Viestinnän koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän koulutusohjelma"

Transkriptio

1 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden muassa erilaiset kaupallisen mediaviestinnän tehtävät, taiteelliset ilmaisu- ja tekniikan tehtävät sekä kaupalliset ja tuotannolliset tehtävät. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuudet syventää erityisosaamistaan ja erikoistua aloihin, jotka heitä erityisesti kiinnostavat. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ääni ja musiikki, valokuvaus ja kuvankäsittely, printti- ja/tai multimediagrafiikka, video- ja TV-tuotanto, tallenteiden tuottaminen ja kaupallinen toiminta. Opintojen rakenne ERUSOINNOT irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Suuntautumisvaihtoehdon perusopinnot 23 ov AMMATTIOINNOT Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 83 ov HARJOITTELU 20 ov OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OIN- NOT 10 ov Opintojen laajuus on 160 ov Digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki, suuntautumisvaihtoehto Viestinnän koulutusohjelma Rich Media, suuntautumisvaihtoehto

2 5.7.1 DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUALLISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdon pääasiallisena tarkoituksena on kouluttaa ammattilaisia kaupallisten musiikkiäänitteiden tuotanto-, markkinointi- ja jakelutehtäviin. Lisäksi opiskelijat saavat valmiudet toimia audiovisuaalisessa tuotannossa äänen ja musiikin tuottajina. Musiikkiteollisuuden keskeisimmät myyntiartikkelit ovat perinteisesti olleet nuotit, äänitteet ja elävät esiintymiset (tanssit, konsertit). Koska nuotit julkaistaan useimmiten ensin äänitteellä julkaistuista teoksista ja artistien esiintymisten määrä on riippuvainen äänitteiden kaupallisesta menestyksestä, voidaan perustellusti sanoa, että äänitetuotanto on musiikkiteollisuuden keskipiste. Äänitteen tuottaminen ideasta valmiiksi tuotteeksi vaatii usean ammattilaisen yhteisen panoksen ja sisältää ainakin seuraavat työtehtävät: - äänitteen ideointi, suunnittelu ja budjetointi - laulujen ja biisien säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen - äänittäminen, studiotuottaminen, miksaus ja masterointi - valmiin äänitteen markkinointi ja jakelu - tuotannon tarkkailu ja arviointi Tuotanto on aina yhteistyötä, jossa korostuu kunkin osallistujan henkilökohtaiset sosiaaliset ja ryhmätyötaidot luvulla yleistynyt äänen digitaalinen muokkaus ja tallennus on asettanut äänitetuotannon ammattilaisille uusia vaatimuksia, mutta antanut myös uusia mahdollisuuksia. Tehokkaammat kohtuuhintaiset tietokoneet ovat mahdollistaneet ammattimaisen äänitetuotannon aiempaa selvästi pienemmillä kuluilla, mikä taas on edellytyksenä monikansallisista levy-yhtiöistä riippumattomalle pienlevytuotannolle. Suomalaiselle musiikkiteollisuudelle tunnusomaista on vakinaisten työsuhteiden vähäisyys. Valtaosa alalla toimivista ammattilaisista toimii free lancereina ja saa elantonsa erillisistä yksittäisistä projekteista joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai oman yrityksen kautta. Tämä ominaispiirre korostaa liiketaloudellisen osaamisen tarvetta alalla. Digitaalitekniikka on mahdollistanut myös kuvan ja äänen yhdistämisen aiempaa edullisemmin. Audiovisuaalisessa tuotannossa (TV, video, elokuva, internet, multimedia, rich media) äänen ja musiikin ammattilaisten panos on tärkeä paitsi musiikin säveltämisessä ja äänittämisessä myös äänimaiseman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Audiovisuaalisen alan kasvaessa myös äänen ja musiikin ammattilaisten kysyntä tulee kasvamaan. Ottaen huomioon edellä mainitut työtehtävät ja vaatimukset voidaan suuntautumisvaihtoehdon ammatillisen ydinosaamisen alueina pitää ainakin seuraavia: - miditeknologia - digitaalinen äänen muokkaus ja tallennus - studiotekniikka - populaarimusiikin tyylit - säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen - äänisuunnittelu - musiikkiteollisuuden liiketalous - projekti- ja ryhmätyötaidot - viestintä- ja kielitaidot Suuntautumisvaihtoehdon opinnot on jaksotettu teemoihin, jotka vastaavat alalle tyypillisiä yksittäisiä projekteja. Ammattialalla tarvittavat tiedot ja taidot opiskellaan siis todellisia työolosuhteita mahdollisimman tarkasti muistuttavassa ympäristössä ammattiaineiden opettajien varmistaessa ammatillisen ydinosaamisen välittymisen opiskelijoille.

3 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot IRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET ERUSOINNOT 14 ov. akollisia 10 ov (pakolliset opintojaksot merkitty kirjaimella ) ja vaihtoehtoisia 4 ov (irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov Y011A Ensimmäinen vieras kieli, englanti, 2 ov TAI Y011B Ensimmäinen vieras kieli, saksa, 2 ov Edeltävät opinnot: lukion oppimäärä (A-kielen taso) tai vastaavat tiedot Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y023 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 rojektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 ov H801 erusopinnot 1, 4 ov H802 erusopinnot 2, 5 ov H803 erusopinnot 3, 6 ov H804 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus I, 8 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 ov H806 Stereoäänite, 10 ov H807 Surroundäänite, 12 ov H808 Äänisuunnittelu, 6 ov H809 Elokuvamusiikki, 5 ov H810 Ääni multimediassa, 6 ov H811 Konserttiäänentoisto 6 ov H812 Äänitteen tuottaminen 15 ov H813 Uusimmat tekniikat ja syventävät opinnot 1, 7 ov H814 Uusimmat tekniikat ja syventävät opinnot 2, 8 ov H815 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus II, 8 ov H900 HARJOITTELU 20 ov H910 OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OINNOT 10 ov

4 DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUAL- LISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 OV H801 ERUSOINNOT 1, 4 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y021 sekä 1 ov jaksosta Y010 ja 1 ov jaksosta Y011) perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun sekä ammattikorkeakoulun tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelussaan saa yleiskuvan äänitetuotannon eri vaiheista alkuideasta valmiin tuotteen markkinointiin ja jakeluun tunnistaa äänitetuotantoon liittyvät työtehtävät ja ammattinimikkeet kykenee alustavasti hahmottamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa suhteessa alan työtehtäviin tutustuu alustavasti digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytettäviin laitteisiin ja ohjelmiin saa perustiedot ja -taidot tietokoneen käytössä saa perusvalmiudet ammattikirjallisuuden lukemiseksi ruotsin kielellä saa perusvalmiudet ammattikirjallisuuden lukemiseksi ensimmäisellä vieraalla kielellä opiskelu ammattikorkeakoulussa opiskelun tukipalvelut populaarimusiikin äänitetuotanto kansainvälistyvillä markkinoilla digitaalinen äänenkäsittely tietokoneen käyttö ruotsin kieli ensimmäinen vieras kieli Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely H802 ERUSOINNOT 2,5 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös 1 ov yleisopintojaksosta Y010 ja 1 ov jaksosta Y011) tutustuu erilaisiin äänentallennusmenetelmiin perehtyy miditeknologiaan teoriassa ja käytännössä osaa käyttää miditeknologiaa omien sävellystensä tallentamiseen ja esittämiseen saa valmiuden musiikin nuotintamiseen oppii hyödyntämään tietotekniikkaa äänitetuotannon projektinhallinnassa osaa ammattialalla ja opiskelussa käytettävien asiakirjojen ja muiden tekstien kirjoittamisen saa perusvalmiudet ammattialan keskustelun käymiseksi ruotsin kielellä saa perusvalmiudet ammattialan keskustelun käymiseksi ensimmäisellä vieraalla kielellä äänentallennusmenetelmät miditeknologia syntetisaattorit ja sekvensserit nuottikirjoituksen historia ja perusteet tietotekniikka projektinhallinnassa kirjoitusviestinnän perusteet ruotsin kieli ensimmäinen vieras kieli Itsenäinen työskentely tietokoneella Hyväksytyt harjoitustyöt Aktiivinen ryhmätyöskentely H803 ERUSOINNOT 3, 6 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y003)

5 osaa äänittää ja tallentaa akustisen signaalin tietokonetta hyväksikäyttäen hallitsee digitaalisen äänenkäsittelyn tuntee populaarimusiikin varhaishistorian ja hallitsee musiikinteorian alkeet syventää projektinhallinnan tietoteknistä osaamistaan pystyy alansa asiatekstin kriittisen lukemiseen oppii käyttämään kirjastoa ja muita tietopalveluja tiedon hankkimiseksi digitaalitekniikka äänittäminen ja äänentallennus ääniformaatit digitaalinen äänenkäsittely populaarimusiikin varhaishistoria asteikot, sävellajit tietotekniikka projektinhallinnassa kriittinen lukutaito tiedonhallinta Itsenäinen työskentely tietokoneella Hyväksytyt harjoitustyöt Aktiivinen ryhmätyöskentely H804 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS I, 8 OV LIITU I Yrityksen perustaminen 2 ov Talouden hallinta 2 ov Markkinoinnin perusteet 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov Oikeustieto 1 ov Matematiikka 1 ov opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet ja toimintaympäristön sekä yritystalouden peruskäsitteet opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellista toiminnasta ja laskentatoimesta ja osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät, kilpailukeinot ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä toimivien yritysten ja organisaatioiden markkinoinnissa, hallitsee markkinointiviestinnän perusteet ja ymmärtää vuorovaikutteisen markkinoinnin osuuden liiketoiminnoissa. opiskelija tutustuu oikeudelliseen peruskäsitteistöön ja oikeuslähteiden käyttöön. hallitsee sopimusoikeuden ja osaa laatia asiakirjoja ja ratkaista oikeustapauksia. opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät taloushallinnon osa-alueet lainsäädännön vaatimukset taloushallinnolle toimenpiteet yritystoiminnan alkaessa kirjanpidon periaate tilinpäätöksen periaate taloushallinnon atk-sovellukset tuote, hinta, saatavuus, jakelu markkinat media- ja uusmedia-alalla yleisö/kuluttajat mainonnan keinot ja välineet vaikutusprosessi lehti-, suora-, ulko-, TV-, radio- ja verkkomainonta oikeuden peruskäsitteet sopimusoikeus asiakirjat yrityksen talousprosessi ja yrityksen toiminnan ohjaus yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet prosentti- ja korkolaskut sekä niiden kaupalliset sovellukset

6 Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUAL- LISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 OV H806 STEREOÄÄNITE 10 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y009) tuntee äänitetuotannossa käytetyt yleisimmät laitteet ja ohjelmat tuntee äänen käyttäytymisen perusteet ja pystyy tekemään suunnitelman studion äänieristämiseksi kykenee äänitysstudiossa äänittämään yksittäisiä äänilähteitä sekä monona että stereona osaa editoida ja efektoida digitaalisia moniraitaisia äänitiedostoja pystyy valmistamaan äänitteestä mix-masterin tuntee ääniteteollisuuden kaupalliset periaatteet osaa markkinoida äänitettä levyyhtiöille ja kuluttajille jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin laventaa musiikinteoreettista tietämystään perehtyy alan ruotsinkieliseen terminologiaan pystyy kirjoittamaan sujuvaa asiatekstiä äänitetuotantoon liittyvistä aiheista äänitysstudion laitteet ja ohjelmat akustiikan perusteet mono/stereo mikrofonitekniikka studion signaalitiet efektit miksaus masterointi ääniteteollisuuden perusperiaatteet markkinoinnin perusteet populaarimusiikin tyylit intervallit, kolmisoinnut ruotsin kieli kirjoitusviestintä Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänite Hyväksytysti suoritetut harjoitukset H807 SURROUNDÄÄNITE 12 OV tuntee äänen käyttäytymisen suljetussa tilassa ja ihmisen kuuloelimen toiminnan osaa sijoittaa äänilähteet stereokuvaan kykenee stereokuvan keinotekoiseen laajentamiseen hallitsee kokonaisen orkesterin reaaliaikaisen äänittämisen tuntee monikanavajärjestelmät ja - äänitystekniikat osaa sijoittaa äänilähteet kolmiulotteiseen ääniavaruuteen kykenee äänitteen tuotantobudjetin laadintaan ja valvontaan jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä osaa sanoittaa sävellyksensä laventaa musiikinteoreettista tietämystään huoneakustiikka psykoakustiikka stereokuva konserttiäänitys monikanavajärjestelmät monikanavaäänitys monikanavamiksaus monikanavamasterointi äänitetuotannon taloushallinto

7 populaarimusiikin tyylit laulun sanoitus tonaaliset sointukulut, kadenssit Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Harjoitussävellykset ja sanoitukset Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänite H808 ÄÄNISUUNNITTELU 6 OV pystyy tunnistamaan audiovisuaalisen tuotteen äänimaailman rakenneelementit kykenee tekemään kuvallista kerrontaa tukevan äänisuunnitelman osaa äänittää erilaisia äänilähteitä sisä- ja ulkotiloissa hallitsee äänen ja kuvan synkronoimisen eri ääni- ja kuvaformaateissa tuntee audiovisuaalisen tuotteen markkinoinnin perusteet kehittää ensimmäisen vieraan kielen taitoaan teeman puitteissa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään äänimaisema kuvakerronta äänikerronta ulkoilmaäänitys liikkuvan kuvan formaatit äänen ja kuvan synkronointi audiovisuaalisen tuotteen markkinointi toinen vieras kieli populaarimusiikin tyylit nelisoinnut, rockharmonia, sovitus pienyhtyeelle Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänisuunnitelma Harjoitussävellykset ja -sanoitukset Hyväksytysti suoritetut harjoitukset H809 ELOKUVAMUSIIKKI 5 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y008) tuntee elokuvamusiikin historian, sävellystyylit ja tärkeimmät säveltäjät kykenee käsitteellistämään kuvallisen kerronnan teemat sekä kommunikoimaan elokuvan kuvantekijöiden kanssa hallitsee projektityöskentelyn suuressa tuotantoryhmässä pystyy säveltämään kuvallista kerrontaa tukevan musiikin kehittää ensimmäisen vieraan kielen taitoaan teeman puitteissa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin laventaa musiikinteoreettista tietämystään elokuvamusiikin historia elokuvakerronta säveltäminen neuvottelu- ja kokoustaito projektityöskentely ensimmäinen vieras kieli laajat soinnut, jazzharmonia, säveltäminen ja sovittaminen isolle orkesterille Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen projektityöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty elokuvamusiikki

8 Hyväksytysti suoritetut sovitusharjoitukset H810 ÄÄNI MULTIMEDIASSA 6 OV tuntee off-line multimediassa käytettävät eri tiedostoformaatit tuntee on-line multimediassa käytettävät eri tiedostoformaatit sekä musiikin pakkausmenetelmät hahmottaa äänen osana multimediakerrontaa osaa liittää äänen sekä on-line että off-line multimediatuotteeseen kykenee osallistumaan projektityöskentelyyn multimediaesityksen valmistamisessa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään multimediatuotannon perusteet ääni multimediassa ääni rich mediassa internetääni digitaalinen äänenpakkaus projektityöskentely populaarimusiikin tyylit melodia, äänenkuljetus Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty multimediaesitys Harjoitussävellykset ja sanoitukset H811 KONSERTTIÄÄNENTOISTO 6 OV tuntee äänen käyttäytymisen konserttisalissa ja avoimessa tilassa tutustuu analogiseen äänentoistotekniikkaan tuntee erilaiset äänentoistojärjestelmät osaa suunnitella ja toteuttaa konsertin lava- ja saliäänentoiston pystyy tekemään konserttiäänentoistosta kustannuslaskelman ja seuraamaan sen toteutumista jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään konserttisalin ja avoimen tilan akustiikka analoginen äänensiirto ja -toisto A-laitteistot mikrofonitekniikka konserttitilanteessa lavamiksaus salimiksaus populaarimusiikin tyylit populaarimusiikin rakenteet Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä toteutettu konsertti Harjoitussävellykset ja sanoitukset Hyväksytyt kirjaesseet H812 ÄÄNITTEEN TUOTTAMINEN 15 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y006)

9 hallitsee äänitetuotannon kaikki osaalueet idean synnyttämisestä lopullisen äänitteen markkinointiin ja jakeluun asti tuntee populaarimusiikin yleisöt ja kykenee tuottamaan kohdeyleisölle suunnatun äänitteen pystyy keskustelemaan ja neuvottelemaan alan ammattilaisten kanssa ensimmäisellä vieraalla kielellä tuntee populaarimusiikin historian ja teorian osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä kotimainen äänitetuotanto kansainvälinen äänitetuotanto äänitetuotannon taloushallinto äänitteen studiotuotanto äänitteen markkinointi ja jakelu ensimmäinen vieras kieli populaarimusiikin uusimmat tyylit Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tuotettu kaupallinen äänite ja markkinointisuunnitelma Harjoitussävellykset ja sanoitukset H813 UUSIMMAT TEKNIIKAT JA SY- VENTÄVÄT OINNOT 1, 7 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yhteisten opintojen opintojakso Y004) tutustuu uusimpiin tekniikoihin ja formaatteihin audiovisuaalisessa tuotannossa syventää tietojaan ja taitojaan suuntautuneisuutensa mukaan osaa kirjoittaa sujuvaa ammattialansa asiatekstiä ensimmäisellä vieraalla kielellä perehtyy tutkimuksen teon perusteisiin uudet tekniikat ja formaatit ensimmäinen vieras kieli tutkimustyön perusteet Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin H814 UUSIMMAT TEKNIIKAT JA SY- VENTÄVÄT OINNOT 2, 8 OV tutustuu uusimpiin tekniikoihin ja formaatteihin audiovisuaalisessa tuotannossa syventää tietojaan ja taitojaan suuntautuneisuutensa mukaan osaa kirjoittaa lyhyen tutkielman ammattialaansa liittyvästä aiheesta saa perustiedot kansalaisyhteiskunnan toiminnasta uudet tekniikat ja formaatit kirjoitusviestintä kansalaistaito Hyväksytty tutkielma H815 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS II, 8 OV LIITU II : Yrityksen perustaminen 2 ov Yrityspeli 1 ov Talouden hallinta 1 ov Oikeustieto 2 ov Matematiikka 2 ov

10 tuntee eri yritysmuodot ja niiden lainsäädännön, osaa valita tarkoituksenmukaisimman yritysmuodon, perustaa yrityksen ja aloittaa elinkeinotoiminnan ja johtaa yritystä ja sen toimintaa oikeudellisten säännösten mukaisesti saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta Osaa soveltaa yritystoiminnan osaamistaan yrityspelissä lla on valmius käyttää finanssimatematiikkaa erilaisiin sovelluksiin ja hän osaa arvioida päätösten seurauksia. kehittää laskutaitoaan yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellinen sääntely yrityksen harjoittamisen muodot ja yrityksen perustamiseen liittyvät oikeustoimet velkasuhde palvelusuhdetta säätelevät lait elinkeinoverotuksen pääperiaatteet (verotettavan tulon laskeminen) eri yritysmuotojen verotus korkolaskut, relatiivinen ja konforminen korkokanta jaksolliset suoritukset investointilaskelmat rahoituslaskelmat Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa

11 5.7.2 RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Rich Median suuntautumisvaihtoehdon pääasiallisena tarkoituksena on kouluttaa ammattilaisia kaupallisen elävän kuvan, äänen ja graafisen ilmaisun tuotanto-, markkinointi- ja jakelutehtäviin. Lisäksi opiskelijat saavat valmiudet toimia audiovisuaalisessa tuotannossa Rich Median sisällöntuottajina. Sisällön tuottaminen ideasta valmiiksi tuotteeksi vaatii usean ammattilaisen yhteisen panoksen ja sisältää ainakin seuraavat työtehtävät: - sisällön ideointi, suunnittelu ja budjetointi - käsikirjoituksen laatiminen synopsiksestä valmiiksi - kuvaaminen, äänittäminen, piirtäminen, koostaminen, jälkikäsittely ja masterointi - valmiin tuotteen markkinointi ja jakelu - tuotannon tarkkailu ja arviointi Tuotanto on aina yhteistyötä, jossa korostuvat kunkin osallistujan henkilökohtaiset sosiaaliset ja ryhmätyötaidot luvulla yleistynyt AV-materiaalin digitaalinen muokkaus ja tallennus on asettanut AVammattilaisille uusia vaatimuksia mutta antanut myös uusia mahdollisuuksia. Tehokkaammat kohtuuhintaiset työasemat ja digitaalinen kuvantallennus ovat mahdollistaneet ammattimaisen AVtuotannon aiempaa selvästi pienemmillä kuluilla, minkä ansiosta kynnys siirtyä alalle madaltuu jatkuvasti. Myös digitaalisten jakelukanavien tuleminen yleiseen käyttöön lisää sisällön kysyntää merkittävästi. Suomalaiselle AV-teollisuudelle tunnusomaista on vakinaisten työsuhteiden väheneminen. Valtaosa alalla toimivista ammattilaisista toimii free lancereina ja saa elantonsa erillisistä yksittäisistä projekteista joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai oman yrityksen kautta. Tämä ominaispiirre korostaa liiketaloudellisen osaamisen tarvetta alalla. Ottaen huomioon edellä mainitut työtehtävät ja vaatimukset voidaan suuntautumisvaihtoehdon ammatillisen ydinosaamisen alueina pitää ainakin seuraavia: - käsikirjoitusosaaminen - digitaalinen kuvan muokkaus ja tallennus - kameratekniikka - kuvallinen ilmaisu - 3D-animaatio - valosuunnittelu - jakeluformaatit - AV-teollisuuden liiketalous - projekti- ja ryhmätyötaidot - viestintä- ja kielitaidot Suuntautumisvaihtoehdon opinnot on jaksotettu teemoihin, jotka vastaavat alalle tyypillisiä yksittäisiä projekteja. Ammattialalla tarvittavat tiedot ja taidot opiskellaan siis todellisia työolosuhteita mahdollisimman tarkasti muistuttavassa ympäristössä ammattiaineiden opettajien varmistaessa ammatillisen ydinosaamisen

12 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Rich Media -suuntautumisvaihtoehdon opinnot IRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET ERUSOINNOT 14 ov. akollisia 10 ov (pakolliset opintojaksot merkitty kirjaimella ) ja vaihtoehtoisia 4 ov (irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov Y011A Ensimmäinen vieras kieli, englanti, 2 ov TAI Y011B Ensimmäinen vieras kieli, saksa, 2 ov Edeltävät opinnot: lukion oppimäärä (A-kielen taso) tai vastaavat tiedot Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y023 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 rojektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov (ei toteuteta Virroilla) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 ov H851 erusopinnot 1, 5 ov H852 erusopinnot 2, 5 ov H853 erusopinnot 3, 5 ov H804 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus I, 8 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 ov H856 TV-ohjelma, 6 ov H857 Mainos, 6 ov H858 Kerronta, 12 ov H859 Musiikkipromootio, 6 ov H860 Tilaustyö, 6 ov H861 Studio/jakelu, 10 ov RICH MEDIA: H862 Laitteet ja ohjelmat, 5 ov H863 Suunnittelu, 5 ov H864 Tuotanto, 13 ov H865 Mainonta, 6 ov H815 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus II, 8 ov Vaihtoehtoiset opinnot välinetekniselle koulutuksen osalle H870 Dokumenttiprojekti, 6 ov H871 Mediakulttuuri, 9 ov H900 HARJOITTELU 20 ov H910 OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OINNOT 10 ov

13 RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON ERUSOINNOT 23 OV H851 ERUSOINNOT 1, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov saa perustiedot käsikirjoittamisesta. Hän tutustuu elokuvakerrontaan. havahtuu medialukutaidon välttämättömyyteen. Hän ymmärtää paremmin näkemäänsä. tutustuu videotekniikkaan ja -kalustoon, jolla sitä hyödynnetään. Hän saa opiskelussa tarvitsemansa tietoteknisen perusvalmiuden. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H852 ERUSOINNOT 2, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov n taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät. Hänelle selviävät elokuvan "lait" ja paljastuvat dramaturgian "salaisuudet". Hän tutustuu semiotiikkaan sekä tieteenhaarana että kuvailmaisussa. Hän saa tuntumaa taltiointi- ja jälkikäsittelykalustoon ymmärtäen niiden toimintaedellytykset. Hänen tietotekniset valmiutensa paranevat. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H853 ERUSOINNOT 3, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov n dramatisointikyky käsikirjoitusprosessissa paranee. Hänen semioottinen ymmärryskykynsä kehittyy. Hän pystyy paremmin ymmärtämään näkemäänsä. n taidot käsitellä kuvaus- ja jälkikäsittelykalustoa paranevat. Hän omaksuu opiskelussaan sekä tulevissa työtehtävissä tarvittavan tietoteknisen valmiuden. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi

14 sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H804 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS I, 8 OV LIITU I Yrityksen perustaminen 2 ov Talouden hallinta 2 ov Markkinoinnin perusteet 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov Oikeustieto 1 ov Matematiikka 1 ov opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet ja toimintaympäristön sekä yritystalouden peruskäsitteet opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellista toiminnasta ja laskentatoimesta ja osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät, kilpailukeinot ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä toimivien yritysten ja organisaatioiden markkinoinnissa, hallitsee markkinointiviestinnän perusteet ja ymmärtää vuorovaikutteisen markkinoinnin osuuden liiketoiminnoissa. opiskelija tutustuu oikeudelliseen peruskäsitteistöön ja oikeuslähteiden käyttöön. hallitsee sopi- musoikeuden ja osaa laatia asiakirjoja ja ratkaista oikeustapauksia. opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät taloushallinnon osa-alueet lainsäädännön vaatimukset taloushallinnolle toimenpiteet yritystoiminnan alkaessa kirjanpidon periaate tilinpäätöksen periaate taloushallinnon atk-sovellukset tuote, hinta, saatavuus, jakelu markkinat media- ja uusmedia-alalla yleisö/kuluttajat mainonnan keinot ja välineet vaikutusprosessi lehti-, suora-, ulko-, TV-, radio- ja verkkomainonta oikeuden peruskäsitteet sopimusoikeus asiakirjat yrityksen talousprosessi ja yrityksen toiminnan ohjaus yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet prosentti- ja korkolaskut sekä niiden kaupalliset sovellukset Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOINNOT 83 OV H856 TV-OHJELMA 6 OV Tuotantotekninen (tuote) koulutus 4 ov Ruotsi 1 ov Markkinointiviestintä ½ ov uhe- ja kirjoitusviestintä ½ ov osaa toimia tv -ryhmän jäsenenä. Hänelle aukenee television retoriikka. Hän saa tuntumaa toimitukselliseen työhön. n kirjallinen sekä

15 suullinen viestintä paranee molemmilla kotimaisilla kielillä. markkinointiviestintä ruotsi medialukutaito journalistiikka suunnittelu kenttäkuvaus editointi lainsäädäntö markkinointiviestintä puhe- ja kirjoitusviestintä ruotsi Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit ohjelmat sekä teemaraportit. H857 MAINOS 6 OV Tuote 4 ov Ruotsi 1 ov Talouden hallinta ½ ov Markkinointiviestintä ½ ov oppii sähköisen mainoksen teon prosessina. Alan ilmaisulliset ja tekniset taidot paranevat. Hän perehtyy myös alan taloushallintoon. lle selviää mainonnan psykologiset ja semioottiset tekijät. Hän osaa ottaa huomioon myös vallitsevat moraalikäsitykset sekä lait. Hänen ruotsin kielen taitonsa paranee. asiakkuuden hallinta taloushallinta projektinhallinta luova suunnittelu kuvakäsikirjoitus tuotannon suunnittelu kuvaus grafiikka jälkikäsittely puhe- ja kirjoitusviestintä mediapsykologia semiotiikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit mainoselokuvat ja teemaraportit. H858 KERRONTA 12 OV Tuote 8 ov Talouden hallinta 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov uhe- ja kirjoitusviestintä 1 ov Englanti 1 ov ymmärtää lyhytelokuvan yms. teon prosessina. Hän omaksuu suunnittelun tärkeyden. Hän pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä, perehtyen erityisesti johonkin osa-alueeseen. saa tuntumaa myös liiketaloudellisesta tuottajanäkökulmasta. Hänen medialukutaitonsa kehittyy. n englanninkielen hallinta paranee. medialukutaito käsikirjoitus kuvakäsikirjoitus tuotantoaikataulut järjestelyt lavastus valaisu ohjaus kuvaus äänitys jälkiäänitys leikkaus taloushallinta menekinedistäminen puhe- ja kirjoitusviestintä englanti Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen.

16 Valmiit elokuvat ja teemaraportit H859 MUSIIKKIROMOOTIO 6 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov Talouden hallinta ½ ov Markkinointiviestintä ½ ov hallitsee rytmillisesti sekä kerronnallisesti musiikin ja kuvan yhdistämisen. Hän osaa ottaa huomioon musiikkivideobisneksen eri sidosryhmät ja pitää kontaktia näihin, jolloin myös hänen taitonsa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä paranee. Myöskään tuotteen menekinedistäminen ei ole hänelle vierasta. n englanninkielinen ilmaisu paranee. musiikkibisnes tekijänoikeudet kontaktit eri sidosryhmiin ääni & kuva luova suunnittelu käsikirjoitus kuvakäsikirjoitus tuotantoaikataulu järjestelyt kuvaus editointi taloushallinta menekinedistäminen englanti Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit videot ja teemaraportit H860 TILAUSTYÖ 6 OV Tuote 4 ov Talouden hallinta 1 ov Markkinointiviestintä ½ ov uhe- ja kirjoitusviestintä ½ ov ymmärtää tilausvideon asiakaslähtöisyyden. Hän osaa hinnoitella tuotteensa. n suullinen sekä kirjallinen viestintä asiakaskontakteissa kehittyy. asiakkuuden hallinta neuvottelutaidot suullinen ja kirjallinen viestintä hinnoittelu sopimukset käsikirjoitus tuotantoaikataulu kuvaus editointi Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit videot ja teemaraportit. H861 STUDIO/JAKELU 10 OV Tuote 8 ov Markkinointiviestintä 2 ov lle tulee tutuksi monikameratekniikalla suoritettava lähetystoiminta. Hän pystyy toimimaan ison organisaation ryhmän jäsenenä. Hänen toimituksellinen otteensa televisiotyöhön tai siihen rinnastettavaan työhön kehittyy. tutustuu myös kameran edessä tapahtuvaan toimintaan. Hänen paineensietokykynsä paranee. journalistiikka esiintyminen projektinhallinta studio kuvausympäristönä studio työympäristönä monikameratekniikka lähetystoiminta tuottaminen ohjaaminen

17 Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit lähetykset ja teemaraportit. RICH MEDIA H862 LAITTEET JA OHJELMAT 5 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov perehtyy liikkuvan kuvan uusin muotoihin. Hän tutustuu uusiin laitteisiin ja ohjelmiin. Hänen kykynsä ilmaista itseänsä englannin kielellä paranee edelleen. uudet mediamuodot uudet laitteet uudet ohjelmat management englanti tutkimustyön perusteet Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H863 SUUNNITTELU 5 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov osaa suunnitella uusia sisältöjä rich mediaformaateille. Hän pystyy kehittämään interaktiivisia toimintoja ja tuottamaan tekstiä näihin. Hänen englanninkielinen ilmaisunsa paranee. suunnittelu käsikirjoitus interaktiivinen käsikirjoitus tekstin tuottaminen digitaaliseen mediaan management englanti tilastotieteen perusteet Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H864 TUOTANTO 13 OV Tuote 8 ov Talouden hallinta 1 ov uhe- ja kirjoitusviestintä 1 ov Ruotsi 2 ov lle tulevat tutuiksi uudet mediaprojektit, joihin liikkuva kuva kytkeytyy. Hän hallitsee liikkuvan kuvan osatekijänä projekteissa pystyen olemaan uusmediatiimin jäsen. n tuottajavalmiudet laajenevat. n sekä suomen- että ruotsinkielinen suullinen ja kirjallinen viestintäkyky kehittyy edelleen. projektinhallinta taloushallinta sisällön tuottaminen liikkuva kuva / uusmedia management ruotsi kirjoitusviestintä (opinnäytetyö verkossa) Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H865 MAINONTA 6 OV Tuote 4 ov

18 Markkinointiviestintä 1 ov Kansalaistaito 1 ov ymmärtää ja osaa sijoittaa liikkuvan kuvan ja sen liitännäiset uusiin mediaformaatteihin. Hän pystyy hyödyntämään interaktiivista lähestymistapaa uusissa mainosmuodoissa. mainonta uusissa formaateissa liikkuva kuva /uusmediamainonta management Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H815 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS II, 8 OV LIITU II Yrityksen perustaminen 2 ov Yrityspeli 1 ov Talouden hallinta 1 ov Oikeustieto 2 ov Matematiikka 2 ov tuntee eri yritysmuodot ja niiden lainsäädännön, osaa valita tarkoituksenmukaisimman yritysmuodon, perustaa yrityksen ja aloittaa elinkeinotoiminnan ja johtaa yritystä ja sen toimintaa oikeudellisten säännösten mukaisesti saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta Osaa soveltaa yritystoiminnan osaamistaan yrityspelissä lla on valmius käyttää finanssimatematiikkaa erilaisiin sovelluksiin ja hän osaa arvioida päätösten seurauksia. kehittää laskutaitoaan yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellinen sääntely yrityksen harjoittamisen muodot ja yrityksen perustamiseen liittyvät oikeustoimet velkasuhde palvelusuhdetta säätelevät lait elinkeinoverotuksen pääperiaatteet (verotettavan tulon laskeminen) eri yritysmuotojen verotus korkolaskut, relatiivinen ja konforminen korkokanta jaksolliset suoritukset investointilaskelmat rahoituslaskelmat Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa H870 DOKUMENTTIROJEKTI 6 OV Vaihtoehto suuntautumisopintojen välinetekniselle tuotekoulutukselle. pystyy itsenäisesti suunnittelemaan, tuottamaan ja toteuttamaan dokumenttielokuvan. orientointi taustatoimitus haastattelutekniikka suunnittelu kuvaus editointi Orientaatio- ja seurantatunnit sekä itsenäinen työskentely. Valmis dokumenttielokuva, teemaraportti ja esseet. H871 MEDIAKULTTUURI 9 OV Vaihtoehto suuntautumisopintojen välinetekniselle tuotekoulutukselle.

19 lle selviää mediakulttuuri kokonaisuutena. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä, kuulemaansa ja lukemaansa. perehtyy alan tutkimukseen. Hän pystyy tuottamaan aiheeseen liittyvää kirjallista materiaalia. orientointi historia mediakenttä tutkimus teoriat analyysit Orientaatiotunnit, itsenäinen työskentely. Esseet ja luennot.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Mikkeli Luonnos MEDIA MEDIATAITOJEN OPINTOKOKONAISUUS. Mikkelin Yhteiskoulun lukio Etelä-Savon ammattiopisto, kulttuuriala

Mikkeli Luonnos MEDIA MEDIATAITOJEN OPINTOKOKONAISUUS. Mikkelin Yhteiskoulun lukio Etelä-Savon ammattiopisto, kulttuuriala Mikkeli Luonnos MEDIA MEDIATAITOJEN OPINTOKOKONAISUUS Mikkelin Yhteiskoulun lukio Etelä-Savon ammattiopisto, kulttuuriala Mikkeli Luonnos Puheviestintä Puheviestintä Lukio opintokokonaisuus Mikkelin Yhteiskoulun

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen Kuvaukset 1 (8) Äidinkieli, valinnainen Kriitikkokurssi, 1 ov (YV1AI1) Tavoitteet hahmottaa asemansa median maailmassa osaa hyödyntää kriittisesti mediaa ja arvioida sitä sekä ilmaista itseään luovasti

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

MUSIIKKITEKNOLOGIA TAMPEREEN KONSERVATORIO TAMPEREEN KONSERVATORIO. - Juha Sipilä. Sähkömusiikkia. Studiotekniikkaa. Äänentoistoa ja valotekniikkaa

MUSIIKKITEKNOLOGIA TAMPEREEN KONSERVATORIO TAMPEREEN KONSERVATORIO. - Juha Sipilä. Sähkömusiikkia. Studiotekniikkaa. Äänentoistoa ja valotekniikkaa MUSIIKKITEKNOLOGIA TAMPEREEN KONSERVATORIO Sähkömusiikkia Studiotekniikkaa Äänentoistoa ja valotekniikkaa Musiikin tietotekniikkaa TAMPEREEN KONSERVATORIO - Juha Sipilä YLEISTÄ AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä

Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Future School research Ist Wave-hanke 2009-2011 Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Digitarina o Lyhyt 3-5 minuutin kestoinen ns. pienoiselokuva o Käsikirjoitus! o Sisältää kuvia, tekstiä,

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot