EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua"

Transkriptio

1 Suhdannekatsaus syyskuu syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin kehittyvissä talouksissa. Kasvulle on vuonna 2015 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen kohentuessa. Vakaat raakaainehinnat tukevat nousua. Yhdysvallat toimii kasvun moottorina yksityisen kulutuksen noustessa. Maailmantalouden kasvu kiihtyy Kasvu piristyy myös euroalueella, joskin sisäiset epätasapainot, korkea velkaantuneisuus ja rakenteelliset ongelmat rokottavat nousua. Patoutunut investointikysyntä purkautuu vähitellen. Keskuspankit kulkevat eri suuntiin, kun Yhdysvallat normalisoi rahapolitiikkaa ja EKP tukee taloutta poikkeustoimin. Historiallisen alas pudonneet euriborit pysyttelevät matalina vielä pitkään. Kuluvana vuonna pohjan Suomen talouskasvulta vei Venäjän talouden taantuma, mikä on iskenyt sekä suoraan vientiin ja turismiin, että epäsuorasti kasvaneen epävarmuuden kautta. Suomen vienti Venäjän ulkopuolelle on kääntynyt kasvuun ja teollisuuden uusien tilausten nousu kertoo positiivisesta pohjavireestä. Kasvanut länsivienti ei ole pystynyt korvaamaan idänkaupan pudotusta. Talous pääseekin kituliaaseen kasvuun vasta ensi vuonna viennin vedolla kotimarkkinoiden jarruttaessa kehitystä. Heikkenevä euro, hitaasti koheneva kilpailukyky ja kiihtyvä globaali kasvu antavat tukea talouskäänteelle. Julkisen talouden velkasuhde nousee kiristystoimista huolimatta, eikä selvää käännettä nähdä ennen talouskasvun piristymistä. Rakenneuudistuksissa eteneminen auttaisi säilyttämään parhaan luottoluokituksen ja kohentaisi tulevaisuuden kasvupotentiaalia. SUOMI Nykyinen ennuste Edellinen ennuste BKT, volyymi, % -0,4 0,8-0,2 1,5 Työttömyysaste, % 8,6 8,6 8,5 8,4 Inflaatio, % 1,0 1,0 1,0 1,2 Ansiotaso, % 1,2 1,0 1,2 1,2 Asuntojen hinnat, % -0,5-0,5-0,5 0,5 Vaihtotase / BKT, % -1,2-1,0-0,7-0,5 Julkinen velka / BKT, % 59,0 61,0 59,0 61,0 Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Ekonomisti Juhana Brotherus

2 Kansainvälinen talous Poliittiset riskit häiritsevät taloutta Kehittyneiden maiden talouskasvu vahvistui 2014, mutta euroalueen ja Japanin nousu jää hitaaksi. Yhdysvalloissa kasvua rajoittaneet julkisen talouden kiristykset heikkenevät ja työllisyys kohentuu. Yhdysvalloissa rahapolitiikan poikkeustoimia vähennetään ja ohjauskorkoa nostettaneen Inflaatio ei nouse kasvun tielle länsimaissa, sillä ylimääräinen kapasiteetti ja korkea työttömyys yhdistettynä vähäisiin hintapaineisiin raaka-ainemarkkinoilla ylläpitävät huolta deflaatiosta. Euroopan keskuspankin toimet pitävät korot alhaalla pitkään ja uudet poikkeustoimet ovat yhä mahdollisia. Euroalueen talous on kääntynyt heiveröiseen kasvuun, mutta rakenteelliset ongelmat, korkea velka ja jähmeästi toimivat rahoitusmarkkinat rasittavat talouskasvua vielä vuosien ajan. Venäjän pakotteiden suorat vaikutukset jäävät rajallisiksi, mutta yleisen epävarmuuden lisääntyminen heikentää etenkin investointeja. Kehittyvissä maissa nousu aiempaa hitaampaa. Kiinassa saavutettaneen tavoitteeksi asetettu 7,5 prosentin kasvu, mutta riski velkavetoisen investointibuumin aiheuttamista uhista ruokkii epävarmuutta. Intian talous kasvaa vahvemmin parin synkän vuoden jälkeen. Heikommat kasvunäkymät ovat raaka-aineiden viennistä riippuvaisissa maissa kuten Brasiliassa ja Venäjällä, jonka kehitystä jarruttaa myös konflikti Ukrainassa. Yhdysvalloissa talous näyttää liki normaalilta Maailman suurimman kansantalouden tuotanto on kasvanut verkkaisesti reilun 2 prosentin vauhtia finanssikriisin pohjilta. Heikon alkuvuoden jälkeen bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa prosentin edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,5 prosenttia vuoden takaisesta, kun investoinnit ja vienti piristyivät. Talouskasvu on viime vuosina jäänyt alle 3 prosentin vuosikasvun, mutta loppuvuosi 2014 näyttää lupaavammalta. Edellytykset kasvulle näyttävät paremmilta kuin vuosiin, koska talous toimii normaalimmin useilla osa-alueilla. Toipuminen finanssikriisistä tapahtui hitaasti, koska rahoitusmarkkinat eivät pystyneet rahoittamaan investointeja ja kulutusta. Viime aikoina rahoitusmarkkinoiden toiminta on palautunut lähes ennalleen, kotitalouksien velka on sulanut kestävämmälle tasolle ja yritysten rahoituksen saatavuus on kohentunut. Alhainen korkotaso tukee investointien rahoittamista. Valtiontalouden siirtyminen kohti tasapainoa, sovun säilyminen finanssipolitiikan raamien osalta sekä velkasuhteen nousun taittuminen helpottavat julkisen talouden paineita. Dollarin vahvistumisesta huolimatta amerikkalainen tuotanto on edelleen kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. Talouteen liittyy toki edelleen haurautta ja julkinen velka pysyy korkeana, mutta talouden riskit näyttävät vähentyneen ja suurimmat huolet kohdistuvat rahapolitiikan normalisoimisen onnistumiseen. Yhdysvaltojen kaksoisvaje supistuu Työttömyysaste on laskenut loppuvuoden 2009 finanssikriisin synkästä 10 prosentin huipusta nyt elokuussa 6,1 prosenttiin. Työttömyysaste lähestyy luonnollista työttömyysastetta (keskimäärin arvioidaan hieman alle 6 prosentiksi), missä talous toimii hyvällä vauhdilla, mutta ei vielä ylikuumene. Elokuussa työpaikkojen määrä tosin lisääntyi nettona vain , vaikka useat yrityskyselyt kertovat työllisyyden kasvusta. Työllisten määrä kasvoi tammi-elokuussa 1,4 prosenttia, mutta työvoima vain 0,2 prosenttia. Merkittävä osa työikäisistä pysyttelee tilastoissa edelleen työvoiman ulkopuolella, eli maasta löytyy hieman lisäresursseja talouskasvun 2 17 syyskuu 2014

3 Kansainvälinen talous vauhdittamiseen ilman, että palkkataso lähtee voimakkaaseen nousuun ruokkien inflaatiota. Palkankorotukset ovat kyllä nousseet vuoden 2012 jälkeen, mutta ylikuumeneminen ei siis vielä uhkaa Yhdysvaltojen taloutta. Matala inflaatio tukee kasvua ja toisaalta antaa keskuspankille mahdollisuuden jatkaa suhteellisen kevyttä rahapolitiikkaa piristyvästä talouskasvusta ja kohentuvasta työllisyydestä huolimatta. Talouden kasvaessa lisääntyy myös keskuspankin huoli poikkeuksellisen kevyen rahapolitiikan haitallisista sivuvaikutuksista, kuten varallisuushintojen liian nopeasta noususta. Näyttää todennäköiseltä, että keskuspankki pyrkii kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa ja ryhtyy nostamaan ohjauskorkoa 2015, luultavasti jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lyhyiden korkojen lisäksi pitkien korkojen pitäisi nousta hieman lisää ja dollarin vahvistua. Yrityslainojen korot ovat edelleen pysyneet vakaina ja asuntolainojen pisimmät viitekorot ovat laskeneet, koska riskilisät ovat kaventuneet. Rahapolitiikan kiristymisellä tulee olemaan globaaleja vaikutuksia, koska EKP ja Japanin keskuspankki pitävät rahapolitiikkaa edelleen kevyenä. Rahapolitiikan kiristys toteutettaneen pienin askelin, jotta markkinat eivät häiriintyisi liikaa. Hyvä työllisyyskehitys lisää käytettävissä olevia tuloja. Kotitalouksien taseessa velkataakka on keventynyt kestävämmälle tasolle ja varallisuusarvot kehittyvät edelleen suotuisasti. Tämä tukee yhdysvaltalaista kuluttajaa, joka on edelleen maailmantalouden tärkein toimija. Alkuvuoden hyytymisen jälkeen yksityisen kulutuksen luvut näyttävätkin piristyneen, esimerkiksi automyynti ylsi alennusmyyntien siivittämänä elokuussa yli 10 vuoden huippumyyntilukemiin. Yhdysvaltain julkinen talous velkaantuu yhä, mutta budjettivaje supistuu jo nykyisillä toimilla ja velka-aste vakiintuu nykytasolleen. Puolueiden välinen budjettisopimus taannee liittovaltiolle meno- ja tulokehykset kahdeksi vuodeksi korvaten osittain vuosien automaattiset leikkaukset hieman suuremmilla leikkauksilla myöhempinä vuosina. Finanssipolitiikka painaa kasvulukuja myös , mutta vaikutus heikkenee selvästi viime vuodesta. Keskuspankin (Fed) Beige Book - raportin mukaan kulutuksen kasvu on jatkunut kesällä ja ennakoivat mittarit kertovat positiivisista odotuksista. Vuonna 2015 talouskasvu voikin yltää jo yli 3 prosenttiin. Kehittyvillä talouksilla talouspoliitista liikkumavaraa Kehittyvien maiden kasvuvauhti on yleisesti hiipunut kahden viime vuoden aikana. Samalla kehittyvien talouksien tilanteet ovat eriytyneet selvästi, sillä osa maista on selvinnyt ongelmista uuteen kasvuun ja toisten näkymät pysyvät huterina. Kehittyviä talouksia ei pitäisikään tarkastella yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan joukkona hyvin erilaisia talouksia, joita yhdistää lähinnä alhainen elintaso suhteessa kehittyneisiin maihin ja suuri kasvupotentiaali, mikäli ne pystyvät nostamaan tuottavuutta ja säilyttämään vakauden. Maailmantaloudenkin kannalta merkittävään asemaan nousseen Kiinan kasvumalliin liittyvät ongelmat ovat aiheuttaneet tänä vuonna huolia. Kiinan talous on kasvanut viime vuosina suuressa määrin velkarahoitteisen rakentamisen ja muiden investointien voimin. Asuntojen hinnat ovat paikoitellen kääntyneet laskuun. Osa investoinneista on osoittautunut kannattamattomiksi ja aiheuttanut tappioita rahoittajille, jotka kuitenkin toistaiseksi kestävät tappiot hyvin. Yritysten joukkolainojen riskilisät ovat myös nousseet etenkin heikommin luokitelluilla yrityksillä. Kasvumallia pitäisi kääntää yksityiseen kulutukseen, koska kulutus on edelleen alikehittynyt osa taloutta ja kotitalouksien tulot ovat nousseet syyskuu 2014 Laaja työttömyysaste yhä korkeahko Yrityslainojen riskilisä normaali Kiina ja Intia vielä nousuvaiheessa

4 Kansainvälinen talous Kiinan talouskasvu pysyi toisella neljänneksellä 7,4 prosentin vauhdissa, mutta kasvuvauhti hidastuu vähitellen. Kasvun hidastuminen on vääjäämätöntä, koska tuottavuuden kasvu hiipuu maaseudulta virtaavien työläisten virran mukana. Keskuskomitea itse tavoittelee aiempaa alhaisempaa 7,5 prosentin vauhtia talouteen, jotta vältyttäisiin kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemiselta ja inflaatiolta. Kiinan poliittinen johto toteuttaa mittavia reformeja, jotka pyrkivät muokkaamaan maan taloutta kohti kestävämpää kulutusvetoista mallia, joka samalla pyrkii huomioimaan alati pahenevat ympäristöongelmat. Reformit yrittävät antaa kiinalaisille kuluttajille turvaa, jotta kansalaiset uskaltaisivat muuttaa kulutuskäyttäytymistään. Yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on virallisten tilastojen mukaan alle 40 prosenttia, eli puolet Yhdysvaltojen tasosta. Varaa kasvulle on runsaasti. Kasvun hidastuminen yhdistettynä kasvun rakenteen muuttumiseen kulutusvetoiseksi liittyy kuitenkin riskejä, kuten investointien aiheuttamat luottotappiot kertovat. Kiinan kehitys voi olla kuoppaista talouspolitiikan murrosvaiheessa. BKT:n kasvun rakenne Kiinassa Tilastot Kiinan viennistä, vähittäiskaupasta, teollisuustuotannosta ja investoinneista ovat kesällä olleet kevättä parempia ja ennakoivat mittarit kertovat maltillisesta kasvusta. Odotamme taloustilanteen pysyvän melko vakaana vuoden loppua kohti. Valtiolla on tarve ylläpitää kasvua maan vakauden säilyttämiseksi ja keskushallinnolla on myös liikkumavaraa talouspolitiikassa alhaisen velan takia. Lisäksi keskuspankki voi tarvittaessa keventää rahapolitiikkaa. Koko vuoden kasvu saavuttanee virallisen 7,5 prosentin tavoitteen, mutta epävarmuus pysyy merkittävänä. Intia näyttää päässeen eroon mittavasta vaihtotaseen alijäämästä ja maan talouden kasvunäkymät ovat rohkaisevat. Loppukesällä 2013 käynnistynyt kasvu jatkui markkinahintaisen BKT:n noustessa toisella vuosineljänneksellä 5,9 prosenttia ja tuottajahintaisen 5,7 prosenttia edellisvuodesta. Maan valuutan arvo on pysynyt vakaana kesällä, mutta pysyy edelleen heikompana kuin 2013 alkupuolella. Heikko valuutta tuo helpotusta kohenevien vientimahdollisuuksien ansiosta. Keskuspankki nosti ohjauskorkoa tammikuussa ja inflaatio on pysynyt vakaana, vaikkakin turhan korkeana 8 prosentin tuntumassa. Korkea inflaatio on omiaan heikentämään valuuttakurssia. Ennakoivat mittarit kertovat kasvun jatkumisesta. Intia saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia, mutta lähitulevaisuus on Kiinaa haasteellisempi. Uusi pääministeri Narendra Modi pyrkii uudistamaan Intian taloutta, mutta suuressa maassa uudistukset vievät vuosia. Intia kärsii korkeasta inflaatiosta Brasilia luisui 2014 ensimmäisellä puoliskolla taantumaan. Investoinnit ovat vähentyneet eivätkä kulutuskysyntä tai vientikään ole kasvaneet. Maan talouskasvu pysynee vaatimattomana myös Kehittyvien talouksien ongelmat eivät ole muuttuneet velkakriisiksi. Kelluva valuuttakurssi ja kehittyvien maiden dollarimääräisen velan pienempi osuus ovat keskeiset erot kehittyvien markkinoiden turbulenssin ja vuoden 1997 Aasian kriisin välillä. Heikentyvä valuutta ei ole aiheuttanut vastaavia velanhallintaongelmia kuin aikaisemmin ja toisaalta vientinäkymät ovat kohentuneet heikon valuutan ansiosta. Lyhyellä aikavälillä riski vaihtotaseen alijäämistä kärsivien kehittyvien talouksien kriisiytymisestä on merkittävä. Globaalin talouden päästessä vankemmin kasvuun kiinni, ei silti ole merkittävää syytä epäillä etteikö kehittyvien maiden vienti elpyisi kysynnän kasvaessa teollisuusmaissa. Kasvupotentiaali on yhä selvästi länsimaita korkeampi paremman väestörakenteen ja perässähiihtäjän edun ansiosta syyskuu 2014

5 Kansainvälinen talous Edistyksellisen teknologian ja parhaiden toimintatapojen kopiointi länsimaista antaa kehittyville maille vielä pitkään mahdollisuuden vauhdittaa kasvua sanonnan mukaisesti poimimalla matalalla roikkuvia omenoita. Japanissa pääministeri Shinzo Aben mukaan nimetty talouspoliittinen doktriini, Abenomics, onnistui ainakin tilapäisesti tavoitteessaan irrottaa Japani vuosikymmeniä riivanneesta deflaatiosta. Voimakas rahapoliittinen elvytys on heikentänyt jeniä ja nostanut inflaatio-odotuksia. Inflaatio oli heinäkuussa 3,4 prosenttia, missä näkyi myös myyntiveron nosto. Kotitalouksien ansiot eivät ole vielä seuranneet inflaatiota aivan samalla vauhdilla, mutta yritykset näyttävät vähitellen myöntyvän palkankorotuksiin, jotka tukevat ostovoimaa. Myyntiveron nosto sai kotitaloudet ajoittamaan ostonsa alkukevääseen, jolloin BKT painui 1,8 prosenttia alemmas toisella neljänneksellä. Pidemmän ajan näkymien kannalta keskeistä ovat Aben lupaamat rakenteelliset uudistukset, jotka turvaavat paremman kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Japani kaipaa kipeästi työmarkkinoiden avaamista naisille ja maahanmuuttajille sekä kilpailun lisäämistä tuotemarkkinoille. Nämä uudistukset ovat kuitenkin poliittisesti hankalia, minkä vuoksi kunnon tuloksia ei ole toistaiseksi nähty. Japanissa ansiotaso nousuun Tankan-kyselyt ja muut ennakoivat mittarit kertovat varovaisen positiivisista odotuksista syksyyn ja talous piristynee hiukan poikkeuksellisen heikosta toisesta neljänneksestä. Odotamme koko vuoden BKT:n kasvun pysyttelevän vain 1 prosentin tuntumassa. Valtion nopea velkaantuminen jatkuu ja julkinen velka nousee roimasti yli 200 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Japanin yksityisen sektorin suuret säästöt ja vaihtotaseen ylijäämä ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä, ja matalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Viime vuosina tapahtunut valtion entistä suurempi nojautuminen velkaan rahoituslähteenä verojen sijasta merkitsee velan runsasta lisäkasvua lähivuosina. Keskuspankin 2 prosentin inflaatiotavoite on muuttanut Japanin valtionlainojen reaalituoton negatiiviseksi. Vaihtotaseen ylijäämä on kutistunut eikä velkarahoitus voine jatkua vuosikymmeniä ilman ongelmia. Japani tarvitsee tulevaisuudessa enemmän verotuloja, minkä vuoksi kulutusverojen nosto tuskin jää viimeiseksi. Euroalue etsii tietä ulos deflaatioansasta Euroalueen bruttokansantuote on elpyi keväästä 2013 lähtien, mutta vuoden 2014 toisella neljänneksellä BKT:n kasvu hyytyi nollalukemiin suhteessa edelliseen neljännekseen. Hyytymiseen vaikutti osaltaan varastosopeutus ja Ukrainan tilanteen aiheuttama epävarmuus. Edellytykset talouden piristymiselle vaikuttavat silti paremmilta kuin vuosiin. Alkuvuoden heikkous johtui osaltaan vaisummasta kysynnästä Yhdysvalloissa ja Kiinassa, joissa molemmissa talous on piristynyt kesällä. Euron valuuttakurssin heikkeneminen tekee vientituotteista kilpailukykyisempiä näillä ja muilla euroalueen ulkomarkkinoilla. Odotamme euron hieman heikkenevän lisää vuoden loppua kohti, koska Yhdysvaltojen suhteellisesti kiristyvän rahapolitiikan sekä vahvemman kasvun pitäisi vähitellen näkyä dollariin vahvistumisena. Kotimainen kysyntä saattaa nousta vientiä tärkeämmäksi kasvun moottoriksi. Alhainen inflaatio ja laskuun kääntynyt työttömyys tukevat kotitalouksien ostovoimaa, joka näyttäisi jo nostavan kulutuskysyntää esimerkiksi Espanjassa. Pankkien luottokriteerit ovat hieman lieventyneet ja EKP:n rahapoliittisten poikkeustoimien ansiosta edellytykset investointien ja kulutuksen rahoitukselle ovat aiempaa paremmat. Pankit Euroalueen julkinen kulutus kasvuun 5 17 syyskuu 2014

6 Kansainvälinen talous kertovatkin jo kasvaneesta kiinnostuksesta velkarahoitusta kohtaan. Myös joukkolainamarkkinoilla yritysten korot ovat laskeneet historiallisen alas. Kotimaista kysyntää tukee myös julkisen sektorin paineiden helpottaminen. Veronkorotukset ja menojen leikkaukset jarruttivat talouskasvua vielä viime vuonna, mutta nyt finanssipolitiikan vaikutus ei ole yhtä kiristävä. Pari vuotta sitten kriisin kourissa painineiden valtioiden korot ovat painuneet historiallisen alas. Positiivisesta käänteestä huolimatta euroalue laahustaa yhä raskas reki perässään eteenpäin. Kasvu on kriisiä edeltänyttä hitaampaa, työttömyys edelleen ennätyskorkea ja julkinen velka jatkaa toistaiseksi nousua. Tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa on rakenteellisten uudistusten hitaus monissa maissa, yleisesti matalaksi jääneen investointiasteen ja monia maita vaivaavan pitkäaikaistyöttömyyden tuottavuuden kasvua alentava vaikutus. Investointikysyntä osoitti viime talvena jo piristymisen merkkejä, mutta Ukrainan kriisi ja yleinen talouskasvun hidastumisen aiheuttama epävarmuus näyttävät aiheuttaneen investointien lykkäämistä. Yksityinen kulutus nousee Espanjassa Vuoden 2014 lopun osalta Euroopan suhdannetilanne on elpyvä, vaikka kasvu onkin yhä vaatimatonta. Teollisuuden ja palveluiden yrityskyselyt sekä kuluttajien luottamusmittarit ennakoivat kasvun jatkuvan vaatimattomana. Odotamme euroalueen kokonaistuotannon nousevan noin prosentin vuonna Kestävämmän kasvun kannalta tärkeitä asioita ovat rakenteellisten uudistusten jatkaminen työmarkkinoilla, EU:n yhteismarkkinoiden toiminnan tehostaminen ja euroalueen pankkien lainanannon varmistaminen. Euroalueen inflaatio on pysynyt lokakuusta 2013 lähtien alle prosentissa ja elokuussa kuluttajahinnat nousivat vain 0,3 prosenttia. Paine laskea kustannustasoa, työttömyys, kilpailu asiakkaista ja maltilliset raaka-aineiden hinnat näkyvät inflaation hidastumisena. M3-rahan määrän kasvu jää pahasti jälkeen Yhdysvaltojen rahan määrän kasvusta ja EKP:n 4,5 prosentin viitearvosta, eli raha on ollut pikemminkin niukkaa kuin runsasta. EKP itse ennustaa inflaation pysyvän alhaisena vielä Inflaatio-odotusten perusteella kuluttajat tai sijoittajat eivät vielä pelkää suoranaista deflaatiota. Inflaatio-odotukset ovat painuneet alaspäin, mutta luottamus 2 prosentin inflaatioon jo 5 vuoden sisällä näyttää vahvalta. Inflaatio lipsuu silti vaarallisen alhaisiin lukemiin. Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella ja Portugalissa hintataso on viime kuukausina jo laskenut. Deflaatio sopisi heikosti hauraaseen tilanteeseen euroalueella ja deflaatioansan välttäminen on EKP:n tärkein tehtävä tällä hetkellä. Hieman nopeampi inflaatio etenkin alueen vahvimmissa talouksissa helpottaisi muiden euromaiden sopeutumispaineita. Matalan inflaation kausi edessä Euroopan keskuspankki otti kesällä deflaatioriskin viimein vakavasti. Kesäkuun kokouksessa EKP alensi ohjauskorkoja ja kertoi uusista välineistä, joilla pyritään tehostamaan matalien korkojen välittymistä talouteen. EKP perusti TLTRO (Targeted long-term refinancing operation) -ohjelman, missä EKP lainaa pankeille 400 miljardia euroa sillä edellytyksellä, että pankit lainaavat rahan edelleen yksityiselle sektorille. SMP (securities market program) - ohjelman ostojen sterilisoinnit lopettiin, mikä lisää likviditeettiä melko nopeasti yli 100 miljardia euroa. Vakuusehtojen lievennyksiä jatketaan vuoteen Yleensä EKP tarkkailee rahapoliittisten päätösten vaikutusta monta kuukautta, mutta jo syyskuussa EKP yllätti laskemalla perusrahoitusoperaatioiden koron 0,05 prosenttiin ja talletuskoron -0,2 prosenttiin. Samalla vahvistettiin, että EKP perustaa ASB (asset backed securities) osto-ohjelman, mikä helpottaisi yritysrahoitusta, sekä katettujen joukkolainojen (covered bond programme) osto-ohjelman, mikä helpottaisi erityisesti asuntolainarahoitusta syyskuu 2014

7 Kansainvälinen talous EKP:n toimet heikensivät euroa, painoivat lyhyimmät rahamarkkinakorot negatiiviseksi ja toisaalta nostivat pitkiä 30-vuoden joukkolainakorkoja, koska inflaatio-odotukset nousivat. Mittava paketti eri toimenpiteitä oli EKP:lta voimakas viesti: keskuspankki tekee voitavansa deflaation torjumiseksi ja talouskasvun tukemiseksi. Koronlasku yhdistettynä muihin julkaistuihin toimenpiteisiin pystynee lisäämään yritysrahoitusta euroalueella. Toimenpiteet jäävät kuitenkin vielä jälkeen siitä mitä Yhdysvaltojen, Ison- Britannian ja Japanin keskuspankit ovat toteuttaneet, koska mittava valtionlainojen osto-ohjelma puuttuu. Valtionlainojen ostaminen nähdään edelleen juridisesti ja poliittisesti vaikeana kysymyksenä etenkin Saksassa. Toimenpiteet ovat niin mittavia, että EKP keskittynee loppuvuodeksi tarkkailemaan niiden vaikutuksia. Mikäli inflaatio ei vähitellen nouse, EKP voi lisätä poikkeustoimenpiteitä edelleen. Ottaen huomioon euroalueen korkean työttömyyden ja talouden vajaakäynnin, poikkeuksellisen matalien korkojen aika näyttää jatkuvan vielä pitkään. Pitkät korot saattavat tosin nousta hieman, kunhan keskustelu Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymisestä vilkastuu ja korot nousevat Atlantin toisella puolen, mutta merkittävästi korkeammat korot vaatisivat näkymien selkeää muutosta parempaan myös Euroopassa. Keskuspankin toimia saattavat pidätellä muutkin tekijät kuin kahliutuminen 1990-luvulla sovittuihin sääntöihin. Aikaisemmat alhaisten korkojen jaksot ovat johtaneet varallisuushintakupliin, ja asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen on aiheellinen huoli keskipitkällä tähtäimellä. Tämän takia monissa maissa otetaan käyttöön uusia välineitä kuten lainakatto. Keskuspankkia huolettaa myös pelko rakenteellisia uudistusten hidastumisesta, mikäli poliitikot laskevat keskuspankin turvaavan talouskasvun. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan edelleen euroalueen talouskasvun piristämiseksi ja ikääntymiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Tällä kertaa keskuspankki näyttää kuitenkin olevan eniten huolissaan kasvun hyytymisestä liian varhain ja deflaatiokierteestä, joten Mario Draghi on jopa ehdottanut kevyempää finanssipolitiikkaa euroalueen kasvun vauhdittamiseksi. Odotamme joidenkin euroalueen maiden finanssipolitiikan muuttuvan aavistuksen elvyttävämpään suuntaan Ristivetoa euroalueen rajoilla Viron talous piristyi hieman toisella vuosineljänneksellä. Tärkeiden vientimaiden, kuten Venäjän ja Suomen, heikkous näkyy silti maan viennissä eikä kotimainen kysyntä riitä ylläpitämään ripeää kasvua. Asuntojen hintojen nousu loiveni hieman keväällä. Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Ruotsissa BKT:n kasvu tosin hyytyi 2014 ensimmäisellä puoliskolla, mutta kotimainen kysyntä kasvoi reippaasti. Vahva talous tekee vakauttavan finanssipolitiikan mahdolliseksi. Luottamusmittarit viittaavat kasvun jatkumiseen 2014 loppua kohti, joskin aikaisempaa hitaammin. Odotamme kokonaistuotannon nousevan yli 2 prosentin vauhtia sekä 2014 että Inflaatio on jämähtänyt nollille ja työttömyysaste pysyttelee talouskasvuun nähden korkeahkona lähes 8 prosentissa. Keskuspankki laski ohjauskoron 0,25 prosenttiin ja painoi talletuskoron -0,5 prosenttiin heinäkuussa. Keskuspankin johtoa tosin huolettaa matalien korkojen aiheuttama riski asuntomarkkinoilla, mutta deflaatioriski on vaarallisempi. Asuntojen hinnat ovatkin jatkaneet nousua kesällä. Työttömyys loivaan laskuun Ison-Britannian talous pääsi kasvuun heikon punnan, kevyen rahapolitiikan ja pankkisektorin tervehtymisen avittamana jo BKT kasvoi toisella 7 17 syyskuu 2014

8 Kansainvälinen talous neljänneksellä 2014 peräti 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoivat indikaattorit kertovat edelleen hyvistä näkymistä. Yksityinen kulutus hyötyy työttömyysasteen laskusta keväällä jo selvästi alle 7 prosentin. Talouden mittareiden yllättävän nopea vahvistuminen pakottaa keskuspankin harkitsemaan rahapolitiikan kiristämistä. Maan talous ei kuitenkaan ole vielä ylikuumenemassa ja odotamme keskuspankin tukevan talouden kehitystä kevyellä rahapolitiikalla vielä loppuvuoden. Venäjän talouskasvu hidastui selvästi jo viime vuoden aikana. Ukrainan selkkauksen aiheuttama ulkomaisten investointien vetäytyminen, rahoitusolosuhteiden kiristyminen korkojen noustua, talouspakotteet ja tasaantuva öljyn hinta heikentävät kasvua. Vaikka tilanne Ukrainan suhteen rauhoittuisikin, maan talouskasvu tulee pysymään vaatimattomana. Venäjän talous supistunee hieman Venäjällä raaka-ainevetoinen talous ei ole onnistunut kehittämään riittävästi muuta maailmanmarkkinoilla kilpailukykyistä tuotantoa. Maa hyötyisi ulkomaisista investoinneista, mutta epävarmuuden lisäännyttyä investointitoiminta pysynee heikkona useita vuosia. Venäjä pyrkii lisäämään kauppasuhteita Kiinan kanssa, mutta muutokset kauppapolitiikassa ja energiayhteistyössä toteutuvat hitaasti. Riskit enemmän poliittisia kuin taloudellisia Finanssikriisin jälkeen suhdannenäkymät ovat edelleen sumuiset ja poliittiset riskit voivat yllättää. Ääriliikkeet haalivat valtaa Lähi-idässä ja Itä-Ukrainassa taistellaan. Silti monet talouden mittarit kertovat riskien olevan hallinnassa. Ylivelkaantuneisuus on purkautunut Yhdysvalloissa, eurokriisi tyyntynyt ja rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet keskuspankkien toimin. Euromaat ja myös kotitalouden saavat velkaa edullisemmin kuin koskaan. Ekonomistit usein aliarvioivat talouskäänteiden voimakkuuden. Tämä saattaa tapahtua jälleen talouden noustessa kohti trendikasvua. Maailmantalous on historiassa kestänyt monta poliittista kriisiä ilman pysyviä vaurioita. Mikäli poliittiset riskit pysyvät aisoissa, maailmantalous voisi saada positiivisen tuotantoshokin samaan aikaan yleisen suhdannekäänteen kanssa. Pasi Kuoppamäki 8 17 syyskuu 2014

9 Kansainvälinen talous Kokonaistuotannon kasvu teollisuusmaissa Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Kuluttajien luottamus Teollisuuden suhdanneodotukset Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen pitkät korot 9 17 syyskuu 2014

10 Kotimaiset suhdanteet Suomella kivinen tie kohti kasvua Suomen talous junnaa paikallaan ilman selvää suuntaan. Kansantaloudessa on viimeksi nähty todellista kasvua kesällä Toisaalta myös alamäki alkaa olla takana päin, mutta Suomen taloutta horjuttaa nyt teollisuuden rakennemuutoksen ja väestön ikääntymisen lisäksi Venäjän epävakaa taloustilanne. Tuoreimman iskun vaikutus nähtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla viennin hoiperrellessa ja luottamusmittarien heikentyessä. Ukrainan kriisin seurauksena Suomen vienti Venäjälle on rojahtanut ja venäläisten turistivirrat ehtyneet toistakymmentä prosenttia. Odotamme Suomen pääsevän kasvun syrjään kiinni vasta ensi vuoden puolella ja silloinkin nousu on hidasta ja kituliasta. Maailmantalouden positiivinen vire ja kasvu heijastuvat vääjäämättä myös Suomeen, mikä on näkynyt jo teollisuuden uusien tilauksien nousuna. Taloustilanne säilyy kuitenkin hauraana, eikä uusille negatiivisille yllätyksille ole sijaa. Haasteita talousnäkymille luovat kotimaassa varovaiset kuluttajat, heikkenevä ostovoima ja julkisen sektorin säästöt. Myös ulkoisessa ympäristössä on riskejä liittyen EKP:n rahapolitiikan toteuttamiseen sekä Venäjän ja lännen välisten suhteiden tulehtumiseen pakotteiden ja vastapakotteiden kierteessä Ukrainan kriisin vuoksi. Ennustamme viennin kääntyvän globaalin talouden mukana kasvuun loppuvuonna, mutta supistuva kotimainen kysyntä jarruttaa kokonaistuotannon käännettä pitkälle ensi vuoteen. Inflaatio on laskenut jo alle prosenttiin, eikä deflaatio ole poissuljettu mahdollisuus Suomessakaan. Julkinen velkasuhde heikkenee ilman talouskasvua kiristystoimista huolimatta ja vaihtotase pysyttelee alijäämäisenä. Palkkamaltti ja mahdolliset rakenneuudistukset tuovat helpotusta vasta tulevina vuosina. Sitä ennen taantuma heijastuu myös työ- ja asuntomarkkinoille. Suomen talouteen on luvassa neljäs kylmä talvi. Kasvua saadaan odottaa pitkälle ensi vuoteen Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan syyskuu 2014

11 Kotimaiset suhdanteet Ilman Venäjää vienti kasvaisi jo Vientivetoista kasvua odottanut Suomi koki vuoden ensimmäisellä puoliskolla kolauksen, kun Ukrainan kriisi hyydytti tärkeän idänkaupan. Tavaraviennin arvo Venäjälle sukelsi tammi-kesäkuussa peräti 12 prosenttia. Tavaravienti muualle jopa kasvoi aavistuksen, mutta Saksan ja Ison-Britannian vedosta huolimatta kasvu-uralle ei toistaiseksi ole ylletty. Kokonaisviennin volyymi polki tammi-kesäkuussa paikallaan, eivätkä näkymät ole merkittävästi muuttuneet positiivisemmiksi. Palveluiden vientiä saattavat rokottaa Nokian perillisen, Microsoftin, leikkaukset tänä ja ensi vuonna. Tavaraviennin arvo puolestaan supistui heinäkuussa 2 prosenttia antaen heikon startin loppuvuodelle. Toisaalta teollisuuden uusien tilauksien arvon liki 3 prosentin nousu tammiheinäkuussa antaa syytä odottaa teollisuustuotannon ja viennin kääntyvän loppuvuonna kasvuun huolimatta Venäjän taantuman pitkittymisestä. Vienti kasvaa, vaikka Venäjä jarruttaa Alkuvuonna tavaravientiä painoivat metalli- ja kemianteollisuuden lasku, kun taas metsäteollisuuden vienti jatkoi kasvamistaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta tullitilastoissa on myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kääntyminen kasvuun, mikä kertoo Nokian romahduksen vaikutusten vihdoin olevan takana päin. Tavaravienti kasvoi euroalueelle peräti 9 prosenttia, mutta supistui unionin ulkopuolelle jopa 10 prosenttia. Venäjän lisäksi takapakkia on tuonut Kiinaan ja Yhdysvaltoihin suuntautunut vienti. Venäjän epävakaasta taloustilanteesta ja euroalueen vaisuista kasvunäkymistä huolimatta on syytä uskoa viennin kääntyvän nousuun loppuvuoden aikana. Asteittaisen kohenemisen puolesta puhuu teollisuuden uusien tilausten lisäksi selkeästi heikentynyt euron kurssi, mikä parantaa myös suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä valuutta-alueen ulkopuolella. Etenkin viennin Yhdysvaltoihin voi odottaa kääntyvän nousuun dollarin vahvistumisen ja USA:n kasvun kiihtymisen myötä. Kuluvana vuotena päästään puoli prosenttia plussalle. Ensi vuonna kasvun esteet hälvenevät ja nousua tullee 3 prosenttia, vaikka Venäjän talous pysyy arviomme mukaisesti taantumassa. Epävarmuus myrkkyä investoinneille Kansantalouden tilinpidon uudistuksen (EKT 2010) yhteydessä investointien käsitettä laajennettiin sisältämään myös aineettomia eriä. Tutkimus- ja kehittämismenojen laskeminen osaksi investointeja nosti bruttokansantuotetta likimain 4 prosenttia. Vaikka rakennusinvestoinnit käsittävät yli puolet kokonaisinvestoinneista, on uusi erä merkittävä kokoluokka on sama kuin kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit yhteensä. Rakennuslupien lasku jatkuu Tammi-kesäkuussa investoinnit supistuivat vajaat 5 prosenttia edellisvuodesta. Rakennusinvestoinnit vähenivät 3 prosenttia ja ailahtelevat kone-, laite ja kuljetusvälineinvestoinnit rojahtivat yli 12 prosenttia. T&Kinvestoinnit ovat luonteeltaan vakaampi alaerä ja laskua tuli alkuvuonna noin prosentti. Rakennusalan heikkous oli odotettua myönnettyjen rakennuslupien supistuessa jälleen alkuvuoden pienen vakautumisen jälkeen. Myös rakennusalan luottamusmittarit kertovat tilanteen pysyvän heikkona ensi vuoden puolelle asti. Talouden supistuessa yritysten tarpeet uusille investoinneille ovat rajalliset ja ylimääräistä kapasiteettia on runsaasti syyskuu 2014

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita syksy 1980 Luottamuksellinen SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1980-1982 Lokakuu 1980 Ennuste perustuu 26.9.1980 mennessä saatuun informaatioon Kansantalouden osasto 1.10.1980

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot