VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet"

Transkriptio

1 VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013

2 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen toimintaympäristö ja markkinat 1 op Janda ja sen taustaa Toimialan yleiset näkymät Kilpailu Verkostoituminen ja asiakkuudet Luovan alan yrittäjyys 12 3 Yrityksen liikeidea ja tuotteistaminen 1 op Janda / Epävirallinen Kanava Tuotteistaminen 18 4 Pienyritysten hallinto ja organisointi 1 op 22 5 Asiakkaat ja markkinointi 1 op Johdanto Segmentointi Missio Tavoitteet SWOT Toimintaympäristö 32 LÄHTEET 35

3 4 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op Kuten Kauppalehden jutussa ja haastattelussa* todettiin, yrittäjyys kuvataan usein haastavana, ongelmallisena ja vaikeana työskentely- ja elämäntapana. Kirjanpitovelvollisuus, erilaiset toimintatavat, vastuut ja velvollisuudet saattavat vaikuttaa kaukaisilta sekä vierailta. Yrittäjiä on erilaisia, yritysmuotoja on erilaisia ja kun halutaan lähteä perustamaan yritystä, pitää täyttää lomakkeita ja olla yhteydessä eri tahoihin sekä varmistaa, että niin taloudelliset kuin henkisetkin resurssit ovat olemassa. Toisaalta taas saa olla oma pomonsa, saa luoda omat strategiat sekä toimintatavat yrityksessä, saa olla itse vastuussa ja on oikeutettu toimimaan yrityksessään parhaaksi näkemällään tavalla. Saa luoda itse kaikki tavoitteet sekä löytää tavat saavuttaa ne. Voidaan myydä mitä tahansa tuotteita ja palveluita, kaikkeen mihin vain löytyy resursseja. Omaan kokemukseeni perustuen voin sanoa, että yrityksen perustaminen Suomessa ei ole vaikeaa, kunhan vain on tahtoa viedä asiat loppuun asti yritys ei ole sellainen minkä voi missä tahansa vaiheessa jättää kesken. Yrittäjyys ei tarkoita vain pelkästään yritysjohtajia tai yritysomistajia. Yrittäjyyskäsite muodostuu monesta eri osa-alueesta. Koiranen (2006, luku 1) puhuu muuntautumiskyvystä. Yrittäjyys uudistuu ja uudistaa. Yrittäjiltä vaaditaan eri aikoina erilaisia ominaisuuksia ja sopeutumiskykyä mukautua muuttuviin tapoihin. Jos yrittäminen käsitetään suppeasti vain omistajayrittäjyydeksi, voidaan todeta Huuskosen tapaan, etteivät kaikki päätökset ryhtyä yrittäjiksi ole oikeita - eivät ihmisen itsensä eivätkä yhteiskunnan kannalta. Väärä optimismi ja tietämättömyys kaatavat monia yrityksiä. Jos yrittäminen ymmärretään laveammin eli luovaksi, uutteraksi, sinnikkääksi ja tuottavaksi suhtautumiseksi työn tekoon, jokaisen tulisi olla yrittäjä. Laveampi yrittäjyys on sekä ulkoista että sisäistä. (Koiranen, 2006, luku 1) Mikäli henkilö esittäytyy yrittäjänä, hänen ei tarvitse olla yritysomistaja, yritysjohtaja tai muuten yrityksen omistajuuteen suoraan kytköksissä oleva henkilö; hän voi myös olla ajatusmaailmaltaan yrittäjä sisäinen yrittäjä.

4 5 Sisäinen yrittäjyys on vähän samanlainen kuin Bryce Courtenayn tarina kirjasta The Power of One (Wsoy 1990, s ). Määrittelisin sisäisen yrittäjyyden seuraavalla tavalla: Pitää olla oma-aloitteisuutta, taitoa omaksua sekä käyttää tietoja, kärsivällisyyttä sekä uskallusta. Puhutaan ihmisen luonteenpiirteistä ja ajattelumaailmasta tavasta, miten käsittelee asioita ja millä tavalla näkee maailman. Sisäinen yrittäjä on vastuussa omasta työstään, tiedostaa sen ja haluaa työskennellä juuri valitsemallaan tavalla. Kun puhutaan sisäisestä yrittäjästä, puhutaan henkilön persoonasta ja ominaisuuksista. Sisäinen yrittäjä toimii jonkun toisen palveluksessa, toisin kuin ulkoinen yrittäjä, mutta toimii siinä yrittäjälle ominaisilla tavoilla. (Koskinen 2006, Koiranen 2000) Kulttuurialalla toimitaan paljon sisäisinä yrittäjinä organisaatiot ovat pieniä ja monesti voittoa tavoittelemattomia, tavoittelevat yhteistä hyvää sekä ovat tiiviitä yhteisöjä, joten yksikin henkilö on erittäin tärkeä organisaation toiminnalle ja nämä henkilöt tietävät sen. Ulkoiseksi yrittäjäksi voi ryhtyä, vaikka ei olisi lainkaan sisäinen sellainen. Koiranen (2006) on ottanut kannakseen aikaisemmin mainitun laveamman yrittäjyyden. Ulkoinen yrittäjyys ei mielestäni kuitenkaan vaadi innovatiivisuutta ja luovuutta, kuten Koiranen (2006, luku 1, kuva 2) on kuvannut. Suomen laki määrää, että henkilö, joka omistaa yrityksestä vähintään 60% sekä tekee aktiivisesti ja merkittävästi töitä siinä, lasketaan yrittäjäksi. Esimerkiksi henkilö, joka omistaa 65% yrityksestä ja on aktiivisesti mukana hallituksessa, lasketaan käsittääkseni yrittäjäksi. Hänen ei tarvitse olla innovatiivinen tai luova hän voi olla yksinkertaisesti rahallinen sijoittaja, joka lasketaan yrittäjäksi. Jos puhutaan suomalaisista kulttuurialan organisaatioista, jotka usein ovat melko pienikokoisia ja toimivat hyvin spesifioidulla alalla sekä ovat juuri tietyllä alalla ammattitaitoisia, eivät yleensä omaa pelkästään ulkoisia yrittäjiä. Kulttuuri on ala, joka vetoaa ihmisiin, joilla on tietty intohimo sekä visio tiettyjen asioiden suhteen. Nämä yritykset ovat onnistuneet luomaan sisäisen yrittäjyyden myös ulkoiseksi yrittäjyydeksi.

5 6 Hyvänä esimerkkinä toimii suomalainen yritys Aava-tuotannot Oy perustettu parin nuoren naisen omistama kulttuurituotannon yritys tarjoaa erilaisille tahoille kokonaisista projektihallinnoista yksittäisiin konsulttipalveluihin. Yksi yrityksessä toimivista henkilöistä on HUMAK:ista valmistunut kulttuurituottaja, joka omistaa myös osan yrityksestä. Hän on siis ulkoinen yrittäjä. Samaan aikaan hän on mukana yrityksessä täysin omalla panostuksellaan hän tekee kokopäivätyönä (yrittäjän elämässä se tarkoittanee kutakuinkin 24/7) töitä sen asian parissa, josta hän on innostunut. Tällöin hän on tavallaan myös sisäinen yrittäjä, sillä hän ei tee pelkästään itselleen töitä. Hän työskentelee aktiivisesti ja hienolla mielenkiinnolla yrityksessä töitä, joka on myös muiden omistama. Häneen kiteytyy siis sekä ulkoisen että sisäisen yrittäjän piirteet. Aava-tuotannot perustettiin myös tämän kyseisen yrittäjän mukaan nimenomaan osakeyhtiöksi, sillä he halusivat antaa yritykselle mahdollisuuden kasvaa ja koko hommassa oli mukana monta henkilöä. Vaikka luottamus tiimissä oli millainen tahansa, tässäkin tapauksessa haluttiin pitää yritys täysin omana juridisena henkilönään. Osakeyhtiö on helppo ja kätevä tapa tehdä niin. Erilaiset yritysmuodot auttavat tukemaan yrittäjäksi ryhtyvän tavoitteita. Yleisin yritysmuoto Suomessa on oman kokemukseni mukaan toiminimi. Myös kulttuurialalla on erittäin iso määrä freelancer-toimijoita, jotka nimenomaan toimivat oman toiminimen kautta, jotta he pystyvät esimerkiksi laskuttamaan. Tämä helpottaa yhteistyötä eri tahojen kanssa; verokortilliset työntekijät voivat tulla kalliiksi toisin kuin laskutettavat. Toiminimen omistaja hallitsee myös kaikkia toiminimen kautta hankittuja varoja ja ne ovat hänen henkilökohtaista omaisuuttaan. Toiminimi on siis yksinkertaistettuna yksityinen henkilö, joka on rekisteröinyt itsensä alalleen. Tällainen henkilö lasketaan kuitenkin yrittäjäksi. Minut on kasvatettu yrittäjäperheessä: ala-asteikäisenä vanhempani tekivät töitä omassa kiinteistöhuoltofirmassaan, 2000-luvun vaihteessa aloimme siirtyä kasvavaan internetbisnekseen ja sille tielle olemme jääneet. Matkan varrella on ollut yksittäisiä kauppoja, ravintola, muita sivutoimia sekä erilaisia yrityksenalkuja Venäjällä, Virossa ja jopa Yhdysvalloissa. Uskon, että

6 7 perheessäni on juuri sitä sisäistä yrittäjyyttä halua oppia, luoda uusia asioita. Löytyy halua yrittää. Olen kuitenkin huomannut, että minusta on tullut sisäinen yrittäjä ulkoisen yrittäjyyden kautta. Saatuani perheyrityksemme INT2000 Oy osakkeita haltuuni 2011, minusta tuli yrityksen pääosakas. Vasta tehtyäni aktiivisesti töitä yrityksessä huomasin, että tein töitä myös muita kuin itseäni varten. Minun lisäkseni yrityksen osakkeita oli kahden muun henkilön omistuksessa ja halusin tehdä myös heitä varten työtä. Myöhemmin, syksyllä 2012, ostin uuden saman alan yrityksen (Herito Oy), jossa olen kuitenkin toiminut puhtaasti ulkoisena yrittäjänä. Sekä INT2000 Oy että Herito Oy ovat verkko- ja tietoliikenteen alan yrityksiä. Siitä huolimatta, että olen kasvanut yrittäjien perheessä ja koen olevani itse yrittäjä, en voi automaattisesti sanoa, että minut olisi kasvatettu yrittäjäksi. Olen saanut vaihtoehtoja tehdä muutakin kuin yrityshommia lyhyen elämäni aikana ja koen, että minusta löytyy sisäisen yrittäjän piirteitä. Olen kuitenkin itse tiedostanut olevani sekä sisäinen että ulkoinen yrittäjä ja olen lähtenyt kehittämään itseäni juuri siihen suuntaan. Hienointa yrittäjyydessä mielestäni on, että sitä voi oppia. Vaikka sisäisessä yrittäjyydessä puhutaan ihmisen ominaisuuksista, ne ovat ominaisuuksia joita voi oppia. Ulkoiseksi yrittäjäksi ei voi muuta kuin oppia kukaan ei ole automaattisesti syntynyt ulkoiseksi yrittäjäksi. Yrittäjyys on siis avoin väylä kaikille, kunhan vain löytyy tahtoa sille tielle.

7 8 Lähteet: *en valitettavasti päässyt artikkeliin enää, sillä Kauppalehdessä oli rajoitettu lukuoikeus, enkä ensimmäisellä kerralla tietenkään huomannut ottaa tietoja ylös. Muuten olisin viitannut nimellä sekä tarkemmilla tiedoilla. Koiranen, Matti Ole yrittäjä sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Yos! & Konetuumat Oy. cid=197. Viitattu Koskinen, Marketta Pro gradu seminaarin tutkimustyö. Yrittäjyys vs. sisäinen yrittäjyys - Tulkitseva käsiteanalyysi yhtäläisyyksistä ja eroista. cid=197. Viitattu

8 9 2 Yrityksen toimintaympäristö ja markkinat 1 op 2.1 Janda ja sen taustaa Vielä täysin ideavaiheessa oleva Janda / Epävirallinen Kanava on uudenlainen kulttuuripalvelu monille eri tahoille. Sen tavoitteena on yhdistää kulttuurista kiinnostuneet organisaatiot sekä yksityiset käyttäjät helposti lähestyttävällä tavalla ja siten kehittää muun muassa kaupunkia ja arkielämää demokraattisella tavalla jos ei muuta, niin ainakin antaa kehittämiselle mahdollisuus. Janda on pelkästään internetissä toimiva verkkosivusto, jossa kysytään kysymyksiä ja niihin vastataan. Kyseessä on siis IT-alan yritys, jolla pyritään vaikuttamaan erityisesti kaupunkikulttuuriin Janda / Epävirallinen Kanava on nykyaikaa parhaimmillaan. Sen avulla esimerkiksi kunta voi kysyä suomalaisten mielipidettä uudesta taidegalleriasta, jota ollaan rakentamassa keskustaan. Yleensä tällaisissa rakennustapauksissa on olemassa etukäteen valittu raati, joka päättää millainen suunnitelma toteutetaan. Kun kysymys kysytään sivustolla, jota käyttävät jo monet suomalaiset ja siellä on myös paljon vastaavia kysymyksiä, saadaan jonkinlainen käsitys siitä mitä kuntalaiset toivovat. Vaikka kyselyn tulos ei päättäisi tai antaisi ratkaisua tilanteeseen, se voi antaa raadille jonkinlaisen käsityksen kuntalaisten toivomuksista. Jandaan voi lisätä erilaisia kysymyksiä, joihin joko vaaditaan rekisteröityminen/tunnistautuminen tai ei. 2.2 Toimialan yleiset näkymät Suomessa tarjotaan monenlaisia kulttuuripalveluita, joiden tarjoajat sekä asiakkaat vaihtelevat reilusti. On olemassa niin yksityisen kuin julkisen sektorin kulttuuripalveluja. Janda on kuitenkin yksityisen sektorin palvelu, joten tässä keskityn pääosin yksityiselle puolelle ja sen kulttuuripalveluiden näkymiin, erityisesti niihin jotka toimivat pääosin internetissä tai sen kautta. Jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa oleva Suomi tarjoaa yhä enemmän ja enemmän palveluita netissä. Nykyisin voi varata, ostaa ja tilata tapahtumaliput suoraan netistä, musiikkia, elokuvia, videoita sekä monia muita materiaaleja tarjotaan täysin digitaalisesti ja monesti esimerkiksi taidegallerioiden näyttelyistä on kuvia sekä muuta materiaalia tarjolla netissä. Täysin samantyyppisiä sivustoja kuten

9 10 Janda ei ole vielä tullut minulla vastaan. Erilaiset tutkimuskeskukset sekä markkinointitoimistot tekevät aihealuettain kyselyitä, joista voi voittaa esimerkiksi tuotepalkintoja. Nämä usein kuitenkin liittyvät joihinkin tiettyihin tuotteisiin, kuten esimerkiksi matkapuhelinliittymiin ja tällaiset sivustot helposti ovat liian tyrkyttäviä. Tavallinen suomalainen ei yleensä pidä ylenpalttisesta tyrkyttämisestä ja myymisestä, se vain karkoittaa kauemmas. Kaikille avoin ja pelkästään kysymyksiin keskittynyt sivusto on paljon luotettavampi ja helpompi ratkaisu. Kulttuuriin ollaan myös sijoitettu viime aikoina paljon enemmän rahaa, eikä pelkästään säätiöiden tai muiden ilmaisen rahan tahojen kautta. Myös yksityisiä, voittoa tavoittelevia sijoittajia löytyy enemmän. Kulttuuriteollisuuden muuttuminen kaupallisempaan suuntaan on luonut toimialalle paljon mahdollisuuksia... (Vesala, 2009). Vaikka Vesala jatkaa, että muuttuminen on asettanut myös rajoituksia, se ei mielestäni vaikuta rahoittajien määrään, joka on ollut selkeästi kasvussa. Tämän ovat jo huomanneet monet kulttuurialan toimijat, jotka jo julkisesti hakevat sijoittajia verkostojensa kautta. Myös erilaiset tahot, kuten Kulttuuriverkon Luovien alojen yrityskatalogi (Kulttuuriyrittäjyyskeskuksen verkostohanke) antavat mahdollisuuksia löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita. 2.3 Kilpailu Aikaisemmassa kappaleessa mainitut markkinointitoimistot ja yksittäiset toimijat ovat tällä hetkellä suurimpia kilpailukumppaneita. Markkinointitoimistot ja tutkimuskeskukset tekevät myös kannattavaa liiketoimintaa samalla ajatuksella. Heidän asiakkaat ovat usein suuria yksityisen sektorin yrityksiä, jotka eivät tilaa pelkästään kyselyitä, vaan myös esimerkiksi markkinointimateriaalia perustuen kyselyn tutkimuksiin. Suurimpia tutkimus- ja kyselyalan toimijoita ovat muun muassa TNS Gallup (http://www.tns-gallup.fi) ja Suomen Kyselytutkimus Oy (http://www.suomenkyselytutkimus.fi/web/). Pieni ero näihin yrityksiin on se, että Janda on nimenomaan kuluttajalähtöinen eli sivusto suunnitellaan niin, että kyselyt tuodaan heti etusivulle, eikä niinkään ole tarkoitus hakea

10 11 sopimusasiakkaita etusivun kautta. Pystymme myös kysymään kysymyksiä, joiden tutkimustuloksia voimme myydä jälkikäteen, mikäli huomaamme tällaisen mahdollisuuden. Mainitsemani markkinajohtajat ovat suunnitelleet sivustonsa nimenomaan maksavien asiakkaiden kannalta, eli haetaan ensin asiakkaita ja kysely toteutetaan vasta sitten. He käyttävät pohjanaan omia verkostojaan, esimerkiksi sähköpostilistoja. Jandan tarkoitus on myös kerätä omat sähköpostilistat ja verkostot, mutta pääosin kyselyihin voi vastata kuka tahansa kävijä sivustolla, riippuen tietysti siitä miten kysymykset on rajattu ja tarvitseeko vastaamista varten rekisteröityä. 2.4 Verkostoituminen ja asiakkuudet Janda / Epävirallinen Kanava kerää kahdenlaisia asiakkaita: tahot, jotka haluavat kysyä kysymyksiä sekä kuluttajia, jotka vastaavat kysymyksiin. Janda keskittyy kuitenkin siihen, että kuluttajien kynnys löytää kysymykset ja vastata niihin on mahdollisimman alhaalla. Tahot, jotka haluavat pistää pystyyn kyselyn kiinnostuvat kunhan pystymme luomaan näkyvästi laajan verkoston kuluttajista. Tärkeää on pitää mielessä, että suuria tämän tyyppisiä asiakkaita pitää hakea myös itse ja heille pitää osata perustella miksi juuri me olisimme se sopivin vaihtoehto. Tällaiset asiakkuudet saadaan ja pidetään erinomaisilla myyntitaidoilla, joita onneksi tämänkin liikeidean keksineiden joukossa on. Haastavinta on löytää kuluttaja-asiakkaat ja saada heidät pysymään aktiivisina käyttäjinä. Kuten aikaisemmin on tullut esille, jotkin kysymykset vaatisivat rekisteröitymisen tai tunnistautumisen joko esimerkiksi Facebookin tai pankkitunnusten avulla. Rekisteröitymisen avulla pystymme pitämään myös sähköpostilistaa, jota voi hyödyntää muun muassa markkinoinnissa. Jotta kuluttaja saadaan rekisteröitymään ja vastaamaan kysymyksiin, pitää olla jokin houkutin. Tällaisia ovat kaikenlaiset tuotepalkinnot sekä ilmaistavarat. Kynnys vastata kysymyksiin on pieni, jos vastaaminen ei vaadi rekisteröitymistä. Tällaisten kysymysten tulokset eivät kuitenkaan ole välttämättä kaikken luotettavimpia, sillä vaikka esimerkiksi IP-rajoituksilla rajoittaisi vastauskerrat kolmeen, IP-osoitteen muuttuessa vastauskerrat uusiutuvat ja sama henkilö

11 12 saattaa päästä äänestämään jopa kymmeniä kertoja. Erilaisilla kävijätilastoilla per sivu pystyy kuitenkin seuraamaan miten monta yksittäistä kävijää sivustolla on ollut. Kuluttajien ja asiakkuuksien lisäksi on tärkeää miettiä yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi tuotepalkinnot pitäisi saada ilmaiseksi mainosta vastaan erilaisilta yrityksiltä, jotta meidän ei tarvitse kuluttaa rahaa niihin. Näin tuotepalkinnon tarjoaja toimittaa myös tavaran suoraan kuluttajalle ja meidän ei tarvitse huolehtia siitä vähentää työmäärää sekä vastuuta. Voimme löytää yhteistyökumppaneita itse sekä uskoisin, että alkuvaiheen jälkeen monet saattavat ottaa yhteyttä myös meihin. Tähän tarvitsee myös hyviä myyntitaitoja, jotta hyvät yhteistyökumppanit saadaan pysymään. 2.5 Luovan alan yrittäjyys Janda / Epävirallinen Kanava on yritetty kohdentaa mahdollisimman tarkkaan niin, että yrityksen liikeidea olisi selkeä. Näin emme yritä tarjota liikaa asioita kerralla. Tuotteita pystyy tarjoamaan resurssien parantuessa lisää, mikä toimii erityisesti luovilla aloilla. Kasvava kysyntä ja uudenlaiset tuotteet lisäävät myös palvelujen kysyntää. Verkossa asiointi on yhä suositumpaa ja pikkuhiljaa myös jopa ravintolat toimivat kokonaan verkkokauppana eikä niillä ole itse ravintolaa, johon asiakkaat voisivat tulla (mysushi.ee). Yrittäjälle sekä yritykselle tämä antaa mahdollisuuden kasvaa omalla alallaan yhä enemmän. Myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti, niin teknisesti kuin muutenkin, niihin pitää osata reagoida tehokkaasti. Janda pyrkii kuitenkin kehittämään lähes virheettömän ja monipuolisen yhden palvelun, jonka jälkeen voimme pohtia mahdollisuuksia kehittyä eteenpäin. Aikasemmin mainittu rahoittajien ja rahoituksen lisääntyminen avaa paljon uusia ovia. Kulttuuritoiminnan kaupallistuminen mahdollistaa kulttuuriyritysten kasvun. Kulttuurialan organisaatiot ovat usein pieniä ja ne saattavat olla haitaksi, eikä yritys pääse näin ollen kannattavaan toimintaan. Pienissä yrityksissä ei nimittäin synny ammattimaiselle yritystoiminnalle tyypillistä roolien

12 13 erikoistumista. Niiden resurssit eivät lisäksi useinkaan riitä tuotekehitystoimintaan eivätkä kansainvälistymiseen, minkä lisäksi pienen yrityksen neuvotteluasema on usein heikko suhteessa asiakkaisiin. (Vesala 2009) Mahdollisuuksien lisäksi alalla on myös uhkia, joita pitää osata väistää. Tämä pienuus on mielestäni se merkittävin ongelma, joka Jandan kanssa saatettaisiin kohdata. Koulutuksella ja mielenkiinnolla alaa kohtaan uskon, että pääsemme kehittymään. Nykyvuosien aikana nimenomaan koulutusmahdollisuudet ovat parantuneet. Erilaiset koulutusohjelmat, kuten esimerkiksi juuri Humakin kulttuurituotannon koulutusohjelma, kasvattavat ja antavat mahdollisuuksia yrittäjänaluille päästä turvallisesti mukaan yritysmaailmaan siten, että heillä on jatkuvasti osaava verkosto takanaan; tärkeimpänä osaamisena lehtoreiden osaaminen. Koulutuksen avulla osataa tuoda esille ajankohtaisia haasteita, sekä pääsee oppimaan tärkeitä osa-alueita, joita ei välttämättä joutuisi pelkästään työelämässä kohtaamaan. Hyvänä esimerkkinä toimii apurahojen hakeminen. Niitä harjoitellaan jo kulttuurituotannon opiskelijana heti ensimmäisenä vuotena. Mahdollisuuksia löytyy mielin määrin, pitää vain osata poimia sieltä ne itselleen sopivat. Itsensä kouluttaminen ja uusien asioiden oppiminen on tärkeää, sekä ihan pelkästään uutisten seuraaminen antaa käsitystä siitä mitä alalla tapahtuu. Yrittäjänä kannattaa muistaa, että jos joku palvelu puuttuu, mutta sille on kysyntää, se kannattaa perustaa jos vain resurssit siihen löytyvät. Jos taas tuntuu siltä, että kaikki kuluttajien tarpeet on tyydytetty ja kaikki on keksitty, pitää löytää ja luoda uusia tarpeita kuten monet yritysmaailman menestyvät toimijat ovat ehtineet todeta.

13 14 Lähteet: Kulttuuriverkko Luovien alojen yrityskatalolgi. Kulttuuriyrittäjyyskeskuksen verkostohanke. Vesala, Lasse Kulttuuritoiminnan rahoitus ja sponsoriyhteistyön rakentaminen. Laurea Ammattikorkeakoulu. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3625/kulttuuritoiminnan%20rahoi tus%20ja%20sponsoriyhteistyon%20rakentaminen.pdf?sequence=1 (Viitattu )

14 15 3 Yrityksen liikeidea ja tuotteistaminen 1 op Tehtävä A liikeidea, mitä tuotteistaminen on 3.1 Janda / Epävirallinen Kanava Janda / Epävirallinen Kanava on internetsivusto, joka tarjoaa erityisesti kaupunkikulttuuriin liittyviä kysymyksiä, joihin tavallinen internet-käyttäjä voi vastata. Kyselyiden kysymykset esittää joko Janda itse tai ulkopuoliset tahot, asiakkaat, jotka kaipaavat vastauksia. Sopimukset asiakkaiden kanssa tehdään heidän tarpeiden sekä Jandan resurssien perusteella. Sopimuksissa sovitaan ainakin hinnat, kyselyn esilläoloaika, vaatiiko vastaaminen rekisteröitymisen ja jos, niin millaisen, kyselyn palkinnot, miten tulokset esitellään ja millaisella aikataululla sopimuksen kohdat toteutetaan. Janda / Epävirallinen Kanava on voittoa tavoitteleva yritys, jonka tavoitteena on tuoda erityisesti kaupunkisuunnittelu, arkielämä ja päivittäiseen elämään vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi rakennukset, liikenne ja tapahtumat, lähemmäs tavallista kuluttajaa sekä antaa näistä asioista päättäville tahoille informaatiota siitä, minkälaisia ratkaisuja, muutoksia ja/tai ehdotuksia tarvitaan. Janda / Epävirallinen Kanava-sivuston käyttö perustuu kuluttajalähtöiseen ajatteluun: kyselyt ovat kaiken ydin. Nettisivujen etusivu täytetään kysymyksillä ja näkyvillä ovat ne, joihin kyseinen sivuston vierailija voi vastata. Kyselyitä on viisi erilaista, vaihtoehdot on luokiteltu (pääosin) edullisimmasta kalleimpaan (sopimusasiakkaan näkökulmasta): 1. Eivät vaadi rekisteröitymistä: kuka tahansa sivuston kävijä pystyy vastaamaan kysymykseen, IP-osoitteen pohjalta rajoitus on 3 vastauskertaa. Tämä on kaikkein edullisin kyselytyyppi asiakkaalle. 2. Kyselypalkinnon arvontaan osallistuminen/palkinnon saamisen edellytyksenä on rekisteröinti, johon vastaaja kirjoittaa tietonsa ylös. Tässä vaiheessa vastaaja voi päättää, haluaako osalliseksi sähköpostilistaa. Erillinen rekisteröinti vaaditaan joka vastauskerralla, mutta sallitaan vain yksi (1) vastaus per sähköpostiosoite. Tämä rekisteröinti ei tarkoita samaa kuin sivustollemme tunnusten tekeminen.

15 16 3. Facebook-rekisteröinti: rajaavat tarkemmin kohderyhmää, mutta altistavat silti virheille. Facebookin käyttäjät eivät välttämättä ole totuudenmukaisia esimerkiksi iässään tai kotipaikkakunnassaan. Tämä on 1. vaihtoehtoa kalliimpi vaihtoehto, mutta erittäin edullinen. Tulevaisuudessa mahdollista myös rekisteröityminen muiden sosiaalisen median-työkalujen avulla. 4. Jandaan rekisteröityneet käyttäjät: Sivuston kävijä pystyy rekisteröitymään Jandan käyttäjäksi, jolloin hänet lisätään sähköpostilistaan ja saa muun muassa ensimmäisenä tietää uusista kampanjoista sekä kyselyistä. 5. Pankkitunnuksilla rekisteröityminen: Sivuston kävijä rekisteröityy verkkopankkitunnuksillaan. Näin pystytään rajaamaan erittäin tarkkaan vastaajat ja kukin pystyy vastaamaan vain kerran. Tärkein valttikortti tässä on ikä. Nämä viisi vaihtoehtoa toimivat viitenä erilaisena palveluna. Riippuen asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta luomme heille näiden viiden palvelun pohjalta paketin. Tähän kuuluu ainakin kysely sivustolla, kyselyn markkinointi verkostojemme kautta, hallintasivusto, josta pystyy seuraamaan kyselyn tilannetta (vastaajia, sen hetken tuloksia) ja myöhemmin kyselyn raportti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle annetaan tunnukset, joilla voidaan kirjautua henkilökohtaiselle raporttisivustolle. Näiden lisäksi pyrimme tarjoamaan oman kokemuksemme sekä yhteistyökumppaneidemme kautta myös tulosten analysointia, mikäli asiakas sellaista kaipaa. Kaikista yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti niin, että sekä asiakas että Janda ovat tyytyväisiä. Alussa tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon asiakkaita, joten sopimusten kanssa saatetaan olla enemmän asiakkaan puolella. Teemme jokaisen asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen, jotta erimielisyyksiltä voidaan välttyä. Perustamisen jälkeen ainoat kiinteät kulut Jandassa ovat verkko-osoitteen ylläpitämiskustannukset. Pystyn tekemään sopimuksen oman webhostingyrityksemme kanssa niin, että vuosihinta tarvittavalle paketille on noin 200.

16 17 Tällaisessa paketissa on 25000Mt levytila, rajoittamattomat liikennemäärät, sähköpostilaatikot, sähköpostilistat sekä rajoittamaton MySQL. Tämäntyyppisellä paketilla pääsemme alkuun. Tarvittaessa levytilan määrää voi nostaa tekemällä esimerkiksi uuden pakettisopimuksen tai maksamalla ylimääräisestä levytilasta erikseen. Tilakuluja ei tule, sillä ainakin ensimmäisen vuoden aikana Jandaa pystyy pyörittämään siellä missä on internet-yhteys. Muuttuvat kulut ovat erittäin vaihtelevia, riippuen siitä paljon asiakkuuksia tulee, esimerkiksi paljon tarvitsee käyttää rahaa edustuskuluihin. Näihin kuluihin perustuen hinnoittelu palveluissa on seuraavanlainen (sopimukset tehdään näihin hintoihin perustuen, ne ovat kuitenkin vain suuntaa antavia): 1. Kyselyt, jotka eivät vaadi rekisteröintiä: Mikäli kyselyyn vastauksia tulee alle 300, kysely ei maksa asiakkaalle mitään. Asiakas saa kuitenkin oman hallintasivustonsa, josta tulee automaattinen loppuraportti. Yli 300 menevistä vastauksista hinta on 0,10 per vastaus. 2. Kyselyt, joiden palkkinnon saamisesta vastaaja ilmoittaa tietonsa: Mikäli kyselyyn tulee vastauksia alle 250, kysely ei maksa asiakkaalle mitään. Hintaan kuuluu oma hallintasivusto sekä automaattinen loppuraportti. Tarvittaessa asiakas voi pyytää kyselyyn osallistujien tietoja, siinä tapauksessa käydään kaikki tietoturva-asiat erikseen. Yli 250 menevistä vastauksista hinta on 0,13 per vastaus. 3. Facebook-rekisteröinti: Hintaan kuuluu oma hallintasivusto sekä automaattinen loppuraportti. Kysely voidaan rajata niiden tietojen mukaan, jotka Facebookissa ovat vastaajilla näkyvillä, esimerkiksi ikä ja kotipaikkakunta. Johtuen siitä, että kynnys vastaajalle vastata on korkeampi, tulee tällaisen kyselyn kohdalla käyttää lisää markkinointia. Näin ollen kyselyn hinta asiakkaalle on 175 euroa. Jokaisesta yli 300 vastauksesta hinta 0,13 per vastaus. 4. Jandan omat käyttäjät: Kysely voidaan rajata niiden tietojen mukaan, mitä kuluttaja on ilmoittanut. Hinta sisältää hallintasivuston sekä automaattisen loppuraportin. Hinta asiakkaalle 200 euroa, jokaisesta yli 300 menevästä vastauksesta hinta 0,10 per vastaus.

17 18 5. Verkkopankkitunnukset: Kysely rajataan henkilötietojen mukaan. Pakettiin kuuluu hallintasivusto, automaattinen loppuraportti sekä täysin ilmainen konsultointi koko sopimuskauden ajan. Kynnys vastaamiselle on erittäin korkea, sekä tämän tyyppinen tunnistautuminen vaatii erillisiä kustannuksia niin henkilötietojen, pankkisopimusten kuin markkinoinnin kannalta. Tällaisen paketin hinta on alkaen 1250 euroa. Jokaisesta yli 300 menevästa vastauksesta hinta 0,18 per vastaus. 6. Raporttien analysoinnit sekä tulosten käsittely konsultoimalla sovitaan joka kerta erikseen riippuen vaatimuksista. Mikäli tilanteessa käytetään yhteistyökumppaneita, ensin pyydämme tarjouksen heiltä ja sitten kerromme hinnan eteenpäin, mielellään noin 15-20% komissiolla. Tämä asia on täysin myyntihenkilön sovittavissa. Ensimmäisen vuoden aikana toimitusjohtaja vahvistaa kaikki sopimukset, jotta täysin kannattamattomia sopimuksia ei tehdä. Potentiaalisia ostajia tuotteillemme ovat muun muassa kunnat, markkinointi- ja mediatoimistot, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, televisiokanavat, rakennusvirasto, rakennusalan organisaatiot, erilaiset yhdistykset, säätiöt, kulttuurialan organisaatiot, kuten teatterit ja toimijat, jotka haluavat vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät jollain tavalla kaupunkikulttuuriin, kaupunki- ja arkielämään sekä monikulttuurisuuteen. Myös näiden vaihtoehtojen ulkopuolella olevat toimijat eivät ole poissuljettuja. 3.2 Tuotteistaminen Jokainen osaa käynnistää palvelubisneksen. Lupaat vain tehdä jotain asiakkaasi puolesta. Pidät sanasi ja lopuksi lähetät laskusi. Samalla tavalla toimivat tuhannet muutkin, jopa kohtalaisen kannattavat palveluyritykset. (Parantainen, 2012) Palveluiden tuotteistaminen oma taitolajinsa. Palvelu pitää luoda kokonaisuudeksi niin, että se on monipuolinen ja helppo käsitellä. Parantainen (2012) luokittelee hyvin tuotteistetun palvelun näin:

18 19 Hyvin tuotteistettu palvelu on helppo ostaa helppo myydä helppo tuottaa ominaisuuksiltaan ylivertainen. Tämän tyyppinen tuotteistamisajattelu pätee mielestäni myös kulttuurialalla, jossa tuotteistamista harrastetaan erittäin vähän. Monet palvelut ovat samanlaisia, toinen toistaan hankalampia eivätkä tuota kenellekään siitä sellaista voittoa kuin millaiset mahdollisuudet olisivat. Joko kustannukset ovat korkeat tai asiakaslähtöisyys on nollassa. Kulttuurialalla tuotteistaminen ei ole niitä vahvimpia osa-alueita. Parantainen (2012) kertoo, että kohderyhmän vaihtaminen vaikeuttaa tuotteistamista. Sellaisessa prosessissa menettää helposti asiakkaita ja jo aikaisemmin mahdolliset potentiaaliset asiakkaat unohdetaan. Näin on vaikeaa luoda hyvää brandia tietyn kohderyhmän keskuudessa, jos siihen ei panosta tarpeeksi. Kulttuurialalla esimerkiksi teatterit ovat hyvä esimerkki tällaisesta. Vuosittain tehdään jatkuvasti erilaisille kohderyhmille tarjoitettuja produktioita ja ihmetellään, kun kukaan ei tule katsomaan. Brandia ei kehitetä yhdessä yössä eikä edes yhdessä viikossa. Se vaatii pitkän linjan suunnittelua. Hyvänä käytännön esimerkkinä toimii vanha perheyrityksemme INT2000. Se ei ole koskaan rajannut kohderyhmäänsä tarkemmin, ensimmäisen kerran oikeasti vasta keväällä 2011 kun tulin töihin. Sekin oli vain yhden kampanjan kohderyhmä. Sitä varten yrityksemme ei ole kehittänyt sen kohderyhmän keskuudessa tietoisuutta, koska sitä kohderyhmää ei ole. Tämän virheen haluamme välttää Jandan kanssa. Tavoitteenamme on keskittyä nimenomaan aktiivisiin internet-käyttäjiin, jotka ovat alttiita reagoimaan uusiin asioihin. Uskallan sanoa, että esimerkiksi aktiivinen Facebook-jakaminen kertoo melko paljon henkilöstä ja hänen alttiudestaan. Teoksessa Tuotteistamisen perusteet (Parantainen, 2012) mainitaan myös se, että palvelua ajatellaan helposti liian teknisesti. Tavallinen asiakas ei osaa

19 20 arvostaa sitä, että hän tietää miten tarkkaan vaikka Jandan hallintosivusto on tehty hän välittää vain siitä onko se tehty käytännölliseksi ja toimivaksi. Päätökset tehdään usein myös järjettömin perustein, joten miksei sitäkin päätöstä, jolla päätetään tulla meidän asiakkaaksi. Olen nähnyt itse tätä esimerkiksi tanssiryhmien ongelmana. Vaikka olen kiinnostunut tanssista, en oikeastaan osaa mennä katsomaan mitään tanssiesitystä. Tanssiesitystä mainostettaessa tuodaan eniten esille tanssijoiden nimiä sekä ohjaajien ja koreografien nimiä, eikä missään vaiheessa kerrota mikä itse tanssiesityksen teema on. Seuraavaksi isoksi ongelmaksi teoksessa Parantainen (2012) mainitsee budjetin puuttumisen ja olemattoman talousarvion. Tämän virheen kohtasin myöhemmin Herito Oy:n kanssa. Ostin yrityksen tutustumalla tuloslaskelmaan ja oletin, että palvelukuluista sekä kaikista muistakin kuluista, esimerkiksi paljon yksi asiakas maksaa meille ja paljon yhdestä asiakkaasta tulee kulua, olisi jotain kirjallista materiaalia, edes ihan tavallista tekstitiedostoa, jossa olisi nopeat laskelmat siitä mihin kaikkeen rahaa menee. Mitä tapahtui: marraskuussa 2012 olimme täysin ongelmissa, sillä kustannukset olivat aivan liian korkeat eikä toimitusjohtajalta irronnut edes kaikkea informaatiota, jotta olisin voinut tehdä kustannusarvion itse. Onni ojassa, nyt ainakin tiedän etten lähde enää mihinkään tekemättä tarkkaa laskelmaa siitä, mitä mikäkin maksaa ja miksi jokin asia maksaa. Jatkuva palveluiden kilpailuttaminen on toimiva ja kannattava ratkaisu, ihan vain pelkästään matkapuhelinliittymienkin kilpailuttaminen. Näin saadaan kulut alas siellä missä ne eivät vaikuta asiakkaan kokemukseen. Näiden seikkojen pohjalta pystyy jo vaikuttamaan erittäin paljon kustannuksiin ja asiakkaan mielikuvaan. Varsinkin internetpalveluissa, joissa konkreettisesti asiakas ei saa tuotetta käsiinsä, vaan ns. maksaa tyhjästä, palvelu pitää osata konkretisoida. Jandan tapauksessa osaamisella sekä tuloksilla.

20 21 Lähteet: Parantainen, Jari Tuotteistamisen perusteet. Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot