v.3.12c Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v.3.12c Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 v.3.12c Käyttöohjeet

2

3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Mitä sähköposti on Sähköpostin edut ja haitat Sähköpostin tietoturvallisuus PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA Pegasus Mailin käynnistäminen Pegasus Mailin alasvetovalikot Pegasus Mailin toimintokuvakkeet VIESTIN LUKEMINEN Viestin noutaminen postipalvelimelta Viestin lukeminen Tiedostoliitteen avaaminen VIESTIN KIRJOITTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN Viestin kirjoittaminen Tiedoston liittäminen viestiin Viestin lähetys SÄHKÖPOSTIN LUKEMINEN NETTISELAIMELLA PEGASUS MAILIN HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA Jakelulistat Osoitekirjat MITEN KIRJOITAN HYVÄN SÄHKÖPOSTIVIESTIN PEGASUS MAILIN VIRHEILMOITUKSIA SÄHKÖPOSTISANASTOA...31

4 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 4 1. JOHDANTO 1.1 Mitä sähköposti on Sähköposti on viestien lähettämistä tietoliikenneyhteyksien ja tietokoneiden avulla. Tällöin viesti siirtyy tietokoneiden ja niiden välisten yhteyksien kautta tietokoneen käsittelemänä datana, digitaalisessa muodossa. (Usein puhutaan harhaanjohtavasti sähköisestä tai elektronisesta muodosta). Siirto tapahtuu yleensä varsin nopeasti. Sähköpostin sisältö on aina periaatteessa tekstimuotoista, siis kirjaimista ja muista merkeistä koostuvaa. Useimmiten kyse on tavallisen kirjeen tapaisesta viestistä. Sähköpostilla voidaan lähettää myös dokumentteja, tietokoneohjelmia, datatiedostoja yms. Tällöin käytetään jotakin koodausta, joka muuntaa esim. tietokoneohjelman tai kuvan sopivaan muotoon, joka on teknisesti ajatellen tekstiä vaikkakaan ei ihmisen luettavissa. Sähköposti on tietoverkkojen tarjoamista palveluista yleisimmin käytetty, ja sen käyttö on helposti opittavissa. Sähköpostiohjelmia on olemassa hyvin suuri määrä (esim. Eudora, Pegasus Mail, Pine ja Outlook). Sähköpostista käytetään mm. seuraavia ilmaisuja electronic mail, ja mail. Sähköpostin käytössä on olennaista, että lähettäjällä ja vastaanottajalla ei tarvitse olla tietoliikenneyhteyttä samaan aikaan, vaan vastaanottaja voi lukea viestin hänelle sopivana ajankohtana. Sähköpostiviesti menee yleensä perille muutamassa sekunnissa tai minuutissa, joten viestinnän nopeus riippuu olennaisesti siitä, miten usein vastaanottaja lukee oman sähköpostinsa. 1.2 Sähköpostin edut ja haitat Sähköpostin etuja ovat: Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen on yksinkertaista. Viestiä ei tarvitse erikseen tulostaa eikä viestin lähettämistä tarvitse odotella kuten faxilla. Sähköposti kulkee nopeasti. Etäisyyksillä ei ole merkitystä - sähköposti on globaali. Sähköpostin saaja voi lukea sen hänelle sopivana ajankohtana. Sähköpostilla voi helposti lähettää saman viestin monille vastaanottajille lisäämällä vain osoitteet viestiin. Sähköpostissa informaatio siirtyy suoraan tietokoneelta toiselle, eikä informaatiota tarvitse ryhtyä kirjoittamaan uudelleen. Sähköposti on halvempi kuin fax tai lähettipalvelun käyttäminen - ympäri maailmaa. Sähköposti on miellyttävämpi kuin puhelin, jos käytät vierasta kieltä. Voit rauhassa tutkia saamaasi viestiä ja laatia oman vastauksesi.

5 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 5 Sähköpostin haittoja ovat: Sähköpostin lukeminen edellyttää vastaanottajan aktiivisia toimenpiteitä. Viestinnän todellinen nopeus riippuu ratkaisevasti siitä, miten säännöllisesti vastaanottaja käyttää tietokonetta. Sähköpostiviestinnästä puuttuvat henkilökohtaisen keskustelun monet ainekset kuten välitön vuorovaikutteisuus, äänenpainot ja eleet. Käytäntö on osoittanut, että tämä usein aiheuttaa väärinkäsityksiä. Sähköpostin kulussa esiintyy monenlaisia häiriöitä. Vaikka häiriöt ovat varsin harvinaisia siihen nähden, miten paljon viestejä lähetetään, ne ovat tietysti ikäviä, kun sattuvat omalle kohdalle. Häiriöiden yksi perussyy on se, että viesti kulkee monien erilaisten vaiheiden (ohjelmien, tietokoneiden ja tiedonsiirtoyhteyksien) kautta. Lähettäjän voi olla vaikea varmistaa, onko viesti mennyt vastaanottajalle. Ainoa pätevä ratkaisu on pyytää vastaanottajaa lähettämään takaisin lyhyt kuittausviesti. Tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien häiriöt - esim. huoltokatkot - venyttävät viestin kulkua useilla tunneilla, jopa vuorokausilla. Kuten postin kautta, myös sähköpostin kautta tulee nykyisin roskapostia ja mainoksia. 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus Sähköpostin tietoturvariskit ovat tai ainakin tulisi olla tiedossa kaikille sähköpostin käyttäjille. Tosin useimmiten suurin riski on tässäkin tapauksessa käyttäjä itse tai hänen työtoverinsa. Sähköpostin turvallisuus ja turvattomuus ovat pitkälti kiinni Internetin turvallisuudesta. Sähköpostiin liittyviä tietoturvaongelmia: viestin lähettäjän luotettava tunnistaminen salakuuntelu ja -lukeminen väärään osoitteeseen tai liian laajalle ryhmälle menevät viestit viestin muuttumattomuus viestien väärentäminen sähköposti-hyökkäys. Osoite ja lähettäjä voidaan väärentää, jolloin kuka tahansa voi lähettää viestin nimissäsi. Saadessasi viestin et voi olla varma sen lähettäjästä. Lähes jokainen on lähettänyt vahingossa viestin väärään sähköpostiosoitteeseen, jos sellainen tapahtuu vahingossa, voi sen tehdä myös tarkoituksella. Internetin luonteesta johtuen lähetetyn viestin reittiä vastaanottajalle on mahdotonta määrätä ennakolta. Koska viesti liikkuu selväkielisenä voidaan se siepata, lukea, muuttaa ja lähettää edelleen vastaanottajalle. Saatuasi postin ei se ole vieläkään turvassa. Käyttäjän omassa postilaatikossa olevat viestit ovat yleensä tekstitiedostossa, joka on luettavissa tavallisella tekstieditorilla. Viestin lukemiseen postipalvelimelta tarvitaan salasana, mutta viestien siirryttyä omalle mikrolle ovat ne luettavissa ilman salasanoja. Lähetetystä postista jää yleensä kopio ja vaikka viestit poistetaan ei käyttäjä voi olla varmaa onko posteista olemassa kopiot esimerkiksi organisaation postipalvelimella.

6 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 6 Väärään osoitteeseen menevät viestit muodostavat tietoturvaongelmia. Se voi johtua käyttäjän huolimattomuudesta, kirjoitusvirheestä tai väärennetystä viestistä, jolloin lähettäjä uskoo viestin menevän toiselle henkilölle. Toinen vieläkin ongelmallisempi tilanne syntyy, jos vastaanottajaksi valitaan yhden vastaanottajan sijasta suurempi joukko. Tämä voi tapahtua käytettäessä jakelulistoja, joiden taakse kätkeytyy suuri joukko vastaanottajia. Yleensä tilanne on lähinnä kiusallinen, mutta viestin luonteesta riippuen se voi olla myös vakavampaa. Yrityksen kannattaa huomioida sähköpostihyökkäyksen mahdollisuus. Siinä yrityksen sähköposti-järjestelmä tukitaan lähettämällä suuri määrä sähköpostia. Tämä voi olla seurausta yritykseen pettyneistä asiakkaista tai tarkoituksellisesta sabotaasista, jonka suojassa voidaan myös yrittää hakkerointia. Hyökkäystä vastaan voidaan suojautua käyttämällä erillistä postipalvelinta sekä oikein konfiguroitua palomuuria. Sähköpostin suojaus riippuu lähetettävän postin luonteesta. Jos posti on julkista, ei se välttämättä vaadi erityisiä suojauksia. Jos taas postissa lähetetään luottamuksellista tai salaista tietoa, täytyy suojaustoimiin ryhtyä. Tulee myös harkita, voitaisiinko salainen tieto siirtää jotakin turvallisempaa kanavaa pitkin. Lähes kaikki edellä mainitut tietoturvaongelmat voidaan ratkaista salakirjoittamalla viestit ja käyttämällä digitaalista allekirjoitusta ja sinetöintiä. Eniten käytetty ja turvallinen salakirjoitusmenetelmä on PGP, jota jaetaan ilmaiseksi Internetin välityksellä.

7 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 7 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA 2.1 Pegasus Mailin käynnistäminen Pegasus Mail -ohjelmisto sijaitsee verkon kiintolevyllä, joten se edellyttää käyttäjätunnusta Windows NT -verkkoon. Kirjautumisen jälkeen ohjelma käynnistyy klikkaamalla kahdesti kuvaketta. Jos saat ilmoituksen epäkelvosta työhakemistosta on kirjautuminen verkkoon epäonnistunut. Seuraavaksi kysytään sähköpostin käyttäjätunnusta (kuva 1). Tunnus on muotoa etu- ja sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta. Ä- ja ö-kirjaimet korvataan a- ja o-kirjaimilla. Kuva 1. Käyttäjätunnuksen kysyminen Tämän jälkeen kysytään sähköpostin salasanaa (kuva 2). Se muodostuu vähintään kuudesta merkistä, joista ainakin kaksi on numeroa. Kuva 2. Salasanan kysyminen 2.2 Pegasus Mailin alasvetovalikot Kuvassa 3 on esitetty Pegasuksen alasvetovalikot. Kuva 3. Alasvetovalikot Alasvetovalikot vasemmalta oikealle ovat:

8 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 8 File (tiedosto) Edit (muokkaa) Addresses (osoitteet) Tools (työkalut) Folder (kansiot) Window (ikkunat) Help (ohjeet). Kuvassa 4 on esitetty file -alasvetovalikosta löytyvät toiminnot: Kuva 4. File -alasvetovalikko New message (kirjoita uusi viesti) Open saved message (avaa tallennettu viesti) Read new mail (lue uudet viestit) Mail folders (käsittele postikansioita) Network configuration (verkkoasetukset) Check host for new mail (tarkista uudet viestit palvelimelta) Selective mail download Send all queued mail (lähetä kaikki jonossa olevat viestit) Check and send mail (tarkista uudet ja lähetä jonossa olevat viestit) Review queued mail (katsele tai muokkaa jonossa olevia viestejä) Enter offline mode Print (tulosta aktiivinen viesti oletuskirjoittimelle) Printer setup (muuta kirjoittimen asetuksia) Exit (lopeta Pegasus Mail).

9 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet Pegasus Mailin toimintokuvakkeet Alasvetovalikkojen alla on työkalupalkki toimintokuvakkeineen (kuva 5). Tärkeimpiin valikkotoimintoihin pääsee alla esitettyjen kuvakkeiden kautta. Aivan kaikkiin toimintoihin ei kuvakkeista pääse...uuden viestin kirjoittaminen..avaa New mail -kansio..selaa postikansioita..tulosta aktiivinen ikkuna..muokkaa tai käytä jakelulistoja..lähetä jonossa oleva viesti..hae uudet viestit palvelimelta..lähetä ja hae uudet viestit samalla kertaa Kuva 5. Toimintokuvakkeet

10 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet VIESTIN LUKEMINEN 3.1 Viestin noutaminen postipalvelimelta Pegasus Mail ohjelma avaa aina käynnistettäessä automaattisesti new mail folder kansion. Uudet viestit saadaan koneelle ottamalla yhteys postipalvelimelle, joka sijaitsee FSP:lla. Uudet viestit haetaan automaattisesti käynnistettyäsi sähköpostin. Kun haluat muulloin tarkistaa oletko saanut uusia viestejä, paina näppäintä. Yhteyden muodostuttua ohjelma hakee uudet viestit palvelimelta ja siirtää ne koneellesi. Tämän tapahtuman näet Pegasus-ikkunan vasemmassa alakulmassa olevasta suorakaiteen muotoisesta infoalueesta (kuva 6). Muulloin infoalueella lukee Press <F1> for help. Kuva 6. Pegasus muodostaa yhteyttä postipalvelimeen Kun viestit on haettu postipalvelimelta omalle koneelle, ne siirtyvät kansioon nimeltä new mail folder. Jos käytössä on suodatinasetuksia, viestit siirtyvät automaattisesti haluttuun kansioon. Luettuasi viestin se siirtyy automaattisesti Luetut postit -kansioon. Kuvassa 7 on kolme viestiä haettuna postipalvelimelta. Ikkunassa nähdään viestin lähettäjä (From - kenttä), viestin otsikko (Subject -kenttä), viestin lähetysaika (Date/Time -kenttä) sekä viestin koko (Size -kenttä). Voit järjestää viestit esim. lähettäjän mukaan aakkosjärjestykseen klikkaamalla From -kenttää. Aikajärjestykseen saat viestit klikkaamalla Date/Time -kenttää. Lähettäjän edessä olevat viestisymbolit merkitsevät seuraavaa: sininen pallo, viestiin on lähetetty vastausviesti (reply) musta neliö, viestissä tiedostoliite (attachment) musta väkänen, viesti on luettu. Kuva 7. Viestit haettuna postipalvelimelta

11 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet Viestin lukeminen Viestin lukeminen tapahtuu joko klikkaamalla kahdesti haluttua viestiä tai klikkaamalla kerran haluttua viestiä ja valitsemalla open. Kuvassa 8 on esitetty viesti avattuna. Varsinaisen viestin lisäksi näkyvissä ovat viestin lähettäjä, kenelle viesti on osoitettu, lähetysaika ja viestin aihe. Kuva 8. Viesti avattuna Ikkunassa olevilla toimintokuvakkeilla (reply, forward, move, attach, delete ja print) voi tehdä seuraavaa. Reply Komennolla vastaat viestiin niin, että voit lainata lähettäjän tekstiä. Kuvassa 9 on esitetty reply painikkeen klikkaamisen jälkeen avautuva ikkuna. Oletusasetukset voi hyväksyä sellaisenaan. Painettuasi OK -painiketta aukeaa viestin kirjoitusikkuna. Muista sisällyttää lainattuun tekstiin vain olennainen osa muut kohdat voit poistaa.

12 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 12 Kuva 9. Reply -painikkeen jälkeen avautuva ikkuna Oletusasetukset ovat seuraavat: kopioi alkuperäinen viesti vastausviestiin (include original message in reply) merkitse alkuperäinen viesti > merkeillä (mark the original text with > ) katkaistaan pitkät rivit viestistä käytetään alkuperäisen viestin otsikoita käytetään lainatun tekstin yläpuolella tekstiä (esim. Juha Helin kirjoitti, ) Forward Komennolla lähetät viestin toiseen sähköpostiosoitteeseen (kuva 10). Kuva 10. Forward -näppäintä on klikattu

13 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 13 Kuva 11. Kirjoita haluttu osoite Kirjoita forward to: kohtaan haluamasi osoite (kuva 11). Jos haluat muokata viestiä, laita merkki kohtaan edit the message before forwarding. Move Komennolla siirrät viestin haluamaasi kansioon. Jos saat joltakin tietyltä henkilöltä paljon postia, voit tehdä häntä varten oman postikansion ja siirtää viestit tähän kansioon. Silloin viestit ovat helpommin löydettävissä. Painettuasi move -näppäintä avautuu kuvassa 12 oleva ikkuna. Valitse kansio minne haluat siirtää viestin ja paina open -näppäintä. Kuva 12. Move -painiketta on painettu Attach Komennolla saat näkyviin tiedostoliitteen, jos viestissä on sellainen.

14 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 14 Delete Komennolla tuhoat viestin. Ohjelma kysyy vielä varmistuksen, haluatko todella tuhota viestin (kuva 13). Tuhotut viestit säilyvät Deleted Messages kansiossa, kunnes ohjelma lopetetaan. Kuva 13. Haluatko varmasti tuhota viestin Print Komennolla tulostat viestin kirjoittimelle (kuva 14). Jos viestissä oleva teksti tulostuu näkymättömiin oikealle, niin laitta merkki kohtaan Reformat long lines to fit page. Kuva 14. Viestin tulostaminen 3.3 Tiedostoliitteen avaaminen Kun saat tiedostoliitteellä varustetun viestin, näet sen heti lähettäjän nimen edessä olevasta mustasta neliöstä. Avattuasi viestin saat näkyviin kuvassa 15 olevan ikkunan.

15 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 15 Kuva 15. Tiedostoliitteen sisältävän viestin avaaminen 1. Part contents kertoo minkälaista tietoa ko. viestin osa sisältää Plain text, tavallista tekstiä voidaan lukea klikkaamalla open -painiketta Binary data, varsinainen liitetiedosto voidaan lukea klikkaamalla View tai Save+Edit -painiketta. 2. Other information Mail message body, sisältää viestin lähettäjän kirjoittaman tekstiosuuden Attachment information, sisältää teknistä tietoa tiedostoliitteestä viimeinen kohta sisältää mm. liitetiedoston nimen. Pegasus Mail osaa automaattisesti avata seuraavat kuvatiedostotyypit: JPG, GIF, BMP, WMF ja EMF. Lisäksi Pegasus Mailiin voidaan määritellä avattavaksi useita eri tiedostotyyppejä esimerkiksi Wordin ja Excelin tiedostot. Tiedostoliitteen avaaminen tapahtuu seuraavasti: 1. valitse Binary data kohta 2. klikkaa View tai Save+Edit painiketta View painikkeella tiedosto avautuu automaattisesti esim. Wordiin Save+Edit painikkeella tiedosto tallennetaan ensin haluttuun hakemistoon (oletus h:\käyttäjätunnus\) ja avataan vasta sen jälkeen.

16 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet VIESTIN KIRJOITTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN 4.1 Viestin kirjoittaminen Uuden viestin kirjoittaminen aloitetaan valitsemalla joko file -alasvetovalikosta new message tai toimintokuvakkeista ikkuna. painike. Seuraavaksi aukeaa kuvassa 16 esitetty Kuva 16. Viestin kirjoitusikkuna To: Subj: Cc: Kenttään kirjoitetaan vastaanottajan osoite. Jos haluat kirjoittaa useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, voit erottaa ne toisistaan pilkulla. Kenttään kirjoitetaan viestin otsikko. Jos haluat lähettää tämän saman viestin usealle eri henkilölle niin tähän kenttään kirjoitetaan heidän sähköpostiosoitteensa (Cc = Carbon copy). Uuden viestin kirjoitusikkunassa on kolme välilehteä (merkitty numeroilla 1, 2 ja 3). Itse viesti kirjoitetaan viesti-ikkunan kirjoitustilaan (numero 1). Viestitilaan tulee vain teksti jonka siihen kirjoitat tai liität leikepöydältä. Tiedostoliitteet liitetään Attachments välilehdellä (numero 2). Voit muuttaa viestin muita ominaisuuksia viimeisellä välilehdellä (numero 3).

17 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 17 Valmiin viestin lähetys tapahtuu klikkaamalla Send painiketta (numero 4). Viestin voi peruuttaa klikkaamalla Cancel painiketta (numero 5). Kirjoittaessasi vastaanottajan osoitetta viestiisi ohjelma muistaa viimeksi käytetyt osoitteet ja ehdottaa automaattisesti tuntemiaan osoitteita. Voit hyväksyä osoitteen klikkaamalla TAB -näppäintä. Otsikkotietojen ja tekstikentän välissä olevat valinnat tarkoittavat seuraavaa: Confirm reading toiminnolla voit varmistua siitä, että vastaanottaja on lukenut viestisi. Kun vastaanottaja on lukenut viestisi luodaan automaattisesti RCPT-viesti. Tämä saattaa aiheuttaa joskus hämmennystä, kun koneella näkyy lähetystä odottava viesti, vaikka viestejä ei olekaan kirjoitettu. Huomaa, että vastaanottajan täytyy käyttää Pegasus Mailia, jotta tämä toiminto toimisi. Confirm delivery on myös automaattinen toiminto, jossa järjestelmä varmistaa viestin toimituksen postipalvelimelta. Tämä toiminto joko toimii tai ei toimi, koska ei ole mitään luotettavaa tapa varmentaa lähetystä. Copy self valinnalla kirjoittamastasi viestistä jää kopio omalle koneellesi. Tätä varten on luotu Itse kirjoitetut postikansio. Urgent kiireellinen, viestisi otsikko näkyy punaisena vastaanottajalla. Encrypt toiminnolla voit salata viestisi. Toiminto on yksinkertainen, kun olet kirjoittamassa viestiä valitse encrypt, jolloin ohjelma pyytää salasanaa. Anna mikä tahansa salasana ja kerro se myös viestin vastaanottajalle, joka tarvitsee sitä avatakseen viestisi. Signature on allekirjoitus, jonka ohjelma lisää automaattisesti viestisi loppuun. Yllämainituista ominaisuuksista valittuina tulisi olla ainakin copy self. Myös signature voi olla hyödyllinen ominaisuus. Muut ominaisuudet ovat yleensä tarpeettomia, koska ne eivät toimi kaikissa järjestelmissä. 4.2 Tiedoston liittäminen viestiin Sähköpostin sisältöä ei voi juuri muotoilla, mutta halutessasi voit lähettää muotoiltua tekstiä tiedostoliitteenä, esim. Word- tai Excel-dokumentin. Liitetiedoston lisääminen aloitetaan valitsemalla attachments viestinkirjoitusikkunassa, jolloin avautuu kuvassa 17 esitetty ikkuna. Liitetiedosto lisätään klikkaamalla Add attachment -näppäintä.

18 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 18 Kuva 17. Liitetiedoston lisääminen Näppäimien selitykset: 1. poista liitetiedosto 2. viimeksi käytetyt tiedostot 3. lisää liitetiedosto. Klikattaessa Add attachment kohtaa saadaan esille kuvan 18 esittämä ikkuna. Oletushakemistona on h:\käyttäjätunnus\ (1). Kuva 18. Liitetiedoston lisääminen viestiin

19 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 19 Näppäimien selitykset: 1. oletushakemisto 2. näytä teksti-tiedoston sisältö 3. viimeksi käytetyt hakemistot 4. siirry oletushakemistoon 5. lisää liitetiedosto viestiin 6. hakemistojen selaaminen. Halutun liitetiedoston lisääminen viestiin tapahtuu seuraavasti: klikataan haluttua tiedostoa kerran, jolloin se ilmestyy Tiedostonimi kohtaan lopuksi klikataan vielä Avaa -näppäintä liitetiedosto ilmestyy Current attachments kohtaan palaa takaisin Message -välilehteen, josta voit lähettää viestin eteenpäin. Jos lähetettävä liitetiedosto on jossakin muussa paikassa kuin oletushakemistossa on sinun etsittävä oikea hakemisto klikkaamalla oletushakemiston oikealla puolella olevaa pientä kolmiota (6), jolloin saat näkyviin kuvassa 19 olevan ikkunan. Sitä selaamalla löydät oikean hakemiston, jossa haluttu tiedosto sijaitsee (esim. a:\). Kuva 19. Hakemiston valitseminen Hakemiston sisällön näet tuplaklikkaamalla ko. hakemistoa tai klikkaamalla hakemistoa kerran ja sen jälkeen klikkaamalla Avaa -painiketta.

20 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 20 Kuva 20. Liitetiedosto on liitetty viestiin Kuvassa 20 on esitetty sellainen viesti, johon on liitetty liitetiedosto. Silloin oikeassa yläkulmassa näkyy kohdan (1) mukainen kuva. 4.3 Viestin lähetys Viesti lähetetään send painikkeesta, jolloin Pegasus Mail muodostaa yhteyden postipalvelimelle ja suorittaa viestin lähetyksen. Tämä kestää noin puoli minuuttia.

21 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet SÄHKÖPOSTIN LUKEMINEN NETTISELAIMELLA Sähköpostia on mahdollista lukea osoitteeseen tullutta sähköpostia Internet Explorer selaimella omalta kotikoneelta. Osoite, jossa voit lukea sähköpostejasi on Selaimeen avautuu kuvassa 21 oleva sivu. Painettuasi Login-näppäintä pääset eteenpäin. Kuva 21. Avaussivu Kuvassa 22 on kerrottu käyttäjätunnuksen oikea muoto. Käyttäjätunnus muodostuu etu- ja sukunimen kolmesta ensimmäisestä kirjaimesta ja ä- ja ö-kirjaimet korvataan a- ja o- kirjaimilla. Käyttäjätunnuksen perään on ehdottomasti lisättävä +fai.fi ilman lainausmerkkejä. Password kohtaan kirjoitat sähköpostin salasanasi. Kuva 22. Käyttäjätunnus ja salasana

22 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 22 Annettuasi salasanan avautuu kuvassa 23 oleva sivu. Vasemmassa reunassa olevista painikkeista pääset takaisin tälle aloitussivulle (1) ja sen alapuolella olevasta painikkeesta (2) pääset lukemaan sähköpostejasi. Pääset kirjautumaan ulos palvelusta painamalla Log Out painiketta. Kuva 23. Alkuvalikko

23 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 23 Sähköpostin salasanan voi vaihtaa klikkaamalla Properties painiketta, jolloin avautuu kuvassa 24 oleva ikkuna. Kuva 24. Salasanan vaihto 1. anna nykyinen salasanasi Current Password kohtaan 2. anna uusi salasanasi New Password kohtaan 3. anna uusi salasanasi uudelleen New Password Again kohtaan.

24 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 24 Päävalikossa (kuva 25) pääset lukemaan viestejäsi klikkaamalla viestin otsikkoa. Eri painikkeet tarkoittavat seuraavaa: 1. edellinen viesti 2. seuraava viesti 3. tuhoa viesti 4. kirjoita uusi viesti 5. vastaa viestiin lähetä saamasi viesti eteenpäin tyhjennä roskakori 10. ominaisuudet. Kuva 25. Päävalikko Saat lukemasi viestit koulun sähköpostiin, jos et tuhoa niitä.

25 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet PEGASUS MAILIN HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA 6.1 Jakelulistat Jakelulista (distribution lists) on tarkoitettu sellaiseen tilanteeseen, kun haluat lähettää suurelle ja ennalta määrätylle joukolle postia kerralla. Kun olet yhden kerran tehnyt listan, on se aina käytettävissä. Kuvassa 26 on esitetty jo valmiina olevat jakelulistat, joita voi vapaasti käyttää. Kuvassa 26 on myös käyttäjän henkilökohtaisesti tekemät jakelulistat. Henkilökohtaiset listat näkyvät ainoastaan käyttäjälle itselleen. Listat erottaa toisistaan värin perusteella. Kaikkien käytössä olevat listat ovat sinisiä ja henkilökohtaiset listat ovat mustia. Kaikkien käytössä olevat listat ovat seuraavat mm: FAI:n henkilökunta Forssan toimipisteen henkilökunta KAHA henkilökunta KÄTA henkilökunta MOL henkilökunta SOTE henkilökunta. Kuva 26. Jakelulista Jakelulistaa voit käyttää hyödyksi seuraavasti. Kun olet kirjoittamassa vastaanottajan osoitetta viestin kirjoitusikkunassa, paina F6 -näppäintä. Saat tämän jälkeen näkyviin kuvassa 26 esitetyn ikkunan. Valitse haluamasi lista klikkaamalla sitä kerran (esim. FAI:n henkilökunta). Valitse paste ja viestin vastaanottajan kenttään Tämän jälkeen kirjoittamasi viesti lähtee kaikille niille vastaanottajille jotka on kirjoitettu ko. listaan.

26 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet Osoitekirjat Sähköpostiosoitteet ovat yleensä varsin pitkiä ja vaikeasti muistettavissa. Sitä varten Pegasus Mailiin on tehty osoitekirjaominaisuus, joka mahdollistaa osoitteiden tallentamisen muistiin. Osoitekirjan saat näkyviin joko painamalla F3 -näppäintä tai valitsemalla addresses ja address books. Uuden osoitekirjan saat tehtyä valitsemalla new. Anna long name for item kohtaan haluamasi osoitekirjan nimi. filename (optional) voit jättää tyhjäksi. Selvyyden vuoksi kannattaa kuitenkin antaa tiedostolle nimi. Open komennolla saat haluamasi osoitekirjan avatuksi (kuva 27). Ikkunan alalaidassa näkyvät kaikki tiedot, jotka olet antanut kyseisestä henkilöstä. Add komennolla voit lisätä lisää osoitteita osoitekirjaan Delete komennolla poistat osoitteita osoitekirjasta Edit komennolla muokkaat osoitteita Paste komennolla liität osoitteen sähköpostiviestiin Close komennolla suljet ikkunan. Kuva 27. Osoitekirja avattuna Painaessasi add tai edit -painiketta näkyviin kuvassa 28 olevan ikkunan. Kysytyistä tiedoista pakolliset kohdat ovat name (alias) ja address. name (alias) nimi joka tulee näkymään viestin vastaanottajan kentässä (pakollinen) key avainsana, jonka avulla voit aakkostaa osoitekirjan eri järjestykseen (Pegasus Mail aakkostaa joko nimen tai avainsanan perusteella osoitekirjat) dept/company osaston tai firman nimi Post address postiosoite street address katuosoite phone puhelinnumero fax fax-numero address sähköpostiosoite (pakollinen)

27 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 27 notes lisätietoja. Lisäksi voit lisätä käyttäjästä kuvan set picture kohdasta. Kuva 28. Tietojen lisääminen osoitekirjaan

28 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet MITEN KIRJOITAN HYVÄN SÄHKÖPOSTIVIESTIN Kun olet kirjoittamassa sähköpostiviestiä on syytä muistaa ainakin seuraavat asiat: Älä kirjoita CAPS LOCK POHJASSA, SE ON HÖLMÖN NÄKÖISTÄ ja vaikealukuista. Koeta sanoa sanottavasi mahdollisimman lyhyesti. Mitä pidempi viesti, sen todennäköisemmin se jää lukematta. Vältä ylipitkien signature- eli allekirjoitustiedostojen käyttämistä. Anna viestille osuva otsikko. Paljon postia saavat henkilöt valikoivat luettavat viestit otsikoiden perusteella. Otsikko kuten Tärkeä tai Lue heti eivät kelpaa. Jaa tekstisi muuttaman rivin mittaisiin kappaleisiin, joiden väliin jätät yhden tyhjän rivin. Ruudullinen tekstiä ilman ainoatakaan kappalevaihtoa ei houkuta lukemaan. Jos liityt postituslistoille, ota talteen ensimmäinen listalta saamasi viesti. Siinä kerrotaan, miten listalta erotaan (unsubscribe). Se on tieto, jota myöhemmin tulet kaipaamaan. Kun vastaat viestiin, älä siteeraa koko edellistä viestiä, vaan valikoi siitä ydinkohta, joka auttaa vastaanottajaa muistamaan, mistä on kyse. Jotkut postiohjelmat lisäävät typerästi koko edellisen viestin vastauksen loppuun. Älä jatka ketjukirjeitä. Ne ovat laittomia ja määrän paisuttua niistä on tullut ainoastaan ärsyttävää ajanhukkaa. Älä liitä viesteihin suurikokoisia tiedostoliitteitä ilman vastaanottajan lupaa. Jos hän lukee viestejään matkamikron tai GSM-puhelimen välityksellä ulkomailta, tulee jo muutaman kilotavun tiedostoliite kalliiksi. Hymiöt eli ;-) sekä muut vastaavat ovat hauskoja, mutta liikaa käytettynä niistä häviää teho. Älä siis viljele hymiöitä joka lauseessa.

29 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet PEGASUS MAILIN VIRHEILMOITUKSIA Olet antanut väärän käyttäjätunnuksen (kuva 29). Kuva 29. Annettu väärä käyttäjätunnus Olet antanut väärän salasanan (kuva 30). Kyseessä oleva virheilmoitus voi tulla myös muista syistä esim. sähköpostipalvelin on poissa toiminnasta tai olet saanut liian suuren tiedostoliitteen. Kuva 30. Annettu väärä salasana Tämä on ainoastaan varoitus, koska olet jättänyt otsikkokentän tyhjäksi (kuva 31). Jokaisella sähköpostiviestillä tulisi olla viestin sisällöstä kertova otsikko. Kuva 31. Viestistä puuttuu otsikkokenttä

30 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet 30 Olet yrittänyt lähettää viestejä, vaikka sinulla ei ole mitään lähetettävää (kuva 32). Olet todennäköisesti klikannut vahingossa kuvaketta. Kuva 32. Jonossa ei ole lähetettäviä viestejä

31 Pegasus Mail - sähköpostin käyttöohjeet (tunnetaan useilla eri nimillä esim. at, kissanhäntä tai miuku-mauku). Merkkiä käytetään Internet-osoitteissa erottamaan osoitteen alkuosa (paikallinen osa) loppuosasta (domain-osa). Aihekenttä sähköpostiviestin ylätunnisteista se, johon kirjoitetaan viestin aihe (kohta merkitty monissa ohjelmissa Subj: tai Subject: ). Attachment katso liitetiedosto. Bcc (blind carbon copy) sama kuin carpon copy, mutta vastaanottaja ei näe muita vastaanottajia. Body katso tekstikenttä. Cc (carbon copy) voit lähettää saman viestin usealle eri vastaanottajalle lisäämällä heidän osoitteensa CC kenttään. Domain-osa jälkeen tuleva osa, kertoo postijärjestelmän osoitteen. Esimerkiksi osoitteessa domain-osa on fai.fi. Forward katso jatkolähetys. Internet maailman suurin tietoverkko, joka yhdistää verkkoja ympäri maailmaa. Jatkolähetys kopion lähettäminen vastaanotetusta sähköpostiviestistä muille vastaanottajille. Jatkolähetys tehdään valitsemalla sähköpostiohjelmassa komento Forward. Liitetiedosto sähköpostiviestin liitteenä lähetettävä tiedosto. MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) Internet-sähköpostissa käytettävä menetelmä, jonka avulla sähköpostina voidaan lähettää tekstin lisäksi kuvaa, ääntä tai puhetta. Paikallinen osa Internet-osoitteessa tuleva osa, kertoo osoitteen omistajan postilaatikon (käyttäjän). POP (Post Office Protocol) Sähköposti-protokolla, jolla POP-serveri siirtää viestit käyttäjän omalle tietokoneelle. Postituslista erityinen sähköpostiosoite, johon tulevat viestit lähetetään kaikille listan tilaajille. Protokolla on standardiksi muodostunut tai sovittu menetelmä, jonka avulla voidaan siirtää tietoa tietokoneesta toiseen. Salaus informaation salaus kryptografialla (salakirjoitustiede). Tarkoituksena on muuttaa viesti ei-luettavaan muotoon käyttämällä jotakin salausmenetelmää. Viestin vastaanottaja voi purkaa salauksen käyttämällä sovittua menetelmää. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) tarkoittaa Internet-sähköpostissa käytettävää siirtoprotokollaa eli tapaa, jolla Internetin sähköposti siirretään tietokoneelta toiselle. Sähköposti viestien vaihtaminen ihmisten välillä tietokoneiden avulla. Sähköpostijärjestelmä tietokoneita käyttävien ohjelmien kokonaisuus, jolla voidaan kirjoittaa, lukea, lähettää, vastaanottaa ja säilyttää sähköisiä asiakirjoja ja muita sähköisiä viestejä. Sähköpostiosoite sähköpostin käytössä tarvittava osoite, joka yksilöi käyttäjän, samaan tapaan kuin puhelinnumero yksilöi puhelimen käytön. Tekstikenttä sähköpostiviestin se osa, johon varsinainen viesti kirjoitetaan. Tekstikentästä käytetään myös nimityksiä viestikenttä tai sähköpostin runko (body).

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen 6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO 18.8.2009 Hannu Mikkonen B) Sähköposti (GOOGLEn Gmail kehiin!)... 1 Gmail... 1 1. Sähköpostiviestin rakenne... 3 2. Sähköposti - saapuneet... 4 3. Liitetiedostot... 7 Viestin luominen...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

Käyttöohje. 9355025 3. painos

Käyttöohje. 9355025 3. painos Käyttöohje 9355025 3. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NPL-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1 MIKÄ ON SKYPE?... 2 Mitä tarvitset Skypen käyttöä varten?... 2 KUVALLISET OHJEET SKYPEN LATAUKSEEN JA KÄYTTÖÖN... 4 Tunnuksen luominen ja Skypen lataaminen... 4 Sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos Nokia 6111 -käyttöohje FI 9241589 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-82-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 WordPress 3 Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Bloggaus... 6 2. Blogipalveluita

Lisätiedot

Roskaposti. Sähköisen viestinnän kasvava uhka. Jarno Savinen 01.05.2004. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

Roskaposti. Sähköisen viestinnän kasvava uhka. Jarno Savinen 01.05.2004. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Roskaposti Sähköisen viestinnän kasvava uhka Jarno Savinen 01.05.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Roskapostista on muodostunut sähköpostin suurimpia uhkia.

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren project - Handbook for grandchildren tutors

Grandparents & Grandchildren project - Handbook for grandchildren tutors The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje ScenalyzerLive 4.0 Käyttöohje ScenalyzerLive Versio 4.0 käyttöohje Käyttöehdot Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2005 17:37 Copyright (C) 2005 Andreas Winter Suomennos 24.1.2006 22:30 (Harri Lamminmäki)

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot