Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä"

Transkriptio

1

2 2

3 Sisällys LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA... 4 TAVOITETASOT... 6 TUKITOIMET... 6 TOIMINTA-ALUEET... 7 KOMMUNIKAATIO... 7 SOSIAALISET TAIDOT... 9 MOTORISET TAIDOT PÄIVITTÄISET TOIMET KOGNITIIVISET TAIDOT TYÖSKENTELYN JA OPPIMISEN TAIDOT OPPIAINEET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS MATEMATIIKKA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA, KEMIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO TAITO- JA TAIDEAINEET MUSIIKKI KUVATAIDE TEKSTIILITYÖ TEKNINEN TYÖ LIIKUNTA KOTITALOUS OPETETTAVAT OPPIAINEET LUOKKA-ASTEITTAIN (lv ) MENETELMÄT ARVIOINTI LUOLAVUOREN KOULUN KONSULTAATIO- JA KOULUTUSPALVELUT YHTEYSTIEDOT

4 LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA KELPO-pilottihanke LYHTY 51 LYHTY-hanke syntyi Luolavuoren koulun tarpeesta koota ja yhtenäistää yksilöllistetyn oppimäärän oppisisältöjä ja tavoitteita. Tavoitteena oli konkreettinen opettajan työkalu, jolla oppilaan yksilöllinen eteneminen taidoissaan olisi selkeästi taitoportaittain kuvattuna. Yhteiset ja yhtenäiset taitoportaat mahdollistavat oppilaiden yksilöllisten taitojen vertailun esimerkiksi opetusryhmiä, kimppaluokkatoimintaa ja joustavia opetusjärjestelyjä suunniteltaessa. Koulumme erityisopetuksen laaja-alaisuudesta johtuen tarvitsimme hyvin laajan taitoportaikon; LYHTY sisältääkin taitoportaat vaikeimmin vammaisten oppilaiden toiminta-alueittain opetuksen tavoitteista aina yleisopetuksen kuudennen luokan tavoitetasoon asti. LYHTY-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koottiin nyt käsissänne oleva tavoitteenasettelua ohjaava lausepankki. Lausepankki on työstetty Turun kaupungissa käytössä olevaa Wilmapohjaista HOJKS-lomaketta ajatellen. Poimimalla lausepankista kullekin oppilaalle yksilöllisen tavoitetason, toiminta-alue-/oppiainekohtaisen tavoitteen tarvittavine tuki- ja menetelmätietoineen, muodostuu lausepankkia käyttäen vähitellen oppilaan yksilöllistetty HOJKS. Esimerkki: Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä Osaa lukea tuttuja sanahahmoja KPL-materiaali 4

5 Lyhty-vihko sisältää lukuaineiden, taito- ja taideaineiden sekä toiminta-alueiden keskeiset sisällöt aihealueittain. Aihealueet noudattavat Turun kaupungin opetussuunnitelmien tavoitteita. Lausepankki on tehty pidennetyn oppivelvollisuuden tarpeisiin, tästä syystä luonnontieteelliset aineet on yhdistetty oppiainekokonaisuuksiksi ja vieraat kielet on jätetty kokonaan pois. Aineistoa voi kuitenkin käyttää suunnittelun ja ideoinnin pohjaksi myös yleisen ja tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden opetuksen suunnittelussa. LYHTY-vihko toiminta-ajatuksineen esiteltiin ja otettiin käyttöön Luolavuoren koulussa syksyllä Hankkeen aikana on syntynyt useita ideoita työkaluiksi opetukseen ja HOJKS-työhön. Keväällä 2013 otettiin käyttöön LYHTY-lauseista koottu lausepankki arviointiin ja piakkoin saadaan käyttöön Turun kaupungilta aiemmin puuttunut TOI-opetukseen sopiva HOJKSlomakkeisto Wilmaan. Parhaillaan työ jatkuu Luolavuoren koulun LYHTY-oppimateriaalipankin viimeistelytyössä. Turussa LYHTY-työryhmän puolesta Eeva Suonpää Katariina Ruusunen-Nurmio Mikko Hirvonen LYHTY-työryhmä: Eeva Suonpää Katariina Ruusunen-Nurmio Mikko Hirvonen Kati Kurikka Maarit Ahlqvist Heidi Ahlqvist Heli Koivu Heidi Nummila Laura Viljamaa Riku Karjalainen Timo Laitakari Susanna Hietanen Lisäksi työpanoksensa ovat antaneet useat Luolavuoren koulun opettajat. Kiitos! 5

6 TAVOITETASOT Oppilas Tutustuu Harjoittelee tuetusti Harjoittelee itsenäisesti Osaa/käyttää/tietää/ymmärtää Soveltaa TUKITOIMET Oppilas tarvitsee suoriutuakseen: Fyysistä avustamista Fyysistä rajoittamista Alkuun saattamista (toiminnanohjauksen pulmat) Tehtävän / ohjeen pilkkomista riittävän pieniin osiin Sääntöjen kertausta, mallittamista ( tee näin ) Sanallista/kuvallista/ viitottua ohjeistusta (muistilista oikein/väärin) Motivointia (esim. palkitsemista, tee ensin tämä, sitten ) Tehtävätavoitteen selkeää, yksilöllistä määrittelyä (Mitä minun pitää tehdä) Päiväjärjestyksen / toiminnan jäsentämistä (kuvat, kirjoitetut ohjeet vaihe vaiheelta) Kontrolloitua harjoittelua (leikki, näytellyt tilanteet, tilanteiden läpikäynti piirtäen) Rajoitettua siedätystä (missä/kuinka kauan/miten pyydän pois) Korviketoiminnan ( älä tee näin vaan ) Aikaa havainnointiin ja ennakointiin (tieto siitä mitä tapahtuu tai mitä tehdään hyvissä ajoin ) Lisäaikaa Käytettävän ajan rajoittamista (ajastimet, liikennevalot ) Ärsykevapaan työskentelytilan (sermit, kuulokkeet, istumapaikan valinta) Paljon samanlaisena toistoa Valvontaa/ muistutusta Varjostamista Palautetta 6

7 TOIMINTA-ALUEET KOMMUNIKAATIO Itsensä ilmaiseminen Kokee tarvetta kommunikoida Ilmaisee haluavansa jotain Käyttää yksittäistä ilmaisua/sanaa merkityksellisesti Käyttää kyllä/ei-ilmaisuja Käyttää omaa nimeään Käyttää kaksi-/useampisanaisia lauseita Käyttää sosiaalisia ilmauksia Osaa vuorottelun Vastaa kysymykseen (mikä/kuka/missä) Vastaa kysymykseen oikeassa muodossa Esittää kysymyksiä saadakseen tietoa Havaitsee keskusteluvuorot Ottaa oman vuoron keskustelussa Osallistuu keskusteluun Aloittaa vuorovaikutuksen, keksii vaihtelevia aiheita Vastaa toisen tekemiin keskustelualoitteisiin Ilmaisee ja perustelee mielipiteitä Jäljittely Toistaa eleitä/liikkeitä/liikesarjoja Toistaa ääniä ja äänteitä Toistaa tavuja Toistaa sanoja Toistaa viittomia Ilmaisujen ymmärtäminen Reagoi vuorovaikutukseen Reagoi omaan nimeensä Ymmärtää/noudattaa kieltoja Yhdistää symbolin toimintaan/esineeseen Tunnistaa nimetyn esineen/asian Toimii ohjeen mukaan (1-, 2- tai useampivaiheisen) Ei reagoi toisille annettuihin ohjeisiin Toimii ryhmälle annetun yhteisen ohjeen mukaan Ymmärtää ajan, paikan ja suunnan käsitteitä Ymmärtää vastakohtia Kuuntelee kertomusta Vastaa kerrotusta esitettyihin kysymyksiin Toistaa kuulemansa omin sanoin loogisessa järjestyksessä 7

8 Sanasto Oma sanasto Käyttää adjektiiveja Käyttää pronomineja Käyttää ajan, paikan, suunnan ilmaisuja Käyttää synonyymejä Äänenkäyttö Säätelee äänenvoimakkuuttaan Puheen selkeys (äännevirheet/sanavälit/intonaatio) Käyttää oikeaa puhetapaa oikeassa tilanteessa (esim. esiintyy kuuluvasti, kysyy puheäänellä) Korvaavia ja tukevia kommunikaatiokeinoja Selkopuhe Eleet, ilmeet Viittomat Kuvakommunikaatio (esim. joo/ei -kortit, aihekuvat, kansiot) Piirrokset, tukikuvat ymmärtämisen tukena Kommunikaation apuvälineet (esim. taulut, kansiot, viuhkat, tietokoneavusteiset välineet) 8

9 SOSIAALISET TAIDOT Kontaktinotto Kiinnittää huomion itseensä Käyttää katsekontaktia Ottaa kontaktia aikuisiin Ottaa kontaktia oppilastovereihin Tulkitsee ja käyttää ilmeitä asianmukaisesti Vuorovaikutus Osallistuu ryhmätilanteisiin (esim. sietää väenpaljoutta) Toimii ryhmätilanteissa Osoittaa toiminnallaan kuuluvansa ryhmään Vuorottelu (esim. ota-anna) Odottaa omaa vuoroaan Pyytää apua tarvitessaan Ei häiritse toisia Auttaa toisia Ratkaisee erimielisyyksiä hyväksyttävällä tavalla Sietää ohjausta Sietää yksin jäämistä Oman käyttäytymisen kontrolli Odottaa tarpeen tyydytystä Osaa hillitä itseään (impulssikontrolli) Noudattaa sääntöjä Rauhoittuu miten? Sietää keskeneräisyyttä/epäonnistumista/vahinkoja Sietää palautetta (positiivista/negatiivista) Hyvät tavat Tervehtii, hyvästelee Kiittää, ole hyvä Pyytää ja antaa anteeksi Käyttäytyy asianmukaisesti eri tilanteissa (kuljetukset, tapahtumat, asiointi) Tunneilmaisu Tunnistaa erilaisia tunteita (toiselta/itseltä) Ilmaisee erilaisia tunteita miten? Vastaa/reagoi toisen tunteisiin rakentavalla tavalla Ilmaisee tunteitaan sopivalla voimakkuudella (tunteiden säätely) Vapaa-aika/leikki Leikkii /toimii yksin, kaksin, ryhmässä Tekee aloitteita (esim. pyytää toista toimintaan) Vastaa toisten aloitteisiin Osaa hävitä ja voittaa Pelaa pelejä mitä? Leikkii roolileikkejä Leikkii sääntöleikkejä Käyttää mielikuvitustaan 9

10 Tunnistaa leikin ja toden eron Viihtyy ikätoverien, kaverien, ystävien seurassa Kokee kaveruutta/ystävyyttä Tunnistaa omia kiinnostuksenkohteitaan Hakeutuu harrastustoimintaan mihin? Haastava käyttäytyminen Tunnistaa oman haastavan käyttäytymisensä Osaa kuvailla tai nimetä haastavan käyttäytymisensä (mitä, missä, milloin) Osaa kuvailla tai nimetä oikeaa käyttäytymistapaansa Tunnistaa tilanteita joissa käyttäytyy haastavasti Tunnistaa tilanteita joissa ei käyttäydy haastavasti Tutkii haastavan ja ei-haastavan käyttäytymisen seurauksia Pohtii syitä haastavalle käyttäytymiselleen Pohtii ratkaisuja (mitä voisin tehdä sen sijaan) Harjoittelee ratkaisumalleja Käyttää ratkaisumalleja Osaa hillitä haastavaa käyttäytymistään (ajallisesti, määrällisesti, voimakkuutta) Selviytyy haastavista tilanteista käyttäytymättä haastavasti 10

11 MOTORISET TAIDOT Kehonhahmotus ja -hallinta Pysyy ryhdissä (seisoma- ja istuma-asennoissa) Osoittaa kehonsa osat Tunnistaa ja nimeää kehonsa osat Hallitsee kehonsa liikkeet Ennakoi liikkeitä (esim. laululeikeissä) Jäljittelee liikkeitä ja liikesarjoja (kokonaismotorisia, hienomotorisia) Voimansäätely Hahmottaa oman sijainnin suhteessa muihin (esim. jonossa, väistötilanteessa) Kokonaismotoriikka Hallitsee pään asennon Kierähtää, kierii Ryömii, konttaa Istuu Varaa jaloille Säilyttää tasapainon Seisoo Seisomaannousu lattialta Seisoo yhdellä jalalla (tasapaino) Menee kyykkyyn (painopiste) Kävelee (huom. varvistus tms.) Diakonaalikäynti (ristikkäiskädet-jalat) Juoksee Hyppää (tasajalka/yhdellä jalalla) Kiipeää Liikkuu rytmissä Sarjoittaa liikkeitä (esim. vauhdinotto-ponnistus) Pallon käsittely (vierittää/heittää/ottaa kiinni/potkaisee) Hienomotoriikka Tarttuu esineisiin Irrottaa otteensa Siirtää esineitä (esim. laatikkoon) Ylittää keskilinjan (esim. vie esineen vasemmalta oikealle) Käyttää molempia käsiä samanaikaisesti (esim. vetoketjut, mutterien laitto, ompelu) Nyrkkiote, pinsettiote Kynäote Kätisyys (vasen/oikea) Rypistelee, repii Muovailee Purkaa, rakentaa (esim. palikat, palapelit) Piirtelee Piirtää muotoja, kuvioita (mallista/ohjeesta) Värittää rajojen sisällä Käyttää saksia Hallitsee saksien käytön (myös tukikäsi) Leikkaa viivaa pitkin 11

12 PÄIVITTÄISET TOIMET Pukeutuminen Pukee, riisuu itse Käyttää tarranauhaa Käyttää painonappeja Napittaa Käyttää vetoketjua Käyttää kengännauhoja Tunnistaa vaatteen etu-/takapuolen, oikean jalan kengän Viimeistelee ulkoasunsa (esim. paita housuihin) Kääntää vaatteet oikein päin Ripustaa omaan naulakkoon Viikkaa kaappiin Tunnistaa likapyykin, vie pyykkiin Pukeutuu sään mukaan Henkilökohtainen hygienia Käyttää vesihanaa Saippuoi, pesee ja kuivaa kädet Pesee kasvot Käyttää kampaa/harjaa Peseytyy suihkussa Annostelee saippuan/shampoon Harjaa hampaat Yhdistää tarpeen wc-käyntiin Pysyy kuivana Pyytää vessaan Menee vessaan yksin Pissaa vessassa Kakkaa vessassa Pyyhkii Huuhtelee wc:n Ei käytä tarpeettomasti aikaa wc:ssä Niistää nenän Käy alapesulla Osaa parranajon, kuukautissuojien käytön Siivoaa omat jälkensä Ruokailu Syö itsenäisesti Pureskelee Syö lusikalla Syö haarukalla Syö veitsellä ja haarukalla Juo Maistaa uusia makuja Annostelee ruuan Hakee itsenäisesti Käyttää lautasliinaa Pysyy omalla paikallaan 12

13 Käyttäytyy asiallisesti ruokailutilanteessa Erityistä huomioitavaa ruokailussa: Turvallisuus Osaa kertoa nimensä Osaa kirjoittaa nimensä, osoitteensa Erottaa tutun ja tuntemattoman Pysyy määrätyllä/turvallisella alueella Tunnistaa vaarallisia tilanteita/esineitä/aineita Tietää mitä tehdä jos eksyy/tarvitsee apua Omatoimisuus lähiympäristössä Hakee/ vie tavaroita paikalleen Huolehtii omista tavaroistaan Osaa avata ja sulkea ovet Itsenäinen toiminta ja asianmukainen käyttäytyminen: o luokassa o koulukuljetuksessa o koulurakennuksessa o koulun pihalla o jalankulkijana o pyöräilijänä o julkisissa kulkuvälineissä o yleisötilaisuuksissa 13

14 KOGNITIIVISET TAIDOT Jaettu huomio ja kontakti Kohdistaa katseen Seuraa katseella Etsii kadonnutta tai osittain piilossa olevaa Seuraa aktiivisesti ympäristöään Kuuntelee Kääntyy äänen suuntaan Etsii äänen perusteella Tunnistaa ympäristön ääniä Syy-seuraussuhde Reagoi toiminnan jatkumiseen/päättymiseen Ennakoi tapahtumia Valitsee kahdesta/useammasta vaihtoehdosta Havaitsee puuttuvan asian Järjestää loogiseen järjestykseen (ensin-sitten) Havaitsee toimintansa seuraukset (taannehtivasti/ennakoiden) Ongelmanratkaisu Pyrkii ratkaisuun toiminnalla Käyttää mallitettuja/opetettuja ratkaisuja Pyytää apua Keksii itse ratkaisuja Käyttää apuvälineitä Yhdistää kaksi/useamman eri ratkaisun vaihetta Käsitteiden oppiminen Yhdistää samanlaiset Lajittelee (yhden/useamman ominaisuuden perusteella) Luokittelee (yhden/useamman ominaisuuden perusteella) Tunnistaa värejä Tunnistaa muotoja Nimeää ominaisuuksia (esim. suuri-pieni, lyhyt-pitkä, kevyt-painava) Tunnistaa suunnan ja sijainnin käsitteitä (esim ylös-alas, päällä, alla, vieressä) Aistitoiminnot Liike- ja tasapainoaisti (vestibulaarinen järjestelmä) o hallitsee kehonsa ja liikkeensä o pysyy aloillaan, keskittyy o seisoo ilman tukea/ nojaamista/ jatkuvaa liikettä o vaihtaa perusasennosta toiseen sujuvasti (esim. nousee lattialta ylös seisomaan) o kokeilee erilaisia motorisia tehtäviä o ei poikkeavia reaktioita liikkumiseen tai liikutetuksi tulemiseen (esim. välttely,pelkotilat, jatkuva liikkeessä oleminen, kompurointi, törmäily, ylivarovaisuus, kaiken huomion keskittäminen liikkumiseen, poikkeava uupuminen) Asentotunto (proprioseptiivinen järjestelmä) o pysyy ryhdissä o jäljittelee asentoja ja liikkeitä (varmistamatta omaa asentoaan näköaistin avulla) o säätelee voimankäyttöään Tuntoaisti / ihotunto (taktiilinen järjestelmä) 14

15 o reagoi normaalisti kosketukseen o sietää väenpaljoutta, ei välttele tai törmäile tarkoituksella o erottaa vaaralliset ja turvalliset tuntoaistimukset o reagoi kipuun normaalisti o työvälineiden ja materiaalien käsittely normaalia o ei poikkeavia koskettelu-, välttely- tai itsensä vahingoittamistapoja Kuuloaisti o sietää erilaisia ääniä ja äänilähteitä (esim. ilmastointi, eläimet, taustahäly) o reagoi kuulonvaraisiin ohjeisiin o käyttää omaa ääntään eri voimakkuuksilla o ei poikkeavia reaktioita kuuloaistin alueella (esim. hyminä, koputtelu, muu äänien tuottaminen, huutaminen, korvien peittäminen, karkailu) Näköaisti o sietää kirkkaita valoja ja hämärää (esim. salamavalo, auringonpaiste, tunnelit) o sietää korkeita paikkoja, portaita, vauhtia (esim. keinu) o pystyy kaatamaan nesteitä o tunnistaa kolmiulotteisia hahmoja o ei poikkeavia reaktioita näköaistin alueella (esim. tuijotus, tunnustelu, pyörimisliikkeet, tavaroiden heittely, äkilliset pyrähdykset) Makuaisti o kokeilee erilaisia makuja o tunnistaa syötävän ja syötäväksi kelpaamattoman o syö siististi o syö erilämpöisiä, - värisiä ja tuntuisia ruokia o ei poikkeavia reaktioita makuaistin alueella (esim. yökkäily, kieltäytyminen, esineiden maistelu, ruokien pakonomainen asettelu/sekoittaminen) Hajuaisti o sietää erilaisia hajuja (ei välttele/hermostu) o erottaa erilaisia hajuja o ei poikkeavia reaktioita hajuaistin alueella (esim. yökkäily, esineiden/ihmisten haistelu, eritteillä leikkiminen) 15

16 TYÖSKENTELYN JA OPPIMISEN TAIDOT Itsenäiseen työskentelyyn tarvittavat valmiudet Aloittaa itse työskentelyn Työskentelee lyhyitä tuokioita itsenäisesti Pystyy keskittymään häiriön sattuessa uudelleen työhönsä Kykenee ilmaisemaan, että on valmis Ymmärtää palkkion työskentelyn seurauksena Odottaa Siirtyy itsenäisesti seuraavaan toimintaan Antaa toisille työrauhan Havaitsee puuttuvat välineet Valitsee oikeat välineet toimintaan Uusien taitojen oppimiseen tarvittavat valmiudet Ottaa vastaan ohjausta Sietää epävarmuutta/keskeneräisyyttä Osaa muuttaa toimintatapojaan, vaihtaa työskentelytapaa Sietää muutoksia Yhdistää osia kokonaisuuksiksi Omaksuu uutta tietoa Kysyy, hakee tietoa Ryhmätyöskentelyyn tarvittavat valmiudet Sietää ryhmätilanteita Osaa vuorotella Pysyy ryhmän tahdissa (mm. odottaminen, kiriminen) Keskittyy omaan toimintaan ryhmätilanteessa Osaa viitata Seuraa yhteisesti annettuja ohjeita Osaa käyttää oppimiaan taitoja ryhmätilanteessa (esim. itsenäisen työskentelyn valmiudet) Sietää muiden virheitä/ onnistumisia ( tunteet) Ottaa mallia ryhmän jäsenistä Havaitsee tilannevihjeitä 16

17 OPPIAINEET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kommunikaatio ks. toiminta-alueet Vuorovaikutustaidot itseilmaisu kysyminen ja vastaaminen kuuntelemaan keskittyminen tutun asian kuvaileminen juonellisen kertomuksen kertominen oman mielipiteen ilmaisu, perusteleminen palautteen vastaanottaminen ja antaminen asiointi pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin osallistuminen improvisointiin, kerrontaan, leikkiin ja draamaan osallistuminen Lukeminen kuullun ymmärtäminen ja muistaminen symbolien, logojen tunnistaminen tuttujen sanahahmojen tunnistaminen (esim. oma nimi, satuhahmot, arkisanastoa) tavurytmit (taputtaen) ääniä, äänteitä (maistellen) suuraakkoset kirjain-äännevastaavuus pienaakkoset pien- ja suuraakkosten vastaavuus sanan alku- ja loppuäänne äänteet tavuiksi sanojen tavutus tavujen yhdistäminen sanoiksi äänteet sanoiksi vierasperäiset kirjaimet ja äänteet lyhyet lauseet luetun muistaminen kuvakirjat lyhyet juonelliset tarinat itsenäisesti kokonaiset kirjat tietokirjatekstit tiedonhaku johtopäätösten tekeminen Kirjoittaminen riipustelu mallista piirtäminen (yksinkertaisia kuvioita) kynäote kirjoitussuunta kirjainmuotoja 17

18 oma nimi suuraakkoset äänne-kirjain vastaavuus (sanelu) tavuja ja lyhyitä sanoja luettavasti sanoja oikein pienaakkoset lyhyet lauseet ja sanavälit iso alkukirjain erisnimissä äng-äänne pieni juonellinen tarina lauseessa iso alkukirjain ja sopiva loppumerkki selkeät lauseet ja sujuva kerronta tyyppikirjaimet kirjoitelma itse valitusta aiheesta tietokoneella kirjoittaminen Tiedonhallintataidot ja kirjallisuus kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen kirjallisuuden käyttämistä virikkeenä luovassa toiminnassa keskustelua, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn kirjaston käytön opettelua (esim. aakkostaminen, aihepiireittäin lajittelu) tiedonhaku erilaisten tietokirjojen käyttöä / tietolähteiden käyttö erityyppisten tietotekstien avaaminen tiedonhakuja tietoverkoista 18

19 MATEMATIIKKA Kognitiiviset taidot ks. toiminta-alueet Matemaattiset valmiudet samanlainen erilainen yhdistäminen, lajittelu, luokittelu, vertailu, sarjoittaminen käsitteet (muoto, väri, suunta, koko, sijainti, aika ) looginen päättely (ensin - sitten, aikajärjestys) välineiden käyttö (palikat, helmitaulut, kymmenjärjestelmävälineitä, lukusuora, paperin ja kynän käyttö, laskin) arviointi ja pyöristäminen Numero ja lukumäärä yksi monta enemmän vähemmän lukumäärä (1-3, 1-5, 1-10, 10-) numerosymbolien tunnistaminen ja kirjoittaminen numeron ja lukumäärän yhdistäminen lukujonotaidot hajotelmat lukualueella 1-10 kymmenhajotelmat ja kymmenien täydentäminen parilliset ja parittomat luvut o lukualue 0-100, negatiivisen kokonaisluvun käsite Laskeminen konkreettinen laskeminen o konkreettisten asioiden laskeminen (tavarat, henkilöt) o konkreettisten asioiden lisääminen/vähentäminen o yhteen - ja vähennyslasku konkreettisilla malleilla (0-5, 0-10) yhteenlasku ja vähennyslasku o numerosymboleilla (0-5, 0-10) o kymmenylitys o päässälaskuja lukualueella (0-10, -20, -100) o allekkain laskuja o kymmenjärjestelmä o allekkain lasku lainaamisin ja muistinumeroin kertolasku o konkreettisia kertolaskuja o kertolaskun käsite o kertotauluja (10, 0-5, 0-10) o allekkain kertolasku jakolasku o jakolasku konkreettisilla välineillä o jakolaskun käsite ja sen yhteys kertolaskuun o jakolaskuja ilman jakojäännöstä o jakolaskuja jakojäännöksellä o allekkain jakolasku/jakokulma o jaollisuuden käsite 19

20 Mittaaminen konkreettisten asioiden vertaaminen/mittaaminen mittavälineet (viivoitin, mittanauha, mitta-astiat, lämpömittari) mittaamisen periaate mittaustuloksen arviointi ja mittauksen tarkistaminen pituuden mittayksiköitä massan mittayksiköitä tilavuuden mittayksiköitä pinta-alan mittayksiköitä mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntaminen laskutoimituksia mitoilla Aika ajan kulku (toimintajärjestys, lukujärjestys, vuorokaudenajat) kelloon tutustuminen viikonpäivät ja kuukaudet käsitteet eilen, tänään ja huomenna käsitteet aikaisemmin, myöhemmin kalenterin käyttö kellonajat (analoginen, digitaalinen) kellon käyttö ajan mittayksiköitä ajan laskutoimituksia Raha rahojen konkreettinen lajittelu, tunnistaminen ja nimeäminen rahan käsite summien jakaminen kolikoihin/seteleihin rahan mittayksiköitä oikean summan antaminen rahamääriä laskutoimituksia rahoilla hintojen vertailu ostosten tekeminen Geometria perusmuotojen lajittelu, tunnistaminen ja nimeäminen ympäristössä olevien geometristen muotojen havaitseminen kuvioiden jäljentäminen ja tekeminen tasokuvioista ympyrä, kolmiot, neliö ja nelikulmiot kappaleista pallo, kuutio, kartiot, lieriöt, ja särmiöt muotojen kuvailu ja nimeäminen mallista rakentaminen symmetria geometriset peruskäsitteet piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma yksinkertaiset peilaukset ja suurennokset käsitteet yhdenmuotoisuus ja mittakaava kulman mitta ja kulmien luokittelu piiri ja pinta-ala 20

21 Murtoluvut, desimaalit ja prosentit konkreettinen jakaminen osiin yksinkertaisia murtolukuja konkreettisilla välineillä murtoluvun käsite desimaaliluvun käsite murtolukujen muunnokset laskutoimituksia murtoluvuilla laskutoimituksia desimaaliluvuilla prosentin käsite prosenttilaskuja murtoluvun, desimaalin ja prosentin välinen yhteys Tietojen käsittely ja tilastot yksinkertaiset taulukot (esim. muoto-väritaulut, lukujärjestys) yksinkertaisten alkeistilastojen käyttö (esim. tukkimiehen kirjanpito) yksinkertaiset taulukot ja diagrammit pylväsdiagrammit tietojen etsiminen, kerääminen ja taulukon laatiminen koordinaatiston käsite ja käyttö keskiarvon käsite ja laskeminen 21

22 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO Minä itse: ihminen ja terveys millainen minä olen (ks. motoriikka, työskentelytaidot, kognitiiviset taidot, aistitoiminnot, haastava käyttäytyminen, vammatietoisuus) minun arkeni (ks. PT-taidot, sosiaaliset taidot) kasvun, kehityksen ja elämänkulun eri vaiheet tärkeimmät ruumiinosat ja keskeiset elintoiminnot terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen (ks. PT-taidot) perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä (ks. sosiaaliset taidot) erilaiset tunteet ja tunteidensäätely (ks. sosiaaliset taidot) tavallisimpia sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa avun hakeminen ja hälyttäminen yksinkertaisia ensiaputaitoja ja lääkkeiden käyttö ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu: mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei (ks. haastava käyttäytyminen) omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät muutokset (murrosikä ja seksuaalisen kehityksen muutokset, yksilöllinen ilmeneminen ) Turvallisuus (ks. PT-taidot) avun hakeminen ja turvalliset henkilöt (ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä) keskeiset liikennesäännöt jalankulkijana, pyöräilijänä, liikenteessä yleensä ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen turvallisuutta uhkaavat vaaratekijät lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä näön ja kuulon suojelu, palovammojen ehkäisy kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä, oikea toimintatapa kiusaamistilanteessa yksilön oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot ympäristön vahingollisia esineitä ja aineita (esim. veitset, lääkkeet, pesu- ja puhdistusaineet, liuottimet, tupakka- ja alkoholituotteet) Turvataito, KiVaKoulu Ympäristön tutkimisen taidot luonnossa liikkuminen havainnoiden ja tutkien havaintoja eri aisteilla (ks. aistitoiminnot) huomion kohdistaminen havainnonteon kannalta olennaiseen yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja lähiympäristön kasvien kerääminen ja käsittely ilmiöiden kuvailu, vertailu ja luokittelu (yhden tai useamman ominaisuuden perusteella) yksinkertaisia tutkimuksia luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön kohdistuen luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankitun tiedon ilmaisua puhuen, kirjoittaen ja piirtäen erilaisten tietolähteiden käyttö ja hankitun tiedon vertailu 22

23 Eliöt ja lähiympäristöt elollinen ja eloton luonto eri elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä tavallisimpia eliölajeja vuodenaikojen vaihtelut vuodenaikojen vaihtelun piirteitä ja seurauksia (esim. kasvit, eläimet) ravintoketjun pääperiaatteet yhteyttäminen lähiluonnon ja asuinympäristön vaaliminen ja suojelu ruoka-aineet ja niiden tuottaminen raaka-aineet ja kierrätys luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja yksinkertaiset kartat yksinkertaisen kartan tuottaminen koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään Kotiseutu ja Suomi koti ja koulu kotiseudun kohteita (koulun ulkopuolinen toiminta) Suomi kotiseutu osana Suomea, Suomi osana Pohjoismaita maapallo ihmisen elinpaikkana Eurooppa Euroopan valtioita, pääkaupunkeja luonnonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla maailmankartan keskeistä nimistöä (maanosia, valtameriä, suurimpia vuoristoja, sademetsä- ja aavikkoalueita) erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusolosuhteita ilmasto-olojen (esim. lämpötila ja sademäärä) vaikutus ihmisen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä 23

24 FYSIIKKA, KEMIA Liike ja voima liikkeen, kiihtyvyyden ja tasapainon ominaisuuksia Aine ilman ja veden ominaisuuksia veden olomuodon muutoksia veden kiertokulku luonnossa veden säästäminen erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia jätteiden lajittelu, kierrätys aineen muuttuminen toisiksi aineiksi (esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa) herkästi syttyviä aineita ja alkusammutusvälineiden käyttö Valo, ääni, lämpö, paine erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä lämmön havainnointi lämmön siirtyminen ja lämmittäminen lämmön säästäminen lämpötilan muutos ja mittaaminen äänen havaitseminen äänen eteneminen valon havaitseminen valon eteneminen ja heijastuminen värähdys- ja aaltoliike paineen havaitseminen paineen muutos ja mittaaminen Tutkimusvälineet, laitteet yksinkertaisia tutkimusvälineitä (kello, pituusmitat, lämpömittari ja luuppi) itse tehtyjä välineitä yksinkertaisten laitteiden toiminta (vipu, pyörä, jousi) erilaisten rakenteiden lujuus Sähkö kodissa käytettäviä sähkölaitteita sähkön säästäminen sähkön käyttöön liittyviä vaaroja, sähkölaitteiden turvallinen käyttö sähkön tuotantotapoja yksinkertainen virtapiiri pariston, lampun ja johtimien avulla 24

25 HISTORIA Historian ilmiöiden ymmärtäminen menneistä tapahtumista kertominen (ks. kommunikaatio) uutta ja vanhaa historialliset kohteet oma elämänkaari menneen ajan ihmisen elämä, ympäristö ja toiminta menneisyyden jakaminen eri aikakausiin (kronologia) yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä historiallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle ilmiöiden jatkuvuus aikakaudesta toiseen historiallinen syy- ja seuraussuhde fakta vs. mielipide, lähde vs. tulkinta Historiallisen tiedon käyttäminen tiedon hankinta tiedon esittäminen, kertominen erilaisten lähteiden käyttö, vertailu oman perustellun mielipiteen muodostaminen tapahtuman tai ilmiön selittäminen joidenkin toimijoiden kannalta tulkinnanvaraisuuden käsite (monia asioita voidaan tulkita eri tavoin eri ajallisista ja kulttuurisista lähtökohdista käsin) ihmisen toiminnan tarkoitusperät ja vaikutukset oman tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottaminen käyttäen apuna omaa oppimista, kasvua ja kehitystä koskevaa tietoa YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskunta faktoja Suomesta (lippu, presidentti, itsenäisyyspäivä, äänestäminen ym.) julkiset palvelut (terveyskeskus, kirjasto) ammatit ja työtehtävät työnteon kunnioittaminen, työtaidot (ks. Työskentelyn ja oppimisen taidot) yrittäjyyden perusteet ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin tekijänä yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen, äänestyskäytännöt yhteiskunnallisten päätösten vaikutukset kansalaisten elämään säännöt, sopimukset ja lait (ks. sosiaaliset taidot) tekojen oikeudelliset seuraamukset vastuullinen kuluttaja ja yhteiskunnallinen toimija yhteiskunnallisen tiedon luonne yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevän informaation arviointi aktiivisena vaikuttajana toimiminen 25

26 USKONTO Arvokas ja ainutlaatuinen elämä minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus Jumala Isänä ja Luojana teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia suvaitsevaisuus ja syrjintä alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät oppilaiden elämään oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita Ihmissuhteet, moraali ja eettisyyteen kasvaminen toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen arvo ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja köyhyys maailmassa ajattelun vapaus, uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaus hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä Raamatun kertomuksia ja opetuksia Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä Meidän rukous alkukertomukset Uusi Testamentti Vanha Testamentti Luterilaisen kirkon elämä seurakunta oppilaan elämässä kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia sekä toiminta seurakunnan jäsenenä kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä, kirkkotaide sekä virsiä ja muita hengellisiä lauluja Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma / maailmanuskonnot oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin 26

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA 1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA Vuorelan päiväkodissa esiopetusta annetaan neljässä ryhmässä. Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa on vain esikoululaisia, Rilliputeissa 4 8-vuotiaita lapsia. Kaikissa

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 185 Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedossa ihmiset

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12 Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus 7.11.2 Muut uskonnot Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista

Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto on oppiaine, jota opetetaan koulun uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille. Tunnustuksettomana katsomusaineena elämänkatsomustieto toteuttaa eettistä ja katsomuksellista

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot