H A I L U O D O N K U N T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A I L U O D O N K U N T A"

Transkriptio

1 T I E D O T E N R O 9 / H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T T Ä S S Ä N U M E R O S S A : K U U L U T U S K U N N A L L I S V A A L I T T E R V E Y S - K E S K U S T I E D O T T A A K U T S U T I E D O - T U S - J A K E S - K U S T E L U T I L A I - S U U T E E N K U U L U T U S P O H J O I S - P O H J A N M A A N M A A K U N T A - K A A V A A U U D I S T E T A A N V A P A A - A I K A T O I M I T I E D O T T A A M A A T U V A N J Ä T T E E N V A S - T A A N O T T O Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä lokakuuta 2012 klo Vaaleissa valitaan 17 valtuutettua ja kuntalaissa säädetty määrä varajäseniä. Äänestysalue ja -paikka Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon kunnanvirasto, johtokeskus. Käyntiosoite on Luovontie 176. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa on mahdollisuus päästä pyörätuolilla. Äänestyspaikka on avoinna klo klo klo Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnas- Asiakirjojen vastaanotto Ehdokaslistojen julkaisemista koskevia asiakirjoja ottaa vastaan Ulla Kokko ja Marja-Riitta Keskitalo kunnanvirastossa arkisin klo Asiakirjat on jätettävä viimeistään tiistaina ennen kello 16. Lomakkeita on saatavana Hailuodon kunnanvirastosta. Hailuoto KUNNAN 21. S I I K A - M A R K K I N A T 6 sekä ulkomailla sa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikun- KESKUSVAALILAUTAKUNTA M A A K U N T A - J U H L A T K U N N A N T I E D O T E I L M E S T Y Y J O K A K U U - K A U D E N 1 5. P Ä I V Ä. Hailuodossa ennakkoäänestyspaikkana on Hailuodon kunnanvirasto, johtokeskus. Käyntiosoite on Luovontie 176. Ennakkoäänestyspaikalle nakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina ennen kello 16, Hailuodon kunnanvirastoon, p A I N E I S T O T O I M I T E - T A A N K U U K A U D E N 5:E E N P Ä I V Ä Ä N M E N N E S S Ä O S O I T - T E E S E E N : K U N N A N V I R A S T H A I L U O T O. FI H I N N A S T O : A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24 H A M M A S H O I T O L A T I E D O T T A A Hammashoitolan aukioloajat HAMMASHOITOLAN ovat muuttuneet AJANVARAUS: Suuhygienisti Susanna Käyhkö ma-pe klo on palannut töihin ja jatkamme toistaiseksi lyhennetyllä Hammaslääkäri on paikalla p työajalla ( klo ) ma-ke ja suuhygienisti ma-pe. SÄRKYPÄIVYSTYS: Omassa hammashoitolassa ma-ke. To ja pe soita hammashoitolan numeroon, jossa suuhygienisti arvioi tilanteen ja ohjaa tarvittaessa hammaslääkärille mantereen puolelle. Viikonlopun päivystystiedot löytyvät kunnan nettisivuilta, perjantaisin Kalevasta sekä Terveyskeskuksen 2012 yhteystietojen tiedotteesta.

2 Sivu 2 T E R V E Y S K E S K U S T I E D O T T A A TERVEYSKESKUKSEN PUHELINNUMEROT Ei kiireellinen lääkärin ajanvaraus, laboratorion ajanvaraus ma-to klo. 8-9 p Laboratoriovastausten kysely ma-to klo p Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma,ti,to klo ja ke 14-15, muina aikoina aina vastaanotto ajanvarauksella. Sairaanhoitajan vastaanotto p Terveydenhoitajan vastaanotto p Fysioterapeutin vastaanotto p (aina ajanvarauksella). Diabetes välineiden jakelu parittoman viikon keskiviikkona klo SÄHKÖINEN RESEPTI Suomessa siirrytään vähitellen uudenlaiseen reseptikäytäntöön. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. Potilas voi mennä hakemaan lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta asiakkaalle määrätyt lääkkeet. Hailuodossa sähköinen reseptijärjestelmä otetaan käyttöön tammikuun 2013 aikana. Terveyskeskuksen henkilökunta kouluttautuu sähköisen reseptin käyttöön syksyn 2012 aikana ja loppuvuoden aikana asiasta informoidaan asiakkaita sekä kirjallisesti että suullisesti. Lisätietoa voi etsiä netistä osoitteesta https://www.kanta.fi/fi/kansalaisille K U T S U T I E D O T U S - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U T E E N Hailuodon kunta järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään vuonna 2012 kunnassa käynnistettyjä osayleis- ja asemakaavahankkeita Huikun, Lahdenperän, Peltokuusikon ja Pöllän alueilla. Aika: perjantaina , klo Paikka: Hailuodon kunnanvirasto, Luovontie HUIKUN OSAYLEISKAAVA Huikun osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva asuin- ja vapaa-ajan asumisen alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan suunniteltavan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuinja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Suunnittelualue sijaitsee Hailuodon itäosassa välittömästi Hailuodon Huikun lauttasataman länsipuolelle ja Luovontien pohjoispuolella. 2. LAHDENPERÄN OSAYLEISKAAVA JA ASEMAKAAVA Lahdenperän alueen kaavoituksen päätavoitteena on osoittaa alueet pysyvälle asutukselle nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Osayleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueiden käyttötarkoitus tarkempaa asemakaavoitusta varten. Lahdenperän osayleiskaava-alue sijoittuu Luovontien varteen, n. 5 km etäisyydelle kirkonkylän keskustaajamasta käsittäen alueita Luovontien etelä- ja pohjoispuolelta. 3. PELTOKUUSIKON OSAYLEISKAAVA JA ASEMAKAAVA Peltokuusikon alueen kaavoituksen päätavoitteena on osoittaa alueet pysyvälle asutukselle nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Osayleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueiden käyttötarkoitus tarkempaa asemakaavoitusta varten. Suunnittelualue sijoittuu kirkonkylän keskustaajaman välittömään läheisyyteen käsittäen alueita Luovontien eteläja pohjoispuolelta. 4.PÖLLÄN OSAYLEISKAAVA Pöllän osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva pienimuotoinen asuin- ja vapaa-ajan asumisen sekä matkailupalveluiden alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuin- ja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Suunnittelualue sijaitsee Pöllässä noin neljä kilometriä Hailuodon keskustasta etelään. Pöllän osayleiskaavan suunnittelualue rajautuu lännestä Pöllänlahteen ja etelästä Pöllän lentopaikkaan (Kaavahankkeiden sijoittuminen kartalla on kuvattu seuraavalla sivulla) Kaavoihin liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin voi tutustua kunnan internet -sivuilla Lisätietoja osayleis- ja asemakaavoista saa - Hailuodon kunnasta kunnanjohtaja Ari Nurkkalalta (p , sähköposti - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä projektipäällikkö Petri Tuormalalta (p , ja projektipäällikkö Jouni Mäkäräiseltä (p ,

3 T I E D O T E N R O 9 / Sivu 3 Kaavahankkeiden sijoittuminen. Tarkemmat suunnittelualueiden rajaukset on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa. K U U L U T U S P O H J O I S - P O H J A N M A A N M A A K U N T A K A A V A A U U D I S T E T A A N 1. vaihekaavan luonnos nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatimassa maakuntakaavan uudistamista, jonka ensimmäinen vaihe (1. vaihekaava) koskee soiden käyttöä ja luonnonympäristöä, tuulivoima-alueita, kaupan palveluverkkoa ja aluerakennetta, liikennejärjestelmää ja muiden kaavamerkintöjen päivityksiä. Maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan luonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 mukaisesti julkisesti nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20 (4. kerros), OULU sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa virastojen aukioloaikoina. Kaavan valmisteluaineisto selvityksineen on nähtävissä myös Pohjois- Pohjanmaan liiton kotisivuilla maakuntakaava Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin maakuntakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. Maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon sähköpostilla osoitteeseen: -pohjanmaa.fi tai kirjeitse edellä mainit- tuun osoitteeseen. Lisätietoja antavat suunnittelujohtaja Jussi Rämet puh , kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen puh ja soiden käytön osalta projektipäällikkö Ismo Karhu puh , sähköposti: Oulussa POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus

4 Sivu 4 S Ä H K Ö I N E N H Y V I N V O I N T I K E R T O M U S K Ä Y T T Ö Ö N L A K E U D E N K U N T I I N Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke (TerPS2) käynnistyi kansallisesti Siinä keskitytään kuntien hyvinvointirakenteiden ja sähköisen hyvinvointikertomuksen kansalliseen käyttöönottoon. Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-rahoitteista kehittämisja koordinaatiohanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hanke muodostuu sairaanhoitopiirin koordinaatiohankkeesta sekä kahdeksasta (8) eri osahankkeesta, jotka kattavat 64 eri kuntaa Kainuun, Koillismaan, Lakeuden, Oulunkaaren, Oulun Eteläisen, Uuden Oulun, Keski- Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla. Jokaisella osahankkeella on oma projektipäällikkönsä sekä osaaikaisesti työskenteleviä projektityöntekijöitä. Koordinaatiohankkeessa työskentelevät hankejohtaja Anne Sormunen, hankesuunnittelija Sanna Salmela ja hankekoordinaattori Suvi Helanen. Lakeuden osahanke käynnistyi ja siinä ovat mukana Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä. Hanketyöntekijöinä toimivat projektipäällikkö Arja Rantapelkonen ja projektisuunnittelija Katja Vähäkuopus elokuun alusta alkaen noin kahden vuoden ajan. TerPS2-hanke tukee kuntien hyvinvointityötä kohti yhteisellä vastuulla suunniteltua, johdettua, toteutettua ja arvioitua poikkihallinnollista ja -toiminnallista kokonaisuutta. Tavoitteena on saada kunta- ja terveydenhuoltolakia toteuttava sähköinen hyvinvointikertomus käyttöön kaikkiin maamme kuntiin hyödyttämään niin kuntaa kuin kuntalaisia. Hailuodon kunnan vuoden 2012 hyvinvointikertomusta valmistelee hyvinvointiryhmä. Hyvinvointiryhmän edustajat ovat: Ari Nurkkala pj., kunnanjohtaja, Aila Alasalmi siht., vt. perusturvajohtaja, Markku Maikkola kunnaninsinööri, Sisko Heikkinen koulutoimenjohtaja, Hannu Haapala kunnansihteeri, Mari Palosaari opettaja ja Marjut Toppi vs. vapaaaikasihteeri. Hyvinvointikertomus tulee olemaan valtuuston hyväksymä asiakirja. Sen käyttöönotto hyödyttää kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on havainnollistava, väestöryhmittäin kohdentuva tiedolla johtamisen väline. Se myös mahdollistaa kansallisen, alueellisen ja kuntien välisen vertailun. Hankkeesta lisää: Arja Rantapelkonen projektipäällikkö puh V A P A A - A I K A T O I M I T I E D O T T A A Hailuodossa poljettiin kesän PKKIpyöräilytempauksessa yhteensä 7527km! Osallistujia oli 54kpl. Keskimäärin osallistujaa kohden poljettuja kilometrejä oli 139km. Kiitos kaikille osallistuneille! Osallistujien kesken arvottiin pyöräilyaiheisia tuotteita. Arpaonni suosi seuraavia henkilöitä: Pyöräilykypärä: Kalevi Askeli Pyörän matka/nopeusmittari: Urpo Heikkinen Juomapullo: Eija Sipola Onnittelut voittajille! Palkinnot voi noutaa vapaa-aikatoimistosta. COOPER-TESTI Kuntalaisten cooperin testi, eli 12 minuutin juoksutesti jolla mitataan maksimikestävyyttä, juostaan torstaina klo urheilukentällä. Testiin sekä syksyllä että ensi keväänä osallistuvien kesken arvotaan sykemittari. Tervetuloa testaamaan! Viime syksyn ja kevään cooper-testien sykemittariarvonnassa arpaonni suosi Kaisamarja Stöckelliä. ONNITTELUT! HUOM! KUNTOSALIN KÄYTTÄJÄT - Villiavain on tarkoitettu vain avaimen haltijan sekä hänen perheenjäsentensä käyttöön. - Kaikilla vuorolla on aina oltava täysi-ikäinen mukana. Alaikäiset eivät saa olla salilla päineen! - Kaikki käynnit on merkattava kuittausvihkoon - Salilta on poistuttava viimeistään klo LIIKUNTASALIN YLEISET VUOROT SYKSYLLÄ 2012 Maanantai klo LENTOPALLO Tiistai klo MIESTEN SÄHLY klo SULKAPALLO Keskiviikko klo NAISTEN SÄHLY Torstai klo LENTOPALLO klo SULKAPALLO Lauantai klo LASTEN SÄHLY klo MIESTEN SÄHLY klo NAISTEN SÄHLY TERVETULOA!

5 Sivu 5 T I E T O A T I E N K Ä Y T T Ä J I L L E Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat tiehallinnon hallinnoimat ja Oulun tiepiirin hoitovastuulle kuuluvat tiet: Luovontie - Marjaniementie (maantie 816) Pölläntie (maantie 8162) Ulkokarvontie (paikallistie 8674) Sumpuntie (paikallistie 8675) Tiehallinto vastaa näiden teiden kunnosta ja ajettavuudesta. Tienkäyttäjän linjalle (p ) voit tehdä ilmoituksen äkillisestä tiestön kunnon, valaistuksen tai liikenteen ongelmasta 24 tuntia/vrk. Asiakaspalvelun (p ) puoleen voit kääntyä aina, kun haluat olla yhteydessä Tiehallintoon. Asiakaspalvelun tehtävä on varmistaa, että saat kyselyysi tai palautteeseesi vastauksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kahden viikon aikana yhteydenotostasi, ellei asia edellytä laajempaa hallinnollista käsittelyä Kunnan hoitovastuulle (p ) kuuluvat Keskikylän rakennuskaava-alueen tiet: Kaunakaupungintie, Sintantie, Ojakuja ja Metsäkuja. Lisäksi osa Pölläntien valaistuksesta on kunnan hoitovastuulla. Kaikki muut tiet ovat yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tiekunnat ja/tai tieosakkaat. Yksityisteiden linkous organisoidaan toistaiseksi kunnan toimesta. Mikäli linkouspalvelussa on ongelmia, asukkaat ovat suoraan yhteydessä tiekuntaan tai urakoitsijaan. Tekninen toimi T I E D O T E M A A N O M I S T A J I L L E M A A T U V A N J Ä T T E E N V A S T A A N O T T O Syyspimeät ovat alkaneet ja hirvien liikkuminen viimeistään hirvijahdin alkaessa voi aiheuttaa vaaratilanteita saaren tiestöllä. Liikenneturvallisuuden kannalta olisi suotavaa jos maanomistajat raivaisivat ja harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta etenkin hirvien luontaisilta kulkupaikoilta. Myös puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyväisyyttä. Tekninen toimi Hailuodon kunta Vastaanottopiste Vatungintiellä on syksyllä 2012 avoinna la ja la klo 12:00-15:00 Vastaanottopisteeseen voi tuoda - maatuvia pihajätteitä (eli haravointiroskia ja alle 6mm paksuja risuja) - oksia ja latvuksia - puhtaita kantoja Huomioi, että kukin jätelaji puretaan vastaanottopisteellä omaan kasaansa. Purkamisen ja lajittelun suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän neuvojen mukaisesti. Muovisäkkien sekä muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret) ja jätteiden tuominen on ehdottomasti kielletty! Jätteen tuojilta peritään korvausta 5 / henkilöauton peräkärry ja 10 / traktorin peräkärry. Vastaanottopistettä hoitaa Hailuodon 4H-yhdistys ry, puh K A N S A L A I S O P I S T O T I E D O T T A A Seuraaville kansalaisopiston kursseille kaivataan lisää opiskelijoita: KUDONTA MA Huom! Aikaisempi aika kuin viime keväänä! Hailuoto, lokki, Luovontie 119 opettaja Leila Ronkainen Kurssimaksu NEULEKURSSI TO Hailuodon yläkoulu opettaja Sanna Ilmola-Ranta Kurssimaksu KUNTOJUMPPA KE Hailuodon liikuntasali Minna Maikkola Kurssimaksu 20 opintosetelihinta (työttömät, eläkeläiset, +63v.) 15 Ilmoittautuminen mahdollisimman pian osastonjohtajalle puh Kansalaisopiston päivystysajat ovat ma klo ja to klo Muina aikoina ilmoittautuminen tekstiviestillä yllä olevaan numeroon, tai sähköpostitse osoitteeseen Myös monille muille kursseille mahtuu mukaan. Kurssitiedot löytyvät elokuun kuntatiedotteesta, Opistolainenlehdestä (saatavana esim. kirjastosta), ilmoitustauluilta, sekä kunnan ja kansalaisopiston nettisivuilta.

6 Sivu 6 Tarvitsetko näyttely-, työ-, harrastus- tai kokoustilaa kesäaikaan? Pääkaupan nelivuotinen korjausurakka alkaa olla valmis ja voimme tarjota tiloja vuokrattavaksi. Olemme Pääkaupalla esittelemässä tiloja la kello Näytämme tiloja tarvittaessa muunakin aikana (puh ). Hailuodon jakokunnan lahjoittamilla varoilla hankittiin nuorisotila Luukulle Playstation 3 pelipaketti. Hailuodon lapset ja nuoret kiittävät! Tervetuloa tutustumaan! Terveisin Hailuoto-seura ry:n johtokunta 21. SIIKAMARKKINAT! klo Kutsumme kaikki entiset ja uudet myyjät kauppaamaan tuotteitaan perinteisille Hailuodon Siikamarkkinoille, jotka järjestetään 21. kerran. Hailuotolaisille yrittäjille ja myyjille markkinapaikkamaksu on vapaaehtoinen. Olisi tärkeää, että saataisiin paikalliset toimijat, yritykset, yhdistykset ja yksityisiä osallistumaan ja hyödyntämään markkinolle tulevien n kävijät tuoma potentiaali. Myös muualla saaressa voitaisiin järjestää Siikamarkkinaviikonloppuna tapahtumaa, näytöksiä, avoimia ovia, kirppiksiä... ILMOITTAUTUMINEN Mahdollisimman pian, mutta viimeistään lomakkeella sähköisesti osoitteessa tai sähköpostitse lomakkeella osoitteeseen LISÄTIEDOT JA VARAUKSET Hailuodon Yrittäjät ry / Siikamarkkinat Sähköposti: Siikamarkkinat puh

7 VAKUUTTAVAA ASIAA KAIKILLE KUNTATIEDOTTEEN LUKIJOILLE Vaikka muutoksen tuulet vakuutusalallakin puhaltelevat, niin myös jatkossa voitte kääntyä kaikissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa, teille useimmille tutun Paavo Junttilan puoleen. Lähivakuutus- ja Tapiola-ryhmä ovat päättäneet yhdistää liiketoimintansa. Uuden, edelleenkin asiakkaidensa omistaman yhtiöryhmän toiminta jatkuu nimellä LÄHITAPIOLA. Sulautuminen tapahtuu vaiheittain vuosien 2012 ja 2013 aikana siten, että yhtiöiden kaikki vakuutustoiminnot ovat uudessa yhtiössä vuoden 2014 alusta alkaen. Uuden yhtiöryhmän rungon muodostaa yhdeksäntoista paikallista ns. alueyhtiötä. Tähän rakennemuutokseen liittyen, Hailuodon Lähivakuutusyhdistyksen itsenäinen toiminta päättyy ja nykyinen vakuutuskanta siirtyy vuoden 2013 alusta alkaen LÄHITAPIOLA Pohjois-Pohjanmaan alueyhtiöön, jonka pääpaikka on Oulu. Uuden alueyhtiön toimitusjohtajana aloittaa nykyisin Pohjois-Pohjanmaan Lähivakuutuksen toimitusjohtajana toimiva Veli Rajakangas. Lähivakuutuksen ja Tapiolan asiakkaiden ei tarvitse ryhtyä yhdistymisen johdosta mihinkään toimenpiteisiin. Vakuutusturvat ja niihin liittyvät edut tulevat säilymään entisen kaltaisina ja mikä tärkeintä, edelleenkin kilpailukykyiseen hintaan. Uusia tuntuvia asiakasetujakin on luvassa. Bonusturva on jo voimassa ja muitakin asiakkuudesta palkitsevia etuisuuksia tullaan lähiaikoina julkistamaan. Teille, jotka ette vielä ole Lähivakuutuksen tai Tapiolan asiakkaita teen mielelläni tarjouksen vakuutusturvasta, olipa sitten kyseessä kotiin, henkilöön, yrittämiseen tai ajoneuvoihin liittyvistä vakuutuksista. Tarjouksen saatuanne, voitte hyvinkin huomata, että Teidänkin kannattaa liittyä *tutkitusti suomen tyytyväisimpien vakuutusasiakkaiden joukkoon. *( EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimus, yksityisvakuutusasiakkaat Lähivakuutus vuodet 2006,2007,2008 ja 2009 ) Pidetään yhteyttä! Vaatimaton tavoitteeni on palvella Teitä entistäkin paremmin. Paavo Junttila Kittiläntie 48, Hailuoto puh sähköp.

8 MAAKUNTAJUHLAT 2013 Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry:n vuoden 2013 Maakuntajuhlapaikkakunta on Hailuoto. Juhlaa on suunniteltu pidettäväksi useampipäiväisenä tapahtumien sarjana kesäkuussa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Yleensä juhla on järjestetty vuosijuhliaan viettävän seuran kanssa yhdessä. Hailuodon Nuorisoseura ry. täyttää tulevana vuonna 120 vuotta. Tapahtuma tuo näkyvyyttä ja arvokkuutta niin seuran juhlaan ja toimintaan kuin koko paikkakunnalle. Juhlien kävijämääräksi odotetaan arviolta noin 1000 vierailijaa. Maakuntajuhla on verkostoitunut eri toimijoiden kanssa, joka tuo myös juhlalle lisäarvoa. Juhlan rakentelu on tekijöille mitä mainioin koulutuksen ja oppimisen paikka. Kaikki kiinnostuneet hailuotolaiset, hailuotolaiset yhdistykset ja yleishyödylliset toimijat kokoonnutaan yhdessä pohtimaan tapahtuman ohjelmaa. LAUANTAINA klo Nuorisoseurantalolle Nuorisoseuran tavoite Maakuntajuhlille on luoda kestävää yhteistoimintaa hailuotolaisten yhdistysten välille ja saada aikaan tapahtuma, joka innostaa myös jatkossa yhdessä tekemiseen. Runsaslukuisesti TERVETULOA! Esimerkkinä vuoden 2011 maakuntajuhlien ohjelmaa Oulaisista (otteita): Maanantai Juhlaviikon avaus ja näyttelyiden avaaminen Perjantai Lasten tapahtumapäivä 5-12 v. -Arvoseminaari kansalaisten keskustelupaikka -Voikukkakarkelot, kansantanssia -Rokkia! Sunnuntai Juhlajumalanpalvelus ja kunniakäynti sankarihaudoilla, Nuorisoseurojen liput! -Juhlavuottaan viettävien seurojen onnitteluiden vastaanotto -Maakuntajuhlien Voikukka-11 pääjuhla Lauantai Maakunnan mestaruus turnaus Beach-volley -Mieliinpainuva kyläkierros -Pitopäivälliset -Saunavastanteon maakuntamestaruuskisa, maakunnallinen tikkakisa ja kansanomaiset pelit -Iltamat ja tanssit

9 Kirje Luotolaisille Tarvitsen apuasi Hailuoto valokuvakirjan tekemisessä. Tekeillä on valokuvakirja Hailuodosta ja pyytäisin kaikkia luotolaisia osallistumaan projektiin. Saadaksemme kirjan, joka kertoo kuvillaan tarinoita luotolaisista ja luotolaisten nykyelämän kaikista osa-alueista on tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu. Pyytäisin kaikkia soittamaan minulle, kun teillä on juhlat, ristiäiset tai hautajaiset. Kun olet iloinen tai surullinen. Kun menet kalaan, tulet metsältä tai korjaat katon. Kun lämmität savusaunan, käyt avannossa tai rakennat lumiukon. Kun autostasi puhkeaa rengas tai koirasi saa pentuja. Voit soittaa minulle, vaikka anoppisi olisi kylässä. Haluaisin tallentaa kirjaan oikeita tapahtumia ja henkilöitä, tämän päivän luotolaisia. Kirjassa tulisi olla kaikki elämän osa-alueet edustettuina ja ihmiset vauvasta vaariin, mummoja unohtamatta. Kirjassa tulisi olla myös kaikenlaisia inhimillisiä tunteita ilosta suruun, ja elämänvaiheet syntymästä kuolemaan. Tähän tarvitsen jokaisen luotolaisen apua. Auttakaa minua luomaan yhdessä jotain hienoa ja kestävää. Hailuodossa Aki Roukala,

10 Hai Art Hai Art jatkaa jälleen tomintaansa kesätauon jälkeen! Syyskuusta alkaen lähtevät pyörimään mm. Aki Roukalan valokuvauskurssi, Taide & Filosofia keskusteluillat, kurssit ja työpajat lapsille ja nuorille, sekä KAIKU-kuoro, jonka kokoontumiset tullaan järjestämään vaihtelevasti eri paikoissa saarta. Hai Artin järjestämät tapahtumat ja kurssit ovat ilmaisia ja avoimia kaikille halukkaille! TERVETULOA! Pe klo Taide & Filosofia Cafe Bar Haikussa, iltaa isännöi Arpád Kovács La klo Itsenäisen kirjoittajan työpaja, aiheena blogit. Työpajan vetää Miika Klemettilä Cafe Bar Haikussa Lisätietoja kursseista ja tapahtumista: Antye Greie-Ripatti, Taiteellinen johtaja, or Nella Nikkilä, Projektiassistentti, puh: Hailuodon Perussuomalaiset ry:n MUUTOS NYT -ryhmän kuntavaaliehdokkaiden ensimmäinen vaaliteemojamme (mm. Marjaniemi!) käsittelevä kokous pidetään Ravintola Iltalennon Merihanhi-kabinetissa sunnuntaina klo alkaen. Sitoutumattomiksi ehdokkaiksi ryhmään haluavien ilmoittautumisia otamme vastaan maanantaihin klo saakka. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan! Lisätietoja saat halutessasi vaaliasiamieheltämme Teija Siekkiseltä, p

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 9 / 2 0 1 1 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 9. 2 0 1 1 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : T I E D O T U S T I L A I- S U U S L U O V O N K

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 1/2015 HAILUODON KUNTA 15.1.2015 Rakennusvalvonta tiedottaa Rakennusvuonna 2014 omakotirakentaminen Hailuodossa pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Lupamäärin mitattuna

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA 15.9.2013 LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KUNTALAISET MYYMÄÄN TUOTTEITANNE JA VIIHTYMÄÄN HAILUODON SIIKAMARKKINOILLE! Markkinoilla mukana mm. laulava-kokki Mikko Tapio sekä

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 11.10.2017 HIRVENMETSÄSTYSKAUSI ALKAA LAUANTAINA 14.10. NOUDATATHAN VAROVAISUUTTA LIIKENTEESSÄ! Tässä numerossa: Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta 2 Yksityistien ja maantien

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 8/2013 HAILUODON KUNTA 15.8.2013 Hailuodon kunta ja markkinatyöryhmä tiedottaa 22. Hailuodon Siikamarkkinat järjestetään 12.- 13.10.2013 Marjaniemessä. Lämpimästi tervetuloa

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 28.8.2017 Liite 34 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli)

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) 1 (5) LIITE 6 YLÖJÄRVI YMPLTK. 12.12.2011 ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelun alue sijaitsee Elovainion

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois Suomi2 Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Osahankkeet

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2017

KUNNALLISVAALIT 2017 Halsuan kuntatiedote vko 12 / 2017 Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi hinta 6,15 / cm ja 92,25 / sivu sis ALV 24 % Halsuan kunta ottaa palvelukseensa 16 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2008 päivitetty 11.12.2008 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖ p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO

Lisätiedot

1. YLEISTÄ. Kaavaa valmisteltaessa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

1. YLEISTÄ. Kaavaa valmisteltaessa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. YHTEYSTIEDOT Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 14.6.2016 Kunnanvirasto on suljettuna 4.-24.7.2016 välisen ajan. Nuorisotila Luukku jää kesätauolle Luukku on tauolla juhannuksesta heinäkuun loppuun. Luukun aukioloajoista ilmoitellaan

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot