TUTKIMUSRAPORTTI. Villähteen koulu Kankaantie LAHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSRAPORTTI. Villähteen koulu Kankaantie LAHTI"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI Villähteen koulu Kankaantie LAHTI Työ nro T16007 Kotka Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, KOTKA PUH

2 T16007 Tutkimusraportti 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA YHTEENVETO RAKENNUSTEKNISISTÄ KUNTOTUTKIMUKSISTA YHTEENVETO LVIA-TEKNISISTÄ TUTKIMUKSISTA RAKENNUSTEKNISET TUTKIMUKSET Alapohja Rakennetyypit Hirsirakennus Laajennusosa Liikuntasalirakennus Välipohja Rakennetyypit Hirsirakennus Laajennusosa Liikuntasalirakennus Ulkoseinä Rakennetyypit Hirsirakennus Laajennusosa ja liikuntasalirakennus Väliseinät Hirsirakennus Laajennusosa ja liikuntasalirakennus Yläpohja Rakennetyypit Hirsirakennus Laajennusosa Liikuntasalirakennus LVIA-TEKNISET TUTKIMUKSET Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmanvaihtojärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmät LIITTEET... 22

3 T16007 Tutkimusraportti 2 (22) 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT Tutkimuksen tilaaja Lahden tilakeskus Aleksanterinkatu 24 A LAHTI Yhteyshenkilö: Sari Honkanen Tutkijat Antti Ahola Hanna Tuovila Mika Hahl Timo Mielo Tutkimuksen kuvaus Villähteen koulussa tehtyjen tutkimusten tavoitteena oli selvittää rakenteiden nykykuntoa korjaussuunnittelua varten. Tutkimukset täydentävät aiemmin tehtyä rakennusteknistä kuntotutkimusta (Sisäilmatalo Kärki Oy, elokuu 2013). Tutkimuksen kohteena oli vanha hirsirakenteinen koulurakennus, sen laajennusosa ja liikuntarakennus. Tutkimus koostui rakennusteknisistä ja ilmanvaihtoteknisistä tutkimuksista sekä haitta-ainetutkimuksesta, josta on laadittu erillinen raportti. Tutkimusajankohta ja menetelmät Tutkimukset tehtiin , ja ne on esitetty tiivistetysti alla olevassa taulukossa. Rakenneavauspaikat sekä näytteenotto- ja mittauspisteet on esitetty liitteessä 2. Tarkemmat menetelmäkuvaukset löytyvät liitteestä 7. Tutkimus Kosteuskartoitus Rakenteiden selvitys Mikrobit, materiaalinäytteet Lämpökuvaus Menetelmä/Laitteet Tramex Moisture Encounter Rakenneavaukset Suoraviljely Kasvatus, laskenta ja tunnistus

4 T16007 Tutkimusraportti 3 (22) 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA Kohde ja osoite Villähteen koulu Kankaantie Villähde Rakennuksen isännöinti Lahden tilakeskus Rakennuksen käyttötarkoitus Koulurakennus Kunnossapitovastuu Lahden kaupunki Rakentamisvuosi Hirsirakenteinen vanha osa on rakennettu 1920-luvulla luvun puolivälissä vanhan osan yhteyteen on rakennettu laajennusosa sekä erillinen liikuntasalirakennus. Samalla vanhaan osaan on rakennettu koneellinen ilmanvaihto. Kerrosluku Hirsirakennus: 2 kerrosta + kellari osittain rakennuksen alla Laajennusosa: 1 kerros + ullakko, jossa IV-konehuone Liikuntasalirakennus: 1 kerros + ullakko, jossa IV-konehuone Pääasiallinen runkomateriaali 1920-luvulla rakennetun osan ulkoseinät ovat hirsirakenteisia, laajennusosan ulkoseinärakenne on tiili-villa-tiili / puurunkoinen. Julkisivupintana on pystypanelointi / rappaus. Alapohja on hirsirakennuksessa rossipohja ja laajennusosassa maanvarainen eristetty betonilaatta. Kuvaus lvi-järjestelmistä Rakennuksissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Lähtöaineisto - Ilmanvaihtopiirustukset - Pohjapiirustukset - Rakenneleikkaukset - Rakennustekninen kuntotutkimus, elokuu 2013, Sisäilmatalo Kärki Oy

5 T16007 Tutkimusraportti 4 (22) 3 YHTEENVETO RAKENNUSTEKNISISTÄ KUNTOTUTKIMUKSISTA Aiemmin tehdyssä kuntotutkimuksessa (Sisäilmatalo Kärki Oy, 2013) oli todettu laajennusosan sekä liikuntasalirakennuksen ulkoseinien alaosien valesokkeliratkaisun olevan ns. riskirakenne. Kosteusmittauksissa alaohjauspuun kosteus oli ollut paikoittain koholla, minkä takia rakenteen vaurioitumiseen liittyy merkittävä riski. Tutkimuksissa oli todettu vauriokohdista ilmayhteys sisäilmaan, minkä takia rakenteista vapautuvien epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan voidaan pitää todennäköisenä. Piha-alueen kallistuksissa sekä ulkopuolisissa vedeneristyksissä oli todettu puutteita, jotka aiheuttavat seinärakenteille merkittävän vaurioitumisriskin. Rakennusten ympärillä ei ole toimivaa salaojitusta. Täydentävissä tutkimuksissa selvitettiin ulkoseinärakenteiden nykykuntoa silmämääräisesti tarkastelemalla ja materiaalinäytteiden avulla. Ulkoseinän ulkoverhouksen ja tuulensuojalevyn välissä ei havaittu olevan yhtenäistä pystysuuntaista tuuletusrakoa, jonka takia sadevesi on paikoittain kastellut seinärakenteita. Laajennusosan ja liikuntasalirakennuksen ulkoseinärakenteista otettiin 20 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. Näytteitä otettiin tiili-villa-tiili - rakenteisten sekä puurunkoisten seinien lämmöneristeistä. Otetuista näytteistä 65 %:ssa oli viitteitä mikrobivauriosta. Havaintojen ja otettujen näytteiden perusteella ulkoseinärakenteissa esiintyy kauttaaltaan kosteusvaurioita. Peruskorjauksessa ulkoseinärakenteet tulee uusia kokonaisuudessaan. Ulkoseinärakenteiden sisäverhouslevynä on käytetty lastulevyä, jonka alkuperää tai valmistajaa ei tiedetä. Puhtaan sisäilman kannalta levyt suositellaan peruskorjauksen yhteydessä poistettaviksi. Laajennusosan alapohjarakenne on kosteusteknisesti toimiva, eikä vaadi laajoja korjaustoimenpiteitä. Lattiapinnoitteena oleva korkkilaatta on vaurioitunut saumoistaan, todennäköisesti siivousvesien vaikutuksesta. Pinnoitteet tulee uusia peruskorjauksen yhteydessä. Liikuntasalirakennuksen alapohjarakenteessa ei havaittu viitteitä kosteuden noususta rakenteisiin. Alalaatan pinta on vedeneristetty bitumisivelyllä, jonka tartunta heikkenee ajan saatossa. Parketin alla, maanvastaisen betonilaatan pinnalla havaittiin paljon pölyä ja muuta likaa. Jos vedeneristys irtoaa alustastaan ja kosteus pääsee tunkeutumaan betonilaatan läpi, toimii orgaaninen aines kasvualustana mikrobikasvulle. Liikuntasalirakennuksen ilmanvaihtokonehuoneen yläpohjan höyrynsulun todettiin olevan epätiivis kattolevytykseen tehdystä rakenneavauksesta. Laajennusosan yläpohjan höyrynsulku on epätiivis alakaton akustointilevyjen tummumisen perusteella. Laajennusosan ja liikuntasalirakennuksen vesikatoilla ja räystäillä havaittiin jäätymistä, mikä viittaa yläpohjan höyrynsulun epätiiveyteen. Ilmavuodot tulee huomioida korjaussuunnittelussa. Lisäksi peltikatteen alla ei havaittu olevan aluskatetta, jonka takia kondenssiveden aiheuttamat paikalliset vauriot ovat todennäköisiä molemmissa rakennuksissa alueilla, joilla vesikaton tuuletus on heikko. Laajennusosan yläpohjaan havaittiin kulkeutuneen sadevettä katolla olevan piipun kautta. Piipun sääsuojaus on puutteellinen. Yläpohjan eristetilan paikalliset kosteusvauriot ovat todennäköisiä vuotoalueella.

6 T16007 Tutkimusraportti 5 (22) Aiemmin tehdyssä kuntotutkimuksessa oli todettu vanhan osan hirsirakenteisten ulkoseinien olevan pääosin hyvässä kunnossa. Luonnonkiviperustuksen päällä olevat hirsirakenteet ovat vaurioituneet sadeveden vaikutuksesta. Hirsirakenne on sisäpuolelta lisälämmöneristetty ja rakenteessa on useita eri rakennekerroksia, jonka takia rakenteen kosteustekninen toiminta on epävarmaa. Jos höyrynsulku on epätiivis, voi sisäilman kosteus kulkeutua rakenteeseen ja aiheuttaa paikallisia kosteusvaurioita vanhan tapetin ja lisäeristeen rajapintaan. Rakenteiden toteutustavasta johtuen julkisivuverhoukseen, hirsirungon alaosaan sekä tukipuihin on vuosien kuluessa syntynyt vaurioita, jotka tulee huomioida julkisivuverhouksen uusimisen yhteydessä. Hirsirakennuksen osan ala-, väli-, ja yläpohjarakenteet on eristetty sahanpurulla, hiekalla ja savella. Alapohjarakenteesta oli havaittu ilmavuotopaikkoja aiemman kuntotutkimuksen yhteydessä tehdyssä savukokeessa. Lämpökameralla havaittiin yläpohjasta ilmavuotoja. Puhtaan sisäilman kannalta rakenteista tulee purkaa kaikki orgaaniset eristeet ja uusia ne nykyaikaisilla eristeillä. Lisäksi alapohjan ryömintätila tulee puhdistaa, tuuletusta parantaa ja kaikki maaperään kosketuksissa olevat puurakenteet nostaa ylös. 4 YHTEENVETO LVIA-TEKNISISTÄ TUTKIMUKSISTA Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät Lämmitysverkosto on pääosin hyvässä kunnossa ja se voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan peruskorjauksen yhteydessä. Patteriventtiilien termostaatit ovat suurelta osin teknisen käyttöikänsä päässä. Peruskorjauksen yhteydessä suositetaan uusimaan kaikki lämmityspatterien termostaatit ja suorittamaan perussäätö koko lämmitysverkostolle. Ulkoseinien sisäpuolisten korjaustoimenpiteiden ajaksi patterit joudutaan irrottamaan ja mahdollisesti osa lämmitysverkoston putkistoa purkamaan. Käyttövesi- ja viemäriverkosto on hyvässä kunnossa ja ne voidaan hyödyntää soveltuvin osin peruskorjauksessa, mutta ne joudutaan todennäköisesti purkamaan osin peruskorjauksen yhteydessä (apurakenteiden purku). Alkuperäiset yksiotehanat ovat teknisen käyttöiän päässä. Yksiotesekoittimet suositetaan uusimaan peruskorjauksen yhteydessä. Suihku- ja pesutiloihin tulisi asentaa termostaattihanat. Rakennuksien salaojituksessa havaittiin puutteita. Rakennuksien salaojitukset korjataan/uusitaan sokkelirakenteiden vedeneristyksen yhteydessä.

7 T16007 Tutkimusraportti 6 (22) Ilmanvaihtojärjestelmät Ilmanvaihtojärjestelmissä havaittiin tekijöitä ja puutteita, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi. Tuloilmajärjestelmiin pääsee ylimääräistä kosteutta ja likaa. Tuloilmanjako laajennusosalla ei tue tehokasta tilakohtaista ilmanvaihtoa ja aiheuttaa tilakohtaista yli- tai alipainesuutta ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihtojärjestelmät toimivat todennäköisenä sisäilman kuitulähteinä. Ilmanvaihtojärjestelmät ovat teknisen käyttöiän päässä. Ilmanvaihtojärjestelmät suositetaan uusittaviksi kokonaisuudessaan mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä. Ilmanjako tulisi toteuttaa tilakohtaisena tuloja poistoilmanvaihtona. Ilmanvaihdon uusimisessa tulee kiinnittää huomiota raitisilmasäleikön mitoitukseen ja sääsuojaukseen, jotta ilmanvaihtojärjestelmiin ei pääsisi ylimääräistä ulkopuolista kosteutta ja likaa.

8 T16007 Tutkimusraportti 7 (22) 5 RAKENNUSTEKNISET TUTKIMUKSET 5.1 Alapohja Rakennetyypit Hirsirakennus Havainnot Hirsirakennus AP1 - lautalattia 35mm - koolaus / painunut orgaaninen eristys 250mm - laudoitus - ryömintätila Laajennusosa AP2 - lattiapinnoite (kivilaatta, korkkivinyylilaatta) - teräsbetonilaatat 100mm - eps-eristys 100mm - soratäyttö Liikuntasalirakennus AP2 - lattiapinnoite - teräsbetonilaatat 100mm - eps-eristys 100mm - soratäyttö AP3 (rakennesuunnitelmista poiketen) - lautaparketti - koolaus/min.villa 100mm - kovalevy 9mm - painekyllästetty puu 50mm - bitumi - betoni Rakennuksen alapohja AP1 on eristetty orgaanisella aineksella (mm. hiekka, savi ja sahanpuru). Aiemman raportin perusteella ryömintätilassa on jätettä ja maanpinta on hiekka/savimaata. Sisäänkäynnin puuportaat ovat kosketuksissa maaperään. Savukokeissa oli havaittu kellarikerroksesta ilmayhteys ensimmäisen kerroksen tiloihin. Alapohjarakenteissa ei ole havaittu merkittäviä kosteuden aiheuttamia rakenteellista vauriota.

9 T16007 Tutkimusraportti 8 (22) Johtopäätökset Alapohjarakenteen eristävyys on energiataloudellisesti heikko, nykyisen rakenteen U-arvo >0,40 W/m 2 K (uudelle rakenteelle 0,16 W/m 2 K). Lautalattian epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan voi kulkeutua eristetilan epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua Suositeltavat toimenpiteet Laajennusosa Havainnot Johtopäätökset Alapohjarakenne ja ryömintätilan alustäyttö suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan. Pinnoitteena käytetyn korkkivinyylilaatan saumakohdat ovat monin paikoin vaurioituneet todennäköisesti siivousvesien vaikutuksesta. Laajennusosan alapohjanrakenne on kosteusteknisesti toimiva rakenne. Aiemmin tehdyissä kosteusmittauksissa rakenteessa ei ole havaittu kosteuspoikkeamia. Rakenteen U-arvo ei täytä uuden rakenteen nykymääräyksiä. Nykyisen rakenteen U-arvo >0,23 W/m 2 K (uudelle rakenteelle 0,16 W/m 2 K) Suositeltavat toimenpiteet Lattiapinnoitteet suositellaan uusittaviksi. Korjaustöiden yhteydessä alapohjarakenteen epäjatkuvuuskohdat tulee tiivistää Liikuntasalirakennus Havainnot Rakennesuunnitelmista poiketen alapohjan AP3 lämmöneristys on asennettu kovalevyjen päälle, irti betonilaatasta, jolloin betonilaatan pinta pääsee tuulettumaan sisäilmaan reuna-alueiltaan (kuva 1). Rakenneavauksesta havaittiin liikuntasalin alapohjanrakenteen AP3 maanvastaisen betonilaatan bitumoinnin päällä olevan pölyä (liite 1, kuvat 1-2). Bitumointi toimii rakenteessa vedeneristeenä.

10 T16007 Tutkimusraportti 9 (22) Kuva 1. Rakenneleikkaus AP Johtopäätökset Nykyinen rakenne on kosteusteknisesti suunniteltua rakennetta toimivampi, mutta jos rakenteessa esiintyy kapillaarisen kosteuden nousua, ei bitumointi kestä pitkiä aikoja alustassaan kiinni. Alustäyttönä on rakennesuunnitelmien perusteella tiivistetty sora, joka toimii rakenteessa kapillaarikatkona. Mahdollisesti läpitunkeva kosteus ja suolat voivat irrottaa bitumin alustastaan, jolloin rakenteen pinnalla olevaan orgaaniseen ainekseen voi ajan saatossa tulla mikrobivaurioita. Rakenteen U-arvo ei täytä uusille rakenteille asetettuja nykymääräyksiä. Nykyisen rakenteen U-arvo >0,30 W/m 2 K (uudelle rakenteelle 0,16 W/m 2 K) Suositeltavat toimenpiteet Rakenteessa ei ilmene välittömiä korjaustarpeita. Rakenne suositellaan kuitenkin uusittavaksi kosteusteknisesti toimivaksi niin, että lämmöneriste on betonilaatan alapuolella.

11 T16007 Tutkimusraportti 10 (22) 5.2 Välipohja Rakennetyypit Hirsirakennus Havainnot Hirsirakennus VP1 - lautalattia 35mm - koolaus + orgaaninen eriste 350mm - laudoitus/panelointi - alaslaskettu katto VP2 - muovimatto - vaneri - koolaus 50mm - lautalattia 35mm - koolaus + orgaaninen eriste 350mm - laudoitus/panelointi - alaslaskettu katto Laajennusosa IVKH lattia - muovimatto - lastulevy 25mm - akustinen eriste 50mm - palkisto - kipsilevy 13mm Liikuntasalirakennus IVKH lattia - muovimatto - lastulevy 25mm - akustinen eriste 50mm - palkisto - kipsilevy 13mm Rakennuksen välipohja VP1 on eristetty orgaanisella aineksella (mm. hiekka, savi ja sahanpuru). Välipohjan rakenneavauksesta havaittiin ilmavirta sisätiloihin. Rakenteen epäjatkuvuuskohtien kautta sisäilmaan kulkeutuvat epäpuhtaudet voivat heikentää sisäilmanlaatua.

12 T16007 Tutkimusraportti 11 (22) Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet Laajennusosa Välipohjarakenteen eristeet suositellaan purettaviksi ja uusittaviksi nykyaikaisin eristein. Välipohjarakenteissa ei esiinny korjaustarpeita Liikuntasalirakennus Välipohjarakenteissa ei esiinny korjaustarpeita 5.3 Ulkoseinä Rakennetyypit Ulkoseinärakenne ulkoa sisään lukien on seuraava: Hirsirakennus US1 - ulkoverhous (pystypaneeli) - tervapaperi - hirsirunko - huokoinen puukuitulevy - pinkopahvi - koolaus+min.villa (huom. ASB tasoitteessa) 50mm - muovipintainen paperi - lastulevy - kipsilevy - paneeli Laajennusosa US2 - maali - rappaus 20mm - poltettu tiili 130mm - min.villa 150mm - poltettu tiili 130mm US3 - pystypaneeli - vaakakoolaus - tuulensuojakipsilevy - puurunko +min.villa 50mm - puurunko +min.villa 125mm - höyrynsulkumuovi - lastulevy 12mm

13 T16007 Tutkimusraportti 12 (22) Hirsirakennus Havainnot Johtopäätökset US4 (ylikorkea sokkeli) - betoni 90mm - PU tai styrox/puurunko 100mm - kipsilevy / tiili 13mm/ 130mm US5 (ruokasalin ulokkeen kohdalla) - maalattu kahi-tiili - mineraalivilla - betoni Liikuntasalirakennus US2 - maali - rappaus 20mm - poltettu tiili 130mm - min.villa 150mm - poltettu tiili 130mm US3 - pystypaneeli - vaakakoolaus - tuulensuojakipsilevy - puurunko +min.villa 50mm - puurunko +min.villa 125mm - höyrynsulkumuovi - lastulevy US4 (ylikorkea sokkeli) - betoni 90mm - PU tai EPS + puurunko 100mm kipsilevy / tiili Julkisivuverhous oli havaintojen perusteella huonokuntoinen. Verhouksen alareunassa havaittiin kosteusvaurioita ja aiemmassa raportissa hirsirungon alimmissa tukipuissa on todettu olevan kosteusvaurioita, puutteellisen luonnonkivisokkelin kosteuseristyksen takia. Ulkoverhous on tuulettumaton. Seinärakenne US1 on kerroksellinen. Sisäpuolelta eristetyn hirsiseinän kosteustekniseen toimivuuteen liittyy riskejä. Seinärakenteen tulisi lähtökohtaisesti harventua sisältä ulospäin. US1 rakenteessa rakenteen sisään on jätetty vanha pinkopahvi/tapetti/maali. Jos uusi höyrynsulku on epätiivis, voi sisäilman kosteus tiivistyä rakenteen sisällä ole-

14 T16007 Tutkimusraportti 13 (22) van tiiviin kerroksen pinnalle, jolloin paikalliset kosteusvauriot kondensoitumisen takia ovat mahdollisia. Kouluympäristössä sisäilman kosteuslisä on kuitenkin vähäistä, jonka takia riski vaurioitumiseen on pienempi kuin esimerkiksi asumiskäytössä olevissa vastaavanlaisissa rakennuksissa. Julkisivuverhous on huonossa kunnossa, aiemmassa tutkimuksessa on havaittu kantavassa rungossa kosteus- ja lahovaurioita Suositeltavat toimenpiteet Ulkoseinärakenne suositellaan korjattavaksi kokonaisuudessaan. Korjaustöissä tulee huomioida sisemmän rungon alla oleva asbestipitoinen tasoite. Ulkoseinärakenne uusitaan niin, että lämmöneristys siirretään ulkopintaan, jolloin rakenne toimii kosteusteknisesti oikein. Julkisivuverhous uusitaan niin, että rakenne tuulettuu kunnolla Laajennusosa ja liikuntasalirakennus Havainnot Mikrobit Liikuntasalin ja laajennusosan ulkoseinän ulkoverhouksen takana oleva tuuletusrako on puutteellinen (liite 1, kuvat 3-4). Vaakasuuntainen koolaus estää ulkoverhouslevyn pystysuuntaisen tuulettumisen. Seinärakenteen tuulensuojalevyssä havaittiin paikoin vaurioita, missä ulkoverhous oli irti tai huonosti kiinnitetty. Laajennusosan pääsisäänkäyntien katosten räystäiltä havaittiin sadevedenvaluvan kouruista ulkoseinille (liite 1, kuva 5). Ulkoseinärakenteiden sisäverhouslevynä on käytetty lastulevyä, josta vanhoissa suunnitelmissa on maininta palonsuojakäsittelystä. Sokkelirakenteissa ei havaittu ulkopuolista vedeneristystä. Ulkoseinärakenteiden mikrobiologista nykykuntoa haluttiin selvittää materiaalinäytteiden avulla. Aiemmin tutkituista ns. valesokkelirakeista ei tämän tutkimuksen yhteydessä otettu näytteitä eikä kyseiseen rakenteeseen tehty rakenneavauksia. Liikuntasalirakennuksen ulkoseinien mineraalivillaeristeestä otettiin 9 materiaalinäytettä. Näytteistä kahdessa esiintyi viite/vahva viite vauriosta (22 %), kolmessa esiintyi heikko viite vauriosta (33 %) ja neljässä ei ollut lainkaan viitteitä vauriosta (44 %) (taulukko 2). Laajennusosan ulkoseinien mineraalivillaeristeestä otettiin 11 materiaalinäytettä. Seitsemässä näytteessä esiintyi viite/vahva viite vauriosta (64 %), yhdessä esiintyi heikko viite vauriosta (9 %) ja kolmessa ei ollut lainkaan viitteitä vauriosta (27 %) (taulukko 2).

15 T16007 Tutkimusraportti 14 (22) Näytteenottopaikat on esitetty pohjapiirustuksissa, liite 2. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin vastaus on liitteenä 4. Taulukko 2. Mikrobitulosten yhteenveto. Ulkoseinäeriste: Mineraalivilla Näytteitä (kpl) Ei viitettä vauriosta (kpl) heikko viite vauriosta (kpl) viittaa vaurioon (kpl) vahva viite vauriosta (kpl) Liikuntasalirakennus Laajennusosa Johtopäätökset Otettujen näytteiden perusteella ulkoseinärakenteiden lämmöneristeissä esiintyy kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita. Vaurioita on niin puurunkoisissa kuin tiili-villa-tiili seinärakenteissa. Puurunkoisen seinärakenteen ulkoverhous on huonosti tuulettuva, jolloin ulkoverhouksen taakse kulkeutuva sadevesi kastelee tuulensuojarakennetta ja lämmöneristeitä. Havaintojen perusteella sisäverhouslevy on monin paikoin epätiivis, jonka takia eristetilan ja rakenteiden epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua. Korjauslaajuutta määritettäessä tulee myös huomioida sisäverhouslevyn palonsuojakäsittely, johon liittyy riskejä puhtaan sisäilman kannalta. Aiemmassa raportissa on todettu ulkoseinärakenteiden alaosan olevan ns. valesokkelirakenteinen, jossa on esiintynyt vaurioita Suositeltavat toimenpiteet 5.4 Väliseinät Hirsirakennus Kaikki ulkoseinärakenteet suositellaan uusittaviksi kokonaisuudessaan. Ulkoseinärakenteiden uusimisen yhteydessä tulee sokkelirakenteen vedeneristää ulkopuolelta. Laajennusosan ja hirsirakennuksen välinen seinä on vanha hirsirakennuksen ulkoseinä. Laajennusosan puolelle tehdystä alapohjan rakenneavauksesta todettiin vanhan hirsiseinän olevan alapohjan sisällä (liite 1, kuva 6). Maatäyttö on vanhaa hirsiseinää päin. Rakenneavauksesta välittyi poikkeava haju sisäilmaan. Hirsirakennuksen ja laajennusosan välinen seinä (vanha ulkoseinä) tulee korjata niin, että hirsiseinä nostetaan ylös lattiakorkoon, esim. kengittämällä.

16 T16007 Tutkimusraportti 15 (22) Vanhan osan väliseinät ovat levyverhoiltuja hirsirakenteisia seiniä. Väliseinärakenteissa ei havaittu välittömiä korjaustarpeita Laajennusosa ja liikuntasalirakennus Laajennus- ja liikuntasalirakennuksen väliseinät ovat tiilimuurattuja väliseiniä. Laajennusosalla alapohjaan tehdystä rakenneavauksesta todettiin väliseinämuurauksen lähtevän anturan päältä. Tiilimuurattujen seinärakenteiden alaosat tulee tiivistää korjauksen yhteydessä. 5.5 Yläpohja Rakennetyypit Yläpohjarakenne ulkoa sisään lukien on seuraava: Hirsirakennus YP1 - peltikate - aluslaudoitus - ullakkotila - lämmöneristys (min.villa, sahanpuru, savi, hiekka) Laajennusosa YP2 (ullakko) - konesaumattu peltikatto - ruodelaudat - kattotuolit - mineraalivilla 250mm - höyrynsulkumuovi - alakattolevy YP3 (katon myötäinen) - konesaumattu peltikatto - ruodelaudat - tuuletusväli 100mm - tuulensuojalevy - mineraalivilla 250mm - alakattolevy Liikuntasalirakennus YP4 - konesaumattu peltikate - aluslaudoitus - tuuletustila 100mm - tuulensuojalevy - min.villa lämmöneristys 250 mm

17 T16007 Tutkimusraportti 16 (22) Hirsirakennus Havainnot Johtopäätökset - kipsilevy 13mm - puusäleikkö YP5 (IVKH) - konesaumattu peltikate - aluslaudoitus - tuuletustila 100mm - tuulensuojalevy - min.villa lämmöneristys 250 mm - höyrynsulku - lujalevy 10mm Tämän tutkimuksen yhteydessä ei hirsirakennuksen yläpohjarakenteita tai vesikattoa tarkastettu. Aiemmassa raportissa on todettu yläpohjan tuuletuksen olevan puutteellinen. Yläpohjan eristeenä on mineraalivillan lisäksi orgaanista ainesta (sahanpurua, savea ja hiekkaa). Yläpohjarakenteissa on todettu olevan vaurioita. Lisäksi yläpohjan on todettu olevan epätiivis huonetiloihin nähden. Lämpökameralla havaittiin katon rajapinnoissa kylmiä kohtia ja ilmavuotoja (liite 1, kuvat 13 14). Rakenteen U-arvo ei täytä uudelle rakenteelle asetettuja nykymääräyksiä. Nykyisen rakenteen U-arvo >0,30 W/m 2 K (uudelle rakenteelle 0,09 W/m 2 K). Yläpohjan höyrynsulku on puutteellinen ja rakenteesta kulkeutuu ilmaa sisätiloihin kuten myös sisältä yläpohjarakenteisiin Suositeltavat toimenpiteet Laajennusosa Havainnot Havaintojen perusteella yläpohjarakenne suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan. Laajennusosan yläpohja tarkastettiin ullakolta. Vesikattorakenteet olivat pääosin hyvässä kunnossa. Keskellä rakennusta on ullakolta vesikatolle auki oleva hormi (liite 1, kuvat 7-8), josta havaittiin kulkeutuneen vettä yläpohjarakenteisiin ja lämmöneristeiden päälle. Hormin kohdalla aluslaudoitus oli paikoittain vaurioitunut.

18 T16007 Tutkimusraportti 17 (22) Johtopäätökset Vesikaton myötäisellä alakaton osalla, ruokasalin puolella, havaittiin akustointilevyissä tummumista, joka viittaa yläpohjan ilmavuotoihin (liite 1, kuva 12). Luokkatiloissa 15 ja 16 havaittiin räystään puolen ulkoseinän/katon rajapinnassa vuotojälkiä. Ilmanvaihtokonehuoneen kattolevytyksissä havaittiin vuotojälkiä IV-putkien katon läpivientien kohdilla (liite 1, kuva 11). Ilmanvaihtokonehuoneen katto on levytetty kivilevyllä, koska rakenne on palo-osastoitu. Havaintojen perusteella levyjen saumat ovat epätiiviitä (liite 1, kuvat 9-10), eikä rakenne täytä sille asetettuja nykyaikaisia palomääräyksiä. Havaintojen perusteella yläpohjan höyrynsulkumuovin tiiveys on puutteellinen ja osassa rakennusta höyrynsulku puuttuu rakenteesta kokonaan. Yläpohjan paikalliset vauriot ovat todennäköisiä. Puutteellinen ja epätiivis höyrynsulku mahdollistaa sisäilman kosteuden kulkeutumisen rakenteeseen, jossa kylmillä pinnoilla voi tapahtua kondensoitumista. Rakenteen U-arvo ei täytä uudelle ulkoilmaan rajoittuvalle rakenteelle asetettuja nykymääräyksiä. Nykyisen rakenteen U-arvo >0,17 W/m 2 K (uudelle rakenteelle 0,09 W/m 2 K) Suositeltavat toimenpiteet Havaitut vuotopaikat ja vaurioituneet rakenteet tulee korjata. Rakenteen höyrynsulku suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan Liikuntasalirakennus Havainnot Johtopäätökset Ilmanvaihtokonehuoneen yläpohjaan tehdystä rakenneavauksesta havaittiin höyrynsulkumuovin olevan epätiivis. Kiinteistönhoitajalta saatiin tieto, että vesikatto jäätyy talvisin. Tilanne pahenee entisestään, jos konehuoneen lattialuukku jää auki ja lämmin sisäilma pääsee kulkeutumaan konehuoneeseen. Ilmanvaihtokonehuoneen katto on levytetty kivilevyllä, koska tila on palo-osastoitu. Havaintojen perusteella levyjen saumat ovat epätiiviitä (liite 1, kuvat 9-10), eikä rakenne täytä sille asetettuja nykyaikaisia palomääräyksiä. Havaintojen perusteella yläpohjan höyrynsulkumuovin tiiveys on puutteellinen ja korkealla osalla höyrynsulku puuttuu rakenteesta kokonaan. Havaintojen perusteella yläpohjan höyrynsulkumuovin tiiveys on puutteellinen ja osassa rakennusta höyrynsulku puuttuu rakenteesta kokonaan.

19 T16007 Tutkimusraportti 18 (22) Yläpohjan paikalliset vauriot ovat todennäköisiä. Puutteellinen ja epätiivis höyrynsulku mahdollistaa sisäilman kosteuden kulkeutumisen rakenteeseen, jossa kylmillä pinnoilla voi tapahtua kondensoitumista. Rakenteen U-arvo ei täytä uudelle ulkoilmaan rajoittuvalle rakenteelle asetettuja nykymääräyksiä. Nykyisen rakenteen U-arvo >0,17 W/m 2 K (uudelle rakenteelle 0,09 W/m 2 K) Suositeltavat toimenpiteet Havaitut vuotopaikat ja vaurioituneet rakenteet tulee korjata. Rakenteen höyrynsulku suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan. 6 LVIA-TEKNISET TUTKIMUKSET 6.1 Lämmitysjärjestelmät Havainnot Johtopäätökset Laajennusosan ja liikuntahallin osalta lämmitysverkosto on alkuperäistä teräsputkea ja se on asennettu Vanhan osan lämmitysverkosto on uusittu laajennusosan rakentamisvaiheessa. Lämmitysverkosto on yläjakoinen ja putkistot on asennettu pintaan. Lämmityspatterit (paneeliradiaattori) ovat hyväkuntoisia ja ne on varustettu termostaattiventtiilein. Lämmityspatterien termostaattiventtiilit ovat pääosin 80-luvulta ja niitä on paikoin uusittu tarpeen mukaan. Rakennuksissa havaittiin yksittäisiä lämmityspattereita, joissa termostaatti oli irrotettu mahdollisesti tilojen kylmyyden takia tai tai termostaatin runko on rikkoutunut. Liikuntasalin lämmönjakohuoneeseen on vuonna 2015 rakennettu ja kaukolämpöön liitetty lämmönjakokeskus. Lämmönjakokeskuksessa on omat siirtimet, säätö- ja pumppuryhmät patteri- ja ilmastointiverkostoille sekä käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkosto on pääosin hyvässä kunnossa ja se voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan peruskorjauksen yhteydessä. Patteriventtiilien termostaatit ovat suurelta osin teknisen käyttöiän päässä Toimenpide-ehdotus Peruskorjauksen yhteydessä suositetaan uusimaan kaikki lämmityspatterien termostaatit ja suorittamaan perussäätö koko lämmitysverkostolle. Ulkoseinien sisäpuolisten korjaustoimenpiteiden ajaksi patterit joudutaan irrottamaan ja mahdollisesti osa lämmitysverkoston putkistoa purkamaan.

20 T16007 Tutkimusraportti 19 (22) 6.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Havainnot ja mittaukset Johtopäätökset Laajennusosan ja vanhan osan vesijohtoverkostot on uusittu 2000-luvulla. Materiaalina on käytetty komposiittiputkea. Liikuntasalirakennuksessa vesijohtoverkosto on alkuperäinen kupariputkisto vuodelta Vesijohtoverkosto on koko koulun kiinteistön osalta yläjakoinen ja asennettu pinta-asennuksena, lukuun ottamatta keittiön ruoanvalmistussaareketta, jonne vesijohdot on saatettu alapohjarakenteessa. Koulun viemäriverkosto on alkuperäinen vuodelta Laajennusosan rakentamisen yhteydessä myös vanhan osan viemäriverkosto on saneerattu. Koulun viemärit ovat kokonaisuudessaan muovisia ja hyvässä kunnossa. Hanat ovat yksiotehanoja ja ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Yksiotehanat ovat pääosin 80-luvulta ja niitä on uusittu yksittäisiä kappaleita tarpeen mukaan. Vesikalusteet ovat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Rakennesuunnitelmien mukaan koulurakennuksissa on osittainen salaojitus. Aiemmissa tutkimuksissa salaojan on havaittu painuneen mahdollisen routimisen seurauksena, jolloin salaojien luotettava toiminta on epävarmaa. Käyttövesi- ja viemäriverkosto on hyvässä kunnossa ja ne voidaan hyödyntää soveltuvin osin peruskorjauksessa, mutta ne joudutaan todennäköisesti purkamaan osin peruskorjauksen yhteydessä (apurakenteiden purku). Alkuperäiset yksiotehanat ovat teknisen käyttöiän päässä, mutta vähäisen käytön vuoksi vielä toimintakuntoisia. Hanojen käyttövarmuus tulee laskemaan lähivuosina Toimenpide-ehdotus Vesijohto- ja viemäriverkostot voidaan käyttää hyväksi, soveltuvin osin, peruskorjauksen yhteydessä. Yksiotesekoittimet suositetaan uusimaan peruskorjauksen yhteydessä. Suihku- ja pesutiloihin tulisi asentaa termostaattihanat. Rakennuksien salaojitukset korjataan/uusitaan sokkelirakenteiden vedeneristyksen yhteydessä.

21 T16007 Tutkimusraportti 20 (22) 6.3 Ilmanvaihtojärjestelmät Havainnot ja mittaukset Johtopäätökset Ilmanvaihtojärjestelmät ovat alkuperäiset vuodelta Tuloilmakone TK1 palvelee laajennusosaa ja vanhaa osaa. Tuloilmakoneet TK2 ja TK3 palvelevat liikuntasalirakennusta. Vanhan osan toisen kerroksen vanhaa asuntoa palvelee poistoilmapuhallin PF4, jota ohjataan liesituulettimen kytkimillä. Havaintojen perusteella kaikkiin tuloilmajärjestelmiin pääsee ylimääräistä ulkopuolista kosteutta ulkoilmasta (vettä ja/tai lunta pääsee koneisiin raitisilmasäleikön kautta). Raitisilmakammiot ovat pieniä ja siinä ei ole sulamisvesien viemäröintiä eikä tarpeellista puhdistus-/tarkastusluukkua. Pahvinen suodatinrunko ei kestä ulkopuolista kosteutta, jolloin raitisilmasuodatin ei pysy tiiviisti kehyksessään ja tuloilmajärjestelmään pääsee kosteuden lisäksi ylimääräistä likaa (liite 1, kuvat 15-18). Ilmanvaihtohuoneet ovat palo-osastoituja, mutta kanavista puuttui osin palopellit (liite 1, kuvat 19 ja 20). Laajennusosalla tuloilmajako on toteutettu käytäväpuhalluksella, jossa tuloilma tuodaan käytävätiloihin ja poistoilma on sijoitettu luokkiin, jolloin tuloilma kulkeutuu käytävältä siirtoilmana luokkatiloihin. Siirtoilmasäleikköjen äänenvaimennus on toteutettu reikäpellillä päällystetyllä mineraalivillalla, jolloin siirtoilmakanavat voivat toimia sisäilman kuitulähteinä. Käytäväpuhallus aiheuttaa käytävätiloihin lievää ylipaineisuutta ulkoilmaan nähden, jolloin konvektiovirtaukset ulkovaipparakenteisiin kasvavat. Tämä lisää ulkovaipparakenteiden kosteusvaurioriskiä. Toisaalta nykyinen ilmanjako aiheuttaa luokkatiloihin vastaavasti alipaineisuutta ulkoilmaan nähden, joka lisää vuotoilmavirtauksia rakenteiden lävitse sisäilmaan. Vuotoilman mukana esim. ulkoseinärakenteista voi kulkeutua epäpuhtauksia luokkatilojen sisäilmaan. Ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan opettajien huoneen ja pohjakerroksen opetustilojen ilmamäärät ovat käyttötarkoitukseen nähden riittävät. Vaikka ilmanvaihto on pääosin käyttötarkoitukseen nähden riittävä, havaittiin ilmanvaihtojärjestelmissä tekijöitä ja puutteita, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi. Raitisilmasäleikön mitoitus on todennäköisesti suunnitelluille ilmanmäärille alimitoitettu ja/tai raitisilmakammion huonon muotoilun johdosta kokonaisilmamäärä ei jakaudu tasaisesti raitisilmasäleikön vapaalle otsapinnalle ja ilmanliikenopeus säleikön otsapinnalla kasvaa paikallisesti turhan suureksi, jolloin tuloilmajärjestelmään pääsee ylimääräistä kosteutta ja likaa.

22 T16007 Tutkimusraportti 21 (22) Tuloilmanjako laajennusosalla ei tue tehokasta tilakohtaista ilmanvaihtoa ja aiheuttaa tilakohtaista yli- tai alipainesuutta ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihtojärjestelmät toimivat todennäköisenä sisäilman kuitulähteinä. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmät ovat teknisen käyttöiän päässä. Havaintojen ja saatujen tietojen perusteella ilmanvaihtojärjestelmiä ei kannata hyödyntää mahdollisessa peruskorjauksessa Toimenpide-ehdotus Ilmanvaihtojärjestelmät suositetaan uusittaviksi kokonaisuudessaan mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä. Ilmanjako tulisi toteuttaa tilakohtaisena tulo- ja poistoilmanvaihtona. Ilmanvaihdon uusimisessa tulee kiinnittää huomiota raitisilmasäleikön mitoitukseen ja sääsuojaukseen, jotta ilmanvaihtojärjestelmiin ei pääsisi ylimääräistä ulkopuolista kosteutta ja likaa. 6.4 Rakennusautomaatiojärjestelmät Havainnot Johtopäätökset Rakennusautomaatiojärjestelmää on uusittu tarpeen mukaisesti, esim. ilmanvaihdon säätöyksiköt on uusittu vuosina 2006 ja Lämmönjakokeskuksen uusimisen yhteydessä lämmönjakohuoneeseen on asennettu 2015 uusi valvonta-alakeskus. Rakennusautomaation kytkennät ovat uudisrakennuksen johdosta vielä kesken, mutta mahdollisessa peruskorjauksessa rakennusautomaatio uusitaan tarpeellisin osin Toimenpide-ehdotus Koko koulun rakennusautomaatio suositetaan keskittämään liikuntasalirakennuksen uuteen valvonta-alakeskukseen mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä. Oy Insinööri Studio Rakentamisen palvelut Antti Ahola, RI AMK, Rakennusterveysasiantuntija VTT-C Hanna Tuovila, FM, Sisäilma-asiantuntija Timo Mielo, Sisäilma-asiantuntija

23 T16007 Tutkimusraportti 22 (22) 7 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Valokuvat Pohjapiirustukset Analyysivastaus, materiaalinäytteiden mikrobit Menetelmäkuvaukset

24 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 1/10 Kuva 1. Liikuntasalin alapohjan rakenneavaus Kuva 2. Liikuntasalin alapohjan sisällä pölyä

25 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 2/10 Kuva 3. Laajennusosan ulkovuoren tuuletusrako on puutteellinen Kuva 4. Liikuntasalirakennuksen ulkoverhouksen tuuletus on myös puutteellinen. Vaakarimoitus estää pystysuuntaisen tuuletuksen ulkoverhouksen takana.

26 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 3/10 Kuva 5. Laajennusosan pääsisäänkäynnin katoksen sadevesikourusta valuu vedet ulkoseinälle Kuva 6. Hirsirakennuksen ja laajennusosan välisen seinän/lattian rakenneavaus. Vanha hirsirunko ulottuu laajennusosan alapohjan sisälle.

27 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 4/10 Kuva 7. Vesikaton hormi auki yläpohjaan. Aluslaudoituksessa sadeveden aiheuttamia vaurioita. Kuva 8. Vesikatolla hormi, josta sadevesi kulkeutuu yläpohjaan.

28 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 5/10 Kuva 9. Liikuntasalirakennuksen ja laajennusosan ilmanvaihtokonehuoneiden katot on levytetty samalla tavalla. Katossa on yksinkertainen levytys. Kuva 10. Katon levytysten limitys on puutteellinen.

29 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 6/10 Kuva 11. Vuotojälkiä laajennusosan ilmanvaihtokonehuoneen katon putkiläpivienneissä. Kuva 12. Laajennusosan ruokasalin katossa todennäköisesti ilmavuotojen aiheuttamaa tummumista.

30 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 7/10 Kuva 13. Hirsirakennuksessa katon rajassa kylmiä kohtia ja ilmavuotoa. Kuva 14. Hirsirakennuksessa katon rajassa kylmiä kohtia ja ilmavuotoa.

31 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 8/10 Kuva 15. TK1, pahvinen suodatinrunko ei kestä ylimääräistä kosteutta. Kuva 16. TK1, tuloilmajärjestelmään pääsee ylimääräistä likaa.

32 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 9/10 Kuva 17. TK1, suodatinosalla kosteusjälkiä ja ylimääräistä likaa. Kuva 18. TK3, puhallinosassa ylimääräistä likaa ja pölyä.

33 T16007 VALOKUVAT LIITE 1 Villähteen koulu, Lahti Sivu 10/10 Kuva 19. Laajennusosan IV-konehuoneessa kanavista puuttuu palopeltejä. Kuva 20. Liikuntasalirakennuksen IV-konehuoneessa kanavista puuttuu palopeltejä.

34 Alakatossa vuotojälkiä LIITE 2. MA 14 RA: AP MA 15 Alakatossa vuotojälkiä MA 6 Muovimatto AP1 Kivilaatta AP2 RA: AP Klinkkeri AP3 Korkkivinyylilaatt a Sadevesikourusta vuotanut vettä ulkoseinälle MA 5 MA 20 MA 7 Sadevesikourusta vuotanut vettä ulkoseinälle MA 4 MA 8 Ulkoseinärakenteiden materiaalinäytteet MA 3 MA Ei viitettä vauriosta MA Heikko viite vauriosta MA Viite / vahva viite vauriosta MA 10 MA 13 MA 9 Sadevesikourusta vuotanut vettä ulkoseinälle MA 19 MA RA: AP MA 18 MA 2 MA 1 RA: AP RA: VP RA: AP MA 16 Sadevesikourusta vuotanut vettä ulkoseinälle MA 17

35

36

37

38

39

40 T16007 MENETELMÄT LIITE 4 Villähteen koulu, Lahti Sivu 1/1 MITTAUS- JA NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT Yleistä Tilojen ja rakenteiden kuntoa sekä sisäilman laatua arvioitiin aistivaraisesti paikan päällä. Tässä raportissa terveyshaitalla tarkoitetaan terveydensuojelulain 1 mukaan ympäristöstä tai olosuhteista johtuvaa sairautta tai sairauden oiretta. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Rakenneavaukset Rakenteita ja niiden kuntoa tutkittiin avaamalla rakenteita sisäpuolelta ja ulkopuolelta käsin. Lisäksi rakenteisiin porattiin pienempiä reikiä, joiden kautta rakennetta selvitettiin endoskoopin avulla. Mikrobit materiaalinäytteissä Rakenteiden mikrobiologista kuntoa tutkittiin materiaalinäytteiden avulla. Näytteenottopaikat olivat rakenteellisia riskipaikkoja. Analyysivastauksessa on arvioitu elinkyisten mikrobien määrää suhteellisella asteikolla. Näytteet on analysoitu suoraviljelymenetelmällä käyttäen Hagem-, DG18-, ja THG-kasvatusalustoja. Analysoinnista vastasi Työterveyslaitos. Kosteuskartoitus Rakenteiden kosteuspitoisuutta arvioitiin pistokoeluonteisesti käyttäen pintakosteudenilmaisinta Tramex Moisture Encounter. Kartoitus tehtiin noin neliön tarkkuudella rakenteen pinnalta tapahtuvilla havainnoilla. Pintakosteusmittauksen lukemat ovat suhteellisia arvoja, eivätkä anna todellista tietoa rakenteen kosteudesta. Tulokseen vaikuttavat rakenteen pinnan epätasaisuus, kosteus, rakenteen sisällä oleva metalli sekä rakenteen epähomogeenisuus (erilaiset materiaalikerrokset). Kartoituksessa mahdollisesti havaituista kosteuspoikkeamista on mainittu raportissa.

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014 T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT... 2 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA... 3 3 HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET... 4 3.1 Alapohja... 4 Kosteuskartoitus...

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista Urjalantie 25, 31900 Punkalaidun Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista 1 Yleistä 1.1 Tilaaja Punkalaitumen kunta Tekninen johtaja Seppo Rytky Vesilahdentie 5 31980 PUNKALAIDUN 1.2 Työn sisältö Sisäilmasto-

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Iitin virastotalo. Rautatienkatu Kausala

TUTKIMUSRAPORTTI. Iitin virastotalo. Rautatienkatu Kausala 676/10.03.02/2016 Tela 1.3.2016 16 TUTKIMUSRAPORTTI Iitin virastotalo Rautatienkatu 20 47400 Kausala Työ nro T3046 Kotka 1.2.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7522 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Kukkula Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ KIINTEISTÖVÄLITYS

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kangasvarren koulu Suoanttilantie Luumäki

TUTKIMUSRAPORTTI. Kangasvarren koulu Suoanttilantie Luumäki TUTKIMUSRAPORTTI Kangasvarren koulu Suoanttilantie 166 54530 Luumäki Työ nro T15053 Kotka 30.5.2016 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys Sivu 1 / 10 Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Sivu 2 / 10 Kohde Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Tilaaja Emmi Joru Killingholmankuja 3 A 18 00810 Helsinki Aika 25. 27.4.2013 Laajuus Tarkastukset Mittari Pohjatiedot

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TILAAJA Euran kunta Pl Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TILAAJA Euran kunta Pl Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7521 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Sukkula (kansalaisopisto) Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10.

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto 9.10.2012 Korjausrakentaminen ja Tutkimus Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 27.5.2014 Päärakennus, valmistunut v. 1980 Navettarakennus, valmistunut 1900- luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy TUTKIMUSRAPORTTI Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina Työ nro T15018 Kotka 5.6.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, p. 05-2255 500

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 itäsiipi pohjoi- nen etelä län- Kuvat 1, 2, 3. Rakennuksessa on tehty pohjakuviin merkityillä alueilla sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi rakenneavauksia. Rakenneavausten ja rakennetutkimusten

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 TUTKIMUSSELOSTUS Liikuntasaliosan ulkoseinien tutkimukset 10.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 14 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki 18.8.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 1-12, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon kunta

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun Kumpulan sivutoimipiste Limingantie 39

Käpylän peruskoulun Kumpulan sivutoimipiste Limingantie 39 Käpylän peruskoulun Kumpulan sivutoimipiste Limingantie 39 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimukset 13.7.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 / 15 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) Allasosasto 55 112. Pesuhuoneet ja saunat 20 300. Kemikaalivarasto 16 928. Talotekniikka 26 600

VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) Allasosasto 55 112. Pesuhuoneet ja saunat 20 300. Kemikaalivarasto 16 928. Talotekniikka 26 600 VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) OSA HINTA Allasosasto 55 112 Pesuhuoneet ja saunat 20 300 Kemikaalivarasto 16 928 Talotekniikka 26 600 Muut tilat 17 264 YHTEENSÄ 136 204 ALLASOSASTO,

Lisätiedot

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot