Viestinnän koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän koulutusohjelma"

Transkriptio

1 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden muassa erilaiset kaupallisen mediaviestinnän tehtävät, taiteelliset ilmaisu- ja tekniikan tehtävät sekä kaupalliset ja tuotannolliset tehtävät. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuudet syventää erityisosaamistaan ja erikoistua aloihin, jotka heitä erityisesti kiinnostavat. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ääni ja musiikki, valokuvaus ja kuvankäsittely, printti- ja/tai multimediagrafiikka, video- ja TV-tuotanto, tallenteiden tuottaminen ja kaupallinen toiminta. Opintojen rakenne ERUSOINNOT irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Suuntautumisvaihtoehdon perusopinnot 23 ov AMMATTIOINNOT Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 83 ov HARJOITTELU 20 ov OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OIN- NOT 10 ov Opintojen laajuus on 160 ov Digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki, suuntautumisvaihtoehto Viestinnän koulutusohjelma Rich Media, suuntautumisvaihtoehto

2 5.7.1 DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUALLISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdon pääasiallisena tarkoituksena on kouluttaa ammattilaisia kaupallisten musiikkiäänitteiden tuotanto-, markkinointi- ja jakelutehtäviin. Lisäksi opiskelijat saavat valmiudet toimia audiovisuaalisessa tuotannossa äänen ja musiikin tuottajina. Musiikkiteollisuuden keskeisimmät myyntiartikkelit ovat perinteisesti olleet nuotit, äänitteet ja elävät esiintymiset (tanssit, konsertit). Koska nuotit julkaistaan useimmiten ensin äänitteellä julkaistuista teoksista ja artistien esiintymisten määrä on riippuvainen äänitteiden kaupallisesta menestyksestä, voidaan perustellusti sanoa, että äänitetuotanto on musiikkiteollisuuden keskipiste. Äänitteen tuottaminen ideasta valmiiksi tuotteeksi vaatii usean ammattilaisen yhteisen panoksen ja sisältää ainakin seuraavat työtehtävät: - äänitteen ideointi, suunnittelu ja budjetointi - laulujen ja biisien säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen - äänittäminen, studiotuottaminen, miksaus ja masterointi - valmiin äänitteen markkinointi ja jakelu - tuotannon tarkkailu ja arviointi Tuotanto on aina yhteistyötä, jossa korostuu kunkin osallistujan henkilökohtaiset sosiaaliset ja ryhmätyötaidot luvulla yleistynyt äänen digitaalinen muokkaus ja tallennus on asettanut äänitetuotannon ammattilaisille uusia vaatimuksia, mutta antanut myös uusia mahdollisuuksia. Tehokkaammat kohtuuhintaiset tietokoneet ovat mahdollistaneet ammattimaisen äänitetuotannon aiempaa selvästi pienemmillä kuluilla, mikä taas on edellytyksenä monikansallisista levy-yhtiöistä riippumattomalle pienlevytuotannolle. Suomalaiselle musiikkiteollisuudelle tunnusomaista on vakinaisten työsuhteiden vähäisyys. Valtaosa alalla toimivista ammattilaisista toimii free lancereina ja saa elantonsa erillisistä yksittäisistä projekteista joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai oman yrityksen kautta. Tämä ominaispiirre korostaa liiketaloudellisen osaamisen tarvetta alalla. Digitaalitekniikka on mahdollistanut myös kuvan ja äänen yhdistämisen aiempaa edullisemmin. Audiovisuaalisessa tuotannossa (TV, video, elokuva, internet, multimedia, rich media) äänen ja musiikin ammattilaisten panos on tärkeä paitsi musiikin säveltämisessä ja äänittämisessä myös äänimaiseman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Audiovisuaalisen alan kasvaessa myös äänen ja musiikin ammattilaisten kysyntä tulee kasvamaan. Ottaen huomioon edellä mainitut työtehtävät ja vaatimukset voidaan suuntautumisvaihtoehdon ammatillisen ydinosaamisen alueina pitää ainakin seuraavia: - miditeknologia - digitaalinen äänen muokkaus ja tallennus - studiotekniikka - populaarimusiikin tyylit - säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen - äänisuunnittelu - musiikkiteollisuuden liiketalous - projekti- ja ryhmätyötaidot - viestintä- ja kielitaidot Suuntautumisvaihtoehdon opinnot on jaksotettu teemoihin, jotka vastaavat alalle tyypillisiä yksittäisiä projekteja. Ammattialalla tarvittavat tiedot ja taidot opiskellaan siis todellisia työolosuhteita mahdollisimman tarkasti muistuttavassa ympäristössä ammattiaineiden opettajien varmistaessa ammatillisen ydinosaamisen välittymisen opiskelijoille.

3 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot IRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET ERUSOINNOT 14 ov. akollisia 10 ov (pakolliset opintojaksot merkitty kirjaimella ) ja vaihtoehtoisia 4 ov (irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov Y011A Ensimmäinen vieras kieli, englanti, 2 ov TAI Y011B Ensimmäinen vieras kieli, saksa, 2 ov Edeltävät opinnot: lukion oppimäärä (A-kielen taso) tai vastaavat tiedot Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y023 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 rojektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 ov H801 erusopinnot 1, 4 ov H802 erusopinnot 2, 5 ov H803 erusopinnot 3, 6 ov H804 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus I, 8 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 ov H806 Stereoäänite, 10 ov H807 Surroundäänite, 12 ov H808 Äänisuunnittelu, 6 ov H809 Elokuvamusiikki, 5 ov H810 Ääni multimediassa, 6 ov H811 Konserttiäänentoisto 6 ov H812 Äänitteen tuottaminen 15 ov H813 Uusimmat tekniikat ja syventävät opinnot 1, 7 ov H814 Uusimmat tekniikat ja syventävät opinnot 2, 8 ov H815 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus II, 8 ov H900 HARJOITTELU 20 ov H910 OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OINNOT 10 ov

4 DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUAL- LISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 OV H801 ERUSOINNOT 1, 4 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y021 sekä 1 ov jaksosta Y010 ja 1 ov jaksosta Y011) perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun sekä ammattikorkeakoulun tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelussaan saa yleiskuvan äänitetuotannon eri vaiheista alkuideasta valmiin tuotteen markkinointiin ja jakeluun tunnistaa äänitetuotantoon liittyvät työtehtävät ja ammattinimikkeet kykenee alustavasti hahmottamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa suhteessa alan työtehtäviin tutustuu alustavasti digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytettäviin laitteisiin ja ohjelmiin saa perustiedot ja -taidot tietokoneen käytössä saa perusvalmiudet ammattikirjallisuuden lukemiseksi ruotsin kielellä saa perusvalmiudet ammattikirjallisuuden lukemiseksi ensimmäisellä vieraalla kielellä opiskelu ammattikorkeakoulussa opiskelun tukipalvelut populaarimusiikin äänitetuotanto kansainvälistyvillä markkinoilla digitaalinen äänenkäsittely tietokoneen käyttö ruotsin kieli ensimmäinen vieras kieli Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely H802 ERUSOINNOT 2,5 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös 1 ov yleisopintojaksosta Y010 ja 1 ov jaksosta Y011) tutustuu erilaisiin äänentallennusmenetelmiin perehtyy miditeknologiaan teoriassa ja käytännössä osaa käyttää miditeknologiaa omien sävellystensä tallentamiseen ja esittämiseen saa valmiuden musiikin nuotintamiseen oppii hyödyntämään tietotekniikkaa äänitetuotannon projektinhallinnassa osaa ammattialalla ja opiskelussa käytettävien asiakirjojen ja muiden tekstien kirjoittamisen saa perusvalmiudet ammattialan keskustelun käymiseksi ruotsin kielellä saa perusvalmiudet ammattialan keskustelun käymiseksi ensimmäisellä vieraalla kielellä äänentallennusmenetelmät miditeknologia syntetisaattorit ja sekvensserit nuottikirjoituksen historia ja perusteet tietotekniikka projektinhallinnassa kirjoitusviestinnän perusteet ruotsin kieli ensimmäinen vieras kieli Itsenäinen työskentely tietokoneella Hyväksytyt harjoitustyöt Aktiivinen ryhmätyöskentely H803 ERUSOINNOT 3, 6 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y003)

5 osaa äänittää ja tallentaa akustisen signaalin tietokonetta hyväksikäyttäen hallitsee digitaalisen äänenkäsittelyn tuntee populaarimusiikin varhaishistorian ja hallitsee musiikinteorian alkeet syventää projektinhallinnan tietoteknistä osaamistaan pystyy alansa asiatekstin kriittisen lukemiseen oppii käyttämään kirjastoa ja muita tietopalveluja tiedon hankkimiseksi digitaalitekniikka äänittäminen ja äänentallennus ääniformaatit digitaalinen äänenkäsittely populaarimusiikin varhaishistoria asteikot, sävellajit tietotekniikka projektinhallinnassa kriittinen lukutaito tiedonhallinta Itsenäinen työskentely tietokoneella Hyväksytyt harjoitustyöt Aktiivinen ryhmätyöskentely H804 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS I, 8 OV LIITU I Yrityksen perustaminen 2 ov Talouden hallinta 2 ov Markkinoinnin perusteet 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov Oikeustieto 1 ov Matematiikka 1 ov opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet ja toimintaympäristön sekä yritystalouden peruskäsitteet opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellista toiminnasta ja laskentatoimesta ja osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät, kilpailukeinot ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä toimivien yritysten ja organisaatioiden markkinoinnissa, hallitsee markkinointiviestinnän perusteet ja ymmärtää vuorovaikutteisen markkinoinnin osuuden liiketoiminnoissa. opiskelija tutustuu oikeudelliseen peruskäsitteistöön ja oikeuslähteiden käyttöön. hallitsee sopimusoikeuden ja osaa laatia asiakirjoja ja ratkaista oikeustapauksia. opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät taloushallinnon osa-alueet lainsäädännön vaatimukset taloushallinnolle toimenpiteet yritystoiminnan alkaessa kirjanpidon periaate tilinpäätöksen periaate taloushallinnon atk-sovellukset tuote, hinta, saatavuus, jakelu markkinat media- ja uusmedia-alalla yleisö/kuluttajat mainonnan keinot ja välineet vaikutusprosessi lehti-, suora-, ulko-, TV-, radio- ja verkkomainonta oikeuden peruskäsitteet sopimusoikeus asiakirjat yrityksen talousprosessi ja yrityksen toiminnan ohjaus yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet prosentti- ja korkolaskut sekä niiden kaupalliset sovellukset

6 Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUAL- LISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 OV H806 STEREOÄÄNITE 10 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y009) tuntee äänitetuotannossa käytetyt yleisimmät laitteet ja ohjelmat tuntee äänen käyttäytymisen perusteet ja pystyy tekemään suunnitelman studion äänieristämiseksi kykenee äänitysstudiossa äänittämään yksittäisiä äänilähteitä sekä monona että stereona osaa editoida ja efektoida digitaalisia moniraitaisia äänitiedostoja pystyy valmistamaan äänitteestä mix-masterin tuntee ääniteteollisuuden kaupalliset periaatteet osaa markkinoida äänitettä levyyhtiöille ja kuluttajille jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin laventaa musiikinteoreettista tietämystään perehtyy alan ruotsinkieliseen terminologiaan pystyy kirjoittamaan sujuvaa asiatekstiä äänitetuotantoon liittyvistä aiheista äänitysstudion laitteet ja ohjelmat akustiikan perusteet mono/stereo mikrofonitekniikka studion signaalitiet efektit miksaus masterointi ääniteteollisuuden perusperiaatteet markkinoinnin perusteet populaarimusiikin tyylit intervallit, kolmisoinnut ruotsin kieli kirjoitusviestintä Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänite Hyväksytysti suoritetut harjoitukset H807 SURROUNDÄÄNITE 12 OV tuntee äänen käyttäytymisen suljetussa tilassa ja ihmisen kuuloelimen toiminnan osaa sijoittaa äänilähteet stereokuvaan kykenee stereokuvan keinotekoiseen laajentamiseen hallitsee kokonaisen orkesterin reaaliaikaisen äänittämisen tuntee monikanavajärjestelmät ja - äänitystekniikat osaa sijoittaa äänilähteet kolmiulotteiseen ääniavaruuteen kykenee äänitteen tuotantobudjetin laadintaan ja valvontaan jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä osaa sanoittaa sävellyksensä laventaa musiikinteoreettista tietämystään huoneakustiikka psykoakustiikka stereokuva konserttiäänitys monikanavajärjestelmät monikanavaäänitys monikanavamiksaus monikanavamasterointi äänitetuotannon taloushallinto

7 populaarimusiikin tyylit laulun sanoitus tonaaliset sointukulut, kadenssit Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Harjoitussävellykset ja sanoitukset Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänite H808 ÄÄNISUUNNITTELU 6 OV pystyy tunnistamaan audiovisuaalisen tuotteen äänimaailman rakenneelementit kykenee tekemään kuvallista kerrontaa tukevan äänisuunnitelman osaa äänittää erilaisia äänilähteitä sisä- ja ulkotiloissa hallitsee äänen ja kuvan synkronoimisen eri ääni- ja kuvaformaateissa tuntee audiovisuaalisen tuotteen markkinoinnin perusteet kehittää ensimmäisen vieraan kielen taitoaan teeman puitteissa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään äänimaisema kuvakerronta äänikerronta ulkoilmaäänitys liikkuvan kuvan formaatit äänen ja kuvan synkronointi audiovisuaalisen tuotteen markkinointi toinen vieras kieli populaarimusiikin tyylit nelisoinnut, rockharmonia, sovitus pienyhtyeelle Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänisuunnitelma Harjoitussävellykset ja -sanoitukset Hyväksytysti suoritetut harjoitukset H809 ELOKUVAMUSIIKKI 5 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y008) tuntee elokuvamusiikin historian, sävellystyylit ja tärkeimmät säveltäjät kykenee käsitteellistämään kuvallisen kerronnan teemat sekä kommunikoimaan elokuvan kuvantekijöiden kanssa hallitsee projektityöskentelyn suuressa tuotantoryhmässä pystyy säveltämään kuvallista kerrontaa tukevan musiikin kehittää ensimmäisen vieraan kielen taitoaan teeman puitteissa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin laventaa musiikinteoreettista tietämystään elokuvamusiikin historia elokuvakerronta säveltäminen neuvottelu- ja kokoustaito projektityöskentely ensimmäinen vieras kieli laajat soinnut, jazzharmonia, säveltäminen ja sovittaminen isolle orkesterille Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen projektityöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty elokuvamusiikki

8 Hyväksytysti suoritetut sovitusharjoitukset H810 ÄÄNI MULTIMEDIASSA 6 OV tuntee off-line multimediassa käytettävät eri tiedostoformaatit tuntee on-line multimediassa käytettävät eri tiedostoformaatit sekä musiikin pakkausmenetelmät hahmottaa äänen osana multimediakerrontaa osaa liittää äänen sekä on-line että off-line multimediatuotteeseen kykenee osallistumaan projektityöskentelyyn multimediaesityksen valmistamisessa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään multimediatuotannon perusteet ääni multimediassa ääni rich mediassa internetääni digitaalinen äänenpakkaus projektityöskentely populaarimusiikin tyylit melodia, äänenkuljetus Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty multimediaesitys Harjoitussävellykset ja sanoitukset H811 KONSERTTIÄÄNENTOISTO 6 OV tuntee äänen käyttäytymisen konserttisalissa ja avoimessa tilassa tutustuu analogiseen äänentoistotekniikkaan tuntee erilaiset äänentoistojärjestelmät osaa suunnitella ja toteuttaa konsertin lava- ja saliäänentoiston pystyy tekemään konserttiäänentoistosta kustannuslaskelman ja seuraamaan sen toteutumista jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään konserttisalin ja avoimen tilan akustiikka analoginen äänensiirto ja -toisto A-laitteistot mikrofonitekniikka konserttitilanteessa lavamiksaus salimiksaus populaarimusiikin tyylit populaarimusiikin rakenteet Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä toteutettu konsertti Harjoitussävellykset ja sanoitukset Hyväksytyt kirjaesseet H812 ÄÄNITTEEN TUOTTAMINEN 15 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y006)

9 hallitsee äänitetuotannon kaikki osaalueet idean synnyttämisestä lopullisen äänitteen markkinointiin ja jakeluun asti tuntee populaarimusiikin yleisöt ja kykenee tuottamaan kohdeyleisölle suunnatun äänitteen pystyy keskustelemaan ja neuvottelemaan alan ammattilaisten kanssa ensimmäisellä vieraalla kielellä tuntee populaarimusiikin historian ja teorian osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä kotimainen äänitetuotanto kansainvälinen äänitetuotanto äänitetuotannon taloushallinto äänitteen studiotuotanto äänitteen markkinointi ja jakelu ensimmäinen vieras kieli populaarimusiikin uusimmat tyylit Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tuotettu kaupallinen äänite ja markkinointisuunnitelma Harjoitussävellykset ja sanoitukset H813 UUSIMMAT TEKNIIKAT JA SY- VENTÄVÄT OINNOT 1, 7 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yhteisten opintojen opintojakso Y004) tutustuu uusimpiin tekniikoihin ja formaatteihin audiovisuaalisessa tuotannossa syventää tietojaan ja taitojaan suuntautuneisuutensa mukaan osaa kirjoittaa sujuvaa ammattialansa asiatekstiä ensimmäisellä vieraalla kielellä perehtyy tutkimuksen teon perusteisiin uudet tekniikat ja formaatit ensimmäinen vieras kieli tutkimustyön perusteet Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin H814 UUSIMMAT TEKNIIKAT JA SY- VENTÄVÄT OINNOT 2, 8 OV tutustuu uusimpiin tekniikoihin ja formaatteihin audiovisuaalisessa tuotannossa syventää tietojaan ja taitojaan suuntautuneisuutensa mukaan osaa kirjoittaa lyhyen tutkielman ammattialaansa liittyvästä aiheesta saa perustiedot kansalaisyhteiskunnan toiminnasta uudet tekniikat ja formaatit kirjoitusviestintä kansalaistaito Hyväksytty tutkielma H815 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS II, 8 OV LIITU II : Yrityksen perustaminen 2 ov Yrityspeli 1 ov Talouden hallinta 1 ov Oikeustieto 2 ov Matematiikka 2 ov

10 tuntee eri yritysmuodot ja niiden lainsäädännön, osaa valita tarkoituksenmukaisimman yritysmuodon, perustaa yrityksen ja aloittaa elinkeinotoiminnan ja johtaa yritystä ja sen toimintaa oikeudellisten säännösten mukaisesti saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta Osaa soveltaa yritystoiminnan osaamistaan yrityspelissä lla on valmius käyttää finanssimatematiikkaa erilaisiin sovelluksiin ja hän osaa arvioida päätösten seurauksia. kehittää laskutaitoaan yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellinen sääntely yrityksen harjoittamisen muodot ja yrityksen perustamiseen liittyvät oikeustoimet velkasuhde palvelusuhdetta säätelevät lait elinkeinoverotuksen pääperiaatteet (verotettavan tulon laskeminen) eri yritysmuotojen verotus korkolaskut, relatiivinen ja konforminen korkokanta jaksolliset suoritukset investointilaskelmat rahoituslaskelmat Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa

11 5.7.2 RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Rich Median suuntautumisvaihtoehdon pääasiallisena tarkoituksena on kouluttaa ammattilaisia kaupallisen elävän kuvan, äänen ja graafisen ilmaisun tuotanto-, markkinointi- ja jakelutehtäviin. Lisäksi opiskelijat saavat valmiudet toimia audiovisuaalisessa tuotannossa Rich Median sisällöntuottajina. Sisällön tuottaminen ideasta valmiiksi tuotteeksi vaatii usean ammattilaisen yhteisen panoksen ja sisältää ainakin seuraavat työtehtävät: - sisällön ideointi, suunnittelu ja budjetointi - käsikirjoituksen laatiminen synopsiksestä valmiiksi - kuvaaminen, äänittäminen, piirtäminen, koostaminen, jälkikäsittely ja masterointi - valmiin tuotteen markkinointi ja jakelu - tuotannon tarkkailu ja arviointi Tuotanto on aina yhteistyötä, jossa korostuvat kunkin osallistujan henkilökohtaiset sosiaaliset ja ryhmätyötaidot luvulla yleistynyt AV-materiaalin digitaalinen muokkaus ja tallennus on asettanut AVammattilaisille uusia vaatimuksia mutta antanut myös uusia mahdollisuuksia. Tehokkaammat kohtuuhintaiset työasemat ja digitaalinen kuvantallennus ovat mahdollistaneet ammattimaisen AVtuotannon aiempaa selvästi pienemmillä kuluilla, minkä ansiosta kynnys siirtyä alalle madaltuu jatkuvasti. Myös digitaalisten jakelukanavien tuleminen yleiseen käyttöön lisää sisällön kysyntää merkittävästi. Suomalaiselle AV-teollisuudelle tunnusomaista on vakinaisten työsuhteiden väheneminen. Valtaosa alalla toimivista ammattilaisista toimii free lancereina ja saa elantonsa erillisistä yksittäisistä projekteista joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai oman yrityksen kautta. Tämä ominaispiirre korostaa liiketaloudellisen osaamisen tarvetta alalla. Ottaen huomioon edellä mainitut työtehtävät ja vaatimukset voidaan suuntautumisvaihtoehdon ammatillisen ydinosaamisen alueina pitää ainakin seuraavia: - käsikirjoitusosaaminen - digitaalinen kuvan muokkaus ja tallennus - kameratekniikka - kuvallinen ilmaisu - 3D-animaatio - valosuunnittelu - jakeluformaatit - AV-teollisuuden liiketalous - projekti- ja ryhmätyötaidot - viestintä- ja kielitaidot Suuntautumisvaihtoehdon opinnot on jaksotettu teemoihin, jotka vastaavat alalle tyypillisiä yksittäisiä projekteja. Ammattialalla tarvittavat tiedot ja taidot opiskellaan siis todellisia työolosuhteita mahdollisimman tarkasti muistuttavassa ympäristössä ammattiaineiden opettajien varmistaessa ammatillisen ydinosaamisen

12 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Rich Media -suuntautumisvaihtoehdon opinnot IRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET ERUSOINNOT 14 ov. akollisia 10 ov (pakolliset opintojaksot merkitty kirjaimella ) ja vaihtoehtoisia 4 ov (irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov Y011A Ensimmäinen vieras kieli, englanti, 2 ov TAI Y011B Ensimmäinen vieras kieli, saksa, 2 ov Edeltävät opinnot: lukion oppimäärä (A-kielen taso) tai vastaavat tiedot Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y023 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 rojektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov (ei toteuteta Virroilla) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 ov H851 erusopinnot 1, 5 ov H852 erusopinnot 2, 5 ov H853 erusopinnot 3, 5 ov H804 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus I, 8 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 ov H856 TV-ohjelma, 6 ov H857 Mainos, 6 ov H858 Kerronta, 12 ov H859 Musiikkipromootio, 6 ov H860 Tilaustyö, 6 ov H861 Studio/jakelu, 10 ov RICH MEDIA: H862 Laitteet ja ohjelmat, 5 ov H863 Suunnittelu, 5 ov H864 Tuotanto, 13 ov H865 Mainonta, 6 ov H815 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus II, 8 ov Vaihtoehtoiset opinnot välinetekniselle koulutuksen osalle H870 Dokumenttiprojekti, 6 ov H871 Mediakulttuuri, 9 ov H900 HARJOITTELU 20 ov H910 OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OINNOT 10 ov

13 RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON ERUSOINNOT 23 OV H851 ERUSOINNOT 1, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov saa perustiedot käsikirjoittamisesta. Hän tutustuu elokuvakerrontaan. havahtuu medialukutaidon välttämättömyyteen. Hän ymmärtää paremmin näkemäänsä. tutustuu videotekniikkaan ja -kalustoon, jolla sitä hyödynnetään. Hän saa opiskelussa tarvitsemansa tietoteknisen perusvalmiuden. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H852 ERUSOINNOT 2, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov n taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät. Hänelle selviävät elokuvan "lait" ja paljastuvat dramaturgian "salaisuudet". Hän tutustuu semiotiikkaan sekä tieteenhaarana että kuvailmaisussa. Hän saa tuntumaa taltiointi- ja jälkikäsittelykalustoon ymmärtäen niiden toimintaedellytykset. Hänen tietotekniset valmiutensa paranevat. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H853 ERUSOINNOT 3, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov n dramatisointikyky käsikirjoitusprosessissa paranee. Hänen semioottinen ymmärryskykynsä kehittyy. Hän pystyy paremmin ymmärtämään näkemäänsä. n taidot käsitellä kuvaus- ja jälkikäsittelykalustoa paranevat. Hän omaksuu opiskelussaan sekä tulevissa työtehtävissä tarvittavan tietoteknisen valmiuden. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi

14 sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H804 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS I, 8 OV LIITU I Yrityksen perustaminen 2 ov Talouden hallinta 2 ov Markkinoinnin perusteet 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov Oikeustieto 1 ov Matematiikka 1 ov opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet ja toimintaympäristön sekä yritystalouden peruskäsitteet opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellista toiminnasta ja laskentatoimesta ja osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät, kilpailukeinot ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä toimivien yritysten ja organisaatioiden markkinoinnissa, hallitsee markkinointiviestinnän perusteet ja ymmärtää vuorovaikutteisen markkinoinnin osuuden liiketoiminnoissa. opiskelija tutustuu oikeudelliseen peruskäsitteistöön ja oikeuslähteiden käyttöön. hallitsee sopi- musoikeuden ja osaa laatia asiakirjoja ja ratkaista oikeustapauksia. opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät taloushallinnon osa-alueet lainsäädännön vaatimukset taloushallinnolle toimenpiteet yritystoiminnan alkaessa kirjanpidon periaate tilinpäätöksen periaate taloushallinnon atk-sovellukset tuote, hinta, saatavuus, jakelu markkinat media- ja uusmedia-alalla yleisö/kuluttajat mainonnan keinot ja välineet vaikutusprosessi lehti-, suora-, ulko-, TV-, radio- ja verkkomainonta oikeuden peruskäsitteet sopimusoikeus asiakirjat yrityksen talousprosessi ja yrityksen toiminnan ohjaus yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet prosentti- ja korkolaskut sekä niiden kaupalliset sovellukset Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOINNOT 83 OV H856 TV-OHJELMA 6 OV Tuotantotekninen (tuote) koulutus 4 ov Ruotsi 1 ov Markkinointiviestintä ½ ov uhe- ja kirjoitusviestintä ½ ov osaa toimia tv -ryhmän jäsenenä. Hänelle aukenee television retoriikka. Hän saa tuntumaa toimitukselliseen työhön. n kirjallinen sekä

15 suullinen viestintä paranee molemmilla kotimaisilla kielillä. markkinointiviestintä ruotsi medialukutaito journalistiikka suunnittelu kenttäkuvaus editointi lainsäädäntö markkinointiviestintä puhe- ja kirjoitusviestintä ruotsi Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit ohjelmat sekä teemaraportit. H857 MAINOS 6 OV Tuote 4 ov Ruotsi 1 ov Talouden hallinta ½ ov Markkinointiviestintä ½ ov oppii sähköisen mainoksen teon prosessina. Alan ilmaisulliset ja tekniset taidot paranevat. Hän perehtyy myös alan taloushallintoon. lle selviää mainonnan psykologiset ja semioottiset tekijät. Hän osaa ottaa huomioon myös vallitsevat moraalikäsitykset sekä lait. Hänen ruotsin kielen taitonsa paranee. asiakkuuden hallinta taloushallinta projektinhallinta luova suunnittelu kuvakäsikirjoitus tuotannon suunnittelu kuvaus grafiikka jälkikäsittely puhe- ja kirjoitusviestintä mediapsykologia semiotiikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit mainoselokuvat ja teemaraportit. H858 KERRONTA 12 OV Tuote 8 ov Talouden hallinta 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov uhe- ja kirjoitusviestintä 1 ov Englanti 1 ov ymmärtää lyhytelokuvan yms. teon prosessina. Hän omaksuu suunnittelun tärkeyden. Hän pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä, perehtyen erityisesti johonkin osa-alueeseen. saa tuntumaa myös liiketaloudellisesta tuottajanäkökulmasta. Hänen medialukutaitonsa kehittyy. n englanninkielen hallinta paranee. medialukutaito käsikirjoitus kuvakäsikirjoitus tuotantoaikataulut järjestelyt lavastus valaisu ohjaus kuvaus äänitys jälkiäänitys leikkaus taloushallinta menekinedistäminen puhe- ja kirjoitusviestintä englanti Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen.

16 Valmiit elokuvat ja teemaraportit H859 MUSIIKKIROMOOTIO 6 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov Talouden hallinta ½ ov Markkinointiviestintä ½ ov hallitsee rytmillisesti sekä kerronnallisesti musiikin ja kuvan yhdistämisen. Hän osaa ottaa huomioon musiikkivideobisneksen eri sidosryhmät ja pitää kontaktia näihin, jolloin myös hänen taitonsa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä paranee. Myöskään tuotteen menekinedistäminen ei ole hänelle vierasta. n englanninkielinen ilmaisu paranee. musiikkibisnes tekijänoikeudet kontaktit eri sidosryhmiin ääni & kuva luova suunnittelu käsikirjoitus kuvakäsikirjoitus tuotantoaikataulu järjestelyt kuvaus editointi taloushallinta menekinedistäminen englanti Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit videot ja teemaraportit H860 TILAUSTYÖ 6 OV Tuote 4 ov Talouden hallinta 1 ov Markkinointiviestintä ½ ov uhe- ja kirjoitusviestintä ½ ov ymmärtää tilausvideon asiakaslähtöisyyden. Hän osaa hinnoitella tuotteensa. n suullinen sekä kirjallinen viestintä asiakaskontakteissa kehittyy. asiakkuuden hallinta neuvottelutaidot suullinen ja kirjallinen viestintä hinnoittelu sopimukset käsikirjoitus tuotantoaikataulu kuvaus editointi Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit videot ja teemaraportit. H861 STUDIO/JAKELU 10 OV Tuote 8 ov Markkinointiviestintä 2 ov lle tulee tutuksi monikameratekniikalla suoritettava lähetystoiminta. Hän pystyy toimimaan ison organisaation ryhmän jäsenenä. Hänen toimituksellinen otteensa televisiotyöhön tai siihen rinnastettavaan työhön kehittyy. tutustuu myös kameran edessä tapahtuvaan toimintaan. Hänen paineensietokykynsä paranee. journalistiikka esiintyminen projektinhallinta studio kuvausympäristönä studio työympäristönä monikameratekniikka lähetystoiminta tuottaminen ohjaaminen

17 Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit lähetykset ja teemaraportit. RICH MEDIA H862 LAITTEET JA OHJELMAT 5 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov perehtyy liikkuvan kuvan uusin muotoihin. Hän tutustuu uusiin laitteisiin ja ohjelmiin. Hänen kykynsä ilmaista itseänsä englannin kielellä paranee edelleen. uudet mediamuodot uudet laitteet uudet ohjelmat management englanti tutkimustyön perusteet Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H863 SUUNNITTELU 5 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov osaa suunnitella uusia sisältöjä rich mediaformaateille. Hän pystyy kehittämään interaktiivisia toimintoja ja tuottamaan tekstiä näihin. Hänen englanninkielinen ilmaisunsa paranee. suunnittelu käsikirjoitus interaktiivinen käsikirjoitus tekstin tuottaminen digitaaliseen mediaan management englanti tilastotieteen perusteet Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H864 TUOTANTO 13 OV Tuote 8 ov Talouden hallinta 1 ov uhe- ja kirjoitusviestintä 1 ov Ruotsi 2 ov lle tulevat tutuiksi uudet mediaprojektit, joihin liikkuva kuva kytkeytyy. Hän hallitsee liikkuvan kuvan osatekijänä projekteissa pystyen olemaan uusmediatiimin jäsen. n tuottajavalmiudet laajenevat. n sekä suomen- että ruotsinkielinen suullinen ja kirjallinen viestintäkyky kehittyy edelleen. projektinhallinta taloushallinta sisällön tuottaminen liikkuva kuva / uusmedia management ruotsi kirjoitusviestintä (opinnäytetyö verkossa) Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H865 MAINONTA 6 OV Tuote 4 ov

18 Markkinointiviestintä 1 ov Kansalaistaito 1 ov ymmärtää ja osaa sijoittaa liikkuvan kuvan ja sen liitännäiset uusiin mediaformaatteihin. Hän pystyy hyödyntämään interaktiivista lähestymistapaa uusissa mainosmuodoissa. mainonta uusissa formaateissa liikkuva kuva /uusmediamainonta management Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H815 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS II, 8 OV LIITU II Yrityksen perustaminen 2 ov Yrityspeli 1 ov Talouden hallinta 1 ov Oikeustieto 2 ov Matematiikka 2 ov tuntee eri yritysmuodot ja niiden lainsäädännön, osaa valita tarkoituksenmukaisimman yritysmuodon, perustaa yrityksen ja aloittaa elinkeinotoiminnan ja johtaa yritystä ja sen toimintaa oikeudellisten säännösten mukaisesti saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta Osaa soveltaa yritystoiminnan osaamistaan yrityspelissä lla on valmius käyttää finanssimatematiikkaa erilaisiin sovelluksiin ja hän osaa arvioida päätösten seurauksia. kehittää laskutaitoaan yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellinen sääntely yrityksen harjoittamisen muodot ja yrityksen perustamiseen liittyvät oikeustoimet velkasuhde palvelusuhdetta säätelevät lait elinkeinoverotuksen pääperiaatteet (verotettavan tulon laskeminen) eri yritysmuotojen verotus korkolaskut, relatiivinen ja konforminen korkokanta jaksolliset suoritukset investointilaskelmat rahoituslaskelmat Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa H870 DOKUMENTTIROJEKTI 6 OV Vaihtoehto suuntautumisopintojen välinetekniselle tuotekoulutukselle. pystyy itsenäisesti suunnittelemaan, tuottamaan ja toteuttamaan dokumenttielokuvan. orientointi taustatoimitus haastattelutekniikka suunnittelu kuvaus editointi Orientaatio- ja seurantatunnit sekä itsenäinen työskentely. Valmis dokumenttielokuva, teemaraportti ja esseet. H871 MEDIAKULTTUURI 9 OV Vaihtoehto suuntautumisopintojen välinetekniselle tuotekoulutukselle.

19 lle selviää mediakulttuuri kokonaisuutena. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä, kuulemaansa ja lukemaansa. perehtyy alan tutkimukseen. Hän pystyy tuottamaan aiheeseen liittyvää kirjallista materiaalia. orientointi historia mediakenttä tutkimus teoriat analyysit Orientaatiotunnit, itsenäinen työskentely. Esseet ja luennot.

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot