2HYY 0 YHTY 0 MÄN 9 VUOSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2HYY 0 YHTY 0 MÄN 9 VUOSI"

Transkriptio

1 2009 HYY YHTYMÄN VUOSI

2 H y y y h t y m ä n v u o s i S I S Ä L T Ö Sisältö 2009 Toimitusjohtajan katsaus HYY Yhtymä lyhyesti Toiminnan esittely Tunnuslukuja Vastuullinen toiminta KiinteistöLIIKETOIMINTA Sijoitustoiminta palveluliiketoiminta Unicafe Academica Hotels yliopistokustannus Suomen Lyyra Hallinto ja johtaminen Tunnuslukujen laskentaperiaatteet HYY Yhtymä julkaisee vuoden 2009 toiminnastaan HYY Yhtymän vuosi -julkaisun lisäksi tilinpäätöksen. Vastuullisen toiminnan tunnuslukuja raportoidaan verkkosivuillamme Painetun HYY Yhtymän vuosi julkaisun tilaukset: HYY Yhtymä 2010 Ulkoasu: Tapani Taulu, taitto: Viisikko-Communica VCA Oy. Kuvat: Jussi Aalto, s Petri Minni, s. 21 Petri Artturi Asikainen. Paino: Yliopistopaino

3 H y y y h t y m ä n v u o s i t o i m i t u s j o h t a j a n k a t s a u s Tilannekatsauksessa. HYYn hallituksen puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi ja HYY Yhtymän toimitusjohtaja ja HYYn talousjohtaja Heikki Härö käyvät läpi ylioppilaskunnan ajankohtaisia asioita. Katse eteenpäin 3 Vuosi 2009 oli HYY Yhtymälle myönteinen vaikeista markkinatunnelmista huolimatta. Saavutimme kohtuullisen hyvän toiminnallisen tuloksen. Olemme erityisen tyytyväisiä, että kiinteistöliiketoimintamme menestyi hyvin ja lounasravintoloiden operatiivinen tulos parani merkittävästi edellisvuodesta. Etunamme oli se, että korkotaso säilyi matalana ja osakekurssit kääntyivät nousuun keväällä maailmantalouden elpymisen myötä. Tämän seurauksena rahoituskustannuksemme alenivat ja arvopaperisalkkumme kehittyi positiivisesti. Myönteinen arvopaperisalkun kehitys vahvisti uskoamme siihen, että pitkäjänteiset sijoitustoiminnan tavoitteemme pitävät edelleen paikkansa. Luovuimme lisäksi suunnitellusta isosta investoinnista, jonka myötä rahoituskulumme olivat osaltaan oletettua alhaisemmat. Raskas investointijaksomme jatkuu vielä Domuksen D-talon peruskorjauksella vuosina Loppuvuonna 2009 määrittelimme päälinjat yhtymän lähivuosien liiketoiminnalle. Se jakaantuu kahteen osaan: tulosta tuovaan kiinteistöliike- ja sijoitustoimintaan sekä palveluliiketoimintaan, joka muodostuu pääasiassa yliopistoyhteisön arkea helpottavista palveluista. Ratkaisevaan asemaan toiminnassamme nousevat pitkäjänteisyys, vastuullisuus ja aktiivisuus. Aktiivisuus tarkoittaa sitä, että hyödynnämme vahvuuksiamme ja reagoimme joustavasti toimintaympäristömme luomiin mahdollisuuksiin sekä uhkiin. Jatkossa päätavoitteina on kasvattaa kiinteistöliiketoiminnan volyymia ja parantaa kiinteistöomistuksen kannattavuutta. Palveluliiketoiminnassa uskomme kumppanuuksiin yhtenä merkittävänä keinona palvelun laadun kehittämissä. Vastuullinen liiketoiminta on omistajalle itseisarvo. Emme huomioi vastuullisuutta ainoastaan yhdessä yksittäisessä asiassa, vaan liitämme sen osaksi päivittäisiä prosesseja samalla kun etsimme uusia, innovatiivisia tapoja vastuullisuuden toteuttamiseksi. Laskusuhdanne ja investoinnit vaikuttavat kiinteistö- ja juhlaravintolaliiketoiminnan tuloskehitykseen vielä lähivuosien aikana. Pitkä vuokrasopimuskantamme ja alhainen velkaantumisasteemme antavat meille kuitenkin vahvan taloudellisen tukijalan toiminnan kehittämiselle. Samalla kun kiitän lämpimästi asiakkaitamme meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta, haluan kiittää henkilöstöä, yhtiöiden hallituksia, omistajahallintoa ja yhteistyökumppaneita tuloksellisesta yhteistyöstä vuonna Helsingissä, maaliskuussa 2010 Heikki Härö

4 H y y y h t y m ä n v u o s i h y y y h t y m ä l y h y e s t i HYY Yhtymä lyhyesti 4 Opiskelijan asialla. HYY Yhtymä harjoittaa aktiivista ja vastuullista kiinteistöliike- ja sijoitustoimintaa sekä tuottaa yliopistoyhteisön hyvinvointia lisääviä palveluita.

5 h y y y h t y m ä n v u o s i h y y y h t y m ä l y h y e s t i HYY Yhtymä on aktiivinen ja vastuullinen kiinteistöliikeja sijoitustoiminnan harjoittaja. Lisäksi yhtymä tuottaa opiskelijoiden ja koko yliopistoyhteisön hyvinvointia lisääviä palveluita. HYY Yhtymän omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta eli HYY. HYY Yhtymän päämääränä on ƫƫsäilyttää ja kasvattaa HYYn omaisuutta pitkäjänteisesti ja turvata siten HYYn taloudellinen itsenäisyys ja toimintakyky ƫƫtarjota sellaisia palveluita, joiden tarjonta, hinta, laatu tai vastuullisuus ei muuten ole HYYn jäsenten mielestä riittävällä tasolla. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa on kaksi osaa: ƫƫopiskelijatoiminta, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta sekä ƫƫliiketoiminta eli HYY Yhtymä, joka huolehtii yritys- ja sijoitustoiminnasta Perusarvot Pitkäjänteisyys Yhtymä turvaa ylioppilaskunnan omaisuuden kestävän ja pitkäjänteisen arvonnousun. Yhtymän riskinotto on kohtuullista. Liiketoimintaan toisinaan kuuluvat epäonnistumiset hyväksytään ja niistä otetaan opiksi. Vastuullisuus Yhtymä toimii vastuullisesti ja kertoo toiminnastaan avoimesti. Yhtymä edistää aktiivisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittymistä Suomessa. Yhtymä toimii omistajansa tavoitteiden ja ihanteiden mukaisesti. Yhtymä on työntekijöilleen ja omistajan edustajille kannustava, innostava ja heitä tukeva työympäristö. Vastuullisuuden vaikutus otetaan huomioon Yhtymän tulostavoitteissa. Aktiivisuus Yhtymä reagoi toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja tehokkaasti. Yhtymä luo kumppanuuksia, joista on kaikille osapuolille hyötyä. Yhtymä hakee uudistumista pitkäjänteisyyden kärsimättä. 5 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Opiskelijatoiminta Liiketoiminta HYY Yhtymä HYYn toimintatalous HYYn kiinteistötalous Vuokraustoiminta Sijoitustoiminta Ylioppilaslehti 100 % Oy HYY-Yhtiöt Ab Kaivopiha Oy Oy Academica Hotels Ltd Oy Suomen Lyyra Ab (60 %) Oy UniCafe Ab Oy Uni-IT Ab Oy Yliopistokustannus (92 %) 60 % Kiinteistö Oy Leppätalo

6 H y y y h t y m ä n v u o s i t o i m i n n a n e s i t t e l y 6 Kiinteistöliiketoiminta Sijoitustoiminta palveluliiketoiminta HYY KIINTEISTÖT HYY Kiinteistöt vuokraa liike- ja toimistotiloja asiakkailleen sekä tarjoaa asunto-, toiminta- ja järjestötiloja ylioppilaskunnalle sekä opiskelijoille. Tilat sijaitsevat pääosin Helsingin ydinkeskustassa ja Leppäsuolla Kampin keskuksen läheisyydessä. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on säilyttää ja kartuttaa ylioppilaskunnan omaisuutta. Tavoitteena on sijoittaa varat pitkäjänteisesti ja vastuullisesti sekä saavuttaa suurin mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla sekä hajautuksella. UNICAFE Oy UniCafe Ab tarjoaa lounas- ja juhlaravintolapalveluita. Korkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavat lounaat ja kahvilatuotteet ovat maukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Tilausravintola-, kokous- ja juhlapalvelut on suunnattu yrityksille, järjestöille ja yhteisöille. Tapahtui vuonna 2009 HYY Kiinteistöt säilytti vuokraus- ja käyttöasteensa erinomaisella tasolla vaikeista vuokramarkkinatunnelmista huolimatta. Tilavuokra-asiakkaat kysyvät erityisesti katutason liiketiloja ja ydinkeskustassa sijaitsevia hyvätasoisia toimistotiloja. HYY Kiinteistöt saavutti kärkisijan jo kymmenennen kerran peräkkäin Kiinteistötalouden Instituutin maamme toimitilojen asiakastyytyväisyysvertailussa. Investoinnit kohdistuivat Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalin peruskorjaukseen, Domus Academican D-talon perusparannukseen ja Kaivopihan liikekiinteistöjen tilojen lämmönhallintaan. Tapahtui vuonna 2009 Osakemarkkinoiden tunnelmat vaihtelivat voimakkaasti, mutta ne eivät muuttaneet sijoitustoiminnan lähtökohtia ja tavoitteita. Kurssit laskivat vielä alkuvuonna 2009, mutta kääntyivät nousuun keväällä maailmantalouden elpymisen myötä. Yhtenä positiivisen tuoton syynä oli luottamus strategiaan, jossa tavoitetta ei muuteta pörssin voimakkaista korjausliikkeistä huolimatta. Sijoitustoimintaa ohjasi taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuullisuus. Taustalla ovat YK:n kansainväliset vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet, jotka HYY Yhtymä allekirjoitti joulukuussa Tapahtui vuonna 2009 Opiskelijaravintoloitsijana UniCafe jatkoi edelleen pääkaupunkiseudulla markkinajohtajana ja maamme kolmen suurimman joukossa. Se tarjosi yli kaksi miljoonaa opiskelija- ja henkilöstölounasta. UniCafella oli 20 opiskelijalounasravintolaa ja neljä yliopistokampuksilla sijaitsevaa kahvilaa. Juhlapalvelutilaisuuksia oli yhteensä 800. Viime vuonna toiminnassa korostui neljä keskeistä päätöstä: päätös panostaa entistä voimakkaammin tuotekehitykseen, rakentaa ISO laatujärjestelmä, hakea ympäristösertifikaattia ja investoida Vanhan ylioppilastalon äänentoistolaitteistoon. HYYn vuokraustoiminta Liikevaihto 14,1 milj. euroa Tulos* 3,6 milj. euroa Henkilöstö** Tuottoaste % 37,9-36,4 Liikevaihto 14,9 milj. euroa Tulos* -0,3 milj. euroa Henkilöstö** 178 KOY Leppätalo Liikevaihto Tulos* 0,7 milj. euroa 0 milj. euroa * ennen satunnaisia eriä ** keskimäärin vuoden 2009 aikana

7 H y y y h t y m ä n v u o s i t o i m i n n a n e s i t t e l y Hyy yhtymä 2009 Liikevaihto 32,4 milj. euroa Tulos* 4,9 milj. euroa Henkilöstö** 228 Sisäiset palvelut Oy HYY-Yhtiöt Ab Yhtymän johto-, HR-, kehitys-, hallinto-, rahoitus- ja viestintäpalvelut Liikevaihto 2,5 milj. euroa Henkilöstö** 19 Kaivopiha Oy HYY Kiinteistöjen johto-, vuokraus- ja ylläpitopalvelut Liikevaihto 1,5 milj. euroa Henkilöstö** 11 Oy Uni-IT Ab Yhtymän tietohallinnon leasing-, huolto-, ylläpito- ja kehityspalvelut Liikevaihto 0,5 milj. euroa Henkilöstö** 3 ACADEMICA HOTELS Academica Hotels Ltd toimii nimellä Hostel Academica ja on Helsingin suurin kesähostelli. Se tarjoaa asiakkailleen lähes hotellitasoista yöpymistä kesä-, heinä- ja elokuussa. YLIOPISTOKUSTANNUS Gaudeamus julkaisee laadukkaita oppi- ja tietokirjoja sekä tieteellistä kirjallisuutta. Päätehtävä on välittää dialogia akateemisen yhteisön ja muun yhteiskunnan välillä. Painopiste on humanistis-yhteiskunnallisessa ja ympäristökirjallisuudessa. LYYRA Suomen Lyyra ylläpitää monipuolista opiskelija- sekä henkilökuntakorttia ja jatkuvasti kehittyvää verkkopalvelua. Se tarjoaa etuja ja palveluja sekä opiskelijoiden oman yhteisön, Lyyra-kampuksen. 7 Tapahtui vuonna 2009 Pääkaupunkiseudun majoitusala kärsi taloustaantuman mukanaan tuomasta kysynnän vähenemisestä, mikä kiristi hintakilpailua. Taantumasta huolimatta käyttöaste nousi korkealle tasolle edellisvuosien tapaan. Valtaosa majoitusvarauksista tehtiin sähköpostitse tai internetin kautta. Ratkaisevassa asemassa olivat sijainti, turvallisuus, puhtaus ja ammattitaitoinen sekä asiakaslähtöinen henkilökunta. Peräti 90 prosenttia asiakkaista tulisi yöpymään hostelliin mielellään uudestaan. Kesällä 2009 hostellissa majoittui lähes vierailijaa, joista ulkomaalaisten osuus oli 84 prosenttia. Tapahtui vuonna 2009 Gaudeamus onnistui kasvattamaan hieman myyntiään, vaikka koko alan tietokirjojen myynti laski noin viidenneksen. E-kirjojen määrä kasvoi 180:een ja kirjojen elinkaarta pidentävä Print on Demand -hanke käynnistettiin. Vastuullisuus heijastui Gaudeamuksen kustantamissa teoksissa. Jatkossa tietokirjamarkkinoilla avainasemaan nousevat laadukas sisältö ja taito yhdistää sähköiset käyttöliittymät perinteiseen kirjankustantamiseen. Tapahtui vuonna 2009 Käytössä olevien korttien määrä kasvoi 33 prosenttia edellisvuodesta :een. Kasvua vauhditti viime vuonna lanseerattu Lyyra-ISIC-yhdistelmäkortti, joka tarjoaa kansallisen opiskelijakortin lisäksi todistuksen opiskelijastatuksesta ympäri maailmaa ja kansainvälisiä opiskelijaetuja. Viime vuoden lopussa Lyyrassa oli mukana 13 yliopistoa ja kahdeksan ammattikorkeakoulua. Verkkopalvelussa yhteistyökumppanit tarjosivat opiskelijoille erilaisia etuja ja palveluja sekä tekivät mainoskampanjoita. Liikevaihto 1,1 milj. euroa Tulos* 0,3 milj. euroa Henkilöstö kesällä 12 Liikevaihto 1,2 milj. euroa Tulos* -0,2 milj. euroa Henkilöstö** 7 Liikevaihto 0,6 milj. euroa Tulos* -0,3 milj. euroa Henkilöstö** 5 * ennen satunnaisia eriä ** keskimäärin vuoden 2009 aikana

8 H y y y h t y m ä n v u o s i t u n n u s l u k u j a HYY Yhtymän tunnuslukuja KOTIMAA YHTYMÄ* Tuloslaskelmat ja kannattavuus Liikevaihto, milj. 32,4 29,7 28,4 27,1 27,4 32,4 29,7 28,4 164,3 169,7 Liikevaihdon muutos, % 9,2 4,3 4,8-0,9 0,5 9,2 4,3-82,7-3,2-10,6 Käyttökate, milj. 7,6 5,9 6,7 5,6 6,7 7,6 5,9 6,7 6,0 13,6 Suhteessa liikevaihtoon, % 23,5 19,8 23,7 20,5 24,5 23,5 19,8 23,7 3,7 8,0 Liiketulos, milj. 4,1 2,9 4,1 3,4 4,5 4,1 2,9 4,1 2,2 9,0 Suhteessa liikevaihtoon, % 12,5 9,9 14,4 12,5 16,5 12,5 9,9 14,3 1,4 5,3 Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. 4,9-1,3 3,7 5,4 7,4 4,9-1,3 3,7 2,5 9,1 Suhteessa liikevaihtoon, % 15,1-4,4 13,1 19,8 27,0 15,1-4,4 13,1 1,6 5,3 Tulos ennen satunnaisia eriä, ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, milj. 3,1 2,0 4,0 5,4 7,4 3,1 2,0 4,0 2,6 9,1 Tilikauden tulos, milj. 4,6-1,3 3,7 5,1 7,1 4,6-1,3 3,7 2,6 7,2 Suhteessa liikevaihtoon, % 14,3-4,5 12,9 18,9 26,0 14,3-4,5 12,9 1,6 4,3 Tilikauden tulos, ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, milj. 2,9 2,0 3,9 5,1 7,1 2,9 2,0 3,9 2,6 7,2 Tulokseen kirjatut arvopapereiden arvonalennukset tai niiden palautukset, milj. 1,7-3,3-0,2 0,0 0,0 1,7-3,3-0,2 0,0 0,0 Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,9-6,3 10,1 23,6 40,8 19,9-6,3 9,9 9,7 8,6 Oman pääoman tuotto (ROE) matkailualan tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto mukaan lukien, % 19,9-6,3 14,5 23,6 40,8 19,9-6,3 14,3 9,7 39,7 Oman pääoman tuotto (ROE) ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 11,9 7,5 10,9 23,6 40,8 11,9 7,5 10,8 9,7 8,6 8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,5-0,3 7,9 16,9 24,2 9,5-0,3 7,8 8,2 6,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) matkailualan tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto mukaan lukien, % 9,5-0,3 10,5 16,9 24,2 9,5-0,3 10,4 8,2 24,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 6,7 5,6 8,4 16,9 24,2 6,7 5,6 8,3 8,2 6,3 Kokonaispääoman tuotto, % 8,9-0,2 7,2 15,5 22,2 8,9-0,2 5,5 4,7 3,5 Kokonaispääoman tuotto ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 6,3 5,2 10,0 15,6 22,2 6,3 5,2 5,9 4,7 3,5 Kassavirta Liiketoiminnan rahavirta, milj. 7,7 4,2 6,2 6,8 9,7 7,7 4,2 6,2 7,3-0,9 Bruttoinvestoinnit, milj. 6,2 21,7 12,8 2,9 1,4 6,2 21,7 12,8 3,9 3,8 Suhteessa liikevaihtoon, % 19,2 73,3 45,0 10,6 5,3 19,2 73,3 45,0 2,4 2,2 Tase ja vakavaraisuus Oma pääoma, milj. 23,5 20,7 23,8 22,9 19,8 23,5 20,7 23,8 22,6 21,9 Vähemmisöosuus, milj. 1,2 0,9 1,0 0,8 0,0 1,2 0,9 1,0 1,9 3,4 Vieras pääoma, milj. 45,4 45,8 27,3 15,9 17,1 45,4 45,8 27,3 42,7 41,3 Taseen loppusumma, milj. 70,0 67,3 52,1 39,6 36,8 70,0 67,3 52,1 67,2 66,6 Korolliset velat, milj. 41,3 41,0 22,1 12,8 14,0 41,3 41,0 22,1 12,8 14,0 Nettovelat, milj. 41,2 40,2 20,4 12,5 12,3 41,2 40,2 20,4-9,2-11,3 Nettovelkaantumisaste 1,7 1,9 0,8 0,5 0,6 1,7 1,9 0,8-0,4-0,4 Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, % 35,3 32,1 47,8 60,1 54,2 35,3 32,1 47,8 45,4 47,8 Omavaraisuusaste maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus huomioiden, % 56,9 55,4 68,8 78,9 76,6 56,9 55,4 68,8 66,9 68,5 Kiinteistöjen markkina-arvo, milj. 163,9 175,2 165,4 160,4 153,4 163,9 175,2 165,4 160,4 153,4 Keskustakiinteistö, milj. 131,2 140,8 130,6 130,1 128,5 131,2 140,8 130,6 130,1 128,5 Leppäsuon kiinteistö, milj. 32,7 34,5 34,8 30,3 24,9 32,7 34,5 34,8 30,3 24,9 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä keskimäärin Henkilöstömäärä kauden lopussa Voitonjako Osingonjako vähemmistöosakkaille, milj. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,0 Voitonjako ylioppilaskunnalle, milj. 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 * Luvuissa mukana KILROY travels -alakonserni, joka myytiin maaliskuussa 2007.

9 H y y y h t y m ä n v u o s i t u n n u s l u k u j a Liikevaihto, milj. Kiinteistöjen markkina-arvo, milj. Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, % , , , , , , , , , , , , , , ,2 Käyttökate, milj. Bruttoinvestoinnit, milj. Oman pääoman tuotto (ROE), % , , ,9 19, , , ,3 7, , , ,1 10, , , , , , ,8 Ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia. 9 Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. Korolliset velat, milj. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ,1 4, , ,7 9, ,3 2, , ,3 5, ,7 4, , ,9 8, , , , , , ,2 Ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia. Ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia. Henkilöstömäärä keskimäärin Nettovelkaantumisaste Kokonaispääoman tuotto, % ,5 1,0 1,5 2,0 2, , ,3 8, , ,2 5, , ,2 10, , ,5 15, , ,2 Ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia. Tunnusluvut HYY Yhtymän kotimaan toiminnasta, eli mukana ei ole KILROY travels -alakonsernin lukuja. KILROY travels myytiin maaliskuussa Tunnuslukujen laskentaperiaatteet s. 31.

10 H y y y h t y m ä n v u o s i v a s t u u l l i n e n t o i m i n t a Vastuullinen liiketoiminta on peruspilarimme 10 Vastuullisuus on yksi HYY Yhtymän arvoista ja siten erittäin tärkeää kaikessa yritys- ja sijoitustoiminnassamme. Yhdessä muiden arvojemme pitkäjänteisyys ja aktiivisuus kanssa se luo vankan pohjan aidolle vastuulliselle liiketoiminnalle. Omistajallemme HYYlle vastuullinen liiketoiminta on itseisarvo. HYY Yhtymän liiketoiminta toteuttaa vastuullisuutta mm. pyrkimällä lisäämään opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön hyvinvointia. Esimerkkejä tästä ovat UniCafen opiskelijalounaat, Lyyran innovatiiviset palvelut ja kulttuuriomaisuudesta huolehtiminen. Vastuullinen toiminta linjataan HYY Yhtymän strategiassa ja omistajastrategiassa. Vastuullinen toiminta on osa normaalia toimintaamme ja sen toteuttaminen on liiketoimintajohdon vastuulla. Johdon tukena toimii HYY Yhtymän vastuullisen toiminnan työryhmä. Ryhmää johtaa yhtymän toimitusjohtaja ja siihen kuuluu edustus eri vastuualueilta (taloudellinen, sosiaalinen, ympäristö, kulttuurinen ja sijoittaminen), isoimmista liiketoimintayksiköistä sekä viestinnästä. Työryhmän päätehtävänä on valvoa yhtymästrategian vastuutavoitteiden toteuttamista. Lisäksi työryhmä arvioi vastuullisen toiminnan tasoa ja toteutusta yhtymässä, pyrkii lisäämään henkilöstön tietoa vastuuasioista sekä koordinoi vastuuraportointia ja -viestintää. Vastuullisen toiminnan toteutusta seurataan taloudellisilla ja vastuullisen sijoittamisen mittareilla sekä sosiaali- ja ympäristövastuun mittareilla. Seurantaa tehdään myös ulkopuolisten auditointien kautta (esim. Green Office, Bureau Veritas, UN Principles for Responsible Investment PRI). Toiminnasta raportoidaan nettisivuillamme. Motiivimme ƫƫLiike- ja muu taloudellinen toiminta on pitkällä aikavälillä riippuvainen maapallon hyvinvoinnista. ƫƫVastuullinen toiminta ja johtaminen luovat edellytykset pitkäjänteiselle liiketoiminnan kehittämiselle ja työyhteisön työhyvinvoinnille. ƫƫVastuullinen toiminta mahdollistaa positiivisen yrityskuvan kehittämisen. Päämäärämme ƫƫToimintamme on taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta kestävää. ƫƫVastuullisuus on osa päivittäistä liiketoimintaamme kaikilla organisaatiomme tasoilla. Liiketoiminnassa oleellista on löytää aidot asiat, jotka jäävät osaksi toimintakulttuuria. Liiketoiminnan ja vastuullisen toiminnan tulee olla samansuuntaisia. ƫƫYhdessä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa vaikutamme aktiivisesti hyvien käytäntöjen kehittymiseen sekä innovaatioiden syntyyn suomalaisessa yhteiskunnassa. ƫƫTavoitteenamme on luoda vastuullisuudesta HYY Yhtymän liiketoiminnalle pysyvä kilpailuetu.

11 h y y y h t y m ä n v u o s i v a s t u u l l i n e n t o i m i n t a Vastuullisen toimintamme osa-alueet Taloudellinen vastuu ƫƫpitkäjänteinen ja vastuullinen toiminta ƫƫylioppilaskunnan varallisuuden hoito turvallisesti ja tuottavasti sekä varallisuuden kasvattaminen ƫƫtulos liikevaihtoa tärkeämpi ƫƫjatkuva ja tasainen voitonjako. Sosiaalinen vastuu ƫƫopiskelijapalvelut ƫƫhenkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä työympäristö ƫƫmonikulttuurisuus työyhteisössä ƫƫpalveluiden ja tuotteiden saatavuus ja laatu ƫƫvaihtoehtojen tarjoaminen ƫƫvastuullisten yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden valinta. Ympäristövastuu ƫƫekologisen jalanjäljen ja ilmastopäästöjen pienentäminen: - käytettyjen raaka-aineiden, tuotteiden ja pakkausten ympäristöseikat ja jätehuolto - energian ja veden kulutus ƫƫympäristövaikutusten huomioon ottaminen toiminnassamme ja kaikissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä ƫƫhenkilökunnan ja asiakkaiden perehdyttäminen ympäristöasioihin. Kulttuurinen vastuu ƫƫkulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaista rakennuksista ja taideteoksista huolehtiminen ƫƫrakennus- ja korjaushankkeiden toteuttaminen kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaasti. Päämääriä kohti seuraavilla toimenpiteillä Vahvistamme nykyistä integraatiotasoa ƫƫVahvistamme integraatiotasoa jokapäiväisessä liiketoiminnassamme. Erityistä huomiota kiinnitämme hankintojen sekä raaka-aineiden että palvelujen vastuullisuuden toteutumiseen. ƫƫMäärittelemme konkreettiset, toimialakohtaiset vastuullisuustavoitteet. ƫƫVertaamme vastuullisen toimintamme laatua ja sen kehittymistä vuosittain kunkin toimialan parhaisiin käytäntöihin. ƫƫSelvitämme mahdollisuutemme siirtyä standardiraportointiin vastuuasioissa. Innovaatiotason saavuttaminen ƫƫTuomme joko benchmarkingin tai omien ideoiden kautta löydettyjä innovaatioita liiketoimintaamme. ƫƫVuosittain arvioimme ainakin yhden innovaation käyttökelpoisuuden. Vaikuttaminen Yhtymä ja sen toimialat vaikuttavat vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseen eri yhteistyöorganisaatioiden kautta: ƫƫUN Principles for Responsible Investment PRI ja sen toimintaa Suomessa edistävä työryhmä ƫƫVastuullisen yritystoiminnan verkosto, FiBS Finnish Business and Society ƫƫNolla tapaturmaa -foorumi ƫƫGreen Office ƫƫYK:n Global Compact, johon HYY Yhtymä hyväksyttiin mukaan tammikuussa 2010 ƫƫYmpäristöjohtamisen yhdistys. Sähköistä raportointia Raportoimme vastuuasioistamme nettisivuillamme osoitteessa Lisäksi netissä on esimerkkejä vastuullisen toiminnan teoistamme sekä lähiajan konkreettisista tavoitteistamme. 11 Vuosittainen innovaatiopalkinto Yhtymä jakaa vuosittain vastuullista liiketoimintaa koskevan innovaatiopalkinnon. Palkinto annetaan henkilölle, joka on esittänyt parhaan vastuullista liiketoimintaa kehittävän toteuttamiskelpoisen idean. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa vuodelta 2010.

12 H y y y h t y m ä n v u o s i k i i n t e i s t ö l i i k e t o i m i n t a Kiinteistöliiketoiminta HYY KIINTEISTÖT 12 Stadi toimii. Yliopiston Apteekki on yksi HYY Kiinteistöjen pitkäaikaisimmista vuokra-asiakkaista Kaivopihalla ja Uudessa ylioppilastalossa.

13 h y y y h t y m ä n v u o s i k i i n t e i s t ö l i i k e t o i m i n t a HYY Kiinteistöjä johtava ja ylläpitävä Kaivopiha Oy vuokraa liike- ja toimistotiloja sekä tarjoaa asunto-, toiminta- ja järjestötiloja ylioppilaskunnalle sekä opiskelijoille. Kiinteistöt ja vuokrattavat tilat sijaitsevat pääosin Helsingin ydinkeskustassa ja Leppäsuolla Kampin keskuksen läheisyydessä. Vuonna 2009 HYY Kiinteistöt säilytti vuokraus- ja käyttöasteensa erinomaisella tasolla vaikeista vuokramarkkinatunnelmista huolimatta. Liiketilojen vuokrausmarkkinat heikkenivät oleellisesti viime vuonna Helsingin keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä taloustaantuman takia. Hintakilpailu kiristyi, koska uutta toimitilakantaa valmistui runsaasti, tilakysyntä väheni ja yritysten luottamus talouteen heikkeni. Liike- ja toimitilojen tarjonta kasvaa laskusuhdanteessa voimakkaan jälkisyklisesti, kun toimistotilaa vapautuu vuokrattavaksi markkinoille yritysten säästötoimien, henkilövähennysten ja tehostustoimien takia. Kehitystä kiihdyttävät kuluttajien ostovoiman ja työllisyyden heikentyminen sekä varovaisuuden lisääntyminen. Tilavuokra-asiakkaat kysyvät erityisesti katutason keskeisen sijainnin liiketiloja sekä hyvätasoisia ja käytännöllisiä ydinkeskustassa sijaitsevia toimistotiloja. Liiketilamarkkinoilla Helsingin ydinkeskustan käyttöasteet pysyttelevät edelleen korkeina, mutta vuokrausviiveitä esiintyy heikommissa kauppapaikoissa kuten toisen kerroksen ja kellarikerroksen myymälätiloissa. Kaupallinen vetovoima kasvaa Helsingin keskustassa jatkuivat edelleen suuret liiketilojen rakennushankkeet: Stockmann Kasvu ja Spondan City Center, jotka kohentavat valmistuttuaan alueen kaupallista vetovoimaa ja ydinkeskustan maanalaista asiakaspysäköintiä. Toukokuussa 2009 avattiin Mannerheimintien uusi asiakaspysäköintilaitos, josta on suora hissiyhteys Kaivopihalle. HYY Kiinteistöjen vuokraustoiminta Liikevaihto, miljoonaa euroa 14,1 12,3 12,1 Liiketulos, miljoonaa euroa 4,8 3,8 4,0 Tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa 3,6 2,7 3,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,4 11,0 15,0 Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa 2,8 11,2 6,1 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin KOY Leppätalo 2009 Liikevaihto, miljoonaa euroa 0,7 Liiketulos, miljoonaa euroa 0,0 Tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa 0,0 Liikevaihdon jakauma tilatyypeittäin 2009 (%) Keskustakiinteistö 7,4 39,6 5,7 3,9 24,7 18,7 Leppäsuon kiinteistö 12,9 2,1 17,0 57,0 2,2 0,3 8,5 Liiketilat Ravintolatilat Toimistotilat Varastotilat HYYn toimintatalous Muut Asuintilat Kirjastotalo Luvuissa eivät ole mukana KOY Ida Aalbergin tie 1:n eikä KOY Leppätalon tilat. 13 HYY Kiinteistöjen vuokraustoiminnan liikevaihto ja tulos ennen satunnaisia eriä milj Liikevaihto, milj. Tulos, % liikevaihdosta % 37 % 39 % 40 % 42 % 37 % 37 % 31 % 28 % 22 % 26 %

14 H y y y h t y m ä n v u o s i k i i n t e i s t ö l i i k e t o i m i n t a Avaruutta ja luonnonvaloa. Domus Gaudiumin aulatilat kattolamppuineen huokuvat trendikkyyttä. 14 Keskustakiinteistö, ydinkeskusta, vuokra-ala m 2 Osoite Kunta/kaupunginosa Valmistumis-/peruskorjausvuosi Kaivotalo Kaivokatu 10 Helsinki /1981/eri vaiheissa Citytalo Mannerheimintie 3 Helsinki Hansatalo Mannerheimintie 5 Helsinki Uusi ylioppilastalo Mannerheimintie 5 Helsinki /eri vaiheissa Vanha ylioppilastalo Mannerheimintie 3 Helsinki /1978, julkisivu 2000 Leppäsuon kiinteistö, Etu-Töölö, vuokra-ala m 2 Domus Academica, B-talo Leppäsuonkatu 9 Helsinki /1979/1999 Domus Academica, C-talo Hietaniemenkatu 14 Helsinki /1984/2004 Domus Academica, D-talo Hietaniemenkatu 14 Helsinki /1992 Kirjastotalo, Helecon tietokeskus Leppäsuonkatu 9 E Helsinki /1999 Kiinteistöyhtiöt ja kulttuurikiinteistöt KOY Leppätalo/Domus Gaudium (HYY 60 %, HKKK:n tukisäätiö 40 %) Leppäsuonkatu 11 Helsinki KOY Ida Aalbergin tie 1 (HYY 25 %, KY 25 %, HYS 50 %) Ida Aalbergin tie 1 Helsinki 39 Aleksis Kiven kuolinmökki Rantatie Tuusula 1800-luku Villa Kuunari Kuunaripuisto Helsinki luvun alku Leppäsuolla valmistuivat alkuvuonna 2009 Domus Academican maanalaisten tilojen saneeraustyöt. Oy UniCafe Ab:lle kokonaisuutena vuokratuissa tiloissa käynnistyi uudistettu lounas- ja tilausravintola Ravintola Domus sekä monitoimitila Pohjanhovi, joka on tarkoitettu ylioppilaskunnan järjestö- ja jäsenpalveluiden harrastekäyttöön. Keskustakiinteistöissä Ylioppilasaukion alla oleva Suomalaisen Kirjakaupan uusi liiketila valmistui helmikuussa. Kesällä 2009 valmistuivat lisäksi Ylioppilasaukion jalkakäytävän katukiveystyöt. Piha-alueilla jatkuivat istutustyöt, valaisinasennukset ja Uuden ylioppilastalon sekä Kaivopihan portaiden asennustyöt. Pitkäaikaiset vuokra-asiakkaat Vuonna 2009 HYY Kiinteistöjen vuokraustoiminnan liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 3,6 miljoonaa euroa. Keskustakiinteistön vuokrausaste oli vuonna 2009 keskimäärin 98 prosenttia. Vuokrausaste heikkeni vuoden lopussa noin 95 prosenttiin, koska Kaivotalossa vapautui tiloja vuokrasuhteiden päättymisen takia. Leppäsuon kiinteistön asuintilojen käyttöaste oli noin 99 prosenttia ja Kirjastotalon käyttöaste 100 prosenttia. Hyvää vuokrausastetta vauhdittivat pitkäaikainen vuokraasiakaskunta, pysyvä asiakaslähtöinen henkilökunta ja korkea

15 H y y y h t y m ä n v u o s i k i i n t e i s t ö l i i k e t o i m i n t a Pitkäjänteiset rakennusinvestoinnit Vuonna 2009 rakennusinvestoinneissa korostui kolme keskeistä päätöstä: päätös investoida Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalin peruskorjaukseen, suunnitella Domuksen D-talon pitkäjänteinen perusparannus ja investoida liikekiinteistöjen tilojen lämmönhallintaan lisäämällä jäähdytyskapasiteettia vuokra-asiakkaiden toiveiden ja markkinavaatimusten mukaisesti. Vastuulliset rakennusinvestoinnit heijastuivat Vanhan Musiikkisalin peruskorjauksessa ja Villa Kuunari -puuhuvilan peruskorjauksen suunnittelussa. Musiikkisalin seinäpinnat kalkkimaalattiin ja Akseli Gallen-Kallelan Kullervo-freskosta tehtiin kuntoselvitys. Kunnostusremontin yhteydessä HYY Kiinteistöt lainasi suuren R. W. Ekmanin Väinämöisen soitto -maalauksen yhdeksi avainteokseksi Ateneumin Kalevala-taidenäyttelyyn. Investoinnit jatkuvat vuonna 2010, jonka aikana Villa Kuunari kunnostetaan ja Domus Academican D-talon asuintilojen peruskorjaus aloitetaan. Jollaksen Kuunaripuistossa sijaitseva Villa Kuunari kunnostetaan ensisijaisesti HYYn jäsenistön ja järjestöjen eri toimintojen kesäpaikaksi sekä HYY Kiinteistöjen käyttöön. Arkkitehtoonisia yksityiskohtia. Sisätilan leijuva rakenne ja kaareva muoto yllättävät iloisesti. asiakastyytyväisyys. Nykyiset ja uudet vuokratila-asiakkaat arvostavat erityisesti tilojen keskeistä sijaintia, teknistä kuntoa ja saavutettavuutta ympäri vuorokauden. Vuonna 2009 HYY Kiinteistöt päätti jatkaa keskustakiinteistön päävuokra-asiakkaiden sopimuksia pitkäaikaisiksi. Jälleen ykkössija HYY Kiinteistöt saavutti kärkisijan jo kymmenennen kerran peräkkäin Kiinteistötalouden Instituutin tekemässä toimitilojen asiakastyytyväisyysvertailussa. HYY Kiinteistöt sai erinomaisen arvosanan vuokranantajan tavoitettavuudessa, sujuvasta asiakaspalvelusta ja kyvystä toteuttaa vuokra-asiakkaiden kanssa sovitut asiat. Tyytyväisyysaste nousi korkeaksi erityisesti niissä ominaisuuksissa, jotka liittyvät tilojen sijaintiin, liikenneyhteyksiin ja lähiympäristöön sekä sen tarjoamiin palveluihin. Keväällä 2009 HYY Kiinteistöt osallistui WWF:n organisoimaan maailmanlaajuiseen valojen sammutuskampanjaan, jonka tavoitteena oli vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja lähettää terveiset Kööpenhaminan ilmastokokoukselle. Kaikki Kaivokadun puoleiset mainosvalot sammutettiin tunniksi. Lisäksi HYY Kiinteistöt osallistui pilottikohteena ja ohjausryhmän jäsenenä VTT:n tutkimushankkeeseen, joka pyrkii luomaan kaupunkikiinteistöille varoitusjärjestelmän rankkasateiden aiheuttamaa kaupunkitulvaa vastaan. Asiakaslähtöinen konsepti Hintakilpailu jatkuu edelleen kireänä erityisesti toimistotilojen vuokrausmarkkinoilla. Tulostavoitteena on säilyttää liikekiinteistöjen nettotuotto mahdollisimman hyvällä tasolla keskustakiinteistöissä vuonna 2010 ja parantaa nettotuottoa Leppäsuon kiinteistöissä peruskorjausinvestointien edellyttämälle tasolle vuoteen 2012 mennessä. Konsepti pohjautuu edelleen asiakaslähtöiseen vuokraustoimintaan ja palvelun korkeaan laatuun vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Jatkossa tavoitteena on raskaan investointivaiheen jälkeen parantaa kiinteistöjen tulosta ja kehittää edelleen Kaivopihan kaupallista vetovoimaa kuluttaja-, liiketila- ja toimistotilamarkkinoilla. HYYn vuokraustoiminnan kehitys, milj Keskustakiinteistö 10,1 4,6 9,7 10,2 10,4 3,6 3,5 3,5 11,1 4, Liikevaihto, milj. euroa Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. euroa Leppäsuon kiinteistö 1,8 1,8 1,7 1,7-0,1 0-0,1-0,7 2,2-0,

16 H y y y h t y m ä n v u o s i s i j o i t u s t o i m i n t a sijoitustoiminta 16 Tiukkaa eettistä seulontaa. Nordean analyytikko Sasja Beslik esitteli vastuullisen sijoittamisen trendit helsinkiläisyleisölle alkuvuonna Tavoitteena on tunnistaa sääntöjä rikkovat yhtiöt ja poistaa ne salkusta tai yrittää muuttaa yhtiöiden toimintatapoja.

17 h y y y h t y m ä n v u o s i s i j o i t u s t o i m i n t a Sijoitustoiminnan tarkoituksena on säilyttää ja kartuttaa ylioppilaskunnan omaisuutta. Tavoitteena on sijoittaa varat pitkäjänteisesti ja vastuullisesti sekä saavuttaa suurin mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla sekä hajautuksella. Vuonna 2009 maailmantalouden finanssikriisi vähittäin helpottui ja vaihtui reaalitalouden taantumaksi. Loppuvuonna 2009 Aasiassa ja USA:ssa käynnistynyt elpyminen alkoi vähitellen myös Euroopassa Osakekurssit laskivat edelleen tammi-helmikuussa ja saavuttivat pohjatason maaliskuussa, jonka jälkeen kurssit kääntyivät usean kuukauden rivakkaan nousuun. Syksyllä kurssit sahasivat edestakaisin ilman selkeää suuntaa. Nousun myötä sijoitusten tuottoprosentit muodostuivat korkeiksi, ja edellisvuoden laskennalliset tappiot kompensoituivat. Korkotaso on edelleen erittäin matalalla tasolla maailmantalouden elvytystoimien seurauksena. Vuonna 2009 sijoitustoiminnan tuotto oli 37,9 prosenttia, kun se edellisvuonna oli -36,4 prosenttia. Yhtenä syynä hyvään positiiviseen tuottoon oli luottamus omaan sijoitusstrategiaan, jossa tavoitetta ei muuteta pörssin voimakkaista korjausliikkeistä huolimatta. Aktiivinen ja vastuullinen omistaja Sijoitustoimintaa ohjaa taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuullisuus. Tavoitteena on tehdä tulosta vastuullisesti ja parantaa aktiivisella toiminnalla normeja rikkovien yritysten toimintatapoja. Taustalla ovat YK:n kansainväliset vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet, jotka HYY Yhtymä allekirjoitti joulukuussa Salkun odotettu kehittyminen, milj Arvopaperit markkina-arvoin (1 000 ) Globaalit osakerahastot % % % Kehittyvät markkinat % % % Osakkeet Aasia ja Kauko-Itä % % % Osakkeet Eurooppa % % % Osakkeet Pohjois-Amerikka % % % Osakkeet Suomi % % % Korot % % % Yhteensä % % % Myös ase-, seksi- ja tupakkateollisuusalojen yritysten omistamista vältetään. Periaatteena on tunnistaa normeja rikkovat yhtiöt ja poistaa ne salkusta tai pyrkiä muuttamaan niiden toimintatapoja. Siksi muun muassa HYY Yhtymän kaksi omaisuudenhoitajaa tekee jatkuvasti ja läpinäkyvästi eettistä seulontaa. Vastuullinen sijoittaminen etenee HYY Yhtymä järjestää yhdessä muiden suomalaisten PRI-allekirjoittajatahojen kanssa vastuullisen sijoittamisen seminaarin Vanhalla ylioppilastalolla. Tavoitteena on perustaa vastuullista sijoittamista maassamme edistävä yhdistys. Keväällä 2007 lähtöpääoman suuruus nousi 9,9 miljoonaan euroon. Pitkän aikavälin vuotuiseksi tuottotavoitteeksi on määritelty keskimäärin kahdeksan prosenttia. Taloustilanteesta huolimatta sitä ei ole muutettu. Tavoitteena on, että sijoitustoiminnasta muodostuisi ylioppilaskunnalle pitkällä aikavälillä vaihtoehtoinen voitonjaon lähde. Sijoitustoiminnan tuotto, % Tuotto yhteensä koko ajalta 37,9-36,4 6,2 15,1 7,2 5 %:n todennäköisyys 50 %:n todennäköisyys 5 %:n todennäköisyys Toteutunut

18 H y y y h t y m ä n v u o s i p a l v e l u l i i k e t o i m i n t a Palveluliiketoiminta UniCafe 18 Asiakasta kuunnellaan. UniCafe-ravintolat tarjosivat viime vuonna yli kaksi miljoonaa opiskelija- ja henkilöstölounasta. Asiakaspalautteen pohjalta lounaslistat uudistuivat jatkuvasti, ja tuotekehityksessä huomioitiin ruoan maku ja terveellisyys. Vuonna 2009 juhlittiin myös suomalaisen opiskelijaruokailun ateriatukijärjestelmän 30-vuotista olemassaoloa.

19 H y y y h t y m ä n v u o s i p a l v e l u l i i k e t o i m i n t a Oy UniCafe Ab:n liiketoiminta kattaa sekä lounas- että juhlaravintolapalvelut. UniCafe tarjoaa terveellisiä, maukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä lounaita ja kahvilatuotteita korkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle. Uni- Cafe tarjoaa myös laadukkaita tilausravintola-, kokousja juhlapalveluita yrityksille, järjestöille ja yhteisöille. UniCafe säilytti johtavan asemansa pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ravintolapalvelujen tarjoajana kovasta hintakilpailusta huolimatta. Opiskelijaravintoloitsijana se kuuluu edelleen maamme kolmen suurimman joukkoon. Lounasravintoloiden vuosi oli hyvä, sillä taantuma lisäsi edullisten opiskelijalounaiden kysyntää. UniCafe tarjosi yli kaksi miljoonaa opiskelija- ja henkilöstölounasta. UniCafen juhlaravintoloilla alkuvuosi oli vaikea, koska yritykset peruivat tilaisuuksia tehostustoimien takia. Loppuvuonna juhlapalvelumyynti lähti pienoiseen nousuun. Kysynnän kasvu oli tasaista mutta heikkoa verrattuna edellisvuosien vahvaan kehitykseen. Päivittäin noin asiakasta Vuonna 2009 UniCafen liikevaihto kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta 14,9 miljoonaan euroon. Kasvua vauhdittivat lounastajien määrän lisääntyminen ja ateriavalikoiman laajentuminen. Liikevaihdosta lounasruokailun osuus oli 85 ja juhlapalveluiden 15 prosenttia. Juhlapalveluiden keihäänkärki. Perinteikäs Vanha ylioppilastalo tarjosi kokous- ja juhlapalvelua opiskelijajärjestöille, yrityksille ja yhteisöille. Oy UniCafe Ab Liikevaihto, miljoonaa euroa 14,9 14,2 11,0 Liiketulos, miljoonaa euroa -0,3-0,6 0,0 Tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa -0,3-0,5 0,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -16,6-25,4 4,7 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Faktaluvut 2009 Ravintoloita 18 Kahviloita 4 Juhlaravintoloita 4 Lounastajia 2,1 miljoonaa Juhlapalvelutilaisuuksia, (Viola, Gustus&Vera, Olivia, Vanha) 800 Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa. Lounasravintolat saavuttivat budjetoidun tuloksensa, mutta juhlaravintolatoiminta kääntyi tappiolliseksi tilaisuuksien vähenemisen ja keskiostoksen laskun takia. Vuonna 2009 UniCafen ravintoloissa kävi päivittäin noin lounastajaa tai kahvila-asiakasta. Lyyra-opiskelijakortin haltijat saivat ateriansa muita edullisemmin. UniCafen verkkosivut olivat edellisvuosien tapaan merkittävä viestinnän kanava. Sivujen kävijämäärät kehittyivät positiivisesti ja ne palvelivat noin kävijää kuukausittain. Vuoden 2010 aikana sivuja kehitetään entistä asiakasystävällisemmiksi ja liiketoimintaa tukeviksi. Laatujärjestelmä osa ydintoimintaa Vuonna 2009 UniCafen toiminnassa korostui neljä keskeistä päätöstä: päätös panostaa entistä voimakkaammin tuotekehitykseen, rakentaa ISO laatujärjestelmä, hakea ympäristösertifikaattia ja investoida Vanhan ylioppilastalon äänentoistolaitteistoon. UniCafe käynnisti tuotekehitysryhmän, joka asiakaspalautteen pohjalta uudistaa jatkuvasti lounaslistoja. Painopisteinä ovat ruoan maku ja terveellisyys. Palvelukonseptin kehittämistutkimuksen mukaan lounastajien toivelistan kärkeen nousi monipuolinen, terveellinen ja maukas kotiruoka. Myös kasvisruokaan toivottiin panostettavan jatkossa aiempaa enemmän. Laatujärjestelmä tuli osaksi ydintoimintaa, kun Bureau Veritas myönsi UniCafelle ISO laatustandardin mukaisen sertifikaatin. Samalla käynnistyi ympäristöjärjestelmän päivityshanke, joka tähtää sertifikaattiin alkuvuonna

20 H y y y h t y m ä n v u o s i p a l v e l u l i i k e t o i m i n t a Tyytyväiset asiakaspalvelijat. Ilmapiiritutkimuksen mukaan henkilöstö on ylpeä työstään ja peräti 94 prosenttia on valmis suosittelemaan tutuilleen UniCafea hyvänä työpaikkana. Tasaista kasvua UniCafen juhlaravintolat tarjoavat tilausravintola-, juhla- ja ohjelmapalveluja sekä kohtaamispaikkoja yrityksille, opiskelijoille, yhteisöille ja kaupunkilaisille. Vahvuuksina ovat keskeinen sijainti, kiintoisa miljöö ja persoonallisuus. Viime vuonna UniCafe järjesti yhteensä noin 800 erilaista yritysten ja yksityisten tapahtumaa neljässä juhlaravintolassa: Vanhalla ylioppilastalolla, Violassa, Gustus&Verassa ja Ravintola Domuksessa. Joka kymmenes tapahtuma oli jonkin opiskelijajärjestön toteuttama. Hintakilpailu jatkuu edelleen kireänä juhlaravintolatoiminnassa, joka odottaa tasaista kasvua vuonna Tavoitteena on vahvistaa myyntikulttuuria ja ryhmitellä asiakasmarkkinointia entistä tehokkaammin sekä saavuttaa alan keskiarvoa vastaava kannattavuus. Lounasravintolatoiminnassa kysynnän odotetaan kasvavan, koska ravintolaruoan ja alkoholittomien juomien arvonlisävero alenee 13 prosenttia heinäkuusta 2010 alkaen. Vastuullisesti toimiva UniCafe sitoutuu alentamaan hintoja alv-alennuksen verran. Muutokset eivät näy opiskelijalounaan hinnoissa, koska opiskelijalounas on arvonlisäverotonta myyntiä. Päätavoitteena on saavuttaa positiivinen tulos ja pitää opiskelija-aterioiden hinnat jatkossakin kilpailukykyisinä. 20 Asiakaslähtöinen tuotekehitys UniCafe kehitti uusia konsepteja erityisasiakasryhmien huomioimiseksi ja ateriavalikoimansa laajentamiseksi. Taustalla oli laaja asiakastyytyväisyystutkimus, jonka mukaan joka kolmas noudattaa jo erityisruokavaliota. Ruoan maun merkitys nousi entistä tärkeämmäksi tekijäksi. Vastaajien mukaan UniCafe on luotettava, palvelualtis ja ympäristö- sekä yhteiskuntavastuullinen. Vastuullisuus korostuu suomalaista alkuperää olevia liha- ja lintuvalmisteiden hankinnassa ja reilun kaupan tuotteiden käytössä osana valikoimaa. Lisäksi UniCafe välttää yksittäispakattuja tuotteita ja lajittelee biojätteet. Asiakastyytyväisyystutkimus antoi erittäin korkean arvosanan henkilökunnan osaamiselle ja palvelutasolle. Tyytyväisyysaste nousi korkeaksi ominaisuuksissa, jotka liittyivät juomavalikoimaan, kahvilapalveluihin ja -tuotteisiin, tiedottamiseen ja siistiin astianpalautukseen. Arvostettu työnantaja UniCafe on selvinnyt viime vuosien ravintola-alan työvoimapulasta hyvin. Viime vuonna alan ammattilaisia oli saatavilla taloustilanteen takia, mutta tulevaisuudessa alalle tarvitaan lisää osaajia. Ilmapiiritutkimuksen mukaan henkilöstö on ylpeä omasta työstään ja 94 prosenttia on valmis suosittelemaan tutuilleen UniCafea hyvänä työpaikkana. Vuonna 2009 UniCafen palveluksessa oli peräti 48 eri kansallisuutta edustavaa ihmistä. Yhteensä henkilöstöä oli toimintavuonna keskimäärin 178. Monikulttuurisuus asettaa jatkossa haasteita esimiestyölle ja vaatii johtamiselta uusia välineitä. Yhteinen kieli, joko suomi tai englanti, auttaa maahanmuuttajataustaista henkilöä integroitumaan työyhteisöön. Laadukkaita juhlapalveluita. Viime vuonna UniCafe järjesti yhteensä noin 800 erilaista tapahtumaa neljässä juhlaravintolassa.

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

HYY Kiinteistöjen toiminta

HYY Kiinteistöjen toiminta 1 HYY Kiinteistöjen toiminta HYY Kiinteistöjen yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin sijoittamista sekä niiden kehittämistä ja ylläpitoa. HYY Kiinteistöillä on vakaa asema

Lisätiedot

Sisältö 2008. HYY Yhtymä 2009. sisältö vuosikertomus 2008

Sisältö 2008. HYY Yhtymä 2009. sisältö vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 2 sisältö vuosikertomus 2008 Sisältö 2008 Toimitusjohtajan katsaus.......................................... 3 HYY Yhtymä lyhyesti............................................... 5 Toiminnan

Lisätiedot

20 HYY YHT 10 YMÄN VUOSI

20 HYY YHT 10 YMÄN VUOSI 2010 HYY YHTYMÄN VUOSI 2 Hyy yhtymän vuosi 2010 SISÄLTÖ Sisältö 2010 HYY Yhtymän tilinpäätös 2010 julkaistaan ainoastaan sähköisenä osoitteessa www.hyy.fi. HYY Yhtymän vuosi 2010 -julkaisun tilaukset osoitteesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Esitys E 15.12.2016 1 (6) TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 1. TAUSTA Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne Päätösvalta Taloustoimikunta 2. YLIOPPILASKUNNAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Vastuullinen toiminta HYY Yhtymässä

Vastuullinen toiminta HYY Yhtymässä Vuosikertomus 2007 Vastuullinen toiminta HYY Yhtymässä HYY Yhtymä toimii suomalaisessa yhteiskunnassa aktiivisesti ja vastuullisesti. Yhtymä on merkittävä työllistäjä, veronmaksaja, rakennuttaja, vuokranantaja,

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Vastuullista HYY-liiketoimintaa.

Vastuullista HYY-liiketoimintaa. Vastuullista HYY-liiketoimintaa. Hallinto ja johtaminen YHTYMÄN OMISTAJA HYY Yhtymän omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), joka on perustettu vuonna 1868. Vuoden 2015 lopussa ylioppilaskunnalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei muutoksia maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana rakentamisen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

1 2006 Vuosikertomus

1 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 1 2 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 HYY Yhtymä...4 Toiminnan esittely...6 HYY Yhtymä 2007...8 HYY Yhtymän tunnuslukuja 2002 2006...9 Kiinteistöala...12

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

HYY Yhtymä Vuosikertomus 2005

HYY Yhtymä Vuosikertomus 2005 HYY Yhtymä Vuosikertomus 2005 Sisältö: 1... Toimitusjohtajan katsaus 2... HYY Yhtymä 4... Toiminnan esittely 6... HYY Yhtymän tunnuslukuja 2001 2005 8... Kotimaan toiminta 9...Kotimaan tunnuslukuja 10...Kiinteistöt

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HYY Yhtymän. Omistajastrategia Edustajiston hyväksymä Helsinki, Finland

HYY Yhtymän. Omistajastrategia Edustajiston hyväksymä Helsinki, Finland HYY Yhtymän Omistajastrategia 2016-2020 Edustajiston hyväksymä 4.10.2016 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta www.hyy.fi info@hyy.fi Mannerheimintie 5 A, 00100 Sisällys 1. Liiketoiminnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Artukaisten

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 28.4.2017 +5,1 % liikevaihdon kasvu 0,3 % liikevoittomarginaali Merkintäetuoikeusannin suunnittelu Ehdollinen pankkirahoitus +18,8 % henkilöstömäärän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot