Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 5 Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010 Tammikuu 2010

2 Toimintasuunnitelmat 2010 Toimintasuunnitelmaa täydentäneet yksiköt; Huslab Lääkintätekniikka USP HUS-Tietotekniikka HUS-Servis HUS-Röntgen HUS-Desiko HUS-Tilakeskus Muut yksiköt ei tarvetta päivitykselle

3 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (1/4) Perusterveydenhuollon uudet asiakkaat (PTH) Solunsalpaajayksikkö toimii asiakaslähtöisesti ja työturvallisesti Maahantuonnin osittainen ulkoistaminen Tavaran vastaanottoprosessin automatisointiprojekti Tarjotaan mahdollisuus ostaa palvelut HUS-Apteekista Uuden solunsalpaajayksikön tilojen suunnittelu Solunsalpaajalabora- torion varajärjestelmä Tehdään palvelusopimus maahantuonnista lääketukkuliikkeen kanssa Tavoitteena paras tekninen ratkaisu tavaran saapumisten kirjaamisen automatisoinniksi Edellytys: sähköinen lähetysluettelo käytössä sekä laskennallinen eräja kestoaikaseuranta. VASTUUHENKI LÖ AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI TJ/Talouspäällikkö 2010 Omistajakuntien perusterveydenhuollon kasvattaminen, Hanna Tolonen/ Helsingin aluepäällikkö Helsingin aluepäällikkö /Elina Honkoila Elina Ahomäki/ Kirsi Niiranen Vuoden 2010 aikana Tilat käytössä 6/2012 OSTi- tilausjärjestelmä. Volyymi ja resurssihyöty. Viranomaisvaatimukset täyttävä laboratorio, jossa työturvallisuus on huomioitu myös hankkimalla solunsalpaajarobotti 6/2012 myös hankkimalla solunsal- Vuoden 2010 aikana Maahantuontiin liittyvien lääketurvallisuusriskien minimointi ja oman työvoiman vapauttamista asiantuntijaja lääkeinformaatiotehtäviin Työvoimaa vapautuu, inventointierot vähenevät ja virheelliset saapumiskirjaukset vähenevät. 3

4 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (2/4) VASTUU AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Moderni ja huippuammattitaitoinen sairaanhoitopiirin apteekki Kliinisen farmasian lisääminen Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu Sari Isokirmo ja Hanna Tolonen Valmistellaan vuonna 2010 ja käyttöönotto vuonna 2011 Voidaan tarjota Kolmiosairaalalle palvelua, jossa arvioidaan potilaan lääkitystä, kun hän saapuu sairaalaan ja loppuarvio kun potilas lähtee sairaalasta. HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani Sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen aloitus Osastofarmasian erityispätevyyskoulutus Työryhmän jäsenet 2010 HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani Uusi sähköinen tilausjärjestelmä (OSTi) sisäisille asiakkaille Tuodaan asiakkaan tietoisuuteen hyödyt uuden järjestelmän käyttöönotosta Kirsi Niiranen 2010 Entistä joustavampi yhteistyö asiakkaiden kanssa, kaikki sisäiset asiakkaat OSTi:n käyttäjiä Uusi sähköinen tilausjärjestelmä (OSTi) ulkoisille asiakkaille Tarjotaan ulkoisille asiakkaille mahdollisuus sähköiseen tilausjärjestelmään Kirsi Niiranen 2010 Kustannustehokas toiminta, säästää työvoimaa, vähentää tilaus- ja toimitusvirheitä ja sitä myötä vähentää lääkitysvirheitä ja lisää potilasturvallisuutta. 4

5 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (3/4) VASTUU AIKATAUL U TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimipisteiden optimointi Kirurgisen sairaalan toiminta siirretty Meilahteen ja Töölön sairaalan toiminta valmistellaan siirrettäväksi Meilahteen Helsingin aluepäällikkö Vuoden 2010 aikana valmistelutyöt 6 / 2011 siirretty Kustannustehokas toiminta Annosjakelu perusterveydenhuollolle, tarkastuslaite Saadaan uusia asiakkaita annosjakelun piiriin. Vuoden 2009 lopulla liittynyt Vantaan kaupunki TJ ja läntinen aluepäällikkö 1 / 2010 Annosjakelupalvelun piirissä yhteensä 700 potilasta. Uusien potilaiden (270) 11/ 2009 erinomainen palveleminen ja prosessin sujuvuuden varmistaminen. Uudet asiakkaat mahdollistavat investointia tarkastuslaitteeseen. aluepäällikkö Uusien potilaiden (270) Henkilöstön tehokas perehdyttäminen Tavoitteena yhteinen perehdytyssuunnitelma, jossa hyödynnetään HUS Plussan yleisperehdytysmateriaalia Henkilöstöpäällikkö Vuoden 2010 aikana Systemaattinen perehdytys Työhön sitoutuminen ja motivointi Hyvä henkilöstöhallinto Henkilöstömenojen seurannan kehittäminen johtamisen tueksi Henkilöstöpäällikkö / Talouspäällikkö Vuoden 2010 aikana Tavoitteena lisätä tietoa henkilöstömenojen rakenteesta, tuottavuuden lisäämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta 5

6 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (4/4) VASTUU AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Osaava henkilöstö Henkilöstön osaamiskartta Henkilöstöpäällikkö/ esimiehet Vuoden 2010 aikana Tavoitteena henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja koulutuksen johdonmukainen kehittäminen ammatillisen osaamisen jatkuvaksi parantamiseksi ja suuntaamiseksi tuleviin tarpeisiin 6

7 HUS-Röntgen Toimintasuunnitelma 2010 (1/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Magneettitutkimusten saatavuuden parantaminen Juha Halavaara Q4/2010 Jonojen lyhentämienen. Keskimääräinen magneettitutkimukseen pääsyaika < 4,4 vk Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Lausuntojen kirjoituksen organisointi ja nopeuttaminen Raija Järvenpää Q3/2010 Lausuntojen vasteaika. Lausuttu kuvauk sesta 72h:ssa > 82% tapauksista Pitkäjänteinen, luottamuksellinen yhteistyö sopimusasiakkaiden kanssa Asiakasraportointijärjestelmä Mervi Turunen Q4/2010 Väline säännölliseen asiakasraportointiin olemassa asiakkaan omaa kustannusoptimointia ja seurantaa varten Pitkäjänteinen, luottamuksellinen yhteistyö y sopimusasiakkaiden kanssa Sopimuskäytäntöjen viimeistely (sopimusten voimassaoloajat ja palvelukuvaukset) Mervi Turunen Q4/2010 Sopimusrekisteri olemassa, sopimukset viimeistelty >80% Opetuksen suunnittelu ja toteutus kuvantamisen tulevaisuuden tarpeet ennakoiden Suunnitelma erikoislääkärikoulutuksen pitkän aikavälin tarpeesta ja toteutuksesta Leena Kivisaari Q3/2010 Radiologiresurssien varmistaminen pitkällä aikavälillä Henkilöstön jatkuva ammatillinen kehittyminen Osaamiskartoitus Katja Rantala Q4/2010 Osaamiskartoitus tarvitaan organisaation resurssien oikeaan kehittämiseen ja kohdentamiseen. Suunnitelma v.2011 koulutuksista. Palkitsemis- ja palkkausjärjestelmät haluttujen tulosten tukena Menettelytavat työn suorituksen arviointiin Katja Rantala Q4/2010 Työkalu työn suorituksen arviointiin, projektisuunnitelma palkkausjärjestelmän kehittämiseksi Onnistunut työn suunnittelu ja rekrytointi Menetelmä henkilöstöresurssien hallintaan Katja Rantala Q4/2010 Resurssien käytön tehostaminen, kuormituksen tasaus. Menetelmä ja teknisen toteutuksen suunnitelma olemassa. Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet PACS projekti Tomi Kauppinen Q4/2010 GE-PACS käytössä koko liikelaitoksessa (projekti loppuu 03/2011) 1/2010 HUS-Röntgen; Liiketoimintayksiköiden Budjetti 2010 päivitetyt toimintasuunnitelmat

8 HUS-Röntgen Toimintasuunnitelma 2010 (2/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet RIS/HIS projekti Tomi Kauppinen Q4/2010 Radiologian toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen, pilotti tehtynä ja Musti-alustasta luovuttu Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet Puheentunnistus Tomi Kauppinen Q3/2010 Toiminnan laadun ja nopeuden parantaminen (kirjoituksesta luopuminen). Puheentunnistus kattaa >60% liikelaitoksesta Tuloksellinen yhteistyö kumppaneiden kanssa Johdon raportointijärjestelmä Anne Karikumpu Q4/2010 Toiminnan seurannan kehittäminen. Valmiusaste >80% Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous ja resurssien varmistaminen Kustannuslaskennan ja kirjausohjeiden uusiminen Anne Karikumpu Q4/2010 Kustannusten läpinäkyvyyden ja kohdistuksen kehittäminen. Ohjeet ja toimintatapa käytössä 1/2010 HUS-Röntgen; Liiketoimintayksiköiden Budjetti 2010 päivitetyt toimintasuunnitelmat

9 HUSLAB Toimintasuunnitelma 2010 (1/2) AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Perusterveydenhuollon laboratoriopalveluiden uudelleenjärjestelyt Tiina Mäki q1-q2/2010 Uuden vastuualueen johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Toimipisteiden yksikkökoon kasvattaminen toimintavarmuuden, henkilöstön riittävyyden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Rationointihyöty n /vuosi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä poliittisia päätöksiä Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä päätöksen on tehty syksyllä Riskinä on, ettei ko. päätöksiä synny. Päätöksiä odottavien toimenpiteiden painoarvo koko säästöstä on noin 50%. HUSLAB ei enää voi vaikuttaa päätösten syntymiseen, vaan se on paikallisten luottamusmiesorgaanien vallassa. Päätösten viivästyminen siirtää toimenpiteiden painopistettä v jälkipuoliskolle. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Immunoanalytiikan uudelleenorganisointi Martti Vaara q4/2009- q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempi käyttö. Rationointihyöty y /vuosi. Uusi organisaatio määritellään tj:n viranhaltijapäätöksellä tammikuussa Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely Kristiina Aittomäki. Heikki Helin q1-q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Rationointihyöty /vuosi Nämä järjestelyt ovat kiinni tilajärjestelyistä, joissa avainasemassa on NaLa, jolta tarvitaan nyt tyhjillään olevaa toimistotilaa Naistenklinikan 5. kerroksesta noin 150m2. Asia ei ole HUSLABin päätettävissä vaan vaatii yhteisen tahtotilan Nalan kanssa. Yhteydenpitoa asiasta on jatkuvasti. Kumppanuuksien hyödyntäminen alan parhaiden toimijoiden kanssa (HUSLABin strateginen tavoite) Alihankintaprosessi kehittäminen Martti Syrjälä q4/2009 q1/2010 Alihankintojen keskittämisen kautta saatava hintaetu. tavoite: /vuosi. Asia viedään HUSLABin johtokunnan päätettäväksi 1/2010. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Kätilöopiston sairaalan patologian laboratorion siirto Meilahden patologian laboratorion yhteyteen Heikki Helin q2-q3/2010 Tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Vapautuva käyttöala 1000 m2, rationointihyöty /vuosi. On sidoksissa Naistenklinikan tilajärjestelyihin. Edellyttää Molekyylipatologian muuttoa Naistenklinikalle (kts Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely) 9

10 HUSLAB Toimintasuunnitelma 2010 (2/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Perusterveydenhuollon lab oratoriopalv elu id en uudelleenjärjestelyt Tiina Mäki q1-q2/2010 Uuden vastuualue en johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Toimipisteiden yksikkökoon kasvattaminen toimintavarmuuden, henkilö stön riittävyyden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Rationointihyöty n /vuosi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä poliittisia päätöksiä Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä päätöksen on tehty sy ksyllä Riskinä on, ettei ko. päätöksiä synny. Pä ätö ksiä odottavien to imenpiteiden painoarvo koko säästöstä on noin 50%. HUSLAB ei enää voi vaikuttaa päätösten syntymiseen, vaan se on paikallisten luottamusmiesorgaanien vallassa. Päätösten viivästyminen siirtää toimenpiteiden painopistettä v jälkipuoliskolle. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Immunoanalytiikan uudelleenorganisointi Ma rtti Vaara q4/2009- q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempi käyttö. Rationointihyöty y /vuosi. Uusi organisaatio määritellään tj:n viranhaltijapäätöksellä tammikuussa Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely Kristiina Aittomäki. Heikki Helin q1-q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen k äyttö. Rationointihyöty /vuosi Nämä järjestelyt ovat kiinni tilajärjestelyistä, joissa avainasemassa on NaLa, jolta tarvitaan nyt tyhjillään olevaa toimistotilaa Naistenklinikan 5. kerroksesta noin 150m2. Asia ei ole HUSLABin päätettävissä vaan vaatii yhteisen tahtotilan Nalan kanssa. Yhteydenpitoa asiasta on jatkuvasti. Kumppanuuksien hyödyntäminen alan parhaiden toimijoiden kanssa (HUSLABin strateginen tavoite) Alihankintaprosessi kehittäminen Ma rtti Syrjälä q4/2009 q1/2010 Alihankintojen kesk ittämisen kautta saatava hintaetu. tavoite: /vuosi. Asia viedään HUSLABin jo htokunnan päätettäväksi 1/2010. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Kätilöopiston sairaalan patologian laboratorion siirto Meilahden patologian laboratorion yhteyteen Heikki Helin q2-q3/2010 Tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Vapautuva käyttöala 1000 m2, rationointihyöty /vuosi. On sidoksissa Naistenklinikan tilajärjestelyihin. Edellyttä ä M olekyylipatolo gian muuttoa Naistenklinikalle (kts Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely) 10

11 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (1/3) Hyvinkään ravitsemispalvel uiden liittäminen osaksi Raviolin toimintaa Neuvottelut, opastukset, perehdytys, toiminnan tuki henkilöstö, talous ja atk- prosessiasioissa Ravitsemispää llikkö, Suunnitteluja kehityspäällik öt, toimitusjohtaj a AIKATAUL U vuosi 2010 KUSTA NNUS ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Raviolin toimintatapojen, seuranta- ja johtamisjärjestelmien käyttöönotto tehokkuuden edelleen kasvaessa 2 % Laskutukseen käytettävä työpanos säilyy ennallaan toiminnan laajenemisesta huolimatta n.14 % 11

12 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (2/3) AIKATAULU KUSTANNU S ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Kaikki Raviolin yksiköt taloudellisesti kannattavia Yksikkökohtainen seuranta ja riittäviin toimenpiteisiin ryhtyminen välittömästi Toimitusj ohtaja, suunnittel upäällikkö Yksikkök ohtainen tuloslask elma kuukaus ittain Raviolin taloudellisen tuloksen varmistamin en Taloudellinen kannattavuus Sopeuttaminen ja resurssien kohdentaminen tarvetta vastaavaksi Ostojen keskittäminen, erien hyödyntäminen Toimitusj ohtaja, suunnittel upäällikkö ostaja Raviolin taloudellisen tuloksen varmistamin en 12

13 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (3/3) AIKATAULU KUSTANN US ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Strategian toteuttamisen kannalta oleellisten osaamisten varmistaminen Kehittämispäällikön perehdyttäminen ja uusien toimintamallien luominen Toimitusj ohtaja Vuosi 2010 Vaihtuvuuden ja poissaolojen vähentyminen. Työviihtyvyyde n lisääminen 13

14 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (1/4) Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous toimintayksiköt kannattavia ja kustannuskehitys hallittua välineistön huoltolaitteiden suunnitelmallinen investointi HUS:ssa -investointien valmistelu spesifikaatiot ja selostus -talousasiat toimialueen laajuus, välinehuoltokeskusten asteittainen vähentäminen ja alueellisesti kattava verkosto -Länsi-Uudenmaan Västran sairaalassa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen toiminnan uudelleenarviointi ulkoisen myynnin harkittu kasvattaminen Toimitusjohtaja Desikotaso -palvelupäällikkö Jaana Kammonen tuotannon vastuualuetaso -kukin vastuuyksikön esimies vastaa vastuuyksikkönsä osalta Johtoryhmän jäsenet (Business Controller) hankesuunnittelija Seija Venäläinen talouspäällikkö Olli-Pekka Kivilä Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki AIKATAUL U 12/ / / / /2010 Luottamukseen perustuva Johtoryhmän kuntayhteistyö ja tuotteistuksen ja palveluiden uudistaminen jäsenet ennakoitavissa oleva ja kustannusvastaavuus, käynnistäminen (Business 1-4/2010 tasapainoinen talous Controller) TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI -toiminta ja talous tasapainossa -tuottavuuden kasvu 2% -oman pääoman tuotto % paranee Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -HUS:n välinehuollon laitekannan alentaminen/ pääoman seurantaraportit -kapasiteetin käyttöaste kasvaa -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -kapasiteetin käyttöaste kasvaa -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -kustannusvastaavat tuotteet ja palvelut hinnoittelun lähtökohtana -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 14

15 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (2/4) Asiakaslähtöinen vaikuttava ja oikeaaikainen laitos- ja välinehuoltopalvelu potilaan parhaaksi seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen -talousasiat toiminnan kehittäminen ja kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, päällekkäisyyksien poistaminen palvelukonseptien l l k uudistettujen tt sisältöjen markkinointi ja tuotantoon ottaminen välinehuoltopalvelut asiakkaan yksikössä palvelutarjonnan vähentäminen minimiin asiakasprosessien suorituskyvyn parantaminen ja tasalaatuisuus osallistuminen infektioiden torjuntatyöhön desinfektion ja steriloinnin keinoin Palvelupäällikkö Jaana Kammonen Talouspäällikkö Olli-Pekka Kivilä Palvelupäällikkö Jaana Kammonen asteittain 6/2010 ja 12 /2010 mennessä 4/ / /2010 -palvelutuotannon tehostaminen ja kokonaiskustannusten optimointi -tilaaja-tuottaja toimintamallin hyödyt, sopimusohjaus -tilaajaosaamisen kehittäminen -asiakkaan palvelujen l ostokustannusten alentaminen HYKS sha 2 milj. euroa -osallistuminen infektiokustannusten vähentämiseen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 15

16 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (3/4) Moniammatillista asiantuntijayhteisöä kannustava ja arvostava johtaminen Alan vetovoimaisin monien mahdollisuuksien työpaikka esimiesvalmennus johtamis- ja asiakaspalvelutehtävään organisaatiorakennemuutos ja johtamisen selkiyttäminen laitos- ja välinehuoltajien ammattipätevyyden ja asiakaspalveluosaamisen kehittäminen kannustava ja arvostava moniammatillinen asiantuntijayhteisö Coaching-ryhmävalmennus Haku-hanke, henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämishanke tavoite-ja kehityskeskustelujen uudistusten käyttöönottaminen Henkilöstöpäällik kö Terttu Sjelvgren 12/2010 2/2010 9/2009 6/2011 2/ /2010 toimivat perehdytyskäytännöt työhyvinvoinnin ja työsuorituksen kehittäminen Henkilöstöpäällik 3/2010 rekrytointiviestinnän ohella innovatiivisen ja kö 6/2010 vetovoimaisen huippupalveluyksikön Terttu Sjelvgren 12/2010 työantajamielikuvan luominen -esimiesvalmiuksien kehittyminen ja tehtävään sitoutuminen, strategisten tavoitteiden ja arvojen mukaisesti toimiminen -johtamisen selkiyttäminen -osaavat työntekijät asiakaspalvelutilanteissa -osaamisen kehittäminen ja päivittäisjohtamisen tukeminen -valtakunnallisten tunnuslukujen tuottaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -perehtyy työhönsä ja osaa tehdä työnsä yhdenmukaisten toimintamallien mukaisesti - toimii Desikon strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja, on työnantajamielikuvan markkinoijana Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 16

17 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (4/4) Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen vertailevat selvitykset yliopistosairaaloiden kanssa välinehuoltotoimintojen järjestäminen, lasten ja nuorten sairaalan leikkausosaston välineistön huoltosuunnitelma välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmän reaaliaikainen käyttäminen kaikissa välinehuoltokeskuksissa laitoshuollon reaaliaikainen palvelutuotannonohjaus ja yhdenmukaistaminen laitoshuollon palvelutuotantoprosessin kehittäminen siivoustyön mitoituksen standardeja hyödyntäen Prodoc; geneeristen mallien /prosessien kuvaaminen, parantaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen, mittarointi toimintakäsikirjan käyttöönotto ja implementointi energiatehokkuusohjelma ja vastuu ympäristöstä sekä työturvallisuudesta Työhyvinvointi ja työsuojelupäällikön tehtävät Kehittämispäällik kö Maarit Roininen Erikoissuunnitteli ja /työsuojelupäällik kö Eija Syväsalo 10/2010 8/ / /2011 8/2010 6/2010 vaihe I 6/2010 ja vaihe II 12 /2012 6/ /2010 -näyttöön perustuvien hyvien toimintamallien käyttöönotto -Keskeiset kehitysprojektit/hankkeet (hankesalkku) -välinehuollon päällekkäisten toimintojen välttäminen, optimointi -välineistön huoltoprosessin suorituskyvyn parantaminen -laitoshuollon palvelutuotannon suorituskyvyn parantaminen ja yhdenmukaisuuden lisääminen - energiatehokkuuden kasvattaminen ja kustannusten alentaminen -ympäristöasioiden hoitoon osallistuminen -työturvallisuuden kehittämisohjelma -toimintojen yhdenmukaistaminen ja geneeristen mallien käyttöönotto sekä integrointi asiakasprosesseihin Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 17

18 Logistiikka Toimintasuunnitelma 2010 ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU AIKATAULU HYÖTY Logistiikkatoimintojen keskittäminen Kellokosken varaston lakkauttaminen ja toimintojen siirto Hyvinkään varastoon Logistiikkapäällik kö Q1/2010 Yhden henkilön vähennys muutosvaiheessa, myöhemmin toisen henkilön vähennys. Hyvinkään kaupunki asiakkaaksi Kellokosken tilojen vapautuminen muuhun käyttöön. Logististen palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen Varastojen täyttöpalvelun laajentaminen Logistiikkapäällik kö, työnjohto 2010 Hoitohenkilökunnan työn helpottaminen, käyttövarastojen arvon sopeuttaminen tarpeen mukaiseksi (arvo alenee n. 20%) Merkittävämmän roolin ottaminen alueen perusterveyde nhuollon hankinta- ja logistiikkapalveluissa Ne uvottelut jäsenkuntien kanssa mm: Espoo, Hyvinkää, Nurmijärvi, Porvoo. Toimitusjohtaja 2010 Asiakasmäärien lisäänty mine n, asiantuntijuuden lisääntyminen, HUS:n jäsenkuntien kustannussäästöt Toimintojen keskittäminen HUS-Logistiikalle Raaseporin ja Lohjan potilaskuljetusten voimakkaampi keskittäminen ja koordinointi HUS- Logistiikalle Logistiikkapäällik kö, kuljetuspäälliköt 2010 Kuljetusten ketjuttaminen- ja yhdisteleminen Sähköisen sairaankuljetustilausjärjestelmän hankinta Tilausjärjestelmän käyttöönotto HUS:ssa Kuljetuspäällikkö 2010 Tilausten tekeminen nopeutuu, seuranta-, laskutus- ja raportointi paranevat. Sähköisen tarvikkeiden asiakastilausjärjestelmän uusiminen (Konsernin hanke ) Tarviketilausjärjestelmä n käyttöönotto HUSalueella (tuoteryhmittelyt) Kehittämis- ja hankintapäällikkö 2010 Nykyiset järjestelmät korvattu uudella, käytettävyyden ja raportoinnin parantuminen. Tuotehierarkian uudistaminen. HUS-Logistiikan hankintatoimen prosessien kuvaaminen Prosessikuvaukset sekä ohjeet, pohjat ja koulutus Hankintapäällikkö 2010 Yhtenäiset toimintatavat, pohjaa toimittajaja asiakashallinnalle, toiminnan tehostuminen. Tuottavuus on alan huippua Benchmarking (Yosairaala- ja EUtasoisesti) Kehittämispäällikkö 2010 Kustannustehokkuus Ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö Työnjohtajakoulutus- ja osaamiskartoitus, Tykytoiminta JR 2010 Sairauspoissaolojen väheneminen, henkilöstötyytyväisyyde n paranemine n, osaamiskartoitus tehty, Tyky toimintaa järjestetty. 18

19 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (1/3) AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Korkea asiakastyytyväisyys Asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa v.2009 valmistuneen kehitysprojektin johtopäätösten mukaisesti. Asiakaspalvelujohtaja 2010 Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos vähintään 4,0. Kohtaamiskyselyt, vastausaika, ensikontaktien ratkaisuaste Lisäarvon tuottaminen asiakkaiden ydintoiminnalle. Innovatiivisuuden lisääminen Uusien palveluiden, tuotteiden ja toimintatapojen käyttöönotto. Kolmiosairaalan tietotekniset ja viestintäpalvelut. Henkilökohtaiset videoneuvottelupalveluiden (OCS) käytön laajentaminen. Puhelin- ja tekstiviestipalvelut. Langattomat ratkaisut ja palvelut. Laajennetut intranet-, extranet- ja internet ratkaisut. Työasemien ja työasemasovellusten virtualisoinnnin hyödyntäminen. Parannetut etäkäyttö- ja tietoturvaratkaisut. IT-kehitysjohtaja Teknologiajohtaja Tuotantopalvelu- päällikkö 2010 Tuotteistettu ja sovittu asiakkaiden kanssa palvelusopimuksissa. Tietotekniikan tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen ydintoiminnan prosessien kehittämisessä. Helppokäyttöisyyden edistäminen sekä tietojärjestelmien käyttö- ja käyttäjäkoulutusten kehittäminen Kertakirjautumismahdollisuuksien laajempi käyttöönotto. Koulutustilaisuuksien lisääminen sekä uusien koulutusmuotojen käyttöönotto. Asiakaspalvelujohtaja 2010 Asiakastyytyväisyysmittauksessa helppokäyttöisyyteen ja koulutukseen liittyvien vastausten keskiarvo on vähintään 3,4. Tietojärjestelmien parempi tuki ydintoiminnalle. 19

20 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (2/3) AIKA- ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAULU TAVOITELTU HYÖTY Tuki ydintoiminnalle toteuttamalla strategiset tietotekniikkahankkeet ja varmistaa niiden toiminnallinen ja taloudellinen onnistuminen Tietojärjestelmähankkeiden aikataulujen, talouden ja resurssien käytön tarkempi seuranta projektiportaalin, investointi- ja talousraportteja hyödyntämällä. Konesalisuunnittelman loppuunsaattaminen ja konsolidointi. Palvelin- ja tallennuskapasiteetin systemaattinen virtualisointi. HUS-tasoisen keskitetyn tallennus-, varmistus- ja arkistointiratkaisun suunnittelu ja toteutus. Jatkuvuussuunnitelmien laadinta. Tietoliikenneverkon dokumentointi sekä keskitetyn kit t valvonnan ja hallinnan käyttöönotto HUSin viestintäarkkitehtuurin toteuttaminen. IT-kehitysjohtaja, Tuotantopalvelupäällikkö 2010 Investointi- ja talousraportit. Investointihankkeiden ja projektien talouden suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden parantuminen. Investoinneilla saatavien toiminnallisten hyötyjen ja kustannushyötyjen lisääminen sekä kriittisten tietotekniikkapalveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Ydintoiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien varmatoimisuus Palvelutasosopimusten läpikäynti palvelutoimittajien kanssa. Kriittisen infrastruktuurin systemaattinen arviointi ja uudistaminen. Tuotantopalvelupäällikkö 2010 Käytettävyysraporttien perusteella laskettu tietojärjestelmien tekninen käytettävyysaste on vähintään 99,95. Kokonaisratkaisujen toimittaminen Projektimaisen toimintatavan lisääminen ja laajemman kokonaisvastuun ottaminen konsernin tietoteknisistä hankkeista. (Kolmiosairaalan tieto- ja viestintäjärjestelmät). IT-kehitysjohtaja 2010 Projekteina tehdyn työn osuus suhteessa kokonaistyöajasta kehitystehtävissä olevan henkilöstön osalta. Ostamisen helppous asiakkaille. 20

21 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (3/3) AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Palveluiden kustannustehokkuus Tasapainoinen talous, liikelaitoksen taloudellinen tulos on positiivinen Houkutteleva työnantajakuva Tuotteiden ja palveluiden tarkempi tuotteistus ja kustannusseuranta sekä kustannusvertailut alan toimijoihin. Toimintaprosessien kehittäminen. Ostopalveluiden ja oman palvelutuotannon kriittinen arviointi ja kustannusvertailu. Vanhojen sopimusten kilpailuttaminen ja tiukka seuranta asiantuntija- ja konsulttipalveluostoissa. Palveluiden myynti kannattavasti ulkopuolisille asiakkaille. Ammatillisten kehitysmahdollisuuksien lisääminen sekä henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien teko. Lähiesimiesten valmennusohjelman käynnistäminen. Toimitusjohtaja 2010 Sisäisten asiantuntijapalveluiden kustannustason vertailulaskelmat ulkoisten palvelutoimittajien laskutushintoihin. Asiakkaille aikaansaatavat kustannushyödyt. Toimitusjohtaja 2010 Tuloslaskelma Palveluiden ja tuotteiden vakaa ja todellisia kustannuksia vastaava hintataso mahdollistaa asiakkaiden omien tuotteiden ja palveluiden myynnin oikealla hinnoittelulla. Tietohallinto Työolosuhdebarometrin tiedot ja päällikkö kehityskeskustelujen toteutuma. Työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääntyminen ja sitä kautta parempi asiakaspalvelu. Henkilöstön oikeanlainen osaamisprofiili Henkilöstöstrategian ja asiakkaiden tarpeiden mukaiset rekrytoinnit. Oman osaamisen ja tietotaidon jakamisen lisääminen. Osaamiskartan laatiminen koulutusohjelmineen eri toimenkuville. Tietohallintopäällikkö 2010 Tietotekniikan sisäisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen. 21

22 Lääkintätekniikka Toimintasuunnitelma 2010 TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI AIKATAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI Palvelutuotannon lisääminen vuoden Vastuualuejoh- Vuosi ,15 milj. Tuottavuustavoite 2% 2009 vastaavilla tuotannontekijöillä tajat Tuottavuustavoite 2% Hintojen lasku Tj. alkaen ,15 milj. Asiakaslähtöiset, ajantasaiset ja tehokkaat lääkintätekniset palvelut Sovitaan asiakkaan kanssa tuotettavista palveluista Tj. ja jr Vuosi 2010 Asiakastyytyväisyystutkimus Talousjärjestelmistä saatavien tunnuslukujen vertailu sopimuksiin Organisoitunut laitteiden uusiokäyttötoiminta Omistajille ja käyttäjille tehokas ja reaaliaikainen lääkintälaitteiden omaisuus- ja käyttökustannusseuranta Uusiokäyttötoiminnan käynnistäminen vastuualueilla, uusiolaitetoiminnan markkinointi intrassa Kehitetään tuotannonohjausjärjestelmää Tj. ja jr Vuosi t erillinen nettosäästö konsernille Asiakkaiden käytössä koko HUSkuntayhtymän kattava järjestelmä Apuvälinehuollon kehittäminen osana HUS-konsernin apuvälinetoiminnan kehittämishanketta Riittävien henkilöresurssien varaaminen Yhtenäisen huoltotilan etsiminen Vuodet jr ja vastuualuejohtaja Keskitetty toiminta Asiakastyytyväisyys Apuvälinehuollon tuotanto paranee 5 % Selkeä johtamisjärjestelmä, jossa on huomioitu operatiivinen ja henkilöstöjohtaminen Selkeä yksijohtajuuteen perustuva funktionaalinen organisaatiorakenne Säännölliset johtoryhmän ja vastuualueiden kokoukset Säännölliset kehityskeskustelut Henkilöstön edustus toiminnan ohjauksessa Tj. ja jr Vuosi 2010 Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen toiminta Motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö Vakiintunut kehittämisryhmän toiminta Henkilöstön näkökannan kuuleminen 22

23 HUS-Servis Toimintasuunnitelma 2010 Strategiset hankkeet tuloskortin toimenpiteiden lisäksi AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI TOIMIALAN KILPAILUKYKYI-SIMMÄT PALVELUT Palvelujen kilpailukyvyn selvitys Tilastrategia Talouspäällikkö Palvelupäälliköt Kevät 2010 Ylikapasiteetin hallinta Tilakulujen pienentäminen OLEMME HALUTTU KUMPPANI Palvelujen kehittäminen asiakkaiden kanssa Palvelupäälliköt Syksy 2010 Asiakkaan kokema hyöty paranee VAKIOIDU T JA NOKKELAT PROSESSIT TAKAAVAT EDELLÄKÄVIJYYDEN Tekstinkäsittelyn digitalisointi Sähköinen laskutus* ja tilausjärjestelmä Plussan itsepalvelujen k-otto Asiakirjaprosessien uudistaminen sähköiseen potilaskert. liittyen Asioinnin monialapalvelukonseptin k-otto Palveluinnovaatioiden johtaminen ja kehittäminen Palvelupäällikkö, asiakirjapalvelut Asiakaspalvelupäällikkö Kevät 2010 digit -30 hlö Prosessien vakiointi STÖN JA JOHDON PALVELUKYKY, AMMATTITAITO JA KEHITTÄMISINTO OVAT ONNISTUMISEN PERUSTA Osaamisen turvaaminen ja kehittäminen -henkilöstön monialainen käytettävyys Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösuunnitelman toteutuminen TEEMME YHTEISTYÖTÄ ALAN PARHAIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA Kumppanuusverkoston kehittäminen Make or buy ratkaisut Johtoryhmä Toimittajien hallinta Ulkoisten palveluostojen kustannustehokkaampi käyttö 23

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) -OHJEISTUKSEN MUKAISESTI TEHTY SUPPEAN TASON YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 Suomen Erillisverkot -konserni SISÄLTÖ 3 PÄÄKIRJOITUS VASTUUSAVOTASSA 3 YRITYSVASTUURAPORTIN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009 HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009 Vuosikertomuksessa ovat johtokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta vuonna 2009 sekä katsaus tulevaan. Palvelujen toiminnasta

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot