Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014"

Transkriptio

1 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan hyväksymät suunnitelmat ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien arvioinnista. Tutkinnon osien tavoitteet ja arviointikriteerit sekä tutkintokohtaistaminen on kuvattu perustutkinnon perusteet asiakirjoissa (OPH) tai tässä asiakirjassa. Tutkinnon osien tarkempi järjestämisaikataulu on kuvattu jokaisen perustutkinnon opetussuunnitelmassa (OSAO). Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi täydennykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Saija Niemelä-Pentti Muutos lukio-opintojen tunnustamiseen Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäys Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. Tutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen ajoitus Tutkinnon osien vertailtavuus lukio-opintoihin Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Äidinkieli 1, 1 ov Äidinkieli 2, 1 ov Äidinkieli 3, 1 ov Äidinkieli 4, 1 ov Äidinkieli, suomi toisena kielenä, 1 4 ov Äidinkieli, suomi toisena kielenä Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli Vieras kieli, A-kieli, 2 ov Englanti 1, 1 ov Englanti 2, 1 ov Matematiikka, 3 ov Matematiikka 1, 1 ov Matematiikka 2, 1 ov Matematiikka 3, 1 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Fysiikka, 1 ov Kemia, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat ( ) 0 4 ov Äidinkieli Luova ilmaisu Kirjallisuus ja sanataide Kirjallinen raportointi Puheviestintä Kaiken maailman mediat Toinen kotimainen kieli Ruotsin rakenteiden kertaus, 1 ov Ruotsia tietokoneella, 1 ov Ruotsia jatko-opintoihin, 1 ov Opiskelijaosaa Vieras kieli Vieras kieli, alkeet, 2 ov Suullisen kielitaidon parantaminen 1 ov Opin kirjoittamaan, 1 ov Vieras kieli, jatko-opinnot, 2 ov Vieras kieli, kertaus 1-2 ov Vieras kieli, syventävä 1 ov (tulossa)

3 Matematiikka Matematiikan kertaus, 1 ov, AMMATIKKA -valmennus verkossa, 1 ov, Ammattimatematiikan tuki, 1 ov Matematiikan historiaa, 1 ov Matematiikkaa jatko-opintoihin, 1-2 ov Arkipäivän matematiikkaa, 1 ov Talletukset ja lainat, 1 ov Talousmatematiikan jatko-opinnot, 1 ov Yrityksen matematiikkaa, 1 ov Ongelmanratkaisutaitoja ja pelien matematiikka, 1 ov Kuluttajakasvatus verkossa, 1 ov Matematiikkaa symbolisella laskimella ja apuvälineillä, 1 ov Fysiikka ja kemia Fysiikka Fysiikan työt ja historiaa, 1 ov Fysiikkaa jatko-opintoihin 1 ov, Mekaniikkaa 1 ov, Kemia Kemiaa jatko-opintoihin, 1 ov Kemian työt ja historia, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Oman talouden ja raha-asioiden hallinta, 1 ov Nuorten yhteiskuntataito, 1 ov Työelämätietous, 1ov Liikunta Pallo- ja mailapelit, 1-2 ov Virikkeitä eri liikuntalajeista, 1 3 ov Kuntosaliharjoittelut Terveystieto Hyväkuntoinen ammattilainen, 1ov Terveeks-kurssi 1ov Ihmisen seksuaalisuus 1ov Arkipäivän ensiapu, 1ov Ravintotietoiseksi oppijaksi, 1 ov Rentoutus ja stressinhallinta, 1ov Taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri 2, 1ov Askartelu, 1ov Kuvallinen ilmaisu, 1ov Digivalokuvaus, 1ov Ympäristötieto, 4 ov Kestävä kehitys, 1ov Ekotehokkuus ja jätehuolto, 1ov Ympäristölainsäädäntö ja ympäristölaatujärjestelmät, 1ov Kulttuuriperinnön vaaliminen, 1ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Tietotekniikan perusteet, 1ov Tiedonkäsittely ja muokkaus, 1ov Verkkoviestintä, 1ov ATK, ammattialan sovellutukset, 1ov Johdatus ohjelmointiin 2 ov Kymmensormijärjestelmä 1 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Kansainvälinen ja monikulttuurinen Suomi, 1 ov

4 Kansainvälistyvä maailma vieraat kulttuurit tutuksi, 1 ov Kansainvälinen työpaikka, 1 ov Kansainväliseen vaihtoon valmentautuminen, 1 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, 2 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, valmistelut ja orientoituminen, 1 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, toteutus, 1 ov Psykologia, 4 ov Psykologia 1: Psykologian perusteet, 1 ov Psykologia 2: Tietoa käsittelevä ihminen, 1 ov Psykologia 3: Kehittyvä ihminen, 1 ov Psykologia 4: Jäsenenä ryhmässä, 1ov Puutarhaterapeuttiset menetelmät hoito- ja huolenpitotyössä 1 ov Yritystoiminta 0 4 ov Yrittäjäprofiili ja liikeidea 1ov Liiketoiminnan suunnittelu 1 ov Yrityksen toiminnan käynnistäminen 1 ov Yrityksessä (tai hankkeessa) toimiminen ja toiminnan arviointi 1 ov Oman elämän diili, 1 ov

5 1. Tutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Tutkinnon opetussuunnitelma muodostuu seuraavista osista: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa (Yhteinen osa luvut 1, 4 ja 9). Ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (OSAO), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot, tämä asiakirja), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit, mikäli niitä ei ole kuvattu tutkinnon perusteissa sekä arviointitoimikunnan hyväksymät toteutus- ja arviointisuunnitelmat. Vapaasti valittavat tutkinnon osat tarjonta muodostuu: - ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista - muista valinnaisista tutkinnon osista - ammatillista osaamista yksiköllisesti syventävistä tutkinnon osista - paikallisesti tarjottavista ammatillisista tutkinnon osista - ammattialan tarjoamista vapaasti valittavista tutkinnon osista - lukio-opinnoista - työkokemuksesta - ohjatuista harrastuksista - vapaasti valittavista tutkinnon osista 5

6 1. Lka 2. Lka 3. Lka 1. Lka 2. Lka 3. Lka 2. Opintojen ajoitus OSAO:n suositus opintojen jaksottamisesta ammatillisia opintoja täydentävien tutkinnon osien osalta: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat arviointisuunnitelmissa Opintoviikkoja Ajoitus toteutus- ja OSAO, JORY 1. vuonna 10 ov 2. vuonna 10 ov Äidinkieli, suomi 4 Äidinkieli Äidinkieli 2 1 X X X X Äidinkieli 3 1 X X 1 X Äidinkieli 4 1 X X 1 X Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 Ruotsi 1 X X X X Vieraskieli, englanti 2 Englanti Englanti X X Matematiikka 3 Peruslaskutaidot Geometria 1 X X X X Funktiot ja tilastomatematiikka 1 X X 1 X Fysiikka ja kemia 2 Kemia 1 X X X X Fysiikka 1 X X X X Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto X Liikunta 1 Liikunta Terveystieto 1 Terveystieto 1 X X X X Taide ja kulttuuri 1 Taide ja kulttuuri Yhteisten opintojen valinnaiset 4 Valinnainen X Valinnainen 2 1 X 1 Valinnainen Valinnainen X AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT (8) (2) AMMATILLISET VALINNAISET 10(12) 20(18) valinnaiset, cluster 10 (10') valinnaiset, a_val 10 (10') v_val 10 (2') (8') YHT:

7 3. Tutkinnon osien vertailtavuus lukio-opintoihin Osaamisen tunnustaminen: lukion oppimäärän tai lukiokursseja suorittaneet AMMATILLINEN OPS Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Yksittäiset kurssit ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 Äidinkieli, Suomi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 1ov Englanti 2 ov Yksittäiset kurssit EN1 EN2 Matematiikka 3ov Yksittäiset kurssit LUKION OPS Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) ja Tekstin rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) ja Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) ja jokin seuraavista: - Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) tai - Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), tai - Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6), tai - Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) ÄI1 tai ÄI2 ÄI2 tai ÄI4 ÄI3 tai ÄI6 ei voi korvata yksittäisellä lukiokurssilla Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) ja Syvemmät tekstitaidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Opiskelu ja työ (ENA3) ENA1 ENA3 Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja Polynomifunktiot (MAA2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja Geometria (MAA3) Mikäli opiskelijalla ei ole suoritettuja lukion kursseja siten, että hänelle voidaan tunnustaa matematiikan opinnot OSAOssa yllä olevan mukaisesti, toimittaisiin seuraavasta: HUOMIOITAVAA Lukion ÄI1=aikuislukiossa ÄI8 Lukion ÄI2=aikuislukiossa ÄI1 Lukion ÄI4=aikuislukiossa ÄI3 Lukion ÄI3=aikuislukiossa ÄI2 Lukion ÄI5=aikuislukiossa ÄI4 Lukion ÄI6=aikuislukiossa ÄI5 Tulee olla suoritettuna kaikki em. neljä kurssia lukion oppimäärästä tai ammatillinen ÄI4. Aikuislukiossa ENA1= minä ja muut (ENA1) HUOM! Lukion 2 kurssia korvaa tässä 3 ov Lukiossa suoritetut viereiset kurssit korvaavat matematiikan opinnot (3 ov) ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 7

8 Matematiikka 1 Matematiikka 2 Matematiikka 3 Fysiikka ja kemia 2ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1ov Liikunta 1ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri (1ov) Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 4ov Ympäristötieto 4ov Tieto- ja viestintätekniikka 4ov Etiikka 4ov Kulttuurien tuntemus 4 ov Psykologia 4ov Yritystoiminta 4ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov MAB1 TAI MAA1 TAI MAA2 MAB2 TAI MAA3 ei voi korvata yksittäisellä lukiokurssilla Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) Terveyden perusteet (TE1) Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) tai Musiikki ja minä (MU1) tai Moniääninen suomi (MU2) Ympäristöekologia (BI3) korvaa 1ov Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) ja lisäksi jokin seuraavista kokonaisuuksista (=yht. 4ov) a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) ja Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) tai b) Ortodoksinen maailma (UO1) ja Uskonoppi ja etiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3) tai c) Hyvä elämä (ET1) ja Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö (ET3) Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) korvaa 1ov, jos haluaa 4 ov, oltava myös Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) ja Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai yhteisiä opintoja, lukioopintoja tai ylioppilastutkinnon suorittami- Voidaan tunnustaa matematiikka 3 ov:n vaatimusten mukaisesti tai aikaisemmin suoritetulla ammatillisen perustutkinnon matematiikalla (3 ov). HUOM! Käytävä 2 kurssia lukiossa 1ov:a varten Mikäli on suoritettuna lukiossa pakollisiin yhteisiin opintoihin kuuluvia opintoja, ne voidaan tunnustaa ja lukea hyväksi valinnaisiin tutkinnon osiin 8

9 Ammatilliset, muut valinnaiset tutkinnon osat seen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia Lukio-opinnot korvaavat suhteessa 1 kurssi (arvosanallinen) = 1ov ammatillisia muita valinnaisia tutkinnon osia, MAX. 10 OV 9

10 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Suunnitelma tutkinnon osan toteutuksesta, arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus (nimi Toteutustapa (miten opiskelija voi ja laajuus ov saavuttaa tutkinnon osan tavoitteet) ja lähiopetuksen määrä) Äidinkieli 1, 1 ov Opiskelutaidot Kirjallinen viestintä Tiedonhankinta Vuorovaikutustai-dot Tekstien ymmärtäminen Kielenhuolto Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - vierailut opiskelutaitoihin ja tiedonhankintaan liittyen, esim. kirjastoon, lehden toimitukseen ym. - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - opitaan opiskelutaitoja ja hyödyntämään ja parantamaan niitä erilaisten tehtävien avulla - hankkimaan tietoa eri lähteistä (mm. kirjastosta, kirjoista, tietokannoista) ja soveltamaan sitä mm. kirjoittamisessa - kirjoittamaan suunnitelmallisesti ja työskentelyn eri vaiheita hyödyntäen - toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa harjoitusten ja esimerkkitilanteiden avulla - tekstin ymmärtämistä lukemalla erilaisia tekstejä ja keskustelemalla niistä - kielenhuollon keskeisiä perusasioita tehtävien ja tekstien avulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista osajakson eri osa-alueilla, erityisesti opiskelutaitojen, tiedonhankinnan, kielenhuollon ja kirjallisen viestinnän alueilla. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Ajoitus Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista Osajakso toteutetaan pääsääntöi- 10

11 Äidinkieli 2, 1 ov Kirjallinen viestintä Suullinen ilmaisu Mediaosaaminen Kulttuuritapahtu-maan osallistuminen Tekstitaidot Kielenhuolto - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen ja muut vierailut - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - puheviestinnän (esim. puhe, esitelmä jne.), mediaosaamisen (esim. lehdet, uutiset ym.) ja vuorovaikutustilanteiden (esim. kokous- ja neuvottelutilanteet) taitoja luokkaopetusja ryhmätyötilanteissa erilaisten tehtävien avulla - kirjoittamaan ja lukemaan erilaisia tekstejä ja asiakirjoja ja keskustelemaan niistä harjoitusten avulla - pohtimaan erilaisia kulttuurinmuotoja tapahtumiin osallistumalla - kielenhuollon keskeisiä asioita tehtävien ja tekstien avulla osajakson eri osa-alueilla, erityisesti suullisen ilmaisun, mediaosaamisen ja kirjallisen viestinnän alueilla. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. sesti tutkinnon 1. tai 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Äidinkieli 3, 1 ov Kielen ja kulttuurin tunteminen Kaunokirjallisuuden lukeminen Muihin taidemuotoihin tutustuminen Vuorovaikutustilanteissa Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen - vierailut esim. erilaisiin kulttuurilaitoksiin - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - tutustumaan Suomen ja sen lähisukukielten kulttuurin ja kielen perusteita ja historiaa esimerkkien ja tehtävien avulla - lukemaan kaunokirjallisuutta ja kirjoittamaan ja analysoimaan luettua tekstiä sekä keskustelemaan siitä esim. kirjallisuuden peruskäsitteistön avulla - hakemaan esim. elämyksiä eri taidemuodoista erilaisten vierailujen ja esimerkkien avulla - toimimaan erilaisissa vuoro- Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista erityisesti kielen ja kulttuurin eri lajien tuntemuksen osaalueilla sekä osajakson muiden käsiteltävien aihealueiden osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. 11

12 toimiminen Kirjoittaminen Kielenhuolto vaikutus- ja viestintätilanteissa (esim. kokous- ja neuvottelutilanteet) käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla - kirjoittamaan erilaisia kielenhuollon säännöksiä noudattavia tekstejä ja asiakirjoja Äidinkieli 4, 1 ov Työelämän asiakirjat Ammattikieli Työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Tiedonhankinta Kielenhuolto Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset ja esitykset - ryhmätyöt - vierailut - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - laatimaan erilaisia työelämään liittyviä asiakirjoja sekä toiminaan erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla - käyttämään oman ammattialan termejä kirjoittamisessa ja suullisissa esityksissä erilaisten tekstiharjoituksien ja suullisten harjoitusten avulla - hakemaan oman alan tietoa mm. eri tietokannoista ja oman ammattialan lehdistä - noudattamaan ammattialan teksteissä kielenhuollon sääntöjä ja muodollisia ohjeita Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista erityisesti työelämän kielenkäyttötilanteiden ja asiakirjojen osalta sekä osajakson muiden käsiteltävien aihealueiden osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Etenemisen ehdot Ei ole. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkintotodistukseen tuleva tutkinnon osan kokonaisarvosana muodostetaan pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osajaksojen arvioinneista niin, että loppuvaiheen osaamista painotetaan. Arvosanan antavat osajaksoista vastaavat opettajat yhdessä. Viimeisen osajakson opettanut opettaja vastaa arviointikeskustelun järjestämisestä ja kokonaisarvosanan muodostamisesta. 12

13 Äidinkieli, suomi toisena kielenä, 1 4 ov Riittävä suomen kielen taitotaso ammatilliseen peruskoulutukseen johtavassa koulutuksessa on B1 1 (YKI 3). Kielitaidon vahvistamiseksi järjestetään vieraskieliselle opiskelijalle koulutuksen aikana Suomi toisena kielenä -opetusta. Suomi toisena kielenä, Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus -tutkinnon osa voi korvata opiskelijalle pakollisen (toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov) tutkinnon osan tai se voidaan esimerkiksi merkitä valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Pakollisen ruotsin kielen tutkinnon osan voi korvata myös Suomi toisen kielenä tutkinnon osilla 1 4, jos opiskelija muuten osallistuu äidinkielen (suomi) opetukseen. Tavoitteet ja arviointi on kuvattu tutkintojen perusteissa kohdassa Äidinkieli, suomi toisena kielenä. Suunnitelma tutkinnon osan arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten (nimi ja laajuus opiskelija voi saavuttaa ov tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoit Tiedonhankinta ja muut opiskelutaidot 1 ov teet) Lähiopetus luokkatyöskentely kirjalliset ja suulliset harjoitukset vierailu kirjastoon. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Tutustutaan erilaisiin tiedonlähteisiin hakemalla tietoa internetistä ja kirjallisista lähteistä. Opitaan - erilaisten lukemistapojen avulla ymmärtämään tekstiä ja löytämään tekstin pääkohdat - ammattialan sanastoa lukemalla eri lähteistä - opitaan taivuttamaan sanoja ja kääntämään sanakirjan avulla. Oppimisessa painote- Tutkinnon osan arviointimenetelmät Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti opiskelutaitojen, tiedonhaun ja tekstin ymmärtämisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - tiedonhakutehtävä - tekstin ymmärtäminen - sanastotehtävä - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Ajoitus Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. 1 Taitotaso B1 kuvataan kielitaidon tasojen kuvausasteikossa sanoilla selviytyminen arkielämässä: toimiva peruskielitaito ja sujuva peruskielitaito (Opetushallitus); Opetushallitus 2008, Maahanmuuttajataustaisen oppilaan päättöarviointi; Opetushallitus 2008, Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus; Kieli testiin 2008, 4. 13

14 taan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan Kirjallinen viestintä 1 ov Lähiopetus - luokkatyöskentely - kirjalliset harjoitukset. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - suunnitelmallista kirjoittamista mielle- ja/tai käsitekartan avulla - lähdetekstin asian omin sanoin selostamista - tiedottavaa kirjoittamista laatimalla ammattialaan liittyviä tiedotteita. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan. Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti kirjallisen viestinnän osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnin suorittaa opintojakson opettaja. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - selostus - referaatti - tiedote - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Kielen ja kulttuurin tunteminen 1 ov Lähiopetus - luokkatyöskentely - mahdollisesti vierailut. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - eri kulttuurien viestintää vertaamalla niitä toisiinsa - suomalaista kulttuuria lukemalla suomalaista kirjallisuutta - suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän toimintatapoja - eri kulttuurien tapoja hankkimalla tietoa eri lähteistä Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti kielen ja kulttuurin tuntemisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - kulttuuria ja/tai kulttuurien välistä viestintää käsittelevä esitys tai tuotos - työelämää ja/tai yhteiskuntaa käsittelevä esitys tai tuotos - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mu- Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. 14

15 kaan Vuorovaikutustaidot 1 ov Lähiopetus: - luokkatyöskentely - pari- ja ryhmätyöt. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - ammattialaan liittyviä suullisia viestintätilanteita havainnoimalla ja harjoittelemalla niitä Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti vuorovaikutuksen ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimimisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - kuullun ymmärtäminen Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. - havainnoimalla ja tuottamalla erilaisiin puhetilanteisiin sopivaa puhetapaa - pyytämistä, tiedustelemista ja tiedon välittämistä yleisiin vuorovaikutustilanteisiin ja ammattialaan liittyvin harjoittein. - puheen ymmärrettävyys - viestin selkeys ja sujuvuus - puhetilanteessa toimiminen - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan. Etenemisen ehdot Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Suomi toisena kielenä (S2) -opinnot koostuvat opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan suorittamista Suomi toisena kielenä (S2) -opintojaksoista. Tutkinnon osan arvosana määräytyy opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että loppuvaiheen osaamista painotetaan. Arvosanan antavat osajaksoista vastaavat opettajat yhdessä. Viimeisen osajakson opettaja vastaa arviointikeskustelun järjestämisestä ja kokonaisarvosanan muodostamisesta Äidinkieli, suomi toisena kielenä Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus 1 ov Tavoitteet Opiskelija omaa sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hän selviytyy alansa työtehtävistä suomen kielellä ja hän ymmärtää suomen kielen merkityksen työelämässä ja pystyy osallis- 15

16 tumaan yhdistystoimintaan sekä seuraamaan työelämään ja omaan ammattialaan liittyvää tiedonvälitystä. Arviointi ARVIOINNIN KOHTEET Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Arviointikriteerit tyydyttävä T1 hyvä H2 kiitettävä K3 Opiskelija Opiskelija Opiskelija tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet hyödyntää ammattisanakirjoja sekä suomenkielisiä tietokantoja käyttää sanakirjoja, hakuteoksia sekä suomenkielistä internetiä ja tiedotusvälineitä tiedon hankinnassa Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen ymmärtää suomen kielellä kirjoitettujen yksikertaisten, työhön tai arkitilanteisiin liittyvien ohjeiden tai ilmoitusten sisällön kirjoittaa lyhyitä ilmoituksia, täyttää lomakkeita ja kirjoittaa apuvälineitä käyttäen lyhyitä selostuksia suomeksi ymmärtää yksinkertaiset ohjeet ja käskytykset jotka liittyvät työhön tai arkitilanteisiin ja pystyy toimimaan vuorovaikutustilanteessa asiakkaan tai työtoverin kanssa palvelee tyydyttävästi asiakkaita ja selviää jokapäiväisistä tilanteista työssä ja arkielämässä ymmärtää suomen kielellä kirjoitettujen työhön tai arkitilanteisiin liittyvien ohjeiden tai ilmoitusten sisällön kirjoittaa ilmoituksia, kirjeitä sekä tarpeen tullen apuvälineitä käyttäen pidempiäkin selostuksia tai pöytäkirjoja suomeksi ymmärtää selkeitä ohjeita sekä normaalitempoista puhetta työpaikalla tai puhelimessa, osaa kohdata ja ymmärtää asiakasta tai työtoveria sekä seuraa tiedotusvälineitten välityksellä alan ja yhteiskunnan tapahtumia palvelee asiakkaita hyvin ja hoitaa työasioita puhelimitse sekä osallistuu rutiininomaisiin keskusteluihin lukee vaivatta ja ymmärtää erilaisia ammattiin liittyviä suomenkielisiä tekstejä sekä käsikirjoja ja seuraa alan tapahtumia ammattijulkaisuista sekä yhteiskunnan tapahtumia suomenkielisistä tiedotusvälineistä täyttää lomakkeita, kirjoittaa asiakirjoja, kirjeitä ja raportteja sekä vastaa kirjallisesti kyselyihin ymmärtää jopa nopeassa tempossa erilaisia ohjeistuksia ja keskustelua joka liittyy ammattialaan, osaa kohdata asiakkaita rennosti ja ymmärtää heidän tarkoituksiaan sekä toiveitaan keskustelee vaivatta työtehtävistään ja myös yhteiskunnallisista suomeksi, osaa kuvata toimintoja ja yksityiskohtia sekä avaa ja käy vaihtelevantempoista keskustelua suomen kielellä Kielen ja kulttuurin merkitys Kielen opiskelu ymmärtää suomen kielen hallinnan merkityksen jokapäiväisessä kanssakäymisessä sekä suomenkielisessä työyhteisössä toimiessaan tunnistaa omat oppimisstrategiansa. työskentelee hyvin suomenkielisessä työyhteisössä ja pyrkii määrätietoisesti kehittymään ammattikielen käytössä tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. osallistuu aktiivisesti suomenkieliseen työyhteisöön ja osoittaa kiinnostusta suomenkieliseen kulttuuriin kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja. 16

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot