Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?"

Transkriptio

1 Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? 1. Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden yhteistyömahdollisuus: tutkimuksen kaupallistaminen 2. Palvelua tuottavien verkostojen johtaminen 3. Yhteisöjen osalistaminen kokeilemalla kehittämiseen Business Arena Oy kokosi syksyllä 2014 yhteen kokemuksiaan ja havaintojaan aluekehittämisen tiimoilta. Tarjoamme ne vapaaseen käyttöön.

2 1. Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden yhteistyömahdollisuus: tutkimuksen kaupallistaminen

3 Tutkimuksen ja osaamisen kaupallistaminen osaksi kehittämisyhtiöiden palvelua EU panostaa aiempaan enemmän korkeakoulujen rooliin osana yritysten kehittämistä (maailmanluokan tutkimus ja sen kaupallistaminen). Suomalaiset kehittämisyhtiöt tekevät kuitenkin keskimäärin aika vähän asioita seudullisten korkeakoulujen kanssa. Mahdollisuuksia kuitenkin olisi, esimerkiksi: uusimman tutkimuksen ja teknologian soveltaminen paikallisten pk-yritysten käyttöön ja rahoituksen järjestäminen, esimerkiksi Horisontti yritysrahoitus korkeakoululähtöisten start-upien kytkeminen osaksi toimivien pk-yritysten uudistumista (miksi meiltä syntyy niin vähän metsä- tai metalliteollisuuden startupeja?) sijoittumismyynti sekä seudun tuotteistaminen testi- ja T&K-alustaksi kotimaisille ja kansainvälisille laajentamista harkitseville yrityksille viittä vaille valmiin kansainvälisen tutkimuksen kaupallistaminen ja konseptointi liiketoiminnaksi Suomesta käsin venäläisten start-upien kaupallistaminen EU-markkinoille hanketoiminnan kautta syntyneiden tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen yritystoiminnaksi

4 Korkeakoulujen kytkeminen mukaan Korkeakouluilla ei usein ole yhtä syvällistä tietoa yritysten tarpeista kuin kehittämisyhtiöillä, mutta niillä on enemmän voimavaroja asioiden edistämiseen: T&K-laboratoriot ja alustat: mikä on seudun korkeakouluille ainutlaatuista osaamista, jota ei muualta Suomesta tai Euroopasta löydy? TKI-projektit, kurssit ja kansainväliset opiskelijat yritysten tuotekehityksen ja kansainvälistymisen voimavarana Etenkin AMK:ien rooli uusimman teknologian ja osaamisen soveltamisessa: kaikkea ei tarvitse itse luoda alusta alkaen, vaan tärkeämpää usein olisi tiedon siirto yrityksille - esimerkiksi tähän Horisontti 2020 yritysrahoitus tarjoaa voimavaran OKM:n rahoitusmalli rajoittaa hieman korkeakoulujen liikkumavaraa, minkä vuoksi kehittämistoimenpiteet täytyy herkällä korvalla leipoa osaksi korkeakoulujen rakenteita ja jokapäiväistä työtä. Opettajien ja tutkijoiden pakottaminen mukaan aiheuttaa vain vastareaktiota - osallistaminen on tehtävä taiten.

5 Yhteinen kaupallistamisprosessi Harvalla korkeakoululla ja kehittämisyhtiöillä on yhteisesti mietittynä kaupallistamisen toteutustapa, vaikka sellaisen luominen esimerkiksi valituille kärkialoille tai teemoihin auttaisi saamaan irti tehoja koneistosta. Seuraavilla sivuilla kuvaamme kokemuksiamme aiheen parista. Mikä usein unohtuu kehittäjiltä on homman alkupää eli kuinka palveluiden pariin saadaan käyttäjiä. Liian moni yrityskehittämö, hautomo ja TKI-laboratorio on pienellä käyttöasteella.

6 KAUPALLISTAMISPROSESSI Tarvitaan väsymätöntä myyntiä yritysten tarpeiden esiintuomiseksi ja korkeakouluasiantuntijoiden kohtauttamiseksi, jotta päästään kiinni hyviin ideoihin. Tämä varhaiseen vaiheen työ (vasen puoli) on aivan yhtä oleellista kuin sitä seuraava kaupallistamistyö (oikea puoli). Älä unohda aktivointia ja törmäyttämistä. Prosessi tarvitsee vastuuhenkilön, joka varmistaa asioiden eteenpäin kulkemisen. KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI MARKKINOILLE MENO

7 ROOLITUS ERI VAIHEISSA Kuka huolehtii palvelun eri vaiheiden toteuttamisesta? Mitä palveluita korkeakoulusta, kehittämisyhtiöstä tai seudulta löytyy jo valmiiksi eri vaiheisiin? Tarvitaanko aivan uusien palveluiden rakentamista vai riittääkö yksinkertaisesti asioiden ja tekijöiden kytkeminen yhteen? 90% tapauksissa vastaus on jälkimmäinen. Hallinnon ja organisaatiorajojen ylittäviä kytkijöitä ja välittäjiä ei juuri ole koskaan tarpeeksi. Tarjoa asiantuntijoille mahdollisuuksia hypätä hetkeksi tai osa-aikaisesti toisen organisaation palvelukseen - tällöin hiljainen tieto siirtyy parhaiten. KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI MARKKINOILLE MENO

8 KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI YHDEN ASIAKASVASTAAVAN ON JOHDETTAVA ASIAN EDISTYMISTÄ PROSESSIN LÄPI, vaikka useat eri tahot osallistuisivat palveluiden toteuttamiseen. MARKKINOILLE MENO

9 MITEN KORKEAKOULU HYÖTYY? kilpailtu tutkimusrahoitus, uudet tutkimusaiheet TKI-projektit, palvelumyynti, tilaustutkimus opiskelijayhteistyö: pro-gradut, opinnäytetyöt ja harjoittelupaikat tutkijoille patentti- ja lisenssituloja, uudet uramahdollisuudet vipuvaikutus opetusministeriön rahoitukseen KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI MARKKINOILLE MENO

10 HUOM Ole tarkkana mikä motivoi korkeakoulun asiantuntijoita ja tutkijoita. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä oman asiantuntijuuden kasvattaminen ovat heille tärkeimpiä syitä tehdä yrityskehitystä ja -yhteistyötä (sekä sen tuoma suora hyöty tutkimusrahoituksen hakemiseen tai opetustyöhön). KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI MARKKINOILLE MENO

11 + + Tutkimuksen ja osaamisen kaupallistaminen osaksi kehittämisyhtiöiden palvelua Korkeakoulujen kytkeminen mukaan Yhteinen kaupallistamisprosessi

12 2. Palvelua tuottavien verkostojen johtaminen

13 Muista nämä verkoston johtamisen pelisäännöt Palveluiden tuottamisen vaikeuskerroin lisääntyy huomattavasti, kun toteuttajina on useita tahoja ja esimerkiksi kehittämisyhtiön vastuulle jää verkostopaletin johtaminen - vaikka mitään virallistaa valtaa ei juuri ole. Tässä muutama ohjenuora: 1. Verkoston johtajuus ei ole edustuksellista tai virallista. Verkoston johtajuus on jaettua johtajuutta. 2. Verkostossa ihmiset osallistuvat erilaisella intensiteetillä verkoston toimintaan eri tasoilla. Lisäksi verkostoon myös osallistutaan eri tavoin. Viestinnän ja toiminnan tulee mahdollistaa tämä. Oppimisen ja tulosten esiin tuominen ratkaisee. 3. Verkoston johtajan vastuulla on yhteisen tekemisen luominen verkostolle - tämä synnyttää luottamusta ja liikevoimaa: 90% tekemistä, 10% suunnittelua tulisi olla verkostotyössä vietetyn ajan jakautuminen. KUULOLLA OLEVAT Henkilöt, jotka voivat olla portinvartijoina, edistäjinä, ovenavaajina, mahdollistajina sekä tarvittaessa siirtyä aktiiviksi SATUNNAISET Verkoston toimenpiteiden toteutukseen silloin tällöin osallistuvat henkilöt AKTIIVIT Toimenpiteiden toteutukseen olennaisesti osallistuvat henkilöt ja tiimit, luottopelaajat YDIN Verkostoa koordinoivat henkilöt Kaikki materiaali: Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa Verkosto elää Johtaminen auttaa jäseniä siirtymään ulkokehältä aktiiviksi ja toisinpäin.

14 Esimerkki: mitä vaiheita mielestämme yritysten sijoittumispalvelua toteuttavan verkoston työhön kuuluu? Ennen sijoittumista Osallista seudun yritykset ja organisaatiot mukaan sijoittumismyyntiin: - seudulla toimivien yritysten asiakkaat ja kumppanit maakunnan ulkopuolella; minkä yrityksen saaminen seudulle hyödyttäisi koko alaa? - mitkä ovat seudulle imagolle välttämättömät yritykset, jotka tuovat vaikutusta? - mitkä yritykset (kotimaiset tai kansainväliset) voisivat hyödyntää korkeakoulujen T&K-osaamista tuotekehityksessä tai kaupallistamisessa? Tee näkyväksi sijoittuvan yritysasiakkaan polku kaikille palvelun tuottamiseen osallistuville tahoille. Sovi palvelua tuottavan verkoston kanssa mikä on yhteinen palvelulupaus asiakasyrityksille, odotettu eri vaiheiden toteutuksen kesto ja kuinka sijoittumisprosessin aikainen viestintä hoidetaan.... ja tee proaktiivista myyntiä riittävällä volyymillä Sijoittumisen aikana Yhden vastaavan asiantuntijan on huolehdittava, että sijoittumisprosessi etenee sijoittuvan yrityksen näkökulmasta (+ kukin huolehtii omastaan). Asiakaspalvelu ja pyyteetön työ asiakkaan eteen ratkaisevat. Kasvuhaluiset yrittäjät tekevät päätökset nopeasti - pysy perässä. Myyt tuloksia, et toimenpiteitä. Eri palveluntuottajien rajapinnat eivät saa näkyä asiakkaalle. Ole selvillä, miten sijoittumista edistävät palvelut ja niiden aikataulut liittyvät toisiinsa: kaavoituksen viivästymisen vaikutus rahoitustarpeeseen, tilaasioiden yhteenpelaaminen henkilökunnan koulutuksen kanssa, jne. Tee näkyväksi eri tahojen rooli. Palkitse heidät lopussa. Sijoittumisen jälkeen Älä jätä seudulle sijoittuneita yrityksiä yksin: luovuta asiakkuus eteenpäin omassa kehittämisyhtiössä ja kytke mukaan kasvun mahdollistavat palvelut. Törmäytä seudulle sijoittuneet seudulla toimiviin yrityksiin (Kauppakamari, yrittäjät). Tarjoa vertaistukea ja tuo sijoittuneet yrityksen keskenään yhteen. Käy läpi onnistuneet caset yhdessä toteutukseen osallistuneiden tahojen kanssa ja pohdi heidän kanssaan: Mikä on toiminut? Mikä ei ole toiminut? Mitä olemme oppineet? Mitä viemme käytäntöön?

15 3. Yhteisöjen osalistaminen kokeilemalla kehittämiseen

16 Kaikki materiaali: Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa Ihmiset ja yritykset mukaan tekijöiksi Kilvoittele yhteisö yhteisen asiaan eteen. Puhu suomea. Älä esimerkiksi pelasta lähipalveluita, vaan kysy mitä tapahtuu jos kyläkauppa katoaa ja mitä sen eteen voi tehdä? Älä rajoita omilla suunnitelmilla etukäteen liikaa sitä mikä on mahdollista. Menestystä ei voi ennalta määrätä. Tärkeämpää on luoda edellytykset ja osallistava ympäristö asioiden käynnistämiselle. Kokeiluja ja tekemistä Suunnittele isoja asioita, mutta etene vaiheittain ja pienesti. Näin et jumiudu heti alussa. Aloita sellaisella mitä voit tehdä ilman ylimääräisiä resursseja. Tarvitaan pieniä kokeiluhankkeita, joita käynnistävät kuntalaiset ja yrittäjät. Tarjoa siihen tuki. Kokeilut ja niistä oppiminen muokkaus uudet kokeilut kokeilujen tulosten ja hyötyjen tunnistaminen liikevoimaa ja resursseja Onnistumiset näkyviin ja tarinaksi Kumpi kiinnostaa enemmän - tarina vai selvitys? Kokeilu on oppimisen väline. Kokeilun tulosten tarkastelu ja validointi kertoo aivan yhtä hyvin mikä toimii ja miten asiat makaavat kuin selvityskin. Tuo esiin tarinat ja tarinoiden kertojat kokeilujen takana. Tarjoa heille paikkoja jakaa kokemuksia yhteisöjen edustajien kesken. Käy opitut asiat läpi.

17 Osallistava kehittäminen jalostaa kokeilujen kautta (Anssi Tuulenmäen kokeilevan kehittämisen mallia mukaillen) jatkuva kehittyminen Kaikki materiaali: Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa KEHITTYMINEN Tarinoita Kokemuksia käyttäjäryhmä y:ltä Näyttöjä ja osoituksia hyödyistä Kokeilu n lisäyksiä ja muutoksia Kunkin kierroksen varrella: - Joukkoista ideointi Näkemystä käyttäjäryhmä x:ltä Kokeilu 1 Kokeilu 2 lisäyksiä ja muutoksia Osaamista käyttäjäryhmä z:lta Kokeilu 3 lisäyksiä ja muutoksia Väitteitä ja pelkoja sidosryhmä n:stä lisäyksiä ja muutoksia AIKA - Altista ideat pohdintaan ja testaa käytännössä - Kerää kokemukset, kiteytä ja kehitä eteenpäin - Toista

18 Saamme ihmiset luomaan uutta. Teemme yhteiskunnallista kehittämistä yrittäjämäisellä asenteella.

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot