Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi Lumennon välillä Kemmolan asemakaava ja asemakaavamuutos Teollisuustontin myyminen Murikosta Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta Henkilöstösuunnitelman muuttaminen Taloussäännön muuttaminen Talousarvion 2013 muuttaminen verorahoituksen, sataman tulojen ja suunnitelmapoistojen osalta Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2013 talousarvion muutokset Talousarvion 2013 muuttaminen sivistystoimen tilavuokrien osalta Perusopetuksen vuoden 2013 talousarvion ylitys Rymättylä-Taattinen vesihuolto- ja viemärihankkeen vuoden 2013 tuloarvion muuttaminen Vesihuoltolaitoksen vuoden 2013 tuloarvion muuttaminen Rakennusten siirtäminen tilalaitokselle Kaupunginvaltuuston vuoden 2014 kokoukset Valtuutettu Arja Savolaisen ym. valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Naantalissa Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Luonnonmaan koirapuistosta 95

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginvaltuusto Aika kello 18:00-18:26 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntohuone Osallistujat Rönnholm Mikko puheenjohtaja Salokangas Elina 1. varapuheenjohtaja Björkskog Tommy 2. varapuheenjohtaja Aalto Hannu Aho Kimmo Ahti Antti Alho Urpo Ansamaa Eliisa Erholtz Elisabeth Eura Juha Forsblom Toni Gustafsson Hanna Haanpää Leena Haapakoski Juha Hagsberg Sirpa Jaanto Martti Jalkanen Heini Junnila Vilhelm Kanerva Jarkko Kuustonen Juho Kärkkäinen Terhi Laine Harri Lindström Jan Linja Anne Paasikivi Sini Raittola Hannu Rantanen Matti Ritvanen Pekka Saarinen Juhani Saksi Anita Salo Kari Santalahti Samuli Savolainen Arja Seppälä Saara Sipponen Kaisa Takanen Juha Tavio Tero Teissala Pia Tuuna Markku Tähti Jussi Valtonen Lasse

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Vienonen Hannele Rantanen Erkki Ratilainen Mika Sipponen Martti Lehtinen Riitta valtuutettu Lauri Laineen varavaltuutettu valtuutettu Lasse Valtosen varavaltuutettu, 115 vs. kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kaupungin ilmoitustaululle ja kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty samana päivänä valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Lisäksi kokouksesta on kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti annettu yleisesti tieto Rannikkoseudussa KAUPUNGINVALTUUSTO: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Heini Jalkanen ja Vilhelm Junnila. Tarkastus suoritetaan kaupungin keskusvirastossa kaupunginsihteerin virkahuoneessa perjantaina KAUPUNGINVALTUUSTO: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Heini Jalkanen ja Vilhelm Junnila. Mikko Rönnholm puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. joulukuuta 2013 Heini Jalkanen Vilhelm Junnila

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 906/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä. Alueella sijaitsee Vaihelan tilan entinen maatilan talouskeskus, joka on ollut matkailukäytössä vuodesta 1991 alkaen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 9 ha. Lähtötiedot Alueella toimii saaristohotelli Vaihela, johon kuuluvat kolme ravintolaa ja saunaa sekä 50- paikkainen vierasvenesatama. Vaihelan kiinteistö on yksityisten omistuksessa. Maakuntakaava Maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu retkeily- ja matkailutoimintojen kohteeksi (r 603 = Vaihela). Alueelle on osoitettu yhteysalussatama sekä alueen halki on merkitty uusi vesihuoltolinja. Alueella on voimassa Varsinais-Suomen seutukaava. Yleiskaava Alueella on voimassa päivätty, ja vahvistettu yleiskaava, jossa alue on osoitettu maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM). Alueelle on valmisteilla suunnitteluvaiheessa oleva Velkuanmaan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja maise-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1) sekä on varattu alueet yhteysalus- ja lossiliikenteelle (LY) ja yksityiselle venevalkama/venesatama-alueelle (LVy). Alueelle on laadittu yleiskaavan muutosehdotus v Turun hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan muutoksen hyväksymistä koskevan kunnanhallituksen päätöksen v Asemakaava Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus v Turun hallinto-oikeus on hyväksynyt v kaavoista toimitetut valitukset ja asemakaavan valmistelu keskeytettiin. Kaavoitusta varten tehdyt selvitykset Luontoselvitys ja maisemainventointi on laadittu osana Vel kuanmaan osa yleiskaavatyötä. Vaihelan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy, Velkuan rakennuskantainventointi, Elina Pursimo ja Turun maakuntamu seo ja rakennuskantainventoinnin täydennys, Hanna Partanen 2006 Tiehallinto: Saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavoitteet Tavoitteena on laatia asemakaava, jossa maankäyttö tukee alueen nykyistä käyttöä matkailu- ja ravintolapalvelujen alueena. Kaavoitustyössä tutkitaan mm. seuraavia aluevaraustarpeita: matkailupalvelujen alueet venesatama- ja valkama-alueet maa- ja metsätalousalueet suojelu- ja virkistysalueet

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoitustyön konsulttina toimii Pöyry Finland Oy:n Yhdyskuntasuunnittelun Tampereen yksikkö/ arkkitehti Jarmo Lukka. LIITE A10, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Velkuanmaan Vaihe lan asemakaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitel man. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Maakuntakaava Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavat. Hyväksytyssä maakuntakaavassa Vaihelan matkailukeskus on osoitettu retkeily- ja matkailutoimintojen kohteeksi (r 603): Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät retkeily- ja matkailualueet. Vaihelan tuntumaan on osoitettu yhteysalussatama ja alueen halki on mer kitty uusi vesihuoltolinja. Alueella on voimassa Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä. Siinä Vaihelan alue on osoitettu maatalouskäyttöön. Yleiskaavoitus Alueelle on valmisteilla ehdotusvaiheessa oleva Velkuanmaan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) /s, jolla ympä-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ristö säilytettään. Alueen rakennuskanta ja ympäristö tule säilyttää. Alueel la olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL127.1 ). Alueelle rakennettaessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja korjausrakentaminen rakentamistavaltaan sopivat olemassa olevaan ympäristöön. Alueen viljelymaisema on varattu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueek si (MA-1). Rantaan on varattu alueet yhteysalus- ja lossiliikenteelle (LY) ja yksityiselle venevalkama/venesatama-alueelle (LVy). Alueella on voimassa yleiskaava, jossa alue on osoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi (AM). Asemakaavoitus Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Esityslistan liitteenä maankäyttöpäällikön laatima erillisselvitys kaaval li sesta ti lan tees ta. Kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on neu vo teltu maan omis ta jan kanssa. Maisemaselvitys Asemakaavoitusta varten on laadittu maisemaselvitys, jossa tarkastellaan varsinaista suunnittelualuetta laajempaa vaikutusaluetta. Selvityksen on laatinut maisema-arkkitehti (MARK) Kaisa Rantee Pöyry Finland Oy:stä. LIITE A6, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaavoitustyön käynnistyminen Kaavoitustyön vireilletulo on kuulutettu Naantalin vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa ja todettu vuoden 2011 katsauksessa. Aloitteen kaavatyön käynnistämiseen on tehnyt maanomistaja. Vaihelan kulttuuriympäristö Suunnittelualue käsittää Vaihelan pihapiirin rakennuksineen, rantaan viettävän peltoaukean, yleisen venesatama-alueen ja yksityisen venesatama-alueen.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaihelan rakennusryhmä sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla. Vanha päärakennus rajaa pihapiirin peltoaukean puolelta ja rakennus näkyy hallitsevana viljelysaukealle ja merelle avautuvassa näkymässä. Suora tielinja rannan suunnasta kohti Vaihelaa korostaa päärakennuksen asemaa. Talous- ja matkailurakennukset sijaitsevat tiiviinä ryhmänä päärakennuksen metsän puolella. Kaikkiaan pihapiiriin kuuluu kuusi eri ikäistä rakennusta. Kulttuurihistoriallisesti tärkein on 1870-luvulla rakennettu tilan päärakennus (240 k-m²). Vas tapäätä pääsisäänkäyntiä on vanha piharakennus (106 k-m²), taempana 1920-luvulla rakennettu vanha navetta (290 k-m²) ja ra vintolakäyttöön kahdessa vaiheessa muutettu, alun perin 1950-luvulta oleva maatalousrakennus ( k-m²). Lukuihin sisältyy myös 62 k-m²:n viinikellari. Länti simmässä osassa pihaa on 1900-luvulta oleva aitta (56 k-m²) ja majoitusra kennus vuodelta 2001 (479 k-m²). Yhteensä on rakennettu1 473 k-m². Rakennukset ovat pääosin perinteistä rakentamista edustavia punamullattuja harjakattoisia rakennuksia. Ainoastaan uusin majoitusrakennus poikkeaa hieman tyyliltään lähitarkastelussa. Avoin viljelymaisema jatkuu yhtenäisenä meren rantaa kohti. Aukean halki johtaa yksityistie, joka yhdistää saaren osat toisiinsa. Suunnittelualueen eteläosassa rakennetun rantavyöhykkeen erottaa viljelysmaisemasta metsäinen alue, joka jäsentää rantaan sijoittuvat toiminnot omaksi ympäristökseen. Yleisen venesataman venevajat ovat hyvä esimerkki saariston omaleimaisimmasta rakennuskulttuurista. Venevajojen laa juus on 144 ja 112 k-m². Lisäksi rannassa on pieni varasto rakennus (20k-m²) ja huoltorakennus (10 k-m²). Yhteensä on rakennettu 286 k-m². Vaihelan venesataman alueella on sauna (31 k-m²), varasto (11 k-m²) ja huol torakennus (10 k-m²), yhteensä 52 k-m². LIITE A7, KAAVYMP , Selvitys olevan rakennuskannan laajuustiedoista, laatija Naanta lin rakennusvalvonta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A8, KAAVYMP , Selvitys rakennuslupakäsittelyistä, laatija Naantalin rakennusvalvonta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Alueen rakennetun ympäristön merkittävyys Suunnittelualue on pieni laajuudeltaan, mutta sijaitsee merkittävällä paikalla keskeisellä ranta-alueella. Viljelymaisema yhdessä maatilakeskusten rakennuskannan ja venesataman rakennusten kanssa muodostavat suhteellisen ehjän ja harmonisen saaristolaismiljöön. Alueen asemakaavassa ja erityisesti kaavan to teuttamisessa tulee kiinnittää huomiota alueen suojelutavoitteiden toteutu misen varmistamiseen. Asemakaava Vaihelan pihapiiri Asemakaavassa Vaihelan talouskeskuksen alue on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Alueen rakennusoikeus on kaikkiaan k-m², joka muodostuu kahdesta vierekkäisestä rakennus lasta. Toinen rakennusala käsittää Vaihelan talouskeskuksen nykyiset ra kennukset, sen rakennusoikeus on k-m² ja sallittu kerrosluku II. Ra kennusalalla oleva tilan vanha päärakennus on merkitty suojeltavaksi raken nukseksi (sr-2). Merkintä on sovitettu Naantalin suojelumerkintöjen arvoas teikkoon. Koko rakennusala on merkitty taajamakuvallisesti arvokkaaksi pi hapiiriksi (s-1) ja kaavamääräyksessä edellytetään perinteistä rakennustapaa koskien mm. materiaalia, väritystä ja rakennusten kattokulmaa. Toisen rakennusalan, jolla ei ole olevia rakennuksia, rakennusoikeus on 400 k-m² ja sallittu kerrosluku Iu2/3. Havainnekuvassa uudisrakentaminen on ohjattu kahdeksi erilliseksi rakennukseksi, jotta rakeisuus vastaisi olevan pihapiirin ilmettä. Pysäköinti on suunniteltu siten, ettei avoimeen peltomaisemaan sijoiteta autopaikkoja. Pysäköintinormi on 1 ap/ 100 k-m². Autopaikat, kaikkiaan 19 kpl, on sijoitettu hajautetusti pihapiirin alueelle havainnekuvan mukaises ti. Linja-autot sijoitetaan suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevan kuivaa mon ympäristöön tulotien varrelle. Asemakaava-alueen rantaan rajoittuvat alueet on osoitettu maa- ja metsätalous alueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY) sekä kahdeksi venesataman

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kortte lialueeksi. Pohjoisemmalle venesataman korttelialueelle (LV) saa kaava määräyksen mukaan rakentaa laitureita ja huolto-,varasto- ym. vastaavia ra kennuksia ja rakennelmia enintään 300 k-m² aluetta kohti. Eteläisemmäl le matkailuun liittymän venesataman korttelialueelle (LV- rm) saa rakentaa laitureita-, ja sauna-,huolto-,varasto- ym. vastaavia raken nuksia ja rakennelmia enintään 180 k-m² aluetta kohti. Rakennusoikeuden lisäksi alueelle saa rakentaa elinkeinotoimintaan liittyviä venevajarakennuk sia erikseen osoitetulle rakennusalalle (v), kaavamääräyksessä edellytetään pe rinteistä rakennustapaa koskien mm. materiaalia, väritystä ja rakennus ten. Tavoitteena on elvyttää saariston rakennusperinteen mukaisten veneva jojen rakentamista. Venesatamakorttelialueiden puustoiset rinteet on osoi tet tu alueeksi (s-lu), jolla ympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Rantaan rajoittuvien alueiden ja maatilakeskuksen välinen alue on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1), jolla rakentaminen on kielletty. Peltoalueen eteläisin osa on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, jolle saa rakentaa elinkeinotoimintaa palvelevia rakennelmia ja rakenteita (MArm). LIITE A9, KAAVYMP , Asemakaavakartta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A10, KAAVYMP , Havainnepiirros (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Vesihuollon, viemäröinnin ja liikenteen järjestäminen Alueen tuntumassa kulkee vesijohto. Tällä hetkellä Vaihelan kiinteistö ei ole liittynyt siihen, vaan tilalla on käytössä porakaivo. Asemakaavamääräyksen mukaan jätevesien käsittely järjestetään Vaihelan asemakaavan alueella kiinteistökohtaisesti. Jätevesien käsittelyn mitoitus tulee järjestää voimassa olevien säädösten mukaisesti. Velkuanmaan saarelle pääsee mantereelta kahden tiehallinnon ylläpitämän lossiyhteyden välityksellä. Asemakaava-alueella on lisäksi yleinen venesatama ja yksityinen noin 50 venepaikan suuruinen yksityinen vierasvenesatama. Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu Vaihelan tuntumaan yhteysalussatama. Yhteysalusliikennettä ei viime vuosina ole järjestetty.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kulkuyhteys alueelle on järjestetty Velkuanmaan yksityistien välityksellä ja on osoitettu ajoyhteysmerkinnällä (ajo) nykyisen tien paikalle. Alue on liitet ty sähköverkkoon. Sähköverkon ylläpidosta vastaa Fortum Sähkönsiirto Oy. Alueen jätehuollosta vastaa Turun seudun jätehuolto Oy. Polttokelpoiselle jätteelle on aluekeräyspiste Sekstantissa. Lähin lajitellun hyötyjätteen keräyspiste on Velkuan Teersalossa. Tavanomaisten ongelmajätteiden kerääminen Velkualla hoidetaan keräilyautolla, joka käy Teersalon pysäköintipaikalla. Suuremmat ongelmajäte-erät toimitetaan Raision Isosuon kaatopaikalle. Työpaikat Vaihelan matkailuyritys työllistää 2-5 työntekijää vuoden ajasta riippuen. LIITE A11, KAAVYMP , Päivitetty Osallistumis- ja arviointisuun nitelma (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että päivätystä Vaihe lan asemakaavan valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi päivätyn, tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vaihelan asemakaavaluonnos on pidetty osallisten arvioitavana välisenä aikana (valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavaluonnoksesta saatiin palautteena seitsemän viranomaisen tai yhteisön sekä kolme yksityisen maanomistajan palautetta: 1. Varsinais-Suomen ELY-keskus / tarkastaja Risto Rauhala ELY-keskuksella ei ole tarvetta antaa kaavaan tässä vaiheessa varsinaista lausuntoa. ELY-keskus ei näe puutteita selvitysten osalta eikä OAS:ssa esitetyssä vaikutusarviossa. Asemakaava kos kee käytännössä matkailua palvelevien raken nusten aluetta sekä venesatama-alueita. Lisäksi kaavaan sisältyy virkistysalueita ja met sätalous aluetta. Alueen aiemman kaavoituksen vaiheet ja OAS:ssa mainittu hallin to-oikeuden päätös tulee tarpeen mukaan huo mioida kaavan laadinnassa. Kaavan luonnok seen ei ole muu toin kommen toitavaa. Asemakaavan hyväksymi nen voidaan teh dä vasta yleiskaa van hyväksymi sen jälkeen, mi käli asemakaava ei ole nyt voi massaolevan yleiskaavan mukainen.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Varsinais-Suomen liitto / Maankäyttöjaosto Lausunto Velkuanmaan Vaihelan asemakaavasta Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan antaa asiasta seu raavan lausunnon: Turun Seudun kehyskuntien maakuntakaavassa, joka on ympäristö ministeriössä vahvistettavana, on Vaihelan alue osoitettu kohdemerkinnällä r retkeilyn kohdealue. Maakuntakaavan merkinnästä on va litettu. Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Vaihelassa olevan matkailutoiminnan kokoluokka ja luonne on sellainen, että alueen toteuttamisen tulee perustua asemakaavaan. Nyt esillä oleva kaavahan ke on menettelytapana oikea. Alueella olevista rakennushankkeista tehdyt valitusten ratkaisut tulee tuntea ennen kuin kaavoitus voi edetä vah vistusvaiheeseen. 3. Turun museokeskus/varsinais-suomen maakuntamuseo, tutkija Eija Suna Lausunto Velkuanmaan Vaihelan asemakaavasta Valmistelija: Kulttuuriperintöyksikkö/tutkija Eija Suna Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on pyytänyt Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausuntoa Velkuanmaan Vaihelan asemakaavan luonnoksesta.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Velkuanmaan Pohjakylässä sijaitseva Vaihela on kylän kantataloja. Tila on matkailukäytössä ja se hyödyntää perinteistä pihapiiriä ja tilan vanhaa ra kennuskantaa ravintolatoiminnassa. Tilalle ra kennettu majoitusrakennus on tyylillisesti piha piirin rakennuksista poikkeava ja sijaitsee tila keskuksen välittömässä läheisyydessä, sen lou naispuoleisella mäellä. Pihapiirin lounaisosassa oleva vanha navetta toimii kuitenkin varsin hy vänä näkösuojana perinteisen pihapiirin ja uu den majoitusrakennuksen välillä. Nyt lausunnolla olevassa kaavaluonnoksessa tilan vanha päärakennus on asianmukaisesti merkitty säilytettäväksi rakennukseksi ja koko pihapiirille on annettu s-1 merkintä, jolla pihapiirin ilmettä pyritään vaalimaan. Määräyksessä mainittu punainen kolmiorimahuopakate tuntuu erikoiselta vaatimukselta, koska perinteinen kolmiorimahuopakate on yleensä ollut mustaa eikä pihapiirin kattojen yksivärisyyteen ole perinteisessä rakentamisessa koskaan pyritty. Vanhaa navettarakennusta ei kaavassa ole merkitty säilytettäväksi, mikä on pihapiirikokonaisuuden kannalta erittäin valitettavaa, koska jos navetta hävitetään, muodostuu uudesta majoitusrakennuksesta pihapiirin hal litseva elementti. Navetta on luonteva osa Vai helan pihapiiriä ja se tulisi kaavassa huomioida. Varsinais-Suomen maakuntamuseolla ei ole omalta toimialaltaan kaavaluonnoksesta muuta huomautettavaa.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Naantalin Matkailu Oy / toimistusjohtaja Tarja Rautianen Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Naantalin Matkailu Oy:llä ei ole huomau tettavaa Vaihe lan asemakaavasta. Naantalin Matkailu Oy toteaa lisäksi, että Vaihelan talouskes kuksen alueelle osoitettu lisärakennusoikeus on tarpeellinen, koska nykyinen majoituskapasiteetti (11 hotellihuonetta) ei rii tä ryhmä- ja kokousmatkailun tarpeisiin. 5. Velkuan saaristolaisyhdistys ry. / puheenjohtaja Anne-Maija Kivimäki Velkuan saaristolaisyhdistys ry kiinnittää huomiota seuraa viin: Venesataman laajennusta ei nähdä mahdollisuutena, laiturille tulisi osoit taa laajennus alue. vanha yhteysaluslaituri tulisi edelleen merkitä LY-mer kinnällä (yhteys- ja lossilii kenne), Yhteys aluslaiturin käyttö: vesibussilii kenne, meritaksi, maa-ainek sien kuljetuk set. laiturin omistaa käsittääksem me Naantalin kaupunki. 6. Pohjakylän osakaskunta / pj. Juha Valtonen Mielipide Vaihelan asemakaavasta Antaja: Pohjakylän osakaskunta Mielipide: Asemakaava ei ole olemassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukainen. uudet mahdolliset venevajat pitäisi poistaa, koska alueen omistajilla on jo kaavoitetta-

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto valla alueella venevaja. Vesialue pitäisi suunnitella vesilain mukaisella käytännöllä. Kaavoitus ei ole oikea elementti vesialueen suunnitteluun. Yhteisen alueen (877) mahdollista rakennustarvetta ei ole mitenkään otettu huomioon kaavassa. Konsultilla ei saisi olla ennakkokäsitystä kaavoitettavaan alueeseen (mahdollinen puolueellisuus). 7. Fortum Sähkönsiirto Oy / yleissuunnittelija Markku Peippo Velkuanmaan Vaihelan asemakaava, luonnos Jakeluverkosto Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee jakeluverkostoa oheisen karttaliitteen mukaisesti. Kaava-alueen vieritse kulkee 20 kv ilmajohto. Nykyisten suunnitelmien mukaan asemakaavan alueelle ei tarvita varauksia uusille muuntamoille tai joh doille. Meillä ei ole muuta kommentoivaa kaavaluonnoksesta. 8. Tarja ja Inga Majasuo, Velkua Velkuanmaan Vaihelan asemakaavaehdotus Mielipiteenämme otsikossa mainittuun kaavaluonnokseen to teamme seuraavaa: - Kaavaluonnos on voimassa olevan osayleiskaavan vastainen

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Autopaikkojen määrä ajateltuun rakennusoikeuteen on liian vähäinen - Mahdollisen uudisrakennuksen rakennusala on merkitty lii an lähelle naapurikiinteistöä - Uudisrakennusten sijoittelu olemassa olevien rakennusten välittömään läheisyyteen antaa slummimaisen mielikuvan alu eesta - Massiivisen uudisrakentamisen salliminen ranta-alueelle muuttaa rannan ilmettä ja käyttöä rauhallisesta saaristolais ky län ranta-alueesta remuisaksi "mustalaisleiriksi" 9. Erik Friederiksen, Velkua Asia: Muistutus Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Velkuan yleiskaava 2010 Alueella on voimassa yleiskaava, jonka Lounais-Suomen ym päristökeskus on vahvistanut osittain ja osittain Velkuanmaan saaren itä ran nikolla sijaitseva Vaihelan asemakaava-alue on osoitettu Vai helan kiinteistön ta louskeskuksen osalta maatilojen talous kes kusten korttelialu eeksi, jolla on kyläkuvallisesti tai raken nus historiallisesti ar vokkaita rakennuksia (AMsr2). Kortteli alueen rakennustehok kuus on kaavan mukaan e=0,05-0,10, mikä vastaa noin k-m 2:n rakennusoikeutta. Rantaan rajoittava alue on osittain maa- ja metsätalousalueeksi, jol la on ympäristö arvoja (MY) sekä yksityiseksi ve nevalkama / ve nesatama-alueeksi (LVy) ja yh teisalus- tai lossiliiken-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto nettä pal vele vaksi alueek si (LY). MY- ja LVy -alueelle ei ole osoitettu ra kennusoikeutta. LY-alueelle saa ra kentaa sa ta matoimintoja palvelevia ra kennuksia ja laitteita. Raken nustehokkuus e=0,05-0,10. Vaihelan asemakaava-alue sijaitsee kokonaan yleiskaavassa merkinnällä rv rajatulla alueella, jota koskee seuraava kaava määräys: Rantaviivasta noin 300 metrin etäisyydelle ulottuva rantavyöhyke, jolla asumisen rakennusoikeus määräytyy pel kästään tilan rantaviivan pituuden tai saarissa saaren pin ta-alan perusteella. Määräys koskee rantavyöhykkeellä olevia kaikilla eri maankäyttömerkin nöillä osoitettuja aluei ta. Asemakaavan laillisuuden arviointi: Voimassa olevan oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa Vaihelan talouskeskuksen käsittävän alueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu maatilan talouskeskus. Alu een rakennusoikeus yleis kaavassa on enimmillään 900 k-m2. Asemakaavan mukainen käyttötarkoi tus sallii olemassa olevien rakennusten muuttami nen matkai lukäyttöön ja uusien matkailua palvelevien raken nusten raken tamisen. Sallittu rakennusoikeus on m². Asemakaa van mahdollistaminen matkai luun liittyvien toimin tojen vai kutuk set ympäröi vän alueen maankäyttöön samoin kuin muutkin. Ym päristövaikutukset kuten vaikutus liikentee seen sekä ve si- ja jätevesihuollon järjestämiseen ovat siten olennaisesti eri lai sia ja merkittäväm piä verrattuna niihin vai kutuksiin, joi ta yleiskaa van mukaisella maatilojen talouskeskusten alu eella on. Tähän nähden yleiskaava ei ole ollut maan käyttö- ja ra kennuslain tarkoittamalla ta valla ohjeena asemakaavaa laa dit-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto taessa. Näitä vaiku tuksia koskevia kaa va-asiakirjoissa ole via selvi tyksiä ei myöskään voida pitää riittävinä sen ar vioimiseksi, täyttääkö Vaihelan asemakaa va maankäyt tö- ja rakennuslain mukaisesti ase ma kaavan sisältö vaatimuk set. Niin sanottu maakuntakaava ei ole lainvoimainen ja kaava merkintä r 603 on ainoastaan maakuntakaavaehdotuk sessa. Kaavoituksessa on noudatettava hyviä tapoja, mikä tarkoittaa sitä, että ensin hyväksytään maakuntakaava, ja sitten yleis kaa va ja sen jälkeen asemakaava noudattaa edellä mainittuja kaa voja. Kaavanlaatijana on sama konsultti, joka on laatinut lainvas tai set kaavat (konsultti sopimukset). Vaihelan Yleiskaava muutos Vaihelan Asemakaava Sekä nykyisen asemakaavaehdotuksen. Kaikkien kaavan laatijana on ollut Pöyry yhtiöt. 10. Jorma Vataja / palaveri Jorma Vatajan kanssa pidettiin palaveri, jossa Vataja toi esille suunnittelualueelle kohdistuvan venevalkamarasitteen. Rasite otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Kesän aikana on pidetty myös nähtävillä Velkuanmaan osayleiskaavaehdotus, joka käsittää nyt asemakaavoitettavana olevan Vaihelan alueen. Nähtävilläolo päättyy ja osayleiskaavasta saatu palaute otetaan huomioon myös nyt valmisteltavassa asemakaavaehdotuksessa.

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA

MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA Aika 12.6.2008 Klo 9:00 Paikka Lounais-Suomen ympäristökeskus Läsnä Tapio Tuhkanen / Varsinais-Suomen liitto Tuomo Knaapi / Lounais-Suomen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot