Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 5 Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010 Tammikuu 2010

2 Toimintasuunnitelmat 2010 Toimintasuunnitelmaa täydentäneet yksiköt; Huslab Lääkintätekniikka USP HUS-Tietotekniikka HUS-Servis HUS-Röntgen HUS-Desiko HUS-Tilakeskus Muut yksiköt ei tarvetta päivitykselle

3 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (1/4) Perusterveydenhuollon uudet asiakkaat (PTH) Solunsalpaajayksikkö toimii asiakaslähtöisesti ja työturvallisesti Maahantuonnin osittainen ulkoistaminen Tavaran vastaanottoprosessin automatisointiprojekti Tarjotaan mahdollisuus ostaa palvelut HUS-Apteekista Uuden solunsalpaajayksikön tilojen suunnittelu Solunsalpaajalabora- torion varajärjestelmä Tehdään palvelusopimus maahantuonnista lääketukkuliikkeen kanssa Tavoitteena paras tekninen ratkaisu tavaran saapumisten kirjaamisen automatisoinniksi Edellytys: sähköinen lähetysluettelo käytössä sekä laskennallinen eräja kestoaikaseuranta. VASTUUHENKI LÖ AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI TJ/Talouspäällikkö 2010 Omistajakuntien perusterveydenhuollon kasvattaminen, Hanna Tolonen/ Helsingin aluepäällikkö Helsingin aluepäällikkö /Elina Honkoila Elina Ahomäki/ Kirsi Niiranen Vuoden 2010 aikana Tilat käytössä 6/2012 OSTi- tilausjärjestelmä. Volyymi ja resurssihyöty. Viranomaisvaatimukset täyttävä laboratorio, jossa työturvallisuus on huomioitu myös hankkimalla solunsalpaajarobotti 6/2012 myös hankkimalla solunsal- Vuoden 2010 aikana Maahantuontiin liittyvien lääketurvallisuusriskien minimointi ja oman työvoiman vapauttamista asiantuntijaja lääkeinformaatiotehtäviin Työvoimaa vapautuu, inventointierot vähenevät ja virheelliset saapumiskirjaukset vähenevät. 3

4 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (2/4) VASTUU AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Moderni ja huippuammattitaitoinen sairaanhoitopiirin apteekki Kliinisen farmasian lisääminen Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu Sari Isokirmo ja Hanna Tolonen Valmistellaan vuonna 2010 ja käyttöönotto vuonna 2011 Voidaan tarjota Kolmiosairaalalle palvelua, jossa arvioidaan potilaan lääkitystä, kun hän saapuu sairaalaan ja loppuarvio kun potilas lähtee sairaalasta. HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani Sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen aloitus Osastofarmasian erityispätevyyskoulutus Työryhmän jäsenet 2010 HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani Uusi sähköinen tilausjärjestelmä (OSTi) sisäisille asiakkaille Tuodaan asiakkaan tietoisuuteen hyödyt uuden järjestelmän käyttöönotosta Kirsi Niiranen 2010 Entistä joustavampi yhteistyö asiakkaiden kanssa, kaikki sisäiset asiakkaat OSTi:n käyttäjiä Uusi sähköinen tilausjärjestelmä (OSTi) ulkoisille asiakkaille Tarjotaan ulkoisille asiakkaille mahdollisuus sähköiseen tilausjärjestelmään Kirsi Niiranen 2010 Kustannustehokas toiminta, säästää työvoimaa, vähentää tilaus- ja toimitusvirheitä ja sitä myötä vähentää lääkitysvirheitä ja lisää potilasturvallisuutta. 4

5 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (3/4) VASTUU AIKATAUL U TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimipisteiden optimointi Kirurgisen sairaalan toiminta siirretty Meilahteen ja Töölön sairaalan toiminta valmistellaan siirrettäväksi Meilahteen Helsingin aluepäällikkö Vuoden 2010 aikana valmistelutyöt 6 / 2011 siirretty Kustannustehokas toiminta Annosjakelu perusterveydenhuollolle, tarkastuslaite Saadaan uusia asiakkaita annosjakelun piiriin. Vuoden 2009 lopulla liittynyt Vantaan kaupunki TJ ja läntinen aluepäällikkö 1 / 2010 Annosjakelupalvelun piirissä yhteensä 700 potilasta. Uusien potilaiden (270) 11/ 2009 erinomainen palveleminen ja prosessin sujuvuuden varmistaminen. Uudet asiakkaat mahdollistavat investointia tarkastuslaitteeseen. aluepäällikkö Uusien potilaiden (270) Henkilöstön tehokas perehdyttäminen Tavoitteena yhteinen perehdytyssuunnitelma, jossa hyödynnetään HUS Plussan yleisperehdytysmateriaalia Henkilöstöpäällikkö Vuoden 2010 aikana Systemaattinen perehdytys Työhön sitoutuminen ja motivointi Hyvä henkilöstöhallinto Henkilöstömenojen seurannan kehittäminen johtamisen tueksi Henkilöstöpäällikkö / Talouspäällikkö Vuoden 2010 aikana Tavoitteena lisätä tietoa henkilöstömenojen rakenteesta, tuottavuuden lisäämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta 5

6 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (4/4) VASTUU AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Osaava henkilöstö Henkilöstön osaamiskartta Henkilöstöpäällikkö/ esimiehet Vuoden 2010 aikana Tavoitteena henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja koulutuksen johdonmukainen kehittäminen ammatillisen osaamisen jatkuvaksi parantamiseksi ja suuntaamiseksi tuleviin tarpeisiin 6

7 HUS-Röntgen Toimintasuunnitelma 2010 (1/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Magneettitutkimusten saatavuuden parantaminen Juha Halavaara Q4/2010 Jonojen lyhentämienen. Keskimääräinen magneettitutkimukseen pääsyaika < 4,4 vk Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Lausuntojen kirjoituksen organisointi ja nopeuttaminen Raija Järvenpää Q3/2010 Lausuntojen vasteaika. Lausuttu kuvauk sesta 72h:ssa > 82% tapauksista Pitkäjänteinen, luottamuksellinen yhteistyö sopimusasiakkaiden kanssa Asiakasraportointijärjestelmä Mervi Turunen Q4/2010 Väline säännölliseen asiakasraportointiin olemassa asiakkaan omaa kustannusoptimointia ja seurantaa varten Pitkäjänteinen, luottamuksellinen yhteistyö y sopimusasiakkaiden kanssa Sopimuskäytäntöjen viimeistely (sopimusten voimassaoloajat ja palvelukuvaukset) Mervi Turunen Q4/2010 Sopimusrekisteri olemassa, sopimukset viimeistelty >80% Opetuksen suunnittelu ja toteutus kuvantamisen tulevaisuuden tarpeet ennakoiden Suunnitelma erikoislääkärikoulutuksen pitkän aikavälin tarpeesta ja toteutuksesta Leena Kivisaari Q3/2010 Radiologiresurssien varmistaminen pitkällä aikavälillä Henkilöstön jatkuva ammatillinen kehittyminen Osaamiskartoitus Katja Rantala Q4/2010 Osaamiskartoitus tarvitaan organisaation resurssien oikeaan kehittämiseen ja kohdentamiseen. Suunnitelma v.2011 koulutuksista. Palkitsemis- ja palkkausjärjestelmät haluttujen tulosten tukena Menettelytavat työn suorituksen arviointiin Katja Rantala Q4/2010 Työkalu työn suorituksen arviointiin, projektisuunnitelma palkkausjärjestelmän kehittämiseksi Onnistunut työn suunnittelu ja rekrytointi Menetelmä henkilöstöresurssien hallintaan Katja Rantala Q4/2010 Resurssien käytön tehostaminen, kuormituksen tasaus. Menetelmä ja teknisen toteutuksen suunnitelma olemassa. Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet PACS projekti Tomi Kauppinen Q4/2010 GE-PACS käytössä koko liikelaitoksessa (projekti loppuu 03/2011) 1/2010 HUS-Röntgen; Liiketoimintayksiköiden Budjetti 2010 päivitetyt toimintasuunnitelmat

8 HUS-Röntgen Toimintasuunnitelma 2010 (2/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet RIS/HIS projekti Tomi Kauppinen Q4/2010 Radiologian toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen, pilotti tehtynä ja Musti-alustasta luovuttu Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet Puheentunnistus Tomi Kauppinen Q3/2010 Toiminnan laadun ja nopeuden parantaminen (kirjoituksesta luopuminen). Puheentunnistus kattaa >60% liikelaitoksesta Tuloksellinen yhteistyö kumppaneiden kanssa Johdon raportointijärjestelmä Anne Karikumpu Q4/2010 Toiminnan seurannan kehittäminen. Valmiusaste >80% Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous ja resurssien varmistaminen Kustannuslaskennan ja kirjausohjeiden uusiminen Anne Karikumpu Q4/2010 Kustannusten läpinäkyvyyden ja kohdistuksen kehittäminen. Ohjeet ja toimintatapa käytössä 1/2010 HUS-Röntgen; Liiketoimintayksiköiden Budjetti 2010 päivitetyt toimintasuunnitelmat

9 HUSLAB Toimintasuunnitelma 2010 (1/2) AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Perusterveydenhuollon laboratoriopalveluiden uudelleenjärjestelyt Tiina Mäki q1-q2/2010 Uuden vastuualueen johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Toimipisteiden yksikkökoon kasvattaminen toimintavarmuuden, henkilöstön riittävyyden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Rationointihyöty n /vuosi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä poliittisia päätöksiä Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä päätöksen on tehty syksyllä Riskinä on, ettei ko. päätöksiä synny. Päätöksiä odottavien toimenpiteiden painoarvo koko säästöstä on noin 50%. HUSLAB ei enää voi vaikuttaa päätösten syntymiseen, vaan se on paikallisten luottamusmiesorgaanien vallassa. Päätösten viivästyminen siirtää toimenpiteiden painopistettä v jälkipuoliskolle. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Immunoanalytiikan uudelleenorganisointi Martti Vaara q4/2009- q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempi käyttö. Rationointihyöty y /vuosi. Uusi organisaatio määritellään tj:n viranhaltijapäätöksellä tammikuussa Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely Kristiina Aittomäki. Heikki Helin q1-q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Rationointihyöty /vuosi Nämä järjestelyt ovat kiinni tilajärjestelyistä, joissa avainasemassa on NaLa, jolta tarvitaan nyt tyhjillään olevaa toimistotilaa Naistenklinikan 5. kerroksesta noin 150m2. Asia ei ole HUSLABin päätettävissä vaan vaatii yhteisen tahtotilan Nalan kanssa. Yhteydenpitoa asiasta on jatkuvasti. Kumppanuuksien hyödyntäminen alan parhaiden toimijoiden kanssa (HUSLABin strateginen tavoite) Alihankintaprosessi kehittäminen Martti Syrjälä q4/2009 q1/2010 Alihankintojen keskittämisen kautta saatava hintaetu. tavoite: /vuosi. Asia viedään HUSLABin johtokunnan päätettäväksi 1/2010. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Kätilöopiston sairaalan patologian laboratorion siirto Meilahden patologian laboratorion yhteyteen Heikki Helin q2-q3/2010 Tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Vapautuva käyttöala 1000 m2, rationointihyöty /vuosi. On sidoksissa Naistenklinikan tilajärjestelyihin. Edellyttää Molekyylipatologian muuttoa Naistenklinikalle (kts Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely) 9

10 HUSLAB Toimintasuunnitelma 2010 (2/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Perusterveydenhuollon lab oratoriopalv elu id en uudelleenjärjestelyt Tiina Mäki q1-q2/2010 Uuden vastuualue en johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Toimipisteiden yksikkökoon kasvattaminen toimintavarmuuden, henkilö stön riittävyyden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Rationointihyöty n /vuosi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä poliittisia päätöksiä Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä päätöksen on tehty sy ksyllä Riskinä on, ettei ko. päätöksiä synny. Pä ätö ksiä odottavien to imenpiteiden painoarvo koko säästöstä on noin 50%. HUSLAB ei enää voi vaikuttaa päätösten syntymiseen, vaan se on paikallisten luottamusmiesorgaanien vallassa. Päätösten viivästyminen siirtää toimenpiteiden painopistettä v jälkipuoliskolle. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Immunoanalytiikan uudelleenorganisointi Ma rtti Vaara q4/2009- q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempi käyttö. Rationointihyöty y /vuosi. Uusi organisaatio määritellään tj:n viranhaltijapäätöksellä tammikuussa Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely Kristiina Aittomäki. Heikki Helin q1-q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen k äyttö. Rationointihyöty /vuosi Nämä järjestelyt ovat kiinni tilajärjestelyistä, joissa avainasemassa on NaLa, jolta tarvitaan nyt tyhjillään olevaa toimistotilaa Naistenklinikan 5. kerroksesta noin 150m2. Asia ei ole HUSLABin päätettävissä vaan vaatii yhteisen tahtotilan Nalan kanssa. Yhteydenpitoa asiasta on jatkuvasti. Kumppanuuksien hyödyntäminen alan parhaiden toimijoiden kanssa (HUSLABin strateginen tavoite) Alihankintaprosessi kehittäminen Ma rtti Syrjälä q4/2009 q1/2010 Alihankintojen kesk ittämisen kautta saatava hintaetu. tavoite: /vuosi. Asia viedään HUSLABin jo htokunnan päätettäväksi 1/2010. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Kätilöopiston sairaalan patologian laboratorion siirto Meilahden patologian laboratorion yhteyteen Heikki Helin q2-q3/2010 Tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Vapautuva käyttöala 1000 m2, rationointihyöty /vuosi. On sidoksissa Naistenklinikan tilajärjestelyihin. Edellyttä ä M olekyylipatolo gian muuttoa Naistenklinikalle (kts Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely) 10

11 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (1/3) Hyvinkään ravitsemispalvel uiden liittäminen osaksi Raviolin toimintaa Neuvottelut, opastukset, perehdytys, toiminnan tuki henkilöstö, talous ja atk- prosessiasioissa Ravitsemispää llikkö, Suunnitteluja kehityspäällik öt, toimitusjohtaj a AIKATAUL U vuosi 2010 KUSTA NNUS ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Raviolin toimintatapojen, seuranta- ja johtamisjärjestelmien käyttöönotto tehokkuuden edelleen kasvaessa 2 % Laskutukseen käytettävä työpanos säilyy ennallaan toiminnan laajenemisesta huolimatta n.14 % 11

12 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (2/3) AIKATAULU KUSTANNU S ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Kaikki Raviolin yksiköt taloudellisesti kannattavia Yksikkökohtainen seuranta ja riittäviin toimenpiteisiin ryhtyminen välittömästi Toimitusj ohtaja, suunnittel upäällikkö Yksikkök ohtainen tuloslask elma kuukaus ittain Raviolin taloudellisen tuloksen varmistamin en Taloudellinen kannattavuus Sopeuttaminen ja resurssien kohdentaminen tarvetta vastaavaksi Ostojen keskittäminen, erien hyödyntäminen Toimitusj ohtaja, suunnittel upäällikkö ostaja Raviolin taloudellisen tuloksen varmistamin en 12

13 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (3/3) AIKATAULU KUSTANN US ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Strategian toteuttamisen kannalta oleellisten osaamisten varmistaminen Kehittämispäällikön perehdyttäminen ja uusien toimintamallien luominen Toimitusj ohtaja Vuosi 2010 Vaihtuvuuden ja poissaolojen vähentyminen. Työviihtyvyyde n lisääminen 13

14 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (1/4) Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous toimintayksiköt kannattavia ja kustannuskehitys hallittua välineistön huoltolaitteiden suunnitelmallinen investointi HUS:ssa -investointien valmistelu spesifikaatiot ja selostus -talousasiat toimialueen laajuus, välinehuoltokeskusten asteittainen vähentäminen ja alueellisesti kattava verkosto -Länsi-Uudenmaan Västran sairaalassa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen toiminnan uudelleenarviointi ulkoisen myynnin harkittu kasvattaminen Toimitusjohtaja Desikotaso -palvelupäällikkö Jaana Kammonen tuotannon vastuualuetaso -kukin vastuuyksikön esimies vastaa vastuuyksikkönsä osalta Johtoryhmän jäsenet (Business Controller) hankesuunnittelija Seija Venäläinen talouspäällikkö Olli-Pekka Kivilä Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki AIKATAUL U 12/ / / / /2010 Luottamukseen perustuva Johtoryhmän kuntayhteistyö ja tuotteistuksen ja palveluiden uudistaminen jäsenet ennakoitavissa oleva ja kustannusvastaavuus, käynnistäminen (Business 1-4/2010 tasapainoinen talous Controller) TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI -toiminta ja talous tasapainossa -tuottavuuden kasvu 2% -oman pääoman tuotto % paranee Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -HUS:n välinehuollon laitekannan alentaminen/ pääoman seurantaraportit -kapasiteetin käyttöaste kasvaa -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -kapasiteetin käyttöaste kasvaa -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -kustannusvastaavat tuotteet ja palvelut hinnoittelun lähtökohtana -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 14

15 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (2/4) Asiakaslähtöinen vaikuttava ja oikeaaikainen laitos- ja välinehuoltopalvelu potilaan parhaaksi seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen -talousasiat toiminnan kehittäminen ja kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, päällekkäisyyksien poistaminen palvelukonseptien l l k uudistettujen tt sisältöjen markkinointi ja tuotantoon ottaminen välinehuoltopalvelut asiakkaan yksikössä palvelutarjonnan vähentäminen minimiin asiakasprosessien suorituskyvyn parantaminen ja tasalaatuisuus osallistuminen infektioiden torjuntatyöhön desinfektion ja steriloinnin keinoin Palvelupäällikkö Jaana Kammonen Talouspäällikkö Olli-Pekka Kivilä Palvelupäällikkö Jaana Kammonen asteittain 6/2010 ja 12 /2010 mennessä 4/ / /2010 -palvelutuotannon tehostaminen ja kokonaiskustannusten optimointi -tilaaja-tuottaja toimintamallin hyödyt, sopimusohjaus -tilaajaosaamisen kehittäminen -asiakkaan palvelujen l ostokustannusten alentaminen HYKS sha 2 milj. euroa -osallistuminen infektiokustannusten vähentämiseen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 15

16 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (3/4) Moniammatillista asiantuntijayhteisöä kannustava ja arvostava johtaminen Alan vetovoimaisin monien mahdollisuuksien työpaikka esimiesvalmennus johtamis- ja asiakaspalvelutehtävään organisaatiorakennemuutos ja johtamisen selkiyttäminen laitos- ja välinehuoltajien ammattipätevyyden ja asiakaspalveluosaamisen kehittäminen kannustava ja arvostava moniammatillinen asiantuntijayhteisö Coaching-ryhmävalmennus Haku-hanke, henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämishanke tavoite-ja kehityskeskustelujen uudistusten käyttöönottaminen Henkilöstöpäällik kö Terttu Sjelvgren 12/2010 2/2010 9/2009 6/2011 2/ /2010 toimivat perehdytyskäytännöt työhyvinvoinnin ja työsuorituksen kehittäminen Henkilöstöpäällik 3/2010 rekrytointiviestinnän ohella innovatiivisen ja kö 6/2010 vetovoimaisen huippupalveluyksikön Terttu Sjelvgren 12/2010 työantajamielikuvan luominen -esimiesvalmiuksien kehittyminen ja tehtävään sitoutuminen, strategisten tavoitteiden ja arvojen mukaisesti toimiminen -johtamisen selkiyttäminen -osaavat työntekijät asiakaspalvelutilanteissa -osaamisen kehittäminen ja päivittäisjohtamisen tukeminen -valtakunnallisten tunnuslukujen tuottaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -perehtyy työhönsä ja osaa tehdä työnsä yhdenmukaisten toimintamallien mukaisesti - toimii Desikon strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja, on työnantajamielikuvan markkinoijana Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 16

17 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (4/4) Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen vertailevat selvitykset yliopistosairaaloiden kanssa välinehuoltotoimintojen järjestäminen, lasten ja nuorten sairaalan leikkausosaston välineistön huoltosuunnitelma välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmän reaaliaikainen käyttäminen kaikissa välinehuoltokeskuksissa laitoshuollon reaaliaikainen palvelutuotannonohjaus ja yhdenmukaistaminen laitoshuollon palvelutuotantoprosessin kehittäminen siivoustyön mitoituksen standardeja hyödyntäen Prodoc; geneeristen mallien /prosessien kuvaaminen, parantaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen, mittarointi toimintakäsikirjan käyttöönotto ja implementointi energiatehokkuusohjelma ja vastuu ympäristöstä sekä työturvallisuudesta Työhyvinvointi ja työsuojelupäällikön tehtävät Kehittämispäällik kö Maarit Roininen Erikoissuunnitteli ja /työsuojelupäällik kö Eija Syväsalo 10/2010 8/ / /2011 8/2010 6/2010 vaihe I 6/2010 ja vaihe II 12 /2012 6/ /2010 -näyttöön perustuvien hyvien toimintamallien käyttöönotto -Keskeiset kehitysprojektit/hankkeet (hankesalkku) -välinehuollon päällekkäisten toimintojen välttäminen, optimointi -välineistön huoltoprosessin suorituskyvyn parantaminen -laitoshuollon palvelutuotannon suorituskyvyn parantaminen ja yhdenmukaisuuden lisääminen - energiatehokkuuden kasvattaminen ja kustannusten alentaminen -ympäristöasioiden hoitoon osallistuminen -työturvallisuuden kehittämisohjelma -toimintojen yhdenmukaistaminen ja geneeristen mallien käyttöönotto sekä integrointi asiakasprosesseihin Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 17

18 Logistiikka Toimintasuunnitelma 2010 ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU AIKATAULU HYÖTY Logistiikkatoimintojen keskittäminen Kellokosken varaston lakkauttaminen ja toimintojen siirto Hyvinkään varastoon Logistiikkapäällik kö Q1/2010 Yhden henkilön vähennys muutosvaiheessa, myöhemmin toisen henkilön vähennys. Hyvinkään kaupunki asiakkaaksi Kellokosken tilojen vapautuminen muuhun käyttöön. Logististen palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen Varastojen täyttöpalvelun laajentaminen Logistiikkapäällik kö, työnjohto 2010 Hoitohenkilökunnan työn helpottaminen, käyttövarastojen arvon sopeuttaminen tarpeen mukaiseksi (arvo alenee n. 20%) Merkittävämmän roolin ottaminen alueen perusterveyde nhuollon hankinta- ja logistiikkapalveluissa Ne uvottelut jäsenkuntien kanssa mm: Espoo, Hyvinkää, Nurmijärvi, Porvoo. Toimitusjohtaja 2010 Asiakasmäärien lisäänty mine n, asiantuntijuuden lisääntyminen, HUS:n jäsenkuntien kustannussäästöt Toimintojen keskittäminen HUS-Logistiikalle Raaseporin ja Lohjan potilaskuljetusten voimakkaampi keskittäminen ja koordinointi HUS- Logistiikalle Logistiikkapäällik kö, kuljetuspäälliköt 2010 Kuljetusten ketjuttaminen- ja yhdisteleminen Sähköisen sairaankuljetustilausjärjestelmän hankinta Tilausjärjestelmän käyttöönotto HUS:ssa Kuljetuspäällikkö 2010 Tilausten tekeminen nopeutuu, seuranta-, laskutus- ja raportointi paranevat. Sähköisen tarvikkeiden asiakastilausjärjestelmän uusiminen (Konsernin hanke ) Tarviketilausjärjestelmä n käyttöönotto HUSalueella (tuoteryhmittelyt) Kehittämis- ja hankintapäällikkö 2010 Nykyiset järjestelmät korvattu uudella, käytettävyyden ja raportoinnin parantuminen. Tuotehierarkian uudistaminen. HUS-Logistiikan hankintatoimen prosessien kuvaaminen Prosessikuvaukset sekä ohjeet, pohjat ja koulutus Hankintapäällikkö 2010 Yhtenäiset toimintatavat, pohjaa toimittajaja asiakashallinnalle, toiminnan tehostuminen. Tuottavuus on alan huippua Benchmarking (Yosairaala- ja EUtasoisesti) Kehittämispäällikkö 2010 Kustannustehokkuus Ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö Työnjohtajakoulutus- ja osaamiskartoitus, Tykytoiminta JR 2010 Sairauspoissaolojen väheneminen, henkilöstötyytyväisyyde n paranemine n, osaamiskartoitus tehty, Tyky toimintaa järjestetty. 18

19 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (1/3) AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Korkea asiakastyytyväisyys Asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa v.2009 valmistuneen kehitysprojektin johtopäätösten mukaisesti. Asiakaspalvelujohtaja 2010 Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos vähintään 4,0. Kohtaamiskyselyt, vastausaika, ensikontaktien ratkaisuaste Lisäarvon tuottaminen asiakkaiden ydintoiminnalle. Innovatiivisuuden lisääminen Uusien palveluiden, tuotteiden ja toimintatapojen käyttöönotto. Kolmiosairaalan tietotekniset ja viestintäpalvelut. Henkilökohtaiset videoneuvottelupalveluiden (OCS) käytön laajentaminen. Puhelin- ja tekstiviestipalvelut. Langattomat ratkaisut ja palvelut. Laajennetut intranet-, extranet- ja internet ratkaisut. Työasemien ja työasemasovellusten virtualisoinnnin hyödyntäminen. Parannetut etäkäyttö- ja tietoturvaratkaisut. IT-kehitysjohtaja Teknologiajohtaja Tuotantopalvelu- päällikkö 2010 Tuotteistettu ja sovittu asiakkaiden kanssa palvelusopimuksissa. Tietotekniikan tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen ydintoiminnan prosessien kehittämisessä. Helppokäyttöisyyden edistäminen sekä tietojärjestelmien käyttö- ja käyttäjäkoulutusten kehittäminen Kertakirjautumismahdollisuuksien laajempi käyttöönotto. Koulutustilaisuuksien lisääminen sekä uusien koulutusmuotojen käyttöönotto. Asiakaspalvelujohtaja 2010 Asiakastyytyväisyysmittauksessa helppokäyttöisyyteen ja koulutukseen liittyvien vastausten keskiarvo on vähintään 3,4. Tietojärjestelmien parempi tuki ydintoiminnalle. 19

20 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (2/3) AIKA- ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAULU TAVOITELTU HYÖTY Tuki ydintoiminnalle toteuttamalla strategiset tietotekniikkahankkeet ja varmistaa niiden toiminnallinen ja taloudellinen onnistuminen Tietojärjestelmähankkeiden aikataulujen, talouden ja resurssien käytön tarkempi seuranta projektiportaalin, investointi- ja talousraportteja hyödyntämällä. Konesalisuunnittelman loppuunsaattaminen ja konsolidointi. Palvelin- ja tallennuskapasiteetin systemaattinen virtualisointi. HUS-tasoisen keskitetyn tallennus-, varmistus- ja arkistointiratkaisun suunnittelu ja toteutus. Jatkuvuussuunnitelmien laadinta. Tietoliikenneverkon dokumentointi sekä keskitetyn kit t valvonnan ja hallinnan käyttöönotto HUSin viestintäarkkitehtuurin toteuttaminen. IT-kehitysjohtaja, Tuotantopalvelupäällikkö 2010 Investointi- ja talousraportit. Investointihankkeiden ja projektien talouden suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden parantuminen. Investoinneilla saatavien toiminnallisten hyötyjen ja kustannushyötyjen lisääminen sekä kriittisten tietotekniikkapalveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Ydintoiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien varmatoimisuus Palvelutasosopimusten läpikäynti palvelutoimittajien kanssa. Kriittisen infrastruktuurin systemaattinen arviointi ja uudistaminen. Tuotantopalvelupäällikkö 2010 Käytettävyysraporttien perusteella laskettu tietojärjestelmien tekninen käytettävyysaste on vähintään 99,95. Kokonaisratkaisujen toimittaminen Projektimaisen toimintatavan lisääminen ja laajemman kokonaisvastuun ottaminen konsernin tietoteknisistä hankkeista. (Kolmiosairaalan tieto- ja viestintäjärjestelmät). IT-kehitysjohtaja 2010 Projekteina tehdyn työn osuus suhteessa kokonaistyöajasta kehitystehtävissä olevan henkilöstön osalta. Ostamisen helppous asiakkaille. 20

21 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (3/3) AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Palveluiden kustannustehokkuus Tasapainoinen talous, liikelaitoksen taloudellinen tulos on positiivinen Houkutteleva työnantajakuva Tuotteiden ja palveluiden tarkempi tuotteistus ja kustannusseuranta sekä kustannusvertailut alan toimijoihin. Toimintaprosessien kehittäminen. Ostopalveluiden ja oman palvelutuotannon kriittinen arviointi ja kustannusvertailu. Vanhojen sopimusten kilpailuttaminen ja tiukka seuranta asiantuntija- ja konsulttipalveluostoissa. Palveluiden myynti kannattavasti ulkopuolisille asiakkaille. Ammatillisten kehitysmahdollisuuksien lisääminen sekä henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien teko. Lähiesimiesten valmennusohjelman käynnistäminen. Toimitusjohtaja 2010 Sisäisten asiantuntijapalveluiden kustannustason vertailulaskelmat ulkoisten palvelutoimittajien laskutushintoihin. Asiakkaille aikaansaatavat kustannushyödyt. Toimitusjohtaja 2010 Tuloslaskelma Palveluiden ja tuotteiden vakaa ja todellisia kustannuksia vastaava hintataso mahdollistaa asiakkaiden omien tuotteiden ja palveluiden myynnin oikealla hinnoittelulla. Tietohallinto Työolosuhdebarometrin tiedot ja päällikkö kehityskeskustelujen toteutuma. Työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääntyminen ja sitä kautta parempi asiakaspalvelu. Henkilöstön oikeanlainen osaamisprofiili Henkilöstöstrategian ja asiakkaiden tarpeiden mukaiset rekrytoinnit. Oman osaamisen ja tietotaidon jakamisen lisääminen. Osaamiskartan laatiminen koulutusohjelmineen eri toimenkuville. Tietohallintopäällikkö 2010 Tietotekniikan sisäisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen. 21

22 Lääkintätekniikka Toimintasuunnitelma 2010 TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI AIKATAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI Palvelutuotannon lisääminen vuoden Vastuualuejoh- Vuosi ,15 milj. Tuottavuustavoite 2% 2009 vastaavilla tuotannontekijöillä tajat Tuottavuustavoite 2% Hintojen lasku Tj. alkaen ,15 milj. Asiakaslähtöiset, ajantasaiset ja tehokkaat lääkintätekniset palvelut Sovitaan asiakkaan kanssa tuotettavista palveluista Tj. ja jr Vuosi 2010 Asiakastyytyväisyystutkimus Talousjärjestelmistä saatavien tunnuslukujen vertailu sopimuksiin Organisoitunut laitteiden uusiokäyttötoiminta Omistajille ja käyttäjille tehokas ja reaaliaikainen lääkintälaitteiden omaisuus- ja käyttökustannusseuranta Uusiokäyttötoiminnan käynnistäminen vastuualueilla, uusiolaitetoiminnan markkinointi intrassa Kehitetään tuotannonohjausjärjestelmää Tj. ja jr Vuosi t erillinen nettosäästö konsernille Asiakkaiden käytössä koko HUSkuntayhtymän kattava järjestelmä Apuvälinehuollon kehittäminen osana HUS-konsernin apuvälinetoiminnan kehittämishanketta Riittävien henkilöresurssien varaaminen Yhtenäisen huoltotilan etsiminen Vuodet jr ja vastuualuejohtaja Keskitetty toiminta Asiakastyytyväisyys Apuvälinehuollon tuotanto paranee 5 % Selkeä johtamisjärjestelmä, jossa on huomioitu operatiivinen ja henkilöstöjohtaminen Selkeä yksijohtajuuteen perustuva funktionaalinen organisaatiorakenne Säännölliset johtoryhmän ja vastuualueiden kokoukset Säännölliset kehityskeskustelut Henkilöstön edustus toiminnan ohjauksessa Tj. ja jr Vuosi 2010 Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen toiminta Motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö Vakiintunut kehittämisryhmän toiminta Henkilöstön näkökannan kuuleminen 22

23 HUS-Servis Toimintasuunnitelma 2010 Strategiset hankkeet tuloskortin toimenpiteiden lisäksi AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI TOIMIALAN KILPAILUKYKYI-SIMMÄT PALVELUT Palvelujen kilpailukyvyn selvitys Tilastrategia Talouspäällikkö Palvelupäälliköt Kevät 2010 Ylikapasiteetin hallinta Tilakulujen pienentäminen OLEMME HALUTTU KUMPPANI Palvelujen kehittäminen asiakkaiden kanssa Palvelupäälliköt Syksy 2010 Asiakkaan kokema hyöty paranee VAKIOIDU T JA NOKKELAT PROSESSIT TAKAAVAT EDELLÄKÄVIJYYDEN Tekstinkäsittelyn digitalisointi Sähköinen laskutus* ja tilausjärjestelmä Plussan itsepalvelujen k-otto Asiakirjaprosessien uudistaminen sähköiseen potilaskert. liittyen Asioinnin monialapalvelukonseptin k-otto Palveluinnovaatioiden johtaminen ja kehittäminen Palvelupäällikkö, asiakirjapalvelut Asiakaspalvelupäällikkö Kevät 2010 digit -30 hlö Prosessien vakiointi STÖN JA JOHDON PALVELUKYKY, AMMATTITAITO JA KEHITTÄMISINTO OVAT ONNISTUMISEN PERUSTA Osaamisen turvaaminen ja kehittäminen -henkilöstön monialainen käytettävyys Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösuunnitelman toteutuminen TEEMME YHTEISTYÖTÄ ALAN PARHAIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA Kumppanuusverkoston kehittäminen Make or buy ratkaisut Johtoryhmä Toimittajien hallinta Ulkoisten palveluostojen kustannustehokkaampi käyttö 23

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS uudistuu Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS strategiaprosessin 2007 tavoitteet: 1. Luoda selkeä ja koko organisaation johtamista tukeva strategia 2. Sitouttaa henkilöstö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi KEHITTÄVÄ VUOROPUHELU STRATEGIA TULOSKORTIT / TA -kirja NELIKENTTÄ PP pohja (työyhteisötaso) KEHITTYMISSUUNNITELMA KEHITYSKESKUSTELU OSAAMISKARTTA

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot