v.3.12c Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v.3.12c Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 v.3.12c Käyttöohjeet

2

3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Mitä sähköposti on Sähköpostin edut ja haitat Sähköpostin tietoturvallisuus PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA Pegasus Mailin käynnistäminen Pegasus Mailin alasvetovalikot Pegasus Mailin toimintokuvakkeet VIESTIN LUKEMINEN Viestin noutaminen postipalvelimelta Viestin lukeminen Tiedostoliitteen avaaminen VIESTIN KIRJOITTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN Viestin kirjoittaminen Tiedoston liittäminen viestiin Viestin lähetys SÄHKÖPOSTIN LUKEMINEN NETTISELAIMELLA PEGASUS MAILIN HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA Jakelulistat Osoitekirjat MITEN KIRJOITAN HYVÄN SÄHKÖPOSTIVIESTIN PEGASUS MAILIN VIRHEILMOITUKSIA SÄHKÖPOSTISANASTOA...31

4 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 4 1. JOHDANTO 1.1 Mitä sähköposti on Sähköposti on viestien lähettämistä tietoliikenneyhteyksien ja tietokoneiden avulla. Tällöin viesti siirtyy tietokoneiden ja niiden välisten yhteyksien kautta tietokoneen käsittelemänä datana, digitaalisessa muodossa. (Usein puhutaan harhaanjohtavasti sähköisestä tai elektronisesta muodosta). Siirto tapahtuu yleensä varsin nopeasti. Sähköpostin sisältö on aina periaatteessa tekstimuotoista, siis kirjaimista ja muista merkeistä koostuvaa. Useimmiten kyse on tavallisen kirjeen tapaisesta viestistä. Sähköpostilla voidaan lähettää myös dokumentteja, tietokoneohjelmia, datatiedostoja yms. Tällöin käytetään jotakin koodausta, joka muuntaa esim. tietokoneohjelman tai kuvan sopivaan muotoon, joka on teknisesti ajatellen tekstiä vaikkakaan ei ihmisen luettavissa. Sähköposti on tietoverkkojen tarjoamista palveluista yleisimmin käytetty, ja sen käyttö on helposti opittavissa. Sähköpostiohjelmia on olemassa hyvin suuri määrä (esim. Eudora, Pegasus Mail, Pine ja Outlook). Sähköpostista käytetään mm. seuraavia ilmaisuja electronic mail, ja mail. Sähköpostin käytössä on olennaista, että lähettäjällä ja vastaanottajalla ei tarvitse olla tietoliikenneyhteyttä samaan aikaan, vaan vastaanottaja voi lukea viestin hänelle sopivana ajankohtana. Sähköpostiviesti menee yleensä perille muutamassa sekunnissa tai minuutissa, joten viestinnän nopeus riippuu olennaisesti siitä, miten usein vastaanottaja lukee oman sähköpostinsa. 1.2 Sähköpostin edut ja haitat Sähköpostin etuja ovat: Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen on yksinkertaista. Viestiä ei tarvitse erikseen tulostaa eikä viestin lähettämistä tarvitse odotella kuten faxilla. Sähköposti kulkee nopeasti. Etäisyyksillä ei ole merkitystä - sähköposti on globaali. Sähköpostin saaja voi lukea sen hänelle sopivana ajankohtana. Sähköpostilla voi helposti lähettää saman viestin monille vastaanottajille lisäämällä vain osoitteet viestiin. Sähköpostissa informaatio siirtyy suoraan tietokoneelta toiselle, eikä informaatiota tarvitse ryhtyä kirjoittamaan uudelleen. Sähköposti on halvempi kuin fax tai lähettipalvelun käyttäminen - ympäri maailmaa. Sähköposti on miellyttävämpi kuin puhelin, jos käytät vierasta kieltä. Voit rauhassa tutkia saamaasi viestiä ja laatia oman vastauksesi.

5 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 5 Sähköpostin haittoja ovat: Sähköpostin lukeminen edellyttää vastaanottajan aktiivisia toimenpiteitä. Viestinnän todellinen nopeus riippuu ratkaisevasti siitä, miten säännöllisesti vastaanottaja käyttää tietokonetta. Sähköpostiviestinnästä puuttuvat henkilökohtaisen keskustelun monet ainekset kuten välitön vuorovaikutteisuus, äänenpainot ja eleet. Käytäntö on osoittanut, että tämä usein aiheuttaa väärinkäsityksiä. Sähköpostin kulussa esiintyy monenlaisia häiriöitä. Vaikka häiriöt ovat varsin harvinaisia siihen nähden, miten paljon viestejä lähetetään, ne ovat tietysti ikäviä, kun sattuvat omalle kohdalle. Häiriöiden yksi perussyy on se, että viesti kulkee monien erilaisten vaiheiden (ohjelmien, tietokoneiden ja tiedonsiirtoyhteyksien) kautta. Lähettäjän voi olla vaikea varmistaa, onko viesti mennyt vastaanottajalle. Ainoa pätevä ratkaisu on pyytää vastaanottajaa lähettämään takaisin lyhyt kuittausviesti. Tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien häiriöt - esim. huoltokatkot - venyttävät viestin kulkua useilla tunneilla, jopa vuorokausilla. Kuten postin kautta, myös sähköpostin kautta tulee nykyisin roskapostia ja mainoksia. 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus Sähköpostin tietoturvariskit ovat tai ainakin tulisi olla tiedossa kaikille sähköpostin käyttäjille. Tosin useimmiten suurin riski on tässäkin tapauksessa käyttäjä itse tai hänen työtoverinsa. Sähköpostin turvallisuus ja turvattomuus ovat pitkälti kiinni Internetin turvallisuudesta. Sähköpostiin liittyviä tietoturvaongelmia: viestin lähettäjän luotettava tunnistaminen salakuuntelu ja -lukeminen väärään osoitteeseen tai liian laajalle ryhmälle menevät viestit viestin muuttumattomuus viestien väärentäminen sähköposti-hyökkäys. Osoite ja lähettäjä voidaan väärentää, jolloin kuka tahansa voi lähettää viestin nimissäsi. Saadessasi viestin et voi olla varma sen lähettäjästä. Lähes jokainen on lähettänyt vahingossa viestin väärään sähköpostiosoitteeseen, jos sellainen tapahtuu vahingossa, voi sen tehdä myös tarkoituksella. Internetin luonteesta johtuen lähetetyn viestin reittiä vastaanottajalle on mahdotonta määrätä ennakolta. Koska viesti liikkuu selväkielisenä voidaan se siepata, lukea, muuttaa ja lähettää edelleen vastaanottajalle. Saatuasi postin ei se ole vieläkään turvassa. Käyttäjän omassa postilaatikossa olevat viestit ovat yleensä tekstitiedostossa, joka on luettavissa tavallisella tekstieditorilla. Viestin lukemiseen postipalvelimelta tarvitaan salasana, mutta viestien siirryttyä omalle mikrolle ovat ne luettavissa ilman salasanoja. Lähetetystä postista jää yleensä kopio ja vaikka viestit poistetaan ei käyttäjä voi olla varmaa onko posteista olemassa kopiot esimerkiksi organisaation postipalvelimella.

6 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 6 Väärään osoitteeseen menevät viestit muodostavat tietoturvaongelmia. Se voi johtua käyttäjän huolimattomuudesta, kirjoitusvirheestä tai väärennetystä viestistä, jolloin lähettäjä uskoo viestin menevän toiselle henkilölle. Toinen vieläkin ongelmallisempi tilanne syntyy, jos vastaanottajaksi valitaan yhden vastaanottajan sijasta suurempi joukko. Tämä voi tapahtua käytettäessä jakelulistoja, joiden taakse kätkeytyy suuri joukko vastaanottajia. Yleensä tilanne on lähinnä kiusallinen, mutta viestin luonteesta riippuen se voi olla myös vakavampaa. Yrityksen kannattaa huomioida sähköpostihyökkäyksen mahdollisuus. Siinä yrityksen sähköposti-järjestelmä tukitaan lähettämällä suuri määrä sähköpostia. Tämä voi olla seurausta yritykseen pettyneistä asiakkaista tai tarkoituksellisesta sabotaasista, jonka suojassa voidaan myös yrittää hakkerointia. Hyökkäystä vastaan voidaan suojautua käyttämällä erillistä postipalvelinta sekä oikein konfiguroitua palomuuria. Sähköpostin suojaus riippuu lähetettävän postin luonteesta. Jos posti on julkista, ei se välttämättä vaadi erityisiä suojauksia. Jos taas postissa lähetetään luottamuksellista tai salaista tietoa, täytyy suojaustoimiin ryhtyä. Tulee myös harkita, voitaisiinko salainen tieto siirtää jotakin turvallisempaa kanavaa pitkin. Lähes kaikki edellä mainitut tietoturvaongelmat voidaan ratkaista salakirjoittamalla viestit ja käyttämällä digitaalista allekirjoitusta ja sinetöintiä. Eniten käytetty ja turvallinen salakirjoitusmenetelmä on PGP, jota jaetaan ilmaiseksi Internetin välityksellä.

7 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 7 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA 2.1 Pegasus Mailin käynnistäminen Pegasus Mail -ohjelmisto sijaitsee verkon kiintolevyllä, joten se edellyttää käyttäjätunnusta Windows NT -verkkoon. Kirjautumisen jälkeen ohjelma käynnistyy klikkaamalla kahdesti kuvaketta. Jos saat ilmoituksen epäkelvosta työhakemistosta on kirjautuminen verkkoon epäonnistunut. Seuraavaksi kysytään sähköpostin käyttäjätunnusta (kuva 1). Tunnus on muotoa etu- ja sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta. Ä- ja ö-kirjaimet korvataan a- ja o-kirjaimilla. Kuva 1. Käyttäjätunnuksen kysyminen Tämän jälkeen kysytään sähköpostin salasanaa (kuva 2). Se muodostuu vähintään kuudesta merkistä, joista ainakin kaksi on numeroa. Kuva 2. Salasanan kysyminen 2.2 Pegasus Mailin alasvetovalikot Kuvassa 3 on esitetty Pegasuksen alasvetovalikot. Kuva 3. Alasvetovalikot Alasvetovalikot vasemmalta oikealle ovat:

8 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 8 File (tiedosto) Edit (muokkaa) Addresses (osoitteet) Tools (työkalut) Folder (kansiot) Window (ikkunat) Help (ohjeet). Kuvassa 4 on esitetty file -alasvetovalikosta löytyvät toiminnot: Kuva 4. File -alasvetovalikko New message (kirjoita uusi viesti) Open saved message (avaa tallennettu viesti) Read new mail (lue uudet viestit) Mail folders (käsittele postikansioita) Network configuration (verkkoasetukset) Check host for new mail (tarkista uudet viestit palvelimelta) Selective mail download Send all queued mail (lähetä kaikki jonossa olevat viestit) Check and send mail (tarkista uudet ja lähetä jonossa olevat viestit) Review queued mail (katsele tai muokkaa jonossa olevia viestejä) Enter offline mode Print (tulosta aktiivinen viesti oletuskirjoittimelle) Printer setup (muuta kirjoittimen asetuksia) Exit (lopeta Pegasus Mail).

9 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet Pegasus Mailin toimintokuvakkeet Alasvetovalikkojen alla on työkalupalkki toimintokuvakkeineen (kuva 5). Tärkeimpiin valikkotoimintoihin pääsee alla esitettyjen kuvakkeiden kautta. Aivan kaikkiin toimintoihin ei kuvakkeista pääse...uuden viestin kirjoittaminen..avaa New mail -kansio..selaa postikansioita..tulosta aktiivinen ikkuna..muokkaa tai käytä jakelulistoja..lähetä jonossa oleva viesti..hae uudet viestit palvelimelta..lähetä ja hae uudet viestit samalla kertaa Kuva 5. Toimintokuvakkeet

10 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet VIESTIN LUKEMINEN 3.1 Viestin noutaminen postipalvelimelta Pegasus Mail ohjelma avaa aina käynnistettäessä automaattisesti new mail folder kansion. Uudet viestit saadaan koneelle ottamalla yhteys postipalvelimelle, joka sijaitsee FSP:lla. Uudet viestit haetaan automaattisesti käynnistettyäsi sähköpostin. Kun haluat muulloin tarkistaa oletko saanut uusia viestejä, paina näppäintä. Yhteyden muodostuttua ohjelma hakee uudet viestit palvelimelta ja siirtää ne koneellesi. Tämän tapahtuman näet Pegasus-ikkunan vasemmassa alakulmassa olevasta suorakaiteen muotoisesta infoalueesta (kuva 6). Muulloin infoalueella lukee Press <F1> for help. Kuva 6. Pegasus muodostaa yhteyttä postipalvelimeen Kun viestit on haettu postipalvelimelta omalle koneelle, ne siirtyvät kansioon nimeltä new mail folder. Jos käytössä on suodatinasetuksia, viestit siirtyvät automaattisesti haluttuun kansioon. Luettuasi viestin se siirtyy automaattisesti Luetut postit -kansioon. Kuvassa 7 on kolme viestiä haettuna postipalvelimelta. Ikkunassa nähdään viestin lähettäjä (From - kenttä), viestin otsikko (Subject -kenttä), viestin lähetysaika (Date/Time -kenttä) sekä viestin koko (Size -kenttä). Voit järjestää viestit esim. lähettäjän mukaan aakkosjärjestykseen klikkaamalla From -kenttää. Aikajärjestykseen saat viestit klikkaamalla Date/Time -kenttää. Lähettäjän edessä olevat viestisymbolit merkitsevät seuraavaa: sininen pallo, viestiin on lähetetty vastausviesti (reply) musta neliö, viestissä tiedostoliite (attachment) musta väkänen, viesti on luettu. Kuva 7. Viestit haettuna postipalvelimelta

11 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet Viestin lukeminen Viestin lukeminen tapahtuu joko klikkaamalla kahdesti haluttua viestiä tai klikkaamalla kerran haluttua viestiä ja valitsemalla open. Kuvassa 8 on esitetty viesti avattuna. Varsinaisen viestin lisäksi näkyvissä ovat viestin lähettäjä, kenelle viesti on osoitettu, lähetysaika ja viestin aihe. Kuva 8. Viesti avattuna Ikkunassa olevilla toimintokuvakkeilla (reply, forward, move, attach, delete ja print) voi tehdä seuraavaa. Reply Komennolla vastaat viestiin niin, että voit lainata lähettäjän tekstiä. Kuvassa 9 on esitetty reply painikkeen klikkaamisen jälkeen avautuva ikkuna. Oletusasetukset voi hyväksyä sellaisenaan. Painettuasi OK -painiketta aukeaa viestin kirjoitusikkuna. Muista sisällyttää lainattuun tekstiin vain olennainen osa muut kohdat voit poistaa.

12 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 12 Kuva 9. Reply -painikkeen jälkeen avautuva ikkuna Oletusasetukset ovat seuraavat: kopioi alkuperäinen viesti vastausviestiin (include original message in reply) merkitse alkuperäinen viesti > merkeillä (mark the original text with > ) katkaistaan pitkät rivit viestistä käytetään alkuperäisen viestin otsikoita käytetään lainatun tekstin yläpuolella tekstiä (esim. Juha Helin kirjoitti, ) Forward Komennolla lähetät viestin toiseen sähköpostiosoitteeseen (kuva 10). Kuva 10. Forward -näppäintä on klikattu

13 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 13 Kuva 11. Kirjoita haluttu osoite Kirjoita forward to: kohtaan haluamasi osoite (kuva 11). Jos haluat muokata viestiä, laita merkki kohtaan edit the message before forwarding. Move Komennolla siirrät viestin haluamaasi kansioon. Jos saat joltakin tietyltä henkilöltä paljon postia, voit tehdä häntä varten oman postikansion ja siirtää viestit tähän kansioon. Silloin viestit ovat helpommin löydettävissä. Painettuasi move -näppäintä avautuu kuvassa 12 oleva ikkuna. Valitse kansio minne haluat siirtää viestin ja paina open -näppäintä. Kuva 12. Move -painiketta on painettu Attach Komennolla saat näkyviin tiedostoliitteen, jos viestissä on sellainen.

14 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 14 Delete Komennolla tuhoat viestin. Ohjelma kysyy vielä varmistuksen, haluatko todella tuhota viestin (kuva 13). Tuhotut viestit säilyvät Deleted Messages kansiossa, kunnes ohjelma lopetetaan. Kuva 13. Haluatko varmasti tuhota viestin Print Komennolla tulostat viestin kirjoittimelle (kuva 14). Jos viestissä oleva teksti tulostuu näkymättömiin oikealle, niin laitta merkki kohtaan Reformat long lines to fit page. Kuva 14. Viestin tulostaminen 3.3 Tiedostoliitteen avaaminen Kun saat tiedostoliitteellä varustetun viestin, näet sen heti lähettäjän nimen edessä olevasta mustasta neliöstä. Avattuasi viestin saat näkyviin kuvassa 15 olevan ikkunan.

15 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 15 Kuva 15. Tiedostoliitteen sisältävän viestin avaaminen 1. Part contents kertoo minkälaista tietoa ko. viestin osa sisältää Plain text, tavallista tekstiä voidaan lukea klikkaamalla open -painiketta Binary data, varsinainen liitetiedosto voidaan lukea klikkaamalla View tai Save+Edit -painiketta. 2. Other information Mail message body, sisältää viestin lähettäjän kirjoittaman tekstiosuuden Attachment information, sisältää teknistä tietoa tiedostoliitteestä viimeinen kohta sisältää mm. liitetiedoston nimen. Pegasus Mail osaa automaattisesti avata seuraavat kuvatiedostotyypit: JPG, GIF, BMP, WMF ja EMF. Lisäksi Pegasus Mailiin voidaan määritellä avattavaksi useita eri tiedostotyyppejä esimerkiksi Wordin ja Excelin tiedostot. Tiedostoliitteen avaaminen tapahtuu seuraavasti: 1. valitse Binary data kohta 2. klikkaa View tai Save+Edit painiketta View painikkeella tiedosto avautuu automaattisesti esim. Wordiin Save+Edit painikkeella tiedosto tallennetaan ensin haluttuun hakemistoon (oletus h:\käyttäjätunnus\) ja avataan vasta sen jälkeen.

16 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet VIESTIN KIRJOITTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN 4.1 Viestin kirjoittaminen Uuden viestin kirjoittaminen aloitetaan valitsemalla joko file -alasvetovalikosta new message tai toimintokuvakkeista ikkuna. painike. Seuraavaksi aukeaa kuvassa 16 esitetty Kuva 16. Viestin kirjoitusikkuna To: Subj: Cc: Kenttään kirjoitetaan vastaanottajan osoite. Jos haluat kirjoittaa useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, voit erottaa ne toisistaan pilkulla. Kenttään kirjoitetaan viestin otsikko. Jos haluat lähettää tämän saman viestin usealle eri henkilölle niin tähän kenttään kirjoitetaan heidän sähköpostiosoitteensa (Cc = Carbon copy). Uuden viestin kirjoitusikkunassa on kolme välilehteä (merkitty numeroilla 1, 2 ja 3). Itse viesti kirjoitetaan viesti-ikkunan kirjoitustilaan (numero 1). Viestitilaan tulee vain teksti jonka siihen kirjoitat tai liität leikepöydältä. Tiedostoliitteet liitetään Attachments välilehdellä (numero 2). Voit muuttaa viestin muita ominaisuuksia viimeisellä välilehdellä (numero 3).

17 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 17 Valmiin viestin lähetys tapahtuu klikkaamalla Send painiketta (numero 4). Viestin voi peruuttaa klikkaamalla Cancel painiketta (numero 5). Kirjoittaessasi vastaanottajan osoitetta viestiisi ohjelma muistaa viimeksi käytetyt osoitteet ja ehdottaa automaattisesti tuntemiaan osoitteita. Voit hyväksyä osoitteen klikkaamalla TAB -näppäintä. Otsikkotietojen ja tekstikentän välissä olevat valinnat tarkoittavat seuraavaa: Confirm reading toiminnolla voit varmistua siitä, että vastaanottaja on lukenut viestisi. Kun vastaanottaja on lukenut viestisi luodaan automaattisesti RCPT-viesti. Tämä saattaa aiheuttaa joskus hämmennystä, kun koneella näkyy lähetystä odottava viesti, vaikka viestejä ei olekaan kirjoitettu. Huomaa, että vastaanottajan täytyy käyttää Pegasus Mailia, jotta tämä toiminto toimisi. Confirm delivery on myös automaattinen toiminto, jossa järjestelmä varmistaa viestin toimituksen postipalvelimelta. Tämä toiminto joko toimii tai ei toimi, koska ei ole mitään luotettavaa tapa varmentaa lähetystä. Copy self valinnalla kirjoittamastasi viestistä jää kopio omalle koneellesi. Tätä varten on luotu Itse kirjoitetut postikansio. Urgent kiireellinen, viestisi otsikko näkyy punaisena vastaanottajalla. Encrypt toiminnolla voit salata viestisi. Toiminto on yksinkertainen, kun olet kirjoittamassa viestiä valitse encrypt, jolloin ohjelma pyytää salasanaa. Anna mikä tahansa salasana ja kerro se myös viestin vastaanottajalle, joka tarvitsee sitä avatakseen viestisi. Signature on allekirjoitus, jonka ohjelma lisää automaattisesti viestisi loppuun. Yllämainituista ominaisuuksista valittuina tulisi olla ainakin copy self. Myös signature voi olla hyödyllinen ominaisuus. Muut ominaisuudet ovat yleensä tarpeettomia, koska ne eivät toimi kaikissa järjestelmissä. 4.2 Tiedoston liittäminen viestiin Sähköpostin sisältöä ei voi juuri muotoilla, mutta halutessasi voit lähettää muotoiltua tekstiä tiedostoliitteenä, esim. Word- tai Excel-dokumentin. Liitetiedoston lisääminen aloitetaan valitsemalla attachments viestinkirjoitusikkunassa, jolloin avautuu kuvassa 17 esitetty ikkuna. Liitetiedosto lisätään klikkaamalla Add attachment -näppäintä.

18 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 18 Kuva 17. Liitetiedoston lisääminen Näppäimien selitykset: 1. poista liitetiedosto 2. viimeksi käytetyt tiedostot 3. lisää liitetiedosto. Klikattaessa Add attachment kohtaa saadaan esille kuvan 18 esittämä ikkuna. Oletushakemistona on h:\käyttäjätunnus\ (1). Kuva 18. Liitetiedoston lisääminen viestiin

19 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 19 Näppäimien selitykset: 1. oletushakemisto 2. näytä teksti-tiedoston sisältö 3. viimeksi käytetyt hakemistot 4. siirry oletushakemistoon 5. lisää liitetiedosto viestiin 6. hakemistojen selaaminen. Halutun liitetiedoston lisääminen viestiin tapahtuu seuraavasti: klikataan haluttua tiedostoa kerran, jolloin se ilmestyy Tiedostonimi kohtaan lopuksi klikataan vielä Avaa -näppäintä liitetiedosto ilmestyy Current attachments kohtaan palaa takaisin Message -välilehteen, josta voit lähettää viestin eteenpäin. Jos lähetettävä liitetiedosto on jossakin muussa paikassa kuin oletushakemistossa on sinun etsittävä oikea hakemisto klikkaamalla oletushakemiston oikealla puolella olevaa pientä kolmiota (6), jolloin saat näkyviin kuvassa 19 olevan ikkunan. Sitä selaamalla löydät oikean hakemiston, jossa haluttu tiedosto sijaitsee (esim. a:\). Kuva 19. Hakemiston valitseminen Hakemiston sisällön näet tuplaklikkaamalla ko. hakemistoa tai klikkaamalla hakemistoa kerran ja sen jälkeen klikkaamalla Avaa -painiketta.

20 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 20 Kuva 20. Liitetiedosto on liitetty viestiin Kuvassa 20 on esitetty sellainen viesti, johon on liitetty liitetiedosto. Silloin oikeassa yläkulmassa näkyy kohdan (1) mukainen kuva. 4.3 Viestin lähetys Viesti lähetetään send painikkeesta, jolloin Pegasus Mail muodostaa yhteyden postipalvelimelle ja suorittaa viestin lähetyksen. Tämä kestää noin puoli minuuttia.

21 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet SÄHKÖPOSTIN LUKEMINEN NETTISELAIMELLA Sähköpostia on mahdollista lukea osoitteeseen tullutta sähköpostia Internet Explorer selaimella omalta kotikoneelta. Osoite, jossa voit lukea sähköpostejasi on Selaimeen avautuu kuvassa 21 oleva sivu. Painettuasi Login-näppäintä pääset eteenpäin. Kuva 21. Avaussivu Kuvassa 22 on kerrottu käyttäjätunnuksen oikea muoto. Käyttäjätunnus muodostuu etu- ja sukunimen kolmesta ensimmäisestä kirjaimesta ja ä- ja ö-kirjaimet korvataan a- ja o- kirjaimilla. Käyttäjätunnuksen perään on ehdottomasti lisättävä +fai.fi ilman lainausmerkkejä. Password kohtaan kirjoitat sähköpostin salasanasi. Kuva 22. Käyttäjätunnus ja salasana

22 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 22 Annettuasi salasanan avautuu kuvassa 23 oleva sivu. Vasemmassa reunassa olevista painikkeista pääset takaisin tälle aloitussivulle (1) ja sen alapuolella olevasta painikkeesta (2) pääset lukemaan sähköpostejasi. Pääset kirjautumaan ulos palvelusta painamalla Log Out painiketta. Kuva 23. Alkuvalikko

23 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 23 Sähköpostin salasanan voi vaihtaa klikkaamalla Properties painiketta, jolloin avautuu kuvassa 24 oleva ikkuna. Kuva 24. Salasanan vaihto 1. anna nykyinen salasanasi Current Password kohtaan 2. anna uusi salasanasi New Password kohtaan 3. anna uusi salasanasi uudelleen New Password Again kohtaan.

24 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 24 Päävalikossa (kuva 25) pääset lukemaan viestejäsi klikkaamalla viestin otsikkoa. Eri painikkeet tarkoittavat seuraavaa: 1. edellinen viesti 2. seuraava viesti 3. tuhoa viesti 4. kirjoita uusi viesti 5. vastaa viestiin lähetä saamasi viesti eteenpäin tyhjennä roskakori 10. ominaisuudet. Kuva 25. Päävalikko Saat lukemasi viestit koulun sähköpostiin, jos et tuhoa niitä.

25 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet PEGASUS MAILIN HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA 6.1 Jakelulistat Jakelulista (distribution lists) on tarkoitettu sellaiseen tilanteeseen, kun haluat lähettää suurelle ja ennalta määrätylle joukolle postia kerralla. Kun olet yhden kerran tehnyt listan, on se aina käytettävissä. Kuvassa 26 on esitetty jo valmiina olevat jakelulistat, joita voi vapaasti käyttää. Kuvassa 26 on myös käyttäjän henkilökohtaisesti tekemät jakelulistat. Henkilökohtaiset listat näkyvät ainoastaan käyttäjälle itselleen. Listat erottaa toisistaan värin perusteella. Kaikkien käytössä olevat listat ovat sinisiä ja henkilökohtaiset listat ovat mustia. Kaikkien käytössä olevat listat ovat seuraavat mm: FAI:n henkilökunta Forssan toimipisteen henkilökunta KAHA henkilökunta KÄTA henkilökunta MOL henkilökunta SOTE henkilökunta. Kuva 26. Jakelulista Jakelulistaa voit käyttää hyödyksi seuraavasti. Kun olet kirjoittamassa vastaanottajan osoitetta viestin kirjoitusikkunassa, paina F6 -näppäintä. Saat tämän jälkeen näkyviin kuvassa 26 esitetyn ikkunan. Valitse haluamasi lista klikkaamalla sitä kerran (esim. FAI:n henkilökunta). Valitse paste ja viestin vastaanottajan kenttään Tämän jälkeen kirjoittamasi viesti lähtee kaikille niille vastaanottajille jotka on kirjoitettu ko. listaan.

26 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet Osoitekirjat Sähköpostiosoitteet ovat yleensä varsin pitkiä ja vaikeasti muistettavissa. Sitä varten Pegasus Mailiin on tehty osoitekirjaominaisuus, joka mahdollistaa osoitteiden tallentamisen muistiin. Osoitekirjan saat näkyviin joko painamalla F3 -näppäintä tai valitsemalla addresses ja address books. Uuden osoitekirjan saat tehtyä valitsemalla new. Anna long name for item kohtaan haluamasi osoitekirjan nimi. filename (optional) voit jättää tyhjäksi. Selvyyden vuoksi kannattaa kuitenkin antaa tiedostolle nimi. Open komennolla saat haluamasi osoitekirjan avatuksi (kuva 27). Ikkunan alalaidassa näkyvät kaikki tiedot, jotka olet antanut kyseisestä henkilöstä. Add komennolla voit lisätä lisää osoitteita osoitekirjaan Delete komennolla poistat osoitteita osoitekirjasta Edit komennolla muokkaat osoitteita Paste komennolla liität osoitteen sähköpostiviestiin Close komennolla suljet ikkunan. Kuva 27. Osoitekirja avattuna Painaessasi add tai edit -painiketta näkyviin kuvassa 28 olevan ikkunan. Kysytyistä tiedoista pakolliset kohdat ovat name (alias) ja address. name (alias) nimi joka tulee näkymään viestin vastaanottajan kentässä (pakollinen) key avainsana, jonka avulla voit aakkostaa osoitekirjan eri järjestykseen (Pegasus Mail aakkostaa joko nimen tai avainsanan perusteella osoitekirjat) dept/company osaston tai firman nimi Post address postiosoite street address katuosoite phone puhelinnumero fax fax-numero address sähköpostiosoite (pakollinen)

27 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 27 notes lisätietoja. Lisäksi voit lisätä käyttäjästä kuvan set picture kohdasta. Kuva 28. Tietojen lisääminen osoitekirjaan

28 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet MITEN KIRJOITAN HYVÄN SÄHKÖPOSTIVIESTIN Kun olet kirjoittamassa sähköpostiviestiä on syytä muistaa ainakin seuraavat asiat: Älä kirjoita CAPS LOCK POHJASSA, SE ON HÖLMÖN NÄKÖISTÄ ja vaikealukuista. Koeta sanoa sanottavasi mahdollisimman lyhyesti. Mitä pidempi viesti, sen todennäköisemmin se jää lukematta. Vältä ylipitkien signature- eli allekirjoitustiedostojen käyttämistä. Anna viestille osuva otsikko. Paljon postia saavat henkilöt valikoivat luettavat viestit otsikoiden perusteella. Otsikko kuten Tärkeä tai Lue heti eivät kelpaa. Jaa tekstisi muuttaman rivin mittaisiin kappaleisiin, joiden väliin jätät yhden tyhjän rivin. Ruudullinen tekstiä ilman ainoatakaan kappalevaihtoa ei houkuta lukemaan. Jos liityt postituslistoille, ota talteen ensimmäinen listalta saamasi viesti. Siinä kerrotaan, miten listalta erotaan (unsubscribe). Se on tieto, jota myöhemmin tulet kaipaamaan. Kun vastaat viestiin, älä siteeraa koko edellistä viestiä, vaan valikoi siitä ydinkohta, joka auttaa vastaanottajaa muistamaan, mistä on kyse. Jotkut postiohjelmat lisäävät typerästi koko edellisen viestin vastauksen loppuun. Älä jatka ketjukirjeitä. Ne ovat laittomia ja määrän paisuttua niistä on tullut ainoastaan ärsyttävää ajanhukkaa. Älä liitä viesteihin suurikokoisia tiedostoliitteitä ilman vastaanottajan lupaa. Jos hän lukee viestejään matkamikron tai GSM-puhelimen välityksellä ulkomailta, tulee jo muutaman kilotavun tiedostoliite kalliiksi. Hymiöt eli ;-) sekä muut vastaavat ovat hauskoja, mutta liikaa käytettynä niistä häviää teho. Älä siis viljele hymiöitä joka lauseessa.

29 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet PEGASUS MAILIN VIRHEILMOITUKSIA Olet antanut väärän käyttäjätunnuksen (kuva 29). Kuva 29. Annettu väärä käyttäjätunnus Olet antanut väärän salasanan (kuva 30). Kyseessä oleva virheilmoitus voi tulla myös muista syistä esim. sähköpostipalvelin on poissa toiminnasta tai olet saanut liian suuren tiedostoliitteen. Kuva 30. Annettu väärä salasana Tämä on ainoastaan varoitus, koska olet jättänyt otsikkokentän tyhjäksi (kuva 31). Jokaisella sähköpostiviestillä tulisi olla viestin sisällöstä kertova otsikko. Kuva 31. Viestistä puuttuu otsikkokenttä

30 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 30 Olet yrittänyt lähettää viestejä, vaikka sinulla ei ole mitään lähetettävää (kuva 32). Olet todennäköisesti klikannut vahingossa kuvaketta. Kuva 32. Jonossa ei ole lähetettäviä viestejä

31 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet (tunnetaan useilla eri nimillä esim. at, kissanhäntä tai miuku-mauku). Merkkiä käytetään Internet-osoitteissa erottamaan osoitteen alkuosa (paikallinen osa) loppuosasta (domain-osa). Aihekenttä sähköpostiviestin ylätunnisteista se, johon kirjoitetaan viestin aihe (kohta merkitty monissa ohjelmissa Subj: tai Subject: ). Attachment katso liitetiedosto. Bcc (blind carbon copy) sama kuin carpon copy, mutta vastaanottaja ei näe muita vastaanottajia. Body katso tekstikenttä. Cc (carbon copy) voit lähettää saman viestin usealle eri vastaanottajalle lisäämällä heidän osoitteensa CC kenttään. Domain-osa jälkeen tuleva osa, kertoo postijärjestelmän osoitteen. Esimerkiksi osoitteessa domain-osa on fai.fi. Forward katso jatkolähetys. Internet maailman suurin tietoverkko, joka yhdistää verkkoja ympäri maailmaa. Jatkolähetys kopion lähettäminen vastaanotetusta sähköpostiviestistä muille vastaanottajille. Jatkolähetys tehdään valitsemalla sähköpostiohjelmassa komento Forward. Liitetiedosto sähköpostiviestin liitteenä lähetettävä tiedosto. MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) Internet-sähköpostissa käytettävä menetelmä, jonka avulla sähköpostina voidaan lähettää tekstin lisäksi kuvaa, ääntä tai puhetta. Paikallinen osa Internet-osoitteessa tuleva osa, kertoo osoitteen omistajan postilaatikon (käyttäjän). POP (Post Office Protocol) Sähköposti-protokolla, jolla POP-serveri siirtää viestit käyttäjän omalle tietokoneelle. Postituslista erityinen sähköpostiosoite, johon tulevat viestit lähetetään kaikille listan tilaajille. Protokolla on standardiksi muodostunut tai sovittu menetelmä, jonka avulla voidaan siirtää tietoa tietokoneesta toiseen. Salaus informaation salaus kryptografialla (salakirjoitustiede). Tarkoituksena on muuttaa viesti ei-luettavaan muotoon käyttämällä jotakin salausmenetelmää. Viestin vastaanottaja voi purkaa salauksen käyttämällä sovittua menetelmää. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) tarkoittaa Internet-sähköpostissa käytettävää siirtoprotokollaa eli tapaa, jolla Internetin sähköposti siirretään tietokoneelta toiselle. Sähköposti viestien vaihtaminen ihmisten välillä tietokoneiden avulla. Sähköpostijärjestelmä tietokoneita käyttävien ohjelmien kokonaisuus, jolla voidaan kirjoittaa, lukea, lähettää, vastaanottaa ja säilyttää sähköisiä asiakirjoja ja muita sähköisiä viestejä. Sähköpostiosoite sähköpostin käytössä tarvittava osoite, joka yksilöi käyttäjän, samaan tapaan kuin puhelinnumero yksilöi puhelimen käytön. Tekstikenttä sähköpostiviestin se osa, johon varsinainen viesti kirjoitetaan. Tekstikentästä käytetään myös nimityksiä viestikenttä tai sähköpostin runko (body).

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Kuopion yliopisto / Tike / Pekka Ruippo 1 Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Miten saan Outlookissa vastausviesteihin vanhan viestin tunnisteeksi > -merkin? Miten saan selville viestin lähettäjän

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE)

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN LIVE-TILASTOINNIN ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN MATCH KEY 1) HAE MATCH KEY BASKETHOTELLISTA kirjaudu baskethotelliin etsi Minun otteluni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos)

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) 1 (18) SISÄLTÖ 1 Optimaan kirjautuminen... 2 2 Salasanan vaihto... 2 3 Optiman sivujen

Lisätiedot

Fronter - opiskelijan opas

Fronter - opiskelijan opas Fronter - opiskelijan opas 1 2 Yleisiä ohjeita 1.1 Kielen vaihtaminen 4 1.2 Omien perustietojen muokkaaminen 6 1.3 Oman sivun ulkoasu 7 1.4 Huoneeseen siirtyminen 9 1.5 Huoneen lisääminen alasvetovalikon

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti Outlook kalenteri Sisällys Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti... 2 Skype for Business -verkkokokous... 3 Oman kalenterin jakaminen ja oikeudet... 4 Oikeuksien muuttaminen... 5 Käyttöoikeustasot... 6 Kalenterin

Lisätiedot

PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta

PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta Mene PILY-listan kotisivuille http://groups.yahoo.com/group/pily-lista/ Klikkaa oikeasta yläkulmasta register. Alla oleva sivu aukeaa täyttämättömänä.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 (5) Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 Yleistä Vakuutusmeklari voi halutessaan toimittaa liiketoimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot Finanssivalvontaan suojatun

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Kielen vaihtaminen. Omien perustietojen muokkaaminen. Huoneeseen siirtyminen. Talleta essee PDF-tiedostomuodossa

Kielen vaihtaminen. Omien perustietojen muokkaaminen. Huoneeseen siirtyminen. Talleta essee PDF-tiedostomuodossa YAMK-ohjeet 1 Verkko-opiskelun perusteita 1.1 Kielen vaihtaminen 4 1.2 Omien perustietojen muokkaaminen 6 1.3 Huoneeseen siirtyminen 7 1.4 Talleta essee RTF-tiedostomuodossa 9 1.5 Talleta essee PDF-tiedostomuodossa

Lisätiedot

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Psoriasisliiton keskustelufoorumin käyttöohjeet Yleiset periaatteet Psoriasisliiton keskustelufoorumi on keskustelupalsta psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot