VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet"

Transkriptio

1 VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013

2 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen toimintaympäristö ja markkinat 1 op Janda ja sen taustaa Toimialan yleiset näkymät Kilpailu Verkostoituminen ja asiakkuudet Luovan alan yrittäjyys 12 3 Yrityksen liikeidea ja tuotteistaminen 1 op Janda / Epävirallinen Kanava Tuotteistaminen 18 4 Pienyritysten hallinto ja organisointi 1 op 22 5 Asiakkaat ja markkinointi 1 op Johdanto Segmentointi Missio Tavoitteet SWOT Toimintaympäristö 32 LÄHTEET 35

3 4 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op Kuten Kauppalehden jutussa ja haastattelussa* todettiin, yrittäjyys kuvataan usein haastavana, ongelmallisena ja vaikeana työskentely- ja elämäntapana. Kirjanpitovelvollisuus, erilaiset toimintatavat, vastuut ja velvollisuudet saattavat vaikuttaa kaukaisilta sekä vierailta. Yrittäjiä on erilaisia, yritysmuotoja on erilaisia ja kun halutaan lähteä perustamaan yritystä, pitää täyttää lomakkeita ja olla yhteydessä eri tahoihin sekä varmistaa, että niin taloudelliset kuin henkisetkin resurssit ovat olemassa. Toisaalta taas saa olla oma pomonsa, saa luoda omat strategiat sekä toimintatavat yrityksessä, saa olla itse vastuussa ja on oikeutettu toimimaan yrityksessään parhaaksi näkemällään tavalla. Saa luoda itse kaikki tavoitteet sekä löytää tavat saavuttaa ne. Voidaan myydä mitä tahansa tuotteita ja palveluita, kaikkeen mihin vain löytyy resursseja. Omaan kokemukseeni perustuen voin sanoa, että yrityksen perustaminen Suomessa ei ole vaikeaa, kunhan vain on tahtoa viedä asiat loppuun asti yritys ei ole sellainen minkä voi missä tahansa vaiheessa jättää kesken. Yrittäjyys ei tarkoita vain pelkästään yritysjohtajia tai yritysomistajia. Yrittäjyyskäsite muodostuu monesta eri osa-alueesta. Koiranen (2006, luku 1) puhuu muuntautumiskyvystä. Yrittäjyys uudistuu ja uudistaa. Yrittäjiltä vaaditaan eri aikoina erilaisia ominaisuuksia ja sopeutumiskykyä mukautua muuttuviin tapoihin. Jos yrittäminen käsitetään suppeasti vain omistajayrittäjyydeksi, voidaan todeta Huuskosen tapaan, etteivät kaikki päätökset ryhtyä yrittäjiksi ole oikeita - eivät ihmisen itsensä eivätkä yhteiskunnan kannalta. Väärä optimismi ja tietämättömyys kaatavat monia yrityksiä. Jos yrittäminen ymmärretään laveammin eli luovaksi, uutteraksi, sinnikkääksi ja tuottavaksi suhtautumiseksi työn tekoon, jokaisen tulisi olla yrittäjä. Laveampi yrittäjyys on sekä ulkoista että sisäistä. (Koiranen, 2006, luku 1) Mikäli henkilö esittäytyy yrittäjänä, hänen ei tarvitse olla yritysomistaja, yritysjohtaja tai muuten yrityksen omistajuuteen suoraan kytköksissä oleva henkilö; hän voi myös olla ajatusmaailmaltaan yrittäjä sisäinen yrittäjä.

4 5 Sisäinen yrittäjyys on vähän samanlainen kuin Bryce Courtenayn tarina kirjasta The Power of One (Wsoy 1990, s ). Määrittelisin sisäisen yrittäjyyden seuraavalla tavalla: Pitää olla oma-aloitteisuutta, taitoa omaksua sekä käyttää tietoja, kärsivällisyyttä sekä uskallusta. Puhutaan ihmisen luonteenpiirteistä ja ajattelumaailmasta tavasta, miten käsittelee asioita ja millä tavalla näkee maailman. Sisäinen yrittäjä on vastuussa omasta työstään, tiedostaa sen ja haluaa työskennellä juuri valitsemallaan tavalla. Kun puhutaan sisäisestä yrittäjästä, puhutaan henkilön persoonasta ja ominaisuuksista. Sisäinen yrittäjä toimii jonkun toisen palveluksessa, toisin kuin ulkoinen yrittäjä, mutta toimii siinä yrittäjälle ominaisilla tavoilla. (Koskinen 2006, Koiranen 2000) Kulttuurialalla toimitaan paljon sisäisinä yrittäjinä organisaatiot ovat pieniä ja monesti voittoa tavoittelemattomia, tavoittelevat yhteistä hyvää sekä ovat tiiviitä yhteisöjä, joten yksikin henkilö on erittäin tärkeä organisaation toiminnalle ja nämä henkilöt tietävät sen. Ulkoiseksi yrittäjäksi voi ryhtyä, vaikka ei olisi lainkaan sisäinen sellainen. Koiranen (2006) on ottanut kannakseen aikaisemmin mainitun laveamman yrittäjyyden. Ulkoinen yrittäjyys ei mielestäni kuitenkaan vaadi innovatiivisuutta ja luovuutta, kuten Koiranen (2006, luku 1, kuva 2) on kuvannut. Suomen laki määrää, että henkilö, joka omistaa yrityksestä vähintään 60% sekä tekee aktiivisesti ja merkittävästi töitä siinä, lasketaan yrittäjäksi. Esimerkiksi henkilö, joka omistaa 65% yrityksestä ja on aktiivisesti mukana hallituksessa, lasketaan käsittääkseni yrittäjäksi. Hänen ei tarvitse olla innovatiivinen tai luova hän voi olla yksinkertaisesti rahallinen sijoittaja, joka lasketaan yrittäjäksi. Jos puhutaan suomalaisista kulttuurialan organisaatioista, jotka usein ovat melko pienikokoisia ja toimivat hyvin spesifioidulla alalla sekä ovat juuri tietyllä alalla ammattitaitoisia, eivät yleensä omaa pelkästään ulkoisia yrittäjiä. Kulttuuri on ala, joka vetoaa ihmisiin, joilla on tietty intohimo sekä visio tiettyjen asioiden suhteen. Nämä yritykset ovat onnistuneet luomaan sisäisen yrittäjyyden myös ulkoiseksi yrittäjyydeksi.

5 6 Hyvänä esimerkkinä toimii suomalainen yritys Aava-tuotannot Oy perustettu parin nuoren naisen omistama kulttuurituotannon yritys tarjoaa erilaisille tahoille kokonaisista projektihallinnoista yksittäisiin konsulttipalveluihin. Yksi yrityksessä toimivista henkilöistä on HUMAK:ista valmistunut kulttuurituottaja, joka omistaa myös osan yrityksestä. Hän on siis ulkoinen yrittäjä. Samaan aikaan hän on mukana yrityksessä täysin omalla panostuksellaan hän tekee kokopäivätyönä (yrittäjän elämässä se tarkoittanee kutakuinkin 24/7) töitä sen asian parissa, josta hän on innostunut. Tällöin hän on tavallaan myös sisäinen yrittäjä, sillä hän ei tee pelkästään itselleen töitä. Hän työskentelee aktiivisesti ja hienolla mielenkiinnolla yrityksessä töitä, joka on myös muiden omistama. Häneen kiteytyy siis sekä ulkoisen että sisäisen yrittäjän piirteet. Aava-tuotannot perustettiin myös tämän kyseisen yrittäjän mukaan nimenomaan osakeyhtiöksi, sillä he halusivat antaa yritykselle mahdollisuuden kasvaa ja koko hommassa oli mukana monta henkilöä. Vaikka luottamus tiimissä oli millainen tahansa, tässäkin tapauksessa haluttiin pitää yritys täysin omana juridisena henkilönään. Osakeyhtiö on helppo ja kätevä tapa tehdä niin. Erilaiset yritysmuodot auttavat tukemaan yrittäjäksi ryhtyvän tavoitteita. Yleisin yritysmuoto Suomessa on oman kokemukseni mukaan toiminimi. Myös kulttuurialalla on erittäin iso määrä freelancer-toimijoita, jotka nimenomaan toimivat oman toiminimen kautta, jotta he pystyvät esimerkiksi laskuttamaan. Tämä helpottaa yhteistyötä eri tahojen kanssa; verokortilliset työntekijät voivat tulla kalliiksi toisin kuin laskutettavat. Toiminimen omistaja hallitsee myös kaikkia toiminimen kautta hankittuja varoja ja ne ovat hänen henkilökohtaista omaisuuttaan. Toiminimi on siis yksinkertaistettuna yksityinen henkilö, joka on rekisteröinyt itsensä alalleen. Tällainen henkilö lasketaan kuitenkin yrittäjäksi. Minut on kasvatettu yrittäjäperheessä: ala-asteikäisenä vanhempani tekivät töitä omassa kiinteistöhuoltofirmassaan, 2000-luvun vaihteessa aloimme siirtyä kasvavaan internetbisnekseen ja sille tielle olemme jääneet. Matkan varrella on ollut yksittäisiä kauppoja, ravintola, muita sivutoimia sekä erilaisia yrityksenalkuja Venäjällä, Virossa ja jopa Yhdysvalloissa. Uskon, että

6 7 perheessäni on juuri sitä sisäistä yrittäjyyttä halua oppia, luoda uusia asioita. Löytyy halua yrittää. Olen kuitenkin huomannut, että minusta on tullut sisäinen yrittäjä ulkoisen yrittäjyyden kautta. Saatuani perheyrityksemme INT2000 Oy osakkeita haltuuni 2011, minusta tuli yrityksen pääosakas. Vasta tehtyäni aktiivisesti töitä yrityksessä huomasin, että tein töitä myös muita kuin itseäni varten. Minun lisäkseni yrityksen osakkeita oli kahden muun henkilön omistuksessa ja halusin tehdä myös heitä varten työtä. Myöhemmin, syksyllä 2012, ostin uuden saman alan yrityksen (Herito Oy), jossa olen kuitenkin toiminut puhtaasti ulkoisena yrittäjänä. Sekä INT2000 Oy että Herito Oy ovat verkko- ja tietoliikenteen alan yrityksiä. Siitä huolimatta, että olen kasvanut yrittäjien perheessä ja koen olevani itse yrittäjä, en voi automaattisesti sanoa, että minut olisi kasvatettu yrittäjäksi. Olen saanut vaihtoehtoja tehdä muutakin kuin yrityshommia lyhyen elämäni aikana ja koen, että minusta löytyy sisäisen yrittäjän piirteitä. Olen kuitenkin itse tiedostanut olevani sekä sisäinen että ulkoinen yrittäjä ja olen lähtenyt kehittämään itseäni juuri siihen suuntaan. Hienointa yrittäjyydessä mielestäni on, että sitä voi oppia. Vaikka sisäisessä yrittäjyydessä puhutaan ihmisen ominaisuuksista, ne ovat ominaisuuksia joita voi oppia. Ulkoiseksi yrittäjäksi ei voi muuta kuin oppia kukaan ei ole automaattisesti syntynyt ulkoiseksi yrittäjäksi. Yrittäjyys on siis avoin väylä kaikille, kunhan vain löytyy tahtoa sille tielle.

7 8 Lähteet: *en valitettavasti päässyt artikkeliin enää, sillä Kauppalehdessä oli rajoitettu lukuoikeus, enkä ensimmäisellä kerralla tietenkään huomannut ottaa tietoja ylös. Muuten olisin viitannut nimellä sekä tarkemmilla tiedoilla. Koiranen, Matti Ole yrittäjä sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Yos! & Konetuumat Oy. cid=197. Viitattu Koskinen, Marketta Pro gradu seminaarin tutkimustyö. Yrittäjyys vs. sisäinen yrittäjyys - Tulkitseva käsiteanalyysi yhtäläisyyksistä ja eroista. cid=197. Viitattu

8 9 2 Yrityksen toimintaympäristö ja markkinat 1 op 2.1 Janda ja sen taustaa Vielä täysin ideavaiheessa oleva Janda / Epävirallinen Kanava on uudenlainen kulttuuripalvelu monille eri tahoille. Sen tavoitteena on yhdistää kulttuurista kiinnostuneet organisaatiot sekä yksityiset käyttäjät helposti lähestyttävällä tavalla ja siten kehittää muun muassa kaupunkia ja arkielämää demokraattisella tavalla jos ei muuta, niin ainakin antaa kehittämiselle mahdollisuus. Janda on pelkästään internetissä toimiva verkkosivusto, jossa kysytään kysymyksiä ja niihin vastataan. Kyseessä on siis IT-alan yritys, jolla pyritään vaikuttamaan erityisesti kaupunkikulttuuriin Janda / Epävirallinen Kanava on nykyaikaa parhaimmillaan. Sen avulla esimerkiksi kunta voi kysyä suomalaisten mielipidettä uudesta taidegalleriasta, jota ollaan rakentamassa keskustaan. Yleensä tällaisissa rakennustapauksissa on olemassa etukäteen valittu raati, joka päättää millainen suunnitelma toteutetaan. Kun kysymys kysytään sivustolla, jota käyttävät jo monet suomalaiset ja siellä on myös paljon vastaavia kysymyksiä, saadaan jonkinlainen käsitys siitä mitä kuntalaiset toivovat. Vaikka kyselyn tulos ei päättäisi tai antaisi ratkaisua tilanteeseen, se voi antaa raadille jonkinlaisen käsityksen kuntalaisten toivomuksista. Jandaan voi lisätä erilaisia kysymyksiä, joihin joko vaaditaan rekisteröityminen/tunnistautuminen tai ei. 2.2 Toimialan yleiset näkymät Suomessa tarjotaan monenlaisia kulttuuripalveluita, joiden tarjoajat sekä asiakkaat vaihtelevat reilusti. On olemassa niin yksityisen kuin julkisen sektorin kulttuuripalveluja. Janda on kuitenkin yksityisen sektorin palvelu, joten tässä keskityn pääosin yksityiselle puolelle ja sen kulttuuripalveluiden näkymiin, erityisesti niihin jotka toimivat pääosin internetissä tai sen kautta. Jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa oleva Suomi tarjoaa yhä enemmän ja enemmän palveluita netissä. Nykyisin voi varata, ostaa ja tilata tapahtumaliput suoraan netistä, musiikkia, elokuvia, videoita sekä monia muita materiaaleja tarjotaan täysin digitaalisesti ja monesti esimerkiksi taidegallerioiden näyttelyistä on kuvia sekä muuta materiaalia tarjolla netissä. Täysin samantyyppisiä sivustoja kuten

9 10 Janda ei ole vielä tullut minulla vastaan. Erilaiset tutkimuskeskukset sekä markkinointitoimistot tekevät aihealuettain kyselyitä, joista voi voittaa esimerkiksi tuotepalkintoja. Nämä usein kuitenkin liittyvät joihinkin tiettyihin tuotteisiin, kuten esimerkiksi matkapuhelinliittymiin ja tällaiset sivustot helposti ovat liian tyrkyttäviä. Tavallinen suomalainen ei yleensä pidä ylenpalttisesta tyrkyttämisestä ja myymisestä, se vain karkoittaa kauemmas. Kaikille avoin ja pelkästään kysymyksiin keskittynyt sivusto on paljon luotettavampi ja helpompi ratkaisu. Kulttuuriin ollaan myös sijoitettu viime aikoina paljon enemmän rahaa, eikä pelkästään säätiöiden tai muiden ilmaisen rahan tahojen kautta. Myös yksityisiä, voittoa tavoittelevia sijoittajia löytyy enemmän. Kulttuuriteollisuuden muuttuminen kaupallisempaan suuntaan on luonut toimialalle paljon mahdollisuuksia... (Vesala, 2009). Vaikka Vesala jatkaa, että muuttuminen on asettanut myös rajoituksia, se ei mielestäni vaikuta rahoittajien määrään, joka on ollut selkeästi kasvussa. Tämän ovat jo huomanneet monet kulttuurialan toimijat, jotka jo julkisesti hakevat sijoittajia verkostojensa kautta. Myös erilaiset tahot, kuten Kulttuuriverkon Luovien alojen yrityskatalogi (Kulttuuriyrittäjyyskeskuksen verkostohanke) antavat mahdollisuuksia löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita. 2.3 Kilpailu Aikaisemmassa kappaleessa mainitut markkinointitoimistot ja yksittäiset toimijat ovat tällä hetkellä suurimpia kilpailukumppaneita. Markkinointitoimistot ja tutkimuskeskukset tekevät myös kannattavaa liiketoimintaa samalla ajatuksella. Heidän asiakkaat ovat usein suuria yksityisen sektorin yrityksiä, jotka eivät tilaa pelkästään kyselyitä, vaan myös esimerkiksi markkinointimateriaalia perustuen kyselyn tutkimuksiin. Suurimpia tutkimus- ja kyselyalan toimijoita ovat muun muassa TNS Gallup (http://www.tns-gallup.fi) ja Suomen Kyselytutkimus Oy (http://www.suomenkyselytutkimus.fi/web/). Pieni ero näihin yrityksiin on se, että Janda on nimenomaan kuluttajalähtöinen eli sivusto suunnitellaan niin, että kyselyt tuodaan heti etusivulle, eikä niinkään ole tarkoitus hakea

10 11 sopimusasiakkaita etusivun kautta. Pystymme myös kysymään kysymyksiä, joiden tutkimustuloksia voimme myydä jälkikäteen, mikäli huomaamme tällaisen mahdollisuuden. Mainitsemani markkinajohtajat ovat suunnitelleet sivustonsa nimenomaan maksavien asiakkaiden kannalta, eli haetaan ensin asiakkaita ja kysely toteutetaan vasta sitten. He käyttävät pohjanaan omia verkostojaan, esimerkiksi sähköpostilistoja. Jandan tarkoitus on myös kerätä omat sähköpostilistat ja verkostot, mutta pääosin kyselyihin voi vastata kuka tahansa kävijä sivustolla, riippuen tietysti siitä miten kysymykset on rajattu ja tarvitseeko vastaamista varten rekisteröityä. 2.4 Verkostoituminen ja asiakkuudet Janda / Epävirallinen Kanava kerää kahdenlaisia asiakkaita: tahot, jotka haluavat kysyä kysymyksiä sekä kuluttajia, jotka vastaavat kysymyksiin. Janda keskittyy kuitenkin siihen, että kuluttajien kynnys löytää kysymykset ja vastata niihin on mahdollisimman alhaalla. Tahot, jotka haluavat pistää pystyyn kyselyn kiinnostuvat kunhan pystymme luomaan näkyvästi laajan verkoston kuluttajista. Tärkeää on pitää mielessä, että suuria tämän tyyppisiä asiakkaita pitää hakea myös itse ja heille pitää osata perustella miksi juuri me olisimme se sopivin vaihtoehto. Tällaiset asiakkuudet saadaan ja pidetään erinomaisilla myyntitaidoilla, joita onneksi tämänkin liikeidean keksineiden joukossa on. Haastavinta on löytää kuluttaja-asiakkaat ja saada heidät pysymään aktiivisina käyttäjinä. Kuten aikaisemmin on tullut esille, jotkin kysymykset vaatisivat rekisteröitymisen tai tunnistautumisen joko esimerkiksi Facebookin tai pankkitunnusten avulla. Rekisteröitymisen avulla pystymme pitämään myös sähköpostilistaa, jota voi hyödyntää muun muassa markkinoinnissa. Jotta kuluttaja saadaan rekisteröitymään ja vastaamaan kysymyksiin, pitää olla jokin houkutin. Tällaisia ovat kaikenlaiset tuotepalkinnot sekä ilmaistavarat. Kynnys vastata kysymyksiin on pieni, jos vastaaminen ei vaadi rekisteröitymistä. Tällaisten kysymysten tulokset eivät kuitenkaan ole välttämättä kaikken luotettavimpia, sillä vaikka esimerkiksi IP-rajoituksilla rajoittaisi vastauskerrat kolmeen, IP-osoitteen muuttuessa vastauskerrat uusiutuvat ja sama henkilö

11 12 saattaa päästä äänestämään jopa kymmeniä kertoja. Erilaisilla kävijätilastoilla per sivu pystyy kuitenkin seuraamaan miten monta yksittäistä kävijää sivustolla on ollut. Kuluttajien ja asiakkuuksien lisäksi on tärkeää miettiä yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi tuotepalkinnot pitäisi saada ilmaiseksi mainosta vastaan erilaisilta yrityksiltä, jotta meidän ei tarvitse kuluttaa rahaa niihin. Näin tuotepalkinnon tarjoaja toimittaa myös tavaran suoraan kuluttajalle ja meidän ei tarvitse huolehtia siitä vähentää työmäärää sekä vastuuta. Voimme löytää yhteistyökumppaneita itse sekä uskoisin, että alkuvaiheen jälkeen monet saattavat ottaa yhteyttä myös meihin. Tähän tarvitsee myös hyviä myyntitaitoja, jotta hyvät yhteistyökumppanit saadaan pysymään. 2.5 Luovan alan yrittäjyys Janda / Epävirallinen Kanava on yritetty kohdentaa mahdollisimman tarkkaan niin, että yrityksen liikeidea olisi selkeä. Näin emme yritä tarjota liikaa asioita kerralla. Tuotteita pystyy tarjoamaan resurssien parantuessa lisää, mikä toimii erityisesti luovilla aloilla. Kasvava kysyntä ja uudenlaiset tuotteet lisäävät myös palvelujen kysyntää. Verkossa asiointi on yhä suositumpaa ja pikkuhiljaa myös jopa ravintolat toimivat kokonaan verkkokauppana eikä niillä ole itse ravintolaa, johon asiakkaat voisivat tulla (mysushi.ee). Yrittäjälle sekä yritykselle tämä antaa mahdollisuuden kasvaa omalla alallaan yhä enemmän. Myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti, niin teknisesti kuin muutenkin, niihin pitää osata reagoida tehokkaasti. Janda pyrkii kuitenkin kehittämään lähes virheettömän ja monipuolisen yhden palvelun, jonka jälkeen voimme pohtia mahdollisuuksia kehittyä eteenpäin. Aikasemmin mainittu rahoittajien ja rahoituksen lisääntyminen avaa paljon uusia ovia. Kulttuuritoiminnan kaupallistuminen mahdollistaa kulttuuriyritysten kasvun. Kulttuurialan organisaatiot ovat usein pieniä ja ne saattavat olla haitaksi, eikä yritys pääse näin ollen kannattavaan toimintaan. Pienissä yrityksissä ei nimittäin synny ammattimaiselle yritystoiminnalle tyypillistä roolien

12 13 erikoistumista. Niiden resurssit eivät lisäksi useinkaan riitä tuotekehitystoimintaan eivätkä kansainvälistymiseen, minkä lisäksi pienen yrityksen neuvotteluasema on usein heikko suhteessa asiakkaisiin. (Vesala 2009) Mahdollisuuksien lisäksi alalla on myös uhkia, joita pitää osata väistää. Tämä pienuus on mielestäni se merkittävin ongelma, joka Jandan kanssa saatettaisiin kohdata. Koulutuksella ja mielenkiinnolla alaa kohtaan uskon, että pääsemme kehittymään. Nykyvuosien aikana nimenomaan koulutusmahdollisuudet ovat parantuneet. Erilaiset koulutusohjelmat, kuten esimerkiksi juuri Humakin kulttuurituotannon koulutusohjelma, kasvattavat ja antavat mahdollisuuksia yrittäjänaluille päästä turvallisesti mukaan yritysmaailmaan siten, että heillä on jatkuvasti osaava verkosto takanaan; tärkeimpänä osaamisena lehtoreiden osaaminen. Koulutuksen avulla osataa tuoda esille ajankohtaisia haasteita, sekä pääsee oppimaan tärkeitä osa-alueita, joita ei välttämättä joutuisi pelkästään työelämässä kohtaamaan. Hyvänä esimerkkinä toimii apurahojen hakeminen. Niitä harjoitellaan jo kulttuurituotannon opiskelijana heti ensimmäisenä vuotena. Mahdollisuuksia löytyy mielin määrin, pitää vain osata poimia sieltä ne itselleen sopivat. Itsensä kouluttaminen ja uusien asioiden oppiminen on tärkeää, sekä ihan pelkästään uutisten seuraaminen antaa käsitystä siitä mitä alalla tapahtuu. Yrittäjänä kannattaa muistaa, että jos joku palvelu puuttuu, mutta sille on kysyntää, se kannattaa perustaa jos vain resurssit siihen löytyvät. Jos taas tuntuu siltä, että kaikki kuluttajien tarpeet on tyydytetty ja kaikki on keksitty, pitää löytää ja luoda uusia tarpeita kuten monet yritysmaailman menestyvät toimijat ovat ehtineet todeta.

13 14 Lähteet: Kulttuuriverkko Luovien alojen yrityskatalolgi. Kulttuuriyrittäjyyskeskuksen verkostohanke. Vesala, Lasse Kulttuuritoiminnan rahoitus ja sponsoriyhteistyön rakentaminen. Laurea Ammattikorkeakoulu. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3625/kulttuuritoiminnan%20rahoi tus%20ja%20sponsoriyhteistyon%20rakentaminen.pdf?sequence=1 (Viitattu )

14 15 3 Yrityksen liikeidea ja tuotteistaminen 1 op Tehtävä A liikeidea, mitä tuotteistaminen on 3.1 Janda / Epävirallinen Kanava Janda / Epävirallinen Kanava on internetsivusto, joka tarjoaa erityisesti kaupunkikulttuuriin liittyviä kysymyksiä, joihin tavallinen internet-käyttäjä voi vastata. Kyselyiden kysymykset esittää joko Janda itse tai ulkopuoliset tahot, asiakkaat, jotka kaipaavat vastauksia. Sopimukset asiakkaiden kanssa tehdään heidän tarpeiden sekä Jandan resurssien perusteella. Sopimuksissa sovitaan ainakin hinnat, kyselyn esilläoloaika, vaatiiko vastaaminen rekisteröitymisen ja jos, niin millaisen, kyselyn palkinnot, miten tulokset esitellään ja millaisella aikataululla sopimuksen kohdat toteutetaan. Janda / Epävirallinen Kanava on voittoa tavoitteleva yritys, jonka tavoitteena on tuoda erityisesti kaupunkisuunnittelu, arkielämä ja päivittäiseen elämään vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi rakennukset, liikenne ja tapahtumat, lähemmäs tavallista kuluttajaa sekä antaa näistä asioista päättäville tahoille informaatiota siitä, minkälaisia ratkaisuja, muutoksia ja/tai ehdotuksia tarvitaan. Janda / Epävirallinen Kanava-sivuston käyttö perustuu kuluttajalähtöiseen ajatteluun: kyselyt ovat kaiken ydin. Nettisivujen etusivu täytetään kysymyksillä ja näkyvillä ovat ne, joihin kyseinen sivuston vierailija voi vastata. Kyselyitä on viisi erilaista, vaihtoehdot on luokiteltu (pääosin) edullisimmasta kalleimpaan (sopimusasiakkaan näkökulmasta): 1. Eivät vaadi rekisteröitymistä: kuka tahansa sivuston kävijä pystyy vastaamaan kysymykseen, IP-osoitteen pohjalta rajoitus on 3 vastauskertaa. Tämä on kaikkein edullisin kyselytyyppi asiakkaalle. 2. Kyselypalkinnon arvontaan osallistuminen/palkinnon saamisen edellytyksenä on rekisteröinti, johon vastaaja kirjoittaa tietonsa ylös. Tässä vaiheessa vastaaja voi päättää, haluaako osalliseksi sähköpostilistaa. Erillinen rekisteröinti vaaditaan joka vastauskerralla, mutta sallitaan vain yksi (1) vastaus per sähköpostiosoite. Tämä rekisteröinti ei tarkoita samaa kuin sivustollemme tunnusten tekeminen.

15 16 3. Facebook-rekisteröinti: rajaavat tarkemmin kohderyhmää, mutta altistavat silti virheille. Facebookin käyttäjät eivät välttämättä ole totuudenmukaisia esimerkiksi iässään tai kotipaikkakunnassaan. Tämä on 1. vaihtoehtoa kalliimpi vaihtoehto, mutta erittäin edullinen. Tulevaisuudessa mahdollista myös rekisteröityminen muiden sosiaalisen median-työkalujen avulla. 4. Jandaan rekisteröityneet käyttäjät: Sivuston kävijä pystyy rekisteröitymään Jandan käyttäjäksi, jolloin hänet lisätään sähköpostilistaan ja saa muun muassa ensimmäisenä tietää uusista kampanjoista sekä kyselyistä. 5. Pankkitunnuksilla rekisteröityminen: Sivuston kävijä rekisteröityy verkkopankkitunnuksillaan. Näin pystytään rajaamaan erittäin tarkkaan vastaajat ja kukin pystyy vastaamaan vain kerran. Tärkein valttikortti tässä on ikä. Nämä viisi vaihtoehtoa toimivat viitenä erilaisena palveluna. Riippuen asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta luomme heille näiden viiden palvelun pohjalta paketin. Tähän kuuluu ainakin kysely sivustolla, kyselyn markkinointi verkostojemme kautta, hallintasivusto, josta pystyy seuraamaan kyselyn tilannetta (vastaajia, sen hetken tuloksia) ja myöhemmin kyselyn raportti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle annetaan tunnukset, joilla voidaan kirjautua henkilökohtaiselle raporttisivustolle. Näiden lisäksi pyrimme tarjoamaan oman kokemuksemme sekä yhteistyökumppaneidemme kautta myös tulosten analysointia, mikäli asiakas sellaista kaipaa. Kaikista yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti niin, että sekä asiakas että Janda ovat tyytyväisiä. Alussa tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon asiakkaita, joten sopimusten kanssa saatetaan olla enemmän asiakkaan puolella. Teemme jokaisen asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen, jotta erimielisyyksiltä voidaan välttyä. Perustamisen jälkeen ainoat kiinteät kulut Jandassa ovat verkko-osoitteen ylläpitämiskustannukset. Pystyn tekemään sopimuksen oman webhostingyrityksemme kanssa niin, että vuosihinta tarvittavalle paketille on noin 200.

16 17 Tällaisessa paketissa on 25000Mt levytila, rajoittamattomat liikennemäärät, sähköpostilaatikot, sähköpostilistat sekä rajoittamaton MySQL. Tämäntyyppisellä paketilla pääsemme alkuun. Tarvittaessa levytilan määrää voi nostaa tekemällä esimerkiksi uuden pakettisopimuksen tai maksamalla ylimääräisestä levytilasta erikseen. Tilakuluja ei tule, sillä ainakin ensimmäisen vuoden aikana Jandaa pystyy pyörittämään siellä missä on internet-yhteys. Muuttuvat kulut ovat erittäin vaihtelevia, riippuen siitä paljon asiakkuuksia tulee, esimerkiksi paljon tarvitsee käyttää rahaa edustuskuluihin. Näihin kuluihin perustuen hinnoittelu palveluissa on seuraavanlainen (sopimukset tehdään näihin hintoihin perustuen, ne ovat kuitenkin vain suuntaa antavia): 1. Kyselyt, jotka eivät vaadi rekisteröintiä: Mikäli kyselyyn vastauksia tulee alle 300, kysely ei maksa asiakkaalle mitään. Asiakas saa kuitenkin oman hallintasivustonsa, josta tulee automaattinen loppuraportti. Yli 300 menevistä vastauksista hinta on 0,10 per vastaus. 2. Kyselyt, joiden palkkinnon saamisesta vastaaja ilmoittaa tietonsa: Mikäli kyselyyn tulee vastauksia alle 250, kysely ei maksa asiakkaalle mitään. Hintaan kuuluu oma hallintasivusto sekä automaattinen loppuraportti. Tarvittaessa asiakas voi pyytää kyselyyn osallistujien tietoja, siinä tapauksessa käydään kaikki tietoturva-asiat erikseen. Yli 250 menevistä vastauksista hinta on 0,13 per vastaus. 3. Facebook-rekisteröinti: Hintaan kuuluu oma hallintasivusto sekä automaattinen loppuraportti. Kysely voidaan rajata niiden tietojen mukaan, jotka Facebookissa ovat vastaajilla näkyvillä, esimerkiksi ikä ja kotipaikkakunta. Johtuen siitä, että kynnys vastaajalle vastata on korkeampi, tulee tällaisen kyselyn kohdalla käyttää lisää markkinointia. Näin ollen kyselyn hinta asiakkaalle on 175 euroa. Jokaisesta yli 300 vastauksesta hinta 0,13 per vastaus. 4. Jandan omat käyttäjät: Kysely voidaan rajata niiden tietojen mukaan, mitä kuluttaja on ilmoittanut. Hinta sisältää hallintasivuston sekä automaattisen loppuraportin. Hinta asiakkaalle 200 euroa, jokaisesta yli 300 menevästä vastauksesta hinta 0,10 per vastaus.

17 18 5. Verkkopankkitunnukset: Kysely rajataan henkilötietojen mukaan. Pakettiin kuuluu hallintasivusto, automaattinen loppuraportti sekä täysin ilmainen konsultointi koko sopimuskauden ajan. Kynnys vastaamiselle on erittäin korkea, sekä tämän tyyppinen tunnistautuminen vaatii erillisiä kustannuksia niin henkilötietojen, pankkisopimusten kuin markkinoinnin kannalta. Tällaisen paketin hinta on alkaen 1250 euroa. Jokaisesta yli 300 menevästa vastauksesta hinta 0,18 per vastaus. 6. Raporttien analysoinnit sekä tulosten käsittely konsultoimalla sovitaan joka kerta erikseen riippuen vaatimuksista. Mikäli tilanteessa käytetään yhteistyökumppaneita, ensin pyydämme tarjouksen heiltä ja sitten kerromme hinnan eteenpäin, mielellään noin 15-20% komissiolla. Tämä asia on täysin myyntihenkilön sovittavissa. Ensimmäisen vuoden aikana toimitusjohtaja vahvistaa kaikki sopimukset, jotta täysin kannattamattomia sopimuksia ei tehdä. Potentiaalisia ostajia tuotteillemme ovat muun muassa kunnat, markkinointi- ja mediatoimistot, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, televisiokanavat, rakennusvirasto, rakennusalan organisaatiot, erilaiset yhdistykset, säätiöt, kulttuurialan organisaatiot, kuten teatterit ja toimijat, jotka haluavat vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät jollain tavalla kaupunkikulttuuriin, kaupunki- ja arkielämään sekä monikulttuurisuuteen. Myös näiden vaihtoehtojen ulkopuolella olevat toimijat eivät ole poissuljettuja. 3.2 Tuotteistaminen Jokainen osaa käynnistää palvelubisneksen. Lupaat vain tehdä jotain asiakkaasi puolesta. Pidät sanasi ja lopuksi lähetät laskusi. Samalla tavalla toimivat tuhannet muutkin, jopa kohtalaisen kannattavat palveluyritykset. (Parantainen, 2012) Palveluiden tuotteistaminen oma taitolajinsa. Palvelu pitää luoda kokonaisuudeksi niin, että se on monipuolinen ja helppo käsitellä. Parantainen (2012) luokittelee hyvin tuotteistetun palvelun näin:

18 19 Hyvin tuotteistettu palvelu on helppo ostaa helppo myydä helppo tuottaa ominaisuuksiltaan ylivertainen. Tämän tyyppinen tuotteistamisajattelu pätee mielestäni myös kulttuurialalla, jossa tuotteistamista harrastetaan erittäin vähän. Monet palvelut ovat samanlaisia, toinen toistaan hankalampia eivätkä tuota kenellekään siitä sellaista voittoa kuin millaiset mahdollisuudet olisivat. Joko kustannukset ovat korkeat tai asiakaslähtöisyys on nollassa. Kulttuurialalla tuotteistaminen ei ole niitä vahvimpia osa-alueita. Parantainen (2012) kertoo, että kohderyhmän vaihtaminen vaikeuttaa tuotteistamista. Sellaisessa prosessissa menettää helposti asiakkaita ja jo aikaisemmin mahdolliset potentiaaliset asiakkaat unohdetaan. Näin on vaikeaa luoda hyvää brandia tietyn kohderyhmän keskuudessa, jos siihen ei panosta tarpeeksi. Kulttuurialalla esimerkiksi teatterit ovat hyvä esimerkki tällaisesta. Vuosittain tehdään jatkuvasti erilaisille kohderyhmille tarjoitettuja produktioita ja ihmetellään, kun kukaan ei tule katsomaan. Brandia ei kehitetä yhdessä yössä eikä edes yhdessä viikossa. Se vaatii pitkän linjan suunnittelua. Hyvänä käytännön esimerkkinä toimii vanha perheyrityksemme INT2000. Se ei ole koskaan rajannut kohderyhmäänsä tarkemmin, ensimmäisen kerran oikeasti vasta keväällä 2011 kun tulin töihin. Sekin oli vain yhden kampanjan kohderyhmä. Sitä varten yrityksemme ei ole kehittänyt sen kohderyhmän keskuudessa tietoisuutta, koska sitä kohderyhmää ei ole. Tämän virheen haluamme välttää Jandan kanssa. Tavoitteenamme on keskittyä nimenomaan aktiivisiin internet-käyttäjiin, jotka ovat alttiita reagoimaan uusiin asioihin. Uskallan sanoa, että esimerkiksi aktiivinen Facebook-jakaminen kertoo melko paljon henkilöstä ja hänen alttiudestaan. Teoksessa Tuotteistamisen perusteet (Parantainen, 2012) mainitaan myös se, että palvelua ajatellaan helposti liian teknisesti. Tavallinen asiakas ei osaa

19 20 arvostaa sitä, että hän tietää miten tarkkaan vaikka Jandan hallintosivusto on tehty hän välittää vain siitä onko se tehty käytännölliseksi ja toimivaksi. Päätökset tehdään usein myös järjettömin perustein, joten miksei sitäkin päätöstä, jolla päätetään tulla meidän asiakkaaksi. Olen nähnyt itse tätä esimerkiksi tanssiryhmien ongelmana. Vaikka olen kiinnostunut tanssista, en oikeastaan osaa mennä katsomaan mitään tanssiesitystä. Tanssiesitystä mainostettaessa tuodaan eniten esille tanssijoiden nimiä sekä ohjaajien ja koreografien nimiä, eikä missään vaiheessa kerrota mikä itse tanssiesityksen teema on. Seuraavaksi isoksi ongelmaksi teoksessa Parantainen (2012) mainitsee budjetin puuttumisen ja olemattoman talousarvion. Tämän virheen kohtasin myöhemmin Herito Oy:n kanssa. Ostin yrityksen tutustumalla tuloslaskelmaan ja oletin, että palvelukuluista sekä kaikista muistakin kuluista, esimerkiksi paljon yksi asiakas maksaa meille ja paljon yhdestä asiakkaasta tulee kulua, olisi jotain kirjallista materiaalia, edes ihan tavallista tekstitiedostoa, jossa olisi nopeat laskelmat siitä mihin kaikkeen rahaa menee. Mitä tapahtui: marraskuussa 2012 olimme täysin ongelmissa, sillä kustannukset olivat aivan liian korkeat eikä toimitusjohtajalta irronnut edes kaikkea informaatiota, jotta olisin voinut tehdä kustannusarvion itse. Onni ojassa, nyt ainakin tiedän etten lähde enää mihinkään tekemättä tarkkaa laskelmaa siitä, mitä mikäkin maksaa ja miksi jokin asia maksaa. Jatkuva palveluiden kilpailuttaminen on toimiva ja kannattava ratkaisu, ihan vain pelkästään matkapuhelinliittymienkin kilpailuttaminen. Näin saadaan kulut alas siellä missä ne eivät vaikuta asiakkaan kokemukseen. Näiden seikkojen pohjalta pystyy jo vaikuttamaan erittäin paljon kustannuksiin ja asiakkaan mielikuvaan. Varsinkin internetpalveluissa, joissa konkreettisesti asiakas ei saa tuotetta käsiinsä, vaan ns. maksaa tyhjästä, palvelu pitää osata konkretisoida. Jandan tapauksessa osaamisella sekä tuloksilla.

20 21 Lähteet: Parantainen, Jari Tuotteistamisen perusteet. Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi.

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.08.2016 08:32:53 Y-tunnus: 0220285-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0220285-3 Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (5) Luontiajankohta: 30.03.2016 16:06:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Containerships

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 05.04.2016 13:52:57 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 28.11.2016 10:53:48 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain ( /621) 40 :n nojalla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain ( /621) 40 :n nojalla 21.9.2016 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintäluvan kokonaan rauettamishakemuksen Hakija: Boliden FinnEx Oy (ent. FQM FinnEx

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Jyväskylän Haapatie 4 ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot