Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008"

Transkriptio

1 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto

2 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset

3 3 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO...6 Seutuvaltuusto...6 Seutuhallitus...7 Tarkastuslautakunta...8 Työvaliokunta KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOIT. TOTEUTUMINEN HALLINTO SEUDULLINEN HANKINTATOIMI TYÖVOIMANPALVELU KESKUS REIMARI ELINKEINOPOLITIIKKA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN STRATEGISET HANKKEET STRATEGISET KUMPPANUUDET TALOUS VUONNA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINNIT RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA V TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TUNNUSLUVUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ ALLEKIRJOITUKSET LUETTELOT JA SELVITYKSET...48

4 4 (48) SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet yhteisestä elinkeinostrategiasta vuosille Valtuustojen päätöksin elinkeinoyhteistyötä jatkavat vuoteen 2013 Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna. Sulkavan kunta päätti jäädä pois elinkeinoyhteistyöstä vuoden 2009 alusta. Talouden taantuma on loppuvuodesta 2008 muuttanut kehittämistyön painopistettä entistä yrityslähtöisempään suuntaan. Savonlinnan seudun yrityspalvelut keskittyy taantuman torjunnassa yritys- ja markkinaehtoisiin kehittämistoimiin TE-toimiston vastatessa henkilöstön aseman turvaamisesta sekä osaamisen täydentämisestä rakennemuutoksen aikana. Yritysten kehittämishankkeet ovat vuoden aikana määrällisesti lisääntyneet, mutta hankkeiden kokonaisvolyymi pienentyi edellisvuoteen nähden miljoonalla eurolla. Hankkeita toteutetaan suhdannekäänteestä johtuen entistä varmemmalla pohjalla mitoitettuna yritysten omiin resursseihin ja markkinanäkymään. Vuosi 2008 on ollut kehittämistoiminnassa selkeästi välivuosi. Talousarvio vuodelle 2008 laadittiin tilanteessa, jossa kunnilla riitti yksituumaisuutta sopia ainoastaan yhden vuoden jatkoajasta elinkeinostrategialle. Vasta kesäkuussa saatiin kaikkien kuntien päätökset sitoutumisesta elinkeinostrategiaan ja varmistui yhteisen kehittämistyön jatkuminen vuoteen Tästä syystä, sekä tavoiteohjelmarahoituksen päätösten viivästymisestä on aiheutunut se, että kehittämishankkeita ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti. Näin ollen ei kehittämishankkeiden kuluja ja toimenpiteitä ole toteutunut vuoden aikana suunnitellun mukaisesti. Tästä johtuen Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilinpäätös toteutui ,58 ylijäämäisenä. Seudullisen hankintatoimen toiminta on laajentunut kuluneena vuonna. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa on allekirjoitettu ostopalvelusopimus sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen tuottamisesta. Kuluneena vuonna myös Juvan ja Joroisen kunta ovat päättäneet liittyä seudullisen hankintatoimen asiakkaiksi. Vuonna 2000 kuntien ja työvoimahallinnon kanssa yhteisenä kehittämishankkeena kuntayhtymässä käynnistynyt Reimari -toiminta siirtyi Savonlinnan kaupungin sosiaalikeskuksen hallinnoitavaksi. Kuntaomistajien tahdon mukaisesti Savonlinnan seudun kuntayhtymä seudun kuntien yhteistyöelimenä keskittyy jatkossa elinkeinojen kehittämiseen ja hankintatoimeen. Elinkeinostrategian mukaisesti yhteisiä panostuksia kohdennetaan pitkäjänteisesti seudun osaamiskärkiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tutkimus- ja kehitystyöhön kuitulaboratoriossa ja Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen toimintaan. Matkailutoimialan osalta kehittämisessä Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n rooli tulee kasvamaan ja Joensuun yliopiston MOTTI-hankkeeseen on resursoitu matkailualan huippuosaamista. Puutoimialan kasvu- ja kehittämisvastuu on neljässä maakunnassa yhteisesti toteutettavalla Eastwood kasvuohjelmalla. Seudun kärkialojen tutkimuksen ja kehittämisen palveluksessa työskentelee seitsemän eri alojen tohtoria. Lähtöasetelmat elinkeinostrategian toteuttamiseen ovat nyt kohdallaan. Onnistumiseen kehittämistyössä tarvitaan nyt ennen kaikkea toimijoiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin - ja paljon työtä. Juha Turtiainen va. seutujohtaja

5 5 (48) 1 YLEISTÄ Savonlinnan seudun kuntayhtymän nykyinen perussopimus on astunut voimaan Perussopimuksen 2 :n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii 1. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti, 3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää 2/3 määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 mukainen toimenpidekokonaisuus. Vuoden 2008 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla perussopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa. 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Savonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalain mukainen kuntayhtymä. Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2008 seuraavasti: Kunnanjohtajatyövaliokunta Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto 29 jäsentä Tilintarkastaja Seutuhallitus 11 jäsentä Seutujohtaja Yrityspalvelut Hallinto Seudullinen hankintatoimi 3K-tehdas Kuntayhteistyö Reimari

6 6 (48) 2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Seutuvaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2008 seutuvaltuusto. Seutuvaltuuston edustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto valittiin seutuvaltuustossa toimikaudeksi Seutuvaltuuston jäsenet ja varajäsenet ( ) ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta Palm Pekka, pj, Silvennoinen Ari Kerimäki Lappalainen Esa, vpj. 1. Auvinen Toni Rantasalmi Mielikäinen Esko vpj 2. Kosonen Hannu Savonlinna Klemettinen Helvi Kaasinen Jukka Enonkoski Haverinen Helena Tienhaara Kirsi Enonkoski Herttuainen Aulis Nousiainen Olavi Kerimäki Räisänen Anneli Hämäläinen Maire Kerimäki Taskinen Annamari Järvinen Heli Kerimäki Kupiainen Jaakko Venäläinen Risto Punkaharju Otranen Pauli Kuutti Risto Punkaharju Tynkkynen Jouko Jantunen Mikko Punkaharju Kämäräinen Liisa Haikonen Matti Rantasalmi Tolvanen Pirjo Issakainen Tuula Rantasalmi Alapuranen Asta Makkonen Maire Savonlinna Backman Jouni Laaksonen Jorma Savonlinna Bilund Juha Lötjönen Arto Savonlinna Condit Stephen Kokko Sampsa Savonlinna Loikkanen Tuomas Makkonen Osmo Savonlinna Makkonen Aila Tiainen Heini Savonlinna Pasanen-Harju Virve Puranen Riitta Savonlinna Rautio-Teijonmaa Jaana Herttuainen Anne Savonlinna Riikonen Teuvo V Liukko Arto Savonlinna Söderholm Jan Seppänen Ulla Savonlinna Raunio Juhani Otranen-Silvennoinen Anne Savonlinna Hirvonen Juha Reinikainen Tuomo Savonranta Laamanen Satu Kautto Anna-Mari Savonranta Kuivisto Kari Partanen Lasse Sulkava Virta Leila Partanen Ritva Sulkava Virtanen Hilkka Suomalainen Paula Sulkava

7 7 (48) Seutuvaltuustossa on perussopimuksen mukaisesti kunnittain jäseniä seuraavasti: Valtuutettujen Kunta lukumäärä Enonkoski 2 Kerimäki 4 Punkaharju 3 Rantasalmi 3 Savonlinna 12 Savonranta 2 Sulkava 3 Seutuvaltuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja käsitteli yhteensä 14 asiaa. Seutuvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi yrityspalvelusihteeri. Seutuhallitus Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus valittiin toimikaudeksi Seutuhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 5, Sosiaalidemokraatit 4 ja Kokoomus 2. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymän peruskunnasta. Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Pärnänen Heikki, pj Savonlinna Koikkalainen Jaro Auvinen Matti, 1. vpj Savonlinna Vesa Seppänen Siljamäki Simo, 2. vpj Savonlinna Kokki Pia Laurio Minna Enonkoski Kaasinen Jukka Rauhansalo Kauko Kerimäki Hämäläinen Maire Kupiainen Aune Punkaharju Laamanen Heli Uosukainen Leena Rantasalmi Kiiskinen Unelma Juuti Pirkko Savonlinna Backman Anja Linnamurto Jarmo Savonlinna Nokelainen Jukka Parkkonen Raija-Liisa Savonranta Parkkinen Matti-Pekka Auvinen Hannu Sulkava Partanen Lasse Seutuhallitus kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 169 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli va. seutujohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi yrityspalvelusihteeri. Hankintapäällikkö oli mukana kokouksissa asiantuntijajäsenenä.

8 8 (48) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valittiin toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Virtanen Hilkka, pj. Sulkava Tolvanen Pirjo Rantasalmi Tynkkynen Jouko, vpj Punkaharju Voutilainen Juha Savonranta Kupiainen Jaakko Punkaharju Hirvonen Juha Savonranta Kiema Ilpo Savonlinna Luukkainen Sirpa Savonlinna Immonen Teija Savonlinna Luostarinen Jarmo Savonlinna Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2008 aikana 6 kertaa. Se käsitteli yhteensä 37 asiaa. Yhtymäkokouksen valitsemana JHTT -yhteisönä on ollut Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana oli JHTT Matti Jalkanen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tilintarkastaja tarkasti vuoden 2008 aikana seuraavat EU hankkeet: Intake hanke Savonlinnan lomaseudun verkkopalvelu hanke ELMO hanke Savonlinnan keskustan kehittäminen hanke Seutu YPP hanke Aluekeskusohjelma Aluekeskusohjelma Forest Industry Future/Koske (kausi 2007) Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus ja va. seutujohtaja. Työvaliokunta Työvaliokunnan muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto. Työvaliokunta vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta elinkeinostrategian mukaisesti. Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallinto-organisaatioihin seutuhallituksen ja sen asettaman kunnanjohtajien työvaliokunnan kautta. Työvaliokunnan tehtävänä on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kuntien yhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtävien alueilla.

9 9 (48) Työvaliokunnan jäsenet vuonna 2008: Varsinainen jäsen Laine Janne pj Sulkko Sami, vpj. Erämaa Antti Jämsen Antti Nousiainen Pekka Eronen Antti Rannanpiha Kari Pärnänen Heikki Auvinen Matti Siljamäki Simo Kunta Savonlinna Sulkava Savonranta Enonkoski Punkaharju Rantasalmi Kerimäki sh pj sh 1. vpj sh 2. vpj Asioiden esittelijänä työvaliokunnassa on toiminut va. seutujohtaja ja sihteerinä yrityspalvelusihteeri. Hankintatoimen asioissa valmistelijana on ollut hankintapäällikkö. Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 11 kertaa. 2.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vuoden 2008 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 24 henkilöä (joista yksi henkilö ostopalvelusopimuksella). Vakinaisessa virkasuhteessa olivat virkavapaalla ollut seutujohtaja (irtisanoutunut lukien), 2 palveluohjaajaa (Reimari) ja hankintapäällikkö. Seutujohtajan viransijaisuutta on hoitanut yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen ja hänet valittiin edelleen hoitamaan ( alkaen) seutujohtajan avointa virkaa, kunnes uusi seutujohtaja valitaan. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olivat kolme hankintasihteeriä ja 3K-tehtaanjohtaja. Määräaikaisia oli 15 ja harjoittelijana/oppisopimussuhteessa 1. Henkilöstö sijoittui seuraavasti: Hallinto 2 5 Hankintatoimi 4 2 Reimari 2 2 Yleiset hankkeet 0 2 Aluekeskusohjelma 2 2 Yrityspalvelut 6,5 9 3K-tehdas 7 7 Yhteensä 23,5 29 Kuntayhtymällä oli vuoden aikana työharjoittelijoita kaksi henkilöä Elektroniikan 3Ktehtaalla. Henkilömäärästä oli naisia 61 % ja miehiä 39 %. Henkilöstön keski-iäksi muodostui 42 vuotta. Kuntayhtymän henkilöstöstä 1 oli osa-aikaeläkkeellä.

10 10 (48) Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin kaksi; toinen harjoittelijana Elektroniikan 3Ktehtaalle ja toinen Eastwood hankkeen projektipäällikkönä. Toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin palkattiin kaksi henkilöä hankintasihteereiksi seudulliseen hankintatoimeen. Määräaikainen työsuhde päättyi 1 henkilön osalta ja kaksi virassa olevaa henkilöä (Reimari) siirtyi Savonlinnan kaupungin sosiaalitoimen palvelukseen. 12 henkilön osalta määräaikainen työsuhde muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi. Yrityspalvelupäällikön virka täytettiin lukien (SH ). 3 SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3.1 HALLINTO Hallinnon osalta tavoitteena on sopeuttaa kuntayhtymän toiminta uuden elinkeinostrategian mukaiseen resursointiin ja käynnistää toimiva yhteistyö hallinnon osalta kaupungin tukipalvelukeskuksen kanssa. Lisäksi kuntayhtymän arkistointi saatetaan ajan tasalle. Kuntayhtymän hallinto (2 henkilöä) on sopeutettu tiukemman talousraamin puitteisiin. Talous- ja palkkahallintopalvelut on ostettu kaupungin talous- ja henkilöstöosastolta. Kuntayhtymän arkistointia ei ole saatu vuoden aikana ajan tasalle. 3.2 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI Vuoden 2008 keskeisenä tavoitteena on hankintojen kokonaiskustannusten minimointi lisäämällä suunnitelmallisuutta, huomioiden hankintojen ja ostamisen toimintaprosesseista aiheutuvat kustannukset, sähköisten palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyön tiivistäminen. Lisäksi toteutetaan hankinta-aikataulun mukaiset yhteishankinnat sekä tarjotaan apua erillishankintoihin. Seudullisen hankintatoimen tehtävänä on tuottaa jäsenorganisaatioilleen julkisten hankintojen kilpailuttamis- ja asiantuntijapalveluja sekä kehittää toimintaa entistä tehokkaammaksi. Seudullisen hankintatoimen toiminta on laajentunut alkaen. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa on allekirjoitettu ostopalvelusopimus sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen tuottamisesta. Sopimus on tuonut mukanaan merkittävän määrän uusia kilpailutettavia puitesopimuksia sekä lukuisia investointeihin liittyviä hankintoja ja muita yksittäisiä hankintoja. Laajentumisen ja tehtävien lisääntymisen myötä seudulliseen hankintatoimeen on palkattu kaksi uutta hankintasihteeriä. Hankintapäällikkö on tehnyt vuonna hankintapäätöstä ja seutuhallitus puolestaan on tehnyt 4 kpl hankintoihin liittyviä päätöksiä. Suurin hankintaprojekti on ollut uuden seudullisen puhelinjärjestelmän tarjouskilpailun loppuunsaattaminen ja käyttöönotto.

11 11 (48) Lisäksi seudullinen hankintatoimi on antanut asiantuntija-apua jäsenorganisaatiolle niiden omissa erillishankinnoissa. Juvan ja Joroisten kunnat ovat jättäneet hakemuksensa liittymisestä seudulliseen hankintatoimeen vuoden 2009 alusta lukien. Jäsenorganisaatiot ja seutuhallitus hyväksyivät ko. kuntien liittymisen yhteistyösopimukseen vuoden 2009 alusta lukien. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ostopalvelusopimuksesta aiheutuvista kustannuksista on laskutettu Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää sopimuksen mukaisesti. Muut hankintatoimen kustannukset on jaettu yhteishankinnoissa mukana olevien organisaatioiden kesken ostovolyymin ja hankintamäärien suhteessa. Hankintatoimen kustannukset eivät sisälly omistajakuntien jäsenosuuksiin eivätkä elinkeinopolitiikan määrärahaan. 3.3 TYÖVOIMANPALVELU KESKUS REIMARI Työvoimapalvelukeskus Reimarin vuoden 2008 tavoitteet ovat seuraavat: Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärä on 500. Näistä 200 on vuosittain uusia asiakkaita ja 200 siirtyviä. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat tulevat asiakasryhmästä, joiden palvelutarve on määritelty moniammatillista tukea tarvitsevaksi. Lisäksi asiakkaat ovat 25 vuotta täyttäneitä ja heillä on aktivointiehto. Palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjataan myös palvelutarpeen mukaan maahanmuuttaja-asiakkaita. Vuonna 2008 työvoiman palvelukeskuksessa on ollut asiakkaita seuraavasti: Enonkoski 29 Kerimäki 45 Punkaharju 25 Rantasalmi 33 Savonlinna 306 Savonranta 20 Sulkava 39 Yhteensä 497 Palvelukeskuksen asiakkaiden ohjautumisesta asiakkuuden päättyessä on asetettu vuodelle 2008 tavoitteet, jotka toteutuivat seuraavasti (päättyneitä asiakkuuksia oli 146): Tavoite Toteuma 20% 9 % avoimille työmarkkinoille 30% 5 % tuettuun työhön 15% 2 % ammatilliseen koulutukseen 20% 43 % työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. työkyvyttömyyseläke) 1% 0 % yrittäjäksi 14% 41 % työttömäksi (henkilön tilanne ei ole muuttunut tai hän on kuntoutunut omatoimiseksi työnhakijaksi)

12 12 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä luovutti vuoden 2008 lopussa työvoiman palvelukeskuksen kuntahallinnoinnin Savonlinnan kaupungin sosiaalivirastolle. Luovutus sisälsi kaksi palveluohjaajan virkaa, palvelukeskuksessa olevan kuntayhtymän omistaman irtaimiston sekä palvelukeskuksen yhteisten kulujen taloushallinnon toteuttamisen. Vuonna 2009 työvoiman palvelukeskus toimii Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa.

13 13 (48) 3.4 ELINKEINOPOLITIIKKA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Elinkeinopolitiikan tavoitteena on Savonlinnan seudun kehittyminen vähintään vertailuryhmänä olevien Itä-Suomen maakuntien kanssa samaan tahtiin. Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan Savonlinnan seudun elinkeinostrategian 2008 mukaisesti. Vuoden lopulla tapahtunut suhdannekäänne on erityisesti vaikuttanut Savonlinnan seudun teollisiin investointihyödykkeitä valmistaviin toimialoihin. Seudun väkiluvun kehitys *) 2008 *) ennakkotieto ,0 Seudun työllisyysprosentti ,0 55,0 % 50,0 45,0 40,

14 14 (48) Seudun työttömyysprosentti %

15 15 (48) Työvaliokunta Kunnanjohtajien työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 asiaa, joista 16 hankehakemusta. 10:tä hakemuksista puollettiin ja kuuteen suhtauduttiin kielteisesti. Työvaliokunnan kokouksissa käsiteltiin edunvalvonta-asioina mm. alueellistamista, maakuntajakoa, rakennemuutosrahoitusta, Parikkalan rajanylityspaikan perustamista, Savonlinnan rinnakkaisväylää, opettajankoulutuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen siirtouhkaa. Työvaliokunta tutustui Pietarin talousalueen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja yhteistyötahoihin osana seudun Venäjä-strategian valmistelua. Työvaliokunnan johdolla on koottu delegaatiovierailu oikeusministerin luokse käräjäoikeuden säilyttämiseksi, Savonlinna-Huutokoski radan avaaminen henkilöliikenteelle taustaselvityksiä on laadittu ja rakennemuutosrahoituksen saamiseksi on tavattu eri hallintoviranomaisia valtio- ja maakuntatasolla. Savonlinnan ohikulkutie ja syväväylän siirtäminen ovat olleet edunvalvontatyön kärkinä Yritys-Suomi Savonlinna Erilaisista yrityspalveluiden sekä sidosryhmien kanssa yhteisesti järjestetyistä tilaisuuksista ilmoitimme lehdissä sekä sähköpostilla ja aktivoimme yrityspalvelujen nettisivujen ajankohtaisten tapahtumien kautta tiedottamista. Julkaisimme myös kolme aluekeskusohjelman liitelehteä. Kehittämiskumppaneille järjestettiin innovaatiopalveluiden tuotteistamiskoulutusta, johon osallistuivat seudun osaamiskärkien, teknologia- ja matkailu, kehittämistyöstä vastaavat. Koulutus järjestettiin osana Aluekeskusohjelman innovaatioverkoston toimintaa. Yrityspalveluiden järjestämiä tilaisuuksia yrittäjille, yritysten kanssa työskenteleville Yrittäjä ennakoi huominen varaudu jo tänään, talouskasvun taittuessa varautuminen yritystoiminnassa mahdollisen taantuman aiheuttamiin äkillisiin muutoksiin. Verohallinnon iltapäivä verotuksen ajankohtaispäivä yritysten ja yrittäjien kanssa toimivalle neuvonta ja asiantuntijahenkilöstölle Minustako työnantaja mukana TE- keskus sekä Savonlinnan seudun yrittäjät Venäjän vientiä suunnitteleville ja kehitteleville yrityksille suunnattu infotilaisuus järjestettiin yhteistyössä Etelä-Savon TE-keskuksen sekä suomalais-venäläisen kauppakamarin kanssa Olimme myös mukana ensimmäisen globaalin yrittäjyysviikon tapahtumien järjestämisessä, Pienyrityskeskuksen toimiessa koordinaattorina tapahtumassa. Oman infotilaisuutemme aiheena oli yrittäjille mahdollisuus tutustua Yritystulkki ohjelmistoon yrityspalveluiden asiantuntijoiden opastuksella. Ohjelmisto löytyy yrityspalveluiden nettisivuilta ja on vapaasti käytettävissä. Olemme koonneet Yritys Suomi Boardin, jossa kootaan seudun julkiset yritys- ja innovaatiopalveluiden tuottajat yhteen kehittämään palvelutarjontaa Yritys-Suomi-konseptin

16 16 (48) mukaisesti. Yritypalvelut on mukana SEKES ry:n viestintätyöryhmässä kehittämässä TE-ministeriön kanssa Yritys-Suomi viestintää. Seutumarkkinoinnin vuoden 2008 toteutuma oli noin euroa. Suurimpina tilikohtaisina menoerinä olivat ilmoitukset euroa ja ATK-palvelut euroa. ATKpalveluissa olivat mukana savonlinnaseutu.fi-verkkopalvelun ja seudun web-kartan ylläpito. Ilmoittelu koostui enimmäkseen yrityspalveluiden tuote- ja tapahtumailmoittelusta paikallisissa medioissa. Muita panostuksia markkinointiin olivat maistraattikulut tulomuuttopostituksiin, kuvituskuvahankintoihin ja mainostoimistopalveluihin. Messukuluja muodostui vielä Punkaharjun Lustossa olleesta elinkeino Exposta sekä ennakkomaksu Vene09Båt-messuista. Liike- ja muistamislahjoja hankimme vajaalla 300 eurolla. Yrityspalveluiden asiakkaana on ollut vuoden aikana 177 eri yritystä. Lisäksi on hoidettu kuntayhtymän ja yrityspalvelun yhteisesti sovittuja tehtäviä koskien sidosryhmäyhteistyötä ja edunvalvontatehtäviä sekä pidetty yhteyttä kaikkiin seudun yrittäjäyhdistyksiin, kauppakamariosastoon ja Etelä-Savon ja Suomen Yrittäjiin. Henkilöstö on osallistunut tilanteen mukaan vuoden aikana 35:een yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin. Yrityspalvelut on avustanut 53 yrityksen investointi- ja kehittämishankkeen edistymistä, lisäksi on autettu viiden yritysverkoston kehittymistä ja 17 eri vaiheessa olevaa yrityssiirtoa/sukupolvenvaihdosta on edistetty. Vuoden 2008 aikana on TE-keskus myöntänyt seudun yrityksille (48 kpl) yritystukia yhteensä Vapaat tontit ja tilat ovat esillä seutuportaalissa sekä myynnissä olevat yritykset ovat sivuilla. Seudun yritysten käyttöön on hankittu Yritystulkki, joka kattaa kaikki keskeiset yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät suunnitteluvälineet. Yritystulkki löytyy -nettisivulta. Asiakashallinnan tueksi on hankittu Yrinet asiakkuudenhallintajärjestelmä. Yrinet järjestelmä on käytössä useassa suomalaisessa kehitysyhtiössä ja todettu kokemusperäisesti hyvin soveltuvaksi kehitysyhtiöiden asiakashallintaan ja raportointiin. Asiakastyytyväisyystutkimus suoritettiin toista kertaa loppuvuonna Tutkimuksen tulosten perusteella tekijät, joissa vastaajien mukaan Yrityspalvelut on onnistunut parhaiten, ovat: palvelujen luottamuksellisuus (4,2), yhteyshenkilön huomaavaisuus ja kohteliaisuus (4,0), yhteyshenkilön asiantuntemus ja ammattitaito (4,0) ja yhteyshenkilön kyky viestiä selkeästi (3,9). Suluissa oleva luku on onnistumisarvosana, asteikon ollessa 1-5. Kehitettävää asiakkaiden ja sidosryhmien mielestä löytyi eniten alueen kuntien elinkeinopolitiikan toimeenpanokyvyssä (3,2), ajankohtaisasioiden tiedottamisen aktiivisuudessa (3,2) ja toiminnasta ja palveluista tiedottamisesta yleisesti (3,2). Henkilöstöilmapiiritutkimus suoritettiin toukokuussa Tutkimuksessa ilmeni, että kehitettävää löytyy erityisesti Yrityspalveluiden henkilöstön osalta. Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin tarkastuksessa käsiteltiin osaltaan myös työilmapiirikyselyn tuloksia ja suosituksen mukaisesti ongelmakohtiin tulee tarttua ja pureutua konkreettisesti 1-2 keskeisimpään kehittämisalueeseen.

17 17 (48) Itä-Savon Uusyrityskeskus ry on Savonlinnan seudun kuntayhtymän tärkein kumppani Savonlinnan seudun Yritys-Suomi palveluiden toteuttamisessa. Uusyrityskeskuksen palvelutoiminta on kiinteä osa Yrityspalveluiden toimintaa. Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelut Savonlinnan seudun kuntayhtymä on valmistellut yhteistyössä yritysten kanssa Keskisen Saimaan Retkiluisteluhankkeen. Hankehakemus jätettiin maakuntaliittoon toukokuussa. Hankkeen hallinnoijana on Savonlinnan seudun kuntayhtymä. Yrityksiä on mukana hakuvaiheessa 15 ja yritykset ovat seudun neljän kunnan Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Savonlinnan alueilta. Hankkeessa käynnistetään Haukivedellä Oravi- Järvisydän reitin, Puruvedellä Tuunaansaari Hotelli Herttua reitin ja Pihlajavedellä Kokonsaaren alueen retkiluistelureittien yhteinen kehitystyö, jonka tavoitteena on Savonlinnan seudun nostaminen johtavaksi retkiluistelukeskukseksi. Lopullinen rahoituspäätös saatiin maakuntaliitosta joulukuussa. Suomen Bioetanoli Oy:n bioetanolitehdas hankkeeseen vaadittavat viranomaisluvat ja selvitykset ovat olemassa. Viljanhinnan nousu vaikeutti vuoden 2008 aikana hankkeen käynnistämistä. Laki liikennepolttoaineiden biokomponenttien osalta jätti polttoainetuottajille mahdollisuuden toteuttaa lain vaatimukset pelkästään biodieselillä ja tästä syystä biopolttoaineiden markkinatilanne ei suosi etanolipohjaista biopolttoaineen valmistusta. Loppuvuodesta markkinatilanne on muuttunut ja neuvotteluita hankkeen toteuttamiseksi käydään ulkomaisten investoreiden kanssa. Savonlinnan keskusta 2020 mielikuvakartta valmistui tammikuussa ja se esiteltiin päättäjille ja elinkeinoelämälle alkuvuodesta. Asiantuntijoina toimivat WSP Design Studio ja Luovien projekti (Mamk). Toimenpidesuositusten perusteella kaupunkisuunnitteluyksikkö käynnisti Savonlinnan Design manuaalin valmistelun WSP:n kanssa ja Yrityspalvelut jatkoi kaupallista kehittämistyötä yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistyksen (Mikke ry) toimintamallia on esitelty Savonlinnassa yhteistoimintamallin aikaansaamiseksi. Prosessi jatkuu. Savonlinnan kaupallisen selvitystä toteuttamaan valittiin Entrecon Oy. Yrityspalvelut osallistui osaltaan hankkeen toteuttamiseen hoitamalla yhteydenpitoa projektiryhmään, johon kuuluu mm. Savonlinnan yrittäjäjärjestöt ja Mikke ry:n edustaja. Yrityspalveluiden toimesta laadittiin rahoitushakemukset Etelä-Savon maakuntaliitolle koskien seuraavia hankkeita: Savonlinnan matkailualueiden yleissuunnitelma ja Kerimäen Kirkkorannan master plan. Hankkeet saivat myönteiset rahoituspäätökset. Savonlinnan matkailualueiden yleissuunnitelmasta toteutettiin kansallinen hankintakilpailu, jonka voitti FCG Planeko Oy. Toimeksianto sisältää investoreiden ja operaattoreiden etsinnän. Yrityspalvelut on osallistunut osaltaan hankkeen toteuttamiseen. Kaupunkisuunnitteluyksikkö on käynnistänyt ydinkeskustan osayleiskaavan muutostyön, joka antaa mahdollisuuden uuden kylpylän rakentamiselle Kasinosaarelle.

18 18 (48) Kerimäen Kirkkorannan master planin tekemisestä toteutettiin kansallinen hankintakilpailu, jonka voitti Pöyry Environment Oy. Työ käynnistyy 09. Savonlinnan kulttuuritoimen EU-rahoitushakemus Etelä-Savon maakuntaliitolle (Elävä historia vahvat tapahtumat). Hakemus sisälsi mm. tapahtumatuotannon yhteistoimintamallin valmistelun, josta oli neuvoteltu yrittäjäjärjestöjen kanssa ja sovittu Savonlinnan keskustan esiselvityshankkeen (2007) päättyessä. Maakuntaliitto teki hankkeesta kielteisen päätöksen, vaikka esimerkiksi tapahtumien ympärivuotisen toiminnan kehittämistä on pidetty tärkeänä. Savonlinnan tilapalvelun Linnankadun kehittämishanke on saanut myönteisen EU-osarahoituspäätöksen ympäristökeskukselta (6/08), ja se toteutetaan vaiheittain vuosi kerrallaan. Valmisteluvastuut on jaettu työryhmille ja yrityspalveluilla on osavastuu projektin yrityslähtöisestä sisällöstä. Savonlinnan seudun yrityspalvelut yhteistyössä Innovaatiokeskuksen kanssa on osallistunut Waterways Forward hankkeen valmisteluun. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää sisävesiliikenteen kehittämisohjelma hyödyntäen hankkeessa mukana olevien, lähinnä eurooppalaisten, sisävesiliikenteen asiantuntijoiden asiantuntemusta. Hankkeessa on mukana n. 20 eri organisaatiota Euroopasta. Savonlinnan seudun kuntayhtymä on hankkeessa ainut suomalainen osapuoli. Hankkeella haetaan myös kansainvälistä osaamista suorien EU-hankkeiden hallinnointiin ja toteuttamiseen. Hankehakemus jätettiin Interreg IVC hankehakuun tammikuussa Lentoliikenne Savonlinnan ja Helsingin välinen reittiliikenteen julkisen palvelun velvoitteen mukainen liikenne käynnistyi alkuvuoden tauon jälkeen toukokuussa. Liikenne järjestetään yhteistyössä Varkauden kanssa siten, että kaikki kolme päivittäistä lentoa ovat ns. kolmiolentoja. Liikennöitsijänä toimii Finncomm Airlines, joka käyttää reitillä 48-paikkaisia ATR 42 -koneita. Julkisen palvelun mukainen liikenne jatkuu saakka. Kustannusten jaosta saavutettiin kuntien kannalta hyvä tulos, kun Liikenne- ja viestintäministeriö maksaa 70 % tuesta ja Savonlinnan seutu ja Varkauden seutu molemmat 15 %. Elektroniikan 3K-tehdas Elektroniikan 3K-tehtaalla toteutettiin vuonna 2008 yrityksille suunnattua palvelutoimintaa sekä kahta Tekes:n rahoittamaa tutkimushanketta yhdessä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa. Vuoden aikana käynnistyi myös TE-keskuksen rahoittama kehityshanke, Teollisuuselektroniikan miniklusteri. Hankkeella vahvistetaan ja kehitetään elektroniikka-alan yhteistyöverkoston toimintaa ja alan yritysten kehittymistä. Vuoden aikana selvitettiin 3K-tehtaan jatkon toimintamalliin liittyvät vaihtoehtoiset ratkaisut. Parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin, että 3K-tehdas siirtyy jatkossa Savonlinnan seudun kuntayhtymän omistamaksi yksiköksi. Tällä ratkaisulla 3K-tehdas pystyy parhaiten toteuttamaan elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita. Samalla laadittiin myös 3K-

19 19 (48) tehtaan ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston välinen uusi yhteistyösopimus, jolla pyritään kehittämään alan paikallista koulutusta ja tähän liittyvää yhteistyötä. Maaseutu ProAgria Yrityspalvelu yhteistyö päättyi syksyllä Proagrian palvelujen siirtyessä pois Yrityspalveluiden tiloista. Savonlinnan seudun kuntayhtymä on osallistunut Etelä-Savon Metsäkeskuksen hallinnoimaan Bioenergia hankkeeseen, jolla resursoidaan metsäenergianeuvontaa maakunnassa. Piällysmies ry toteuttaa Leader-ohjelmaa Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan alueella mukaan lukien Savonrannan. Tukimuotoina yrityshankkeissa ovat kehittämistuki, yritysryhmän kehittämishanke, investointituki ja käynnistystuki STRATEGISET HANKKEET Aluekeskusohjelma Elinkeinostrategian tukeminen Aluekeskusohjelman kaikki toimenpidekokonaisuudet pohjaavat elinkeinostrategian toteuttamiseen. Kuluvan vuoden aikana valmisteltiin yritystoimintaa palveleva Venäjätyökalupakki. Venäjä-palveluihin sisältyvät Corridor-hankkeessa kilpailutetut konsultointipalvelut, Itä-Suomen Businessedustuston palvelut, Luoteis-Venäjä Rahaston, Finnpron ja Karjalan Asiamiestoimiston palvelut sekä kehittäjäverkoston Venäjä-asiantuntijat. Seudun elinkeinostrategian Venäjä-kytkentään liittyen kunnanjohtajien työvaliokunta keskeisten kehittämiskumppanien kanssa vieraili Pietarissa tutustuen Venäjäpalveluihin sekä yritystoimintaan Venäjällä. Uusia kumppanuuksia rakennettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n kanssa venäläiseen yrittäjäjärjestöön, Opora Rossii. Savonlinnan seudun yrityspalvelut järjesti business-delegaation kaupunginjohtajan johdolla Kaliningradiin, jossa avattiin Opora Rossii n paikallistoimisto. Luovien toimialojen yrityskartoitusta ei saatu vuoden aikana toteutettua. Yrityskartoitus ostettiin Miset Oy:ltä Mikkelistä. Pienten maaseutuvaltaisten kaupunkiseutujen kaupunginjohtajat kutsuttiin sidosryhmätapaamiseen Savonlinnaan keskustelemaan pienten aluekeskusten kehittämishaasteista ja tutustumaan Savonlinnan seudun kehittämiskärkiin. Lisäksi tapaamisessa saatiin katsaus Koheesio- ja kilpailukykyohjelman valmistelutilanteesta.

20 20 (48) Pienen seudun innovaatiojärjestelmä Seudun kehittämiseksi järjestettiin yleinen ideakilpailu keväällä. Vastauksia tuli 27 kappaletta. Savonlinna Hyvän opiskelijaelämän seutu -ehdotuksen edelleen työstämiseksi panostimme kahden kuukauden työsuoritteen Tulevaisuuden tuulet -hankkeen (MAMK) edistämiseksi. Lisäksi Savonlinnan Matkailu Oy otti kaksi ideaa tarkempaan käsittelyyn. Va. seutujohtaja suoritti Innoventurer -koulutusohjelman. Ohjelmassa käsiteltiin kehittäjäyhteisöjen toimintamalleja yritysinnovaatioiden tunnistamiseksi ja niiden eteenpäin viemiseksi. Valtakunnallisen teemaverkoston koordinoiman innovaatio- ja tuotteistus -työpaja pidettiin seudun kehittäjätoimijoille. Aluekeskusohjelman innovaatio ja osaaminen - teemaverkosto on suomalaisten pienten ja keskisuurten kaupunkiseutujen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on kehittää jäsenalueiden lähtökohdista hyvän innovaatioympäristön mallia. Teemaverkoston toiminta käynnistyi vuoden 2005 alussa ja toimintaa koordinoi Seinäjoen Teknologiakeskus Oy. Yritysten toimintaympäristö Marina Park hankkeelle toteutettiin luonnossuunnitelmat koulutustehdas yritysympäristöstä ja aluesuunnitelmaluonnos liittyen Itä-Väylän yrityspuiston kaavoituksen valmisteluun. Mallia toteutukseen haettiin sidosryhmä vierailulla Kokkolaan ja Kuopioon. Koy Satelliittipuisto I:n laajennushankkeeseen on saatu investointiavustukset, mutta hanke on toistaiseksi jäissä veneenrakennustoimialan äkillisen suhdannekäänteen johdosta. Aluekeskusohjelmassa toteutettiin hyvinvointialan yritysverkoston Terveyskeidas valmisteluhankeen esiselvitys, jonka teki Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikkö. Esiselvitys ei ole vielä johtanut hankkeen käynnistymiseen. Osallistuttiin seudun keskeisten hyvinvointialan toimijoiden yritysverkoston kehittämishankkeen valmisteluun. Verkoston avainyrityksinä ovat neljä seudun johtavaa hyvinvointipalveluyritystä. Yhteisen kehittämishankkeen pääteemana on esteettömyys. Yrityspalvelut koosti Invest in Savonlinna -palvelun työaineiston pohjaksi käytettäväksi seudun verkkopalvelussa Toteutettiin Metallin asiakassegmentit muuttuneessa suhdanteessa selvitys tukemaan teknologiaklusterin pk-yritysten uusia markkina-avauksia. Finnpron ja Nordkalk Oy:n kanssa toteutettiin selvitys Luoteis-Venäjän markkinoista koskien Louhen Kalkkitehtaan mahdollisia uusia tuotteita poltetun kalkin kysynnän hiipuessa johtuen paperiteollisuuden tuotannon supistumisesta Itä-Suomessa. Mikkelin ja Savonlinnan seutujen yhteinen luovien alojen työpaja pidettiin maaliskuussa Tapaamisessa verkottui yrittäjiä ja aluekehittäjiä.

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana

Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana Case Savonlinna Seutujohtaja Marjukka Aarnio 6.5.2010 Seutujohtaja Marjukka Aarnio Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savonlinnan seutu 2. 3.

Lisätiedot

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2008 ja Taloussuunnitelma vuosille 2008-2010 Työvaliokunta 23.10.2007 Seutuhallitus 7.11.2007 Seutuvaltuusto 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2009 ja Taloussuunnitelma vuosille 2009 2011 Työvaliokunta 5.9.2008 Seutuhallitus 18.9.2008 Seutuvaltuusto 30.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6 1 PERUSSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat 3 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero 3 5 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut 4 6 Peruspääoman

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2009

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2009 1 (49) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2009 Seutuhallitus 25.3.2010 Tarkastuslautakunta 17.5.2010 Seutuvaltuusto 3.6.2010 2 (49) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2009 Toimintakertomus

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita

Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita Esityslista 4/2016 1 Kokouskutsu Aika 17.03.2016 kello 09:30 Yhtymähallituksen info klo 8.00-8.45 Ryhmäkokoontumiset klo 8.45-9.30 Paikka talo 7/7. krs kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu (kokous

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo Muistio 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kera kahvin. - puheenjohtajana

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen?

Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen? TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINTA -SEMINAARI 23.5.2013 Savonia-amk Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen? Heikki Passiniemi toimialapäällikkö, Ylä-Savon Kehitys Oy 23.5.2013

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11.

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11. Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen Joensuu, 5.11.2009 1 Tietoa, taitoa, tehoa, tuloksia! Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 ja Taloussuunnitelma vuosille 2010 2012 Työvaliokunta 2.9.2009 Seutuhallitus 17.9.2009 Seutuvaltuusto 22.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018 Liite Yhteistyösopimukseen No, pvm. Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin välillä TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 29.11.2010 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto KOKO, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueiden kilpailukyvyn edistämiseen

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015 Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015 Ko ko usaika Torstai 26.3.2015 klo 14.00 15.15 Ko ko usp aikka Pyhännän kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 liite 1 2 3 4 Kuntayhtymän

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI 1 (7) ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS UUDEN SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIAKSI JA YRITYSPALVELUIDEN PROSESSIJOHTAMISMALLIKSI Yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin puheenjohtajisto 12.12.2011 Kerimäen, Punkaharjun,

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Mauno Ranto, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Mauno Ranto, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 13.6.2011 klo 9.00 Paikka: Reisjärvi, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Aimo Remes

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2010 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään Mikkeli Ote pöytäkirjasta 16/2015 1 (5) 227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään MliDno-2015-654 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Patama, Merja

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2007 ja Taloussuunnitelma vuosille 2008-2009 Yhtymähallitus 19.10.2006 Yhtymäkokous 30.10.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot