiha Kari Pärnänen Heikki Auvinen Matti Siljamäki Simo Kunta Savonlinna Sulkava Savonranta Enonkoski Punkaharju Rantasalmi Kerimäki sh pj sh 1. vpj sh 2. vpj Asioiden esittelijänä työvaliokunnassa on toiminut va. seutujohtaja ja sihteerinä yrityspalvelusihteeri. Hankintatoimen asioissa valmistelijana on ollut hankintapäällikkö. Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 11 kertaa. 2.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vuoden 2008 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 24 henkilöä (joista yksi henkilö ostopalvelusopimuksella). Vakinaisessa virkasuhteessa olivat virkavapaalla ollut seutujohtaja (irtisanoutunut lukien), 2 palveluohjaajaa (Reimari) ja hankintapäällikkö. Seutujohtajan viransijaisuutta on hoitanut yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen ja hänet valittiin edelleen hoitamaan ( alkaen) seutujohtajan avointa virkaa, kunnes uusi seutujohtaja valitaan. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olivat kolme hankintasihteeriä ja 3K-tehtaanjohtaja. Määräaikaisia oli 15 ja harjoittelijana/oppisopimussuhteessa 1. Henkilöstö sijoittui seuraavasti: Hallinto 2 5 Hankintatoimi 4 2 Reimari 2 2 Yleiset hankkeet 0 2 Aluekeskusohjelma 2 2 Yrityspalvelut 6,5 9 3K-tehdas 7 7 Yhteensä 23,5 29 Kuntayhtymällä oli vuoden aikana työharjoittelijoita kaksi henkilöä Elektroniikan 3Ktehtaalla. Henkilömäärästä oli naisia 61 % ja miehiä 39 %. Henkilöstön keski-iäksi muodostui 42 vuotta. Kuntayhtymän henkilöstöstä 1 oli osa-aikaeläkkeellä.

10 10 (48) Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin kaksi; toinen harjoittelijana Elektroniikan 3Ktehtaalle ja toinen Eastwood hankkeen projektipäällikkönä. Toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin palkattiin kaksi henkilöä hankintasihteereiksi seudulliseen hankintatoimeen. Määräaikainen työsuhde päättyi 1 henkilön osalta ja kaksi virassa olevaa henkilöä (Reimari) siirtyi Savonlinnan kaupungin sosiaalitoimen palvelukseen. 12 henkilön osalta määräaikainen työsuhde muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi. Yrityspalvelupäällikön virka täytettiin lukien (SH ). 3 SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3.1 HALLINTO Hallinnon osalta tavoitteena on sopeuttaa kuntayhtymän toiminta uuden elinkeinostrategian mukaiseen resursointiin ja käynnistää toimiva yhteistyö hallinnon osalta kaupungin tukipalvelukeskuksen kanssa. Lisäksi kuntayhtymän arkistointi saatetaan ajan tasalle. Kuntayhtymän hallinto (2 henkilöä) on sopeutettu tiukemman talousraamin puitteisiin. Talous- ja palkkahallintopalvelut on ostettu kaupungin talous- ja henkilöstöosastolta. Kuntayhtymän arkistointia ei ole saatu vuoden aikana ajan tasalle. 3.2 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI Vuoden 2008 keskeisenä tavoitteena on hankintojen kokonaiskustannusten minimointi lisäämällä suunnitelmallisuutta, huomioiden hankintojen ja ostamisen toimintaprosesseista aiheutuvat kustannukset, sähköisten palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyön tiivistäminen. Lisäksi toteutetaan hankinta-aikataulun mukaiset yhteishankinnat sekä tarjotaan apua erillishankintoihin. Seudullisen hankintatoimen tehtävänä on tuottaa jäsenorganisaatioilleen julkisten hankintojen kilpailuttamis- ja asiantuntijapalveluja sekä kehittää toimintaa entistä tehokkaammaksi. Seudullisen hankintatoimen toiminta on laajentunut alkaen. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa on allekirjoitettu ostopalvelusopimus sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen tuottamisesta. Sopimus on tuonut mukanaan merkittävän määrän uusia kilpailutettavia puitesopimuksia sekä lukuisia investointeihin liittyviä hankintoja ja muita yksittäisiä hankintoja. Laajentumisen ja tehtävien lisääntymisen myötä seudulliseen hankintatoimeen on palkattu kaksi uutta hankintasihteeriä. Hankintapäällikkö on tehnyt vuonna hankintapäätöstä ja seutuhallitus puolestaan on tehnyt 4 kpl hankintoihin liittyviä päätöksiä. Suurin hankintaprojekti on ollut uuden seudullisen puhelinjärjestelmän tarjouskilpailun loppuunsaattaminen ja käyttöönotto.

11 11 (48) Lisäksi seudullinen hankintatoimi on antanut asiantuntija-apua jäsenorganisaatiolle niiden omissa erillishankinnoissa. Juvan ja Joroisten kunnat ovat jättäneet hakemuksensa liittymisestä seudulliseen hankintatoimeen vuoden 2009 alusta lukien. Jäsenorganisaatiot ja seutuhallitus hyväksyivät ko. kuntien liittymisen yhteistyösopimukseen vuoden 2009 alusta lukien. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ostopalvelusopimuksesta aiheutuvista kustannuksista on laskutettu Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää sopimuksen mukaisesti. Muut hankintatoimen kustannukset on jaettu yhteishankinnoissa mukana olevien organisaatioiden kesken ostovolyymin ja hankintamäärien suhteessa. Hankintatoimen kustannukset eivät sisälly omistajakuntien jäsenosuuksiin eivätkä elinkeinopolitiikan määrärahaan. 3.3 TYÖVOIMANPALVELU KESKUS REIMARI Työvoimapalvelukeskus Reimarin vuoden 2008 tavoitteet ovat seuraavat: Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärä on 500. Näistä 200 on vuosittain uusia asiakkaita ja 200 siirtyviä. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat tulevat asiakasryhmästä, joiden palvelutarve on määritelty moniammatillista tukea tarvitsevaksi. Lisäksi asiakkaat ovat 25 vuotta täyttäneitä ja heillä on aktivointiehto. Palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjataan myös palvelutarpeen mukaan maahanmuuttaja-asiakkaita. Vuonna 2008 työvoiman palvelukeskuksessa on ollut asiakkaita seuraavasti: Enonkoski 29 Kerimäki 45 Punkaharju 25 Rantasalmi 33 Savonlinna 306 Savonranta 20 Sulkava 39 Yhteensä 497 Palvelukeskuksen asiakkaiden ohjautumisesta asiakkuuden päättyessä on asetettu vuodelle 2008 tavoitteet, jotka toteutuivat seuraavasti (päättyneitä asiakkuuksia oli 146): Tavoite Toteuma 20% 9 % avoimille työmarkkinoille 30% 5 % tuettuun työhön 15% 2 % ammatilliseen koulutukseen 20% 43 % työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. työkyvyttömyyseläke) 1% 0 % yrittäjäksi 14% 41 % työttömäksi (henkilön tilanne ei ole muuttunut tai hän on kuntoutunut omatoimiseksi työnhakijaksi)

12 12 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä luovutti vuoden 2008 lopussa työvoiman palvelukeskuksen kuntahallinnoinnin Savonlinnan kaupungin sosiaalivirastolle. Luovutus sisälsi kaksi palveluohjaajan virkaa, palvelukeskuksessa olevan kuntayhtymän omistaman irtaimiston sekä palvelukeskuksen yhteisten kulujen taloushallinnon toteuttamisen. Vuonna 2009 työvoiman palvelukeskus toimii Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa.

13 13 (48) 3.4 ELINKEINOPOLITIIKKA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Elinkeinopolitiikan tavoitteena on Savonlinnan seudun kehittyminen vähintään vertailuryhmänä olevien Itä-Suomen maakuntien kanssa samaan tahtiin. Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan Savonlinnan seudun elinkeinostrategian 2008 mukaisesti. Vuoden lopulla tapahtunut suhdannekäänne on erityisesti vaikuttanut Savonlinnan seudun teollisiin investointihyödykkeitä valmistaviin toimialoihin. Seudun väkiluvun kehitys *) 2008 *) ennakkotieto ,0 Seudun työllisyysprosentti ,0 55,0 % 50,0 45,0 40,

14 14 (48) Seudun työttömyysprosentti %

15 15 (48) Työvaliokunta Kunnanjohtajien työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 asiaa, joista 16 hankehakemusta. 10:tä hakemuksista puollettiin ja kuuteen suhtauduttiin kielteisesti. Työvaliokunnan kokouksissa käsiteltiin edunvalvonta-asioina mm. alueellistamista, maakuntajakoa, rakennemuutosrahoitusta, Parikkalan rajanylityspaikan perustamista, Savonlinnan rinnakkaisväylää, opettajankoulutuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen siirtouhkaa. Työvaliokunta tutustui Pietarin talousalueen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja yhteistyötahoihin osana seudun Venäjä-strategian valmistelua. Työvaliokunnan johdolla on koottu delegaatiovierailu oikeusministerin luokse käräjäoikeuden säilyttämiseksi, Savonlinna-Huutokoski radan avaaminen henkilöliikenteelle taustaselvityksiä on laadittu ja rakennemuutosrahoituksen saamiseksi on tavattu eri hallintoviranomaisia valtio- ja maakuntatasolla. Savonlinnan ohikulkutie ja syväväylän siirtäminen ovat olleet edunvalvontatyön kärkinä Yritys-Suomi Savonlinna Erilaisista yrityspalveluiden sekä sidosryhmien kanssa yhteisesti järjestetyistä tilaisuuksista ilmoitimme lehdissä sekä sähköpostilla ja aktivoimme yrityspalvelujen nettisivujen ajankohtaisten tapahtumien kautta tiedottamista. Julkaisimme myös kolme aluekeskusohjelman liitelehteä. Kehittämiskumppaneille järjestettiin innovaatiopalveluiden tuotteistamiskoulutusta, johon osallistuivat seudun osaamiskärkien, teknologia- ja matkailu, kehittämistyöstä vastaavat. Koulutus järjestettiin osana Aluekeskusohjelman innovaatioverkoston toimintaa. Yrityspalveluiden järjestämiä tilaisuuksia yrittäjille, yritysten kanssa työskenteleville Yrittäjä ennakoi huominen varaudu jo tänään, talouskasvun taittuessa varautuminen yritystoiminnassa mahdollisen taantuman aiheuttamiin äkillisiin muutoksiin. Verohallinnon iltapäivä verotuksen ajankohtaispäivä yritysten ja yrittäjien kanssa toimivalle neuvonta ja asiantuntijahenkilöstölle Minustako työnantaja mukana TE- keskus sekä Savonlinnan seudun yrittäjät Venäjän vientiä suunnitteleville ja kehitteleville yrityksille suunnattu infotilaisuus järjestettiin yhteistyössä Etelä-Savon TE-keskuksen sekä suomalais-venäläisen kauppakamarin kanssa Olimme myös mukana ensimmäisen globaalin yrittäjyysviikon tapahtumien järjestämisessä, Pienyrityskeskuksen toimiessa koordinaattorina tapahtumassa. Oman infotilaisuutemme aiheena oli yrittäjille mahdollisuus tutustua Yritystulkki ohjelmistoon yrityspalveluiden asiantuntijoiden opastuksella. Ohjelmisto löytyy yrityspalveluiden nettisivuilta ja on vapaasti käytettävissä. Olemme koonneet Yritys Suomi Boardin, jossa kootaan seudun julkiset yritys- ja innovaatiopalveluiden tuottajat yhteen kehittämään palvelutarjontaa Yritys-Suomi-konseptin

16 16 (48) mukaisesti. Yritypalvelut on mukana SEKES ry:n viestintätyöryhmässä kehittämässä TE-ministeriön kanssa Yritys-Suomi viestintää. Seutumarkkinoinnin vuoden 2008 toteutuma oli noin euroa. Suurimpina tilikohtaisina menoerinä olivat ilmoitukset euroa ja ATK-palvelut euroa. ATKpalveluissa olivat mukana savonlinnaseutu.fi-verkkopalvelun ja seudun web-kartan ylläpito. Ilmoittelu koostui enimmäkseen yrityspalveluiden tuote- ja tapahtumailmoittelusta paikallisissa medioissa. Muita panostuksia markkinointiin olivat maistraattikulut tulomuuttopostituksiin, kuvituskuvahankintoihin ja mainostoimistopalveluihin. Messukuluja muodostui vielä Punkaharjun Lustossa olleesta elinkeino Exposta sekä ennakkomaksu Vene09Båt-messuista. Liike- ja muistamislahjoja hankimme vajaalla 300 eurolla. Yrityspalveluiden asiakkaana on ollut vuoden aikana 177 eri yritystä. Lisäksi on hoidettu kuntayhtymän ja yrityspalvelun yhteisesti sovittuja tehtäviä koskien sidosryhmäyhteistyötä ja edunvalvontatehtäviä sekä pidetty yhteyttä kaikkiin seudun yrittäjäyhdistyksiin, kauppakamariosastoon ja Etelä-Savon ja Suomen Yrittäjiin. Henkilöstö on osallistunut tilanteen mukaan vuoden aikana 35:een yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin. Yrityspalvelut on avustanut 53 yrityksen investointi- ja kehittämishankkeen edistymistä, lisäksi on autettu viiden yritysverkoston kehittymistä ja 17 eri vaiheessa olevaa yrityssiirtoa/sukupolvenvaihdosta on edistetty. Vuoden 2008 aikana on TE-keskus myöntänyt seudun yrityksille (48 kpl) yritystukia yhteensä Vapaat tontit ja tilat ovat esillä seutuportaalissa sekä myynnissä olevat yritykset ovat sivuilla. Seudun yritysten käyttöön on hankittu Yritystulkki, joka kattaa kaikki keskeiset yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät suunnitteluvälineet. Yritystulkki löytyy -nettisivulta. Asiakashallinnan tueksi on hankittu Yrinet asiakkuudenhallintajärjestelmä. Yrinet järjestelmä on käytössä useassa suomalaisessa kehitysyhtiössä ja todettu kokemusperäisesti hyvin soveltuvaksi kehitysyhtiöiden asiakashallintaan ja raportointiin. Asiakastyytyväisyystutkimus suoritettiin toista kertaa loppuvuonna Tutkimuksen tulosten perusteella tekijät, joissa vastaajien mukaan Yrityspalvelut on onnistunut parhaiten, ovat: palvelujen luottamuksellisuus (4,2), yhteyshenkilön huomaavaisuus ja kohteliaisuus (4,0), yhteyshenkilön asiantuntemus ja ammattitaito (4,0) ja yhteyshenkilön kyky viestiä selkeästi (3,9). Suluissa oleva luku on onnistumisarvosana, asteikon ollessa 1-5. Kehitettävää asiakkaiden ja sidosryhmien mielestä löytyi eniten alueen kuntien elinkeinopolitiikan toimeenpanokyvyssä (3,2), ajankohtaisasioiden tiedottamisen aktiivisuudessa (3,2) ja toiminnasta ja palveluista tiedottamisesta yleisesti (3,2). Henkilöstöilmapiiritutkimus suoritettiin toukokuussa Tutkimuksessa ilmeni, että kehitettävää löytyy erityisesti Yrityspalveluiden henkilöstön osalta. Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin tarkastuksessa käsiteltiin osaltaan myös työilmapiirikyselyn tuloksia ja suosituksen mukaisesti ongelmakohtiin tulee tarttua ja pureutua konkreettisesti 1-2 keskeisimpään kehittämisalueeseen.

17 17 (48) Itä-Savon Uusyrityskeskus ry on Savonlinnan seudun kuntayhtymän tärkein kumppani Savonlinnan seudun Yritys-Suomi palveluiden toteuttamisessa. Uusyrityskeskuksen palvelutoiminta on kiinteä osa Yrityspalveluiden toimintaa. Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelut Savonlinnan seudun kuntayhtymä on valmistellut yhteistyössä yritysten kanssa Keskisen Saimaan Retkiluisteluhankkeen. Hankehakemus jätettiin maakuntaliittoon toukokuussa. Hankkeen hallinnoijana on Savonlinnan seudun kuntayhtymä. Yrityksiä on mukana hakuvaiheessa 15 ja yritykset ovat seudun neljän kunnan Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Savonlinnan alueilta. Hankkeessa käynnistetään Haukivedellä Oravi- Järvisydän reitin, Puruvedellä Tuunaansaari Hotelli Herttua reitin ja Pihlajavedellä Kokonsaaren alueen retkiluistelureittien yhteinen kehitystyö, jonka tavoitteena on Savonlinnan seudun nostaminen johtavaksi retkiluistelukeskukseksi. Lopullinen rahoituspäätös saatiin maakuntaliitosta joulukuussa. Suomen Bioetanoli Oy:n bioetanolitehdas hankkeeseen vaadittavat viranomaisluvat ja selvitykset ovat olemassa. Viljanhinnan nousu vaikeutti vuoden 2008 aikana hankkeen käynnistämistä. Laki liikennepolttoaineiden biokomponenttien osalta jätti polttoainetuottajille mahdollisuuden toteuttaa lain vaatimukset pelkästään biodieselillä ja tästä syystä biopolttoaineiden markkinatilanne ei suosi etanolipohjaista biopolttoaineen valmistusta. Loppuvuodesta markkinatilanne on muuttunut ja neuvotteluita hankkeen toteuttamiseksi käydään ulkomaisten investoreiden kanssa. Savonlinnan keskusta 2020 mielikuvakartta valmistui tammikuussa ja se esiteltiin päättäjille ja elinkeinoelämälle alkuvuodesta. Asiantuntijoina toimivat WSP Design Studio ja Luovien projekti (Mamk). Toimenpidesuositusten perusteella kaupunkisuunnitteluyksikkö käynnisti Savonlinnan Design manuaalin valmistelun WSP:n kanssa ja Yrityspalvelut jatkoi kaupallista kehittämistyötä yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistyksen (Mikke ry) toimintamallia on esitelty Savonlinnassa yhteistoimintamallin aikaansaamiseksi. Prosessi jatkuu. Savonlinnan kaupallisen selvitystä toteuttamaan valittiin Entrecon Oy. Yrityspalvelut osallistui osaltaan hankkeen toteuttamiseen hoitamalla yhteydenpitoa projektiryhmään, johon kuuluu mm. Savonlinnan yrittäjäjärjestöt ja Mikke ry:n edustaja. Yrityspalveluiden toimesta laadittiin rahoitushakemukset Etelä-Savon maakuntaliitolle koskien seuraavia hankkeita: Savonlinnan matkailualueiden yleissuunnitelma ja Kerimäen Kirkkorannan master plan. Hankkeet saivat myönteiset rahoituspäätökset. Savonlinnan matkailualueiden yleissuunnitelmasta toteutettiin kansallinen hankintakilpailu, jonka voitti FCG Planeko Oy. Toimeksianto sisältää investoreiden ja operaattoreiden etsinnän. Yrityspalvelut on osallistunut osaltaan hankkeen toteuttamiseen. Kaupunkisuunnitteluyksikkö on käynnistänyt ydinkeskustan osayleiskaavan muutostyön, joka antaa mahdollisuuden uuden kylpylän rakentamiselle Kasinosaarelle.

18 18 (48) Kerimäen Kirkkorannan master planin tekemisestä toteutettiin kansallinen hankintakilpailu, jonka voitti Pöyry Environment Oy. Työ käynnistyy 09. Savonlinnan kulttuuritoimen EU-rahoitushakemus Etelä-Savon maakuntaliitolle (Elävä historia vahvat tapahtumat). Hakemus sisälsi mm. tapahtumatuotannon yhteistoimintamallin valmistelun, josta oli neuvoteltu yrittäjäjärjestöjen kanssa ja sovittu Savonlinnan keskustan esiselvityshankkeen (2007) päättyessä. Maakuntaliitto teki hankkeesta kielteisen päätöksen, vaikka esimerkiksi tapahtumien ympärivuotisen toiminnan kehittämistä on pidetty tärkeänä. Savonlinnan tilapalvelun Linnankadun kehittämishanke on saanut myönteisen EU-osarahoituspäätöksen ympäristökeskukselta (6/08), ja se toteutetaan vaiheittain vuosi kerrallaan. Valmisteluvastuut on jaettu työryhmille ja yrityspalveluilla on osavastuu projektin yrityslähtöisestä sisällöstä. Savonlinnan seudun yrityspalvelut yhteistyössä Innovaatiokeskuksen kanssa on osallistunut Waterways Forward hankkeen valmisteluun. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää sisävesiliikenteen kehittämisohjelma hyödyntäen hankkeessa mukana olevien, lähinnä eurooppalaisten, sisävesiliikenteen asiantuntijoiden asiantuntemusta. Hankkeessa on mukana n. 20 eri organisaatiota Euroopasta. Savonlinnan seudun kuntayhtymä on hankkeessa ainut suomalainen osapuoli. Hankkeella haetaan myös kansainvälistä osaamista suorien EU-hankkeiden hallinnointiin ja toteuttamiseen. Hankehakemus jätettiin Interreg IVC hankehakuun tammikuussa Lentoliikenne Savonlinnan ja Helsingin välinen reittiliikenteen julkisen palvelun velvoitteen mukainen liikenne käynnistyi alkuvuoden tauon jälkeen toukokuussa. Liikenne järjestetään yhteistyössä Varkauden kanssa siten, että kaikki kolme päivittäistä lentoa ovat ns. kolmiolentoja. Liikennöitsijänä toimii Finncomm Airlines, joka käyttää reitillä 48-paikkaisia ATR 42 -koneita. Julkisen palvelun mukainen liikenne jatkuu saakka. Kustannusten jaosta saavutettiin kuntien kannalta hyvä tulos, kun Liikenne- ja viestintäministeriö maksaa 70 % tuesta ja Savonlinnan seutu ja Varkauden seutu molemmat 15 %. Elektroniikan 3K-tehdas Elektroniikan 3K-tehtaalla toteutettiin vuonna 2008 yrityksille suunnattua palvelutoimintaa sekä kahta Tekes:n rahoittamaa tutkimushanketta yhdessä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa. Vuoden aikana käynnistyi myös TE-keskuksen rahoittama kehityshanke, Teollisuuselektroniikan miniklusteri. Hankkeella vahvistetaan ja kehitetään elektroniikka-alan yhteistyöverkoston toimintaa ja alan yritysten kehittymistä. Vuoden aikana selvitettiin 3K-tehtaan jatkon toimintamalliin liittyvät vaihtoehtoiset ratkaisut. Parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin, että 3K-tehdas siirtyy jatkossa Savonlinnan seudun kuntayhtymän omistamaksi yksiköksi. Tällä ratkaisulla 3K-tehdas pystyy parhaiten toteuttamaan elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita. Samalla laadittiin myös 3K-

19 19 (48) tehtaan ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston välinen uusi yhteistyösopimus, jolla pyritään kehittämään alan paikallista koulutusta ja tähän liittyvää yhteistyötä. Maaseutu ProAgria Yrityspalvelu yhteistyö päättyi syksyllä Proagrian palvelujen siirtyessä pois Yrityspalveluiden tiloista. Savonlinnan seudun kuntayhtymä on osallistunut Etelä-Savon Metsäkeskuksen hallinnoimaan Bioenergia hankkeeseen, jolla resursoidaan metsäenergianeuvontaa maakunnassa. Piällysmies ry toteuttaa Leader-ohjelmaa Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan alueella mukaan lukien Savonrannan. Tukimuotoina yrityshankkeissa ovat kehittämistuki, yritysryhmän kehittämishanke, investointituki ja käynnistystuki STRATEGISET HANKKEET Aluekeskusohjelma Elinkeinostrategian tukeminen Aluekeskusohjelman kaikki toimenpidekokonaisuudet pohjaavat elinkeinostrategian toteuttamiseen. Kuluvan vuoden aikana valmisteltiin yritystoimintaa palveleva Venäjätyökalupakki. Venäjä-palveluihin sisältyvät Corridor-hankkeessa kilpailutetut konsultointipalvelut, Itä-Suomen Businessedustuston palvelut, Luoteis-Venäjä Rahaston, Finnpron ja Karjalan Asiamiestoimiston palvelut sekä kehittäjäverkoston Venäjä-asiantuntijat. Seudun elinkeinostrategian Venäjä-kytkentään liittyen kunnanjohtajien työvaliokunta keskeisten kehittämiskumppanien kanssa vieraili Pietarissa tutustuen Venäjäpalveluihin sekä yritystoimintaan Venäjällä. Uusia kumppanuuksia rakennettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n kanssa venäläiseen yrittäjäjärjestöön, Opora Rossii. Savonlinnan seudun yrityspalvelut järjesti business-delegaation kaupunginjohtajan johdolla Kaliningradiin, jossa avattiin Opora Rossii n paikallistoimisto. Luovien toimialojen yrityskartoitusta ei saatu vuoden aikana toteutettua. Yrityskartoitus ostettiin Miset Oy:ltä Mikkelistä. Pienten maaseutuvaltaisten kaupunkiseutujen kaupunginjohtajat kutsuttiin sidosryhmätapaamiseen Savonlinnaan keskustelemaan pienten aluekeskusten kehittämishaasteista ja tutustumaan Savonlinnan seudun kehittämiskärkiin. Lisäksi tapaamisessa saatiin katsaus Koheesio- ja kilpailukykyohjelman valmistelutilanteesta.

20 20 (48) Pienen seudun innovaatiojärjestelmä Seudun kehittämiseksi järjestettiin yleinen ideakilpailu keväällä. Vastauksia tuli 27 kappaletta. Savonlinna Hyvän opiskelijaelämän seutu -ehdotuksen edelleen työstämiseksi panostimme kahden kuukauden työsuoritteen Tulevaisuuden tuulet -hankkeen (MAMK) edistämiseksi. Lisäksi Savonlinnan Matkailu Oy otti kaksi ideaa tarkempaan käsittelyyn. Va. seutujohtaja suoritti Innoventurer -koulutusohjelman. Ohjelmassa käsiteltiin kehittäjäyhteisöjen toimintamalleja yritysinnovaatioiden tunnistamiseksi ja niiden eteenpäin viemiseksi. Valtakunnallisen teemaverkoston koordinoiman innovaatio- ja tuotteistus -työpaja pidettiin seudun kehittäjätoimijoille. Aluekeskusohjelman innovaatio ja osaaminen - teemaverkosto on suomalaisten pienten ja keskisuurten kaupunkiseutujen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on kehittää jäsenalueiden lähtökohdista hyvän innovaatioympäristön mallia. Teemaverkoston toiminta käynnistyi vuoden 2005 alussa ja toimintaa koordinoi Seinäjoen Teknologiakeskus Oy. Yritysten toimintaympäristö Marina Park hankkeelle toteutettiin luonnossuunnitelmat koulutustehdas yritysympäristöstä ja aluesuunnitelmaluonnos liittyen Itä-Väylän yrityspuiston kaavoituksen valmisteluun. Mallia toteutukseen haettiin sidosryhmä vierailulla Kokkolaan ja Kuopioon. Koy Satelliittipuisto I:n laajennushankkeeseen on saatu investointiavustukset, mutta hanke on toistaiseksi jäissä veneenrakennustoimialan äkillisen suhdannekäänteen johdosta. Aluekeskusohjelmassa toteutettiin hyvinvointialan yritysverkoston Terveyskeidas valmisteluhankeen esiselvitys, jonka teki Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikkö. Esiselvitys ei ole vielä johtanut hankkeen käynnistymiseen. Osallistuttiin seudun keskeisten hyvinvointialan toimijoiden yritysverkoston kehittämishankkeen valmisteluun. Verkoston avainyrityksinä ovat neljä seudun johtavaa hyvinvointipalveluyritystä. Yhteisen kehittämishankkeen pääteemana on esteettömyys. Yrityspalvelut koosti Invest in Savonlinna -palvelun työaineiston pohjaksi käytettäväksi seudun verkkopalvelussa Toteutettiin Metallin asiakassegmentit muuttuneessa suhdanteessa selvitys tukemaan teknologiaklusterin pk-yritysten uusia markkina-avauksia. Finnpron ja Nordkalk Oy:n kanssa toteutettiin selvitys Luoteis-Venäjän markkinoista koskien Louhen Kalkkitehtaan mahdollisia uusia tuotteita poltetun kalkin kysynnän hiipuessa johtuen paperiteollisuuden tuotannon supistumisesta Itä-Suomessa. Mikkelin ja Savonlinnan seutujen yhteinen luovien alojen työpaja pidettiin maaliskuussa Tapaamisessa verkottui yrittäjiä ja aluekehittäjiä.

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri-projekti, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Vapaudenk. 46b 2.krs www.kyt.st Toimittanut, Reijo Pesonen ISBN 952-99523-4-1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot