Aluekokousten kysymykset ja vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluekokousten kysymykset ja vastaukset"

Transkriptio

1 Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Nämä ovat kysymyksiä, joita asukkaat ovat esittäneet syyskuun aikana pidetyissä kahdeksassa aluekokouksessa. Kysymykset pohjautuvat kokouksissa esitettyihin materiaaleihin. Vastaajina toimivat Asokotien edustajat. Budjetointia koskevat kysymykset Miten pääomakulut voivat nousta, kun joka paikassa puhutaan, että korot ovat alhaalla? Korkotason madaltuminen myös valtion tukemassa tuotannossa on mahdollistanut sen, että lainoja lyhennetään enemmän kuin ennen. Lyhentäminen on tarpeellista, koska asuntokanta vanhenee ja lähestyy se aika, jolloin perusparantamisia varten voidaan joutua ottamaan uutta lainaa. Onko mahdollista jatkossa, että vastike laskee, kun lainanhoitokulut pienenevät? Lainanhoitokulut varmasti pienenevät, mutta samaan aikaan täytyy vanhenevassa kiinteistökannassa varautua yhä suurempiin hoito- ja korjauskustannuksiin. Asokotien toimintaperiaatteisiin kuuluu, että korjauksiin varaudutaan keräämällä vastikkeissa varoja kustannuksiin niin, että korjaukset voitaisiin toteuttaa ilman suurta lainanottoa. Se tulee pitkällä tähtäimellä asukkaalle edullisemmaksi ja turvaa sen, että asumiskustannukset pysyvät ennakoitavissa ja kiinteistöt ja huoneistot jatkuvasti hyvässä asumiskunnossa. Miksi perusvastikkeen tasausta tarvitaan? Perusvastikkeen tasauksella jaetaan asumiskustannukset oikeudenmukaisesti riippuen kohteen iästä, sijainnista, talotyypistä yms. Tasauksen avulla saadaan pidettyä kohteet täyskäytössä eikä aiheuteta vastikkeisiin tyhjäkäytöstä johtuvia korotuspaineita. Tasausjärjestelmä on asumisoikeuslaissa määritelty mahdollisuus, joka kuuluu tavallaan järjestelmän perustavaa laatua oleviin ominaisuuksiin. Miten olisi mahdollista saada budjetti kokonaisuudessaan asukkaiden käyttöön? Budjetti lähetetään talohallituksen puheenjohtajalle. Miten ylijäämät käsitellään hoitovastikkeessa? Talohallitus päättää asiasta. Ylijäämällä voi tehdä esimerkiksi pihakalustehankintoja tai ylijäämästä voi kattaa osittain hoitovastiketta kokonaisvastikkeen noustessa. Mistä budjetinlukuohjeen saa? Asokotien nettisivuilta Asuminen osion asukasmateriaaleista tai sitten isännöitsijältä.

2 Olisiko mahdollista saada hoitobudjetin sisältö exelinä sähköisesti? Tällä hetkellä budjetit tehdään Asokotien omalla sovelluksella, jota on hankala kääntää suoraan exel-taulukoksi. Selvitetään, onko muutos mahdollista ilman liiallisen suuria kustannus- tai resurssipanostuksia. Miksi markkinoinnin osuus budjetissa on niin suuri? Markkinointikuluihin luetaan myös ostopalveluna hankitut asuntojen myyntipalvelut. Suurin osa markkinointikuluista koostuu ko. palvelusta maksetuista myyntipalveluista. Toisaalta erityisesti pk-seudun runsaan asuntotarjonnan vuoksi myös asuntojen kohdemarkkinointia sekä yrityksen imagomarkkinointia on jouduttu lisäämään parina viime vuonna. Eikö kustannusten pienentämisen vuoksi olisi syytä saada vaihtuvuutta kuriin sen sijaan, että tuijotetaan käyttöastetta? Vaihtuvuuden kohtuullisena pitäminen on todellakin tärkeää, sillä asukkaan vaihtumisesta aiheutuu muuttokorjauksista ja markkinointikuluista johtuen Asokodeille noin euron kustannukset. Asokotien vaihtuvuus on tänä vuonna arviolta 18 prosenttia, mikä on samalla tasolla kuin vaihtuvuus keskimäärin koko maan asuntokannassa. Käyttöaste on tällä hetkellä 99,1%. Isännöintiin liittyviä kysymyksiä Miksi isännöitsijä pitää monta kokousta illassa? Varsinkin pääkaupunkiseudun isännöitsijöillä on erittäin paljon kokouksia hoidettavanaan. Siitä syystä on esitetty uutena mahdollisuutena ryhmäkokousten pitämistä, jotta kokousten määrää voitaisiin pienentää ja laatua parantaa. Kumpi päättää ryhmäkokousten pidosta; asukkaat vai isännöitsijä? Ryhmäkokousten pito on isännöitsijän ja talohallituksen yhdessä sovittava asia. Isännöitsijä voi ehdottaa budjettikokouksen pitämistä esimerkiksi alueensa samantyyppisille kohteille, jolloin asukkaat pääsevät vertailemaan toisten kohteiden tietoja ja hyödyntämään tietoja esimerkiksi kustannusseurannan osalta. Ovatko tulevat ryhmäkokousten kohteet samanvertaisia, jotta kokouksissa voidaan oikeasti vertailla asioita? Tarkoituksena nimenomaan on, että vain samantyyppisten kohteiden talohallitukset kutsutaan ryhmäkokouksiin. Miksi isännöitsijä ei ilmoita ajoissa kokouksista? Isännöitsijän tulisi ilmoittaa kokouksista viikkoa ennen kokousajankohtaa.

3 Mihin puheenjohtajaa tarvitaan, kun isännöitsijä ei noteeraa häntä millään tavalla? Tällaisissa poikkeustapauksissa asiaan on puututtu Asokotien puolelta. Isännöitsijän tehtävä on olla yhteistyössä talohallituksen puheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja on tarpeellinen yhteistyökumppani kiinteistön asioiden hoitamisessa. Miksi isännöitsijää ei saa kiinni? Onko heillä liikaa kohteita hoidettavana? Valitettavasti joissakin tapauksissa näin on havaittu tapahtuneen. Se on käynyt ilme sekä puheenjohtajille suunnatussa palvelutasokyselyssä että aluekokouksissa esiin tuodussa palautteessa. Asokodit on tietyillä alueilla ryhtynyt toimenpiteisiin ongelmien poistamiseksi. Ko alueilla uusitaan palvelutasokysely joulukuussa ja pidetään uusi aluekokous tammikuussa. Miksi isännöitsijä ei tiedä huoltosopimuksen sisältöä? Isännöitsijän tulee tietää huoltosopimuksen sisältö. Joissakin tapauksissa on tiedonkulku katkennut esimerkiksi isännöitsijän vaihtumisen vuoksi. Tiedonkulkuun tulee parannusta lähiaikoina myös siten, kun huoltosopimukset saadaan yhdenmukaistetuksi ja huoltoyhtiöt velvoitetaan ottamaan käyttöön Asokotien nettipohjainen kiinteistötietojärjestelmä. Huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät kysymykset Laskeeko hoitovastike, kun teknisen huolto siirtyy perusvastikkeessa maksettavaksi? Sekä teknisen huollon siirtyminen perusvastikkeen puolelle että huoltotoiminnan sopimusten yhdenmukaistaminen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä siten, että hoitovastike alentuu. Toisaalta teknisen huollon siirtyminen perusvastikkeeseen nostaa luonnollisesti perusvastikkeen osuutta. Huoltotoiminnan eriyttämisellä perus- ja tekniseen huoltoon tavoitellaan nimenomaan pitkän aikavälin kustannussäästöjä, kun korjaustoiminta muuttuu ennakoivaksi toiminnaksi, mikä on aina edullisempaa kuin korjata jo rikkoutuneita laitteita. Huollon uusi järjestely vaikuttaa hyvältä systeemiltä, mutta vaikuttaako se oikeasti siihen, että asukkaan pyyntöihin reagoidaan paremmin? Asokotien lähivuosien toimintasuunnitelmaan kuuluu toteuttaa internetpohjainen järjestelmä, jonka avulla kaikki asukkaiden pyynnöt ja huollon toimenpiteet kirjautuvat järjestelmiimme. Sitä kautta on myös helppo valvoa sitä, kuinka nopeasti pyyntöihin on reagoitu ja asiat hoidettu. Mikä on ARE:n ja YIT:n työnjako teknisessä huollossa? Työnjako on alueellinen. YIT toimii Etelä-Suomessa ja ARE muualla Suomessa. Mitä kohteista tarkastetaan kesäkuun loppuun mennessä käydäänkö myös asunnoissa? Kohteista tarkastetaan teknisen laitteet kesäkuuhun mennessä. Asuntoihin ei mennä muuten kuin tarvittaessa, jos asukas on ilmoittanut esimerkiksi ilmastointiin liittyvistä ongelmista huoltoon tai isännöintiin.

4 Miten huollon jako edistyy eli milloin uusi systeemi on käytössä? Tekninen huolto otettiin käyttöön Perushuollon sopimusten yhdenmukaistaminen on saatettu loppuun ensi vuoden alkuun mennessä. Miten omakotitalokohteissa on huomioitu huollon uusi toimintajako? Omakotitalokohteiden osalta harkitaan tapauskohtaisesti se, tarvitaanko kohteessa teknistä huoltoa. Koska takapäivystykseen siirrytään? Takapäivystys otetaan käyttöön huoltosopimusten yhdenmukaistamisen yhteydessä. Lähetetäänkö vuosittaisen perushuollon tarkastusraportti myös talohallituksen pj:lle? Tavoitteena on, että raportit lähetetään. Ketä mukana, kun talossa tehdään teknisiä tarkastuksia? Tarkastajan lisäksi mukana on huoltomies. Jääkö korjaukset teknisen huollon muutosvaiheen jalkoihin? Eivät jää. Kenelle ilmoitetaan talon teknisistä vioista? Huoltoon, joka tilaa tarvittaessa paikalle teknisen huollon edustajan. Miten teknisestä huollosta voi reklamoida? Isännöintiin ja Asokotien tekniseen yksikköön. Miksi nuohous menee hoitovastikkeeseen ja ilmanvaihtoon liittyvät asiat perusvastikkeeseen? Nuohous on normaalia kohteen perushuoltoa. Ilmanvaihto luetaan teknisten laitteiden vuoksi kuuluvaksi perusvastikkeen puolelle Näemmekö asukkaina mitä perushuoltoon kuuluu? Huoltosopimuksista asukkaat pääsevät toteamaan, mitä kunkin kohteen perushuoltoon kuuluu. Sopimusten yhdenmukaistaminen helpottaa myös asukkaiden mahdollisuutta kilpailuttaa huoltoa entistä paremmin. Pystyykö huollon toimintaa kilpailuttamaan? Talohallituksen päätäntävaltaan kuuluu mm. huollon kilpailuttaminen yhteistyössä isännöitsijän kanssa eli asukkaat pääsevät vaikuttamaan huollon toimintaan kilpailuttamisen kautta. Huollon toimintaan voi vaikuttaa myös käymällä huollon edustajien kanssa ns. kehityskeskusteluja, joissa tuodaan esiin mahdolliset puutteet ja korjausehdotukset. Mikä avuksi, kun kohde on niin pieni, ettei huoltoa kiinnosta sen kunnollinen hoito? Samalla alueella olevien pienten kohteiden kannattaa tehdä kilpailutuksessa yhteistyötä ja kilpailuttaa yhdessä huoltoyhtiöitä.

5 Mikä on huoltosopimuksen kesto? Sopimuksen kesto on kohdekohtainen. Kestoa voi tiedustella isännöitsijältä. Mikä on huoltosopimuksen irtisanomisaika? Irtisanomisaika on kohdekohtainen. Liian lyhyttä irtisanomisaikaa ei kannata pitää huollon toiminnan jatkuvuuden turvaamisen takia. Saako asukkaat nähdä huoltosopimuksen sisällön? Asukkailla on oikeus nähdä huoltosopimuksen sisältö. Sen avulla he voivat valvoa huoltotoiminnan sujuvuutta. Tämän vuoden lopulla huoltosopimukset yhdenmukaistetaan Asokotien toimesta, mikä helpottaa mm. huoltoyhtiöiden kilpailuttamista. Kuinka asukkaat pääsevät tarkastamaan huollon laskutusta? Isännöitsijän kautta. Isännöitsijä pystyy tarkistamaan sähköisen laskutuksen kautta kaikki kohteen laskut. Kannattaisiko huollolle olla sanktiot määriteltyinä tekemättömistä töistä? Sanktioiden määritteleminen on melko vaikeaa. Sanktioiden sijaan kannattaa käydä huoltoyhtiön kanssa kehityskeskusteluja toiminnasta ja tarvittaessa kilpailuttaa toiminta. Miten laadunvalvonta toimii huollon järjestelyissä? Asukkaat valitsevat käyttämänsä huoltoyhtiön ja myös valvonta on asukkaiden vastuulla. Mikäli asukkaat eivät ole tyytyväisiä huollon toimintaan, voivat he olla itse suoraan yhteydessä huoltoon tai valittaa asiasta isännöitsijälle. Jos rakentamisvaiheessa valitaan huonoja laitteita-/materiaaleja, maksavatko asukkaat korjaukset/ylläpidot/uusimiset? Asokodit käyttää uustuotannossaan ammattimaisia rakennuttajia, jotka noudattavat voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja joiden toimintaa valvoo Valtion asuntorahasto. Mikäli kaikesta huolimatta ilmenee rakentamisprosessista johtuvia vikoja, ne kuuluvat rakennuttajan kymmenvuotisvastuiden piiriin. Tehdäänkö vielä ns. kymmenvuotisremontteja kymmenen vuoden asumisen jälkeen? Kymmenvuotisremontteja tehdään, mikäli asukas pyytää ja asunnossa on todellisia korjaustarpeita. Asokodit ei ole lähtenyt järjestelmällisesti tekemään ko. remontteja kustannussyistä. Yli kymmenen vuotta asuneita asukkaita on jo yli 500 asunnossa. Mikäli kaikkiin tehtäisiin järjestelmällisesti remontti, kustannukset pitäisi budjetoida ensi vuodelle ja vastikkeita korottaa lisää. Kaikki Asokotien kustannukset katetaan vastikkeilla. Miten vakuus kattaa huoneistojen huonon hoidon? Mikäli asukas on aiheuttanut huoneistolle korjaustarpeita, joita ei voida pitää normaalina asumisesta aiheutuvana kulumisena, korjauskustannukset katetaan vakuudesta. Silloin jokainen vastaa itse aiheuttamistaan

6 korjauskustannuksista eivätkä muut asukkaat joudu vastikkeissaan kattamaan toisten aiheuttamia kustannuksia. Kuka hankkii EU-direktiivin mukaiset pihalaitteet? EU-direktiivit eivät koske niitä taloja, jotka on tehty ennen direktiivin voimaanastumista. Pihakalusteet kuuluvat asukkaiden päätettäviin hankintoihin ja ne kustannetaan hoitovastikkeesta. Mitä tarkoittaa sähköinen huoltokirja? Sähköinen huoltokirja on netin kautta käytettävä raportointijärjestelmä, johon kirjataan kaikki olennaiset kiinteistössä tehdyt huoltotoimenpiteet. Kirjaajina ovat sekä perushuollon tekijät että teknisen huollon toteuttajat. Omatoimihuoltoon liittyvät kysymykset Kuinka paljon on omatoimihuoltokohteita? Omatoimihuoltokohteita on 118 kappaletta. Omatoimihuolto on sitoutumista vaativaa toimintaa. Talohallituksen täytyy allekirjoittaa huoltosopimus aivan samalla tavalla kuin huoltoyhtiönkin ja sitoutua toteuttamaan sopimuksessa määritellyt tehtävät. Myös omatoimihuollon toimivuutta valvovat asukkaat itse, mutta takapäivystyksellä varmistetaan se, että mitään suurta toiminnallista tai taloudellista vahinkoa ei pääse syntymään huollon puutteen takia. Miksi takapäivystys tarvitaan? Takapäivystys tarvitaan ennen kaikkea teknisen huollon ja avainhallinnan takia. Kaikissa omatoimihuoltokohteissa ei ole ollut minkäänlaista asiantuntemusta teknisten laitteiden osalta, mikä on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia puutteellisen huollon takia rikkoutuneista laitteista. Avainhallinta on turvallisuusnäkökulman takia haluttu keskittää ammatillisessa vastuussa olevalle taholle eikä asukkaille. Miksi takapäivystykseen varattiin jo tämän vuoden budjettiin rahaa, vaikkei sitä ole saatu vieläkään toimimaan? LVISA-sopimusten viivästymisen takia huoltosopimusten yhdenmukaistaminen päästään tekemään vasta tämän vuoden lopulla. Onko tehty tutkimusta siitä, minkälaisia ongelmia omatoimihuoltokohteissa on? Varsinaisia tutkimuksia ei ole tehty, mutta Asokotien teknisellä yksiköllä on selkeä käytännön kokemuksen mukanaan tuoma käsitys omatoimihuoltokohteiden ongelmista. Niitä pyritään minimoimaan takapäivystyksen, huollon eriyttämisen sekä huoltosopimusten yhdenmukaistamisen avulla.

7 Vakuutuksiin liittyvät kysymykset? Minkälaisen kotivakuutuksen asukkaan kannattaisi ottaa? Asukkaan kannattaa ottaa kotivakuutus, joka kattaa irtaimiston korvaamisen vahingon sattuessa. Kiinteistön vakuutus ei korvaa asukkaan irtaimistoa esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon sattuessa. Kiinteistövakuutus ei korvaa myöskään esimerkiksi muutostyönä tehtyä parkettia, jos se vahingoittuu vaikkapa pakastimen sulamisvesivahingon takia. Sen korvaa vain asukkaan kotivakuutus. Lisäksi kotivakuutukseen kannattaa lisätä vastuuvakuutus, mikä korvaa myös toiselle aiheutetut vahingot. Jos esimerkiksi asukkaan aiheuttama vesivahinko tuhoaa myös naapurin irtaimistoa, joutuu asukas korvaamaan naapurille aiheutuneen vahingon itse, jos hänellä ei ole vastuuvakuutusta. Voisiko kotivakuutuksen laittaa pakolliseksi? On mahdotonta valvoa, että asukkaalla on voimassaoleva kotivakuutus. Asokodit pyrkii lisäämään tiedotusta asiasta siten, että asukkaat ymmärtävät kotivakuutuksen tärkeyden oman asumisturvallisuutensa kannalta. Onko huolimatonta asumista, jos ei ilmoita isännöitsijälle jostakin viasta? Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa välittömästi huoltoon tai isännöitsijälle sellaisesta viasta, joka saattaa aiheuttaa laajempaa vahinkoa asunnolle. Tällaisia vikoja ovat mm. kaikki vesi- ja sähkölaitteisiin liittyvät viat. Kuka korvaa, jos joku loukkaantuu hiekoittamattomalla pihalla? Kiinteistön alueella tapahtuvissa henkilövahingoissa kiinteistön omistaja eli Asokodit on aina vastuussa seurauksista. Aiheutuneet kustannukset korvataan Asokotien vastuuvakuutuksesta, mutta aina selvitetään jatkotoimenpiteiden takia esimerkiksi puutteellisen hoidon osuus asiaan. Onko talohallitus samanlaisessa juridisessa vastuussa kuin as.oy:n hallitus, jos esimerkiksi joku henkilö loukkaantuu pihan huolimattoman hoidon vuoksi? Talohallitus ei koskaan ole vastuussa ko. asiasta vaan kiinteistön omistaja eli Asokodit. Mikäli kohde on omatoimikohde, selvitetään jatkotoimenpiteiden takia aina, onko vahinko johtunut piha-alueen huonosta hoidosta. Onko Asokodeilla olemassa talkoovakuutusta asukkaille? Asokodeilla on talkoovahinkovakuutus kaikille talkoisiin osallistuville asukkaille. Sen lisäksi talohallituksen puheenjohtajat ja kehitystyöryhmän jäsenet on vakuutettu täysajan tapaturmavakuutuksella. Asukkaan muutostöiden tekemiseen liittyviä kysymyksiä Miten paljon asukkaat tekevät isoja muutostöitä? Asiaa ei ole tilastoitu.

8 Miten asukas saa tietää onko taloon tulossa isompia remontteja, jotta voisi olla itse remontoimatta turhaa? Isännöitsijällä on tiedossa kaikki remontit tulevalle vuodelle. Miksi laminaattia ei saa asentaa? Laminaattia ei voi parketin tavoin kunnostaa alkuperäiseen kuntoon esimerkiksi vesivahingon sattuessa. Jos asukas teettää muutostöitä, kuka vastaa, jos jotain ongelmaa tulee? Asukas on aina itse vastuussa tekemistään tai teettämistään muutostöistä. Saako laattalattian laittaa koko huoneiston lattiaan? Nämä käsitellään aina tapauskohtaisesti teknisen isännöitsijän toimesta. Saako kiinteitä ilmastointilaitteita asentaa asuntoihin? Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tähän mennessä ei ole yhtäkään tapausta tullut vielä esiin. Pääkaupunkiseudulla käyttöönotettua Muutostyöpakettia koskevat kysymykset Eikö Asokodit voisi tehdä muutostöistä sopimuksen urakoitsijan kanssa ja asukas vain maksaisi remontin? Muutostyö on aina asukkaan oma remontti, josta asukkaan pitää tehdä itse suora toimenpidesopimus urakoitsijan kanssa. Näin toimien varmistetaan se, etteivät muut asukkaat joudu missään tilanteessa yksittäisen asukkaan mahdollisten maksuhäiriöiden takaajaksi. Miten asukas voi luottaa Asokotien suosittelemaan urakoitsijaan? Asokotien suosittelemat urakoitsijat ovat sellaisia toimijoita, jotka ovat urakoineet remontteja useamman vuoden ajan Asokodeille. Mikäli asukkaalle tulee ko. urakoitsijasta huonoja kokemuksia toivomme saavamme tiedon siitä. Asukashallintoa koskevat kysymykset Miksi laskun kulut ovat 31 euroa, jos laskuttaa esimerkiksi kilometrikorvauksista? Ensinnäkin erittäin harvat puheenjohtajat tai talohallituksen jäsenet laskuttavat vapaaehtoiseen asukastoimintaan liittyvistä kilometrikuluista. Joissakin tapauksissa näin on tehty ja laskutus maksaa todellakin 31 euroa. Kilometrikorvaukset kuuluvat verotuksen piiriin ja siksi ne luokitellaan palkkahallintokuluiksi. Asokodit on ostanut palkkahallintopalvelut ulkopuoliselta toimijalta, jonka laskutustaksa on 31 euroa. Pystytäänkö hyödyntämään suuruuden ekonomiaa rautakauppahankinnoissa eli voisiko asukkaat saada alennuksia esimerkiksi talkootarvikkeisiin? Asiakasetuneuvotteluja tullaan käymään myös rautakauppahankintojen osalta, joten todennäköisesti pystymme tarjoamaan toivottua palvelua jo ensi keväänä.

9 Kuka vastaa talkooväen touhuista pihamailla, ettei puskia tuhota tai leikata väärin? Asukkaat kustantavat pihojen kalusteet ja istutukset hoitovastikkeessaan, joten jos pensaita tuhoutuu talkoissa tehtyjen toimenpiteiden vuoksi, asukkaat voivat itse päättää hankitaanko niiden tilalle uusia pensaita. Asiakasetuihin liittyvät kysymykset Ovatko etukortilla saatavat edut valtakunnallisia vai tuleeko myös paikallisia asiakasetuja? Etuja tulee olemaan sekä valtakunnallisia että paikallisia. Etuja antavat tahot löytyvät asiakasetujen käyttöönoton jälkeen maaliskuussa nettisivuiltamme. Kiinteistökohtaisia internetsivuja (Latomo-Verso) koskevat kysymykset Koska kiinteistökohtaiset sivut ovat käytössä? Sivut pyritään saamaan käyttöön ensi vuoden maaliskuun alussa. Sivujen tavoitteena on antaa asukkaille mahdollisuus välittää jossain laajuudessa internetin välityksellä tietoa oman talon asioista. Sivujen lopullinen muoto päätetään loppuvuoden kuluessa asukkaista koostuvassa Kehitystyöryhmässä. Kenen vastuulla on talojen internetsivujen tekeminen? Kiinteistökohtaisille sivuille tulee runsaasti tietoa Asokotien puolesta. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus halutessaan lisätä sivuille omaa tietoa. Onko tarpeen levitellä esimerkiksi talohallituksen pöytäkirjoja talokohtaisilla sivuilla? Talohallitus päättää itse siitä, haluaako välittää kokouspöytäkirjojen tietoa netin välityksellä kaikkien nähtäväksi. Moni on kokenut hyväksi ratkaisuksi tiedonvälitykseen sähköpostiyhteyden. Onko tarkoitus luoda talon sisäiset keskustelusivut pikkulatomoon? Tästä on ollut kahdenlaista kantaa aluekokousedustajien keskuudessa. Asiaa käsitellään Kehitystyöryhmässä ja päätetään siitä luodaanko sivuille keskustelusivut. Yleisiä esiin tulleita kysymyksiä Millä perusteella huoneisto vuokrataan ja miten vuokra lasketaan? Huoneisto pyritään aina ensisijaisesti saamaan asumisoikeuskäyttöön. Mikäli asuntoon ei ole saatu hankittua uutta asumisoikeusasukasta kahden kuukauden sisällä luopumisesta, se voidaan laittaa väliaikaisesti vuokralle. Näin vältytään turhilta tyhjäkäyttökustannuksilta. Asokotien asunnoista kuitenkin vain 1,4 prosenttia on vuokrattu määräaikaisin vuokrasopimuksin. Vuokrataso määräytyy siten, että huoneiston käyttövastikkeen määrään lisätään asumisoikeusmaksulle laskettuna 6 8 %:n korko.

10 Voiko asukas saada talon asukasluettelon? Ei voi. Henkilötietolaki estää sen. Voisiko pesulaan ottaa käyttömaksun? Voi, mutta suosittelemme maksun sisällyttämistä hoitovastikkeeseen. Miksi hoitovastikkeettoman vastikemaksulapun lähettäminen on reskontralle mahdotonta? Ei pitäisi olla mahdotonta, jos asiasta on ajoissa sovittu. Toisaalta on kysymys kustannuksista. Ostamme reskontranhoitopalvelut Kiinteistövastuu Oy:ltä ja erilliset laskun lähettämiset lisäävät kustannuksia. Miksi Kiinteistölehti tulee talohallituksen puheenjohtajalle? Kiinteistölehden välityksellä on haluttu antaa puheenjohtajalle yleistä tietoa kiinteistöön liittyvistä asioista. Onko puheenjohtajille lähetettävä isännöinnin ja huollon palvelutasokyselyn pakko tulla heinäkuussa, jolloin kaikki ovat lomilla? Ensi vuonna kysely lähetetään jo toukokuussa. Miltä toimittajalta Asokotien kodinkoneet tulevat? Asokodeilla on toimitussopimus Markantalon kanssa.

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Lehti puusta variseepi

Lehti puusta variseepi VAV OY:N ASUKASLEHTI 2.2008 Lehti puusta variseepi www.vav.fi VAV 2. 2008 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan VAV Asunnot Oy:n asuntoihin,

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin?

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? Visailukysymyksiä Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? a. Setelissä on ainakin hologrammi, turvalanka ja koko seteli hohtaa ultraviolettivalossa. b. Kun seteliä

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä

Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä 2 METRIUK Toimitusjohtaja Veikko imunaniemi: Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä Viime vuosikymmenien aikana valtion lainoittaman vuokra-asuntorakentamisen huonetilaohjelmien pääpaino on kohdistunut

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas YH-Asumisoikeus Länsi Oy Hyvällä sijainnilla jokaiseen elämänvaiheeseen YH Kodit rakentaa asumisesta elämyksen, joka vastaa asiakkaan yksilöllisiä ja

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot