2HYY 0 YHTY 0 MÄN 9 VUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2HYY 0 YHTY 0 MÄN 9 VUOSI"

Transkriptio

1 2009 HYY YHTYMÄN VUOSI

2 H y y y h t y m ä n v u o s i S I S Ä L T Ö Sisältö 2009 Toimitusjohtajan katsaus HYY Yhtymä lyhyesti Toiminnan esittely Tunnuslukuja Vastuullinen toiminta KiinteistöLIIKETOIMINTA Sijoitustoiminta palveluliiketoiminta Unicafe Academica Hotels yliopistokustannus Suomen Lyyra Hallinto ja johtaminen Tunnuslukujen laskentaperiaatteet HYY Yhtymä julkaisee vuoden 2009 toiminnastaan HYY Yhtymän vuosi -julkaisun lisäksi tilinpäätöksen. Vastuullisen toiminnan tunnuslukuja raportoidaan verkkosivuillamme Painetun HYY Yhtymän vuosi julkaisun tilaukset: HYY Yhtymä 2010 Ulkoasu: Tapani Taulu, taitto: Viisikko-Communica VCA Oy. Kuvat: Jussi Aalto, s Petri Minni, s. 21 Petri Artturi Asikainen. Paino: Yliopistopaino

3 H y y y h t y m ä n v u o s i t o i m i t u s j o h t a j a n k a t s a u s Tilannekatsauksessa. HYYn hallituksen puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi ja HYY Yhtymän toimitusjohtaja ja HYYn talousjohtaja Heikki Härö käyvät läpi ylioppilaskunnan ajankohtaisia asioita. Katse eteenpäin 3 Vuosi 2009 oli HYY Yhtymälle myönteinen vaikeista markkinatunnelmista huolimatta. Saavutimme kohtuullisen hyvän toiminnallisen tuloksen. Olemme erityisen tyytyväisiä, että kiinteistöliiketoimintamme menestyi hyvin ja lounasravintoloiden operatiivinen tulos parani merkittävästi edellisvuodesta. Etunamme oli se, että korkotaso säilyi matalana ja osakekurssit kääntyivät nousuun keväällä maailmantalouden elpymisen myötä. Tämän seurauksena rahoituskustannuksemme alenivat ja arvopaperisalkkumme kehittyi positiivisesti. Myönteinen arvopaperisalkun kehitys vahvisti uskoamme siihen, että pitkäjänteiset sijoitustoiminnan tavoitteemme pitävät edelleen paikkansa. Luovuimme lisäksi suunnitellusta isosta investoinnista, jonka myötä rahoituskulumme olivat osaltaan oletettua alhaisemmat. Raskas investointijaksomme jatkuu vielä Domuksen D-talon peruskorjauksella vuosina Loppuvuonna 2009 määrittelimme päälinjat yhtymän lähivuosien liiketoiminnalle. Se jakaantuu kahteen osaan: tulosta tuovaan kiinteistöliike- ja sijoitustoimintaan sekä palveluliiketoimintaan, joka muodostuu pääasiassa yliopistoyhteisön arkea helpottavista palveluista. Ratkaisevaan asemaan toiminnassamme nousevat pitkäjänteisyys, vastuullisuus ja aktiivisuus. Aktiivisuus tarkoittaa sitä, että hyödynnämme vahvuuksiamme ja reagoimme joustavasti toimintaympäristömme luomiin mahdollisuuksiin sekä uhkiin. Jatkossa päätavoitteina on kasvattaa kiinteistöliiketoiminnan volyymia ja parantaa kiinteistöomistuksen kannattavuutta. Palveluliiketoiminnassa uskomme kumppanuuksiin yhtenä merkittävänä keinona palvelun laadun kehittämissä. Vastuullinen liiketoiminta on omistajalle itseisarvo. Emme huomioi vastuullisuutta ainoastaan yhdessä yksittäisessä asiassa, vaan liitämme sen osaksi päivittäisiä prosesseja samalla kun etsimme uusia, innovatiivisia tapoja vastuullisuuden toteuttamiseksi. Laskusuhdanne ja investoinnit vaikuttavat kiinteistö- ja juhlaravintolaliiketoiminnan tuloskehitykseen vielä lähivuosien aikana. Pitkä vuokrasopimuskantamme ja alhainen velkaantumisasteemme antavat meille kuitenkin vahvan taloudellisen tukijalan toiminnan kehittämiselle. Samalla kun kiitän lämpimästi asiakkaitamme meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta, haluan kiittää henkilöstöä, yhtiöiden hallituksia, omistajahallintoa ja yhteistyökumppaneita tuloksellisesta yhteistyöstä vuonna Helsingissä, maaliskuussa 2010 Heikki Härö

4 H y y y h t y m ä n v u o s i h y y y h t y m ä l y h y e s t i HYY Yhtymä lyhyesti 4 Opiskelijan asialla. HYY Yhtymä harjoittaa aktiivista ja vastuullista kiinteistöliike- ja sijoitustoimintaa sekä tuottaa yliopistoyhteisön hyvinvointia lisääviä palveluita.

5 h y y y h t y m ä n v u o s i h y y y h t y m ä l y h y e s t i HYY Yhtymä on aktiivinen ja vastuullinen kiinteistöliikeja sijoitustoiminnan harjoittaja. Lisäksi yhtymä tuottaa opiskelijoiden ja koko yliopistoyhteisön hyvinvointia lisääviä palveluita. HYY Yhtymän omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta eli HYY. HYY Yhtymän päämääränä on ƫƫsäilyttää ja kasvattaa HYYn omaisuutta pitkäjänteisesti ja turvata siten HYYn taloudellinen itsenäisyys ja toimintakyky ƫƫtarjota sellaisia palveluita, joiden tarjonta, hinta, laatu tai vastuullisuus ei muuten ole HYYn jäsenten mielestä riittävällä tasolla. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa on kaksi osaa: ƫƫopiskelijatoiminta, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta sekä ƫƫliiketoiminta eli HYY Yhtymä, joka huolehtii yritys- ja sijoitustoiminnasta Perusarvot Pitkäjänteisyys Yhtymä turvaa ylioppilaskunnan omaisuuden kestävän ja pitkäjänteisen arvonnousun. Yhtymän riskinotto on kohtuullista. Liiketoimintaan toisinaan kuuluvat epäonnistumiset hyväksytään ja niistä otetaan opiksi. Vastuullisuus Yhtymä toimii vastuullisesti ja kertoo toiminnastaan avoimesti. Yhtymä edistää aktiivisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittymistä Suomessa. Yhtymä toimii omistajansa tavoitteiden ja ihanteiden mukaisesti. Yhtymä on työntekijöilleen ja omistajan edustajille kannustava, innostava ja heitä tukeva työympäristö. Vastuullisuuden vaikutus otetaan huomioon Yhtymän tulostavoitteissa. Aktiivisuus Yhtymä reagoi toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja tehokkaasti. Yhtymä luo kumppanuuksia, joista on kaikille osapuolille hyötyä. Yhtymä hakee uudistumista pitkäjänteisyyden kärsimättä. 5 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Opiskelijatoiminta Liiketoiminta HYY Yhtymä HYYn toimintatalous HYYn kiinteistötalous Vuokraustoiminta Sijoitustoiminta Ylioppilaslehti 100 % Oy HYY-Yhtiöt Ab Kaivopiha Oy Oy Academica Hotels Ltd Oy Suomen Lyyra Ab (60 %) Oy UniCafe Ab Oy Uni-IT Ab Oy Yliopistokustannus (92 %) 60 % Kiinteistö Oy Leppätalo

6 H y y y h t y m ä n v u o s i t o i m i n n a n e s i t t e l y 6 Kiinteistöliiketoiminta Sijoitustoiminta palveluliiketoiminta HYY KIINTEISTÖT HYY Kiinteistöt vuokraa liike- ja toimistotiloja asiakkailleen sekä tarjoaa asunto-, toiminta- ja järjestötiloja ylioppilaskunnalle sekä opiskelijoille. Tilat sijaitsevat pääosin Helsingin ydinkeskustassa ja Leppäsuolla Kampin keskuksen läheisyydessä. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on säilyttää ja kartuttaa ylioppilaskunnan omaisuutta. Tavoitteena on sijoittaa varat pitkäjänteisesti ja vastuullisesti sekä saavuttaa suurin mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla sekä hajautuksella. UNICAFE Oy UniCafe Ab tarjoaa lounas- ja juhlaravintolapalveluita. Korkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavat lounaat ja kahvilatuotteet ovat maukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Tilausravintola-, kokous- ja juhlapalvelut on suunnattu yrityksille, järjestöille ja yhteisöille. Tapahtui vuonna 2009 HYY Kiinteistöt säilytti vuokraus- ja käyttöasteensa erinomaisella tasolla vaikeista vuokramarkkinatunnelmista huolimatta. Tilavuokra-asiakkaat kysyvät erityisesti katutason liiketiloja ja ydinkeskustassa sijaitsevia hyvätasoisia toimistotiloja. HYY Kiinteistöt saavutti kärkisijan jo kymmenennen kerran peräkkäin Kiinteistötalouden Instituutin maamme toimitilojen asiakastyytyväisyysvertailussa. Investoinnit kohdistuivat Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalin peruskorjaukseen, Domus Academican D-talon perusparannukseen ja Kaivopihan liikekiinteistöjen tilojen lämmönhallintaan. Tapahtui vuonna 2009 Osakemarkkinoiden tunnelmat vaihtelivat voimakkaasti, mutta ne eivät muuttaneet sijoitustoiminnan lähtökohtia ja tavoitteita. Kurssit laskivat vielä alkuvuonna 2009, mutta kääntyivät nousuun keväällä maailmantalouden elpymisen myötä. Yhtenä positiivisen tuoton syynä oli luottamus strategiaan, jossa tavoitetta ei muuteta pörssin voimakkaista korjausliikkeistä huolimatta. Sijoitustoimintaa ohjasi taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuullisuus. Taustalla ovat YK:n kansainväliset vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet, jotka HYY Yhtymä allekirjoitti joulukuussa Tapahtui vuonna 2009 Opiskelijaravintoloitsijana UniCafe jatkoi edelleen pääkaupunkiseudulla markkinajohtajana ja maamme kolmen suurimman joukossa. Se tarjosi yli kaksi miljoonaa opiskelija- ja henkilöstölounasta. UniCafella oli 20 opiskelijalounasravintolaa ja neljä yliopistokampuksilla sijaitsevaa kahvilaa. Juhlapalvelutilaisuuksia oli yhteensä 800. Viime vuonna toiminnassa korostui neljä keskeistä päätöstä: päätös panostaa entistä voimakkaammin tuotekehitykseen, rakentaa ISO laatujärjestelmä, hakea ympäristösertifikaattia ja investoida Vanhan ylioppilastalon äänentoistolaitteistoon. HYYn vuokraustoiminta Liikevaihto 14,1 milj. euroa Tulos* 3,6 milj. euroa Henkilöstö** Tuottoaste % 37,9-36,4 Liikevaihto 14,9 milj. euroa Tulos* -0,3 milj. euroa Henkilöstö** 178 KOY Leppätalo Liikevaihto Tulos* 0,7 milj. euroa 0 milj. euroa * ennen satunnaisia eriä ** keskimäärin vuoden 2009 aikana

7 H y y y h t y m ä n v u o s i t o i m i n n a n e s i t t e l y Hyy yhtymä 2009 Liikevaihto 32,4 milj. euroa Tulos* 4,9 milj. euroa Henkilöstö** 228 Sisäiset palvelut Oy HYY-Yhtiöt Ab Yhtymän johto-, HR-, kehitys-, hallinto-, rahoitus- ja viestintäpalvelut Liikevaihto 2,5 milj. euroa Henkilöstö** 19 Kaivopiha Oy HYY Kiinteistöjen johto-, vuokraus- ja ylläpitopalvelut Liikevaihto 1,5 milj. euroa Henkilöstö** 11 Oy Uni-IT Ab Yhtymän tietohallinnon leasing-, huolto-, ylläpito- ja kehityspalvelut Liikevaihto 0,5 milj. euroa Henkilöstö** 3 ACADEMICA HOTELS Academica Hotels Ltd toimii nimellä Hostel Academica ja on Helsingin suurin kesähostelli. Se tarjoaa asiakkailleen lähes hotellitasoista yöpymistä kesä-, heinä- ja elokuussa. YLIOPISTOKUSTANNUS Gaudeamus julkaisee laadukkaita oppi- ja tietokirjoja sekä tieteellistä kirjallisuutta. Päätehtävä on välittää dialogia akateemisen yhteisön ja muun yhteiskunnan välillä. Painopiste on humanistis-yhteiskunnallisessa ja ympäristökirjallisuudessa. LYYRA Suomen Lyyra ylläpitää monipuolista opiskelija- sekä henkilökuntakorttia ja jatkuvasti kehittyvää verkkopalvelua. Se tarjoaa etuja ja palveluja sekä opiskelijoiden oman yhteisön, Lyyra-kampuksen. 7 Tapahtui vuonna 2009 Pääkaupunkiseudun majoitusala kärsi taloustaantuman mukanaan tuomasta kysynnän vähenemisestä, mikä kiristi hintakilpailua. Taantumasta huolimatta käyttöaste nousi korkealle tasolle edellisvuosien tapaan. Valtaosa majoitusvarauksista tehtiin sähköpostitse tai internetin kautta. Ratkaisevassa asemassa olivat sijainti, turvallisuus, puhtaus ja ammattitaitoinen sekä asiakaslähtöinen henkilökunta. Peräti 90 prosenttia asiakkaista tulisi yöpymään hostelliin mielellään uudestaan. Kesällä 2009 hostellissa majoittui lähes vierailijaa, joista ulkomaalaisten osuus oli 84 prosenttia. Tapahtui vuonna 2009 Gaudeamus onnistui kasvattamaan hieman myyntiään, vaikka koko alan tietokirjojen myynti laski noin viidenneksen. E-kirjojen määrä kasvoi 180:een ja kirjojen elinkaarta pidentävä Print on Demand -hanke käynnistettiin. Vastuullisuus heijastui Gaudeamuksen kustantamissa teoksissa. Jatkossa tietokirjamarkkinoilla avainasemaan nousevat laadukas sisältö ja taito yhdistää sähköiset käyttöliittymät perinteiseen kirjankustantamiseen. Tapahtui vuonna 2009 Käytössä olevien korttien määrä kasvoi 33 prosenttia edellisvuodesta :een. Kasvua vauhditti viime vuonna lanseerattu Lyyra-ISIC-yhdistelmäkortti, joka tarjoaa kansallisen opiskelijakortin lisäksi todistuksen opiskelijastatuksesta ympäri maailmaa ja kansainvälisiä opiskelijaetuja. Viime vuoden lopussa Lyyrassa oli mukana 13 yliopistoa ja kahdeksan ammattikorkeakoulua. Verkkopalvelussa yhteistyökumppanit tarjosivat opiskelijoille erilaisia etuja ja palveluja sekä tekivät mainoskampanjoita. Liikevaihto 1,1 milj. euroa Tulos* 0,3 milj. euroa Henkilöstö kesällä 12 Liikevaihto 1,2 milj. euroa Tulos* -0,2 milj. euroa Henkilöstö** 7 Liikevaihto 0,6 milj. euroa Tulos* -0,3 milj. euroa Henkilöstö** 5 * ennen satunnaisia eriä ** keskimäärin vuoden 2009 aikana

8 H y y y h t y m ä n v u o s i t u n n u s l u k u j a HYY Yhtymän tunnuslukuja KOTIMAA YHTYMÄ* Tuloslaskelmat ja kannattavuus Liikevaihto, milj. 32,4 29,7 28,4 27,1 27,4 32,4 29,7 28,4 164,3 169,7 Liikevaihdon muutos, % 9,2 4,3 4,8-0,9 0,5 9,2 4,3-82,7-3,2-10,6 Käyttökate, milj. 7,6 5,9 6,7 5,6 6,7 7,6 5,9 6,7 6,0 13,6 Suhteessa liikevaihtoon, % 23,5 19,8 23,7 20,5 24,5 23,5 19,8 23,7 3,7 8,0 Liiketulos, milj. 4,1 2,9 4,1 3,4 4,5 4,1 2,9 4,1 2,2 9,0 Suhteessa liikevaihtoon, % 12,5 9,9 14,4 12,5 16,5 12,5 9,9 14,3 1,4 5,3 Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. 4,9-1,3 3,7 5,4 7,4 4,9-1,3 3,7 2,5 9,1 Suhteessa liikevaihtoon, % 15,1-4,4 13,1 19,8 27,0 15,1-4,4 13,1 1,6 5,3 Tulos ennen satunnaisia eriä, ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, milj. 3,1 2,0 4,0 5,4 7,4 3,1 2,0 4,0 2,6 9,1 Tilikauden tulos, milj. 4,6-1,3 3,7 5,1 7,1 4,6-1,3 3,7 2,6 7,2 Suhteessa liikevaihtoon, % 14,3-4,5 12,9 18,9 26,0 14,3-4,5 12,9 1,6 4,3 Tilikauden tulos, ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, milj. 2,9 2,0 3,9 5,1 7,1 2,9 2,0 3,9 2,6 7,2 Tulokseen kirjatut arvopapereiden arvonalennukset tai niiden palautukset, milj. 1,7-3,3-0,2 0,0 0,0 1,7-3,3-0,2 0,0 0,0 Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,9-6,3 10,1 23,6 40,8 19,9-6,3 9,9 9,7 8,6 Oman pääoman tuotto (ROE) matkailualan tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto mukaan lukien, % 19,9-6,3 14,5 23,6 40,8 19,9-6,3 14,3 9,7 39,7 Oman pääoman tuotto (ROE) ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 11,9 7,5 10,9 23,6 40,8 11,9 7,5 10,8 9,7 8,6 8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,5-0,3 7,9 16,9 24,2 9,5-0,3 7,8 8,2 6,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) matkailualan tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto mukaan lukien, % 9,5-0,3 10,5 16,9 24,2 9,5-0,3 10,4 8,2 24,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 6,7 5,6 8,4 16,9 24,2 6,7 5,6 8,3 8,2 6,3 Kokonaispääoman tuotto, % 8,9-0,2 7,2 15,5 22,2 8,9-0,2 5,5 4,7 3,5 Kokonaispääoman tuotto ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 6,3 5,2 10,0 15,6 22,2 6,3 5,2 5,9 4,7 3,5 Kassavirta Liiketoiminnan rahavirta, milj. 7,7 4,2 6,2 6,8 9,7 7,7 4,2 6,2 7,3-0,9 Bruttoinvestoinnit, milj. 6,2 21,7 12,8 2,9 1,4 6,2 21,7 12,8 3,9 3,8 Suhteessa liikevaihtoon, % 19,2 73,3 45,0 10,6 5,3 19,2 73,3 45,0 2,4 2,2 Tase ja vakavaraisuus Oma pääoma, milj. 23,5 20,7 23,8 22,9 19,8 23,5 20,7 23,8 22,6 21,9 Vähemmisöosuus, milj. 1,2 0,9 1,0 0,8 0,0 1,2 0,9 1,0 1,9 3,4 Vieras pääoma, milj. 45,4 45,8 27,3 15,9 17,1 45,4 45,8 27,3 42,7 41,3 Taseen loppusumma, milj. 70,0 67,3 52,1 39,6 36,8 70,0 67,3 52,1 67,2 66,6 Korolliset velat, milj. 41,3 41,0 22,1 12,8 14,0 41,3 41,0 22,1 12,8 14,0 Nettovelat, milj. 41,2 40,2 20,4 12,5 12,3 41,2 40,2 20,4-9,2-11,3 Nettovelkaantumisaste 1,7 1,9 0,8 0,5 0,6 1,7 1,9 0,8-0,4-0,4 Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, % 35,3 32,1 47,8 60,1 54,2 35,3 32,1 47,8 45,4 47,8 Omavaraisuusaste maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus huomioiden, % 56,9 55,4 68,8 78,9 76,6 56,9 55,4 68,8 66,9 68,5 Kiinteistöjen markkina-arvo, milj. 163,9 175,2 165,4 160,4 153,4 163,9 175,2 165,4 160,4 153,4 Keskustakiinteistö, milj. 131,2 140,8 130,6 130,1 128,5 131,2 140,8 130,6 130,1 128,5 Leppäsuon kiinteistö, milj. 32,7 34,5 34,8 30,3 24,9 32,7 34,5 34,8 30,3 24,9 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä keskimäärin Henkilöstömäärä kauden lopussa Voitonjako Osingonjako vähemmistöosakkaille, milj. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,0 Voitonjako ylioppilaskunnalle, milj. 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 * Luvuissa mukana KILROY travels -alakonserni, joka myytiin maaliskuussa 2007.

9 H y y y h t y m ä n v u o s i t u n n u s l u k u j a Liikevaihto, milj. Kiinteistöjen markkina-arvo, milj. Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, % , , , , , , , , , , , , , , ,2 Käyttökate, milj. Bruttoinvestoinnit, milj. Oman pääoman tuotto (ROE), % , , ,9 19, , , ,3 7, , , ,1 10, , , , , , ,8 Ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia. 9 Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. Korolliset velat, milj. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ,1 4, , ,7 9, ,3 2, , ,3 5, ,7 4, , ,9 8, , , , , , ,2 Ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia. Ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia. Henkilöstömäärä keskimäärin Nettovelkaantumisaste Kokonaispääoman tuotto, % ,5 1,0 1,5 2,0 2, , ,3 8, , ,2 5, , ,2 10, , ,5 15, , ,2 Ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia. Tunnusluvut HYY Yhtymän kotimaan toiminnasta, eli mukana ei ole KILROY travels -alakonsernin lukuja. KILROY travels myytiin maaliskuussa Tunnuslukujen laskentaperiaatteet s. 31.

10 H y y y h t y m ä n v u o s i v a s t u u l l i n e n t o i m i n t a Vastuullinen liiketoiminta on peruspilarimme 10 Vastuullisuus on yksi HYY Yhtymän arvoista ja siten erittäin tärkeää kaikessa yritys- ja sijoitustoiminnassamme. Yhdessä muiden arvojemme pitkäjänteisyys ja aktiivisuus kanssa se luo vankan pohjan aidolle vastuulliselle liiketoiminnalle. Omistajallemme HYYlle vastuullinen liiketoiminta on itseisarvo. HYY Yhtymän liiketoiminta toteuttaa vastuullisuutta mm. pyrkimällä lisäämään opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön hyvinvointia. Esimerkkejä tästä ovat UniCafen opiskelijalounaat, Lyyran innovatiiviset palvelut ja kulttuuriomaisuudesta huolehtiminen. Vastuullinen toiminta linjataan HYY Yhtymän strategiassa ja omistajastrategiassa. Vastuullinen toiminta on osa normaalia toimintaamme ja sen toteuttaminen on liiketoimintajohdon vastuulla. Johdon tukena toimii HYY Yhtymän vastuullisen toiminnan työryhmä. Ryhmää johtaa yhtymän toimitusjohtaja ja siihen kuuluu edustus eri vastuualueilta (taloudellinen, sosiaalinen, ympäristö, kulttuurinen ja sijoittaminen), isoimmista liiketoimintayksiköistä sekä viestinnästä. Työryhmän päätehtävänä on valvoa yhtymästrategian vastuutavoitteiden toteuttamista. Lisäksi työryhmä arvioi vastuullisen toiminnan tasoa ja toteutusta yhtymässä, pyrkii lisäämään henkilöstön tietoa vastuuasioista sekä koordinoi vastuuraportointia ja -viestintää. Vastuullisen toiminnan toteutusta seurataan taloudellisilla ja vastuullisen sijoittamisen mittareilla sekä sosiaali- ja ympäristövastuun mittareilla. Seurantaa tehdään myös ulkopuolisten auditointien kautta (esim. Green Office, Bureau Veritas, UN Principles for Responsible Investment PRI). Toiminnasta raportoidaan nettisivuillamme. Motiivimme ƫƫLiike- ja muu taloudellinen toiminta on pitkällä aikavälillä riippuvainen maapallon hyvinvoinnista. ƫƫVastuullinen toiminta ja johtaminen luovat edellytykset pitkäjänteiselle liiketoiminnan kehittämiselle ja työyhteisön työhyvinvoinnille. ƫƫVastuullinen toiminta mahdollistaa positiivisen yrityskuvan kehittämisen. Päämäärämme ƫƫToimintamme on taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta kestävää. ƫƫVastuullisuus on osa päivittäistä liiketoimintaamme kaikilla organisaatiomme tasoilla. Liiketoiminnassa oleellista on löytää aidot asiat, jotka jäävät osaksi toimintakulttuuria. Liiketoiminnan ja vastuullisen toiminnan tulee olla samansuuntaisia. ƫƫYhdessä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa vaikutamme aktiivisesti hyvien käytäntöjen kehittymiseen sekä innovaatioiden syntyyn suomalaisessa yhteiskunnassa. ƫƫTavoitteenamme on luoda vastuullisuudesta HYY Yhtymän liiketoiminnalle pysyvä kilpailuetu.

11 h y y y h t y m ä n v u o s i v a s t u u l l i n e n t o i m i n t a Vastuullisen toimintamme osa-alueet Taloudellinen vastuu ƫƫpitkäjänteinen ja vastuullinen toiminta ƫƫylioppilaskunnan varallisuuden hoito turvallisesti ja tuottavasti sekä varallisuuden kasvattaminen ƫƫtulos liikevaihtoa tärkeämpi ƫƫjatkuva ja tasainen voitonjako. Sosiaalinen vastuu ƫƫopiskelijapalvelut ƫƫhenkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä työympäristö ƫƫmonikulttuurisuus työyhteisössä ƫƫpalveluiden ja tuotteiden saatavuus ja laatu ƫƫvaihtoehtojen tarjoaminen ƫƫvastuullisten yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden valinta. Ympäristövastuu ƫƫekologisen jalanjäljen ja ilmastopäästöjen pienentäminen: - käytettyjen raaka-aineiden, tuotteiden ja pakkausten ympäristöseikat ja jätehuolto - energian ja veden kulutus ƫƫympäristövaikutusten huomioon ottaminen toiminnassamme ja kaikissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä ƫƫhenkilökunnan ja asiakkaiden perehdyttäminen ympäristöasioihin. Kulttuurinen vastuu ƫƫkulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaista rakennuksista ja taideteoksista huolehtiminen ƫƫrakennus- ja korjaushankkeiden toteuttaminen kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaasti. Päämääriä kohti seuraavilla toimenpiteillä Vahvistamme nykyistä integraatiotasoa ƫƫVahvistamme integraatiotasoa jokapäiväisessä liiketoiminnassamme. Erityistä huomiota kiinnitämme hankintojen sekä raaka-aineiden että palvelujen vastuullisuuden toteutumiseen. ƫƫMäärittelemme konkreettiset, toimialakohtaiset vastuullisuustavoitteet. ƫƫVertaamme vastuullisen toimintamme laatua ja sen kehittymistä vuosittain kunkin toimialan parhaisiin käytäntöihin. ƫƫSelvitämme mahdollisuutemme siirtyä standardiraportointiin vastuuasioissa. Innovaatiotason saavuttaminen ƫƫTuomme joko benchmarkingin tai omien ideoiden kautta löydettyjä innovaatioita liiketoimintaamme. ƫƫVuosittain arvioimme ainakin yhden innovaation käyttökelpoisuuden. Vaikuttaminen Yhtymä ja sen toimialat vaikuttavat vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseen eri yhteistyöorganisaatioiden kautta: ƫƫUN Principles for Responsible Investment PRI ja sen toimintaa Suomessa edistävä työryhmä ƫƫVastuullisen yritystoiminnan verkosto, FiBS Finnish Business and Society ƫƫNolla tapaturmaa -foorumi ƫƫGreen Office ƫƫYK:n Global Compact, johon HYY Yhtymä hyväksyttiin mukaan tammikuussa 2010 ƫƫYmpäristöjohtamisen yhdistys. Sähköistä raportointia Raportoimme vastuuasioistamme nettisivuillamme osoitteessa Lisäksi netissä on esimerkkejä vastuullisen toiminnan teoistamme sekä lähiajan konkreettisista tavoitteistamme. 11 Vuosittainen innovaatiopalkinto Yhtymä jakaa vuosittain vastuullista liiketoimintaa koskevan innovaatiopalkinnon. Palkinto annetaan henkilölle, joka on esittänyt parhaan vastuullista liiketoimintaa kehittävän toteuttamiskelpoisen idean. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa vuodelta 2010.

12 H y y y h t y m ä n v u o s i k i i n t e i s t ö l i i k e t o i m i n t a Kiinteistöliiketoiminta HYY KIINTEISTÖT 12 Stadi toimii. Yliopiston Apteekki on yksi HYY Kiinteistöjen pitkäaikaisimmista vuokra-asiakkaista Kaivopihalla ja Uudessa ylioppilastalossa.

13 h y y y h t y m ä n v u o s i k i i n t e i s t ö l i i k e t o i m i n t a HYY Kiinteistöjä johtava ja ylläpitävä Kaivopiha Oy vuokraa liike- ja toimistotiloja sekä tarjoaa asunto-, toiminta- ja järjestötiloja ylioppilaskunnalle sekä opiskelijoille. Kiinteistöt ja vuokrattavat tilat sijaitsevat pääosin Helsingin ydinkeskustassa ja Leppäsuolla Kampin keskuksen läheisyydessä. Vuonna 2009 HYY Kiinteistöt säilytti vuokraus- ja käyttöasteensa erinomaisella tasolla vaikeista vuokramarkkinatunnelmista huolimatta. Liiketilojen vuokrausmarkkinat heikkenivät oleellisesti viime vuonna Helsingin keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä taloustaantuman takia. Hintakilpailu kiristyi, koska uutta toimitilakantaa valmistui runsaasti, tilakysyntä väheni ja yritysten luottamus talouteen heikkeni. Liike- ja toimitilojen tarjonta kasvaa laskusuhdanteessa voimakkaan jälkisyklisesti, kun toimistotilaa vapautuu vuokrattavaksi markkinoille yritysten säästötoimien, henkilövähennysten ja tehostustoimien takia. Kehitystä kiihdyttävät kuluttajien ostovoiman ja työllisyyden heikentyminen sekä varovaisuuden lisääntyminen. Tilavuokra-asiakkaat kysyvät erityisesti katutason keskeisen sijainnin liiketiloja sekä hyvätasoisia ja käytännöllisiä ydinkeskustassa sijaitsevia toimistotiloja. Liiketilamarkkinoilla Helsingin ydinkeskustan käyttöasteet pysyttelevät edelleen korkeina, mutta vuokrausviiveitä esiintyy heikommissa kauppapaikoissa kuten toisen kerroksen ja kellarikerroksen myymälätiloissa. Kaupallinen vetovoima kasvaa Helsingin keskustassa jatkuivat edelleen suuret liiketilojen rakennushankkeet: Stockmann Kasvu ja Spondan City Center, jotka kohentavat valmistuttuaan alueen kaupallista vetovoimaa ja ydinkeskustan maanalaista asiakaspysäköintiä. Toukokuussa 2009 avattiin Mannerheimintien uusi asiakaspysäköintilaitos, josta on suora hissiyhteys Kaivopihalle. HYY Kiinteistöjen vuokraustoiminta Liikevaihto, miljoonaa euroa 14,1 12,3 12,1 Liiketulos, miljoonaa euroa 4,8 3,8 4,0 Tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa 3,6 2,7 3,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,4 11,0 15,0 Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa 2,8 11,2 6,1 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin KOY Leppätalo 2009 Liikevaihto, miljoonaa euroa 0,7 Liiketulos, miljoonaa euroa 0,0 Tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa 0,0 Liikevaihdon jakauma tilatyypeittäin 2009 (%) Keskustakiinteistö 7,4 39,6 5,7 3,9 24,7 18,7 Leppäsuon kiinteistö 12,9 2,1 17,0 57,0 2,2 0,3 8,5 Liiketilat Ravintolatilat Toimistotilat Varastotilat HYYn toimintatalous Muut Asuintilat Kirjastotalo Luvuissa eivät ole mukana KOY Ida Aalbergin tie 1:n eikä KOY Leppätalon tilat. 13 HYY Kiinteistöjen vuokraustoiminnan liikevaihto ja tulos ennen satunnaisia eriä milj Liikevaihto, milj. Tulos, % liikevaihdosta % 37 % 39 % 40 % 42 % 37 % 37 % 31 % 28 % 22 % 26 %

14 H y y y h t y m ä n v u o s i k i i n t e i s t ö l i i k e t o i m i n t a Avaruutta ja luonnonvaloa. Domus Gaudiumin aulatilat kattolamppuineen huokuvat trendikkyyttä. 14 Keskustakiinteistö, ydinkeskusta, vuokra-ala m 2 Osoite Kunta/kaupunginosa Valmistumis-/peruskorjausvuosi Kaivotalo Kaivokatu 10 Helsinki /1981/eri vaiheissa Citytalo Mannerheimintie 3 Helsinki Hansatalo Mannerheimintie 5 Helsinki Uusi ylioppilastalo Mannerheimintie 5 Helsinki /eri vaiheissa Vanha ylioppilastalo Mannerheimintie 3 Helsinki /1978, julkisivu 2000 Leppäsuon kiinteistö, Etu-Töölö, vuokra-ala m 2 Domus Academica, B-talo Leppäsuonkatu 9 Helsinki /1979/1999 Domus Academica, C-talo Hietaniemenkatu 14 Helsinki /1984/2004 Domus Academica, D-talo Hietaniemenkatu 14 Helsinki /1992 Kirjastotalo, Helecon tietokeskus Leppäsuonkatu 9 E Helsinki /1999 Kiinteistöyhtiöt ja kulttuurikiinteistöt KOY Leppätalo/Domus Gaudium (HYY 60 %, HKKK:n tukisäätiö 40 %) Leppäsuonkatu 11 Helsinki KOY Ida Aalbergin tie 1 (HYY 25 %, KY 25 %, HYS 50 %) Ida Aalbergin tie 1 Helsinki 39 Aleksis Kiven kuolinmökki Rantatie Tuusula 1800-luku Villa Kuunari Kuunaripuisto Helsinki luvun alku Leppäsuolla valmistuivat alkuvuonna 2009 Domus Academican maanalaisten tilojen saneeraustyöt. Oy UniCafe Ab:lle kokonaisuutena vuokratuissa tiloissa käynnistyi uudistettu lounas- ja tilausravintola Ravintola Domus sekä monitoimitila Pohjanhovi, joka on tarkoitettu ylioppilaskunnan järjestö- ja jäsenpalveluiden harrastekäyttöön. Keskustakiinteistöissä Ylioppilasaukion alla oleva Suomalaisen Kirjakaupan uusi liiketila valmistui helmikuussa. Kesällä 2009 valmistuivat lisäksi Ylioppilasaukion jalkakäytävän katukiveystyöt. Piha-alueilla jatkuivat istutustyöt, valaisinasennukset ja Uuden ylioppilastalon sekä Kaivopihan portaiden asennustyöt. Pitkäaikaiset vuokra-asiakkaat Vuonna 2009 HYY Kiinteistöjen vuokraustoiminnan liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 3,6 miljoonaa euroa. Keskustakiinteistön vuokrausaste oli vuonna 2009 keskimäärin 98 prosenttia. Vuokrausaste heikkeni vuoden lopussa noin 95 prosenttiin, koska Kaivotalossa vapautui tiloja vuokrasuhteiden päättymisen takia. Leppäsuon kiinteistön asuintilojen käyttöaste oli noin 99 prosenttia ja Kirjastotalon käyttöaste 100 prosenttia. Hyvää vuokrausastetta vauhdittivat pitkäaikainen vuokraasiakaskunta, pysyvä asiakaslähtöinen henkilökunta ja korkea

15 H y y y h t y m ä n v u o s i k i i n t e i s t ö l i i k e t o i m i n t a Pitkäjänteiset rakennusinvestoinnit Vuonna 2009 rakennusinvestoinneissa korostui kolme keskeistä päätöstä: päätös investoida Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalin peruskorjaukseen, suunnitella Domuksen D-talon pitkäjänteinen perusparannus ja investoida liikekiinteistöjen tilojen lämmönhallintaan lisäämällä jäähdytyskapasiteettia vuokra-asiakkaiden toiveiden ja markkinavaatimusten mukaisesti. Vastuulliset rakennusinvestoinnit heijastuivat Vanhan Musiikkisalin peruskorjauksessa ja Villa Kuunari -puuhuvilan peruskorjauksen suunnittelussa. Musiikkisalin seinäpinnat kalkkimaalattiin ja Akseli Gallen-Kallelan Kullervo-freskosta tehtiin kuntoselvitys. Kunnostusremontin yhteydessä HYY Kiinteistöt lainasi suuren R. W. Ekmanin Väinämöisen soitto -maalauksen yhdeksi avainteokseksi Ateneumin Kalevala-taidenäyttelyyn. Investoinnit jatkuvat vuonna 2010, jonka aikana Villa Kuunari kunnostetaan ja Domus Academican D-talon asuintilojen peruskorjaus aloitetaan. Jollaksen Kuunaripuistossa sijaitseva Villa Kuunari kunnostetaan ensisijaisesti HYYn jäsenistön ja järjestöjen eri toimintojen kesäpaikaksi sekä HYY Kiinteistöjen käyttöön. Arkkitehtoonisia yksityiskohtia. Sisätilan leijuva rakenne ja kaareva muoto yllättävät iloisesti. asiakastyytyväisyys. Nykyiset ja uudet vuokratila-asiakkaat arvostavat erityisesti tilojen keskeistä sijaintia, teknistä kuntoa ja saavutettavuutta ympäri vuorokauden. Vuonna 2009 HYY Kiinteistöt päätti jatkaa keskustakiinteistön päävuokra-asiakkaiden sopimuksia pitkäaikaisiksi. Jälleen ykkössija HYY Kiinteistöt saavutti kärkisijan jo kymmenennen kerran peräkkäin Kiinteistötalouden Instituutin tekemässä toimitilojen asiakastyytyväisyysvertailussa. HYY Kiinteistöt sai erinomaisen arvosanan vuokranantajan tavoitettavuudessa, sujuvasta asiakaspalvelusta ja kyvystä toteuttaa vuokra-asiakkaiden kanssa sovitut asiat. Tyytyväisyysaste nousi korkeaksi erityisesti niissä ominaisuuksissa, jotka liittyvät tilojen sijaintiin, liikenneyhteyksiin ja lähiympäristöön sekä sen tarjoamiin palveluihin. Keväällä 2009 HYY Kiinteistöt osallistui WWF:n organisoimaan maailmanlaajuiseen valojen sammutuskampanjaan, jonka tavoitteena oli vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja lähettää terveiset Kööpenhaminan ilmastokokoukselle. Kaikki Kaivokadun puoleiset mainosvalot sammutettiin tunniksi. Lisäksi HYY Kiinteistöt osallistui pilottikohteena ja ohjausryhmän jäsenenä VTT:n tutkimushankkeeseen, joka pyrkii luomaan kaupunkikiinteistöille varoitusjärjestelmän rankkasateiden aiheuttamaa kaupunkitulvaa vastaan. Asiakaslähtöinen konsepti Hintakilpailu jatkuu edelleen kireänä erityisesti toimistotilojen vuokrausmarkkinoilla. Tulostavoitteena on säilyttää liikekiinteistöjen nettotuotto mahdollisimman hyvällä tasolla keskustakiinteistöissä vuonna 2010 ja parantaa nettotuottoa Leppäsuon kiinteistöissä peruskorjausinvestointien edellyttämälle tasolle vuoteen 2012 mennessä. Konsepti pohjautuu edelleen asiakaslähtöiseen vuokraustoimintaan ja palvelun korkeaan laatuun vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Jatkossa tavoitteena on raskaan investointivaiheen jälkeen parantaa kiinteistöjen tulosta ja kehittää edelleen Kaivopihan kaupallista vetovoimaa kuluttaja-, liiketila- ja toimistotilamarkkinoilla. HYYn vuokraustoiminnan kehitys, milj Keskustakiinteistö 10,1 4,6 9,7 10,2 10,4 3,6 3,5 3,5 11,1 4, Liikevaihto, milj. euroa Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. euroa Leppäsuon kiinteistö 1,8 1,8 1,7 1,7-0,1 0-0,1-0,7 2,2-0,

16 H y y y h t y m ä n v u o s i s i j o i t u s t o i m i n t a sijoitustoiminta 16 Tiukkaa eettistä seulontaa. Nordean analyytikko Sasja Beslik esitteli vastuullisen sijoittamisen trendit helsinkiläisyleisölle alkuvuonna Tavoitteena on tunnistaa sääntöjä rikkovat yhtiöt ja poistaa ne salkusta tai yrittää muuttaa yhtiöiden toimintatapoja.

17 h y y y h t y m ä n v u o s i s i j o i t u s t o i m i n t a Sijoitustoiminnan tarkoituksena on säilyttää ja kartuttaa ylioppilaskunnan omaisuutta. Tavoitteena on sijoittaa varat pitkäjänteisesti ja vastuullisesti sekä saavuttaa suurin mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla sekä hajautuksella. Vuonna 2009 maailmantalouden finanssikriisi vähittäin helpottui ja vaihtui reaalitalouden taantumaksi. Loppuvuonna 2009 Aasiassa ja USA:ssa käynnistynyt elpyminen alkoi vähitellen myös Euroopassa Osakekurssit laskivat edelleen tammi-helmikuussa ja saavuttivat pohjatason maaliskuussa, jonka jälkeen kurssit kääntyivät usean kuukauden rivakkaan nousuun. Syksyllä kurssit sahasivat edestakaisin ilman selkeää suuntaa. Nousun myötä sijoitusten tuottoprosentit muodostuivat korkeiksi, ja edellisvuoden laskennalliset tappiot kompensoituivat. Korkotaso on edelleen erittäin matalalla tasolla maailmantalouden elvytystoimien seurauksena. Vuonna 2009 sijoitustoiminnan tuotto oli 37,9 prosenttia, kun se edellisvuonna oli -36,4 prosenttia. Yhtenä syynä hyvään positiiviseen tuottoon oli luottamus omaan sijoitusstrategiaan, jossa tavoitetta ei muuteta pörssin voimakkaista korjausliikkeistä huolimatta. Aktiivinen ja vastuullinen omistaja Sijoitustoimintaa ohjaa taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuullisuus. Tavoitteena on tehdä tulosta vastuullisesti ja parantaa aktiivisella toiminnalla normeja rikkovien yritysten toimintatapoja. Taustalla ovat YK:n kansainväliset vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet, jotka HYY Yhtymä allekirjoitti joulukuussa Salkun odotettu kehittyminen, milj Arvopaperit markkina-arvoin (1 000 ) Globaalit osakerahastot % % % Kehittyvät markkinat % % % Osakkeet Aasia ja Kauko-Itä % % % Osakkeet Eurooppa % % % Osakkeet Pohjois-Amerikka % % % Osakkeet Suomi % % % Korot % % % Yhteensä % % % Myös ase-, seksi- ja tupakkateollisuusalojen yritysten omistamista vältetään. Periaatteena on tunnistaa normeja rikkovat yhtiöt ja poistaa ne salkusta tai pyrkiä muuttamaan niiden toimintatapoja. Siksi muun muassa HYY Yhtymän kaksi omaisuudenhoitajaa tekee jatkuvasti ja läpinäkyvästi eettistä seulontaa. Vastuullinen sijoittaminen etenee HYY Yhtymä järjestää yhdessä muiden suomalaisten PRI-allekirjoittajatahojen kanssa vastuullisen sijoittamisen seminaarin Vanhalla ylioppilastalolla. Tavoitteena on perustaa vastuullista sijoittamista maassamme edistävä yhdistys. Keväällä 2007 lähtöpääoman suuruus nousi 9,9 miljoonaan euroon. Pitkän aikavälin vuotuiseksi tuottotavoitteeksi on määritelty keskimäärin kahdeksan prosenttia. Taloustilanteesta huolimatta sitä ei ole muutettu. Tavoitteena on, että sijoitustoiminnasta muodostuisi ylioppilaskunnalle pitkällä aikavälillä vaihtoehtoinen voitonjaon lähde. Sijoitustoiminnan tuotto, % Tuotto yhteensä koko ajalta 37,9-36,4 6,2 15,1 7,2 5 %:n todennäköisyys 50 %:n todennäköisyys 5 %:n todennäköisyys Toteutunut

18 H y y y h t y m ä n v u o s i p a l v e l u l i i k e t o i m i n t a Palveluliiketoiminta UniCafe 18 Asiakasta kuunnellaan. UniCafe-ravintolat tarjosivat viime vuonna yli kaksi miljoonaa opiskelija- ja henkilöstölounasta. Asiakaspalautteen pohjalta lounaslistat uudistuivat jatkuvasti, ja tuotekehityksessä huomioitiin ruoan maku ja terveellisyys. Vuonna 2009 juhlittiin myös suomalaisen opiskelijaruokailun ateriatukijärjestelmän 30-vuotista olemassaoloa.

19 H y y y h t y m ä n v u o s i p a l v e l u l i i k e t o i m i n t a Oy UniCafe Ab:n liiketoiminta kattaa sekä lounas- että juhlaravintolapalvelut. UniCafe tarjoaa terveellisiä, maukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä lounaita ja kahvilatuotteita korkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle. Uni- Cafe tarjoaa myös laadukkaita tilausravintola-, kokousja juhlapalveluita yrityksille, järjestöille ja yhteisöille. UniCafe säilytti johtavan asemansa pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ravintolapalvelujen tarjoajana kovasta hintakilpailusta huolimatta. Opiskelijaravintoloitsijana se kuuluu edelleen maamme kolmen suurimman joukkoon. Lounasravintoloiden vuosi oli hyvä, sillä taantuma lisäsi edullisten opiskelijalounaiden kysyntää. UniCafe tarjosi yli kaksi miljoonaa opiskelija- ja henkilöstölounasta. UniCafen juhlaravintoloilla alkuvuosi oli vaikea, koska yritykset peruivat tilaisuuksia tehostustoimien takia. Loppuvuonna juhlapalvelumyynti lähti pienoiseen nousuun. Kysynnän kasvu oli tasaista mutta heikkoa verrattuna edellisvuosien vahvaan kehitykseen. Päivittäin noin asiakasta Vuonna 2009 UniCafen liikevaihto kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta 14,9 miljoonaan euroon. Kasvua vauhdittivat lounastajien määrän lisääntyminen ja ateriavalikoiman laajentuminen. Liikevaihdosta lounasruokailun osuus oli 85 ja juhlapalveluiden 15 prosenttia. Juhlapalveluiden keihäänkärki. Perinteikäs Vanha ylioppilastalo tarjosi kokous- ja juhlapalvelua opiskelijajärjestöille, yrityksille ja yhteisöille. Oy UniCafe Ab Liikevaihto, miljoonaa euroa 14,9 14,2 11,0 Liiketulos, miljoonaa euroa -0,3-0,6 0,0 Tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa -0,3-0,5 0,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -16,6-25,4 4,7 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Faktaluvut 2009 Ravintoloita 18 Kahviloita 4 Juhlaravintoloita 4 Lounastajia 2,1 miljoonaa Juhlapalvelutilaisuuksia, (Viola, Gustus&Vera, Olivia, Vanha) 800 Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa. Lounasravintolat saavuttivat budjetoidun tuloksensa, mutta juhlaravintolatoiminta kääntyi tappiolliseksi tilaisuuksien vähenemisen ja keskiostoksen laskun takia. Vuonna 2009 UniCafen ravintoloissa kävi päivittäin noin lounastajaa tai kahvila-asiakasta. Lyyra-opiskelijakortin haltijat saivat ateriansa muita edullisemmin. UniCafen verkkosivut olivat edellisvuosien tapaan merkittävä viestinnän kanava. Sivujen kävijämäärät kehittyivät positiivisesti ja ne palvelivat noin kävijää kuukausittain. Vuoden 2010 aikana sivuja kehitetään entistä asiakasystävällisemmiksi ja liiketoimintaa tukeviksi. Laatujärjestelmä osa ydintoimintaa Vuonna 2009 UniCafen toiminnassa korostui neljä keskeistä päätöstä: päätös panostaa entistä voimakkaammin tuotekehitykseen, rakentaa ISO laatujärjestelmä, hakea ympäristösertifikaattia ja investoida Vanhan ylioppilastalon äänentoistolaitteistoon. UniCafe käynnisti tuotekehitysryhmän, joka asiakaspalautteen pohjalta uudistaa jatkuvasti lounaslistoja. Painopisteinä ovat ruoan maku ja terveellisyys. Palvelukonseptin kehittämistutkimuksen mukaan lounastajien toivelistan kärkeen nousi monipuolinen, terveellinen ja maukas kotiruoka. Myös kasvisruokaan toivottiin panostettavan jatkossa aiempaa enemmän. Laatujärjestelmä tuli osaksi ydintoimintaa, kun Bureau Veritas myönsi UniCafelle ISO laatustandardin mukaisen sertifikaatin. Samalla käynnistyi ympäristöjärjestelmän päivityshanke, joka tähtää sertifikaattiin alkuvuonna

20 H y y y h t y m ä n v u o s i p a l v e l u l i i k e t o i m i n t a Tyytyväiset asiakaspalvelijat. Ilmapiiritutkimuksen mukaan henkilöstö on ylpeä työstään ja peräti 94 prosenttia on valmis suosittelemaan tutuilleen UniCafea hyvänä työpaikkana. Tasaista kasvua UniCafen juhlaravintolat tarjoavat tilausravintola-, juhla- ja ohjelmapalveluja sekä kohtaamispaikkoja yrityksille, opiskelijoille, yhteisöille ja kaupunkilaisille. Vahvuuksina ovat keskeinen sijainti, kiintoisa miljöö ja persoonallisuus. Viime vuonna UniCafe järjesti yhteensä noin 800 erilaista yritysten ja yksityisten tapahtumaa neljässä juhlaravintolassa: Vanhalla ylioppilastalolla, Violassa, Gustus&Verassa ja Ravintola Domuksessa. Joka kymmenes tapahtuma oli jonkin opiskelijajärjestön toteuttama. Hintakilpailu jatkuu edelleen kireänä juhlaravintolatoiminnassa, joka odottaa tasaista kasvua vuonna Tavoitteena on vahvistaa myyntikulttuuria ja ryhmitellä asiakasmarkkinointia entistä tehokkaammin sekä saavuttaa alan keskiarvoa vastaava kannattavuus. Lounasravintolatoiminnassa kysynnän odotetaan kasvavan, koska ravintolaruoan ja alkoholittomien juomien arvonlisävero alenee 13 prosenttia heinäkuusta 2010 alkaen. Vastuullisesti toimiva UniCafe sitoutuu alentamaan hintoja alv-alennuksen verran. Muutokset eivät näy opiskelijalounaan hinnoissa, koska opiskelijalounas on arvonlisäverotonta myyntiä. Päätavoitteena on saavuttaa positiivinen tulos ja pitää opiskelija-aterioiden hinnat jatkossakin kilpailukykyisinä. 20 Asiakaslähtöinen tuotekehitys UniCafe kehitti uusia konsepteja erityisasiakasryhmien huomioimiseksi ja ateriavalikoimansa laajentamiseksi. Taustalla oli laaja asiakastyytyväisyystutkimus, jonka mukaan joka kolmas noudattaa jo erityisruokavaliota. Ruoan maun merkitys nousi entistä tärkeämmäksi tekijäksi. Vastaajien mukaan UniCafe on luotettava, palvelualtis ja ympäristö- sekä yhteiskuntavastuullinen. Vastuullisuus korostuu suomalaista alkuperää olevia liha- ja lintuvalmisteiden hankinnassa ja reilun kaupan tuotteiden käytössä osana valikoimaa. Lisäksi UniCafe välttää yksittäispakattuja tuotteita ja lajittelee biojätteet. Asiakastyytyväisyystutkimus antoi erittäin korkean arvosanan henkilökunnan osaamiselle ja palvelutasolle. Tyytyväisyysaste nousi korkeaksi ominaisuuksissa, jotka liittyivät juomavalikoimaan, kahvilapalveluihin ja -tuotteisiin, tiedottamiseen ja siistiin astianpalautukseen. Arvostettu työnantaja UniCafe on selvinnyt viime vuosien ravintola-alan työvoimapulasta hyvin. Viime vuonna alan ammattilaisia oli saatavilla taloustilanteen takia, mutta tulevaisuudessa alalle tarvitaan lisää osaajia. Ilmapiiritutkimuksen mukaan henkilöstö on ylpeä omasta työstään ja 94 prosenttia on valmis suosittelemaan tutuilleen UniCafea hyvänä työpaikkana. Vuonna 2009 UniCafen palveluksessa oli peräti 48 eri kansallisuutta edustavaa ihmistä. Yhteensä henkilöstöä oli toimintavuonna keskimäärin 178. Monikulttuurisuus asettaa jatkossa haasteita esimiestyölle ja vaatii johtamiselta uusia välineitä. Yhteinen kieli, joko suomi tai englanti, auttaa maahanmuuttajataustaista henkilöä integroitumaan työyhteisöön. Laadukkaita juhlapalveluita. Viime vuonna UniCafe järjesti yhteensä noin 800 erilaista tapahtumaa neljässä juhlaravintolassa.

HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni.

HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni. Vuosikertomus 1999 HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni. HYY-yhtymän muodostavat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) kiinteistötalous, sen omistama Oy HYY-Yhtiöt Ab

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Sisältö Elisa lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Henkilöasiakkaat...4 Yritysasiakkaat...6 Henkilöstö...8 Yritysvastuu... 11 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös...15 Selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää Stockmann-konserni lyhyesti Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Sen kolme liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä sekä muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä. Stockmann

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Stockmann-konsernin perusarvot

Stockmann-konsernin perusarvot Vuosikertomus 29 Stockmann-konsernin perusarvot Tuloshakuisuus Harjoitamme liiketoimintaa rahan ansaitsemiseksi; kaiken toiminnan tulee tukea tätä päämäärää. Menestyminen tuloksenteossa merkitsee osakkeenomistajille

Lisätiedot

Stockmann lyhyesti. Sisältö

Stockmann lyhyesti. Sisältö Vuosikertomus 21 Sisältö Stockmann lyhyesti Stockmann vuonna 21 1 Stockmann lyhyesti 2 Stockmann-konsernin perusarvot 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Stockmann vuonna 21 5 Pitkän aikavälin taloudelliset

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Alma Media Oyj. Vuosikatsaus

Alma Media Oyj. Vuosikatsaus Kestävän median ääni Alma Media Oyj Vuosikatsaus Sisältö 2010 Alma Median raportointi YRITYSTIETOA YRITYSVASTUU 02... Alma Median vuosi 2010 Vastuullisuuden vuosi 2010...03 06... Toimintaympäristö 08...

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot