PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry"

Transkriptio

1 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2009

2 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta sekä lähentää toisiinsa Porin Prikaatia ja sen täydennysalueen väestöä. Kilta toimii jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä, vaalii historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja. Kilta pyrkii edistämään Porin Prikaatissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä. 2 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

3 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009 Killan 51. toimintavuoden kevätkautta leimasi normaalin alueosastojen toiminnan ohella 50-vuotisjuhlan valmistelu. Kari Nummila toimitti edustavan kymmenvuotishistoriikin jatkoksi vuonna 1999 ilmestyneelle 40-vuotiskirjalle pidetyssä juhlakokouksessa Jorma Koivisto luovutti puheenjohtajan nuijan allekirjoittaneelle. Hallitukseen valittiin nyt kaksoisedustus alueosastoista, joihin toiminnan painopiste vuonna 2008 tehdyn viitoituksen mukaan asettuu. Alueosastot saivat jäsenlukunsa mukaisen osuuden kertyneistä jäsenmaksutuloista. Kesäkuun kokouksessa hallitus sopi keskinäisestä vastuunjaosta. Jäsenlisäys ja uusien jäsenten vastaanotto saivat erityishuomion. Varainhankintaa suunnittelemaan nimettiin markkinointityöryhmä, joka osti ensimmäiset myyntiartikkelit syksyllä. Työryhmä aloitti myös Killan uuden logon suunnittelun. Killan viestintäsuunnitelman valmistelu aloitettiin syksyllä ja ohjelma hyväksyttiin tämän vuoden alussa. Kilta aloitti Porilainen-lehden ilmoitusmyynnin syyskuussa ja joulukuun numerossa oli jo tavoiteltua enemmän mainoksia. Prikaatin toivomuksesta Killan osuutta yhteisen lehtemme taloudesta sovittiin lisättäväksi jatkossakin. Porin Prikaatin valatilaisuuksiin ja sekä kaikkiin kotiuttamisjuhliin osallistuttiin joukolla. Loimaalla järjestetty maanpuolustusjuhla ja Maanpuolustuskiltojen Liiton alueellinen maanpuolustusjuhla Turussa Akatemiatalolla keräsivät runsaasti kiltalaisia. Ruissalon Porilaismetsikön uudistusistutuksessa olivat alueosastot Helsinkiä myöten mukana. Varusmiespalvelukseen kutsutuille ja heidän omaisilleen tarkoitetut valmennustilaisuudet järjestettiin perinteiseen tapaan tammi- ja heinäkuussa Loimaalla ja Salossa. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanpuolustuspiirien kanssa valmisteltiin varusmiesinfojen toimeenpano tämän vuoden alussa myös Turussa ja Porissa. Kaikkiaan näitä suuren suosion saaneita kursseja on tarkoitus järjestää kuluvana vuonna Killan toiminta-alueella täysi tusina. Vuonna 2009 Kiltaan liittyi 62 uutta jäsentä ja saman verran poistettiin jäsenluettelosta. Kiitän hallituksen sihteeriä, yliluutnantti Petri Fleminchiä tunnollisesta tehtävien hoidosta vuoden 2009 loppuun saakka. Uutena sihteerinä aloitti viime helmikuussa kv-henkilöstösuunnittelija Auli Pakula Porin Prikaatin henkilöstöosastolta. Osoitan kiitokseni hyvästä yhteistyöstä Porin Prikaatin komentajalle, eversti Eero Pyötsiälle sekä Prikaatin koko henkilökunnalle, Säkylän ja Turun Sotilaskotiyhdistyksille, varuskuntakerhojen emännille ja Porilainen-lehden toimituskunnalle. Kiitän valtuuskuntamme puheenjohtajaa, vuorineuvos Simo Palokangasta, valtuuskunnan ja hallituksen jäseniä sekä kaikkia aktiivisia kiltalaisia panoksestanne Porilaisten hyväksi. Turussa 3. huhtikuuta 2010 Timo Mäki Killan puheenjohtaja 3

4 TapahtuMIA vuodelta 2009 Maanpuolustusjuhla Loimaan Heimolinnassa. - Porin Rykmentin - Porin Prikaatin kilta täytti 50 vuotta. Vuosijuhlaa vietettiin vuosikokouksen yhteydessä Huovinrinteellä. Aiemmin julkaistun 40- vuotishistorian jatkoksi julkaistiin 10 seuraavaa vuotta käsittävä historiikki ja historian molemmat osat sisältänyt CD-levy. - Hyvän vastaanoton saavuttaneita info-tilaisuuksia varusmiehiehille ja heidän läheisilleen järjestettiin Loimaalla ja Salossa. - Loimaalla vietettiin elokuun lopulla maanpuolustuksen viikonvaihdetta. Perjantaina oli Porin Prikaatin varusmiehillä vala torilla ja lauantaina järjestivät kilta ja alueen reserviläisjärjestöt maanpuolustusjuhlan Heimolinnassa. Molemmissa tilaisuuksissa oli erittäin runsaasti yleisöä. - Porin Rykmentin kunniaksi vuonna 1970 istutet- 4 tuun tammimetsikköön Turun Ruissaloon tehtiin syksyllä täydennysistutus. - Killan uusi viestintäsuunnitelma ja siihen liittyvä varsin paljon työllistänyt ilmoitushankinnan aloittaminen Porilainen-lehteen. - Killan logon uudistustyön aloittaminen ja markkinointityöryhmän valmistelut myyntiin tarkoitetun materiaalin saamiseksi messujen ja muiden yleisötilaisuuksien yhteydessä myytäväksi. - Porilainen -lehti nimettiin Vuoden 2009 joukkoosastolehdeksi. - Killan edustajat osallistuivat Porin Prikaatin valatilaisuuksiin ja kotiuttamisjuhliin PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

5 Killan valtuuskunta kokoontui runsaslukuisesti ennen vuosijuhlaa. Killan valtuuskunnan puheenjohtaja, vuorineuvos Simo Palokangas killan 50-vuotisjuhlassa seurassaan Talvi- ja jatkosodan veteraanit, kenraaliluutnantti evp. Erkki Setälä ja yli-insinööri Gunnar Laatio. Vuodesta 2004 Killan puheenjohtajana toiminut Jorma Koivisto luovutti puheenjohtajan nuijan uudelle puheenjohtajalle Timo Mäelle. Juhlassa oli saatavilla niin vanha 40-vuotishistoriikki kuin uusi kymmenvuotishistoriikki sekä CD-levy, jossa on yhdistettynä kumpikin historiikki. 5

6 LOIMAAN ALUEOSASTO - Järjestettiin yhdessä MPK ry kanssa tulevien varusmiesten omaisille info-tilaisuus Veteraanituvalla ja Osallistuttiin Loimaan Messuille Messuilla jaettiin Porilainen lehteä ja kerrottiin Killan toiminnasta. Kiltaan liittyi messuilla 6 uutta jäsentä. - Alaosaston vuosikokous pidettiin Loimaan Seurahuoneella. Ennen vuosikokousta tutustuttiin Laserkeskus Oy toimintaan. Yritystä esitteli tuotantopäällikkö Teemu Kiiski. Vuosikokoukseen osallistui 23 killan jäsentä. - Vuosikokouksessa Kilta palkitsi järjestettyjen palvelusammuntojen parhaat ampujat. - Osallistuttiin pääkillan vuosikokoukseen ja vuosijuhlaan Säkylän Huovinrinteellä Osallistuttiin Killan Loimaan alueosaston lipun kanssa kaatuneiden muistopäivän seppeltenlaskuun Kanta-Loimaan seurakunnan sankarihaudoilla Matka Hämeenlinnaan Panssari- ja Tykistömuseoon Vääpelikerhon kanssa Osallistuttiin Porin Prikaatin valatilaisuuteen , jäseniä oli liikenteen ohjauksessa. - Osallistuttiin Maanpuolustusjuhlaan Heimolinnassa Juhlassa lähetettiin seppelepartio Kanta-Loimaan sankarihaudoille. - Rynnäkkökivääriammunnat Porin Prikaatissa , 31 ampujaa. - Osallistuttiin Ruissalon Honkapirtillä Killan nimikkometsikön tammipuiden istutukseen. Loimaan alueosaston tammipuun istuttivat Markku Nummijoki ja Matti Ristolainen. - Toiminnasta on tiedotettu Loimaan Lehden seuratoiminta palstalla sekä Auranmaan viikkolehden muistilistalla sekä sähköpostilla. Johtokunnan kokoontui vuoden aikana 4 kertaa: Ankkuripaikassa (läsnä 6 jäsentä) Ankkuripaikassa (läsnä 5 hlö) Ankkuripaikka (läsnä 6 hlö) Ankkuripaikka (läsnä 5 hlö) Johtokunnan kokoonpano 2009: - Puheenjohtaja: Yli-Nissilä Seppo - Muut jäsenet: Jaanu Kimmo, Kettunen Erkki, Nepponen Juha, Ristolainen Matti, Vuolle Tapio, Mustajärvi Petri (sihteeri ja rahastonhoitaja) Ammunnan palkintojenjako: Rynnäkkökivääriammuntojen palkittuja yhteiskuvassa vasemmalta Seppo Yli-Nissilä, Ahti Isosomppi ja Eino Laurila 6 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

7 LOIMAAN SEUTUKUNNAN VÄÄPELIKERHO Loimaan seutukunnan vääpelikerhon vuosikokous Osallistuttiin sotiemme sankarivainajien kunnianosoituksiin, lippumme kera, 17.5 Kanta- Loimaan sankarimuistomerkillä ja 6.12 Alastaron sankarimuistomerkillä. - Tutustuttiin Hämeenlinnassa 3.7 Parolan Panssarimuseoon ja Tykistömuseoon. Panssarimuseossa meitä opasti vauhdikkain ja asiantuntevin sanakääntein museonjohtaja Mauno Uoti. - Toteutettiin yhdessä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa Loimaan Heimolinnassa maanpuolustusjuhla ja Loimaan torilla PorPr:n myötävaikutuksella kalustonäyttely. Kalustonäyttely keräsi torille monisatapäisen yleisön ja niinpä Sotilaskodin varaamat 500 munkkia loppuivat kesken. Myös Heimolinnan juhlaan saapui yli sadan hengen juhlayleisö. Yhteenvetona voidaan todeta molempien tapahtumien onnistuneen yli odotusten ja näin tärkeää maanpuolustusasiaa saatiin vietyä suuren yleisön tietoisuuteen. Vuoden 2009 vuosikokous pidettiin 21.1 Ypäjän Veteraanituvalla. - Hallitus kokoontui kaksi kertaa: 26.2 veteraanien tukikohdassa Töpinässä ja Loimaan Seudun Reserviläisten Heikinpirtillä. 7

8 salon seudun alueosasto Salon seudun alueosaston vuosikokous pidettiin Salon Seudun Osuuspankin kokoustiloissa. Salon seudun alueosaston kiltaveljiä oli paikalla kaksikymmentäneljä. Illan isäntänä/ emäntänä toimi pankinjohtaja Marja-Leena Laiho. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Kurkela, sihteeriksi Ismo Laaksonen ja pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pauno Uusitalo ja Jorma Korimäki. Salon seudun alueosaston puheenjohtajaksi valittiin Eero Nurminen, varapuheenjohtajaksi Aimo Vähätalo, sihteeriksi Ismo Laaksonen ja rahastonhoitajaksi Jarmo Niinistö. Hallituksen jäsenten valinta: Erovuorossa olivat Kauko Laakkio, Martti Määttänen ja Reino Toivonen. Martti Määttäsen tilalle valittiin Kari Niinistö. Kauko Laakkio ja Reino Toivonen valittiin uudelleen. Muut hallituksen jäsenet: Taisto Tielinen, Olavi Pilpola ja Kalle Vuorenmaa. Tilintarkastajiksi valittiin Olavi Kurkela ja Pauno Uusitalo, varalle Jorma Auramo ja Simo Knaapi. Salon seudun alueosaston yhdysmiehinä Salossa ja lähikunnissa toimivat: Jorma Korimäki (Marttila), Taisto Tielinen (Muurla), Reino Toivonen (Muurla), Kari Niinistö (Halikko), Keijo Karlsson (Somero) ja Tapio Turunen (Salo). Salon alueosastossa lipunkantajaksi (lippuvastaava) on nimetty Reino Toivonen. Alueosaston hallitus on kokoontunut: Salossa Salon Seudun Osuuspankissa, puh.joht Eero Nurmisen kotona, sihteeri Ismo Laaksosen kotona. 50- vuotisjuhlatoimikunta (puh.joht. Eero Nurminen, Arto Arvonen Jarmo Niinistö, Kari Niinistö ja siht. Ismo Laaksonen) on kokoontunut kuusi (6) kertaa. Tanssitoimikunta (Nurminen, Vähätalo, Kurkela, Eräkunnas, Määttänen) kokoontui Marttilassa 8 Aimo Vähätalon kutsumana Alueosaston pitkään toimineet puh.joht. Olavi Eräkunnas ja siht. Martti Määttänen kutsuttiin Salon Seudun Alueosaston Kunniajäseniksi Lähestyttiin alueosaston jäsenistöä ensimmäisellä jäsenkirjeellä maaliskuussa. Alueosaston retkiä ja toimintaa, sekä muiden isänmaallisten järjestöjen tilaisuuksiin osallistuminen vuonna 2009: valmennustilaisuus varusmiespalveluksen aloittavien omaisille Salon Lukiossa. Tilaisuudessa osanottajia 109. Tilaisuuden järjesti Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry:n Salon seudun alueosasto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry osallistuttiin Tammisunnuntain juhlaan evl Tuomo Hirvosen luento Gaza tänään, miten tähän on tultu Salon Seurakuntatalossa evl Mika Kerttusen luento Taistelu Gazasta-Israelin ja Hamasin kiista Salon Lukiossa puheenjohtaja ja sihteeri onnittelukäynnillä Olavi Eräkunnaksen 75-vuotispäivillä Salon Seudun Reserviupseerit ry:n järjestämä esitelmätilaisuus Suurhyökkäys kesällä Mikä pelasti Suomen? Salon Lukiossa Esitelmän pitäjänä ev Sampo Ahto Salon Seudun Sotahistoriallinen Seura ry:n järjestämä seminaari Talvisodan syyt ja taustat Muurlan Opistolla. Luennoitsijoina toimivat valtiotieteen tohtorit Vesa Vares ja Markku Jokisipilä Turun Yliopistosta Salon Seudun Res.Up esitelmätilaisuus: Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2008, puolustuksen kehittämisen näkökulma, esitelmöitsijänä Puolustusministeriön erityisasiantuntija Karoliina Honkanen Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta ry:n 50- vuotisjuhlallisuudet Säkylän Huovinrinteellä. Alueosastostamme osallistui 16 kiltaveljeä tähän hienoon tapahtumaan, PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

9 Porin Prikaatin 1. Jääkärikomppanian päällikön, kapteeni Risto Kohosen esitystä kuunneltiin suurella mielen kiinnolla varusmieinfossa. 9

10 jossa Alueosastomme jäseniä huomioitiin seuraavasti: Arto Arvonen; Kilta-ansioristi karhun kera, Olavi Eräkunnas Jarmo Niinistö ja Taisto Tielinen; MPKL:n Hopeinen kiltaristi. Valtuuskunnan kokouksessa Huovirinteellä Salon seudun alueosastoa edustivat Olavi Eräkunnas ja Martti Määttänen. Killan hallituksessa Salon seudun alueosastoa edustavat Eero Nurminen ja Arto Arvonen lippuvartio kaatuneiden muistopäivänä Salo Uskelan kirkon sankarivainajien muistomerkillä. (Toivonen, Eräkunnas ja Tielinen) pidettiin puheenjohtajan kotona ansiomitalien jakotilaisuus kahvituksineen ja maljoineen. MPKL:n numeroidut Kiltaansiomitalit saivat vastaanottaa kiltaveljet Leo Leino ja Martti Määttänen valmennustilaisuus varusmiespalveluksen aloittavien omaisille Salon Lukiossa. Tilaisuudessa osanottajia 59 henkeä. Tilaisuuden järjesti Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta ry, Killan salon seudun alueosasto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry Salon seudun alueosaston järjestämät porilaistanssit Laurilan lavalla. Tansseihin osallistujia oli 255 henkeä onnittelukäynti Olavi Kurkelan 75-vuotispäivillä- puheenjohtaja luovutti Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry:n standaarin onnittelukäynti alueosaston hallituksen jäsenen Reino Toivosen 70- vuotispäivillä, sihteeri luovutti Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry:n standaarin esitelmä Salon lukiossa Elinkeinoelämä ja maanpuolustus; mikä yhdistää, mikä erottaa? Luennoitsijana Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos. Tilaisuuden järjestäjänä Salon Seudun Reserviupseerit ry puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat porilaismetsikön uusintaistutukseen Turun Ruissalon Honkapirtillä. Parisenkymmentä tainta istutettiin nyt ja perinne jatkuu tästä lähtien joka vuosi. Isäntänä toimi Turun Alueosasto puheenjohtaja ja sihteeri Martti Määttäsen 75 vuotissyntymäpäivän onnittelukäynnillä Vaskiolla evl, sotatieteen tohtori Jari Rantapelkonen esitelmöi: Informaatiosodankäynnin historia: leivästä ja voista verkkovaikuttamiseen Salon Lukiossa. Tilaisuuden järj. Salon Seudun Reserviupseerit ry puheenjohtaja osallistui Suomen Sotilas-lehden 90-vuotisjuhliin Helsingissä Ritarihuoneella Maanpuolustusväen kirkkopyhä Halikon seurakunnassa Maanpuolustusjuhla Turun Akatemiatalon juhlasalissa. Tilaisuuden järjestäjänä Maanpuolustuskiltojen Liitto ry. Arto Arvonen, Eero Nurminen ja Ismo Laaksonen edustivat Salon Seudun Alueosastoa juhlassa Salon Seudun Sotahistoriallinen Seura ry:n vuosikokous Salon Veteraanipajalla, sihteeri Talvisodan alkamisen 70 vuotismuistotilaisuus Uskelan kirkossa Salossa perinteinen jouluruokailu Salon Seurahuoneella. Osallistujia Itsenäisyysjuhla Sinisessä talossa klo alkaen. Järjestäjinä Salon Seudun Reserviupseerit ry. Vuoden aikana alueosastoomme on liittynyt: Erkka Auermaa, Olavi Leikola, Tapani Niemelä, Tor-Erik Lindgvist, Arto Tuominen, Antti Vuoristo, Mikko Halkilahti, Tapio Turunen, Hannu Virtomaa, Kari Niinistö ja Juhani Tynjälä. 10 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

11 PORIN ALUEOSASTO YLEISTÄ Kulunut vuosi 2009 oli tavanomainen ja kului kilta- ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkeissä. JOHTOKUNTA Alueosaston johtokuntaa kuluneen vuoden aikana ovat kuuluneet seuraavat osaston jäsenet: Juha Niinikoski puheenjohtaja, Anssi Perämäki sihteeri, Aleksi Viikinkoski rahastonhoitaja ja hallituksen muina jäseninä ovat toimineet Altti Lehtola, Olavi Penttilä ja Harri Kesti. VARSINAINEN TOIMINTA Osaston vuosikokous pidettiin Muita virallisia kokouksia ei pidetty. Osastomme jäseniä on osallistunut kotikuntansa Sankarihaudalla järjestettäviin muistotilaisuuksiin ja Itsenäisyyspäivän kunniavartioon. Osastomme jäseniä osallistui pääkillan vuosikokoukseen- ja juhlaan Säkylän varuskunnassa. Osastomme hallituksesta on pääkillan hallitukseen kuulunut toimintavuoden 2009 aikana Harri Kesti ja Juha Niinikoski. Vuoden 2009 aikana on jäsenrekisterimme päivitetty ajantasalle MPKL:n Sebacon järjestelmään joka mahdollistaa useita eri vaihtoehtoja jäsentiedotuksessa. Osastomme järjesti Pikkujoulut Luvian Hirvimiesten majalla Tilaisuudessa tutustuttiin ja harjoiteltiin toiminnallista ammuntaa, ruokailtiin, saunottiin ja ideoitiin toimintaa tulevalle vuodelle. Kutsu tilaisuuteen lähti henkilökohtaisesti kaikille alueosaston jäsenille, paikalla tilaisuudessa oli 12 jäsentä. Killan lippu saapuu saapuu 50-vuotisjuhlapäivänä seppeleenlaskuun Porilaispatsaalle pitkäaikaisen lipunkantajan Kauko Anttilan vankoissa käsissä. helsingin alueosasto Osallistuminen Porilaismetsikön täydennysistutuksiin

12 turun alueosasto YLEISTÄ Killan sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta sekä lähentää toisiinsa Porin Prikaatin ja sen täydennysalueen väestöä. Kilta toimii keskeisenä yhdyssiteenä, vaalii historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja. Toimintavuotena 2009 Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan Turun seudun Paikallisosaston toimintaa on yritetty elvyttää vuosien hiljaiselon jälkeen. Toiminnan perustan ovat edelleen luoneet monet Turun ja lähiympäristön Maanpuolustustapahtumat, joihin Killan jäsenet ovat osallistuneet. Paikallisosasto tekee kunniaa vuoden aikana poisnukkuneiden Kiltasisarten ja -veljien muistolle. HALLINTO Paikallisosaston puheenjohtajana on ollut Osmo Suominen. Johtokuntaan ovat puheenjohtajan lisäksi kuuluneet jäseninä Mauno Harju, Usko Markkola, Mikko Saarinen ja Raimo Salo Paikallisosaston Kunniapuheenjohtaja Heimo Lehmus nukkui pois kertomusvuoden aikana. Johtokunnan päätöksellä on sihteeri- rahastonhoitajan tehtäviä hoitanut puheenjohtaja ja lipunkantajana on toiminut Mikko Saarinen. KOKOUKSET Paikallisosaston vuosikokous pidettiin Turun Upseerikerholla Läsnä oli viisi henkilöä. Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut yhden kerran. Yhdistetty esitelmätilaisuus ja kokous pidettiin Heikkilän Sotilaskodissa Läsnä oli 11 henkilöä. 12 MATKAT JA RETKET Osallistuttu Killan vuosikokouspäivän viettoon Säkylän Huovinrinteellä OSALLISTUMISET MUIDEN MAANPUOLUS- TUSJÄRJESTÖJEN TILAISUUKSIIN MPKL:n Turvallisuuspoliittinen seminaari Santahaminassa Marsalkka Mannerheimin kuolinpäivän muistotilaisuus Turun Sankariristillä Talvisodan päättymispäivän seppeleenlaskutilaisuus Itsenäisyyden kivellä Kiltapiirin kevätkokous ja esitelmätilaisuus Turussa Kenraalintie-marssi Kakskerrassa Kiltapiirin syyskokous ja esitelmätilaisuus Turussa Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilaisuus Itsenäisyyden kivellä PERINNEASIAT On järjestetty Porilaismetsän täydennysistutus Ruissalossa On asetettu kynttilät jouluaattona eversti Polttilan ja everstiluutnantti Kuirin, sekä vuoden aikana poisnukkuneiden kiltasisarten ja -veljien haudoille. Jouluaattona on osallistuttu kunniavartioihin Turun Sankariristillä ja Unikankareella. EDUSTUKSET Pääkillan puheenjohtajana on toiminut Timo Mäki. Pääkillan johtokuntaan ovat jäseninä kuuluneet Osmo Suominen ja Raimo Salo. TIEDOTUS Tilaisuuksista on tiedotettu jäsenistölle Turun Sanomien Killat palstalla. PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

13 Iloinen istuttajajoukko: Harri Ruotsalainen (vas), Mauno Harju, Eero Nurminen, Timo Mäki, Markku Ruisla, Osmo Suominen, Raimo Salo, Markku Nummijoki, Matti Ristolainen ja Ismo Laaksonen. Turun Raimo Salo ja Säkylän Markku Ruisla istuttavat Säkylän nimikkopuuta. Helsingin alueosaston puheenjohtaja Harri Ruotsalainen ja vaimonsa Aino istuttivat yhden tammentaimen 13

14 Jäsenistö Veteraanijäsenet Ainais- ja kunniajäsenet Vuosijäsenet Yhteensä Jäsenistöstä naisia Kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja: Mauno Harju Kunniajäsenet: Helge Hedman kuollut Timo Kesti Heimo Lehmus kuollut Toivo Lehmusvirta kuollut Vilho Tervasmäki 14 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

15 Valtuuskunta Vuorineuvos Simo Palokangas puheenjohtaja Eversti Eero Pyötsiä varapuheenjohtaja Eversti Markku Aherto Teollisuusneuvos Esko Eela Maanviljelijä Olavi Eräkunnas Ekonomi Pentti Eskola Valtiotieteen maisteri Mauno Harju Kansliapäällikkö Olli Juusela Ylijohtaja Pauli Järvenpää Everstiluutnantti Vesa Keskinen Pankinjohtaja Jukka Kianen Majuri Pekka Kinkku Talousneuvos Ilkka Koota Markkinointipäällikkö Jorma Koivisto Yli-insinööri Gunnar Laatio Varatuomari Arto Lampinen Ylijohtaja Eero Lavonen Everstiluutnantti Toivo Lehmusvirta Toimitusjohtaja Erkki Lepistö Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Viestintäneuvos Tapani Mikola Toimitusjohtaja Esa Mäki Poliisipäällikkö Heikki Mäki Yksityisyrittäjä Martti Määttänen Prikaatikenraali Olli Nepponen Prikaatikenraali Markku Nikkilä Yli-insinööri Tuomo Peltola Puolustusasiainneuvos Ilkka Puukka Pankinjohtaja Jouko Rajala Ekonomi Pertti Ratsula Kenraalimajuri Olli Rekola Maanviljelijä Esa Ruohola Kenraalimajuri Arto Räty Pankinjohtaja Arto Saarinen Eversti Seppo Saikkonen Kenraaliluutnantti Erkki Setälä Johtaja Kalevi Suvila Eversti Vilho Tervasmäki Sosiaalineuvos Seppo Verronen Toimitusjohtaja Hannu Viitanen Hallitus Varatuomari Timo Mäki Agronomi Eero Nurminen Yliluutnantti Kauko Anttila Kauppaneuvos Arto Arvonen Toimittaja Kari Nummila Yrittäjä Juha Niinikoski Maanviljelijä Harri W. Kesti Eversti Pekka Saariaho Kauppias Markku Ruisla Toiminnanjohtaja Osmo Suominen Maanviljelijä Seppo Yli-Nissilä Katsastusmies Seppo Solla Rakennusmestari Raimo Salo Hallituksen kutsumana: Yliluutnantti Petri Fleminch Pankinjohtaja Eino Järvinen Yiluutnantti Petri Eskola puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri rahastonhoitaja museonhoitaja Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. 15

16 Alueosastot Turku Osmo Suominen puheenjohtaja/sihteeri/rahastonhoitaja Loimaa Seppo Yli-Nissilä puheenjohtaja Petri Mustajärvi sihteeri/rahastonhoitaja Salo Eero Nurminen puheenjohtaja Ismo Laaksonen sihteeri Jarmo Niinistö rahastonhoitaja Pori Juha Niinikoski puheenjohtaja Anssi Perämäki sihteeri Aleksi Viikinkoski rahastonhoitaja Säkylä Pekka Kinkku puheenjohtaja Vääpelikerho Seppo Solla puheenjohtaja Pertti Vesanto sihteeri Eino Järvinen rahastonhoitaja TOIMIHENKILÖITÄ Lipunkantajat Pääkilta: Kauko Anttila Turun alueosasto: Mikko Saarinen Tilintarkastajat: Jukka Kianen ja Antti Tuuppa, varalla Tuomo Kankare ja Mikko Maunula. Jäsenrekisteri Tilistö Ky MPKL RY Kilta kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen liittoon, yhtenä sen suurimmista jäsenjärjestöistä. Killan edustajana liittovaltuuston jäsenenä on toiminut Arvo Arvonen. 16 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

17 Palkitsemiset Varusmiespalveluksen ansiokkaasti suorittaneita on palkittu kotiuttamisjuhlien yhteydessä. Valintaesityksen tekevät varusmiesten kouluttajat ja esimiehet. Vuosikokouksessa on luovutettu seuraavat huomionosoitukset: Killan ansioristi karhun kera Kiltaveli Kari Nummila, Loimaa Eversti Eero Pyötsiä, Säkylä Kapteeni Jari Väisänen, Säkylä Kiltaveli Seppo Yli-Nissilä, Loimaa Killan ansioristi Kiltaveli Arto Arvonen, Somero Yliluutnantti Petri Eskola, Säkylä Yliluutnantti Petri Fleminch, Rauma Kiltaveli Lauri Heikkilä, Ypäjä Kiltaveli Heikki Helminen, Loimaa Kiltaveli Jukka Jaakkola, Punkalaidun Kiltaveli Harri Juva, Ypäjä Kiltaveli Tuomo Kuopio, Pöytyä Kiltaveli Juha Nepponen, Loimaa Kiltaveli Juha Niinikoski, Pori Kiltaveli Heimo Pohjanpalo, Pöytyä Kiltaveli Eero Rantanen, Loimaa Kiltaveli Esa Rinne, Loimaa Kiltaveli Raimo Salo, Turku Kiltaristi Kiltaveli Erkki Kettunen, Loimaa Kiltaveli Simo Kolkkala, Loimaa Kiltaveli Seppo Solla, Loimaa Kiltaveli Kalevi Suvila, Loimaa Kiltaveli Veikko Ruskeeniemi, Loimaa Kiltaveli Matti Vainio, Loimaa Killan standaari Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara, Mikkeli Killan pienoislippu Kiltaveli Jorma Koivisto, Loimaa Lisäksi Kilta on muistanut onnitteluadressilla tai sähkeellä lukuisia merkkipäiviään viettäneitä henkilöitä ja yhteisöjä. Talous Vuonna 2009 on peritty seuraavat jäsenmaksut: jäsenmaksu kannatusjäsenmaksu ainaisjäsenmaksu 20 euroa 50 euroa 200 euroa Jäsenmaksusta Kilta tilittää MPKL:lle jäsenmaksuna vajaat 3 euroa. Porilainen -lehden postituskuluja Kilta maksaa noin 4 euroa sekä tilittää jäsenmaksuista toimiville alueosastoille kolme euroa jäsentä kohden. Killan varainhankinta muodostuu valtaosin jäsenmaksuista. Jonkin verran tuottoja saadaan myymällä erilaisia tarvikkeita (hinnat ja mallit nettisivuilla). Talous on vakaa, eikä killalla ole velkaa. Tase ja talouslaskelmat ovat virallisen tilinpäätöksen mukaiset. Killan jäsenille on toimitettu Porilainen -lehden lisäksi MPKL:n jäsenlehti Maanpuolustaja. 17

18 TULOSLASKELMa Varsinainen toiminta Tuotot Porilaislehdestä , ,14 Porilaislehden tuki , ,00 Yhteensä ,42 859,14 Yleistoiminta Tuotot Tuotot tarvikevälityksestä 456,00 63,00 Yhteensä 456,00 63,00 Kulut Palkat ,00 0,00 Sosiaalikulut -42,00 0,00 Puhelinkulut -561,49-522,60 Toimistotarvikkeet -25,05-317,20 Pankkikulut -92,59-88,26 Postikulut ,35-679,56 Ulkopuoliset palvelut/kirjanpito -363,62-329,69 Muut ostetut palvelut -758,84-742,98 Kokouskulut , ,90 Matkakulut ,95-80,00 Huomionosoitukset ja -materiaali ,61-639,60 Tarvikevälitysostot ,00 0,00 Varaston muutos 140,00-743,42 Perinnetoiminnan kulut -337,65 0,00 Muut kulut -157,00-400,00 Yhteensä , ,21 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot , ,00 Tuotot historiikki 7 030,00 0,00 50-vuotisjuhlatuotot 110,00 0,00 Jäsenrekisterin ylläpito -744,83-740,26 Jäsenmaksutilitykset , ,00 Jäsenmaksupalautukset alueosastoille , ,00 Kulut historiikista ,20 0,00 Yhteensä , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut 756,95 482,41 Avustukset 0,00 0,00 Poistot -93,38-124,50 Varausten muutos 954,11 0,00 Tilikauden tulos , ,58 18 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

19 TASE Vastaavaa Aineelliset hyödykkeet Kalusto 412,95 550,61 Käyttöomaisuusarvopaperit 1 056,28 907,76 Vaihto-omaisuus Tarvikkeet 140,00 0,00 Saamiset Myyntisaamiset 2 415,00 707,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,74 Yhteensä , ,23 Vastattavaa Oma pääoma Oma pääoma , ,24 Ainaisrahasto A Kuiri 84,09 84,09 Oma pääoma A Kuiri 2 742, ,73 Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , ,92 Tilikauden tulos , ,58 Yhteensä , ,56 Varaukset Toimintavaraus , ,86 Vieras pääoma Lyhytaikainen Siirtovelat 1 965, ,81 Yhteensä , ,23 19

20 20 PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

21 21

22 TOIMINTASUUNNITELMA Tavoite Toimenpide Kohderyhmä Kilta tunnetaan prikaatin täydennysalueella. Jäsenmäärän lisäys 5% vuosittain Prikaati/Kilta -yhteistyöpohjan laajentaminen Jäsenyyden hallinta * Teematapahtumat jäsenistölle * OKRA-maatalousnäyttely * Varusmiestoimikunnan tukeminen * Porilainen -lehti * Internet-sivujen ajan tasalla pitäminen * Kotiutuvien palkitseminen * Osallistuminen Prikaatin tilaisuuksissa: valatilaisuudet, kotiuttaminen, kertausharjoitukset ym. * Tietoiskut varusmiespalvelukseen kutsutuille ja heidän läheisilleen Jäsenistö Ympäristökuntien väestö Varusmiehet Kotiutettavat Varusmiesten vanhemmat: Turku, Pori, Loimaa, Salo Valtuuskunnan rooli Alueosastot toimivat aktiivisesti * Keskustelu tavoitteista ja tehtävistä * Työvaliokunta * Alueosastojen aktivointi ja tukeminen * Alueosastojen suunnitelmat ja toimintakertomukset Valtuuskunnan jäsenet Hallitus Alueosastojen hallitukset Perinteet * Porilaismetsikön kunnostus * Huomionosoitusten jakaminen * Salon osaston 50-vuotisjuhla * Yhteistyö Porilaismuseon kanssa Jäsenistö Salon talousalue Kiltayhteistyö * Yhteistoiminnan laajentaminen alueosastojen ja muiden kiltojen kanssa Muut vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt Talous * Vahvistettu budjetti Hallitus Lihavoidut kohdat ovat painopistealueita vuonna PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2009

23 TALOUSARVIO Varsinainen toiminta Porilaislehden tuki Yhteensä Yleistoiminta Tuotot Ilmoitushankintatulot Tuotot tarvikevälityksestä 800 Yhteensä Kulut Nettisivujen ylläpitokulut -500 Toimistotarvikkeet -200 Pankkikulut -100 Postikulut Ulkopuoliset palvelut/kirjanpito -400 Muut ostetut palvelut Kokouskulut Matkakulut -200 Huomionosoitukset Huomionosoitusmateriaali -500 Perinnetoiminnan kulut Muut kulut -700 Yhteensä Varainhankinta Jäsenmaksutuotot Jäsenrekisterin ylläpito -800 Jäsenmaksut MPKL Jäsenmaksupalautukset alueosastot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut 300 Avustukset Poistot 0 Varausten muutos 0 Tilikauden tulos 0 23

24 JÄSENREKISTERI TILISTÖ, PUH (02)

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2009 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2012 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2005 KILLAN PERUSTEHTÄVÄ Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2007 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2011 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

KILLAN PERUSTEHTÄVÄ Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharr

KILLAN PERUSTEHTÄVÄ Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharr PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA 2003 Killan 45. toimintavuosi oli tapahtumiltaan perinteinen mutta runsas. Pääansio aktivoitumisessa on Killan alaosastoilla. Kiltatoiminta on alaosastojen toimintaa.

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2008 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2010 KILLAN PERUSTEHTÄVÄ Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

Porin prikaatin kilta ry

Porin prikaatin kilta ry Porin prikaatin kilta ry Vuosikertomus 2013 KILLAN PERUSTEHTÄVÄ Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2008 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

Porin prikaatin kilta ry

Porin prikaatin kilta ry Porin prikaatin kilta ry Vuosikertomus 2014 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

Porin prikaatin kilta ry

Porin prikaatin kilta ry Porin prikaatin kilta ry Vuosikertomus 2015 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2010 KILLAN PERUSTEHTÄVÄ Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Porin prikaatin kilta ry

Porin prikaatin kilta ry Porin prikaatin kilta ry Vuosikertomus 2013 KILLAN PERUSTEHTÄVÄ Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

Porin prikaatin kilta ry

Porin prikaatin kilta ry Porin prikaatin kilta ry Vuosikertomus 2014 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

Porin prikaatin kilta ry

Porin prikaatin kilta ry Porin prikaatin kilta ry Vuosikertomus 2016 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2005 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Kulunut vuosi oli kiltamme 40. toimintavuosi. Juhlavuoden päätapahtumaksi muodostui killan 40-vuotisjuhla

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Kaikkiaan kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen jäsentä.

Kaikkiaan kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen jäsentä. HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA Helsinki.10.2009 HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS 12.10.2009 AIKA: 12.10.2009 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Valio OY Yhdistyksen kunniajäsenistä: - teollisuusneuvos

Lisätiedot

TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY

TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY TYKISTÖPRIKAATIN KILTA RY TOIMINTAKERTOMUS 2008 1 Yleistä Vuosi 2008 oli Tykistöprikaatin Kilta ry:n 45. toimintavuosi. Satakunnan Kenttätykistökilta ry perustettiin Niinisalossa lokakuun 27. päivänä 1963.

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 YLEISTÄ Vuosi 2009 oli ry:n 19.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 varsinaista jäsentä ja 2 kannattajajäsentä.

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö ry TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Suomen Laikajärjestö ry TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA Visma Nova -kirjanpito 7.3.0.3 Sivu: 1 (1) VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 1610 Isännänviirit 27,63 27,63 1620 Pöytäviirit 1 015,45 1 015,45 1630 Kunniamerkit 198,32

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Maanpuolustustapahtumat Pohjois-Karjalassa 2015

Maanpuolustustapahtumat Pohjois-Karjalassa 2015 2015 P-KR Kertausharjoitukset Esikuntaupseeri 0295 423 000 5.1. P-KR 1/15 varusmiehet palvelukseen 8.1. P-KR Tulojuhla 3.2. PKALTSTO Kilta Maanpuolustustapahtumien allakointitilaisuus Torikatu 36 Jari

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA 1 (5) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 9.10. 2013 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen Paroni kabinetti. Kokouskahvit

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Tapahtui vuonna 2015 12.1. Johtokunnan kokous Salmissa 15.1. Pirkanmaan aluetoimiston tiedotustilaisuus Tampereella - Jari Jännetyinen yhdistyksen edustajana 2.2. Kevätkokouskutsu tekstiviestinä 9.2. Vanhankirjallisuuden

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry

PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA ry 2006 Killan perustehtävä Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta

Lisätiedot

PKarPr:n Kilta Ry TOIMINTAKERTOMUS

PKarPr:n Kilta Ry TOIMINTAKERTOMUS PKarPr:n Kilta Ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 PKarPr:n Kilta Ry 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ YHDISTYKSEN TOIMINNASTA 3 1.1 Yleiset päämäärät ja toteuttaminen 1.2 Jäsenmäärän kehitys 1.3 Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Kauhavan Reserviläiset ry:n toimintakertomus vuodelta 2008

Kauhavan Reserviläiset ry:n toimintakertomus vuodelta 2008 Kauhavan Reserviläiset ry:n toimintakertomus vuodelta 2008 Yleistä toiminnasta Toimintavuosi oli 26.2.1956 perustetun yhdistyksemme viideskymmenestoinen. Yhdistyksen kuluvan vuoden toiminta noudatteli

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2010 31.7.2011...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2011 2012...5 Tilinpäätös 31.7.2011...6 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2011

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Järjestötoiminta TURUN ILMATORJUNTAKILTA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

1 Yleistä. 2 Järjestötoiminta TURUN ILMATORJUNTAKILTA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 TURUN ILMATORJUNTAKILTA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Yleistä Vuosi 2014 on ollut killan 50. toimintavuosi. Kilta valmistautui huolellisesti 15.11.2014 järjestettävään 50-vuotisjuhlaan sekä killan historian

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Päiväys: 10.8 2007 HAVU KILTA:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on HAVU KILTA ja sen kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. TARKOITUS JA TOIMINTA

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

E S I T Y S L I S T A

E S I T Y S L I S T A SYYSKOKOUS 14.11.2011 Katajanokan Kasinolla klo 17-18 E S I T Y S L I S T A 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3.

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2007 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2007 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 165. Uusia jäseniä siis saatu seuralle 34 henkilöä. Jäsenmäärän suuri kasvu on seurausta monipuolisesta

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot