Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta"

Transkriptio

1 YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin sisältö lyhyesti Suomen oikeusjärjestys Henkilö ja perhe Perintö ja testamentti Tavaran ja palveluiden kauppa Asunnon kauppa Asunnon vuokra Velka ja vakuudet Työsopimus Rikokset Oikeudenkäynti Julkinen hallinto Yritykset Vapaa kansalaistoiminta Oikeusjärjestys Lakien säätäminen tehtävänjako? Hallitus Eduskunta Presidentti Tuomioistuimet Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

2 hyväksyy/hylkää lait Presidentti allekirjoittaa lait Tuomioistuimet soveltavat lakeja Mihin lakeja ja ylipäänsä sääntöjä tarvitaan? Laki ja moraali Oikeus ja oikeudenmukaisuus - ovat usein samoja asioita, mutta eivät aina Suomen oikeusjärjestyksen historia Mihin Suomen ensimmäiset kirjalliset lait perustuivat? Suomen laki Esipuhe, tuomarin ohjeet: Tuomarin pitää ensin ajatella, että hän on Jumalan käskynhaltija ja että se virka jota hän hoitaa, ei ole hänen omansa, vaan Jumalan; jonka tähden tuomiokin, jonka hän julistaa, on Jumalan tuomio, koska se julistetaan Jumalan virassa ja Jumalan puolesta, niin että se tosiaankin on Jumalan tuomio, eikä ihmisten. Lait rajoja, jotka ovat asetettu kansalaisten toiminnalle yhteiskunnan toimivuuden ja rauhan säilyttämiseksi

3 Yksityisoikeus (s. 17) Henkilöiden, eli yhteiskunnan jäsenten välisiä oikeussuhteita koskevat säännökset Pääosat ovat perhe-, perintö- ja varallisuusoikeus Osapuolet tasa-arvoisia keskenään Julkisoikeus (s. 17) Julkisen vallan organisaatiota ja käyttöä koskevien säännösten muodostama oikeudenala Valtion sisäinen julkisoikeus sisältää mm. rikosoikeuden, koska rikos on yhteiskuntaa vastaan suunnattu teko Julkisyhteisö jäseneensä nähden määräävässä asemassa, mutta yksityishenkilöt keskenään tasa-arvoisia Auttaako syytettyä oikeudenkäynnissä, jos pystyy todistamaan, että ei tiennyt tekemänsä teon olleen lainvastainen Vastaus: ei auta Suomen säädöskokoelma (S. 18) Lait ja asetukset ovat voimassa kun ne on julkaistu säädös-kokoelmassa Kansalaisvelvollisuuksiin kuuluu olla selvillä voimassa olevasta lainsäädännöstä Säädöskokoelma internetissä: Suomen lakien hierarkia (tärkeysjärjestys) perustuslaki, tavalliset lait eli eduskuntalait, tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja ministeriön asetukset alempien viranomaisten antamat oikeussäännöt Ristiriitatilanteessa ylempi säädös kumoaa alemman ajantasainen lainsäädäntö haku Miltä vuodelta ovat ja mitä koskevat vanhimmat voimassa olevat lait? Mistä laista löytyvät kaikki voimassa olevat liikennemerkit? Minkä rangaistuksen saa maanpetoksesta?

4 Perustuslaki, 2. luku 6 1. momentti: 1. Miltä vuodelta ovat ja mitä koskevat vanhimmat voimassa olevat lait? : oikeudenkäymiskaari : rakenuskaari, kauppakaari, maakaari 2. Mistä laista löytyvät kaikki voimassa olevat liikennemerkit? Tieliikenneasetus / Minkä rangaistuksen saa maanpetoksesta? Tavallinen: 1v 10v vankeutta, sotilasarvon menetys. Törkeä: 4v vankeutta elinkautinen 4. Perustuslaki, 2. luku 6 1. momentti: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä Kansainvälinen oikeus, s.20 Suomi on allekirjoittanut noin 50 kansainvälistä oikeudellista sopimusta Merkittävimpiä: Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus 1990 (ihmisoikeustuomioistuin Ranskan Strasbourgissa) Kansainvälinen oikeus Euroopan Unionin perustamis- ja liittymissopimukset 1995 (EU-tuomioistuin Belgian Brysselissä) Ristiriitatilanteessa EU:n lainsäädäntö ohittaa kansallisen lainsäädännön, s.23 Direktiivi= lainsäädäntäohje kansallista oikeutta varten, s. 23 Kansainvälinen oikeus Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus 1955 Voiko kissalle jättää perinnön Suomessa? Ei sillä kissa ei ole oikeussubjekti, eli oikeuksien haltija. Tällainen voi olla vain ihminen, lakikielessä luonnollinen henkilö Luonnollinen henkilö (s.27) = lakikielessä ihminen vastakohtana oikeushenkilölle eli juridiselle henkilölle, joita ovat mm. yhdistykset, yhtiöt ja säätiöt (ks. Kaavio s. 28) Oikeuskelpoisuus (s.28) =kyky olla oikeuksien haltija ja tulla velvoitetuksi Luonnollinen henkilö: syntymästä kuolemaan (ongelmana henkilön katoaminen)

5 Oikeushenkilö: silloin kun se on viralliseen rekisteriin, esim. kauppa- tai yhdistysrekisteriin merkittynä Oikeustoimi (s.29-31) Tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan, muutetaan tai kumotaan Luonnollinen henkilö saavuttaa oikeus-toimikelpoisuuden tullessaan täysi-ikäiseksi 18-vuotiaana Vajaavaltaisten eli alle 18-vuotiaiden ja holhottavaksi julistettujen kelpoisuus tehdä oikeustoimia on rajoitettu Edunvalvoja tekee oikeustoimet vajaavaltaisen puolesta Minkä ikäisenä voi Suomessa joutua syytetyksi rikoksesta? Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15 vuoden iässä, mutta korvausvelvollisuus teoriassa jo syntymästä (ks. Kaavio s. 32) -Ovatko ikärajat sopivat? Valtuutus (s. 33) Toimenpide, jolla henkilö (päämies) oikeuttaa toisen edustamaan itseään oikeustoimessa Tavallisimmin valtuutus tapahtuu valtuuttajan antamalla valtakirjalla (ks. s ) Teht. 2: 2,4,5,6,9 s. 44--> Oikeuskelpoisuus staattinen käsite: esim. kyky omistaa tai olla oppivelvollinen Oikeudellinen toimintakelpoisuus dynaaminen käsite: kyky perustaa, muuttaa tai kumota oikeussuhteita (vanha yo-tehtävä) 4: Oikeuskelpoisuus syntymässä Vahingonkorvausvastuu 0 v. Rikosoikeudellinen vastuu 15 v.

6 Oikeudellinen toimintakelpoisuus 18 v., ellei määrätty edunvalvojaa, tai julistettu vajaavaltaiseksi (vanha yo-tehtävä) 5: Vajaavaltaisen kaupan sitovuus riippuu seur. tekijöistä: 6: 1. kaupan merkittävyys 2. kaupankohteen laatu 3. kauppahinnan maksutapa 4. tarvittavan rahan hankkimistapa Vajaavaltaisella oikeus määrätä omalla työllä hankitusta omaisuudesta. Oikeustoimi on tässä tapauksessa pätevä. a) edunvalvojan määrää 1) käräjäoikeus tai 2) maistraatti, jos henkilö ymmärtää asian ja suostuu siihen b) jos henkilö on kykenemätön huolehtimaan asioistaan, eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan c) toimintakelpoisuuden rajoittamisharkinnassa on monta muuttujaa: ihmisten henk.koht. ominaisuudet ja elämäntilanne vaihtelevat 9: a) mm. terveystarkastus, avioliiton solmiminen, kutsuntatarkastus ja työsopimuksen täyttäminen työntekijänä b) mainittujen oikeustoimien tekeminen edellyttää henkilökohtaisuutta Sopimus kontrahti (s.36-37) Kahden tai useamman tahon välinen oikeustoimi Esim. kauppa tai työsopimus Kirjallinen ja suullinen sopimus yhtä päteviä Tästä huolimatta kirjalliset sopimukset ovat aina erittäin suositeltavia Sopimus kontrahti Määrämuotoinen sopimus - jos laissa määrätty (s.37) muotovaatimuksia: esim. osamaksusopimus tehtävä kirjallisesti, kiinteistön kauppa tehtävä julkisen kaupanvahvistajan läsnäollessa

7 teht. 17 ja 18 s : b) toista osapuolta ei ole pakotettu sopimuksen tekemiseen (paitsi esim. s.36) c) sopijapuolet ovat oikeustoimikelpoisia 18: kaikki muut paitsi pelivelka ovat päteviä oikeustoimia (arpajaislain mukaan rahapelejä ei voi pelata velaksi ja pelin ylläpitäjällä tulee olla valtioneuvoston lupa) Voiko lapselleen antaa kirosanan nimeksi? Nimi Nimilaki Jokaisella tulee olla etu- ja sukunimi Etunimiä saa olla enintään kolme Nimi ei saa olla loukkaava tai sopimaton Pojalle ei saa antaa tytön nimeä ja toisinpäin Nimi ei saa poiketa kotimaisesta käytännöstä (ei ongelmaa, jos nimi kalenterissa) Etu- ja sukunimen saa vaihtaa yhden kerran J Sees Steinway Salonen Ainut Vain Marjaana Laura Laitinen ja Mikko Korhonen avioituvat. Millaisia vaihtoehtoja heillä on sukunimen suhteen? Mikä tuli perheen tyttären Liisan nimeksi eri vaihtoehdoissa? Väestörekisterikeskus sisäasiainministeriön alainen virasto tehtävänä ylläpitää väestötietojärjestelmää nimipalvelu Sosiaaliturva-tunnus,sotu Maistraatit ylläpitävät yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa valtakunnallista väestötietojärjestelmää tallentavat tiedot ja muutokset väestötietojärjestelmään omalta toimialueeltaan Suomessa toimii 36 maistraattia ja 21 palveluyksikköä

8 Lähin maistraatti on Lohjalla Miten muuttoilmoitus tehdään? Muuttoilmoitus (s.52) Ilmoitus on tehtävä maistraatille viimeistään viikon kuluessa muutosta Ilmoitus tehdään kun muutetaan pysyvästi asunnosta toiseen tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa Virkatodistus kestää yli kolme kuukautta Väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella laadittava todistus Maistraatit antavat virkatodistuksia kaikista väestötietojärjestelmään merkityistä henkilöistä Evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat virkatodistuksia omista jäsenistään Avioliitto Vastaa oheisten lakipykälien ja kirjan s avulla seuraaviin kysymyksiin: 1. Ketkä eivät saa mennä keskenään avioliittoon? 2. Kuka saa suorittaa vihkimisen? 3. Milloin vihkijä ei saa suorittaa vihkimistä? 4. Miten omaisuus jakaantuu puolisoiden kesken avioliitossa? 5. Miten perheen elatusvelvollisuus jakaantuu puolisoiden kesken? 6. Mikä on avioehto ja milloin se kannattaa sopia? Vastaukset Ketkä eivät saa mennä keskenään avioliittoon? serkkua läheisemmät sukulaiset samaa sukupuolta olevat alle 18-vuotias ilman erityislupaa sellaiset henkilöt jotka ovat jo avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kuka saa suorittaa vihkimisen?

9 pappi tai muu uskonnollisen yhteisön henkilö, jolle se toimitus kuuluu käräjätuomari, laamanni tai henkikirjoittaja Milloin vihkijä ei saa suorittaa vihkimistä? Jos vihkijä saa tietoonsa seikan joka estää avioliiton Avioliiton esteitä ei ole tutkittu viimeisen neljän kuukauden aikana jompikumpi vihittävistä on häiriintyneessä mielentilassa Todistajia ei ole paikalla Miten omaisuus jakaantuu puolisoiden kesken avioliitossa? avio-oikeuden perusteella omaisuus on käytännössä avioliitossa yhteistä Avioliiton aikana kerääntyvä omaisuus on yhteistä se omaisuus (ja velka) joka puolisolla on avioliittoon mennessään kuuluu edelleen hänelle. (eli sen käytöstä voi päättää edelleen itse) Perheen elatusta varten tehdystä velasta vastaavat molemmat puolisot kykyjensä mukaan Miten perheen elatusvelvollisuus jakaantuu puolisoiden kesken? Kummankin puolison tulee osallistua perheen elatukseen Mikä on avioehto ja milloin se kannattaa sopia? Avioehto kumoaa eron sattuessa avio-oikeuden toisen omaisuuteen solmitaan ennen avioliittoa tai sen aikana Se kannattaa sopia varsinkin silloin kun itsellä on huomattavasti suurempi omaisuus kuin puolisolla Epäonnistuneen avioliiton vaiheet (s.60 ) Omaisuuden ositus (s.63 ) Avio-oikeus ei koske testamenttia tai lahjaa, jonka luovuttaja on määrännyt, että puolisolla ei ole siihen avio-oikeutta

10 Omaisuuden ositus Miten avoliitto eroaa avioliitosta? Avoliitto, s Avoliitossa ei perintöoikeutta puolisoiden kesken Keskinäinen testamentti voidaan kuitenkin tehdä Suhde voidaan rekisteröidä Lapset Avoliitossa ei velvollisuutta elättää toisen lapsia Syntyneiden lasten holhooja on äiti Isä on holhooja vasta kun tunnustaa isyytensä huoltajuussopimus Usein tehdään Eron sattuessa omaisuutta ei ositeta, vaan molemmat pitävät omansa (ellei muuta sovittu) lasten huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta on sovittava Rekisteröity parisuhde, s Yksinäiselle äidille syntynyt lapsi Äiti on automaattisesti lapsen huoltaja, jos hän tähän tehtävään soveltuu ja haluaa Lapsen isän selvittämiseksi viranomaiset voivat määrätä isyystutkimuksen Kun isyys on todettu ja tunnustettu, lapsi saa isäänsä elatus- ja perintöoikeuden, vaikka ei olisi tämän kanssa tekemisissä Perunkirjoitus (s. 84 ) 3 kuukauden kuluessa kuolemasta luetteloidaan vainajan varat ja velat selvitetään perinnönjako veroviranomaiset määräävät perintöveron Rintaperilliset maksavat ylittävästä perinnön osasta 10-16% veroa sen suuruudesta riippuen Perimys-järjestysei ei testamenttia Testamentti s.81 Oikeustoimi, jossa määrätään jäämistön siirtymisestä perimysjärjestyksestä

11 poikkeavalla tavalla laaditaan kirjallisesti kahden todistajan läsnäollessa, jotka eivät ole edunsaajia tai asianosaisia Keskinäinen testamentti leskelle omistus ja/tai hallintaoikeus siihen pesän osaan joka jää lesken aviooikeusosan ulkopuolelle rintaperillisen lakiosaa ei normaalisti voida testamentilla syrjäyttää Harvinaiset poikkeukset pääkäytännöstä: * jos yrittää surmata tai surmaa perittävän, tai jos loukkaa tätä syvästi, tai jos viettää epäsiveellistä elämää, voidaan lakiosa evätä Rintaperillinen on aina oikeutettu lakiosaan Perinnön jakautuminen rintaperillisille ja puolisolle Perintö puolisolle ei rintaperillisiä Avioehtosopimus ja perinnönjako Voidaan sopia, että avioerossa ei avio-oikeutta ole, mutta kuoleman purkaessa liiton, avio-oikeus on normaaliin tapaan olemassa Voidaan sopia myös toisinpäin, eli laatia kuolemaperusteinen avioehtosopimus, jolloin avioehdon piiriin kuuluva omaisuus joko on tai ei ole perintöä Ennakkoperintö, s. 81 Omaisuuttaan voi jo eläessään lahjoittaa esim. seuraaville sukupolville kerran kolmessa vuodessa voi samalle henkilölle/taholle lahjoittaa 3400, niin että siitä ei peritä lahja- tai perintöveroja Perintöveroprosentit: rintaperilliset, eli 1. veroluokka Velka ei periydy, vaan se ulosmitataan kuolinpesästä Jos kuolinpesän varat eivät riitä, joutuvat mahdolliset takaajat maksamaan lainan takaisin * Kuoleman tai sairauden yms. syiden vuoksi lainalle voi ottaa myös vakuutuksen * tehtäviä s ,2,4,7,8 1: ensin ositus, jolloin puolisoiden avio-osaksi tulee ( ) /2 = Hilkalle tasinkoa 6 250, joka lisätään hänen omaisuuteensa euroon Avio-osaksi täten:

12 Erkin rintaperillinen Kirsti saa siitä puolet, eli ja rintaperillisen (Lassen) sijaisperillinen Saila verot 10-16%, jos perintöosuus yli e, eli tässä tapauksessa verovapaa perinnönjako 2: kysyjä on äitinsä rintaperillinen uuden aviomiehen omaisuutta hän ei peri, mutta avio-oikeuden nojalla äidin aviooikeusosaan saattaa siirtyä uuden aviomiehen omaisuutta, jonka hän sitten voi aikanaan periä 4: Puolisoilla on oikeus testamentata avio-oikeusosansa testamentilla ei voi kuitenkaan sulkea pois rintaperillisiä 7: Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta Jos toinen kuolee, koko hänen omaisuutensa siirtyy hänen lapsilleen Jos lapsia ei ole, omaisuus periytyy vanhemmille jne. perimysjärjestyksen mukaan keskinäinen testamentti voidaan kuitenkin tehdä, tai parisuhde voidaan rekisteröidä, mikä muuttaa tilanteen 8: A) Omaa lasta ei voi tehdä kokonaan perinnöttömäksi Lapsi on aina oikeutettu lakiosaan (paitsi harvinaiset poikkeukset) B) Hän voi määrätä testamentilla perintönsä vapaaosasta miten tahtoo. Testamentissa voi myös määrätä, ettei perintö kuulu saajan puolison avio-oikeuden piiriin Mitä voin tehdä jos kokee itsensä huijatuksi kaupanteossa esimerkiksi ostettu tavara ei toimikaan niin kuin luvattiin? Tavaran ja palvelusten kauppa s. 98--> Kuluttajansuojalakia sovelletaan kun kaupan osapuolina ovat yksityinen henkilö ja elinkeinonharjoittaja Kahden yksityishenkilön väliseen kaupantekoon sovelletaan kauppalakia Myyjän viivästyminen (s. 99 )

13 tavara luovutettava ostajalle kohtuullisessa ajassa kaupanteosta jos viivästyminen: - maksusta pidättyminen - kaupan purku - vahingonkorvaus Tavaran virhe (s ) myydyn tavaran tulee: - olla sopimuksen ja annettujen tietojen mukainen - sopia käyttötarkoitukseensa - olla saatavana sovitusti - olla virheetön 6kk toteamisaika lähes kaikilla tavaroilla puolen vuoden takuu!!! Virheen seuraamukset (s ) ilmoitus virheestä tehtävä myyjälle 2 kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta myyjä velvollinen - korjaamaan virheen, - vaihtamaan tuotteen, - suostumaan hinnanalennukseen tai - perumaan kaupan (jos virhe iso) Ostajan sopimusrikkomus (s. 102) kauppahinta maksettava sovitusti myyjä voi vaatia viivästyskorkoa myyjä voi purkaa kaupan ostajalla ei kaupanpurkuoikeutta (jos ei virhettä) myyjä voi vaatia vahingon-korvausta puretusta kaupasta Kotimyynti ja etämyynti (s ) Hyödykkeen tarjoaminen kuluttajalle muualla, kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa kuluttajalla oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa (vaihto- tai palautusoikeus) palautuksesta tai vaihdosta ei kuluja ostajalle mittatilaustavaroissa, ääni- sekä kuvatallenteissa ja tietokoneohjelmissa yms. ei

14 palautusoikeutta, jos sinetti/pakkaus avattu Osamaksukauppa (s ) kirjallinen sopimus tehtävä myyjällä tavallisesti omistusoikeus tavaraan kunnes viimeinenkin erä maksettu myyjä voi purkaa kaupan ja lunastaa esineen, jos maksu viivästyy Kuluttajapalvelukset (s.107 ) Palveluiden kaupassa pätevät suurin piirtein samat kauppalait ja kuluttajansuojasäännöt joista kerrottiin tavaroiden kaupan yhteydessä Kuluttajan oikeussuoja sto.fi Galaktori -peli teht. 1,2,3,7 s : kuluttajansuojalakia sovelletaan kun yksityishenkilö ostaa elinkeinonharjoittajalta kulutustavaran yksityiskäyttöön Tässä tapauksessa kohdat: 2: B,D,F Solmittu kauppa sitoo molempia osapuolia. Perumiselle ei laillista perustetta, koska ostetussa tuotteessa ei virhettä. 3: a) tietokoneen kauppa mahdollista peruuttaa 14 pv kuluessa (kotimyynti) b) peruutuksesta voi ilmoittaa myyjälle suullisesti, puhelimitse tai kirjallisesti Tietokoneen noutopaikka on ilmoitettava, tai se on palautettava itse c) palautuksesta aiheutuvat kulut ovat myyjän vastuulla d) kuten kohdassa a) e) kunnan kuluttajaneuvonta antaa maksutonta neuvontapalvelua 7: Asianosaiset eivät voi sopia kaupan ehdoista poiketen lainsäädännöstä ostajan tappioksi.

15 B:n asettama takaisinottoehto on tehoton lainvastaisena. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, takaisinoton suorittaa tilityksen avulla ulosottomies. Vierailu käräjäoikeuteen varaa paikka sinulle sopivana ajankohtana (5 eri päivää) mikäli liikutte omalla autolla, huolehtikaa siitä, ettette saa pysäköintivirhemaksua meille varatut oikeudenkäynnit ovat salissa 1? paikalla oltava vähän ennen sovittua aikaa (aula) aulassa on naulakkoja, mutta koska erityisesti tässä talossa rosvoja menee ja tulee, taskuihin ei tule jättää mitään varastamisen arvoista saliin mennään kun tuomari kutsuu asianosaiset sisään ja poistutaan jos tuomari sitä pyytää yleisön istumapaikat ovat salin takimmaisilla istuinriveillä seuraajat eivät saa mitenkään osallistua tai häiritä oikeudenkäyntejä, esim. naurulla tms. kännyköiden ja muiden laitteiden tulee olla suljettu istunnosta voi poistua kun se on päättynyt eri istuntojen välissä ei tarvitse poistua salista voi seurata niin monta istuntoa kuin haluaa Suomalaiset asuvat joko omassa tai vuokra-asunnossa omistusasunnot 65% osa-omistusasunnot 10% vuokra-asunnot 25% Asunto-osake, s > asunto-osakeyhtiön menot katetaan perimällä asunnon omistajilta yhtiövastiketta osakkeenomistajat päättävät yhtiön asioista varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiökokouksissa vastiketta voidaan korottaa tai osakkailta periä maksuja yhtiössä tehdyistä remonteista kun ostaa asunnon, kannattaa ottaa selvää tulevista korjaustarpeista

16 Asunto-osakkeen kauppa (s. 122) ostetaan tietyn huoneiston hallintaan oikeuttava osake tai osakeryhmä, eli arvopaperi kaupan kohteena sovellettava laki: asuntokauppalaki - pakottavaa oikeutta silloin kun myyjä elinkeinonharjoittaja ja ostaja yksityishenkilö laista kuluttajan vahingoksi poikkeava sopimusehto mitätön Uuden asunnon kauppa (s.123) asunto-osakeyhtiön perustaa tavallisesti rakennusliike ostamista aikovan syytä tutustua ns. turva-asiakirjoihin (ks. s. 123) asuntojen omistajat osallistuvat valmiin talon hallinnointiin muodostamalla yhtiökokouksen Käytetyn asunnon kauppa (s ) yleensä yksityishenkilöiden välistä kauppaa, jossa osapuolet tasa-arvoisia ostoa aikovan syytä tutustua isännöitsijätodistukseen (ks. s ) uusi omistaja yhdessä vastuussa edellisen omistajan maksamatta jättämistä vastikkeista kolmen kuukauden ajalta (vähennetään myyntihinnasta tarvittaessa) myyntioikeuden esteenä voi olla hallintaan kohdistuva käyttörajoitus (kuten lesken hallintaoikeus) yhtiöjärjestyksessä voi olla ns. lunastuslauseke Kauppakirja (s. 127) kaupasta laaditaan kauppakirja ostajan maksettava 1,6% varainsiirtoveroa kauppahinnasta alle 39v ensiasunnon hankkijalla ei varainsiirtoveroa mahdollinen käsiraha on osa kauppahintaa teht 2. s.145 Kiinteistön kauppa (s ) Kiinteistö on maata, johon mahdollisesti sisältyy esim. asuinkiinteistö tila, tai tontti (kaavoitetulla alueella) kauppaa koskevat säädökset maakaaressa Kun ostetaan kerros- tai rivitaloasunto, on yleensä kyse ASUNNONKAUPASTA

17 Kun ostetaan omakotitalo, on yleensä kyse KIINTEISTÖNKAUPASTA Kiinteistön kauppa (s ) kiinteistön määräosa on laskennallinen osuus kiinteistön arvosta, esim. 1/3 määräosiin jakamista kutsutaan halkomiseksi Määräala (s.133) myyjän ja ostajan maastoon merkitsemä alue lohkomisessa määräala muodostetaan itsenäiseksi tilaksi kiinteistön kaupan jälkeen hankittava lainhuuto käräjäoikeudelta 6 kuukauden kuluessa (s. 133) kiinteistöjä koskevat maanmittaukselliset perustiedot merkitty kiinteistörekisteriin (s. 133) lisäys: kiinteistöllä voi olla rasitteita, kuten velvollisuus luovuttaa maata kaapelien, putkistojen sekä teiden rakentamiseen ja ylläpitoon Mitä teen, jos ostamani asunto paljastuukin homepommiksi? Viivästys ja virhe (s ) Asunnon ja kiinteistön kaupassa viivästykset ja virheet johtavat samankaltaisiin oikeustoimiin kuten muussa kaupankäynnissä: maksusta pidättyminen virheen korjaaminen hinnan alennus vahingonkorvaus kaupan purku Myyjän vastuu koskee myös piilevää virhettä, josta asunnon ostajan on ilmoitettava kahden vuoden kuluessa (s. 141) Kiinteistön kaupassa myyjän virhevastuu on viiden vuoden mittainen (s. 142) Miten voi varmistua siitä, että ostettava asunto on varmasti kunnossa? Kuntotarkastus Yleinen, mutta ei pakollinen käytäntö Löytyneet viat voivat sopimuksen mukaan alentaa myyntihintaa, tai jopa estää kaupanteon

18 Myyjällä ei ole myöhemmin vastuuta tarkastuksessa löytyneistä vioista, jos kauppa niistä huolimatta tehdään Tarkastusraportissa on tuotava löytyneet viat ja korjauskehoitukset selvästi esiin Tarkastuksen tehneellä yrityksellä ei ole vastuuta mistään asunnosta löytyvistä vioista huomattiin ne tarkastuksessa tai ei! Jokamiehenoikeudet (s ) Oikeudet käyttää maa- ja vesialueita niiden omistuksesta riippumatta Rajoitukset: Avotulen teko kielletty ilman maanomistajan lupaa Kalastus ja metsästys hieman rajoitettua Kenenkään kotipihalle tai kiinteistön välittömään läheisyyteen ei voi mennä ilman lupaa teht 9,13,16 s : asuntoyhtiö voi kieltää tupakoinnin yhtiön parvekkeilla esim. porraskäytävien yhteydessä tupakointia ei voi kieltää asuntojen omilla parvekkeilla 13: ostaja maksaa vain kauppahinnan kiinteistönvälittäjä vähentää myyjälle suorittamastaan kauppahinnasta välityspalkkionsa myyjä siis maksaa palkkion (tosin palkkio on jo otettu huomioon asunnon myyntihinnassa) 16: jos kauppakirjassa mainitaan, että hinta ei ole pinta-alaperusteinen, riita raukeaa tähän muussa tapauksessa, käräjäoikeus voi päätyä määräämään hinnanalennuksen Miten käy, jos jättää vuokransa maksamatta? Miten käy, jos aiheuttaa tuhoa vuokraamassaan asunnnossa? Asunnon vuokraaminen (s.152-) vuokrasopimus tehtävä kirjallisesti voimassa toistaiseksi tai määräajan asunnon omistaja voi vaatia etukäteen enint. 3 kk vuokran määrää vastaavan vakuuden/pantin

19 vuokralaisella velvollisuus hoitaa huoneistoa huolellisesti maksaa vuokra ajallaan Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasuhde päättyy kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen Alle vuoden asumisen jälkeen irtisanomisaika omistajan puolelta on 3 kuukautta ja vuoden jälkeen 6 kk Vuokralaista ei saa irtisanoa mielivaltaisesti, tarvitaan pätevä syy Asukkaan puolelta irtisanomisaika on 1 kuukausi Esim: Matti ilmoittaa heinäkuun viimeisenä päivänä asunnon omistajalle, että hän muuttaa pois Vuokranmaksu päättyy Tiina ilmoittaa elokuun ensimmäisenä päivänä asunnon omistajalle, että hän muuttaa pois Vuokranmaksu päättyy Vuokrasopimuksen purkaminen, s. 156 Vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa (ensin varoitus) Perustelut: Omistajan puolelta: Asunnossa vietetään erittäin häiritsevää elämää tai se on vaarassa tuhoutua Asukkaan puolelta: Asunto luovutetaan hänelle puutteellisessa kunnossa tai siinä asuminen aiheuttaa terveysvaaran Häätö, s. 157: Vuokranantaja voi hakea tuomioistuimelta häätöä, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen ei suostu muuttamaan pois Tarvittaessa pyydetään ulosottomieheltä tuomion täytäntöönpanoa pakkotoimin teht.4 ja 11, s : Vuokralainen on oikeassa. Asunnon omistaja ei voi yksipuolisesti muuttaa tehtyä sopimusta

20 Ei voi koska sopimus on määräaikainen ja vuokra sovittiin kiinteäksi 11: Vuokralaisella on oikeus vuokrata asunnosta enintään puolet toiselle henkilölle, jollei siitä aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä Saako pankista helposti lainaa? Velkasuhde (s.164) kaksipuolinen oikeussuhde, johon sisältyy toisen osapuolen (velallisen) velvoite eli velka toista osapuolta (velkojaa) kohtaan ja velalliseen kohdistuva velkojan saamisoikeus Velkakirja (s ) Suullisesti annettu velkasitoumus pätevä myöhemmän todistelun helpottamiseksi erittäin suositeltavaa laatia velkakirja velkakirjan haltija voi siirtää velkakirjan ja siihen liittyvät saatavat kolmannelle henkilölle jne. Yhteisvelallisuus (s. 167) velallisia voi olla yksi tai useampia (ks. s. 166) saatavien perintätilanteessa velkoja voi vaatia koko suoritusta keneltä tahansa sopimusosapuolelta Voidaan myös sopia pääluvun mukaisesta vastuun jaosta Korko (s. 167) velka koroton, jos korosta ei erikseen sovita korot yleensä sidottu viitekorkoihin (esim. Euribor) velan maksun viivästyessä velallinen velvollinen maksamaan viivästyskorkoa Velan lakkaaminen (s.168) velka lakkaa kun se maksetaan velallisen syytä vaatia maksusta kuittaus velan anteeksiannossa velkoja luopuu saatavastaan velka lakkaa kun se on vanhentunut (pääsääntö: 3 v eräpäivästä) Mitä teen, jos tarvitsen aivan välttämättä jonkin kodinkoneen, mutta minulla ei juuri nyt ole siihen tarpeeksi rahaa? Kulutusluotot (s ) kulutusluottosopimus pikavippi

21 pankkilaina osamaksusopimus osapuolina elinkeinonharjoittaja velkojana ja kuluttaja velallisena kuluttajalla oikeus maksaa luotto takaisin ennen erääntymistä kulutusluottoja ei saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona hyödykkeitä markkinoidessa (s. 170) Luottokortti (s ) Mikä vaikutus sillä on tulevaisuuteeni, että ulosottomies on joutunut lähettämään minulle maksumääräyksen? Maksuhäiriömerkintä s luottotietorekisteriin merkitään niiden henkilöiden tiedot, joilla on yksikin perintään asti mennyt maksamaton lasku luottoja, luottokortteja tai osamaksusopimuksia ei myönnetä maksuhäiriöisille tietojen säilytysaika: - ulosotossa todettu varattomuus tai muu ulosottoeste (4 v.) - velkomustuomio (4 v.) - kulutusluottoon liittyvä maksuhäiriö (2 v.) - yksityishenkilön konkurssi (5v.) Vekseli (s. 171) perinteinen vekseli jäämässä pois käytöstä käyetty liikkeiden välisessä tavarakaupassa ja yksityishenkilöiden välisessä luotonannossa pankkivekseli on pankin antama sitoumus maksaa pankkivekselin määrä sen saajalle (käyttö lisääntymässä) Velan takaus (s ) takaaja sitoutuu vastuuseen siitä, että velallinen maksaa velkansa omavelkainen takaus: velallisen estyessä takaaja vastaa velasta kuin omasta velastaan pankit vaativat aina omavelkaisen takauksen

22 takaajalla oikeus saada velalliselta velkojalle suorittamansa määrä Mikä on panttilainaamon liikeidea? Pantti (s ) saamisen vakuudeksi asetettu velallisen omistama esine pantti voi olla käteispantti, jolloin panttina oleva irtain esine luovutetaan velkojan hallintaan Velkoja saa saamisensa määrän pantin arvosta, jollei saamista ole suoritettu sovitulla tavalla Saamisen arvon ylittävä osa pantista kuuluu pantin omistajalle Kiinnitys (s. 176) pantti jää velallisen hallintaan (esim. asunto) panttioikeus saatetaan julkiseksi erityisen kiinnitys- eli kirjaamismenettelyn avulla käräjäoikeudessa omistaja luovuttaa panttikirjan velkojalle velan vakuudeksi jos velka jää maksamatta, kiinteistö muutetaan rahaksi julkisella pakkohuutokaupalla velkojan vaatimuksesta Teht. 1,2,3, s : velallisen estyessä takaaja vastaa velasta kuin omasta velastaan 3. a): saatavien perintätilanteessa velkoja voi vaatia koko suoritusta keneltä tahansa sopimusosapuolelta jos ei olla sovittu pääluvun mukaisesta velkavastuun jaosta 3. b) takaajat tai velalliset voivat vaatia maksamaansa ylimääräistä osuutta niiltä takaajilta tai velallisilta, jotka eivät ole osuuttaan maksaneet Saatavien perintä (s.171) laki saatavien perinnästä velallinen pyritään saamaan vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt saatava pakottavaa oikeutta: laista ei saa poiketa velallisen vahingoksi, eli käyttää kyseenalaisia menetelmiä velallisen korvattava kohtuulliset perintäkulut ks. esimerkki s. 172!!! Ulosotto (s >) yleisin peruste on käräjäoikeuden lainvoimainen tuomio haetaan kirjallisesti ulosottomieheltä, jona toimii kihlakunnanvouti voidaan toimittaa myös muulle paikalliselle ulosottomiehelle (perintätoimisto)

23 1. ulosottomies lähettää maksukehotuksen 2. ulosmittaus (ensisijaisesti rahaa, sitten muuta omaisuutta ja viimeiseksi kiinteätä omaisuutta) 3. varojen jakaminen, eli rahaksi muutto (perintäkulut velalliselle) Ulosotto, s. 255 Yksityiselle henkilölle asetettu ulosottoperuste on voimassa 15 vuoden ajan Jos velkoja on yksityishenkilö tai saatava perustuu rikokseen on peruste voimassa 20 vuoden ajan Konkurssi (s. 256) yleensä menettelyn kohteena pysyvään maksukyvyttömyyteen ajautunut liikeyritys 1. Konkurssihakemus maksukyvyttömän velallisen koko omaisuus luovutetaan hänen velkojiensa hallintaan käräjäoikeudessa tuomioistuin määrää yhden tai useamman väliaikaisen pesänhoitajan, jonka tehtävänä on ottaa haltuunsa velallisen omaisuus ja luetteloida se Konkurssi (s. 256) 2. velkojain kuulustelu oikeudessa: velallinen vahvistaa pesäluettelon oikeaksi velkojat valitsevat yhden tai useamman pesänhoitajan (uskottu mies, toimitsijamies) Konkurssi (s. 252) 3. konkurssituomio vahvistetaan, mille saataville maksetaan konkurssipesän varoista jako-osuutta mitkä saatavat ovat etuoikeutettuja Miten tehdään konkurssirikos? Konkurssi (s. 252) 4. konkurssirikoksista voidaan vahingonkorvauksien ja vankeustuomion lisäksi tuomita liiketoimintakielto Velkajärjestely (s. 257) velallisen tulee ensisijaisesti neuvotella velkojan kanssa ja sopia maksujärjestelyistä

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus 1. Vastaus a) vapaamuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi eli sopimus, tarkemmin ilmaistuna kauppa b) määrämuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi c)

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Oikeusavun käsikirja 2013

Oikeusavun käsikirja 2013 8/2013 Oikeusavun käsikirja 2013 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän suositukset 8/2013 Oikeusavun käsikirja 2013 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Kuluttajana Ruotsissa. Finska

Kuluttajana Ruotsissa. Finska Kuluttajana Ruotsissa Finska Kuluttajana Ruotsissa Tutustu tähän oppaaseen, kun haluat saada lisätietoja Ruotsin kuluttajalaeista. Olemme koonneet oppaaseen tärkeitä tietoja ja hyviä neuvoja. Neuvoja ja

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot