HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN"

Transkriptio

1 1 ~ HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN VUOSILLE

2 HEINOLA RESORT Hanke on osa Heinolan seudun matkailun kasvuohjelmaa ja sisältää seuraavat osa-alueet: HEINOLAN SEUDUN MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KEHITTÄMISOHJELMA: Heinolan seudun majoitus kuntakohtaisten tarpeiden mukaan. Pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää lomaasuntorakentamista jo kaavoitetuille tonteille niin - ja vapaa -ajan asuntorakentamisen kärkikohteiden kehittäminen rakennetaan 400 uutta vapaa -ajan asumisen kohdetta., että hankkeen vaikutuksesta seudulle HEINOLAN SEUDUN MATKAILUN SISÄLTÖTUOTANTOJEN KEHITTÄMISOHJELMA: Heinolan seudun matkailuun liittyvien palvelujen ja tapahtumien kehittäminen kohteena vesistöön liittyvät palvelut ja tapahtumien osalta kulttuurin, jossa erityisenä kehittämisen, liikunnan ja hyvinvoinnin teemat. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että projektin myötä nykyisten tapahtumien kävijämäärä kasvaa 20 %. Yritys- ja toimijakohtaisen palvelujen tuotekehityksen tuloksena Heinola Resort - tarjontaan syntyy 100 uutta matkailu - ja vapaa -ajan palvelujen tuotetta. HEINOLAN SEUDUN TIENVARSIKOHTEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA: Tienvarsikohteiden sekä opastuksen ja tienvarsimarkkinoinnin kehittäminen ja parantaminen. Ensisijassa keskitytään kohteisiin, joiden toteutus on maankäytöllisesti ja maanomistuksellisesti mahdollista. Nykyisten kohteiden vetovoimaa parannetaan palvelutarjontaa yksilöimällä ja käyttämällä niitä Heinola Resort -tarjonnan näkyvyyden ja markkinoinnin välineinä. HEINOLA - HARTOLA - SYSMÄ -YHTEINEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI: Osa-alueen tavoitteena on tukea Heinola-Hartola-Sysmä -yhteistyön toteutumista ja rakennemuutosaikana muodostuneiden yhteistyökäytäntöjen jatkamista. Yhteinen kehittämisen toimintamalli sisältää myös sekä seudun yhteismarkkinointia että kuntakohtaisia markkinointitoimenpiteitä. Osa-alueeseen sisältyy myös yrityskohtaisia kehittämishankkeita, joissa painopiste on pk-yrityksissä. Hankkeen hallinnoija on H einolan kaupunki ( Toiminta- alueena Heinola, H artola ja Sysmä) t projektipäällikkö Sari Paljakka, H einolan kaupunki EU - koordinaattori Timo Kaattari, H einolan kaupunki kuntarahoitus 26,4 % 277 ulkopuolinen rahoitus (ESR, Hämeen ELY) 73,6 % 773

3 - LUOVAN YRITYSTOIMINNAN KASVUOHJELMA Projektin tarkoituksena on tukea Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen perustamista ja varmistaa keskuksen toiminnan käynnistyminen mahdollisimman tehokkaasti. Keskukseen sijoittuvat yritykset täydentävät toistensa palveluita ja luovat keskuksesta kilpailukykyisen toimijan. Yritysten keskinäinen vuorovaikutus on jatkuvaa sekä fyysisesti että virtuaalisesti: Keskus tarjoaa yrityksille mm. yhteisiä kehittämispalveluita sekä yhteisen sähköisen palveluympäristön. Myös yhteinen fyysinen toimipiste on selvityksen alla. Hankkeen hallinnoija on H einolan kaupunki. projektipäällikkö H enri Saari, H einolan kaupunki kuntarahoitus 15,0 % 70 Ulkopuolinen rahoitus (ESR, Hämeen ELY) 85,0 % 397

4 KORA - KORJAUSRAKENTAMISEN OSAAMISKESKUS HEINOLAAN Projektin keskeinen tehtävä on luoda korjausrakentamista (KORA) koskeva toimintamalli, jossa suunnitellaan 1)korjausrakentamisen osaamis-ja neuvontakeskus -konsepti ja 2) korjausrakentamiseen tarvittavaan erityisosaamiseen keskittyvä koulutus. Hankkeella pyritään ennakoimaan tuleva korjausrakentamisen palvelujen ja osaamisen tarve, vahvistamaan koulutuksen suoraa siirtoa työelämään, mahdollistamaan jo ammatissa olevien uudelleen kouluttautumista, luomaan palvelumalli, joka lisää työllistymistä ja sitä kautta tukee alueen työvoima, yritys- ja koulutusyhteistyötä. Hanke vastaa rakennemuutosalueena olevan Heinolan paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin. Heinolassa on puu-, saha-, metalli- ja rakennusalan yritysten lakkauttamisten tai yritysten toimintojen vähentymisen myötä tarve kehittää palveluja, joilla sekä tuetaan yritysten palveluvalikoiman ja osaamisen kehittämistä sekä vahvistetaan vapautuneen työvoiman mahdollisuuksia vastata uusiin osaamisvaatimuksiin ja siten työllistyä. Hankkeen hallinnoija on H einolan kaupunki. EU - koordinaattori Timo Kaattari, H einolan kaupunki kuntarahoitus 40,2 % Ulkopuolinen rahoitus (ESR, Hämeen ELY) 59,8 %

5 KIMOLAN KANAVAN VAIKUTUKSET PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEEN MAANKÄYTÖN, MATKAILUELINKEINON JA INFRAN KEHITTÄMISEEN Kouvolan kaupunki, litin kunta ja Heinolan kaupunki ovat aloittaneet yhteishankkeen ns. Kimolan kanavan toteuttamiseksi vuosina Investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin 10 milj. euroa. Toteutuessaan hanke tulee lisäämään merkittävästi veneilyä ja muuta matkailua Päijänteen ja Kymenlaakson välillä. Hanke tulee toimimaan merkittävänä kehitysväylänä matkailuelinkeinon kehittämisessä Heinolan ja Päijänteen alueella. Hankkeen hyötyjen selvittämiseksi käynnistetään hanke, jossa selvitetään vesialueille sijoittuvien kuntien kanssa vesiväylän mukanaan tuomat kehittämismahdollisuudet. H einolan kaupunki ja ympäris tökunnat EU - koordinaattori T imo Kaattari 2014 kuntarahoitus 30 % ulkopuolinen rahoitus (PHL) 7 0 %

6 MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN - YHDYSKUNTARAKENTEEN PARANTAMINEN Heinolan kaupunki on toteuttanut Päijät-Hämeen liiton rahoittaman Maankäytön tehostaminen - EAKR-hankekokonaisuuden, joka jakaantui kolmeen osakokonaisuuteen. Hankkeen tuloksena on syntynyt merkittävä hankekokonaisuus Maankäytön toimenpideohjelma , jonka kokonaiskulut ovat 5,4 milj. euroa. Heinolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toimenpideohjelman toimenpiteet ja kokonaisuuden toteuttaminen on alkanut vuonna Ohjelmassa on määritelty konkreettiset toimenpiteet Maankäytön tehostaminen - EAKR-hankekokonaisuudessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Maankäytön tehostaminen - EAKR-hankekokonaisuuden tuloksena saatiin paljon yksityiskohtaista tietoa kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämis-ja suunnittelutarpeista. Tämän hankkeen (Maankäytön tehostaminen - Yhdyskuntarakenteen parantaminen ) avulla varsinainen suunnittelutyö voidaan toteuttaa tehokkaasti ja hallitusti. Projektin yleisenä tavoitteena on rakennemuutosvaikutusten lieventäminen toimenpiteillä, jotka voidaan jaotella projektiin sisältyvien osakokonaisuuksien alle seuraavasti: - Keskustan kehittäminen - Maankäytön suunnittelu ja palveluiden parantaminen - Infrastruktuurin parantaminen - Asukasviihtyvyyden ja terveiden elinolosuhteiden lisääminen Projekti edistää Heinolan elinkeinorakenteen muutosta palveluelinkeinojen suuntaan ja eheyttää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Lisäksi alueen kiinnostavuus asuin- ja työpaikkana paranee. Vaikutuksista hyötyvät niin alueella toimivat yritykset, kiinteistönomistajat, maanomistajat, asukkaat kuin myös Heinolan kaupunki. H einolan kaupunki va. kaupunginarkkitehti R itva- Maija Kuus kos ki, H einolan kaupunki kuntarahoitus 30 % 222 ulkopuolinen rahoitus (EAKR, PHL) 70 % 518

7 4 ~ HYVINVOINTI MATKAILUVERKOSTOISTA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Vierumäki Country Club on jättänyt Hämeen ELY-keskukselle hakemuksen koskien hyvinvointimatkailun kansainvälistymistä sekä Heinolan seudun yritysten yhteisen hyvinvointimatkailun kansainvälistymissuunnitelman tekemistä. Hankkeen tavoitteet: 1) Laatia hyvinvointimatkailun kansainvälistymisen strategia Heinolan seudulle 2) Tuottaa uusia palvelu-ja tuotekonseptit 3) Tuoda palvelumuotoilu osaksi tuotekehitystä ja kestävää kehitystä >Osaamisen kehittäminen 4) Toimia hyvinvointi-, liikunta- ja luontomatkailun verkostoveturina Esimerkkejä tuotekehityksestä ja tuotteistamisesta: * Markkinointistrategian tekeminen Pietarin alueelle aihealueesta * Liikunta- ja elämysmatkailu ; luontoliikunta eri muodoissaan mm.: - Vesiliikunnan monet mahdollisuudet; mm. veneily, melonta - Vaellusreitit luonnossa; sauvakävely, maastopyöräily, hiihto- ja lumikenkäreitit, luonnossa hiljentymiseen liittyvät tuotteet * Teknologian hyödyntäminen reitityksessä ja karttapohjissa * Hyvinvointipaketit ryhmille ja yksityisille mm.: Hyvinvoinnin edistäminen tuotepaketeissa eri muodoissaan mm. lähiruoka ja ravinto Uudet innovatiiviset tuoteyhdistelmät kumppaneiden ja muiden hyvinvointitoimialojen kanssa esim. terveyspalvelut Hanke toteuttaa niitä hyvinvointimatkailun, kansainvälistymisen ja seudullisen yhteistyön teemoja ja toimenpiteitä, joita Heinolan elinkeinostrategian laadinnassa on otettu huomioon ja joista myös Heinolan kaupunginvaltuustoa on Heinolan kaupungin strategian ja vision laadinnan yhteydessä informoitu. Hanke lisää Heinolan seudun yritysten ja matkailun toimijoiden liiketoiminta yhteistyötä. V i e r u m ä k i C o u n t r y C l u b O y (suunnitteluvaiheessa) Heikki Hietanen kuntarahoitus (Heinolan osuus) 13 % Yritysrahoitus 12 % Ulkopuolinen rahoitus (ESR, Hämeen ELY) 75 %

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

VESILEPPIKSEN ALUE TERVEYS-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYSTEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ 2015 2016

VESILEPPIKSEN ALUE TERVEYS-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYSTEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ 2015 2016 VESILEPPIKSEN ALUE TERVEYS-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYSTEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ 2015 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA HANKESUUNNITELMA Yritysten toimintaympäristön kehittämishanke Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot