Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi Lumennon välillä Kemmolan asemakaava ja asemakaavamuutos Teollisuustontin myyminen Murikosta Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta Henkilöstösuunnitelman muuttaminen Taloussäännön muuttaminen Talousarvion 2013 muuttaminen verorahoituksen, sataman tulojen ja suunnitelmapoistojen osalta Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2013 talousarvion muutokset Talousarvion 2013 muuttaminen sivistystoimen tilavuokrien osalta Perusopetuksen vuoden 2013 talousarvion ylitys Rymättylä-Taattinen vesihuolto- ja viemärihankkeen vuoden 2013 tuloarvion muuttaminen Vesihuoltolaitoksen vuoden 2013 tuloarvion muuttaminen Rakennusten siirtäminen tilalaitokselle Kaupunginvaltuuston vuoden 2014 kokoukset Valtuutettu Arja Savolaisen ym. valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Naantalissa Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Luonnonmaan koirapuistosta 95

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginvaltuusto Aika kello 18:00-18:26 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntohuone Osallistujat Rönnholm Mikko puheenjohtaja Salokangas Elina 1. varapuheenjohtaja Björkskog Tommy 2. varapuheenjohtaja Aalto Hannu Aho Kimmo Ahti Antti Alho Urpo Ansamaa Eliisa Erholtz Elisabeth Eura Juha Forsblom Toni Gustafsson Hanna Haanpää Leena Haapakoski Juha Hagsberg Sirpa Jaanto Martti Jalkanen Heini Junnila Vilhelm Kanerva Jarkko Kuustonen Juho Kärkkäinen Terhi Laine Harri Lindström Jan Linja Anne Paasikivi Sini Raittola Hannu Rantanen Matti Ritvanen Pekka Saarinen Juhani Saksi Anita Salo Kari Santalahti Samuli Savolainen Arja Seppälä Saara Sipponen Kaisa Takanen Juha Tavio Tero Teissala Pia Tuuna Markku Tähti Jussi Valtonen Lasse

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Vienonen Hannele Rantanen Erkki Ratilainen Mika Sipponen Martti Lehtinen Riitta valtuutettu Lauri Laineen varavaltuutettu valtuutettu Lasse Valtosen varavaltuutettu, 115 vs. kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kaupungin ilmoitustaululle ja kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty samana päivänä valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Lisäksi kokouksesta on kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti annettu yleisesti tieto Rannikkoseudussa KAUPUNGINVALTUUSTO: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Heini Jalkanen ja Vilhelm Junnila. Tarkastus suoritetaan kaupungin keskusvirastossa kaupunginsihteerin virkahuoneessa perjantaina KAUPUNGINVALTUUSTO: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Heini Jalkanen ja Vilhelm Junnila. Mikko Rönnholm puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. joulukuuta 2013 Heini Jalkanen Vilhelm Junnila

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 906/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä. Alueella sijaitsee Vaihelan tilan entinen maatilan talouskeskus, joka on ollut matkailukäytössä vuodesta 1991 alkaen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 9 ha. Lähtötiedot Alueella toimii saaristohotelli Vaihela, johon kuuluvat kolme ravintolaa ja saunaa sekä 50- paikkainen vierasvenesatama. Vaihelan kiinteistö on yksityisten omistuksessa. Maakuntakaava Maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu retkeily- ja matkailutoimintojen kohteeksi (r 603 = Vaihela). Alueelle on osoitettu yhteysalussatama sekä alueen halki on merkitty uusi vesihuoltolinja. Alueella on voimassa Varsinais-Suomen seutukaava. Yleiskaava Alueella on voimassa päivätty, ja vahvistettu yleiskaava, jossa alue on osoitettu maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM). Alueelle on valmisteilla suunnitteluvaiheessa oleva Velkuanmaan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja maise-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1) sekä on varattu alueet yhteysalus- ja lossiliikenteelle (LY) ja yksityiselle venevalkama/venesatama-alueelle (LVy). Alueelle on laadittu yleiskaavan muutosehdotus v Turun hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan muutoksen hyväksymistä koskevan kunnanhallituksen päätöksen v Asemakaava Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus v Turun hallinto-oikeus on hyväksynyt v kaavoista toimitetut valitukset ja asemakaavan valmistelu keskeytettiin. Kaavoitusta varten tehdyt selvitykset Luontoselvitys ja maisemainventointi on laadittu osana Vel kuanmaan osa yleiskaavatyötä. Vaihelan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy, Velkuan rakennuskantainventointi, Elina Pursimo ja Turun maakuntamu seo ja rakennuskantainventoinnin täydennys, Hanna Partanen 2006 Tiehallinto: Saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavoitteet Tavoitteena on laatia asemakaava, jossa maankäyttö tukee alueen nykyistä käyttöä matkailu- ja ravintolapalvelujen alueena. Kaavoitustyössä tutkitaan mm. seuraavia aluevaraustarpeita: matkailupalvelujen alueet venesatama- ja valkama-alueet maa- ja metsätalousalueet suojelu- ja virkistysalueet

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoitustyön konsulttina toimii Pöyry Finland Oy:n Yhdyskuntasuunnittelun Tampereen yksikkö/ arkkitehti Jarmo Lukka. LIITE A10, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Velkuanmaan Vaihe lan asemakaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitel man. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Maakuntakaava Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavat. Hyväksytyssä maakuntakaavassa Vaihelan matkailukeskus on osoitettu retkeily- ja matkailutoimintojen kohteeksi (r 603): Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät retkeily- ja matkailualueet. Vaihelan tuntumaan on osoitettu yhteysalussatama ja alueen halki on mer kitty uusi vesihuoltolinja. Alueella on voimassa Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä. Siinä Vaihelan alue on osoitettu maatalouskäyttöön. Yleiskaavoitus Alueelle on valmisteilla ehdotusvaiheessa oleva Velkuanmaan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) /s, jolla ympä-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ristö säilytettään. Alueen rakennuskanta ja ympäristö tule säilyttää. Alueel la olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL127.1 ). Alueelle rakennettaessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja korjausrakentaminen rakentamistavaltaan sopivat olemassa olevaan ympäristöön. Alueen viljelymaisema on varattu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueek si (MA-1). Rantaan on varattu alueet yhteysalus- ja lossiliikenteelle (LY) ja yksityiselle venevalkama/venesatama-alueelle (LVy). Alueella on voimassa yleiskaava, jossa alue on osoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi (AM). Asemakaavoitus Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Esityslistan liitteenä maankäyttöpäällikön laatima erillisselvitys kaaval li sesta ti lan tees ta. Kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on neu vo teltu maan omis ta jan kanssa. Maisemaselvitys Asemakaavoitusta varten on laadittu maisemaselvitys, jossa tarkastellaan varsinaista suunnittelualuetta laajempaa vaikutusaluetta. Selvityksen on laatinut maisema-arkkitehti (MARK) Kaisa Rantee Pöyry Finland Oy:stä. LIITE A6, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaavoitustyön käynnistyminen Kaavoitustyön vireilletulo on kuulutettu Naantalin vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa ja todettu vuoden 2011 katsauksessa. Aloitteen kaavatyön käynnistämiseen on tehnyt maanomistaja. Vaihelan kulttuuriympäristö Suunnittelualue käsittää Vaihelan pihapiirin rakennuksineen, rantaan viettävän peltoaukean, yleisen venesatama-alueen ja yksityisen venesatama-alueen.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaihelan rakennusryhmä sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla. Vanha päärakennus rajaa pihapiirin peltoaukean puolelta ja rakennus näkyy hallitsevana viljelysaukealle ja merelle avautuvassa näkymässä. Suora tielinja rannan suunnasta kohti Vaihelaa korostaa päärakennuksen asemaa. Talous- ja matkailurakennukset sijaitsevat tiiviinä ryhmänä päärakennuksen metsän puolella. Kaikkiaan pihapiiriin kuuluu kuusi eri ikäistä rakennusta. Kulttuurihistoriallisesti tärkein on 1870-luvulla rakennettu tilan päärakennus (240 k-m²). Vas tapäätä pääsisäänkäyntiä on vanha piharakennus (106 k-m²), taempana 1920-luvulla rakennettu vanha navetta (290 k-m²) ja ra vintolakäyttöön kahdessa vaiheessa muutettu, alun perin 1950-luvulta oleva maatalousrakennus ( k-m²). Lukuihin sisältyy myös 62 k-m²:n viinikellari. Länti simmässä osassa pihaa on 1900-luvulta oleva aitta (56 k-m²) ja majoitusra kennus vuodelta 2001 (479 k-m²). Yhteensä on rakennettu1 473 k-m². Rakennukset ovat pääosin perinteistä rakentamista edustavia punamullattuja harjakattoisia rakennuksia. Ainoastaan uusin majoitusrakennus poikkeaa hieman tyyliltään lähitarkastelussa. Avoin viljelymaisema jatkuu yhtenäisenä meren rantaa kohti. Aukean halki johtaa yksityistie, joka yhdistää saaren osat toisiinsa. Suunnittelualueen eteläosassa rakennetun rantavyöhykkeen erottaa viljelysmaisemasta metsäinen alue, joka jäsentää rantaan sijoittuvat toiminnot omaksi ympäristökseen. Yleisen venesataman venevajat ovat hyvä esimerkki saariston omaleimaisimmasta rakennuskulttuurista. Venevajojen laa juus on 144 ja 112 k-m². Lisäksi rannassa on pieni varasto rakennus (20k-m²) ja huoltorakennus (10 k-m²). Yhteensä on rakennettu 286 k-m². Vaihelan venesataman alueella on sauna (31 k-m²), varasto (11 k-m²) ja huol torakennus (10 k-m²), yhteensä 52 k-m². LIITE A7, KAAVYMP , Selvitys olevan rakennuskannan laajuustiedoista, laatija Naanta lin rakennusvalvonta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A8, KAAVYMP , Selvitys rakennuslupakäsittelyistä, laatija Naantalin rakennusvalvonta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Alueen rakennetun ympäristön merkittävyys Suunnittelualue on pieni laajuudeltaan, mutta sijaitsee merkittävällä paikalla keskeisellä ranta-alueella. Viljelymaisema yhdessä maatilakeskusten rakennuskannan ja venesataman rakennusten kanssa muodostavat suhteellisen ehjän ja harmonisen saaristolaismiljöön. Alueen asemakaavassa ja erityisesti kaavan to teuttamisessa tulee kiinnittää huomiota alueen suojelutavoitteiden toteutu misen varmistamiseen. Asemakaava Vaihelan pihapiiri Asemakaavassa Vaihelan talouskeskuksen alue on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Alueen rakennusoikeus on kaikkiaan k-m², joka muodostuu kahdesta vierekkäisestä rakennus lasta. Toinen rakennusala käsittää Vaihelan talouskeskuksen nykyiset ra kennukset, sen rakennusoikeus on k-m² ja sallittu kerrosluku II. Ra kennusalalla oleva tilan vanha päärakennus on merkitty suojeltavaksi raken nukseksi (sr-2). Merkintä on sovitettu Naantalin suojelumerkintöjen arvoas teikkoon. Koko rakennusala on merkitty taajamakuvallisesti arvokkaaksi pi hapiiriksi (s-1) ja kaavamääräyksessä edellytetään perinteistä rakennustapaa koskien mm. materiaalia, väritystä ja rakennusten kattokulmaa. Toisen rakennusalan, jolla ei ole olevia rakennuksia, rakennusoikeus on 400 k-m² ja sallittu kerrosluku Iu2/3. Havainnekuvassa uudisrakentaminen on ohjattu kahdeksi erilliseksi rakennukseksi, jotta rakeisuus vastaisi olevan pihapiirin ilmettä. Pysäköinti on suunniteltu siten, ettei avoimeen peltomaisemaan sijoiteta autopaikkoja. Pysäköintinormi on 1 ap/ 100 k-m². Autopaikat, kaikkiaan 19 kpl, on sijoitettu hajautetusti pihapiirin alueelle havainnekuvan mukaises ti. Linja-autot sijoitetaan suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevan kuivaa mon ympäristöön tulotien varrelle. Asemakaava-alueen rantaan rajoittuvat alueet on osoitettu maa- ja metsätalous alueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY) sekä kahdeksi venesataman

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kortte lialueeksi. Pohjoisemmalle venesataman korttelialueelle (LV) saa kaava määräyksen mukaan rakentaa laitureita ja huolto-,varasto- ym. vastaavia ra kennuksia ja rakennelmia enintään 300 k-m² aluetta kohti. Eteläisemmäl le matkailuun liittymän venesataman korttelialueelle (LV- rm) saa rakentaa laitureita-, ja sauna-,huolto-,varasto- ym. vastaavia raken nuksia ja rakennelmia enintään 180 k-m² aluetta kohti. Rakennusoikeuden lisäksi alueelle saa rakentaa elinkeinotoimintaan liittyviä venevajarakennuk sia erikseen osoitetulle rakennusalalle (v), kaavamääräyksessä edellytetään pe rinteistä rakennustapaa koskien mm. materiaalia, väritystä ja rakennus ten. Tavoitteena on elvyttää saariston rakennusperinteen mukaisten veneva jojen rakentamista. Venesatamakorttelialueiden puustoiset rinteet on osoi tet tu alueeksi (s-lu), jolla ympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Rantaan rajoittuvien alueiden ja maatilakeskuksen välinen alue on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1), jolla rakentaminen on kielletty. Peltoalueen eteläisin osa on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, jolle saa rakentaa elinkeinotoimintaa palvelevia rakennelmia ja rakenteita (MArm). LIITE A9, KAAVYMP , Asemakaavakartta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A10, KAAVYMP , Havainnepiirros (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Vesihuollon, viemäröinnin ja liikenteen järjestäminen Alueen tuntumassa kulkee vesijohto. Tällä hetkellä Vaihelan kiinteistö ei ole liittynyt siihen, vaan tilalla on käytössä porakaivo. Asemakaavamääräyksen mukaan jätevesien käsittely järjestetään Vaihelan asemakaavan alueella kiinteistökohtaisesti. Jätevesien käsittelyn mitoitus tulee järjestää voimassa olevien säädösten mukaisesti. Velkuanmaan saarelle pääsee mantereelta kahden tiehallinnon ylläpitämän lossiyhteyden välityksellä. Asemakaava-alueella on lisäksi yleinen venesatama ja yksityinen noin 50 venepaikan suuruinen yksityinen vierasvenesatama. Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu Vaihelan tuntumaan yhteysalussatama. Yhteysalusliikennettä ei viime vuosina ole järjestetty.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kulkuyhteys alueelle on järjestetty Velkuanmaan yksityistien välityksellä ja on osoitettu ajoyhteysmerkinnällä (ajo) nykyisen tien paikalle. Alue on liitet ty sähköverkkoon. Sähköverkon ylläpidosta vastaa Fortum Sähkönsiirto Oy. Alueen jätehuollosta vastaa Turun seudun jätehuolto Oy. Polttokelpoiselle jätteelle on aluekeräyspiste Sekstantissa. Lähin lajitellun hyötyjätteen keräyspiste on Velkuan Teersalossa. Tavanomaisten ongelmajätteiden kerääminen Velkualla hoidetaan keräilyautolla, joka käy Teersalon pysäköintipaikalla. Suuremmat ongelmajäte-erät toimitetaan Raision Isosuon kaatopaikalle. Työpaikat Vaihelan matkailuyritys työllistää 2-5 työntekijää vuoden ajasta riippuen. LIITE A11, KAAVYMP , Päivitetty Osallistumis- ja arviointisuun nitelma (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että päivätystä Vaihe lan asemakaavan valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi päivätyn, tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vaihelan asemakaavaluonnos on pidetty osallisten arvioitavana välisenä aikana (valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavaluonnoksesta saatiin palautteena seitsemän viranomaisen tai yhteisön sekä kolme yksityisen maanomistajan palautetta: 1. Varsinais-Suomen ELY-keskus / tarkastaja Risto Rauhala ELY-keskuksella ei ole tarvetta antaa kaavaan tässä vaiheessa varsinaista lausuntoa. ELY-keskus ei näe puutteita selvitysten osalta eikä OAS:ssa esitetyssä vaikutusarviossa. Asemakaava kos kee käytännössä matkailua palvelevien raken nusten aluetta sekä venesatama-alueita. Lisäksi kaavaan sisältyy virkistysalueita ja met sätalous aluetta. Alueen aiemman kaavoituksen vaiheet ja OAS:ssa mainittu hallin to-oikeuden päätös tulee tarpeen mukaan huo mioida kaavan laadinnassa. Kaavan luonnok seen ei ole muu toin kommen toitavaa. Asemakaavan hyväksymi nen voidaan teh dä vasta yleiskaa van hyväksymi sen jälkeen, mi käli asemakaava ei ole nyt voi massaolevan yleiskaavan mukainen.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Varsinais-Suomen liitto / Maankäyttöjaosto Lausunto Velkuanmaan Vaihelan asemakaavasta Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan antaa asiasta seu raavan lausunnon: Turun Seudun kehyskuntien maakuntakaavassa, joka on ympäristö ministeriössä vahvistettavana, on Vaihelan alue osoitettu kohdemerkinnällä r retkeilyn kohdealue. Maakuntakaavan merkinnästä on va litettu. Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Vaihelassa olevan matkailutoiminnan kokoluokka ja luonne on sellainen, että alueen toteuttamisen tulee perustua asemakaavaan. Nyt esillä oleva kaavahan ke on menettelytapana oikea. Alueella olevista rakennushankkeista tehdyt valitusten ratkaisut tulee tuntea ennen kuin kaavoitus voi edetä vah vistusvaiheeseen. 3. Turun museokeskus/varsinais-suomen maakuntamuseo, tutkija Eija Suna Lausunto Velkuanmaan Vaihelan asemakaavasta Valmistelija: Kulttuuriperintöyksikkö/tutkija Eija Suna Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on pyytänyt Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausuntoa Velkuanmaan Vaihelan asemakaavan luonnoksesta.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Velkuanmaan Pohjakylässä sijaitseva Vaihela on kylän kantataloja. Tila on matkailukäytössä ja se hyödyntää perinteistä pihapiiriä ja tilan vanhaa ra kennuskantaa ravintolatoiminnassa. Tilalle ra kennettu majoitusrakennus on tyylillisesti piha piirin rakennuksista poikkeava ja sijaitsee tila keskuksen välittömässä läheisyydessä, sen lou naispuoleisella mäellä. Pihapiirin lounaisosassa oleva vanha navetta toimii kuitenkin varsin hy vänä näkösuojana perinteisen pihapiirin ja uu den majoitusrakennuksen välillä. Nyt lausunnolla olevassa kaavaluonnoksessa tilan vanha päärakennus on asianmukaisesti merkitty säilytettäväksi rakennukseksi ja koko pihapiirille on annettu s-1 merkintä, jolla pihapiirin ilmettä pyritään vaalimaan. Määräyksessä mainittu punainen kolmiorimahuopakate tuntuu erikoiselta vaatimukselta, koska perinteinen kolmiorimahuopakate on yleensä ollut mustaa eikä pihapiirin kattojen yksivärisyyteen ole perinteisessä rakentamisessa koskaan pyritty. Vanhaa navettarakennusta ei kaavassa ole merkitty säilytettäväksi, mikä on pihapiirikokonaisuuden kannalta erittäin valitettavaa, koska jos navetta hävitetään, muodostuu uudesta majoitusrakennuksesta pihapiirin hal litseva elementti. Navetta on luonteva osa Vai helan pihapiiriä ja se tulisi kaavassa huomioida. Varsinais-Suomen maakuntamuseolla ei ole omalta toimialaltaan kaavaluonnoksesta muuta huomautettavaa.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Naantalin Matkailu Oy / toimistusjohtaja Tarja Rautianen Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Naantalin Matkailu Oy:llä ei ole huomau tettavaa Vaihe lan asemakaavasta. Naantalin Matkailu Oy toteaa lisäksi, että Vaihelan talouskes kuksen alueelle osoitettu lisärakennusoikeus on tarpeellinen, koska nykyinen majoituskapasiteetti (11 hotellihuonetta) ei rii tä ryhmä- ja kokousmatkailun tarpeisiin. 5. Velkuan saaristolaisyhdistys ry. / puheenjohtaja Anne-Maija Kivimäki Velkuan saaristolaisyhdistys ry kiinnittää huomiota seuraa viin: Venesataman laajennusta ei nähdä mahdollisuutena, laiturille tulisi osoit taa laajennus alue. vanha yhteysaluslaituri tulisi edelleen merkitä LY-mer kinnällä (yhteys- ja lossilii kenne), Yhteys aluslaiturin käyttö: vesibussilii kenne, meritaksi, maa-ainek sien kuljetuk set. laiturin omistaa käsittääksem me Naantalin kaupunki. 6. Pohjakylän osakaskunta / pj. Juha Valtonen Mielipide Vaihelan asemakaavasta Antaja: Pohjakylän osakaskunta Mielipide: Asemakaava ei ole olemassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukainen. uudet mahdolliset venevajat pitäisi poistaa, koska alueen omistajilla on jo kaavoitetta-

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto valla alueella venevaja. Vesialue pitäisi suunnitella vesilain mukaisella käytännöllä. Kaavoitus ei ole oikea elementti vesialueen suunnitteluun. Yhteisen alueen (877) mahdollista rakennustarvetta ei ole mitenkään otettu huomioon kaavassa. Konsultilla ei saisi olla ennakkokäsitystä kaavoitettavaan alueeseen (mahdollinen puolueellisuus). 7. Fortum Sähkönsiirto Oy / yleissuunnittelija Markku Peippo Velkuanmaan Vaihelan asemakaava, luonnos Jakeluverkosto Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee jakeluverkostoa oheisen karttaliitteen mukaisesti. Kaava-alueen vieritse kulkee 20 kv ilmajohto. Nykyisten suunnitelmien mukaan asemakaavan alueelle ei tarvita varauksia uusille muuntamoille tai joh doille. Meillä ei ole muuta kommentoivaa kaavaluonnoksesta. 8. Tarja ja Inga Majasuo, Velkua Velkuanmaan Vaihelan asemakaavaehdotus Mielipiteenämme otsikossa mainittuun kaavaluonnokseen to teamme seuraavaa: - Kaavaluonnos on voimassa olevan osayleiskaavan vastainen

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Autopaikkojen määrä ajateltuun rakennusoikeuteen on liian vähäinen - Mahdollisen uudisrakennuksen rakennusala on merkitty lii an lähelle naapurikiinteistöä - Uudisrakennusten sijoittelu olemassa olevien rakennusten välittömään läheisyyteen antaa slummimaisen mielikuvan alu eesta - Massiivisen uudisrakentamisen salliminen ranta-alueelle muuttaa rannan ilmettä ja käyttöä rauhallisesta saaristolais ky län ranta-alueesta remuisaksi "mustalaisleiriksi" 9. Erik Friederiksen, Velkua Asia: Muistutus Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Velkuan yleiskaava 2010 Alueella on voimassa yleiskaava, jonka Lounais-Suomen ym päristökeskus on vahvistanut osittain ja osittain Velkuanmaan saaren itä ran nikolla sijaitseva Vaihelan asemakaava-alue on osoitettu Vai helan kiinteistön ta louskeskuksen osalta maatilojen talous kes kusten korttelialu eeksi, jolla on kyläkuvallisesti tai raken nus historiallisesti ar vokkaita rakennuksia (AMsr2). Kortteli alueen rakennustehok kuus on kaavan mukaan e=0,05-0,10, mikä vastaa noin k-m 2:n rakennusoikeutta. Rantaan rajoittava alue on osittain maa- ja metsätalousalueeksi, jol la on ympäristö arvoja (MY) sekä yksityiseksi ve nevalkama / ve nesatama-alueeksi (LVy) ja yh teisalus- tai lossiliiken-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto nettä pal vele vaksi alueek si (LY). MY- ja LVy -alueelle ei ole osoitettu ra kennusoikeutta. LY-alueelle saa ra kentaa sa ta matoimintoja palvelevia ra kennuksia ja laitteita. Raken nustehokkuus e=0,05-0,10. Vaihelan asemakaava-alue sijaitsee kokonaan yleiskaavassa merkinnällä rv rajatulla alueella, jota koskee seuraava kaava määräys: Rantaviivasta noin 300 metrin etäisyydelle ulottuva rantavyöhyke, jolla asumisen rakennusoikeus määräytyy pel kästään tilan rantaviivan pituuden tai saarissa saaren pin ta-alan perusteella. Määräys koskee rantavyöhykkeellä olevia kaikilla eri maankäyttömerkin nöillä osoitettuja aluei ta. Asemakaavan laillisuuden arviointi: Voimassa olevan oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa Vaihelan talouskeskuksen käsittävän alueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu maatilan talouskeskus. Alu een rakennusoikeus yleis kaavassa on enimmillään 900 k-m2. Asemakaavan mukainen käyttötarkoi tus sallii olemassa olevien rakennusten muuttami nen matkai lukäyttöön ja uusien matkailua palvelevien raken nusten raken tamisen. Sallittu rakennusoikeus on m². Asemakaa van mahdollistaminen matkai luun liittyvien toimin tojen vai kutuk set ympäröi vän alueen maankäyttöön samoin kuin muutkin. Ym päristövaikutukset kuten vaikutus liikentee seen sekä ve si- ja jätevesihuollon järjestämiseen ovat siten olennaisesti eri lai sia ja merkittäväm piä verrattuna niihin vai kutuksiin, joi ta yleiskaa van mukaisella maatilojen talouskeskusten alu eella on. Tähän nähden yleiskaava ei ole ollut maan käyttö- ja ra kennuslain tarkoittamalla ta valla ohjeena asemakaavaa laa dit-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto taessa. Näitä vaiku tuksia koskevia kaa va-asiakirjoissa ole via selvi tyksiä ei myöskään voida pitää riittävinä sen ar vioimiseksi, täyttääkö Vaihelan asemakaa va maankäyt tö- ja rakennuslain mukaisesti ase ma kaavan sisältö vaatimuk set. Niin sanottu maakuntakaava ei ole lainvoimainen ja kaava merkintä r 603 on ainoastaan maakuntakaavaehdotuk sessa. Kaavoituksessa on noudatettava hyviä tapoja, mikä tarkoittaa sitä, että ensin hyväksytään maakuntakaava, ja sitten yleis kaa va ja sen jälkeen asemakaava noudattaa edellä mainittuja kaa voja. Kaavanlaatijana on sama konsultti, joka on laatinut lainvas tai set kaavat (konsultti sopimukset). Vaihelan Yleiskaava muutos Vaihelan Asemakaava Sekä nykyisen asemakaavaehdotuksen. Kaikkien kaavan laatijana on ollut Pöyry yhtiöt. 10. Jorma Vataja / palaveri Jorma Vatajan kanssa pidettiin palaveri, jossa Vataja toi esille suunnittelualueelle kohdistuvan venevalkamarasitteen. Rasite otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Kesän aikana on pidetty myös nähtävillä Velkuanmaan osayleiskaavaehdotus, joka käsittää nyt asemakaavoitettavana olevan Vaihelan alueen. Nähtävilläolo päättyy ja osayleiskaavasta saatu palaute otetaan huomioon myös nyt valmisteltavassa asemakaavaehdotuksessa.

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI. Velkuanmaa Vaihelan asemakaava. Asemakaavan selostus

4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI. Velkuanmaa Vaihelan asemakaava. Asemakaavan selostus 4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Velkuanmaa Vaihelan asemakaava Asemakaavan selostus 4.7.2013 2 4.7.2013 Esipuhe Asemakaavan on laatinut Pöyry Finland Oy, jossa suunnitteluryhmän vetäjänä on toiminut arkkitehti

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot