Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä yrittäminen on? Lähteet:"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea (MITÄ, KENELLE, MITEN) Tehtävä:...7 Osaaminen ja voimavarat Tehtävä:...9 Tuote tai palvelu...11 Toimintaympäristö...12 Valmiit ideat Tehtävä: Tehtävä*:...13 Yritysmuodot...14 Perustajien lukumäärä...14 Pääoman tarve ja vastuut...14 Toiminnan joustavuus...14 Jatkuvuus...15 Voitonjako...15 Eroja ja vaatimuksia...16 Keskeiset yritysmuotojen ominaisuudet...16 Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi...16 Henkilöyhtiöt eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö...16 Osakeyhtiö...17 Osuuskunta Tehtävä*:...18 Verotus Tehtävä:...19 Rahoitus Tehtävä:...19 Riskit Tehtävä*:...21 Markkinointi...23 Asiakaspalvelu...24 Tuote...25 Hinta...25 Saatavuus...25 Viestintä...25 Henkilöstö...26 Suhdeverkostot...26 Markkinointisuunnitelma Tehtävä*:...27 Liiketoimintasuunnitelman kannattavuuden analysointi Tehtävä*:...29 Analysointi: Tehtävä*:...30

2 Mitä yrittäminen on? Yritys on talousyksikkö, joka ostaa tuotannontekijöitä, yhdistää ne tuotantoprosesseissaan ja myy aikaansaamansa tavarat tai palvelukset markkinoilla tulon hankkimiseksi. Yritystoiminnan ensisijaisia tavoitteita ovat kannattavuus ja jatkuvuus.[1] Yrittäjä hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. Yrittäjyys voidaan nähdä ajattelu- ja toimintatapana sekä suhtautumistapana työntekoon. Yrittäminen vaatii paljon työtä, joustamista sekä jonkin verran myös tinkimistä. Toisaalta yrittäjällä on vapaus päättää itse omista työajoistaan, työskentelytavoistaan jne. Tavallaan yrittäjä siis saa olla itse itsensä herra.[2] Syitä yrittäjäksi ryhtymiseen on paljon. Toiselle se saattaa olla itsestäänselvyys, kun taas toiset päätyvät yrittäjäksi monien sattumien kautta. Syitä yrittäjäksi ryhtymiseen voivat olla esim.: hyvä liikeidea yritystoiminnan jatkaminen hyvä osaaminen tai ammattitaito jossakin asiassa mahdollisuus hankkia toimeentulo sattuma tai tarjous toisen yrittäjän esimerkki [3] Yritystoiminnan menestymisen perusedellytys on hyvä liikeidea. [3] Onnistuneeseen yrityksen perustamiseen tarvitaan suunnittelua, rohkeutta, lujaa uskoa omiin kykyihin ja ammattitaitoon sekä paljon työtä.[1] Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan myös halua yrittää, riittävästi alkupääomaa sekä tietoa ja taitoa yrittämisestä.[3] Tulevan yrittäjän ei kannata lannistua pienistä epäonnistumisista. Ennen kaikkea kannattaa keskittyä omiin vahvuuksiin ja ajatella positiivisesti.[1] Perheen tuki ja verkostosuhteet ovat myös edellytyksiä menestyvälle yritykselle ja yrittäjälle.[3] Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. nuoriyrittaja.fi, 2010, Mitä yrittäjyys tarkoittaa?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

3 Yrittäjän ominaisuudet Menestyvän yrittäjän persoonallisuuden piirteitä ovat mm. luovuus, itsenäisyys, päättäväisyys, itseluottamus, rehellisyys, tavoitteellisuus, aloitekykyisyys ja nöyryys. Hyödyksi ovat myös kyky muuntautua sekä itsensä tutkiskelun taito.[1] Yrittämisessä tarvitaan aivan samoja valmiuksia kuin esim. työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa. Näitä ovat mm. rohkeus, ahkeruus, täsmällisyys, sosiaaliset taidot, palvelualttius, joustavuus, sitkeys, neuvokkuus, kyky tehdä valintoja, halu kehittyä, kyky vaikuttaa sekä paineensietokyky. Yrittäjän on ennen kaikkea oltava rohkea ja kyettävä ottamaan ja hallitsemaan riskejä. Lisäksi aloittavalle yrittäjälle ovat tarpeen myös halu yrittää, perustiedot yrittämisestä sekä ammattitaito.[2] 2. Tehtävä: Olenko valmis yrittäjäksi? Käy tekemässä yrittäjätesti Ensiaskel verkkopalvelussa [3] ja testaa onko sinussa yrittäjäainesta. Kirjoita tämän jälkeen oma yrittäjäprofiilisi, jossa pohdit omia ominaisuuksiasi, vahvuuksiasi, valmiuksiasi ja asenteitasi. Voit halutessasi luoda yrittäjäprofiiliasi varten uuden sivun wikiin. Vastaa kysymykseen: Olenko valmis yrittäjäksi? Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Ensiaskel verkkopalvelu, 2001, Yrittäjätesti, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: KSK/polku.nsf/testi?OpenForm=

4 Yrityksen perustamisen vaiheet Yrityksen perustamisvaiheisiin kuuluvat alustava liiketoimintasuunnitelma, rahoituksen järjestäminen, yritysmuodon valinta, perustamisasiakirjat ja perustamisilmoitukset, yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen, vakuutusten, kirjanpidon ja markkinoinnin järjestäminen.[1] Yrityksen perustaminen vaatii paljon suunnittelua. Prosessi lähtee liikkeelle yritysideasta/liikeideasta. Tätä ideaa työstetään ja pohditaan tarkemmin liiketoimintasuunnitelmassa. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan ja arvioidaan mm. yrityksen toimintaa, tavoitteita, kannattavuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Valmis liiketoimintasuunnitelma kannattaa yleensä arvioittaa jollakin ulkopuolisella taholla. Mm. Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille.[1] Perustamistoimiin kuuluu myös yritysmuodon valinta. Eri yritysmuotoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö sekä osuuskunta. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet eri tekijät, näitä ovat mm. henkilömäärä, pääoman tarve, riski ja vastuu yrityksen sitoumuksista, toiminnan joustavuus, jatkuvuus, laajenemismahdollisuudet, voitonjako ja varojen nosto sekä verotus [1]. Ennen perustamisasiakirjojen ja perustamisilmoitusten tekemistä yritykselle pitää keksiä nimi. Patentti- ja rekisterihallinnosta voi tiedustella, onko suunniteltu nimi käytettävissä. Perustamisilmoitus tehdään sitä varten vahvistetulla virallisella perustamislomakkeella, jonka saa esim. helposti internetistä YTJ-verkkosivuilta. Lomakkeita saa myös patentti- ja rekisterihallituksen toimipisteistä, maistraateista, TE-keskuksista sekä verottajan toimipisteistä. Samalla lomakkeella voidaan myös ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin, vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä y-tunnusta varten.[1] Jos elinkeinon harjoittaminen on luvanvaraista tulee yrittäjän hakea elinkeinolupa ja ilmoittaa siitä kaupparekisteriin. Aloittavan yrittäjän velvollisuuksiin kuuluvat myös kirjanpidon järjestäminen sekä tarvittavien vakuutusten ottaminen. Myös rahoitustarve on hyvä kartoittaa ennen aloittamista. Aloittava yritys tarvitsee myös markkinointia, joten myös markkinointia kannattaa suunnitella.[1] 3. Tehtävä: Katso oheinen lyhyt video Yrityksen perustamisen vaiheet. (http://users.jyu.fi/~jeparika/verkkoharkka/yrityksenperustamisenvaiheet.htm - Video - kesto 00:01: kt) Tekstiselostus videosta Yrityksen perustamisen vaiheet (http://verkkoharkka.wikispaces.com/vaiheet). Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos.

5 Liiketoimintasuunnitelmamalli Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan ja arvioidaan mm. yrityksen toimintaa, tavoitteita, kannattavuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Kurssin aikana on tarkoitus vaiheittain toteuttaa liiketoimintasuunnitelma kuvitteellisesta yrityksestä. Liiketoimintasuunnitelman pohjana voit käyttää oheista liiketoimintasuunnitelmamallia. liiketoimintasuunnitelmamalli.pdf(http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoiminta suunnitelmamalli.pdf- PDF-tiedosto, 80.2 kt) liiketoimintasuunnitelmamalli.txt (http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoimintasuunnitelmamalli.txt - txtmuodossa, 2.3 kt) Kurssin sivuilla on myös liiketoimintasuunnitelma esimerkki (http://verkkoharkka.wikispaces.com/liiketoimintasuunnitelma). 4. Tehtävä: Tutustu liiketoimintasuunnitelmamalliin ja liiketoimintasuunnitelma esimerkkiin.

6 Yritysidea ja liikeidea (MITÄ, KENELLE, MITEN) Yrityksen perustamispäätöksen tekeminen on monivaiheinen prosessi. Tuleva yrittäjä saattaa hautoa pitkäänkin yrittäjäksi ryhtymistä ja yritysideaansa. Yritysidea saattaa olla aluksi varsin epämääräinen ja jäsentymätön, mutta pikkuhiljaa se kypsyy konkreettisiksi suunnitelmiksi ja laskelmiksi. Yritysidea on siis tavallaan siemen ja ensihahmotelma, josta lähdetään liikkeelle.[1] Yritysidea edeltää varsinaista liikeideaa ja se kertoo, mihin yrityksen olemassaolo perustuu ts. miksi yritys on tarkoitus perustaa [2]. Yritysidea voi olla tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä. Idea voi perustua esimerkiksi osaamiseen, taitoihin tai keksintöön ja se voi saada alkunsa esimerkiksi jonkun tuotteen tai palvelun kehitysideasta. Yritysidea on kuitenkin vasta se aivan ensimmäinen oivallus. Ideaa pitää arvioida ja kehittää edelleen.[3] Yrityksen perusfilosofia puolestaan on yrityksen tapa toimia. Perusfilosofiassa heijastuvat mm. yrityksen arvot ja arvostukset. Yrityksen perusfilosofia ilmenee yleensä toimintaajatuksena.[4] Toiminta-ajatus on yritystoiminnan peruslinjaus ja kertoo, miksi yritys on olemassa tai miksi se on tarkoitus perustaa. Toiminta-ajatus voidaan yleensä kirjoittaa auki muutamalla lauseella esimerkiksi "tuotamme korkealaatuisia internet- sivuja kilpailukykyiseen hintaan". [5] Yksi yrityksen ensimmäisistä strategisista valinnoista on toiminta-ajatuksen määrittäminen. Yleensä se hahmotellaan sen jälkeen, kun on tehty päätökset mm. yrityksen toimialasta ja hahmoteltu yritysideaa.[4] Toiminta-ajatukseen verrattuna liikeidea on konkreettisempi, käytännönläheisempi ja laajempi kokonaisuus. Liikeidea kertoo miten toiminta-ajatusta on käytännössä tarkoitus toteuttaa.[5] Toinen yrityksen kannalta strategisesti tärkeä valinta on imago. Imago on asiakkaan yrityksestä saama mielikuva. Imagoon vaikuttavat mm. asiakkaan yritykselle asettamat arvostukset, uskomukset ja asenteet. Aloittavan yrittäjän kannattaa jo heti alussa pohtia sitä millaisen kuvan hän haluaa yrityksestään asiakkailleen antaa. Imagolla on vaikutuksensa myöhemmin esimerkiksi yrityksen markkinointiin. Kun yritysidea ja sen toiminta-ajatusta on saatu hahmoteltua voidaan niitä lähteä kypsyttämään konkreettisemmiksi suunnitelmiksi ja laskelmiksi. Yritysideasta jalostetaan varsinainen liikeidea. Liikeidea on yrityksen toiminnan kulmakivi. Liikeidea on kuvaus siitä, miten yrityksellä on tarkoitus tehdä rahaa ja se vastaa kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja miten? Liikeidea ei ole pysyvä, vaan sitä täytyy uudistaa ja sopeuttaa ympäristöön myös yrityksen perustamisen jälkeen toiminnan käynnistyttyä.[6] Liikeidea voidaan kuvata esimerkiksi liikeidean dynaamisen mallin avulla.

7 Liikeidean dynaaminen malli, yksi liikeidean kuvausmalleista. Kuva: Liikeidean dynaaminen malli (Korkeamäki & Rautiainen s.40)[7] Liikeidean lähteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: omiin liikeideoihin ja ostettuihin liikeideoihin. Omia liikeideoita ovat innovaatiot, ammattitaito, osaaminen sekä markkinaaukkojen löytäminen. Ostettuja puolestaan ovat valmiin liikeyrityksen ostaminen, franchising sekä lisenssin ostaminen.[5] 5. Tehtävä: Katso video Kiikarissa oma yritys : poikkeavat liikeideat hyviä [8] (opettaja.tv - Video - kesto 00:01:16) Kiikarissa oma yritys: poikkeavat liikeideat hyviä "Turun Kauppakorkeakoulun PK-Instituutin johtaja Jarna Heinonen kertoo, että hyvät liikeideat ovat hulluja, tavallisuudesta poikkeavia ja sellaisia, joita kukaan ei ole aikaisemmin keksinyt. Niiden on kuitenkin oltava toteuttamiskelpoisia. Yrittäjän on myös nähtävä markkinoiden ja teknologian mahdollisuus sekä asiat, jotka olisi mahdollista tehdä toisin, Heinonen painottaa. Hyvät ideat voivat olla intentionaalisia, mutta myös harkitsemattomia." [8] Millainen on hyvä liikeidea?

8 Seuraavaksi lähdemme palastelemaan liikeideaa pienempiin palasiin. Käymme läpi osaamiseen ja voimavaroihin, tuotteeseen ja palveluun, toimintaympäristöön sekä valmiisiin ideoihin liittyviä asioita. Näiden palasten pohjalta on tarkoitus hahmotella ja kehitellä oma liikeidea, joka kirjataan ylös liiketoimintasuunnitelmaan. Lähteet: 1. Jokela,P. & Anneberg,M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 2. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Kitkatta.net - Kitkatta työelämään, Yritysidean merkitys, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 4. Heikkilä, T., 2008, Yritysideasta liikeideaksi strategiset valinnat,[online], [Viitattu ]. Saatavissa: 5. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 6. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 7. Korkeamäki, A. & Rautiainen, T. 2005, Johan nyt on markkinat! Yritystoiminnan harjoituksia. WSOY. 8. opettaja.tv, Kiikarissa oma yritys: poikkeavat liikeideat hyviä, [Video], [Viitattu ]. Saatavissa: opettajatv.yle.fi/teemat/aine/724/731/m1415/yrittäjyys

9 Osaaminen ja voimavarat Aloittavan yrittäjän kannattaa aivan aluksi pohtia mm. mitä osaamista hänellä on. Yrittäjäksi aikovalta edellytetään monipuolista osaamista. Yksi tärkeimmistä voimavaroista on ammattitaito, joka muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kaikkea ei välttämättä tarvitse osata itse, sillä ammattitaitoa voi myös ostaa ulkopuolelta.[1] Muita yritystoimintaan vaikuttavia voimavaroja ovat fyysiset, taloudelliset ja henkiset voimavarat. Fyysisiä voimavaroja ovat esim. sijainti, liikenneyhteydet, toimitilat, koneet ja laitteet. Henkisiä voimavaroja ovat osaaminen, kokemus ja ammattitaito, ei yksin yrittäjän vaan myös henkilöstön. Taloudellisia voimavaroja puolestaan ovat mm. käyttöomaisuus, käyttöpääoma.[2] Muita tärkeitä resursseja ovat perheen tuki sekä hyödylliset verkostosuhteet [3]. Omaa osaamistaan ja voimavaroja voi kartoittaa esim. seuraavanlaisten kysymysten pohjalta: Mitä koulutusta minulla on? Millaista osaamista minulla on? Millaista kokemusta minulla on? Millaista tietoa ja tuntemusta minulla on? Mitkä ovat vahvuuteni? Millaiset toimitilat tarvitsen? Mitkä ovat toimitilojen sijainti vaatimukset? Miten tuote tai palvelu aiotaan valmistaa? Tarvitsenko työvoimaa? Onko ammattitaitoista työvoimaa riittävästi saatavilla? Mitä koneita, laitteita ja välineitä tarvitsen? Kannattaako vuokrata vai ostaa? Miten tuote tai palvelu aiotaan toimittaa asiakkaalle? Millaisia menoja tulee olemaan? Paljonko tarvitsen käyttöpääomaa? 6. Tehtävä: Teit aiemmin yrittäjätestin Ensiaskel verkkopalvelussa ja kirjoitit oman yrittäjäprofiilisi. Pohdi ja kartoita omaa osaamistasi ja voimavarojasi. Voit hyödyntää yrittäjätestin tulosta ja kirjoittamaasi yrittäjäprofiilia pohtiessasi osaamistasi ja voimavarojasi Lähteet: 1. Suomen Yrittäjät, 2008, Yrityksen perustamisen vaiheet, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

10 2. Internetix/Terävä, V., Voimavarat, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

11 Tuote tai palvelu Liikeidea vastaa kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja miten? Ensimmäinen kysymyksistä (mitä?) viittaa tuotteeseen tai palveluun, jota on tarkoitus myydä.[1] Tuote tai palvelu on riippuvainen toimialan tuntemuksesta, ammattitaidosta ja osaamisesta. Lisäksi on hyvä tietää keitä asiakkaat ovat, mitkä ovat heidän tarpeensa ja odotuksensa.[2] Liikeidean kannalta tuotetta tai palvelua tarkastellaan sen vahvuuksien näkökulmasta. Lisäksi pohditaan, onko markkinoilla kilpailevia tuotteita tai palveluita sekä sitä, miten kilpailijoista voidaan erottautua.[2] Tuotetta/palvelua ja sen vahvuuksia voi kartoittaa esim. seuraavanlaisten kysymysten pohjalta: Mitä markkinoimme ts. mitkä ovat tuotteet/palvelut joita tarjotaan? Miten tuotteet/palvelut tyydyttävät asiakkaiden tarpeita? Millaisia tuotteet/palvelut ovat? Miten tuotteet/palvelut eroavat kilpailijoiden vastaavista? Miksi tuotteita/palveluita kannattaa ostaa? Minkä hintaisia tuotteet/palvelut ovat verrattuna vastaaviin? Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 2. Uusyrityskeskus, 2007, Liiketoimintasuunnitelma - Tuotteet ja palvelut, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

12 Toimintaympäristö Toinen kysymyksistä (kenelle?) viittaa asiakkaisiin ja liittyy läheisesti myös ensimmäiseen kysymykseen (mitä?). On hyvä tuntea asiakkaat ja heidän tarpeensa. Kolmas kysymyksistä (miten?) taas liittyy siihen miten tuote/palvelu on tarkoitus valmistaa, miten se toimitetaan asiakkaille sekä mitä resursseja tuotteen/palvelun valmistus vaatii.[1] Tavallaan kysymysten kenelle ja miten avulla kuvataan yrityksen toimintaympäristö eli asiakkaat, markkinat, henkilöstö, jakelukanavat sekä tarvittavat koneet, laitteet ja tilat. Tarvittaviin resursseihin otettiin tavallaan jo kantaa osaaminen ja voimavarat kohdassa, kun mietittiin mm. työvoimaan, koneisiin, laitteisiin ja välineisiin sekä toimitiloihin liittyviä seikkoja. Aloittavan yrittäjän kannattaakin pohtia, mitä resursseja hän tarvitsee, mitä on jo olemassa ja mitä joudutaan hankkimaan.[1] Yrityksen markkinoita analysoitaessa voidaan vastata esim. seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mikä yrityksen maantieteellinen sijainti on? Ketkä ovat yrityksen kilpailijoita? Paljonko kilpailijoita on alueella? Minkälaisia tarpeita ja odotuksia asiakkailla on? Minkälainen kysyntä tuotteilla/palveluilla on alueella? Keitä ovat asiakkaat ja kohderyhmät? Kuinka paljon potentiaalisia asiakkaita alueella on? Millaisiin ryhmiin asiakkaat voidaan jakaa? Millaisia kilpailukeinoja aiotaan käyttää? Minkälaiset ovat tulevaisuuden näkymät ja trendit? Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

13 Valmiit ideat Aina yritystä ei välttämättä tarvitse perustaa ihan nollasta. On myös ns. valmiita ideoita. Näitä ideoita ovat sukupolvenvaihdos, valmiin yritystoiminnan ostaminen, franchisingyrittäjyys tai lisenssin ostaminen [1]. Yksi tapa ryhtyä yrittäjäksi on sukupolvenvaihdos. Tällä tarkoitetaan sitä, että vanhempien jäädessä eläkkeelle, lapset jatkavat yritystoiminnan pyörittämistä. Yleensä tähän mennessä on kertynyt kokemusta jo sen verran, että kynnys yrittäjäksi lähtemiseksi on pienempi.[2] Yrittäjäksi voi myös ryhtyä ostamalla jokin valmis yritys. Tällöin yrityksellä on jo esim. valmis yritystoiminta ja asiakaskunta, mikä ehkä saattaa pienentää yritystoiminnan riskiä. [2] Yritystoimintaan voi lähteä myös lähtemällä jonkun franchisingketjun yrittäjäksi. Tunnettuja franchising-ketjuja ovat esim. R-kioski ja Kotipizza. Franchisingketjun yrittäjä noudattaa ketjun konseptia ja maksaa korvausta.[2] Yritystoiminnan lähtökohdaksi ja ideaksi voi myös ostaa lisenssin. Yritys ostaa patentin, mallioikeuden, tavaramerkin tms. käyttöoikeuden ja maksaa tästä korvausta esim. rojaltisuorituksina.[3] 7. Tehtävä: Tutustu tarkemmin franchising yrityksiin ja toimintamalleihin. Onko näissä mielestäsi varteenotettavia vaihtoehtoja yritystoiminnan aloittamiseksi? 8. Tehtävä*: Hahmottele toimiala ja yritysidea yrityksellesi ja tee näiden pohjalta päätökset toimintaajatuksesta sekä liikeideasta. Kirjaa liiketoimintasuunnitelmaan perustiedot sekä tiedot liikeideastasi. Apuna voit käyttää liiketoimintasuunnitelmamallia ja siinä esitettyjä kysymyksiä sekä liiketoimintasuunnitelma esimerkkiä. Pyri kuitenkin pohtimaan ja perustelemaan tekemiäsi valintoja ja ratkaisuja. liiketoimintasuunnitelmamalli.pdf(http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoiminta suunnitelmamalli.pdf- PDF-tiedosto, 80.2 kt) liiketoimintasuunnitelmamalli.txt (http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoimintasuunnitelmamalli.txt - txtmuodossa, 2.3 kt) Kurssin sivuilla on myös liiketoimintasuunnitelma esimerkki (http://verkkoharkka.wikispaces.com/liiketoimintasuunnitelma). Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. nuoriyrittaja.fi, 2010, Mistä yritysideoita?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

14 3. Keksintösäätiö, 2010, Sanasto, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.keksintosaatio.fi/acms/core/default.asp?docId=14330

15 Yritysmuodot Eri yritysmuotoja ovat: Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat mm. henkilömäärä, pääoman tarve, riski ja vastuu yrityksen sitoumuksista, toiminnan joustavuus ja jatkuvuus, laajenemismahdollisuudet, voitonjako ja varojen nosto ja verotus.[1] Yritysmuodon valinta vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimintaan ja sen onnistumiseen. On syytä tarkoin harkita, mikä yritysmuoto on sopivin ja tarkoituksenmukaisin.[2] Yritysmuodon valintaan ei kuitenkaan ole olemassa yksinkertaista standardivastausta.[3] Perustajien lukumäärä Kun perustajia on vain yksi, vaihtoehtoina kysymykseen tulevat vain toiminimi ja osakeyhtiö.[3] Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö vaativat aina vähintään kaksi henkilöä yhtiömiehiksi.[2] Henkilöriskien vuoksi ei henkilöyhtiön käyttöä suositella, jos perustajamäärä on suuri.[3] Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto, kun perustajia on suurempi joukko.[2] Pääoman tarve ja vastuut Yksityisessä toiminimessä pääoman tarve on suhteellisen vähäinen. Osakeyhtiössä yritykseen sidotaan yleensä suurempi määrä pääomia.[2] Harjoittaessaan yritystoimintaa toiminimellä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä, yrittäjä vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Osakeyhtiössä osakkaan lainmukainen vastuu on rajoitettu yhtiöön sijoitettuun pääomapanokseen eli siihen rahamäärään, mitä osakas sijoittaa yrityksen osakepääomaan.[3] Käytännössä kuitenkin, varsinkin toiminnan alkuvaiheissa, osakeyhtiön perustaja joutuu kiinnittämään omaa omaisuuttaan esim. lainojen vakuudeksi. [2] Toiminnan joustavuus Yksityisessä toiminimessä yrittäjä tekee päätökset ja ratkaisut itse ja kantaa myös vastuun niistä. Henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) vastuunalaiset yhtiömiehet tekevät päätöksiä joko yksin tai yhdessä muiden vastuunalaisten yhtiömiesten kanssa. Henkilöyhtiöissä ja osakeyhtiöissä voidaan valita toimitusjohtaja hoitamaan päivittäisiä

16 juoksevia asioita. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Osakeyhtiössä tosin lakimääräinen, pakollinen byrokratia vie oman aikansa. Osakeyhtiössä päätöksenteon vastuu jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken asian luonteesta riippuen.[2] Jatkuvuus Toiminimi on jatkuvuuden kannalta kaikista hankalin. Toiminimen siirto yrittäjältä toiselle on monimutkaista. Yrittäjän kuollessa toiminimi purkautuu samalla eikä saman yrityksen puitteissa voi kukaan toinen jatkaa yritystoimintaa. Sukupolvenvaihdokset tuleekin valmistella hyvissä ajoin.[3] Henkilöyhtiöissä yhtiömiehen osuus voidaan luovuttaa edelleen, mikäli siitä on sovittu yhtiösopimuksessa tai muut yhtiömiehet antavat suostumuksensa.[2] Voitonjako Yksityisessä toiminimessä yrittäjä saa yrityksen tuottaman voiton omaan käyttöönsä. Yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti myös tappioista. Yrittäjän ei kuitenkaan ole mahdollista maksaa palkkaa itselleen eikä aviopuolisolleen.[3] Henkilöyhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisen perusteista. Henkilöyhtiön yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa.[3] Osakeyhtiön voitoista ja tappioista vastaa osakeyhtiö itse. Voitonjako tapahtuu maksamalla osakkaille osinkoa. Yhtiössä työskentelevälle osakkaalle voidaan maksaa kohtuullinen määrä palkkaa.[3] Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 3. Sutinen, M. & Viklund, E., 2005, Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta, mutta et ole tiennyt keltä kysyä. Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnitteleville sekä yrittäjätutkintoon valmentautuville. Savonia-ammattikorkeakoulu.

17 Eroja ja vaatimuksia Keskeiset yritysmuotojen ominaisuudet Osakeyhtiö Avoin yhtiö Osakkaiden määrä Kenellä vastuu Yhtiökokous, hallitus ja Vähintään yksi Yhtiö toimitusjohtaja osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Vähintään 1 vastuunalainen Vastuunalaiset yhtiömies JA Vastuunalaiset yhtiömiehet kukin vähintään 1 yhtiömiehet yksin, ellei muuta äänetön sovittu yhtiömies Vähintään 2 yhtiömiestä Yhtiömiehet Päätöksenteko Voitonjako Verotus Yhtiömiehet kukin yksin, ellei muuta sovittu Yksi Elinkeinonharjoittajharjoittaja Elinkeinon- Toiminimi elinkeinonharjoittaja Taulukko keskeisistä yritysmuotojen ominaisuuksista [1] Yhtiökokouksen päätöksellä osakeyhtiölain rajoitusten mukaan Kommandiittiyhtiö Vastuunalaisten yhtiömiesten päätöksellä Yhtiömiesten päätöksellä Elinkeinonharjoittajan päätöksellä Seuraavassa vielä tarkemmin lueteltuna eri yritysmuotojen ominaisuuksia. Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi Osakeyhtiö verovelvollinen, osakkaat verovelvollisia osingoista Yhtiön tulos jaetaan vastuullisten yhtiömiesten tuloksi Yhtiön tulos jaetaan yhtiömiesten tuloksi Verotetaan elinkeinonharjoittajan tulona - Yritysmuodoista yksinkertaisin - Osakkaana voi olla vain ja ainoastaan yksi luonnollinen henkilö - Päätöksenteosta huolehtii elinkeinonharjoittaja yksin - Elinkeinonharjoittaja kantaa yksin myös yritystoiminnan riskit - Rahan nostaminen toiminimen tililtä yrittäjän omaan käyttöön on vapaata - Elinkeinoharjoittajan verotus on yksinkertaista, mutta rankkaa - Toiminimeä ei voi myydä eikä siirtää yrityksenä eteenpäin - Kirjanpitovelvollisuus - Perustaminen nopeaa ja lopettaminen vaivatonta - Perusilmoitus kaupparekisteriin [2] ja [3] Henkilöyhtiöt eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö - Henkilöyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä - Yhtiömiesten maksimimäärää ei ole henkilöyhtiöissä rajoitettu - Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön erona on äänetön yhtiömies (Jokaisessa kommandiittiyhtiössä on oltava ainakin yksi äänetön yhtiömies, joka toimii äänivallattomana rahoittajaosakkaana ja saa sijoittamalleen panokselle sopimuksen

18 mukaista korvausta.) - Jokainen henkilöyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä vastaa yrityksen sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan - Jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus tehdä yhtiötä velvoittavia sopimuksia - Kirjanpitovelvollisuus - Edellyttää luottamusta ja yhteistyökykyä - Sopimus kirjallisesti yhtiön perustamisesta ja perusilmoitus kapparekisteriin [2] ja [3] Osakeyhtiö - Osakeyhtiön voi perustaa joko yksi tai useampi fyysinen tai juridinen henkilö - Etenkin suurten yritysten yritysmuoto - Vähimmäispääoma jaetaan kolmeen osakkeeseen - Hallinto jakautuu kolmelle tasolle: yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja (Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous käyttää yrityksessä ylintä päätösvaltaa ja päättää tärkeimmistä linjavalinnoista sekä voitonjaosta. Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen sekä tilintarkastajat valvomaan omia etujaan yhtiössä. Hallitus vastaa hallinnosta sekä käytännön asioiden hoidosta. Toimitusjohtaja toteuttaa yhtiön hallituksen tekemiä päätöksiä. Osakeyhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan, jos se katsoo sen olevan yritykselle tarpeellista.) - Osakkeenomistajan vastuu rajoittuu yhtiöön sijoitetun osakepääoman määrään - Kirjanpitovelvollisuus + pakolliset tilintarkastajat - Yhtiön on annettava itsestään julkisia tietoja - Perustamisesta laaditaan perustamiskirja, joka päivätään ja allekirjoitetaan - Perustamiskokouksessa päätetään yhtiön perustamisesta, valitaan hallitus ja tilintarkastajat sekä hyväksytään yhtiöjärjestys - Perusilmoitus kaupparekisteriin - Vaatii perehtyneisyyttä osakeyhtiölakiin - Byrokraattinen ja kankea [2] ja [3] Osuuskunta - Perustajia vähintään kolme - Perustamisesta kirjallinen sopimus, jossa osuuskunnan säännöt - Jäsenet maksavat osuuskunnalle sääntöjen määräämän osuusmaksun - Osuuskunnan kullakin jäsenellä on yksi ääni - Ylin päättävä elin on osuuskunnan kokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa - Osuuskunnan jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoumuksista ja veloista vain sijoittamansa osuusmaksun määrällä - Osuuskuntien perustaminen on harvinaista - Vaatii perehtyneisyyttä osuuskuntalakiin - Perusilmoitus kaupparekisteriin - Kirjanpitovelvollisuus [2] ja [3]

19 9. Tehtävä*: Tutustu eri yritysmuotoihin ja valitse omalle yrityksellesi tarkoituksenmukaisin yritysmuoto. Kirjaa valintasi liiketoimintasuunnitelmaasi. Valitse omalle yrityksellesi myös toiminimi. Toiminimen tulee herättää kiinnostusta ja sen tulee sopia yrityksen liikeideaan. Toiminimeä valittaessa on otettava huomioon toiminimilain asettamat vaatimukset [4]. Kirjaa valitsemasi toiminimi liiketoimintasuunnitelman perustietoja kohtaan. Yritystoimintaa aloitettaessa tulee myös täyttää perustamisvaiheeseen liittyvät asiakirjat. Mitä asiakirjoja yrityksesi perustamisessa vaaditaan? Tutki myös onko yritystoimintasi luvan- tai ilmoituksen varaista. Kirjaa tarvittavat luvat, ilmoitukset ja asiakirjat ym. liiketoimintasuunnitelmaasi. Tehtävässä apuna voit käyttää esim. Patentti- ja rekisterihallituksen sivuja [5], sekä Yritys-Suomi sivuja [6] Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysmuotojen keskeiset ominaisuudet, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/index.php?page= Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 3. Sutinen, M. & Viklund, E., 2005, Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta, mutta et ole tiennyt keltä kysyä. Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnitteleville sekä yrittäjätutkintoon valmentautuville. Savonia-ammattikorkeakoulu. 4. Finlex - Ajantasainen lainsäädäntö, Toiminimilaki /128, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/ Patentti- ja rekisterihallitus, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 6. Yritys-Suomi, Elinkeinonharjoittamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

20 Verotus Verottaja kohtelee yritystoimintaa eri tavoin yritysmuodon perusteella.[1] 10. Tehtävä: Tutustu Verohallituksen julkaisuun Uuden yrittäjän vero-opas (PDF-tiedosto) [2]. Kertaa oppaasta yritysmuodot ja niiden valintaan liittyvät seikat sekä tutustu eri yritysmuotojen verotukseen. Millaista on verotus valitsemassasi yritysmuodossa? Rahoitus Yrityksen alkuvaiheissa rahaa kuluu erilaisiin hankintoihin. Yrityksellä on hyvä olla myös käyttöpääomaa, jonka varassa yritys pystyy toimimaan siihen asti, kunnes yritys alkaa saamaan tuloksia.[3] Rahoitustarve on hyvä kartoittaa ennen yrityksen aloittamista. Rahoitustarpeen laskemisessa kannattaa ottaa huomioon kaikki mahdolliset kuluerät. Apuna rahoitustarpeen laskemiseen voi käyttää esimerkiksi rahoitustarvelaskelmaa.[3] Tulorahoituksen lisäksi yrityksessä saatetaan tarvita myös pääomarahoitusta. Pääomarahoitusta ovat oma pääoma sekä vieras pääoma. Oma pääoma on yrityksen omistajien sijoittamaa rahaa, kun taas vieras pääoma on yritykseen lainattua rahaa.[3] Vierasta pääomaa yrittäjä voi hakea pankeista, rahoitusyhtiöistä, vakuutusyhtiöistä sekä erityisluottolaitoksista. Vaihtoehtojen arvioinnissa kannattaa ottaa huomioon laina-aika, korkotaso, vakuudet, sekä lainoihin liittyvät muut kustannukset.[3] Myös yhteiskunta tukee yritystoimintaa tarjoamalla erilaisia rahoitus- ja tukimuotoja.[3] 11. Tehtävä: Lue lisää yritystoiminnan rahoituksesta ProAgrian julkaisusta Yrityksen rahoitus (PDFtiedosto).[4] Mieti jo alustavasti oman yrityksesi rahoitusta. Harjoitustyöhön liitettävät tarkemmat yritystoiminnan laskelmat laaditaan kohdassa Laskelmat. Lähteet: 1. Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 2. Verohallituksen julkaisu 49.07, 2007, Uuden yrittäjän vero-opas, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=1874; Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITTÄJÄINFO-tilaisuuden ohjelma Starttiraha Jarmo Lepistö, Tampereen te-toimisto Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Ensimetri - yrittäjyysneuvonta

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Yritystoiminnan PORTFOLIO

Yritystoiminnan PORTFOLIO Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2 9.12.2009 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot