H A I L U O D O N K U N T A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A I L U O D O N K U N T A"

Transkriptio

1 T I E D O T E N R O 9 / H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T T Ä S S Ä N U M E R O S S A : K U U L U T U S K U N N A L L I S V A A L I T T E R V E Y S - K E S K U S T I E D O T T A A K U T S U T I E D O - T U S - J A K E S - K U S T E L U T I L A I - S U U T E E N K U U L U T U S P O H J O I S - P O H J A N M A A N M A A K U N T A - K A A V A A U U D I S T E T A A N V A P A A - A I K A T O I M I T I E D O T T A A M A A T U V A N J Ä T T E E N V A S - T A A N O T T O Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä lokakuuta 2012 klo Vaaleissa valitaan 17 valtuutettua ja kuntalaissa säädetty määrä varajäseniä. Äänestysalue ja -paikka Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon kunnanvirasto, johtokeskus. Käyntiosoite on Luovontie 176. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa on mahdollisuus päästä pyörätuolilla. Äänestyspaikka on avoinna klo klo klo Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnas- Asiakirjojen vastaanotto Ehdokaslistojen julkaisemista koskevia asiakirjoja ottaa vastaan Ulla Kokko ja Marja-Riitta Keskitalo kunnanvirastossa arkisin klo Asiakirjat on jätettävä viimeistään tiistaina ennen kello 16. Lomakkeita on saatavana Hailuodon kunnanvirastosta. Hailuoto KUNNAN 21. S I I K A - M A R K K I N A T 6 sekä ulkomailla sa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikun- KESKUSVAALILAUTAKUNTA M A A K U N T A - J U H L A T K U N N A N T I E D O T E I L M E S T Y Y J O K A K U U - K A U D E N 1 5. P Ä I V Ä. Hailuodossa ennakkoäänestyspaikkana on Hailuodon kunnanvirasto, johtokeskus. Käyntiosoite on Luovontie 176. Ennakkoäänestyspaikalle nakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina ennen kello 16, Hailuodon kunnanvirastoon, p A I N E I S T O T O I M I T E - T A A N K U U K A U D E N 5:E E N P Ä I V Ä Ä N M E N N E S S Ä O S O I T - T E E S E E N : K U N N A N V I R A S T H A I L U O T O. FI H I N N A S T O : A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24 H A M M A S H O I T O L A T I E D O T T A A Hammashoitolan aukioloajat HAMMASHOITOLAN ovat muuttuneet AJANVARAUS: Suuhygienisti Susanna Käyhkö ma-pe klo on palannut töihin ja jatkamme toistaiseksi lyhennetyllä Hammaslääkäri on paikalla p työajalla ( klo ) ma-ke ja suuhygienisti ma-pe. SÄRKYPÄIVYSTYS: Omassa hammashoitolassa ma-ke. To ja pe soita hammashoitolan numeroon, jossa suuhygienisti arvioi tilanteen ja ohjaa tarvittaessa hammaslääkärille mantereen puolelle. Viikonlopun päivystystiedot löytyvät kunnan nettisivuilta, perjantaisin Kalevasta sekä Terveyskeskuksen 2012 yhteystietojen tiedotteesta.

2 Sivu 2 T E R V E Y S K E S K U S T I E D O T T A A TERVEYSKESKUKSEN PUHELINNUMEROT Ei kiireellinen lääkärin ajanvaraus, laboratorion ajanvaraus ma-to klo. 8-9 p Laboratoriovastausten kysely ma-to klo p Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma,ti,to klo ja ke 14-15, muina aikoina aina vastaanotto ajanvarauksella. Sairaanhoitajan vastaanotto p Terveydenhoitajan vastaanotto p Fysioterapeutin vastaanotto p (aina ajanvarauksella). Diabetes välineiden jakelu parittoman viikon keskiviikkona klo SÄHKÖINEN RESEPTI Suomessa siirrytään vähitellen uudenlaiseen reseptikäytäntöön. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. Potilas voi mennä hakemaan lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta asiakkaalle määrätyt lääkkeet. Hailuodossa sähköinen reseptijärjestelmä otetaan käyttöön tammikuun 2013 aikana. Terveyskeskuksen henkilökunta kouluttautuu sähköisen reseptin käyttöön syksyn 2012 aikana ja loppuvuoden aikana asiasta informoidaan asiakkaita sekä kirjallisesti että suullisesti. Lisätietoa voi etsiä netistä osoitteesta https://www.kanta.fi/fi/kansalaisille K U T S U T I E D O T U S - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U T E E N Hailuodon kunta järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään vuonna 2012 kunnassa käynnistettyjä osayleis- ja asemakaavahankkeita Huikun, Lahdenperän, Peltokuusikon ja Pöllän alueilla. Aika: perjantaina , klo Paikka: Hailuodon kunnanvirasto, Luovontie HUIKUN OSAYLEISKAAVA Huikun osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva asuin- ja vapaa-ajan asumisen alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan suunniteltavan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuinja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Suunnittelualue sijaitsee Hailuodon itäosassa välittömästi Hailuodon Huikun lauttasataman länsipuolelle ja Luovontien pohjoispuolella. 2. LAHDENPERÄN OSAYLEISKAAVA JA ASEMAKAAVA Lahdenperän alueen kaavoituksen päätavoitteena on osoittaa alueet pysyvälle asutukselle nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Osayleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueiden käyttötarkoitus tarkempaa asemakaavoitusta varten. Lahdenperän osayleiskaava-alue sijoittuu Luovontien varteen, n. 5 km etäisyydelle kirkonkylän keskustaajamasta käsittäen alueita Luovontien etelä- ja pohjoispuolelta. 3. PELTOKUUSIKON OSAYLEISKAAVA JA ASEMAKAAVA Peltokuusikon alueen kaavoituksen päätavoitteena on osoittaa alueet pysyvälle asutukselle nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Osayleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueiden käyttötarkoitus tarkempaa asemakaavoitusta varten. Suunnittelualue sijoittuu kirkonkylän keskustaajaman välittömään läheisyyteen käsittäen alueita Luovontien eteläja pohjoispuolelta. 4.PÖLLÄN OSAYLEISKAAVA Pöllän osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva pienimuotoinen asuin- ja vapaa-ajan asumisen sekä matkailupalveluiden alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuin- ja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Suunnittelualue sijaitsee Pöllässä noin neljä kilometriä Hailuodon keskustasta etelään. Pöllän osayleiskaavan suunnittelualue rajautuu lännestä Pöllänlahteen ja etelästä Pöllän lentopaikkaan (Kaavahankkeiden sijoittuminen kartalla on kuvattu seuraavalla sivulla) Kaavoihin liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin voi tutustua kunnan internet -sivuilla Lisätietoja osayleis- ja asemakaavoista saa - Hailuodon kunnasta kunnanjohtaja Ari Nurkkalalta (p , sähköposti - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä projektipäällikkö Petri Tuormalalta (p , ja projektipäällikkö Jouni Mäkäräiseltä (p ,

3 T I E D O T E N R O 9 / Sivu 3 Kaavahankkeiden sijoittuminen. Tarkemmat suunnittelualueiden rajaukset on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa. K U U L U T U S P O H J O I S - P O H J A N M A A N M A A K U N T A K A A V A A U U D I S T E T A A N 1. vaihekaavan luonnos nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatimassa maakuntakaavan uudistamista, jonka ensimmäinen vaihe (1. vaihekaava) koskee soiden käyttöä ja luonnonympäristöä, tuulivoima-alueita, kaupan palveluverkkoa ja aluerakennetta, liikennejärjestelmää ja muiden kaavamerkintöjen päivityksiä. Maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan luonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 mukaisesti julkisesti nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20 (4. kerros), OULU sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa virastojen aukioloaikoina. Kaavan valmisteluaineisto selvityksineen on nähtävissä myös Pohjois- Pohjanmaan liiton kotisivuilla maakuntakaava Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin maakuntakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. Maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon sähköpostilla osoitteeseen: -pohjanmaa.fi tai kirjeitse edellä mainit- tuun osoitteeseen. Lisätietoja antavat suunnittelujohtaja Jussi Rämet puh , kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen puh ja soiden käytön osalta projektipäällikkö Ismo Karhu puh , sähköposti: Oulussa POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus

4 Sivu 4 S Ä H K Ö I N E N H Y V I N V O I N T I K E R T O M U S K Ä Y T T Ö Ö N L A K E U D E N K U N T I I N Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke (TerPS2) käynnistyi kansallisesti Siinä keskitytään kuntien hyvinvointirakenteiden ja sähköisen hyvinvointikertomuksen kansalliseen käyttöönottoon. Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-rahoitteista kehittämisja koordinaatiohanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hanke muodostuu sairaanhoitopiirin koordinaatiohankkeesta sekä kahdeksasta (8) eri osahankkeesta, jotka kattavat 64 eri kuntaa Kainuun, Koillismaan, Lakeuden, Oulunkaaren, Oulun Eteläisen, Uuden Oulun, Keski- Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla. Jokaisella osahankkeella on oma projektipäällikkönsä sekä osaaikaisesti työskenteleviä projektityöntekijöitä. Koordinaatiohankkeessa työskentelevät hankejohtaja Anne Sormunen, hankesuunnittelija Sanna Salmela ja hankekoordinaattori Suvi Helanen. Lakeuden osahanke käynnistyi ja siinä ovat mukana Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä. Hanketyöntekijöinä toimivat projektipäällikkö Arja Rantapelkonen ja projektisuunnittelija Katja Vähäkuopus elokuun alusta alkaen noin kahden vuoden ajan. TerPS2-hanke tukee kuntien hyvinvointityötä kohti yhteisellä vastuulla suunniteltua, johdettua, toteutettua ja arvioitua poikkihallinnollista ja -toiminnallista kokonaisuutta. Tavoitteena on saada kunta- ja terveydenhuoltolakia toteuttava sähköinen hyvinvointikertomus käyttöön kaikkiin maamme kuntiin hyödyttämään niin kuntaa kuin kuntalaisia. Hailuodon kunnan vuoden 2012 hyvinvointikertomusta valmistelee hyvinvointiryhmä. Hyvinvointiryhmän edustajat ovat: Ari Nurkkala pj., kunnanjohtaja, Aila Alasalmi siht., vt. perusturvajohtaja, Markku Maikkola kunnaninsinööri, Sisko Heikkinen koulutoimenjohtaja, Hannu Haapala kunnansihteeri, Mari Palosaari opettaja ja Marjut Toppi vs. vapaaaikasihteeri. Hyvinvointikertomus tulee olemaan valtuuston hyväksymä asiakirja. Sen käyttöönotto hyödyttää kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on havainnollistava, väestöryhmittäin kohdentuva tiedolla johtamisen väline. Se myös mahdollistaa kansallisen, alueellisen ja kuntien välisen vertailun. Hankkeesta lisää: Arja Rantapelkonen projektipäällikkö puh V A P A A - A I K A T O I M I T I E D O T T A A Hailuodossa poljettiin kesän PKKIpyöräilytempauksessa yhteensä 7527km! Osallistujia oli 54kpl. Keskimäärin osallistujaa kohden poljettuja kilometrejä oli 139km. Kiitos kaikille osallistuneille! Osallistujien kesken arvottiin pyöräilyaiheisia tuotteita. Arpaonni suosi seuraavia henkilöitä: Pyöräilykypärä: Kalevi Askeli Pyörän matka/nopeusmittari: Urpo Heikkinen Juomapullo: Eija Sipola Onnittelut voittajille! Palkinnot voi noutaa vapaa-aikatoimistosta. COOPER-TESTI Kuntalaisten cooperin testi, eli 12 minuutin juoksutesti jolla mitataan maksimikestävyyttä, juostaan torstaina klo urheilukentällä. Testiin sekä syksyllä että ensi keväänä osallistuvien kesken arvotaan sykemittari. Tervetuloa testaamaan! Viime syksyn ja kevään cooper-testien sykemittariarvonnassa arpaonni suosi Kaisamarja Stöckelliä. ONNITTELUT! HUOM! KUNTOSALIN KÄYTTÄJÄT - Villiavain on tarkoitettu vain avaimen haltijan sekä hänen perheenjäsentensä käyttöön. - Kaikilla vuorolla on aina oltava täysi-ikäinen mukana. Alaikäiset eivät saa olla salilla päineen! - Kaikki käynnit on merkattava kuittausvihkoon - Salilta on poistuttava viimeistään klo LIIKUNTASALIN YLEISET VUOROT SYKSYLLÄ 2012 Maanantai klo LENTOPALLO Tiistai klo MIESTEN SÄHLY klo SULKAPALLO Keskiviikko klo NAISTEN SÄHLY Torstai klo LENTOPALLO klo SULKAPALLO Lauantai klo LASTEN SÄHLY klo MIESTEN SÄHLY klo NAISTEN SÄHLY TERVETULOA!

5 Sivu 5 T I E T O A T I E N K Ä Y T T Ä J I L L E Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat tiehallinnon hallinnoimat ja Oulun tiepiirin hoitovastuulle kuuluvat tiet: Luovontie - Marjaniementie (maantie 816) Pölläntie (maantie 8162) Ulkokarvontie (paikallistie 8674) Sumpuntie (paikallistie 8675) Tiehallinto vastaa näiden teiden kunnosta ja ajettavuudesta. Tienkäyttäjän linjalle (p ) voit tehdä ilmoituksen äkillisestä tiestön kunnon, valaistuksen tai liikenteen ongelmasta 24 tuntia/vrk. Asiakaspalvelun (p ) puoleen voit kääntyä aina, kun haluat olla yhteydessä Tiehallintoon. Asiakaspalvelun tehtävä on varmistaa, että saat kyselyysi tai palautteeseesi vastauksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kahden viikon aikana yhteydenotostasi, ellei asia edellytä laajempaa hallinnollista käsittelyä Kunnan hoitovastuulle (p ) kuuluvat Keskikylän rakennuskaava-alueen tiet: Kaunakaupungintie, Sintantie, Ojakuja ja Metsäkuja. Lisäksi osa Pölläntien valaistuksesta on kunnan hoitovastuulla. Kaikki muut tiet ovat yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tiekunnat ja/tai tieosakkaat. Yksityisteiden linkous organisoidaan toistaiseksi kunnan toimesta. Mikäli linkouspalvelussa on ongelmia, asukkaat ovat suoraan yhteydessä tiekuntaan tai urakoitsijaan. Tekninen toimi T I E D O T E M A A N O M I S T A J I L L E M A A T U V A N J Ä T T E E N V A S T A A N O T T O Syyspimeät ovat alkaneet ja hirvien liikkuminen viimeistään hirvijahdin alkaessa voi aiheuttaa vaaratilanteita saaren tiestöllä. Liikenneturvallisuuden kannalta olisi suotavaa jos maanomistajat raivaisivat ja harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta etenkin hirvien luontaisilta kulkupaikoilta. Myös puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyväisyyttä. Tekninen toimi Hailuodon kunta Vastaanottopiste Vatungintiellä on syksyllä 2012 avoinna la ja la klo 12:00-15:00 Vastaanottopisteeseen voi tuoda - maatuvia pihajätteitä (eli haravointiroskia ja alle 6mm paksuja risuja) - oksia ja latvuksia - puhtaita kantoja Huomioi, että kukin jätelaji puretaan vastaanottopisteellä omaan kasaansa. Purkamisen ja lajittelun suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän neuvojen mukaisesti. Muovisäkkien sekä muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret) ja jätteiden tuominen on ehdottomasti kielletty! Jätteen tuojilta peritään korvausta 5 / henkilöauton peräkärry ja 10 / traktorin peräkärry. Vastaanottopistettä hoitaa Hailuodon 4H-yhdistys ry, puh K A N S A L A I S O P I S T O T I E D O T T A A Seuraaville kansalaisopiston kursseille kaivataan lisää opiskelijoita: KUDONTA MA Huom! Aikaisempi aika kuin viime keväänä! Hailuoto, lokki, Luovontie 119 opettaja Leila Ronkainen Kurssimaksu NEULEKURSSI TO Hailuodon yläkoulu opettaja Sanna Ilmola-Ranta Kurssimaksu KUNTOJUMPPA KE Hailuodon liikuntasali Minna Maikkola Kurssimaksu 20 opintosetelihinta (työttömät, eläkeläiset, +63v.) 15 Ilmoittautuminen mahdollisimman pian osastonjohtajalle puh Kansalaisopiston päivystysajat ovat ma klo ja to klo Muina aikoina ilmoittautuminen tekstiviestillä yllä olevaan numeroon, tai sähköpostitse osoitteeseen Myös monille muille kursseille mahtuu mukaan. Kurssitiedot löytyvät elokuun kuntatiedotteesta, Opistolainenlehdestä (saatavana esim. kirjastosta), ilmoitustauluilta, sekä kunnan ja kansalaisopiston nettisivuilta.

6 Sivu 6 Tarvitsetko näyttely-, työ-, harrastus- tai kokoustilaa kesäaikaan? Pääkaupan nelivuotinen korjausurakka alkaa olla valmis ja voimme tarjota tiloja vuokrattavaksi. Olemme Pääkaupalla esittelemässä tiloja la kello Näytämme tiloja tarvittaessa muunakin aikana (puh ). Hailuodon jakokunnan lahjoittamilla varoilla hankittiin nuorisotila Luukulle Playstation 3 pelipaketti. Hailuodon lapset ja nuoret kiittävät! Tervetuloa tutustumaan! Terveisin Hailuoto-seura ry:n johtokunta 21. SIIKAMARKKINAT! klo Kutsumme kaikki entiset ja uudet myyjät kauppaamaan tuotteitaan perinteisille Hailuodon Siikamarkkinoille, jotka järjestetään 21. kerran. Hailuotolaisille yrittäjille ja myyjille markkinapaikkamaksu on vapaaehtoinen. Olisi tärkeää, että saataisiin paikalliset toimijat, yritykset, yhdistykset ja yksityisiä osallistumaan ja hyödyntämään markkinolle tulevien n kävijät tuoma potentiaali. Myös muualla saaressa voitaisiin järjestää Siikamarkkinaviikonloppuna tapahtumaa, näytöksiä, avoimia ovia, kirppiksiä... ILMOITTAUTUMINEN Mahdollisimman pian, mutta viimeistään lomakkeella sähköisesti osoitteessa tai sähköpostitse lomakkeella osoitteeseen LISÄTIEDOT JA VARAUKSET Hailuodon Yrittäjät ry / Siikamarkkinat Sähköposti: Siikamarkkinat puh

7 VAKUUTTAVAA ASIAA KAIKILLE KUNTATIEDOTTEEN LUKIJOILLE Vaikka muutoksen tuulet vakuutusalallakin puhaltelevat, niin myös jatkossa voitte kääntyä kaikissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa, teille useimmille tutun Paavo Junttilan puoleen. Lähivakuutus- ja Tapiola-ryhmä ovat päättäneet yhdistää liiketoimintansa. Uuden, edelleenkin asiakkaidensa omistaman yhtiöryhmän toiminta jatkuu nimellä LÄHITAPIOLA. Sulautuminen tapahtuu vaiheittain vuosien 2012 ja 2013 aikana siten, että yhtiöiden kaikki vakuutustoiminnot ovat uudessa yhtiössä vuoden 2014 alusta alkaen. Uuden yhtiöryhmän rungon muodostaa yhdeksäntoista paikallista ns. alueyhtiötä. Tähän rakennemuutokseen liittyen, Hailuodon Lähivakuutusyhdistyksen itsenäinen toiminta päättyy ja nykyinen vakuutuskanta siirtyy vuoden 2013 alusta alkaen LÄHITAPIOLA Pohjois-Pohjanmaan alueyhtiöön, jonka pääpaikka on Oulu. Uuden alueyhtiön toimitusjohtajana aloittaa nykyisin Pohjois-Pohjanmaan Lähivakuutuksen toimitusjohtajana toimiva Veli Rajakangas. Lähivakuutuksen ja Tapiolan asiakkaiden ei tarvitse ryhtyä yhdistymisen johdosta mihinkään toimenpiteisiin. Vakuutusturvat ja niihin liittyvät edut tulevat säilymään entisen kaltaisina ja mikä tärkeintä, edelleenkin kilpailukykyiseen hintaan. Uusia tuntuvia asiakasetujakin on luvassa. Bonusturva on jo voimassa ja muitakin asiakkuudesta palkitsevia etuisuuksia tullaan lähiaikoina julkistamaan. Teille, jotka ette vielä ole Lähivakuutuksen tai Tapiolan asiakkaita teen mielelläni tarjouksen vakuutusturvasta, olipa sitten kyseessä kotiin, henkilöön, yrittämiseen tai ajoneuvoihin liittyvistä vakuutuksista. Tarjouksen saatuanne, voitte hyvinkin huomata, että Teidänkin kannattaa liittyä *tutkitusti suomen tyytyväisimpien vakuutusasiakkaiden joukkoon. *( EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimus, yksityisvakuutusasiakkaat Lähivakuutus vuodet 2006,2007,2008 ja 2009 ) Pidetään yhteyttä! Vaatimaton tavoitteeni on palvella Teitä entistäkin paremmin. Paavo Junttila Kittiläntie 48, Hailuoto puh sähköp.

8 MAAKUNTAJUHLAT 2013 Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry:n vuoden 2013 Maakuntajuhlapaikkakunta on Hailuoto. Juhlaa on suunniteltu pidettäväksi useampipäiväisenä tapahtumien sarjana kesäkuussa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Yleensä juhla on järjestetty vuosijuhliaan viettävän seuran kanssa yhdessä. Hailuodon Nuorisoseura ry. täyttää tulevana vuonna 120 vuotta. Tapahtuma tuo näkyvyyttä ja arvokkuutta niin seuran juhlaan ja toimintaan kuin koko paikkakunnalle. Juhlien kävijämääräksi odotetaan arviolta noin 1000 vierailijaa. Maakuntajuhla on verkostoitunut eri toimijoiden kanssa, joka tuo myös juhlalle lisäarvoa. Juhlan rakentelu on tekijöille mitä mainioin koulutuksen ja oppimisen paikka. Kaikki kiinnostuneet hailuotolaiset, hailuotolaiset yhdistykset ja yleishyödylliset toimijat kokoonnutaan yhdessä pohtimaan tapahtuman ohjelmaa. LAUANTAINA klo Nuorisoseurantalolle Nuorisoseuran tavoite Maakuntajuhlille on luoda kestävää yhteistoimintaa hailuotolaisten yhdistysten välille ja saada aikaan tapahtuma, joka innostaa myös jatkossa yhdessä tekemiseen. Runsaslukuisesti TERVETULOA! Esimerkkinä vuoden 2011 maakuntajuhlien ohjelmaa Oulaisista (otteita): Maanantai Juhlaviikon avaus ja näyttelyiden avaaminen Perjantai Lasten tapahtumapäivä 5-12 v. -Arvoseminaari kansalaisten keskustelupaikka -Voikukkakarkelot, kansantanssia -Rokkia! Sunnuntai Juhlajumalanpalvelus ja kunniakäynti sankarihaudoilla, Nuorisoseurojen liput! -Juhlavuottaan viettävien seurojen onnitteluiden vastaanotto -Maakuntajuhlien Voikukka-11 pääjuhla Lauantai Maakunnan mestaruus turnaus Beach-volley -Mieliinpainuva kyläkierros -Pitopäivälliset -Saunavastanteon maakuntamestaruuskisa, maakunnallinen tikkakisa ja kansanomaiset pelit -Iltamat ja tanssit

9 Kirje Luotolaisille Tarvitsen apuasi Hailuoto valokuvakirjan tekemisessä. Tekeillä on valokuvakirja Hailuodosta ja pyytäisin kaikkia luotolaisia osallistumaan projektiin. Saadaksemme kirjan, joka kertoo kuvillaan tarinoita luotolaisista ja luotolaisten nykyelämän kaikista osa-alueista on tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu. Pyytäisin kaikkia soittamaan minulle, kun teillä on juhlat, ristiäiset tai hautajaiset. Kun olet iloinen tai surullinen. Kun menet kalaan, tulet metsältä tai korjaat katon. Kun lämmität savusaunan, käyt avannossa tai rakennat lumiukon. Kun autostasi puhkeaa rengas tai koirasi saa pentuja. Voit soittaa minulle, vaikka anoppisi olisi kylässä. Haluaisin tallentaa kirjaan oikeita tapahtumia ja henkilöitä, tämän päivän luotolaisia. Kirjassa tulisi olla kaikki elämän osa-alueet edustettuina ja ihmiset vauvasta vaariin, mummoja unohtamatta. Kirjassa tulisi olla myös kaikenlaisia inhimillisiä tunteita ilosta suruun, ja elämänvaiheet syntymästä kuolemaan. Tähän tarvitsen jokaisen luotolaisen apua. Auttakaa minua luomaan yhdessä jotain hienoa ja kestävää. Hailuodossa Aki Roukala,

10 Hai Art Hai Art jatkaa jälleen tomintaansa kesätauon jälkeen! Syyskuusta alkaen lähtevät pyörimään mm. Aki Roukalan valokuvauskurssi, Taide & Filosofia keskusteluillat, kurssit ja työpajat lapsille ja nuorille, sekä KAIKU-kuoro, jonka kokoontumiset tullaan järjestämään vaihtelevasti eri paikoissa saarta. Hai Artin järjestämät tapahtumat ja kurssit ovat ilmaisia ja avoimia kaikille halukkaille! TERVETULOA! Pe klo Taide & Filosofia Cafe Bar Haikussa, iltaa isännöi Arpád Kovács La klo Itsenäisen kirjoittajan työpaja, aiheena blogit. Työpajan vetää Miika Klemettilä Cafe Bar Haikussa Lisätietoja kursseista ja tapahtumista: Antye Greie-Ripatti, Taiteellinen johtaja, or Nella Nikkilä, Projektiassistentti, puh: Hailuodon Perussuomalaiset ry:n MUUTOS NYT -ryhmän kuntavaaliehdokkaiden ensimmäinen vaaliteemojamme (mm. Marjaniemi!) käsittelevä kokous pidetään Ravintola Iltalennon Merihanhi-kabinetissa sunnuntaina klo alkaen. Sitoutumattomiksi ehdokkaiksi ryhmään haluavien ilmoittautumisia otamme vastaan maanantaihin klo saakka. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan! Lisätietoja saat halutessasi vaaliasiamieheltämme Teija Siekkiseltä, p

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE. Aurinkoisia talvipäiviä! KANSANHIIHDOT 2010

KUNTATIEDOTE. Aurinkoisia talvipäiviä! KANSANHIIHDOT 2010 KUNTATIEDOTE ISSN 0782-1719 Kivijärven kunnan kuntatiedote 1/2010. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin KANSANHIIHDOT 2010 Kaikkien kansanhiihtosuorituksensa vihkoihin, kuntokortteihin tai vapaamuotoisiin

Lisätiedot

Liikkumaan kaikki! s.12

Liikkumaan kaikki! s.12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2012 KUNNALLISVAALIT......s. 3 APUVOIMIA ARJEN TÖIHIN TYÖPAJOISTA...s. 17 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT...s. 6 Liikkumaan kaikki! s.12 Pääkirjoitus Vuosi 2012 on ehtinyt jälkimmäiselle

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN nro 5/2011 PUDASJÄRVI PUDASJÄRVI lehti 1 Entinen johtajisto kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa s. 3 Teletalossa eletty suurten

Lisätiedot

Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14

Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2013 MARKKINOITA JA MESSUJA...S. 4 KAIDANOJAN KARTANO...s. 5 TÄRKEÄT PUHELIN- NUMEROT...s.6 7 Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14 PÄÄKIRJOITUS Silmäilin vuoden takaisen

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO 1 2015 Aurinkoinen kesä-gallup Marjiksen mainio henki hyvä me! Kesän muistilista, lue ja säilytä Elämää ulkoilmassa Nyt eletään jälleen vuoden parhaita

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot

PUDASJÄRVI-lehti nro

PUDASJÄRVI-lehti nro YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN nro 4/2011 PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVI-lehti nro PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI

Lisätiedot

Sote on iso ja sekava asia

Sote on iso ja sekava asia TORSTAINA 29.1.2015 Numero 2/2015 Tule hakemaan uutta energiaa! Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen toimistoomme Tervolassa pe 13.2. klo 10-16! KƐŽŝƩĞĞƐƐĂ

Lisätiedot

Esitutkimukset ja jälki tarkastus myös Rovaniemellä! Perjantai 12.10.2012 n:o 72 www.uusirovaniemi.fi

Esitutkimukset ja jälki tarkastus myös Rovaniemellä! Perjantai 12.10.2012 n:o 72 www.uusirovaniemi.fi Lava - Ammuntaa II Ulla Tapaninen Stand Up Anitta Ahonen Varietee Magica Pikkujoulu Show & Buffet alk. 59 Liput alk. 23, Buffet 39 Pe 16.11. & La 17.11. Varietee Magica Pe 23.11. Stand Up A. Ahonen & I.Kivi

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Hyvän Tuulen 1 Tuulen Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemen 28. Pitäjämarkkinat la ja su 20.-21.7. KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Kuivaniemen

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60 PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Kielitaitoa: Maahanmuuttaja- naiset oppivat

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 6-8 / 2014 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 6-8 /2014 3.-9.6.2014 Salon kesäasukas LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SALOON Salossa riittää jälleen tänä kesänä näkemistä ja kokemista

Lisätiedot

Lasten influenssarokotukset alkavat

Lasten influenssarokotukset alkavat Pirkkalan Rengaskauppa Oy Lokakuun Supertarjous: Naistenmatkantie 76 Partola-Keskus P. 31 400 600 www.kunto-partola.fi 150 Pirkkala Härmälä Hatanpää www.pirkkalainen.com Keskiviikko 6.10. 2010, nro 40

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema?

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema? Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköposti: kalajarviseura -hallitus@yhdistysavain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Viki Sirkiä, Pirkko Saaresto, Painos:

Lisätiedot