Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue. Kymmenen tavoitetta yrittäjyyden edistämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue. Kymmenen tavoitetta yrittäjyyden edistämiseksi"

Transkriptio

1 Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue Kymmenen tavoitetta yrittäjyyden edistämiseksi

2 Esipuhe Yrittäjille vähemmän sääntelyä ja enemmän vapautta Kädessäsi on Kokoomuksen eduskuntaryhmän ehdotuksia yrittäjyyden puolustamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Poliitikoille poikkeavalla tavalla ehdotukset eivät ole itse keksimiämme, ne ovat tulleet yrittäjiltä itseltään yrittäjyyskiertueen aikana. Kokoomuksen yrittäjyyskiertueen ajatus oli yksinkertainen: kansanedustajamme kiersivät alkuvuoden aikana Suomea tapaamassa yrittäjiä kymmenissä tilaisuuksissa Joensuusta Poriin, Rovaniemeltä Vantaalle. Yrittäjyyskiertueen internetsivujen kautta Kokoomukselle jätettiin lähes 600 ehdotusta yrittäjyyden esteiden poistamiseksi. Tästä työstä syntyi kymmenen tavoitteen lista yrittäjyyden edistämiseksi, jotka on esitelty tässä julkaisussa. Satoja saamiamme palautteita on vaikeaa tiivistää yhdeksi virkkeeksi, mutta yksi aihe nousi yrittäjien vastauksissa ylitse muiden. Yli puolet yrittäjistä koki, että sääntelyn ja byrokratian purkaminen on paras tapa yrittäjyyden helpottamiseksi. Viesti meille päättäjille on selkeä. Yrittäjien esittämät kysymykset ovat oikeutettuja. Miksi kyltin naulaamiseen kaupan seinälle pitää anoa erillinen lupa? Miksi pienteurastaja joutuu kahlaamaan samassa

3 säädösviidakossa kuin suuryhtiökin? Miksi ravintolayrittäjä kokee arkensa raskaaksi tiukkojen rakennusmääräysten ja viranomaisten valvonnan vuoksi? Monet lait ja normit on aikojen kuluessa säädetty hyvää tarkoittaen. Ajan saatossa säädösmassa on paisunut pullataikinan tavoin. Uutta on luotu koko ajan, mutta vanhaa ei ole purettu. Tämänhetkinen sääntelytaakka tuntuu yrittäjillä joka puolelta ja uhkaa tukahduttaa tuoreet ideat ja halun yrittämiseen. Näin ei voi jatkua. Kokoomuksen kansanedustajat kutsuvat yrittäjät nyt jatkamaan yrittäjyyskiertueella hyvin alkanutta yhteistyötä. Kymmenen kärkitavoitteen lisäksi saimme yrittäjiltä lukemattoman määrän esityksiä yrittäjyyttä haittaavan sääntelyn ja normien purkamiseksi, joita kansanedustajamme ovat ryhtyneet jo hoitamaan. Näihin esityksiin palaamme. Työ jatkuu! Arto Satonen Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

4 1 Lisää joustavuutta yrittäjyyden ja palkansaajana olemisen välille Yrityksen perustamiseen liittyy aina riskejä. Se on jokaisen yrittäjäksi haluavan hyväksyttävä. Riskinä ei kuitenkaan saa olla se, että yrityksen alkutaipaleen tai yrityksen vaikeiden aikojen aikana on elettävä köyhyydessä ilman perustoimeentuloa. Yrittäjän ja hänen puolisonsa sosiaaliturva on saatettava samalle tasolle kuin muilla suomalaisilla. Yrittäjän työttömyysturvan karenssiajan on oltava sama kuin palkansaajilla. Kukaan ei saa jäädä Suomessa tyhjän päälle. Työttömiksi jääneitä on kannustettava yrittäjyyteen. Sillä tavalla Suomeen voidaan saada aivan uudenlaisia ja innovatiivisia yrityksiä. Hyvä käytäntö olisi että ansiosidonnainen työttömyysturva ei katkeaisi välittömästi kun perustaa yrityksen. Yritykset kun eivät usein tahkoa tulosta heti perustamisestaan lähtien. Yrittäjällä tulisi olla mahdollisuus pysyä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä kuusi kuukautta yrityksen perustamisen jälkeen, jotta yritys olisi mahdollista saada käyntiin. Tämä olisi työttömyysaikana yrityksen perustavalle vaihtoehto nykyiselle starttirahalle.

5 2 Piristystä pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusmarkkinoille Suomalaisten pk-yritysten mahdollisuudet rahoituksen hankkimiseen ovat kapeat. Rahaa investointeihin on saatavissa käytännössä vain kahdelta kotimaiselta pankilta. Työllistämisen ja kasvun kannalta pk-yritykset ovat avainasemassa. Tästä syystä rahoitusmarkkinoita on kehitettävä, jotta innovaatioihin, työllistämiseen ja investointeihin on entistä paremmat mahdollisuudet. Eläkeyhtiöt ovat jättimäisiä rahoittajia. Tällä hetkellä niiden antama rahoitus kohdistuu melkein kokonaan kotimaisiin ja ulkomaisiin suuryhtiöihin. Työeläkevaroja on suomalaisilla työeläkeyhtiöillä 150 miljardia euroa. Näistä suurin osa on sijoitettu vakavaraisiin yhtiöihin. Jatkossakin pitää varmistaa että suomalaisten eläkerahat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti. Mikäli eläkeyhtiöt saataisiin kohdistamaan ainoastaan yksi prosentti sijoituksistaan suomalaisiin pk-yrityksiin, vaikutukset olisivat todella merkittäviä. Tämä on saavutettavissa muuttamalla työeläkeyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä siten, että eläkeyhtiöillä on mahdollisuus suunnata minimaalinen osa sijoituksistaan korkeampiriskisiin pk-yrityksiin. Kokonaisuudessaan noin miljardin euron piristysruiske takaisi Suomeen valtavasti uutta työtä ja investointeja sekä auttaisi suomalaisten eläkkeiden rahoittamisessa.

6 3 Kuntiin toimivat palvelumarkkinat Kunnat ovat suuria hankintayksiköitä ja näin ollen useille yrityksille tärkeimpiä asiakkaita. Kunnissa tulisi kiinnittää entistä vahvemmin huomiota kunnallisten palvelumarkkinoiden toimivuuteen, jotta saadaan yhä useampi yritys mukaan tuottamaan ja kehittämään kunnallisia palveluita.»» Palvelusetelijärjestelmä tulisi ottaa käyttöön kunnissa laajasti ja leventää niiden toimintojen valikoimaa joissa palveluseteliä voi käyttää. Palveluseteli auttaa kuntia ja yrityksiä palvelujen laadun parantamisessa, koska kuntalaiset voivat sitä käyttämällä aidosti äänestää jaloillaan.»» Kunnallisten hankintojen kilpailuttaminen kannattaa valmistella yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa, jotka voivat antaa näkemyksensä sopivan kokoisista kilpailutuskokonaisuuksista. Näin kuntien hankintoihin voidaan saada aitoa, useiden yritysten välistä kilpailua, joka parantaa laatua ja alentaa hintaa.»» Palvelualoitejärjestelmä on toimivaksi osoittautunut keino antaa paikallisille yrittäjille mahdollisuus tarjota omia palveluitaan kunnan käyttöön. Tätä käytäntöä kannattaa kunnissa laajasti edistää.

7 4 Maksuperusteisen ALV:n ja laskujen tarkempien maksuaikojen käyttöönotto Tällä hetkellä myyjäyrityksen täytyy tilittää arvonlisävero verottajalle lähetettyjen, ei maksettujen laskujen perusteella. Tämä aiheuttaa varsinkin pienille, kevyellä kassalla toimiville yrityksille suuria ongelmia. Muuttamalla arvonlisäveron maksuperusteiseksi yrittäjä tilittäisi arvonlisäveron verottajalle vasta kun rahat ovat saapuneet yrityksen tilille. Ongelmana ovat myös pitkiksi venyvät laskujen maksuajat. EU:n direktiivin mukaan normaali maksuaika on 30 päivää. Yhteisellä sopimuksella osapuolet voivat kuitenkin sopia pitkästä jopa 60 päivän maksuajasta. Jos yrityksillä on huomattava kokoero, laskun maksuajan tosiasiassa sanelee suuri yritys. Näin pienyritys joutuu odottamaan kohtuuttoman pitkään saadakseen maksun kautta rahat toimintansa hoitamiseksi. Laskun maksuajan maksimipituudeksi tulisikin määrittää 30 päivää.

8 5 Verotuksen tulolähdejaon poistaminen Suomen vero-oikeus tuntee kolme eri tulolähdettä: elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen toiminnan tulolähteen. Osa yritysten tulosta voidaan nykyisin katsoa elinkeinotoiminnan ulkopuoliseksi henkilökohtaiseksi tuloksi. Ongelmaa aiheutuu siitä, että eri tulolähteiden voittoja ja tappioita ei voida kuitata keskenään. Epäselvyyttä voivat käytännössä aiheuttaa etenkin kiinteistöjen ja arvopapereiden tulolähteet. Ensivaiheessa on mahdollistettava eri tulolähteiden voittojen ja tappioiden kuittaaminen, mikä poistaa jo suuren osan ongelmasta. Se harmonisoisi ja yhdenmukaistaisi verotusta ja tekisi siitä enemmän ennakoitavampaa. Tämä auttaisi suunnittelemaan yrityksen taloudenpitoa luotettavammin ja vähentäisi verotusmenettelyn yllätyksellisyyttä. Samalla tarpeeton verosuunnittelu vähenisi. Pitkän aikavälin tavoitteena on oltava tulolähdejaottelun poistaminen kokonaisuudessaan Ruotsin esimerkkiä seuraten. Tämä vaatii kuitenkin elinkeinoverotuksen kokonaisremonttia. Kasvun luomiseksi ja yrittäjyyteen kannustamiseksi Suomi tarvitsee kilpailukykyä edistävän elinkeinoverotuksen.

9 6 Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen riski pienemmäksi Yli puolet kaikista Suomen yrityksistä on yhden henkilön yrityksiä. Näissä yrityksessä piilee suuri työllistämispotentiaali. Kannustamalla näitä yrityksiä palkkaamaan ensimmäinen työntekijänsä voidaan luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja ympäri Suomen. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yritykselle suuri askel. Valitettavasti nykyisellään se on myös yrittäjälle suuri riski. Vastuu työntekijästä täytyy kantaa, vaikka yritys ei tilauksia saisikaan. Virherekrytointia on myös vaikea korjata ja se voi käydä yritykselle kohtalokkaan kalliiksi. Työllistämisen riskin madaltamiseksi työsuhteiden koeaikaa tulisi pidentää ja ns. yksilöperusteista irtisanomiskynnystä madaltaa. Työntekijän palkkaaminen tulisi olla helppoa kun tilauskirja on täynnä ja vastaavasti työntekijästä luopumisen tulisi olla nykyistä sujuvampaa, kun töitä ei yksinkertaisesti ole tai kun rekrytointi osoittautuu yrityksen kannalta virheeksi. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyysmäärärahoista jäi viimekin vuonna miljoonia rahaa käyttämättä työllisyyskokeilujen byrokraattisuuden takia. Työllistämisen kannustinjärjestelmistä, kuten Sanssi-kortista on tehtävä yksinkertainen ja selkeä. Mikroyrityksissä aika ei riitä monimutkaisen byrokratian opetteluun.

10 Suomalainen ilmapiiri kannustaa yrittäjyyteen Eri mieltä 59% Täysin eri mieltä 15% Samaa mieltä 24% Täysin samaa mieltä 3% Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertueen sivuilla kysyttiin kolme kysymystä yrittäjyydestä ja yrittämisestä Suomessa. Kysely kohdistettiin yrittäjille ja Kokoomuksen jäsenille. Kyselyyn vastasi 576 henkilöä. Tätä mieltä yrittäjät ovat.

11 Miten päätöksentekijät voivat parhaiten edistää yrittäjyyttä? Vähentämällä sääntelyä 57% Valtion toimenpiteillä ei ole vaikutusta yrittäjyyden kannalta 3% Huolehtimalla kilpailukyvystä 33% Lisäämällä yritystukia 8% Mihin tarkoitukseen julkista tukea tulee kohdentaa yritystoiminnassa? Kasvun tukemiseen 59% Kansainvälistymiseen 17% Yritykset eivät tarvitse julkista tukea 15% Yrityksen perustamiseen 24%

12 7 Koulutussopimusjärjestelmän käyttöönotto Oppisopimusjärjestelmän rinnalle on luotava työpaikkaoppimista vielä enemmän painottava koulutussopimuskoulutus, jossa nuori opiskelisi ammattiin pääosin suoraan yrityksessä ja ainoastaan teoriatunnit ja muun muassa pakolliset kieliopinnot tehtäisiin koulun penkillä. Koulutussopimus hyödyttäisi niitä nuoria, jotka oppivat mieluummin tekemällä kuin pänttäämällä. Nuoren lisäksi koulutussopimusjärjestelmästä hyötyy yrittäjä, joka voi kouluttaa osaavan käsiparin avuksensa ja valtio joka säästää koulutuksen kustannuksissa. Nuoren koulutusajan tulot muodostuisivat osittain yrityksen maksamasta korvauksesta ja osittain opintoetuuksista. Opintojen edetessä myös korvauksen määrä kasvaisi suhteessa osaamisen määrän kasvuun. Koulutusajaksi opiskelijan ja kouluttavan yrityksen välille solmittaisiin työsuhteen sijaan opiskelua merkitsevä koulutussopimus, joka vastaa järjestelyn luonnetta paremmin. Kyse olisi siis aidosti työssäoppimisesta.

13 8 Sairastamisen kulut yhteisesti maksettaviksi Työntekijän sairastuessa loma-aikana hänellä on oikeus siirtää vuosilomaansa vastaavasti eteenpäin jo ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Näin ollen kustannukset ja muut seuraukset lomaajan sairastamisista ovat yksinomaan työnantajalla, mikä varsinkin pienten yritysten kohdalla voi olla merkittävä taakka yritykselle ja yrittäjälle. Asiaa käsittelee Euroopan unionin direktiivi, joka määrittää vuosiloman siirto-oikeuden minimitason. Direktiivin mukaan riittävää on, että jokainen voi pitää lomaa terveenä 24 päivää. Jollei kyseistä direktiiviä saada muutettua, olisi Suomen lainsäädäntö kuitenkin tarkistettava sellaiseksi, ettemme aseta suomalaisille yrityksille pidemmälle menevää vastuuta loma-aikana sairastumisesta kuin muissa EU-maissa. Lisäksi sairauslomiin tulisi asettaa yksi palkaton karenssipäivä. Sairauslomakulujen pieneneminen antaisi työnantajalle paremmat mahdollisuudet palkata sijainen. Nämä uudistukset jakaisivat taloudelliset kustannukset sairastamisista oikeudenmukaisemmin työnantajan ja työntekijän välillä.

14 9 Takaisinottovelvoitteesta luopuminen Irtisanoessaan työntekijöitä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla työnantajalla on velvollisuus tarjota irtisanomalleen työntekijälle työtä yhdeksän kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä lukien, mikäli työntekijä on työnhakijana työvoimatoimistossa ja yhtiöön ollaan palkkaamassa työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu teki. On täysin luonnollista, että yrittäjä palkkaa aina kysynnän kasvaessa irtisanomansa valmiiksi työn osaavan työntekijän. Takaisinottovelvoite on kuitenkin osoittautunut käytännössä varsin monitulkintaiseksi. Siksi työnantajat panttaavat palkkaamispäätöksiään, kunnes yhdeksän kuukauden määräaika umpeutuu eivätkä uskalla palkata uutta työntekijää. Takaisinottovelvoite heijastelee sellaista näkemystä, että kerran tehty työsopimus sitoo yritystä lähtökohtaisesti ikuisesti. Luopuminen takaisinottovelvoitteesta antaa yrittäjälle huonoina aikoina vapaammat kädet rakentaa yrityksensä taas kannattavaksi, esimerkiksi hankkimalla uudenlaista osaamista.

15 10 Sukupolvenvaihdosten helpottaminen Sukupolvenvaihdos tuo isoja haasteita yritystoiminnan jatkuvuudelle. Sukupolvenvaihdokseen kohdistuvien verojen maksaminen on rahoitettava velalla tai yritystoiminnasta irrotettavin varoin, jolloin yrityksen jatkajille ja lopulta yritykselle maksettaviksi koituvat veroseuraukset ovat kohtuuttoman suuri taakka. Edullisin vaihtoehto on yrityksen myynti ulkopuoliselle taholle, monesti kansainväliselle sijoitusyhtiölle. Perheyrityksissä joissa yritystoiminta siirretään useammalle henkilölle, ei voida käyttää perintö- ja lahjaveron sukupolvenvaihdoshuojennusta sen kriteerinä olevan jatkajavaatimuksen vuoksi. Huojennuksen saadakseen on toimittava esimerkiksi yrityksen hallituksessa tai toimitusjohtajana. Laajasti omistetuissa yrityksissä tämä ei käytännön syistä ole läheskään aina mahdollista. Sukupolvenvaihdoksiin liittyvät ongelmat on ratkaistava perintö- ja lahjavero poistamalla yritysten sukupolvenvaihdostilanteissa, jotta suomalaiset yritykset voivat jatkossakin toimia suomalaisessa omistuksessa. Perintö- ja lahjaveron poistaminen on toteutettavissa valtion tulojen vähentymättä verotusajankohdan siirtämisellä perintö- ja lahjoitustilanteesta omaisuuden myyntihetkeen. Tällöin verovelvollinen maksaisi veron yritystä myydessään, kun hänellä on siihen rahavaroja ja veronmaksukykyä, ei silloin, kun hän saa yrityksen koneineen ja laitteineen perintönä tai lahjana. Samansisältöinen uudistus tehtiin naapurissamme Ruotsissa vuonna 2005.

16

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi 1 2 3 Suomen Yrittäjien Yrittäjän ääni -kampanja kerää yrittäjien viestejä päättäjille. Luovutimme kaikki 5. marraskuuta mennessä tulleet vastaukset eduskuntaryhmien puheenjohtajille 7. marraskuuta 2014.

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43 Vastuuministeriö Aihe Pääasiallinen ehdotus Normin taso ja lähde Muutos mahdollinen vai ei Jos ei, miksei Alkoholijuoman valmistustapa Poistettava päivittäistavarakaupalta valmistustaparajoite ("käymisteitse

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

työpaikkaa 6/2013 Myy! Jos yrittäjä ajattelee järjellä, kannattaa hänen keskittyä myyntiin. Valtteri Lindholm Etusivu

työpaikkaa 6/2013 Myy! Jos yrittäjä ajattelee järjellä, kannattaa hänen keskittyä myyntiin. Valtteri Lindholm Etusivu suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Pk-yritystä ei saa pitää pankkina 3 Etusivu 1 6/2013 VesA-MAtti VääRä Myy! Jos yrittäjä ajattelee järjellä, kannattaa hänen

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU Juha Haapakoski tähtää tosissaan eduskuntaan Johtajaainesta s. 3 Miten työpaikat saadaan pysymään Suomessa? Miten eläkeläinen pärjää kun kaikesta aina leikataan? Auransilta vastaa näihin ja muihin kokoomukselle

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille Mäntän klubi uudistui 10 kysymystä pääministerille 02 Helmikuu 2011 LOUNAS ON TYÖPÄIVÄN TÄRKEIN ATERIA nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 Hyödynnä Kotipizzan maittavat lounastarjoukset! JUOMA KAUPAN

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot