TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas 1-7 Heinämäki Anna-Kaisa 1-6 Joensivu Leena Jokila Killi Kork Jarmo Lyytinen Heikki Mäkinen-Aakula Marjo Sasi Ilkka 1-7 Silvennoinen Seppo varajäsenet: Siren Elina Skogberg Pertti Arvela Ari Virtanen Sirkkaliisa Kivistö Anneli Haapa-aho Olga Kaminen Tuomo Petäkoski-Hult Tuula Tomminen Antti Kouhia Raimo Jokinen Kaarina Höyssä Matti Elovaara Tiina Muut osallistujat: Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Yli-Rajala Juha 1-7 seutujohtaja, esittelijä, TKS seutusihteeri, sihteeri, TKS kuntajohtajakokouksen pj., Tampere Kutsuttu kokoukseen: Saari Regina ohjelmajohtaja, Tampere, 5 1/23

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2017 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Mikko Aaltonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2017 Todistaa Juhani Pohjonen 2/23

3 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 6 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 5 KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUN ALUEELLINEN KOKEILU , TILANNEKATSAUS 10 6 ELINKEINOJEN SEUDULLISEN VETOVOIMAPROFIILITYÖN KÄYNNISTÄMINEN 12 7 SEUDULLISEN ASUNTOTUOTANTOINFORMAATION KEHITTÄMISEN PÄÄPERIAATTEET 15 8 SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖN IRTISANOUTUMINEN JA REKRYTOINTIPROSESSI 17 9 SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA , LUONNOS KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN KUNTAYHTYMÄSSÄ SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 23 3/23

4 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Ikonen avasi kokouksen klo /23

5 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/23

6 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Hallintosäännön 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Mikko Aaltonen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/23

7 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntien ajankohtaiset, yhteistyöhön vaikuttavat asiat Seutuhallituksen edellisen kokouksen toimeenpano ASIA Luova uho - Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman esittely Tulevaisuuden kaupunkiseutu - strategia, ehdotuksen hyväksyminen Seutustrategian toteutusohjelma , luonnos TOIMEENPANO Toteutuksessa. Huomioitu seutustrategiassa ja sen toteutusohjelmassa Lähetetty kirjaamoihin kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi (myös yhteinen käsittelyteksti). Käsittelyssä tässä kokouksessa Ennakkotiedot marraskuun 2016 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Väkiluku, Muutos, tammimarras 2016 Muutos%, tammimarras 2016 Muutos%, tammi-marras 2015 Työttömyys%, marraskuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,6 % 0,4 % 11,9 12,7 Lempäälä ,8 % 1,4 % 11,4 12,5 Nokia ,1 % 0,9 % 13,9 14,7 Orivesi ,8 % -1,4 % 13,2 14,8 Pirkkala ,2 % 0,9 % 10,4 11,5 Tampere ,4 % 1,0 % 17,4 18,4 Vesilahti ,6 % 0,0 % 11,1 12,4 Ylöjärvi ,2 % 1,3 % 10,9 13,4 Kaupunkiseutu ,1 % 0,9 % 15,3 16,4 Kehyskunnat ,6 % 0,8 % 11,9 15,5 Turun seutu ,6 % 12,4 14,3 Helsingin seutu ,2 % 10,8 11,7 Oulun seutu ,8 % 14,8 16,3 Pirkanmaa ,6 % 0,5 % 14,6 15,9 Suomi ,3 % 0,3 % 9,3 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 7/23

8 8/23

9 Kokoustiedotteet ja muistiot: - KJK muistio LJ-työryhmä MASTO-työryhmä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 9/23

10 5 KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUN ALUEELLINEN KOKEILU , TILANNEKAT- SAUS Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden johtajana toimii alkaen ohjelmajohtaja Regina Saari. Saari vastaa myös työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilun valmistelun johtamisesta ja koordinoinnista. Alueellisen kokeilun käynnistyminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, ja nyt kokeilun arvioidaan käynnistyvän loppukeväästä. Kokeilulainsäädäntöä odotetaan lausunnoille helmikuussa. Paikallisessa valmistelussa on neuvoteltu resursseista TE-keskuksen kanssa sekä valmisteltu kokeilun käytännön toimia eri kokeiluteemojen/valmistelukorien osalta. Seudullisen kokeilun toteuttamiseksi osallistuvat kunnat hyväksyvät sopimuksen. Tampereen kaupunki on valmistellut kokeilun sopimusrakennetta kaksitasoisena. Ensimmäinen sopimus sisältäisi menettelyt Tampereen kaupungin ja TE-toimiston välillä. Ko. sopimuksessa sovittaisiin mm. kokeilun tiloista ja resursseista ja direktio-oikeudesta. Toinen sopimus on Tampereen ja muiden kokeilukuntien välinen, missä sovitaan kuntien liittymisestä Tampereen hallinnoimaan kokeiluohjelmaan, seudullisesta ohjauksesta ja kaikille kunnille yhteisistä pelisäännöistä (A-osa) sekä kuntakohtaisista erillisprojekteista tai painotuksista (Bosa). Valmistelussa on painotettu tavoitetta edistää kaupunkiseudun kuntien vahvaa roolia työllisyyspalvelujen tuottajana jälkeen. Sopimusehdotukset valmisteluvat kuntajohtajakokouksen 3.2., mistä ne etenevät tiukan aikataulun vuoksi suoraan kuntien käsittelyyn. Ohjelmajohtaja Regina Saari esittäytyy ja selostaa työllisyyskokeilun valmistelun etenemistä. Liite: - Kokeilun tilannekatsaus Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää Merkitä alueellisen työllisyyskokeilun valmistelutilanteen tiedoksi ja 10/23

11 että kuntajohtajakokous hyväksyy omalta osaltaan seudulliset sopimusehdotukset ja lähettää ne kuntien käsiteltäväksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , Regina Saari poistui kokouksesta. 11/23

12 6 ELINKEINOJEN SEUDULLISEN VETOVOIMAPROFIILITYÖN KÄYNNISTÄMINEN Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Kaupunkiseudun seutuhallitus, kuntajohtajat, kaavoitusjohtajat sekä Tredean ulkoinen johtoryhmä tutustuivat keväällä 2016 elinkeinojen kehittämisen ja maankäytön yhteensovittamismenettelyyn Lyonin kaupunkiseudulla Ranskassa. Alueella on yhtäläisyyksiä Tampereen seutuun mm. elinkeinoelämän rakennemuutoksen, työllisyystilanteen sekä vahvan koulutus- ja opiskelukaupungin kautta. Esittely herätti kiinnostuksen vastaavantyyppiseen suunnitteluun Tampereen kaupunkiseudulla. Toisin kuin Lyonissa, Tampereen kaupunkiseudulla ei ole tarkoituksena laatia kaavaa, vaan luoda väline kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja elinkeinomarkkinoinnin tueksi vahvistamaan seudun strategisia painottumisia, vetovoimaprofiileja. Väline parantaa mahdollisuuksia osoittaa konkreettisia sijoittumispaikkoja kärkiteemojen ja -toimialojen tarpeisiin, myös muille kuin tuotannollisille yrityksille. Kokonaisuudessaan seudullinen suunnitelma tukee mielikuvaa kaupunkiseudusta houkuttelevana ja vastaanottokykyisenä yhdyskuntarakenteena. Juuri valmistunut seudullinen työ maapoliittisten toimintatapojen kehittämiseksi tukee hyvin vetovoimaprofiileja. Elinkeinoja houkuttelevien vetovoimaprofiilien lisäksi työssä laaditaan kattava kuvaus elinkeinojen ja maankäytön nykytilasta. Nykytilaanalyysista on mahdollista tehdä säännöllisesti päivitettävä tietotuote. Kehittyvä paikkatieto ja uudet visualisointikeinot helpottavat nykytilan kuvaamista entistä monipuolisemmin. Kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma julkistettiin Ohjelma sisältää kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan lähestymistavat ja kehittämisen suuntaviivat. Siinä korostetaan yhdyskuntasuunnittelun ja elinkeinopolitiikan yhteyden vahvistamista. Ohjelma antaa maankäytölliselle vetovoimaprofiilien kuvaamiselle välttämättömiä suuntaviivoja ja mahdollisuuden tarkastella, miten maankäyttö ja yhdyskuntarakenne vastaavat nykytilanteessa elinkeino-ohjelmaa ja mitä kehittämistarpeita asiaan liittyy. Muita työn toteutusta kehystäviä olennaisia dokumentteja ovat uusi seutustrategia sekä Rakennesuunnitelma 2040, MALsopimus ja kuntien kaavat. MASTO-työryhmä keskusteli hankkeen ideasta ja toteutustavasta 2.6., minkä jälkeen asia esiteltiin kuntajohtajille 23.6, jotka ohjeistivat tarkemman työsuunnitelman laatimista. Kesän jälkeen ovat elinkeinoohjelman valmistumisen ohella tarkentuneet myös hankkeen tavoiteltavat lopputuotteet, työn vaiheistus ja toteutuksen organisointi. Hanke 12/23

13 on esitelty myös Tredean ulkoiselle johtoryhmälle ja sisällytetty seutusstrategian toteutusohjelmaluonnokseen. MASTO-työryhmä hyväksyi työsuunnitelman kokouksessaan Tavoiteltavat lopputuotteet: Elinkeino-ohjelmaan pohjautuvien vetovoimaprofiilien yhdyskuntarakenteellinen kokonaiskuva kaupunkiseudulla. Teemoittaisia (mm. toimialoittaisia) ja alueellisia kuvauksia. Ei kaavan tyylisiä aluerajauksia, vaan strategisia painottumisia. Helposti esitettävässä muodossa oleva ja havainnollistava digitaalinen aineisto (kartat) elinkeinojen nykytilasta ja vetovoimaprofiileista. Jatkokehittelyssä myös virtuaalinen 3D-esittäminen ja muu tulevaisuuskuvan mallintaminen. Täydentää Rakennesuunnitelmaa Väline kuntien kaavoitukseen ja seudun markkinointiin. Työn vaiheistus: 1. Nykytila-aineiston kokoaminen, analyysit ja nykytilan esittely hankkeen väliraporttina. Hyödynnetään MAL-seurannassa. Nykytila-analyysit jatkossa säännöllisesti raportoitaviksi ja osaksi aluetietopalvelua. Alustava aikataulu: kevät Vetovoimaprofiilien laatiminen sähköiselle kartalle ja selostus, esittely loppuraporttina sekä tulosten välittäminen eri foorumeilla. Alustava aikataulu: kesä-syksy Mahdollisena jatkotyönä uusien esittämistapojen kehittäminen ja käyttö (3D, tulevaisuuskuvan mallintaminen). Organisointi: Seutuyksikkö: aineiston kokoamisen ja karttatyön päävastuu, analyysit Projektiryhmä: ideointi, palaute, analyysit, yhteenvedot, tulosten levittäminen; työskentelytapana työpajat Kuntajohtajat: ohjausryhmä Seutuhallitus: poliittinen ohjaus Projektiryhmän rooli on tärkeä elinkeinoelämän ja strategisen maankäytön suunnittelun vuoropuhelussa. MASTO-työryhmä ehdottaa, että monialaisessa projektiryhmässä olisi kuntien edustus sekä elinkeinojen kehittämisestä että maankäytön suunnittelusta (esim. 1+1/kunta). Tredea Oy, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan yrittäjät nimeäisivät edustajansa ryhmään. Lisäksi projektiryhmään kutsuttaisiin edustaja TTY:sta ja TaY:sta. MASTO-työryhmä pitää aihetta yhtenä kaupunkiseudun ydinasiana ja korostaa, että nykytila-analyysin jälkeiselle vetovoimaprofiilien laatimi- 13/23

14 selle tulee saada poliittinen tahto. Hanke on kuntayhtymän vuoden 2017 toiminnallisissa tavoitteissa ja sisältyy uuden seutustrategian tavoitteisiin ja toteutusohjelmaan. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää että hanke käynnistetään työsuunnitelman mukaisesti huomioiden uuden seutusuunnittelupäällikön rekrytointiaikataulu, että työssä huomioidaan yhteistyö Tredean kanssa ja että työssä huomioidaan päättäjien osallistaminen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 14/23

15 7 SEUDULLISEN ASUNTOTUOTANTOINFORMAATION KEHITTÄMISEN PÄÄPERIAATTEET Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Kasvava kaupunkiseutu tarvitsee oikea-aikaista, -sisältöistä ja -laatuista tietoa asuntotuotannosta maankäytön, liikenteen ja palveluverkon suunnitteluun. Tarve on seudullinen, koska asuntomarkkinat ovat seudulliset ja asumisen ja väestönkasvun muutokset koskettavat koko seutua. Tiedonkeruun prosessit ja datasta laadittavat tietotuotteet tulee saattaa nykytarpeita vastaaviksi, sujuviksi ja nopeasti päivittyviksi kevyillä menettelyillä. Työ tukee MAL-suunnittelua ja raportointia ja edistää digitalista toimintakulttuuria. Asuntotuotantoinformaation ja tietotuotteiden nykytilaa ja kehittämistarpeita on selvitetty Ramboll Management Consulting laatimassa selvityksessä. Selvitystyön tekemistä ohjasivat asuntojohtaja Auli Heinävä ja seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki. Selvityksessä todettiin, että nykytilanteessa tiedonhallinta on pirstaleista, työllistävää ja päällekkäistä, ennakointitieto on puutteellista ja vain osaa seutua kattavaa. Lisäksi tiedon hyödyntämisessä on puutteita. Taustaselvityksen mukaan puutteiden korjaaminen edellyttää tiedonhallinnan systematisointia ja digitalisointia. MASTO-työryhmä totesi, että ehdotusta tiedonhallinnan ratkaisuksi lähdetään luomaan ns. viranhaltijamallin ja ppp-mallin yhdistelmänä. Ratkaisuehdotuksen laati pienryhmä, johon kutsuttiin MASTO:n edustajien lisäksi Rakennusteollisuus RT:n ja RAKLIn edustajat. MASTO-työryhmä hyväksyi ratkaisuehdotuksen kokouksessaan Sen mukaan seudullinen asuntotuotannon seuranta- ja ennakointitiedon hallintamalli toteutetaan seuraavasti: Kunnat jatkavat datansa avaamista sähköisille avoimelle rajapinnalle. Teknisesti asiaa hoitavat paikkatietoryhmän edustajat. Rajapinta liitetään Tampereen, kaupunkiseudun ja maakunnan yhteiseen aluetietopalvelu-portaaliin, joka otetaan käyttöön Seurantatieto koskee valmistunutta rakennuskantaa. Tieto rakennuksista siirtyy kunnilta reaaliaikaisesti rajapinnalle, josta seutuyksikkö siirtää sen aluetietoportaaliin vapaasti käytettäväksi. Lisäksi seudulla on käytettävissä tiedot myynnissä olevista asunnoista (etuovi.com). Lyhyen ajan ennakointitieto saadaan kuntien rakennuslupatiedoista ja lähitulevaisuudessa valmistuvista rakennuksista. Tiedon siirtäminen rajapinnalle on parhaillaan käynnissä (paikkatietoryhmä) ja on sen jälkeen reaaliaikaista ja käytettävissä aluetietopalvelussa. 15/23

16 Pitkän aikavälin ennakointitietoa (1-3 v) saadaan kaavatiedoista, joita kunnat avaavat / jatkavat avaamista avoimelle rajapinnalle. Lisäksi seutuyksikkö ja kunnat järjestävät vuosittain seudullisen tavoitefoorumin, jossa käsitellään rakentajien tarkempia aluekohtaisia aikataulutavoitteita, asuntorakentamisen suhdannenäkymiä ja yhteisiä asumisen kehittämistavoitteita. Yhteistyötahoina hyödynnetään mm. Rakennusteollisuus RT:tä, RAKLI:a, ARA:a ja TTY:tä. Muodostettavat seudulliset tietotuotteet MASTO määrittelee tarkemmin esim. Rakennesuunnitelman 2040/MAL-sopimusseurannan näkökulmasta. Näiden laadinnasta vastaa seutuyksikkö. Kunnat voivat hyödyntää tietoa sähköisestä portaalista myös omiin tarpeisiinsa aiempaa kattavammin. Mallin soveltaminen korvaa Tampereen kaupungin kokoaman vuosittaisen asumisen ja rakentamisen tilastokirjan ja poistaa kuntien viranhaltijoita työllistäneet tietokyselyt. Uudelleenjärjestelyn jälkeen kaupunkiseudun asuntotuotantoa koskeva tietoa ylläpidetään nykyistä koordinoidummin seutuyksikön toimesta. Koska toimintamalli on digitaalinen, se keventää myös ylläpitoa. Painopistettä voidaan siirtää tiedon keräämisestä tietotuotteiden suunnitteluun ja hyödyntämiseen. Toimintamallin toteutus tarkoittaa käytännössä seututoimiston koordinointitehtävän lisääntymistä. Digitaalisen toimintamallin luomisesta ja ylläpidosta vastaa seututoimistossa paikkatietosuunnittelija. Kunnissa digitaalinen toimintamallin käyttöönotto edellyttää kuntajohdon myönteistä suhtautumista tiedon avoimuuteen. Anna-Kaisa Heinämäki poistui kokouksesta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää hyväksyä asuntotuotannon seudullisen informaation kehittämisen pääperiaatteet ja edistää tiedon avaamisen kulttuuria kunnassaan. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 16/23

17 8 SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖN IRTI- SANOUTUMINEN JA REKRYTOINTIPROSESSI Päivi Nurminen Kuntayhtymän palveluksessa olevat seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki ja kehittämispäällikkö Toni Laine ovat tulleet valituiksi uusiin tehtäviin joulukuussa Kurunmäki on jo aloittanut Raklin toimialajohtajana ja Laine siirtyy Inarin kunnanjohtajatehtäviin lähikuukausina. Kurunmäki on jättänyt irtisanomisilmoituksen, ja Laine ehdollisen irtisanoutumisilmoituksen, joka tulee voimaan 7.2 valintapäätöksen saadessa lainvoiman. Seutuhallitus on valinnut molemmat vakinaiseen toimeen kokouksessaan Seutusuunnittelupäällikkö ja kehittämispäällikkö ovat osa seututoimiston nelihenkistä asiantuntijaryhmää, jonka tehtävänä on yhteistyötavoitteiden valmistelu ja toimeenpano. Kyseessä on yhteistyön perusresurssi, jolla varmistetaan seudullisten työryhmien tehokas ja tuloksellinen työskentely. Seutusuunnittelupäällikön tehtävänä on kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja asumisen kehittäminen yhdessä kaupunkiseudun kaavoitus- ja liikennejohdon kanssa. Vuonna 2017 tarkoituksena on edistää maankäytön ja elinkeinopolitiikan yhteyttä sekä luoda seudullinen asuntotuotannon ennakoinnin ja seurannan toimintamalli. Tehtäviin kuuluu lisäksi Rakennesuunnitelman 2040 ja MAL3-sopimuksen edistäminen ja seuranta. Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategiassa tehtäväaluetta kuvataan tavoitteella Kasvulle kestävä rakenne. Seutusuunnittelupäällikkö on lisäksi osallistunut maakuntauudistuksen valmisteluun Alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus -työryhmän jäsenenä. Kehittämispäällikön tehtävänä on edistää tulevaisuuden kunnan kasvatus-, koulutus- ja hyvinvointitehtävää yhdessä kuntien toimijoiden kanssa. Tehtäviin kuuluvat älykkään palvelukulttuurin, digitaalisuuden ja osallistavan toimintaympäristön sekä vuorovaikutteisten kehittämistapojen ja -alustojen edistäminen. Lisäksi kehittämispäällikön tehtävänä on toimia seudullisten hyvinvointityöryhmien sihteerinä ja varmistaa toimivat yhdyspinnat maakunnan kanssa yhdessä kuntien sivistysjohdon kanssa. Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategiassa tehtäväaluetta kuvataan tavoitteella Hyvinvoiva yhteisö. Kehittämispäällikkö on lisäksi osallistunut maakuntauudistuksen valmisteluun Palveluverkko ja integraatio -työryhmän jäsenenä. Seutusuunnittelupäällikön ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikön avoimeksi tulevien toimien rekrytointi on yhteistyön jatkuvuuden vuoksi tarpeen käynnistää seutuhallituksen käsittelyn jälkeen. Rekrytointi to- 17/23

18 teutetaan avoimena hakuna, ja hakuilmoitus julkaistaan Seutuhallitus valitsee uudet henkilöt tehtäviin ja he aloittaisivat huhtitoukokuussa Kokouksessa esiteltiin analyysia rekrytointivaihtoehdoista. Aineisto lisätään kokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Atanas Aleksovski, Ilkka Sasi ja Juha Yli-Rajala poistuivat kokouksesta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää omalta osaltaan myöntää eron Kimmo Kurumäelle seutusuunnittelupäällikön toimesta ja merkitä tiedoksi Toni Laineen ehdollisen irtisanoutumisen hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikön toimesta ja että seutusuunnittelupäällikön ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikön vakinaisten toimien rekrytointi käynnistetään esitetyssä aikataulussa. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 18/23

19 9 SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA , LUONNOS Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus hyväksyi Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteutusohjelman valmisteluperiaatteet kokouksessaan Tämän jälkeen toteutusohjelman valmistelua on jatkettu kuntajohtajien ja seutuhallituksen kanssa. Toteutusohjelma laaditaan konkretisoimaan strategian pääviestejä ja tavoitteita. Se on tarkoitus hyväksyä seutuhallituksessa ja kunnallishallituksissa. Menettelyllä lisätään kunnallishallitusten osallistumista seutuyhteistyöhön. Toteutusohjelman aikajänne on valtuustokausi ja sen 1. vuosi on talousarviovuosi Toteutusohjelmaa tarkennetaan vuosittain kuntayhtymän talousarvioprosessin alussa, ja kuntayhtymän budjettitavoitteet johdetaan toteutusohjelmasta. Toteutusohjelmassa kuvataan strategiaa toteuttavat tavoitteet, ohjelmat ja hankkeet, strategian seurantamittarit, strategian viestintä- ja jalkauttamisperiaatteet sekä strategiaa edistävän rakenteen ja osaamisen linjaukset. Toteutusohjelman 2. luonnos on valmistunut seutuhallituksen ja seutustrategiaryhmän sekä seututoimiston työnä. Luonnoksessa on huomioitu seutuhallituksen ohjaus mm. tavoitteiden konkretisoimiseksi sekä vastuutahojen määrittelyksi. Strategian mittarit ovat viimeisteltävänä ja ne esitetään ehdotusversiossa, joka tulee käsiteltäväksi helmikuussa Liite: -Toteutusohjelma / 2. luonnos Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää ohjeistaa toteutusohjelman viimeistelyä. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 19/23

20 10 KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN KUNTAYHTYMÄSSÄ Seutusihteeri Pohjonen Kuntayhtymä pyysi tilintarkastusyhteisöltään selvityksen, miten kilpailukykysopimus vaikuttaa kuntayhtymän toimintaan ja miten sopimusta olisi hyvä soveltaa käytännössä. Selvityksen laati BDO Audiator Oy:stä JHT, HT Aino Lepistö. Kilpailukykysopimuksen yleisenä tavoitteena on lisätä työllisyyttä, tukea julkisen talouden sopeuttamista sekä kansantalouden kasvun kautta lisätä myös julkisen sektorin verotuloja ja alentaa esimerkiksi työttömyydestä aiheutuneita kustannuksia. Sopimusta sovelletaan alkaen tai vastaavan seuraavan työaikajakson alusta. Työajan pidentäminen Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen perusteella kuntasektorilla työaikaa pidennetään palkkaa muuttamatta 24 tunnilla vuodessa. KT Kuntatyönantajien ohjeen mukaan työaikana pidetään tässä tapauksessa todellista työtehtäviin käytettävää aikaa, eikä siitä voida poiketa paikallisesti sopimalla. Kuntayhtymässä sovelletaan KVTES:n ns. toimistotyöaikaa. Työaika vanhan sopimuksen mukaan on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Pidennyksen vaikutuksesta uusi viikkotyöaika on 36 tuntia 45 minuuttia. Pidennys voidaan toteuttaa yhtenä päivänä (30 min) tai tasaisesti kaikille arkityöpäiville (6 min). Arkityöpäiville jaettu pidennys sopii paremmin liukuvan työajan mukaiseen käytäntöön. Lomarahavähennys Lomarahasta on erillinen virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien , ja lomarahasta. Sopimuksen mukaan julkisen sektorin (valtio, kunnat, kirkko, Kela, Keva ja Suomen Pankki) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee lomanmääräytymisvuosilta ja ansaittavaa lomarahaa. Soveltamisohjeen mukaan vähennys tehdään lomarahaprosentteja muuttamalla. Työaikapankki KVTES:n työaikalukuun on lisätty uusi työaikapankkia koskeva määräys (KVTES III luku32 ). Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, jolla vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan järjestää pidettäväksi vapaana pidemmällä aikavälillä. Taloudelliset vaikutukset Kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion mukaan palkat ja palkkiot ovat yhteensä euroa ja sivukulut euroa, yhteensä henkilöstökulut ovat euroa. Lomarahojen vähennyksen vaikutus on las- 20/23

21 kelman mukaan euroa + sivukuluissa euroa eli yhteensä euroa. Vaikutukset on huomioitu vuoden 2017 talousarviossa. Myös vuoden 2016 tilinpäätöksen palkkojen jaksotuksissa vastaavat muutokset huomioidaan. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi saadun selostuksen kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntayhtymässä, että kilpailukykysopimusta sovelletaan kuntayhtymässä alkaen, että kuntayhtymän viikkotyöaika on 36 tuntia 45 minuuttia alkaen, että pidennys toteutetaan tasaisesti kaikille arkityöpäiville ja että muut kilpailukykysopimuksen soveltamista koskevat päätökset hyväksyy seutujohtaja. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 21/23

22 11 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 92 :n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. Liite: - Koonti seutujohtajan päätöksistä Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset ja että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/23

23 12 SEURAAVAT KOKOUKSET Kokoukset keskiviikkoisin klo Ohessa on alustavia tietoja käsittelyyn tulevista asioista. Vuoden 2017 kokoukset Keskiviikkoisin klo , Seudullisen tietohallinto-ohjelman linjaukset Hallintosääntö/keskustelu 29.3., Seutuhallituskauden itsearviointi Tilinpäätös 2016 Hallintosääntö/päätöskäsittely 3.5., 31.5., (heinäkuussa ei kokousta), 30.8., 27.9., , ja MUUT ASIAT Ei ollut. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Ikonen päätti kokouksen klo /23

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 13.1.2017 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/ Aika: 26.8.2015 klo 9.07-11.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 90 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: 28.9.2016 klo 9.05- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko 89-93 Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 16.12.2015 klo 9.01-11.05. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 137-147 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 24.2.2016 klo 10.35-11.05 Paikka: Tecnopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali, Kalevantie 2 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 30.11.2016 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 113-118 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: 3.2.2017 klo 8.15-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. 10-17 Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 9/ Aika: torstai 8.12.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1 B yläkerta, kokoushuone Tammerkoski Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Mikko Nurminen kaupunkiympäristöjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 3/ MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: torstai 8.6.2017 klo 13-15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava TIEDOTE 5.9.2016 Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava Maakuntauudistuksen toteutuessa Pirkanmaan ja koko Suomen etu on, että Tampereen kaupunkiseudun elinvoimakehitystä ei jarruteta hallinnollisin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/ Aika: 5.4.2016 klo 9.07-11.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 22.2.2017 klo 9.10-11.38. Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Paikka: Osallistujat: Torstai 21.9.2017 (aikataulu: ks. ohjelma alla) Ahlmanin kartano, Selin -sali, Hallilantie 24, Tampere Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa YTY-ryhmä 26 17.11.2016 Kunnanhallitus 388 29.11.2016 TYÖAIKA, LOMARAHA SEKÄ TYÖAIKAPANKKI YTYryhmä 17.11.2016 26 Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/ Aika: 22.2.2017 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Saapuessasi soita oven oikealla puolella seinässä olevaa kelloa (kokouskeskus), niin ovi avataan. Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 18.2.2015 klo 9.10-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/ Aika: torstai 29.9.2016 klo 11.00 16.00 Huom. lounas klo 11 ravintolasalissa 1. kerroksessa. Paikka: Puistotorni, kokoushuone Yrjö Mäkelin, Hämeenpuisto 28, 6. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 Sivistyslautakunta 23.1.2018 AIKA 23.1.2018 klo 18.00 PAIKKA Peiponpelto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/ Aika: 29.3.2017 klo 9.03-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2008

KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2008 Esityslista 1/2008 Aika Tiistai 12.2.2008 klo 18.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 1-2 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 21.4.2017 klo 9.50-10.09 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B Päätöksentekijät: Jäsen: Ollila Heikki A., pj. Dündar-Järvinen Aila, vpj. Haarla-Kettunen Inkeri Pulakka

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo MULTIAN KUNTA 4/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona 20.12.2017 klo 13.00 13.45 ASIAT 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:30-20:40 Paikka Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Taina Maria Worster,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot