Aluekokousten kysymykset ja vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluekokousten kysymykset ja vastaukset"

Transkriptio

1 Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Nämä ovat kysymyksiä, joita asukkaat ovat esittäneet syyskuun aikana pidetyissä kahdeksassa aluekokouksessa. Kysymykset pohjautuvat kokouksissa esitettyihin materiaaleihin. Vastaajina toimivat Asokotien edustajat. Budjetointia koskevat kysymykset Miten pääomakulut voivat nousta, kun joka paikassa puhutaan, että korot ovat alhaalla? Korkotason madaltuminen myös valtion tukemassa tuotannossa on mahdollistanut sen, että lainoja lyhennetään enemmän kuin ennen. Lyhentäminen on tarpeellista, koska asuntokanta vanhenee ja lähestyy se aika, jolloin perusparantamisia varten voidaan joutua ottamaan uutta lainaa. Onko mahdollista jatkossa, että vastike laskee, kun lainanhoitokulut pienenevät? Lainanhoitokulut varmasti pienenevät, mutta samaan aikaan täytyy vanhenevassa kiinteistökannassa varautua yhä suurempiin hoito- ja korjauskustannuksiin. Asokotien toimintaperiaatteisiin kuuluu, että korjauksiin varaudutaan keräämällä vastikkeissa varoja kustannuksiin niin, että korjaukset voitaisiin toteuttaa ilman suurta lainanottoa. Se tulee pitkällä tähtäimellä asukkaalle edullisemmaksi ja turvaa sen, että asumiskustannukset pysyvät ennakoitavissa ja kiinteistöt ja huoneistot jatkuvasti hyvässä asumiskunnossa. Miksi perusvastikkeen tasausta tarvitaan? Perusvastikkeen tasauksella jaetaan asumiskustannukset oikeudenmukaisesti riippuen kohteen iästä, sijainnista, talotyypistä yms. Tasauksen avulla saadaan pidettyä kohteet täyskäytössä eikä aiheuteta vastikkeisiin tyhjäkäytöstä johtuvia korotuspaineita. Tasausjärjestelmä on asumisoikeuslaissa määritelty mahdollisuus, joka kuuluu tavallaan järjestelmän perustavaa laatua oleviin ominaisuuksiin. Miten olisi mahdollista saada budjetti kokonaisuudessaan asukkaiden käyttöön? Budjetti lähetetään talohallituksen puheenjohtajalle. Miten ylijäämät käsitellään hoitovastikkeessa? Talohallitus päättää asiasta. Ylijäämällä voi tehdä esimerkiksi pihakalustehankintoja tai ylijäämästä voi kattaa osittain hoitovastiketta kokonaisvastikkeen noustessa. Mistä budjetinlukuohjeen saa? Asokotien nettisivuilta Asuminen osion asukasmateriaaleista tai sitten isännöitsijältä.

2 Olisiko mahdollista saada hoitobudjetin sisältö exelinä sähköisesti? Tällä hetkellä budjetit tehdään Asokotien omalla sovelluksella, jota on hankala kääntää suoraan exel-taulukoksi. Selvitetään, onko muutos mahdollista ilman liiallisen suuria kustannus- tai resurssipanostuksia. Miksi markkinoinnin osuus budjetissa on niin suuri? Markkinointikuluihin luetaan myös ostopalveluna hankitut asuntojen myyntipalvelut. Suurin osa markkinointikuluista koostuu ko. palvelusta maksetuista myyntipalveluista. Toisaalta erityisesti pk-seudun runsaan asuntotarjonnan vuoksi myös asuntojen kohdemarkkinointia sekä yrityksen imagomarkkinointia on jouduttu lisäämään parina viime vuonna. Eikö kustannusten pienentämisen vuoksi olisi syytä saada vaihtuvuutta kuriin sen sijaan, että tuijotetaan käyttöastetta? Vaihtuvuuden kohtuullisena pitäminen on todellakin tärkeää, sillä asukkaan vaihtumisesta aiheutuu muuttokorjauksista ja markkinointikuluista johtuen Asokodeille noin euron kustannukset. Asokotien vaihtuvuus on tänä vuonna arviolta 18 prosenttia, mikä on samalla tasolla kuin vaihtuvuus keskimäärin koko maan asuntokannassa. Käyttöaste on tällä hetkellä 99,1%. Isännöintiin liittyviä kysymyksiä Miksi isännöitsijä pitää monta kokousta illassa? Varsinkin pääkaupunkiseudun isännöitsijöillä on erittäin paljon kokouksia hoidettavanaan. Siitä syystä on esitetty uutena mahdollisuutena ryhmäkokousten pitämistä, jotta kokousten määrää voitaisiin pienentää ja laatua parantaa. Kumpi päättää ryhmäkokousten pidosta; asukkaat vai isännöitsijä? Ryhmäkokousten pito on isännöitsijän ja talohallituksen yhdessä sovittava asia. Isännöitsijä voi ehdottaa budjettikokouksen pitämistä esimerkiksi alueensa samantyyppisille kohteille, jolloin asukkaat pääsevät vertailemaan toisten kohteiden tietoja ja hyödyntämään tietoja esimerkiksi kustannusseurannan osalta. Ovatko tulevat ryhmäkokousten kohteet samanvertaisia, jotta kokouksissa voidaan oikeasti vertailla asioita? Tarkoituksena nimenomaan on, että vain samantyyppisten kohteiden talohallitukset kutsutaan ryhmäkokouksiin. Miksi isännöitsijä ei ilmoita ajoissa kokouksista? Isännöitsijän tulisi ilmoittaa kokouksista viikkoa ennen kokousajankohtaa.

3 Mihin puheenjohtajaa tarvitaan, kun isännöitsijä ei noteeraa häntä millään tavalla? Tällaisissa poikkeustapauksissa asiaan on puututtu Asokotien puolelta. Isännöitsijän tehtävä on olla yhteistyössä talohallituksen puheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja on tarpeellinen yhteistyökumppani kiinteistön asioiden hoitamisessa. Miksi isännöitsijää ei saa kiinni? Onko heillä liikaa kohteita hoidettavana? Valitettavasti joissakin tapauksissa näin on havaittu tapahtuneen. Se on käynyt ilme sekä puheenjohtajille suunnatussa palvelutasokyselyssä että aluekokouksissa esiin tuodussa palautteessa. Asokodit on tietyillä alueilla ryhtynyt toimenpiteisiin ongelmien poistamiseksi. Ko alueilla uusitaan palvelutasokysely joulukuussa ja pidetään uusi aluekokous tammikuussa. Miksi isännöitsijä ei tiedä huoltosopimuksen sisältöä? Isännöitsijän tulee tietää huoltosopimuksen sisältö. Joissakin tapauksissa on tiedonkulku katkennut esimerkiksi isännöitsijän vaihtumisen vuoksi. Tiedonkulkuun tulee parannusta lähiaikoina myös siten, kun huoltosopimukset saadaan yhdenmukaistetuksi ja huoltoyhtiöt velvoitetaan ottamaan käyttöön Asokotien nettipohjainen kiinteistötietojärjestelmä. Huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät kysymykset Laskeeko hoitovastike, kun teknisen huolto siirtyy perusvastikkeessa maksettavaksi? Sekä teknisen huollon siirtyminen perusvastikkeen puolelle että huoltotoiminnan sopimusten yhdenmukaistaminen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä siten, että hoitovastike alentuu. Toisaalta teknisen huollon siirtyminen perusvastikkeeseen nostaa luonnollisesti perusvastikkeen osuutta. Huoltotoiminnan eriyttämisellä perus- ja tekniseen huoltoon tavoitellaan nimenomaan pitkän aikavälin kustannussäästöjä, kun korjaustoiminta muuttuu ennakoivaksi toiminnaksi, mikä on aina edullisempaa kuin korjata jo rikkoutuneita laitteita. Huollon uusi järjestely vaikuttaa hyvältä systeemiltä, mutta vaikuttaako se oikeasti siihen, että asukkaan pyyntöihin reagoidaan paremmin? Asokotien lähivuosien toimintasuunnitelmaan kuuluu toteuttaa internetpohjainen järjestelmä, jonka avulla kaikki asukkaiden pyynnöt ja huollon toimenpiteet kirjautuvat järjestelmiimme. Sitä kautta on myös helppo valvoa sitä, kuinka nopeasti pyyntöihin on reagoitu ja asiat hoidettu. Mikä on ARE:n ja YIT:n työnjako teknisessä huollossa? Työnjako on alueellinen. YIT toimii Etelä-Suomessa ja ARE muualla Suomessa. Mitä kohteista tarkastetaan kesäkuun loppuun mennessä käydäänkö myös asunnoissa? Kohteista tarkastetaan teknisen laitteet kesäkuuhun mennessä. Asuntoihin ei mennä muuten kuin tarvittaessa, jos asukas on ilmoittanut esimerkiksi ilmastointiin liittyvistä ongelmista huoltoon tai isännöintiin.

4 Miten huollon jako edistyy eli milloin uusi systeemi on käytössä? Tekninen huolto otettiin käyttöön Perushuollon sopimusten yhdenmukaistaminen on saatettu loppuun ensi vuoden alkuun mennessä. Miten omakotitalokohteissa on huomioitu huollon uusi toimintajako? Omakotitalokohteiden osalta harkitaan tapauskohtaisesti se, tarvitaanko kohteessa teknistä huoltoa. Koska takapäivystykseen siirrytään? Takapäivystys otetaan käyttöön huoltosopimusten yhdenmukaistamisen yhteydessä. Lähetetäänkö vuosittaisen perushuollon tarkastusraportti myös talohallituksen pj:lle? Tavoitteena on, että raportit lähetetään. Ketä mukana, kun talossa tehdään teknisiä tarkastuksia? Tarkastajan lisäksi mukana on huoltomies. Jääkö korjaukset teknisen huollon muutosvaiheen jalkoihin? Eivät jää. Kenelle ilmoitetaan talon teknisistä vioista? Huoltoon, joka tilaa tarvittaessa paikalle teknisen huollon edustajan. Miten teknisestä huollosta voi reklamoida? Isännöintiin ja Asokotien tekniseen yksikköön. Miksi nuohous menee hoitovastikkeeseen ja ilmanvaihtoon liittyvät asiat perusvastikkeeseen? Nuohous on normaalia kohteen perushuoltoa. Ilmanvaihto luetaan teknisten laitteiden vuoksi kuuluvaksi perusvastikkeen puolelle Näemmekö asukkaina mitä perushuoltoon kuuluu? Huoltosopimuksista asukkaat pääsevät toteamaan, mitä kunkin kohteen perushuoltoon kuuluu. Sopimusten yhdenmukaistaminen helpottaa myös asukkaiden mahdollisuutta kilpailuttaa huoltoa entistä paremmin. Pystyykö huollon toimintaa kilpailuttamaan? Talohallituksen päätäntävaltaan kuuluu mm. huollon kilpailuttaminen yhteistyössä isännöitsijän kanssa eli asukkaat pääsevät vaikuttamaan huollon toimintaan kilpailuttamisen kautta. Huollon toimintaan voi vaikuttaa myös käymällä huollon edustajien kanssa ns. kehityskeskusteluja, joissa tuodaan esiin mahdolliset puutteet ja korjausehdotukset. Mikä avuksi, kun kohde on niin pieni, ettei huoltoa kiinnosta sen kunnollinen hoito? Samalla alueella olevien pienten kohteiden kannattaa tehdä kilpailutuksessa yhteistyötä ja kilpailuttaa yhdessä huoltoyhtiöitä.

5 Mikä on huoltosopimuksen kesto? Sopimuksen kesto on kohdekohtainen. Kestoa voi tiedustella isännöitsijältä. Mikä on huoltosopimuksen irtisanomisaika? Irtisanomisaika on kohdekohtainen. Liian lyhyttä irtisanomisaikaa ei kannata pitää huollon toiminnan jatkuvuuden turvaamisen takia. Saako asukkaat nähdä huoltosopimuksen sisällön? Asukkailla on oikeus nähdä huoltosopimuksen sisältö. Sen avulla he voivat valvoa huoltotoiminnan sujuvuutta. Tämän vuoden lopulla huoltosopimukset yhdenmukaistetaan Asokotien toimesta, mikä helpottaa mm. huoltoyhtiöiden kilpailuttamista. Kuinka asukkaat pääsevät tarkastamaan huollon laskutusta? Isännöitsijän kautta. Isännöitsijä pystyy tarkistamaan sähköisen laskutuksen kautta kaikki kohteen laskut. Kannattaisiko huollolle olla sanktiot määriteltyinä tekemättömistä töistä? Sanktioiden määritteleminen on melko vaikeaa. Sanktioiden sijaan kannattaa käydä huoltoyhtiön kanssa kehityskeskusteluja toiminnasta ja tarvittaessa kilpailuttaa toiminta. Miten laadunvalvonta toimii huollon järjestelyissä? Asukkaat valitsevat käyttämänsä huoltoyhtiön ja myös valvonta on asukkaiden vastuulla. Mikäli asukkaat eivät ole tyytyväisiä huollon toimintaan, voivat he olla itse suoraan yhteydessä huoltoon tai valittaa asiasta isännöitsijälle. Jos rakentamisvaiheessa valitaan huonoja laitteita-/materiaaleja, maksavatko asukkaat korjaukset/ylläpidot/uusimiset? Asokodit käyttää uustuotannossaan ammattimaisia rakennuttajia, jotka noudattavat voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja joiden toimintaa valvoo Valtion asuntorahasto. Mikäli kaikesta huolimatta ilmenee rakentamisprosessista johtuvia vikoja, ne kuuluvat rakennuttajan kymmenvuotisvastuiden piiriin. Tehdäänkö vielä ns. kymmenvuotisremontteja kymmenen vuoden asumisen jälkeen? Kymmenvuotisremontteja tehdään, mikäli asukas pyytää ja asunnossa on todellisia korjaustarpeita. Asokodit ei ole lähtenyt järjestelmällisesti tekemään ko. remontteja kustannussyistä. Yli kymmenen vuotta asuneita asukkaita on jo yli 500 asunnossa. Mikäli kaikkiin tehtäisiin järjestelmällisesti remontti, kustannukset pitäisi budjetoida ensi vuodelle ja vastikkeita korottaa lisää. Kaikki Asokotien kustannukset katetaan vastikkeilla. Miten vakuus kattaa huoneistojen huonon hoidon? Mikäli asukas on aiheuttanut huoneistolle korjaustarpeita, joita ei voida pitää normaalina asumisesta aiheutuvana kulumisena, korjauskustannukset katetaan vakuudesta. Silloin jokainen vastaa itse aiheuttamistaan

6 korjauskustannuksista eivätkä muut asukkaat joudu vastikkeissaan kattamaan toisten aiheuttamia kustannuksia. Kuka hankkii EU-direktiivin mukaiset pihalaitteet? EU-direktiivit eivät koske niitä taloja, jotka on tehty ennen direktiivin voimaanastumista. Pihakalusteet kuuluvat asukkaiden päätettäviin hankintoihin ja ne kustannetaan hoitovastikkeesta. Mitä tarkoittaa sähköinen huoltokirja? Sähköinen huoltokirja on netin kautta käytettävä raportointijärjestelmä, johon kirjataan kaikki olennaiset kiinteistössä tehdyt huoltotoimenpiteet. Kirjaajina ovat sekä perushuollon tekijät että teknisen huollon toteuttajat. Omatoimihuoltoon liittyvät kysymykset Kuinka paljon on omatoimihuoltokohteita? Omatoimihuoltokohteita on 118 kappaletta. Omatoimihuolto on sitoutumista vaativaa toimintaa. Talohallituksen täytyy allekirjoittaa huoltosopimus aivan samalla tavalla kuin huoltoyhtiönkin ja sitoutua toteuttamaan sopimuksessa määritellyt tehtävät. Myös omatoimihuollon toimivuutta valvovat asukkaat itse, mutta takapäivystyksellä varmistetaan se, että mitään suurta toiminnallista tai taloudellista vahinkoa ei pääse syntymään huollon puutteen takia. Miksi takapäivystys tarvitaan? Takapäivystys tarvitaan ennen kaikkea teknisen huollon ja avainhallinnan takia. Kaikissa omatoimihuoltokohteissa ei ole ollut minkäänlaista asiantuntemusta teknisten laitteiden osalta, mikä on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia puutteellisen huollon takia rikkoutuneista laitteista. Avainhallinta on turvallisuusnäkökulman takia haluttu keskittää ammatillisessa vastuussa olevalle taholle eikä asukkaille. Miksi takapäivystykseen varattiin jo tämän vuoden budjettiin rahaa, vaikkei sitä ole saatu vieläkään toimimaan? LVISA-sopimusten viivästymisen takia huoltosopimusten yhdenmukaistaminen päästään tekemään vasta tämän vuoden lopulla. Onko tehty tutkimusta siitä, minkälaisia ongelmia omatoimihuoltokohteissa on? Varsinaisia tutkimuksia ei ole tehty, mutta Asokotien teknisellä yksiköllä on selkeä käytännön kokemuksen mukanaan tuoma käsitys omatoimihuoltokohteiden ongelmista. Niitä pyritään minimoimaan takapäivystyksen, huollon eriyttämisen sekä huoltosopimusten yhdenmukaistamisen avulla.

7 Vakuutuksiin liittyvät kysymykset? Minkälaisen kotivakuutuksen asukkaan kannattaisi ottaa? Asukkaan kannattaa ottaa kotivakuutus, joka kattaa irtaimiston korvaamisen vahingon sattuessa. Kiinteistön vakuutus ei korvaa asukkaan irtaimistoa esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon sattuessa. Kiinteistövakuutus ei korvaa myöskään esimerkiksi muutostyönä tehtyä parkettia, jos se vahingoittuu vaikkapa pakastimen sulamisvesivahingon takia. Sen korvaa vain asukkaan kotivakuutus. Lisäksi kotivakuutukseen kannattaa lisätä vastuuvakuutus, mikä korvaa myös toiselle aiheutetut vahingot. Jos esimerkiksi asukkaan aiheuttama vesivahinko tuhoaa myös naapurin irtaimistoa, joutuu asukas korvaamaan naapurille aiheutuneen vahingon itse, jos hänellä ei ole vastuuvakuutusta. Voisiko kotivakuutuksen laittaa pakolliseksi? On mahdotonta valvoa, että asukkaalla on voimassaoleva kotivakuutus. Asokodit pyrkii lisäämään tiedotusta asiasta siten, että asukkaat ymmärtävät kotivakuutuksen tärkeyden oman asumisturvallisuutensa kannalta. Onko huolimatonta asumista, jos ei ilmoita isännöitsijälle jostakin viasta? Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa välittömästi huoltoon tai isännöitsijälle sellaisesta viasta, joka saattaa aiheuttaa laajempaa vahinkoa asunnolle. Tällaisia vikoja ovat mm. kaikki vesi- ja sähkölaitteisiin liittyvät viat. Kuka korvaa, jos joku loukkaantuu hiekoittamattomalla pihalla? Kiinteistön alueella tapahtuvissa henkilövahingoissa kiinteistön omistaja eli Asokodit on aina vastuussa seurauksista. Aiheutuneet kustannukset korvataan Asokotien vastuuvakuutuksesta, mutta aina selvitetään jatkotoimenpiteiden takia esimerkiksi puutteellisen hoidon osuus asiaan. Onko talohallitus samanlaisessa juridisessa vastuussa kuin as.oy:n hallitus, jos esimerkiksi joku henkilö loukkaantuu pihan huolimattoman hoidon vuoksi? Talohallitus ei koskaan ole vastuussa ko. asiasta vaan kiinteistön omistaja eli Asokodit. Mikäli kohde on omatoimikohde, selvitetään jatkotoimenpiteiden takia aina, onko vahinko johtunut piha-alueen huonosta hoidosta. Onko Asokodeilla olemassa talkoovakuutusta asukkaille? Asokodeilla on talkoovahinkovakuutus kaikille talkoisiin osallistuville asukkaille. Sen lisäksi talohallituksen puheenjohtajat ja kehitystyöryhmän jäsenet on vakuutettu täysajan tapaturmavakuutuksella. Asukkaan muutostöiden tekemiseen liittyviä kysymyksiä Miten paljon asukkaat tekevät isoja muutostöitä? Asiaa ei ole tilastoitu.

8 Miten asukas saa tietää onko taloon tulossa isompia remontteja, jotta voisi olla itse remontoimatta turhaa? Isännöitsijällä on tiedossa kaikki remontit tulevalle vuodelle. Miksi laminaattia ei saa asentaa? Laminaattia ei voi parketin tavoin kunnostaa alkuperäiseen kuntoon esimerkiksi vesivahingon sattuessa. Jos asukas teettää muutostöitä, kuka vastaa, jos jotain ongelmaa tulee? Asukas on aina itse vastuussa tekemistään tai teettämistään muutostöistä. Saako laattalattian laittaa koko huoneiston lattiaan? Nämä käsitellään aina tapauskohtaisesti teknisen isännöitsijän toimesta. Saako kiinteitä ilmastointilaitteita asentaa asuntoihin? Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tähän mennessä ei ole yhtäkään tapausta tullut vielä esiin. Pääkaupunkiseudulla käyttöönotettua Muutostyöpakettia koskevat kysymykset Eikö Asokodit voisi tehdä muutostöistä sopimuksen urakoitsijan kanssa ja asukas vain maksaisi remontin? Muutostyö on aina asukkaan oma remontti, josta asukkaan pitää tehdä itse suora toimenpidesopimus urakoitsijan kanssa. Näin toimien varmistetaan se, etteivät muut asukkaat joudu missään tilanteessa yksittäisen asukkaan mahdollisten maksuhäiriöiden takaajaksi. Miten asukas voi luottaa Asokotien suosittelemaan urakoitsijaan? Asokotien suosittelemat urakoitsijat ovat sellaisia toimijoita, jotka ovat urakoineet remontteja useamman vuoden ajan Asokodeille. Mikäli asukkaalle tulee ko. urakoitsijasta huonoja kokemuksia toivomme saavamme tiedon siitä. Asukashallintoa koskevat kysymykset Miksi laskun kulut ovat 31 euroa, jos laskuttaa esimerkiksi kilometrikorvauksista? Ensinnäkin erittäin harvat puheenjohtajat tai talohallituksen jäsenet laskuttavat vapaaehtoiseen asukastoimintaan liittyvistä kilometrikuluista. Joissakin tapauksissa näin on tehty ja laskutus maksaa todellakin 31 euroa. Kilometrikorvaukset kuuluvat verotuksen piiriin ja siksi ne luokitellaan palkkahallintokuluiksi. Asokodit on ostanut palkkahallintopalvelut ulkopuoliselta toimijalta, jonka laskutustaksa on 31 euroa. Pystytäänkö hyödyntämään suuruuden ekonomiaa rautakauppahankinnoissa eli voisiko asukkaat saada alennuksia esimerkiksi talkootarvikkeisiin? Asiakasetuneuvotteluja tullaan käymään myös rautakauppahankintojen osalta, joten todennäköisesti pystymme tarjoamaan toivottua palvelua jo ensi keväänä.

9 Kuka vastaa talkooväen touhuista pihamailla, ettei puskia tuhota tai leikata väärin? Asukkaat kustantavat pihojen kalusteet ja istutukset hoitovastikkeessaan, joten jos pensaita tuhoutuu talkoissa tehtyjen toimenpiteiden vuoksi, asukkaat voivat itse päättää hankitaanko niiden tilalle uusia pensaita. Asiakasetuihin liittyvät kysymykset Ovatko etukortilla saatavat edut valtakunnallisia vai tuleeko myös paikallisia asiakasetuja? Etuja tulee olemaan sekä valtakunnallisia että paikallisia. Etuja antavat tahot löytyvät asiakasetujen käyttöönoton jälkeen maaliskuussa nettisivuiltamme. Kiinteistökohtaisia internetsivuja (Latomo-Verso) koskevat kysymykset Koska kiinteistökohtaiset sivut ovat käytössä? Sivut pyritään saamaan käyttöön ensi vuoden maaliskuun alussa. Sivujen tavoitteena on antaa asukkaille mahdollisuus välittää jossain laajuudessa internetin välityksellä tietoa oman talon asioista. Sivujen lopullinen muoto päätetään loppuvuoden kuluessa asukkaista koostuvassa Kehitystyöryhmässä. Kenen vastuulla on talojen internetsivujen tekeminen? Kiinteistökohtaisille sivuille tulee runsaasti tietoa Asokotien puolesta. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus halutessaan lisätä sivuille omaa tietoa. Onko tarpeen levitellä esimerkiksi talohallituksen pöytäkirjoja talokohtaisilla sivuilla? Talohallitus päättää itse siitä, haluaako välittää kokouspöytäkirjojen tietoa netin välityksellä kaikkien nähtäväksi. Moni on kokenut hyväksi ratkaisuksi tiedonvälitykseen sähköpostiyhteyden. Onko tarkoitus luoda talon sisäiset keskustelusivut pikkulatomoon? Tästä on ollut kahdenlaista kantaa aluekokousedustajien keskuudessa. Asiaa käsitellään Kehitystyöryhmässä ja päätetään siitä luodaanko sivuille keskustelusivut. Yleisiä esiin tulleita kysymyksiä Millä perusteella huoneisto vuokrataan ja miten vuokra lasketaan? Huoneisto pyritään aina ensisijaisesti saamaan asumisoikeuskäyttöön. Mikäli asuntoon ei ole saatu hankittua uutta asumisoikeusasukasta kahden kuukauden sisällä luopumisesta, se voidaan laittaa väliaikaisesti vuokralle. Näin vältytään turhilta tyhjäkäyttökustannuksilta. Asokotien asunnoista kuitenkin vain 1,4 prosenttia on vuokrattu määräaikaisin vuokrasopimuksin. Vuokrataso määräytyy siten, että huoneiston käyttövastikkeen määrään lisätään asumisoikeusmaksulle laskettuna 6 8 %:n korko.

10 Voiko asukas saada talon asukasluettelon? Ei voi. Henkilötietolaki estää sen. Voisiko pesulaan ottaa käyttömaksun? Voi, mutta suosittelemme maksun sisällyttämistä hoitovastikkeeseen. Miksi hoitovastikkeettoman vastikemaksulapun lähettäminen on reskontralle mahdotonta? Ei pitäisi olla mahdotonta, jos asiasta on ajoissa sovittu. Toisaalta on kysymys kustannuksista. Ostamme reskontranhoitopalvelut Kiinteistövastuu Oy:ltä ja erilliset laskun lähettämiset lisäävät kustannuksia. Miksi Kiinteistölehti tulee talohallituksen puheenjohtajalle? Kiinteistölehden välityksellä on haluttu antaa puheenjohtajalle yleistä tietoa kiinteistöön liittyvistä asioista. Onko puheenjohtajille lähetettävä isännöinnin ja huollon palvelutasokyselyn pakko tulla heinäkuussa, jolloin kaikki ovat lomilla? Ensi vuonna kysely lähetetään jo toukokuussa. Miltä toimittajalta Asokotien kodinkoneet tulevat? Asokodeilla on toimitussopimus Markantalon kanssa.

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Liite Helsingin Alppikylän Säkkikatu 4 kohde-esitteeseen 11.4.2014 Yleistä Tontti Asemakaava Yhteiskäyttöiset tilat Autopaikat Polkupyöräpaikat Lämmitys Säkkikatu 4

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Liite Helsingin Alppikylän Laukkukuja 6 kohde-esitteeseen 21.3.2013 Yleistä Tontti Asemakaava Yhteiskäyttöiset tilat Autopaikat Polkupyöräpaikat Lämmitys Laukkukuja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA

HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA Asumisoikeusasunnossa asuvalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asumiseensa liittyviin asioihin. Hänellä on mm. mahdollisuus tehdä muutostöitä asunnossaan.

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

28.01.2016. Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

28.01.2016. Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukas toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi OSALLISTUMISTA Olet asumisesi paras asiantuntija

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 2167217-2 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRA- KOHDE 4. VUOKRA- AIKA Osoite Yhteyshenkilö C/O KIINTEISTÖ- OY, PL 3 02010 Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispäivä

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen

Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen TOVA-työryhmän mietinnön esittelytilaisuus YM, 20.10.2014 Anna-Maija Pajukallio ja Mari-Linda Harju-Oksanen Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN JASPI, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO MUUTOKSET MAHDOLLISIA

ASUNTO OY SULKULAN JASPI, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO MUUTOKSET MAHDOLLISIA Ryytipolku 2 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 1.9.2015 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION TUULIKANNEL

ASUNTO OY KUOPION TUULIKANNEL Sivu 1 lainaosuus ENNAKKOMARKKINOINTIHINNASTO 28.1.2016 ENNAKKOMARKKINOINTI vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. LVV-koe 21.11.2015 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Tehtävien 1-3 vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.04.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Siilinjärven kunta Tilintarkastus 2015 Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut /

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot