Riina Helenius & Paula Oja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riina Helenius & Paula Oja:"

Transkriptio

1 Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN VERTAISTUTOROINTI JA KESKUSTELUT OPPIMATERIAALI OPPIMISTEHTÄVÄT OPPIMISYMPÄRISTÖT VERKKO-OPETUS VS. LÄHIOPETUS KEHITYSIDEOITA YHTEENVETOA...16 LÄHTEET...17 LIITEET

3 1 JOHDANTO AVERKO Avoin verkostoammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimia ammattikorkeakoulun opintoja Internetin välityksellä. Opintojaksot käynnistyvät neljä kertaa vuodessa ja soveltuvat kaikille osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintotarjonnassa on yli 40 opintojaksoa eri aloilta, yhteensä noin 100 opintoviikkoa. AVERKOn toiminnan ja opintojen laadun kehittämisen kannalta on keskeistä selvittää, kuinka opiskelijat ovat kokeneet opiskelun AVERKOn verkko-opintojaksoilla ja millaisia kehitystoiveita heillä on opintojaksojen suhteen. Tässä raportissa tuodaan yhteenvetona esiin AVERKOn opiskelijoiden antamaa palautetta vuosien 2002 ja 2003 opintokierroksilta. WebCT-oppimisympäristössä annettavan suoran opintojaksokohtaisen palautteen lisäksi opiskelijoita on pyydetty opintojakson päättyessä vastaamaan www-sivuilla olevaan palautelomakkeeseen (ks. liite 1). Palautelomake on otettu käyttöön keväällä 2002 ja se sisältää 38 kysymystä, joista neljä on avointa kysymystä ja suurin osa väittämiä. Opiskelijat ovat voineet vastata siihen nimettömänä Internetin välityksellä. 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT - Vastaajia (n) Miehiä 146 (40 %) - Naisia 217 (60 %) Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden keski-ikä on 29 vuotta. Vastaajista hieman yli puolet (54,8 %) on ammattikorkeakouluopiskelijoita ja noin kolmasosa (34,2 %) työnsä ohella opintoja suorittavia opiskelijoita. 3,85 % vastaajista on työttömänä. Yliopistossa tai toisella asteella olevia opiskelijoita on vain muutama (0,54 %). Muita, esimerkiksi äitiyslomalla olevia henkilöitä on vastaajista 23 (6,3 %). Yksi vastaajista on ns. yritysopiskelija, eli hänen työnantajansa on tilannut koulutuksen AVERKOlta. Vastaajan tausta n % vastaajista Ammattikorkeakouluopiskelija ,8 Toisen asteen opiskelija 1 0,27 Yliopisto-opiskelija 1 0,27 Opiskelee työn ohessa ,2 Työtön 14 3,85 Jokin muu 23 6,34 Yritysopiskelija 1 0,27 Taulukko 1. Vastaajien opiskelu-/työtilanne. 3

4 Suurin osa AVERKOn verkko-opintojaksoja suorittaneista ja palautekyselyyn vastanneista ammattikorkeakouluopiskelijoista opiskelee tekniikan ja liikenteen sekä kaupan ja hallinnon alalla (yht. 81,9 %). Vähiten palautekyselyyn vastanneita AVERKO-opiskelijoita löytyy vapaa-aika- ja liikunta-alalta, humanistiselta ja opetusalalta sekä kulttuurialalta (yht. 4 %). Edellä mainittujen koulutusalojen opiskelijoiden vähyys selittyy todennäköisesti sillä, että AVERKOssa on vain vähän tai ei lainkaan ko. koulutusaloihin suoraan liittyviä AVERKOn verkko-opintojaksoja. Seuraavassa taulukossa esitellään ammattikorkeakoulussa opiskelevien vastaajien opiskelualat ja niiden jakaantuminen vastaajien kesken. ALA n % vastanneista AMK - opiskelijoista Tekniikka ja liikenne 87 43,7 24,0 Kauppa ja hallinto 76 38,2 20,9 Sosiaali- ja terveysala 28 14,1 7,7 Humanistinen ja opetusala 3 1,5 0,8 Vapaa-aika- ja liikunta-ala 1 0,5 0,3 Kulttuuriala 4 2,0 1,1 % kaikista vastaajista Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutusalat Vastaajista 38 % on saanut tiedon AVERKO opinnoista omasta oppilaitoksestaan, mikä on luonnollista, sillä esimerkiksi yhteistyöammattikorkeakoulujen (KPAMK & RAMK) opiskelijoita informoidaan säännöllisesti AVERKO-opintojen alkamisesta. Myös Internet on tarjonnut tehokkaan tietolähteen AVERKO-opinnoille; sen kautta on saanut tiedon n. 36 % vastaajista. Lehti-ilmoitusten kautta on saanut tiedon 15 % vastaajista. Seuraavassa kuviossa (ks. kuvio 1) esitellään ne lähteet, joiden kautta palautekyselyyn vastanneet opiskelijat ovat saanet tiedon AVERKOn verkkoopintojaksojen alkamisesta. 4

5 Oppilaitos 38 % AVERKOn esite 2 % Muu 2 % Lehti-ilmoitukset 15 % Internet 36 % Työnantaja 1 % Tuttava 6 % Internet Työnantaja Tuttava Lehti-ilmoitukset Oppilaitos AVERKOn esite Muu Kuvio 1. Mistä sait tietoa opintojakson alkamisesta? Vastaajien atk taidot ovat pääosin melko hyvät. 59 % vastaajista toteaa omaavansa mielestään hyvät tai erinomaiset atk taidot. 27 % vastaajista toteaa atk-taitojensa olevan kohtalaiset ja vain 14 % kertoo niiden olevan melko heikot tai erittäin heikot. Yli puolet vastaajista (59 %) on mukana verkko-opintojaksolla ensimmäistä kertaa. Vastaajista 41 % on suorittanut verkkokursseja myös aikaisemmin. Suurin osa vastaajista (67 %) on sitä mieltä, että opiskelu AVERKOn opintojaksolla on ollut odotusten mukaista. 14 % vastaajista toteaa opiskelun olleen helpompaa kuin he ovat odottaneet ja 19 % vastaajista on sitä mieltä, että opiskelu AVERKOn opintojaksolla on ollut vaikeampaa kuin he ovat odottaneet. Palautelomakkeeseen vastanneet opiskelijat ovat varsin tyytyväisiä suorittamiinsa AVERKOopintoihin ja kokevat opiskelun AVERKOn opintojaksoilla mielekkääksi. 84 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä opiskelu verkkokurssilla oli mielekästä -väittämän kanssa. 10 % vastaajista ei osaa sanoa, 4,5 % on eri mieltä ja 1,5 % täysin eri mieltä väittämän kanssa. AVERKO-opintojen mielekkyydestä kertoo jotain myös se, että jopa 78,5 % kyselyyn vastanneista on kiinnostunut tulemaan AVERKOn opintojaksolle myöhemmin uudelleen. Olen ollut todella tyytyväinen averkon kursseihin ja aion käydä niitä vielä tulevaisuudessakin Yllätyin positiivisesti siitä että todellakin opin jotain uutta. Epäluulot verkko-opiskeluun karisivat täysin, joten kävin juuri äsken ilmoittautumassa uudelle kurssille. Tämä oli ensimmäinen verkkokurssi, jonka suoritin, joten aluksi ehkä hieman jännitti. Kokemukseni ovat kaikesta huolimatta niin positiiviset, että voisin kuvitella jatkossakin osallistuvani verkkokurssille. Sekä ilmoittautumisen yhteydessä että opiskelun aikana saamani kuva Averkosta on pelkästään positiivinen. Jatkakaa ihmeessä kurssitarjonnan kehittämistä! 16 % vastaajista ei vielä osaa sanoa ja vain 5 % ei ole kiinnostunut opiskelemaan AVERKOssa enää uudelleen. 5

6 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET Joustavuus koetaan verkko-opiskelun tärkeänä lisäarvona: verkkokurssilla voi opiskella annettujen aikataulujen puitteissa missä ja milloin tahansa. Opiskelijat pääsevät opintojaksoille riippumatta fyysisestä sijainnista. Muutamat opiskelijat ovat osallistuneet AVERKO-opintoihin jopa ulkomailta käsin. Mielestäni averkko opinnot ovat erittäin toimiva opiskelu muoto, joka mahdollistaa joustavan tyylin opiskella silloin kun parhaiten sopii, ja tehtävät ovat tarpeeksi vaativia, että kursseista on todellakin hyötyä, koska tieto etsitään omatoimisesti niin opintojen kauaskantoisempi merkitys eli mieleen painuminen on mielestäni pysyvämpää. Mielestäni opiskelu averkon kautta on erinomainen idea. On huomattavasti helpompaa järjestää aikataulunsa, kun tietää, ettei tarvi olla juuri klo 12 tunnilla. Hieman harmittaa, etten aikaisemmin ole älynnyt käyttää averkon kursseja hyväksi. Olen tällä hetkellä ulkomailla työharjoittelussa ja averkon takia pystyn suorittamaan kursseja, jotka ovat pakollisia. Olen erittäin tyytyväinen averkon palveluihin. Olen tällä hetkellä vaihto-opiskelemassa Saksassa ja siksi oli hyvä että tehtäviä ei ollut aikataulutettu. Samalla kun opiskelu AVERKOssa auttaa opiskelijaa ylittämään aikaan ja paikkaan sidottuja opiskelun esteitä, se edellyttää opiskelijalta runsaasti oma-aloitteisuutta sekä tehokasta ajankäytön hallintaa. Toisinaan opiskelijat eivät kuitenkaan osaa ottaa huomioon työkiireitä tai yllättäviä tilanteita, jotka aiheuttavat opintojen viivästymistä. Toisilla opintojaksoilla on tiukempi viikkoaikataulutus kun taas toisilla on vain määrätyt aloitus- ja lopetuspäivät. Toiset kokevat viikkoaikataulutuksen hyvänä ja kannustavana, toisia ne puolestaan ahdistavat. AVERKOn periaatteena on kuitenkin joustaa tarvittaessa opiskelijan elämäntilanteen mukaan. Yllättävät työreissut sekoittivat opiskeluaikatauluni täysin ja opintojakso oli jäädä suorittamatta. En tiedä olisiko tällaisessa tapauksessa ollut mahdollista siirtää opintoa seuraavaan jaksoon, mutta kiitän että sain kuitenkin mahdollisuuden palauttaa tehtäväni varsinaista annettua määräaikaa myöhemmin. Vastaajista 85 % on sitä mieltä, että heillä on ollut riittävästi aikaa opintojakson suorittamiseen. 11,6 % vastaajista on puolestaan sitä mieltä, että aikaa ei ole ollut riittävästi. Monilla oman elämäntilanteen muuttuminen tai työkiireet vaikuttavat siihen, että opintoja ei ehditä suorittaa suunnittelussa aikataulussa tai asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Motivaation puuttuminen vaikeuttaa opiskelua huomattavasti. Oma elämä meni sekaisin eron takia just ennen kurssin alkua joten ei ollut aikaa ja mahdollisuutta suorittaa kurssia niin kuin olisin halunnut Kurssi oli sinänsä hyvä ja aikaa ehkä riittävästi, mutta ajankohta ei sopinut minulle kovin hyvin, koska koulussa oli muutenkin melko rankka jakso. Koska kurssi kuului pakollisiin opintoihini motivaationi ei ollut paras mahdollinen. Kurssissa itsessään ei siis mielestäni ollut suurempia vikoja tai puutteita. Tosiasia on, että verkko-opiskelu ei sovellu kaikille. Se edellyttää opiskelijalta runsaasti omaaloitteisuutta ja aktiivisuutta laaja-alaisia opiskelutaitoja ja vastuunottamista omasta oppimisprosessista. Toisinaan tämä saattaa hämmentää tottumatonta verkko-opiskelijaa: No just tuo informointi siitä miten kurssilla - ja nimenomaan tietyllä kurssilla - opiskellaan. Ku me Suomalaiset ollaan totuttu siihen että "tee tuo, tuo ja tuo niin pärjäät". Mulla oli aluksi vähän pallo hukassa, varsinkin ku piti englanniksi lukea mitä pitää tehdä. 6

7 Lisäksi verkko-opiskelu vaatii muun muassa itseohjautuvuutta, jota kaikilla opiskelijoilla ei ole riittävästi. Parhaimmillaan AVERKO-opiskelu antaa kuitenkin mahdollisuuden myös näiden oppimisen kannalta tärkeiden taitojen harjoittelemiseen. Verkko-opiskelun koetaan yleisesti tuovan vaihtoehtoja perinteiseen lähiopetukseen ja laajentavan opiskelumahdollisuuksia tarjoamalla laadukkaita ja mielenkiintoisia opintojaksoja verkon välityksellä. Koska monet eivät syystä tai toisesta voi käydä päiväkoulussa avaisi tämä monille uusia mahdollisuuksia, kuten minullekin. Verkko-opiskelu on nykypäivää! Hienoa, kun pääsee mukaan ja voi rytmittää elämäänsä. Onnistunut toimintatapa opiskella! Olen erittäin tyytyväinen averkon järjestämiin kursseihin, ne ovat mahdollistaneet sen ettei kokopäiväiset opintoni katkenneet työnsaannin jälkeen, vaan ne muuttuivat etäopinnoiksi. Todella hyvä vaihtoehto lähiopetukselle. Kun vastuu on täysin omissa käsissä, motivaatiokin kasvaa. Varsinkin silloin kun on saanut tehtävän kunnialla tehtyä ja oppinut siitä. Erittäin hyvä että tällainenkin opiskelumuoto on olemassa. Monet opiskelijat ovat suorittaneet jo useita opintojaksoja AVERKOssa ja kokemukset verkkoopiskelusta ovat olleet varsin positiivisia. Toimiva systeemi, kokemusta nyt taitaa olla 6 opintokokonaisuuden verran - ei valittamista. Averko on hyvä ratkaisu etäopiskeluun. Ei muuta kuin lisää kursseja ja enemmän mainontaa suurelle yleisölle. Tämän kokemuksen perusteella ei kehitettävä paljon jää. Ihan hyvin pelasi kaikilta osin. AVERKO-opiskelu mahdollistaa joustavan tavan opiskella myös työn ohessa. Opintojen aikataulu ja rytmi on suunniteltu soveltuvan niin perustutkinto-opiskelijoille kuin työssäkäyvillekin. Parhaimmillaan verkko-opiskelu tukee paitsi työntekijän myös yrityksen kompetenssin kehittymistä. Verkko-opiskelu on verraton tapa opiskella näin työn ohessa. Toisaalta opiskelu työn ohessa on kuitenkin erittäin haastavaa. Vastuu opintojen etenemisestä on opiskelijalla itsellään ja opiskelijan on osattava ennakoida niin työn kuin opiskelunkin aiheuttamat kiireet ja paineet. Toiset onnistuvat tässä paremmin, toiset heikommin. AVERKO tarjoaa myös monille työttömille työnhakijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja parantaa asemaansa työmarkkinoilla. Lisäksi monet ammattikorkeakouluopiskelijat voivat suorittaa puuttuvat opintojaksot AVERKOn kautta ja näin edistää valmistumistaan. Erinomaista toimintaa ja kiitos tästä mahdollisuudesta valtavasti. Opiskelusta on tullut nyt työttömyyden aikana päätoimi ja henkireikä ulkomaailmaan. Olen päässyt nyt toteuttamaan pitkäaikaista unelmaani, johon ei ollut mahdollisuutta työelämässä ollessa. Tästä saa sitten uutta potkua ja mahdollisuutta työmarkkinoilla. Kiitos! Todella hyvä että kursseja järjestetään näin!! Voin melkein sanoa että kiitos Averkon valmistun jouluksi restonomiksi!!! Kiitos! Tarvitsin kursseja, jotka voidaan lukea vapaavalintaisiin kursseihin, averkon tarjoamat kolme kurssia riittivät täyttämään tämän tarpeen, siitä suuri kiitos, muuten en välttämättä olisi valmistunut koulustani. 7

8 Tekniset ongelmat ovat tyypillisiä verkko-opiskelussa kohdattuja ongelmia, jotka saattavat pahimmillaan vaikeuttaa opiskelua ja laskea motivaatiota. Opiskelijat turhautuvat helposti, kun verkkoyhteydet eivät toimi tai tietokoneet jumittuvat. WWW-sivut oli helppo käyttää silloin kun ne toimi, mutta oli iltoja kun sivuja ei voinut avata, jolloin käyttö oli mahdotonta! Tuotosten vieminen oppimisympäristöön kohtuuttoman monimutkaista. Alussa sivujen käyttö oli outoa, mutta kun pääsi sisälle asiaan, tuntui jo helpolle. Tämän tyyppisiltä ongelmilta ei kuitenkaan verkko-opiskelussa voida välttyä niin kauan kun tekniikka ei ole 100 % luotettavaa. Mahdolliset tekniset ongelmatilanteet on kuitenkin syytä huomioida oppimisympäristön suunnittelussa ja kehitettävä vaihtoehtoisia ohjausmenetelmiä. Tekniikan tulisi olla aina oppimisen apuväline, ei sen vaikeuttaja. Useimmiten ongelmat johtuvat kuitenkin uudesta tilanteesta ja siihen liittyvästä osaamattomuuden tai riittämättömyyden tunteesta. Tässäkin tapauksessa paras ratkaisu on yleensä luottaa asteittaiseen etenemiseen ja siihen, että riittävät taidot ympäristön hallintaan opitaan vähitellen kurssin edetessä. Kun teknisistä ongelmista on päästy yli, on seuraava tehtävä löytää yhteinen mieli ja lisäarvo verkossa toimimiselle. (Auer 2003.) Verkossa tapahtuva vuorovaikutus eroaa olennaisesti kasvokkaisesta viestinnästä. Opiskelijoiden mukaan verkko-opiskelun yhtenä heikkoutena on se, että opiskelijat ja opettajat eivät tapaa toisiaan. Se saattaa aiheuttaa väärinkäytöksiä, sillä verkko mahdollistaa muun muassa valheellisilla identiteeteillä toimimisen. Lisäksi verkko-opiskelun arviointiin liittyy useita problemaattisia seikkoja, ja periaatteessa kuka tahansa voi tehdä tehtävät opiskelijan puolesta opettajan tietämättä. Tosin tämä on mahdollista myös lähiopetuksessa, mutta siellä se on paremmin opettajan kontrolloitavissa. Tässä opiskelumuodossa voi helposti käyttää toista henkilöä hyväksi (suorittaja voi olla joku muu kuin itse nimenä oleva opiskelija)! Chat voisi olla tähän pelastus, keskustelua reaaliajassa enemmän. On hyvä muistaa, että tietoverkkojen hyödyntäminen ei sinällään tee opetusta laadukkaaksi tai oppimista mielekkääksi. Verkko-opiskelun tueksi tarvitaan edelleen lähiopetusta ja kasvokkaista vuorovaikutusta. Olennaista on se, mikä on järjestettävän opetus-, opiskelu- ja oppimiskokonaisuuden kannalta järkevin ratkaisu, ei se, että koulutus toteutetaan verkon välityksellä (Kiviniemi 2000). Verkko-opintoja ja lähiopetusta sisältävä monimuotokoulutus (blended training) on usein koettu kaikista toimivimmaksi toimintamalliksi niin opettajien kuin opiskelijoiden keskuudessa. 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN AVERKOn opintojaksojen tutoroinnista annettu palaute on pääosin positiivista. Tutorointi ja opetus on koettu yleensä laadukkaaksi, ja tutoropettajat saavat opiskelijoilta kiitosta. Mielestäni ei ole tarvetta muuttaa oikeastaan mitään. Tutor oli erinomainen!! Erittäin asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja tutorointia. 8

9 Mielestäni tutor oli aina lähellä kun sitä tarvitsi, en kokenut että olisin jäänyt paitsi avusta ja muutenkin innostuin kurssin sisällöstä enemmän ja seuraan tarkemmin ko. asioita. Tutoroinnissa ja sen toimivuudessa on kuitenkin vielä runsaasti kehitettävää. AVERKOn tutoreilta kaivataan erityisesti aktiivisuutta ja kannustamista. Heidän odotetaan olevan enemmän mukana yhteisissä keskusteluissa ja lähettävän henkilökohtaisia viestejä ja palautteita. Tutor voisi ehkä jollain tavalla hieman tsempata kurssilaisia, vaikka keskustelupalstan kautta. Tutorin pitäisi pitää enemmän yhteyttä sähköpostilla ja antaa suoria ohjeita tiedon löytämiseksi vaadittuihin tehtäviin Kaikki tutorit voisivat olla aktiivisia (nyt jotkut ovat, toiset eivät). Tutor tuntuu olevan välillä tavoittamattomissa. Mielestäni olisi hyvä että opettajilla olisi tarpeeksi aikaa oppilailleen, myös verkkokurssilla. Tähän voisi kiinnittää huomiota opettajien valinnassa. Tutor voisi paljon enemmän kommentoida keskustelupalstalla, sekä vastata opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. Nytkin saimme sitten keskenämme pohtia asioita, koska tutorista ei kuulunut mitään. Aktiivisuutta molemminpuolin tarvitaan, tällä kertaa enemmän tutorin puolelta. Noin 40 % AVERKOn palautekyselyn vastaajista kokee kuuluneensa opiskelijayhteisöön opintojen aikana, 30 % ei osaa sanoa, ja 30 % ei koe kuuluneensa opiskelijayhteisöön. Yksinäiseksi itsensä verkko-opintojen on kokenut 23 % vastaajista. Opiskelijat kaipaavat kanssaopiskelijoiden luomaa ryhmäpainetta sekä heidän kanssaan käytäviä vapaamuotoisia kahvipöytäkeskusteluita, joita verkossa ei kuitenkaan helposti synny. Opiskelu verkon välityksellä voi olla yksinäistä, mikäli ryhmäytymistä ei tapahdu, eikä opintojaksolla ole yhteisöllistä opiskelua. Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä, sillä kaikilla AVERKOn opintojaksoilla opiskelun tukena toimivat muut opiskelijat ja tutoropettaja. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan osaa hyödyntää tutoropettajan läsnäoloa automaattisesti, vaan tutoropettajan tulisi rohkaista opiskelijoita ottamaan häneen yhteyttä ja kysymään aina tarvittaessa sekä antaa ohjeita myös pyytämättä. Hiukan enemmän keskustelua myös opettajan puolesta. Oppilaiden on usein vaikea ottaa se ensimmäinen askel ja lähettää kommenttia keskustelupalstalle. Siitä on kauan kun olen viimeksi opiskellut, en osaa yhtään kuvitella olenko osannut tehdä tehtäviä ollenkaan. Enkä ole tullut ajatelleeksi, että olisin voinut kysellä varmaankin tuutorilta, onko tehtävät sinnepäinkään kun kysymys oli. Tutorilta tulisi saada apua silloin kun on hätä. Jotain rakentavaa, eikä vain: Näitä ongelmia on ollut muillakin. Vastaajat kokevat tutoropettajan antaman palautteen ja tehtävien kommentoinnin erittäin tärkeäksi (ks. kuvio 2). 62 % vastaajista kokee saaneensa riittävästi palautetta opettajalta opintojakson aikana, 14 % vastaajista ei osaa sanoa ja 24 % ei koe saaneensa riittävästi palautetta. 9

10 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 24,0 % täysin samaa mieltä 38,0 % samaa mieltä 14,0 % en osaa sanoa 19,0 % eri mieltä 5,0 % täysin eri mieltä Sain opettajalta riittävästi palautetta opintojakson aikana Kuvio 2. AVERKOn tutoropettajan antama palaute opintojakson aikana ja sen riittävyys opiskelijoiden näkökulmasta Vastaajat kokevat saaneensa riittävästi apua ja ohjeistusta ennen kaikkea tekniikkaan ja sisältöihin liittyvissä kysymyksissä (ks. kuvio 3). Opiskelijat kaipaavat kuitenkin enemmän tietoa siitä, miten verkossa opiskellaan. Noin kuudesosa vastaajista ei kokenut saaneensa tarpeeksi ohjausta verkkoopiskeluun. 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 21,0 % 19,0 % 17,5 % täysin samaa mieltä 39,0 % 21,0 % samaa mieltä 44,5 % 32,0 % 29,0 % en osaa sanoa 22,0 % 7,0 % 8,0 % 13,0 % eri mieltä 3,0 % 1,0 % 3,0 % täysin eri mieltä Sain riittävästi tekniikkaan liittyvää apua ja ohjeita sisältöön liittyvää apua ja ohjeita ohjausta siitä, miten verossa opiskellaan Kuvio 3. Opintojakson aikana saatu ohjeistus ja sen riittävyys opiskelijoiden näkökulmasta Tutoropettajan tehtävänä on kannustaa myös niitä, joilla tulee ongelmia opiskelussa ja jotka tarvitsevat tukea suoriutuakseen opintojaksosta loppuun saakka. Vain harva selviää verkkokurssista täysin ilman tukea, joten tutoropettajan rooli oppimisen tukijana on keskeinen. Omat mahdollisuudet osallistua oli suunniteltua heikommat. Aikataulu oli liian tiivis. ja varmasti nettiopiskelutaidot olivat myös heikot. Jo alussa putosin pois ja se vei lopunkin motivaation. Tutoropettajalta halutaan entistä enemmän syvällisempää ja henkilökohtaisempaa palautetta tehtävistä. Opiskelijoille ei riitä vain tieto siitä, että tehtävä on hyväksytty, vaan he haluavat tarkempaa palautetta, jotta siitä voisi oppia. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muista tutkimuksista (ks. esim. Nevgi & Tirri 2003). Kurssin aikana annettava rakentava palaute on opiskelijoiden mukaan mielekkään oppimisen edellytys. Kuten Karppinen ja Syrjäkari (2004) toteavat: opiskelijoilla on valtava henkilökohtaisen palautteen nälkä ja kun se on kannustavaa ja kehittävää, se maistuu ja mo- 10

11 tivoi! Seuraavassa muutamia AVERKO-opiskelijoiden näkemyksiä opintojaksoilla annettaviin palautteisiin liittyen: Selkeämmin palautetta tutor-opettajalta palautetta kun tehtävä on mennyt läpi mitä mietteitä se aiheutti ja miksi nyt palaute taitaa tulla melko lailla yhtenä pompsina, mikä ei sitten palvele näiden opintoviikkojen oppimista enää jälkikäteen saatuna. " Opettaja voisi antaa henkilökohtaista palautetta, että opiskelija voisi kehittää itseään kurssin aikana. Ikinä ei tiennyt mitä tehdyissä tehtävissä oli hyvää ja mikä huonoa, kun ei saanut palautetta. Ainoa palaute mitä sai oli, että tehtävä oli tullut perille. Tutorilla enemmän kontaktia opiskelijoihin. Viikoittainen tiedottaminen/palautteen antaminen olisi tärkeää/motivoivaa. AVERKOn tutoropettajat tutoroivat yleensä normaalin perusopetuksensa ohessa, joten viesteihin vastaaminen saattaa joissakin tapauksissa viivästyä. Virtuaaliopetus tulisikin resursoida opettajien kokonaistyöaikaan, jolloin myös ohjauksen laatu todennäköisesti paranee. Pikaiset vastaukset saavat aina kiitosta opiskelijoilta ja palautteen saamisen myötä opettajan koetaan olevan läsnä. Toisaalta tutoroinnin yhteydessä voisi pohtia, voisiko se olla muutakin kuin vastauksen antamista/saamista kysymyksiin. Kuinka opiskelijat saadaan orientoitumaan etäältä opintojakson yhteisiin tavoitteisiin, menetelmiin, työtapoihin ja opiskelijan omaan itseohjautuvaan rooliin osana kurssin yhteistoimintasuhteita? Miten opiskelijat saadaan ymmärtämään oman toimintansa merkityksen mielekkään ohjaussuhteen muodostumisessa? Kuten mukaansa tempaavaan tangoonkin, toimivaan tutorointiin tarvitaan molempien osapuolien, sekä tutoropettajan että opiskelijan, aktiivista sitoutumista. (Syrjäkari & Karppinen 2004.) Samaa mieltä on myös eräs AVERKOlle palautetta antaneista opiskelijoista: Oma aktiivisuus vaikuttaa kaikkeen; ryhmäkeskusteluihin, tutorointiin, tiedon välitykseen - lähtökohta on minä itse ja se kuinka toimin verkossa. 5 VERTAISTUTOROINTI JA KESKUSTELUT Opiskelijat kaipaavat aktiivista vuorovaikutusta opiskelijoiden ja tutorin välille verkkoympäristössä. Vuorovaikutusta ja keskustelua pidetään tärkeinä tekijöinä verkkokurssin onnistumisen kannalta. Kiinteä vuorovaikutus ja tavoitteellinen verkkokeskustelu edistävät paitsi opiskelijoiden myös opettajan motivoitumista, sitoutumista, aktiivisuutta sekä asiantuntijuuden jakamista. Verkkokeskustelua voidaan pitää eräänlaisena värikkäänä kudoksena, jossa eri puheenvuorot ovat yhteydessä toisiinsa. Tällöin keskustelu on parhaimmillaan "yhdessä tekemistä", dialogista toimintaa, jossa jokainen tuo oman aktiivisen panoksensa työskentelyyn. Avoin mieli ja oma aktiivisuus ovatkin onnistuneen verkkokeskustelun lähtökohtia. (Herno & Peltonen 2001.) Ryhmäytyminen ja me hengen -luominen vaatii kuitenkin aikaa ja edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallistumista keskusteluihin. Keskustelut voivat parhaimmillaan olla keskeisessä roolissa oppimisen tukemisessa. Toisilla opintojaksoilla keskusteluilla on keskeisempi rooli kuin toisilla. 11

12 Keskustelupalsta voisi olla ihan hyödyllinen, varsinkin tämmöisissä opintojaksoissa, joissa tutustutaan useampaan uuteen ohjelmistoon. Sen käyttö ei kuitenkaan tarvi olla sidoksissa mitenkään opintojakson suorittamiseen. Jaksolla ei ollut kovin paljoa keskustelua ryhmän kanssa, mutta se ei haitannut. Tehtävät veivät kuitenkin mukavasti eteenpäin. Keskustelupalsta sinällään ei ole oikein toimiva, koska jos on jotain kysyttävää, koen sen niin, että mieluummin kysyn tutorilta kuin muilta opiskelijoilta, joilta saamani vastaus ei välttämättä ole oikea. Odotin ehkä keskustelukanavalta jotain enemmän. Ja tehtävät olivat loppujen lopuksi aika nopeatekoisia, varsinkin keskustelukanavalle jätettävät tehtävät olivat mielestäni sellaisia, joita ei varmaan jälkikäteen tarvitse muuhun kuin omien kokemuksien pohtimiseen ja jälkispekulointiin. Noin kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että verkkokeskustelut ovat tukeneet heidän oppimistaan. Lähes viidennes vastaajista on puolestaan sitä mieltä, että ne eivät ole tukeneet oppimista. Verkkokeskustelun laadun parantaminen on noussut yhdeksi keskeisimmäksi tutoroinnin haasteeksi (ks. esim. Leppisaari, Lehtelä & Ojala 2004; Leppisaari & Helenius 2004). Tutoropettajalla on tärkeä rooli keskustelujen käynnistämisessä ja ohjaamisessa. Tutoropettajan odotetaankin kannustavan keskusteluihin ja näyttävän esimerkkiä, jotta keskustelut saataisiin käynnistymään ja jokainen uskaltaisi laittaa viestejä. Verkkokeskustelujen toimivuuteen ja mielekkyyteen tulisi jatkossa kiinnittää entistä suurempaa huomiota. On myös hyvä muistaa, että verkkokeskusteluilla tulee aina olla jokin tavoite ja tarkoitus. 6 OPPIMATERIAALI Vastaajat pitävät AVERKOn opintojaksojen oppimateriaalia pääosin mielekkäänä ja relevanttina. Suurin osa (79 %) kyselyyn vastanneista opiskelijoista on sitä mieltä, että oppimateriaali on laadukasta, 13 % ei osaa sanoa ja 8 % on eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän kanssa oppimateriaalin laadukkuudesta. Jopa 90 % opiskelijoista on sitä mieltä, että oppimateriaali on tukenut heidän oppimistaan. 8 % ei osaa sanoa ja 2 % on eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän kanssa. Mitään suuria kehityskohteita ei ainakaan nyt yhtäkkiä tule mieleen. Materiaali oli mielestäni loistavaa ja asiat tulivat siitä hyvin selville. Osa opiskelijoista valittelee oppimateriaalin ja ohjeistuksen sekavuutta. Joillakin opintojaksoilla oppimateriaalia on opiskelijoiden mielestä liikaa jopa infoähkyksi asti. Toisinaan valtava tietotulva suorastaan ahdistaa opiskelijoita: Opiskeluympäristö laaja, LIIANKIN! tietoihin ja linkkeihin tuntuu hukkuvan välillä, epävarma tunne tulee, tuliko suoritettua kaikki niinkuin piti...?! Lähdemateriaalia oli mielestäni hivenen liikaa, jos ajatellaan, että opintojakson laajuus oli 2 OV ja kirjallisuutta oli 5 kirjaa. Toivoisin, että asiat voitaisiin tiivistää yhteen tai kahteen kirjaan. Aktiivinen opiskelija kaipaa myös enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen lisätiedon etsimiseen. Useimmista opintojaksoista löytyykin linkki- ja kirjallisuuslistoja, mutta niiden päivittäminen ja uusien lisääminen on tärkeää tiedon ja sivustojen muuttuessa nopeasti. Toimimattomat linkit turhauttavat innokkaimmankin opiskelijan. 12

13 Esimerkit ja ennen kaikkea pienetkin tehtävät ovat parasta mahdollista opiskelua joten niitä lisää. Kurssille voisi etukäteen valmistella kirjallisuusviitteitä (ja www viitteitä) mistä saa tarkempaa tietoa aiheeseen liittyen. Viimeisessä tehtävässä luki, että tutustu yllä oleviin linkkeihin (tai jotain sinne päin), mutta linkkejä ei ollut. Etsin pelkästään niitä linkkejä vaikka kuinka kauan. Pari muutakin opiskelijaa kysyivät minulta, että mistä kyseiset sivut löytäisi... 7 OPPIMISTEHTÄVÄT Oppimistehtäviä käytetään osana tavoitteellista oppimis- ja opiskeluprosessia myös AVERKOssa. Oppimistehtävät soveltuvat hyvin aikuiskoulutukseen, jossa korostetaan opiskelijoiden itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta tiedonmuodostusprosesseissa. Toisaalta oppimistehtävät eivät sinänsä takaa esimerkiksi oppimisen mielekkyyttä tai tehokkuutta eivätkä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Parhaimmillaan ne kuitenkin monipuolistavat opiskelua ja edistävät opiskelijoiden reflektiota. AVERKO-opinnoissa käytetyt opiskelumuodot ja oppimistehtävät ovat vastaajien mielestä pääosin haasteellisia ja motivoivia. Mielestäni kurssit, joissa on verkko-oppimateriaali ja sopiva määrä tehtäviä joita tehdään esim. kerran viikossa ovat hyviä. Tietty yksinkertaisuus ja selkeys on myös tärkeää, jotta opiskelija voi keskittyä sisältöön. 92 % vastaajista on sitä mieltä, että oppimistehtävät ovat tukeneet oppimista hyvin tai melko hyvin (ks. kuvio 4). 5,5 % vastaajista ei osaa sanoa ja vain 2,5 % vastaajista on sitä mieltä, että tehtävät eivät ole tukeneet heidän oppimistaan. 60 % 56,0 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 36,0 % täysin samaa mieltä samaa mieltä 5,5 % en osaa sanoa 2,0 % eri mieltä 0,5 % täysin eri mieltä Tehtävät tukivat oppimistani Kuvio 4. Oppimistehtävät oppimisprosessin tukena AVERKO-opiskelussa Opiskelijoiden mukaan etenkin oppimistehtävien ohjeistukseen ja soveltuvuuteen on syytä kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Oppimistehtävien tulee olla riittävän selkeitä ja haasteellisia. Tehtävien palauttamisen ei myöskään tulisi kaatua teknisiin ongelmiin tai työkalujen monimutkaisuuteen. On hyvä muistaa, että tekniikka on aina apuväline, ei itsetarkoitus: Tehtävien vieminen tuntui aiheuttavan ongelmia, joten ehkä olisin toivonut enemmän ohjeistusta, siitä huolimatta, että pidän omia tietokonetaitojani keskitasoa parempana! 13

14 Yllätyin teknisistä ongelmista, kuten tehtävien tallentaminen verkkoon, joka ei aina onnistunut. Tekniikka oli aivan surkeaa. En voinut kertaakaan jakson aikana lähettää sähköpostia WebCT:stä opettajalle tai muille opiskelijoille, jonka vuoksi jouduin tekemään parityönä tarkoitetun tehtävän yksin. Onneksi opettajalla oli toinenkin sähköposti, jonka kautta palautin kaikki tehtävät. Oppimistehtävien tekeminen on opiskelun painopiste monilla AVERKOn opintojaksoilla. Opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa tuleekin huomioida se tapa, jolla kyseenomaiset tehtävät tullaan opiskelijoiden kanssa myöhemmin käsittelemään. Opettajan antamaa kirjallista palautetta tai yhteistä vertaispalautekeskustelua voidaan pitää tärkeänä tekijänä verkko-opetuksessa, jossa opiskelijat ja opettajat eivät ole kiinteässä ja välittömässä vuorovaikutussuhteessa keskenään. Opettajan ja muiden opiskelijoiden antama palaute auttaa opiskelijaa reflektoimaan oppimaansa ja seuraamaan omaa edistymistään. 8 OPPIMISYMPÄRISTÖT Lähes kaikki AVERKOn opintojaksoista sijaitsevat WebCT oppimisympäristössä. Jotkut opintojaksoista on kuitenkin rakennettu WWW-sivuistoiksi. Opiskelijat pitävät AVERKOn opintojaksojen WWW-sivustoja pääosin selkeinä. Niissä on vastaajien mukaan helppo navigoida. WebCT oppimisympäristö puolestaan on tuntunut monista vastaajista aluksi sekavalta, mutta ympäristön käyttöön on totuttu melko pian. Monet vastaajista ovat kokeneet ryhmätyöalueen käytön (opiskelijoiden tuotokset) oppimisympäristön vaikeimmaksi osaksi. WebCT oppimisympäristö ei aina toiminut, mikä aiheutti hankaluuksia minulle opiskelijana sekä webct oli aluksi vaikeaselkoinen käyttää. Yksityiskohtaisempi opastus webct:n käytöstä uusille ja miksei myös vanhoille opiskelijoille! Webct:hen kunnolliset ohjeet, kaikki kohdat eivät vastanneet nykypäivää ja eivätkä tukeneet erilaisia käyttöjärjestelmiä, tehtävien laittamisessa omalle paikalleen oli ongelmia, monilla. Alussa oppimisympäristö tuntui sekavalle, tehtävien palautus varsinkin tuotti hieman hankaluuksia. Kun sitten sai ensimmäiset tehtävät näkösälle, jatko olikin helpompaa. Tarkkuutta tarvitaan tehtävien ja osoitteiden nimeämisessä, siinä hankaluus oli. Toisaalta WebCT-oppimisympäristö on koettu myös oppimista tukevana. Hieno juttu, että tällaisia WebCT kursseja järjestetään. Tällainen on mielestäni mielekästä oppimista. Tämä oli hyvä kurssi. Tehtävät olivat juuri sopivia ja niitä oli sopivan paljon. Oppimisympäristö oli toimiva ja selkeä. Oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessin apuvälineenä edellyttää, että niiden käyttö suunnitellaan pedagogisesti mielekkäällä tavalla. On kuitenkin muistettava, että vastuu oppimisesta säilyy opiskelijalla itsellään. Mielenkiintoinen oppimisympäristö voi kuitenkin tutoropettajien ja verkkomentoreiden (ks. esim. Leppisaari 2003) ohella olla tarvittava sysäys opiskeluun ja oppimiseen. Parhaimmillaan oppimisympäristöt tukevat yhteistä tiedon rakentelua, erilaisten kysymysten esittämistä, mielipiteiden vaihtoa, argumentointia ja dialogista keskustelua. 14

15 9 VERKKO-OPETUS VS. LÄHIOPETUS AVERKOn opintojaksot suoritetaan pääosin Internetin välityksellä eikä lähitapaamisia yleensä järjestetä (poikkeuksena joillakin opintojaksoilla järjestettävä lähitentti). Varsinkin aloittelevat verkkoopiskelijat kaipaavat lähiopetusta tai lähitapaamisia AVERKOn opintojaksoille. Poistettu: Tehtävien alkuunpääsyyn voisi kehitellä jotain vielä, esim. mahdollisuus kontaktituntiin, jolloin tekniset esteet poistetaan. Vaikka lähitapaamisten merkitys mielekkään oppimisen kannalta tiedostetaan myös AVERKOssa, lähiopetusta järjestetään kuitenkin hyvin harvoin. Tiettyyn kellonaikaan ja luokkahuoneeseen sidottua opetusta ei useinkaan voida toteuttaa, sillä AVERKOn opintojaksoille voi osallistua yhtä hyvin Belgiasta, Kiinasta kuin Rovaniemeltä. Tulevaisuudessa kuitenkin myös AVERKOssa on syytä perehtyä monimuoto-opetus -konseptiin (ns. blended training) ja sen tarjoamiin monipuolisiin mahdollisuuksiin. Monimuoto-opetuksessa yhdistellään opetuksen eri muotoja joustavasti toisiinsa ja hyödynnetään sekä lähiopetusta että verkko-opetusta. Lähiopetuksen tuoma lisäarvo korostuu ennen kaikkea opintojakson alussa ja lopussa. Opintojakson alussa toteutettavassa lähiopetuksessa opiskelijat voivat tutustua muihin kurssilaisiin ja tutoropettajaan. Tämä edistää yhteisöllisyyttä sekä positiivisen ryhmähengen muodostumista. Opintojakson aluksi järjestettävä lähiopetus voi helpottaa myös ensimmäistä kertaa verkossa opiskelevien henkilöiden tutustumista kurssin verkko-oppimisympäristöön. Kurssin lopussa lähiopetusta voidaan hyödyntää mm. arviointi- ja palautetilanteena. Opiskelijat voivat tällöin reflektoida oppimaansa ja kertoa omista verkko-opiskelukokemuksistaan. Huomioitava on myös, että jotkin aiheet ja osa-alueet soveltuvat paremmin lähiopetukseen kuin verkkoon. 10 KEHITYSIDEOITA AVERKOn verkko-opintojaksoja pyritään jatkuvasti kehittämään mielekkään opetuksen, opiskelun ja oppimisen edistämiseksi. Seuraavassa muutamia palautekyselyssä esiin nousseita kehityskohteita, joihin AVERKOssa on syytä panostaa tulevaisuudessa: - Lähettäkää sähköpostilla tietoa kursseistanne. Tulevista opinnoista tiedote entisille opiskelijoille suoramarkkinointi sähköpostin avulla, mikäli siihen on annettu lupa - Todistuksen tilaamiseen kurssista voisi olla jokin linkki itse WebCT:ssä, esim.jokin lomake joka täytetään. todistusten tilaaminen sähköisesti AVERKOn sivuilta - Tehtävien tekemisen alkuunpääsyyn voisi kehitellä jotain vielä, esim. mahdollisuus kontaktituntiin, jolloin tekniset esteen poistetaan. Tutortapaaminen/oppilastapaaminen ennen kurssin alkua olisi paikallaan. monimuoto-opetuksen kehittäminen, lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistäminen AVERKOn opintojaksoilla 15

16 - Kaikki tutorit voisivat olla aktiivisia (nyt jotkut ovat, toiset eivät). Selkeämmin tutor-opettajalta palautetta kun tehtävä on mennyt läpi - mitä mietteitä se aiheutti ja miksi... nyt palaute taitaa tulla melko lailla yhtenä pompsina, mikä ei sitten palvele näiden opintoviikkojen oppimista enää jälkikäteen saatuna. Tutoropettajien on tarkasteltava kriittisesti omaa toimintaansa: Ohjaanko opiskelijoita aktiivisesti? Annanko rakentavaa ja monipuolista palautetta säännöllisin väliajoin kurssin aikana? Kannustanko opiskelijoita interaktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen? Kehityskeskusteluja tutoropettajien ja AVERKOn yliopettajan/erikoissuunnittelijan kanssa - Tehtävien lähetykseen yms. teknisiin juttuihin selkeät ohjeet jo kurssin alussa!! Selkeämpiä ja yksityiskohtaisempia opiskeluohjeita lisää sekä tutoropettajilta että AVER- KOlta. Jokaisen AVERKOn tutoropettajan tulisi tarkistaa omat ohjeistuksensa ja pohtia, ovatko ne tarpeeksi selkeät ja yksiselitteiset vai pitäisikö niitä vielä tarkentaa? Lisäksi AVERKOn tulisi kehittää mm. Internet-sivujaan ja yleisiä verkko-opiskeluohjeitaan. Yleisen verkko-opiskeluoppaan laatiminen (valmisteilla) - Olisi hyvä, jos kurssin sisältöön kuuluisi toisten töiden opponoiminen. Tätä kautta heräisi varmasti itsellekin uusia ajatuksia. Monipuolisten opiskelu- ja opetusmenetelmien (mm. opponointi) hyödyntäminen AVER- KOn opintojaksoilla. - Sos. ja terveysalan kursseja lisää, esim. tietotekniikkapainotteisia taikka kielikursseja jotka painottuvat sos. ja terv.alalle. Kurssitarjonnan monipuolistaminen 11 YHTEENVETOA Kaiken kaikkiaan vastaajat ovat varsin tyytyväisiä suorittamiinsa AVERKOn opintojaksoihin. Valtaosa opiskelijoista on kiinnostunut osallistumaan verkko-opintojaksolle myös uudelleen. Opiskelijoiden mielestä AVERKOn opintojen sisällöt, oppimateriaali, tehtävät ja oppimisympäristöt ovat pääosin laadukkaita ja oppimista tukevia. Eniten kehitettävää nähdään olevan tutoroinnissa, erityisesti palautteen annon sekä vertaistutoroinnin toimivuudessa. Osa vastaajista ei pidä opintojaksolla käytyjä keskusteluja oppimista tukevina, joten myös niihin panostaminen on entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Vuorovaikutuksen myötä ryhmähenki paranee, eivätkä opiskelijat tunne itseään yksinäiseksi verkkokurssilla. Verkko-opiskelu edellyttää uudenlaisia taitoja ja valmiuksia niin opiskelijoilta kuin tutoropettajiltakin. Verkko-opiskelussa korostuvat ennen kaikkea oppimaan oppimisen taidot: opiskelijoiden tulee osata hakea, käsitellä, prosessoida ja rakentaa tietoa yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Nämä tiedot ja taidot, edellytykset ja valmiudet ovat myös työelämän ydinosaamista ja niitä tulee tietoisesti kehittää verkko-oppijoissa aitojen oppimistilanteiden yhteydessä. Parhaimmillaan opiskelu verkossa lähenee tiedemaailman tutkijoiden työskentelyprosesseja. Opiskelija toimii verkko-oppimisympäristössä usein samalla tavalla kuin tutkija, joka julkaisee työnsä tulokset ja asettaa ne yhteisön arvosteltaviksi. (Koli & Silander 2002.) Tutoropettajien tulee tukea näiden taitojen ja valmiuksien kehittymistä opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessin huolellisella suunnittelulla sekä aktiivisella ja monipuolisella ohjauksella. Tutoropettajalla on hyvä olla omakohtainen kokemus verkko-oppimisesta ja verkossa työskentelystä, jotta verkko- 16

17 oppimisprosessia tai ohjausta voi mielekkäästi suunnitella ja toteuttaa. Parhaimmassa tapauksessa omakohtaisesti hankitut verkko-oppimisen taidot jalostuvat tehokkaiksi verkkoohjaustaidoiksi. LÄHTEET Auer, A Verkko-opetuksen suunnittelu. Saatavilla WWW-muodossa: [http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/verkko-opetus/] Viitattu Herno, H. & Peltonen, M Tietoa verkko-opiskelusta. Saatavilla WWW-muodossa: [http://www.avoin.jyu.fi/verkko_opiskeluopas/] Viitattu Kiviniemi, K Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A: Tutkimuksia. Koli, H. & Silander, P Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Leppisaari, I. & Helenius, R Searching for meaningful online tutoring (accepted). Online Educa Berlin, 10th International Conference on Technology Supported Learning & Training, Berlin, German, December 1 3, Leppisaari, I., Lehtelä, P-L. & Ojala, M Verkkokeskustelun laatu tutorin haasteena. OTE. Opetus & Teknologia 2, Leppisaari, I Verkkomentor-projekti. Työelämäasiantuntija verkko-opetukseen toiminta mallin luominen. Projektityö. Painamaton. Oulun yliopisto. Nevgi, A. & Tirri, K Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä - opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Science 15. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Turku: Painosalama. Syrjäkari, M & Karppinen, P It takes two to tutor!. Teoksessa H. Turunen (toim.) Parhaat paikalla - toimivia käytäntöjä arkeen. ITK - Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - konferenssi 2004, Aulanko, Hämeenlinna, Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B,

18 LIITEET LIITE 1 Palaute opiskelusta AVERKOssa: Pyydämme sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin. Vastausten pohjalta kehitämme toimintaamme ja opintojaksojamme. mielestäsi paras vaihtoehto kunkin kysymyksen jälkeen olevista valikoista. Mukana on lisäksi joitain avoimia kysymyksiä. Kun olet vastannut kysymyksiin valitse hiirellä kysymysten lopussa oleva Lähetä-painike. On tärkeää että vastaat, vaikka et suorittanut opintojaksoa loppuun määräajassa. 1. Ikä 2. Sukupuoli 3. tilannettasi tällä hetkellä parhaiten kuvaava vaihtoehto 4. Millaiset tietotekniset taidot sinulla on? 5. Minkä opintojakson suoritit 6. Mistä sait tietoa opintojakson alkamisesta? 7. Oletko suorittanut aikaisemmin opintoja verkkokurssina? 8. Opiskelu Averkon opintojaksolla on ollut 9. Opiskelu verkkokurssilla oli mielekästä 10. Opinnoissa käytetyt työskentelymuodot olivat haasteellisia ja motivoivia 11. Opintotehtävät olivat mielestäni liian vaativia 12. Opintotehtävät olivat mielestäni liian laajoja 13. Oppimateriaali oli laadukasta 14. Oppimateriaaliin tutustumiseen oli riitävästi aikaa 15. Opintojakson suorittamiseen oli riittävästi aikaa 16. Olisin kaivannut enemmän kontaktiopetusta (tutortapaamisia, ryhmätapaamisia jne.) 17. Sain opettajalta riittävästi palautetta opintojakson aikana 18. Saavutin mielestäni opintojakson tavoitteet 18

19 19. Jos en saavuttanut tavoitteita, niin miksi en? 20. Vuorovaikutus tutoropettajan kanssa edisti oppimistani 21. Oppimateriaali tuki oppimistani 22.Oppimistehtävät tukivat oppimistani 23. Verkkokeskustelut tukivat oppimistani 24. Opintojakson oppimisympäristö tuki oppimistani 25. Tunsin kuuluvani opiskeluyhteisöön opintojen aikana 26. Opintojakson sisältö oli tarpeeton, eikä se kiinnostanut minua 27. Sain riittävästi tekniikkaan liittyvää apua ja ohjeita kun niitä tarvitsin 28. Sain riittävästi sisältöön liittyvää apua ja ohjeita kun niitä tarvitsin 29. Tunsin itseni yksinäiseksi opiskelijaksi opintojakson aikana 30. Sain riittävästi ohjausta siitä, miten verkossa opiskellaan 31. Liikkuminen opintojakson WWW-sivuilla oli mielestäni helppoa 32. Koin oppivani sisällöstä uutta opintojakson aikana 33. Olen kiinnostunut opiskelemaan myöhemmin lisää Averkossa 34. Opintojakson hinta oli mielestäni 35. Suoritin opintojaksoni loppuun 36. Jos keskeytit opintosi, niin miksi? 37. Miten toivoisit kehitettävän opintojaksoa tai tutorointia? 19

20 38. Mitä muuta palautetta haluat antaa Averkolle? Lähetä Tyhjennä 20

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön verkkokursseilta Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei Tietie-yhteistyö

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta 14.11.2017 Juuso Luomala Pääsihteeri Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry OSKU ry Valtakunnallinen amisten opiskelijajärjestö OSKU

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn päätös

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely tehtiin e-lomakkeella ajalla 1.9. 31.12.2009, ja siihen vastasi 14 humanististen

Lisätiedot

Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 13)

Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 13) Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 1) Olen saanut riittävästi perehdytystä etätuntien valvojana toimimiseen kyllä en en tiedä 8 % Mistä asiasta/asioista olisit kaivannut lisää

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Tänä päivänä yksilöltä edellytetään yhä useammin itsensä kehittämistä, jatkuvaa

Tänä päivänä yksilöltä edellytetään yhä useammin itsensä kehittämistä, jatkuvaa ChyNetti : Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja, ISSN 1457-5345 http://www.chydenius.fi/julkaisut/chynetti/esittely.html Julkaisija Jyväskylän yliopisto, Chydenius-Instituutti. Kokkola. Nro 15 / Puheenvuorot

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta KYSin tieteellinen kirjasto 1/8 NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta Tuulevi Ovaska, Kirsi Salmi Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää tiedonhakutaitoja ja niiden oppimiseen,

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Opiskelun aloitusvuosi:

Opiskelun aloitusvuosi: Kurssi: Steroidien kemia - KEMS3 (Kevät 9) Vastaamalla kurssista esitettyihin kysymyksiin, mielipiteesi kurssista ja sen hyödyllisyydestä välittyvät kurssin järjestäjille. Palautetta tullaan käyttämään

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Johdatus historiatieteeseen

Johdatus historiatieteeseen Johdatus historiatieteeseen Verkkokeskustelulla tuettu luentosarja Jari Ojala jaojala@campus.jyu.fi Lähtökohtia Historian perusopintojen massaluento Kurssin yleiset tavoitteet: Kehittää teoreettista ajattelua

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti NETTILUKIO Nettilukio täydentää olemassa olevaa koulutustarjontaa ja sopii

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Verkko-opetus osaksi opetusta

Verkko-opetus osaksi opetusta Verkko-opetus osaksi opetusta Adobe Connect Pro (ACP) Lehtori Pasi Laine Soveltaminen käytännössä Verkko-opetuksen aste voi vaihdella suurestikin (parista tunnista kokonaiseen verkkototeutukseen) Jokaiselle

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa INSSI-hankkeessa tutkittua Ari-Pekka Kainu, SAMK Jorma Kärkkäinen, KYAMK Pekka Rantala, OAMK

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 Kyselyyn vastanneiden määrä: 88/0 Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 OPETUS JA TYÖSKENTELYTAVAT Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5 Kurssilla

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina opintoina: kokemuksia ja kehittämistä SULOP2012 Sulautuva opetus ja oppiminen Tausta Sisältö Toteutuksen rakenne Onnistuneen oppimisen ja opetuksen edellytykset

Lisätiedot

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu OPISKELIJAN NÄKÖKULMA Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 EXAM-konsortion käyttäjäkysely opiskelijoille 2017 Vastauksia 2119 kpl 15 eri yliopistosta ja korkeakoulusta. Vastaajista : 36,5% tehnyt

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot