Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija"

Transkriptio

1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Sivistystoimen organisaation tarkasteleminen Uudet tehtävänkuvat rehtorille ja vastuuopettajille. Mahdolliset muut kunnanvaltuuston päättämät muutokset. Uusi malli käytännössä käytössä aikana sivistysjohtaja Kirjastopalveluiden laajentaminen kuntalaisten asiointia helpottamaan Omatoimikirjaston myötä kokoustila järjestöjen käytössä kuutena päivänä viikossa. Palveluiden lisääminen kuntalaisille. Kokoustilan varaustilastot, uudet palvelut kuntalaisille - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä - kirjastotyöntekijöiden resurssien riittäminen muutostilanteessa Toteutuma Ta ehd. Muutos % Sivistystoimen hallinto 4000 TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ

2 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 39 ja syyslukukaudella 28. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa. Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 18 ja syyslukukaudella 22. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarvittaessa yöhoito ostetaan Varkaudesta. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen uusien perusteiden mukaan VASU työryhmä laatii vasun ja kierrättää sitä kommentoitavana vanhemmilla ja moniammatillisessa verkostossa. Varhaiskasvatussuunnitelma on valmis Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Arvioinnin kehittäminen PAOVA-hankkeen kehittämistehtävänä luodaan arviointityökalut/mittarit 1-5 vuotiaiden lasten osallisuuden arviointiin Arviointityökalut on käytössä varhaiskasvatuksessa syksyllä. Varhaiskasvatuksen esimies Suomi 100- juhlavuoden huomioiminen Teemalla Suomi 100 järjestetään perhetapahtuma jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Perhetapahtuma on järjestetty vuoden aikana. Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Liikunnan lisääminen uusien suositusten () mukaisesti Järjestetään avoimet liikuntaillat perheille teemalla ILO KASVAA LIIKKUEN Kuvansissa ja kirkonkylällä toukokuussa Liikuntaillat on järjestetty ja osallistujia on saavutettu vähintään 100 henk./ilta. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat

3 3 Toteutuma Ta ehd. Muutos % Varhaiskasvatus 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti Kuvansin päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmis Kaitainen Ryhmis Kolma Ryhmis Opintie Avoin varhaiskasvatustoiminta Lasten kotihoidontuki Muu lastenpäivähoito Yhteensä Päivähoidossa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa ensi vuodelle arviolta kahdeksalla lapsella. Tämä selittää omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kustannusten nousua. Lisäksi vuoden alussa otetaan käyttöön sähköinen hoitoaikojen varausjärjestelmä. Tästä tulee alkuun lisäkustannuksia, mutta pitkässä juoksussa tämä säästää hallinnon sekä hoitohenkilökunnan resurssia. Tunnusluvut: Tunnusluvut: Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä eo eo eo 54 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset päiväkodeissa 26/ 25% 15 / 11,9 % 14/ 10,7% 15/ 10,27 % 15/ 9,74 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset perhepäivähoidossa 12/ 10,8% 5/ 6,4 % 5/ 7,2% 4/ 6,7 3 /5 % Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset Netto Netto Netto Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti , , , Pyrri / esiopetustunti , , , Kuvansin päivähoitotunti , , , Kuvansin esiopetustunti , , , Perhepäivähoito , , , Kaitaisen ryhmis , , , Kolman ryhmis , , , Opintien ryhmis , , , Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä , , ,

4 4 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Erityisopetuksen todellisen kustannustietoisuuden saavuttaminen Erityisopetuksen kustannuspaikan uudenlainen käyttö (Kaikki erityisopetuksen kulut samalle kustannuspaikalle, pois kouluilta) Kustannusten kirjautuminen oikealle kustannuspaikalle sivistysjohtaja kustannusten kirjautuminen edelleen koulujen kustannuspaikoille Toteutuma Ta ehd. Muutos % Erityisopetus 4000 TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus Joroisten erityisopetus Yhteensä Erityisopetuksen kustannusten nousu johtuu siitä, että kaikkien erityisopettajien resurssi on nyt ohjattu samalle kustannuspaikalle. Lisäksi kustannuspaikalle ohjautuu kahden henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkat sekä erityisoppilaiden (erillinen kuljetuspäätös, koska erityisoppilas) kuljetuskustannukset. Tämä lisää kustannustietoisuutta ja helpottaa erityisopetuksen tilastointia.

5 5 Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Erityisopetus koko kunta Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa ensimmäistä kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva taulukko on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys -2020). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. Keski-Savon OPS työryhmä valmistelee asiaa ja jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan käynnistäminen Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat Liikkuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaikkiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liikkuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) sivistysjohtaja, rehtorit /apulaisjohtajat - uuden opetussuunnitelman jalkautuminen - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi

6 Yleisopetus Toteutuma Ta ehd. Muutos % 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu Kuvansin koulu Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk Perusopetuksen erityiskustannukset LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus Kolman koulu Yhteensä Yleisopetuksen kustannukset näyttäytyvät aiempaa pienempinä, koska erityisopetus on siirretty yleisopetuksesta omalle kustannuspaikalleen. Tämän vaikutus on euroa. Lisäystä aiempaan vuoteen on tullut urheilutalon käyttökustannusten uudesta kustannusjaosta n euroa sekä tieto- ja viestintätekniikan teknisen tuen lisäresurssista n euroa. Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen 33 28,5 24,5 23,5 21, , Kuvansi 133, ,5 93,5 94,5 94,5 94,5 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk , ,5 Kolma 44, Kerisalo 23 20,5 Kirkonkylä 120,5 129 ya 7-9 lk Perusopetus yhteensä 535, ,5 481,5 472,5 473, ,5 433 PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Kaitainen 0-6 lk ,38 125,76 128, Kuvansi 1-6 lk ,53 128,59 138, Joroisten yhtenäiskoulu ,37 110,72 118, lk Kolma , APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja

7 7 haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut ). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toiminnan laskutusperiaatteet sekä toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Uudet laskutusperiaatteet ovat voimassa syksystä alkaen. sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat ja vastaava ohjaaja Toteutuma Ta ehd. Muutos % APIP-toiminta 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta Kuvansin ip-toiminta Kolman ip-toiminta Yhteensä Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaresurssia on pienennetty, koska lapsimäärä on pudonnut. Tämä näkyy säästöinä APIP-toiminnassa, mutta nostaa vastaavasti yleisopetuksen kustannuksia. Tunnusluvut: lasten määrä nettokust /v/lapsi 821,32 831,24 660,38 kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus

8 8 PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv -17; esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen - Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtaja Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Liikkuva koulu hanke - Mobot liikkeelle Liikkuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin 3D-tulostinten käyttö, ilmiöön käytetty resurssi - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen Toteutuma Ta ehd. Muutos % Perusopetuksen projektit 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ

9 9 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Ryhmäkoon pienent. hanke Kerhotoiminnan keh.hanke Pedagogisten ICT-taitojen kehit ProKoulu-hanke Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke Ryhmäkoon pienent.hanke Erityisopp. laadun kehitt.hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Mobot-liikkeelle hanke Frisbaa-hanke Tasa-arv.edist.tyhmäkoon pien.syksy Yhteensä SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toteutuma Ta ehd. Muutos % Sairaalaopetus 4000 TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden hankitaan kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän kanssa Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen Opetuksessa käytetään entistä enemmän sähköistä materiaalia. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon Lukion rehtori

10 10 oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa. tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. Lukion rehtori Yrittäjyyskasvatus painopisteenä Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja hankkeissa Opiskelijahuollon järjestäminen uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi Lukion rehtori Lukion rehtori Lukion rehtori - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. Toteutuma Ta ehd. Muutos % Lukio-opetus 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio Lukion oppilasasunnot Emo Energiaa Mobiilisti-hanke Linux-pohjainen opiskeluymp Yhteensä Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Opetusta siis järjestetään aiempaa vähemmän ja tästä johtuen kustannukset ovat myös pudonneet merkittävästi. Samalla kuitenkin oppilasmäärän pienenemisestä johtuen valtionosuudet ovat pudonneet alla olevan taulukon mukaisesti.

11 11 Tunnusluvut: LUKIO Oppilaita /opp kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus Lukion projektit Linux-hankkeen aikana saadaan lukiosta toimiva uuden oppimiskäsityksen mukainen ICT-ympäristö Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka Lukion oppilasasunnot Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita salibandylinjalle, mutta myös muiden vahvuuksien vuoksi, esimerkiksi kielitarjonta. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelijaasunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on 75 /kk/opiskelija. Tavoitteena on, että lähiseudun opiskelijat voisivat käydä koulua kotoaan Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lummekirjastojen yhteinen aineisto Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lummekirjastojen yhteinen logistiikka Logistiset ratkaisut valmiina vuoden loppuun mennessä. Käyttöä voidaan mitata vuoden osalta. kirjastotoimen johtaja Toenperän kirjaston laadun arviointi Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen Laadunarviontityökalu valmiina ja Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan luottamuselimissä kirjastotoimen johtaja

12 12 ostonsopimusten arviointityökaluna. hyväksyttynä vuoden loppuun mennessä. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat kirjastonjohtajat Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä kirjastonjohtajat Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny Kirjastotoimi Toteutuma Ta ehd. Muutos % 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Juvan kirjastoyksikkö 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Rantasalmen kirjastoyksikkö 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Kirjastoautotoiminta 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö Juvan kirjastoyksikkö Rantasalmen kirjastoyksikkö Kirjastoautotoiminta Yhteensä

13 13 Tunnusluvut Ka Suomi Rantasalmi Rantasalmi Ranta-salmi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Kirjastokäynnit /as. 9,07 12,76 12,09 11,45 8,34 9,12 9,38 11,32 11,39 10,98 Lainat /as. 16,4 19,42 17,67 16,25 15,89 13,58 14,05 17,59 18,32 16,38 Kirjastoaineistokulut /as. 6,72 9,81 8,97 9,21 10,51 9,92 10, ,94 10,31 Taloudellisuusluku * 1,58 1,70 1,50 1,68 1,68 1,63 1,59 1,47 1,43 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Joroisten kirjasto ,83 110,38 112,36 Juvan kirjasto ,63 150,51 147,78 Rantasalmen kirjasto ,47 112,35 107,81 KIRJASTOAUTO- TOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti Joroisten kirjasto ,99 66,00 64,37 Juvan kirjasto ,99 66,00 64,37 Rantasalmen kirjasto ,72 66,00 64,37 KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edelleen vuonna. Vuonna aloitetaan uudet projektit Ketunpentu ja Meiltä muualle, jotka saatetaan päätökseen vuonna. 1. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kuinka Gottlund kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi, juvalaisen paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Toenperän Juvan kirjaston järjestää myös kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlund- Gottlund puistikko sivun artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Juvan kirjastonjohtaja

14 14 kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien välineiden tunnetuksi tekeminen. viikon aikana luennon Gottlundista. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Toenperän Juvan kirjasto haluaa toteuttaa laaja-alaisen lasten ja nuorten hyvinvointihankkeen alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille, myös maahanmuuttajille, mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä. Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan kirjasto jatkaa teatteriohjaajanukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran kuussa 2 ohjauskertaa 4-8- vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttaja lapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataideja kuvataidekylpytapahtumien määrä. Juvan kirjastonjohtaja - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 3. Ketunpentu Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja

15 15 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Ketunpentu-hankkeella pyritään lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. Hankkeen myötä vakiintuneen aseman saavuttanutta ja erittäin käytettyä Lukukettulukudiplomiamme laajennetaan koskemaan myös alle kouluikäisiä: Ketunpentu on johdanto kirjallisuuden maailmaan ja siitä on helppoa jatkaa suorittamaan lukudiplomia koulussa. -Ketunpentu rakennetaan Lukukettudiplomin kotisivuille -Ketunpentuun kootaan suosituslista teoksista, jotka sopivat hyvin ääneen luettaviksi Lukukettu-diplomin kotisivuilla Ketunpentuosio valmis. Rantasalmen kirjastonjohtaja - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 7000 ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 4. Meiltä muualle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Meiltä muualle hankkeella pyritään digitoimaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia paikallisaineistokokonaisuuksia. Hauraiden aineistojen käytettävyys paranee digitoinnin myötä: ne voidaan ottaa osaksi opetusta ja niitä voidaan helposti esitellä esimerkiksi tapahtumissa. Aineiston digitointi ja linkittäminen. Digitoidun aineiston määrä. Kirjastotoimen johtaja - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 5600 ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä.

16 16 Toteutuma Ta ehd. Muutos % Kirjastotoimen projektit 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen Toteutuneiden kurssien Sivistysjohtaja kylillä määrä Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 40 joroislaista lasta Sivistysjohtaja tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä ikäluokat pienenevät Toteutuma Ta ehd. Muutos % Kansalaisopisto 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ

17 17 Tunnusluvut: Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto , , Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu Tanssikoulu Puhallinkoulu kielinen kantele Rumpuopetus Käsityökoulu Taideleikkikoulu Yksinlaulu Sanataidekoulu Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto Tanssikoulu (laaja tpo) SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas toteutuma tuntia / oppilas Vapaa sivistystyö h / opp h / opp Taiteen perusopetus, yleinen 772 h / 127 opp h / 115 opp oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 618 h / 19 opp h / 24 opp VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

18 18 Kuvansiin rakennetaan lähiliikuntapaikka (monipeliareena ja 6-korinen frisbeegolfrata) ja Kotkatharjun ulkoilualuetta jatkokehitetään (huoltorakennus, kunnallistekniikka ja markkinointi). Kirkonkylään rakennetaan monitoimipuisto. Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) siirtyy hallinnollisesti tekniseen toimeen, mutta toiminta talon sisällä jää sivistystoimeen. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille ja muille ryhmille tarpeen mukaan järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaajaavustuksilla. Ohjattujen ryhmien määrä. Ohjaaja-avustusten määrä. Vapaa-aikatoimen päällikkö, liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaaajanohjaaja. Suomi100-juhlavuonna järjestetään pitäjänmestaruuskilpailuja eri lajeissa. Järjestettyjen kilpailujen määrä. Vapaa-aikatoimen päällikkö, liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaaajanohjaaja. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Kuvansin lähiliikuntapaikan rakentaminen. Kotkatharjun ulkoilualueen jatkokehittäminen. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja liikuntapaikkamestari. kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja Toteutuma Ta ehd. Muutos % Liikuntatoimi 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM

19 19 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten liikuntapalvelu Urheilutalo Yhteensä Poistot Liikuntatoimen kustannusten muutos aiempaan vuoteen on noin euroa. Tämä johtuu siitä, että urheilutalo siirtyi tekniseen toimeen ja sen kustannustenjakoa muutettiin niin, että liikuntatoimelle tulee n euroa vähemmän kustannuksia kuin aiemmin. Lisäksi liikuntapalvelusta tekniseen toimeen siirtyivät liikuntapaikat. Kysymyksessä on siis sisäiset järjestelyt, joista ei aiheudu lisäkustannuksia eikä myöskään säästöjä. NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluu myös etsivä nuorisotyö. Työpaja siirtyy hallinnollisesti keskushallintoon. Nuorisotoimen avustuksista nuorten kesätyötuki työnantajille siirtyy keskushallintoon. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle (huom.sis. projektit Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilojen aukiolotunnit. Järjestetty toiminta. Vapaa-aikatoimen päällikkö, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotilatoimintaa järjestetään toimintakauden aikana neljä kertaa viikossa kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla (avoimet nuokkarit ja junnunuokkarit). Kävijäpalaute. Te toja tai retkiä järjestetään nuorten ja junnujen toiveiden mukaan. Retkikohteina toimivat lähialueen palvelut.

20 20 Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 :n mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja Erityisnuorisotyöntekijä. riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö) Toteutuma Ta ehd. Muutos % Nuorisotoimi 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu Kirkonkylän nuorisotilat Kuvansin nuorisotilat Nuorten työpaja Työpaja II Joroisten nuorisovaltuusto Pikkupiip- tapahtuma Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Yhteensä Nuorisotoimen kokonaiskustannukset ovat pudonneet n euroa. Tämä johtuu siitä, että työpajat sekä osa hallinnon palkasta siirtyivät keskushallinnon alle (vaikutus n euroa). Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Kk nuorisotila ,63 64,01 56,83 Kuvansin nuorisotila ,69 446,40 465,10 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikaton matalampi osa korjataan v..

21 21 Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Suomi100-juhlavuonna järjestetään omia tapahtumia ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi juhlavuotta. Toteutuneet tapahtumat Osallistujamäärät/tapahtuma. Vapaa-aikatoimen päällikkö. Karhulahden kotiseutumuseon markkinointia lisätään, siellä järjestetään tapahtumia ja toimintaa ja kävijätavoitteeksi asetetaan 500 hlöä. Uusi esite. Tapahtumien ja toiminnan määrä. Kävijämäärä. Museoalueen rakennukset ja pihaalue pidetään kunnossa. Päärakennuksen vesikaton matalan osan korjaaminen. Ympäristön siisteys. - kulttuuritoimen määrärahat Toteutuma Ta ehd. Muutos % Kulttuuritoimi 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi Joroisten museo Yhteensä Kulttuuritoimi on varannut euron lisämäärärahan Suomi100-juhlavuoden järjestelyihin.

22 22 Tunnusluvut: MUSEO Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Määrärahat Museon aukiolotunti ,46 62,32 64,55 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ Toteutuma Ta ehd. Muutos % Vapaa-aikatoimi 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT Toteutuma Ta ehd. Muutos % Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Toteutuma Ta ehd. Muutos % Sivistystoimen laskutettavat 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20 %, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 % ja keskushallinnon osuutta 30 % työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ Toteutuma Ta ehd. Muutos % SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa

Lisätiedot

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana.

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lisätiedot

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk 10.3.2015

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk 10.3.2015 1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk 10.3.2015 Liite nro 1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus 1 (5) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi,

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

3. Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön Vuonna 2018 toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointi.

3. Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön Vuonna 2018 toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointi. Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Yhteispalvelut: Sivistyslautakunnan alaisilla vastuualueilla (varhaiskasvatus, perusopetus, koululaisten iltapäivätoiminta,

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI Sivistysltk 18.10.2016 Liite nro 3 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten

Lisätiedot