Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä"

Transkriptio

1

2 2

3 Sisällys LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA... 4 TAVOITETASOT... 6 TUKITOIMET... 6 TOIMINTA-ALUEET... 7 KOMMUNIKAATIO... 7 SOSIAALISET TAIDOT... 9 MOTORISET TAIDOT PÄIVITTÄISET TOIMET KOGNITIIVISET TAIDOT TYÖSKENTELYN JA OPPIMISEN TAIDOT OPPIAINEET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS MATEMATIIKKA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA, KEMIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO TAITO- JA TAIDEAINEET MUSIIKKI KUVATAIDE TEKSTIILITYÖ TEKNINEN TYÖ LIIKUNTA KOTITALOUS OPETETTAVAT OPPIAINEET LUOKKA-ASTEITTAIN (lv ) MENETELMÄT ARVIOINTI LUOLAVUOREN KOULUN KONSULTAATIO- JA KOULUTUSPALVELUT YHTEYSTIEDOT

4 LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA KELPO-pilottihanke LYHTY 51 LYHTY-hanke syntyi Luolavuoren koulun tarpeesta koota ja yhtenäistää yksilöllistetyn oppimäärän oppisisältöjä ja tavoitteita. Tavoitteena oli konkreettinen opettajan työkalu, jolla oppilaan yksilöllinen eteneminen taidoissaan olisi selkeästi taitoportaittain kuvattuna. Yhteiset ja yhtenäiset taitoportaat mahdollistavat oppilaiden yksilöllisten taitojen vertailun esimerkiksi opetusryhmiä, kimppaluokkatoimintaa ja joustavia opetusjärjestelyjä suunniteltaessa. Koulumme erityisopetuksen laaja-alaisuudesta johtuen tarvitsimme hyvin laajan taitoportaikon; LYHTY sisältääkin taitoportaat vaikeimmin vammaisten oppilaiden toiminta-alueittain opetuksen tavoitteista aina yleisopetuksen kuudennen luokan tavoitetasoon asti. LYHTY-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koottiin nyt käsissänne oleva tavoitteenasettelua ohjaava lausepankki. Lausepankki on työstetty Turun kaupungissa käytössä olevaa Wilmapohjaista HOJKS-lomaketta ajatellen. Poimimalla lausepankista kullekin oppilaalle yksilöllisen tavoitetason, toiminta-alue-/oppiainekohtaisen tavoitteen tarvittavine tuki- ja menetelmätietoineen, muodostuu lausepankkia käyttäen vähitellen oppilaan yksilöllistetty HOJKS. Esimerkki: Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä Osaa lukea tuttuja sanahahmoja KPL-materiaali 4

5 Lyhty-vihko sisältää lukuaineiden, taito- ja taideaineiden sekä toiminta-alueiden keskeiset sisällöt aihealueittain. Aihealueet noudattavat Turun kaupungin opetussuunnitelmien tavoitteita. Lausepankki on tehty pidennetyn oppivelvollisuuden tarpeisiin, tästä syystä luonnontieteelliset aineet on yhdistetty oppiainekokonaisuuksiksi ja vieraat kielet on jätetty kokonaan pois. Aineistoa voi kuitenkin käyttää suunnittelun ja ideoinnin pohjaksi myös yleisen ja tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden opetuksen suunnittelussa. LYHTY-vihko toiminta-ajatuksineen esiteltiin ja otettiin käyttöön Luolavuoren koulussa syksyllä Hankkeen aikana on syntynyt useita ideoita työkaluiksi opetukseen ja HOJKS-työhön. Keväällä 2013 otettiin käyttöön LYHTY-lauseista koottu lausepankki arviointiin ja piakkoin saadaan käyttöön Turun kaupungilta aiemmin puuttunut TOI-opetukseen sopiva HOJKSlomakkeisto Wilmaan. Parhaillaan työ jatkuu Luolavuoren koulun LYHTY-oppimateriaalipankin viimeistelytyössä. Turussa LYHTY-työryhmän puolesta Eeva Suonpää Katariina Ruusunen-Nurmio Mikko Hirvonen LYHTY-työryhmä: Eeva Suonpää Katariina Ruusunen-Nurmio Mikko Hirvonen Kati Kurikka Maarit Ahlqvist Heidi Ahlqvist Heli Koivu Heidi Nummila Laura Viljamaa Riku Karjalainen Timo Laitakari Susanna Hietanen Lisäksi työpanoksensa ovat antaneet useat Luolavuoren koulun opettajat. Kiitos! 5

6 TAVOITETASOT Oppilas Tutustuu Harjoittelee tuetusti Harjoittelee itsenäisesti Osaa/käyttää/tietää/ymmärtää Soveltaa TUKITOIMET Oppilas tarvitsee suoriutuakseen: Fyysistä avustamista Fyysistä rajoittamista Alkuun saattamista (toiminnanohjauksen pulmat) Tehtävän / ohjeen pilkkomista riittävän pieniin osiin Sääntöjen kertausta, mallittamista ( tee näin ) Sanallista/kuvallista/ viitottua ohjeistusta (muistilista oikein/väärin) Motivointia (esim. palkitsemista, tee ensin tämä, sitten ) Tehtävätavoitteen selkeää, yksilöllistä määrittelyä (Mitä minun pitää tehdä) Päiväjärjestyksen / toiminnan jäsentämistä (kuvat, kirjoitetut ohjeet vaihe vaiheelta) Kontrolloitua harjoittelua (leikki, näytellyt tilanteet, tilanteiden läpikäynti piirtäen) Rajoitettua siedätystä (missä/kuinka kauan/miten pyydän pois) Korviketoiminnan ( älä tee näin vaan ) Aikaa havainnointiin ja ennakointiin (tieto siitä mitä tapahtuu tai mitä tehdään hyvissä ajoin ) Lisäaikaa Käytettävän ajan rajoittamista (ajastimet, liikennevalot ) Ärsykevapaan työskentelytilan (sermit, kuulokkeet, istumapaikan valinta) Paljon samanlaisena toistoa Valvontaa/ muistutusta Varjostamista Palautetta 6

7 TOIMINTA-ALUEET KOMMUNIKAATIO Itsensä ilmaiseminen Kokee tarvetta kommunikoida Ilmaisee haluavansa jotain Käyttää yksittäistä ilmaisua/sanaa merkityksellisesti Käyttää kyllä/ei-ilmaisuja Käyttää omaa nimeään Käyttää kaksi-/useampisanaisia lauseita Käyttää sosiaalisia ilmauksia Osaa vuorottelun Vastaa kysymykseen (mikä/kuka/missä) Vastaa kysymykseen oikeassa muodossa Esittää kysymyksiä saadakseen tietoa Havaitsee keskusteluvuorot Ottaa oman vuoron keskustelussa Osallistuu keskusteluun Aloittaa vuorovaikutuksen, keksii vaihtelevia aiheita Vastaa toisen tekemiin keskustelualoitteisiin Ilmaisee ja perustelee mielipiteitä Jäljittely Toistaa eleitä/liikkeitä/liikesarjoja Toistaa ääniä ja äänteitä Toistaa tavuja Toistaa sanoja Toistaa viittomia Ilmaisujen ymmärtäminen Reagoi vuorovaikutukseen Reagoi omaan nimeensä Ymmärtää/noudattaa kieltoja Yhdistää symbolin toimintaan/esineeseen Tunnistaa nimetyn esineen/asian Toimii ohjeen mukaan (1-, 2- tai useampivaiheisen) Ei reagoi toisille annettuihin ohjeisiin Toimii ryhmälle annetun yhteisen ohjeen mukaan Ymmärtää ajan, paikan ja suunnan käsitteitä Ymmärtää vastakohtia Kuuntelee kertomusta Vastaa kerrotusta esitettyihin kysymyksiin Toistaa kuulemansa omin sanoin loogisessa järjestyksessä 7

8 Sanasto Oma sanasto Käyttää adjektiiveja Käyttää pronomineja Käyttää ajan, paikan, suunnan ilmaisuja Käyttää synonyymejä Äänenkäyttö Säätelee äänenvoimakkuuttaan Puheen selkeys (äännevirheet/sanavälit/intonaatio) Käyttää oikeaa puhetapaa oikeassa tilanteessa (esim. esiintyy kuuluvasti, kysyy puheäänellä) Korvaavia ja tukevia kommunikaatiokeinoja Selkopuhe Eleet, ilmeet Viittomat Kuvakommunikaatio (esim. joo/ei -kortit, aihekuvat, kansiot) Piirrokset, tukikuvat ymmärtämisen tukena Kommunikaation apuvälineet (esim. taulut, kansiot, viuhkat, tietokoneavusteiset välineet) 8

9 SOSIAALISET TAIDOT Kontaktinotto Kiinnittää huomion itseensä Käyttää katsekontaktia Ottaa kontaktia aikuisiin Ottaa kontaktia oppilastovereihin Tulkitsee ja käyttää ilmeitä asianmukaisesti Vuorovaikutus Osallistuu ryhmätilanteisiin (esim. sietää väenpaljoutta) Toimii ryhmätilanteissa Osoittaa toiminnallaan kuuluvansa ryhmään Vuorottelu (esim. ota-anna) Odottaa omaa vuoroaan Pyytää apua tarvitessaan Ei häiritse toisia Auttaa toisia Ratkaisee erimielisyyksiä hyväksyttävällä tavalla Sietää ohjausta Sietää yksin jäämistä Oman käyttäytymisen kontrolli Odottaa tarpeen tyydytystä Osaa hillitä itseään (impulssikontrolli) Noudattaa sääntöjä Rauhoittuu miten? Sietää keskeneräisyyttä/epäonnistumista/vahinkoja Sietää palautetta (positiivista/negatiivista) Hyvät tavat Tervehtii, hyvästelee Kiittää, ole hyvä Pyytää ja antaa anteeksi Käyttäytyy asianmukaisesti eri tilanteissa (kuljetukset, tapahtumat, asiointi) Tunneilmaisu Tunnistaa erilaisia tunteita (toiselta/itseltä) Ilmaisee erilaisia tunteita miten? Vastaa/reagoi toisen tunteisiin rakentavalla tavalla Ilmaisee tunteitaan sopivalla voimakkuudella (tunteiden säätely) Vapaa-aika/leikki Leikkii /toimii yksin, kaksin, ryhmässä Tekee aloitteita (esim. pyytää toista toimintaan) Vastaa toisten aloitteisiin Osaa hävitä ja voittaa Pelaa pelejä mitä? Leikkii roolileikkejä Leikkii sääntöleikkejä Käyttää mielikuvitustaan 9

10 Tunnistaa leikin ja toden eron Viihtyy ikätoverien, kaverien, ystävien seurassa Kokee kaveruutta/ystävyyttä Tunnistaa omia kiinnostuksenkohteitaan Hakeutuu harrastustoimintaan mihin? Haastava käyttäytyminen Tunnistaa oman haastavan käyttäytymisensä Osaa kuvailla tai nimetä haastavan käyttäytymisensä (mitä, missä, milloin) Osaa kuvailla tai nimetä oikeaa käyttäytymistapaansa Tunnistaa tilanteita joissa käyttäytyy haastavasti Tunnistaa tilanteita joissa ei käyttäydy haastavasti Tutkii haastavan ja ei-haastavan käyttäytymisen seurauksia Pohtii syitä haastavalle käyttäytymiselleen Pohtii ratkaisuja (mitä voisin tehdä sen sijaan) Harjoittelee ratkaisumalleja Käyttää ratkaisumalleja Osaa hillitä haastavaa käyttäytymistään (ajallisesti, määrällisesti, voimakkuutta) Selviytyy haastavista tilanteista käyttäytymättä haastavasti 10

11 MOTORISET TAIDOT Kehonhahmotus ja -hallinta Pysyy ryhdissä (seisoma- ja istuma-asennoissa) Osoittaa kehonsa osat Tunnistaa ja nimeää kehonsa osat Hallitsee kehonsa liikkeet Ennakoi liikkeitä (esim. laululeikeissä) Jäljittelee liikkeitä ja liikesarjoja (kokonaismotorisia, hienomotorisia) Voimansäätely Hahmottaa oman sijainnin suhteessa muihin (esim. jonossa, väistötilanteessa) Kokonaismotoriikka Hallitsee pään asennon Kierähtää, kierii Ryömii, konttaa Istuu Varaa jaloille Säilyttää tasapainon Seisoo Seisomaannousu lattialta Seisoo yhdellä jalalla (tasapaino) Menee kyykkyyn (painopiste) Kävelee (huom. varvistus tms.) Diakonaalikäynti (ristikkäiskädet-jalat) Juoksee Hyppää (tasajalka/yhdellä jalalla) Kiipeää Liikkuu rytmissä Sarjoittaa liikkeitä (esim. vauhdinotto-ponnistus) Pallon käsittely (vierittää/heittää/ottaa kiinni/potkaisee) Hienomotoriikka Tarttuu esineisiin Irrottaa otteensa Siirtää esineitä (esim. laatikkoon) Ylittää keskilinjan (esim. vie esineen vasemmalta oikealle) Käyttää molempia käsiä samanaikaisesti (esim. vetoketjut, mutterien laitto, ompelu) Nyrkkiote, pinsettiote Kynäote Kätisyys (vasen/oikea) Rypistelee, repii Muovailee Purkaa, rakentaa (esim. palikat, palapelit) Piirtelee Piirtää muotoja, kuvioita (mallista/ohjeesta) Värittää rajojen sisällä Käyttää saksia Hallitsee saksien käytön (myös tukikäsi) Leikkaa viivaa pitkin 11

12 PÄIVITTÄISET TOIMET Pukeutuminen Pukee, riisuu itse Käyttää tarranauhaa Käyttää painonappeja Napittaa Käyttää vetoketjua Käyttää kengännauhoja Tunnistaa vaatteen etu-/takapuolen, oikean jalan kengän Viimeistelee ulkoasunsa (esim. paita housuihin) Kääntää vaatteet oikein päin Ripustaa omaan naulakkoon Viikkaa kaappiin Tunnistaa likapyykin, vie pyykkiin Pukeutuu sään mukaan Henkilökohtainen hygienia Käyttää vesihanaa Saippuoi, pesee ja kuivaa kädet Pesee kasvot Käyttää kampaa/harjaa Peseytyy suihkussa Annostelee saippuan/shampoon Harjaa hampaat Yhdistää tarpeen wc-käyntiin Pysyy kuivana Pyytää vessaan Menee vessaan yksin Pissaa vessassa Kakkaa vessassa Pyyhkii Huuhtelee wc:n Ei käytä tarpeettomasti aikaa wc:ssä Niistää nenän Käy alapesulla Osaa parranajon, kuukautissuojien käytön Siivoaa omat jälkensä Ruokailu Syö itsenäisesti Pureskelee Syö lusikalla Syö haarukalla Syö veitsellä ja haarukalla Juo Maistaa uusia makuja Annostelee ruuan Hakee itsenäisesti Käyttää lautasliinaa Pysyy omalla paikallaan 12

13 Käyttäytyy asiallisesti ruokailutilanteessa Erityistä huomioitavaa ruokailussa: Turvallisuus Osaa kertoa nimensä Osaa kirjoittaa nimensä, osoitteensa Erottaa tutun ja tuntemattoman Pysyy määrätyllä/turvallisella alueella Tunnistaa vaarallisia tilanteita/esineitä/aineita Tietää mitä tehdä jos eksyy/tarvitsee apua Omatoimisuus lähiympäristössä Hakee/ vie tavaroita paikalleen Huolehtii omista tavaroistaan Osaa avata ja sulkea ovet Itsenäinen toiminta ja asianmukainen käyttäytyminen: o luokassa o koulukuljetuksessa o koulurakennuksessa o koulun pihalla o jalankulkijana o pyöräilijänä o julkisissa kulkuvälineissä o yleisötilaisuuksissa 13

14 KOGNITIIVISET TAIDOT Jaettu huomio ja kontakti Kohdistaa katseen Seuraa katseella Etsii kadonnutta tai osittain piilossa olevaa Seuraa aktiivisesti ympäristöään Kuuntelee Kääntyy äänen suuntaan Etsii äänen perusteella Tunnistaa ympäristön ääniä Syy-seuraussuhde Reagoi toiminnan jatkumiseen/päättymiseen Ennakoi tapahtumia Valitsee kahdesta/useammasta vaihtoehdosta Havaitsee puuttuvan asian Järjestää loogiseen järjestykseen (ensin-sitten) Havaitsee toimintansa seuraukset (taannehtivasti/ennakoiden) Ongelmanratkaisu Pyrkii ratkaisuun toiminnalla Käyttää mallitettuja/opetettuja ratkaisuja Pyytää apua Keksii itse ratkaisuja Käyttää apuvälineitä Yhdistää kaksi/useamman eri ratkaisun vaihetta Käsitteiden oppiminen Yhdistää samanlaiset Lajittelee (yhden/useamman ominaisuuden perusteella) Luokittelee (yhden/useamman ominaisuuden perusteella) Tunnistaa värejä Tunnistaa muotoja Nimeää ominaisuuksia (esim. suuri-pieni, lyhyt-pitkä, kevyt-painava) Tunnistaa suunnan ja sijainnin käsitteitä (esim ylös-alas, päällä, alla, vieressä) Aistitoiminnot Liike- ja tasapainoaisti (vestibulaarinen järjestelmä) o hallitsee kehonsa ja liikkeensä o pysyy aloillaan, keskittyy o seisoo ilman tukea/ nojaamista/ jatkuvaa liikettä o vaihtaa perusasennosta toiseen sujuvasti (esim. nousee lattialta ylös seisomaan) o kokeilee erilaisia motorisia tehtäviä o ei poikkeavia reaktioita liikkumiseen tai liikutetuksi tulemiseen (esim. välttely,pelkotilat, jatkuva liikkeessä oleminen, kompurointi, törmäily, ylivarovaisuus, kaiken huomion keskittäminen liikkumiseen, poikkeava uupuminen) Asentotunto (proprioseptiivinen järjestelmä) o pysyy ryhdissä o jäljittelee asentoja ja liikkeitä (varmistamatta omaa asentoaan näköaistin avulla) o säätelee voimankäyttöään Tuntoaisti / ihotunto (taktiilinen järjestelmä) 14

15 o reagoi normaalisti kosketukseen o sietää väenpaljoutta, ei välttele tai törmäile tarkoituksella o erottaa vaaralliset ja turvalliset tuntoaistimukset o reagoi kipuun normaalisti o työvälineiden ja materiaalien käsittely normaalia o ei poikkeavia koskettelu-, välttely- tai itsensä vahingoittamistapoja Kuuloaisti o sietää erilaisia ääniä ja äänilähteitä (esim. ilmastointi, eläimet, taustahäly) o reagoi kuulonvaraisiin ohjeisiin o käyttää omaa ääntään eri voimakkuuksilla o ei poikkeavia reaktioita kuuloaistin alueella (esim. hyminä, koputtelu, muu äänien tuottaminen, huutaminen, korvien peittäminen, karkailu) Näköaisti o sietää kirkkaita valoja ja hämärää (esim. salamavalo, auringonpaiste, tunnelit) o sietää korkeita paikkoja, portaita, vauhtia (esim. keinu) o pystyy kaatamaan nesteitä o tunnistaa kolmiulotteisia hahmoja o ei poikkeavia reaktioita näköaistin alueella (esim. tuijotus, tunnustelu, pyörimisliikkeet, tavaroiden heittely, äkilliset pyrähdykset) Makuaisti o kokeilee erilaisia makuja o tunnistaa syötävän ja syötäväksi kelpaamattoman o syö siististi o syö erilämpöisiä, - värisiä ja tuntuisia ruokia o ei poikkeavia reaktioita makuaistin alueella (esim. yökkäily, kieltäytyminen, esineiden maistelu, ruokien pakonomainen asettelu/sekoittaminen) Hajuaisti o sietää erilaisia hajuja (ei välttele/hermostu) o erottaa erilaisia hajuja o ei poikkeavia reaktioita hajuaistin alueella (esim. yökkäily, esineiden/ihmisten haistelu, eritteillä leikkiminen) 15

16 TYÖSKENTELYN JA OPPIMISEN TAIDOT Itsenäiseen työskentelyyn tarvittavat valmiudet Aloittaa itse työskentelyn Työskentelee lyhyitä tuokioita itsenäisesti Pystyy keskittymään häiriön sattuessa uudelleen työhönsä Kykenee ilmaisemaan, että on valmis Ymmärtää palkkion työskentelyn seurauksena Odottaa Siirtyy itsenäisesti seuraavaan toimintaan Antaa toisille työrauhan Havaitsee puuttuvat välineet Valitsee oikeat välineet toimintaan Uusien taitojen oppimiseen tarvittavat valmiudet Ottaa vastaan ohjausta Sietää epävarmuutta/keskeneräisyyttä Osaa muuttaa toimintatapojaan, vaihtaa työskentelytapaa Sietää muutoksia Yhdistää osia kokonaisuuksiksi Omaksuu uutta tietoa Kysyy, hakee tietoa Ryhmätyöskentelyyn tarvittavat valmiudet Sietää ryhmätilanteita Osaa vuorotella Pysyy ryhmän tahdissa (mm. odottaminen, kiriminen) Keskittyy omaan toimintaan ryhmätilanteessa Osaa viitata Seuraa yhteisesti annettuja ohjeita Osaa käyttää oppimiaan taitoja ryhmätilanteessa (esim. itsenäisen työskentelyn valmiudet) Sietää muiden virheitä/ onnistumisia ( tunteet) Ottaa mallia ryhmän jäsenistä Havaitsee tilannevihjeitä 16

17 OPPIAINEET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kommunikaatio ks. toiminta-alueet Vuorovaikutustaidot itseilmaisu kysyminen ja vastaaminen kuuntelemaan keskittyminen tutun asian kuvaileminen juonellisen kertomuksen kertominen oman mielipiteen ilmaisu, perusteleminen palautteen vastaanottaminen ja antaminen asiointi pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin osallistuminen improvisointiin, kerrontaan, leikkiin ja draamaan osallistuminen Lukeminen kuullun ymmärtäminen ja muistaminen symbolien, logojen tunnistaminen tuttujen sanahahmojen tunnistaminen (esim. oma nimi, satuhahmot, arkisanastoa) tavurytmit (taputtaen) ääniä, äänteitä (maistellen) suuraakkoset kirjain-äännevastaavuus pienaakkoset pien- ja suuraakkosten vastaavuus sanan alku- ja loppuäänne äänteet tavuiksi sanojen tavutus tavujen yhdistäminen sanoiksi äänteet sanoiksi vierasperäiset kirjaimet ja äänteet lyhyet lauseet luetun muistaminen kuvakirjat lyhyet juonelliset tarinat itsenäisesti kokonaiset kirjat tietokirjatekstit tiedonhaku johtopäätösten tekeminen Kirjoittaminen riipustelu mallista piirtäminen (yksinkertaisia kuvioita) kynäote kirjoitussuunta kirjainmuotoja 17

18 oma nimi suuraakkoset äänne-kirjain vastaavuus (sanelu) tavuja ja lyhyitä sanoja luettavasti sanoja oikein pienaakkoset lyhyet lauseet ja sanavälit iso alkukirjain erisnimissä äng-äänne pieni juonellinen tarina lauseessa iso alkukirjain ja sopiva loppumerkki selkeät lauseet ja sujuva kerronta tyyppikirjaimet kirjoitelma itse valitusta aiheesta tietokoneella kirjoittaminen Tiedonhallintataidot ja kirjallisuus kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen kirjallisuuden käyttämistä virikkeenä luovassa toiminnassa keskustelua, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn kirjaston käytön opettelua (esim. aakkostaminen, aihepiireittäin lajittelu) tiedonhaku erilaisten tietokirjojen käyttöä / tietolähteiden käyttö erityyppisten tietotekstien avaaminen tiedonhakuja tietoverkoista 18

19 MATEMATIIKKA Kognitiiviset taidot ks. toiminta-alueet Matemaattiset valmiudet samanlainen erilainen yhdistäminen, lajittelu, luokittelu, vertailu, sarjoittaminen käsitteet (muoto, väri, suunta, koko, sijainti, aika ) looginen päättely (ensin - sitten, aikajärjestys) välineiden käyttö (palikat, helmitaulut, kymmenjärjestelmävälineitä, lukusuora, paperin ja kynän käyttö, laskin) arviointi ja pyöristäminen Numero ja lukumäärä yksi monta enemmän vähemmän lukumäärä (1-3, 1-5, 1-10, 10-) numerosymbolien tunnistaminen ja kirjoittaminen numeron ja lukumäärän yhdistäminen lukujonotaidot hajotelmat lukualueella 1-10 kymmenhajotelmat ja kymmenien täydentäminen parilliset ja parittomat luvut o lukualue 0-100, negatiivisen kokonaisluvun käsite Laskeminen konkreettinen laskeminen o konkreettisten asioiden laskeminen (tavarat, henkilöt) o konkreettisten asioiden lisääminen/vähentäminen o yhteen - ja vähennyslasku konkreettisilla malleilla (0-5, 0-10) yhteenlasku ja vähennyslasku o numerosymboleilla (0-5, 0-10) o kymmenylitys o päässälaskuja lukualueella (0-10, -20, -100) o allekkain laskuja o kymmenjärjestelmä o allekkain lasku lainaamisin ja muistinumeroin kertolasku o konkreettisia kertolaskuja o kertolaskun käsite o kertotauluja (10, 0-5, 0-10) o allekkain kertolasku jakolasku o jakolasku konkreettisilla välineillä o jakolaskun käsite ja sen yhteys kertolaskuun o jakolaskuja ilman jakojäännöstä o jakolaskuja jakojäännöksellä o allekkain jakolasku/jakokulma o jaollisuuden käsite 19

20 Mittaaminen konkreettisten asioiden vertaaminen/mittaaminen mittavälineet (viivoitin, mittanauha, mitta-astiat, lämpömittari) mittaamisen periaate mittaustuloksen arviointi ja mittauksen tarkistaminen pituuden mittayksiköitä massan mittayksiköitä tilavuuden mittayksiköitä pinta-alan mittayksiköitä mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntaminen laskutoimituksia mitoilla Aika ajan kulku (toimintajärjestys, lukujärjestys, vuorokaudenajat) kelloon tutustuminen viikonpäivät ja kuukaudet käsitteet eilen, tänään ja huomenna käsitteet aikaisemmin, myöhemmin kalenterin käyttö kellonajat (analoginen, digitaalinen) kellon käyttö ajan mittayksiköitä ajan laskutoimituksia Raha rahojen konkreettinen lajittelu, tunnistaminen ja nimeäminen rahan käsite summien jakaminen kolikoihin/seteleihin rahan mittayksiköitä oikean summan antaminen rahamääriä laskutoimituksia rahoilla hintojen vertailu ostosten tekeminen Geometria perusmuotojen lajittelu, tunnistaminen ja nimeäminen ympäristössä olevien geometristen muotojen havaitseminen kuvioiden jäljentäminen ja tekeminen tasokuvioista ympyrä, kolmiot, neliö ja nelikulmiot kappaleista pallo, kuutio, kartiot, lieriöt, ja särmiöt muotojen kuvailu ja nimeäminen mallista rakentaminen symmetria geometriset peruskäsitteet piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma yksinkertaiset peilaukset ja suurennokset käsitteet yhdenmuotoisuus ja mittakaava kulman mitta ja kulmien luokittelu piiri ja pinta-ala 20

21 Murtoluvut, desimaalit ja prosentit konkreettinen jakaminen osiin yksinkertaisia murtolukuja konkreettisilla välineillä murtoluvun käsite desimaaliluvun käsite murtolukujen muunnokset laskutoimituksia murtoluvuilla laskutoimituksia desimaaliluvuilla prosentin käsite prosenttilaskuja murtoluvun, desimaalin ja prosentin välinen yhteys Tietojen käsittely ja tilastot yksinkertaiset taulukot (esim. muoto-väritaulut, lukujärjestys) yksinkertaisten alkeistilastojen käyttö (esim. tukkimiehen kirjanpito) yksinkertaiset taulukot ja diagrammit pylväsdiagrammit tietojen etsiminen, kerääminen ja taulukon laatiminen koordinaatiston käsite ja käyttö keskiarvon käsite ja laskeminen 21

22 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO Minä itse: ihminen ja terveys millainen minä olen (ks. motoriikka, työskentelytaidot, kognitiiviset taidot, aistitoiminnot, haastava käyttäytyminen, vammatietoisuus) minun arkeni (ks. PT-taidot, sosiaaliset taidot) kasvun, kehityksen ja elämänkulun eri vaiheet tärkeimmät ruumiinosat ja keskeiset elintoiminnot terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen (ks. PT-taidot) perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä (ks. sosiaaliset taidot) erilaiset tunteet ja tunteidensäätely (ks. sosiaaliset taidot) tavallisimpia sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa avun hakeminen ja hälyttäminen yksinkertaisia ensiaputaitoja ja lääkkeiden käyttö ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu: mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei (ks. haastava käyttäytyminen) omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät muutokset (murrosikä ja seksuaalisen kehityksen muutokset, yksilöllinen ilmeneminen ) Turvallisuus (ks. PT-taidot) avun hakeminen ja turvalliset henkilöt (ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä) keskeiset liikennesäännöt jalankulkijana, pyöräilijänä, liikenteessä yleensä ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen turvallisuutta uhkaavat vaaratekijät lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä näön ja kuulon suojelu, palovammojen ehkäisy kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä, oikea toimintatapa kiusaamistilanteessa yksilön oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot ympäristön vahingollisia esineitä ja aineita (esim. veitset, lääkkeet, pesu- ja puhdistusaineet, liuottimet, tupakka- ja alkoholituotteet) Turvataito, KiVaKoulu Ympäristön tutkimisen taidot luonnossa liikkuminen havainnoiden ja tutkien havaintoja eri aisteilla (ks. aistitoiminnot) huomion kohdistaminen havainnonteon kannalta olennaiseen yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja lähiympäristön kasvien kerääminen ja käsittely ilmiöiden kuvailu, vertailu ja luokittelu (yhden tai useamman ominaisuuden perusteella) yksinkertaisia tutkimuksia luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön kohdistuen luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankitun tiedon ilmaisua puhuen, kirjoittaen ja piirtäen erilaisten tietolähteiden käyttö ja hankitun tiedon vertailu 22

23 Eliöt ja lähiympäristöt elollinen ja eloton luonto eri elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä tavallisimpia eliölajeja vuodenaikojen vaihtelut vuodenaikojen vaihtelun piirteitä ja seurauksia (esim. kasvit, eläimet) ravintoketjun pääperiaatteet yhteyttäminen lähiluonnon ja asuinympäristön vaaliminen ja suojelu ruoka-aineet ja niiden tuottaminen raaka-aineet ja kierrätys luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja yksinkertaiset kartat yksinkertaisen kartan tuottaminen koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään Kotiseutu ja Suomi koti ja koulu kotiseudun kohteita (koulun ulkopuolinen toiminta) Suomi kotiseutu osana Suomea, Suomi osana Pohjoismaita maapallo ihmisen elinpaikkana Eurooppa Euroopan valtioita, pääkaupunkeja luonnonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla maailmankartan keskeistä nimistöä (maanosia, valtameriä, suurimpia vuoristoja, sademetsä- ja aavikkoalueita) erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusolosuhteita ilmasto-olojen (esim. lämpötila ja sademäärä) vaikutus ihmisen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä 23

24 FYSIIKKA, KEMIA Liike ja voima liikkeen, kiihtyvyyden ja tasapainon ominaisuuksia Aine ilman ja veden ominaisuuksia veden olomuodon muutoksia veden kiertokulku luonnossa veden säästäminen erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia jätteiden lajittelu, kierrätys aineen muuttuminen toisiksi aineiksi (esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa) herkästi syttyviä aineita ja alkusammutusvälineiden käyttö Valo, ääni, lämpö, paine erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä lämmön havainnointi lämmön siirtyminen ja lämmittäminen lämmön säästäminen lämpötilan muutos ja mittaaminen äänen havaitseminen äänen eteneminen valon havaitseminen valon eteneminen ja heijastuminen värähdys- ja aaltoliike paineen havaitseminen paineen muutos ja mittaaminen Tutkimusvälineet, laitteet yksinkertaisia tutkimusvälineitä (kello, pituusmitat, lämpömittari ja luuppi) itse tehtyjä välineitä yksinkertaisten laitteiden toiminta (vipu, pyörä, jousi) erilaisten rakenteiden lujuus Sähkö kodissa käytettäviä sähkölaitteita sähkön säästäminen sähkön käyttöön liittyviä vaaroja, sähkölaitteiden turvallinen käyttö sähkön tuotantotapoja yksinkertainen virtapiiri pariston, lampun ja johtimien avulla 24

25 HISTORIA Historian ilmiöiden ymmärtäminen menneistä tapahtumista kertominen (ks. kommunikaatio) uutta ja vanhaa historialliset kohteet oma elämänkaari menneen ajan ihmisen elämä, ympäristö ja toiminta menneisyyden jakaminen eri aikakausiin (kronologia) yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä historiallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle ilmiöiden jatkuvuus aikakaudesta toiseen historiallinen syy- ja seuraussuhde fakta vs. mielipide, lähde vs. tulkinta Historiallisen tiedon käyttäminen tiedon hankinta tiedon esittäminen, kertominen erilaisten lähteiden käyttö, vertailu oman perustellun mielipiteen muodostaminen tapahtuman tai ilmiön selittäminen joidenkin toimijoiden kannalta tulkinnanvaraisuuden käsite (monia asioita voidaan tulkita eri tavoin eri ajallisista ja kulttuurisista lähtökohdista käsin) ihmisen toiminnan tarkoitusperät ja vaikutukset oman tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottaminen käyttäen apuna omaa oppimista, kasvua ja kehitystä koskevaa tietoa YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskunta faktoja Suomesta (lippu, presidentti, itsenäisyyspäivä, äänestäminen ym.) julkiset palvelut (terveyskeskus, kirjasto) ammatit ja työtehtävät työnteon kunnioittaminen, työtaidot (ks. Työskentelyn ja oppimisen taidot) yrittäjyyden perusteet ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin tekijänä yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen, äänestyskäytännöt yhteiskunnallisten päätösten vaikutukset kansalaisten elämään säännöt, sopimukset ja lait (ks. sosiaaliset taidot) tekojen oikeudelliset seuraamukset vastuullinen kuluttaja ja yhteiskunnallinen toimija yhteiskunnallisen tiedon luonne yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevän informaation arviointi aktiivisena vaikuttajana toimiminen 25

26 USKONTO Arvokas ja ainutlaatuinen elämä minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus Jumala Isänä ja Luojana teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia suvaitsevaisuus ja syrjintä alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät oppilaiden elämään oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita Ihmissuhteet, moraali ja eettisyyteen kasvaminen toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen arvo ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja köyhyys maailmassa ajattelun vapaus, uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaus hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä Raamatun kertomuksia ja opetuksia Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä Meidän rukous alkukertomukset Uusi Testamentti Vanha Testamentti Luterilaisen kirkon elämä seurakunta oppilaan elämässä kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia sekä toiminta seurakunnan jäsenenä kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä, kirkkotaide sekä virsiä ja muita hengellisiä lauluja Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma / maailmanuskonnot oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin 26

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE - kykenee keskittymään matematiikan opiskeluun - kykenee kertomaan suullisesti matemaattisesta ajattelustaan

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto 9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto Ympäristö ja luonnontieto koostuu biologiasta, maantiedosta, kemiasta ja fysiikasta ja terveystiedosta. Koulumme ympäristö ja luonnontiedon opetuksen tavoitteena on, että

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty )

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty ) MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty 16.12.2015) Merkitys, arvot ja asenteet T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Lisätiedot

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi:

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi: ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE Lapsen nimi: kevät 2016 1 PERUSTIEDOT Lapsen sukunimi, etunimi Henkilötunnus Lapsen äidinkieli Huoltaja 1 Huoltaja 2 Osoite Osoite Puhelin Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake

5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus 1 5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake Lapsen nimi: syntymäaika: Neuvola: Lomakkeen täytössä ja keskustelussa mukana: Päivähoidon yhteyshenkilö:

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto 9.2.10. Elämänkatsomustieto Koulumme elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuu kokonaisnäkemyksellinen opetus. Tavoitteenamme on korjata, vahvistaa ja rakentaa oppilaidemme koululaisuutta, identiteettiä,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Laukaan kunta Sivistysosasto Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Salassa pidettävä Arkistointiohje; AMS Peruskoulut Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 Myrskylän kunta LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi: Syntymäaika: Esiopetuksessa havainnoitavia asioita: lapsen vahvuudet, opitut taidot ja mielenkiinnonkohteet syksy kevät työskentelytaidot

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Matematiikan opetuksen keskeiset tavoitteet yläkouluikäisten valmistavassa opetuksessa

Matematiikan opetuksen keskeiset tavoitteet yläkouluikäisten valmistavassa opetuksessa Matematiikan opetuksen keskeiset tavoitteet yläkouluikäisten valmistavassa opetuksessa Olemme valinneet opetussuunnitelman perusteiden 2014 tavoitteiden, sisältöjen ja hyvän osaamisen kuvausten pohjalta

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN VETELI /PÄIVÄHOITO LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA

LUOTTAMUKSELLINEN VETELI /PÄIVÄHOITO LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA VETELI /PÄIVÄHOITO LUOTTAMUKSELLINEN LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA OHJEET VASUN (varhaiskasvatussuunnitelman)tekijälle: Vasu tehdään Vetelissä

Lisätiedot

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana.

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3, L5

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA Liikunnassa ja musiikissa seurataan vuosikelloja, jotka erillisinä liitteinä. Matemaattisiin ja kielellisiin taitoihin tutustutaan ryhmissä omaan tahtiin, sisällöt

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Olen luonteeltani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: LAPSEN PERUSHOITOKÄYTÄNNÖT 1 Onko lapsi ollut

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Biologia ja maantieto

Biologia ja maantieto 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Biologia ja maantieto VUOSILUOKAT 5-6 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja. Ymmärtämään

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

1. jakso / Kartta ja matkustaminen

1. jakso / Kartta ja matkustaminen 1. jakso / Kartta ja matkustaminen Kesto 4 viikkoa Teemana: kartta ja matkustaminen Ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet: o kartan perusperiaatteen ymmärtäminen o luokkakarttaan tutustuminen sekä oman

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 9.2.12 Elämänkatsomustieto Johdanto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Kannustetaan oppilasta tekemään havaintoja lähiympäristöstä (esim. eri vuodenaikoina). Pohditaan oman toiminnan merkitystä itselle, muille ihmisille.

Kannustetaan oppilasta tekemään havaintoja lähiympäristöstä (esim. eri vuodenaikoina). Pohditaan oman toiminnan merkitystä itselle, muille ihmisille. Tavoitteet S L 1. lk 2. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla 7.6.1 MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

MINÄ OSAAN OHJEITA OPETTAJALLE

MINÄ OSAAN OHJEITA OPETTAJALLE HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2016-2017 MINÄ OSAAN OHJEITA OPETTAJALLE Äidinkielen ja kirjallisuuden jatkuvan arvioinnin lomake esi- ja alkuopetukseen Sisältö: Luokanopettajat Kirsi Lindfors ja Jaana Perkinen Äidinkielen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20 VARHAISKASVATUSPALVELUT LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20 Huoltajat täyttävät tehostettu tuki Esiopetus täyttää Lapsen nimi Syntymäaika Kotiosoite Päiväkoti Lapsen

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto koulussa opetuksen lähtökohtia

Elämänkatsomustieto koulussa opetuksen lähtökohtia (Tuukka Tomperi) Elämänkatsomustieto koulussa opetuksen lähtökohtia Orientoivia kysymyksiä: millaisia mielikuvia ja ajatuksia teillä on koulujen uskonnon- ja katsomusopetuksesta? millaisia mielikuvia tai

Lisätiedot

Yleisopetuksen sanallinen arviointi

Yleisopetuksen sanallinen arviointi Yleisopetuksen sanallinen arviointi KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTILAUSEET... 1 1.vuosiluokka,väliarviointi SYKSY... 1 1. KOULUN SÄÄNNÖT... 1 2. HYVÄT TAVAT... T 1 1.vuosiluokka, lukuvuosiarviointi KEVÄT... 1

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Sisältöalueita on jaettu eri vuosiluokille Pisarakirjasarjan jaottelun pohjalta (luokka-aste suluissa)

Sisältöalueita on jaettu eri vuosiluokille Pisarakirjasarjan jaottelun pohjalta (luokka-aste suluissa) AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / YMPÄRISTÖOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Matematiikka. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Matematiikka. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.4. Matematiikka Koulumme matematiikan opetus antaa oppilaalle välineitä ja taitoja ratkaista arkipäivän ongelmia matemaattisen ajattelun avulla. Opetus tarjoaa oppilaalle välineen oppia tunnistamaan

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille MATEMATIIKKA Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Sivistystoimi

Kokemäen kaupunki Sivistystoimi Esioppilaan itsearvionti Lomakkeet 1- Ohje Esiopetuksessa kehitetään lasten edellytyksiä itsearvointiin. Lapsia rohkaistaan kuvaamaan, mistä he esiopetuksessa pitävät, missä he ovat omasta mielestään onnistuneet

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot