Viestinnän koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän koulutusohjelma"

Transkriptio

1 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden muassa erilaiset kaupallisen mediaviestinnän tehtävät, taiteelliset ilmaisu- ja tekniikan tehtävät sekä kaupalliset ja tuotannolliset tehtävät. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuudet syventää erityisosaamistaan ja erikoistua aloihin, jotka heitä erityisesti kiinnostavat. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ääni ja musiikki, valokuvaus ja kuvankäsittely, printti- ja/tai multimediagrafiikka, video- ja TV-tuotanto, tallenteiden tuottaminen ja kaupallinen toiminta. Opintojen rakenne ERUSOINNOT irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Suuntautumisvaihtoehdon perusopinnot 23 ov AMMATTIOINNOT Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 83 ov HARJOITTELU 20 ov OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OIN- NOT 10 ov Opintojen laajuus on 160 ov Digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki, suuntautumisvaihtoehto Viestinnän koulutusohjelma Rich Media, suuntautumisvaihtoehto

2 5.7.1 DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUALLISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdon pääasiallisena tarkoituksena on kouluttaa ammattilaisia kaupallisten musiikkiäänitteiden tuotanto-, markkinointi- ja jakelutehtäviin. Lisäksi opiskelijat saavat valmiudet toimia audiovisuaalisessa tuotannossa äänen ja musiikin tuottajina. Musiikkiteollisuuden keskeisimmät myyntiartikkelit ovat perinteisesti olleet nuotit, äänitteet ja elävät esiintymiset (tanssit, konsertit). Koska nuotit julkaistaan useimmiten ensin äänitteellä julkaistuista teoksista ja artistien esiintymisten määrä on riippuvainen äänitteiden kaupallisesta menestyksestä, voidaan perustellusti sanoa, että äänitetuotanto on musiikkiteollisuuden keskipiste. Äänitteen tuottaminen ideasta valmiiksi tuotteeksi vaatii usean ammattilaisen yhteisen panoksen ja sisältää ainakin seuraavat työtehtävät: - äänitteen ideointi, suunnittelu ja budjetointi - laulujen ja biisien säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen - äänittäminen, studiotuottaminen, miksaus ja masterointi - valmiin äänitteen markkinointi ja jakelu - tuotannon tarkkailu ja arviointi Tuotanto on aina yhteistyötä, jossa korostuu kunkin osallistujan henkilökohtaiset sosiaaliset ja ryhmätyötaidot luvulla yleistynyt äänen digitaalinen muokkaus ja tallennus on asettanut äänitetuotannon ammattilaisille uusia vaatimuksia, mutta antanut myös uusia mahdollisuuksia. Tehokkaammat kohtuuhintaiset tietokoneet ovat mahdollistaneet ammattimaisen äänitetuotannon aiempaa selvästi pienemmillä kuluilla, mikä taas on edellytyksenä monikansallisista levy-yhtiöistä riippumattomalle pienlevytuotannolle. Suomalaiselle musiikkiteollisuudelle tunnusomaista on vakinaisten työsuhteiden vähäisyys. Valtaosa alalla toimivista ammattilaisista toimii free lancereina ja saa elantonsa erillisistä yksittäisistä projekteista joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai oman yrityksen kautta. Tämä ominaispiirre korostaa liiketaloudellisen osaamisen tarvetta alalla. Digitaalitekniikka on mahdollistanut myös kuvan ja äänen yhdistämisen aiempaa edullisemmin. Audiovisuaalisessa tuotannossa (TV, video, elokuva, internet, multimedia, rich media) äänen ja musiikin ammattilaisten panos on tärkeä paitsi musiikin säveltämisessä ja äänittämisessä myös äänimaiseman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Audiovisuaalisen alan kasvaessa myös äänen ja musiikin ammattilaisten kysyntä tulee kasvamaan. Ottaen huomioon edellä mainitut työtehtävät ja vaatimukset voidaan suuntautumisvaihtoehdon ammatillisen ydinosaamisen alueina pitää ainakin seuraavia: - miditeknologia - digitaalinen äänen muokkaus ja tallennus - studiotekniikka - populaarimusiikin tyylit - säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen - äänisuunnittelu - musiikkiteollisuuden liiketalous - projekti- ja ryhmätyötaidot - viestintä- ja kielitaidot Suuntautumisvaihtoehdon opinnot on jaksotettu teemoihin, jotka vastaavat alalle tyypillisiä yksittäisiä projekteja. Ammattialalla tarvittavat tiedot ja taidot opiskellaan siis todellisia työolosuhteita mahdollisimman tarkasti muistuttavassa ympäristössä ammattiaineiden opettajien varmistaessa ammatillisen ydinosaamisen välittymisen opiskelijoille.

3 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot IRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET ERUSOINNOT 14 ov. akollisia 10 ov (pakolliset opintojaksot merkitty kirjaimella ) ja vaihtoehtoisia 4 ov (irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov Y011A Ensimmäinen vieras kieli, englanti, 2 ov TAI Y011B Ensimmäinen vieras kieli, saksa, 2 ov Edeltävät opinnot: lukion oppimäärä (A-kielen taso) tai vastaavat tiedot Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y023 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 rojektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 ov H801 erusopinnot 1, 4 ov H802 erusopinnot 2, 5 ov H803 erusopinnot 3, 6 ov H804 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus I, 8 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 ov H806 Stereoäänite, 10 ov H807 Surroundäänite, 12 ov H808 Äänisuunnittelu, 6 ov H809 Elokuvamusiikki, 5 ov H810 Ääni multimediassa, 6 ov H811 Konserttiäänentoisto 6 ov H812 Äänitteen tuottaminen 15 ov H813 Uusimmat tekniikat ja syventävät opinnot 1, 7 ov H814 Uusimmat tekniikat ja syventävät opinnot 2, 8 ov H815 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus II, 8 ov H900 HARJOITTELU 20 ov H910 OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OINNOT 10 ov

4 DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUAL- LISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 OV H801 ERUSOINNOT 1, 4 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y021 sekä 1 ov jaksosta Y010 ja 1 ov jaksosta Y011) perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun sekä ammattikorkeakoulun tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelussaan saa yleiskuvan äänitetuotannon eri vaiheista alkuideasta valmiin tuotteen markkinointiin ja jakeluun tunnistaa äänitetuotantoon liittyvät työtehtävät ja ammattinimikkeet kykenee alustavasti hahmottamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa suhteessa alan työtehtäviin tutustuu alustavasti digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytettäviin laitteisiin ja ohjelmiin saa perustiedot ja -taidot tietokoneen käytössä saa perusvalmiudet ammattikirjallisuuden lukemiseksi ruotsin kielellä saa perusvalmiudet ammattikirjallisuuden lukemiseksi ensimmäisellä vieraalla kielellä opiskelu ammattikorkeakoulussa opiskelun tukipalvelut populaarimusiikin äänitetuotanto kansainvälistyvillä markkinoilla digitaalinen äänenkäsittely tietokoneen käyttö ruotsin kieli ensimmäinen vieras kieli Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely H802 ERUSOINNOT 2,5 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös 1 ov yleisopintojaksosta Y010 ja 1 ov jaksosta Y011) tutustuu erilaisiin äänentallennusmenetelmiin perehtyy miditeknologiaan teoriassa ja käytännössä osaa käyttää miditeknologiaa omien sävellystensä tallentamiseen ja esittämiseen saa valmiuden musiikin nuotintamiseen oppii hyödyntämään tietotekniikkaa äänitetuotannon projektinhallinnassa osaa ammattialalla ja opiskelussa käytettävien asiakirjojen ja muiden tekstien kirjoittamisen saa perusvalmiudet ammattialan keskustelun käymiseksi ruotsin kielellä saa perusvalmiudet ammattialan keskustelun käymiseksi ensimmäisellä vieraalla kielellä äänentallennusmenetelmät miditeknologia syntetisaattorit ja sekvensserit nuottikirjoituksen historia ja perusteet tietotekniikka projektinhallinnassa kirjoitusviestinnän perusteet ruotsin kieli ensimmäinen vieras kieli Itsenäinen työskentely tietokoneella Hyväksytyt harjoitustyöt Aktiivinen ryhmätyöskentely H803 ERUSOINNOT 3, 6 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y003)

5 osaa äänittää ja tallentaa akustisen signaalin tietokonetta hyväksikäyttäen hallitsee digitaalisen äänenkäsittelyn tuntee populaarimusiikin varhaishistorian ja hallitsee musiikinteorian alkeet syventää projektinhallinnan tietoteknistä osaamistaan pystyy alansa asiatekstin kriittisen lukemiseen oppii käyttämään kirjastoa ja muita tietopalveluja tiedon hankkimiseksi digitaalitekniikka äänittäminen ja äänentallennus ääniformaatit digitaalinen äänenkäsittely populaarimusiikin varhaishistoria asteikot, sävellajit tietotekniikka projektinhallinnassa kriittinen lukutaito tiedonhallinta Itsenäinen työskentely tietokoneella Hyväksytyt harjoitustyöt Aktiivinen ryhmätyöskentely H804 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS I, 8 OV LIITU I Yrityksen perustaminen 2 ov Talouden hallinta 2 ov Markkinoinnin perusteet 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov Oikeustieto 1 ov Matematiikka 1 ov opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet ja toimintaympäristön sekä yritystalouden peruskäsitteet opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellista toiminnasta ja laskentatoimesta ja osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät, kilpailukeinot ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä toimivien yritysten ja organisaatioiden markkinoinnissa, hallitsee markkinointiviestinnän perusteet ja ymmärtää vuorovaikutteisen markkinoinnin osuuden liiketoiminnoissa. opiskelija tutustuu oikeudelliseen peruskäsitteistöön ja oikeuslähteiden käyttöön. hallitsee sopimusoikeuden ja osaa laatia asiakirjoja ja ratkaista oikeustapauksia. opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät taloushallinnon osa-alueet lainsäädännön vaatimukset taloushallinnolle toimenpiteet yritystoiminnan alkaessa kirjanpidon periaate tilinpäätöksen periaate taloushallinnon atk-sovellukset tuote, hinta, saatavuus, jakelu markkinat media- ja uusmedia-alalla yleisö/kuluttajat mainonnan keinot ja välineet vaikutusprosessi lehti-, suora-, ulko-, TV-, radio- ja verkkomainonta oikeuden peruskäsitteet sopimusoikeus asiakirjat yrityksen talousprosessi ja yrityksen toiminnan ohjaus yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet prosentti- ja korkolaskut sekä niiden kaupalliset sovellukset

6 Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa DIGITAALISEN ÄÄNEN JA KAUAL- LISEN MUSIIKIN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 OV H806 STEREOÄÄNITE 10 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y009) tuntee äänitetuotannossa käytetyt yleisimmät laitteet ja ohjelmat tuntee äänen käyttäytymisen perusteet ja pystyy tekemään suunnitelman studion äänieristämiseksi kykenee äänitysstudiossa äänittämään yksittäisiä äänilähteitä sekä monona että stereona osaa editoida ja efektoida digitaalisia moniraitaisia äänitiedostoja pystyy valmistamaan äänitteestä mix-masterin tuntee ääniteteollisuuden kaupalliset periaatteet osaa markkinoida äänitettä levyyhtiöille ja kuluttajille jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin laventaa musiikinteoreettista tietämystään perehtyy alan ruotsinkieliseen terminologiaan pystyy kirjoittamaan sujuvaa asiatekstiä äänitetuotantoon liittyvistä aiheista äänitysstudion laitteet ja ohjelmat akustiikan perusteet mono/stereo mikrofonitekniikka studion signaalitiet efektit miksaus masterointi ääniteteollisuuden perusperiaatteet markkinoinnin perusteet populaarimusiikin tyylit intervallit, kolmisoinnut ruotsin kieli kirjoitusviestintä Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänite Hyväksytysti suoritetut harjoitukset H807 SURROUNDÄÄNITE 12 OV tuntee äänen käyttäytymisen suljetussa tilassa ja ihmisen kuuloelimen toiminnan osaa sijoittaa äänilähteet stereokuvaan kykenee stereokuvan keinotekoiseen laajentamiseen hallitsee kokonaisen orkesterin reaaliaikaisen äänittämisen tuntee monikanavajärjestelmät ja - äänitystekniikat osaa sijoittaa äänilähteet kolmiulotteiseen ääniavaruuteen kykenee äänitteen tuotantobudjetin laadintaan ja valvontaan jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä osaa sanoittaa sävellyksensä laventaa musiikinteoreettista tietämystään huoneakustiikka psykoakustiikka stereokuva konserttiäänitys monikanavajärjestelmät monikanavaäänitys monikanavamiksaus monikanavamasterointi äänitetuotannon taloushallinto

7 populaarimusiikin tyylit laulun sanoitus tonaaliset sointukulut, kadenssit Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Harjoitussävellykset ja sanoitukset Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänite H808 ÄÄNISUUNNITTELU 6 OV pystyy tunnistamaan audiovisuaalisen tuotteen äänimaailman rakenneelementit kykenee tekemään kuvallista kerrontaa tukevan äänisuunnitelman osaa äänittää erilaisia äänilähteitä sisä- ja ulkotiloissa hallitsee äänen ja kuvan synkronoimisen eri ääni- ja kuvaformaateissa tuntee audiovisuaalisen tuotteen markkinoinnin perusteet kehittää ensimmäisen vieraan kielen taitoaan teeman puitteissa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään äänimaisema kuvakerronta äänikerronta ulkoilmaäänitys liikkuvan kuvan formaatit äänen ja kuvan synkronointi audiovisuaalisen tuotteen markkinointi toinen vieras kieli populaarimusiikin tyylit nelisoinnut, rockharmonia, sovitus pienyhtyeelle Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty äänisuunnitelma Harjoitussävellykset ja -sanoitukset Hyväksytysti suoritetut harjoitukset H809 ELOKUVAMUSIIKKI 5 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y008) tuntee elokuvamusiikin historian, sävellystyylit ja tärkeimmät säveltäjät kykenee käsitteellistämään kuvallisen kerronnan teemat sekä kommunikoimaan elokuvan kuvantekijöiden kanssa hallitsee projektityöskentelyn suuressa tuotantoryhmässä pystyy säveltämään kuvallista kerrontaa tukevan musiikin kehittää ensimmäisen vieraan kielen taitoaan teeman puitteissa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin laventaa musiikinteoreettista tietämystään elokuvamusiikin historia elokuvakerronta säveltäminen neuvottelu- ja kokoustaito projektityöskentely ensimmäinen vieras kieli laajat soinnut, jazzharmonia, säveltäminen ja sovittaminen isolle orkesterille Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen projektityöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty elokuvamusiikki

8 Hyväksytysti suoritetut sovitusharjoitukset H810 ÄÄNI MULTIMEDIASSA 6 OV tuntee off-line multimediassa käytettävät eri tiedostoformaatit tuntee on-line multimediassa käytettävät eri tiedostoformaatit sekä musiikin pakkausmenetelmät hahmottaa äänen osana multimediakerrontaa osaa liittää äänen sekä on-line että off-line multimediatuotteeseen kykenee osallistumaan projektityöskentelyyn multimediaesityksen valmistamisessa jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään multimediatuotannon perusteet ääni multimediassa ääni rich mediassa internetääni digitaalinen äänenpakkaus projektityöskentely populaarimusiikin tyylit melodia, äänenkuljetus Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tehty multimediaesitys Harjoitussävellykset ja sanoitukset H811 KONSERTTIÄÄNENTOISTO 6 OV tuntee äänen käyttäytymisen konserttisalissa ja avoimessa tilassa tutustuu analogiseen äänentoistotekniikkaan tuntee erilaiset äänentoistojärjestelmät osaa suunnitella ja toteuttaa konsertin lava- ja saliäänentoiston pystyy tekemään konserttiäänentoistosta kustannuslaskelman ja seuraamaan sen toteutumista jatkaa historiallisanalyyttista tutustumista populaarimusiikin tyyleihin osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä laventaa musiikinteoreettista tietämystään konserttisalin ja avoimen tilan akustiikka analoginen äänensiirto ja -toisto A-laitteistot mikrofonitekniikka konserttitilanteessa lavamiksaus salimiksaus populaarimusiikin tyylit populaarimusiikin rakenteet Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä toteutettu konsertti Harjoitussävellykset ja sanoitukset Hyväksytyt kirjaesseet H812 ÄÄNITTEEN TUOTTAMINEN 15 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yleisopintojakso Y006)

9 hallitsee äänitetuotannon kaikki osaalueet idean synnyttämisestä lopullisen äänitteen markkinointiin ja jakeluun asti tuntee populaarimusiikin yleisöt ja kykenee tuottamaan kohdeyleisölle suunnatun äänitteen pystyy keskustelemaan ja neuvottelemaan alan ammattilaisten kanssa ensimmäisellä vieraalla kielellä tuntee populaarimusiikin historian ja teorian osaa säveltää tyylin mukaisia sävellyksiä kotimainen äänitetuotanto kansainvälinen äänitetuotanto äänitetuotannon taloushallinto äänitteen studiotuotanto äänitteen markkinointi ja jakelu ensimmäinen vieras kieli populaarimusiikin uusimmat tyylit Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen ryhmätyöskentely Hyväksytysti ryhmätyönä tuotettu kaupallinen äänite ja markkinointisuunnitelma Harjoitussävellykset ja sanoitukset H813 UUSIMMAT TEKNIIKAT JA SY- VENTÄVÄT OINNOT 1, 7 OV (Teeman yhteydessä suoritetaan myös yhteisten opintojen opintojakso Y004) tutustuu uusimpiin tekniikoihin ja formaatteihin audiovisuaalisessa tuotannossa syventää tietojaan ja taitojaan suuntautuneisuutensa mukaan osaa kirjoittaa sujuvaa ammattialansa asiatekstiä ensimmäisellä vieraalla kielellä perehtyy tutkimuksen teon perusteisiin uudet tekniikat ja formaatit ensimmäinen vieras kieli tutkimustyön perusteet Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin H814 UUSIMMAT TEKNIIKAT JA SY- VENTÄVÄT OINNOT 2, 8 OV tutustuu uusimpiin tekniikoihin ja formaatteihin audiovisuaalisessa tuotannossa syventää tietojaan ja taitojaan suuntautuneisuutensa mukaan osaa kirjoittaa lyhyen tutkielman ammattialaansa liittyvästä aiheesta saa perustiedot kansalaisyhteiskunnan toiminnasta uudet tekniikat ja formaatit kirjoitusviestintä kansalaistaito Hyväksytty tutkielma H815 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS II, 8 OV LIITU II : Yrityksen perustaminen 2 ov Yrityspeli 1 ov Talouden hallinta 1 ov Oikeustieto 2 ov Matematiikka 2 ov

10 tuntee eri yritysmuodot ja niiden lainsäädännön, osaa valita tarkoituksenmukaisimman yritysmuodon, perustaa yrityksen ja aloittaa elinkeinotoiminnan ja johtaa yritystä ja sen toimintaa oikeudellisten säännösten mukaisesti saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta Osaa soveltaa yritystoiminnan osaamistaan yrityspelissä lla on valmius käyttää finanssimatematiikkaa erilaisiin sovelluksiin ja hän osaa arvioida päätösten seurauksia. kehittää laskutaitoaan yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellinen sääntely yrityksen harjoittamisen muodot ja yrityksen perustamiseen liittyvät oikeustoimet velkasuhde palvelusuhdetta säätelevät lait elinkeinoverotuksen pääperiaatteet (verotettavan tulon laskeminen) eri yritysmuotojen verotus korkolaskut, relatiivinen ja konforminen korkokanta jaksolliset suoritukset investointilaskelmat rahoituslaskelmat Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa

11 5.7.2 RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Rich Median suuntautumisvaihtoehdon pääasiallisena tarkoituksena on kouluttaa ammattilaisia kaupallisen elävän kuvan, äänen ja graafisen ilmaisun tuotanto-, markkinointi- ja jakelutehtäviin. Lisäksi opiskelijat saavat valmiudet toimia audiovisuaalisessa tuotannossa Rich Median sisällöntuottajina. Sisällön tuottaminen ideasta valmiiksi tuotteeksi vaatii usean ammattilaisen yhteisen panoksen ja sisältää ainakin seuraavat työtehtävät: - sisällön ideointi, suunnittelu ja budjetointi - käsikirjoituksen laatiminen synopsiksestä valmiiksi - kuvaaminen, äänittäminen, piirtäminen, koostaminen, jälkikäsittely ja masterointi - valmiin tuotteen markkinointi ja jakelu - tuotannon tarkkailu ja arviointi Tuotanto on aina yhteistyötä, jossa korostuvat kunkin osallistujan henkilökohtaiset sosiaaliset ja ryhmätyötaidot luvulla yleistynyt AV-materiaalin digitaalinen muokkaus ja tallennus on asettanut AVammattilaisille uusia vaatimuksia mutta antanut myös uusia mahdollisuuksia. Tehokkaammat kohtuuhintaiset työasemat ja digitaalinen kuvantallennus ovat mahdollistaneet ammattimaisen AVtuotannon aiempaa selvästi pienemmillä kuluilla, minkä ansiosta kynnys siirtyä alalle madaltuu jatkuvasti. Myös digitaalisten jakelukanavien tuleminen yleiseen käyttöön lisää sisällön kysyntää merkittävästi. Suomalaiselle AV-teollisuudelle tunnusomaista on vakinaisten työsuhteiden väheneminen. Valtaosa alalla toimivista ammattilaisista toimii free lancereina ja saa elantonsa erillisistä yksittäisistä projekteista joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai oman yrityksen kautta. Tämä ominaispiirre korostaa liiketaloudellisen osaamisen tarvetta alalla. Ottaen huomioon edellä mainitut työtehtävät ja vaatimukset voidaan suuntautumisvaihtoehdon ammatillisen ydinosaamisen alueina pitää ainakin seuraavia: - käsikirjoitusosaaminen - digitaalinen kuvan muokkaus ja tallennus - kameratekniikka - kuvallinen ilmaisu - 3D-animaatio - valosuunnittelu - jakeluformaatit - AV-teollisuuden liiketalous - projekti- ja ryhmätyötaidot - viestintä- ja kielitaidot Suuntautumisvaihtoehdon opinnot on jaksotettu teemoihin, jotka vastaavat alalle tyypillisiä yksittäisiä projekteja. Ammattialalla tarvittavat tiedot ja taidot opiskellaan siis todellisia työolosuhteita mahdollisimman tarkasti muistuttavassa ympäristössä ammattiaineiden opettajien varmistaessa ammatillisen ydinosaamisen

12 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Rich Media -suuntautumisvaihtoehdon opinnot IRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET ERUSOINNOT 14 ov. akollisia 10 ov (pakolliset opintojaksot merkitty kirjaimella ) ja vaihtoehtoisia 4 ov (irkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov Y011A Ensimmäinen vieras kieli, englanti, 2 ov TAI Y011B Ensimmäinen vieras kieli, saksa, 2 ov Edeltävät opinnot: lukion oppimäärä (A-kielen taso) tai vastaavat tiedot Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y023 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 rojektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov (ei toteuteta Virroilla) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON ERUSOINNOT 23 ov H851 erusopinnot 1, 5 ov H852 erusopinnot 2, 5 ov H853 erusopinnot 3, 5 ov H804 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus I, 8 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOINNOT 83 ov H856 TV-ohjelma, 6 ov H857 Mainos, 6 ov H858 Kerronta, 12 ov H859 Musiikkipromootio, 6 ov H860 Tilaustyö, 6 ov H861 Studio/jakelu, 10 ov RICH MEDIA: H862 Laitteet ja ohjelmat, 5 ov H863 Suunnittelu, 5 ov H864 Tuotanto, 13 ov H865 Mainonta, 6 ov H815 Liiketaloudellinen tuottajakoulutus II, 8 ov Vaihtoehtoiset opinnot välinetekniselle koulutuksen osalle H870 Dokumenttiprojekti, 6 ov H871 Mediakulttuuri, 9 ov H900 HARJOITTELU 20 ov H910 OINNÄYTETYÖ 10 ov VAAASTI VALITTAVAT OINNOT 10 ov

13 RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON ERUSOINNOT 23 OV H851 ERUSOINNOT 1, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov saa perustiedot käsikirjoittamisesta. Hän tutustuu elokuvakerrontaan. havahtuu medialukutaidon välttämättömyyteen. Hän ymmärtää paremmin näkemäänsä. tutustuu videotekniikkaan ja -kalustoon, jolla sitä hyödynnetään. Hän saa opiskelussa tarvitsemansa tietoteknisen perusvalmiuden. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H852 ERUSOINNOT 2, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov n taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät. Hänelle selviävät elokuvan "lait" ja paljastuvat dramaturgian "salaisuudet". Hän tutustuu semiotiikkaan sekä tieteenhaarana että kuvailmaisussa. Hän saa tuntumaa taltiointi- ja jälkikäsittelykalustoon ymmärtäen niiden toimintaedellytykset. Hänen tietotekniset valmiutensa paranevat. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H853 ERUSOINNOT 3, 5 OV Videoilmaisu 2 ov Videotekniikka 2 ov Tietotekniikka 1 ov n dramatisointikyky käsikirjoitusprosessissa paranee. Hänen semioottinen ymmärryskykynsä kehittyy. Hän pystyy paremmin ymmärtämään näkemäänsä. n taidot käsitellä kuvaus- ja jälkikäsittelykalustoa paranevat. Hän omaksuu opiskelussaan sekä tulevissa työtehtävissä tarvittavan tietoteknisen valmiuden. semiotiikka käsikirjoitus dramaturgia kuvailmaisu elokuvakerronta sähköoppi

14 sähköturvallisuus analoginen/digitaalinen tekniikka kamerat mikrofonit valot jälkikäsittely tietotekniikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esseet ja tentit. H804 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS I, 8 OV LIITU I Yrityksen perustaminen 2 ov Talouden hallinta 2 ov Markkinoinnin perusteet 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov Oikeustieto 1 ov Matematiikka 1 ov opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet ja toimintaympäristön sekä yritystalouden peruskäsitteet opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellista toiminnasta ja laskentatoimesta ja osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät, kilpailukeinot ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä toimivien yritysten ja organisaatioiden markkinoinnissa, hallitsee markkinointiviestinnän perusteet ja ymmärtää vuorovaikutteisen markkinoinnin osuuden liiketoiminnoissa. opiskelija tutustuu oikeudelliseen peruskäsitteistöön ja oikeuslähteiden käyttöön. hallitsee sopi- musoikeuden ja osaa laatia asiakirjoja ja ratkaista oikeustapauksia. opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät taloushallinnon osa-alueet lainsäädännön vaatimukset taloushallinnolle toimenpiteet yritystoiminnan alkaessa kirjanpidon periaate tilinpäätöksen periaate taloushallinnon atk-sovellukset tuote, hinta, saatavuus, jakelu markkinat media- ja uusmedia-alalla yleisö/kuluttajat mainonnan keinot ja välineet vaikutusprosessi lehti-, suora-, ulko-, TV-, radio- ja verkkomainonta oikeuden peruskäsitteet sopimusoikeus asiakirjat yrityksen talousprosessi ja yrityksen toiminnan ohjaus yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet prosentti- ja korkolaskut sekä niiden kaupalliset sovellukset Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa RICH MEDIAN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOINNOT 83 OV H856 TV-OHJELMA 6 OV Tuotantotekninen (tuote) koulutus 4 ov Ruotsi 1 ov Markkinointiviestintä ½ ov uhe- ja kirjoitusviestintä ½ ov osaa toimia tv -ryhmän jäsenenä. Hänelle aukenee television retoriikka. Hän saa tuntumaa toimitukselliseen työhön. n kirjallinen sekä

15 suullinen viestintä paranee molemmilla kotimaisilla kielillä. markkinointiviestintä ruotsi medialukutaito journalistiikka suunnittelu kenttäkuvaus editointi lainsäädäntö markkinointiviestintä puhe- ja kirjoitusviestintä ruotsi Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit ohjelmat sekä teemaraportit. H857 MAINOS 6 OV Tuote 4 ov Ruotsi 1 ov Talouden hallinta ½ ov Markkinointiviestintä ½ ov oppii sähköisen mainoksen teon prosessina. Alan ilmaisulliset ja tekniset taidot paranevat. Hän perehtyy myös alan taloushallintoon. lle selviää mainonnan psykologiset ja semioottiset tekijät. Hän osaa ottaa huomioon myös vallitsevat moraalikäsitykset sekä lait. Hänen ruotsin kielen taitonsa paranee. asiakkuuden hallinta taloushallinta projektinhallinta luova suunnittelu kuvakäsikirjoitus tuotannon suunnittelu kuvaus grafiikka jälkikäsittely puhe- ja kirjoitusviestintä mediapsykologia semiotiikka Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit mainoselokuvat ja teemaraportit. H858 KERRONTA 12 OV Tuote 8 ov Talouden hallinta 1 ov Markkinointiviestintä 1 ov uhe- ja kirjoitusviestintä 1 ov Englanti 1 ov ymmärtää lyhytelokuvan yms. teon prosessina. Hän omaksuu suunnittelun tärkeyden. Hän pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä, perehtyen erityisesti johonkin osa-alueeseen. saa tuntumaa myös liiketaloudellisesta tuottajanäkökulmasta. Hänen medialukutaitonsa kehittyy. n englanninkielen hallinta paranee. medialukutaito käsikirjoitus kuvakäsikirjoitus tuotantoaikataulut järjestelyt lavastus valaisu ohjaus kuvaus äänitys jälkiäänitys leikkaus taloushallinta menekinedistäminen puhe- ja kirjoitusviestintä englanti Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen.

16 Valmiit elokuvat ja teemaraportit H859 MUSIIKKIROMOOTIO 6 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov Talouden hallinta ½ ov Markkinointiviestintä ½ ov hallitsee rytmillisesti sekä kerronnallisesti musiikin ja kuvan yhdistämisen. Hän osaa ottaa huomioon musiikkivideobisneksen eri sidosryhmät ja pitää kontaktia näihin, jolloin myös hänen taitonsa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä paranee. Myöskään tuotteen menekinedistäminen ei ole hänelle vierasta. n englanninkielinen ilmaisu paranee. musiikkibisnes tekijänoikeudet kontaktit eri sidosryhmiin ääni & kuva luova suunnittelu käsikirjoitus kuvakäsikirjoitus tuotantoaikataulu järjestelyt kuvaus editointi taloushallinta menekinedistäminen englanti Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit videot ja teemaraportit H860 TILAUSTYÖ 6 OV Tuote 4 ov Talouden hallinta 1 ov Markkinointiviestintä ½ ov uhe- ja kirjoitusviestintä ½ ov ymmärtää tilausvideon asiakaslähtöisyyden. Hän osaa hinnoitella tuotteensa. n suullinen sekä kirjallinen viestintä asiakaskontakteissa kehittyy. asiakkuuden hallinta neuvottelutaidot suullinen ja kirjallinen viestintä hinnoittelu sopimukset käsikirjoitus tuotantoaikataulu kuvaus editointi Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet, sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit videot ja teemaraportit. H861 STUDIO/JAKELU 10 OV Tuote 8 ov Markkinointiviestintä 2 ov lle tulee tutuksi monikameratekniikalla suoritettava lähetystoiminta. Hän pystyy toimimaan ison organisaation ryhmän jäsenenä. Hänen toimituksellinen otteensa televisiotyöhön tai siihen rinnastettavaan työhön kehittyy. tutustuu myös kameran edessä tapahtuvaan toimintaan. Hänen paineensietokykynsä paranee. journalistiikka esiintyminen projektinhallinta studio kuvausympäristönä studio työympäristönä monikameratekniikka lähetystoiminta tuottaminen ohjaaminen

17 Teoriaosuudet, harjoitustyöt, kirjallisuus ja esseet sekä teemaseminaarit. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Valmiit lähetykset ja teemaraportit. RICH MEDIA H862 LAITTEET JA OHJELMAT 5 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov perehtyy liikkuvan kuvan uusin muotoihin. Hän tutustuu uusiin laitteisiin ja ohjelmiin. Hänen kykynsä ilmaista itseänsä englannin kielellä paranee edelleen. uudet mediamuodot uudet laitteet uudet ohjelmat management englanti tutkimustyön perusteet Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H863 SUUNNITTELU 5 OV Tuote 4 ov Englanti 1 ov osaa suunnitella uusia sisältöjä rich mediaformaateille. Hän pystyy kehittämään interaktiivisia toimintoja ja tuottamaan tekstiä näihin. Hänen englanninkielinen ilmaisunsa paranee. suunnittelu käsikirjoitus interaktiivinen käsikirjoitus tekstin tuottaminen digitaaliseen mediaan management englanti tilastotieteen perusteet Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H864 TUOTANTO 13 OV Tuote 8 ov Talouden hallinta 1 ov uhe- ja kirjoitusviestintä 1 ov Ruotsi 2 ov lle tulevat tutuiksi uudet mediaprojektit, joihin liikkuva kuva kytkeytyy. Hän hallitsee liikkuvan kuvan osatekijänä projekteissa pystyen olemaan uusmediatiimin jäsen. n tuottajavalmiudet laajenevat. n sekä suomen- että ruotsinkielinen suullinen ja kirjallinen viestintäkyky kehittyy edelleen. projektinhallinta taloushallinta sisällön tuottaminen liikkuva kuva / uusmedia management ruotsi kirjoitusviestintä (opinnäytetyö verkossa) Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H865 MAINONTA 6 OV Tuote 4 ov

18 Markkinointiviestintä 1 ov Kansalaistaito 1 ov ymmärtää ja osaa sijoittaa liikkuvan kuvan ja sen liitännäiset uusiin mediaformaatteihin. Hän pystyy hyödyntämään interaktiivista lähestymistapaa uusissa mainosmuodoissa. mainonta uusissa formaateissa liikkuva kuva /uusmediamainonta management Teoriaosuudet, käytännön harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, valmiit harjoitustyöt. Tentit. H815 LIIKETALOUDELLINEN TUOT- TAJAKOULUTUS II, 8 OV LIITU II Yrityksen perustaminen 2 ov Yrityspeli 1 ov Talouden hallinta 1 ov Oikeustieto 2 ov Matematiikka 2 ov tuntee eri yritysmuodot ja niiden lainsäädännön, osaa valita tarkoituksenmukaisimman yritysmuodon, perustaa yrityksen ja aloittaa elinkeinotoiminnan ja johtaa yritystä ja sen toimintaa oikeudellisten säännösten mukaisesti saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta Osaa soveltaa yritystoiminnan osaamistaan yrityspelissä lla on valmius käyttää finanssimatematiikkaa erilaisiin sovelluksiin ja hän osaa arvioida päätösten seurauksia. kehittää laskutaitoaan yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellinen sääntely yrityksen harjoittamisen muodot ja yrityksen perustamiseen liittyvät oikeustoimet velkasuhde palvelusuhdetta säätelevät lait elinkeinoverotuksen pääperiaatteet (verotettavan tulon laskeminen) eri yritysmuotojen verotus korkolaskut, relatiivinen ja konforminen korkokanta jaksolliset suoritukset investointilaskelmat rahoituslaskelmat Harjoitukset Tentti tai muu sovittu suoritustapa H870 DOKUMENTTIROJEKTI 6 OV Vaihtoehto suuntautumisopintojen välinetekniselle tuotekoulutukselle. pystyy itsenäisesti suunnittelemaan, tuottamaan ja toteuttamaan dokumenttielokuvan. orientointi taustatoimitus haastattelutekniikka suunnittelu kuvaus editointi Orientaatio- ja seurantatunnit sekä itsenäinen työskentely. Valmis dokumenttielokuva, teemaraportti ja esseet. H871 MEDIAKULTTUURI 9 OV Vaihtoehto suuntautumisopintojen välinetekniselle tuotekoulutukselle.

19 lle selviää mediakulttuuri kokonaisuutena. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä, kuulemaansa ja lukemaansa. perehtyy alan tutkimukseen. Hän pystyy tuottamaan aiheeseen liittyvää kirjallista materiaalia. orientointi historia mediakenttä tutkimus teoriat analyysit Orientaatiotunnit, itsenäinen työskentely. Esseet ja luennot.

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Ylivieskan ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Mikkeli Luonnos MEDIA MEDIATAITOJEN OPINTOKOKONAISUUS. Mikkelin Yhteiskoulun lukio Etelä-Savon ammattiopisto, kulttuuriala

Mikkeli Luonnos MEDIA MEDIATAITOJEN OPINTOKOKONAISUUS. Mikkelin Yhteiskoulun lukio Etelä-Savon ammattiopisto, kulttuuriala Mikkeli Luonnos MEDIA MEDIATAITOJEN OPINTOKOKONAISUUS Mikkelin Yhteiskoulun lukio Etelä-Savon ammattiopisto, kulttuuriala Mikkeli Luonnos Puheviestintä Puheviestintä Lukio opintokokonaisuus Mikkelin Yhteiskoulun

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Perusopinnot, 40 ov .89$7$,7((1Ã.RXOXWXVRKMHOPD KOODI 3(58623,1127ÃNDLNLOOHÃ\KWHLVHWÃÃRY +32Ã6XXQQLWWHOXÃMD.ROPHÃNRNRQDLVXXWWDÃVHXUDDYLVWD

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Sähköinen liiketoiminta PIRAMK/Ikaalinen

Sähköinen liiketoiminta PIRAMK/Ikaalinen 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Y-LINJA Yrittäjyys ja työelämätaidot Ylöjärven lukiossa

Y-LINJA Yrittäjyys ja työelämätaidot Ylöjärven lukiossa Y-LINJA Yrittäjyys ja työelämätaidot Ylöjärven lukiossa Ylöjärven lukiossa on mahdollista valita opintoja, jotka aikaansaavat aktiivisia, yritteliäitä ja työelämätaidot hallitsevia nuoria. Y-LINJAN yrityselämään

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisten opintojen aikana opiskelija luo perustan opiskelulleen ammattikorkeakoulussa ja kehittää omia

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Kulttuurialan ammattiosaajaksi

Kulttuurialan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Kulttuurialan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Käsi- ja taideteollisuusalan Audiovisuaalisen viestinnän Kuvallisen ilmaisun Tanssialan Musiikkialan Kulttuuriala Kulttuurialalla

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat. KK Jaana Tolonen

Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat. KK Jaana Tolonen Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat KK Jaana Tolonen 1 Esityksen rakenne Lähestymisnäkökulmat digitaaliseen tarinankerrontaan Oppimisteoriat ja mallit multimediaoppimisessa

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot