Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä yrittäminen on? Lähteet:"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea (MITÄ, KENELLE, MITEN) Tehtävä:...7 Osaaminen ja voimavarat Tehtävä:...9 Tuote tai palvelu...11 Toimintaympäristö...12 Valmiit ideat Tehtävä: Tehtävä*:...13 Yritysmuodot...14 Perustajien lukumäärä...14 Pääoman tarve ja vastuut...14 Toiminnan joustavuus...14 Jatkuvuus...15 Voitonjako...15 Eroja ja vaatimuksia...16 Keskeiset yritysmuotojen ominaisuudet...16 Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi...16 Henkilöyhtiöt eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö...16 Osakeyhtiö...17 Osuuskunta Tehtävä*:...18 Verotus Tehtävä:...19 Rahoitus Tehtävä:...19 Riskit Tehtävä*:...21 Markkinointi...23 Asiakaspalvelu...24 Tuote...25 Hinta...25 Saatavuus...25 Viestintä...25 Henkilöstö...26 Suhdeverkostot...26 Markkinointisuunnitelma Tehtävä*:...27 Liiketoimintasuunnitelman kannattavuuden analysointi Tehtävä*:...29 Analysointi: Tehtävä*:...30

2 Mitä yrittäminen on? Yritys on talousyksikkö, joka ostaa tuotannontekijöitä, yhdistää ne tuotantoprosesseissaan ja myy aikaansaamansa tavarat tai palvelukset markkinoilla tulon hankkimiseksi. Yritystoiminnan ensisijaisia tavoitteita ovat kannattavuus ja jatkuvuus.[1] Yrittäjä hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. Yrittäjyys voidaan nähdä ajattelu- ja toimintatapana sekä suhtautumistapana työntekoon. Yrittäminen vaatii paljon työtä, joustamista sekä jonkin verran myös tinkimistä. Toisaalta yrittäjällä on vapaus päättää itse omista työajoistaan, työskentelytavoistaan jne. Tavallaan yrittäjä siis saa olla itse itsensä herra.[2] Syitä yrittäjäksi ryhtymiseen on paljon. Toiselle se saattaa olla itsestäänselvyys, kun taas toiset päätyvät yrittäjäksi monien sattumien kautta. Syitä yrittäjäksi ryhtymiseen voivat olla esim.: hyvä liikeidea yritystoiminnan jatkaminen hyvä osaaminen tai ammattitaito jossakin asiassa mahdollisuus hankkia toimeentulo sattuma tai tarjous toisen yrittäjän esimerkki [3] Yritystoiminnan menestymisen perusedellytys on hyvä liikeidea. [3] Onnistuneeseen yrityksen perustamiseen tarvitaan suunnittelua, rohkeutta, lujaa uskoa omiin kykyihin ja ammattitaitoon sekä paljon työtä.[1] Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan myös halua yrittää, riittävästi alkupääomaa sekä tietoa ja taitoa yrittämisestä.[3] Tulevan yrittäjän ei kannata lannistua pienistä epäonnistumisista. Ennen kaikkea kannattaa keskittyä omiin vahvuuksiin ja ajatella positiivisesti.[1] Perheen tuki ja verkostosuhteet ovat myös edellytyksiä menestyvälle yritykselle ja yrittäjälle.[3] Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. nuoriyrittaja.fi, 2010, Mitä yrittäjyys tarkoittaa?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

3 Yrittäjän ominaisuudet Menestyvän yrittäjän persoonallisuuden piirteitä ovat mm. luovuus, itsenäisyys, päättäväisyys, itseluottamus, rehellisyys, tavoitteellisuus, aloitekykyisyys ja nöyryys. Hyödyksi ovat myös kyky muuntautua sekä itsensä tutkiskelun taito.[1] Yrittämisessä tarvitaan aivan samoja valmiuksia kuin esim. työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa. Näitä ovat mm. rohkeus, ahkeruus, täsmällisyys, sosiaaliset taidot, palvelualttius, joustavuus, sitkeys, neuvokkuus, kyky tehdä valintoja, halu kehittyä, kyky vaikuttaa sekä paineensietokyky. Yrittäjän on ennen kaikkea oltava rohkea ja kyettävä ottamaan ja hallitsemaan riskejä. Lisäksi aloittavalle yrittäjälle ovat tarpeen myös halu yrittää, perustiedot yrittämisestä sekä ammattitaito.[2] 2. Tehtävä: Olenko valmis yrittäjäksi? Käy tekemässä yrittäjätesti Ensiaskel verkkopalvelussa [3] ja testaa onko sinussa yrittäjäainesta. Kirjoita tämän jälkeen oma yrittäjäprofiilisi, jossa pohdit omia ominaisuuksiasi, vahvuuksiasi, valmiuksiasi ja asenteitasi. Voit halutessasi luoda yrittäjäprofiiliasi varten uuden sivun wikiin. Vastaa kysymykseen: Olenko valmis yrittäjäksi? Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Ensiaskel verkkopalvelu, 2001, Yrittäjätesti, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: KSK/polku.nsf/testi?OpenForm=

4 Yrityksen perustamisen vaiheet Yrityksen perustamisvaiheisiin kuuluvat alustava liiketoimintasuunnitelma, rahoituksen järjestäminen, yritysmuodon valinta, perustamisasiakirjat ja perustamisilmoitukset, yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen, vakuutusten, kirjanpidon ja markkinoinnin järjestäminen.[1] Yrityksen perustaminen vaatii paljon suunnittelua. Prosessi lähtee liikkeelle yritysideasta/liikeideasta. Tätä ideaa työstetään ja pohditaan tarkemmin liiketoimintasuunnitelmassa. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan ja arvioidaan mm. yrityksen toimintaa, tavoitteita, kannattavuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Valmis liiketoimintasuunnitelma kannattaa yleensä arvioittaa jollakin ulkopuolisella taholla. Mm. Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille.[1] Perustamistoimiin kuuluu myös yritysmuodon valinta. Eri yritysmuotoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö sekä osuuskunta. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet eri tekijät, näitä ovat mm. henkilömäärä, pääoman tarve, riski ja vastuu yrityksen sitoumuksista, toiminnan joustavuus, jatkuvuus, laajenemismahdollisuudet, voitonjako ja varojen nosto sekä verotus [1]. Ennen perustamisasiakirjojen ja perustamisilmoitusten tekemistä yritykselle pitää keksiä nimi. Patentti- ja rekisterihallinnosta voi tiedustella, onko suunniteltu nimi käytettävissä. Perustamisilmoitus tehdään sitä varten vahvistetulla virallisella perustamislomakkeella, jonka saa esim. helposti internetistä YTJ-verkkosivuilta. Lomakkeita saa myös patentti- ja rekisterihallituksen toimipisteistä, maistraateista, TE-keskuksista sekä verottajan toimipisteistä. Samalla lomakkeella voidaan myös ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin, vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä y-tunnusta varten.[1] Jos elinkeinon harjoittaminen on luvanvaraista tulee yrittäjän hakea elinkeinolupa ja ilmoittaa siitä kaupparekisteriin. Aloittavan yrittäjän velvollisuuksiin kuuluvat myös kirjanpidon järjestäminen sekä tarvittavien vakuutusten ottaminen. Myös rahoitustarve on hyvä kartoittaa ennen aloittamista. Aloittava yritys tarvitsee myös markkinointia, joten myös markkinointia kannattaa suunnitella.[1] 3. Tehtävä: Katso oheinen lyhyt video Yrityksen perustamisen vaiheet. (http://users.jyu.fi/~jeparika/verkkoharkka/yrityksenperustamisenvaiheet.htm - Video - kesto 00:01: kt) Tekstiselostus videosta Yrityksen perustamisen vaiheet (http://verkkoharkka.wikispaces.com/vaiheet). Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos.

5 Liiketoimintasuunnitelmamalli Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan ja arvioidaan mm. yrityksen toimintaa, tavoitteita, kannattavuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Kurssin aikana on tarkoitus vaiheittain toteuttaa liiketoimintasuunnitelma kuvitteellisesta yrityksestä. Liiketoimintasuunnitelman pohjana voit käyttää oheista liiketoimintasuunnitelmamallia. liiketoimintasuunnitelmamalli.pdf(http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoiminta suunnitelmamalli.pdf- PDF-tiedosto, 80.2 kt) liiketoimintasuunnitelmamalli.txt (http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoimintasuunnitelmamalli.txt - txtmuodossa, 2.3 kt) Kurssin sivuilla on myös liiketoimintasuunnitelma esimerkki (http://verkkoharkka.wikispaces.com/liiketoimintasuunnitelma). 4. Tehtävä: Tutustu liiketoimintasuunnitelmamalliin ja liiketoimintasuunnitelma esimerkkiin.

6 Yritysidea ja liikeidea (MITÄ, KENELLE, MITEN) Yrityksen perustamispäätöksen tekeminen on monivaiheinen prosessi. Tuleva yrittäjä saattaa hautoa pitkäänkin yrittäjäksi ryhtymistä ja yritysideaansa. Yritysidea saattaa olla aluksi varsin epämääräinen ja jäsentymätön, mutta pikkuhiljaa se kypsyy konkreettisiksi suunnitelmiksi ja laskelmiksi. Yritysidea on siis tavallaan siemen ja ensihahmotelma, josta lähdetään liikkeelle.[1] Yritysidea edeltää varsinaista liikeideaa ja se kertoo, mihin yrityksen olemassaolo perustuu ts. miksi yritys on tarkoitus perustaa [2]. Yritysidea voi olla tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä. Idea voi perustua esimerkiksi osaamiseen, taitoihin tai keksintöön ja se voi saada alkunsa esimerkiksi jonkun tuotteen tai palvelun kehitysideasta. Yritysidea on kuitenkin vasta se aivan ensimmäinen oivallus. Ideaa pitää arvioida ja kehittää edelleen.[3] Yrityksen perusfilosofia puolestaan on yrityksen tapa toimia. Perusfilosofiassa heijastuvat mm. yrityksen arvot ja arvostukset. Yrityksen perusfilosofia ilmenee yleensä toimintaajatuksena.[4] Toiminta-ajatus on yritystoiminnan peruslinjaus ja kertoo, miksi yritys on olemassa tai miksi se on tarkoitus perustaa. Toiminta-ajatus voidaan yleensä kirjoittaa auki muutamalla lauseella esimerkiksi "tuotamme korkealaatuisia internet- sivuja kilpailukykyiseen hintaan". [5] Yksi yrityksen ensimmäisistä strategisista valinnoista on toiminta-ajatuksen määrittäminen. Yleensä se hahmotellaan sen jälkeen, kun on tehty päätökset mm. yrityksen toimialasta ja hahmoteltu yritysideaa.[4] Toiminta-ajatukseen verrattuna liikeidea on konkreettisempi, käytännönläheisempi ja laajempi kokonaisuus. Liikeidea kertoo miten toiminta-ajatusta on käytännössä tarkoitus toteuttaa.[5] Toinen yrityksen kannalta strategisesti tärkeä valinta on imago. Imago on asiakkaan yrityksestä saama mielikuva. Imagoon vaikuttavat mm. asiakkaan yritykselle asettamat arvostukset, uskomukset ja asenteet. Aloittavan yrittäjän kannattaa jo heti alussa pohtia sitä millaisen kuvan hän haluaa yrityksestään asiakkailleen antaa. Imagolla on vaikutuksensa myöhemmin esimerkiksi yrityksen markkinointiin. Kun yritysidea ja sen toiminta-ajatusta on saatu hahmoteltua voidaan niitä lähteä kypsyttämään konkreettisemmiksi suunnitelmiksi ja laskelmiksi. Yritysideasta jalostetaan varsinainen liikeidea. Liikeidea on yrityksen toiminnan kulmakivi. Liikeidea on kuvaus siitä, miten yrityksellä on tarkoitus tehdä rahaa ja se vastaa kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja miten? Liikeidea ei ole pysyvä, vaan sitä täytyy uudistaa ja sopeuttaa ympäristöön myös yrityksen perustamisen jälkeen toiminnan käynnistyttyä.[6] Liikeidea voidaan kuvata esimerkiksi liikeidean dynaamisen mallin avulla.

7 Liikeidean dynaaminen malli, yksi liikeidean kuvausmalleista. Kuva: Liikeidean dynaaminen malli (Korkeamäki & Rautiainen s.40)[7] Liikeidean lähteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: omiin liikeideoihin ja ostettuihin liikeideoihin. Omia liikeideoita ovat innovaatiot, ammattitaito, osaaminen sekä markkinaaukkojen löytäminen. Ostettuja puolestaan ovat valmiin liikeyrityksen ostaminen, franchising sekä lisenssin ostaminen.[5] 5. Tehtävä: Katso video Kiikarissa oma yritys : poikkeavat liikeideat hyviä [8] (opettaja.tv - Video - kesto 00:01:16) Kiikarissa oma yritys: poikkeavat liikeideat hyviä "Turun Kauppakorkeakoulun PK-Instituutin johtaja Jarna Heinonen kertoo, että hyvät liikeideat ovat hulluja, tavallisuudesta poikkeavia ja sellaisia, joita kukaan ei ole aikaisemmin keksinyt. Niiden on kuitenkin oltava toteuttamiskelpoisia. Yrittäjän on myös nähtävä markkinoiden ja teknologian mahdollisuus sekä asiat, jotka olisi mahdollista tehdä toisin, Heinonen painottaa. Hyvät ideat voivat olla intentionaalisia, mutta myös harkitsemattomia." [8] Millainen on hyvä liikeidea?

8 Seuraavaksi lähdemme palastelemaan liikeideaa pienempiin palasiin. Käymme läpi osaamiseen ja voimavaroihin, tuotteeseen ja palveluun, toimintaympäristöön sekä valmiisiin ideoihin liittyviä asioita. Näiden palasten pohjalta on tarkoitus hahmotella ja kehitellä oma liikeidea, joka kirjataan ylös liiketoimintasuunnitelmaan. Lähteet: 1. Jokela,P. & Anneberg,M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 2. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Kitkatta.net - Kitkatta työelämään, Yritysidean merkitys, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 4. Heikkilä, T., 2008, Yritysideasta liikeideaksi strategiset valinnat,[online], [Viitattu ]. Saatavissa: 5. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 6. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 7. Korkeamäki, A. & Rautiainen, T. 2005, Johan nyt on markkinat! Yritystoiminnan harjoituksia. WSOY. 8. opettaja.tv, Kiikarissa oma yritys: poikkeavat liikeideat hyviä, [Video], [Viitattu ]. Saatavissa: opettajatv.yle.fi/teemat/aine/724/731/m1415/yrittäjyys

9 Osaaminen ja voimavarat Aloittavan yrittäjän kannattaa aivan aluksi pohtia mm. mitä osaamista hänellä on. Yrittäjäksi aikovalta edellytetään monipuolista osaamista. Yksi tärkeimmistä voimavaroista on ammattitaito, joka muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kaikkea ei välttämättä tarvitse osata itse, sillä ammattitaitoa voi myös ostaa ulkopuolelta.[1] Muita yritystoimintaan vaikuttavia voimavaroja ovat fyysiset, taloudelliset ja henkiset voimavarat. Fyysisiä voimavaroja ovat esim. sijainti, liikenneyhteydet, toimitilat, koneet ja laitteet. Henkisiä voimavaroja ovat osaaminen, kokemus ja ammattitaito, ei yksin yrittäjän vaan myös henkilöstön. Taloudellisia voimavaroja puolestaan ovat mm. käyttöomaisuus, käyttöpääoma.[2] Muita tärkeitä resursseja ovat perheen tuki sekä hyödylliset verkostosuhteet [3]. Omaa osaamistaan ja voimavaroja voi kartoittaa esim. seuraavanlaisten kysymysten pohjalta: Mitä koulutusta minulla on? Millaista osaamista minulla on? Millaista kokemusta minulla on? Millaista tietoa ja tuntemusta minulla on? Mitkä ovat vahvuuteni? Millaiset toimitilat tarvitsen? Mitkä ovat toimitilojen sijainti vaatimukset? Miten tuote tai palvelu aiotaan valmistaa? Tarvitsenko työvoimaa? Onko ammattitaitoista työvoimaa riittävästi saatavilla? Mitä koneita, laitteita ja välineitä tarvitsen? Kannattaako vuokrata vai ostaa? Miten tuote tai palvelu aiotaan toimittaa asiakkaalle? Millaisia menoja tulee olemaan? Paljonko tarvitsen käyttöpääomaa? 6. Tehtävä: Teit aiemmin yrittäjätestin Ensiaskel verkkopalvelussa ja kirjoitit oman yrittäjäprofiilisi. Pohdi ja kartoita omaa osaamistasi ja voimavarojasi. Voit hyödyntää yrittäjätestin tulosta ja kirjoittamaasi yrittäjäprofiilia pohtiessasi osaamistasi ja voimavarojasi Lähteet: 1. Suomen Yrittäjät, 2008, Yrityksen perustamisen vaiheet, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

10 2. Internetix/Terävä, V., Voimavarat, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

11 Tuote tai palvelu Liikeidea vastaa kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja miten? Ensimmäinen kysymyksistä (mitä?) viittaa tuotteeseen tai palveluun, jota on tarkoitus myydä.[1] Tuote tai palvelu on riippuvainen toimialan tuntemuksesta, ammattitaidosta ja osaamisesta. Lisäksi on hyvä tietää keitä asiakkaat ovat, mitkä ovat heidän tarpeensa ja odotuksensa.[2] Liikeidean kannalta tuotetta tai palvelua tarkastellaan sen vahvuuksien näkökulmasta. Lisäksi pohditaan, onko markkinoilla kilpailevia tuotteita tai palveluita sekä sitä, miten kilpailijoista voidaan erottautua.[2] Tuotetta/palvelua ja sen vahvuuksia voi kartoittaa esim. seuraavanlaisten kysymysten pohjalta: Mitä markkinoimme ts. mitkä ovat tuotteet/palvelut joita tarjotaan? Miten tuotteet/palvelut tyydyttävät asiakkaiden tarpeita? Millaisia tuotteet/palvelut ovat? Miten tuotteet/palvelut eroavat kilpailijoiden vastaavista? Miksi tuotteita/palveluita kannattaa ostaa? Minkä hintaisia tuotteet/palvelut ovat verrattuna vastaaviin? Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 2. Uusyrityskeskus, 2007, Liiketoimintasuunnitelma - Tuotteet ja palvelut, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

12 Toimintaympäristö Toinen kysymyksistä (kenelle?) viittaa asiakkaisiin ja liittyy läheisesti myös ensimmäiseen kysymykseen (mitä?). On hyvä tuntea asiakkaat ja heidän tarpeensa. Kolmas kysymyksistä (miten?) taas liittyy siihen miten tuote/palvelu on tarkoitus valmistaa, miten se toimitetaan asiakkaille sekä mitä resursseja tuotteen/palvelun valmistus vaatii.[1] Tavallaan kysymysten kenelle ja miten avulla kuvataan yrityksen toimintaympäristö eli asiakkaat, markkinat, henkilöstö, jakelukanavat sekä tarvittavat koneet, laitteet ja tilat. Tarvittaviin resursseihin otettiin tavallaan jo kantaa osaaminen ja voimavarat kohdassa, kun mietittiin mm. työvoimaan, koneisiin, laitteisiin ja välineisiin sekä toimitiloihin liittyviä seikkoja. Aloittavan yrittäjän kannattaakin pohtia, mitä resursseja hän tarvitsee, mitä on jo olemassa ja mitä joudutaan hankkimaan.[1] Yrityksen markkinoita analysoitaessa voidaan vastata esim. seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mikä yrityksen maantieteellinen sijainti on? Ketkä ovat yrityksen kilpailijoita? Paljonko kilpailijoita on alueella? Minkälaisia tarpeita ja odotuksia asiakkailla on? Minkälainen kysyntä tuotteilla/palveluilla on alueella? Keitä ovat asiakkaat ja kohderyhmät? Kuinka paljon potentiaalisia asiakkaita alueella on? Millaisiin ryhmiin asiakkaat voidaan jakaa? Millaisia kilpailukeinoja aiotaan käyttää? Minkälaiset ovat tulevaisuuden näkymät ja trendit? Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

13 Valmiit ideat Aina yritystä ei välttämättä tarvitse perustaa ihan nollasta. On myös ns. valmiita ideoita. Näitä ideoita ovat sukupolvenvaihdos, valmiin yritystoiminnan ostaminen, franchisingyrittäjyys tai lisenssin ostaminen [1]. Yksi tapa ryhtyä yrittäjäksi on sukupolvenvaihdos. Tällä tarkoitetaan sitä, että vanhempien jäädessä eläkkeelle, lapset jatkavat yritystoiminnan pyörittämistä. Yleensä tähän mennessä on kertynyt kokemusta jo sen verran, että kynnys yrittäjäksi lähtemiseksi on pienempi.[2] Yrittäjäksi voi myös ryhtyä ostamalla jokin valmis yritys. Tällöin yrityksellä on jo esim. valmis yritystoiminta ja asiakaskunta, mikä ehkä saattaa pienentää yritystoiminnan riskiä. [2] Yritystoimintaan voi lähteä myös lähtemällä jonkun franchisingketjun yrittäjäksi. Tunnettuja franchising-ketjuja ovat esim. R-kioski ja Kotipizza. Franchisingketjun yrittäjä noudattaa ketjun konseptia ja maksaa korvausta.[2] Yritystoiminnan lähtökohdaksi ja ideaksi voi myös ostaa lisenssin. Yritys ostaa patentin, mallioikeuden, tavaramerkin tms. käyttöoikeuden ja maksaa tästä korvausta esim. rojaltisuorituksina.[3] 7. Tehtävä: Tutustu tarkemmin franchising yrityksiin ja toimintamalleihin. Onko näissä mielestäsi varteenotettavia vaihtoehtoja yritystoiminnan aloittamiseksi? 8. Tehtävä*: Hahmottele toimiala ja yritysidea yrityksellesi ja tee näiden pohjalta päätökset toimintaajatuksesta sekä liikeideasta. Kirjaa liiketoimintasuunnitelmaan perustiedot sekä tiedot liikeideastasi. Apuna voit käyttää liiketoimintasuunnitelmamallia ja siinä esitettyjä kysymyksiä sekä liiketoimintasuunnitelma esimerkkiä. Pyri kuitenkin pohtimaan ja perustelemaan tekemiäsi valintoja ja ratkaisuja. liiketoimintasuunnitelmamalli.pdf(http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoiminta suunnitelmamalli.pdf- PDF-tiedosto, 80.2 kt) liiketoimintasuunnitelmamalli.txt (http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoimintasuunnitelmamalli.txt - txtmuodossa, 2.3 kt) Kurssin sivuilla on myös liiketoimintasuunnitelma esimerkki (http://verkkoharkka.wikispaces.com/liiketoimintasuunnitelma). Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. nuoriyrittaja.fi, 2010, Mistä yritysideoita?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

14 3. Keksintösäätiö, 2010, Sanasto, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.keksintosaatio.fi/acms/core/default.asp?docId=14330

15 Yritysmuodot Eri yritysmuotoja ovat: Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat mm. henkilömäärä, pääoman tarve, riski ja vastuu yrityksen sitoumuksista, toiminnan joustavuus ja jatkuvuus, laajenemismahdollisuudet, voitonjako ja varojen nosto ja verotus.[1] Yritysmuodon valinta vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimintaan ja sen onnistumiseen. On syytä tarkoin harkita, mikä yritysmuoto on sopivin ja tarkoituksenmukaisin.[2] Yritysmuodon valintaan ei kuitenkaan ole olemassa yksinkertaista standardivastausta.[3] Perustajien lukumäärä Kun perustajia on vain yksi, vaihtoehtoina kysymykseen tulevat vain toiminimi ja osakeyhtiö.[3] Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö vaativat aina vähintään kaksi henkilöä yhtiömiehiksi.[2] Henkilöriskien vuoksi ei henkilöyhtiön käyttöä suositella, jos perustajamäärä on suuri.[3] Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto, kun perustajia on suurempi joukko.[2] Pääoman tarve ja vastuut Yksityisessä toiminimessä pääoman tarve on suhteellisen vähäinen. Osakeyhtiössä yritykseen sidotaan yleensä suurempi määrä pääomia.[2] Harjoittaessaan yritystoimintaa toiminimellä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä, yrittäjä vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Osakeyhtiössä osakkaan lainmukainen vastuu on rajoitettu yhtiöön sijoitettuun pääomapanokseen eli siihen rahamäärään, mitä osakas sijoittaa yrityksen osakepääomaan.[3] Käytännössä kuitenkin, varsinkin toiminnan alkuvaiheissa, osakeyhtiön perustaja joutuu kiinnittämään omaa omaisuuttaan esim. lainojen vakuudeksi. [2] Toiminnan joustavuus Yksityisessä toiminimessä yrittäjä tekee päätökset ja ratkaisut itse ja kantaa myös vastuun niistä. Henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) vastuunalaiset yhtiömiehet tekevät päätöksiä joko yksin tai yhdessä muiden vastuunalaisten yhtiömiesten kanssa. Henkilöyhtiöissä ja osakeyhtiöissä voidaan valita toimitusjohtaja hoitamaan päivittäisiä

16 juoksevia asioita. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Osakeyhtiössä tosin lakimääräinen, pakollinen byrokratia vie oman aikansa. Osakeyhtiössä päätöksenteon vastuu jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken asian luonteesta riippuen.[2] Jatkuvuus Toiminimi on jatkuvuuden kannalta kaikista hankalin. Toiminimen siirto yrittäjältä toiselle on monimutkaista. Yrittäjän kuollessa toiminimi purkautuu samalla eikä saman yrityksen puitteissa voi kukaan toinen jatkaa yritystoimintaa. Sukupolvenvaihdokset tuleekin valmistella hyvissä ajoin.[3] Henkilöyhtiöissä yhtiömiehen osuus voidaan luovuttaa edelleen, mikäli siitä on sovittu yhtiösopimuksessa tai muut yhtiömiehet antavat suostumuksensa.[2] Voitonjako Yksityisessä toiminimessä yrittäjä saa yrityksen tuottaman voiton omaan käyttöönsä. Yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti myös tappioista. Yrittäjän ei kuitenkaan ole mahdollista maksaa palkkaa itselleen eikä aviopuolisolleen.[3] Henkilöyhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisen perusteista. Henkilöyhtiön yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa.[3] Osakeyhtiön voitoista ja tappioista vastaa osakeyhtiö itse. Voitonjako tapahtuu maksamalla osakkaille osinkoa. Yhtiössä työskentelevälle osakkaalle voidaan maksaa kohtuullinen määrä palkkaa.[3] Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 3. Sutinen, M. & Viklund, E., 2005, Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta, mutta et ole tiennyt keltä kysyä. Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnitteleville sekä yrittäjätutkintoon valmentautuville. Savonia-ammattikorkeakoulu.

17 Eroja ja vaatimuksia Keskeiset yritysmuotojen ominaisuudet Osakeyhtiö Avoin yhtiö Osakkaiden määrä Kenellä vastuu Yhtiökokous, hallitus ja Vähintään yksi Yhtiö toimitusjohtaja osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Vähintään 1 vastuunalainen Vastuunalaiset yhtiömies JA Vastuunalaiset yhtiömiehet kukin vähintään 1 yhtiömiehet yksin, ellei muuta äänetön sovittu yhtiömies Vähintään 2 yhtiömiestä Yhtiömiehet Päätöksenteko Voitonjako Verotus Yhtiömiehet kukin yksin, ellei muuta sovittu Yksi Elinkeinonharjoittajharjoittaja Elinkeinon- Toiminimi elinkeinonharjoittaja Taulukko keskeisistä yritysmuotojen ominaisuuksista [1] Yhtiökokouksen päätöksellä osakeyhtiölain rajoitusten mukaan Kommandiittiyhtiö Vastuunalaisten yhtiömiesten päätöksellä Yhtiömiesten päätöksellä Elinkeinonharjoittajan päätöksellä Seuraavassa vielä tarkemmin lueteltuna eri yritysmuotojen ominaisuuksia. Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi Osakeyhtiö verovelvollinen, osakkaat verovelvollisia osingoista Yhtiön tulos jaetaan vastuullisten yhtiömiesten tuloksi Yhtiön tulos jaetaan yhtiömiesten tuloksi Verotetaan elinkeinonharjoittajan tulona - Yritysmuodoista yksinkertaisin - Osakkaana voi olla vain ja ainoastaan yksi luonnollinen henkilö - Päätöksenteosta huolehtii elinkeinonharjoittaja yksin - Elinkeinonharjoittaja kantaa yksin myös yritystoiminnan riskit - Rahan nostaminen toiminimen tililtä yrittäjän omaan käyttöön on vapaata - Elinkeinoharjoittajan verotus on yksinkertaista, mutta rankkaa - Toiminimeä ei voi myydä eikä siirtää yrityksenä eteenpäin - Kirjanpitovelvollisuus - Perustaminen nopeaa ja lopettaminen vaivatonta - Perusilmoitus kaupparekisteriin [2] ja [3] Henkilöyhtiöt eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö - Henkilöyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä - Yhtiömiesten maksimimäärää ei ole henkilöyhtiöissä rajoitettu - Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön erona on äänetön yhtiömies (Jokaisessa kommandiittiyhtiössä on oltava ainakin yksi äänetön yhtiömies, joka toimii äänivallattomana rahoittajaosakkaana ja saa sijoittamalleen panokselle sopimuksen

18 mukaista korvausta.) - Jokainen henkilöyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä vastaa yrityksen sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan - Jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus tehdä yhtiötä velvoittavia sopimuksia - Kirjanpitovelvollisuus - Edellyttää luottamusta ja yhteistyökykyä - Sopimus kirjallisesti yhtiön perustamisesta ja perusilmoitus kapparekisteriin [2] ja [3] Osakeyhtiö - Osakeyhtiön voi perustaa joko yksi tai useampi fyysinen tai juridinen henkilö - Etenkin suurten yritysten yritysmuoto - Vähimmäispääoma jaetaan kolmeen osakkeeseen - Hallinto jakautuu kolmelle tasolle: yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja (Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous käyttää yrityksessä ylintä päätösvaltaa ja päättää tärkeimmistä linjavalinnoista sekä voitonjaosta. Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen sekä tilintarkastajat valvomaan omia etujaan yhtiössä. Hallitus vastaa hallinnosta sekä käytännön asioiden hoidosta. Toimitusjohtaja toteuttaa yhtiön hallituksen tekemiä päätöksiä. Osakeyhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan, jos se katsoo sen olevan yritykselle tarpeellista.) - Osakkeenomistajan vastuu rajoittuu yhtiöön sijoitetun osakepääoman määrään - Kirjanpitovelvollisuus + pakolliset tilintarkastajat - Yhtiön on annettava itsestään julkisia tietoja - Perustamisesta laaditaan perustamiskirja, joka päivätään ja allekirjoitetaan - Perustamiskokouksessa päätetään yhtiön perustamisesta, valitaan hallitus ja tilintarkastajat sekä hyväksytään yhtiöjärjestys - Perusilmoitus kaupparekisteriin - Vaatii perehtyneisyyttä osakeyhtiölakiin - Byrokraattinen ja kankea [2] ja [3] Osuuskunta - Perustajia vähintään kolme - Perustamisesta kirjallinen sopimus, jossa osuuskunnan säännöt - Jäsenet maksavat osuuskunnalle sääntöjen määräämän osuusmaksun - Osuuskunnan kullakin jäsenellä on yksi ääni - Ylin päättävä elin on osuuskunnan kokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa - Osuuskunnan jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoumuksista ja veloista vain sijoittamansa osuusmaksun määrällä - Osuuskuntien perustaminen on harvinaista - Vaatii perehtyneisyyttä osuuskuntalakiin - Perusilmoitus kaupparekisteriin - Kirjanpitovelvollisuus [2] ja [3]

19 9. Tehtävä*: Tutustu eri yritysmuotoihin ja valitse omalle yrityksellesi tarkoituksenmukaisin yritysmuoto. Kirjaa valintasi liiketoimintasuunnitelmaasi. Valitse omalle yrityksellesi myös toiminimi. Toiminimen tulee herättää kiinnostusta ja sen tulee sopia yrityksen liikeideaan. Toiminimeä valittaessa on otettava huomioon toiminimilain asettamat vaatimukset [4]. Kirjaa valitsemasi toiminimi liiketoimintasuunnitelman perustietoja kohtaan. Yritystoimintaa aloitettaessa tulee myös täyttää perustamisvaiheeseen liittyvät asiakirjat. Mitä asiakirjoja yrityksesi perustamisessa vaaditaan? Tutki myös onko yritystoimintasi luvan- tai ilmoituksen varaista. Kirjaa tarvittavat luvat, ilmoitukset ja asiakirjat ym. liiketoimintasuunnitelmaasi. Tehtävässä apuna voit käyttää esim. Patentti- ja rekisterihallituksen sivuja [5], sekä Yritys-Suomi sivuja [6] Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysmuotojen keskeiset ominaisuudet, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/index.php?page= Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 3. Sutinen, M. & Viklund, E., 2005, Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta, mutta et ole tiennyt keltä kysyä. Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnitteleville sekä yrittäjätutkintoon valmentautuville. Savonia-ammattikorkeakoulu. 4. Finlex - Ajantasainen lainsäädäntö, Toiminimilaki /128, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/ Patentti- ja rekisterihallitus, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 6. Yritys-Suomi, Elinkeinonharjoittamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

20 Verotus Verottaja kohtelee yritystoimintaa eri tavoin yritysmuodon perusteella.[1] 10. Tehtävä: Tutustu Verohallituksen julkaisuun Uuden yrittäjän vero-opas (PDF-tiedosto) [2]. Kertaa oppaasta yritysmuodot ja niiden valintaan liittyvät seikat sekä tutustu eri yritysmuotojen verotukseen. Millaista on verotus valitsemassasi yritysmuodossa? Rahoitus Yrityksen alkuvaiheissa rahaa kuluu erilaisiin hankintoihin. Yrityksellä on hyvä olla myös käyttöpääomaa, jonka varassa yritys pystyy toimimaan siihen asti, kunnes yritys alkaa saamaan tuloksia.[3] Rahoitustarve on hyvä kartoittaa ennen yrityksen aloittamista. Rahoitustarpeen laskemisessa kannattaa ottaa huomioon kaikki mahdolliset kuluerät. Apuna rahoitustarpeen laskemiseen voi käyttää esimerkiksi rahoitustarvelaskelmaa.[3] Tulorahoituksen lisäksi yrityksessä saatetaan tarvita myös pääomarahoitusta. Pääomarahoitusta ovat oma pääoma sekä vieras pääoma. Oma pääoma on yrityksen omistajien sijoittamaa rahaa, kun taas vieras pääoma on yritykseen lainattua rahaa.[3] Vierasta pääomaa yrittäjä voi hakea pankeista, rahoitusyhtiöistä, vakuutusyhtiöistä sekä erityisluottolaitoksista. Vaihtoehtojen arvioinnissa kannattaa ottaa huomioon laina-aika, korkotaso, vakuudet, sekä lainoihin liittyvät muut kustannukset.[3] Myös yhteiskunta tukee yritystoimintaa tarjoamalla erilaisia rahoitus- ja tukimuotoja.[3] 11. Tehtävä: Lue lisää yritystoiminnan rahoituksesta ProAgrian julkaisusta Yrityksen rahoitus (PDFtiedosto).[4] Mieti jo alustavasti oman yrityksesi rahoitusta. Harjoitustyöhön liitettävät tarkemmat yritystoiminnan laskelmat laaditaan kohdassa Laskelmat. Lähteet: 1. Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 2. Verohallituksen julkaisu 49.07, 2007, Uuden yrittäjän vero-opas, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=1874; Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Tausta-analyysi ja sisällön rakennekuvaus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 2.1 16.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ 1 Tausta-analyysi...2

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu MOTTO Liiketoimintasuunnitelma - jotta ei puuttuisi liikettä, toimintaa ja suunnitelmaa elin- ja kasvukelpoisen

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Näkökulma freetyöhön Tiina Komi Viestintätoimisto Hermes Ky tiina.komi@kolumbus.fi Puh. 040 5634768 Tervetuloa kotisivuilleni: www.kolumbus.fi/tiina.komi 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Esityksen

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat... Sisältö SISÄLTÖ JOHDANTO...11 Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...14 YHTEISYRITTÄMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ...17

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Tiedetään mitä on tarjottavana - Tai ainakin pitäisi

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Yrittäjyysbarometri mittaa yrittäjyyden ilmapiiriä Suomessa Kohderyhminä olivat tällä kertaa uusyrittäjät (1600 alle 5 vuotta yrittäjänä toiminutta vastaajaa) ja suuri yleisö

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot