Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014"

Transkriptio

1 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan hyväksymät suunnitelmat ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien arvioinnista. Tutkinnon osien tavoitteet ja arviointikriteerit sekä tutkintokohtaistaminen on kuvattu perustutkinnon perusteet asiakirjoissa (OPH) tai tässä asiakirjassa. Tutkinnon osien tarkempi järjestämisaikataulu on kuvattu jokaisen perustutkinnon opetussuunnitelmassa (OSAO). Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi täydennykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Saija Niemelä-Pentti Muutos lukio-opintojen tunnustamiseen Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäys Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. Tutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen ajoitus Tutkinnon osien vertailtavuus lukio-opintoihin Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Äidinkieli 1, 1 ov Äidinkieli 2, 1 ov Äidinkieli 3, 1 ov Äidinkieli 4, 1 ov Äidinkieli, suomi toisena kielenä, 1 4 ov Äidinkieli, suomi toisena kielenä Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli Vieras kieli, A-kieli, 2 ov Englanti 1, 1 ov Englanti 2, 1 ov Matematiikka, 3 ov Matematiikka 1, 1 ov Matematiikka 2, 1 ov Matematiikka 3, 1 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Fysiikka, 1 ov Kemia, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat ( ) 0 4 ov Äidinkieli Luova ilmaisu Kirjallisuus ja sanataide Kirjallinen raportointi Puheviestintä Kaiken maailman mediat Toinen kotimainen kieli Ruotsin rakenteiden kertaus, 1 ov Ruotsia tietokoneella, 1 ov Ruotsia jatko-opintoihin, 1 ov Opiskelijaosaa Vieras kieli Vieras kieli, alkeet, 2 ov Suullisen kielitaidon parantaminen 1 ov Opin kirjoittamaan, 1 ov Vieras kieli, jatko-opinnot, 2 ov Vieras kieli, kertaus 1-2 ov Vieras kieli, syventävä 1 ov (tulossa)

3 Matematiikka Matematiikan kertaus, 1 ov, AMMATIKKA -valmennus verkossa, 1 ov, Ammattimatematiikan tuki, 1 ov Matematiikan historiaa, 1 ov Matematiikkaa jatko-opintoihin, 1-2 ov Arkipäivän matematiikkaa, 1 ov Talletukset ja lainat, 1 ov Talousmatematiikan jatko-opinnot, 1 ov Yrityksen matematiikkaa, 1 ov Ongelmanratkaisutaitoja ja pelien matematiikka, 1 ov Kuluttajakasvatus verkossa, 1 ov Matematiikkaa symbolisella laskimella ja apuvälineillä, 1 ov Fysiikka ja kemia Fysiikka Fysiikan työt ja historiaa, 1 ov Fysiikkaa jatko-opintoihin 1 ov, Mekaniikkaa 1 ov, Kemia Kemiaa jatko-opintoihin, 1 ov Kemian työt ja historia, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Oman talouden ja raha-asioiden hallinta, 1 ov Nuorten yhteiskuntataito, 1 ov Työelämätietous, 1ov Liikunta Pallo- ja mailapelit, 1-2 ov Virikkeitä eri liikuntalajeista, 1 3 ov Kuntosaliharjoittelut Terveystieto Hyväkuntoinen ammattilainen, 1ov Terveeks-kurssi 1ov Ihmisen seksuaalisuus 1ov Arkipäivän ensiapu, 1ov Ravintotietoiseksi oppijaksi, 1 ov Rentoutus ja stressinhallinta, 1ov Taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri 2, 1ov Askartelu, 1ov Kuvallinen ilmaisu, 1ov Digivalokuvaus, 1ov Ympäristötieto, 4 ov Kestävä kehitys, 1ov Ekotehokkuus ja jätehuolto, 1ov Ympäristölainsäädäntö ja ympäristölaatujärjestelmät, 1ov Kulttuuriperinnön vaaliminen, 1ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Tietotekniikan perusteet, 1ov Tiedonkäsittely ja muokkaus, 1ov Verkkoviestintä, 1ov ATK, ammattialan sovellutukset, 1ov Johdatus ohjelmointiin 2 ov Kymmensormijärjestelmä 1 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Kansainvälinen ja monikulttuurinen Suomi, 1 ov

4 Kansainvälistyvä maailma vieraat kulttuurit tutuksi, 1 ov Kansainvälinen työpaikka, 1 ov Kansainväliseen vaihtoon valmentautuminen, 1 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, 2 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, valmistelut ja orientoituminen, 1 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, toteutus, 1 ov Psykologia, 4 ov Psykologia 1: Psykologian perusteet, 1 ov Psykologia 2: Tietoa käsittelevä ihminen, 1 ov Psykologia 3: Kehittyvä ihminen, 1 ov Psykologia 4: Jäsenenä ryhmässä, 1ov Puutarhaterapeuttiset menetelmät hoito- ja huolenpitotyössä 1 ov Yritystoiminta 0 4 ov Yrittäjäprofiili ja liikeidea 1ov Liiketoiminnan suunnittelu 1 ov Yrityksen toiminnan käynnistäminen 1 ov Yrityksessä (tai hankkeessa) toimiminen ja toiminnan arviointi 1 ov Oman elämän diili, 1 ov

5 1. Tutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Tutkinnon opetussuunnitelma muodostuu seuraavista osista: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa (Yhteinen osa luvut 1, 4 ja 9). Ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (OSAO), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot, tämä asiakirja), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit, mikäli niitä ei ole kuvattu tutkinnon perusteissa sekä arviointitoimikunnan hyväksymät toteutus- ja arviointisuunnitelmat. Vapaasti valittavat tutkinnon osat tarjonta muodostuu: - ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista - muista valinnaisista tutkinnon osista - ammatillista osaamista yksiköllisesti syventävistä tutkinnon osista - paikallisesti tarjottavista ammatillisista tutkinnon osista - ammattialan tarjoamista vapaasti valittavista tutkinnon osista - lukio-opinnoista - työkokemuksesta - ohjatuista harrastuksista - vapaasti valittavista tutkinnon osista 5

6 1. Lka 2. Lka 3. Lka 1. Lka 2. Lka 3. Lka 2. Opintojen ajoitus OSAO:n suositus opintojen jaksottamisesta ammatillisia opintoja täydentävien tutkinnon osien osalta: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat arviointisuunnitelmissa Opintoviikkoja Ajoitus toteutus- ja OSAO, JORY 1. vuonna 10 ov 2. vuonna 10 ov Äidinkieli, suomi 4 Äidinkieli Äidinkieli 2 1 X X X X Äidinkieli 3 1 X X 1 X Äidinkieli 4 1 X X 1 X Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 Ruotsi 1 X X X X Vieraskieli, englanti 2 Englanti Englanti X X Matematiikka 3 Peruslaskutaidot Geometria 1 X X X X Funktiot ja tilastomatematiikka 1 X X 1 X Fysiikka ja kemia 2 Kemia 1 X X X X Fysiikka 1 X X X X Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto X Liikunta 1 Liikunta Terveystieto 1 Terveystieto 1 X X X X Taide ja kulttuuri 1 Taide ja kulttuuri Yhteisten opintojen valinnaiset 4 Valinnainen X Valinnainen 2 1 X 1 Valinnainen Valinnainen X AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT (8) (2) AMMATILLISET VALINNAISET 10(12) 20(18) valinnaiset, cluster 10 (10') valinnaiset, a_val 10 (10') v_val 10 (2') (8') YHT:

7 3. Tutkinnon osien vertailtavuus lukio-opintoihin Osaamisen tunnustaminen: lukion oppimäärän tai lukiokursseja suorittaneet AMMATILLINEN OPS Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Yksittäiset kurssit ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 Äidinkieli, Suomi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 1ov Englanti 2 ov Yksittäiset kurssit EN1 EN2 Matematiikka 3ov Yksittäiset kurssit LUKION OPS Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) ja Tekstin rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) ja Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) ja jokin seuraavista: - Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) tai - Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), tai - Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6), tai - Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) ÄI1 tai ÄI2 ÄI2 tai ÄI4 ÄI3 tai ÄI6 ei voi korvata yksittäisellä lukiokurssilla Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) ja Syvemmät tekstitaidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Opiskelu ja työ (ENA3) ENA1 ENA3 Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja Polynomifunktiot (MAA2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja Geometria (MAA3) Mikäli opiskelijalla ei ole suoritettuja lukion kursseja siten, että hänelle voidaan tunnustaa matematiikan opinnot OSAOssa yllä olevan mukaisesti, toimittaisiin seuraavasta: HUOMIOITAVAA Lukion ÄI1=aikuislukiossa ÄI8 Lukion ÄI2=aikuislukiossa ÄI1 Lukion ÄI4=aikuislukiossa ÄI3 Lukion ÄI3=aikuislukiossa ÄI2 Lukion ÄI5=aikuislukiossa ÄI4 Lukion ÄI6=aikuislukiossa ÄI5 Tulee olla suoritettuna kaikki em. neljä kurssia lukion oppimäärästä tai ammatillinen ÄI4. Aikuislukiossa ENA1= minä ja muut (ENA1) HUOM! Lukion 2 kurssia korvaa tässä 3 ov Lukiossa suoritetut viereiset kurssit korvaavat matematiikan opinnot (3 ov) ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 7

8 Matematiikka 1 Matematiikka 2 Matematiikka 3 Fysiikka ja kemia 2ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1ov Liikunta 1ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri (1ov) Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 4ov Ympäristötieto 4ov Tieto- ja viestintätekniikka 4ov Etiikka 4ov Kulttuurien tuntemus 4 ov Psykologia 4ov Yritystoiminta 4ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov MAB1 TAI MAA1 TAI MAA2 MAB2 TAI MAA3 ei voi korvata yksittäisellä lukiokurssilla Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) Terveyden perusteet (TE1) Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) tai Musiikki ja minä (MU1) tai Moniääninen suomi (MU2) Ympäristöekologia (BI3) korvaa 1ov Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) ja lisäksi jokin seuraavista kokonaisuuksista (=yht. 4ov) a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) ja Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) tai b) Ortodoksinen maailma (UO1) ja Uskonoppi ja etiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3) tai c) Hyvä elämä (ET1) ja Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö (ET3) Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) korvaa 1ov, jos haluaa 4 ov, oltava myös Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) ja Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai yhteisiä opintoja, lukioopintoja tai ylioppilastutkinnon suorittami- Voidaan tunnustaa matematiikka 3 ov:n vaatimusten mukaisesti tai aikaisemmin suoritetulla ammatillisen perustutkinnon matematiikalla (3 ov). HUOM! Käytävä 2 kurssia lukiossa 1ov:a varten Mikäli on suoritettuna lukiossa pakollisiin yhteisiin opintoihin kuuluvia opintoja, ne voidaan tunnustaa ja lukea hyväksi valinnaisiin tutkinnon osiin 8

9 Ammatilliset, muut valinnaiset tutkinnon osat seen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia Lukio-opinnot korvaavat suhteessa 1 kurssi (arvosanallinen) = 1ov ammatillisia muita valinnaisia tutkinnon osia, MAX. 10 OV 9

10 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Suunnitelma tutkinnon osan toteutuksesta, arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus (nimi Toteutustapa (miten opiskelija voi ja laajuus ov saavuttaa tutkinnon osan tavoitteet) ja lähiopetuksen määrä) Äidinkieli 1, 1 ov Opiskelutaidot Kirjallinen viestintä Tiedonhankinta Vuorovaikutustai-dot Tekstien ymmärtäminen Kielenhuolto Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - vierailut opiskelutaitoihin ja tiedonhankintaan liittyen, esim. kirjastoon, lehden toimitukseen ym. - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - opitaan opiskelutaitoja ja hyödyntämään ja parantamaan niitä erilaisten tehtävien avulla - hankkimaan tietoa eri lähteistä (mm. kirjastosta, kirjoista, tietokannoista) ja soveltamaan sitä mm. kirjoittamisessa - kirjoittamaan suunnitelmallisesti ja työskentelyn eri vaiheita hyödyntäen - toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa harjoitusten ja esimerkkitilanteiden avulla - tekstin ymmärtämistä lukemalla erilaisia tekstejä ja keskustelemalla niistä - kielenhuollon keskeisiä perusasioita tehtävien ja tekstien avulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista osajakson eri osa-alueilla, erityisesti opiskelutaitojen, tiedonhankinnan, kielenhuollon ja kirjallisen viestinnän alueilla. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Ajoitus Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista Osajakso toteutetaan pääsääntöi- 10

11 Äidinkieli 2, 1 ov Kirjallinen viestintä Suullinen ilmaisu Mediaosaaminen Kulttuuritapahtu-maan osallistuminen Tekstitaidot Kielenhuolto - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen ja muut vierailut - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - puheviestinnän (esim. puhe, esitelmä jne.), mediaosaamisen (esim. lehdet, uutiset ym.) ja vuorovaikutustilanteiden (esim. kokous- ja neuvottelutilanteet) taitoja luokkaopetusja ryhmätyötilanteissa erilaisten tehtävien avulla - kirjoittamaan ja lukemaan erilaisia tekstejä ja asiakirjoja ja keskustelemaan niistä harjoitusten avulla - pohtimaan erilaisia kulttuurinmuotoja tapahtumiin osallistumalla - kielenhuollon keskeisiä asioita tehtävien ja tekstien avulla osajakson eri osa-alueilla, erityisesti suullisen ilmaisun, mediaosaamisen ja kirjallisen viestinnän alueilla. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. sesti tutkinnon 1. tai 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Äidinkieli 3, 1 ov Kielen ja kulttuurin tunteminen Kaunokirjallisuuden lukeminen Muihin taidemuotoihin tutustuminen Vuorovaikutustilanteissa Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen - vierailut esim. erilaisiin kulttuurilaitoksiin - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - tutustumaan Suomen ja sen lähisukukielten kulttuurin ja kielen perusteita ja historiaa esimerkkien ja tehtävien avulla - lukemaan kaunokirjallisuutta ja kirjoittamaan ja analysoimaan luettua tekstiä sekä keskustelemaan siitä esim. kirjallisuuden peruskäsitteistön avulla - hakemaan esim. elämyksiä eri taidemuodoista erilaisten vierailujen ja esimerkkien avulla - toimimaan erilaisissa vuoro- Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista erityisesti kielen ja kulttuurin eri lajien tuntemuksen osaalueilla sekä osajakson muiden käsiteltävien aihealueiden osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. 11

12 toimiminen Kirjoittaminen Kielenhuolto vaikutus- ja viestintätilanteissa (esim. kokous- ja neuvottelutilanteet) käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla - kirjoittamaan erilaisia kielenhuollon säännöksiä noudattavia tekstejä ja asiakirjoja Äidinkieli 4, 1 ov Työelämän asiakirjat Ammattikieli Työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Tiedonhankinta Kielenhuolto Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset ja esitykset - ryhmätyöt - vierailut - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - laatimaan erilaisia työelämään liittyviä asiakirjoja sekä toiminaan erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla - käyttämään oman ammattialan termejä kirjoittamisessa ja suullisissa esityksissä erilaisten tekstiharjoituksien ja suullisten harjoitusten avulla - hakemaan oman alan tietoa mm. eri tietokannoista ja oman ammattialan lehdistä - noudattamaan ammattialan teksteissä kielenhuollon sääntöjä ja muodollisia ohjeita Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista erityisesti työelämän kielenkäyttötilanteiden ja asiakirjojen osalta sekä osajakson muiden käsiteltävien aihealueiden osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Etenemisen ehdot Ei ole. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkintotodistukseen tuleva tutkinnon osan kokonaisarvosana muodostetaan pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osajaksojen arvioinneista niin, että loppuvaiheen osaamista painotetaan. Arvosanan antavat osajaksoista vastaavat opettajat yhdessä. Viimeisen osajakson opettanut opettaja vastaa arviointikeskustelun järjestämisestä ja kokonaisarvosanan muodostamisesta. 12

13 Äidinkieli, suomi toisena kielenä, 1 4 ov Riittävä suomen kielen taitotaso ammatilliseen peruskoulutukseen johtavassa koulutuksessa on B1 1 (YKI 3). Kielitaidon vahvistamiseksi järjestetään vieraskieliselle opiskelijalle koulutuksen aikana Suomi toisena kielenä -opetusta. Suomi toisena kielenä, Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus -tutkinnon osa voi korvata opiskelijalle pakollisen (toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov) tutkinnon osan tai se voidaan esimerkiksi merkitä valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Pakollisen ruotsin kielen tutkinnon osan voi korvata myös Suomi toisen kielenä tutkinnon osilla 1 4, jos opiskelija muuten osallistuu äidinkielen (suomi) opetukseen. Tavoitteet ja arviointi on kuvattu tutkintojen perusteissa kohdassa Äidinkieli, suomi toisena kielenä. Suunnitelma tutkinnon osan arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten (nimi ja laajuus opiskelija voi saavuttaa ov tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoit Tiedonhankinta ja muut opiskelutaidot 1 ov teet) Lähiopetus luokkatyöskentely kirjalliset ja suulliset harjoitukset vierailu kirjastoon. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Tutustutaan erilaisiin tiedonlähteisiin hakemalla tietoa internetistä ja kirjallisista lähteistä. Opitaan - erilaisten lukemistapojen avulla ymmärtämään tekstiä ja löytämään tekstin pääkohdat - ammattialan sanastoa lukemalla eri lähteistä - opitaan taivuttamaan sanoja ja kääntämään sanakirjan avulla. Oppimisessa painote- Tutkinnon osan arviointimenetelmät Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti opiskelutaitojen, tiedonhaun ja tekstin ymmärtämisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - tiedonhakutehtävä - tekstin ymmärtäminen - sanastotehtävä - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Ajoitus Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. 1 Taitotaso B1 kuvataan kielitaidon tasojen kuvausasteikossa sanoilla selviytyminen arkielämässä: toimiva peruskielitaito ja sujuva peruskielitaito (Opetushallitus); Opetushallitus 2008, Maahanmuuttajataustaisen oppilaan päättöarviointi; Opetushallitus 2008, Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus; Kieli testiin 2008, 4. 13

14 taan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan Kirjallinen viestintä 1 ov Lähiopetus - luokkatyöskentely - kirjalliset harjoitukset. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - suunnitelmallista kirjoittamista mielle- ja/tai käsitekartan avulla - lähdetekstin asian omin sanoin selostamista - tiedottavaa kirjoittamista laatimalla ammattialaan liittyviä tiedotteita. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan. Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti kirjallisen viestinnän osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnin suorittaa opintojakson opettaja. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - selostus - referaatti - tiedote - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Kielen ja kulttuurin tunteminen 1 ov Lähiopetus - luokkatyöskentely - mahdollisesti vierailut. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - eri kulttuurien viestintää vertaamalla niitä toisiinsa - suomalaista kulttuuria lukemalla suomalaista kirjallisuutta - suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän toimintatapoja - eri kulttuurien tapoja hankkimalla tietoa eri lähteistä Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti kielen ja kulttuurin tuntemisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - kulttuuria ja/tai kulttuurien välistä viestintää käsittelevä esitys tai tuotos - työelämää ja/tai yhteiskuntaa käsittelevä esitys tai tuotos - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mu- Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. 14

15 kaan Vuorovaikutustaidot 1 ov Lähiopetus: - luokkatyöskentely - pari- ja ryhmätyöt. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - ammattialaan liittyviä suullisia viestintätilanteita havainnoimalla ja harjoittelemalla niitä Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti vuorovaikutuksen ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimimisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - kuullun ymmärtäminen Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. - havainnoimalla ja tuottamalla erilaisiin puhetilanteisiin sopivaa puhetapaa - pyytämistä, tiedustelemista ja tiedon välittämistä yleisiin vuorovaikutustilanteisiin ja ammattialaan liittyvin harjoittein. - puheen ymmärrettävyys - viestin selkeys ja sujuvuus - puhetilanteessa toimiminen - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan. Etenemisen ehdot Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Suomi toisena kielenä (S2) -opinnot koostuvat opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan suorittamista Suomi toisena kielenä (S2) -opintojaksoista. Tutkinnon osan arvosana määräytyy opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että loppuvaiheen osaamista painotetaan. Arvosanan antavat osajaksoista vastaavat opettajat yhdessä. Viimeisen osajakson opettaja vastaa arviointikeskustelun järjestämisestä ja kokonaisarvosanan muodostamisesta Äidinkieli, suomi toisena kielenä Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus 1 ov Tavoitteet Opiskelija omaa sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hän selviytyy alansa työtehtävistä suomen kielellä ja hän ymmärtää suomen kielen merkityksen työelämässä ja pystyy osallis- 15

16 tumaan yhdistystoimintaan sekä seuraamaan työelämään ja omaan ammattialaan liittyvää tiedonvälitystä. Arviointi ARVIOINNIN KOHTEET Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Arviointikriteerit tyydyttävä T1 hyvä H2 kiitettävä K3 Opiskelija Opiskelija Opiskelija tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet hyödyntää ammattisanakirjoja sekä suomenkielisiä tietokantoja käyttää sanakirjoja, hakuteoksia sekä suomenkielistä internetiä ja tiedotusvälineitä tiedon hankinnassa Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen ymmärtää suomen kielellä kirjoitettujen yksikertaisten, työhön tai arkitilanteisiin liittyvien ohjeiden tai ilmoitusten sisällön kirjoittaa lyhyitä ilmoituksia, täyttää lomakkeita ja kirjoittaa apuvälineitä käyttäen lyhyitä selostuksia suomeksi ymmärtää yksinkertaiset ohjeet ja käskytykset jotka liittyvät työhön tai arkitilanteisiin ja pystyy toimimaan vuorovaikutustilanteessa asiakkaan tai työtoverin kanssa palvelee tyydyttävästi asiakkaita ja selviää jokapäiväisistä tilanteista työssä ja arkielämässä ymmärtää suomen kielellä kirjoitettujen työhön tai arkitilanteisiin liittyvien ohjeiden tai ilmoitusten sisällön kirjoittaa ilmoituksia, kirjeitä sekä tarpeen tullen apuvälineitä käyttäen pidempiäkin selostuksia tai pöytäkirjoja suomeksi ymmärtää selkeitä ohjeita sekä normaalitempoista puhetta työpaikalla tai puhelimessa, osaa kohdata ja ymmärtää asiakasta tai työtoveria sekä seuraa tiedotusvälineitten välityksellä alan ja yhteiskunnan tapahtumia palvelee asiakkaita hyvin ja hoitaa työasioita puhelimitse sekä osallistuu rutiininomaisiin keskusteluihin lukee vaivatta ja ymmärtää erilaisia ammattiin liittyviä suomenkielisiä tekstejä sekä käsikirjoja ja seuraa alan tapahtumia ammattijulkaisuista sekä yhteiskunnan tapahtumia suomenkielisistä tiedotusvälineistä täyttää lomakkeita, kirjoittaa asiakirjoja, kirjeitä ja raportteja sekä vastaa kirjallisesti kyselyihin ymmärtää jopa nopeassa tempossa erilaisia ohjeistuksia ja keskustelua joka liittyy ammattialaan, osaa kohdata asiakkaita rennosti ja ymmärtää heidän tarkoituksiaan sekä toiveitaan keskustelee vaivatta työtehtävistään ja myös yhteiskunnallisista suomeksi, osaa kuvata toimintoja ja yksityiskohtia sekä avaa ja käy vaihtelevantempoista keskustelua suomen kielellä Kielen ja kulttuurin merkitys Kielen opiskelu ymmärtää suomen kielen hallinnan merkityksen jokapäiväisessä kanssakäymisessä sekä suomenkielisessä työyhteisössä toimiessaan tunnistaa omat oppimisstrategiansa. työskentelee hyvin suomenkielisessä työyhteisössä ja pyrkii määrätietoisesti kehittymään ammattikielen käytössä tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. osallistuu aktiivisesti suomenkieliseen työyhteisöön ja osoittaa kiinnostusta suomenkieliseen kulttuuriin kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja. 16

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 14.-15.4.2015 Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Marjatta Säisä, Opetushallitus Iltapäivän ohjelma (klo 13:00-16:00)

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010 Pvm 31.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 31.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 31.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 31.5.2010

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 PSYKOLOGIA 1, 1 OV Tavoitteet havainnoi ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja tämän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa, tiedostaa ja käsittelee psyykkisiä

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot