VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet"

Transkriptio

1 VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013

2 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen toimintaympäristö ja markkinat 1 op Janda ja sen taustaa Toimialan yleiset näkymät Kilpailu Verkostoituminen ja asiakkuudet Luovan alan yrittäjyys 12 3 Yrityksen liikeidea ja tuotteistaminen 1 op Janda / Epävirallinen Kanava Tuotteistaminen 18 4 Pienyritysten hallinto ja organisointi 1 op 22 5 Asiakkaat ja markkinointi 1 op Johdanto Segmentointi Missio Tavoitteet SWOT Toimintaympäristö 32 LÄHTEET 35

3 4 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op Kuten Kauppalehden jutussa ja haastattelussa* todettiin, yrittäjyys kuvataan usein haastavana, ongelmallisena ja vaikeana työskentely- ja elämäntapana. Kirjanpitovelvollisuus, erilaiset toimintatavat, vastuut ja velvollisuudet saattavat vaikuttaa kaukaisilta sekä vierailta. Yrittäjiä on erilaisia, yritysmuotoja on erilaisia ja kun halutaan lähteä perustamaan yritystä, pitää täyttää lomakkeita ja olla yhteydessä eri tahoihin sekä varmistaa, että niin taloudelliset kuin henkisetkin resurssit ovat olemassa. Toisaalta taas saa olla oma pomonsa, saa luoda omat strategiat sekä toimintatavat yrityksessä, saa olla itse vastuussa ja on oikeutettu toimimaan yrityksessään parhaaksi näkemällään tavalla. Saa luoda itse kaikki tavoitteet sekä löytää tavat saavuttaa ne. Voidaan myydä mitä tahansa tuotteita ja palveluita, kaikkeen mihin vain löytyy resursseja. Omaan kokemukseeni perustuen voin sanoa, että yrityksen perustaminen Suomessa ei ole vaikeaa, kunhan vain on tahtoa viedä asiat loppuun asti yritys ei ole sellainen minkä voi missä tahansa vaiheessa jättää kesken. Yrittäjyys ei tarkoita vain pelkästään yritysjohtajia tai yritysomistajia. Yrittäjyyskäsite muodostuu monesta eri osa-alueesta. Koiranen (2006, luku 1) puhuu muuntautumiskyvystä. Yrittäjyys uudistuu ja uudistaa. Yrittäjiltä vaaditaan eri aikoina erilaisia ominaisuuksia ja sopeutumiskykyä mukautua muuttuviin tapoihin. Jos yrittäminen käsitetään suppeasti vain omistajayrittäjyydeksi, voidaan todeta Huuskosen tapaan, etteivät kaikki päätökset ryhtyä yrittäjiksi ole oikeita - eivät ihmisen itsensä eivätkä yhteiskunnan kannalta. Väärä optimismi ja tietämättömyys kaatavat monia yrityksiä. Jos yrittäminen ymmärretään laveammin eli luovaksi, uutteraksi, sinnikkääksi ja tuottavaksi suhtautumiseksi työn tekoon, jokaisen tulisi olla yrittäjä. Laveampi yrittäjyys on sekä ulkoista että sisäistä. (Koiranen, 2006, luku 1) Mikäli henkilö esittäytyy yrittäjänä, hänen ei tarvitse olla yritysomistaja, yritysjohtaja tai muuten yrityksen omistajuuteen suoraan kytköksissä oleva henkilö; hän voi myös olla ajatusmaailmaltaan yrittäjä sisäinen yrittäjä.

4 5 Sisäinen yrittäjyys on vähän samanlainen kuin Bryce Courtenayn tarina kirjasta The Power of One (Wsoy 1990, s ). Määrittelisin sisäisen yrittäjyyden seuraavalla tavalla: Pitää olla oma-aloitteisuutta, taitoa omaksua sekä käyttää tietoja, kärsivällisyyttä sekä uskallusta. Puhutaan ihmisen luonteenpiirteistä ja ajattelumaailmasta tavasta, miten käsittelee asioita ja millä tavalla näkee maailman. Sisäinen yrittäjä on vastuussa omasta työstään, tiedostaa sen ja haluaa työskennellä juuri valitsemallaan tavalla. Kun puhutaan sisäisestä yrittäjästä, puhutaan henkilön persoonasta ja ominaisuuksista. Sisäinen yrittäjä toimii jonkun toisen palveluksessa, toisin kuin ulkoinen yrittäjä, mutta toimii siinä yrittäjälle ominaisilla tavoilla. (Koskinen 2006, Koiranen 2000) Kulttuurialalla toimitaan paljon sisäisinä yrittäjinä organisaatiot ovat pieniä ja monesti voittoa tavoittelemattomia, tavoittelevat yhteistä hyvää sekä ovat tiiviitä yhteisöjä, joten yksikin henkilö on erittäin tärkeä organisaation toiminnalle ja nämä henkilöt tietävät sen. Ulkoiseksi yrittäjäksi voi ryhtyä, vaikka ei olisi lainkaan sisäinen sellainen. Koiranen (2006) on ottanut kannakseen aikaisemmin mainitun laveamman yrittäjyyden. Ulkoinen yrittäjyys ei mielestäni kuitenkaan vaadi innovatiivisuutta ja luovuutta, kuten Koiranen (2006, luku 1, kuva 2) on kuvannut. Suomen laki määrää, että henkilö, joka omistaa yrityksestä vähintään 60% sekä tekee aktiivisesti ja merkittävästi töitä siinä, lasketaan yrittäjäksi. Esimerkiksi henkilö, joka omistaa 65% yrityksestä ja on aktiivisesti mukana hallituksessa, lasketaan käsittääkseni yrittäjäksi. Hänen ei tarvitse olla innovatiivinen tai luova hän voi olla yksinkertaisesti rahallinen sijoittaja, joka lasketaan yrittäjäksi. Jos puhutaan suomalaisista kulttuurialan organisaatioista, jotka usein ovat melko pienikokoisia ja toimivat hyvin spesifioidulla alalla sekä ovat juuri tietyllä alalla ammattitaitoisia, eivät yleensä omaa pelkästään ulkoisia yrittäjiä. Kulttuuri on ala, joka vetoaa ihmisiin, joilla on tietty intohimo sekä visio tiettyjen asioiden suhteen. Nämä yritykset ovat onnistuneet luomaan sisäisen yrittäjyyden myös ulkoiseksi yrittäjyydeksi.

5 6 Hyvänä esimerkkinä toimii suomalainen yritys Aava-tuotannot Oy perustettu parin nuoren naisen omistama kulttuurituotannon yritys tarjoaa erilaisille tahoille kokonaisista projektihallinnoista yksittäisiin konsulttipalveluihin. Yksi yrityksessä toimivista henkilöistä on HUMAK:ista valmistunut kulttuurituottaja, joka omistaa myös osan yrityksestä. Hän on siis ulkoinen yrittäjä. Samaan aikaan hän on mukana yrityksessä täysin omalla panostuksellaan hän tekee kokopäivätyönä (yrittäjän elämässä se tarkoittanee kutakuinkin 24/7) töitä sen asian parissa, josta hän on innostunut. Tällöin hän on tavallaan myös sisäinen yrittäjä, sillä hän ei tee pelkästään itselleen töitä. Hän työskentelee aktiivisesti ja hienolla mielenkiinnolla yrityksessä töitä, joka on myös muiden omistama. Häneen kiteytyy siis sekä ulkoisen että sisäisen yrittäjän piirteet. Aava-tuotannot perustettiin myös tämän kyseisen yrittäjän mukaan nimenomaan osakeyhtiöksi, sillä he halusivat antaa yritykselle mahdollisuuden kasvaa ja koko hommassa oli mukana monta henkilöä. Vaikka luottamus tiimissä oli millainen tahansa, tässäkin tapauksessa haluttiin pitää yritys täysin omana juridisena henkilönään. Osakeyhtiö on helppo ja kätevä tapa tehdä niin. Erilaiset yritysmuodot auttavat tukemaan yrittäjäksi ryhtyvän tavoitteita. Yleisin yritysmuoto Suomessa on oman kokemukseni mukaan toiminimi. Myös kulttuurialalla on erittäin iso määrä freelancer-toimijoita, jotka nimenomaan toimivat oman toiminimen kautta, jotta he pystyvät esimerkiksi laskuttamaan. Tämä helpottaa yhteistyötä eri tahojen kanssa; verokortilliset työntekijät voivat tulla kalliiksi toisin kuin laskutettavat. Toiminimen omistaja hallitsee myös kaikkia toiminimen kautta hankittuja varoja ja ne ovat hänen henkilökohtaista omaisuuttaan. Toiminimi on siis yksinkertaistettuna yksityinen henkilö, joka on rekisteröinyt itsensä alalleen. Tällainen henkilö lasketaan kuitenkin yrittäjäksi. Minut on kasvatettu yrittäjäperheessä: ala-asteikäisenä vanhempani tekivät töitä omassa kiinteistöhuoltofirmassaan, 2000-luvun vaihteessa aloimme siirtyä kasvavaan internetbisnekseen ja sille tielle olemme jääneet. Matkan varrella on ollut yksittäisiä kauppoja, ravintola, muita sivutoimia sekä erilaisia yrityksenalkuja Venäjällä, Virossa ja jopa Yhdysvalloissa. Uskon, että

6 7 perheessäni on juuri sitä sisäistä yrittäjyyttä halua oppia, luoda uusia asioita. Löytyy halua yrittää. Olen kuitenkin huomannut, että minusta on tullut sisäinen yrittäjä ulkoisen yrittäjyyden kautta. Saatuani perheyrityksemme INT2000 Oy osakkeita haltuuni 2011, minusta tuli yrityksen pääosakas. Vasta tehtyäni aktiivisesti töitä yrityksessä huomasin, että tein töitä myös muita kuin itseäni varten. Minun lisäkseni yrityksen osakkeita oli kahden muun henkilön omistuksessa ja halusin tehdä myös heitä varten työtä. Myöhemmin, syksyllä 2012, ostin uuden saman alan yrityksen (Herito Oy), jossa olen kuitenkin toiminut puhtaasti ulkoisena yrittäjänä. Sekä INT2000 Oy että Herito Oy ovat verkko- ja tietoliikenteen alan yrityksiä. Siitä huolimatta, että olen kasvanut yrittäjien perheessä ja koen olevani itse yrittäjä, en voi automaattisesti sanoa, että minut olisi kasvatettu yrittäjäksi. Olen saanut vaihtoehtoja tehdä muutakin kuin yrityshommia lyhyen elämäni aikana ja koen, että minusta löytyy sisäisen yrittäjän piirteitä. Olen kuitenkin itse tiedostanut olevani sekä sisäinen että ulkoinen yrittäjä ja olen lähtenyt kehittämään itseäni juuri siihen suuntaan. Hienointa yrittäjyydessä mielestäni on, että sitä voi oppia. Vaikka sisäisessä yrittäjyydessä puhutaan ihmisen ominaisuuksista, ne ovat ominaisuuksia joita voi oppia. Ulkoiseksi yrittäjäksi ei voi muuta kuin oppia kukaan ei ole automaattisesti syntynyt ulkoiseksi yrittäjäksi. Yrittäjyys on siis avoin väylä kaikille, kunhan vain löytyy tahtoa sille tielle.

7 8 Lähteet: *en valitettavasti päässyt artikkeliin enää, sillä Kauppalehdessä oli rajoitettu lukuoikeus, enkä ensimmäisellä kerralla tietenkään huomannut ottaa tietoja ylös. Muuten olisin viitannut nimellä sekä tarkemmilla tiedoilla. Koiranen, Matti Ole yrittäjä sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Yos! & Konetuumat Oy. cid=197. Viitattu Koskinen, Marketta Pro gradu seminaarin tutkimustyö. Yrittäjyys vs. sisäinen yrittäjyys - Tulkitseva käsiteanalyysi yhtäläisyyksistä ja eroista. cid=197. Viitattu

8 9 2 Yrityksen toimintaympäristö ja markkinat 1 op 2.1 Janda ja sen taustaa Vielä täysin ideavaiheessa oleva Janda / Epävirallinen Kanava on uudenlainen kulttuuripalvelu monille eri tahoille. Sen tavoitteena on yhdistää kulttuurista kiinnostuneet organisaatiot sekä yksityiset käyttäjät helposti lähestyttävällä tavalla ja siten kehittää muun muassa kaupunkia ja arkielämää demokraattisella tavalla jos ei muuta, niin ainakin antaa kehittämiselle mahdollisuus. Janda on pelkästään internetissä toimiva verkkosivusto, jossa kysytään kysymyksiä ja niihin vastataan. Kyseessä on siis IT-alan yritys, jolla pyritään vaikuttamaan erityisesti kaupunkikulttuuriin Janda / Epävirallinen Kanava on nykyaikaa parhaimmillaan. Sen avulla esimerkiksi kunta voi kysyä suomalaisten mielipidettä uudesta taidegalleriasta, jota ollaan rakentamassa keskustaan. Yleensä tällaisissa rakennustapauksissa on olemassa etukäteen valittu raati, joka päättää millainen suunnitelma toteutetaan. Kun kysymys kysytään sivustolla, jota käyttävät jo monet suomalaiset ja siellä on myös paljon vastaavia kysymyksiä, saadaan jonkinlainen käsitys siitä mitä kuntalaiset toivovat. Vaikka kyselyn tulos ei päättäisi tai antaisi ratkaisua tilanteeseen, se voi antaa raadille jonkinlaisen käsityksen kuntalaisten toivomuksista. Jandaan voi lisätä erilaisia kysymyksiä, joihin joko vaaditaan rekisteröityminen/tunnistautuminen tai ei. 2.2 Toimialan yleiset näkymät Suomessa tarjotaan monenlaisia kulttuuripalveluita, joiden tarjoajat sekä asiakkaat vaihtelevat reilusti. On olemassa niin yksityisen kuin julkisen sektorin kulttuuripalveluja. Janda on kuitenkin yksityisen sektorin palvelu, joten tässä keskityn pääosin yksityiselle puolelle ja sen kulttuuripalveluiden näkymiin, erityisesti niihin jotka toimivat pääosin internetissä tai sen kautta. Jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa oleva Suomi tarjoaa yhä enemmän ja enemmän palveluita netissä. Nykyisin voi varata, ostaa ja tilata tapahtumaliput suoraan netistä, musiikkia, elokuvia, videoita sekä monia muita materiaaleja tarjotaan täysin digitaalisesti ja monesti esimerkiksi taidegallerioiden näyttelyistä on kuvia sekä muuta materiaalia tarjolla netissä. Täysin samantyyppisiä sivustoja kuten

9 10 Janda ei ole vielä tullut minulla vastaan. Erilaiset tutkimuskeskukset sekä markkinointitoimistot tekevät aihealuettain kyselyitä, joista voi voittaa esimerkiksi tuotepalkintoja. Nämä usein kuitenkin liittyvät joihinkin tiettyihin tuotteisiin, kuten esimerkiksi matkapuhelinliittymiin ja tällaiset sivustot helposti ovat liian tyrkyttäviä. Tavallinen suomalainen ei yleensä pidä ylenpalttisesta tyrkyttämisestä ja myymisestä, se vain karkoittaa kauemmas. Kaikille avoin ja pelkästään kysymyksiin keskittynyt sivusto on paljon luotettavampi ja helpompi ratkaisu. Kulttuuriin ollaan myös sijoitettu viime aikoina paljon enemmän rahaa, eikä pelkästään säätiöiden tai muiden ilmaisen rahan tahojen kautta. Myös yksityisiä, voittoa tavoittelevia sijoittajia löytyy enemmän. Kulttuuriteollisuuden muuttuminen kaupallisempaan suuntaan on luonut toimialalle paljon mahdollisuuksia... (Vesala, 2009). Vaikka Vesala jatkaa, että muuttuminen on asettanut myös rajoituksia, se ei mielestäni vaikuta rahoittajien määrään, joka on ollut selkeästi kasvussa. Tämän ovat jo huomanneet monet kulttuurialan toimijat, jotka jo julkisesti hakevat sijoittajia verkostojensa kautta. Myös erilaiset tahot, kuten Kulttuuriverkon Luovien alojen yrityskatalogi (Kulttuuriyrittäjyyskeskuksen verkostohanke) antavat mahdollisuuksia löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita. 2.3 Kilpailu Aikaisemmassa kappaleessa mainitut markkinointitoimistot ja yksittäiset toimijat ovat tällä hetkellä suurimpia kilpailukumppaneita. Markkinointitoimistot ja tutkimuskeskukset tekevät myös kannattavaa liiketoimintaa samalla ajatuksella. Heidän asiakkaat ovat usein suuria yksityisen sektorin yrityksiä, jotka eivät tilaa pelkästään kyselyitä, vaan myös esimerkiksi markkinointimateriaalia perustuen kyselyn tutkimuksiin. Suurimpia tutkimus- ja kyselyalan toimijoita ovat muun muassa TNS Gallup (http://www.tns-gallup.fi) ja Suomen Kyselytutkimus Oy (http://www.suomenkyselytutkimus.fi/web/). Pieni ero näihin yrityksiin on se, että Janda on nimenomaan kuluttajalähtöinen eli sivusto suunnitellaan niin, että kyselyt tuodaan heti etusivulle, eikä niinkään ole tarkoitus hakea

10 11 sopimusasiakkaita etusivun kautta. Pystymme myös kysymään kysymyksiä, joiden tutkimustuloksia voimme myydä jälkikäteen, mikäli huomaamme tällaisen mahdollisuuden. Mainitsemani markkinajohtajat ovat suunnitelleet sivustonsa nimenomaan maksavien asiakkaiden kannalta, eli haetaan ensin asiakkaita ja kysely toteutetaan vasta sitten. He käyttävät pohjanaan omia verkostojaan, esimerkiksi sähköpostilistoja. Jandan tarkoitus on myös kerätä omat sähköpostilistat ja verkostot, mutta pääosin kyselyihin voi vastata kuka tahansa kävijä sivustolla, riippuen tietysti siitä miten kysymykset on rajattu ja tarvitseeko vastaamista varten rekisteröityä. 2.4 Verkostoituminen ja asiakkuudet Janda / Epävirallinen Kanava kerää kahdenlaisia asiakkaita: tahot, jotka haluavat kysyä kysymyksiä sekä kuluttajia, jotka vastaavat kysymyksiin. Janda keskittyy kuitenkin siihen, että kuluttajien kynnys löytää kysymykset ja vastata niihin on mahdollisimman alhaalla. Tahot, jotka haluavat pistää pystyyn kyselyn kiinnostuvat kunhan pystymme luomaan näkyvästi laajan verkoston kuluttajista. Tärkeää on pitää mielessä, että suuria tämän tyyppisiä asiakkaita pitää hakea myös itse ja heille pitää osata perustella miksi juuri me olisimme se sopivin vaihtoehto. Tällaiset asiakkuudet saadaan ja pidetään erinomaisilla myyntitaidoilla, joita onneksi tämänkin liikeidean keksineiden joukossa on. Haastavinta on löytää kuluttaja-asiakkaat ja saada heidät pysymään aktiivisina käyttäjinä. Kuten aikaisemmin on tullut esille, jotkin kysymykset vaatisivat rekisteröitymisen tai tunnistautumisen joko esimerkiksi Facebookin tai pankkitunnusten avulla. Rekisteröitymisen avulla pystymme pitämään myös sähköpostilistaa, jota voi hyödyntää muun muassa markkinoinnissa. Jotta kuluttaja saadaan rekisteröitymään ja vastaamaan kysymyksiin, pitää olla jokin houkutin. Tällaisia ovat kaikenlaiset tuotepalkinnot sekä ilmaistavarat. Kynnys vastata kysymyksiin on pieni, jos vastaaminen ei vaadi rekisteröitymistä. Tällaisten kysymysten tulokset eivät kuitenkaan ole välttämättä kaikken luotettavimpia, sillä vaikka esimerkiksi IP-rajoituksilla rajoittaisi vastauskerrat kolmeen, IP-osoitteen muuttuessa vastauskerrat uusiutuvat ja sama henkilö

11 12 saattaa päästä äänestämään jopa kymmeniä kertoja. Erilaisilla kävijätilastoilla per sivu pystyy kuitenkin seuraamaan miten monta yksittäistä kävijää sivustolla on ollut. Kuluttajien ja asiakkuuksien lisäksi on tärkeää miettiä yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi tuotepalkinnot pitäisi saada ilmaiseksi mainosta vastaan erilaisilta yrityksiltä, jotta meidän ei tarvitse kuluttaa rahaa niihin. Näin tuotepalkinnon tarjoaja toimittaa myös tavaran suoraan kuluttajalle ja meidän ei tarvitse huolehtia siitä vähentää työmäärää sekä vastuuta. Voimme löytää yhteistyökumppaneita itse sekä uskoisin, että alkuvaiheen jälkeen monet saattavat ottaa yhteyttä myös meihin. Tähän tarvitsee myös hyviä myyntitaitoja, jotta hyvät yhteistyökumppanit saadaan pysymään. 2.5 Luovan alan yrittäjyys Janda / Epävirallinen Kanava on yritetty kohdentaa mahdollisimman tarkkaan niin, että yrityksen liikeidea olisi selkeä. Näin emme yritä tarjota liikaa asioita kerralla. Tuotteita pystyy tarjoamaan resurssien parantuessa lisää, mikä toimii erityisesti luovilla aloilla. Kasvava kysyntä ja uudenlaiset tuotteet lisäävät myös palvelujen kysyntää. Verkossa asiointi on yhä suositumpaa ja pikkuhiljaa myös jopa ravintolat toimivat kokonaan verkkokauppana eikä niillä ole itse ravintolaa, johon asiakkaat voisivat tulla (mysushi.ee). Yrittäjälle sekä yritykselle tämä antaa mahdollisuuden kasvaa omalla alallaan yhä enemmän. Myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti, niin teknisesti kuin muutenkin, niihin pitää osata reagoida tehokkaasti. Janda pyrkii kuitenkin kehittämään lähes virheettömän ja monipuolisen yhden palvelun, jonka jälkeen voimme pohtia mahdollisuuksia kehittyä eteenpäin. Aikasemmin mainittu rahoittajien ja rahoituksen lisääntyminen avaa paljon uusia ovia. Kulttuuritoiminnan kaupallistuminen mahdollistaa kulttuuriyritysten kasvun. Kulttuurialan organisaatiot ovat usein pieniä ja ne saattavat olla haitaksi, eikä yritys pääse näin ollen kannattavaan toimintaan. Pienissä yrityksissä ei nimittäin synny ammattimaiselle yritystoiminnalle tyypillistä roolien

12 13 erikoistumista. Niiden resurssit eivät lisäksi useinkaan riitä tuotekehitystoimintaan eivätkä kansainvälistymiseen, minkä lisäksi pienen yrityksen neuvotteluasema on usein heikko suhteessa asiakkaisiin. (Vesala 2009) Mahdollisuuksien lisäksi alalla on myös uhkia, joita pitää osata väistää. Tämä pienuus on mielestäni se merkittävin ongelma, joka Jandan kanssa saatettaisiin kohdata. Koulutuksella ja mielenkiinnolla alaa kohtaan uskon, että pääsemme kehittymään. Nykyvuosien aikana nimenomaan koulutusmahdollisuudet ovat parantuneet. Erilaiset koulutusohjelmat, kuten esimerkiksi juuri Humakin kulttuurituotannon koulutusohjelma, kasvattavat ja antavat mahdollisuuksia yrittäjänaluille päästä turvallisesti mukaan yritysmaailmaan siten, että heillä on jatkuvasti osaava verkosto takanaan; tärkeimpänä osaamisena lehtoreiden osaaminen. Koulutuksen avulla osataa tuoda esille ajankohtaisia haasteita, sekä pääsee oppimaan tärkeitä osa-alueita, joita ei välttämättä joutuisi pelkästään työelämässä kohtaamaan. Hyvänä esimerkkinä toimii apurahojen hakeminen. Niitä harjoitellaan jo kulttuurituotannon opiskelijana heti ensimmäisenä vuotena. Mahdollisuuksia löytyy mielin määrin, pitää vain osata poimia sieltä ne itselleen sopivat. Itsensä kouluttaminen ja uusien asioiden oppiminen on tärkeää, sekä ihan pelkästään uutisten seuraaminen antaa käsitystä siitä mitä alalla tapahtuu. Yrittäjänä kannattaa muistaa, että jos joku palvelu puuttuu, mutta sille on kysyntää, se kannattaa perustaa jos vain resurssit siihen löytyvät. Jos taas tuntuu siltä, että kaikki kuluttajien tarpeet on tyydytetty ja kaikki on keksitty, pitää löytää ja luoda uusia tarpeita kuten monet yritysmaailman menestyvät toimijat ovat ehtineet todeta.

13 14 Lähteet: Kulttuuriverkko Luovien alojen yrityskatalolgi. Kulttuuriyrittäjyyskeskuksen verkostohanke. Vesala, Lasse Kulttuuritoiminnan rahoitus ja sponsoriyhteistyön rakentaminen. Laurea Ammattikorkeakoulu. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3625/kulttuuritoiminnan%20rahoi tus%20ja%20sponsoriyhteistyon%20rakentaminen.pdf?sequence=1 (Viitattu )

14 15 3 Yrityksen liikeidea ja tuotteistaminen 1 op Tehtävä A liikeidea, mitä tuotteistaminen on 3.1 Janda / Epävirallinen Kanava Janda / Epävirallinen Kanava on internetsivusto, joka tarjoaa erityisesti kaupunkikulttuuriin liittyviä kysymyksiä, joihin tavallinen internet-käyttäjä voi vastata. Kyselyiden kysymykset esittää joko Janda itse tai ulkopuoliset tahot, asiakkaat, jotka kaipaavat vastauksia. Sopimukset asiakkaiden kanssa tehdään heidän tarpeiden sekä Jandan resurssien perusteella. Sopimuksissa sovitaan ainakin hinnat, kyselyn esilläoloaika, vaatiiko vastaaminen rekisteröitymisen ja jos, niin millaisen, kyselyn palkinnot, miten tulokset esitellään ja millaisella aikataululla sopimuksen kohdat toteutetaan. Janda / Epävirallinen Kanava on voittoa tavoitteleva yritys, jonka tavoitteena on tuoda erityisesti kaupunkisuunnittelu, arkielämä ja päivittäiseen elämään vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi rakennukset, liikenne ja tapahtumat, lähemmäs tavallista kuluttajaa sekä antaa näistä asioista päättäville tahoille informaatiota siitä, minkälaisia ratkaisuja, muutoksia ja/tai ehdotuksia tarvitaan. Janda / Epävirallinen Kanava-sivuston käyttö perustuu kuluttajalähtöiseen ajatteluun: kyselyt ovat kaiken ydin. Nettisivujen etusivu täytetään kysymyksillä ja näkyvillä ovat ne, joihin kyseinen sivuston vierailija voi vastata. Kyselyitä on viisi erilaista, vaihtoehdot on luokiteltu (pääosin) edullisimmasta kalleimpaan (sopimusasiakkaan näkökulmasta): 1. Eivät vaadi rekisteröitymistä: kuka tahansa sivuston kävijä pystyy vastaamaan kysymykseen, IP-osoitteen pohjalta rajoitus on 3 vastauskertaa. Tämä on kaikkein edullisin kyselytyyppi asiakkaalle. 2. Kyselypalkinnon arvontaan osallistuminen/palkinnon saamisen edellytyksenä on rekisteröinti, johon vastaaja kirjoittaa tietonsa ylös. Tässä vaiheessa vastaaja voi päättää, haluaako osalliseksi sähköpostilistaa. Erillinen rekisteröinti vaaditaan joka vastauskerralla, mutta sallitaan vain yksi (1) vastaus per sähköpostiosoite. Tämä rekisteröinti ei tarkoita samaa kuin sivustollemme tunnusten tekeminen.

15 16 3. Facebook-rekisteröinti: rajaavat tarkemmin kohderyhmää, mutta altistavat silti virheille. Facebookin käyttäjät eivät välttämättä ole totuudenmukaisia esimerkiksi iässään tai kotipaikkakunnassaan. Tämä on 1. vaihtoehtoa kalliimpi vaihtoehto, mutta erittäin edullinen. Tulevaisuudessa mahdollista myös rekisteröityminen muiden sosiaalisen median-työkalujen avulla. 4. Jandaan rekisteröityneet käyttäjät: Sivuston kävijä pystyy rekisteröitymään Jandan käyttäjäksi, jolloin hänet lisätään sähköpostilistaan ja saa muun muassa ensimmäisenä tietää uusista kampanjoista sekä kyselyistä. 5. Pankkitunnuksilla rekisteröityminen: Sivuston kävijä rekisteröityy verkkopankkitunnuksillaan. Näin pystytään rajaamaan erittäin tarkkaan vastaajat ja kukin pystyy vastaamaan vain kerran. Tärkein valttikortti tässä on ikä. Nämä viisi vaihtoehtoa toimivat viitenä erilaisena palveluna. Riippuen asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta luomme heille näiden viiden palvelun pohjalta paketin. Tähän kuuluu ainakin kysely sivustolla, kyselyn markkinointi verkostojemme kautta, hallintasivusto, josta pystyy seuraamaan kyselyn tilannetta (vastaajia, sen hetken tuloksia) ja myöhemmin kyselyn raportti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle annetaan tunnukset, joilla voidaan kirjautua henkilökohtaiselle raporttisivustolle. Näiden lisäksi pyrimme tarjoamaan oman kokemuksemme sekä yhteistyökumppaneidemme kautta myös tulosten analysointia, mikäli asiakas sellaista kaipaa. Kaikista yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti niin, että sekä asiakas että Janda ovat tyytyväisiä. Alussa tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon asiakkaita, joten sopimusten kanssa saatetaan olla enemmän asiakkaan puolella. Teemme jokaisen asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen, jotta erimielisyyksiltä voidaan välttyä. Perustamisen jälkeen ainoat kiinteät kulut Jandassa ovat verkko-osoitteen ylläpitämiskustannukset. Pystyn tekemään sopimuksen oman webhostingyrityksemme kanssa niin, että vuosihinta tarvittavalle paketille on noin 200.

16 17 Tällaisessa paketissa on 25000Mt levytila, rajoittamattomat liikennemäärät, sähköpostilaatikot, sähköpostilistat sekä rajoittamaton MySQL. Tämäntyyppisellä paketilla pääsemme alkuun. Tarvittaessa levytilan määrää voi nostaa tekemällä esimerkiksi uuden pakettisopimuksen tai maksamalla ylimääräisestä levytilasta erikseen. Tilakuluja ei tule, sillä ainakin ensimmäisen vuoden aikana Jandaa pystyy pyörittämään siellä missä on internet-yhteys. Muuttuvat kulut ovat erittäin vaihtelevia, riippuen siitä paljon asiakkuuksia tulee, esimerkiksi paljon tarvitsee käyttää rahaa edustuskuluihin. Näihin kuluihin perustuen hinnoittelu palveluissa on seuraavanlainen (sopimukset tehdään näihin hintoihin perustuen, ne ovat kuitenkin vain suuntaa antavia): 1. Kyselyt, jotka eivät vaadi rekisteröintiä: Mikäli kyselyyn vastauksia tulee alle 300, kysely ei maksa asiakkaalle mitään. Asiakas saa kuitenkin oman hallintasivustonsa, josta tulee automaattinen loppuraportti. Yli 300 menevistä vastauksista hinta on 0,10 per vastaus. 2. Kyselyt, joiden palkkinnon saamisesta vastaaja ilmoittaa tietonsa: Mikäli kyselyyn tulee vastauksia alle 250, kysely ei maksa asiakkaalle mitään. Hintaan kuuluu oma hallintasivusto sekä automaattinen loppuraportti. Tarvittaessa asiakas voi pyytää kyselyyn osallistujien tietoja, siinä tapauksessa käydään kaikki tietoturva-asiat erikseen. Yli 250 menevistä vastauksista hinta on 0,13 per vastaus. 3. Facebook-rekisteröinti: Hintaan kuuluu oma hallintasivusto sekä automaattinen loppuraportti. Kysely voidaan rajata niiden tietojen mukaan, jotka Facebookissa ovat vastaajilla näkyvillä, esimerkiksi ikä ja kotipaikkakunta. Johtuen siitä, että kynnys vastaajalle vastata on korkeampi, tulee tällaisen kyselyn kohdalla käyttää lisää markkinointia. Näin ollen kyselyn hinta asiakkaalle on 175 euroa. Jokaisesta yli 300 vastauksesta hinta 0,13 per vastaus. 4. Jandan omat käyttäjät: Kysely voidaan rajata niiden tietojen mukaan, mitä kuluttaja on ilmoittanut. Hinta sisältää hallintasivuston sekä automaattisen loppuraportin. Hinta asiakkaalle 200 euroa, jokaisesta yli 300 menevästä vastauksesta hinta 0,10 per vastaus.

17 18 5. Verkkopankkitunnukset: Kysely rajataan henkilötietojen mukaan. Pakettiin kuuluu hallintasivusto, automaattinen loppuraportti sekä täysin ilmainen konsultointi koko sopimuskauden ajan. Kynnys vastaamiselle on erittäin korkea, sekä tämän tyyppinen tunnistautuminen vaatii erillisiä kustannuksia niin henkilötietojen, pankkisopimusten kuin markkinoinnin kannalta. Tällaisen paketin hinta on alkaen 1250 euroa. Jokaisesta yli 300 menevästa vastauksesta hinta 0,18 per vastaus. 6. Raporttien analysoinnit sekä tulosten käsittely konsultoimalla sovitaan joka kerta erikseen riippuen vaatimuksista. Mikäli tilanteessa käytetään yhteistyökumppaneita, ensin pyydämme tarjouksen heiltä ja sitten kerromme hinnan eteenpäin, mielellään noin 15-20% komissiolla. Tämä asia on täysin myyntihenkilön sovittavissa. Ensimmäisen vuoden aikana toimitusjohtaja vahvistaa kaikki sopimukset, jotta täysin kannattamattomia sopimuksia ei tehdä. Potentiaalisia ostajia tuotteillemme ovat muun muassa kunnat, markkinointi- ja mediatoimistot, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, televisiokanavat, rakennusvirasto, rakennusalan organisaatiot, erilaiset yhdistykset, säätiöt, kulttuurialan organisaatiot, kuten teatterit ja toimijat, jotka haluavat vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät jollain tavalla kaupunkikulttuuriin, kaupunki- ja arkielämään sekä monikulttuurisuuteen. Myös näiden vaihtoehtojen ulkopuolella olevat toimijat eivät ole poissuljettuja. 3.2 Tuotteistaminen Jokainen osaa käynnistää palvelubisneksen. Lupaat vain tehdä jotain asiakkaasi puolesta. Pidät sanasi ja lopuksi lähetät laskusi. Samalla tavalla toimivat tuhannet muutkin, jopa kohtalaisen kannattavat palveluyritykset. (Parantainen, 2012) Palveluiden tuotteistaminen oma taitolajinsa. Palvelu pitää luoda kokonaisuudeksi niin, että se on monipuolinen ja helppo käsitellä. Parantainen (2012) luokittelee hyvin tuotteistetun palvelun näin:

18 19 Hyvin tuotteistettu palvelu on helppo ostaa helppo myydä helppo tuottaa ominaisuuksiltaan ylivertainen. Tämän tyyppinen tuotteistamisajattelu pätee mielestäni myös kulttuurialalla, jossa tuotteistamista harrastetaan erittäin vähän. Monet palvelut ovat samanlaisia, toinen toistaan hankalampia eivätkä tuota kenellekään siitä sellaista voittoa kuin millaiset mahdollisuudet olisivat. Joko kustannukset ovat korkeat tai asiakaslähtöisyys on nollassa. Kulttuurialalla tuotteistaminen ei ole niitä vahvimpia osa-alueita. Parantainen (2012) kertoo, että kohderyhmän vaihtaminen vaikeuttaa tuotteistamista. Sellaisessa prosessissa menettää helposti asiakkaita ja jo aikaisemmin mahdolliset potentiaaliset asiakkaat unohdetaan. Näin on vaikeaa luoda hyvää brandia tietyn kohderyhmän keskuudessa, jos siihen ei panosta tarpeeksi. Kulttuurialalla esimerkiksi teatterit ovat hyvä esimerkki tällaisesta. Vuosittain tehdään jatkuvasti erilaisille kohderyhmille tarjoitettuja produktioita ja ihmetellään, kun kukaan ei tule katsomaan. Brandia ei kehitetä yhdessä yössä eikä edes yhdessä viikossa. Se vaatii pitkän linjan suunnittelua. Hyvänä käytännön esimerkkinä toimii vanha perheyrityksemme INT2000. Se ei ole koskaan rajannut kohderyhmäänsä tarkemmin, ensimmäisen kerran oikeasti vasta keväällä 2011 kun tulin töihin. Sekin oli vain yhden kampanjan kohderyhmä. Sitä varten yrityksemme ei ole kehittänyt sen kohderyhmän keskuudessa tietoisuutta, koska sitä kohderyhmää ei ole. Tämän virheen haluamme välttää Jandan kanssa. Tavoitteenamme on keskittyä nimenomaan aktiivisiin internet-käyttäjiin, jotka ovat alttiita reagoimaan uusiin asioihin. Uskallan sanoa, että esimerkiksi aktiivinen Facebook-jakaminen kertoo melko paljon henkilöstä ja hänen alttiudestaan. Teoksessa Tuotteistamisen perusteet (Parantainen, 2012) mainitaan myös se, että palvelua ajatellaan helposti liian teknisesti. Tavallinen asiakas ei osaa

19 20 arvostaa sitä, että hän tietää miten tarkkaan vaikka Jandan hallintosivusto on tehty hän välittää vain siitä onko se tehty käytännölliseksi ja toimivaksi. Päätökset tehdään usein myös järjettömin perustein, joten miksei sitäkin päätöstä, jolla päätetään tulla meidän asiakkaaksi. Olen nähnyt itse tätä esimerkiksi tanssiryhmien ongelmana. Vaikka olen kiinnostunut tanssista, en oikeastaan osaa mennä katsomaan mitään tanssiesitystä. Tanssiesitystä mainostettaessa tuodaan eniten esille tanssijoiden nimiä sekä ohjaajien ja koreografien nimiä, eikä missään vaiheessa kerrota mikä itse tanssiesityksen teema on. Seuraavaksi isoksi ongelmaksi teoksessa Parantainen (2012) mainitsee budjetin puuttumisen ja olemattoman talousarvion. Tämän virheen kohtasin myöhemmin Herito Oy:n kanssa. Ostin yrityksen tutustumalla tuloslaskelmaan ja oletin, että palvelukuluista sekä kaikista muistakin kuluista, esimerkiksi paljon yksi asiakas maksaa meille ja paljon yhdestä asiakkaasta tulee kulua, olisi jotain kirjallista materiaalia, edes ihan tavallista tekstitiedostoa, jossa olisi nopeat laskelmat siitä mihin kaikkeen rahaa menee. Mitä tapahtui: marraskuussa 2012 olimme täysin ongelmissa, sillä kustannukset olivat aivan liian korkeat eikä toimitusjohtajalta irronnut edes kaikkea informaatiota, jotta olisin voinut tehdä kustannusarvion itse. Onni ojassa, nyt ainakin tiedän etten lähde enää mihinkään tekemättä tarkkaa laskelmaa siitä, mitä mikäkin maksaa ja miksi jokin asia maksaa. Jatkuva palveluiden kilpailuttaminen on toimiva ja kannattava ratkaisu, ihan vain pelkästään matkapuhelinliittymienkin kilpailuttaminen. Näin saadaan kulut alas siellä missä ne eivät vaikuta asiakkaan kokemukseen. Näiden seikkojen pohjalta pystyy jo vaikuttamaan erittäin paljon kustannuksiin ja asiakkaan mielikuvaan. Varsinkin internetpalveluissa, joissa konkreettisesti asiakas ei saa tuotetta käsiinsä, vaan ns. maksaa tyhjästä, palvelu pitää osata konkretisoida. Jandan tapauksessa osaamisella sekä tuloksilla.

20 21 Lähteet: Parantainen, Jari Tuotteistamisen perusteet. Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi.

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.08.2016 08:32:53 Y-tunnus: 0220285-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0220285-3 Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Kaupunginhallitus liite nro 9 (1/5) Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Kaupunginhallitus liite nro 9 (1/5) Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Patentti ja rekisterihallitus Kaupparekisteri 1 1 1 1 1 Kaupunginhallitus 06.03.2017 liite nro 9 (1/5) YHTEISÖSÄÄNNÖT "' 0) Ytunnus: 18571397 Yritys: Sammakkokangas Oy Sisältö: Voimassaolevat yhteisösäännöt:

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 nimisen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Linnankatu 8 ja sen toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 5

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi C 1 (7) 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

YRITYSRAPORTTI YHTEENVETO. Vuosaaren Lattiatyö Oy. Y-tunnus 0946544-5. Voimassa alkaen 6.4.2011. Voimassa saakka 5.7.2011. Tunniste 20110406093922

YRITYSRAPORTTI YHTEENVETO. Vuosaaren Lattiatyö Oy. Y-tunnus 0946544-5. Voimassa alkaen 6.4.2011. Voimassa saakka 5.7.2011. Tunniste 20110406093922 YRITYSRAPORTTI Vuosaaren Lattiatyö Oy Y-tunnus 0946544-5 Voimassa alkaen 6.4.2011 Voimassa saakka 5.7.2011 Tunniste 20110406093922 Osoite Ulappasaarentie 3 D 52 00980 Helsinki Liiketoimintakiellot Ei liiketoimintakieltoja

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Yhteenveto Novatorin ehdotuksista Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävistään Hallituksen uusien

Lisätiedot