YHTEINEN ISÄNMAA Ilkka Taipale 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEINEN ISÄNMAA Ilkka Taipale 2011"

Transkriptio

1 1 YHTEINEN ISÄNMAA Ilkka Taipale 2011 SDP:LLE JA SEN KAUTTA SUOMEN KANSALLE EHDOTUS KÖYHYYDEN PUOLITTAMISEKSI SUOMESSA VUOTEEN 2015 KERPPU EHDOTUKSIA Kävimme sotaa köyhyyttä vastaan ja köyhyys voitti (Ronald Reagan) 1

2 2 SISÄLLYS Saatteeksi Sisällys Maksuton lasten päivähoito Maksuton perusterveydenhuolto, yksi yhtenäinen maksukatto Maksuton televisio Kondomit ilmaisjakoon Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen Pienasuntojen rakentamista lisättävä Palveluasuntoja rakennettava alle 65 -vuotiaillekin Valtion käynnistettävä oma vuokra-asuntotuotanto Talon kirjat takaisin Lapsilisät 18 -vuotiaaksi asti Varusmiehille ja sivareille opintotukea vastaava tuki Opintotuki sidottava indeksiin. Toisen asteen opiskelijoiden opintotukea korotettava Opiskelijoiden terveydenhuolto kaikille Yksinhuoltajaperheiden tuki ylös Takuueläke Nuorena sairastuneen tai vammautuneen eläkkeen nosto Yli 85 -vuotiaiden eläkkeen nosto Toimeentulotukimenot puolitettava osana köyhyyden puolittamisprojektia Yksinäisten asemaa parannettava Mielen sairaat ja vammaisetuudet Vankipalkka Laitosväestön käyttövaran nosto Ylivelkaantumisen ehkäisy ja vähentäminen Työmarkkinatuen nosto Eläketukilaki uusiksi ELMA- projekti vakinaistettava Kuntouttavan työtoiminnan korvausta nostettava Työtoiminnan veroton korvaus nostettava Keikkaseteli Oikeudellisten jonojen lyhentäminen Vaaliarpa Ytyä Suomeen! 2

3 3 SAATTEEKSI Maailman kaikkien kansojen yhteisö, YK, Yhdistyneet Kansakunnat julisti vuosituhannen vaihteessa ns Millennium - tavoitteensa, johon kuului maailman ihmisten köyhyyden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä. Suomi allekirjoitti tämän vetoomuksen. Samaan aikaan kaikkialta kaikuu, että suhteellinen köyhyys on maassamme vain lisääntynyt kattaen nyt 13 prosenttia eli lähes kansalaistamme. Vuosi 2010 oli Euroopan unionin köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan vuosi, joten tästä ilmiöstä on puhuttu enemmän kuin vuosiin. Tilastoja on paljon, mietintöjä ja kirjallisuutta samaten. Nyt on toimenpiteiden aika. Suhteellinen köyhyys on maastamme puolitettava vuoteen 2015 mennessä! Köyhyyden (tai pienituloisuuden) rajana käytetään EU:n määritelmää. Jos saa alle 60% väestön keskinettotuloista (tulonsiirtoineen) kuuluu köyhiin. Joukko jakautuu kuuteen suurempaan ryhmään vuoden 2009 tulonjakotilastossa eläkeläisiä työttömiä palkansaajia (osa-aikaisia, pätkätyöläisiä) opiskelijoita (pien)yrittäjiä muita (esim pelkällä toimeentulotuella) alle 16 vuotiaita Kaikki yhteensä Tällöin puhutaan tuloköyhyydestä tai pientuloisuudesta. Vuonna 2009 toimeentulovaikeuksia oli noin kotitaloudella eli 24 prosentilla kotitalouksista. Suurempia toimeentulovaikeuksia oli kotitaloudella, seitsemällä prosentilla kaikista. Toimeentulovaikeuksissa olevien tulot kasvoivat vuodesta 2003 reaalisesti 1.2 % vuosittain, kun ne keskimäärin kotitalouksissa kasvoivat 2.2 %. Lisäksi maassamme on paljon muuta osattomuutta, kovaosaisuutta, ahdinkoa ja syrjäytymistä, joita ei mitata yksinomaan rahalla. Syrjäytymisestä puhuttaessa on eriteltävä, onko syrjäytynyt työstä, tuloista, asuntomarkkinoilta, koulutuksesta, perhe-elämästä, ystävyysverkostoista, vanhemmuudesta, vanhemmistaan, vapaa-ajan harrastuksista tms. Vaikka usein nämä ilmiöt kasautuvat, voidaan osaan niistä vaikuttaa helpommin ja vähentää ongelmia. Mutta karkeasti: jos Sinulla on yksi ongelma, putoat yhteiskunnassa pykälän, kahdella ongelmalla kolme pykälää ja kolmella ongelmalla viisi ja usein on sitten reppu täynnä. Siksi täsmätoimenpiteillä on merkitystä. 3

4 4 On myös paljon puhuttu tasa-arvoisuuden vähentymisestä maassamme, terveyserojen ja. tuloerojen voimakkaasta kasvusta, mahdollisesta kansan kahtiajaosta jos kohta toiset sanovatkin: kahtiajaon aika on ohi. Kahtiajako on ainakin kauempana, jos YK:n tavoite toteutetaan neljässä vuodessa. Se vaatii nyt kansalta kaksinkertaista uhrimieltä, etenkin, jos me kaikki joudumme taloustilanteen takia kiristämään vyötämme. Me, joilla siihen on varaa, kiristämme omaa vyötämme sitten enempi. Tutkijat Richard Wilkinson ja Kate Pickett ovat kirjoittaneet teoksen: Miksi tasa-arvo on parasta kaikille (niin rikkaille kuin köyhille). Teos ilmestyy oireellisesti Sanoma Oy:n kustantamana suomeksi lähiaikoina. Siinä tutkijat ovat osoittaneet, että niissä maissa (tai Yhdysvaltain osavaltioissa), joissa tulonjako on tasaisinta, on kaikkein vähiten yhteiskunnallisia ja inhimillisiä ongelmia (köyhyyttä, väkivaltaa, itsemurhia. vankeutta, mielenterveysongelmia ja päihteiden käyttöä, teiniraskauksia, jopa liikalihavuutta) ja toisaalta paremmat mahdollisuudet kaikkien saada koulutusta tai siirtyä yhteiskuntaluokasta toiseen. Suomi on kansainvälisissä vertailuissa ollut hyvinvointivaltioiden kärjessä, PISA-tutkimuksissa koululaisten oppimistulosten kärjessä, maailman kilpailukykyisimpiä maita vielä. Kaikki nämä saavutukset nojautuvat sosiaalisiin keksintöihimme, tasa-arvon ihanteisiimme, maksuttomaan koulutukseemme, naisten ja miesten aseman tasapainoon ja myös harjoitettuun sosiaalipolitiikkaan. Tästä esimerkkinä on, että toimittamani kirja, sadan eri yhteiskuntapiirejä ja puolueita edustavan kirjoittajan kokoelma 100 sosiaalista keksintöä Suomesta on nyt käännetty japaniksi, koreaksi, kiinaksi, urduksi, venäjäksi, liettuaksi, englanniksi, ruotsiksi ja tulossa vielä useille kielille, ei suomalaisten aloitteesta, vaan em. maiden kansalaisten aloitteesta. Siinä määrin maailmaa kiinnostaa pohjoismainen hyvinvointivaltio Suomi, jonka varjopuolia meidän on nyt aika korjata ja hyvät puolet on syytä kiireesti turvata. On muistettava, että lähdimme liikkeelle, kun olimme köyhä kansakunta. Päätimme jakaa vähästämme kaikille! Jos olisimme odottaneet, milloin olemme kyllin rikkaita jakaaksemme, sitä jakovaihetta ei enää olisi tullut. Nyt olemme joko jako- tai jakautumispisteessä. Toteuttakaamme YK:n tavoite oman kansamme parissa malliksi koko kehittyneelle maailmalle SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja allekirjoittanut sopivat , että voin tehdä SDP:lle ja sen kautta maallemme ehdotuksen köyhyyden puolittamisesta Suomessa vuoteen 2015 mennessä. Tässä se nyt on, luonnoksenomaisena, ei vain keskustelua varten, vaan suuri osa toteutettavaksi, ei ensimmäisenä vuotena kaikki, vaan neljän vuoden aikana. Monet ehdotukset ovat toisiinsa lomittuneita. Jos korjaat yhden asian, ei yhteensovituksen takia ehkä tarvitse toteuttaa toista täysimääräisesti. Mutta pääkohteeni ovat lapsiperheet ja nuoret, yksinäiset perheettömät sekä köyhät eläkeläiset, mutta erityisesti ne, joiden tulot ovat jääneet alle 40 % ihmisten keskinettotuloista. Helmikuussa 2011 Ilkka Taipale joukkolääketieteen dosentti Kirjallisuutta: Anna-Maria Isola, Meri Larivaara ja Juha Mikkonen (toim): Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä, Kustannusyhtiö Avain Oy ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2007 Ilkka Taipale (toim): 100 sosiaalista keksintöä Suomesta, Kustannus Oy Kunnia 2006 Richard Wilkinson & Kate Pickett: The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone, Penguin Books

5 5 1. MAKSUTON LASTEN PÄIVÄHOITO SDP otti puoluekokouksessaan vuonna 2008 kannan, että lasten päivähoito on saatava maksuttomaksi. Tämä on toteutettuna merkittävä, suurin, todellinen ja konkreettinen askel lapsiperheiden ja lasten tukemiseksi. Se on johdonmukaista politiikkaa, sillä nyt kaikki lasten ja nuorten koulutus ja esikoulu ovat maksuttomia. Vuonna 2008 Suomeen syntyi lasta. Suomen kokonaishedelmällisyysluku on kehittyneiden teollisuusmaiden keskuudessa korkea 1,85, mutta se voidaan varmasti nostaa yli kahden, jolloin kansan uusiutuvuus on taattu. 1-6-vuotiaita lapsia oli Suomessa vuonna 2009 yhteensä noin , joista lasta oli erilaisen päivähoidon piirissä. Noin 70 % lapsista on päiväkotihoidossa, 20 % perhepäivähoidossa, Heistä kaikista noin viidennes on osapäivähoidossa. Korkeimmillaan päivähoidon maksut voivat olla lapsiperheille erittäin suuria, nuorimmasta lapsesta maksetaan 254, toiseksi nuorimmasta 229 ja seuraavista 20 % toiseksi nuorimman maksusta. Kolmen tai neljän päivähoitoikäisen lapsen perheelle aiheuttama taloudellinen paine on korkea. Kuitenkin suurempia lapsiperheitä toivotaan maan syntyvyyden kannalta. OECD, kehittyneiden teollisuusmaiden yhteisö sekä Euroopan Unioni ovat kiinnittäneet maaarvioinneissaan huomiota siihen, että Suomessa on vähemmän lapsia päivähoidossa kuin Euroopan Unionissa keskimäärin ja kuin olisi suotavaa naisten ja miesten työllistymisen kannalta. Päivähoito on paras keino tukea lapsiperheitä heidän ruuhkavuosinaan. Maksuttomana se voi myös lisätä syntyvyyttä. Maksuton päivähoito helpottaa kaikkia alle kouluikäisten vanhempia. Se vahvistaa myös universaalisuusperiaatetta. Myös parempituloiset lapsiperheet hyötyvät uudistuksesta ja ovat varmasti tyytyväisempiä myös veronmaksajina myöhemminkin. Se estää lasten erottelun heidän perheittensä taloudellisen aseman pohjalta. Maksuttomuus poistaa päivähoitoon liittyvää byrokratiaa. Vuonna 2009 lasten päivähoitomenot olivat miljoonaa euroa, josta maksut olivat 295 milj. Siten maksuton päivähoito ei olisi mahdottoman kallis ratkaisu verrattuna aiempiin verohelpotuksiin, mutta lapsiperheille se toisi suurimpia helpotuksia, mitä yhteiskunta voi tarjota. Jos ratkaisu halutaan tehdä vaiheitain, voidaan ensin poistaa maksu toiselta ja sitä seuraavilta lapsilta. 5

6 6 2. MAKSUTON PERUSTERVEYDENHUOLTO, YKSI, YHTENÄINEN MAKSUKATTO SDP:n kuuluisa, vuoden 1969 terveyspoliittinen ohjelma alkoi sanoilla: Köyhyys ja sairaus kulkevat käsi kädessä. Nyt olemme jälleen samassa tilanteessa, köyhät lisäksi maksavat sairastamisestaan suhteellisesti enemmän. Käänteen on tapahduttava. Terveydenhuollon kustannusten jakautuminen julkisen ja yksityisen sektorin kesken Suomessa kotitaloudet maksavat terveydenhuollon kokonaismenoista suuremman osan kuin useimmissa meihin verrattavissa maissa. Tämä johtuu erityisesti lääke- ja hammashuoltomenoista sekä käyttäjämaksuista. Omavastuuosuudet ja käyttäjämaksut kohdistuvat kaikki regressiivisesti eli pienituloiset maksavat suhteellisesti suuremman osan tuloistaan kuin suurempituloiset, vaikka maksuille olisi asetettu katto (lääkkeet jne.) Meihin verrattavissa maissa ei yleensä lainkaan ajatella käyttäjämaksuja terveydenhuollon tai julkisen vallan tulonlähteenä, koska ne joka tapauksessa ovat marginaalinen tuloerä. Suomi on tässä suhteessa poikkeus. Erityisesti Kuntaliitto ja VM pyrkivät lisäämän käyttäjämaksuja rahoituslähteenä. Käyttäjämaksujen merkitys Iso-Britannia on hyvä esimerkki maasta, jossa avohoidon lääkärikäynnit ja myös sairaalahoito ovat potilaalle maksuttomia. Ajatus on se, että pääsyn terveydenhuoltoon tulee olla käyttöhetkellä maksutonta, koska mikä tahansa maksu muodostaa esteen palvelujen käytölle. Sen jälkeen kun potilas on päässyt järjestelmään, potilas ei voi mitenkään vaikuttaa kustannuksiin, koska ne riippuvat lääkäreiden päätöksistä. Britit ovat pitäneet tästä NHS:n perusperiaatteesta kiinni myös konservatiivihallitusten (MacMillan, Thatcher, Cameron) aikana. Saman filosofian mukaan useimmissa Euroopan maissa ovat avohoidon lääkärikäynnit potilaalle jos ei maksuttomia, niin maksut nimellisiä. Suomessa sanotaan usein, että eihän 12 euroa/käynti ole paljon, tuleehan maksukatto vastaan paljon käyttäville. Katto kaikille kunnallisille palveluille on noin 600 euroa, mikä on pienituloiselle sangen suuri. Vahvin argumentti terveyskeskusten lääkärikäyntien maksuttomuudelle on se, että työterveyshuolto on käyttäjälleen maksutonta. Siellä hoidetaan työikäisiä, työkykyisiä, keskimäärin parempituloisia potilaita kuin terveyskeskuksessa, jossa potilaat ovat useammin pienituloisia, työelämän ulkopuolella, ja moni- tai pitkäaikaissairaita. Maksukatot WHO on määritellyt, jos yli 40% kotitalouden kokonaismenoista kuluu terveydenhuoltoon, on kyse katatrofaalisista terveysmenoista. Näin on useissa kehitysmaissa. Suomessa on noin kotitaloutta, joilta kuluu noin paljon terveysmenoihin. Kohtuuttomien kustannusten estämiseksi on useimmissa maissa säädetty menokattoja joko yksilöille tai perheille. Niiden kattavuus eri palvelujen tai hyödykkeiden suhteen vaihtelee. Vuotuiset julkisen terveydenhuollon avohoidon maksukatot ovat Ruotsissa 97 euroa/vuosi. Lääkekustannusten katto on Ruotsissa 97 euroa, minkä jälkeen potilaan omavastuu pienenee asteittain, yhteensä korkeintaan ad 464 euroa.. Norjassa on 208 euron katto, joka kattaa lääkkeet, lab- ja rtg-kustannukset, välttämättömät lääkkeet ja matkat. Tanskassa on samantyyppinen järjestelmä, kuitenkin niin, että katto on 62 euroa ja 6

7 7 omavastuu alenee sitten. Suomessa lääkkeiden omavastuu on noin 650 euroa/vuosi. Tämä on tavattoman korkea, kun samalle potilaalle voi kertyä kunnallinen maksukatto (600), lääkekatto (650) ja matkakustannuskatto (160), yhteensä siis noin 1400 euroa. Terveydenhuollon maksukertymä Suomessa kunnallisen terveydenhuollon maksukertymä on noin 6 % kokonaismenoista. Terveyskeskusten avohoidon lääkärikäyntien maksukertymä on alle 53 milj. euroa. Kun kuntien kaikki maksukertymät ovat noin 10 miljardia, edeltävä on 0.05% kokonaiskertymästä. Kuntien verotulot ovat noin 20 mrd, terveyskeskusmaksut ovat tästä 0.02 %. Toisin sanoen jos terveyskeskusten käyttömaksu poistettaisiin, olisi kunnallisveroa nostettava 0.02% euroa, jotta uudistus olisi kustannusneutraali. Laskelmissa on muistettava, että vaikka kunnallisvero on jakovero, se on vähemmän regressiivinen kuin asiakasmaksu, joka kohdistuu suoraan pienituloisiin ja sairaisiin. Maksukatot olisi yhdistettävä ja kokonaiskaton tulisi olla huomattavasti alhaisempi kuin nykyinen, joka on kahden kuukauden takuueläkkeen kokoinen! Riittäisikö yhden kuukauden? Kirjallisuutta: Kimmo Leppo: Kansan terveys on tahdon asia. Terveyspolitiikka ja palvelut 2010-luvulle. Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 3/2010 Tästä osuudesta kiitän LKT, dosentti Kimmo Leppoa 3. MAKSUTON TELEVISIO Radioluvasta luovuttiin aikanaan. Nyt tulee luopua TV-luvasta ja rinnastaa YLE kirjastoihin ja opetuslaitokseen. Ne ovat maksuttomia. Televisiolupamaksu on jakoveron kaltainen, köyhä ja rikas maksaa saman. Yhteiskunnalle maksuttomuus ei maksa mitään, köyhät ja tulottomat saisivat noin 20 /kk lisää käyttövaroja, toimeentulotukinormeissa ei tarvitsisi huomioida TV-lupaa enää, keskipienituloinen ei menettäisi mitään maksaessaan TV:n lupansa yhtä suurena verona ja keski- ja suurituloisetkin menettäisivät kovin vähän tukiessaan aivan pikkuisen köyhemmän väestön käteen jääviä tuloja. TV-lupien tuotto on 462 miljoonaa euroa, kyse olisi tämän maksun jakamisesta tasasummasta hiukan progressiiviseksi summaksi. Valtiovalta säästäisi 11 miljoonaa euroa lupamaksujen keräys- ja valvontakuluista. Tämä vahvistaa valtion tuottavuusohjelman toteutumista. Piilorikollisuus vähentyisi, kun TV:tä ei katsottaisi luvatta missään 7

8 8 4. KONDOMIT ILMAISJAKOON Sukupuolisuhteiden kautta ilmenevät ongelmat jakautuvat myös epätasaisesti väestön pariin. Eniten haittoja syntyy nuorille ja köyhemmälle väestölle.ennaltaehkäisy on yksinkertaista ja halpaa, maksuton kondomien jakelu koko väestölle on välttämätön terveystoimi. Jopa muslimimaa Iranissa asia on toteutettu. Kondomeja tulee olemaan toki myynnissäkin, niiden alv on poistettava terveystuotteena. Perinteisesti ajateltiin, että sukupuoliteitse tarttuvat vain kuppa ja tippuri, harvemmin neekerishankkeri. Penisilliinin keksimisen jälkeen todettiin: lähti kuin kuppa Töölöstä, ei siis hätää. Nyt ymmärretään, että syphiliksen, gonorrhean ohella klamydian, herpersvirusten, HIV:n, papilloman, C-hepatiitin, trichomonaksen, uroplasman ja ehkä joukon vielä tuntemattomien virusten, bakteerien ja alkueläinten voivan tarttua sex-suhteissa. Useat virtsatietulehduksia aiheuttavat bakteerit johtavat tietyillä ihmisillä ns. reaktiivisiin niveltulehduksiin, joista 15 % voi jäädä pysyviksi. Klamydia joka usein on oireeton aiheutti aiemmin lapsettomuutta. Jos vahingossa ilmenisi vielä, että hitaat virusinfektiot (esim Herpes) olisivatkin Alzheimer-taudin takana, pankki räjähtäisi. Suomessa tehdään aborttia, joista puolet alle 24 -vuotiaille. Klamydiatartuntoja havaittiin 2009 yli Teini-ikäisten synnytyksiä on toistasataa. Luvut ovat suhteellisesti vain puolet Ruotsin luvuista. Suomessa käytetään kondomeja jo nyt enemmän kuin siellä. Raskaudenehkäisyistä kondomien osuus on viidennes kaikissa ikäluokissa. Kaikissa muissa pohjoismaissa nuorten ehkäisy on taloudellisesti tuettua. THL on suositellut maksutonta kondomien jakelua nuorille, mutta vain kolmannes kunnista on sen toteuttanut. Kondomien kokonaismyynti on hiukan yli 10 miljoonaa euroa. HIV:n hoito maksaa /vuosi, maassamme on 2000 diagnostisoitua tapausta ja arvion mukaan tuhat diagnostisoimatonta tapausta. Vuonna 2010 todettiin 200 uutta tapausta. Lapsettomuuden hoito maksaa euroa, raskaustodennäköisyys on 30% ja hoito toistetaan tarvittaessa 2-3 kertaa. Raskauden keskeytyksen kuntalaskutus on 1000 euroa. 5. PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN POISTAMINEN Asunnottomuuden poistoa on yritetty vuosikymmeniä, vakavasti Asunnottomien vuodesta 1986 lähtien. Tuolloin oli asunnotonta, määrä kyettiin puolittamaan 10 vuodessa. Se alkoi lisääntyä taas.. kunnes vuonna 2001 pääministeri Paavo Lipposen aloitteesta pääkaupunkiseudun kunnat sitoutuivat tuottamaan 4000 uutta asuntoa asunnottomille neljässä vuodessa. Hanke vesittyi osin, kun kunnat laskivat kaikki muutenkin tekemänsä toimet ao. uusien asuntojen joukkoon. Asuntoministeri Jan Vapaavuoren asettaman ns. viisaiden työryhmän ehdotuksesta pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamisesta on päätetty vuosina ja poistamisesta vuoteen 2015 mennessä. Valtio ja suurimmat kaupungit ovat hankkeeseen sitoutuneet vakavasti ja puolitus toteutuneekin aikataulussa. Ohjelmaa on yhtä tarmokkaasti jatkettava vuoteen 2015 samoin taloudellisin panostuksin. Pulmana on, että lyhytaikainen asunnottomuus on lisääntymään päin pienasuntojen tarjonnan vähäisyyden ja vuokrahintojen korkeuden takia. Siksi vuoteen 2015 ohjelmaan on lisättävä maamme asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2015 ja (lähes) poistaminen vuoteen 2020 mennessä. 8

9 9 Kun Tukholman 6000 asunnottomasta 1970-luvulla puolet sai asunnon, heidän laitoskäyttönsä putosi 85%. Helsingin huoltovirasto teki aikanaan selvityksen, kuinka paljon säästetään jos sata asunnotonta saa asunnon verrattuna heidän hoito-, huolto-, valvonta- tai laitoskustannuksiin nähden. Säästö oli erittäin suuri. Äskettäin on tehty vastaavia pienempiä selvityksiä. Myös häiriörikollisuus ja muuta haitat vähenevät, kun asunnottomuus poistetaan. Valitettavasti kaikki asumistilastot vuodesta 1910 lähtien kattavat vain ns asuntoväestön eli ihmiset, jotka asuvat normaaliasuntokannassa. Ennen tätä vuotta kaupunginlääkärien tekemät laajat tutkimukset kattoivat kaiken asumisen, myös koko laitosväestön, piharakennuksissa ja työpaikkojen pöydillä ja nurkissa asuvat.vuonna 1987 ilmestyi Asunnottoman väestön tilastotyöryhmän mietintö, jossa ongelmaa viimeksi käsiteltiin. Tulevalla hallituskaudella on myös teetettävä kattava tutkimus kaikkien suomalaisten ja täällä asuvien ulkolaisten asumistasosta, mukaan lukien erilaiset asuntolat, hoitokodit, laitokset, varuskunnat, työmaaparakit, asuntovaunut ja työpaikkojen takahuoneet. 6. PIENASUNTOJEN RAKENTAMISTA LISÄTTÄVÄ Kunnallisten asuntojonojen pääjoukon muodostavat (ja ovat muodostaneet jo vuosikymmeniä) yksinäiset henkilöt, joista enemmistö on miehiä. Helsingissä joka toisen postiluukun takana on yhden hengen talous, joita on kaikkiaan Yksiöitä kaupungissa on vain viimeisen vuoden aikana uudistuotannosta alle kymmenesosa on ollut yksiöitä. Nykyisin kohtuullisena asumisstandardina pidetään vähintään m2, eli yksinäiselle ihmiselle suurta yksiötä tai pientä kaksiota eli ns pienasuntoa. Perheiden suosimista perheettömien kustannuksella on tosin harjoitettu jo sodan jälkeisestä ajasta lähtien. Vuokrasäännöstely, pakkoalivuokraus, Arava-tuotanto ja kaupungin asuntojen jako suosivat voimakkaasti vain perheellisiä. Omakotitalot, rivitalot ja kerrostaloasunnot ovat olleet perheellisille. Pääkaupunkiseudulla vallitsee villi kilpailu veronmaksajista, hyvä- ja keskituloisista lapsiperheistä, joten omistusasuntojen uudistuotannossa on vaadittu asunnoilta vieläkin 75m2 keskipinta-alaa. Samaan aikaan yhteiskunnan hyväksymille yhden hengen ruokakunnille eli opiskelijoille ja eläkeikäisille rakennetaan pienasuntoja, köyhempi ja jopa keskituloinen nuori yksinasuva jää tästä paitsi. Asunnottomuuden ratkaisevalle poistolle maastamme yksi kolmesta keskeisestä hankkeesta on pienten vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen rakentamisen kolminkertaistaminen suurissa asutuskeskuksissa tarvittaessa vaikka määräajaksi. Samalla tulisi suosia, että omakotitaloihin ja rivitaloasuntoihin pääsääntöisesti rakennettaisiin myös liitännäispienasunto. 9

10 10 7. PALVELUASUNTOJA RAKENNETTAVA ALLE 65 VUOTIAILLEKIN Palveluasunnolla tarkoitetaan normaalitasoista pienasuntoa, johon on tarjolla 24 t/vrk valvonta tai palvelut. Vanhusten huollossa tällöin puhutaan myös tehostetusta palveluasumisesta. Eniten palveluasuntoja on rakennettu iäkkäille, toiseksi eniten somaattisesti vaikeavammaisille. Vammaispalvelulain säätämisen yhteydessä päätettiinkin, että vuonna 1992 vaikeavammaisten asumisolojen tulee olla kunnossa. Invalidiliitto rakensi tätä ennen noin tuhat palveluasuntoa liikuntavammaisille. Palveluasuntoja ei pidä sotkea ns palvelukoteihin, joita on entisissä vanhainkodeissa, koulukiinteistöissä, kerrostalojen suurissa asunnoissa jne. Markku Salon ja Mari Kallisen tutkimuksen mukaan mielenterveyspotilaiden asumisyksiköissä asui lähes henkilöä, joista vain 40%:lla on 20 m2 tai sitä suurempi asuintila käytössään. Asukkailla ei pääsääntöisesti ole käytössään edes yhtä asumismukavuutta tiloissaan. Osa asui kolmen hengen huoneissa jollaista on jo 1930-luvulla pidetty äärimmäisen ahtaan asumisen mittana. On monia muita sairaus- ja vammaisryhmiä ynnä sosiaalisia syitä, joiden vuoksi ihminen ei pärjää yksin asuessaan, mm mielen sairaita, kehitysvammaisia ja kehityshäiriöisiä, aivovammaisia, neurologisesti näkymättömämmin vammaisia, MBD-, ADHD-, autismipotilaita mutta myös päihteiden käyttäjiä tai vankilasta vapautuneita. Osa lastensuojelun piirissä olevista perheistäkin hyötyisi palveluasunnoista. Esimerkiksi yksin asuvista mielensairaista noin 10% ei pärjää itsenäisesti, lisäksi iäkköiden vanhempien luona asuvista aikuisista moni haluaisi muuttaa, mutta ei halua laitoksiin, ryhmäkoteihin eikä pärjää yksin. Mielisairaaloissa on edelleen toista tuhatta sairaansijaa liikaa, jotka voitaisiin vähentää edellyttäen että palveluasuntoja on riittävästi. Esimerkiksi Helsingissä 80 potilasta odottaa osastoilla palveluasuntoa. Oikeuspsykiatristen potilaiden kotiutuskin sujuisi niiden avulla nopeammin. Velvoiteavohoidon luominen mikä on järkevää edellyttää tuekseen palveluasuntoja. Palveluasuntojen rakentaminen on yksi välttämätön osa asunnottomuuden poisto-ohjelmaa. Itse asuntojen rakentaminen ei ole taloudellinen ongelma, ne rakentuvat asuntolainoilla ja erityisvaltionavulla, mutta kunnat pelkäävät palvelujen hintoja. Rahoitus järjestyy pitkälti laitospaikkojen vähentämisellä. Sairaalassa on noin kaksinkertainen miehitys verrattuna palveluasuntoihin. Tavallisesti palveluasuntoyksikössä on yksilöllistä pienasuntoa lähekkäin ynnä yhteisiä palvelutiloja. Alle 65 -vuotiaille tulisi rakentaa vuosittain vähintään 500 palveluasuntoa vuosittain. Vain valtakunnallinen, hallitusohjelmaan kirjoitettu päätös voi tämän tuottaa, eivät kuntien yksittäiset päätökset valitettavasti. Kirjallisuutta: Markku Salo ja Mari Kallinen: Yhteisasumisesta yhteiskuntaan. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tila ja tulevaisuus. Mielenterveyden keskusliitto 2007 Ilkka Taipale: Mielen sairaat ja palveluasunnot. Sewlvitysmiehen raportti.sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1998:32 10

11 11 8. VALTION KÄYNNISTETTÄVÄ OMA VUOKRA-ASUNTOTUOTANTO 1970-luvun alussa esitettiin ideaalisena tavoitteena, että perheen käytettävissä olevista tuloista korkeintaan 20-25% kuluisi asumiseen. Ne ajat ovat ohi, kasvukeskusten asuntopula ja asuntotuotannon jälkeenjääneisyys ovat nostaneet asuntojen hinnat ja yksityisten asuntomarkkinoiden vuokrat pieni- ja keskituloisillekin kohtuuttomiksi. Tosin pankit neuvovat edelleen, että vuokra-, asuntolaina- tai yhtiövastikekulut eivät saisi viedä yli 25% perheen käytettävissä olevista tuloista. Sodan jälkeen yhteiskunnalla on ollut suuret, yhteiset päämäärät. Karjalaiset asutettiin, rintamamiehille jaettiin tontteja, Aravalla tuotettiin puoli miljoonaa perheasuntoa, 1960-luvulta aloitettiin rakentaa vanhuksille (silloin jo 65 -vuotias luettiin vanhukseksi!) järjestelmällisesti asuntoja ja saman vuosikymmenen lopulla käynnistyi opiskelija-asuntojen yhä jatkuva rakennuttaminen. Nyt kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen niukkuus on johtanut yksinäiset ja lapsiperheet koville. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rakennusalan kilpailu ei toimi siten, että hinnat kohtuullistuisivat vaikka työvoimakustannuksia on halvennettu ulkomaalaistyövoiman avulla. Helsingin kaupungilla on vuosikymmenten menestyksellinen kokemus omasta asuntotuotannostaan, jota teknisesti hoitaa Asuntotuotantotoimisto. Valtion on astuttava rohkea askel ja käynnistettävä oma vuokra-asuntotuotantoyksikkö. Se voisi rakentaa myös valtion omistamille maille. Tämä saisi aikaan tervettä kilpailua alalla ja kansa hurraisi. Se toteuttaisi tämän päivän Suurta Yhteistä Päämäärää, samalla asumislisäkustannukset vähenisivät vuokrien kohtuullistuessa asuntojen tarjonnan myötä. 9. TALONKIRJAT TAKAISIN Aikanaan ihmisen piti tehdä muuttoilmoitus joko taloyhtiön kautta tai muuten väestörekisteriin, jotta yhteiskunta tietää hänen vakinaisen asuinpaikkansa ja osoitteensa. Tästä on luovuttu. Niinpä yksiöissä tai liiketiloissa voi valvomatta asua 4-6 henkilöä, kaupungin asuntoja voidaan edelleen vuokrata ja pitää vastoin sääntöjä alivuokralaisia tai käyttää sosiaaliavustuksia väärin siten, että avustuksia saavien valtajoukko, joka ei ole vilpillistä, saatetaan myös epäilyksen alaiseksi. Myös henkilön tavoitettavuus hankaloituu. Yhteiskuntarauhan ja järjestyksen ylläpitämiseksi olisi paikallaan palata joustavaan talonkirjajärjestelmään, vaikka Väestönrekisteri sitä kynsin hampain vastustaa. 10. LAPSILISÄT 18 VUOTIAAKSI ASTI Nyt lapsilisä maksetaan 17 vuoden ikään asti. Aikuisiän katsotaan alkavan 18 vuotiaasta, joka on myös äänioikeusikäraja. Perheiden kannalta juuri teini-ikäiset kuluttavat enemmän ja siksi on perusteltua jatkaa lapsilisän maksamista 18 -vuotiaaksi asti. Ehdotukseni on, että lapsilisän nimike muutettaisiin nuorisolisäksi vuotiailla ja se annettaisiin nuorelle itselleen (poikkeuksellisesti jo nyt lapsilisä voidaan maksaa 15 vuotta täyttäneelle itselleen). Perheissä voidaan sitten keskustella, miten nuori osallistuu omiin tai perheen kustannuksiin. 11

12 12 Vuonna 1983 syntyi noin lasta. Ensimmäisen lapsen lapsilisä on 100 /kk. Uudistuksen hinta olisi 78 miljoonaa, joka tulisi suoraan lapsiperheiden hyväksi. Kaikkiaan lapsilisiä maksetaan 1.44 miljardia euroa, joten kokonaiskulut nousisivat noin 5.5%. Koska jo nyt nuori voi saada opintotukea, voidaan nämä sovittaa yhteiseksi nuorisolisäksi, joka opiskeleville on suurempi kuin ei opiskeleville. Tällöin uudistus ei maksaisi sitäkään vertaa. 11. VARUSMIEHILLE JA SIVAREILLE OPINTOTUKEA VASTAAVA KORVAUS Asevelvollisten päiväraha on 132 euroa/kk ad 6 kk, 222 /kk (6-9 kk) ja 312 /kk (9-12 kk). Asiallisesti heidän isänmaan palveluksensa maksavat heidän omaisensa tai he elävät velaksi. Vain noin 75% mies-ikäluokasta suorittaa varusmies- tai siviilipalveluksen kokonaan. Muut 25% - kuten kaikki ao ikäiset naiset - voivat teoriassa opiskella tai käydä työssä jos kohta moni, etenkin pojista, on työtön ja koulutuksen ulkopuolella. Lisäksi palvelukseen astumisajat eivät nivelly välittömästi työ- ja opintomarkkinoihin, vaan usein jää tulotonta väli- ja luppoaikaa, kun kotiutusrahaakaan ei enää ole. Perinteisesti päiväraha oli sidottu ns. röökiaski-indeksiin tai muutaman munkkipossukahvin hintaan. Varusmiesliitto on jo 40 vuoden ajan nähnyt tämän todellisuuden, kuten omaisetkin. On aika muuttaa kokonaan suhtautuminen asevelvollisiin, varusmiehiin ja sivareihin. Heidät on rinnastettava taloudellisesti ja sosiaalisesti ikäluokkansa muihin nuoriin. Emme tarvitse palkkaarmeijaa, vaan em kaltaisen nuorisojoukon. Asevelvollisten päivärahoista on luovuttava ja korvattava ne opintotuen suuruisella tuella, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon eri osapuolten muut sosiaaliset edut. Kun näiden vertailu voi olla vaikeaa, rationaalisinta olisi päätyä samoihin etuihin Tämän ohella asevelvollisuusajan tulisi kerryttää eläkettä, joka kertyy opiskelijoilla 0.82 /kk opintovuosilta ad viisi vuotta. ja kotiuttamisraha tulisi ottaa uudelleen käyttöön. Vuoteen 1993 jälkimmäinen vastasi suuruudeltaan 2 viikon elinkustannuksia. Miksipä sotamies ei olis parempi kuin herra, kun hän kelvannut keisarille kerran? Jos tuen suuruus olisi 300 /kk, lisäkustannukset olisivat noin 16 miljoonaa /vuosi eli häviävän pieni määrä puolustusbudjettiin nähden. Eläkekertymäoikeus nostaisi kustannuksia 2 miljoonalla eurolla tulevaisuudessa kun eläkkeitä maksetaan, jos lasketaan eläkkeen nautintaiäksi keskimäärin 11 vuotta (63 74 tai ikävuosien välillä). Jos kotiuttamisraha olisi 300 euroa, kustannukset olisivat 7.5 miljoonaa euroa, kaikkiaan maan nuorison ja perheiden hyväksi maksimissaan 25 miljoonaa euroa. On muistettava että toimeentulotuki ja muut avustukset hiukan pienenisivät. 12

13 OPINTOTUKI SIDOTTAVA INDEKSIIN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN OPINTOTUKEA KOROTETTAVA Monet sosiaaliedut on sidottu indeksiin kuten lapsilisät ja kodinhoidon tuki. Opetusministeriön opintotuen kehittämistyöryhmä ehdotti näin meneteltävän myös opintotuen osalta. Itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen vaikuttavat vanhempien tulorajat on poistettava ja tuki nostettava vastaamaan korkea-asteen opiskelijoiden tukea. Ero on tällä hetkellä noin 50 /kk. 13. OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO KAIKILLE Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon kokeiluja YTHS (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) mallin mukaisesti. Kokeilu on laajennettava myös muihin ammatillisiin oppilaitoksiin tavoitteena, että kaikilla opiskelijoilla on tasaveroinen, korkealuokkainen terveydenhuolto 2010-luvun loppuun mennessä. 14. YKSINHUOLTAJAPERHEIDEN TUKI YLÖS Kun perheistä noin 12% kuuluu EU:n määritelmän mukaiseen köyhään väestöön, luku yksinhuoltajaperheiden osalla on jo noin 20%. Lapsiköyhyyden piiriin luetaan noin lasta. Yksinkertaisin tapa tukea köyhiä perheitä on, että lapsilisiä ei lueta toimeentulonormeissa tuloksi, joka pienentää toimeentulotukea. Toiseksi yksinhuoltajien mahdollisuus opiskella ilman tulovähennyksiä on turvattava. Yhä useammin keskusteluissa nousee esille lapsiperhevihamielinen ajatus, että parempituloisilta poistettaisiin lapsilisät kokonaan eli lapsilisät muutettaisiin tarveharkintaisiksi. Näin ei tulisi tehdä. Jos ankariin leikkauslistoihin joudutaan, vähemmän huono vaihtoehto on laittaa lapsilisät verollisiksi samalla kun niiden tasoa nostettaisiin. 15. TAKUUELÄKE EU:n köyhyyden ja syrjäytymisen teemavuonna 2010 mahdollisesti merkittävin yksittäinen päätös oli takuueläkkeen säätäminen, joskin alkavaksi huhtikuusta Tällöin vähimmäiseläke nousee hiukan yli 500 eurosta 685 euroon ja uudistuksesta hyötyy noin ihmistä. Valtiolle uudistus maksoi 120 miljoonaa euroa..vähimmäiseläkkeiden taso on silti Suomessa Pohjoismaiden alhaisin. On katsottava, että mahdollisten erilaisten leikkauslistojen aikana tätä takuueläkettä ei lasketa, vaan sitä on johdonmukaisesti nostettava, on se sitten vuonna tai 850 euroa puolueet osaavat varmaan itse tämän huutokaupan ilman neuvoja. 13

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin

Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk-4/1994 Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin MATTI VIREN 1 Laskelmien tarkoituksesta

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 kel an sid osryhmälehti 4 2010 Sosiaalivakuutus Juoksutusta koko rahalla s. 10 teema: PERUSTURVAN VARASSA Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16 Tutkijalta Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 Tulottomien

Lisätiedot

Kuka seisoo leipäjonossa?

Kuka seisoo leipäjonossa? tutkimus Maria Ohisalo & Juho Saari Kuka seisoo leipäjonossa? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kuka seisoo leipäjonossa? Maria Ohisalo & Juho Saari Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Muuttuneet olosuhteet

Muuttuneet olosuhteet Muuttuneet olosuhteet SATA-komiteaa kutsuttiin sen alkutaipaleella Vanhasen kakkoshallituksen tärkeimmäksi hankkeeksi. Kunnianhimoinen hanke se olikin. Ministeri Hyssälä luonnehti asiaa niin, että meidän

Lisätiedot

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI Opetusministeriö Reijo Raivola, Minna Zechner & Jukka Vehviläinen OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI 14:2000 Taitto: Sirpa Randell Tampereen yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINTOTUEN PERUSTEITA...7

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuoret mukaan päätöksentekoon Asukkaiden Vantaa marraskuu 2010 SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön lehti H www.skp-vantaa.fi niko tummavuori Nuoret mukaan päätöksentekoon Antti Hartikainen(vas.), Juhis Ranta ja Jarno Eskelinen kannattavat

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

Arkipäivän kokemuksia. köyhyydestä

Arkipäivän kokemuksia. köyhyydestä Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä Toimittaneet Anna-Maria Isola, Meri Larivaara ja Juha Mikkonen Teoksen julkistamista on tukenut Lääkärin sosiaalinen vastuu ry. Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen pääkirjoitus 10.6.2007 Lapsilisä yllätyksenä n Suomen lapsilisät tulivat virolaiselle Sulev Saarelle täytenä yllätyksenä.

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Kuolemassako? Kuva Mauri Helenius

Kuolemassako? Kuva Mauri Helenius Sosiaalivakuutus 2. 2006 Sosiaalivakuutus 2. 2006 pääkirjoitus 3.4.2006 Kuolemassako? Kuva Mauri Helenius Kelan johtajan Mikael Forssin mukaan nykyvauhtia sairausvakuutusjärjestelmä on kuolemassa. Se olisi

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Perustulo kohti toimivaa perusturvaa

Perustulo kohti toimivaa perusturvaa Perustulo kohti toimivaa perusturvaa Pertti Honkanen, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri Pertti Honkanen, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri Perustulo kohti toimivaa perusturvaa HELSINKI 2007 Julkaisija: Vihreä

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot