Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 5 Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010 Tammikuu 2010

2 Toimintasuunnitelmat 2010 Toimintasuunnitelmaa täydentäneet yksiköt; Huslab Lääkintätekniikka USP HUS-Tietotekniikka HUS-Servis HUS-Röntgen HUS-Desiko HUS-Tilakeskus Muut yksiköt ei tarvetta päivitykselle

3 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (1/4) Perusterveydenhuollon uudet asiakkaat (PTH) Solunsalpaajayksikkö toimii asiakaslähtöisesti ja työturvallisesti Maahantuonnin osittainen ulkoistaminen Tavaran vastaanottoprosessin automatisointiprojekti Tarjotaan mahdollisuus ostaa palvelut HUS-Apteekista Uuden solunsalpaajayksikön tilojen suunnittelu Solunsalpaajalabora- torion varajärjestelmä Tehdään palvelusopimus maahantuonnista lääketukkuliikkeen kanssa Tavoitteena paras tekninen ratkaisu tavaran saapumisten kirjaamisen automatisoinniksi Edellytys: sähköinen lähetysluettelo käytössä sekä laskennallinen eräja kestoaikaseuranta. VASTUUHENKI LÖ AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI TJ/Talouspäällikkö 2010 Omistajakuntien perusterveydenhuollon kasvattaminen, Hanna Tolonen/ Helsingin aluepäällikkö Helsingin aluepäällikkö /Elina Honkoila Elina Ahomäki/ Kirsi Niiranen Vuoden 2010 aikana Tilat käytössä 6/2012 OSTi- tilausjärjestelmä. Volyymi ja resurssihyöty. Viranomaisvaatimukset täyttävä laboratorio, jossa työturvallisuus on huomioitu myös hankkimalla solunsalpaajarobotti 6/2012 myös hankkimalla solunsal- Vuoden 2010 aikana Maahantuontiin liittyvien lääketurvallisuusriskien minimointi ja oman työvoiman vapauttamista asiantuntijaja lääkeinformaatiotehtäviin Työvoimaa vapautuu, inventointierot vähenevät ja virheelliset saapumiskirjaukset vähenevät. 3

4 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (2/4) VASTUU AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Moderni ja huippuammattitaitoinen sairaanhoitopiirin apteekki Kliinisen farmasian lisääminen Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu Sari Isokirmo ja Hanna Tolonen Valmistellaan vuonna 2010 ja käyttöönotto vuonna 2011 Voidaan tarjota Kolmiosairaalalle palvelua, jossa arvioidaan potilaan lääkitystä, kun hän saapuu sairaalaan ja loppuarvio kun potilas lähtee sairaalasta. HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani Sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen aloitus Osastofarmasian erityispätevyyskoulutus Työryhmän jäsenet 2010 HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani Uusi sähköinen tilausjärjestelmä (OSTi) sisäisille asiakkaille Tuodaan asiakkaan tietoisuuteen hyödyt uuden järjestelmän käyttöönotosta Kirsi Niiranen 2010 Entistä joustavampi yhteistyö asiakkaiden kanssa, kaikki sisäiset asiakkaat OSTi:n käyttäjiä Uusi sähköinen tilausjärjestelmä (OSTi) ulkoisille asiakkaille Tarjotaan ulkoisille asiakkaille mahdollisuus sähköiseen tilausjärjestelmään Kirsi Niiranen 2010 Kustannustehokas toiminta, säästää työvoimaa, vähentää tilaus- ja toimitusvirheitä ja sitä myötä vähentää lääkitysvirheitä ja lisää potilasturvallisuutta. 4

5 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (3/4) VASTUU AIKATAUL U TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimipisteiden optimointi Kirurgisen sairaalan toiminta siirretty Meilahteen ja Töölön sairaalan toiminta valmistellaan siirrettäväksi Meilahteen Helsingin aluepäällikkö Vuoden 2010 aikana valmistelutyöt 6 / 2011 siirretty Kustannustehokas toiminta Annosjakelu perusterveydenhuollolle, tarkastuslaite Saadaan uusia asiakkaita annosjakelun piiriin. Vuoden 2009 lopulla liittynyt Vantaan kaupunki TJ ja läntinen aluepäällikkö 1 / 2010 Annosjakelupalvelun piirissä yhteensä 700 potilasta. Uusien potilaiden (270) 11/ 2009 erinomainen palveleminen ja prosessin sujuvuuden varmistaminen. Uudet asiakkaat mahdollistavat investointia tarkastuslaitteeseen. aluepäällikkö Uusien potilaiden (270) Henkilöstön tehokas perehdyttäminen Tavoitteena yhteinen perehdytyssuunnitelma, jossa hyödynnetään HUS Plussan yleisperehdytysmateriaalia Henkilöstöpäällikkö Vuoden 2010 aikana Systemaattinen perehdytys Työhön sitoutuminen ja motivointi Hyvä henkilöstöhallinto Henkilöstömenojen seurannan kehittäminen johtamisen tueksi Henkilöstöpäällikkö / Talouspäällikkö Vuoden 2010 aikana Tavoitteena lisätä tietoa henkilöstömenojen rakenteesta, tuottavuuden lisäämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta 5

6 HUS-Apteekin toimintasuunnitelma 2010 (4/4) VASTUU AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Osaava henkilöstö Henkilöstön osaamiskartta Henkilöstöpäällikkö/ esimiehet Vuoden 2010 aikana Tavoitteena henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja koulutuksen johdonmukainen kehittäminen ammatillisen osaamisen jatkuvaksi parantamiseksi ja suuntaamiseksi tuleviin tarpeisiin 6

7 HUS-Röntgen Toimintasuunnitelma 2010 (1/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Magneettitutkimusten saatavuuden parantaminen Juha Halavaara Q4/2010 Jonojen lyhentämienen. Keskimääräinen magneettitutkimukseen pääsyaika < 4,4 vk Oikea-aikaiset tieteelliseen näyttöön perustuvat kuvantamispalvelut hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi Lausuntojen kirjoituksen organisointi ja nopeuttaminen Raija Järvenpää Q3/2010 Lausuntojen vasteaika. Lausuttu kuvauk sesta 72h:ssa > 82% tapauksista Pitkäjänteinen, luottamuksellinen yhteistyö sopimusasiakkaiden kanssa Asiakasraportointijärjestelmä Mervi Turunen Q4/2010 Väline säännölliseen asiakasraportointiin olemassa asiakkaan omaa kustannusoptimointia ja seurantaa varten Pitkäjänteinen, luottamuksellinen yhteistyö y sopimusasiakkaiden kanssa Sopimuskäytäntöjen viimeistely (sopimusten voimassaoloajat ja palvelukuvaukset) Mervi Turunen Q4/2010 Sopimusrekisteri olemassa, sopimukset viimeistelty >80% Opetuksen suunnittelu ja toteutus kuvantamisen tulevaisuuden tarpeet ennakoiden Suunnitelma erikoislääkärikoulutuksen pitkän aikavälin tarpeesta ja toteutuksesta Leena Kivisaari Q3/2010 Radiologiresurssien varmistaminen pitkällä aikavälillä Henkilöstön jatkuva ammatillinen kehittyminen Osaamiskartoitus Katja Rantala Q4/2010 Osaamiskartoitus tarvitaan organisaation resurssien oikeaan kehittämiseen ja kohdentamiseen. Suunnitelma v.2011 koulutuksista. Palkitsemis- ja palkkausjärjestelmät haluttujen tulosten tukena Menettelytavat työn suorituksen arviointiin Katja Rantala Q4/2010 Työkalu työn suorituksen arviointiin, projektisuunnitelma palkkausjärjestelmän kehittämiseksi Onnistunut työn suunnittelu ja rekrytointi Menetelmä henkilöstöresurssien hallintaan Katja Rantala Q4/2010 Resurssien käytön tehostaminen, kuormituksen tasaus. Menetelmä ja teknisen toteutuksen suunnitelma olemassa. Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet PACS projekti Tomi Kauppinen Q4/2010 GE-PACS käytössä koko liikelaitoksessa (projekti loppuu 03/2011) 1/2010 HUS-Röntgen; Liiketoimintayksiköiden Budjetti 2010 päivitetyt toimintasuunnitelmat

8 HUS-Röntgen Toimintasuunnitelma 2010 (2/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet RIS/HIS projekti Tomi Kauppinen Q4/2010 Radiologian toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen, pilotti tehtynä ja Musti-alustasta luovuttu Tehokkaat, toimintavarmat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät ja laitteet Puheentunnistus Tomi Kauppinen Q3/2010 Toiminnan laadun ja nopeuden parantaminen (kirjoituksesta luopuminen). Puheentunnistus kattaa >60% liikelaitoksesta Tuloksellinen yhteistyö kumppaneiden kanssa Johdon raportointijärjestelmä Anne Karikumpu Q4/2010 Toiminnan seurannan kehittäminen. Valmiusaste >80% Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous ja resurssien varmistaminen Kustannuslaskennan ja kirjausohjeiden uusiminen Anne Karikumpu Q4/2010 Kustannusten läpinäkyvyyden ja kohdistuksen kehittäminen. Ohjeet ja toimintatapa käytössä 1/2010 HUS-Röntgen; Liiketoimintayksiköiden Budjetti 2010 päivitetyt toimintasuunnitelmat

9 HUSLAB Toimintasuunnitelma 2010 (1/2) AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Perusterveydenhuollon laboratoriopalveluiden uudelleenjärjestelyt Tiina Mäki q1-q2/2010 Uuden vastuualueen johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Toimipisteiden yksikkökoon kasvattaminen toimintavarmuuden, henkilöstön riittävyyden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Rationointihyöty n /vuosi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä poliittisia päätöksiä Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä päätöksen on tehty syksyllä Riskinä on, ettei ko. päätöksiä synny. Päätöksiä odottavien toimenpiteiden painoarvo koko säästöstä on noin 50%. HUSLAB ei enää voi vaikuttaa päätösten syntymiseen, vaan se on paikallisten luottamusmiesorgaanien vallassa. Päätösten viivästyminen siirtää toimenpiteiden painopistettä v jälkipuoliskolle. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Immunoanalytiikan uudelleenorganisointi Martti Vaara q4/2009- q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempi käyttö. Rationointihyöty y /vuosi. Uusi organisaatio määritellään tj:n viranhaltijapäätöksellä tammikuussa Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely Kristiina Aittomäki. Heikki Helin q1-q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Rationointihyöty /vuosi Nämä järjestelyt ovat kiinni tilajärjestelyistä, joissa avainasemassa on NaLa, jolta tarvitaan nyt tyhjillään olevaa toimistotilaa Naistenklinikan 5. kerroksesta noin 150m2. Asia ei ole HUSLABin päätettävissä vaan vaatii yhteisen tahtotilan Nalan kanssa. Yhteydenpitoa asiasta on jatkuvasti. Kumppanuuksien hyödyntäminen alan parhaiden toimijoiden kanssa (HUSLABin strateginen tavoite) Alihankintaprosessi kehittäminen Martti Syrjälä q4/2009 q1/2010 Alihankintojen keskittämisen kautta saatava hintaetu. tavoite: /vuosi. Asia viedään HUSLABin johtokunnan päätettäväksi 1/2010. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Kätilöopiston sairaalan patologian laboratorion siirto Meilahden patologian laboratorion yhteyteen Heikki Helin q2-q3/2010 Tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Vapautuva käyttöala 1000 m2, rationointihyöty /vuosi. On sidoksissa Naistenklinikan tilajärjestelyihin. Edellyttää Molekyylipatologian muuttoa Naistenklinikalle (kts Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely) 9

10 HUSLAB Toimintasuunnitelma 2010 (2/2) AI KATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Perusterveydenhuollon lab oratoriopalv elu id en uudelleenjärjestelyt Tiina Mäki q1-q2/2010 Uuden vastuualue en johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Toimipisteiden yksikkökoon kasvattaminen toimintavarmuuden, henkilö stön riittävyyden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Rationointihyöty n /vuosi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä poliittisia päätöksiä Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä päätöksen on tehty sy ksyllä Riskinä on, ettei ko. päätöksiä synny. Pä ätö ksiä odottavien to imenpiteiden painoarvo koko säästöstä on noin 50%. HUSLAB ei enää voi vaikuttaa päätösten syntymiseen, vaan se on paikallisten luottamusmiesorgaanien vallassa. Päätösten viivästyminen siirtää toimenpiteiden painopistettä v jälkipuoliskolle. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Immunoanalytiikan uudelleenorganisointi Ma rtti Vaara q4/2009- q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempi käyttö. Rationointihyöty y /vuosi. Uusi organisaatio määritellään tj:n viranhaltijapäätöksellä tammikuussa Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely Kristiina Aittomäki. Heikki Helin q1-q2/2010 Laitekapasiteetin, tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen k äyttö. Rationointihyöty /vuosi Nämä järjestelyt ovat kiinni tilajärjestelyistä, joissa avainasemassa on NaLa, jolta tarvitaan nyt tyhjillään olevaa toimistotilaa Naistenklinikan 5. kerroksesta noin 150m2. Asia ei ole HUSLABin päätettävissä vaan vaatii yhteisen tahtotilan Nalan kanssa. Yhteydenpitoa asiasta on jatkuvasti. Kumppanuuksien hyödyntäminen alan parhaiden toimijoiden kanssa (HUSLABin strateginen tavoite) Alihankintaprosessi kehittäminen Ma rtti Syrjälä q4/2009 q1/2010 Alihankintojen kesk ittämisen kautta saatava hintaetu. tavoite: /vuosi. Asia viedään HUSLABin jo htokunnan päätettäväksi 1/2010. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen Kätilöopiston sairaalan patologian laboratorion siirto Meilahden patologian laboratorion yhteyteen Heikki Helin q2-q3/2010 Tilojen ja henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö. Vapautuva käyttöala 1000 m2, rationointihyöty /vuosi. On sidoksissa Naistenklinikan tilajärjestelyihin. Edellyttä ä M olekyylipatolo gian muuttoa Naistenklinikalle (kts Molekyylipatologian, molekyyligenetiikan ja sytogenetiikan uudelleenjärjestely) 10

11 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (1/3) Hyvinkään ravitsemispalvel uiden liittäminen osaksi Raviolin toimintaa Neuvottelut, opastukset, perehdytys, toiminnan tuki henkilöstö, talous ja atk- prosessiasioissa Ravitsemispää llikkö, Suunnitteluja kehityspäällik öt, toimitusjohtaj a AIKATAUL U vuosi 2010 KUSTA NNUS ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Raviolin toimintatapojen, seuranta- ja johtamisjärjestelmien käyttöönotto tehokkuuden edelleen kasvaessa 2 % Laskutukseen käytettävä työpanos säilyy ennallaan toiminnan laajenemisesta huolimatta n.14 % 11

12 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (2/3) AIKATAULU KUSTANNU S ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Kaikki Raviolin yksiköt taloudellisesti kannattavia Yksikkökohtainen seuranta ja riittäviin toimenpiteisiin ryhtyminen välittömästi Toimitusj ohtaja, suunnittel upäällikkö Yksikkök ohtainen tuloslask elma kuukaus ittain Raviolin taloudellisen tuloksen varmistamin en Taloudellinen kannattavuus Sopeuttaminen ja resurssien kohdentaminen tarvetta vastaavaksi Ostojen keskittäminen, erien hyödyntäminen Toimitusj ohtaja, suunnittel upäällikkö ostaja Raviolin taloudellisen tuloksen varmistamin en 12

13 Ravioli Toimintasuunnitelma 2010 (3/3) AIKATAULU KUSTANN US ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Strategian toteuttamisen kannalta oleellisten osaamisten varmistaminen Kehittämispäällikön perehdyttäminen ja uusien toimintamallien luominen Toimitusj ohtaja Vuosi 2010 Vaihtuvuuden ja poissaolojen vähentyminen. Työviihtyvyyde n lisääminen 13

14 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (1/4) Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous toimintayksiköt kannattavia ja kustannuskehitys hallittua välineistön huoltolaitteiden suunnitelmallinen investointi HUS:ssa -investointien valmistelu spesifikaatiot ja selostus -talousasiat toimialueen laajuus, välinehuoltokeskusten asteittainen vähentäminen ja alueellisesti kattava verkosto -Länsi-Uudenmaan Västran sairaalassa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen toiminnan uudelleenarviointi ulkoisen myynnin harkittu kasvattaminen Toimitusjohtaja Desikotaso -palvelupäällikkö Jaana Kammonen tuotannon vastuualuetaso -kukin vastuuyksikön esimies vastaa vastuuyksikkönsä osalta Johtoryhmän jäsenet (Business Controller) hankesuunnittelija Seija Venäläinen talouspäällikkö Olli-Pekka Kivilä Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki AIKATAUL U 12/ / / / /2010 Luottamukseen perustuva Johtoryhmän kuntayhteistyö ja tuotteistuksen ja palveluiden uudistaminen jäsenet ennakoitavissa oleva ja kustannusvastaavuus, käynnistäminen (Business 1-4/2010 tasapainoinen talous Controller) TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI -toiminta ja talous tasapainossa -tuottavuuden kasvu 2% -oman pääoman tuotto % paranee Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -HUS:n välinehuollon laitekannan alentaminen/ pääoman seurantaraportit -kapasiteetin käyttöaste kasvaa -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -kapasiteetin käyttöaste kasvaa -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -kustannusvastaavat tuotteet ja palvelut hinnoittelun lähtökohtana -kannattavuuden parantaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 14

15 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (2/4) Asiakaslähtöinen vaikuttava ja oikeaaikainen laitos- ja välinehuoltopalvelu potilaan parhaaksi seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen -talousasiat toiminnan kehittäminen ja kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, päällekkäisyyksien poistaminen palvelukonseptien l l k uudistettujen tt sisältöjen markkinointi ja tuotantoon ottaminen välinehuoltopalvelut asiakkaan yksikössä palvelutarjonnan vähentäminen minimiin asiakasprosessien suorituskyvyn parantaminen ja tasalaatuisuus osallistuminen infektioiden torjuntatyöhön desinfektion ja steriloinnin keinoin Palvelupäällikkö Jaana Kammonen Talouspäällikkö Olli-Pekka Kivilä Palvelupäällikkö Jaana Kammonen asteittain 6/2010 ja 12 /2010 mennessä 4/ / /2010 -palvelutuotannon tehostaminen ja kokonaiskustannusten optimointi -tilaaja-tuottaja toimintamallin hyödyt, sopimusohjaus -tilaajaosaamisen kehittäminen -asiakkaan palvelujen l ostokustannusten alentaminen HYKS sha 2 milj. euroa -osallistuminen infektiokustannusten vähentämiseen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 15

16 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (3/4) Moniammatillista asiantuntijayhteisöä kannustava ja arvostava johtaminen Alan vetovoimaisin monien mahdollisuuksien työpaikka esimiesvalmennus johtamis- ja asiakaspalvelutehtävään organisaatiorakennemuutos ja johtamisen selkiyttäminen laitos- ja välinehuoltajien ammattipätevyyden ja asiakaspalveluosaamisen kehittäminen kannustava ja arvostava moniammatillinen asiantuntijayhteisö Coaching-ryhmävalmennus Haku-hanke, henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämishanke tavoite-ja kehityskeskustelujen uudistusten käyttöönottaminen Henkilöstöpäällik kö Terttu Sjelvgren 12/2010 2/2010 9/2009 6/2011 2/ /2010 toimivat perehdytyskäytännöt työhyvinvoinnin ja työsuorituksen kehittäminen Henkilöstöpäällik 3/2010 rekrytointiviestinnän ohella innovatiivisen ja kö 6/2010 vetovoimaisen huippupalveluyksikön Terttu Sjelvgren 12/2010 työantajamielikuvan luominen -esimiesvalmiuksien kehittyminen ja tehtävään sitoutuminen, strategisten tavoitteiden ja arvojen mukaisesti toimiminen -johtamisen selkiyttäminen -osaavat työntekijät asiakaspalvelutilanteissa -osaamisen kehittäminen ja päivittäisjohtamisen tukeminen -valtakunnallisten tunnuslukujen tuottaminen Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit -perehtyy työhönsä ja osaa tehdä työnsä yhdenmukaisten toimintamallien mukaisesti - toimii Desikon strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja, on työnantajamielikuvan markkinoijana Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 16

17 HUS-Desiko Toimintasuunnitelma 2010 (4/4) Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen vertailevat selvitykset yliopistosairaaloiden kanssa välinehuoltotoimintojen järjestäminen, lasten ja nuorten sairaalan leikkausosaston välineistön huoltosuunnitelma välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmän reaaliaikainen käyttäminen kaikissa välinehuoltokeskuksissa laitoshuollon reaaliaikainen palvelutuotannonohjaus ja yhdenmukaistaminen laitoshuollon palvelutuotantoprosessin kehittäminen siivoustyön mitoituksen standardeja hyödyntäen Prodoc; geneeristen mallien /prosessien kuvaaminen, parantaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen, mittarointi toimintakäsikirjan käyttöönotto ja implementointi energiatehokkuusohjelma ja vastuu ympäristöstä sekä työturvallisuudesta Työhyvinvointi ja työsuojelupäällikön tehtävät Kehittämispäällik kö Maarit Roininen Erikoissuunnitteli ja /työsuojelupäällik kö Eija Syväsalo 10/2010 8/ / /2011 8/2010 6/2010 vaihe I 6/2010 ja vaihe II 12 /2012 6/ /2010 -näyttöön perustuvien hyvien toimintamallien käyttöönotto -Keskeiset kehitysprojektit/hankkeet (hankesalkku) -välinehuollon päällekkäisten toimintojen välttäminen, optimointi -välineistön huoltoprosessin suorituskyvyn parantaminen -laitoshuollon palvelutuotannon suorituskyvyn parantaminen ja yhdenmukaisuuden lisääminen - energiatehokkuuden kasvattaminen ja kustannusten alentaminen -ympäristöasioiden hoitoon osallistuminen -työturvallisuuden kehittämisohjelma -toimintojen yhdenmukaistaminen ja geneeristen mallien käyttöönotto sekä integrointi asiakasprosesseihin Arviointi: tuloskortti- tai muut mittarit 17

18 Logistiikka Toimintasuunnitelma 2010 ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU AIKATAULU HYÖTY Logistiikkatoimintojen keskittäminen Kellokosken varaston lakkauttaminen ja toimintojen siirto Hyvinkään varastoon Logistiikkapäällik kö Q1/2010 Yhden henkilön vähennys muutosvaiheessa, myöhemmin toisen henkilön vähennys. Hyvinkään kaupunki asiakkaaksi Kellokosken tilojen vapautuminen muuhun käyttöön. Logististen palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen Varastojen täyttöpalvelun laajentaminen Logistiikkapäällik kö, työnjohto 2010 Hoitohenkilökunnan työn helpottaminen, käyttövarastojen arvon sopeuttaminen tarpeen mukaiseksi (arvo alenee n. 20%) Merkittävämmän roolin ottaminen alueen perusterveyde nhuollon hankinta- ja logistiikkapalveluissa Ne uvottelut jäsenkuntien kanssa mm: Espoo, Hyvinkää, Nurmijärvi, Porvoo. Toimitusjohtaja 2010 Asiakasmäärien lisäänty mine n, asiantuntijuuden lisääntyminen, HUS:n jäsenkuntien kustannussäästöt Toimintojen keskittäminen HUS-Logistiikalle Raaseporin ja Lohjan potilaskuljetusten voimakkaampi keskittäminen ja koordinointi HUS- Logistiikalle Logistiikkapäällik kö, kuljetuspäälliköt 2010 Kuljetusten ketjuttaminen- ja yhdisteleminen Sähköisen sairaankuljetustilausjärjestelmän hankinta Tilausjärjestelmän käyttöönotto HUS:ssa Kuljetuspäällikkö 2010 Tilausten tekeminen nopeutuu, seuranta-, laskutus- ja raportointi paranevat. Sähköisen tarvikkeiden asiakastilausjärjestelmän uusiminen (Konsernin hanke ) Tarviketilausjärjestelmä n käyttöönotto HUSalueella (tuoteryhmittelyt) Kehittämis- ja hankintapäällikkö 2010 Nykyiset järjestelmät korvattu uudella, käytettävyyden ja raportoinnin parantuminen. Tuotehierarkian uudistaminen. HUS-Logistiikan hankintatoimen prosessien kuvaaminen Prosessikuvaukset sekä ohjeet, pohjat ja koulutus Hankintapäällikkö 2010 Yhtenäiset toimintatavat, pohjaa toimittajaja asiakashallinnalle, toiminnan tehostuminen. Tuottavuus on alan huippua Benchmarking (Yosairaala- ja EUtasoisesti) Kehittämispäällikkö 2010 Kustannustehokkuus Ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö Työnjohtajakoulutus- ja osaamiskartoitus, Tykytoiminta JR 2010 Sairauspoissaolojen väheneminen, henkilöstötyytyväisyyde n paranemine n, osaamiskartoitus tehty, Tyky toimintaa järjestetty. 18

19 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (1/3) AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Korkea asiakastyytyväisyys Asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa v.2009 valmistuneen kehitysprojektin johtopäätösten mukaisesti. Asiakaspalvelujohtaja 2010 Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos vähintään 4,0. Kohtaamiskyselyt, vastausaika, ensikontaktien ratkaisuaste Lisäarvon tuottaminen asiakkaiden ydintoiminnalle. Innovatiivisuuden lisääminen Uusien palveluiden, tuotteiden ja toimintatapojen käyttöönotto. Kolmiosairaalan tietotekniset ja viestintäpalvelut. Henkilökohtaiset videoneuvottelupalveluiden (OCS) käytön laajentaminen. Puhelin- ja tekstiviestipalvelut. Langattomat ratkaisut ja palvelut. Laajennetut intranet-, extranet- ja internet ratkaisut. Työasemien ja työasemasovellusten virtualisoinnnin hyödyntäminen. Parannetut etäkäyttö- ja tietoturvaratkaisut. IT-kehitysjohtaja Teknologiajohtaja Tuotantopalvelu- päällikkö 2010 Tuotteistettu ja sovittu asiakkaiden kanssa palvelusopimuksissa. Tietotekniikan tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen ydintoiminnan prosessien kehittämisessä. Helppokäyttöisyyden edistäminen sekä tietojärjestelmien käyttö- ja käyttäjäkoulutusten kehittäminen Kertakirjautumismahdollisuuksien laajempi käyttöönotto. Koulutustilaisuuksien lisääminen sekä uusien koulutusmuotojen käyttöönotto. Asiakaspalvelujohtaja 2010 Asiakastyytyväisyysmittauksessa helppokäyttöisyyteen ja koulutukseen liittyvien vastausten keskiarvo on vähintään 3,4. Tietojärjestelmien parempi tuki ydintoiminnalle. 19

20 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (2/3) AIKA- ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAULU TAVOITELTU HYÖTY Tuki ydintoiminnalle toteuttamalla strategiset tietotekniikkahankkeet ja varmistaa niiden toiminnallinen ja taloudellinen onnistuminen Tietojärjestelmähankkeiden aikataulujen, talouden ja resurssien käytön tarkempi seuranta projektiportaalin, investointi- ja talousraportteja hyödyntämällä. Konesalisuunnittelman loppuunsaattaminen ja konsolidointi. Palvelin- ja tallennuskapasiteetin systemaattinen virtualisointi. HUS-tasoisen keskitetyn tallennus-, varmistus- ja arkistointiratkaisun suunnittelu ja toteutus. Jatkuvuussuunnitelmien laadinta. Tietoliikenneverkon dokumentointi sekä keskitetyn kit t valvonnan ja hallinnan käyttöönotto HUSin viestintäarkkitehtuurin toteuttaminen. IT-kehitysjohtaja, Tuotantopalvelupäällikkö 2010 Investointi- ja talousraportit. Investointihankkeiden ja projektien talouden suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden parantuminen. Investoinneilla saatavien toiminnallisten hyötyjen ja kustannushyötyjen lisääminen sekä kriittisten tietotekniikkapalveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Ydintoiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien varmatoimisuus Palvelutasosopimusten läpikäynti palvelutoimittajien kanssa. Kriittisen infrastruktuurin systemaattinen arviointi ja uudistaminen. Tuotantopalvelupäällikkö 2010 Käytettävyysraporttien perusteella laskettu tietojärjestelmien tekninen käytettävyysaste on vähintään 99,95. Kokonaisratkaisujen toimittaminen Projektimaisen toimintatavan lisääminen ja laajemman kokonaisvastuun ottaminen konsernin tietoteknisistä hankkeista. (Kolmiosairaalan tieto- ja viestintäjärjestelmät). IT-kehitysjohtaja 2010 Projekteina tehdyn työn osuus suhteessa kokonaistyöajasta kehitystehtävissä olevan henkilöstön osalta. Ostamisen helppous asiakkaille. 20

21 Tietotekniikka Toimintasuunnitelmaa 2010 (3/3) AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Palveluiden kustannustehokkuus Tasapainoinen talous, liikelaitoksen taloudellinen tulos on positiivinen Houkutteleva työnantajakuva Tuotteiden ja palveluiden tarkempi tuotteistus ja kustannusseuranta sekä kustannusvertailut alan toimijoihin. Toimintaprosessien kehittäminen. Ostopalveluiden ja oman palvelutuotannon kriittinen arviointi ja kustannusvertailu. Vanhojen sopimusten kilpailuttaminen ja tiukka seuranta asiantuntija- ja konsulttipalveluostoissa. Palveluiden myynti kannattavasti ulkopuolisille asiakkaille. Ammatillisten kehitysmahdollisuuksien lisääminen sekä henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien teko. Lähiesimiesten valmennusohjelman käynnistäminen. Toimitusjohtaja 2010 Sisäisten asiantuntijapalveluiden kustannustason vertailulaskelmat ulkoisten palvelutoimittajien laskutushintoihin. Asiakkaille aikaansaatavat kustannushyödyt. Toimitusjohtaja 2010 Tuloslaskelma Palveluiden ja tuotteiden vakaa ja todellisia kustannuksia vastaava hintataso mahdollistaa asiakkaiden omien tuotteiden ja palveluiden myynnin oikealla hinnoittelulla. Tietohallinto Työolosuhdebarometrin tiedot ja päällikkö kehityskeskustelujen toteutuma. Työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääntyminen ja sitä kautta parempi asiakaspalvelu. Henkilöstön oikeanlainen osaamisprofiili Henkilöstöstrategian ja asiakkaiden tarpeiden mukaiset rekrytoinnit. Oman osaamisen ja tietotaidon jakamisen lisääminen. Osaamiskartan laatiminen koulutusohjelmineen eri toimenkuville. Tietohallintopäällikkö 2010 Tietotekniikan sisäisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen. 21

22 Lääkintätekniikka Toimintasuunnitelma 2010 TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI AIKATAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI Palvelutuotannon lisääminen vuoden Vastuualuejoh- Vuosi ,15 milj. Tuottavuustavoite 2% 2009 vastaavilla tuotannontekijöillä tajat Tuottavuustavoite 2% Hintojen lasku Tj. alkaen ,15 milj. Asiakaslähtöiset, ajantasaiset ja tehokkaat lääkintätekniset palvelut Sovitaan asiakkaan kanssa tuotettavista palveluista Tj. ja jr Vuosi 2010 Asiakastyytyväisyystutkimus Talousjärjestelmistä saatavien tunnuslukujen vertailu sopimuksiin Organisoitunut laitteiden uusiokäyttötoiminta Omistajille ja käyttäjille tehokas ja reaaliaikainen lääkintälaitteiden omaisuus- ja käyttökustannusseuranta Uusiokäyttötoiminnan käynnistäminen vastuualueilla, uusiolaitetoiminnan markkinointi intrassa Kehitetään tuotannonohjausjärjestelmää Tj. ja jr Vuosi t erillinen nettosäästö konsernille Asiakkaiden käytössä koko HUSkuntayhtymän kattava järjestelmä Apuvälinehuollon kehittäminen osana HUS-konsernin apuvälinetoiminnan kehittämishanketta Riittävien henkilöresurssien varaaminen Yhtenäisen huoltotilan etsiminen Vuodet jr ja vastuualuejohtaja Keskitetty toiminta Asiakastyytyväisyys Apuvälinehuollon tuotanto paranee 5 % Selkeä johtamisjärjestelmä, jossa on huomioitu operatiivinen ja henkilöstöjohtaminen Selkeä yksijohtajuuteen perustuva funktionaalinen organisaatiorakenne Säännölliset johtoryhmän ja vastuualueiden kokoukset Säännölliset kehityskeskustelut Henkilöstön edustus toiminnan ohjauksessa Tj. ja jr Vuosi 2010 Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen toiminta Motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö Vakiintunut kehittämisryhmän toiminta Henkilöstön näkökannan kuuleminen 22

23 HUS-Servis Toimintasuunnitelma 2010 Strategiset hankkeet tuloskortin toimenpiteiden lisäksi AIKATAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI TOIMIALAN KILPAILUKYKYI-SIMMÄT PALVELUT Palvelujen kilpailukyvyn selvitys Tilastrategia Talouspäällikkö Palvelupäälliköt Kevät 2010 Ylikapasiteetin hallinta Tilakulujen pienentäminen OLEMME HALUTTU KUMPPANI Palvelujen kehittäminen asiakkaiden kanssa Palvelupäälliköt Syksy 2010 Asiakkaan kokema hyöty paranee VAKIOIDU T JA NOKKELAT PROSESSIT TAKAAVAT EDELLÄKÄVIJYYDEN Tekstinkäsittelyn digitalisointi Sähköinen laskutus* ja tilausjärjestelmä Plussan itsepalvelujen k-otto Asiakirjaprosessien uudistaminen sähköiseen potilaskert. liittyen Asioinnin monialapalvelukonseptin k-otto Palveluinnovaatioiden johtaminen ja kehittäminen Palvelupäällikkö, asiakirjapalvelut Asiakaspalvelupäällikkö Kevät 2010 digit -30 hlö Prosessien vakiointi STÖN JA JOHDON PALVELUKYKY, AMMATTITAITO JA KEHITTÄMISINTO OVAT ONNISTUMISEN PERUSTA Osaamisen turvaaminen ja kehittäminen -henkilöstön monialainen käytettävyys Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösuunnitelman toteutuminen TEEMME YHTEISTYÖTÄ ALAN PARHAIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA Kumppanuusverkoston kehittäminen Make or buy ratkaisut Johtoryhmä Toimittajien hallinta Ulkoisten palveluostojen kustannustehokkaampi käyttö 23

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS uudistuu Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS strategiaprosessin 2007 tavoitteet: 1. Luoda selkeä ja koko organisaation johtamista tukeva strategia 2. Sitouttaa henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki. toimistoissa sosiaali- ja terveysasemilla harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatiloissa kirjastoissa

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki. toimistoissa sosiaali- ja terveysasemilla harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatiloissa kirjastoissa Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1 Organisaatio Ateria- ja puhtauspalvelutoiminta on organisoitu liiketoiminta-alueille asiakaslähtöisesti. Liiketoiminta-alueita ovat lasten ja nuorten palveluiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja 1 SPB-mallin käyttäjiä Varhaiskasvatus Jyväskylä Kouvola Porvoo Vihti Lohja Sipoo Savonlinna Ylöjärvi Raahe Pori Nurmijärvi Kotka Kangasala Asikkala Kuopio Seinäjoki Salo Hämeenkyrö Opetustoimi Jyväskylä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot