nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? Helena Helve NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

2

3

4 Helsingissä 2012 Katja Laurén (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto Vanto Design Oy Kuvat Ville Poranen ja istockphoto Kustantaja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Kirjapaino Kopijyvä Oy Helena Helve ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ISBN

5 Valmistu töihin Mihin? Nuoret matkalla koulutuksesta työelämään Nuorisofoorumi 2012 Helena Helve

6

7 Sisällys Nuoret ovat valmiina töihin Kari Väisänen...7 Johdanto Tutkimus nuorten muuttuvista arvoista epävarmoilla työmarkkinoilla Pitkäaikaistyöttömyyden riski Irlannin esimerkki...26 Koulutus, työharjoittelu ja työmarkkinat...30 Suhtautuminen työttömyyteen Aikuistuminen...39 Uusia haasteita Norjan malli...45 Yhteiskuntatakuu vs. joustotakuu Tanskan malli...56 Loppupäätelmiä... 63

8

9 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 7 Nuoret ovat valmiina töihin Sanotaan, että hätä keinot keksii. Kun puhumme nuorison työllistymisestä, tai tänään koko Eurooppaa ravistelevasta nuorisotyöttömyydestä, niin monia keinoja on kokeiltu, sekä hädässä että parempien suhdanteiden aikana. Tuloksia, myös kotimaisia, on toistaiseksi varsin vähän. Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä aaltomaisesti seurannut koko Eurooppaa koskeva talouslama ovat vaikeuttaneet entisestään nuorten työllistymistä. Kun italialaisista, espanjalaisista tai kreikkalaisista nuorista noin joka toinen on työtön, niin yhteiskunnan perusarvot murenevat nopeasti. Helena Helve toteaa tässä julkaisussa kipeän osuvasti, että köyhyysrajan alapuolella on tällä hetkellä lähes joka viides nuori eurooppalainen. Noihin länsimaisiin perusarvoihin tukeutuu koulutusta ja sivistystä tukeva yhteiskunta, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan nuorille kansalaisilleen töitä, kun he päättävät ammatilliset opintonsa. Nyt näin tapahtuu yhä harvemmin. Suomalaisia päättäjiä ei voi moittia toimettomuudesta nuorisotyöttömyyden tunnistamisessa ja erilaisten ratkaisumallien, joista yhteiskuntatakuu on hyvä esimerkki, etsimisessä. Esillä on ollut paljon hyviä ehdotuksia ja myös hyvää tahtoa työllistää erityisesti vastavalmistuneita nuoria. Tuntuu kuitenkin edelleen siltä, etteivät työnantajat ole täysin käsittäneet, miten vakavasta asiasta ja uhkasta on kysymys. Ongelma kohdistuu juuri yrityksiin, jos ajaudumme tilanteeseen, jossa ammattiin valmistuvat nuoret eivät usko työllistymismahdollisuuksiinsa kotimaassaan, tai jos he eivät sijoitu koulutustaan vastaavaan työhön. Kaikkein kriittisin tilanne on tietenkin silloin, jos nuori valmistuu suoraan pitkäaikaistyöttömäksi. Tämän Nuorisofoorumin julkaisun Valmistu töihin Mihin? kautta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT haluaa omalta osaltaan jatkaa keskustelua nuorten työllistämisestä ja herättää aitoa vuoropuhelua nuorten, yritysten ja opetusmaailman välillä. Erityinen kiitos julkaisun kirjoittajalle, professori Helena Helvelle, joka käsittelee tekstissään kattavasti nuorten työllistymiseen liittyvää problematiikkaa, myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tutkimusten ja kokemuksiemme mukaan nuoret ovat edelleen valmiita kouluttautumaan ammattiin, sitoutumaan työelämään ja jopa kehittämään sitä entistä paremmaksi. Työllä on edelleen iso ja olennainen merkitys nuoren elämänarvoihin, kuten valitettavasti myös työttömyydellä.

10 NUORET OVAT VALMIINA TÖIHIN Jotta tuo arvokas sitoutuminen saavutettaisiin mahdollisimman kattavasti ja ajoissa on luonnollista, että nuorilla on myös vaatimuksia työelämää ja -markkinoita kohtaan. Työurat voivat jatkua janan kummastakin päästä, jos nykyistä nopeammin opintonsa päättävät nuoret työllistyvät lähes heti valmistumisensa jälkeen ensimmäiseen työpaikkaansa. Yhteiskunnan, ja erityisesti yritysmaailman on kannettava aidommin vastuunsa nuorten työllistymistä. Helena Helve avaa julkaisussa ansiokkaasti niin sanottua Tanskan mallia, jossa työmarkkinoilla on onnistuttu yhdistämään matalan työttömyyden ja korkean työttömyyskorvauksen vaikeasti toisiinsa sovitettavat elementit. Tanskan malli ei varmasti ole suoraan siirrettävissä Suomeen, mutta siinä on paljon asioita, joista voimme oppia. Yksi sellainen on yritysmaailman sosiaalisen vastuun korostaminen, myös nuorison työllistämisen osalta. Meillä yritysten yhteiskuntavastuu mielletään lähinnä ympäristöja kuluttaja-asioihin. Käsissäsi olevan julkaisun perimmäinen tehtävä on kuvata laajasti niitä haasteita, jotka liittyvät nuorten työllistymiseen aina koulutuspolitiikasta työelämään siirtymiseen saakka. Eikä pelkästään kuvata, vaan myös esitellä joitakin konkreettisia asioita, toimenpiteitä, joiden myötä suomalainen työelämä olisi entistä valmiimpi ottamaan valmistuvat nuoret mukaan työelämään. Kari Väisänen Toimitusjohtaja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

11 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 9

12 JOHDANTO FT HELENA HELVE on nuorisotutkimuksen emeritaprofessori Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä ja sosiologian ja uskontotieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on mm. toiminut professorina eurooppalaisen M.A. EYS nuorisoalan maisterikoulutuksen pilotoinnissa, nuorisokasvatuksen tutkimusprofessorina, pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisotutkimuksen koordinaattorina ja ISA kansainvälisen sosiologiayhdistyksen nuorisososiologian puheenjohtajana. Helve on tutkinut nuorten maailmankuvan muodostumista lapsuudesta aikuisuuteen ja nuorten asenteiden ja arvojen muutoksia 1980-luvulta tähän päivään. Hän on johtanut useita kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusprojekteja ja kirjoittanut ja toimittanut yli 200 tieteellistä julkaisua, joista tuoreinpina Transitions and Shifts in Work Attitudes, Values and Future Orientations of Young Finns (teoksessa Youth Policy in a Changing World: From Theory to Practice, Budrich Publishers), 2012; Adolescence and Youth (Oxford Bibliographies: Childhood Studies), 2012 ja Social inclusion of youth on the margins of society: more opportunities, better access, and higher solidarity (yhdessä D. Kuntsarin kanssa, European Commission), 2012.

13 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 11 Johdanto Tämä julkaisu liittyy Taloudellisen tiedotustoimiston TATin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan ja erityisesti Valmistu töihin! -hankkeeseen, jonka ohjausryhmässä olen ollut. Taustaa omalle asiantuntijuudelleni hankkeessa on antanut johtamani Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti Nuorten pätkätyöttömien aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla. 1 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja TATin Valmistu töihin! -kiertue etsi vuoden 2012 aikana keinoja nuorten työllistämiseksi. Tavoitteena oli kuunnella nuoria ja saada muun muassa tietoja heidän omista ajatuksistaan liittyen koulutuksen antamiin valmiuksiin työelämään siirtymisessä ja niistä odotuksista, joita nuorilla oli työnantajia ja työpaikkoja kohtaan. Ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevilta nuorilta kysyttiin työelämävalmiuksista ja työllistymiseen liittyvistä asenteista ja mielipiteistä. Tulokset osoittivat ammattiin opiskelevien nuorten olevan omien arvioittensa mukaan melko valmiita siirtymään työelämään. Eri koulutusasteiden välillä oli silti eroja: yliopisto-opiskelijat arvioivat saaneensa oppilaitoksestaan työelämää varten heikommat valmiudet kuin ammattiin kouluttavissa oppilaitoksissa opiskelevat ja he pelkäsivät, etteivät osaa tuoda omaa osaamistaan riittävän hyvin esille. Sen sijaan ammattiopistoissa opiskelevat uskoivat tuntevansa hyvin työelämän pelisäännöt ja olevansa valmistuttuaan valmiita siirtymään työelämään. He uskoivat omiin kykyihinsä hiukan vahvemmin kuin ammattikorkeakoulussa opiskelevat. Paikallisia eroja löytyi myös. 2 Nuoret pitivät tärkeimpinä työelämässä tarvittavina taitoina sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä. Lisäksi tärkeänä pidettiin joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja ahkeruutta. Myös ammatillisia taitoja arvostettiin. On selvää, että ammattiin suoraan valmistavassa koulutuksessa opetuksessa otetaan huomioon ammatti-identiteetin sosiaalistaminen. Monella yliopistossa opiskelevalla ei vielä ole tietoa tulevasta työstään. Samoin vain harvoilla lukiolaisilla on tarkkoja suunnitelmia 1 Work-Preca 2 Kyselyiden tiedot on kerätty kevään ja syksyn 2012 aikana. Kyselyiden tulokset julkaistiin Valmistu töihin! -kiertueen nuorten, työnantajien ja kouluttajien yhteisissä aluetilaisuuksissa (ks.

14 JOHDANTO tulevasta ammatista tai edes siitä, minkä alan töitä he haluaisivat tulevaisuudessa tehdä. Heikommin menestyneille opiskelijoille tulevaisuuden ala on kaikkein epäselvin. 3 Heille työelämätietous onkin erityisen tärkeää. Vaikka nuorten työttömyysluvut ovat kasvaneet, kyselyyn osallistuneet opiskelijanuoret suhtautuivat työllistymismahdollisuuksiinsa positiivisesti sekä omalla alallaan että opiskelukaupungissaan ja Suomessa yleensä. 4 Monella nuorella ei kuitenkaan ollut käsitystä mihin he valmistumisen jälkeen työllistyisivät. 5 Nuoret kaipaisivat koulutukseensa enemmän omaan alaan ja työnhakuun liittyvää työelämätietoutta. Tämä korostui erityisesti AMK- ja yliopisto-opiskelijoilla. Nuorten vähäinen työelämätietoisuus ja työkokemus ovat haasteena työnhaussa. Alueelliset kyselytutkimukset opiskelijoiden työelämävalmiuksista osoittavat, että nuoret odottavat esimerkiksi sparrausta työnhakutilanteisiin. He toivovat vinkkejä työhakemusten ja CV:n tekoon, oman osaamisen esille tuomiseen ja muiden työnhakijoiden joukosta erottautumiseen. Nuoret odottavat mahdollisuuksia kontaktien saamiseen yrityksiin ja moni kaipaa esimerkiksi rekrytointitilaisuuksia, joissa niin yritykset kuin nuoretkin pääsisivät esittäytymään. Eniten toivottiin kohtaamisia työnantajien kanssa, työharjoitteluja ja opintoihin liittyviä yhteisprojekteja. Työelämävalmiuksia opitaankin usein jo ennen koulusta työelämään siirtymistä kesätöiden, osa-aikatöiden, työharjoittelun, TET-jaksojen ja harrastusten kautta. Nykynuoret siirtyvät koulusta aikaisempaa moninaisempaan, muuttuvaan maailmaan. Nuorisotyöttömyysluvut vaihtelevat ammattialoittain ja myös maantieteellisesti. Enää ei ole itsestään selvää, että siirrytään suoraan koulusta työhön, vaan vaihtoehtoja on useampia. On työpajoja, harjoitteluohjelmia, jatkokoulutusta, korkeamman asteen koulutusta, opiskelua avoimessa yliopistossa ja monia muita mahdollisuuksia. Kaavamaisia standardeja koulutukselta ei enää odotetakaan. Koulutuksen pitäisi olla joustavaa. Esimerkiksi EU:ssa on viimeisten vuosien aikana korostettu lifelong learning koulutuspoliittista periaatetta eli koulutuksen suunnittelua niin, että ihmiset voivat osallistua siihen tarpeen mukaan minkä ikäisenä tahansa. 6 Tässä julkaisussa tulen käsittelemään nuorten koulutukseen, aikuistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyviä haasteita lähinnä nuorten ja nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Nuoret ovat kirjoituksessa mukana heidän mielipiteittensä kautta. Oranssilla olevat tekstiosuudet ovat suoria lainauksia tutkimushaastatteluistani.

15 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 13 3 Taloudellisen tiedotustoimiston TATin ja T-Median 2012 toteuttama lukiolaistutkimus. 4 Tampereella opiskelevista 73 prosenttia arvioi työllistymismahdollisuutensa hyviksi Tampereen seudulla. Suhteellisen hyvinä niitä piti myös pohjoisessa Kemi-Torniossa opiskelevat (67 prosenttia). Oulussa opiskelevien joukossa ei suhtautuminen ollut yhtä positiivista työllistymismahdollisuuksiinsa opiskelukaupungissaan (51 prosenttia). Tähän lienee vaikuttanut esim. Nokian työpaikkojen alasajo. Rovaniemellä opiskelevista 56 prosenttia arvioi työllistymismahdollisuutensa hyviksi opiskelukaupungissaan. 5 Esimerkiksi Tampereella ja Lapissa opiskelevista joka toisella ei ollut selkeää käsitystä siitä, mihin he aikovat hakea töihin valmistumisensa jälkeen. 6 The European Commission 2000, The Memorandum on Lifelong Learning.

16 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Tutkimus nuorten muuttuvista arvoista epävarmoilla työmarkkinoilla En mie oikeen tiijä. Mie oon aika tyytyväinen täälä tähän miun elämään. Mie tykkään tämmösestä kausihommista vaikka tää on vähän tällästä epävarmaa että saako niitä töitä. Mut mie tykkään ainakin täällä tunturissa. Mie en oo muita kausijuttuja tehny, kun toiset on kesäsin jossain etelässä hommissa. Niinku ravintola-alan työntekijät. En oo tehny kun tätä tunturijuttua. Täälä on se oma taikansa. Tästä mie tykkään. Et varmasti tuun uudestaankin. Nuorten pätkätyöttömien aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla -projektissa 7 tutkittiin vuonna 2008 alkaneen taloudellisen taantuman aikana nuoria aikuisia eri puolilla Suomea. Tutkimuksessa oli mukana vähän koulutettuja, ammatillisen tutkinnon suorittaneita ja korkeakoulutettuja alle 30-vuotiaita nuoria (N=1526). Osa heistä oli tutkimuksen aikana työttömänä, monet olivat kokeneet eripituisia työttömyysjaksoja, mukana oli työllistämistoimenpiteiden kohteina olevia sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä pätkätyöläisiä. Tutkimus yhdisti monenlaisia aineistoja, metodeita ja teoreettisia näkökulmia. Tutkimushankkeen hypoteettisena lähtökohtana oli epävarmojen työsuhteiden ja työttömyyden näkyminen elämäntyyleissä sekä nuorten työarvoissa ja suhtautumisessa tulevaisuuteen. Vertailuaineistoa tutkimukselle antoi aikaisempi tutkimus nuorten asenteista, arvoista ja niiden muutoksesta. 8 Elämänkerrallista teemahaastatteluaineistoa kerättiin eräässä Lapin matkailukeskuksessa joulu-, hiihto-, pääsiäis-, juhannus- ja ruskasesonkien aikana pätkätöitä tekeviltä 20 ammattikoulutetuilta vuotiailta 9. Aineistoa kerättiin myös Etelä-Suomen työpajoilta ja työllistämistoiminnan kautta tavoitetuilta 30 matalasti koulutetulta työttömältä ja vaikeasti työllistettävältä nuorelta, joista kymmentä haastateltiin uudestaan vuoden kuluttua. 10 Näiden lisänä oli viiden ammattimaisesti tai kilpailullisesti tietokonepelejä pelaavan nuoren haastatteluaineisto. 11 Laadullisen aineiston lisäksi kerättiin työ- ja elinkeinoministeriön mol.fi -sivuilla olleella lomakkeella online-kyselyaineisto työttömiltä tai työttömyyttä kokeneilta nuorilta keväällä ja korkeakoulujen rekrytointi-

17 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 15 palvelujen web-sivustoilla tammi-helmikuussa 2011 ollut online-lomakeaineisto. 13 Korkeakouluopiskelijoiden online-kysely sisälsi vertailevan asennemittarin nuorten työasenteista ja arvoista sekä tulevaisuushorisontista. 14 Pätkätyö ja vapaa-aika limittyvät Eri aineistojen analyysit osoittavat koulutuksen ja työttömyyden keston vaikuttavan nuorten suhtautumiseen työhön ja tulevaisuuteen orientoitumiseen. Ammattikoulutuksen saaneiden mielenkiintoiset pätkätyöt Lapin matkailukeskuksessa mahdollistivat erilaiset harrastukset työn ohessa. Pätkätyö oli useimmille näistä nuorista elämäntilanteeseen sopiva ja valittu vaihtoehto yksitoikkoiseksi koetulle, mutta perinteisesti arvostetulle vakinaiselle työsuhteelle. Sesonkiaikojen tarjoilijoilla, kokeilla, hiihdonopettajilla ja luonto-oppailla oli matkailu, hotelli- ja ravintola-alan ammattikoulutus. Heillä oli valmius lyhytkestoisiin, mielenkiintoisiin projekti- ja pätkätöihin. He olivat elämyshakuisia, ja vapaa-ajan harrastukset tuottivat positiivisia elämyksiä ja haasteita, joita he jakoivat muiden samanhenkisten nuorten kanssa. Tämä näkyi myös itseilmaisua ja elämänlaatua korostavana elämäntapana. Vakituista työtä tärkeämpää oli luonnossa vaeltaminen, laskettelu, hiihtäminen, lumilautailu (työn kautta saatiin ilmaiset lasketteluliput) ja hyvä kaveriporukka ja sen hyvä henki. Työllä olikin näille pätkätyöläisnuorille sosiaalinen funktio. Työssä he arvostivat sen mielenkiintoisuutta, itsenäisyyttä ja elämänlaadullisia asioita kuten harrastuksia ystävien kanssa, matkustamista ja luonnossa samoilua. Vakituisesti lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville matkailualan ammattilaisille pätkätyö mahdollisti harrastusten, työn ja vapaa-ajan onnistuneen yhteensovittamisen. 7 Hanke sai rahoituksen Suomen Akatemian Työ- ja hyvinvointiohjelmassa Hankkeessa tutkijoina oli mukana Jaana Lähteenmaa, Marjaana Kojo, Arseniy Svynarenko ja hankkeen johtajana Helena Helve. 8 H. Helve 2002: Arvot, nuoret ja muutos. Yliopistopaino. Helsinki. 9 Helve N= Kojo. 11 Kojo. 12 N=770; näiden 440 avovastausta analysoitiin; Lähteenmaa. 13 N=689; Helve ja Svynarenko. 14 Ks. lisää: Transitions and Shifts in Work Attitudes, Values and Future Orientations of Young Finns. 2012, Teoksessa M. Hahn Bleibtreu & M. Molgat (eds.): Youth Policy in a Changing World: From Theory to Practice. Barbara Budrich Publishers, 2012.

18 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Näiden nuorten elämäntyyli ei ollut työkeskeinen vaan ennemminkin vapaa-aikakeskeinen. Työllä oli heille välineellinen funktio, se mahdollisti itsensä toteuttamisen. Työttömyysjaksojen aikana heillä oli mahdollista matkustella ja harrastaa erilaisia asioita ja viettää aikaa kavereiden ja perheen kanssa. Työttömyysjaksot katkoksia nuoren elämänkulussa Matalasti koulutetuilla, työn marginaalissa olevilla työpajojen ja työllistämistoiminnan kautta tavoitetuilla nuorilla oli elämänkulussaan eripituisia jaksoja koulutuksen ja palkkatyön ulkopuolella. Osalla heistä näitä jaksoja oli esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden välillä. Toisilla tällainen jakso oli saattanut kestää useita vuosia. Pidempiä työttömyysjaksoja katkoivat yleensä työharjoittelu-, koulutus- ja työllistämisjaksot. Tämän lisäksi matalan koulutuksen nuoret olivat olleet esimerkiksi määräaikaisilla eläkejaksoilla, pitkillä sairaslomilla sekä muuten koulutuksen ja työn ulkopuolella esimerkiksi runsaan päihteiden käytön vuoksi. Pääasiassa nämä jaksot olivat katkoksia nuoren elämänkulussa. Niiden aikana nuoret eivät saaneet vietyä tärkeiksi katsomiaan asioita eteenpäin. Nuoret enimmäkseen odottivat seuraavaa työpaja- tai työllistämisjaksoa, opiskelu- tai työpaikkaa. Edulliset harrastukset, tietokonepelaaminen ja kavereiden kanssa oleilu toivat sisältöä päiviin. Lyhyet työttömyysjaksot pätkätöiden välissä saatettiin ottaa loman kannalta. Nuoret vertasivat omaa elämänkulkuaan kulttuuriseen malliin ja läheisten ihmisten elämänkulkuihin. He myös saivat palautetta omasta elämäntilanteestaan viranomaisilta sekä lähiympäristöltä. Vertailun perusteella osa nuorista katsoi olevansa myöhässä siitä elämäntilanteesta, jossa heidän tulisi olla. He eivät olleet saavuttaneet aikuistumiseen liitettyjä etappeja, vaikka ikänsä puolesta niin odottivat. Jotkut nuoret toivat esille elämänkulun yksilöllisyyttä ja halua tehdä asiat omassa tahdissaan. Nuorilla lyhyt aikaperspektiivi Sekä työn marginaalissa olevien että koulutettujen pätkätyöläisnuorten aikakäsitystä voi kutsua elämiseksi laajentuneessa nykyisyydessä. Epävarmaksi koettu tulevaisuus ja menneisyydessä koetut vaikeudet heijastuivat nuorten käsityksiin omasta tulevaisuudestaan. Nuorten aikaperspektiivi oli useimmiten lyhyt ulottuen vain lähitulevaisuuteen. Laajentunut nykyisyys muodostui haastateltavien kohdalla tästä aika-

19 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 17 kehyksestä. Tulevaisuutta suunniteltiin ja suunnitelmia toteutettiin kulloinkin meneillään olevan periodin sisällä. Toisaalta myös osalla vaikeasti työllistettävistä nuorista oli jonkinlaisia haaveita, toiveita ja löyhiä suunnitelmia laajentuneen nykyisyyden ulkopuolella. He pyrkivät näillä suuntaviivoilla ohjaamaan elämäänsä myös pidemmällä aikavälillä. 15 Työpajoilla ja työllistämistoiminnassa olevat nuoret pelasivat runsaasti erilaisia tietokonepelejä. Tutkimukseen haastatellut kilpapelaajat vertasivat verkkopelien pelaamista työn tekemiseen. Toinen nuorista oli johtavassa asemassa omassa virtuaalisessa klaanissaan ja toinen piti virtuaalista galleriaa pelimaailmassa. He saivat pelaamisesta itselleen asioita, joita toivoivat työelämältä. Verkkopelien työpaikat toivat haasteita, onnistumisen elämyksiä sekä mielekästä tekemistä. Nuoret tutustuivat uusiin ihmisiin ja löysivät yhteisöjä, joihin kuulua. Nuorten tulojen ollessa työttömyyden ja työllistämistöiden vuoksi matalat verkkopelit tarjosivat mahdollisuuden kuluttamiseen. Nuorten voidaan ajatella kartuttavan verkkopeleissä ainakin kulttuurista ja sosiaalista pääomaansa. Taloudellisen pääoman hankkiminen on myös mahdollista, tosin sitä voi kuluttaa pääasiassa virtuaalimaailman sisällä. 16 Pakko yrittää pysyä aktiivisena Työttömien nuorten kokemuksia pyrittiin ymmärtämään ja tulkitsemaan sosiologian klassikoihin kuuluvan Mertonin yksilöllisen sopeutumisen typologian avulla yhdistettynä toimijuutta koskevaan teoriaan. Työttömyyttä kokeneet nuoret aikuiset kuvailevat pitkälti toimimattomuuttaan ja toisaalta haaveitaan, toiveitaan ja pyrkimyksiään työhön ja elämänhallintaan liittyen ja niiden toteutumiselle näkemiään esteitä. Päälöydökset liittyivät työttömien nuorten näkemyksiin omista kyvyistä, jotka työttömänä koettiin olevan alikäytettyjä ja turhaan hankittuja. Omat mahdollisuudet toimia autonomisella tavalla koettiin pääosin kovin rajoittuneiksi. 15 Helve, H. (2010). Nuorten asenteet, arvot ja maailmankuvat. Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia, s konsensus2010artikkelikirja.pdf; Kojo, M. (2010): Laajentunut nykyisyys: nuorten tulevaisuuteen suuntautuminen työn marginaalissa. Nuorisotutkimus 28 (2). 16 Kojo, M. (2012): Lanitusta, ladderia ja lifetystä kilpapelaaminen nuorten alakulttuurina. Teoksessa Mikko Salasuo & Janne Poikolainen & Pauli Komonen (toim.) Katukulttuurit. Kojo, M. (2011): Lasten leikkiä? Nuoret aikuiset tietokonepelien harrastajina. Elämä on parasta huumetta ry:n Pelitaitoprojektin vierailijablogi. (http://pelitaito.fi/vierailijablogi/). Kojo, M. (2011): Verkkopelaaminen sosiaalista vai epäsosiaalista? Teoksessa Jani Merikivi & Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön.

20 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Työttömät nuoret haluaisivat päästä kykyjään ja koulutustaan vastaaviin töihin. Monia ns. aktivoivan työllistämisen keinot lähinnä loukkasivat; silti muutama koki saaneensa niistä apua esimerkiksi masentumista vastaan. Nuoret kokivat, että työllistämisessä todellisia kykyjä ei täysimääräiseseti hyödynnettä ja korvauskin ns. työllistämistyöstä on vaatimaton. Monet puhuivat yrittämisestä lannistumisen vastakohtana. On pakko yrittää... toistui avovastauksissa usein. Kiintoisana ilmiönä nousee esiin aktiivisena pysymisen yrittäminen. Se on reflektoitua oman toimijuuden ylläpidon puolesta taistelua; yksinäistä, raskasta mutta määrätietoista psyykkistä työtä. Se kertoo myös ns. psykokulttuurista osana työttömien nuorten elämismaailmaa nyky-suomessa sekä koetuista esteistä ja nuorten toimijuudesta. 17 Tutkimusprojektin laajan aineiston tulkinta antaa viitteitä työasenteiden, arvojen ja maailmankuvien muutoksista, jotka saattavat olla merkityksellisiä suomalaisen työllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Työn väliaikaisuus, epävarmuus, usein myös huono palkka ja sosiaalinen suojattomuus näkyvät nuorten itsetunnossa, lyhyessä tulevaisuuden orientaatiossa ja identiteettihorisontissa. Töiden pätkittyminen luo nuorille oman episodinomaisen elämäntyylin tapahtumista ja koetuista hetkistä toiseen, sitoutumatta työhön ja työpaikkaan. Vapaa-aika identiteetin määrittäjänä Ammattikoulutus mahdollistaa nuorille vaihtoehtoisia valintoja elämässään. Myös virtuaaliset ympäristöt luovat perinteiselle työlle uusia vaihtoehtoja. Työn merkitys nuorten identiteetin rakentajana vähenee nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Työttömien ja pätkätyöläisten identiteettiä määrittää vapaa-aika useammin kuin työ. Tulotason ja turvallisen työn saavuttamisen sijasta suuri osa korkeasti koulutetuistakin nuorista koki näitä tärkeämmäksi työn kiinnostavuuden ja merkityksellisyyden. Samassa pätkätyössä olevilla on vahva luottamus oman viiteryhmän sisällä, mutta vähäinen luottamus ja halu työhön perinteisesti sitoutumiseen. Heidän vahva toimijuutensa on yhteisissä harrastuksissa ja myös pätkätyötyöyhteisössä. 17 Lähteenmaa J. (2010): Nuoret työttömät ja taistelu toimijuudesta. Työvoimapoliittinen aikakauskirja 4/2010. Lähteenmaa, J. (2011): Nuorten työttömien yliviritetty toimijuus: yrittämisen yrittäminen. Nuorisotutkimus 4/2011. Lähteenmaa, J. (2013) (painossa) Agency of the young unemployed people In Helve, H. & Evans, K.(eds): Young people, work transitions and well-being, Tufnell Press.

21 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 19 Nuorten elämäntyylit näyttävät eriytyvän koulutuksen ja harrastusten mukaan. Onkin ratkaistava miten rakentaa työttömien nuorten identiteettiä ja pidentää heidän tulevaisuuden horisonttiaan? Lyhytaikaisissa työsuhteissa on vaikea rakentaa työpaikan ryhmäidentiteettiä, niinpä nuorilla onkin yksilöllinen identiteetti ja vahva pätkätyöläisten ryhmäidentiteetti. Nuorille työn, koulutuksen, harjoittelun ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen on tärkeää. Hyvä lyhytkin työkokemus vahvistaa työhön liittyvää identiteettiä ja nuoren työntekijän käsityksiä itsestään suhteessa työhön ja ammattiinsa. Vastaavasti varsinkin koulutettujen nuorten työttömyyden kokemukset syövät heidän itsetuntoaan. Uskon, että saisin Suomestakin oman alan töitä 18 no just tossa pari päivää sitten soittelin. Hain benjie hyppyhenkilökunnaksi. Mikkelissä on sellanen zonpuisto. Se hakee festarikiertueelle niinku hypyttäjiä. Sinne laitoin hakemuksen. Sieltä ei kuulunu mittään ja soittelin sinne, että mikä on meininki. Että onko se hakemus tullu. Joo on se tullu ja ne laittaa parin päivän sisään alkaa laittaa näitä takasin päin. Ja sitten sieltä ei kuulunu mittään ja mie soitin eilen. Eilen sille Toivaselle, se on meidän entinen naapuri. Soitin sille että mikä on nyt meininki, et mie haluaisin tietää et onko mulla töitä ja missä mie oon milloinkin. Niin, niin se oli Levillä juhlimassa pääsiäistä ja eihän se oikein tienny sitä, mut kyllä se luppaili että kyllä nyt jottain töitä nyt sieltä. Suurella osalla suomalaisista nuorista on tulevaisuuden perspektiiviä ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa kuten Valmistu töihin! -hankkeen opiskelijakyselyt osoittivat. Sitä tukee myös oletus, että lähivuosina Suomessa tarvitaan uusia työntekijöitä, kun suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Voi olla, että tämä oletus on väärä ja työelämän muutokset johtavatkin työvoiman tarpeen supistumiseen. Jo nyt on lisääntynyt luonteeltaan lyhytaikainen työ, kun esimerkiksi määräaikainen työ ja vuokratyö ovat yleistyneet. 19 Lyhyen työviikon yleistymiseen on vaikuttanut mm. osa vuotiaan Tor Jörgensenin haastattelu, Irina Vähäsarja, HS A4, Suomessa työaika on lyhentynyt 1960-luvulta merkittävästi aina 1990-luvulle saakka ja osa tästä selittyy osaaikatyön lisääntymisellä (Liisa Larja, Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus 3/2012).

22 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA aikaeläkejärjestelmä, osittaisen hoitovapaan mahdollistuminen, opiskelijoiden lisääntynyt työssäkäynti sekä kauppojen ja ravintoloiden aukioloaikoja koskevan lainsäädännön muutokset. 20 Pätkätyöläisiä ja pätkätyöttömiä Nuorten työttömyys on usein kitkatyöttömyyttä eli heillä on lyhyitä työttömyysjaksoja työpaikkojen välillä. Esimerkiksi opintojen päätyttyä monella nuorella on vaikeaa löytää heti vakituista työtä, jolloin mennään määräaikaisiin ja lyhytkestoisiin töihin sinne mistä sitä löytyy. Tämä perustuu usein elämäntilanteen tuomaan vapaaehtoiseen valintaan, kuten tutkimieni Lapin matkailukeskusten pätkätyöläisten kohdalla. Näillä nuorilla oli kuitenkin useimmiten koulutus (tradenomi, restonomi tai joku muu matkailualan ammattikoulutus), joka mahdollisti toivon uuden työpätkän löytymisestä edellisen päättyessä. Työttömyysjakson pidentyessä on kuitenkin vaarana, että nuori syrjäytyy kokonaan työmarkkinoilta. Nuorisotyöllisyys seuraa talouden suhdanteita Myös nuorisotyöllisyys- ja työttömyysasteet seuraavat talouden suhdanteita. Vuonna 2009 työttömyysaste oli 8,2 % ja työllisyysaste 68,3 %. Yleinen työttömyys kasvoi kuusi prosenttia syyskuusta 2011 syyskuuhun Pitkittynyt kansainvälinen talouskriisi näyttääkin vaikuttavan eniten nuorten työllistymiseen lisäten entisestään nuorten huolta työllistymisestään. Monet Etelä-Euroopan nuorista ovat lähteneet työnhakuun maihin, joissa työttömyysluvut ovat pieniä. 22 Kansainvälistymisen myötä yrityksistä on tullut liikkuvampia ja myös toimintaympäristön suhteen entistä valikoivampia. Tästä syystä monet työpaikat ovat lähteneet viime aikoina Suomesta. Kuitenkin työvoiman osaamiseen, koulutukseen ja tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden painoarvo on viime vuosina lisääntynyt. Työikäisen väestön osuuden vähentyessä tulevaisuudessa kilpaillaankin osaavista ja motivoituneista nuorista työntekijöistä. Tämä koskee erityisesti vielä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, joiden työttömyyden kasvu on ollut nopeinta kesän 2012 jälkeen Pärnänen, A. & Sutela, H. Tilastokeskus, Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot. Hyvinvointikatsaus 4/ HS, A3. Akateemisten työt hupenevat Kauhanen, A-L. Köyhien ja työttömien uusjako. HS A4, Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista oli syyskuussa 2012 työtä vailla , eli pari tuhatta (15 %) enemmän kuin syyskuussa Ylemmän tutkinnon suorittaneilla vastaavat luvut ovat ja 18 prosenttia. Marjukka Liiten, Akateeminenkin jää vaille työtä. HS A

23 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 21 Nuorisotyöttömyys maailmanlaajuisesti korkealla Taloudellinen taantuma näkyy myös kansainvälisesti korkeana nuorisotyöttömyytenä. Maailmanlaajuisesti vuotiaista nuorista 12,7 prosenttia eli 75 miljoonaa on työttömänä. 24 Arvion mukaan korkea globaali nuorisotyöttömyys jatkuu ainakin vuoteen ILO:n ennusteen mukaan vuonna 2017 alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on noussut 12,9 prosenttiin. Nuoret ja naiset ovat kohdanneet kansainvälisen taantuman vaikutukset useammin kuin vanhemmat ikäluokat ja miehet. 25 OECD-maissa nuorten vuotiaiden työttömyysluku nousi 6 prosenttiyksikköä kahden vuoden aikana vuodesta 2007 vuoteen 2009 päätyen silloin lähes 19 prosenttiin. OECD-maissa on lähes 15 miljoonaa nuorta työtöntä, noin neljä miljoonaa enemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Työ on tullut monelle nuorelle epävarmaksi määräaikaisin ja lyhytaikaisin työsopimuksin. Nuorisotyöttömyys kasvaa, kun yritykset vähentävät lyhyemmän ajan työssä olleet nuoret työntekijät usein ensimmäiseksi tai kun vastavalmistuneet nuoret eivät löydä työtä. Nuorten pidentynyt koulutus tekee heistä kuitenkin usein osaavampia työntekijöitä kuin vanhemmista vähemmän koulutusta saaneista. Vaikea työllisyystilanne ajaa nuoria lisäopintoihin. ILO kuitenkin varoittaa, että he lisäävät entisestään painetta työmarkkinoille valmistuessaan seuraavien vuosien aikana. Näin tapahtuu meilläkin. Ratkaisuksi ILO ehdottaa verohelpotuksia yrityksille, jotka työllistävät nuoria. Tätä ohjetta kannattaisi meilläkin kuulla. Joka viides eurooppalainen nuori on vailla työtä Euroopassa esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa yksi neljästä nuoresta on työttömänä. Espanjassa ja Kreikassa joka toinen nuori on työtön. 26 EUmaiden keskimääräinen nuorisotyöttömyysaste on 22,4 prosenttia. Erot nuorisotyöttömyyden ja yleisen työttömyysasteen välillä ovat kuitenkin suuria. Kun esimerkiksi Italiassa yleinen työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, niin samaan aikaan alle 25-vuotiasta oli 31 prosenttia työttömänä. 27 Eurooppaankin verrattuna Suomessa on ollut korkea nuorisotyöttömyys 2000-luvulla. Nuorisotyöttömyysluvut ovat kylläkin laskeneet meillä 24 ILO, (2012) Global Employment Trends Preventing a deeper jobs crisis. International Labour Office Geneva. 25 Ilo 2012, Ks. lisää Scarpetta, S., Sonnet, A. and Manfredi, T. (2010) Rising Youth Unemployment During The Crisis: How To Prevent Negative Long-Term Consequences On A Generation? OECD Social, Employment and Migration Papers, No Eurostatin laskelmissa työttömiksi nuoriksi lasketaan ne vuotiaat, jotka ovat aktiivisesti etsineet töitä neljän viime viikon aikana (Eurostat 2011).

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.9. klo 9.00 Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös kuussa Työttömyysjaksot pitkittyvät, kun uutta työvoimaa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä

TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2012 24.4.2012 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Onko nuorten työelämään aktivointi ongelmatonta? Jaana Lähteenmaa, dos., tutkija Kuntoutuspäivät, 11.4.2013

Onko nuorten työelämään aktivointi ongelmatonta? Jaana Lähteenmaa, dos., tutkija Kuntoutuspäivät, 11.4.2013 Onko nuorten työelämään aktivointi ongelmatonta? Jaana Lähteenmaa, dos., tutkija Kuntoutuspäivät, 11.4.2013 Nuorten työttömien aktivointipolitiikka Nuorisotakuu (1.1.2013 lähtien) ei ole ensimmäinen pyrkimys

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, tammikuu klo 9:00

Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, tammikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HELMIIKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, tammikuu 2013 26.2.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Aikuisuuden muuttuvat ehdot

Aikuisuuden muuttuvat ehdot Aikuisuuden muuttuvat ehdot Sukupolvien väliset suhteet -STYR-seminaari 12.3.2012 Hanna Sutela 12.3.2012 Tausta Aikuisuuteen siirtyminen asteittainen prosessi: muutto vanhempien luota, opiskelu, työmarkkinoille

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Lehdistötiedote Julkaistavissa 8.1.07 klo.00 Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Eurooppalaisten ajankäyttö on samankaltaistumassa, mutta Suomessa pienten lasten vanhemmilla ja

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

TYÖLLÄ EUROOPAN MESTARIKSI KUINKA HYVÄÄ SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ ON VERRATTUNA MUIHIN? Mikkelin kesäyliopisto 12.6.2014 Jaakko Kiander

TYÖLLÄ EUROOPAN MESTARIKSI KUINKA HYVÄÄ SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ ON VERRATTUNA MUIHIN? Mikkelin kesäyliopisto 12.6.2014 Jaakko Kiander TYÖLLÄ EUROOPAN MESTARIKSI KUINKA HYVÄÄ SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ ON VERRATTUNA MUIHIN? Mikkelin kesäyliopisto 12.6.2014 Jaakko Kiander ONKO TYÖELÄMÄ HUONONTUNUT? Ajoittainen arkikokemus kiireestä ja paineesta

Lisätiedot

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Eurostudent -tutkimus Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Mikä Eurostudent? Lähes 30 Euroopan maan yhteinen tutkimushanke, jossa verrataan eri maiden korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 25.1.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2015 23.4.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 2.11.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.5. klo 9.00 Kainuun työttömyydessä orastaa merkkejä paremmasta Muutamassa Kainuun kunnassa oli työttömiä kuussa vähemmän kuin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Lomautukset kasvattivat työttömyyttä Kainuussa Työvoiman kysyntä takkuilee ja työttömyyden väheneminen odotuttaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, syyskuu 2013 22.10.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa

Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa Juha Puranen KAINUU-OHJELMA ----> Hyvinvointifoorumi

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.12.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Työttömien määrä laskee kesää kohti viime vuoden tapaan. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9.00

Työttömien määrä laskee kesää kohti viime vuoden tapaan. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömien määrä laskee kesää kohti viime vuoden tapaan Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 27.5.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli huhtikuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.1.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 26.8.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen SOSTE 15.8.2013, Tulottomat ja toimettomat Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com p. 045 8722 118 Aleksis Kiven katu 24 C 33200 Tampere 30-34 -vuotiaiden

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA

TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA Jussi Pyykkönen 200 000 UUTTA TYÖPAIKKAA! TEM-Analyysi: 200 000 uutta työpaikkaa hallituskaudessa ei ole vaativa tavoite -

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. 2 1 Osatyökykyisten

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän Työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 21.10.2014 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyttöjen aktiivinen toimijuus koulusiirtymistä puhuttaessa

Maahanmuuttajatyttöjen aktiivinen toimijuus koulusiirtymistä puhuttaessa Maahanmuuttajatyttöjen aktiivinen toimijuus koulusiirtymistä puhuttaessa Marja-Liisa Mäkelä (mllmak@utu.fi) Turun yliopisto, Keveko 17.11.2016 Taustaa: Maahanmuuttajanuorten siirtymät ja koulutukselliset

Lisätiedot