Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä yrittäminen on? Lähteet:"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea (MITÄ, KENELLE, MITEN) Tehtävä:...7 Osaaminen ja voimavarat Tehtävä:...9 Tuote tai palvelu...11 Toimintaympäristö...12 Valmiit ideat Tehtävä: Tehtävä*:...13 Yritysmuodot...14 Perustajien lukumäärä...14 Pääoman tarve ja vastuut...14 Toiminnan joustavuus...14 Jatkuvuus...15 Voitonjako...15 Eroja ja vaatimuksia...16 Keskeiset yritysmuotojen ominaisuudet...16 Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi...16 Henkilöyhtiöt eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö...16 Osakeyhtiö...17 Osuuskunta Tehtävä*:...18 Verotus Tehtävä:...19 Rahoitus Tehtävä:...19 Riskit Tehtävä*:...21 Markkinointi...23 Asiakaspalvelu...24 Tuote...25 Hinta...25 Saatavuus...25 Viestintä...25 Henkilöstö...26 Suhdeverkostot...26 Markkinointisuunnitelma Tehtävä*:...27 Liiketoimintasuunnitelman kannattavuuden analysointi Tehtävä*:...29 Analysointi: Tehtävä*:...30

2 Mitä yrittäminen on? Yritys on talousyksikkö, joka ostaa tuotannontekijöitä, yhdistää ne tuotantoprosesseissaan ja myy aikaansaamansa tavarat tai palvelukset markkinoilla tulon hankkimiseksi. Yritystoiminnan ensisijaisia tavoitteita ovat kannattavuus ja jatkuvuus.[1] Yrittäjä hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. Yrittäjyys voidaan nähdä ajattelu- ja toimintatapana sekä suhtautumistapana työntekoon. Yrittäminen vaatii paljon työtä, joustamista sekä jonkin verran myös tinkimistä. Toisaalta yrittäjällä on vapaus päättää itse omista työajoistaan, työskentelytavoistaan jne. Tavallaan yrittäjä siis saa olla itse itsensä herra.[2] Syitä yrittäjäksi ryhtymiseen on paljon. Toiselle se saattaa olla itsestäänselvyys, kun taas toiset päätyvät yrittäjäksi monien sattumien kautta. Syitä yrittäjäksi ryhtymiseen voivat olla esim.: hyvä liikeidea yritystoiminnan jatkaminen hyvä osaaminen tai ammattitaito jossakin asiassa mahdollisuus hankkia toimeentulo sattuma tai tarjous toisen yrittäjän esimerkki [3] Yritystoiminnan menestymisen perusedellytys on hyvä liikeidea. [3] Onnistuneeseen yrityksen perustamiseen tarvitaan suunnittelua, rohkeutta, lujaa uskoa omiin kykyihin ja ammattitaitoon sekä paljon työtä.[1] Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan myös halua yrittää, riittävästi alkupääomaa sekä tietoa ja taitoa yrittämisestä.[3] Tulevan yrittäjän ei kannata lannistua pienistä epäonnistumisista. Ennen kaikkea kannattaa keskittyä omiin vahvuuksiin ja ajatella positiivisesti.[1] Perheen tuki ja verkostosuhteet ovat myös edellytyksiä menestyvälle yritykselle ja yrittäjälle.[3] Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. nuoriyrittaja.fi, 2010, Mitä yrittäjyys tarkoittaa?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

3 Yrittäjän ominaisuudet Menestyvän yrittäjän persoonallisuuden piirteitä ovat mm. luovuus, itsenäisyys, päättäväisyys, itseluottamus, rehellisyys, tavoitteellisuus, aloitekykyisyys ja nöyryys. Hyödyksi ovat myös kyky muuntautua sekä itsensä tutkiskelun taito.[1] Yrittämisessä tarvitaan aivan samoja valmiuksia kuin esim. työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa. Näitä ovat mm. rohkeus, ahkeruus, täsmällisyys, sosiaaliset taidot, palvelualttius, joustavuus, sitkeys, neuvokkuus, kyky tehdä valintoja, halu kehittyä, kyky vaikuttaa sekä paineensietokyky. Yrittäjän on ennen kaikkea oltava rohkea ja kyettävä ottamaan ja hallitsemaan riskejä. Lisäksi aloittavalle yrittäjälle ovat tarpeen myös halu yrittää, perustiedot yrittämisestä sekä ammattitaito.[2] 2. Tehtävä: Olenko valmis yrittäjäksi? Käy tekemässä yrittäjätesti Ensiaskel verkkopalvelussa [3] ja testaa onko sinussa yrittäjäainesta. Kirjoita tämän jälkeen oma yrittäjäprofiilisi, jossa pohdit omia ominaisuuksiasi, vahvuuksiasi, valmiuksiasi ja asenteitasi. Voit halutessasi luoda yrittäjäprofiiliasi varten uuden sivun wikiin. Vastaa kysymykseen: Olenko valmis yrittäjäksi? Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Ensiaskel verkkopalvelu, 2001, Yrittäjätesti, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: KSK/polku.nsf/testi?OpenForm=

4 Yrityksen perustamisen vaiheet Yrityksen perustamisvaiheisiin kuuluvat alustava liiketoimintasuunnitelma, rahoituksen järjestäminen, yritysmuodon valinta, perustamisasiakirjat ja perustamisilmoitukset, yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen, vakuutusten, kirjanpidon ja markkinoinnin järjestäminen.[1] Yrityksen perustaminen vaatii paljon suunnittelua. Prosessi lähtee liikkeelle yritysideasta/liikeideasta. Tätä ideaa työstetään ja pohditaan tarkemmin liiketoimintasuunnitelmassa. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan ja arvioidaan mm. yrityksen toimintaa, tavoitteita, kannattavuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Valmis liiketoimintasuunnitelma kannattaa yleensä arvioittaa jollakin ulkopuolisella taholla. Mm. Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille.[1] Perustamistoimiin kuuluu myös yritysmuodon valinta. Eri yritysmuotoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö sekä osuuskunta. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet eri tekijät, näitä ovat mm. henkilömäärä, pääoman tarve, riski ja vastuu yrityksen sitoumuksista, toiminnan joustavuus, jatkuvuus, laajenemismahdollisuudet, voitonjako ja varojen nosto sekä verotus [1]. Ennen perustamisasiakirjojen ja perustamisilmoitusten tekemistä yritykselle pitää keksiä nimi. Patentti- ja rekisterihallinnosta voi tiedustella, onko suunniteltu nimi käytettävissä. Perustamisilmoitus tehdään sitä varten vahvistetulla virallisella perustamislomakkeella, jonka saa esim. helposti internetistä YTJ-verkkosivuilta. Lomakkeita saa myös patentti- ja rekisterihallituksen toimipisteistä, maistraateista, TE-keskuksista sekä verottajan toimipisteistä. Samalla lomakkeella voidaan myös ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin, vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä y-tunnusta varten.[1] Jos elinkeinon harjoittaminen on luvanvaraista tulee yrittäjän hakea elinkeinolupa ja ilmoittaa siitä kaupparekisteriin. Aloittavan yrittäjän velvollisuuksiin kuuluvat myös kirjanpidon järjestäminen sekä tarvittavien vakuutusten ottaminen. Myös rahoitustarve on hyvä kartoittaa ennen aloittamista. Aloittava yritys tarvitsee myös markkinointia, joten myös markkinointia kannattaa suunnitella.[1] 3. Tehtävä: Katso oheinen lyhyt video Yrityksen perustamisen vaiheet. (http://users.jyu.fi/~jeparika/verkkoharkka/yrityksenperustamisenvaiheet.htm - Video - kesto 00:01: kt) Tekstiselostus videosta Yrityksen perustamisen vaiheet (http://verkkoharkka.wikispaces.com/vaiheet). Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos.

5 Liiketoimintasuunnitelmamalli Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan ja arvioidaan mm. yrityksen toimintaa, tavoitteita, kannattavuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Kurssin aikana on tarkoitus vaiheittain toteuttaa liiketoimintasuunnitelma kuvitteellisesta yrityksestä. Liiketoimintasuunnitelman pohjana voit käyttää oheista liiketoimintasuunnitelmamallia. liiketoimintasuunnitelmamalli.pdf(http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoiminta suunnitelmamalli.pdf- PDF-tiedosto, 80.2 kt) liiketoimintasuunnitelmamalli.txt (http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoimintasuunnitelmamalli.txt - txtmuodossa, 2.3 kt) Kurssin sivuilla on myös liiketoimintasuunnitelma esimerkki (http://verkkoharkka.wikispaces.com/liiketoimintasuunnitelma). 4. Tehtävä: Tutustu liiketoimintasuunnitelmamalliin ja liiketoimintasuunnitelma esimerkkiin.

6 Yritysidea ja liikeidea (MITÄ, KENELLE, MITEN) Yrityksen perustamispäätöksen tekeminen on monivaiheinen prosessi. Tuleva yrittäjä saattaa hautoa pitkäänkin yrittäjäksi ryhtymistä ja yritysideaansa. Yritysidea saattaa olla aluksi varsin epämääräinen ja jäsentymätön, mutta pikkuhiljaa se kypsyy konkreettisiksi suunnitelmiksi ja laskelmiksi. Yritysidea on siis tavallaan siemen ja ensihahmotelma, josta lähdetään liikkeelle.[1] Yritysidea edeltää varsinaista liikeideaa ja se kertoo, mihin yrityksen olemassaolo perustuu ts. miksi yritys on tarkoitus perustaa [2]. Yritysidea voi olla tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä. Idea voi perustua esimerkiksi osaamiseen, taitoihin tai keksintöön ja se voi saada alkunsa esimerkiksi jonkun tuotteen tai palvelun kehitysideasta. Yritysidea on kuitenkin vasta se aivan ensimmäinen oivallus. Ideaa pitää arvioida ja kehittää edelleen.[3] Yrityksen perusfilosofia puolestaan on yrityksen tapa toimia. Perusfilosofiassa heijastuvat mm. yrityksen arvot ja arvostukset. Yrityksen perusfilosofia ilmenee yleensä toimintaajatuksena.[4] Toiminta-ajatus on yritystoiminnan peruslinjaus ja kertoo, miksi yritys on olemassa tai miksi se on tarkoitus perustaa. Toiminta-ajatus voidaan yleensä kirjoittaa auki muutamalla lauseella esimerkiksi "tuotamme korkealaatuisia internet- sivuja kilpailukykyiseen hintaan". [5] Yksi yrityksen ensimmäisistä strategisista valinnoista on toiminta-ajatuksen määrittäminen. Yleensä se hahmotellaan sen jälkeen, kun on tehty päätökset mm. yrityksen toimialasta ja hahmoteltu yritysideaa.[4] Toiminta-ajatukseen verrattuna liikeidea on konkreettisempi, käytännönläheisempi ja laajempi kokonaisuus. Liikeidea kertoo miten toiminta-ajatusta on käytännössä tarkoitus toteuttaa.[5] Toinen yrityksen kannalta strategisesti tärkeä valinta on imago. Imago on asiakkaan yrityksestä saama mielikuva. Imagoon vaikuttavat mm. asiakkaan yritykselle asettamat arvostukset, uskomukset ja asenteet. Aloittavan yrittäjän kannattaa jo heti alussa pohtia sitä millaisen kuvan hän haluaa yrityksestään asiakkailleen antaa. Imagolla on vaikutuksensa myöhemmin esimerkiksi yrityksen markkinointiin. Kun yritysidea ja sen toiminta-ajatusta on saatu hahmoteltua voidaan niitä lähteä kypsyttämään konkreettisemmiksi suunnitelmiksi ja laskelmiksi. Yritysideasta jalostetaan varsinainen liikeidea. Liikeidea on yrityksen toiminnan kulmakivi. Liikeidea on kuvaus siitä, miten yrityksellä on tarkoitus tehdä rahaa ja se vastaa kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja miten? Liikeidea ei ole pysyvä, vaan sitä täytyy uudistaa ja sopeuttaa ympäristöön myös yrityksen perustamisen jälkeen toiminnan käynnistyttyä.[6] Liikeidea voidaan kuvata esimerkiksi liikeidean dynaamisen mallin avulla.

7 Liikeidean dynaaminen malli, yksi liikeidean kuvausmalleista. Kuva: Liikeidean dynaaminen malli (Korkeamäki & Rautiainen s.40)[7] Liikeidean lähteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: omiin liikeideoihin ja ostettuihin liikeideoihin. Omia liikeideoita ovat innovaatiot, ammattitaito, osaaminen sekä markkinaaukkojen löytäminen. Ostettuja puolestaan ovat valmiin liikeyrityksen ostaminen, franchising sekä lisenssin ostaminen.[5] 5. Tehtävä: Katso video Kiikarissa oma yritys : poikkeavat liikeideat hyviä [8] (opettaja.tv - Video - kesto 00:01:16) Kiikarissa oma yritys: poikkeavat liikeideat hyviä "Turun Kauppakorkeakoulun PK-Instituutin johtaja Jarna Heinonen kertoo, että hyvät liikeideat ovat hulluja, tavallisuudesta poikkeavia ja sellaisia, joita kukaan ei ole aikaisemmin keksinyt. Niiden on kuitenkin oltava toteuttamiskelpoisia. Yrittäjän on myös nähtävä markkinoiden ja teknologian mahdollisuus sekä asiat, jotka olisi mahdollista tehdä toisin, Heinonen painottaa. Hyvät ideat voivat olla intentionaalisia, mutta myös harkitsemattomia." [8] Millainen on hyvä liikeidea?

8 Seuraavaksi lähdemme palastelemaan liikeideaa pienempiin palasiin. Käymme läpi osaamiseen ja voimavaroihin, tuotteeseen ja palveluun, toimintaympäristöön sekä valmiisiin ideoihin liittyviä asioita. Näiden palasten pohjalta on tarkoitus hahmotella ja kehitellä oma liikeidea, joka kirjataan ylös liiketoimintasuunnitelmaan. Lähteet: 1. Jokela,P. & Anneberg,M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 2. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Kitkatta.net - Kitkatta työelämään, Yritysidean merkitys, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 4. Heikkilä, T., 2008, Yritysideasta liikeideaksi strategiset valinnat,[online], [Viitattu ]. Saatavissa: 5. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 6. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 7. Korkeamäki, A. & Rautiainen, T. 2005, Johan nyt on markkinat! Yritystoiminnan harjoituksia. WSOY. 8. opettaja.tv, Kiikarissa oma yritys: poikkeavat liikeideat hyviä, [Video], [Viitattu ]. Saatavissa: opettajatv.yle.fi/teemat/aine/724/731/m1415/yrittäjyys

9 Osaaminen ja voimavarat Aloittavan yrittäjän kannattaa aivan aluksi pohtia mm. mitä osaamista hänellä on. Yrittäjäksi aikovalta edellytetään monipuolista osaamista. Yksi tärkeimmistä voimavaroista on ammattitaito, joka muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kaikkea ei välttämättä tarvitse osata itse, sillä ammattitaitoa voi myös ostaa ulkopuolelta.[1] Muita yritystoimintaan vaikuttavia voimavaroja ovat fyysiset, taloudelliset ja henkiset voimavarat. Fyysisiä voimavaroja ovat esim. sijainti, liikenneyhteydet, toimitilat, koneet ja laitteet. Henkisiä voimavaroja ovat osaaminen, kokemus ja ammattitaito, ei yksin yrittäjän vaan myös henkilöstön. Taloudellisia voimavaroja puolestaan ovat mm. käyttöomaisuus, käyttöpääoma.[2] Muita tärkeitä resursseja ovat perheen tuki sekä hyödylliset verkostosuhteet [3]. Omaa osaamistaan ja voimavaroja voi kartoittaa esim. seuraavanlaisten kysymysten pohjalta: Mitä koulutusta minulla on? Millaista osaamista minulla on? Millaista kokemusta minulla on? Millaista tietoa ja tuntemusta minulla on? Mitkä ovat vahvuuteni? Millaiset toimitilat tarvitsen? Mitkä ovat toimitilojen sijainti vaatimukset? Miten tuote tai palvelu aiotaan valmistaa? Tarvitsenko työvoimaa? Onko ammattitaitoista työvoimaa riittävästi saatavilla? Mitä koneita, laitteita ja välineitä tarvitsen? Kannattaako vuokrata vai ostaa? Miten tuote tai palvelu aiotaan toimittaa asiakkaalle? Millaisia menoja tulee olemaan? Paljonko tarvitsen käyttöpääomaa? 6. Tehtävä: Teit aiemmin yrittäjätestin Ensiaskel verkkopalvelussa ja kirjoitit oman yrittäjäprofiilisi. Pohdi ja kartoita omaa osaamistasi ja voimavarojasi. Voit hyödyntää yrittäjätestin tulosta ja kirjoittamaasi yrittäjäprofiilia pohtiessasi osaamistasi ja voimavarojasi Lähteet: 1. Suomen Yrittäjät, 2008, Yrityksen perustamisen vaiheet, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

10 2. Internetix/Terävä, V., Voimavarat, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 3. Suomen Yrittäjät, 2008, Oletko valmis yrittäjäksi, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

11 Tuote tai palvelu Liikeidea vastaa kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja miten? Ensimmäinen kysymyksistä (mitä?) viittaa tuotteeseen tai palveluun, jota on tarkoitus myydä.[1] Tuote tai palvelu on riippuvainen toimialan tuntemuksesta, ammattitaidosta ja osaamisesta. Lisäksi on hyvä tietää keitä asiakkaat ovat, mitkä ovat heidän tarpeensa ja odotuksensa.[2] Liikeidean kannalta tuotetta tai palvelua tarkastellaan sen vahvuuksien näkökulmasta. Lisäksi pohditaan, onko markkinoilla kilpailevia tuotteita tai palveluita sekä sitä, miten kilpailijoista voidaan erottautua.[2] Tuotetta/palvelua ja sen vahvuuksia voi kartoittaa esim. seuraavanlaisten kysymysten pohjalta: Mitä markkinoimme ts. mitkä ovat tuotteet/palvelut joita tarjotaan? Miten tuotteet/palvelut tyydyttävät asiakkaiden tarpeita? Millaisia tuotteet/palvelut ovat? Miten tuotteet/palvelut eroavat kilpailijoiden vastaavista? Miksi tuotteita/palveluita kannattaa ostaa? Minkä hintaisia tuotteet/palvelut ovat verrattuna vastaaviin? Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 2. Uusyrityskeskus, 2007, Liiketoimintasuunnitelma - Tuotteet ja palvelut, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

12 Toimintaympäristö Toinen kysymyksistä (kenelle?) viittaa asiakkaisiin ja liittyy läheisesti myös ensimmäiseen kysymykseen (mitä?). On hyvä tuntea asiakkaat ja heidän tarpeensa. Kolmas kysymyksistä (miten?) taas liittyy siihen miten tuote/palvelu on tarkoitus valmistaa, miten se toimitetaan asiakkaille sekä mitä resursseja tuotteen/palvelun valmistus vaatii.[1] Tavallaan kysymysten kenelle ja miten avulla kuvataan yrityksen toimintaympäristö eli asiakkaat, markkinat, henkilöstö, jakelukanavat sekä tarvittavat koneet, laitteet ja tilat. Tarvittaviin resursseihin otettiin tavallaan jo kantaa osaaminen ja voimavarat kohdassa, kun mietittiin mm. työvoimaan, koneisiin, laitteisiin ja välineisiin sekä toimitiloihin liittyviä seikkoja. Aloittavan yrittäjän kannattaakin pohtia, mitä resursseja hän tarvitsee, mitä on jo olemassa ja mitä joudutaan hankkimaan.[1] Yrityksen markkinoita analysoitaessa voidaan vastata esim. seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mikä yrityksen maantieteellinen sijainti on? Ketkä ovat yrityksen kilpailijoita? Paljonko kilpailijoita on alueella? Minkälaisia tarpeita ja odotuksia asiakkailla on? Minkälainen kysyntä tuotteilla/palveluilla on alueella? Keitä ovat asiakkaat ja kohderyhmät? Kuinka paljon potentiaalisia asiakkaita alueella on? Millaisiin ryhmiin asiakkaat voidaan jakaa? Millaisia kilpailukeinoja aiotaan käyttää? Minkälaiset ovat tulevaisuuden näkymät ja trendit? Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysidea liikeidean työstämisen perusteena, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

13 Valmiit ideat Aina yritystä ei välttämättä tarvitse perustaa ihan nollasta. On myös ns. valmiita ideoita. Näitä ideoita ovat sukupolvenvaihdos, valmiin yritystoiminnan ostaminen, franchisingyrittäjyys tai lisenssin ostaminen [1]. Yksi tapa ryhtyä yrittäjäksi on sukupolvenvaihdos. Tällä tarkoitetaan sitä, että vanhempien jäädessä eläkkeelle, lapset jatkavat yritystoiminnan pyörittämistä. Yleensä tähän mennessä on kertynyt kokemusta jo sen verran, että kynnys yrittäjäksi lähtemiseksi on pienempi.[2] Yrittäjäksi voi myös ryhtyä ostamalla jokin valmis yritys. Tällöin yrityksellä on jo esim. valmis yritystoiminta ja asiakaskunta, mikä ehkä saattaa pienentää yritystoiminnan riskiä. [2] Yritystoimintaan voi lähteä myös lähtemällä jonkun franchisingketjun yrittäjäksi. Tunnettuja franchising-ketjuja ovat esim. R-kioski ja Kotipizza. Franchisingketjun yrittäjä noudattaa ketjun konseptia ja maksaa korvausta.[2] Yritystoiminnan lähtökohdaksi ja ideaksi voi myös ostaa lisenssin. Yritys ostaa patentin, mallioikeuden, tavaramerkin tms. käyttöoikeuden ja maksaa tästä korvausta esim. rojaltisuorituksina.[3] 7. Tehtävä: Tutustu tarkemmin franchising yrityksiin ja toimintamalleihin. Onko näissä mielestäsi varteenotettavia vaihtoehtoja yritystoiminnan aloittamiseksi? 8. Tehtävä*: Hahmottele toimiala ja yritysidea yrityksellesi ja tee näiden pohjalta päätökset toimintaajatuksesta sekä liikeideasta. Kirjaa liiketoimintasuunnitelmaan perustiedot sekä tiedot liikeideastasi. Apuna voit käyttää liiketoimintasuunnitelmamallia ja siinä esitettyjä kysymyksiä sekä liiketoimintasuunnitelma esimerkkiä. Pyri kuitenkin pohtimaan ja perustelemaan tekemiäsi valintoja ja ratkaisuja. liiketoimintasuunnitelmamalli.pdf(http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoiminta suunnitelmamalli.pdf- PDF-tiedosto, 80.2 kt) liiketoimintasuunnitelmamalli.txt (http://verkkoharkka.wikispaces.com/file/view/liiketoimintasuunnitelmamalli.txt - txtmuodossa, 2.3 kt) Kurssin sivuilla on myös liiketoimintasuunnitelma esimerkki (http://verkkoharkka.wikispaces.com/liiketoimintasuunnitelma). Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. nuoriyrittaja.fi, 2010, Mistä yritysideoita?, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

14 3. Keksintösäätiö, 2010, Sanasto, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.keksintosaatio.fi/acms/core/default.asp?docId=14330

15 Yritysmuodot Eri yritysmuotoja ovat: Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat mm. henkilömäärä, pääoman tarve, riski ja vastuu yrityksen sitoumuksista, toiminnan joustavuus ja jatkuvuus, laajenemismahdollisuudet, voitonjako ja varojen nosto ja verotus.[1] Yritysmuodon valinta vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimintaan ja sen onnistumiseen. On syytä tarkoin harkita, mikä yritysmuoto on sopivin ja tarkoituksenmukaisin.[2] Yritysmuodon valintaan ei kuitenkaan ole olemassa yksinkertaista standardivastausta.[3] Perustajien lukumäärä Kun perustajia on vain yksi, vaihtoehtoina kysymykseen tulevat vain toiminimi ja osakeyhtiö.[3] Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö vaativat aina vähintään kaksi henkilöä yhtiömiehiksi.[2] Henkilöriskien vuoksi ei henkilöyhtiön käyttöä suositella, jos perustajamäärä on suuri.[3] Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto, kun perustajia on suurempi joukko.[2] Pääoman tarve ja vastuut Yksityisessä toiminimessä pääoman tarve on suhteellisen vähäinen. Osakeyhtiössä yritykseen sidotaan yleensä suurempi määrä pääomia.[2] Harjoittaessaan yritystoimintaa toiminimellä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä, yrittäjä vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Osakeyhtiössä osakkaan lainmukainen vastuu on rajoitettu yhtiöön sijoitettuun pääomapanokseen eli siihen rahamäärään, mitä osakas sijoittaa yrityksen osakepääomaan.[3] Käytännössä kuitenkin, varsinkin toiminnan alkuvaiheissa, osakeyhtiön perustaja joutuu kiinnittämään omaa omaisuuttaan esim. lainojen vakuudeksi. [2] Toiminnan joustavuus Yksityisessä toiminimessä yrittäjä tekee päätökset ja ratkaisut itse ja kantaa myös vastuun niistä. Henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) vastuunalaiset yhtiömiehet tekevät päätöksiä joko yksin tai yhdessä muiden vastuunalaisten yhtiömiesten kanssa. Henkilöyhtiöissä ja osakeyhtiöissä voidaan valita toimitusjohtaja hoitamaan päivittäisiä

16 juoksevia asioita. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Osakeyhtiössä tosin lakimääräinen, pakollinen byrokratia vie oman aikansa. Osakeyhtiössä päätöksenteon vastuu jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken asian luonteesta riippuen.[2] Jatkuvuus Toiminimi on jatkuvuuden kannalta kaikista hankalin. Toiminimen siirto yrittäjältä toiselle on monimutkaista. Yrittäjän kuollessa toiminimi purkautuu samalla eikä saman yrityksen puitteissa voi kukaan toinen jatkaa yritystoimintaa. Sukupolvenvaihdokset tuleekin valmistella hyvissä ajoin.[3] Henkilöyhtiöissä yhtiömiehen osuus voidaan luovuttaa edelleen, mikäli siitä on sovittu yhtiösopimuksessa tai muut yhtiömiehet antavat suostumuksensa.[2] Voitonjako Yksityisessä toiminimessä yrittäjä saa yrityksen tuottaman voiton omaan käyttöönsä. Yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti myös tappioista. Yrittäjän ei kuitenkaan ole mahdollista maksaa palkkaa itselleen eikä aviopuolisolleen.[3] Henkilöyhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisen perusteista. Henkilöyhtiön yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa.[3] Osakeyhtiön voitoista ja tappioista vastaa osakeyhtiö itse. Voitonjako tapahtuu maksamalla osakkaille osinkoa. Yhtiössä työskentelevälle osakkaalle voidaan maksaa kohtuullinen määrä palkkaa.[3] Lähteet: 1. Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos. 2. Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 3. Sutinen, M. & Viklund, E., 2005, Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta, mutta et ole tiennyt keltä kysyä. Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnitteleville sekä yrittäjätutkintoon valmentautuville. Savonia-ammattikorkeakoulu.

17 Eroja ja vaatimuksia Keskeiset yritysmuotojen ominaisuudet Osakeyhtiö Avoin yhtiö Osakkaiden määrä Kenellä vastuu Yhtiökokous, hallitus ja Vähintään yksi Yhtiö toimitusjohtaja osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Vähintään 1 vastuunalainen Vastuunalaiset yhtiömies JA Vastuunalaiset yhtiömiehet kukin vähintään 1 yhtiömiehet yksin, ellei muuta äänetön sovittu yhtiömies Vähintään 2 yhtiömiestä Yhtiömiehet Päätöksenteko Voitonjako Verotus Yhtiömiehet kukin yksin, ellei muuta sovittu Yksi Elinkeinonharjoittajharjoittaja Elinkeinon- Toiminimi elinkeinonharjoittaja Taulukko keskeisistä yritysmuotojen ominaisuuksista [1] Yhtiökokouksen päätöksellä osakeyhtiölain rajoitusten mukaan Kommandiittiyhtiö Vastuunalaisten yhtiömiesten päätöksellä Yhtiömiesten päätöksellä Elinkeinonharjoittajan päätöksellä Seuraavassa vielä tarkemmin lueteltuna eri yritysmuotojen ominaisuuksia. Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi Osakeyhtiö verovelvollinen, osakkaat verovelvollisia osingoista Yhtiön tulos jaetaan vastuullisten yhtiömiesten tuloksi Yhtiön tulos jaetaan yhtiömiesten tuloksi Verotetaan elinkeinonharjoittajan tulona - Yritysmuodoista yksinkertaisin - Osakkaana voi olla vain ja ainoastaan yksi luonnollinen henkilö - Päätöksenteosta huolehtii elinkeinonharjoittaja yksin - Elinkeinonharjoittaja kantaa yksin myös yritystoiminnan riskit - Rahan nostaminen toiminimen tililtä yrittäjän omaan käyttöön on vapaata - Elinkeinoharjoittajan verotus on yksinkertaista, mutta rankkaa - Toiminimeä ei voi myydä eikä siirtää yrityksenä eteenpäin - Kirjanpitovelvollisuus - Perustaminen nopeaa ja lopettaminen vaivatonta - Perusilmoitus kaupparekisteriin [2] ja [3] Henkilöyhtiöt eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö - Henkilöyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä - Yhtiömiesten maksimimäärää ei ole henkilöyhtiöissä rajoitettu - Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön erona on äänetön yhtiömies (Jokaisessa kommandiittiyhtiössä on oltava ainakin yksi äänetön yhtiömies, joka toimii äänivallattomana rahoittajaosakkaana ja saa sijoittamalleen panokselle sopimuksen

18 mukaista korvausta.) - Jokainen henkilöyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä vastaa yrityksen sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan - Jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus tehdä yhtiötä velvoittavia sopimuksia - Kirjanpitovelvollisuus - Edellyttää luottamusta ja yhteistyökykyä - Sopimus kirjallisesti yhtiön perustamisesta ja perusilmoitus kapparekisteriin [2] ja [3] Osakeyhtiö - Osakeyhtiön voi perustaa joko yksi tai useampi fyysinen tai juridinen henkilö - Etenkin suurten yritysten yritysmuoto - Vähimmäispääoma jaetaan kolmeen osakkeeseen - Hallinto jakautuu kolmelle tasolle: yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja (Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous käyttää yrityksessä ylintä päätösvaltaa ja päättää tärkeimmistä linjavalinnoista sekä voitonjaosta. Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen sekä tilintarkastajat valvomaan omia etujaan yhtiössä. Hallitus vastaa hallinnosta sekä käytännön asioiden hoidosta. Toimitusjohtaja toteuttaa yhtiön hallituksen tekemiä päätöksiä. Osakeyhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan, jos se katsoo sen olevan yritykselle tarpeellista.) - Osakkeenomistajan vastuu rajoittuu yhtiöön sijoitetun osakepääoman määrään - Kirjanpitovelvollisuus + pakolliset tilintarkastajat - Yhtiön on annettava itsestään julkisia tietoja - Perustamisesta laaditaan perustamiskirja, joka päivätään ja allekirjoitetaan - Perustamiskokouksessa päätetään yhtiön perustamisesta, valitaan hallitus ja tilintarkastajat sekä hyväksytään yhtiöjärjestys - Perusilmoitus kaupparekisteriin - Vaatii perehtyneisyyttä osakeyhtiölakiin - Byrokraattinen ja kankea [2] ja [3] Osuuskunta - Perustajia vähintään kolme - Perustamisesta kirjallinen sopimus, jossa osuuskunnan säännöt - Jäsenet maksavat osuuskunnalle sääntöjen määräämän osuusmaksun - Osuuskunnan kullakin jäsenellä on yksi ääni - Ylin päättävä elin on osuuskunnan kokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa - Osuuskunnan jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoumuksista ja veloista vain sijoittamansa osuusmaksun määrällä - Osuuskuntien perustaminen on harvinaista - Vaatii perehtyneisyyttä osuuskuntalakiin - Perusilmoitus kaupparekisteriin - Kirjanpitovelvollisuus [2] ja [3]

19 9. Tehtävä*: Tutustu eri yritysmuotoihin ja valitse omalle yrityksellesi tarkoituksenmukaisin yritysmuoto. Kirjaa valintasi liiketoimintasuunnitelmaasi. Valitse omalle yrityksellesi myös toiminimi. Toiminimen tulee herättää kiinnostusta ja sen tulee sopia yrityksen liikeideaan. Toiminimeä valittaessa on otettava huomioon toiminimilain asettamat vaatimukset [4]. Kirjaa valitsemasi toiminimi liiketoimintasuunnitelman perustietoja kohtaan. Yritystoimintaa aloitettaessa tulee myös täyttää perustamisvaiheeseen liittyvät asiakirjat. Mitä asiakirjoja yrityksesi perustamisessa vaaditaan? Tutki myös onko yritystoimintasi luvan- tai ilmoituksen varaista. Kirjaa tarvittavat luvat, ilmoitukset ja asiakirjat ym. liiketoimintasuunnitelmaasi. Tehtävässä apuna voit käyttää esim. Patentti- ja rekisterihallituksen sivuja [5], sekä Yritys-Suomi sivuja [6] Lähteet: 1. Etälukio - Yrittäjyysväylä, Yritysmuotojen keskeiset ominaisuudet, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/index.php?page= Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 3. Sutinen, M. & Viklund, E., 2005, Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta, mutta et ole tiennyt keltä kysyä. Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnitteleville sekä yrittäjätutkintoon valmentautuville. Savonia-ammattikorkeakoulu. 4. Finlex - Ajantasainen lainsäädäntö, Toiminimilaki /128, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/ Patentti- ja rekisterihallitus, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa: 6. Yritys-Suomi, Elinkeinonharjoittamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:

20 Verotus Verottaja kohtelee yritystoimintaa eri tavoin yritysmuodon perusteella.[1] 10. Tehtävä: Tutustu Verohallituksen julkaisuun Uuden yrittäjän vero-opas (PDF-tiedosto) [2]. Kertaa oppaasta yritysmuodot ja niiden valintaan liittyvät seikat sekä tutustu eri yritysmuotojen verotukseen. Millaista on verotus valitsemassasi yritysmuodossa? Rahoitus Yrityksen alkuvaiheissa rahaa kuluu erilaisiin hankintoihin. Yrityksellä on hyvä olla myös käyttöpääomaa, jonka varassa yritys pystyy toimimaan siihen asti, kunnes yritys alkaa saamaan tuloksia.[3] Rahoitustarve on hyvä kartoittaa ennen yrityksen aloittamista. Rahoitustarpeen laskemisessa kannattaa ottaa huomioon kaikki mahdolliset kuluerät. Apuna rahoitustarpeen laskemiseen voi käyttää esimerkiksi rahoitustarvelaskelmaa.[3] Tulorahoituksen lisäksi yrityksessä saatetaan tarvita myös pääomarahoitusta. Pääomarahoitusta ovat oma pääoma sekä vieras pääoma. Oma pääoma on yrityksen omistajien sijoittamaa rahaa, kun taas vieras pääoma on yritykseen lainattua rahaa.[3] Vierasta pääomaa yrittäjä voi hakea pankeista, rahoitusyhtiöistä, vakuutusyhtiöistä sekä erityisluottolaitoksista. Vaihtoehtojen arvioinnissa kannattaa ottaa huomioon laina-aika, korkotaso, vakuudet, sekä lainoihin liittyvät muut kustannukset.[3] Myös yhteiskunta tukee yritystoimintaa tarjoamalla erilaisia rahoitus- ja tukimuotoja.[3] 11. Tehtävä: Lue lisää yritystoiminnan rahoituksesta ProAgrian julkaisusta Yrityksen rahoitus (PDFtiedosto).[4] Mieti jo alustavasti oman yrityksesi rahoitusta. Harjoitustyöhön liitettävät tarkemmat yritystoiminnan laskelmat laaditaan kohdassa Laskelmat. Lähteet: 1. Jokela, P. & Anneberg, M., 1995, Yrittäjyys ammatti ja tulevaisuus. PLOY Polarlehdet Oy. 2. Verohallituksen julkaisu 49.07, 2007, Uuden yrittäjän vero-opas, [Online], [Viitattu ]. Saatavissa:http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=1874; Rikala, J., 2002, Opinnäytetyö: NettiJenska - Yrityksen perustaminen ja markkinoiminen. Tampereen

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Kaija Kess Asianajaja, varatuomari Sisältö: Yritysmuodot Yksityisliike Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta

Lisätiedot

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017 Yrittäjyys Yrityssalo Oy 2017 Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yli 93% yrityksistä on mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää)

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu 1 TAITAJA 2014 YRITTÄJYYS Semifinaali, paikkakuntaxxx Osoite:XXX Lajin semifinaalivastaavat: paikallinen koordinaattori Tuomarit: XXX XXX XXX Paikkakunnat: Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa,

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

YRITYSMUODOT JA YRITTÄJYYS

YRITYSMUODOT JA YRITTÄJYYS Jarmo Kulhelm 1 YRITYSMUODOT JA YRITTÄJYYS Suomessa vallitsee elinkeinonvapaus, joka tarkoittaa jokaisen Suomen kansalaisen periaatteellista oikeutta harjoittaa vapaasti elinkeinoa tai ammattia (poikkeuksena

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6)

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6) Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yritysidea!!!...1 Sisällysluettelo...2 Mistä yritysidea löytyy?...2 Uusi yrittäjä oma oivallus...2 Yritysideoiden

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit

Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit Palvelusetelijärjestelmän tavoitteet Tarjota Auranmaan Yrityspalveluiden asiakkaille joustava ja yksilöllinen palvelu, jonka käynnistäminen on nopeaa ja

Lisätiedot

Uusyrityskeskukset palvelevat:

Uusyrityskeskukset palvelevat: Minustako yrittäjä? Uusyrityskeskukset palvelevat: 29 Uusyrityskeskusta Yli 100 palvelupistettä Yli 1000 neuvonantajaa Yli 10 000 uutta yritysideaa vuodessa Yli 10 000 yrittäjäehdokasta 35 000 maksutonta

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA

YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA 3. Suomalais-venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi 19.10.2011 Majvik, Kirkkonummi, MMT Vanhempi tutkija Yrittäjyys Yrittäjyys on hyvin monimuotoinen ilmiö Yrittäjään liitettäviä

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot