Markku Gardin SINIKELTAINEN TIE MAAILMAN HUIPULLE (BLÅGULA VÄGEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markku Gardin SINIKELTAINEN TIE MAAILMAN HUIPULLE (BLÅGULA VÄGEN)"

Transkriptio

1 1 Markku Gardin SINIKELTAINEN TIE MAAILMAN HUIPULLE (BLÅGULA VÄGEN) Ruotsin hiihtoliiton tavoitteena on, että Ruotsi tulevaisuudessakin on yksi maailman johtavista maastohiihtomaista: Paras maailmassa kaikki hiihtävät. Ruotsin hiihtoliitto valmistelee maastohiihdolle tähän tähtääviä suuntaviivoja. Suunnitelmaluonnosta käsitellään parasta aikaa hiihtoväen piirissä. Suuntaviivat sisältävät ehdotuksia periaatteiksi ja toimenpiteiksi kohdennettuina niin lasten (13- v.) kuin nuorten ja aikuistenkin hiihtäjien kehityksen ja menestymisen varmistamiseksi. Ohjelma koskee niin fysiikkaa, tekniikkaa kuin mentaalista toimintaakin. Blågula vägen -suuntaviivat löytyy kokonaisuudessaan seuraavasti: /utbildning. Olen kääntänyt vapaalla otteella suomen kielelle johtamista/ohjaaamista ja mentaalista kehitystä koskevia osia suuntaviivoista. Tämä käännös on alla. Markku Gardin Pori JOHDATTELUA: MIKSI? Kehittämisohjelman suunnittelu lähtee hiihdon vaativuustekijöistä. Se perustuu myös hiihdon valmentajien ja aktiiviurheilijoiden kokemuksiin sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa tehtyihin tutkimuksiin. Suuntaviivojen on tarkoitus olla opas eli antaa tietoa ja ohjausta. Se ohjaa toimimaan niin, että koetaan luottamusta ja turvallisuutta sekä innostusta, uteliaisuutta ja mielenkiintoa kehitettäessä kutakin henkilöä yksilönä. On tärkeää, että toiminnassa on mukana koulutettuja ohjaajia /valmentajia sekä uteliaita hiihtäjiä. Strategian kohderyhmänä ovat 13- vuotiaista lapsista aina aikuisiin huipulla kilpaileviin aktiiviurheilijoihin sekä mm. heidän valmentajansa ja vanhempansa. Raportissa painotetaan pääasioita, valmennuksen punaista lankaa. Tärkeää on korostaa myös johtamisen/ohjauksen/valmennuksen merkitystä aktiiviurheilijan kehitykselle hänen urheilunsa eri vaiheissa. Maastohiihdon ja se harjoittajien avainsanat ovat: - hyvinvointi - iloisuus, hauskuus - oma vastuu - asenne, suhtautuminen ja itseluottamus - arviointi, keskustelu ja kehittyminen - avoimuus, eteenpäin suuntautuneisuus ja ammattimaisuus - kuormitus ja rasitus - jatkuvuus - harjoittelun asteittainen kehittyminen

2 2 JOHTAMINEN/OHJAAMINEN/VALMENTAMINEN JA MENTAALINEN KEHITYS Yksi Ruotsin Hiihtoliiton visioista on, että toiminta luo sellaisen myönteisen ja iloisen toimintaympäristön, että kaikki ne, jotka osallistuvat toimintaamme, kehittyvät myös ihmisinä. Aktiivihiihtäjälle luodaan sellaiset edellytykset, että hän kehittyy sekä hiihtäjänä että ihmisenä. Ohjaajan keskeisenä tehtävänä on olla mukana ja tukea hiihtäjää hänen tavoitetietoisessa toiminnassaan: hiihtäjä voi saavuttaa unelmansa ja tavoitteensa. Kaikkien toiminnassa mukana olevien tulisi saada sellaista koulutusta ja kehittyä niin, että kukin voisi jonakin päivä katsoa taakseen ja todeta: Olipa onni, että sain olla mukana sellaisessa toiminnassa ja oppia sellaisia asioita, joista minulla oli hyötyä muussakin elämässäni. Kaikilla niillä, jotka ovat mukana, pitää olla mahdollisuus kehittää arvostuksiaan ja taitojaan sekä viihtyä toiminnassa. Tällöin kukin pystyy parhaaseen suoritukseensa silloin, kun sitä tarvitaan. Toimintamme visio ja tavoite on: Maailman Huippueliittiin. Otamme herkällä korvalla vastaa sellaisia rakentavia ehdotuksia, joka parantavat hiihtourheilun toimintaedellytyksiä ja jotka luovat parhaat ajateltavissa olevat edellytykset urheilijoillemme kehittyä hiihtäjinä. Huipun tavoitteleminen tähtää siihen, että aikuisiässä päästään suorituksiin, joilla menestytään maailman parhaiden joukossa. Kun hiihtäjämme menestyvät maailman huipulla, se luo positiivista mielikuvaa mm. tiedotusvälineissä. Se puolestaan vahvistaa mahdollisuuksiamme kehittää hiihtourheilua Ruotsissa. Yksilö ja joukkue menestyksen takana Ihminen JA suoritus ovat tärkeitä. Tavoitteemme on auttaa ja tukea nuorta hiihtäjää niin, että hän kehittyy yksilönä ja niin, että hän saavuttaa aikoinaan maailman hiihtoeliitin. Tämän vuoksi on tärkeää suhtautua jokaiseen aktiiviseen harrastajaan tasa-arvoisesti riippumatta siitä, miten hän menestyy mm. kilpailuissa. Kysymys on nuoresta ihmisestä, joka hiihtää, ei pelkästään hiihtäjästä, joka on myös ihminen. Matkalla huippueliittiin urheilija tulee kohtaamaan myös sellaisia ihmisiä, jotka arvostavat hiihtäjää sen mukaan, miten he menestyvät. Hiihtäjät kohtaavat sekä onnistumisia että vastoinkäymisiä. Ohjaajan/valmentajan tehtävä on löytää sellaisia keinoja ja toimintatapoja, joiden avulla niistä selvitään. Kun nuori oppii käsittelemään onnistumisensa ja epäonnistumisensa, voi hän hyvin riippumatta siitä, miten hän menestyi ladulla. Mitä paremmin urheilija oppii tuntemaan itsensä ja mitä paremmin hän hallitsee tällaiset tilanteet, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on kehittyä sekä ihmisenä että urheilijana. Kilpailun tulos on aina erotettava henkilöstä. Kilpailussa epäonnistuminen ei tee urheilijasta huonompaa ihmistä. On tärkeää, että ohjaaja/valmentaja tukee urheilijaa. Tärkeää on myös, että koulutoverit ja urheilukaverit tukevat häntä. Kaikki mukana olevat urheilija ja valmentaja, voitelija ja hieroja.. luovat positiivista ilmapiiriä. Tällaisessa ilmapiirissä vallitsee avoimuus, eteenpäin suuntautuneisuus, ammattimaisuus ja tekemisen ilo. Tällaisessa ilmapiirissä ryhmän jäsenet kunnioittavat ja tukevat toisiaan. Porukka, oli se sitten maajoukkue, piirijoukkue tai urheiluseura antaa voimaa ja tahtoa panostaa täysillä itsensä ja joukon kehittämiseksi. Monille juuri joukkue tai seura on se suurin motivaattori, joka kannustaa jatkamaan urheilemista.

3 3 Muutama kysymys aktiiviselle hiihtourheilijalle: - mikä on sinulle sopivaa ja mikä saa sinut viihtymään? - miten sinä toimit onnistumisissa ja vastoinkäymisissä? - miten sinä voit panostaa omassa porukassasi sen hyvään yhteishenkeen? Omaan kehitykseen panostaminen Jokainen voi kehittyä lähtemällä vain omista edellytyksistään. Onko tavoitteesi päästä vaativaan tavoitteeseesi tai jopa maailman parhaaksi? Yleensä se ei toteudu, jos tehdään aina niin kuin muutkin tai kopioimalla se, mitä aikaisemmin on tehty. Aina kuitenkin tarvitaan kovaa työtä sekä omaa intoa ja uskoa itseensä. Tavoitteiden saavuttaminen vie aina paljon aikaa ja voimavaroja. Menestymisessä on kyse myös siitä, että urheilija ottaa itse vastuuta harjoittelustaan ja kilpailemisestaan ja että hän keskittyy oikeisiin asioihin. Kyse on niistä asioista, jotka saavat urheilijan viihtymään lajinsa parissa ja pyrkimään yhä paremmaksi urheilijaksi. Kaikkien, jotka toimivat hiihtourheilun piirissä, urheilijat mukaan lukien, tulee vaikuttaa siihen, että jokainen on saman arvoinen sukupuolesta, kilpailumenestyksestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, yhteiskunnallisesta asemasta jne. riippumatta. Tavoitteet ja niiden asettaminen Tehokas tapa selvittää se, mihin kukin pyrkii, on oppia asettamaan tavoitteita oikealla tavalla. Missä nuori on nyt? Mitä hän haluaa olla myöhemmin? Millä tavalla hän oppii realistisella, innostavalla ja motivoivalla tavalla harjoittelemaan tavoitteidensa saavuttamiseksi? Valmentajan tehtävänä on olla mukana tavoitteiden asettamisessa sekä toimenpiteiden suunnittelussa ja niiden toteuttamisessa. Samalla tavalla kuin kävelemään opetteleva lapsi, urheilijan on hyvä olla itsepäinen, utelias ja periksi antamaton. Tärkeätä on tehdä kussakin tilanteessa parhaansa ja taistella eteenpäin. On tärkeää osata epäonnistua ja hyväksyä se. On tärkeää tulkita tulosta ja suoritusta, arvioida omaa tekemistä. Sen perusteella voidaan jatkaa entisellä linjalla tai muuttaa toiminnan suuntaa. Huono tulos ei välttämättä ole epäonnistuminen. Se osoittaa, mihin kannattaa panostaa tavoitteiden toteuttamiseksi. Jos on sellaisia huolta herättäviä asioita, joihin ei voi vaikuttaa, on hyvä muuttaa omia asenteitaan niitä kohtaan. Jos taas on kyse asioista, joihin voi itse vaikuttaa, niihin kannattaa panostaa. Ehkä pitää harjoitella enemmän tai toisella tavalla, muuttaa joitakin toimintatapoja, muuttaa suhtautumista tai yrittää vielä kerran entisellä tavalla. Avainasia on panostaa aina täysillä, joka päivä ja kaikissa tilanteissa On syytä muistaa, että aina ei ole kyse tuloksiin liittyvistä tavoitteista. Pikemminkin on hyvä asettaa tavoitteita sille toiminnalle, joka johtaa hyviin tuloksiin. Tavoitteena voi olla esim. se, miten selviän eri tilanteista, miten pitkälle voin päästä, miten tekniikkani paranee jne. Hyviä suorituksia koskevat tavoitteet ovat yksilöllisiä. Kukin asettaa ne itselleen. Muutama kysymys urheilijalle: - mitkä ovat minun tavoitteeni? - mitä niiden saavuttaminen minulta vaatii? - millaista panostusta ne minulta vaativat? - ja mitä minun tulee tehdä, jotta toteutan nuo vaatimukset?

4 4 Huipulle pääseminen edellyttää runsasta ja laadullisesti hyvää harjoittelua Maastohiihto on yksi maailman vaativimpia kestävyysurheilulajeja. Huipulle pääseminen vaatii pitkäaikaista ja kovaa harjoittelua. Maailman huipulla olevat ovat kovakuntoisimpia urheilijoita. Laji antaa paljon mahdollisuuksia nähdä ja kokea. Myös harjoittelu on monipuolista. Samalla harjoittelu edellyttää jatkuvaa vuosittaista kehittymistä. Hyvä laadullinen harjoittelu edellyttää, että ajatus on mukana jokaisessa harjoituksessa riippumatta siitä onko kyseessä kestävyys-, tekniikka-, voima- tai muu harjoitus. Tämä yhdessä itsensä kuuntelemisen ja harjoitusjärkevyyden kanssa tuo harjoitukseen laatua. Jokainen harjoitus vie lähemmäksi tavoitetta. Jokainen harjoitus antaa jotakin. Ei luonnollisesti ole takuita siitä, että näin tekemällä aina menestytään. Oma vastuu ja oman toiminnan arviointi niin harjoituksissa kuin elämässäkin on kuitenkin osoittautunut avaimeksi menestykseen. Loppujen lopuksi oma tahto ja asenne ovat ne tärkeimmät tekijät, joista riippuu, saavuttaako urheilija tavoitteensa. YHTEENVETO johtamisesta ja mentaalisesta kehittymisestä 1. On joitakin peruskiviä siihen, pystyykö urheilija parhaaseen mahdolliseen omaan suoritukseensa ja saavuttaako hän hiihdossa maailman huipun: Turvallinen sosiaalinen ympäristö On tärkeää, että hiihtoa harjoittelevalla on ympärillään sellaisia hänelle tärkeitä ihmisiä, joista hän pitää ja joiden kanssa hän viihtyy ja voi hyvin. On tärkeää myös se, että hän löytää olosuhteet ja toimintapuitteet, joissa hän viihtyy. Valmentajille ja kavereille ohjeeksi: kannusta, älä painosta. Motivaatio, halu hiihtää Mikä tahansa harrastus vaatii siihen innostumista, motivaatiota. On tärkeää, että urheilija pohtii sitä, miksi hän on mukana ja harrastaa hiihtoa, mikä saa hänet harjoittelemaan ja kilpailemaan. Valmentajan on hyvä tietää, mikä on urheilija motiivi osallistua. Uskalla kysyä! Ole utelias! Iloisuus Motivaatioon liittyy usein iloisuus ja hauskuus. Pidä hauskaa ja säteile iloisuutta ympärillesi. Se tarttuu! Hyvä itsensä tunteminen Itsetuntemus on urheilijan käsitys itsestään, mitä hän ajattelee itsestään. Tunne siitä, että kelpaa riippumatta urheilutuloksista. Itseluottamus Hiihdon parissa viihtyminen edellyttää, että luotamme kykyihimme selvitä siinä ja siitä, mitä harrastus meiltä vaatii. Sen vuoksi on tärkeää ylläpitää ja vahvistaa urheilijan itseluottamusta. Tämä tapahtuu mm. niin, että hiihtäjä itse ja hänen myös lähimpänsä huomaavat, missä urheilija onnistuu (kiitosta, tunnustusta) ja kuinka hän kehittyy. Itseluottamus liittyy tavoitteen asettamiseen. Tavoitteen saavuttaminen lisää automaattisesti itseluottamusta.

5 5 2. On joitakin avaimia siihen, kehittyykö henkilö sekä ihmisenä että urheilijana: Itsensä tunteminen Menestyvät urheilijat analysoivat systemaattisesti itseään ja toimintaansa. He ovat tietoisia omista vahvuuksistaan, mutta myös heikkouksistaan. He kehittävät jatkuvasti itseään tullakseen vielä paremmiksi. Huippu-urheilija harkitsee toimintaansa, tekee kysymyksiä ja miettii sitä, mikä on hyväksi juuri hänelle. Näin hän kehittyy. Omasta tekemisestä päättäminen Me yleensä haluamme tehdä itse valintojamme. Se, mitä teemme, teemme omasta tahdostamme. Haluamme hallita tilanteet, joissa olemme. Urheilijan on hyvä ottaa hyödykseen valmentajan, urheilukavereiden, asiantuntijoiden kokemukset ja tiedot mutta samalla ottaa itse vastuu siitä, mitä tekee. Kova ja pitkäaikainen harjoittelu Hiihdon huipputasolle pääseminen edellyttää monien vuosien fyysistä, taidollista ja mentaalista harjoittelua. Kehitys (jatkuva ja koveneva harjoittelu ja kehittyminen) yhdessä pitkäjänteisyyden kanssa ovat avainasioita. On monia ja erilaisia tapoja harjoitella. Kannusta urheilijaa kokeilemaan uusia asioita, mutta pidä päälinjoista kiinni ja korosta täysillä panostamista. MUUTAMIA AVAINJUTTUA LASTEN JA NUORTEN (13-16 V.) URHEILUSSA: Lasten ja nuorten kehittyminen Nuoruusiässä kehittyminen on nopeaa. Tapahtuu paljon paitsi fysiologisesti myös psyykkisellä puolella. Kehityksessä on suuria henkilökohtaisia eroja. Murrosikä alkaa vuoden iässä ja jatkuu yleensä n. neljän vuoden ajan. Valmentajan ja muidenkin on hyvä tietää, että samana vuonna syntyneiden lasten fyysinen kehitys saattaa vaihdella usean vuoden ajan. On tärkeää tietää, että tyttöjen ja poikien kehitys on erilaista ja -tahtista. Näillä asioilla on vaikutusta siihen, miten murrosikäiset lapset/nuoret kehittyvät ja suoriutuvat harrastuksessaan. Verratessaan nopeasti fyysisesti kehittynyttä nuorta hitaammin kehittyvään valmentajan on otettava huomioon kehitystasoero. Tehtävien tulee perustua kunkin omaan lähtötasoon. Valmentajan tulee myös auttaa nuoria arvioimaan harjoittelunsa vaikutuksia ja kilpailujen tuloksia. Nuoruusiässä lapset/nuoret etsivät identiteettiään. Tässä vaiheessa vanhemmilla, valmentajilla ja kavereilla on suuri merkitys. Tärkeää on, että he auttavat lasta kokemaan turvallisuutta, yhteisöön ja porukkaan kuulumista sekä iloa ja kehittymistä. Vanhempien on hyvä kuunnella ja olla hyvä esikuva murrosikäiselle. Lasten ja nuorten toiminnassa avainsanat ovat: - ilo ja leikki - normit, pelisäännöt ja arvostukset: opitaan myös elämää varten - jatkuva valmiuksien kehittäminen - anna nuorille mahdollisuus tuntea, että hän osaa, oppii ja selviytyy - monipuolinen harjoittelu, vaihtelu, mukana useissa urheilulajeissa - toiminnan sopeuttaminen kehittymisvalmiuden mukaisesti - nuoren tulee elää aktiivista elämää

6 6 - eri taitojen (tasapaino, kestävyys, voima, koordinaatio, tekniikka, liikkuvuus jne.) tasapainoinen kehittäminen - kehitä urheilijaa tuntemaan itseään - huolehdi palautteesta: sisäinen (urheilijan oma palaute toiminnastaan) ja ulkoinen (muilta henkilöiltä) palaute on tärkeä jatkuvan oppimisen kannalta nuorille on tärkeää, että he tuntevat olevansa huomattuja, kiinnostavia ja arvokkaita Nuorilla on suuri tarve - tulla huomatuiksi sekä kaada kehumista ja kiitosta - saada kannustusta - että valmentaja luo pelisääntöjä ja asettaa rajoja - kuulua ryhmään ja tulla siellä hyväksytyksi - huomata oma kehittymisensä tuntea oma pätevyytensä ja osaamisensa - ottaa askeleita aikuisten elämään - tuntea olonsa turvalliseksi - ja tulla hyväksytyksi sellaisena, kuin hän on Vanhempien, valmentajien, johtajien tulisi ottaa huomioon nuorten osalta seuraavia asioita: - ole toiminnassasi tukeva, ei vaativa anna nuorten ottaa vastuuta - ole odotuksissasi realistinen ja aseta tulokset ja menestys oikeaan yhteyteen ja suhteeseen - kannusta nuorta etsimään haasteita ja kokeilemaan muitakin urheilulajeja ja harjoittelutapoja - opeta nuorille pelisääntöjä ja oikeita arvostuksia - ole itse rauhallinen kilpailujen aikoina, osoita välittämistä ja tue tuloksesta riippumatta Urheilijan oma panostaminen, asenne ja suhtautuminen sekä vastuu luovat perustan kehitykselle, lisäävät toimintakykyä sekä parantavat tuloksia. Yksi tärkeä palikka siinä, että nuoret viihtyvät harrastuksessaan on se, että heitä kannustetaan kehittymään. On tärkeää, että valmentajat, seurat ja muut mukana olevat luovat kaikille nuorille positiivisen ilmapiirin ja hyvät toimintaedellytykset. Tässä vaihtelevalla ja viisaasti toteutetulla valmennuksella on suuri merkitys. Kaikkien nuorten tulisi voida kehittyä omasta tasostaan ja lähtökohdistaan edeten. Yritä kannustaa niitä, jotka kehittyvät nopeassa tahdissa, niitä jotka kehittyvät hitaammin, niitä jotka tarvitsevat jotakin ylimääräistä harjoitusta tms. ja niitäkin jotka haluavat olla mukana vähemmällä omalla panoksellaan (nuorten kehitys saattaa olla hyvin eritahtista monesta eri syystä). Valmentajalla on suuri mahdollisuus auttaa nuorta kehittymään harrastuksessaan. On tärkeää muistaa, että kaikki mukana olevat ovat yhtä tärkeitä ja että kukin on kuitenkin yksilönä erilainen. URHEILUPSYKOLOGIASTA Myös mentaalisten taitojen kehittämisessä on edettävä strategisesti: panostettava oikeisiin asioihin oikeassa vaiheessa ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Silloin on kysymys siitä, miten - parantaa ja ylläpitää itseluottamusta - hallitsee jännittämisensä - osaa rauhoittua ja rentoutua - selviytyy vastoinkäymisistä - näkee (uusia) mahdollisuuksia

7 7 - hallitsee sisäistä puhetta - hallitsee kilpailurutiinit - valmistautuu henkisesti siihen, mitä on tulossa - hyödyntää mielikuvien mahdollisuudet (mielikuvaharjoittelu ja valmistautuminen) Jotkut urheilijat käyttävät ulkopuolista asiantuntijaa (urheilupsykologi tms.). Toiset toimivat mentaalisten taitojen osalta itsenäisesti omalla tavallaan. Tärkeää on, että valmentaja on avoin urheilijan toiveille ja antaa hänelle mahdollisuuden kehittää mentaalisia valmiuksiaan.

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI 1 Markku Gardin X/2013 Porin Ässien valmennuspäällikkö Jouni Myllymaa pyysi minulta näkemyksiä siitä, miten lasten ja nuorten valmentamisessa voidaan synnyttää ns. sisäistä motivaatiota. Miten saadaan

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa 9.10.2017 Psyykkinen valmennus Millaisia ajatuksia herättää? Psyykkinen valmennus Monesti vieläkin ajatellaan, että psyykkinen valmennus on kuin mentäisiin lääkäriin

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA Arto Tikkunen, Jewellery Marko Varjos, Cabinetmaking Skills Finland / Koulutuskeskus Salpaus WSC-valmennus 2015 Taustat kuntoon KILPAILIJA, EKSPERTTI,

Lisätiedot

urheilijan mentaalinen valmennus joukkueesta voimaa ja menestystä Markku Gardin 20.11.09

urheilijan mentaalinen valmennus joukkueesta voimaa ja menestystä Markku Gardin 20.11.09 1 urheilijan mentaalinen valmennus joukkueesta voimaa ja menestystä Markku Gardin 20.11.09 2 JOUKKUEHENKI, YHTEENKUULUVUUS TMS. - on tärkeä valmennuksessa, - se vaikuttaa urheilijan kilpailusuoritukseen,

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Ohjaus tuutorin roolissa

Ohjaus tuutorin roolissa Ohjaus tuutorin roolissa Vertaistutorkoulutus Tommi Pantzar Millainen ohjaaja minä olen? OHJAAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TOIMINTATAVAT Miten arvot ja käsitykset näkyvät toiminnassa? ASENTEET Mikä on ohjaajan

Lisätiedot

Urheilijan polku: urheilu-ura lapsuudesta huippu-urheiluun ja sen päättymiseen

Urheilijan polku: urheilu-ura lapsuudesta huippu-urheiluun ja sen päättymiseen 1 Markku Gardin XI/2014 URHEILIJAN POLKU mentaalinen ja sosiaalinen tuki urheilu-uran valinta- ja erikoistumisvaiheessa Urheilu-uralla ja urheilutapahtumissa menestymiseen vaikuttavat monet eri asiat.

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Psyykkinen valmennus lasten urheilussa. Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012

Psyykkinen valmennus lasten urheilussa. Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012 Psyykkinen valmennus lasten urheilussa Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012 Urheilijan polun alkuvaihe Lapsi tuodaan ja tulee mukaan urheilutoimintaan Oppii lajia ja yhteistyötä muiden kanssa Kehittyy

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tavoitteita Tutustuminen omiin, valmistautumiseen

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle Visio 2025 Rovaniemen Palloseuran juniorityön visiona kasvattaa systemaattisesti pelaajia omaan edustusjoukkueeseen ja kansainvälisille kentille alkaen vuodesta 2025 Vision toteuttamiseksi seura on luonut

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin Porin Ässät C-1 22.10.2014 Markku Gardin Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Nuoren itsetunnon vahvistaminen

Nuoren itsetunnon vahvistaminen Nuoren itsetunnon vahvistaminen Eväitä vanhemmuuteen 24.10.2013 Tuulevi Larri Psyk.sh, työnohjaaja Kriisi-ja perhetyöntekijä SPR, Nuorten Turvatalo Mitä itsetunto oikein onkaan Pieni katsaus tunnetaitoihin

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 NUORTEN HARRASTAMISEN KULMAKIVET! Harrastamisen on oltava HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Hauskuuden ja haasteisiin tarttumisen

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin

Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin Mentaalitarinoita Ei me puhuta stressistä. Me ei puhuta tulostavoitteista tai sijoituksista. Me puhumme siitä,

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

JOHDANTO. Strategia on dokumentoitu ja hyväksytty työ voi alkaa.

JOHDANTO. Strategia on dokumentoitu ja hyväksytty työ voi alkaa. EERIKKILÄN URHEILUOPISTON STRATEGIA 2015-2019 JOHDANTO Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Siksi on hyvä aika ajoin pysähtyä ja tarkastella muuttuvaa maailmaa sekä toimintaympäristöä. Muutoksia on

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Tunteiden hallinnan valmiudet, perustaidot ja huipputaidot. Tunteiden hallinnan valmiuksien tavoitteita

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Tunteiden hallinnan valmiudet, perustaidot ja huipputaidot. Tunteiden hallinnan valmiuksien tavoitteita Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Tunteiden hallinnan valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Tunteiden hallinnan valmiuksien tavoitteita Huomion kiinnittäminen harjoituksissa ja kilpailuissa koettuihin tunteisiin

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016. Markku Gardin Syyskuu 2015

Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016. Markku Gardin Syyskuu 2015 Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016 Markku Gardin Syyskuu 2015 Onnistunut urheilusuoritus Fyysinen kunto X Lajissa tarvittavat taidot X Mentaaliset taidot X Hyvä joukkue-, kaverihenki

Lisätiedot

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund.

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund. TYÖPAJAPÄIVÄT Erkka Westerlund erkka.westerlund@lepoaika.fi HUIPPU-URHEILUSTA (TYÖ)ELÄMÄÄN URHEILUN SISÄLTÄ KUMPUAVAT ARVOT: 1. PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN PYRKIMYS ITSENSÄ JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN 2. ILO,

Lisätiedot

Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja

Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja Minna Vainio Psykoterapeutti, Coach, ft Yrittäjä, yrityksesi tärkein voimavara! Miten huolehdit siitä? SITKUN MUTKUN NYTKUN Pitääkö Flyygeli

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen Harjoite 8

Kilpailemaan valmentaminen Harjoite 8 Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 8: Kilpailija-analyysi Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteessa analysoidaan, missä kilpailemiseen liittyvissä taidoissa

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Tavoitteen asettelu kehittymisen optimoinnissa Juha Taini Urheilija A TAVOITTEET 2009 SM-plaketti sprintissä SM-plaketti keskimatkalla SM-mitali yössä

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu

VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu SHA TOIMINTA Sami Hyypiä Akatemia on perustettu Suomen Palloliiton toimintastrategian

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot Keskustelutilaisuus 22.10.2017 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Espoon Akilles on espoolainen yleisseura, jonka alla toimii aktiivinen suunnistusjaos. Toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Jaosto tarjoaa

Lisätiedot