Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta"

Transkriptio

1 YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin sisältö lyhyesti Suomen oikeusjärjestys Henkilö ja perhe Perintö ja testamentti Tavaran ja palveluiden kauppa Asunnon kauppa Asunnon vuokra Velka ja vakuudet Työsopimus Rikokset Oikeudenkäynti Julkinen hallinto Yritykset Vapaa kansalaistoiminta Oikeusjärjestys Lakien säätäminen tehtävänjako? Hallitus Eduskunta Presidentti Tuomioistuimet Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

2 hyväksyy/hylkää lait Presidentti allekirjoittaa lait Tuomioistuimet soveltavat lakeja Mihin lakeja ja ylipäänsä sääntöjä tarvitaan? Laki ja moraali Oikeus ja oikeudenmukaisuus - ovat usein samoja asioita, mutta eivät aina Suomen oikeusjärjestyksen historia Mihin Suomen ensimmäiset kirjalliset lait perustuivat? Suomen laki Esipuhe, tuomarin ohjeet: Tuomarin pitää ensin ajatella, että hän on Jumalan käskynhaltija ja että se virka jota hän hoitaa, ei ole hänen omansa, vaan Jumalan; jonka tähden tuomiokin, jonka hän julistaa, on Jumalan tuomio, koska se julistetaan Jumalan virassa ja Jumalan puolesta, niin että se tosiaankin on Jumalan tuomio, eikä ihmisten. Lait rajoja, jotka ovat asetettu kansalaisten toiminnalle yhteiskunnan toimivuuden ja rauhan säilyttämiseksi

3 Yksityisoikeus (s. 17) Henkilöiden, eli yhteiskunnan jäsenten välisiä oikeussuhteita koskevat säännökset Pääosat ovat perhe-, perintö- ja varallisuusoikeus Osapuolet tasa-arvoisia keskenään Julkisoikeus (s. 17) Julkisen vallan organisaatiota ja käyttöä koskevien säännösten muodostama oikeudenala Valtion sisäinen julkisoikeus sisältää mm. rikosoikeuden, koska rikos on yhteiskuntaa vastaan suunnattu teko Julkisyhteisö jäseneensä nähden määräävässä asemassa, mutta yksityishenkilöt keskenään tasa-arvoisia Auttaako syytettyä oikeudenkäynnissä, jos pystyy todistamaan, että ei tiennyt tekemänsä teon olleen lainvastainen Vastaus: ei auta Suomen säädöskokoelma (S. 18) Lait ja asetukset ovat voimassa kun ne on julkaistu säädös-kokoelmassa Kansalaisvelvollisuuksiin kuuluu olla selvillä voimassa olevasta lainsäädännöstä Säädöskokoelma internetissä: Suomen lakien hierarkia (tärkeysjärjestys) perustuslaki, tavalliset lait eli eduskuntalait, tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja ministeriön asetukset alempien viranomaisten antamat oikeussäännöt Ristiriitatilanteessa ylempi säädös kumoaa alemman ajantasainen lainsäädäntö haku Miltä vuodelta ovat ja mitä koskevat vanhimmat voimassa olevat lait? Mistä laista löytyvät kaikki voimassa olevat liikennemerkit? Minkä rangaistuksen saa maanpetoksesta?

4 Perustuslaki, 2. luku 6 1. momentti: 1. Miltä vuodelta ovat ja mitä koskevat vanhimmat voimassa olevat lait? : oikeudenkäymiskaari : rakenuskaari, kauppakaari, maakaari 2. Mistä laista löytyvät kaikki voimassa olevat liikennemerkit? Tieliikenneasetus / Minkä rangaistuksen saa maanpetoksesta? Tavallinen: 1v 10v vankeutta, sotilasarvon menetys. Törkeä: 4v vankeutta elinkautinen 4. Perustuslaki, 2. luku 6 1. momentti: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä Kansainvälinen oikeus, s.20 Suomi on allekirjoittanut noin 50 kansainvälistä oikeudellista sopimusta Merkittävimpiä: Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus 1990 (ihmisoikeustuomioistuin Ranskan Strasbourgissa) Kansainvälinen oikeus Euroopan Unionin perustamis- ja liittymissopimukset 1995 (EU-tuomioistuin Belgian Brysselissä) Ristiriitatilanteessa EU:n lainsäädäntö ohittaa kansallisen lainsäädännön, s.23 Direktiivi= lainsäädäntäohje kansallista oikeutta varten, s. 23 Kansainvälinen oikeus Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus 1955 Voiko kissalle jättää perinnön Suomessa? Ei sillä kissa ei ole oikeussubjekti, eli oikeuksien haltija. Tällainen voi olla vain ihminen, lakikielessä luonnollinen henkilö Luonnollinen henkilö (s.27) = lakikielessä ihminen vastakohtana oikeushenkilölle eli juridiselle henkilölle, joita ovat mm. yhdistykset, yhtiöt ja säätiöt (ks. Kaavio s. 28) Oikeuskelpoisuus (s.28) =kyky olla oikeuksien haltija ja tulla velvoitetuksi Luonnollinen henkilö: syntymästä kuolemaan (ongelmana henkilön katoaminen)

5 Oikeushenkilö: silloin kun se on viralliseen rekisteriin, esim. kauppa- tai yhdistysrekisteriin merkittynä Oikeustoimi (s.29-31) Tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan, muutetaan tai kumotaan Luonnollinen henkilö saavuttaa oikeus-toimikelpoisuuden tullessaan täysi-ikäiseksi 18-vuotiaana Vajaavaltaisten eli alle 18-vuotiaiden ja holhottavaksi julistettujen kelpoisuus tehdä oikeustoimia on rajoitettu Edunvalvoja tekee oikeustoimet vajaavaltaisen puolesta Minkä ikäisenä voi Suomessa joutua syytetyksi rikoksesta? Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15 vuoden iässä, mutta korvausvelvollisuus teoriassa jo syntymästä (ks. Kaavio s. 32) -Ovatko ikärajat sopivat? Valtuutus (s. 33) Toimenpide, jolla henkilö (päämies) oikeuttaa toisen edustamaan itseään oikeustoimessa Tavallisimmin valtuutus tapahtuu valtuuttajan antamalla valtakirjalla (ks. s ) Teht. 2: 2,4,5,6,9 s. 44--> Oikeuskelpoisuus staattinen käsite: esim. kyky omistaa tai olla oppivelvollinen Oikeudellinen toimintakelpoisuus dynaaminen käsite: kyky perustaa, muuttaa tai kumota oikeussuhteita (vanha yo-tehtävä) 4: Oikeuskelpoisuus syntymässä Vahingonkorvausvastuu 0 v. Rikosoikeudellinen vastuu 15 v.

6 Oikeudellinen toimintakelpoisuus 18 v., ellei määrätty edunvalvojaa, tai julistettu vajaavaltaiseksi (vanha yo-tehtävä) 5: Vajaavaltaisen kaupan sitovuus riippuu seur. tekijöistä: 6: 1. kaupan merkittävyys 2. kaupankohteen laatu 3. kauppahinnan maksutapa 4. tarvittavan rahan hankkimistapa Vajaavaltaisella oikeus määrätä omalla työllä hankitusta omaisuudesta. Oikeustoimi on tässä tapauksessa pätevä. a) edunvalvojan määrää 1) käräjäoikeus tai 2) maistraatti, jos henkilö ymmärtää asian ja suostuu siihen b) jos henkilö on kykenemätön huolehtimaan asioistaan, eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan c) toimintakelpoisuuden rajoittamisharkinnassa on monta muuttujaa: ihmisten henk.koht. ominaisuudet ja elämäntilanne vaihtelevat 9: a) mm. terveystarkastus, avioliiton solmiminen, kutsuntatarkastus ja työsopimuksen täyttäminen työntekijänä b) mainittujen oikeustoimien tekeminen edellyttää henkilökohtaisuutta Sopimus kontrahti (s.36-37) Kahden tai useamman tahon välinen oikeustoimi Esim. kauppa tai työsopimus Kirjallinen ja suullinen sopimus yhtä päteviä Tästä huolimatta kirjalliset sopimukset ovat aina erittäin suositeltavia Sopimus kontrahti Määrämuotoinen sopimus - jos laissa määrätty (s.37) muotovaatimuksia: esim. osamaksusopimus tehtävä kirjallisesti, kiinteistön kauppa tehtävä julkisen kaupanvahvistajan läsnäollessa

7 teht. 17 ja 18 s : b) toista osapuolta ei ole pakotettu sopimuksen tekemiseen (paitsi esim. s.36) c) sopijapuolet ovat oikeustoimikelpoisia 18: kaikki muut paitsi pelivelka ovat päteviä oikeustoimia (arpajaislain mukaan rahapelejä ei voi pelata velaksi ja pelin ylläpitäjällä tulee olla valtioneuvoston lupa) Voiko lapselleen antaa kirosanan nimeksi? Nimi Nimilaki Jokaisella tulee olla etu- ja sukunimi Etunimiä saa olla enintään kolme Nimi ei saa olla loukkaava tai sopimaton Pojalle ei saa antaa tytön nimeä ja toisinpäin Nimi ei saa poiketa kotimaisesta käytännöstä (ei ongelmaa, jos nimi kalenterissa) Etu- ja sukunimen saa vaihtaa yhden kerran J Sees Steinway Salonen Ainut Vain Marjaana Laura Laitinen ja Mikko Korhonen avioituvat. Millaisia vaihtoehtoja heillä on sukunimen suhteen? Mikä tuli perheen tyttären Liisan nimeksi eri vaihtoehdoissa? Väestörekisterikeskus sisäasiainministeriön alainen virasto tehtävänä ylläpitää väestötietojärjestelmää nimipalvelu Sosiaaliturva-tunnus,sotu Maistraatit ylläpitävät yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa valtakunnallista väestötietojärjestelmää tallentavat tiedot ja muutokset väestötietojärjestelmään omalta toimialueeltaan Suomessa toimii 36 maistraattia ja 21 palveluyksikköä

8 Lähin maistraatti on Lohjalla Miten muuttoilmoitus tehdään? Muuttoilmoitus (s.52) Ilmoitus on tehtävä maistraatille viimeistään viikon kuluessa muutosta Ilmoitus tehdään kun muutetaan pysyvästi asunnosta toiseen tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa Virkatodistus kestää yli kolme kuukautta Väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella laadittava todistus Maistraatit antavat virkatodistuksia kaikista väestötietojärjestelmään merkityistä henkilöistä Evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat virkatodistuksia omista jäsenistään Avioliitto Vastaa oheisten lakipykälien ja kirjan s avulla seuraaviin kysymyksiin: 1. Ketkä eivät saa mennä keskenään avioliittoon? 2. Kuka saa suorittaa vihkimisen? 3. Milloin vihkijä ei saa suorittaa vihkimistä? 4. Miten omaisuus jakaantuu puolisoiden kesken avioliitossa? 5. Miten perheen elatusvelvollisuus jakaantuu puolisoiden kesken? 6. Mikä on avioehto ja milloin se kannattaa sopia? Vastaukset Ketkä eivät saa mennä keskenään avioliittoon? serkkua läheisemmät sukulaiset samaa sukupuolta olevat alle 18-vuotias ilman erityislupaa sellaiset henkilöt jotka ovat jo avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kuka saa suorittaa vihkimisen?

9 pappi tai muu uskonnollisen yhteisön henkilö, jolle se toimitus kuuluu käräjätuomari, laamanni tai henkikirjoittaja Milloin vihkijä ei saa suorittaa vihkimistä? Jos vihkijä saa tietoonsa seikan joka estää avioliiton Avioliiton esteitä ei ole tutkittu viimeisen neljän kuukauden aikana jompikumpi vihittävistä on häiriintyneessä mielentilassa Todistajia ei ole paikalla Miten omaisuus jakaantuu puolisoiden kesken avioliitossa? avio-oikeuden perusteella omaisuus on käytännössä avioliitossa yhteistä Avioliiton aikana kerääntyvä omaisuus on yhteistä se omaisuus (ja velka) joka puolisolla on avioliittoon mennessään kuuluu edelleen hänelle. (eli sen käytöstä voi päättää edelleen itse) Perheen elatusta varten tehdystä velasta vastaavat molemmat puolisot kykyjensä mukaan Miten perheen elatusvelvollisuus jakaantuu puolisoiden kesken? Kummankin puolison tulee osallistua perheen elatukseen Mikä on avioehto ja milloin se kannattaa sopia? Avioehto kumoaa eron sattuessa avio-oikeuden toisen omaisuuteen solmitaan ennen avioliittoa tai sen aikana Se kannattaa sopia varsinkin silloin kun itsellä on huomattavasti suurempi omaisuus kuin puolisolla Epäonnistuneen avioliiton vaiheet (s.60 ) Omaisuuden ositus (s.63 ) Avio-oikeus ei koske testamenttia tai lahjaa, jonka luovuttaja on määrännyt, että puolisolla ei ole siihen avio-oikeutta

10 Omaisuuden ositus Miten avoliitto eroaa avioliitosta? Avoliitto, s Avoliitossa ei perintöoikeutta puolisoiden kesken Keskinäinen testamentti voidaan kuitenkin tehdä Suhde voidaan rekisteröidä Lapset Avoliitossa ei velvollisuutta elättää toisen lapsia Syntyneiden lasten holhooja on äiti Isä on holhooja vasta kun tunnustaa isyytensä huoltajuussopimus Usein tehdään Eron sattuessa omaisuutta ei ositeta, vaan molemmat pitävät omansa (ellei muuta sovittu) lasten huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta on sovittava Rekisteröity parisuhde, s Yksinäiselle äidille syntynyt lapsi Äiti on automaattisesti lapsen huoltaja, jos hän tähän tehtävään soveltuu ja haluaa Lapsen isän selvittämiseksi viranomaiset voivat määrätä isyystutkimuksen Kun isyys on todettu ja tunnustettu, lapsi saa isäänsä elatus- ja perintöoikeuden, vaikka ei olisi tämän kanssa tekemisissä Perunkirjoitus (s. 84 ) 3 kuukauden kuluessa kuolemasta luetteloidaan vainajan varat ja velat selvitetään perinnönjako veroviranomaiset määräävät perintöveron Rintaperilliset maksavat ylittävästä perinnön osasta 10-16% veroa sen suuruudesta riippuen Perimys-järjestysei ei testamenttia Testamentti s.81 Oikeustoimi, jossa määrätään jäämistön siirtymisestä perimysjärjestyksestä

11 poikkeavalla tavalla laaditaan kirjallisesti kahden todistajan läsnäollessa, jotka eivät ole edunsaajia tai asianosaisia Keskinäinen testamentti leskelle omistus ja/tai hallintaoikeus siihen pesän osaan joka jää lesken aviooikeusosan ulkopuolelle rintaperillisen lakiosaa ei normaalisti voida testamentilla syrjäyttää Harvinaiset poikkeukset pääkäytännöstä: * jos yrittää surmata tai surmaa perittävän, tai jos loukkaa tätä syvästi, tai jos viettää epäsiveellistä elämää, voidaan lakiosa evätä Rintaperillinen on aina oikeutettu lakiosaan Perinnön jakautuminen rintaperillisille ja puolisolle Perintö puolisolle ei rintaperillisiä Avioehtosopimus ja perinnönjako Voidaan sopia, että avioerossa ei avio-oikeutta ole, mutta kuoleman purkaessa liiton, avio-oikeus on normaaliin tapaan olemassa Voidaan sopia myös toisinpäin, eli laatia kuolemaperusteinen avioehtosopimus, jolloin avioehdon piiriin kuuluva omaisuus joko on tai ei ole perintöä Ennakkoperintö, s. 81 Omaisuuttaan voi jo eläessään lahjoittaa esim. seuraaville sukupolville kerran kolmessa vuodessa voi samalle henkilölle/taholle lahjoittaa 3400, niin että siitä ei peritä lahja- tai perintöveroja Perintöveroprosentit: rintaperilliset, eli 1. veroluokka Velka ei periydy, vaan se ulosmitataan kuolinpesästä Jos kuolinpesän varat eivät riitä, joutuvat mahdolliset takaajat maksamaan lainan takaisin * Kuoleman tai sairauden yms. syiden vuoksi lainalle voi ottaa myös vakuutuksen * tehtäviä s ,2,4,7,8 1: ensin ositus, jolloin puolisoiden avio-osaksi tulee ( ) /2 = Hilkalle tasinkoa 6 250, joka lisätään hänen omaisuuteensa euroon Avio-osaksi täten:

12 Erkin rintaperillinen Kirsti saa siitä puolet, eli ja rintaperillisen (Lassen) sijaisperillinen Saila verot 10-16%, jos perintöosuus yli e, eli tässä tapauksessa verovapaa perinnönjako 2: kysyjä on äitinsä rintaperillinen uuden aviomiehen omaisuutta hän ei peri, mutta avio-oikeuden nojalla äidin aviooikeusosaan saattaa siirtyä uuden aviomiehen omaisuutta, jonka hän sitten voi aikanaan periä 4: Puolisoilla on oikeus testamentata avio-oikeusosansa testamentilla ei voi kuitenkaan sulkea pois rintaperillisiä 7: Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta Jos toinen kuolee, koko hänen omaisuutensa siirtyy hänen lapsilleen Jos lapsia ei ole, omaisuus periytyy vanhemmille jne. perimysjärjestyksen mukaan keskinäinen testamentti voidaan kuitenkin tehdä, tai parisuhde voidaan rekisteröidä, mikä muuttaa tilanteen 8: A) Omaa lasta ei voi tehdä kokonaan perinnöttömäksi Lapsi on aina oikeutettu lakiosaan (paitsi harvinaiset poikkeukset) B) Hän voi määrätä testamentilla perintönsä vapaaosasta miten tahtoo. Testamentissa voi myös määrätä, ettei perintö kuulu saajan puolison avio-oikeuden piiriin Mitä voin tehdä jos kokee itsensä huijatuksi kaupanteossa esimerkiksi ostettu tavara ei toimikaan niin kuin luvattiin? Tavaran ja palvelusten kauppa s. 98--> Kuluttajansuojalakia sovelletaan kun kaupan osapuolina ovat yksityinen henkilö ja elinkeinonharjoittaja Kahden yksityishenkilön väliseen kaupantekoon sovelletaan kauppalakia Myyjän viivästyminen (s. 99 )

13 tavara luovutettava ostajalle kohtuullisessa ajassa kaupanteosta jos viivästyminen: - maksusta pidättyminen - kaupan purku - vahingonkorvaus Tavaran virhe (s ) myydyn tavaran tulee: - olla sopimuksen ja annettujen tietojen mukainen - sopia käyttötarkoitukseensa - olla saatavana sovitusti - olla virheetön 6kk toteamisaika lähes kaikilla tavaroilla puolen vuoden takuu!!! Virheen seuraamukset (s ) ilmoitus virheestä tehtävä myyjälle 2 kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta myyjä velvollinen - korjaamaan virheen, - vaihtamaan tuotteen, - suostumaan hinnanalennukseen tai - perumaan kaupan (jos virhe iso) Ostajan sopimusrikkomus (s. 102) kauppahinta maksettava sovitusti myyjä voi vaatia viivästyskorkoa myyjä voi purkaa kaupan ostajalla ei kaupanpurkuoikeutta (jos ei virhettä) myyjä voi vaatia vahingon-korvausta puretusta kaupasta Kotimyynti ja etämyynti (s ) Hyödykkeen tarjoaminen kuluttajalle muualla, kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa kuluttajalla oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa (vaihto- tai palautusoikeus) palautuksesta tai vaihdosta ei kuluja ostajalle mittatilaustavaroissa, ääni- sekä kuvatallenteissa ja tietokoneohjelmissa yms. ei

14 palautusoikeutta, jos sinetti/pakkaus avattu Osamaksukauppa (s ) kirjallinen sopimus tehtävä myyjällä tavallisesti omistusoikeus tavaraan kunnes viimeinenkin erä maksettu myyjä voi purkaa kaupan ja lunastaa esineen, jos maksu viivästyy Kuluttajapalvelukset (s.107 ) Palveluiden kaupassa pätevät suurin piirtein samat kauppalait ja kuluttajansuojasäännöt joista kerrottiin tavaroiden kaupan yhteydessä Kuluttajan oikeussuoja sto.fi Galaktori -peli teht. 1,2,3,7 s : kuluttajansuojalakia sovelletaan kun yksityishenkilö ostaa elinkeinonharjoittajalta kulutustavaran yksityiskäyttöön Tässä tapauksessa kohdat: 2: B,D,F Solmittu kauppa sitoo molempia osapuolia. Perumiselle ei laillista perustetta, koska ostetussa tuotteessa ei virhettä. 3: a) tietokoneen kauppa mahdollista peruuttaa 14 pv kuluessa (kotimyynti) b) peruutuksesta voi ilmoittaa myyjälle suullisesti, puhelimitse tai kirjallisesti Tietokoneen noutopaikka on ilmoitettava, tai se on palautettava itse c) palautuksesta aiheutuvat kulut ovat myyjän vastuulla d) kuten kohdassa a) e) kunnan kuluttajaneuvonta antaa maksutonta neuvontapalvelua 7: Asianosaiset eivät voi sopia kaupan ehdoista poiketen lainsäädännöstä ostajan tappioksi.

15 B:n asettama takaisinottoehto on tehoton lainvastaisena. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, takaisinoton suorittaa tilityksen avulla ulosottomies. Vierailu käräjäoikeuteen varaa paikka sinulle sopivana ajankohtana (5 eri päivää) mikäli liikutte omalla autolla, huolehtikaa siitä, ettette saa pysäköintivirhemaksua meille varatut oikeudenkäynnit ovat salissa 1? paikalla oltava vähän ennen sovittua aikaa (aula) aulassa on naulakkoja, mutta koska erityisesti tässä talossa rosvoja menee ja tulee, taskuihin ei tule jättää mitään varastamisen arvoista saliin mennään kun tuomari kutsuu asianosaiset sisään ja poistutaan jos tuomari sitä pyytää yleisön istumapaikat ovat salin takimmaisilla istuinriveillä seuraajat eivät saa mitenkään osallistua tai häiritä oikeudenkäyntejä, esim. naurulla tms. kännyköiden ja muiden laitteiden tulee olla suljettu istunnosta voi poistua kun se on päättynyt eri istuntojen välissä ei tarvitse poistua salista voi seurata niin monta istuntoa kuin haluaa Suomalaiset asuvat joko omassa tai vuokra-asunnossa omistusasunnot 65% osa-omistusasunnot 10% vuokra-asunnot 25% Asunto-osake, s > asunto-osakeyhtiön menot katetaan perimällä asunnon omistajilta yhtiövastiketta osakkeenomistajat päättävät yhtiön asioista varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiökokouksissa vastiketta voidaan korottaa tai osakkailta periä maksuja yhtiössä tehdyistä remonteista kun ostaa asunnon, kannattaa ottaa selvää tulevista korjaustarpeista

16 Asunto-osakkeen kauppa (s. 122) ostetaan tietyn huoneiston hallintaan oikeuttava osake tai osakeryhmä, eli arvopaperi kaupan kohteena sovellettava laki: asuntokauppalaki - pakottavaa oikeutta silloin kun myyjä elinkeinonharjoittaja ja ostaja yksityishenkilö laista kuluttajan vahingoksi poikkeava sopimusehto mitätön Uuden asunnon kauppa (s.123) asunto-osakeyhtiön perustaa tavallisesti rakennusliike ostamista aikovan syytä tutustua ns. turva-asiakirjoihin (ks. s. 123) asuntojen omistajat osallistuvat valmiin talon hallinnointiin muodostamalla yhtiökokouksen Käytetyn asunnon kauppa (s ) yleensä yksityishenkilöiden välistä kauppaa, jossa osapuolet tasa-arvoisia ostoa aikovan syytä tutustua isännöitsijätodistukseen (ks. s ) uusi omistaja yhdessä vastuussa edellisen omistajan maksamatta jättämistä vastikkeista kolmen kuukauden ajalta (vähennetään myyntihinnasta tarvittaessa) myyntioikeuden esteenä voi olla hallintaan kohdistuva käyttörajoitus (kuten lesken hallintaoikeus) yhtiöjärjestyksessä voi olla ns. lunastuslauseke Kauppakirja (s. 127) kaupasta laaditaan kauppakirja ostajan maksettava 1,6% varainsiirtoveroa kauppahinnasta alle 39v ensiasunnon hankkijalla ei varainsiirtoveroa mahdollinen käsiraha on osa kauppahintaa teht 2. s.145 Kiinteistön kauppa (s ) Kiinteistö on maata, johon mahdollisesti sisältyy esim. asuinkiinteistö tila, tai tontti (kaavoitetulla alueella) kauppaa koskevat säädökset maakaaressa Kun ostetaan kerros- tai rivitaloasunto, on yleensä kyse ASUNNONKAUPASTA

17 Kun ostetaan omakotitalo, on yleensä kyse KIINTEISTÖNKAUPASTA Kiinteistön kauppa (s ) kiinteistön määräosa on laskennallinen osuus kiinteistön arvosta, esim. 1/3 määräosiin jakamista kutsutaan halkomiseksi Määräala (s.133) myyjän ja ostajan maastoon merkitsemä alue lohkomisessa määräala muodostetaan itsenäiseksi tilaksi kiinteistön kaupan jälkeen hankittava lainhuuto käräjäoikeudelta 6 kuukauden kuluessa (s. 133) kiinteistöjä koskevat maanmittaukselliset perustiedot merkitty kiinteistörekisteriin (s. 133) lisäys: kiinteistöllä voi olla rasitteita, kuten velvollisuus luovuttaa maata kaapelien, putkistojen sekä teiden rakentamiseen ja ylläpitoon Mitä teen, jos ostamani asunto paljastuukin homepommiksi? Viivästys ja virhe (s ) Asunnon ja kiinteistön kaupassa viivästykset ja virheet johtavat samankaltaisiin oikeustoimiin kuten muussa kaupankäynnissä: maksusta pidättyminen virheen korjaaminen hinnan alennus vahingonkorvaus kaupan purku Myyjän vastuu koskee myös piilevää virhettä, josta asunnon ostajan on ilmoitettava kahden vuoden kuluessa (s. 141) Kiinteistön kaupassa myyjän virhevastuu on viiden vuoden mittainen (s. 142) Miten voi varmistua siitä, että ostettava asunto on varmasti kunnossa? Kuntotarkastus Yleinen, mutta ei pakollinen käytäntö Löytyneet viat voivat sopimuksen mukaan alentaa myyntihintaa, tai jopa estää kaupanteon

18 Myyjällä ei ole myöhemmin vastuuta tarkastuksessa löytyneistä vioista, jos kauppa niistä huolimatta tehdään Tarkastusraportissa on tuotava löytyneet viat ja korjauskehoitukset selvästi esiin Tarkastuksen tehneellä yrityksellä ei ole vastuuta mistään asunnosta löytyvistä vioista huomattiin ne tarkastuksessa tai ei! Jokamiehenoikeudet (s ) Oikeudet käyttää maa- ja vesialueita niiden omistuksesta riippumatta Rajoitukset: Avotulen teko kielletty ilman maanomistajan lupaa Kalastus ja metsästys hieman rajoitettua Kenenkään kotipihalle tai kiinteistön välittömään läheisyyteen ei voi mennä ilman lupaa teht 9,13,16 s : asuntoyhtiö voi kieltää tupakoinnin yhtiön parvekkeilla esim. porraskäytävien yhteydessä tupakointia ei voi kieltää asuntojen omilla parvekkeilla 13: ostaja maksaa vain kauppahinnan kiinteistönvälittäjä vähentää myyjälle suorittamastaan kauppahinnasta välityspalkkionsa myyjä siis maksaa palkkion (tosin palkkio on jo otettu huomioon asunnon myyntihinnassa) 16: jos kauppakirjassa mainitaan, että hinta ei ole pinta-alaperusteinen, riita raukeaa tähän muussa tapauksessa, käräjäoikeus voi päätyä määräämään hinnanalennuksen Miten käy, jos jättää vuokransa maksamatta? Miten käy, jos aiheuttaa tuhoa vuokraamassaan asunnnossa? Asunnon vuokraaminen (s.152-) vuokrasopimus tehtävä kirjallisesti voimassa toistaiseksi tai määräajan asunnon omistaja voi vaatia etukäteen enint. 3 kk vuokran määrää vastaavan vakuuden/pantin

19 vuokralaisella velvollisuus hoitaa huoneistoa huolellisesti maksaa vuokra ajallaan Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasuhde päättyy kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen Alle vuoden asumisen jälkeen irtisanomisaika omistajan puolelta on 3 kuukautta ja vuoden jälkeen 6 kk Vuokralaista ei saa irtisanoa mielivaltaisesti, tarvitaan pätevä syy Asukkaan puolelta irtisanomisaika on 1 kuukausi Esim: Matti ilmoittaa heinäkuun viimeisenä päivänä asunnon omistajalle, että hän muuttaa pois Vuokranmaksu päättyy Tiina ilmoittaa elokuun ensimmäisenä päivänä asunnon omistajalle, että hän muuttaa pois Vuokranmaksu päättyy Vuokrasopimuksen purkaminen, s. 156 Vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa (ensin varoitus) Perustelut: Omistajan puolelta: Asunnossa vietetään erittäin häiritsevää elämää tai se on vaarassa tuhoutua Asukkaan puolelta: Asunto luovutetaan hänelle puutteellisessa kunnossa tai siinä asuminen aiheuttaa terveysvaaran Häätö, s. 157: Vuokranantaja voi hakea tuomioistuimelta häätöä, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen ei suostu muuttamaan pois Tarvittaessa pyydetään ulosottomieheltä tuomion täytäntöönpanoa pakkotoimin teht.4 ja 11, s : Vuokralainen on oikeassa. Asunnon omistaja ei voi yksipuolisesti muuttaa tehtyä sopimusta

20 Ei voi koska sopimus on määräaikainen ja vuokra sovittiin kiinteäksi 11: Vuokralaisella on oikeus vuokrata asunnosta enintään puolet toiselle henkilölle, jollei siitä aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä Saako pankista helposti lainaa? Velkasuhde (s.164) kaksipuolinen oikeussuhde, johon sisältyy toisen osapuolen (velallisen) velvoite eli velka toista osapuolta (velkojaa) kohtaan ja velalliseen kohdistuva velkojan saamisoikeus Velkakirja (s ) Suullisesti annettu velkasitoumus pätevä myöhemmän todistelun helpottamiseksi erittäin suositeltavaa laatia velkakirja velkakirjan haltija voi siirtää velkakirjan ja siihen liittyvät saatavat kolmannelle henkilölle jne. Yhteisvelallisuus (s. 167) velallisia voi olla yksi tai useampia (ks. s. 166) saatavien perintätilanteessa velkoja voi vaatia koko suoritusta keneltä tahansa sopimusosapuolelta Voidaan myös sopia pääluvun mukaisesta vastuun jaosta Korko (s. 167) velka koroton, jos korosta ei erikseen sovita korot yleensä sidottu viitekorkoihin (esim. Euribor) velan maksun viivästyessä velallinen velvollinen maksamaan viivästyskorkoa Velan lakkaaminen (s.168) velka lakkaa kun se maksetaan velallisen syytä vaatia maksusta kuittaus velan anteeksiannossa velkoja luopuu saatavastaan velka lakkaa kun se on vanhentunut (pääsääntö: 3 v eräpäivästä) Mitä teen, jos tarvitsen aivan välttämättä jonkin kodinkoneen, mutta minulla ei juuri nyt ole siihen tarpeeksi rahaa? Kulutusluotot (s ) kulutusluottosopimus pikavippi

21 pankkilaina osamaksusopimus osapuolina elinkeinonharjoittaja velkojana ja kuluttaja velallisena kuluttajalla oikeus maksaa luotto takaisin ennen erääntymistä kulutusluottoja ei saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona hyödykkeitä markkinoidessa (s. 170) Luottokortti (s ) Mikä vaikutus sillä on tulevaisuuteeni, että ulosottomies on joutunut lähettämään minulle maksumääräyksen? Maksuhäiriömerkintä s luottotietorekisteriin merkitään niiden henkilöiden tiedot, joilla on yksikin perintään asti mennyt maksamaton lasku luottoja, luottokortteja tai osamaksusopimuksia ei myönnetä maksuhäiriöisille tietojen säilytysaika: - ulosotossa todettu varattomuus tai muu ulosottoeste (4 v.) - velkomustuomio (4 v.) - kulutusluottoon liittyvä maksuhäiriö (2 v.) - yksityishenkilön konkurssi (5v.) Vekseli (s. 171) perinteinen vekseli jäämässä pois käytöstä käyetty liikkeiden välisessä tavarakaupassa ja yksityishenkilöiden välisessä luotonannossa pankkivekseli on pankin antama sitoumus maksaa pankkivekselin määrä sen saajalle (käyttö lisääntymässä) Velan takaus (s ) takaaja sitoutuu vastuuseen siitä, että velallinen maksaa velkansa omavelkainen takaus: velallisen estyessä takaaja vastaa velasta kuin omasta velastaan pankit vaativat aina omavelkaisen takauksen

22 takaajalla oikeus saada velalliselta velkojalle suorittamansa määrä Mikä on panttilainaamon liikeidea? Pantti (s ) saamisen vakuudeksi asetettu velallisen omistama esine pantti voi olla käteispantti, jolloin panttina oleva irtain esine luovutetaan velkojan hallintaan Velkoja saa saamisensa määrän pantin arvosta, jollei saamista ole suoritettu sovitulla tavalla Saamisen arvon ylittävä osa pantista kuuluu pantin omistajalle Kiinnitys (s. 176) pantti jää velallisen hallintaan (esim. asunto) panttioikeus saatetaan julkiseksi erityisen kiinnitys- eli kirjaamismenettelyn avulla käräjäoikeudessa omistaja luovuttaa panttikirjan velkojalle velan vakuudeksi jos velka jää maksamatta, kiinteistö muutetaan rahaksi julkisella pakkohuutokaupalla velkojan vaatimuksesta Teht. 1,2,3, s : velallisen estyessä takaaja vastaa velasta kuin omasta velastaan 3. a): saatavien perintätilanteessa velkoja voi vaatia koko suoritusta keneltä tahansa sopimusosapuolelta jos ei olla sovittu pääluvun mukaisesta velkavastuun jaosta 3. b) takaajat tai velalliset voivat vaatia maksamaansa ylimääräistä osuutta niiltä takaajilta tai velallisilta, jotka eivät ole osuuttaan maksaneet Saatavien perintä (s.171) laki saatavien perinnästä velallinen pyritään saamaan vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt saatava pakottavaa oikeutta: laista ei saa poiketa velallisen vahingoksi, eli käyttää kyseenalaisia menetelmiä velallisen korvattava kohtuulliset perintäkulut ks. esimerkki s. 172!!! Ulosotto (s >) yleisin peruste on käräjäoikeuden lainvoimainen tuomio haetaan kirjallisesti ulosottomieheltä, jona toimii kihlakunnanvouti voidaan toimittaa myös muulle paikalliselle ulosottomiehelle (perintätoimisto)

23 1. ulosottomies lähettää maksukehotuksen 2. ulosmittaus (ensisijaisesti rahaa, sitten muuta omaisuutta ja viimeiseksi kiinteätä omaisuutta) 3. varojen jakaminen, eli rahaksi muutto (perintäkulut velalliselle) Ulosotto, s. 255 Yksityiselle henkilölle asetettu ulosottoperuste on voimassa 15 vuoden ajan Jos velkoja on yksityishenkilö tai saatava perustuu rikokseen on peruste voimassa 20 vuoden ajan Konkurssi (s. 256) yleensä menettelyn kohteena pysyvään maksukyvyttömyyteen ajautunut liikeyritys 1. Konkurssihakemus maksukyvyttömän velallisen koko omaisuus luovutetaan hänen velkojiensa hallintaan käräjäoikeudessa tuomioistuin määrää yhden tai useamman väliaikaisen pesänhoitajan, jonka tehtävänä on ottaa haltuunsa velallisen omaisuus ja luetteloida se Konkurssi (s. 256) 2. velkojain kuulustelu oikeudessa: velallinen vahvistaa pesäluettelon oikeaksi velkojat valitsevat yhden tai useamman pesänhoitajan (uskottu mies, toimitsijamies) Konkurssi (s. 252) 3. konkurssituomio vahvistetaan, mille saataville maksetaan konkurssipesän varoista jako-osuutta mitkä saatavat ovat etuoikeutettuja Miten tehdään konkurssirikos? Konkurssi (s. 252) 4. konkurssirikoksista voidaan vahingonkorvauksien ja vankeustuomion lisäksi tuomita liiketoimintakielto Velkajärjestely (s. 257) velallisen tulee ensisijaisesti neuvotella velkojan kanssa ja sopia maksujärjestelyistä

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 Sisällys I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 1 Perusasioita oikeudesta Mitä oikeus tarkoittaa? 14 Oikeusvaltio rakentuu lain perustalle 15 Oikeustieteessä tutkitaan eri oikeudenaloja 17 Kaikki ihmiset ovat

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö 1 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA 481/95 2 LAIN SOVELTAMINEN, AHVL

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu

Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu 1. Mikä on rikos? a. Teko, jolla pahoittaa toisen mielen b. Lainvastainen teko tai teon tekemättä jättäminen c. Teko, joka on väärin, jos siitä jää kiinni 2. Mitä lakia

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Mieti ennen kuin muutat

Mieti ennen kuin muutat Mieti ennen kuin muutat Millä rahoitat asumisen? vuokra (300-700 /kk) vuokravakuus (1-3 kk vuokra) kotivakuutus (alle 10 /kk) sähkö- ja vesilasku (40 /kk) huonekalut, astiat, ruoka, puhelin- ja nettiyhteydet

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia vuokran määrästä suhteellisen vapaasti. Vuokranmäärää Vuokran määrää harkittaessa otetaan kuitenkin

Vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia vuokran määrästä suhteellisen vapaasti. Vuokranmäärää Vuokran määrää harkittaessa otetaan kuitenkin 5.9 Vuokran maksaminen 5.9.1 Vuokra vapaarahoitteisissa asunnoissa Vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia vuokran määrästä suhteellisen vapaasti. Vuokranmäärää Vuokran määrää harkittaessa otetaan kuitenkin

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö.

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö. 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / _ Puhelinnumero Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / Puhelinnumero 2. Vuokralainen/vuokralaiset Nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1 Lähde: oikeusministerio.fi-verkkosivu, 7/2017 Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa (1 p). B.2. Lautamiehen pitää olla Suomen kansalainen (1p).

B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa (1 p). B.2. Lautamiehen pitää olla Suomen kansalainen (1p). TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2009 ARVOSTELUPERUSTEET KYSYMYS 1 A.1. Asiaa säätelee käräjäoikeuslaki B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella.

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella. Esisopimuksen kohdan "Esisopimuksen perusteella tapahtuvat maksut" perusteella maksettu kauppahinnan osasuoritus 30.000 euroa ja varsinaisen kaupan solmimisen yhteydessa maksettava 280.000 euroa muodostavat

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä.

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä. TARJOUS, vuokraoikeus Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI WORKSHOP RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ-TYÖRYHMÄ/ KiS, erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSLAIN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot