Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille"

Transkriptio

1 Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Miika Immonen. Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille. Pieksämäki, kevät 2007, 40 s., 8 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + diakoni. Opinnäytetyön toteutustapa oli produktio. Produktion tarkoituksena oli tuottaa lähetysaiheinen verkkopalvelu rippikouluikäisille nuorille. Produktio on toteutettu Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa yhteistyössä. Opinnäytetyönä toteutetun produktion tavoitteena on tukea seurakunnissa tehtävää lähetyskasvatustyötä sekä synnyttää nuoressa positiivisia ajatuksia lähetystyön suuntaan. Opinnäytetyön suunnittelu alkoi keväällä Opinnäytetyö haki muotoaan ja varsinaisesti prosessi käynnistyi syksyllä 2006, kun verkkopalvelun työstäminen alkoi. Verkkopalvelu sekä opinnäytetyön kirjallinen osuus laadittiin keväällä Teoriaosuudessa pohdittiin 2000-luvulla elävän nuoren maailmaa ja hänen suhdettaan lähetystyöhön sekä internetiin. Opinnäytetyössä nostettiin esille myös mahdollisuuksia käyttää uutta viestintätekniikkaa, eli internetin tarjoamia palveluja, hyödyksi seurakunnan nuorisotyössä. Internetsivut valmistuivat suunnitelmien pohjalta ja ne löytyvät osoitteesta Asiasanat: produktio, nuoret, kirkon nuorisotyö, lähetystyö, lähetyskasvatus, rippikoulu, verkkopalvelu, Internet Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikön kirjasto.

3 ABSTRACT Immonen, Miika. Mahdollisuus.fi Youth missionary internet portal, Pieksämäki Spring 2007, Language: Finnish, 40 p., 8 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Pieksämäki Unit, Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal Social Work, Bachelor of Social Services. Thesis was implemented as a production. The purpose of the production is to produce missionary internet portal for the teenagers in confirmation school. Production was carried through in cooperation with the Missionary Center of the Lutheran Church in Finland. The object of the thesis is to support missionary education in congregations and to increase positive thinking about missionary work. The planing of the thesis began in spring The process of forming the portal started in the autumn Written part of the portal and thesis was formed in spring Theoretical part concentrated in pondering the world of the youth living in the 21th century and their relationship to the missionary work and the internet. This thesis also points out the opportunities to use the new information technology that is internet services to benefit church youth work. Internet-portal formed lies in the internet address Key words: Production, Youth, Youth Work in Congregations, Missionary Work, Missionary Education, Confirmation School, Internet Portal, Internet Deposited: Diaconia University of Applied Sciences, Pieksämäki Unit Library.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MIKSI TARVITAAN LÄHETYSAIHEISET INTERNETSIVUT NUORILLE? Kristillinen kirkko rakentuu lähetystyön varaan Lähetystyön haaste verkkomaailmassa KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY Nuoret Internet Lähetystyö LÄHETYSTYÖ JA NUORET Nuori muovaa maailmankatsomustaan Monenlaisia lähetyskutsuja NUORI JA INTERNET Internetin käyttö Internet nuorisotyön välineenä OPINNÄYTETYÖPROSESSI Opinnäytetyön lähtökohdat Prosessin kuvausta Prosessin syveneminen PRODUKTION SISÄLLÖN KUVAUS Kirkon lähetystyön keskus Nuorten lähetyssivut Palautetta verkkopalvelusta POHDINTA...29 LÄHTEET...31

5 LIITTEET...33 LIITE 1: MITÄ ON LÄHETYSTYÖ...33 LIITE 2: LÄHETYSTYÖ 2000-LUVULLA...34 LIITE 3: JEESUS NASARETILAINEN...35 LIITE 4: LÄHETYSTYÖN HISTORIA...36 LIITE 5: APU MAAILMALLA...37 LIITE 6: MITEN ITSE VOIN TÄLLÄ HETKELLÄ OSALLISTUA LÄHETYSTYÖHÖN...38 LIITE 7: VERKKOPALVELUN ILTA -ULKOASU...39 LIITE 8: VERKKOPALVELUN KATSE -ULKOASU...40

6 1 JOHDANTO Ajatus opinnäytetyöprosessista, jossa synnytetään lähetystyöaiheinen verkkopalvelu rippikouluikäisille nuorille, alkoi keväällä Varsinaisesti prosessi käynnistyi vuoden 2006 syksyllä oltuani yhteydessä Kirkon lähetystyön keskukseen opinnäytetyöni aiheesta. Opinnäytetyön taustalla on sosionomi opintojeni (AMK) aikana syntynyt kiinnostus lähetystyötä kohtaan. Työskennellessäni seurakunnassa kesäisin näin lähetyskasvatuksen merkityksen rippikoulussa. Tämän produktion tavoitteena on tukea seurakunnan työntekijöitä lähetyskasvatuksessa sekä viedä lähetys nuorten maailmaan ja heille tuttuun ympäristöön. Elämme postmodernia aikakautta. Tämä merkitsee, että toisten mielestä olemme individualisteja. Toisten mukaan taas keskuudessamme vallitsevat yhteisölliset arvot. Aikakaudessamme on molempia piirteitä. Siinä korostuvat pehmeät arvot kuten toisista välittäminen, mutta samaan aikaan myös hyvin selkeästi yksilöllisen edun tavoittelu lukua voidaan myös kuvata teknologian aikakautena. Tämä merkitsee sitä, että kymmenen vuotta sitten pahimpia rikoksia, mitä noin 15-vuotias nuori saattoi tehdä, oli ajaa poliiseja karkuun viritetyllä mopolla metsätietä pitkin. Tämä on normaalia nuorten jännityksen tunteen hakemista. Kymmenen vuotta myöhemmin rippikouluikäinen on voinut syyllistyä jo helpommin hyvinkin isoihin rikoksiin. Kehittynyt teknologia on tarjonnut erilaiset laajuudet kokea jännityksen tunne. Tietotekniikka tarjoaa mahdollisuuden tehdä jännittävää, tehdä rikos. Murtautua ison yrityksen palvelimelle ja jättää jälki: Minä kävin täällä! Haluaisin kutsua tätä aikaa nimellä e-advanced. Ajattelen termin tarkoittavan verkkoon kiinni kasvaneita ja kehittyneitä ihmisiä. Äidinmaidossa he ovat jo saaneet valmiuden, jossa tietotekniikka ja sen tarjoamat edut ovat tässä, heti ja nyt. Ne ovat yhtä luonnollisia kuin kävelemään oppiminen. Tarkastellessa seurakunnan nuorisotyötä, mieleen herää kysymys, missä ovat nuoret. Nuoriso-ohjaajat sanovat nuorisotalojen tyhjentyneen ja nuorten siirtyneen verkkomaa-

7 7 ilmaan. Nuorille on tarjolla verkossa monenlaisia vaihtoehtoja. Mukana on palveluitaan tarjoamassa kaupallisten toimijoiden lisäksi kunnallinen nuorisotyö sekä nuorisojärjestöt. Mieleen herää kysymys, miten kirkollinen puoli näkyy verkkomaailmassa. Lähetystyöstä käytetään kielikuvaa, että se on kristinuskon perusta. Lähetystyötä voi ajatella myös selkärangaksi. Peruskoulussa opin, että kun ihmiseltä otetaan pois selkäranka, hän valahtaa kasaan. Onkohan näin myös kristinuskon kanssa? Katoaako kristinusko, jos lähetystyö otetaan pois? Kirkon sisällä on tällä hetkellä vielä hyvä lähetystietoisuus. Opinnäytetyössäni haluan tarjota mahdollisuutta, että lähetystietoisuus voisi näkyä myös verkossa ja näin tukea sitä työtä, jota nuorten parissa tehdään kirkkomme keskuudessa.

8 8 2 MIKSI TARVITAAN LÄHETYSAIHEISET INTERNETSIVUT NUORILLE? 2.1 Kristillinen kirkko rakentuu lähetystyön varaan Globalisoituvassa maailmassa lähetyksen perussanoma on ajankohtaisempi kuin voisi kuvitellakaan. Sanoma tasavertaisuudesta, jokaisen ihmisarvosta ja oikeuden- mukaisuuden vaatimisesta on tätä päivää. Vaikka nuoret ovatkin nyt suvaitsevaisempia kuin aiemmin on lähetyksellä kuitenkin annettavaa nuorelle. Taistelu niin fyysistä kuin henkistäkin köyhyyttä vastaan on lähetystyön ydintä. Kokeiluja ja kartoituksia vaativat muuttuva diakonia- ja nuorisotyö. Yhteisvastuun lisäämiseksi seurakuntien toimintaa on ankkuroitava paikallisyhteisöihin. On myös kehitettävä uusia malleja, jotka aktivoivat kansalaisia yhteiskunnalliseen keskusteluun moraalisen kansalaisen oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuusta sekä syrjäytymisen ehkäisystä. (Kainulainen, Gothóni & Pesonen 2002, 15.) Samaan aikaan lähetysjärjestöillä on kysymyksenä, löytyykö tulevaisuudessa myös lähetystyöhön lähtijöitä sekä heille lähettäjiä. Lähetykseen kuuluu hyvin vahvasti, että jokaisella lähtijällä pitää olla lähettäjä, joka muistaa häntä taloudellisesti tukien. Tärkeää on myös rukoilla hänen puolestaan. Lähetystyön voimavara ovat olleet vuosia sinnikkäät lähetysmummot, jotka ovat halunneet antaa omastaan sekä tinkimättömästi rukoilla nimikkolähetin puolesta. Löytyykö myös 2000-luvulla lähetystyöntekijöille tukijoita? Botswanasta kirjoittaa Matikainen (2004), että opiskelijat elävät keskellä aidsin varjostamaa todellisuutta. Aidsin olemassaolon voi kieltääkin, mutta se ei poista ongelmaa eikä vähennä kuolemia. Kysymyksiä riittää. Kuinka rakastava Jumala voi sallia tällaista? Eikö Jumala kykene parantamaan sairastuneita ja mistä nousee toivo? Käyttäytymissääntöjen avain on välittämisessä ja vastuullisuudessa toisiamme kohtaan. Meidän ei kuitenkaan tarvitse kieltää tai hylätä sairastunutta lähimmäistämme, vaan luoda toivoa elämällä Jumalan rakkaus todeksi. (Matikainen 2004, )

9 9 2.2 Lähetystyön haaste verkkomaailmassa Opinnäytetyö produktion eli Mahdollisuus.fi -verkkopalvelun tavoitteena on herättää nuoren mielessä ajatuksia lähetystyötä kohtaan. Se on haastavaa, mutta tavoitteen toteutumista on vaikea mitata. Mahdollisuus.fi verkkopalvelu tarjoaa nuorelle kuitenkin mahdollisuuden saada ajanmukaista tietoa lähetystyöstä ja sen taustoista. Verkkopalvelu haluaa toimia linkkinä eteenpäin jännittävällä tutustumismatkalla lähetystyön maailmaan. Tulevaisuudessa seurakuntien toiminnassa hyödynnetään entistä enemmän verkkopalveluja omassa opetus-, kasvatus- ja viestintätoiminnassa. Tarvitaan tutkimusta siihen, että tietoyhteiskunnassa seurakunnan jäsenet voisivat kristinuskon arvomaailmasta käsin paremmin hallita ja jäsentää viestintäkanavien tietoa ja kokemustulvaa. (Kainulainen ym. 2002, 15.) Nuoret tarvitsevat tietoa lähetystyöstä, jotta he voivat muodostaa itse siitä jonkinlaisen käsityksen ja suhtautua siihen haluamallaan tavalla. Suhtautuminen lähetystyöhön saattaa olla kielteinen, mutta sekin on parempi kuin epätietoisuus aiheesta. Nuoret ovat kuitenkin hyvin yhteisöllisiä ja heille tärkeitä ovat mm. tasa-arvoisuus sekä monikulttuurisuus. Lähetyksen sanoma onkin kuin luotu 2000-luvulla elävälle nuorelle. Lähetystietouden lisäksi Mahdollisuus.fi verkkopalvelusta löytyy myös tietoa kristinuskon peruskäsitteistä, mm. siitä, kuka Jeesus on. Puhuttaessa lähetystyöstä menemme kristinuskon korkeisiin käsitteisiin eli Jeesukseen, ristinkuolemaan, sovitukseen ja lähetyskäskyyn. Mahdollisuus.fi verkkopalvelu voi toimia hyvinkin monella tavalla seurakuntien nuoriso- ja lähetystyön käytössä. Pappi voi antaa sairastumisen takia rippikoulun tapaamisesta pois jääneelle nuorelle tehtävän tutustua Mahdollisuus.fi verkkopalveluun ja tehtävän etsiä mitä lähetystyö on tai kuka Jeesus on. Yhteiskunnan teknologisoituessa myös nuoruus teknologisoituu. Nuoret ovat ensimmäisenä omaksumassa uuden teknologian ja sen tarjoamat palvelut. Seurakunnan nuorisotyö voi tarjota tälle vastapainoa metsän keskellä sijaitsevassa leirikeskuksessa, jossa nuori voi leikkiä viikonlopun samoja leikkejä kuin nuoret vuosikymmeniä aiemmin ovat jo leikkineet. Nuori on kuitenkin peruspiirteiltään samanlainen kuin aiemminkin, vain

10 10 ympäröivä maailma on muuttunut. Seurakuntien on tärkeää olla mukana kohtaamassa nuori modernilla tavalla ja tunnistaa maailman, jossa nuori viettää aikaansa. Kirkollisten teemojen on tärkeää näkyä myös verkkomaailmassa. Seurakunnan työntekijöillä on ajaton työaika, mutta hekin viettävät joskus vapaa-aikaa ja nukkuvat. Nuoren vuorokausirytmi saattaa olla ilta- ja yöpainotteinen. Tieto, tuki ja apu on mahdollista löytyä verkosta kuitenkin ympäri vuorokauden ja näin se voi tukea seurakunnan työtä. Parhain mielikuva onkin, että verkkosivut synnyttävät tarpeen ottaa yhteyttä seurakuntaan tavalla tai toisella ja kysellä sieltä lisää teemoista.

11 11 3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 3.1 Nuoret Opinnäytetyössäni esiintyvät käsitteet rippikouluikäinen ja nuori. Uuden rippikoulun opetussuunnitelman mukaisesti rippikouluikäinen tässä työssä tarkoittaa vuotiaita. Määritelmä on väljä, koska rippikoulu kestää lähes vuoden. Nuoren 15- vuotispäivä ajoittuu usein tuohon aikaan. Nuorella tarkoitetaan vuotiaita. Nykyään nuoruus alkaa yhä varhaisemmassa vaiheessa. Lapsi haluaa olla nuori ja kasvaa hyvin nopeasti aikuisuuteen. Aikuisen täytyykin olla tukemassa sitä luonnollisempaa mallia, jossa käsitteet nuori tai lapsi liitetään vielä siihen ikäryhmään, johon se oikeasti on kuulumassa. Rippikoulusuunnitelma on valmistettu ajatellen erityisesti vuotiaita nuoria. Suunnitelma on luonteeltaan puitesuunnitelma ja se antaa yhteisen pohjan koko ikäluokan rippikouluille. Kristillisen opetuksen lähtökohtana lähetyskäskyn mukaisesti on se, että kasteessa tullaan Kristuksen opetuslapseksi. Rippikoulu on osa kirkon antamaa koko eliniän kestävää kasteopetusta. Opetuksen tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. (Rippikoulusuunnitelma 2001.) Seurakunnan haasteena on löytää yhteinen kieli nuoren kanssa. Rippikouluikäinen on nuori elämän haastavimmassa vaiheessa. Hän on ainutlaatuinen yksilö, jolle tulevaisuus on täysin avoinna. Rippikoulun ydin on kristillinen usko eli Jeesus ja hänen esimerkkinsä luvulla nuoret joutuvat kohtaamaan uudenlaisen maailman kuin vuosikymmeniä sitten. Nuoruus on tässä ja nyt. Rippikouluun tuleva nuori elää voimakasta murroskautta omassa elämässään. Tähän mennessä vakiintunut identiteetti joutuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten muutosten eteen. Nuorella on käsillä hämmentäviä kokemuksia, jotka liittyvät fyysiseen kasvuun ja sukukypsyyden saavuttamiseen. Irrottautuessaan vanhemmistaan nuori käy itsenäistymisprosessia läpi. Etsiessään omaa tietään nuori tarvitsee samaistumisen kohteita sekä kodin sisällä että sen ulkopuolella. (Rippikoulusuunnitelma 2001.)

12 12 Nuoruus on mustavalkoista, joskus sitä saattaa ajatella, että minä olen se maailmannapa. Mieleen saattaa nousta myös kysymys, miksi kukaan ei huomaa minua ja välitä minusta. Kristillisen uskon ydin on rakkaus. Seurakunnan haaste on olla paikka, jossa nuori voi olla oma itsensä ja hänen kipunsa sekä tarpeensa tunnistetaan. Monesti sanotaan nuorten olevan nykyään rikkinäisempiä kuin aiemmin. Seurakunnan työntekijää ehkä parhaiten palkitsee nuoren mieleen jäävä ajatus, että minne menenkään, Jeesus seuraa mukanani. 3.2 Internet Verkkopalvelu on verkossa (Internetissä, Intranetissä, Ekstranetissä) esitettävä multimedia- tai sisältökokonaisuus. Nimensä mukaisesti niillä tarjotaan jonkinlaista palvelua tai viihdykettä verkossa. Verkkopalvelu mielletään yleensä laajemmaksi kokonaisuudeksi kuin yksityisen ihmisen omat verkkosivut. Verkkopalvelu tarkoittaa Internet-verkkoon liitetyn tietojärjestelmän antamaa palvelua. Nämä voidaan jakaa karkeasti kahteen eri luokkaan: viestinnälliset ja operatiiviset verkkopalvelut. Verkkopalveluita voidaan jaotella myös niiden kohderyhmien perusteella. Internet-palveluiden käyttö on mahdollista lähes kenelle tahansa. Extranetpalveluihin annetaan pääsy vain rajatulle ryhmälle organisaation sidosryhmiä. Intranetpalvelut ovat suunnatut vain organisaation työntekijöille. (Verkkopalvelu-Wikipedia 2007.) Viestintähistorian uusi askel otettiin 1990-luvun viestintäjärjestelmissä. Tuolloin alettiin puhua paljon digitalisoitumisesta ja verkostoitumisesta. Nämä sanat kuvaavat tietokonepohjaisen viestinnän tuomia uusia teknisiä innovaatioita. (Kunelius 2003, 49.) Verkkopalvelun synonyymeja ovat mm. verkkosivusto, www-sivusto, webbisivut, internet-sivut, nettisivusto ja kotisivut. Verkkopalveluille ominaisia piirteitä ovat esimerkiksi verkko-osoite, joka ilmaisee palveluntarjoajan nimen tai palveluntarjoajalle rekisteröidyn nimen. Verkkopalvelun määrittelyä tarkentaa myös sisällöntuotannosta vastaava taho, maailmanlaajuinen tai kohdennettu yleisö, reaaliaikainen saavutettavuus ja mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen. (Verkkopalvelu-Wikipedia 2007.)

13 13 Käytettäessä käsitettä Internet tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta. Se on laaja tietoverkko, joka ulottuu ympäri maailmaa. Internet-käsite kattaa sisäänsä paljon erilaisia toimintoja, kuten www-sivut, sähköpostin sekä pikaviestintäratkaisut (mm. IRC- ja MSN Messenger-palvelun). 3.3 Lähetystyö Lähetystyö on muuttumaton sanoma ajasta aikaan. Lähetystyössä rikkinäinen ihminen kuulee parantajasta, haavoitettu eheyttäjästä, sorrettu vapauttajasta ja kiireenkin keskellä on olemassa joku, joka rauhoittaa. Ytimeltään se on maailmaa mullistava ja sen räjäyttävä. Se on haaste tämän ajan seurakunnalle. Kirkon toiminnassa strategia on toimintamalli, jota noudattamalla päästään lähestymään vision kuvaamaa tilannetta. Lähetystyön näkökulmasta lähetysstrategia on toiminnan linjaus, jota noudattamalla pitkällä aikavälillä päästään maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa rakentavaan tavoitteeseen. Lähetysstrategian päämääränä oleva visio lähettämisestä jatkuvasti tarkentuu ja konkretisoituu eri aikakausina ja eri konteksteissa. Lähetettynä olevalle Kristuksen maailmanlaajalle kirkolle keskeisimpänä tehtävänä on Jumalan työtoveruudessa toimien synnyttää eri puolille maailmaa uusia kristillisiä kirkkoja ja seurakuntia, jotka levittävät evankeliumia eteenpäin. (Vasko 2003, ) Lähetystyötä tapahtuu monien uskontojen piirissä. Yleensä puhuttaessa lähetystyöstä tarkoitetaan kristinuskon piirissä tapahtuvaa toimintaa, jossa pyritään kertomaan evankeliumia eli kristinuskon perussanomaa niille, jotka eivät sitä vielä tunne. Lähetystyölle on annettu selkeä tehtävä. Lähetystyön aika alkaa ensimmäisestä helluntaista ja päättyy Kristuksen toiseen tulemiseen. Lähetystyön päämäärä ilmaistaan Uudessa testamentissa edellä sanotun suuntaisesti. Tämän mukaan todistus Kristuksesta on vietävä kaikkien kansojen keskuuteen. Lähetys on liikkeelläoloa ja kulkemista tiettyä päämäärää kohti. Kristillinen toivo suuntaa kristityn mielen tulevaisuuteen ja antaa elämän rohkeuden jo nyt. Pohjimmiltaan lähetystyö on Kristuksen tunnetuksi tekemistä kaikkialla maailmassa. (Ahonen 2000, )

14 14 Lähetystyössä kristitty osallistuu jo vuosituhansia kestäneeseen perinteeseen ja tehtävään. Se on kuin askel eteenpäin tietämättä, minne se johtaa. Lähetystyön luonteeseen kuuluu, että viejänä toimii sitä suurempi, ikuinen. Lähetystyö on todistusta siitä, että Jumala on, ja että Hän voi.

15 15 4 LÄHETYSTYÖ JA NUORET 4.1 Nuori muovaa maailmankatsomustaan Nuorisotyön ongelma on nuorten aliarviointi. Rippikouluikäinen nuori on harvinaisen viisas. Monella nuorella on hyvin vahva halu oikeudenmukaisuuteen, mikä on yksi lähetystyön piirre. Nuoria voi kuvata tässä suhteessa jopa idealisteiksi. Tämä on huomattava voimavara seurakunnan nuorisotyölle. Nuoren on vaikea innostua lähetystyöstä, siksi onkin hyvä, että on olemassa edellä mainittu peruspohjavire aiheeseen. Nuoruuteen kuuluu innostuminen ja kokeilunhalu. Välillä ajaudutaan liioitteluun, mutta samalla ollaan peittelemättömän rehellisiä asettumaan sen puolelle, mikä on totta ja oikein. Nuorten kanssa työskenneltäessä tarvitaan teologiaa, joka kattaa elämän koko ristiriitaisuuden ja monimuotoisuuden. Nuorisotyön teologian on oltava sisäisesti loogista, mutta sen on myös toimittava suhteessa nuorten elämään. (Köykkä 2005, 22.) Nuori laitetaan liian helposti tiettyyn malliin. Kokemus saattaa olla jopa, että jos olet neliö tässä yhteiskunnassa, sinut koetetaan laittaa pyöreästä reiästä läpi. Jos ei muuten niin pakolla vasaraa vähän apuna käyttäen se toteutuu. Miten kristillinen sanoma suhtautuu tähän? Elämän myllerryksessä nuori kyselee, etsii identiteettiään, rakentaa ihmissuhteitaan ja itsenäistyy sekä ihmettelee maailman menoa ja muovaa maailmankatsomustaan. Nuori kaipaa vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja voidaankin kysyä: Onko kirkossamme tilaa erilaisuudelle? Nuoren sisäisen maailman ilmaisua tulee vahvistaa ja antaa hänelle tilaa kysellä sekä ihmetellä elämän monimuotoisuutta ja salaisuutta. (Tuominen 2005, ) Hyvinvointiyhteiskunnassa toimiva kirkko, voi olla ylpeä olemassa olevasta lähetysaktiivisuudesta. Samaan aikaan sillä on kuitenkin suunnattoman suuri haaste tavoittaa nykyinen nuorten sukupolvi. Mikäli lähetystyöstä ei puhuta, ei tulevaisuudessa ole lähetystyölle sitoutuneita ihmisiä. Tämä tarkoittaa, että lähetystyöhön ei ole lähtijöitä, ja

16 16 vaikka olisikin, kukaan ei ole heitä sinne lähettämässä. Uskon tulevaisuuden määrittävän hyvin paljon tätä kysymystä. Onko vastauksena lähetysjärjestöjen yhteinen kampanja asian puolesta vai kirkkomme lähetysrintaman uudenlainen organisointi. Lähetystyö, joka kasvoi erityisesti 1800-luvulla, on ollut yksi merkittävimmistä kansainvälisen kanssakäymisen muodoista. Ihmiset alkoivat liikkua yhä enemmän liikenneyhteyksien kehittymisen myötä. Vaikka kirkkomme on pieni kirkko, kansainvälisyys on monella tasolla tärkeä osa kirkkomme toimintaa. Kirkko pyrkii monikulttuurisuuteen. Nykynuorilla on usein kiinnostusta ja halua kantaa myös kansainvälistä vastuuta. Kirkon perustyötä ovat lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Niiden pitäisi olla luontevasti myös osa nuorisotyötä. Nuoret saadaan liikkeelle, kun heille annetaan omaa vastuuta. Kansainvälisen vastuun kysymykset ovat osa diakoniatyötä. Tämä taas on käytännön työtä sekä lähellä että kaukana olevien lähimmäisten hyväksi. (Silfverhuth 2005, ) 4.2 Monenlaisia lähetyskutsuja Uusin tilasto maailmanlähetyksen tilasta kertoo, että maailmassa on kristittyä lähetystyöntekijää, mutta heistä vain tekee työtä niiden keskuudessa, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia. Näin ollen joka neljäs ihminen maailmassa ei ole koskaan saanut mahdollisuutta kuulla evankeliumia. Lähetystyöntekijöistä löytyy lähettejä, joille lähetyskutsu on lähtemistä sinne, missä tarvitaan ja toisia, joiden sydämelle on laskettu jokin maa tai ihmisryhmä. Myös lähettäjien joukossa on heitä, jotka tukevat vain tiettyä, tuntemaansa työntekijää ja toisia, jotka muistavat työtä yleisemmin ja lähettävät rahaa sinne, missä tarve on suurin. Lähetyskutsuja on siis yhtä monenlaisia kuin on lähtijöitä ja lähettäjiäkin. (Mäkipää 2007, 2.) On luonnollista, kun itse on kuullut jostain hyvästä, saada sisimpään halu kertoa siitä myös muille. Tämä on lähetystyön pohja. Opetuslapset saivat kokea koko heidän elämänsä ja maailmankaikkeuden muuttaneet hetket. Vahva muutos, usko ja päälle liitetty käsky saivat aikaan sanoman ihmeellisestä Jeeskuksesta leviämään ensin heidän keskuudessaan Jerusalemissa ja sitten ympäri maailmaa.

17 17 Lähetystyön toimintaympäristö ja toimijoiden määrä ovat muuttuneet, mutta tehtävä ei. Viime vuosisatojen lähetystyön tuloksena syntyneet kirkot ovat itsenäistyneet ja vastuu lähetyksestä on paikallisella kirkolla. Uudet kirkot ovat toiminnallisesti itsenäisiä, mutta monet niistä ovat taloudellisesti riippuvaisia ulkomaisesta tuesta. Kirkkojen läheisyydessäkin saattaa olla suuria kansanryhmiä, joiden keskuudessa ei ole evankeliumia vielä julistettu. Kirkon omat voimavarat eivät ehkä riitä uusille alueille, joten tarvitaan rinnalla kulkemista myös rajojen ylittämiseen. (Mäkelä 2007, 9.) Seuraavana Regina Hantikaisen kirjoittama tositarina Tähtiä : Laskeutuessani Addis Abeban kentälle illalla koneen ikkunaan ilmestyi yhtäkkiä Etelänristin tähtikuvio. Se sai kyyneleet silmiini. Etelänristi on aina puhunut minulle Jumalan uskollisuudesta ja nytkin siinä kirkkaana yötaivasta vasten loistaessaan se jotenkin rohkaisi ja puhutteli. Tässä olen taas menossa sinne, minne koen rakkaan Herrani kutsuneen. En oman viisauteni enkä oman voimani varassa, vaan Jumalan uskollisuuden ja kutsun varassa. Ystäväni, suljethan taas minut esirukouksiisi, tarvitsen niitä nyt erityisesti, tarvitsen voimia ja kärsivällisyyttä arkeen. (Hantikainen 2004, 14.) Lähetystyöntekijä on mielenkiintoinen ammattiryhmä. Joukosta löytyy ammatteja laidasta laitaan, mutta ennen kaikkea hyvinkin erilaisia ihmisiä. Lentokoneessa vierekkäisillä paikoilla voivat istua entinen narkomaani ja rikollinen sekä henkilö, joka on jo vuosia kantanut sydämessään lähetyskutsua. Oikeastaan hän voi tarkkaan kuvata sen hetken, kun hän oli kolmevuotias ja naapurin setä kertoi pyhäkoulussa lähetystyöstä. Juuri siellä syntyi halu lähteä. Kärsiessään vankeusrangaistusta Jumala löysi narkomaanin. Vapauduttuaan vankilasta kului muutamia vuosia, ja hänkin sai lähetyskipinän. Nyt he ovat menossa samalle lähetyskentälle työtovereiksi.

18 18 5 NUORI JA INTERNET 5.1 Internetin käyttö Nuorisotyöntekijöiden mielestä Internet on tämän ajan nuorten harrastuksista ykkönen. Se toimii nuorille sosiaalisten suhteiden mahdollistajana. Viestintävälineenä se tarjoaa turvallisen anonymiteetti suojan, jonka avulla nuori voi verkossa kysyä rohkeammin aikuiselta myös tyhmän kysymyksen. Näin verkkokeskusteluissa päästään monesti syvemmälle tasolle kuin reaalimaailmassa. Nuorten maailma on muuttumassa ja myös aikuisen pitää pysyä perässä. Erityisesti nuorten kanssa työtä tekevälle tämä on erityinen velvollisuuskin. Kasvaessaan monien viestintävälineiden keskellä tämän päivän lapset ja nuoret omaksuvat niin sanottua mediatajua. Mediatajulla tarkoitetaan sekä puhtaasti teknisiä käyttötaitoja (kännykän tai tietokoneen käyttöä) että merkitysten ymmärtämistä kuten sitä, onko kysymys kuvitteellisesta kertomuksesta vai tositapahtumasta televisio-ohjelmassa. Joka tapauksessa lapset ja nuoret käyttävät median tarinoita ja kuvia identiteettiensä rakennusaineina. (Suoranta & Lehtimäki 2003, 30.) On toisaalta kuitenkin todettu, että verkossa harjaantuneenkin surffailijan on vaikea tunnistaa, mikä on luotettava sivusto ja mikä ei. Käyttäjän erehdyttämiseksi ei tarvita kuin uskottavan oloinen verkko-osoite, tyylikäs ulkoasu ja hyvä sisältö. Näitä aloja hallitsevat tekijät kyllä löytyvät aina, sillä onhan heitä nytkin koulujen penkit täynnä. Teknologian tarjoamat mahdollisuudet hyvin tunteva nuori on tyypillisin tämän ajan lähetystyön kohderyhmää oleva henkilö. Nuoret elävät maailmassa, jota emme osanneet kuvitella jokin aika sitten. Kaveri on hetkessä läsnä vaikka maapallon toiselta puolelta. Sota siirtyy olohuoneisiin reaaliaikaisena. Virtuaalisessa maailmassa nuoret rakentavat roolipelejä. Sosiaalisia suhteita syntyy perinteisen kadun ja koulun lisäksi verkkomaailman yhteisöissä ja keskusteluryhmissä. Tekstiviestit sinkoilevat ja kohta ääni, kuva ja teksti yhdistyvät sosiaalisten suhteiden rakentamiseen, erilaisten yhteisöjen luomiseen ja jopa elämänhallintaan. (Ruotsalainen 2003, 47.)

19 19 Samaan aikaan, kun tiedon saanti helpottuu, eletään toisaalla hyvin suljetuissa kulttuureissa, joissa uuden teknologian tarjoamat haasteet ovat ehkäpä ainoita keinoja toteuttaa lähetyskäskyä. Jo lapsuudessa imemme itseemme ympäriltämme tietoa ja vaikutteita. Minkä voimavaran ja potentiaalin hukkaamista onkaan, jos lähetystyö ei tavoita e- advanced sukupolvea. 5.2 Internet nuorisotyön välineenä Vaikeinta nuorisotyöntekijöille ja aikuisille on se, etteivät he pysty hallitsemaan, kontrolloimaan ja seuraamaan nuorten tekemisiä ja menemisiä. Nykyinen maailma muuttaa meidän kaikkien asenne- ja arvokäsityksiämme. Toimimisen nuorten kanssa on perustuttava luottamukseen ja arvostukseen. Meidän kaikkien on oltava myös valmiita itse oppimaan ja asenteemme uuteen on mahdollisuus, ei uhka. (Ruotsalainen 2003, 47.) Nuori on uniikki mysteeri, mutta samaan aikaan mahdollisuus, joka antaa haasteen kehittää tehtävää työtä. Kuilu aikuisen ja nuoren välillä on olemassa, mutta sen yli on mahdollista löytää reitti. Työntekijän pitää voittaa nuoren luottamus ja synnyttää nuoressa ajatus olevansa ihan ok tyyppi, joka haluaa hänelle hyvää. Tärkeämpää työntekijälle ja aikuiselle on rakastaa nuorta ja olla hänelle aito kuin tietää viimeiset nuortenmaailman kuulumiset bändeistä tai verkkomaailmasta. Internetissä voi olla mukana demokraattisesti, sillä jos on pääsy internetiin, voi myös tuottaa sinne itse materiaalia. Internetin kautta saavuttaa heti potentiaalisesti miljoonien ihmisten yleisön. Kansainvälisen vuorovaikutteisen keskusteluareenan internet luo sähköpostin, uutisryhmien, keskustelu eli chat-ympäristöjen ja avatar-maailmojen avulla. Demokraattisuuden kannalta internetin suurimpia merkityksiä onkin sen viestinnällinen funktio: se mahdollistaa verkossa oleville valtiorajat ylittävän viestinnän ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisella ulottuvuudella on myös keskeinen rooli nettiviestinnässä, sillä samanhenkiset ihmiset pääsevät helposti kanssakäymiseen verkossa. (Herkman 2002, ) Suomi on harvaan asuttu maa, jonka huomaa erityisesti Itä-Suomen ja Lapin läänin kohdalla. Välimatkat kunnan sisällä toiseen kylään saattavat olla melko pitkät. Tämä luo

20 20 omat positiiviset sekä negatiiviset puolensa. Mikäli joku syntyy kuntaan, jossa ikätovereita on kymmenen ja naapurikuntaankin on matkaa 70 km, niin saattaa kyynel tulla silmäkulmaan nuorella, jos samanhenkistä porukkaa ei omasta kunnasta löydy. Internet tarjoaa tänä päivänä ihmiselle mahdollisuuden luoda yhteisöllisiä kokemuksia mitä erilaisimmin välinein ympäri maailmaa, mm. harrasteisiin liittyvien keskustelupalstojen avulla. Tässä suhteessa vain taivas on rajana. Verkkomaailmaan sisältyvät myös omat riskinsä, samoin kuin kaupungilla liikkumiseen viikonloppuisin aamuyöstä. Kaikista audiovisuaalisista esitysmuodoista niin sanotun uusmedian tavat kertoa tarinoita on kytketty tiukimmin teknologiaan. Uusmedia antaa mahdollisuuden rakentaa tarinalle useita samanaikaisia vaihtoehtoja, joista käyttäjä voi omilla valinnoillaan päättää, millaiseksi kertomus lopulta muodostuu. Internetin monisäikeistä ja epämääräistä luonnetta kuvaa hyvin rihmaston käsite. Internetissä eteneminen on kuin navigointia. Navigoimastaan reitistä internetin käyttäjä rakentaa mielessään eräänlaisen matkakertomuksen, jota ei ole olemassa muulla tavoin kuin navigoijan päässä. (Herkman 2002, ) Tarinankerronta ja futurisen kokemuksen synnyttäminen ovat keskeisellä sijalla verkkomaailmassa työskennellessä erityisesti nuorten kanssa. On vain yksi hiiren klikkaus ja verkkosivuilla vierailija on siirtynyt jo toisaalle. Tämä luo verkossa nuorten kanssa työskennellessä työntekijälle vaatimusta. Seurakunnan nuortenillasta ei pääse pakoon vaikka olisi miten tylsä illanvetäjä kyseessä. Tylsältä verkkosivulta puolestaan pääsee helposti pois ja eipä sinne kukaan juuri tulekaan.

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen Missio Rasti 1. Kirkon uusi lähetyksen peruslinjaus on nimeltään Yhteinen todistus. Kuinka monta lähetysjärjestöä kirkossamme toimii? A. Kaksi B. seitsemän C. yhdeksän Mene puhelimellasi osoitteeseen www.sakasti.evl.fi/yhteinentodistus

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE. Kristinuskon ydinopit

KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE. Kristinuskon ydinopit KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE. Helmikuu 2013 Kristinuskon ydinopit Tutkimustapa Tutkimuksen teki Radio Dei yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Kysely osoitettiin sähköpostin välityksellä

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v.

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v. Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari Kuva: Lotta Numminen Mitä se on? tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen perustarve ihmisestä välittäminen,

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA 2017-2022 Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät. Miska Keskinen & Rosa Rantanen /

Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät. Miska Keskinen & Rosa Rantanen / Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät Miska Keskinen & Rosa Rantanen Miska.keskinen@redcross.fi / Rosa.rantanen@redcross.fi Nuorisotyön rooli kotouttamisessa Kysyin asiaa parilta ystävältä: Nuorisotyö voi auttaa

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N leikin lumoa ja hiljaisuutta Kerhorepussa on tossut. Minulla on kiva kerhoreppu. Minä olen ihme Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä. Päiväkerho

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot