Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014"

Transkriptio

1 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan hyväksymät suunnitelmat ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien arvioinnista. Tutkinnon osien tavoitteet ja arviointikriteerit sekä tutkintokohtaistaminen on kuvattu perustutkinnon perusteet asiakirjoissa (OPH) tai tässä asiakirjassa. Tutkinnon osien tarkempi järjestämisaikataulu on kuvattu jokaisen perustutkinnon opetussuunnitelmassa (OSAO). Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi täydennykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys Rehtori Saija Niemelä-Pentti Muutos lukio-opintojen tunnustamiseen Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäys Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. Tutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen ajoitus Tutkinnon osien vertailtavuus lukio-opintoihin Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Äidinkieli 1, 1 ov Äidinkieli 2, 1 ov Äidinkieli 3, 1 ov Äidinkieli 4, 1 ov Äidinkieli, suomi toisena kielenä, 1 4 ov Äidinkieli, suomi toisena kielenä Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli Vieras kieli, A-kieli, 2 ov Englanti 1, 1 ov Englanti 2, 1 ov Matematiikka, 3 ov Matematiikka 1, 1 ov Matematiikka 2, 1 ov Matematiikka 3, 1 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Fysiikka, 1 ov Kemia, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat ( ) 0 4 ov Äidinkieli Luova ilmaisu Kirjallisuus ja sanataide Kirjallinen raportointi Puheviestintä Kaiken maailman mediat Toinen kotimainen kieli Ruotsin rakenteiden kertaus, 1 ov Ruotsia tietokoneella, 1 ov Ruotsia jatko-opintoihin, 1 ov Opiskelijaosaa Vieras kieli Vieras kieli, alkeet, 2 ov Suullisen kielitaidon parantaminen 1 ov Opin kirjoittamaan, 1 ov Vieras kieli, jatko-opinnot, 2 ov Vieras kieli, kertaus 1-2 ov Vieras kieli, syventävä 1 ov (tulossa)

3 Matematiikka Matematiikan kertaus, 1 ov, AMMATIKKA -valmennus verkossa, 1 ov, Ammattimatematiikan tuki, 1 ov Matematiikan historiaa, 1 ov Matematiikkaa jatko-opintoihin, 1-2 ov Arkipäivän matematiikkaa, 1 ov Talletukset ja lainat, 1 ov Talousmatematiikan jatko-opinnot, 1 ov Yrityksen matematiikkaa, 1 ov Ongelmanratkaisutaitoja ja pelien matematiikka, 1 ov Kuluttajakasvatus verkossa, 1 ov Matematiikkaa symbolisella laskimella ja apuvälineillä, 1 ov Fysiikka ja kemia Fysiikka Fysiikan työt ja historiaa, 1 ov Fysiikkaa jatko-opintoihin 1 ov, Mekaniikkaa 1 ov, Kemia Kemiaa jatko-opintoihin, 1 ov Kemian työt ja historia, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Oman talouden ja raha-asioiden hallinta, 1 ov Nuorten yhteiskuntataito, 1 ov Työelämätietous, 1ov Liikunta Pallo- ja mailapelit, 1-2 ov Virikkeitä eri liikuntalajeista, 1 3 ov Kuntosaliharjoittelut Terveystieto Hyväkuntoinen ammattilainen, 1ov Terveeks-kurssi 1ov Ihmisen seksuaalisuus 1ov Arkipäivän ensiapu, 1ov Ravintotietoiseksi oppijaksi, 1 ov Rentoutus ja stressinhallinta, 1ov Taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri 2, 1ov Askartelu, 1ov Kuvallinen ilmaisu, 1ov Digivalokuvaus, 1ov Ympäristötieto, 4 ov Kestävä kehitys, 1ov Ekotehokkuus ja jätehuolto, 1ov Ympäristölainsäädäntö ja ympäristölaatujärjestelmät, 1ov Kulttuuriperinnön vaaliminen, 1ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Tietotekniikan perusteet, 1ov Tiedonkäsittely ja muokkaus, 1ov Verkkoviestintä, 1ov ATK, ammattialan sovellutukset, 1ov Johdatus ohjelmointiin 2 ov Kymmensormijärjestelmä 1 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Kansainvälinen ja monikulttuurinen Suomi, 1 ov

4 Kansainvälistyvä maailma vieraat kulttuurit tutuksi, 1 ov Kansainvälinen työpaikka, 1 ov Kansainväliseen vaihtoon valmentautuminen, 1 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, 2 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, valmistelut ja orientoituminen, 1 ov Kansainväliseen yhteistyöhön valmentava projekti, toteutus, 1 ov Psykologia, 4 ov Psykologia 1: Psykologian perusteet, 1 ov Psykologia 2: Tietoa käsittelevä ihminen, 1 ov Psykologia 3: Kehittyvä ihminen, 1 ov Psykologia 4: Jäsenenä ryhmässä, 1ov Puutarhaterapeuttiset menetelmät hoito- ja huolenpitotyössä 1 ov Yritystoiminta 0 4 ov Yrittäjäprofiili ja liikeidea 1ov Liiketoiminnan suunnittelu 1 ov Yrityksen toiminnan käynnistäminen 1 ov Yrityksessä (tai hankkeessa) toimiminen ja toiminnan arviointi 1 ov Oman elämän diili, 1 ov

5 1. Tutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Tutkinnon opetussuunnitelma muodostuu seuraavista osista: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa (Yhteinen osa luvut 1, 4 ja 9). Ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (OSAO), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot, tämä asiakirja), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit, mikäli niitä ei ole kuvattu tutkinnon perusteissa sekä arviointitoimikunnan hyväksymät toteutus- ja arviointisuunnitelmat. Vapaasti valittavat tutkinnon osat tarjonta muodostuu: - ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista - muista valinnaisista tutkinnon osista - ammatillista osaamista yksiköllisesti syventävistä tutkinnon osista - paikallisesti tarjottavista ammatillisista tutkinnon osista - ammattialan tarjoamista vapaasti valittavista tutkinnon osista - lukio-opinnoista - työkokemuksesta - ohjatuista harrastuksista - vapaasti valittavista tutkinnon osista 5

6 1. Lka 2. Lka 3. Lka 1. Lka 2. Lka 3. Lka 2. Opintojen ajoitus OSAO:n suositus opintojen jaksottamisesta ammatillisia opintoja täydentävien tutkinnon osien osalta: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat arviointisuunnitelmissa Opintoviikkoja Ajoitus toteutus- ja OSAO, JORY 1. vuonna 10 ov 2. vuonna 10 ov Äidinkieli, suomi 4 Äidinkieli Äidinkieli 2 1 X X X X Äidinkieli 3 1 X X 1 X Äidinkieli 4 1 X X 1 X Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 Ruotsi 1 X X X X Vieraskieli, englanti 2 Englanti Englanti X X Matematiikka 3 Peruslaskutaidot Geometria 1 X X X X Funktiot ja tilastomatematiikka 1 X X 1 X Fysiikka ja kemia 2 Kemia 1 X X X X Fysiikka 1 X X X X Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto X Liikunta 1 Liikunta Terveystieto 1 Terveystieto 1 X X X X Taide ja kulttuuri 1 Taide ja kulttuuri Yhteisten opintojen valinnaiset 4 Valinnainen X Valinnainen 2 1 X 1 Valinnainen Valinnainen X AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT (8) (2) AMMATILLISET VALINNAISET 10(12) 20(18) valinnaiset, cluster 10 (10') valinnaiset, a_val 10 (10') v_val 10 (2') (8') YHT:

7 3. Tutkinnon osien vertailtavuus lukio-opintoihin Osaamisen tunnustaminen: lukion oppimäärän tai lukiokursseja suorittaneet AMMATILLINEN OPS Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Yksittäiset kurssit ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 Äidinkieli, Suomi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 1ov Englanti 2 ov Yksittäiset kurssit EN1 EN2 Matematiikka 3ov Yksittäiset kurssit LUKION OPS Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) ja Tekstin rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) ja Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) ja jokin seuraavista: - Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) tai - Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), tai - Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6), tai - Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) ÄI1 tai ÄI2 ÄI2 tai ÄI4 ÄI3 tai ÄI6 ei voi korvata yksittäisellä lukiokurssilla Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) ja Syvemmät tekstitaidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Opiskelu ja työ (ENA3) ENA1 ENA3 Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja Polynomifunktiot (MAA2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja Geometria (MAA3) Mikäli opiskelijalla ei ole suoritettuja lukion kursseja siten, että hänelle voidaan tunnustaa matematiikan opinnot OSAOssa yllä olevan mukaisesti, toimittaisiin seuraavasta: HUOMIOITAVAA Lukion ÄI1=aikuislukiossa ÄI8 Lukion ÄI2=aikuislukiossa ÄI1 Lukion ÄI4=aikuislukiossa ÄI3 Lukion ÄI3=aikuislukiossa ÄI2 Lukion ÄI5=aikuislukiossa ÄI4 Lukion ÄI6=aikuislukiossa ÄI5 Tulee olla suoritettuna kaikki em. neljä kurssia lukion oppimäärästä tai ammatillinen ÄI4. Aikuislukiossa ENA1= minä ja muut (ENA1) HUOM! Lukion 2 kurssia korvaa tässä 3 ov Lukiossa suoritetut viereiset kurssit korvaavat matematiikan opinnot (3 ov) ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 7

8 Matematiikka 1 Matematiikka 2 Matematiikka 3 Fysiikka ja kemia 2ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1ov Liikunta 1ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri (1ov) Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 4ov Ympäristötieto 4ov Tieto- ja viestintätekniikka 4ov Etiikka 4ov Kulttuurien tuntemus 4 ov Psykologia 4ov Yritystoiminta 4ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov MAB1 TAI MAA1 TAI MAA2 MAB2 TAI MAA3 ei voi korvata yksittäisellä lukiokurssilla Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) Terveyden perusteet (TE1) Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) tai Musiikki ja minä (MU1) tai Moniääninen suomi (MU2) Ympäristöekologia (BI3) korvaa 1ov Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) ja lisäksi jokin seuraavista kokonaisuuksista (=yht. 4ov) a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) ja Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) tai b) Ortodoksinen maailma (UO1) ja Uskonoppi ja etiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3) tai c) Hyvä elämä (ET1) ja Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö (ET3) Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) korvaa 1ov, jos haluaa 4 ov, oltava myös Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) ja Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) Lukiossa ei ole kurssia, mikä korvaa tämän. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai yhteisiä opintoja, lukioopintoja tai ylioppilastutkinnon suorittami- Voidaan tunnustaa matematiikka 3 ov:n vaatimusten mukaisesti tai aikaisemmin suoritetulla ammatillisen perustutkinnon matematiikalla (3 ov). HUOM! Käytävä 2 kurssia lukiossa 1ov:a varten Mikäli on suoritettuna lukiossa pakollisiin yhteisiin opintoihin kuuluvia opintoja, ne voidaan tunnustaa ja lukea hyväksi valinnaisiin tutkinnon osiin 8

9 Ammatilliset, muut valinnaiset tutkinnon osat seen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia Lukio-opinnot korvaavat suhteessa 1 kurssi (arvosanallinen) = 1ov ammatillisia muita valinnaisia tutkinnon osia, MAX. 10 OV 9

10 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Suunnitelma tutkinnon osan toteutuksesta, arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus (nimi Toteutustapa (miten opiskelija voi ja laajuus ov saavuttaa tutkinnon osan tavoitteet) ja lähiopetuksen määrä) Äidinkieli 1, 1 ov Opiskelutaidot Kirjallinen viestintä Tiedonhankinta Vuorovaikutustai-dot Tekstien ymmärtäminen Kielenhuolto Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - vierailut opiskelutaitoihin ja tiedonhankintaan liittyen, esim. kirjastoon, lehden toimitukseen ym. - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - opitaan opiskelutaitoja ja hyödyntämään ja parantamaan niitä erilaisten tehtävien avulla - hankkimaan tietoa eri lähteistä (mm. kirjastosta, kirjoista, tietokannoista) ja soveltamaan sitä mm. kirjoittamisessa - kirjoittamaan suunnitelmallisesti ja työskentelyn eri vaiheita hyödyntäen - toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa harjoitusten ja esimerkkitilanteiden avulla - tekstin ymmärtämistä lukemalla erilaisia tekstejä ja keskustelemalla niistä - kielenhuollon keskeisiä perusasioita tehtävien ja tekstien avulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista osajakson eri osa-alueilla, erityisesti opiskelutaitojen, tiedonhankinnan, kielenhuollon ja kirjallisen viestinnän alueilla. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Ajoitus Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista Osajakso toteutetaan pääsääntöi- 10

11 Äidinkieli 2, 1 ov Kirjallinen viestintä Suullinen ilmaisu Mediaosaaminen Kulttuuritapahtu-maan osallistuminen Tekstitaidot Kielenhuolto - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen ja muut vierailut - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - puheviestinnän (esim. puhe, esitelmä jne.), mediaosaamisen (esim. lehdet, uutiset ym.) ja vuorovaikutustilanteiden (esim. kokous- ja neuvottelutilanteet) taitoja luokkaopetusja ryhmätyötilanteissa erilaisten tehtävien avulla - kirjoittamaan ja lukemaan erilaisia tekstejä ja asiakirjoja ja keskustelemaan niistä harjoitusten avulla - pohtimaan erilaisia kulttuurinmuotoja tapahtumiin osallistumalla - kielenhuollon keskeisiä asioita tehtävien ja tekstien avulla osajakson eri osa-alueilla, erityisesti suullisen ilmaisun, mediaosaamisen ja kirjallisen viestinnän alueilla. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. sesti tutkinnon 1. tai 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Äidinkieli 3, 1 ov Kielen ja kulttuurin tunteminen Kaunokirjallisuuden lukeminen Muihin taidemuotoihin tutustuminen Vuorovaikutustilanteissa Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset - ryhmätyöt - teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen - vierailut esim. erilaisiin kulttuurilaitoksiin - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - tutustumaan Suomen ja sen lähisukukielten kulttuurin ja kielen perusteita ja historiaa esimerkkien ja tehtävien avulla - lukemaan kaunokirjallisuutta ja kirjoittamaan ja analysoimaan luettua tekstiä sekä keskustelemaan siitä esim. kirjallisuuden peruskäsitteistön avulla - hakemaan esim. elämyksiä eri taidemuodoista erilaisten vierailujen ja esimerkkien avulla - toimimaan erilaisissa vuoro- Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista erityisesti kielen ja kulttuurin eri lajien tuntemuksen osaalueilla sekä osajakson muiden käsiteltävien aihealueiden osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. 11

12 toimiminen Kirjoittaminen Kielenhuolto vaikutus- ja viestintätilanteissa (esim. kokous- ja neuvottelutilanteet) käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla - kirjoittamaan erilaisia kielenhuollon säännöksiä noudattavia tekstejä ja asiakirjoja Äidinkieli 4, 1 ov Työelämän asiakirjat Ammattikieli Työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Tiedonhankinta Kielenhuolto Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lähiopetus - luokkaopetus - kirjalliset ja suulliset harjoitukset ja esitykset - ryhmätyöt - vierailut - tietokonetyöskentely Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan mm.: - laatimaan erilaisia työelämään liittyviä asiakirjoja sekä toiminaan erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla - käyttämään oman ammattialan termejä kirjoittamisessa ja suullisissa esityksissä erilaisten tekstiharjoituksien ja suullisten harjoitusten avulla - hakemaan oman alan tietoa mm. eri tietokannoista ja oman ammattialan lehdistä - noudattamaan ammattialan teksteissä kielenhuollon sääntöjä ja muodollisia ohjeita Arvioidaan tutkinnon osan tavoitteiden toteutumista erityisesti työelämän kielenkäyttötilanteiden ja asiakirjojen osalta sekä osajakson muiden käsiteltävien aihealueiden osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esim.: - kirjallinen koe - suullinen esitys - muut kirjalliset / suulliset osoitukset osaamisesta - itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. Oppimisessa painottuvat alan erityispiirteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Etenemisen ehdot Ei ole. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkintotodistukseen tuleva tutkinnon osan kokonaisarvosana muodostetaan pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osajaksojen arvioinneista niin, että loppuvaiheen osaamista painotetaan. Arvosanan antavat osajaksoista vastaavat opettajat yhdessä. Viimeisen osajakson opettanut opettaja vastaa arviointikeskustelun järjestämisestä ja kokonaisarvosanan muodostamisesta. 12

13 Äidinkieli, suomi toisena kielenä, 1 4 ov Riittävä suomen kielen taitotaso ammatilliseen peruskoulutukseen johtavassa koulutuksessa on B1 1 (YKI 3). Kielitaidon vahvistamiseksi järjestetään vieraskieliselle opiskelijalle koulutuksen aikana Suomi toisena kielenä -opetusta. Suomi toisena kielenä, Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus -tutkinnon osa voi korvata opiskelijalle pakollisen (toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov) tutkinnon osan tai se voidaan esimerkiksi merkitä valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Pakollisen ruotsin kielen tutkinnon osan voi korvata myös Suomi toisen kielenä tutkinnon osilla 1 4, jos opiskelija muuten osallistuu äidinkielen (suomi) opetukseen. Tavoitteet ja arviointi on kuvattu tutkintojen perusteissa kohdassa Äidinkieli, suomi toisena kielenä. Suunnitelma tutkinnon osan arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten (nimi ja laajuus opiskelija voi saavuttaa ov tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoit Tiedonhankinta ja muut opiskelutaidot 1 ov teet) Lähiopetus luokkatyöskentely kirjalliset ja suulliset harjoitukset vierailu kirjastoon. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Tutustutaan erilaisiin tiedonlähteisiin hakemalla tietoa internetistä ja kirjallisista lähteistä. Opitaan - erilaisten lukemistapojen avulla ymmärtämään tekstiä ja löytämään tekstin pääkohdat - ammattialan sanastoa lukemalla eri lähteistä - opitaan taivuttamaan sanoja ja kääntämään sanakirjan avulla. Oppimisessa painote- Tutkinnon osan arviointimenetelmät Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti opiskelutaitojen, tiedonhaun ja tekstin ymmärtämisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - tiedonhakutehtävä - tekstin ymmärtäminen - sanastotehtävä - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Ajoitus Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. 1 Taitotaso B1 kuvataan kielitaidon tasojen kuvausasteikossa sanoilla selviytyminen arkielämässä: toimiva peruskielitaito ja sujuva peruskielitaito (Opetushallitus); Opetushallitus 2008, Maahanmuuttajataustaisen oppilaan päättöarviointi; Opetushallitus 2008, Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus; Kieli testiin 2008, 4. 13

14 taan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan Kirjallinen viestintä 1 ov Lähiopetus - luokkatyöskentely - kirjalliset harjoitukset. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - suunnitelmallista kirjoittamista mielle- ja/tai käsitekartan avulla - lähdetekstin asian omin sanoin selostamista - tiedottavaa kirjoittamista laatimalla ammattialaan liittyviä tiedotteita. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan. Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti kirjallisen viestinnän osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnin suorittaa opintojakson opettaja. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - selostus - referaatti - tiedote - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 1. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen Kielen ja kulttuurin tunteminen 1 ov Lähiopetus - luokkatyöskentely - mahdollisesti vierailut. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - eri kulttuurien viestintää vertaamalla niitä toisiinsa - suomalaista kulttuuria lukemalla suomalaista kirjallisuutta - suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän toimintatapoja - eri kulttuurien tapoja hankkimalla tietoa eri lähteistä Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti kielen ja kulttuurin tuntemisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - kulttuuria ja/tai kulttuurien välistä viestintää käsittelevä esitys tai tuotos - työelämää ja/tai yhteiskuntaa käsittelevä esitys tai tuotos - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mu- Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. 14

15 kaan Vuorovaikutustaidot 1 ov Lähiopetus: - luokkatyöskentely - pari- ja ryhmätyöt. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä työskentelyä. Opitaan - ammattialaan liittyviä suullisia viestintätilanteita havainnoimalla ja harjoittelemalla niitä Arvioidaan tutkinnon osan toteutumista erityisesti vuorovaikutuksen ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimimisen osalta. Arviointi tapahtuu oppilaitoksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi - kuullun ymmärtäminen Osajakso toteutetaan pääsääntöisesti tutkinnon 2. opiskeluvuoden aikana. Osajaksosta annetaan erillinen numeerinen arviointi osajakson toteutumisen jälkeen. - havainnoimalla ja tuottamalla erilaisiin puhetilanteisiin sopivaa puhetapaa - pyytämistä, tiedustelemista ja tiedon välittämistä yleisiin vuorovaikutustilanteisiin ja ammattialaan liittyvin harjoittein. - puheen ymmärrettävyys - viestin selkeys ja sujuvuus - puhetilanteessa toimiminen - muut osoitukset osaamisesta - itsearviointi. Oppimisessa painotetaan alan erityispiirteitä ryhmän tarpeiden mukaan. Etenemisen ehdot Arvioinnin antaa osajaksosta vastaava opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Suomi toisena kielenä (S2) -opinnot koostuvat opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan suorittamista Suomi toisena kielenä (S2) -opintojaksoista. Tutkinnon osan arvosana määräytyy opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että loppuvaiheen osaamista painotetaan. Arvosanan antavat osajaksoista vastaavat opettajat yhdessä. Viimeisen osajakson opettaja vastaa arviointikeskustelun järjestämisestä ja kokonaisarvosanan muodostamisesta Äidinkieli, suomi toisena kielenä Ammatit ja aktiivinen kansalaisuus 1 ov Tavoitteet Opiskelija omaa sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hän selviytyy alansa työtehtävistä suomen kielellä ja hän ymmärtää suomen kielen merkityksen työelämässä ja pystyy osallis- 15

16 tumaan yhdistystoimintaan sekä seuraamaan työelämään ja omaan ammattialaan liittyvää tiedonvälitystä. Arviointi ARVIOINNIN KOHTEET Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Arviointikriteerit tyydyttävä T1 hyvä H2 kiitettävä K3 Opiskelija Opiskelija Opiskelija tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet hyödyntää ammattisanakirjoja sekä suomenkielisiä tietokantoja käyttää sanakirjoja, hakuteoksia sekä suomenkielistä internetiä ja tiedotusvälineitä tiedon hankinnassa Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen ymmärtää suomen kielellä kirjoitettujen yksikertaisten, työhön tai arkitilanteisiin liittyvien ohjeiden tai ilmoitusten sisällön kirjoittaa lyhyitä ilmoituksia, täyttää lomakkeita ja kirjoittaa apuvälineitä käyttäen lyhyitä selostuksia suomeksi ymmärtää yksinkertaiset ohjeet ja käskytykset jotka liittyvät työhön tai arkitilanteisiin ja pystyy toimimaan vuorovaikutustilanteessa asiakkaan tai työtoverin kanssa palvelee tyydyttävästi asiakkaita ja selviää jokapäiväisistä tilanteista työssä ja arkielämässä ymmärtää suomen kielellä kirjoitettujen työhön tai arkitilanteisiin liittyvien ohjeiden tai ilmoitusten sisällön kirjoittaa ilmoituksia, kirjeitä sekä tarpeen tullen apuvälineitä käyttäen pidempiäkin selostuksia tai pöytäkirjoja suomeksi ymmärtää selkeitä ohjeita sekä normaalitempoista puhetta työpaikalla tai puhelimessa, osaa kohdata ja ymmärtää asiakasta tai työtoveria sekä seuraa tiedotusvälineitten välityksellä alan ja yhteiskunnan tapahtumia palvelee asiakkaita hyvin ja hoitaa työasioita puhelimitse sekä osallistuu rutiininomaisiin keskusteluihin lukee vaivatta ja ymmärtää erilaisia ammattiin liittyviä suomenkielisiä tekstejä sekä käsikirjoja ja seuraa alan tapahtumia ammattijulkaisuista sekä yhteiskunnan tapahtumia suomenkielisistä tiedotusvälineistä täyttää lomakkeita, kirjoittaa asiakirjoja, kirjeitä ja raportteja sekä vastaa kirjallisesti kyselyihin ymmärtää jopa nopeassa tempossa erilaisia ohjeistuksia ja keskustelua joka liittyy ammattialaan, osaa kohdata asiakkaita rennosti ja ymmärtää heidän tarkoituksiaan sekä toiveitaan keskustelee vaivatta työtehtävistään ja myös yhteiskunnallisista suomeksi, osaa kuvata toimintoja ja yksityiskohtia sekä avaa ja käy vaihtelevantempoista keskustelua suomen kielellä Kielen ja kulttuurin merkitys Kielen opiskelu ymmärtää suomen kielen hallinnan merkityksen jokapäiväisessä kanssakäymisessä sekä suomenkielisessä työyhteisössä toimiessaan tunnistaa omat oppimisstrategiansa. työskentelee hyvin suomenkielisessä työyhteisössä ja pyrkii määrätietoisesti kehittymään ammattikielen käytössä tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. osallistuu aktiivisesti suomenkieliseen työyhteisöön ja osoittaa kiinnostusta suomenkieliseen kulttuuriin kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja. 16

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa Ulla Aunola opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 2 Muutokset, jotka koskevat kaikkia perustutkintoja Kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kohtaa 3.1.2.1 Toinen

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Vahvistettu 8.5.2012 Rehtorin päätös

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus uudistetuista tutkinnon ja opetussuunnitelman perusteista Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 17.3.2008

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Vahvistettu 24.9.2015 Kauhasen päätös 4/20/2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KOULUTUKSEN RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

OSAO Työelämään tutustuminen

OSAO Työelämään tutustuminen OSAO Työelämään tutustuminen TYÖPAIKKAKUVAUS 1. Työssäoppimispaikan kuvaus Yrityksen / Työssäoppimispaikan nimi Y-tunnus Yrityksen postiosoite Yrityksen postinumero Yrityksen postitoimipaikka Yrityksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI

Opetussuunnitelma YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI 0 2015 Opetussuunnitelma 2015 YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Forssan ammatti-instituutti YHTEISET TUTKINNON OSAT kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa Yhteiset

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 5.1.1 Äidinkieli, 4 ov 5.1.1.1 Äidinkieli,

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot