Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015"

Transkriptio

1 2/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin kirjaston tietokannassa: val [Elektroninen aineisto] : 2014 års kommun- och landstingsval / Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. ISBN VAALIT; TILASTOT; KUNNALLISVAALIT; MAAKÄRÄJÄT; ÄÄNESTÄMINEN; ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMINEN; OSALLISTUMINEN; PUOLUEIDEN KANNATUS; SUKUPUOLET; LUOTTAMUS; IKÄRYHMÄT; LUOTTAMUSHENKILÖT; VAIHTUVUUS; KUNNALLISPOLITIIKKA; RUOTSI; 2010; (PDF-JULKAISU) 36; Aaltonen, Sanna Nuoret luukulla [Elektroninen aineisto] : kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä / Sanna Aaltonen, Päivi Berg, Salla Ikäheimo Helsinki : Nuorisotutkimusseura, Teksti : 153 s. : kuv., taul. ISBN (Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN ; 84) NUORET; NUORTEN ASEMA; SYRJÄYTYMINEN; TERVEYDENHUOLTOMENOT; TERVEYSPALVELUT; TOIMEENTULOTUKI; TYÖVOIMAPALVELUT; NUORISOTYÖ; ETSIVÄ NUORISOTYÖ; ESPOO; KOUVOLA (Pdf-julkaisu) ; 314; KUBI Aaltonen, Satu Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen [Elektroninen aineisto] / Satu Aaltonen, Jaana Heinonen, Elina Valtonen Helsinki : Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : kuv. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 23) YRITYSPALVELUT; PALVELUTARVE; MAAHANMUUTTAJAT; YRITTÄJÄT; YRITTÄJYYS; EDISTÄMINEN; YRITYSNEUVONTA; ULKOMAALAISET; STARTTIRAHA; KOTOUTTAMINEN; MENTOROINTI (Pdf-julkaisu) ; 37 The ABC of gender equality in education [Elektroninen aineisto] : aptitude, behaviour, confidence / Organisation for Economic Co-Operation and Development Paris : OECD, s. : kuv. ISBN TASA-ARVO; KOULUTUS; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; SUKUPUOLIEROT; TYTÖT; POJAT; NAISET; MIEHET; ALISUORIUTUMINEN; OPPIMISTULOKSET; KOULUMENESTYS; ITSELUOTTAMUS; KOULUTUSTASOT; AJANKÄYTTÖ; AMMATINVALINTA; ODOTUKSET; TYÖURA; TASA-ARVOPOLITIIKKA (pdf-julkaisu)

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 2 EURO ADEQUATE 36; 614 Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society : report jointly prepared by the Social Protection Committee and the European Commission services / Social Protection Committee ; European Commission Luxemburg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN Pdf-julkaisu löytyy haulla: ISBN (ei voi linkittää) HOITOTARVE; PITKÄAIKAISHOITO; EU-MAAT; JÄSENVALTIOT; VANHUSTENHUOLTO; SOSIAALITURVA; LAATU; RAHOITUS; TEHOKKUUS; TEKNOLOGIA; MAAHANMUUTTAJAT; REKRYTOINTI; IKÄÄNTYNEET; KUNTOUTUS; VANHUSPALVELUT; VANHUSPOLITIIKKA; IKÄRAKENNE; ELINAJANODOTE; HOITOKUSTANNUKSET; TERVEYDENHUOLTOMENOT 004 ADMINISTRATION 004; 654; 35 Administration on the Net : the ABC guide of egovernment in Austria / Austrian Federal Chancellery. Federal Platform Digital Austria Vienna : MediaGuide, s. : kuv. ISBN SÄHKÖINEN HALLINTO; SÄHKÖISET PALVELUT; VERKKOPALVELUT; PORTAALIT; JULKINEN HALLINTO; KÄYTTÖLIITTYMÄT; AVOIN LÄHDEKOODI; TIETOJÄRJESTELMÄT; SÄHKÖINEN ASIOINTI; SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN; SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS; TIETOTURVA (New edition in May 2014) 316.6; 331; KUBI Airila, Auli Work characteristics, personal resources, and employee well-being [Elektroninen aineisto] : a longitudinal study among Finnish firefighters Helsinki : Finnish Institute of Occupational Health, s. : kuv., taul. ISBN (People and work / Finnish Institute of Occupational Health. Reseach reports, ISSN ; 109) Väitösk.: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos PALOMIEHET; TYÖHYVINVOINTI; TYÖN VAATIVUUS; TYYTYVÄISYYS; ELINTAVAT; TYÖKYKY; TYÖMOTIVAATIO; MOTIVAATIO; TYÖOLOT; ITSETUNTO; KOETTU TERVEYS https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (verkkojulkaisu) 342.9; KUBI Alaranta, Suvi Kunnan toimivalta eläinlääkintähuollossa [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, XII, 77 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu TOIMIVALTA; KUNNAT; ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO; ITSEHALLINTO; YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO; ELÄIMET; HYVINVOINTI; ELÄINSUOJELU; HALLINNONUUDISTUS; ELÄINLÄÄKINTÄ; ELÄINLÄÄKÄRIT; PÄIVYSTYS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96502/gradu07223.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 342; 8; KUBI Alstela, Aino-Maija Kuntalaisen oikeus omaan äidinkieleen [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xiv, 101 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KIELELLISET OIKEUDET; ÄIDINKIELI; OPETUSTOIMI; PERUSOPETUS; PÄÄTÖKSENTEKO; KAKSIKIELISET KUNNAT; RUOTSIN KIELI; SUOMEN KIELI; KUNTALAISET; OIKEUDET; YHDENVERTAISUUS; OPPIVELVOLLISUUS; OIKEUSTURVA; KUNNALLISVALITUKSET; HALLINTOKANTELU; HALLINTOVALITUKSET; KUNTAUUDISTUS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95062/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu)

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 3 342; Andersson, Edward Elinkeinoverolain kommentaari / Edward Andersson, Seppo Penttilä 14. uud. p., Helsinki : Talentum, s. ISBN ELINKEINOVEROTUS; KOMMENTAARIT; ELINKEINOTULOT; VEROTUS; VERONALAISET TULOT; VEROVÄHENNYKSET; JAKSOTUS; VAIHTO-OMAISUUS; SIJOITUKSET; KÄYTTÖOMAISUUS; TAPPIONTASAUS; KONSERNIT; AVUSTUKSET; YRITYSVEROTUS; VERO-OIKEUS; VEROLAINSÄÄDÄNTÖ; OSINGOT; OSINKOTULOT; OSAKEYHTIÖT; LIIKETOIMINTA; POISTOT 304; 36; 339; KUBI The Application of EU-rules to social services of general interest [Elektroninen aineisto] Helsinki : Ministry of Social Affairs and Health of Finland, s. : kuv., taul. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN ; 2014, 39) Sarjanimeke julkaisussa englanniksi: Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health SOSIAALIPALVELUT; SISÄMARKKINAT; VALTIONTUKI; SOSIAALITURVA; SOSIAALITURVAPOLITIIKKA; SOSIAALIPOLITIIKKA; JULKISET HANKINNAT; EUROOPAN UNIONI; YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT; EU-OIKEUS; VAPAA LIIKKUVUUS; KILPAILUOIKEUS; MALTA; SAKSA; TSHEKIN TASAVALTA; PUOLA; LIETTUA; SUOMI; RANSKA; SLOVENIA; BELGIA; TANSKA; ITÄVALTA; PORTLAND; PORTUGALI (pdf-julkaisu) 36; 614; KUBI Asiakasryhmittelyyn pohjautuva tuotteistus RUG-III/18-luokituksen avulla [Elektroninen aineisto] : kotihoito Tampereella / Rauha Heikkilä... [et al.] Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv., taul. ISBN (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 2014, 27) Sammandrag. - Abstract KOTIHOITO; TUOTTEISTUS; ASIAKKAAT; LUOKITUKSET; PALVELUASUMINEN; HINNOITTELU; MAKSUT; AVUNTARVE; RAI; KILPAILUTTAMINEN; PALVELUSETELIT; SOPIMUSOHJAUS; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; PALVELUTARVE; TERVEYDENTILA; KIPU; TOIMINTAKYKY; MIELENTERVEYSPALVELUT; PÄIHDEHUOLTO; MUISTISAIRAUDET; SAIRAANHOITO; PERUSHOITO; KUNTOUTUS; TAMPERE (pdf-julkaisu) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2014 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 9) ASUNNOT; VUOKRAT; VUOKRA-ASUNNOT; HELSINKI; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; KEHYSKUNNAT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; TILASTOT (pdf-julkaisu) 336; 339 A beginner's guide to EU funding [Elektroninen aineisto] : an overview of EU funding opportunities in / [editor: Petre Dumitru] Luxemburg : Publications Office of the European Union, s. : kuv. ISBN RAHASTOT; RAHOITUS; EU-TUET; EUROOPAN UNIONI; EU-OHJELMAT; VALVONTA; LÄPINÄKYVYYS; TUTKIMUSOHJELMAT; PIENET JA KESKISUURET YRITYKSET; KANSALAISJÄRJESTÖT; NUORET; TUTKIJAT; MAANVILJELIJÄT; JULKISYHTEISÖT; SANASTOT Linkit: (pdf-julkaisu) https://www.facebook.com/eubudget?fref=ts (Facebook (EU Budget))

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; Being young in Europe today [Elektroninen aineisto] / Eurostat Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv. ISBN LAPSET; NUORET; ELINOLOT; TILASTOT; VÄESTÖRAKENNE; IKÄRAKENNE; ELINAJANODOTE; HEDELMÄLLISYYS; KOTITALOUDET; LAPSIPERHEET; AVIOLIITTO; AVIOTTOMAT LAPSET; AVOLIITTO; ABORTTI; MAAHANMUUTTAJAT; TYYTYVÄISYYS; ONNELLISUUS; OSALLISTUMINEN; LIIKUNTA; TERVEYS; KUOLLEISUUS; KUOLEMANSYYT; ONNETTOMUUDET; YLIPAINOISUUS; TUPAKOINTI; HUUMAUSAINEIDEN KÄYTTÖ; ALKOHOLINKÄYTTÖ; VARHAISKASVATUS; KOULUIKÄISET; KOULUNKÄYNTI; LASTENHOITO; KOULUTUS; PERUSOPETUS; TOISEN ASTEEN KOULUTUS; KIELET; OPETUS; LUKUTAITO; OPPIMISTULOKSET; PISA; LASTEN PÄIVÄHOITO; KOULUTUSMENOT; TYÖLLISYYS; NUORISOTYÖTTÖMYYS; OSA-AIKATYÖ; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS; KÖYHYYS; SYRJÄYTYMINEN; ASUNTO-OLOT; TIETOKONEET; INTERNET; EU-MAAT (verkkojulkaisu) 338 Borg, Anders Strategia Suomelle [Elektroninen aineisto] / Anders Borg, Juhana Vartiainen Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, s. : kuv. ISBN (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, ISSN ; 2015, 15) Sammandrag KILPAILUKYKY; TYÖVOIMAN TARJONTA; TUOTTAVUUS; PALKAT; TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT; PALKANMUODOSTUS; TALOUDELLINEN TILA; FINANSSIPOLITIIKKA; TALOUSKASVU; TYÖVOIMAKUSTANNUKSET; TALOUSPOLITIIKKA; STRATEGIA; SUOMI n=1.0 (pdf-julkaisu) 614 Building primary care in a changing Europe [Elektroninen aineisto] / ed. by Dionne S. Kringos... [et al.] Brussels : European Observatory on Health Systems and Policies, s. : kuv., taul. ISBN (Observatory studies series / European Observatory on Health Systems and Policies ; 38) TERVEYDENHUOLTO; TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄT; PERUSTERVEYDENHUOLTO; HALLINTO; PALVELURAKENNE; RAHOITUS; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; TERVEYSPALVELUT; SAAVUTETTAVUUS; KOORDINOINTI; JATKUVUUS; LAATU; TEHOKKUUS; YHDENVERTAISUUS; TERVEYDENHUOLTOMENOT; MAKSUT; EROT; KANSAINVÄLINEN VERTAILU; TERVEYSPOLITIIKKA; SEURANTA; EUROOPPA; YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA; ISO-BRITANNIA; ALANKOMAAT; ESPANJA; PORTUGALI; TANSKA; SLOVENIA; ITALIA; SUOMI; ROMANIA; VIRO; TURKKI; NORJA; LIETTUA; RUOTSI; ITÄVALTA; BELGIA; SAKSA; IRLANTI; RANSKA; LATVIA; TSHEKIN TASAVALTA; BULGARIA; MALTA; PUOLA; KREIKKA; UNKARI; SVEITSI; SLOVAKIA; KYPROS; LUXEMBURG; ISLANTI data/assets/pdf_file/0018/271170/buildingprimarycarechangingeurope.pdf?ua=1 (Pdf-julkaisu) 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Vaalilautakunnan tehtävät Helsinki : Oikeusministeriö, s. VAALIT; OHJEET; EDUSKUNTAVAALIT; VAALILAUTAKUNNAT 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Helsinki : Oikeusministeriö, s. : kuv. VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; OHJEET; ENNAKKOÄÄNESTYKSET

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 5 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Kotiäänestys Helsinki : Oikeusministeriö, s. : kuv. VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; OHJEET; KOTIÄÄNESTYS; ENNAKKOÄÄNESTYKSET 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Ennakkoäänestys ulkomailla Helsinki : Oikeusministeriö, s. : kuv. VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; OHJEET; ULKOMAAT; ENNAKKOÄÄNESTYKSET 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Vaalipiirilautakunnan tehtävät Helsinki : Oikeusministeriö, s. : kuv. VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; OHJEET; VAALIPIIRILAUTAKUNNAT 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät Helsinki : Oikeusministeriö, s. VAALIT; OHJEET; EDUSKUNTAVAALIT; KUNNAT; KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Ennakkoäänestys laitoksessa Helsinki : Oikeusministeriö, s. VAALIT; OHJEET; EDUSKUNTAVAALIT; ENNAKKOÄÄNESTYKSET; LAITOKSET 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Vaalilautakunnan tehtävät Helsinki : Oikeusministeriö, s. VAALIT; OHJEET; EDUSKUNTAVAALIT; VAALILAUTAKUNNAT 324 Eduskuntavaalit tietopaketti [Elektroninen aineisto] / Eduskunnan kirjasto Helsinki : Eduskunta, 2015 VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; PUOLUEET; EHDOKKAAT; TILASTOT; AIKATAULUT; ÄÄNESTÄMINEN; ENNAKKOÄÄNESTYKSET; SELKOKIELI; VIITTOMAKIELI Linkit: (Eduskuntavaalit tietopaketti -sivusto) (Oikeusministeriön Vaalit.fi-verkkopalvelu -sivusto) 37; ; KUBI Elo, Janne Företagsamhet i skola och utbildning [Elektroninen aineisto] : lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap Åbo : Åbo Akademis förlag, s. : kuv., taul. ISBN Avhandling: Åbo Akademi. - Summary YRITTÄJYYSKASVATUS; TEKNINEN TYÖ; YRITTÄJYYS; OPPIAINEET; KOULUKASVATUS; ONGELMANRATKAISU; DEMOKRATIA; OSALLISTUMINEN; PEDAGOGIIKKA; OPPIMINEN; KOULU; TOIMINTAKULTTUURI; INDIVIDUALISMI; OPETTAJUUS (Pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 69; KUBI Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa rakennushankkeissa [Elektroninen aineisto] / Mihail Vinokurov... [et al.] Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, s. ISBN (Research Reports / LUT Scientific and Expertise Publications, ISSN ; 26) Abstract ENERGIATEHOKKUUS; JULKISET RAKENNUKSET; RAKENNUSHANKKEET; ELINKAARI; TALOUDELLISUUS; KIINTEISTÖT; MATALAENERGIATALOT; INVESTOINNIT; ENERGIANSÄÄSTÖ; ILMANLAATU; SISÄILMA; KUSTANNUSTEHOKKUUS; PÄIVÄKODIT; ENERGIATALOUS; LAPPEENRANTA (verkkojulkaisu) 35 ERLINGSSON, Gissur Ó 352 Erlingsson, Gissur Ó Politik och förvaltning i svenska kommuner / Gissur Ó Erlingsson, Johan Wänström Lund : Studentlitteratur, s. ISBN KUNNALLISHALLINTO; KUNNALLISPOLITIIKKA; KUNNAT; HISTORIA; KUNTAUUDISTUS; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; LAINSÄÄDÄNTÖ; KUNTALAKI; KUNNALLISTALOUS; RAHOITUS; KUSTANNUKSET; ORGANISOINTI; ORGANISAATIO; LAUTAKUNNAT; KUNNANOSAHALLINTO; KUNNALLISVAALIT; DEMOKRATIA; KUNNANVALTUUSTOT; VIRANHALTIJAT; KUNTALAISET; KUNNALLISPOLIITIKOT; PIENKUNNAT; KUNTALIITOKSET; KORRUPTIO; YHTIÖT; KOULU; TURVAPAIKANHAKIJAT; KUNTARAKENNE; EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA; TUTKIMUSPROJEKTIT; RUOTSI EURO/SAR EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 338(-77); 657 Maaseudun kehittämismenoissa esiintyvät virheet: mistä ne johtuvat ja miten niihin puututaan? / Euroopan tilintarkastustuomioistuin Luxemburg : Euroopan unionin julkaisutoimisto, s. : kuv., taul. ISBN (Erityiskertomus / Euroopan tilintarkastustuomioistuin ; 2014, 23) MAASEUTU; KEHITTÄMINEN; EU-TUET; VIRHEET; TARKASTUS; EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN; EU-OHJELMAT; MAATALOUS (pdf-julkaisu) 336 Finland: Fiscal transparency evaluation [Elektroninen aineisto] / International Monetary Fund. Fiscal Affairs Department and Statistics Department ; Torben Hansen...[et al.] Washington D.C. : International Monetary Fund, s. : kuv., taul. ISBN (Country report / International Monetary Fund, ISSN ; 2015, 60) IMF Country Report No. FO/DIS/15/60. - Maaraportit kokoteksteinä vuodesta 1997, linkit sivulla. JULKINEN TALOUS; TALOUDELLINEN TILA; TALOUDELLISET ENNUSTEET; VALTIONTALOUS; KUNNALLISTALOUS; RISKINARVIOINTI; LÄPINÄKYVYYS; RISKIENHALLINTA; JULKINEN SEKTORI; RAHOITUS; TILASTOINTI; RAPORTOINTI; TARKASTUS; BUDJETOINTI; BUDJETINTARKKAILU; DOKUMENTOINTI; RISKIANALYYSI; TALOUDELLINEN KESTÄVYYS; VALTIONTAKAUS; VELKAANTUMINEN; KANSAINVÄLINEN VERTAILU; SUOMI (verkkojulkaisu)

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Borders [Moniste] : summary of key findings. Finland / Public Governance and Territorial Development Paris : OECD, s. : kuv. OECD Public Governance Reviews. - Suositusten suomenkielinen tiivistelmä julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla maaliskuun 2015 alussa. SÄHKÖINEN HALLINTO; DIGITALISOITUMINEN; DIGITAALITEKNIIKKA; JULKINEN HALLINTO; JULKINEN SEKTORI; SUOSITUKSET; TÄYTÄNTÖÖNPANO; KUNNALLISHALLINTO (Pdf-julkaisu) ; 365; KUBI Haahtela, Riikka Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä [Elektroninen aineisto] = Constructing clienthoods in women-specific social work for homeless people Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1512) Väitösk.: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Sosiaalityö. - Abstract ASUNNOTTOMAT; ASUNNOTTOMUUS; NAISET; SOSIAALITYÖ; ASIAKKUUS; IDENTITEETTI; ETNOGRAFIA; DISKURSSIANALYYSI; DIAKONIA; SUKUPUOLI; SYRJÄYTYMINEN; NAISTYÖ (verkkojulkaisu) 336; 352; KUBI Haarakangas, Jaana Empiirinen tutkimus kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden lukumäärään vaikuttavista tekijöistä [Elektroninen aineisto] Rovaniemi : Lapin yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta YHTIÖT; YHTIÖITTÄMINEN; KUNTAKONSERNIT; UUSI JULKISJOHTAMINEN; KUNNALLISET PALVELUT; REGRESSIOANALYYSI; KUNTARAKENNE; PALVELURAKENNE; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; TUOTTAVUUS; TEHOKKUUS; VAIKUTTAVUUS; OMISTAJAOHJAUS; SISÄINEN TARKASTUS; SISÄINEN VALVONTA; INSTITUTIONAALISTUMINEN (verkkojulkaisu) 9 Lukusali HAKANEN, Maija 908; 929; KUBI HAKANEN, Maija Viimeinen työvuosi Helsinki : Maija Hakanen, n. 150 s. : kuv. KUVATEOKSET; SUOMEN KUNTALIITTO; KUNTATALO; TYÖYHTEISÖT; TYÖTOVERIT 34 Lukusali HALLINTOLAINKÄYTTÖ 342.9; KUBI Hallintolainkäyttö / Mirjami Paso... [et al.] Helsinki : Talentum, XII, 293 s. ISBN HALLINTOLAINKÄYTTÖ; HISTORIA; EU-OIKEUS; HALLINTOPÄÄTÖKSET; MUUTOKSENHAKU; HALLINTOVALITUKSET; HALLINTOTUOMIOISTUIMET; LAINKÄYTTÖ; RIITA-ASIAT; RIKOSASIAT; TUOMARIT; TODISTELU; VALITUKSET; OIKEUSTURVA; HALLINTOKANTELU; RIIDAT; KUNNALLISVALITUKSET; VALITUSLUPA; VALITUSOIKEUS; TÄYTÄNTÖÖNPANO; ASIOIDEN KÄSITTELY; SUULLINEN KÄSITTELY; KATSELMUS; TULKKAUS; KÄÄNTÄMINEN; PÄÄTÖKSENTEKO; TIEDOKSISAATTAMINEN; OIKEUDENKÄYNTI; OIKEUDENKÄYNTIKULUT; OIKEUSVOIMA; TODISTUSTAAKKA; PURKAMINEN(OIKEUS); KANTELUT

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu Hannula, Antti Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu / Antti Hannula, Matti Kari, Tia Mäki Helsinki : Talentum Media, s. ISBN OSAKEYHTIÖT; HALLITUKSET; TOIMITUSJOHTAJAT; TEHTÄVÄT; PUHEENJOHTAJAT; JÄSENET; OSAKEYHTIÖLAKI; VAHINGONKORVAUSVASTUU; KORVAUSVASTUU; RIKOSOIKEUS; RIKOSPROSESSI; RIKOKSET; VARKAUS; KAVALLUS; PETOS; TYÖRIKOKSET; SALASSAPITOVELVOLLISUUS; RAHANPESU; VERORIKOKSET; SIVIILIPROSESSIOIKEUS; YRITYSSANEERAUS; KONKURSSI 316 ; 343; KUBI Hannula, Jussi Kaupunkirutiinit ja väkivalta [Elektroninen aineisto] : tutkielma Porissa julkisella alueella tapahtuneesta väkivallasta Tampere : Tampereen yliopisto, , 6 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö VÄKIVALTA; JULKISET TILAT; RUTIINIT; KRIMINOLOGIA; VAPAA-AJAN TOIMINNAT; KAUPUNKITILA; VÄKIVALTARIKOKSET; PAHOINPITELYT; ALKOHOLI; PÄIHTYMYS; ALUEET; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; OSOITTEET; KARTOITUS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96425/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 65.01; Hartikainen, Anni Asiantuntijaorganisaation esimiesten ja alaisten esimieheyttä ja alaisuutta koskevat käsitykset [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [14] s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract ASIANTUNTIJAORGANISAATIOT; ESIMIEHET; ALAISET; ASENTEET; JAKAMINEN; JOHTAJUUS; TYÖYHTEISÖT; ESIMIESTYÖ; TAIDOT; JOHTAMINEN (pdf-julkaisu) 342; 657; KUBI Hautamäki, Minna Kunnan ulkoisen valvonnan toimivalta hallinnon tarkastuksessa [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xiv, 79 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KUNNALLISHALLINTO; VALVONTA; TARKASTUS; TILINTARKASTUS; HALLINNON TARKASTAMINEN; TARKASTUSLAUTAKUNNAT; TILINTARKASTAJAT; ARVIOINTI; TARKOITUKSENMUKAISUUS (pdf-julkaisu) 36; 614; KUBI Heinämäki, Liisa Palvelut muutoksessa [Elektroninen aineisto] : sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos laajemmille palvelujen järjestämisalueille siirryttäessä Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv., taul. ISBN (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN X ; 2014, 2) SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; MUUTOS; UUDISTUKSET; SOSIAALI- JA TERVEYSALUEET; PALVELURAKENNE; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; INTEGRAATIO; KUNTAUUDISTUS; KUNTALIITOKSET; YHTEISTOIMINTA-ALUEET; LAITOSHUOLTO; AVOHUOLTO; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; HAASTATTELUTUTKIMUS (pdf-julkaisu)

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 614; 36; KUBI Heiskanen, Teija-Maija Lähijohtajan työn sisältö ja ajankäyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; LÄHIJOHTAMINEN; TYÖN SISÄLTÖ; AJANKÄYTTÖ; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; HOIVATYÖ; HOITOTYÖ; TYÖTEHTÄVÄT (pdf-julkaisu) 711; KUBI Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma [Elektroninen aineisto] Helsinki : MASU, Tämä verkkosivusto kertoo Helsingin seudun 14 kunnan yhteisen maankäyttösuunnitelman laatimisesta. - Sivuston ovat tuottaneet Helsingin seudun kunnat yhdessa HSL-kuntayhtymän ja Uudenmaan liiton kanssa. MAANKÄYTTÖ; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; KAAVOITUS; ASUMINEN; LIIKENNESUUNNITTELU; LIIKENNEJÄRJESTELMÄT; AIESOPIMUKSET; SEURANTA; HELSINGIN SEUTU; PÄÄKAUPUNKISEUTU; KESKI-UUSIMAA; ESPOO; HELSINKI; KAUNIAINEN; VANTAA; HYVINKÄÄ; JÄRVENPÄÄ; KERAVA; KIRKKONUMMI; MÄNTSÄLÄ; NURMIJÄRVI; PORNAINEN; SIPOO; TUUSULA; VIHTI (Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, www-sivut) 004; KUBI Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupunki [Helsinki] : [Helsingin kaupunki], teksti : 34 s. : kuv. TIETOTEKNIIKKA; OHJELMAT; TIETOHALLINTO; HELSINKI 2-4B62-A6AB-C2F1EEC11A6A/Liite.pdf (Pdf-julkaisu) HEMMO, Mika Sopimusoikeus [Elektroninen aineisto] / Mika Hemmo, Kari Hoppu Helsinki : Talentum, ISBN Päivittyvä e-kirja. - Luettavissa Kuntatalon verkossa (IP-tunnistukseen perustuva päivittyvä Talentum Fokus -onlinepalvelu). SOPIMUSOIKEUS; SOPIMUKSET; OIKEUSNORMIT; RISKIENHALLINTA; TAHTO; VALMISTELU; EDUSTUS; OIKEUSTOIMIKELPOISUUS; VALTUUTUS; VALTAKIRJAT; VELVOLLISUUDET; VELALLINEN; VELKOJA; PÄTEMÄTTÖMYYS; SOPIMUSEHDOT; VIIVÄSTYMINEN; VIRHEET; VAHINGONKORVAUS; VAHINGONKORVAUSVASTUU; SAAMISOIKEUS; KUITTAUS; KONKURSSI; YRITYSSANEERAUS; VELKAJÄRJESTELY; PERINTÄ; YRITYSJÄRJESTELYT; YRITYSMUODON MUUTOKSET; IRTAIMEN KAUPPA; KAUPPASOPIMUKSET; VUOKRASOPIMUKSET; TAKUU; HUOLINTA; OSAMAKSUKAUPPA; LAHJAT; ANTEEKSIANTO; LEASING; KULUTTAJANSUOJA; KULUTTAJAOIKEUS; TUOTETURVALLISUUS; TUOTEVASTUU; KIINTEISTÖNKAUPPA; MAANVUOKRA; MAANVUOKRAUS; LIIKEHUONEISTOT; TYÖSUHDEASUNNOT; RAKENNUSURAKAT; URAKKASOPIMUKSET; KONEET; LAITTEET; OHJELMISTOT; FRANCHISING; LISENSSIT; ASIANTUNTIJAPALVELUT; SIJOITUKSET; VAKUUTUSTOIMINTA; LUOTTOKAUPPA; VAKUUDET (e-kirja: Talentum Fokus -onlinepalvelu) 65 Lukusali HIETALA, Harri 658.3; 331 Hietala, Harri Esimiehen käsikirja / Harri Hietala, Keijo Kaivanto, Elisa Valvisto Helsinki : Talentum, s. ISBN Kansinimeke: Esimiehen käsikirja Kirjaan liittyy verkkopalvelu: - Tulee Kuntatalon taloverkkoon kirjaston intranettiin Fokus-palveluun huhtikuun aikana. ESIMIEHET; KÄSIKIRJAT; REKRYTOINTI; TYÖSOPIMUKSET; TYÖSUHDE; PEREHDYTTÄMINEN; TYÖNANTAJAT; TYÖNTEKIJÄT; OIKEUDET; VELVOLLISUUDET; HENKILÖSTÖ; KEHITTÄMINEN; ONGELMAT; TYÖEHTOSOPIMUKSET; YHTEISTOIMINTA; TYÖSUOJELU; TYÖAIKA; VUOSILOMA; PERHEVAPAAT;

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 10 OPINTOVAPAA; VUOROTTELUVAPAA; POISSAOLOT; ELÄKKEET; PALKAT; VEROTUS; ENNAKKOPIDÄTYS; VANHENTUMINEN; SAATAVAT; IRTISANOMINEN; PURKAMINEN(OIKEUS); TYÖTODISTUKSET; TYÖTTÖMYYSTURVA 3 HIILAMO, Heikki 304; 368; KUBI Hiilamo, Heikki Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö : mistä sote-uudistuksessa on kysymys? Helsinki : Into-Kustannus, s. ISBN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; VALTIONOSUUDET; TERVEYDENHUOLTOMENOT; PALVELUJÄRJESTELMÄT; PALVELURAKENNE; KUNTAUUDISTUS; ERIKOISSAIRAANHOITO; PARLAMENTARISMI; VAKUUTUS; VAKUUTUSYHTIÖT; KANSANELÄKELAITOS; VAKUUTUSTOIMINTA; RAHOITUS; SOSIAALI- JA TERVEYSALUEET; VEROTUS; VALINNANVAPAUS; KESTÄVYYSVAJE; TERVEYSEROT 07; 659; 324; KUBI Hiltunen, Ilmari Isänmaanparturit ja brysselistit [Elektroninen aineisto] : populistinen euroskeptisismi Perussuomalainen-lehdessä vuoden 2014 eurovaalijulkisuudessa Tampere : Tampereen yliopisto, , [2] s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö EUROPARLAMENTTIVAALIT; PERUSSUOMALAISET; LEHDISTÖKIRJOITTELU; POPULISMI; PUOLUEET; EUROOPAN UNIONI; MEDIA; ELIITIT https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96717/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 614; KUBI Hiltunen, Piritta Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa [Elektroninen aineisto] : katsaus kehittämistarpeisiin [Helsinki] : Hoitotyön tutkimussäätiö, s. : kuv. HOITOTYÖ; IKÄÄNTYNEET; KOTIHOITO; VANHUSPOLITIIKKA; KEHITTÄMINEN; HOITOTIEDE; OSAAMINEN; TOIMINTAKYKY; POTILASNEUVONTA; VANHUSTYÖ (pdf-julkaisu) 9 HIRSJÄRVI, Tarmo 908; 37; KUBI Hirsjärvi, Tarmo Tammelan kansanopetuksen vaiheet. 1-2 : Osa 1: Kirkon kansanopetus. Jälkimmäinen osa. Osa 2: Kunnallinen kansanopetus Forssa : Forssan kirjapaino, s. Osat 1-2 sidottu yhteen KANSANOPETUS; HISTORIA; PYHÄKOULU; KIERTOKOULU; OPETTAJAT; KÖYHÄINHOITO; KANSAKOULU; AMMATTIKOULUT; KOULUT; VAMMAISET; OPETUS; KOULUKIRJASTOT; PUUTARHAT; YKSITYISKOULUT; TAMMELA 331 Hirvonen, Marjo Hyvä ikä -pilottiprojekti ikääntyneen työntekijän näkökulmasta [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta IKÄÄNTYVÄT TYÖNTEKIJÄT; IKÄÄNTYNEET; TYÖNTEKIJÄT; JOHTAMINEN; IKÄJOHTAMINEN; TYÖHYVINVOINTI; ESIMIESTYÖ; TYÖKYKY; TYÖSSÄ JATKAMINEN; JAKSAMINEN; TYÖAIKA; JOUSTOTYÖ; HILJAINEN TIETO (pdf-julkaisu)

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 331; KUBI Hoitohenkilökunnan käsityksiä ikääntyneiden hoitotyön nykytilasta [Elektroninen aineisto] / Hoitotyön tutkimussäätiö ; [Anne Korhonen... et al.] [Helsinki] : Hoitotyön tutkimussäätiö, s. : kuv. (Raportti / Hoitotyön tutkimussäätiö ; 2015, 1) IKÄÄNTYNEET; HOITOHENKILÖSTÖ; HOITOTYÖ; VANHUSPALVELUT; PALVELUTARVE; KOTIHOITO; LAITOSHOITO; LAATU; PERUSHOITO; MUUTOS; KUNTOUTUS (pdf-julkaisu) 1 HOKKANEN, Erkki Hokkanen, Erkki Surun kanssa sinuiksi Helsinki : Auditorium, s. ISBN SURU; OMAISHOITO; OMAISHOITAJAT; KUOLEMA; SAATTOHOITO; LESKET 002; 004; KUBI Huhtala, Ville Kunnan tietohallintostrategian merkitys henkilöstölle [Elektroninen aineisto] : case Rovaniemen kaupunki Rovaniemi : Lapin yliopisto, [5], 89 s. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto TIEDONHALLINTA; TIETOHALLINTO; STRATEGIA; KUNNAT; TIETÄMYKSENHALLINTA; STRATEGIATYÖ; TIETO; TIETÄMYS; HENKILÖSTÖ; KUMPPANUUS; VIESTINTÄ; ROVANIEMI (pdf-julkaisu) 331; 614; KUBI Hult, Marja Työttömien terveys ja hyvinvointi [Elektroninen aineisto] : haastattelututkimus Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [10] s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta. - Abstract TYÖTTÖMÄT; TERVEYS; HYVINVOINTI; TERVEYSPALVELUT; KÄYTTÖ; TERVEYDEN EDISTÄMINEN; KOETTU TERVEYS; TERVEYDENTILA; KOKEMUKSET; TYÖ; TYÖTTÖMYYS (pdf-julkaisu) 65.01; 35 Human resource management in the public sector / edited by Ronald J. Burke, Andrew J. Noblet, Gary L. Cooper Cheltenham : Edward Elgar, xi, 330 s. : kuv., taul. ISBN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; JULKINEN SEKTORI; TYÖHYVINVOINTI; TYÖTERVEYS; TYÖTYYTYVÄISYYS; TYÖUUPUMUS; TYÖELÄMÄN SUHTEET; AMMATTILIITOT; TULOKSELLISUUS; KEHITYSMAAT; GLOBALISAATIO; KANSALLISTAMINEN; YKSITYINEN SEKTORI; STRESSI; TYÖYMPÄRISTÖ; AUSTRALIA; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; HAMMASHUOLTO; HAMMASLÄÄKÄRIT; SITOUTUMINEN; SUOMI; TUNTEET; ORGANISAATION KEHITTÄMINEN; JOHTAJUUS; TALOUDELLINEN AHDINKO; TYÖMOTIVAATIO; UUSI JULKISJOHTAMINEN 614; KUBI Husso, Riitta Potilasturvallisuuskulttuuri ajanvarauspoliklinikalla [Elektroninen aineisto] : kysely sairaalahenkilöstölle Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [12] s. : taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos. - Abstract POTILASTURVALLISUUS; POLIKLINIKAT; AJANVARAUKSET; VAARATILANTEET; HOITOHENKILÖSTÖ; SAIRAANHOITAJAT (pdf-julkaisu)

13 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 614; KUBI Hyvönen, Jaana Työaika-autonomia sairaalahenkilöstön kokemana [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. : taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; TYÖAIKA; AUTONOMIA; JOHTAMINEN; VUOROTYÖ; HOITOTYÖ; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; JOHTAJUUS; JAKAMINEN; SAIRAALAT (pdf-julkaisu) 373; KUBI Häkkinen, Ida Tampereen kaupungin perusopetuksen aluejohtajajärjestelmä [Elektroninen aineisto] : toiminnan vaikuttavuuden arviointi Tampere : Tampereen yliopisto, , 14 s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö PERUSOPETUS; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; SOPIMUSOHJAUS; JOHTAMINEN; JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; REHTORIT; ESIMIESTYÖ; FENOMENOLOGIA; SISÄLLÖNANALYYSI; PEDAGOGINEN JOHTAMINEN; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; TALOUSJOHTAJAT; MUUTOSJOHTAMINEN; KEHITTÄMINEN; KOULUTUSPALVELUT; ALUEJAKO; KOULUHALLINTO (pdf-julkaisu) 502; 631; KUBI Härjämäki, Kimmo Maatilaluonnon monimuotoisuus : pientareilta pelloille, kedoilta kosteikkoihin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, s. : kuv. ISBN (TEHO Plus -hankkeen julkaisuja, ISSN ; 2014, 2) Myös verkkojulkaisuna, ISBN MAATILAT; MAATALOUS; LUONNON MONIMUOTOISUUS; LUONTO; PERINNEBIOTOOPPI; PIHAT; RIISTAELÄIMET; KOSTEIKOT; LUONNONHOITO 2 (Pdf-julkaisu) 352(-2); 614; KUBI Högman, Mikko Monikuntaliitoksen taloudelliset vaikutukset perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisessä [Elektroninen aineisto] : Case Joensuu ja Case Seinäjoki Tampere : Tampereen yliopisto, , 5 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KUNTALIITOKSET; TALOUDELLISET VAIKUTUKSET; TERVEYDENHUOLTO; PERUSTERVEYDENHUOLTO; TERVEYDENHUOLTOMENOT; KUNNAT; KOKO; ITSEHALLINTO; KUNNALLISTALOUS; MENOT; KUSTANNUKSET; KUSTANNUSTEHOKKUUS; TUOTTAVUUS; TALOUDELLISUUS; PAIKALLISTALOUS; KÄYTTÖKUSTANNUKSET; JOENSUUN SEUTU; SEINÄJOEN SEUTU (pdf-julkaisu) 5 ILMANLAADUN 55; 504; KUBI Ilmanlaadun seurantatarpeen arviointi [Moniste] / Ilmatieteen laitos. Asiantuntijapalvelut. Ilmanlaatu ja energia ; Birgitta Komppula...[et al.] Helsinki : Ilmatieteen laitos, , [n. 50] s. : kuv., taul. ILMANLAATU; SEURANTA; PÄÄSTÖT; RIKKIYHDISTEET; TYPPIYHDISTEET; HIUKKASET; HIUKKASPÄÄSTÖT; PIENHIUKKASET; LYIJY; HIILIMONOKSIDI; BENTSEENI; OTSONI; ARSEENI; KADMIUM; NIKKELI; PAH-YHDISTEET; MITTAUS; ARVIOINTI; TARVE; SUOMI; ILMATIETEEN LAITOS (pdf-julkaisu)

14 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu Ilmastobarometri 2015 [Elektroninen aineisto] Helsinki : SITRA, 2015 ILMASTONMUUTOKSET; KYSELYTUTKIMUS; BAROMETRIT 1. [Uusi osakohde] (verkkojulkaisu) Immonen, Raimo Yritysjärjestelyt 6. uud. p., Helsinki : Talentum, s. ISBN YRITYSJÄRJESTELYT; YHTIÖOIKEUS; VERO-OIKEUS; YRITYSKAUPAT; VEROTUS; VEROVAPAUS; SUKUPOLVENVAIHDOS; TAPPIO; VAROJENJAKO; FUUSIOT; OSAKEYHTIÖT; PURKAMINEN(OIKEUS); OMISTUSSUHTEET; LIIKETOIMINTASIIRTO; OSAKKEET; VAIHTO; JAKAUTUMINEN; YRITYSMUODON MUUTOKSET; YHTIÖITTÄMINEN; HENKILÖYHTIÖT; OSUUSKUNNAT; JULKISET OSAKEYHTIÖT; YKSITYISET OSAKEYHTIÖT; EUROOPPAYHTIÖT; VERONKIERTO Increasing the value of age [Elektroninen aineisto] : guidance in employers age management strategies / European Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN (Cedefop research paper, ISSN ; 44) IKÄJOHTAMINEN; IKÄPOLITIIKKA; IKÄÄNTYVÄT TYÖNTEKIJÄT; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; EU-MAAT qobpl (pdf-julkaisu ja e-kirja) 331; International Women s Day [Elektroninen aineisto] : PwC Women in Work Index. March 2014 / PricewaterhouseCoopers LLP [S.l.] : PricewaterhouseCoopers, s. : kuv. NAISET; NAISEN ASEMA; TYÖ; PALKAT; PALKKATASO; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; PALKKAEROT; TYÖSSÄKÄYNTI; TYÖTTÖMYYS; JOHTOKUNNAT; JÄSENYYS; OSA-AIKATYÖ; ANSIOTASO; TILASTOT (Pdf-julkaisu) 336; 31; KUBI Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus, Tilasto tällä nimellä vuodesta Tiedot raportoidaan komissiolle kahdesti vuodessa (maaliskuun lopussa ja syyskuun lopussa). JULKINEN TALOUS; ALIJÄÄMÄ; VELKA; JULKISYHTEISÖT; KUNNALLISTALOUS; VALTIONTALOUS; JULKINEN VELKA; TILASTOT (Tilaston kotisivu) 711; 91; KUBI Juntunen, Tiina Näkymätön kaupunki näkyväksi [Elektroninen aineisto] : sokeiden huomioon ottaminen Joensuun kaupunkisuunnittelussa Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [3] s. : kuv., kartt. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta KAUPUNKISUUNNITTELU; SOKEAT; ESTEETTÖMYYS; NÄKÖVAMMAISET; KAUPUNKITILA; KAUPUNKIMAANTIEDE; JULKISET TILAT; AISTIT; ERILAISUUS; VAMMAISUUS; SUUNNITTELUMENETELMÄT; YHDYSKUNTASUUNNITTELU; ARVOT; HAASTATTELUTUTKIMUS; TEEMAHAASTATTELU; JOENSUU (pdf-julkaisu)

15 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 14 35; 504; 65.01; KUBI Järvi, Susanna ALKU ympäristöhallinnossa [Elektroninen aineisto] : aluehallintouudistus 2010 ympäristöasiantuntijoiden näkökulmasta Tampere : Tampere University Press, s. : kuv. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1526) Väitöskirja : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. - Acta Universitatis Tamperensis ; Abstract HALLINNONUUDISTUS; ALUEHALLINTO; YMPÄRISTÖHALLINTO; MUUTOS; UUDISTUKSET; ORGANISAATIOKULTTUURI; MUUTOSJOHTAMINEN; LUONNONSUOJELU; YMPÄRISTÖNSUOJELU; ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET; ALUEHALLINTOVIRASTOT; FUUSIOT; HENKILÖSTÖ; YMPÄRISTÖVALVONTA; YMPÄRISTÖLUVAT; TOIMINTAKULTTUURI (pdf-julkaisu) 336; 352; 614; 657; KUBI Jäspi, Joonas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntakohtaisen kustannuslaskentamallin kehittäminen [Elektroninen aineisto] Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, , [9] s, : kuv. Diplomityö: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknillistaloudellinen tiedekunta.tuotantotalouden osasto. - Abstract KUSTANNUSLASKENTA; LASKUTUS; KUNNAT; LASKENTAMALLIT; SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIT; ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI; KUNTAYHTYMÄT; RAHOITUS; TERVEYDENHUOLTOMENOT https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/66336/nbnfi-fe pdf?sequence=3 (pdf-julkaisu) 352(-28); 36; 614; KUBI Kaaronen, Merja-Liisa Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen integrointi luottamushenkilön näkökulmasta [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; INTEGRAATIO; SOSIAALIHUOLTO; TERVEYDENHUOLTO; KUNNANVALTUUTETUT; LUOTTAMUSHENKILÖT; ISÄNTÄKUNTAMALLI; KUNTAYHTYMÄT; TIEDONSAANTI; YHTEISTOIMINTA-ALUEET; KOKEMUKSET; ALUEELLINEN YHTEISTYÖ; VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET; PÄÄTÖKSENTEKO; KUNNAT; YHTEISTYÖ; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; SEUTUYHTEISTYÖ (pdf-julkaisu) 352; 36; KUBI Kaipainen, Minna S. Ratkaisuja palvelutuotantoon [Elektroninen aineisto] : kuntien vastuulla olevien sosiaalipalveluiden tuotantoon tarjottuja vaihtoehtoja Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta SOSIAALIPALVELUT; PALVELUTUOTANTO; JULKISET PALVELUT; PALVELURAKENNE; KUNNALLISET PALVELUT; UUDISTUKSET; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KUNTALIITOKSET; ULKOISTAMINEN; TUOTTAVUUS; VALTIONOSUUDET; RAHOITUS; KUNTAUUDISTUS (pdf-julkaisu) 347 Kaisto, Janne Oikeustoimiopin perusteet Helsinki : Kauppakamari, s. ISBN OIKEUSTOIMI; PÄTEMÄTTÖMYYS; VARALLISUUSOIKEUS; SOPIMUSOIKEUS; VILPITÖN MIELI; PROSESSIOIKEUS; TAHTO; HYVÄ TAPA; RAHAPELIT; TAKAUS; TYÖSOPIMUKSET; SYRJINTÄ; ILMAISU; EREHDYS; VIRHEET; LUOTTAMUS; LUOVUTUS; VALTUUTUS; PETOS; TIEDONANTOVELVOLLISUUS; TARJOUKSET; HYVÄKSYMINEN; SOPIMUKSET; OIKEUSVAIKUTUKSET; MÄÄRÄAJAT; SOPIMUSEHDOT; JULKISET HANKINNAT; KOHTUUS; PYSÄKÖINNINVALVONTA; MAKSUT; TESTAMENTTI; SOVITTELU; KANNE

16 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu Kaitila, Ville Öljy ja uudistukset ratkaisevat : Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle / Ville Kaitila, Markku Kotilainen Helsinki : Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), 2015 ISBN (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Sarja B, ISSN ; 266) ELINKEINOELÄMÄ; VENÄJÄ; SUOMI; TALOUDELLINEN KEHITYS; KANSANTALOUS; VIENTI; ULKOMAANKAUPPA; PANOS-TUOTOS-ANALYYSI; ARVONLISÄYS; SIJOITUKSET; OECD-MAAT; TALOUSKASVU; WTO; JÄSENYYS; UUDISTUKSET; ÖLJY (Pdf-julkaisu) SAR KALLIO, Tomi J ; 614; 378; KUBI Kallio, Tomi J. Ammattilaisbyrokratiat tehokkuuden aikakaudella : tasapainoilua asiantuntijaeetoksen ja tehokkuuspaineiden välillä Tampere : Tampere University Press, , [n. 50] s. : kuv., taul. ISBN (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN ; 2029) Väitöskirja : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. - Summary. - Acta Electronica Universitatis Tamperensis ;1518 TEHOKKUUS; BYROKRATIA; AMMATTILAISET; ASIANTUNTIJAORGANISAATIOT; JOHTAMINEN; YLIOPISTOT; SAIRAALAT; ORGANISAATIOTEORIAT; PROFESSIOT; TULOSOHJAUS; UUSI JULKISJOHTAMINEN; LUOVUUS; ORGANISAATION KEHITTÄMINEN (pdf-julkaisu) 374.3; KUBI Kalliomaa, Johanna Valtionohjaus kuntien nuorisotyössä [Elektroninen aineisto] : miten Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ohjaa kunnallista nuorisotyötä? Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö NUORISOTYÖ; KUNNAT; VALTIONOHJAUS; UUSI JULKISJOHTAMINEN; OHJELMAJOHTAMINEN; NUORISOPOLITIIKKA; KEHITTÄMISPROJEKTIT; KEHITYSOHJELMAT; NUORISOTOIMI; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; HALLINNONUUDISTUS; ARVOSTUS; EMPOWERMENT https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96757/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 314; KUBI Kalliovalkama, Mari Kehyskunnan vetovoima - mielikuvien maaseutu [Elektroninen aineisto] : tapaus: Kangasala ja Lempäälä Tampere : [Tampereen yliopisto], s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KEHYSKUNNAT; VETOVOIMAISUUS; MAASEUTU; MIELIKUVAT; MUUTTOLIIKE; KAUPUNKISEUDUT; TAMPEREEN SEUTU; LEMPÄÄLÄ; KANGASALA; KESKUKSET; MAASSAMUUTTO (pdf-julkaisu) 7; KUBI Kangasniemi, Paula Taiteen hyvinvointivaikutukset päättäjien puheessa Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 [Elektroninen aineisto] Turku : Turun yliopisto, [3], 57 s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos/kasvatustieteiden tiedekunta TAIDE; HYVINVOINTI; VAIKUTUKSET; KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIT; TURKU; TEHTÄVÄT; TAIDEKASVATUS; PÄÄTÖKSENTEKIJÄT; KULTTUURI; DISKURSSIANALYYSI https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103345/gradu2014kangasniemi.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu)

17 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 16 36; KUBI Kannisto, Mia Vanhuspalvelulain läpivieminen Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymässä [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö VANHUSPALVELULAKI; VANHUSPALVELUT; IKÄÄNTYNEET; LAATU; SUOSITUKSET; MUUTOSJOHTAMINEN; PALVELURAKENNE; MUUTOS; PALVELUJÄRJESTELMÄT; LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄT; POHJOIS-SATAKUNTA https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96420/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) SÄÄTIÖ KANSALAISMIELIPIDE 32; 352; KUBI Kansalaismielipide ja kunnat : ilmapuntari 2014 / [TNS Gallup Oy] Helsinki : KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, s. : kuv., taul. ISBN (Polemia-sarja, ISSN ; 97) KANSALAISET; MIELIPITEET; BAROMETRIT; KUNNALLISHALLINTO; ASENTEET; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; VALINNANVAPAUS; YKSITYISET PALVELUT; SUBJEKTIIVISET OIKEUDET; KUNNALLISTALOUS; ARVOT; PUOLUEET; ÄÄNESTÄMINEN; EDUSKUNTAVAALIT; POLITIIKKA (pdf-julkaisu) 36; 331; KUBI Karjalainen, Jouko Selvitys osallistavan sosiaaliturvan pilotointien kokemuksista [Elektroninen aineisto] / Jouko Karjalainen, Peppi Saikku Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. SOSIAALITURVA; OSALLISTAMINEN; KOKEMUKSET; AKTIVOINTI; KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA; LOIMAA; PALTAMO; RAUMA; ROVANIEMI; VARKAUS; ÄÄNEKOSKI; DIAKONIA; VAPAAEHTOISUUS; VIESTINTÄKASVATUS; PILOTOINTI (Pdf-julkaisu) 36; KUBI Karppinen, Päivi Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuspalveluissa [Elektroninen aineisto] : vanhempien näkemyksiä palvelusetelin käyttöönotosta Oulun kaupungissa Rovaniemi : Lapin yliopisto, , 3 s. Lisensiaatintyö : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta PALVELUSETELIT; LASTEN PÄIVÄHOITO; PÄIVÄHOITO; YKSITYISET PALVELUT; JULKISET PALVELUT; VARHAISKASVATUS; ASIAKKUUS; VALINNANVAPAUS; LAATU; OULU (verkkojulkaisu) ; 331; KUBI Kauppinen, Taina Nuorisotakuu aktiivisen kansalaisen tuottamiskoneistona [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta. - Abstract NUORISOTAKUU; AKTIIVISUUS; KANSALAISUUS; UUSLIBERALISMI; HALLINTA; OHJAUS; VALTA; NUORET; SÄÄNTELY; YKSILÖLLISYYS; HYVINVOINTI; TYÖPAJAT; TYÖVOIMAHALLINTO; ASIANTUNTIJAT; VIRKAKIELI (pdf-julkaisu)

18 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 659; KUBI Kaupunmäki, Simo Tiedon löytyvyys kuntien nettisivuilla [Elektroninen aineisto] : katsaus kuntasivustojen informaatioarkkitehtuurin periaatteisiin ja käytäntöihin Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö INFORMAATIO; TIETO; LÖYTYVYYS; WWW-SIVUT; KUNNAT; KUNNALLISET PALVELUT; TIEDONHANKINTA; INTERNET; VERKKOPALVELUT; JULKINEN HALLINTO; TIEDONHAKU; NAVIGOINTI; JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI (pdf-julkaisu) 373; KUBI Kedonperä, Noora Tutkimus turkulaisten isien ajatuksista peruskoulusta ja yläkouluvalinnasta [Elektroninen aineisto] Turku : Turun yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos KOULUVALINNAT; MARKKINOINTI; PERUSKOULU; PERUSKOULUN YLÄASTE; ISÄT; SUKUPUOLIROOLIT; KOULUTUS; LAATU; LAPSET https://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/90806/gradu2013_kedonper%c3%a4.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu) FCG KEHITYSVAMMAHUOLLON 36; 614; KUBI Kehitysvammahuollon palveluiden nykytilan selvitys [Moniste] : Hamina, Kotka, Kouvola / FCG Finnish Consulting Group ; Pirjo Haukkapää-Haara... [et al.] Helsinki : FCG Finnish Consulting Group, , 33, 3 s. : kuv. Sisältää liitteet: Yksiköiden kuvaukset ja Tuotekoodit Carean palvelut. - Tiedostot tallennettu: T:\Viestintä\Kirjasto\Pdf-julkaisuja KEHITYSVAMMAHUOLTO; HAMINA; KOTKA; KOUVOLA; VAMMAISHUOLTO; TILASTOT SAR KEN 304; KUBI Ken on maassa jämäkin? : EVAn Arvo ja asennetutkimus 2015 / Matti Apunen... [et al.] Helsinki : Eva, s. : kuv., taul. ISBN (EVA Raportti, ISSN ; 2015, 1) Pieni vaalisarja ARVOT; ASENTEET; SUOMALAISET; PÄÄMINISTERIT; EHDOKKAAT; HALLITUKSET; ODOTUKSET; TYÖ; VEROTUS; TURVALLISUUS; VENÄJÄ; NATO; EURO; EUROOPAN UNIONI; MIELIPITEET (pdf-julkaisu) 65 KEROLA, Marja 651.5; KUBI Kerola, Marja Erään arkistonhoitajan testamentti : eli arkipäivän tiedonsiirtoa [Tampere] : Mediapinta, s. ISBN ARKISTOINTI; ARKISTONHOITO; ASIAKIRJAHALLINTO; ARKISTONHOITAJAT; MUISTELMAT

19 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 18 35; KUBI Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeessa (VIRSU) määriteltyjen aluehallinnon rakennemallien jatkoarviointi [Elektroninen aineisto] : Valtiovarainministeriön muistio / Valtiovarainministeriö [Helsinki] : [Valtiovarainministeriö], s. : kuv. ALUEHALLINTO; KESKUSHALLINTO; VALTION VIRASTOT; RAKENNE; VALTIONHALLINTO; MAISTRAATIT; ALUEHALLINTOVIRASTOT; TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOT; ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET; ALUEJAKO; MAAKUNNAT; KUNTAYHTYMÄT; MAAKUNTAITSEHALLINTO; KUNNAT; VALTIO; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; MALLIT d9ae7e54b33 (Pdf-julkaisu) 336; 352; 657; KUBI Kivimäki, Jenna Kunnan tytäryhtiöille asettamat tavoitteet [Elektroninen aineisto] : Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu OMISTAJAOHJAUS; KUNNAT; TYTÄRYHTIÖT; KUNTAKONSERNIT; JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; TAVOITTEET; HELSINKI; TAMPERE; OULU https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96801/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 35 KOHTI 351.7; KUBI Kohti kattavampaa varautumista : vapaaehtoisjärjestöt kokonaisturvallisuuden tukena / toimittanut Eeva Innola Helsinki : Turvallisuuskomitea, s. : kuv. ISBN Myös verkkojulkaisuna TURVALLISUUS; VAPAAEHTOISUUS; VAPAAEHTOISTYÖ; VARAUTUMINEN; VALMIUSSUUNNITTELU; JÄRJESTÖTOIMINTA; YHDISTYKSET; KANSALAISTOIMINTA; JÄRJESTÖT (Pdf-julkaisu) SAR KOIVULA, Riitta 614; KUBI Koivula, Riitta Muistisairaan ihmisen omaisena terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla : tutkimus toimijuudesta Helinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv. ISBN (Tutkimus / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 108) Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. - Sammandrag. - Abstract MUISTISAIRAUDET; OMAISET; TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOT; PITKÄAIKAISHOITO; TOIMIJUUS; DEMENTIA; ETNOGRAFIA; VUOROVAIKUTUS; YKSILÖ (kuv.) 352; 342 En kommunallag för framtiden [Elektroninen aineisto] : slutbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden. Del A, Del B Statens offentliga utredningar, , 402 s. : kuv. ISBN (Statens offentliga utredningar, ISSN X ; 2015, 24) KUNTALAKI; KUNNALLISLAKI; LAINVALMISTELU; KUNNALLISHALLINTO; KUNNAT; MAAKÄRÄJÄT; TEHTÄVÄT; ROOLIT; KUNNANHALLITUKSET; LAUTAKUNNAT; KUNNANVALTUUSTOT; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; KOKEILU; OHJAUS; SEURANTA; LUOTTAMUSHENKILÖT; VIRANHALTIJAT; KUNNANJOHTAJAT; KUNNALLISYHTIÖT; OMISTAJAOHJAUS; OMISTAJAPOLITIIKKA; EUROOPAN UNIONI; KILPAILUOIKEUS; YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT; YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT; VALTIONTUKI; JULKISET HANKINNAT; EU-OIKEUS; TARKASTUS; LAILLISUUSVALVONTA; TILINTARKASTUS; KUNNAN TOIMIALA; RUOTSI Linkit: (Pdf-julkaisu, del A) (Pdf-julkaisu, del B)

20 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 19 KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO KOMMUNINVÅNAREN 352; KUBI Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin [Moniste] / Suomen kuntaliitto Helsingfors : Suomen kuntaliitto - Finlands kommunförbund, s. : kuv. ISBN Ilmestynyt suomeksi nimekkeellä: Kuntalainen keskiössä : kuntademokratian kehittämisen suuntaviivat. - Tuloste verkkojulkaisusta ITSEHALLINTO; DEMOKRATIA; KUNTALAISET; EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA; SUORA DEMOKRATIA; OSALLISTUMINEN; VUOROVAIKUTUS (Pdf-julkaisu) 331; 36; 614; KUBI Koponen, Eija-Leena Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa [Elektroninen aineisto] Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 13/2015) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; SOSIAALIALA; TERVEYDENHUOLTOALA; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; SOSIAALIALAN HENKILÖSTÖ; TYÖVOIMA; RIITTÄVYYS; ENNAKOINTI; TYÖVOIMAN KYSYNTÄ; TYÖVOIMAN TARJONTA; TYÖVOIMANTARVE (Pdf-julkaisu) 34(094) Lukusali KORKEIN OIKEUS 34(094) KKO:n ratkaisut kommentein / 2 / toimittanut Pekka Timonen Helsinki : Talentum, s. ISBN (KKO:n ratkaisut kommentein, ISSN ) KORKEIN OIKEUS; RATKAISUT; VUOSIKIRJAT KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO KOSKI, Arto 352(-2); ; KUBI Koski, Arto Elinkeinot kuntaliitoksissa [Moniste] : tutkimuksen näkökulmia Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. ISBN Kuntaliiton verkkojulkaisu ELINKEINOT; KUNTALIITOKSET; ELINKEINOPOLITIIKKA; ELINVOIMAISUUS; YHDYSKUNTARAKENNE; VAIKUTUKSET; TUTKIMUS; MUUTOS; AIKA; PAIKKA; DYNAMIIKKA (Pdf-julkaisu) 347.7; 347 Koski, Pauli Yhtiöoikeus [Elektroninen aineisto] / Talentum Media Oy ; Pauli Koski, Matti J. Sillanpää Helsinki : Talentum, ISBN Päivittyvä e-kirja. - Luettavissa Kuntatalon verkossa (IP-tunnistukseen perustuva päivittyvä Talentum Fokus -onlinepalvelu). YHTIÖT; YHTIÖOIKEUS; HENKILÖYHTIÖT; OSAKEYHTIÖLAKI; OSAKEYHTIÖT; OSUUSKUNNAT; YHDISTYKSET; SÄÄTIÖT; EUROOPPAYHTIÖT; PERUSTAMINEN; YHTIÖJÄRJESTYS; OSAKEKIRJAT; OSAKKEET; ARVO-OSUUDET; YHTIÖKOKOUKSET; TILINPÄÄTÖS; TILINTARKASTUS; TOIMINTAKERTOMUKSET; VAROJENJAKO; VOITONJAKO; LAHJOITUKSET; OSAKEANTI; OSAKEPÄÄOMA; OPTIOT; PÄÄOMALAINAT; FUUSIOT; JAKAUTUMINEN; KONSERNIT; ARVOPAPERIMARKKINAT; SISÄPIIRITIETO; YRITYSMUODON MUUTOKSET; PURKAMINEN(OIKEUS); OIKEUSTURVA; AVOIMET YHTIÖT; KOMMANDIITTIYHTIÖT; ASUNTO-OSAKEYHTIÖT; KAUPPAREKISTERI (Talentum Fokus -onlinepalvelutalentum Fokus -onlinepalvelu)

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA OULU 2008 D 968 ACTA Helena Heikka UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, TERVEYSHALLINTOTIEDE,

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2013 10a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Europa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, Kevät 2013 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Heikki A. Loikkanen: Suurkuntamalli:

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makroohjauksen kehittäminen 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makro-ohjauksen kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

Oma hallinto 200 vuotta

Oma hallinto 200 vuotta Oma hallinto 200 vuotta 2 Oma hallinto kansakuntaa rakentamaan Suomen hallinto kehittyi aluksi vuosisatoja osana Ruotsin valtakuntaa. Napoleonin sodat johtivat vuonna 1808 Suomen sotaan, Porvoon valtiopäiviin

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 16a/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kotihoidon integrointi ja laatu

Kotihoidon integrointi ja laatu KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 171 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 171 MERJA TEPPONEN Kotihoidon integrointi ja laatu Integration and Quality of Home care Väitöskirja

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski, Niina Rantamäki Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta KAMPA-hankkeen Tutkimus- ja kehittämisraportti

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen pääkirjoitus 10.6.2007 Lapsilisä yllätyksenä n Suomen lapsilisät tulivat virolaiselle Sulev Saarelle täytenä yllätyksenä.

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Valtion virkamieseettisen. toimikunnan raportti

Valtion virkamieseettisen. toimikunnan raportti Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014 Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 3/2014 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä. Nyt on merkittävien

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot