Polvilumpion sijoiltaanmeno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polvilumpion sijoiltaanmeno"

Transkriptio

1 Näin hoidan Risto Nikku Polvilumpion sijoiltaanmeno Polvilumpion sijoiltaanmeno on yleinen polvitrauman ja veripolven syy. Se paranee oireenmukaisella hoidolla, mutta uusiminen on tavallista etenkin nuorilla tytöillä. Noin puolet polvilumpion akuuteista sijoiltaanmenoista jää kiilautumatta, ja tämä osa on haaste diagnostiikalle. Tyyppiarkuudet reisiluun sisäsivunastassa, polvilumpion mediaalireunassa ja ulkonivelnastan yläreunassa auttavat epäilijää. Röntgenkuvista etsitään lähinnä irtopaloja, jotka voivat olla leikkaushoidon aihe. Nivelensisäiset rustopinnan murtumat tulee erottaa nivelsiteiden repeämistä. Toistuvan patellaluksaation leikkaushoitoa tulee harkita, jos potilas ei missään vaiheessa luota polveensa. Käytetyn menetelmän tehoa on hyvä testata leikkauksessa saman tien: polvi pitää voida fleksoida ja lumpion on oltava stabiili sormivoimin testattaessa tämänkin jälkeen. Sisemmän patellofemoraaliligamentin ja sisemmän patellotibiaaliligamentin rekonstruktio on leikkauksessa keskeisintä. M aassamme esiintyy vuosittain noin tuhat primaaria polvilumpion sijoiltaanmenota ja eniten niitä sattuu heti puberteetin jälkeen. Naisia potilaista on kaksi kolmasosaa. Uusiutuvien sijoiltaanmenojen määrää on vaikeampi arvioida, koska potilas ei välttämättä hakeudu lääkäriin. Nuorten naisten osuus korostuu myös residivoivassa luksaatiossa. Pienen osan polvilumpion sijoiltaanmenoista, enintään tapausta vuodessa, muodostavat oireyhtymät, joiden yhtenä piirteenä on nivelten dysplasia ja ylitaipuisuus. Yleisimpiä näistä ovat familiaalinen hypermobiliteettioireyhtymä, kynsi-polvilumpio-oireyhtymä, Downin, Ehlers Danlosin ja Larsenin oireyhtymät, kabukioireyhtymä sekä tautiperintömme diastrofinen dysplasia ja RAPADILINO-oireyhtymä. Hoidon tavoitteena on lyhyellä aikavälillä taata hyvä toimintakyky. Pitkällä aikavälillä pyritään ehkäisemään rustovaurioihin liittyvää artroosia. Polvilumpion sijoiltaanmeno on selkeimmillään koko ojentajalihaksiston kivulias lukkotilanne. Lumpion keskiharjanne on ylittänyt Duodecim 2007;123: reisiluun sulkuksen lateraalisen reunavallin ja kiilautunut nivelnastan lateraalipuolelle. Lumpio saadaan palautumaan helpoiten paikalleen sulkuksen yläosassa polvea ojentamalla ja lumpiota mediaalisuuntaan painamalla. Noin puolella potilaista reponoituminen on tapahtunut itsestään ja luksaatioasemassa käyntiä ainoastaan epäillään. Suurienergiainen trauma tarjoaa selkeän mahdollisuuden sijoiltaanmenolle, mutta tapaturma voi olla myös lievempi, nilkan nyrjähdykseen verrattava virheliike. Viime kädessä etiologia jää usein tuntemattomaksi. Oireyhtymissäkin sijoiltaanmeno saattaa esiintyä vain toispuolisena. Lumpion sijoiltaanmenolle ja sen uusiutumiselle altistavien tekijöiden osuudesta on esitetty mielipiteitä puolesta ja vastaan (patella alta, Q- kulma, useat reisiluun uran ja lumpion aseman radiologiset muuttujat ym.). Vasta viime aikoina on alkanut ilmaantua tietoa näiden tekijöiden ikä- ja sukupuoliriippuvuudesta murrosiän kasvupyrähdyksen yhteydessä, johon sijoittuu myös patellaluksaation esiintymishuippu (Nietosvaara 1994, Walker ym. 1998). 1089

2 Sijoiltaanmenon syntymekanismeista Lumpio on ojennetussa rennossa polvessa luonnostaan instabiili ja kiilautuu vasta koukistuneessa polvessa vähitellen syvenevään reisiluun uraan. Yleisimmin akuutti luksaatio tapahtuu lähes ojennetussa polvessa, kun nelipäinen reisilihas jarruttaa lisäfleksiota. Mekanismi on esitetty kuvassa 1. Osassa tapauksista polvilumpio palautuu lähes saman tien takaisin, osassa se liukuu kiertymättä frontaalitasossa aina patellofemoraalinivelen loppuun ja palaa vasta poikittaisen painanteen eli sulcus condylotrochleariksen (s. terminalis) kautta. Jos lumpio ei palaudu, seuraa kiilautunut luksaatio. Sijoiltaanmeno voi myös työntää edeltään ulkonivelnastan reunaa ja murtaa sen. Niin ikään lumpion keskiharjanne saattaa murtua, jolloin väärä liike pääsee jatkumaan. Toisen instabiilin mahdollisuuden lumpiolle luksoitua ja reponoitua tarjoaa ulkonivelnastan sulcus condylotrochlearis. Tämän poikittaisen painauman kohdalla patellofemoraalinivel päättyy ja muuntuu femorotibiaaliniveleksi (kuva 2). Osalla potilaista luksaatiotaipumus jatkuu myöhemmin ja lumpio jää tavallista instabiilimmaksi. Toistuvat sijoiltaanmenot häiritsevät liikuntaa ja voivat lisätä jo syntynyttä rustovauriota. Osassa oireyhtymistä luksaatio noudattaa tätä instabiilia kuvaa. Kokonaan toinen mekanismi polvilumpion sijoiltaanmenolle on stabiili hakeutuminen väärälle linjalle. Alkuvaiheessa luksoituminen tapahtuu vain liikesektorin jossain vaiheessa, mutta tila voi muuttua pysyväksi ja reisilihaksen ojennuskyky heikkenee. Siitä voi ääritilanteessa tulla jopa polven koukistaja. Näin käyttäytyvissä oireyhtymissä polvilumpio on sijoiltaan tai väärällä linjalla mutta ei ole instabiili. Diagnoosi Polvilumpion sijoiltaanmenon aiheuttava liikesarja voi vaihdella tuolilta noususta tai vuoteessa kääntymisestä taklaukseen amerikkalaisessa jalkapallossa. Kireää veripolvea ei aina esiinny. Potilas on saattanut tanssia villisti ja lyyhistyä kuin Kuva 1. Polvilumpion sijoiltaanmenon yleisin reitti. Polven pienessä fleksiossa säären ollessa valguksessa ja uloskierrossa lumpion keskiharjanne ajautuu reisiluun nivelnastan lateraalipuolelle. Nelipäisen reisilihaksen lateraalinen veto osuu väärään hetkeen. Palautuminen voi tapahtua poikittaisen sulcus condylotrochleariksen kautta tai lumpio saattaa kiilautua. salamaniskusta lattialle (kuva 1) tai nousee metron penkiltä kiertyäkseen käytävälle (kuva 2). Kiilautunut luksaatio tuottaa harvoin diagnostisia ongelmia. Sijoiltaanmenon suunta saattaa johtaa harhaan: paljas sisänivelnasta voidaan tulkita mediaalisesti luksoituneeksi rakenteeksi. Akuuttia polvitapahtumaa selvitettäessä sijoiltaanmenon mahdollisuus kannattaa pitää mielessä.»pettäminen»,»lukkiutuminen» ja»sijoiltaanmeno» voivat merkitä potilaille eri asioita. Sijoiltaameno saattaa myös yhdistyä muihin polven vammoihin. Tyypilliset arkuudet sijaitsevat reisiluun sisäsivunastassa patellofemoraaliligamentin repeämässä ja polvilumpion mediaalisivulla patellotibiaaliligamentin repeämässä (kuva 3). Sijoiltaanmenoreitti ulkonivelnastan yläosassa aristaa myös (kuva 1). Jos luinen tuki on pettänyt, ei nivelsiteissä välttämättä esiinny arkuutta, oirekuva on tiukka veripolvi ja joko lumpiosta tai 1090 R. Nikku

3 MVM MPFL MPTL Kuva 2. Polvilumpion sijoiltaanmenon harvinaisempi reitti. Polven ojentuessa syvemmästä fleksiosta säären ollessa uloskierrossa lumpio ajautuu poikittaisen sulcus condylotrochleariksen kautta lateraalisuuntaan. Nelipäisen reisilihaksen lateraalinen veto osuu väärään hetkeen. Kuva 3. Tyyppivamma polvilumpion traumaattisessa sijoiltaanmenossa. Mediaalinen patellofemoraaliligamentti (MPFL) repeää reisiluun kiinnityksestään riipien samalla musculus vastus medialiksen (MVM) vinon alaosan säikeitä. Mediaalinen patellotibiaaliligamentti (MPTL) repeää lumpion kiinnityksestään. harvemmin ulkonivelnastasta on irronnut luurustomurtuma. Arkuuksien täydellinen puuttuminen ei sulje pois sijoiltaanmenoa potilailla, joilla esiintyy paikallista tai yleistynyttä kudosten löysyyttä. Toistuvassa sijoiltaanmenossa lumpion painaminen lateraalisuuntaan aiheuttaa potilaalle poikkeuksellisen, epämieluisan tunteen (»apprehension»-oire). Synnynnäisessä luksaatiossa imeväisikäisen pyöreys häiritsee havaitsemista, ja tunnetuissa syndroomissakin paras selvityskeino on väärässä paikassa olevan lumpion palpaatio. Väärin linjautuvan lumpion potilas näyttää helposti lääkärilleen. Kuvantamistutkimusten ensisijainen tarkoitus on selvittää, onko polvessa irtokappaletta luurustomurtuman jäljiltä. Sijoiltaanmenoa epäiltäessä lumpioiden peruskuvaukseen kuuluu aksiaaliprojektio. Se otetaan yleisimmin lievässä, noin asteen koukistuksessa. Jos runsaan Polvilumpion sijoiltaanmeno veripolven punktaatti paljastaa selvästi näkyviä rasvapisaroita pinnalla, kannattaa irtokappaletta etsiä vielä ylimääräisellä, syvemmässä fleksiossa otetulla lumpion aksiaalikuvalla (45 60 astetta). Irtokappaleen tyyppisijainti on posterolateraalisessa polvitaiveraossa, joka ei aina näy tavallisissa projektioissa. Irtokappaleet tulee erottaa selkeästi avulsiomurtumista, joita esiintyy traumapaikoilla. Tyypillisin avulsio on polvilumpion mediaalireunassa (kuva 4). Teräväreunaisuus viittaa tuoreuteen. Patellotibiaalisäikeistön periosteaalinen riipiytyminen voi kalsifioitua vasta myöhemmin ja pyöreänä viitata vanhaan traumalinjaan. Harvinaisempi avulsion myöhäiskalkkiutuma esiintyy tyypillisimmän vamman paikalla sisäsivunastan yläpuolella. Tietokonetomografia ja magneettikuvaus kuuluvat erittäin harvoin polvilumpion sijoiltaanmenon selvityskeinoihin akuutissa vaiheessa. 1091

4 Kuva 4. Transversaalinen magneettikuvaleike patellofemoraalinivelestä osoittaa avulsiiviset kalkkiutumat patellotibiaaliligamentin vetäessä lumpion mediaalireunasta (vaalea nuoli) ja patellofemoraaliligamentin vetäessä reisiluun nivelnastan mediaalipuolelta (tumma nuoli) kiinnityksensä. Jos potilaan tutkiminen tai hoito etenee anestesiassa tehtävään toimenpiteeseen, tulisi lumpioiden stabiliteetti tutkia sormivoimin polven eri liikeasemissa. Tällainen narkoositutkimus ja tähystys ovat myös olennainen osa kroonistuneen vaivan selvitystä, ainakin juuri ennen laajoja operatiivisia hoitoja. Lumpion sijoiltaanmeno selviää anestesiatutkimuksessa varmasti. Aiemmat hoidon tulokset Luonnollinen kulku on polvilumpion sijoiltaanmenossa tuntematon. Monille potilaille on annettu jotain hoitoa. Hoitotulokset taas voivat heijastaa aineiston ikä- ja sukupuolijakaumaa. Miesten suurienergiaiset vammat paranevat paremmin kuin nuorten tyttöjen instabiilit lumpiot. Akuutti luksaatio on totunnaisesti hoidettu konservatiivisesti tarkoituksena turvata venyttyneiden tai revenneiden rakenteiden paraneminen. Tämä on toteutettu reposition jälkeisellä immobilisaatiolla, yleisimmin kipsihylsyllä 3 6 viikon ajaksi luvulla tällä menetelmällä raportoitiin saadun vaatimattomia hoitotuloksia (Cofield ja Bryan 1977) ja ratkaisuksi ehdotettiin kirurgista primaarihoitoa repeämiin ja vastakkaisen pidäkesiteen löysäämistä (lateral release). Näin voidaan linjata nelipäinen reisilihas paremmin ja vähentää sijoiltaanmenotaipumusta (Vainionpää ym. 1990). Leikkauksessa voidaan myös poistaa tai kiinnittää irtokappaleita luvulla alkoi selvitä, että myös operatiivisen hoidon jälkeen esiintyy uusiutumista. Mitä pidempään potilaita seurataan, sitä todennäköisempää on sijoiltaanmenon uusiutuminen leikkauksen (Harilainen ja Sandelin 1993) ja konservatiivisen alkuhoidon jälkeen (Mäenpää ja Lehto 1997). Kiilautuneen luksaation uusiutuminen merkitsee hoidon selkeää epäonnistumista. Selvityksiä vaikeuttaa se, että noin puolessa polvilumpion sijoiltaanmenoista lumpio on palautunut paikalleen itsestään (piilevä tai kiilautumaton sijoiltaanmeno) ja että tuolloin uusiutuminenkin on vastaavalla tavalla epäselvä. Mäenpää ja Lehto (1997) ovat selvittäneet konservatiivisen hoidon eri muotoja Suomessa. Yli kuuden vuoden seurannassa sijoiltaanmeno uusiutui lähes puolella potilaista. Konservatiivisen alkuhoidon teho perustuu kuitenkin mahdollisuuteen, että lumpio stabiloituu ja että operatiivinen hoito kohdistetaan vain potilaisiin, joilla uusiutumista esiintyy häiritsevästi. Operatiivinen primaarihoito tuntuu tuottavan sitä paremman stabiliteetin, mitä invasiivisempi se on. Tämä voi äärimmillään tarkoittaa lumpiojänteen distaalisen kiinnityskohdan siirtämistä mediaalisuuntaan jo ensimmäisen sijoiltaanmenon jälkeen. Jos symmetristä patellofemoraalista patologiaa esiintyy, on aktiivista hoitolinjaa pidetty aiheellisena jo alkuvaiheessa (Harilainen ja Sandelin 1993). Tällaisen päätöksen tekeminen on vaikeaa, eikä ehkä yleensä edes suotavaa. Toisaalta kotimainen satunnaistettu selvitys ei tuonut esiin primaariluksaation»mittatilausleikkauksen» etua mutta sen sijaan suuren, 67 %:n residivointitaipumuksen seitsemän vuoden kuluessa (Nikku ym. 2005). Poikkeuksellisen yleisen uusiutumisen selittänevät potilaiden valikoimattomuus iän mukaan (lapset), toistetut kyselyt sekä mahdollisesti käytetty tekniikka (lisänä»lateral release»). Uusiutuvan sijoiltaanmenon operatiivinen hoito on keskittynyt polvilumpion linjauksen muuttamiseen joko proksimaalisesti (lumpion ja reisiluun välillä) tai distaalisesti (lumpion ja sääriluun välillä). Dynaamiset lihasten transposi R. Nikku

5 tiot nelipäisen reisilihaksen sivuun ovat menettäneet suosiotaan ja sisemmän reisilihaksen vinon alaosan distalisointi on oikeastaan ainoita vielä tehtäviä tällaisia leikkauksia (Insall ym. 1976). Leikkaushoito johtaa uusiutuvassa vaivassa parempaan lyhytaikaiseen tulokseen, mutta mahdollisesti huonompaan pitkäaikaisennusteeseen. Ruotsalaisessa 21 potilaan aineistossa selvitettiin molemminpuolista polvilumpion sijoiltaanmenoa 14 vuoden kuluttua vain toisen polven leikkauksesta (Arnbjörnsson ym. 1992). Kuudella potilaalla esiintyi uusiutumista leikatussa polvessa ja neljällä leikkaamattomassa. Patellofemoraalista artroosia esiintyi leikatuissa polvissa 2,5-kertainen määrä. Toisaalta Ruotsissakin leikataan usein huonompi polvi ensin. Aiheutunut rustovaurio tuntuu selittävän parhaiten huonon pitkäaikaistuloksen leikkausmenetelmästä riippumatta (Pidoriano ym. 1997). Synnynnäisen sijoiltaanmenon hoidossa ja pitkälle polven lateraalisivulle hakeutuneen lumpion paikalleen palauttamisessa Langenskiöldin plastia on antanut lupaavia tuloksia (Langenskiöld ja Ritsilä 1992). Hoito Akuutin sijoiltaanmenon aiheuttaman runsas veripolvi on reisilihaksen toiminnan tehokas estäjä ja voi vaatia terapeuttisen punktion helpottamaan oireita ja diagnostiikkaa. Lyhyt immobilisaatio tähtää niin ikään kivun lievitykseen, mutta viikkoa pidempää kipsihoitoa pyritään välttämään. Pahimman y d i n a s i a t turvotuksen laannuttua voidaan kokeilla lumpiota suojaavia löysiä tukia, joissa on joko reikä lumpiota varten tai kaareva tyyny lateraalipuolella. Fleksiorajoituksen merkityksestä ei ole selvää näyttöä, mutta liikuntaan tulisi palata symmetristen, suojattujen liikkeiden kautta. Polven kiertoa ja vääntöä edellyttävät palloilulajit sallitaan vasta, kun juoksu tasamaalla onnistuu. Reisilihasvoiman ja fyysisen itseluottamuksen paluuta voidaan seurata yksinkertaisella, minuutin kestoisella kyykkyyn ylös-testillä. Jos paluu aiempaan liikunnan tasoon ei onnistu 3 6 kuukaudessa, kannattaa kliininen tutkimus sekä polven natiiviröntgen- ja lumpion aksiaalikuvaus uusia. Mikäli kipu, epävarmuus tai instabiliteettioireet jatkuvat, sijoiltaanmeno on kolmas tai löydetään selkeä irtokappale, potilas kannattaa lähettää erikoissairaanhoidon yksikköön leikkausharkintaan. Lisäselvityksenä voidaan tarvita magneettikuvausta, stabiliteetin tutkimista narkoosissa ja tähystystä. Leikkausaiheita akuutissa vaiheessa ovat pysyvä sijoiltaanmeno tai irtokappaleet. Kappale on yleisimmin peräisin lumpiosta, ja noin 1,5 cm:n kokoisten kiinnittämistä kannattaa jo harkita. Ulkonivelnastasta irronneet kappaleet on yleensä kokonsa tai kuntonsa takia poistettava. Uusiutuvan sijoiltaanmenon leikkaushoito auttaa potilasta, joka ei missään vaiheessa luota polveensa. Tuloksen tulisi täyttää kaksi minimiehtoa: polven liikelaajuuden pitää olla täysi ja lumpion on oltava stabiili liikekokeilun jälkeenkin. Mediaalisen patellofemoraalisäikeistön korjaus tai vahvistaminen on lähes kohtisuoran momentin takia keskeisintä. Musculus adductor magnuksen jänteen tenodeesi on kirjoittajan suosima menetelmä (Avikainen ym. 1993) Polvilumpion yksittäisen sijoiltaanmenon hoito on konservatiivinen, vaikka uusiminen on yleistä. Reisiluun sisänivelnasta on keskeisin traumapaikka ja veripolvi yleinen. Jos polvessa todetaan irtokappale tai potilas ei toivuttuaan luota polveensa, on syytä harkita kirurgista hoitoa. Leikkauksen tulos voidaan varmistaa anestesiassa saman tien. Polvilumpion sijoiltaanmeno 1093

6 (kuva 5). Mediaalisen pidäkesiteistön keskialueen kiristystä ei pitäisi suorittaa, koska rakenteen kuuluu antaa tilaa nivelnastalle polven koukistuessa. Lumpiota lateraalisuuntaan stabiloivan lateraalisen pidäkesiteistön vapautusta tulisi myös välttää (Conlan ym. 1993). Patellotibiaaliligamentti on pidäkesiteistön vahvistuma, ja se voidaan rekonstruoida monilla tavoilla. Rakenne on pienemmässä kulmassa ojentajalihakseen nähden ja sen momentti on näin heikompi kuin patellofemoraaliligamentin (kuvat 3 ja 5). Kasvulinjojen kypsyttyä»split Hauser» on käyttökelpoinen (Hauser 1938) (kuva 5). Nuorilla Galeazzin plastia musculus semitendinosuksen jänteellä säästää sääriluun kyhmyn apofyysin kasvulinjan koskemattomana (Baker ym. 1972). Kasvuikäisellä voi joskus tulla kyseeseen reisiluun posteromediaalisen kasvulinjan väliaikainen sinkilöinti, jolloin hyperekstensio ja valgus saattavat korjaantua kasvun jarrutuksen myötä eikä itse patellofemoraaliniveleen tarvitse kajota. Lumpion hakeutuessa pienen fleksion jälkeen lateraalisuuntaan sijoiltaan on kyse jokaisen koukistumisen yhteydessä tapahtuvasta väärästä linjautumisesta (todellinen»habituaalinen luksaatio»). Hallittu lateraalinen vapautus ja mahdollisesti nelipäisen reisilihaksen jänteen pidennys mahdollistavat lumpion palautuksen keskitettyyn asemaan koko liikesektorissa. Reisiluun nivelnastoille on varattava tarpeellinen tila. Mediaalinen korjaus tehdään kuten uusiutuvassa sijoiltaanmenossa. Synnynnäisessä sijoiltaanmenossa ja syndroomiin liittyvässä äärimmäisessä muodossa, jossa lumpion sijainti on posterolateraalinen, on Langenskiöldin plastia parhaimmillaan (Langenskiöld ja Ritsilä 1992). Tämä toimenpide voi tuottaa polvelle todellisen ekstensorin ja parantaa kävelyä. Kynsi-polvilumpio-oireyhtymään ja diastrofiseen dysplasiaan liittyy lumpion hypoplasiaa. Nämä tapaukset ovat harvinaisuuksia, ja niiden hoito on keskitetty muutamaan yksikköön. Lopuksi Polvilumpion sijoiltaanmenon diagnostiikkaan odotetaan pystyasennossa tehtävää dynaamis- MAM Kuva 5. Aikuisen uusiutuvan polvilumpion sijoiltaanmenon leikkaushoito. Avikaisen plastia, jossa musculus adductor magnuksen (MAM) jänne katkaistaan lihaspäästään ja kiinnitetään nelipäisen reisilihaksen jänteeseen vahvistamaan mediaalista patellofemoraaliligamenttia. Halkaistu patellaligamentin mediaaliosa (1/3 1/2, split Hauser ) korvaa patellotibiaaliligamentin. Alkuperäiset ligamenttivenyttymät kannattaa korjata samassa leikkauksessa. Leikkauksessa on varottava saphenus-hermon syvää haaraa (merkitty keltaisella). ta magneettikuvausta. Hoidossa tulee varautua tulevaisuudessa lateraalisen vapautuksen korjauksiin ja uudelleen löydetyn patellofemoraaliligamentin aiheuttamaan innostukseen. Koska kyllin varmoja ennustekijöitä polvilumpion sijoiltaanmenon vaikeimpia muotoja varten ei vielä ole löydetty, ei ehkäisevää hoitoa voida kohdistaa riittävän hyvin. Hoidon tehon pitää ylittää kahden kasvupyrähdyksen ja toisaalta iän mukana tapahtuvan liikunnallisuuden vähenemisen vaikutukset. Konservatiivisten menetelmienkin osalta tällainen teho on vielä osoittamatta. 1094

7 Kirjallisuutta Avikainen VJ, Nikku RK, Seppänen-Lehmonen TK. Adductor magnus tenodesis for patellar dislocation. Technique and preliminary results. Clin Orthop Relat Res 1993;(297):12 6. Arnbjörnsson A, Egund N, Rydling O, Stockerup R, Ryd L. The natural history of recurrent dislocation of the patella. Long-term results of conservative and operative treatment. J Bone Joint Surg Br 1992;74: Baker RH, Carrol N, Dewar FP, Hall JE. The semitendionosus tenodesis for recurrent dislocation of the patella. J Bone Joint Surg Br 1972;54: Cofield RH, Bryan RS. Acute dislocation of the patella: results of conservative treatment. J Trauma 1977;17: Conlan T, Garth WJ, Lemons JE. Evaluation of the medial soft-tissue restraints of the extensor mechanism of the knee. J Bone Joint Surg Am 1993;75: Harilainen A, Sandelin J. Prospective long-term results of operative treatment in primary dislocation of the patella. Knee Surg Sports Traumatol Arthroscopy 1993: Hauser EDW. Total tendon transplant for slipping patella: a new operation for recurrent dislocation of the patella. Surg Gynecol Obstet 1938;66: Insall J, Falvo KA, Wise DW. Chondromalacia Patellae. A prospective study. J Bone Joint Surg Am 1976;58:1 8. Langenskiöld A, Ritsilä V. Congenital dislocation of the patella and its operative treatment. J Pediatr Orthop 1992;12: Mäenpää H, Lehto MU. Patellar dislocation. The long-term results of nonoperative management in 100 patients. Am J Sports Med 1997;25: Nietosvaara Y. The femoral sulcus in children. An ultrasonographic study. J Bone Joint Surg Br 1994;76: Nikku R, Nietosvaara Y, Aalto K, Kallio PE. Operative treatment of primary patellar dislocation does not improve medium-term outcome: A 7-year follow-up report and riskanalysis of 127 randomized patients. [Journal Article. Randomized Controlled Trial] Acta orthopaedica. 2005;76: Pidoriano AJ, Weinstein RN, Buuck DA, Fulkerson JP. Correlation of patellar articular lesions with results from anteromedial tibial tubercle transfer. Am J Sports Med 1997;25: Vainionpää S. Laasonen E, Silvennoinen T, Vasenius J, Rokkanen P. Acute dislocation of the patella. A prospective review of operative treatment. J Bone Joint Surg Br 1990;72: Walker P, Harris I, Leicester A. Patellar tendon to patella ratio in children. J Ped Orthop 1998;18: RISTO NIKKU, LL, ortopedi HUS Kirurginen sairaala PL 263, HUS 1095

Patellaluksaatioon liittyvät myöhäiskomplikaatiot ja niitä ennustavat tekijät

Patellaluksaatioon liittyvät myöhäiskomplikaatiot ja niitä ennustavat tekijät Patellaluksaatioon liittyvät myöhäiskomplikaatiot ja niitä ennustavat tekijät 45 potilaan retrospektiivinen tutkimus Johanna Karttunen, Kari Vanamo, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian

Lisätiedot

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä !! Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä Dosentti Timo Puolakka Apulaisylilääkäri Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta:

Lisätiedot

PATELLALUKSAATIO. Evl Jussi Repo El Heikki Nurmi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kirurgian klinikka. Kirurgian jatkokoulutusmeeting (v 0.

PATELLALUKSAATIO. Evl Jussi Repo El Heikki Nurmi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kirurgian klinikka. Kirurgian jatkokoulutusmeeting (v 0. PATELLALUKSAATIO Evl Jussi Repo El Heikki Nurmi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kirurgian klinikka Kirurgian jatkokoulutusmeeting 26.4.2016 (v 0.2) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto, 3 Anatomia, 3-4 Biomekaniikka,

Lisätiedot

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan.

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan. 1 2 Lantio toimii liikkeiden lähtöpaikkana, etenkin kun toiminta tapahtuu alaraajojen varassa. Kävely, kyykkyliike, juoksu, heittäminen ja erilaiset hypyt tuotetaan ensisijaisesti lantiosta/lonkasta alkaen.

Lisätiedot

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat Panu Hirvinen, Ortopedi Varhaisen kasvuiän apofysiitit Apo = kärki Fyysi = liitos; kasvupiste Iitti = höpölöpö LUUN KASVUPISTE, JOHON JÄNNE KIINNITTYY Ainoastaan

Lisätiedot

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Ortopedi Ilkka Peltokorpi VKS 10.9.2015 Polvi artroskopia Polven artroskopia indikaatiota on muokattu viime vuosina Polven arthroosin tähystyskirurgian vaikuttavuus

Lisätiedot

Polvilumpion sijoiltaanmeno ja sen konservatiivinen fysioterapia immobilisoinnin jälkeen

Polvilumpion sijoiltaanmeno ja sen konservatiivinen fysioterapia immobilisoinnin jälkeen Polvilumpion sijoiltaanmeno ja sen konservatiivinen fysioterapia immobilisoinnin jälkeen Riikka-Liisa Räsänen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Nuoren aikuisen polvilumpion sijoiltaanmeno

Nuoren aikuisen polvilumpion sijoiltaanmeno Petri Sillanpää NÄIN HOIDAN Nuoren aikuisen polvilumpion sijoiltaanmeno Viime vuosina polvilumpion sijoiltaanmenon (patellaluksaatio) hoito on muuttunut merkittävästi. Mediaalisen patellofemoraaliligamentin

Lisätiedot

Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Yleistä Mitään sairautta EI tule jättää hoidettavaksi varusmiespalveluksen aikana Leikkaushoitoja ei pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Akuutti polvikipu voi olla vamman aiheuttama

Akuutti polvikipu voi olla vamman aiheuttama Näin tutkin TIMO JÄRVELÄ Kipeä polvi Polvivaivat ovat jokapäiväisiä ongelmia lääkärien vastaanotoilla. Kyseessä voi olla vamman äkillisesti aiheuttama tai vähitellen alkanut ja ajan kuluessa pahentunut

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana

Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana - pystyasennon hahmottaminen ja hallinta - kävely juoksu - kyykky - hyppääminen, heittäminen Juha Koskela Pystyasennon hahmottaminen ja hallinta Motorinen homunculus

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIASUOSITUS Tekonivelleikkaukseen liittyvän fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa fyysistä toimintakykyä ennen ja jälkeen leikkauksen, vähentää kipua

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

Eturistisiderepeämän hoito

Eturistisiderepeämän hoito Piia Suomalainen, Petri Sillanpää ja Timo Järvelä NÄIN HOIDAN Eturistisiderepeämän hoito Polven eturistisiteen repeämä on yleinen urheiluun ja liikunta-aktiivisuuteen liittyvä polvivamma. Vamma syntyy

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Polven eturistisiteen kirurgian vaikuttavuus satunnaistettujen kliinisten tutkimusten perusteella

Polven eturistisiteen kirurgian vaikuttavuus satunnaistettujen kliinisten tutkimusten perusteella Näyttöön perustuva ortopedia ARSI HARILAINEN JA ERIC LINKO Polven eturistisiteen kirurgian vaikuttavuus satunnaistettujen kliinisten tutkimusten perusteella Eturistisidevaurio on tavallisin urheilussa

Lisätiedot

AOTrauma Course Basic Principles of Fracture Management

AOTrauma Course Basic Principles of Fracture Management Wednesday, 26 Apr 2017 (Day 1) 08:30 09:00 Other Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 09: Opening remarks Kurssin avaus 09: 09:25 Lecture AO-maailma historiasta elinikäiseen oppimiseen 09:25 09:40 Lecture Potilaskohtaisten

Lisätiedot

KEHITTYVÄN NUOREN RASITUSVAMMAT

KEHITTYVÄN NUOREN RASITUSVAMMAT KEHITTYVÄN NUOREN RASITUSVAMMAT TF klubi Hämeenlinnan Raatihuone 23.10.2010 Jouni Heikkilä Ortopedian dosentti Mehiläinen Turku ja Hämeenlinna Yleistä Lasten osallistuminen organisoituun kilpaurheiluun

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 1 (11) Fysioterapia Sairaalantie 11, 42100 Jämsä puh: 040-482 6066 POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 2 (11) YLEISTÄ Polven tekonivelleikkauksessa polvinivelen kuluneet nivelpinnat korvataan

Lisätiedot

Mikko Heinänen vt. kliininen opettaja, erikoislääkäri HYKS Töölön sairaala ortopedia & traumatologia

Mikko Heinänen vt. kliininen opettaja, erikoislääkäri HYKS Töölön sairaala ortopedia & traumatologia Mikko Heinänen vt. kliininen opettaja, erikoislääkäri HYKS Töölön sairaala ortopedia & traumatologia 9.11.2012 1.Operatiivinen vai konservatiivinen hoito? 2. Konservatiivisen hoidon toteutus? 3. Ensimmäinen

Lisätiedot

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata!

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata! Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt tunnetaan hyvin. Liikunnalla voi olla myös terveydelle haitallisia puolia ja usein nämä ilmenevät tuki- ja liikuntaelimistön vammoina. Kolme yleisimmin

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Tutkimusnäytön siirtyminen hoitokäytännöksi - esimerkkinä akuutin nilkan nivelsidevamman operatiivinen hoito Suomessa 1986-2010

Tutkimusnäytön siirtyminen hoitokäytännöksi - esimerkkinä akuutin nilkan nivelsidevamman operatiivinen hoito Suomessa 1986-2010 Tutkimusnäytön siirtyminen hoitokäytännöksi - esimerkkinä akuutin nilkan nivelsidevamman operatiivinen hoito Suomessa 1986-2010 Heidi Haapasalo, Pekka Kannus, Heikki-Jussi Laine, Markku Järvinen, Teemu

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

Terveystalo Kampin Sport-osaajat

Terveystalo Kampin Sport-osaajat Terveystalo Kampin Sport-osaajat TAPIO KALLIO Ortopedi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Terveystalon urheilulääketieteen ylilääkäri ja erikoisalajohtaja. Polvitapaturmat, mm. eturistisiteen repeämät,

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE Sisällys 1. Johdanto 3 2. Normaali olan rakenne ja toiminta 4 3. Tavallisimmat vammat 5 4. Fysioterapia 5 5. Leikkaushoito 6 Leikkausta edeltävä haastattelu 6

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (11) Lukijalle

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

Kasvuikäisten eturistiside- ja nivelkierukkavammat

Kasvuikäisten eturistiside- ja nivelkierukkavammat Kasvuikäisten eturistiside- ja nivelkierukkavammat Reijo Paukku 1, Yrjänä Nietosvaara 2 1 Aava Orto-Lääkärit, Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, HUS 2 The incidence of anterior cruciate ligament (ACL)

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Kirurgian runkovaiheen toimenpiteet

Kirurgian runkovaiheen toimenpiteet Gastroenterologinen kirurgia 6-12 kk - Vatsaontelon tavalliset avaustekniikat ja sulut - Sappirakon poisto - Tavalliset suoliresektiot ja vatsanpeitteiden tyrät - Endoskopiat:: prokto-, rekto- ja fiberosigmoideoskopia

Lisätiedot

Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Jami Jonninen, Jukka Kettunen, Juha Lumiaho, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Heidi Vastamäki ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Olkanivelen spontaani adhesiivinen kapsuliitti eli jäätynyt

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

MCL repeämää ei tarvitse leikata akuutissa kombinoidussa ACL- ja gradus III MCL-vammassa. Prospektiivinen randomoitu tutkimus.

MCL repeämää ei tarvitse leikata akuutissa kombinoidussa ACL- ja gradus III MCL-vammassa. Prospektiivinen randomoitu tutkimus. MCL repeämää ei tarvitse leikata akuutissa kombinoidussa ACL- ja gradus III MCL-vammassa. rospektiivinen randomoitu tutkimus. Jyrki Halinen 1, Jan Lindahl 2, Eero Hirvensalo 2, Seppo Santavirta 2 1 Jorvin

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Olli Savolainen, Antti Joukainen, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka, Kuopion yliopistollinen

Lisätiedot

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14 Kyynärnivelestä Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu Pan-14 Kyynärnivel 1. Humero-ulnaarinivel Lepoasento: 70º fleksio ja 10º supinaatio. Lukkoasento: Max. ekstensio ja supinaatio. 2. Humero-radiaalinivel

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

OPEROITU POLVINIVELEN MULTILIGAMENTTIVAMMA

OPEROITU POLVINIVELEN MULTILIGAMENTTIVAMMA OPEROITU POLVINIVELEN MULTILIGAMENTTIVAMMA Potilasohje kuntoutumisen tueksi ensimmäisen kuuden kuukauden ajalle Reetta Hartikainen Opinnäytetyö Elokuu 2010 Fysioterapian koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY Selkälähete: uusi sähköinen työkalu Jaro Karppinen, professori, OY Selkäpotilaan anamneesi Oire (tai oireet) joka tuo potilaan vastaanotolle Kivun voimakkuus Kivun sijainti Yökipu/leposärky? Mikä pahentaa

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Lonkan tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin vaihde 06 415 4111 Faksi 06 415 4351 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Ähtärin sairaala

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkauksen tulokset

Polven tekonivelleikkauksen tulokset Valtakunnalliset tekonivelpäivät 2017 Polven tekonivelleikkauksen tulokset Mika Niemeläinen Miksi tuloksia tulee arvioida? Lisääntyneet insidenssit 40 Lisäävät tarvetta saada tietoa tuloksista 35 30 25

Lisätiedot

NEUVOLAN LASTENKIRURGIAA. LIISA RÄISÄNEN JA OUTI J NYBERG 6.7.10 Kemi

NEUVOLAN LASTENKIRURGIAA. LIISA RÄISÄNEN JA OUTI J NYBERG 6.7.10 Kemi NEUVOLAN LASTENKIRURGIAA LIISA RÄISÄNEN JA OUTI J NYBERG 6.7.10 Kemi Neuvolan tyypillistä lastenkirurgiaa nivustyrät hydrocele napatyrä testisretentio fimoosi luomet subcutaanikyhmyt Normaali anatomia

Lisätiedot

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa KUORMITTUNEISUUS TYÖKUORMITUS TAPATURMAT ONNISTUNUT FYSIOTERAPIA Fysioterapian ajoitus 1. Akuutti trauman jälkeen Fysioterapia

Lisätiedot

Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Testauksen perusteita

Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Testauksen perusteita Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Testauksen perusteita Tapani Pöyhönen TtT, ft, liikuntafysiologi Kuntoutus- ja kipupoliklinikka / Kymenlaakson keskussairaala, Kotka Testien

Lisätiedot

Olkanivel (glenohumeraalinivel)

Olkanivel (glenohumeraalinivel) 5155 Katsausartikkeli Tämä artikkelin sähköinen versio on laajempi kuin painetussa lehdessä sivuilla 5155 61 julkaistu versio. Olkanivelen sijoiltaanmeno ja siitä johtuva nivelen instabiliteetti JARKKO

Lisätiedot

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi.

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. NIVELRIKKO tunnista ajoissa! Nivelrikko eli artroosi on hyvin yleinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista. Polven nivelrikko

Lisätiedot

Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi

Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi Tu o t e t i e d o t Dynaaminen patellan keskittäminen Patella Pro Todistetusti ylivoimainen ja ainutlaatuinen hoitomenetelmä 2 Otto Bock HealthCare Patella

Lisätiedot

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien hinnat 1.7.2015 alkaen Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

KIVUNLIEVITYS: AC+H-HOITO OLI PAREMPI KUIN AC-HOITO

KIVUNLIEVITYS: AC+H-HOITO OLI PAREMPI KUIN AC-HOITO KIVUNLIEVITYS: AC+H-HOITO OLI PAREMPI KUIN AC-HOITO SYNVISC + asianmukainen hoito -ryhmässä WOMAC-kipupisteet pienenivät 12 kk kohdalla 38 %, kun taas pelkän asianmukaisen hoidon ryhmässä luku oli 13 %.

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Transtibiaalinen vs. anteromediaalinen tekniikka eturistisiteen rekonstruktiossa. 265 potilaan seurantatutkimus

Transtibiaalinen vs. anteromediaalinen tekniikka eturistisiteen rekonstruktiossa. 265 potilaan seurantatutkimus tibiaalinen vs. anteromediaalinen tekniikka eturistisiteen rekonstruktiossa. 265 potilaan seurantatutkimus Arsi Harilainen, Patrick Björkman, Jerker Sandelin Sairaala ORTON Recent studies have suggested

Lisätiedot

LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka

LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka Episiotomia Kuvannut ensimmäisenä Sir Fielding Ould v. 1742 -yleisin naisille tehtävä kirurginen toimenpide -tarkoituksena lyhentää synnytyksen II vaiheen kulkua -estää

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Apuvälineiden käytön tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä leikkauksen jälkeen. Leikattua alaraajaa saa

Lisätiedot

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus?

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Kausi-influenssarokotus on tehokas keino ehkäistä influenssan leviämistä Henkilökunnan influenssarokotuksille on vahvat perusteet Henkilökunta on merkittävä

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Kliinisen tutkimuksen luotettavuus polven artroskooppisen löydöksen ennustamisessa

Kliinisen tutkimuksen luotettavuus polven artroskooppisen löydöksen ennustamisessa Kliinisen tutkimuksen luotettavuus polven artroskooppisen löydöksen ennustamisessa Sari Laakso, Heikki Kröger, Jukka Huopio, Urho Väätäinen Kuopion yliopistollinen sairaala, Ortopedian ja traumatologian

Lisätiedot

Jatkuvaa kehitystä jo yli 10 vuoden ajan

Jatkuvaa kehitystä jo yli 10 vuoden ajan ORTOOSIRATKAISUJA RIIPPUNILKAN JA NILKAN INSTABILITEETIN HOITOON Jatkuvaa kehitystä jo yli 10 vuoden ajan 07 08 KIDDIEGAIT Dynaaminen nilkka-jalkaortoosi lapsille ComfortKIT/CoverSole Tarvikkeita 05 BLUEROCKER

Lisätiedot

Kasvavien urheilijoiden rasitusvammat. Stefan von Knorring Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Helsingin Urheilulääkäriasema

Kasvavien urheilijoiden rasitusvammat. Stefan von Knorring Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Helsingin Urheilulääkäriasema Kasvavien urheilijoiden rasitusvammat Stefan von Knorring Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Helsingin Urheilulääkäriasema Yleistä Rasitusvamman tyypillisin oire on kipu Nuorilla lievät kivut hyvin yleisiä

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN

HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN Jokitalo Marjaana, Mäkitaavola Anna-Lena, Söderlund Sanna & Tervaniemi Satu SISÄLLYSLUETTELO KUNTOUTUMINEN... 3 KORJAUSMATERIAALIT...

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

Polven osatekonivelleikkaus

Polven osatekonivelleikkaus Polven osatekonivelleikkaus Suomen Artroplastiayhdistys VIII ValtakunnallinenTekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Luento- ja koulutuspalkkiot

Lisätiedot

Autologisten rustosolusiirteiden käyttö ja kokemukset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Autologisten rustosolusiirteiden käyttö ja kokemukset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Autologisten rustosolusiirteiden käyttö ja kokemukset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Martti Suokas, Antti Joukainen, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka, Kuopion yliopistollinen

Lisätiedot

Tämä materiaali on osa opinnäytetyötä, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Haaga-Helia, Johanna Salmela. Terveyttä tukeva harjoittelu

Tämä materiaali on osa opinnäytetyötä, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Haaga-Helia, Johanna Salmela. Terveyttä tukeva harjoittelu Tämä materiaali on osa opinnäytetyötä, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Haaga-Helia, Johanna Salmela Terveyttä tukeva harjoittelu Sisällys 1 Harjoittelun suunnittelu... 1 2 Nuoren kasvupyrähdyksen

Lisätiedot

Lasten rasitusvammojen erityispiirteistä

Lasten rasitusvammojen erityispiirteistä Urheilulääketiede 2017 Lasten rasitusvammojen erityispiirteistä Nina Johtimo lastenkirurgian erikoislääkäri Lapsi ei ole aikuinen pienoiskoossa Ikä ja kehitysvaihe vaikuttavat vammaalttiuteen sekä kuntoutukseen

Lisätiedot

NILKAN LATERAALISETLIGAMENTTIVAMMAT - LEIKKAUSHOITO AKUUTISSA VAIHEESSA VAI MYÖHÄISREKONSTRUKTIO?

NILKAN LATERAALISETLIGAMENTTIVAMMAT - LEIKKAUSHOITO AKUUTISSA VAIHEESSA VAI MYÖHÄISREKONSTRUKTIO? NILKAN LATERAALISETLIGAMENTTIVAMMAT - LEIKKAUSHOITO AKUUTISSA VAIHEESSA VAI MYÖHÄISREKONSTRUKTIO? Julianna Weitz Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA

SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA 19.9.2013 TAPIO KALLIO Ortopedi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Terveystalon urheilulääketieteen ylilääkäri ja erikoisalajohtaja. Polvitapaturmat, mm. eturistisiteen repeämät,

Lisätiedot

Kehitysiän vaikutus harjoitteluun. Nilkan ja polven vammat: säärikyhmy(osgood Schlatterin tauti) polvilumpion alakärki

Kehitysiän vaikutus harjoitteluun. Nilkan ja polven vammat: säärikyhmy(osgood Schlatterin tauti) polvilumpion alakärki Harri Hakkaraisen luento Nuoren jääkiekkoilijan rasitusvammoista Lisäksi tekstiaineistoa on muistakin asiaan liittyvistä valmennustietouden lähteistä Tekstin on koostanut Jouni Lipponen. Perusteet Uusimaalaisilla

Lisätiedot

Magneettikuvauksen merkitys SER-tyyppisten ulkokehräsluun murtumien vakauden arvioinnissa

Magneettikuvauksen merkitys SER-tyyppisten ulkokehräsluun murtumien vakauden arvioinnissa Magneettikuvauksen merkitys SER-tyyppisten ulkokehräsluun murtumien vakauden arvioinnissa Simo Nortunen¹, Tapio Flinkkilä¹, Olli Savola¹, Sannamari Lepojärvi², Jaakko Niinimäki², Pasi Ohtonen¹, Iikka Lantto¹,

Lisätiedot

POLVIVAMMAPOTILAAN KLIINISET MITTARIT

POLVIVAMMAPOTILAAN KLIINISET MITTARIT 0 POLVIVAMMAPOTILAAN KLIINISET MITTARIT LK Karjalainen Tiina Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Ortopedian tutkimusryhmä Syyskuu 2011 1 Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Sisällys. Hartiaseudun alue. Löydöksen varmentaminen... 5. Alkusanat...

Sisällys. Hartiaseudun alue. Löydöksen varmentaminen... 5. Alkusanat... V Alkusanat... Muutama sana kirjasta... 1 Kirjan syntyhistoria... 1 Käytännön anatomia -kirjan soveltuvuus... 1 Rakenteiden valinta... 2 Kohderyhmä... 2 Mitä tämä kirja tarjoaa lukijalleen?... 2 Perusteet...

Lisätiedot

Laparoskooppinen kirurgia lastenkirurgin näkökulma. Antti Koivusalo Lastenklinikka HUS, Helsinki

Laparoskooppinen kirurgia lastenkirurgin näkökulma. Antti Koivusalo Lastenklinikka HUS, Helsinki Laparoskooppinen kirurgia lastenkirurgin näkökulma Antti Koivusalo Lastenklinikka HUS, Helsinki Lasten ja aikuisten laparoskopian ja torakoskopian eroja Vatsaontelon / rintaontelon pieni tilavuus pienet

Lisätiedot

Olkanivelen vaivat ovat työikäisten tuki- ja

Olkanivelen vaivat ovat työikäisten tuki- ja Näin hoidan Martti Vastamäki Olkanivelen kiertäjäkalvosimen vaivoista yleisin on ns. ahdas olka -oireyhtymä, jossa useimmiten supraspinatusjänne on ärtynyt (supraspinatustendiniitti). Vaiva on hyvin tavallinen

Lisätiedot

SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA

SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA 15.10.2013 TAPIO KALLIO Ortopedi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Terveystalon urheilulääketieteen ylilääkäri ja erikoisalajohtaja. Polvitapaturmat, mm. eturistisiteen repeämät,

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Me allekirjoittaneet Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet esitämme rotuyhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi rodun liittämisen PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten

Lisätiedot

Noin kaksikymmentä vuotta sitten artroskopia

Noin kaksikymmentä vuotta sitten artroskopia Endoskooppinen kirurgia Alaraajan nivelten artroskooppinen kirurgia Jerker Sandelin Harva menetelmä on vaikuttanut niin laajasti kirurgiaan kuin artroskopia. Tekniikkaa alettiin käyttää kliinisessä työssä

Lisätiedot

FOAM ROLLER MOBILISOINNIT WWW.MONKEYMOBILITY.NET

FOAM ROLLER MOBILISOINNIT WWW.MONKEYMOBILITY.NET FOAM ROLLER MOBILISOINNIT WWW.MONKEYMOBILITY.NET Mobilisointitekniikat Näitä tekniikoita voit soveltaa lähes jokaiseen lihakseen. Tekniikat on sovellettu erilaisista mekaanisista hierontatekniikoista,

Lisätiedot