Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi Lumennon välillä Kemmolan asemakaava ja asemakaavamuutos Teollisuustontin myyminen Murikosta Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta Henkilöstösuunnitelman muuttaminen Taloussäännön muuttaminen Talousarvion 2013 muuttaminen verorahoituksen, sataman tulojen ja suunnitelmapoistojen osalta Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2013 talousarvion muutokset Talousarvion 2013 muuttaminen sivistystoimen tilavuokrien osalta Perusopetuksen vuoden 2013 talousarvion ylitys Rymättylä-Taattinen vesihuolto- ja viemärihankkeen vuoden 2013 tuloarvion muuttaminen Vesihuoltolaitoksen vuoden 2013 tuloarvion muuttaminen Rakennusten siirtäminen tilalaitokselle Kaupunginvaltuuston vuoden 2014 kokoukset Valtuutettu Arja Savolaisen ym. valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Naantalissa Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Luonnonmaan koirapuistosta 95

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginvaltuusto Aika kello 18:00-18:26 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntohuone Osallistujat Rönnholm Mikko puheenjohtaja Salokangas Elina 1. varapuheenjohtaja Björkskog Tommy 2. varapuheenjohtaja Aalto Hannu Aho Kimmo Ahti Antti Alho Urpo Ansamaa Eliisa Erholtz Elisabeth Eura Juha Forsblom Toni Gustafsson Hanna Haanpää Leena Haapakoski Juha Hagsberg Sirpa Jaanto Martti Jalkanen Heini Junnila Vilhelm Kanerva Jarkko Kuustonen Juho Kärkkäinen Terhi Laine Harri Lindström Jan Linja Anne Paasikivi Sini Raittola Hannu Rantanen Matti Ritvanen Pekka Saarinen Juhani Saksi Anita Salo Kari Santalahti Samuli Savolainen Arja Seppälä Saara Sipponen Kaisa Takanen Juha Tavio Tero Teissala Pia Tuuna Markku Tähti Jussi Valtonen Lasse

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Vienonen Hannele Rantanen Erkki Ratilainen Mika Sipponen Martti Lehtinen Riitta valtuutettu Lauri Laineen varavaltuutettu valtuutettu Lasse Valtosen varavaltuutettu, 115 vs. kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kaupungin ilmoitustaululle ja kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty samana päivänä valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Lisäksi kokouksesta on kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti annettu yleisesti tieto Rannikkoseudussa KAUPUNGINVALTUUSTO: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Heini Jalkanen ja Vilhelm Junnila. Tarkastus suoritetaan kaupungin keskusvirastossa kaupunginsihteerin virkahuoneessa perjantaina KAUPUNGINVALTUUSTO: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Heini Jalkanen ja Vilhelm Junnila. Mikko Rönnholm puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. joulukuuta 2013 Heini Jalkanen Vilhelm Junnila

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 906/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä. Alueella sijaitsee Vaihelan tilan entinen maatilan talouskeskus, joka on ollut matkailukäytössä vuodesta 1991 alkaen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 9 ha. Lähtötiedot Alueella toimii saaristohotelli Vaihela, johon kuuluvat kolme ravintolaa ja saunaa sekä 50- paikkainen vierasvenesatama. Vaihelan kiinteistö on yksityisten omistuksessa. Maakuntakaava Maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu retkeily- ja matkailutoimintojen kohteeksi (r 603 = Vaihela). Alueelle on osoitettu yhteysalussatama sekä alueen halki on merkitty uusi vesihuoltolinja. Alueella on voimassa Varsinais-Suomen seutukaava. Yleiskaava Alueella on voimassa päivätty, ja vahvistettu yleiskaava, jossa alue on osoitettu maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM). Alueelle on valmisteilla suunnitteluvaiheessa oleva Velkuanmaan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja maise-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1) sekä on varattu alueet yhteysalus- ja lossiliikenteelle (LY) ja yksityiselle venevalkama/venesatama-alueelle (LVy). Alueelle on laadittu yleiskaavan muutosehdotus v Turun hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan muutoksen hyväksymistä koskevan kunnanhallituksen päätöksen v Asemakaava Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus v Turun hallinto-oikeus on hyväksynyt v kaavoista toimitetut valitukset ja asemakaavan valmistelu keskeytettiin. Kaavoitusta varten tehdyt selvitykset Luontoselvitys ja maisemainventointi on laadittu osana Vel kuanmaan osa yleiskaavatyötä. Vaihelan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy, Velkuan rakennuskantainventointi, Elina Pursimo ja Turun maakuntamu seo ja rakennuskantainventoinnin täydennys, Hanna Partanen 2006 Tiehallinto: Saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavoitteet Tavoitteena on laatia asemakaava, jossa maankäyttö tukee alueen nykyistä käyttöä matkailu- ja ravintolapalvelujen alueena. Kaavoitustyössä tutkitaan mm. seuraavia aluevaraustarpeita: matkailupalvelujen alueet venesatama- ja valkama-alueet maa- ja metsätalousalueet suojelu- ja virkistysalueet

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoitustyön konsulttina toimii Pöyry Finland Oy:n Yhdyskuntasuunnittelun Tampereen yksikkö/ arkkitehti Jarmo Lukka. LIITE A10, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Velkuanmaan Vaihe lan asemakaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitel man. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Maakuntakaava Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavat. Hyväksytyssä maakuntakaavassa Vaihelan matkailukeskus on osoitettu retkeily- ja matkailutoimintojen kohteeksi (r 603): Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät retkeily- ja matkailualueet. Vaihelan tuntumaan on osoitettu yhteysalussatama ja alueen halki on mer kitty uusi vesihuoltolinja. Alueella on voimassa Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä. Siinä Vaihelan alue on osoitettu maatalouskäyttöön. Yleiskaavoitus Alueelle on valmisteilla ehdotusvaiheessa oleva Velkuanmaan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) /s, jolla ympä-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ristö säilytettään. Alueen rakennuskanta ja ympäristö tule säilyttää. Alueel la olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL127.1 ). Alueelle rakennettaessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja korjausrakentaminen rakentamistavaltaan sopivat olemassa olevaan ympäristöön. Alueen viljelymaisema on varattu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueek si (MA-1). Rantaan on varattu alueet yhteysalus- ja lossiliikenteelle (LY) ja yksityiselle venevalkama/venesatama-alueelle (LVy). Alueella on voimassa yleiskaava, jossa alue on osoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi (AM). Asemakaavoitus Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Esityslistan liitteenä maankäyttöpäällikön laatima erillisselvitys kaaval li sesta ti lan tees ta. Kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on neu vo teltu maan omis ta jan kanssa. Maisemaselvitys Asemakaavoitusta varten on laadittu maisemaselvitys, jossa tarkastellaan varsinaista suunnittelualuetta laajempaa vaikutusaluetta. Selvityksen on laatinut maisema-arkkitehti (MARK) Kaisa Rantee Pöyry Finland Oy:stä. LIITE A6, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaavoitustyön käynnistyminen Kaavoitustyön vireilletulo on kuulutettu Naantalin vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa ja todettu vuoden 2011 katsauksessa. Aloitteen kaavatyön käynnistämiseen on tehnyt maanomistaja. Vaihelan kulttuuriympäristö Suunnittelualue käsittää Vaihelan pihapiirin rakennuksineen, rantaan viettävän peltoaukean, yleisen venesatama-alueen ja yksityisen venesatama-alueen.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaihelan rakennusryhmä sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla. Vanha päärakennus rajaa pihapiirin peltoaukean puolelta ja rakennus näkyy hallitsevana viljelysaukealle ja merelle avautuvassa näkymässä. Suora tielinja rannan suunnasta kohti Vaihelaa korostaa päärakennuksen asemaa. Talous- ja matkailurakennukset sijaitsevat tiiviinä ryhmänä päärakennuksen metsän puolella. Kaikkiaan pihapiiriin kuuluu kuusi eri ikäistä rakennusta. Kulttuurihistoriallisesti tärkein on 1870-luvulla rakennettu tilan päärakennus (240 k-m²). Vas tapäätä pääsisäänkäyntiä on vanha piharakennus (106 k-m²), taempana 1920-luvulla rakennettu vanha navetta (290 k-m²) ja ra vintolakäyttöön kahdessa vaiheessa muutettu, alun perin 1950-luvulta oleva maatalousrakennus ( k-m²). Lukuihin sisältyy myös 62 k-m²:n viinikellari. Länti simmässä osassa pihaa on 1900-luvulta oleva aitta (56 k-m²) ja majoitusra kennus vuodelta 2001 (479 k-m²). Yhteensä on rakennettu1 473 k-m². Rakennukset ovat pääosin perinteistä rakentamista edustavia punamullattuja harjakattoisia rakennuksia. Ainoastaan uusin majoitusrakennus poikkeaa hieman tyyliltään lähitarkastelussa. Avoin viljelymaisema jatkuu yhtenäisenä meren rantaa kohti. Aukean halki johtaa yksityistie, joka yhdistää saaren osat toisiinsa. Suunnittelualueen eteläosassa rakennetun rantavyöhykkeen erottaa viljelysmaisemasta metsäinen alue, joka jäsentää rantaan sijoittuvat toiminnot omaksi ympäristökseen. Yleisen venesataman venevajat ovat hyvä esimerkki saariston omaleimaisimmasta rakennuskulttuurista. Venevajojen laa juus on 144 ja 112 k-m². Lisäksi rannassa on pieni varasto rakennus (20k-m²) ja huoltorakennus (10 k-m²). Yhteensä on rakennettu 286 k-m². Vaihelan venesataman alueella on sauna (31 k-m²), varasto (11 k-m²) ja huol torakennus (10 k-m²), yhteensä 52 k-m². LIITE A7, KAAVYMP , Selvitys olevan rakennuskannan laajuustiedoista, laatija Naanta lin rakennusvalvonta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A8, KAAVYMP , Selvitys rakennuslupakäsittelyistä, laatija Naantalin rakennusvalvonta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Alueen rakennetun ympäristön merkittävyys Suunnittelualue on pieni laajuudeltaan, mutta sijaitsee merkittävällä paikalla keskeisellä ranta-alueella. Viljelymaisema yhdessä maatilakeskusten rakennuskannan ja venesataman rakennusten kanssa muodostavat suhteellisen ehjän ja harmonisen saaristolaismiljöön. Alueen asemakaavassa ja erityisesti kaavan to teuttamisessa tulee kiinnittää huomiota alueen suojelutavoitteiden toteutu misen varmistamiseen. Asemakaava Vaihelan pihapiiri Asemakaavassa Vaihelan talouskeskuksen alue on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Alueen rakennusoikeus on kaikkiaan k-m², joka muodostuu kahdesta vierekkäisestä rakennus lasta. Toinen rakennusala käsittää Vaihelan talouskeskuksen nykyiset ra kennukset, sen rakennusoikeus on k-m² ja sallittu kerrosluku II. Ra kennusalalla oleva tilan vanha päärakennus on merkitty suojeltavaksi raken nukseksi (sr-2). Merkintä on sovitettu Naantalin suojelumerkintöjen arvoas teikkoon. Koko rakennusala on merkitty taajamakuvallisesti arvokkaaksi pi hapiiriksi (s-1) ja kaavamääräyksessä edellytetään perinteistä rakennustapaa koskien mm. materiaalia, väritystä ja rakennusten kattokulmaa. Toisen rakennusalan, jolla ei ole olevia rakennuksia, rakennusoikeus on 400 k-m² ja sallittu kerrosluku Iu2/3. Havainnekuvassa uudisrakentaminen on ohjattu kahdeksi erilliseksi rakennukseksi, jotta rakeisuus vastaisi olevan pihapiirin ilmettä. Pysäköinti on suunniteltu siten, ettei avoimeen peltomaisemaan sijoiteta autopaikkoja. Pysäköintinormi on 1 ap/ 100 k-m². Autopaikat, kaikkiaan 19 kpl, on sijoitettu hajautetusti pihapiirin alueelle havainnekuvan mukaises ti. Linja-autot sijoitetaan suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevan kuivaa mon ympäristöön tulotien varrelle. Asemakaava-alueen rantaan rajoittuvat alueet on osoitettu maa- ja metsätalous alueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY) sekä kahdeksi venesataman

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kortte lialueeksi. Pohjoisemmalle venesataman korttelialueelle (LV) saa kaava määräyksen mukaan rakentaa laitureita ja huolto-,varasto- ym. vastaavia ra kennuksia ja rakennelmia enintään 300 k-m² aluetta kohti. Eteläisemmäl le matkailuun liittymän venesataman korttelialueelle (LV- rm) saa rakentaa laitureita-, ja sauna-,huolto-,varasto- ym. vastaavia raken nuksia ja rakennelmia enintään 180 k-m² aluetta kohti. Rakennusoikeuden lisäksi alueelle saa rakentaa elinkeinotoimintaan liittyviä venevajarakennuk sia erikseen osoitetulle rakennusalalle (v), kaavamääräyksessä edellytetään pe rinteistä rakennustapaa koskien mm. materiaalia, väritystä ja rakennus ten. Tavoitteena on elvyttää saariston rakennusperinteen mukaisten veneva jojen rakentamista. Venesatamakorttelialueiden puustoiset rinteet on osoi tet tu alueeksi (s-lu), jolla ympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Rantaan rajoittuvien alueiden ja maatilakeskuksen välinen alue on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1), jolla rakentaminen on kielletty. Peltoalueen eteläisin osa on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, jolle saa rakentaa elinkeinotoimintaa palvelevia rakennelmia ja rakenteita (MArm). LIITE A9, KAAVYMP , Asemakaavakartta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A10, KAAVYMP , Havainnepiirros (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Vesihuollon, viemäröinnin ja liikenteen järjestäminen Alueen tuntumassa kulkee vesijohto. Tällä hetkellä Vaihelan kiinteistö ei ole liittynyt siihen, vaan tilalla on käytössä porakaivo. Asemakaavamääräyksen mukaan jätevesien käsittely järjestetään Vaihelan asemakaavan alueella kiinteistökohtaisesti. Jätevesien käsittelyn mitoitus tulee järjestää voimassa olevien säädösten mukaisesti. Velkuanmaan saarelle pääsee mantereelta kahden tiehallinnon ylläpitämän lossiyhteyden välityksellä. Asemakaava-alueella on lisäksi yleinen venesatama ja yksityinen noin 50 venepaikan suuruinen yksityinen vierasvenesatama. Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu Vaihelan tuntumaan yhteysalussatama. Yhteysalusliikennettä ei viime vuosina ole järjestetty.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kulkuyhteys alueelle on järjestetty Velkuanmaan yksityistien välityksellä ja on osoitettu ajoyhteysmerkinnällä (ajo) nykyisen tien paikalle. Alue on liitet ty sähköverkkoon. Sähköverkon ylläpidosta vastaa Fortum Sähkönsiirto Oy. Alueen jätehuollosta vastaa Turun seudun jätehuolto Oy. Polttokelpoiselle jätteelle on aluekeräyspiste Sekstantissa. Lähin lajitellun hyötyjätteen keräyspiste on Velkuan Teersalossa. Tavanomaisten ongelmajätteiden kerääminen Velkualla hoidetaan keräilyautolla, joka käy Teersalon pysäköintipaikalla. Suuremmat ongelmajäte-erät toimitetaan Raision Isosuon kaatopaikalle. Työpaikat Vaihelan matkailuyritys työllistää 2-5 työntekijää vuoden ajasta riippuen. LIITE A11, KAAVYMP , Päivitetty Osallistumis- ja arviointisuun nitelma (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että päivätystä Vaihe lan asemakaavan valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi päivätyn, tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vaihelan asemakaavaluonnos on pidetty osallisten arvioitavana välisenä aikana (valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavaluonnoksesta saatiin palautteena seitsemän viranomaisen tai yhteisön sekä kolme yksityisen maanomistajan palautetta: 1. Varsinais-Suomen ELY-keskus / tarkastaja Risto Rauhala ELY-keskuksella ei ole tarvetta antaa kaavaan tässä vaiheessa varsinaista lausuntoa. ELY-keskus ei näe puutteita selvitysten osalta eikä OAS:ssa esitetyssä vaikutusarviossa. Asemakaava kos kee käytännössä matkailua palvelevien raken nusten aluetta sekä venesatama-alueita. Lisäksi kaavaan sisältyy virkistysalueita ja met sätalous aluetta. Alueen aiemman kaavoituksen vaiheet ja OAS:ssa mainittu hallin to-oikeuden päätös tulee tarpeen mukaan huo mioida kaavan laadinnassa. Kaavan luonnok seen ei ole muu toin kommen toitavaa. Asemakaavan hyväksymi nen voidaan teh dä vasta yleiskaa van hyväksymi sen jälkeen, mi käli asemakaava ei ole nyt voi massaolevan yleiskaavan mukainen.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Varsinais-Suomen liitto / Maankäyttöjaosto Lausunto Velkuanmaan Vaihelan asemakaavasta Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan antaa asiasta seu raavan lausunnon: Turun Seudun kehyskuntien maakuntakaavassa, joka on ympäristö ministeriössä vahvistettavana, on Vaihelan alue osoitettu kohdemerkinnällä r retkeilyn kohdealue. Maakuntakaavan merkinnästä on va litettu. Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Vaihelassa olevan matkailutoiminnan kokoluokka ja luonne on sellainen, että alueen toteuttamisen tulee perustua asemakaavaan. Nyt esillä oleva kaavahan ke on menettelytapana oikea. Alueella olevista rakennushankkeista tehdyt valitusten ratkaisut tulee tuntea ennen kuin kaavoitus voi edetä vah vistusvaiheeseen. 3. Turun museokeskus/varsinais-suomen maakuntamuseo, tutkija Eija Suna Lausunto Velkuanmaan Vaihelan asemakaavasta Valmistelija: Kulttuuriperintöyksikkö/tutkija Eija Suna Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on pyytänyt Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausuntoa Velkuanmaan Vaihelan asemakaavan luonnoksesta.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Velkuanmaan Pohjakylässä sijaitseva Vaihela on kylän kantataloja. Tila on matkailukäytössä ja se hyödyntää perinteistä pihapiiriä ja tilan vanhaa ra kennuskantaa ravintolatoiminnassa. Tilalle ra kennettu majoitusrakennus on tyylillisesti piha piirin rakennuksista poikkeava ja sijaitsee tila keskuksen välittömässä läheisyydessä, sen lou naispuoleisella mäellä. Pihapiirin lounaisosassa oleva vanha navetta toimii kuitenkin varsin hy vänä näkösuojana perinteisen pihapiirin ja uu den majoitusrakennuksen välillä. Nyt lausunnolla olevassa kaavaluonnoksessa tilan vanha päärakennus on asianmukaisesti merkitty säilytettäväksi rakennukseksi ja koko pihapiirille on annettu s-1 merkintä, jolla pihapiirin ilmettä pyritään vaalimaan. Määräyksessä mainittu punainen kolmiorimahuopakate tuntuu erikoiselta vaatimukselta, koska perinteinen kolmiorimahuopakate on yleensä ollut mustaa eikä pihapiirin kattojen yksivärisyyteen ole perinteisessä rakentamisessa koskaan pyritty. Vanhaa navettarakennusta ei kaavassa ole merkitty säilytettäväksi, mikä on pihapiirikokonaisuuden kannalta erittäin valitettavaa, koska jos navetta hävitetään, muodostuu uudesta majoitusrakennuksesta pihapiirin hal litseva elementti. Navetta on luonteva osa Vai helan pihapiiriä ja se tulisi kaavassa huomioida. Varsinais-Suomen maakuntamuseolla ei ole omalta toimialaltaan kaavaluonnoksesta muuta huomautettavaa.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Naantalin Matkailu Oy / toimistusjohtaja Tarja Rautianen Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Naantalin Matkailu Oy:llä ei ole huomau tettavaa Vaihe lan asemakaavasta. Naantalin Matkailu Oy toteaa lisäksi, että Vaihelan talouskes kuksen alueelle osoitettu lisärakennusoikeus on tarpeellinen, koska nykyinen majoituskapasiteetti (11 hotellihuonetta) ei rii tä ryhmä- ja kokousmatkailun tarpeisiin. 5. Velkuan saaristolaisyhdistys ry. / puheenjohtaja Anne-Maija Kivimäki Velkuan saaristolaisyhdistys ry kiinnittää huomiota seuraa viin: Venesataman laajennusta ei nähdä mahdollisuutena, laiturille tulisi osoit taa laajennus alue. vanha yhteysaluslaituri tulisi edelleen merkitä LY-mer kinnällä (yhteys- ja lossilii kenne), Yhteys aluslaiturin käyttö: vesibussilii kenne, meritaksi, maa-ainek sien kuljetuk set. laiturin omistaa käsittääksem me Naantalin kaupunki. 6. Pohjakylän osakaskunta / pj. Juha Valtonen Mielipide Vaihelan asemakaavasta Antaja: Pohjakylän osakaskunta Mielipide: Asemakaava ei ole olemassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukainen. uudet mahdolliset venevajat pitäisi poistaa, koska alueen omistajilla on jo kaavoitetta-

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto valla alueella venevaja. Vesialue pitäisi suunnitella vesilain mukaisella käytännöllä. Kaavoitus ei ole oikea elementti vesialueen suunnitteluun. Yhteisen alueen (877) mahdollista rakennustarvetta ei ole mitenkään otettu huomioon kaavassa. Konsultilla ei saisi olla ennakkokäsitystä kaavoitettavaan alueeseen (mahdollinen puolueellisuus). 7. Fortum Sähkönsiirto Oy / yleissuunnittelija Markku Peippo Velkuanmaan Vaihelan asemakaava, luonnos Jakeluverkosto Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee jakeluverkostoa oheisen karttaliitteen mukaisesti. Kaava-alueen vieritse kulkee 20 kv ilmajohto. Nykyisten suunnitelmien mukaan asemakaavan alueelle ei tarvita varauksia uusille muuntamoille tai joh doille. Meillä ei ole muuta kommentoivaa kaavaluonnoksesta. 8. Tarja ja Inga Majasuo, Velkua Velkuanmaan Vaihelan asemakaavaehdotus Mielipiteenämme otsikossa mainittuun kaavaluonnokseen to teamme seuraavaa: - Kaavaluonnos on voimassa olevan osayleiskaavan vastainen

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Autopaikkojen määrä ajateltuun rakennusoikeuteen on liian vähäinen - Mahdollisen uudisrakennuksen rakennusala on merkitty lii an lähelle naapurikiinteistöä - Uudisrakennusten sijoittelu olemassa olevien rakennusten välittömään läheisyyteen antaa slummimaisen mielikuvan alu eesta - Massiivisen uudisrakentamisen salliminen ranta-alueelle muuttaa rannan ilmettä ja käyttöä rauhallisesta saaristolais ky län ranta-alueesta remuisaksi "mustalaisleiriksi" 9. Erik Friederiksen, Velkua Asia: Muistutus Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Velkuan yleiskaava 2010 Alueella on voimassa yleiskaava, jonka Lounais-Suomen ym päristökeskus on vahvistanut osittain ja osittain Velkuanmaan saaren itä ran nikolla sijaitseva Vaihelan asemakaava-alue on osoitettu Vai helan kiinteistön ta louskeskuksen osalta maatilojen talous kes kusten korttelialu eeksi, jolla on kyläkuvallisesti tai raken nus historiallisesti ar vokkaita rakennuksia (AMsr2). Kortteli alueen rakennustehok kuus on kaavan mukaan e=0,05-0,10, mikä vastaa noin k-m 2:n rakennusoikeutta. Rantaan rajoittava alue on osittain maa- ja metsätalousalueeksi, jol la on ympäristö arvoja (MY) sekä yksityiseksi ve nevalkama / ve nesatama-alueeksi (LVy) ja yh teisalus- tai lossiliiken-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto nettä pal vele vaksi alueek si (LY). MY- ja LVy -alueelle ei ole osoitettu ra kennusoikeutta. LY-alueelle saa ra kentaa sa ta matoimintoja palvelevia ra kennuksia ja laitteita. Raken nustehokkuus e=0,05-0,10. Vaihelan asemakaava-alue sijaitsee kokonaan yleiskaavassa merkinnällä rv rajatulla alueella, jota koskee seuraava kaava määräys: Rantaviivasta noin 300 metrin etäisyydelle ulottuva rantavyöhyke, jolla asumisen rakennusoikeus määräytyy pel kästään tilan rantaviivan pituuden tai saarissa saaren pin ta-alan perusteella. Määräys koskee rantavyöhykkeellä olevia kaikilla eri maankäyttömerkin nöillä osoitettuja aluei ta. Asemakaavan laillisuuden arviointi: Voimassa olevan oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa Vaihelan talouskeskuksen käsittävän alueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu maatilan talouskeskus. Alu een rakennusoikeus yleis kaavassa on enimmillään 900 k-m2. Asemakaavan mukainen käyttötarkoi tus sallii olemassa olevien rakennusten muuttami nen matkai lukäyttöön ja uusien matkailua palvelevien raken nusten raken tamisen. Sallittu rakennusoikeus on m². Asemakaa van mahdollistaminen matkai luun liittyvien toimin tojen vai kutuk set ympäröi vän alueen maankäyttöön samoin kuin muutkin. Ym päristövaikutukset kuten vaikutus liikentee seen sekä ve si- ja jätevesihuollon järjestämiseen ovat siten olennaisesti eri lai sia ja merkittäväm piä verrattuna niihin vai kutuksiin, joi ta yleiskaa van mukaisella maatilojen talouskeskusten alu eella on. Tähän nähden yleiskaava ei ole ollut maan käyttö- ja ra kennuslain tarkoittamalla ta valla ohjeena asemakaavaa laa dit-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto taessa. Näitä vaiku tuksia koskevia kaa va-asiakirjoissa ole via selvi tyksiä ei myöskään voida pitää riittävinä sen ar vioimiseksi, täyttääkö Vaihelan asemakaa va maankäyt tö- ja rakennuslain mukaisesti ase ma kaavan sisältö vaatimuk set. Niin sanottu maakuntakaava ei ole lainvoimainen ja kaava merkintä r 603 on ainoastaan maakuntakaavaehdotuk sessa. Kaavoituksessa on noudatettava hyviä tapoja, mikä tarkoittaa sitä, että ensin hyväksytään maakuntakaava, ja sitten yleis kaa va ja sen jälkeen asemakaava noudattaa edellä mainittuja kaa voja. Kaavanlaatijana on sama konsultti, joka on laatinut lainvas tai set kaavat (konsultti sopimukset). Vaihelan Yleiskaava muutos Vaihelan Asemakaava Sekä nykyisen asemakaavaehdotuksen. Kaikkien kaavan laatijana on ollut Pöyry yhtiöt. 10. Jorma Vataja / palaveri Jorma Vatajan kanssa pidettiin palaveri, jossa Vataja toi esille suunnittelualueelle kohdistuvan venevalkamarasitteen. Rasite otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Kesän aikana on pidetty myös nähtävillä Velkuanmaan osayleiskaavaehdotus, joka käsittää nyt asemakaavoitettavana olevan Vaihelan alueen. Nähtävilläolo päättyy ja osayleiskaavasta saatu palaute otetaan huomioon myös nyt valmisteltavassa asemakaavaehdotuksessa.

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI. Velkuanmaa Vaihelan asemakaava. Asemakaavan selostus

4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI. Velkuanmaa Vaihelan asemakaava. Asemakaavan selostus 4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Velkuanmaa Vaihelan asemakaava Asemakaavan selostus 4.7.2013 2 4.7.2013 Esipuhe Asemakaavan on laatinut Pöyry Finland Oy, jossa suunnitteluryhmän vetäjänä on toiminut arkkitehti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 133 20.12.2006 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 32 18.04.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 43 09.05.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 61 13.06.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Naantalin Luonnonmaalle, Porhonkallion-Virpin alueelle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot