Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 5 Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010 Tammikuu 2010

2 Toimintasuunnitelmat 2010 Toimintasuunnitelmaa täydentäneet yksiköt; Huslab Lääkintätekniikka USP HUS-Tietotekniikka HUS-Servis HUS-Röntgen HUS-Desiko HUS-Tilakeskus Muut yksiköt ei tarvetta päivitykselle

3 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (1/4) Perusterveydenhuollon uudet asiakkaat (PTH) Solunsalpaajayksikkö toimii asiakaslähtöisesti ja työturvallisesti Maahantuonnin osittainen ulkoistaminen Tavaran vastaanottoprosessin automatisointiprojekti Tarjotaan mahdollisuus ostaa palvelut HUS-Apteekista Uuden solunsalpaajayksikön tilojen suunnittelu Solunsalpaajalabora- torion varajärjestelmä Tehdään palvelusopimus maahantuonnista lääketukkuliikkeen kanssa Tavoitteena paras tekninen ratkaisu tavaran saapumisten kirjaamisen automatisoinniksi Edellytys: sähköinen lähetysluettelo käytössä sekä laskennallinen eräja kestoaikaseuranta. VASTUUHENKI LÖ AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI TJ/Talouspäällikkö 2010 Omistajakuntien perusterveydenhuollon kasvattaminen, Hanna Tolonen/ Helsingin aluepäällikkö Helsingin aluepäällikkö /Elina Honkoila Elina Ahomäki/ Kirsi Niiranen Vuoden 2010 aikana Tilat käytössä 6/2012 OSTi- tilausjärjestelmä. Volyymi ja resurssihyöty. Viranomaisvaatimukset täyttävä laboratorio, jossa työturvallisuus on huomioitu myös hankkimalla solunsalpaajarobotti 6/2012 myös hankkimalla solunsal- Vuoden 2010 aikana Maahantuontiin liittyvien lääketurvallisuusriskien minimointi ja oman työvoiman vapauttamista asiantuntijaja lääkeinformaatiotehtäviin Työvoimaa vapautuu, inventointierot vähenevät ja virheelliset saapumiskirjaukset vähenevät. 3

4 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (2/4) VASTUU AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Moderni ja huippuammattitaitoinen sairaanhoitopiirin apteekki Kliinisen farmasian lisääminen Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu Sari Isokirmo ja Hanna Tolonen Valmistellaan vuonna 2010 ja käyttöönotto vuonna 2011 Voidaan tarjota Kolmiosairaalalle palvelua, jossa arvioidaan potilaan lääkitystä, kun hän saapuu sairaalaan ja loppuarvio kun potilas lähtee sairaalasta. HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani Sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen aloitus Osastofarmasian erityispätevyyskoulutus Työryhmän jäsenet 2010 HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani Uusi sähköinen tilausjärjestelmä (OSTi) sisäisille asiakkaille Tuodaan asiakkaan tietoisuuteen hyödyt uuden järjestelmän käyttöönotosta Kirsi Niiranen 2010 Entistä joustavampi yhteistyö asiakkaiden kanssa, kaikki sisäiset asiakkaat OSTi:n käyttäjiä Uusi sähköinen tilausjärjestelmä (OSTi) ulkoisille asiakkaille Tarjotaan ulkoisille asiakkaille mahdollisuus sähköiseen tilausjärjestelmään Kirsi Niiranen 2010 Kustannustehokas toiminta, säästää työvoimaa, vähentää tilaus- ja toimitusvirheitä ja sitä myötä vähentää lääkitysvirheitä ja lisää potilasturvallisuutta. 4

5 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (3/4) VASTUU AIKATAUL U TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimipisteiden optimointi Kirurgisen sairaalan toiminta siirretty Meilahteen ja Töölön sairaalan toiminta valmistellaan siirrettäväksi Meilahteen Helsingin aluepäällikkö Vuoden 2010 aikana valmistelutyöt 6 / 2011 siirretty Kustannustehokas toiminta Annosjakelu perusterveydenhuollolle, tarkastuslaite Saadaan uusia asiakkaita annosjakelun piiriin. Vuoden 2009 lopulla liittynyt Vantaan kaupunki TJ ja läntinen aluepäällikkö 1 / 2010 Annosjakelupalvelun piirissä yhteensä 700 potilasta. Uusien potilaiden (270) 11/ 2009 erinomainen palveleminen ja prosessin sujuvuuden varmistaminen. Uudet asiakkaat mahdollistavat investointia tarkastuslaitteeseen. aluepäällikkö Uusien potilaiden (270) Henkilöstön tehokas perehdyttäminen Tavoitteena yhteinen perehdytyssuunnitelma, jossa hyödynnetään HUS Plussan yleisperehdytysmateriaalia Henkilöstöpäällikkö Vuoden 2010 aikana Systemaattinen perehdytys Työhön sitoutuminen ja motivointi Hyvä henkilöstöhallinto Henkilöstömenojen seurannan kehittäminen johtamisen tueksi Henkilöstöpäällikkö / Talouspäällikkö Vuoden 2010 aikana Tavoitteena lisätä tietoa henkilöstömenojen rakenteesta, tuottavuuden lisäämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta 5

6 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (4/4) VASTUU AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Osaava henkilöstö Henkilöstön osaamiskartta Henkilöstöpäällikkö/ esimiehet Vuoden 2010 aikana Tavoitteena henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja koulutuksen johdonmukainen kehittäminen ammatillisen osaamisen jatkuvaksi parantamiseksi ja suuntaamiseksi tuleviin tarpeisiin 6

7 HUS-Röntgen Toimintasuunnitelma 2010 (1/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Magneettitutkimusten saatavuuden parantaminen Juha Halavaara Q4/2010 Jonojen lyhentämienen. Keskimääräinen magneettitutkimukseen pääsyaika < 4,4 vk Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Lausuntojen kirjoituksen organisointi ja nopeuttaminen Raija Järvenpää Q3/2010 Lausuntojen vasteaika. Lausuttu kuvauk sesta 72h:ssa > 82% tapauksista Pitkäjänteinen, luottamuksellinen yhteistyö sopimusasiakkaiden kanssa Asiakasraportointijärjestelmä Mervi Turunen Q4/2010 Väline säännölliseen asiakasraportointiin olemassa asiakkaan omaa kustannusoptimointia ja seurantaa varten Pitkäjänteinen, luottamuksellinen yhteistyö y sopimusasiakkaiden kanssa Sopimuskäytäntöjen viimeistely (sopimusten voimassaoloajat ja palvelukuvaukset) Mervi Turunen Q4/2010 Sopimusrekisteri olemassa, sopimukset viimeistelty >80% Opetuksen suunnittelu ja toteutus kuvantamisen tulevaisuuden tarpeet ennakoiden Suunnitelma erikoislääkärikoulutuksen pitkän aikavälin tarpeesta ja toteutuksesta Leena Kivisaari Q3/2010 Radiologiresurssien varmistaminen pitkällä aikavälillä Henkilöstön jatkuva ammatillinen kehittyminen Osaamiskartoitus Katja Rantala Q4/2010 Osaamiskartoitus tarvitaan organisaation resurssien oikeaan kehittämiseen ja kohdentamiseen. Suunnitelma v.2011 koulutuksista. Palkitsemis- ja palkkausjärjestelmät haluttujen tulosten tukena Menettelytavat työn suorituksen arviointiin Katja Rantala Q4/2010 Työkalu työn suorituksen arviointiin, projektisuunnitelma palkkausjärjestelmän kehittämiseksi Onnistunut työn suunnittelu ja rekrytointi Menetelmä henkilöstöresurssien hallintaan Katja Rantala Q4/2010 Resurssien käytön tehostaminen, kuormituksen tasaus. Menetelmä ja teknisen toteutuksen suunnitelma olemassa. Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet PACS projekti Tomi Kauppinen Q4/2010 GE-PACS käytössä koko liikelaitoksessa (projekti loppuu 03/2011) 1/2010 HUS-Röntgen; Liiketoimintayksiköiden Budjetti 2010 päivitetyt toimintasuunnitelmat

8 HUS-Röntgen Toimintasuunnitelma 2010 (2/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet RIS/HIS projekti Tomi Kauppinen Q4/2010 Radiologian toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen, pilotti tehtynä ja Musti-alustasta luovuttu Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet Puheentunnistus Tomi Kauppinen Q3/2010 Toiminnan laadun ja nopeuden parantaminen (kirjoituksesta luopuminen). Puheentunnistus kattaa >60% liikelaitoksesta Tuloksellinen yhteistyö kumppaneiden kanssa Johdon raportointijärjestelmä Anne Karikumpu Q4/2010 Toiminnan seurannan kehittäminen. Valmiusaste >80% Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous ja resurssien varmistaminen Kustannuslaskennan ja kirjausohjeiden uusiminen Anne Karikumpu Q4/2010 Kustannusten läpinäkyvyyden ja kohdistuksen kehittäminen. Ohjeet ja toimintatapa käytössä 1/2010 HUS-Röntgen; Liiketoimintayksiköiden Budjetti 2010 päivitetyt toimintasuunnitelmat

9 HUSLAB Toimintasuunnitelma 2010 (1/2) AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Perusterveydenhuollon laboratoriopalveluiden uudelleenjärjestelyt Tiina Mäki q1-q2/2010 Uuden vastuualueen johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Toimipisteiden yksikkökoon kasvattaminen toimintavarmuuden, henkilöstön riittävyyden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Rationointihyöty n /vuosi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä poliittisia päätöksiä Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä päätöksen on tehty syksyllä Riskinä on, ettei ko. päätöksiä synny. Päätöksiä odottavien toimenpiteiden painoarvo koko säästöstä on noin 50%. HUSLAB ei enää voi vaikuttaa päätösten syntymiseen, vaan se on paikallisten luottamusmiesorgaanien vallassa. Päätösten viivästyminen siirtää toimenpiteiden painopistettä v jälkipuoliskolle. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Immunoanalytiikan uudelleenorganisointi Martti Vaara q4/2009- q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempi käyttö. Rationointihyöty y /vuosi. Uusi organisaatio määritellään tj:n viranhaltijapäätöksellä tammikuussa Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely Kristiina Aittomäki. Heikki Helin q1-q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Rationointihyöty /vuosi Nämä järjestelyt ovat kiinni tilajärjestelyistä, joissa avainasemassa on NaLa, jolta tarvitaan nyt tyhjillään olevaa toimistotilaa Naistenklinikan 5. kerroksesta noin 150m2. Asia ei ole HUSLABin päätettävissä vaan vaatii yhteisen tahtotilan Nalan kanssa. Yhteydenpitoa asiasta on jatkuvasti. Kumppanuuksien hyödyntäminen alan parhaiden toimijoiden kanssa (HUSLABin strateginen tavoite) Alihankintaprosessi kehittäminen Martti Syrjälä q4/2009 q1/2010 Alihankintojen keskittämisen kautta saatava hintaetu. tavoite: /vuosi. Asia viedään HUSLABin johtokunnan päätettäväksi 1/2010. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Kätilöopiston sairaalan patologian laboratorion siirto Meilahden patologian laboratorion yhteyteen Heikki Helin q2-q3/2010 Tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Vapautuva käyttöala 1000 m2, rationointihyöty /vuosi. On sidoksissa Naistenklinikan tilajärjestelyihin. Edellyttää Molekyylipatologian muuttoa Naistenklinikalle (kts Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely) 9

10 HUSLAB Toimintasuunnitelma 2010 (2/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Perusterveydenhuollon lab oratoriopalv elu id en uudelleenjärjestelyt Tiina Mäki q1-q2/2010 Uuden vastuualue en johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Toimipisteiden yksikkökoon kasvattaminen toimintavarmuuden, henkilö stön riittävyyden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Rationointihyöty n /vuosi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä poliittisia päätöksiä Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä päätöksen on tehty sy ksyllä Riskinä on, ettei ko. päätöksiä synny. Pä ätö ksiä odottavien to imenpiteiden painoarvo koko säästöstä on noin 50%. HUSLAB ei enää voi vaikuttaa päätösten syntymiseen, vaan se on paikallisten luottamusmiesorgaanien vallassa. Päätösten viivästyminen siirtää toimenpiteiden painopistettä v jälkipuoliskolle. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Immunoanalytiikan uudelleenorganisointi Ma rtti Vaara q4/2009- q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempi käyttö. Rationointihyöty y /vuosi. Uusi organisaatio määritellään tj:n viranhaltijapäätöksellä tammikuussa Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely Kristiina Aittomäki. Heikki Helin q1-q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen k äyttö. Rationointihyöty /vuosi Nämä järjestelyt ovat kiinni tilajärjestelyistä, joissa avainasemassa on NaLa, jolta tarvitaan nyt tyhjillään olevaa toimistotilaa Naistenklinikan 5. kerroksesta noin 150m2. Asia ei ole HUSLABin päätettävissä vaan vaatii yhteisen tahtotilan Nalan kanssa. Yhteydenpitoa asiasta on jatkuvasti. Kumppanuuksien hyödyntäminen alan parhaiden toimijoiden kanssa (HUSLABin strateginen tavoite) Alihankintaprosessi kehittäminen Ma rtti Syrjälä q4/2009 q1/2010 Alihankintojen kesk ittämisen kautta saatava hintaetu. tavoite: /vuosi. Asia viedään HUSLABin jo htokunnan päätettäväksi 1/2010. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Kätilöopiston sairaalan patologian laboratorion siirto Meilahden patologian laboratorion yhteyteen Heikki Helin q2-q3/2010 Tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Vapautuva käyttöala 1000 m2, rationointihyöty /vuosi. On sidoksissa Naistenklinikan tilajärjestelyihin. Edellyttä ä M olekyylipatolo gian muuttoa Naistenklinikalle (kts Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely) 10

11 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (1/3) Hyvinkään ravitsemispalvel uiden liittäminen osaksi Raviolin toimintaa Neuvottelut, opastukset, perehdytys, toiminnan tuki henkilöstö, talous ja atk- prosessiasioissa Ravitsemispää llikkö, Suunnitteluja kehityspäällik öt, toimitusjohtaj a AIKATAUL U vuosi 2010 KUSTA NNUS ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Raviolin toimintatapojen, seuranta- ja johtamisjärjestelmien käyttöönotto tehokkuuden edelleen kasvaessa 2 % Laskutukseen käytettävä työpanos säilyy ennallaan toiminnan laajenemisesta huolimatta n.14 % 11

12 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (2/3) AIKATAULU KUSTANNU S ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Kaikki Raviolin yksiköt taloudellisesti kannattavia Yksikkökohtainen seuranta ja riittäviin toimenpiteisiin ryhtyminen välittömästi Toimitusj ohtaja, suunnittel upäällikkö Yksikkök ohtainen tuloslask elma kuukaus ittain Raviolin taloudellisen tuloksen varmistamin en Taloudellinen kannattavuus Sopeuttaminen ja resurssien kohdentaminen tarvetta vastaavaksi Ostojen keskittäminen, erien hyödyntäminen Toimitusj ohtaja, suunnittel upäällikkö ostaja Raviolin taloudellisen tuloksen varmistamin en 12

13 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (3/3) AIKATAULU KUSTANN US ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Strategian toteuttamisen kannalta oleellisten osaamisten varmistaminen Kehittämispäällikön perehdyttäminen ja uusien toimintamallien luominen Toimitusj ohtaja Vuosi 2010 Vaihtuvuuden ja poissaolojen vähentyminen. Työviihtyvyyde n lisääminen 13

14 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (1/4) Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous toimintayksiköt kannattavia ja kustannuskehitys hallittua välineistön huoltolaitteiden suunnitelmallinen investointi HUS:ssa -investointien valmistelu spesifikaatiot ja selostus -talousasiat toimialueen laajuus, välinehuoltokeskusten asteittainen vähentäminen ja alueellisesti kattava verkosto -Länsi-Uudenmaan Västran sairaalassa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen toiminnan uudelleenarviointi ulkoisen myynnin harkittu kasvattaminen Toimitusjohtaja Desikotaso -palvelupäällikkö Jaana Kammonen tuotannon vastuualuetaso -kukin vastuuyksikön esimies vastaa vastuuyksikkönsä osalta Johtoryhmän jäsenet (Business Controller) hankesuunnittelija Seija Venäläinen talouspäällikkö Olli-Pekka Kivilä Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki AIKATAUL U 12/ / / / /2010 Luottamukseen perustuva Johtoryhmän kuntayhteistyö ja tuotteistuksen ja palveluiden uudistaminen jäsenet ennakoitavissa oleva ja kustannusvastaavuus, käynnistäminen (Business 1-4/2010 tasapainoinen talous Controller) TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI -toiminta ja talous tasapainossa -tuottavuuden kasvu 2% -oman pääoman tuotto % paranee Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -HUS:n välinehuollon laitekannan alentaminen/ pääoman seurantaraportit -kapasiteetin käyttöaste kasvaa -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -kapasiteetin käyttöaste kasvaa -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -kustannusvastaavat tuotteet ja palvelut hinnoittelun lähtökohtana -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 14

15 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (2/4) Asiakaslähtöinen vaikuttava ja oikeaaikainen laitos- ja välinehuoltopalvelu potilaan parhaaksi seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen -talousasiat toiminnan kehittäminen ja kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, päällekkäisyyksien poistaminen palvelukonseptien l l k uudistettujen tt sisältöjen markkinointi ja tuotantoon ottaminen välinehuoltopalvelut asiakkaan yksikössä palvelutarjonnan vähentäminen minimiin asiakasprosessien suorituskyvyn parantaminen ja tasalaatuisuus osallistuminen infektioiden torjuntatyöhön desinfektion ja steriloinnin keinoin Palvelupäällikkö Jaana Kammonen Talouspäällikkö Olli-Pekka Kivilä Palvelupäällikkö Jaana Kammonen asteittain 6/2010 ja 12 /2010 mennessä 4/ / /2010 -palvelutuotannon tehostaminen ja kokonaiskustannusten optimointi -tilaaja-tuottaja toimintamallin hyödyt, sopimusohjaus -tilaajaosaamisen kehittäminen -asiakkaan palvelujen l ostokustannusten alentaminen HYKS sha 2 milj. euroa -osallistuminen infektiokustannusten vähentämiseen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 15

16 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (3/4) Moniammatillista asiantuntijayhteisöä kannustava ja arvostava johtaminen Alan vetovoimaisin monien mahdollisuuksien työpaikka esimiesvalmennus johtamis- ja asiakaspalvelutehtävään organisaatiorakennemuutos ja johtamisen selkiyttäminen laitos- ja välinehuoltajien ammattipätevyyden ja asiakaspalveluosaamisen kehittäminen kannustava ja arvostava moniammatillinen asiantuntijayhteisö Coaching-ryhmävalmennus Haku-hanke, henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämishanke tavoite-ja kehityskeskustelujen uudistusten käyttöönottaminen Henkilöstöpäällik kö Terttu Sjelvgren 12/2010 2/2010 9/2009 6/2011 2/ /2010 toimivat perehdytyskäytännöt työhyvinvoinnin ja työsuorituksen kehittäminen Henkilöstöpäällik 3/2010 rekrytointiviestinnän ohella innovatiivisen ja kö 6/2010 vetovoimaisen huippupalveluyksikön Terttu Sjelvgren 12/2010 työantajamielikuvan luominen -esimiesvalmiuksien kehittyminen ja tehtävään sitoutuminen, strategisten tavoitteiden ja arvojen mukaisesti toimiminen -johtamisen selkiyttäminen -osaavat työntekijät asiakaspalvelutilanteissa -osaamisen kehittäminen ja päivittäisjohtamisen tukeminen -valtakunnallisten tunnuslukujen tuottaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -perehtyy työhönsä ja osaa tehdä työnsä yhdenmukaisten toimintamallien mukaisesti - toimii Desikon strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja, on työnantajamielikuvan markkinoijana Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 16

17 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (4/4) Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen vertailevat selvitykset yliopistosairaaloiden kanssa välinehuoltotoimintojen järjestäminen, lasten ja nuorten sairaalan leikkausosaston välineistön huoltosuunnitelma välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmän reaaliaikainen käyttäminen kaikissa välinehuoltokeskuksissa laitoshuollon reaaliaikainen palvelutuotannonohjaus ja yhdenmukaistaminen laitoshuollon palvelutuotantoprosessin kehittäminen siivoustyön mitoituksen standardeja hyödyntäen Prodoc; geneeristen mallien /prosessien kuvaaminen, parantaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen, mittarointi toimintakäsikirjan käyttöönotto ja implementointi energiatehokkuusohjelma ja vastuu ympäristöstä sekä työturvallisuudesta Työhyvinvointi ja työsuojelupäällikön tehtävät Kehittämispäällik kö Maarit Roininen Erikoissuunnitteli ja /työsuojelupäällik kö Eija Syväsalo 10/2010 8/ / /2011 8/2010 6/2010 vaihe I 6/2010 ja vaihe II 12 /2012 6/ /2010 -näyttöön perustuvien hyvien toimintamallien käyttöönotto -Keskeiset kehitysprojektit/hankkeet (hankesalkku) -välinehuollon päällekkäisten toimintojen välttäminen, optimointi -välineistön huoltoprosessin suorituskyvyn parantaminen -laitoshuollon palvelutuotannon suorituskyvyn parantaminen ja yhdenmukaisuuden lisääminen - energiatehokkuuden kasvattaminen ja kustannusten alentaminen -ympäristöasioiden hoitoon osallistuminen -työturvallisuuden kehittämisohjelma -toimintojen yhdenmukaistaminen ja geneeristen mallien käyttöönotto sekä integrointi asiakasprosesseihin Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 17

18 Logistiikka Toimintasuunnitelma 2010 ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU AIKATAULU HYÖTY Logistiikkatoimintojen keskittäminen Kellokosken varaston lakkauttaminen ja toimintojen siirto Hyvinkään varastoon Logistiikkapäällik kö Q1/2010 Yhden henkilön vähennys muutosvaiheessa, myöhemmin toisen henkilön vähennys. Hyvinkään kaupunki asiakkaaksi Kellokosken tilojen vapautuminen muuhun käyttöön. Logististen palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen Varastojen täyttöpalvelun laajentaminen Logistiikkapäällik kö, työnjohto 2010 Hoitohenkilökunnan työn helpottaminen, käyttövarastojen arvon sopeuttaminen tarpeen mukaiseksi (arvo alenee n. 20%) Merkittävämmän roolin ottaminen alueen perusterveyde nhuollon hankinta- ja logistiikkapalveluissa Ne uvottelut jäsenkuntien kanssa mm: Espoo, Hyvinkää, Nurmijärvi, Porvoo. Toimitusjohtaja 2010 Asiakasmäärien lisäänty mine n, asiantuntijuuden lisääntyminen, HUS:n jäsenkuntien kustannussäästöt Toimintojen keskittäminen HUS-Logistiikalle Raaseporin ja Lohjan potilaskuljetusten voimakkaampi keskittäminen ja koordinointi HUS- Logistiikalle Logistiikkapäällik kö, kuljetuspäälliköt 2010 Kuljetusten ketjuttaminen- ja yhdisteleminen Sähköisen sairaankuljetustilausjärjestelmän hankinta Tilausjärjestelmän käyttöönotto HUS:ssa Kuljetuspäällikkö 2010 Tilausten tekeminen nopeutuu, seuranta-, laskutus- ja raportointi paranevat. Sähköisen tarvikkeiden asiakastilausjärjestelmän uusiminen (Konsernin hanke ) Tarviketilausjärjestelmä n käyttöönotto HUSalueella (tuoteryhmittelyt) Kehittämis- ja hankintapäällikkö 2010 Nykyiset järjestelmät korvattu uudella, käytettävyyden ja raportoinnin parantuminen. Tuotehierarkian uudistaminen. HUS-Logistiikan hankintatoimen prosessien kuvaaminen Prosessikuvaukset sekä ohjeet, pohjat ja koulutus Hankintapäällikkö 2010 Yhtenäiset toimintatavat, pohjaa toimittajaja asiakashallinnalle, toiminnan tehostuminen. Tuottavuus on alan huippua Benchmarking (Yosairaala- ja EUtasoisesti) Kehittämispäällikkö 2010 Kustannustehokkuus Ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö Työnjohtajakoulutus- ja osaamiskartoitus, Tykytoiminta JR 2010 Sairauspoissaolojen väheneminen, henkilöstötyytyväisyyde n paranemine n, osaamiskartoitus tehty, Tyky toimintaa järjestetty. 18

19 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (1/3) AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Korkea asiakastyytyväisyys Asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa v.2009 valmistuneen kehitysprojektin johtopäätösten mukaisesti. Asiakaspalvelujohtaja 2010 Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos vähintään 4,0. Kohtaamiskyselyt, vastausaika, ensikontaktien ratkaisuaste Lisäarvon tuottaminen asiakkaiden ydintoiminnalle. Innovatiivisuuden lisääminen Uusien palveluiden, tuotteiden ja toimintatapojen käyttöönotto. Kolmiosairaalan tietotekniset ja viestintäpalvelut. Henkilökohtaiset videoneuvottelupalveluiden (OCS) käytön laajentaminen. Puhelin- ja tekstiviestipalvelut. Langattomat ratkaisut ja palvelut. Laajennetut intranet-, extranet- ja internet ratkaisut. Työasemien ja työasemasovellusten virtualisoinnnin hyödyntäminen. Parannetut etäkäyttö- ja tietoturvaratkaisut. IT-kehitysjohtaja Teknologiajohtaja Tuotantopalvelu- päällikkö 2010 Tuotteistettu ja sovittu asiakkaiden kanssa palvelusopimuksissa. Tietotekniikan tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen ydintoiminnan prosessien kehittämisessä. Helppokäyttöisyyden edistäminen sekä tietojärjestelmien käyttö- ja käyttäjäkoulutusten kehittäminen Kertakirjautumismahdollisuuksien laajempi käyttöönotto. Koulutustilaisuuksien lisääminen sekä uusien koulutusmuotojen käyttöönotto. Asiakaspalvelujohtaja 2010 Asiakastyytyväisyysmittauksessa helppokäyttöisyyteen ja koulutukseen liittyvien vastausten keskiarvo on vähintään 3,4. Tietojärjestelmien parempi tuki ydintoiminnalle. 19

20 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (2/3) AIKA- ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAULU TAVOITELTU HYÖTY Tuki ydintoiminnalle toteuttamalla strategiset tietotekniikkahankkeet ja varmistaa niiden toiminnallinen ja taloudellinen onnistuminen Tietojärjestelmähankkeiden aikataulujen, talouden ja resurssien käytön tarkempi seuranta projektiportaalin, investointi- ja talousraportteja hyödyntämällä. Konesalisuunnittelman loppuunsaattaminen ja konsolidointi. Palvelin- ja tallennuskapasiteetin systemaattinen virtualisointi. HUS-tasoisen keskitetyn tallennus-, varmistus- ja arkistointiratkaisun suunnittelu ja toteutus. Jatkuvuussuunnitelmien laadinta. Tietoliikenneverkon dokumentointi sekä keskitetyn kit t valvonnan ja hallinnan käyttöönotto HUSin viestintäarkkitehtuurin toteuttaminen. IT-kehitysjohtaja, Tuotantopalvelupäällikkö 2010 Investointi- ja talousraportit. Investointihankkeiden ja projektien talouden suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden parantuminen. Investoinneilla saatavien toiminnallisten hyötyjen ja kustannushyötyjen lisääminen sekä kriittisten tietotekniikkapalveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Ydintoiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien varmatoimisuus Palvelutasosopimusten läpikäynti palvelutoimittajien kanssa. Kriittisen infrastruktuurin systemaattinen arviointi ja uudistaminen. Tuotantopalvelupäällikkö 2010 Käytettävyysraporttien perusteella laskettu tietojärjestelmien tekninen käytettävyysaste on vähintään 99,95. Kokonaisratkaisujen toimittaminen Projektimaisen toimintatavan lisääminen ja laajemman kokonaisvastuun ottaminen konsernin tietoteknisistä hankkeista. (Kolmiosairaalan tieto- ja viestintäjärjestelmät). IT-kehitysjohtaja 2010 Projekteina tehdyn työn osuus suhteessa kokonaistyöajasta kehitystehtävissä olevan henkilöstön osalta. Ostamisen helppous asiakkaille. 20

21 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (3/3) AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Palveluiden kustannustehokkuus Tasapainoinen talous, liikelaitoksen taloudellinen tulos on positiivinen Houkutteleva työnantajakuva Tuotteiden ja palveluiden tarkempi tuotteistus ja kustannusseuranta sekä kustannusvertailut alan toimijoihin. Toimintaprosessien kehittäminen. Ostopalveluiden ja oman palvelutuotannon kriittinen arviointi ja kustannusvertailu. Vanhojen sopimusten kilpailuttaminen ja tiukka seuranta asiantuntija- ja konsulttipalveluostoissa. Palveluiden myynti kannattavasti ulkopuolisille asiakkaille. Ammatillisten kehitysmahdollisuuksien lisääminen sekä henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien teko. Lähiesimiesten valmennusohjelman käynnistäminen. Toimitusjohtaja 2010 Sisäisten asiantuntijapalveluiden kustannustason vertailulaskelmat ulkoisten palvelutoimittajien laskutushintoihin. Asiakkaille aikaansaatavat kustannushyödyt. Toimitusjohtaja 2010 Tuloslaskelma Palveluiden ja tuotteiden vakaa ja todellisia kustannuksia vastaava hintataso mahdollistaa asiakkaiden omien tuotteiden ja palveluiden myynnin oikealla hinnoittelulla. Tietohallinto Työolosuhdebarometrin tiedot ja päällikkö kehityskeskustelujen toteutuma. Työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääntyminen ja sitä kautta parempi asiakaspalvelu. Henkilöstön oikeanlainen osaamisprofiili Henkilöstöstrategian ja asiakkaiden tarpeiden mukaiset rekrytoinnit. Oman osaamisen ja tietotaidon jakamisen lisääminen. Osaamiskartan laatiminen koulutusohjelmineen eri toimenkuville. Tietohallintopäällikkö 2010 Tietotekniikan sisäisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen. 21

22 Lääkintätekniikka Toimintasuunnitelma 2010 TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI AIKATAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI Palvelutuotannon lisääminen vuoden Vastuualuejoh- Vuosi ,15 milj. Tuottavuustavoite 2% 2009 vastaavilla tuotannontekijöillä tajat Tuottavuustavoite 2% Hintojen lasku Tj. alkaen ,15 milj. Asiakaslähtöiset, ajantasaiset ja tehokkaat lääkintätekniset palvelut Sovitaan asiakkaan kanssa tuotettavista palveluista Tj. ja jr Vuosi 2010 Asiakastyytyväisyystutkimus Talousjärjestelmistä saatavien tunnuslukujen vertailu sopimuksiin Organisoitunut laitteiden uusiokäyttötoiminta Omistajille ja käyttäjille tehokas ja reaaliaikainen lääkintälaitteiden omaisuus- ja käyttökustannusseuranta Uusiokäyttötoiminnan käynnistäminen vastuualueilla, uusiolaitetoiminnan markkinointi intrassa Kehitetään tuotannonohjausjärjestelmää Tj. ja jr Vuosi t erillinen nettosäästö konsernille Asiakkaiden käytössä koko HUSkuntayhtymän kattava järjestelmä Apuvälinehuollon kehittäminen osana HUS-konsernin apuvälinetoiminnan kehittämishanketta Riittävien henkilöresurssien varaaminen Yhtenäisen huoltotilan etsiminen Vuodet jr ja vastuualuejohtaja Keskitetty toiminta Asiakastyytyväisyys Apuvälinehuollon tuotanto paranee 5 % Selkeä johtamisjärjestelmä, jossa on huomioitu operatiivinen ja henkilöstöjohtaminen Selkeä yksijohtajuuteen perustuva funktionaalinen organisaatiorakenne Säännölliset johtoryhmän ja vastuualueiden kokoukset Säännölliset kehityskeskustelut Henkilöstön edustus toiminnan ohjauksessa Tj. ja jr Vuosi 2010 Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen toiminta Motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö Vakiintunut kehittämisryhmän toiminta Henkilöstön näkökannan kuuleminen 22

23 HUS-Servis Toimintasuunnitelma 2010 Strategiset hankkeet tuloskortin toimenpiteiden lisäksi AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI TOIMIALAN KILPAILUKYKYI-SIMMÄT PALVELUT Palvelujen kilpailukyvyn selvitys Tilastrategia Talouspäällikkö Palvelupäälliköt Kevät 2010 Ylikapasiteetin hallinta Tilakulujen pienentäminen OLEMME HALUTTU KUMPPANI Palvelujen kehittäminen asiakkaiden kanssa Palvelupäälliköt Syksy 2010 Asiakkaan kokema hyöty paranee VAKIOIDU T JA NOKKELAT PROSESSIT TAKAAVAT EDELLÄKÄVIJYYDEN Tekstinkäsittelyn digitalisointi Sähköinen laskutus* ja tilausjärjestelmä Plussan itsepalvelujen k-otto Asiakirjaprosessien uudistaminen sähköiseen potilaskert. liittyen Asioinnin monialapalvelukonseptin k-otto Palveluinnovaatioiden johtaminen ja kehittäminen Palvelupäällikkö, asiakirjapalvelut Asiakaspalvelupäällikkö Kevät 2010 digit -30 hlö Prosessien vakiointi STÖN JA JOHDON PALVELUKYKY, AMMATTITAITO JA KEHITTÄMISINTO OVAT ONNISTUMISEN PERUSTA Osaamisen turvaaminen ja kehittäminen -henkilöstön monialainen käytettävyys Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösuunnitelman toteutuminen TEEMME YHTEISTYÖTÄ ALAN PARHAIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA Kumppanuusverkoston kehittäminen Make or buy ratkaisut Johtoryhmä Toimittajien hallinta Ulkoisten palveluostojen kustannustehokkaampi käyttö 23

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 15.6.2016 Lapin sairaanhoitopiiri Tavoitteet Valitut kehittämiskohteet Terveystaloustieteellinen viitekehys tuottavuuteen tai tehokkuuteen Terveydenhuollossa tuottavuustarkastelu voidaan

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot