sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset"

Transkriptio

1 sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset

2 Sisältö Hyvää yritettiin, mutta priimaa tuli! 3 Nuorisopalveluiden tehtävä 4 Nuorisopalveluiden asiakkaat ja yhteistyökumppanit 5 Nuorisopalveluiden strategiatavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna Nuorten ja yhteistyötahojen mielestä tarpeelliset ja tärkeät palvelut Tulokset 11 Mitä kaikkea sisältyy vuoden 2010 osallistuja- ja asiakaslukuun? 12 Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät ja hyvinvointia edistävät palvelut Tulokset 14 Mitä on vuoden 2020 erityistuen ja työllistämisen lukujen taustalla? 15 Perustan luominen nuorten osallisuuden lisäämiselle Tulokset 18 Miten nuoret vaikuttivat, mitä he esittivät vuonna 2010? 19 Miten muuten nuorten osallisuutta tuettiin? 20 Verkosto- ja yhteistyön laadun kehittäminen Tulokset 23 Mitä kaikkea liittyi verkostoyhteistyöhön vuonna 2010? 24 Seudullisen palvelukokonaisuuden määritteleminen Seudullista yhteistyötä toteutettiin monella tavalla vuonna Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Markkinointitoimenpiteitä vuonna Taloudellisesti tuotetut laadukkaat palvelut 27 Toimiva palveluverkko Tulokset 29 Mitä se palveluverkko teettikään? 29 Strategialähtöinen toimintatapa ja jatkuva työn kehittäminen Tulokset 30 Muutosten hallittu johtaminen ja osallisuutta edistävä esimiestyö Tulokset 31 Työssään hyvinvoiva ja osaamistaan kehittävä henkilöstö Tulokset 33 Henkilöstö koulutti ja kouluttautui 33 Nuorisopalveluiden henkilökunta vuonna Hyvää yritettiin, mutta priimaa tuli! Lahden nuorisopalveluiden toimintakertomuksissa on kuvattu lahtelaisen nuorisotyön onnistumisia ja arkea eri tavoilla. Viimeisenä neljänä vuotena lukijalle on haluttu välittää kuva siitä, mitä nuorisopalveluiden eri työmuodot tarkoittavat käytännössä, miten strategian tavoitteet ovat toteutuneet ja miten strategiaa ohjaavat arvot elävät arjessa. Samalla on tietenkin raportoitu, mitä menneenä vuotena saatiin aikaan. Nuoret ovat kirjoittaneet alkusanat, työntekijät ovat kirjoittaneet tarinoita työstään ja kuvat ovat välittäneet työn tunnelmia. Toimintakertomuksia on odotettu, niitä on luettu ja kiitetty. Painokset ovat loppuneet kesken. Vuosi 2010 oli nuorisopalveluissa strategian päivittämisen vuosi. Oman työn arviointi oli teemana läpi koko vuoden: mitä nyt ja tulevaisuudessa odotetaan Lahden nuorisopalveluilta, miten lahtelaiset nuoret voivat, mitä nuorisotyössä tapahtuu valtakunnallisesti ja mitä tuottavuus tarkoittaa. Osansa keskustelussa ovat saaneet sosiaalinen media, talouselämän kriisit, työssä jaksaminen, turvallisuus, nuorten ongelmien lisääntyminen ja ammattialojen hämärtyneet rajat. Toimintakertomus 2010 arvioi vuosien strategisten tavoitteiden toteutumista. Samalla se on tilastomainen kooste vuoden 2010 tuloksista. Numeroita pidetään kylmänä tapana kertoa toiminnasta, mutta tällä kertaa määrät saavat kertoa, mitä on nuorten ja asiakkaiden laadukkaaksi arvioiman toiminnan ja saavutettujen tavoitteiden taustalla. Monta asiaa on tapahtunut ja tilastoitunut, monta asiaa jää myös kertomatta. Nuorisotyöstä on moneksi. Ole hyvä ja tutki. Lisää tietoa saat osallistumalla toimintaan ja vierailemalla toimipisteissämme. Kiitos vuodesta 2010! Nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti ja toimintayksiköiden päälliköt Jaana Lehtinen, Petteri Peltonen, Virpi Rantanen ja Helena Unelius 3

3 Nuorisopalveluiden tehtävä Nuorisopalveluiden asiakkaat ja yhteistyökumppanit Nuorisopalvelut kuuluu sivistystoimialalla Lasten ja nuorten kasvun vastuualueeseen. Vastuualue sisältää kolme sivistyslautakunnan alaista palveluyksikköä; varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuksen ja nuorisopalvelut. Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen keskeisinä tehtävinä ovat lasten ja nuorten hyvinvointityön edistäminen kaupungissa, palveluyksiköiden yhteisten prosessien ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ja koordinointi sekä yhteinen toimintajärjestelmätyö. Lahtelainen nuori vuonna 2010 Nuorisopalveluiden tehtävänä on edistää nuorten hyvinvointia yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tuella ja toiminnalla. Nuorisopalveluiden kokonaisuus muodostuu alueellisista nuorisopalveluista, osallisuuden ja kansalaistoiminnan palveluista, työllisyys- ja erityispalveluista sekä nuorisopoliittisista tehtävistä. Nuorisopalveluiden toimintaa ohjaavat arvot: usko ihmisen kasvuun, elämänilo, yhteisöllisyys ja ennakkoluulottomuus. Vuonna 2010 Lahden asukasmäärä oli vuoden 2010 päättyessä (Lahden kaupunki, ennakkotieto) Lahdessa asui nuorisolain määrittelemiä nuoria eli 0-28-vuotiaita Heistä vuotiaita oli vuotiaita oli vuotiaita oli Työttömiä oli vuoden alkaessa eli 8 % asukkaista (Työ- ja elinkeinoministeriö tammikuu 2010). Työttömiä nuoria oli tammikuussa 1 121, heistä alle 20-vuotiaita 250. Joulukuussa työttömiä nuoria oli 885 (Työ- ja elinkeinoministeriö tammikuu, joulukuu 2010). Opiskelijoita oli väestötietojen mukaan vuotiaista 3,6 % oli ulkomaan kansalaisia 5,6 % äidinkieli oli muu kuin suomi (näistä 40,0 % puhui äidinkielenään venäjää, 12,4 % kurdin kieltä, 9,2 % viroa, 8,0 % arabiaa ja 3,9 % thain kieltä). Lahden nuorisopalveluiden toimintaan osallistui vuoden 2010 aikana Koko nuorisopalveluiden osallistuja ja asiakasmäärä oli Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria oli 589. Alueelliseen kerhotoimintaan osallistui nuorta. 396 nuorta osallistui nuorisopalveluiden työllistämistoimenpiteisiin. 4 5

4 Vanhemmat Vastuualueyhteistyö sivistystoimialalla Lahden nuorisopalveluiden toiminnalla tuettiin vanhempia vuoden 2010 aikana Nuorisopalveluiden suunnitelmallisen tuen piirissä olevien nuorten huoltajia tavattiin vuoden aikana 353 kertaa. Nuorisotalojen vanhempainnuokuilla ja koulujen vanhempainilloissa tavattiin nuorten vanhempia yhteensä 11 tilaisuudessa. Syyskuussa starttiviikolla toteutettuja vanhempainnuokkuja oli 6; osallistujamäärä 82. Sivistystoimialan vuoden 2010 organisaatiouudistuksen jälkeen nuorisopalvelut kuuluu lasten ja nuorten kasvun vastuualueeseen. Vastuualueyhteistyötä tehdään viidellä suuralueella. Jokaiselle suuralueelle on nimetty alueyhteistyöryhmä. Alueellista kerhotyötä tehdään 140 kerhossa. Koulun ja nuorisotyön yhteistyösuunnitelman päivitys käynnistyi joulukuussa. Aikuisryhmät, yritykset, yhteistyökumppanit Nuorisoyhdistykset ja toimintaryhmät Lahden nuorisopalveluiden järjestökortistoon on hakenut ja hyväksytty 32 nuorisoyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä Jäsenistä alle 29-vuotiaita on Vuosiavustuksia haettiin yhteensä ,67. Vuosiavustusta sai 19 yhdistystä yhteensä ,00. Avustusmääräraha oli yhteensä , josta projektiavustuksen osuus oli Avustetuilla yhdistyksillä oli alle 29-vuotiaiden toimintakertoja yhdistyksen kanssa käytiin yhteistyö- ja kehittämiskeskustelu. Multi-Cultissa toimi yhteensä 28 toimintaryhmää joista 18 omia ja 10 muiden toimijoiden. Nuorisokeskuksessa toimi 9 eläkeläisryhmää ja 2 aikuisryhmää. Ryhmien kävijämäärä oli yhteensä Yli 29-vuotiaiden käyntikertoja nuorisotiloissa ja erilaisissa tapahtumissa oli Horisontti teki kiinteää yhteistyötä nuorten työllistämisessä 40 yrityksen kanssa. Horisontin valmennettavia oli 10 lahtelaisessa yhdistyksessä ja julkisella sektorilla 30 eri työyhteisössä. Horisontin valmennettavista 4 oli tuetussa oppisopimuksessa. Oppisopimukset jatkuvat vuodelle Horisontin valmentajat kävivät 142 työnantajatapaamisessa ilman nuoria. Palkkatuella työllistettyjä nuoria oli yrityksissä 49. Heitä tavattiin työpaikalla 65 kertaa. Horisontin valmentajat kävivät, kirjasivat ja raportoivat 144 työpaikkaohjaajan, nuoren ja valmentajan välistä keskustelua työpaikalla. Horisontin asiakastyytyväisyyskyselyssä 100 % vastanneista (yritykset ja yhteistyökumppanit) käyttäisi palveluita uudelleen. Eläkeläisiä ajatellen tilojen karuus ja arkipäiväisyys (kasisali) on masentavaa ja arvostuksen vähyyttä peilaavaa kaupungin ylimmässä virkaeliitissä (Asiakastyytyväisyyskysely 2010). Ainakin kaksi vuoroa pitäisi saada kuussa. Lisää levytansseja! (Asiakastyytyväisyyskysely 2010) Kiitän saamasta tuesta ja palveluista ja haluan olla myös tulevaisuudessa työnantajana/ ohjaajana olla auttamassa nuoria sopeutumaan ja oppimaan työn alkeita!!! (Asiakastyytyväisyyskysely 2010, Työnantajapalautetta Horisontille) 6 7

5 Media Yhteistyöverkostot Nuorisopalveluiden toiminnoista kertovia lehtijuttuja oli vuoden aikana yhteensä 139. Niistä toimittajan kirjoittamia oli 75, joista 2 oli negatiivissävytteisiä. Toiminnoista kertovista jutuista oli tapahtumapuffeja 64. Erilaisia mielipidekirjoituksia oli 91, niistä Näppituntumalla -palstalla 89. Nuorisopalveluista lähetettiin lehdistötiedotteita 42 ja niistä julkaistiin 33. Vuoden lopulla saatiin käyttöön nuorisopalveluiden oma ohje sosiaalisen median käytöstä. Seudullisessa yhteistyössä on mukana 9 kuntaa. Toimialayhteistyötä ja vastuualueen kehittämistyötä tehdään johtoryhmä- ja toimijatasolla. Lahden nuorisopalveluilla on koordinaatiovastuu valtakunnallisessa Kanuuna-verkostossa. Nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti on Kanuunan ohjausryhmän puheenjohtaja. Sosiaalinen media on itsestään selvä osa nuorten maailmaa. Työntekijöille sosiaalinen media on työkalu, joka oikein käytettynä voi syventää ja parantaa jo tarjolla olevien palveluiden laatua. Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää muun muassa ammattiverkostojen yhteydenpidossa, viestinnässä, tiedonjakamisessa, palveluiden tunnetuksi tekemisessä, palautteen saamisessa, osallisuuden edistämisessä ja kansalaismielipiteen luotaamisessa. Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa -opas laadittiin selkeyttämään työntekijän roolia sosiaalisen median palveluissa. Alueellinen sosiaalisen työllistämisen verkosto ALU Alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi - hanke (sos. ja terv. toimiala) Haave-verkosto (Nuorten Akatemian valtakunnallinen kansalaistoiminnan kehittämisverkosto) Monikulttuurisen nuorisotyön valtakunnallinen verkosto (Allianssi ry) Nuorisotyön kriisivalmiusverkosto Tuetun oppisopimuksen kehittämisverkosto (Työpajayhdistys) Preventiimi, päihdetyön osaajaverkosto Etsivän työn valtakunnallinen verkosto Ennetti-verkosto Opetushallituksen Päijät-Hämeen aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan alueellinen kehittämisverkosto Asiakastyytyväisyyskysely 2010: Yhteistyön ylläpito vanhempainyhdistysten kanssa olisi tosi hieno juttu. Ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja hankkeita vuonna 2010 Nuorten seudullinen työllisyyshanke Dynamo / Euroopan Sosiaalirahasto / Hämeen ELY-keskus Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishanke Kanuuna / Opetus- ja kulttuuriministeriö Kuuleeko Lahden seutu? / Uudenmaan ELY-keskus Monikulttuurinen ja yhdenvertainen Nuori Lahti / Uudenmaan ELY-keskus EVS (Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu)/ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo Help to help (lyhytaikainen EVS) / Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo Ways of youth participation in valorizing youth in action / Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo Etsivä työ / Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorten työpajatoiminta (yksilövalmennus) / Uudenmaan ELY-keskus luokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta / Uudenmaan ELY-keskus Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta / Uudenmaan ELY-keskus Työtä nuorille 2010 hanke / Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Meiän kulttuuri / Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry 8 9

6 Nuorisopalveluiden strategiatavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2010 Nuorten ja yhteistyötahojen mielestä tarpeelliset ja tärkeät palvelut Keräämme jatkuvasti asiakaspalautetta nuorilta ja yhteistyöverkostoilta. Palvelumme ovat nuorten, vanhempien ja sidosryhmien tuntemia ja laajasti käytettyjä. Suunnittelemme ja kehitämme palveluitamme yhdessä nuorten ja yhteistyötahojen kanssa. Palvelumme vastaavat nuorten tarpeisiin. Yhteinen asiakaspalautejärjestelmä on käytössä. Kehitämme uusia menetelmiä nuorten tavoittamiseksi ja nuorisotyön vaikuttavuuden turvaamiseksi. Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä on / vuosi. Kehitämme ja otamme käyttöön monikulttuurisen nuorisotyön menetelmiä kaikissa palveluissamme. Tulokset Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä oli Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa Kysely lähetettiin nuorisopalveluiden toimintaan osallistuneille nuorille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Kyselyyn vastasi 780 henkilöä, vastausprosentti oli 47 %. Asiakaspalautteen keskiarvo oli 4,4 (asteikko 1-5). Akselin sosiaalinen tilinpäätös tehtiin ensimmäisen kerran vuodesta Vuoden 2010 tilinpäätös valmistuu kevään 2011 aikana. Nuorisotyötä kauppakeskuksessa Trio-yhteistyön suunnittelu käynnistyi. Koulunuokku-toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen aloitettiin Salinkallion ja Kivimaan kouluilla. Yksi Monikulttuurinen nuori Lahti-projektin painopisteistä on kouluyhteistyön ja yhteistyömuotojen kehittäminen. Projektin ansiosta voimme tarjota kouluille erilaisia toimintapaketteja liittyen monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Euroopan unionin nuorten vapaaehtoispalvelun EVS-vaihdot: vastaanotimme viisi nuorta ja lähetimme yhden. Nuortentalo Paristolla panostettiin monikulttuuriseen nuorisotyöhön Meiän kulttuuri-hankkeen avulla. Pääkaupunkiseudun nuorisotoimien tuottama nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimalli otettiin käyttöön Lahdessa osana Kanuuna-verkoston Nuorisotalotoiminnan kehittämishanketta. Arvioinnissa on mukana 24 kuntaa. Nuorisotalotoimintaa arvioitiin 37 kriteerin avulla. Käytössä oli kolme arviointialuetta: työyhteisön toiminta, nuorten toiminta ja resurssit. Itsearvioinnit toteutettiin kaikilla kuudella nuorisotalolla. Arvioinnin tuloksena nuorisotaloilla kirjattiin 16 kehittämiskohdetta

7 Mitä kaikkea sisältyy vuoden 2010 osallistuja ja asiakaslukuun? Ohjatussa toiminnassa tavoitettiin nuoria kertaa. Verkkonuorisotyössä nuoria kohdattiin kertaa. Akselin ja Dynamon asiakkaiden käyntikerrat olivat Akselin nuoret tekivät työpäivää. Dynamon Remonttipajassa maalattiin metriä lautaa ja kierrettiin ruuvia. Dynamon Mediapaja otti kuvaa Dynamon työpajatoiminnan arjesta. Dynamon Sisustuspaja sisusti 392 m 2. Dynamon projektipäällikkö lähetti 51 tarjouspyyntöä. Eri oppilaitoksissa opiskelevien työssäoppimis- ja työharjoittelupäiviä oli Työllisyysyksikön nuorten työssäoppimis- ja työharjoittelupäiviä oli Horisontin nuorille kertyi työharjoittelu-, työelämävalmennus-, työkokeilu- ja palkkatukipäiviä Horisontin valmentajat kävivät 795 valmentavaa tapaamista. Valmentavat tapaamiset ovat nuoren yksilövalmennusta ja palvelutarpeen arviointia. Nuorisopalvelut järjesti 434 viikonlopputapahtumaa, joihin osallistuttiin kertaa. Muiden toimijoiden järjestämiä viikonlopputapahtumia oli nuorisotiloissa 168, niihin osallistuttiin yhteensä kertaa. Starttiviikolla järjestettiin 38 tapahtumaa yhteensä 106 tuntia toimintaa ja tapahtumia. Lahden kaupungin kerhotoiminnan kehittämishankkeen kerhoja oli 140 ja niissä oli kerholaista. Nuorisotalotoiminnassa tehtiin sählymaalia, paistettiin ainakin 246 pitsaa, leivottiin 694 mokkapalaa, venytettiin vähintään 100 vanhaa vinyylilevyä uuteen kuosiin, rumpukapuloita rummutettiin loppuun noin 20, tusseja käytettiin loppuun 534, ruoka-annoksia tehtiin nuorten kanssa yhdessä ainakin ja singstarlauluja kuultiin kertaa. Multi-Cultissa opiskeli 6 kieliryhmää: suomea, ranskaa, arabiaa, unkaria, englantia ja ruotsia. Vuoden aikana järjestettiin erilaisille ryhmille 17 infoa Mikä ihmeen Multi-Culti? Nojatuolimatkailua harrastettiin kerran, kohteena oli Etelä- Afrikan luonnonpuisto. Multi-Cultin vapaaehtoiset järjestivät yhden peli-illan valtuuston urheilukerhon kanssa. Monikulttuurisessa nuorisotyössä pohdittiin 23 ryhmän kanssa omia ajatuksia Asennemittari-teemalla. Elävä Kirjasto-tapahtuma järjestettiin yhteensä 4 kertaa, lainattavina tapahtumissa oli yhteensä 42 kirjaa. Kivimaan koulun tuunauskerhossa oli lukukaudessa n käyntikertaa. Kerhossa tuunattiin ja askarreltiin vanhempien ja lähialueen yritysten lahjoittamasta kierrätysmateriaalista. Liimaa kului tuunaamisessa 24 isoa pulloa! Nuortentalo Plazan työntekijät suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä Dance.fi -organisaation sekä Summer Up Oy:n kanssa päihteettömän nuorten Street Dance -alueen Mukkulan rantaan Alue keräsi n. 800 kävijää. Alueella esiintyi molempina päivinä 30 lahtelaista vuotiasta tanssijaa sekä 20 pääkaupunkiseudulta olevaa tanssijaa. Talkootöissä oli kymmenkunta vuotiasta nuorta. Ilmaiseen tanssinopetukseen osallistui n. 90 nuorta ja alueella pidettyihin tanssikilpailuihin osallistui 40 nuorta tanssijaa. Asiakastyytyväisyyskyselyssä (2010) nuorisotaloista: Alueellisissa nuorisopalveluissa järjestettiin leiritoimintaa 41 päivänä. Naumi-Isorannan leirikeskuksissa oli yhteensä leirivuorokautta (leiriläinen x leiripäivä) 136 kalenteripäivän aikana, Isorannassa leirivuorokausia oli Leirejä järjestettiin yhteensä 44, niistä nuorisopalvelut järjesti 26 leiriä. Leireille osallistui yhteensä leiriläistä. Liikunnallista toimintaa nuorisotalojen nuorten kanssa sählyä, tanssia, joogaa, uintia, keilausta ym. oli yhteensä 988 tuntia. Nuorisotalot toteuttivat 51 retkeä Särkänniemeen, Radiomäelle, Luonnontieteelliseen museoon, uimarannalle, Fazerilaan, YLE-keskukseen ja Linnanmäelle ym. Erittäin siisti ja hyvä ilmapiirinen paikka. Se oli parempi kuin odotin. Tosi hyvä palvelu ja asiallisia työntekijöitä. Yllätyin positiivisesti. Minulla ei ollut erityisemmin odotuksia, halusin kavereita, sain niitä, ja paljon muutakin!!! Erilaisuus otetaan hyvin vastaan henkilökunnan puolelta.! Jos nuorisotoimeen tulee muutoksia niin aina ennakkoon on kerrottu asiasta ja varotettu tulevista muutoksista, joten yllätyksiä ei ole sattunut

8 Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät ja hyvinvointia edistävät palvelut Mitä on vuoden 2010 erityistuen ja työllistämisen lukujen taustalla? Nuorten palvelutuotannossa korostamme ehkäiseviä toimenpiteitä ja kehitämme uusia toimintamalleja. Lahden seudun nuorten käytössä on koko palveluketju koulutuksen ja työelämän nivelkohtiin peruskoulusta työelämään. Toimintamme tarjoaa nuorille onnistumisen kokemuksia. Palvelukonseptimme perustuu jatkuvaan hyvinvoinnin kehittymisen seurantaan ja arviointiin. Normaaliinkin elämään kuuluu se, että kokee joskus ahdistusta ja joutuu pois tolaltaan, kun sisäinen tasapaino järkkyy. elämässä on epävarmuuden, pelon ja toivottomuuden hetkiä. ihmissuhteet eivät aina suju kitkattomasti eikä elämässä voi välttyä pettymyksiltä. MUTTA, Jos ahdistuksen tunteet vaativat paljon huomiota ja rajoittavat toimintakykyä, ne koetaan elämänlaatua laskevina tekijöinä. Paha olo voi ilmetä esimerkiksi masennuksena, ahdistuksena, pelkoina, aggressiivisuutena tai käytöshäiriöinä: vetäytymisenä, vihamielisyytenä, päihteiden käyttönä, syömishäiriöinä, unihäiriöinä tai itsemurha-ajatuksina. Yksilöllisiä ja tavoitteellisia menetelmiä käyttäen annamme erityistukea 350 nuorelle ja tarjoamme työllisyyspalveluita 380 nuorelle vuonna Kehitämme yhteisiä prosesseja erityistä tukea tarvitsevien nuorten palveluihin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Käsittelemme nuorten hyvinvointiin liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia ja hyödynnämme niitä toiminnan kehittämisessä. Tulokset Erityistuen toimenpiteisiin osallistui 589 nuorta. Työllisyyspalveluihin osallistui 396 nuorta, heistä työllistettyjä oli 133. Yhteisiä prosesseja tarkasteltiin nuorten työllistämiseen liittyvissä työmuodoissa, nuorten erityistuen verkostoyhteistyössä ja kouluyhteistyön osalta. Työmuotoja ja yhteistyötä kehitetään koko ajan, vaikka varsinaisiin prosessikuvauksiin asti ei vielä päästy. Lahden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja vuosittain päivitettävä Lahden hyvinvointikertomus ja muut raportit ohjaavat suunnittelua ja uusien työmuotojen kehittämistä (esim. etsivä työ, nivelvaihetyö, kriisityö). Teitä tarvitaan Lahdessa. Pienryhmätoiminta on ollut tärkeä tuki koulun oppilashuollolle. Teiltä löytyy osaamista erityistä tukea tarvitsevien ryhmien ohjaamisessa. Samoin mukanaolo esim. toiminnallisissa vanhempainilloissa on ollut tärkeää. (Asiakastyytyväisyyskysely 2010, palaute nuorisotalotoiminnan pienryhmätoiminnasta). Suunnitelmallisen tuen työmuotoja käytettiin alueellisten nuorisopalveluiden pienryhmätoiminnassa, työllisyys- ja erityispalveluiden työmuodoissa ja erityistuen projekteissa. Tuettujen nuorten 353 vanhempaa tavattiin 724 kertaa. Suunnitelmalliseen eli erityistuettuun työhön käytettiin tuntia. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria tavattiin kertaa. Toimeentulotukea saavia nuoria tuli Horisonttiin 69, valmennus päättyi 53 nuoren osalta ja heistä toimeentulotukea saa enää 8 nuorta. 70 % Dynamon työpajoilla olleista nuorista sijoittui johonkin positiiviseen (koulutus, työ, työharjoittelu tai muu suunnitelman mukainen jatkopolku). 100 % Dynamon ammattikouluttamattomista nuorista haki koulutukseen. 56 % Dynamon pajalla olleista nuorista vastasi avoimiin palautteisiin, että ilmapiiri ja ihmiset sekä ryhmähenki olivat merkittävässä osassa onnistunutta Dynamo-jaksoa. Dynamon työpajalaiset (32) antoivat arvosanaksi 9,2 asteikolla 4-10 aiheista Dynamo-jaksosta oli minulle hyötyä ja Sain tukea ja apua tarvittaessa henkilökunnalta. Dynamon Draamapajassa kysyttiin 210 kertaa mistä lähtökohdista aloitat työpäivän? Dynamon yksilövalmentaja tapasi suunnitelmallisesti 414 kertaa Dynamon työharjoittelijoita. Horisontissa oli 57 suunnitelmallisesti tuettua nuorta. Nuorten tulevaisuutta suunniteltiin moniammatillisessa työryhmässä, jossa Horisontilla oli keskeinen rooli. Yhdessä oppilashuollon kanssa aloitettiin 10 pienryhmää erityisen haasteen ympärille

9 Sivistystoimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteisen Nuorten monipalvelukeskus Dominon eri työmenetelmillä tuettiin yhteensä 441 nuorta ja hänen perhettään. Heitä tavattiin vuoden aikana yhteensä kertaa. 27 % tavoitettiin nuoren omasta aloitteesta tai vanhempien yhteydenoton myötä. Vanhempien tapaamisia oli 665 kertaa. Akseli-työpajojen nuorten kanssa käytiin yksilöllisiä keskusteluja 997 tuntia. Nuorten kanssa tehtiin 89 CV:tä. Työnhakuvalmennukseen käytettiin 230 tuntia. Itsearviointeihin käytettiin 294 tuntia. Palveluiden piiriin hakeutumisen pääasiallisia syitä nivelvaihetyössä ja mielenterveys- ja kriisityössä olivat mielenterveyteen liittyvät asiat (39 %), vaikeudet opinnoissa (38 %), riippuvuudet (8 %) ja kriisitilanteet (6 %). Horisontin valmentavan vaiheen yksilövalmennuksessa oli 71 nuorta; joista ammatilliseen koulutukseen tai työhön sijoittui 21 nuorta (29,5 %). johonkin positiiviseen sijoittui 42 nuorta (59,1 %). valmentavan vaiheen keskeytti 14 nuorta. 20 nuoren kanssa tehtiin yhteishaku. 9 nuorta siirtyi valmentavasta vaiheesta saattaen vaihtaen muihin palveluihin. Vuonna 2010 Dominossa kaikkien työmenetelmien asiakkaina oli nuoria, joilla oli entistä enemmän viranomaisten tapaamisia ja aikaa vaativia tilanteita selvitettävänä. Yksittäisiä asioita, jotka nousivat toisia selvemmin esiin, olivat yksinäisyys, aggressiivisuus, pikavipit, erittäin nuori äitiys, syömishäiriöt ja muut mielenterveyden pulmat. Näistä huolimatta suurin osa nuoristamme voi hyvin, innostuu ja löytää paikkansa yhteiskunnassamme. Horisontin valmentavasta vaiheesta työhönvalmennukseen (työharjoittelu, työelämävalmennus, työkokeilu, palkkatuettu työ) jatkoi 90 nuorta, joista ammatilliseen koulutukseen tai työhön sijoittui 45 nuorta (50 %). johonkin positiiviseen sijoittui 61 nuorta (67 %). työhönvalmennuksen keskeytti 5 nuorta. 50 nuoren kanssa tehtiin yhteishaku. Horisontin toiminnassa tavattiin vuoden aikana yhteensä 207 työtöntä nuorta, joista 161 nuorta lopetti valmentavan vaiheen ja työhönvalmennuksen. Heistä 66 nuorta (40,9 %) sijoittui ammatilliseen koulutukseen tai työhön. johonkin positiiviseen sijoittui 103 nuorta (63 %). 132 nuoren kanssa tehtiin kirjallinen jatkosuunnitelma. Akseli-työpajoissa työllistettiin 133 nuorta. Heistä työnsä päätti vuoden aikana 89. Päättäneistä 61 % sijoittui pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön. Pajojen täyttöaste oli 98 %. Nuorten henkilökohtaisia SWOTteja täytetiin 266 kertaa. Yhteishakuja tehtiin 51 kpl. Mol.fi-sivuilla vierailtiin nuorten kanssa 468 kertaa. Työhaastatteluja tehtiin 194. Kasakkamäen nuorisonohjaajat tekivät tiivistä yhteistyötä Kärpäsen koulun Omaura-luokan kanssa. Tapaamisia oli vuoden aikana 56. Pääteemoina tapaamisissa olivat itsestä huolehtiminen ja elämäntavat. Aiheisiin pureuduttiin pitkälti liikunnallisen tekemisen ja kotitaloustuntien ohessa. Launeen koulun Esy-luokka kokoontui Nuorisotalo Profiilissa 26 kertaa. Kokkailun lomassa nuoret keskustelivat yhdessä nuorisonohjaajien kanssa mm. tulevaisuudesta, ammatinvalinnasta, väkivallasta ja minäkuvasta. Asiakastyytyväisyyskyselystä 2010: Toimintanne on erittäin tarpeellista nuorten syrjäytymistä ehkäisevää työtä Nuorten työharjoittelu on juuri sitä toimintaa, jolla yhdessä saamme tuloksia aikaan ja nuoria innostumaan työnteosta. Horisontissa oikeasti ajatellaan nuorten parasta ja pidetään huolta nuoren sijoittumisesta työelämään/ kouluun. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä! 16 17

10 Perustan luominen nuorten osallisuuden lisäämiselle Miten nuoret vaikuttivat, mitä he esittivät vuonna 2010? Kehitämme koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyötä. Yhtenä tärkeänä osa-alueena on nuorten osallisuutta edistävän toimintamallin vieminen kaikille peruskoulun luokka-asteille. Tuemme nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia tehostetusti. Toimimme aktiivisena kehittäjänä nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Nuorisovaltuustossa oli syksyllä 11 nuorta lukioista ja yläkouluista. Nuorisovaltuusto kokoontui syksyllä 7 kertaa, osallistujia kokoontumissa oli 2-8 henkilöä/kerta. Nuorisovaltuusto oli mukana Äänessä - yläkoulujen oppilaskuntien hallitusten koulutustilaisuuksissa, joissa oli yhteensä 160 osallistujaa Launeelta, Ahtialasta, Yhteiskoulusta, Lyseosta, Kivimaalta, Salinkalliolta, Kärpäsestä, Mukkulasta, Liipola-Kaikuharjusta ja Tiirismaalta (10 koulua). Nuorisovaltuusto oli tavattavissa kirjaston Nuorten tilassa teemalla: Miten nuoret voivat vaikuttaa?. Nuorten kärkihankelistaehdotuksia tuli 37 kpl. Ehdotukset tulivat: neljästä lukiosta: Yhteiskoulu, Kannas, Lyseo ja Tiirismaa; viidestä yläkoulusta: Yhteiskoulu, Ahtiala, Tiirismaa, Kärpänen ja Liipola-Kaikuharju ja kolmelta nuorisotalolta: Paristo, Ahtiala ja Profiili. Kärkihankkeiden valmisteluun osallistui yhteensä oppilasta (980 yläkoululaista, 710 lukiolaista ja 254 nuorisotalojen nuorta). Edistämme nuorten omaehtoista toimintaa sekä lisäämme nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kaikissa yksiköissä. Laajennamme nuorten kuulemismallin käyttöä nuorisopalveluissa ja koko kaupungin tasolla. Nuorten kärkihankelista 2010 KOULURUOKAILU Sisältäen mm. välipalat edullisimmiksi, parempaa ruokaa, lisää automaatteja ja monipuolisempaa tarjontaa niihin sekä kouluruokailusta rajoitukset pois esim. 2 lihapullaa/hlö. Tulokset NUORTEN TILAT Sisältäen mm. ilmaisia harrastetiloja, halpoja bändikämppiä, uusia nuorisotiloja ja nettikahviloita, oma kahvila nuorille, nuorisotila/talo Jalkarantaan, päivätilaa nuorille Lahden keskustaan sekä Liipolan skeittiparkin kunnostus. Oppilaskuntayhteistyötä jatkettiin ja tehostettiin. Nuorten kuulemismallin käyttö oli vähäistä. Nuorisopalveluiden vuosien strategian tavoitteisiin lisättiin nuorten vaikuttamista mahdollistavia toimenpiteitä. Nuorten kuulemismallia käytettiin 4 kertaa, kuulemisiin osallistui nuorta, nuoret tekivät 3 aloitetta. Kuulemismallia käyttivät nuorisopalvelut ja Uusi Kunta hanke. Nuorten yleiskokouksia yms. vaikuttamiskertoja nuorisotaloilla oli 214. Nuorisotaloilla toimi 32 vertaisohjaajaa. Nuorisotalojen nuoret järjestivät itse 14 yhteistä tapahtumaa. YLEINEN NUORTEN HYVINVOINTI KOULUSSA JA ELINYMPÄRISTÖSSÄ Sisältäen mm. lisää liikuntaa kouluihin, kesätyöpaikkoja lisää, kerhoja lisää kouluihin, lisää viihtyvyyttä koulujen tiloihin, lisää avoimia kesätapahtumia, ulkoilu- ja liikuntapaikat parempaan kuntoon, nuorten diskoja, lämpökopit luistinradoille, lisää puistoja, lisää yleisiä vessoja, penkkejä ja roskiksia kaupungille, nuorten pääsyä psykiatriseen hoitoon helpotettava, lukioterveydenhuoltoa parannettava, kulttuurikortti myös lukiolaisille sekä nuorisoalennus liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Nuorisovaltuusto teki aloitteen sivistyslautakunnalle nuorisovaltuuston edustajan osallistumisesta lautakunnan kokouksiin. Sivistyslautakunnan päätös oli kielteinen. Pysyvän edustuksen sijaan sivistyslautakunta esitti Nuorisovaltuuston ja sivistyslautakunnan työkokous / yhteisseminaaria nuorten osallisuuden ja kuulemisen edistämisestä. Nuorisovaltuustoa kuultiin sivistystoimialan palveluverkkotyöryhmässä Lahden kouluverkkoratkaisuissa, nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmistä kunnissa (Ely-keskus) ja nuorten matalan kynnyksen päihdehoidosta ja päihdekatkohoidosta (valtuustoaloite). Valtuutettujen tapaaminen järjestettiin Kolmesta kutsutusta yksi oli paikalla

11 Miten muuten nuorten osallisuutta tuettiin? Dominossa nuorten osallisuutta tuettiin ja ylläpidettiin pienryhmätyömenetelmin mm kahdeksassa suljetussa ja yhdessä avoimessa ryhmässä. Ryhmien toiminta suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin aina yhdessä ryhmään osallistuvien nuorten kanssa. Lahden lukioiden oppilaskuntatoiminnan koulutustilaisuus, Lukiolaisten liitto / n. 25 osallistujaa Kesäduuniblues vinkkejä kesätyönhakemiseen alle 18-vuotiaille / n. 35 osallistujaa Kesäduuniblues oppitunnit Lyseon 9 lk:lle / n. 35 oppilasta Akselin nuorille suunnatut Matkalla byrokratiaan koulutustilaisuudet / 150 nuorta Keskustan alakoulujen oppilaskuntien tilaisuus / 18 osallistujaa Asumis-infoa Salpauksen opiskelijoille, Lasna / n. 10 osallistujaa Oppilaskuntien ohjaavien opettajien tapaaminen / 10 opettajaa Äänessä oppilaskuntien hallitusten koulutustilaisuudet 8-salilla / n. 160 osallistujaa Helistin teiniäitien ryhmässä oli 24 äitiä (15-23-v.) ja 22 lasta Ryhmä kokoontui 18 kertaa, yhteinen 3 vrk:n leiri pidettiin Naumin leirikeskuksessa. Teemoina mm. yksinhuoltajuus, äitinä olo suhteessa ikätovereihin, ahdistuneiuus ja ihmissuhteet. Ryhmän palautteet teemoista ja käsittelytavoista olivat erittäin positiivisia ja etenkin vertaistukikeskustelut saivat suuren kiitoksen. Seudullinen nuorisotalojen Pilottitalotyöryhmä teki työskentelystään ja käyttöönotetuista uusista menetelmistä arvioinnin. Uusien menetelmien avulla työntekijät oppivat tuntemaan tiloilla käyviä nuoria paremmin ja tiedostivat oman tilan kehittämiskohteita. Tuntityöntekijät osallistuivat enemmän toiminnan kehittämiseen ja keskustelukulttuuri lisääntyi. Nuoret olivat mukana kerhonohjaajien rekrytoinneissa ja muutenkin aktiivisemmin päättämässä taloa koskevista asioista. Elämäntaito - ryhmässä oli seitsemän vuotiasta tyttöä. Teemoina olivat yksinäisyys, alakulo ja sosiaaliset tilanteet ja niiden pelko. Ryhmä kokoontui 12 kertaa. Ryhmän tuesta omassa elämäntilanteessa koettiin tärkeänä yhdessäolo, keskusteluhetket ja ohjatut harjoitteet. Uskallusta uuteen ryhmässä oli viisi vuotiasta tyttöä. Akseli-työpajojen byrokratiapainissa oli nuorten osallistumiskertoja 166. Byrokratiapaini oli syksyllä 2009 alkanut projekti, jonka tarkoituksena oli lisätä nuorten tietotaitoa ja kiinnostusta virastoasioimiseen ja omien asioiden hoitoon. Teemat käsittelivät itsetuntoon ja mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä. Ryhmä kokoontui 8 kertaa. Lisäksi pidettiin leiri Naumissa ja tehtiin retki Helsinkiin. Asiakaspalautteet ryhmästä olivat ohjaajien tukea ylistäviä sekä vertaistukea ja itsehoitokeinojen opettelua kiittäviä. Sitten se virkailija luukun takana. Aloin puhumaan, enkä huomannut, että luukku on kiinni. Mietin siinä sitten, että mitä tehdä; koputtaa, röhäyttää kurkkua vai heiluttaa kättä. Jos ei toimisi, niin varoilta voisi olla vielä tädin puhelinnumero, johon soittaa ja kehottaa avaamaan luukku. (Lahden nuorisopalvelut/ Akseli 2010: Matkalla byrokratiaan) Sanoja: virallinen asiakirja, tavallisimmat hylkäysperusteet, ilmoittautumisvelvollisuus, rahamääräinen vaatimus, toimivalta, työttömyysturvajärjestelmän toimeenpano, työmarkkinatuen odotusaika, muutoksenhakulautakunta, TT2-lomake, asumisperusteinen sosiaaliturva (Lahden nuorisopalvelut/ Akseli 2010: Matkalla byrokratiaan) 20 21

12 Verkosto- ja yhteistyön laadun kehittäminen Toimimme kasvatuskumppaneina koulun, nuorten vanhempien ja 3. sektorin kanssa. Tehostamme ja laajennamme lasten ja nuorten hyvinvointityötä. Osallistumme aktiivisesti valtakunnalliseen nuorisotyön kehittämiseen. Valoa viikkoon ryhmässä oli kuusi vuotiasta tyttöä Ryhmässä käsiteltiin vaikeita teemoja, esim. ahdistus, syömishäiriöt, masennus ja päihteet. Ryhmä kokoontui 13 kertaa. Nuorten palaute: Ryhmästä on ollut suuri apu! Painonhallintaryhmä - ryhmässä oli 5 tyttöä ja 2 poikaa Ryhmä toteutettiin yhteistyössä Salpauksen kanssa. Ryhmä kokoontui 12 kertaa. Teemoina ryhmässä olivat ruokailutottumukset, liikunta, itsetunto, elämätilannekriisit ja vertaistuki. Parannamme nuorten kohdennettuja lähipalveluita. Toimimme valtakunnallisissa verkostoissa nuorisotyön eri osa-alueiden kehittämiseksi. Kehitämme verkosto- ja yhteistyön prosesseja palveluiden jatkuvuuden ja laadun turvaamiseksi. Vanhempien vertaistuki Ryhmä kokoontui 10 kertaa. Teemoina olivat mm. vanhempien jaksaminen, rajat kasvattamisen tukena, vertaiskeskustelu ja virkistäytyminen. Vanhempia oli mukana vaihtelevasti. Liikunta osana itsetuntoa ryhmässä oli seitsemän vuotiasta tyttöä Ryhmän tavoitteena oli hahmottaa positiivisten mielikuvien ja fyysisen toiminnan kautta omaa kehoa, sen muutoksia sekä naisena kasvamista. Ryhmä kokoontui 36 kertaa. Toiminta perustui erilaisten liikuntalajien tutustumiseen ja tyttöjen omiin toiveisiin keskustelun teemoista. Tulokset Lahden nuorisopalvelut hallinnoi kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan toimintaa. Erillisiä kehittämishankkeita (monikulttuurinen nuorisotyö ja nuorisotalotoiminnan kehittäminen) toteutui 2 kpl. Verkoston koordinaattori teki vuoden aikana 18 virkamatkaa ja matkapäiviä kertyi 29. Nuorisopalveluiden henkilökuntaa osallistui yhteensä 31 Kanuuna-tapahtumaan. Nuorisotalotoiminnan auditointi osana Kanuunan nuorisotalotoiminnan kehittämishanketta aloitettiin Lahden nuorisotalojen itsearvioinnilla ja nuorisonohjaajien auditointikoulutuksilla. Dominon yhteistyöviranomaisista keskeisimpiä olivat edelleen perusopetuksen opinto-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat sekä II-asteen oppilaitosten opiskelijahuoltotyöryhmien jäsenet, lastensuojelun sosiaalityöntekijät, Sihti, Nuorisovastaanotto, psykiatrian poliklinikat, Lyhty ja TE-toimisto. Poikien pallopeliryhmä Ryhmä koostui vuotiaista pojista. Poikien kanssa pelattiin mm salibandya kerran viikossa koko vuoden. Ryhmän tavoitteena oli saada yksinäisiä ja liikuntaan innostettavia poikia sitoutumaan ryhmätoimintaan. Torstaikahvila Etsivän työn oma avoin ilta nuorille. Ryhmä ei ole sitova eikä perustu ennalta tehtyyn toimintasuunnitelmaan. Nuoret saavat aina halutessaan ehdottaa, mitä tapaamiskerralla tehdään. Nivelvaihetyön kehittäminen jatkui kiivaana. Tavoitteiksi oli kirjattu kohdata nivelvaihetyön menetelmällä vuonna 2010 noin 100 nuorta perheineen sekä tiivistää viranomaisyhteistyötä ja selkiyttää palvelupolkuja. Vuonna 2010 nivelvaihetyön menetelmin kohdattiin 169 nuorta. Nivelvaiheasiakkaan prosessin toimintamenetelmistä, viranomaisyhteistyöstä sekä ohjautumisesta Dominon nivelvaihetyöhön pidettiin yhteensä 26 kokousta. Tässä kehitystyössä oli kiinteästi mukana peruskoulujen oppilashuolto ja muu henkilökunta, II-asteen opiskelijahuolto, Kiipulan erityisammattiopisto, Lahden Kansanopisto ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä

13 Mitä kaikkea liittyi verkostoyhteistyöhön? Seudullisen palvelukokonaisuuden määritteleminen Koululuokille järjestettiin 72 toimintakokemuspäivää. Päivien aikana tehtiin 990 yhteistoiminnallista harjoitetta. Teematapahtumia pidettiin 156 koululuokalle, opiskelijaryhmälle ja nuorten ryhmälle. Aiheina oli mm. erilaisten ihmisten kohtaaminen, suvaitsevaisuus, rahankäyttö, teatteri-ilmaisu, päihteiden käyttöön liittyvät valinnat, asuminen, kesätyö ja tulevaisuus. Vanhempien nuokkuja ja osallistumisia koulujen vanhempainiltoihin oli 11. Alueellisten nuorisopalveluiden nuorisonohjaajat olivat koululla oppilaiden ja koulun henkilökunnan tavattavissa 182 tuntia. Moniammatillisen kerhotyöryhmän kokouksia oli eri alueilla yhteensä 20 kertaa. Nuorten valtakunnallisen Ihmefilmi elokuvakasvatushankkeen kanssa yhteistyössä toteutettiin 15 klassikko- ja kulttielokuvaesitystä nuorille. Katsojia oli yhteensä 274. Nivelvaihetyön monialaisen kehittämisyhteistyön lisäksi tehtiin verkostoyhteistyötä 19 erilaisessa työryhmässä. Ryhmissä käsiteltiin Dominon nuorten ja pienryhmien tuentarpeeseen liittyviä aiheita. Lahden etsivän työn työpari kertoi työstään nuorisolain julkistamistilaisuudessa Finlandia-talolla Helsingissä. Hurina 3.0 ohjaaja Jarno Koskelainen puhui sosiaalisen median käytöstä Sosiaalinen media nuorisotyössä -seminaarissa Salossa. Kartoitamme nuorten palvelutarpeet seudullisena yhteistyönä. Määrittelemme ja suunnittelemme seudullisesti nuorisotyön lähi- ja erityistarpeet. Sitoutamme seudun kunnat ja kaupungit suunnitellun palvelukokonaisuuden resursointiin ja toteuttamiseen. Teemme vuosittain yhteistyö- ja rahoitussopimuksen seudullisen nuorisotyön kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Kehitämme seudullisia nuorisotyön lähipalveluita nuorten osallisuuden näkökulmasta. Selvitämme nuorten sosiaalisen nuorisotyön palvelutarpeita seudullisten palveluiden kehittämiseksi. Seudullista yhteistyötä toteutettiin monella tavalla vuonna 2010 Seudullisen nuorisotyön yhteistyösuunnitelma tehtiin vuosille 2010 ja Mukana eri työmuodoissa oli 10 kuntaa. Nuorisotalojen Pilottitalotyöryhmässä oli mukana 6 kuntaa (Lahti, Nastola, Orimattila, Heinola, Kärkölä ja Asikkala). Tavoitteena oli nuorisotalotyön kehittäminen ja nuorten osallisuuden lisääminen nuorisotaloilla. NuoriX-verkkosivustoa ylläpiti 9 kuntaa. Nuorten vaikuttamistoimintaa kehittävässä Vaikku-ryhmässä oli mukana 9 kuntaa. Seudullista lomatoimintaa oli järjestämässä 8 kuntaa. SoundX-bänditoiminnan yhteistyössä oli mukana 8 kuntaa. Seitsemän kunnan kanssa yhteistyössä toteutettu nuorisokalenteri jaettiin lahtelaiselle nuorelle. Yhteensä seudulla jaettiin kalenteria. Kalenterissa oli 40 sivua tietoa nuorille suunnatuista palveluista ja toiminnasta. Kuuden seudun kunnan nuorisotaloilla oli käytössä yhteinen Lahden seudun nuorisopalvelut kortti. Uusi Kunta -hankkeen kaaduttua seutuyhteistyö tuli uuteen tarkasteluun, mutta yhteistyö jatkuu. Seudun nuoria kuultiin Uusi Kunta -hankkeessa. Kuntaliitosta eivät lopulta kannattaneet seudun nuoret eivätkä aikuiset. Seudullisen nuorisotyön kehittämishanke Kuuleeko Lahden Seutu? päättyi toukokuun lopussa. Yhteistyö ei katkennut hankerahoituksen päättymiseen. Seudullinen nuorisotyön johtoryhmä kokoontui joka toinen kuukausi keskustelemaan ja suunnittelemaan seudun nuorisotyön kehittämistä. Seudulliset tapahtumat ja työryhmien toiminta rahoitettiin yhteisesti: maksuosuudet jaettiin prosenttiosuuksiin kunnan asukasluvun ja kunnassa asuvien nuorten määrän mukaan

14 Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Luomme positiivisen imagon hyvällä toiminnalla ja hyvällä viestinnällä. Lisäämme markkinointi- ja viestintäosaamista organisaatiossa. Kehitämme yhteismarkkinointia toimialalla ja seudulla. Käytämme nuorten suosimia viestintäkanavia. Taloudellisesti tuotetut laadukkaat palvelut Nuorisopalveluiden menot vuonna 2010 olivat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Se oli 0,6 % koko kaupungin menoista ja 2,3 % sivistystoimialan menoista. Ulkopuolisella rahoituksella toteutettiin 18 kehittämishanketta vuoden 2010 aikana. Talous 2010 Kehitämme nuorisopalveluiden verkko- ja mobiilipalveluita. Teemme vuosittain jokaiselle toimintayksikölle oman markkinointija viestintäsuunnitelman. Selvitämme nuorisopalveluiden julkisuuskuvaa toiminnan ja markkinoinnin kehittämiseksi. Menot Sisäiset palvelut Alueelliset nuorisopalvelut Osallisuuden ja kansalaistoiminnan palvelut Työllisyys- ja erityispalvelut Menot yhteensä Tulot Sisäiset palvelut Alueelliset nuorisopalvelut Osallisuuden ja kansalaistoiminnan palvelut Työllisyys- ja erityispalvelut Tulot yhteensä Markkinointitoimenpiteitä vuonna 2010 Työllistäminen / yleishallinto Kesätyöllistäminen Muu työllistäminen Akselin työpajatoiminta Työharjoitteluyksikkö Horisontti Yhteensä Kustannustiedot Markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat tehtiin nuorisopalveluille ja alueellisissa nuorisopalveluissa. Imagotutkimusta tehtiin gradutyönä Jyväskylän yliopistossa, työ on kesken ja tuloksia odotellaan. Dynamon tiedotus- ja markkinointitilaisuuksiin osallistui henkilöä Näyttökertoja Nuorilahti.net-sivustolla oli Kävijät kävivät keskimäärin kolmella sivulla ja viettivät sivustolla aikaa keskimäärin 2 minuuttia 3 sekuntia. Näyttökertoja Nuori-X-sivustolla oli Kävijät kävivät keskimäärin 2,5 sivulla ja viettivät sivustolla aikaa keskimäärin 1 minuutin 43 sekuntia. Paikallislehtien tapahtumakalenteri-ilmoituksia oli 242. Nuorisopalveluiden toiminnasta kertovia lehtijuttuja oli 139. Teematapahtumia yläkoululaisille oppaita jaettiin yläkoulujen opettajille 700 kpl. Hurina 2.0 toteutti erilaisia teematapahtumia kirjastossa 20 ja nuorisopalveluiden tiloissa 35 kertaa, osallistujia oli yhteensä Nuorisotiedotustoiminnan esittelytilaisuuksissa koululaisille ja II-asteen opiskelijoille tavattiin 433 koululaista tai opiskelijaa. Etsivän työn kontaktit sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Irc-galleriassa lisääntyivät vuoden kontaktista kontaktiin vuonna Nuorisopalveluiden menot/nettomenot asukasta kohden 36,52 / 28,09 Nuorisopalveluiden menot/nettomenot nuorta (0-28-vuotiasta kohden) 110,61 / 85,10 Kaupungille myönnettävä valtionosuus nuorta asukasta kohden 14,

15 Nuorisopalveluiden toimintamenot 2010 Toimiva palveluverkko Palvelujen ostot 6,1% ( ) Tarvikkeet 7,8 % ( ) Muut menot 2,5 % (84 792) Avustukset 3,1 % ( ) Tilamme ovat toimivat ja sijainniltaan oikeat. Tilojemme käyttöaste on korkea. Palveluverkko on seudullisesti suunniteltu. Kiinteistömenot 21,8 % ( ) Henkilöstömenot 58,8 % ( ) Seuraamme ja tehostamme tilojen käyttöä. Edistämme palveluverkkosuunnitelman toteutumista. Työllisyys- ja erityispalvelut 31,5 % ( ) Nuorisopalveluiden määrärahat yksiköittäin 2010 Osallisuuden ja kansalaistoiminnan palvelut 16,7 % ( ) Sisäiset palvelut 23,8 % ( ) Alueelliset nuorisopalvelut 28 % ( ) Tulokset Asetettiin tavoitteet tilojen käyttöasteelle. Säästösyistä Hurina 2.0:n toiminta siirrettiin Sammonkadulle heinäkuun 2010 alusta. Samalla nimi muuttui hurina 3.0:ksi Nuorisopalveluiden toimitilat olivat mukana sivistystoimialan palveluverkkotarkastelussa: nuorisotilaverkon painopisteet Etelä-Lahdessa, Länsi-Lahdessa ja leirikeskuskokonaisuuden kehittämisessä. Otettiin käyttöön lisätila Sammonkadulla 2. kerroksessa. Mitä se palveluverkko teettikään? Yksikköjen tulojakauma 2010 Työllisyys- ja erityispalvelut 63,1 % ( ) Sisäiset palvelut 22,8 % ( ) Alueelliset nuorisopalvelut 6,8 % (57 788) Osallisuuden ja kansalaistoiminnan palvelut 7,4 % (63 229) Nuorisotilat olivat käytössä tuntia, kävijöitä oli vuoden aikana Leirikeskuksissa järjestettiin leiritoimintaa 136 päivänä, parhaana viikkona 5 kohteessa yhtä aikaa. Kesän aluksi siivottiin caravan-alueilta pois 15 traktorin lavallista jätepuuta, maastosta löydettiin 3 lavallista metalliromua ja kaatopaikkajätettä. Leirikeskusten aidantolppia uusittiin 55 kappaletta. Kesän kolmessa eri myrskyssä kaatui yli 100 puunrunkoa. Kunnossapitotöissä kului 40 l moottori- ja raivaussahan bensiiniä. Näppituntumalla-palstalla oli 89 mielipidekirjoitusta, vuoden kuumin aihe oli Isorannan leirialue, josta kirjoitettiin ainakin 58 kertaa. Ilkivaltaan törmättiin Isorannassa useamman kerran: kaksi kertaa jouduttiin puhdistamaan 20 liimaista lukkoa ja tielle kylvettyjä ruuveja noukittiin 32 kpl. Sitä ennen niillä puhkaistiin kaksi autonrengasta. Metsäkankaan nuorten kanssa järjestettiin 5 tapaamista uuden tilan ideointia varten 37 vaikuttajanuoren kanssa. Alueella oli 330 pettynyttä nuorta, kun Metsäkankaan tilasuunnitelma kaatui. Akselin työpajojen täyttöaste oli 98 %

16 Strategialähtöinen toimintatapa ja jatkuva työn kehittäminen Muutosten hallittu johtaminen ja osallisuutta edistävä esimiestyö Laadimme ja toteutamme strategiat ja suunnitelmat kaikilla toiminnan tasoilla. Arvioimme strategiaan perustuvia palveluita ja toimintoja jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Kehitämme edelleen tiimityöskentelymallia. Esimiesten valmennus muutosjohtamiseen. Viestintäkulttuurimme on avoin ja vuorovaikutteinen. Vahvistamme muutosvalmiutta. Henkilöstömme on tyytyväinen sisäiseen tiedonkulkuun ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Jokaisen työntekijän työ perustuu tulos- ja toimintayksikölle tehtyyn strategiaan ja vuosisuunnitelmaan, jota seurataan ja arvioidaan. Kuvaamme ydinprosessien toteuttamisen toimintayksiköissä ja tiimeissä. Tulokset Nuorisopalveluiden strategiassa tavoitteet johdettiin toimipistetasolle asti. Vuonna 2010 strategia päivitettiin vuosille Työhön osallistui koko henkilökunta. Nuorisopalveluiden 3 ydinprosessia on määritelty ja niiden toteuttamiseksi prosessit on jaettu 38 osaprosesseiksi, joiden toteutus tapahtuu nuorisopalveluiden eri yksiköissä. Osaprosessit on kuvattu prosessikortteina ja kaavioina. Työ jatkuu vuonna Esimiehet päivittävät osaamistaan ja yhteisiä johtamiskäytänteitä eri foorumeilla. Järjestämme säännöllisesti henkilöstön yhteisiä ja toimintayksiköiden sisäisiä kehittämispäiviä. Organisaation toimintakulttuuri ja sisäiset toimintamallit kuvataan Nuorisopalveluiden toimintakäsikirjaan. Tulokset Mitä kaikkea strategia- ja prosessityö piti sisällään? Yhteisten kehittämispäivien teemat liittyivät uuden strategian työstämiseen. Maaliskuun palautepäivässä mietittiin ilmiöitä ja muutoksia nuorten elämässä vuonna Toukokuun suunnittelupäivässä ideoitiin uusia nuorten tarpeista lähteviä toimintamuotoja. Elokuun starttipäivässä arvioitiin strategisia painopistealueita ja joulukuussa hyväksyttiin uusi strategiapäivitys sekä strategiasta johdetut tulospalkkauksen tavoitteet. Osallisuuden ja kansalaistoiminnan yksikön omia kehittämispäiviä pidettiin 11. Alueellisten nuorisopalveluiden kehittämispalavereja pidettiin 15. Kaikki toimintayksiköiden päälliköt ovat osallistuneet johtamisen erityisammattitutkintokoulukseen (JET). Ensimmäinen tutkinto valmistui joulukuussa 2009, kolme päällikköä aloitti koulutuksen Henkilöstön yhteiset kehittämispäivät pidettiin maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja joulukuussa. Sisäisiä ohjeistuksia ja käytäntöjä tarkistettiin ja samalla käynnistyi nuorisopalveluiden toimintakäsikirjan kokoaminen IMS-toimintajärjestelmään

17 Työssään hyvinvoiva ja Tulokset osaamistaan kehittävä henkilöstö Jatkamme työhyvinvoinnin seurantaa ja siihen liittyviä kehittämistoimia. Kehitämme ja resursoimme henkilöstömme osaamista suunnitelmallisesti. Kaikilla työntekijöillämme on oikeus ja velvollisuus osallistua nuorisopalveluiden kehittämistyöhön. Kaupungin työhyvinvointikysely toteutetaan 2/2011 Henkilöstöstrategiaan päivitettiin mm. leirityön henkilöstömitoitukset ja toimintaperiaatteet sekä koulutuksiin osallistumisen periaatteet Nuorisopalveluiden omat kehittämistiimit järjestivät sisäisiä koulutuksia, joihin osallistuttiin yhteensä 46 kertaa. Verkostoyhteistyöhön liittyi 73 koulutuskertaa Tehtäväkuvia päivitettiin ja koulutussuunnittelu toteutettiin osana kehittämiskeskusteluja. Toteutuneissa koulutuksissa pääpaino oli menetelmäkoulutuksella. Seuraamme työhyvinvoinnin kehittymistä järjestelmällisesti vuosittain, käsittelemme palautteet toimintayksiköissä ja teemme tarpeelliset kehittämistoimenpiteet. Päivitämme henkilöstöstrategian. Kehitämme koordinoidusti henkilöstön osaamista tukevaa koulutusta. Vuosittaiset osaamiskartoitukset ja koulutussuunnitelmat perustuvat määriteltyihin työnkuviin, tehtävänmukaisiin ammattitaitovaatimuksiin ja kehityskeskusteluihin. Henkilöstö koulutti ja kouluttautui Nuorisopalveluiden henkilökunta osallistui erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin vuoden aikana lähes 400 kertaa. Niistä oli alan tutkintoon tähtäävää koulutusta 5,7 %, ajankohtaisseminaareja 47,5 % ja nuorisopalveluiden omaa sisäistä koulutusta 23,4 %. Luvuissa on mukana Lahdessa järjestettyjä valtakunnallisia tapaamisia ja seminaareja. Henkilökunta hankki menetelmäoppeja osallistumalla mm. mielenterveystyön päiville, päihdepäiville, nuorisolaki uudistuu - seminaariin, lastensuojelulakikoulutukseen, nuorisotyön päiville, työpajapäiville ja etsivien verkostopäiville. Koulutuksista saatiin oppia mm. päihteisiin, peli- ja nettiriippuvuuksiin, mielenterveysongelmiin, viranomaisyhteistyöhön, ratkaisukeskeisyyteen, puheeksi ottoon, sosiaalisen median käyttöön, lukkonuorten kohtaamiseen, nuorisotalotoiminnan auditointiin, ensiaputaitoihin, turvallisuusasioihin, vihreään draamaan, englannin kieleen, monikulttuuriseen työhön ja johtamistaitoihin. Nuorisopalveluissa oli vuoden aikana yhteensä 49 harjoittelijaa eri oppilaitoksista. Työssäoppimis- ja harjoittelupäiviä oli Opinnäytetöitä valmistui 3. Kaikki opinnäytetyöt olivat AMK-tasoisia lopputöitä

18 Nuorisopalveluiden henkilökunta vuonna 2010 nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti OSALLISUUDEN JA KANSALAISTOIMINNAN PALVELUT toimintayksikön päällikkö Petteri Peltonen Nuorisokeskus nuorisonohjaaja Ritva Jokinen nuorisonohjaaja Pia Koponen Monikulttuurikeskus Multi-Culti vastaava ohjaaja Pirkko Hämäläinen nuorisonohjaaja Irene Lüders ohjaaja Maija Hietala ohjaaja Leena Toikkanen Nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina 2.0 nuorisonohjaaja Sari Immonen ohjaaja Jarno Koskelainen projektikoordinaattori/ ohjaaja Petra Pulkkinen SISÄISET PALVELUT toimintayksikön päällikkö Virpi Rantanen toimistosihteeri Marja-Leena Tapper kanslisti Katja Markkola seutukoordinaattori Annina Kurki , seutukoordinaattori Petra Pulkkinen projektikoordinaattori Ira Custódio ALUEELLISET NUORISOPALVELUT toimintayksikön päällikkö Helena Lehtonen nuorisonohjaaja Helena Unelius nuorisonohjaaja Pekka Pusa projektikoordinaattori Suvi Lappalainen TYÖLLISYYS- JA ERITYISPALVELUT toimintayksikön päällikkö Jaana Lehtinen Akseli-työpajat yksilövalmentaja Anna-Kaisa Vihersalo yksilövalmentaja Paula Kuikka yksilövalmentaja Annina Kurki projektikoordinaattori Anu Morikawa Liina & ekoakseli tekninen ohjaaja Eve Kaikkonen tekninen ohjaaja Katri Kiviniemi tekninen ohjaaja Lea Lahti Lounasakseli tekninen ohjaaja Jaana Snellman Media-akseli tekninen ohjaaja Vesa Laakso tekninen ohjaaja Maarit Siikaniemi Puuakseli tekninen ohjaaja Ismo Salokannel tekninen ohjaaja Pasi Viljamaa Teräsakseli tekninen ohjaaja Tero Riihelä työnsuunnittelija Lauri Kantela Reppupajat tekninen ohjaaja Heidi Pasanen työnsuunnittelija Esa Halinen työnsuunnittelija Pirkko Louhelainen työnsuunnittelija Minna Mustonen Nuorten seudullinen työllisyyshanke Dynamo projektipäällikkö Susanna Ormaa-Perälä työvalmentaja Auli Wallenius yksilövalmentaja Alli Mäntymäki yksilövalmentaja Minna Toivonen työvalmentaja Harri Laitinen työvalmentaja Mia Lehtiniemi työvalmentaja Elina Karstila työvalmentaja Lauri Keskiväli työvalmentaja Laura Peltoniemi työnsuunnittelija Petra Jorasmaa Nuorten työharjoitteluyksikkö Horisontti toiminnanohjaaja Matti Hulkkonen työhönvalmentaja Petri Nurmi työnsuunnittelija Anu Palo työnsuunnittelija Teija Pilli työnsuunnittelija Taru Kemppi työnsuunnittelija Elina Aartolahti Nuorten monipalvelukeskus Domino johtava ohjaaja Anu Siiteri palveluohjaaja Taija Tamminen nivelvaihetyöntekijä Satu Kakko palveluohjaaja Olli-Ville Liukkonen palveluohjaaja Mirva Kallunki Etsivän työn projekti palveluohjaaja Toni Hynninen palveluohjaaja Mika Ahokas Ahtialan nuorisotalo nuorisonohjaaja Mika Rokka nuorisonohjaaja Heli Kaskinen Kasakkamäen nuorisotalo nuorisonohjaaja Ulla-Riitta Moilanen nuorisonohjaaja Anu Varpenius Nuorisotalo Profiili nuorisonohjaaja Maarit Taipalinen nuorisonohjaaja Tomi Vähäkangas nuorisonohjaaja Tuire Witting nuorisonohjaaja Riku Merisalo Nuortentalo Paristo nuorisonohjaaja Tommi Aaltola nuorisonohjaajaharjoittelija Lea Hakala projektityöntekijä Jenny Ferm Nuortentalo Plaza nuorisonohjaaja Hanna Merivirta nuorisonohjaaja Nina Niemi Tyttöjen tila nuorisonohjaaja Saara Vahteristo nuorisonohjaaja Reetta Möller 34 35

19 Lisätietoja Lahden nuorisopalveluista Lahden kaupungin nuorisopalvelut Sammonkatu 8 B Lahti

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot