KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]"

Transkriptio

1 KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto ~ 0 ~

2 KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan strategiset tavoitteet ja niiden toteuma Kuntatalous Palvelutuotannon muutokset Kunnan henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus, rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot 15 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Konsernivalvonnan järjestäminen Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet 26 2 Talousarvion toteutuminen 2.1 Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarviomäärärahojen toteutumisesta 82 3 Tilinpäätöslaskelmat 3.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Laskennallisesti eriytetyn vesilaitoksen tuloslaskelma ja tase 87 Tilinpäätöksen liitetiedot 4.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Tuloslaskelman liitetiedostot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistamista muissa yhteisöissä koskevat Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot 105 Liite 1 Henkilöstöluettelo Liite 2 Kuntaosuudet seutukunnan hankkeet ~ 1 ~

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2013 Kuntauudistuksesta Suomen hallituksen käynnistämä kuntauudistus on kokonaisuus, johon kuuluvat: kuntarakenneuudistus, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sote-uudistus, kuntien tehtävien arviointi sekä kaupunkiseutujen- ja metropoliratkaisut. Näiden uudistusten tavoitteena on varmistaa, että kartalle jäävät kunnat tulevat olemaan riittävän vahvoja ja elinvoimaisia kyetäkseen tarjoamaan asukkailleen laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut. Kuntarakennelaki tuli voimaan heinäkuussa 2013 ja kuntien tuli ilmoittaa marraskuun loppuun mennessä minkä kuntien kanssa ne selvittävät yhdistymistä. Kunnanvaltuusto ilmoitti tekevänsä selvityksen Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien ja Kruunupyyn kanssa. Tavoitteena on selvittää, mikä on toimivin kuntarakenne alueella ja miten kuntien yhteisiä palvelurakenteita tulisi kehittää. Selvitystyö on käynnistymässä. Valtionosuusjärjestelmän uudistamisen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää järjestelmää sekä parantaa sen kannustavuutta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta ja sen periaatteet ovat tällä hetkellä kunnissa lausunnolla. Tehdyt koelaskelmat näyttävät Kaustiselle v valtionosuuksien tasolla euron lisäystä. Luku on asukasta kohti laskettuna Suomen kunnista 15. paras. Kuntalain uudistuksella pyritään ottamaan huomioon mm. kuntien muuttunut asema palvelujen, kuten kunnan muuttunut asema palvelujen järjestäjänä ja tuottajana sekä kiinnitetään erityisesti huomiota kunnalliselle itsehallinnolle ja demokratialle perustuslaissa asetettujen vaatimusten toteutumiseen sekä perusoikeuksien turvaamiseen. Sote -uudistuksen tavoitteena on taata kaikille ihmisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä huolehtia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kuntien muodostamat sote -alueet vastaisivat kaikista kuntien lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä. Toimintaa koordinoisi jatkossa viisi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta. Erva -alueet olisivat kuntayhtymiä ja sote -alueet lähinnä vastuukuntavetoisia. Kunnanhallitus on antanut lausunnot järjestämislakia valmistelleen työryhmän väli- ja loppuraporteissa. Lausunnoissaan kunnanhallitus on korostanut mm. sitä, että sote -alue on muodostettava päivystävien keskussairaaloiden ympärille palvelujen saavutettavuus huomioiden ja asukaspohjan tulee olla riittävän iso vähintään asukasta. Kuntien tehtäviä pyritään vähentämään. Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän mukaan kunnilla on 535 lakisääteistä tehtävää ja lähes tuhat velvoitetta, joiden mukaisesti kuntien tulee hoitaa tehtävät. Julkista sektoria moititaan, Presidentinkin suulla, tehottomuudesta ja paisumisesta, mutta jatkuvasti säädetään uusia velvoitteita ja kiristetään toiminnan vaatimuksia. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto piti kertomusvuonna kuntaa tiukoilla tila- ja henkilöstömitoitusvaatimuksillaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sotelakiesityksen aikataulu tulee viivästymään ja kun myös kuntarakenneuudistuksen päivämäärät on sidottu sotelain hyväksymiseen, niin tuskin mikään osa kuntauudistuspaketista on valmis käynnistymään tavoiteaikataulussa Jos jokin on, niin toivottavasti se on valtionosuusuudistus. Keski-Pohjanmaa Kokkola on hyötynyt maakuntakeskusasemastaan. Etenkin palvelualojen uudet työpaikat ovat syntyneet Kokkolaan. Maakunnasta on siirtynyt julkisen sektorin työpaikkoja Kokkolaan ja nyt on nähtävissä, että monet työpaikat ovat siirtymässä Kokkolasta eteenpäin Vaasaan, Seinäjoelle ja Ouluun. Alueet ja kunnat muodostuvat ihmisistä. Tuoreimmassa Euroopan Nuts 3 alueita koskevassa tutkimuksessa maiden sisäisten muuttoliikkeen tuomista hyödyistä ja haitoista Keski-Pohjanmaa todetaan taantuvaksi alueeksi yhdessä Kainuun, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson kanssa. Samaan tulokseen päätyy Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisema tuore tutkimus: Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät. Se ~ 2 ~

4 huomioi maan sisäisen muuton vaikutuksen muuttajien tulotason, koulutuksen, työllisyyden ja iän perusteella vuosina Kaustista ei tutkimuksessa erikseen mainita, mutta maakunnan suurimmiksi häviäjiksi todetaan Halsua, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli ja Kannus! Vaikka kuntaliitoksia tuskin juuri kukaan haluaakaan, niin voimat pitää yhdistää tosissaan tehtävään palvelurakenteiden kehittämiseen. Suurin osa kunnan alueen ja kunnan vetovoimasta syntyy pitkän ajanjakson kuluessa tehdyistä konkreettisista toimista, jotka vaikuttavat sekä vanhojen että uusien asukkaiden hyvinvointiin. Kaustinen vuonna 2013 Työpaikkakehitys, työllisyysaste, verotulojen kehitys ym. kuntien menestystekijät ovat viime aikoina kehittyneet hyvin. Kunnassa tehtyjä, näitä mahdollistavia ja tukevia, päätöksiä olivat mm. Kehitys Oy:n osakepääoman korottaminen, Kruupakan teollisuusalueen hinnoittelu ja ensimmäinen tonttikauppa sekä toistakymmentä, pelkästään kunnanhallituksen antamaa, kaivostoimintaan liittyvää lausuntoa. Vuoden 2013 tilinpäätös oli runsaat euroa voitollinen. Edellinen tilinpäätös oli 2 milj. euroa tappiollinen ja sitä edellinen voitollinen. Rakenteelliset muutokset alkoivat näkyä sote-menoissa. Verotilitysten jojoilussa oli vuorossa nousuvaihe. Myönteistä oli elinkeinoelämän vahvuutta kuvaava 50 % kasvu yhteisöverotulossa. Kaustinen täyttää tässä tilinpäätöksessä viisi kriisikuntakriteeriä kuudesta. Edellisessä tilinpäätöksessä täytettiin kaikki kuusi. Kunta määritellään kriisikunnaksi, jos kriteerit toteutuvat kahdessa tilinpäätöksessä peräkkäin. Meidän on ehdottomasti saatava tulevina vuosina vuosikate pysymään positiivisena ja riittävän suurena, ettei alijäämä kasva liikaa. Olemassa olevien ja tulevien tilatarpeiden takia me emme tule saamaan velkamäärää alenemaan tarpeeksi. Toivottavasti valtionosuusuudistus ja sotepalvelujen esitetty rahoitusmalli toteutuvat. Ne tulisivat taloudenpidossa tukemaan omia päätöksiämme. Kuntastrategia valmistui aktiivisen keskustelun tuloksena vuoden lopulla. Laadinnassa ollut innostunut ilmapiiri lupaa myös innostunutta ja hyvähenkistä toteuttamista. Ja mikäs on olla innostunut, kun oikeastaan kaikki elinvoimamittarit näyttävät myönteistä kehitystä. Kiitokset luottamushenkilöille, työntekijöille ja kaikille muille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta ja miellyttävästä yhteistyöstä. Arto Alpia kunnanjohtaja ~ 3 ~

5 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnallisvaaleissa valittiin uusi luottamushenkilöjohto vuosiksi Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi valittiin Antti Mäkelä, I varapuheenjohtajaksi Marko Kulpakko ja II varapuheenjohtajaksi Hannu Virkkala. Kunnanhallituksessa ja lautakunnissa vuosille ovat toimineet seuraavat luottamushenkilöt: Kunnanhallitus jäsen puheenjohtaja Jouni Koskinen varapuheenjohtaja Markku Teerikangas Vesa Paavola Markku Nyman Kaija Varila Helinä Tuomela Tina Lindskog Kai-Eerik Känsälä Pirkko Salo Suhteellisten vaalien lautakunta jäsen puheenjohtaja Helinä Tuomela Markku Luomala Olli Järvelä Tarkastuslautakunta jäsen puheenjohtaja Markku Luomala varapuheenjohtaja Reino Paavola Emmi Huntus Raija Läspä Olli Rantakangas Sivistyslautakunta jäsen puheenjohtaja Tero Varila varapuheenjohtaja Vesa Viitala Karita Eteläperä Mauri Peltokangas Sanna Uusivirta Joonas Teirikangas Pirjo Viiperi Kimmo Pajukangas Niina Kivinen Tekninen lautakunta jäsen puheenjohtaja Seppo Seppä varapuheenjohtaja Marko Järvelä Kai Ukskoski Jyrki Niiranen Toni Peltoniemi Tuula Kuorikoski Pirkko Salo Heidi Björkbacka Marianne From varajäsen Hanna Ryömä Vesa Viitala Tero Varila Marko Järvelä Juha Hanhikoski Sanna Uusivirta Pirjo Viiperi Toni Peltoniemi Terttu Kettu varajäsen Kaija Varila Hannu Virkkala Heimo Hautala varajäsen Kari Paasila Olli Järvelä Vappu Peltokangas Sisko Karvonen Markus Virkkala varajäsen Juho Isokangas Mauri Koivusalo Tanja Kaustinen Pentti Heikkinen Virpi Paavola Timo Hirvi Oili Salo Vesa Laasanen Matleena Huusko varajäsen Teemu Korpiaho Juho Viiperi Kari Kattilakoski Tero Peltoniemi Veli Haukilahti Päivi Kaustinen Sonja Kontio Anneli Ekonen Matleena Huusko ~ 4 ~

6 Ympäristölautakunta jäsen puheenjohtaja Juha Hanhikoski varapuheenjohtaja Kimmo Kuorikoski Tanja Kaustinen Mika Koskinen Pertti Mäki-Petäjä Kari Korkala Kyllikki Järvelä Satu Järvenpää Sonja Hanhikoski Keskusvaalilautakunta jäsen pj Alpo Salonen vpj Anssi Myllymäki jäsen Irmeli Peltoniemi jäsen Matti Mustajärvi jäsen Oili Salo varajäsen Jani Korkiakangas Seppo S. Järvelä Tiina Paavola Esa Niiranen Ilmo Kaunisto Kari Paasila Sonja Kontio Lea Känsäkangas Marianne From varajäsen Markus Virkkala Kauko Känsäkangas Jorma Virkkala Marja Tastula Helge Peltoniemi Marianne Virkkala Sinikka Hanhikoski Tilinpäätösvuonna valtuutetuista oli naisia 7,4 %, edelliskaudella %. Valtuutettuina toimi Kaustisella 2 naista ja 25 miestä. Kunnanhallituksen jäsenistä naisia oli 44 %. Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii Oy Audiator Ab ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Asko Vanhatupa. Kunnan palveluorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja Arto Alpia ja hallinto-organisaatio jakautuu seuraaviin tulosalueisiin, joista vastaavat toimialajohtajat: Hallinto- ja kehittämispalvelut, talousjohtaja Tellervo Pakkala, josta sosiaali- ja terveyspalvelut on sopimuksella annettu palvelukuntayhtymä Jytan hoidettavaksi. Omistajaohjauksen neuvottelukunnassa kuntaa edustaa kunnanjohtaja Arto Alpia ja peruspalvelulautakunnassa kunnanhallituksen jäsenet Kai-Eerik Känsälä (vpj) ja Terttu Kettu, Kiurun hallituksessa kunnan edustajina toimivat Tina Lindskog ja Kaija Varila. Sivistyspalvelut, sivistysjohtaja Jorma Harju. Tekniset palvelut, tekninen johtaja Kari Juntti. Valtuustokauden alussa valittiin hallintosäännön mukaisesti seuraavat pysyväistoimikunnat: Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistoimikunta, puheenjohtaja Kai-Eerik Känsälä. Maankäyttö- ja kehittämistoimikunta, puheenjohtaja Kari Ruuska Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole ohi, vaikka tilanne paranikin. Kuntien talous on tiukalla lisääntyvän palvelutarpeen ja tehtävien kasvun keskellä. Talouden liikkumavaraa syövät valtionosuusleikkaukset ja verotulojen kasvun hidastuminen. Julkishallinnon useat uudistukset ja ratkaisujen viivästyminen olivat keskeisiä puheenaiheita kertomusvuoden aikana. Kuntien osalta tavoitteena on edelleen n. 3,0 miljardin euron säästötavoite, jonka saavuttamisessa keskeistä on kuntien palkollisten tehtävien ja kuntia sitovan lainsäädännön keventäminen. Keski-Pohjanmaan maakunnan yleisen talouskehityksen osalta myönteistä on työttömyysasteen pysyminen maan keskitason alapuolella. Työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa 10,0 %, työttömyyden kasvu vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna oli maakunnan osalta viidenneksi alhaisin. Kaustisen kunnan työllisyystilanne on ollut hyvä, alueemme kunnista alhaisin viime vuoden aikana. Kaustisen kunnan ~ 5 ~

7 työttömyysaste oli joulukuussa 6,4 %, syksyn ajan lukemat olivat vieläkin alhaisemmat, esim. marraskuu 5,0 %. Kaustisen kunnan elinvoimaisuustekijät, väestö, työllisyys, rakentaminen ja palvelutoiminta kehittyivät kaikki kertomusvuoden aikana hyvin. Erityisesti kuntatalouteen vaikutti turkistarhauselinkeino, turkismyynnin hyvä tulos ja turkisalan jatkojalostuksen kehittyminen kunnassa. Kunnan verotulokehityksessä, erityisesti yhteisöveroissa tämä kehitys näkyy selvästi Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kaustisen uusi kuntastrategia valmisteltiin yhteistyössä luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa syksyn aikana. Kuntastrategiatyön pohjaksi toteutettiin kuntalaiskysely ajankohtaisista kunnan ja kuntapalvelujen kehittämistarpeista. Strategiatyössä paneuduttiin ajankohtaisiin ja kriittisiin palvelujen kehittämiskohtiin. Erityisesti esille nousivat lasten päivähoito, päiväkodin rakentaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, näissä palveluiden saatavuus läheltä, kuntakeskuksesta ja palveluiden merkitys kuntakeskuksen kehittämisessä, kiireellisimpänä kohtana hammashoito. Jytan keskittäessä vanhusten asumispalveluita Veteliin rakennettavaan uuteen yksikköön Markkulan kiinteistön käyttö hiipuu ja kustannukset ovat jäämässä pääosin Kaustisen kunnalle. Jyta ei ole osoittamassa toistaiseksi kiinteistöön korvaavaa toimintaa. Jytan palveluista kiinteistössä toimii kotipalvelun yksikkö Kunnan strategiset tavoitteet ja niiden toteuma Terveellisestä ja turvallisesta asumisympäristöstä Rekipolska on jatkanut kuluvan vuoden aikana sekä asumisviihtyvyydestä huolehtiminen asumisviihtyvyyttä parantavia asunto- ja asuinympäristöinvestointeja. Vuoden aikana valmistui uusia vuokra-asuntoja 9 kpl, Knöysingintie 19 B. Keliber kaivos- ja rikastamohanke, biokaasulaitos Lisätutkimukset Kaustisen alueella jatkuvat. Kaivostoiminnan alkaminen kunnassa ja alueella tulee huomioida talousarviossa ja suunnittelussa. Kaivostoiminnan vaikutuksia ei ole huomioitu palvelusuunnittelussa. Keskustan kehittämishanke ja sen jatkotoimet Kansantaiteenkeskuksen toiminnan aktivointi Urheilutalon ja liikunta-alueiden kehittäminen Kunnan ja yritysten yhteistyön lisääminen Kaustisen keskustatoimintojen kehittämiseen tähtäävä Kaustinen Center-hanke toteutuu vuosina KTK:n kiinteistön korjaus on edennyt. Kiinteistön ilmastointikorjaus on parantanut huoneilmaa merkittävästi. Elokuvatoiminta on käynnissä kiinteistössä. Yhteistyösopimus KP-V:n kanssa tehtiin vuoden aikana. Kuukausittaiset yrittäjätapaamiset on pääosin toteutettu. Kunnan elinkeinostrategiaa ei ole tehty. Kansainvälisyys, ystävyyskuntatoiminnan aktivoiminen. Kunnan kansainvälisyysstrategian mukainen kewww-sivujen, kunnan esitemateriaalin kokoaminen hittämistyö käynnistetään suunnittelukaudella. kokoaminen ja hyödyntäminen markkinoinnissa Kansainvälisyysstrategian tavoitteet eivät edenneet. Kuntasivut on uudistettu. Maatalouden kehittäminen mm. tilusjärjestelyt ja tiestöstä Kunnan tieverkon peruskorjaus- ja huolehtiminen. kunnossapitohankkeita edistetään aktiivisesti. ~ 6 ~

8 Tiehankkeiden kuntaosuudet sisältyvät talousarvion investointiosaan. Strategiatavoite maaseutukaupunki Kaustinen 2012 Tavoite oli Kaustisen kunnan kunta- strategiassa v. 2015, sitä ei enää kirjattu uuteen kuntastrategiaan Kuntatalous Kuntastrategian päätavoite on, että kuntatalous pidetään terveenä. Kaustisen kuntatalous parani kertomusvuoden aikana. Kunnan palvelutuotannossa sosiaali- ja terveyspalveluiden myönteinen taloudellinen tulos oli ennakoitua parempi, myös kunnan verotulokehitys sekä harkinnanvarainen valtionosuuden tarkistus vaikuttivat osaltaan että tilikauden hyvään tulokseen. Kuntastrategiatavoite siitä, että Kaustisen kuntapalvelut tuotetaan Keski-Pohjanmaan kuntia edullisemmin toteutui pääosin. Käyttötalouden nettomenot /as Kuntastrategiatavoite siitä, että lainanotossa keskitytään tuottaviin asunto- ja teollisuusinvestointeihin ei toteutunut. Kertomusvuoden aikana kunnan kiinteistöissä havaitut kosteus- ja homehaitat pakottivat palvelutuotannossa kiireellisiin uudishankkeisiin kuten uuden yläkoulun rakentaminen. Lähdehaan päiväkoti jouduttiin sulkemaan ja toiminta siirrettiin väliaikaistiloihin teknologiatalo Haitekin tiloihin. Tämä puolestaan aiheutti ongelmia yritysten toimitilojen järjestelyissä. Talouden tasapainottamistoimina talousarviossa edellytettiin tulopohjan vahvistamista ja siinä maksujen ja taksojen tarkistamista veroprosenttien korottamista palveluprosessien uudistamista ja uusien palvelumuotojen ja tuotantotapojen käyttöönottoa, esim. palvelusetelit asiakkaiden/kuntalaisten omatoimisuuden lisäämistä palveluiden käytössä. Kertomusvuoden alkupuolella huhtikuussa aloitti toimintansa luottamushenkilöjohdosta ja johtoryhmästä koostuva talouden tervehdyttämistoimikunta. Toimikunta kokoontui 5 kertaa ja käsitteli sekä kunnan elinvoimaisuustekijöiden vahvistamista että talouden tervehdyttämistoimia ja tulopohjan vahvistamista. ~ 7 ~

9 Työryhmässä valmisteltiin kunnan omaisuuden myyntiä, hankintakieltoa kaikille tulosalueille ja selvitettiin maksujen ja taksojen korotusmahdollisuuksia. Talouden tervehdyttämistoimet, käyttötalouden säästöt hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja Palvelutuotannon muutokset Maaseutuasiamies siirtyi alkaen seudulliseen palveluorganisaatioon Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan alaisuuteen Tallari ja Kansanmusiikki-instituutti siirtyivät kunnan hallinnosta alkaen. Kruupakkan teollisuusalueen käyttöönotto aloitettiin ja valtuusto hyväksyi teollisuustonttien myyntihinnat ja ehdot. Alueen kunnallistekniikka ei ole vielä valmis Kunnan henkilöstö Henkilöstöpäämäärät kuntastrategiassa: Kaustinen on hyvä ja vetovoimainen työnantaja ja henkilöstöpolitiikka tukee kuntastrategiaa. Työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta kehitetään, avointa ja oikeudenmukaista esimiestyötä edistetään. Henkilöstö pidetään vuorovaikutuksellisesti mukana toiminnan kehittämisessä. Kaikki olemme kunnan käyntikortteja - ajatusta korostetaan. Talousarviossa varauduttiin 1,8 % henkilöstömenojen kasvuun edelliseen talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut olivat yhteensä euroa (edellisvuonna euroa), henkilöstömenot siis vähenevät 4,53 % edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna. Henkilöstömenot vähenivät yhteensä euroa, eniten lomitustoimessa euroa ja kulttuuritoimessa Tallarin ja Instituutin henkilöstön siirryttyä pois kunnan palveluksesta, vähennys tässä euroa. Henkilöstömenolajeja tarkasteltaessa voidaan todeta, että tilapäisen henkilöstön palkkamenot kasvoivat eniten. Henkilöstömenot kasvoivat eniten päivähoidossa, euroa edellisvuoden tilinpäätöksestä. Kuntastrategiaan perustuen esimiesfoorumi on jatkanut toimintaa kertomusvuoden aikana. Foorumissa paneudutaan kuntapalveluiden prosessien tarkasteluun ja kehittämistoimintaan. Esimiesfoorumi on koettu tärkeäksi informaatiokanavaksi erityisesti kehittämistyössä eri hallintokuntien välillä. Vuoden 2013 aikana tarkistettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja edellisvuonna käyttöönotettua tyky -palvelusetelin käyttöä jatkettiin. Tyky-seteleitä lunastettiin yhteensä 69 kpl, n. 20 % työntekijöistä. Tykyseteliä voi käyttää liikunta- ja kulttuuripalveluiden ostoon. Kaustisen kunta on savuton työyhteisö. Muut henkilöstötilinpäätöstiedot esitetään henkilöstötilinpäätöksen liitteessä kohdassa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehitykseen vaikuttavista seikoista Henkilöstöriskit Kunnan henkilöstöriskeistä talousarviovaiheessa kiinnitettiin huomioita henkilöstön työssä jaksamiseen, sitoutumiseen ja myös alaistaitoihin. Ohut asiantuntijapohja ja sijaisuuksien hoitaminen sisäisin järjestelyin aiheuttaa myös riskiä palvelutoiminnassa. Eräillä tulosalueilla merkittävä osuus kehittämistoiminnasta hoidetaan hankerahoituksella, riskinä tässä on viranhaltijoiden voimavarojen riittävyys uusien hankkeiden käynnistämiseen ja hankkeitten eteenpäinviemiseen. Myös koulutetun ja osaavan henkilöstön saanti on nähty riskinä tulevaisuudessa. Toiminnalliset riskit Yleinen talouskehitys ja kunnan taloustilanteen heikentyminen aiheuttavat toiminnan kehittämisen riskiä. Keskeisin riski ennakoitiin kunnan omistamassa rakennuskannassa, esim. piilevinä kosteusvaurioina. Sekä palvelutoiminnan laitoksissa että asunnoissa vuosikorjaus- ja peruskorjaustyöt tulisi hoitaa suunnitelmallisesti ja ajallaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää rakentamisen suunnitteluun ja valvontaan. Kunnalla ei ole omistuksessaan riittävästi kaavoitukseen tarvittavaa raakamaata. Myöskään vuokra-asuntoja ei ole Kaustisella riittävästi, kysyntää vastaavasti. ~ 8 ~

10 Ympäristöpalveluiden vastuualueella merkittävin riski on ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistuskustannukset tulisivat kunnan kustannettaviksi. Vesihuollon riskeistä merkittävin on pohjavesilähteiden saastuminen. Yhtenä toiminnan riskinä nähtiin laitteiden ja ohjelmistojen toimiminen. Kunnan vakuutukset kilpailutettiin v Taloudelliset ja rahoitusriskit Koko kunnan kannalta väestömäärän ja väestörakenteen kehitys Kaustisella ja Kaustisen alueella ratkaisee pitkälti kunnan elinvoimaisuuden. Vaikka Kaustisen kunnan väestökehitys on vuosia ollut myönteinen, samoin ikärakenne, sama kehitys ei toteudu seutukunnan muissa kunnissa. Musiikkilukion oppilasmäärän kehitys, lukioiden kilpailu oppilaista kiristyy. Mahdollinen korkotason nousu, koska kunnan lainamäärä on korkea. Kunta on antanut takauksia, joihinkin sisältyy mainittava riski Ympäristötekijät Kaustisen kunnan alueella sijaitsee Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven kuntien yhteinen jätevedenpuhdistamo. Kuntakeskuksen läheisyydessä sijaitsee eläinjätteen käsittelylaitos. Ympäristöhaitoista merkittävin on ajoittain esiintyvä hajuhaitta. Laitoksella on oma jätevedenpuhdistamo. Kunnan alueella, kuntakeskuksen tuntumassa on myös merkittävä turkistarha-alue ja rehusekoittamo. Turkistarhaus on kunnassa merkittävä ja kasvava elinkeino, jonka laajentamismahdollisuudet ja kehittämistarpeet tulisi selvittää ja huomioida maankäytön suunnittelussa. Kuntakeskuksen tuntumaan on suunnitteilla kaivoksen rikastamo ja sen yhteyteen biokaasulaitos. Kunnan hyötykäyttöasema on siirtynyt uudelle Kruupakkan teollisuusalueelle kertomusvuoden aikana. 1.2 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ne yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanjohtajalla ja toimialajohtajilla. Vuoden aikana on kiinnitetty erityistä huomioita asioiden sähköiseen kirjaamiseen käsittelyn seurannan helpottamiseksi sekä käsittelyn nopeuttamiseksi, sähköinen sopimushallinta on otettu kunnassa käyttöön. Kaikki hallintokunnat eivät ole ottaneet vielä sähköistä kirjaamista käyttöön. Erillisiä sisäisen valvonnan tarkastuksia ei ole tehty vuoden 2013 aikana. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan toiminnasta neljä kertaa vuodessa ja hallintokunnat seuraavat talousarvioidensa toteutumista tarvittaessa useammin. Kunnanhallituksen antama talousarvion täytäntöönpano-ohje velvoittaa hallintokuntia toiminnassa. Kunnan sisäisen valvonnan ohje päivitettiin KH Ohjeen taustalla ovat seuraavat keskeiset ohjeet ja säännöt: Hallintosääntö, Kaustisen kunnan arkistotoimen toimintaohje Asialuokittelu- ja arkistokaava Kaustisen kunnan konserniohje Kunnan laskutus- ja saatavien perintä kunnanhallituksen pysyväismääräys Kaustisen kunnan tietoturvapolitiikka Kaustisen kunnan yleiset hankintaohjeet Talousarvion täytäntöönpano-ohje sekä talousarvion käyttösuunnitelmat. 1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset talouden tervehdyttämistoimina kokouksissaan 5.9 ja ~ 9 ~

11 Tilikauden tulokseen vaikutti keskeisesti sote-menojen kasvun hidastuminen ja jopa väheneminen edellisvuodesta. Jytan osalta menot vähenivät ,39 euroa edellisvuodesta ja erikoissairaanhoidon kustannukset puolestaan ,97 euroa. Rakenteellisia muutoksia ja tervehdyttämistoimia on tehty, silti esimerkiksi kaustislaisten palvelujen käyttötapa ja tottumukset ovat osaltaan vaikuttaneet kustannuksiin. Tämä kertoo ehkä jotakin kaustislaisesta yhteisöllisyydestä. Läheisten ja kyläläisten tuki on yhä merkittävä apu vaikkapa vanhusten kotona selviämisessä. Kaustisella toimivat jäsenkorjaajat ja yksityinen hoito- ja hoivaverkosto vähentävät osaltaan julkisten palvelujen käyttöä. Toimintakate TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP ,40 Vuosikate Kuntastrategiatavoite on, että vuosikate kattaa poistot ja osan investointeja jokaisen vuonna. Talousarviossa vuosikatteeksi ennakoitiin 66 /asukas, euroa. Vuosikatteeksi muodostui tilinpäätöksesä 339 /asukas, ,54 euroa. Verotus Kunnallisveroa korotettiin vuodelle ,5 % ja kunnallisveroprosentti on 21. Talousarviossa ennakoitiin verotulojen kasvuksi 6,68 %. Kunnallisverotulot kasvoivat 11,26 %, kiinteistövero 5,5 % ja yhteisöverot peräti % edellisvuodesta. Kokonaisuutena verotulojen kasvu oli 12,85 %, euroa. Verotuloja kertyi euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Valtionosuudet Talousarviossa ennakoitiin valtionosuuksien kasvuksi 1,96 %, euroa. Peruspalveluiden valtionosuudet kasvoivat 3,20 % ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vähenivät %. Kunta sai kuitenkin harkinnanvaraista valtionosuuden tarkistusta euroa joten valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 8.48 %, euroa. Yhteenvetona voidaan todeta, että taloudelliset tavoitteet toteutuivat tilinpäätöstietojen mukaan hyvin. ~ 10 ~

12 1.3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 3 21 Muut rahoitustuotot 10 8 Korkokulut Muut rahoituskulut -1 0 Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset kulut * 0 0 Tilikauden tulos TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 26,44 28,55 Vuosikate % poistoista 108,59-92,09 Vuosikate euroa /as 339,3-228,07 Suunnitelmapoistot euroa /as 312,47 247,67 Asukasmäärä Vuosikatteen kehitys ~ 11 ~

13 1.3.2 Toiminnan rahoitus, rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo Investontien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennnys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 44,09-57,92 Pääomamenojen tulorahoitus % 30,7-30 Lainanhoitokate 1,01-0,3 Kassan riittävyys, pv 10,49 7,77 Asukasmäärä ~ 12 ~

14 1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut, peruskunta VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Liittymismaksurahasto Muut pitkäaikaiset menot III Arvonkorotusrahasto Ennakkomaksut IV Muut omat rahastot V Edell.tilik.yli/alijäämä II Aineelliset hyödykkeet VI Tilik.yli/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset B POISTOERO JA VAPAA- 3. Kiinteät rak. ja laitt EHTOISET VAR Koneet ja kalusto Poistoero 5. Muut aineelliset hyödykk Vapaaehtoiset varaukset 6. Enn.maksut ja kesk.er C PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 III Sijoitukset Eläkevaraukset 1. Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset 2. Joukkovk.lainasaam 3. Muut lainasaamiset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset Valtion toimeksiannot Lahjoitusrah. pääomat B TOIMEKSIANTOJEN VAR Muut toimeksiant.po:t Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatt E VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat C VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rah.- ja vak.lait I Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Lainat muilta luotonant Keskeneräiset tuotteet 5. Saadut ennakot Valmiit tuotteet / tavarat 6. Ostovelat Muu vaihto-omaisuus 7. Liittymismaksut ja muut velat Ennakkomaksut 8. Siirtovelat 0 0 II Saamiset II Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Joukkovelkakirjalainat 1. Myyntisaamiset Lainat rah.- ja vakuutuslait Lainasaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Lainat muilta luotonant Siirtosaamiset Saadut ennakot Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut velat Lainasaamiset Siirtovelat Muut saamiset Siirtosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumenttehin 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ ~ 13 ~

15 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % 26,95 28,99 34,13 32,61 Rahoitusvarallisuus /as Suhteellinen velkaantuneisuus % 66,79 62,55 60,36 64,22 Lainakanta Laina /as ~ 14 ~

16 1.5 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT ulkoinen TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,32 Verotulot , ,30 Valtionosuudet , ,61 Korkotuotot , ,07 Muut rahoitustuotot , ,02 Satunnaiset tuotot 0 0,00 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Käyttöom.myyntivoitot , ,19 Invesstoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,58 Käyttöom. myyntitulot , ,34 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0, ,01 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,42 0 0,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0, ,93 Oman pääoman lisäykset 0 0,00 0 0,00 Kokonaistulot yhteensä , ,00 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,88 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0 0,00 Arvonlisäveron takaisinperintä 0 0,00 0 0,00 Korkokulut , ,14 Muut rahoituskulut , ,00 Satunnaiset kulut 0 0,00 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0 0,00 0 0,00 Pakollisten varausten muutos 0 0,00 0 0,00 Käyttöom. myyntitappiot ,07 0 0,00 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,39 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset , ,06 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,53 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,66 0 0,00 Oman pääoman vähennykset 0 0,00 0 0,00 Kokonaismenot yhteensä , ,00 Kokonaistulot Kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos ~ 15 ~

17 1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 3 Muut yhtiöt 2 Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt (KVT-Vesihuolto Oy ja Nikulan Ravirata Oy) 2 Yhteensä 11 KAUSTISEN KUNTA Tytäryhtiö 80 % 5,29 % Kuntayhtymä Kaustisen Lämpö Oy Keski-Pohjanmaan Liitto Tytäryhtiö 100 % 4,10 % Kuntayhtymä Kaustisen Kehitys Oy Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy 2,46% 7,84% Kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Tytäryhtiö 100 % Kiinteistö Oy Rekipolska Tytäryhtiö 100 % Kaustisen Oppilasasuntolat Oy 10,45 % Kuntayhtymä Korpelan Voima kuntayhtymä Tytäryhtiö 71,66 % Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy Konsernin toiminnan ohjaus Kunnanvaltuusto tarkisti konserniohjetta v Konserniohjeessa on annettu pysyväisluonteisia ohjeita kunnan edustajille yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä. Konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan ja hyväksyy kunnan konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet ja on kuntakonsernin ylin valvoja. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ei ole vielä asetettu keskeisiä tavoitteita kuntakonserniin kuuluville yhtiöille Konsernivalvonnan järjestäminen Kunnanhallitus ohjaa kuntakonsernia ja vastaa valvonnasta, antaa tarvittaessa ohjeita ja toimii yhtiökokousedustajana. Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan osalta sekä seurata omistajapolitiikan toteutumista ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle. Samoin kunnanjohtaja seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen taloutta ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle. Konserniohje sisältää ohjeen tytäryhtiöille toiminnan ja talouden raportoinnista kunnanhallitukselle puolivuosittain. Konserniyhtiöitä on ohjeistettu myös talousarvion täytäntöönpano-ohjeella. ~ 16 ~

18 1.6.4 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Tytäryhtiöt Kaustisen Lämpö Oy Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on taata asiakkaille keskeytymätön lämmönjakelu ja säilyttää energianhinta kilpailukykyisenä. Lämmöntoimitusta laajennetaan olemassa olevan verkoston alueella mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa uusille alueille. Tavoitteena on oman tuotantoalueen käynnistäminen vuonna TALOUDELLISET TAVOITTEET Tavoitteena on säilyä kilpailukykyisenä energiantoimittajana toiminta-alueella. ja varmistaa sopimuksilla ja mahdollisella omalla tuotannolla häiriötön ja hinnaltaan kilpailukykyinen polttoaineen saanti. Taloudellisena tavoitteena on myös pitää kassatilanne vakaana. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Energianmateriaalien hintojen nousu ja saatavuus tulevaisuudessa sekä energiahintaa korottavat verojen ja materiaalikustannusten nousut. Toteutuma 2013 Hake/kierrätyspuu/puru- energiamateriaalia käytettiin 59 prosenttia ostetusta energiamäärästä, koska palaturvetta oli vaikea saada. Tilikauden puolessa välissä palkattiin toinen lämpölaitoksen hoitaja. Uutta kaukolämpörunkolinjaa rakennettiin n. 925 jm ja uusia asiakkaita liittyi verkostoon kuusitoista (16) kappaletta. Vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä 227 ja lämmitettäviä kuutioita yhteensä m 3. Ullavantien lämpölaitoksella saneerattiin polttoaineen materiaalikuljetin ja toisen KPA-kattilan tuhkakuljetin sekä uusittiin prosessiohjausjärjestelmän sekä polttoaineen punnitusjärjestelmän atk-laitteisto. Katajiston lämpölaitoksella polttoainemateriaalisiiloa laajennettiin 135 m 2. TP 2011 TP 2012 TP 2013 Myyntituotot Muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut yht LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Kaukolämmön myynti Kaukolämmön myynti Myydyn energian määrä ostetusta energiasta 76,06 77,67 78,17 65,80 Varaston osuus 8,71 12,77 Energian hinta / MWh + alv (23%) 24 % ~ 17 ~

19 Polttoainejakauma MWh % MWh % MWh % MWh % Turve , , , ,48 Hake 809 4, , , ,96 Puru hake+ puru 550 Öljy , , , ,56 Kaustisen Kehitys Oy Tilivelvollinen toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on vuoden 2013 aikana saada vuokrattua Mosalan leirintäalue ja mökit pitempiaikaiselle vuokrasopimuksella yrittäjälle, joka vastaisi Mosalan alueen toiminnasta ympärivuotisesti. Kaustisen kehitys Oy:n omistamien Agri-Marketin viereisten tonttien rakentaminen on määrä tapahtua vuoden 2013 aikana. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on pitää edelleen yhtiön talous voitollisena, jolloin pystytään varautumaan tuleviin peruskunnostustarpeisiin sekä pieniin remontteihin yhtiön omistamissa tiloissa ilman mainittavaa lainakannan lisäystä. Voitollisella tuloksella on syytä varautua myös korkomenojen kasvamiseen. Vuokratuloihin tulee vuonna 2013 n. 2 % nousu koska vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Suurin riski on päävuokralaisten liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset joiden vuoksi suurimmat vuokratilat jäisivät vaille päävuokralaisia. Tämä aiheuttaisi notkahduksen vuokratulojen määrään. Toinen merkittävä riski on voimakas korkotason nousu nykyisestä. Yhtiön vieraan pääoman määrä on suhteellisen korkea ja korkokulujen määrä vaikuttaa huomattavasti yhtiön tulokseen. Riskiä lisää myös vuokrattavan rakennuskannan kunto. Vielä tällä hetkellä rakennuskanta on suhteellisen uutta, mutta tällä vuosikymmenellä on jo peruskunnostuksia tehtävä osassa kiinteistöjä. Peruskunnostustarpeet vievät tulevina vuosina entistä suuremman osan yhtiön tuloista. Toteutuma 2013 Mosalan leirintäalue oli kokonaan vuokrattuna vain kesä-ajan Leirintäalueen käyttöastetta kesäajan ulkopuolella saatiin hieman nostettua. Käyttöaste alueen ollessa Kehitys Oy:n hoidettavana oli yöpymisvuorokausissa noin 15 %. Lisäliiketilan rakentaminen Kokkolantien varteen ei toteutunut maanomistusoloista johtuen. Kehitys Oy:n omistukseen tulisi saada laajempi alue. Pieniä kunnostuksia tehtiin. Kaustisen palvelutalon markiisit yhtiön omistaman osakkeen kohdalta uusittiin vuoden aikana. Kaustisen kehitys Oy myi vuoden aikana Furfix Oy:n käytössä olleet rakennukset ja kiinteistöt Sagafurs Oyj:lle. Taloudellisia tavoitteita ei kaupassa täysin saavutettu. ~ 18 ~

20 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Myyntituotot Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut yht LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tilinpäätössiirrot 0 0 Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kansantaiteenkeskus Oy:n tavoitteena on pitää kiinteistö vuokrattuna mahdollisimman täydellisesti ja kaikki vuokrattavissa olevat tilat vuokrattuina sopimuksilla, joilla ainakin tilojen käyttökustannukset saadaan peitettyä n. 40 % osuudella. Tavoitteena on vuoden 2013 aikana saada valmiiksi katon vesivuotojen aiheuttama peruskorjaus. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on vuonna 2013 saada aikaan tulos, jossa poistot on tehty täysimääräisesti rakennuksesta ja kalustosta sekä kiinteistön käyttökustannuksista katettua vuoksilla ainakin pidemmällä aikavälillä vähintään 50 % kustannuksista. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Kiinteistön vuokratuottojen ja muiden tulojen kertyminen on vuokralaisten toiminnasta ja Kaustisen kunnan myöntämästä avustuksesta riippuvainen. Lisäksi kiinteistön kunto ja tekemättömät korvausinvestoinnit koneisiin ja rakenteisiin aiheuttavat taloudellisia riskejä. Toteutuma 2013 Kiinteistön peruskunnostus saatiin valmiiksi vuoden 2013 syksyllä. Vuoden 2013 tulos oli hieman voitollinen. Poistot tehtiin täysimääräisesti myös perusparannuksen osalta. Kiinteistön vuokratuottoja saatiin lisättyä kannattavalla vuokrahinnalla. Toimistotilat olivat vuodenvaihteessa täyteen vuokrattuja. Ainoastaan soitinverstas oli vuokraamatta. Kiinteistön tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteistön hoitokulut yhteensä Käyttökate / hoitokate Poistot ja arvonalennukset TP TP TP Rahoituskulut TILIKAUDEN TULOS ~ 19 ~

21 Kiinteistö Oy Rekipolska Tilivelvollinen Vesa Jouppila TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on järjestää vuokra-asuntoja kohtuullisella vuokatasolla ja lyhyellä odotusajalla kaikille asunnon tarvitsijoille Kaustisella. Tätä tehtävää toteutetaan asuntokannan ylläpidolla, hyvän kiinteistönhoidon avulla ja uusien vuokrakohteiden rakentamisella. Asunnot varustetaan nykyaikaisella varustuksella ja tekniikalla. Asuntoja rakennettaessa huomioidaan erilaiset perhekoot ja eri ikäkausien asumistarpeet. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on tulostaso, jossa asukkaiden vuokrataso pysyy kohtuullisena vähintään maakunnan keskiarvoluvuissa. Vuokrilla katetaan vähintään puolet peruskorjauksista, toinen puoli peruskunnostuksista hoidetaan lainarahoituksella. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Korkotason nousu aiheuttaa suurimman riskin, koska Kiinteistö Oy Rekipolskan oma pääoma on pieni ja vierasta pääomaan on paljon n.10 milj.. Ihmisten asumistottumuksien muutos aiheuttaa tarpeen muuttaa asuntoja ja asumisen varustetason entistä vaativampaan suuntaan. Korjauskustannuksien nousu on ennakoitavissa ja riskit ovat suhteellisen pienet asuntokannan ollessa jo pääosin 2000 luvulla rakennettuja. Todella huonokuntoisia kiinteistöjä ei Rekipolskan nykyisessä asuntokannassa ole. Kolmen vanhimman kohteen peruskunnostuksien jälkeen peruskunnostustarpeet on kokonaisuudessaan tehty vuoden ajaksi nykyisessä asuntokannassa, ainoastaan osassa Kaustisen kunnalta ostetuissa asunnoissa on peruskunnostustarpeita. Asukkaiden vuokranmaksukyvyssä tapahtuvat muutokset huonompaan suuntaan nykyisestä. Riskit on suhteellisen pienet koska nykyinenkään taantuma ei ole luottotappiota juuri nostanut. Vuokrasaatavat eivät ole kasvaneet. Taantuma on Kiinteistö Oy Rekipolskaan vaikuttanut viiveellä siten, että isompien asuntojen kysyntä pienentynyt. Toteutuma 2013 Tilikauden alussa suoritettiin huoneiston kuntotarkistuksia lähes kaikissa huoneistoissa ja laadittiin kunto- ja kunnossapitolomake. Huoneistotarkastuksen yhteydessä suoritettiin välittömiä pieniä korjaustoimenpiteitä lvi- ja sähkölaitteisiin sekä pintamateriaalikorjauksia eri kiinteistöjen asuinhuoneistoissa. Täydellisiä asuinhuoneistoremontteja tehtiin tilikaudella viidessä eri asuinhuoneistoissa. Kangastien paritalojen huoneistoihin asennettiin ilmalämpöpumput lattiasähkölämmityksen avuksi. Ylijoentie 32 kiinteistön ulkoseinät maalattiin ja piha-alueen korjauksia tehtiin Ketuntie 21, Ketuntie 19 A ja B, Laurilantie 1 ja Ylijoentie 32 poistamalla puustoa, muissa kiinteistöissä on parannettu piha-alueita raivaa-malla kasvillisuutta ja sorastamalla parkkialueita. Joulukuussa yhtiölle valmistui uusi luhtirivitalo Knöysingintie 19 B. Talossa on 9 asuntoa. TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Kiinteistön muut kulut Käyttökate / hoitokate Poistot Rahoituskulut Tilinpäätössiirrot Luottotappio Tuloverto TILIKAUDEN VOITTO ~ 20 ~

22 Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Vuoden 2013 kesän aikana jatketaan loppuun oppilasasuntolan huoneiden maalaus-, ja pintatasoitus töitä sekä asuntolanvalvojan rakennuksen maalaus- ja pintatasoitustöitä ravikoulun loma-aikana. Käynnistetään neuvottelut kuntayhtymän kanssa vuokratason nostamiseksi tasolle, joka mahdollistaa kiinteistön peruskunnostuksen sitten kun se on ajankohtaista, ilman omistajan pääomapanosta. TALOUDELLISET TAVOITTEET Tavoitteena on pitää yhtiö voitollisena, jotta pystytään suorittamaan kiinteistön välttämättömät korjaukset välittömästi ja varautumaan tuleviin peruskunnostuksiin jonkinlaisella omarahoitusosuudella. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT Päävuokralaisen toiminnan supistuminen oppilasmäärän vähentyessä aiheuttaisi suurimman riskin yhtiön taloudelle. Sopeutuminen siihen vähentäisi vuokratuloja ainakin tilapäisesti, mikäli kuntayhtymä ei haluaisi käyttöönsä kaikkia tiloja. Kiinteistöjen tulevat kunnostustarpeet aiheuttavat taloudellisia riskejä pitemmällä aikavälillä, koska vuokratasossa ei ole huomioitu eteen tulevia kunnostustarpeita ollenkaan. Nykyisellä vuokratasolla voidaan vuosittain toteuttaa pieniä korjauksia. Toteutuma 2013 Tilikauden aikana kunnostettiin viimeiset peruskunnostettavat solut asuntolasta. Samalla suoritettiin ilmastointikanavien nuohous, joka tehdään jatkossa 5 vuoden välein. Normaalisti ilmastointikanavat nuoho-taan 10 vuoden välein. Tulevien peruskunnostuksien rahoittamiseksi nostettiin vuokria vuokrasopimuksen määrittämän indeksikorotuksen lisäksi 0,50 /m 2 /kk. Kaustisen kunta teki asuntolan ympäristössä puuston harvennushakkuut. Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän ilmoituksenvälitys muutettiin vuoden aikana kiinteästä verkosta lankaverkkoon perustuvaksi järjestelmäksi. Kiinteistön lämmitysöljyn kulutusmäärä kasvoi 1225 l edellisestä vuodesta, mutta litrahinnan laskun johdosta euromääräinen kustannus laski 398. Syitä lämmityskulutuksen kasvuun on etsitty edelleen vuoden 2013 aikana. TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Kiinteistön tuotot Hallinto- ja henkilöstökulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä Käyttökate / hoitokate Poistot ja arvonalennukset Rahoituskulut TILIKAUDEN TULOS ~ 21 ~

23 1.6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KUNTAKONSERNIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot/ tulot , ,88 Toimintakulut/ menot , ,09 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) , ,89 TOIMINTAKATE , ,32 Verotulot , ,46 Valtionosuudet , ,34 Rahoitustuotot , ,46 Rahoituskulut , ,41 VUOSIKATE , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , ,51 Arvonalentumiset, satunnaiset tuotot 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,98 Tilinpäätössiirrot , ,73 Vähemmistöosuudet tilikauden tuloksesta , ,53 TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ , ,24 Toimintatuotot/ kulut 38,36 34,77 Vuosikate/poistot % 129,55 47,40 Vuosikate /as 828,67 267,41 Asukasmäärä AMK yksikköhintarahoitus t siirretty toimintatuotoista valtionosuuksiin, Konsernitilinpäätöksen laatimisohje s.33/2011. Vastaava muutos t, vuoden 2012 tietoja ei ole muutettu HUOM KPKS kuntayhtymän omistuksessa muutos 4,2199% 2012 ja 4,1028% 2013 ~ 22 ~

24 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosikate , ,53 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,88 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,65 Investointimenot , ,17 Rahoitusosuudet investointeihin , ,32 Pysyvien vast.hyöd. luovutustulot , ,91 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,94 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,29 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,47 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,85 Lainakannan muutokset , ,05 Oman pääoman muutokset 6 799, ,51 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom , ,94 Vaihto-omaisuuden muutos , ,35 Saamisten muutos , ,97 Korottomien velkojen muutos , ,50 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,24 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,78 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,51 Rahavarat , ,44 Rahavarat , ,95 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,51 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 58,62 21,64 Lainanhoitokate (tyydyttävä 1-2) 1,21 0,53 Kassan riittävyys, pv ~ 23 ~

25 KUNNAN KONSERNITASE VASTAAVAA Aineettomat oikeudet , ,75 Muut pitkäaikaiset menot , ,44 Aineettomat hyödykkeet , ,19 Maa- ja vesialueet , ,34 Rakennukset , ,29 Kiinteät rak. ja laitteet , ,75 Koneet ja kalusto , ,48 Muut ain. hyödykkeet , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Aineelliset hyödykkeet , ,47 Osakkuusyhteisöosuudet , ,66 Muut osakkeet ja osuudet , ,05 Muut saamiset/ liittymismaksut , ,22 Sijoitukset , ,93 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,59 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,51 Vaihto-omaisuus , ,85 Pitkäaikaiset saamiset , ,52 Lyhytaikaiset saamiset , ,99 Rahoitusarvopaperit , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,90 ~ 24 ~

26 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma / Osakepääoma , ,02 Arvonkorotusrahasto , ,26 Muut omat rahastot , ,10 Ed. tilikausien yli- ja alij , ,95 Tilikauden yli-/alij , , , ,09 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,28 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,13 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,54 PAKOLLISET VARAUKSET , ,85 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,57 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,17 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,86 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90 Omavaraisuusaste, % (tavoite 50%) 26,41 27,02 Suhteellinen velkaantuneisuus, 118,32 117,84 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , ,14 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas 728,88 562,08 Konsernin lainakanta 31.12, Konsernin lainat/asukas 31.12, , ,85 Konsernin rahoitusvarallisuus Kunnan asukasmäärä HUOM 1: KPKS kuntayhtymän omistuksessa muutos 4,2199% 2012 ja 4,1028% 2013 sekä H7 rahastokorjaus, ed.tilik. Ylijäämä erotus ,54 ( x 4,1028%=15.508,58 ) Kiurun hallitus hyväksynyt , oman pääoman lukuja ei tilinpäätöskertomuksessa ole muutettu. HUOM 2:Koulutuskuntayhtymän ed. tilik.ylijäämä ei täsmää, eroa ,83 x 7,84%) ,20, hallitus ~ 25 ~

27 1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMET Tilikauden 2013 tulos oli merkittävästi arvioitua parempi. Alkuvuodesta 2013 perustettiin luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva talouden tervehdyttämistyöryhmä joka on toiminut koko loppuvuoden ajan. Hallintokunnille asetettiin hankintakielto sekä vaade käyttötalousmenojen 5 %:n karsinnasta. Useimmat hallintokunnat pääsivät tavoitteeseen joskin myös lisämäärärahatarvetta ilmeni esim. päivähoidossa. Kunnan omassa palvelutuotannossa päivähoito on laajentunut ja kustannukset ovat kasvaneet kahden viimeisen tilikauden aikana merkittävästi. Osaltaan taustalla vaikuttaa perhepäivähoitajien työaikamuutos ja päivähoidossa olevien lasten lukumäärän kasvu. Kunnan omaa palvelutuotantoa enemmän tulokseen vaikuttivat sosiaali- ja terveysmenojen kasvun pysähtyminen ja myönteinen verotulokehitys. Kunta sai vuoden aikana harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa. Tilikauden tulos oli ,88 euroa. Tulos oli euroa talousarviossa arvioitua parempi ja parani edellisvuoden tuloksesta eurolla. Kunnalla on kattamatonta alijäämää aikaisemmilta vuosilta ,21 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen kattamatonta alijäämää jää ,33 euroa. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos ,88 euroa siirretään yli/alijäämätilille. ~ 26 ~

28 3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 2903 Elatustuki Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa vetovoimainen palvelujen keskus. Kuntastrategian onnistumisen edellytys on toimintaympäristön aktiivinen havainnointi ja muutosten vaikutusten analysointi kansalaislähtöisen toiminnan näkökulmasta. Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan kaivostoiminnan aloittamiseen. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Uusi kuntastrategia Tasapainoinen talous Lainamäärä /as Kuntakonsernin ohjauksen ja johtamisen kehittäminen, toimijoiden tehokas yhteistyö ja tarkoituksenmukainen työnjako Mittari / Tunnusluku / Arviointi Valtuustokauden alussa, tavoite toteutui Vuosikate 180 /as, vuosikate 339 /as 3.800, lainamäärä /asukas Konserniraportointi talousraportoinnin yhteydessä sisältäen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoite toteutui osittain. Asiakas Kunta on kuntalaisia varten asiakas on ykkönen Palvelukysely koko kuntapalvelusta toteutetaan parittomina vuosina. Asiat käsitellään nopeasti ja palautteet asiallisesti Kuntastrategiatyön yhteydessä toteutettiin kuntalaiskysely palveluiden tavoitteista. Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko, toteutui. Kunnan ulkopuolella työssäkäyville myönnetään työ- Määrärahavaraus euroa, keskimäärin 90 matka-avustuksia vuosittain Kunta tukee paikkakunnalle ensiasunnon rakentavia tai Kaustiselta ensiasunnon hankkivia hakijalle, myönnettiin 92 hakijalle. Määrärahavaraus euroa, n. 20 hakijalle Nuorten ensiasuntoavustuksia myönnettiin 20 hakijalle. Prosessit Toteuma Kunnanhallituksen kokouksia Kunnanhallituksen iltakoulu 4 1 Kunnanvaltuuston kokouksia 11 7 Kunnanvaltuuston iltakoulu 2 5 Henkilöstöjaos 6 4 Kehittämislautakunta 8 lautakunta lakkautettiin v Tarkastuslautak. kokouksia 10 9 Keskusvaalilautak.kokouksia 0 0 Vaalit 0 0 Tilintarkastuspäiviä Talousraportointi krt/vuosi 1 ta-täytäntöönpano-ohjeen mukaisis.konserniraportoinnin sesti, 4 kertaa, lisäksi 2 kk-raportointia Talousarviossa varaudutaan uusien luottamushenkilöiden koulutukseen, strategiatyöhön ja asiantuntijapalve-luihin. Alueellinen yhteinen luottamushenkilökoulutus ei toteutunut, luottamushenkilöiden perehdyttäminen tapahtui pääosin kuntastrategiaprosessissa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ~ 27 ~

29 Johtaminen, yksituumaisuus kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan vetovoimatekijöiden hiipuminen. Kunnan väestö- ja työpaikkakehitys. Toteutuma 2013 Kunnan uusi kuntastrategia hyväksyttiin hallintosääntö tuli voimaan valtuustokauden alussa. Hallintosääntömuutokset hyväksyttiin ja uusi Hallintosäännössä perustettiin kaksi kunnanhallituksen pysyväistoimikuntaa. Maankäyttö- ja kehittämis-toimikunta on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa ja sosiaalipalveluiden kehittämistoimikunta 7 kertaa. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuusosakkeet ja osuudet, taide Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo ~ 28 ~

30 KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1201 Toimistopalvelut 1202 Talouspalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöhallintopalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Sähköisten palvelujen määrä kasvaa kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja prosesseja ote-taan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspinnoilla. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla tii-vistetään. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Kunnanjohtaja Talousjohtaja Talouspäällikkö Kanslisti Palkkasihteeri Palkanlaskija Atk-neuvoja Palveluneuvoja 0, ,2 Yht. 7, ,2 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto Asiakas Yritysten kesätyöllistettyjen määrä n. 70 Prosessit Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköinen laskutus käyttöön Yhteispalvelun laajentaminen Verkostoitunut ja tarkoituksenmukainen yhteistyö Mittari / Tunnusluku / Arviointi Ajantasaiset ohjelmistot, jatkuva toimintavarmuus Tavoite toteutui n.70 / hakemuksia saapui 40 kpl, 33 nuorta työllistyi Tavoite toteutui mm. sähköinen palkkalaskelma otettiin käyttöön ja laskutusputki eteni suunnitellusti Asiakaspalvelu ja valtion palvelut. Kunnalla on valmius yhteistyön laajentamiseen. Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva Talousarviosäästöjen perusteella lakkautettiin Inspihenkilöstö henkillöstön kehittämis- ja työhyvinvointihanke. Henkilöstökoulutusta jouduttiin taloussyistä karsimaan. Kehityskeskustelut vuosittain Toteutui osittain. Esimiesfoorumi kerran kuukaudessa Tavoite toteutui Alueen kuntien talha johdon ajankohtaistapaamiset Tarvittaessa Työtyytyväisyysindeksi asteikolla 1 5 Selvitystä ei toteutettu Sairaspoissaolojen määrä 10 pv/tt Sairaspoissaolot otettiin tiiviimpään seurantaan. Toimien ja virkojen virkanimikkeet työtehtävien mukaisiksi Tavoite toteutui ja toiminta jatkuu. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Työtehtävien hoito sijaisuuksien ajan. Koko kuntapalvelusektorin henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen. Toteutuma 2013 Kunnan IT-palveluita vahvistettiin palkkaamalla teknisen johtajan vuorotteluvapaasijaiseksi IT-asiantuntija. Palvelua myydään Perhon kunnalle 2 pv/vko. Näin voidaan palvella laajemmin myös omia yksiköitä, esim. musiikkilukio ja kirjasto. ~ 29 ~

31 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 30 ~

32 KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Vanhusten kotona asumisen tuki, avustaja 1304 Kaustisen seutukunta 1307 Ystävyyskuntatoiminta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen alueensa keskus, konkreettiset toimet suunnittelukaudella Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Talous- ja velkaneuvoja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku /Arviointi Asiakas /asukas Velkaneuvonta kuntaosuus 1,23 / 1,36 Kaustisen seutukunta 46,72 / 46,00 Ympäristöterveydenhuolto 31,53 / 34,12 Keski-Pohjanmaan liitto 17,22 / 17,10 Aluepelastuslaitos 83,04 / 61,85 Tuotantotavoitteet Seutukuntavaltuusto Velkaneuvonta uusia asiakkaita 85 Talous- ja velkaneuvontaa toteutetaan nykyisessä laajuudessa Kannuksen kaupungin ja Kaustisen seutukunnan alueella. Vuonna 2012 aloitettua vanhusten kotona asumisen tukipalvelua jatketaan suunnittelukaudella sekä kunnan palvelutoimintana että tukemalla veteraanien alueellista palveluhanketta, palvelun piirissä asiakkaita n. 65. Talousarviossa on euron varaus seutukuntaosuuksiin, yrityspalvelupisteen (YPP) toimintaan sekä turkisneuvojan yhteistyöosuuteen. Ympäristöterveydenhuollon, Keski-Pohjanmaan liiton (+1,7 %) sekä aluepelastuslaitoksen (-1,2 %) talousarviovaraukset ovat esityksen mukaisia. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Alueen kuntien yhteistoiminta-alueen hankkeiden rahoituksen jatkuminen uudella EU-rahoituskaudella. Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys. Toteutuma 2013 Kunta on mukana veteraanien palveluhankkeessa. Tarvetta on palvelun laajentamiseksi muillekin vanhuksille. Seutukuntaosuuksia alueelliseen kehittämistoimintaan maksettiin yhteensä ,61 euroa, sisältää Pirityisten toiminnan rahoitusta Kuntaosuudet esitetään tasekirjan liitteessä no Talous- ja velkaneuvonta Tilivelvollinen Tellervo Pakkala Talous- ja velkaneuvonnassa kirjattiin v yhteensä 126 asiakasta, joista uusia oli 85. Uusien asiakkaiden määrä kasvoi ja oli 20 vuoden tilastossa kolmanneksi suurin. Erilaisia tilastoituja suorit-teita kirjattiin 134 kpl; velkajärjestelyhakemuksia, maksuohjelmia ja niiden muutoksia, lausumia, takaushake-muksia Takuu-Säätiölle, sovintoesityksiä velkojille, avustusanomuksia, lisätilitysvelvollisuuden tarkistamisia ja maksuesityksiä velkojille yms. Asiakastapaamisia oli 163 kpl, lisäksi neuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla ja kirjallisesti. Jonotusaika pysyi kohtuullisena, n. 3-6 päivää (lukuun ottamatta loma-aikoja). Asiakkaiden veloissa korostui edelleen ns. ~ 31 ~

33 pikavippien osuus, joista entistä suurempi osa oli seurausta aikaisemmasta peliongelmasta. Lisäksi entisiä yrittäjiä on asiakkaina jälleen enemmän kuin muutamina aikaisempina vuosina. Velkajärjestelyn saa lain mukaan vain kerran, mutta toista kertaa järjestelyä hakevien tai sen mahdollisuutta tiedustelevien ja harkitsevien määrä on kasvanut. Vuonna 2013 uutta velkajärjestelyä käräjäoikeudelta haki 3 asiakasta, näistä 1 hylättiin. TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toimintatulot Myyntitulot valtiolta Myyntitulot kunnilta Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut -1 0 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toteutuma 2013 Toimintatulot Talous- ja velkaneuvonta toteutui suunnitellusti alueellisena palveluna. Myyntitulot valtiolta Myyntitulot kunnilta Talous Alkuperäinen TA- Toimintamenot TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset Henkilöstökulut jälkeen Palvelujen ostot Toimintatuotot Aineet, 0 tarvikkeet ja tavarat Toimintamenot Vuokrakulut Toimintakate Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Myyntivoitto/tappio Poistot Arvo ~ 32 ~

34 ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN Tilivelvollinen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelin-keinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Kaustisen kunnan yrityspalvelu ostetaan seutukunnan yrityspalvelukeskukselta. Kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä lisätään ja kehitetään tavoitteena valmistautuminen kaivostoiminnan aloittamiseen Kaustisen ja Kokkolan alueella. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 Maaseutuasiamies 1 1 alueellisena ostopalveluna Lestijärven kunnalta Kanslisti 0,2 0,2 0 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Maaseutulautakunta: Maaseutulautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Veijo Hernesniemi ja varapuheenjohtajana Mika Vintturi. Kaustisen kuntaa maaseutulautakunnassa edustavat Mika Vintturi ja varajäsen Kimmo Kuorikoski. Maksatus viedään järjestelmään 1 kk:n kuluessa. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6 mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan 2 kk:n sisällä maksatuksesta. Takaisinperintäpäätös tehdään 2 kk:n sisällä takaisinperintäperusteen muodostumisesta. Laatutavoitteet ovat toteutuneet. Riittävä ja laaja asiantuntemus ja sijaisuuksien hoito Kaustisen seudulla alueellisesti ja kokonaistaloudellisesti Kunnille on palautettu ennakoiden perusteella maksetuista kuntaosuuksista euroa. Asiakas Tilakäyntejä 7 kpl Kunta- ja viljelijätiedotteita 10 kpl Kokonaiskustannus /as Prosessit Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Yleisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen. 2. Vuoden 2013 alussa kuntien maaseutuhallinto uudistuu. Laki maaseutuhallinnon uudistumisesta on tullut voimaan Uudistuksen tärkein syy on, ettei hallinto nykyisellään täytä EU:n maksajavirastovaatimuksia. Uuden lain tavoitteena on koota kunnissa hoidettavat maaseutuhallinnon tehtävät suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joissa toimii pääsääntöisesti 800 maatalousyrittäjää ja tehtäviä hoitaa vähintään viisi henkilöä. Kaustinen toimii yhdessä Kaustisen seutukuntien kuntien ja Kannuksen kaupungin kanssa. Uusi maaseutuyksikkö aloittaa ~ 33 ~

35 Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa Jyta sote-työpaikkojen siirtyminen Kokkolaan vääristää v tilastoja. Työllisyysaste % Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa ,4 65,0 65, ,3 63,9 636, ,1 65,8 65,2 Yritykset toimipaikkoja, lähde Tilastokeskus Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa Toteutuma 2013 Vuosi 2013 oli alueellisen maaseutuhallinnon ensimmäinen toimintavuosi. Lestijärven kunnan maaseutu-toimi hoitaa kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistyönä seutukunnan kanssa kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen perustuen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidostyhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutuhallinto toimii palveluyksikkönä, josta käytetään nimitystä maaseutuyksikkö KaseKa. Työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maa-seututoimella on hajautettu toimintamalli, jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksen-mukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Lakisääteiset tehtävät on hoidettu ajallaan. Jokaisessa alueen kunnassa on järjestetty maaliskuussa maataloustukiin liittyvä tuki-info. Investointien suunnittelua ja neuvontaa on annettu maataloustoimistoissa käy-dyissä keskusteluissa. Kuntalaisille ja yhdistyksille on tiedotettu projekteista ja tukimahdollisuuksista mm. kuntatiedotteessa. Toholammin kunnan alueella maaseututoimen tehtävät on hoidettu yksikön sisäisin järjes-telyin. Lautakunnan tulot, kunnilta 2013 laskutettu Menototeuma Palautukset kunnille yhteensä Kaustinen Palautus suoritetaan mennessä. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 34 ~

36 LOMITUSPALVELUT Tilivelvollinen lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut järjestetään joustavasti ja taloudellisesti. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Lomituspalvelupäällikkö Lomasihteeri Johtava lomittaja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku/ Arviointi Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Asteikko 1-5, tavoite 4 / toteutui 4,2 Työnohjausrengas 1 kokoontuminen / vuosi / toteutui Yhteistoimintaryhmä 2 kokoontumista / vuosi / ei toteutunut,1krt Prosessit Palvelusuunnitelmat Vuosiloma järjestetään lomavuoden aikana Lomitusnetin hyödyntäminen asiakaspalvelussa Henkilöstö Talous Tehtynä kaikille karjatiloille v / toteutui Siirtyviä vl-päiviä enintään 10 % / ei toteutunut, 13,59 % väh 30 % asiakkaista tekee vl-hakemuksen / ei toteutunut 12,36 %, lomanetti toimi ajoittain Kehityskeskustelut vuosittain / ei toteutunut, 1 kpl Hallintorahaan sopeuttaen / toteutui TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toimintatulot Myyntitulot Maksutoutot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut menot Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Toteutuma 2013 Valtakunnallista lomituspalveluiden kehystä pienennettiin v milj. euroa. Se toteutettiin maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muutoksella, jossa mm. maatalousyrittäjien työtuloa ja sijaisapumaksuja korotettiin ja maatalouslomittajien työaikaa tehostettiin edelleen. Aluehallintovirasto teki v työsuojelutarkastuksen lomituspalveluihin. Mela teki lomituspalveluihimme lokakuulla toiminnantarkastuksen. Aluehallintoviraston tarkastuksessa ei työsuojelupuutteita ilmennyt. Melan tarkastusraportti tullee keväällä Lomituspalveluiden hallinto on saatu hoidettua hallintorahan (lomitetut päivät x päivähinta) turvin, vaikka lomituspäivät ovat vähentyneet. Maatila- ja turkistarhakohtaiset palvelusuunnitelmat on saatu tehtyä Melan asettaman aikataulun mukaisesti. Lomituspalvelupäätöksiä tehtiin 1123 kpl, joista 1098 myönteistä päätöstä. ~ 35 ~

37 1504 Lomitustoiminta Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Maatalouslomittajat Määräaikaiset lomittajat Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Prosessit Vuosiloma 25,5 pv / asiakas, vuosilomaoikeus 26 pv/ 25,42pv / asiakas Sijaisapu pyynnöistä toteutetaan väh 90 % / toteutui Tuettu maksullinen lomitus Järjestetään enemmän kuin v 2012 / ei toteutunut 264 pv vähemmän Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 / toteutui 4,3 Palvelusuunnitelman mukaiset tilakäynnit toimeenpanossa 140 kpl / vuosi / 94 kpl Maksullinen lomittaja-apu / vuosi / 3319,50 euroa käytetty v Lomituspäiväkustannus poikkeaa +/- 10 % valtakunnallisesta ka:sta / Henkilöstö Kehityskeskustelut Sairauspoissaolo % Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Mobiilijärjestelmän käyttö Lomittajanetin käyttö Tuotanto Vuosiloma Sijaisapu Tuettu maksullinen Mobiilijärjestelmän käyttö / vakinaiset lomittajat 85 kpl / vuosi / ei toteutunut, tehty tarvittaessa 1494 pv/v on alle v 2012 / ei toteutunut 1652 pv Varhaisen tuen malli käytössä / toteutui väh 70 % käyttää / toteutui väh 70 % käyttää / toteutui pv / vuosi / ei toteutunut pv pv / vuosi / ei toteutunut 7377 pv pv / vuosi / ei toteutunut 1451,48 pv 64 käyttäjää /74 lomittajasta TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Toteutuma 2013 Vuosilomaan oikeutettuja maatiloja oli yhteensä 279 kpl, niistä 103 yhden henkilön, 160 kahden henkilön ja 16 yli kahden henkilön tiloja. Vuosilomaan oikeutettuja henkilöitä oli yhteensä 476 kpl, niistä naisia 169 kpl ja miehiä 307 kpl. Lomittajina toimi yhteensä 254 eri henkilöä, joiden palkkakustannukset olivat ,24 euroa. Vuosilomapäivien määrä pieneni maatilojen ja maatalousyrittäjien vähenemisen myötä. Sijaisapujen määrä on vähentynyt osittain lakimuutosten vuoksi. Tuetun maksullisen lomituksen käyttö pieneni edellisestä vuodesta. Maatilojen automatisoituessa maatalouslomittajien ammattitaito ja työn vaativuus on korostunut. Lomittajien täydennys koulutusta on mahdollistettu mm. maatalouslomittajan ammattitutkinnolla, jonka suoritti 8 lomittajaa. ~ 36 ~

38 Kaustisen kunta on tukenut tuettua maksullista lomitusta, talousarviovaraus maaseutuelinkeinojen kustannuspaikalla on euroa, josta käytettiin 3319,50 euroa Turkistarhauslomitus Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Tunnusluku / Mittari / Arviointi asteikko 1-5, tavoite 4 / kyselyä ei tehty Tuotanto Vuosilomaa pv / pv Lisävapaa h / h TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Toteutuma 2013 Lomaan oikeutetuista turkistarhoista, 69 kpl, 63 turkistarhaa on valinnut itse järjestetyn lomituksen ja kunta järjestää kuuden turkistarhan lomituksen. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Henkilöstöriskit Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen vaikeaa, yleisen työsuhdanteen vaikutus lomittajien saatavuuteen ja työntekijöiden työssä jaksaminen. Toiminnalliset riskit Atk-laitteiden ja Lomitusnettiohjelman toimivuus / toimimattomuus. Rahoitus Yleisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen vaikuttaa maatilojen määrään ja lomansaajamäärään. Lainsäädännön muutokset ja lomitusmäärärahan muutos / riittävyys Lomituspalvelut yhteensä Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 37 ~

39 KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveyspalvelut Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia 2101 Siirtyneet eläkevastuut, Tunkkari Ky:n purku 2101 Palveluliikelaitos JYTA 2801 Erikoissairaanhoito, Kiuru Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sopivat vuosittain palvelusopimuksella peruspalveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Kaustisen kunnan palvelusopimuksen keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle: Perheiden tukemisen palvelut Jyta -alueen yhteiset tavoitteet - lastensuojelussa etsitään ratkaisuja lastensuojelusijoitusten ennaltaehkäisyyn yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ - pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä tehdään yhteistyötä kunnan kanssa (mm kuntouttava työtoiminta) - mielenterveyskuntoutujien asumisen järjestämisestä tehdään kokonaissuunnitelma Jyta-alueella ja laitetaan se täytäntöön. Painopisteenä on kotona asuminen ja oikeus asua kotiseudulla. Kaustisen kunnan omat tavoitteet - mielenterveyspalveluita kehitetään painottamalla matalan kynnyksen palveluihin yhteistyössä psykiatrian aluepoliklinikan kanssa. Tavoitteena on siirtyminen tehostetusta asumisesta tavalliseen tukiasumiseen ja kuntoutukseen. - EKE-tuotteelle hankitaan uusi auto Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Jyta -alueen yhteiset tavoitteet - ikäihmisten hoito- ja hoivapalvelurakenteen muuttaminen avohoitopainotteisemmaksi - tavoitteena on, että keskimäärin 91 % yli 75-vuotiaista asuu kotona vuoteen 2020 mennessä - käynnistetään jokilaaksoittaiset intervalliyksiköt ja kehitetään lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutusta kotona asumisen tueksi - vähennetään tehostetusta palveluasumisesta vuodeosastolle tapahtuvia siirtoja - vahvistetaan henkilöstön osaamista tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa - tehdään suunnitelma ensihoidon käyttämisestä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen tukena - vapaaehtoistoimintaa kehitetään erityisesti vanhustyön tueksi Kaustisen kunnan omat tavoitteet - Palvelukoti Markkulan toimintaa ei palveluliikelaitoksen esityksestä poiketen lopeteta. Toimintaa jatketaan nykyisen laajuisena eikä toista hoitohenkilöä siirretä Markkulasta Iltaruskoon. - Iltaruskoon siirretään 1 henkilötyövuotta Markkulasta - Malvakoti muutetaan Ha-Ka-Ve-alueen yhteiseksi kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksiköksi. - kotihoitoon lisätään 2 henkilötyövuotta - ikäihmisten ryhmätoimintaa ja kuntoutustoimintaa kehitetään Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Jyta -alueen yhteiset tavoitteet - lääkärit pyritään rekrytoimaan virkasuhteisiin - hoitoketjujen kehittäminen yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa - terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen sisään rakennetaan palveluketjuihin - sähköinen omahoitojärjestelmä otetaan käyttöön Kaustisen kunnan omat tavoitteet - ensihoito- ja sairaankuljetuksen palvelutavoite on 24/7 Peruspalveluliikelaitos Jytan kustannukset on arvioitu Kaustisen kunnan talousarviossa euroa liikelaitoksen talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Jyta yhteensä , johon sisältyvät myös Tunkkarin kuntayhtymän lakkauttamisen jälkeen kunnalle tulevat eläkemenoperusteiset maksut. ~ 38 ~

40 Erikoissairaanhoidon kuntaosuusennuste perustuu jäsenkuntien suhteelliseen erikoissairaanhoidon käyttöön vuosina , talousarvioesitys, erikoissairaanhoito euroa. Toteutuma 2013 Kaustinen TP 2011 TP2012 TA2013 TP2013 Vanhusten omaishoidontuen saajat Vanhusten omaishoidontuki /asiakas Vammaisten omaishoidontuen saajat Vammaisten omaishoidontuki /asiakas Kodinhoitoapu kotitalous Kotihoito /asiakas Kotisairaanhoitokäynnit Palveluasuminen ja laitoshoito 0 0 Iltarusko Markkula Malvakoti, ostopalvelu Koivukulma Tehostettu palveluasuminen /hoitopäivä Pitkäaikaislaitoshoito /hoitopäivä ei ole ei ole Lääkärikäynnit Vuodeosaston hoitopäivät Vuodeosastopalvelut /hoitopäivä Terveyden ja sairaanhoidon peruspalvelut /asukas Erikoissairaanhoito /asukas Peruspalvelulautakunta linjasi joulukuussa 2012 ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelman vuoteen 2020, tämä on toiminut pohjana toiminnan muutoksissa. Suunnitelman toteuttamisen päävuodet ovat kuntien talouden tilan heikentymisen vuoksi. Ohjelman päätavoitteena on vanhustenhuollon palvelu-rakenteen muuttaminen ympärivuorokautista palveluasumista korostavasta rakenteesta avo- ja kotihoito-painotteiseksi. Vuonna 2013 vuodeosastojen hoitopaikkoja karsittiin niin, että maaliskuussa laskettiin Kannuksen osaston hoitopaikkojen määrä 30 paikkaan, kesäkuun alusta Toholammin vuodeosaston hoito-paikkojen määrä 12 paikkaan ja Toholammin vuodeosasto suljettiin. Lokakuun alusta Tunkkarin vuodeosaston paikkamäärä laskettiin 30 paikkaan. Markkulan palvelukeskuksen paikkamäärä laskettiin 27 paikkaan (-8 paikkaa). Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja palveluita koskeva selvitys Jyta-alueella vuosina antoi liikelaitokselle suosituksena esim. - asumisen painopistettä siirretään tavallisiin asuntoihin, kotona asumista tuetaan yksilöllisillä avopalveluilla - kuntoutujille tulee olla tarjolla erilaista kodin ulkopuolista toimintaa ja tukea siihen osallistumiseen - asumisratkaisujen tulee olla kuntoutumista tukevia ja laatusuositusten mukaisia Kertomusvuoden aikana kehittämistyötä on tehty mm. seuraavissa hankkeissa: - Nuppu-hanke, joka keskittyi aikuissosiaalityön kehittämiseen ja jatkoi lastensuojelun ja perhetyön hankkeessa kehitettyjen toimintamallien juurruttamisessa perustoimintaan - Kampa-hankkeessa kehitettiin kuntalaisten/asiakkaiden ja Jytan välisiä vuorovaikutuskäytäntöjä ja ennalta ehkäisevää toimintaa sekä kansalaislähtöisiä ja yhteisöllisiä lähipalveluja. - sähköistä hyvinvointikertomusta kehitettiin Terps 2-hankkeessa. Merkittävin investointihanke oli Vetelissä Harjukodin korjaus- ja uudisrakennushanke, Kaustisen hammas-huolto toimi edelleen väliaikaistiloissa. ~ 39 ~

41 Liikelaitoksen taloudellinen tulos kokonaisuudessaan muodostui maltilliseksi. Kuntaosuudet laskivat -1,59 % (Perho mukaan lukien muutos oli +0,25 %. Liikelaitoksen kunnista Kaustisen kustannukset olivat edullisimmat /asukas. Suurimmat kustannukset olivat Lestijärven kunnalla /asukas. Kun huomioidaan erikoissairaanhoidon kustannukset, Kaustisen kustannukset olivat yhteensä /asukas. Yhteiskustannuksissa Kannuksen kaupungin kustannukset olivat Kaustisen kunnan kustannuksia edullisemmat, /asukas. Jyta liikelaitos palautti kunnille yhteensä ja lisälaskutusta yhteensä Perityt talousarvion mukaiset kuntaosuudet alittivat yhteensä ,84. Jytan osalta kunnan menot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna euroa, talousarvio-muutoksella menomäärärahaa korotettiin euroa. Jytan menot yhteensä euroa, jossa vähennystä edellisvuoden tilinpäätökseen euroa. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviomuutoksella menomäärärahaa korotettiin euroa. Erikoissairaanhoidon menot olivat yhteensä euroa, jossa vähennystä edellisvuoden tilinpäätökseen on euroa. Kertomusvuoden aikana ei hyväksytty kunnan palvelusopimusta vuodelle Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 40 ~

42 3.2 SIVISTYSTOIMEN TULOSALUE Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toiminta-ympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Sivistysjohtaja Kanslisti Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 ei toteutunut Varmistetaan turvallinen toimintaympäristö ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 toteutunut Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 ei toteutunut Paikallista kulttuurista osaamista hyödyntävä toiminta varmistetaan päivittämällä kulttuuristrategia (1= tehty, 0= kesken) 1 0 Päivitetään sivistystoimen strategia 1 0 Prosessit Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö. esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) 1 1 Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö. Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään 70 1 Käynnistetään koulutussuunnitelman laatiminen 1 1 Henkilöstöstä käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%) 50 1 Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%) Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio. Kustannukset / asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen 3. Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa ~ 41 ~

43 Toteutuma 2013 Sivistystoimen palvelusektorilla ilmennyt sisäilmaongelmien laajuus selvisi yläkoulun osalta vuonna Vuosi 2013 toi esiin sisäilmaongelmia muissakin sivistystoimen palvelupisteissä, päiväkodissa, vuorohoito-kodissa, parityöskentely-yksiköissä ja kirkonkylän alakoulun rakennuksessa. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet suuria haasteita lakisääteisten palveluiden järjestämiseen ja järjestämisvastuussa oleville. Sivistys-toimen toimintakate vuodelta 2013 oli 98.4 prosenttia. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 42 ~

44 PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Tuomo Järvenpää 3201 Kuraattori 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu Erityisopetus 3211 Erityisluokka/perusopetus tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3221 Yhteistoiminta Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatkoopintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Vuosiluokat 1-6 Rehtori Apulaisrehtori Luokanopettaja Luokanopettaja ma Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja st Vuosiluokat 7-9 Lehtorit Yhteiset lehtorit Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja o-a Erityisopetus Erityisopettaja Koulunkäyntiavustaja Muu tukitoimi Kuraattori 0,6 0,4 0,4 0,4 Koulusihteeri 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilapäiset Koulunkäyntiavustaja 0 1, ,2 18, Kaikki yhteensä 51,2 51, Laatu ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Perusopetuksen opetustuntien määrä kpl / vuosi - siitä tukiopetustuntien lukumäärä 475 kpl / vuosi Asiakas Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään omien edellytystensä mukaisesti. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) tulos vähintään 3,5 *1. hakutoiveen mukaiseen koulutukseen pääsee 9.lk vähintään (%) 80 ~ 43 ~

45 *Jatko-opiskelupaikan saa vähintään (%) 100 Toimintakulttuuri on tukevaa, osallistavaa ja yhteisöllistä. *Kouluilla on säännöllisesti välituntiaktiviteettejä, kerhoja, KiVa (kiusaamisen vastainen)-ohjelma, yhtenäinen toimintakulttuuri, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa (1= toiminta säännöllistä, 0=toiminta satunnaista) 1 *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) tulos vähintään 3,5 Yhteistyö vanhempien kanssa on tasavertaista, aktiivista ja toimivaa. *Huoltajakyselyssä toiminnan tyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,5 Prosessit Opetus on laadukasta, oppimisympäristöt kunnossa ja kehittyvät sekä ryhmäkoko tukee oppimista. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) tulos vähintään 3,5 *Koulussa on tehty henkilöstöarvion mukaiset korjaukset (%) 80 *Keskiryhmäkoko enintään 21 Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa jatkuvaa. *Yhteistyöhankkeita vähintään 1 Henkilöstö Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja luottamusmiehiltä. *Henkilöstökyselyn tulos (asteikko 1-5) vähintään 3,5 *Kehityskeskustelut (%) 70 Henkilöstö kehittää itseään suunnitelmallisesti ja yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti. *Henkilöstöstä osallistuu vuosittain koulutukseen vähintään (%) 50 *Kehittämishankkeita vähintään 1 Talous Resurssin määrittely tehdään kartoitettujen tarpeiden mukaisesti. Organisaatio on taloudellisesti tehokas ja toimiva. *Tarvekartoitus (1= tehty, 0=kesken) 1 *Sivistyslautakunnalta resurssi tarvekartoituksen pohjalta (1=annettu, 0=ei) 1 Kustannukset ovat Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvoa ( /asukas, /oppilas) (toteutuu=1, ei toteudu=0) 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen ~ 44 ~

46 Perusopetus netto /asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset /oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset / opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Toteutuma 2013 Vuoden 2013 perusopetuksessa on eletty monessa mielessä poikkeusaikaa. Perusopetuksessa on vaihtunut rehtori ja toiminta väistötiloissa on vaatinut kaikilta osapuolilta joustavuutta kertomusvuoden aikana. Alakoulun kellarikerros remontoitiin syksyn 2013 aikana. Yläkoulun vuotta on leimannut uuden yläkoulun odotus ja uuteen kouluun liittyvät suunnittelutehtävät. Puumalan koulussa leimallisinta on ollut tilanahtaus. Tilat ovat riittämättömät nykyiselle yli 70 oppilaan oppilasmäärälle, eikä ainakaan vielä seuraava lukuvuosi tuo tilanteeseen helpotusta, myös henkilöstön vaihtuvuus on vaikuttanut opetustoimintaan. Köyhäjoen koululla integroitiin esiopetus osaksi peruskoulun alaluokkia 0-2 yhdysluokaksi. Järvelän koululla tehtiin kesällä 2013 kosteusremonttia. Remontin valmistuttua koulua Järvelässä on kuitenkin voitu käydä ehkä seesteisimmin koko kunnassa Yhteistoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju Palvelusuunnitelman kuvaus Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toteutetaan yhteistyössä palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi ostopalveluna toimiva ratkaisu, asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5 3,5 toteutunut Prosessit Yhteistyösopimus Kruunupyyn kanssa toimiva ja halukkuus jatkaa yhteistyötä molemminpuolinen 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien halukkuus jatkaa toimintaa ~ 45 ~

47 Toteutuma 2013 Toteutunut talousarvion mukaan. Hankkeet 3212 KELPO 4 - Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 3224 KERHO Ryhmäkokojen pienentäminen 3225 TVT tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Palvelusuunnitelman kuvaus Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävän suorittamista ja perusopetuksen kehittämistä. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Kerhotoiminta laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. *Oppilastyytyväisyyskyselyn tulos (asteikko 1-5) vähintään 3,5 Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisen avulla oppilas saa oikea-aikaista tukea oppimiseensa. *Oppilas- ja huoltajakyselyn tulos vähintään 3,5 Prosessit Kehittämistoiminnan rahoitus taloudellista. *Rahoitus katetaan hankkeisiin tulleiden avustusten avulla lukuun ottamatta kerhotoiminnan 25 % omavastuuosuutta (1=toteutuu, 0=ei toteudu) 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Opettajien voimavarat eivät riitä hanketoimintaan oman työmäärän ohella ja hankkeiden voima-varat eivät kuitenkaan riitä erillisiin hanketyöntekijöihin. Toteutuma 2013 Vuonna 2013 perusopetuksessa saatettiin päätökseen kaksi valtion erityisrahoituksen turvin toteutettua hanketta. TVT-hankkeella voitiin resurssoida uuden yläkoulun teknologiavarustuksen suunnittelua. Hankerahoi-tuksella olikin palkattuna hanketyöntekijä loppuvuodesta 2013 saattamassa loppuun kyseistä suunnittelu-työtä ja laatimassa tarjouspyyntöjä uuden koulun varustuksesta. TVT-rahoituksella saatiin myös hankittua ipad -tablettitietokoneet yläkoulun opettajien käyttöön. Kelpo-hankkeen sisältönä oli opiskelun 3-portaisen tuen sisäänajo ja hyvään toimintakuntoon saattaminen kuntamme peruskouluissa. Tässäkin hankkeessa oli erillinen hankekoordinaattori. Kerho- ja Ryhmäkokojen pienentäminen hankkeet jatkuvat vuoden 2013 jälkeenkin. Kerhohankkeen mahdollistama perusopetuksen kerhotoiminta toimii vakiintuneesti, mutta sen saaminen suunniteltuun laajuuteensa on osoittautunut vaikeaksi. Ryhmäkokojen pienentämisavustuksella voitiin palkata ryhmäkokoja pienentävät resurssiopettajat kaikkiin neljään alakouluun. ~ 46 ~

48 Hankkeet TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toimintatulot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Peruskoulut Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 47 ~

49 MUSIIKKILUKIO tilivelvollinen rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio Palvelusuunnitelman kuvaus Kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu, verkostoitunut ja yhteisöllinen musiikkilukio tarjoaa laadukkaat sekä yksilölliset lukio- ja musiikkiopinnot ja tulevaisuuden jatko-opintovalmiudet turvallisessa ja kehittyvässä toimintaympäristössä. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Rehtori Lehtori Tunitopettaja pt 6, Tuntiopettaja o-a Ostopalveluopetus 2, Koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 Media-assistentti ,6 Kuraattori 0,4 0,4 0,4 0,4 Tuntiopettaja st ,5 19,8 17,8 16,8 13,9 Kaikki yhteensä 38,8 37,8 38,8 36,9 Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Yksilölliset opinto-ohjelmat toteutuvat musiikki- ja lukioopinnot yhdistäen (asteikko 1-5) 5 5 Osallistava ja tulevaisuutta ennakoiva, yhteisöllinen toimintakulttuuri. (asteikko 1-5) 5 5 Opiskelijoiden urasuunnittelua tukeva verkostoituminen. Yhteistyökumppaneita vähintään 5. (asteikko 1-5) 5 5 Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Kaikki sijoittuvat tarkoituksenmukaisiin, tavoitteellisiin paikkoihin. (asteikko %) Opiskelijamäärä nykyinen. (asteikko 1-5) 5 5 Tuotantotavoitteet Taloudellisesti tehokas ja tarkoituksenmukaisesti toimiva yhteisö. (asteikko 1-5) 4,6 4,7 Toiminnan ja tarpeiden kannalta määritellyt tarkoituksenmukaiset resurssit. (asteikko 1-5) 4,6 4,7 Aktiivinen, osaamistaan kehittävä ja tulevaisuuusorientoitunut henkilöstö. (asteikko 1-5) 4,7 4,7 Oppimisympäristö on turvallinen ja tulevaisuusorientoituneena tarkoituksenmukainen. (asteikko 1-5) 4,6 4,6 ~ 48 ~

50 Asiantuntijavierailuja vähintään 2/lukukausi. (asteikko 1-5) 5 5 Yhteistyöverkostoja ja hankkeita vähintään 3/lukuvuosi. (asteikko 1-5) 5 5 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Musiikkilukion opiskelijamääräkehitys 2. Henkilöstön sitoutuminen ja monipuolinen osaaminen erikoislukion edellyttämien tehtävien ja haasteiden mukaisesti. 3. Henkilöstössä tapahtuvat lähivuosien muutokset, rekrytoinnissa menestyminen. 4. Henkilöstön toimenkuvien uudistuminen ennakoivasti muuttuvan lukiotoiminnan vaatimuksien mukaan. 5. Valtakunnallisen lukiotoiminnan opiskelijahuollon haasteet ja asumistoiminnan kehittäminen. 6. Opiskelijoiden sitouttaminen uuteen opiskeluympäristöön ja itsenäiseen asumiseen. Toteutuma 2013 ASIAKKAASEEN KOHDISTUVAT VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Yhteenvetona: Vuoden 2013 päätteeksi raportoitiin OKM:n lukion opinto-ohjaushanke URA-FORUM - oppilaanohjaus moni ammatillisena yhteistyönä. Hankkeessa kehitettiin musiikkilukion opinto-ohjausta ja siihen sisältyi yksilöllisten opinto-ohjelmien edistäminen sekä opiskelijoiden jatkokoulutukseen ohjautuminen. Koko koulu ohjaa hankkeen tavoitteena on, että jokainen opiskelija löytää oman paikkansa tulevaisuudessa. Hankkeen myötä asetetut tavoitteet toteutuivat erinomaisesti. Ohjaustoiminta on jatkuva kehittämiskohde. Opiskelijoiden hyvä jatkokoulutukseen sijoittuminen on mahdollista tuloksellisen ohjaustoiminnan myötä. Musiikkilukio ja sen henkilöstö on hoitanut verkostoja erinomaisesti. Yhteistyökumppaneita on maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeet ovat myös edistäneet verkostoitumista. Opiskelijoita on kannustettu mukaan verkostoitumaan. Tiimitoiminta edistää opiskelijoiden verkottumista työelämään ja jatkokoulutukseen, mm tiedotustiimi, tekniikkatiimi, messutiimi. Opiskelijoiden jatkokoulutukseen sitoutumista seurataan henkilöstötasolla, opiskelijat tiedottavat opinto-ohjaajille myös sijoittumisestaan. Seurantaa on tulevaisuudessa kehitettävä kattavammaksi. Opiskelijamäärä on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Kehitys on erinomainen verrattuna maakunnan muihin lukioihin. Opiskelijahankinta on henkilöstölle varsinaisen työn lisä ja vaatii lukiotoiminnasta resursseja, mm tiedottaminen, messut, vierailut. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti työhön ja samalla he kouluttautuvat työelämän vaatimuksiin. Työ vaatii opiskelijoilta kuitenkin aikaresurssia. TUOTANTOTAVOITTEET Musiikkilukion tilinpäätös on kasvanut edellisestä vuodesta, mutta on pienempi kuin opiskelijamäärän tuottama valtionosuus. Musiikkilukion toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää ja tuloksellista kasvattaa opiskelijamäärää, jotta opiskelu voidaan järjestää taloudellisestikin tarkoituksenmukaisesti ja saada kasvatettua valtionosuutta. Musiikkilukiossa opetusryhmät on muodostettu ja opettajien työtehtävät on järjestetty erittäin säästäväisesti. Musiikinopetuksessa on arvioinnin kautta säästetty resurssia esim. ryhmäopetuksen ja perustellun opinto-ohjelman suunnittelulla. Hankkeet ovat mahdollistaneet henkilöstölle osaamisen kehittämisen ja koko oppimisympäristön kehittämisen. Vuoden aikaan hankkeita on ollut kolme. Musiikkilukio on osallistunut myös musiikkilukioiden aktiiviseen verkostoon. Musiikkilukiolle on laadittu strategia Kaustisen musiikkilukio 2018, strategia on laadittu lahjoitusvaroin asiantuntijaverkostoa hyödyntäen. Strategiatyö vahvistaa Kaustisen musiikkilukion tulevaisuusorientoitunutta toimintaa. Oppimisympäristön kehittämisessä on laadittu suunnitelma sähköistä ylioppilastutkintoa varten. Hankkeiden avulla on uudistettu mm langaton verkko. Turvasuunnitelman mukaan on toimittu. Asiantuntijavierailuja ja yhteistyöverkostoja on ollut suunniteltua enemmän vuoden aikaan. ~ 49 ~

51 Kommentit kirjattuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin 1. Opiskelijamääräkehitys on ollut myönteinen, mutta opiskelijahankinta edellyttää tulevaisuudessa lisäresurssia ja uudistustyötä. Kilpailu kiristyy. 2. Henkilöstön sitoutuminen työhön ja musiikkilukion erityistehtävään on hyvä. 3. Henkilöstön rekrytointi ja vakiinnuttaminen on tärkeä, kokemukset ovat olleet myönteiset. 4. Henkilöstön toimenkuvien uudistaminen on jatkuva prosessi toiminnan uudistuessa. 5. Kuraattoritoiminta on osoittautunut tärkeäksi, opiskelijahuoltoa ja asumista kehitetään jatkuvasti. Opiskelijahuoltoryhmässä on muodostettu asuntolatiimi. Oppilaskunnan hallitus on laatinut kunnalle aloitteen asumisolojen kehittämiseksi. 6. Opiskelijahuolto on todettu entistä haastavammaksi vuosien aikaan, opiskelijoiden itsenäinen asuminen on entistä haastavampaa. Asumisolosuhteiden kehittäminen on kiireellistä, sillä nykyiset asuntolat eivät enää vastaa nykyajan vaatimuksia. Käyttökustannukset /oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Hankkeet TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toimintatulot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Lukio Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 50 ~

52 AMMATILLISET OPPILAITOKSET tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3401 Ammatillinen koulutus Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Opetustuntien lukumäärä Lähiopetusta kpl / vuosi Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston, Kaustisen yksikössä yht h, (Lähi-, etä-, moni muoto-opetus ja työssä oppiminen) 1 Henkilöstö Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa. (toteutunut = 1, ei tot. = 0) 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuudet kunnan ja koulutusyhtymän välillä Toteutuma 2013 Toteutunut talousarvion mukaan. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 51 ~

53 MUU OPETUSTOIMI tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus 2556 h x = Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Kuntaosuus (900 /oppilas). Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi - siitä maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi 1 Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana (40 oppilasta / 45 kuntapaikasta) 1 1 Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana 1 1 Prosessit Palvelun tuottaminen taloudellisesti, /asukas ei kasva 1 1 Kansalaisopiston oppitunteja yhteensä 7 000, Kaustisen osuus 2 450, (35%). 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteutuma 2013 Toteutunut talousarvion mukaan. Kansalaisopisto järjesti kaikkiaan 6943 opetustuntia vuonna 2013 (kaikille kursseille oli kurssimaksu, taiteen perusopetusta ei kansalaisopistolla varsinaisesti ole). Talousarviossa Kaustiselle arvioitiin järjestettävän 2556 opetustuntia ja tilinpäätös oli arvion mukainen. 13,1 % kaustislaisista osallistui opiston kursseille. Kuntien maksuosuudet: Halsua , Kaustinen ,87 (palautetaan 18,13 ), Perho ja Veteli Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Kaustisen kunnasta oppilaita v on ollut keväällä 34 ja syksyllä 33, opetustunteja 28 h / vko. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 52 ~

54 KIRJASTO tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3601 Pääkirjasto Palvelusuunnitelman kuvaus Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia pal-veluja. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija 2,12 2, Hallinto, johto siv.joht.oto Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas lainaus/as 19,9 20,5 20,5 19,68 Talous Käyttökust./lainaus 2,71 2,75 2,75 2,63 Henkilöstö Sivistysjohtaja hoitaa kirjaston hallinnolliset johtotehtävät. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Resurssien riittävyys, muuttuva palvelutarve Toteutuma 2013 Kokonaislainaus nousi. Eniten nousi lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden, aikuisten tietokirjallisuuden ja lehtien lainaus. Erilaisten tapahtumien määrä kirjastossa on lisääntynyt. Taidenäyttelyitä on järjestetty säännöllisesti, samoin vuoden mittaan on järjestetty kymmenittäin erilaisia kirjanäyttelyitä. Myös eri tallennemuotoja on esitelty (mm. äänitteet, nuotit, elokuvat, pelit, cd-romit jne). Vierailevien ryhmien kirjastossa käynti on lisääntynyt. Käyttäjäkoulutusta on annettu useimmille ryhmille. Suosittuja satutunteja on pidetty viikoittain. Yhteistoiminta eri toimijoiden kanssa on aktiivista (mm. koulut, kansanopisto, etsivä nuorisotyö, EKE jne.) Kirjasto on tiedottanut aktiivisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan lähinnä omilla kotisivuillaan, Andersverkkokirjastossa ja facebookissa. Myös muita tiedotuskanavia on käytetty (kasen tapahtumakalenteri, lehdistö, radio, ilmoitustaulut). Vuoden aikana järjestettiin ELY-keskuksen myöntämällä projektirahalla Kaustisen eri kylien kotiseutuillat (6 kpl). Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 53 ~

55 LIIKUNTA JA ULKOILU tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalo Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustisen kunnan liikuntatoimi koordinoi ja tukee 3. sektorin järjestämää liikuntatoimintaa sekä tuottaa myös itse tapahtumia ja palveluita kaikkien kuntalaisten aktivoimiseksi liikuntaharrastusten pariin. Toimintamuotoina ovat: 1) monipuolisia palveluita kaikille kuntalaisille tuottava yhteistyö KP-V:n ja muiden 3. sektorin toimijoiden kanssa 2) urheilutalon koordinoitu ja tasapuolinen käyttö 3) avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Asiakastyytyväisyys ja liikuntapalveluiden vaikuttavuus (asiakaspalvelukysely vuosittain urheilutalolla) 100 % toteutunut / tulos vähintään asteikolla 1-5 3,5 kyselyä ei toteutettu Tyytyväinen ja osallistuva kuntalainen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 kyselyä ei toteutettu Kuntolaatikkosuoritukset kpl/vuosi suoritusta Uimakouluja 5 kpl / vuosi toteutui Liikuntaleirejä 1 kpl / vuosi toteutui Perhetapahtumia 2 kpl / vuosi toteutui Ikäihmisten liikuttaminen väh. 2 toimintamuotoa / v, toteutui Erityisryhmien huomioiminen väh. 1 kerho erityisryhmille ei toteutunut Prosessit Urheilutalon monipuolinen, kustannustehokas ja tasapuolinen käyttö Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 kyselyä ei toteutettu Urheilualueiden monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 kyselyä ei toteutettu Henkilöstö Vapaa-aikaohjaaja 0.33 toteutui Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 1 kpl toteutui Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys palvelutarpeen muutoksessa. Toteutuma 2013 Liikuntapalvelut on tuottanut liikuntatapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille niin omana tuotantonaan kuin yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti. Erityisryhmien liikunnasta on huolehtinut Perhonjokilaakson kansalaisopisto. Urheilutalo on monipuolisessa ja ahkerassa käytössä. Uusia käyttäjiä urheilutalolle ovat tuoneet ilma-aseharrastajat ja jousiampujat. Kuntosaleja käytetään myös todella aktiivisesti. Asiakasrekisterin mukaan kuntosalikortin on tähän mennessä lunastanut henkilöä. ~ 54 ~

56 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 55 ~

57 NUORISOTYÖ tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää 3801 Nuorisopalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa lapsille ja nuorille mahdollisimman tasokkaat vapaa-ajan-palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Nuorisotyön tehtävänä on myös tukea järjestöjen toimintaa myöntämällä niille avustuksia. Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva lapsi / nuori Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 kyselyä ei toteutettu Nuorisotalon monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 kyselyä ei toteutettu Prosessit Nuorisotalokäyntejä kpl/vuosi Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja kursseja 8 kpl / vuosi toteutui Nuorisoleirejä 1 kpl / vuosi toteutui Henkilöstö Vapaa-aikaohjaaja 0.3 toteutui Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä kpl Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys palvelutarpeen muutoksessa. Toteutuma 2013 Nuorisopalvelut on tuottanut tapahtumia eri ikäisille lapsille ja nuorille niin omana tuotantonaan kuin yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti. Urheilutalon nuortenilloissa käy hyvin nuorisoa. Nuorisotoimi on saanut urheilutalolle myös uuden käyttäjäryhmän, sillä tiloissa aloitti syksyllä toimintansa lapsille ja nuorille suunnattu näytelmäkerho. Urheilutalo nuorisotilana on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi monipuolisten harrastusmahdollisuuksiensa takia. Nuorten on helppo siirtyä nuortenilloista talon tarjoamien liikuntaharrastusten pariin Elokuvatoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Palvelusuunnitelman kuvaus Elokuvatoiminnan tavoitteena on tarjota kuntalaisille monipuolisia elokuvia edulliseen hintaan ja tutustuttaa heitä elokuvakulttuuriin. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Elokuvaesityksiä 100 Prosessit vuoden keskitaso 50 katsojaa/ elokuva 35 Henkilöstö Vapaa-aikaohjaaja 0.33 ~ 56 ~

58 Toteutuma 2013 Elokuvaesityksiä oli 100, katsojia 3543, keskiarvo 35 katsojaa / elokuva. Erityisesti kesäaika oli hiljaista, mikä johti katsojakeskiarvo laskuun. Elokuvatoimintaa siirrettiin suurimmalta osalta talkoopohjalle syksystä 2013 alkaen. Tämä ratkaisu paransi tulosta palkkakustannusten pienenemisen vuoksi Etsivä nuorisotyö sivistysjohtaja Jorma Harju Vuoden 2013 aikana on kehitetty malli Kaustisen seutukunnan etsivälle nuorisotyölle. Te-toimiston, sosiaalitoimen ja oppilaitosten kanssa on tehty toimivaa yhteistyötä. Nämä tahot ovat olleet aktiivisesti yhteydessä etsivään nuorisotyöhön asiakkaiden saattamiseksi palveluihin. Nuorten palvelu- ja ohjausryhmän toimintaan Etsivät nuorisotyöntekijät kuuluvat alueella tärkeänä osana. Etsivä nuorisotyö TA 2013 TP 2013 Toimintatulot Tuet ja avustukset valtiolta Myyntitulot kunnilta Maksutuotot 165 Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulu 0-45 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Nuorisotyö Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 57 ~

59 KULTTUURITOIMINTA tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut 3903 Kansanmusiikki-instituutti Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuuriharrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Taloudellinen tehokkuus nettokustannukset / asukas Keski-Pohjanmaan keskitasoa Asiakas Monipuoliset kulttuuripalvelut, kävijämäärät / tapahtumat kasvavat Suurtapahtumat 1 kpl / vuosi Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteutuma 2013 Toteutunut talousarvion mukaan. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 58 ~

60 VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3947 Kino päivähoito 3955 Lasten päiväkotihoito 3960 Muu lasten päivähoito 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3952 Päivähoidon hallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Toteutuma 2013 Toimintavuonna 2013 varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena oli kasvatuksellinen vuorovaikutus lapsen ja hänen perheensä kanssa. Toiminnan tarkoituksena oli luoda turvallinen pohja lapsen hoidolle, kasvulle ja oppimiselle. Tavoitteena oli järjestää yhteistyössä vanhempien kanssa lapsille mahdollisuuksia yksilölliseen kasvuun ja kehittymiseen. Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut järjestettiin perhepäivähoidossa, päivähoidon eri toimipisteissä sekä esiopetuksessa. Vanhemmilla on ollut mahdollista valita lapselle kunnan järjestämä varhaiskasvatuspalvelu, hoitaa lasta Kelan kotihoidontuella tai hakea palveluseteliä yksityisen hoidon järjestämiseen. Varhaiserityiskasvatuksen palvelut tarjosimme toimintavuonna yhteistyössä Vetelin kunnan kanssa. Tarvittaessa lapselle oli mahdollista hakea kuntouttavan päivähoidon palveluja. Toteutuneena toimintavuonna ( tilastopäivän mukaisesti) päivähoidon ja esiopetuksen palvelujen piirissä oli 206 lasta, täyttöaste oli 107 %. Näistä lapsista esiopetuksessa oli 63 lasta. Erityisen tuen tarpeita oli 40 lapsella. Vuoden 2013 lopussa päivähoitohakemus oli jätetty 25 lapselle. Varhaiskasvatuspalveluiden kustannukset nousivat edellisvuosista. Päivähoitopalvelujen hinta Kaustisella oli / palveluja käyttävä lapsi ja 336 / asukas (vuosi 2011) ja / palveluja käyttävä lapsi ja 386 / asukas (vuosi 2012). Varhaiskasvatuspalveluiden kustannusten on todettu nousevan valtakunnan tasolla erityisesti kahdesta syystä: kokopäivähoitoon haettiin enemmän lapsia sekä ikäryhmät ovat syntyvyydeltään kasvaneet (Lähde: THL:n tilastoraportti 30/2012). Toimintavuoden säästövaateet, tilahaasteet ja runsas kokopäivähoitolasten määrä ovat tehneet toiminta-vuodesta talouden osalta haasteellisen. Lisäksi tukea tarvitsevien lasten tarpeet aiheuttivat järjestelyjä ja kustannuksia, jotka eivät olleet taloussuunnitteluvaiheessa tiedossa. Lisämäärärahaa haettiin esimerkiksi esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämiseen. Päivähoitomaksuihin ja hoitosopimusluokkiin esitettiin sivistyslautakunnassa alkaen muutoksia, tulotavoite ei toteutunut koska päätöksessä hoitosopimusluokkien määrä päätettiin säilyttää ennallaan. Vuorohoitokodissa tehtiin sisäilmatutkimuksia kertomusvuoden aikana. Lähdehaan päiväkodin sisäilma-työryhmä kokoontui säännöllisesti. Valmisteilla olevan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatuksen muutosten ennakoimiseksi käynnistettiin varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä. Valmiuksia tuntiperusteiseen päivä-hoidon laskutukseen siirtymiseksi kasvatettiin osallistumalla Päikky-mobiilipilotointiin yhdessä lähikuntien kanssa. Kokemukset kokeilusta olivat myönteisiä. ~ 59 ~

61 Joulukuussa 2013 lasten kotihoidontukea hakeneita perheitä oli 84 perhettä. Kaustinen-lisä laajeni koskemaan myös alle kolmevuotiaita lapsia Kelan kanssa voimaan tulleen sopimuksen mukaisesti. Kuntalisän maksamisesta aiheutuneet kustannukset kasvoivat vajaat vuodesta Kuntalisän muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta päivähoidon tarpeen lisääntymiseen tai vähenemiseen. Varhaiskasvatuksen toimipisteet ja lapsimäärät tilanteen mukaisesti Lähdehaan päiväkoti ja esiopetus Lähdehaan päiväkoti aloitti toimintansa väistötiloissa Haitekkitalo 1:ssä. Tiloissa toimi kaksi ryhmää (42 lasta), joista toisessa tarjottiin päivähoidon lisäksi myös esiopetusta. Muut esiopetuksen toimipisteet olivat kylien kouluilla toimivat Köyhäjoen esiopetus (luokkaopetuksen yhteydessä syksystä 2013 alkaen 3 lasta) sekä Puumalan esiopetus (12 lasta). Kinolla esiopetusta tarjottiin kahdessa ryhmässä (26 lasta), joista toisessa ryhmässä oli mahdollisuus myös päivähoitoon. Perhepäivähoito, parityöskentely-yksiköt sekä ryhmäperhepäiväkodit Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli 18 työntekijää (keskimäärin 4 lasta/ryhmä). Parityöskentely-yksiköistä Lorupussi lopetti toimintansa lokakuussa 2013 (8 lasta). Parityöskentely-yksikkö Pisku (9 lasta) ja Kissankulma (10 lasta) toimivat koko vuoden. Perhepäivähoitajia toimi myös ryhmäperhepäiväkoti Omenapuussa (12 lasta) sekä vuorohoitokoti Vesselissä (22 lasta), joissa kummassakin oli myös vastaava lastenhoitaja. Vuorohoitoa järjestettiin tarvittaessa 24/7 perheiden hoidontarpeiden mukaisesti. Kiertävä erityislastentarhanopettaja ja päivähoidon avustajat Kiertävä erityislastentarhanopettaja toimi vuoroviikoittain Kaustisen ja Vetelin kunnissa. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia huomioitiin ryhmäkokoja pienentämällä, ryhmän pedagogiikkaa kehittäen tai avustajia käyttäen. Avustajien työtehtävät määriteltiin kyseisen lapsen ja koko lapsiryhmän tarpeita huomioiden. Erityislastentarhanopettajan palveluihin toivottiin parempaa saatavuutta erityisesti henkilöstön toimesta. ~ 60 ~

62 Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Päivähoidonjohtaja 0,4 0,4 1 1 Toimistosihteeripalvelu, palveluneuvoja 0,6 0,6 Lähdehaan Päiväkoti Vastaava lastentarhanopettaja 1 0 Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Perhepäivähoitaja / avustaja ,4 7,4 7,6 7,6 Perhepäivähoito Päivähoidonjohtaja 0,6 0,6 0 0 Ryhmis (LH+2PPH) Perhepäivähoitaja Pph, Pisku 1 2 Pph, Kissankulma 2 2 Pph, Lorupussi ,6 26, Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu Vastaava lastenhoitaja 1 1 Perhepäivähoitaja 2 2,5 Kiertävä perhepäivähoitaja ,5 Vuorohoitokoti Vesseli Vastaava lastenhoitaja Perhepäivähoitaja ,5 Kiertävä perhepäivähoitaja ,5 Erityislastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Kinon esiopetus Lastentarhanopettaja ,7 Lastenhoitaja 2 2 henkilökohtainen avustaja ,7 Puumalan esiopetus Lastentarhanopettaja 0,7 0,7 0,7 0,7 Köyhäjoen esiopetus Lastentarhanopettaja 0,7 0,7 0,7 0 Avustajat 3 3 3,4 3,3 Päivähoito yhteensä 40,9 44,9 43,9 46,8 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena oli vaikuttavuus, jolla tarkoitetaan onnistumista lasten hoito- ja kasvatustehtävässä ja perheiden tukemisessa. Laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen määritetyt tunnusluvut (% / asteikko 1-5) ja sanallinen arviointi on jaoteltu asiakkaan, prosessin, henkilöstön ja talouden näkökulmiin taloussuunnittelun (TA 2013) mukaisesti. Asiakas Sähköinen asiakaspalautekysely toteutettiin koko varhaiskasvatukseen ja tavoite 100 % / 3,5 toteutui. Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetussuunnitelma sekä esiopetustuntien lakisääteinen määrä toteutuvat 100 % ~ 61 ~

63 Erityisen tuen arvioita ja konsultointia on toteutunut lapsiryhmissä 100 % / 5. Tarvittavia tukitoimia määriteltiin 40 lapselle. Lasten kotihoidontukia ja kuntalisä on voitu myöntää etuuden kriteerit täyttäville perheille 100 % / 5. Valtuuston päätös kuntalisän laajenemisesta alle 3-vuotiaisiin toteutettiin ja Kelan kanssa tehtiin uusi sopimus, joka tuli voimaan alkaen. Prosessit Päivähoitohakemusjonoa oli keväällä ja loppuvuodesta Kiireellisesti päivähoitopaikka tulisi voida järjestää 2 viikon 4 kk välisenä aikana. Vuoden 2013 päättyessä varhaiskasvatuksen täyttöaste oli 107 %. Päivähoitopaikkoja tulisi lisätä, jotta tulostavoite olisi mahdollista jatkossa saavuttaa ja vastata päivähoitopaikkojen tarpeeseen. Ryhmäkohtaisessa toimintasuunnitelmassa huomioitiin lapsikohtaiset varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmat 100 % / 5. Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus lasten ja perheiden verkostojen kanssa on toimivaa, toteutunut hyvin 80 % / 4 (70 % / 3,5 ) Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma on laadittu ja päivitetty 2013 vuoden aikana. TA 2013 asetettu tavoite saavutettiin 100 % / 5. Henkilöstö Henkilöstö toi esille, että työhön perehdyttämisessä ja ohjaamisessa olisi parannettavaa, taloussuunnittelussa asetetusta tavoitteesta toteutui 40 % / 2. Työhyvinvointiin kannustamista toivottiin myös lisää, tavoitteesta toteutui 40 % / 2. Työterveyshuollon palvelut olivat henkilöstön käytettävissä, tavoitteesta toteutui 80 % / 4. TA 2013 tavoitteeksi oli asetettu 50 % / 2,5. Henkilöstökokouksia on pidetty työpisteissä säännöllisesti siten, että tavoite 100 % / 5 toteutui. Henkilöstön ja pedagogiikan johtamisen haastoi suuri henkilöstömäärä sekä hajasijoitetut toimipisteet. Kehityskeskusteluja toimintavuonna toteutui 40 % henkilöstöstä. Toteutuneiden kehityskeskustelujen määrä asetusta tavoitteesta 50 % / 2,5. Henkilöstölle tarjottiin vähintään 3 koulutusteemaa/toimintavuosi. Tavoite tarjottavien koulutusaiheiden määristä toteutui 100 % / 5. Talous Tavoitteena oli, että varhaiskasvatuksen hinta alle Keski-Pohjanmaan kuntien keskitason Varhaiskasvatuspalveluiden hinta oli vuonna 2012 Keski-Pohjanmaalla / palveluja käyttävä lapsi ja 434 / asukas. Vuoden 2012 osalta palvelut tuotettiin tavoitteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen kustannukset nousivat toimintavuonna 2013 ja tavoitteessa pysyminen oli haasteellisempaa. TA 2013 tavoitteesta toteutui 80 % / 4. TA 2013 asetettu täyttöastetavoite, lapsia ryhmässä 85 % / 5 ylitettiin. Henkilökunnan ja lasten todellisen päivittäisen määrän perusteella suhteutettu käyttöastetilasto toteutettiin. Varhaiskasvatuksen asiakasrakenne on huomioitu palveluissa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Taloussuunnittelussa mainittiin lasten hyvinvointiin, henkilöstöön sekä varhaiskasvatuksen organisointiin ja hallinnointiin liittyviä riskejä. Toimintavuoden aikana sijaisjärjestelyt ja väistötiloissa toimiminen nostivat kustannuksia. Asiakaspäätösten, henkilöstöhallinnon ja muiden hallinnollisten töiden sujumiseksi tehtiin tiivistä yhteistyötä erityisesti palveluneuvojan, palkkahallinnon ja sivistystoimen henkilöstön kesken. Uuden varhaiskasvatuksen investoinnin edetessä henkilöstö- ja asiajohtamisen kehittämistä tulee edistää. ~ 62 ~

64 Päivähoito Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot -518 Arvo Esiopetus Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 63 ~

65 3.3 TEKNINEN TULOSALUE tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo YHDYSKUNTASUUNNITTELU 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Palvelusuunnitelman kuvaus Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa kuntainfrastruktuurin suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamispalvelut Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tekninen johtaja Kunnan rakennusmestari Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Vuoden aikana hyväksyttyjen uusien ja muutettujen asemakaavojen pinta-ala ha 10 ei toteutunut yleiskaavojen pinta-ala ha - - rantakaavojen pinta-ala ha - - Asiakas Prosessit Henkilöstö Talous Kaavoitus rakentamistarpeisiin Kaavoitustyön osto Koulutus Taajamarakenteen tiivistäminen Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kaavoitettavan maan hankinta ja riittävyys. Toteutuma 2013 Meneillään on Kaustisen keskustan yleiskaavan päivitys, joka on ollut ehdotuksena nähtävillä kesällä Mosalan alueen asemakaava on viranomaiskäsittelyä vaille valmis. Kanttorilan kaava on ehdotusvaiheessa. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 64 ~

66 YHDYSKUNTAPALVELUT tilivelvollinen vs. rakennustarkastaja Jaakko Vänttilä 4004 Rakennusvalvontapalvelut Palvelusuunnitelma kuvaus Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Rakennustarkastaja Kanslisti 25% Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Rakennuslupapäätökset 75 kpl / v 66 Toimenpidelupapäätökset 30 kpl / v 21 Maisematyölupa, tilapäinen lupa, purkamislupa 5 kpl / v 6 Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisuja 10 kpl / v 5 Prosessit Kokonaisala m² / v Rakennusjärjestyksen päivitys 1 kpl 0 ETRS-TM35Fin-koordinaattijärjestelmän käyttöönotto tehty tehty Henkilöstö Rakennustarkastus 70 % työajasta 70 Työsuojelu 5 % työajasta 5 Teknisen toimen tehtävät 25 % työajasta 25 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Korkotasojen nousu Toteutuma 2013 Rakennuslupien määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 20 %, mutta toimenpidelupien määrä enemmän kuin puolittui. Tämä johtunee maalämpöjärjestelmien rakentamiseen myönnettävän ehtojen heikentymisestä. Luvitettujen neliöiden määrä kasvoi yli 60 %. Tähän vaikutti muutama iso kohde (yläkoulu, Furfixin laajennus ja yksi iso navetta). Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 65 ~

67 ASUMISEN EDISTÄMINEN tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 4003 Asumispalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Kiinteistö Oy Rekipolska tuottaa vuokra-asumispalvelut Kunta tuottaa opiskelijoiden asumispalvelut Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnus / Arviointi Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä kpl huoneistoala h-m Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä kpl 2 1 Kunnan määräämisvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omistamien asuntojen lukumäärä kpl Asiakas Prosessit Henkilöstö Talous Vuokra-asunnon saaminen tarpeen mukaan. Uudisrakentaminen ja peruskorjaus Asuntotoimen kanslistipalvelu ostetaan Koy Rekipolskalta. Riittävä henkilöstökoulutus Kiinteistöjen ylläpidon taloudellisuus ja laatu Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Piilevät kosteusvauriot Vuokra-asuntojen riittävyys ja laatu kysyntää vastaavasti Toteutuma 2013 Yläkoulun asuntola on toiminut yläkoulun väistötilana ja se tullaan purkamaan vuonna Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 66 ~

68 YMPÄRISTÖNSUOJELU tilivelvollinen vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski 4006 Ympäristönsuojelu Palvelusuunnitelman kuvaus Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata puhdas ja terveellinen elinympäristö kuntalaisille Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Ympäristösihteeri Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Ympäristölupapäätökset 12 kpl/v 4 kpl/v Maa-aineslain mukaiset lupapäätökset 3 kpl/v 2 kpl/v Ympäristönsuojelulain mukaiset viranhaltijapäätökset 5 kpl/v 4 kpl/v Prosessit Pohjavedenlaadun tarkkailu 1 krt/v 1 krt/v Järvien vedenlaadun tarkkailu 1 krt/v - Ilmanlaadun tarkkailuraportin valmistuminen 1 kpl 1 kpl Köyhäjoen kunnostus 90 % toteutuksesta Henkilöstö Ympäristösihteerin palveluiden myynti Halsuan kunnalle 20 % työajasta. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistamiskustannuksista vastaa kunta. Toteutuma 2013 Elina Venetjoki on jäänyt virkavapaalle lukien ja vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski on aloittanut työt Ympäristölupahakemuksia on saapunut kuntaan vuonna 2013 odotettua vähemmän ja hakemusten käsittelyyn on tullut viivettä viranhaltijan ja viransijaisuuden välisestä kahden kuukauden tauosta johtuen. Maa-aineslain mukaisista lupapäätöksistä yksi siirtyi vuoden 2014 puolelle ottoalueelle kesällä 2013 tehtyjen lisäselvitysten ja niistä pyydettyjen lausuntojen myötä. Ympäristönsuojelulain mukaisia viranhaltijapäätöksiä on tehty 4 kpl. Päätökset ovat koskeneet kesäaikaisia tapahtumia ja niihin liittyviä meluilmoituksia. Pohjavedenlaadun tarkkailu on suoritettu suunnitelman mukaisesti. Järvien (Tastulanjärvi ja Nuolinen) vedenlaadun tarkkailua ei ole toteutettu kesällä 2013 ajan puutteen vuoksi. Ilmanlaadun tarkkailu on saatu päätökseen raportteineen. Tarkkailu toteutui kustannusarvion mukaisesti. Köyhäjoen kunnostukseen liittyvät urakan mukaiset työt on saatu päätökseen Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun saakka, jotta kesän 2014 kalataloustarkkailu saataisiin vielä hankekustannuksiin mukaan ja näin avustuksen piiriin. Ympäristösihteerin palveluiden myynnissä Halsuan kunnalle on tullut katkos välillä Vs. ympäristösihteeri on aloittanut työskentelyn myös Halsuan kunnalle (20 % työajasta). Tulosalueen tulo- ja menoarvioiden alittuessa taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 67 ~

69 JÄTEHUOLTO 4008 Jätteenkäsittely tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuoltopalvelut tuottaa Ekorosk Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Prosessit Talous Mittari / Tunnusluku / Arviointi Toimiva jätehuolto Kierrätyksen kehittäminen Jätteen vähentäminen Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Piilevät saastuneet maa-alueet Toteutuma 2013 Hyötykäyttöasema valmistui Kruuppakan teollisuusalueelle. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot -379 Arvo ~ 68 ~

70 LIIKENNEVÄYLÄT tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Palvelusuunnitelman kuvaus Liikenneväylien ylläpito, korjaukset ja rakentaminen Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet km kevyenliikenteen väylät km 2 2 yksityistiet km Asiakas Prosessit Henkilöstö Talous Toimivat liikenneyhteydet Liikenneväylien peruskorjaus ja rakentaminen km 1 Koulutus Kunnossapidon ajoitus Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ilmastomuutoksen aiheuttama sademäärän kasvu Toteutuma 2013 Tiestö on pysynyt pääosin samana. Kalliontien peruskorjaus on valmistunut ja Kruuppakan teollisuusalueen sisääntuloväylä on rakennettu. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo ~ 69 ~

71 PUISTOT JA YLEISET ALUEET tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan omistamien yleisten alueiden ylläpito, korjaus ja rakentaminen Kunta ostaa urheilu- ja liikunta-alueiden hoitopalvelun KP-V:ltä. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Prosessit Henkilöstö Talous Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ilmastomuutoksen aiheuttama sademäärän kasvu Toteutuma 2013 Puumalan koulun pihamaalle valmistui uusi leikkipuisto. Viihtyisä ympäristö Hoitopalvelujen osto Koulutus Hoidon ohjaus ja suunnittelu Hoidettuja puistoja 4 ha Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo ~ 70 ~

72 RUOKAHUOLTO Tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelukeskuksen keittiö Palvelusuunnitelman kuvaus Ruokapalveluiden tuottaminen kouluille, päiväkodeille, EKE-tuotteelle, palvelutalolle sekä kotona asuville vanhuksille kunnan palveluna. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyöntekijä Ravitsemustt-siistijä/kyläkoul Ruokahuoltopäällikkö Oppisopimus Ravitsemustyöntekijä ,5 1 1 Yhteensä 15 15, Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Prosessit Henkilöstö Talous Mittari / Tunnusluku / Arviointi Hyvä ruoka /palaute/ palaute positiivinen Toimitettuja ateriamääriä seurataan Koulutus/ ei toteutunut Keittiötoiminnan keskittäminen. Keittiö myy ruokapalvelua resurssien sallimissa rajoissa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ammattihenkilöstön rekrytointi Toteutuma 2013 Kertomusvuoden aikana luotiin seurantajärjestelmä toimitettujen ateriamäärien seurantaan kustannuspaikoittain. Ruokahuoltopalvelut toimittivat myös varsinaisen peruspalvelutoimintansa ulkopuolisia ateriapalveluiden myyntejä mm. Näppärikurssin ja Moukaricupin ruoka on tehty keskuskeittiöllä. Joulupuuroja Kaustisen osuusmeijerille, K- market Kantarelliin, Pesolan leipomoon ja Kyläyhdistys Vitatiimille. Hirvenlihakeittoja on keitetty kahdelle metsästysseuralle. Festivaalien käyttöön on luovutettu koulukeskuksen keittiö, ei työntekijöitä. Muutamana päivänä vuoden aikana on tehty yhteistyötä ruoanvalmistuksen osalta keskuskeittiön ja palvelu-talon keittiön välillä. Henkilöstö Henkilöstön vaihtuvuuteen vaikuttavat eläköitymiset ja vuorotteluvapaat. Elintarvikkeiden osalta on liitytty alkaen Kokkolan kaupungin hankintarenkaaseen. Ruokahuollon laatu- ja taloudellisuustavoitteet saavutettiin hyvin. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 71 ~

73 TOIMITILAPALVELUT tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yleishallinnon tilat Opetus- ja kulttuuritoimen tilat 5611 Kunnanvirasto-Kirjasto-Johtokeskus Peruskoulut Päiväkodit 5632 Järvelän koulu 5621 Lähdehaan päiväkoti 5633 Kirkonkylän koulu 5622 Kinon esikoulu 5634 Köyhäjoen koulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5635 Puumalan koulu 5636 Salonkylän koulu Palvelutalo 5638 Yläaste Keskuskoulu vl Palvelutalo /Iltarusko 2008 Malva-koti 5627 Vanhainkoti Markkula Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Toimintakeskus 5625 Toimintakeskus/Eke-tuote JYTA 2009 Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liikpaikkojen kuuluttamo ja varasto Palvelusuunnitelman kuvaus Julkisten rakennusten ylläpito, peruskorjaukset ja rakennuttaminen Kirjaston rakennukset 5670 Kirjasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Siivoojat Osa-aikaiset siivoojat Keittäjä./siivoojat Talonmiehet Yhteensä Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Toimivat ja terveelliset toimitilat Prosessit Rakentaminen, peruskorjaus, vuokraus Henkilöstö Koulutus Talous Kustannusseuranta / Hoitovastike 3 / m 2 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rakennusten piilevät kosteusvauriot. Kiinteistönhoidon resurssit, henkilöstön koulutus. Toteutuma 2013 Kaustisen kunnan yläkoulun rakennustyö aloitettiin. Koulun talonmies jäi lomalle keväällä 2013 ja paikkaa ei täytetty ennen vuoden 2014 alkua. Kaustisen kunnan alakoulussa kellaritilat kunnostettiin IdeaStructura Jukka Huttusen suunnitelmien mukaan. Tiloihin rakennettiin uusi ilmanvaihto ja linoleumi lattiapäällyste vaihdettiin laattalattiaksi. ~ 72 ~

74 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset Poistot Arvo ~ 73 ~

75 VUOKRAUSPALVELUT tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5636 Salonkylän koulun asunnonvuokra Vuokralle annetut liikehuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5731 Tanhuanpään liiketila 5713 Asuintalo Kauppala 5732 Vanha kunnantalo 5714 Aravatalo Rivilä 5735 Teoll.halli Teoll.halli Jylhäntien paritalo 5738 Neuvonta-asema 5737 Mielenterveyst.Terveysasema 5742 Haitekki 1 ja Huntuksen paritalo 5744 Keliberin halli 5719 Jylhänkylän paritalo 5745 Kanteleverstas 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5746 Valtion virastotalo 5728 Pitkä-Jussin talo 5748 Virastotalon asunnot Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Palvelusuunnitelman kuvaus Opiskelijoille, kunnan ulkopuolisille toimijoille vuokrattuja tiloja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala 43 ha Asiakas Toimiva ja turvallinen asunto tai toimitila Prosessit Rakentaminen peruskorjaus Peruskorjaus 1kpl/vuosi Henkilöstö Koulutus Talous Kustannusseuranta / Hoitovastike 4 / m 2 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rakennusten piilevät kosteusvauriot Kunnanhallitus/valtuusto Asuntojen ja liikehuoneistojen vuokrien tulee kattaa vähintään hoitomenot vuosikorjauksineen sekä poistot. Tavoitetta ei saavutettu asuntojen osalta, vuokratuloilla ei saatu katettua poistoja ja tulos heikkeni euroa edellisvuodesta. Tavoite saavutettiin liikehuoneistojen osalta, vuokralle annettujen liikehuoneistojen tulos heikkeni kuitenkin euroa edellisvuodesta. Toteutuma 2013 Visatien osake myytiin yksityiselle. Keliberin hallin toimistosiipi valmistui ja remontti Haitekki 2 rakennuksen muuttamiseksi laboratoriokäyttöön alkoi. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Myyntivoitot/tappiot 0 Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 74 ~

76 VESIHUOLTO tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevesihuolto Palvelusuunnitelman kuvaus KVT vesihuolto Oy puhdistaa Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven jätevedet. Jäteveden runkolinjoja rakennetaan Känsälä-Nikula alueella. Henkilöstö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Hoitaja Asentaja Kanslisti 25% Oppisopimus 1 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Toimiva vesi ja jätevesihuolto Prosessit Rakentaminen ja peruskorjaus km 5 Henkilöstö Koulutus Talous Kustannusseuranta hinta / m 2 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Pohjavesilähteiden saastuminen vesi 1.22, jätevesi 2 Toteutuma 2013 Nikula- Känsälä paineviemärin runkolinjan osa 2 valmistui. Ylijoella viemäriverkostoa laajennettiin ja Kunnalliskodin pumppaamo uusittiin, jonka ansiosta Veteli-Kaustinen siirtoviemärin jätevesiä ei enää pumpata uudestaan Kunnalliskodin pumppaamolla. Vesilaitoksen asentajan paikka on ollut auki syksystä lähtien, uutta työntekijää ei ole onnistuttu rekrytoimaan. ~ 75 ~

77 MAA- JA METSÄTILAT tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 6005 Metsänhoito Palvelusuunnitelman kuvaus Metsänhoito metsäsuunnitelman mukaisesti Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ilmastomuutoksen aiheuttamat säätilan ääri-ilmiöt Metsäpinta-ala 329 ha Toteutuma 2013 Metsäharvennuksia ja hoitotöitä suoritettiin hoitosuunnitelman mukaisesti. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Maaomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Voitto/tappio Arvo ~ 76 ~

78 MUU LIIKETOIMINTA tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 6009 Varasto 6010 Traktori Palvelusuunnitelman kuvaus Konetyöt hankitaan ostopalveluna Toteutuma 2013 Kunnan traktoria käytetään asemakaava-alueella hiekoitus, lanaus ja auraustehtävissä. Palvelujen tarjontaa täydennetään urakoitsijoilla. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot -527 Arvo ~ 77 ~

79 2.2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Ulkoinen/sisäinen Alkuperäinen Ta- Ta muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Vuokrakulut Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot muilta Muut rahoitustulot muilta Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Verotulojen erittely Alkuperäinen Ta- Ta muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot, koiravero Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen Ta- Ta muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Valtionosuudet Peruspalvelujen vo Opetus- ja kulttuuritoimen vo Muut valtionosuudet ~ 78 ~

80 2.3 INVESTOINNIT INVESTOINNIT Kustannusarvio TA 2013 Talousarvio- TA + muutos Toteutuma Poikkeama muutos alustava arvio 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Kunnaviraston peruskorjaus Lukion asuntolan peruskorjaus Asuinrakennusten peruskorjaus Keskuskoulu Yläasteen peruskorj. + laajennus Yläasteen peruskorj. + laajennus tulot Lähdehaan päiväkoti Kinon elokuvateatteritoiminnan kehittäminen Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Ullavantie Keliberi uusi halli Keliboeri tulot Kiinteistöjen korjaukset Haitekki, laborat. tarpeisiin RAKENNUKSET Katujen rakentaminen Vintturi Kola KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kalliotien peruskorjaus Kruupakkan teoll.alue tie Kruupakkan teoll.alue tie, tulot LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Festivaaliareena / juhla-alueen perusk Pelimannipuisto Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus, tulot YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN ~ 79 ~

81 9601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi/ talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal VESILAITOS Viem/ Pirttikosken jätevesip & paineviem Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti, tulot Kruupakkan alueen kunnallistekn Kruupakkan alueen kunnallistekn., tulot Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ Talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO Investoinnit, toteutuma 2013 Yleishallinto: Maa-alueiden osto, Penttilän perikunnalta ostettiin AL -tonttialue kuntakeskuksesta. Maa-alueiden myynti, asuntotontteja myytiin 4 kpl ja Kruuppakkan alueelta yksi teollisuustontti. Käyttöomaisuusarvopapereiden ostoissa on Kaustisen Kehitys Oy:n osakkeiden osto ja käyttöomaisuusarvopapereiden myynnissä As Oy Visaveljien osakkeen myynti. Aluepelastuslaitoksen investointimenona ja tuloina näkyy suunnitelman mukainen miehistöauton vaihto. Rakennukset: Kunnanviraston korjausinvestointeja on tehty eurolla, toimistohuoneiden ulkoseinäremontteja. Talousarviovuoden merkittävin hanke oli yläkoulun rakentaminen joka eteni suunnitellusti sekä tulojen että menojen osalta. Elokuvateatterin investointina Kansantaiteenkeskukseen asennettiin akustointiverho. Kiinteistöjen korjauksiin varattu euron määräraha ylitettiin eurolla. Pääosa menoista kohdistui sivistystoimen palvelujen tilojen muutoskorjauksiin palvelutoiminnan tiloissa ilmenneiden kosteushaittojen vuoksi. Merkittävimmät kustannuserät: Kirkonkylän koulu , Järvelän koulu , päiväkoti , Kino , Liikenneväylät: Kansanopiston kääntymiskaistan suunnittelu, ELY -keskus Kaavateiden päällystys ja korjaus, Kalliotien rakentaminen. ~ 80 ~

82 2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ~ 81 ~

83 2.6 YHTEENVETO TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA Toimielin Määrärahat Talousarvio Tuloarvio Ta muutoksen Toteuma Poikkeama Talousarvio Sisäiset erät mukana jälkeen jälkeen Kunnanhallitus Ta muutoksen Toteuma Poikkeama Yleinen hallinto Sisäiset palvelut Elink.el.kehitt Lomituspalvelut Kuntayhteistyö Yhteensä Sosiaali- ja terveyspalvelut Hallinto Erikoissairaanhoito Yhteensä Sivistystoimen ltk Hallinto Peruskoulut Esiopetus Lukio Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Kulttuuritoiminta Lasten päivähoito Yhteensä Tekninen ltk Talousarvio Ta muutoksen Toteuma Poikkeama Talousarvio jälkeen Tamuutos Tamuutos Tamuutos Tamuutos Ta muutoksen Toteuma Poikkeama Yhdyskuntasuunnittelu Asumisen edistäminen Liikenneväylät Puistot ja yl.alueet Ruokahuolto Toimitilapalvelut Vuokrauspalvelut Vesihuolto Maa- ja metsätilat Muu liiketoiminta Yhteensä jälkeen Ympäristölalutakunta Rakennusvalvonta Ympäristöpalvelut Jätehuolto Yhteensä Taulukossa tulojen alittuminen arvioidusta on merkitty - -merkkisenä Tulojen ylittyminen + -merkkisenä Menojen alittuminen + -merkkisenä Menojen ylittyminen - -merkkisenä Käyttötalous yhteensä ~ 82 ~

84 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma ~ 83 ~

85 3.2 Rahoituslaskelma ~ 84 ~

86 3.3 Tase ~ 85 ~

87 ~ 86 ~

88 3.4 LASKENNALLISESTI ERITELLYN VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA JA TASE VESI-JA VIEMÄRILAITOS TP 2013 TP 2012 Liikevaihto , ,57 Materiaalit ja palvelut , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,26 Palvelujen ostot , ,85 Henkilöstökulut , ,97 Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,70 Muut henkilösivukulut , ,15 Henkilöstökorvaukset Poistot ja arvonalentumiset , ,62 Liiketoiminnan muut kulut (tal.hall sis.vel 2009-) 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut (vyörytys varasto) 0,00 0,00 Liikeylijäämä , ,13 Korot lainoista 0,00 0,00 Korvaus jäännöspääomasta 5 % , ,68 Viemärilaitoksen yli/alijäämä , ,33 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,48 Tase TP 2013 TP 2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,25 Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset , ,47 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,03 Kuljetuskalusto, kalusteet, ohjelmat , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,37 Aineet ja tarvikkeet , ,76 Lyhytaikaiset saamiset (520) , ,61 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,62 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,42 Jäännöspääoma , ,26 Ed. vuoden tulos , ,36 Tilikauden yli/alijäämä , ,48 VIERAS PÄÄOMA , ,20 Pitkäaikainen Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Ostovelat , ,74 Siirtovelat/ Lomapalkkajaksotus 1 074, ,46 Muut velat 0,00 0,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,62 ~ 87 ~

89 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Vuosikate , ,53 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,88 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,65 Investointimenot , ,17 Rahoitusosuudet investointeihin , ,32 Pysyvien vast.hyöd. luovutustulot , ,91 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,94 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,29 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,47 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,85 Lainakannan muutokset , ,05 Oman pääoman muutokset 6 799, ,51 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom , ,94 Vaihto-omaisuuden muutos , ,35 Saamisten muutos , ,97 Korottomien velkojen muutos , ,50 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,24 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,78 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,51 Rahavarat , ,44 Rahavarat , ,95 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,51 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 58,62 21,64 Lainanhoitokate (tyydyttävä 1-2) 1,21 0,53 Kassan riittävyys, pv ~ 88 ~

90 KONSERNIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot/ tulot , ,88 Toimintakulut/ menot , ,09 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) , ,89 TOIMINTAKATE , ,32 Verotulot , ,46 Valtionosuudet , ,34 Rahoitustuotot , ,46 Rahoituskulut , ,41 VUOSIKATE , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , ,51 Arvonalentumiset, satunnaiset tuotot 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,98 Tilinpäätössiirrot , ,73 Vähemmistöosuudet tilikauden tuloksesta , ,53 TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ , ,24 Toimintatuotot/ kulut 38,36 34,77 Vuosikate/poistot % 129,55 47,40 Vuosikate /as 828,67 267,41 Asukasmäärä AMK yksikköhintarahoitus t siirretty toimintatuotoista valtionosuuksiin, Konsernitilinpäätöksen laatimisohje s.33/2011. Vastaava muutos t, vuoden 2012 tietoja ei ole muutettu HUOM KPKS kuntayhtymän omistuksessa muutos 4,2199% 2012 ja 4,1028% 2013 ~ 89 ~

91 KUNNAN KONSERNITASE VASTAAVAA Aineettomat oikeudet , ,75 Muut pitkäaikaiset menot , ,44 Aineettomat hyödykkeet , ,19 Maa- ja vesialueet , ,34 Rakennukset , ,29 Kiinteät rak. ja laitteet , ,75 Koneet ja kalusto , ,48 Muut ain. hyödykkeet , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Aineelliset hyödykkeet , ,47 Osakkuusyhteisöosuudet , ,66 Muut osakkeet ja osuudet , ,05 Muut saamiset/ liittymismaksut , ,22 Sijoitukset , ,93 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,59 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,51 Vaihto-omaisuus , ,85 Pitkäaikaiset saamiset , ,52 Lyhytaikaiset saamiset , ,99 Rahoitusarvopaperit , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,90 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma / Osakepääoma , ,02 Arvonkorotusrahasto , ,26 Muut omat rahastot , ,10 Ed. tilikausien yli- ja alij , ,95 Tilikauden yli-/alij , , , ,09 ~ 90 ~

92 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,28 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,13 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,54 PAKOLLISET VARAUKSET , ,85 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,57 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,17 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,86 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90 Omavaraisuusaste, % (tavoite 50%) 26,41 27,02 Suhteellinen velkaantuneisuus, 118,32 117,84 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , ,14 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas 728,88 562,08 Konsernin lainakanta 31.12, Konsernin lainat/asukas 31.12, , ,85 Konsernin rahoitusvarallisuus Kunnan asukasmäärä HUOM 1: KPKS kuntayhtymän omistuksessa muutos 4,2199% 2012 ja 4,1028% 2013 sekä H7 rahastokorjaus, ed.tilik. Ylijäämä erotus ,54 ( x 4,1028%=15.508,58 ) Kiurun hallitus hyväksynyt , oman pääoman lukuja ei tilinpäätöskertomuksessa ole muutettu. HUOM 2:Koulutuskuntayhtymän ed. tilik.ylijäämä ei täsmää, eroa ,83 x 7,84%) ,20, hallitus ~ 91 ~

93 KAUSTISEN KUNTA Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 4.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät (liitetieto 2) Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti, jolloin poistot lasketaan käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Kunnanvaltuusto on vahvistanut poistosuunnitelman , 52 ja Suunnitelmapoistot 1997 alkaen uudet yksiköt Aineettomat hyöhykkeet poistomenetelmä poistoaika Kehittämismenot Tasapoisto 2 v Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 v 5 v Liikearvo Tasapoisto 2 v Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 4 v 0 Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 4 v 0 Konserniliikearvo Tasapoisto 5 v 0 Liikearvo Tasapoisto 5 v 0 Atk-ohjelmistot Tasapoisto 4 v 4 v Muut Tasapoisto 5 v 4 v Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 50 v 45 v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 40 v 30 v Talousrakennukset Tasapoisto 20 v 20 v Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 50 v 30 v Asuinrakennukset Tasapoisto 30 v 35 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Menoj. poisto 15 % 15 % Sillat, laiturit ja puistot Menoj. poisto 15 % 20 % Muut maa- ja vesirakenteet Menoj. poisto 15 % 20 % Vedenjakeluverkosto Menoj. poisto 7 % 7 % Viemäriverkko Menoj. poisto 7 % 7 % Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20 v Sähköjohdot, muuntoasemat Menoj. poisto 15 % 20 % ja ulkovalaistuslaitteet Menoj. poisto 15 % Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Menoj. poisto 20 % 22 % Maakaasuverkko Menoj. poisto 15 % 15 % Muut putki- ja kaapeliverkot Menoj. poisto 15 % 20 % Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Menoj. poisto 15 % 25 % Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menoj. poisto 15 % 20 % Liikenteen ohjauslaitteet Menoj. poisto 20 % 25 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menoj. poisto 20 % 25 % ~ 92 ~

94 Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Menoj. poisto 15 % 20 % Puiset alukset ja muut uivat työk. Menoj. poisto 20 % 27 % Muut kuljetusvälineet Menoj. poisto 25 % 30 % Muut liikkuvat työkoneet Menoj. poisto 25 % 30 % Muut raskaat koneet Menoj. poisto 20 % 25 % Muut kevyet koneet Menoj. poisto 25 % 30 % Sairaala-, terveydenh. ym. laitt. Menoj. poisto 20 % 30 % Atk-laitteet Tasapoisto 3 v 4 v Muut laitteet ja kalusteet Menoj.poisto 30 % 40 % Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukaan Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseseen FIFO periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. ~ 93 ~

95 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain ulkoinen Hallinto- ja kehittämispalvelut, yleinen hallinto , ,76 Kunnahallitus, sisäiset palvelut , ,61 Kunnanhallitus, kuntayhteistyö , ,66 Elinkeinotoiminnan edistäminen 0,00 411,55 Lomituspalvelut , ,08 Sosiaali- ja terveystoimi 0,00 0,00 Sivistystoimen hallinto 2 193, ,80 Peruskoulut + projektit , ,17 Varhaiskasvatus, esiopetus 305, ,07 Musiikkilukio + projektit , ,59 Kirjasto + projektit 7 351, ,38 Liikunta ja ulkoilu , ,45 Nuorisotyö , ,86 Kulttuuritoiminta 0, ,46 Varhaiskasvatus, lasten päivähoito , ,50 Yhdyskuntasuunnittelu 419,62 434,12 Yhdyskuntapalvelut , ,97 Asumisen edistäminen 0, ,00 Ympäristönsuojelu 6 894, ,14 Liikenneväylät 2 066, ,54 Puistot ja yleiset alueet , ,10 Ruokahuolto , ,07 Toimitilapalvelut , ,10 Vuokrauspalvelut , ,59 Vesihuolto , ,90 Maa- ja metsätilat , ,11 Muu liiketoiminta 726,00 594, , ,58 ~ 94 ~

96 Selvitys olennaisista toimintatuottoihin sisältyvistä eristä kuten käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja olennnaisista toimintakuluihin sisältyvistä eristä kuten käyttöomaisuuden myyntitappioista Selite 2013 Selite Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muiden osakkeiden myyntivoitot Visaveljet ,11 0,00 Tonttien ja maa-alueiden myyntivoitot Opistontorppi 5 295, ,87 Rakennusten myyntivoitot Vintturin paritalot 0, ,46 Koneet ja kalusto Paloauton vaihto Paloauton vaihto , ,47 Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 0,00 Yhteensä , ,80 Käyttöomaisuuden myyntitappiot Hallien myyntitappiot 0,00 0,00 Kiinteistöjen myyntitappiot 0,00 0,00 Tonttien myyntitappiot Sydänmetsä myyty ,19 0,00 Yhteensä ,19 0,00 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Kunta-alan palkkaratkaisu , ,00 Peruspalvelujen v-os , , , ,34 Elatustuki Kela perii ja tilittää kunnalle 5 521, , , ,72 Toimeentulotuki Tulee kunnalle, siirto JYTAlle , , , ,00 Kotikuntakorvaustulot , ,64 Kotikuntakorvausmenot , , Ylivieskan kaupunki , , , ,48 Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuus , ,00 Esiopetus 0, ,00 Perusopetus vaikeav , ,00 Perusopetus muut vammaiset , ,00 Aamu- ja iltapvätoiminta , ,00 Lukiokoulutus , ,00 Lukiokoulutus yli 18-v aloit , ,00 Liikuntatoiminta , ,00 Nuorisotyö 6 767, ,00 Kansanmus. orkesteri Tallari 0, ,00 Kunnan rahoitusosuus , ,00 Harkinnanvarainen valtionosuus ,00 0,00 ~ 95 ~

97 4.3 Tasetta koskevat liitetiedot Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti (liitetieto 17) sis. Liittymismaksut Tilit Käyttöomaisuus Investointi- Rahoitus My.voitto +/ Lisäys osuudet tappio - Myynnit PoistoLiittymismaksut Keskener Aineettomat oikeudet (6520, 6530) ,87 0,00 0,00 0,00 0, , , Muut aineettomat oikeudet 2 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Muut pitkävaikutteiset menot , ,56 0,00 0,00 0, , ,83 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,56 0,00 0,00 0, , , MAA- JA VESIALUEET , ,00 0, , ,60 0, , Asuinrakennukset , ,14 0,00 0,00 0, , , Hallinto- ja laitosrak , ,20 0,00 0,00 0, , , Muut rakennukset , , ,00 0,00 0, , ,86 RAKENNUKSET , , ,00 0,00 0, , , Kadut, tiet, torit , , , , , Sillat, laiturit, uimapaikat , , , Urheilualueet, leikkikentät , , , , Muut maarakenteet 4 507,91-676, , Vesi- ja viemäriverkko , , , , , Liikenne- ja katuvalot , , , Atm-verkko , , ,99 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (6530) , , ,82 0,00 0, , , Kuljetuskalusto , , , , , , Laitos- ym. Kalusteet , , , , Muut laitteet ja kalusto , , ,55 KONEET JA KALUSTO , ,47 0, , , , , ARVO- JA TAIDE-ESINEET/ Dallmeier ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /9452 Keskener./ Keliber-halli rak , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /9402 Keskener./ Kerrostalo ? 3 547,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /9415 Keskener./ Terveysasema ,20-844,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /9439 Keskener./ Yläaste ,62 0, ,00 0,00 0, , , /9446 Keskener./ Hyötykäyttöasema Kruupakka ,91 0,00 0,00 0,00 0, , , /9456 Keskener./ Digit. Elokuvateatteri , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /9511 Keskener./ Kalliotie , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /9613 Keskener./ Nikula-Känsälä runkov ,25 0,00 0,00 0,00 0, , , /9101 Keskener/ ATK-projekti ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , /9562 Keskener./ Köyhäjoen kunn ,22 0, ,22 0,00 0, , , /9455 Keskener./ Haitekki lab.tarpeisiin ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , /9507 Keskener./ KEK käänt.kaista ja liitt ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , /9513 Keskener./ Tiet/ Kruupakkan teollisuusalue 0,00 0,00 0,00 0, , , , /9614 Keskener./ Vesi/ Kruupakkan kunnallistekniikka 0,00 0,00 0,00 0, , , , /9438 Keskener./ KK ala-aste ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , /9425 Keskener./ Lähdehaan pv.koti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65 70,65 KESKENERÄINEN RAKENTAMINEN , , ,22 0, , , ,50 AINEELLISET HYÖDYKKEET , , , , , ,25 0, , , Kuntayhtymäosuudet , , Tytäryhtymäosakkeet , , , Muut osuudet ja osakkeet , , , , ,38 OSAKKEET JA OSUUDET , , , , , , Liittymismaksut/ Korpelan Voima , , , Liittymismaksut/ Kaustisen Lämpö , , ,88 MUUT SAAMISET/ ANTOLAINAT , , ,44 PYSYVÄT VASTAAVAT , , , , , , , , ,93 ~ 96 ~

98 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta TP TP Taloussuunnitelma Yhteensä Poistonalaiset investoinnit , , Rahoitusosuudet , , Investointien omahankintameno , , Suunnitelman mukaiset poistot , , Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Kun eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin -103 % -147 % -193 % -132 % Kun eroa verrataan poistonalaisiin investointeihin -51 % -60 % -66 % -57 % Sumupoistot suht. investointeihin 49 % 40 % 34 % 43 % Hallintorakennusten poistoihin sisältyvät puretut rakennukset Erityisluokkien purku ,04 Yläkoulun purku ,88 Dallmeierin taidekokoelma on arvostettu hintaan jonka kunta maksoi takauksena v 2010 eli ,08. Kansanmusiikkisäätiöltä 8.332,20 lunastettu soitinkokoelma luovutettu 2012 Kansanmusiikki-Instituutti ry:lle. Lisäksi kunnalla taseen ulkopuolella oma museosoitinkokoelma ja kunnan vastuulla Tampereen yliopiston soitinkokoelma. Pysyvien vastaavien sijoitukset Kuntayhtymäosuudet omistus 2012 omistus Lisäys Vähennys K-P:n ESH ja perusp.ky 4,2199 % 4,1028 % , , K-P Koulutuskuntayhtymä 7,8400 % 7,8400 % , , Keski-Pohjanmaan liitto 5,2900 % 5,2900 % , , Korpelan Voima 10,4500 % 10,4500 % , ,00 Yhteensä ,06 0,00 0, ,06 Tytäryhteisöosakkeet ja os. omistus osakeomistus Lisäys Vähennys Kiint.Oy Rekipolska 100 % , , Kiint. Oy K:sen Oppilasasunt. 100 % , , Kaustisen Kehitys Oy 100 % , , ,73 lisäys nimellisarvottomia o Kaustisen Lämpö Oy 80 % , , Kansantaiteenkeskus Oy 74,12 % , ,04 Yhteensä , ,05 0, ,09 Muut osakkeet ja osuudet kpl Lisäys Vähennys M-real Oy ,99 618, Metsäliitto 3 990, , Kiint.Oy Telefooni , , Nikulan Ravirata Oy , , Festival Turkis Oy , , Asunto Oy Visaveljet , ,89 0, KOY Rekipolska, asunto , , Kuntarahoitus Oyj , , Matkase Oy (K:sen seudun M) ,75-532,75 0, Oy Ekorosk Ab , , Kuntarahoitus Oyj , , KVT Vesihuolto , ,00 KVT Vesihuolto , , OP Kaustinen, osuuspääoma 3 100,00 100, Osuuskunta Viexpo 1 84,09 84, Kuntien Tiera Oy 4 298, , Kuntien Palvelukeskus Oy 4 302, , Kaustisen Portti asunto 18/ Karvonen Maija , , , Keskipohjanmaan Kirjapaino ,80 201,80 Yhteensä ,08 0, , ,38 ~ 97 ~

99 Vaihtuvien vastaavien saamiset konsernin yhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä (liitetieto 18) SAAMISET (aktiivi) Pitkäaikaiset saamiset , ,38 Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 1230 Lainasaamiset Kansantaiteenkeskus Oy, pääomalaina, KV 15 / , ,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Saamiset ky, joissa kunta on jäsenenä 0,00 0, Saam. osakkuus- sekä muu omistusyht. Terveyskyläsäätiö, KV 64 /2012, Kv 6 / , ,38 Lyhytaikaiset saamiset , ,50 Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 49, ,94 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Saamiset ky, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,56 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyht. 0,00 0,00 Myyntisaamiset Mukana säätiöt 4 927, ,00 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (liitetieto 19) Työterveyshuolto , , MELA 0, , Kino elokuvateatterin valtionosuus investointiin 0, , Keliber valtionosuus investointiin 0, , Gramex + Teosto (Gramex vuoden 2012 saaminen tulossa 2014) 1 331, , Palkat/ TVR & Novum vakuutusmaksupalautuksia ,82 0, Palkat/ KEVA varhaiseläke ,36 0, S-vak/tapaturmavak.korvaukset , Alueellinen pelastuslaitos , , Eläinlääkintä ja terveysv. 0, , JYTA palautus ,24 0, Instituutti & Tallari, myyntisaatavat 2012, yksiköt siirtyivät pois kunnalta , ,28 ~ 98 ~

100 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana (liitetieto 21) Peruspääoma , ,02 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma , ,02 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,64 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,85 Oma pääoma yhteensä , ,81 Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (liitetieto 22) pitkäaik. lainat lyhennykset lainatilanne v v kuluttua Kuntarahoitus , , ,00 Nordea , ,00 0,00 OKO , ,00 0,00 Yhteensä , , ,00 Velkojen erittely saman konsernin tytäryhteisöille, erikeen kuntayhtymille joissa kunta on mukana jäsenenä ja erikseen osakkuus- sekä muille omistusyhteisyhteisöille erikseen pitkä- ja lyhytaikaisista veloista (liitetieto 24) Pitkäaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille 0 0 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä 0 0 Velat osakkuus- sekä muille omistusyht. 0 0 Saadut ennakot 0 0 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat Kaustisen Lämpö Oy ,53 0,00 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Korpelan Voima ,29 0,00 Verkko Korpela Oy 4 641,33 K-P koulutuskuntayhtymä 4 124,17 0,00 K-P sairaanhoitopiirin ky ,82 0,00 K-P Liitto 0,00 0,00 Velat osakkuus- sekä muille omistusyht. Ostovelat Ekorosk Oy 2 762,69 0,00 Kansanlääkintäkeskus/ Terveyskyläsäätiö 150,00 0,00 KVT Vesihuolto Oy ,32 0,00 kp 2350 Saadut ennakot / seuraavalle vuodelle käytettäväksi siirtyvät projektivarat Lukio/ Koord.hanke 163/530/ , , Lukio/ Opinnonohjaus 116/520/2010 päättynyt 0, , Lukio/ Tekniikka 358/530/ ,00 0, Lukio/ Koord.h jatko( 3306) 449/530/ , , Peruskoulu/ Kelpo 4 170/509/2011 päättynyt 0, , Kerho 5/ 31/517/ /517/ , Peruskoulu/ Ryhmäkoot 2012/520/ , , Peruskoulu/ Kerho 4 88/517/2011 päättynyt, palautettava , , Esi/perusk TVT /530/ , , Etsivä/nuorisotyö /628/ , , Kirjasto/ kehitysprojekti /623/2011 päättynyt 0, ,20 Yhteensä , ,54 ~ 99 ~

101 tili Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (liitetieto 28) Kokkolan kaupunki/ Eläinlääkintä ja ymp.terveydenhuolto ,13 0, Palkat/ KEVA varhaiseläkevelat , Palkat/ KEVA eläkemenoperusteinen 6 176,73 0, JYTA lisälaskutus 0, , Kiuru lisälaskutus 0, , MELA Maatalouslomitus , , MELA Turkislomitus ,47 0, Opetus- ja kulttuuritoimi , , Tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutus 0, , Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset (maat.siht. & Inst/Tallari siirt. pois) , , Korkojaksotus , ,74 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT (palautettavia) Liittymismaksut vesi/jätevesi , , Takuuvuokrat, asunnot 4 796, , Rakennusajan takuumaksut 0,00 0, Urheilutalon panttimaksut a , , Takuuvuokrat, oppilasasunnot 9 830, ,00 Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä , ,60 LAHJOITUSRAHASTOT Salonkylän ala-aste 2013 yhdistetty Yläasteen lahjoitusrahastoon 0, , Yläasteen lahjoitusrahasto erillinen selvitys 9 136, , Kungas Lauri lahjoitusrahasto erillinen selvitys , , Kungas Lauri maalahjoitus erillinen selvitys , , Salo Asko lahjoitusrahasto 0,00 0, Salo Asko kiinteistölahjoitus erillinen selvitys , , Hanhikoski Aarno lahjoitusrahasto erillinen selvitys ,52 0, , , Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien märien yhteismäärä (liitetieto 29) Kokonaisvastuu Kokonaisvastuu Leasingvastuut Nordea Kopiokone Eräpvä 12 kk Leasingvastuuut Leasingvastuuut Postimaksukone sop RDM400C ,00 0, ,00 Avid ohjain C24, Avid HD I/ , , ,84 20x Apple MacBook Pro + lisätakuu , , ,97 Bretford Mobile Cart ,23 514, ,87 Kopiokone Canon sop IRC , , ,32 Postimaksukone RDM4OOC , ,28 Leasingvastuut yhteensä Tukirahoitus/ Nordea , , ,00 Leasing- ja osamaksuvastuut Danske Bank ilm Paana latukone ,16 0,00 0,00 Konica Minolta ,12 740,28 0,00 Leasingvastuut yhteensä Sampo Bank 8 137,28 740,28 0,00 Muut kunnan antamat vastuusitoumukset (liitetieto 31) Takaukset muiden puolesta Jäljellä oleva pääoma yhteensä , ,03 Tytäryhtiöt Konserni , ,74 Osakkuusyhteisöt Ei sis. konserniin , ,89 Muut kunnan alueella olevat yhteisöt , ,49 Kuntien Takauskeskus , ,91 ~ 100 ~

102 Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (liitetieto 32) Kunnan hallussa olevat vakuustalletukset ja pankkitakaukset: Maa-ainesottolupien vakuudeksi saadut vakuudet , ,30 Rakennusten urakka/hankintatakaukset Työaikaiset , ,00 Vastuuaikaiset 2 758, ,22 Ennakkomaksun takaukset Kiinnitetyt haltijavelkakirjat (omat), kiinnityksen kohde Kunnantalo RN:o 15: , kaikki kunnan hallussa Urheilurinne RN:o 14: ,98, kaikki kunnan hallussa Yhteensä , ,22 Arvonlisäveron palautusvastuuta ei ole huomioitu sillä suunnitelmissa ei ole myydä niitä kiinteistöjä joita vastuu koskisi. Tililimiitin käyttö Käytössä Limiitti Kaustisen Osuuspankki nostettu > ; ei käytössä ,00 Kuntatodistukset käyttö Käytössä Nordealle palautettu ; kuntatodistuksilla ei nostettua lyhytaikaista ,00 Nordea myynyt ko. kuntatodistuslainan jälkimarkkinakelpoisena eteenpäin Kunnalle siirtynyt vastuu eläkemenoperusteisesta ennakosta Vastuu siirtyneistä palvelussuhteista , ,83 Vastuu siirtyneistä palvelussuhteista vuonna ,44 Elatustukien takautumissaatavien kunnan oman saatavan kokonaismäärä ja siinä tapahtuvat muutokset tilikauden aikana (liitetieto 34) Kokonaismäärä , ,69 Kelan tilitys tili 3502/ kp , ,72 Takautumissaatavien kokonaismäärä , ,97 Kelan perintä päättyy 2013, kohdennettu kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa. 4.5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Kaustisen kunnalla oli vuonna 2013 yhteensä 263 työntekijää, joista vakinaisia 228 ja määräaikaisia 35. Vakinaisista työntekijöistä naisia oli 169 ja miehiä 59. Kunnan eläkkeelle siirtyneistä jäi 3 vanhuuseläkkeelle. Vuoden 2013 palkkahallinnon tilaston mukaan palkkoja maksettiin 612:lle työntekijälle sekä 100:lle luottamushenkilölle. Naisia vakinaiset Toimintayksikkö Vakinaiset Määräaikaiset Hallinto- ja kehittämispalvelut Näistä lomituspalveluissa Perusturvapalvelut Sivistystoimen palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Miehiä vakinaiset ~ 101 ~

103 Palvelusuhteiden määrä hlömäärä palvelusuhteita Opetus ja muu sivistystyö Kirjastotyö 4 4 Lasten päivähoito Hallinto- ja toimistotyö Maatalouslomittajat Teiden ja katujen kunnossapito 1 1 Koneenhoitajat, vesi- ja viemärilaitos 3 3 Keittiö- ja tarjoilutyö Kiinteistötyöntekijät 4 4 Siivoojat 7 27 Vuonna 2013 oli yhteensä kpl palvelusuhdetta, sisältäen luottamushenkilöiden ja muiden palvelusuhteet 104 kpl. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on kasvanut vuoden 2013 aikana. Sairauspoissaolopäivien määrä on koko henkilöstön osalta lisääntynyt 203 päivällä edelliseen vuoteen verrattuna. Ammattiryhmäkohtainen tarkastelu selittää osaltaan hallintokuntien eroja. Henkilöstön sairaspoissaolot vastuualueittain pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö Hallinto- ja kehittämispalvelut , , , , ,88 hallinto 439 3, , , , ,13 lomituspalvelut , , , , ,32 Tekniset palvelut 146 6, , , , ,55 hallinto rak.tark.ympäristö kiinteistöpalvelut, ym ruokahuolto Sivistystoimi , , , , ,49 hallinto alakoulut keskuskoulu vl musiikkilukio nuorisotoimi/liikunta kirjasto perhepäivähoito päiväkoti erityisopetus Tallari ja Instituutti Yhteensä , , , , ,52 Työtapaturmia kuluneen vuoden aikana oli 22, joista kertyi yhteensä 281 korvauspäivää. Korkeatasoiseen työturvallisuustoimintaan sisältyy turvallisuusjohtamisjärjestelmään panostaminen, säännöllinen riskien arvioiminen ja ennakoiva vaarojen vähentäminen, henkilöstön ja johdon turvallisuusasenteiden parantaminen sekä yrityksen turvallisuuskulttuurin kehittämien. Työsuojelutoimikunta on kokoontunut 1 kerran ja toimikunnan palavereja on ollut useampia. Kunnan työsuojelupäällikkönä toimii Tero Uusitalo. Työsuojelutarkastuksia on suoritettu päivähoidon yksiköissä, keskuskeittiöllä, yläkoulun asuntolassa ja kirjastossa. ~ 102 ~

104 Työsuojelutoimikunnalle saapuneen työpaikkaterveydenhuollon kustannusselvityksen mukaan korvaus-luokka I:n kulut ovat korkeammat kuin edellisenä vuonna. Korvausluokka I kustannuksiin sisältyy työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja heidän tarvitsemiensa asiantuntijoiden toiminnan kustannukset, jotka ovat aiheutuneet toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta ja niihin liittyvistä työpaikkakäynneistä työpaikkaselvityksistä, jotka on tehty työpaikkakäynteihin perustuen työn, työympäristön ja työyhteisön toiminnan kehittämiseksi ja seuraamiseksi osallistumisesta työsuojelutoimikunnan kokoukseen. Korvauluokka II kustannuksiin sisältyy sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneet kustannukset. Nämä kustannukset olivat pysyneet lähes saman edellisvuoteen verrattuna. Uusina viranhaltijoina tai työntekijöinä aloittivat maatalouslomittaja 3 lomasihteeri 1 peruskoulun rehtori 1 peruskoulun luokanopettaja 1 erityisopettaja peruskoulussa 1 vanhempi lehtori 1 koulunkäyntiohjaaja 1 perhepäivähoitaja 3 kiertävä perhepäivähoitaja 1 ravitsemistyöntekijä 1 Kunnan palveluksesta lähtivät maatalouslomittaja 2 peruskoulun luokanopettaja 1 koulunkäyntiohjaaja 1 vesihuoltolaitoksen asentaja 1 Kunnan palveluksesta eläkkeelle jääneet maatalouslomittaja 1 vanhempi lehtori 1 lomasihteeri 1 siistijä 1 Henkilöstömenokehitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset 0 0 Henkilöstökulut yhteensä Henkilöstömenot vuonna 2013 olivat euroa asukasta kohden. Kuukausipalkkaisten peruspalkka Kaustisen kunnassa oli Tilastokeskuksen vuoden 2013 elokuun yhteenvedon mukaan ja varsinainen palkka KVTES:n sopimukseen kuuluvien peruspalkka ja varsinainen palkka Opettajien peruspalkka ja varsinainen Teknisten peruspalkka ja varsinainen ~ 103 ~

105 Henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 46,15 vuotta, edellisvuonna 45,7. Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen mukaan kuntatyöntekijää siirtyy eläkkeelle vuosina Se on kolmasosa kaikista työeläkevakuutetuista kunta-alan työntekijöistä. Eläköityminen saavuttaa huippunsa vuonna 2015, jolloin yli kuntatyöntekijää siirtyy eläkkeelle. Vuonna 2030 jo yli 60 % prosenttia eli noin nykyisistä kuntatyöntekijöistä on eläkkeellä. Kaustisen kunnan henkilökunnan eläkkeelle siirtyneiden määrä nousee huomattavasti vuosien aikana. 4.6 Omistamista muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt (liitetieto 37) Kunnan Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus ( ) omistus- omistus- omistus- oma muu oma tilik. voitto/ Vieras Nimi ja kotipaikka osuus 2012 osuus 2013 osuus pääoma pääoma tappio pääoma Kiint.Oy Rekipolska Kaustinen 100 % 100 % 100 % , , , , Kaustisen Oppilasasuntolat Oy 100 % 100 % 100 % , , , , Kaustisen Kehitys Oy Kaustinen 100 % 100 % 100 % , , , , Kaustisen Lämpö Oy Kaustinen 80 % 80 % 80 % , , , , Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy 72,20 % 72,20 % 74,66 % , , , ,41 Kuntayhtymät (liitetieto 38) Kunnan Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus ( ) omistus- omistus- omistus- oma muu oma tilikauden Vieras Kuntayhtymä- Nimi ja kotipaikka osuus 2012 osuus 2013 osuus pääoma pääoma yli/alijäämä pääoma tiedon lähde K-P:n sairaanhoitopiirin ky, Kokkola 4,2199 % 4,1028 % 4,1028 % , , , ,02 konsernitase K-P:n koulutuskuntayhtymä, Kokkola 7,8400 % 7,8400 % 7,8400 % , , , ,00 konsernitase Keskipohjanmaan liitto, Kokkola 5,290 % 5,2900 % 5,2900 % , , , ,61 tase Korpelan Voima ky, Kannus 10,450 % 10,4500 % 10,4500 % , , , ,99 konsernitase Yhteys- ja omistusyhteysyhteisöt sekä yhden/viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevat yritykset ja yhteisöt (liitetieto 39) joita ei ole yhdistelty konserniin Kunnan Lainaomistus- saatava omasta vieraasta tilik. voitosta/ Nimi ja kotipaikka osuus pääomasta pääomasta tappiosta KVT Vesihuolto Oy, Kaustinen 48 % ,06 0,00 14, Nikulan Ravirata Oy, Kaustinen 35,30 % , ,87-140, Terveyskyläsäätiö ,38 Taseessa tili 1240; lisäksi takausvastuu (Nordea) Kaustisen vanhustentaloyhdistys ry 0 0,00 Takausvastuut ,07 ~ 104 ~

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 2 Kola Joonas pätkätyöläinen Perussuomalaiset r.p.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot