Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT"

Transkriptio

1 Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT Liiketalouden koulutusohjelma 2013

2 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ LIIKEIDEA Palvelut Asiakkaat Toimialat Käytännön järjestelyt JOHTORYHMÄ Johtoryhmä Yrittäjän vahvuudet MARKKINOINTISUUNNITELMA Kilpailijat Markkinointi LIIKETOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO TOTEUTUSSUUNNITELMA KANNATTAVUUS JA RAHOITUS Kannattavuuslaskelmat Rahoituslaskelmat RISKIT LÄHTEET... 23

3 3 1 TIIVISTELMÄ Arabian asiantuntijapalvelut on tulkkausalan osakeyhtiö, joka tullaan perustamaan Raumalle. Arabian Asiantuntijapalvelut Oy tarjoaa laadukasta ja luotettavaa tulkkaus ja käännöspalvelua, arabian kieleen ja kulttuuriin liittyviä palveluita sekä yksityishenkilöille, että yrityksille. Palveluihin kuuluu muun muassa asioimistulkkaukset suomi-arabia-suomi, etätulkkaus, konsekutiivitulkkaus kuiskaustulkkaus simultaanitulkkaus, oikeustulkkaus, pienimuotoiset käännöstyöt, arabian kieleen ja kulttuuriin liittyvien luentojen ja kurssien järjestäminen sekä yrityskonsultointi ja yhteyshenkilönä toimiminen arabimaihin kohdistuvassa kaupankäynnissä ja asioinnissa, niin suomessa kuin ulkomaillakin. Yrittäjän vahvuuksia ovat toimialantuntemus, aiempi asiakaspalvelukokemus, kommunikaatiotaidot, vahva kielitaito, sekä organisointikyky. Markkinat kääntämisen ja tulkkauksen toimialalla ovat laajat ja markkinat kattavat koko Suomen. Arabian kielen tulkkeja on suomessa melko vähän. Tarjonnan vähyyden takia tulevaisuudennäkymät alalla ovat hyvät. Asioimistulkkauspalveluita markkinoidaan ensisijaisesti suoraan eri kunnille ja kaupungeille. Yritystä markkinoidaan Internetsivujen kautta ja niiden ulkoasuun ja informaatioon kiinnitetään erityistä huomiota. Yrityksen perustaminen ei vaadi suuria investointeja, koska toimitiloja ei tarvita ja liiketoiminta perustuu yrittäjän ammattitaitoon ja myytäviin palveluihin. Rahoitustarve katetaan starttirahalla sekä yrittäjän omalla pääomapanoksella. Yritys on kannattava, jos se myy 30 euron tuntihintapalveluja 6,5 tuntia päivässä. Kun otetaan huomioon matkakuluista perittävät korvaukset ja vaativammat sekä hintavammat palvelut, jo neljän tunnin työpanos riittää kannattavaan yritystoimintaan.

4 4 2 LIIKEIDEA Kohdeyritys tarjoaa laadukasta ja luotettavaa tulkkaus ja käännöspalvelua, sekä arabian kieleen ja kulttuuriin liittyviä palveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Yrityksen nimeksi on valittu Arabian Asiantuntijapalvelut Oy. Yrityksen palveluihin kuuluu: asioimistulkkaukset suomi-arabia-suomi etätulkkaus (puhelin - video) konsekutiivitulkkaus kuiskaustulkkaus simultaanitulkkaus oikeustulkkaus pienimuotoiset käännöstyöt arabian kieleen ja kulttuuriin liittyvien luentojen ja kurssien järjestäminen yhteyshenkilönä toimiminen arabimaihin kohdistuvassa kaupankäynnissä ja asioinnissa, niin suomessa kuin ulkomaillakin Asiakkaita ovat pääasiassa asioimistulkkauspalveluita tarvitsevat maahanmuuttajat, sekä käännösapua tarvitsevat yritykset ja yksityishenkilöt. Yritysmuodoksi valittiin osakeyhtiö, koska se on taloudellisesti turvallisempi verrattuna toiminimeen. Lisäksi asioiminen esimerkiksi kuntien kanssa helpottuu, koska vakuutustodistusta yrittäjäneläkkeen maksamisesta ei tarvitse lähettää. Yrityksen elinkeinotoiminta ei ole luvan- tai ilmoituksenvaraista. Jos toimintaa laajennetaan tulevaisuudessa myös matkailuun, on ilmoittauduttava Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkatoimistorekisteriin (Yritys-Suomen www-sivut 2013.) 2.1 Palvelut Asioimistulkkaus Asioimistulkkaus on viranomaisten, poliisin, kelan, sosiaali-, ja terveydenhuollon, sekä vastaanottokeskusten ja maahanmuuttaja-asiakkaiden välistä vuoropuhelua. Olennaisena osana asioimistulkkauksessa on ns. prima-vista tulkkaus, jossa tulkki kertoo suullisesti lomakkeen tai asiakirjan sisällön.

5 5 Etätulkkaus Etätulkkaukseen sopivat lyhyehköt, nopeasti tarvittavat tulkkaukset ja tulkkaukset, joissa tulkin ei tarvitse olla paikan päällä. Konsekutiivitulkkaus Konsekutiivitulkkaus on jaksottaista tulkkausta, jossa asianomaiset puhuvat vuoron perään. Simultaanitulkkaus Simultaanitulkkaus on samanaikaistulkkausta, jossa tulkki tulkkaa puhujan kielestä vastaanottajan kieleen puhujan kanssa samanaikaisesti. Kuiskaustulkkaus Kuiskaustulkkauksessa toimitaan kohdekielisen asiakasryhmän vieressä ja tulkataan hiljaisella äänellä. Oikeustulkkaus Oikeustulkkaus on käytössä riita-, rikos-, ja hallinto-asioiden yhteydessä. Käännöstyöt Kielen kääntämisen lisäksi kääntäjä muokkaa tekstiä. Hän muotoilee tekstin sopivaksi eri kulttuurien näkökulmasta ja selvittää asiaan liittyvät faktat. Kääntäjä on asiantuntija, joka ymmärtää kohdekieltä, sekä kohdemaan kulttuuria. Yritys tarjoaa pienimuotoisia käännöspalveluita arabian ja suomen välillä. Käännettäviä dokumentteja voivat olla mm. todistukset, lomakkeet, esite- ja opaskäännökset, sekä muut kirjalliset työt. Yrityskonsultointi ja yhteyshenkilönä toimiminen Yrittäjä Walid Mansour toimii yhteyshenkilönä arabimaihin liittyvässä kaupankäynnissä ja muussa asioinnissa, esimerkiksi yrityksen laajentaessaan markkina-aluettaan tai yrityksen tarvitessa kontaktihenkilöä tai kulttuurin asiantuntijaa. Toimeksiannot hoidetaan tarvittaessa myös paikan päällä kohdemaassa.

6 6 Luennot ja koulutukset Yritys tarjoaa mm. arabian kielen kursseja, luentoja arabian kulttuurista, sekä luentoja yrityksille arabimaiden yrityskulttuurista ja kaupankäynnistä. Matkojen järjestäminen arabimaihin Tulevaisuudessa tavoitteena olisi järjestää räätälöityjä ryhmämatkoja eri arabimaihin. 2.2 Asiakkaat Yrityksen asiakasryhmiä ovat; maahanmuuttajat, arabian kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet suomalaiset, kansainväliset yritykset, sekä Arabimaihin matkustavat suomalaiset. Yrityksen asiakkaat sijaitsevat koko Suomen alueella. Maahanmuuttajaasiakkaita tavoitetaan esimerkiksi tulkkikeskusten, kaupunkien maahanmuuttovirastojen, poliisilaitosten ja sairaaloiden kautta. Vuonna 2011 Suomessa oli arabiankielistä maahanmuuttajaa (Sisäasiainministeriö 2011). Yritys on lisäksi yhteydessä ulkoasianministeriöön, jonka kautta voidaan saada kontakteja ja kauppaa ulkomaille. Pääasiallisena kanavana muiden asiakkaiden tavoittamisessa toimivat yrityksen Internetsivut. Asiakkaiden tarpeita pyritään tyydyttämään asiantuntevilla ja laadukkailla palveluilla ja yritys haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman hyvän palvelukokonaisuuden. Yrityksen palvelut ja sen erikoistuminen tälle alalle perustuvat alan riittävään koulutukseen, kokemukseen ja tietotaitoon. Koulutuksen pohjalla on vahva arabiankielen osaaminen ja arabimaiden kulttuurien ymmärtäminen. Asiakkaan kannattaisi ostaa juuri meiltä, sillä pystymme tarjoamaan laaja-alaisesti palveluita ja tuottamaan ne ammattitaidolla. Haluttua mielikuvaa yrityksestä tehostetaan markkinoinnin keinoin, brändäämällä yritystä, sekä Internetsivujen avulla.

7 7 2.3 Toimialat Taulukko 1. Yrityksen toimiala (Tilastokeskuksen www-sivut 2013) M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 743 Kääntäminen ja tulkkaus 7430 Kääntäminen ja tulkkaus Kääntäminen ja tulkkaus Kääntämisen ja tulkkauksen toimiala sisältää kielen käännös- ja tulkkauspalvelua: kauno- ja tietokirjallisuuden kääntäminen, tekninen kääntäminen, sekä simultaanitulkkaus. (Tilastokeskuksen www-sivut 2013.) Taulukko 2. Yrityksen toimiala (Tilastokeskuksen www-sivut 2013) P Koulutus 8559 Muualla luokittelematon koulutus Koulutuskeskukset Kielikoulut ja -opistot Koulutuskeskusten toimialaan kuuluu opetus, joka järjestetään koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Kielikoulujen ja opistojen toimialaan kuuluu kielten ja keskustelutaitojen opetus. (Tilastokeskuksen www-sivut 2013.) Taulukko 3. Yrityksen toimiala (Tilastokeskuksen www-sivut 2013) M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 749 Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 702 Liikkeenjohdon konsultointi Suhdetoiminta ja viestintä

8 8 Muun ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialaan kuuluu muun muassa välitystehtävät yrityskauppoihin liittyen, sekä niihin liittyvät osto- ja myyntipalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille. Suhdannetoiminnan ja viestinnän toimialaan kuuluu esimerkiksi yritysten viestintään liittyvä konsultointi ja opastus. (Tilastokeskuksen www-sivut 2013.) Taulukko 4. Yrityksen toimiala (Tilastokeskuksen www-sivut 2013) N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut Matkanjärjestäjien toiminta Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. Matkanjärjestäjien toiminnan toimialaan kuuluu muun muassa valmismatkojen ja tilausmatkojen järjestäminen, niiden kokoaminen ja markkinointi, sekä itsenäisenä matkanjohtajana toiminnan. Varauspalveluiden ja matkaoppaiden palveluiden toimialaan kuuluvat matkoihin liittyvät varauspalvelut sekä erilaiset matkailun ohjelmapalvelut. (Tilastokeskuksen www-sivut 2013.) 2.4 Käytännön järjestelyt Yritys ei tarvitse käyttöönsä toimitiloja, koska suurin osa asioimistulkkauspalveluista toteutetaan asiakkaan kotona tai tarvittaessa muussa ympäristössä. Yritysten kanssa asioitaessa käytetään joko palvelua ostavan yrityksen tiloja tai tarvittaessa voidaan vuokrata kertaluonteisesti kokoustiloja esimerkiksi koulutuksia varten. Kirjalliset työt, sekä puhelin- tai videolaitteiden välityksellä tehtävät tulkkaukset voidaan hoitaa yrittäjän kotoa. Yritykselle hankitaan käyttöön matkapuhelin ja puhelinliittymä sekä ipad nettiyhteydellä. ipadiä käytetään muun muassa asiakasrekisterin ylläpitämiseen ja ajanvarauksien hoitamiseen. Yrityksessä työskentelee kokopäiväisesti yrittäjä Walid Mansour, sekä tarvittaessa Ulla Mansour ja Melissa Jokela. Walid Mansour hoitaa palveluiden tuottamisen, sekä päivittäiset käytännön järjestelyt. Ulla Mansour vastaa yrityksen markkinointipuoles-

9 9 ta. Yrityksen Internetsivut toteuttaa ja ylläpitää Melissa Jokela. Sivut tehdään ilmaispalvelu Weeblyn avulla, joten siitä ei koidu yritykselle kustannuksia. Lisäksi domainosoitteeksi otetaan ilmainen.tk domain. Melissa Jokela auttaa myös tarvittaessa muissa teknisissä asioissa ja lisäksi hän neuvoo talouteen liittyvissä asioissa. Kirjanpito ulkoistetaan tilitoimistolle, mutta laskutukset tehdään itse. Ainut yrittäjälle pakollinen vakuutus on yrittäjäeläkevakuutus (YEL), ellei toimiala tai toiminnan laatu edellytä muuta (Prizztechin www-sivut 2013). Arabian Asiantuntijapalvelut Oy ei tarvitse muita vakuutuksia toimialan perusteella, eikä yrityksessä työskentele muita työntekijöitä joten TyEL vakuutusta ei tarvita. Joissain tapauksessa yhteistyökumppani, sopimuskumppani tai työn tilaaja voi edellyttää joitain vapaaehtoisia vakuutuksia yhteistyön turvaamiseksi, kuten vastuuvakuutuksen (Prizztechin www-sivut 2013). 3 JOHTORYHMÄ 3.1 Johtoryhmä Kuvio 1. Johtoryhmän osaamisprofiili

10 Yrittäjän vahvuudet Yrittäjän vahvuuksia ovat toimialantuntemus, aiempi asiakaspalvelukokemus, kommunikaatiotaidot, vahva kielitaito, sekä organisointikyky. Walid Mansour aikoo ryhtyä yrittäjäksi, koska yrittäjällä on mahdollisuudet laajempaan ja monipuolisempaan toimintaan ja palveluiden tuottamiseen. Yrityksen toimintaa voidaan kehittää ja muokata oman näköiseksi ja vastaamaan yrittäjän toiveita ja standardeja. 4 MARKKINOINTISUUNNITELMA 4.1 Kilpailijat Suomessa on 9 tulkkikeskusta, jotka tarjoavat tulkkaus- ja käännöspalveluita eri kielillä koko Suomen alueella. Näistä seitsemän ovat kunnallisia tulkkikeskuksia. Tulkkikeskukset sijaitsevat Vantaalla, Jyväskylässä, Kotkassa, Lahdessa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Turussa ja Helsingissä. Kaikki edellä mainitut tulkkikeskukset tarjoavat myös arabian kielen tulkkipalveluita. (Satainfon www-sivut 2013.) Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n sivujen hakupalvelun kautta löytyi neljä asioimistulkkia Helsingistä ja seitsemän asiatekstinkääntäjää Helsingistä (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n www-sivut 2013). Lisäksi hakukoneiden kautta löytyi pari yksityistä arabiankielistä asioimistulkkia. Kilpailijoita ei siis koko Suomen alueella ole kovin paljon ja Satakunnan alueella ei ole yhtään arabiankielen tulkkeja. Markkinat kääntämisen ja tulkkauksen toimialalla ovat laajat ja markkinat kattavat koko Suomen. Arabian kielen tulkkeja on suomessa melko vähän. Tarjonnan vähyyden takia tulevaisuudennäkymät alalla ovat hyvät. 4.2 Markkinointi Asioimistulkkauspalveluita markkinoidaan ensisijaisesti suoraan eri kunnille ja kaupungeille. Useimpien kaupunkien Intranet sivuilla on lista kaupungin suosittelemista

11 11 tulkeista. Esimerkiksi sairaalat, poliisilaitokset ja muut viranomaiset voivat tältä listalta ottaa yhteyttä tarvitsemaansa tulkkiin. Lisäksi julkisiin palveluyrityksiin toimitetaan mainoksia yrityksen tarjoamista palveluista, joko sähköpostitse tai paperisena. Yritystä markkinoidaan Internetsivujen kautta ja niiden ulkoasuun ja informaatioon kiinnitetään erityistä huomiota. Sivut toteutetaan Weebly ohjelmalla, jonka avulla sivuille voidaan määritellä tiettyjä tunnisteita, joiden perusteella sivut löytyvät hakukoneiden kautta. Yritysviestintää hoidetaan sähköpostin, puhelimen ja Internetsivujen välityksellä. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa voisi miettiä ja yritykselle voitaisiin perustaa esimerkiksi facebook-sivut. Yrityksen kilpailukeinoja ovat vahva ammattitaito, palveluiden toteutus asiakkaiden tarpeisiin, ystävällinen asiakaspalvelu, hyvä tavoitettavuus, nopea reagointikyky, pitkäikäiset asiakassuhteet, hyvä hinta-laatu suhde, palautteiden vastaanottaminen ja toiminnan kehittäminen niiden perusteella. 5 LIIKETOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO Verkostot Asiakkaat Asiakastarpeet Palvelut Yrityksen osaaminen Kuvio 2. Yrityksen liiketoimintamalli Yritys tarjoaa palveluita, joten liiketoimintamalli lähtee liikkeelle omasta osaamisesta ja palveluista joita pystytään itse tuottamaan. Tämän jälkeen asiakastarvetta pyri-

12 12 tään täyttämään ja luotujen verkostojen kautta pyritään tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat. Melissa Jokela Internetsivut Hallitus Walid Mansour Ulla Mansour Palvelut Markkinointi/ organisointi Kuvio 3. Yrityksen organisaatio Yritys perustetaan osakeyhtiöksi ja sen hallituksessa toimivat Walid Mansour ja Ulla Mansour. Melissa Jokela ei kuulu yhtiön hallitukseen, vaan hän hoitaa yrityksen Internetsivuja ja auttaa sekä neuvoo tarvittaessa muihinkin asioihin liittyen. 6 TOTEUTUSSUUNNITELMA Kuvio 4. Toteutusaikataulu huhtikuu-marraskuu 2013 Asiakaskontaktien hankkiminen on jo aloitettu ja sitä jatketaan koko toiminnan ajan. Yrityksen perustamistoimenpiteet suoritetaan elokuu lokakuu välisellä ajalla. Tämä

13 13 sisältää tarvittavien välineiden hankinnan, yrityksen perustamisasiakirjojen täyttämisen ja yrityksen perustamisen sekä starttirahan hakemisen. Osakeyhtiön tulee olla perustettuna lokakuun loppuun mennessä. Markkinointia suunnitellaan syys- ja lokakuussa, jolloin laaditaan esimerkiksi tarvittavat paperimainokset ja otetaan yhteyttä suurempiin kaupunkeihin ja maahanmuuttovirastoon. Markkinointikampanja ajoitetaan loka- ja marraskuuhun. Internetsivut viimeistellään valmiiksi jo heinäkuun loppuun mennessä. Yrityksen toiminta käynnistetään marraskuun aikana. 7 KANNATTAVUUS JA RAHOITUS Starttiraha Starttirahan avulla on tarkoitus turvata yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajalta sekä edistää uuden yritystoiminnan syntymistä. Starttirahaa maksetaan enintään 18 kuukauden ajan. Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. päätoiminen yrittäjyys, riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan, mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2013.) Starttiraha koostuu perustuesta sekä lisäosasta. Perustuen suuruus vuonna 2013 on 32,46 euroa päivässä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti ja se perustuu työ- ja elinkeinotoimiston harkintaan. Lisäosan suuruus voi kuitenkin olla enintään 60 % perustuen määrästä. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2013.) Starttiraha 2013 pv kk Perusosa 32,46 649,20 Lisäosa (max.) 19,48 389,52 Yhteensä 51, ,72 Kuvio 5. Starttiraha 2013 Starttirahaa voi hakea työ- ja elinkeinotoimistolta lomakkeella tai verkkopalvelussa (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2013).

14 14 Investoinnit Yrityksen käyttöön hankitaan Nokia Lumia 900 DNA Joustava 500 puhepaketilla sekä liikkuvalla laajakaistalla. Sopimus on 24 kuukauden pituinen ja kuukausihinnaksi tulee 40,03 euroa (DNA:n www-sivut 2013). Kuvio 6. Puhelin ja puhepaketti (DNA:n www-sivut 2013) Lisäksi hankitaan Applen ipad ja siihen liikkuva laajakaista. Sopimus on 36 kuukauden pituinen ja sen hinnaksi tulee 39,91 euroa kuukaudessa (DNA:n www-sivut 2013). Kuvio 7. ipad ja laajakaistayhteys (DNA:n www-sivut 2013) YEL-vakuutus Yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistetaan yrittäjän työtulo, jonka pitäisi vastata palkkaa joka samasta työstä maksettaisiin muulle ammattitaitoiselle henkilölle. Yrittäjä arvioi siis itse tekemänsä työn määrän ja sen arvon palkkana. Yrittäjän työtulo vaikuttaa eläkkeen määrään ja sairasvakuutuksen päivärahoihin. Arvioidun työtulon määrästä lasketaan prosenttiosuus yrittäjäneläkemaksua varten. Vuonna 2013 maksu on alle 53-vuotiailla 22,5 %. Uudet yrittäjät saavat 22 % alennusta maksuista 48 kuukauden ajalta. (Prizztechin www-sivut 2013.)

15 15 If Vahinkovakuutusyhtiön yrittäjän laskurin avulla laskettu YEL-vakuutuksen määrä olisi euroa ja uuden yrittäjän alennuksen jälkeen euroa, mikäli arvioitu eläkeikä olisi 65 vuotta ja yrittäjän työtulo euroa. Näiden laskelmien perusteella vanhuuseläkettä maksettaisiin 917 euroa kuukaudessa. Koska eläkkeen määrä jää melko pieneksi, kannattaa työtulon määrää nostaa. Akavan erityisalojen jäsenjärjestön Käännösalan ammattilaiset KAJ ry:n suosittelema vähimmäisvuosipalkka on noin euroa (Eläketurvakeskuksen www-sivut 2013). Jos työtulon määrää nostettaisiin euroon vuodessa, vanhuuseläkkeen määrä nousisi euroon kuukaudessa. Tällöin vakuutusmaksu olisi euroa vuodessa ja uuden yrittäjän alennuksen jälkeen vuodessa neljän ensimmäisen vuoden ajan. Hinnat ovat suuntaa-antavia. Täsmällisten hintojen saamiseksi on käytävä eri vakuutusyhtiöissä henkilökohtaisesti. (If Vahinkovakuutusyhtiön www-sivut 2013.) Kuvio 8. YEL-vakuutus (If Vahinkovakuutusyhtiön www-sivut 2013) Kirjanpito Kirjanpito ulkoistetaan tilitoimistolle. Suurin osa tilitoimistoista ei ilmoita Internetsivuillaan hintojaan, joten tarkempaa kyselyä ja tilitoimistovertailua on tehtävä ennen yrityksen perustamista. Esimerkiksi Tilipalvelu Hannele Aittamäki veloittaa kirjan-

16 16 pidosta kuukaudessa 80 euroa, mikäli tositteita on alle 100. Lisäksi tilinpäätöksestä ja veroilmoituksesta veloitetaan 160 euroa. (Tilitoimistojen hintavertailun www-sivut 2013.) Perustamiskustannukset Osakeyhtiön osakepääoman vähimmäismäärä on yksityisissä osakeyhtiöissä euroa. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä ja sen perustamisesta on ilmoitettava kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelymaksu osakeyhtiön rekisteröimiselle on 380 euroa. (Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivut 2013.) Verotus Osakeyhtiö maksaa veroa 24,5 % yritykselle kertyvästä verotettavasta tulosta. Kun yrittäjä maksaa itselleen palkkaa, verotetaan sitä erikseen normaalin palkkaverotuksen mukaisesti. (Prizztechin www-sivut 2013.) Yrittäjä Walid Mansour aikoo nostaa itselleen palkkaa yhtiöstä euroa kuukaudessa. Yrittäjän palkka verotetaan ansiotulona. Ansiotulosta menevä vero koostuu valtionverosta, kunnallisverosta ja mahdollisesta kirkollisverosta. YEL-työtulon perusteella maksetaan vielä 1,3 % sairaanhoitomaksua ja 0,88 % päivärahamaksua. (Kelan www-sivut 2013; Prizztechin www-sivut 2013.) Jos yhtiöstä nostetaan palkkaa euroa kuukaudessa, tekee se vuodessa euroa. Tästä menee valtionveroa seuraavasti: euron alarajalta 515 euroa ja ylittävältä osalta 17,50 % = * 17,50 % = 1 067, , = 1 582,50 euroa Kuvio 9. Tuloveroasteikko vuodelle 2013 (Verohallinnon www-sivut 2013)

17 17 Rauman kaupungin kunnallisveroprosentti on 18 % (Rauman kaupungin www-sivut 2013.) Kunnallisveroa menee siis: * 18 % = euroa. Kirkollisveroa ei tässä tapauksessa mene. Sairaanhoitomaksun osuus on: * 1,3 % = 390 euroa. Päivärahamaksun osuus on: * 0,88 % = 264 euroa. Palkasta menevät verot ovat siis yhteensä 7 636,50 euroa. Vuoden palkkatulosta jää tällöin ,50 euroa. Jos verojen osuus jaettaisiin kuukausittaiseksi, menisi kuukaudessa veroja noin 636,40 euroa. Tällöin palkasta jäisi kuukaudessa käteen 1 863,60 euroa. 7.1 Kannattavuuslaskelmat Käyttökatetarve Tavoitetulos nettona Verot 7350 Käyttökatetarve Käyttökatetarve muodostuu tavoitetuloksesta sekä siitä maksettavasta verosta. Osakeyhtiötä verotetaan vielä vuonna ,5 % verokannan mukaan, joten jos halutaan nostaa palkkaa euroa kuukaudessa, maksetaan tuloksesta vuodessa yhteensä veroja Näin ollen käyttökatetarpeeksi muodostuu Kiinteät kulut Euroa/vuosi Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) 6143 Työkalut 600 Kirjanpito 1120 Puhelin, posti 530 Toimistokulut 600 Markkinointi 600 Muut mahdolliset kulut 600 Kiinteät kulut yhteensä Seuraavaksi laskettiin kiinteät kulut. Yrittäjän eläkevakuutus on laskettu arvioiden perusteella, koska todellisen maksun suuruuden selvittämiseksi vaadittiin tietoja, joita meillä ei ollut. Työkaluihin laskettiin osamaksulla hankittu Ipad ja internetyhteys sekä muita mahdollisia atk-laitteita. Kirjanpito laskettiin sen mukaan, että kuukau-

18 18 dessa tulisi alle 100 tositetta. Puhelinkuluihin laskettiin Nokia Lumian osamaksuhankinta sekä liittymä. Toimistokuluiksi arvioitiin summa, jolla saadaan katettua tarvittavat toimistotarvikkeet. Markkinointikulut arvioitiin karkeasti. Näin saatiin kiinteiden kulujen yhteissummaksi vuodessa. Myyntikatetarve Myyntikatetarve Liikevaihto Arvonlisävero 11335,44 Kokonaismyynti 58566,44 Myyntikatetarve saatiin laskemalla yhteen käyttökatetarve ja kiinteät kulut. Myyntikatetarve kertoo, paljonko yrityksen on myytävä, jotta yrittäjälle jäisi käteen toivottu 2500 euroa ja katettua syntyvät kustannukset. Käytännössä yrityksen tulisi saada nettomyyntiä 3936 euroa kuukaudessa. (Eklund & Kekkonen 2011, 66.) Kulujen kattamisen tarkoitus Yrityksen tulisi siis tuottaa 3936 euroa kuussa. Jos kuvitellaan, että tehdään pelkästään asioimistulkkauksia, joista veloitetaan 30 /tunti, vaatisi se 131 tuntia tulkkausta kuukaudessa ja 6,5 tuntia tulkkausta päivässä. Jos huomioidaan ylityö- ja iltalisät, kalliimmat tulkkaukset sekä matkustuskulut ja arvioitaisiin keskituntihinnaksi 50 euroa tunnilta, tulisi työtä tehdä 79 tuntia kuukaudessa, eli noin 4 tuntia päivässä. Alalla tuntimäärät vaihtelevat radikaalisti, mikä vaikeuttaa laskelmia. Lisäksi tuottotavoite laskee, kun huomioidaan starttiraha.

19 Rahoituslaskelmat Pääoman tarve Investoinnit 0,00 Käyttöpääoma 3 000,00 Kustannusylitysvaraus 600,00 Yhteensä 3 600,00 Rahoitus Starttiraha 3895,20 Yrityksellä ei tule alkuun investointeja, koska toimitiloja ei tarvita ja tarvittavat laitteet hankitaan osamaksulla. Käyttöpääoma, euroa muodostuu euron osakepääomasta sekä 380 euron kaupparekisteri-ilmoituksesta. Käyttöpääoman summa pyöristettiin ylöspäin eurosta euroon. Tähän lisättiin vielä kustannusylitysvaraus, joka on 20 prosenttia käyttöpääomasta. Yhteensä pääoman tarpeeksi muodostui euroa. Tämä pääomatarve katetaan starttirahalla. Laskelmissa on käytetty 6 kuukauden starttirahaa, koska starttirahaa myönnetään aluksi kuudeksi kuukaudeksi. Laskelman 6kk starttiraha on laskettu perusosan mukaan. Jos starttirahaa ei jostain syystä myönnettäisikään, tai summa olisi jostain syystä pienempi, katetaan loput pääomat omalla panostuksella. (Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivut 2013.) 8 RISKIT Riskienhallinta voidaan jakaa neljään päävaiheeseen; riskien tunnistamiseen, riskien torjunnan suunnitteluun, toimintaan ja toipumiseen riskin toteutuessa sekä tilanteen seurantaan. Riskien tunnistamiseksi tarvitaan ennakkoluulotonta asennetta ja mahdollisesti muutamia apuvälineitä. Riskien tunnistaminen kannattaa aloittaa kartoittamalla yleiset riskit. Riskejä voidaan tunnistaa esimerkiksi valmiiden tarkastuslistojen tai avainsanaluetteloiden avulla. Yksi riskianalyysimenetelmä on nelikenttäanalyysi eli SWOT. SWOT-analyysillä selvitetään yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä

20 20 tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Heikkoudet ja uhat ovat tekijöitä jotka on otettava huomioon ja joita on parannettava toiminnan takaamiseksi. (Pk-yrityksen riskienhallinnan www-sivut 2013.) Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Moniosaaminen ammattitaito; arabia äidinkielenä, suomen kielen opinnot, kulttuurituntemus laaja toiminta-alue ei paljon kilpailua tai tarjontaa pitkät etäisyydet / työmatkat ympäri suomea --> matkustus vie aikaa ei mahdollista saada kaikkia asiakkaita lähialueelta toiminnan laajentaminen tulevaisuudessa / matkailuala ei tarpeeksi asiakkaita kilpailu kasvaa / uudet tulkit Kuvio 7. SWOT-analyysi Riskien suuruutta voidaan arvioida riskitaulukon avulla: Kuvio 8. Riskitaulukko (Pk-yrityksen riskienhallinnan www-sivut 2013) Riskien tunnistaminen ja hallinta helpottuu, kun riskit luokitellaan. Riskit voidaan jaotella esimerkiksi luonteen tai vaikutuksen mukaan erilaisiksi riskilajeiksi. Alla Arabian Asiantuntijapalveluiden riskien analysointia riskilajien mukaan:

21 21 Riskilaji Mitä sisältää? Yrityksen näkökulma? Riskin suuruus? Liikeriskit Esim. markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä Kysyntä ei ole riittävää, Kohtalainen riski Henkilöriskit Henkilöstöön kohdistuvia tai henkilöstöstä aiheutuvia riskejä yrityksen toiminnalle Avainosaaminen on usein yhden ihmisen varassa Merkittävä riski Sopimus- ja vastuuriskit Sopimusriski voi liittyä esim. sopimuksen syntytapaan, sopimuskumppaniin, tarjouksen tekemiseen, yleisiin sopimusehtoihin, sopimussakkoon tai vahingonkorvaukseen Ei tarpeeksi kokemusta sopimusoikeudesta Kohtalainen riski Tietoriskit Keskeisten tietojen suojaaminen esim. asiakastiedot, asiakirjat, sopimukset, tilaustiedot Tiedot vain yhden ihmisen saatavilla Vähäinen riski Tuoteriskit Tuotteiden/palveluiden laatu Myydään ammattitaitoon perustuvaa palvelua Merkityksetön riski Ympäristöriskit Ihmisiä ja ympäristöä haavoittavat tekijät, esim. kemikaalit ja jätteet Toiminta ei aiheuta ympäristöriskejä Merkityksetön riski Projektiriskit Projektiluontoiseen toimintaan liittyvät riskit Toiminta ei ole projektiluontoista Merkityksetön riski Keskeytysriskit Toiminnan häiriöihin ja varmuuteen liittyvät ongelmat, esim. alihankinta, avainhenkilöt, ATK Pieni yritys on altis häiriöille Kohtalainen riski Rikosriskit Esim. yritykseen tai henkilöstöön kohdistuva rikos Toiminta ei ole rikosaltista Yrityksellä ei ole toimitiloja Paloriskit Tulipalo Kuvio 9. Riskilajit ja riskien suuruus yhtiössä Merkityksetön riski Merkityksetön riski

22 22 Riskienhallintatoimenpiteitä kannattaa pohtia ensin suurimmiksi arvioiduista riskeistä ja ulottaa sen jälkeen mahdollisimman laajalti muihin riskeihin. Riskejä voidaan yrittää välttää tai pienentää. Lisäksi riski voidaan siirtää tai jakaa sopimusteitse toiselle taholle. Kaikkia riskejä ei ole mahdollista poistaa, joten riskit voidaan myös pitää omalla vastuulla. Tällöin hyväksytään, että riskit ovat osa liiketoimintaa ja niiden kanssa opetellaan elämään. (Pk-yrityksen riskienhallinnan www-sivut 2013.) Arabian Asiantuntijapalveluiden riskit ovat riskien siirtämiseen nähden niin pienet, että esimerkiksi vakuutusten aiheuttamat lisäkustannukset olisivat kohtuuttoman suuret. Riskejä voidaan pyrkiä pienentämään suunnittelemalla toimintaa mahdollisimman hyvin sekä suunnittelemalla toimintaa riskien mahdollisesti toteutuessa.

23 23 LÄHTEET DNA:n www-sivut. Viitattu Eklund, I. & Kekkonen, H Toiminnan kannattavuus. Helsinki: WSOYpro. Eläketurvakeskuksen www-sivut. Viitattu If Vahinkovakuutusyhtiön www-sivut. Viitattu Kelan www-sivut. Viitattu Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivut. Viitattu Prizztechin www-sivut. Viitattu Rauman kaupungin www-sivut. Viitattu Satainfon www-sivut. Viitattu Sisäasiainministeriö Maahanmuuton vuosikatsaus Viitattu Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n www-sivut. Viitattu Tilastokeskuksen www-sivut. Viitattu Tilitoimistojen hintavertailun www-sivut. Viitattu Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut. Viitattu Verohallinnon www-sivut. Viitattu Yritys-Suomen www-sivut. Viitattu

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Giganteum. Giganteum 1/12

Liiketoimintasuunnitelma Giganteum. Giganteum 1/12 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 Giganteum Giganteum 1/12 Giganteum 2/12 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus julkissektorin paikallistason työntekijöille Turku Heli Kamppari, Turun yliopiston Brahea-keskus Shiva Haghdoust,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusanalyysi Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein!

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Yrittäjän eläkelain mukaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, on yrittäjä. Yrittäjänä työskentelevän henkilön täytyy hoitaa vakuutusturvansa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke

Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke KUTUPA-projekti 30.4.2015-29.2.2016 KUTUPA2-projekti 1.3.-31.8.2016 Noora Heinonen Projektipäällikkö 21.1.2016 Lähtökohdat Kelalla

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma PlasmaTeq. PlasmaTeq 1/11

Liiketoimintasuunnitelma PlasmaTeq. PlasmaTeq 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 PlasmaTeq PlasmaTeq 1/11 PlasmaTeq 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Ourahou Omar Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 14.03.2017 Raportti voimassa asti 14.05.2017 Arkistointitunnus 1489203855978 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Sisäilmahuolto Oy Suomi Y-tunnus 2307816-9

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3. Marko Puttonen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu Yhteispalvelun kehittäminen alkoi 1990-luvun alkupuolella Yhteispalvelu

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 Verot, tulot ja ostovoima ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 1 TAUSTA: HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET 1,1 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

PALKANSAAJAN VEROTUS JA OSTOVOIMA 2000-2015

PALKANSAAJAN VEROTUS JA OSTOVOIMA 2000-2015 PALKANSAAJAN VEROTUS JA OSTOVOIMA 2000-2015 1 27.11.2013 1) Palkka 2) Verotus 3) Hinnat PALKANSAAJAN OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT keskituloinen palkansaaja, palkka v. 2013: 39.745 /v (3180 /kk) vuosittainen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot