TURVALLISUUSASIAKIRJA

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSASIAKIRJA PÄIVÄYS PROJEKTI Lopen koulukeskuksen A-rakennuksen korjaustyöt TILAAJA Lopen kunta KOHDE, Opintie 2-4, Loppi

2 2(11) SISÄLTÖ 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohde Rakennuttaja Tilaaja Pääsuunnittelu Rakennesuunnittelu HANKKEEN KUVAUS JA KIINTEISTÖN TIEDOT Käyttäjät RAKENNUSHANKKEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Rakennushankkeen luonne Vaarallisten ja terveydelle haitallisten aineiden esiintyminen kohteessa RAKENNUSHANKKEEN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Päätoteuttaja ja velvollisuudet Työmaan turvallisuussuunnittelu Työmaan työturvallisuuden yleisjohto ja vastuuhenkilöt Päätoteuttajan työturvallisuuden yleisjohto Turvallisuuskoordinaattori Suunnitelmien tarkastaminen Henkilökortti Turvallisuutta koskevat ohjeet ja työntekijöiden perehdytys työmaalla Henkilöluettelo Tiedottaminen Työmaan turvallisuustarkastukset Aikataulu Työntekijöiden työturvallisuus ja -olosuhteet Henkilökohtaiset suojavarusteet ja -välineet Käsinsiirrot Työvälineet ja laitteet sekä koneet Onnettomuudet ja hätätilanteet Työturvallisuuskortti CE- merkki Tupakointi Käyttäjän turvavaatimukset RAKENNUSHANKKEEN MENETTELYOHJEET... 9

3 3(11) 5.1 Työmaan ympäristö Sijainti ja käyttäjät Työmaanvartiointi ja kulunvalvonta Telineet Nostotyöt ja siirrot Tulityöt ja paloturvallisuus Sähköturvallisuus Purkutyöt Laitteiden ja kaapeleiden sijoitus Purkutyöt ja rakennusjäte Asbestipurkutyöt Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien purkutyöt Jätteiden keräys ja poiskuljetus... 11

4 4(11) 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennuskohde Opintie 2-4, Loppi 1.2 Rakennuttaja Lopen kunta Yhdystie Loppi Timo Rahikainen, tekninen johtaja puh Tilaaja Lopen kunta Yhdystie Loppi Timo Rahikainen, tekninen johtaja puh Pääsuunnittelu Arkkitehtitoimisto RCo Oy Hallituskatu Hämeenlinna Kaj Nordenswan, rakennusarkkitehti puh Rakennesuunnittelu Wise Group Finland Oy Askonkatu 9 E Lahti Jarmo Kärkäs, RI puh Minna Tissari, DI, ins. AMK puh

5 5(11) 2. HANKKEEN KUVAUS JA KIINTEISTÖN TIEDOT Lopen koulukeskuksen A-osa osa on 1962 rakennettu kaksikerroksinen koulurakennus. Rakennusta on laajennettu vuosina , lisäksi rakennukseen on tehty korjaus- ja muutostöitä useaan otteeseen. Urakka käsittää rakennuksen A-osan lattiapinnoitteiden uusimisen ja tiivistystyöt osoitteessa Opintie 2-4. Urakkaan sisältyy normaaleja purkutöitä, asbestipurkutöitä ja mikrobipurkutöitä. 2.1 Käyttäjät Ensimmäisen rakennusvaiheen aikana koulu on kesän ajaksi suljettu, korjaukset toteutetaan kesäloman aikana. 3. RAKENNUSHANKKEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja on Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuutta koskevan asetuksen VNa 205/ :n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Asiakirja sisältää erityiset riskit, jotka aiheutuvat rakennuskohteen luonteesta, itse rakennustoiminnasta ja rakennushankkeelle ominaisista olosuhteista sekä ympäristöstä. Asiakirjan tarkoituksena on toimia apuna päätoteuttajalle suunniteltaessa työmaan työturvallisuutta. 3.2 Rakennushankkeen luonne Kiinteistö ei ole käytössä työmaan aikana. Kohteen erityiset turvallisuusriskit: Asbesti- ja mikrobipurkutyöt Pölynhallinta työkohteessa Puhtaudenhallinta työalueen ulkopuolella 3.3 Vaarallisten ja terveydelle haitallisten aineiden esiintyminen kohteessa Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella asbestia havaittiin vanhan osan lattiamatossa/liimassa/tasoitteissa sekä vanhan putkikanaalin putkien eristeissä. Lattiamatossa asbesti on todennäköisesti vanhassa mustassa liimassa. Asbestipitoiset materiaalit sijaitsevat sekä 1.- että 2.-kerroksessa, koulun vanhassa osassa. Mikrobivaurioituneita rakenteita puretaan 1. ja 2. kerroksen lattiakanaaleista sekä 2. kerroksen vanhasta ulkoseinästä. Mikäli kohteesta löytyy muita kuin edellä mainittuja terveydelle vaarallisia aineita, niin työ tulee välittömästi keskeyttää ja tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. Mikäli työn aikana rakenteissa havaitaan viitteitä terveydelle vaarallisista aineista joista ei ole ollut ennakkotietoa, on urakoitsijan ilmoitettava siitä viipymättä tilaajalle ja ryhdyttävä tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Ongelmajätteeksi luokitellun aineen purkutyössä ja käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Asbestipitoisen ja muun terveydelle vaarallisen jätteen kä-

6 6(11) sittelyssä on lisäksi huomioitava Valtioneuvoston ja työsuojeluviranomaisten voimassa olevat päätökset sekä ennakkoilmoittamisvelvollisuudet. 4. RAKENNUSHANKKEEN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 4.1 Päätoteuttaja ja velvollisuudet Rakennuskohteeseen valitaan pääurakoitsija, joka vastaa VNa 205/2009 mukaisista kaikista päätoteuttaja velvollisuuksista. Pääurakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. 4.2 Työmaan turvallisuussuunnittelu Pääurakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuussuunnittelussa seuraavat asiakirjat: Työturvallisuussuunnitelma Asbestipurkusuunnitelma Purkutyösuunnitelma Työmaan alue- ja käyttösuunnitelma Poistumis- ja pelastautumissuunnitelma Turvallisuusohjeet (toimitettava kirjallisena työntekijöille) Suunnitelmat tulee toimittaa rakennuttajalle ennen rakennustöiden aloittamista. Pääurakoitsijan tulee pitää suunnitelmat ajan tasalla. 4.3 Työmaan työturvallisuuden yleisjohto ja vastuuhenkilöt Päätoteuttajan työturvallisuuden yleisjohto Työmaan työturvallisuuteen liittyvä yleisjohto on päätoteuttajan vastuuhenkilöllä. Yleisjohtoon asetettavalla vastuuhenkilöllä tulee olla riittävä pätevyys ja asiantuntemus huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä. Pääurakoitsijan tulee nimetä työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö, ja työntekijöiden valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ennen työmaan aloitusta Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttaja ei nimeä hankkeeseen turvallisuuskoordinaattoria. Rakennuttaja valvoo työmaan työturvallisuusasioita muun työmaavalvonnan yhteydessä. 4.4 Suunnitelmien tarkastaminen Urakoitsijat ovat velvollisia tarkastamaan suunnitelmat ottamalla huomioon myös työturvallisuus sekä erityiset purku- ja työnaikaiset rakennesuunnitelmat. Mikäli suunnitelmissa ilmenee työturvallisuutta vaarantavia seikkoja, ovat urakoitsijat velvollisia ilmoittamaan siitä suunnittelijoille. Ilmoitukset kirjataan työmaapäiväkirjaan. Tästä palautteesta suunnitelmat muutetaan ja tarkastetaan yhteisesti ennen työn aloittamista sekä kirjataan hyväksyntä työmaapäiväkirjaan. Kaikki huomautukset käsitellään työmaapalavereissa ja kirjataan pöytäkirjaan.

7 7(11) 4.5 Henkilökortti Kaikilla työmaan työnjohdolla ja työntekijöillä mukaan lukien sivu- ja aliurakoitsijat tulee olla kuvalla varustettu kulkulupa/yrityksen henkilökortti, jossa on esitetty: Henkilön nimi Veronumero Henkilön edustaman yrityksen nimi Rakennuttaja tai valvoja voi poistaa työmaalta henkilön, jolla ei ole em. korttia. Pääurakoitsija tarkastaa jokaisen työmaalla työskentelevän veronumeron oikeellisuuden veronumerorekisteristä ja pitää em. työntekijöistä henkilöluetteloa, jossa on esitetty henkilökortteihin vaaditut tiedot. Urakoitsija tiedottaa rakennuttajaa luettelon muutoksista. 4.6 Turvallisuutta koskevat ohjeet ja työntekijöiden perehdytys työmaalla Pääurakoitsija laatii työmaalle kaikille yhteiset turvallisuusohjeet. Jokainen urakoitsija vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Pääurakoitsija vastaa työmaalla työskentelevien perehdyttämisestä työmaalle. Perehdytys on suoritettava ennen töiden aloitusta työmaalla ja perehdytyksestä on laadittavat muistio, jonka työntekijä allekirjoituksellaan vahvistaa. Perehdytyksen on oltava työtehtäväkohtainen. Mikäli työntekijä siirtyy työmaalla toiseen työtehtävään, tulee hänet olla perehdytetty myös ko. tehtävään. Perehdytyksestä tulee olla työntekijän allekirjoituksella vahvistettu merkintä henkilöluettelossa. 4.7 Henkilöluettelo Pääurakoitsijan tulee pitää kirjaa jokaisesta työmaalla työskentelevästä ja sinne perehdytetyistä työntekijöistä. Henkilöluettelossa tulee olla esitettynä henkilökortteihin vaaditut tiedot, työntekijän allekirjoituksella vahvistettu merkintä perehdytyksestä ja kopiot työturvallisuuskortista sekä mahdollisista tulityökorteista. 4.8 Tiedottaminen Urakoitsija tiedottaa tarvittavin osin kiinteistön käyttäjiä sekä siellä asioivia henkilöitä rakennustöihin liittyvistä turvallisuusasioista. Rakennustöiden aloitusilmoitus ja yhteystiedot tulee jakaa kiinteistön käyttäjille ennen töiden aloittamista. 4.9 Työmaan turvallisuustarkastukset Työmaalla tulee suorittaa säännöllisesti urakoitsijan toimesta työturvallisuus- ja kunnossapitotarkastus. Tarkastuksessa tulee katselmoida vähintään seuraavat kohteet: Koneet ja välineet suojaseinät ja alipaineistus Työskentely ja henkilökohtaiset suojavälineet Sähkö ja valaistus Järjestys ja jätehuolto Paloturvallisuus Kemikaalien käyttöturvallisuus

8 8(11) Pääurakoitsija vastaa tarkastuksen järjestämisestä ja tarkastuspöytäkirjan laatimisesta. Työturvallisuus- ja kunnossapitotarkastuksen pöytäkirjat käydään läpi työmaakokouksissa ja liitetään työmaakokouksien pöytäkirjoihin. Urakoitsijan on korjattava välittömästi kuntoon kaikki turvallisuustarkastuksissa, työmaavalvonnan yhteydessä tai muussa yhteydessä havaitut työturvallisuuteen liittyvät virheet ja puutteet. Puutteiden korjauksen vastuullinen henkilö tulee olla kirjattuna tarkastuslomakkeeseen. Tilaajalla on oikeus keskeyttää työt ja korjauttaa työturvallisuuspuutteet kuntoon urakoitsijan kustannuksella ellei urakoitsija ole korjannut työturvallisuuspuutteita itse kuntoon tilaajalta saadun kirjallisen huomauksen jälkeen Aikataulu Urakoitsijan tulee laatia hankkeen toteutusta varten urakkaohjelmassa esitetyt aikataulut toteutuksen ohjaamiseksi ja seuraamiseksi. Aikatauluseurantaa pidetään urakoitsija- ja työmaakokouksissa Työntekijöiden työturvallisuus ja -olosuhteet Henkilökohtaiset suojavarusteet ja -välineet Kaikilla työmaan työntekijällä tulee olla henkilökohtaiset suojavarusteet: Työasu/haalari Huomiovaate Turvajalkineet Kypärä Suojakäsineet Suojalasit Kuulosuojaimet Hengityssuojain (suojaimen P-luokka työn edellyttämän suojaustehon mukaisesti) Kaikkien varusteiden tulee olla rakennushankkeen mukaisiin töihin soveltuvia. Henkilösuojaimet tulee olla valittu VNa 205/2009:n ja päätoteuttajan suorittaman turvallisuuden ja terveydelle aiheutuvien vaarojen arvioinnin perusteella. Rakennuttajalla on oikeus poistaa työmaalta puutteellisissa henkilökohtaisissa suojavarusteissa työskentelevät työntekijät Käsinsiirrot Työntekijät tulee olla perehdytetty työergonomian kannalta suositeltaviin työskentelymenetelmiin ja -asentoihin. Työt tulee suunnitella siten, että käsin tehtävien nostojen ja siirtojen vaarat tunnistetaan ja poistetaan. Pitkien käsin tehtävien siirtojen määrä tulee työmaan alue- ja tuotantosuunnittelulla pitää mahdollisimman vähäisenä Työvälineet ja laitteet sekä koneet Urakoitsijat vastaavat kaikkien työmaalla käyttämiensä työvälineiden ja -laitteiden sekä koneiden asianmukaisista tarkastuksista ja huolloista. Työvälineiden, koneiden ja muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksen mukaiset ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset. Ne on varustettava tar-

9 9(11) peen mukaan sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Paineletkuista tulee poistaa paine ja työnaikaiset kaapelit pihamaalla tulee kytkeä jännitteettömiksi yö- ja viikonloppujen ajaksi. Kaikki työmaakeskukset tulee olla varustettu vikavirtasuojakytkimillä Onnettomuudet ja hätätilanteet Pääurakoitsijan tulee suunnitella ennen työmaan aloitusta poistumis- ja pelastautumisreitit. Poistumis- ja pelastusreitit tulee olla riittävän selvästi merkitty ja niiden tulee olla esteettömiä. Työmaalla on oltava riittävät ensiapuvälineet ja tarpeellinen määrä ensiavun antamiseen perehdytettyjä henkilöitä. Ensiapupiste on merkittävä aluesuunnitelmaan. Työmaalla on oltava esillä erikseen sovitussa paikassa yleiset hätänumerot ja hätäpuhelin. Kaikki työntekijät tulee olla perehdytetty toimimaan vaaratilanteissa Työturvallisuuskortti Rakennuttaja edellyttää kaikilta työmaa-alueella liikkuvilta urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden työntekijöiltä työturvallisuuskorttia. Pääurakoitsijan tulee tarkastaa perehdytyksessään työturvallisuuskortin voimassaolo CE- merkki Kaikkia kone- ja laitetoimittajia edellytetään käyttävän ja toimittamaan koneet, laitteet ja varusteet CE- merkinnällä ja hyväksynnällä varustettuna Tupakointi Tupakointi kiinteistössä ja piha-alueella on kielletty Käyttäjän turvavaatimukset Käyttäjän rakennuskohteeseen asettamia erityisiä turvallisuusvaatimuksia ovat: Tarpeetonta kulkua muualla kuin työkohteessa tulee välttää Turvallisiin kulkureitteihin ja työaikaisen opastusten laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota 5. RAKENNUSHANKKEEN MENETTELYOHJEET 5.1 Työmaan ympäristö Sijainti ja käyttäjät Rakennustyömaa on pidettävä hyvässä järjestyksessä. Puretut materiaalit on välivarastoitava siten, etteivät ne aiheuta vaaratilanteita. Työn edistyessä poistetaan työkohteista sellaiset tarvikkeet, välineet ja suojaukset, joita ei enää tarvita. Työalueen ulkopuolinen alue tulee pitää puhtaana. Pelastustiet tulee pitää käyttökunnossa.

10 10(11) Työmaanvartiointi ja kulunvalvonta Pääurakoitsija vastaa työmaan vartioinnista työvuoron aikana. Työvuoron päättyessä pääurakoitsijan on huolehdittava, että rakennuksen käyttö- ja paloturvallisuus on varmistettu tarkastuskierroksella. Erityisesti on huomioitava: Urakoitsijalle luovutettujen tilojen ja urakoitsijan omien työmaatilojen ulko-ovet on lukittu Tulitöiden jälkivartiointi suoritetaan tulityösuunnitelman mukaisesti Työmaan työnjohto vastaa päivittäisestä kulunvalvonnasta työmaa-alueella. 5.2 Telineet Työmaalla ei tehdä telinetöitä. 5.3 Nostotyöt ja siirrot Työmaalla ei tehdä nostotöitä. Siirrot tehdään käyttämällä tarvikkeiden siirtoihin soveltuvia apuvälineitä. 5.4 Tulityöt ja paloturvallisuus Työmaalla ei tehdä tulitöitä, ellei työn luonne sitä ehdottomasti vaadi. Urakoitsijalla tulee olla työmaan alkusammutuskalustona tulitöiden edellyttämän määrän lisäksi kaksi vaahtosammutinta sijoitettuna keskeiseen paikkaan työmaalla. Tulitöissä noudatetaan voimassa olevaa vakuutusyhtiöiden tulitöiden suojeluohjetta. Palosuojelu järjestetään päätoteuttajan laatiman tulityösuunnitelman mukaisesti. Tulitöitä suorittavilla työntekijöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti, josta on kopio henkilöluettelossa. Tulitöiden työnaikainen palo- ja jälkivartiointi kuuluu tulityöohjeiden mukaisesti työtä suorittavalle urakoitsijalle. 5.5 Sähköturvallisuus Purkutyöt Ennen purkutöiden suorittamista jännitteelliset sähkölaitteet ja kaapelit on tehtävä jännitteettömiksi. Mikäli työalueella on johtoja, joita ei voida kytkeä jännitteettömiksi, tulee sähkötapaturman vaara estää esim. suojarakenteella Laitteiden ja kaapeleiden sijoitus Sähkölaitteiden ja kaapelien sijoituksessa on huomioitava, että laitteet tai kaapelit eivät vaurioidu eivätkä aiheuta sähköiskun vaaraa. Kaapelit on pyrittävä sijoittamaan niin, etteivät ne aiheuta kaatumisvaaraa. 5.6 Purkutyöt ja rakennusjäte Purkutyöt on hoidettava siten, että purkujäte voidaan siirtää hallitusti ja kuljettaa kaatopaikalle tai muuhun viranomaisten osoittamaan paikkaan ilman tarpeetonta välivarastointia.

11 11(11) Asbestipurkutyöt Asbestipitoisten materiaalien purkutyöt ja jätteen hävitys on suoritettava voimassa olevan lainsäädännön, RT ja RatuTT ohjeiden mukaisesti Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien purkutyöt Mikrobivaurioituneiden materiaali purkutyöt ja jätteen hävitys on suoritettava voimassa olevan lainsäädännön ja RATU ohjeiden mukaisesti Jätteiden keräys ja poiskuljetus Pääurakoitsija vastaa työmaan jätehuollosta laatuselvityksiensä mukaisesti noudattaen myös voimassaolevia kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoituksen mukaan. Seuraavat jätelajit eritellään työmaalla: - Betonijäte - Metallijätteet - Sekajäte - Ongelmajätteet - Sähkö- ja elektroniikkajätteet - Asbesti Vaaralliset jätteet kuljetetaan välittömästi pois työkohteesta tai välivarastoidaan työmaalla lukittavaan säilytystilaan. Liite: Haitta-ainekartoitus

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kirkkonummen seurakuntakeskuksen vesikattokorjaus TILAAJA Kirkkonummen seurakuntayhtymä KOHDE Seurakunnantie 1, 02400 Kirkkonummi 2(12) SISÄLTÖ 1. YLEISTIEDOT... 4

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2019 Tilaaja: SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RATAKATU 36 Hanke: TOIMISTOTILOJEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT Asiakirjan versiopäivitykset 22.2.2019, Pertti Jalonen, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.10.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska Hanke: Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka Visalantie 5, 84100 Ylivieska

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI ALUEPUTKISTOT TILAAJA KOHDE KÅRKULLANTIE 142, 21610 KIRJALA 2(14) SISÄLTÖ 0. YLEISTIEDOT... 4 0.1 Rakennuskohde... 4 0.2 Rakennuttaja / Tilaaja... 4 0.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI

KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI Porvoon kaupunki KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI Turvallisuusasiakirja KEVÄTLAAKSONTIE, NIITTYSYRJÄNTIE, PUISTOKÄYTÄVÄ 2 JA PUISTOKÄYTÄVÄ 6 Viite 1510017110 Versio URAKKALASKENTA

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET HATTULAN VANHAN KUNNANVIRASTON ALUE PURKU-URAKKA VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, 02600 Espoo 2 (7) Sisällys 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Pöytyän kunta Keskuskeittiö 1 Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Insinööritoimisto H. Kiiski Oy 20.12.2017 Pöytyän kunta Keskuskeittiö 2 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Työselostus: Purkutyöt. PURKUTYÖT Lopen koulukeskus (7)

Työselostus: Purkutyöt. PURKUTYÖT Lopen koulukeskus (7) 1(7) Työselostus: Purkutyöt PÄIVÄYS PROJEKTI Korjaussuunnittelu ja rakentaminen TILAAJA Lopen kunta KOHDE, Opintie 2-4, 12700 Loppi 2(7) SISÄLLYS 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.2.2017 KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖ 1894 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI ALASTAROHALLI

LOIMAAN KAUPUNKI ALASTAROHALLI LOIMAAN KAUPUNKI VESIKATTEEN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Loimijoentie 78 puh. 045 6727575 32440 Alastaro s-posti: jani.kilpi@suunnittelukilpi.fi 2 (8) Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1 n tarkoitus... 3

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla

Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Tarkoitus; Mikään työmaa ei ole identtinen! Jokaisella työmaalla omat erityispiirteet ja vaaratekijänsä Antaa työmaalle tulevalle henkilölle tietoa yleisistä

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Päiväys 12.4.2018 Savonlinnan Vuokratalot Oy / Hilkanhaka 7 ja 8 purku-urakka Kuusniementie 17 B ja 19, 57600 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy Puistokatu 13 57100 Savonlinna

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/7 Julkisivujen ulkomaalaustyö Tilaaja: Rauman kaupunki Isännöintitoimisto Valtakatu 2 A, PL 104 26101 Rauma Hanke: Asuinrivitalon julkisivujen ulkomaalaustyö RAKENNUTTAJAN ASUINRIVITALO 4 HUONEISTOA

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.5.2018 Sivu 1/9 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Hanke: Äänekoski, Kymppitalon purku TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 03.07.2017 PROJEKTI 171308 TILAAJA Lahden Seurakuntayhtymä KOHDE Salpausselän kirkko 2(14) Sisältö 1. YHTEYSTIEDOT... 4 1.1 Kohde... 4 1.2

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2019 URJALAN KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA Urjalan kunta / Tekninen palvelukeskus PL 33 31761 URJALA Hanke: Yli-Uotilan sivurakennus / Työtoimintakeskus maalausurakka Turvallisuusasiakirja:

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Sisällys. Tekninen osasto

Sisällys. Tekninen osasto 81 1/8 Sisällys 1. RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT... 2 1.1. Rakennuskohteet ja paikat... 2 1.2. Rakennuttaja... 2 1.3. Suunnittelijat... 3 2. YLEISTÄ... 3 2.1. Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009

TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009 Pirkkalan kunta Yhdyskuntatekniikka PIR/777/5202/2018 YKSITYISTEIDEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009 24.7.2018 Pirkkalan kunta Turvallisuusasiakirja 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Petterinkulma Oy Kirkonsalmentie12 74120 Iisalmi Hanke: Asuinkerrostalojen ikkuna- ja parvekeoviremontti Kannelkuja 4 AB Töyrykatu 4 CDE Töyrykatu 6 ABC Töyrykatu 6 DEF KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA KOLARIN KUNTA JÄNKÄNPAIKANTIEN MUUTOS

TURVALLISUUSASIAKIRJA KOLARIN KUNTA JÄNKÄNPAIKANTIEN MUUTOS KOLARIN KUNTA JÄNKÄNPAIKANTIEN MUUTOS 2019 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. N TARKOITUS... 3 1.2. PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3. TILAAJAN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET... 3 1.4. YHDYSHENKILÖT... 3 1.5. TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LAPINLAHDEN KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA JUUSTOLANTIEN PERUSKORJAUS Rakennustyöt 22.1.2019 JUUSTOLANTIEN PERUSKORJAUS 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Turvallisuuskoordinaattori Tämä

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI URHEILUTIEN SILLAN rakentaminen kokonaisurakkana KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 19.4.2017 PROJEKTI Korjaussuunnittelu ja rakentaminen TILAAJA Lopen kunta KOHDE Lopen koulukeskus, Opintie 2-4, 12700

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi kesäkuu 2007 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Vantaan kaupunki Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 YLEISEN TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS... 1 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 1 1.3 TÖIDEN YHTEENSOVITUS...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja Punkalaitumen kunta Tekninen toimi 22.3.2017 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki Yhdyskuntatekniikka. Päällystystyöt Turvallisuusasiakirja

Kauhavan kaupunki Yhdyskuntatekniikka. Päällystystyöt Turvallisuusasiakirja Kauhavan kaupunki Yhdyskuntatekniikka Päällystystyöt 2019 Turvallisuusasiakirja 2 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Soveltuvin osin VNa 205/2009 8

Turvallisuusasiakirja Soveltuvin osin VNa 205/2009 8 1 / 6 Turvallisuusasiakirja Soveltuvin osin VNa 205/2009 8 Päällystystyöt 2019 HUITTINEN SEURAAVIA YHTEYSTIETOJA KÄYTETÄÄN VAKAVISSA ONNETTOMUUSTAPAUKSISSA: YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 MYRKYTYSTIETOKESKUS HUITTISTEN

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA

TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA 29.3.2018 Sivu 1/10 Projektinumero: HERNEJÄRVI Tilaaja: Iisalmen kaupunki/ Tekninen toimiala PL 10 74101 Iisalmi Hanke: Hernejärven kouluhanke, uudisrakennus TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA Sivu 2/10

Lisätiedot

PALOTALLIN PURKAMINEN. Purkutyön työselostus

PALOTALLIN PURKAMINEN. Purkutyön työselostus PALOTALLIN PURKAMINEN Purkutyön työselostus Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 Kohde... 2 Tilaaja... 2 2. HANKKEEN KUVAUS JA KIINTEISTÖN TIEDOT... 2 2.1 Yleistietoja... 2 3. TÄYDENTÄVÄT ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

PURKUTYÖSUUNNITELMA Räimiskän purkutyöt

PURKUTYÖSUUNNITELMA Räimiskän purkutyöt PURKUTYÖSUUNNITELMA Räimiskän purkutyöt 19.9.2018 Kauhajoen kaupunki / tekninen osasto PL 500 61801 Kauhajoki Kauhajoen kaupunki Purkutyösuunnitelma 19.9.2018 2/6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA PIRTTIKORVEN MAANLJITYSALUEEN KONETYÖT LIITE 2 1(8)

TURVALLISUUSASIAKIRJA PIRTTIKORVEN MAANLJITYSALUEEN KONETYÖT LIITE 2 1(8) 1(8) TURVALLISUUSASIAKIRJA PIRTTIKORVEN MAANLJITYSALUEEN KONETYÖT 2(8) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Työsuojelusäädökset 3 1.3 Rakennuttajan velvollisuudet 3

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteutusta varten laadittu asiakirja.

Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteutusta varten laadittu asiakirja. kesäkuu 2007 1 (5) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie

KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite on Valtioneuvoston

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot