Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT"

Transkriptio

1 Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT Liiketalouden koulutusohjelma 2013

2 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ LIIKEIDEA Palvelut Asiakkaat Toimialat Käytännön järjestelyt JOHTORYHMÄ Johtoryhmä Yrittäjän vahvuudet MARKKINOINTISUUNNITELMA Kilpailijat Markkinointi LIIKETOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO TOTEUTUSSUUNNITELMA KANNATTAVUUS JA RAHOITUS Kannattavuuslaskelmat Rahoituslaskelmat RISKIT LÄHTEET... 23

3 3 1 TIIVISTELMÄ Arabian asiantuntijapalvelut on tulkkausalan osakeyhtiö, joka tullaan perustamaan Raumalle. Arabian Asiantuntijapalvelut Oy tarjoaa laadukasta ja luotettavaa tulkkaus ja käännöspalvelua, arabian kieleen ja kulttuuriin liittyviä palveluita sekä yksityishenkilöille, että yrityksille. Palveluihin kuuluu muun muassa asioimistulkkaukset suomi-arabia-suomi, etätulkkaus, konsekutiivitulkkaus kuiskaustulkkaus simultaanitulkkaus, oikeustulkkaus, pienimuotoiset käännöstyöt, arabian kieleen ja kulttuuriin liittyvien luentojen ja kurssien järjestäminen sekä yrityskonsultointi ja yhteyshenkilönä toimiminen arabimaihin kohdistuvassa kaupankäynnissä ja asioinnissa, niin suomessa kuin ulkomaillakin. Yrittäjän vahvuuksia ovat toimialantuntemus, aiempi asiakaspalvelukokemus, kommunikaatiotaidot, vahva kielitaito, sekä organisointikyky. Markkinat kääntämisen ja tulkkauksen toimialalla ovat laajat ja markkinat kattavat koko Suomen. Arabian kielen tulkkeja on suomessa melko vähän. Tarjonnan vähyyden takia tulevaisuudennäkymät alalla ovat hyvät. Asioimistulkkauspalveluita markkinoidaan ensisijaisesti suoraan eri kunnille ja kaupungeille. Yritystä markkinoidaan Internetsivujen kautta ja niiden ulkoasuun ja informaatioon kiinnitetään erityistä huomiota. Yrityksen perustaminen ei vaadi suuria investointeja, koska toimitiloja ei tarvita ja liiketoiminta perustuu yrittäjän ammattitaitoon ja myytäviin palveluihin. Rahoitustarve katetaan starttirahalla sekä yrittäjän omalla pääomapanoksella. Yritys on kannattava, jos se myy 30 euron tuntihintapalveluja 6,5 tuntia päivässä. Kun otetaan huomioon matkakuluista perittävät korvaukset ja vaativammat sekä hintavammat palvelut, jo neljän tunnin työpanos riittää kannattavaan yritystoimintaan.

4 4 2 LIIKEIDEA Kohdeyritys tarjoaa laadukasta ja luotettavaa tulkkaus ja käännöspalvelua, sekä arabian kieleen ja kulttuuriin liittyviä palveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Yrityksen nimeksi on valittu Arabian Asiantuntijapalvelut Oy. Yrityksen palveluihin kuuluu: asioimistulkkaukset suomi-arabia-suomi etätulkkaus (puhelin - video) konsekutiivitulkkaus kuiskaustulkkaus simultaanitulkkaus oikeustulkkaus pienimuotoiset käännöstyöt arabian kieleen ja kulttuuriin liittyvien luentojen ja kurssien järjestäminen yhteyshenkilönä toimiminen arabimaihin kohdistuvassa kaupankäynnissä ja asioinnissa, niin suomessa kuin ulkomaillakin Asiakkaita ovat pääasiassa asioimistulkkauspalveluita tarvitsevat maahanmuuttajat, sekä käännösapua tarvitsevat yritykset ja yksityishenkilöt. Yritysmuodoksi valittiin osakeyhtiö, koska se on taloudellisesti turvallisempi verrattuna toiminimeen. Lisäksi asioiminen esimerkiksi kuntien kanssa helpottuu, koska vakuutustodistusta yrittäjäneläkkeen maksamisesta ei tarvitse lähettää. Yrityksen elinkeinotoiminta ei ole luvan- tai ilmoituksenvaraista. Jos toimintaa laajennetaan tulevaisuudessa myös matkailuun, on ilmoittauduttava Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkatoimistorekisteriin (Yritys-Suomen www-sivut 2013.) 2.1 Palvelut Asioimistulkkaus Asioimistulkkaus on viranomaisten, poliisin, kelan, sosiaali-, ja terveydenhuollon, sekä vastaanottokeskusten ja maahanmuuttaja-asiakkaiden välistä vuoropuhelua. Olennaisena osana asioimistulkkauksessa on ns. prima-vista tulkkaus, jossa tulkki kertoo suullisesti lomakkeen tai asiakirjan sisällön.

5 5 Etätulkkaus Etätulkkaukseen sopivat lyhyehköt, nopeasti tarvittavat tulkkaukset ja tulkkaukset, joissa tulkin ei tarvitse olla paikan päällä. Konsekutiivitulkkaus Konsekutiivitulkkaus on jaksottaista tulkkausta, jossa asianomaiset puhuvat vuoron perään. Simultaanitulkkaus Simultaanitulkkaus on samanaikaistulkkausta, jossa tulkki tulkkaa puhujan kielestä vastaanottajan kieleen puhujan kanssa samanaikaisesti. Kuiskaustulkkaus Kuiskaustulkkauksessa toimitaan kohdekielisen asiakasryhmän vieressä ja tulkataan hiljaisella äänellä. Oikeustulkkaus Oikeustulkkaus on käytössä riita-, rikos-, ja hallinto-asioiden yhteydessä. Käännöstyöt Kielen kääntämisen lisäksi kääntäjä muokkaa tekstiä. Hän muotoilee tekstin sopivaksi eri kulttuurien näkökulmasta ja selvittää asiaan liittyvät faktat. Kääntäjä on asiantuntija, joka ymmärtää kohdekieltä, sekä kohdemaan kulttuuria. Yritys tarjoaa pienimuotoisia käännöspalveluita arabian ja suomen välillä. Käännettäviä dokumentteja voivat olla mm. todistukset, lomakkeet, esite- ja opaskäännökset, sekä muut kirjalliset työt. Yrityskonsultointi ja yhteyshenkilönä toimiminen Yrittäjä Walid Mansour toimii yhteyshenkilönä arabimaihin liittyvässä kaupankäynnissä ja muussa asioinnissa, esimerkiksi yrityksen laajentaessaan markkina-aluettaan tai yrityksen tarvitessa kontaktihenkilöä tai kulttuurin asiantuntijaa. Toimeksiannot hoidetaan tarvittaessa myös paikan päällä kohdemaassa.

6 6 Luennot ja koulutukset Yritys tarjoaa mm. arabian kielen kursseja, luentoja arabian kulttuurista, sekä luentoja yrityksille arabimaiden yrityskulttuurista ja kaupankäynnistä. Matkojen järjestäminen arabimaihin Tulevaisuudessa tavoitteena olisi järjestää räätälöityjä ryhmämatkoja eri arabimaihin. 2.2 Asiakkaat Yrityksen asiakasryhmiä ovat; maahanmuuttajat, arabian kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet suomalaiset, kansainväliset yritykset, sekä Arabimaihin matkustavat suomalaiset. Yrityksen asiakkaat sijaitsevat koko Suomen alueella. Maahanmuuttajaasiakkaita tavoitetaan esimerkiksi tulkkikeskusten, kaupunkien maahanmuuttovirastojen, poliisilaitosten ja sairaaloiden kautta. Vuonna 2011 Suomessa oli arabiankielistä maahanmuuttajaa (Sisäasiainministeriö 2011). Yritys on lisäksi yhteydessä ulkoasianministeriöön, jonka kautta voidaan saada kontakteja ja kauppaa ulkomaille. Pääasiallisena kanavana muiden asiakkaiden tavoittamisessa toimivat yrityksen Internetsivut. Asiakkaiden tarpeita pyritään tyydyttämään asiantuntevilla ja laadukkailla palveluilla ja yritys haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman hyvän palvelukokonaisuuden. Yrityksen palvelut ja sen erikoistuminen tälle alalle perustuvat alan riittävään koulutukseen, kokemukseen ja tietotaitoon. Koulutuksen pohjalla on vahva arabiankielen osaaminen ja arabimaiden kulttuurien ymmärtäminen. Asiakkaan kannattaisi ostaa juuri meiltä, sillä pystymme tarjoamaan laaja-alaisesti palveluita ja tuottamaan ne ammattitaidolla. Haluttua mielikuvaa yrityksestä tehostetaan markkinoinnin keinoin, brändäämällä yritystä, sekä Internetsivujen avulla.

7 7 2.3 Toimialat Taulukko 1. Yrityksen toimiala (Tilastokeskuksen www-sivut 2013) M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 743 Kääntäminen ja tulkkaus 7430 Kääntäminen ja tulkkaus Kääntäminen ja tulkkaus Kääntämisen ja tulkkauksen toimiala sisältää kielen käännös- ja tulkkauspalvelua: kauno- ja tietokirjallisuuden kääntäminen, tekninen kääntäminen, sekä simultaanitulkkaus. (Tilastokeskuksen www-sivut 2013.) Taulukko 2. Yrityksen toimiala (Tilastokeskuksen www-sivut 2013) P Koulutus 8559 Muualla luokittelematon koulutus Koulutuskeskukset Kielikoulut ja -opistot Koulutuskeskusten toimialaan kuuluu opetus, joka järjestetään koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Kielikoulujen ja opistojen toimialaan kuuluu kielten ja keskustelutaitojen opetus. (Tilastokeskuksen www-sivut 2013.) Taulukko 3. Yrityksen toimiala (Tilastokeskuksen www-sivut 2013) M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 749 Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 702 Liikkeenjohdon konsultointi Suhdetoiminta ja viestintä

8 8 Muun ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialaan kuuluu muun muassa välitystehtävät yrityskauppoihin liittyen, sekä niihin liittyvät osto- ja myyntipalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille. Suhdannetoiminnan ja viestinnän toimialaan kuuluu esimerkiksi yritysten viestintään liittyvä konsultointi ja opastus. (Tilastokeskuksen www-sivut 2013.) Taulukko 4. Yrityksen toimiala (Tilastokeskuksen www-sivut 2013) N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut Matkanjärjestäjien toiminta Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. Matkanjärjestäjien toiminnan toimialaan kuuluu muun muassa valmismatkojen ja tilausmatkojen järjestäminen, niiden kokoaminen ja markkinointi, sekä itsenäisenä matkanjohtajana toiminnan. Varauspalveluiden ja matkaoppaiden palveluiden toimialaan kuuluvat matkoihin liittyvät varauspalvelut sekä erilaiset matkailun ohjelmapalvelut. (Tilastokeskuksen www-sivut 2013.) 2.4 Käytännön järjestelyt Yritys ei tarvitse käyttöönsä toimitiloja, koska suurin osa asioimistulkkauspalveluista toteutetaan asiakkaan kotona tai tarvittaessa muussa ympäristössä. Yritysten kanssa asioitaessa käytetään joko palvelua ostavan yrityksen tiloja tai tarvittaessa voidaan vuokrata kertaluonteisesti kokoustiloja esimerkiksi koulutuksia varten. Kirjalliset työt, sekä puhelin- tai videolaitteiden välityksellä tehtävät tulkkaukset voidaan hoitaa yrittäjän kotoa. Yritykselle hankitaan käyttöön matkapuhelin ja puhelinliittymä sekä ipad nettiyhteydellä. ipadiä käytetään muun muassa asiakasrekisterin ylläpitämiseen ja ajanvarauksien hoitamiseen. Yrityksessä työskentelee kokopäiväisesti yrittäjä Walid Mansour, sekä tarvittaessa Ulla Mansour ja Melissa Jokela. Walid Mansour hoitaa palveluiden tuottamisen, sekä päivittäiset käytännön järjestelyt. Ulla Mansour vastaa yrityksen markkinointipuoles-

9 9 ta. Yrityksen Internetsivut toteuttaa ja ylläpitää Melissa Jokela. Sivut tehdään ilmaispalvelu Weeblyn avulla, joten siitä ei koidu yritykselle kustannuksia. Lisäksi domainosoitteeksi otetaan ilmainen.tk domain. Melissa Jokela auttaa myös tarvittaessa muissa teknisissä asioissa ja lisäksi hän neuvoo talouteen liittyvissä asioissa. Kirjanpito ulkoistetaan tilitoimistolle, mutta laskutukset tehdään itse. Ainut yrittäjälle pakollinen vakuutus on yrittäjäeläkevakuutus (YEL), ellei toimiala tai toiminnan laatu edellytä muuta (Prizztechin www-sivut 2013). Arabian Asiantuntijapalvelut Oy ei tarvitse muita vakuutuksia toimialan perusteella, eikä yrityksessä työskentele muita työntekijöitä joten TyEL vakuutusta ei tarvita. Joissain tapauksessa yhteistyökumppani, sopimuskumppani tai työn tilaaja voi edellyttää joitain vapaaehtoisia vakuutuksia yhteistyön turvaamiseksi, kuten vastuuvakuutuksen (Prizztechin www-sivut 2013). 3 JOHTORYHMÄ 3.1 Johtoryhmä Kuvio 1. Johtoryhmän osaamisprofiili

10 Yrittäjän vahvuudet Yrittäjän vahvuuksia ovat toimialantuntemus, aiempi asiakaspalvelukokemus, kommunikaatiotaidot, vahva kielitaito, sekä organisointikyky. Walid Mansour aikoo ryhtyä yrittäjäksi, koska yrittäjällä on mahdollisuudet laajempaan ja monipuolisempaan toimintaan ja palveluiden tuottamiseen. Yrityksen toimintaa voidaan kehittää ja muokata oman näköiseksi ja vastaamaan yrittäjän toiveita ja standardeja. 4 MARKKINOINTISUUNNITELMA 4.1 Kilpailijat Suomessa on 9 tulkkikeskusta, jotka tarjoavat tulkkaus- ja käännöspalveluita eri kielillä koko Suomen alueella. Näistä seitsemän ovat kunnallisia tulkkikeskuksia. Tulkkikeskukset sijaitsevat Vantaalla, Jyväskylässä, Kotkassa, Lahdessa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Turussa ja Helsingissä. Kaikki edellä mainitut tulkkikeskukset tarjoavat myös arabian kielen tulkkipalveluita. (Satainfon www-sivut 2013.) Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n sivujen hakupalvelun kautta löytyi neljä asioimistulkkia Helsingistä ja seitsemän asiatekstinkääntäjää Helsingistä (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n www-sivut 2013). Lisäksi hakukoneiden kautta löytyi pari yksityistä arabiankielistä asioimistulkkia. Kilpailijoita ei siis koko Suomen alueella ole kovin paljon ja Satakunnan alueella ei ole yhtään arabiankielen tulkkeja. Markkinat kääntämisen ja tulkkauksen toimialalla ovat laajat ja markkinat kattavat koko Suomen. Arabian kielen tulkkeja on suomessa melko vähän. Tarjonnan vähyyden takia tulevaisuudennäkymät alalla ovat hyvät. 4.2 Markkinointi Asioimistulkkauspalveluita markkinoidaan ensisijaisesti suoraan eri kunnille ja kaupungeille. Useimpien kaupunkien Intranet sivuilla on lista kaupungin suosittelemista

11 11 tulkeista. Esimerkiksi sairaalat, poliisilaitokset ja muut viranomaiset voivat tältä listalta ottaa yhteyttä tarvitsemaansa tulkkiin. Lisäksi julkisiin palveluyrityksiin toimitetaan mainoksia yrityksen tarjoamista palveluista, joko sähköpostitse tai paperisena. Yritystä markkinoidaan Internetsivujen kautta ja niiden ulkoasuun ja informaatioon kiinnitetään erityistä huomiota. Sivut toteutetaan Weebly ohjelmalla, jonka avulla sivuille voidaan määritellä tiettyjä tunnisteita, joiden perusteella sivut löytyvät hakukoneiden kautta. Yritysviestintää hoidetaan sähköpostin, puhelimen ja Internetsivujen välityksellä. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa voisi miettiä ja yritykselle voitaisiin perustaa esimerkiksi facebook-sivut. Yrityksen kilpailukeinoja ovat vahva ammattitaito, palveluiden toteutus asiakkaiden tarpeisiin, ystävällinen asiakaspalvelu, hyvä tavoitettavuus, nopea reagointikyky, pitkäikäiset asiakassuhteet, hyvä hinta-laatu suhde, palautteiden vastaanottaminen ja toiminnan kehittäminen niiden perusteella. 5 LIIKETOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO Verkostot Asiakkaat Asiakastarpeet Palvelut Yrityksen osaaminen Kuvio 2. Yrityksen liiketoimintamalli Yritys tarjoaa palveluita, joten liiketoimintamalli lähtee liikkeelle omasta osaamisesta ja palveluista joita pystytään itse tuottamaan. Tämän jälkeen asiakastarvetta pyri-

12 12 tään täyttämään ja luotujen verkostojen kautta pyritään tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat. Melissa Jokela Internetsivut Hallitus Walid Mansour Ulla Mansour Palvelut Markkinointi/ organisointi Kuvio 3. Yrityksen organisaatio Yritys perustetaan osakeyhtiöksi ja sen hallituksessa toimivat Walid Mansour ja Ulla Mansour. Melissa Jokela ei kuulu yhtiön hallitukseen, vaan hän hoitaa yrityksen Internetsivuja ja auttaa sekä neuvoo tarvittaessa muihinkin asioihin liittyen. 6 TOTEUTUSSUUNNITELMA Kuvio 4. Toteutusaikataulu huhtikuu-marraskuu 2013 Asiakaskontaktien hankkiminen on jo aloitettu ja sitä jatketaan koko toiminnan ajan. Yrityksen perustamistoimenpiteet suoritetaan elokuu lokakuu välisellä ajalla. Tämä

13 13 sisältää tarvittavien välineiden hankinnan, yrityksen perustamisasiakirjojen täyttämisen ja yrityksen perustamisen sekä starttirahan hakemisen. Osakeyhtiön tulee olla perustettuna lokakuun loppuun mennessä. Markkinointia suunnitellaan syys- ja lokakuussa, jolloin laaditaan esimerkiksi tarvittavat paperimainokset ja otetaan yhteyttä suurempiin kaupunkeihin ja maahanmuuttovirastoon. Markkinointikampanja ajoitetaan loka- ja marraskuuhun. Internetsivut viimeistellään valmiiksi jo heinäkuun loppuun mennessä. Yrityksen toiminta käynnistetään marraskuun aikana. 7 KANNATTAVUUS JA RAHOITUS Starttiraha Starttirahan avulla on tarkoitus turvata yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajalta sekä edistää uuden yritystoiminnan syntymistä. Starttirahaa maksetaan enintään 18 kuukauden ajan. Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. päätoiminen yrittäjyys, riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan, mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2013.) Starttiraha koostuu perustuesta sekä lisäosasta. Perustuen suuruus vuonna 2013 on 32,46 euroa päivässä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti ja se perustuu työ- ja elinkeinotoimiston harkintaan. Lisäosan suuruus voi kuitenkin olla enintään 60 % perustuen määrästä. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2013.) Starttiraha 2013 pv kk Perusosa 32,46 649,20 Lisäosa (max.) 19,48 389,52 Yhteensä 51, ,72 Kuvio 5. Starttiraha 2013 Starttirahaa voi hakea työ- ja elinkeinotoimistolta lomakkeella tai verkkopalvelussa (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2013).

14 14 Investoinnit Yrityksen käyttöön hankitaan Nokia Lumia 900 DNA Joustava 500 puhepaketilla sekä liikkuvalla laajakaistalla. Sopimus on 24 kuukauden pituinen ja kuukausihinnaksi tulee 40,03 euroa (DNA:n www-sivut 2013). Kuvio 6. Puhelin ja puhepaketti (DNA:n www-sivut 2013) Lisäksi hankitaan Applen ipad ja siihen liikkuva laajakaista. Sopimus on 36 kuukauden pituinen ja sen hinnaksi tulee 39,91 euroa kuukaudessa (DNA:n www-sivut 2013). Kuvio 7. ipad ja laajakaistayhteys (DNA:n www-sivut 2013) YEL-vakuutus Yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistetaan yrittäjän työtulo, jonka pitäisi vastata palkkaa joka samasta työstä maksettaisiin muulle ammattitaitoiselle henkilölle. Yrittäjä arvioi siis itse tekemänsä työn määrän ja sen arvon palkkana. Yrittäjän työtulo vaikuttaa eläkkeen määrään ja sairasvakuutuksen päivärahoihin. Arvioidun työtulon määrästä lasketaan prosenttiosuus yrittäjäneläkemaksua varten. Vuonna 2013 maksu on alle 53-vuotiailla 22,5 %. Uudet yrittäjät saavat 22 % alennusta maksuista 48 kuukauden ajalta. (Prizztechin www-sivut 2013.)

15 15 If Vahinkovakuutusyhtiön yrittäjän laskurin avulla laskettu YEL-vakuutuksen määrä olisi euroa ja uuden yrittäjän alennuksen jälkeen euroa, mikäli arvioitu eläkeikä olisi 65 vuotta ja yrittäjän työtulo euroa. Näiden laskelmien perusteella vanhuuseläkettä maksettaisiin 917 euroa kuukaudessa. Koska eläkkeen määrä jää melko pieneksi, kannattaa työtulon määrää nostaa. Akavan erityisalojen jäsenjärjestön Käännösalan ammattilaiset KAJ ry:n suosittelema vähimmäisvuosipalkka on noin euroa (Eläketurvakeskuksen www-sivut 2013). Jos työtulon määrää nostettaisiin euroon vuodessa, vanhuuseläkkeen määrä nousisi euroon kuukaudessa. Tällöin vakuutusmaksu olisi euroa vuodessa ja uuden yrittäjän alennuksen jälkeen vuodessa neljän ensimmäisen vuoden ajan. Hinnat ovat suuntaa-antavia. Täsmällisten hintojen saamiseksi on käytävä eri vakuutusyhtiöissä henkilökohtaisesti. (If Vahinkovakuutusyhtiön www-sivut 2013.) Kuvio 8. YEL-vakuutus (If Vahinkovakuutusyhtiön www-sivut 2013) Kirjanpito Kirjanpito ulkoistetaan tilitoimistolle. Suurin osa tilitoimistoista ei ilmoita Internetsivuillaan hintojaan, joten tarkempaa kyselyä ja tilitoimistovertailua on tehtävä ennen yrityksen perustamista. Esimerkiksi Tilipalvelu Hannele Aittamäki veloittaa kirjan-

16 16 pidosta kuukaudessa 80 euroa, mikäli tositteita on alle 100. Lisäksi tilinpäätöksestä ja veroilmoituksesta veloitetaan 160 euroa. (Tilitoimistojen hintavertailun www-sivut 2013.) Perustamiskustannukset Osakeyhtiön osakepääoman vähimmäismäärä on yksityisissä osakeyhtiöissä euroa. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä ja sen perustamisesta on ilmoitettava kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelymaksu osakeyhtiön rekisteröimiselle on 380 euroa. (Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivut 2013.) Verotus Osakeyhtiö maksaa veroa 24,5 % yritykselle kertyvästä verotettavasta tulosta. Kun yrittäjä maksaa itselleen palkkaa, verotetaan sitä erikseen normaalin palkkaverotuksen mukaisesti. (Prizztechin www-sivut 2013.) Yrittäjä Walid Mansour aikoo nostaa itselleen palkkaa yhtiöstä euroa kuukaudessa. Yrittäjän palkka verotetaan ansiotulona. Ansiotulosta menevä vero koostuu valtionverosta, kunnallisverosta ja mahdollisesta kirkollisverosta. YEL-työtulon perusteella maksetaan vielä 1,3 % sairaanhoitomaksua ja 0,88 % päivärahamaksua. (Kelan www-sivut 2013; Prizztechin www-sivut 2013.) Jos yhtiöstä nostetaan palkkaa euroa kuukaudessa, tekee se vuodessa euroa. Tästä menee valtionveroa seuraavasti: euron alarajalta 515 euroa ja ylittävältä osalta 17,50 % = * 17,50 % = 1 067, , = 1 582,50 euroa Kuvio 9. Tuloveroasteikko vuodelle 2013 (Verohallinnon www-sivut 2013)

17 17 Rauman kaupungin kunnallisveroprosentti on 18 % (Rauman kaupungin www-sivut 2013.) Kunnallisveroa menee siis: * 18 % = euroa. Kirkollisveroa ei tässä tapauksessa mene. Sairaanhoitomaksun osuus on: * 1,3 % = 390 euroa. Päivärahamaksun osuus on: * 0,88 % = 264 euroa. Palkasta menevät verot ovat siis yhteensä 7 636,50 euroa. Vuoden palkkatulosta jää tällöin ,50 euroa. Jos verojen osuus jaettaisiin kuukausittaiseksi, menisi kuukaudessa veroja noin 636,40 euroa. Tällöin palkasta jäisi kuukaudessa käteen 1 863,60 euroa. 7.1 Kannattavuuslaskelmat Käyttökatetarve Tavoitetulos nettona Verot 7350 Käyttökatetarve Käyttökatetarve muodostuu tavoitetuloksesta sekä siitä maksettavasta verosta. Osakeyhtiötä verotetaan vielä vuonna ,5 % verokannan mukaan, joten jos halutaan nostaa palkkaa euroa kuukaudessa, maksetaan tuloksesta vuodessa yhteensä veroja Näin ollen käyttökatetarpeeksi muodostuu Kiinteät kulut Euroa/vuosi Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) 6143 Työkalut 600 Kirjanpito 1120 Puhelin, posti 530 Toimistokulut 600 Markkinointi 600 Muut mahdolliset kulut 600 Kiinteät kulut yhteensä Seuraavaksi laskettiin kiinteät kulut. Yrittäjän eläkevakuutus on laskettu arvioiden perusteella, koska todellisen maksun suuruuden selvittämiseksi vaadittiin tietoja, joita meillä ei ollut. Työkaluihin laskettiin osamaksulla hankittu Ipad ja internetyhteys sekä muita mahdollisia atk-laitteita. Kirjanpito laskettiin sen mukaan, että kuukau-

18 18 dessa tulisi alle 100 tositetta. Puhelinkuluihin laskettiin Nokia Lumian osamaksuhankinta sekä liittymä. Toimistokuluiksi arvioitiin summa, jolla saadaan katettua tarvittavat toimistotarvikkeet. Markkinointikulut arvioitiin karkeasti. Näin saatiin kiinteiden kulujen yhteissummaksi vuodessa. Myyntikatetarve Myyntikatetarve Liikevaihto Arvonlisävero 11335,44 Kokonaismyynti 58566,44 Myyntikatetarve saatiin laskemalla yhteen käyttökatetarve ja kiinteät kulut. Myyntikatetarve kertoo, paljonko yrityksen on myytävä, jotta yrittäjälle jäisi käteen toivottu 2500 euroa ja katettua syntyvät kustannukset. Käytännössä yrityksen tulisi saada nettomyyntiä 3936 euroa kuukaudessa. (Eklund & Kekkonen 2011, 66.) Kulujen kattamisen tarkoitus Yrityksen tulisi siis tuottaa 3936 euroa kuussa. Jos kuvitellaan, että tehdään pelkästään asioimistulkkauksia, joista veloitetaan 30 /tunti, vaatisi se 131 tuntia tulkkausta kuukaudessa ja 6,5 tuntia tulkkausta päivässä. Jos huomioidaan ylityö- ja iltalisät, kalliimmat tulkkaukset sekä matkustuskulut ja arvioitaisiin keskituntihinnaksi 50 euroa tunnilta, tulisi työtä tehdä 79 tuntia kuukaudessa, eli noin 4 tuntia päivässä. Alalla tuntimäärät vaihtelevat radikaalisti, mikä vaikeuttaa laskelmia. Lisäksi tuottotavoite laskee, kun huomioidaan starttiraha.

19 Rahoituslaskelmat Pääoman tarve Investoinnit 0,00 Käyttöpääoma 3 000,00 Kustannusylitysvaraus 600,00 Yhteensä 3 600,00 Rahoitus Starttiraha 3895,20 Yrityksellä ei tule alkuun investointeja, koska toimitiloja ei tarvita ja tarvittavat laitteet hankitaan osamaksulla. Käyttöpääoma, euroa muodostuu euron osakepääomasta sekä 380 euron kaupparekisteri-ilmoituksesta. Käyttöpääoman summa pyöristettiin ylöspäin eurosta euroon. Tähän lisättiin vielä kustannusylitysvaraus, joka on 20 prosenttia käyttöpääomasta. Yhteensä pääoman tarpeeksi muodostui euroa. Tämä pääomatarve katetaan starttirahalla. Laskelmissa on käytetty 6 kuukauden starttirahaa, koska starttirahaa myönnetään aluksi kuudeksi kuukaudeksi. Laskelman 6kk starttiraha on laskettu perusosan mukaan. Jos starttirahaa ei jostain syystä myönnettäisikään, tai summa olisi jostain syystä pienempi, katetaan loput pääomat omalla panostuksella. (Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivut 2013.) 8 RISKIT Riskienhallinta voidaan jakaa neljään päävaiheeseen; riskien tunnistamiseen, riskien torjunnan suunnitteluun, toimintaan ja toipumiseen riskin toteutuessa sekä tilanteen seurantaan. Riskien tunnistamiseksi tarvitaan ennakkoluulotonta asennetta ja mahdollisesti muutamia apuvälineitä. Riskien tunnistaminen kannattaa aloittaa kartoittamalla yleiset riskit. Riskejä voidaan tunnistaa esimerkiksi valmiiden tarkastuslistojen tai avainsanaluetteloiden avulla. Yksi riskianalyysimenetelmä on nelikenttäanalyysi eli SWOT. SWOT-analyysillä selvitetään yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä

20 20 tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Heikkoudet ja uhat ovat tekijöitä jotka on otettava huomioon ja joita on parannettava toiminnan takaamiseksi. (Pk-yrityksen riskienhallinnan www-sivut 2013.) Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Moniosaaminen ammattitaito; arabia äidinkielenä, suomen kielen opinnot, kulttuurituntemus laaja toiminta-alue ei paljon kilpailua tai tarjontaa pitkät etäisyydet / työmatkat ympäri suomea --> matkustus vie aikaa ei mahdollista saada kaikkia asiakkaita lähialueelta toiminnan laajentaminen tulevaisuudessa / matkailuala ei tarpeeksi asiakkaita kilpailu kasvaa / uudet tulkit Kuvio 7. SWOT-analyysi Riskien suuruutta voidaan arvioida riskitaulukon avulla: Kuvio 8. Riskitaulukko (Pk-yrityksen riskienhallinnan www-sivut 2013) Riskien tunnistaminen ja hallinta helpottuu, kun riskit luokitellaan. Riskit voidaan jaotella esimerkiksi luonteen tai vaikutuksen mukaan erilaisiksi riskilajeiksi. Alla Arabian Asiantuntijapalveluiden riskien analysointia riskilajien mukaan:

21 21 Riskilaji Mitä sisältää? Yrityksen näkökulma? Riskin suuruus? Liikeriskit Esim. markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä Kysyntä ei ole riittävää, Kohtalainen riski Henkilöriskit Henkilöstöön kohdistuvia tai henkilöstöstä aiheutuvia riskejä yrityksen toiminnalle Avainosaaminen on usein yhden ihmisen varassa Merkittävä riski Sopimus- ja vastuuriskit Sopimusriski voi liittyä esim. sopimuksen syntytapaan, sopimuskumppaniin, tarjouksen tekemiseen, yleisiin sopimusehtoihin, sopimussakkoon tai vahingonkorvaukseen Ei tarpeeksi kokemusta sopimusoikeudesta Kohtalainen riski Tietoriskit Keskeisten tietojen suojaaminen esim. asiakastiedot, asiakirjat, sopimukset, tilaustiedot Tiedot vain yhden ihmisen saatavilla Vähäinen riski Tuoteriskit Tuotteiden/palveluiden laatu Myydään ammattitaitoon perustuvaa palvelua Merkityksetön riski Ympäristöriskit Ihmisiä ja ympäristöä haavoittavat tekijät, esim. kemikaalit ja jätteet Toiminta ei aiheuta ympäristöriskejä Merkityksetön riski Projektiriskit Projektiluontoiseen toimintaan liittyvät riskit Toiminta ei ole projektiluontoista Merkityksetön riski Keskeytysriskit Toiminnan häiriöihin ja varmuuteen liittyvät ongelmat, esim. alihankinta, avainhenkilöt, ATK Pieni yritys on altis häiriöille Kohtalainen riski Rikosriskit Esim. yritykseen tai henkilöstöön kohdistuva rikos Toiminta ei ole rikosaltista Yrityksellä ei ole toimitiloja Paloriskit Tulipalo Kuvio 9. Riskilajit ja riskien suuruus yhtiössä Merkityksetön riski Merkityksetön riski

22 22 Riskienhallintatoimenpiteitä kannattaa pohtia ensin suurimmiksi arvioiduista riskeistä ja ulottaa sen jälkeen mahdollisimman laajalti muihin riskeihin. Riskejä voidaan yrittää välttää tai pienentää. Lisäksi riski voidaan siirtää tai jakaa sopimusteitse toiselle taholle. Kaikkia riskejä ei ole mahdollista poistaa, joten riskit voidaan myös pitää omalla vastuulla. Tällöin hyväksytään, että riskit ovat osa liiketoimintaa ja niiden kanssa opetellaan elämään. (Pk-yrityksen riskienhallinnan www-sivut 2013.) Arabian Asiantuntijapalveluiden riskit ovat riskien siirtämiseen nähden niin pienet, että esimerkiksi vakuutusten aiheuttamat lisäkustannukset olisivat kohtuuttoman suuret. Riskejä voidaan pyrkiä pienentämään suunnittelemalla toimintaa mahdollisimman hyvin sekä suunnittelemalla toimintaa riskien mahdollisesti toteutuessa.

23 23 LÄHTEET DNA:n www-sivut. Viitattu Eklund, I. & Kekkonen, H Toiminnan kannattavuus. Helsinki: WSOYpro. Eläketurvakeskuksen www-sivut. Viitattu If Vahinkovakuutusyhtiön www-sivut. Viitattu Kelan www-sivut. Viitattu Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivut. Viitattu Prizztechin www-sivut. Viitattu Rauman kaupungin www-sivut. Viitattu Satainfon www-sivut. Viitattu Sisäasiainministeriö Maahanmuuton vuosikatsaus Viitattu Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n www-sivut. Viitattu Tilastokeskuksen www-sivut. Viitattu Tilitoimistojen hintavertailun www-sivut. Viitattu Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut. Viitattu Verohallinnon www-sivut. Viitattu Yritys-Suomen www-sivut. Viitattu

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Starttiraha vuonna 2017

Starttiraha vuonna 2017 Starttiraha vuonna 2017 z Kenelle starttirahaa voidaan myöntää Päätoimiseen yritystoimintaa Toimeentulon turvaamiseksi yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheeseen Henkilöasiakkaalle; Työttömälle

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk OSA 6: Talousasiaa RAHOITUSLASKELMA osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja ENNEN toiminnan käynnistymistä / myös toiminnan ALOITTAMISEEN tarvittavia kustannuksia kuvaa sitä, mitä pitää olla hankittuna

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta Starttirahalla edistetään yrittäjyyttä ja työllistymistä Se turvaa yrittäjän toimentulon sinä aikana kun yritystoimintaa käynnistetään ja

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Suomen Fysioterapeutit Katri Partanen Suomen Fysioterapeutit Fysioterapia-alalla on vankka perinne yrittäjänä toimimisesta Liitossa lähes 2000 yrittäjäjäsentä:

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Riskienhallinnan perusteet

Riskienhallinnan perusteet Riskienhallinnan perusteet VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu 1(20) Kalvoluettelo Riski -sanasta 3 Riskienhallinta -sanasta 4 Riskienhallinnan perusteet

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI 26.6.2009 1 1 Perustiedot 1.1 Liikeidea Onko liikeidea kehittynyt suunnitelmien mukaan? Onko tullut uusia liikeidoita?

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Giganteum. Giganteum 1/12

Liiketoimintasuunnitelma Giganteum. Giganteum 1/12 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 Giganteum Giganteum 1/12 Giganteum 2/12 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus julkissektorin paikallistason työntekijöille Turku Heli Kamppari, Turun yliopiston Brahea-keskus Shiva Haghdoust,

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit K Pk-yrityksen liikeriskit VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi LAATUKÄSIKIRJA 2015 www.tulkkauspalvelut.fi SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 2 Toiminnan kuvaus 3 Tulkkimme & kielet 4 Laatu ja laadun mittaaminen 5 Yhteystiedot 6 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Pk-yrityksen riskienhallinta Kehittämis- ja koulutushanke. PK-RH Foorumi

Pk-yrityksen riskienhallinta Kehittämis- ja koulutushanke. PK-RH Foorumi Pk-yrityksen riskienhallinta Kehittämis- ja koulutushanke VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu PK-RH Foorumi 1(16) Kaksivaiheinen hanke Aloite STM &

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 13.07.2015 Raportti voimassa asti 17.09.2015 Arkistointitunnus 1436724204966 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Ylöjärven Kauppahuone Oy Y-tunnus 2032233-0

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017 Yrittäjyys Yrityssalo Oy 2017 Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yli 93% yrityksistä on mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää)

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. Pirjo Viinikainen, kouluttaja, Jyväskylän aikuisopisto

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. Pirjo Viinikainen, kouluttaja, Jyväskylän aikuisopisto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Näyttötutkinnon tutkinnon perusteet 2006 Taustaa 1990-luvulla AAC-lis lisäkoulutusta 2001 puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinnon perusteet Toteutus

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 2 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 7 Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 2 4 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana,

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015 Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015 Marjo Öhmann, Yritys-Suomi-puhelinpalvelu, TE aspa Olen perustamassa yritystä. Mistä pitäisi lähteä liikkeelle, mitä kaikkia asioita täytyy huomioida

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011. Lakso Eija Tietojenkäsittelyn perustutkinto Mac-datanomi PSK-Aikuisopisto 29.03.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011. Lakso Eija Tietojenkäsittelyn perustutkinto Mac-datanomi PSK-Aikuisopisto 29.03. LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011 Lakso Eija Tietojenkäsittelyn perustutkinto Mac-datanomi PSK-Aikuisopisto 29.03.2010 JOHDANTO Yrityksen perustiedot ja esittely: ATK-palvelut EL Oy.

Lisätiedot

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Tällä alalla sattuu ja tapahtuu. MaRa on kumppani, jonka kanssa voi aina keskustella. Meillä on yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Pekka Terävä, Ravintola Olo, Helsinki Kuva Timo Niemi apuna Yrityksesi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

Pk-yrityksen riskienhallinta

Pk-yrityksen riskienhallinta Pk-yrityksen riskienhallinta Kehittämis- ja koulutushanke VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu 1(17) Kalvoluettelo Koulutus ja kehittämishanke 3 Kehittämisen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

WE WILL DO IT FOR YOU!

WE WILL DO IT FOR YOU! WE WILL DO IT FOR YOU! Contact Center-palvelut Tutkimus-palvelut Kansainvälistymispalvelut Liiketoiminnan tukipalvelut VIRO, TALLINNA ESPANJA, FUENGIROLA WWW.KATRIUM.EU YRITYS Kansainvälinen Contact Center-

Lisätiedot

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin.

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. HEISSAN! Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. AIKATAULU Opiskelijoiden ilmoittautuminen kursseille

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit

Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit Palvelusetelijärjestelmän tavoitteet Tarjota Auranmaan Yrityspalveluiden asiakkaille joustava ja yksilöllinen palvelu, jonka käynnistäminen on nopeaa ja

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot