LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009

2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON TUTKINNON PERUSTEET T U T K I N N O N P E R U S T E E T J A K O U L U K O H T A I N E N O P E T U S S U U N N I T E L M A Kaikille pakolliset tutkinnon osat, asiakaspalvelu Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Opinto-opas lyhennelmä opetussuunnitelmasta Merja Lyytikäinen ja Päivi Nummela

3 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TA- VOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuoteedustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. 2

4 Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.2 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, muodostuminen Perustutkinto muodostuu erillisistä tutkinnon osista: ammatilliset tutkinnon osat 90 ov, ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov ja vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov. Ammatillisissa tutkinnon osissa on sekä kaikille pakollisia, koulutusohjelman pakollisia että valinnaisia tutkinnon osia. Seuraavan sivun kaaviossa on esitetty vuonna 2010 Forssan ammatti-instituutissa alkavan koulutuksen tutkinnon osat. Koulutusohjelmien tutkinnon osien suorittaminen muodostaa urapolun joko vähittäiskaupan, talous- ja toimistopalvelujen tai toimisto-tietohallinnon ammattilaiseksi. Valinnaisuus mahdollistaa kaksoistutkinnon suorittamisen tai esimerkiksi tutkinnon osien suorittamisen toisesta ammatillisesta perustutkinnosta tai ammattikorkeakoulututkinnosta. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmaan sekä talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelmaan sisältyy kumpaankin 22 opintoviikkoa työssäoppimista ja 2 opintoviikon laajuinen opinnäyte. Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen -tutkinnon osa sisältyy myös kumpaankin koulutusohjelmaan. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskellaan asiakaspalvelua eli kaikille yhteistä tutkinnon osaa, ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Työssäoppiminen sijoittuu kolmevuotisen koulutuksen kahdelle viimeiselle opiskeluvuodelle. Ammatillisista opinnoista järjestetään ammattiosaamisen näytöt. Nämä sijoitetaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteyteen. 3

5 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI 120 OV, MUODOSTUMINEN Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Forssan ammatti-instituutissa tutkintoon sisältyy : * työssäoppimista 22 ov, * yrittäjyysopintoja yli 5 ov ja * opinnäyte 2 ov Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 70 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 70 ov * Valinnaisia osia 70 ov Kaupan palvelu ja myynti Visuaalinen myyntityö Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Sähköinen kaupankäynti Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen 20 ov 20 ov 10 ov 10 ov 10 ov * Talouspalvelut (pakollinen) 20 ov * Valinnaisia osia 50 ov Toimistopalvelut 20 ov Sähköinen kaupankäynti 10 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (= entiset yhteiset opinnot), 20 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta 1,5 0 4 Terveystieto 0,5 0 4 Taide ja kulttuuri Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Edellisten opintojen lisäksi vuosittain muita vaihtoehtoja valinnaisiksi opinnoiksi 16 ov 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov 4 4

6 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN, FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma tai osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Visuaalinen myyntityö 20 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala Talouspalvelut 20 ov Toimistopalvelut 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Sähköinen kaupankäynti Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Työvälineohjelmien käyttö Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen Lukio-opinnot 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat Tutkinnon osat yhteensä 20 ov 10 ov 120 ov 5

7 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON TUTKINNON OSAT Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu Yritysosaaminen Yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnassa Yritysjuridiikka Asiakaspalveluosaaminen Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen myyntityö Markkinoinnin perusteet Asiakaspalveluenglanti Asiakaspalveluruotsi Opinto-ohjaus Talousosaaminen Taloudellinen toiminta Työsuhde ja palkka Tietotyövälineet Työvälineohjelmat ja tietoturva Asiakirjat ja tekstinkäsittely Työssäoppiminen ja näyttö 2 ov 2 ov 2 ov 3 ov 3 ov 2 ov yhteensä 4 ov 6 ov 4 ov 5 ov 20 ov Koulutusohjelmaopinnot: Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti Kaupan rakenne ja kehitysnäkymät Vähittäiskaupan asiakaspalvelu Asiakasmarkkinointi Tuotetuntemus Tuotevastuualueen hoitaminen Kauppa ja kuluttajansuoja Business English Affärssvenska Työssäoppiminen Opinto-ohjaus 2 ov 3 ov 2 ov 7,5 ov 0,5 ov yhteensä 20 ov 6

8 Visuaalinen myyntityö Vähittäiskaupan visuaalinen ilme Markkinointiviestintä Julkaisut ja esitteet Ihmisen hyvinvointi ja työkyky Valokuvaus ja kuvankäsittely Opinnäyte Työssäoppiminen Koulutusohjelmaopinnot: Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut Kirjanpidon perusteet Tilinpäätös ja sen tulkinta Taloushallinnon työvälineet ja sovellusohjelmat Talousmatematiikka Velkasuhde ja saatavan perintä Palkkahallinto Opinnäyte Työssäoppiminen Opinto-ohjaus Toimistopalvelut Toimiston työt ja menetelmät Kokoustekniikka Atk-ohjaustaidot, tietokannat ja raportointi Perusmikrotuki Asiakirjatuotanto ja asiakirjahallinta Liike-elämän sähköinen ja kirjallinen viestintä Office English Byråsvenska Työssäoppiminen 4 ov 3 ov 2 ov 8 ov yhteensä 3 ov 2 ov 3 ov 2 ov 6,5 ov 0,5 ov yhteensä 2 ov 2 ov 2 ov 9 ov yhteensä 20 ov 20 ov 20 ov 7

9 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Kannattavuuden suunnittelu ja seuranta Hinta ja kate Budjettien laatiminen ja seuranta Yrityksen riskienhallinta Yritysverotus Tilastojen ja raporttien käsittely- ja lukutaito Työssäoppiminen Sähköinen kaupankäynti Sähköisen kaupankäynnin perusteet Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan ylläpito ja kehittäminen tai lukio-opintoja 10 ov Työvälineohjelmien käyttö Taulukkolaskenta Tietokanta Pitkän asiakirjan laatiminen Ohjelmien yhteiskäyttö Työssäoppiminen Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen Oman yritysidean ja liikeidean kehittely Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma Oman yrityksen markkinointisuunnitelma Oman yrityksen talous- ja rahoitussuunnitelma Oman yrityksen lopettamistoimenpiteet Työssäoppiminen 2 ov 3 ov yhteensä 2 ov 7 ov yhteensä 2 ov 2 ov 2 ov 3 ov yhteensä 2 ov 3 ov 0,5 ov 2,5 ov yhteensä 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 8

10 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli Opiskelutaidot ja viestintä Työelämän kielenkäyttötilanteet Kieli ja kulttuuri Toinen kotimainen kieli Företag och affärskontakter Vieras kieli Social Contacts Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 2 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1½ ov ½ ov Valinnaiset tutkinnon osat/lisäosat 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi: Bassvenska Vieras kieli, englanti: Basic English Äidinkieli: Tiimityöskentely Tieto- ja viestintätekniikka: Verkko-opiskelun perusteet VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Valinnat suoritetaan vuosittaisen tarjonnan pohjalta. Opinto-ohjaaja esittelee opinnot. 9

11 3 OPINTOJAKSOT, NIIDEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu Yritysosaaminen Yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnassa Yritysjuridiikka Asiakaspalveluosaaminen Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen myyntityö Markkinoinnin perusteet Asiakaspalveluenglanti Asiakaspalveluruotsi Opinto-ohjaus Talousosaaminen Taloudellinen toiminta Työsuhde ja palkka Tietotyövälineet Työvälineohjelmat ja tietoturva Asiakirjat ja tekstinkäsittely Työssäoppiminen ja näyttö Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 ov Opintojen tavoite 2 ov 2 ov 2 ov 3 ov 3 ov 2 ov yhteensä 4 ov 6 ov 4 ov 5 ov 20 ov Opiskelija ymmärtää, että jokainen meistä on omalla tavallaan yrittäjä. Joku perustaa yrityksen. Toinen on palkkatyössä ja toimii siellä yrittäjämäisesti. Opiskelija ymmärtää, miten jokaisen yksilön laadukas toiminta yrityksessä vaikuttaa yrityksen menestymiseen ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Opiskelija oppii havaitsemaan yritystoiminnan mahdollisuuksia. Opiskelija perehtyy yritystoiminnan lähtökohtiin. Hän ymmärtää, että yritystoiminnassa tuotetaan tavaroita ja palveluita. Hän ymmärtää, että yritystoiminnan lähtökohtana on idea, jolla voi ansaita rahaa ja luoda itselleen mielenkiintoisen työn ja mahdollisesti työllistää muita henkilöitä itsensä lisäksi. Opiskelija ymmärtää, että yrityksessä on hoidettava useita erilaisia toimintoja kannattavasti. Näitä ovat asiakaspalvelu ja myynti, markkinointi, talous ja rahoitus, logistiikka sekä esimiestoiminta ja henkilöstöasiat. Opiskelija oppii ymmärtämään yritystoimintaa kokonaisuutena. Hän tietää, että kokonaisuus muodostuu erilaisista tapahtumaketjuista ja osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Opiskelija oppii hahmottamaan oman roolinsa ja vaikutuksensa yrityksen tapahtumaketjuissa. 10

12 Suoritukset: teoriakoe ja näyttö 2. opiskeluvuoden työssäoppimispaikalla. Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu opintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, huolellisuus töiden viimeistelyssä, täsmällisyys, yhteistyötaidot ja opiskeluasenteet. Opintojen tietopuolinen osuus arvioidaan myös ammattiosaamisen näytössä. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hyvä 2 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee annetut opintoihin kuuluvat tehtävät hyvin. Opiskelija osaa soveltaa opittuja asioita. Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee annetut opintoihin kuuluvat tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa soveltaa opittuja asioita ja hankkii itsenäisesti lisätietoja yritystoiminnasta. Yritysjuridiikka 2 ov Opintojen tavoite Opiskelija osaa Suomen oikeusjärjestelmän rakenteen ja oikeudelliset peruskäsitteet. Opiskelija oppii etsimään juridista tietoa eri lähteistä (Finlex, kirjallisuus ja keskustelut). Opiskelija osaa laatia oikeudellisia perusasiakirjoja kuten yksinkertaisia sopimuksia ja valtakirjoja. Opiskelija osaa työoikeuden perusasiat, virka- ja työehtosopimusten yleisperiaatteet ja kaupan alan työehtosopimuksen pääasiat. Palkanlaskennan harjoitukset tehdään Työsuhde ja palkka-opinnoissa. Opiskelija oppii soveltamaan oikeudellista perustietoa ja ymmärtää oikeudellisen tiedon jatkuvan päivittämisen tarpeen. Opiskelumateriaali: oppikirja (uusien opetussuunnitelmien mukainen) Suoritukset: opittuja tietoja soveltava koe Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu opintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, huolellisuus töiden viimeistelyssä, täsmällisyys, yhteistyötaidot ja opiskeluasenteet. Opintojen tietopuolinen osuus arvioidaan myös ammattiosaamisen näytössä. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. 11

13 Hyvä 2 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee hyvin opintoihin kuuluvat tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa opittuja asioita hyvin. Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee kiitettävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa opittuja asioita erittäin hyvin sekä osaa itsenäisesti pohtia oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen myyntityö 2 ov Opintojen tavoite Opiskelija oppii ajattelemaan asiakaslähtöisesti ja tiedostaa hyvän asiakaspalvelijan vaatimukset. Opiskelija tuntee asiakaspalvelun ja myyntityön perusteet ja osaa palvella ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän työskentelee laaditun suunnitelman asiakaspalvelun eri vaiheissa ja eri asiakaspalvelutilanteissa. Hän ymmärtää mistä hyvä palvelu muodostuu ja mitä laatu merkitsee asiakaspalvelutehtävissä. Opiskelija edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita. Opiskelumateriaali: oppikirja ja ohjemateriaali Suoritukset: osallistuminen lähiopetukseen, teoriakoe, tehtävien suoritus ja näyttö Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu opintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, huolellisuus töiden viimeistelyssä, täsmällisyys, yhteistyötaidot ja opiskeluasenteet. Opintojen osuus arvioidaan myös ammattiosaamisen näytössä. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hyvä 2 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät, on täsmällinen ja oma-aloitteinen tehtävissään. Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hän on täsmällinen, oma-aloitteinen ja vastuullinen tehtävissään. Hän ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yritystoiminnan kokonaisuudessa. Näyttö: Ammattitaito osoitetaan palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto tms. 12

14 Markkinoinnin perusteet Opintojen tavoite Opiskelija sisäistää asiakaspalvelun osana markkinoinnin kokonaisuutta ja ymmärtää myös muiden markkinoinnin osa-alueiden merkityksen asiakaskontaktien luomisessa. Opiskelija tuntee markkinointiin ja asiakaspalveluun vaikuttavat toiminta-ympäristöön liittyvät tekijät ja markkinoinnin toimintavaihtoehdot. Opiskelumateriaali: oppikirja ja luentomateriaali Suoritukset: osallistuminen lähiopetukseen, teoriakoe ja tehtävien suoritus Suunnitelma arvioinnista Arviointi on oppimisprosessiin kohdistuvaa ja pohjautuu opintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, huolellisuus töiden viimeistelyssä, täsmällisyys, yhteistyötaidot ja opiskeluasenteet. Opintojen tietopuolinen osuus arvioidaan myös ammattiosaamisen näytössä. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hyvä 2 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee hyvin opintoihin kuuluvat tehtävät, on täsmällinen ja oma-aloitteinen tehtävissään. Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee kiitettävästi opintoihin kuuluvat tehtävät, on täsmällinen, oma-aloitteinen ja vastuullinen tehtävissään. Hän ymmärtää markkinoinnin merkityksen yritystoiminnan kokonaisuudessa ja sen vaikutukset asiakaspalvelun toteuttamiseen. Asiakaspalveluenglanti 1ov (Customer Service) Opintojen tavoite Opiskelija oppii asiakaspalvelun perussanaston ja kohteliaan kielenkäytön. Hän oppii selviytymään tavanomaisesta normaalitempoisesta puheesta kasvotusten tai puhelimessa kuten neuvontapisteessä ja ostotilanteissa. Opiskelija oppii kauppoihin, tavarataloihin, tuoteryhmiin ja myytäviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän keskeisen sanaston. Hän kykenee osallistumaan aktiivisesti työelämän asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelumateriaali: oppikirja Suoritukset: oppitunnit, kirjallliset ja suulliset tehtävät Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluproses- 13

15 sissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, töiden ajallaan tekeminen ja palauttaminen, yhteistyötaidot, tuntikäyttäytyminen ja opiskeluasenteet. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät ohjattuna mallin mukaan ymmärtäen kirjalliset ja suulliset viestit ja vastaa esitettyihin kysymyksiin asiakaspalvelutilanteissa. Hän palvelee asiakkaita ja selviytyy auttavasti englannin kielellä palvelutilanteista kansainvälisessä ympäristössä. Hyvä 2 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi ja ajallaan opintoihin kuuluvat tehtävät mallin mukaan. Hän esittää tarkentavia kysymyksiä ja hoitaa asiakaspalvelutilanteet englannin kielellä auttavasti. Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi ja ajallaan opintoihin kuuluvat tehtävät. Lisäksi hän osallistuu kirjalliseen kokeeseen tai esittää vuoropuhelun kurssin sisältöön liittyvästä aiheesta. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta asiakaspalvelutilanteissa, jotka hän hoitaa joustavasti englannin kielellä. Asiakaspalveluruotsi 1ov (Kundbetjäning ) Opintojen tavoite Opiskelija oppii kertomaan pohjoismaisissa yhteyksissä kohteliaasti mutta rutiininomaisesti työtehtävistään ja arkipäivän tilanteista ruotsin kielellä. Hän kertoo yrityksestään asiakkaalle, tekee matkajärjestelyjä ja selviytyy tavanomaisista asiakaspalvelutilanteista kuten kaupassa ja ravintolassa sekä kasvotusten että puhelimessa. Hän ymmärtää ja osaa pyyttä selvennyksiä ja opastaa tarvittaessa asiakasta monikulttuurisessa Suomessa. Opiskelumateriaali: oppikirja Suoritukset: oppitunnit, kirjalliset ja suulliset tehtävät Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, töiden ajallaan tekeminen ja palauttaminen, yhteistyötaidot, tuntikäyttäytyminen ja opiskeluasenteet. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät apuvälineitä käyttäen. Hän selviytyy yksinkertaisin lausein helpoista arkipäiväisistä asiakaspalvelutilanteista ollen samalla tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä. Hyvä 2 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi mallin mukaan ja ajallaan opintoihin kuuluvat tehtävät. Hän selviytyy tavanomaisista hidastempoisista asiakaspalvelutilanteista pyytäen ajoittain tarkennusta tai selvennystä. Hän ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia. 14

16 Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi ja ajallaan opintoihin kuuluvat tehtävät. Lisäksi hän osallistuu kirjalliseen kokeeseen tai esittää vuoropuhelun kurssin sisältöön liittyvästä aiheesta. Hän palvelee asiakkaita ja hoitaa tavanomaiset arkipäivän tilanteet ymmärtäen ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa. Talouden toiminnot 3 ov Opintojen tavoite Opiskelija osaa selvittää toiminnan kannattavuutta. Hän tietää ja ymmärtää taloushallinnon peruskäsitteet ja osaa tehdä yksinkertaisia talouteen liittyviä laskelmia ja asiakirjoja. Perustoimintoihin kuuluvat mm. tosite ja sille asetetut vaatimukset maksuehdot, alennukset viivästyskorot tiliotteen lukeminen käteiskuitin laatiminen kassakirja kassajärjestelmään tutustuminen/harjoitteleminen esim. koulun ruokala/kauneudenhoitoalan kassa tms. arvonlisävero ja sen laskeminen, valvontailmoituksen täyttäminen huomautusaika, reklamointi, hyvitys taloudellinen toiminta taloushallinnon koostuminen eri toiminnoista: tilaukset, laskutus, reskontra, kirjanpito, palkanlaskenta, tilinpäätös, hinnoittelu, budjetointi. Opiskelija ymmärtää yrityksen talouden perustoimintojen merkityksen liiketoiminnan kannalta. Opiskelumateriaali: oppikirja (uusien opetussuunnitelmien mukainen) Suoritukset: opittuja tietoja soveltava koe Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu opintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, huolellisuus töiden viimeistelyssä, täsmällisyys, yhteistyötaidot ja opiskeluasenteet. Opintojen tietopuolinen osuus arvioidaan myös ammattiosaamisen näytössä (taloudellinen osaaminen asiakaspalvelussa, palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen). Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hyvä 2 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee hyvin opintoihin kuuluvat tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa opittuja asioita hyvin. 15

17 Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee kiitettävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa opittuja asioita erittäin hyvin. Työsuhde ja palkka Opintojen tavoite Opiskelija osaa toimia kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työja virkaehtosopimukset edellyttävät. Opiskelija osaa keskeiset palkanlaskennan tehtävät ja osaa tarkistaa oman palkkansa. Hän tietää palkkoihin liittyvät tilitykset sekä viranomaisten vaatimat tilastot. Opiskelumateriaali: harjoitustehtävät ja oheismateriaali Suoritukset: koe, tehtävien suoritus ja näyttö Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu opintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, huolellisuus töiden viimeistelyssä, täsmällisyys, yhteistyötaidot ja opiskeluasenteet. Opintojen tietopuolinen osuus arvioidaan myös ammattiosaamisen näytössä. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hyvä 2 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyvin opintoihin kuuluvat tehtävät Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee kiitettävästi opintoihin kuuluvat tehtävät.. Näyttö: Opiskelija osaa ja ymmärtää oman työpaikkansa työaikajärjestelyjä. Hän noudattaa työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia. Työvälineohjelmat ja tietoturva 3 ov Opintojen tavoite Opiskelija hallitsee työvälineohjelmien peruskäytön ja osaa hyödyntää niitä työtehtävien hoidossa. Lisäksi opiskelija osaa käyttää eri verkkoviestintämenetelmiä ammattiin liittyvän tiedon lähettämiseen ja jakamiseen. Opiskelija osaa ennakoida ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tietoturvariskit sekä kehittää työympäristöään ja toimintatapojaan tietoturvatavoitteiden pohjalta. Opiskelumateriaali: sähköiset materiaalit, oppikirja Suoritukset: osallistuminen lähiopetukseen, tehtävien suoritus, koe 16

18 Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu opintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, huolellisuus töiden viimeistelyssä, täsmällisyys, yhteistyötaidot ja opiskeluasenteet. Opintojen osuus arvioidaan myös ammattiosaamisen näytössä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käyttämällä työssään erilaisia työvälineohjelmia monisivuisia asiakirjoja laatiessaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hyvä 2 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee hyvin opintoihin kuuluvat tehtävät. Hän osaa soveltaa opittuja asioita käytännön työtehtävissä. Kiitettävä 3 Opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee kiitettävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hän osaa soveltaa hyvin opittuja asioita käytännön työtehtävissä. Näyttö: Ammattitaito osoitetaan palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto tms. Asiakirjat ja tekstinkäsittely 2 ov Opintojen tavoite Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tekstinkäsittelyn perustoimintoja tuottaessaan asiakirjoja. Hän tuntee asiakirjastandardin ja osaa noudattaa sitä omissa töissään ja yksinkertaisissa liikekirjeissä. Opiskelija saa valmiudet laatia kaupan alan asiakirjoja ja täyttää sähköisiä lomakkeita. Opiskelumateriaali: ohje- ja harjoitusmateriaali Suoritukset: tekstinkäsittelykoe ja -harjoitukset Suunnitelma arvioinnista Arviointi on jatkuvaa. Arviointi pohjautuu opintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Opintojen arvosana muodostuu opintoihin osallistumisesta ja erilaisten tehtävien suorittamisesta. Opiskeluprosessissa arvioidaan läsnäolo, aktiivisuus lähiopetustunneilla, huolellisuus töiden viimeistelyssä, täsmällisyys, yhteistyötaidot ja opiskeluasenteet. Tyydyttävä 1 Opiskelija osallistuu tunneille ja tekee hyväksyttävästi opintoihin kuuluvat tehtävät. Hän osaa tekstinkäsittelyn perustoiminnot Tietokoneen käyttäjän A-korttitasoa vastaavasti. Hyvä 2 T1-tason lisäksi opiskelija selviytyy lähes virheettömästi lyhyen asiakirjan kirjoittamisesta ilman mallia. 17

19 Kiitettävä 3 H2-tason lisäksi opiskelija on töiden viimeistelyssä huolellinen ja osaa arvioida suoritustensa laatua. Hän noudattaa asiakirjastandardia myös omissa töissään. Tekstinkäsittelyssä hän osaa myös lajittelun, taulukoiden teon ja taulukkolaskennan taulukoiden liittämisen tekstiin. Näyttö: opiskelija tekee työssäoppimisjaksollaan asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä kaupassa, pankissa, toimistossa, vakuutusyhtiössä, infopisteessä, varastossa ym. Tutkinnon perusteissa esitetyt arvioinnin kohteet ja kriteerit Asiakaspalvelu (1. näyttö työssäoppimispaikalla) Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee ohjatusti yrityksen tai organisaation työtehtäviä yrityksen tai työtehtäviä oma-aloitteisesti ohjeiden organisaation ohjeiden ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden mu- noudattaa ohjattuna omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä kaisesti noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa laaditun suunnitelman kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee laaditun suunnitelman asiakaspalvelun eri vaiheissa joustaen tilanteiden vaatimusten toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavat työvaiheet ja toiset työntekijät Laatutavoitteiden mukainen toiminta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatuja kestävän kehityksen toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden 18 toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot