EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua"

Transkriptio

1 Suhdannekatsaus syyskuu syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin kehittyvissä talouksissa. Kasvulle on vuonna 2015 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen kohentuessa. Vakaat raakaainehinnat tukevat nousua. Yhdysvallat toimii kasvun moottorina yksityisen kulutuksen noustessa. Maailmantalouden kasvu kiihtyy Kasvu piristyy myös euroalueella, joskin sisäiset epätasapainot, korkea velkaantuneisuus ja rakenteelliset ongelmat rokottavat nousua. Patoutunut investointikysyntä purkautuu vähitellen. Keskuspankit kulkevat eri suuntiin, kun Yhdysvallat normalisoi rahapolitiikkaa ja EKP tukee taloutta poikkeustoimin. Historiallisen alas pudonneet euriborit pysyttelevät matalina vielä pitkään. Kuluvana vuonna pohjan Suomen talouskasvulta vei Venäjän talouden taantuma, mikä on iskenyt sekä suoraan vientiin ja turismiin, että epäsuorasti kasvaneen epävarmuuden kautta. Suomen vienti Venäjän ulkopuolelle on kääntynyt kasvuun ja teollisuuden uusien tilausten nousu kertoo positiivisesta pohjavireestä. Kasvanut länsivienti ei ole pystynyt korvaamaan idänkaupan pudotusta. Talous pääseekin kituliaaseen kasvuun vasta ensi vuonna viennin vedolla kotimarkkinoiden jarruttaessa kehitystä. Heikkenevä euro, hitaasti koheneva kilpailukyky ja kiihtyvä globaali kasvu antavat tukea talouskäänteelle. Julkisen talouden velkasuhde nousee kiristystoimista huolimatta, eikä selvää käännettä nähdä ennen talouskasvun piristymistä. Rakenneuudistuksissa eteneminen auttaisi säilyttämään parhaan luottoluokituksen ja kohentaisi tulevaisuuden kasvupotentiaalia. SUOMI Nykyinen ennuste Edellinen ennuste BKT, volyymi, % -0,4 0,8-0,2 1,5 Työttömyysaste, % 8,6 8,6 8,5 8,4 Inflaatio, % 1,0 1,0 1,0 1,2 Ansiotaso, % 1,2 1,0 1,2 1,2 Asuntojen hinnat, % -0,5-0,5-0,5 0,5 Vaihtotase / BKT, % -1,2-1,0-0,7-0,5 Julkinen velka / BKT, % 59,0 61,0 59,0 61,0 Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Ekonomisti Juhana Brotherus

2 Kansainvälinen talous Poliittiset riskit häiritsevät taloutta Kehittyneiden maiden talouskasvu vahvistui 2014, mutta euroalueen ja Japanin nousu jää hitaaksi. Yhdysvalloissa kasvua rajoittaneet julkisen talouden kiristykset heikkenevät ja työllisyys kohentuu. Yhdysvalloissa rahapolitiikan poikkeustoimia vähennetään ja ohjauskorkoa nostettaneen Inflaatio ei nouse kasvun tielle länsimaissa, sillä ylimääräinen kapasiteetti ja korkea työttömyys yhdistettynä vähäisiin hintapaineisiin raaka-ainemarkkinoilla ylläpitävät huolta deflaatiosta. Euroopan keskuspankin toimet pitävät korot alhaalla pitkään ja uudet poikkeustoimet ovat yhä mahdollisia. Euroalueen talous on kääntynyt heiveröiseen kasvuun, mutta rakenteelliset ongelmat, korkea velka ja jähmeästi toimivat rahoitusmarkkinat rasittavat talouskasvua vielä vuosien ajan. Venäjän pakotteiden suorat vaikutukset jäävät rajallisiksi, mutta yleisen epävarmuuden lisääntyminen heikentää etenkin investointeja. Kehittyvissä maissa nousu aiempaa hitaampaa. Kiinassa saavutettaneen tavoitteeksi asetettu 7,5 prosentin kasvu, mutta riski velkavetoisen investointibuumin aiheuttamista uhista ruokkii epävarmuutta. Intian talous kasvaa vahvemmin parin synkän vuoden jälkeen. Heikommat kasvunäkymät ovat raaka-aineiden viennistä riippuvaisissa maissa kuten Brasiliassa ja Venäjällä, jonka kehitystä jarruttaa myös konflikti Ukrainassa. Yhdysvalloissa talous näyttää liki normaalilta Maailman suurimman kansantalouden tuotanto on kasvanut verkkaisesti reilun 2 prosentin vauhtia finanssikriisin pohjilta. Heikon alkuvuoden jälkeen bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa prosentin edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,5 prosenttia vuoden takaisesta, kun investoinnit ja vienti piristyivät. Talouskasvu on viime vuosina jäänyt alle 3 prosentin vuosikasvun, mutta loppuvuosi 2014 näyttää lupaavammalta. Edellytykset kasvulle näyttävät paremmilta kuin vuosiin, koska talous toimii normaalimmin useilla osa-alueilla. Toipuminen finanssikriisistä tapahtui hitaasti, koska rahoitusmarkkinat eivät pystyneet rahoittamaan investointeja ja kulutusta. Viime aikoina rahoitusmarkkinoiden toiminta on palautunut lähes ennalleen, kotitalouksien velka on sulanut kestävämmälle tasolle ja yritysten rahoituksen saatavuus on kohentunut. Alhainen korkotaso tukee investointien rahoittamista. Valtiontalouden siirtyminen kohti tasapainoa, sovun säilyminen finanssipolitiikan raamien osalta sekä velkasuhteen nousun taittuminen helpottavat julkisen talouden paineita. Dollarin vahvistumisesta huolimatta amerikkalainen tuotanto on edelleen kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. Talouteen liittyy toki edelleen haurautta ja julkinen velka pysyy korkeana, mutta talouden riskit näyttävät vähentyneen ja suurimmat huolet kohdistuvat rahapolitiikan normalisoimisen onnistumiseen. Yhdysvaltojen kaksoisvaje supistuu Työttömyysaste on laskenut loppuvuoden 2009 finanssikriisin synkästä 10 prosentin huipusta nyt elokuussa 6,1 prosenttiin. Työttömyysaste lähestyy luonnollista työttömyysastetta (keskimäärin arvioidaan hieman alle 6 prosentiksi), missä talous toimii hyvällä vauhdilla, mutta ei vielä ylikuumene. Elokuussa työpaikkojen määrä tosin lisääntyi nettona vain , vaikka useat yrityskyselyt kertovat työllisyyden kasvusta. Työllisten määrä kasvoi tammi-elokuussa 1,4 prosenttia, mutta työvoima vain 0,2 prosenttia. Merkittävä osa työikäisistä pysyttelee tilastoissa edelleen työvoiman ulkopuolella, eli maasta löytyy hieman lisäresursseja talouskasvun 2 17 syyskuu 2014

3 Kansainvälinen talous vauhdittamiseen ilman, että palkkataso lähtee voimakkaaseen nousuun ruokkien inflaatiota. Palkankorotukset ovat kyllä nousseet vuoden 2012 jälkeen, mutta ylikuumeneminen ei siis vielä uhkaa Yhdysvaltojen taloutta. Matala inflaatio tukee kasvua ja toisaalta antaa keskuspankille mahdollisuuden jatkaa suhteellisen kevyttä rahapolitiikkaa piristyvästä talouskasvusta ja kohentuvasta työllisyydestä huolimatta. Talouden kasvaessa lisääntyy myös keskuspankin huoli poikkeuksellisen kevyen rahapolitiikan haitallisista sivuvaikutuksista, kuten varallisuushintojen liian nopeasta noususta. Näyttää todennäköiseltä, että keskuspankki pyrkii kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa ja ryhtyy nostamaan ohjauskorkoa 2015, luultavasti jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lyhyiden korkojen lisäksi pitkien korkojen pitäisi nousta hieman lisää ja dollarin vahvistua. Yrityslainojen korot ovat edelleen pysyneet vakaina ja asuntolainojen pisimmät viitekorot ovat laskeneet, koska riskilisät ovat kaventuneet. Rahapolitiikan kiristymisellä tulee olemaan globaaleja vaikutuksia, koska EKP ja Japanin keskuspankki pitävät rahapolitiikkaa edelleen kevyenä. Rahapolitiikan kiristys toteutettaneen pienin askelin, jotta markkinat eivät häiriintyisi liikaa. Hyvä työllisyyskehitys lisää käytettävissä olevia tuloja. Kotitalouksien taseessa velkataakka on keventynyt kestävämmälle tasolle ja varallisuusarvot kehittyvät edelleen suotuisasti. Tämä tukee yhdysvaltalaista kuluttajaa, joka on edelleen maailmantalouden tärkein toimija. Alkuvuoden hyytymisen jälkeen yksityisen kulutuksen luvut näyttävätkin piristyneen, esimerkiksi automyynti ylsi alennusmyyntien siivittämänä elokuussa yli 10 vuoden huippumyyntilukemiin. Yhdysvaltain julkinen talous velkaantuu yhä, mutta budjettivaje supistuu jo nykyisillä toimilla ja velka-aste vakiintuu nykytasolleen. Puolueiden välinen budjettisopimus taannee liittovaltiolle meno- ja tulokehykset kahdeksi vuodeksi korvaten osittain vuosien automaattiset leikkaukset hieman suuremmilla leikkauksilla myöhempinä vuosina. Finanssipolitiikka painaa kasvulukuja myös , mutta vaikutus heikkenee selvästi viime vuodesta. Keskuspankin (Fed) Beige Book - raportin mukaan kulutuksen kasvu on jatkunut kesällä ja ennakoivat mittarit kertovat positiivisista odotuksista. Vuonna 2015 talouskasvu voikin yltää jo yli 3 prosenttiin. Kehittyvillä talouksilla talouspoliitista liikkumavaraa Kehittyvien maiden kasvuvauhti on yleisesti hiipunut kahden viime vuoden aikana. Samalla kehittyvien talouksien tilanteet ovat eriytyneet selvästi, sillä osa maista on selvinnyt ongelmista uuteen kasvuun ja toisten näkymät pysyvät huterina. Kehittyviä talouksia ei pitäisikään tarkastella yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan joukkona hyvin erilaisia talouksia, joita yhdistää lähinnä alhainen elintaso suhteessa kehittyneisiin maihin ja suuri kasvupotentiaali, mikäli ne pystyvät nostamaan tuottavuutta ja säilyttämään vakauden. Maailmantaloudenkin kannalta merkittävään asemaan nousseen Kiinan kasvumalliin liittyvät ongelmat ovat aiheuttaneet tänä vuonna huolia. Kiinan talous on kasvanut viime vuosina suuressa määrin velkarahoitteisen rakentamisen ja muiden investointien voimin. Asuntojen hinnat ovat paikoitellen kääntyneet laskuun. Osa investoinneista on osoittautunut kannattamattomiksi ja aiheuttanut tappioita rahoittajille, jotka kuitenkin toistaiseksi kestävät tappiot hyvin. Yritysten joukkolainojen riskilisät ovat myös nousseet etenkin heikommin luokitelluilla yrityksillä. Kasvumallia pitäisi kääntää yksityiseen kulutukseen, koska kulutus on edelleen alikehittynyt osa taloutta ja kotitalouksien tulot ovat nousseet syyskuu 2014 Laaja työttömyysaste yhä korkeahko Yrityslainojen riskilisä normaali Kiina ja Intia vielä nousuvaiheessa

4 Kansainvälinen talous Kiinan talouskasvu pysyi toisella neljänneksellä 7,4 prosentin vauhdissa, mutta kasvuvauhti hidastuu vähitellen. Kasvun hidastuminen on vääjäämätöntä, koska tuottavuuden kasvu hiipuu maaseudulta virtaavien työläisten virran mukana. Keskuskomitea itse tavoittelee aiempaa alhaisempaa 7,5 prosentin vauhtia talouteen, jotta vältyttäisiin kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemiselta ja inflaatiolta. Kiinan poliittinen johto toteuttaa mittavia reformeja, jotka pyrkivät muokkaamaan maan taloutta kohti kestävämpää kulutusvetoista mallia, joka samalla pyrkii huomioimaan alati pahenevat ympäristöongelmat. Reformit yrittävät antaa kiinalaisille kuluttajille turvaa, jotta kansalaiset uskaltaisivat muuttaa kulutuskäyttäytymistään. Yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on virallisten tilastojen mukaan alle 40 prosenttia, eli puolet Yhdysvaltojen tasosta. Varaa kasvulle on runsaasti. Kasvun hidastuminen yhdistettynä kasvun rakenteen muuttumiseen kulutusvetoiseksi liittyy kuitenkin riskejä, kuten investointien aiheuttamat luottotappiot kertovat. Kiinan kehitys voi olla kuoppaista talouspolitiikan murrosvaiheessa. BKT:n kasvun rakenne Kiinassa Tilastot Kiinan viennistä, vähittäiskaupasta, teollisuustuotannosta ja investoinneista ovat kesällä olleet kevättä parempia ja ennakoivat mittarit kertovat maltillisesta kasvusta. Odotamme taloustilanteen pysyvän melko vakaana vuoden loppua kohti. Valtiolla on tarve ylläpitää kasvua maan vakauden säilyttämiseksi ja keskushallinnolla on myös liikkumavaraa talouspolitiikassa alhaisen velan takia. Lisäksi keskuspankki voi tarvittaessa keventää rahapolitiikkaa. Koko vuoden kasvu saavuttanee virallisen 7,5 prosentin tavoitteen, mutta epävarmuus pysyy merkittävänä. Intia näyttää päässeen eroon mittavasta vaihtotaseen alijäämästä ja maan talouden kasvunäkymät ovat rohkaisevat. Loppukesällä 2013 käynnistynyt kasvu jatkui markkinahintaisen BKT:n noustessa toisella vuosineljänneksellä 5,9 prosenttia ja tuottajahintaisen 5,7 prosenttia edellisvuodesta. Maan valuutan arvo on pysynyt vakaana kesällä, mutta pysyy edelleen heikompana kuin 2013 alkupuolella. Heikko valuutta tuo helpotusta kohenevien vientimahdollisuuksien ansiosta. Keskuspankki nosti ohjauskorkoa tammikuussa ja inflaatio on pysynyt vakaana, vaikkakin turhan korkeana 8 prosentin tuntumassa. Korkea inflaatio on omiaan heikentämään valuuttakurssia. Ennakoivat mittarit kertovat kasvun jatkumisesta. Intia saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia, mutta lähitulevaisuus on Kiinaa haasteellisempi. Uusi pääministeri Narendra Modi pyrkii uudistamaan Intian taloutta, mutta suuressa maassa uudistukset vievät vuosia. Intia kärsii korkeasta inflaatiosta Brasilia luisui 2014 ensimmäisellä puoliskolla taantumaan. Investoinnit ovat vähentyneet eivätkä kulutuskysyntä tai vientikään ole kasvaneet. Maan talouskasvu pysynee vaatimattomana myös Kehittyvien talouksien ongelmat eivät ole muuttuneet velkakriisiksi. Kelluva valuuttakurssi ja kehittyvien maiden dollarimääräisen velan pienempi osuus ovat keskeiset erot kehittyvien markkinoiden turbulenssin ja vuoden 1997 Aasian kriisin välillä. Heikentyvä valuutta ei ole aiheuttanut vastaavia velanhallintaongelmia kuin aikaisemmin ja toisaalta vientinäkymät ovat kohentuneet heikon valuutan ansiosta. Lyhyellä aikavälillä riski vaihtotaseen alijäämistä kärsivien kehittyvien talouksien kriisiytymisestä on merkittävä. Globaalin talouden päästessä vankemmin kasvuun kiinni, ei silti ole merkittävää syytä epäillä etteikö kehittyvien maiden vienti elpyisi kysynnän kasvaessa teollisuusmaissa. Kasvupotentiaali on yhä selvästi länsimaita korkeampi paremman väestörakenteen ja perässähiihtäjän edun ansiosta syyskuu 2014

5 Kansainvälinen talous Edistyksellisen teknologian ja parhaiden toimintatapojen kopiointi länsimaista antaa kehittyville maille vielä pitkään mahdollisuuden vauhdittaa kasvua sanonnan mukaisesti poimimalla matalalla roikkuvia omenoita. Japanissa pääministeri Shinzo Aben mukaan nimetty talouspoliittinen doktriini, Abenomics, onnistui ainakin tilapäisesti tavoitteessaan irrottaa Japani vuosikymmeniä riivanneesta deflaatiosta. Voimakas rahapoliittinen elvytys on heikentänyt jeniä ja nostanut inflaatio-odotuksia. Inflaatio oli heinäkuussa 3,4 prosenttia, missä näkyi myös myyntiveron nosto. Kotitalouksien ansiot eivät ole vielä seuranneet inflaatiota aivan samalla vauhdilla, mutta yritykset näyttävät vähitellen myöntyvän palkankorotuksiin, jotka tukevat ostovoimaa. Myyntiveron nosto sai kotitaloudet ajoittamaan ostonsa alkukevääseen, jolloin BKT painui 1,8 prosenttia alemmas toisella neljänneksellä. Pidemmän ajan näkymien kannalta keskeistä ovat Aben lupaamat rakenteelliset uudistukset, jotka turvaavat paremman kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Japani kaipaa kipeästi työmarkkinoiden avaamista naisille ja maahanmuuttajille sekä kilpailun lisäämistä tuotemarkkinoille. Nämä uudistukset ovat kuitenkin poliittisesti hankalia, minkä vuoksi kunnon tuloksia ei ole toistaiseksi nähty. Japanissa ansiotaso nousuun Tankan-kyselyt ja muut ennakoivat mittarit kertovat varovaisen positiivisista odotuksista syksyyn ja talous piristynee hiukan poikkeuksellisen heikosta toisesta neljänneksestä. Odotamme koko vuoden BKT:n kasvun pysyttelevän vain 1 prosentin tuntumassa. Valtion nopea velkaantuminen jatkuu ja julkinen velka nousee roimasti yli 200 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Japanin yksityisen sektorin suuret säästöt ja vaihtotaseen ylijäämä ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä, ja matalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Viime vuosina tapahtunut valtion entistä suurempi nojautuminen velkaan rahoituslähteenä verojen sijasta merkitsee velan runsasta lisäkasvua lähivuosina. Keskuspankin 2 prosentin inflaatiotavoite on muuttanut Japanin valtionlainojen reaalituoton negatiiviseksi. Vaihtotaseen ylijäämä on kutistunut eikä velkarahoitus voine jatkua vuosikymmeniä ilman ongelmia. Japani tarvitsee tulevaisuudessa enemmän verotuloja, minkä vuoksi kulutusverojen nosto tuskin jää viimeiseksi. Euroalue etsii tietä ulos deflaatioansasta Euroalueen bruttokansantuote on elpyi keväästä 2013 lähtien, mutta vuoden 2014 toisella neljänneksellä BKT:n kasvu hyytyi nollalukemiin suhteessa edelliseen neljännekseen. Hyytymiseen vaikutti osaltaan varastosopeutus ja Ukrainan tilanteen aiheuttama epävarmuus. Edellytykset talouden piristymiselle vaikuttavat silti paremmilta kuin vuosiin. Alkuvuoden heikkous johtui osaltaan vaisummasta kysynnästä Yhdysvalloissa ja Kiinassa, joissa molemmissa talous on piristynyt kesällä. Euron valuuttakurssin heikkeneminen tekee vientituotteista kilpailukykyisempiä näillä ja muilla euroalueen ulkomarkkinoilla. Odotamme euron hieman heikkenevän lisää vuoden loppua kohti, koska Yhdysvaltojen suhteellisesti kiristyvän rahapolitiikan sekä vahvemman kasvun pitäisi vähitellen näkyä dollariin vahvistumisena. Kotimainen kysyntä saattaa nousta vientiä tärkeämmäksi kasvun moottoriksi. Alhainen inflaatio ja laskuun kääntynyt työttömyys tukevat kotitalouksien ostovoimaa, joka näyttäisi jo nostavan kulutuskysyntää esimerkiksi Espanjassa. Pankkien luottokriteerit ovat hieman lieventyneet ja EKP:n rahapoliittisten poikkeustoimien ansiosta edellytykset investointien ja kulutuksen rahoitukselle ovat aiempaa paremmat. Pankit Euroalueen julkinen kulutus kasvuun 5 17 syyskuu 2014

6 Kansainvälinen talous kertovatkin jo kasvaneesta kiinnostuksesta velkarahoitusta kohtaan. Myös joukkolainamarkkinoilla yritysten korot ovat laskeneet historiallisen alas. Kotimaista kysyntää tukee myös julkisen sektorin paineiden helpottaminen. Veronkorotukset ja menojen leikkaukset jarruttivat talouskasvua vielä viime vuonna, mutta nyt finanssipolitiikan vaikutus ei ole yhtä kiristävä. Pari vuotta sitten kriisin kourissa painineiden valtioiden korot ovat painuneet historiallisen alas. Positiivisesta käänteestä huolimatta euroalue laahustaa yhä raskas reki perässään eteenpäin. Kasvu on kriisiä edeltänyttä hitaampaa, työttömyys edelleen ennätyskorkea ja julkinen velka jatkaa toistaiseksi nousua. Tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa on rakenteellisten uudistusten hitaus monissa maissa, yleisesti matalaksi jääneen investointiasteen ja monia maita vaivaavan pitkäaikaistyöttömyyden tuottavuuden kasvua alentava vaikutus. Investointikysyntä osoitti viime talvena jo piristymisen merkkejä, mutta Ukrainan kriisi ja yleinen talouskasvun hidastumisen aiheuttama epävarmuus näyttävät aiheuttaneen investointien lykkäämistä. Yksityinen kulutus nousee Espanjassa Vuoden 2014 lopun osalta Euroopan suhdannetilanne on elpyvä, vaikka kasvu onkin yhä vaatimatonta. Teollisuuden ja palveluiden yrityskyselyt sekä kuluttajien luottamusmittarit ennakoivat kasvun jatkuvan vaatimattomana. Odotamme euroalueen kokonaistuotannon nousevan noin prosentin vuonna Kestävämmän kasvun kannalta tärkeitä asioita ovat rakenteellisten uudistusten jatkaminen työmarkkinoilla, EU:n yhteismarkkinoiden toiminnan tehostaminen ja euroalueen pankkien lainanannon varmistaminen. Euroalueen inflaatio on pysynyt lokakuusta 2013 lähtien alle prosentissa ja elokuussa kuluttajahinnat nousivat vain 0,3 prosenttia. Paine laskea kustannustasoa, työttömyys, kilpailu asiakkaista ja maltilliset raaka-aineiden hinnat näkyvät inflaation hidastumisena. M3-rahan määrän kasvu jää pahasti jälkeen Yhdysvaltojen rahan määrän kasvusta ja EKP:n 4,5 prosentin viitearvosta, eli raha on ollut pikemminkin niukkaa kuin runsasta. EKP itse ennustaa inflaation pysyvän alhaisena vielä Inflaatio-odotusten perusteella kuluttajat tai sijoittajat eivät vielä pelkää suoranaista deflaatiota. Inflaatio-odotukset ovat painuneet alaspäin, mutta luottamus 2 prosentin inflaatioon jo 5 vuoden sisällä näyttää vahvalta. Inflaatio lipsuu silti vaarallisen alhaisiin lukemiin. Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella ja Portugalissa hintataso on viime kuukausina jo laskenut. Deflaatio sopisi heikosti hauraaseen tilanteeseen euroalueella ja deflaatioansan välttäminen on EKP:n tärkein tehtävä tällä hetkellä. Hieman nopeampi inflaatio etenkin alueen vahvimmissa talouksissa helpottaisi muiden euromaiden sopeutumispaineita. Matalan inflaation kausi edessä Euroopan keskuspankki otti kesällä deflaatioriskin viimein vakavasti. Kesäkuun kokouksessa EKP alensi ohjauskorkoja ja kertoi uusista välineistä, joilla pyritään tehostamaan matalien korkojen välittymistä talouteen. EKP perusti TLTRO (Targeted long-term refinancing operation) -ohjelman, missä EKP lainaa pankeille 400 miljardia euroa sillä edellytyksellä, että pankit lainaavat rahan edelleen yksityiselle sektorille. SMP (securities market program) - ohjelman ostojen sterilisoinnit lopettiin, mikä lisää likviditeettiä melko nopeasti yli 100 miljardia euroa. Vakuusehtojen lievennyksiä jatketaan vuoteen Yleensä EKP tarkkailee rahapoliittisten päätösten vaikutusta monta kuukautta, mutta jo syyskuussa EKP yllätti laskemalla perusrahoitusoperaatioiden koron 0,05 prosenttiin ja talletuskoron -0,2 prosenttiin. Samalla vahvistettiin, että EKP perustaa ASB (asset backed securities) osto-ohjelman, mikä helpottaisi yritysrahoitusta, sekä katettujen joukkolainojen (covered bond programme) osto-ohjelman, mikä helpottaisi erityisesti asuntolainarahoitusta syyskuu 2014

7 Kansainvälinen talous EKP:n toimet heikensivät euroa, painoivat lyhyimmät rahamarkkinakorot negatiiviseksi ja toisaalta nostivat pitkiä 30-vuoden joukkolainakorkoja, koska inflaatio-odotukset nousivat. Mittava paketti eri toimenpiteitä oli EKP:lta voimakas viesti: keskuspankki tekee voitavansa deflaation torjumiseksi ja talouskasvun tukemiseksi. Koronlasku yhdistettynä muihin julkaistuihin toimenpiteisiin pystynee lisäämään yritysrahoitusta euroalueella. Toimenpiteet jäävät kuitenkin vielä jälkeen siitä mitä Yhdysvaltojen, Ison- Britannian ja Japanin keskuspankit ovat toteuttaneet, koska mittava valtionlainojen osto-ohjelma puuttuu. Valtionlainojen ostaminen nähdään edelleen juridisesti ja poliittisesti vaikeana kysymyksenä etenkin Saksassa. Toimenpiteet ovat niin mittavia, että EKP keskittynee loppuvuodeksi tarkkailemaan niiden vaikutuksia. Mikäli inflaatio ei vähitellen nouse, EKP voi lisätä poikkeustoimenpiteitä edelleen. Ottaen huomioon euroalueen korkean työttömyyden ja talouden vajaakäynnin, poikkeuksellisen matalien korkojen aika näyttää jatkuvan vielä pitkään. Pitkät korot saattavat tosin nousta hieman, kunhan keskustelu Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymisestä vilkastuu ja korot nousevat Atlantin toisella puolen, mutta merkittävästi korkeammat korot vaatisivat näkymien selkeää muutosta parempaan myös Euroopassa. Keskuspankin toimia saattavat pidätellä muutkin tekijät kuin kahliutuminen 1990-luvulla sovittuihin sääntöihin. Aikaisemmat alhaisten korkojen jaksot ovat johtaneet varallisuushintakupliin, ja asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen on aiheellinen huoli keskipitkällä tähtäimellä. Tämän takia monissa maissa otetaan käyttöön uusia välineitä kuten lainakatto. Keskuspankkia huolettaa myös pelko rakenteellisia uudistusten hidastumisesta, mikäli poliitikot laskevat keskuspankin turvaavan talouskasvun. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan edelleen euroalueen talouskasvun piristämiseksi ja ikääntymiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Tällä kertaa keskuspankki näyttää kuitenkin olevan eniten huolissaan kasvun hyytymisestä liian varhain ja deflaatiokierteestä, joten Mario Draghi on jopa ehdottanut kevyempää finanssipolitiikkaa euroalueen kasvun vauhdittamiseksi. Odotamme joidenkin euroalueen maiden finanssipolitiikan muuttuvan aavistuksen elvyttävämpään suuntaan Ristivetoa euroalueen rajoilla Viron talous piristyi hieman toisella vuosineljänneksellä. Tärkeiden vientimaiden, kuten Venäjän ja Suomen, heikkous näkyy silti maan viennissä eikä kotimainen kysyntä riitä ylläpitämään ripeää kasvua. Asuntojen hintojen nousu loiveni hieman keväällä. Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Ruotsissa BKT:n kasvu tosin hyytyi 2014 ensimmäisellä puoliskolla, mutta kotimainen kysyntä kasvoi reippaasti. Vahva talous tekee vakauttavan finanssipolitiikan mahdolliseksi. Luottamusmittarit viittaavat kasvun jatkumiseen 2014 loppua kohti, joskin aikaisempaa hitaammin. Odotamme kokonaistuotannon nousevan yli 2 prosentin vauhtia sekä 2014 että Inflaatio on jämähtänyt nollille ja työttömyysaste pysyttelee talouskasvuun nähden korkeahkona lähes 8 prosentissa. Keskuspankki laski ohjauskoron 0,25 prosenttiin ja painoi talletuskoron -0,5 prosenttiin heinäkuussa. Keskuspankin johtoa tosin huolettaa matalien korkojen aiheuttama riski asuntomarkkinoilla, mutta deflaatioriski on vaarallisempi. Asuntojen hinnat ovatkin jatkaneet nousua kesällä. Työttömyys loivaan laskuun Ison-Britannian talous pääsi kasvuun heikon punnan, kevyen rahapolitiikan ja pankkisektorin tervehtymisen avittamana jo BKT kasvoi toisella 7 17 syyskuu 2014

8 Kansainvälinen talous neljänneksellä 2014 peräti 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoivat indikaattorit kertovat edelleen hyvistä näkymistä. Yksityinen kulutus hyötyy työttömyysasteen laskusta keväällä jo selvästi alle 7 prosentin. Talouden mittareiden yllättävän nopea vahvistuminen pakottaa keskuspankin harkitsemaan rahapolitiikan kiristämistä. Maan talous ei kuitenkaan ole vielä ylikuumenemassa ja odotamme keskuspankin tukevan talouden kehitystä kevyellä rahapolitiikalla vielä loppuvuoden. Venäjän talouskasvu hidastui selvästi jo viime vuoden aikana. Ukrainan selkkauksen aiheuttama ulkomaisten investointien vetäytyminen, rahoitusolosuhteiden kiristyminen korkojen noustua, talouspakotteet ja tasaantuva öljyn hinta heikentävät kasvua. Vaikka tilanne Ukrainan suhteen rauhoittuisikin, maan talouskasvu tulee pysymään vaatimattomana. Venäjän talous supistunee hieman Venäjällä raaka-ainevetoinen talous ei ole onnistunut kehittämään riittävästi muuta maailmanmarkkinoilla kilpailukykyistä tuotantoa. Maa hyötyisi ulkomaisista investoinneista, mutta epävarmuuden lisäännyttyä investointitoiminta pysynee heikkona useita vuosia. Venäjä pyrkii lisäämään kauppasuhteita Kiinan kanssa, mutta muutokset kauppapolitiikassa ja energiayhteistyössä toteutuvat hitaasti. Riskit enemmän poliittisia kuin taloudellisia Finanssikriisin jälkeen suhdannenäkymät ovat edelleen sumuiset ja poliittiset riskit voivat yllättää. Ääriliikkeet haalivat valtaa Lähi-idässä ja Itä-Ukrainassa taistellaan. Silti monet talouden mittarit kertovat riskien olevan hallinnassa. Ylivelkaantuneisuus on purkautunut Yhdysvalloissa, eurokriisi tyyntynyt ja rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet keskuspankkien toimin. Euromaat ja myös kotitalouden saavat velkaa edullisemmin kuin koskaan. Ekonomistit usein aliarvioivat talouskäänteiden voimakkuuden. Tämä saattaa tapahtua jälleen talouden noustessa kohti trendikasvua. Maailmantalous on historiassa kestänyt monta poliittista kriisiä ilman pysyviä vaurioita. Mikäli poliittiset riskit pysyvät aisoissa, maailmantalous voisi saada positiivisen tuotantoshokin samaan aikaan yleisen suhdannekäänteen kanssa. Pasi Kuoppamäki 8 17 syyskuu 2014

9 Kansainvälinen talous Kokonaistuotannon kasvu teollisuusmaissa Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Kuluttajien luottamus Teollisuuden suhdanneodotukset Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen pitkät korot 9 17 syyskuu 2014

10 Kotimaiset suhdanteet Suomella kivinen tie kohti kasvua Suomen talous junnaa paikallaan ilman selvää suuntaan. Kansantaloudessa on viimeksi nähty todellista kasvua kesällä Toisaalta myös alamäki alkaa olla takana päin, mutta Suomen taloutta horjuttaa nyt teollisuuden rakennemuutoksen ja väestön ikääntymisen lisäksi Venäjän epävakaa taloustilanne. Tuoreimman iskun vaikutus nähtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla viennin hoiperrellessa ja luottamusmittarien heikentyessä. Ukrainan kriisin seurauksena Suomen vienti Venäjälle on rojahtanut ja venäläisten turistivirrat ehtyneet toistakymmentä prosenttia. Odotamme Suomen pääsevän kasvun syrjään kiinni vasta ensi vuoden puolella ja silloinkin nousu on hidasta ja kituliasta. Maailmantalouden positiivinen vire ja kasvu heijastuvat vääjäämättä myös Suomeen, mikä on näkynyt jo teollisuuden uusien tilauksien nousuna. Taloustilanne säilyy kuitenkin hauraana, eikä uusille negatiivisille yllätyksille ole sijaa. Haasteita talousnäkymille luovat kotimaassa varovaiset kuluttajat, heikkenevä ostovoima ja julkisen sektorin säästöt. Myös ulkoisessa ympäristössä on riskejä liittyen EKP:n rahapolitiikan toteuttamiseen sekä Venäjän ja lännen välisten suhteiden tulehtumiseen pakotteiden ja vastapakotteiden kierteessä Ukrainan kriisin vuoksi. Ennustamme viennin kääntyvän globaalin talouden mukana kasvuun loppuvuonna, mutta supistuva kotimainen kysyntä jarruttaa kokonaistuotannon käännettä pitkälle ensi vuoteen. Inflaatio on laskenut jo alle prosenttiin, eikä deflaatio ole poissuljettu mahdollisuus Suomessakaan. Julkinen velkasuhde heikkenee ilman talouskasvua kiristystoimista huolimatta ja vaihtotase pysyttelee alijäämäisenä. Palkkamaltti ja mahdolliset rakenneuudistukset tuovat helpotusta vasta tulevina vuosina. Sitä ennen taantuma heijastuu myös työ- ja asuntomarkkinoille. Suomen talouteen on luvassa neljäs kylmä talvi. Kasvua saadaan odottaa pitkälle ensi vuoteen Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan syyskuu 2014

11 Kotimaiset suhdanteet Ilman Venäjää vienti kasvaisi jo Vientivetoista kasvua odottanut Suomi koki vuoden ensimmäisellä puoliskolla kolauksen, kun Ukrainan kriisi hyydytti tärkeän idänkaupan. Tavaraviennin arvo Venäjälle sukelsi tammi-kesäkuussa peräti 12 prosenttia. Tavaravienti muualle jopa kasvoi aavistuksen, mutta Saksan ja Ison-Britannian vedosta huolimatta kasvu-uralle ei toistaiseksi ole ylletty. Kokonaisviennin volyymi polki tammi-kesäkuussa paikallaan, eivätkä näkymät ole merkittävästi muuttuneet positiivisemmiksi. Palveluiden vientiä saattavat rokottaa Nokian perillisen, Microsoftin, leikkaukset tänä ja ensi vuonna. Tavaraviennin arvo puolestaan supistui heinäkuussa 2 prosenttia antaen heikon startin loppuvuodelle. Toisaalta teollisuuden uusien tilauksien arvon liki 3 prosentin nousu tammiheinäkuussa antaa syytä odottaa teollisuustuotannon ja viennin kääntyvän loppuvuonna kasvuun huolimatta Venäjän taantuman pitkittymisestä. Vienti kasvaa, vaikka Venäjä jarruttaa Alkuvuonna tavaravientiä painoivat metalli- ja kemianteollisuuden lasku, kun taas metsäteollisuuden vienti jatkoi kasvamistaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta tullitilastoissa on myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kääntyminen kasvuun, mikä kertoo Nokian romahduksen vaikutusten vihdoin olevan takana päin. Tavaravienti kasvoi euroalueelle peräti 9 prosenttia, mutta supistui unionin ulkopuolelle jopa 10 prosenttia. Venäjän lisäksi takapakkia on tuonut Kiinaan ja Yhdysvaltoihin suuntautunut vienti. Venäjän epävakaasta taloustilanteesta ja euroalueen vaisuista kasvunäkymistä huolimatta on syytä uskoa viennin kääntyvän nousuun loppuvuoden aikana. Asteittaisen kohenemisen puolesta puhuu teollisuuden uusien tilausten lisäksi selkeästi heikentynyt euron kurssi, mikä parantaa myös suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä valuutta-alueen ulkopuolella. Etenkin viennin Yhdysvaltoihin voi odottaa kääntyvän nousuun dollarin vahvistumisen ja USA:n kasvun kiihtymisen myötä. Kuluvana vuotena päästään puoli prosenttia plussalle. Ensi vuonna kasvun esteet hälvenevät ja nousua tullee 3 prosenttia, vaikka Venäjän talous pysyy arviomme mukaisesti taantumassa. Epävarmuus myrkkyä investoinneille Kansantalouden tilinpidon uudistuksen (EKT 2010) yhteydessä investointien käsitettä laajennettiin sisältämään myös aineettomia eriä. Tutkimus- ja kehittämismenojen laskeminen osaksi investointeja nosti bruttokansantuotetta likimain 4 prosenttia. Vaikka rakennusinvestoinnit käsittävät yli puolet kokonaisinvestoinneista, on uusi erä merkittävä kokoluokka on sama kuin kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit yhteensä. Rakennuslupien lasku jatkuu Tammi-kesäkuussa investoinnit supistuivat vajaat 5 prosenttia edellisvuodesta. Rakennusinvestoinnit vähenivät 3 prosenttia ja ailahtelevat kone-, laite ja kuljetusvälineinvestoinnit rojahtivat yli 12 prosenttia. T&Kinvestoinnit ovat luonteeltaan vakaampi alaerä ja laskua tuli alkuvuonna noin prosentti. Rakennusalan heikkous oli odotettua myönnettyjen rakennuslupien supistuessa jälleen alkuvuoden pienen vakautumisen jälkeen. Myös rakennusalan luottamusmittarit kertovat tilanteen pysyvän heikkona ensi vuoden puolelle asti. Talouden supistuessa yritysten tarpeet uusille investoinneille ovat rajalliset ja ylimääräistä kapasiteettia on runsaasti syyskuu 2014

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Nousukausi yllätti Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki 24.10.2017 Talouspoliittinen epävarmuus ja markkinat Rahoitusmarkkinat uskovat tasaisen kasvun jatkumiseen, riskipreemiot laskeneet

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan?

Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Twitter: https://twitter.com/pasi_kuoppamaki Saldoluku, Maailmantalouden odotukset 6 kk, Sentix, sijoittajien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat 0-korot Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suomen talouden kuva kikyn, Brexitin ja USA:n vaalien ristiaallokossa Pasi Kuoppamäki 29.9.2016 Länsimaat pääsivät jo kasvuun Brexit ei aiheuttanut taantumaa edes

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kesä 2017 Tiedotustilaisuus 21.6.2017 Talousnäkymät Video: Valtiovarainministeriö ennustaa riippumattomasti ja harhattomasti 2 Reaalitalouden ennuste 21.6.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2017 28.4.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 28.4.2017 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talouskasvu jatkuu vakaana. Maailmantalouden kasvu nopeutumassa. Kasvun perusta

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Suhdannenäkymät Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Bkt:n Euroalue ntiavuosikasvu neljänneksittäin, % Venäjä Britannia Japani Kiina USA ource: 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 10 12 14 16 Macrobond

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Erkki Liikanen Suomen Pankki EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Euro & talous 1/2017 Julkinen 1 Esityksen sisältö 1. Rahapolitiikka voimakkaasti kasvua tukevaa 2. Euroalueen kasvu vahvistunut,

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Suomen talouden näkymät 2017-2019 13.6.2017 Julkinen 1 Kansainvälisen talouden ympäristö kasvulle suotuisampi Suomen vientikysyntä vahvistuu maailman reaalitalouden

Lisätiedot

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu 23.12.2015 Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne Kuluvana syksynä rahoitusmarkkinat ovat seuranneet huolestuneina

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2017 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 19.09.2017 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vuosien 2017-2019 näkymät: tiivistelmä Euroalueen ja

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun?

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Arvoasuntopäivä 12.5.29 Anssi Rantala Pääekonomisti OP-Pohjola 29 Ensimmäinen globaali taantuma 6 vuoteen 15 1 %, v/v Maailmankauppa 5 Maailman

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets Valon pilkahduksia Pasi Sorjonen Markets MAAILMA: Kasvu viime vuotta hitaampaa mutta ei paljon BRIC-MAAT: Talousaktiviteetin moottori USA: Kasvu vahvistaa itseään kevät keikkuen tulee EUROALUE: Takaisin

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Suhdanne 1/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2017 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2017 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Vuosien 2017-2019 näkymät: tiivistelmä Maailmantaloudessa on noususuhdanne. Euroalueenkin kasvu pysyy

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Syksy 2017 Tiedotustilaisuus 19.9.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.9.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2017 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvässä nosteessa Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen KEVA-päivä 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen näkymissä

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Toistuuko 1990-luvun lama?

Toistuuko 1990-luvun lama? Toistuuko -luvun lama? Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Mitä -luvun lamassa tapahtui? Lama rajoittui Suomeen ja Ruotsiin, muualla lievempi taantuma Syinä liberalisointi,

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Ekonomistit Tarja Heinonen puh: Lauri Uotila puh:.. Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Erityisteema: työllisyys,,,,,,,,,,,, - - - - USA: Työllistämisarviot ja työllisten muutos Kk-muutos, Muiden kuin teollisuuden

Lisätiedot