PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke"

Transkriptio

1 PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

2 PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia lapsen odotukseen, synnytykseen, vauvan hoitoon ja muuttuvaan perhe-elämään. Vanhemmat toivovat tilaisuutta keskustella samassa elämäntilanteessa olevien, lasta odottavien vanhempien kanssa, kokea kumppanuutta sekä saada vertaistukea. Vanhemmat toivovat tapaamisten jatkuvan vauvaperheaikana. Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen ja kaupungin neuvolatoiminnasta vastaavien esimiesten yhteistyönä on kehitetty perhevalmennusta vuodesta 005 lähtien alkoi Jyväskylän seudun Perhe hanke II. Siinä aloitti uutena työntekijänä terveydenhoitaja. Hänen vastuualueenaan on perhevalmennuksen kehittäminen hankekunnissa, joita ovat Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa ja Muurame. Tavoitteena on kehittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle yhtenäinen perhevalmennuksen hoitopolku, jossa odottavat perheet kulkevat joustavasti neuvolasta keskussairaalaan ja takaisin. Tavoitteena on laatia yhtenäinen odotusajan perhevalmennusmalli, jolloin asukkaat saavat asuinpaikasta riippumatta tasavertaista palvelua. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt tämä perhevalmennuskansio, johon on koottu odotus- ja vauva-ajan perhevalmennusryhmien sisältöjä. Tavoitteena on helpottaa ryhmänohjaajan työtä. Odotusaikana perhevalmennusryhmä kokoontuu neljä kertaa, joista kolmen kerran sisällöt on koottu tähän kansioon. Yksi ryhmäkerta sisältää synnytysvalmennus kummikätilön ohjaamana KeskiSuomen keskussairaalassa. Sen valmennuskerran sisältöjä ei ole koottu tähän kansioon. Vauva-ajan perhevalmennuksen kehittäminen on tulevaisuuden haaste. Tavoitteena on yhdistää alueelliset voimavarat ja toteuttaa perhevalmennusta monitoimijaisesti. Tähän kansioon on koottu kolmen vauva-ajan perhevalmennuksen sisällöt. Jyväskylässä lokakuussa 008 Tuula Korpela terveydenhoitaja, Jyväskylän seudun Perhe hanke II Kehittämistoiminnassa on ollut mukana perhevalmennuksen tukiryhmä: Silja Ässämäki, avohoidon johtaja, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä Lea Nevala, osastonhoitaja, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä Irma Raento, palveluyksikön johtaja, Jyväskylän kaupunki Riitta Ala Luhtala, osastonhoitaja, Jyväskylän kaupunki Seija Sulola, osastonhoitaja, Jyväskylän kaupunki Pirkko Vuorinen, ylihoitaja, Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä Marjut Majander, terveydenhoitaja, Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä Marja Leena Kauronen, ylihoitaja, Laukaan kunta Leena Kuukkanen, terveydenhoitaja, Laukaan kunta Jaana Kemppainen, projektipäällikkö, Jyväskylän seudun Perhe-hanke II Jani Myllyaho, perhetyöntekijä, Jyväskylän seudun Perhe hanke II

3 PERHEVALMENNUS I ODOTUSAJAN RYHMÄ II ODOTUSAJAN RYHMÄ III ODOTUSAJAN RYHMÄ MUUTTUVA ELÄMÄNTILANNE ELÄMÄÄ VAUVAPERHEENÄ ÄIDIKSI, ISÄKSI, VANHEMMAKSI Virittäytyminen, esim. Karhukorttien avulla. Varhainen vuorovaikutus, Lyhyt alustus ja ryhmäkeskustelu. Ensitietoa imetyksestä Lyhyt alustus aiheesta ja isän merkitys imetyksen tukijana. Vauvaperhevierailu Ryhmäläiset miettivät kysymyksiä vauvaperheelle isä/äitiryhmissä 5. Erilaiset kiintymystyylit Kiintymystyylien sisäistyminen lapsuudessa ja niiden näyttäytyminen parisuhteessa, lyhyt alustus Lapsuuden parisuhdemalli, pari- ja ryhmäkeskustelu 6. Lopetus keskustelukierros 7. Kotitehtävät. Virittäytyminen, esim. Suomen kartta. Toimiva parisuhde, Väestöliiton lomakkeet: Toista kohti kääntyminen, Jaetut merkitykset, molempien kunnioittaminen. Ryhmäkeskustelua. Muuttuva parisuhde ja seksuaalisuus ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen Lyhyt alustus Parikeskustelua seksuaalisuudesta Keskustelu jatkuu äiti- ja isäryhmissä.. Äitiryhmä Imetyspulmat ja imetyksen apuvälineet Viiden kohdan toivelista isille 5. Isäryhmä Katsotaan Isäksi DVD, ryhmäkeskustelua Viiden kohdan toivelista äideille 6. Rentoutumisen tärkeys Rentoutumisen merkitys hyvinvoinnille Lyhyt rentoutusharjoitus 7. Lopetus Käydään läpi toivelistat Keskustelukierros Lopuksi kerrotaan kumppanille miksi juuri hän on paras äiti/isä lapselleni Tutustuminen kuvakorttien avulla Toimintatavat ja pelisäännöt Yhteiset tavoitteet, ryhmäläiset laativat Odotusajan vointi, vertaiskeskustelua Mielikuvia vauvasta, PowerPointilla sikiön kehitys, pari- ja ryhmäkeskustelua mielikuvavauvasta Äitiys, isyys, vanhemmuus Parikeskustelu lapsuuden kokemuksista Ryhmäkeskustelu, kootaan fläpille mitä on riittävän hyvän vanhemmuus Vanhempien parisuhde, lapsen todellinen koti Parikeskustelu, mihin kumppanissa ihastui niin, että parisuhde ylipäätään alkoi Parisuhteen vaiheet, lyhyt alustus Parisuhteen polku, jokainen tekee omansa Paridialogi, lyhyt alustus Harjoitus, parit kertovat toisilleen merkittävistä asioista parisuhteen polulla Yksinodottajilla hieman erilaiset tehtävät Lopetus, keskustelukierros Kotitehtävät SYNNYTYSVALMENNUS Synnytysvalmennus järjestetään ryhmälle Keski Suomen keskussairaalassa kummikätilön toimesta ensimmäisen tai toisen odotusajan ryhmäkerran jälkeen. Siinä käsitellään mm. synnytyksen lähestymisen merkit, sairaalaan lähteminen, kivunlievitys, mahdolliset toimenpiteet, vastasyntyneen hoito ja käydään katsomassa synnytysyksikön tilat.

4 PERHEVALMENNUS I VAUVA AJAN RYHMÄ II VAUVA AJAN RYHMÄ III VAUVA AJAN RYHMÄ PIENOKAINEN PERSOONANA, KODIN ARKI, vauvat kk MUUTTUVA PARISUHDE, ARJEN VOIMAVARAT, vauvat 5 6 kk KASVATUS vauvat 8 0 kk. Tutustuminen, esim. kuvakorttien avulla. Virittäytyminen Äiti/isäryhmissä keskustellaan Miten elämä on muuttunut vauvan syntymän jälkeen? posit./ negat. asia. Varhainen vuorovaikutus Lyhyt alustus tai DVD. Kiintymyssuhde Erilaiset kiintymystyylit 5. Temperamentti Yhdeksän temperamenttipiirrettä, lomake, oman vauvan temperamentin huomiointi Ryhmäkeskustelua 6. Rakkaus lapseen sisältää monenlaisia tunteita Äidin ja isän kielletyt tunteet Ryhmäkeskustelua 7. Lopetus Keskustelukierros 8. Kotitehtävät. Virittäytyminen Kuulumiskierros, toiveita tämänpäiväiselle ryhmäkerralle Kotitehtävien purku Rakkauden kartat, lomake. Voimavaroja vanhemmuuteen Oman vauvan kehumiskierros. Parisuhteen vaaliminen vauvaperheessä Äiti/isäryhmissä keskustellaan Miten parisuhde ja seksuaalisuus on muuttunut vauvan syntymän jälkeen? vähintään posit. muutosta, kootaan fläpille ryhmien tuottamat asiat. Paridialogi Rakastavan käytöksen lista, lomake Toimiva paridialogi; alustus aiheesta Harjoitukset; jokainen täyttää lomakkeen Minun unelmani parisuhteesta, sitten parit kokoavat yhdessä lomakkeen Meidän unelmamme parisuhteesta.. 5. Lopetus Keskustelukierros 6. Kotitehtävä. Virittäytyminen Kuulumiskierros; mitä lapsesi kanssa puuhailet ja mitä haluat kertoa lapsestasi ryhmälle. Kotitehtävien purku Kodin työnjako; äiti/isäryhmissä keskustellaan kodin työnjaosta ja yhteisen vapaa ajan vietosta ja ryhmät laativat kolmen kohdan toivelistan, asiat kootaan fläpille.. Elämänhallinnan neljä pöydänjalkaa Lyhyt alustus ja tehtävät. Vanhemmuuden roolit Työskentelyä vanhemmuuden roolikartan pohjalta, keskustelua.. Lopetus Keskustelukierros 5. Kotitehtävät Kotitehtäviin palataan lapsen vuotisneuvolakäynnillä.

5 PERHEVALMENNUSRYHMÄT KOKOONTUVAT Odotusaika: Teema Aika Paikka NEUVOLAN PERHEVALMENNUSRYHMÄT Valmentautumista tulevaan. Muuttuva elämäntilanne. Synnytys. Elämä vauvaperheenä. Äidiksi, isäksi, vanhemmaksi Vauvan synnyttyä: Teema Aika Paikka.Pienokainen persoonana, kodin arki arjen voimavarat. Kasvatus. Muuttuva parisuhde, Muut äiti-vauva-, isä-vauva- ja perhetapaamiset LASTA ODOTTAVILLE JA VAUVAPERHEILLE 5

6 KAHDESTA KOLMEKSI VANHEMMAKSI Lapsen odotusaika ja vauvan syntyminen perheeseen luovat erinomaisen tilaisuuden oppia itsestään ja kasvaa ihmisenä. Perhevalmennusryhmien tavoitteena on tukea vanhempia antoisassa ja haastavassa hoito- ja kasvatustehtävässä. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja, jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Perhevalmennusryhmät ovat odottavien perheiden kohtaamispaikka. Teillä vanhemmilla on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa. Samalla valmistaudutaan vanhemmuuteen ja elämään vauvaperheenä. Perhevalmennusryhmissä saatte tietoa ja voitte keskustella mm. parisuhteesta, vanhemmuudesta, synnytykseen valmistautumisesta, itse synnytystapahtumasta, lapsivuodeajan erityispiirteistä, vauvan hoidosta ja imetyksestä. Isillä on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia miesten kesken. Vauvan synnyttyä saatte tietoa ja voitte jakaa kokemuksia mm. vauvan kehityksen tukemisesta, parisuhteesta ja arjen voimavarojen vahvistumisesta. Perheryhmät ennen lapsen syntymää ja syntymän jälkeen tarjoavat oivan mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan tätä uutta ja tärkeää elämänvaihetta. Perhevalmennusryhmien sisältöjä räätälöidään teidän toivomustenne ja tarpeidenne mukaan. Olkaa mukana jo ensimmäisestä kerrasta alkaen, pääsette vaikuttamaan valmennuksen sisältöihin! Perhevalmennuksen toteutuksesta vastaa terveyskeskus yhdessä muiden alueen perhetoimijoiden kanssa. 6

7 ENSIMMÄINEN ODOTUSAJAN PERHEVALMENNUSRYHMÄ. MUUTTUVA ELÄMÄNTILANNE TAVOITTEET * ryhmäläiset tutustuvat toisiinsa ja sitoutuvat ryhmään * vertaistuki mahdollistuu * äitiyteen, isyyteen ja vanhemmuuden valmistautuminen mahdollistuu * vanhemmat tiedostavat toimivan parisuhteen merkityksen.. TUTUSTUMINEN sivu : Kuvakorttien avulla jokainen esittelee itsensä.. TOIMINTATAVAT JA PELISÄÄNNÖT sivu - : Pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset menetelmät, aikataulu, mini- ja maksisopimukset, luottamus, varoitus, toivomus, ohje, kannustus.. YHTEISET TAVOITTEET sivu : Fläpille ryhmäläisten toiveet perhevalmennukselle... ODOTUSAJAN VOINTI sivu : Äidit ja isät jakavat odotusajan kokemuksia, vertaistuki mahdollistuu.5. MIELIKUVIA VAUVASTA sivu - 5: PowerPoint diat sikiön kehityksestä Perhevalmennuskansiosta. Äitien ja isien mielikuvia omasta vauvasta, pari- tai ryhmäkeskustelu..6. ÄITIYS, ISYYS, VANHEMMUUS sivu 6: Kysymyskorttien avulla keskustellaan lapsuuden perheen isyydestä, äitiydestä ja vanhemmuudesta ( huom. ohjeistus tähän työskentelyyn ). Keskustelun jälkeen kootaan fläpille vanhempien tuottamat asiat hyvästä vanhemmuudesta..7. VANHEMPIEN PARISUHDE, LAPSEN TODELLINEN KOTI sivu 6-9: Parit kertovat toisilleen joko pareittain tai koko ryhmälle, mitkä piirteet kumppanissa herättivät kiinnostusta ja ihastuit niin, että suhde ylipäätään sai alkunsa. Lyhyt alustus parisuhteen vaiheista sekä ryhmäkeskustelu missä vaiheessa kukin pari on ja mitä ajatuksia heräsi. Parisuhteen polku, jokainen piirtää paperille oman polkunsa (katso ohjeistus) ja keskustelu. Toimivan paridialogin periaatteet, parityöskentely..8 LOPETUS sivu 9: käydään keskustelukierros, mikä tässä ryhmäkerrassa puhutteli itseä, mahdollisuus antaa kommentteja ja esittää kysymyksiä..9. KOTITEHTÄVÄT sivu 9-0: positiiviset asiat kumppanista, harjoitus ihailun ja kiintymyksen osoittamisesta (lomake), monisteet sekä neuvolan dvd:t katsottavaksi kotona. LÄHTEET JA LIITTEET sivu 0. 7

8 ENSIMMÄINEN ODOTUSAJAN PERHEVALMENNUSRYHMÄ. MUUTTUVA ELÄMÄNTILANNE.. TUTUSTUMINEN Toivotetaan ryhmäläiset tervetulleeksi. Kerro, että perhevalmennuksen tavoitteena on tukea perheitä tässä elämän suuressa muutosvaiheessa, kun vauva syntyy ja vanhemmuus, äitiys ja isyys alkavat. Tämä on ehkä tähänastisen elämän suurin muutos. Perhevalmennusryhmä on myös samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtauspaikka. Ryhmässä on mahdollisuus kuulla toisten kokemuksia, vaihtaa ajatuksia ja saada erilaisia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Kerro, että tämä ryhmä on koottu vauvojen tulevien syntymäaikojen perusteella. Tutustumisessa voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia kortteja. Pesäpuu ry:llä on Vahvuuskortit, Elämän tärkeät asiat kortit, Karhukortit ja MLL:llä on Vertaansa vailla keskustelukortit. Kortit voi myös askarella liimaamalla lehtikuvia kartonkipohjalle. Laita kortit esille etukäteen. Ohjeista ryhmäläisiä katselemaan kuvia ja ottamaan niistä sellaisen, joka eniten puhuttelee. Ohjaaja valitsee itselleen kuvan viimeisenä. Esittelykierroksessa jokainen kertoo nimensä, asuinalueen (joskus ryhmäläiset huomaavat olevansa naapureita), lasketun ajan, monesko lapsi syntyvä vauva on ja miksi valitsi juuri tietyn kortin. Tämä mahdollistaa jokaisen näkyväksi tulon ryhmässä.. TOIMINTATAVAT JA PELISÄÄNNÖT Kerro kuinka monta kertaa kokoonnutaan ennen synnytystä, ilmoita päivämäärät ja kerro, että kokoontumiset jatkuvat vielä synnytyksen jälkeenkin. Ensimmäinen vauvaperheen kokoontumispäivämäärä voidaan sopia jo viimeisellä odotusajan kokoontumiskerralla. Jos vauva syntyy lähiaikoina, voi ryhmään tulla vauvan kanssa ja ohjaaja voi tällöin muuttaa tarvittaessa aiemmin suunniteltua ohjelmaa. Kerro, että ryhmään on mahdollista saada mukaan myös mm. vauvaperhe ja imetyksen tukihenkilö. Kerro kummikätilön pitämästä synnytysvalmennuksesta. Muistathan puhua suomea, esim. sectio, doula, baby blues voivat olla ryhmäläisille vieraita sanoja. Noudata sovittuja aloitus- ja lopetusaikoja. Aikataulujen ylittäminen saattaa aiheuttaa ärtymystä. Kerro yhteisistä pelisäännöistä: Minisopimus: Jokainen saa olla ryhmässä vapaasti omana itsenään ja antaa itsestään sen verran kuin itse jaksaa/haluaa. Voi olla hiljaa ja vastaamatta niin halutessaan. Maksisopimus: Saa olla niin innokas ja osallistuva kuin itse haluaa. Ryhmänohjaaja pitää huolta, että toisille jää myös aikaa sanoa mielipiteensä. Luottamus: Kaikki esille nousseet asiat säilyvät tämän ryhmän sisällä. Varoitus: Ryhmä voi joskus provosoida puhumaan. Kannattaa harkita tarkkaan, jos haluaa kertoa jotain suurta, ettei kaduta jälkeenpäin. Jokainen puhuu vain omasta itsestään, eikä kukaan voi puhua toisen puolesta. Jos ryhmässä nousee esille asioita, jotka jäävät painamaan mieltä, ne on hyvä ottaa puheeksi myöhemmin neuvolakäynnillä. Toivomus: Laitetaan kännykät kiinni ryhmän ajaksi. 8

9 Ohje: Pysytään ryhmätilassa myös kahvituksen, pari- ja pienryhmätyöskentelyn aikana ellei toisin sovita. Kannustus: Kannusta ryhmäläisiä esittämään kysymyksiä, jakamaan kokemuksia ja antamaan tunteille tilaa... YHTEISET TAVOITTEET Hyvä kysymys on: Mitä asioita täällä pitäisi teidän mielestänne käsitellä, jotta tämä vastaisi teidän toiveitanne?. Kokoa fläpille ryhmäläisten esittämät toiveet perhevalmennuksessa käsiteltävistä asioista. Listaa voi täydentää matkan varrella. Ohjaajan tehtävänä on huolehtia, että kaikki toivomukset toteutetaan, jos suinkin mahdollista. Kun ryhmäläiset ovat saaneet osallistua tavoitteiden laatimiseen, heidän on helpompi sitoutua ryhmän toimintaan... ODOTUSAJAN VOINTI Voit avata keskustelun kysymällä Miten odotusaika on sujunut?. Äidit yleensä kertovat innokkaasti tuntemuksistaan, mutta muistathan kysyä myös isien odotusajan sujumisesta. Isille on helpottavaa kuulla, että isyyteen kasvaminen on erilaista, koska puuttuu fyysinen kokemus raskaudesta. Toisten kokemusten kuuleminen tutustuttaa ryhmäläisiä toisiinsa ja lisää vertaistuen mahdollisuutta..5. MIELIKUVIA VAUVASTA Kohtuvauvasta keskusteleminen ja mielikuvat vauvasta avaavat äidin ja isän mielessä tilaa tulevalle vauvalle. Ryhmäkeskustelu mahdollistaa kokemusten vaihtamisen ja vertaistuen. Fyysisen kontaktin vuoksi äidin mielikuvat vauvasta ovat voimakkaampia kuin isän. On tärkeää, että äiti jakaa mielikuvansa isän kanssa, sillä se auttaa isää luomaan omia mielikuviaan todellisesta vauvasta. Raskauden loppuvaiheessa mielikuvat kohtuvauvasta vähenevät, ajatukset kohdistuvat synnytykseen ja todelliseen vauvaan. TERVETULOA MYÖS VAUVAT Perhevalmennuskansiossa on valmiit PowerPoint diat sikiön kehityksestä. Kohtuvauvan kokemusmaailmaan on aina kuulunut äidin sydämen syke. Äidin keho toimii resonanssipohjana äidin sydämen sykkeelle, jonka kohtuvauva tuntee ja kuulee kumeana, voimakkaana rytminä. Kohtuvauvan äidin sydämen sykkeen tuntemiselle ei ole tarkkaa alkua vaan sen tuntemisentapa vain muuttuu. Alkiovaiheessa se tuntuu erilaiselta kuin täysaikaisen kohtuvauvan kokemana. Toisaalta kohtuvauva kokee myös oman pienen sydämensä tikutuksen. Toinen kohtuvauvan aistima rytmi on äidin hengitysrytmi. Äidin hengittäessä lapsivesi liikkuu rytmisesti. Levossa äidin sydämen syke ja hengityksen tahti on hidasta ja tasaista. Äidin kokemat tunteet ja niiden vaihtelut heijastuvat sydämen ja hengityksen rytmeihin; kiire, levollisuus, suuttumus, säikähtäminen, hyväntuulisuus, ilahtuminen jne. Kohdussa vauvan aivojen kehitykseen vaikuttaa äidin hormonitasapaino, mm. stressihormonien määrä. Aivojen kehitys on kiihkeää viimeisen raskauskolmanneksen aikana. 9

10 Kohtuvauva kokee äidin vuorokausirytmin ja siihen liittyy tietty tuttuuden tunne. Vuorokausirytmiin liittyy myös äidin ääni, äidin puhe. Lapsivesi värähtelee äidin puhuessa. Siten kohtuvauva ei ainoastaan kuule vaan myös tuntee äidin äänen. Kun äiti kävelee, kohdussa kelluva vauva liikkuu äidin liikkeiden myötä. Kohtuvauva tuntee äidin liikkeet omina myötäliikkeinään ja lapsiveden värähtelynä. Kohtuvauva liikkuu kohdussa myös omatoimisesti, kuten ultraäänikuvissa voi nähdä. Hän saattaa aistia valoa, kuulee isän ja äidin äänen, imee peukaloaan, ehkäpä maistelee napanuoraansa, nielee ja pissaa lapsivettä sekä tekee hengitysliikkeitä. Hänen kasvaessa suhteellisen vapaa kelluminen lapsivedessä muuttuu raskauden loppuvaiheessa kohtusylin kannatteluksi. Syntymä merkitsee vauvalle siirtymistä veden elementistä ilman elementtiin. Tällöin myötäliikkeiden järjestelmä joutuu hetkeksi epäjärjestyksen tilaan, jota helpottaa rauhoittava, tutulta tuntuva kokemus sylissä olosta. Herätellään vanhempien mielikuvia vauvasta keskustelemalla pareittain tai ryhmissä: Millainen meidän vauva on, millainen uni-valverytmi, temperamentti tai luonne vauvalla on, millainen vauvasta tulee, miltä vauva näyttää ja onko vauvalla jo nimiehdotus valmiina? Kerro, että mielikuva asioihin voidaan palata myöhemmin neuvolakäynneillä. Rohkaise vanhempia puhumaan asiasta neuvolassa, varsinkin, jos mielikuviin tulee negatiivisia tunteita tai ajatuksia. ÄIDIN MIELIKUVAT RASKAUSAIKANA Tämä artikkeli on koottu lastenpsykiatri Marianna Savion Mielikuvavauvakoulutuksen (008) pohjalta. Tarkoituksena on, että tämä sekä artikkeli isän mielikuvista raskausaikana helpottaisi ryhmänohjaajaa orientoitumaan mielikuvavauvateemaan. Nainen on luonut pohjaa äitiydelleen jo lapsuudessaan havainnoimalla omaa äitiään. Tyttölapsi käsittelee nukke- ja barbileikeissään sitä äitiyttä ja vanhemmuutta, jota hänelle itselleen on tarjottu. Positiivinen raskaustesti on ensimmäinen konkreettinen osoitus raskaudesta. Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana kehon hormonaaliset muutokset, mahdollinen pahoinvointi ja ajatus raskaana olemisesta valtaa mielen. Sikiö on vielä abstraktio, epätodellinen. Ultraäänitutkimus ja viimeistään sikiön liikkeet toisen raskauskolmanneksen alussa mahdollistavat äidille suoran kontaktin lapseensa ja mielikuvat vauvasta voimistuvat äidin mielessä. Alkuraskauden oireet useimmiten helpottavat ja oma olo paranee. Raskaus alkaa näkyä ulospäin. Joillekin kehon muutokset ovat vaikeita ja kontrollin menetys pelottaa. Paino nousee ja sille ei voi mitään. Vauvan odotukseen liittyy iloa, mutta myös ristiriitaisuutta ja ahdistusta. Äidin mieli kääntyy sisäänpäin ja siihen mitä kohdussa sikiövauvalle tapahtuu. Kolmannen raskauskolmanneksen aikana, suunnilleen seitsemännen raskauskuukauden aikana äidin mielikuvat sikiövauvasta ovat voimallisimmillaan. Sen jälkeen, kun äiti ajattelee, että vauvalla on edellytykset selvitä kohdun ulkopuolisessa maailmassa, alkavat äidin mielikuvat hänestä laimentua ja äidin mielessä alkaa tulla tilaa 0

11 todelliselle vauvalle. Kun liikkuminen on hankalaa ja olo on epämukava, äiti valmistautuu synnytykseen ja vauvan tuloon, rakentaa pesää sisäisesti ja ulkoisesti. Jos keskosvauva syntyy silloin, kun äidin mielikuvat vauvasta ovat vahvimmillaan, äitiys on hyvin haavoittuva. Äiti on ehkä nähnyt mielikuvissaan ihanan, pyöreän, punaposkisen vauvan ja sitten syntyykin pieni, hento keskonen, jolla on läpikuultava iho ja hän tarvitsee sairaalaan monia laitteita elintoimintojensa ylläpitämiseksi. Sen vuoksi on tärkeää, että hoitohenkilökunta löytää jokaisesta keskosesta positiivisia ominaisuuksia. Nainen käy raskausaikana läpi erilaisia psyykkisiä prosesseja. Tavoitteena on, että nainen näkisi itsensä hoivaajana, lohduttajana ja lapsensa turvallisuuden takaajana. Jotta näin voisi tapahtua, on hänen käytävä läpi omat kokemukseksensa äidistään ja isästään. On pohdittava, millaisia äiti ja isä ovat olleet ja millainen äiti minusta itsestäni tulee. Raskausaika luo tähän prosessointiin hyvät mahdollisuudet. Jokaisella ihmisellä on myös traumaattisia kokemuksia, pienempiä tai suurempia. Konfliktiset ja ristiriitaiset muistot kuuluvat normaaliin prosessointiin. Mutta naiselle, joka ei voi löytää muistoistaan lainkaan hyvää äitiä eikä voi mitenkään identifioitua äitiinsä, äidiksi tuleminen voi olla kauhistuttava prosessi. Sitten kun nainen kykenee pääsemään lapsuuden vaikeiden kokemusten ja traumojen yli, hän pystyy luomaan oman äitiyden ja luottamaan itseensä äitinä ja kokemaan olonsa turvalliseksi. Äidin raskausajan mielikuvien laadulla ja määrällä on ennustava merkitys hänen ja vauvan keskinäisen vuorovaikutuksen kannalta. Positiivisissa mielikuvissa äiti ajattelee, että vauva on läheinen, tuntee hellyyttä vauvaa kohtaan, tuntee innokkuutta, iloa ja toivoa läheisyydestä ja vuorovaikutuksesta. Negatiivisissa mielikuvissa äiti kokee vauvan kaukaiseksi, äiti ärsyyntyy, on tyytymätön ja tuntee surua ja menetyksen pelkoa. Myös sillä kuinka paljon tai vähän äiti käyttää aikaa lapsen ajatteluun, lapsesta puhumiseen, unelmoimiseen, sikiövauvan kosketteluun vatsan läpi on merkitystä. Se, että äidillä on positiivisia tunteita vauvaa kohtaan raskausaikana, äiti unelmoi vauvastaan ja ajattelee lapsensa itsestään erillisenä henkilönä viimeisellä raskauskolmanneksella, ennustaa äidin olevan vauvan synnyttyä aktiivisempi tarjoamaan hänelle virikkeitä. Se kun äiti ajattelee, että vauvassa on myös isän ominaisuuksia, auttaa pitämään hänet itsensä erillisenä vauvasta. Raskausaikana äiti kannattelee mielessään kahta mieltä; omaansa, joka muuttuu ja myllertää vahvoissa tunteissa sekä vauvaansa, joka on osa itseä ja samalla erillinen. Kun äidillä on kyky ymmärtää omia tunteitaan ja niiden vaikutusta omaan käyttäytymiseensä, hänen on mahdollista raskauden kuohunnassa säilyttää oma tunteensa itsestään koossa pysyvänä ja tiedettävissä olevana sekä tunteen lapsesta koossa pysyvänä ja tiedettävissä olevana. Syntymän jälkeen äidillä on pyrkimys tulla tietämään millainen juuri tämä vauva on. ISÄN MIELIKUVAT RASKAUSAIKANA Valmius tulla isäksi riippuu monesta tekijästä. Niistä tärkein on, onko mies halunnut isyyttä vai joutunut tilanteeseen yllättäen. Joillekin isyys on liittynyt jo kauan aikaa elämänsuunnitelmaan

12 ja jotkut eivät ole sitä lainkaan halunneet. Toiseksi tärkein seikka on parisuhteen pysyvyys ja kolmanneksi tärkein on taloudellinen tilanne. Ultraäänitutkimuksessa isä voi havaita oikeasti tulevansa isäksi. Isän oma kokemusmaailma vaikuttaa siihen, miten hän voi asettua ajattelemaan vauvaa. Odotusaikana suhde omaan isään aktivoituu. Jokainen mies rakentaa omaa isyyttään suhteessa siihen, mitä on saanut omalta isältään tai siihen mitä vaille on jäänyt. Pohdittavaksi tulee se malli, joka oli nähtävillä omassa lapsuudessa tai sen mallin puuttuminen. Jokaisella ihmisellä on lapsuuden kokemusmaailmassa sekä hyviä että ristiriitaisia kokemuksia. Niiden pohtiminen ja tietoiseksi tekeminen on odotusaikana ajankohtaista. Monet tulevat isät pyrkivät luomaan odotusaikana ja vauvan syntymän jälkeen läheisemmät suhteet isäänsä, isoisäänsä ja myös äitiinsä sekä sellaisiin ystäviinsä, joilla on lapsia. Muutokset puolison ulkonäössä, käyttäytymisessä ja seksuaalisuudessa vaikuttavat isien kokemusmaailmaan ja jokainen reagoi niihin yksilöllisellä tavallaan. Erilaiset raskauteen liittyvät, äidin tai vauvan hyvinvointia uhkaavat riskitekijät saattavat vaikuttaa isään voimakkaasti. Näissä tilanteissa isä saattaa tuntea ahdistusta, ulkopuolisuuden tunnetta, ristiriitaisuutta ja epävarmuutta. Nämä tunnetilat ovat suoraan verrannollisia odottavan äidin mielialoihin ja fyysiseen vointiin. Myös isällä saattaa odotusaikana olla raskausoireita. Tällä ns. Couvade-ilmiöllä tarkoitetaan odottavan isän oireyhtymää, johon kuuluu erilaisia kipuja ja särkyjä, ahdistusta, pelkoja, univaikeuksia ja myös lihomista. Tämä saattaa olla osoitus isän empatiakyvystä äitiä kohtaan, jolloin oireet voidaan nähdä positiivisena merkkinä isän roolin haltuun ottamisesta ja valmistautumisesta isän rooliin. Toisaalta oireet voivat olla myös merkki siitä, että isällä on mielessään asioita, jotka painavat mieltä. Kun miesten omista tunteista puhumisen perinne on uusi, miehet saattavat pohtia asioita mielessään eivätkä jaa huoliaan toisten kanssa. Odotusaika tuo mukanaan uusia kokemuksia, joille ei aluksi ehkä ole sanoja ja siksi ne saattavat ilmetä fyysisinä oireina. Kun tulee tilaisuus puhua, uudet kokemukset muuttuvat sanoiksi ja puheeksi. Ahdistuksesta ja peloista puhuminen auttaa vähentämään niitä. Miehellä saattaa olla kateuden tunnetta naisen synnyttämisen kykyä kohtaan. Tästä ei yleensä puhuta. Mutta se saattaa olla miehelle kimmokkeena hänen ryhtyessään kohtuuttomasti talonrakennuspuuhiin tai uuden auton hankintaan. Tuleva vauva on isän enemmän tai vähemmän tietoisissa mielikuvissa odotusaikana. Isä saattaa fantasioida, että syntyvästä lapsesta tulee hänelle kaveri, joka on kiinnostunut samoista asioista kuin hän itse. Poika tarjoaa mahdollisuuden muodostaa miehinen liitto, jonka avulla isän työllä ja vaivalla hankkima maskuliinisuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Tyttö taas saattaa edustaa isälle rakastamansa naisen uutta tulemista. Isä voi luoda kontaktin sikiövauvaan koskettelemalla vatsaa, juttelemalla ja laulamalla vauvalle. Sikiövauva reagoi, kun häntä puhutellaan. Isä joutuu ratkaisemaan, paljonko hän on vauvansa hoivaajana, paljonko elättäjänä ja kuinka hän suhtautuu raskaana olevaan naiseensa. Sellaisessa suhteessa, jossa nainen kokee miehensä arvostavan häntä, miehen arvostus saattaa suojata naista synnytyksen jälkeiseltä masennukselta.

13 .6. ÄITIYS, ISYYS, VANHEMMUUS Herätellään mielikuvia lapsuudesta, omasta koetusta äitiydestä, isyydestä ja vanhemmuudesta, muistoja omasta lapsuudesta. Omien kokemusten tiedostaminen ja pohtiminen auttaa ymmärtämään ja mahdollisesti myös muuttamaan omaa käyttäytymistä vanhemman roolissa. Parikeskustelussa käytetään kysymyskortteja Helsingin kaupungin Lapaset Perheverkosto 007 tuottamassa perhevalmennuksen käsikirjassa. Se on neuvolassa sekä monisteena että cd:llä. (Kysymyksiä äidille äitiydestä ja Kysymyksiä isälle isyydestä, Liite ). Mikäli joku äiti/ isä on yksin, hän voi miettiä asioita itsekseen ja ehkä kirjoittaa niitä myös paperille. Jos useampi äiti/ isä on yksin, he voivat halutessaan muodostaa keskustelupareja. Ohjeistuksessa huomioitava, että kaikilla ei ehkä ole kokemusta isästä/ äidistä, joten isän/ äidin paikalle voi ajatella jonkun toisen itselle tärkeän aikuisen (hoitotädin, isoäidin, sedän jne). Meillä jokaisella on myös vähemmän mukavia muistoja. On hyvä tiedostaa ne ei niin hyvät kokemukset. Asioista keskustelemalla esim. neuvolakäynneillä ja hankkimalla tietoa, on mahdollista omaksua uusia, erilaisia käyttäytymismalleja. On hyvä miettiä mitä omista vanhemmuuden kokemuksista haluaa siirtää omaan äitiyteen ja isyyteen. Tämän tehtävän ajaksi parit voivat jakautua eri huoneisiin, jos mahdollista tai taustalle voi laittaa soimaan miellyttävää musiikkia. Tämän jälkeen jätetään aikaa yhteiseen keskusteluun. Miltä keskustelu tuntui ja auttoivatko kysymyskortit keskustelussa? Kehoita ryhmäläisiä jatkamaan keskustelua kotona. Kootaan fläppitaululle ryhmäläisten ajatukset otsikolla Hyvä vanhempi. Parikeskustelun tuloksesta kootaan palautetta. Voit kysyä esim. Kun muistelet jotain lapsuuden kokemustasi, niin mitä siinä oli sellaista, joka teki siitä niin hyvän? ja Mitä jäit ehkä kaipaamaan? tai Millainen vanhempi haluaisit itse olla?. Rohkaistaan vanhempia puhumaan asioista myös neuvolakäynneillä, varsinkin jos epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita nousi pintaan. Riittävän hyvä vanhempi ei ole täydellinen vaan aikuinen ja vanhempi, joka antaa lapselle turvaa, luo rajoja, valvoo lastensa tekemistä, mutta antaa kasvaa rauhassa. Hän hyväksyy ristiriidat osaksi normaalia elämää, voi olla välillä uupunut ja menettää malttinsakin. Kuitenkin hän uskoo itseensä vanhempana, määrittelee itse roolinsa ja kestää kritiikkiä ja arvostelua. Hän muuttuu lapsen kasvun mukana ja arvostaa lämpimiä ihmissuhteita. Hänelle on tärkeää ihan tavallinen arki..7 VANHEMPIEN PARISUHDE, LAPSEN TODELLINEN KOTI Lapsen todellinen koti on vanhempien välisessä parisuhteessa. Lapselle ei ole merkityksellistä ulkoiset puitteet vaan se vuorovaikutus, joka vallitsee vanhempien keskinäisessä suhteessa ja isän sekä äidin suhteessa lapseensa. Parisuhde tulee muuttumaan lapsen syntymän myötä. On hyvä tässä vaiheessa muistella parisuhteen alkuhetkiä, sillä ne ovat ikään kuin tunnepankki, johon on hyvä palata elämän haasteiden keskellä.

14 KUMPPANIN RAKASTETTAVAT LUONTEENPIIRTEET Kumppanit kertovat toisilleen, mikä ominaisuus tai luonteenpiirre toisessa oli sellainen, joka vaikutti siihen, että suhde ylipäätään alkoi. Kumppanit voivat kertoa sen toisilleen tai myös koko ryhmän kuullen. Mikäli ryhmässä on joku yksinodottava, hän voi kertoa, että minkä luonteenpiirteensä vuoksi hän olisi hyvä kumppani. PARISUHTEEN KEHITYSVAIHEISTA Parisuhteessa on erilaisia kehitysvaiheita, jotka ryhmäläisten on hyvä tiedostaa. Parisuhteen kehittyessä eri asiat, kysymykset, mahdolliset ongelmat ja seksuaalisuus näyttäytyvät eri tavalla. Vauvat syntyvät eri parisuhteen vaiheissa ja se vaikuttaa myös vanhemmuuden haasteisiin. Symbioosivaihe eli rakastuminen Rakastumisvaiheessa kumppani nähdään ikään kuin kauniiden silmälasien läpi ja toisen sanomiset ja tekemiset nähdään positiivisesti. Kumppaniin liittyy kiihottavia mielikuvia, koetaan voimakasta yhteensulautumisen kaipuuta ja tunnetta. Seksuaalisuus on nautinnollista ja tyydyttävää. Rakastumisvaiheessa on niin paljon hyviä tunteita, koska kumppanit uskovat heillä olevan vihdoinkin mahdollisuus tulla ravituksi ja saada takaisin alkuperäinen kokonaisuutensa. Rakkauden huumassa uskotaan, että juuri tämän ihmisen kanssa olen riittävän turvassa, jotta voin antautua, heittäytyä ja kohdata tunteeni niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla. Tämä illuusio on tarpeen, jotta parisuhteet ylipäätään syntyisivät ja elämä jatkuisi. Tämä on myös kiintymyksen ja huolehtimisen, tunnesiteen muodostumisen aikaa. Asioita tehdään paljon yhdessä ja jaetaan kiinnostuksen kohteita. Haetaan keskinäisen suhteen paikkaa sosiaalisessa verkostossa, kuten suhteessa sukulaisiin ja ystäviin. Ongelmia ratkotaan sekä yhdessä että erikseen. Rakkauden huumaa on selitetty hormonaalisilla muutoksilla. Dopamiini, fenyletylamiini, norepinefriini ovat hormoneja, jotka virtaavat rakastuneen veressä. Tämä vaihe kestää keskimäärin ½ - vuotta, joillakin pidempäänkin. Vähitellen hormonihurmio alkaa haihtua, koska ihmisen keho ei pysty tuottamaan näitä aineita jatkuvasti. Kumppaniin liitetyt epätodelliset odotukset ja uskomukset alkavat karista ja häneen liitetyt mielikuvat alkavat arkipäiväistyä. Kumppanin hyväksyminen virheineen tulee ajankohtaiseksi. Suhde muodostuu usein haastavammaksi, kun joudutaan kohtaamaan oma ja kumppanin arki minä. Tässä vaiheessa kumppanit alkavat panostaa enemmän itseensä ja yhteenkuulumisen tunne saattaa heiketä. Vastavuoroisuuden vaihe Ristiriidatkin kuuluvat parisuhteeseen. Alkuhuuman jälkeen kumppanit käyvät läpi ristiriitoja, arvioivat suhdettaan ja sen jatkuvuutta. Konfliktien läpikäyminen kasvattaa ja auttaa rakentamaan todellista kahden aikuisen välistä suhdetta. Kun kaksi itsenäistä ihmistä ovat löytäneet halun yhdessä olemiseen, hyväksyvät toisensa omana itsenään ilman epätodellisia kuvitelmia, ottavat aikuisen vastuu itsestään ja suhteestaan, päästään todelliseen rakastamisvaiheeseen. Kumppanien pitäisi pystyä ilmaisemaan omia todellisia tarpeita ja tunteita sekä ottamaan vastaan toisen tarpeita ja tunteita. Todellinen intiimiys parisuhteessa syntyy, kun kumppanit uskaltautuvat ilmaisemaan ja jakamaan toisilleen kiintymystä sekä haavoittuvuuteen liittyviä tunteita, kuten

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo

opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo Suvi Laru, Riikka Riihonen, Juulia Ukkonen opas vanhemmille Toimittanut Anja Saloheimo [2] Itkuinen vauva ja koliikki opas vanhemmille sisällysluettelo

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Sopivaa etäisyyttä etsimässä

Sopivaa etäisyyttä etsimässä Sopivaa etäisyyttä etsimässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sopivaa etäisyyttä etsimässä 1 Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot