Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta"

Transkriptio

1 YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin sisältö lyhyesti Suomen oikeusjärjestys Henkilö ja perhe Perintö ja testamentti Tavaran ja palveluiden kauppa Asunnon kauppa Asunnon vuokra Velka ja vakuudet Työsopimus Rikokset Oikeudenkäynti Julkinen hallinto Yritykset Vapaa kansalaistoiminta Oikeusjärjestys Lakien säätäminen tehtävänjako? Hallitus Eduskunta Presidentti Tuomioistuimet Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

2 hyväksyy/hylkää lait Presidentti allekirjoittaa lait Tuomioistuimet soveltavat lakeja Mihin lakeja ja ylipäänsä sääntöjä tarvitaan? Laki ja moraali Oikeus ja oikeudenmukaisuus - ovat usein samoja asioita, mutta eivät aina Suomen oikeusjärjestyksen historia Mihin Suomen ensimmäiset kirjalliset lait perustuivat? Suomen laki Esipuhe, tuomarin ohjeet: Tuomarin pitää ensin ajatella, että hän on Jumalan käskynhaltija ja että se virka jota hän hoitaa, ei ole hänen omansa, vaan Jumalan; jonka tähden tuomiokin, jonka hän julistaa, on Jumalan tuomio, koska se julistetaan Jumalan virassa ja Jumalan puolesta, niin että se tosiaankin on Jumalan tuomio, eikä ihmisten. Lait rajoja, jotka ovat asetettu kansalaisten toiminnalle yhteiskunnan toimivuuden ja rauhan säilyttämiseksi

3 Yksityisoikeus (s. 17) Henkilöiden, eli yhteiskunnan jäsenten välisiä oikeussuhteita koskevat säännökset Pääosat ovat perhe-, perintö- ja varallisuusoikeus Osapuolet tasa-arvoisia keskenään Julkisoikeus (s. 17) Julkisen vallan organisaatiota ja käyttöä koskevien säännösten muodostama oikeudenala Valtion sisäinen julkisoikeus sisältää mm. rikosoikeuden, koska rikos on yhteiskuntaa vastaan suunnattu teko Julkisyhteisö jäseneensä nähden määräävässä asemassa, mutta yksityishenkilöt keskenään tasa-arvoisia Auttaako syytettyä oikeudenkäynnissä, jos pystyy todistamaan, että ei tiennyt tekemänsä teon olleen lainvastainen Vastaus: ei auta Suomen säädöskokoelma (S. 18) Lait ja asetukset ovat voimassa kun ne on julkaistu säädös-kokoelmassa Kansalaisvelvollisuuksiin kuuluu olla selvillä voimassa olevasta lainsäädännöstä Säädöskokoelma internetissä: Suomen lakien hierarkia (tärkeysjärjestys) perustuslaki, tavalliset lait eli eduskuntalait, tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja ministeriön asetukset alempien viranomaisten antamat oikeussäännöt Ristiriitatilanteessa ylempi säädös kumoaa alemman ajantasainen lainsäädäntö haku Miltä vuodelta ovat ja mitä koskevat vanhimmat voimassa olevat lait? Mistä laista löytyvät kaikki voimassa olevat liikennemerkit? Minkä rangaistuksen saa maanpetoksesta?

4 Perustuslaki, 2. luku 6 1. momentti: 1. Miltä vuodelta ovat ja mitä koskevat vanhimmat voimassa olevat lait? : oikeudenkäymiskaari : rakenuskaari, kauppakaari, maakaari 2. Mistä laista löytyvät kaikki voimassa olevat liikennemerkit? Tieliikenneasetus / Minkä rangaistuksen saa maanpetoksesta? Tavallinen: 1v 10v vankeutta, sotilasarvon menetys. Törkeä: 4v vankeutta elinkautinen 4. Perustuslaki, 2. luku 6 1. momentti: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä Kansainvälinen oikeus, s.20 Suomi on allekirjoittanut noin 50 kansainvälistä oikeudellista sopimusta Merkittävimpiä: Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus 1990 (ihmisoikeustuomioistuin Ranskan Strasbourgissa) Kansainvälinen oikeus Euroopan Unionin perustamis- ja liittymissopimukset 1995 (EU-tuomioistuin Belgian Brysselissä) Ristiriitatilanteessa EU:n lainsäädäntö ohittaa kansallisen lainsäädännön, s.23 Direktiivi= lainsäädäntäohje kansallista oikeutta varten, s. 23 Kansainvälinen oikeus Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus 1955 Voiko kissalle jättää perinnön Suomessa? Ei sillä kissa ei ole oikeussubjekti, eli oikeuksien haltija. Tällainen voi olla vain ihminen, lakikielessä luonnollinen henkilö Luonnollinen henkilö (s.27) = lakikielessä ihminen vastakohtana oikeushenkilölle eli juridiselle henkilölle, joita ovat mm. yhdistykset, yhtiöt ja säätiöt (ks. Kaavio s. 28) Oikeuskelpoisuus (s.28) =kyky olla oikeuksien haltija ja tulla velvoitetuksi Luonnollinen henkilö: syntymästä kuolemaan (ongelmana henkilön katoaminen)

5 Oikeushenkilö: silloin kun se on viralliseen rekisteriin, esim. kauppa- tai yhdistysrekisteriin merkittynä Oikeustoimi (s.29-31) Tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan, muutetaan tai kumotaan Luonnollinen henkilö saavuttaa oikeus-toimikelpoisuuden tullessaan täysi-ikäiseksi 18-vuotiaana Vajaavaltaisten eli alle 18-vuotiaiden ja holhottavaksi julistettujen kelpoisuus tehdä oikeustoimia on rajoitettu Edunvalvoja tekee oikeustoimet vajaavaltaisen puolesta Minkä ikäisenä voi Suomessa joutua syytetyksi rikoksesta? Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15 vuoden iässä, mutta korvausvelvollisuus teoriassa jo syntymästä (ks. Kaavio s. 32) -Ovatko ikärajat sopivat? Valtuutus (s. 33) Toimenpide, jolla henkilö (päämies) oikeuttaa toisen edustamaan itseään oikeustoimessa Tavallisimmin valtuutus tapahtuu valtuuttajan antamalla valtakirjalla (ks. s ) Teht. 2: 2,4,5,6,9 s. 44--> Oikeuskelpoisuus staattinen käsite: esim. kyky omistaa tai olla oppivelvollinen Oikeudellinen toimintakelpoisuus dynaaminen käsite: kyky perustaa, muuttaa tai kumota oikeussuhteita (vanha yo-tehtävä) 4: Oikeuskelpoisuus syntymässä Vahingonkorvausvastuu 0 v. Rikosoikeudellinen vastuu 15 v.

6 Oikeudellinen toimintakelpoisuus 18 v., ellei määrätty edunvalvojaa, tai julistettu vajaavaltaiseksi (vanha yo-tehtävä) 5: Vajaavaltaisen kaupan sitovuus riippuu seur. tekijöistä: 6: 1. kaupan merkittävyys 2. kaupankohteen laatu 3. kauppahinnan maksutapa 4. tarvittavan rahan hankkimistapa Vajaavaltaisella oikeus määrätä omalla työllä hankitusta omaisuudesta. Oikeustoimi on tässä tapauksessa pätevä. a) edunvalvojan määrää 1) käräjäoikeus tai 2) maistraatti, jos henkilö ymmärtää asian ja suostuu siihen b) jos henkilö on kykenemätön huolehtimaan asioistaan, eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan c) toimintakelpoisuuden rajoittamisharkinnassa on monta muuttujaa: ihmisten henk.koht. ominaisuudet ja elämäntilanne vaihtelevat 9: a) mm. terveystarkastus, avioliiton solmiminen, kutsuntatarkastus ja työsopimuksen täyttäminen työntekijänä b) mainittujen oikeustoimien tekeminen edellyttää henkilökohtaisuutta Sopimus kontrahti (s.36-37) Kahden tai useamman tahon välinen oikeustoimi Esim. kauppa tai työsopimus Kirjallinen ja suullinen sopimus yhtä päteviä Tästä huolimatta kirjalliset sopimukset ovat aina erittäin suositeltavia Sopimus kontrahti Määrämuotoinen sopimus - jos laissa määrätty (s.37) muotovaatimuksia: esim. osamaksusopimus tehtävä kirjallisesti, kiinteistön kauppa tehtävä julkisen kaupanvahvistajan läsnäollessa

7 teht. 17 ja 18 s : b) toista osapuolta ei ole pakotettu sopimuksen tekemiseen (paitsi esim. s.36) c) sopijapuolet ovat oikeustoimikelpoisia 18: kaikki muut paitsi pelivelka ovat päteviä oikeustoimia (arpajaislain mukaan rahapelejä ei voi pelata velaksi ja pelin ylläpitäjällä tulee olla valtioneuvoston lupa) Voiko lapselleen antaa kirosanan nimeksi? Nimi Nimilaki Jokaisella tulee olla etu- ja sukunimi Etunimiä saa olla enintään kolme Nimi ei saa olla loukkaava tai sopimaton Pojalle ei saa antaa tytön nimeä ja toisinpäin Nimi ei saa poiketa kotimaisesta käytännöstä (ei ongelmaa, jos nimi kalenterissa) Etu- ja sukunimen saa vaihtaa yhden kerran J Sees Steinway Salonen Ainut Vain Marjaana Laura Laitinen ja Mikko Korhonen avioituvat. Millaisia vaihtoehtoja heillä on sukunimen suhteen? Mikä tuli perheen tyttären Liisan nimeksi eri vaihtoehdoissa? Väestörekisterikeskus sisäasiainministeriön alainen virasto tehtävänä ylläpitää väestötietojärjestelmää nimipalvelu Sosiaaliturva-tunnus,sotu Maistraatit ylläpitävät yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa valtakunnallista väestötietojärjestelmää tallentavat tiedot ja muutokset väestötietojärjestelmään omalta toimialueeltaan Suomessa toimii 36 maistraattia ja 21 palveluyksikköä

8 Lähin maistraatti on Lohjalla Miten muuttoilmoitus tehdään? Muuttoilmoitus (s.52) Ilmoitus on tehtävä maistraatille viimeistään viikon kuluessa muutosta Ilmoitus tehdään kun muutetaan pysyvästi asunnosta toiseen tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa Virkatodistus kestää yli kolme kuukautta Väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella laadittava todistus Maistraatit antavat virkatodistuksia kaikista väestötietojärjestelmään merkityistä henkilöistä Evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat virkatodistuksia omista jäsenistään Avioliitto Vastaa oheisten lakipykälien ja kirjan s avulla seuraaviin kysymyksiin: 1. Ketkä eivät saa mennä keskenään avioliittoon? 2. Kuka saa suorittaa vihkimisen? 3. Milloin vihkijä ei saa suorittaa vihkimistä? 4. Miten omaisuus jakaantuu puolisoiden kesken avioliitossa? 5. Miten perheen elatusvelvollisuus jakaantuu puolisoiden kesken? 6. Mikä on avioehto ja milloin se kannattaa sopia? Vastaukset Ketkä eivät saa mennä keskenään avioliittoon? serkkua läheisemmät sukulaiset samaa sukupuolta olevat alle 18-vuotias ilman erityislupaa sellaiset henkilöt jotka ovat jo avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kuka saa suorittaa vihkimisen?

9 pappi tai muu uskonnollisen yhteisön henkilö, jolle se toimitus kuuluu käräjätuomari, laamanni tai henkikirjoittaja Milloin vihkijä ei saa suorittaa vihkimistä? Jos vihkijä saa tietoonsa seikan joka estää avioliiton Avioliiton esteitä ei ole tutkittu viimeisen neljän kuukauden aikana jompikumpi vihittävistä on häiriintyneessä mielentilassa Todistajia ei ole paikalla Miten omaisuus jakaantuu puolisoiden kesken avioliitossa? avio-oikeuden perusteella omaisuus on käytännössä avioliitossa yhteistä Avioliiton aikana kerääntyvä omaisuus on yhteistä se omaisuus (ja velka) joka puolisolla on avioliittoon mennessään kuuluu edelleen hänelle. (eli sen käytöstä voi päättää edelleen itse) Perheen elatusta varten tehdystä velasta vastaavat molemmat puolisot kykyjensä mukaan Miten perheen elatusvelvollisuus jakaantuu puolisoiden kesken? Kummankin puolison tulee osallistua perheen elatukseen Mikä on avioehto ja milloin se kannattaa sopia? Avioehto kumoaa eron sattuessa avio-oikeuden toisen omaisuuteen solmitaan ennen avioliittoa tai sen aikana Se kannattaa sopia varsinkin silloin kun itsellä on huomattavasti suurempi omaisuus kuin puolisolla Epäonnistuneen avioliiton vaiheet (s.60 ) Omaisuuden ositus (s.63 ) Avio-oikeus ei koske testamenttia tai lahjaa, jonka luovuttaja on määrännyt, että puolisolla ei ole siihen avio-oikeutta

10 Omaisuuden ositus Miten avoliitto eroaa avioliitosta? Avoliitto, s Avoliitossa ei perintöoikeutta puolisoiden kesken Keskinäinen testamentti voidaan kuitenkin tehdä Suhde voidaan rekisteröidä Lapset Avoliitossa ei velvollisuutta elättää toisen lapsia Syntyneiden lasten holhooja on äiti Isä on holhooja vasta kun tunnustaa isyytensä huoltajuussopimus Usein tehdään Eron sattuessa omaisuutta ei ositeta, vaan molemmat pitävät omansa (ellei muuta sovittu) lasten huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta on sovittava Rekisteröity parisuhde, s Yksinäiselle äidille syntynyt lapsi Äiti on automaattisesti lapsen huoltaja, jos hän tähän tehtävään soveltuu ja haluaa Lapsen isän selvittämiseksi viranomaiset voivat määrätä isyystutkimuksen Kun isyys on todettu ja tunnustettu, lapsi saa isäänsä elatus- ja perintöoikeuden, vaikka ei olisi tämän kanssa tekemisissä Perunkirjoitus (s. 84 ) 3 kuukauden kuluessa kuolemasta luetteloidaan vainajan varat ja velat selvitetään perinnönjako veroviranomaiset määräävät perintöveron Rintaperilliset maksavat ylittävästä perinnön osasta 10-16% veroa sen suuruudesta riippuen Perimys-järjestysei ei testamenttia Testamentti s.81 Oikeustoimi, jossa määrätään jäämistön siirtymisestä perimysjärjestyksestä

11 poikkeavalla tavalla laaditaan kirjallisesti kahden todistajan läsnäollessa, jotka eivät ole edunsaajia tai asianosaisia Keskinäinen testamentti leskelle omistus ja/tai hallintaoikeus siihen pesän osaan joka jää lesken aviooikeusosan ulkopuolelle rintaperillisen lakiosaa ei normaalisti voida testamentilla syrjäyttää Harvinaiset poikkeukset pääkäytännöstä: * jos yrittää surmata tai surmaa perittävän, tai jos loukkaa tätä syvästi, tai jos viettää epäsiveellistä elämää, voidaan lakiosa evätä Rintaperillinen on aina oikeutettu lakiosaan Perinnön jakautuminen rintaperillisille ja puolisolle Perintö puolisolle ei rintaperillisiä Avioehtosopimus ja perinnönjako Voidaan sopia, että avioerossa ei avio-oikeutta ole, mutta kuoleman purkaessa liiton, avio-oikeus on normaaliin tapaan olemassa Voidaan sopia myös toisinpäin, eli laatia kuolemaperusteinen avioehtosopimus, jolloin avioehdon piiriin kuuluva omaisuus joko on tai ei ole perintöä Ennakkoperintö, s. 81 Omaisuuttaan voi jo eläessään lahjoittaa esim. seuraaville sukupolville kerran kolmessa vuodessa voi samalle henkilölle/taholle lahjoittaa 3400, niin että siitä ei peritä lahja- tai perintöveroja Perintöveroprosentit: rintaperilliset, eli 1. veroluokka Velka ei periydy, vaan se ulosmitataan kuolinpesästä Jos kuolinpesän varat eivät riitä, joutuvat mahdolliset takaajat maksamaan lainan takaisin * Kuoleman tai sairauden yms. syiden vuoksi lainalle voi ottaa myös vakuutuksen * tehtäviä s ,2,4,7,8 1: ensin ositus, jolloin puolisoiden avio-osaksi tulee ( ) /2 = Hilkalle tasinkoa 6 250, joka lisätään hänen omaisuuteensa euroon Avio-osaksi täten:

12 Erkin rintaperillinen Kirsti saa siitä puolet, eli ja rintaperillisen (Lassen) sijaisperillinen Saila verot 10-16%, jos perintöosuus yli e, eli tässä tapauksessa verovapaa perinnönjako 2: kysyjä on äitinsä rintaperillinen uuden aviomiehen omaisuutta hän ei peri, mutta avio-oikeuden nojalla äidin aviooikeusosaan saattaa siirtyä uuden aviomiehen omaisuutta, jonka hän sitten voi aikanaan periä 4: Puolisoilla on oikeus testamentata avio-oikeusosansa testamentilla ei voi kuitenkaan sulkea pois rintaperillisiä 7: Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta Jos toinen kuolee, koko hänen omaisuutensa siirtyy hänen lapsilleen Jos lapsia ei ole, omaisuus periytyy vanhemmille jne. perimysjärjestyksen mukaan keskinäinen testamentti voidaan kuitenkin tehdä, tai parisuhde voidaan rekisteröidä, mikä muuttaa tilanteen 8: A) Omaa lasta ei voi tehdä kokonaan perinnöttömäksi Lapsi on aina oikeutettu lakiosaan (paitsi harvinaiset poikkeukset) B) Hän voi määrätä testamentilla perintönsä vapaaosasta miten tahtoo. Testamentissa voi myös määrätä, ettei perintö kuulu saajan puolison avio-oikeuden piiriin Mitä voin tehdä jos kokee itsensä huijatuksi kaupanteossa esimerkiksi ostettu tavara ei toimikaan niin kuin luvattiin? Tavaran ja palvelusten kauppa s. 98--> Kuluttajansuojalakia sovelletaan kun kaupan osapuolina ovat yksityinen henkilö ja elinkeinonharjoittaja Kahden yksityishenkilön väliseen kaupantekoon sovelletaan kauppalakia Myyjän viivästyminen (s. 99 )

13 tavara luovutettava ostajalle kohtuullisessa ajassa kaupanteosta jos viivästyminen: - maksusta pidättyminen - kaupan purku - vahingonkorvaus Tavaran virhe (s ) myydyn tavaran tulee: - olla sopimuksen ja annettujen tietojen mukainen - sopia käyttötarkoitukseensa - olla saatavana sovitusti - olla virheetön 6kk toteamisaika lähes kaikilla tavaroilla puolen vuoden takuu!!! Virheen seuraamukset (s ) ilmoitus virheestä tehtävä myyjälle 2 kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta myyjä velvollinen - korjaamaan virheen, - vaihtamaan tuotteen, - suostumaan hinnanalennukseen tai - perumaan kaupan (jos virhe iso) Ostajan sopimusrikkomus (s. 102) kauppahinta maksettava sovitusti myyjä voi vaatia viivästyskorkoa myyjä voi purkaa kaupan ostajalla ei kaupanpurkuoikeutta (jos ei virhettä) myyjä voi vaatia vahingon-korvausta puretusta kaupasta Kotimyynti ja etämyynti (s ) Hyödykkeen tarjoaminen kuluttajalle muualla, kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa kuluttajalla oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa (vaihto- tai palautusoikeus) palautuksesta tai vaihdosta ei kuluja ostajalle mittatilaustavaroissa, ääni- sekä kuvatallenteissa ja tietokoneohjelmissa yms. ei

14 palautusoikeutta, jos sinetti/pakkaus avattu Osamaksukauppa (s ) kirjallinen sopimus tehtävä myyjällä tavallisesti omistusoikeus tavaraan kunnes viimeinenkin erä maksettu myyjä voi purkaa kaupan ja lunastaa esineen, jos maksu viivästyy Kuluttajapalvelukset (s.107 ) Palveluiden kaupassa pätevät suurin piirtein samat kauppalait ja kuluttajansuojasäännöt joista kerrottiin tavaroiden kaupan yhteydessä Kuluttajan oikeussuoja sto.fi Galaktori -peli teht. 1,2,3,7 s : kuluttajansuojalakia sovelletaan kun yksityishenkilö ostaa elinkeinonharjoittajalta kulutustavaran yksityiskäyttöön Tässä tapauksessa kohdat: 2: B,D,F Solmittu kauppa sitoo molempia osapuolia. Perumiselle ei laillista perustetta, koska ostetussa tuotteessa ei virhettä. 3: a) tietokoneen kauppa mahdollista peruuttaa 14 pv kuluessa (kotimyynti) b) peruutuksesta voi ilmoittaa myyjälle suullisesti, puhelimitse tai kirjallisesti Tietokoneen noutopaikka on ilmoitettava, tai se on palautettava itse c) palautuksesta aiheutuvat kulut ovat myyjän vastuulla d) kuten kohdassa a) e) kunnan kuluttajaneuvonta antaa maksutonta neuvontapalvelua 7: Asianosaiset eivät voi sopia kaupan ehdoista poiketen lainsäädännöstä ostajan tappioksi.

15 B:n asettama takaisinottoehto on tehoton lainvastaisena. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, takaisinoton suorittaa tilityksen avulla ulosottomies. Vierailu käräjäoikeuteen varaa paikka sinulle sopivana ajankohtana (5 eri päivää) mikäli liikutte omalla autolla, huolehtikaa siitä, ettette saa pysäköintivirhemaksua meille varatut oikeudenkäynnit ovat salissa 1? paikalla oltava vähän ennen sovittua aikaa (aula) aulassa on naulakkoja, mutta koska erityisesti tässä talossa rosvoja menee ja tulee, taskuihin ei tule jättää mitään varastamisen arvoista saliin mennään kun tuomari kutsuu asianosaiset sisään ja poistutaan jos tuomari sitä pyytää yleisön istumapaikat ovat salin takimmaisilla istuinriveillä seuraajat eivät saa mitenkään osallistua tai häiritä oikeudenkäyntejä, esim. naurulla tms. kännyköiden ja muiden laitteiden tulee olla suljettu istunnosta voi poistua kun se on päättynyt eri istuntojen välissä ei tarvitse poistua salista voi seurata niin monta istuntoa kuin haluaa Suomalaiset asuvat joko omassa tai vuokra-asunnossa omistusasunnot 65% osa-omistusasunnot 10% vuokra-asunnot 25% Asunto-osake, s > asunto-osakeyhtiön menot katetaan perimällä asunnon omistajilta yhtiövastiketta osakkeenomistajat päättävät yhtiön asioista varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiökokouksissa vastiketta voidaan korottaa tai osakkailta periä maksuja yhtiössä tehdyistä remonteista kun ostaa asunnon, kannattaa ottaa selvää tulevista korjaustarpeista

16 Asunto-osakkeen kauppa (s. 122) ostetaan tietyn huoneiston hallintaan oikeuttava osake tai osakeryhmä, eli arvopaperi kaupan kohteena sovellettava laki: asuntokauppalaki - pakottavaa oikeutta silloin kun myyjä elinkeinonharjoittaja ja ostaja yksityishenkilö laista kuluttajan vahingoksi poikkeava sopimusehto mitätön Uuden asunnon kauppa (s.123) asunto-osakeyhtiön perustaa tavallisesti rakennusliike ostamista aikovan syytä tutustua ns. turva-asiakirjoihin (ks. s. 123) asuntojen omistajat osallistuvat valmiin talon hallinnointiin muodostamalla yhtiökokouksen Käytetyn asunnon kauppa (s ) yleensä yksityishenkilöiden välistä kauppaa, jossa osapuolet tasa-arvoisia ostoa aikovan syytä tutustua isännöitsijätodistukseen (ks. s ) uusi omistaja yhdessä vastuussa edellisen omistajan maksamatta jättämistä vastikkeista kolmen kuukauden ajalta (vähennetään myyntihinnasta tarvittaessa) myyntioikeuden esteenä voi olla hallintaan kohdistuva käyttörajoitus (kuten lesken hallintaoikeus) yhtiöjärjestyksessä voi olla ns. lunastuslauseke Kauppakirja (s. 127) kaupasta laaditaan kauppakirja ostajan maksettava 1,6% varainsiirtoveroa kauppahinnasta alle 39v ensiasunnon hankkijalla ei varainsiirtoveroa mahdollinen käsiraha on osa kauppahintaa teht 2. s.145 Kiinteistön kauppa (s ) Kiinteistö on maata, johon mahdollisesti sisältyy esim. asuinkiinteistö tila, tai tontti (kaavoitetulla alueella) kauppaa koskevat säädökset maakaaressa Kun ostetaan kerros- tai rivitaloasunto, on yleensä kyse ASUNNONKAUPASTA

17 Kun ostetaan omakotitalo, on yleensä kyse KIINTEISTÖNKAUPASTA Kiinteistön kauppa (s ) kiinteistön määräosa on laskennallinen osuus kiinteistön arvosta, esim. 1/3 määräosiin jakamista kutsutaan halkomiseksi Määräala (s.133) myyjän ja ostajan maastoon merkitsemä alue lohkomisessa määräala muodostetaan itsenäiseksi tilaksi kiinteistön kaupan jälkeen hankittava lainhuuto käräjäoikeudelta 6 kuukauden kuluessa (s. 133) kiinteistöjä koskevat maanmittaukselliset perustiedot merkitty kiinteistörekisteriin (s. 133) lisäys: kiinteistöllä voi olla rasitteita, kuten velvollisuus luovuttaa maata kaapelien, putkistojen sekä teiden rakentamiseen ja ylläpitoon Mitä teen, jos ostamani asunto paljastuukin homepommiksi? Viivästys ja virhe (s ) Asunnon ja kiinteistön kaupassa viivästykset ja virheet johtavat samankaltaisiin oikeustoimiin kuten muussa kaupankäynnissä: maksusta pidättyminen virheen korjaaminen hinnan alennus vahingonkorvaus kaupan purku Myyjän vastuu koskee myös piilevää virhettä, josta asunnon ostajan on ilmoitettava kahden vuoden kuluessa (s. 141) Kiinteistön kaupassa myyjän virhevastuu on viiden vuoden mittainen (s. 142) Miten voi varmistua siitä, että ostettava asunto on varmasti kunnossa? Kuntotarkastus Yleinen, mutta ei pakollinen käytäntö Löytyneet viat voivat sopimuksen mukaan alentaa myyntihintaa, tai jopa estää kaupanteon

18 Myyjällä ei ole myöhemmin vastuuta tarkastuksessa löytyneistä vioista, jos kauppa niistä huolimatta tehdään Tarkastusraportissa on tuotava löytyneet viat ja korjauskehoitukset selvästi esiin Tarkastuksen tehneellä yrityksellä ei ole vastuuta mistään asunnosta löytyvistä vioista huomattiin ne tarkastuksessa tai ei! Jokamiehenoikeudet (s ) Oikeudet käyttää maa- ja vesialueita niiden omistuksesta riippumatta Rajoitukset: Avotulen teko kielletty ilman maanomistajan lupaa Kalastus ja metsästys hieman rajoitettua Kenenkään kotipihalle tai kiinteistön välittömään läheisyyteen ei voi mennä ilman lupaa teht 9,13,16 s : asuntoyhtiö voi kieltää tupakoinnin yhtiön parvekkeilla esim. porraskäytävien yhteydessä tupakointia ei voi kieltää asuntojen omilla parvekkeilla 13: ostaja maksaa vain kauppahinnan kiinteistönvälittäjä vähentää myyjälle suorittamastaan kauppahinnasta välityspalkkionsa myyjä siis maksaa palkkion (tosin palkkio on jo otettu huomioon asunnon myyntihinnassa) 16: jos kauppakirjassa mainitaan, että hinta ei ole pinta-alaperusteinen, riita raukeaa tähän muussa tapauksessa, käräjäoikeus voi päätyä määräämään hinnanalennuksen Miten käy, jos jättää vuokransa maksamatta? Miten käy, jos aiheuttaa tuhoa vuokraamassaan asunnnossa? Asunnon vuokraaminen (s.152-) vuokrasopimus tehtävä kirjallisesti voimassa toistaiseksi tai määräajan asunnon omistaja voi vaatia etukäteen enint. 3 kk vuokran määrää vastaavan vakuuden/pantin

19 vuokralaisella velvollisuus hoitaa huoneistoa huolellisesti maksaa vuokra ajallaan Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasuhde päättyy kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen Alle vuoden asumisen jälkeen irtisanomisaika omistajan puolelta on 3 kuukautta ja vuoden jälkeen 6 kk Vuokralaista ei saa irtisanoa mielivaltaisesti, tarvitaan pätevä syy Asukkaan puolelta irtisanomisaika on 1 kuukausi Esim: Matti ilmoittaa heinäkuun viimeisenä päivänä asunnon omistajalle, että hän muuttaa pois Vuokranmaksu päättyy Tiina ilmoittaa elokuun ensimmäisenä päivänä asunnon omistajalle, että hän muuttaa pois Vuokranmaksu päättyy Vuokrasopimuksen purkaminen, s. 156 Vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa (ensin varoitus) Perustelut: Omistajan puolelta: Asunnossa vietetään erittäin häiritsevää elämää tai se on vaarassa tuhoutua Asukkaan puolelta: Asunto luovutetaan hänelle puutteellisessa kunnossa tai siinä asuminen aiheuttaa terveysvaaran Häätö, s. 157: Vuokranantaja voi hakea tuomioistuimelta häätöä, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen ei suostu muuttamaan pois Tarvittaessa pyydetään ulosottomieheltä tuomion täytäntöönpanoa pakkotoimin teht.4 ja 11, s : Vuokralainen on oikeassa. Asunnon omistaja ei voi yksipuolisesti muuttaa tehtyä sopimusta

20 Ei voi koska sopimus on määräaikainen ja vuokra sovittiin kiinteäksi 11: Vuokralaisella on oikeus vuokrata asunnosta enintään puolet toiselle henkilölle, jollei siitä aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä Saako pankista helposti lainaa? Velkasuhde (s.164) kaksipuolinen oikeussuhde, johon sisältyy toisen osapuolen (velallisen) velvoite eli velka toista osapuolta (velkojaa) kohtaan ja velalliseen kohdistuva velkojan saamisoikeus Velkakirja (s ) Suullisesti annettu velkasitoumus pätevä myöhemmän todistelun helpottamiseksi erittäin suositeltavaa laatia velkakirja velkakirjan haltija voi siirtää velkakirjan ja siihen liittyvät saatavat kolmannelle henkilölle jne. Yhteisvelallisuus (s. 167) velallisia voi olla yksi tai useampia (ks. s. 166) saatavien perintätilanteessa velkoja voi vaatia koko suoritusta keneltä tahansa sopimusosapuolelta Voidaan myös sopia pääluvun mukaisesta vastuun jaosta Korko (s. 167) velka koroton, jos korosta ei erikseen sovita korot yleensä sidottu viitekorkoihin (esim. Euribor) velan maksun viivästyessä velallinen velvollinen maksamaan viivästyskorkoa Velan lakkaaminen (s.168) velka lakkaa kun se maksetaan velallisen syytä vaatia maksusta kuittaus velan anteeksiannossa velkoja luopuu saatavastaan velka lakkaa kun se on vanhentunut (pääsääntö: 3 v eräpäivästä) Mitä teen, jos tarvitsen aivan välttämättä jonkin kodinkoneen, mutta minulla ei juuri nyt ole siihen tarpeeksi rahaa? Kulutusluotot (s ) kulutusluottosopimus pikavippi

21 pankkilaina osamaksusopimus osapuolina elinkeinonharjoittaja velkojana ja kuluttaja velallisena kuluttajalla oikeus maksaa luotto takaisin ennen erääntymistä kulutusluottoja ei saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona hyödykkeitä markkinoidessa (s. 170) Luottokortti (s ) Mikä vaikutus sillä on tulevaisuuteeni, että ulosottomies on joutunut lähettämään minulle maksumääräyksen? Maksuhäiriömerkintä s luottotietorekisteriin merkitään niiden henkilöiden tiedot, joilla on yksikin perintään asti mennyt maksamaton lasku luottoja, luottokortteja tai osamaksusopimuksia ei myönnetä maksuhäiriöisille tietojen säilytysaika: - ulosotossa todettu varattomuus tai muu ulosottoeste (4 v.) - velkomustuomio (4 v.) - kulutusluottoon liittyvä maksuhäiriö (2 v.) - yksityishenkilön konkurssi (5v.) Vekseli (s. 171) perinteinen vekseli jäämässä pois käytöstä käyetty liikkeiden välisessä tavarakaupassa ja yksityishenkilöiden välisessä luotonannossa pankkivekseli on pankin antama sitoumus maksaa pankkivekselin määrä sen saajalle (käyttö lisääntymässä) Velan takaus (s ) takaaja sitoutuu vastuuseen siitä, että velallinen maksaa velkansa omavelkainen takaus: velallisen estyessä takaaja vastaa velasta kuin omasta velastaan pankit vaativat aina omavelkaisen takauksen

22 takaajalla oikeus saada velalliselta velkojalle suorittamansa määrä Mikä on panttilainaamon liikeidea? Pantti (s ) saamisen vakuudeksi asetettu velallisen omistama esine pantti voi olla käteispantti, jolloin panttina oleva irtain esine luovutetaan velkojan hallintaan Velkoja saa saamisensa määrän pantin arvosta, jollei saamista ole suoritettu sovitulla tavalla Saamisen arvon ylittävä osa pantista kuuluu pantin omistajalle Kiinnitys (s. 176) pantti jää velallisen hallintaan (esim. asunto) panttioikeus saatetaan julkiseksi erityisen kiinnitys- eli kirjaamismenettelyn avulla käräjäoikeudessa omistaja luovuttaa panttikirjan velkojalle velan vakuudeksi jos velka jää maksamatta, kiinteistö muutetaan rahaksi julkisella pakkohuutokaupalla velkojan vaatimuksesta Teht. 1,2,3, s : velallisen estyessä takaaja vastaa velasta kuin omasta velastaan 3. a): saatavien perintätilanteessa velkoja voi vaatia koko suoritusta keneltä tahansa sopimusosapuolelta jos ei olla sovittu pääluvun mukaisesta velkavastuun jaosta 3. b) takaajat tai velalliset voivat vaatia maksamaansa ylimääräistä osuutta niiltä takaajilta tai velallisilta, jotka eivät ole osuuttaan maksaneet Saatavien perintä (s.171) laki saatavien perinnästä velallinen pyritään saamaan vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt saatava pakottavaa oikeutta: laista ei saa poiketa velallisen vahingoksi, eli käyttää kyseenalaisia menetelmiä velallisen korvattava kohtuulliset perintäkulut ks. esimerkki s. 172!!! Ulosotto (s >) yleisin peruste on käräjäoikeuden lainvoimainen tuomio haetaan kirjallisesti ulosottomieheltä, jona toimii kihlakunnanvouti voidaan toimittaa myös muulle paikalliselle ulosottomiehelle (perintätoimisto)

23 1. ulosottomies lähettää maksukehotuksen 2. ulosmittaus (ensisijaisesti rahaa, sitten muuta omaisuutta ja viimeiseksi kiinteätä omaisuutta) 3. varojen jakaminen, eli rahaksi muutto (perintäkulut velalliselle) Ulosotto, s. 255 Yksityiselle henkilölle asetettu ulosottoperuste on voimassa 15 vuoden ajan Jos velkoja on yksityishenkilö tai saatava perustuu rikokseen on peruste voimassa 20 vuoden ajan Konkurssi (s. 256) yleensä menettelyn kohteena pysyvään maksukyvyttömyyteen ajautunut liikeyritys 1. Konkurssihakemus maksukyvyttömän velallisen koko omaisuus luovutetaan hänen velkojiensa hallintaan käräjäoikeudessa tuomioistuin määrää yhden tai useamman väliaikaisen pesänhoitajan, jonka tehtävänä on ottaa haltuunsa velallisen omaisuus ja luetteloida se Konkurssi (s. 256) 2. velkojain kuulustelu oikeudessa: velallinen vahvistaa pesäluettelon oikeaksi velkojat valitsevat yhden tai useamman pesänhoitajan (uskottu mies, toimitsijamies) Konkurssi (s. 252) 3. konkurssituomio vahvistetaan, mille saataville maksetaan konkurssipesän varoista jako-osuutta mitkä saatavat ovat etuoikeutettuja Miten tehdään konkurssirikos? Konkurssi (s. 252) 4. konkurssirikoksista voidaan vahingonkorvauksien ja vankeustuomion lisäksi tuomita liiketoimintakielto Velkajärjestely (s. 257) velallisen tulee ensisijaisesti neuvotella velkojan kanssa ja sopia maksujärjestelyistä

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 Sisällys I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 1 Perusasioita oikeudesta Mitä oikeus tarkoittaa? 14 Oikeusvaltio rakentuu lain perustalle 15 Oikeustieteessä tutkitaan eri oikeudenaloja 17 Kaikki ihmiset ovat

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot