Vanhustyön vastuunkantajat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhustyön vastuunkantajat"

Transkriptio

1 KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi , Finlandia-talo, Helsinki

2 Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, julkaisutoimittaja Tuija Kinnunen-Moilanen, sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen Taitto: Innocorp Paino: Multiprint Oy, 2014

3 Sisällys Vanhustyön vastuunkantajat kongressin ohjelma 5 TORSTAI aamupäivä 5 Luennot (1 49) 6 TORSTAI iltapäivä 6 PERJANTAI aamupäivä 8 PERJANTAI iltapäivä 8 Suulliset esitykset (50 76) 10 TORSTAI ILTAPÄIVÄ 10 PERJANTAI iltapäivä 12 Posterit (77 106) 13 Työnäytökset 16 Luentojen tauoilla 1. kerroksen huoneet 16 Työnäytösten aikataulu 17 TORSTAI PERJANTAI Tervetuloa kongressiin! Kirsi Sillanpää 19

4 Luentotiivistelmät (1 49) Palvelurakenne: Kohti parempaa vanhuutta osaavan hoitohenkilöstön turvin Vanhuspalvelulaki ja sen toimeenpanoa tukeva laatusuositus Vanhus ensihoidon asiakkaana Ikäihminen päivystyspoliklinikalla ja erikoissairaanhoidossa Ikääntyvä potilas kuvantamistutkimuksissa Laboratoriotutkimusten viitevälit ikääntyneillä Hyödyt kuntoutuksen nopeasta aloittamisesta Turvallinen siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon Omaisena vanhuksen hoitopolun eri vaiheissa Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vantaan oman toiminnan ja ostopalveluiden laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Yksityissektorin omavalvonta Ikäihmisten palvelujen ohjaus ja valvonta Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta Osaamisen johtamisella työhyvinvointia ja tuloksellisuutta Pojasta äidin hoitajaksi päivää isän muistina Omaishoitaja voimavarana ja yhteistyökumppanina Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Eloisa ikä -ohjelma ja poimintoja hankkeista Yhteistyö voimaannuttaa järjestötyön uusia tuulia Ravinnon merkitys muistisairaalle Ikääntyvien suun terveys Ikääntyneiden jalkojen omahoito ja jalkaterveys kotihoidossa Alkoholistako ongelma palvelutaloissa, pelisäännöt avuksi Ikääntyminen ja seksuaalisuus Case Kustaankartano: Aktivoivan arjen malli Yksilöllinen hoito ikääntyneen palveluissa Monikulttuurisen työyhteisön viestintä Miten kotihoidon kasvavaan kysyntään vastataan? Potilasturvallisuus vanhustyössä Kansalliset ohjeet ikäihmisten lääkehoitojen järkeistämiseksi Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja sen ehkäiseminen Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä Henkilöstön työturvallisuus Ikäihmisten palvelujen johtamisen haasteet Eettinen osaaminen ja vastuullisuus korostuvat tulevaisuuden vanhuspalveluissa 59

5 38. a. Miten oppilaitokset vastaavat työelämän tarpeisiin? 60 b). Oppilaitoksen ja työelämän yhteistyö Työelämän kommentti Masennus ja yksinäisyys taakkana Muistisairaana kotona kauemmin Ikääntyneen toiminta- ja liikkumiskyvyn edistäminen Kirjaaminen Helsingin kotihoidossa Yksinäisyys vaivaa, pitääkö siihen tyytyä? Mahdollisuus vaikuttaa omiin sosiaalipalveluihin Palvelumuotoilu Haminan malliin Muistisairaan edunvalvonta Hyvä kohtaaminen ja huumori vanhustyössä Voimauttava nukketeatteri 72 Suullisten esitysten tiivistelmät (50 75) Mobiilipeleillä uusia ulottuvuuksia ikääntyneiden yksilölliseen kuntoutumiseen Kotihoidon asiakaspalaute vastuuhoitajan haastattelu Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Hoitajan toimintamalli ikääntyvän muistisairaan henkilön hoitotyössä Lääkityksen tarkistus koneellisessa annosjakelussa Valinnanvapauden merkitys kotihoidon palvelujen vaikuttavuuteen Valoa ja iloa esteettömällä viestinnällä Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat vanhuspalvelujen asiakkaina Sanomalehtien kuvaukset iäkkäistä näkökulmia yhteiskunnan suhtautumisesta TOIMIA-suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä Innovaatiot vanhusten palveluiden kehittämisessä Muistisairaan ihmisen omaisen toimijuus terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla Jotta emme unohtaisi Voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille VALMU Omaishoitajan ja hoidettavan välinen vuorovaikutus iäkkään puolison sairastuessa etenevään muistisairauteen Terveystietojen tehokas käyttö parantaa hoidon laatua ja säästää kustannuksia vanhustenhoidossa Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Tarinatus tukena ja työmuotona vanhustyössä Iäkkäät liikkuvat järjestöissä Huolellisella implementoinnilla tuloksia iäkkäiden kaatumisten ehkäisyssä Murtumien ehkäisy ja omahoidon edistäminen 97

6 71. Suun terveys 75-vuotiailla kotihoidon asiakkailla Ikäihmisen osallisuus ja asuinympäristö Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma ( ) Liikuntaraadit uusi vaikuttamiskanava ikäihmisille Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja Ikäihmisten kokemuksia liikuntamahdollisuuksistaan 103 Postereiden tiivistelmät (77 106) Säker läkemedelsbehandling för en bättre äldrevård Vanhuspsykiatrisen yhteistyön kehittäminen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Positive about Dementia kansainvälinen yhteistyöhanke muistisairauksista Yleistilan arviointikiekko Työpajan toteutusmalli kuvan ja maalauksen keinoin iloa vanhusten arkeen Askeleita kulttuurin muutokseen: Vantaan vanhustyön renessanssi Vanhuuden Mieli -projekti juurruttaa logoterapeuttista ajattelua Tunne perhehoito hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Asiakasvastaavat kotiutuksen tukena Kouvolan kotihoidossa Vanhusten hoitotyötä oppimassa yhdessä uudistaen Kotihoidon ohjaajat: moniammatillinen yhteistyö suun terveydenhuollon kanssa Eheä Elämän Ehtoo -hanke (EEE-hanke) Sairaanhoitajien työtyytyväisyys vanhustyössä Ikääntyvän omaisen ABC-opas auttaa tunnistamaan tilanteen ja rohkaisee hakemaan apua Kotikäyntityössä näkee ihmisen omimmillaan Juuri-hanke: Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin Maahanmuuttajavanhusten muistikuntoutus Pumppu-hanke: Kotihoito vanhustyön sydämenä ja kotiin vietävät palvelut yhteistoiminta-alueella Sairaanhoitajien kuvauksia vanhusten hyvästä hoidosta terveyskeskuksen vuodeosastolla Liikkeellä voimaa vuosiin Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Palvelumuotoilun keinoin uusia kotiin vietäviä palveluja Iäkkäiden ulkoilu lisääntyy Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa Lääkityksen tarkistus koneellisessa annosjakelussa parantaa potilasturvallisuutta Kaikenikäisten jalkaterveyttä edistetään ohjauksella ja neuvonnalla Projektet Hemma bäst Kotona paras ( ) OPTIFEL Optimised food products for elderly population Riskikohtien kartoitus koneellisen annosjakeluprosessin eri vaiheissa Hyvinvointiteknologiatuotteita ja -palveluja eri-ikäisille Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan energiaverkosto SOTERGO Vanhuus ei ole uhka, yksinäisyys ja syrjäytyminen on 136 Näytteilleasettajat 137

7 Vanhustyön vastuunkantajat kongressin ohjelma TORSTAI AAMUPÄIVÄ llmoittautuminen ja postereiden kiinnittäminen YHTEINEN OHJELMA, FINLANDIA-SALI, pj Kirsi Sillanpää, Tehy 9.00 Kongressin avaus Tarja Halonen, presidentti Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto 2014 La Carita -säätiö Otto Lindberg, puheenjohtaja, lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäri Musiikkiesitys, Rap-mummo Eila Eila Nevanranta, Vuoden isovanhempi

8 Luennot (1 49) Palvelurakenne Kohti parempaa vanhuutta ammattitaitoisen ja osaavan hoitohenkilöstön turvin Harriet Finne-Soveri, geriatrian erikoislääkäri, tutkimusprofessori THL Vanhuspalvelulaki ja sen toimeenpanoa tukeva laatusuositus Päivi Voutilainen, TtT, dosentti, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö STM Lounas ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset TORSTAI ILTAPÄIVÄ TEEMAT ILTAPÄIVÄ TEEMA I TURVALLINEN HOITOPOLKU, TERASSISALI pj Juha Kurtti Vanhus ensihoidon asiakkaana Heikki Paakkonen, TtT, esh, ylihoitaja, KYS, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Ikäihminen päivystyspoliklinikalla ja erikoissairaanhoidossa Jouko Laurila, LT, geriatrian dosentti, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Ikääntyvä potilas kuvantamistutkimuksissa Merja Perankoski, puheenjohtaja, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry Laboratoriotutkimusten viitevälit vanhuksilla Veli Kairisto, osastonylilääkäri, TYKSLAB, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset Hyödyt kuntoutuksen nopeasta aloittamisesta Riku Nikander, gerontologian professori, johtaja, GeroCenter-säätiö Turvallinen siirtyminen esikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon Annmari Kainulainen, TtM, ylihoitaja, KYS, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Omaisena vanhuksen hoitopolun eri vaiheissa Soila Nordström, vanhuksen tytär 6

9 TEEMAT ILTAPÄIVÄ TEEMA II VALVONNAN NÄKÖKULMAT, HELSINKI-SALI pj Kirsi Markkola Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Hanna Ahonen, sosiaalineuvos, Valvira Vantaan oman toiminnan ja ostopalveluiden laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Kristiina Matikainen, TtM, erityisasiantuntija, Hoiva-asumisen palvelut, Vantaan kaupunki Yksityissektorin omavalvonta Jaana Laitinen-Pesola, THM, toiminnanjohtaja, Hoiva-alan palveluntuottajat ry Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset Ikäihmisten palvelujen ohjaus ja valvonta Marjatta Aittolahti, YTM, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta Helena Mönttinen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos, Valvira Kirsi Markkanen, THM, kehittämispäällikkö, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen, Tehy ry Osaamisen johtamisella työhyvinvointia ja tuloksellisuutta Kirsi Sillanpää, Esh, TtM, emba, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen, Tehy ry Keskustelu TEEMA III KOLMAS SEKTORI JA OMAISHOITO, AURORA-SALI pj Arja Tuomisoja Pojasta äidin huoltajaksi Hannu Koskinen, everstiluutnantti evp päivää isän muistina Hanna Jensen, VTM, Sanoma Omaishoitaja voimavarana ja yhteistyökumppanina Maarit Väisänen, YTM, sosionomi (amk) projektivastaava, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Elli Aaltonen, YTT, ylijohtaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto Keskustelu Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Reija Heinola, ohjelmapäällikkö, Vanhustyön keskusliitto Yhteistyö voimaannuttaa! Järjestötyön uusia tuulia Vappu Taipale, professori, puheenjohtaja, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry TEEMA IV TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN, FINLANDIA-SALI pj Minna Stolt Ravinnon merkitys muistisairaalle Merja Suominen, ETT, ravitsemustieteen dosentti, Helsingin yliopisto Ikääntyvien suun terveys Annamari Nihtilä, EHL, Yliopistohammasklinikka, Helsingin kaupunki Ikääntyneiden jalkojen omahoito ja jalkaterveys kotihoidossa Minna Stolt, TtT, jalkaterapeutti (amk), yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset Alkoholistako ongelma, pelisäännöt avuksi Eija Kaskiharju, YTT, tutkija, Ikäinstituutti Ikääntyvän seksuaalisuus Tarja Santalahti, kliininen seksologi, psykoterapeutti, seksologian johtava asiantuntija, Väestöliitto Liikunnasta iloa ja kuntoa, Case Kustaankartano Leena Pohjola, TtM, johtaja, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto Keskustelu 7

10 PERJANTAI AAMUPÄIVÄ TEEMAT AAMUPÄIVÄ YHTEINEN OHJELMA, FINLANDIA-SALI pj Marja-Kaarina Koskinen, opetusneuvos Yksilöllinen hoito ikääntyneen palveluissa Riitta Suhonen, TtT, professori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Monikulttuurisen työyhteisön viestintä Katja Keisala, YTT, tutkija, kouluttaja, Tampereen yliopisto Tauko, näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT, tutkija, Aalto-yliopisto Parhaan posterin palkitseminen Lounas ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset PERJANTAI ILTAPÄIVÄ TEEMAT ILTAPÄIVÄ TEEMA I NÄKÖKULMIA TURVALLISUUTEEN,TERASSISALI pj Soila Nordström Potilasturvallisuus vanhustyössä Soila Nordström, THM, koulutuspoliittinen asiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen, Tehy ry Kansalliset ohjeet ikäihmisten lääkehoitojen järkeistämiseksi Antti Mäntylä, FaT, MBA, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Ikäihmisten kaltoinkohtelu ja sen ehkäiseminen Leena Serpola-Kaivo-oja, toiminnanjohtaja, Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä Anne Lounamaa, FT, kehittämispäällikkö, THL Henkilöstön työturvallisuus Paula Moilanen, tarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojeluasiat Päätössanat TEEMA II IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TARPEET JA TARJONTA, HELSINKI-SALI pj Kirsi Markkanen Ikäihmisten palvelujen johtamisen haasteet Tuula Karttunen, TtM, hoivapalvelun johtaja, Kotkan kaupunki Vanhuspalveluiden osaamistarpeiden ennakointi Ulla Taipale-Lehto, opetusneuvos, Opetushallitus Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset a) Miten oppilaitokset vastaavat työelämän tarpeisiin? Sirpa Salin, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) b) Oppilaitoksen ja työelämän yhteistyö Erja Salomaa,TtM, sosiaali- ja terveysalan koulutusvastaava, WinNova Marianne Rapala, Esh, henkilöstöpäälikkö, Laitilan Terveyskoti Työelämän kommentti Tuula Lahti, TtM, ylihoitaja, Vantaan kaupunki Päätössanat 8

11 TEEMAT ILTAPÄIVÄ TEEMA III TOIMINTAKYKYINEN VANHUUS KOTIHOIDOSSA, FINLANDIA-SALI, pj Tuula Saarinen Masennus ja yksinäisyys taakkana Hanna-Mari Alanen, LT, ylilääkäri, Neuro- ja vanhuspsykiatria, TAYS Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset Ikääntyneen toiminta- ja liikkumiskyvyn edistäminen Jaana Nummijoki, TtM, kotihoitopäällikkö, Helsingin kaupunki Kirjaaminen kotihoidossa Anna-Liisa Lyytinen, TtM, MBA, pohjoisen palvelualueen johtaja ja Lea Oksman, lähihoitaja, pohjoisen palvelualueen kotihoito, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto Yksinäisyys vaivaa, pitääkö siihen tyytyä? Riitta Kauppila, geronomi, johtaja, Kampin palvelukeskus Päätössanat TEEMA IV ELÄMÄNLAATUA JA EDUNVALVONTAA, AURORA-SALI pj Anna Kukka Mahdollisuus vaikuttaa omiin sosiaalipalveluihin Anja Karvonen-Kälkäjä, OTT, VT, kehitysjohtaja, Pro Lex Oy Palvelumuotoilu Haminan malliin Pia Nordman, vanhustyönjohtaja, Haminan kaupunki Muistisairaan edunvalvonta Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, OTT, perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen, suulliset esitykset, posterit, työnäytökset Hyvä kohtaaminen ja huumori vanhustyössä Arja Isola, THT, professori, Oulun yliopisto Voimauttava nukketeatteri Maria Baric, nukketeatteritaiteilija, muusikko, ohjaaja ja Nemanja Stojanovic, nukkeillanäyttelijä, Nukketeatteri Sampo Päätössanat 9

12 Suulliset esitykset (50 76) TORSTAI ILTAPÄIVÄ RAVINTOLASALI 1, pj Mervi Flinkman ja Kaija Ojanperä TEEMAT ILTAPÄIVÄ TEEMA I HOITOHENKILÖSTÖ IKÄIHMISTEN HOIDOSSA Mobiilipeleillä uusia ulottuvuuksia ikääntyneiden yksilölliseen kuntoutumiseen Andrew Sirkka, KT, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu, terveys: Sari Merilampi, TkT, tutkija ja Mirka Leino, FM, SAMK, energia ja rakentaminen Kotihoidon asiakaspalaute vastuuhoitajan haastattelu Sara Haimi-Liikkanen, sh (YAMK), kehittämiskoordinaattori, Kotona kokonainen elämä, Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus sekä muu työryhmä: Pia Ruuskanen, kotihoidon johtaja ja Tanja Junnila, kotihoidon osastonhoitaja, Kotka; Jenni Yläjääski, avopalveluohjaaja, Kaakon kaksikko; Anna-Leena Kailio, projektipäällikkö, Pyhtää; Minna Takala, kotihoidon esimies ja Arja Niskanen, kotihoidon esimies, Hamina Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Regina Nurmi, KL, yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu, terveysala TEEMA II IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN VAIKUTTAVUUS Hoitajan toimintamalli ikääntyvän muistisairaan henkilön hoitotyössä Ritva Padinki, TtM, hoitotyön tuntiopettaja, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Lääkityksen tarkistus koneellisessa annosjakelussa Risto Suominen, proviisori, toimitusjohtaja, PharmaService Oy, Espoonlahden apteekin annosjakeluyksikkö Valinnanvapauden merkitys kotihoidon palveluiden vaikuttavuuteen Marina Steffansson, TtM; Marjo Pulliainen, TtM ja Aija Kettunen, VTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu Valoa ja iloa esteettömällä viestinnällä Hannele Merikoski, FM, erityisasiantuntija, Avainsäätiö TEEMA III MONIMUOTOINEN IKÄÄNTYMINEN Kuva- ja äänivälitteinen palvelu kotona asumisen tukena Anna-Liisa Niemelä, FT, erityissuunnittelija ja Anna-Liisa Lyytinen, TtM, MBA, pohjoisen palvelualueen johtaja, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat vanhuspalveluiden asiakkaina Salla-Maija Hakola, KM, projektikoordinaattori, Yhdenvertainen vanhuus -projekti, Seta ry Sanomalehtien välittämät kuvaukset iäkkäistä näkökulmia yhteiskunnan suhtautumiseen Sanna Koskinen, TtM, sh, tohtorikoulutettava; Leena Salminen, TtT, lehtori ja Helena Leino-Kilpi, THT, esh, professori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos TOIMIA-suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä Satu Pajala, TtT, kehittämispäällikkö ja Heli Valkeinen, TtT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 10

13 TEEMAT ILTAPÄIVÄ TEEMA IV OMAISET MUKAAN IKÄIHMISTEN HOITOON JA KUNTOUTUMISEEN Innovaatiot vanhusten palveluiden kehittämisessä Anne Haapala, fysioterapeutti (ylempi AMK), tohtoriopiskelija, Oulun yliopisto/ Työtieteen yksikkö; Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu/ Sote-yksikkö; Seppo Väyrynen, professori, Oulun yliopisto/ Työtieteen yksikkö; Tiina Tervaskanto-Mäentausta, THM, KM, lehtori, projektipäällikkö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu/ Sote-yksikkö Muistisairaan ihmisen omaisen toimijuus terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla Riitta Koivula, YTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Jotta emme unohtaisi. Voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille, VALMU-hanke Pauliina Kinnunen, toimintaterapeutti (ylempi AMK), hankevastaava, Mikkelin seudun Muisti ry; Jaana Sohkanen, sosionomi (AMK), erityistyöntekijä, Viola väkivallasta vapaaksi ry Omaishoitajan ja hoidettavan välinen vuorovaikutus iäkkään puolison sairastuessa etenevään muistisairauteen Tiina Ihalainen, TtK, TtM-opiskelija; Päivi Kankkunen, yliopistonlehtori, dosentti ja Tarja Välimäki, kliininen tutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Terveystietojen tehokas käyttö parantaa hoidon laatua ja säästää kustannuksia vanhustenhoidossa Päivi Ovaskainen, FT, THM, opettaja, ESH, tutkija, kansanterveystiede, lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, järjestöasiantuntija, Tehyn Turun aluetoimisto; Jouni Alin, FM, johtava konsultti, asiantuntijapalvelut, SAS Institute Inc.; Päivi Rautava, professori, kansanterveystiede, lääketieteellinen tiedekunta, Turun yo, tutkijaylilääkäri, Turun yliopistollinen keskussairaala; Seija Arve, palvelujohtaja, TtT, gerontologisen hoitotieteen dosentti, hoitotiede, lääketieteellinen tiedekunta, Turun yo, palvelujohtaja, hyvinvointitoimiala, Turun kaupunki 11

14 PERJANTAI ILTAPÄIVÄ TEEMAT ILTAPÄIVÄ TEEMA V TAIDE, TARINAT JA LIIKUNTA IKÄIHMISTEN HOIDOSSA Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Helena Malmivirta, KT, hankesuunnittelija, tutkija, Turun ammattikorkeakoulu, hyvinvointi- ja terveysala, TKI Tarinatus tukena ja työmuotona vanhustyössä Rauha Pulliainen, sosionomi (amk), työnohjaaja, ryhmänohjaaja, opinnäytetyö LAMK 2013, toimeksiantaja Diakonialaitos Lahti Iäkkäät liikkuvat järjestöissä Heli Starck, TtM,ft, suunnittelija; Minna Säpyskä-Nordberg, KM, ft, suunnittelija; Anu Havas, Tt yo, ft, suunnittelija ja Elina Karvinen, TtL, LitM, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti TEEMA VI KUNTOUTUMINEN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄIHMISTEN HOIDOSSA Huolellisella implementoinnilla tuloksia iäkkäiden kaatumisten ehkäisyssä Satu Pajala, TtT, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, tapaturmien ehkäisyn yksikkö Murtumien ehkäisy ja omahoidon edistäminen Pauliina Tamminen, sh, AMK, TtK, luustoneuvoja-projektipäällikkö, Suomen Luustoliitto ry Suun terveys 75-vuotiailla kotihoidon asiakkailla Kirsi Autonen-Honkonen, suuhygienisti, TtM, Äänekosken kaupunki, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto; Sirpa Hartikainen, NutOrMed-tutkimuksen johtaja, professori, farmasian laitos; Liisa Suominen, professori, hammaslääketieteen laitos; Irma Nykänen, FT, laillistettu ravitsemusterapeutti, farmasian laitos; Riitta Ahonen, professori, farmasian laitos ja Miia Tiihonen, FaT, farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto UEF Yhteistyöhanke Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kaupungin, Kuopion yksityisen kotihoitopalvelun tuottajan Alina Hoivatiimin, Äänekosken kaupungin ja Suonenjoen kaupungin kotihoidon kanssa Ikäihmisen osallisuus ja asuinympäristö Suvi Fried, TtM, tutkija, Ikäinstituutti TEEMA VII LIIKUNNASTA ILOA JA VIRKEYTTÄ IKÄIHMISEN ELÄMÄÄN Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma ( ) Elina Karvinen, ft, suunnittelija, Ikäinstituutti Liikuntaraadit uusi vaikuttamiskanava ikäihmisille Anu Havas, ft, suunnittelija, Ikäinstituutti Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja Saija Karinkanta, FT, tutkija; Pekka Kannus, dosentti, ylilääkäri ja Kirsti Uusi-Rasi, dosentti, erikoistutkija, UKK-instituutti; Ari Heinonen, professori, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos; Harri Sievänen, dosentti, tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Ikäihmisten kokemuksia liikuntamahdollisuuksista Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu OAMK, sote-yksikkö 12

15 Posterit (77 106) 77. Säker läkemedelsbehandling för en bättre äldrevård Sirkku Säätelä; sairaanhoitaja, HTM, lehtori, Yrkeshögskolan Novia 78. Vanhuspsykiatrisen yhteistyön kehittäminen OYSin erityisvastuualueella Liisa Kantojärvi, LT, KM, psykiatrian ja psykogeriatrian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; Anna-Maija Puusti, TtM, ylihoitaja ja Tiina Puotiniemi, TtM, psykiatrinen sairaanhoitaja, kehittämis- ja laatupäällikkö, Psykiatrian tulosalue, OYS; Katriina Taavettila, psykiatrinen sairaanhoitaja, osastonhoitaja ja Taina Korhonen, toimintaterapeutti YAMK, Vanhuspsykiatrian yksikkö 75, OYS 79. Positive about dementia POSADEM Kansainvälinen yhteistyöhanke muistisairauksista Sari Kokkonen, TtM, lehtori; Tiina Väänänen, TtM, lehtori ja Marko Raitanen, YTL, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu 80. Yleistilan arviointikiekko Marjatta Lahti, kotihoidon johtaja; Tiina Hurme, asumispalvelujohtaja; Marja-Liisa Kanerva, avo- ja tukipalvelujohtaja; Anu Korpinen, vuodeosastopalvelujohtaja, Heinolan sosiaalija terveystoimi 81. Työpajan toteutusmalli kuvan ja maalauksen keinoin iloa vanhusten arkeen Veronika Piontek, yrittäjä, sairaanhoitaja 82. Askeleita kulttuurin muutokseen: Vantaan vanhustyön renessanssi Tuula Lahti, TtM, ylihoitaja ja Minna Lahnalampi-Lahtinen, sosiaali- ja terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto, palvelupäällikkö, Vantaan kaupunki, hoiva-asumisen palvelut; Taina Semi, konsultti, dementiatyön asiantuntija, GeroArtist 83. Vanhuuden Mieli -projekti juurruttaa logoterapeuttista ajattelua muistisairaiden hoitoon Sirkkaliisa Heimonen, PsT, toimialapäällikkö ja Minna Laine, logoterapeutti LTI, suunnittelija, Ikäinstituutti 84. Tunne perhehoito hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille perhehoidossa Raija Leinonen, TtT, projektityöntekijä; Maria Kuukkanen, KM, kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry 85. Asiakasvastaavat kotiutuksen tukena Kouvolan kotihoidossa Anne Heikkilä, TtM, aluejohtaja; Niina Forsström, sairaanhoitaja AMK, kotihoidon asiakasvastaava, Kouvolan kotihoito 86. Vanhusten hoitotyötä oppimassa yhdessä uudistaen Arja Suikkala, TtT, kehittämisryhmän vastaava; Eeva Kivelä, TtM, lehtori, hankeja tutkimustoiminnan koordinaattori; Pirjo Käyhkö, TtM, lehtori ja Eila Niitamo, TtM, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu 13

16 87. Kotihoidon ohjaajien mielipiteiden kartoitus moniammatillisesta yhteistyöstä suun terveydenhuollon kanssa Marjaana Nissinen, hh, shg YAMK, suuhygienisti ja Hannaliisa Salmi, hammaslääkäri, opinnäytetyön ohjaaja, Helsingin kaupungin Suun terveydenhuolto; Marjatta Komulainen, lehtori, opinnäytetyön ohjaaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu 88. Eheä Elämän Ehtoo hanke (EEE) Tiina Tervaskanto-Mäentausta, THM, KM, lehtori, projektipäällikkö ja Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sote-yksikkö 89. Sairaanhoitajien työtyytyväisyys vanhustyössä Kirsi-Marja Kaarlela, TtM, asiantuntijasairaanhoitaja, Espoon kaupunki, vanhustenpalvelut; Päivi Kankkunen, TtT, dosentti, yliopistonlehtori ja Mari Kangasniemi, TtT, dosentti, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos 90. Ikääntyvän omaisen ABC-opas ohjaa hakemaan apua ja huolehtimaan myös omasta hyvinvoinnista Mari Helin-Tuominen, YTM, projektivastaava, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry 91. Kotikäyntityössä näkee ihmisen omimmillaan Ulla Pöykkö, TtM, lehtori; Anita Pyykkö, TtT, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK 92. Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin Juuri-hanke Henriikka Laurola, YTM, hankekoordinaattori, Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry 93. Maahanmuuttajavanhusten muistikuntoutus Tuulikki Grönberg, sh, TtK, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö 94. Pumppu / TEHU-osahanke, Kotihoito vanhustyön sydämenä ja kotiin vietävät palvelut yhteistoiminta-alueella hankeosio Turun ammattikorkeakoulu Maija-Liisa Aronpää, VTM, sosiaalialan koulutusohjelman lehtori; Hannele Lampo, KM, fysioterapian koulutusohjelman lehtori ja Elina Vuorio, VTM, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu 95. Sairaanhoitajien kuvauksia vanhusten hyvästä hoidosta terveyskeskuksen vuodeosastolla Minna Launonen, sh (AMK), esh, TtK, TtM-opiskelija; Tarja Kvist, TtT, yliopistotutkija, hoitotieteen laitoksen varajohtaja ja Raija Mäntynen, TtT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto 96. Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikkeellä voimaa vuosiin Elina Karvinen, TtL ja LitM, ohjelmajohtaja; Pirjo Kalmari, VTM ja ft, ohjelmakoordinaattori; Laura Sormunen, ETM ja LitK, suunnittelija ja Anne Honkanen, LitM, viestintäsuunnittelija, Ikäinstituutti 97. Palvelumuotoilun keinoin uusia kotiin vietäviä palveluja Noora Juvonen, projektipäällikkö, Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 98. Iäkkäiden ulkoilu lisääntyy Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa Heli Starck, TtM, ft, suunnittelija; Minna Säpyskä-Nordberg, KM, ft, suunnittelija ja Elina Karvinen, TtL, LitM, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti 14

17 99. Lääkityksen tarkistus koneellisessa annosjakelussa parantaa potilasturvallisuutta Outi Honkanen, farmasian tohtori, laatupäällikkö; Marjo Vainio, farmaseutti, LHKA, asiakkuuspäällikkö ja Risto Suominen, proviisori, toimitusjohtaja, PharmaService Oy, Espoonlahden apteekki, annosjakeluyksikkö 100. Kaikenikäisten jalkaterveyttä edistetään ohjauksella ja neuvonnalla Minna Stolt, TtT, jalkaterapeutti (AMK), yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos 101. Projektet hemma bäst Kotona paras ( ) Anne Hietanen, Projektledare, Yrkeshögskolan Novia; Gunilla Kulla, Överlärare, Yrkeshögskolan Novia; Sinikka Palosaari, Lektor, Vaasan ammattikorkeakoulu; Pirjo Peltomäki, Lektor, Vaasan ammattikorkeakoulu; Reijo Malkamäki, Beredningschef, SPEK och Eevi-Kaisa Yrjölä, Projektkoordinator, SPEK 102. OPTIFEL Optimised food products for elderly population Raija Tahvonen FT, prof.; Eila Järvenpää FT, erikoistutkija ja Tuomo Tupasela ETM, vanhempi tutkija, MTT; Helena Kautola TkT, tutkimusjohtaja; Tiina Mäenpää TtT, yliopettaja ja Tuija Pirttijärvi ETT, yliopettaja, HAMKK 103. Riskikohtien kartoitus annosjakeluprosessin eri vaiheissa Maarit Patama-Jussila, proviisori, Hyvinkään 1. apteekki; Anne Lehtonen, proviisori, Pharmac Finland Oy ja Leena Astala, apteekkari, Luvian apteekki 104. Hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -palvelujen jalkautushanke mhealth booster Frank Ryhänen, projektipäällikkö; Anniina Pajunen, projektityöntekijä, Vantaa; Katja Tikkanen, projektityöntekijä, Espoo; Katariina Raij, tutkija, Teknologialainaamo; Paula Lehto, tutkija, Espoon kehitysympäristöt ja Eeva Järveläinen, tutkija, Nuorten Mobiilisovellus, Laurean ammattikorkeakoulu 105. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto SOTERGO 106. Vanhuus ei ole uhka, yksinäisyys ja syrjäytyminen on Anu Silvennoinen, projektikoordinaattori; Mervi Kanniainen, projektityöntekijä ja Eija Myllymäki, projektityöntekijä, IkäArvokas-hanke, Kirkkopalvelut ry IkäArvokas-hankkeen valokuvanäyttely Finlandia-talon ala-aula, molempina päivinä Kuvia ikäihmisten arjesta ja hanketeemoista: yksinäisyys, leskeys, omaishoitajuus, muistisairaus ja syrjäytyminen. Kirkkopalvelujen Kehittämiskeskus Tyynelä, rahoitus Yhteisvastuukeräys

18 Työnäytökset LUENTOJEN TAUOILLA 1. KERROKSEN HUONEET Työnäytöksistä vastaavat Suomen Fysioterapeutit, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto, Suomen Bioanalyytikkoliitto ja Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi Työnäytöksessä esitellään ikääntyneille sopivia, helppoja harjoituksia tasapainon tueksi ja kaatumisten ehkäisemiseksi. Suomessa joka kolmas 65 vuotta täyttänyt ja joka toinen 80 vuotta täyttänyt kaatuu vuosittain. Kaatumisten ehkäisyn perustana ovat sairauksien hyvä hoito, monipuolinen ravinto sekä fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus. Kaatumisia voidaan ehkäistä tehokkaasti säännöllisellä liikunnalla. Liikunta sisältää arjen fyysistä aktiivisuutta sekä lihaskunto- ja tasapainoharjoittelua. Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter, yhteyshenkilöt: Katja Somersaari, fysioterapeutti ja Tuula Kujala, fysioterapeutti Ihopistonäytteenotto Asiansa tunteva ihopistonäytteenottaja on laadukkaan näytteen takuu. Vanhusten ääreisverenkierto voi olla huono, ja ihminen kuivuu herkästi. Silloin näytteenotto sormenpäästä voi olla haasteellista. Käsien lämmittäminen, rento asento niin, että sormet riippuvat alaspäin ja kunnollinen pistotekniikka helpottavat veripisaran saamista. Tuloksen luotettavuuden takaavat myös teknisesti toimivat välineet eli mittari ja liuskat sekä näytteenottoon valmistautuminen, saadun tuloksen ymmärtäminen, tuloksen kirjaaminen ja säännöllisesti suoritettu laadunvarmistus. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, yhteyshenkilöt: Terhi Pokkinen ( ) Mirja Timoskainen (15.5.) ja Suvi Koskinen (16.5.) Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Terveet jalat ovat liikkumisen edellytys. Tässä ikäihmisten jalkaterveyden arviointiin kohdistuvassa työnäytöksessä esitellään keskeiset jalkaterveydestä arvioitavat seikat. Näytöksessä painottuvat jalkojen ihon ja varpaan kynsien arviointi, alaraajojen verenkierron tutkiminen ja ikäihmisten jalkakipujen selvittäminen. Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry ja Metropolia ammattikorkeakoulun jalkaterapian koulutusohjelma, yhteyshenkilöt: Maija Miikkola, Minna Stolt, SJJL:n varapuheenjohtaja ja kansainvälisyysvastaava sekä 4 jalkaterapeuttiopiskelijaa Metropoliasta Autettavan henkilön suun hoito Työnäytöksessä esitellään autettavan henkilön suun puhdistus. Hyvällä suun hoidolla voidaan parantaa elämänlaatua ja toimintakykyä. Ikäihmisten terveyttä ylläpidetään hyvällä ravitsemuksella, josta saatavat ravintoaineet ylläpitävät suun terveyttä. Kun henkilön toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa omatoimista suun hoitoa, vastuu päivittäisestä suun puhdistamisesta kuuluu häntä hoitaville ammattilaisille tai omaishoitajille. Suun terveydenhuolto on sisällytetty uuteen vanhuspalvelulakiin, jossa painopisteenä on ehkäisevä toiminta ja työ. Hampaallisten ikäihmisten määrä nousee jatkuvasti, siksi on tärkeää kiinnittää huomiota heidän suunhoitoonsa. Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry, yhteyshenkilöt: Taina Kivilompolo, KM, shg ja Anneli Rajala, hh, STAL ry, 16

19 Työnäytösten aikataulu TORSTAI LUENTOTAUKO Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry LUENTOTAUKO (PORRASTETUSTI) Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi. Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi. Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry Tapahtuman ensiavusta vastaa Suomen Ensihoitoalan Liitto ry 17

20 PERJANTAI LUENTOTAUKO Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry LUENTOTAUKO Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry LUENTOTAUKO (PORRASTETUSTI) Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry Ihopistonäytteenotto Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Ikäihmisten jalkaterveyden arviointi Suomen jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry Autettavan henkilön suun hoito Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry Pysy pystyssä: Harjoituksia ikääntyneen tasapainon tueksi Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry TYÖNÄYTÖKSET PÄÄTTYVÄT PERJANTAINA KLO

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 2.10.2014 Ole hyvä ja arvioi esityksiä asteikolla: 5 erittäin hyvä 1 erittäin heikko YHTEINEN AAMUPÄIVÄ:

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN

KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN 21.5. KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN IÄKKÄIDEN ARJESSA Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö MIKSI IÄKKÄIDEN KAATUMISIA PITÄISI EHKÄISTÄ? 1. Kaatuminen

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10. 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.2013 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Turvallisuus on yhteinen asia Puheenjohtaja ylilääkäri

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö

Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö Kenelle valmennukset on tarkoitettu ja mikä niiden tavoite on? Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö

Lisätiedot

Laboratoriotutkimusten viitevälit vanhuksilla

Laboratoriotutkimusten viitevälit vanhuksilla Laboratoriotutkimusten viitevälit vanhuksilla Veli Kairisto dosentti, kliinisen kemian ja hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri Analyysijärjestelmien valmistaja vastaa myös viitearvojen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa ja laatusuosituksessa Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä -seminaari 27.9.2017 Paasitorni Riitta Saksanen erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö

Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö Kenelle valmennukset on tarkoitettu ja mikä niiden tavoite on? Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan!

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan! Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan! Ei tehtävämme tulevaisuuden suhteen ole ennustaa, vaan tehdä se mahdolliseksi STM:n kärkihankkeet

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Näin Kärkihanke toteutetaan! 1 17.02.2017 Päivi Voutilainen & Anja Noro Ei tehtävämme tulevaisuuden suhteen ole ennustaa,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen

Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Miten järjestöjen kehittämiä hyviä käytäntöjä voidaan edistää? Marja Saarenheimo FT, Vanhempi tutkija Vanhustyön

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYSLIIKUNTA YHTEISTYÖN AREENAKSI JA IKÄÄNTYVIEN VOIMAVARAKSI! Vanhustyön messut 10.2.2015 Elina Karvinen, ohjelmajohtaja, Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Kuntoutumisen mahdollisuuksista totta Puheenjohtajana ylilääkäri

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon?

Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon? Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon? Anja Noro, THT, gerontologian dosentti, Tutkimuspäällikkö, Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL KASTE-seminaari 13.11.2013 Vanhuspalvelulain toimeenpanon

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

I&O hallituksen kärkihanke

I&O hallituksen kärkihanke I&O hallituksen kärkihanke Vate 31.10.2017 www.ep2019.fi http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 75-v täyttäneiden osuus v. 2015 ja v. 2030 Yhteiskunnan on mukauduttava laajasti iäkkään väestön tarpeisiin

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kuntoutus SATSHP Monialainen kuntoutusselvitys teemat Kuntoutusosaamiseen

Lisätiedot

Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan?

Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan? Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan? Marja Jylhä Terveystieteiden yksikkö ja Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) Tampereen yliopisto Luentosarja Tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv - Movdegis ahkki

Lisätiedot

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä Seppo Koskinen ja työryhmä Mikä on Roosa? Roosa on Romanien hyvinvointitutkimus. Se on osa laajempaa DIAKin (Diakonia ammattikorkeakoulun)

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

189:;<=9;=;>?99@;AB<49CDEFAG4"H#!!#"$!&

189:;<=9;=;>?99@;AB<49CDEFAG4H#!!#$!& !"#$$%!&#$$!&#$$%!&#&$!&#&$%!'#!'!'#!'%!'#'$!'#'$%!(#$$ )#$$%*#$$ *#$$%*#"' *#"'%*#+$ *#+$%!$#$$!$#$$%!$#+$!$#+$%!$#'$!$#'$%!!#$$!!#$$%!"#$$!"#$%&'($&(&%)*'!(&+$%),-!.-!%&)(-''&%),-!"#$%&'($&(&%)*'!#-,%&((-#&&)!!"#$%&'($&(&%)*'!%*/,((01,)23$)*)),(!.-!4/(*,)(45!!6*%'$+$7,-!-#$%&'($&(&%)*))-,-./-

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot