Aluekokousten kysymykset ja vastaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluekokousten kysymykset ja vastaukset"

Transkriptio

1 Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Nämä ovat kysymyksiä, joita asukkaat ovat esittäneet syyskuun aikana pidetyissä kahdeksassa aluekokouksessa. Kysymykset pohjautuvat kokouksissa esitettyihin materiaaleihin. Vastaajina toimivat Asokotien edustajat. Budjetointia koskevat kysymykset Miten pääomakulut voivat nousta, kun joka paikassa puhutaan, että korot ovat alhaalla? Korkotason madaltuminen myös valtion tukemassa tuotannossa on mahdollistanut sen, että lainoja lyhennetään enemmän kuin ennen. Lyhentäminen on tarpeellista, koska asuntokanta vanhenee ja lähestyy se aika, jolloin perusparantamisia varten voidaan joutua ottamaan uutta lainaa. Onko mahdollista jatkossa, että vastike laskee, kun lainanhoitokulut pienenevät? Lainanhoitokulut varmasti pienenevät, mutta samaan aikaan täytyy vanhenevassa kiinteistökannassa varautua yhä suurempiin hoito- ja korjauskustannuksiin. Asokotien toimintaperiaatteisiin kuuluu, että korjauksiin varaudutaan keräämällä vastikkeissa varoja kustannuksiin niin, että korjaukset voitaisiin toteuttaa ilman suurta lainanottoa. Se tulee pitkällä tähtäimellä asukkaalle edullisemmaksi ja turvaa sen, että asumiskustannukset pysyvät ennakoitavissa ja kiinteistöt ja huoneistot jatkuvasti hyvässä asumiskunnossa. Miksi perusvastikkeen tasausta tarvitaan? Perusvastikkeen tasauksella jaetaan asumiskustannukset oikeudenmukaisesti riippuen kohteen iästä, sijainnista, talotyypistä yms. Tasauksen avulla saadaan pidettyä kohteet täyskäytössä eikä aiheuteta vastikkeisiin tyhjäkäytöstä johtuvia korotuspaineita. Tasausjärjestelmä on asumisoikeuslaissa määritelty mahdollisuus, joka kuuluu tavallaan järjestelmän perustavaa laatua oleviin ominaisuuksiin. Miten olisi mahdollista saada budjetti kokonaisuudessaan asukkaiden käyttöön? Budjetti lähetetään talohallituksen puheenjohtajalle. Miten ylijäämät käsitellään hoitovastikkeessa? Talohallitus päättää asiasta. Ylijäämällä voi tehdä esimerkiksi pihakalustehankintoja tai ylijäämästä voi kattaa osittain hoitovastiketta kokonaisvastikkeen noustessa. Mistä budjetinlukuohjeen saa? Asokotien nettisivuilta Asuminen osion asukasmateriaaleista tai sitten isännöitsijältä.

2 Olisiko mahdollista saada hoitobudjetin sisältö exelinä sähköisesti? Tällä hetkellä budjetit tehdään Asokotien omalla sovelluksella, jota on hankala kääntää suoraan exel-taulukoksi. Selvitetään, onko muutos mahdollista ilman liiallisen suuria kustannus- tai resurssipanostuksia. Miksi markkinoinnin osuus budjetissa on niin suuri? Markkinointikuluihin luetaan myös ostopalveluna hankitut asuntojen myyntipalvelut. Suurin osa markkinointikuluista koostuu ko. palvelusta maksetuista myyntipalveluista. Toisaalta erityisesti pk-seudun runsaan asuntotarjonnan vuoksi myös asuntojen kohdemarkkinointia sekä yrityksen imagomarkkinointia on jouduttu lisäämään parina viime vuonna. Eikö kustannusten pienentämisen vuoksi olisi syytä saada vaihtuvuutta kuriin sen sijaan, että tuijotetaan käyttöastetta? Vaihtuvuuden kohtuullisena pitäminen on todellakin tärkeää, sillä asukkaan vaihtumisesta aiheutuu muuttokorjauksista ja markkinointikuluista johtuen Asokodeille noin euron kustannukset. Asokotien vaihtuvuus on tänä vuonna arviolta 18 prosenttia, mikä on samalla tasolla kuin vaihtuvuus keskimäärin koko maan asuntokannassa. Käyttöaste on tällä hetkellä 99,1%. Isännöintiin liittyviä kysymyksiä Miksi isännöitsijä pitää monta kokousta illassa? Varsinkin pääkaupunkiseudun isännöitsijöillä on erittäin paljon kokouksia hoidettavanaan. Siitä syystä on esitetty uutena mahdollisuutena ryhmäkokousten pitämistä, jotta kokousten määrää voitaisiin pienentää ja laatua parantaa. Kumpi päättää ryhmäkokousten pidosta; asukkaat vai isännöitsijä? Ryhmäkokousten pito on isännöitsijän ja talohallituksen yhdessä sovittava asia. Isännöitsijä voi ehdottaa budjettikokouksen pitämistä esimerkiksi alueensa samantyyppisille kohteille, jolloin asukkaat pääsevät vertailemaan toisten kohteiden tietoja ja hyödyntämään tietoja esimerkiksi kustannusseurannan osalta. Ovatko tulevat ryhmäkokousten kohteet samanvertaisia, jotta kokouksissa voidaan oikeasti vertailla asioita? Tarkoituksena nimenomaan on, että vain samantyyppisten kohteiden talohallitukset kutsutaan ryhmäkokouksiin. Miksi isännöitsijä ei ilmoita ajoissa kokouksista? Isännöitsijän tulisi ilmoittaa kokouksista viikkoa ennen kokousajankohtaa.

3 Mihin puheenjohtajaa tarvitaan, kun isännöitsijä ei noteeraa häntä millään tavalla? Tällaisissa poikkeustapauksissa asiaan on puututtu Asokotien puolelta. Isännöitsijän tehtävä on olla yhteistyössä talohallituksen puheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja on tarpeellinen yhteistyökumppani kiinteistön asioiden hoitamisessa. Miksi isännöitsijää ei saa kiinni? Onko heillä liikaa kohteita hoidettavana? Valitettavasti joissakin tapauksissa näin on havaittu tapahtuneen. Se on käynyt ilme sekä puheenjohtajille suunnatussa palvelutasokyselyssä että aluekokouksissa esiin tuodussa palautteessa. Asokodit on tietyillä alueilla ryhtynyt toimenpiteisiin ongelmien poistamiseksi. Ko alueilla uusitaan palvelutasokysely joulukuussa ja pidetään uusi aluekokous tammikuussa. Miksi isännöitsijä ei tiedä huoltosopimuksen sisältöä? Isännöitsijän tulee tietää huoltosopimuksen sisältö. Joissakin tapauksissa on tiedonkulku katkennut esimerkiksi isännöitsijän vaihtumisen vuoksi. Tiedonkulkuun tulee parannusta lähiaikoina myös siten, kun huoltosopimukset saadaan yhdenmukaistetuksi ja huoltoyhtiöt velvoitetaan ottamaan käyttöön Asokotien nettipohjainen kiinteistötietojärjestelmä. Huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät kysymykset Laskeeko hoitovastike, kun teknisen huolto siirtyy perusvastikkeessa maksettavaksi? Sekä teknisen huollon siirtyminen perusvastikkeen puolelle että huoltotoiminnan sopimusten yhdenmukaistaminen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä siten, että hoitovastike alentuu. Toisaalta teknisen huollon siirtyminen perusvastikkeeseen nostaa luonnollisesti perusvastikkeen osuutta. Huoltotoiminnan eriyttämisellä perus- ja tekniseen huoltoon tavoitellaan nimenomaan pitkän aikavälin kustannussäästöjä, kun korjaustoiminta muuttuu ennakoivaksi toiminnaksi, mikä on aina edullisempaa kuin korjata jo rikkoutuneita laitteita. Huollon uusi järjestely vaikuttaa hyvältä systeemiltä, mutta vaikuttaako se oikeasti siihen, että asukkaan pyyntöihin reagoidaan paremmin? Asokotien lähivuosien toimintasuunnitelmaan kuuluu toteuttaa internetpohjainen järjestelmä, jonka avulla kaikki asukkaiden pyynnöt ja huollon toimenpiteet kirjautuvat järjestelmiimme. Sitä kautta on myös helppo valvoa sitä, kuinka nopeasti pyyntöihin on reagoitu ja asiat hoidettu. Mikä on ARE:n ja YIT:n työnjako teknisessä huollossa? Työnjako on alueellinen. YIT toimii Etelä-Suomessa ja ARE muualla Suomessa. Mitä kohteista tarkastetaan kesäkuun loppuun mennessä käydäänkö myös asunnoissa? Kohteista tarkastetaan teknisen laitteet kesäkuuhun mennessä. Asuntoihin ei mennä muuten kuin tarvittaessa, jos asukas on ilmoittanut esimerkiksi ilmastointiin liittyvistä ongelmista huoltoon tai isännöintiin.

4 Miten huollon jako edistyy eli milloin uusi systeemi on käytössä? Tekninen huolto otettiin käyttöön Perushuollon sopimusten yhdenmukaistaminen on saatettu loppuun ensi vuoden alkuun mennessä. Miten omakotitalokohteissa on huomioitu huollon uusi toimintajako? Omakotitalokohteiden osalta harkitaan tapauskohtaisesti se, tarvitaanko kohteessa teknistä huoltoa. Koska takapäivystykseen siirrytään? Takapäivystys otetaan käyttöön huoltosopimusten yhdenmukaistamisen yhteydessä. Lähetetäänkö vuosittaisen perushuollon tarkastusraportti myös talohallituksen pj:lle? Tavoitteena on, että raportit lähetetään. Ketä mukana, kun talossa tehdään teknisiä tarkastuksia? Tarkastajan lisäksi mukana on huoltomies. Jääkö korjaukset teknisen huollon muutosvaiheen jalkoihin? Eivät jää. Kenelle ilmoitetaan talon teknisistä vioista? Huoltoon, joka tilaa tarvittaessa paikalle teknisen huollon edustajan. Miten teknisestä huollosta voi reklamoida? Isännöintiin ja Asokotien tekniseen yksikköön. Miksi nuohous menee hoitovastikkeeseen ja ilmanvaihtoon liittyvät asiat perusvastikkeeseen? Nuohous on normaalia kohteen perushuoltoa. Ilmanvaihto luetaan teknisten laitteiden vuoksi kuuluvaksi perusvastikkeen puolelle Näemmekö asukkaina mitä perushuoltoon kuuluu? Huoltosopimuksista asukkaat pääsevät toteamaan, mitä kunkin kohteen perushuoltoon kuuluu. Sopimusten yhdenmukaistaminen helpottaa myös asukkaiden mahdollisuutta kilpailuttaa huoltoa entistä paremmin. Pystyykö huollon toimintaa kilpailuttamaan? Talohallituksen päätäntävaltaan kuuluu mm. huollon kilpailuttaminen yhteistyössä isännöitsijän kanssa eli asukkaat pääsevät vaikuttamaan huollon toimintaan kilpailuttamisen kautta. Huollon toimintaan voi vaikuttaa myös käymällä huollon edustajien kanssa ns. kehityskeskusteluja, joissa tuodaan esiin mahdolliset puutteet ja korjausehdotukset. Mikä avuksi, kun kohde on niin pieni, ettei huoltoa kiinnosta sen kunnollinen hoito? Samalla alueella olevien pienten kohteiden kannattaa tehdä kilpailutuksessa yhteistyötä ja kilpailuttaa yhdessä huoltoyhtiöitä.

5 Mikä on huoltosopimuksen kesto? Sopimuksen kesto on kohdekohtainen. Kestoa voi tiedustella isännöitsijältä. Mikä on huoltosopimuksen irtisanomisaika? Irtisanomisaika on kohdekohtainen. Liian lyhyttä irtisanomisaikaa ei kannata pitää huollon toiminnan jatkuvuuden turvaamisen takia. Saako asukkaat nähdä huoltosopimuksen sisällön? Asukkailla on oikeus nähdä huoltosopimuksen sisältö. Sen avulla he voivat valvoa huoltotoiminnan sujuvuutta. Tämän vuoden lopulla huoltosopimukset yhdenmukaistetaan Asokotien toimesta, mikä helpottaa mm. huoltoyhtiöiden kilpailuttamista. Kuinka asukkaat pääsevät tarkastamaan huollon laskutusta? Isännöitsijän kautta. Isännöitsijä pystyy tarkistamaan sähköisen laskutuksen kautta kaikki kohteen laskut. Kannattaisiko huollolle olla sanktiot määriteltyinä tekemättömistä töistä? Sanktioiden määritteleminen on melko vaikeaa. Sanktioiden sijaan kannattaa käydä huoltoyhtiön kanssa kehityskeskusteluja toiminnasta ja tarvittaessa kilpailuttaa toiminta. Miten laadunvalvonta toimii huollon järjestelyissä? Asukkaat valitsevat käyttämänsä huoltoyhtiön ja myös valvonta on asukkaiden vastuulla. Mikäli asukkaat eivät ole tyytyväisiä huollon toimintaan, voivat he olla itse suoraan yhteydessä huoltoon tai valittaa asiasta isännöitsijälle. Jos rakentamisvaiheessa valitaan huonoja laitteita-/materiaaleja, maksavatko asukkaat korjaukset/ylläpidot/uusimiset? Asokodit käyttää uustuotannossaan ammattimaisia rakennuttajia, jotka noudattavat voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja joiden toimintaa valvoo Valtion asuntorahasto. Mikäli kaikesta huolimatta ilmenee rakentamisprosessista johtuvia vikoja, ne kuuluvat rakennuttajan kymmenvuotisvastuiden piiriin. Tehdäänkö vielä ns. kymmenvuotisremontteja kymmenen vuoden asumisen jälkeen? Kymmenvuotisremontteja tehdään, mikäli asukas pyytää ja asunnossa on todellisia korjaustarpeita. Asokodit ei ole lähtenyt järjestelmällisesti tekemään ko. remontteja kustannussyistä. Yli kymmenen vuotta asuneita asukkaita on jo yli 500 asunnossa. Mikäli kaikkiin tehtäisiin järjestelmällisesti remontti, kustannukset pitäisi budjetoida ensi vuodelle ja vastikkeita korottaa lisää. Kaikki Asokotien kustannukset katetaan vastikkeilla. Miten vakuus kattaa huoneistojen huonon hoidon? Mikäli asukas on aiheuttanut huoneistolle korjaustarpeita, joita ei voida pitää normaalina asumisesta aiheutuvana kulumisena, korjauskustannukset katetaan vakuudesta. Silloin jokainen vastaa itse aiheuttamistaan

6 korjauskustannuksista eivätkä muut asukkaat joudu vastikkeissaan kattamaan toisten aiheuttamia kustannuksia. Kuka hankkii EU-direktiivin mukaiset pihalaitteet? EU-direktiivit eivät koske niitä taloja, jotka on tehty ennen direktiivin voimaanastumista. Pihakalusteet kuuluvat asukkaiden päätettäviin hankintoihin ja ne kustannetaan hoitovastikkeesta. Mitä tarkoittaa sähköinen huoltokirja? Sähköinen huoltokirja on netin kautta käytettävä raportointijärjestelmä, johon kirjataan kaikki olennaiset kiinteistössä tehdyt huoltotoimenpiteet. Kirjaajina ovat sekä perushuollon tekijät että teknisen huollon toteuttajat. Omatoimihuoltoon liittyvät kysymykset Kuinka paljon on omatoimihuoltokohteita? Omatoimihuoltokohteita on 118 kappaletta. Omatoimihuolto on sitoutumista vaativaa toimintaa. Talohallituksen täytyy allekirjoittaa huoltosopimus aivan samalla tavalla kuin huoltoyhtiönkin ja sitoutua toteuttamaan sopimuksessa määritellyt tehtävät. Myös omatoimihuollon toimivuutta valvovat asukkaat itse, mutta takapäivystyksellä varmistetaan se, että mitään suurta toiminnallista tai taloudellista vahinkoa ei pääse syntymään huollon puutteen takia. Miksi takapäivystys tarvitaan? Takapäivystys tarvitaan ennen kaikkea teknisen huollon ja avainhallinnan takia. Kaikissa omatoimihuoltokohteissa ei ole ollut minkäänlaista asiantuntemusta teknisten laitteiden osalta, mikä on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia puutteellisen huollon takia rikkoutuneista laitteista. Avainhallinta on turvallisuusnäkökulman takia haluttu keskittää ammatillisessa vastuussa olevalle taholle eikä asukkaille. Miksi takapäivystykseen varattiin jo tämän vuoden budjettiin rahaa, vaikkei sitä ole saatu vieläkään toimimaan? LVISA-sopimusten viivästymisen takia huoltosopimusten yhdenmukaistaminen päästään tekemään vasta tämän vuoden lopulla. Onko tehty tutkimusta siitä, minkälaisia ongelmia omatoimihuoltokohteissa on? Varsinaisia tutkimuksia ei ole tehty, mutta Asokotien teknisellä yksiköllä on selkeä käytännön kokemuksen mukanaan tuoma käsitys omatoimihuoltokohteiden ongelmista. Niitä pyritään minimoimaan takapäivystyksen, huollon eriyttämisen sekä huoltosopimusten yhdenmukaistamisen avulla.

7 Vakuutuksiin liittyvät kysymykset? Minkälaisen kotivakuutuksen asukkaan kannattaisi ottaa? Asukkaan kannattaa ottaa kotivakuutus, joka kattaa irtaimiston korvaamisen vahingon sattuessa. Kiinteistön vakuutus ei korvaa asukkaan irtaimistoa esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon sattuessa. Kiinteistövakuutus ei korvaa myöskään esimerkiksi muutostyönä tehtyä parkettia, jos se vahingoittuu vaikkapa pakastimen sulamisvesivahingon takia. Sen korvaa vain asukkaan kotivakuutus. Lisäksi kotivakuutukseen kannattaa lisätä vastuuvakuutus, mikä korvaa myös toiselle aiheutetut vahingot. Jos esimerkiksi asukkaan aiheuttama vesivahinko tuhoaa myös naapurin irtaimistoa, joutuu asukas korvaamaan naapurille aiheutuneen vahingon itse, jos hänellä ei ole vastuuvakuutusta. Voisiko kotivakuutuksen laittaa pakolliseksi? On mahdotonta valvoa, että asukkaalla on voimassaoleva kotivakuutus. Asokodit pyrkii lisäämään tiedotusta asiasta siten, että asukkaat ymmärtävät kotivakuutuksen tärkeyden oman asumisturvallisuutensa kannalta. Onko huolimatonta asumista, jos ei ilmoita isännöitsijälle jostakin viasta? Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa välittömästi huoltoon tai isännöitsijälle sellaisesta viasta, joka saattaa aiheuttaa laajempaa vahinkoa asunnolle. Tällaisia vikoja ovat mm. kaikki vesi- ja sähkölaitteisiin liittyvät viat. Kuka korvaa, jos joku loukkaantuu hiekoittamattomalla pihalla? Kiinteistön alueella tapahtuvissa henkilövahingoissa kiinteistön omistaja eli Asokodit on aina vastuussa seurauksista. Aiheutuneet kustannukset korvataan Asokotien vastuuvakuutuksesta, mutta aina selvitetään jatkotoimenpiteiden takia esimerkiksi puutteellisen hoidon osuus asiaan. Onko talohallitus samanlaisessa juridisessa vastuussa kuin as.oy:n hallitus, jos esimerkiksi joku henkilö loukkaantuu pihan huolimattoman hoidon vuoksi? Talohallitus ei koskaan ole vastuussa ko. asiasta vaan kiinteistön omistaja eli Asokodit. Mikäli kohde on omatoimikohde, selvitetään jatkotoimenpiteiden takia aina, onko vahinko johtunut piha-alueen huonosta hoidosta. Onko Asokodeilla olemassa talkoovakuutusta asukkaille? Asokodeilla on talkoovahinkovakuutus kaikille talkoisiin osallistuville asukkaille. Sen lisäksi talohallituksen puheenjohtajat ja kehitystyöryhmän jäsenet on vakuutettu täysajan tapaturmavakuutuksella. Asukkaan muutostöiden tekemiseen liittyviä kysymyksiä Miten paljon asukkaat tekevät isoja muutostöitä? Asiaa ei ole tilastoitu.

8 Miten asukas saa tietää onko taloon tulossa isompia remontteja, jotta voisi olla itse remontoimatta turhaa? Isännöitsijällä on tiedossa kaikki remontit tulevalle vuodelle. Miksi laminaattia ei saa asentaa? Laminaattia ei voi parketin tavoin kunnostaa alkuperäiseen kuntoon esimerkiksi vesivahingon sattuessa. Jos asukas teettää muutostöitä, kuka vastaa, jos jotain ongelmaa tulee? Asukas on aina itse vastuussa tekemistään tai teettämistään muutostöistä. Saako laattalattian laittaa koko huoneiston lattiaan? Nämä käsitellään aina tapauskohtaisesti teknisen isännöitsijän toimesta. Saako kiinteitä ilmastointilaitteita asentaa asuntoihin? Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tähän mennessä ei ole yhtäkään tapausta tullut vielä esiin. Pääkaupunkiseudulla käyttöönotettua Muutostyöpakettia koskevat kysymykset Eikö Asokodit voisi tehdä muutostöistä sopimuksen urakoitsijan kanssa ja asukas vain maksaisi remontin? Muutostyö on aina asukkaan oma remontti, josta asukkaan pitää tehdä itse suora toimenpidesopimus urakoitsijan kanssa. Näin toimien varmistetaan se, etteivät muut asukkaat joudu missään tilanteessa yksittäisen asukkaan mahdollisten maksuhäiriöiden takaajaksi. Miten asukas voi luottaa Asokotien suosittelemaan urakoitsijaan? Asokotien suosittelemat urakoitsijat ovat sellaisia toimijoita, jotka ovat urakoineet remontteja useamman vuoden ajan Asokodeille. Mikäli asukkaalle tulee ko. urakoitsijasta huonoja kokemuksia toivomme saavamme tiedon siitä. Asukashallintoa koskevat kysymykset Miksi laskun kulut ovat 31 euroa, jos laskuttaa esimerkiksi kilometrikorvauksista? Ensinnäkin erittäin harvat puheenjohtajat tai talohallituksen jäsenet laskuttavat vapaaehtoiseen asukastoimintaan liittyvistä kilometrikuluista. Joissakin tapauksissa näin on tehty ja laskutus maksaa todellakin 31 euroa. Kilometrikorvaukset kuuluvat verotuksen piiriin ja siksi ne luokitellaan palkkahallintokuluiksi. Asokodit on ostanut palkkahallintopalvelut ulkopuoliselta toimijalta, jonka laskutustaksa on 31 euroa. Pystytäänkö hyödyntämään suuruuden ekonomiaa rautakauppahankinnoissa eli voisiko asukkaat saada alennuksia esimerkiksi talkootarvikkeisiin? Asiakasetuneuvotteluja tullaan käymään myös rautakauppahankintojen osalta, joten todennäköisesti pystymme tarjoamaan toivottua palvelua jo ensi keväänä.

9 Kuka vastaa talkooväen touhuista pihamailla, ettei puskia tuhota tai leikata väärin? Asukkaat kustantavat pihojen kalusteet ja istutukset hoitovastikkeessaan, joten jos pensaita tuhoutuu talkoissa tehtyjen toimenpiteiden vuoksi, asukkaat voivat itse päättää hankitaanko niiden tilalle uusia pensaita. Asiakasetuihin liittyvät kysymykset Ovatko etukortilla saatavat edut valtakunnallisia vai tuleeko myös paikallisia asiakasetuja? Etuja tulee olemaan sekä valtakunnallisia että paikallisia. Etuja antavat tahot löytyvät asiakasetujen käyttöönoton jälkeen maaliskuussa nettisivuiltamme. Kiinteistökohtaisia internetsivuja (Latomo-Verso) koskevat kysymykset Koska kiinteistökohtaiset sivut ovat käytössä? Sivut pyritään saamaan käyttöön ensi vuoden maaliskuun alussa. Sivujen tavoitteena on antaa asukkaille mahdollisuus välittää jossain laajuudessa internetin välityksellä tietoa oman talon asioista. Sivujen lopullinen muoto päätetään loppuvuoden kuluessa asukkaista koostuvassa Kehitystyöryhmässä. Kenen vastuulla on talojen internetsivujen tekeminen? Kiinteistökohtaisille sivuille tulee runsaasti tietoa Asokotien puolesta. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus halutessaan lisätä sivuille omaa tietoa. Onko tarpeen levitellä esimerkiksi talohallituksen pöytäkirjoja talokohtaisilla sivuilla? Talohallitus päättää itse siitä, haluaako välittää kokouspöytäkirjojen tietoa netin välityksellä kaikkien nähtäväksi. Moni on kokenut hyväksi ratkaisuksi tiedonvälitykseen sähköpostiyhteyden. Onko tarkoitus luoda talon sisäiset keskustelusivut pikkulatomoon? Tästä on ollut kahdenlaista kantaa aluekokousedustajien keskuudessa. Asiaa käsitellään Kehitystyöryhmässä ja päätetään siitä luodaanko sivuille keskustelusivut. Yleisiä esiin tulleita kysymyksiä Millä perusteella huoneisto vuokrataan ja miten vuokra lasketaan? Huoneisto pyritään aina ensisijaisesti saamaan asumisoikeuskäyttöön. Mikäli asuntoon ei ole saatu hankittua uutta asumisoikeusasukasta kahden kuukauden sisällä luopumisesta, se voidaan laittaa väliaikaisesti vuokralle. Näin vältytään turhilta tyhjäkäyttökustannuksilta. Asokotien asunnoista kuitenkin vain 1,4 prosenttia on vuokrattu määräaikaisin vuokrasopimuksin. Vuokrataso määräytyy siten, että huoneiston käyttövastikkeen määrään lisätään asumisoikeusmaksulle laskettuna 6 8 %:n korko.

10 Voiko asukas saada talon asukasluettelon? Ei voi. Henkilötietolaki estää sen. Voisiko pesulaan ottaa käyttömaksun? Voi, mutta suosittelemme maksun sisällyttämistä hoitovastikkeeseen. Miksi hoitovastikkeettoman vastikemaksulapun lähettäminen on reskontralle mahdotonta? Ei pitäisi olla mahdotonta, jos asiasta on ajoissa sovittu. Toisaalta on kysymys kustannuksista. Ostamme reskontranhoitopalvelut Kiinteistövastuu Oy:ltä ja erilliset laskun lähettämiset lisäävät kustannuksia. Miksi Kiinteistölehti tulee talohallituksen puheenjohtajalle? Kiinteistölehden välityksellä on haluttu antaa puheenjohtajalle yleistä tietoa kiinteistöön liittyvistä asioista. Onko puheenjohtajille lähetettävä isännöinnin ja huollon palvelutasokyselyn pakko tulla heinäkuussa, jolloin kaikki ovat lomilla? Ensi vuonna kysely lähetetään jo toukokuussa. Miltä toimittajalta Asokotien kodinkoneet tulevat? Asokodeilla on toimitussopimus Markantalon kanssa.

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

As Oy Kuopuksentie2 Asukaskokous 1

As Oy Kuopuksentie2 Asukaskokous 1 As Oy Kuopuksentie2 Asukaskokous 1 Ohjelma 19.00-19.10 Avaus 19.10-19.25 Hallituksen visio taloyhtiön kehittämiseksi 19.30-19.45 Viestintä ja tiedottaminen 19.50-20.10 Pitkäntähtäimen korjaus- ja budjettisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kirsi Ruutu Lakimies Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri Kuka vastaa kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Tekninen näkökulma kunnossapitoon Erilaiset

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Muutostyöohje asumisoikeuden haltijalle

Muutostyöohje asumisoikeuden haltijalle 01.05.2015 Muutostyöohje asumisoikeuden haltijalle Asumisaikaiset muutostyöt 1. Yleistä Tätä ohjetta noudatetaan 1.3.2014 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuden haltijoiden kustannuksillaan toteuttamissa

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE. Rakennusaikaiset muutostyöt

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE. Rakennusaikaiset muutostyöt MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Rakennusaikaiset muutostyöt 1 Yleistä Tätä ohjetta noudatetaan 1.10.2010 lukien Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuden haltijoiden kustannuksillaan toteuttamissa

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Oy:ssä (Lova) Lovan asukasdemokratiatyöryhmä 6.6.2014 Lovan hallitus 9.6.2014 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.3.2015 Lovan varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tarkastettua tietoa taloyhtiön kunnosta ja tulevaisuuden suunnitelmista Isännöitsijäntodistus - tilataan taloyhtiön isännöintiyrityksestä - toimitusaika tavallisesti

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestys määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty asuntoosakeyhtiölain

Lisätiedot

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010 Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri SKH Isännöinnin taustat Perustettu vuonna 1982 Työntekijöitä n. 50 hlöä Isännöintikohteita pääkaupunkiseudulla n. 200, joissa asuntoja

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA TERVETULOA OSASTOLLEMME B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA Asuntosijoittaja ja putkiremontti VERO2010, 10.3.2010 Marina Congress Center DI Paavo Marttila, hallituksen

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Liite Helsingin Alppikylän Säkkikatu 4 kohde-esitteeseen 11.4.2014 Yleistä Tontti Asemakaava Yhteiskäyttöiset tilat Autopaikat Polkupyöräpaikat Lämmitys Säkkikatu 4

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA

HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA Asumisoikeusasunnossa asuvalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asumiseensa liittyviin asioihin. Hänellä on mm. mahdollisuus tehdä muutostöitä asunnossaan.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Liite Helsingin Alppikylän Laukkukuja 6 kohde-esitteeseen 21.3.2013 Yleistä Tontti Asemakaava Yhteiskäyttöiset tilat Autopaikat Polkupyöräpaikat Lämmitys Laukkukuja

Lisätiedot

Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Marko Kaarto

Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Marko Kaarto Asunto 400 000 Pankista lainaa 200 000 Pankista lainaa 200 000 Omaa rahaa 100 000 Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Asunto 400 000 Omaa rahaa 100 000 + 100 000 = 200 000 Pankista lainaa 200 000 Pankista

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma 2017

Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma 2017 KÄYTTÖVASTIKE I JA KÄYTTÖKORVAUKSET Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastikkeesta) 54 393 4,66 Autopaikka,-tallivuokrat 1 320 0,11

Lisätiedot

Tervetuloa SATOkotiin. Muuttajan usein kysytyt kysymykset

Tervetuloa SATOkotiin. Muuttajan usein kysytyt kysymykset Tervetuloa SATOkotiin Muuttajan usein kysytyt kysymykset SATOn Asiakaspalvelu p. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato Milloin saan hakea avaimet? Uuden kotisi avaimet saat vuokrasopimuksen

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Kiinteistövakuutusten rakenne (KI 01) Esinevakuutus Laaja turva tai ilmiöpohjainen Vastuu- ja oikeusturva Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä

Lisätiedot

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliitto ry Meidän talo lehti 2011/1 Eri viestintätilanteita Osakas remontoi Yhtiö

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Yhtiön kunnossapitovastuu (4:2) Rakenteet, eristeet, perusjärjestelmät

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Ennen asunnonhakua: Kun kiinnostava asunto löytyy: Kartoita omia tuloja ja menojasi Selvitä mihin asumisen tukiin ja etuuksiin sinulla on mahdollinen oikeus (ole tarvittaessa yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI?

PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI? PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI? Putkiremontti koetetaan joissakin taloyhtiössä peikkona, jota halutaan vältellä niin pitkään kun mahdollista. Yleisimmät syyt remontin välttelyyn ovat: kallein

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely

Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely Vantaa 8.5.2017 Riskivakuutushanke Ympäristöministeriön toimeksiannossa keskityttiin selvittämään kotivakuutuksen tuomaa turvaa ja toisaalta

Lisätiedot

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio Helsingin Diakonissalaitos Heli Alkila Pohdittavaksi kuinka

Lisätiedot

Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari. Arto Kemppainen LVI-asiantuntija

Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari. Arto Kemppainen LVI-asiantuntija Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Arto Kemppainen LVI-asiantuntija Kiinteistöliitto Uusimaa ry NEUVONTAPALVELUT JÄSENILLE TEKNINEN NEUVONTA Puh. (09) 1667 6333 ma ti ja to klo 9.00 15.00 ke ja pe klo 10.00

Lisätiedot

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa. Sivu 1 / 5 OHJEET HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖILLE (Huom. taulukko ilmoitus- ja muutostyölupavelvollisuudesta sivulla 5) Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 4. luku kunnossapito 1 kunnossapitovastuun

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö.

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö. 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / _ Puhelinnumero Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / Puhelinnumero 2. Vuokralainen/vuokralaiset Nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja TOIMIVALTASUHTEET YHTIÖKOKOUS Ylin päättävä elin Yhtiöjärjestyksen ja lain mukaiset asiat Laajakantoiset asiat Hallituksen valitseminen

Lisätiedot

Taloyhtiön viestintä - suositeltavat käytännöt ja

Taloyhtiön viestintä - suositeltavat käytännöt ja Taloyhtiön viestintä - suositeltavat käytännöt ja toimivat välineet Tänään: Taloyhtiön viestintä - suositeltavat käytännöt ja toimivat välineet Hyvä viestintä on tärkeä osa taloyhtiön viihtyisyyttä ja

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto Yhtiökokousmenettelyyn liittyviä muutoksia Yhtiökokous (6 luku) YHTIÖKOKOUS Varsinainen

Lisätiedot

VTS-kodit. Puheenjohtajien kokous 25.11.2014

VTS-kodit. Puheenjohtajien kokous 25.11.2014 VTS-kodit Puheenjohtajien kokous 25.11.2014 25.11.2014 Organisaatio 1.11.2014 Hallitus Toimitusjohtaja Rakennuttamispalvelut Tekniset palvelut Avain palvelut Sisäiset palvelut Rakennuttajatiimi -uudis-

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Nokia, Keskusta Kohdenumero h,k,s, 65,0 m² Kov Energialuokka C Mh ,65 Vh ,00 Tontin lunastushinta ,00

Nokia, Keskusta Kohdenumero h,k,s, 65,0 m² Kov Energialuokka C Mh ,65 Vh ,00 Tontin lunastushinta ,00 Kerrostalo Nokia, Keskusta Kohdenumero 607569 3h,k,s, 65,0 m² Kov. 2019 Energialuokka C Mh. 66 408,65 Vh. 221 500,00 Tontin lunastushinta 21 255,00 Kauppakatu 8. Uusi, upea kerrostalo Nokian keskustaan!

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta SHAK.fi - isännöitsijän tehtävät Hallinnolliset tehtävät Kokoukset - Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

28.01.2016. Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

28.01.2016. Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Minä keskityn tänään hallinnolliseen hankesuunnitteluun Tuote-esittelijät kertovat putkiremontin teknistä toteutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio

BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio BAFF -SEMINAARI Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy, toimitusjohtaja Suomen Isännöintiliitto, puheenjohtaja www.matinkylanhuolto.fi Asiakkaiden

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot