Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I"

Transkriptio

1 Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

2 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen ja hyvinvointi...kortit 1 19 Elinvoima ja kilpailukyky...kortit Kaupunkirakenne ja ympäristö...kortit Sisäinen toiminta ja johtajuus...kortit Liikelaitosten tavoitteet...kortit 55 62

3 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Esipuhe Uusi Tampere virtaa -kaupunkistrategia hyväksyttiin elokuussa Strategiaa toteutetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2010 talousarvion toiminnallisilla tavoitteilla. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kolme kertaa vuodessa strategiaraportissa. Erityisesti useat tilaajan ydinprosesseja koskevat, kaupunkistrategian pohjalta asetetut tavoitteet ovat useammalle toimijalle yhteisiä ja siksi esitetty yleisemmällä tasolla kuin mihin aiemman strategian aikana totuttiin. Näitä tavoitteita tarkennetaan lautakuntien palvelustrategioissa. Lautakunnille tehtävä palvelustrategioiden toteutumaraportointi antaakin mahdollisuuden tutustua kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumiseen yksityiskohtaisemmin kuin mitä kaupunkitason strategiaraporteissa on esitetty. Tammi elokuun toteutumatietojen perusteella vuodelle 2010 asetetut tavoitteet etenevät suurelta osin suunnitelmien mukaisesti. Tosin monien tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida vasta vuoden lopussa. Huhtikuun lopun tilanteen jälkeen positiivista kehitystä on tapahtunut muun muassa sosiaalitakuun ja nuorisopsykiatrian hoitotakuun osalta, jotka molemmat ovat vuoden toisella kolmanneksella toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Joukkoliikenteen matkustajamäärät puolestaan ovat kesän aikana jatkaneet kasvuaan ylittäen jo asetetun tavoitteen. Joidenkin tavoitteiden toteutuminen näyttää kuitenkin edelleen haasteelliselta. Hoitotakuu ei ole täysin toteutunut erikoissairaanhoidossa. Myöskään lastensuojelutarpeen selvittämistä ei ole pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa, vaikka keväällä ryhdyttiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Huonosta talous- ja työllisyystilanteesta johtuen kaupungin osuus työmarkkinatuesta on vastoin asetettua tavoitetta jatkanut kasvuaan. Tilinpäätösennusteen mukaan saavuttamatta jää myös tavoite koskien investointien tulorahoitusprosenttia. Tampereella Reija Linnamaa Strategiapäällikkö

4 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Johdanto Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, vastuutus ja raportointi K a u p u n g i n v a l t uu s t o a s e t t i hyväksymässään vuoden 2010 talousarviossa 49 suoraan kaupunkistrategiasta johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta. Talousarviossa asetettiin sitovat toiminnalliset tavoitteet myös hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, konsernipalvelujen yksiköille sekä liikelaitoksille ja taseyksikkönä toimivalle aluepelastuslaitokselle. Myös tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa. Pormestari on vastuuttanut talousarvion toiminnalliset tavoitteet apulaispormestareille sekä konsernin johtoryhmään kuuluville ja muille johtaville viranhaltijoille. Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tavoitteet on vastuutettu niiden toimitus- ja toiminnanjohtajille. Vastuuhenkilöiksi nimettyjen tulee varmistaa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen, seuranta ja raportointi. Kaupunkistrategiasta suoraan johdetuista tavoitteista sekä liikelaitoksille (liikelaitoskohtaiset) asetetuista tavoitteista raportoidaan strategiaraportissa kolmannesvuosittain. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, konsernipalvelujen yksiköille, liikelaitoksille (yhteiset) sekä tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista (kortit ja 63 82) raportoidaan vain koko vuoden osalta eli tammi joulukuun strategiaraportissa. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tavoitteiden toteutumatiedot esitetään tuloskorteilla. Kukin tuloskortti sisältää pormestarin lausuman siitä, kuinka tavoitteen arvioidaan saadun tiedon perusteella toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tuloskortit sisältävät myös tavoitteiden etenemistä kuvaavat symbolit. Lisäksi kestävää kehitystä edistävät tavoitteet on osoitettu omalla puusymbolilla.? Edetään tavoitteen mukaisesti Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta Tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida Aalborgin sitoumusten mukainen kestävän kehityksen tavoite

5 S T R AT EGI A R A P O R T T I TA MMI E L O K UU Toimintaympäristöä kuvaavat tiedot Strategiaraportointia tukevia tietoja toimintaympäristöstä ja sen muutoksista julkaistaan kuukausittain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa sekä Loorassa (Kehittäminen/ Tilastot). Samoista osoitteista löytyvät myös kaikki tilastojulkaisut. Kaupunkistrategiassa asetettua päämäärää koskien kuntalaisten hyvinvoinnin paranemista seurataan jatkossa vuosittain erillisessä raportissa. Ensimmäinen hyvinvoinnin tilaa käsittelevä raportti julkaistaan keväällä Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä seurataan myös kerran valtuustokaudessa laadittavassa hyvinvointikertomuksessa, joka pureutuu aiheeseen vuosittaista raporttia laajemmin.

6 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010

7 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Tavoitteiden toteutuminen

8 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010

9 Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1-19 T A M P E R E E N K A U P U N K I Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Perttu Pesä Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on vuoden alusta aloittanut Ehkäisevän työn yksikkö. Neuvolapalveluissa raskaana olevien perhevalmennus on aloitettu uudistetun ohjelman mukaisesti syksyllä Päivähoidon ja esiopetuksen ennaltaehkäisevät toimintatavat määritellään vuoden loppuun mennessä. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessiin muodostetaan uusi ennaltaehkäisevien palvelujen palvelukokonaisuus vuodesta 2011 alkaen. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimijoiden kesken on sovittu yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi kansallisen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman (KASTE) Välittäjä hankkeessa on viety päihde- ja mielenterveysosaamista terveysasemille ja vahvistettu ongelmien ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Terveysvalmennuksen suunnittelu on käynnistetty aikuisneuvonnan palveluissa. Ikäihmisten palveluissa on aloittanut geriatrinen poliklinikka. Sen toimintaa laajennetaan vielä loppuvuoden aikana. Eteläisen palvelualueen kotihoidon asiakkaille palveluja tarjoava alueellinen päiväkeskus on toiminnassa Nekalassa. Toimintaa mallinnetaan ja arvioidaan yhdessä KOTA-hankkeen kanssa. Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden ennaltaehkäisevä merkitys ja yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa on lisääntynyt. Käytännön toimenpiteitä ovat mm. ikäihmisille suunnatun ohjatun liikunnan lisääminen sekä lastensuojelulain määräysten soveltamisohjeiden käyttöön ottaminen kirjastoissa. Museopalvelujen "Rakas raikas frotee" ja "Muistatko vielä sen kahvihetken" -toimintoja on toteutettu mm. palvelukeskuksissa. Toisen asteen koulutuksessa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on toteutettu ammatilliseen koulutukseen valmistava kokeilu (kaksi ryhmää, opiskelijaa). Tekniikan alalle on muodostettu osatutkintoon tähtäävä ryhmä nuorille (13 opiskelijaa). Kortti 1

10 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Terveyden edistämisen toimenpiteiden toteutustilanne Terveyden edistämisen toimenpiteitä on toteutettu yhteisöllisyyden ja liikunnan edistämisessä sekä päihteiden väärinkäytön ehkäisyssä Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen, apulaispormestari Perttu Pesä Kouluterveydenhuollossa otetaan syksyllä käyttöön päihdemittari 8. luokkien terveystarkastuksissa. Taidekaaren Sirkus Kipinä -projektissa sirkustaide integroidaan osaksi Koivikkopuiston koulun toimintakulttuuria. Ehkäisevän päihdetyön toimisto on kohdistanut työnsä erityisesti lapsiperheisiin kouluttamalla aikuisia päihdetietouteen ja päihteiden väärinkäytön ehkäisyyn. "Terveyttä edistävä urheiluseura -koulutus järjestettiin Ensimmäinen alueellinen hyvinvointi- ja terveysfoorumi -tapahtuma järjestettiin Hervannassa. Toinen tapahtuma järjestetään Tesomalla Ikäihmisten kotihoidossa lähipalvelualueilla toimivien mielenterveys- ja päihdeosaajien toimintaa kehitetään alueellisiksi verkostoiksi. Ikäihmisten kulttuurikaari -hankkeessa kehitetään keinoja parantaa laitoksissa asuvien elämänlaatua kulttuurin ja liikunnan keinoin. Yhteisöllistä toimintaa mahdollistavan Kylätalo-konseptin suunnittelu on käynnissä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen terveyttä edistäviä toimenpiteitä ovat mm. liikuntapaikkaolosuhteiden luominen ja liikunnan ohjauspalvelut. Yhteensä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on ollut tapahtumaa, tilaisuutta tai näyttelyä, jotka mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan. Kirjastopalvelut on ollut mukana mm. Länsi liikkeelle -kävelytapahtumassa ja yhteisötanssifestivaalin järjestelyissä. Museopalvelujen adoptoi monumentti -toiminnassa mahdollistetaan kuntalaisten ja yhteisöjen osallistuminen lähistönsä arkeologisen perinnön hoitoon. Kortti 2 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut - Hyvinvointierot ovat kaventuneet Köyhyysselvityksen toimenpiteiden toteutustilanne Köyhyysselvityksessä esiin nousseita toimenpiteitä on toteutettu Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Tampereen kaupungissa selvitettiin vuonna 2009 köyhyyttä ja syrjäytymistä. Selvitys perustui Tampereen yliopiston opiskelijan tekemiin haastatteluihin sekä internet-kyselyyn. Köyhyysselvitys jatkuu vuonna Tampereen yliopiston opiskelijat ovat koonneet haastatteluaineistoa heikossa taloudellisessa tilanteessa tai syrjäytymisuhan alla eläviltä tamperelaismiehiltä, yli 70-vuotiailta naisilta ja miehiltä sekä lapsiperheistä etenkin yksinhuoltajaperheiltä. Samalla on koottu tausta-aineistoa muista Suomessa tehdyistä köyhyystutkimuksista tai -selvityksistä. Kaupunki on mukana myös Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa "Köyhyys kuntatyön haasteena". Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, mitä köyhyys on ja miten siihen vastataan kunnallisessa palvelujärjestelmässä järjestetään Köyhyysseminaari, joka on avoin kuntalaisille. Tehtyjen köyhyysselvitysten pohjalta muokataan konkreettisia toimenpiteitä, joista valitaan kaupungin palveluissa toteuttamiskelpoisimmat. Toimenpiteiden toteuttaminen alkaa näillä näkymin vasta vuoden 2011 puolella. Köyhyyttä ja huono-osaisuutta kuvaavia indikaattoreita seurataan jatkossa myös vuosittain ilmestyvässä Hyvinvoinnin tila -raportissa. Ensimmäinen raportti julkaistaan keväällä Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta suunnitellussa aikataulussa. Kortti 3

11 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut - Asukkaiden turvallisuus on parantunut Paikallisen turvallisuussuunnitelman toteutustilanne Katuturvallisuusindeksi on säilynyt vähintään nykyisellä tasolla ja häiriökäyttäytyminen on vähentynyt sekä ydinkeskustassa että lähiöissä Apulaispormestari Timo Hanhilahti ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Katuturvallisuusindeksi lasketaan suhteuttamalla tiettyjen rikosnimikkeiden määrä alueen asukaslukuun. Katuturvallisuusrikoksia ovat mm. vahingonteot, pahoinpitelyt, ryöstöt ja rattijuopumukset. Mitä korkeampi indeksiluku on, sitä parempana katuturvallisuutta voidaan pitää. Tampereen katuturvallisuusindeksi oli tammi-elokuussa 86,38. Edellisen vuoden tammi-elokuussa indeksiluku oli 91,87. Vuoden 2009 kokonaisarvo oli 94,11. Tilanne on siis hieman heikentynyt vuoden aikana. Vuoden 2010 osalta katuturvallisuusindeksiä heikentää huhti-kesäkuun ajanjakso. Viimeisimmät vertailutiedot suurten kaupunkien katuturvallisuusindekseistä ovat vuoden 2009 lopusta. Niiden mukaan tilanne on Tampereella suurten kaupunkien toiseksi paras Espoon jälkeen. Poliisin tilastojen mukaan häiriökäyttäytymiseen ja ilkivaltaan liittyviä hälytystehtäviä oli tammi-elokuussa yhteensä Edellisenä vuonna vastaavana aikana tehtäviä oli Vuonna 2010 tehtäviä on siis ollut 121 kappaletta eli 3,4 % enemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuonna 2009 häiriökäyttäytymiseen ja ilkivaltaan liittyviä hälytystehtäviä oli yhteensä Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 4 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat /- tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Apulaispormestari Kristiina Järvelä ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Hoitotakuu toteutui nuorisopsykiatriassa alkuvuotta paremmin. Hoitotakuun edellyttämiin tavoiteaikoihin on toisella vuosineljänneksellä päästy sekä tutkimusjaksojen että hoitojaksojen osalta. Hoitotakuu on toteutunut myös perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa ja hammashoidossa. Keskimääräinen odotusaika Tampereen kaupungin terveysasemien omalääkäreille oli lasketun jonotilanteen mukaan 10,9 päivää. Vuonna 2010 hammashoidossa ei ole ollut lainkaan aikuispotilaita jonossa. Tampereen kaupungin oman erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita tamperelaisia asiakkaita oli välisenä ajanjaksona 174, mikä on noin 2 % kaikista toteutuneista hoitojaksoista. Tays:n kiireettömään hoitoon odotti tamperelaista, joista yli kuusi kuukautta odottaneita oli 141 henkilöä. Sosiaalitakuu on toteutunut alkaen. Kaikki toimeentulotukihakemukset on siitä lähtien käsitelty lain määräämän alle seitsemän arkipäivän kuluessa. Tavoite uhkaa erikoissairaanhoidon osalta jäädä saavuttamatta. Muilta osin edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 5

12 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa palveluketjua on organisoitu uudelleen tuomalla avotyöntekijät osaksi sosiaalityöntekijöiden aluetiimejä. Moniammatillinen tiimi on vahvistanut ja tehostanut toimintaa, mikä on mm. lyhentänyt avotyön jonoja. Lasten ja nuorten palveluiden asiakaslähtöiset prosessit määritellään vuoden loppuun mennessä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitopolut ja työnjaot on määritelty eri toimijoiden yhteistyönä. Mielenterveyspalvelujen koordinointiryhmä valmistelee palveluketjujen uudistamista yhdessä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupungin kriisipsykiatrian poliklinikan ja PSHP:n rajapinta-työryhmän palveluja on yhdistetty kesän ja alkusyksyn aikana samaan yksikköön Tays:n kantasairaalan alueelle. Päihdepalvelujen palveluketjujen kuvaaminen on käynnistetty oman tuotannon ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Kotihoidon kriteereiden uudistaminen on käynnissä. Akuuttikuntoutuksen palveluketjuja yhtenäistetään tarkistamalla työnjakoa ja lisäämällä oman erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon yhteistyötä. Jatkossa terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta tilaa Hatanpään puistosairaalan geriatrisen osastoryhmän toiminnan ikäihmisten palvelujen lautakunnan sijaan. Sairaalahoidossa on ikäihmisten kuntoutuksen tehostamiseksi otettu käyttöön bonusmalli vuoden 2010 palvelusopimuksessa. Palkkiomittareina ovat päättyneiden hoitojaksojen määrä / sairaalapaikkojen määrä sekä kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus. Mallia kehitetään edelleen vuoden 2010 aikana. Tammi-huhtikuun seurannassa bonus ei toteutunut. Touko-elokuun seurannassa bonus toteutui. Geriatrin palveluja on vahvistettu tehostetussa palveluasumisessa. Sen seurauksena asiakkaiden suunnittelemattomia sairaala-/acuta-käyntejä on pystytty ennaltaehkäisemään. Kortti 6 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Koukkuniemen alueen kehittämisestä on tehty päätökset ja aikataulutettu suunnitelma perusopetus- ja lukioverkon muutoksista lähivuosille on hyväksytty (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen, apulaispormestari Perttu Pesä Koukkuniemen alueen kehittämistä ja palveluasumisen suunnitelmaa valmistellut työryhmä luovutti Koukkuniemeä koskevan pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman pormestarille Työryhmän kehittämissuunnitelma käsiteltiin suunnittelujaostossa ja hyväksyttiin ikäihmisten palvelujen lautakunnassa Koukkuniemen alueen kehittämisen ja palveluasumisen suunnitelman jatkona Tampereen kaupunki ja Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma toteuttavat osana Tampereen kaupungin palvelujärjestelmän uudistamista kehittämishankkeen Koukkuniemen palveluiden ja vanhainkotialueen kehittämiseksi. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteita ovat yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen, johtamisen, toiminnan ja organisaation kehittäminen sekä palveluiden hankinnan vaikuttavuuden kehittäminen. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan oppilaitosverkon kehittämissuunnitelman. Muutokset astuvat voimaan lukuvuoden alussa lukuunottamatta Järvensivun koulua, jonka osalta päätös astuu voimaan lukuvuoden alussa. Lautakunta hyväksyi oppilasalueet Toimenpiteet verkon kehittämiseksi on käynnistetty. Palveluverkkosuunnitelma lukiokoulutuksen osalta hyväksyttiin osaamis- ja elinkeinolautakunnassa Toimenpiteet verkon kehittämiseksi on käynnistetty. Kortti 7

13 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Palvelusetelien käyttöönoton laajentuminen Palvelusetelien käyttökokemusten perusteella on tehty suunnitelma käytön laajentamisesta Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja tilaajajohtaja Lasse Eskonen Sitran valtakunnallisen palvelusetelihankkeen osaprojektissa valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa ikäihmisten palveluissa yhteistyössä muiden kuntien ja eri palvelutuottajien kanssa. Ikäihmisten palvelujen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti palvelusetelin käyttöönotto alkaa tehostetun asumispalvelun pilottikohteissa vuoden 2010 aikana. Käyttökokemuksia arvioidaan vuonna 2011 ja niiden pohjalta laaditaan suunnitelma seuraaville vuosille. Tavoitteena on palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen tehostettuun asumispalveluun, kotihoidon palveluihin sekä omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen. Selvitystyö henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuuksista omaishoidon tuen palveluissa käynnistyi syyskuussa 2010 ja sen pohjalta laaditaan vuonna 2011 suunnitelma seuraaville vuosille. Yhteistyö seudullisen palvelusetelin kehittämiseksi on käynnistynyt kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö päivähoidon sähköisen palvelusetelin kehittämiseksi käynnistyy Oulun kaupungin hankkeen ja Tampereen kaupungin päivähoidon kanssa syksyllä Suunnittelu vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun järjestämisestä palvelusetelillä on käynnistetty yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Palvelusetelin käyttöä tilapäishoidon palveluissa selvitetään terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin ja ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin yhteistyönä. Saatuja kokemuksia palvelusetelien käytöstä eri palveluissa arvioidaan vuoden lopulla ja laaditaan suunnitelma etenemisestä. Kortti 8 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat /? tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Uudet sähköiset palvelut Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön ja niiden vaikutukset tuottavuuteen on raportoitu (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen, apulaispormestari Perttu Pesä ja apulaispormestari Timo Hanhilahti Sähköisiä varaus-, maksu- tai ilmoittautumispalveluja on kehitetty mm. lasten Taidekaari -toiminnassa, liikuntapalvelujen tenniskenttävuoroissa sekä satamien venepaikkojen vuokrauksessa. Erilaisia vuorovaikutteisia palveluja on otettu käyttöön. Tampereen alpumit -sivustolla voi julkaista omia Tampere-aiheisia valokuviaan. Sosiaalista mediaa (facebook) hyödyntävät toiminnassaan mm. Lastenkulttuurikeskus Rulla, asiakasohjausyksikkö Luotsi, työväenopisto sekä joukkoliikenne. Kirjasto on osallistunut valtakunnalliseen chat-pohjaiseen tietopalveluun ja valtakunnallisten, nuorille suunnattujen Sivupiiri -nettisivujen toimittamiseen. Uusittujen kotisivujen ja vuorovaikutteisen PIKI-verkkokirjaston testiversio on otettu käyttöön elokuussa Museopalveluissa on otettu käyttlln Uusi Tammerkosken kaupunki -teollisuusperintö -web-sivusto suomeksi ja englanniksi. Esine-, kuva- ja ympäristötietokannan Siirin versiopäivitykset on käynnistetty. E-Kotitori -palvelussa kuntalaiset voivat hakea kotona asumista tukevia palveluita ja palveluntuottajia sekä vertailla eri palveluiden laatutietoja ja hintoja. Elinkeino- ja matkailupalveluissa (Tredea Oy) ollaan rakentamassa seutumarkkinointia tukevaa verkkoportaalikokonaisuutta ( Visit, Invest, Live, Innovate ), joka valmistuu elokuussa Kaupunki osallistuu sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe -ohjelma) oppijan palvelukokonaisuuteen ja oma terveys -palvelukokonaisuuteen. Tällä hetkellä niissä on käynnissä valmistelu- ja esiselvitysvaihe. Kuntalaisportaali-projektin tavoitteena on koota kuntalaisille tarjottavat sähköiset palvelut samalle tekniselle alustalle vuoden 2011 aikana. Kuntalaisportaaliin kootaan Tampereen kaupungin nykyiset sähköiset palvelut, jonka jälkeen portaaliin voidaan tuoda uusia kehitteillä olevia palveluita, esimerkiksi Kohti kumppanuutta -hankkeessa tavoiteltava lapsiperheiden palveluiden asiointipalvelukokonaisuus. Sähköisten palvelujen käyttöönotossa edetään tavoitteen mukaisesti. Vaikutuksia tuottavuuteen ei vastakäynnistyneistä tai kehitteillä olevista palveluista voida vielä arvioida. Kortti 9

14 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Monikulttuurisuuden huomioon ottavat uudet käytännöt palveluissa Monikulttuurisuuden huomioon ottavia uusia käytäntöjä on toteutettu Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Perttu Pesä Museopalveluissa on järjestetty Kulttuuriperinnön ajokortti -koulutus maahanmuuttajille. Koulutus perehdyttää suomalaiseen kulttuuriperintöön osallistavien opetusmenetelmien avulla. Museopalveluiden ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä järjestettiin maahanmuuttajanaisille suunnattu Naisten Tampere -tapahtuma, jossa esiteltiin harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia sekä ajankohtaisia asioita. Kulttuuripalveluissa järjestettiin neljäpäiväinen Afganistan kulttuuritapahtuma. Kirjastopalveluissa on käytössä 12-kielinen esite ja Sara Hildénin kesänäyttelyn tiedotusta laajennettiin venäjänkielelle. ALMA-projekti (alueellinen maahanmuuton kehittämishanke) ja TYÖMAA (työperusteisen muuton kehittämishanke) pitävät yllä maahanmuuttajien neuvontapistettä, joka tarjoaa omakielistä neuvontaa 15 kielellä. Lisäksi työväenopisto tarjoaa neuvontapalvelua maahanmuuttajille kerran viikossa. Päivähoidon suunnitelma monikulttuurisuustaitojen kehittämiseksi valmistuu loppuvuodesta. Perusopetuksessa Moku-hankkeen puitteissa on laadittu koulujen monikulttuurisuussuunnitelma. Suunnittelu maahanmuuttajien yritysneuvontapalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä on käynnistynyt Tredeassa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Kortti 10 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua? kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75-vuotiaista Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista on vähintään 90 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Toteuma vuoden 2010 osalta raportoidaan vuoden lopussa. Vuoden 2009 lopun tilanne oli 90,9 %. Alkuvuonna 2010 kotona asumista tukevien palvelujen palvelutilausta on vahvistettu. Kalevan alueella noin 200 kotihoidon asiakkaan kotihoito on siirtynyt yksityiseen tuotantoon. Vapautunut oman tuotannon henkilöresurssi on siirtynyt tukemaan omaa palvelutuotantoa. Tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida. Kortti 11

15 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua? kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75-vuotiaista Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus kaikista yli 75-vuotiaista on vähintään 2,5 prosenttia ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on korkeintaan 7,5 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Toteuma vuoden 2010 osalta raportoidaan vuoden lopussa. Vuoden 2009 lopun tilanne tehostetun palveluasumisen osalta oli 2,3 % ja laitoshoidon osalta 6,8 %. Tammi-elokuun 2010 aikana tehostetun palveluasumisen ostoja on lisätty 25 paikalla. Lisäksi Lahdensivun kodissa (Laitoksesta avoon -hankkeessa alkaen) 27 paikkaa muuttui vanhainkotihoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi. Tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida. Kortti 12 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollosta on lisätty Perhehoitovuorokausien osuus suhteessa ostopalvelulaitosvuorokausien määrään Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollosta on kasvanut 45 prosentista 48 prosenttiin Apulaispormestari Kristiina Järvelä Perhehoitovuorokausien osuus tammi-elokuun aikana oli 48,6 %. Vuoden 2009 lopussa osuus oli 47,7 %. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on kehitetty sijaisperheiden tukimallia siten, että myös nuorisoikäisiä saataisiin sijoittumaan onnistuneesti perheisiin. Kortti 13

16 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua - kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollosta on lisätty Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika Lastensuojelutarpeen selvittäminen on tehty lain edellyttämässä ajassa Apulaispormestari Kristiina Järvelä Lastensuojelutarpeen selvittämisestä säädetään lastensuojelulaissa. Lain mukaan selvityksen tulee valmistua 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Vuoden 2010 aikana lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Lastensuojelutarpeen selvityksiä on tehty elokuun loppuun mennessä 783, mikä on 51 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (519). Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa tammi-elokuussa 47 % selvityksistä valmistui alle 3 kk:n kuluttua asian vireille tulosta (vuonna %). Keskimääräinen lastensuojelutarpeen selvitysaika oli tammi-elokuussa 127 vuorokautta (vuonna vrk). Tunnusluvuissa on kuitenkin tapahtunut parannusta verrattuna huhtikuun 2010 lopun tilanteeseen, jolloin 42 % selvityksistä valmistui lain säätämässä ajassa ja keskimääräinen selvitysaika oli 131 vuorokautta. Lastensuojelutarpeen selvityksen kesto Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä alle 1 kk kk kk yli 6 kk yhteensä Kevään aikana palkattiin kuusi määräaikaista sosiaalityöntekijää (vakituisia 37). Heistä viisi aloitti huhtikuussa ja yksi toukokuun alussa. Lastensuojelutarpeen selvittämiseen liittyviä työprosesseja on tutkittu ja niitä selkeytetään. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 14 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua? kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 20 prosentilla edellisen vuoden tasosta Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja johtaja Kari Kankaala Pitkäaikaisasunnottomien määrää arvioidaan seuraavan kerran marraskuussa Aikaisempiin vuosiin nähden vertailukelpoinen tilanne saadaan selville joulukuun 2010 puolivälissä. Marraskuussa 2009 pitkäaikaisasunnottomia oli yhteensä 155 henkilöä, mikä oli noin 28 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2008, jolloin heitä oli 214. Hervannan Väkipyöränkadulle valmistuu vuoden 2011 alussa Martinus-säätiön rakentamishankkeena asunnottomien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ryhmäkoteja ja asumispäivystyspalveluja. Talon neljään ryhmäkotiin tulee yhteensä 63 asuntoa. Palvelun tuottaja selviää myöhemmin. Samassa korttelissa sijaitsee pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvä konseptikilpailuhanke. Ympäristöministeriöstä lähtöisin olevan kilpailun tarkoituksena oli hakea innovatiivisia tapoja yhdistää tuettu pitkäaikaisasunnottomien asuminen ja avokuntoutus. Kilpailulla haettiin samanaikaisesti sekä palveluntuottajaa että hankkeen toteuttajaa ja omistajaa. Palvelut tuottaa Väkipyörä Kuntoutus Oy. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Väkipyöränkadun asuntoihin vuoden 2011 alussa. Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 15

17 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua - kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Palveluasumisen paikkojen määrä kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdehuollon asiakkaille Kehitysvammaisten palveluasumisen paikkojen määrä on lisääntynyt 40:llä ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen paikkojen määrä on lisääntynyt 80:llä Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen ja tuetun asumisen palvelujen kilpailutus on toteutettu ja palveluntuottaja valittu 26 kehitysvammaisen asumispalvelujen järjestämiseksi. Palvelu käynnistyy tammikuussa Jussikodin asumispalvelut 29 päihde- ja mielenterveyskuntoutujalle kilpailutettiin keväällä Palvelut tuottaa Coronaria Oy. Väkipyöränkadun päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tukiasumispalvet otetaan käyttöön alkuvuodesta Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta suunnitellussa aikataulussa. Kortti 16 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua - kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asiakkaiden määrä on vähentynyt 20 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämisen toteuttamissuunnitelman laatiminen on aloitettu ja se valmistuu syyskuussa Tavoitetaso saavutetaan tammikuussa Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta suunnitellussa aikataulussa. Kortti 17

Strategiaraportti. Tammi joulukuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi joulukuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi joulukuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi joulukuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Esipuhe Elokuussa 2009 hyväksyttyä Tampere virtaa kaupunkistrategiaa toteutettiin

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi huhtikuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi huhtikuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi huhtikuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi huhtikuu 2011 TAMPEREEN KAUPUNKI

Strategiaraportti. Tammi huhtikuu 2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Strategiaraportti Tammi huhtikuu 2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Kuva sivulla 8: Valkovuokot, kuvaaja Pauli Asikainen Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 2011 Strategiaraportti Tammi huhtikuu 2011 TAMPEREEN

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Liikenne osana Tampereen ilmasto- ja energiatehokkuustyötä Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Miten yhdistetään kaupungin kasvu ja ekotehokkuus? Haaste 1: Tampereelle tulee 45 000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Teemat. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Johtokuntakoulutus, Tampere talo. Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia

Teemat. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Johtokuntakoulutus, Tampere talo. Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia Strategiajohtaja Reija Linnamaa 20.2.2013 Johtokuntakoulutus, Tampere talo Teemat Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia Strategian uudistaminen Strategian jalkauttaminen Tarvitsemme

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet (raportointi kaupunginvaltuustolle) 23.3.2015

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä Oma Tesoma Oma Tesoma -hanke on useista projekteista koostuva laaja-alainen kehityshanke, jolla tavoitellaan Tesoman asuin- ja palvelualueelle uudenlaista hyvinvointia sekä houkuttelevuutta kehittämällä

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT 23.5.2011 ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT Lasten ja nuorten ohjelma Turusta parempi kasvukaupunki Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Tekesin Sote & Huippuostajat -kiertue Tampere 16.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

kehittämismallilla tuloksia

kehittämismallilla tuloksia Toimialat ylittävällä 18.5.2017 kehittämismallilla tuloksia Sari Hannila, kehittämispäällikkö - EFQM Committed to Excellence 2 star 13. joulukuuta 2017 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Turun kaupunki

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 johtaja Taru Kuosmanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset tulevalle Nykyinen strategia

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 28.8.2017, Tampere-talo 1 Miksi Tampereen strategia? 2 Pormestariohjelma ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. LUONNOS 12.10.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Kehittämismalli yhteistyön

Kehittämismalli yhteistyön CASE Turku 18.5.2017 Kehittämismalli yhteistyön Sari Hannila, kehittämispäällikkö voimalla tuloksiin 18. toukokuuta 2017 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Kaupunkikonserni KONSERNIHALLINTO Hallintoryhmä

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous Sivistystoimien PKS-yhteistyö Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous 12.12.08 Perusopetus: Sivistystoimien PKS-yhteistyö Selvitetään vuosittain raja-alueiden yhteisiä oppilasalueita

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

MAL-sopimuksen seurannasta

MAL-sopimuksen seurannasta MAL-sopimuksen seurannasta MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 14.9.2012 Tampereen seudun MAL-sopimus Lähtökohtana Tampereen seudun hankekokonaisuuden 2030 toteuttaminen Tavoitteena tukea kaupunkiseudun elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot