Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä"

Transkriptio

1

2 2

3 Sisällys LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA... 4 TAVOITETASOT... 6 TUKITOIMET... 6 TOIMINTA-ALUEET... 7 KOMMUNIKAATIO... 7 SOSIAALISET TAIDOT... 9 MOTORISET TAIDOT PÄIVITTÄISET TOIMET KOGNITIIVISET TAIDOT TYÖSKENTELYN JA OPPIMISEN TAIDOT OPPIAINEET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS MATEMATIIKKA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA, KEMIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO TAITO- JA TAIDEAINEET MUSIIKKI KUVATAIDE TEKSTIILITYÖ TEKNINEN TYÖ LIIKUNTA KOTITALOUS OPETETTAVAT OPPIAINEET LUOKKA-ASTEITTAIN (lv ) MENETELMÄT ARVIOINTI LUOLAVUOREN KOULUN KONSULTAATIO- JA KOULUTUSPALVELUT YHTEYSTIEDOT

4 LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA KELPO-pilottihanke LYHTY 51 LYHTY-hanke syntyi Luolavuoren koulun tarpeesta koota ja yhtenäistää yksilöllistetyn oppimäärän oppisisältöjä ja tavoitteita. Tavoitteena oli konkreettinen opettajan työkalu, jolla oppilaan yksilöllinen eteneminen taidoissaan olisi selkeästi taitoportaittain kuvattuna. Yhteiset ja yhtenäiset taitoportaat mahdollistavat oppilaiden yksilöllisten taitojen vertailun esimerkiksi opetusryhmiä, kimppaluokkatoimintaa ja joustavia opetusjärjestelyjä suunniteltaessa. Koulumme erityisopetuksen laaja-alaisuudesta johtuen tarvitsimme hyvin laajan taitoportaikon; LYHTY sisältääkin taitoportaat vaikeimmin vammaisten oppilaiden toiminta-alueittain opetuksen tavoitteista aina yleisopetuksen kuudennen luokan tavoitetasoon asti. LYHTY-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koottiin nyt käsissänne oleva tavoitteenasettelua ohjaava lausepankki. Lausepankki on työstetty Turun kaupungissa käytössä olevaa Wilmapohjaista HOJKS-lomaketta ajatellen. Poimimalla lausepankista kullekin oppilaalle yksilöllisen tavoitetason, toiminta-alue-/oppiainekohtaisen tavoitteen tarvittavine tuki- ja menetelmätietoineen, muodostuu lausepankkia käyttäen vähitellen oppilaan yksilöllistetty HOJKS. Esimerkki: Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä Osaa lukea tuttuja sanahahmoja KPL-materiaali 4

5 Lyhty-vihko sisältää lukuaineiden, taito- ja taideaineiden sekä toiminta-alueiden keskeiset sisällöt aihealueittain. Aihealueet noudattavat Turun kaupungin opetussuunnitelmien tavoitteita. Lausepankki on tehty pidennetyn oppivelvollisuuden tarpeisiin, tästä syystä luonnontieteelliset aineet on yhdistetty oppiainekokonaisuuksiksi ja vieraat kielet on jätetty kokonaan pois. Aineistoa voi kuitenkin käyttää suunnittelun ja ideoinnin pohjaksi myös yleisen ja tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden opetuksen suunnittelussa. LYHTY-vihko toiminta-ajatuksineen esiteltiin ja otettiin käyttöön Luolavuoren koulussa syksyllä Hankkeen aikana on syntynyt useita ideoita työkaluiksi opetukseen ja HOJKS-työhön. Keväällä 2013 otettiin käyttöön LYHTY-lauseista koottu lausepankki arviointiin ja piakkoin saadaan käyttöön Turun kaupungilta aiemmin puuttunut TOI-opetukseen sopiva HOJKSlomakkeisto Wilmaan. Parhaillaan työ jatkuu Luolavuoren koulun LYHTY-oppimateriaalipankin viimeistelytyössä. Turussa LYHTY-työryhmän puolesta Eeva Suonpää Katariina Ruusunen-Nurmio Mikko Hirvonen LYHTY-työryhmä: Eeva Suonpää Katariina Ruusunen-Nurmio Mikko Hirvonen Kati Kurikka Maarit Ahlqvist Heidi Ahlqvist Heli Koivu Heidi Nummila Laura Viljamaa Riku Karjalainen Timo Laitakari Susanna Hietanen Lisäksi työpanoksensa ovat antaneet useat Luolavuoren koulun opettajat. Kiitos! 5

6 TAVOITETASOT Oppilas Tutustuu Harjoittelee tuetusti Harjoittelee itsenäisesti Osaa/käyttää/tietää/ymmärtää Soveltaa TUKITOIMET Oppilas tarvitsee suoriutuakseen: Fyysistä avustamista Fyysistä rajoittamista Alkuun saattamista (toiminnanohjauksen pulmat) Tehtävän / ohjeen pilkkomista riittävän pieniin osiin Sääntöjen kertausta, mallittamista ( tee näin ) Sanallista/kuvallista/ viitottua ohjeistusta (muistilista oikein/väärin) Motivointia (esim. palkitsemista, tee ensin tämä, sitten ) Tehtävätavoitteen selkeää, yksilöllistä määrittelyä (Mitä minun pitää tehdä) Päiväjärjestyksen / toiminnan jäsentämistä (kuvat, kirjoitetut ohjeet vaihe vaiheelta) Kontrolloitua harjoittelua (leikki, näytellyt tilanteet, tilanteiden läpikäynti piirtäen) Rajoitettua siedätystä (missä/kuinka kauan/miten pyydän pois) Korviketoiminnan ( älä tee näin vaan ) Aikaa havainnointiin ja ennakointiin (tieto siitä mitä tapahtuu tai mitä tehdään hyvissä ajoin ) Lisäaikaa Käytettävän ajan rajoittamista (ajastimet, liikennevalot ) Ärsykevapaan työskentelytilan (sermit, kuulokkeet, istumapaikan valinta) Paljon samanlaisena toistoa Valvontaa/ muistutusta Varjostamista Palautetta 6

7 TOIMINTA-ALUEET KOMMUNIKAATIO Itsensä ilmaiseminen Kokee tarvetta kommunikoida Ilmaisee haluavansa jotain Käyttää yksittäistä ilmaisua/sanaa merkityksellisesti Käyttää kyllä/ei-ilmaisuja Käyttää omaa nimeään Käyttää kaksi-/useampisanaisia lauseita Käyttää sosiaalisia ilmauksia Osaa vuorottelun Vastaa kysymykseen (mikä/kuka/missä) Vastaa kysymykseen oikeassa muodossa Esittää kysymyksiä saadakseen tietoa Havaitsee keskusteluvuorot Ottaa oman vuoron keskustelussa Osallistuu keskusteluun Aloittaa vuorovaikutuksen, keksii vaihtelevia aiheita Vastaa toisen tekemiin keskustelualoitteisiin Ilmaisee ja perustelee mielipiteitä Jäljittely Toistaa eleitä/liikkeitä/liikesarjoja Toistaa ääniä ja äänteitä Toistaa tavuja Toistaa sanoja Toistaa viittomia Ilmaisujen ymmärtäminen Reagoi vuorovaikutukseen Reagoi omaan nimeensä Ymmärtää/noudattaa kieltoja Yhdistää symbolin toimintaan/esineeseen Tunnistaa nimetyn esineen/asian Toimii ohjeen mukaan (1-, 2- tai useampivaiheisen) Ei reagoi toisille annettuihin ohjeisiin Toimii ryhmälle annetun yhteisen ohjeen mukaan Ymmärtää ajan, paikan ja suunnan käsitteitä Ymmärtää vastakohtia Kuuntelee kertomusta Vastaa kerrotusta esitettyihin kysymyksiin Toistaa kuulemansa omin sanoin loogisessa järjestyksessä 7

8 Sanasto Oma sanasto Käyttää adjektiiveja Käyttää pronomineja Käyttää ajan, paikan, suunnan ilmaisuja Käyttää synonyymejä Äänenkäyttö Säätelee äänenvoimakkuuttaan Puheen selkeys (äännevirheet/sanavälit/intonaatio) Käyttää oikeaa puhetapaa oikeassa tilanteessa (esim. esiintyy kuuluvasti, kysyy puheäänellä) Korvaavia ja tukevia kommunikaatiokeinoja Selkopuhe Eleet, ilmeet Viittomat Kuvakommunikaatio (esim. joo/ei -kortit, aihekuvat, kansiot) Piirrokset, tukikuvat ymmärtämisen tukena Kommunikaation apuvälineet (esim. taulut, kansiot, viuhkat, tietokoneavusteiset välineet) 8

9 SOSIAALISET TAIDOT Kontaktinotto Kiinnittää huomion itseensä Käyttää katsekontaktia Ottaa kontaktia aikuisiin Ottaa kontaktia oppilastovereihin Tulkitsee ja käyttää ilmeitä asianmukaisesti Vuorovaikutus Osallistuu ryhmätilanteisiin (esim. sietää väenpaljoutta) Toimii ryhmätilanteissa Osoittaa toiminnallaan kuuluvansa ryhmään Vuorottelu (esim. ota-anna) Odottaa omaa vuoroaan Pyytää apua tarvitessaan Ei häiritse toisia Auttaa toisia Ratkaisee erimielisyyksiä hyväksyttävällä tavalla Sietää ohjausta Sietää yksin jäämistä Oman käyttäytymisen kontrolli Odottaa tarpeen tyydytystä Osaa hillitä itseään (impulssikontrolli) Noudattaa sääntöjä Rauhoittuu miten? Sietää keskeneräisyyttä/epäonnistumista/vahinkoja Sietää palautetta (positiivista/negatiivista) Hyvät tavat Tervehtii, hyvästelee Kiittää, ole hyvä Pyytää ja antaa anteeksi Käyttäytyy asianmukaisesti eri tilanteissa (kuljetukset, tapahtumat, asiointi) Tunneilmaisu Tunnistaa erilaisia tunteita (toiselta/itseltä) Ilmaisee erilaisia tunteita miten? Vastaa/reagoi toisen tunteisiin rakentavalla tavalla Ilmaisee tunteitaan sopivalla voimakkuudella (tunteiden säätely) Vapaa-aika/leikki Leikkii /toimii yksin, kaksin, ryhmässä Tekee aloitteita (esim. pyytää toista toimintaan) Vastaa toisten aloitteisiin Osaa hävitä ja voittaa Pelaa pelejä mitä? Leikkii roolileikkejä Leikkii sääntöleikkejä Käyttää mielikuvitustaan 9

10 Tunnistaa leikin ja toden eron Viihtyy ikätoverien, kaverien, ystävien seurassa Kokee kaveruutta/ystävyyttä Tunnistaa omia kiinnostuksenkohteitaan Hakeutuu harrastustoimintaan mihin? Haastava käyttäytyminen Tunnistaa oman haastavan käyttäytymisensä Osaa kuvailla tai nimetä haastavan käyttäytymisensä (mitä, missä, milloin) Osaa kuvailla tai nimetä oikeaa käyttäytymistapaansa Tunnistaa tilanteita joissa käyttäytyy haastavasti Tunnistaa tilanteita joissa ei käyttäydy haastavasti Tutkii haastavan ja ei-haastavan käyttäytymisen seurauksia Pohtii syitä haastavalle käyttäytymiselleen Pohtii ratkaisuja (mitä voisin tehdä sen sijaan) Harjoittelee ratkaisumalleja Käyttää ratkaisumalleja Osaa hillitä haastavaa käyttäytymistään (ajallisesti, määrällisesti, voimakkuutta) Selviytyy haastavista tilanteista käyttäytymättä haastavasti 10

11 MOTORISET TAIDOT Kehonhahmotus ja -hallinta Pysyy ryhdissä (seisoma- ja istuma-asennoissa) Osoittaa kehonsa osat Tunnistaa ja nimeää kehonsa osat Hallitsee kehonsa liikkeet Ennakoi liikkeitä (esim. laululeikeissä) Jäljittelee liikkeitä ja liikesarjoja (kokonaismotorisia, hienomotorisia) Voimansäätely Hahmottaa oman sijainnin suhteessa muihin (esim. jonossa, väistötilanteessa) Kokonaismotoriikka Hallitsee pään asennon Kierähtää, kierii Ryömii, konttaa Istuu Varaa jaloille Säilyttää tasapainon Seisoo Seisomaannousu lattialta Seisoo yhdellä jalalla (tasapaino) Menee kyykkyyn (painopiste) Kävelee (huom. varvistus tms.) Diakonaalikäynti (ristikkäiskädet-jalat) Juoksee Hyppää (tasajalka/yhdellä jalalla) Kiipeää Liikkuu rytmissä Sarjoittaa liikkeitä (esim. vauhdinotto-ponnistus) Pallon käsittely (vierittää/heittää/ottaa kiinni/potkaisee) Hienomotoriikka Tarttuu esineisiin Irrottaa otteensa Siirtää esineitä (esim. laatikkoon) Ylittää keskilinjan (esim. vie esineen vasemmalta oikealle) Käyttää molempia käsiä samanaikaisesti (esim. vetoketjut, mutterien laitto, ompelu) Nyrkkiote, pinsettiote Kynäote Kätisyys (vasen/oikea) Rypistelee, repii Muovailee Purkaa, rakentaa (esim. palikat, palapelit) Piirtelee Piirtää muotoja, kuvioita (mallista/ohjeesta) Värittää rajojen sisällä Käyttää saksia Hallitsee saksien käytön (myös tukikäsi) Leikkaa viivaa pitkin 11

12 PÄIVITTÄISET TOIMET Pukeutuminen Pukee, riisuu itse Käyttää tarranauhaa Käyttää painonappeja Napittaa Käyttää vetoketjua Käyttää kengännauhoja Tunnistaa vaatteen etu-/takapuolen, oikean jalan kengän Viimeistelee ulkoasunsa (esim. paita housuihin) Kääntää vaatteet oikein päin Ripustaa omaan naulakkoon Viikkaa kaappiin Tunnistaa likapyykin, vie pyykkiin Pukeutuu sään mukaan Henkilökohtainen hygienia Käyttää vesihanaa Saippuoi, pesee ja kuivaa kädet Pesee kasvot Käyttää kampaa/harjaa Peseytyy suihkussa Annostelee saippuan/shampoon Harjaa hampaat Yhdistää tarpeen wc-käyntiin Pysyy kuivana Pyytää vessaan Menee vessaan yksin Pissaa vessassa Kakkaa vessassa Pyyhkii Huuhtelee wc:n Ei käytä tarpeettomasti aikaa wc:ssä Niistää nenän Käy alapesulla Osaa parranajon, kuukautissuojien käytön Siivoaa omat jälkensä Ruokailu Syö itsenäisesti Pureskelee Syö lusikalla Syö haarukalla Syö veitsellä ja haarukalla Juo Maistaa uusia makuja Annostelee ruuan Hakee itsenäisesti Käyttää lautasliinaa Pysyy omalla paikallaan 12

13 Käyttäytyy asiallisesti ruokailutilanteessa Erityistä huomioitavaa ruokailussa: Turvallisuus Osaa kertoa nimensä Osaa kirjoittaa nimensä, osoitteensa Erottaa tutun ja tuntemattoman Pysyy määrätyllä/turvallisella alueella Tunnistaa vaarallisia tilanteita/esineitä/aineita Tietää mitä tehdä jos eksyy/tarvitsee apua Omatoimisuus lähiympäristössä Hakee/ vie tavaroita paikalleen Huolehtii omista tavaroistaan Osaa avata ja sulkea ovet Itsenäinen toiminta ja asianmukainen käyttäytyminen: o luokassa o koulukuljetuksessa o koulurakennuksessa o koulun pihalla o jalankulkijana o pyöräilijänä o julkisissa kulkuvälineissä o yleisötilaisuuksissa 13

14 KOGNITIIVISET TAIDOT Jaettu huomio ja kontakti Kohdistaa katseen Seuraa katseella Etsii kadonnutta tai osittain piilossa olevaa Seuraa aktiivisesti ympäristöään Kuuntelee Kääntyy äänen suuntaan Etsii äänen perusteella Tunnistaa ympäristön ääniä Syy-seuraussuhde Reagoi toiminnan jatkumiseen/päättymiseen Ennakoi tapahtumia Valitsee kahdesta/useammasta vaihtoehdosta Havaitsee puuttuvan asian Järjestää loogiseen järjestykseen (ensin-sitten) Havaitsee toimintansa seuraukset (taannehtivasti/ennakoiden) Ongelmanratkaisu Pyrkii ratkaisuun toiminnalla Käyttää mallitettuja/opetettuja ratkaisuja Pyytää apua Keksii itse ratkaisuja Käyttää apuvälineitä Yhdistää kaksi/useamman eri ratkaisun vaihetta Käsitteiden oppiminen Yhdistää samanlaiset Lajittelee (yhden/useamman ominaisuuden perusteella) Luokittelee (yhden/useamman ominaisuuden perusteella) Tunnistaa värejä Tunnistaa muotoja Nimeää ominaisuuksia (esim. suuri-pieni, lyhyt-pitkä, kevyt-painava) Tunnistaa suunnan ja sijainnin käsitteitä (esim ylös-alas, päällä, alla, vieressä) Aistitoiminnot Liike- ja tasapainoaisti (vestibulaarinen järjestelmä) o hallitsee kehonsa ja liikkeensä o pysyy aloillaan, keskittyy o seisoo ilman tukea/ nojaamista/ jatkuvaa liikettä o vaihtaa perusasennosta toiseen sujuvasti (esim. nousee lattialta ylös seisomaan) o kokeilee erilaisia motorisia tehtäviä o ei poikkeavia reaktioita liikkumiseen tai liikutetuksi tulemiseen (esim. välttely,pelkotilat, jatkuva liikkeessä oleminen, kompurointi, törmäily, ylivarovaisuus, kaiken huomion keskittäminen liikkumiseen, poikkeava uupuminen) Asentotunto (proprioseptiivinen järjestelmä) o pysyy ryhdissä o jäljittelee asentoja ja liikkeitä (varmistamatta omaa asentoaan näköaistin avulla) o säätelee voimankäyttöään Tuntoaisti / ihotunto (taktiilinen järjestelmä) 14

15 o reagoi normaalisti kosketukseen o sietää väenpaljoutta, ei välttele tai törmäile tarkoituksella o erottaa vaaralliset ja turvalliset tuntoaistimukset o reagoi kipuun normaalisti o työvälineiden ja materiaalien käsittely normaalia o ei poikkeavia koskettelu-, välttely- tai itsensä vahingoittamistapoja Kuuloaisti o sietää erilaisia ääniä ja äänilähteitä (esim. ilmastointi, eläimet, taustahäly) o reagoi kuulonvaraisiin ohjeisiin o käyttää omaa ääntään eri voimakkuuksilla o ei poikkeavia reaktioita kuuloaistin alueella (esim. hyminä, koputtelu, muu äänien tuottaminen, huutaminen, korvien peittäminen, karkailu) Näköaisti o sietää kirkkaita valoja ja hämärää (esim. salamavalo, auringonpaiste, tunnelit) o sietää korkeita paikkoja, portaita, vauhtia (esim. keinu) o pystyy kaatamaan nesteitä o tunnistaa kolmiulotteisia hahmoja o ei poikkeavia reaktioita näköaistin alueella (esim. tuijotus, tunnustelu, pyörimisliikkeet, tavaroiden heittely, äkilliset pyrähdykset) Makuaisti o kokeilee erilaisia makuja o tunnistaa syötävän ja syötäväksi kelpaamattoman o syö siististi o syö erilämpöisiä, - värisiä ja tuntuisia ruokia o ei poikkeavia reaktioita makuaistin alueella (esim. yökkäily, kieltäytyminen, esineiden maistelu, ruokien pakonomainen asettelu/sekoittaminen) Hajuaisti o sietää erilaisia hajuja (ei välttele/hermostu) o erottaa erilaisia hajuja o ei poikkeavia reaktioita hajuaistin alueella (esim. yökkäily, esineiden/ihmisten haistelu, eritteillä leikkiminen) 15

16 TYÖSKENTELYN JA OPPIMISEN TAIDOT Itsenäiseen työskentelyyn tarvittavat valmiudet Aloittaa itse työskentelyn Työskentelee lyhyitä tuokioita itsenäisesti Pystyy keskittymään häiriön sattuessa uudelleen työhönsä Kykenee ilmaisemaan, että on valmis Ymmärtää palkkion työskentelyn seurauksena Odottaa Siirtyy itsenäisesti seuraavaan toimintaan Antaa toisille työrauhan Havaitsee puuttuvat välineet Valitsee oikeat välineet toimintaan Uusien taitojen oppimiseen tarvittavat valmiudet Ottaa vastaan ohjausta Sietää epävarmuutta/keskeneräisyyttä Osaa muuttaa toimintatapojaan, vaihtaa työskentelytapaa Sietää muutoksia Yhdistää osia kokonaisuuksiksi Omaksuu uutta tietoa Kysyy, hakee tietoa Ryhmätyöskentelyyn tarvittavat valmiudet Sietää ryhmätilanteita Osaa vuorotella Pysyy ryhmän tahdissa (mm. odottaminen, kiriminen) Keskittyy omaan toimintaan ryhmätilanteessa Osaa viitata Seuraa yhteisesti annettuja ohjeita Osaa käyttää oppimiaan taitoja ryhmätilanteessa (esim. itsenäisen työskentelyn valmiudet) Sietää muiden virheitä/ onnistumisia ( tunteet) Ottaa mallia ryhmän jäsenistä Havaitsee tilannevihjeitä 16

17 OPPIAINEET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kommunikaatio ks. toiminta-alueet Vuorovaikutustaidot itseilmaisu kysyminen ja vastaaminen kuuntelemaan keskittyminen tutun asian kuvaileminen juonellisen kertomuksen kertominen oman mielipiteen ilmaisu, perusteleminen palautteen vastaanottaminen ja antaminen asiointi pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin osallistuminen improvisointiin, kerrontaan, leikkiin ja draamaan osallistuminen Lukeminen kuullun ymmärtäminen ja muistaminen symbolien, logojen tunnistaminen tuttujen sanahahmojen tunnistaminen (esim. oma nimi, satuhahmot, arkisanastoa) tavurytmit (taputtaen) ääniä, äänteitä (maistellen) suuraakkoset kirjain-äännevastaavuus pienaakkoset pien- ja suuraakkosten vastaavuus sanan alku- ja loppuäänne äänteet tavuiksi sanojen tavutus tavujen yhdistäminen sanoiksi äänteet sanoiksi vierasperäiset kirjaimet ja äänteet lyhyet lauseet luetun muistaminen kuvakirjat lyhyet juonelliset tarinat itsenäisesti kokonaiset kirjat tietokirjatekstit tiedonhaku johtopäätösten tekeminen Kirjoittaminen riipustelu mallista piirtäminen (yksinkertaisia kuvioita) kynäote kirjoitussuunta kirjainmuotoja 17

18 oma nimi suuraakkoset äänne-kirjain vastaavuus (sanelu) tavuja ja lyhyitä sanoja luettavasti sanoja oikein pienaakkoset lyhyet lauseet ja sanavälit iso alkukirjain erisnimissä äng-äänne pieni juonellinen tarina lauseessa iso alkukirjain ja sopiva loppumerkki selkeät lauseet ja sujuva kerronta tyyppikirjaimet kirjoitelma itse valitusta aiheesta tietokoneella kirjoittaminen Tiedonhallintataidot ja kirjallisuus kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen kirjallisuuden käyttämistä virikkeenä luovassa toiminnassa keskustelua, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn kirjaston käytön opettelua (esim. aakkostaminen, aihepiireittäin lajittelu) tiedonhaku erilaisten tietokirjojen käyttöä / tietolähteiden käyttö erityyppisten tietotekstien avaaminen tiedonhakuja tietoverkoista 18

19 MATEMATIIKKA Kognitiiviset taidot ks. toiminta-alueet Matemaattiset valmiudet samanlainen erilainen yhdistäminen, lajittelu, luokittelu, vertailu, sarjoittaminen käsitteet (muoto, väri, suunta, koko, sijainti, aika ) looginen päättely (ensin - sitten, aikajärjestys) välineiden käyttö (palikat, helmitaulut, kymmenjärjestelmävälineitä, lukusuora, paperin ja kynän käyttö, laskin) arviointi ja pyöristäminen Numero ja lukumäärä yksi monta enemmän vähemmän lukumäärä (1-3, 1-5, 1-10, 10-) numerosymbolien tunnistaminen ja kirjoittaminen numeron ja lukumäärän yhdistäminen lukujonotaidot hajotelmat lukualueella 1-10 kymmenhajotelmat ja kymmenien täydentäminen parilliset ja parittomat luvut o lukualue 0-100, negatiivisen kokonaisluvun käsite Laskeminen konkreettinen laskeminen o konkreettisten asioiden laskeminen (tavarat, henkilöt) o konkreettisten asioiden lisääminen/vähentäminen o yhteen - ja vähennyslasku konkreettisilla malleilla (0-5, 0-10) yhteenlasku ja vähennyslasku o numerosymboleilla (0-5, 0-10) o kymmenylitys o päässälaskuja lukualueella (0-10, -20, -100) o allekkain laskuja o kymmenjärjestelmä o allekkain lasku lainaamisin ja muistinumeroin kertolasku o konkreettisia kertolaskuja o kertolaskun käsite o kertotauluja (10, 0-5, 0-10) o allekkain kertolasku jakolasku o jakolasku konkreettisilla välineillä o jakolaskun käsite ja sen yhteys kertolaskuun o jakolaskuja ilman jakojäännöstä o jakolaskuja jakojäännöksellä o allekkain jakolasku/jakokulma o jaollisuuden käsite 19

20 Mittaaminen konkreettisten asioiden vertaaminen/mittaaminen mittavälineet (viivoitin, mittanauha, mitta-astiat, lämpömittari) mittaamisen periaate mittaustuloksen arviointi ja mittauksen tarkistaminen pituuden mittayksiköitä massan mittayksiköitä tilavuuden mittayksiköitä pinta-alan mittayksiköitä mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntaminen laskutoimituksia mitoilla Aika ajan kulku (toimintajärjestys, lukujärjestys, vuorokaudenajat) kelloon tutustuminen viikonpäivät ja kuukaudet käsitteet eilen, tänään ja huomenna käsitteet aikaisemmin, myöhemmin kalenterin käyttö kellonajat (analoginen, digitaalinen) kellon käyttö ajan mittayksiköitä ajan laskutoimituksia Raha rahojen konkreettinen lajittelu, tunnistaminen ja nimeäminen rahan käsite summien jakaminen kolikoihin/seteleihin rahan mittayksiköitä oikean summan antaminen rahamääriä laskutoimituksia rahoilla hintojen vertailu ostosten tekeminen Geometria perusmuotojen lajittelu, tunnistaminen ja nimeäminen ympäristössä olevien geometristen muotojen havaitseminen kuvioiden jäljentäminen ja tekeminen tasokuvioista ympyrä, kolmiot, neliö ja nelikulmiot kappaleista pallo, kuutio, kartiot, lieriöt, ja särmiöt muotojen kuvailu ja nimeäminen mallista rakentaminen symmetria geometriset peruskäsitteet piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma yksinkertaiset peilaukset ja suurennokset käsitteet yhdenmuotoisuus ja mittakaava kulman mitta ja kulmien luokittelu piiri ja pinta-ala 20

21 Murtoluvut, desimaalit ja prosentit konkreettinen jakaminen osiin yksinkertaisia murtolukuja konkreettisilla välineillä murtoluvun käsite desimaaliluvun käsite murtolukujen muunnokset laskutoimituksia murtoluvuilla laskutoimituksia desimaaliluvuilla prosentin käsite prosenttilaskuja murtoluvun, desimaalin ja prosentin välinen yhteys Tietojen käsittely ja tilastot yksinkertaiset taulukot (esim. muoto-väritaulut, lukujärjestys) yksinkertaisten alkeistilastojen käyttö (esim. tukkimiehen kirjanpito) yksinkertaiset taulukot ja diagrammit pylväsdiagrammit tietojen etsiminen, kerääminen ja taulukon laatiminen koordinaatiston käsite ja käyttö keskiarvon käsite ja laskeminen 21

22 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO Minä itse: ihminen ja terveys millainen minä olen (ks. motoriikka, työskentelytaidot, kognitiiviset taidot, aistitoiminnot, haastava käyttäytyminen, vammatietoisuus) minun arkeni (ks. PT-taidot, sosiaaliset taidot) kasvun, kehityksen ja elämänkulun eri vaiheet tärkeimmät ruumiinosat ja keskeiset elintoiminnot terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen (ks. PT-taidot) perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä (ks. sosiaaliset taidot) erilaiset tunteet ja tunteidensäätely (ks. sosiaaliset taidot) tavallisimpia sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa avun hakeminen ja hälyttäminen yksinkertaisia ensiaputaitoja ja lääkkeiden käyttö ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu: mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei (ks. haastava käyttäytyminen) omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät muutokset (murrosikä ja seksuaalisen kehityksen muutokset, yksilöllinen ilmeneminen ) Turvallisuus (ks. PT-taidot) avun hakeminen ja turvalliset henkilöt (ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä) keskeiset liikennesäännöt jalankulkijana, pyöräilijänä, liikenteessä yleensä ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen turvallisuutta uhkaavat vaaratekijät lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä näön ja kuulon suojelu, palovammojen ehkäisy kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä, oikea toimintatapa kiusaamistilanteessa yksilön oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot ympäristön vahingollisia esineitä ja aineita (esim. veitset, lääkkeet, pesu- ja puhdistusaineet, liuottimet, tupakka- ja alkoholituotteet) Turvataito, KiVaKoulu Ympäristön tutkimisen taidot luonnossa liikkuminen havainnoiden ja tutkien havaintoja eri aisteilla (ks. aistitoiminnot) huomion kohdistaminen havainnonteon kannalta olennaiseen yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja lähiympäristön kasvien kerääminen ja käsittely ilmiöiden kuvailu, vertailu ja luokittelu (yhden tai useamman ominaisuuden perusteella) yksinkertaisia tutkimuksia luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön kohdistuen luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankitun tiedon ilmaisua puhuen, kirjoittaen ja piirtäen erilaisten tietolähteiden käyttö ja hankitun tiedon vertailu 22

23 Eliöt ja lähiympäristöt elollinen ja eloton luonto eri elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä tavallisimpia eliölajeja vuodenaikojen vaihtelut vuodenaikojen vaihtelun piirteitä ja seurauksia (esim. kasvit, eläimet) ravintoketjun pääperiaatteet yhteyttäminen lähiluonnon ja asuinympäristön vaaliminen ja suojelu ruoka-aineet ja niiden tuottaminen raaka-aineet ja kierrätys luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja yksinkertaiset kartat yksinkertaisen kartan tuottaminen koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään Kotiseutu ja Suomi koti ja koulu kotiseudun kohteita (koulun ulkopuolinen toiminta) Suomi kotiseutu osana Suomea, Suomi osana Pohjoismaita maapallo ihmisen elinpaikkana Eurooppa Euroopan valtioita, pääkaupunkeja luonnonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla maailmankartan keskeistä nimistöä (maanosia, valtameriä, suurimpia vuoristoja, sademetsä- ja aavikkoalueita) erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusolosuhteita ilmasto-olojen (esim. lämpötila ja sademäärä) vaikutus ihmisen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä 23

24 FYSIIKKA, KEMIA Liike ja voima liikkeen, kiihtyvyyden ja tasapainon ominaisuuksia Aine ilman ja veden ominaisuuksia veden olomuodon muutoksia veden kiertokulku luonnossa veden säästäminen erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia jätteiden lajittelu, kierrätys aineen muuttuminen toisiksi aineiksi (esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa) herkästi syttyviä aineita ja alkusammutusvälineiden käyttö Valo, ääni, lämpö, paine erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä lämmön havainnointi lämmön siirtyminen ja lämmittäminen lämmön säästäminen lämpötilan muutos ja mittaaminen äänen havaitseminen äänen eteneminen valon havaitseminen valon eteneminen ja heijastuminen värähdys- ja aaltoliike paineen havaitseminen paineen muutos ja mittaaminen Tutkimusvälineet, laitteet yksinkertaisia tutkimusvälineitä (kello, pituusmitat, lämpömittari ja luuppi) itse tehtyjä välineitä yksinkertaisten laitteiden toiminta (vipu, pyörä, jousi) erilaisten rakenteiden lujuus Sähkö kodissa käytettäviä sähkölaitteita sähkön säästäminen sähkön käyttöön liittyviä vaaroja, sähkölaitteiden turvallinen käyttö sähkön tuotantotapoja yksinkertainen virtapiiri pariston, lampun ja johtimien avulla 24

25 HISTORIA Historian ilmiöiden ymmärtäminen menneistä tapahtumista kertominen (ks. kommunikaatio) uutta ja vanhaa historialliset kohteet oma elämänkaari menneen ajan ihmisen elämä, ympäristö ja toiminta menneisyyden jakaminen eri aikakausiin (kronologia) yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä historiallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle ilmiöiden jatkuvuus aikakaudesta toiseen historiallinen syy- ja seuraussuhde fakta vs. mielipide, lähde vs. tulkinta Historiallisen tiedon käyttäminen tiedon hankinta tiedon esittäminen, kertominen erilaisten lähteiden käyttö, vertailu oman perustellun mielipiteen muodostaminen tapahtuman tai ilmiön selittäminen joidenkin toimijoiden kannalta tulkinnanvaraisuuden käsite (monia asioita voidaan tulkita eri tavoin eri ajallisista ja kulttuurisista lähtökohdista käsin) ihmisen toiminnan tarkoitusperät ja vaikutukset oman tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottaminen käyttäen apuna omaa oppimista, kasvua ja kehitystä koskevaa tietoa YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskunta faktoja Suomesta (lippu, presidentti, itsenäisyyspäivä, äänestäminen ym.) julkiset palvelut (terveyskeskus, kirjasto) ammatit ja työtehtävät työnteon kunnioittaminen, työtaidot (ks. Työskentelyn ja oppimisen taidot) yrittäjyyden perusteet ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin tekijänä yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen, äänestyskäytännöt yhteiskunnallisten päätösten vaikutukset kansalaisten elämään säännöt, sopimukset ja lait (ks. sosiaaliset taidot) tekojen oikeudelliset seuraamukset vastuullinen kuluttaja ja yhteiskunnallinen toimija yhteiskunnallisen tiedon luonne yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevän informaation arviointi aktiivisena vaikuttajana toimiminen 25

26 USKONTO Arvokas ja ainutlaatuinen elämä minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus Jumala Isänä ja Luojana teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia suvaitsevaisuus ja syrjintä alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät oppilaiden elämään oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita Ihmissuhteet, moraali ja eettisyyteen kasvaminen toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen arvo ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja köyhyys maailmassa ajattelun vapaus, uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaus hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä Raamatun kertomuksia ja opetuksia Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä Meidän rukous alkukertomukset Uusi Testamentti Vanha Testamentti Luterilaisen kirkon elämä seurakunta oppilaan elämässä kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia sekä toiminta seurakunnan jäsenenä kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä, kirkkotaide sekä virsiä ja muita hengellisiä lauluja Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma / maailmanuskonnot oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin 26

7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4

7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4 7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki / Helsingin Saksalainen koulu Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto 9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto Ympäristö ja luonnontieto koostuu biologiasta, maantiedosta, kemiasta ja fysiikasta ja terveystiedosta. Koulumme ympäristö ja luonnontiedon opetuksen tavoitteena on, että

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Ympäristö- ja luonnontieto

Ympäristö- ja luonnontieto YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 1-2 UUSITTU VERSIO Ympäristö- ja luonnontieto VUOSILUOKAT 1 4 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: MINÄ OLEN TÄLLAINEN 1 Sivu täytetään yhdessä lapsen kanssa kotona

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

akku alkuaine antiikki arkkitehtuuri arvo aurinkokunta basso biologia diagrammi ekosysteemi elektroniikka elinympäristö eliö eläin elämä elämänkatsomus energia eräretki esihistoria evoluutio fotosynteesi

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

5. ja 6. vuosiluokalla ympäristö- ja luonnontiedon ala eriytyy biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian erillisiksi oppiaineiksi.

5. ja 6. vuosiluokalla ympäristö- ja luonnontiedon ala eriytyy biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian erillisiksi oppiaineiksi. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontieto on oppiaine, joka rakentuu biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Huoltajien lomake TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Tiedonsiirron tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Tiedonsiirtolomakkeeseen kootaan

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus 7.11.2 Muut uskonnot Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Nimi: Syntymäaika: Esiopetusryhmä: / 20 Suunnitelma on laadittu Perheenjäsenet: Lapseni lähimmät kaverit ja muut tärkeät ihmiset: Tärkeät puhelinnumerot: Erikoisruokavaliot

Lisätiedot

7 Matematiikka. 3. luokka

7 Matematiikka. 3. luokka 7 Matematiikka Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Lapsi löytää ja omaksuu leikin, toiminnan sekä keskustelujen avulla matemaattisia käsitteitä, termejä, symboleja ja periaatteita.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka Välitodistus 1. luokka syyslukukausi tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet lukee lyhyitä sanoja kirjoittaa lyhyitä sanoja Lisäksi oppilas on opiskellut seuraavia oppiaineita: ympäristö- ja luonnontieto,

Lisätiedot

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9. Uskonto Uskonnon opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän rakentaa kulttuuri identiteettiään ja ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta. Oppilaat perehtyvät suomalaiseen

Lisätiedot

Biologia ja maantieto

Biologia ja maantieto 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Biologia ja maantieto VUOSILUOKAT 5-6 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja. Ymmärtämään

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Olen luonteeltani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: LAPSEN PERUSHOITOKÄYTÄNNÖT 1 Onko lapsi ollut

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄAIKA ESIOPETUSPAIKKA JA YHTEYSTIEDOT ESIOPETTAJAT 1. Mistä asioista pidän ja mistä olen kiinnostunut LAPSEN OMA OSIO (täytetään

Lisätiedot

1. 2. vuosiluokat 3. 4. vuosiluokat 5. 6. vuosiluokat. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu

1. 2. vuosiluokat 3. 4. vuosiluokat 5. 6. vuosiluokat. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustiedon tehtävänä on tarjota oppilaille aineksia oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen ja tukea heidän katsomuksellisesti laaja-alaista kehitystään. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen 2009-2013 Kotostartti Kiintiöpakolaiset Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen Mahdollistaa nopean ja tehokkaan kotoutumisprosessin aloituksen Kotostartti Materiaali:

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 185 Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedossa ihmiset

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Syntymäaika: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET TAIDOT 1. Kuvaile millainen lapsi

Lisätiedot

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 9.2.12 Elämänkatsomustieto Johdanto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere

Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere LAPSET OVAT ERILAISIA SOSIAALINEN LAPSI Jos kommunikaatiotaidot vielä heikot Huomioidaan aloitteet Jatketaan lapsen aloittamaa keskustelua Jutellaan kahden

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla 7.6.1 MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus ja tavoitteet: Esiopetusta suunniteltaessa otetaan huomioon, että toiminnan keskipisteenä ja toteuttajana on lapsi. Tavoitteena on

Lisätiedot

Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat. tavat alkuopetuksessa

Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat. tavat alkuopetuksessa Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat tavat alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen KT, yliassistentti Mitä on opetus, opiskelu ja oppiminen? 1 Esi- ja alkuopetusikäinen lapsi oppijana Lapsi konkreetisten

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Kuinka kauan olet

Lisätiedot

Toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen yleiset tavoitteet, sisällöt ja menetelmät Kokkolassa

Toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen yleiset tavoitteet, sisällöt ja menetelmät Kokkolassa Toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen yleiset tavoitteet, sisällöt ja menetelmät Kokkolassa Toiminta-alueittain tapahtuva opetus perustuu oppilaan taitojen ja kehityksen arviointiin. Lähtökohtana on

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Erityisopetuksen sanallinen arviointi

Erityisopetuksen sanallinen arviointi Erityisopetuksen sanallinen arviointi KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTILAUSEET... 1 1. VUOSILUOKKA, VÄLIARVIOINTI SYKSY... 1 1. Koulun säännöt... 1 2. Hyvät tavat... 1 1. VUOSILUOKKA, LUKUVUOSIARVIOINTI KEVÄT...

Lisätiedot

Lukujono eteenpain 1-50 Puuttuvan luvun taydentaminen, 1-50 1. LukiMat/Arviointi/Laskemisen taidot

Lukujono eteenpain 1-50 Puuttuvan luvun taydentaminen, 1-50 1. LukiMat/Arviointi/Laskemisen taidot NEUREN TEHTAVAKUVAUKSET kaikki vuosiluokat Arviointi TAITO TEHTAVA TAVOITE LK. TEHTAVAN SIJAINTI LASKEMISEN TAIDOT Lukujonon luetteleminen Lukujonotaitojen arviointi1-50 Puuttuvan luvun taydentaminen on,

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Matematiikka. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Matematiikka. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.4. Matematiikka Koulumme matematiikan opetus antaa oppilaalle välineitä ja taitoja ratkaista arkipäivän ongelmia matemaattisen ajattelun avulla. Opetus tarjoaa oppilaalle välineen oppia tunnistamaan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

Leikit ja pelit suomen kielen opetuksessa. Aurora Vasama 7.5.2015 Maahanmuuttajaopetuksen kehittämispäivä

Leikit ja pelit suomen kielen opetuksessa. Aurora Vasama 7.5.2015 Maahanmuuttajaopetuksen kehittämispäivä Leikit ja pelit suomen kielen opetuksessa 7.5.2015 Maahanmuuttajaopetuksen kehittämispäivä Leikin merkitys välttämätöntä emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle kieli, syy-seuraus

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Työjärjestys 6.12.2011

Työjärjestys 6.12.2011 Kirjoittamalla lukemaan - Trageton -työtapa, rehtori Meriusvan koulu 7.12.2011 Virtuaaliopetuksen päivät, Hki Messukeskus 1 Tietokone apuvälineenä lukemaan oppimisessa Arne Trageton, norjalainen pedagogi,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI LIIMAA TÄHÄN OMA KUVASI LAPSEN VASU TAIKATAKIN ARKIPUHE IHMISEKSI KASVAMISESTA Kun kasvaa ihmiseksi täytyy kokeilla, onko peltisiivet kalalokeilla ja minkälaisin

Lisätiedot

Yleisopetuksen sanallinen arviointi

Yleisopetuksen sanallinen arviointi Yleisopetuksen sanallinen arviointi KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTILAUSEET... 1 1.vuosiluokka,väliarviointi SYKSY... 1 1. KOULUN SÄÄNNÖT... 1 2. HYVÄT TAVAT... T 1 1.vuosiluokka, lukuvuosiarviointi KEVÄT... 1

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Maarit Engberg vt. Perhekonsultti 16.03.2015 Tampere Esityksen rakenne: 1) Ensi kieli ja kehittyvä minuus 2) Kuulon merkitys ja huomioiminen arjessa 3) Tukea

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Työyhteisötehtävä 3, laaja-alainen oppimiskokonaisuus Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Lähtökohdat: Vanhempainillassa tuli vanhemmilta toiveita ulkoilusta, vuorovaikutussuhteista

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20 VARHAISKASVATUSPALVELUT LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20 Huoltajat täyttävät tehostettu tuki Esiopetus täyttää Lapsen nimi Syntymäaika Kotiosoite Päiväkoti Lapsen

Lisätiedot

Arkipäivä kielen kehittäjänä

Arkipäivä kielen kehittäjänä Arkipäivä kielen kehittäjänä Päivi Homanen 18.3.2013 Jyväskylä Ajatusta arkeen se on siinä! Päivä täyttyy lukemattomista tilanteista, joissa voi harjoittaa lapsen kieltä ja kuuloa. Joka päivä Syödään Puetaan

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TERVEYSTIETO

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TERVEYSTIETO OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TERVEYSTIETO 2013 2014 TERVEYSTIETO Vuosiluokat 7-9 Yläasteelle tulevan nuoren elämä on täynnä muutoksia: oma keho muuttuu, seksuaalisuus herää, ystävät

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Sisältöalueita on jaettu eri vuosiluokille Pisarakirjasarjan jaottelun pohjalta (luokka-aste suluissa)

Sisältöalueita on jaettu eri vuosiluokille Pisarakirjasarjan jaottelun pohjalta (luokka-aste suluissa) AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / YMPÄRISTÖOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi.

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi. 1 Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT Nimi Syntymäaika Osoite diagnoosi 2. HUOLTAJIEN TIEDOT Äiti Isä Muu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 0-2-VUOTIAAT. Lapsen nimi ja ikä. Lapsen kuva. Päivähoitopaikka.

ORIVEDEN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 0-2-VUOTIAAT. Lapsen nimi ja ikä. Lapsen kuva. Päivähoitopaikka. ORIVEDEN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 0-2-VUOTIAAT Lapsen nimi ja ikä Lapsen kuva Päivähoitopaikka Keskustelupäivä Täytä lomake vanhempien kertomaa osalta ja palauta pvm. mennessä päivähoitopaikkaan.

Lisätiedot

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille MATEMATIIKKA Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu Harjoite 2 Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: TUTUSTUTAAN OMINAISUUS- JA Toiminnan tavoite ja kuvaus: SUHDETEHTÄVIEN TUNNISTAMISEEN Kognitiivinen taso: IR: Toiminnallinen taso: Sosiaalinen

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

KYMPPI-kartoitus. www.opperi.fi

KYMPPI-kartoitus. www.opperi.fi KYMPPI-kartoitus KYMPPI-kartoitus sisältää luonnollisten lukujen ja desimaalilukujen käsitteisiin liittyviä tehtäviä, laskutoimituksia sekä mittayksiköiden muunnoksia. Nämä ovat 10-järjestelmän hallinnan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU Lapsen nimi: _ Syntymäaika: _ LAPSEN VASUN SISÄLTÖ ALKUSANAT LAPSEN OMAT SIVUT PÄIVITT ÄISTOIMINNOT LEIKIT JA SOSIAALISET

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot