Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015"

Transkriptio

1 2/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin kirjaston tietokannassa: val [Elektroninen aineisto] : 2014 års kommun- och landstingsval / Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. ISBN VAALIT; TILASTOT; KUNNALLISVAALIT; MAAKÄRÄJÄT; ÄÄNESTÄMINEN; ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMINEN; OSALLISTUMINEN; PUOLUEIDEN KANNATUS; SUKUPUOLET; LUOTTAMUS; IKÄRYHMÄT; LUOTTAMUSHENKILÖT; VAIHTUVUUS; KUNNALLISPOLITIIKKA; RUOTSI; 2010; (PDF-JULKAISU) 36; Aaltonen, Sanna Nuoret luukulla [Elektroninen aineisto] : kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä / Sanna Aaltonen, Päivi Berg, Salla Ikäheimo Helsinki : Nuorisotutkimusseura, Teksti : 153 s. : kuv., taul. ISBN (Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN ; 84) NUORET; NUORTEN ASEMA; SYRJÄYTYMINEN; TERVEYDENHUOLTOMENOT; TERVEYSPALVELUT; TOIMEENTULOTUKI; TYÖVOIMAPALVELUT; NUORISOTYÖ; ETSIVÄ NUORISOTYÖ; ESPOO; KOUVOLA (Pdf-julkaisu) ; 314; KUBI Aaltonen, Satu Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen [Elektroninen aineisto] / Satu Aaltonen, Jaana Heinonen, Elina Valtonen Helsinki : Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : kuv. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 23) YRITYSPALVELUT; PALVELUTARVE; MAAHANMUUTTAJAT; YRITTÄJÄT; YRITTÄJYYS; EDISTÄMINEN; YRITYSNEUVONTA; ULKOMAALAISET; STARTTIRAHA; KOTOUTTAMINEN; MENTOROINTI (Pdf-julkaisu) ; 37 The ABC of gender equality in education [Elektroninen aineisto] : aptitude, behaviour, confidence / Organisation for Economic Co-Operation and Development Paris : OECD, s. : kuv. ISBN TASA-ARVO; KOULUTUS; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; SUKUPUOLIEROT; TYTÖT; POJAT; NAISET; MIEHET; ALISUORIUTUMINEN; OPPIMISTULOKSET; KOULUMENESTYS; ITSELUOTTAMUS; KOULUTUSTASOT; AJANKÄYTTÖ; AMMATINVALINTA; ODOTUKSET; TYÖURA; TASA-ARVOPOLITIIKKA (pdf-julkaisu)

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 2 EURO ADEQUATE 36; 614 Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society : report jointly prepared by the Social Protection Committee and the European Commission services / Social Protection Committee ; European Commission Luxemburg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN Pdf-julkaisu löytyy haulla: ISBN (ei voi linkittää) HOITOTARVE; PITKÄAIKAISHOITO; EU-MAAT; JÄSENVALTIOT; VANHUSTENHUOLTO; SOSIAALITURVA; LAATU; RAHOITUS; TEHOKKUUS; TEKNOLOGIA; MAAHANMUUTTAJAT; REKRYTOINTI; IKÄÄNTYNEET; KUNTOUTUS; VANHUSPALVELUT; VANHUSPOLITIIKKA; IKÄRAKENNE; ELINAJANODOTE; HOITOKUSTANNUKSET; TERVEYDENHUOLTOMENOT 004 ADMINISTRATION 004; 654; 35 Administration on the Net : the ABC guide of egovernment in Austria / Austrian Federal Chancellery. Federal Platform Digital Austria Vienna : MediaGuide, s. : kuv. ISBN SÄHKÖINEN HALLINTO; SÄHKÖISET PALVELUT; VERKKOPALVELUT; PORTAALIT; JULKINEN HALLINTO; KÄYTTÖLIITTYMÄT; AVOIN LÄHDEKOODI; TIETOJÄRJESTELMÄT; SÄHKÖINEN ASIOINTI; SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN; SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS; TIETOTURVA (New edition in May 2014) 316.6; 331; KUBI Airila, Auli Work characteristics, personal resources, and employee well-being [Elektroninen aineisto] : a longitudinal study among Finnish firefighters Helsinki : Finnish Institute of Occupational Health, s. : kuv., taul. ISBN (People and work / Finnish Institute of Occupational Health. Reseach reports, ISSN ; 109) Väitösk.: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos PALOMIEHET; TYÖHYVINVOINTI; TYÖN VAATIVUUS; TYYTYVÄISYYS; ELINTAVAT; TYÖKYKY; TYÖMOTIVAATIO; MOTIVAATIO; TYÖOLOT; ITSETUNTO; KOETTU TERVEYS https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (verkkojulkaisu) 342.9; KUBI Alaranta, Suvi Kunnan toimivalta eläinlääkintähuollossa [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, XII, 77 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu TOIMIVALTA; KUNNAT; ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO; ITSEHALLINTO; YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO; ELÄIMET; HYVINVOINTI; ELÄINSUOJELU; HALLINNONUUDISTUS; ELÄINLÄÄKINTÄ; ELÄINLÄÄKÄRIT; PÄIVYSTYS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96502/gradu07223.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 342; 8; KUBI Alstela, Aino-Maija Kuntalaisen oikeus omaan äidinkieleen [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xiv, 101 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KIELELLISET OIKEUDET; ÄIDINKIELI; OPETUSTOIMI; PERUSOPETUS; PÄÄTÖKSENTEKO; KAKSIKIELISET KUNNAT; RUOTSIN KIELI; SUOMEN KIELI; KUNTALAISET; OIKEUDET; YHDENVERTAISUUS; OPPIVELVOLLISUUS; OIKEUSTURVA; KUNNALLISVALITUKSET; HALLINTOKANTELU; HALLINTOVALITUKSET; KUNTAUUDISTUS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95062/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu)

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 3 342; Andersson, Edward Elinkeinoverolain kommentaari / Edward Andersson, Seppo Penttilä 14. uud. p., Helsinki : Talentum, s. ISBN ELINKEINOVEROTUS; KOMMENTAARIT; ELINKEINOTULOT; VEROTUS; VERONALAISET TULOT; VEROVÄHENNYKSET; JAKSOTUS; VAIHTO-OMAISUUS; SIJOITUKSET; KÄYTTÖOMAISUUS; TAPPIONTASAUS; KONSERNIT; AVUSTUKSET; YRITYSVEROTUS; VERO-OIKEUS; VEROLAINSÄÄDÄNTÖ; OSINGOT; OSINKOTULOT; OSAKEYHTIÖT; LIIKETOIMINTA; POISTOT 304; 36; 339; KUBI The Application of EU-rules to social services of general interest [Elektroninen aineisto] Helsinki : Ministry of Social Affairs and Health of Finland, s. : kuv., taul. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN ; 2014, 39) Sarjanimeke julkaisussa englanniksi: Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health SOSIAALIPALVELUT; SISÄMARKKINAT; VALTIONTUKI; SOSIAALITURVA; SOSIAALITURVAPOLITIIKKA; SOSIAALIPOLITIIKKA; JULKISET HANKINNAT; EUROOPAN UNIONI; YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT; EU-OIKEUS; VAPAA LIIKKUVUUS; KILPAILUOIKEUS; MALTA; SAKSA; TSHEKIN TASAVALTA; PUOLA; LIETTUA; SUOMI; RANSKA; SLOVENIA; BELGIA; TANSKA; ITÄVALTA; PORTLAND; PORTUGALI (pdf-julkaisu) 36; 614; KUBI Asiakasryhmittelyyn pohjautuva tuotteistus RUG-III/18-luokituksen avulla [Elektroninen aineisto] : kotihoito Tampereella / Rauha Heikkilä... [et al.] Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv., taul. ISBN (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 2014, 27) Sammandrag. - Abstract KOTIHOITO; TUOTTEISTUS; ASIAKKAAT; LUOKITUKSET; PALVELUASUMINEN; HINNOITTELU; MAKSUT; AVUNTARVE; RAI; KILPAILUTTAMINEN; PALVELUSETELIT; SOPIMUSOHJAUS; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; PALVELUTARVE; TERVEYDENTILA; KIPU; TOIMINTAKYKY; MIELENTERVEYSPALVELUT; PÄIHDEHUOLTO; MUISTISAIRAUDET; SAIRAANHOITO; PERUSHOITO; KUNTOUTUS; TAMPERE (pdf-julkaisu) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2014 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 9) ASUNNOT; VUOKRAT; VUOKRA-ASUNNOT; HELSINKI; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; KEHYSKUNNAT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; TILASTOT (pdf-julkaisu) 336; 339 A beginner's guide to EU funding [Elektroninen aineisto] : an overview of EU funding opportunities in / [editor: Petre Dumitru] Luxemburg : Publications Office of the European Union, s. : kuv. ISBN RAHASTOT; RAHOITUS; EU-TUET; EUROOPAN UNIONI; EU-OHJELMAT; VALVONTA; LÄPINÄKYVYYS; TUTKIMUSOHJELMAT; PIENET JA KESKISUURET YRITYKSET; KANSALAISJÄRJESTÖT; NUORET; TUTKIJAT; MAANVILJELIJÄT; JULKISYHTEISÖT; SANASTOT Linkit: (pdf-julkaisu) https://www.facebook.com/eubudget?fref=ts (Facebook (EU Budget))

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; Being young in Europe today [Elektroninen aineisto] / Eurostat Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv. ISBN LAPSET; NUORET; ELINOLOT; TILASTOT; VÄESTÖRAKENNE; IKÄRAKENNE; ELINAJANODOTE; HEDELMÄLLISYYS; KOTITALOUDET; LAPSIPERHEET; AVIOLIITTO; AVIOTTOMAT LAPSET; AVOLIITTO; ABORTTI; MAAHANMUUTTAJAT; TYYTYVÄISYYS; ONNELLISUUS; OSALLISTUMINEN; LIIKUNTA; TERVEYS; KUOLLEISUUS; KUOLEMANSYYT; ONNETTOMUUDET; YLIPAINOISUUS; TUPAKOINTI; HUUMAUSAINEIDEN KÄYTTÖ; ALKOHOLINKÄYTTÖ; VARHAISKASVATUS; KOULUIKÄISET; KOULUNKÄYNTI; LASTENHOITO; KOULUTUS; PERUSOPETUS; TOISEN ASTEEN KOULUTUS; KIELET; OPETUS; LUKUTAITO; OPPIMISTULOKSET; PISA; LASTEN PÄIVÄHOITO; KOULUTUSMENOT; TYÖLLISYYS; NUORISOTYÖTTÖMYYS; OSA-AIKATYÖ; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS; KÖYHYYS; SYRJÄYTYMINEN; ASUNTO-OLOT; TIETOKONEET; INTERNET; EU-MAAT (verkkojulkaisu) 338 Borg, Anders Strategia Suomelle [Elektroninen aineisto] / Anders Borg, Juhana Vartiainen Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, s. : kuv. ISBN (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, ISSN ; 2015, 15) Sammandrag KILPAILUKYKY; TYÖVOIMAN TARJONTA; TUOTTAVUUS; PALKAT; TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT; PALKANMUODOSTUS; TALOUDELLINEN TILA; FINANSSIPOLITIIKKA; TALOUSKASVU; TYÖVOIMAKUSTANNUKSET; TALOUSPOLITIIKKA; STRATEGIA; SUOMI n=1.0 (pdf-julkaisu) 614 Building primary care in a changing Europe [Elektroninen aineisto] / ed. by Dionne S. Kringos... [et al.] Brussels : European Observatory on Health Systems and Policies, s. : kuv., taul. ISBN (Observatory studies series / European Observatory on Health Systems and Policies ; 38) TERVEYDENHUOLTO; TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄT; PERUSTERVEYDENHUOLTO; HALLINTO; PALVELURAKENNE; RAHOITUS; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; TERVEYSPALVELUT; SAAVUTETTAVUUS; KOORDINOINTI; JATKUVUUS; LAATU; TEHOKKUUS; YHDENVERTAISUUS; TERVEYDENHUOLTOMENOT; MAKSUT; EROT; KANSAINVÄLINEN VERTAILU; TERVEYSPOLITIIKKA; SEURANTA; EUROOPPA; YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA; ISO-BRITANNIA; ALANKOMAAT; ESPANJA; PORTUGALI; TANSKA; SLOVENIA; ITALIA; SUOMI; ROMANIA; VIRO; TURKKI; NORJA; LIETTUA; RUOTSI; ITÄVALTA; BELGIA; SAKSA; IRLANTI; RANSKA; LATVIA; TSHEKIN TASAVALTA; BULGARIA; MALTA; PUOLA; KREIKKA; UNKARI; SVEITSI; SLOVAKIA; KYPROS; LUXEMBURG; ISLANTI data/assets/pdf_file/0018/271170/buildingprimarycarechangingeurope.pdf?ua=1 (Pdf-julkaisu) 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Vaalilautakunnan tehtävät Helsinki : Oikeusministeriö, s. VAALIT; OHJEET; EDUSKUNTAVAALIT; VAALILAUTAKUNNAT 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Helsinki : Oikeusministeriö, s. : kuv. VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; OHJEET; ENNAKKOÄÄNESTYKSET

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 5 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Kotiäänestys Helsinki : Oikeusministeriö, s. : kuv. VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; OHJEET; KOTIÄÄNESTYS; ENNAKKOÄÄNESTYKSET 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Ennakkoäänestys ulkomailla Helsinki : Oikeusministeriö, s. : kuv. VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; OHJEET; ULKOMAAT; ENNAKKOÄÄNESTYKSET 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Vaalipiirilautakunnan tehtävät Helsinki : Oikeusministeriö, s. : kuv. VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; OHJEET; VAALIPIIRILAUTAKUNNAT 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät Helsinki : Oikeusministeriö, s. VAALIT; OHJEET; EDUSKUNTAVAALIT; KUNNAT; KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Ennakkoäänestys laitoksessa Helsinki : Oikeusministeriö, s. VAALIT; OHJEET; EDUSKUNTAVAALIT; ENNAKKOÄÄNESTYKSET; LAITOKSET 3 EDUSKUNTAVAALIT 324; KUBI Eduskuntavaalit Vaaliohjeet. Vaalilautakunnan tehtävät Helsinki : Oikeusministeriö, s. VAALIT; OHJEET; EDUSKUNTAVAALIT; VAALILAUTAKUNNAT 324 Eduskuntavaalit tietopaketti [Elektroninen aineisto] / Eduskunnan kirjasto Helsinki : Eduskunta, 2015 VAALIT; EDUSKUNTAVAALIT; PUOLUEET; EHDOKKAAT; TILASTOT; AIKATAULUT; ÄÄNESTÄMINEN; ENNAKKOÄÄNESTYKSET; SELKOKIELI; VIITTOMAKIELI Linkit: (Eduskuntavaalit tietopaketti -sivusto) (Oikeusministeriön Vaalit.fi-verkkopalvelu -sivusto) 37; ; KUBI Elo, Janne Företagsamhet i skola och utbildning [Elektroninen aineisto] : lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap Åbo : Åbo Akademis förlag, s. : kuv., taul. ISBN Avhandling: Åbo Akademi. - Summary YRITTÄJYYSKASVATUS; TEKNINEN TYÖ; YRITTÄJYYS; OPPIAINEET; KOULUKASVATUS; ONGELMANRATKAISU; DEMOKRATIA; OSALLISTUMINEN; PEDAGOGIIKKA; OPPIMINEN; KOULU; TOIMINTAKULTTUURI; INDIVIDUALISMI; OPETTAJUUS (Pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 69; KUBI Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa rakennushankkeissa [Elektroninen aineisto] / Mihail Vinokurov... [et al.] Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, s. ISBN (Research Reports / LUT Scientific and Expertise Publications, ISSN ; 26) Abstract ENERGIATEHOKKUUS; JULKISET RAKENNUKSET; RAKENNUSHANKKEET; ELINKAARI; TALOUDELLISUUS; KIINTEISTÖT; MATALAENERGIATALOT; INVESTOINNIT; ENERGIANSÄÄSTÖ; ILMANLAATU; SISÄILMA; KUSTANNUSTEHOKKUUS; PÄIVÄKODIT; ENERGIATALOUS; LAPPEENRANTA (verkkojulkaisu) 35 ERLINGSSON, Gissur Ó 352 Erlingsson, Gissur Ó Politik och förvaltning i svenska kommuner / Gissur Ó Erlingsson, Johan Wänström Lund : Studentlitteratur, s. ISBN KUNNALLISHALLINTO; KUNNALLISPOLITIIKKA; KUNNAT; HISTORIA; KUNTAUUDISTUS; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; LAINSÄÄDÄNTÖ; KUNTALAKI; KUNNALLISTALOUS; RAHOITUS; KUSTANNUKSET; ORGANISOINTI; ORGANISAATIO; LAUTAKUNNAT; KUNNANOSAHALLINTO; KUNNALLISVAALIT; DEMOKRATIA; KUNNANVALTUUSTOT; VIRANHALTIJAT; KUNTALAISET; KUNNALLISPOLIITIKOT; PIENKUNNAT; KUNTALIITOKSET; KORRUPTIO; YHTIÖT; KOULU; TURVAPAIKANHAKIJAT; KUNTARAKENNE; EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA; TUTKIMUSPROJEKTIT; RUOTSI EURO/SAR EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 338(-77); 657 Maaseudun kehittämismenoissa esiintyvät virheet: mistä ne johtuvat ja miten niihin puututaan? / Euroopan tilintarkastustuomioistuin Luxemburg : Euroopan unionin julkaisutoimisto, s. : kuv., taul. ISBN (Erityiskertomus / Euroopan tilintarkastustuomioistuin ; 2014, 23) MAASEUTU; KEHITTÄMINEN; EU-TUET; VIRHEET; TARKASTUS; EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN; EU-OHJELMAT; MAATALOUS (pdf-julkaisu) 336 Finland: Fiscal transparency evaluation [Elektroninen aineisto] / International Monetary Fund. Fiscal Affairs Department and Statistics Department ; Torben Hansen...[et al.] Washington D.C. : International Monetary Fund, s. : kuv., taul. ISBN (Country report / International Monetary Fund, ISSN ; 2015, 60) IMF Country Report No. FO/DIS/15/60. - Maaraportit kokoteksteinä vuodesta 1997, linkit sivulla. JULKINEN TALOUS; TALOUDELLINEN TILA; TALOUDELLISET ENNUSTEET; VALTIONTALOUS; KUNNALLISTALOUS; RISKINARVIOINTI; LÄPINÄKYVYYS; RISKIENHALLINTA; JULKINEN SEKTORI; RAHOITUS; TILASTOINTI; RAPORTOINTI; TARKASTUS; BUDJETOINTI; BUDJETINTARKKAILU; DOKUMENTOINTI; RISKIANALYYSI; TALOUDELLINEN KESTÄVYYS; VALTIONTAKAUS; VELKAANTUMINEN; KANSAINVÄLINEN VERTAILU; SUOMI (verkkojulkaisu)

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Borders [Moniste] : summary of key findings. Finland / Public Governance and Territorial Development Paris : OECD, s. : kuv. OECD Public Governance Reviews. - Suositusten suomenkielinen tiivistelmä julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla maaliskuun 2015 alussa. SÄHKÖINEN HALLINTO; DIGITALISOITUMINEN; DIGITAALITEKNIIKKA; JULKINEN HALLINTO; JULKINEN SEKTORI; SUOSITUKSET; TÄYTÄNTÖÖNPANO; KUNNALLISHALLINTO (Pdf-julkaisu) ; 365; KUBI Haahtela, Riikka Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä [Elektroninen aineisto] = Constructing clienthoods in women-specific social work for homeless people Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1512) Väitösk.: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Sosiaalityö. - Abstract ASUNNOTTOMAT; ASUNNOTTOMUUS; NAISET; SOSIAALITYÖ; ASIAKKUUS; IDENTITEETTI; ETNOGRAFIA; DISKURSSIANALYYSI; DIAKONIA; SUKUPUOLI; SYRJÄYTYMINEN; NAISTYÖ (verkkojulkaisu) 336; 352; KUBI Haarakangas, Jaana Empiirinen tutkimus kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden lukumäärään vaikuttavista tekijöistä [Elektroninen aineisto] Rovaniemi : Lapin yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta YHTIÖT; YHTIÖITTÄMINEN; KUNTAKONSERNIT; UUSI JULKISJOHTAMINEN; KUNNALLISET PALVELUT; REGRESSIOANALYYSI; KUNTARAKENNE; PALVELURAKENNE; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; TUOTTAVUUS; TEHOKKUUS; VAIKUTTAVUUS; OMISTAJAOHJAUS; SISÄINEN TARKASTUS; SISÄINEN VALVONTA; INSTITUTIONAALISTUMINEN (verkkojulkaisu) 9 Lukusali HAKANEN, Maija 908; 929; KUBI HAKANEN, Maija Viimeinen työvuosi Helsinki : Maija Hakanen, n. 150 s. : kuv. KUVATEOKSET; SUOMEN KUNTALIITTO; KUNTATALO; TYÖYHTEISÖT; TYÖTOVERIT 34 Lukusali HALLINTOLAINKÄYTTÖ 342.9; KUBI Hallintolainkäyttö / Mirjami Paso... [et al.] Helsinki : Talentum, XII, 293 s. ISBN HALLINTOLAINKÄYTTÖ; HISTORIA; EU-OIKEUS; HALLINTOPÄÄTÖKSET; MUUTOKSENHAKU; HALLINTOVALITUKSET; HALLINTOTUOMIOISTUIMET; LAINKÄYTTÖ; RIITA-ASIAT; RIKOSASIAT; TUOMARIT; TODISTELU; VALITUKSET; OIKEUSTURVA; HALLINTOKANTELU; RIIDAT; KUNNALLISVALITUKSET; VALITUSLUPA; VALITUSOIKEUS; TÄYTÄNTÖÖNPANO; ASIOIDEN KÄSITTELY; SUULLINEN KÄSITTELY; KATSELMUS; TULKKAUS; KÄÄNTÄMINEN; PÄÄTÖKSENTEKO; TIEDOKSISAATTAMINEN; OIKEUDENKÄYNTI; OIKEUDENKÄYNTIKULUT; OIKEUSVOIMA; TODISTUSTAAKKA; PURKAMINEN(OIKEUS); KANTELUT

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu Hannula, Antti Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu / Antti Hannula, Matti Kari, Tia Mäki Helsinki : Talentum Media, s. ISBN OSAKEYHTIÖT; HALLITUKSET; TOIMITUSJOHTAJAT; TEHTÄVÄT; PUHEENJOHTAJAT; JÄSENET; OSAKEYHTIÖLAKI; VAHINGONKORVAUSVASTUU; KORVAUSVASTUU; RIKOSOIKEUS; RIKOSPROSESSI; RIKOKSET; VARKAUS; KAVALLUS; PETOS; TYÖRIKOKSET; SALASSAPITOVELVOLLISUUS; RAHANPESU; VERORIKOKSET; SIVIILIPROSESSIOIKEUS; YRITYSSANEERAUS; KONKURSSI 316 ; 343; KUBI Hannula, Jussi Kaupunkirutiinit ja väkivalta [Elektroninen aineisto] : tutkielma Porissa julkisella alueella tapahtuneesta väkivallasta Tampere : Tampereen yliopisto, , 6 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö VÄKIVALTA; JULKISET TILAT; RUTIINIT; KRIMINOLOGIA; VAPAA-AJAN TOIMINNAT; KAUPUNKITILA; VÄKIVALTARIKOKSET; PAHOINPITELYT; ALKOHOLI; PÄIHTYMYS; ALUEET; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; OSOITTEET; KARTOITUS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96425/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 65.01; Hartikainen, Anni Asiantuntijaorganisaation esimiesten ja alaisten esimieheyttä ja alaisuutta koskevat käsitykset [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [14] s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract ASIANTUNTIJAORGANISAATIOT; ESIMIEHET; ALAISET; ASENTEET; JAKAMINEN; JOHTAJUUS; TYÖYHTEISÖT; ESIMIESTYÖ; TAIDOT; JOHTAMINEN (pdf-julkaisu) 342; 657; KUBI Hautamäki, Minna Kunnan ulkoisen valvonnan toimivalta hallinnon tarkastuksessa [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xiv, 79 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KUNNALLISHALLINTO; VALVONTA; TARKASTUS; TILINTARKASTUS; HALLINNON TARKASTAMINEN; TARKASTUSLAUTAKUNNAT; TILINTARKASTAJAT; ARVIOINTI; TARKOITUKSENMUKAISUUS (pdf-julkaisu) 36; 614; KUBI Heinämäki, Liisa Palvelut muutoksessa [Elektroninen aineisto] : sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos laajemmille palvelujen järjestämisalueille siirryttäessä Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv., taul. ISBN (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN X ; 2014, 2) SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; MUUTOS; UUDISTUKSET; SOSIAALI- JA TERVEYSALUEET; PALVELURAKENNE; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; INTEGRAATIO; KUNTAUUDISTUS; KUNTALIITOKSET; YHTEISTOIMINTA-ALUEET; LAITOSHUOLTO; AVOHUOLTO; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; HAASTATTELUTUTKIMUS (pdf-julkaisu)

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 614; 36; KUBI Heiskanen, Teija-Maija Lähijohtajan työn sisältö ja ajankäyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; LÄHIJOHTAMINEN; TYÖN SISÄLTÖ; AJANKÄYTTÖ; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; HOIVATYÖ; HOITOTYÖ; TYÖTEHTÄVÄT (pdf-julkaisu) 711; KUBI Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma [Elektroninen aineisto] Helsinki : MASU, Tämä verkkosivusto kertoo Helsingin seudun 14 kunnan yhteisen maankäyttösuunnitelman laatimisesta. - Sivuston ovat tuottaneet Helsingin seudun kunnat yhdessa HSL-kuntayhtymän ja Uudenmaan liiton kanssa. MAANKÄYTTÖ; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; KAAVOITUS; ASUMINEN; LIIKENNESUUNNITTELU; LIIKENNEJÄRJESTELMÄT; AIESOPIMUKSET; SEURANTA; HELSINGIN SEUTU; PÄÄKAUPUNKISEUTU; KESKI-UUSIMAA; ESPOO; HELSINKI; KAUNIAINEN; VANTAA; HYVINKÄÄ; JÄRVENPÄÄ; KERAVA; KIRKKONUMMI; MÄNTSÄLÄ; NURMIJÄRVI; PORNAINEN; SIPOO; TUUSULA; VIHTI (Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, www-sivut) 004; KUBI Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupunki [Helsinki] : [Helsingin kaupunki], teksti : 34 s. : kuv. TIETOTEKNIIKKA; OHJELMAT; TIETOHALLINTO; HELSINKI 2-4B62-A6AB-C2F1EEC11A6A/Liite.pdf (Pdf-julkaisu) HEMMO, Mika Sopimusoikeus [Elektroninen aineisto] / Mika Hemmo, Kari Hoppu Helsinki : Talentum, ISBN Päivittyvä e-kirja. - Luettavissa Kuntatalon verkossa (IP-tunnistukseen perustuva päivittyvä Talentum Fokus -onlinepalvelu). SOPIMUSOIKEUS; SOPIMUKSET; OIKEUSNORMIT; RISKIENHALLINTA; TAHTO; VALMISTELU; EDUSTUS; OIKEUSTOIMIKELPOISUUS; VALTUUTUS; VALTAKIRJAT; VELVOLLISUUDET; VELALLINEN; VELKOJA; PÄTEMÄTTÖMYYS; SOPIMUSEHDOT; VIIVÄSTYMINEN; VIRHEET; VAHINGONKORVAUS; VAHINGONKORVAUSVASTUU; SAAMISOIKEUS; KUITTAUS; KONKURSSI; YRITYSSANEERAUS; VELKAJÄRJESTELY; PERINTÄ; YRITYSJÄRJESTELYT; YRITYSMUODON MUUTOKSET; IRTAIMEN KAUPPA; KAUPPASOPIMUKSET; VUOKRASOPIMUKSET; TAKUU; HUOLINTA; OSAMAKSUKAUPPA; LAHJAT; ANTEEKSIANTO; LEASING; KULUTTAJANSUOJA; KULUTTAJAOIKEUS; TUOTETURVALLISUUS; TUOTEVASTUU; KIINTEISTÖNKAUPPA; MAANVUOKRA; MAANVUOKRAUS; LIIKEHUONEISTOT; TYÖSUHDEASUNNOT; RAKENNUSURAKAT; URAKKASOPIMUKSET; KONEET; LAITTEET; OHJELMISTOT; FRANCHISING; LISENSSIT; ASIANTUNTIJAPALVELUT; SIJOITUKSET; VAKUUTUSTOIMINTA; LUOTTOKAUPPA; VAKUUDET (e-kirja: Talentum Fokus -onlinepalvelu) 65 Lukusali HIETALA, Harri 658.3; 331 Hietala, Harri Esimiehen käsikirja / Harri Hietala, Keijo Kaivanto, Elisa Valvisto Helsinki : Talentum, s. ISBN Kansinimeke: Esimiehen käsikirja Kirjaan liittyy verkkopalvelu: - Tulee Kuntatalon taloverkkoon kirjaston intranettiin Fokus-palveluun huhtikuun aikana. ESIMIEHET; KÄSIKIRJAT; REKRYTOINTI; TYÖSOPIMUKSET; TYÖSUHDE; PEREHDYTTÄMINEN; TYÖNANTAJAT; TYÖNTEKIJÄT; OIKEUDET; VELVOLLISUUDET; HENKILÖSTÖ; KEHITTÄMINEN; ONGELMAT; TYÖEHTOSOPIMUKSET; YHTEISTOIMINTA; TYÖSUOJELU; TYÖAIKA; VUOSILOMA; PERHEVAPAAT;

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 10 OPINTOVAPAA; VUOROTTELUVAPAA; POISSAOLOT; ELÄKKEET; PALKAT; VEROTUS; ENNAKKOPIDÄTYS; VANHENTUMINEN; SAATAVAT; IRTISANOMINEN; PURKAMINEN(OIKEUS); TYÖTODISTUKSET; TYÖTTÖMYYSTURVA 3 HIILAMO, Heikki 304; 368; KUBI Hiilamo, Heikki Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö : mistä sote-uudistuksessa on kysymys? Helsinki : Into-Kustannus, s. ISBN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; VALTIONOSUUDET; TERVEYDENHUOLTOMENOT; PALVELUJÄRJESTELMÄT; PALVELURAKENNE; KUNTAUUDISTUS; ERIKOISSAIRAANHOITO; PARLAMENTARISMI; VAKUUTUS; VAKUUTUSYHTIÖT; KANSANELÄKELAITOS; VAKUUTUSTOIMINTA; RAHOITUS; SOSIAALI- JA TERVEYSALUEET; VEROTUS; VALINNANVAPAUS; KESTÄVYYSVAJE; TERVEYSEROT 07; 659; 324; KUBI Hiltunen, Ilmari Isänmaanparturit ja brysselistit [Elektroninen aineisto] : populistinen euroskeptisismi Perussuomalainen-lehdessä vuoden 2014 eurovaalijulkisuudessa Tampere : Tampereen yliopisto, , [2] s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö EUROPARLAMENTTIVAALIT; PERUSSUOMALAISET; LEHDISTÖKIRJOITTELU; POPULISMI; PUOLUEET; EUROOPAN UNIONI; MEDIA; ELIITIT https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96717/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 614; KUBI Hiltunen, Piritta Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa [Elektroninen aineisto] : katsaus kehittämistarpeisiin [Helsinki] : Hoitotyön tutkimussäätiö, s. : kuv. HOITOTYÖ; IKÄÄNTYNEET; KOTIHOITO; VANHUSPOLITIIKKA; KEHITTÄMINEN; HOITOTIEDE; OSAAMINEN; TOIMINTAKYKY; POTILASNEUVONTA; VANHUSTYÖ (pdf-julkaisu) 9 HIRSJÄRVI, Tarmo 908; 37; KUBI Hirsjärvi, Tarmo Tammelan kansanopetuksen vaiheet. 1-2 : Osa 1: Kirkon kansanopetus. Jälkimmäinen osa. Osa 2: Kunnallinen kansanopetus Forssa : Forssan kirjapaino, s. Osat 1-2 sidottu yhteen KANSANOPETUS; HISTORIA; PYHÄKOULU; KIERTOKOULU; OPETTAJAT; KÖYHÄINHOITO; KANSAKOULU; AMMATTIKOULUT; KOULUT; VAMMAISET; OPETUS; KOULUKIRJASTOT; PUUTARHAT; YKSITYISKOULUT; TAMMELA 331 Hirvonen, Marjo Hyvä ikä -pilottiprojekti ikääntyneen työntekijän näkökulmasta [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta IKÄÄNTYVÄT TYÖNTEKIJÄT; IKÄÄNTYNEET; TYÖNTEKIJÄT; JOHTAMINEN; IKÄJOHTAMINEN; TYÖHYVINVOINTI; ESIMIESTYÖ; TYÖKYKY; TYÖSSÄ JATKAMINEN; JAKSAMINEN; TYÖAIKA; JOUSTOTYÖ; HILJAINEN TIETO (pdf-julkaisu)

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 331; KUBI Hoitohenkilökunnan käsityksiä ikääntyneiden hoitotyön nykytilasta [Elektroninen aineisto] / Hoitotyön tutkimussäätiö ; [Anne Korhonen... et al.] [Helsinki] : Hoitotyön tutkimussäätiö, s. : kuv. (Raportti / Hoitotyön tutkimussäätiö ; 2015, 1) IKÄÄNTYNEET; HOITOHENKILÖSTÖ; HOITOTYÖ; VANHUSPALVELUT; PALVELUTARVE; KOTIHOITO; LAITOSHOITO; LAATU; PERUSHOITO; MUUTOS; KUNTOUTUS (pdf-julkaisu) 1 HOKKANEN, Erkki Hokkanen, Erkki Surun kanssa sinuiksi Helsinki : Auditorium, s. ISBN SURU; OMAISHOITO; OMAISHOITAJAT; KUOLEMA; SAATTOHOITO; LESKET 002; 004; KUBI Huhtala, Ville Kunnan tietohallintostrategian merkitys henkilöstölle [Elektroninen aineisto] : case Rovaniemen kaupunki Rovaniemi : Lapin yliopisto, [5], 89 s. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto TIEDONHALLINTA; TIETOHALLINTO; STRATEGIA; KUNNAT; TIETÄMYKSENHALLINTA; STRATEGIATYÖ; TIETO; TIETÄMYS; HENKILÖSTÖ; KUMPPANUUS; VIESTINTÄ; ROVANIEMI (pdf-julkaisu) 331; 614; KUBI Hult, Marja Työttömien terveys ja hyvinvointi [Elektroninen aineisto] : haastattelututkimus Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [10] s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta. - Abstract TYÖTTÖMÄT; TERVEYS; HYVINVOINTI; TERVEYSPALVELUT; KÄYTTÖ; TERVEYDEN EDISTÄMINEN; KOETTU TERVEYS; TERVEYDENTILA; KOKEMUKSET; TYÖ; TYÖTTÖMYYS (pdf-julkaisu) 65.01; 35 Human resource management in the public sector / edited by Ronald J. Burke, Andrew J. Noblet, Gary L. Cooper Cheltenham : Edward Elgar, xi, 330 s. : kuv., taul. ISBN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; JULKINEN SEKTORI; TYÖHYVINVOINTI; TYÖTERVEYS; TYÖTYYTYVÄISYYS; TYÖUUPUMUS; TYÖELÄMÄN SUHTEET; AMMATTILIITOT; TULOKSELLISUUS; KEHITYSMAAT; GLOBALISAATIO; KANSALLISTAMINEN; YKSITYINEN SEKTORI; STRESSI; TYÖYMPÄRISTÖ; AUSTRALIA; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; HAMMASHUOLTO; HAMMASLÄÄKÄRIT; SITOUTUMINEN; SUOMI; TUNTEET; ORGANISAATION KEHITTÄMINEN; JOHTAJUUS; TALOUDELLINEN AHDINKO; TYÖMOTIVAATIO; UUSI JULKISJOHTAMINEN 614; KUBI Husso, Riitta Potilasturvallisuuskulttuuri ajanvarauspoliklinikalla [Elektroninen aineisto] : kysely sairaalahenkilöstölle Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [12] s. : taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos. - Abstract POTILASTURVALLISUUS; POLIKLINIKAT; AJANVARAUKSET; VAARATILANTEET; HOITOHENKILÖSTÖ; SAIRAANHOITAJAT (pdf-julkaisu)

13 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 614; KUBI Hyvönen, Jaana Työaika-autonomia sairaalahenkilöstön kokemana [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. : taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; TYÖAIKA; AUTONOMIA; JOHTAMINEN; VUOROTYÖ; HOITOTYÖ; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; JOHTAJUUS; JAKAMINEN; SAIRAALAT (pdf-julkaisu) 373; KUBI Häkkinen, Ida Tampereen kaupungin perusopetuksen aluejohtajajärjestelmä [Elektroninen aineisto] : toiminnan vaikuttavuuden arviointi Tampere : Tampereen yliopisto, , 14 s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö PERUSOPETUS; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; SOPIMUSOHJAUS; JOHTAMINEN; JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; REHTORIT; ESIMIESTYÖ; FENOMENOLOGIA; SISÄLLÖNANALYYSI; PEDAGOGINEN JOHTAMINEN; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; TALOUSJOHTAJAT; MUUTOSJOHTAMINEN; KEHITTÄMINEN; KOULUTUSPALVELUT; ALUEJAKO; KOULUHALLINTO (pdf-julkaisu) 502; 631; KUBI Härjämäki, Kimmo Maatilaluonnon monimuotoisuus : pientareilta pelloille, kedoilta kosteikkoihin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, s. : kuv. ISBN (TEHO Plus -hankkeen julkaisuja, ISSN ; 2014, 2) Myös verkkojulkaisuna, ISBN MAATILAT; MAATALOUS; LUONNON MONIMUOTOISUUS; LUONTO; PERINNEBIOTOOPPI; PIHAT; RIISTAELÄIMET; KOSTEIKOT; LUONNONHOITO 2 (Pdf-julkaisu) 352(-2); 614; KUBI Högman, Mikko Monikuntaliitoksen taloudelliset vaikutukset perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisessä [Elektroninen aineisto] : Case Joensuu ja Case Seinäjoki Tampere : Tampereen yliopisto, , 5 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KUNTALIITOKSET; TALOUDELLISET VAIKUTUKSET; TERVEYDENHUOLTO; PERUSTERVEYDENHUOLTO; TERVEYDENHUOLTOMENOT; KUNNAT; KOKO; ITSEHALLINTO; KUNNALLISTALOUS; MENOT; KUSTANNUKSET; KUSTANNUSTEHOKKUUS; TUOTTAVUUS; TALOUDELLISUUS; PAIKALLISTALOUS; KÄYTTÖKUSTANNUKSET; JOENSUUN SEUTU; SEINÄJOEN SEUTU (pdf-julkaisu) 5 ILMANLAADUN 55; 504; KUBI Ilmanlaadun seurantatarpeen arviointi [Moniste] / Ilmatieteen laitos. Asiantuntijapalvelut. Ilmanlaatu ja energia ; Birgitta Komppula...[et al.] Helsinki : Ilmatieteen laitos, , [n. 50] s. : kuv., taul. ILMANLAATU; SEURANTA; PÄÄSTÖT; RIKKIYHDISTEET; TYPPIYHDISTEET; HIUKKASET; HIUKKASPÄÄSTÖT; PIENHIUKKASET; LYIJY; HIILIMONOKSIDI; BENTSEENI; OTSONI; ARSEENI; KADMIUM; NIKKELI; PAH-YHDISTEET; MITTAUS; ARVIOINTI; TARVE; SUOMI; ILMATIETEEN LAITOS (pdf-julkaisu)

14 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu Ilmastobarometri 2015 [Elektroninen aineisto] Helsinki : SITRA, 2015 ILMASTONMUUTOKSET; KYSELYTUTKIMUS; BAROMETRIT 1. [Uusi osakohde] (verkkojulkaisu) Immonen, Raimo Yritysjärjestelyt 6. uud. p., Helsinki : Talentum, s. ISBN YRITYSJÄRJESTELYT; YHTIÖOIKEUS; VERO-OIKEUS; YRITYSKAUPAT; VEROTUS; VEROVAPAUS; SUKUPOLVENVAIHDOS; TAPPIO; VAROJENJAKO; FUUSIOT; OSAKEYHTIÖT; PURKAMINEN(OIKEUS); OMISTUSSUHTEET; LIIKETOIMINTASIIRTO; OSAKKEET; VAIHTO; JAKAUTUMINEN; YRITYSMUODON MUUTOKSET; YHTIÖITTÄMINEN; HENKILÖYHTIÖT; OSUUSKUNNAT; JULKISET OSAKEYHTIÖT; YKSITYISET OSAKEYHTIÖT; EUROOPPAYHTIÖT; VERONKIERTO Increasing the value of age [Elektroninen aineisto] : guidance in employers age management strategies / European Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN (Cedefop research paper, ISSN ; 44) IKÄJOHTAMINEN; IKÄPOLITIIKKA; IKÄÄNTYVÄT TYÖNTEKIJÄT; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; EU-MAAT qobpl (pdf-julkaisu ja e-kirja) 331; International Women s Day [Elektroninen aineisto] : PwC Women in Work Index. March 2014 / PricewaterhouseCoopers LLP [S.l.] : PricewaterhouseCoopers, s. : kuv. NAISET; NAISEN ASEMA; TYÖ; PALKAT; PALKKATASO; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; PALKKAEROT; TYÖSSÄKÄYNTI; TYÖTTÖMYYS; JOHTOKUNNAT; JÄSENYYS; OSA-AIKATYÖ; ANSIOTASO; TILASTOT (Pdf-julkaisu) 336; 31; KUBI Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus, Tilasto tällä nimellä vuodesta Tiedot raportoidaan komissiolle kahdesti vuodessa (maaliskuun lopussa ja syyskuun lopussa). JULKINEN TALOUS; ALIJÄÄMÄ; VELKA; JULKISYHTEISÖT; KUNNALLISTALOUS; VALTIONTALOUS; JULKINEN VELKA; TILASTOT (Tilaston kotisivu) 711; 91; KUBI Juntunen, Tiina Näkymätön kaupunki näkyväksi [Elektroninen aineisto] : sokeiden huomioon ottaminen Joensuun kaupunkisuunnittelussa Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [3] s. : kuv., kartt. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta KAUPUNKISUUNNITTELU; SOKEAT; ESTEETTÖMYYS; NÄKÖVAMMAISET; KAUPUNKITILA; KAUPUNKIMAANTIEDE; JULKISET TILAT; AISTIT; ERILAISUUS; VAMMAISUUS; SUUNNITTELUMENETELMÄT; YHDYSKUNTASUUNNITTELU; ARVOT; HAASTATTELUTUTKIMUS; TEEMAHAASTATTELU; JOENSUU (pdf-julkaisu)

15 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 14 35; 504; 65.01; KUBI Järvi, Susanna ALKU ympäristöhallinnossa [Elektroninen aineisto] : aluehallintouudistus 2010 ympäristöasiantuntijoiden näkökulmasta Tampere : Tampere University Press, s. : kuv. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1526) Väitöskirja : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. - Acta Universitatis Tamperensis ; Abstract HALLINNONUUDISTUS; ALUEHALLINTO; YMPÄRISTÖHALLINTO; MUUTOS; UUDISTUKSET; ORGANISAATIOKULTTUURI; MUUTOSJOHTAMINEN; LUONNONSUOJELU; YMPÄRISTÖNSUOJELU; ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET; ALUEHALLINTOVIRASTOT; FUUSIOT; HENKILÖSTÖ; YMPÄRISTÖVALVONTA; YMPÄRISTÖLUVAT; TOIMINTAKULTTUURI (pdf-julkaisu) 336; 352; 614; 657; KUBI Jäspi, Joonas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntakohtaisen kustannuslaskentamallin kehittäminen [Elektroninen aineisto] Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, , [9] s, : kuv. Diplomityö: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknillistaloudellinen tiedekunta.tuotantotalouden osasto. - Abstract KUSTANNUSLASKENTA; LASKUTUS; KUNNAT; LASKENTAMALLIT; SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIT; ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI; KUNTAYHTYMÄT; RAHOITUS; TERVEYDENHUOLTOMENOT https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/66336/nbnfi-fe pdf?sequence=3 (pdf-julkaisu) 352(-28); 36; 614; KUBI Kaaronen, Merja-Liisa Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen integrointi luottamushenkilön näkökulmasta [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; INTEGRAATIO; SOSIAALIHUOLTO; TERVEYDENHUOLTO; KUNNANVALTUUTETUT; LUOTTAMUSHENKILÖT; ISÄNTÄKUNTAMALLI; KUNTAYHTYMÄT; TIEDONSAANTI; YHTEISTOIMINTA-ALUEET; KOKEMUKSET; ALUEELLINEN YHTEISTYÖ; VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET; PÄÄTÖKSENTEKO; KUNNAT; YHTEISTYÖ; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; SEUTUYHTEISTYÖ (pdf-julkaisu) 352; 36; KUBI Kaipainen, Minna S. Ratkaisuja palvelutuotantoon [Elektroninen aineisto] : kuntien vastuulla olevien sosiaalipalveluiden tuotantoon tarjottuja vaihtoehtoja Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta SOSIAALIPALVELUT; PALVELUTUOTANTO; JULKISET PALVELUT; PALVELURAKENNE; KUNNALLISET PALVELUT; UUDISTUKSET; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KUNTALIITOKSET; ULKOISTAMINEN; TUOTTAVUUS; VALTIONOSUUDET; RAHOITUS; KUNTAUUDISTUS (pdf-julkaisu) 347 Kaisto, Janne Oikeustoimiopin perusteet Helsinki : Kauppakamari, s. ISBN OIKEUSTOIMI; PÄTEMÄTTÖMYYS; VARALLISUUSOIKEUS; SOPIMUSOIKEUS; VILPITÖN MIELI; PROSESSIOIKEUS; TAHTO; HYVÄ TAPA; RAHAPELIT; TAKAUS; TYÖSOPIMUKSET; SYRJINTÄ; ILMAISU; EREHDYS; VIRHEET; LUOTTAMUS; LUOVUTUS; VALTUUTUS; PETOS; TIEDONANTOVELVOLLISUUS; TARJOUKSET; HYVÄKSYMINEN; SOPIMUKSET; OIKEUSVAIKUTUKSET; MÄÄRÄAJAT; SOPIMUSEHDOT; JULKISET HANKINNAT; KOHTUUS; PYSÄKÖINNINVALVONTA; MAKSUT; TESTAMENTTI; SOVITTELU; KANNE

16 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu Kaitila, Ville Öljy ja uudistukset ratkaisevat : Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle / Ville Kaitila, Markku Kotilainen Helsinki : Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), 2015 ISBN (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Sarja B, ISSN ; 266) ELINKEINOELÄMÄ; VENÄJÄ; SUOMI; TALOUDELLINEN KEHITYS; KANSANTALOUS; VIENTI; ULKOMAANKAUPPA; PANOS-TUOTOS-ANALYYSI; ARVONLISÄYS; SIJOITUKSET; OECD-MAAT; TALOUSKASVU; WTO; JÄSENYYS; UUDISTUKSET; ÖLJY (Pdf-julkaisu) SAR KALLIO, Tomi J ; 614; 378; KUBI Kallio, Tomi J. Ammattilaisbyrokratiat tehokkuuden aikakaudella : tasapainoilua asiantuntijaeetoksen ja tehokkuuspaineiden välillä Tampere : Tampere University Press, , [n. 50] s. : kuv., taul. ISBN (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN ; 2029) Väitöskirja : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. - Summary. - Acta Electronica Universitatis Tamperensis ;1518 TEHOKKUUS; BYROKRATIA; AMMATTILAISET; ASIANTUNTIJAORGANISAATIOT; JOHTAMINEN; YLIOPISTOT; SAIRAALAT; ORGANISAATIOTEORIAT; PROFESSIOT; TULOSOHJAUS; UUSI JULKISJOHTAMINEN; LUOVUUS; ORGANISAATION KEHITTÄMINEN (pdf-julkaisu) 374.3; KUBI Kalliomaa, Johanna Valtionohjaus kuntien nuorisotyössä [Elektroninen aineisto] : miten Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ohjaa kunnallista nuorisotyötä? Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö NUORISOTYÖ; KUNNAT; VALTIONOHJAUS; UUSI JULKISJOHTAMINEN; OHJELMAJOHTAMINEN; NUORISOPOLITIIKKA; KEHITTÄMISPROJEKTIT; KEHITYSOHJELMAT; NUORISOTOIMI; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; HALLINNONUUDISTUS; ARVOSTUS; EMPOWERMENT https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96757/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 314; KUBI Kalliovalkama, Mari Kehyskunnan vetovoima - mielikuvien maaseutu [Elektroninen aineisto] : tapaus: Kangasala ja Lempäälä Tampere : [Tampereen yliopisto], s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KEHYSKUNNAT; VETOVOIMAISUUS; MAASEUTU; MIELIKUVAT; MUUTTOLIIKE; KAUPUNKISEUDUT; TAMPEREEN SEUTU; LEMPÄÄLÄ; KANGASALA; KESKUKSET; MAASSAMUUTTO (pdf-julkaisu) 7; KUBI Kangasniemi, Paula Taiteen hyvinvointivaikutukset päättäjien puheessa Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 [Elektroninen aineisto] Turku : Turun yliopisto, [3], 57 s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos/kasvatustieteiden tiedekunta TAIDE; HYVINVOINTI; VAIKUTUKSET; KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIT; TURKU; TEHTÄVÄT; TAIDEKASVATUS; PÄÄTÖKSENTEKIJÄT; KULTTUURI; DISKURSSIANALYYSI https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103345/gradu2014kangasniemi.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu)

17 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 16 36; KUBI Kannisto, Mia Vanhuspalvelulain läpivieminen Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymässä [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö VANHUSPALVELULAKI; VANHUSPALVELUT; IKÄÄNTYNEET; LAATU; SUOSITUKSET; MUUTOSJOHTAMINEN; PALVELURAKENNE; MUUTOS; PALVELUJÄRJESTELMÄT; LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄT; POHJOIS-SATAKUNTA https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96420/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) SÄÄTIÖ KANSALAISMIELIPIDE 32; 352; KUBI Kansalaismielipide ja kunnat : ilmapuntari 2014 / [TNS Gallup Oy] Helsinki : KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, s. : kuv., taul. ISBN (Polemia-sarja, ISSN ; 97) KANSALAISET; MIELIPITEET; BAROMETRIT; KUNNALLISHALLINTO; ASENTEET; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; VALINNANVAPAUS; YKSITYISET PALVELUT; SUBJEKTIIVISET OIKEUDET; KUNNALLISTALOUS; ARVOT; PUOLUEET; ÄÄNESTÄMINEN; EDUSKUNTAVAALIT; POLITIIKKA (pdf-julkaisu) 36; 331; KUBI Karjalainen, Jouko Selvitys osallistavan sosiaaliturvan pilotointien kokemuksista [Elektroninen aineisto] / Jouko Karjalainen, Peppi Saikku Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. SOSIAALITURVA; OSALLISTAMINEN; KOKEMUKSET; AKTIVOINTI; KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA; LOIMAA; PALTAMO; RAUMA; ROVANIEMI; VARKAUS; ÄÄNEKOSKI; DIAKONIA; VAPAAEHTOISUUS; VIESTINTÄKASVATUS; PILOTOINTI (Pdf-julkaisu) 36; KUBI Karppinen, Päivi Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuspalveluissa [Elektroninen aineisto] : vanhempien näkemyksiä palvelusetelin käyttöönotosta Oulun kaupungissa Rovaniemi : Lapin yliopisto, , 3 s. Lisensiaatintyö : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta PALVELUSETELIT; LASTEN PÄIVÄHOITO; PÄIVÄHOITO; YKSITYISET PALVELUT; JULKISET PALVELUT; VARHAISKASVATUS; ASIAKKUUS; VALINNANVAPAUS; LAATU; OULU (verkkojulkaisu) ; 331; KUBI Kauppinen, Taina Nuorisotakuu aktiivisen kansalaisen tuottamiskoneistona [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta. - Abstract NUORISOTAKUU; AKTIIVISUUS; KANSALAISUUS; UUSLIBERALISMI; HALLINTA; OHJAUS; VALTA; NUORET; SÄÄNTELY; YKSILÖLLISYYS; HYVINVOINTI; TYÖPAJAT; TYÖVOIMAHALLINTO; ASIANTUNTIJAT; VIRKAKIELI (pdf-julkaisu)

18 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu ; 659; KUBI Kaupunmäki, Simo Tiedon löytyvyys kuntien nettisivuilla [Elektroninen aineisto] : katsaus kuntasivustojen informaatioarkkitehtuurin periaatteisiin ja käytäntöihin Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö INFORMAATIO; TIETO; LÖYTYVYYS; WWW-SIVUT; KUNNAT; KUNNALLISET PALVELUT; TIEDONHANKINTA; INTERNET; VERKKOPALVELUT; JULKINEN HALLINTO; TIEDONHAKU; NAVIGOINTI; JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI (pdf-julkaisu) 373; KUBI Kedonperä, Noora Tutkimus turkulaisten isien ajatuksista peruskoulusta ja yläkouluvalinnasta [Elektroninen aineisto] Turku : Turun yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos KOULUVALINNAT; MARKKINOINTI; PERUSKOULU; PERUSKOULUN YLÄASTE; ISÄT; SUKUPUOLIROOLIT; KOULUTUS; LAATU; LAPSET https://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/90806/gradu2013_kedonper%c3%a4.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu) FCG KEHITYSVAMMAHUOLLON 36; 614; KUBI Kehitysvammahuollon palveluiden nykytilan selvitys [Moniste] : Hamina, Kotka, Kouvola / FCG Finnish Consulting Group ; Pirjo Haukkapää-Haara... [et al.] Helsinki : FCG Finnish Consulting Group, , 33, 3 s. : kuv. Sisältää liitteet: Yksiköiden kuvaukset ja Tuotekoodit Carean palvelut. - Tiedostot tallennettu: T:\Viestintä\Kirjasto\Pdf-julkaisuja KEHITYSVAMMAHUOLTO; HAMINA; KOTKA; KOUVOLA; VAMMAISHUOLTO; TILASTOT SAR KEN 304; KUBI Ken on maassa jämäkin? : EVAn Arvo ja asennetutkimus 2015 / Matti Apunen... [et al.] Helsinki : Eva, s. : kuv., taul. ISBN (EVA Raportti, ISSN ; 2015, 1) Pieni vaalisarja ARVOT; ASENTEET; SUOMALAISET; PÄÄMINISTERIT; EHDOKKAAT; HALLITUKSET; ODOTUKSET; TYÖ; VEROTUS; TURVALLISUUS; VENÄJÄ; NATO; EURO; EUROOPAN UNIONI; MIELIPITEET (pdf-julkaisu) 65 KEROLA, Marja 651.5; KUBI Kerola, Marja Erään arkistonhoitajan testamentti : eli arkipäivän tiedonsiirtoa [Tampere] : Mediapinta, s. ISBN ARKISTOINTI; ARKISTONHOITO; ASIAKIRJAHALLINTO; ARKISTONHOITAJAT; MUISTELMAT

19 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 18 35; KUBI Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeessa (VIRSU) määriteltyjen aluehallinnon rakennemallien jatkoarviointi [Elektroninen aineisto] : Valtiovarainministeriön muistio / Valtiovarainministeriö [Helsinki] : [Valtiovarainministeriö], s. : kuv. ALUEHALLINTO; KESKUSHALLINTO; VALTION VIRASTOT; RAKENNE; VALTIONHALLINTO; MAISTRAATIT; ALUEHALLINTOVIRASTOT; TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOT; ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET; ALUEJAKO; MAAKUNNAT; KUNTAYHTYMÄT; MAAKUNTAITSEHALLINTO; KUNNAT; VALTIO; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; MALLIT d9ae7e54b33 (Pdf-julkaisu) 336; 352; 657; KUBI Kivimäki, Jenna Kunnan tytäryhtiöille asettamat tavoitteet [Elektroninen aineisto] : Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu OMISTAJAOHJAUS; KUNNAT; TYTÄRYHTIÖT; KUNTAKONSERNIT; JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; TAVOITTEET; HELSINKI; TAMPERE; OULU https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96801/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 35 KOHTI 351.7; KUBI Kohti kattavampaa varautumista : vapaaehtoisjärjestöt kokonaisturvallisuuden tukena / toimittanut Eeva Innola Helsinki : Turvallisuuskomitea, s. : kuv. ISBN Myös verkkojulkaisuna TURVALLISUUS; VAPAAEHTOISUUS; VAPAAEHTOISTYÖ; VARAUTUMINEN; VALMIUSSUUNNITTELU; JÄRJESTÖTOIMINTA; YHDISTYKSET; KANSALAISTOIMINTA; JÄRJESTÖT (Pdf-julkaisu) SAR KOIVULA, Riitta 614; KUBI Koivula, Riitta Muistisairaan ihmisen omaisena terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla : tutkimus toimijuudesta Helinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv. ISBN (Tutkimus / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 108) Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. - Sammandrag. - Abstract MUISTISAIRAUDET; OMAISET; TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOT; PITKÄAIKAISHOITO; TOIMIJUUS; DEMENTIA; ETNOGRAFIA; VUOROVAIKUTUS; YKSILÖ (kuv.) 352; 342 En kommunallag för framtiden [Elektroninen aineisto] : slutbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden. Del A, Del B Statens offentliga utredningar, , 402 s. : kuv. ISBN (Statens offentliga utredningar, ISSN X ; 2015, 24) KUNTALAKI; KUNNALLISLAKI; LAINVALMISTELU; KUNNALLISHALLINTO; KUNNAT; MAAKÄRÄJÄT; TEHTÄVÄT; ROOLIT; KUNNANHALLITUKSET; LAUTAKUNNAT; KUNNANVALTUUSTOT; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; KOKEILU; OHJAUS; SEURANTA; LUOTTAMUSHENKILÖT; VIRANHALTIJAT; KUNNANJOHTAJAT; KUNNALLISYHTIÖT; OMISTAJAOHJAUS; OMISTAJAPOLITIIKKA; EUROOPAN UNIONI; KILPAILUOIKEUS; YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT; YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT; VALTIONTUKI; JULKISET HANKINNAT; EU-OIKEUS; TARKASTUS; LAILLISUUSVALVONTA; TILINTARKASTUS; KUNNAN TOIMIALA; RUOTSI Linkit: (Pdf-julkaisu, del A) (Pdf-julkaisu, del B)

20 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/ Sivu 19 KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO KOMMUNINVÅNAREN 352; KUBI Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin [Moniste] / Suomen kuntaliitto Helsingfors : Suomen kuntaliitto - Finlands kommunförbund, s. : kuv. ISBN Ilmestynyt suomeksi nimekkeellä: Kuntalainen keskiössä : kuntademokratian kehittämisen suuntaviivat. - Tuloste verkkojulkaisusta ITSEHALLINTO; DEMOKRATIA; KUNTALAISET; EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA; SUORA DEMOKRATIA; OSALLISTUMINEN; VUOROVAIKUTUS (Pdf-julkaisu) 331; 36; 614; KUBI Koponen, Eija-Leena Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa [Elektroninen aineisto] Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 13/2015) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; SOSIAALIALA; TERVEYDENHUOLTOALA; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; SOSIAALIALAN HENKILÖSTÖ; TYÖVOIMA; RIITTÄVYYS; ENNAKOINTI; TYÖVOIMAN KYSYNTÄ; TYÖVOIMAN TARJONTA; TYÖVOIMANTARVE (Pdf-julkaisu) 34(094) Lukusali KORKEIN OIKEUS 34(094) KKO:n ratkaisut kommentein / 2 / toimittanut Pekka Timonen Helsinki : Talentum, s. ISBN (KKO:n ratkaisut kommentein, ISSN ) KORKEIN OIKEUS; RATKAISUT; VUOSIKIRJAT KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO KOSKI, Arto 352(-2); ; KUBI Koski, Arto Elinkeinot kuntaliitoksissa [Moniste] : tutkimuksen näkökulmia Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. ISBN Kuntaliiton verkkojulkaisu ELINKEINOT; KUNTALIITOKSET; ELINKEINOPOLITIIKKA; ELINVOIMAISUUS; YHDYSKUNTARAKENNE; VAIKUTUKSET; TUTKIMUS; MUUTOS; AIKA; PAIKKA; DYNAMIIKKA (Pdf-julkaisu) 347.7; 347 Koski, Pauli Yhtiöoikeus [Elektroninen aineisto] / Talentum Media Oy ; Pauli Koski, Matti J. Sillanpää Helsinki : Talentum, ISBN Päivittyvä e-kirja. - Luettavissa Kuntatalon verkossa (IP-tunnistukseen perustuva päivittyvä Talentum Fokus -onlinepalvelu). YHTIÖT; YHTIÖOIKEUS; HENKILÖYHTIÖT; OSAKEYHTIÖLAKI; OSAKEYHTIÖT; OSUUSKUNNAT; YHDISTYKSET; SÄÄTIÖT; EUROOPPAYHTIÖT; PERUSTAMINEN; YHTIÖJÄRJESTYS; OSAKEKIRJAT; OSAKKEET; ARVO-OSUUDET; YHTIÖKOKOUKSET; TILINPÄÄTÖS; TILINTARKASTUS; TOIMINTAKERTOMUKSET; VAROJENJAKO; VOITONJAKO; LAHJOITUKSET; OSAKEANTI; OSAKEPÄÄOMA; OPTIOT; PÄÄOMALAINAT; FUUSIOT; JAKAUTUMINEN; KONSERNIT; ARVOPAPERIMARKKINAT; SISÄPIIRITIETO; YRITYSMUODON MUUTOKSET; PURKAMINEN(OIKEUS); OIKEUSTURVA; AVOIMET YHTIÖT; KOMMANDIITTIYHTIÖT; ASUNTO-OSAKEYHTIÖT; KAUPPAREKISTERI (Talentum Fokus -onlinepalvelutalentum Fokus -onlinepalvelu)

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Hannu Alanko 7.2.2013 Hoffmanco International 1 Hoffmanco International Oy Health Due Diligence nykytila-analyysi Sirius ohjausjärjestelmä Sirius sairauskassa

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto PARAS-ARTTU TUTKIMUSKUNNAT 2008-2012 Mustasaari Vaasa Pori Harjavalta Kemiönsaari Vöyri Vimpeli Lapua

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014

Europarlamenttivaalit 2014 Oikeusministeriö Europarlamenttivaalit 2014 Tiedotustilaisuus 29.4.2014 1 Vaalien toimittamisaika 22. - 25.5.2014 Torstaina: Hollanti ja UK Perjantaina: Irlanti Perjantaina ja lauantaina: Tshekki Lauantaina:

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Hack the Budget. Nuorisotakuu

Hack the Budget. Nuorisotakuu Hack the Budget Nuorisotakuu Elina Palola (STM), Markku Rimpelä (Hämeenlinna), Hanna Sauli (Allianssi), Anna-Maria Tenojoki (Nuora), Georg Henrik Wrede (OKM) Haaste Idea Mitä - Miten Haaste: Mihin rahat

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

ARTTU-Alueseminaari Seinäjoki

ARTTU-Alueseminaari Seinäjoki ARTTU-Alueseminaari Seinäjoki 24.102012 Paras-uudistuksen tarve ja tavoite > (liian) monisanainen kuvailu puitelaissa - Kunnat eivät tulevaisuudessa selviä nykyisillä rakenteillaan tehtävistään tai

Lisätiedot

Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa Siv Sandberg, Åbo Akademi

Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa Siv Sandberg, Åbo Akademi Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa 26.10.2012 Siv Sandberg, Åbo Akademi Kunnallinen päätöksenteko on tuomittu epäonnistumaan? Dollery & Wallis

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Kuntatalo, Helsinki Benjamin Strandberg, Asiantuntija Yleistä sosiaali- ja terveydenhuollosta Euroopassa Pohjoismaiden ja

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Teollisuusneuvos Antti Valle Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto 11.5.2016 Innovaatiot vaikuttavat positiivisesti talouteen BKT/asukasluku 90000 80000

Lisätiedot

Paneelikeskustelu: Kuntien eriytyvä kehitys riskit ja mahdollisuudet. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU

Paneelikeskustelu: Kuntien eriytyvä kehitys riskit ja mahdollisuudet. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Paneelikeskustelu: Kuntien eriytyvä kehitys riskit ja mahdollisuudet Kuntamarkkinat 15.9.2011 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Kuntien eriytyvä kehitys riskit

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Johtamisen haasteet julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön visio

Johtamisen haasteet julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön visio Johtamisen haasteet julkisella sektorilla Kauppatieteellisen yhdistyksen visiopäivä Juhani Turunen 28.1.2009 Valtiovarainministeriön visio Suomi on kestävä, kilpailukykyinen ja innovatiivinen kansantalous,

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia?

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? ARTTU-kuntaseminaari, Helsinki 15.12.2011 Sari Pikkala Åbo Akademi & Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015 Elli Aaltonen ylijohtaja aluehallintovirasto 16.9.2015 1 Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa 16.9.2015 OHJELMA: 9.00 Tervetuloa ja

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntauudistus, kuntalaki, VOS ja sote ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä 17.5.2013 Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Toimintaympäristön voimavaroja Lähes kaikilla hyvinvoinnin (sosiaalisen koheesion)

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008 Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita Tilastokeskus-päivä 4.11.28 Kaksi näkökulmaa suomalaisen hyvinvoinnin haasteista 1) Väestön ikääntymisen seuraukset :! Talouskasvun hidastuminen, kun työikäinen väestö

Lisätiedot