EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua"

Transkriptio

1 Suhdannekatsaus syyskuu syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin kehittyvissä talouksissa. Kasvulle on vuonna 2015 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen kohentuessa. Vakaat raakaainehinnat tukevat nousua. Yhdysvallat toimii kasvun moottorina yksityisen kulutuksen noustessa. Maailmantalouden kasvu kiihtyy Kasvu piristyy myös euroalueella, joskin sisäiset epätasapainot, korkea velkaantuneisuus ja rakenteelliset ongelmat rokottavat nousua. Patoutunut investointikysyntä purkautuu vähitellen. Keskuspankit kulkevat eri suuntiin, kun Yhdysvallat normalisoi rahapolitiikkaa ja EKP tukee taloutta poikkeustoimin. Historiallisen alas pudonneet euriborit pysyttelevät matalina vielä pitkään. Kuluvana vuonna pohjan Suomen talouskasvulta vei Venäjän talouden taantuma, mikä on iskenyt sekä suoraan vientiin ja turismiin, että epäsuorasti kasvaneen epävarmuuden kautta. Suomen vienti Venäjän ulkopuolelle on kääntynyt kasvuun ja teollisuuden uusien tilausten nousu kertoo positiivisesta pohjavireestä. Kasvanut länsivienti ei ole pystynyt korvaamaan idänkaupan pudotusta. Talous pääseekin kituliaaseen kasvuun vasta ensi vuonna viennin vedolla kotimarkkinoiden jarruttaessa kehitystä. Heikkenevä euro, hitaasti koheneva kilpailukyky ja kiihtyvä globaali kasvu antavat tukea talouskäänteelle. Julkisen talouden velkasuhde nousee kiristystoimista huolimatta, eikä selvää käännettä nähdä ennen talouskasvun piristymistä. Rakenneuudistuksissa eteneminen auttaisi säilyttämään parhaan luottoluokituksen ja kohentaisi tulevaisuuden kasvupotentiaalia. SUOMI Nykyinen ennuste Edellinen ennuste BKT, volyymi, % -0,4 0,8-0,2 1,5 Työttömyysaste, % 8,6 8,6 8,5 8,4 Inflaatio, % 1,0 1,0 1,0 1,2 Ansiotaso, % 1,2 1,0 1,2 1,2 Asuntojen hinnat, % -0,5-0,5-0,5 0,5 Vaihtotase / BKT, % -1,2-1,0-0,7-0,5 Julkinen velka / BKT, % 59,0 61,0 59,0 61,0 Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Ekonomisti Juhana Brotherus

2 Kansainvälinen talous Poliittiset riskit häiritsevät taloutta Kehittyneiden maiden talouskasvu vahvistui 2014, mutta euroalueen ja Japanin nousu jää hitaaksi. Yhdysvalloissa kasvua rajoittaneet julkisen talouden kiristykset heikkenevät ja työllisyys kohentuu. Yhdysvalloissa rahapolitiikan poikkeustoimia vähennetään ja ohjauskorkoa nostettaneen Inflaatio ei nouse kasvun tielle länsimaissa, sillä ylimääräinen kapasiteetti ja korkea työttömyys yhdistettynä vähäisiin hintapaineisiin raaka-ainemarkkinoilla ylläpitävät huolta deflaatiosta. Euroopan keskuspankin toimet pitävät korot alhaalla pitkään ja uudet poikkeustoimet ovat yhä mahdollisia. Euroalueen talous on kääntynyt heiveröiseen kasvuun, mutta rakenteelliset ongelmat, korkea velka ja jähmeästi toimivat rahoitusmarkkinat rasittavat talouskasvua vielä vuosien ajan. Venäjän pakotteiden suorat vaikutukset jäävät rajallisiksi, mutta yleisen epävarmuuden lisääntyminen heikentää etenkin investointeja. Kehittyvissä maissa nousu aiempaa hitaampaa. Kiinassa saavutettaneen tavoitteeksi asetettu 7,5 prosentin kasvu, mutta riski velkavetoisen investointibuumin aiheuttamista uhista ruokkii epävarmuutta. Intian talous kasvaa vahvemmin parin synkän vuoden jälkeen. Heikommat kasvunäkymät ovat raaka-aineiden viennistä riippuvaisissa maissa kuten Brasiliassa ja Venäjällä, jonka kehitystä jarruttaa myös konflikti Ukrainassa. Yhdysvalloissa talous näyttää liki normaalilta Maailman suurimman kansantalouden tuotanto on kasvanut verkkaisesti reilun 2 prosentin vauhtia finanssikriisin pohjilta. Heikon alkuvuoden jälkeen bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa prosentin edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,5 prosenttia vuoden takaisesta, kun investoinnit ja vienti piristyivät. Talouskasvu on viime vuosina jäänyt alle 3 prosentin vuosikasvun, mutta loppuvuosi 2014 näyttää lupaavammalta. Edellytykset kasvulle näyttävät paremmilta kuin vuosiin, koska talous toimii normaalimmin useilla osa-alueilla. Toipuminen finanssikriisistä tapahtui hitaasti, koska rahoitusmarkkinat eivät pystyneet rahoittamaan investointeja ja kulutusta. Viime aikoina rahoitusmarkkinoiden toiminta on palautunut lähes ennalleen, kotitalouksien velka on sulanut kestävämmälle tasolle ja yritysten rahoituksen saatavuus on kohentunut. Alhainen korkotaso tukee investointien rahoittamista. Valtiontalouden siirtyminen kohti tasapainoa, sovun säilyminen finanssipolitiikan raamien osalta sekä velkasuhteen nousun taittuminen helpottavat julkisen talouden paineita. Dollarin vahvistumisesta huolimatta amerikkalainen tuotanto on edelleen kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. Talouteen liittyy toki edelleen haurautta ja julkinen velka pysyy korkeana, mutta talouden riskit näyttävät vähentyneen ja suurimmat huolet kohdistuvat rahapolitiikan normalisoimisen onnistumiseen. Yhdysvaltojen kaksoisvaje supistuu Työttömyysaste on laskenut loppuvuoden 2009 finanssikriisin synkästä 10 prosentin huipusta nyt elokuussa 6,1 prosenttiin. Työttömyysaste lähestyy luonnollista työttömyysastetta (keskimäärin arvioidaan hieman alle 6 prosentiksi), missä talous toimii hyvällä vauhdilla, mutta ei vielä ylikuumene. Elokuussa työpaikkojen määrä tosin lisääntyi nettona vain , vaikka useat yrityskyselyt kertovat työllisyyden kasvusta. Työllisten määrä kasvoi tammi-elokuussa 1,4 prosenttia, mutta työvoima vain 0,2 prosenttia. Merkittävä osa työikäisistä pysyttelee tilastoissa edelleen työvoiman ulkopuolella, eli maasta löytyy hieman lisäresursseja talouskasvun 2 17 syyskuu 2014

3 Kansainvälinen talous vauhdittamiseen ilman, että palkkataso lähtee voimakkaaseen nousuun ruokkien inflaatiota. Palkankorotukset ovat kyllä nousseet vuoden 2012 jälkeen, mutta ylikuumeneminen ei siis vielä uhkaa Yhdysvaltojen taloutta. Matala inflaatio tukee kasvua ja toisaalta antaa keskuspankille mahdollisuuden jatkaa suhteellisen kevyttä rahapolitiikkaa piristyvästä talouskasvusta ja kohentuvasta työllisyydestä huolimatta. Talouden kasvaessa lisääntyy myös keskuspankin huoli poikkeuksellisen kevyen rahapolitiikan haitallisista sivuvaikutuksista, kuten varallisuushintojen liian nopeasta noususta. Näyttää todennäköiseltä, että keskuspankki pyrkii kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa ja ryhtyy nostamaan ohjauskorkoa 2015, luultavasti jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lyhyiden korkojen lisäksi pitkien korkojen pitäisi nousta hieman lisää ja dollarin vahvistua. Yrityslainojen korot ovat edelleen pysyneet vakaina ja asuntolainojen pisimmät viitekorot ovat laskeneet, koska riskilisät ovat kaventuneet. Rahapolitiikan kiristymisellä tulee olemaan globaaleja vaikutuksia, koska EKP ja Japanin keskuspankki pitävät rahapolitiikkaa edelleen kevyenä. Rahapolitiikan kiristys toteutettaneen pienin askelin, jotta markkinat eivät häiriintyisi liikaa. Hyvä työllisyyskehitys lisää käytettävissä olevia tuloja. Kotitalouksien taseessa velkataakka on keventynyt kestävämmälle tasolle ja varallisuusarvot kehittyvät edelleen suotuisasti. Tämä tukee yhdysvaltalaista kuluttajaa, joka on edelleen maailmantalouden tärkein toimija. Alkuvuoden hyytymisen jälkeen yksityisen kulutuksen luvut näyttävätkin piristyneen, esimerkiksi automyynti ylsi alennusmyyntien siivittämänä elokuussa yli 10 vuoden huippumyyntilukemiin. Yhdysvaltain julkinen talous velkaantuu yhä, mutta budjettivaje supistuu jo nykyisillä toimilla ja velka-aste vakiintuu nykytasolleen. Puolueiden välinen budjettisopimus taannee liittovaltiolle meno- ja tulokehykset kahdeksi vuodeksi korvaten osittain vuosien automaattiset leikkaukset hieman suuremmilla leikkauksilla myöhempinä vuosina. Finanssipolitiikka painaa kasvulukuja myös , mutta vaikutus heikkenee selvästi viime vuodesta. Keskuspankin (Fed) Beige Book - raportin mukaan kulutuksen kasvu on jatkunut kesällä ja ennakoivat mittarit kertovat positiivisista odotuksista. Vuonna 2015 talouskasvu voikin yltää jo yli 3 prosenttiin. Kehittyvillä talouksilla talouspoliitista liikkumavaraa Kehittyvien maiden kasvuvauhti on yleisesti hiipunut kahden viime vuoden aikana. Samalla kehittyvien talouksien tilanteet ovat eriytyneet selvästi, sillä osa maista on selvinnyt ongelmista uuteen kasvuun ja toisten näkymät pysyvät huterina. Kehittyviä talouksia ei pitäisikään tarkastella yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan joukkona hyvin erilaisia talouksia, joita yhdistää lähinnä alhainen elintaso suhteessa kehittyneisiin maihin ja suuri kasvupotentiaali, mikäli ne pystyvät nostamaan tuottavuutta ja säilyttämään vakauden. Maailmantaloudenkin kannalta merkittävään asemaan nousseen Kiinan kasvumalliin liittyvät ongelmat ovat aiheuttaneet tänä vuonna huolia. Kiinan talous on kasvanut viime vuosina suuressa määrin velkarahoitteisen rakentamisen ja muiden investointien voimin. Asuntojen hinnat ovat paikoitellen kääntyneet laskuun. Osa investoinneista on osoittautunut kannattamattomiksi ja aiheuttanut tappioita rahoittajille, jotka kuitenkin toistaiseksi kestävät tappiot hyvin. Yritysten joukkolainojen riskilisät ovat myös nousseet etenkin heikommin luokitelluilla yrityksillä. Kasvumallia pitäisi kääntää yksityiseen kulutukseen, koska kulutus on edelleen alikehittynyt osa taloutta ja kotitalouksien tulot ovat nousseet syyskuu 2014 Laaja työttömyysaste yhä korkeahko Yrityslainojen riskilisä normaali Kiina ja Intia vielä nousuvaiheessa

4 Kansainvälinen talous Kiinan talouskasvu pysyi toisella neljänneksellä 7,4 prosentin vauhdissa, mutta kasvuvauhti hidastuu vähitellen. Kasvun hidastuminen on vääjäämätöntä, koska tuottavuuden kasvu hiipuu maaseudulta virtaavien työläisten virran mukana. Keskuskomitea itse tavoittelee aiempaa alhaisempaa 7,5 prosentin vauhtia talouteen, jotta vältyttäisiin kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemiselta ja inflaatiolta. Kiinan poliittinen johto toteuttaa mittavia reformeja, jotka pyrkivät muokkaamaan maan taloutta kohti kestävämpää kulutusvetoista mallia, joka samalla pyrkii huomioimaan alati pahenevat ympäristöongelmat. Reformit yrittävät antaa kiinalaisille kuluttajille turvaa, jotta kansalaiset uskaltaisivat muuttaa kulutuskäyttäytymistään. Yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on virallisten tilastojen mukaan alle 40 prosenttia, eli puolet Yhdysvaltojen tasosta. Varaa kasvulle on runsaasti. Kasvun hidastuminen yhdistettynä kasvun rakenteen muuttumiseen kulutusvetoiseksi liittyy kuitenkin riskejä, kuten investointien aiheuttamat luottotappiot kertovat. Kiinan kehitys voi olla kuoppaista talouspolitiikan murrosvaiheessa. BKT:n kasvun rakenne Kiinassa Tilastot Kiinan viennistä, vähittäiskaupasta, teollisuustuotannosta ja investoinneista ovat kesällä olleet kevättä parempia ja ennakoivat mittarit kertovat maltillisesta kasvusta. Odotamme taloustilanteen pysyvän melko vakaana vuoden loppua kohti. Valtiolla on tarve ylläpitää kasvua maan vakauden säilyttämiseksi ja keskushallinnolla on myös liikkumavaraa talouspolitiikassa alhaisen velan takia. Lisäksi keskuspankki voi tarvittaessa keventää rahapolitiikkaa. Koko vuoden kasvu saavuttanee virallisen 7,5 prosentin tavoitteen, mutta epävarmuus pysyy merkittävänä. Intia näyttää päässeen eroon mittavasta vaihtotaseen alijäämästä ja maan talouden kasvunäkymät ovat rohkaisevat. Loppukesällä 2013 käynnistynyt kasvu jatkui markkinahintaisen BKT:n noustessa toisella vuosineljänneksellä 5,9 prosenttia ja tuottajahintaisen 5,7 prosenttia edellisvuodesta. Maan valuutan arvo on pysynyt vakaana kesällä, mutta pysyy edelleen heikompana kuin 2013 alkupuolella. Heikko valuutta tuo helpotusta kohenevien vientimahdollisuuksien ansiosta. Keskuspankki nosti ohjauskorkoa tammikuussa ja inflaatio on pysynyt vakaana, vaikkakin turhan korkeana 8 prosentin tuntumassa. Korkea inflaatio on omiaan heikentämään valuuttakurssia. Ennakoivat mittarit kertovat kasvun jatkumisesta. Intia saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia, mutta lähitulevaisuus on Kiinaa haasteellisempi. Uusi pääministeri Narendra Modi pyrkii uudistamaan Intian taloutta, mutta suuressa maassa uudistukset vievät vuosia. Intia kärsii korkeasta inflaatiosta Brasilia luisui 2014 ensimmäisellä puoliskolla taantumaan. Investoinnit ovat vähentyneet eivätkä kulutuskysyntä tai vientikään ole kasvaneet. Maan talouskasvu pysynee vaatimattomana myös Kehittyvien talouksien ongelmat eivät ole muuttuneet velkakriisiksi. Kelluva valuuttakurssi ja kehittyvien maiden dollarimääräisen velan pienempi osuus ovat keskeiset erot kehittyvien markkinoiden turbulenssin ja vuoden 1997 Aasian kriisin välillä. Heikentyvä valuutta ei ole aiheuttanut vastaavia velanhallintaongelmia kuin aikaisemmin ja toisaalta vientinäkymät ovat kohentuneet heikon valuutan ansiosta. Lyhyellä aikavälillä riski vaihtotaseen alijäämistä kärsivien kehittyvien talouksien kriisiytymisestä on merkittävä. Globaalin talouden päästessä vankemmin kasvuun kiinni, ei silti ole merkittävää syytä epäillä etteikö kehittyvien maiden vienti elpyisi kysynnän kasvaessa teollisuusmaissa. Kasvupotentiaali on yhä selvästi länsimaita korkeampi paremman väestörakenteen ja perässähiihtäjän edun ansiosta syyskuu 2014

5 Kansainvälinen talous Edistyksellisen teknologian ja parhaiden toimintatapojen kopiointi länsimaista antaa kehittyville maille vielä pitkään mahdollisuuden vauhdittaa kasvua sanonnan mukaisesti poimimalla matalalla roikkuvia omenoita. Japanissa pääministeri Shinzo Aben mukaan nimetty talouspoliittinen doktriini, Abenomics, onnistui ainakin tilapäisesti tavoitteessaan irrottaa Japani vuosikymmeniä riivanneesta deflaatiosta. Voimakas rahapoliittinen elvytys on heikentänyt jeniä ja nostanut inflaatio-odotuksia. Inflaatio oli heinäkuussa 3,4 prosenttia, missä näkyi myös myyntiveron nosto. Kotitalouksien ansiot eivät ole vielä seuranneet inflaatiota aivan samalla vauhdilla, mutta yritykset näyttävät vähitellen myöntyvän palkankorotuksiin, jotka tukevat ostovoimaa. Myyntiveron nosto sai kotitaloudet ajoittamaan ostonsa alkukevääseen, jolloin BKT painui 1,8 prosenttia alemmas toisella neljänneksellä. Pidemmän ajan näkymien kannalta keskeistä ovat Aben lupaamat rakenteelliset uudistukset, jotka turvaavat paremman kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Japani kaipaa kipeästi työmarkkinoiden avaamista naisille ja maahanmuuttajille sekä kilpailun lisäämistä tuotemarkkinoille. Nämä uudistukset ovat kuitenkin poliittisesti hankalia, minkä vuoksi kunnon tuloksia ei ole toistaiseksi nähty. Japanissa ansiotaso nousuun Tankan-kyselyt ja muut ennakoivat mittarit kertovat varovaisen positiivisista odotuksista syksyyn ja talous piristynee hiukan poikkeuksellisen heikosta toisesta neljänneksestä. Odotamme koko vuoden BKT:n kasvun pysyttelevän vain 1 prosentin tuntumassa. Valtion nopea velkaantuminen jatkuu ja julkinen velka nousee roimasti yli 200 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Japanin yksityisen sektorin suuret säästöt ja vaihtotaseen ylijäämä ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä, ja matalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Viime vuosina tapahtunut valtion entistä suurempi nojautuminen velkaan rahoituslähteenä verojen sijasta merkitsee velan runsasta lisäkasvua lähivuosina. Keskuspankin 2 prosentin inflaatiotavoite on muuttanut Japanin valtionlainojen reaalituoton negatiiviseksi. Vaihtotaseen ylijäämä on kutistunut eikä velkarahoitus voine jatkua vuosikymmeniä ilman ongelmia. Japani tarvitsee tulevaisuudessa enemmän verotuloja, minkä vuoksi kulutusverojen nosto tuskin jää viimeiseksi. Euroalue etsii tietä ulos deflaatioansasta Euroalueen bruttokansantuote on elpyi keväästä 2013 lähtien, mutta vuoden 2014 toisella neljänneksellä BKT:n kasvu hyytyi nollalukemiin suhteessa edelliseen neljännekseen. Hyytymiseen vaikutti osaltaan varastosopeutus ja Ukrainan tilanteen aiheuttama epävarmuus. Edellytykset talouden piristymiselle vaikuttavat silti paremmilta kuin vuosiin. Alkuvuoden heikkous johtui osaltaan vaisummasta kysynnästä Yhdysvalloissa ja Kiinassa, joissa molemmissa talous on piristynyt kesällä. Euron valuuttakurssin heikkeneminen tekee vientituotteista kilpailukykyisempiä näillä ja muilla euroalueen ulkomarkkinoilla. Odotamme euron hieman heikkenevän lisää vuoden loppua kohti, koska Yhdysvaltojen suhteellisesti kiristyvän rahapolitiikan sekä vahvemman kasvun pitäisi vähitellen näkyä dollariin vahvistumisena. Kotimainen kysyntä saattaa nousta vientiä tärkeämmäksi kasvun moottoriksi. Alhainen inflaatio ja laskuun kääntynyt työttömyys tukevat kotitalouksien ostovoimaa, joka näyttäisi jo nostavan kulutuskysyntää esimerkiksi Espanjassa. Pankkien luottokriteerit ovat hieman lieventyneet ja EKP:n rahapoliittisten poikkeustoimien ansiosta edellytykset investointien ja kulutuksen rahoitukselle ovat aiempaa paremmat. Pankit Euroalueen julkinen kulutus kasvuun 5 17 syyskuu 2014

6 Kansainvälinen talous kertovatkin jo kasvaneesta kiinnostuksesta velkarahoitusta kohtaan. Myös joukkolainamarkkinoilla yritysten korot ovat laskeneet historiallisen alas. Kotimaista kysyntää tukee myös julkisen sektorin paineiden helpottaminen. Veronkorotukset ja menojen leikkaukset jarruttivat talouskasvua vielä viime vuonna, mutta nyt finanssipolitiikan vaikutus ei ole yhtä kiristävä. Pari vuotta sitten kriisin kourissa painineiden valtioiden korot ovat painuneet historiallisen alas. Positiivisesta käänteestä huolimatta euroalue laahustaa yhä raskas reki perässään eteenpäin. Kasvu on kriisiä edeltänyttä hitaampaa, työttömyys edelleen ennätyskorkea ja julkinen velka jatkaa toistaiseksi nousua. Tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa on rakenteellisten uudistusten hitaus monissa maissa, yleisesti matalaksi jääneen investointiasteen ja monia maita vaivaavan pitkäaikaistyöttömyyden tuottavuuden kasvua alentava vaikutus. Investointikysyntä osoitti viime talvena jo piristymisen merkkejä, mutta Ukrainan kriisi ja yleinen talouskasvun hidastumisen aiheuttama epävarmuus näyttävät aiheuttaneen investointien lykkäämistä. Yksityinen kulutus nousee Espanjassa Vuoden 2014 lopun osalta Euroopan suhdannetilanne on elpyvä, vaikka kasvu onkin yhä vaatimatonta. Teollisuuden ja palveluiden yrityskyselyt sekä kuluttajien luottamusmittarit ennakoivat kasvun jatkuvan vaatimattomana. Odotamme euroalueen kokonaistuotannon nousevan noin prosentin vuonna Kestävämmän kasvun kannalta tärkeitä asioita ovat rakenteellisten uudistusten jatkaminen työmarkkinoilla, EU:n yhteismarkkinoiden toiminnan tehostaminen ja euroalueen pankkien lainanannon varmistaminen. Euroalueen inflaatio on pysynyt lokakuusta 2013 lähtien alle prosentissa ja elokuussa kuluttajahinnat nousivat vain 0,3 prosenttia. Paine laskea kustannustasoa, työttömyys, kilpailu asiakkaista ja maltilliset raaka-aineiden hinnat näkyvät inflaation hidastumisena. M3-rahan määrän kasvu jää pahasti jälkeen Yhdysvaltojen rahan määrän kasvusta ja EKP:n 4,5 prosentin viitearvosta, eli raha on ollut pikemminkin niukkaa kuin runsasta. EKP itse ennustaa inflaation pysyvän alhaisena vielä Inflaatio-odotusten perusteella kuluttajat tai sijoittajat eivät vielä pelkää suoranaista deflaatiota. Inflaatio-odotukset ovat painuneet alaspäin, mutta luottamus 2 prosentin inflaatioon jo 5 vuoden sisällä näyttää vahvalta. Inflaatio lipsuu silti vaarallisen alhaisiin lukemiin. Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella ja Portugalissa hintataso on viime kuukausina jo laskenut. Deflaatio sopisi heikosti hauraaseen tilanteeseen euroalueella ja deflaatioansan välttäminen on EKP:n tärkein tehtävä tällä hetkellä. Hieman nopeampi inflaatio etenkin alueen vahvimmissa talouksissa helpottaisi muiden euromaiden sopeutumispaineita. Matalan inflaation kausi edessä Euroopan keskuspankki otti kesällä deflaatioriskin viimein vakavasti. Kesäkuun kokouksessa EKP alensi ohjauskorkoja ja kertoi uusista välineistä, joilla pyritään tehostamaan matalien korkojen välittymistä talouteen. EKP perusti TLTRO (Targeted long-term refinancing operation) -ohjelman, missä EKP lainaa pankeille 400 miljardia euroa sillä edellytyksellä, että pankit lainaavat rahan edelleen yksityiselle sektorille. SMP (securities market program) - ohjelman ostojen sterilisoinnit lopettiin, mikä lisää likviditeettiä melko nopeasti yli 100 miljardia euroa. Vakuusehtojen lievennyksiä jatketaan vuoteen Yleensä EKP tarkkailee rahapoliittisten päätösten vaikutusta monta kuukautta, mutta jo syyskuussa EKP yllätti laskemalla perusrahoitusoperaatioiden koron 0,05 prosenttiin ja talletuskoron -0,2 prosenttiin. Samalla vahvistettiin, että EKP perustaa ASB (asset backed securities) osto-ohjelman, mikä helpottaisi yritysrahoitusta, sekä katettujen joukkolainojen (covered bond programme) osto-ohjelman, mikä helpottaisi erityisesti asuntolainarahoitusta syyskuu 2014

7 Kansainvälinen talous EKP:n toimet heikensivät euroa, painoivat lyhyimmät rahamarkkinakorot negatiiviseksi ja toisaalta nostivat pitkiä 30-vuoden joukkolainakorkoja, koska inflaatio-odotukset nousivat. Mittava paketti eri toimenpiteitä oli EKP:lta voimakas viesti: keskuspankki tekee voitavansa deflaation torjumiseksi ja talouskasvun tukemiseksi. Koronlasku yhdistettynä muihin julkaistuihin toimenpiteisiin pystynee lisäämään yritysrahoitusta euroalueella. Toimenpiteet jäävät kuitenkin vielä jälkeen siitä mitä Yhdysvaltojen, Ison- Britannian ja Japanin keskuspankit ovat toteuttaneet, koska mittava valtionlainojen osto-ohjelma puuttuu. Valtionlainojen ostaminen nähdään edelleen juridisesti ja poliittisesti vaikeana kysymyksenä etenkin Saksassa. Toimenpiteet ovat niin mittavia, että EKP keskittynee loppuvuodeksi tarkkailemaan niiden vaikutuksia. Mikäli inflaatio ei vähitellen nouse, EKP voi lisätä poikkeustoimenpiteitä edelleen. Ottaen huomioon euroalueen korkean työttömyyden ja talouden vajaakäynnin, poikkeuksellisen matalien korkojen aika näyttää jatkuvan vielä pitkään. Pitkät korot saattavat tosin nousta hieman, kunhan keskustelu Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymisestä vilkastuu ja korot nousevat Atlantin toisella puolen, mutta merkittävästi korkeammat korot vaatisivat näkymien selkeää muutosta parempaan myös Euroopassa. Keskuspankin toimia saattavat pidätellä muutkin tekijät kuin kahliutuminen 1990-luvulla sovittuihin sääntöihin. Aikaisemmat alhaisten korkojen jaksot ovat johtaneet varallisuushintakupliin, ja asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen on aiheellinen huoli keskipitkällä tähtäimellä. Tämän takia monissa maissa otetaan käyttöön uusia välineitä kuten lainakatto. Keskuspankkia huolettaa myös pelko rakenteellisia uudistusten hidastumisesta, mikäli poliitikot laskevat keskuspankin turvaavan talouskasvun. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan edelleen euroalueen talouskasvun piristämiseksi ja ikääntymiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Tällä kertaa keskuspankki näyttää kuitenkin olevan eniten huolissaan kasvun hyytymisestä liian varhain ja deflaatiokierteestä, joten Mario Draghi on jopa ehdottanut kevyempää finanssipolitiikkaa euroalueen kasvun vauhdittamiseksi. Odotamme joidenkin euroalueen maiden finanssipolitiikan muuttuvan aavistuksen elvyttävämpään suuntaan Ristivetoa euroalueen rajoilla Viron talous piristyi hieman toisella vuosineljänneksellä. Tärkeiden vientimaiden, kuten Venäjän ja Suomen, heikkous näkyy silti maan viennissä eikä kotimainen kysyntä riitä ylläpitämään ripeää kasvua. Asuntojen hintojen nousu loiveni hieman keväällä. Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Ruotsissa BKT:n kasvu tosin hyytyi 2014 ensimmäisellä puoliskolla, mutta kotimainen kysyntä kasvoi reippaasti. Vahva talous tekee vakauttavan finanssipolitiikan mahdolliseksi. Luottamusmittarit viittaavat kasvun jatkumiseen 2014 loppua kohti, joskin aikaisempaa hitaammin. Odotamme kokonaistuotannon nousevan yli 2 prosentin vauhtia sekä 2014 että Inflaatio on jämähtänyt nollille ja työttömyysaste pysyttelee talouskasvuun nähden korkeahkona lähes 8 prosentissa. Keskuspankki laski ohjauskoron 0,25 prosenttiin ja painoi talletuskoron -0,5 prosenttiin heinäkuussa. Keskuspankin johtoa tosin huolettaa matalien korkojen aiheuttama riski asuntomarkkinoilla, mutta deflaatioriski on vaarallisempi. Asuntojen hinnat ovatkin jatkaneet nousua kesällä. Työttömyys loivaan laskuun Ison-Britannian talous pääsi kasvuun heikon punnan, kevyen rahapolitiikan ja pankkisektorin tervehtymisen avittamana jo BKT kasvoi toisella 7 17 syyskuu 2014

8 Kansainvälinen talous neljänneksellä 2014 peräti 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoivat indikaattorit kertovat edelleen hyvistä näkymistä. Yksityinen kulutus hyötyy työttömyysasteen laskusta keväällä jo selvästi alle 7 prosentin. Talouden mittareiden yllättävän nopea vahvistuminen pakottaa keskuspankin harkitsemaan rahapolitiikan kiristämistä. Maan talous ei kuitenkaan ole vielä ylikuumenemassa ja odotamme keskuspankin tukevan talouden kehitystä kevyellä rahapolitiikalla vielä loppuvuoden. Venäjän talouskasvu hidastui selvästi jo viime vuoden aikana. Ukrainan selkkauksen aiheuttama ulkomaisten investointien vetäytyminen, rahoitusolosuhteiden kiristyminen korkojen noustua, talouspakotteet ja tasaantuva öljyn hinta heikentävät kasvua. Vaikka tilanne Ukrainan suhteen rauhoittuisikin, maan talouskasvu tulee pysymään vaatimattomana. Venäjän talous supistunee hieman Venäjällä raaka-ainevetoinen talous ei ole onnistunut kehittämään riittävästi muuta maailmanmarkkinoilla kilpailukykyistä tuotantoa. Maa hyötyisi ulkomaisista investoinneista, mutta epävarmuuden lisäännyttyä investointitoiminta pysynee heikkona useita vuosia. Venäjä pyrkii lisäämään kauppasuhteita Kiinan kanssa, mutta muutokset kauppapolitiikassa ja energiayhteistyössä toteutuvat hitaasti. Riskit enemmän poliittisia kuin taloudellisia Finanssikriisin jälkeen suhdannenäkymät ovat edelleen sumuiset ja poliittiset riskit voivat yllättää. Ääriliikkeet haalivat valtaa Lähi-idässä ja Itä-Ukrainassa taistellaan. Silti monet talouden mittarit kertovat riskien olevan hallinnassa. Ylivelkaantuneisuus on purkautunut Yhdysvalloissa, eurokriisi tyyntynyt ja rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet keskuspankkien toimin. Euromaat ja myös kotitalouden saavat velkaa edullisemmin kuin koskaan. Ekonomistit usein aliarvioivat talouskäänteiden voimakkuuden. Tämä saattaa tapahtua jälleen talouden noustessa kohti trendikasvua. Maailmantalous on historiassa kestänyt monta poliittista kriisiä ilman pysyviä vaurioita. Mikäli poliittiset riskit pysyvät aisoissa, maailmantalous voisi saada positiivisen tuotantoshokin samaan aikaan yleisen suhdannekäänteen kanssa. Pasi Kuoppamäki 8 17 syyskuu 2014

9 Kansainvälinen talous Kokonaistuotannon kasvu teollisuusmaissa Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Kuluttajien luottamus Teollisuuden suhdanneodotukset Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen pitkät korot 9 17 syyskuu 2014

10 Kotimaiset suhdanteet Suomella kivinen tie kohti kasvua Suomen talous junnaa paikallaan ilman selvää suuntaan. Kansantaloudessa on viimeksi nähty todellista kasvua kesällä Toisaalta myös alamäki alkaa olla takana päin, mutta Suomen taloutta horjuttaa nyt teollisuuden rakennemuutoksen ja väestön ikääntymisen lisäksi Venäjän epävakaa taloustilanne. Tuoreimman iskun vaikutus nähtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla viennin hoiperrellessa ja luottamusmittarien heikentyessä. Ukrainan kriisin seurauksena Suomen vienti Venäjälle on rojahtanut ja venäläisten turistivirrat ehtyneet toistakymmentä prosenttia. Odotamme Suomen pääsevän kasvun syrjään kiinni vasta ensi vuoden puolella ja silloinkin nousu on hidasta ja kituliasta. Maailmantalouden positiivinen vire ja kasvu heijastuvat vääjäämättä myös Suomeen, mikä on näkynyt jo teollisuuden uusien tilauksien nousuna. Taloustilanne säilyy kuitenkin hauraana, eikä uusille negatiivisille yllätyksille ole sijaa. Haasteita talousnäkymille luovat kotimaassa varovaiset kuluttajat, heikkenevä ostovoima ja julkisen sektorin säästöt. Myös ulkoisessa ympäristössä on riskejä liittyen EKP:n rahapolitiikan toteuttamiseen sekä Venäjän ja lännen välisten suhteiden tulehtumiseen pakotteiden ja vastapakotteiden kierteessä Ukrainan kriisin vuoksi. Ennustamme viennin kääntyvän globaalin talouden mukana kasvuun loppuvuonna, mutta supistuva kotimainen kysyntä jarruttaa kokonaistuotannon käännettä pitkälle ensi vuoteen. Inflaatio on laskenut jo alle prosenttiin, eikä deflaatio ole poissuljettu mahdollisuus Suomessakaan. Julkinen velkasuhde heikkenee ilman talouskasvua kiristystoimista huolimatta ja vaihtotase pysyttelee alijäämäisenä. Palkkamaltti ja mahdolliset rakenneuudistukset tuovat helpotusta vasta tulevina vuosina. Sitä ennen taantuma heijastuu myös työ- ja asuntomarkkinoille. Suomen talouteen on luvassa neljäs kylmä talvi. Kasvua saadaan odottaa pitkälle ensi vuoteen Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan syyskuu 2014

11 Kotimaiset suhdanteet Ilman Venäjää vienti kasvaisi jo Vientivetoista kasvua odottanut Suomi koki vuoden ensimmäisellä puoliskolla kolauksen, kun Ukrainan kriisi hyydytti tärkeän idänkaupan. Tavaraviennin arvo Venäjälle sukelsi tammi-kesäkuussa peräti 12 prosenttia. Tavaravienti muualle jopa kasvoi aavistuksen, mutta Saksan ja Ison-Britannian vedosta huolimatta kasvu-uralle ei toistaiseksi ole ylletty. Kokonaisviennin volyymi polki tammi-kesäkuussa paikallaan, eivätkä näkymät ole merkittävästi muuttuneet positiivisemmiksi. Palveluiden vientiä saattavat rokottaa Nokian perillisen, Microsoftin, leikkaukset tänä ja ensi vuonna. Tavaraviennin arvo puolestaan supistui heinäkuussa 2 prosenttia antaen heikon startin loppuvuodelle. Toisaalta teollisuuden uusien tilauksien arvon liki 3 prosentin nousu tammiheinäkuussa antaa syytä odottaa teollisuustuotannon ja viennin kääntyvän loppuvuonna kasvuun huolimatta Venäjän taantuman pitkittymisestä. Vienti kasvaa, vaikka Venäjä jarruttaa Alkuvuonna tavaravientiä painoivat metalli- ja kemianteollisuuden lasku, kun taas metsäteollisuuden vienti jatkoi kasvamistaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta tullitilastoissa on myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kääntyminen kasvuun, mikä kertoo Nokian romahduksen vaikutusten vihdoin olevan takana päin. Tavaravienti kasvoi euroalueelle peräti 9 prosenttia, mutta supistui unionin ulkopuolelle jopa 10 prosenttia. Venäjän lisäksi takapakkia on tuonut Kiinaan ja Yhdysvaltoihin suuntautunut vienti. Venäjän epävakaasta taloustilanteesta ja euroalueen vaisuista kasvunäkymistä huolimatta on syytä uskoa viennin kääntyvän nousuun loppuvuoden aikana. Asteittaisen kohenemisen puolesta puhuu teollisuuden uusien tilausten lisäksi selkeästi heikentynyt euron kurssi, mikä parantaa myös suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä valuutta-alueen ulkopuolella. Etenkin viennin Yhdysvaltoihin voi odottaa kääntyvän nousuun dollarin vahvistumisen ja USA:n kasvun kiihtymisen myötä. Kuluvana vuotena päästään puoli prosenttia plussalle. Ensi vuonna kasvun esteet hälvenevät ja nousua tullee 3 prosenttia, vaikka Venäjän talous pysyy arviomme mukaisesti taantumassa. Epävarmuus myrkkyä investoinneille Kansantalouden tilinpidon uudistuksen (EKT 2010) yhteydessä investointien käsitettä laajennettiin sisältämään myös aineettomia eriä. Tutkimus- ja kehittämismenojen laskeminen osaksi investointeja nosti bruttokansantuotetta likimain 4 prosenttia. Vaikka rakennusinvestoinnit käsittävät yli puolet kokonaisinvestoinneista, on uusi erä merkittävä kokoluokka on sama kuin kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit yhteensä. Rakennuslupien lasku jatkuu Tammi-kesäkuussa investoinnit supistuivat vajaat 5 prosenttia edellisvuodesta. Rakennusinvestoinnit vähenivät 3 prosenttia ja ailahtelevat kone-, laite ja kuljetusvälineinvestoinnit rojahtivat yli 12 prosenttia. T&Kinvestoinnit ovat luonteeltaan vakaampi alaerä ja laskua tuli alkuvuonna noin prosentti. Rakennusalan heikkous oli odotettua myönnettyjen rakennuslupien supistuessa jälleen alkuvuoden pienen vakautumisen jälkeen. Myös rakennusalan luottamusmittarit kertovat tilanteen pysyvän heikkona ensi vuoden puolelle asti. Talouden supistuessa yritysten tarpeet uusille investoinneille ovat rajalliset ja ylimääräistä kapasiteettia on runsaasti syyskuu 2014

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat 0-korot Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suomen talouden kuva kikyn, Brexitin ja USA:n vaalien ristiaallokossa Pasi Kuoppamäki 29.9.2016 Länsimaat pääsivät jo kasvuun Brexit ei aiheuttanut taantumaa edes

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Ekonomistit Tarja Heinonen puh: Lauri Uotila puh:.. Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Erityisteema: työllisyys,,,,,,,,,,,, - - - - USA: Työllistämisarviot ja työllisten muutos Kk-muutos, Muiden kuin teollisuuden

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007 PELLERVON TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.3.7 klo 9.3 SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/7 Työvoimapulan edessä ei pidä antautua Uusi hallituskausi alkaa suhdannehuipun jälkimainingeissa.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänä vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä Suhdanne-ennusteen tarkistus

OP-Pohjola-ryhmä Suhdanne-ennusteen tarkistus Suhdanne-ennusteen tarkistus 21-211 Toukokuu 21 4 2 Saldo Teollisuus Yritysten suhdannenäkymät -2 Palvelut -4-6 Rakentaminen -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Lähde: EK:n Suhdannebarometri (6.5.21) Suhdanne-ennusteen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Ennusteen yleiskuva 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Sampo Pankki Oyj / Ekonomistit Lauri Uotila Pasi Kuoppamäki Puh. Puh... Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Marraskuu Ennustepäivitys Sisällysluettelo Suhdannekehitys... %, volyymin vuosimuutos Tuonti Suomi:

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Suomen taloudesta

Suomen taloudesta Suomen Pankki Suomen taloudesta 1 Eräissä keskeisissä talouspolitiikan kysymyksissä arviossa yhdentymistä 1. Julkisen talouden sopeutustoimien mittaluokka ja ajoitus 2. Kustannuskilpailukyvyn parantamisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot